INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 1   nummer 8 A    31-8-1999


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


********************
X-DejaID: 507599139
From: Wil@zap.a2000.nl (Wil de Ligt)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Familie berichten uit het noord-hollands dagblad voor de Zaanstreek en omgeving van 31-07-1999
Date: 1999/08/01
********************

Familie berichten uit het noord-hollands dagblad voor de zaanstreek en omgeving..van 31-07-1999.................................................................
___________________________________________________________
..Leiden 29-07-1999 ..........................................................................
Pieter Cornelis Molenaar................................................................
..geboren..Wormerveer.. 19-04-1957..overleden..Leiden..29-07-1999.....
uit aller naam Anja Molenaar-van Nuenen...........................................
___________________________________________________________
Krommenie..26-07-1999.....................................................................
Jannes Piek..............86 jaar............................................................
echtgenoot van F.M.T.Haverman.........................................................
___________________________________________________________
Oostzaan..30-07-1999.......................................................................
Cornelia Havik-Grin........................................................................
geboren..03-04-1917..overleden..30-07-1999........................................
echtgenote van JB. Havik...................................................................
____________________________________________________________
voor verdere informatie Wil@zap.A2000.nl
____________________________________________________________
____________________________________________________________
********************
X-DejaID: 507918664
From: Wil@zap.a2000.nl (Wil de Ligt)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Familie berichten uit het noord-hollands dagblad van de zaanstreek en omgeving..02-08-1999
Date: 1999/08/02
********************

Familie berichten uit het noord-hollands dagblad voor de Zaanstreek en
omgeving van 02-08-1999..................................................................
___________________________________________________________
voor verdere informatie Wil@zap.A2000.nl
___________________________________________________________
Zaandam..30-07-1999........................................................................
Robert Johannes Kleijn...................................................................
..geboren..29-03-1964..overleden..30-07-1999......................................
____________________________________________________________********************
X-DejaID: 508335938
From: Wil@zap.a2000.nl (Wil de Ligt)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Familie berichten uit het noord-hollands dagblad voor de zaanstreek en omgeving van 03-08-1999
Date: 1999/08/03
********************

Familie berichten uit het noord-hollands dagblad voor de zaanstreek en omgeving van 03-08-1999..................................................................
__________________________________________________________
voor verdere informatie Wil@zap.A2000.nl ...................................
___________________________________________________________
..Zaandam..31-07-..1999...................................................................
..Jacob de Vries...............................................................................
..Geboren.. Landsmeer..12-02-1919..overleden ..Zaandam..31-07-1999...
..echtgenoot van ..A de Vries-de Graaf.................................................
__________________________________________________________
..Zaandam..02-08-1999......................................................................
..Jan Wilson....................................................................................
..geboren..21-11-1915..overleden..02-08-1999......................................
..echtgenoot van..T.M.Wilson-van den Berg.........................................
___________________________________________________________
..Zaandijk..27-07-1999.....................................................................
..Jurrie den Brave........................................................................
..op de leeftijd van 71 jaar...............................................................
..echtgenoot van..C.M. de Brave-Bruyn.............................................
__________________________________________________________
..Heiloo..01-08-1999........................................................................
..Jan Oosterling...........................................................................
..echtgenoot van..Gre.......................................................................
__________________________________________________________********************
X-DejaID: 508749809
From: Wil@zap.a2000.nl (Wil de Ligt)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Familie berichten uit het noord-hollands dagblad voor de zaanstreek en omgeving van 04-08-1999
Date: 1999/08/04
********************

Familie berichten uit het noord-hollands dagblad voor de zaanstreek en omgeving. ......................................................................................
___________________________________________________________
voor verdere informatie Wil@zap.A2000.nl .....................................
___________________________________________________________
Wormer..03-08-1999 .......................................................................
..Dien Vervloet-Fransen.................................................................
..op de leeftijd van 82 jaar.................................................................
..echtgenote van...W.F.L. Vervloet....................................................
__________________________________________________________
..Wormerveer..02-08-1999..................................................................
..Tjitske Janna Wiebrecht-Swart ...................................................
..geboren 29-05-1942..overleden 02-08-1999 ......................................
..weduwe van Joop Wiebrecht ..........................................................
___________________________________________________________
..Zaandijk..02-08-1999......................................................................
..Cornelis Antoon Bron.................................................................
..op de leeftijd van 76 jaar ...............................................................
..echtgenoot van .F.Bron - Visser ..................................................
__________________________________________________________
..Zaandam..01-08-1999 ..................................................................
..Aaltje Kraaier .............................................................................
..geboren..07-02-1922.. overleden..01-08-1999 ...................................
..__________________________________________________________
..Krommenie..29-07-1999 .................................................................
..Arjan Kuijper .............................................................................
..op de leeftijd van 32 jaar .................................................................
___________________________________________________________


********************
X-DejaID: 509089125
From: Wil@zap.a2000.nl (Wil de Ligt)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Familie berichten uit het noord-hollands dagblad voor de zaanstreek en omgeving van 05-08-1999
Date: 1999/08/04
********************

Familie berichten uit het noord-hollands dagblad voor de zaanstreek en omgeving van 05-08-1999..................................................................
__________________________________________________________
voor verdere informatie Wil@zap.A2000.nl ...............................
__________________________________________________________
Wormer 04-08-1999.........................................................................
Greet Bus-Meijer...........................................................................
..geboren..03-01-1956...overleden..04-08-1999...................................
..echtgenote van..Kees Meijer..........................................................
..kinderen..Ellen en Robin,,Laura,,Marlies overleden,,.........................
__________________________________________________________
..Amsterdam..30-08-1999................................................................
..Jan Smit......................................................................................
..geboren ..Velsen.20-05-1932....overleden..Amsterdam.30-08-1999......
..Namens familie en naaste vrienden..................................................
___________________________________________________________
..Zaandam..03-08-1999....................................................................
..Christina Dorgelo-Veldhuis ........................................................
..geboren .Kampen..30-11-1908..overleden..Zaandam..03-08-1999........
..kinderen..M.van Lenten-Dorgelo,C.T. van Lenten,Tineke,Patricia,Jolanda en Martin,Tom.Paul en Alice. W.J. Dorgelo..C.M.Dorgelo-Smakman,Melisa,Lex........................................
___________________________________________________________
..Zaandijk..03-08-1999.......................................................................
..Klaas van der Linde ....................................................................
..geboren 23-01-1915..overleden..03-08-1999......................................
..weduwenaar van .Maartje de Wit..overleden..04-02-1997....................
..kinderen.Elly en Dick,,Marion en Ben,,Joke en Anneke.....................
..kleinkinderen.en achterkleinkinderen...............................................
__________________________________________________________


********************
X-DejaID: 509888392
From: Wil@zap.a2000.nl (Wil de Ligt)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Familie berichten uit het noord-hollands dagblad voor de zaanstreek en omgeving van 07-08-1999
Date: 1999/08/07
********************

Familie berichten uit het noord-hollands dagblad voor de zaanstreek en omgeving van 07-08-1999.....................
___________________________________________________________
voor verdere informatie ......Wil@zap.A2000.nl ..............................
___________________________________________________________
Koog a/d Zaan..06-08-1999................
..Joukje Bosma-Brijker.....91 jaar....................................................
..weduwe van Nis Bosma..................................................................
..kinderen..;Cor en Nel+,, Marian en Loek; Nis en Trien ; Rob en Erika,,dennis ,terry,daisy.; Karin en Fred.............................................
___________________________________________________________
..Koog a/d Zaan...04-08-1999.............................................................
..Bernardus Antonius te Riele.........................................................
..geboren ..Zwolle..15-06-1999..overleden.. Kooga/d Zaan..04-08-1999...
..__________________________________________________________
..Koog a/d Zaan..05-08-1999..............................................................
..Arthur Jubitana..............60 jaar.....................................................
..echtgenoot van..Olga Jubitana-van Hetten.........................................
___________________________________________________________
..Wormerveer..02-08-1999..................................................................
..Grietje Breeuwer..........................................................................
..geboren..03-11-1916..overleden..02-08-1999......................................
..weduwe van..Hendrik Gerard Muijzert................................................
__________________________________________________________
..Zaandam..01-08-1999....................................................................
..Cornelis Johannes Jansen..........................................................
..geboren Amsterdam..16-12-1934..overleden..Zaandam..01-08-1999...
___________________________________________________________
..Krommenie ..05-08-1999...................................................................
..Dirk Jan Sluis....................85 jaar.................................................
..weduwenaar van..Wilhelmina de Wit.................................................
___________________________________________________________
..Wormerveer.. 05-08-1999.................................................................
..Hendrik Oosterveld.......................................................................
..geboren..27-04-1938......overleden..05-08-1999..................................
..echtgenoot van..W.L. Oosterveld-Buiten............................................
___________________________________________________________
..Zaandam..05-08-1999......................................................................
..Catharina Engel-Way....................................................................
..geboren..Schagen..25-07-1916..overleden.. Zaandam..05-08-1999.......
..echtgenote van.. Jb. Engel..............................................................
___________________________________________________________
..Zaandam..04-08-1999......................................................................
..Martha Holdendorp-Lichthart.......................................................
..op de leeftijd van bijna 80 jaar...........................................................
..weduwe van Frits Holdendorp............................................................
___________________________________________________________
..

..


********************
X-DejaID: 510599447
From: Wil@zap.a2000.nl (Wil de Ligt)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Familie berichten uit het noord-hollands dagblad voor de zaanstreek en omgeving van 09-08-1999
Date: 1999/08/09
********************

Familie berichten uit het noord-hollands dagblad voor de zaanstreek en omgeving van 09-08-1999.......................
_____________________________________________________________
voor verdere informatie... Wil@.zap.A2000.nl ...................................
_____________________________________________________________
..Oostzaan..05-08-1999.........
..Jan Pieter van Gennep....76 jaar...............................................
..weduwenaar van..Aaltje Busch......................................................
____________________________________________________________
..Wormerveer..06-08-1999...........
..Thomas van Heusden........................................
..geboren.Enge Wormer.21-06-1913.overleden.Wormerveer..06-08-1999..
..weduwenaar van..Maria Elisabeth Taams.......................................
___________________________________________________________
..Jisp..07-08-1999...........
..Kniertje Klopper-Bark.......................90 jaar ..........................
..weduwe van..Jacob Klopper.........................................................
__________________________________________________________
..Jisp..(Wormerveer overleden )....07-08-1999...........
..Ewiena Elisabeth Ida Heijkamp-Zoutman......86 jaar...............
..weduwe van..Pieter Heijkamp....................................................
___________________________________________________________
********************
X-DejaID: 511002918
From: Wil@zap.a2000.nl (Wil de Ligt)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Familie berichten uit het noord-hollands dagblad voor de zaanstreek en omgeving van 10-08-1999
Date: 1999/08/10
********************

Familie berichten uit het Noord-Hollands dagblad voor de Zaanstreek en omgeving van 10-08-1999..................................................................
____________________________________________________________
voor verdere informatie Wil@zap.A2000.nl ......................................
____________________________________________________________
..Wormer....(zaandam)..07-08-1999...
..Wim Vervloet........80 jaar.....
..weduwenaar van Dien Vervloet - Fransen ..sinds 03-08-1999............
____________________________________________________________
..Wormerveer 08-08-1999
..Gretha Francisca van de Ven
..Geboren 05-05-1911 ..
____________________________________________________________
..Zaandam 08-08-1999
..Hendrika Cornelia Gras-Kooy ...93 jaar .....
..weduwe van Johannes Jacob Gras
____________________________________________________________


********************
X-DejaID: 511570975
From: Wil@zap.a2000.nl (Wil de Ligt)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Familie berichten uit het noord-hollands dagblad voor de ZAANSTREEK en omgeving van 11-08-1999
Date: 1999/08/11
********************

Familie berichten uit het NOORD_HOLLANDS dagblad voor de ZAANSTREEK en omgeving van 11-08-1999.....
____________________________________________________________
voor verdere informatie WIL@zap.A2000.nl .............
____________________________________________________________
Assendelft 09-08-1999
Jan Dekker 69 jaar
echtgenoot van Femie Dekker-Kamp
____________________________________________________________
Westzaan 08-08-1999
Liesbeth Kalf-Veenman 75 jaar
weduwe van Jan Kalf
____________________________________________________________
Wormer 08-08-1999
Jan Groenhart
geboren 06-05-1917 overleden 08-08-1999
echtgenoot van Annie Koster
____________________________________________________________
Zaandam 05-08-1999
Trijntje Schoen-Duijs 88 jaar
weduwe van Jacob Schoen
____________________________________________________________
Assendelft 09-08-1999
Jaap Sengers 82 jaar
echtgenoot van Ger Senger - Giskes
____________________________________________________________
********************
X-DejaID: 511828320
From: Wil@zap.a2000.nl (Wil de Ligt)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Familie berichten uit het Noord-Hollands dagblad voor de Zaanstreek en omgeving van 12-08-1999
Date: 1999/08/12
********************

familie berichten uit het Noord-Hollands dagblad voor de Zaanstreek en omgeving van 12-09-1999
____________________________________________________________
voor verdere informatie Wil@zap.A2000.nl .................................
____________________________________________________________
Rotterdam 11-08-1999
Johannes van Dijk (tandarts Zaandam)
geboren Kampen 04-03-1931 overleden Rotterdam 11-08-1999
echtgenoot van W.J.van Dijk
___________________________________________________________
Zaandam 08-08-1999
Simon Schaap 95 jaar
____________________________________________________________
********************
X-DejaID: 512179193
From: Wil@zap.a2000.nl (Wil de Ligt)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Familie berichten uit het NOORD-HOLLANDS dagblad voor de ZAANSTREEK en omgeving van 13-08-1999
Date: 1999/08/13
********************

Familie berichten uit het Noord-Hollands dagblad voor de Zaanstreek en omgeving van 13-08-1999
____________________________________________________________
Koog a/d Zaan 11-08-1999
Jan Jacob Muijs
geboren 13-08-1999 overleden 11-08-1999
echtgenoot van Lenie Muijs-Kramer
___________________________________________________________
Wormer 12-08-1999
Petrus Bernardus Vestering
geboren 30-08-1935 overleden 12-08-1999
weduwenaar van Cornelia Knipping
___________________________________________________________
Zaandam 11-08-1999
Johannes KOK
geboren 04-04-1941 overleden 11-08-1999
___________________________________________________________
Beemsterzwaag 11-08-1999
Libbe van Gans
geboren Oosterwolde 08-08-1922 overleden Beemsterzwaag 11-08-1999
echtgenoot van H.van Gans - Jonker
____________________________________________________________********************
X-DejaID: 512560516
From: Wil@zap.a2000.nl (Wil de Ligt)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Familie berichten uit het Noord-Hollands dagblad voor de Zaanstreek en omgeving van 14-08-1999
Date: 1999/08/14
********************

Familie berichten uit het Noord-Hollands dagblad voor de Zaanstreek en omgeving van 14-08-1999
____________________________________________________________
Krommenie 13-08-1999
Petrus Bernardus Joannes Martens 67 jaar
echtgenoot van Aat Martens -Twisk
___________________________________________________________
Zaandam 12-08-1999
Adrie van Deijzen 42 jaar

___________________________________________________________
voor verdere informatie Wil@zap.A2000.nl
___________________________________________________________********************
X-DejaID: 513331443
From: Wil@zap.a2000.nl (Wil de Ligt)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Familie berichten uit het Noord-Hollands dagblad voor de Zaanstreek en omgeving van 16-08-1999
Date: 1999/08/16
********************

Familie berichten uit het Noord-Hollands dagblad voor de Zaanstreek en omgeving van 16-08-1999
___________________________________________________________
voor verdere informatie Wil@zap.A2000.nl
____________________________________________________________
Zaandijk 14-08-1999

Jacob Janssen 66 jaar

echtgenoot van B.J.Janssen -van der Schaaf
____________________________________________________________
____________________________________________________________


********************
X-DejaID: 513693697
From: Wil@zap.a2000.nl (Wil de Ligt)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Familie berichten uit het Noord-Hollands dagblad voor de Zaanstreek en omgeving van 17-08-1999
Date: 1999/08/16
********************

Familie berichten uit het Noord-Hollands Dagblad voor de Zaanstreek en omgeving van 17-08-1999
___________________________________________________________
voor verdere informatie Wil@zap.A2000.nl
__________________________________________________________
Zaandam 12-08-1999
Trijntje van der Kwaak-Leguyt 87 jaar
weduwe van Hendrik van der Kwaak
___________________________________________________________
Krommenie 14-08-1999
Pieter Edses 65 jaar
___________________________________________________________
Wormerveer 14-08-1999
Cornelia Helena van den Bosch-Hoogerhuis
geboren krommenie 09-02-1944 overleden wormerveer 14-08-1999
echtgenote van Henk van den Bosch
___________________________________________________________
Wormerveer 15-08-1999
Margje Jansen -Klappe
geboren Kampen 13-08-1914 overleden Wormerveer 15-08-1999
weduwe van Albertus Peter Jansen
___________________________________________________________
Wormer 15-08-1999
Lourentius Meijer
geboren 02-05-1925 overleden 15-08-1999
echtgenoot van M.W. Meijer - Fens
___________________________________________________________

********************
X-DejaID: 514151988
From: Wil@zap.a2000.nl (Wil de Ligt)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Familie berichten uit het Noord-Hollands dagblad voor de ZAANSTREEK en omgeving van 18-08-1999
Date: 1999/08/18
********************

Familie berichten uit het Noord-Hollands dagblad voor de ZAANSTREEK en omgeving van 18-08-1999
____________________________________________________________
voor verdere informatie Wil@zap.A2000.nl
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Zaandam 13-08-1999
Willem van Westrob 78 jaar
weduwenaar van Grietje Fritsen

____________________________________________________________
Krommenie 15-08-1999
Frederik Vink
geboren 26-05-1921 overleden 15-09-1999
echtgenoot van G.A. Vink- Mulder
____________________________________________________________
Koog a/ d Zaan 16-08-1999
Gerardus Johannes de Goede 76 jaar
weduwenaar van Petronella Elisabeth de Goede- de Groot
____________________________________________________________
Zaandam 16-08-1999
Lies van Drongelen -Voortman 81 jaar
weduwe van Jan van Drongelen
____________________________________________________________********************
X-DejaID: 514618380
From: Wil@zap.a2000.nl (Wil de Ligt)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Familie berichten uit het Noord-Hollands dagblad voor de Zaanstreek en omgeving van 19-08-1999
Date: 1999/08/19
********************

Familie berichten uit het Noord-Hollands dagblad voor de Zaanstreek en omgeving van 19-08-1999
____________________________________________________________
voor verdere informatie vanaf 01-07-1999 tot heden
Wil@zap.A2000.nl
____________________________________________________________
Harderwijk 13-08-1999
Anna Maria Groot
geboren Zaandam 19-06-1952 overleden Harderwijk 13-08-1999
____________________________________________________________********************
X-DejaID: 515046509
From: Wil@zap.a2000.nl (Wil de Ligt)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Familie berichten uit het Noord-Hollands dagblad voor de Zaanstreek en omgeving van 20-08-1999
Date: 1999/08/20
********************

Familie berichten uit het Noord-Hollands dagblad voor de Zaanstreek en omgeving van 20-08-1999..
_____________________________________________________________
voor meer informatie vanaf begin Juli tot heden Wil@zap.A2000.nl
_____________________________________________________________
Zaandam 18-08-1999

Cathelijna Franciska Hondeveld- Fellinga 52 jaar
echtgenoot van Gerard Hondeveld
_____________________________________________________________
Zaandam 18-08-1999

Grietje Klaassen - Schouten 90 jaar
weduwe van Klaas Klaassen
_____________________________________________________________


********************
X-DejaID: 516122847
From: Wil@zap.a2000.nl (Wil de Ligt)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Familie berichten uit het NOORD_HOLLANDS dagblad voor de ZAANSTREEK en omgeving van 21-08-1999
Date: 1999/08/23
********************

Familie berichten uit het Noord-hollands dagblad voor de Zaanstreek en omgeving van 21-08-1999
_____________________________________________________________
Voor informatie vanaf 01 -07-1999 Wil@zap.A2000.nl
_____________________________________________________________
Zaandam 19-08-1999

Simon Eibert Dirk Korsse 73 jaar
echtgenoot van H.M. Korsse-Kuijpers
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________


********************
X-DejaID: 516537443
From: Wil@zap.a2000.nl (Wil de Ligt)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Familie berichten uit het NOORD-HOLLANDS dagblad voor de ZAANSTREEK en omgeving van 24-08-1999
Date: 1999/08/24
********************

Familie berichten uit het noord - hollands dagblad voor de zaanstreek en omgeving van 24-08-1999
_____________________________________________________________
voor meer informatie vanaf 01-07-1999 Wil@zap.A2000.nl
_____________________________________________________________

Krommenie 22-08-1999

Johannes Laurentius Konijn (Jan ) 71 jaar
_____________________________________________________________
Krommenie 21-08-1999

Henricus Theodorus Joseph Gras
geboren 11-01-1922 overleden 21-08-1999
echtgenoot van Corry S. H. M. Gras-Pieters
_____________________________________________________________
Dordrecht 21-08-1999

Margaretha Elizabeth Avis
Geboren Wormerveer 18-06-1902 overleden Dordrecht 21-08-1999
weduwe van Jacob Boot
_____________________________________________________________
Zaandam 20-08-1999

Patrick Witbaard 28 jaar
echtgenoot van Brenda van der Tol
_____________________________________________________________
Koog a/d Zaan 22-08-1999

Jan van der Meer
geboren 09-04-1933 overleden 22-08-1999
echtgenoot van Gerda van der Meer - May
_____________________________________________________________
Zaandam 22-08-1999

Jan Prins 80 jaar
echtgenoot van T. Prins - van Velzen
_____________________________________________________________
Krommenie 22-08-1999

Jan Veneklaas Slots 75 jaar
echtgenoot van Dirkje Klifman
_____________________________________________________________
Amsterdam 21-08-1999

Jacob Simon Gustav Tiemstra 82 jaar
echtgenoot van Mary Druijf
_____________________________________________________________
Krommenie 21-08-1999

Romkje Gruijs- Rosmuller 92 jaar
weduwe van Klaas Gruijs

********************
X-DejaID: 516959582
From: Wil@zap.a2000.nl (Wil de Ligt)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Familie berichten uit het noord-hollands dagblad voor de Zaanstreek en omgeving van 25-08-1999
Date: 1999/08/25
********************

Familie berichten uit het Noord-Hollands dagblad voor de Zaanstreek en omgeving van 25-08-1999
_____________________________________________________________
voor meer informatie vanaf 1juli tot heden Wil@zap.A2000.nl
_____________________________________________________________

Assendelft 23-08-1999

Jan Vermast 60 jaar
_____________________________________________________________
Zaandam 19-08-1999

Johanna Ernestina Leertouwer- van Dijk 84 jaar
weduwe van Hendrik Leertouwer
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________


********************
X-DejaID: 517555269
From: Wil@zap.a2000.nl (Wil de Ligt)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Familie berichten uit het NOORD- HOLLANDS dagblad voor de ZAANSTREEK en omgeving van 26-08-1999
Date: 1999/08/26
********************

FAMILIE berichten uit het NOORD- HOLLANDS dagblad voor de ZAANSTREEK en omgeving van 26-08-1999
______________________________________________________________

Voor meer informatie vanaf 01-07-1999 tot heden Wil@zap.A2000.nl
______________________________________________________________
Tilburg 16-08-1999

Engelina Jeanne Roels
geb. 31-03-1954 overleden Tilburg 16-08-1999.
______________________________________________________________
Jisp 25-08-1999

Aafje Klopper-Tump 81 jaar
weduwe van Gerard Frederik Klopper
_______________________________________________________________
Alkmaar 25-08-1999

Jan Jacob Mobron
geboren 27-03-1929 overleden 25-08-1999
echtgenoot van C.J.M. Mobron-Anink
_____________________________________________________________
Havelock Nort, Nieuw- Zeeland 24-08-1999

Henny van den Berg
geboren 16-10-1942 overleden 24-08-1999
______________________________________________________________********************
X-DejaID: 517736077
From: Wil@zap.a2000.nl (Wil de Ligt)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Familie berichten uit het NOORD-HOLLANDS dagblad voor de ZAANSTREEK en omgeving van 27-08-1999
Date: 1999/08/27
********************

Familie berichten uit het Noord-Hollands dagblad voor de Zaanstreek en omgeving van 27-08-1999
______________________________________________________________
voor meer informatie vanaf 01-07-1999 Wil@zap.A2000.nl
______________________________________________________________

Zaandam 24-08-1999

Willem Heij
geboren 09-09-1938 overleden 24-08-1999
weduwnaar van Wil Buining
______________________________________________________________********************
X-DejaID: 518138681
From: Wil@zap.a2000.nl (Wil de Ligt)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Familie berichten uit het NOORD_HOLLANDS dagblad voor de ZAANSTREEK en omgeving van 28-08-1999
Date: 1999/08/28
********************

Familie berichten uit het NOORD_HOLLANDS dagblad voor de ZAANSTREEK en omgeving van 28-08-1999

___________________________________________________________

voor meer informatie van af 1 juli Wil@zap.A2000.nl

___________________________________________________________ Wormer 23-08-1999

Maartje Alida Grimm

echtgenote van Dirk van der Stroom

_____________________________________________________________

Wormer 26-08-1999

Lientje Moulijn - Joustra

geboren Soerabaja 27-05-1941 overleden Wormer 26-08-1999

echtgenoot van Koert Moulijn

_____________________________________________________________

Venhuizen 26-08-1999

Berbertje Timmerman

geboren Spanga 17-01-1911 overleden Venhuizen 26-08-1999

weduwe van Bauke van der Pal

eerder van Warner Spijker

___________________________________________________________

Zaandam 26-08-1999

Dirk Abbink 73 jaar

echtgenoot van A. Abbink-Vleeshakker

___________________________________________________________

Krommenie 22-08-1999

Johanna Vet

geboren 12-07-1924 overleden 22-08-1999

echtgenote van Klaas Ploeger********************
X-DejaID: 518858472
From: Wil@zap.a2000.nl (Wil de Ligt)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Familie berichten uit het Noord-Hollands dagblad voor de ZAANSTREEK en omgeving van 30-08-1999
Date: 1999/08/30
********************

Familie berichten uit het Noord-Hollands dagblad voor de zaanstreek en omgeving van 30-08-1999 ___________________________________________________

voor meer informatie mailto:Wil@zap.A2000.nl

___________________________________________________

Oostzaan 27-08-1999

Rinze Jansma 60 jaar

weduwenaar van Hijlkje Sjoukje Lust

____________________________________________________********************
X-DejaID: 519255241
From: Wil@zap.a2000.nl (Wil de Ligt)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Familie berichten uit het NOORD_HOLLANDS dagblad voor de Zaanstreek en omgeving van 31-08-1999
Date: 1999/08/31
********************

Familie berichten uit het noord-hollands dagblad voor de Zaanstreek en omgeving van 31-08-1999
____________________________________________________________
voor meer informatie vanaf 01-08-1999 Wil@zap.A2000.nl
____________________________________________________________
Wormerveer
Aukje Smit-Bloemraad 89 jaar
____________________________________________________________
Purmerend 29-08-1999
Janna Smit
geboren 29-01-1937 overleden 29-08-1999
____________________________________________________________
Koog a/d Zaan 30-08-1999
Jisse Ferdinand Huisman 51 jaar
____________________________________________________________
Koog a/d Zaan 24-08-1999
Pieter Jan Abbink
geboren 28-03-1918 overleden 24-08-1999
weduwenaar van Grietje Holkamp
____________________________________________________________
Zaandam 27-08-1999
Aris Goezinne 82 jaar
____________________________________________________________
Zaandam 28-08-1999
Marjon van Dijk- Ypma 34 jaar
echtgenote van Nico van Dijk
____________________________________________________________
Oostzaan 27-08-1999
Jan Dirk Keppel 76 jaar
echtgenoot van Bets
____________________________________________________________
Limmen 28-08-1999
Jan Albert de Jong 51 jaar
echtgenoot van Wies de Jong-Hofstra
____________________________________________________________


********************
X-DejaID: 519487794
From: Wil@zap.a2000.nl (Wil de Ligt)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Familie berichten uit het noord-hollands dagblad nu ook op homepage
Date: 1999/08/31
********************

Familie berichten nu ook op homepage

http://members.tripod.lycos.nl/deligtwester/index.html********************
X-DejaID: 508348568
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Haarlems Dagblad 990731
Date: 1999/08/03
********************

------------G----------------------
------------H----------------------
------------O----------------------
brom (sandtke, vd parre, oversier, pieren, kind, stal)
paardekooper (blessing)
kraamwinkel (blom, steenbrugge, van gasselt, stroobach, jochemsen,
kock, schippers)
goes (de wit)
------------D/M-----------------
------------------------------------
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In Memoriam
( ) = andere betrokken familieleden
[] = plaatsnaam
HS:=bericht uit het Heemsteeds sufferdje
-------
Aangezien niet iedereen over het Haarlems Dagblad beschikt, kan
ik je een scan van de advertentie sturen. Vermeld de datum uit de kop
van het bericht!
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 508348570
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Haarlems Dagblad 990802
Date: 1999/08/03
********************

------------G----------------------
------------H----------------------
------------O----------------------
zuidmeer
volkers (vd heuvel)
kok (bakker)
terol-mulder (van lierop, bakker, lacroix, hakhof)
frerichs-koppen
hoek-hoek (reinink, visser, van rummelen, bakhuizen, visser,
van der werf, schaap)
lodder-dernison (van dijk)
tervoort-verhappen
------------D/M-----------------
------------------------------------
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In Memoriam
( ) = andere betrokken familieleden
[] = plaatsnaam
HS=bericht uit het Heemsteeds sufferdje
-------
Aangezien niet iedereen over het Haarlems Dagblad beschikt, kan
ik je een scan van de advertentie sturen. Vermeld de datum uit de kop
van het bericht!
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 508348567
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Volkskrant 990731
Date: 1999/08/03
********************

--------------G----------------
vollema-de vente
muller
--------------H----------------
madarasz-brugman
--------------O----------------
rap (van reeuwijk, schŘller)
van ginneken
kelder (wiewel)
johannes
stom (van delft, opstelten, louwerse)
glasbergen (duyvis, reyers, thomas, gerth)
van efferden (bosboom, van dongen, helms, nolen, van der zijden)
mejan (peppinck, de maret tak)
doorenbosch-lievense
de keyzer
--------------D/M------------
---------------------------------
Legenda:
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In memoriam
( ) = andere betrokken familieleden

De Volkskrant kan in elke bibliotheek van Nederland
worden ingezien, ik verschaf hierover geen inlichtingen.
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 508348569
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Volkskrant 990802
Date: 1999/08/03
********************

--------------G----------------
koole-gaasbeek
wittenbols-bosters
de ruijter-fahner
hielkema-de vetten
--------------H----------------
--------------O----------------
van puijenbroek
van kints-van beek
van der wegen-van abeelen
de keyzer (verheijen)
stom
--------------D/M------------
---------------------------------
Legenda:
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In memoriam
( ) = andere betrokken familieleden

De Volkskrant kan in elke bibliotheek van Nederland worden ingezien,
ik verschaf hierover geen inlichtingen.
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 508786453
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Haarlems Dagblad 990803
Date: 1999/08/04
********************

------------G----------------------
------------H----------------------
------------O----------------------
ten hoeve-schelfaut (oostdam)
timmer (oosten)
kramer-westdijk
------------D/M-----------------
------------------------------------
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In Memoriam
( ) = andere betrokken familieleden
[] = plaatsnaam
HS:=bericht uit het Heemsteeds sufferdje
-------
Aangezien niet iedereen over het Haarlems Dagblad beschikt, kan
ik je een scan van de advertentie sturen. Vermeld de datum uit de kop
van het bericht!
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 508786452
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Volkskrant 990803
Date: 1999/08/04
********************

--------------G----------------
van seters-van den maagdenberg
van den broek-verspui
--------------H----------------
--------------O----------------
van ginneken
van gent (woltring, barts, rooijakkers, corstens, hattinga verschure,
borgman, wiewel, van werkhooven)
maandag (phaff, van eykelen, thiel)
zegers de beijl (berghuys, meijeringh)
van efferen
smits
spigt (heukels, bongers, bok)
speekenbrink (weemaes)
kraamwinkel
van laar
rutjes
--------------D/M------------
---------------------------------
Legenda:
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In memoriam
( ) = andere betrokken familieleden

De Volkskrant kan in elke bibliotheek van Nederland
worden ingezien, ik verschaf hierover geen inlichtingen.
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 509115711
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Haarlems Dagblad 990804
Date: 1999/08/05
********************

------------G----------------------
------------H----------------------
------------O----------------------
vogels (de wolff)
spanjaart (van der hoorn, uytenhaak)
------------D/M-----------------
------------------------------------
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In Memoriam
( ) = andere betrokken familieleden
[] = plaatsnaam
HS=bericht uit het Heemsteeds sufferdje
-------
Aangezien niet iedereen over het Haarlems Dagblad beschikt, kan
ik je een scan van de advertentie sturen. Vermeld de datum uit de kop
van het bericht!
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 509115710
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Volkskrant 990804
Date: 1999/08/05
********************

--------------G----------------
dijkstra-emmens
heuff-pott hofstede
spaans-bowles
--------------H----------------
--------------O----------------
burger
meijs-went
smit-koenderink (kool, damsma, schoemaker, van kamp, van vliet,
van den berg)
nepveu (uitham, jansen, van dorp, kooyman, los)
mei yuk van lowijde
valk
kauer-custers (van donzel, van 't hoog, klinkenberg)
--------------D/M------------
---------------------------------
Legenda:
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In memoriam
( ) = andere betrokken familieleden

De Volkskrant kan in elke bibliotheek van Nederland worden ingezien,
ik verschaf hierover geen inlichtingen.
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 509940359
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Haarlems Dagblad 990805
Date: 1999/08/07
********************

------------G----------------------
------------H----------------------
------------O----------------------
van noort
christiaans-van kolk
voorhoeve-bierens de haan (dorenstouter, huizinga, de graeff,
lunsingh tonckens, burney, gorter, markus)
liket
kahlman-van der maaren jansen (kievid, metzelaar, hock)
------------D/M-----------------
van kampen-meerveld
------------------------------------
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In Memoriam
( ) = andere betrokken familieleden
[] = plaatsnaam
HS:=bericht uit het Heemsteeds sufferdje
-------
Aangezien niet iedereen over het Haarlems Dagblad beschikt, kan
ik je een scan van de advertentie sturen. Vermeld de datum uit de kop
van het bericht!
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 509940357
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Haarlems Dagblad 990806
Date: 1999/08/07
********************

------------G----------------------
------------H----------------------
b÷hm-hulsebosch
------------O----------------------
voerman
opstal (lingg, oor)
zut (smeenk)
liket (paulis, caparros, witvoet)
oldenburger-brakel
------------D/M-----------------
van bakel (lingg)
de bree
------------------------------------
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In Memoriam
( ) = andere betrokken familieleden
[] = plaatsnaam
HS=bericht uit het Heemsteeds sufferdje
-------
Aangezien niet iedereen over het Haarlems Dagblad beschikt, kan
ik je een scan van de advertentie sturen. Vermeld de datum uit de kop
van het bericht!
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 509940358
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Volkskrant 990805
Date: 1999/08/07
********************

--------------G----------------
markus-sommers
--------------H----------------
--------------O----------------
smits (leermakers, van slobbe, van der aa)
van der molen (hoogeveen)
nepveu (uitham, jansen)
veldkamp
boeke (huizer, beltman, brinks, poventud)
jacobs-nap (van der lelie)
berghege (veltman)
van der pas
spanier (stolberg, reuter, lenselink, van nouhuys, huber)
--------------D/M------------
---------------------------------
Legenda:
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In memoriam
( ) = andere betrokken familieleden

De Volkskrant kan in elke bibliotheek van Nederland
worden ingezien, ik verschaf hierover geen inlichtingen.
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 509940360
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Volkskrant 990806
Date: 1999/08/07
********************

--------------G----------------
melaard-bicaci
--------------H----------------
--------------O----------------
theunissen (janssen, vermeulen)
de keyzer (verheijen)
van der molen
kool (van der heiden, filippo)
butot dru
de ruiter
nepveu
valk
liket (paulis, caparros, witvoet)
--------------D/M------------
---------------------------------
Legenda:
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In memoriam
( ) = andere betrokken familieleden

De Volkskrant kan in elke bibliotheek van Nederland worden ingezien,
ik verschaf hierover geen inlichtingen.
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 512027390
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Haarlems Dagblad 990807
Date: 1999/08/12
********************

------------G----------------------
------------H----------------------
------------O----------------------
huijboom (honingh)
kiela-van der horst
hendrikse
brunt (van den brink, van dinteren, buizer, pander)
------------D/M-----------------
paardekooper
andela (vd steeg)
------------------------------------
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In Memoriam
( ) = andere betrokken familieleden
[] = plaatsnaam
HS:=bericht uit het Heemsteeds sufferdje
-------
Aangezien niet iedereen over het Haarlems Dagblad beschikt, kan
ik je een scan van de advertentie sturen. Vermeld de datum uit de kop
van het bericht!
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 512027389
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Volkskrant 990807
Date: 1999/08/12
********************

--------------G----------------
wehmeijer-van rossum
kaikoura-jacob (moll, kruijer)
marquez i virgil-wehmeijer
polling-polhout
--------------H----------------
oldenkamp-basza
van der zande-blńsing
van rijswijk-keuker
cornellissen-aarnink
--------------O----------------
klumper (voogd)
hilhorst (van den hoven)
teunissen van manen/westerveld (bloos, beekhuizen, van joolingen)
hendriks
ciebrant ( van wingerden, leutwiler)
samson (witteveen, van der lugt)
van oostveen-mastenbroek (avis)
van der molen (hoogeveen, punt, van steenis, blonk, snijder)
--------------D/M------------
---------------------------------
Legenda:
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In memoriam
( ) = andere betrokken familieleden

De Volkskrant kan in elke bibliotheek van Nederland
worden ingezien, ik verschaf hierover geen inlichtingen.
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519270979
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Haarlems Dagblad 990809
Date: 1999/08/31
********************

------------G----------------------
------------H----------------------
------------O----------------------
oostendorp (de oude, van delft, tauw, leistikow, pigeaud,
van wagensveld, jansen, bouman)
doorgeest (loerakker)
hendrikse
van der horst (van der leden, van huizen)
schoone (schoorl, van den bronk)
brunt
------------D/M-----------------
------------------------------------
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In Memoriam
( ) = andere betrokken familieleden
[] = plaatsnaam
HS=bericht uit "Heemsteeds sufferdje"
-------
Aangezien niet iedereen over het Haarlems Dagblad beschikt,
ben ik bereid een scan van de advertentie te sturen.
Vermeld de datum uit de kop van het bericht!
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519270980
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Haarlems Dagblad 990810
Date: 1999/08/31
********************

------------G----------------------
------------H----------------------
------------O----------------------
maarsen (mollema, hessels, oudejans)
van leeuwen (de winter)
van beelen (waasdorp)
blank (adema, van benten, de vries, salazar)
van der horst
prosee (luesken)
wilmink (westerkamp)
twisk
------------D/M-----------------
------------------------------------
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In Memoriam
( ) = andere betrokken familieleden
[] = plaatsnaam
HS=bericht uit "Heemsteeds sufferdje"
-------
Aangezien niet iedereen over het Haarlems Dagblad beschikt,
ben ik bereid een scan van de advertentie te sturen.
Vermeld de datum uit de kop van het bericht!
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519270983
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Haarlems Dagblad 990813
Date: 1999/08/31
********************

------------G----------------------
------------H----------------------
------------O----------------------
koudijs
------------D/M-----------------
------------------------------------
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In Memoriam
( ) = andere genoemde familienamen
[] = plaatsnaam
HS=bericht uit "Heemsteeds sufferdje"
-------
Aangezien niet iedereen over het Haarlems Dagblad beschikt,
ben ik bereid een scan van de advertentie te sturen.
Vermeld de datum uit de kop van het bericht!
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519270984
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Haarlems Dagblad 990814
Date: 1999/08/31
********************

------------G----------------------
------------H----------------------
------------O----------------------
math´t (vonk, hertog, kruiper, clabbers, wille, hinssen, van
sprakelaar)
auping (oonk, kievit, smit)
kiewied (van spanje)
de raadt (schoo)
koper (van steijn)
pannekeet
dirks (manshande)
------------D/M-----------------
------------------------------------
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In Memoriam
( ) = andere genoemde familienamen
[] = plaatsnaam
HS=bericht uit "Heemsteeds sufferdje"
-------
Aangezien niet iedereen over het Haarlems Dagblad beschikt,
ben ik bereid een scan van de advertentie te sturen.
Vermeld de datum uit de kop van het bericht!
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519288479
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Haarlems Dagblad 990816
Date: 1999/08/31
********************

------------G----------------------
------------H----------------------
------------O----------------------
hofland (van loon, tromp, alders, van der meijden)
koolbergen (leeninga, carpentier alting, voskuilen, groenenboom,
manson, barsotti)
hollenkamp (koopman)
van der voort
koenders (fabels, verbeek, vink, reygersberg, radder, rhee)
------------D/M-----------------
------------------------------------
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In Memoriam
( ) = andere betrokken familieleden
[] = plaatsnaam
HS=bericht uit "Heemsteeds sufferdje"
-------
Aangezien niet iedereen over het Haarlems Dagblad beschikt,
ben ik bereid een scan van de advertentie te sturen.
Vermeld de datum uit de kop van het bericht!
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519288480
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Haarlems Dagblad 990818
Date: 1999/08/31
********************

------------G----------------------
------------H----------------------
------------O----------------------
van den eijkhof (van doorn, 't hart)
vinke (de graaff, visser, oosterling, van de weijde)
knevelbaard (elling)
sipkes (dijkstra, groenhart, thomas, van der molen, veenhof)
rubeling (de hoop)
tepe (van der hoff, van eijndhoven, hagoort, neuteboom)
van doorn (de lang)
------------D/M-----------------
bos (van looij)
------------------------------------
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In Memoriam
( ) = andere betrokken familieleden
[] = plaatsnaam
HS=bericht uit "Heemsteeds sufferdje"
-------
Aangezien niet iedereen over het Haarlems Dagblad beschikt,
ben ik bereid een scan van de advertentie te sturen.
Vermeld de datum uit de kop van het bericht!
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519288483
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Haarlems Dagblad 990821
Date: 1999/08/31
********************

------------G----------------------
------------H----------------------
------------O----------------------
flendrie (koster, kerkvliet, mc donnell)
kors
blom (meiland, zuidgeest)
godvliet
willems
rademaker
sieval
------------D/M-----------------
leguijt (klopper)
kuiper (van ooijen, klesser)
surayda
------------------------------------
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In Memoriam
( ) = andere genoemde familienamen
[] = plaatsnaam
HS=bericht uit "Heemsteeds sufferdje"
-------
Aangezien niet iedereen over het Haarlems Dagblad beschikt,
ben ik bereid een scan van de advertentie te sturen.
Vermeld de datum uit de kop van het bericht!
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519299994
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Haarlems Dagblad 990823
Date: 1999/08/31
********************

------------G----------------------
------------H----------------------
------------O----------------------
boon (kers, van waard)
bakker (schrader)
saat (van hal, den heijer, van der zwet)
de solla (worms, rosenberg, rubens, groenteman, goldfinger,
silbernberg, wolf)
hutter (van der linden, visser, van der werf)
van der valk (walkers, moedt, roodnat)
------------D/M-----------------
------------------------------------
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In Memoriam
( ) = andere betrokken familieleden
[] = plaatsnaam
HS=bericht uit "Heemsteeds sufferdje"
-------
Aangezien niet iedereen over het Haarlems Dagblad beschikt,
ben ik bereid een scan van de advertentie te sturen.
Vermeld de datum uit de kop van het bericht!
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519299999
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Haarlems Dagblad 990824
Date: 1999/08/31
********************

------------G----------------------
------------H----------------------
------------O----------------------
vos de wael (ingen housz, van heukelum stuyt)
kraan (nederstigt)
de solla (worms)
samson (van kimmenaede)
van dijk (nieuwkoop)
lijnzaat (wessels)
kroon (moolenaars, suitela, koster)
hartog (lauffer)
------------D/M-----------------
------------------------------------
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In Memoriam
( ) = andere betrokken familieleden
[] = plaatsnaam
HS=bericht uit "Heemsteeds sufferdje"
-------
Aangezien niet iedereen over het Haarlems Dagblad beschikt,
ben ik bereid een scan van de advertentie te sturen.
Vermeld de datum uit de kop van het bericht!
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519299995
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Haarlems Dagblad 990825
Date: 1999/08/31
********************

------------G----------------------
------------H----------------------
------------O----------------------
pronk (zwaanswijk)
zuurendonk (zedel)
van looij (pardon, broek, verburg)
kuijer (polfliet)
wijnands (smidt)
beer
------------D/M-----------------
ter weer
baretta
westerhuis
------------------------------------
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In Memoriam
( ) = andere betrokken familieleden
[] = plaatsnaam
HS=bericht uit "Heemsteeds sufferdje"
-------
Aangezien niet iedereen over het Haarlems Dagblad beschikt,
ben ik bereid een scan van de advertentie te sturen.
Vermeld de datum uit de kop van het bericht!
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519299998
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Haarlems Dagblad 990828
Date: 1999/08/31
********************

------------G----------------------
------------H----------------------
------------O----------------------
delleman (agema)
frets (siersma, vosshard, van diemen)
meure (vink)
van muiswinkel
------------D/M-----------------
van ingen
------------------------------------
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In Memoriam
( ) = andere genoemde familienamen
[] = plaatsnaam
HS=bericht uit "Heemsteeds sufferdje"
-------
Aangezien niet iedereen over het Haarlems Dagblad beschikt,
ben ik bereid een scan van de advertentie te sturen.
Vermeld de datum uit de kop van het bericht!
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519270981
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Haarlems Dagblad 990911
Date: 1999/08/31
********************

------------G----------------------
------------H----------------------
------------O----------------------
kloos (de vries)
van leeuwen
luttje (huizinga)
van der putten (schuurman, proost, van bree)
bisseling
oostendorp
van beelen (waasdorp, westdijk, bor, smits)
------------D/M-----------------
------------------------------------
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In Memoriam
( ) = andere betrokken familieleden
[] = plaatsnaam
HS=bericht uit "Heemsteeds sufferdje"
-------
Aangezien niet iedereen over het Haarlems Dagblad beschikt,
ben ik bereid een scan van de advertentie te sturen.
Vermeld de datum uit de kop van het bericht!
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519270982
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Haarlems Dagblad 990912
Date: 1999/08/31
********************

------------G----------------------
------------H----------------------
------------O----------------------
van soest (van der ploeg)
van der peet (nelis, nieste, warmerdam, janzen, van doorn, koster,
arons, vijver, gorter)
piek (plus)
groen (bakker)
------------D/M-----------------
------------------------------------
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In Memoriam
( ) = andere genoemde familienamen
[] = plaatsnaam
HS=bericht uit "Heemsteeds sufferdje"
-------
Aangezien niet iedereen over het Haarlems Dagblad beschikt,
ben ik bereid een scan van de advertentie te sturen.
Vermeld de datum uit de kop van het bericht!
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519288481
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Haarlems Dagblad 990919
Date: 1999/08/31
********************

------------G----------------------
------------H----------------------
------------O----------------------
pannenborg (kooiman)
rademaker
------------D/M-----------------
van de veen
------------------------------------
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In Memoriam
( ) = andere betrokken familieleden
[] = plaatsnaam
HS=bericht uit "Heemsteeds sufferdje"
-------
Aangezien niet iedereen over het Haarlems Dagblad beschikt,
ben ik bereid een scan van de advertentie te sturen.
Vermeld de datum uit de kop van het bericht!
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519288482
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Haarlems Dagblad 990920
Date: 1999/08/31
********************

------------G----------------------
------------H----------------------
------------O----------------------
piek
rademaker (overdulve, luk)
sieval (van as)
van daalen (vissers)
schlingemann
------------D/M-----------------
------------------------------------
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In Memoriam
( ) = andere genoemde familienamen
[] = plaatsnaam
HS=bericht uit "Heemsteeds sufferdje"
-------
Aangezien niet iedereen over het Haarlems Dagblad beschikt,
ben ik bereid een scan van de advertentie te sturen.
Vermeld de datum uit de kop van het bericht!
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519299996
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Haarlems Dagblad 990926
Date: 1999/08/31
********************

------------G----------------------
------------H----------------------
------------O----------------------
van den akker
kuijer
paap
------------D/M-----------------
------------------------------------
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In Memoriam
( ) = andere betrokken familieleden
[] = plaatsnaam
HS=bericht uit "Heemsteeds sufferdje"
-------
Aangezien niet iedereen over het Haarlems Dagblad beschikt,
ben ik bereid een scan van de advertentie te sturen.
Vermeld de datum uit de kop van het bericht!
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519299997
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Haarlems Dagblad 990927
Date: 1999/08/31
********************

------------G----------------------
------------H----------------------
------------O----------------------
van muiswinkel (schoof, van andel, neelen, feenstra, jongbloed,
van vessem)
waterdrinker (boon)
wijman (van der linden
------------D/M-----------------
huynen
------------------------------------
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In Memoriam
( ) = andere genoemde familienamen
[] = plaatsnaam
HS=bericht uit "Heemsteeds sufferdje"
-------
Aangezien niet iedereen over het Haarlems Dagblad beschikt,
ben ik bereid een scan van de advertentie te sturen.
Vermeld de datum uit de kop van het bericht!
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519221904
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Volkskrant 990809
Date: 1999/08/31
********************

--------------G----------------
--------------H----------------
--------------O----------------
van der molen
westerveld
koen-scholten (van der heijden, tholen)
lucas (kalma, van der aart, verhagen, kalisvaart)
postma (hooisma)
liket
verhaar (de jong, thomassen, van oosterhout)
booy
phillipson-tjomsma
--------------D/M------------
---------------------------------
Legenda:
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In memoriam
( ) = andere betrokken familieleden

De Volkskrant kan in elke bibliotheek van Nederland
worden ingezien, ik verschaf hierover geen inlichtingen.
----
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519221905
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Volkskrant 990810
Date: 1999/08/31
********************

--------------G----------------
grams-blakeslee
steenbergen-stutterheim
--------------H----------------
--------------O----------------
verhaar
van eijk (van til, groenveld, van de kreeke, swart, edel, ruhulessin,
blanken, van wensen, van bronckhorst)
apking (gebbing)
hilhorst
boersma (rutten, gelens, radder, klinkhamer, van daalen)
lucas
groenen
vellekoop (de vrijer, duijfjes, sreiber, van gelder, keyte)
van de vrede (van der wende, brienen)
veltman
--------------D/M------------
---------------------------------
Legenda:
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In memoriam
( ) = andere betrokken familieleden

De Volkskrant kan in elke bibliotheek van Nederland
worden ingezien, ik verschaf hierover geen inlichtingen.

----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519221906
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Volkskrant 990811
Date: 1999/08/31
********************

--------------G----------------
--------------H----------------
van der stelt-hermsen
--------------O----------------
van den berg (smit)
leegwater (scholte)
reijntjens-te kaat
van eijk
wubbolt
--------------D/M------------
---------------------------------
Legenda:
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In memoriam
( ) = andere betrokken familieleden

De Volkskrant kan in elke bibliotheek van Nederland
worden ingezien, ik verschaf hierover geen inlichtingen.

----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519221907
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Volkskrant 990812
Date: 1999/08/31
********************

--------------G----------------
--------------H----------------
--------------O----------------
van eijk (van til)
van der vleuten
eshuis
--------------D/M------------
---------------------------------
Legenda:
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In memoriam
( ) = andere betrokken familieleden

De Volkskrant kan in elke bibliotheek van Nederland
worden ingezien, ik verschaf hierover geen inlichtingen.

----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519221908
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Volkskrant 990813
Date: 1999/08/31
********************

--------------G----------------
kugel-boels
--------------H----------------
--------------O----------------
mensingh (van soest, van mourik)
van eijk
--------------D/M------------
westerveld
---------------------------------
Legenda:
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In memoriam
( ) = andere betrokken familieleden

De Volkskrant kan in elke bibliotheek van Nederland
worden ingezien, ik verschaf hierover geen inlichtingen.

----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519221909
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Volkskrant 990814
Date: 1999/08/31
********************

--------------G----------------
scholten-hooijer
regtuit-van blijswijk
--------------H----------------
oosterkamp-de graaf
van hoeken-rusz
--------------O----------------
kieven-taminiau (swarttouw)
manshande-dirks
cahn (lippe, van heusden)
mensingh
van beelen-van pelt
teunissen (korff de gidts, sedelaar)
straver
waterhout (werker)
van eijk (vd meer, groen, shilo, van staalduinen)
van gestel
--------------D/M------------
---------------------------------
Legenda:
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In memoriam
( ) = andere betrokken familieleden

De Volkskrant kan in elke bibliotheek van Nederland
worden ingezien, ik verschaf hierover geen inlichtingen.

----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519245942
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Volkskrant 990816
Date: 1999/08/31
********************

--------------G----------------
winter-boerma
--------------H----------------
nagel soepenberg-godoy agua
--------------O----------------
van seumeren (m÷ller, jongerius, kuiper, claessens, stassen, cremers,
nierman, de boer, passer, boumans, aussems, lutmers)
brommet (vinken)
gosselaar (la grouw
--------------D/M------------
van borssum waalkes
---------------------------------
Legenda:
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In memoriam
( ) = andere betrokken familieleden

De Volkskrant kan in elke bibliotheek van Nederland
worden ingezien, ik verschaf hierover geen inlichtingen.
----
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519245943
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Volkskrant 990817
Date: 1999/08/31
********************

--------------G----------------
van assen-reinewald
voskuil
--------------H----------------
--------------O----------------
steeman
koolbergen (leeninga, carpentier alting, voskuilen, groenenboom,
manson, barsotti)
tummers (van weezel, felderhof, falk, palmen, voigt)
faas
verschoor
halvers (boswinkel, rosado, piggott)
blomert (menken)
beulenkamp (hommes)
--------------D/M------------
---------------------------------
Legenda:
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In memoriam
( ) = andere betrokken familieleden

De Volkskrant kan in elke bibliotheek van Nederland
worden ingezien, ik verschaf hierover geen inlichtingen.

----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519245944
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Volkskrant 990818
Date: 1999/08/31
********************

--------------G----------------
brester (hofstee)
de vries (geluk)
van elst (blokhuis)
steiner
--------------H----------------
--------------O----------------
beulenkamp (hommes)
heuft
de kerf (cappon, borgonjen, kayzer, vet)
waterhout
van basten batenburg (kersemaekers, de ridder, duits, scholten,
van lelieveld, melenhorst, van bouwdijk bastiaanse, bulk, bos)
alberts
--------------D/M------------
---------------------------------
Legenda:
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In memoriam
( ) = andere genoemde familienamen

De Volkskrant kan in elke bibliotheek van Nederland weken lang
worden ingezien, ik verschaf geen inlichtingen over de advertenties.
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519245945
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Volkskrant 990819
Date: 1999/08/31
********************

--------------G----------------
van amersfoort
--------------H----------------
bos-schous
--------------O----------------
hupperetz (van koningsbruggen)
van dam (verhoeff)
sipkes (hilbrands, brandsma, dijkstra, ten boom)
de kerf
alberts
--------------D/M------------
---------------------------------
Legenda:
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In memoriam
( ) = andere betrokken familieleden

De Volkskrant kan in elke bibliotheek van Nederland weken lang
worden ingezien, ik verschaf geen inlichtingen over deze advertenties.

----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519245946
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Volkskrant 990820
Date: 1999/08/31
********************

--------------G----------------
rutten (honsbeek)
hummel (haverkamp)
--------------H----------------
--------------O----------------
heeroma (fernhout, zuidema, de vogel, zegers, salverda, hauff,
schildt, marjoram, bekker, van weelden, odeed cohen)
schoffelmeer (van dorst)
--------------D/M------------
---------------------------------
Legenda:
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In memoriam
( ) = andere betrokken familieleden

De Volkskrant kan in elke bibliotheek van Nederland weken lang
worden ingezien, ik verschaf geen inlichtingen over deze advertenties.

----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519245947
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Volkskrant 990821
Date: 1999/08/31
********************

--------------G----------------
ringnalda (meijerink)
lubbers (oomen)
stenekes (de koster)
konst (cannegieter)
tankink (verheijen)
ter kuile (reehoorn)
kous (bosua)
--------------H----------------
ledeboer-pruijs
van der reijden-vinck
dŘthler-van dam
--------------O----------------
develing
van der heijden (collignon, andriessen, sparenburg, van rossum,
van der tol, peters, van hout)
fahrenfort (pruijs, jager, baauw, lelivelt, lems, schurink)
van raaphorst
--------------D/M------------
---------------------------------
Legenda:
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In memoriam
( ) = andere genoemde familienamen

De Volkskrant kan in elke bibliotheek van Nederland weken lang
worden ingezien, ik verschaf geen inlichtingen over deze advertenties.
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519255237
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Volkskrant 990823
Date: 1999/08/31
********************

--------------G----------------
--------------H----------------
--------------O----------------
van uden (van es)
svestka
boetje (hooning, van arkel, rompa, borghuis, struylaart)
develing
van engelen
--------------D/M------------
de groot
---------------------------------
Legenda:
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In memoriam
( ) = andere genoemde familienamen

De Volkskrant kan in elke bibliotheek van Nederland weken lang
worden ingezien, ik verschaf over de advertenties geen inlichtingen.
----
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519255238
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Volkskrant 990824
Date: 1999/08/31
********************

--------------G----------------
mol
--------------H----------------
gaasbeek-swennen
--------------O----------------
van uden
van gelderen (de geus)
cornelis
ruesink
van dam (bos)
vos de wael (ingen housz, van heukelum stuyt)
--------------D/M------------
van der meer
---------------------------------
Legenda:
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In memoriam
( ) = andere genoemde familienamen

De Volkskrant kan in elke bibliotheek van Nederland weken lang
worden ingezien, ik verschaf over deze advertenties geen inlichtingen.

----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519255239
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Volkskrant 990825
Date: 1999/08/31
********************

--------------G----------------
--------------H----------------
--------------O----------------
van raaphorst
prins
cornelis
van pijpen
kirisci
degenaars
de zwart
de jonge
mroskowski (smeele)
--------------D/M------------
---------------------------------
Legenda:
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In memoriam
( ) = andere genoemde familienamen

De Volkskrant kan in elke bibliotheek van Nederland weken lang
worden ingezien, ik verschaf geen inlichtingen over de advertenties.
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519255240
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Volkskrant 990826
Date: 1999/08/31
********************

--------------G----------------
vermeire
dolan
--------------H----------------
--------------O----------------
fondse
van leeuwen (bockma, dijkstra, suthoff, nathan, lawrie, dekker,
van dam, bijvoets)
de jonge
--------------D/M------------
---------------------------------
Legenda:
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In memoriam
( ) = andere genoemde familienamen

De Volkskrant kan in elke bibliotheek van Nederland weken lang
worden ingezien, ik verschaf geen inlichtingen over deze advertenties.

----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519255242
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Volkskrant 990827
Date: 1999/08/31
********************

--------------G----------------
umbgrove (franse)
parramore (bol)
--------------H----------------
--------------O----------------
op ten berg (ilbrink)
claassen (van der top, stofmeel)
blocks (verhaar, schreuder, versfelt, goetheer, lansue, pasman, ullah,
ijsendijk)
--------------D/M------------
---------------------------------
Legenda:
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In memoriam
( ) = andere genoemde familienamen

De Volkskrant kan in elke bibliotheek van Nederland weken lang
worden ingezien, ik verschaf geen inlichtingen over deze advertenties.

----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

********************
X-DejaID: 519255243
From: rene.was@net.idd.nl (RenÚ Wassenaar)
Newsgroup: soc.genealogy.benelux
Subject: Attendering familienamen Volkskrant 990828
Date: 1999/08/31
********************

--------------G----------------
mokken (woudstra)
verhagen (hiemstra)
bohlander
--------------H----------------
de vries-poel
jansen-van seumeren
--------------O----------------
de monchy (ter braak)
hermes (rasch)
van der wagt
koot (lindeman)
smelt (stevelink, sickman, roessink, heinen, easton,)
svestka
wijnberg
smit (roomans)
wesseling (van hage)
sibille (op heij, jansen, patton, van dijk, meerhoff)
van muiswinkel
colthof
van rijn
--------------D/M------------
baak (van dijk)
damhuis
---------------------------------
Legenda:
G = Geboorte
H = Huwelijk
O = Overlijden
D/M = Dankbetuiging/ In memoriam
( ) = andere genoemde familienamen

De Volkskrant kan in elke bibliotheek van Nederland weken lang
worden ingezien, ik verschaf geen inlichtingen over deze advertenties.
----
RenÚ Wassenaar
* Verstrekking van informatie en scans is NIET meer mogelijk

Google

SURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868