INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 3   nummer   97    1-6-2001


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 28 april 2001
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Sat, 28 Apr 2001 12:00:02 GMT


Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv)
van zaterdag 28 april 2001 verzorgd door http://www.warrink.net/

Scans zijn verkrijgbaar onder vermelding van datum en
uiterlijk 7 dagen na publicatie via onderstaand emailadres.
Na verzending krijg je een mail van spamcop terug die
je dient te bevestigen om mij rechtstreeks te kunnen mailen.
Als je dit niet wilt (kunt) zal ik de verzonden mail wel
behandelen. zie verder http://spamcop.net


** HUWELIJKEN **

Talman, André & Kirkenier - 27 april 2001 - Mantgum

** VERJAARDAGEN **

Hildama, Folkert - 28 april 2001 - 100 jaar

** IN MEMORIUM **

Klumper, Bas - 29 april 2000_2001
Vosse v.d., Gosse - 28 april 1994_2001

** JUBILEA **

70-jarig huwelijk
Posthumus, Rienk O & Huitema, Antje - 7 mei 2001 - Boalsert

55-jarig huwelijk
Bloemhoff, Anne & Seinstra, Albertje - 10 mei 2001- Nijerbekoop

50-jarig huwelijk
Bekker, Metske & Zoodsma, Doet - 8 mei 2001 - Dokkum
Brandsma, Douwe en Boty - 7 mei 2001 - Leeuwarden
Engwerda, Meindert & Hettinga, Catharina - 9 mei 2001 - Wartena
Jongbloed, Aan & Bakker, Gatske - 1 mei 2001 - Wytgaard
Mulder, Bonne & Wallinga, Lies - 4 mei 2001 - Aldeboarn
Nijenhuis, Anton & Romkes, Margaretha - 9 mei 2001 - Kuinre
Stoker, Jan & Ijkema, Martje - 9 mei 2001 - Oosterwolde
Tichelaar, Bouke & Berkenpas, Japke - 10 mei 2001 - Menaldum

40-jarig huwelijk
Dijkstra, Tine en IJsbrand - 29 april 2001 - De Wilgen
Papjes, Joop en Aaltje - 9 mei 2001 - Sibrandabuorren
Wal van der, Kees & Koster, Klaske - 28 april 2001

25-jarig huwelijk
Boer de, Eelke & Krimpen van, Henriëtte - 28 april

** DANKBETUIGINGEN OVERLIJDEN**

Blom - Folkje
Griethuysen van, Bert - Lemmer
Hofstee - Pieter Cornelus - Blesdijke
Hoogenberg, Chris - Jirnsum
Lammerts, Jeltje - Leeuwarden
Personius, Siem
Postma - Libbe - Rottefalle
Tiemersma, Corneliske - Wijnaldum
Tjoelker, Henderika - Harkema
Astrid, dochter vn Anita Vleer - Lemmer

** GEBOORTEN **

Aebe Pyt, z.v. Nienke en Sytse Haaima - 24 april 2001
- Weidum
Jente Rienk, z.v. Hendrik en Annie Sybrandi-Merkus - 23 april 2001
- Deinum
Froukje, d.v. Kees en Sieta Kuipers-v.d. Graaf - 24 april 2001
- Berlikum
Wietse, z.v. Rinze Jelles en Neeltje Nauta-Grondsma - 23 april 2001
- Drylts
Remco, z.v. Tinus en Sylvia Tjoelker-v.d. Meulen - 25 april 2001
- Menaldum
Rein Hendrik, z.v. Gerrit Kramer en Hester Groenveld - 21 april 2001
- Bolsward
Levin Lars, z.v. Margriet Dorenbosch en Michel van der Plas - 26 april
Noah, z.v. Pieter en Froukje Leijstra - 25 april 2001
- Leeuwarden

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

Bokma - Johannes - 26 april 2001
Bokma - Willem Jan - 26 april 2001
Dijk van - Duurd - 27 april 2001
Dijkstra - Geertje - 27 april 2001
Heidstra - Jurjen - 26 april 2001
Kingma - Taeke - 27 april 2001
Langhout - Tette B. - 24 april 2001
Lijzenga - Meindert - 27 april 2001
Meester - Saakje - 27 april 2001
Moolhuizen - Gijbertha Hendrika (Zuster Bertha) - 26 april 2001
Palma - Gerrit - 25 april 2001
Postma - Klaas - 26 april 2001
Rinsma - Willem-Jan - 26 april 2001
Rosendal - Trijntje (Truus) - 27 april 2001
Wesselius - Trijntje - 26 apri 2001

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BOKMA - Johannes
* 7 augustus 1913
+ 26 april 2001 Leeuwarden
Ev. J.M. Vogelsang
Crematie 1 mei Goutum

BOKMA - Willem Jan
* 15 januari 1924 Stiens
+ 26 april 2001 Leeuwarden
Ev. A. Veenema
Crematie 1 mei Goutum

DIJK VAN - Duurd
* 25 april 1919 Sexbierum
+ 27 april 2001 Sexbierum
Begrafenis 1 mei Sexbierum

DIJKSTRA - Geertje
* 91 jaar
+ 27 april 2001 St.-Annaparochie
weduwe van Klaas R. van Noord sinds 16 januari 1962
Begrafenis 1 mei St.-Jacobiparochie

HEIDSTRA - Jurjen
* 21 maart 1933 Leeuwarden
+ 26 april 2001 Leeuwarden
Ev. G. van der Meulen
Crematie 1 mei Goutum

KINGMA - Taeke
* 31 augustus 1961
+ 27 april 2001 Burdaard
Ev. Aukje Beimers
Begrafenis 2 mei Burdaard

LANGHOUT - Tette B.
* 17 februari 1949 Warga
+ 24 april 2001 Amsterdam

LIJZENGA - Meindert
* 79 jaar
+ 27 april 2001 Burgum
weduwnaar van Fimke van Akker sinds 2 april 1999
Begrafenis 2 mei Burgum

MEESTER - Saakje
* 91 jaar
+ 27 april 2001 Appelscha
weduwe van Jacob Bethlehem sinds 9 november 2000
Crematie in familiekring

MOOLHUIZEN - Gijbertha Hendrika (Zuster Bertha)
* 3 juli 1918 Garijp
+ 26 april 2001 Groningen
diakones in het diakonessenhuis Groningen
Crematie 1 mei Groningen

PALMA - Gerrit
* 26 juli 1932 Jislum
+ 25 april 2001 Stiens
Ev. Dieuwke Damsma
Begrafenis 1 mei Stiens

POSTMA - Klaas
* 74 jaar
+ 26 april 2001 Tzumarrum
weduwnaar van Jannie Bouma sinds 1997
Crematie 2 mei Goutum

RINSMA - Willem-Jan
* 13 maart 1931 Enschede
+ 26 april 2001 Leeuwarden
Ev. Jitske Glazema
Begrafenis in besloten kring

ROSENDAL - Trijntje (Truus)
* 27 juni 1931
+ 27 april 2001 Harlingen
Ev. H. ten Hoeve
begrafenis 1 mei Harlingen

WESSELIUS - Trijntje
* 4 augustus 1930 Gytsjerk
+ 26 apri 2001 Ljouwert
Ev. Bauke Venema
Crematie 1 mei Goutum


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/Subject: + Familieberichten Groot Vlaardingen week 17
From: "John Eichhorn" <v.eichhorn@quicknet.nl>
Date: Sat, 28 Apr 2001 15:14:23 +0200

Overleden:

Meijer Catrien
Oeveren, van Simon
Pronk Dirkje
Sas Joke
Timmers Cornelis

============================================================================
============

Dankbetuiging:

Canters Wilhelmus
Meer, van der Jan
Wal, van der Hans

============================================================================
============

Meer informatie over bovenstaande namen is te vinden op mijn homepage:
http://go.to/Familieadvertenties
Van bovenstaande advertentie's zijn gratis scans te verkrijgen.
Stuur een e-mail naar Johneigh@Hetnet.nl.
Graag de naam en weeknummer vermelden.

John EichhornSubject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 28-04-2001 wk. 17
From: "Wil de Ligt" <Wil@zap.a2000.nl>
Date: Sat, 28 Apr 2001 20:32:56 +0200

Wij zijn druk bezig onze homepage te vernieuwen ,nu zijn alleen de familie
berichten van de laatste 14 dagen te zien ,maar spoedig weer vanaf juni
1999.
===================================================
Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
28-04-2001 wk. 17
________________________________________________________
Heiloo 26-04-2001: Guurtje Engelhart-de Graaff: e/v Herman Engelhart

Zaandam 26-04-2001: Jacoba Maria Goezinne-van Oeveren w/v Paulus Goezinne

Wormer 26-04-2001: Cornelia Dekker-Leegwater *Jisp w/v Klaas Dekker

Wormerveer 23-04-2001: Gre Kuijt

Wormerveer 23-04-2001: Alberta Westerhof-Sportel *Oude Pekela w/v Remko
Westerhof

Zaandijk 21-04-2001: Trijntje Roos-Stam w/v Jan Roos
===============================================
ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!!datum en weeknummer!!!!!!!!
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2001

http://members.ams.chello.nl/r.deligt

email adres wil@zap.a2000.nl
Subject: + Familieberichten UN 13-04-2001
From: "Petra Spronk-Bolleboom" <petra-bolleboom@geenzonnet.nl>
Date: Sat, 28 Apr 2001 20:55:45 +0200

Familieberichten Utrechts Nieuwsblad

gebruikte afkortingen:
ev = echtgenoot/echtgenote van
wv = weduwnaar/weduwe van

vrijdag 13 april 2001:

Gerda Bondrager-van Hattum
ev Herman Bondrager
67 jaar
+ Utrecht, 11 april 2001

H. Keijzer
66 jaar

Anna Christina Polman (Ansje)
61 jaar
+ Utrecht, 11 april 2001

Alida Buijs-van Denter
wv Cornelius Buijs
94 jaar
+ Utrecht, 12 april 2001

Bernanda Zuidhoek (Nanda)
ev Hen Werdler
* Utrecht, 7 april 1948
+ Bergen (NH), 11 april 2001

Everdina Catharina Willemsen-de Kruijf (Dina)
wv Johannes Willemsen
83 jaar
+ 12 april 2001

Theodora Jacoba van Swetselaar
59 jaar
+ Ingen, 11 april 2001

Bart Vernooij
29 jaar
+ 11 april 2001

Frederika Christina Jansson-Lamark (Riek)
ev B.U. Jansson
86 jaar
+ Utrecht, 9 april 2001


Gratis scans zijn op aanvraag beschikbaar.
--
Met vriendelijke groet,
Petra Spronk-Bolleboom.

e-mail adres: petra.bolleboom@geenzonnet.nl
(om mij te antwoorden: verwijder de
toevoeging "geen" uit het e-mail adres)

Mijn homepage met genealogie van
de familie Bolleboom (Zuid-Holland) en
de familie Spronk (uit Beesd e.o.) en
familieberichten uit het Utrechts Nieuwsblad:

http://home.hccnet.nl/a.spronkSubject: +Familieberichten "Peel en Maas"Venray
From: Henk Janssen <hjjmjanssen@home.nl>
Date: Sun, 29 Apr 2001 18:14:21 GMT

Hallo mede genealogen,

Ook deze week hebben wij onze familie berichten van "Peel en Maas"
te Venray weer aangepast op onze homepagina,


Familieberichten "Peel en Maas" http://members.home.nl/hjjmjanssen
Familieberichten van de Heer Rob Kujsten http://www.kuijsten.net/F&BL
FAQ voor al U genealogie BeNeLux ga naar http://geneaknowhow.net/

alvast bedankt!
reactie hjjmjanssen@home.nl
Subject: + Familieberichten BNDeStem WNBr 30-4-2001
From: "Frans van Geel" <van.geel@hccnet.nl>
Date: Mon, 30 Apr 2001 07:29:40 +0200

Scans zijn verkrijgbaar tot 3 weken na publicatie in de nieuwsgroep bij
VAN.GEEL@HCCNET.NL. Van berichten die 'uit andere editie' zijn
overgenomen kan ik helaas geen scans bieden. Die berichten kunnen
alleen als 'melding' worden beschouwd.

Familieadvertenties in BNDeStem Regio W-NBr. dd 30- 4-2001

OVERLIJDEN van:

BREIJAART , MARGARETHA AUGUSTA
Lftd: 83 jaar
Overl.: 28- 4-2001 Oostburg
Echtg.v. CASTELEIJN PIETER
Overig Begr 4-5-2001 Groede

EIJNWACHTER , PIERRE JOHAN
Lftd: 71 jaar Geb.: 28-3-1930 Ternate (voormalig N.I.)
Overl.: 26- 4-2001 New Delhi (India)
Echtg.v. VANWINSEN G.M.C.
Overig Begr 3-5-2001 Aardenburg

KIL , FRANCISCUS
Lftd: 95 jaar
Overl.: 27- 4-2001 Putte
Wed.v. CORNELISSEN CATHARINA LOUISA
Overig Begr 2-5-2001 Ossendrecht

MEEUWSE , PIETER MARINUS
Lftd: 85 jaar Geb.: 29-2-1916 Nieuwdorp
Overl.: 27- 4-2001 Sluiskil
Echtg.v. ZWART, DE JOHANNA
Overig Begr 3-5-2001 Sluiskil

REGT, DE , SUZANNA
Lftd: 87 jaar Geb.: 6-6-1913 Zaamslag
Overl.: 27- 4-2001 Oostburg
Wed.v. MEIJERS JAN
Overig Begr 2-5-2001 Oostburg

SCHOENMAKERS , JAN
Overl.: 27- 4-2001
Overig Geen verdere gegevens. Adv. Van Woningbouwstichting Oosterhout en VV
NeerlandiaSubject: +100-plusser
From: a.dhaan@chello.nl (Gretha de Haan-van den Berg)
Date: 30 Apr 2001 05:41:53 -0600

In Trouw van 30-04-2001 wordt in de rubriek "familieberichten uit andere
bladen" het overlijden gemeld van de 101-jarige Catharina Elisabeth van
Wouw-Boissevain.Subject: + Familieberichten UN 14-04-2001
From: "Petra Spronk-Bolleboom" <petra-bolleboom@geenzonnet.nl>
Date: Mon, 30 Apr 2001 16:46:20 +0200

Familieberichten Utrechts Nieuwsblad

gebruikte afkortingen:
ev = echtgenoot/echtgenote van
wv = weduwnaar/weduwe van

zaterdag 14 april 2001:

Jacobus Anthonius van Dijk (Co)
ev Joke van Dijk-van Vleuten
61 jaar
+ Nieuwegein, 11 april 2001

Cornelia van Veenendaal-Smeekes
wv Petrus Cornelis van Veenendaal
* De Bilt, 14 juli 1921
+ Utrecht, 11 april 2001

mevrouw B. Zuidhoek

Franciscus Gerardus Winters
79 jaar

Toon Gomersbach
wv Zus van de Broek
88 jaar
+ Utrecht, 12 april 2001

Johanna Maria Verhoef-Hulsink (Annie)
ev Piet Verhoef
82 jaar
+ 12 april 2001

Peter Jan Timmer
ev Gerritje Hendrina Klaassen
77 jaar
+ Tiel, 12 april 2001


Gratis scans zijn op aanvraag beschikbaar.
--
Met vriendelijke groet,
Petra Spronk-Bolleboom.

e-mail adres: petra.bolleboom@geenzonnet.nl
(om mij te antwoorden: verwijder de
toevoeging "geen" uit het e-mail adres)

Mijn homepage met genealogie van
de familie Bolleboom (Zuid-Holland) en
de familie Spronk (uit Beesd e.o.) en
familieberichten uit het Utrechts Nieuwsblad:

http://home.hccnet.nl/a.spronkSubject: + Familieberichten UN 17-04-2001
From: "Petra Spronk-Bolleboom" <petra-bolleboom@geenzonnet.nl>
Date: Mon, 30 Apr 2001 16:46:22 +0200

Familieberichten Utrechts Nieuwsblad

gebruikte afkortingen:
ev = echtgenoot/echtgenote van
wv = weduwnaar/weduwe van

dinsdag 17 april 2001:

Geurtje Biel-van Vliet
wv Hinderikus Biel
67 jaar
+ Nieuwegein, 14 april 2001

Antonia Jonkers-Oostrom
gehuwd geweest met Marinus Franciscus Jonkers
81 jaar
+ Montfoort, 13 april 2001

Johannes Petrus Verheul
wv Mijntje Tijmetje Glazemaker
79 jaar
+ Vleuten, 13 april 2001

Huibert Roodenburg
* 27 november 1924
+ 13 april 2001

Heinrich Joseph Middeldorp (Hans)
ev Ria Middeldorp-Hols
* 2 juli 1928
+ 13 april 2001

Johannes Martinus Waltman
91 jaar
+ 13 april 2001

Ben Bergveld
ev Jo Bergveld-Verweij
* 27 juni 1926
+ 13 april 2001

Peterjan Pot
* 17 november 1981
+ 15 april 2001

Gratis scans zijn op aanvraag beschikbaar.

--
Met vriendelijke groet,
Petra Spronk-Bolleboom.

e-mail adres: petra.bolleboom@geenzonnet.nl
(om mij te antwoorden: verwijder de
toevoeging "geen" uit het e-mail adres)

Mijn homepage met genealogie van
de familie Bolleboom (Zuid-Holland) en
de familie Spronk (uit Beesd e.o.) en
familieberichten uit het Utrechts Nieuwsblad:

http://home.hccnet.nl/a.spronkSubject: + Familieberichten UN 18-04-2001
From: "Petra Spronk-Bolleboom" <petra-bolleboom@geenzonnet.nl>
Date: Mon, 30 Apr 2001 16:46:24 +0200

Familieberichten Utrechts Nieuwsblad

gebruikte afkortingen:
ev = echtgenoot/echtgenote van
wv = weduwnaar/weduwe van

woensdag 18 april 2001:

geboren op 15 april 2001:
Jacobus van der Wind (Job)
zoon van Jacco van der Wind en Hanke Boonzaaijer

Ina Krul

Herman Albert van den Bijtel
sinds 6 februari 2000 wv Oetie Hoyer
* Driebergen, 7 januari 1920
+ Zeist, 13 april 2001

Pastor Jan Albers
+ 14 april 2001

Mr. Johannes Dirk van den Berg
ev G. van den Berg-Smorenburg
* Driebergen, 1 februari 1920
+ Zeist, 15 april 2001

Petronella Hendrika Beekes (tante Nel)
wv G. Th. Doesburg
* Utrecht, 7 september 1904
+ Soesterberg, 17 april 2001

Gerard Cornelis Mook
ev E. Mook-Brinkhuis
* De Bilt, 19 november 1934
+ Amersfoort, 10 april 2001

Johannes Hendrikus van Doorn (Joh)
wv Anna Maria Kok
95 jaar
+ De Bilt, 16 april 2001

Pieternella van Engelen-Goedhart (Nel)
ev Ed van Engelen
* Utrecht, 12 november 1949
+ De Meern, 15 april 2001

Pieternella Stekelenburg (Nel)
* 21 januari 1916
+ 16 april 2001

Pieter Leeman
ev Willy Leeman-van der Zeyden
* 24 december 1926
+ 15 april 2001


Gratis scans zijn op aanvraag beschikbaar.

s--
Met vriendelijke groet,
Petra Spronk-Bolleboom.

e-mail adres: petra.bolleboom@geenzonnet.nl
(om mij te antwoorden: verwijder de
toevoeging "geen" uit het e-mail adres)

Mijn homepage met genealogie van
de familie Bolleboom (Zuid-Holland) en
de familie Spronk (uit Beesd e.o.) en
familieberichten uit het Utrechts Nieuwsblad:

http://home.hccnet.nl/a.spronkSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 30 april 2001
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Mon, 30 Apr 2001 17:02:45 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv)
van maandag 30 april 2001 verzorgd door http://www.warrink.net/

Scans zijn verkrijgbaar onder vermelding van datum en
uiterlijk 7 dagen na publicatie via onderstaand emailadres.
Na verzending krijg je een mail van spamcop terug die
je dient te bevestigen om mij rechtstreeks te kunnen mailen.
Als je dit niet wilt (kunt) zal ik de verzonden mail wel
behandelen. zie verder http://spamcop.net

** IN MEMORIAM **

Hettinga, Mebius Jacob - 30 april 1993_2001

** DANKBETUIGINGEN **

50-jarig huwelijk
Bethlehem - Aldeboarn

** GEBOORTEN **

Mariska, dochter van Gerda Bosma en Bauke Hofman -
- 12 april 2001 - Vrouwenparochie

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

Bruijn de - Teun - 28 april 2001
Bijl - Sijtze - 27 april 2001
Leeuwen van - Cornelis (Cor) - 28 april 2001
Miedema - Hessel Jans - 27 april 2001

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BRUIJN DE - Teun
* 63 jaar
+ 28 april 2001 Ermelo

BIJL - Sijtze
* 65 jaar
+ 27 april 2001 Joure
Ev. Yaa Fati,
gehuw geweest met Johanna Petronella Elisabeth Split
Begrafenis 2 mei Langweer

LEEUWEN VAN - Cornelis (Cor)
* 10 oktober 1935
+ 28 april 2001 Drachten
Ev. Johanna Bruinsma
Begrafenis 2 mei Drachten

MIEDEMA - Hessel Jans
* 5 oktober 1942 Het Bildt
+ 27 april 2001 Meppel
Ev. Baukje Vaatstra
Begrafenis 2 mei Meppel


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/
--
Posted by news://news.nb.nuSubject: + overlijden G.S.H.Krop
From: albert.veldhuis@planet.nl (Albert Veldhuis)
Date: 30 Apr 2001 14:54:52 -0600

Vandaag is in verpleeghuis Sonnevanck in Harderwijk overleden mijn
schoonmoeder Gijsbertha Samuelina Hendrika Krop, weduwe van Beert Hoeve, in
de ouderdom van 91 jr.

Albert Veldhuis

Groet/Greetings/Gruesse van Bep & Albert Veldhuis-Hoeve
in Barneveld, Beautiful Village in the middle of The Netherlands
* Genealogie van Veluwse Geslachten *
* INFORMATIE ADRES voor Vereniging VELUWSE GESLACHTEN
* URL: http://www.vvg.org
* Dutch - USA Family's
* E-Mail Address:<albert.veldhuis@planet.nl>
*Subject: Re: + overlijden G.S.H.Krop
From: "Luuk Keunen" <agacranberry@nospamhotmail.com>
Date: Tue, 1 May 2001 10:57:41 +0200

Albert,

Gecondoleerd met dit verlies. Het is een mooie leeftijd, dat wel.

gegroet,
Luuk Keunen

"Albert Veldhuis" <albert.veldhuis@planet.nl> wrote in message
news:001601c0d1b8$c6d35460$aed379c3@capitol...
> Vandaag is in verpleeghuis Sonnevanck in Harderwijk overleden mijn
> schoonmoeder Gijsbertha Samuelina Hendrika Krop, weduwe van Beert Hoeve,
in
> de ouderdom van 91 jr.
>
> Albert Veldhuis
>
> Groet/Greetings/Gruesse van Bep & Albert Veldhuis-Hoeve
> in Barneveld, Beautiful Village in the middle of The Netherlands
> * Genealogie van Veluwse Geslachten *
> * INFORMATIE ADRES voor Vereniging VELUWSE GESLACHTEN
> * URL: http://www.vvg.org
> * Dutch - USA Family's
> * E-Mail Address:<albert.veldhuis@planet.nl>
> *
>Subject: + Familiebericht BNDeStem WNBr 1-5-2001
From: "Frans van Geel" <van.geel@hccnet.nl>
Date: Tue, 1 May 2001 07:45:39 +0200

Scans zijn verkrijgbaar tot 3 weken na publicatie in de nieuwsgroep bij
VAN.GEEL@HCCNET.NL. Van berichten die 'uit andere editie' zijn
overgenomen kan ik helaas geen scans bieden. Die berichten kunnen
alleen als 'melding' worden beschouwd.

Familieadvertenties in BNDeStem Regio W-NBr. dd 1- 5-2001

OVERLIJDEN van:

ALBLAS , TONNY EDWARD
Lftd: 78 jaar Geb.: 1-2-1923 Rotterdam
Overl.: 28- 4-2001 Bergen op Zoom
Partn.v. VERHAGEN ANS
Overig Crem 4-5-2001 BoZ. Eerder wv PEPPEL, VAN DE, ANTJE

BOT, DE , PIET
Lftd: 73 jaar
Overl.: 29- 4-2001 Roosendaal
Wed.v. MASSEURS JO
Overig Begr 4-5-2001 Roosendaal

DIRVEN , PIET
Lftd: 79 jaar Geb.: 21-3-1922 Breda
Overl.: 20- 4-2001 Southport (GB)
Overig Begr 30-4-2001 Freshfield (GB). Missionaris van Mill Hill

DONGEN, VAN , NAL
Lftd: 66 jaar
Overl.: 28- 4-2001 Oud Gastel
Partn.v. RIJSDIJK TOKE
Overig Begr 2-5-2001 Roosendaal. Eerder wv GOMMERS, DIENTJE

HOPMANS , CORNELIS PETRUS
Lftd: 87 jaar
Overl.: 28- 4-2001 Bergen op Zoom
Echtg.v. FRANKEN PETRONELLA JOHANNA JACOBA
Overig Begr 3-5-2001 BoZ

KLERK, DE , TON
Lftd: 37 jaar
Overl.: 28- 4-2001 Roosendaal
Echtg.v. MEEL, VAN CARINA
Overig Begr 3-5-2001 Roosendaal

KONINGS , CORNELIS HENRICUS (KEES)
Lftd: 69 jaar Geb.: 19-11-1931
Overl.: 29- 4-2001 Roosendaal
Echtg.v. GOMMERS MARIA JOHANNA JACOBA (RIET)
Overig Begr 3-5-2001 Roosendaal

KONINGS , MARIA PETRONELLA GERARDA (MAAIKE)
Lftd: 68 jaar Geb.: 11-9-1932 Roosendaal
Overl.: 29- 4-2001 Roosendaal
Echtg.v. OERS, VAN WILHELMUS JOHANNES PETRUS CORNELIS
Overig Begr 4-5-2001 Roosendaal

MUYS , JOHANNA
Lftd: 92 jaar
Overl.: 27- 4-2001
Wed.v. ROOY, DE WILHELMUS MARINUS
Overig Begr 1-5-2001 Hoeven

REIJT, VAN DE , ANDRÉ
Lftd: 92 jaar Geb.: 21-9-1908
Overl.: 28- 4-2001 Breda
Echtg.v. JACOBS JO
Overig Crem 3-5-2001 Breda

SNEPVANGERS , ANNEKE
Lftd: 48 jaar
Overl.: 27- 4-2001 Welberg
Echtg.v. BOGERS WIM
Overig Crem 2-5-2001Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 01-05-2001 wk. 18
From: "Wil de Ligt" <Wil@zap.a2000.nl>
Date: Tue, 1 May 2001 12:23:30 +0200

Wij zijn druk bezig onze homepage te vernieuwen ,nu zijn alleen de familie
berichten van de laatste 14 dagen te zien ,maar spoedig weer vanaf juni
1999.
===================================================
Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
01-05-2001 wk. 18
________________________________________________________

Heiloo 29-04-2001: Wout Middelbeek *Oostzaan

Zaandam 28-04-2001: Flip Fronik e/v N.Fronik-Dik

===============================================
ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!!datum en weeknummer!!!!!!!!
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2001

http://members.ams.chello.nl/r.deligt

email adres wil@zap.a2000.nl
Subject: + Familieberichten UN 19-04-2001
From: "Petra Spronk-Bolleboom" <petra-bolleboom@geenzonnet.nl>
Date: Tue, 1 May 2001 14:08:12 +0200

Familieberichten Utrechts Nieuwsblad

gebruikte afkortingen:
ev = echtgenoot/echtgenote van
wv = weduwnaar/weduwe van

donderdag 19 april 2001:

Ton Venneker
50 jaar

Johanna Christina Niks (Jolanda)
* 23 februari 1959
+ 16 april 2001

Mr. Hendrik Hollestelle (Hein)
* Breda, 18 januari 1915
+ Den Haag, 14 april 2001

Toos van Dort-Zwart
ev Peter van Dort
* Utrecht, 18 juni 1957
+ Utrecht, 16 april 2001

Johannes Gondelach (Han)
ev J. Gondelach-van Maanen
* 1 oktober 1914
+ 18 april 2001

Johannes van Schaik (Joop)
ev R. van Schaik-van der Sluys
* Maarssen, 9 december 1919
+ Zeist, 14 april 2001

J.H. van Doorn
95 jaar

Jo Ruijs
wv Riki Zwart
* Utrecht, 25 september 1921
+ Utrecht, 17 april 2001

Peterjan Pot
19 jaar
+ 15 april 2001

Wijnandus Albertus van Straalen
wv Maria Helena Knijff
* 21 november 1908
+ 18 april 2001

Petronella Alida Spanjaard-de Groot (Nel)
* Tricht, 23 juli 1912
+ Doorn, 17 april 2001

Ruth van Blijderveen
ev Hendrika Johanna Spies
78 jaar
+ Ingen, 18 april 2001

In memoriam:
Cornelis Petrus van der Hoorn (Kees)
2000 - 19 april - 2001

Gratis scans zijn op aanvraag beschikbaar.

--
Met vriendelijke groet,
Petra Spronk-Bolleboom.

e-mail adres: petra.bolleboom@geenzonnet.nl
(om mij te antwoorden: verwijder de
toevoeging "geen" uit het e-mail adres)

Mijn homepage met genealogie van
de familie Bolleboom (Zuid-Holland) en
de familie Spronk (uit Beesd e.o.) en
familieberichten uit het Utrechts Nieuwsblad:

http://home.hccnet.nl/a.spronkSubject: + Familieberichten UN 20-04-2001
From: "Petra Spronk-Bolleboom" <petra-bolleboom@geenzonnet.nl>
Date: Tue, 1 May 2001 14:08:15 +0200

Familieberichten Utrechts Nieuwsblad

gebruikte afkortingen:
ev = echtgenoot/echtgenote van
wv = weduwnaar/weduwe van

vrijdag 20 april 2001:

Hendrik Jermi Vonk
ev Janna Pellina van Seyda
80 jaar
+ Lienden, 19 april 2001

Herman Miltenburg
ev Trudy Miltenburg-van Vogelpoel
72 jaar
+ Utrecht, 18 april 2001

Ans Ossendrijver-Wijntjes
sinds 7 januari wv Joop Ossendrijver
65 jaar
+ Epe, 18 april 2001

Pastor Jan Albers

Grietje van der Kraak-Wijnands
wv W. van der Kraak
82 jaar
+ Zeist, 18 april 2001

In memoriam:
Albert Roomenburg
2000 - 20 april - 2001

Gratis scans zijn op aanvraag beschikbaar.

--
Met vriendelijke groet,
Petra Spronk-Bolleboom.

e-mail adres: petra.bolleboom@geenzonnet.nl
(om mij te antwoorden: verwijder de
toevoeging "geen" uit het e-mail adres)

Mijn homepage met genealogie van
de familie Bolleboom (Zuid-Holland) en
de familie Spronk (uit Beesd e.o.) en
familieberichten uit het Utrechts Nieuwsblad:

http://home.hccnet.nl/a.spronkSubject: + Familieberichten UN 21-04-2001
From: "Petra Spronk-Bolleboom" <petra-bolleboom@geenzonnet.nl>
Date: Tue, 1 May 2001 14:08:17 +0200

Familieberichten Utrechts Nieuwsblad

gebruikte afkortingen:
ev = echtgenoot/echtgenote van
wv = weduwnaar/weduwe van

zaterdag 21 april 2001:

D.J. Bömer (Jan)
ev Gerda Bömer-Breteler
83 jaar
+ 14 april 2001

Huigerina Helena Hol-Wiss
wv Jan Hol
82 jaar
+ Zeist, 19 april 2001

Willemijntje van Tellingen-van Boort
ev G. van Tellingen
* Utrecht, 29 mei 1913
+ Utrecht, 20 april 2001

Alice de Quant
ev ir. J.N. Klinkhamer
* Malang, 13 april 1926
+ Bilthoven, 19 april 2001

Jan van Kooten
22 jaar
+ 20 april 2001

Christina van der Plaats-Nieuwenhuis (Stien)
wv Hendrik van der Plaats
91 jaar
+ 19 april 2001

Hillegonda Linschoten-van Alphen
wv David Linschoten
91 jaar
+ Utrecht, 19 april 2001

Lena Sijsma-Koorneef
wv Ate Sijsma sinds 1996
88 jaar
+ Maurik, 20 april 2001

Koen
10 jaar oud
+ 19 april 2001

Corrie Koudijs-Bontenbal

Gratis scans zijn op aanvraag beschikbaar.

--
Met vriendelijke groet,
Petra Spronk-Bolleboom.

e-mail adres: petra.bolleboom@geenzonnet.nl
(om mij te antwoorden: verwijder de
toevoeging "geen" uit het e-mail adres)

Mijn homepage met genealogie van
de familie Bolleboom (Zuid-Holland) en
de familie Spronk (uit Beesd e.o.) en
familieberichten uit het Utrechts Nieuwsblad:

http://home.hccnet.nl/a.spronk
Subject: + Familieberichten Drenthe 28 april 2001
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 1 May 2001 06:35:20 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van zaterdag 28 april 2001.
(Aflevering 98)

Scans zijn zonder tijdsbeperking op te vragen bij fdejong@worldonline.nl
onder vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea:

Hartlief - Hendrik en
Thijs - Jantje - 16-05-2001 - Norg - 65 jaar getrouwd

Sikkema - Jan en
Kwant - Antje - 19-05-2001 - Papenvoort - 50 jaar getrouwd

Willems - Freerk en
Lammers - Berendje - 19 mei 2001 - Vries - 50 jaar getrouwd

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Bodewitz - Herman Jan - 25-04-2001
Bruinewoud - Roelofje - 27-04-2001
Deen - Gerda Lucie - 26-04-2001
Dolfing - Zwaantien - 26 april 2001
Heide - Hendrik van der -25-04-2001
Hemmes - Hendrik Susan - 24-04-2001
Homan - Jan - 27-04-2001
Jovanic - Jela - 26-04-2001
Luinge - Hinderkien - 26-04-2001
Meulen - Dicturs van der - 25-04-2001
Oostra - Jan - 24-04-2001
Popkes - Sonja - 27-04-2001
Speelman - Jannij - Ongedateerd (Geen verdere details)
Timmerman - Klaasje - 26-04-2001
Veen - Hendrik van der - 25-04-2001
Versluijs - Arie - 26-04-2001
Vrieling - Gerrit Jan - 26-04-2001

In memoriam:

Spoelstra - Janny - 30-04-2000 (Gehuwde naam: Witvoet)

Dankbetuigingen: (Op aanvraag ook eerste bericht)

Bonder - Grietje - Donderen
Borgman - Henk - Erica
Hidding - Albert - wachtum
Jansen - Henny - Dalen
Kemkers - Gerrit - Paterswolde
Leeuw - Piet de - Wijster
Oortwijn - Marchje - Beilen
Posthumus - Aaltjo - Assen
Somberg - Hermina Gerritdina - Coevorden
Timmerman - Harm - Beilen

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BODEWITZ - Herman Jan
* 30 september 1930 - Emmen
+ 25 april 2001 - Edmonton - Canada
Ev. Betsy Tuin
Geen verdere details

BRUINEWOUD - Roelofje
* 78 jaar
+ 27 april 2001 - Klazienaveen
Ev. S. de Jonge
Begrafenis: 1 mei 2001 - Klazienaveen

DEEN - Gerda Lucie
* 26 oktober 1960 - Assen
+ 26 april 2001 - Assen
Crematie: 1 mei 2001 - Assen

DOLFING - Zwaantien
* 70 jaar
+ 26 april 2001 - Weiteveen
Wv. Hendrik Gebert
Crematie: 2 mei 2001 - Emmen

HEIDE - Hendrik van der
* 21 juni 1920 - Odoorn
+ 25 april 2001 - Emmer-Compascuum
Ev. G. Kuiper
Begrafenis: 28 april 2001 - Emmer-Compascuum

HEMMES - Hendrik Susan
* 14 september 1909 - Groningen
+ 24 april 2001 - Eelde
Ev. M.M. Luikenga
Crematie besloten

HOMAN - Jan
* 22 mei 1925
+ 27 april 2001 - Klazienaveen
Begrafenis: 2 mei 2001 - Klazienaveen

JOVANIC - Jela (Jovanic)
* 51 jaar
+ 26 april 2001 - Emmen
Ev. Martin Mulder
Begrafenis: 2 mei 2001 - Emmen

LUINGE - Hinderkien
* 75 jaar
+ 26 april 2001 - Peize
Ev. Geert Nieman
Crematie: 2 mei 2001 - Assen

MEULEN - Dicturs van der
*
+ 25 april 2001 - Lakewood - California - USA
Ev. Tiny Speelman
Geen verdere details

OOSTRA - Jan
* 12 juli 1949 - Assen
+ 24 april 2001 - Assen
Afscheid besloten

POPKES - Sonja
* 23 januari 1968 - Veendam
+ 27 april 2001 - Assen
Crematie: 2 mei 2001 - Assen

TIMMERMAN - Klaasje
* 10 februari 1944
+ 26 april 2001 - Dwingeloo
Ev. Jan Eisses
Begrafenis: 1 mei 2001 - Dwingeloo

VEEN - Hendrik van der
* 25 maart 1923
+ 25 april 2001 - Roden
Ev. T. Snip
Begrafenis: 1 mei 2001 - Nieuw-Roden

VERSLUIJS - Arie
* 25 augustus 1924 - Arkel
+ 26 april 2001 - Emmen
Crematie: 1 mei 2001 - Emmen

VRIELING - Gerrit Jan
* 17 mei 1925
+ 26 april 2001 - Schoonebeek
Ev. J.G. (Tina) Holties
Begrafenis: 1 mei 2001 - Weiteveen


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl

Onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en Ooststellingwerf in
Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)
Subject: +Familieberichten Groningen vrijdag 27 april 2001
From: "Hans Weggemans" <weggemans2@wish.net>
Date: Tue, 1 May 2001 18:37:32 +0200

Familieberichten Hazewinkel Pers (Nieuwsblad van het Noorden/Drentse
Courant/Groninger Dagblad) vrijdag 27 april 2001

Groningen:

Geboorte:

Jesmée Petrusma

Overleden:

Bé Batting-Snijder
Willy van den Berg-Nieborg
Gerrit Beijert
Elizabeth Blaauw
Klaas Danhof
Gepke Margaretha van der Heide-Rouppé
Jan ten Hoorn
Geessien Houwing-Kuiper
Egbert Jager
Sibrig Koster-Luchtenberg
Anna Nieska Lanting-Jansen
Hendrik-Jan Mosterman
Everdina Jantje Poelstra-Smit
Martinus Schokker
Wuppie Wubs-ter Haar

In Memoriam:

Leonie Kat

Dankbetuigingen:

Diny Kruijer-Meijer

--------------------------------------------------------------
Hans Weggemans

Gratis scans o.v.v. naam en datum
Kijk voor eerdere berichten op mijn homepage

Internet: http://home.wish.net/~weggemans2
E-mail: weggemans2@wish.net
--------------------------------------------------------------
Subject: +Familieberichten Groningen zaterdag 28 april 2001
From: "Hans Weggemans" <weggemans2@wish.net>
Date: Tue, 1 May 2001 18:49:11 +0200

Familieberichten Hazewinkel Pers (Nieuwsblad van het Noorden/Drentse
Courant/Groninger Dagblad) zaterdag 28 april 2001

Groningen:

Geboorte:

Simone Fokkens

Overleden:

Jan Berghuis
Hendrik Boerma
Pieter van Dijk
Wiechertje Fennema-Groeneveld
Jannie Fidder
Johann Jacob Bernard Gienger
Harmina Wubbina van Heuvelen-Friderichs
Roelie Hut
Willemina Koetje-van der Molen
Pieter Kuizenga
Janna van der Laan-Stek
Jacob Lauwrens Loot
Gerhardus Wilhelmus Johannes Meijer
Gijsbertha Hendrika Moolhuizen
Trientje Mulder-Noorman
Franz Pavlis
Anna Potter-Doornkamp
Jan Rosema
Winnie Slaap
Detmer Jan Swarts
Elizabeth Veldman-Knipper
Hendrik Vorenkamp
Dirika Maria Wijbrands Weis-Kriegsman
Jacob Wildeveld
Grietje Pieternella van der Woude

Dankbetuigingen:

Jurrie Doornbos
Ger Hut
Trientje Stientje Koers-Lubbers
Aaldrik Panjer
Klaas Post
Berend Smit
Bouwke Uilhoorn
Willem van der Veer
Pietje van der Veen-van der Hoek

--------------------------------------------------------------
Hans Weggemans

Gratis scans o.v.v. naam en datum
Kijk voor eerdere berichten op mijn homepage

Internet: http://home.wish.net/~weggemans2
E-mail: weggemans2@wish.net
--------------------------------------------------------------Subject: +Familieberichten Groningen maandag 30 april 2001
From: "Hans Weggemans" <weggemans2@wish.net>
Date: Tue, 1 May 2001 18:53:57 +0200

Familieberichten Hazewinkel Pers (Nieuwsblad van het Noorden/Drentse
Courant/Groninger Dagblad) maandag 30 april 2001

Groningen:

Overleden:

Jan Hendrik Bettenbroek
Albert Bruinsma
Geertruida Erdman-Nijenhuis
Geertruida Frankruyter-Bousema
Jakob Hilverts
Reint Kemper
Meindert Meindertsma
Hennie Nieman-Luinge
Reinje Onno Smit
Janke Drent-de Weerdt

In Memoriam:

Pieter Uitterdijk
Hermina Juliana Vogt

--------------------------------------------------------------
Hans Weggemans

Gratis scans o.v.v. naam en datum
Kijk voor eerdere berichten op mijn homepage

Internet: http://home.wish.net/~weggemans2
E-mail: weggemans2@wish.net
--------------------------------------------------------------Subject: +Familieberichten Groningen
From: "Hans Weggemans" <weggemans2@wish.net>
Date: Tue, 1 May 2001 19:06:33 +0200

Hallo,

Heb vandaag "mijn" laatste familieberichten in deze nieuwsgroep geplaatst.
Misschien heb ik het gemist, maar volgens mij heeft nog niemand zich
aangeboden om deze werkzaamheden voort te zetten.

Groeten,

--------------------------------------------------------------
Hans Weggemans

Gratis scans o.v.v. naam en datum
Kijk voor eerdere berichten op mijn homepage

Internet: http://home.wish.net/~weggemans2
E-mail: weggemans2@wish.net
--------------------------------------------------------------Subject: Re: +Familieberichten Groningen
From: "Henk Kist" <henkkist@chello.nl>
Date: Tue, 1 May 2001 20:58:02 +0200

Hans,

Bedankt voor de bewezen diensten !!

Ik heb de berichten steeds doorgewerkt op zoek naar "bekenden". Dit
verzamelen lijkt mij tamelijk ondankbaar werk daar de raadplegingen op zich
niet te zien zijn.

Ik hoop dat er zich toch iemand anders uit die contreien meldt.

Henk Kist

Hans Weggemans <weggemans2@wish.net> schreef in berichtnieuws
988738219.30969@news.l3.wish.net...
> Hallo,
>
> Heb vandaag "mijn" laatste familieberichten in deze nieuwsgroep geplaatst.
> Misschien heb ik het gemist, maar volgens mij heeft nog niemand zich
> aangeboden om deze werkzaamheden voort te zetten.
>
> Groeten,
>
> --------------------------------------------------------------
> Hans Weggemans
>
> Gratis scans o.v.v. naam en datum
> Kijk voor eerdere berichten op mijn homepage
>
> Internet: http://home.wish.net/~weggemans2
> E-mail: weggemans2@wish.net
> --------------------------------------------------------------

Posted by news://news.nb.nuSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 1 mei 2001
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Tue, 01 May 2001 19:32:06 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv)
van dinsdag 1 mei 2001 verzorgd door http://www.warrink.net/

Scans zijn verkrijgbaar onder vermelding van datum en
uiterlijk 7 dagen na publicatie via onderstaand emailadres.
Na verzending krijg je een mail van spamcop terug die
je dient te bevestigen om mij rechtstreeks te kunnen mailen.
Als je dit niet wilt (kunt) zal ik de verzonden mail wel
behandelen. zie verder http://spamcop.net


** GEBOORTEN **

Rixt, dochter van Ralf Vellinga en Foekje Wolters -
- 28 april 2001 - Wurdum

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

Attema - Cornelis - 29 april 2001
Braaksma - Bote - 27 april 2001
Breeden van - Trijntje - 28 april 2001
Cornelisse - Sierk - 29 april 2001
Dijk van - Rindert - 28 april 2001
Elzinga - Janke Cornelia - 28 april 2001
Gatsonidis - Sjoukje - 29 april 2001
Hoogsteen - Jitske - 29 april 2001
Jong de - Wybren - 29 april 2001
Kamp van der - Folkert - 28 april 2001
Laagland - Petronella - 29 april 2001
Lange de - Batus - 29 mei 2001 (ws. 29 april)
Lipstra - Anna Rinskje - 27 april 2001
Oenema - Hendrik - 29 april 2001
Schingenga - Tjeerd - 25 april 2001
Sijbolts - Louise Hissina - 29 april 2001
Vaarkamp - Marinis Hendrikus - 27 april 2001
Veenstra - Annemarie - 28 april 2001
Vries de - Klasina - 28 april 2001
Wassenaar - Pieter - 29 april 2001
Webbink - Jezien - 27 april 2001
Zijlstra - Jentje - 29 april 2001

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

ATTEMA - Cornelis
* 4 augustus 1922 Oppenhuizen
+ 29 april 2001 Oosthem
Ev. Hiltje Reitsma
Begrafenis 3 mei Oosthem

BRAAKSMA - Bote
* 28 november 1934 Ferwert
+ 27 april 2001 Ljouwert
Ev. N. de Vries
Begrafenis 2 mei Marrum

BREEDEN VAN - Trijntje
* 30 agustus 1915 Leeuwarden
+ 28 april 2001 Leeuwarden
weduwe van Meinte de Vries sinds 28 mei 1984
Crematie 3 mei Goutum

CORNELISSE - Sierk
* 77 jaar
+ 29 april 2001 Leeuwarden
weduwnaar van Grietje Nijhoff sinds 10 januari 1999
Crematie 4 mei Goutum

DIJK VAN - Rindert
* 94 jaar
+ 28 april 2001 Drachten
weduwnaar van Saakje Siebinga sinds 1987
Begrafensi 3 mei Oudega (Sm.)

ELZINGA - Janke Cornelia
* 31 oktober 1908 Norg
+ 28 april 2001 Leeuwarden
Begrafenis 3 mei Huizum

GATSONIDIS- Sjoukje
* 20 september 1910 Driesum
+ 29 april 2001 Buitenpost
weduwe van ...Bijlsma
Crematie 3 mei Goutum

HOOGSTEEN - Jitske
* 24 juni 1911 Garyp
+ 29 april 2001 Wergea
weduwe van Louw Wobbes sinds 12 januari 1990
Begrafenis 3 mei Garyp

JONG DE - Wybren
* 17 juli 1939 Akkrum
+ 29 april 2001 Straatsburg
Ev. Hinke Schaafsma
Crematie 3 mei Straatsburg

KAMP VAN DER - Folkert
* 48 jaar
+ 28 april 2001 Noordbegum
Ev. Froukje Kooistra
begrafenis 3 mei Noordbergum

LAAGLAND - Petronella
* 98 jaar
+ 29 april 2001 Leeuwarden
weduwe van Andries van der Geest sinds 3 mei 1991
Crematie 3 mei Goutum

LANGE DE - Batus
* 21 oktober 1924
- 29 mei 2001 (ws. 29 april)
Crematie 4 mei Gotum

LIPSTRA - Anna Rinskje
* 30 januari 1914 Weinterp
+ 27 april 2001 Drachten
Ev. Johannes Arendz
Crenatie in familiekring

OENEMA - Hendrik
* 14 januari 1941 Lekkum
+ 29 april 2001 Garyp
Ev. Eeke de Vries
Crematie 3 mei Goutum

SCHINGENGA - Tjeerd
* 31 mei 1929 Dronrijp
+ 25 april 2001 Leeuwarden
Ev. L. Luisman
Begrafenis plaatsgevonden in familiekring

SIJBOLTS - Louise Hissina
* 27 november 1917 Leek
+ 29 april 2001 Drachten
weduwe van Lutsger Annema sinds 27 september 1996
Crematie 4 mei Heerenveen

VAARKAMP - Marinis Hendrikus
* 76 jaar
+ 27 april 2001 Bergentheim
Ev. Mimi van der Meij
Begrafenis 3 mei Bergentheim

VEENSTRA - Annemarie
* 16 juni 1920 Suameer
+ 28 april 2001 Sneek
Ev. J.M. Praamstra
Crematie 3 mei Heerenveen

VRIES DE - Klasina
* 10 oktober 1941 Groningen
+ 28 april 2001 Drachten
Ev. Willem Piek
Crematie 3 mei Heeenveen

WASSENAAR - Pieter
* 1 maart 1927 Minnertsga
+ 29 april 2001 Ljouwert
Ev. G, van der Kooy, gehuwd geweest met Sybrigje Zietsma
Begrafenis 2 mei Leeuwarden

WIBBINK - Jezien
* 10 juni 1955
+ 27 april 2001 Drachten
Ev. Johan ten Brinke
Afscheid in besloten kring

ZIJLSTRA - Jentje
* 29 juni 1912
+ 29 april 2001 Sneek
Ev. J. Westerhof
Begrafenis 3 mei Sneek


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/
--
Posted by news://news.nb.nuSubject: + Familieberichten BNDeStem WNBr 2-5-2001
From: "Frans van Geel" <van.geel@hccnet.nl>
Date: Wed, 2 May 2001 07:45:05 +0200

Scans zijn verkrijgbaar tot 3 weken na publicatie in de nieuwsgroep bij
VAN.GEEL@HCCNET.NL. Van berichten die 'uit andere editie' zijn
overgenomen kan ik helaas geen scans bieden. Die berichten kunnen
alleen als 'melding' worden beschouwd.

Familieadvertenties in BNDeStem Regio W-NBr. dd 2- 5-2001

GEBOORTE van:

? , YENTE JEDIDA
Geb.: 21- 4-2001 Hoogerheide
Docht.v. ? TOBIAS & JACQUELINE
Overig Geen familienaam verlmeld.

BAKKERS , DANIEK
Geb.: 15- 4-2001 Hoeven
Zoon.v. BAKKERS - DE ROOIJ MAURICE & INGRID

BOLDER , RUBEN
Geb.: 27- 4-2001 Halsteren
Zoon.v. BOLDER MICHEL & MONIQUE

BROOS , BREGJE
Geb.: 20- 4-2001 Roosendaal
Docht.v. BROOS - VAN BOXTEL ADRI & HANNELIE

DULLAART , NAOMI
Geb.: 16- 4-2001 Poortvliet
Zoon.v. DULLAART RON & MARIËLLA

LIESKAMP , FLOOR
Geb.: 25- 4-2001 Roosendaal
Docht.v. LIESKAMP - VAN KESSEL JOHN & ANITIA

MARCUS , KISTEN
Geb.: 22- 4-2001 Klundert
Docht.v. MARCUS ARIE & AGNES

OERS, VAN , STIJN
Geb.: 12- 4-2001 Roosendaal
Zoon.v. OERS, VAN - SANDERS EDDIE & MIRANDA

RUBBENS , YANNICK
Geb.: 21- 4-2001 Oudenbosch
Zoon.v. RUBBENS JOHAN & DEBBIE

SINKE , JOOST
Geb.: 10- 4-2001 Tholen
Zoon.v. SINKE & KAAT JOHNNY & DANIËLLE

SLOEKERS , DENISE
Geb.: 14- 4-2001 Oudenbosch
Docht.v. SLOEKERS - SUIJKERBUIJK HANS & YVONNE

TILBURG, VAN , FLEUR
Geb.: 15- 4-2001 Roosendaal
Docht.v. TILBURG, VAN - SCHRAUWEN TON & CONNY

VERBEEK , MAYRA NÉALA
Geb.: 1- 4-2001 Bergen op Zoom
Docht.v. VERBEEK & DE JONG RUUD & CONNY

OVERLIJDEN van:

AERTSSEN , JO
Lftd: 100 jaar
Overl.: 1- 5-2001 Bergen op Zoom
Wed.v. ZWAAN JAN
Overig Crem 5-5-2001 BoZ

ALBLAS , TON
Overl.:
Overig Geen verdere gegevens. Adv. Van Halsterse Tennis Vereniging.

BAKX , CECILIA
Lftd: 87 jaar Geb.: 18-10-1913 Bergen op Zoom
Overl.: 30- 4-2001 Roosendaal
Wed.v. STAAIJ, VAN ANTONIUS ADRIANUS
Overig Crem 4-5-2001 BoZ

BROEREN , PIET
Lftd: 51 jaar
Overl.: 29- 4-2001 Wouw
Overig Crem 4-5-2001 BoZ

FRIJTERS , PETRUS (PIET)
Lftd: 81 jaar Geb.: 2-11-1919 Fijnaart
Overl.: 30- 4-2001 Roosendaal
Wed.v. WELTEN PETRONELLA MARIA
Overig Begr 4-5-2001 Fijnaart

GLERUM , RIET
Lftd: 74 jaar
Overl.: 1- 5-2001 Bergen op Zoom
Wed.v. ELZAKKERS JO
Overig Crem 4-5-2001 BoZ

GOYARTS , ELISABETH
Lftd: 82 jaar Geb.: 8-9-1918 Roosendaal
Overl.: 27- 4-2001 Breda
Wed.v. SMITS
Overig Crem besloten

KONINGS , MARIA PETRONELLA GERARDA
Lftd: 68 jaar Geb.: 11-9-1932 Roosendaal
Overl.: 29- 4-2001 Roosendaal
Echtg.v. OERS, VAN WILHELMUS JOHANNES PETRUS CORNELIS
Overig Begr 4-5-2001 Roosendaal

MEEL, VAN , MARGARETHA JACOBA JOHANNA
Lftd: 62 jaar
Overl.: 30- 4-2001 Hoogerheide
Echtg.v. BLOK MARINUS ADRIAAN
Overig Crem 5-5-2001

PEETERS , A.F.A.M.
Overl.: 30- 4-2001 Steenbergen
Overig Begr 4-5-2001 Steenbergen

RITZEN , HENDRIK HUBERT
Lftd: 84 jaar Geb.: 15-1-1927
Overl.: 29- 4-2001 Roosendaal
Echtg.v. KEIJZER, DE GIJSBERTJE
Overig Begr 4-5-2001 Rucphen

ROMIJN , CORNELIS
Lftd: 97 jaar Geb.: 29-1-1904 Delft
Overl.: 1- 5-2001 Oudenbosch
Overig Begr 4-5-2001 Oudenbosch. Broeder Hippolytus. Broeder van Saint
Louiste
Oudenbosch.

VLUG , GERRIT MARI (GÉ)
Lftd: 62 jaar
Overl.: 30- 4-2001 Kerkwerve
Echtg.v. MEURS M.E.
Overig Crem 5-5-2001 Schiedam
Subject: 100 jarige overleden
From: "Frans van Geel" <van.geel@hccnet.nl>
Date: Wed, 2 May 2001 07:47:16 +0200

BNDeStem d.d. 2-5-2001:
Overleden

AERTSSEN , JO
Lftd: 100 jaar
Overl.: 1- 5-2001 Bergen op Zoom
Wed.v. ZWAAN , JAN
Overig Crem 5-5-2001 BoZSubject: + Haagsche Courant 20-4 t/m 30-4
From: "tdegroot" <tdegroot@kabelfoon.nl>
Date: Wed, 2 May 2001 11:26:29 +0200

Uit de krant van 20 april:
Henk berkel z.p. z.d.
Josina Roeten, e.v. Wijnhoven 19-4 2001.

Uit de krant van 21 april:
Peter Aurelius de Vries, * 7-10-1943, e.v. Etje de Jong, 19-4-2001.
Lillie Neville Tulleken-Laboyrie, * 27-11-1914, wed.v. Jhr.Mr. G.F. T.,
13-4-2001
Gerrit Burger z.p. z.d.

Uit de krant van 23 april:
Lambert Berend van der Scheer, * 3-6-1939, 21-4-2001.
Hendrik Beeloo, 54 jr., begr. 24-4-2001
Fie den Uijl, * 7-3-1943, 21-4-2001.
Anna Geertruida Gondrie-van de Roe, * 23-11-1929, e.v. Ed G., 20-4-2001.
Catharina Westenbrink-Eerdmans, * 26-2-1921, e.v. Mente W., 20-4-2001.
Marina Sibilla Zuijdervelt-Keijzer, w.v. J.H. Z., * 3-8-1917, 20-4-2001.
Herman Verweij, * 25-5-1923, e.v. G.M. Wagemaker, 21-4-2001.
H. Baggelaar, 89 jr., 20-4-2001.
Johanna Geertruida Klop-Audier,, wed.v. J.A. K., * 19-9-1910, 20-4-2001

Uit de krant van 24 april:
T. Meijer, e.v. Henk.J. van Eerten, 23-4-2001.
Job den Heijer, 87 jr., wdr.v. Adriana den Heijer, wdr.v. Jacoba Dijkhuizen,
22-4-2001.
Johannes Anthonius van der Velde, e.v. Truus Kreeftenberg, * 1-9-1947,
20-4-2001.
John Bartel Grundeler, 47 jr., 20-4-2001.
Hermanus Gerrit Willem Karel Bruijns. 89 jr., wdr.v. Antje te velthuis,
21-4-2001.
Margaretha Eduarda Hooft van Huyduynen, * 10-1-1920, 22-4-2001.
Johannes Letterie, wdr.v. A.C. Mijnders, 89 jr., 18-4-2001.
Elisabeth Geertruida de Groot-Slats, w.v. Cornelis Petrus de G., *
15-2-1912, 21-4-2001.
Margrita Orie-Bruinewoud, 80 jr., e.v. J.H. O., 22-4-2001.

Uit de krant van 25 april:
Antje Kimmel-Roels, w.v. Matthijs Coenraad K., 79 jr., 24-4-2001.
Esther Cornelia Hendrika Kokenberg-Besseling, * 29-5-1922, e.v. Jan K.,
24-4-2001.
Adriana Bezemer-Lems, * 24-8-1918, e.v. H.J.A. B., 22-4-2001.
Leo Zandvliet, 42 jr., 22-4-2001.
Annely Meijer-Knoops, * 1-12-1932, 20-4-2001.

Uit de krant van 26 april:
Anne Gertrude Johanna Vrijburg-van Heeckeren van der Schoot, * 1-3-1910,
24-4-2001.
Cornelis Ludwig Boogert, * 30-1-1938, e.v. Cobie Heye, 24-4-2001.
Antonius Cornelis Trijsburg, * 11-5-1924, e.v. Ine Innemee, 24-4-2001.
Peter van der Scheer, 37 jr., 23-4-2001.
Henk Kuijpers, z.p. z.d.
Ger Hazekamp, * 30-6-1943, 24-4-2001.
Alfred van der Hoeden, * 8-12-1908, wdr.v. Maria de Boer, 21-4-2001.
Hendrika van Rijn-Otte, w.v. Eduard van Rijn, * 5-7-1917, 25-4-2001.

Uit de krant van 27 april:
Wilhelmus Frans Anton Mertens, * 30-6-1930, 25-4-2001.
R. Boohert, z.p. z.d.
Cobi Colpa, 24-4-2001.
Ton Determann, 86 jr., 20-4-2001.

Uit de krant van 28 april:
Jan van de Wetering, z.p. z.d.
Geertruida Eduardina Kuiper-Voorneman, * 25-8-1923, 77 jr., e.v. R.H. K.,
27-4-2001.
Abdoel T. Jahangier, 26-4-2001.
Anna Maria Steenwinkel-van Ojen, 87 jr., 27-4-2001.
Allegonda Hendrika Elisabeth Kaldenhoven-ten Hove, * 5-1-1928, e.v. Gerrit
K., 27-4-2001.
Johan Ates, * 29-6-1921, 27-4-2001.
Cornelia Tiemens-Meershoek, w.v. Wilhelmus T., * 4-12-1915, 27-4-2001.
An Koks-van Hoof, * 25-1-1943, e.v. Leo K., 27-4-2001.
Wicherdina Noordeloos-Kolk, w.v. H.Th. N., 78 jr., 26-4-2001.
Dingena Adriana Kiggen-Kuyl, * 18-4-1909, e.v. J.J.M. K., 26-4-2001.

Uit de krant van 30 april:
Petronella Theresia Flaton-Heijne, w.v. Arie F., 89 jr., 28-4-2001.

Gratis scan is verkrijgbaar o.v.v. naam en datum van de krant.

vriendelijke groet,
Teun de Groot tdegroot@kabelfoon.nlSubject: + Westlandsche Courant 220-4 t/m 30-4
From: "tdegroot" <tdegroot@kabelfoon.nl>
Date: Wed, 2 May 2001 11:49:16 +0200

Uit de krant van 20 april:
Antonia Vrij-de Geus, w.v. Mattheus V., * 27-2-1913, 18-4-2001.

Uit de krant van 21 april:
Peter Aurelius de Vries, * 7-10-1943, e.v. Etje de Jong, 19-4-2001.
Jacobus Josephus van Winden, 78 jr., e.v. M.M. van Leeuwen, 18-4-2001.
Abraham van Eendenburg, 75 jr., e.v. Nel Klapwijk, 20-4-2001.

Uit de krant van 23 april:
Geertruida Schellevis-Verheij, w.v. Maarten S., * 4-12-1917, 21-4-2001.
Jacob Robbemond, z.p. z.d.

Uit de krant van 24 april:
Maria Johanna van Veelen, w.v. Maarten Petrus Carolus van Antwerpen, 85 jr.,
21-4-2001.
Johannes Hendricus Pleun Vogelaar, * 15-10-1034, e.v. Ria Abbenhuis,
21-4-2001.

Uit de krant van 25 april:
Amarensje Hennink-de Bruin, 90 jr., w.v. C. H., 23-4-2001.
Peter van der Scheer, 37 jr., 23-4-2001.
Josephina Cornelia van Uffelen-van Veen, 82 jr., w.v. Jacobus Cornelis v.U.
22-4-2001.

Uit de krant van 27 april:
Johannes Verhoeckx, e.v. Adriana Cornelia van der Geest, wdr.v. Meinie van
den Berg, * 8-1-1923, 22-4-2001.
Leendert Cornelis Adrianus de Lange, 82 jr., e.v. M.A. van Leeuwen,
26-4-2001.
Johannes Petrus Tool, wdr.v. Johanna Catharina Weijling, * 10-12-1903,
26-4-2001.
Pieter Buitelaar, 88 jr, 26-4-2001.

Uit de krant van 28 april:
Rijna van Oosten-van Breukelen, w.v. Jan v.O., * 6-8-1904, 26-4-2001.
Cornelis Middendorp, e.v. Adriana Dirkje de Braal, * 2-6-1930, 27-4-2001.
Wilhelmus Johannes Zeestraten, 8-2-1918, e.v. J.C. Olsthoorn, 27-4-2001.
Johanna Cornelia Boeters-van Dijk, w.v. Jacobus Gerardus B., 80- jr., begr.
2-5-2001.
Matthias Cornelis Helleman, 86 jr., e.v. Corrie Vis, 27-4-2001.

Uit de krant van 30 april:
Anja Schilperoort-van Eeden, 27-4-2001.
Adrie Eikelenboom-de Bruyn, w.v. Arie E., * 7-2-1916, 28-4-2001.

Gratis scan is verkrijgbaar o.v.v. naam en datum van de krant.

Vriendelijke groet,

Teun de Groot. tdegroot@kabelfoon.nlSubject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 02-05-2001 wk. 18
From: "Wil de Ligt" <Wil@zap.a2000.nl>
Date: Wed, 2 May 2001 14:56:18 +0200

Wij zijn druk bezig onze homepage te vernieuwen
===================================================
Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
02-05-2001 wk. 18
________________________________________________________

Wormer 01-05-2001: Johanne de Groot-Bakker w/v Nicolaas de Groot

Westzaan 01-05-2001: Evert Johan Spit e/v A.J.Spit-Daemen

Assendelft 30-04-2001: Cornelis Martinus Boon e/v Gre Boon-Bosland

Zaandam 30-04-2001: Johannes Engelhart e/v J.Engelhart-Bron

Alkmaar/Wormerveer 28-04-2001: Marten de Jonge
===============================================
ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!!datum en weeknummer!!!!!!!!
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2001

http://members.ams.chello.nl/r.deligt

email adres wil@zap.a2000.nlGoogle

http://www.marktplaats.nlSURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868