INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 3   nummer   109    1-7-2001


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 12 juni 2001
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Tue, 12 Jun 2001 19:49:57 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv)
van dinsdag 12 juni 2001 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Scans zijn verkrijgbaar onder vermelding van datum en
uiterlijk 7 dagen na publicatie via onderstaand emailadres.
Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen om mij rechtstreeks te kunnen mailen.
Als je dit niet wilt (kunt) zal ik de verzonden mail wel
met enige vertraging behandelen.

** JUBILEA **

- 60 jarig huwelijk
Groot de, Auke & Groen, Geesje - 12 juni - Stavoren
Wallendal, Fokke & Kuiken, Froukje - 12 juni - Westhoek

- 45 jarig huwelijk
Plantinga, Fokke & Kooy, Janke - 14 juni - St. Anne

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

Span Rsn, Sjoerd -
Terpstra, Klaas - Franeker

** GEBOORTEN **

- Anne Dreuwes, zoon van Tinus en Janneke Brink-van der Vlugt -
3 juni 2001 - Makkinga
- Marrit Jildou, dochter van Roelof en Audrey Stielstra -
6 juni 2001 - Ryptsjerk

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

Blauw - Geesje - 10 juni 2001
Boomsma - Renskje - 11 juni 2001
Dijkstra - Egbert - 10 juni 2001
Eems van der - Jan - 11 juni 2001
Fennema - Grietje - 7 juni 2001
Frankena - Margaretha Veronica - 10 juni 2001
Hansma - Mintje - 10 juni 2001
Heide Ter - Karoline Auguste - 10 juni 2001
Huitema - Margje - 9 juni 2001
Jong de - Saapke - 11 juni 2001
Jong de - Siebren Cornelis - 11 juni 2001
Jongbloed - Froukje - 8 juni 2001
Kam van der - Marten - 9 juni 2001
Koen - Henk - 8 juni 2001 (geen details)
Lotstra - Nicolaas Petrus - 10 juni 2001
Nobel - Grietje - 11 juni 2001
Nugteren - Willem - 10 juni 2001
Postma - Hil - 10 juni 2001
Staal - Pietje - 5 juni 2001
Stelma - Titus - 7 juni 2001
Sytsma - Jan - 11 juni 2001
Vries de - Sijke - 11 juni 2001

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BLAUW - Geesje
* 30 januari 1906 Noordwolde
+ 10 juni 2001 Noordwolde
weduew van Frans TOLMAN sinds 21 juni 1988
Crematie 15 juni Meppel

BOOMSMA - Renskje
* 63 jaar
+ 11 juni 2001 Rottefalle
Ev. Jehannes DE VRIES

DIJKSTRA - Egbert
* 83 jaar
+ 10 juni 2001 Heerenveen
weduwnaar van Reina VAN DER LAND sinds 11 mei 1995
Begrafenis 14 juni Nieuweschoot

EEMS VAN DER - Jan
* 75 jaar
+ 11 juni 2001 Sneek
Ev. Corrie BOSMAN
Begrafenis 15 juni Sneek

FENNEMA - Grietje
* 20 mei 1917 Warga
+ 7 juni 2001 Leeuwarden
weduwe van Rein VAN DER WAL sinds 6 april 1984
Crematie vond plaats in stilte

FRANKENA - Margaretha Veronica
* 7 augustus 1917 Leeuwarden
+ 10 juni 2001 Gouda
Ev. C.F. Hofstede
Begrafenis 14 juni Schoonhoven

HANSMA - Mintje
* 90 jaar
+ 10 juni 2001 Leeuwarden
weduwe van Hobbe NOORDHOF sinds 23 mei 2001
Begrafenis 15 juni Leeuwarden

HEIDE TER - Karoline Auguste
* 77 jaar
+ 10 juni 2001 Delfstrahuizen
weduwe van Hessel RUITER sinds 14 april 2001
Begrafenis 14 juni Delfstrahuizen

HUITEMA - Margje
* 69 jaar
+ 9 juni 2001 Drachten
weduwe van Klaas DE VRIES sinds 16 januari 1997
Begrafenis 14 juni Drachten

JONG DE - Saapke
* 83 jaar
+ 11 juni 2001 Aldegea (Sm.)
Ev. H.J. KOOISTRA
Begrafenis 14 juni Aldegea (Sm.)

JONG DE - Siebren Cornelis
* 53 jaar
+ 11 juni 2001 Sneek
Ev. R. KOOISTRA
Begrafenis 14 juni Sneek

JONGBLOED - Froukje
* 82 jaar
+ 8 juni 2001 Heerenveen
weduwe van Nane BENEDICTUS
Crematie vond plaats in stilte

KAM VAN DER - Marten
* 84 jaar
+ 9 juni 2001 Heerenveen
Ev. A.J. REIJNEN
Begrafenis 14 juni Beetsterzwaag

LOTSTRA - Nicolaas Petrus
* 4 februari 1921 Bolsward
+ 10 juni 2001 Sneek
Begrafenis 15 juni Bolsward

NOBEL - Grietje
* 1 juli 1915 Hollum (Am.)
+ 11 juni 2001 Leeuwarden
Ev. Th. TRIEMSTRA
begrafenis 15 juni Suawoude

NUGTEREN - Willem
* 75 jaar
+ 10 juni 2001 Grou
Ev. C. KORNMAN
Crematie 14 juni Goutum

POSTMA - Hil
* 27 juli 1930 Oerterp
+ 10 juni 2001 Drachten
weduwe van Fedde ZWANENBURG sinds 14 juli 2000
Crematie 14 juni Goutum

STAAL - Pietje
* 10 september 1907 Wanswerd
+ 5 juni 2001 Noardbergum
weduwe van Johannes DRIJVER sinds 15 april 1980
Crematie vond plaats in stilte

STELMA - Titus
* 80 jaar
+ 7 juni 2001 Ureterp
Ev. Geri DAVIDZON
Crematie vond plaats in stilte

SYTSMA - Jan
* 31 januari 1920 Sneek
+ 11 juni 2001 Leeuwarden
Ev. A.E. TIJDENS
Crematie 14 juni Goutum

VRIES DE - Sijke
* 89 jaar
+ 11 juni 2001 Drachten
weduwe van Jan Hendrik NICOLAAS sinds 8 juni 1981
Crematie 15 juni Heerenveen


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/
--
Posted by news://news.nb.nuSubject: 100-jarige
From: "Johan Kamperman" <kampermanjd@hetnet.nl>
Date: Tue, 12 Jun 2001 20:52:45 GMT

Voor geinteresseerden:
In het Deventer Dagblad van zaterdag 17 februari 2001 aangetroffen een
familie-advertentie:

"Op 21 februari hoopt HEIN BOKSEBELD bij leven en welzijn zijn 100-ste
verjaardag te vieren."

Wie meer details wil weten, gelieve mij even een e-mail te sturen. Een scan
van de advertentie is beschikbaar.

Johan Kamperman
Subject: + Familieberichten Groningen 11 juni 2001
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 12 Jun 2001 15:43:33 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van maandag 11 juni 2001.
(Aflevering 34)

Scans zijn zonder tijdsbeperking op te vragen bij fdejong@worldonline.nl
onder vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum (Tussen haakjes achteraan de naam van de echtgenoot)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea: -

Overlijden:

Bontenbal - Nelly - 06-06-2001 (Wiers)
Bos - Trijntje - 08-06-2001 (Roggen)
Dijkstra - Jantje - 07-06-2001 (Ottens)
Drewes - Theo - 07-06-2001
Ebens - Siebeldina - 06-06-2001 (Koopman)
Grimme - Arnoldus - 08-06-2001
Groot - Gré de - 09-06-2001
Hamstra - Akke - 08-06-2001
IJspeerd - Hannie - 09-06-2001 (Aaten)
Jonge - Jacob Frans de - 08-06-2001
Luchtenberg - Hillechien - 07-06-2001 (Toxopeus)
Mulder - Derk - 10-06-2001
Nowoczin - Frieda Martha 09-06-2001 (Douwenga)
Oesten - Roelfke - 08-06-2001 (Heres)
Ottens - Kornelius - 06-06-2001
Schutte - Maria Engelina - 08-06-2001 (Mensen)
Sterenborg - Jan - 09-06-2001
Themmen - Willemina - 08-06-2001
Tjaberings - Freerk - 09-06-2001
Velde - Christina van der - 09-06-2001 (Veenstra)
Vries - Jan de - 09-06-2001
Vries - Roelfine de - 08-06-2001 (Wesselink)

In memoriam:

Follie - 11-06-2000

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag ook eerste bericht)

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl

Onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en Ooststellingwerf in
Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)

Subject: + Familieberichten Drenthe 11 juni 2001
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 12 Jun 2001 15:43:37 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van maandag 11 juni 2001.
(Aflevering 133)

Scans zijn zonder tijdsbeperking op te vragen bij fdejong@worldonline.nl
onder vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Bijkerk - Reinder Jacob - 08-06-2001
Braaksma - Harmina 09-06-2001
Bremer - Jaap - 09-06-2001
Dam - Ary - 08-06-2001
Eisses - Alberdina - 08-06-2001
Haandrikman - Roelof - 07-06-2001
Hubbeling - Gezinus Detmer - 08-06-2001
Meertens - Lambert - 07-06-2001
Nieboer - Willem - 09-06-2001
Niemeijer - Albert - 08-06-2001
Remmelts - Trientje - 10-06-2001 (* 17-01-1933; geen verdere details)
Rozenveld - Roelie - 08-06-2001
Scholte-Aalbes - Jan Hinderink - 08-06-2001
Venema - Hillechien - 08-06-2001

In memoriam: -

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag ook eerste bericht)

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BIJKERK - Reinder Jacob
* 77 jaar
+ 8 juni 2001 - Assen
Ev. A. ter Steeg
Crematie: 12 juni 2001 - Assen

BRAAKSMA - Harmina
* 79 jaar
+ 9 juni 2001 - Emmen
Ev. J. Bakker
Crematie: 13 juni 2001 - Emmen

BREMER - Jaap
* 29 jaar
+ 9 juni 2001 - Beilen
Crematie: 13 juni 2001 - Assen

DAM - Ary
* 14 april 1924 - Roden
+ 8 juni 2001 - Groningen
Ev. J . Buiter
Begrafenis: 13 juni 2001 - Roden

EISSES - Alberdina
* 29 mei 1904
+ 8 juni 2001 - Borger
Wv. Harmannus Vos sinds 30 oktober 1989
Begrafenis: 13 juni 2001 - Borger

HAANDRIKMAN - Roelof
* 2 juni 1929 - Gasselte
+ 7 juni 2001 - Assen
Wv. Egbertje Nijenhuis
Crematie: 12 juni 2001 - Assen

HUBBELING - Gezinus Detmer
* 6 november 1921 - Rolde
+ 8 juni 2001 - Assen
Ev. H.J.M. Sistermans
Begrafenis: 13 juni 2001 - Rolde

MEERTENS - Lambert
* 17 februari 1916 - Loon
+ 7 juni 2001 - Vries
Ev. Egbertje Mulder
Crematie: 11 juni 2001 - Assen

NIEBOER - Willem
* 18 augustus 1917 - Emmen
+ 9 juni 2001 - Coevorden
Ev. G. Schippers
Begrafenis: 14 juni 2001 - Emmen

NIEMEIJER - Albert
* 25 februari 1922
+ 8 juni 2001 - Emmen
Ev. A. Schipper
Begrafenis: 13 juni 2001 - Emmen

ROZENVELD - Roelie
* 39 jaar
+ 8 juni 2001 - Gieterveen
Ev. Jacob Haandrikman
Crematie: 13 juni 2001 - Assen

SCHOLTE-AALBES - Jan Hinderink
* 24 april 1925
+ 8 juni 2001 - Klazienaveen
Ev. M. Peters
Crematie: 13 juni 2001 - Emmen

VENEMA - Hillechien
* 70 jaar
+ 8 juni 2001 - Nieuw-Weerdinge
Ev. J. Meijering
Crematie: 12 juni 2001 - Emmen


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl

Onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en Ooststellingwerf in
Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)
Subject: + Familieberichten BNDeStem WNBr 13-6-2001
From: "Frans van Geel" <van.geel@nospamhccnet.nl>
Date: Wed, 13 Jun 2001 08:26:10 +0200

Scans zijn verkrijgbaar tot 3 weken na publicatie in de nieuwsgroep bij
VAN.GEEL@nospamHCCNET.NL. (Verwijder 'nospam' uit het adres).
Van berichten die 'uit andere editie' zijn overgenomen kan ik helaas geen
scans bieden. Die berichten kunnen alleen als 'melding' worden
beschouwd.

Familieadvertenties in BNDeStem Regio W-NBr. dd 13- 6-2001

GEBOORTE van:

BEVELANDER , ESMÉE
Geb.: 6- 6-2001 Halsteren
Docht.v. BEVELANDER WALTER & JACQUELINE

BRUIJN, DE , MARTIJN
Geb.: 31- 5-2001 Oudenbosch
Zoon.v. BRUIJN, DE - MOOK, VAN ROB & ESTHER

DPHEMONT , REMCO
Geb.: 31- 5-2001 Hulst
Zoon.v. DOPHEMONT - VAN CAUTEREN EVERT & INGEBORG

HAANSKORF , GUUSJE
Geb.: 5- 6-2001 Made
Docht.v. HAANSKORF - STOOP CORNÉ & ADDY

HOOIJDONK, VAN , GEERT
Geb.: 6- 6-2001 Bergen op Zoom
Zoon.v. HOOIJDONK, VAN PETER & NICOLE

JACOBS , IEFKE
Geb.: 24- 5-2001 Schijf
Docht.v. JACOBS - NAALDEN FALKO & BERNADETTE

KUCMER , LEX
Geb.: 11- 6-2001 Roosendaal
Zoon.v. KUCMER - VERGOUWEN EDWIN & EVELINE

LAZAROMS , YLVA
Geb.: 14- 5-2001 Oud-Gastel
Docht.v. LAZAROMS - BROOS TONIO & MONIQUE

MC.FARLANE , SPENCER
Geb.: 4- 6-2001 Wouw
Zoon.v. MC.FARLANE - LEIJDEKKERS MITCHELL & DYLAN

MERRIËNBOER , BODILE
Geb.: 9- 6-2001 Kruisland
Docht.v. MERRIËNBOER CORNÉ & IRMA

MICHELS , JULIA
Geb.: 29- 5-2001 Haaren
Docht.v. MICHELS - PIJNENBURG FRANK & RIANNE

PULLES , SANNE
Geb.: 8- 6-2001 Baarle-Nassau
Docht.v. PULLES TINI & MIRJAM

ROMMERS , RAMON
Geb.: 28- 5-2001 Hoogerheide
Zoon.v. ROMMERS TOM & MIRANDA

THISSEN , WILLEMIENE
Geb.: 18- 5-2001 Bergen op Zoom
Docht.v. THISSEN PETER & CONNY

TRAMPER , STIJN
Geb.: 26- 5-2001 Krabbendijke
Zoon.v. TRAMPER - DE GRAAF NICO & KARIEN

UNEN, VAN , ZOË
Geb.: 30- 5-2001 Zundert
Docht.v. UNEN, VAN RUDIE & CONNIE

WARMENHOVEN , LISA
Geb.: 4- 6-2001 Koewacht
Docht.v. WAREMENHOVEN - BEULENS MARC & ANJA
Overig Tweeling

WARMENHOVEN , MITCHELL
Geb.: 4- 6-2001 Koewacht
Zoon.v. WAREMENHOVEN - BEULENS MARC & ANJA
Overig Tweeling

OVERLIJDEN van:

BEEK, VAN , JOHANNA MARIA
Lftd: 89 jaar
Overl.: Etten-Leur
Overig Begr 12-6-2001 Etten-Leur. Zuster Ansfrida. Uit andere editie. Geen
scan
verkrijgbaar

BELGRAVER , ARIE
Lftd: 84 jaar
Overl.: Oosterhout
Echtg.v. GASTEL, VAN HILDE
Overig Crem 14-6-2001 Breda. Eerder wedn van INGEN, VAN, Bep. Uit andere
editie.
Geen scan verkrijgbaar

BLIEK , VAN DEN
Lftd: 71 jaar
Overl.: Breda
Echtg.v. DIEPSTRATEN WIM
Overig Crem 13-6-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

BONT, DE , WIM
Lftd: 61 jaar
Overl.: Oosterhout
Echtg.v. WILLART WILLIE
Overig Crem 14-6-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

BREKOO , CHRISTINA CAROLINA
Lftd: 84 jaar
Overl.: Breda
Wed.v. NELEMANS ADRIANUS JOHANNES ALOISIUS
Overig Crem 14-6-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

GILS, VAN , JO
Lftd: 91 jaar
Overl.: Geertruidenberg
Wed.v. BROEKEN HUIB
Overig Crem 12-6-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

GOBBENS , ANTONIUS (TOINE)
Lftd: 79 jaar
Overl.: Breda
Partn.v. VAN DEN HOUDT - OLDE-HOLTHOF SINY
Overig Crem 13-6-2001. Eerder wedn van SPRENKELS Jeanne. Uit andere editie.
Geen
scan verkrijgbaar

GOOSSENS , BERTUS
Lftd: 80 jaar
Overl.: Oosterhout
Wed.v. WORONOWA MARIA
Overig Begr 12-6-2001 Geertruidenberg. Uit andere editie. Geen scan
verkrijgbaar

HOON, DE , CORNELIS ADRIANUS
Lftd: 85 jaar
Overl.: Rijsbergen
Wed.v. VRIENDS CATHARINA MARIA
Overig Begr 14-6-2001 Rijsbergen. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

HOOSEMANS , MARINUS
Lftd: 80 jaar
Overl.: Breda
Overig Crem 12-6-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

HUIJBRECHTS , JOANNES FRANCISCUS
Lftd: 80 jaar
Overl.: 8- 6-2001 Bergen op Zoom
Wed.v. FRANKEN CATHARINA SUZANNA
Overig Crem 12-6-2001 besloten

JANSEN , THEO
Lftd: 71 jaar
Overl.: Etten-Leur
Echtg.v. JASPERS DINA
Overig Begr 13-6-2001 Etten-Leur. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

JONGEN , ANTONETTA HUBERTA PETRONELLA (NETTY)
Lftd: 74 jaar Geb.: 26-5-1927 Helmond
Overl.: 8- 6-2001 Roosendaal
Wed.v. KONING, DE
Overig Crem 12-6-2001 besloten

JONGENELIS , WILHELMINA MARIA
Lftd: 86 jaar
Overl.: Etten-Leur
Wed.v. VINCK PETRUS
Overig Begr 13-6-2001 Etten-Leur. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

KOOPMAN , GERARD
Overl.: 10- 6-2001
Partn.v. DIETVORST - BROEDERS JEANNE

LAMBREGTS , ADRIANA
Lftd: 77 jaar
Overl.: Zevenbergen
Partn.v. HOOP, DE H.
Overig Crem 14-6-2001 Breda. Eerder wed van VALK, Jan Jacob. Uit andere
editie.
Geen scan verkrijgbaar

LODDERS , PETRONELLA ELISABETH
Lftd: 90 jaar
Overl.: Etten-Leur
Wed.v. ZUNDERT, VAN GERARDUS
Overig Begr 12-6-2001 Etten-Leur. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

LOON, VAN , LONNEKE
Lftd: 0 jaar
Overl.: Dongen
Overig Crem 12-6-2001 Tilburg. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

MATTHIJS , THEO
Lftd: 42 jaar
Overl.: Breda
Echtg.v. WIDT, DE MONIQUE
Overig Crem 14-6-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

MIKX , J.P.M.
Lftd: 93 jaar
Overl.: Etten-Leur
Overig Begr 13-6-2001 Etten- Leur. Zuster Chrysantha Megchelina. Uit andere
editie.
Geen scan verkrijgbaar

MUSTERS , MARIA JOHANNA
Lftd: 90 jaar
Overl.: Breda
Wed.v. JOOSEN HENDRIKUS MARTINUS
Overig Begr 13-6-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

NELEMANS , JOHANNA MARIA JOSEPHINA
Lftd: 93 jaar
Overl.: Raamsdonkveer
Wed.v. HASSEL, VAN JACOBUS
Overig Crem 11-6-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

OPSTAL, VAN , DPORIEN
Lftd: 51 jaar
Overl.: Oosterhout
Overig Crem 14-6-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

PUIMAN , JAN
Overl.:
Overig Geen verdere gegevens. Adv van Furness Logistics B.V.

ROOMS , RYAN
Lftd: 46 jaar
Overl.: 11- 6-2001 Bergen op Zoom
Echtg.v. VERBART ELIAN
Overig Crem 15-6-2001 BoZ

SMIS VAN WAESBERGHE , MARC
Lftd: 53 jaar
Overl.: Amsterdam
Overig Begr besloten. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

UIJTDEWILLIGEN , CHRIST (SJAANTJE)
Lftd: 89 jaar Geb.: 6-7-1911
Overl.: 12- 6-2001 Bergen op Zoom

Overig Begr 16-6-2001 Wouwse Plantage

VISSER , JOHANNA JACOBA (JOSJE)
Lftd: 85 jaar
Overl.: Breda
Echtg.v. ZWAAL, VAN DER HENK NICOLAAS
Overig Crem 12-6-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

VROLIJK , ADRIE
Lftd: 86 jaar
Overl.: Terheijden
Overig Begr 11-6-2001 Terheijden. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

ZWEEDIJK , MARINUS JACOB
Lftd: 86 jaar
Overl.: Breda
Wed.v. MOL GEERTRUIDA
Overig Begr 14-6-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar
Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 13-06-2001 wk. 24
From: "Wil de Ligt" <Wil@zap.a2000.nl>
Date: Wed, 13 Jun 2001 11:12:15 GMT


Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
13-06-2001 wk. 24
________________________________________________________
Assendelft 12-06-2001: Klaas Kleijn Czn. w/v Cornelia Wals
===============================================
ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!!datum en weeknummer!!!!!!!!vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/
Subject: + Familieberichten Groningen 12 juni 2001
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 13 Jun 2001 10:35:24 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van dinsdag 12 juni 2001.
(Aflevering 35)

Scans zijn zonder tijdsbeperking op te vragen bij fdejong@worldonline.nl
onder vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum (Tussen haakjes achteraan de naam van de echtgenoot)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea: -

Overlijden:

Bijlsma - Harmke - 10-06-2001 (Dijkstra)
Boer - Jan de - 10-06-2001
Clevering - Henk - zonder datum (Geen verdere details)
Dieterman - Fenna - 10-06-2001 (Van der Wal)
Drewes - Theo - 07-06-2001
Frik - Lammegiena - 05-06-2001
Groot - Elsje Johanna de - 06-06-2001
Horlings - Klaas - 10-06-2001
IJspeerd - Hannie - 09-06-2001 (Aaten)
Kamstra - Trijntje Geertruida - 09-06-2001 (Hatzmann)
Komduur - Peterdiena - 10-06-2001 (Drenth)
Koopman - Louwrens - 10-06-2001
Meijboom - Anna - 09-06-2001 (Alberts)
Mulder - Derk - 10-06-2001
Ottens - Kornelius - 06-06-2001
Pinkster - Iwan - zonder datum
Prinsen - Gradus Hendrik - 10-06-2001
Remmelts - Trijn - 10-06-2001 (Godlieb)
Themmen - Willemina - 08-06-2001
Tjaberings - Freerk - 09-06-2001
Veen - Anke van der - 06-06-2001 (Klok)
Veenman - John W.H. - 10-06-2001
Velema - Lambert - 09-06-2001
Vries - Froukje de 08-06-2001 (Brouwer)
Vries - Hielkje Maaike de 07-06-2001 (Osinga)
Vries - Jan de - 09-06-2001
Vries - Roelfine de - 08-06-2001 (Wesselink)
Zuidema - Joseph - 10-06-2001

In memoriam: -

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag ook eerste bericht)

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl

Onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en Ooststellingwerf in
Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)

Subject: + Familieberichten Drenthe 12 juni 2001
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 13 Jun 2001 10:44:03 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van dinsdag 12 juni 2001.
(Aflevering 134)

Scans zijn zonder tijdsbeperking op te vragen bij fdejong@worldonline.nl
onder vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Mathijs - 08-06-2001 (Geen verdere details)

Boxem - Henderikus - 10-06-2001
Bremer - Jaap - 09-06-2001
Bruinsma - Harmke - 10-06-2001
Dommerholt - Marie - 10-06-2001
Eising - Jacqueline - 08-06-2001
Emmens - Tine - 10-06-2001
Ganzevoort - Johanna A. - 10-06-2001
Geertsma - Jan - 10-06-2001
Haandrikman - Roelof - 07-06-2001
Habers - Derk Jan - 09-06-2001
Hemmes - Alko Hemmo - 08-06-2001
Lugies - Jan - zonder datum (Geen verdere details)
Nieboer - Willem - 09-06-2001
Nieuwenweg - Elsina - 10-06-2001
Postma - Klaas - 11-06-2001
Roling - Franciscus Josef - 11-06-2001
Rossum - Gerardus Joseph van - 10-06-2001
Rozenveld - Roelie - 08-06-2001
Thiewes - Roely - 10-06-2001
Tigelaar - Aaldert - 10-06-2001
Veenstra - Andries - 06-06-2001
Vennik - Lammechien - 08-06-2001

In memoriam:

Harm - 12-06-1999
Wal - Margretha van der - 12-06-1961

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag ook eerste bericht)

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BOXEM - Henderikus
* 86 jaar
+ 10 juni 2001 - Klazienaveen
Ev. A. van der Weide
Begrafenis: 15 juni 2001 - Klazienaveen

BREMER - Jaap
* 29 jaar
+ 9 juni 2001 - Beilen
Crematie: 13 juni 2001 - Assen

BRUINSMA - Harmke
* 72 jaar
+ 10 juni 2001 - Emmen
Ev. G. Feiken
Crematie: 14 juni 2001 - Emmen

DOMMERHOLT - Marie
* 84 jaar
+ 10 juni 2001 - Emmen
Wv. Gerhard Jan Hardieck
Crematie besloten

EISING - Jacqueline
* 25 juli 1968
+ 8 juni 2001 - Assen
Ev. Willem Bijlsma
Afscheid 12 juni 2001 - Assen

EMMENS - Tine
* 1 januari 1929 - Zeijen
+ 10 juni 2001 - Zeijen
Ev. Reinder Paas
Crematie: 14 juni 2001 - Assen

GANZEVOORT - Johanna A.
* 15 juli 1922 - Tolbert
+ 10 juni 2001 - Assen
Ev. H. Beuving
Crematie: 14 juni 2001 - Assen

GEERTSMA - Jan
* 67 jaar
+ 10 juni 2001 - Assen
Afscheid: 15 juni 2001 - Assen

HAANDRIKMAN - Roelof
* 2 juni 1929 - Gasselte
+ 7 juni 2001 - Assen
Wv. Egbertje Nijenhuis
Crematie: 12 juni 2001 - Assen

HABERS - Derk Jan
* 24 oktober 1913 - Gramsbergen
+ 9 juni 2001 - Schoonebeek
Ev. G. Sassen
Begrafenis: 14 juni 2001 - Weiteveen

HEMMES - Alko Hemmo
* 9 februari 1920 - Hoogezand
+ 8 juni 2001 - Groningen
Ev. T.H. Wiekema
Crematie besloten

NIEBOER - Willem
* 18 augustus 1917 - Emmen
+ 9 juni 2001 - Coevorden
Ev. G. Schippers
Begrafenis: 14 juni 2001 - Emmen

NIEUWENWEG - Elsina
* 61 jaar
+ 10 juni 2001 - Emmen
Ev. Aheurus Joh. van oosten
Afscheid: 15 juni 2001 - Emmen

POSTMA - Klaas
* 79 jaar
+ 11 juni 2001 - Zeijen
Ev. Martje Pentinga
Crematie: 15 juni 2001 - Assen

ROLING - Franciscus Josef
* 67 jaar
+ 11 juni 2001 - Klazienaveen
Ev. Mia Wubbels
Begrafenis: 15 juni 2001 - Klazienaveen

ROSSUM - Gerardus Joseph van
* 6 april 1944 - Haarlemmermeer
+ 10 juni 2001 - Hoogeveen
Ev. Lenie Lubberman
Begrafenis: 14 juni 2001 - Hoogeveen

ROZENVELD - Roelie
* 39 jaar
+ 8 juni 2001 - Gieterveen
Ev. Jacob Haandrikman
Crematie: 13 juni 2001 - Assen

THIEWES - Roely
* 55 jaar
+ 10 juni 2001 - Gasselternijveen
Ev. Jans Walburg
Crematie: 15 juni 2001 - Assen

TIGELAAR - Aaldert
* 69 jaar
+ 10 juni 2001 - Klazienaveen
Ev. Grietje Hogenberg
Crematie: 14 juni 2001 - Emmen

VEENSTRA - Andries
* 15 augustus 1917
+ 6 juni 2001
Wv. Aaltje Poelman sinds 1 juni 1992
Crematie: 11 juni 2001

VENNIK - Lammechien
* 10 januari 1904 - Nieuw-Amsterdam
+ 8 juni 2001 - Stadskanaal
Gehuwde naam: Ter Veen
Geen verdere details


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl

Onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en Ooststellingwerf in
Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)
Subject: + Familieberichten Drenthe 12 juni 2001
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 13 Jun 2001 10:48:29 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van dinsdag 12 juni 2001.
(Aflevering 134)

Scans zijn zonder tijdsbeperking op te vragen bij fdejong@worldonline.nl
onder vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Mathijs - 08-06-2001 (Geen verdere details)

Boxem - Henderikus - 10-06-2001
Bremer - Jaap - 09-06-2001
Bruinsma - Harmke - 10-06-2001
Dommerholt - Marie - 10-06-2001
Eising - Jacqueline - 08-06-2001
Emmens - Tine - 10-06-2001
Ganzevoort - Johanna A. - 10-06-2001
Geertsma - Jan - 10-06-2001
Haandrikman - Roelof - 07-06-2001
Habers - Derk Jan - 09-06-2001
Hemmes - Alko Hemmo - 08-06-2001
Lugies - Jan - zonder datum (Geen verdere details)
Nieboer - Willem - 09-06-2001
Nieuwenweg - Elsina - 10-06-2001
Postma - Klaas - 11-06-2001
Roling - Franciscus Josef - 11-06-2001
Rossum - Gerardus Joseph van - 10-06-2001
Rozenveld - Roelie - 08-06-2001
Thiewes - Roely - 10-06-2001
Tigelaar - Aaldert - 10-06-2001
Veenstra - Andries - 06-06-2001
Vennik - Lammechien - 08-06-2001

In memoriam:

Harm - 12-06-1999
Wal - Margretha van der - 12-06-1961

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag ook eerste bericht)

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BOXEM - Henderikus
* 86 jaar
+ 10 juni 2001 - Klazienaveen
Ev. A. van der Weide
Begrafenis: 15 juni 2001 - Klazienaveen

BREMER - Jaap
* 29 jaar
+ 9 juni 2001 - Beilen
Crematie: 13 juni 2001 - Assen

BRUINSMA - Harmke
* 72 jaar
+ 10 juni 2001 - Emmen
Ev. G. Feiken
Crematie: 14 juni 2001 - Emmen

DOMMERHOLT - Marie
* 84 jaar
+ 10 juni 2001 - Emmen
Wv. Gerhard Jan Hardieck
Crematie besloten

EISING - Jacqueline
* 25 juli 1968
+ 8 juni 2001 - Assen
Ev. Willem Bijlsma
Afscheid 12 juni 2001 - Assen

EMMENS - Tine
* 1 januari 1929 - Zeijen
+ 10 juni 2001 - Zeijen
Ev. Reinder Paas
Crematie: 14 juni 2001 - Assen

GANZEVOORT - Johanna A.
* 15 juli 1922 - Tolbert
+ 10 juni 2001 - Assen
Ev. H. Beuving
Crematie: 14 juni 2001 - Assen

GEERTSMA - Jan
* 67 jaar
+ 10 juni 2001 - Assen
Afscheid: 15 juni 2001 - Assen

HAANDRIKMAN - Roelof
* 2 juni 1929 - Gasselte
+ 7 juni 2001 - Assen
Wv. Egbertje Nijenhuis
Crematie: 12 juni 2001 - Assen

HABERS - Derk Jan
* 24 oktober 1913 - Gramsbergen
+ 9 juni 2001 - Schoonebeek
Ev. G. Sassen
Begrafenis: 14 juni 2001 - Weiteveen

HEMMES - Alko Hemmo
* 9 februari 1920 - Hoogezand
+ 8 juni 2001 - Groningen
Ev. T.H. Wiekema
Crematie besloten

NIEBOER - Willem
* 18 augustus 1917 - Emmen
+ 9 juni 2001 - Coevorden
Ev. G. Schippers
Begrafenis: 14 juni 2001 - Emmen

NIEUWENWEG - Elsina
* 61 jaar
+ 10 juni 2001 - Emmen
Ev. Aheurus Joh. van oosten
Afscheid: 15 juni 2001 - Emmen

POSTMA - Klaas
* 79 jaar
+ 11 juni 2001 - Zeijen
Ev. Martje Pentinga
Crematie: 15 juni 2001 - Assen

ROLING - Franciscus Josef
* 67 jaar
+ 11 juni 2001 - Klazienaveen
Ev. Mia Wubbels
Begrafenis: 15 juni 2001 - Klazienaveen

ROSSUM - Gerardus Joseph van
* 6 april 1944 - Haarlemmermeer
+ 10 juni 2001 - Hoogeveen
Ev. Lenie Lubberman
Begrafenis: 14 juni 2001 - Hoogeveen

ROZENVELD - Roelie
* 39 jaar
+ 8 juni 2001 - Gieterveen
Ev. Jacob Haandrikman
Crematie: 13 juni 2001 - Assen

THIEWES - Roely
* 55 jaar
+ 10 juni 2001 - Gasselternijveen
Ev. Jans Walburg
Crematie: 15 juni 2001 - Assen

TIGELAAR - Aaldert
* 69 jaar
+ 10 juni 2001 - Klazienaveen
Ev. Grietje Hogenberg
Crematie: 14 juni 2001 - Emmen

VEENSTRA - Andries
* 15 augustus 1917
+ 6 juni 2001
Wv. Aaltje Poelman sinds 1 juni 1992
Crematie: 11 juni 2001

VENNIK - Lammechien
* 10 januari 1904 - Nieuw-Amsterdam
+ 8 juni 2001 - Stadskanaal
Gehuwde naam: Ter Veen
Geen verdere details


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl

Onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en Ooststellingwerf in
Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)
Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 13 juni 2001
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Wed, 13 Jun 2001 21:03:59 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv)
van woensdag 13 juni 2001 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Scans zijn verkrijgbaar onder vermelding van datum en
uiterlijk 7 dagen na publicatie via onderstaand emailadres.
Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen om mij rechtstreeks te kunnen mailen.
Als je dit niet wilt (kunt) zal ik de verzonden mail wel
met enige vertraging behandelen.

** VERJAARDAGEN **

Visser, Siepie - 50 jaar - 14 juni 2001 - Deiunun

** JUBILEA **

- huwelijk 50 jaar
Sierdsma, Jelle & Wijnsma Aeltsje

** DANKBETUIGINGEN **

- 65 jarig huwelijk
Prakken, J.H. - Heerenveen

- overlijden
Boorsma, Fokje - Ternaard
Koornstra, Grietje - Makkum
Odolphie, Alle - Franeker
Riemersma, Geertje - Oosterwolde

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

Boer de - Baukje - juni 2001 (geen details)
Boomsma - Renskje - 11 juni 2001
Breeuwsma - Trijntje - 12 juni 2001
Dijkstra - Piet - 11 juni 2001
Hamstra - Sietske - 10 juni 2001
Homminga - Siebe - 10 juni 1938
Jong de - Kees - 11 juni 2001
Liekelema - Lourens - 12 juni 2001
Postma - Rinze - 11 juni 2001
Rusticus - Meindert - 11 juni 2001
Timmermans - Pieter - 11 juni 2001
Veen ter - Grietienus - 11 juni 2001

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BOOMSMA - Renskje
* 16 april 1938 Rottefalle
+ 11 juni 2001 Rottefalle
Ev. Johannes DE VRIES
Befrafenis 15 juni Rottefalle

BREEUWSMA - Trijntje
* 20 januari 1904 Leeuwarden
+ 12 juni 2001 Leeuwarden
weduwe van Rienk MEIJER
Crematie 15 juli Goutum

DIJKSTRA - Piet
* 10 juli 1935
+ 11 juni 2001 Burgum
Begrafens in familiekring

HAMSTRA - Sietske
* 59 jaar
+ 10 juni 2001 Heerenveen
Crematie 15 juni Heerenveen

HOMMINGA - Siebe
* 26 januari 1938 Dokkum
+ 10 juni 2001 Heemskerk
Ev. Riet TIJSSEN
Crematie 14 juni Velsen

JONG DE - Kees
* 11 september 1934 Grou
+ 11 juni 2001 Ketlik
Ev. Rinske SYTEMA
Crematie 15 juni Heerenveen

LIEKELEMA - Lourens
* 30 maart 1916
+ 12 juni 2001 De Gordijk
húsgenoat fan Idskje HARSMA-HOMMA
Begrafenis 16 juni Koartehimmen

POSTMA - Rinze
* 3 mei 1927 Deersum
+ 11 juni 2001 Achlum
Ev. G. KUIPHOF
Begrafenis 15 juni Achlum

RUSTICUS - Meindert
* 9 februari 1926
+ 11 juni 2001
weduwnaar van Maaike FEDDEMA sinds 13 juni 1992
Begrafenis 15 juni Burdaard

TIMMERMANS - Pieter
* 64 jaar
+ 11 juni 2001 Drachten
Ev. Janny MOMSMA
Begrafenis 15 juni Drachten

VEEN TER - Grietienus
* 11 augustus 1925 Nieuw-Roden
+ 11 juni 2001 Franeker
Ev. F. MEINARDI
Begrafenis 15 juni Leeuwarden

Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/
--
Posted by news://news.nb.nuSubject: + Familieberichten BNDeStem WNBr 14-6-2001
From: "Frans van Geel" <van.geel@nospamhccnet.nl>
Date: Thu, 14 Jun 2001 08:15:20 +0200

Scans zijn verkrijgbaar tot 3 weken na publicatie in de nieuwsgroep bij
VAN.GEEL@nospamHCCNET.NL. (Verwijder 'nospam' uit het adres).
Van berichten die 'uit andere editie' zijn overgenomen kan ik helaas geen
scans bieden. Die berichten kunnen alleen als 'melding' worden
beschouwd.

Familieadvertenties in BNDeStem Regio W-NBr. dd 14- 6-2001

OVERLIJDEN van:

JANSEN , LEON
Lftd: 53 jaar Geb.: 7-3-1948
Overl.: 12- 6-2001 Bergen op Zoom
Echtg.v. LANDA JOKE
Overig Crem 16-6-2001BoZ

JERGER , LINA
Lftd: 82 jaar
Overl.: 12- 6-2001 Bergen op Zoom
Rel.v. GEERS
Overig Begr 15-6-2001 BoZ

KUIJK, VAN , RINUS
Overl.:
Overig Geen verdere gegevens. Adv van Leen Bakker (groothandel) BV

LAGARDE , KOOS
Lftd: 80 jaar
Overl.: 12- 6-2001 Zevenbergen
Echtg.v. SINS FIEN
Overig Begr 16-6-2001 Hooge Zwaluwe

LINDERS , WILHELMUS ADRIANUS CHRISTIANUS (WILLEM)
Lftd: 85 jaar
Overl.: 12- 6-2001 Kruisland
Echtg.v. NOORDIJK ELISABETH ADRIANA
Overig Crem 16-6-2001BoZ

OLPHEN, VAN , NIESJE
Lftd: 86 jaar
Overl.: Lage Zwaluwe
Rel.v. WAGENAAR
Overig Crem 15-6-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

PAS , FRANS
Lftd: 85 jaar
Overl.: Breda
Echtg.v. GEERTS JO
Overig Crem 15-6-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

RAATS , JAC
Lftd: 77 jaar
Overl.: 12- 6-2001 Roosendaal
Echtg.v. VOS RIA
Overig Crem 16-6-2001 BoZ

VERSCHUEREN , JAN
Lftd: 64 jaar
Overl.: Teteringen
Echtg.v. RIJKEN, VAN DER ANNEKE
Overig Begr 15-6-2001 Teteringen. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar
Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 14-06-2001 wk. 24
From: "Wil de Ligt" <Wil@zap.a2000.nl>
Date: Thu, 14 Jun 2001 11:00:37 GMT


Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
14-06-2001 wk. 24
________________________________________________________
Dieren 11-06-2001: Carolina Trijntje Fleumer w/v Pieter Dirk de Jager

Krommenie ---06-2001: Gerardus Gaal *Assendelft e/v C.Vredenburg
===============================================
ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!!datum en weeknummer!!!!!!!!vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/

email adres wil@zap.a2000.nlSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 14 juni 2001
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Thu, 14 Jun 2001 17:08:12 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv)
van donderdag 15 juni 2001 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Scans zijn verkrijgbaar onder vermelding van datum en
uiterlijk 7 dagen na publicatie via onderstaand emailadres.
Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen om mij rechtstreeks te kunnen mailen.
Als je dit niet wilt (kunt) zal ik de verzonden mail wel
met enige vertraging behandelen.

** VERJAARDAGEN **

Kooi v.d., Anita - 40 jaar, 14 juni 2001 -
Weima, Zwaantje - 50 jaar, 14 juni 2001- Ternaard

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

Bijlsma, Klaas - Balk
Boer de, Baukje - Oudebildtzijl
Jonker, Andries - Rauwerd

** IN MEMORIAM **

Wagenaar, Willem - 14 juni 1991/2001

** GEBOORTEN **

- Minne Cornelus Lieuwe Sjoerd, zoon van Sarah van Wieren en Pierre
Alberts van der Linden - 7 juni 2001 - Mierlo

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

Annema - Anne - 12 juni 2001
Beijaard - Irma Christina - 12 juni 2001
Dijkstra - Piet - 11 juni 2001
Hes - Benjamin - 12 juni 2001
Hoekstra - Anke Gerland - 11 juni 2001
Jong de - Watze - 12 juni 2001
Jonker - Arjen - 13 juni 2001
Kempenaar - Sijtske - 12 juni 2001
Krikke - Annigje - 13 juni 2001
Kruis - Elisabeth Agatha - 13 juni 2001
Smits - Johannes - 12 juni 2001, 70 jaar (geen nadere details)
Weggen - Hendrik - 12 juni 2001
Wijma - Theo - 13 juni 2001
Wymenga - Binne Jan - 12 juni 2001

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

ANNEMA - Anne
* 9 april 1923
+ 12 juni 2001 Heerenveen
Ev. Ike DE WEERT
Crematie 16 juni Heerenveen

BEIJAARD - Irma Christina
* 30 jaar
+ 12 juni 2001 Appelscha
Ev. Harwin TEN CATE
Begrafenis 16 juni Appelscha

DIJKSTRA - Piet
* 10 juli 1935
+ 11 juni 2001 Bergum
Ev. Pietsje ZIJLSTRA
Begrafenis in familiekring

HES - Benjamin
* 15 april 1931 Makkinga
+ 12 juni 2001 Heerenveen
Ev. S. VERRA
Crematie 16 juni Heerenveen

HOEKSTRA - Anke Gerland
* 6 juni 1942 Bergum
+ 11 juni 200 Hardegarijp
Ev. Jan VENDEL
Crematie 16 juni Goutum

JONG DE - Watze
* 15 januari 1926 Sondel
+ 12 juni 2001 Balk
Ev. Anna DE BOER
Begrafenis 16 juni Balk

JONKER - Arjen
* 2 augustus 1940
+ 13 juni 2001 Noordwolde
Crematie 16 juni Heerenveen

KEMPENAAR - Sijtske
* 7 juni 1912 Aldtsjerk
+ 12 juni 2001 Noardbergum
weduwe van Pieter HEERMA sinds 29 november 1979
Begrafenis 16 juni Aldeboarn

KRIKKE - Annigje
* 95 jaar
+ 13 juni 2001 Heerenveen
weduwe van Sietse BROUWER sinds 11 april 1979
Begrafenis 16 juni Echten


KRUIS - Elisabeth Agatha
* 2 maart 1911 Luinjeberd
+ 13 juni 2001 Leeuwarden
weduwe van Jan DE HAAN sinds 18 maart 1986
Begrafenis 16 juni Franeker

WEGGEN - Hendrik
* 7 april 1927
+ 12 juni 2001 Deinum
Ev. D. POSTMA
Crematie 16 juni Goutum

WIJMA - Theo
* 25 oktober 1943
+ 13 juni 2001 Lauwerzijl
Begrafenis 16 juni Hallum

WYMENGA - Binne Jan
* 8 juni 1924 Garijp
+ 12 juni 2001 Groningen


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/
--
Posted by news://news.nb.nuSubject: + Familieberichten Drenthe 13 juni 2001
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 14 Jun 2001 12:32:46 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van woensdag 13 juni 2001.
(Aflevering 135)

Scans zijn zonder tijdsbeperking op te vragen bij fdejong@worldonline.nl
onder vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Bremer - Jaap - 09-06-2001
Dam - Ary - 08-06-2001
Dijkstra - Aaltje - 11-06-2001
Eising - Jan - 11-06-2001
Emmens - Tine - 10-06-2001
Gosselink - Jan Hendrik - 11-06-2001
Hogenbirk - Hendrik - 11-06-2001
Lucas - G. - zonder datum (Gehuwd: Wilbrink; geen verdere details)
Montfoort - Leanne van - zonder datum (Geen verdere details)
Mulder - Jantje - 12-06-2001
Nieuwenweg - Elsina - 10-06-2001
Postma - Klaas - 11-06-2001
Rozenveld - Roelie - 08-06-2001
Stevens - Jan - 11-06-2001 (Geen verdere details)
Tigelaar - Aaldert - 10-06-2001
Veen - Mathijs van - zonder datum (Geen verdere details)
Vennik - Lammechien - 08-06-2001
Vries - Johannes de - 06-06-2001

In memoriam:

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag ook eerste bericht)

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BREMER - Jaap
* 29 jaar
+ 9 juni 2001 - Beilen
Crematie: 13 juni 2001 - Assen

DAM - Ary
* 14 april 1924 - Roden
+ 8 juni 2001 - Groningen
Geen verdere details

DIJKSTRA - Aaltje
* 19 maart 1927 - Kollum
+ 11 juni 2001 - Assen
Wv. Jentje de Vries sinds 8 april 2000
Begrafenis: 15 juni 2001 - Roden

EISING - Jan
* 15 juli 1908 - Wachtum
+ 11 juni 2001 - Coevorden
Wv. Aaltje Haasken sinds 18 juli 1992
Crematie: 15 juni 2001 - Emmen

EMMENS - Tine
* 1 januari 1929 - Zeijen
+ 10 juni 2001 - Zeijen
Ev. Reinder Paas
Crematie: 14 juni 2001 - Assen

GOSSELINK - Jan Hendrik
* 7 februari 1934 - Steenderen
+ 11 juni 2001 - Emmen
Ev. Dicky Altena
Crematie: 15 juni 2001 - Emmen

HOGENBIRK - Hendrik
* 20 mei 1927 - Bussum
11 juni 2001 - Dwingeloo
Ev. Ruut Schimmel
Crematie besloten

MULDER - Jantje
* 3 september 1935 - Weststellingwerf
+ 12 juni 2001 - Beilen
Ev. G. Bakker
Crematie: 15 juni 2001 - Assen

NIEUWENWEG - Elsina
* 61 jaar
+ 10 juni 2001 - Emmen
Ev. Aheurus Joh. van oosten
Afscheid: 15 juni 2001 - Emmen

POSTMA - Klaas
* 79 jaar
+ 11 juni 2001 - Zeijen
Ev. Martje Pentinga
Crematie: 15 juni 2001 - Assen

ROZENVELD - Roelie
* 39 jaar
+ 8 juni 2001 - Gieterveen
Ev. Jacob Haandrikman
Crematie: 13 juni 2001 - Assen

TIGELAAR - Aaldert
* 69 jaar
+ 10 juni 2001 - Klazienaveen
Ev. Grietje Hogenberg
Crematie: 14 juni 2001 - Emmen

VENNIK - Lammechien
* 10 januari 1904 - Nieuw-Amsterdam
+ 8 juni 2001 - Stadskanaal
Gehuwde naam: Ter Veen
Geen verdere details

VRIES - Johannes de
* 89 jaar
+ 6 juni 2001 - Emmen
Wv. Pauline Walstra sinds 21 februari 2001
Crematie besloten


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl

Onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en Ooststellingwerf in
Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)
Subject: + Familieberichten Groningen 13 juni 2001
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 14 Jun 2001 12:32:48 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van woensdag 13 juni 2001.
(Aflevering 36)

Scans zijn zonder tijdsbeperking op te vragen bij fdejong@worldonline.nl
onder vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum (Tussen haakjes achteraan de naam van de echtgenoot)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea: -

Overlijden:

Bergsma - Hendrik - 11-06-2001
Boer - Jan de - 10-06-2001
Clevering - Hendrik Olchert - 10-06-2001
Fokkens - Enno Boelo - 11-06-2001
Geuken - Stoffer - 11-06-2001
Hielkema - Johannes - 11-06-2001
Horst - Andries - zonder datum
Huizinga - Roelie - 11-06-2001
Jager - Elizabeth - 12-06-2001 (Drenth)
Jong - Kor de - 11-06-2001
Kooijenga - Ubel Harm - 10-06-2001
Koopman - Louwrens - 10-06-2001
Lanenga - Jacob Jan - 11-06-2001
Leegte - Nica Maria - 11-06-2001 (Staal)
Meurs - Frederik van - 11-06-2001
Nijhof - Hennie - 11-06-2001 (Koetse)
Offeringa - Roelf Pieter - 08-06-2001
Pinkster - Iwan - zonder datum
Ploeg - Anneke van der - 11-06-2001
Popken - Derk - 12-06-2001
Prinsen - Gradus Hendrik - 10-06-2001
Schuitema - Jurrien - 05-06-2001
Top - Jantje - 10-06-2001 (Wegman)
Veenman - John W.H. - 10-06-2001
Veld - Alberdina Harmanna - 08-06-2001
Volders - Geert - 12-06-2001
Zuidema - Joseph - 10-06-2001
Zuiderveld - Willy - 11-06-2001 (Letens)

In memoriam: -

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag ook eerste bericht)

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl

Onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en Ooststellingwerf in
Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)
Subject: + Familieberichten BNDeStem WNBr 15-6-2001
From: "Frans van Geel" <van.geel@nospamhccnet.nl>
Date: Fri, 15 Jun 2001 08:44:46 +0200

Scans zijn verkrijgbaar tot 3 weken na publicatie in de nieuwsgroep bij
VAN.GEEL@nospamHCCNET.NL. (Verwijder 'nospam' uit het adres).
Van berichten die 'uit andere editie' zijn overgenomen kan ik helaas geen
scans bieden. Die berichten kunnen alleen als 'melding' worden
beschouwd.

Familieadvertenties in BNDeStem Regio W-NBr. dd 15- 6-2001

OVERLIJDEN van:

AERTS , ADRIANA CORNELIA
Lftd: 92 jaar Geb.: 18-8-1908 Etten
Overl.: 14- 6-2001 Roosendaal
Overig Begr 18-6-2001 Roosendaal. Zuster PETRONILLA, Franciscanes van
Mariadal.

AS, VAN , PIET
Lftd: 75 jaar Geb.: 21-11-1925 Roosendaal
Overl.: 13- 6-2001 Roosendaal
Echtg.v. JONG, DE KOOSJE
Overig Crem 18-5-2001 BoZ

DEKKERS , AD
Lftd: 65 jaar Geb.: 3-9-1935 Roosendaal
Overl.: 14- 6-2001 Bergen op Zoom
Echtg.v. DORST, VAN CORRIE
Overig Crem 18-6-2001 BoZ

HEERDEN, VAN , FRANS
Lftd: 62 jaar
Overl.: Breda
Echtg.v. BREKELMANS CONNY
Overig Crem 16-6-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

JOOSEN , JOHAN GODEFRIDUS
Lftd: 75 jaar
Overl.: Hoedekenskerke
Rel.v. ROOSEVELT - VOETS HANNEKE
Overig Crem besloten. Eerder wedn van ERP, VAN, Ria. Uit andere editie.
Geen scan
verkrijgbaar

ROVERS , CHRIST
Lftd: 61 jaar
Overl.: Breda
Echtg.v. KERKOF, VAN DEN BERTHA
Overig Crem 16-6-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

SCHEEPERS , JOHAN
Lftd: 39 jaar
Overl.: 13- 6-2001 Oud Gastel
Echtg.v. ZWEGERS MARGARETH
Overig Begr 18-6-2001 Oud Gastel

TIMMERS , FRANCISCUS JOHANNES (FRANS)
Lftd: 57 jaar
Overl.: Prinsenbeek
Echtg.v. NIJNATTEN, VAN ADRIE
Overig Begr 16-6-2001 Prinsenbeek. Uit andere editie. Geen scan
verkrijgbaar

WINTERS , HANS
Lftd: 65 jaar Geb.: 15-10-1935 Belcrum
Overl.: 13- 6-2001 Roosendaal
Echtg.v. SCHILS DINY
Overig Uitvaartdienst 19-6-2001 BredaGoogle

http://www.marktplaats.nlSURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868