INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 3   nummer   115    1-8-2001


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)Subject: + Familieberichten Rotonde 2-6-2001
From: "Eddy Landzaat" <eddylandzaat@home.nl2000>
Date: Sun, 01 Jul 2001 23:57:54 GMT

Bijgaand op alfabetische volgorde de Familieberichten uit Rotonde, het
maandelijks informatieblad van de Vereniging van Kerken in Lewenborg en
omgeving: Lewenborg, Oosterhoogebrug, Ulgersmaborg, Noorddijk, Middelbert,
Engelbert, Ruischerbrug, Drielanden, Zilvermeer en Ruischerwaard. (Dit zijn
allen wijken en dorpen in het oosten en zuidoosten van de gemeente
Groningen.) De Vereniging van Kerken in Lewenborg e.o. is een
samenwerkingsverband van de Gereformeerde Wijkgemeente Lewenborg, de
Hervormde Gemeente Oosterhunze, en de R.K. Walfriedparochie.

Rotonde, jaargang 30, nr. 6: 2 juni - 30 juni 2001

Uittreksels (bericht zonder adressen) zijn zonder tijdsbeperking op te
vragen bij eddylandzaat@home.nl onder vermelding van de naam, nummer en
jaargang van het bericht.

== Doop ==

Bendt, Quiantec
Sambo, Dayna

== 1e communie ==

== Belijdenis ==

== Huwelijk ==

Hotze Oldhoff & Tineke Kwant
Wiebe Zijlstra & Benetia Amutenya

== Jubileum ==

== Ziekenzalving ==

== Overlijden ==

Kloosterman, Bé
Rundberg-Jellema, Jopie
Vries, Anton de

== Begraven ==

Rundberg-Jellema, Jopie
Vries, Anton de

== Crematie ==

Kloosterman, Bé

== In memoriam ==

Voorlopig is dit nog een experiment, maar als het slaagt ga ik ook nog op
zoek naar oude nummers!
Soms is het helemaal niet leuk om dit werk te doen, vooral wanneer je
schrijft over bekenden...

Met vriendelijke groet,

Eddy Landzaat
eddylandzaat@home.nl2000 (2000 added to avoid spam)
(Beantwoorden/reply: verwijder/remove 2000)
============================================
Nog steeds op zoek naar de familie van Veen in Utrecht
Zie ook: http://members.home.nl/eddylandzaat/index.html
============================================
Subject: + Familieberichten BNDeStem WNBr 2-7-2001
From: "Frans van Geel" <van.geel@nospamhccnet.nl>
Date: Mon, 2 Jul 2001 09:38:05 +0200

Scans zijn verkrijgbaar tot 3 weken na publicatie in de nieuwsgroep bij
VAN.GEEL@nospamHCCNET.NL. (Verwijder 'nospam' uit het adres).
Van berichten die 'uit andere editie' zijn overgenomen kan ik helaas geen
scans bieden. Die berichten kunnen alleen als 'melding' worden
beschouwd.

Familieadvertenties in BNDeStem Regio W-NBr. dd 2- 7-2001

OVERLIJDEN van:

HAPEREN, VAN , TONNY
Lftd: 64 jaar
Overl.: Breda
Wed.v. LIST, VAN DER COR
Overig Crem 2-7-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

HECTOR , COR
Lftd: 69 jaar Geb.: 22-5-1932 Steenbergen
Overl.: 30- 6-2001 Bergen op Zoom
Echtg.v. NAGELKERKE JANNY
Overig Crem 5-7-2001 BoZ

HUGENS , FRANÇOIS CORNELIA (FRANS)
Lftd: 65 jaar
Overl.: 29- 6-2001 Hoogerheide
Echtg.v. MANGELAARS MARIA VIRGINIA PAULINA
Overig Begr 4-7-2001 Hoogerheide.

HUIJSKENS , TOON
Lftd: 74 jaar
Overl.: 29- 6-2001 Roosendaal
Echtg.v. ROOZEN JO
Overig Crem 4-7-2001 Breda

KIEBOOM, VAN DEN , HUIBERDINA MARIA
Lftd: 81 jaar
Overl.: Raamsdonkveer
Wed.v. KLOONEN MARINUS
Overig Begr 2-7-2001 Raamsdonkveer. Uit andere editie. Geen scan
verkrijgbaar

KLEP , TOON
Lftd: 78 jaar
Overl.: Etten-Leur
Echtg.v. REGT, DE LENY
Overig Begr 2-7-2001 Etten-Leur. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

KUIPERS , PETRONELLA MARIA
Lftd: 80 jaar
Overl.:
Wed.v. STULTJENS CAROLUS CORNELIS
Overig Begr 3-7-2001 Oosterhout. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

NUITERMANS , ANTONETTA
Lftd: 79 jaar
Overl.: Breda
Wed.v. SCHOONENBERG JOZEFUS
Overig Crem 2-7-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

VERMUNT , JOHANNES JOSEPHUS (JAN)
Lftd: 59 jaar
Overl.: 29- 6-2001 Oud Gatsel
Echtg.v. BARTELEN PETRONELLA MARGARETHA MARIA
Overig Begr 4-7-2001 Oud Gastel

VOORBRAAK , WILHELMUS CORNELIS
Lftd: 83 jaar Geb.: 27-10-1917 Oud en Nieuw Gastel
Overl.: 30- 6-2001 Roosendaal
Wed.v. OOSTERBOS ADRIANA MARIA FRANCISCA
Overig Crem 4-7-2001 BoZ. Vriend van Naantje MOUWEN.

WIJNINGS , ADRIANA
Lftd: 88 jaar
Overl.: Oosterhout
Wed.v. VUGT, VAN BERNARDUS
Overig Begr 2-7-2001 Oosterhout. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar
Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 2 juli
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Mon, 02 Jul 2001 18:40:27 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv)
van 2 juli 2001 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Scans zijn verkrijgbaar onder vermelding van datum en
uiterlijk 7 dagen na publicatie via onderstaand emailadres.
Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen om mij rechtstreeks te kunnen mailen.
Als je dit niet wilt (kunt) zal ik de verzonden mail wel
met enige vertraging behandelen.

** HUWELIJK **

** IN MEMORIAM **


** DANKBETUIGINGEN **

- 60jarig huwelijk
Groot de - Auke en Geesje - Stavoren

- overlijden

** GEBOORTE **

- Ruben, zoon van Piet en Anneke Kramer -
26 juni 2001 - Zwaagwesteinde

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

Alkema - Trijntje - 30 juni 2001
Bakker - Anna - 30 juni 2001
Bethlehem - Joukje - 29 juni 2001
Boomstra - Jacoba - 30 juni 2001 (geen details)
Brouwer - Geertje - 29 juni 2001
Dijkstra - Lucas - 29 juni 2001
Douma - Janna - 30 juni 2001
Geertsma - Tjerkje Tjitske - 30 juni 2001
Haan de - Maaike - 29 juni 2001
Heida - Jelle Pieter - 30 juni 2001
Houtsma - Harke - 29 juni 2001
Lycklama à Nijeholt - Ausgustinus - 29 juni 2001
Oegema - Johannes - 29 juni 2001
Porte - Cornelis Marten (Cor) - 29 juni 2001
Sjoerdsma - Jaap - 30 juni 2001
Tadema - Geale - 30 juni 2001
Thibaudier - Tinus - 29 juni 2001
Veenstra - Tjeerd - 30 juni 2001
Visser - Akke - 30 juni 2001
Wieberdink - Hendrik Roelof Carel - 29 juni 2001

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

ALKEMA - Trijntje
* 9 juli 1912 Kimswerd
+ 30 juni 2001 Harlingen
weduwe van Jan BOS sinds 16 september 1985

BAKKER - Anna
+ 30 juni 2001 Leeuwarden
Crematie 4 juli Leeuwarden

BETHLEHEM - Joukje
* 89 jaar
+ 29 juni 2001 Gorredijk
weduwe van Frits VAN DER SCHAAF sinds 25 mei 1959
Begrafenis 4 juli Lippenhuizen

BROUWER - Geertje
* 93 jaar
+ 29 juni 2001 Joure
weduwe van Sjoerd BAKKER sinds 22 september 1978
Begrafenis 3 juli Terkaple

DIJKSTRA - Lucas
* 1 jnui 1925 Marrum
+ 29 juni 2001 Leeuwarden
Ev. Janny HILBINK
Begrafenis 4 juli Marrum

DOUMA - Janna
* 21 augustus 1928 Garijp
+ 30 juni 2001 Burgum
Ev. J. JONGBOOM
Crematie 5 juli Goutum

GEERTSMA - Tjerkje Tjitske
* 89 jaar
+ 30 juni 2001 Wijnjewoude
weduwe van Lolke POSTHUMUS sinds 10 juli 1974
Begrafenis 4 juli Wijnjewoude

HAAN DE - Maaike
* 49 jaar
+ 29 juni 2001 Drachten
Ev. Jan NOTERMANS
Begrafenis 4 juli Eastermar

HEIDA - Jelle Pieter
* 20 augustus 1942 Oosterzee
+ 30 juni 2001 Lemmer
Ev. Adrie DE BERG
Begrafenis 4 juli Lemmer

HOUTSMA - Harke
* 79 jaar
+ 29 juni 2001 Leeuwarden
weduwnaar van Trijntje TWIJNSTRA sinds 13 oktober 1988
Begrafenis 3 juli leeuwarden

LYCKLAMA à NIJEHOLT - Ausgustinus
* 27 maart 1931 Wurdum
+ 29 juni 2001 Boalsart
Ev. Anny YKEMA
Begrafenis 3 juli Sânfurd

OEGEMA - Johannes
* 71 jaar
+ 29 juni 2001 Huizen
Ev. Mia DIJKSTRA
Begrafenis 5 juli Huizen

PORTE - Cornelis Marten (Cor)
* 16 mei 1948 Leeuwarden
+ 29 juni 2001 Groningen
Begrafenis 4 juli Finkum

SJOERDSMA - Jaap
* 5 januari 1910 Grou
+ 30 juni 2001 Súdhorn
levensgezel van C. WOLFARD-BOOTSMA
weduwnaar van Maaike SYTEMA sinds 7 maart 1983
Crematie 4 juli Goutum

TADEMA - Geale
* 82 jaar
+ 30 juni 2001 Eastermar
weduwnaar van Geertje Janke BORGER sinds 18 september 1991
Begrafenis 5 juli Eastermar

THIBAUDIER - Tinus
* 18 maart 1946 Bakhuizen
+ 29 juni 2001 Balk
Ev. Thea HAARSMA
Begrafenis 4 juli Balk

VEENSTRA - Tjeerd
* 25 februari 1920
+ 30 juni 2001 STIENS
Ev. W. VEENSTRA
Begrafenis 5 juli SIENS

VISSER - Akke
* 4 maart 1914 Dedgum
+ 30 juni 2001 Sneek
Ev. Gerben HILVERDA
begrafenis 4 juli Hartwerd

WIEBERDINK - Hendrik Roelof Carel
* 15 augustus 1920 Gorredijk
+ 29 juni 2001 Heerenveen
Crematie 4 juli Heerenveen

Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/
--
Posted by news://news.nb.nuSubject: Re: + Familieberichten Leeuwarder Courant 2 juli
From: "Hessel de Vries" <vrieshde@xs4all.nl>
Date: Tue, 3 Jul 2001 11:14:56 +0200

Hallo Dick.

Graag ontving ikvan je een scan van de overlijdens advertentie van
onderstaande Janna Douma

Alvast hartelijk dank voor de te menen moeite.

met vr. groeten Hessel de Vries.

>DOUMA - Janna
>* 21 augustus 1928 Garijp
>+ 30 juni 2001 Burgum
>Ev. J. JONGBOOM
>Crematie 5 juli Goutum
Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 02-07-2001 wk. 27
From: "Wil de Ligt" <Wil@zap.a2000.nl>
Date: Mon, 02 Jul 2001 19:32:34 GMT


Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
02-07-2001 wk. 27
____________________________________________________

Krommenie 30-06-2001: Mauk Wolffensperger e/v Willy Veldman

Zaandam 30-06-2001: Gepke Douma

Koog a/d Zaan 30-06-2001: Chris Woudt 77 jaar e/v Agaath de Ruyter

Wormer 29-06-2001 : Gerrit Kan e/v Regina

Zaanstad 28-06-2001: Truus Binsbergen-Arends
===============================================
ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!!datum en weeknummer!!!!!!!!vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/
Subject: + Familieberichten BNDeStem WNBr 3-7-2001
From: "Frans van Geel" <van.geel@nospamhccnet.nl>
Date: Tue, 3 Jul 2001 07:40:52 +0200

Scans zijn verkrijgbaar tot 3 weken na publicatie in de nieuwsgroep bij
VAN.GEEL@nospamHCCNET.NL. (Verwijder 'nospam' uit het adres).
Van berichten die 'uit andere editie' zijn overgenomen kan ik helaas geen
scans bieden. Die berichten kunnen alleen als 'melding' worden
beschouwd.

Familieadvertenties in BNDeStem Regio W-NBr. dd 3- 7-2001

OVERLIJDEN van:

BROOYMANS , TOON
Lftd: 80 jaar
Overl.: 28- 6-2001 Hoogerheide
Wed.v. TOL, VAN DER ELISABETH
Overig Crem besloten BoZ

BROUWERS , MARIA JOHANNA
Lftd: 82 jaar
Overl.: Roosendaal
Wed.v. STEENPAAL, VAN ANTONIUS
Overig Crem 6-7-2001 BoZ

DEKKER , MARIA GEERTRUIDA (MARIE)
Lftd: 87 jaar
Overl.: 1- 7-2001 Halsteren
Wed.v. LOON, VAN MARINUS (MARIJN)
Overig Crem 4-7-2001 BoZ

HENSEN , CATHARINA EVERDINA
Lftd: 80 jaar Geb.: 29-10-1920 Kampen
Overl.: 2- 7-2001 Leiden
Wed.v. SIEZENGA MICHIEL ANDRIES
Overig Begr 6-7-2001 Roosendaal

KROONEN , WILHELMUS FRANCISCUS JACOBUS (WIM)
Lftd: 59 jaar
Overl.: 1- 7-2001 Kruisland
Echtg.v. KAR, VAN DE DIMPHNA WILHELMINA JACOBA (DINA)
Overig Crem 6-7-2001 BoZ

KRUF , ADRIANA
Lftd: 81 jaar
Overl.: 30- 6-2001 Halsteren
Wed.v. STEENBERGEN WILLEM
Overig Crem 5-7-2001 BoZ

MAARTENSE , WILHELMUS HENDRIKUS
Lftd: 80 jaar
Overl.: 1- 7-2001 Bergen op Zoom
Echtg.v. KORT, DE FRANCISCA WILHELMINA
Overig Crem 5-7-2001 BoZ

NAGELS , ALBERT
Lftd: 80 jaar
Overl.: 1- 7-2001 Bergen op Zoom
Echtg.v. SNOEK TONNIE
Overig Crem 6-7-2001 BoZ
Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 03-07-2001 wk. 27
From: "Wil de Ligt" <Wil@zap.a2000.nl>
Date: Tue, 03 Jul 2001 16:23:05 GMT


Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
03-07-2001 wk. 27
____________________________________________________

Wormer 02-07-2001: Cornelis Rem e/v Z.Woortman

Zaandam 30-06-2001: Henriette Valentine Gijsbertha Vermie e/v Hans de Vos

Zaandam 30-06-2001: Hendrikus Cornelis Koomen partner van Dicky

Zaandam 27-06-2001 : Cornelis Slot e/v A.Goos
===============================================
ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!!datum en weeknummer!!!!!!!!vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/
Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 3 juli
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Tue, 03 Jul 2001 20:06:22 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv)
van dinsdag 3 juli 2001 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Scans zijn verkrijgbaar onder vermelding van datum en
uiterlijk 7 dagen na publicatie via onderstaand emailadres.
Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen om mij rechtstreeks te kunnen mailen.
Als je dit niet wilt (kunt) zal ik de verzonden mail wel
met enige vertraging behandelen.

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

Bosma, Fetje - Oudehorne
Munsterman, Nynke - Leeuwarden
Piersma, Pietje Geertje - Wommels

** GEBOORTE **

- Geertje, dochter van Taeke en Antje de Jong-Vogel -
29 juni 2001 - Haskerhorne

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

Boomstra - Jacoba - 30 juni 2001
Boukes - Tietje - 1 juli 2001
Braaksma - Hendrik - 1 juli 2001
Damsma - Gerard - 1 juli 2001
Gerlofsma - Hinke - 30 juni 2001
Goede de - Hidde Jans - (geen datum en details)
Meer van der - Thijs Harmen - 2 juli 2001
Meerburg - Antje Anthonia - 2 juli 2001
Siegersma - Jantje - 30 juni 2001
Stol - Geertje - 30 juni 2001
Veenstra - Hendrik - 1 juli 2001
Wal van der - Johannes - 30 juni 2001
Wiersma - Lieuwe Kornelis - 30 juni 2001

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BOOMSTRA - Jacoba
* 73 jaar
+ 30 juni 2001 Boalsert
weduwe van Catrinus FABER sinds 19 mei 1973
Crematie 5 juli Goutum

BOUKES - Tietje
* 3 augustus 1926 Wyckel
+ 1 juli 2001 Sneek
levensvriend van Pieter BOONSTA
gehuwde naam DE JONG
Begrafenis 5 juli IJlst

BRAAKSMA - Hendrik
* 4 februari 1927 Engwierum
+ 1 juli 2001 Leeuwarden
Ev. Dora DE BOER
Crematie 5 juli Goutum

DAMSMA - Gerard
* 89 jaar
+ 1 juli 2001 Sneek
Begrafenis 6 juli Tjerkwerd

GERLOFSMA - Hinke
* 23 juli 1944 Achlum
+ 30 juni 2001 Ljouwert
Ev. Tjitse WESTRA
Crematie 5 julo Goutum

MEER VAN DER - Thijs Harmen
* 74 jaar
+ 2 juli 2001 Rinsumageest
Ev. Anne DE VRIES
Begrafenis 6 juli Rinsumageest

MEERBURG - Antje Anthonia
* 10 juli 1920 Sleeuwijk
+ 2 juli 2001 Leeuwarden
Ev. Hayo VISSER
Begrafenis 5 juli Bergum

SIEGERSMA - Jantje
* 28 oktober 1915
+ 30 juni 2001 St.-Annaparochie
Begrafenis 5 juli St.-Annaparochie

STOL - Geertje
* 96 jaar
+ 30 juni 2001 Tzumarrum
weduwe van J. ADEMA sinds 12 augustus 1981
Begrafenis 5 juli Veenwouden

VEENSTRA - Hendrik
* 92 jaar
+ 1 juli 2001 Oosterwolde
weduwnaar van Trijntje DIJKSTRA sinds 26 oktober 1971
Begrafenis 5 juli Nij Beets

WAL VAN DER - Johannes
* 19 augustus 1910 Doanjum
+ 30 juni 2001 Hoogeveen
Begrafenis 4 juli Pesse

WIERSMA - Lieuwe Kornelis
* 31 maart 1920 Holwerd
+ 30 juni 2001 Leeuwarden
weduwnaar van Tjaltje Maaike VAN DER LEIJ sinds 30 januari 1999
Begrafenis 5 juli Vrouwenparochie


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/
--
Posted by news://news.nb.nuSubject: + Familieberichten BNDeStem WNBr 4-7-2001
From: "Frans van Geel" <van.geel@nospamhccnet.nl>
Date: Wed, 4 Jul 2001 11:25:00 +0200

Scans zijn verkrijgbaar tot 3 weken na publicatie in de nieuwsgroep bij
VAN.GEEL@nospamHCCNET.NL. (Verwijder 'nospam' uit het adres).
Van berichten die 'uit andere editie' zijn overgenomen kan ik helaas geen
scans bieden. Die berichten kunnen alleen als 'melding' worden
beschouwd.

Familieadvertenties in BNDeStem Regio W-NBr. dd 4- 7-2001

GEBOORTE van:

, MARJOLEIN
Geb.: 22- 6-2001 Roosendaal
Docht.v. EDUARD & EDITH AVE
Overig Géén familienaam vermeld

BROEK, VAN DEN , OLE
Geb.: 23- 6-2001 Roosendaal
Zoon.v. BROEK, VAN DEN EDWIN & ANCEL

HOPSTAKEN , CAS
Geb.: 26- 6-2001 Roosendaal
Zoon.v. HOPSTAKEN - KRAMER ARTHUR & GISELLE

JANSEN , ILONA
Geb.: 23- 6-2001 Rucphen
Docht.v. JANSEN - POTTERS MICHEL EN SASKIA
Overig Tweeling

JANSEN , JOYCE

Geb.: 23- 6-2001 Rucphen
Docht.v. JANSEN - POTTERS MICHEL EN SASKIA
Overig Tweeling

JONGH, DE , EELON
Geb.: 21- 6-2001 Oud Gastel
Zoon.v. JONGH, DE - DICTUS VICTOR & JESSICA

NIEUWLAND, VAN , MARIT
Geb.: 14- 6-2001 Bergen op Zoom
Docht.v. NIEUWLAND, VAN - AARDEN MICHEL & LOES

RUIJSSENAARS , JARNO
Geb.: 16- 6-2001 Bergen op Zoom
Zoon.v. RUIJSSENAAR EDWIN & CHRISTE

TRIJP, VAN , SAVANNAH
Geb.: 23- 5-2001
Docht.v. TRIJP, VAN - BROUWERS CHRIS & BRECHJE

ZIJP, VAN , JIMMY
Geb.: 22- 6-2001 Bergen op Zoom
Zoon.v. ZIJP, VAN - HUGENS JÜRGEN & CAROLINE

OVERLIJDEN van:

AKKERMANS , CORNELIS GERARDUS
Lftd: 74 jaar
Overl.: Oosterhout
Echtg.v. VERMEEREN ELISABETH ANNA
Overig Crem 3-7-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

AKKERMANS , JOHANNA MARIA (JO)
Lftd: 66 jaar
Overl.: Tilburg
Echtg.v. BOSGED WILHELMUS AREND
Overig Begr 4-7-2001 Dongen-Vaart. Uit andere editie. Geen scan
verkrijgbaar

ARS , RIET
Lftd: 63 jaar
Overl.: Prinsenbeek
Echtg.v. WESTEINDE, VAN 'T HUUB
Overig Begr 5-7-2001 Prinsenbeek. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

BERG, VAN DEN , SIZANNA
Lftd: 77 jaar
Overl.: 's-Gravenmoer
Echtg.v. KOSTER JOHANNES
Overig Begr 5-7-2001 's-Gravenmoer. Uit andere editie. Geen scan
verkrijgbaar

BERGH, VAN DEN , FRANCISCUS JOHANNES (FRANS)
Lftd: 84 jaar Geb.: 3-2-1917 Ossendrecht
Overl.: 2- 7-2001 Ossendrecht
Echtg.v. ORENS MARIA MARGARETHA
Overig Crem 6-7-2001 BoZ

BEURDEN, VAN , ADRIANA ANNA
Lftd: 77 jaar
Overl.: Prinsenbeek
Wed.v. ENDSCHOT, VAN CHRISTIANUS
Overig Crem 4-7-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

BLOM , ELISE JOHANNES
Lftd: 67 jaar
Overl.: Teteringen
Echtg.v. BAIJENS MARIA ANNA
Overig Crem 5-7-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

BRUIJN, DE , ELISABETH
Lftd: 77 jaar
Overl.: Oosterhout
Rel.v. PENNINGS
Overig Crem 6-7-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

EGMOND, VAN , KOOS
Lftd: 83 jaar
Overl.: Breda
Wed.v. DEUGD, DE SJAANTJE
Overig Crem 3-7-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

GILS, VAN , MARI
Lftd: 57 jaar
Overl.: Zevenbergen
Echtg.v. MELISSE CORRIE
Overig Begr 5-7-2001 Langeweg. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

HOEVENAAR , THEO
Lftd: 56 jaar
Overl.: Made
Echtg.v. LANGERAK GREET
Overig Crem 4-7-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

HOOGERS , PAULIENE
Lftd: 71 jaar
Overl.: Geertruidenberg
Overig Crem 6-7-2001 Tilburg. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

HOOGH, DE , ELISABETH MARIA (BETS)
Lftd: 85 jaar
Overl.: Oosterhout

Overig Begr 4-7-2001 Oosterhout. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

HOUTER , JACOB
Lftd: 92 jaar Geb.: 29-10-1908 Amsterdam
Overl.: 2- 7-2001 Putte
Wed.v. ADRIAANSEN ADRIANA
Overig Crem 7-7-2001 BoZ

KEIJSERS , THEO
Lftd: 83 jaar
Overl.: Breda
Overig Begr 5-7-2001 Ulvenhout. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

KERSTENS , MIEKE
Lftd: 78 jaar
Overl.: Breda
Wed.v. DONGEN, VAN JOS
Overig Crem 4-7-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

LANGERMANS , BERTUS
Lftd: 81 jaar
Overl.: Made
Wed.v. BROEKEN COR
Overig Begr 4-7-2001 Made. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

PRUIJSSEN, VAN , ELISABETH NICOLINA
Lftd: 88 jaar
Overl.: Terheijden
Wed.v. VERMEULEN SEBASTIANUS ANTONIUS
Overig Crem 5-7-2001 Vlijmen. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

PUT, VAN , DIMPHINA
Lftd: 92 jaar Geb.: 9-3-1909 Borbeck
Overl.: 3- 7-2001 Bergen op Zoom
Wed.v. MARCUS EGIDIUS FRANCISCUS
Overig Begr 6-7-2001 Hoogerheide

RIJTHOVEN, VAN , WIL
Lftd: 52 jaar
Overl.: Oosterhout
Echtg.v. GOOSSENS DINY
Overig Begr 2-7-2001 Oosterhout. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

ROIJERS , MARIA ELISABETH CATHARINA
Lftd: 86 jaar
Overl.: Breda
Wed.v. EMMELOT GEURT
Overig Begr 5-7-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

UDEN, VAN , FRANCISCUS JOANNES HENRICUS (FRANS)
Lftd: 92 jaar
Overl.: Breda
Wed.v. BOEKERS ELISABETH ANTONIA
Overig Crem in stilte. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

WELTEN , WILHELMINA MAGARETHA (MIENTJE)
Lftd: 91 jaar
Overl.: Oosterhout
Wed.v. LINDEN, VAN DE JAN
Overig Crem 4-7-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

WILLEMSEN , ADRIANUS CORNELIS
Lftd: 76 jaar
Overl.: Breda
Echtg.v. JONKMANS ELISABETH PETRONELLA
Overig Crem 3-7-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

WOLF, DE , CHRISTIANE
Lftd: 86 jaar
Overl.: Breda
Wed.v. PANIS CONSTANT
Overig Crem 3-7-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

ZIJLSTRA , MARIA JOSEPHA CHRISTINA
Lftd: 69 jaar Geb.: 1-11-1931 Helmond
Overl.: 30- 6-2001 Roosendaal
Overig Crem 6-7-2001 BoZSubject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 04-07-2001 wk. 27
From: "Wil de Ligt" <Wil@zap.a2000.nl>
Date: Wed, 04 Jul 2001 10:44:15 GMT


Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
04-07-2001 wk. 27
____________________________________________________

Assendelft 02-07-2001: Cornelis Odulphus Maria Span

Schermerhorn 02-07-2001: Cornelis Commandeur e/v Johanna Catharina van Wel
w/v Cecilia Anna Schaafsma

Zaandijk 01-07-2001 : Neeltje Kat w/v Wouter de Jong
===============================================
ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!!datum en weeknummer!!!!!!!!vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/
Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 4 juli
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Wed, 04 Jul 2001 17:26:28 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv)
van woensdag 4 juli 2001 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Scans zijn verkrijgbaar onder vermelding van datum en
uiterlijk 7 dagen na publicatie via onderstaand emailadres.
Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen om mij rechtstreeks te kunnen mailen.
Als je dit niet wilt (kunt) zal ik de verzonden mail wel
met enige vertraging behandelen.

** JUBILEA - 50 jaar huwelijk **

Wolf, Jannes & Post, Gonda - 4 juli 2001 -

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

Algra, Siemen - Mûnein
Luyck, Maria - Joure
Terpstra, Wietze - Ie
Wester, jan - Drachten

** GEBOORTE **

- Renske Maria Ymkje, kleindochter van Otte en Ymkje Buursma -
29 juni 2001 - Ferwert
- Hedwich Sytske, dochter en zusje van Jelmer, Carin Lysbeth en
Hugo Rouwé-Jongma - 1 juli 2001 - Langweer
- Berber, dochter en zusje van Richard, Itske en Rixt Bootsma -
29 juni 2001 - Franeker
- Marijke Kerstlin, dochter van Tryntje Postma en Klaas van der Duim
2 juli 2001 - Den Hoorn, Texel

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

Aardema - Berendina - 2 juli 2001
Boerstra - Ytsje - 2 juli 2001
Booi - Froukje - 1 juli 2001
Dijk - Blijke - 3 juli 2001
Jong de - Tjep - 3 juli 2001 (geen details)
Heijes - A.T.H. (Aly) - 2 juli 2001
Kuipers - Eesge Klaas (Ees) - 2 juli 2001
Leegsma - Wieger - 2 juli 2001
Poorte - Lies - 30 juni 2001
Schepen van - Jacobus - 3 juli 2001
Uithof - Frans - (geen datum en details)
Veen van der - Nynke - 2 juli 2001
Westerlaan - Jan - 2 juli 2001

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

AARDEMA - Berendina
* 29 juli 1908 Duurswoude
+ 2 juli 2001 Drachten
weduwe van Theunis ROOKS sinds 13 juni 1993
Begrafenis 7 juli Wijnjewoude

BOERSTRA - Ytsje
* 71 jaar
+ 2 juli 2001 Amsterdam
weduwe van Durk WESSELING

BOOI - Froukje
* 83 jaar
+ 1 juli 2001 Harns
weduwe van E. FIERSTRA sinds 30 augustus 1991
Crematie 6 juli Goutum

DIJK - Blijke
* 92 jaar
+ 3 juli 2001 Heerenveen
weduwe van Rinze WOUSTRA sinds 21 oktober 1988
Crematie 6 juli Heerenveen

HEIJES - A.T.H. (Aly)
* 17 februari 1945 Sellingen
+ 2 juli 2001 Burgum
getrouwde naam VAN LENNING
Crematie 6 juli Groningen

KUIPERS - Eesge Klaas (Ees)
* 13 augustus 1920
+ 2 juli 2001 Vleuten
Begrafenis 6 juli Zeist

LEEGSMA - Wieger
* 16 maart 1947 Feanwâlden
+ 2 juli 2001 Skylge
Crematie 6 juli Goutum

POORTE - Lies
* 11 juli 1922
+ 30 juni 2001
Crematie was in besloten kring

SCHEPEN VAN - Jacobus
* 14 december 1932 Berlikum
+ 3 juli 2001 Berlikum
weduwnaar van Anna KLUNDER sinds 25 febrauri 2001
Begrafenis 6 juli Wier

VEEN VAN DER - Nynke
* 90 jaar
+ 2 juli 2001 Hurdegaryp
weduwe van Hendrik VAN DEN BERG sinds 4 november 1974
Begrafenis 7 juli Tytsjerk

WESTERLAAN - Jan
* 21 oktober 1950
+ 2 juli 2001 Feanwâlsterwal
Ev. Rigt DE BOER
Crematie 6 juli Goutum


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/
--
Posted by news://news.nb.nuSubject: + Familieberichten Drenthe 2 juli 2001
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 4 Jul 2001 09:27:58 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van maandag 2 juli 2001.
(Aflevering 151)

Scans zijn zonder tijdsbeperking op te vragen bij fdejong@worldonline.nl of
f.dejong@tiscali.nl onder vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Gritter - Jan Jeronimus - 29-06-2001
Groot - Tieme de - 29-06-2001
Kootstra - Tieme - 30-06-2001
Kuiper - Louisa Johanna - 29-06-2001
Oldenhuizing - Meinderdina - 30-06-2001
Salomons - Marchien - 28-06-2001
Siegers - Hinderikus - 29-06-2001
Wanders - Arend - 29-06-2001
Winters - Albertien - 29-06-2001

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag ook eerste bericht)

Koop - Jos - Klazienaveen

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

GRITTER - Jan Jeronimus
* 18 februari 1941
+ 29 juni 2001 - Westerbork
ev. Betsy Zoer
Crematie besloten op 4 juli 2001

GROOT - Tieme de
* 66 jaar
+ 29 juni 2001 - Rolde
Ev. Grietje Brink
Crematie: 3 juli 2001 - Assen

KOOTSTRA - Tieme
* 92 jaar
+ 30 juni 2001 - Schoonebeek
Ev. G. de Vries
Begrafenis: 4 juli 2001 - Weiteveen

KUIPER - Louisa Johanna
* 15 oktober 1919
+ 29 juni 2001 - Emmeloord
Wv. Lucas Vijfschaft
Begrafenis: 4 juli 2001 - Assen

OLDENHUIZING - Meinderdina
* 22 mei 1923
+ 30 juni 2001 - Emmen
Wv. Henderikus Timmer
Crematie: 5 juli 2001 - Emmen

SALOMONS - Marchien
* 89 jaar
+ 28 juni 2001 - Emmen
Wv. Lukas Koning sinds 22 september 1998
Begrafenis: 5 juli 2001 - Emmen

SIEGERS - Hinderikus (Rieks)
* 10 oktober 1957
+ 29 juni 2001 - Nieuw- Roden
Begrafenis: 4 juli 2001 - Nieuw-Roden

WANDERS - Arend
* 82 jaar
+ 29 juni 2001 - Gieten
Ev. S.A. van der Laan
Crematie: 4 juli 2001 - Assen

WINTERS - Albertien
* 82 jaar
+ 29 juni 2001 - Emmen
Wv. Harm Koops sinds 4 september 2000
Crematie: 3 juli 2001 - Emmen

Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en Ooststellingwerf in
Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)
Subject: + Familieberichten Groningen 2 juli 2001
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 4 Jul 2001 09:46:23 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van maandag 2 juli 2001.
(Aflevering 52)

Scans zijn zonder tijdsbeperking op te vragen bij fdejong@worldonline.nl of
f.dejong@tiscali.nl onder vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de naam van de
echtgenoot)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea: -

Overlijden:

Ausema - Ton W. - 25-06-2001 - Kostverloren
Bartelds - Grietje - 30-06-2001 - Stadskanaal - (Speelman)
Berg - Gerritje Jacoba van den - 29-06-2001 - Deventer
Bos - Geertruida Hubertha - 29-06-2001 - Sappemeer - (Lammerts)
Elema - Jantina - 30-06-2001 - Appingedam - (Borg)
Knollema - Maria Jantina - 30-06-2001 - Appingedam - (Oostra)
Lamain - Hilko - 30-06-2001 - Veendam
Leopold - Jurjen Kristiaan - 30-06-2001 - Haren
Noordhuis - Ebeltje - 30-06-2001 - Groningen - (Kars)
Offens - Berend - 30-06-2001 - Groningen
Paijens - Cornelis Jacobus - 28-06-2001 - Groningen
Struik - Maria Elisabeth - 29-06-2001 - Bellingwolde - (Rakers)
Veen - Frans Adolf van der - 30-06-2001 - Grijpskerk
Venema - Berend Jan - 29-06-2001 - Veendam
Wiersum - Martha Jantje - 27-06-2001 - Winsum - (Nekkers)

In memoriam:

Rieks - 02-07-2000

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag ook eerste bericht)

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl
Onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en Ooststellingwerf in
Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)

Subject: + Familieberichten Drenthe 3 juli 2001
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 4 Jul 2001 10:14:43 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van dinsdag 3 juli 2001.
(Aflevering 152)

Scans zijn zonder tijdsbeperking op te vragen bij fdejong@worldonline.nl of
f.dejong@tiscali.nl onder vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Brink - Job - zonder datum (Geen verdere details)
Dozeman - Hillie - 02-07-2001
Geerts - Grietje - 30-06-2001
Heeres - Trientje - 30-06-2001
Hekkers - Bastiaan - zonder datum (Geen verdere details)
Kootstra - Tieme - 30-06-2001
Oldenhuizing - Meinderdina - 30-06-2001
Pinkster - Trientje Albertine - 30-06-2001
Spijker - Jeroen - 30-06-2001
Spoel - T. van der - zonder datum (Geen verdere details)
Visser - Annigje - 02-07-2001
Wanders - Arend - 29-06-2001
Weima - Pieter - 30-06-2001
Winters - Albertien - 29-06-2001

In memoriam: -

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag ook eerste bericht)

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

DOZEMAN - Hillie
* 86 jaar
+ 2 juli 2001 - Coevorden
Ev. H. Kroezen
Crematie: 6 juli 2001 - Emmen

GEERTS - Grietje
* 97 jaar
+ 30 juni 2001 - Gieten
Wv. Jan Witting sinds 10 februari 1960
Begrafenis: 5 juli 2001 - Eext

HEERES - Trientje
* 16 maart 1906 - Winschoten
+ 30 juni 2001 - Assen
Crematie: 5 juli 2001 - Assen

KOOTSTRA - Tieme
* 92 jaar
+ 30 juni 2001 - Schoonebeek
Ev. G. de Vries
Begrafenis: 4 juli 2001 - Weiteveen

OLDENHUIZING - Meinderdina
* 22 mei 1923
+ 30 juni 2001 - Emmen
Wv. Henderikus Timmer
Crematie: 5 juli 2001 - Emmen

PINKSTER - Trientje Albertine (Titi)
* 1 augustus 1924
+ 30 juni 2001 - Staphorst
Wv. Leendert Corporaal sinds 25 november 1994
Begrafenis: 4 juli 2001 - Staphorst

SPIJKER - Jeroen
* 29 oktober 1980 - Dedemsvaart
+ 30 juni 2001 - Kingston - USA
Begrafenis: 7 juli 2001 - Slagharen

VISSER - Annigje
* 81 jaar
+ 2 juli 2001 - Apeldoorn
Wv. G.A. von Pickartz sinds 1984
Crematie: 5 juli 2001 - Apeldoorn

WANDERS - Arend
* 82 jaar
+ 29 juni 2001 - Gieten
Ev. S.A. van der Laan
Crematie: 4 juli 2001 - Assen

WEIMA - Pieter
* 11 februari 1931
+ 30 juni 2001 - Chatham - Canada
Ev. Hillie Thijms
Begrafenis: 3 juli 2001 - Chatham - Canada

WINTERS - Albertien
* 82 jaar
+ 29 juni 2001 - Emmen
Wv. Harm Koops sinds 4 september 2000
Crematie: 3 juli 2001 - Emmen


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en Ooststellingwerf in
Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)

Subject: + Familieberichten Groningen 3 juli 2001
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 4 Jul 2001 10:34:02 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van dinsdag 3 juli 2001.
(Aflevering 53)

Scans zijn zonder tijdsbeperking op te vragen bij fdejong@worldonline.nl of
f.dejong@tiscali.nl onder vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de naam van de
echtgenoot)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea:

Anninga - H. en
Snijders - A. - 08-07-2001 - Zwolle - 65 jaar getrouwd

Overlijden:

Arnoldus - Maria - 27-06-2001 - Bourtange - (Schoenmaker)
Aukes - Tjaartina - 01-07-2001 - Beerta
Dijk - Pieter Jan van - 01-07-2001 - Groningen
Duinen - Gabe van - 01-07-2001 - Heerhugowaard
Dusseljee - Aaltje - 29-06-2001 - Australië - (Kuntkes)
Eden - Geert Daniël - 01-07-2001 - Winschoten
Folkers - Jan Henderikus - 29-06-2001 - Groningen
Goede - Hidde Jans - 01-07-2001 - Drachten
Grave - Elsiena - 27-06-2001 - Delfzijl - (Schreuder)
Haan - Hendrik Rense - 27-06-2001 - Nes-Ameland
Hekkema - Popko - 02-07-2001 - Delfzijl
Hensen - Marlies - zonder datum en plaatsvermelding - (Pekelaer)
Hesling - Aaltje - 02-07-2001 - Groningen - (Heininga)
Klassen - Jan - 30-06-2001 - zonder plaatsvermelding
Knollema - Maria Jantina - 30-06-2001 - Appingedam - (Oostra)
Korte - Johannes Hendrik - 30-06-2001 - Blijham
Leopold - Jurjen Kristiaan - 30-06-2001 - Haren
Nijveen - Frouwke - 02-07-2001 - Scharmer - (Broeksema)
Pinkster - Trientje Albertine - 30-06-2001 - Staphorst - (Corporaal)
Postema - Tekla - 02-07-2001 - Hoogezand - (Nijdam)
Prins - Trijntje Pieterdina - 30-06-2001 - Groningen
Rienmeijer - Jurjen - 01-07-2001 - Zuidbroek
Schuur - Hindrik - 01-07-2001 - Nieuwolda
Star - Hinderika - 01-07-2001 - Winschoten - (Noordhof)
Tulp - Coba - 01-07-2001 - Groningen
Veenstra - Catharina Gebelina Antje - 01-07-2001 - Winschoten - (Takens)
Venema - Berend Jan - 29-06-2001 - Veendam
Voerman - Henriëtte Petronella - 30-06-2001 - Groningen
Vries - Gerrit Cornelis de - 01-07-2001 - Veendam

In memoriam: -

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag ook eerste bericht)

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl
Onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en Ooststellingwerf in
Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)
Subject: + Familieberichten BNDeStem WNBr 5-7-2001
From: "Frans van Geel" <van.geel@nospamhccnet.nl>
Date: Thu, 5 Jul 2001 10:12:02 +0200

Scans zijn verkrijgbaar tot 3 weken na publicatie in de nieuwsgroep bij
VAN.GEEL@nospamHCCNET.NL. (Verwijder 'nospam' uit het adres).
Van berichten die 'uit andere editie' zijn overgenomen kan ik helaas geen
scans bieden. Die berichten kunnen alleen als 'melding' worden
beschouwd.

Familieadvertenties in BNDeStem Regio W-NBr. dd 5- 7-2001

GEBOORTE van:

BEYSENS , BRAM
Geb.: 3- 7-2001 Bergen op Zoom
Zoon.v. BEYSENS - KOK, DE PETER & GREET

OVERLIJDEN van:

DIJK, VAN , JOSEPHUS PETRUS JOHANNES (JOS)
Lftd: 85 jaar
Overl.: Wernhout
Wed.v. BLEEKEN, VAN DEN PAULINA MARIA
Overig Begr 6-7-2001 Wernhout. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

DONKERS , REIN
Lftd: 92 jaar
Overl.: 4- 7-2001 Oudenbosch
Partn.v. REUVERS PIET
Overig Crem 7-7-2001 BoZ. Eerder wed van PLAS, VAN DEN, Johannes

GRAAF, DE , JOHANNA CATHARINA MATHILDA (HANNY)
Lftd: 79 jaar Geb.: 22-6-1922 Standdaarbuiten
Overl.: 2- 7-2001 Oudenbosch
Wed.v. ENGELEN MARINUS BERNARDUS
Overig Begr 7-7-2001 Standdaarbuiten

HORWARD , AD
Lftd: 74 jaar
Overl.: Teteringen
Echtg.v. KLERK, DE COBY
Overig Crem 6-7-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

KOCH , CHRISTIAAN
Lftd: 90 jaar
Overl.: Breda
Wed.v. ELCK A.
Overig Crem 5-7-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

KOEVOETS , CORNELIS JOHANNES
Lftd: 90 jaar
Overl.: 3- 7-2001 Roosendaal
Wed.v. JACOBS THEODORA ALBERTHA CORNELIA MARIA
Overig Begr 7-7-2001 Fijnaart

LEEMANS , JAN
Lftd: 76 jaar
Overl.: Oosterhout
Overig Crem 7-7-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

LINDEN, VAN DER , BART G.M.
Lftd: 66 jaar
Overl.: Langeweg
Echtg.v. KLERK, DE A.D.M.
Overig Begr 7-7-2001 Langeweg. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

MOELANDS , LIEN
Lftd: 84 jaar
Overl.: Breda
Overig Crem 6-7-2001 Breda. Uit andere editie. Geen scan verkrijgbaar

OEVELEN, VAN , CORNELIS PETRUS (KEES)
Lftd: 81 jaar
Overl.: 4- 7-2001 Woouwse Plantage
Wed.v. GODSCHALK PETRONELLA
Overig Begr 7-7-2001 Wouwse Plantage

THIJS , ADRIE
Lftd: 71 jaar
Overl.: 3- 7-2001 Roosendaal
Echtg.v. BROEK, VAN DEN CEES
Overig Begr 7-7-2001 RoosendaalSubject: Familieberichten: hoe om te gaan met adressen?
From: "Eddy Landzaat" <eddylandzaat@home.nl2000>
Date: Tue, 03 Jul 2001 21:36:03 GMT

Beste mensen,

Sinds een aantal dagen verzorg ik de signalering van de familieberichten uit
het kerkelijke blad Rotonde in deze nieuwsgroep. In deze berichten worden
geregeld de volledige adressen genoemd. Bij overlijden vind ik dat niet zo'n
probleem, maar bij dopen en huwelijken wel! Vandaar dat ik de adressen
weglaat, doch vervang door de naam van de wijk waarin de straat ligt.

Wie heeft advies over de opname van deze adressen in de uittreksels?
Is het vervangen van het adres door een wijknaam een zinvol alternatief of
kan ik dit beter in zijn geheel weglaten?

--
Eddy Landzaat
eddylandzaat@home.nl2000 (2000 added to avoid spam)
(Beantwoorden/reply: verwijder/remove 2000)
============================================
Nog steeds op zoek naar de familie van Veen in Utrecht
Zie ook: http://members.home.nl/eddylandzaat/index.html
============================================Subject: Re: Familieberichten: hoe om te gaan met adressen?
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Wed, 04 Jul 2001 00:40:24 +0200

Ik heb een keus gemaakt om geen adressen te vermelden. Ten eerste
omdat ik vind je adressen uit privacy overwegingen niet in
nieuwsgroepen moet plaatsen, daarnaast is het altijd mogelijk dat
iemand een scan kan aanvragen en zo het adres te weten kan komen. Ik
vertrouw er dan ook op dat aanvragers van een scan gepast omgaan met
de adressen die men op deze wijze verkrijgt.

Dick Warrink
Familieberichten Leeuwarder CourantSubject: Re: Familieberichten: hoe om te gaan met adressen?
From: "John" <JStienen@com.hotmail>
Date: Wed, 4 Jul 2001 09:05:15 +0200

Dick,

"Dick" <warrink@spamcop.net> wrote in message
news:7th4ktcrd6bajsl1rtu0bb7rq4n5bvq3re@4ax.com...
> On Tue, 03 Jul 2001 21:36:03 GMT, "Eddy Landzaat"
> <eddylandzaat@home.nl2000> wrote:
>
> Ik heb een keus gemaakt om geen adressen te vermelden. Ten eerste
> omdat ik vind je adressen uit privacy overwegingen niet in
> nieuwsgroepen moet plaatsen, daarnaast is het altijd mogelijk dat
> iemand een scan kan aanvragen en zo het adres te weten kan komen. Ik
> vertrouw er dan ook op dat aanvragers van een scan gepast omgaan met
> de adressen die men op deze wijze verkrijgt.

Niet alleen daarom, want de krant zelf is ook beschikbaar (de eerste weken
in de bibliotheek, maar ook in het archief...)

Uit privacy-oogpunt is het inderdaad af te wijzen om adressen te vermelden.
Eventueel zou inderdaad - in grotere steden - de wijk of postcode als
aanwijzing kunnen dienen

Groeten,

John.Subject: Re: Familieberichten: hoe om te gaan met adressen?
From: Rob Kuijsten <robkuysten@yahoo.com>
Date: Wed, 04 Jul 2001 11:50:07 +0200

Beste Eddy en andere belangstellenden

Hartelijk dank voor het publiceren van de familieberichten uit de
Rotonde. Zonder anderen tekort te doen.. Groningen, Friesland en
Drenthe staan aan de top, klasse...

Bij het publiceren van de familieberichten op het internet, lijkt het
mij inderdaad niet gewenst om het volledige adres te vermelden. Ik
sluit mij aan bij de mening van de andere posters. Naam, datum,
relatie, plaatsnaam lijkt mij voldoende.

Vanzelfsprekend is het netjes om uitermate terughoudend te zijn met
het consulteren van familieleden of relaties van recentelijk overleden
personen, zeker als je enige doel is om genalogische informatie te
vergaren. Benaderen als blijk van medeleven, als de persoon of relatie
een bekende van je is, is uiteraard wel correct.

Groeten, Rob Kuijsten


-------------------------
Verder nog wat algemene punten en "regeltjes" aangaande het publiceren
van annonces op het internet. Het is slechts mijn persoonlijke mening,
niets is bindend.

Wat de Annonce Revue (AR) betreft
http://www.kuijsten.net/annonce_revue/ Daarin staan alle
familieberichten die ooit zijn verschenen in deze nieuwsgroep (vanaf
april 1999). Netjes gebundeld in chronologische volgorde en handig
doorzoekbaar op naam of plaats.

Dezelfde berichten zijn overigens net als alle andere usenet-news
berichten ook "in het wild" te vinden in de historische usenet
databases als google news. De enige informatie in zo'n bericht dat
"actueel" blijft zijn de daadwerkelijke feiten en gebeurtenissen. De
afzendernaam, web-sites en e-mail adressen van de inzenders zullen op
korte of langere termijn niet meer actueel zijn. De contactpersonen
kunnen vervallen.

Een enkele keer krijg ik het verzoek om de correcties aan te brengen
in oudere publicaties van de AR om een typefout te herstellen, een
toevoeging te plaatsen, een bericht te schrappen, een e-mail adres te
wijzigen of een website locatie aan te passen. Dat is natuurlijk
onbegonnen werk met ca. 200 publicaties (ook pdf-bestanden)

Lees de AR als een "gedrukte" krant. Het is geen dynamische database.
Correctie is niet meer mogelijk, een rectificatie melding binnen een
week is nog wel een goede optie.
----------------------------
=====================================================================
Alles is gezet op.. http://www.kuijsten.net
=====================================================================
A: Of het mooi was? Verrukkelijk was het, mijn vrouw was sprakeloos.
B: Wat, sprakeloos? Dan ga ik er met mijn vrouw ook naar toe..... -
(Uit, van Zwaamen's en Thompsons Almanak, anno 1916)
=====================================================================Google

http://www.marktplaats.nlSURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868