INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 3   nummer   158    1-12-2001


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: + Familieberichten Noord-Hollands Dagblad regio Den Helder 15-11-2001
From: Olaf.Nijhuis@wxs.nl (Olaf Nijhuis)
Date: Fri, 16 Nov 2001 09:34:28 GMT

+ Familieberichten Noord-Hollands Dagblad regio Den Helder 15-11-2001

Week 46

Krant van 15-11-2001

Jubilea:
1. 50 jarig huwelijk: Dirk Overdijk en Francina Overdijk-van Urk

Geboren:
1. Luca: * 't Veld 13-11-2001 (ouders: Maurice Tesselaar en Cindy
Moras)

2. Boy: * Warmenhuizen 13-11-2001 (ouders: Peter en Danielle Gomes)

Familieberichten:
1. Cees Stam: * Wognum 6-9-1939 - + Heerhugowaard 14-11-2001
ev.: Trudy Stam-Huizinga

2. Jan Jansen: + Den Helder 12-11-2001 (79 jaar)
weduwnaar van: Paula Jansen-vab Sas

3. Epke Jansina de Ruiter-Schoonbeek: * Delfzijl 9-10-1920 - + Den
Helder 13-11-2001
sinds 2-2-1990 weduwe van: Jacob de Ruiter.

Bedank berichten:
1. D.J Mosk

In memorium:
1. Lucas Groenink: 15-11-1999 - 15-11-2001
Met vriendelijke groet
Olaf Nijhuis

=========================================== Knipsels zijn gescanned, en kunnen worden opgevraagd middels een e-mailtje
bij: Olaf.Nijhuis@wxs.nl
Vermeld de week, datum krant en de naam.
Eea wordt dan zo spoedig mogelijk naar U verzonden.
=========================================== Bezoek eens mijn genealogiepagina's: http://olaf.itgo.com

Visit my genealogy pages at: http://olaf.itgo.com
===========================

Subject: + Familieberichten "De Dordtenaar" za 10/11 t/m vr 16/11 2001
From: "Erica" <Erica@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 16 Nov 2001 17:32:16 GMT

DATUM KRANT - NAAM - LEEFTIJD of GEBOORTEDATUM - evt PARTNER

14-11-2001 AKKERMAN Geert Jan 78
10-11-2001 BARENDRECHT Truus 25-4-1914 echtgenoot J.T. VASTENHOUD
14-11-2001 BOER Annigje KOPPELAAR
16-11-2001 BURGER Bart 83 weduwnaar Francina Johanna Maria SPAANS
13-11-2001 DAM, VAN Andries Simon 70 echtgenoot C.T. ROUBOS
14-11-2001 ERKELENS Paulus Adrianus 2-7-1909 weduwnaar Janna Johanna
GROOT, DE
10-11-2001 GROEN Simon 4-11-1919 echtgenoot Geertruida BOOTS
13-11-2001 HEUKELUM, VAN Henny 9-12-1943
14-11-2001 HOED, DEN Jan 78 echtgenoot A. JONGH, DE
10-11-2001 HOEVEN, VAN Anneke LUYK, VAN
10-11-2001 JONKER Kommertje KIEVIT
16-11-2001 KLERK, DE Daniel Johannes Cornelis 59
16-11-2001 KRAAIJEVELD Bastiaan Andreas 16-8-1932 echtgenoot Mini HAGEMAN
10-11-2001 LOON, VAN Matthijs echtgenoot Sjaan
10-11-2001 MAELE, VAN Henri Felice Petrus 63 echtgenoot J.M.H.
SCHUTZELAARS
14-11-2001 ROMIJN Adrianus 73
14-11-2001 ROMIJN Ad
16-11-2001 SMITS Adriana Johanna 75 echtgenoot H. JOUWSMA
16-11-2001 VERBOOR Christina Jacoba 87 weduwe Hendrik Zegert VROLIJK
13-11-2001 WIEL, AAN DE Adriana 80 weduwe Pieter Adrianus LEER, VAN DER

Deze week ma en do geen berichten in De Dordtenaar.

Erica
http://d-compu.home.dyndns.org/gensearch


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 16 november 2001
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Fri, 16 Nov 2001 19:43:24 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
vrijdag 16 november 2001 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** DANKBETUIGINGEN - 50 jarig huwelijk **

- Brunia, Siemen en Takema, Richtsje -

** GEBOORTE **

- Silke Anna, dochter van Rudolf en Andrea Brünner-Wiersma -
12 november 2001 - Stiens
- Mayke Annemieke, dochter van Gerard en Martha Striem
13 november 2001 - Tjalleberd

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Bergsma-Paulusma, Grietje - Ureterp
- Koopmans, Antje -
- Treep,Henry - Leeuwarden
- Wieren van, Klaas - Marssum

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BEKEMA - Johan - 14 november 2001
- BLOEMSMA - Hendrik (Henk) - 14 november 2001
- BOER de - Aaltje - 13 november 2001
- BURGERS - Emiel - 14 november 2001
- DERKX - Franciscus Jacobus (Frans) - 13 november 2001
- FEDDES - Sytske - 14 november 2001
- GIJZEN - Fetze - 15 november 2001
- GOSLINGA - Annie Tjitsje - 13 november 2001
- GROND - Aafje - 12 november 2001
- HOMMA - Idskje - 15 november 2001
- JONG de - Ans - 13 november 2001
- KOOI van der - Trijntje - 13 november 2001
- KWAKKEL - Gerrit - 14 november 2001
- NIEZEN - Janna - 14 november 2001 Drachten (geen details)
- NONKES - Hans - 15 november 2001
- POSTMA - Hiltje (Hilly) - 14 november 2001
- PRINS - Dick Cornelis - 14 november 2001
- SIJTSMA - Pieter - 13 november 2001
- VEENSTRA - Wietske - 14 november 2001
- VISSER - Jelle - 14 november 2001

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BEKEMA - Johan
* 77 jaar
+ 14 november 2001 Bolsward
Ev Regina DRAAISTRA

BLOEMSMA - Hendrik (Henk)
* 71 jaar
+ 14 november 2001 Hearrenfean
Ev Akke JONKER sedert 44 jaar
Crematie 19 november Heerenveen

BOER de - Aaltje
+ 13 november 2001 Wergea
gehuwde naam KOOISTRA

BURGERS - Emiel
* 1 januari 1925
+ 14 november 2001
Begrafenis is in familiekring

DERKX - Franciscus Jacobus (Frans)
* 9 maart 1923 Bergen (L.)
+ 13 november 2001 Leeuwarden
weduwnaar van J.W. THOMASSEN sinds 26 mei 1996
Crematie 19 november Goutum

FEDDES - Sytske
* 78 jaar
+ 14 november 2001
crematie 20 november Goutum

GIJZEN - Fetze
* 28 november 1941 Sondel
+ 15 november 2001 Balk
Ev Sietske JONGSMA sedert 34 jaar
Begrafenis 19 november Balk

GOSLINGA - Annie Tjitsje
* 25 juli 1941 Pingjum
+ 13 november 2001 Leeuwarden
Ev Lucas de VRIES
Crematie 19 november Goutum

GROND - Aafje
* 17 augustus 1923 St. Jacobiparochie
+ 12 november 2001 Leeuwarden
gehuwde naam BEEKHUIZEN
Crematie was in stilte

HOMMA - Idskje
* 15 juli 1910 Sint Nicolaasga
+ 15 november 2001 Gorredijk
weduwe van Hendrik HARSMA sinds 30 december 1974 en
huisgenoot van Lourens LIEKELEMA, overleden 12 juni 2001
Crematie 19 november Heerenveen

JONG de - Ans
* 18 mei 1918 Enschede
+ 13 november 2001 Leeuwarden
weduwe van Wim de KLEER sinds 28 september 2000
begrafenis 19 november Leeuwarden

KOOI van der - Trijntje
* 83 jaar
+ 13 november 2001 Veenwouden
Crematie was in besloten kring

KWAKKEL - Gerrit
* 4 augustus 1917 Oldebroek
+ 14 november 2001 St. Nicolaasga
Begrafenis 19 november Hattem

NONKES - Hans
* 10 juli 1924 Odoorn
+ 15 november 2001 Burgum
Ev Eelkje NAUTA
Begrafenis 20 november Zwaagwesteinde

POSTMA - Hiltje (Hilly)
* 27 mei 1942 Zwaagwesteinde
+ 14 november 2001 Leeuwarden
Ev Max FREDRIKSZ
Crematie 19 november Goutum

PRINS - Dick Cornelis
* 27 december 1922
+ 14 november 2001 Heerenveen
Begrafenis 19 november Heerenveen

SIJTSMA - Pieter
* 90 jaar
+ 13 november 2001 Leeuwarden
weduwnaar van G.B. KINGMA
Crematie 19 november Goutum

VEENSTRA - Wietske
* 22 december 1961 Leeuwarden
+ 14 november 2001 Groningen
Ev Harm de JONGE
Crematie 19 november Groningen

VISSER - Jelle
* 18 augustus 1913 Dronrijp
+ 14 november 2001 Franeker
weduwnaar van Fettje RIEM sinds 18 maart 1989
Crematie 19 november Goutum


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.
--
Posted by news://news.nb.nu


Subject: + Familieberichten Drenthe 13 november 2001
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 17 Nov 2001 03:42:49 -0700

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van dinsdag 13 november 2001.
(Aflevering 266)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Bladt - Cornelis Johannes Antonius - 11-11-2001
Bodenstaff - Gert Sicco - 07-11-2001
Eising - Hendrikje - 11-11-2001
Hatzmann - Hendrik - 09-11-2001
Helder - Gerrit - 06-11-2001
Lubbers - Jantje - 11-11-2001
Sinkgraven - Meint - 10-11-2001
Vries - Siebigje de - 11-11-2001

In memoriam: -

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien aanwezig, ook eerste bericht)

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BLADT - Cornelis Johannes Antonius
* 29 mei 1951
+ 11 november 2001 - Nieuw-Weerdinge
Ev. Willy Knoop
Begrafenis: 16 november 2001 - Nieuw-Weerdinge

BODENSTAFF - Gert Sicco
* 21 jaar
+ 7 november 2001 - Assen
Begrafenis: 13 november 2001 - Assen

EISING - Hendrikje
* 91 jaar
+ 11 november 2001 - Diphoorn
Wv. Derk Snijders sinds 16 januari 1983
Begrafenis: 16 november 2001 - Sleen

HATZMANN - Hendrik
* 86 jaar
+ 9 november 2001 - Assen
Ev. A. Hoogeveen
Crematie in familiekring

HELDER - Gerrit
* 30 oktober 1943 - Groningen
+ 6 november 2001 - Annen
Ev. Alie Kroese
Crematie: 10 november 2001 - Groningen

LUBBERS - Jantje
* 25 januari 1912 - Vries
+ 11 november 2001 - Groningen
Wv. Anne Gresel sinds 17 februari 1999
Crematie: 15 november 2001 - Assen

SINKGRAVEN - Meint
* 68 jaar
+ 10 november 2001 - Assen
Ev. Lolkje Lenstra
Begrafenis: 15 november 2001 - Appelscha

VRIES - Siebigje de
* 93 jaar
+ 11 november 2001 - Emmen
Wv. Jan Post sinds 4 november 1992
Begrafenis: 15 november 2001 - Emmen


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en Ooststellingwerf in
Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Groningen 13 november 2001
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 17 Nov 2001 03:54:06 -0700

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van dinsdag 13 november 2001.
(Aflevering 167)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de naam van de
echtgenoot)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Alofs - Chris - 11-11-2001 - Oudezijl
Bouman - Johan - zonder datum en plaatsvermelding
Bulthuis - Jantje - 12-11-2001 - Warffum - (Blink)
Düthmann - Hedwig - 12-11-2001 - Oude Pekela - (Panjer)
Frieling - Jurjen Jakob - 09-11-2001 - Zuidhorn
Hulsker - Jan - 11-11-2001 - Sellingen
Jonge - Jan de - 11-11-2001 - Groningen
Kruit - Grietje - 12-11-2001 - Vlagtwedde - (Doornbos)
Rengers - Lucas - zonder datum en plaatsvermelding
Riemeijer - Niesien - 11-11-2001 - Zuidlaren - (Bats)
Schortinghuis - Baye Jan (Bart) - 09-11-2001 - Bellingwolde
Veen - Anna Hendrika van der - 08-11-2001 - Groningen - (Strobos)
Werff - Allegien van der - 11-11-2001 - Groningen - (Bruins)
Wiersema - Pieter - 11-11-2001 - Bedum
Woltjer - Hendrik Jan - 08-11-2001 - Groningen
Zuidema - Anne-Libbe - 10-11-2001 - Niekerk

In memoriam:

Geerdes - ?? - 13-11-1976

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien aanwezig, ook eerste bericht)

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en Ooststellingwerf in
Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)


Subject: + Familieberichten Drenthe 14 november 2001
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 17 Nov 2001 04:18:28 -0700

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van woensdag 14 november 2001.
(Aflevering 267)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Bierman - Aafke - 12-11-2001
Bladt - Cornelis Johannes Antonius - 11-11-2001
Bodenstaff - Gert Sicco - 07-11-2001
Brink - Willemina - 12-11-2001
Bults - Geessien - 12-11-2001
Douwsma - Jantje Hendrikje - 12-11-2001
Grootjans - Jentina - 12-11-2001
Koerts - Jantje - 13-11-2001
Marissen - Hendrik - 12-11-2001
Spoel - Marinus van der - 13-11-2001
Weggemans - Lambert - 12-11-2001

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien aanwezig, ook eerste bericht)

Santes - Arnold - Rolde

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BIERMAN - Aafke
* 87 jaar
+ 12 november 2001 - Emmen
Ev. Gerrit Wiggerink
Crematie: 16 november 2001 - Emmen

BLADT - Cornelis Johannes Antonius
* 29 mei 1951
+ 11 november 2001 - Nieuw-Weerdinge
Ev. Willy Knoop
Begrafenis: 16 november 2001 - Nieuw-Weerdinge

BODENSTAFF - Gert Sicco
* 21 jaar
+ 7 november 2001 - Assen
Begrafenis: 13 november 2001 - Assen

BRINK - Willemina
* 86 jaar
+ 12 november 2001 - Borger
Wv. Jans Paas sinds 6 maart 1992
Begrafenis: 16 november 2001 - Drouwenerveen

BULTS - Geessien
* bijna 90 jaar
+ 12 november 2001 - Emmen
Wv. Hendrik Santing sinds 23 juni 1984
Begrafenis: 16 november 2001 - Roswinkel

DOUWSMA - Jantje Hendrikje
* 24 april 1921 - Assen
+ 12 november 2001 - Assen
Ev. G. Lunshof
Crematie: 17 november 2001 - Assen

GROOTJANS - Jentina
* 83 jaar
+ 12 november 2001 - Beilen
Ev. J. Ruiter
Crematie: 16 november 2001 - Assen

KOERTS - Jantje
* 90 jaar
+ 13 november 2001 - Beilen
Wv. Hendrik Tingen sinds 5 februari 1995
Begrafenis: 17 november 2001 - Beilen

MARISSEN - Hendrik (Henk / Hennie)
* 63 jaar
+ 12 november 2001 - Borger
Ev. Grietje Hoving
Crematie: 16 november 2001 - Assen

SPOEL - Marinus van der
* 75 jaar
+ 13 november 2001 - Norg
Ev. Dicky Boelens
Crematie: 17 november 2001 - Assen

WEGGEMANS - Lambert
* 81 jaar
+ 12 november 2001 - Dalen
Ev. G. Kiers
Begrafenis: 16 november 2001 - Dalen


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en Ooststellingwerf in
Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Groningen 14 november 2001
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 17 Nov 2001 04:43:28 -0700

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van woensdag 14 november 2001.
(Aflevering 168)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de naam van de
echtgenoot)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Aalderen - Berend Wieldert van - 13-11-2001 - Groningen
Aalfs - Franktiena - 12-11-2001- Drachten - (Van Halen)
Bessembinders - Jan - 12-11-2001 - Onstwedde
Boer - Johanna Christina de (Jos) - 13-11-2001 - Groningen - (Kersten)
Bonthond - Kornelis - 13-11-2001 - Winschoten
Brader - Grietje - 12-11-2001 - Winschoten - (Drenth)
Buining - Albertus - 13-11-2001 - Ter Apel
Bulthuis - Jantje - 12-11-2001 - Warffum - (Blink)
Fockens - Eltjo - 12-11-2001 - Heerhugowaard
Hemmen - Johannes Hermannus - 13-11-2001 - Musselkanaal
Hoffman - Jan - 13-11-2001 - Appingedam
Komdeur - Klaas Louis - 13-11-2001 - Veendam
Kruit - Grietje - 12-11-2001 - Vlagtwedde - (Doornbos)
Leegte - Kornelis - 11-11-2001 - Zuidhorn
Mekkes - Hendrik - 12-11-2001 - Haren
Müller - Antine Jelline - 12-11-2001 - Woldendorp - (Döling)
Suchtelen van de Haare - Fleur Inge Roelofje de - 07-11-2001 - Stadskanaal
Vos - Johan - 12-11-2001 - Farmsum
Warnstijn - Hetti - zonder datum en plaatsvermelding
Woltjer - Hendrik Jan - 08-11-2001 - Groningen

In memoriam:

?? - Frederik Geert - 14-11-1999

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien aanwezig, ook eerste bericht)

Geertsma - Trientje
Hartmann - Herbert Helmut - Delfzijl

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en Ooststellingwerf in
Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Drenthe 15 november 2001
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 17 Nov 2001 05:01:16 -0700

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van donderdag 15 november 2001.
(Aflevering 268)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Bijl - Anna - 13-11-2001
Bodenstaff - Gert Sicco - 07-11-2001
Douwsma - Jantje Hendrikje - 12-11-2001
Jager - Jan - 13-11-2001
Jeurink - Willy - 14-11-2001
Kuipers - Henderkien - 14-11-2001
Marissen - Hendrik - 12-11-2001
Oosting - Hendrik Jan - 14-11-2001
Slagter - Cornelia - 13-11-2001
Spoel - Marinus van der - 13-11-2001
Weggemans - Lambert - 12-11-2001

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien aanwezig, ook eerste bericht)

Schoonderbeek - Willem - Beilen

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BIJL - Anna
* 55 jaar
+ 13 november 2001 - Nieuw-Dordrecht
Wv. Bouke Middeljans sinds 4 november 1995
Crematie in besloten kring

BODENSTAFF - Gert Sicco (Gerco)
* 21 jaar
+ 7 november 2001 - Assen
Begrafenis: 13 november 2001 - Assen

DOUWSMA - Jantje Hendrikje
* 24 april 1921 - Assen
+ 12 november 2001 - Assen
Ev. G. Lunshof
Crematie: 17 november 2001 - Assen

JAGER - Jan
* 19 december 1910 - Vries
+ 13 november 2001 - Assen
Ev. Hendrikje Lendekamp sinds 26 mei 1933
Crematie: 17 november 2001 - Assen

JEURINK - Willy
* ??
+ 14 november 2001 - Goor
Ev. Teun Veenema
Geen verdere details

KUIPERS - Henderkien
* 87 jaar
+ 14 november 2001 - Coevorden
Wv. Merinus Hoving sinds 2 maart 1972
Begrafenis: 19 november 2001 - Emmen

MARISSEN - Hendrik (Henk / Hennie)
* 63 jaar
+ 12 november 2001 - Borger
Ev. Grietje Hoving
Crematie: 16 november 2001 - Assen

OOSTING - Hendrik Jan
* 63 jaar
+ 14 november 2001 - Nieuw-Annerveen
Partner van Helma
Begrafenis in besloten kring

SLAGTER - Cornelia (Corrie)
* 77 jaar
+ 13 november 2001 - Borger
Wv. Jacob Eekhof sinds 7 juli 2000
Begrafenis: 17 november 2001 - Tweede Exloërmond

SPOEL - Marinus van der
* 75 jaar
+ 13 november 2001 - Norg
Ev. Dicky Boelens
Crematie: 17 november 2001 - Assen

WEGGEMANS - Lambert
* 81 jaar
+ 12 november 2001 - Dalen
Ev. G. Kiers
Begrafenis: 16 november 2001 - Dalen


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en Ooststellingwerf in
Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)


Subject: + Familieberichten Groningen 15 november 2001
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 17 Nov 2001 05:17:47 -0700

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van donderdag 15 november 2001.
(Aflevering 169)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de naam van de
echtgenoot)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Aikens - Jantje - 13-11-2001 - Oude Pekela - (Jonker)
Bisschop - Wilmina - 13 -11 -2001 - Winschoten
Buining - Albertus - 13-11-2001 - Ter Apel
Düthmann - Hedwig - 12-11-2001 - Oude Pekela - (Panjer)
Hartlief - Roelf - 14-11-2001 - Winsum
Hof - Rink - 13-11-2001 - Groningen
Hoffman - Jan - 13-11-2001 - Appingedam
Hulsker - Jan - zonder datum en plaatsvermelding
Jilderda - Jeltje - 14-11-2001 - Winsum - (Noordenbos)
Jonge - Grietje de - zonder datum en plaatsvermelding - (Groen)
Klok - Fester Pieter - 13-11-2001 - Haren
Kortholt - Reinder - 14-11-2001 - Hoogezand
Lasker - Anna - 13-11-2001 - Veendam - (Huizing)
Mekkes - Hendrik - 12-11-2001 - Haren
Postmus - Alberta - 13-11-2001 - Zuidhorn
Pot - Ferdinand Karel - 13-11-2001 - Appingedam
Prins - Johanna - 13-11-2001 - Ten Boer - (Hartenhof)
Prins - Sander - 12-11-2001 - Veendam
Reitzema - Doeke - 13-11-2001 - Usquert
Sijpkes - Bouktje Aedske - 09-11-2001 - Noordbroek - (Hoffman)
Slager - Klaaske - 13-11-2001 - Loppersum - (Stoter)
Veen - Egbert Henderikus van der - 14-11-2001 - Groningen
Woltjer - Hendrik Jan - 08-11-2001 - Groningen

In memoriam:

?? - Edwin - 15-11-2000

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien aanwezig, ook eerste bericht)

Kamphuis - Tonnis Willem Jan - Groningen

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en Ooststellingwerf in
Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)


Subject: + Familieberichten Drenthe 16 november 2001
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 17 Nov 2001 05:49:40 -0700

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van vrijdag 16 november 2001.
(Aflevering 269)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Aa - Annechien Wilhelmina van der - 14-11-2001
Bijl - Anna - 13-11-2001
Bürmann - Gerhard Franz - 14-11-2001
Geuze - C. - zonder datum en plaatsvermelding (Geen verdere details)
Grootjans - Jentina - 12-11-2001
Hagel - Nicolaas Johannes Gerhardus - 14-11-2001
Helder - Harm - 14-11-2001
Keuter - Harrie - 14-11-2001
Moes - Angela - 14-11-2001
Nicolaï - Arno - 14-11-2001
Niezen - Janna - 14-11-2001
Noord - Jantien - 15-11-2001
Oosting - Hendrik Jan - 14-11-2001
Sok - Roelie - zonder datum en plaatsvermelding (Geen verdere details)
Wit - Jakob de - 14-11-2001
Wittenaar - Alberdina - 15-11-2001

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien aanwezig, ook eerste bericht)

Uildriks - Margje - Dwingeloo

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

AA - Annechien Wilhelmina van der
* 82 jaar
+ 14 november 2001 - Emmen
Wv. Marten Dol sinds 31 december 1997
Begrafenis: 19 november 2001 - Nieuw-Weerdinge

BIJL - Anna
* 55 jaar
+ 13 november 2001 - Nieuw-Dordrecht
Wv. Bouke Middeljans sinds 4 november 1995
Crematie in besloten kring

BÜRMANN - Gerhard Franz
* 87 jaar
+ 14 november 2001 - Emmen
Wv. Maria Catharina Hoffard sinds 26 februari 2000
Begrafenis: 20 november 2001 - Barger-Compascuum

GROOTJANS - Jentina
* 83 jaar
+ 12 november 2001 - Beilen
Ev. J. Ruiter
Crematie: 16 november 2001 - Assen

HAGEL - Nicolaas Johannes Gerhardus (Jan)
* 27 februari 1919
+ 14 november 2001 - Coevorden
Ev. Miny Soppe
Crematie: 19 november 2001 - Emmen

HELDER - Harm
* 71 jaar
+ 14 november 2001 - Emmen
Ev. A.M.H. Scholte
Crematie: 20 november 2001 - Emmen

KEUTER - Harrie
* 26 september 1962
+ 14 november 2001 - Emmen
Ev. Herma
Crematie: 19 november 2001 - Emmen

MOES - Angela
* 56 jaar
+ 14 november 2001 - Klazienaveen
Ev. Albert F. de Jong
Begrafenis: 19 november 2001 - Klazienaveen

NICOLAÏ - Arno
* 5 november 1914 - Breda
+ 14 november 2001 - Emmen
Wv. Cora Chaillet
Crematie: 19 november 2001 - Emmen

NIEZEN - Janna
* 21 februari 1959 - Oude Pekela
+ 14 november 2001 - Drachten
Begrafenis: 19 november 2001 - Assen

NOORD - Jantien
* 90 jaar
+ 15 november 2001 - Rolde
Wv. Hendrik Homan sinds 15 november 2001
Crematie: 19 november 2001 - Assen

OOSTING - Hendrik Jan
* 63 jaar
+ 14 november 2001 - Nieuw-Annerveen
Partner van Helma
Begrafenis in besloten kring

WIT - Jakob de
* 81 jaar
+ 14 november 2001 - Gieten
Ev. G. van Dalen
Crematie: 19 november 2001 - Assen

WITTENAAR - Alberdina
* 12 februari 1919 - Vries
+ 15 november 2001 - Groningen
Wv. Jan Fonk sinds 9 maart 1984
Crematie: 19 november 2001 - Assen


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en Ooststellingwerf in
Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)


Subject: + Familieberichten Groningen 16 november 2001
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 17 Nov 2001 06:01:28 -0700

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van vrijdag 16 november 2001.
(Aflevering 170)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de naam van de
echtgenoot)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Barnstijn - Hetty - zonder datum en plaatsvermelding
Bisschop - Wilmina - 13 -11 -2001 - Winschoten
Boer - Johanna Christina de - 12-11-2001 - Groningen - (Kersten)
Geerds - Swier Albert - 12-11-2001 - Beerta
Hartlief - Roelf - 14-11-2001 - Winsum
Herwaarden - Jacobus van - 14-11-2001 - Groningen
Heuvelen - Wilhelmina - 14-11-2001 - Ter Apel - (Bos)
Hof - Rink - 13-11-2001 - Groningen
Hoven - Hendrik - 14-11-2001 - Groningen
Jilderda - Jeltje - 14-11-2001 - Winsum - (Noordenbos)
Jonge - Jan de - 11-11-2001 - Groningen
Leegte - Kornelis - 11-11-2001 - Zuidhorn
Mekkes - Hendrik - 12-11-2001 - Haren
Pot - Ferdinand Karel - 13-11-2001 - Appingedam
Schuitema - Zwaantje - 14-11-2001 - Sappemeer
Veen - Andries van der - 13-11-2001 - Kornhorn/Leek
Veenstra - Wietske - 14-11-2001 - Groningen - (De Jonge)
Wachtmeester - Willem - 14-11-2001 - Ter Apel
Wijk - Willemina van der - 15-11-2001 - Delfzijl
Wonink - Gé - 14-11-2001 - Eindhoven
Zijlstra - Grietje - 14-11-2001 - Velp - (Visser)

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien aanwezig, ook eerste bericht)

Vegter - Berend - Hoogezand

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en Ooststellingwerf in
Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 17 november 2001
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Sat, 17 Nov 2001 15:43:38 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
zaterdag 17 november 2001 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

- Aangevuld met familieberichten uit de Drachster Courant (Friese
Pers bv) vrijdag 16 november 2001, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** DANKBETUIGINGEN - jubilea **

- Folkertsma, Pieter en Sikma, Gerrie - Penjum
- Ploeg van der, Sietse en Dijkstra, Bennie - Doanjum
- Scharringa, Pieter en Feikje - Menaam

** JUBILEA **

- Boonstra, Berend en Wesseling, Trijntje - 50 jaar getrouwd -
22 november 2001 - Leeuwarden
- Boschma, Hendrik en Schaaf van der, Pietje - 50 jaar getrouwd -
28 november 2001 - Leeuwarden
- Spoelstra, Heerco en Langen van, Epie - 50 jaar getrouwd -
27 november 2001 - Franeker
- Wal van der, Marten en Schuit van der, Annie - 50 jaar
getrouwd - 22 november 2001 - Bolsward
- Wardenier, Hanne en Oosterdijk, Jantje - 50 jaar getrouwd -
22 november 2001 - Dronrijp
- Wassenaar, Jacob en Hoogterp, Reinschje - 60 jaar getrouwd -
20 november 2001 - Deinum

** GEBOORTE **

- Quirinus Jorn, dochter van Marion Stoffelsma en Gerard Adema -
9 november 2001 - Heerenveen
- Hendrik (Heine), zoon van Gooitzen en Tea v.d. Spoel -
13 november 2001 - Langezwaag
- Jacob Jilles, zoon van Bernadus en Bianca - 2 november 2001 -
gelukwensen van: fam. Groeneveld, Minnertsga en fam. Renzema,
Berltsum
- Jacob Elle, zoon van Douwe en Jeanet van der Meer-Veenstra -
10 november 2001 - Wolvega
- Menno, zoon van Trinus en Sandra Houwing -
14 november 2001 - Hoornsterzwaag
- Jildert, zoon van Jacco Dijkstra en Elbrich Gerbrandy -
3 november 2001 - Baard
- Mark, zoon van Brigitte en Remko Hoitsma -
14 november 2001 - Leeuwarden
- Sytse, zoon van Jetse en Anneke Boersma -
13 november 2001 - Wjelsryp

** IN MEMORIAM **

- Bulthuis-Valk, Sietske - 17 november 1991-17 november 2001
- Rozenberg, Tjeerd - 18 november 1998-18 november 2001

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Blanke, Jacky - Schettens
- Bontes-Bakker, Hasina - Harlingen
- Bouma, Rein Jan - Herbaijum
- Bouma, Tjitske - Langley, BC (Canada)
- Bruinsma, Klaas -
- Dijkstra-Walsweer, Minke - Stiens
- Elzinga-Hoeksma, Martje - Balk
- Feitsma, Ruurd -
- Feitsma-Dijkstra, Antje (Annie) - Leeuwarden
- Hoekstra, Wiebe - Nijhoarne
- Hoekstra, Wietse - Twellegea
- Prikken, Jorrit - Lippenhuizen
- Vegt van der, Rinse - Aduard
- Visser, Bauke - Akkrum
- Visser, Yeb - Makkum
- Weij van der, Auke - Tsjom
- Wierstra-Nauta -

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BEEK - Jan Willem (Wim) - 16 november 2001
- BEEM van-TJOELKER - Tjitske - geen datum en details
- DELFT van - Dagmar Jente - 15 november 2001
- DIJK van - Janny - 14 november 2001
- DREVES - Jacob (Jaap) - 15 november 2001
- FOKKEMA - Anna - 15 november 2001
- GÖTZ - Gré - 15 november 2001
- HEK - Wietse - 15 november 2001
- HARSMA - Hinke - 16 november 2001
- KLUYVER - Dr. Helena Aletta - 15 november 2001
- KOOI van der - Anna - 16 november 2001
- MIER - Neeltje - 16 november 2001
- NIJBOER - Jan - 14 november 2001
- POTIJK - Ina - 16 november 2001
- SMIT - Trijntje Alida - 16 november 2001
- VEEN v.d - Gaatske - 11 november 2001 *DC
- VEEN van der - Theunis - 16 november 2001
- VENEMA - Tetsje - 15 november 2001
- VRIES de - Jeltje - 15 november 2001
- WIJNSMA - Pieter Sijtse - 15 november 2001
- ZIJLSTRA - Grietje - 14 november 2001 *DC

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BEEK - Jan Willem (Wim)
* 9 juli 1931 Huizum
+ 16 november 2001 Burgum
Ev A. van BUREN sinds 13 november 1956
Crematie 19 november Goutum

DELFT van - Dagmar Jente
* 6 februari 1984
+ 15 november 2001
Begrafenis 20 november Blauwhuis

DIJK van - Janny
* 13 augustus 1963 Zwolle
+ 14 november 2001 Gorredijk
Begrafenis 19 november Wezep

DREVES - Jacob (Jaap)
* 11 juli 1958 Leeuwarden
+ 15 november 2001 Den Haag
levensgezel van Tineke MEIJER
Begrafenis 19 november Leeuwarden

FOKKEMA - Anna
* 80 jaar
+ 15 november 2001 Heerenveen
weduwe van Hendrik HAITJEMA sinds 9 maart 1989
Begrafenis 20 november Sondel

GÖTZ - Gré
* 22 juni 1929
+ 15 november 2001 Leeuwarden
Ev P. de BOER sedert ruim 54 jaar
Begrafenis 20 november Drachten

HARSMA - Hinke
* 81 jaar
+ 16 november 2001 St. Nicolaasga
Ev A. ALBERDA
Begrafenis 20 november Follega

HEK - Wietse
* 96 jaar
+ 15 november 2001 West-Terschelling
Ev F. ALBERTS
Begrafenis 19 november Midsland (Terschelling)

KLUYVER - Dr. Helena Aletta
* 26 januari 1909 Leiden
+ 15 november 2001 Warnsveld
weduwe van Dr. G. van HERK, eerder weduwe van G. PELS
Crematie 21 november Dieren

KOOI van der - Anna
* 88 jaar
+ 16 november 2001 Burgum
weduwe van J.D. van der MEULEN sinds 28 januari 1964
Begrafenis 20 november Suwâld

MIER - Neeltje
* 29 december 1924 Terschelling
+ 16 november 2001 Heerenveen
gehuwde naam van der KORPUT
Crematie 20 november Heerenveen

NIJBOER - Jan
* bijna 86 jaar
+ 14 november 2001 Bakkeveen
Ev Trienke de JONG
Begrafenis besloten 19 november Siegerswoude

POTIJK - Ina
* 25 april 1957 Joure
+ 16 november 2001 Joure
Ev Anno KNOL sedert bijna 25 jaar
Begrafenis 21 november Joure

SMIT - Trijntje Alida
* 12 augustus 1916 Terschelling
+ 16 november 2001 Metslawier
Ev D. HEK
Begrafenis 21 november Schiermonnikoog

VEEN v.d - Gaatske *DC
+ 11 november 2001 Houtigehage
gehuwde naam BARON

VEEN van der - Theunis
* 18 augustus 1922 Ryptsjerk
+ 16 november 2001 Noardburgum
weduwnaar van Baukje BOSMA sinds 13 januari 1999
Begrafenis 21 november Hardegaryp

VENEMA - Tetsje
* 20 mei 1933 Allingawier
+ 15 november 2001 Ousterhaule
Ev S. BOSMA
Begrafenis is in familiekring

VRIES de - Jeltje
* 21 december 1936 Eestergea
+ 15 november 2001 Giekerk
Ev J. VEENSTRA
Begrafenis 20 november Oenkerk

WIJNSMA - Pieter Sijtse
* 51 jaar
+ 15 november 2001 Ljouwert
Ev Hennie WIJMA

ZIJLSTRA - Grietje *DC
* 6 februari 1915 Donkerbroek
+ 14 november 2001 Velp
weduwe van Harm VISSER sinds 11 februari 1997
Begrafenis 19 november Zuidhorn


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.
--
Posted by news://news.nb.nu


Subject: + Fam. berichten Maassluise Courant 15-11-2001
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Sat, 17 Nov 2001 15:19:39 GMT

Geboren BS:

30-10-2001: Stan, zoon van Jan-Henk en Lonneke de Vast, broertje van
Thijs.

04-11-2001: Kate, dochter van Rene en Jolanda van Vondelen, zusje van
Ilse.

09-11-2001: Twan, zoon van Erik en Carin van der Gaag.

10-11-2001: Charissa, dochter van C. Mosso en M. van Yperen, zusje van
Ricardo, Francisco en Jeffrey.

13-11-2001: Nino Samuel, zoon van Paul en Marjolein Davids.
------------------------------------
Advertentie 55-jarig huwelijk:

20-11-2001, Maasland: Gerard van Mil en Catharien van Mil Arkesteijn.
------------------------------------
Overlijden:

14-11-2001, Maassluis: Jacob Kok, echtgenoot van J.H. Kok-Bergwerff,
85 jaar.
===================

Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/index_e.html
(in de navigatiebalk: Family announcements, Maassluise Courant)


Subject: + Familieberichten Groot Vlaardingen week 46
From: "John Eichhorn" <j.eichhorn1@chello.nl>
Date: Sat, 17 Nov 2001 18:36:13 GMT

Overleden:

Beekvelt Maria Geertruida
Delden, van Johannes Gerardus Marie
Giessen, van der Anna
Jongejan Dirkje
Korpershoek Georg
Leeuwen, van Johannes Cornelis
Moerman Wilhelmina
Oosters Antonina Sophie Emilie
Sandifort Leendert Hendrik
Struijs Adriana Catharina

============================================ =========

Dankbetuiging:

Dirks Cornelis
Jong, de Arie Adrianus
Kalkman Maria
Kortleven Huibrecht
Osephius Arij
Toor, van Maartje
Visser Ineke
Waardenburg Hillegonda

============================================ =========

Meer informatie over bovenstaande namen is te vinden op mijn homepage:
http://members.tripodnet.nl/JohnEichhorn/familieadvertenties.htm
(Bezoekers van bovenstaande website moeten rekening houden met extra
inlaadtijd v.w. een stukje muziek (25kb) op de website).
Van bovenstaande advertentie's zijn gratis scans te verkrijgen.
Stuur een e-mail naar Johneigh@Hetnet.nl.
Graag de naam en weeknummer vermelden.

John EichhornSubject: + Familieberichten Noord-Hollands Dagblad regio Den Helder 16-11-2001
From: Olaf.Nijhuis@wxs.nl (Olaf Nijhuis)
Date: Sun, 18 Nov 2001 10:47:33 GMT

+ Familieberichten Noord-Hollands Dagblad regio Den Helder 16-11-2001

Week 46

Krant van 16 november 2001

Jubilea:
-

Geboren:
1. Jody Hilda: * 't Veldt 14-11-2001 (ouders: Wout Admiraal en
Everdina de Geus)

Familieberichten:
1. Cornelis Wiggers: * 5-1-2001 - + De Steeg 14-11-2001
sinds 30-7-2001 weduwnaar van: Janny Wiggers

2. Antje van der Schaaf-Hesseling: * Blija 11-12-1911 - +
Wieringerwerf 15-11-2001
ev.: J. vand der Schaaf

Bedank berichten:
-

In memorium:
-
Met vriendelijke groet
Olaf Nijhuis

=========================================== Knipsels zijn gescanned, en kunnen worden opgevraagd middels een e-mailtje
bij: Olaf.Nijhuis@wxs.nl
Vermeld de week, datum krant en de naam.
Eea wordt dan zo spoedig mogelijk naar U verzonden.
=========================================== Bezoek eens mijn genealogiepagina's: http://olaf.itgo.com

Visit my genealogy pages at: http://olaf.itgo.com
===========================

Subject: + Familieberichten Noord-Hollands Dagblad regio Den Helder 17-11-2001
From: Olaf.Nijhuis@wxs.nl (Olaf Nijhuis)
Date: Sun, 18 Nov 2001 10:47:33 GMT

+ Familieberichten Noord-Hollands Dagblad regio Den Helder 17-11-2001

Week 46

Krant van 17 november 2001

Jubilea:
1. 40-jarig huwelijk: Joop Vlaar en Corrie Vlaar-Vertelman

2. 40-jarig huwelijk: Sam Schagen en Afra Schagen-Steur

3. 50-jarig huwelijk: Dirk van der Fluit en Vroon van der
Fluit-Danenberg

Geboren:
1. Ilse: * Schagen 16-11-2001 (ouders: Olof en Lharisa
Straatman-Helbers)

2. Mike Hendrik: * Wieringerwerf 14-11-2001 (ouders: Edwin en Claudia
Zomerdijk)

Familieberichten:
1. Griejte Been-Runnenburg: * Den Helder 31-1-1913 - + Den Helder
15-11-2001
weduwe van: Arie Been

2. Riet stam: * 22-1-1927 - + 15-11-2001 (verder geen bijzinderhede)

3. Gerard Bakker: * Den Burg 4-10-1928 - + Den Hoorn 16-11-2001
ev.: R.N. Bakker-de Boer

4. Sijverinus Johannes Blauw: * De Weere 28-8-1912 - + Winkel
15-11-2001
ev.: Maria Johanna Blauw-Groot

5. Clara Maria van de Plasse-Zoutewelle: * Medemblik 24-11-1919 - +
Schagen 15-11-2001
ev.: M.J. van de Plasse

6. Aart Benschop: * Pijnacker 3-5-1921 - + Den Helder 15-11-2001
ev.: Gre Benschop-Steijn

7. Daan Scheen: * Sint Pancras 15-1-1943 - + Den Helder 15-11-2001
ev.: C Scheen-Maarsen

8. Aaltje Bergen-Bien: * Volendam 29-9-1909 - + Zuid-Scharwoude
15-11-2001
weduwe van: Paul Bergen

9. Cornelis Petrus Duineveld: + Zuid-Scharwoude 15-11-2001
sinds 1982 weduwnaar van: Johanna Martha Masteling

10. Gerardus Antonius Deijkers: * Fijnhaart en Heijningen 21-10-1928 -
* Slootdorp 16-11-2001
ev.: C.E. Deijkers-Koremans

11. Cornelia Geertruida Anna Maria Pipping-van der Zande: *
Oud-Vossemeer 11-7-1955 - + Wieringerwerf 16-11-2001
ev.: Ad Pipping


Bedank berichten:
1. Willem Cornelis Jongman

2. Erik Marie Plas

3. Gerhard Hager

4. Truus Borst-Langedijk - Heerhugowaard november 2001

5. Wim van der Grift - Wieringerwaard november 2001

6. Anna Buining-Mooij Anna Paulowna november 2001

7. Antonius Petrus Smit - Schagen november 2001

8. Andy Mensing Apeldoorn november 2001In memorium:
1. Rudy de Tyssonsk - 17-11-2000 - 17-11-2001
Met vriendelijke groet
Olaf Nijhuis

=========================================== Knipsels zijn gescanned, en kunnen worden opgevraagd middels een e-mailtje
bij: Olaf.Nijhuis@wxs.nl
Vermeld de week, datum krant en de naam.
Eea wordt dan zo spoedig mogelijk naar U verzonden.
=========================================== Bezoek eens mijn genealogiepagina's: http://olaf.itgo.com

Visit my genealogy pages at: http://olaf.itgo.com
===========================

Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 19 november 2001
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Mon, 19 Nov 2001 19:50:47 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
maandag 19 november 2001 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

- Aangevuld met familieberichten uit de Drachster Courant (Friese
Pers bv) maandag 19 november 2001, gemerkt met: *

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BAKKER - Willem Sibbele - 17 november 2001
- BEEKSMA - Dirk - 17 november 2001
- BOOTSMA - Sake L. - 17 november 2001
- DEINUM - Trijntje - 17 november 2001
- FEENSTRA - Klaaske - 17 november 2001
- HEIDE van der - Jitske - 16 novemver 2001
- JANSEN - Johannes Eric - 16 novemver 2001
- KLIJNSTRA - Jan - 17 november 2001
- KOOPMAN - Elly - 17 november 2001
- LIJKLEMA - Jeltje - 18 november 2001 *DC
- NAUTA - Jetske - 17 november 2001
- NICOLAI - Aaltje - 17 november 2001
- PAPMA - Froukje - 17 november 2001
- POSTMA - Fronika - 16 november 2001
- SCHILSTRA - Jaap - 17 november 2001
- SIKKENS - Jeltje - 16 november 2001
- VRIES de - Anna Maria - 17 november 2001
- WEILAND - Sara - 16 november 2001
- ZWAAN - Anne - 16 november 2001

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BAKKER - Willem Sibbele
* 6 januari 1921
+ 17 november 2001 Workum
Ev M. WINDSMA sedert 53 jaar
Crematie 21 november Heerenveen

BEEKSMA - Dirk
* 31 december 1918 Rauwerderhem
+ 17 november 2001 Steenwijk
Ev A. ROELFSEMA
Crematie 21 november Meppel

BOOTSMA - Sake L.
* 92 jaar
+ 17 november 2001 Lemmer
weduwnaar van Elizabeth VLIG
Begrafenis 21 november Lemmer

DEINUM - Trijntje
* 14 oktober 1921 Lemmer
+ 17 november 2001 Balk
weduwe van Iebe van DIJK sinds 6 mei 1990
Begrafenis 21 november Sloten

FEENSTRA - Klaaske
* 16 december 1925
+ 17 november 2001
Ev Lieuwe SCHIPHOF sinds 12 april 1950
Crematie 22 november Heerenveen

HEIDE van der - Jitske
* 11 januari 1953
+ 16 novemver 2001
Begrafenis 21 november Leeuwarden

JANSEN - Johannes Eric
* 24 juni 1945 Ferwerd
+ 16 novemver 2001 Rotterdam

KLIJNSTRA - Jan
* 8 december 1944 Jubbega
+ 17 november 2001 Jubbega
Ev Emmie KROES sedert 32 jaar
Begrafenis 21 november Jubbega

KOOPMAN - Elly
* 17 februari 1937 Wolvega
+ 17 november 2001 St. Nicolaasga
Begrafenis 21 november Wolvega

LIJKLEMA - Jeltje *DC
* 90 jaar
+ 18 november 2001 Drachten
weduwe van Klaas DIJKSTRA sinds 28 september 1950
Begrafenis 21 november Opeinde

NAUTA - Jetske
* 89 jaar
+ 17 november 2001 De Gordyk
Ev Djurre GAASTRA sedert 65 jaar
Crematie is in besloten kring

NICOLAI - Aaltje
* 9 september 1914
+ 17 november 2001 Oenkerk
Begrafenis 21 november Oentsjerk

PAPMA - Froukje
* 27 augustus 1908 Ferwert
+ 17 november 2001 Ljouwert
weduwe van Hendrik ROEST sinds 22 april 1995
Begrafenis 21 november Ljouwert

POSTMA - Fronika
* 15 september 1910 Bolsward
+ 16 november 2001 Bolsward
weduwe van Sjoerd TOLSMA sinds 8 april 1990
Crematie 21 november Goutum

SCHILSTRA - Jaap
* 13 augustus 1933
+ 17 november 2001 Sneek
Ev P. BROERSMA, eerder weduwe van Klazina de JONG
Begrafenis 21 november Sneek

SIKKENS - Jeltje
* 20 maart 1931 Leek
+ 16 november 2001 Waskemeer
Ev S. van der MEI
Begrafenis 21 november Haulerwijk

VRIES de - Anna Maria
* 30 januari 1918 St. Nicolaasga
+ 17 november 2001 Sneek
weduwe van Johannes de WERF sinds 1962
begrafenis 22 december St. Nicolaasga

WEILAND - Sara
* 19 maart 1926 Leeuwarden
+ 16 november 2001 Leeuwarden
Ev Joost SCHAAFSMA
Crematie 21 november Goutum

ZWAAN - Anne
* 4 april 1959 Snits
+ 16 november 2001 Wehe den Hoorn
Begrafenis 21 november Damwâld


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.
--
Posted by news://news.nb.nu


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 19 november 2001
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Tue, 20 Nov 2001 19:13:04 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
dinsdag 20 november 2001 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** ALLERLEI **

- Bij uitspraak van 31-10-2001 heeft de rechtbank te Leeuwarden
vastgesteld dat Tjeerd Bakker, geboren 01-08-1904 en overleden
Heerenveen 20-07-2000, de vader is van Tjeerd Bakker, geboren
Heerenveen 07-01-1940

** GEBOORTE **

- Mark, zoon van Brigitte en Remko Hoitsma -
14 november 2001 - Leeuwarden

** IN MEMORIAM **

- Kroes, Bruin - 20 november 1991-20 november 2001

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Burum van, Geert - De Knipe
- Hiemstra-Swierstra, Hesseltje -

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- DIJK van - Aldert - 18 november 2001
- DIJK van - Pieter - 19 november 2001
- HAAGSMA - Adam Jelle - 18 november 2001
- HAANSTRA - Auke - 16 november 2001
- HAMSTRA - Botte - 14 november 2001
- HEDDEMA - Dirkje - 18 november 2001
- HETTINGA - Siebren - 18 november 2001
- HOEKSTRA - Geert - 18 november 2001
- HOEKSTRA - Harm - 18 november 2001
- MEULEN van der - Hinne - 18 november 2001
- NADEMA - Meindertje Anna - 16 november 2001
- TUINSTRA - Piet (Peter) - 18 november 2001
- VISSER - Jelte - 18 november 2001
- WEIJ van der - Jelke - 19 november 2001
- WIERSMA - Wierd - 19 november 2001
- WIJBENGA - Sibbeltje - geen datum

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

DIJK van - Aldert
* 3 augustus 1918 Jubbega-Schuringa
+ 18 november 2001 Gorredijk
Ev Grietje MEIJER sedert 55 jaar

DIJK van - Pieter
* 65 jaar
+ 19 november 2001 Sneek
Ev S. de BOER sinds 37 jaar
Crematie 22 november Heerenveen

HAAGSMA - Adam Jelle
* 63 jaar
+ 19 november 2001 Veenendaal
Ev Irene v.d. DUSSEN

HAANSTRA - Auke
* 12 juli 1934
+ 16 november 2001 Leeuwarden
Crematie was in besloten kring

HAMSTRA - Botte
+ 14 november 2001 Spanbroek
Ev J. v.d. WERF

HEDDEMA - Dirkje
* 21 mart 1924 Ureterp
+ 18 november 2001 Drachten
weduwe van Wobbe REINDERSMA sinds 25 november 1992
Crematie is in familiekring

HETTINGA - Siebren
* 31 januari 1914 Heeg
+ 18 november 2001 Balk
weduwnaar van Lucia Hijlkema sinds 16 februari 2000
Begrafenis 23 november Bakhuizen

HOEKSTRA - Geert
* 28 december 1919 Winaam
+ 18 november 2001 Ljouwert
Ev Jelmina HOF
Crematie 22 november Goutum

HOEKSTRA - Harm
* 4 november 1921 Achlum
+ 18 november 2001 Drachten
Ev Jeltsje BIESMA
Crematie 22 november Goutum

MEULEN van der - Hinne
* 8 juli 1913 Leeuwarden
+ 18 november 2001 St.-Annaparochie
Crematie 22 november Goutum

NADEMA - Meindertje Anna
* 9 januari 1916 Cornwerd
+ 16 november 2001 Bolsward
weduwe van Abel Wiarda BANGMA sinds 26 januari 1982
Begrafenis was in familiekring te Cornwerd

TUINSTRA - Piet (Peter)
* 1 november 1944 St.-Annaparochie
+ 18 november 2001 Amsterdam
Crematie 22 november Goutum

VISSER - Jelte
* 26 februari 1951 Harlingen
+ 18 november 2001 Leeuwarden
Crematie 22 november 2001

WEIJ van der - Jelke
* 28 mei 1934 Mantgum
+ 19 november 2001 Ljouwert
Begrafenis 23 november Mantgum

WIERSMA - Wierd
* 4 december 1908 Metslawier
+ 19 november 2001 Berlikum
weduwnaar van Anna BOS sinds 19 januari 1987
Begrafenis 23 november Berlikum

WIJBENGA - Sibbeltje
* 86 jaar
+ overleden te Burgum
weduwe van Catrinus FENNEMA
Begrafenis 22 november Sumar


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.
--
Posted by news://news.nb.nuGoogle

http://www.marktplaats.nlSURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868