INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 3   nummer   172    1-2-2002


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 3 januari 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Thu, 03 Jan 2002 20:36:34 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
donderdag 3 januari 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant (Friese
Pers bv) van donderdag 3 januari 2002, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** GEBOORTE **

- Remco Mathijs, zoon van Sjirk en Tecla Nieuwenhuis -
24 december 2001 - Oldeholtpade

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Lap, Gerben - Makkinga *DC

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BERGER - Frieda Lisette - 29 december 2001
- BOER de - Sjoerd - 31 december 2001
- BOOTSMA - Jan - 1 januari 2002
- BRAAKSMA - Tjeerd - 1 januari 2002
- BUITINGA - Gerrit - 2 januari 2002
- BUTZELAAR - Margaretha Maria - 1 januari 2002
- FEENSTRA - Wybren - 31 december 2001
- HAAN de - Anna - 2 januari 2002
- HEERSMA - Wietze - 30 december 2001 *DC
- HIEMSTRA - Trijntje - 2 januari 2002
- HOLLANDER - Geertje - 31 december 2001
- IDSINGA - LUTSEN - 31 december 2001
- JONG de - Gepke - 1 januari 2002 *DC
- JOODE de - Maaike - 1 januari 2002 *DC
- KOSTER - Betty - 1 januari 2002
- LOONSTRA - Akke - 2 januari 2002
- OOSTEN van - Jantje - 1 januari 2002
- POST - Andries - 31 december 2001
- VRIES de - Jan - 2 januari 2002
- WOUDE van der - Froukje - 1 januari 2002
- ZEE van der - Pieter - 2 januari 2002
- ZWERVER - Albertje - 31 december 2001

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BERGER - Frieda Lisette
* 85 jaar
+ 29 december 2001 Snelville Ga USA
Ev Wietse de Hoop sedert 60 jaar

BOER de - Sjoerd
* 21 december 1928 Joure
+ 31 december 2001 Heerenveen
Begrafenis 4 januari Joure

BOOTSMA - Jan
* 16 januari 1915
+ 1 januari 2002 Hindeloopen
Ev G. SMID
Crematie 4 januari Goutum

BRAAKSMA - Tjeerd
* 4 februari 1912 Murmerwoude
+ 1 januari 2002 Leeuwarden
weduwnaar van Gré Krol sinds 19 november 1987
Begrafenis 5 januari Leeuwarden

BUITINGA - Gerrit
* 82 jaar
+ 2 januari 2002 Lemmer
Ev B. BOOMSMA sedert ruim 53 jaar
Begrafenis 5 januari Lemmer

BUTZELAAR - Margaretha Maria
* 12 maart 1954
+ 1 januari 2002
Crematie 5 januari Goutum

FEENSTRA - Wybren
* 15 juni 1953
+ 31 december 2001 Boksum
Ev Sjoukje OKKINGA
Crematie is in familiekring

HAAN de - Anna
* 11 januari 1917
+ 2 januari 2002 Franeker
Begrafenis 5 januari Franeker

HEERSMA - Wietze *DC
* 1 juli 1928 Siegerswoude
+ 30 december 2001 Drachten
Ev Jeltje JONKMAN
Begrafenis 4 januari de Wilp

HIEMSTRA - Trijntje
* 9 juli 1942 Zweins
+ 2 januari 2002 Harlingen
Crematie 7 januari Goutum

HOLLANDER - Geertje
* 18 juni 1914
+ 31 december 2001 Leeuwarden
weduwe van Johannes KOK sinds 28 september 1997
Crematie 5 januari Goutum

IDSINGA - LUTSEN
* 14 juni 1908 Boppeknipe
+ 31 december 2001 Drachten
weduwnaar van Hiltsje HOOGENBERG sinds 14 december 1999
Crematie 5 januari Heerenveen

JONG de - Gepke *DC
* 93 jaar
+ 1 januari 2002 Boornbergum
weduwe van Jan ARENDZ sinds 5 april 1970
Begrafenis 5 januari Boornbergum

JOODE de - Maaike *DC
+ 1 januari 2002 Ureterp
gehuwde naam de WIT
Crematie 7 januari Assen

KOSTER - Betty
* 72 jaar
+ 1 januari 2002 Leeuwarden
weduwe van Willem DONKER

LOONSTRA - Akke
* 10 april 1922 Achlum
+ 2 januari 2002 Menaldum
Ev Liebbe BOROUWER sedert bijna 56 jaar
Begrafenis 5 januari Menaldum

OOSTEN van - Jantje
* 23 september 1911 Marrum
+ 1 januari 2002 Ferwert
weduwe van Auke VELLINGA sinds 28 januari 1987
Begrafenis 5 januari Marrum

POST - Andries
* 20 december 1932 Minnertsga
+ 31 december 2001 Weert
Ev Ankje BRAAM

VRIES de - Jan
* 4 oktober 1934 Delfstrahuizen
+ 2 januari 2002 Oudehaske
Ev A. SLOOTHAAK sedert 40 jaar
Cremateie 7 januari Heerenveen

WOUDE van der - Froukje
* 17 november 1912 Brantgum
+ 1 januari 2002 Dokkum
weduwe van Hielke BRANDSMA sinds 23 oktober 1974
Begrafenis 5 januari Ferwert

ZEE van der - Pieter
* 6 september 1927 Almenum (Barradeel)
+ 2 januari 2002 Leeuwraden
Ev Geertje GERLOFSMA
Begrafenis 5 januari Harlingen

ZWERVER - Albertje
* 10 april 1914 De Tynje
+ 31 december 2001 It Hearrenfean
weduwe van Andries IDZERDA sinds 3 augustus 1978
Begrafenis 5 januari De Tynje


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.
--
Posted by news://news.nb.nu


Subject: + Familieberichten Noord-Hollands Dagblad regio Den Helder 2-1-2002
From: Olaf.Nijhuis@wxs.nl (Olaf Nijhuis)
Date: Thu, 03 Jan 2002 20:27:17 GMT

Week 1

Krant van 2 januari 2002

Huwelijk:
-

Jubilea:
-

Geboren:
1. Naam : Jelte Teunis
Geboren : Den Helder 29-12-2001
Ouders : Hans Berends en Bianca Kreuger

2. Naam : Manon
Geboren : Warmenhuizen 29-12-2001
Ouders : Edwin de Geus en Cristel Kutterink

Overlijden:
1. Naam : Guurtje Gorter-Lont
Geboren : Wieringen 16-11-1907
Overleden: Wieringen 31-12-2001
Wed : sinds 23-12-1979 van Simon Gorter

2. Naam : Jan Jansen
Geboren : Waarland 11-7-1923
Overleden: 't Veld 1-1-2002
Ev/Wed : -

3. Naam : Everhardus Gerardus van Spelden
Geboren : Callantsoog 7-9-1924
Overleden: Den Helder 29-12-2001
Wed : T. van Spelden-Baas

4. Naam : Wilfrida Valentina Pfann
Geboren : Amsterdam 17-12-1922
Overleden: Den Helder 30-12-2001
Ev/Wed : -

5. Naam : Kolla Tassebajof
Geboren : ? 10-5-1912
Overleden: St Maartensvlotbrug 31-12-2001
Ev. : Cornelia Catharina Tassebajof-Warmer

6. Naam : Jozef Theodorus van Bruggen
Geboren : ? 21-7-1950
Overleden: Burgerbrug 1-1-2002
Ev. : Ineke van Bruggen-Takkenberg

7. Naam : Arie Swarthof
Geboren : ? 12-5-1916
Overleden: Schagen 31-12-2001
Wed : Ewoudi Wit

8. Naam : Aaltje Tijsen-Borst
Geboren : ? 81-jaar
Overleden: Den Oever 30-12-2001
Wed : Dirk Tijsen Pzn


Bedanken:
-

In memorium:
-


Met vriendelijke groet
Olaf Nijhuis

=========================================== Knipsels zijn gescanned, en kunnen worden opgevraagd middels een e-mailtje
bij: Olaf.Nijhuis@wxs.nl
Vermeld de week, datum krant en de naam.
Eea wordt dan zo spoedig mogelijk naar U verzonden.
=========================================== Ben op zoek naar de Families:
Nijhuis - Willemsen - Bovenkerk
=========================================== Bezoek eens mijn genealogiepagina's: http://olaf.itgo.com

Visit my genealogy pages at: http://olaf.itgo.com
===========================

Subject: + Familieberichten Noord-Hollands Dagblad regio Den Helder 3-1-2002
From: Olaf.Nijhuis@wxs.nl (Olaf Nijhuis)
Date: Thu, 03 Jan 2002 20:27:19 GMT

Week 1

Krant van 3 januari 2002

Huwelijk:
-

Jubilea:
-

Geboren:
1. Naam : Ruud
Geboren : 't Zand 31-12-2001
Ouders : Marcel en Loura Spil-van Duin

2. Naam : Charlotte
Geboren : Nieuwe Niedorp 2-1-2002
Ouders : Sjon en Linda Koning-Ursem

Overlijden:
1. Naam : Nelly Schager-de Boer
Geboren : Zijpe 14-6-1910
Overleden: Schagen 1-1-2002
Wed : Arie Schagen

2. Naam : Bernard Johan Clemens Brinkman
Geboren : ? 20-8-1943
Overleden: Assendelft 30-12-2001
Ev : Jannie Brinkman-Tromp

3. Naam : Arend de Boer
Geboren : ? 89-jaar
Overleden: Den Helder 31-12-2001
Wed : Lena de Boer-Luider

4. Naam : Elizabeth Godijn-van den Berg
Geboren : ? 88-jaar
Overleden: Alkmaar 2-1-2002
Ev/Wed : -

5. Naam : Cornelis Simon Stroet
Geboren : ? 28-6-1936
Overleden: Blokker 2-1-2002
Ev. : Simona Stroet-Put

6. Naam : Hendrik van der Werf
Geboren : ? 74-jaar
Overleden: Schagen 1-1-2002
Ev. : J. van der Werf-de Swart

Bedanken:
-

In memorium:
-


Met vriendelijke groet
Olaf Nijhuis

=========================================== Knipsels zijn gescanned, en kunnen worden opgevraagd middels een e-mailtje
bij: Olaf.Nijhuis@wxs.nl
Vermeld de week, datum krant en de naam.
Eea wordt dan zo spoedig mogelijk naar U verzonden.
=========================================== Ben op zoek naar de Families:
Nijhuis - Willemsen - Bovenkerk
=========================================== Bezoek eens mijn genealogiepagina's: http://olaf.itgo.com

Visit my genealogy pages at: http://olaf.itgo.com
===========================

Subject: 100 + bericht
From: "H.J.B. Nales" <nales@wanadoo.nl>
Date: Thu, 3 Jan 2002 22:12:04 +0100

Lectori salutem.
Regelmatig verschijnen hier berichten over honderd-en-meer-jarigen. Vanwege
de jaarwisseling (iedereen de beste wensen ) is deze nog blijven liggen:
Geboren te Groenlo: 29 december 1897: Johanna Maria te Maarssen Huidig
adres: Angeli Custodes te Raalte. Na de toespraak van de burgemeester van
Raalte antwoordde ze onder meer: Tot volgend jaar!!
Bron: mondeling, want ze is mijn tante.
Harry NalesSubject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 04- 01- 2002 wk. 01
From: "Wil de Ligt" <Wil@zap.a2000.nl>
Date: Fri, 04 Jan 2002 13:21:59 GMT


Let op nieuw EMAIL adres r.deligt2@chello.nl

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
04- 01- 2002 wk. 01
_________________________________________________________________
ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum en Weeknummer en Jaartal !!!!!!!! vanaf Juni
1999
______________________________________________________________________

Wormer 02-01-2002: Gerardus Jan Schulken

Wormer 02-01-2002: Petrus Franciscus Al w/v Elisabeth Maria Smit

Krommenie 01-01-2002: Johannes Petrus Apeldoorn

Zaandam 01-01-2002: Jantje de Jong * Sneek

_________________________________________________________________

voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten met Nu aanvulling van Herinnering en de Burgerlijke stand

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/

Let op nieuw EMAIL adres r.deligt2@chello.nl

icq 40193319
==================== op zoek naar de familie namen voor aansluiting voor onze stamboom.

Wester , Beets , uit de omgeving Purmerend , Edam noord-holland voor 1800

Graftdijk ,Vels , Veen , Visser , uit de omgeving Beemster,Middelie
,Purmerend .

Kwast uit de omgeving Koog a/d Zaan

Kok uit Wormer

Arie de Ligt geb. Vlaardingen ?? 1589 gehuwd met ?? overleden ??

Gerrit van Mourik & Anna Elizabeth van Herwijnen uit de
omgeving , Vuren(Gelderland) rond 1850

Familie Peetam Assendelft

Fam. aan 't Goor Elburg
______________________________________

Hartelijke Groetjes van
Willie de Ligt-Wester

LET OP nieuw email adres r.deligt2@chello.nl

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/
Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 4 januari 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Fri, 04 Jan 2002 17:20:24 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
vrijdag 4 januari 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** IN MEMORIAM **

- Hendriks, Wiebe - 4 januari 1997-2002

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Dillema, Grietje - Leeuwarden
- Stellema, Tjalling - Roden
- Wuring, Hendrik - Wergea

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BOS - Sietske - 2 januari 2002
- BROUWER-ROELINGA - Hendrikje - geen verdere gegevens
- BRUGMAN - Aukje - 2 januari 2002
- DIJK van - Klaasje Ida - 2 januari 2002
- GROOT de - Hessel - 3 januari 2002 (geen details)
- HOPMAN - Egbert - 2 januari 2002
- JONG de - Jantje (Jannie) - 1 januari 2002
- KEIZER - Sjouk - 30 december 2001
- KLIJNSTRA - Lolke - 2 januari 2002
- KOOISTRA - Grietje - 2 januari 2002
- MEESTER - Teatske (Teke) - 3 januari 2002
- MEIJER - Anna - 2 januari 2002
- RIJPMA - Jitske - 2 januari 2002
- TOLSMA - Janna - 2 januari 2002
- VEEN van der - Willem - 2 januari 2002
- VIS - Jehannes - 31 december 2001 Roden (geen details)

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BOS - Sietske
* 16 februari 1951
+ 2 januari 2002 Heerenveen
Ev Herman de HEIJ sinds 13 juni 1968
Begrafenis 7 januari Sintjohannesga

BRUGMAN - Aukje
* 12 maart 1918 Leeuwarden
+ 2 januari 2002 Enschede
weduwe van Willy BLEEKER sinds 1972
Crematie 7 januari Goutum

DIJK van - Klaasje Ida
* 23 mei 1937
+ 2 januari 2002
Crematie 8 januari Goutum

HOPMAN - Egbert
* 54 jaar
+ 2 januari 2002
Ev Sietie BOONSTRA
Crematie 7 januari Goutum

JONG de - Jantje (Jannie)
* 14 augustus 1919 Sneek
Begrafenis 7 januari Zaandam
+ 1 januari 2002 Zaandam

KEIZER - Sjouk
* 25 april 1925
+ 30 december 2001
weduwe van Douwe FENNEMA sinds 22 juli 1974
Crematie was in besloten kring

KLIJNSTRA - Lolke
* 12 juni 1926 Skraard
+ 2 januari 2002 Rottum
Ev J. OOSTWOUD sedert 50 jaar
Crematie 7 januari Heerenveen

KOOISTRA - Grietje
* 7 december 1956 Buitenpost
+ 2 januari 2002 Leeuwarden
Crematie 5 januari Goutum

MEESTER - Teatske (Teke)
* 36 jaar
+ 3 januari 2002 Drachten
gehuwde naam v.d. VEEN

MEIJER - Anna
* 82 jaar
+ 2 januari 2002 Leeuwarden
weduwe van Douwe HEERINGA sinds 2 februari 1993
Begrafenis 7 januari Deinum

RIJPMA - Jitske
* 10 mei 1926 Rijperkerk
+ 2 januari 2002 Heerenveen
Ev Herman DEKENS
Begrafenis 7 januari Rijperkerk

TOLSMA - Janna
* 88 jaar
+ 2 januari 2002 Leeuwarden
weduwe van jan WIERSMA sinds 9 december 1995
Crematie 7 januari Goutum

VEEN van der - Willem
* 8 oktober 1948
+ 2 januari 2002 Hurdagaryp
Ev Alie BOONSTRA sinds 3 augustus 1974
Begrafenis 7 januari Hurdagaryp


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.
--
Posted by news://news.nb.nu


Subject: + Oudste man ter wereld overleden
From: "Gert Jan Kuiper" <postbus@gjkuiper.demon.nl>
Date: Fri, 4 Jan 2002 18:47:44 +0100

In het zicht van zijn 114de levensjaar, dat op 22 januari zou beginnen, is
vannacht Antonio Todde overleden in zijn huisje op Sardinië. Hij was sinds
jaren de oudste man van de wereld, wiens geboortedatum onomstotelijk
geverifieerd kon worden.
Wellicht is 's werelds oudste nu de heer Yukichi Chuganji, die in het
Japanse Ogori-shi woont en op 23 maart 113 "hoopt" te worden.

De oudste vrouw van deze aardbol, wier geboortedatum onomstotelijk
geverifieerd is, is mevrouw Maud Farris Luse, geb. Davis. Zij woont in de
verenigde Staten en is op 21 januari 1887 geboren.

"Onze" tante Hennie, ofwel mevrouw Hendrikje van Andel-Schipper uit
Hoogeveen, staat - bij leven en welzijn - met haar ruim 111-en-een-half op
de 15de plaats in de wereld!

Gert Jan Kuiper, Arnhem.
Subject: Re: + Oudste man ter wereld overleden
From: "Petra Spronk-Bolleboom" <petra-bolleboom@geenzonnet.nl>
Date: Sun, 6 Jan 2002 16:03:27 +0100

Hoi Gert Jan,

Ik heb nog wat aanvullende info gevonden op www.wanadoo.nl

Oudste man ter wereld overleden

Nog geen drie weken voor hij 113 jaar zou zijn geworden is Antonio Todde,
beschouwd als de oudste man ter wereld, op Sardinië overleden. Dit heeft
zijn familie vrijdag bekendgemaakt. Todde, op 22 januari 1889 geboren in
een Sardijns bergdorpje, werkte als herder in de rotsachtige bergen rond de
stad Nuoro. De laatste vier jaar van zijn leven was hij aan huis gebonden.
Volgens zijn kleindochter Vanni leidde Todde ,,een rustig leven van hard
werken en was hij altijd zeer trouw aan zijn familieleden''. Twee dagen
geleden begon haar grootvader zich niet goed te voelen. Hij at niet meer,
zijn bloeddruk ging omlaag en hij sliep in ,,zonder een zucht''. Todde, die
leefde op een eenvoudig dieet van pasta, groentesoep en een stukje vlees,
zei dat het geheim van hoge ouderdom het glas rode wijn was dat hij elke
dag tot zich nam. ,,Houd van je broer en drink een goed glas rode wijn elke
dag'', beval hij op zijn laatste verjaardag de omstanders aan.

"Gert Jan Kuiper" <postbus@gjkuiper.demon.nl> schreef in bericht
news:u3bqo88uf3cd04@corp.supernews.com...
In het zicht van zijn 114de levensjaar, dat op 22 januari zou beginnen, is
vannacht Antonio Todde overleden...
Subject: + Familieberichten "De Dordtenaar" za 29/12 t/m vr 4/1 2002
From: "Erica" <Erica@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 04 Jan 2002 18:14:16 GMT

DATUM KRANT - NAAM - LEEFTIJD of GEBOORTEDATUM - evt PARTNER

29-12-2001 Cor
4-1-2002 Margreet
29-12-2001 BAKKER Geertruida Maria 73 echtgenoot HELDEN, VAN
3-1-2002 BEKKER G. echtgenoot
4-1-2002 BEKKER Gerrit 80 echtgenoot A.W. VELD, IN 'T
29-12-2001 BERGH, VAN DEN Huiberdina 80 weduwe Reinier PELT, VAN
29-12-2001 BRUIN, DE Magda 44 echtgenoot Theo LEEUWESTEIN
3-1-2002 BRUIN, DE Johanna 90 weduwe Dirk SCHOT
3-1-2002 CLEMENT Arend 67 echtgenoot Hanny KUIPER
2-1-2002 CLEMENT Arend 67 echtgenoot Hanny KUIPER
2-1-2002 CLERCQ, LE Ineke
31-12-2001 CLERCQ, LE Ineke
31-12-2001 CLERCQ, LE Willemina echtgenoot MULLER
31-12-2001 CLERCQ, LE Ineke 21-8-1952 echtgenoot John MULLER
2-1-2002 DIJK, VAN Rina 13-8-1948
3-1-2002 DIJK, VAN Rina
4-1-2002 DIJK, VAN Rina
3-1-2002 HAK Gijsje 78 weduwe Bastiaan Marinus VLIES, VAN DER
31-12-2001 HERWEIJER Dirk
31-12-2001 HERWEIJER Dirk 2-3-1911 weduwnaar Leentje Janna HEUVEL, VAN DEN
29-12-2001 HOOG, DE Ruud
31-12-2001 IWAARDEN, VAN Margreet 2-3-1953
3-1-2002 KONING, DE Sophia Adriana 63 weduwe Frans LINGEN, VAN DER
3-1-2002 KRAMER Hendrik 67 echtgenoot A. VERSCHOOR
3-1-2002 KRIJGSMAN Johannes 85 echtgenoot H.S. PAUL
3-1-2002 LANGENDAM (o)ma
31-12-2001 NES, VAN Francina Maria 88 weduwe Gerrit GROENENBOOM
29-12-2001 ORTYE, L' Anna Wilhelmina 12-9-1914 weduwe Abraham Jacob BURGER
31-12-2001 PAANS Maria 68 echtgenoot L. VERVELDE
29-12-2001 SCHARLOO Jenneke 100 weduwe Anthonie LIEMPD, VAN
2-1-2002 SEBUS Frans 71
31-12-2001 SMIT Neeltje Cornelia 74 weduwe Paulus LEKKERKERKER
3-1-2002 STOLK Cornelis 70 echtgenoot J.M. CAMFFERMAN
4-1-2002 STOLK Kees
3-1-2002 TEEUW Neeltje 86 weduwe Arie MOL
3-1-2002 VERMEULEN Leopoldus 1-11-1919 echtgenoot C. SCHAARDENBURG,
VAN
4-1-2002 VINK Willem 71 echtgenoot Willy LANGHOUT
2-1-2002 VOS Jaap
31-12-2001 VOS, DE Jaap
31-12-2001 VOS, DE Jaap 66 echtgenoot Marie DAM, VAN

Voor geinteresseerden is er een CD-ROM met daarop de scans uit dagblad De
Dordtenaar van 1 maart t/m 31 december 2001 (meer dan 1300 scans in .jpg
formaat + extra's).

Erica
http://d-compu.home.dyndns.org/gensearchSubject: + Familieberichten Noord-Hollands Dagblad regio Den Helder 4-1-2002
From: Olaf.Nijhuis@wxs.nl (Olaf Nijhuis)
Date: Fri, 04 Jan 2002 18:39:39 GMT

Week 1

Krant van 4 januari 2002

Huwelijk:
-

Jubilea:
-

Geboren:
1. Naam : Mikel Jan
Geboren : Den Helder 28-12-2001
Ouders : Jan en Jolanda

2. Naam : Romy Melissa
Geboren : Den Helder 31-12-2001
Ouders : Gerard Vel en Sylvia Bakker

Overlijden:
1. Naam : Dian Zaal-ten Boekel
Geboren : ? 95-jaar
Overleden: Den Helder 3-1-2002
Wed : Johannes Zaal

2. Naam : Dirk van Eeten
Geboren : Bergen 30-10-1931
Overleden: Nieuwe Niedorp 2-1-2002
Ev. : -

3. Naam : Gerardus Stephanus Koopman
Geboren : ? 25-4-1910
Overleden: Broek op Langedijk 2-1-2002
Wed : sinds 25-4-1992 van Aagtje Zijp

4. Naam : Adriaan Geus
Geboren : Den Helder 22-5-1914
Overleden: Den Helder 2-1-2002
Ev. : N. Geus-Kooy

Bedanken:
-

In memorium:
-

Met vriendelijke groet
Olaf Nijhuis

=========================================== Knipsels zijn gescanned, en kunnen worden opgevraagd middels een e-mailtje
bij: Olaf.Nijhuis@wxs.nl
Vermeld de week, datum krant en de naam.
Eea wordt dan zo spoedig mogelijk naar U verzonden.
=========================================== Ben op zoek naar de Families:
Nijhuis - Willemsen - Bovenkerk
=========================================== Bezoek eens mijn genealogiepagina's: http://olaf.itgo.com

Visit my genealogy pages at: http://olaf.itgo.com
===========================

Subject: + Familieberichten Drenthe 29 december 2001 - NvhN
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 4 Jan 2002 12:36:09 -0700

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van zaterdag 29 december 2001.
(Aflevering 304)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Aling - Jan - 27-12-2001
Alting - Haike - 27-12-2001
Burggraaff - Yvonne-Lucia - 25-12-2001
Hemstede - Gerrit - zonder datum (Geen verdere details)
Hidding - Grietje - 26-12-2001
Hoogland - Arjan - zonder datum (Geen verdere details)
Knegt - Ria - 27-12-2001
Kremer - Geert - 25-12-2001
Robbe - Aaltinus - 27-12-2001
Rooy - Guus de - 28-12-2001
Santbrink - Albert Marius van - 23-12-2001
Schimmel - Koop - 26-12-2001
Sluiman - Trijn - zonder datum (Gehuwde naam: Knollema; geen verdere
details)
Smook - Berend Geert - 27-12-2001
Sterken - Jopke - 28-12-2001
Timmerman - Annigje - 28-12-2001
Vleems - Frederik - 28-12-2001
Vries - Fenny de - 25-12-2001

In memoriam:

Jasper - Nicoline - 30-12-2001

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien aanwezig, ook eerste bericht)

Engen - Egbertien van - Zuidbarge
Geerts - Aaltien - Emmen
Hamming - Jan - Midlaren
Huizing - Jan
Kaap - Hilbert van der - Emmen
Lanjouw - Evert - Veenoord
Mensonides - Sjoerd - Assen
Rengers - Lukas - Nieuw-Weerdinge
Struik - Francina van der - Exloo
Weerd - Geertruida Maria de - Gieten

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

ALING - Jan
* 4 mei 1910 - Bunne
+ 27 december 2001 - Assen
Wv. Lammina Nijenhuis sinds 6 november 1992
Begrafenis: 31 december 2001 - Vries

ALTING - Haike
* 6 april 1930 - Ter Apel
+ 27 december 2001 - Ter Apel
Ev. M.A. van Dalen
Begrafenis: 2 januari 2002 - Ter Apel

BURGGRAAFF - Yvonne-Lucia
* 11 januari 1952
+ 25 december 2001 - Odoorn
Ev. John Burggraaff
Begrafenis in besloten kring

HIDDING - Grietje
* 83 jaar
+ 26 december 2001 - Odoorn
Wv. Willem Komduur sinds 17 november 2001
Crematie: 29 december 2001 - Emmen

KNEGT - Ria
* 16 mei 1958
+ 27 december 2001 - Hijken
Ev. Hendrik Jan Beugels
Crematie: 31 december 2001 - Assen

KREMER - Geert
* 12 april 1934 - Anloo
+ 25 december 2001 - Annen
Ev. Hennie Ruiter
Crematie: 29 december 2001 - Assen

ROBBE - Aaltinus
* 9 december 1924 - Middelstum
+ 27 december 2001 - Zuidlaren
Ev. Rensje Hoekstra
Crematie: 31 december 2001 - Groningen

ROOY - Guus de
* 82 jaar
+ 28 december 2001 - Assen
Vriend van: Tonnie Nienhuis
Crematie: 2 januari 2002 - Assen

SANTBRINK - Albert Marius
* 20 december 1910 - Groningen
+ 23 december 2001 - Glimmen
Wv. Hildegard Fleissner sinds 8 februari 1990
Crematie in stilte

SCHIMMEL - Koop
* 66 jaar
+ 26 december 2001 - Weerdinge
Ev. Jantje Aalderink
Crematie in besloten kring

SMOOK - Berend Geert
* 19 augustus 1925
+ 27 december 2001
Ev. J. Zoetebier
Crematie: 31 december 2001 - Emmen

STERKEN - Jopke
* 51 jaar
+ 28 december 2001 - Nieuw-Amsterdam
Ev. Hans Snijder
Begrafenis: 2 januari 2002 - Emmen

TIMMERMAN - Annigje
* bijna 102 jaar
+ 28 december 2001 - Beilen
Wv. Walter Oosten sinds 3 mei 1953
Begrafenis in familiekring op 2 januari 2001

VLEEMS - Frederik
* 17 juni 1924
+ 28 december 2001 - Coevorden
Ev. L. Evenhuis
Begrafenis: 2 januari 2002 - Dalen

VRIES - Fenny de
* 26 maart 1936
+ 25 december 2001 - Odoorn
Ev. B. De Jonge
Begrafenis: 29 december 2001 - Odoorn


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)
Subject: + Familieberichten Groningen 29 december 2001 - NvhN
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 4 Jan 2002 12:36:57 -0700

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van zaterdag 29 december 2001.
(Aflevering 205)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de naam van de
echtgenoot)

Geboorten:

Doedens - Stefan Bareld - 22-12-2001 - Groningen

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Boven - Hindrik - 26-12-2001 - zonder plaatsvermelding
Est - Pieter van der - 26-12-2001 - Groningen
Hoek - Marina van den - 27-12-2001 - Groningen - (Drost)
Hogen Esch - Jan - 24-12-2001 - Groningen
Hooghoudt - Fransiena Mariek - 26-12-2001 - Haren - (Van Glabbeek)
Kompier - Anneke - 27-12-2001 - Haren - (Notebomer)
Konen - Elizabeth - 27-12-2001 - Munnekemoer - (Scholtens)
Kraak - Reina - 23-12-2001 - Groningen - (Hageman)
Linde - Ludwina Adelita van der - 23-12-2001 - Groningen
Lutjeboer - S. - zonder datum en plaatsvermelding - (Van der Laan)
Luurtsema - Tine - 28-12-2001 - Groningen - (De Vries)
Niemeijer - Jakobus - 27-12-2001 - Hoogezand
Oldenburg - Peter - 27-12-2001 - Groningen
Olst - Tjandra van - 21-12-2001 - Briltil - (Lüdemann)
Perdok - Harmke - 22-12-2001 - Appingedam
Renkema - Iris - 27-12-2001 - Eenum
Steenmeijer - Wilhelmina Pieternella Maria - 23-12-2001 - Haren -
(Schaap/Bruinsma)
Veldthuis - Jacobina - 27-12-2001 - Groningen - (Boonstra)
Wolthers - Aukje - zonder datum - Groningen

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien aanwezig, ook eerste bericht)

Brader - Grietje - Winschoten
Jager - Maria - Appingedam
Laan - Hindrik van der - Beerta
Meyer - Evert C. - Harkstede
Schortinghuis - Bart - Bellingwolde

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)
Subject: + Familieberichten Drenthe 31 december 2001 - NvhN
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 4 Jan 2002 13:24:53 -0700

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van maandag 31 december 2001.
(Aflevering 305)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Baakman - Geesje - 29-12-2001
Bijma - Jan Bouke - 29-12-2001
Bult - Willem - 30-12-2001
Doek - Gerriet - 29-12-2001
Hadderingh - Jantina Annechiena - 30-12-2001
Jong - Grietje de - 30-12-2001
Katuin - Aiko - 28-12-2001
Keegstra - Rinze - 29-12-2001
Klok - Bernard Andreas - 29-12-2001
Otterloo - Johannes Ernst van - 28-12-2001
Robbe - Aaltinus - 27-12-2001
Sterken - Jopke - 28-12-2001
Thijs - Trientje - 29-12-2001
Turien - Henri - 28-12-2001
Vleems - Frederik - 28-12-2001
Weidijk - Aaldrik - 28-12-2001

In memoriam: -

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien aanwezig, ook eerste bericht)

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BAAKMAN - Geesje
* 4 mei 1918
+ 29 december 2001 - Emmen
Wv. Lodewijk Vugteveen sinds 24 maart 1999
Begrafenis: 3 januari 2002 - Nieuw-Amsterdam

BIJMA - Jan Bouke
* 2 februari 1934 - Drachtster Compagnie
+ 29 december 2001 - Assen
Ev. Uilkje van der Velde
Crematie: 2 januari 2002 - Assen

BULT - Willem
* 74 jaar
+ 30 december 2001 - Tynaarlo
Wv. Mintje Veenstra sinds 23 juni 1991
Crematie: 3 januari 2002 - Assen

DOEK - Gerriet
* 64 jaar
+ 29 december 2001 - Erica
Ev. Hendrika Oost
Crematie: 3 januari 2002 - Emmen

HADDERINGH - Jantina Annechiena
* 51 jaar
+ 30 december 2001 - Emmen
Ev. E.H. Berends
Crematie: 3 januari 2002 -Emmen

JONG - Grietje de
* 20 februari 1921 - Assen
+ 30 december 2001 - Assen
Ev. J.W. Kampstra
Crematie: 4 januari 2002 - Assen

KATUIN - Aiko
* 78 jaar
+ 28 december 2001 - Emmen
Wv. Geertje Muller
Crematie: 2 januari 2002 - Emmen

KEEGSTRA - Rinze
* 13 november 1932
+ 29 december 2001 - Emmer-Compascuum
Ev. Janny Moedt
Begrafenis: 2 januari 2002 - Emmer-Compascuum

KLOK - Bernard Andreas
* 15 april 1917 - Emmer-Compascuum
+ 29 december 2001 - Emmen
Ev. Lien Olijve
Begrafenis: 3 januari 2002 - Emmen

OTTERLOO - Johannes Ernst van
* 71 jaar
+ 28 december 2001 - Emmen
Ev. R. Bent
Begrafenis: 4 januari 2002 - Emmen

ROBBE - Aaltinus
* 9 december 1924 - Middelstum
+ 27 december 2001 - Zuidlaren
Ev. Rensje Hoekstra
Crematie: 31 december 2001 - Groningen

STERKEN - Jopke
* 51 jaar
+ 28 december 2001 - Nieuw-Amsterdam
Ev. Hans Snijder
Begrafenis: 2 januari 2002 - Emmen

THIJS - Trientje
* 89 jaar
+ 29 december 2001 - Beilen
Ev. J. Huizing
Begrafenis: 3 januari 2002 - Beilen

TURIEN - Henri
* 33 jaar
+ 28 december 2001 - Coevorden
Crematie: 3 januari 2002 - Emmen

VLEEMS - Frederik
* 17 juni 1924
+ 28 december 2001 - Coevorden
Ev. L. Evenhuis
Begrafenis: 2 januari 2002 - Dalen

WEIDIJK - Aaldrik
* 89 jaar
+ 28 december 2001 - Weiteveen
Ev. A. Karst
Crematie: 2 januari 2002 - Emmen


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)
Subject: + Familieberichten Drenthe 31 december 2001 - NvhN
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 4 Jan 2002 13:26:21 -0700

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van maandag 31 december 2001.
(Aflevering 206)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de naam van de
echtgenoot)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Alma - Catharina - 28-12-2001 - Groningen - (Veldman)
Beckeringh - Jan - 28-12-2001 - Groningen
Beens - Pieter - 28-12-2001 - Groningen
Boiten - Hendrik - 29-12-2001 - Groningen
Brul - Pieter - 29-12-2001 - Nieuweschans
Dinkela - Trijntje - 29-12-2001 - Westzaan - (Hogewerf)
Keijser - Jan de - 28-12-2001 - zonder plaatsvermelding
Koerts - Mina Carolina - 29-12-2001 - Groningen - (Notenbomer)
Kramer - Trijntje - 30-12-2001 - Wagenborgen - (Zandinga)
Krans - Elsje - 28-12-2001 - Groningen - (Pruim)
Luurtsema - Tine - 28-12-2001 - Groningen - (De Vries)
Middel - Geert - 29-12-2001 - Groningen
Nanninga - Nandina - 29-12-2001 - Winschoten - (Koning)
Renkema - Iris - 27-12-2001 - Eenum
Sijtsma - Vogeltje - 28-12-2001 - Groningen - (Noorman)
Slagter - Siemon Klaas - 28-12-2001 - zonder plaatsvermelding
Sluiman - Trijn - 28-12-2001 - Drachten - (Knollema)
Snoek - Sjieuwe - 28-12-2001 - Haren
Stokebrook - Johannes Albertus - 29-12-2001 - Rolde
Toering - Petronella Wilhelmina - 28-12-2001 - Groningen - (Schaafsma)
Wierenga - Roelien - 29-12-2001 - Scheemda - (Dik)
Winkel - Berendje - 29-12-2001 - Onderdendam - (Westerloo)
Zandstra - Gerrie - 29-12-2001 - Hoogezand
Zwol - Anne van - 28-12-2001 - Spijk

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien aanwezig, ook eerste bericht)

Warners - Jan - Groningen

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)
Subject: + Familieberichten Groningen 31 december 2001 - NvhN - rectificatie
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 4 Jan 2002 13:29:02 -0700

De tweede posting van de Drentse familieberichten betrof uiteraard de
advertenties uit Groningen ;-))

Mijn excuses voor de verwarring....

Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl
f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 5 januari 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Sat, 05 Jan 2002 12:50:18 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
zaterdag 5 januari 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** VERJAARDAGEN **

- Jelgersma, Bontsje - 100 jaar - 6 januari 2002 - geboren en
wonend te Leeuwarden - weduwe van Jacobus Stelpstra
scan: http://www.warrink,net/LC/100,htm

** DANKBETUIGINGEN - verjaardag **

- Visser, Klaas - 50 jaar

** JUBILEA **

- Kuipers, Hendrik W en Boer de, Richtje - 50 jaar getrouwd -
9 januari 2002 -
- Wijnja, Kornelis en Wijnia, Geertje - 50 jaar getrouwd -
15 januari 2002 - Mantgum
- Schaap, Jolle en Eizema, Uilkje - 50 jaar getrouwd -
17 januari 2002 -
- Teuben, Albert en Brouwer, Greet - 40 jaar getrouwd -
8 januari 2002 - Ameland

** GEBOORTE **

- Johannes Jitse, dochter van Jan en Albertha Hotsma-Finnema -
31 december 2001 - Wergea
- Mariek, dochter van Willem Hellinga en Astrid Koopmans -
3 januari 2002 - Dronrijp
- Eeltsje, zoon van Jan en Pieteke Bootsma-de Boer -
1 januari 2002 - Wommels
- Renske, dochter van Ruurd en Ria Riemersma -
2 januari 2002 - Ternaard
- Stijn, zoon van Evelyn Verburgh en Robert Schildkamp -
3 januari 2002 - Wommels
- Brechtsje, dochter van Tjerk en Aaltje de Vries-Gebrandij -
30 december 2001 - Skearnegoutum
- Nicole, dochter van Wilko en Sakia Kronemeijer-Hoekstra -
30 december 2001 - Joure
- Sibe Jimte, zoon van Klaas en Fokje Osinga-Pander -
27 december 2001 - Aldegea-W
- Famke, dochter van Jan en Yda de Groot-Koopmans -
28 december 2001 - Westhoek

** IN MEMORIAM **

- Meer, v.d, Claudia - 5 januari 2001-2002

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Bouma, Rinse - Sint Annaparochie
- Feenstra-van der Zee, mever. B. - Franeker
- Heegde ter - janke -
- Koster, Klaas - Hemrik
- Krikke-van Dijk, Rimkje - Heerenveen
- Miltenburg van, Johannes Jacobus - Nieuweschoot
- Postma-v.d. Veen, Geertje - Leeuarden
- Smidt, Marten Teade -
- Veldman, Aly - Akkrum
- Wouda, Jouke - De Gordyk

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- AKKER van, Albert - 3 januari 2002
- BOER de - Willem - 3 januari 2002
- BOSMA - Maria Metje (Miep) - 3 januari 2002
- BRANDENBURGH - Francina Antonetta - 3 januari 2002
- GROOT de - Hessel - 3 januari 2002
- HOPMAN - Sietze - 4 januari 2002
- KUIKEN - Johannes Cornelis - 3 januari 2002
- KUNDERSMA - Sijbe Bouke - 4 januari 2002
- MEER van der - Oebele - 3 januari 2002
- RINKEMA - Michiel - 4 januari 2002
- SCHEVEL - Ebe - 4 januari 2002
- VISSER - Wipkje - 3 januari 2002
- VRIES de - Johanna (Ank) - 3 januari 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

AKKER van, Albert
* 85 jaar
+ 3 januari 2002 Ljouwert
Crematie 8 januari Goutum

BOER de - Willem
* 24 juni 1922
+ 3 januari 2002 Makkum
Ev A. WOLTHUIZEN sedert 51 jaar
Begrafenis 7 januari Gaast

BOSMA - Maria Metje (Miep)
* 15 februari 1921 Sneek
+ 3 januari 2002 Offingawier
gehuwde naam DAALE
Crematie 8 januari Nieuwegein

BRANDENBURGH - Francina Antonetta
* 26 februari 1915 Workum
+ 3 januari 2002 Makkum
Ev S. BROLSMA sedert 61 jaar
Begrafenis 8 januari Makkum

GROOT de - Hessel
* 14 december 1917 Harlingen
+ 3 januari 2002 Schiermonninkoog
Crematie is in besloten kring

HOPMAN - Sietze
* 29 december 1953 Ameland
+ 4 januari 2002 Oldehove
Begrafenis 9 januari Ameland

KUIKEN - Johannes Cornelis
* 7 januari 1818 Huizum
+ 3 januari 2002 Leeuwarden
Ev Klas WERKHOVEN sedert 62 jaar
Crematie 8 januari Goutum

KUNDERSMA - Sijbe Bouke
* 15 mei 1933 Jorwert
+ 4 januari 2002 Jorwert
Ev Maaike FABER sedert 41 jaar
Begrafenis 8 januari Jorwert

MEER van der - Oebele
* 4 mei 1947 Jubbega
+ 3 januari 2002 Zuidhorn
Crematie 8 december Heerenveen

RINKEMA - Michiel
* 80 jaar
+ 4 januari 2002 St. Nicolaasga
Ev Gettje van der VELDE sedert 52 jaar
Begrafenis 8 januari St. Nicolaasga

SCHEVEL - Ebe
* 24 juni 1941 Tytsjerk
+ 4 januari 2002 Burgum
Ev Trijntje HOEKSTRA sedert 36 jaar
Begrafenis 8 januari Suwâld

VISSER - Wipkje
* 23 januari 1921 Akkerwoude
+ 3 januari 2002 Hollum - Ameland
Ev Jan de JONG
Begrafenis 7 januari Hollum - Ameland

VRIES de - Johanna (Ank)
* 78 jaar
+ 3 januari 2002 Rottevalle
Ev Arie Aart ZWANBORN
Crematie 8 januari Heerenveen


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.
--
Posted by news://news.nb.nu


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 05- 01- 2002 wk. 01
From: "Wil de Ligt" <Wil@zap.a2000.nl>
Date: Sat, 05 Jan 2002 11:58:03 GMT


Let op nieuw EMAIL adres r.deligt2@chello.nl

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
05- 01- 2002 wk. 01
_________________________________________________________________
ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum en Weeknummer en Jaartal !!!!!!!! vanaf Juni
1999
______________________________________________________________________

Koog a/d Zaan 03-01-2002: Jan Daas

Wormerveer 03-01-2002: Evertje Minnesma * Westzaan w/v Sint Veenema

Oostzaan 03-01-2002: Grietje Meijer

Zaandam 02-01-2002: Gerrit Onrust w/v Aafje Busch
_________________________________________________________________

voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten met Nu aanvulling van Herinnering en de Burgerlijke stand

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/
Subject: + Fam.berichten Maassluise Courant 04-01-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Sat, 05 Jan 2002 19:38:51 GMT

Geboren BS:

24-12-2001: Tristan, zoon van Johan en Jackelien Hokke.
26-12-2001: Bengt Lars, zoon van Marco en Jessica Veen.
29-12-2001: Justin Nova, zoon van Richard en Suartini Smit, broertje
van Sunny.
----------------------------------
Artikeltje 50-jarig huwelijk:
02-01-2002: echtpaar Eigenraam-van Nierop.

Rectificatie van artikeltje 50-jarig huwelijk van 02-01-2002:
Artikeltje 60-jarig huwelijk:
07-12-2001, Maassluis: Dhr. P.J. de Boer, geb. 18-02-1921 Rotterdam,
en mevr. H. de Boer-Hogeland, geb. 19-04-1921 Geertruidenberg, traden
in 1941 in Rotterdam in het huwelijk.
------------------------------------------------
Overlijden:

31-12-2001, Maassluis: Laurens Teunis Boer, 44 jaar.

02-01-2002, 's-Gravenzande: Adriana van den Berg-van den Hoek,
echtgenote van Leendert Willem van den Berg, geb. 25-07-1923.

31-12-2001: Aad van der Waals, echtgenoot van Adri van der
Waals-Bouwhuis, 51 jaar.
==========================
Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/index_e.html
(in de navigatiebalk: Family announcements, Maassluise Courant)


Subject: + Familieberichten Drenthe 2 januari 2002 - NvhN
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 6 Jan 2002 09:10:57 -0700

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van woensdag 2 januari 2002.
(Aflevering 306)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten:

Thijs - Steven Anne - 29-12-2001 - Amsterdam

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Bijma - Jan Bouke - 29-12-2001
Buijs - Jack - zonder datum (Geen verdere details)
Bult - Willem - 30-12-2001
Caat - Remmelt ten - 30-12-2001
Doek - Gerriet - 29-12-2001
Flint - Jan - 31-12-2001
Gaastra - Neeltje - 29-12-2001
Hadderingh - Jantina Annechiena - 30-12-2001
Hebel - Maria Engelina van - 30-12-2001
Hof - Jantina - 01-01-2002
Hogeveen - Richard - 31-12-2001
Ismail - Suriadi - 24-12-2001
Keegstra - Rinze - 29-12-2001
Klok - Bernard Andreas - 29-12-2001
Knaap - Pieter van der - 01-01-2002
Prikken - Jerk - 30-12-2001 (Geen verdere details)
Rass - Anna Fransziska - 31-12-2001
Rosing - Roelfina Henderika - 31-12-2001
Sterken - Jopke - 28-12-2001
Thijs - Trientje - 29-12-2001
Vos - Alexander - 30-12-2001
Vroome - Harm Willem de - 31-12-2001
Zwols - Janna - 30-12-2001

In memoriam: -

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien aanwezig, ook eerste bericht)

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BIJMA - Jan Bouke
* 2 februari 1934 - Drachtster Compagnie
+ 29 december 2001 - Assen
Ev. Uilkje van der Velde
Crematie: 2 januari 2002 - Assen

BULT - Willem
* 74 jaar
+ 30 december 2001 - Tynaarlo
Wv. Mintje Veenstra sinds 23 juni 1991
Crematie: 3 januari 2002 - Assen

CAAT - Remmelt ten
* ??
+ 30 december 2001 - Ter Apel
Ev. Mieke Hartmann
Crematie in familiekring

DOEK - Gerriet
* 64 jaar
+ 29 december 2001 - Erica
Ev. Hendrika Oost
Crematie: 3 januari 2002 - Emmen

FLINT - Jan
* ??
+ 31 januari 2001 - Assen
Partner van Geerte
Crematie: 4 januari 2002 - Assen

GAASTRA - Neeltje
* 15 juli 1924 - Amsterdam
+ 29 december 2001 - Roden
Gehuwde naam: Bakker
Begrafenis: 4 januari 2002 - Roden

HADDERINGH - Jantina Annechiena
* 51 jaar
+ 30 december 2001 - Emmen
Ev. E.H. Berends
Crematie: 3 januari 2002 -Emmen

HEBEL - Maria Engelina van
* 74 jaar
+ 30 december 2001 - Emmen
Ev. R. Kuipers
Begrafenis: 4 januari 2002 - Barger-Oosterveld

HOF - Jantina
* 14 juli 1931 - Bedum
+ 1 januari 2002 - Emmen
Ev. Henk Stoker
Crematie: 4 januari 2002 - Emmen

HOGEVEEN - Richard
* 35 jaar
+ 31 december 2001 - Assen
Crematie: 4 januari 2001 - Assen

ISMAIL - Suriadi
* 20 juni 1973
+ 24 december 2001
Begrafenis: 25 december 2001 - Medan / Indonesia

KEEGSTRA - Rinze
* 13 november 1932
+ 29 december 2001 - Emmer-Compascuum
Ev. Janny Moedt
Begrafenis: 2 januari 2002 - Emmer-Compascuum

KLOK - Bernard Andreas
* 15 april 1917 - Emmer-Compascuum
+ 29 december 2001 - Emmen
Ev. Lien Olijve
Begrafenis: 3 januari 2002 - Emmen

KNAAP - Pieter van der
* 4 januari 1935
+ 1 januari 2002 - Assen
Ev. Annie de Boer
Begrafenis in familiekring

RASS - Anna Fransziska
* 93 jaar
+ 31 december 2001 - Klazienaveen
Wv. Johan Heinrich Linnemann sinds 16 januari 1976
Begrafenis: 4 januari 2002 - Barger-Compascuum

ROSING - Roelfina Henderika
* 30 juni 1914
+ 31 december 2001 - Nieuw Buinen
Ev. R. Drent
Crematie: 4 januari 2002 - Stadskanaal

STERKEN - Jopke
* 51 jaar
+ 28 december 2001 - Nieuw-Amsterdam
Ev. Hans Snijder
Begrafenis: 2 januari 2002 - Emmen

THIJS - Trientje
* 89 jaar
+ 29 december 2001 - Beilen
Ev. J. Huizing
Begrafenis: 3 januari 2002 - Beilen

VOS - Alexander (Alex)
* 32 jaar
+ 30 december 2001 - Nieuw Buinen
Ev. Ingrid Franken
Crematie: 4 januari 2002 - Stadskanaal

VROOME - Harm Willem de
* 14 augustus 1921 - Vlaardingen
+ 31 december 2001 - Assen
Ev. H. Jonkers
Crematie in familiekring

ZWOLS - Janna
* 82 jaar
+ 30 december 2001 - Emmen
Wv. Jelle Schutten sinds 1989
Crematie: 4 januari 2002 - Emmen


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)
Subject: + Familieberichten Groningen 2 januari 2002 - NvhN
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 6 Jan 2002 09:11:32 -0700

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van woensdag 2 januari 2002.
(Aflevering 207)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de naam van de
echtgenoot)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Beentje - Frederika - 30-12-2001 - Appingedam - (Lier)
Boorsma - Hendrik - 01-01-2002 - Winschoten
Bosscher - Filippus - 29-12-2001 - Hulst
Bultena - Cornelis L. - zonder datum en plaatsvermelding
Eefting - Hendrik - 31-12-2001 - Ter Apel
Friesenhaan - Maria Alida - 30-12-2001 - Alkmaar - (Van der Hoek)
Groot - Borgertdiena - 30-12-2001 - Delfzijl - (Lunshof)
Hemessen - Janny van - 31-12-2001 - Eelde - (Kroon)
Jansen - Bob - 01-01-2002 - Groningen
Jansen - Henderika - 30-12-2001 - Groningen
Jungman - Willem - 31-12-2001 - Hoogezand
Kingma - Pietje - zonder datum - Marum
Kloostra - Simon - 31-12-2001 - Groningen
Knoppien - Greta Stiena - 30-12-2001 - Groningen - (Kamminga)
Korthuis - Berend - 31-12-2001 - Bedum
Kroes - Pietje Weike - 31-12-2001 - Marum
Kuiper - Geert - 30-12-2001 - Aduard
Lap - Christof - 28-12-2001 - Oude Pekela
Menssen - Erna Annelise - 31-12-2001 - Woldendorp - (Generaal)
Mulder - Eppe Gerke - 28-12-2001 - Wageningen
Niemeijer - Frouke - 31-12-2001 - Groningen
Oostebring - Roelie - 31-12-2001 - Marum - (Rudolphus)
Oosting - Grietje Kornelia - 30-12-2001 - Groningen - (Westerbrink)
Oudman - Dieuwke - 30-12-2001 - Zwolle - (Van der Veen)
Passchier - Gré - 30-12-2001 - zonder plaatsvermelding - (Boelman)
Rienks - Douwien - 30-12-2001 - Broek - (Van Wijk)
Ritsema - Fleur - 29-12-2001 - Groningen
Strating - H. 26-12-2001 - zonder plaatsvermelding
Tammes - Gerrit - 30-12-2001 - Vriescheloo
Tolner - Matthijs - zonder datum en plaatsvermelding
Vis - Johannes - 31-12-2001 - Groningen
Vliet - Johannes van der - 01-01-2002 - Oude Pekela
Weezup - Heintje van - 31-12-2001 - Groningen - (Consten)
Wiersema - Jilt - 01-01-2002 - Groningen
Woldring - Martje - 26-12-2001 - Wieringerwerf - (Wolgen)
Zijl - Hindrik - 31-12-2001 - Oude Pekela

In memoriam:

Pluim - Sibelina Elsien - 02-01-2001

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien aanwezig, ook eerste bericht)

Warners - Jan - Groningen

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)
Subject: + Familieberichten Groot Vlaardingen week 1 2002
From: "John Eichhorn" <j.eichhorn1@chello.nl>
Date: Sun, 06 Jan 2002 16:25:49 GMT

Overleden:

Berg, van den Cor
Boerdam Jacomina Martina
Faas Remko
Janson Johanna Kornelia
Kuit Jacob Leendert
Leeuw, de Dingena
Moerman Maria Lena
Peters Hendrika
Pligt, van der Andries
Rooij, de Petrus Leonardus
Sloot Petronella
Sterk Maarten Roelof
Vetten, de Maria Nicasia
Waals, van der Aad

============================================ =====

Dankbetuiging:

Hoorweg Cornelia
Korpershoek Georg

============================================ =====

Ter Nagedachtenis:

Röthschenk Ada

============================================ =====

Meer informatie over bovenstaande namen is te vinden op mijn homepage:
http://members.tripodnet.nl/JohnEichhorn/familieadvertenties.htm
(Bezoekers van bovenstaande website moeten rekening houden met extra
inlaadtijd v.w. een stukje muziek (25kb) op de website).
Van bovenstaande advertentie's zijn gratis scans te verkrijgen.
Stuur een e-mail naar Johneigh@Hetnet.nl.
Graag de naam en weeknummer vermelden.

John Eichhorn

Google

http://www.marktplaats.nlSURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868