INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 3   nummer   174    1-2-2002


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: + Fam.berichten Maassluise Courant 09-01-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Thu, 10 Jan 2002 15:04:28 GMT

Overlijden:

04-01-2002, Maassluis: Helena Elizabeth Broekhart-Bos, weduwe van
Cornelis Broekhart, 79 jaar.

05-01-2002, Maassluis: Elisabeth Dercksen-Schaap, weduwe van Karel
Willem Dercksen V.D.M., geb. 22-11-1906.
---------------------
Dankbetuiging:

Dordrecht, januari 2002: Annetje van Dam.
Maassluis, januari 2002: Elisabeth Valstar-Wezemer.
Maasland, januari 2002: Leendert Buis.
============
Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/index_e.html
(in de navigatiebalk: Family announcements, Maassluise Courant)


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 10 januari 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Thu, 10 Jan 2002 19:03:40 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
donderdag 10 januari 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant (Friese
Pers bv) van woensdag 9 januari 2002, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** GEBOORTE **

- Abe-Luuk Gerard, zoon van Hilda en Peter Stedehouder -
8 januari 2002 - Helmond
- Sanne, dochter van Jan en Evelien Stoelwinder -
6 januari 2002 - Jonkersland

** IN MEMORIAM **

- Dijkstra-Koppenaal, Tine - 10 januari 2001-2002

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Meinsma, Jaap - Haulerwijk

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BEIJAARD - Catharina Maria - 2 januari 2002 *DC
- BOS - Janke - 8 januari 2002
- BOUTKAN - Dirk - 9 januari 2002 (geen details)
- BRON - Aaltje - 8 januari 2002
- DIJKSTRA - Hendrik - 8 januari 2002
- DIJKSTRA - H.A.A. (Harry) - 8 januari 2002
- GERRITSEN - Adriana Christina (Ans) - 8 januari 2002
- HEIDE van der - Jinke - 5 januari 2002 *DC
- HOEKSTRA - Fokje - 6 januari 2002 *DC
- KOFFEMAN - Stefan - 5 januari 2002
- KOMRIJ - Saakje - 9 januari 2002
- LOK - Anna - 8 januari 2002 *DC
- MEER van der - Jan - 7 januari 2002 *DC
- MEESTER - Teatske - 3 januari 2002 *DC
- MEIJER - Antje - 8 januari 2002
- MIEDEMA - Roland - 3 januari 2002 *DC
- NOOITGEDAGT - Ype - 8 januari 2002
- POORTINGA - Lammert - 9 januari 2002
- POST - Anne - geen datum
- ROELINGA - Trijntje - 6 januari 2002 *DC
- ROORDA - Gerrit - 8 januari 2002
- SIDERIUS - Luutske - 8 januari 2002
- SOUVEREIN - Hans - 8 januari 2002
- TERPSTRA - Jantje - 7 januari 2002
- VENEMA - Femme - 8 januari 2002
- WERFF van der - Pieter - 8 januari 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BEIJAARD - Catharina Maria *DC
* 8 maart 1930
+ 2 januari 2002
weduwe van Pieter Dijkstra sinds 24 december 1999

BOS - Janke
* 9 maart 1918 Nes (W.)
+ 8 januari 2002 Ferwert
weduwe van Fokke CUPERUS sinds 28 december 1996
Crematie 12 januari Goutum

BRON - Aaltje
* 12 juli 1910 Ureterp
+ 8 januari 2002 Heerenveen
weduwe van Klaas Jan VOLBEDA sinds 8 april 1965
Begrafenis 11 januari Terband

DIJKSTRA - Hendrik
* 28 augustus 1912 Hoarnstersweach
+ 8 januari 2002 Drachten
Ev J.A.G. ROUWKEMA sedert 59 jaar
Crematie 12 januari Heerenveen

DIJKSTRA - H.A.A. (Harry)
* 89 jaar
+ 8 januari 2002 Leeuwarden
Ev M.P.E. DIJKSTRA-DIJKSTRA
Crematie 12 januari Goutum

GERRITSEN - Adriana Christina (Ans)
* 2 maart 1947
+ 8 januari 2002 Surhuizum
Begrafenis 12 januari Leeuwarden

HEIDE van der - Jinke *DC
* 18 november 1925 Boelenslaan
+ 5 januari 2002 Drachten
Ev J. BOOI
begrafenis 10 januari Boelenslaan

HOEKSTRA - Fokje *DC
* 83 jaar
+ 6 januari 2002 Noordbergum
weduwe van Gerrit VEENSTRA sinds 13 december 1974
begrafenis 11 januari Rottevalle

KOFFEMAN - Stefan
* 16 juni 1981
+ 5 januari 2002

KOMRIJ - Saakje
* 30 april 1937 Twijzel
+ 9 januari 2002 Heerenveen
Ev Tijmen de VALK
Crematie 14 januari Heerenveen

LOK - Anna *DC
* 2 juli 1910 Nij Beets
+ 8 januari 2002 Drachten
weduwe van Age BERGSMA sinds 6 maart 1973
Begrafenis 11 januari Beetsterzwaag

MEER van der - Jan *DC
* 9 januari 1921 Leeuwarden
+ 7 januari 2002 Drachten
Ev J. KUNNEN sedert 55 jaar
Begrafenis 10 januari Drachten

MEESTER - Teatske *DC
* 36 jaar
+ 3 januari 2002 Drachten
Ev. Johannes van der VEEN

MEIJER - Antje
* 22 april 1917 Zwaagwesteinde
+ 8 januari 2002 Zwaagwesteinde
weduwe van Oeds Postma sinds 24 juli 1960
Begrafenis 12 januari Twijzelerheide

MIEDEMA - Roland *DC
* 18 januari 2002
+ 4 januari 2002 Groningen

NOOITGEDAGT - Ype
* 22 juli 1949 Drogeham
+ 8 januari 2002 Dokkum
Ev Joukje J. HOLWERDA sinds 17 december 1976
begrafenis 12 januari Niawier

POORTINGA - Lammert
* 22 juni 1942
+ 9 januari 2002 Buitenpost
Ev Hylkje BEETS sedert 36 jaar
Begrafenis 14 januari Buitenpost

POST - Anne
* 88 jaar
weduwnaar van Trijntje de JONG sinds 8 maart 1992
Begrafenis is in besloten kring

ROELINGA - Trijntje *DC
* 3 januari 1918 Drachten
+ 6 januari 2002 Drachten
weduwe van Johannes BROUWER sinds 28 juni 1969

ROORDA - Gerrit
* 1 maart 1948 Easterein
+ 8 januari 2002 Surhuisterveen
Ev Jantje BOONSTRA sedert bijna 30 jaar
Begrafenis 12 januari Surhuisterveen

SIDERIUS - Luutske
* 5 februari 1917 Skingen
+ 8 januari 2002 Memaam
weduwe van Meindert OKKINGA sinds 17 juni 1985
Begrafenis in besloten kring te Skingen

SOUVEREIN - Hans
* 18 augustus 1913 Harlingen
+ 8 januari 2002 Leeuwarden
weduwnaar van Ieke APPELDOORN sinds 27 mei 1986
Crematie 11 januari Goutum

TERPSTRA - Jantje
* 28 april 1927
+ 7 januari 2002 Sexbierum
Ev Tjerk OKKINGA
Begrafenis 11 januari Sexbierum

VENEMA - Femme
* 9 januari 1920
+ 8 januari 2002 Twijzel
Ev Pietje POSTMA
Begrafenis 12 januari Twijzel

WERFF van der - Pieter
* 79 jaar
+ 8 januari 2002 St.-Annaparochie
Ev C.D. SMEDING
Crematie 12 januari Goutum


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.
--
Posted by news://news.nb.nu


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 10- 01- 2002 wk. 02
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Thu, 10 Jan 2002 19:03:04 GMT


Let op nieuw EMAIL adres r.deligt2@chello.nl

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
10- 01- 2002 wk. 02
_________________________________________________________________
ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum en Weeknummer en Jaartal !!!!!!!! vanaf Juni
1999
______________________________________________________________________

Zaandijk 09-01-2002: Nel Staal - Houwertjes * Zaandam

Zaandam 08-01-2002: Cornelis Maarten Warnaar

Zaanstad : Johanna Neeltje Kuijntjes

Dwingeloo 08-01-2002: Pieter Veen

Zaanstad 07-01-2002: Pim Verzijl

Zaandam 04-01-2002: Rie Klitsie - Tjeertes w/v Jo Klitsie

In Herinnering Ma Vergay † 10-01-1997

_________________________________________________________________

voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten met Nu aanvulling van Herinnering en de Burgerlijke stand

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/

Let op nieuw EMAIL adres r.deligt2@chello.nl

icq 40193319
==================== op zoek naar de familie namen voor aansluiting voor onze stamboom.

Wester , Beets , uit de omgeving Purmerend , Edam noord-holland voor 1800

Graftdijk ,Vels , Veen , Visser , uit de omgeving Beemster,Middelie
,Purmerend .

Kwast uit de omgeving Koog a/d Zaan

Kok uit Wormer

Arie de Ligt geb. Vlaardingen ?? 1589 gehuwd met ?? overleden ??

Gerrit van Mourik & Anna Elizabeth van Herwijnen uit de
omgeving , Vuren(Gelderland) rond 1850

Familie Peetam Assendelft

Fam. aan 't Goor Elburg
______________________________________

Hartelijke Groetjes van
Willie de Ligt-Wester
r.deligt2@chello.nl

al mijn inkomende en uitgaande email word gescant met norton 2002 virus
scanner

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/

Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 11- 01- 2002 wk. 02
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Fri, 11 Jan 2002 13:55:53 GMT


Let op nieuw EMAIL adres r.deligt2@chello.nl

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
11- 01- 2002 wk. 02
_________________________________________________________________
ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum en Weeknummer en Jaartal !!!!!!!! vanaf Juni
1999
______________________________________________________________________

Zaandam 09-01-2002: Willem Alberts Wilms w/v Ger Veuger

Wormer 09-01-2002: Wilhelmina Cornelia Maria Heine w/v Jacobus
Franciscus Nooij

Wormerveer 09-01-2002: Grietje Pot * Jisp w/v Sietze Buma

Wormerveer 09-01-2002: Geertruida Drijsten w/v Gijs Vet

Zaandam 09-01-2002: Trijntje Groot w/v Hendrik Bruin

Heerhugowaard 09-01-2002: Johannes Adrianus Gildemeijer * Alkmaar

Jisp 02-01-2002: Simon Engel

In Herinnering Afra de Graaf - Vens

_________________________________________________________________

voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten met Nu aanvulling van Herinnering en de Burgerlijke stand

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 11 januari 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Fri, 11 Jan 2002 18:43:12 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
vrijdag 11 januari 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Tuinstra, Piet - St.-Annaparochie
- Westerhof-Stienstra, Hinke - Drachten

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BROEK - Ingrid Renée - 9 januari 2002
- BRUNING - Johanna - 9 januari 2002
- DRAAISMA - Jan - 9 januari 2002
- HOBEIN - Germen jan - 9 januari 2002
- KOOI van der - Antje - 10 januari 2002
- KOOISTRA - Gerrit - 9 januari 2002
- KRAKAU-van OLPHEN - Hennie - geen verder details
- LEEUW de - Thijs - 9 januari 2002
- ROLLEMA - Tjitske - 9 januari 2002
- SCHAICK van - Anneke (Anna Margaretha Maria) - 9 januari 2002
- SCHAPER - Wietske - 8 januari 2002
- STENEKES - Sjoukje - 9 januari 2002
- TEERNSTRA - Rients - 9 januari 2002
- TERPSTRA - Ate - 9 januari 2002
- VRIES de - Johanna Trijntje (Joke) - 10 januari 2002
- VRIES de - Nico - 9 januari 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BROEK - Ingrid Renée
+ 9 januari 2002 Sneek
weduwe van Dirl LEENDERTSE
Begrafenis 14 januari Sneek

BRUNING - Johanna
* bujna 98 jaar
+ 9 januari 2002 Leeuwarden
weduwe van Gerlof ALVES sinds 19 december 1959
Begrafenis 14 januari Leeuwarden

DRAAISMA - Jan
* 8 augustus 1925 Franeker
+ 9 januari 2002 Leeuwarden
Ev Ietje POSTMUS sinds 29 april 1953
Begrafenis 14 januari sexbierum

HOBEIN - Germen jan
* 21 mei 1928 Harlingen
+ 9 januari 2002 Leeuwarden
Ev Tietje HERREMA sedert 52 jaar
Crematie 14 januari Goutum

KOOI van der - Antje
* bijna 97 jaar
+ 10 januari 2002 Burgum
weduwe van Wijtze van der GOOT sinds 24 december 1968
Begrafenis 14 januari Burgum

KOOISTRA - Gerrit
* 90 jaar
+ 9 januari 2002 Veenwouden
weduwnaar van Baukje BOORSMA sinds 10 augustus 1985

LEEUW de - Thijs
* 25 april 1927
+ 9 januari 2002
weduwnaar van Cornelia KEUNING
Begrafenis 14 januari Oudeschoot

ROLLEMA - Tjitske
* 86 jaar
+ 9 januari 2002 Sneek
weduwe van Minze BEETSMA sedert 1 maart 1977
Begrafenis 14 januari Sneek

SCHAICK van - Anneke (Anna Margaretha Maria)
* 19 september 1951
+ 9 januari 2002 Sneek
Begrafenis 14 januari Joure

SCHAPER - Wietske
+ 8 januari 2002 Haskerdijken
Gehuwde naam van den BERG

STENEKES - Sjoukje
* 8 januari 1906
+ 9 januari 2002 Drachten
weduwe van Ate de GRAAF sinds 17 april 1995
Crematie 14 januari Heerenveen

TEERNSTRA - Rients
* 12 augustus 1913 Oldeklooster
+ 9 januari 2002 Enumclaw WA (Usa)

TERPSTRA - Ate
* 22 juli 1918 Turns
+ 9 januari 2002 Ljouwert
Ev M. BOOTSMA
Begrafenis 14 januari Dronryp

VRIES de - Johanna Trijntje (Joke)
* 54 jaar
+ 10 januari 2002 Tsjalbert
Ev. Nico ..
Begrafenis 15 januari Terbant

VRIES de - Nico
* 28 april 1976
+ 9 januari 2002 Ter Idzard
Begrafenis 14 januari Wolvega


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.
--
Posted by news://news.nb.nu


Subject: + Familieberichten Drenthe 8 januari 2002 - NvhN
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 11 Jan 2002 12:45:41 -0700

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van dinsdag 8 januari 2002.
(Aflevering 311)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Bosch - Jeltje van den - 05-01-2002
Buring - Hein - 06-01-2002
Compagner - Jan - 06-01-2002
Dik - Hendrik - 05-01-2002
Hilbrands - Hindrik Gerhardus Jan - 05-01-2002
Huising - Jantina - 06-01-2002
Jonge - Wim de - zonder datum - (Geen verdere details)
Kamps - Egbert - 06-01-2002
Koops - Albert - 04-01-2002
Laan - Aly van der - 06-01-2002
Lankhorst - Jenny Annie - 06-01-2002
Lanting - Roelof Berend - 05-01-2002
Lewerissa - Johan - 04-01-2002
Lubbers - Albertus - 05-01-2002
Schokker - Minka - 06-01-2002
Vredeveld - Tinie - zonder datum (Geen verdere details)

In memoriam:

Fernhout - Tinie - 08-01-1992

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien aanwezig, ook eerste bericht)

Klok - Anna - Zandpol

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BOSCH - Jeltje van den
* 10 mei 1931 - Leeuwarden
+ 5 januari 2002 - Eelde
Wv. Adrianus van der Put sinds 7 oktober 1996
Crematie: 10 januari 2002 - Groningen

BURING - Hein
* 19 oktober 1910
+ 6 januari 2002 - Zuidlaren
Ev. R. Polling
Crematie: 10 januari 2002 - Assen

COMPAGNER - Jan
* 78 jaar
+ 6 januari 2002 - Wijster
Ev. A. Tuin
Begrafenis: 11 januari 2002 - Wijster

DIK - Hendrik
* 13 februari 1924
+ 5 januari 2002 - Emmer-Compascuum
Ev. H.E. van Riezen
Crematie in besloten kring

HILBRANDS - Hindrik Gerhardus Jan
* 26 mei 1924
+ 5 januari 2002 - Emmen
Ev. Wil van Steenwijk
Crematie in besloten kring

HUISING - Jantina
* 16 juni 1908
+ 6 januari 2002
Crematie: 11 januari 2002 - Emmen

KAMPS - Egbert
* 97 jaar
+ 6 januari 2002 - Coevorden
Wv. Johanna Vrielink
Begrafenis: 10 januari 2002 - Weiteveen

KOOPS - Albert
* 17 januari 1914 - Assen
+ 4 januari 2002 - Emmen
Wv. Jacobje Rossing sinds 5 december 2000
Begrafenis: 9 januari 2002 - Rolde

LAAN - Aly van der
* 78 jaar
+ 6 januari 2002 - Zuidlaren
Ev. Henk Haijkens
Crematie: 11 januari 2002 - Groningen

LANKHORST - Jenny Annie
* 77 jaar
+ 6 januari 2002 - Emmen
Ev. Wim Brandenbarg
Crematie: 11 januari 2002 - Emmen

LANTING - Roelof Berend
* 76 jaar
+ 5 januari 2002
Ev. G. Jipping
Crematie: 10 januari 2002 - Assen

LEWERISSA - Johan
* 54 jaar
+ 4 januari 2002
Ev. Pantja
Geen verdere details

LUBBERS - Albertus
* 29 november 1927
+ 5 januari 2002 - Erica
Ev. Lenie Valke
Crematie: 10 januari 2002 - Emmen

SCHOKKER - Minka
* 64 jaar
+ 6 januari 2002 - Erica
Wv. Lammert Duinkerken sinds 8 maart 1995
Crematie: 10 januari 2002 - Emmen


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)
Subject: + Familieberichten Groningen 8 januari 2002 - NvhN
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 11 Jan 2002 12:45:45 -0700

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van dinsdag 8 januari 2002.
(Aflevering 212)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de naam van de
echtgenoot)

Geboorten:

Dieterman - Daan -04-01-2002 - Winschoten

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen:

Hummel - Marten &
Aalders - Jennie - 11-01-2002 - zonder plaatsvermelding - 50 jaar getrouwd

Overlijden:

Berg - Hendrik van den - 06-01-2002 - Sellingen
Besseling - Frederikus Wilhelmus - 05-01-2002 - Delfzijl
Boekhoudt - Peter Johannes - 05-01-2002 - Froombosch
Boonstra - Feike - 05-01-2002 - Middelstum
Buiten - Abraham Hindrik - 05-01-2002 - Veendam
Buiter - Jantina - 04-01-2002 - Beerta - (Lingbeek)
Doesburg - Anco - 06-01-2002 - Groningen
Duisterwinkel - Antje - 06-01-2002 - Amstelveen - (Meijer)
Holman - Jan - 02-01-2002 - Hoogkerk
Hopman - Sietze - 04-01-2002 - Oldehove
Huisman - Riena Henderika Harmanna - 06-01-2002 - Appingedam - (Smit)
Hummel - Grietje Jantje - 05-01-2002 - Groningen
Jong - Egbert de - 05-01-2002 - Bergum
Kannegieter - Eva Janneke - 05-01-2002 - Groningen
Kloosterman - Geert - zonder datum en plaatsvermelding
Kramer - Dieuwke - zonder datum en plaatsvermelding - (Renkema)
Makkes - Hilda - 07-01-2002 - Appingedam - (Ruiter)
Pijn - Pieter - 05-01-2002 - Groningen
Ploeger - Giene - 06-01-2002 - Groningen - (Heeringa)
Pruim - Roelfina - 04-01-2002 - Noordhorn - (Pol)
Renken - Annechien Johanna 06-01-2002 - Winschoten - (Hogen Esch)
Schuringa - Elsje Willemien - 06-01-2002 - Groningen - (Smedes)
Stol - Derkiena Aaffiena - 06-01-2002 - Groningen - (Klöpping)
Talma - Grietje - 07-01-2002 - Alkmaar - (Sikkens)
Vennema - Kornelis - 05-01-2002 - Groningen
Woltjers - Luitjen - 05-01-2002 - Winsum
Zandstra - Jelte Allert - 06-01-2002 - Groningen
Zanten - Pieter van -05-01-2002 - Thesinge
Zoutman - Hendrik - 06-01-2002 - Veendam

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien aanwezig, ook eerste bericht)

Schuitema - Wubbo R. - Delfzijl

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)
Subject: + Familieberichten Drenthe 9 januari 2002 - NvhN
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 11 Jan 2002 14:40:19 -0700

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van woensdag 9 januari 2002.
(Aflevering 312)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Batten - Jan Willem - 07-01-2002
Been - Wilhelmina - 07-01-2002
Beugels - Roelofje - 08-01-2002
Buring - Hein - 06-01-2002
Eelman - Jan - 07-01-2002
Folkers - Hermanna - 08-01-2002
Groen - Johannes Petrus - 03-01-2002
Jagt - Nel - zonder datum
Kruk - Catharina van der - 07-01-2002
Veen - Harmtje van der - 08-01-2002
Vrieling - Ria - 06-01-2002
Wobben - Wiechertje - 07-01-2002

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien aanwezig, ook eerste bericht)

Trip - Jantje - Nieuw-Buinen

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BATTEN - Jan Willem
* 15 maart 1925
+ 7 januari 2002 - Buinen
Ev. H.J. Meijering
Crematie in besloten kring

BEEN - Wilhelmina
* 94 jaar
+ 7 januari 2002 - Gieten
Wv. Fijbe Hummel sinds 13 juni 1996
Crematie in familiekring

BEUGELS - Roelofje
* 77 jaar
+ 8 januari 2002 - Beilen
Ev. Klaas Oostenbrink
Crematie: 12 januari 2002 - Assen

BURING - Hein
* 19 oktober 1910
+ 6 januari 2002 - Zuidlaren
Ev. R. Polling
Crematie: 10 januari 2002 - Assen

EELMAN - Jan
* 10 november 1947 - Den Helder
+ 7 januari 2002 - Borger
Ev. Tryntsje Blanksma
Crematie in besloten kring

FOLKERS - Hermanna
* 96 jaar
+ 8 januari 2002 - Assen
Wv. Hendrik Heringa
Crematie in besloten kring

GROEN - Johannes Petrus (Jans)
* 53 jaar
+ 3 januari 2002 - Emmen
Crematie heeft inmiddels plaatsgevonden

JAGT - Nel
* 88 jaar
+ zonder datum - Assen
Wv. Wolter Dik sinds 11 maart 1963
Crematie: 11 januari 2002 - Assen

KRUK - Catharina van der
* 11 december 1908 - Naaldwijk
+ 7 januari 2002 - Nieuw-Amsterdam
Wv. Pieter de Mos sinds 23 januari 1981
Begrafenis: 11 januari 2002 - Erica

VEEN - Harmtje van der
* 88 jaar
+ 8 januari 2002 - Schoonloo
Wv. Jan Thijs Eisses sinds 24 september 1993
Begrafenis: 12 januari 2002 - Schoonoord

VRIELING - Ria
* 61 jaar
+ 6 januari 2002 - Groningen
Ev. Kees Weijer
Crematie: 11 januari 2002 - Groningen

WOBBEN - Wiechertje
* 14 september 1902 - Odoorn
+ 7 januari 2002 - Assen
Wv. IJpe Hogeveen sinds 2 juli 1970
Crematie: 10 januari 2002 - Assen


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)
Subject: + Familieberichten Groningen 9 januari 2002 - NvhN
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 11 Jan 2002 14:40:20 -0700

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van woensdag 9 januari 2002.
(Aflevering 213)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de naam van de
echtgenoot)

Geboorten: -

Huwelijken:

Holterman - Arhen S. &
Start - Simone A. - 09-01-2002 - Groningen

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Abbas - Roelf Engelko - 08-01-2002 - Finsterwolde
Antonissen - Hans - 04-01-2002 - Leek
Aukes - Geert - 08-01-2002 - Groningen
Berg - Hendrik van den - 06-01-2002 - Sellingen
Boekhoudt - Peter Johannes - 05-01-2002 - Froombosch
Boter - Antje - 08-01-2002 - Groningen - (Oomkes)
Buiten - Abraham Hindrik - 05-01-2002 - Veendam
Cazemier - Albert - 07-01-2002 - Niekerk
Doesburg - Anco - 06-01-2002 - Groningen
Feringa - Berendina - zonder datum en plaatsvermelding
Geertsema - Brandje - 08-01-2002 - Winschoten
Hoogstraten - Cornelis - 08-01-2002 - Veendam
Jansen - Zwaantina Hermina 07-01-2002 - Delfzijl - (Akkerman)
Kleine - Menze de - 07-01-2002 - Groningen
Klompien - Trijntje - 07-01-2002 - Delfzijl - (Klein)
Kor - Berendina - 08-01-2002 - Hoogkerk - (Jager)
Kramer - Dieuwke - zonder datum en plaatsvermelding - (Renkema)
Kuipers - Johannes - 05-01-2002 - Veendam
Lowes - Grietje - 07-01-2002 - Musselkanaal - (Eggens)
Noordhof - Frouwke - 07-01-2002 - Siddeburen - (Roelfsema)
Oosterhuis - Jan - 06-02-2002 - Zuidhorn
Postmus - Pieter - 07-01-2002 - Drachten
Schipper - Renke - 07-01-2002 - Winschoten
Scholtens - Nantje Margaretha - 07-01-2002 - Winsum
Schuur - Johanna - 04-01-2002 - Westerlee - (Hoogstraten)
Smilde - Tetje Klaassina - 07-01-2002 - Haren - (Van der Broek)
Wolthers - Luitjen - 05-01-2002 - Winsum
Zanten - Pieter van -05-01-2002 - Thesinge

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien aanwezig, ook eerste bericht)

Haaijer - Pie - Veendam

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)
Subject: + Familieberichten Drenthe 10 januari 2002 - NvhN
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 11 Jan 2002 15:58:57 -0700

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van donderdag 10 januari 2002.
(Aflevering 313)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Batten - Jan Willem - 07-01-2002
Berg - Hendrik van den - zonder datum (Geen verdere details)
Beugels - Roelofje - 08-01-2002
Darwinkel - Jan - 08-01-2002
Eelman - Jan - 07-01-2002
Huisjes - Jan - 08-01-2002
Jagt - Nel - zonder datum
Krikken - Marginus - 09-01-2002
Oostingh - Jans - 08-01-2002
Veen - Harmtje van der - 08-01-2002
Veldhuis - Maria - 08-01-2002
Vriend - Marchina Jantina - 09-01-2002
Zantingh - Albert - 09-01-2002
Zuidema - Johanna Rolina - 07-01-2002

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien aanwezig, ook eerste bericht)

Greving - Wicher Oncko - Eext

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BATTEN - Jan Willem
* 15 maart 1925
+ 7 januari 2002 - Buinen
Ev. H.J. Meijering
Crematie in besloten kring

BEUGELS - Roelofje
* 77 jaar
+ 8 januari 2002 - Beilen
Ev. Klaas Oostenbrink
Crematie: 12 januari 2002 - Assen

DARWINKEL - Jan
* 16 juli 1930
+ 8 januari 2002 - Buinerveen
Ev. Aaltje Scholtmeijer
Crematie: 12 januari 2002 - Assen

EELMAN - Jan
* 10 november 1947 - Den Helder
+ 7 januari 2002 - Borger
Ev. Tryntsje Blanksma
Crematie in besloten kring

HUISJES - Jan
* 87 jaar
+ 8 januari 2002 - Zuidwolde
Wv. Aafje Klok sinds 21 oktober 1989
Begrafenis: 12 januari 2002 - Wijster

JAGT - Nel
* 88 jaar
+ zonder datum - Assen
Wv. Wolter Dik sinds 11 maart 1963
Crematie: 11 januari 2002 - Assen

KRIKKEN - Marginus
* 27 november 1922 - Erica
+ 9 januari 2002 - Emmen
Ev. Antje Stoffers
Begrafenis: 14 januari 2002 - Emmen

OOSTINGH - Jans
* 1 maart 1920
+ 8 januari 2002 - Erica
Ev. F. van Dijk
Begrafenis: 12 januari 2002 - Erica

VEEN - Harmtje van der
* 88 jaar
+ 8 januari 2002 - Schoonloo
Wv. Jan Thijs Eisses sinds 24 september 1993
Begrafenis: 12 januari 2002 - Schoonoord

VELDHUIS - Maria
* 21 mei 1930
+ 8 januari 2002 - Dalen
Ev. Jan Slagter
Crematie: 14 januari 2002 - Emmen

VRIEND - Marchina Jantina
* 1 december 1914 - Assen
+ 9 januari 2002 - Assen
Wv. J. Ph. Kuster
Crematie: 12 januari 2002 - Assen

ZANTINGH - Albert
* 22 augustus 1917
+ 9 januari 2002 - Emmen
Wv. Corrie Wagt sinds 2 december 2000
Begrafenis: 14 januari 2002 - Emmen

ZUIDEMA - Johanna Rolina
* 4 juni 1918
+ 7 januari 2002 - Hoogeveen
Begrafenis: 11 januari 2002 - Hoogeveen


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)
Subject: + Familieberichten Groningen 10 januari 2002 - NvhN
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 11 Jan 2002 15:59:01 -0700

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van donderdag 10 januari 2002.
(Aflevering 214)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de naam van de
echtgenoot)

Geboorten: -

Huwelijken:

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

A,B. - Antonie - 08-01-2002 - Stadskanaal
Abbas - Roelf Engelko - 08-01-2002 - Finsterwolde
Antonissen - Hans - 04-01-2002 - Leek
Arends - Gerard B.J. - 08-01-2002 - Groningen
Bekkering - Geesien - 09-01-2002 - Roodeschool
Borgers - Wietske - 08-01-2002 - Zuidhorn - (Rijkens)
Bossen - Jan - 08-01-2002 - Harpel
Ebbinge - Janna - 09-01-2002 - Groningen - (Bakker)
Geertsema - Brandje - 08-01-2002 - Winschoten
Hoogstraten - Cornelis - 08-01-2002 - Veendam
Kor - Berendina - 08-01-2002 - Hoogkerk - (Jager)
Kuipers - Johannes - 05-01-2002 - Veendam
Meer - Hedwig van der - 02-01-2002 - Ottersberg / Duitsland
Mendel - Antonia - 08-01-2002 - Wagenborgen - (Wijkenga)
Pijn - Pieter - 05-01-2002 - Groningen
Postema - Grietje - 08-01-2002 - Groningen
Schipper - Renke - 07-01-2002 - Winschoten
Velthuis - Geert - 08-01-2002 - Woltersum
Venema - Sietske - 09-01-2002 - Winschoten - (Hummel)
Vos - Martje - 08-01-2002 - Warffum - (Koning)
Vries - Maria de - 08-01-2002 - Haren - (Wiersma)
Westrup - W. - 04-01-2002 - Delfzijl

In memoriam:

Roemeling - Jan Frederik - 10-01-2001

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien aanwezig, ook eerste bericht)

Pieterse - Janna - Uithuizen
Spanninga - Henderika - Middelstum

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)
Subject: + Fam.berichten Maassluise Courant 11-01-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Sat, 12 Jan 2002 10:40:02 GMT

Verjaardag:

13-01-2002: Annie Gordijn-van Adrichem, 65 jaar.
-------------------
Overlijden:

08-01-2002: Hendrikus Jacob Swierts, weduwnaar van Jacoba Maria de
Geus, emeritus predikant van de Gereformeerde Kerken in Nederland,
geb. 26-12-1912

08-01-2002, Rotterdam: Albert Vermeij, echtgenoot van J.E.
Vermeij-Beekenkamp, Oud-Korpschef Gemeentepolitie Rotterdam, geb.
26-01-1924 Dordrecht.
--------------------
Dankbetuiging:

Januari 2002: Piet de Werker.
Januari 2002, Maasland: Tilly van Balen.
===============
Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/index_e.html
(in de navigatiebalk: Family announcements, Maassluise Courant)


Subject: + AR nrs. 172 en 173
From: Rob Kuijsten <robkuysten@yahoo.com>
Date: Sat, 12 Jan 2002 12:03:59 +0100

Beste Onderzoekers

Hier zijn dan weer laatste berichten van de digitale knipseldienst.
Annonce Revue Familieberichten week 2 2002

http://www.rat.de/kuijsten/ar/2001/ar-172.html
http://www.rat.de/kuijsten/ar/2001/ar-173.html

Een heel jaar archief in PDF magazine formaat, ca. 2200 blz. is gratis
beschikbaar: http://www.rat.de/kuijsten/pdf/

Familieberichten Zoekmachine: zoeken in alle postings vanaf apr.
1999.alsmede de vele sites met familieberichten
http://search.atomz.com/search/?sp-q=&sp-a=000301ee-sp00000002

Met vriendelijke groeten
Rob Kuijsten
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Alles is gezet op www.kuijsten.net * www.kuijsten.net/navigator *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
You can build a throne with bayonets, but you can't sit on it for long. - Boris Yeltsin
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Subject: Re: + AR nrs. 172 en 173
From: "Gert Jan Kuiper" <postbus@gjkuiper.demon.nl>
Date: Sat, 12 Jan 2002 18:17:41 +0100

Dag Rob en de rest,

In de links even 2001 door 2002 vervangen en zoeken maar!

GJK

Nog de beste wensen!

Rob Kuijsten <robkuysten@yahoo.com> schreef in berichtnieuws
5s504u01mjebfca7j4k2g0jec1r64toq1p@4ax.com...
> Beste Onderzoekers
>
> Hier zijn dan weer laatste berichten van de digitale knipseldienst.
> Annonce Revue Familieberichten week 2 2002
>
> http://www.rat.de/kuijsten/ar/2001/ar-172.html
> http://www.rat.de/kuijsten/ar/2001/ar-173.html
>
> Een heel jaar archief in PDF magazine formaat, ca. 2200 blz. is gratis
> beschikbaar: http://www.rat.de/kuijsten/pdf/
>
> Familieberichten Zoekmachine: zoeken in alle postings vanaf apr.
> 1999.alsmede de vele sites met familieberichten
> http://search.atomz.com/search/?sp-q=&sp-a=000301ee-sp00000002
>
> Met vriendelijke groeten
> Rob Kuijsten
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> * Alles is gezet op www.kuijsten.net * www.kuijsten.net/navigator *
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> You can build a throne with bayonets, but you can't sit on it for
ng. - Boris Yeltsin
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Subject: Re: + AR nrs. 172 en 173
From: Rob Kuijsten <robkuysten@yahoo.com>
Date: Sat, 12 Jan 2002 21:51:22 +0100

Oeps !

Bedankt Gert Jan
http://www.rat.de/kuijsten/ar/2002/ar-172.html
http://www.rat.de/kuijsten/ar/2002/ar-173.html
Dat werkt wel, ik word ook al weer een jaartje ouder
vriendelijk groetend, Rob KuijstenSubject: + Familieberichten Drenthe 11 januari 2002 - NvhN
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 12 Jan 2002 05:30:46 -0700

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van vrijdag 11 januari 2002.
(Aflevering 314)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Abeln - Johanna Wilhelmina Henderika - 09-01-2002
Asselt - Albert van - 09-01-2002
Blaauwwiekel -Ellie - 09-01-2002
Duursma - Bouke - zonder datum
Ebbinge - Janna - 09-01-2002
Eding - Henderkien - 09-01-2002
Eelman - Jan - 07-01-2002
Folkers - Hermanna - 08-01-2002
Gruppen - Hendrik - 10-01-2002
Heijnen - Johannes Hermannus - 10-01-2002
Holstege - Geertje - 09-01-2002
Kort - Egbert - 10-01-2002
Lassche - Hendrik - 10-01-2002
Tinge - Aaltje - 09-01-2002
Veldhuis - Maria - 08-01-2002
Zwiers - Albert - 09-01-2002

In memoriam: -

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien aanwezig, ook eerste bericht)

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

ABELN - Johanna Wilhelmina Henderika
* 5 februari 1905 - Emmer-Compascuum
+ 9 januari 2002 - Emmen
Wv. Bernardus Johannes Drenth sinds 15 juni 1962
Begrafenis: 14 januari 2002 - Klazienaveen

ASSELT - Albert van
* 5 februari 1907
+ 9 januari 2002 - Assen
Crematie: 14 januari 2002 - Assen

BLAAUWWIEKEL - Ellie
* 23 september 1957 - Norg
+ 9 januari 2002 - Zuidhorn
Crematie in besloten kring

DUURSMA - Bouke
* 75 jaar
+ zonder datum
Crematie: 11 januari 2002

EBBINGE - Janna
* 85 jaar
+ 9 januai 2002 - Groningen
Wv. Koop Bakker
Crematie: 14 januari 2002 - Groningen

EDING - Henderkien
* 77 jaar
+ 9 januari 2002 - Odoorn
Wv. Egbert Oosting sinds 6 januari 1988
Crematie in besloten kring op 14 januari 2002

EELMAN - Jan
* 10 november 1947 - Den Helder
+ 7 januari 2002 - Borger
Ev. Tryntsje Blanksma
Crematie in besloten kring

FOLKERS - Hermanna
* 96 jaar
+ 8 januari 2002 - Assen
Wv. Hendrik Heringa
Crematie in besloten kring

GRUPPEN - Hendrik
* 99 jaar
+ 10 januari 2002 - Westerbork
Wv. Aaltje Kreuze sinds 16 januari 1997
Begrafenis: 14 januari 2002 - Westerbork

HEIJNEN - Johannes Hermannus
* 93 jaar
+ 10 januari 2002 - Emmen
Wv. Aleida Maria de Vries
Wv. Anna Maria Bauerhuit sinds oktober 1999
Begrafenis: 15 januari 2002 - Klazienaveen

HOLSTEGE - Geertje
* 8 juli 1929 - Eexterzandvoort
+ 9 januari 2002 - Groningen
Wv. Geert Meijering sinds 13 maart 1998
Begrafenis: 14 januari 2002 - Anloo

KORT - Egbert
* 74 jaar
+ 10 januari 2002 - Odoorn
Ev. A. (Dinie) van Lottum
Begrafenis: 15 januari 2002 - Odoorn

LASSCHE - Hendrik
* 84 jaar
+ 10 januari 2002 - Weerdinge
Ev. G. (Sientje) de Jong
Cematie: 14 januari 2002 - Emmen

TINGE - Aaltje
* 87 jaar
+ 9 januari 2002 - Schoonoord
Wv. Arend Eiting
Wv. Henderikus Takens
Begrafenis: 14 januari 2002 - Schoonoord

VELDHUIS - Maria
* 21 mei 1930
+ 8 januari 2002 - Dalen
Ev. Jan Slagter
Crematie: 14 januari 2002 - Emmen

ZWIERS - Albert
* 65 jaar
+ 9 januari 2002 - Emmen
Crematie: 14 januari 2002 - Emmen


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)
Subject: + Familieberichten Groningen 11 januari 2002 - NvhN
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 12 Jan 2002 05:31:28 -0700

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van vrijdag 11 januari 2002.
(Aflevering 215)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de naam van de
echtgenoot)

Geboorten: -

Huwelijken:

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Beekhuis - Catharina Jantina - 09-01-2002 - Oude Pekela - (De Jonge)
Bossen - Jan - 08-01-2002 - Harpel
Cazemier - Albert - 07-01-2002 - Niekerk
Dammer - Harmanna Johanna - 10-01-2002 - Winschoten - (Ploeger)
Dijken - Jan van - 08-01-2002 - Marum
Dopstra - Jakob Roelf - 09-01-2002 - De Wilp
Halsema - Diederik Frederik van - 09-01-2002 - Appingedam
Heuving - Henderikus - 07-01-2002 - zonder plaatsvermelding
Hoogstraten - Cornelis - 08-01-2002 - Veendam
Koning - Klaas - 10-01-2002 - Veendam
Molleman - Bauke - 09-01-2002 - Groningen
Niggendijker - Grietje - 09-01-2002 - Drouwenermond - (Riemeijer)
Schuur - Johanna - 05-01-2002 - zonder plaatsvermelding - (Hoogstraten)
Terhave - Henk - 09-01-2002 - Groningen
Timmer - Kyra - 06-01-2002 - Groningen
Velthuis - Geert - 08-01-2002 - Woltersum
Verburg - Henderike - 07-01-2002 - Zuidlaren - (Van Oosting)
Visser - Eisso Dirk - 10-01-2002 - Groningen
Woldring - Oliver - 09-01-2002 - Groningen

In memoriam:

Dekens - Dick - 11-01-1997
Leverman - Knelssien - 11-01-2001

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien aanwezig, ook eerste bericht)

Jonge - Marten de - Baflo

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)
Subject: + Familieberichten Noord-Hollands Dagblad regio Den Helder 8-1-2002
From: Olaf.Nijhuis@wxs.nl (Olaf Nijhuis)
Date: Sat, 12 Jan 2002 13:01:57 GMT

Week 2

Krant van 8 januari 2002

Huwelijk:
-

Jubilea:
-

Geboren:
1. Naam : Romy Felicia
Geboren : Anna Paulowna 3-1-2002
Ouders : Robert en Eugenie Kwast

2. Naam : Nick Pieter
Geboren : Callantsoog 5-1-2002
Ouders : Pieter en Yvonne Zwaan-Meulenberg

3. Naam : Hense Lucas
Geboren : Den Helder 5-1-2002
Ouders : Giel-Jan en Elles van Hoorn-Wijnker

4. Naam : Angela
Geboren : Den Helder 5-1-2002
Ouders : John en Claudia de Graaf

5. Naam : Gwyneth
Geboren : Den Helder 5-1-2002
Ouders : Simon en Maybritt Witley-Stengs

6. Naam : Lizzy
Geboren : Nieuwe Niedorp 6-1-2002
Ouders : Alex Koeten en Linda Deen

Overlijden:
1. Naam : Grietje Hoek
Geboren : ? 91-jaar
Overleden: Hoorn 6-1-2002
Wed : -

2. Naam : Henny Vlot-van der Heide
Geboren : ? 19-10-1919
Overleden: Alkmaar 6-1-2002
Wed. : Wolter Vlot

3. Naam : Pieternella Kuntzel-Stubert
Geboren : Rotterdam 11-12-1915
Overleden: Alkmaar 3-1-2002
Wed : Jacob Kuntzel

4. Naam : Elisabeth Klein
Geboren : Rotterdam 26-1-1946
Overleden: Den Helder 1-1-2002
Ev. : -

5. Naam : Hendrikus Mattheus Maria van Leth
Geboren : Nijmegen 25-8-1931
Overleden: Den Helder 6-1-2002
Ev. : Bets van Leth-Barsch

6. Naam : Evert Leenstra
Geboren : Kwadijk 13-2-1930
Overleden: Alkmaar 7-1-2002
Ev. : An Leenstra

Bedanken:
1. Koos vn de Laar, Den Helder, januari 2002

2. Ina van Unen-Eriks, Alkmaar, jauari 2002

In memorium:
1. Jan Schmaltz: 8-1-1987 - 8-1-2002

Met vriendelijke groet
Olaf Nijhuis

=========================================== Knipsels zijn gescanned, en kunnen worden opgevraagd middels een e-mailtje
bij: Olaf.Nijhuis@wxs.nl
Vermeld de week, datum krant en de naam.
Eea wordt dan zo spoedig mogelijk naar U verzonden.
=========================================== Ben op zoek naar de Families:
Nijhuis - Willemsen - Bovenkerk
=========================================== Bezoek eens mijn genealogiepagina's: http://olaf.itgo.com

Visit my genealogy pages at: http://olaf.itgo.com
===========================

Subject: + Familieberichten Noord-Hollands Dagblad regio Den Helder 7-1-2002
From: Olaf.Nijhuis@wxs.nl (Olaf Nijhuis)
Date: Sat, 12 Jan 2002 13:01:58 GMT

Week 2

Krant van 7 januari 2002

Huwelijk:
-

Jubilea:
-

Geboren:
1. Naam : Max Sidney
Geboren : Anna Paulowna 21-12-2001
Ouders : Jeroen Plooij en Anneke Waiboer

Overlijden:
1. Naam : Germent Vel
Geboren : ? 74-jaar
Overleden: Schagen 5-1-2002
Ev. : M.P. Vel-Klomp

2. Naam : Gerard Laagland Winder
Geboren : Julianadorp 1-4-1922
Overleden: Julianadorp 6-1-2002
Ev. : A.J. Laagland Winder-Schotanus

3. Naam : Pieter Frans Gerard Nieuwland
Geboren : Kota Radja (Ind.) 16-2-1922
Overleden: Leiden 4-1-2002
Ev. : Leny Nieuwland-van Kimmenaeda

4. Naam : Jan Stet
Geboren : Heerhugowaard 27-5-1919
Overleden: Heerhugowaard 5-1-2002
Ev. : Dora Stet-Groot

5. Naam : Alida van den Brink-Elgeti
Geboren : ? 88-jaar
Overleden: Heerhugowaard 5-1-2002
Wed : Hendrik Willem van den Brink

Bedanken:
-

In memorium:
1. Chimene van Veen: 7-1-2001 - 7-1-2002Met vriendelijke groet
Olaf Nijhuis

=========================================== Knipsels zijn gescanned, en kunnen worden opgevraagd middels een e-mailtje
bij: Olaf.Nijhuis@wxs.nl
Vermeld de week, datum krant en de naam.
Eea wordt dan zo spoedig mogelijk naar U verzonden.
=========================================== Ben op zoek naar de Families:
Nijhuis - Willemsen - Bovenkerk
=========================================== Bezoek eens mijn genealogiepagina's: http://olaf.itgo.com

Visit my genealogy pages at: http://olaf.itgo.com
===========================

Subject: + Familieberichten Noord-Hollands Dagblad regio Den Helder 9-1-2002
From: Olaf.Nijhuis@wxs.nl (Olaf Nijhuis)
Date: Sat, 12 Jan 2002 13:01:59 GMT

Week 2

Krant van 9 januari 2002

Huwelijk:
-

Jubilea:
-

Geboren:
1. Naam : Floris Petrus Johannes
Geboren : 't Zand 4-1-2002
Ouders : Arie-Piet Slijkerman en Wilma Borst

2. Naam : Daphne
Geboren : Lutjewinkel 6-1-2002
Ouders : Rene Kranenburg en Mirjam Tesselaar

3. Naam : Cailey
Geboren : Anna Paulowna 7-1-2002
Ouders : Erwin Visser en Monique Blaauboer

4. Naam : Derk
Geboren : Tuitjenhorn 5-1-2002
Ouders : Teun en Margreet Paarlberg-Linstra

Overlijden:
1. Naam : Gerlog Anema
Geboren : Alkmaar 4-10-1945
Overleden: Alkmaar 7-1-2002
Ev. : Toet Anema-Kwinkelenberg

2. Naam : Jamie S. Mulder
Geboren : Alkmaar 7-1-2002
Overleden: Alkmaar 7-1-2002
Ev. : -

3. Naam : Kevin van de Westelaken
Geboren : Den Helder 23-4-1992
Overleden: Amsterdam 7-1-2002
Ev. : -

4. Naam : Jacob Quak
Geboren : ? 31-3-1939
Overleden: Petten 7-1-2002
Ev. : Nelly Quak-van der Vlies

5. Naam : Beeuwkje Zoon-van der Zwaag
Geboren : Joure 25-7-1928
Overleden: Den Helder 6-1-2002
Ev. : J.C. Zoon

6. Naam : Piet Wolfswinkel
Geboren : Zuid-Scharwoude 17-2-1924
Overleden: Zuid-Scharwoude 7-1-2002
Ev. : Marietje Wolfswinkel-Blaauboer

7. Naam : Aldert Jasper
Geboren : Gasselte 12-4-1918
Overleden: Den Helder 7-1-2002
Ev. : M.J.C. Jasper-van Deun

8. Naam : Anna Gretha Steegers-Tijsen
Geboren : Anna Paulowna 30-7-1922
Overleden: Den Helder 7-1-2002
Wed : Dirk Steegers

9. Naam : Cok Nierop
Geboren : ? 63-jaar
Overleden: Schagerbrug 7-1-2002
Ev. : Nel Nierop-Raven

10. Naam : Gre Peereboom-Kuijt
Geboren : ?
Overleden: 't Veld 7-1-2002
Wed : sinds 1976 van Hil Peereboom

11. Naam : Janke Fennema
Geboren : Suameer 29-10-1915
Overleden: Alkmaar 8-1-2002
Ev. : -

Bedanken:
-

In memorium:
-

Met vriendelijke groet
Olaf Nijhuis

=========================================== Knipsels zijn gescanned, en kunnen worden opgevraagd middels een e-mailtje
bij: Olaf.Nijhuis@wxs.nl
Vermeld de week, datum krant en de naam.
Eea wordt dan zo spoedig mogelijk naar U verzonden.
=========================================== Ben op zoek naar de Families:
Nijhuis - Willemsen - Bovenkerk
=========================================== Bezoek eens mijn genealogiepagina's: http://olaf.itgo.com

Visit my genealogy pages at: http://olaf.itgo.com
===========================

Subject: + Familieberichten Noord-Hollands Dagblad regio Den Helder 10-1-2002
From: Olaf.Nijhuis@wxs.nl (Olaf Nijhuis)
Date: Sat, 12 Jan 2002 13:02:00 GMT

Week 2

Krant van 10 januari 2002

Huwelijk:
-

Jubilea:
1. 50-jarig huwelijk: Piet Breed en Gre Breed-Koopman

Geboren:
1. Naam : Senna
Geboren : Julianadorp 8-1-2002
Ouders : Wim van Schaik en Linda Dekker

Overlijden:
1. Naam : Jan Tesselaar
Geboren : Tuitjenhorn 25-3-1930
Overleden: Tuitjenhorn 9-1-2002
Ev. : Ans Tesselaar-Tesselaar

2. Naam : Reinoutje Maria Catharina Duivelshoff-Braaf
Geboren : ? 8-12-1912
Overleden: Den Helder 8-1-2002
Wed : A.W. Duivelshoff

Bedanken:
-

In memorium:
1. Fabian Brands: 10-1-2001 - 10-1-2002Met vriendelijke groet
Olaf Nijhuis

=========================================== Knipsels zijn gescanned, en kunnen worden opgevraagd middels een e-mailtje
bij: Olaf.Nijhuis@wxs.nl
Vermeld de week, datum krant en de naam.
Eea wordt dan zo spoedig mogelijk naar U verzonden.
=========================================== Ben op zoek naar de Families:
Nijhuis - Willemsen - Bovenkerk
=========================================== Bezoek eens mijn genealogiepagina's: http://olaf.itgo.com

Visit my genealogy pages at: http://olaf.itgo.com
===========================

Subject: + Familieberichten Noord-Hollands Dagblad regio Den Helder 11-1-2002
From: Olaf.Nijhuis@wxs.nl (Olaf Nijhuis)
Date: Sat, 12 Jan 2002 13:02:01 GMT

Week 2

Krant van 11 januari 2002

Huwelijk:
-

Jubilea:
-

Geboren:
1. Naam : Jesse
Geboren : Anna Paulowna 8-1-2002
Ouders : Richard en Tanja Manshanden-Hemke

2. Naam : Lynn
Geboren : Anna Paulowna 8-1-2002
Ouders : Richard en Tanja Manshanden-Hemke

3. Naam : Annelot
Geboren : Heerhugowaard 9-1-2002
Ouders : Desiree en Erik Manshanden

Overlijden:
1. Naam : Theodora Maria Mooij
Geboren : Tuitjenhorn 1-9-1913
Overleden: Hoorn 10-1-2002
Wed : sins 1982 van Nicolaas Dekker

2. Naam : Willem Albert Wilms
Geboren : ? 88-jaar
Overleden: Zaandam 9-1-2002
Wed : Ger Wilms-Veuger

3. Naam : Simonette Hendrika van Zoomeren
Geboren : ? 84-jaar
Overleden: Den Helder 9-1-2002
Wed : Pieter Scharloo

4. Naam : Jan Spruijt
Geboren : Oostkapelle 5-11-1919
Overleden: Den Helder 8-1-2002
Ev. : S. Spruijt-Elzinga

5. Naam : Johannes Adrianus Gildemeijer
Geboren : Alkmaar 22-5-1936
Overleden: Heerhugowaard 9-1-2002
Ev. : -

5. Naam : Marga Faber
Geboren : Schagen 17-11-1965
Overleden: Koedijk 7-1-2002
Ev. : Humphrey Frank Wiedijk


Bedanken:
-

In memorium:
-


Met vriendelijke groet
Olaf Nijhuis

=========================================== Knipsels zijn gescanned, en kunnen worden opgevraagd middels een e-mailtje
bij: Olaf.Nijhuis@wxs.nl
Vermeld de week, datum krant en de naam.
Eea wordt dan zo spoedig mogelijk naar U verzonden.
=========================================== Ben op zoek naar de Families:
Nijhuis - Willemsen - Bovenkerk
=========================================== Bezoek eens mijn genealogiepagina's: http://olaf.itgo.com

Visit my genealogy pages at: http://olaf.itgo.com
===========================

Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 12 januari 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Sat, 12 Jan 2002 18:42:49 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
zaterdag 12 januari 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant (Friese
Pers bv) van vrijdag 11 januari 2002, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** VERJAARDAGEN **

- Osinga, Johannes - 30 jaar - 12 januari 2002

** DANKBETUIGINGEN - 25 jarig huwelijk **

- Bakker, Aleida en Arjen - Denemarken

** JUBILEA **

- Bles, Hans en Punter, Trijntje - 50 jaar getrouwd -
17 januari 2002 - Delfstrahuizen
- Zwaagstra, Baukje en Brantsma, Jouchum - 55 jaar getrouwd -
15 januari 2002 - Sittard

** GEBOORTE **

- Ysbrand Haye, zoon van Sietze en Margriet Groustra-Ypeij -
9 januari 2002 - Dronryp
- Douwe, zoon van Durk de Boer en Maartsje Koning -
11 januari 2002 - Te Awamutu (Nieuw Zealand)
- Bart Hendrik, zoon van Piet en Anjo Hellinga -
31 december 2001 - Zeewolde
- Marene Helga, dochter van Astrid en Robert Scholltens -
9 januari 2002 - Leeuwarden
- Rindert Folkert, zoon van Klaas Bakker en Betty de Jong -
7 januari 2002 - Heidenskip
- Yde Jacobus en Jelke Siebren, zoons van Siebren en Maaike
Jacobi-van Zutphen - 4 januari 2002 - Westhen
- Mare Anne, dochter van Jan en Beeuw Kracht-Ykema -
7 januari 2002 - Nieuwehorne
- Jurre, zoon van Wikje Engelsma en René de Vries -
7 januari 2002 - Dronryp
- Pieter, zoon van Jan Jarich en Aukje Veldman-Zwart -
6 januari 2002 - Arum
- Jildert, zoon van Sybolt en Rieneke Boersma-Speerstra -
7 januari 2002 - Dedzjum

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Bakker-de Vries, Baukje - Wommels
- De Blaauw, Jellie - Sneek
- De Boer-Jansma, IJtje - Bolsward
- Delfsma-Schuijl, Greetje - Harlingen
- Hornstra, Albert - Heerenveen
- Van der Goot, Johannes -
- Van der Herst, W.A.G. (Willy) - Heerenveen
- Wymenga, Jacob - Garyp

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BOER de - Jeltsje - 8 januari 2002
- BOONSTRA - Hyltje Eesge - 11 januari 2002
- BOSMA - Aaltje - 11 januari 2002
- HOEKSTRA - Mattheus Titus (Theo) - 11 januari 2002
- JONG de - Tjibbe Romke - 11 januari 2002
- JONGEJANS - Meintine Agatha - 10 januari 2002
- KOORNSTRA - Ypie Klasina - 9 januari 2002
- KUIPER - Anneke - 10 januari 2002
- SCHAAFSMA - Doeke Arnold - 10 januari 2002
- STENEKES - Sjoukje - 9 januari 2002 *DC
- VENEMA - Jetty - 10 januari 2002
- VISSER - Jan C. - 10 januari 2002
- VOOGDT - Neeltje Maria - 11 januari 2002
- VOOLSTRA - Wolter Johannes - 8 januari 2002
- VRIESINGA - Pieter - 10 januari 2002
- WAL van der - Rein - 11 januari 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BOER de - Jeltsje
* 3 januari 1917 Gytsjerk
+ 8 januari 2002 Ljouwert
weduwe van Age KINDERMAN sinds 14 oktober 1988\
Crematie was in familiekring

BOONSTRA - Hyltje Eesge
* 87 jaar
+ 11 januari 2002 Leeuwarden
Ev E.M. HANNEMA
Crematie 15 januari Goutum

BOSMA - Aaltje
* 94 jaar
+ 11 januari 2002 Joure
weduwe van Otto Jan BRUINSMA sinds 23 juni 1973
Begrafenis 15 januari Joure

HOEKSTRA - Mattheus Titus (Theo)
* 22 juli 1920 Leeuwarden
+ 11 januari 2002 Leeuwarden
Ev H. de BRUIN sedert 56 jaar
Begrafenis 15 januari Leeuwarden

JONG de - Tjibbe Romke
* 31 oktober 1946
+ 11 januari 2002 Dokkum
Ev Greet LOUISSEN
Begrafenis 16 januari Dokkum

JONGEJANS - Meintine Agatha
* 16 december 1923 Sneek
+ 10 januari 2002 Leeuwarden
Ev Omgo van HOUTEN
Crematie 15 januari Goutum

KOORNSTRA - Ypie Klasina
* 23 september 1957
+ 9 januari 2002 Houten
Ev Henk BOOTSMA
Begrafenis is in familiekring

KUIPER - Anneke
* 18 februari 1957
+ 10 januari 2002 Enschede
Ev Johannes van DIJK
Begrafenis 15 januari Usselo

SCHAAFSMA - Doeke Arnold
* 23 juli 1928
+ 10 januari 2002 Wytgaard
Ev Baukje POELSMA, eerder gehuwd geweest met
Nelly BOOTSMA
Begrafenis 14 januari Wytgaard

STENEKES - Sjoukje *DC
* 8 januari 1906
+ 9 januari 2002
weduwe van Ate de GRAAF sinds 17 april 1995
Crematie 14 januari Heerenveen

VENEMA - Jetty
* 7 augustus 1933
+ 10 januari 2002 Twerwispel
partner van Hein PASMA
Crematie 14 januari Heerenveen

VISSER - Jan C.
* 8 juni 1911 Stavoren
+ 10 januari 2002 Koudum
weduwnaar van Antje VALK sinds 1970
Begrafenis 14 januari Stavoren

VOOGDT - Neeltje Maria
* 21 april 1927 Overschie
+ 11 januari 2002 Sneek
gehuwd geweest met Jelte SCHOTANUS
Begrafenis 15 januari Wyckel

VOOLSTRA - Wolter Johannes
* 75 jaar
+ 8 januari 2002 Heerenveen
Ev Janneke van der WEIDE
Crematie was in familiekring

VRIESINGA - Pieter
* 13 november 1959
+ 10 januari 2002 Noardburgum
Ev Hillie ...
Begrafenis 15 januari Noardburgum

WAL van der - Rein
* 19 december 1957 Tjerkwerd
+ 11 januari 2002 Bolsward
Begrafenis 16 december Bolsward


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.
--
Posted by news://news.nb.nuGoogle

http://www.marktplaats.nlSURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868