INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 3   nummer   189    1-4-2002


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: + Fam.berichten Maassluise Courant 06-03-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Thu, 07 Mar 2002 13:56:50 GMT

Advertentie 25-jarig huwelijk:

02-03-1977 / 02-03-2002: Cock en Marianne Paalvast.
--------------------------------------------------
Overlijden:

05-03-2002: Jurgine Engeline Josephine van Hengst-Mulders [Jurry], 56
jaar, e.v. Huib van Hengst.

vóór 06-03-2002: Cornelis Maarten van der Hoek, 45 jaar.

02-03-2002: Wim Goos, 76 jaar, e.v. Jannie Goos-Poortman.
--------------------------------------------------
Dankbetuiging:

Maassluis, maart 2002: Jan van Buuren.
Maassluis, maart 2002: Johan Gerrit Bras [Hans].
=========================

Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/index_e.html
(in de navigatiebalk: Family announcements, Maassluise Courant)Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 07-03-2002 wk 10
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Thu, 07 Mar 2002 12:48:29 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 07-03-2002
wk 10
-----------------------------------
Krommenie 05-03-2002: Klaziena Adriana Aten - Rijs * Uitgeest

Zaandam 01-03-2002: Neeltje Frouwke Catharina Elisabeth Stroobach w/v
Barend Sibie
----------------------------------------------------------------------------
----
Ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties. Graag met
vermelding van !!!!! datum en Weeknummer en Jaartal !!!!! vanaf Juni 1999.
----------------------------------------------------------------------------
----
Voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten met Nu aanvulling van Herinnering en de Burgerlijke stand

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/

email adres r.deligt2@chello.nl

icq 40193319
----------------------------------------------------------------------------
----
Op zoek naar de familie namen voor aansluiting voor onze stamboom.

Wester ,Beets , uit de omgeving Purmerend , Edam noord-holland voor 1800

Graftdijk ,Vels ,Veen ,Visser . uit de omgeving Beemster,Middelie
,Purmerend .

Kwast uit de omgeving Koog a/d Zaan

Kok uit Wormer

Arie de Ligt geb. Vlaardingen ?? 1589 gehuwd met ?? overleden ??

Gerrit van Mourik en Anna Elizabeth van Herwijnen uit de
omgeving , Vuren(Gelderland) rond 1850

Familie Peetam Assendelft

Fam. aan 't Goor Elburg
----------------------------------------------------------------------------
----
Hartelijke Groetjes van
Willie de Ligt-Wester
r.deligt2@chello.nl
al mijn inkomende en uitgaande email word gescant met norton 2002 virus
scanner

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/Subject: + Fam. berichten Maaskoerier 07-03-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Thu, 07 Mar 2002 13:59:56 GMT

Artikeltje 50-jarig huwelijk:

Dhr. D.W. Dijkman, geb. 13-10-1928 Maassluis, en mevr. B.M. van der
Veen, geb. 01-02-1932 Gouda, traden op 05-03-1952 in Gouda in het
huwelijk.
===================
Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/index_e.html
(in de navigatiebalk: Family announcements, Maassluise Courant)


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 7 maart 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Thu, 07 Mar 2002 20:17:13 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
donderdag 7 maart 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** JUBILEA **

- Miedema, Jarig en Siderius, Pietje - 45 jaar getrouwd -
7 maart 2002 - Hilaard
- de Groot, Jarig en Landman, Hiske - 45 jaar getrouwd -
7 maart 2002 - Warkum

** GEBOORTE **

- Joris Jaap, zoon van Wybren en Sjoukje v.d. Weg -
5 maart 2002 - Aldebiltsyl
- Remco, zoon van René en Rika de Vries -
4 maart 2002 - Tietjerk
- Rogier Siger, zoon van Ine-Marije Boersma en Henk-Jan Bolster -
5 maart 2002 - Heerde

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- de Jong-Haisma, Aafjen - Noordwolde
- van den Berg-Jonker, Sietske - Jubbega
- Visser, Jan C. - Stavoren

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- ACHTERBERG van - Maurits - 5 maart 2002
- DIJKSTRA - Hielkje - 5 maart 2002
- GOSLINGA - Nanne - 6 maart 2002
- HOOGLAND - Johannes Tjeerd - 5 maart 2002
- HOUKES - Akke Jans - 6 maart 2002
- KOOISTRA - Jacob - 5 maart 2002
- KERKSTRA - Elisabeth (Lies) - 5 maart 2002
- KRIJNEN - Hendrik Jacob - 5 maart 2002
- MEER van der - Jan - 6 maart 2002
- NOORDAM - Neeltje Meinsje - 5 maart 2002
- POEL de - Anna - 6 maart 2002
- PRINS - Klaas - 6 maart 2002
- RUURDA - Trees - 5 maart 2002
- TUINSTRA - Bauke - 5 maart 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

ACHTERBERG van - Maurits
* 29 juli 1942 Zaltbommel
+ 5 maart 2002 Heerenveen
Ev Sanny SPOOR sinds bijna 37 jaar
Crematie 9 maart Heerenveen

DIJKSTRA - Hielkje
* 28 april 1906
+ 5 maart 2002 Dokkum
weduwe van Tamme van der BIJ
Begrafenis 9 maart Damwâld

GOSLINGA - Nanne
* 3 maart 1946 Tsjom
+ 6 maart 2002 Harns
Ev Tietsje VELLINGA sinds 23 december 1975
Crematie 11 maart Goutum

HOOGLAND - Johannes Tjeerd
* 14 maart 1942
+ 5 maart 2002 Harlingen
Ev Grietje de VRIES sedert 34 jaar
Begrafenis 9 maart Harlingen

HOUKES - Akke Jans
* 25 mei 1920 Menaldum
+ 6 maart 2002 Harlingen
weduwe van Sietse Rients BAKKER sinds 20 oktober 1984
Begrafenis 9 maart Menaldum

KERKSTRA - Elisabeth (Lies)
* 92 jaar
+ 5 maart 2002 Wolvega
weduwe van Louw STOKER sinds 10 juli 1999
Begrafenis 9 maart Rotstergaast

KOOISTRA - Jacob
* 12 december 1910 Makkum
+ 5 maart 2002 Makkum
weduwnaar van Ymkje BOERSMA sinds 19 oktober 1996
Begrafenis 9 maart Makkum

KRIJNEN - Hendrik Jacob
* 8 januari 1931
+ 5 maart 2002 Leeuwardem
Ev J.C.M HOLZHAUS
Crematie 11 maart Goutum

MEER van der - Jan
* 22 december 1920
+ 6 maart 2002 Terkaple
Ev Tiete ENGELSMA sedert 53 jaar
Begrafenis 11 maart Eagmaryp

NOORDAM - Neeltje Meinsje
* 18 febryuari 1913
+ 5 maart 2002 Drachten
weduwe van Pier CNOSSEN sinds 25 september 1996
Begrafenis 9 maart Drachten

POEL de - Anna
* 30 juli 1913 Heerde
+ 6 maart 2002 Leeuwarden
weduwe van Wobbe BREMER sinds 19 november 1994
Begrafenis 11 maart Leeuwarden

PRINS - Klaas
* 17 mei 1938
+ 6 maart 2002 Frentsjer
Ev Riemke HOFMAN sinds 13 april 1961
Begrafenis 9 maart Frentsjer

RUURDA - Trees
* 49 jaar
+ 5 maart 2002 Echtenerbrug
Ev Linze VAARTJES sedert 29 jaar
Crematie 8 maart Heerenveen

TUINSTRA - Bauke
* 5 april 1911 Kooten
+ 5 maart 2002 Sneek
Ev H. de VRIES sedert bijna 64 jaar
Crematie 9 maart Sneek


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.


Subject: + Fam. berichten Maassluise Courant 08-03-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Fri, 08 Mar 2002 19:23:41 GMT

Geboren BS:

06-03-2002: Romana Aurora, dochter van Peter en Chantal, zusje van
Amando en Lorenzo.
-------------------
Artikeltje 50-jarig huwelijk:

05-03-2002, Maassluis: Dhr. D.W. Dijkman, geb. 1928 Maassluis, en
mevr. B.M. Dijkman-van der Veen, geb. 1932 Gouda, traden op 05-03-1952
in Gouda in het huwelijk.
------------------
Dankbetuiging:

Schiedam, maart 2002: Miranda, namens Ad, Mieke en Astrid Droog.
=========
Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/index_e.html
(in de navigatiebalk: Family announcements, Maassluise Courant)


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 8 maart 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Fri, 08 Mar 2002 20:56:14 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
vrijdag 8 maart 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant (Friese
Pers bv) van vrijdag 8 maart 2002, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** JUBILEA **

- Jong de, Durk en Meulen van der, Gooitsche - 50 jaar getrouwd
- 21 maart 2002 - Aldegea (Sm.)

** IN MEMORIAM **

- Hoefakker, Herman - 8 maart 2000-2002
- Postma, Sietze - 11 maart 2000-2002 *DC

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Bloemhof, Willem - Heernveen
- Fierstra, Jelle - Staphorst
- Oostra, Roelof -

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- ALGRA - Hein - 7 maart 2002
- BIJ van der - Sjoerd - 6 maart 2002
- JONG de - Taetske - 6 maart 2002
- JONG de - Wietze Egberts - 6 maart 2002 *DC
- JUKEMA - Noentje - 6 maart 2002
- LOURENS - Hein - 6 maart 2002
- MALSSEN van - ds P.J.D.- geen verdere gegevens
- VISSER - Hermien Roely (Mien) - 7 maart 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

ALGRA - Hein
* 5 januari 1934
+ 7 maart 2002 Veenwouden
Ev H. Douma sedert 8 april 1993
Begrafenis 12 maart Veenwouden

BIJ van der - Sjoerd
* 25 december 1914 Terwispel
+ 6 maart 2002 De Gordyk
Ev J. de BOER sedert 62 jaar
Begrafenis 11 maart Koartsweagen

JONG de - Taetske
* 91 jaar
+ 6 maart 2002 Drachten
weduwe van Bauke Terpstra sinds 25 september 1989
begrafenis 11 maart Drachten

JONG de - Wietze Egberts *DC
* 63 jaar
+ 6 maart 2002 Drachten
Ev M. El Khardali
Crematie was in besloten kring

JUKEMA - Noentje (Jukema-Jukema)
* 15 maart 1917 Sexbierum
+ 6 maart 2002 Menaldum
weduwe van Jelle S. JUKEMA
Begrafenis 11 maart Sexbierum

LOURENS - Hein
* 69 jaar
+ 6 maart 2002 Bontebok
Ev Jannie SEEKLES
Crematie 11 maart Heerenveen

VISSER - Hermien Roely (Mien)
+ 7 augustus 1943
* 7 maart 2002 IJlst
Ev P. de BOER sedert bijna 35 jaar
Begrafenis 11 maart IJlst


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 09-03-2002 wk 10
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Sat, 09 Mar 2002 08:01:04 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 09-03-2002
wk 10
-----------------------------------
Oudkarspel 08-03-2002: Klaas Jan Wiedijk w/v Marian Kriller

Zaandam 07-03-2002: Johanna Margaretha Karstens * Krommenie w/v
Cornelis Smit

Wormerveer 07-03-2002: Jacob Jan-Pieter Stam * Oostknollendam

Jisp 06-03-2002: Arie Jacob Exalto * Westzaan

Zaandam 05-03-2002: Fatima Hihi * Marakech
----------------------------------------------------------------------------
----
Ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties. Graag met
vermelding van !!!!! datum en Weeknummer en Jaartal !!!!! vanaf Juni 1999.
----------------------------------------------------------------------------
----
Voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten met Nu aanvulling van Herinnering en de Burgerlijke stand

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/
Subject: + Familieberichten "De Dordtenaar" za 2 mrt t/m vr 8 mrt 2002
From: "Erica" <Erica@d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 10 Mar 2002 14:15:45 GMT

* * * SCANS VERKRIJGBAAR * * *

DATUM KRANT - NAAM - LEEFTIJD of GEBOORTEDATUM - evt PARTNER

7-3-2002 BISSCHOP Neeltje 15-7-1904 weduwe Leendert DEKKER
6-3-2002 BOUMAN Nel 50 echtgenoot Rene GEMERT, VAN
4-3-2002 BRUIJN, DE Catharina Lydia 66
5-3-2002 BUKKENS Jitte 32
7-3-2002 DIJK, VAN Adriaan 64 echtgenoot Marrie VERSCHOOR
4-3-2002 DRIEL, VAN Maria Adriana 91 weduwe P.L. HAM. VAN
7-3-2002 ELEN Jansje Jacoba 92 weduwe Johannes HARTMAN
4-3-2002 GAMEREN, VAN Maria 89 weduwe Pleun LOUTER
6-3-2002 GRUYTER, DE Cornelis echtgenoot Griet BOER, DE
6-3-2002 HAAN, DEN Cornelis 85 echtgenoot B. VERNES
5-3-2002 HOEVENS Josina Gerdina 68 echtgenoot Joop KAMERMAN
7-3-2002 HOEVENS Josien 68 echtgenoot Joop KAMERMAN
5-3-2002 JANSEN Aalt 80 echtgenoot P. MARKESTEIJN
5-3-2002 LAMMERSE Pieter 28-2-1920 echtgenoot C. OEVER, TEN
7-3-2002 LEEUWEN, VAN Martinus Johannes 66 echtgenoot M.H. BARTO
7-3-2002 LEEUWEN, VAN Martinus Johannes
6-3-2002 MOLTZER Anneke weduwe J.G.D. BIRNIE
8-3-2002 NOLDUS Marco Matthijs 29-8-1970 echtgenoot Jolanda WAAIJER
5-3-2002 PENNERS Arnoldus Martinus 87 echtgenoot B.A. KRAAMER
5-3-2002 POMPER Annie 24-7-1921 echtgenoot J. ZUUR
6-3-2002 PRINS Annigje 2-6-1915 weduwe Arie Cornelis KRIJGSMAN
2-3-2002 ROEST Huug 88 weduwnaar Wies PARRE, VAN DER
7-3-2002 SCHENAU Marina Francisca 84 weduwe A.C. PETERS
2-3-2002 TEEKENS Nico 80 echtgenoot Hetty KOOIJ
8-3-2002 UYTTERSCHOUT Eduardus Henk 72 echtgenoot A. HEER, DE
8-3-2002 VEIJGEN Matthijs Johannes 90 weduwnaar Neeltje ERINGAARD
5-3-2002 VELD, IN 'T Aaltje Jannigje 97 weduwe Wouter Pieter BRUIJN, DE
4-3-2002 VENUS Grietje 10-7-1929 weduwe Johan MANNAK
7-3-2002 VUGT, VAN Hendrik 22-8-1913
8-3-2002 WIT, DE Wout 25-8-1914 echtgenoot C.D. BUSTRAAN
6-3-2002 WITT, DE Govert 53 echtgenoot Ria WEIJDEN, VAN DER
6-3-2002 WITT, DE Goof 53
7-3-2002 ZWANG Maria Agatha 94 weduwe BONDT, DE

Met vr. gr., Erica
http://d-compu.home.dyndns.org/gensearch (index familieberichten)
Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 9 maart 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Sun, 10 Mar 2002 23:22:38 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
zaterdag 9 maart 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** JUBILEA **

- Jorna, Anton en Smeding, Willy - 25 jaar getrouwd -
9 maart 2002 - Wytgaard

** GEBOORTE **

- Nadinee Romee, dochter van Anno en Jeanette Zwaan-Friso -
1 maart 2002 - Deinum
- Marije Antje, dochter van Hylke en Gea Algra-Akkerman -
5 maart 2002 - Lollum
- Hielke, zoon van Sjoerd en Ekelyn Feenstra -
8 maart 2002 - Sneek
- Linde Albertina, dochter van Johan en Mariëlle Feenstra-
Pouderoyen - 1 maart 2002 - Leeuwarden
- Sietse, zoon van Peter en Sjoukje Rondaan-Jellema -
1 maart 2002 - Bitgum
- Martijn, zoon van Harry en Tiny Wiersma -
28 februari 2002 - Kimswerd

** IN MEMORIAM **

- Tiemersma, Gerrit - 9 maart 2001-2002

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Broersma, Hnedrik - De Lemmer
- Buwalda, Pieter - Marrum
- Kooistra, Eize - Grou
- Lycklama à Nijhilt, Aizo - Boalsert
- Peens, Dennis - Heerenveen
- Pilot, Durk - Kollumersweach
- Venema-Witteveen, Tjitske - Zwaagwesteinde
- Westra, Meindert - Wolvega
- Wiersma-Nieuwenhuis, Annie -
- Zijlstra-Dijkstra, Klaasje - Sneek

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- ALLEMA - Ybeltje - 7 maart 2002
- BIJ van der - Klaarke - 7 maart 2002
- GAN - Tjin Po - 7 maart 2002
- HAANSTRA - Wimke - 7 maart 2002
- HEIKENS - Juliana Geertruids Catharina - 6 maart 2002
- HIEMSTRA - Jeltje - 7 maart 2002
- HOEKSTRA - Eelkje - 8 maart 2002
- HUITEMA - Gerrit - 7 maart 2002
- JANSMA - Karst - 7 maart 2002
- KROMKAMP - Hilligje - 7 maart 2002
- KROTTJE - Dirk - 7 maart 2002
- LEEMKER - Margaretha - 7 maart 2002
- LOLKEMA - Gellie - 7 maart 2002
- MEIJER - Antje - 6 maart 2002
- METZ - IJsbrand - 7 maart 2002
- ROZEMA - Klaas - 8 maart 2002
- SCHILSTRA - Rinke - 7 maart 2002
- STAM - Jacob Jan-Pieter - 7 maart 2002 Tietjerk(geen details)
- VISSER - Susanna Hendrica - 7 maart 2002
- WIERSTRA - Gerben - 8 maart 2002
- ZWART - Joukje Willemina - 8 maart 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

ALLEMA - Ybeltje
* 8 mei 1906 Suwâld
+ 7 maart 2002 Beetstersweach
weduwe van Offe HULDER sinds 1988
Afscheid 11 maart Beetstersweach

BIJ van der - Klaarke
* 20 september 1910 Jubega-Schurega
+ 7 maart 2002 Heerenveen
weduwe van G.J, van der KAADEN, eerder geweest gehuwd
met F.S. de BOER
Begrafenis 12 maart Nieuwehorne

GAN - Tjin Po
* 10 maart 1929 Tjibadak
+ 7 maart 2002 Leeuwarden
Ev R, BLETTERMAN sedert 53 jaar
Begfarfenis 12 maart Leeuwarden

HAANSTRA - Wimke
* 13 juli 1930 Oosterwolde
+ 7 maart 2002 Wynjewoude
weduwe van Zweitse de KLEINE sinds 17 mei 1996
Crematie 12 maart Heerenveen

HEIKENS - Juliana Geertruids Catharina
* 93 jaar
+ 6 maart 2002
weduwe van Casper Hnederikus GRIJPMA
crematie 11 maart Utrecht

HIEMSTRA - Jeltje
* 89 jaar
+ 7 maart 2002 Bolsward
weduwe van Jan van der SCHUIT sonds 19 september 1989
Crematie 12 maart Goutum

HOEKSTRA - Eelkje
* 10 november 1912 St. Jacobaparochie
+ 8 maart 2002 Leeuwarden
weduwe van Minne L. KUPERUS
Crematie 12 maart Goutum

HUITEMA - Gerrit
* 23 september 1926
+ 7 maart 2002 Blauhûs
Begrafenis 12 maart Blauhûs

JANSMA - Karst
* 10 november 1937 Oranjewoud
+ 7 maart 2002 Leeuwarden
Crematie 12 maart Goutum

KROMKAMP - Hilligje
* 22 augustus 1914 Wedde
+ 7 maart 2002 Leeuwarden
Ev K.D. BROEILS sedert 63 jaar
Crematie 11 maart Goutum

KROTTJE - Dirk
* 17 februari 1914 St. Annaprochie
+ 7 maart 2002 Leeuwarden
Begrafenis 12 maart St. Annaparochie

LEEMKER - Margaretha
* 31 augustus 1919 Franeker
+ 7 maart 2002 Dronrijp
weduwe van Oege van der WAL sinds 30 juli 1992
Begrafenis 12 maart Dronrijp

LOLKEMA - Gellie
* 90 jaar
+ 7 maart 2002 Dokkum
weduwe van Gerben HOOGTERP sinds 25 juli 1994
Begrafenis 11 maart Dokkum

MEIJER - Antje
* 23 februari 1923
+ 6 maart 2002 akkrum
weduwe van Fokko FOLLEMA sinds 9 mei 1995
Begrafenis 11 maart op 'e Himrik

METZ - IJsbrand
* 94 jaar
+ 7 maart 2002 Buren Ameland
Begrafenis 11 maart Ameland

ROZEMA - Klaas
* 21 april 1944
+ 8 maart 2002 Leeuwarden
Ev Akkie van der BERG
Crematie 12 maart Leeuwarden

SCHILSTRA - Rinke
* 22 oktober 1916 it Heidenskip
+ 7 maart 2002 Joure
Begrafenis 12 maart Joure

VISSER - Susanna Hendrica
* 26 maart 1912 Wolvega
+ 7 maart 2002 Den Haag
weduwe van Johannes Nicolaas van de VIJVER

WIERSTRA - Gerben
* 87 jaar
+ 8 maart 2002 Ferwert
wedunaar van Renske de JONG sinds 10 september 1990
Begrafenis 13 maart Marrum

ZWART - Joukje Willemina
* 43 jaar
+ 8 maart 2002 Assen


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.


Subject: + 100 jarige in Ridderkerk
From: "h en y" <hhatoeina@chello.nl>
Date: Mon, 11 Mar 2002 11:42:54 GMT

Hallo nieuwsgroepers,

Op 3 februari 2002 had Ridderkerk in zorgcentrum Salem een honderdjarige.

Haar bakermat stond in Dubbeldam.

Mevrouw Z.A. Naaktgeboren.

M.vr.gr.,
Yolanda Meijer
(bron: De Combinatie d.d. 07-02-2002).Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 11 maart 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Mon, 11 Mar 2002 19:42:57 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
maandag 11 maart 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** GEBOORTE **

- Marije Wia, dochter van Otto de Vries en Joke van der Wal -
7 maart 2002 - Hemelum
- Arjen Jan, zoon van Sybren en Anita Salverda-Rusticus -
7 maart 2002 - Sneek

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Boersma, Hindrik -
- Krist, Fam. -

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BOER de - Jeltje - 9 maart 2002
- BOER de - Wiepkje - 8 maart 2002
- BOONSTRA - Harm - 9 maart 2002
- FEENSTRA - Douwe Lieuwe - 9 maart 2002
- GERLSMA - Cornelis (Cor) - 9 maart 2002
- GIJSBERTEN - Gerrit Jan - 10 maart 2002
- HEIDSMA - Teatske Afke (Tea) - 8 maart 2002
- HES - Auke - 9 maart 2002 (geen details)
- KATE ten - Rigtje - 8 maart 2002
- KLAVER - Jacob - 9 maart 2002 (geen details)
- KLEISTRA - Meintje - 9 maart 2002
- LIGHART - Sieuwkje Maria - 9 maart 2002
- NICOLAIJ - Klaas - 9 maart 2002
- OOSTERWIJK - Lukkiena Berendina - 8 maart 2002
- PIETJOU - Wilhelmina Ludovica - 8 maart 2002
- QUARRÉ - Grietje - 8 maart 2002
- ROMKES - Epke - 9 maart 2002
- STENEKES - Tjitske - 9 maart 2002
- THIBAUDIER - Harmen - 9 maart 2002
- TIGCHELAAR - Maaike - 6 maart 2002
- VEEN van der - Sape - 8 maart 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BOER de - Jeltje
* 28 maart 1920 Eastermar
+ 9 maart 2002 Burgum
weduwe van hendrik J. BOERSMA sinds 16 februari 1973
Begrafenis 13 maart Sumar

BOER de - Wiepkje
* 27 juni 1939 Workum
+ 8 maart 2002 Leeuwarden
Ev Rinke SPOELSTRA sedert 14 september 1961
Begrafenis 13 maart Leeuwarden-Huizum

BOONSTRA - Harm
* 60 jaar
+ 9 maart 2002 Burgum
Begrafenis 13 maart Burgum

FEENSTRA - Douwe Lieuwe
* 17 maart 1934 Jelsum
+ 9 maart 2002 Beetsterzwaag
Ev Tietsje de HAAN sinds 6 juni 1957
Begrafenis is in besloten kring

GERLSMA - Cornelis (Cor)
* 3 december 1934 Hindeloopen
+ 9 maart 2002 Sneek
Afscheid 13 maart Hindeloopen

GIJSBERTSEN - Gerrit Jan
* 1 maart 1943
+ 10 maart 2002 Franeker
Ev Melie van ROOIJEN sedert 36 jaar
Crematie 14 maart Goutum

HEIDSMA - Teatske Afke (Tea)
* 30 september 1921 Terzool
+ 8 maart 2002 Leeuwarden
Crematie 13 maart Goutum

KATE ten - Rigtje
* 13 januari 1928
+ 8 maart 2002 IJlst
weduwe van Rein RIJPMA sinds 23 februari 1975
Begrafenis 13 maart IJlst

KLEISTRA - Meintje
* 12 februari 1915
+ 9 maart 2002 Heerenveen
Crematie 13 maart Heerenveen

LIGHART - Sieuwkje Maria
* 79 jaar
+ 9 maart 2002 Bolsward
weduwe van Cornelis Nicolaas van der ZEE sinds 15 juni 1960
Begrafenis 13 maart Bolsward

NICOLAIJ - Klaas
* 14 januari 1917 Oenkerk
+ 9 maart 2002 Britsum
weduwnaar van Dieuwke DIJKSTRA sinds 4 november 1996
Begrafenis 14 maart Britsum

OOSTERWIJK - Lukkiena Berendina
* 17 juni 1914 Nieuw-Buinen
+ 8 maart 2002 Haren
weduwe van Daniël DANES sinds 25 oktober 1975
Begrafenis 13 maart Arum

PIETJOU - Wilhelmina Ludovica
* 17 december 1911 Leeuwarden
+ 8 maart 2002 Leeuwarden
weduwe van Th.I.G. WEDA sinds 3 september 1989
Crematie 13 maart Goutum

QUARRÉ - Grietje
* 9 juli 1912 Berltsum
+ 8 maart 2002 Feanwâlden
weduwe van Sijbe ZWAGER sinds 23 april 1978
Begrafenis 13 maart Menaam

ROMKES - Epke
* 13 februari 1904 Dronrijp
+ 9 maart 2002 Sneek
weduwnaar van Reino DIJKSTRA sinds 12 juni 1985

STENEKES - Tjitske
* 5 september 1919 Grou
+ 9 maart 2002 Boalsert
weduwe van Meindert MEINDERSMA sinds 12 november 1969
Begrafenis 13 maart

THIBAUDIER - Harmen
* 11 juni 1925
+ 9 maart 2002 Balk
Begrafenis 13 maart Balk

TIGCHELAAR - Maaike
* 17 november 1921
+ 6 maart 2002 Franeker
Vegrafenis was in besloten kring

VEEN van der - Sape
* 15 april 1937 Foudgum
+ 8 maart 2002 Dokkum
Ev Griet WIERSTRA sedert 28 april 1960
Begrafenis 12 maart Burdaard


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.


Subject: Familieberichten Groot Vlaardingen week 10
From: "John Eichhorn" <eichhorn@xs4all.nl>
Date: Mon, 11 Mar 2002 20:03:47 +0100

Overleden:

Blom Maria Adriana
Bovenberg Adriana Elisabeth Zoetje
Don Marten
Grootveld, van Willem
Huijzer Arie Dirk
Imthorn Jannetje
Kwakkel Andrea
Pakker Alida Conira Hendrika
Pleijsier Johannes
Scholtes Wilhelm Adriaan Marie
Vorm, van der Gerrit

============================================ ======

Dankbetuiging:

Bras Johan Gerrit
Huet, van Wilhelmus Nicolaas
Janse Piet

============================================ ======

Meer informatie over bovenstaande namen is te vinden op mijn homepage:
http://members.tripodnet.nl/JohnEichhorn/familieadvertenties.htm
(Bezoekers van bovenstaande website moeten rekening houden met extra
inlaadtijd v.w. een stukje muziek (25kb) op de website).
Van bovenstaande advertentie's zijn gratis scans te verkrijgen.
Stuur een e-mail naar johneigh@hetnet.nl.
Graag de naam en weeknummer vermelden.

John EichhornSubject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 12-03-2002 wk. 11
From: "Wil de Ligt" <R.deligt2@chello.nl>
Date: Tue, 12 Mar 2002 13:09:33 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
12-03-2002 wk. 11
------------------------------------------------------------------

Krommenie 10-03-2002: Piet Freesen
Zaandam 08-03-2002: Pieternel Willemien Voortman w/v Albert Rubingh

Zaandam 09-03-2002: Petrus Theodorus Johannes Brinkkemper

Westzaan 09-03-2002: Joop den Ouden

Wormerveer 10-03-2002: Petronella Wilhelmina Camfferman w/v Piet de
Rooij

Zaandam 09-03-2002: Neeltje van Laar w/v Jan Heijn

Zaandam 09-03-2002: Hendrika Johanna Rietveld 100 jaar w/v Leonard
Eduard Clever

Zaandam 09-03-2002: Simon Bes

Zaandam 06-03-2002: Anton Jacob Sanders

Wormer 10-03-2002: Karin Elisabeth Berkel- Walraven [gehuwd] e/w/v/
Herman van Montfoort

Wormerveer 08-03-2002: Maria Catharina Haan w/v Henk Bakker

Herinnering Hendrik Kriller

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/


Subject: + overlijdens oud NS´ers
From: "Karel" <kej_honings@hotmail.com>
Date: Tue, 12 Mar 2002 21:58:03 +0100

Uit: De Koppeling, weekblad voor de Nederlandse Spoorwegen, jrg 41 nr 1671
(9 maart 2002)

Met medewerking van SPF-Beheer en NS Personeeladministratie verstrekken wij
een maandelijks overzicht van overleden oud-collega's met NS als hun laatste
dienstverband. Overigens uitsluitend als de nabestaanden hebben laten weten
prijs te stellen op vermelding in Koppeling.

Overlijdensberichten oud-NS'ers

20 december 2001, de heer D.J. van Weezep (79), draaier te Haarlem
25 december 2001, de heer K. van Olst (75), seinhuiswachter te Amsterdam
31 december 2001, de heer H. ter Heide (73), groepschef plaatskaarten te
Amsterdam CS
4 januari 2002, de heer F, van Beuningen (77), machinist te Utrecht
8 januari 2002, de heer M.C. Notte (83), wagenmeester te Roosendaal
9 januari 2002, de heer D. Berendes (92), technisch ambtenaar te Utrecht
9 januari 2002, de heer A. Franken (86), rayonchef Spoorwegrecherche te
Utrecht
10 januari 2002, de heer A Rietkerk (66), medewerker te Utrecht
11 januari 2002, de heer P. van Lith (80), perronopzichter te
s-Hertogenbosch
11 januari 2002, de heer A. de Vries (72), assistent groepschef gronddienst
te Eindhoven
15 januari 2002, de heer A.J. van Doijewaard (77), medewerker schadezaken te
Utrecht
15 januari 2002, de heer J.W. Schwillens (78), selexist te Susteren
18 januari 2002, de heer J. Klemens (84), groepschef treinpersoneel te Den
Haag
18 januari 2002, de heer H, Koopman (77), chef de bureau accountancy te
Utrecht
21 januari 2002, de heer H. Raatjes (83), groepschef te Veenwouden
21 januari 2002, de heer M. Snetselaar(84), baanwerker te Utrecht
22 januari 2002, de heer A. Baas (78), stationsassistent te Rotterdam CS
26 januari 2002, de heer J. van Binsbergen (78), hoofdconducteur te Utrecht
29 januari 2002, de heer J.L.G. Braam (76), groepsleider Huishoudelijke
Dienst te Rotterdam
29 ianuari 2002, de heer J.A. van der Horst (72), perronopzichter te 1
s-Hertogenbosch
30 januari 2002, de heer W.J. Arends (70), medewerker te Utrecht
30 januari 2002, de heer R.P. Lemette (74), instructeur te Eindhoven
31 januari 2002, de heer J. Gunter (78), medewerker goederenvervoer te
Rotterdam Zuid
31 januari 2002, de heer F. Ottens (80), machinist te Utrecht
2 februari 2002, de heer S. Bakker (74), ploegleider wegonderhoud te
Leeuwarden
2 februari 2002, de heer J. Bos (70), opzichter telecommunicatie te Utrecht
2 februari 2002, de heer G. de Vries (86), chef werkplaats afdeiing,
Electrorail te Utrecht
3 februari 2002, de heer J.J. Breetveld (44), beveiligingsmedewerker te
Rotterdam
4 februari 2002, de heer J Sluijmers (78), machinebankwerker te Utrecht
5 februari 2002, de heer J.D. Kuipers (80), voorman Electrorail te Utrecht
5 februari 2002, de heer H. Walhout (64), technisch medewerker te Utrecht
7 februari 2002, de heer N. van Dijk (83), elektricien te Eindhoven
8 februari 2002, de heer A.J W. Hendriks (75), chef administratie en
personeel te Rotterdam Feyenoord
15 februari 2002, de heer J. de Jager (81), voorman materieelverzorger te
Haarlem


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 12 maart 200
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Tue, 12 Mar 2002 23:17:49 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
dinsdag 12 maart 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** GEBOORTE **

- Jurgen Jacobs, zoon van Hendrik en Lucy Hoekstra -
10 maart 2002 - Ouster-Nijega

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Meinsma-Hofstra, A. - Haulerwijk
- Oosterloo-Zomers, Baukje - Tytsjerk

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BOER de - Geertje - 10 maart 2002
- BOONSTRA - Roel - 10 maart 2002
- BORNEMAN - Sijbrand - 10 maart 2002
- BOSCHMA - Pieter - 10 maart 2002
- BROERSMA - Piet - 10 maart 2002
- BRUGGENKAMP - Pieter - 11 maart 2002
- FEENSTRA - Sipke - 11 maart 2002
- HAAN de - Dirk Cornelis - 7 maart 2002
- HES - Auke - 9 maart 2002
- HEDDEMA - Jan - 9 maart 2002
- HOUWING - Saartje Aaltje (Janet) - 9 maart 2002
- JAGER - Jelle - 11 maart 2002
- KIJZER - Margje - 10 maart 2002
- KLAVER - Jacob - 9 maart 2002
- MEER van der - Jan - 10 maart 2002
- ODINGA - Doeke D. - 10 maart 2002
- POST - Egbert - 10 maart 2002
- SCHAAF van der - Douwe - 10 maart 2002
- SCHOLTEN - Hennie - 11 maart 2002
- SOLKEMA van - Antje - 10 maart 2002
- TALMAN - Jan - 11 maart 2002
- TILSTRA - Wiebe - 9 maart 2002
- VOGELZANG - Roelof - 8 maart 2002 Apeldoorn (geen details)
- VRIES de - Sijbrigje - 9 maart 2002
- WEKEMA - Heidi Francine - 10 maart 2002
- WESTRA - Henny - 11 maart 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BOER de - Geertje
* 86 jaar
+ 10 maart 2002 De Gordyk
weduwe van Jan gerrit BARON sinds 1975
Crematie 14 maart Heerenveen

BOONSTRA - Roel
* 26 september 1923
+ 10 maart 2002 Bergum
Ev Geesje van der HEIDE
Begrafenis 14 maart Bergum

BORNEMAN - Sijbrand
* 20 augustus 1913 Hindeloopen
+ 10 maart 2002 Bolsward
Ev G. BLOM
Afscheid 14 maart Hindeloopen

BOSCHMA - Pieter
* 11 februari 1917 Heeg
+ 10 maart 2002 Heeg
weduwnaar van Hennie GAASTRA sinds 8 november 1984
Begrafenis 14 maart Heeg

BROERSMA - Piet
* 65 jaar
+ 10 maart 2002 Leeuwarden
Ev M. de VRIES
Crematie 14 maart 2002

BRUGGENKAMP - Pieter
* 11 april 1924 Bolsward
+ 11 maart 2002 Sneek
Ev D. SIJPERDA sedert 56 jaar
Crematie 14 maart Goutum

FEENSTRA - Sipke
* 30 oktover 1899 St Jacobiparochie
+ 11 maart 2002 Leeuwarden
weduwnaar van Richtje MOBACH
Begrafenis 15 maart Leeuwarden

HAAN de - Dirk Cornelis
* 30 mei 1920 Rijnsburg
+ 7 maart 2002 Rotterdam
Ev Elly GROEN

HEDDEMA - Jan
* 8 juli 1963
+ 9 maart 2002
Crematie 14 maart Groningen

HES - Auke
* 28 april 1915 Jubbega
+ 9 maart 2002 Drachten
Ev Annie HES-HES
Begrafenis 14 mart Jubbega

HOUWING - Saartje Aaltje (Janet)
* 29 april 1949
+ 9 maart 2002 Heerenveen
Crematie is in besloten kring

JAGER - Jelle
* 1 oktober 1917
+ 11 maart 2002 Drachten
weduwnaar van Durkje OVERAL
Crematie 14 maart Goutum

KIJZER - Margje
* 93 jaar
+ 10 maart 2002 Bolsward
weduwe van Johannes van der WAL sinds 2 mei 1976, eerder
gehuwd met Klaas de JONG, overleden 30 mei 1968
Begrafenis 14 maart Echten

KLAVER - Jacob
* 26 maart 1944
+ 9 maart 2002 Leeuwarden
Ev Ruda ZANDSTRA
Begrafenis 14 maart Leeuwarden

MEER van der - Jan
* 5 september 1961 Hantum
+ 10 maart 2002 Leeuwarden
Begrafenis 15 maart Dokkum

ODINGA - Doeke D.
* 70 jaar
+ 10 maart 2002 Jirnsum
Ev Aaltsje van der WAL sedert 45 jaar
Crematie 15 maart Goutum

POST - Egbert
* 13 maart 1923 Fochteloo
+ 10 maart 2002 Oosterwolde
Ev Wietske POSTHUMUS
Crematie 14 maart Heerenveen

SCHAAF van der - Douwe
* 80 jaar
+ 10 maart 2002 Skarsterbrêge
Ev Fokje de LEEUW sedert 55 jaar
Crematie 14 maart Heerenveen

SCHOLTEN - Hennie
* 72 jaar
+ 11 maart 2002 Vollenhove
weduwe van Paul PLEITER sinds 29 mei 2001
Begrafenis 15 maart Vollenhove

SOLKEMA van - Antje
* 65 jaar
+ 10 maart 2002 Heereveen
weduwe van Jan HOFSTRA sinds 24 januari 2000
Crematie 14 maart Heerenveen

TILSTRA - Wiebe
* 30 maart 1913 Oudega (W.)
+ 9 maart 2002 Bolsward
Ev R. JORRITSMA
Begrafenis 14 maart Bolsward

TALMAN - Jan
* 28 december 1934
+ 11 maart 2002 Sneek
Begrafenis 15 maart Lekkum

VRIES de - Sijbrigje
* 1 maart 1912 Nijerbekoop
+ 9 maart 2002 Appelscha
weduwe van Jan HAANSTRA sinds 23 september 1988
Crematie 14 maart Heerenveen

WEKEMA - Heidi Francine
+ 29 december 1974
* 10 maart 2002
gehuwde naam: MOEIJES

WESTRA - Henny
* 21 juni 1929 Kolumerzwaag
+ 11 maart 2002 Leeuwarden
partner van Bart NOORDHUIS
Begrafenis 15 maart Zwagwesteinde

** RECTIFICATIE - 11 maart **

LIGHART - Sieuwkje Maria - 9 maart 2002
- LIGTHART ipv LIGHART


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.


Subject: + 100 jaar, Drieka van Dommelen-Vennix, Middelbeers
From: robkuysten@yahoo.com (Rob Kuijsten)
Date: 13 Mar 2002 03:47:41 -0800

Persbericht:
Eindhovens Dagblad | 13-03-2002

'Er komt gewoon elk jaar een jaartje bij'
MIDDELBEERS - Elke week gaat er een blik borstbollen doorheen, koffie
en thee zet ze nog zelf en ze maakt nog graag grapjes. Haar veertien
achterkleinkinderen noemen haar dan ook 'superoma'. Drieka van
Dommelen-Vennix is de oudste inwoner van de gemeente Oirschot. In
bejaardenhuis De Vestakker in Middelbeers hoopt ze vrijdag haar
honderdste verjaardag te vieren.

Oudste zoon Janus herinnert zich nog letterlijk het telefoontje van
zijn moeder op de dag dat dorpsgenote Bet de Laat-Kolsters, toen 106
jaar, overleed. 'Ik heb slecht nieuws en ik heb goed nieuws. Het
slechte nieuws is dat Bet is overleden. Het goede nieuws is dat ík nu
de oudste inwoner van het dorp ben.' Het tekent Drieka, die met haar
ondeugende humor nog steeds midden in het leven staat. En dat terwijl
ze geen gemakkelijk leven heeft gehad. Vorig jaar verloor ze nog haar
kleindochter Jeanette, de Hoogeloonse die vermoord werd door een
medewerker van het taxibedrijf dat ze met haar man had. Drieka vertelt
het verhaal tot in detail, waarbij haar ogen vochtig worden. Drieka is
geboren op 15 maart 1902 in Westelbeers. Na haar schooltijd werkt ze
enkele jaren als hulp in de huishouding. Ze trouwt in 1931 met Kees
van Dommelen, met wie ze vanaf dan een boerderij in Hooge Mierde runt.
Het is hard werken. 'En toen kwam de oorlog. Ik kan me daar nog veel
van herinneren, van de eerste tot de laatste soldaat.' Kees en Drieka
krijgen vier zonen en twee dochters. In 1950 verhuist het gezin naar
Westelbeers, maar na een half jaar overlijdt haar man. 'Ik heb de
boerderij daar nog tien jaar aangehouden, toen heeft Janus het van me
overgenomen.' Drieka woont daarna nog twaalf jaar in een huis
tegenover de boerderij. Sinds tien jaar woont ze in De Vestakker. Over
haar huidige gezondheid is ze niet erg tevreden. 'Als ik van de
huiskamer naar de keuken loop, val ik soms wel drie keer. Ik hoor niet
goed meer en slaap slecht.' Toch vertelt ze enthousiast: 'Ik kan nog
steeds foutloos breien, ik kijk graag televisie en mijn boterhammen
eet ik allemaal op, alleen zonder de korsten.' En dan volgt weer een
grapje. 'Goed eten doe ik niet, want goed, dat zijn todden en kleren.'
Op de vraag hoe ze zo oud kon worden, antwoordt ze: 'Er komt gewoon
elk jaar een jaartje bij'. Haar verjaardag viert ze vrijdag in het
bejaardenhuis. 'Ik heb een grote taart besteld. Elke inwoner hier
krijgt er een spietje van. Zelf ben ik niet zo'n liefhebber van taart,
maar ik lust het wel hoor. Of de burgemeester ook komt? Ik weet het
niet. Ik heb hem niet uitgenodigd.'
http://www.eindhovensdagblad.nl/CDA/regioportal/0,2078,1505__989479_,00.html


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 13-03-2002 wk. 11
From: "Wil de Ligt" <R.deligt2@chello.nl>
Date: Wed, 13 Mar 2002 12:45:08 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
13-03-2002 wk. 11
------------------------------------------------------------------
Wormer 12-03-2002: Anneke van Benten - Hoster

Zaandijk 11-03-2002: Anna Gerarda Fleur-Bart * Zaandam

Zaandam 11-03-2002: Neeltje de Boer

Koog a/d Zaan 04-03-2002: Ger van de Burg

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 13 maart 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Wed, 13 Mar 2002 20:56:13 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
woensdag 13 maart 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant (Friese
Pers bv) van woensdag 13 maart 2002, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** VERJAARDAGEN **

- Dick Warrink - 55 jaar -13 maart 2002 - Drachten

** IN MEMORIAM **

- Hoekstra, Ydo N. - 13 maart 2001-2002

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Boomsma, Aaltzen, Drachten *DC
- de Jong-Monsma, Hilda - Damwoude
- Ettema, Frans - Boalsert
- Helder-Visser, Carla - Franeker
- Hoekstra, Harm - Eastermar
- Kuipers, Oebe - Drachten *DC
- Tjalma, Appie - Olderbekoop
- van der Heide-Helbig, Rika - Drachten *DC

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- FEENSTRA - Trijntje - 11 maart 2002
- FERWERDA - Hendrik - 12 maart 2002
- GRAAF de - Trijntje - 7 maart 2002 *DC
- HOEKSTRA - Tjitze - 11 maart 2002
- KALKHUIS - Matttheüs - 8 maart 2002 *DC
- KALSBEEK - Imke - 11 maart 2002
- MULDER - Nienke - 10 maart 2002 *DC
- RUITER de - Marijke - 10 maart 2002 *DC
- SCHAAFSMA - Marijke - 11 maart 2002
- TJEERDSMA - Petrus - 7 maart 2002
- TUINSTRA - Aaltje - 11 maart 2002 *DC
- WAGENAAR - Anna (Annie) - 12 maart 2002 *DC

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

FEENSTRA - Trijntje
* 26 november 1923 Koudum
+ 11 maart 2002 Leeuwarden
Ev W. de VRIES
Begrafenis 16 maart Leeuwarden

FERWERDA - Hendrik
* 15 december 1920
+ 12 maart 2002 Sneek
weduwnaar van Maria Geertruida de JONG sinds 12 september 1995
Begrafenis 16 maart Sneek

GRAAF de - Trijntje *DC
* 77 jaar
+ 7 maart 2002 Franeker
Ev P. de HAAN\
Begrafenis was in Surhuisterveen

HOEKSTRA - Tjitze
ald karrider te Oudega (W)
* 2 april 1905 de Noed
+ 11 maart 2002 Joure
weduwnaar van IJtje HARINGA sinds 26 augustus 1963
Begrafenis 15 maart Sandfirden

KALKHUIS - Matttheüs *DC
* 10 september 1938
+ 8 maart 2002 Drachten
Begrafenis heedt plaatsgevonden

KALSBEEK - Imke
* 81 jaar
+ 11 maart 2002 Appelscha
Ev A. HAANSTRA sedert bijna 45 jaar
Crematie 15 maart Heerenveeen

MULDER - Nienke *DC
* 30 april 1936 Ureterp
+ 10 maart 2002 Drachten
Ev W. van der ZWAN
Begrafenis 15 maart Drachten

RUITER de - Marijke *DC
* 10 april 1944 Marrum
+ 10 maart 2002 Drachten
Ev D. SOEPBOER sedert 50 jaar
Begrafenis 15 maart Nijega

SCHAAFSMA - Marijke
* 16 juli 1922 Wouterswoude
+ 11 maart 2002 Rinsumageest
Ev L. GROENEWOUD sedert 57 jaar
Begrafenis 16 maart Rinsumageest

TJEERDSMA - Petrus
* 25 oktober 1931 Oudega (Sm.)
+ 7 maart 2002 Benidorm (Spanje)
Ev L.W. KRAMER
Begrafenis te Leeuwarden in besloten kring

TUINSTRA - Aaltje *DC
* 69 jaar
+ 11 maart 2002 Drachren
weduwe van Jan RIEDSTRA sinds 3 december 1999
Crematie 15 maart Goutum

WAGENAAR - Anna (Annie) *DC
* 28 september 1930 Amsterdam
+ 12 maart 2002 Drachten
Ev Anne DUURSMA
Begrafenis 15 maart Drachten


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 14-03-2002 wk. 11
From: "Wil de Ligt" <R.deligt2@chello.nl>
Date: Thu, 14 Mar 2002 11:52:52 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
14-03-2002 wk. 11
------------------------------------------------------------------
Zaandam 13-03-2002: Grietje Cornelia Adriana de Bruin w/v Jacobus
Emmerig

Castricum 12-03-2002: Trijntje Pos

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/Subject: + Fam.berichten Maassluise Courant 13-03-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Thu, 14 Mar 2002 15:49:03 GMT

Verjaardag:

14-03-2002: Maarten 't Hart, 70 jaar.
-------------------
Overlijden:

+ 08-03-2002: Jilles Rokus de Winter, 81 jaar, echtgenoot van Francina
Verhoeff, weduwnaar van Jacomina van der Maas.

+ 07-03-2002: Elisabeth Smit, 80 jaar.

+ 10-03-2002, Maasland: Bertus van Berkel, 63 jaar, echtgenoot van
Jopie van Berkel-van der Meer.

+ 12-03-2002: Leentje van Balen-de Bruin, 81 jaar, echtgenote van
Willem van Balen.

+ 12-03-2002, Maassluis: Jata Beatrix Zevenhuizen-van Dijk, *
07-01-1912 te 's-Gravenhage. Ze is bijna 50 jaar gehuwd geweest met
Hermanus Zevenhuizen (+ 1985).

+ 12-03-2002: Marinus Roodenburg, 67 jaar, echtgenoot van Helena
Roodenburg-van der Meulen.
------------------------
Dankbetuiging:

Maassluis, maart 2002: Arnoldus Wilhelmus Martinus Daniël le Kluse.
=============

Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/index_e.html
(in de navigatiebalk: Family announcements, Maassluise Courant)


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 15-03-2002 wk. 11
From: "Wil de Ligt" <R.deligt2@chello.nl>
Date: Fri, 15 Mar 2002 13:58:04 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
15-03-2002 wk. 11
------------------------------------------------------------------
De Goorn 14-03-2002: Albertus Johannes Ridder * DE Rijp w/v Dina Maria
Blom

Zaandam 14-03-2002: Duifje Geugjes w/v Hermann Emil Vernimmen

Krommenie 14-03-2002: Alie Molenaar w/v Klaas Jacobs

Schagen 13-03-2002: Piet Molenaar

Wormerveer 09-03-2002: Harm van den Berg

Herinnering Jacoby de Carpentier .

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/From: Dick <warrink@spamcop.net>
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 14 maart 2002


Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
donderdag 14 maart 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Reilingh, Albertus Willem - Bakhuizen

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- ANNEMA - Lammert Keimpe - 13 maart 2002
- BEER de - Nienke - 12 maart 2002
- BORSSUM-WAALKENS van - Pietje - 13 maart 2002
- BRUINSMA - Wijnzen Auke - 11 maart 2002
- BURINGA - Johannes Hendrikus - 7 maart 2002
- DRAAISMA - Djorn Tije - 11 maart 2002
- HIBMA - Sippe - 12 maart 2002
- HOEKSTRA - His - 11 maart 2002
- KOFMAN - Jaap - 12 maart 2002
- SLUIS van der - Atze - 12 maart 2002
- VEEN van der - Sape - 13 maart 2002
- VLIG - Antje - 12 maart 2002
- WIERSMA - Sietske - 12 maart 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

ANNEMA - Lammert Keimpe
* 80 jaar
+ 13 maart 2002
Ev Aukje ZIJLSTRA sedert 55 jaar
Crematie 16 maart Goutum

BEER de - Nienke
* 28 juni 1935
+ 12 maart 2002 Leeuwarden
weduwe van Tjisse FEENSTRA sinds 1980
Begrafenis 18 maart Leeuwarden

BORSSUM-WAALKENS van - Pietje
* 75 jaar
+ 13 maart 2002 Joure
weduwe van Hendrik BROER sinds 4 september 1995
Crematie 16 maart Heerenveen

BRUINSMA - Wijnzen Auke
* 8 januari 1943 Oudebildzijl
+ 11 maart 2002 Dongjum
Begrafenis 16 maart Marrum

BURINGA - Johannes Hendrikus
* 4 september 1920
+ 7 maart 2002
Ev D, van der LAAN
Begrafenis was in familiekring te Hatwerd

DRAAISMA - Djorn Tije
* 11 maart 2002 Leeuwarden
+ 11 maart 2002 Groningen
Crematie 16 maart Goutum

HIBMA - Sippe
* 29 oktober 1929
+ 12 maart 2002 Sexbierum
Ev Maaike NAUTA sinds 16 januari 1950
begrafenis 16 maart Sexbierum

HOEKSTRA - His
* 30 maart 1922 Jiskenhuzen
+ 11 maart 2002 Goes
gehuwde naam: JOZIASSE
dochter van Trinus HOEKSTRA en Klaaske ALBERDA

KOFMAN - Jaap
+ 12 maart 2002 Enkhuizen
Ev Eef CNOSSEN

SLUIS van der - Atze
* 66 jaar, geboren Bolsward
+ 12 maart 2002 Hamilton (NZ)

VEEN van der - Sape
* 14 maart 1917 Damwâld
+ 13 maart 2002 Ljouwert
weduwe van Anna van der MEER sinds 20 april 1987
Begrafenis 16 maart Tystjerk

VLIG - Antje
* 87 jaar
+ 12 maart 2002
weduwe van Jurjen BOOTSMA sinds 18 januari 1980
Crematie 16 maart Heerenveen

WIERSMA - Sietske
* 18 oktober 1923 Irnsum
+ 12 maart 2002 Bolsward
weduwe van Anne de VOS sinds 13 september 1999
Crematie 16 maart Goutum


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.Google

http://www.marktplaats.nlSURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868