INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 3   nummer   192    1-4-2002


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 20 maart 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Thu, 21 Mar 2002 10:53:35 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
woensdag 20 maart 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant (Friese
Pers bv) van woensdag 20 maart 2002, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

* JUBILEA **

- Boer de, gerrit en Houten van, Hielkje - 50 jaar getrouwd -
27 maart 2002 - Oudega (Sm.) *DC

** GEBOORTE **

** IN MEMORIAM **

- S. Jonker-Tichelaar - 20 maart 2002-2001

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Posthumus, Minne H. - Twijzel
- ter Schuur, Geert - Oosterwolde

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BLANKSMA - Jan Arend - 18 maart 2002
- BUSSTRA - Hielke - 18 maart 2002
- DOUWSTRA - Antje - 18 maart 2002 *DC
- ELZINGA - Nesina - 16 maart 2002 *DC
- GROOT de - Jelmer - 19 maart 2002
- HETTINGA - Yda - 18 maart 2002
- HOKKE - Gerard - 14 maart 2002
- HOLWERDA - Einte - 19 maart 2002
- JAGER de - Pieter - 18 maart 2002
- JONGSMA - Jantje - 19 maart 2002
- KRONEMEIJER - Fokkelina - 18 maart 2002
- KRONEMEIJER - Jantina Gerdina - 15 maart 2002 *DC
- MOSTERMAN - Etje - 17 maart 2002
- OS den - Hilda - 17 maart 2002
- OUD - Tiemen - 19 maart 2002
- PAULUSMA - Sake - 18 maart 2002
- PRINS - Anna - 18 maart 2002 *DC
- TOL - Kornelis - 18 maart 2002
- VELDHUIZEN - Jacoba - 18 maart 2002 *DC
- VERMANING - Jan - 19 maart 2002
- VERWEIJ - Willem Karel Frederik - 17 maart 2002 *DC
- VOGELZANG - Berendje - 17 maart 2002 *DC
- VRIES de - Michaell Taeke - 15 maart 2002
- WALTA - Fetsje - 18 maart 2002
- WIJNSTRA - Fintje - 18 maart 2002
- WOUDE van der - Jan - 19 maart 2002
- WYBINGA - Sjoukje - 11 maart 2002
- ZEE van der - Schelte - 19 maart 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BLANKSMA - Jan Arend
* 17 maart 1909 Sexbierum
+ 18 maart 2002 Leeuwarden
weduwnaar van E. HESLINGA
Crematie 22 maart Goutum

BUSSTRA - Hielke
* 22 oktober 1934
+ 18 maart 2002 Leeuwarden
Ev S. PITSTRA sedert 48 jaar
Begrafenis 22 maart Leeuwarden

DOUWSTRA - Antje *DC
* 78 jaar
+ 18 maart 2002 Drachten
gehuwde naam: van MAANEN
Crematie 22 maart Heerenveen

ELZINGA - Nesina *DC
* 15 oktober 1936 Drachten
+ 16 maart 2002 Drachten
weduwe van Hoh. Frederik DRIESSEN sinds 27 april 1998
Begrafenis heeft plaatsgevonden

GROOT de - Jelmer
* 11 juli 1924 Sonnega
+ 19 maart 2002 Wolvega
Ev Emmy JONKERS
Crematie 22 maart Heerenveen

HETTINGA - Yda
* 17 augustus 1952 Oppenhuizen
+ 18 maart 2002 Steenwijk
Afscheid 22 maart Steenwijk

HOKKE - Gerard
* 98 jaar
+ 14 maart 2002 Deventer
Ev A. de JONG
Crematie heeft plaatsgevonden

HOLWERDA - Einte
* 72 jaar
+ 19 maart 2002 Dokkum
partner van J. TERPSTRA
Begrafenis 22 maart Paesens

JAGER de - Pieter
* 77 jaar
+ 18 maart 2002 Sneek
Ev S. VELLINGA
Begrafenis 21 maart Hommerts

JONGSMA - Jantje
* 4 april 1935 Joure
+ 19 maart 2002 Heerenvven
Ev G. HOOGKAMP, eerder gehuwd met Steffen ELGERSMA

KRONEMEIJER - Fokkelina
* 23 november 1916 Donkerbroek
+ 18 maart 2002 Appelscha
weduwe van Jan OFFRINGA sinds 18 april 1964
Begrafenis 23 maart Drachten

KRONEMEIJER - Jantina Gerdina *DC
* 11 december 1920
+ 15 maart 2002 Drachten
Ev Piet Bouma
Begrafenis 20 maart Drachten

MOSTERMAN - Etje
* 12 mei 1912 Amsterdam
+ 17 maart 2002 Leeuwarden
weduwe van Eduard VISSER sinds 31 december 1980
Begrafenis 22 maart Hollum (A,)

OS den - Hilda
* 13 november 1932 Zeist
+ 17 maart 2002 Leeuwarden
weduwe van Jan BAK sinds 23 januari 1977
levenspartner van Gerda TOLK
Begrafenis 22 maart Stiens

OUD - Tiemen
* 11 oktober 1925
+ 19 maart 2002 Buren (Am)
Begrafenis 22 maart Nes (Ameland)

PAULUSMA - Sake
* 18 maart 1919 Akkerwoude
+ 18 maart 2002 Grou
weduwnaar van Antje STERINGA sinds 21 november 1992
Begrafenis 22 maart Rinsumageest

PRINS - Anna *DC
* 26 januari 1920 Bolsward
+ 18 maart 2002 Drachten
Ev Haye de JONG sedert 56 jaar
Begrafenis 22 maart Joure

TOL - Kornelis
* 3 juni 1905 Jistrum
+ 18 maart 2002 Ljouwert
weduwnaar van Baukje KOOPAL sinds 4 februari 1969
Begrafenis 22 maart Wurdum

VELDHUIZEN - Jacoba *DC
* 74 jaar
+ 18 maart 2002 Vledder
weduwe van Marten DOLSTRA sinds 15 maart 2000

VERMANING - Jan
* 30 juli 1933 Haskerhorne
+ 19 maart 2002 Joure
Ev E, HUITEMA sinds bijna 45 jaar
Crematie 23 maart Heerenveen

VERWEIJ - Willem Karel Frederik *DC
* 8 november 1914 Buitenzorg (Ind)
+ 17 maart 2002 Voorhout
Crematie is in faniliekring

VOGELZANG - Berendje *DC
* 28 maart 1915 Marum
+ 17 maart 2002 Drachten
Ev Anne GORTER
Begrafenis 21 maart Bakkeveen

VRIES de - Michaell Taeke
zoon Meint Lieuwe en Thea de Vries-Hazwindus
* 12 maart 2002 Barstow GA (USA)
+ 15 maart 2002 Barstow GA (USA)

WALTA - Fetsje
* 89 jaar
+ 18 maart 2002 Snits
weduwe van Theo van der GEEST sinds 12 maart 1976
Crematie 22 maart Goutum

WIJNSTRA - Fintje
* 2 december 1923 Eastermar
+ 18 maart 2002 Ljouwert
Ev Gjalt Andries ROORDA sinds 54 jaar
Afscheid 22 maart Hurdegaryp

WOUDE van der - Jan
* 77 jaar
+ 19 maart 2002 Emmeloord
Ev IJ van AKKER
Crematie 22 maart Lelystad

WYBINGA - Sjoukje
* 23 maart 1922 Wergea
+ 11 maart 2002 Rocky Mtn House (Canada)
weduwe van Egbert WASMAN sinds 1970

ZEE van der - Schelte
* 66 jaar
+ 19 maart 2002 Leeuwarden
Crematie 22 maart Goutum


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.
Subject: + Familieberichten Drenthe 20 maart 2002 - NvhN - 372
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 21 Mar 2002 04:39:03 -0700

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van woensdag 20 maart 2002.
(Aflevering 372)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Bode - Cornelis - 18-03-2002
Fekkes - Nanno - 17-03-2002*
Frieling - Egge - 17-03-2002 *
Groote - Egbert - 19-03-2002 (Geen verdere details)
Hegen - Willem - 19-03-2002
Hendriks - Albert - 16-03-2002*
Hoekstra - Gré - 17-03-2002*
Jansen - Jan - 18-03-2002
Luchies - Anna - 18-03-2002
Schepers - Ietsje - 18-03-2002
Schuiling - Jantje Aaltiena - 19-03-2002
Uijl - Cor den - 18-03-2002
Weerd - Teije de - 17-03-2002*
Weerman - Jantje - 18-03-2002*

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien aanwezig, ook eerste bericht)

?? - Thea - Smilde
Dijkhuizen - Frouwe - Borger

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BODE - Cornelis
* 85 jaar
+ 18 maart 2002 - Emmen
Ev. Tallechien Brouwer
Crematie: 22 maart 2002 - Emmen

FEKKES - Nanno
* 73 jaar
+ 17 maart 2002 - Schoonebeek
Wv. Lutske ter Braak sinds 29 augustus 1996
Begrafenis: 21 maart 2002 - Nieuw-Amsterdam

FRIELING - Egge
* 5 januari 1942
+ 17 maart 2002 - Emmen
Ev. Ina Dijkstra
Crematie: 22 maart 2002 - Emmen

HEGEN - Willem
* 24 april 1925
+ 19 maart 2002 - Coevorden
Ev. Jantina W. Weggemans
Crematie: 22 maart 2002 - Emmen

HENDRIKS - Albert (Ab)
* 4 augustus 1926 - Peize
+ 16 maart 2002 - Vries
Ev. Mien Kregel
Crematie: 21 maart 2002 - Assen

HOEKSTRA - Gré
* 13 augustus 1938 - Marum
+ 17 maart 2002 - Vries
Ev. Albert Meijering sinds 5 april 1960
Begrafenis: 22 maart 2002 - Vries

JANSEN - Jan
* 78 jaar
+ 18 maart 2002 - Assen
Wv. Roelofje Knijp sinds 27 april 1998
Begrafenis: 22 maart 2002 - Eext

LUCHIES - Anna
* 96 jaar
+ 18 maart 2002 - Assen
Wv. Sjoerd Jans Leering sinds 8 januari 1989
Crematie: 22 maart 2002 - Assen

SCHEPERS - Ietsje
* 71 jaar
+ 18 maart 2002 - Emmen
Wv. Geert Hubers sinds 19 juli 1995
Crematie: 22 maart 2002 - Emmen

SCHUILING - Jantje Aaltiena
* 76 jaar
+ 19 maart 2002 - Emmen
Wv. Albert Lahuis sinds 14 mei 1995
Crematie: 22 maart 2002 - Emmen

UIJL - Cor den
* 69 jaar
+ 18 maart 2002 - IJsselstein
Crematie: 22 maart - Nieuwegein-Noord

WEERD - Teije de
* 10 maart 1921 - Norg
+ 17 maart 2002 - Norg
Ev. H. Hindriks
Crematie: 20 maart 2002 - Assen

WEERMAN - Jantje
* 15 januari 1920 - Dalen
+ 18 maart 2002 - Dalen
Wv, Albertus Weggemans sinds 22 januari 1979
Begrafenis: 21 maart 2002 - Dalen


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)

Subject: + Familieberichten Groningen 20 maart 2002 - NvhN - 273
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 21 Mar 2002 04:39:03 -0700

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van woensdag 20 maart 2002.
(Aflevering 273)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de naam van de
echtgenoot)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Brouwer - Willem - 17-03-2002 - Winschoten
Brüggemann - Harmanna Gesina - 17-03-2002 - Stadskanaal - (Bultena)
Daalder - Enno - 18-03-2002 - Laren (NH)
Dooren - Hendricus Theodorus van - 15-03-2002 - Nieuw Pekela**
Drenth - Hendrik Jan - 18-03-2002 - Groningen
Everts - Elly - 19-03-2002 - Groningen - (Bosch)
Hartog - Herma - zonder datum en plaatsvermelding
Hendriks - Albert - 16-03-2002 - Vries*
Hofman - Alstje - 19-03-2002 - Groningen - (Datema)
Kristeerius - Mente - 19-03-2002 - Groningen
Kroes - Engbert - 18-03-2002 - Haulerwijk
Lodewijks - Sophia Hinderika Jansina - 19-03-2002 - Delfzijl - (Dopper)
Meesman - Bettje - 19-03-2002 - Groningen - (De Boer)
Nederhoed - Ediena Ettje Wobbechien Janna - 17-03-2002 - Groningen
Putten - Henny van - 18-03-2002 - Zevenhuizen - (Zijlstra)
Smit - Willem - 18-03-2002 - Finsterwolde
Stoffers - Roelie - 15-03-2002 - Leek - (De Vries)
Stouten - Jacoba Geertruida - 19-03-2002 - Haren - (Kwint)
Thole - Harmannus - 18-03-2002 - Ter Apel
Wageningen - Wolbertus van - 17-03-2002 - Leer
Veen - Klaas Jan van der - 17-03-2002 - Groningen

In memoriam:

Douglas - Pim - 20-03-2001

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien aanwezig, ook eerste
bericht)

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)

Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 21-03-2002 wk. 12
From: "Wil de Ligt" <R.deligt2@chello.nl>
Date: Thu, 21 Mar 2002 17:38:16 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
21-03-2002 wk. 12
------------------------------------------------------------------

Castricum 19-03-2002: Annie Flipse - Vet * Den Helder w/v Eduard
Flipse

Zaanstad - Leiden 17-03-2002: Piet van de Beek

Herinnering Jan Thijs Koppen

===============
ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/

email adres R.deligt2@chello.nl

icq 40193319

====================
op zoek naar de familie namen voor aansluiting voor onze stamboom.

Wester , Beets , uit de omgeving Purmerend , Edam noord-holland voor 1800

Graftdijk,Vels,Veen,Visser, uit de omgeving Beemster,Middelie
,Purmerend .

Kwast uit de omgeving Koog a/d Zaan

Kok uit Wormer

Arie de Ligt geb. Vlaardingen ?? 1589 gehuwd met ?? overleden ??

Gerrit van Mourik & Anna Elizabeth van Herwijnen uit de
omgeving , Vuren(Gelderland) en Asch rond 1850

Familie Peetam Assendelft
----------------------------------------------------------------------------
-------------------
Hartelijke groet van
Willie de Ligt-Wester
email R.deligt2@chello.nl
Homepage http://members.ams.chello.nl/r.deligt/

Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 21 maart 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Fri, 22 Mar 2002 05:52:49 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
donderdag 21 maart 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** JUBILEA **

- Jansma, Hendrik en Alkema, Geertje - 50 jaar getrouwd -
geen datum - Stiens

** GEBOORTE **

- Lars Ronan, zoon van Robert Samel en Petra Vis -
14 maart 2002 - Ouwe Syl

** IN MEMORIAM **

- Hylkema, Wiebe - 21 maart 1997-2002

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Arenthorst-Kluitenberg, Tiny - Oosterhout
- Atsma, Wiebe - Sondel

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BAKKER - Jan Abraham - 18 maart 2002
- GREYDANUS - Maria - 19 maart 2002
- HEMPENIUS - Ina - 19 maart 2002
- MELSEN - Janneke Marijn - 18 maart 2002
- POL van der - Margaretha - 18 maart 2002
- VELDE van der - Pierre - 19 maart 2002
- VISSER - Sjoerd - 19 maart 2002
- WAARDENBURG - Pieter Leendert - 19 maart 2002
- WIERDA - Jacob Jelle - 20 jaar (geen verdere details)

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BAKKER - Jan Abraham
* 18 november 1929 Magelang (Indonesië)
+ 18 maart 2002 Leeuwarden
Ev T. VISSER
Begrafenis 23 maart Leeuwarden

GREYDANUS - Maria
* 76 jaar
+ 19 maart 2002 Leeuwarden
Begrafenis 23 maart Hempens

HEMPENIUS - Ina
* 48 jaar
+ 19 maart 2002 Sneek
Ev Ronnie BLOM
Crematie 23 maart Heerenveen

MELSEN - Janneke Marijn
* 10 juli 1979 Wageningen
+ 18 maart 2002 Groningen
Crematie 24 maart Groningen

POL van der - Margaretha
* 28 december 1930 Heeg
+ 18 maart 2002 Bolsward
weduwe van Wiebe de JONG sinds 8 mei 1999
Begrafenis 23 maart Balk

VELDE van der - Pierre
* 22 juli 1949
+ 19 maart 2002 Drachten
Ev M. METER
Begrafenis 23 maart in familiekring

VISSER - Sjoerd
* 2 maart 1925
+ 19 maart 2002 Wouterswoude
Ev E. van der VEEN
Begrafenis 23 maart Damwoude

WAARDENBURG - Pieter Leendert
* 4 december 1920 Dordrecht
+ 19 maart 2002 Groningen
Ev Emma van der GEEST, eerder gehuwd met Jannie van der
VELDEN, overleden 13 november 1975
Crematie is in besloten kring


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.
Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 22-03-2002 wk. 12
From: "Wil de Ligt" <R.deligt2@chello.nl>
Date: Fri, 22 Mar 2002 12:13:09 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
22-03-2002 wk. 12
------------------------------------------------------------------
Zaandam 21-03-2002: Wilhelmus Mattheus Gerardus Winkels
Hoorn 20-03-2002: Margaretha Catharina Sinnige * Heerhugowaard

Herinnering Maartje Wernke - Wentink

===============
ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 22-03-2002 wk. 12
From: "Wil de Ligt" <R.deligt2@chello.nl>
Date: Sat, 23 Mar 2002 08:29:40 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
22-03-2002 wk. 12
------------------------------------------------------------------

Akersloot 21-03-2002: Grietje Tijmes - van Petten w/v Nicolaas Evert
Tijmes

Westzaan 21-03-2002: Pieter Oudkerk

Zaandam 20-03-2002: Astrid Staal - Krijkamp

Zaandam 20-03-2002: Ruth Kef

Alkmaar 19-03-2002: Nelly Paulina van Dijk - de Jong w/v Cornelis van
Dijk

Herinnering Visser-Boon Rob Prins Piet Hein

===============
ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/

Subject: + Familieberichten Drenthe 21 maart 2002 - NvhN - 373
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 22 Mar 2002 07:16:46 -0700

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van donderdag 21 maart 2002.
(Aflevering 373)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Bathoorn - Roelina - 20-03-2002
Boelens - Hendrik - 20-03-2002
Geugien - Aaltien - 20-03-2002
Groote - Egbert - 19-03-2002*
Hegen - Willem - 19-03-2002
Hoekstra - Gré - 17-03-2002**
Jagt - Machiel van der - 19-03-2002
Jansen - Jan - 18-03-2002*
Kreuger - Jan - 20-03-2002 (Geen verdere details)
Luchies - Anna - 18-03-2002*
Lust - Catharina Francina - 18-03-2002
Neef - Tjeerd - 19-03-2002
Reinders - Casper - 20-03-2002
Rocks - Johanna Henderika Antonia - 19-03-2002
Schepers - Ietsje - 18-03-2002*
Schuiling - Jantje Aaltiena - 19-03-2002*
Telder - Helen - 19-03-2002
Tiems - Jan - 20-03-2002
Vaartjes - Anna - 19-03-2002
Willink - Hendrika Johanna - 19-03-2002
Wolting - Willemtje - 19-03-2002

In memoriam: -

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien aanwezig, ook eerste bericht)

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BATHOORN - Roelina
* 9 augustus 1917 - Lieveren
+ 20 maart 2002 - Roden
Wv. Fokke van Zonneveld sinds 13 mei 1990
Begrafenis: 25 maart 2002 - Roden

BOELENS - Hendrik
* 16 december 1912 - Rolde
+ 20 maart 2002 - Assen
Wv. Willemtje Wolting sinds 19 maart 2002
Begrafenis: 23 maart 2002 - Eext

GEUGIEN - Aaltien
* 84 jaar
+ 20 maart 2002 - Borger
Wv. Lukas Schut sinds 25 april 1995
Crematie: 23 maart 2002 - Assen

GROOTE - Egbert
* 65 jaar
+ 19 maart 2002 - Emmen
Ev. Geesje Jeuring
Crematie: 23 maart 2002 - Emmen

HEGEN - Willem
* 24 april 1925
+ 19 maart 2002 - Coevorden
Ev. Jantina W. Weggemans
Crematie: 22 maart 2002 - Emmen

HOEKSTRA - Gré
* 13 augustus 1938 - Marum
+ 17 maart 2002 - Vries
Ev. Albert Meijering sinds 5 april 1960
Begrafenis: 22 maart 2002 - Vries

JAGT - Machiel van der
* 11 juni 1975
+ 19 maart 2002 - Westerbork
Begrafenis: 23 maart 2002 - Westerbork

JANSEN - Jan
* 78 jaar
+ 18 maart 2002 - Assen
Wv. Roelofje Knijp sinds 27 april 1998
Begrafenis: 22 maart 2002 - Eext

LUCHIES - Anna
* 96 jaar
+ 18 maart 2002 - Assen
Wv. Sjoerd Jans Leering sinds 8 januari 1989
Crematie: 22 maart 2002 - Assen

LUST - Catharina Francina
* 24 januari 1925 - Groningen
+ 18 maart 2002 - Nieuw-Dordrecht
Wv. Menno van Opbroek sinds 23 september 1992
Crematie: 25 maart 2002 - Emmen

NEEF - Tjeerd
* 79 jaar
+ 19 maart 2002 - Roswinkel
Ev. Tjitsche Paalman
Crematie in besloten kring

REINDERS - Casper
* 12 oktober 1917 - Hoogeveen
+ 20 maart 2002 - Assen
Ev. J. Takens
Crematie: 23 maart 2002 - Assen

ROCKS - Johanna Henderika Antonia
* 29 november 1925
+ 19 maart 2002 - Zwartemeer
Wv. Albertus Mennen sinds 2 mei 1986
Begrafenis: 25 maart 2002 - Zwartemeer

SCHEPERS - Ietsje
* 71 jaar
+ 18 maart 2002 - Emmen
Wv. Geert Hubers sinds 19 juli 1995
Crematie: 22 maart 2002 - Emmen

SCHUILING - Jantje Aaltiena
* 76 jaar
+ 19 maart 2002 - Emmen
Wv. Albert Lahuis sinds 14 mei 1995
Crematie: 22 maart 2002 - Emmen

TELDER - Helen
* 55 jaar
+ 19 maart 2002 - Emmen
Ev. Jan Prins
Begrafenis in besloten kring

TIEMS - Jan
* 27 juli 1920 - Sleen
+ 20 maart 2002 - Peize
Ev. Harmtje Menninga
Crematie: 25 maart 2002 - Assen

VAARTJES - Anna
* 86 jaar
+ 19 maart 2002 - Coevorden
Wv. Frederik Klok sinds 29 juni 1984
Crematie: 23 maart 2002 - Emmen

WILLINK - Hendrika Johanna
* 101 jaar
+ 19 maart 2002 - Gramsbergen
Wv. Jan Harm Brill sinds 22 september 1978
Begrafenis: 25 maart 2002 - Coevorden

WOLTING - Willemtje
* 21 oktober 1913 - Anderen
+ 19 maart 2002 - Assen
Ev. Hendrik Boelens
Begrafenis: 23 maart 2002 - Eext


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)

Subject: + Familieberichten Groningen 21 maart 2002 - NvhN - 274
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 22 Mar 2002 07:17:41 -0700

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van donderdag 21 maart 2002.
(Aflevering 274)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de naam van de
echtgenoot)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Beekhuis - Jacob Christiaan Houdijn - 19-03-2002 - Veenendaal
Bos - Trijntje Heika - 20-03-2002 - Groningen - (Janssens)
Buurma Hermans - Afiene Tetje - 20-03-2002 - Blijham - (Waalkens)
Grave - Abraham - 19-03-2002 - Winschoten
Hammingh - Jantje - 20-03-2002 - Groningen - (Wiepkema)
Harkema - Boukje - 20-03-2002 - Bedum - (Zijl)
Hartog - Herma - 18-03-2002 - Metz
Hidskes - Jan Willem - 19-03-2002 - Bedum
Huizing - Metje - 20-03-2002 - Boven Pekela - (Lukens)
Kristeerius - Mente - 19-03-2002 - Groningen*
Kroes - Engbert - 18-03-2002 - Haulerwijk*
Melsen - Janneke Marijn - 18-03-2002 - Groningen
Middelkamp - Janny - 20-03-2002 - Paterswolde - (Vos)
Muntinga - Jan - 20-03-2002 - Haren
Nederhoed - Ediena Ettje Wobbechien Janna - 17-03-2002 - Groningen*
Smit - Henderikus - 15-03-2002 - Groningen
Smit - Willem - 18-03-2002 - Finsterwolde*
Spiering - Adrie - zonder datum en plaatsvermelding
Staal - Geert - 19-03-2002 - Ter Apel
Svalve - Derk - 19-03-2002 - Siddeburen
Telkamp - Klaas - 19-03-2002 - Woldendorp
Trechsel - Kas - 20-03-2002 - Stadskanaal
Vossema - Sale - 19-03-2002 - Zuidhorn
Vries - Albertje de - 15-03-2002 - Haren - (Hendriks)**
Vries - Sietze de - 17-03-2002 - Apeldoorn
Wit - Cornelis Pieter de - 16-03-2002 - Zeegse/Groningen

In memoriam: -

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien aanwezig, ook eerste
bericht)

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)

Subject: + Fam.berichten Maassluise Courant 20-03-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Fri, 22 Mar 2002 19:11:13 GMT

Overlijden:

+ 15-03-2002: Cornelis Zegwaard, 88 jaar, sinds 09-10-1995 weduwnaar
van Jaapje Aafje van Woerden.

+ 12-03-2002, Manado (Indonesië): Oemar Mokoginta, * 25-05-1926,
Bilalang, echtgenoot van Judith Mokoginta-Heinecke.

+ 15-03-2002: Monique Vijverberg-de Bruijn, 32 jaar, weduwe van Jochen
Vijverberg (+ 30-07-2000).

+ E. Basol-Eroglu, moeder van onze leerlinge Nurhan, namens Directie
en personeel Maascollege.

+ 18-03-2002: Floris Berg [Floor], 69 jaar, echtgenoot van Janny.

+ 18-03-2002: Geertruida van der Velden-Wildeboer [Truus], 62 jaar,
echtgenote van M.C. van der Velden.

+ 12-03-2002: Jan Dijkshoorn, 67 jaar, echtgenoot van Annie
Dijkshoorn-van der Kaaden.

+ 18-03-2002: Elisabeth Kubbe-van Hulsentop, * 30-07-1918, weduwe van
Gerrit Kubbe.

+ 18-03-2002: Bernardus van der Nol, 76 jaar.

+ 17-03-2002: Isabella van der Lee, 73 jaar, echtgenote van Cornelis
Abraham Verdoorn.

+ 15-03-2002, Vlaardingen: Cornelis Hogeman, 88 jaar, sinds 15-05-2000
weduwnaar van A.A.A. van der Maarel.

+ 14-03-2002, Maassluis: Neeltje de Bruijn, 94 jaar.

+ 17-03-2002, Maassluis: Maria Hoogenraad-de Bruin, 71 jaar,
echtgenote van Peet Hoogenraad.
------------------------------------
Dankbetuiging:

Enkhuizen, maart 2002: Cornelis van der Burg.
Maasland, maart 2002: Hendrika van der Kooij-Klapwijk.
Maasland, maart 2002: Piet Mosterd.
===================
Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/index_e.html
(in de navigatiebalk: Family announcements, Maassluise Courant)
Subject: + Fam.berichten Maassluise Courant 22-03-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Fri, 22 Mar 2002 19:15:57 GMT

Verjaardag:

18-03-2002, Maassluis: A.A.J. Vermin, 100 jaar
------------------------
Overlijden:

+ 19-03-2002, Maassluis: Anna van der Hoogt, 89 jaar, sinds 30-04-1985
weduwe van Johannes Aalders.

+ Cor Zegwaard, namens kinderen F. van Woerden, Maasland.
============
Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/index_e.html
(in de navigatiebalk: Family announcements, Maassluise Courant)
Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 22 maart 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Sat, 23 Mar 2002 07:21:09 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
donderdag 22 maart 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** GEBOORTE **

- Jesse, zoon van Ruurd van de Velde en Minke Riewald -
17 maart 2002 - Winsum (Frl)

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Boonstra, Bocke - Oerterp
- Hofker-Nagtegaal, Ida - Amsterdam
- Sijtema, Fokke - Grou
- van der Gaast-Boelsma, Jikke -

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BIJMA - Jelle - 21 maart 2002
- BOER de - Gradus - 20 maart 2002 (geen verdere details)
- EPPINGA - Ane - 20 maart 2002
- HAISMA - Anne - 21 maart 2002
- HANIA - Willem Douwe - 20 maart 2002
- HEKMAN - Tonnie - 21 maart 2002
- HIEMSTRA - Sijtze Lieuwe - 20 maart 2002
- HOELEN - Christiaan - 18 maart 2002
- KAMMINGA - Maaike - 20 maart 2002
- KEIZER - Renske - 19 maart 2002
- MEIJER - Maaike - 20 maart 2002
- MULDER - Kornelis - 20 maart 2002
- PETERSON - Bouke - 20 maart 2002
- ROMEYN - Cornelis (Kees) - 20 maart 2002
- TRINKS - Johannes Thomas - 21 maart 2002
- VEENSTRA - Gerben - 20 maart 2002
- WIJNJA - Grietje - 21 maart 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BIJMA - Jelle
* 89 jar
+ 21 maart 2002 Blauwhuis
Ev J. Hoekstra
Begrafenis 25 maart Harkema

EPPINGA - Ane
* 93 jaar
+ 20 maart 2002 De Gordyk
weduwnaar van Elizabeth NAUTA sinds 18 juli 1992
Crematie 25 maart Heerenveen

HAISMA - Anne
* 71 jaar
+ 21 maart 2002 Blije
Ev Yme OSINGA sedert bijna 45 jaar
Crematie 25 maart Goutum

HANIA - Willem Douwe
* 25 april 1930 Westergeest
+ 20 maart 2002 Westergeest
Begrafenis 25 maart Westergeest

HEKMAN - Tonnie
* 24 juni 1921 Den Bosch
+ 21 maart 2002 Dokkum
Ev G. MODDERMAN
Crematie 25 maart Goutum

HIEMSTRA - Sijtze Lieuwe
* 21 juli 1923
+ 20 maart 2002 Burgum
Ev G. SWART
Begrafenis 25 maart Tytsjerk

HOELEN - Christiaan
* 28 april 1916
+ 18 maart 2002 Leeuwarden
weduwnaar van Berendina ARNOLD
Begrafenis 22 maart Huizum

KAMMINGA - Maaike
* 4 oktober 1923
+ 20 maart 2002
Begrafenis is in kleine kring

KEIZER - Renske (Keizer-Keizer)
* 28 juli 1953
+ 19 maart 2002
gehuwed naam: KEIZER
Begrafenis 25 maart St. Annaparochie

MEIJER - Maaike
* 1 april 1918 Akkerwoude
+ 20 maart 2002 Veenwouden
Begrafenis 25 maart 2002

MULDER - Kornelis
* 10 februari 1913 Drachten
+ 20 maart 2002 Drachten
weduwnaar van Maaike HEIDINGA sinds 24 februari 1984
Begrafenis 25 maart Haulerwijk

PETERSON - Bouke
* 14 juni 1923
+ 20 maart 2002 Dokkum
Ev R.U. CNOSSEN
Begrafenis 25 maart Dokkum

ROMEYN - Cornelis (Kees)
* 9 september 1822 Leeuwarden
+ 20 maart 2002 Sneek
Ev Koos NIEUWLAND
Crematie 25 maart 2002

TRINKS - Johannes Thomas
* 14 december 1929 Ketlik
+ 21 maart 2002 Ketlik
Afscheid 25 maart 2002

VEENSTRA - Gerben
* 28 november 1928
+ 20 maart 2002 Brunssum
Ev Riek BOOSMAN

WIJNJA - Grietje
* 14 september 1924 Idzega
+ 21 maart 2002 Wiuwert
weduwe van Aebele REEN sinds 29 september 1969
Begrafenis 25 maart Wiuwert


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.
Subject: + Familieberichten "De Dordtenaar" za 16 mrt t/m vr 22 mrt 2002
From: "Erica" <Erica@d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 23 Mar 2002 08:10:50 GMT

* * * SCANS VERKRIJGBAAR * * *

DATUM KRANT - NAAM - LEEFTIJD of GEBOORTEDATUM - evt PARTNER

19-3-2002 ANEMAAT Johannes 82 echtgenoot M.A. VOERMANS
19-3-2002 BERKMAN Geertje 72 8-7-1929 echtgenoot P. PLAISIER
19-3-2002 BERMAN Gerda echtgenoot Piet PLAISIER
20-3-2002 BOET Arnoldus Gerardus 21-10-1923
20-3-2002 BOMMELJE Leunus Willem 31-12-1938
21-3-2002 BOSMAN Johanna Goverdina 90 weduwe Leendert BAKKER
22-3-2002 CHEUK Lay In
22-3-2002 DEKKERS Lies 23-4-1921 echtgenoot Theo APPELS
21-3-2002 ELAND Wilhelmina 84 weduwe Peter SCHENKEL
20-3-2002 GENDEREN, VAN Jan echtgenoot Cora BRUIN, DE
18-3-2002 GERRITSEN Hendrik 53
18-3-2002 GERRITSEN Hendrik 22-12-1948
19-3-2002 HART, DE Bernard Anton 81 weduwnaar Lily MARTHERUS
19-3-2002 HARTEN Maria Geertruida 15-7-1909 weduwe Pieter Adrianus VELDE,
VAN DE
19-3-2002 HEGGELER, TER Josephina Maria 4-7-1920 echtgenoot Chris HEUSDEN,
VAN
22-3-2002 LINT, DE Hendrik Pieter 50
22-3-2002 LINT, DE H.P. 50
16-3-2002 MAN, DE J.
20-3-2002 MARKESTEYN Christinus Hendrikus 12-11-1932 echtgenoot Riet STAM
21-3-2002 MARKESTEYN Thies
22-3-2002 MEER, VAN DER Ariana 62 echtgenoot G. VEN, VAN DER
16-3-2002 MEINSTER Jacoba 93 weduwe Gerrit Arie KORVER, DE
20-3-2002 OTTO oma
21-3-2002 PINGEN Ton 54
21-3-2002 PLUIJMERT Son 21-8-1920 weduwe Geert SLEICHER
22-3-2002 PRIEELLE, DE Joop 78
20-3-2002 PRIEELLE, DE Joop 8-2-1924 echtgenoot H.-D.E. BUNK
18-3-2002 ROBERT Leendert Jan 37
18-3-2002 SCHELT, VAN Willem Dirk 77 weduwnaar Emmy DAM, VAN
20-3-2002 STUURMAN Reijndina Pieternella 48 echtgenoot Dick DEKKER
16-3-2002 SULIANDO Molly K. 87 weduwe Henry K.B. LIEM
19-3-2002 TIJSSE Geertrui 89 weduwe Paulus PIRETS
21-3-2002 VISSER Gerrit 89 weduwnaar Anna Maria HAAREN, VAN
20-3-2002 VOLKER Hans echtgenoot Janny
16-3-2002 WIT, DE Catharina 89 weduwe Willem KORTEWEG
16-3-2002 WITTE Willem 62

Met vr. gr., Erica
http://d-compu.home.dyndns.org/gensearch (index familieberichten)


Subject: + Familieberichten Drenthe 22 maart 2002 - NvhN - 374
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 23 Mar 2002 03:34:51 -0700

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van vrijdag 22 maart 2002.
(Aflevering 374)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Bentum - Jantinus - 19-03-2002 (Geen verdere details)
Boelens - Hendrik - 20-03-2002*
Claus - Kasper - 20-03-2002
Ebbing - Arjan - 18-03-2002*
Ganter - Ben - 20-03-2002
Huizing - Jan - 21-03-2002
Neef - Tjeerd - 19-03-2002*
Poelenije - Johan Willem - 19-03-2002
Putten - Henny van - 18-03-2002*
Schuiling - Jantje Aaltiena - 19-03-2002**
Tiems - Jan - 20-03-2002*
Wardenburg - Sjoukje - 20-03-2002
Wolting - Willemtje - 19-03-2002
Zwiers - Abelina - 20-03-2002

In memoriam:

Siepel - Geertruida - 21-03-1997

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien aanwezig, ook eerste bericht)

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BOELENS - Hendrik
* 16 december 1912 - Rolde
+ 20 maart 2002 - Assen
Wv. Willemtje Wolting sinds 19 maart 2002
Begrafenis: 23 maart 2002 - Eext

CLAUS - Kasper
* 16 november 1943
+ 20 maart 2002 - Smilde
Ev. Geesje van der Duin
Crematie: 25 maart 2002 - Assen

EBBING - Arjan
* 29 jaar
+ 18 maart 2002 - Metz (Fr.)
Crematie: 25 maart 2002 - Emmen

GANTER - Ben
* 12 mei 1922
+ 20 maart 2002 - Assen
Ev. Janny Spaans
Crematie: 25 maart 2002 - Assen

HUIZING - Jan
* 93 jaar
+ 21 maart 2002 - Beilen
Wv. Trientje Thijs sinds 29 december 2001
Begrafenis: 25 maart 2002 - Beilen

NEEF - Tjeerd
* 79 jaar
+ 19 maart 2002 - Roswinkel
Ev. Tjitsche Paalman
Crematie in besloten kring

POELENIJE - Johan Willem (Joop)
* 10 augustus 1915 - Leusden
+ 19 maart 2002 - Emmen
Ev. A.G. Dogterom
Crematie: 25 maart 2002 - Emmen

PUTTEN - Henny van
* 16 juli 1944
+ 18 maart 2002 - Zevenhuizen
Ev. Frank Zijlstra
Crematie: 22 maart 2002 - Assen

SCHUILING - Jantje Aaltiena
* 76 jaar
+ 19 maart 2002 - Emmen
Wv. Albert Lahuis sinds 14 mei 1995
Crematie: 22 maart 2002 - Emmen

TIEMS - Jan
* 27 juli 1920 - Sleen
+ 20 maart 2002 - Peize
Ev. Harmtje Menninga
Crematie: 25 maart 2002 - Assen

WARDENBURG - Sjoukje
* 7 oktober 1944
+ 20 maart 2002 - Valthe
Ev. Henny Tent
Crematie: 25 maart 2002 - Emmen

WOLTING - Willemtje
* 21 oktober 1913 - Anderen
+ 19 maart 2002 - Assen
Ev. Hendrik Boelens
Begrafenis: 23 maart 2002 - Eext

ZWIERS - Abelina (Lien)
* 10 mei 1917
+ 20 maart 2002
Wv. Jan Matthijssen sinds 28 februari 1987
Crematie in kleine kring


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)

Subject: + Familieberichten Groningen 22 maart 2002 - NvhN - 275
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 23 Mar 2002 03:35:21 -0700

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Nieuwsblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van vrijdag 22 maart 2002.
(Aflevering 275)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de naam van de
echtgenoot)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen:

Huizinga - Jac. &
Reining - M. - 26-03-2002 - Middelstum - 75 jaar getrouwd

Overlijden:

Bakker - Jan - 20-03-2002 - Haren
Balk - Henriëtte - 20-03-2002 - Haren
Bos - Jan - 20-03-2002 - Groningen
Buurma Hermans - Afiene Tetje - 20-03-2002 - Blijham - (Waalkens)*
Drenth - Hendrik Jan - 18-03-2002 - Groningen*
Eerden - Tiemen Hendrik van - zonder datum - Veendam
Hartog - Herma - 18-03-2002 - Metz*
Hidskes - Jan Willem - 19-03-2002 - Bedum*
Houten - Dieke van - 20-03-2002 - Groningen
Kristeerius - Mente - 19-03-2002 - Groningen**
Lourens - Tjitske - 20-03-2002 - Winschoten - (Steenhuis)
Mast - Henderikus - 21-03-2002 - Groningen
Melsen - Janneke Marijn - 18-03-2002 - Groningen
Middelkamp - Janny - 20-03-2002 - Paterswolde - (Vos)*
Molenkamp - Geerard - 20-03-2002 - Nieuwolda
Nieman - Geert - 21-03-2002 - Groningen
Pijper - Jacob - 20-03-2002 - Winschoten
Schnoor - Frederica Geertruida - 20-03-2002 - Noordbroek - (Venema)
Slopsema - Jantje - 20-03-2002 - George/RSA - (Wichers)
Smit - Eise - 21-03-2002 - Hoogezand
Spier - Roelofje Agatha - 20-03-2002 - Groningen - (Hilverda)
Staal - Geert - 19-03-2002 - Ter Apel*
Vries - Sietze de - 17-03-2002 - Apeldoorn*

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien aanwezig, ook eerste bericht)

Kammenga - Judith - Grijpskerk

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)

Subject: Re: + Familieberichten Groningen 22 maart 2002 - NvhN - 275
From: "Gert Jan Kuiper" <postbus@gjkuiper.demon.nl>
Date: Sat, 23 Mar 2002 17:57:28 +0100

Fokke,

waar staan de sterretjes achter de namen voor? Dat zijn toch geen
eeuwelingen?!

M.v.g.,

Gert Jan Kuiper

***

> Overlijden:
>
> Bakker - Jan - 20-03-2002 - Haren
> Balk - Henriëtte - 20-03-2002 - Haren
> Bos - Jan - 20-03-2002 - Groningen
> Buurma Hermans - Afiene Tetje - 20-03-2002 - Blijham - (Waalkens)*
> Drenth - Hendrik Jan - 18-03-2002 - Groningen*
> Eerden - Tiemen Hendrik van - zonder datum - Veendam
> Hartog - Herma - 18-03-2002 - Metz*
> Hidskes - Jan Willem - 19-03-2002 - Bedum*
> Houten - Dieke van - 20-03-2002 - Groningen
> Kristeerius - Mente - 19-03-2002 - Groningen**
> Lourens - Tjitske - 20-03-2002 - Winschoten - (Steenhuis)
> Mast - Henderikus - 21-03-2002 - Groningen
> Melsen - Janneke Marijn - 18-03-2002 - Groningen
> Middelkamp - Janny - 20-03-2002 - Paterswolde - (Vos)*
> Molenkamp - Geerard - 20-03-2002 - Nieuwolda
> Nieman - Geert - 21-03-2002 - Groningen
> Pijper - Jacob - 20-03-2002 - Winschoten
> Schnoor - Frederica Geertruida - 20-03-2002 - Noordbroek - (Venema)
> Slopsema - Jantje - 20-03-2002 - George/RSA - (Wichers)
> Smit - Eise - 21-03-2002 - Hoogezand
> Spier - Roelofje Agatha - 20-03-2002 - Groningen - (Hilverda)
> Staal - Geert - 19-03-2002 - Ter Apel*
> Vries - Sietze de - 17-03-2002 - Apeldoorn*
>Subject: Re: + Familieberichten Groningen 22 maart 2002 - NvhN - 275
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 23 Mar 2002 11:28:27 -0700

Gert Jan,

Die sterretjes zijn even voor mijn eigen gebruik. Ik scan alle advertenties
in en zet deze op cd-rom. Cd-rom 6 is bijna vol en ik ben begonnen met
cd-rom 7. Een sterretje wil voor mij zeggen dat voor deze persoon een dag
eerder ook al een advertentie is geplaatst, twee sterretjes dat op twee
voorgaande dagen een advertenties voor deze persoon is geplaatst. Ik moet
dan dus ook even in map 6 kijken of daar al een advertentie van de betrokken
persoon staat. Binnen enkele dagen zijn deze sterretjes weer verdwenen.

Overigens staat er geen sterretje in de onderwerpregel, en daar ging de
afspraak met betrekking tot eeuwlingen toch over?

En wat dan te zeggen voor de sterretjes die ik al sinds jaar en dag gebruik
om geboortedatum of leeftijd aan te geven? Toch ook niet allemaal
eeuwlingen?

Om toch nog even te antwoorden op de vraag naar eeuwlingen: nog niet zo lang
geleden stond er tussen de vermeldingen van Drenthe een dame die op de
leeftijd van 101 was overleden.....

Met vriendelijke groet en een goed weekend,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl
f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)


----- Oorspronkelijk bericht -----
Van: "Gert Jan Kuiper" <postbus@gjkuiper.demon.nl>
Aan: <GEN-BENELUX-L@rootsweb.com>
Verzonden: zaterdag 23 maart 2002 17:57
Onderwerp: Re: + Familieberichten Groningen 22 maart 2002 - NvhN - 275


> Fokke,
>
> waar staan de sterretjes achter de namen voor? Dat zijn toch geen
> eeuwelingen?!
>
> M.v.g.,
>
> Gert Jan Kuiper

Subject: + Familieberichten Groot Vlaardingen week 12
From: "John Eichhorn" <eichhorn@xs4all.nl>
Date: Sat, 23 Mar 2002 17:53:54 +0100

Overleden:

Boer Petronella
Dijkshoorn Petronella
Gremmer Evertdina
Hoogt, van der Bastiaantje
Klerk, de Lien
Prieelle, de Pleuntje
Verhart Nicolaas Franciscus
Vliet, van Renske
Wagt, van der Leonardus
Wildeboer Geertruida

============
======

Dankbetuiging:

Breems, den Francina
Schmidt Arie
Olsthoorn Mariëtte

============
======

Ter Nagedachtenis:

Versteegen René

============
======

Meer informatie over bovenstaande namen is te vinden op mijn homepage:
http://members.tripodnet.nl/JohnEichhorn/familieadvertenties.htm
(Bezoekers van bovenstaande website moeten rekening houden met extra
inlaadtijd v.w. een stukje muziek (25kb) op de website).
Van bovenstaande advertentie's zijn gratis scans te verkrijgen.
Stuur een e-mail naar johneigh@hetnet.nl.
Graag de naam en weeknummer vermelden.

Met vriendelijke groet,

John EichhornSubject: + 114 jaar, Kamato Hongo the oldest person in the world
From: Rob Kuijsten <robkuysten@yahoo.com>
Date: Sat, 23 Mar 2002 19:58:52 +0100

PERSBERICHT: The Japan Times: March 21, 2002

Kagoshima woman world's oldest at 114

KAGOSHIMA (Kyodo) A 114-year-old Kagoshima woman became the oldest
person in the world Monday night following the death of the previous
record holder, an American, according to Guinness World Records.

Kamato Hongo foto:
http://www.japantimes.co.jp/images/photos2002/nn20020321a6a.jpg

Kamato Hongo became the record holder after the death of Maude
Farris-Luse at the age of 115 years, 56 days, according to Guinness'
official Web site.

Hongo was born Sept. 16, 1887, in the town of Isen, Kagoshima
Prefecture, where the late Shigechiyo Izumi, who held the Guinness
world record as the world's oldest person, spent his life. He died in
1986 at the age of 120 years, 237 days.

Hongo can no longer speak or walk by herself but is in good health and
eats heartily, her daughter, Shizue Kurauchi, 78, said Wednesday.

The oldest man in the world, Yukichi Chuganji, is also from Japan.
Chuganji, a resident of Ogori, Fukuoka Prefecture, will turn 113 on
Saturday.

The life expectancy of Japanese is among the longest in the world,
with an average of 77.72 years for men and 84.6 for women. One in 20
Japanese females reach 100, according to the Health, Labor and Welfare
Ministry.

Farris-Luse, born in Elizabeth County, Ill., had been living in an
old-age home in Coldwater, Mich., before being admitted to a nearby
hospital for pneumonia. The great-great-great grandmother turned 115
on Jan. 21.

http://www.japantimes.co.jp/cgi-bin/getarticle.pl5?nn20020321a6.htm
Subject: + AR 190 en 191
From: Rob Kuijsten <robkuysten@yahoo.com>
Date: Sun, 24 Mar 2002 09:47:45 +0100

Beste Navorschers

De laatste berichten van de digitale knipseldienst zijn verschenen in
de Annonce Revue.

http://www.rat.de/kuijsten/ar/2002/ar-190.html
http://www.rat.de/kuijsten/ar/2002/ar-191.html

Annonce Revue in PDF formaat:

http://www.rat.de/kuijsten/pdf/

Familieberichten Zoekmachine: zoeken in alle postings vanaf apr. 1999.
alsmede de vele sites met familieberichten

http://search.atomz.com/search/?sp-q=&sp-a=000301ee-sp00000002

Vriendelijk groetend
Rob Kuijsten
Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 23 maart 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Sun, 24 Mar 2002 12:22:13 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
zaterdag 23 maart 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** HUWELIJK **

- Spijker, Freddy en Elly - 19 maart 2002 -

** JUBILEA **

- Witte van der, Auke & Werf van der, Annie - 60 jaar getrouwd -
4 april 2002 - Buitenpost
- Jansma, Hendrik & Alkema, Geertje - 50 jaar getrouwd -
6 april 2002 - Stiens
- Feenstra, Ate & Jong de, Jeltje - 50 jaar getrouwd -
2 april 2002 - Boalsert
- Leistra, Fokke & Kuperus, Jantsje - 45 jaar getrouwd -
27 maart 2002 - Winsum
- Udinga, Hendrik & Carpay, Tjitske - 40 jaar getrouwd -
24 maart 2002 -
- Deinum, Auke & Tinga, Geertje - 25 jaar getrouwd -
30 maart 2002 - Wjelsryp
- Beek, Wim en Lazine - 25 jaar getrouwd -
23 maart 2002 -

** GEBOORTE **

- Jorn, zoon van Roanals en Anneke Jongsma -
16 maart 2002 - Hardegarijp
- Simon, zoon van Bram en Tjerkje van der Vaart -
14 maart 2002 - Spannum
- Yvar Jesse, zoon van Jelle IJntema en Judith Dijkstra -
14 maart 2002 - Woudsend
- Jeffrey, zoon van Anneke van der Woude en Maurits van der
Werf - 17 maart 2002 - Reahûs

** IN MEMORIAM **

- de Vries-Juckers, Grietje 24 maart 2001-2002

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- de Haan, Henny - St. Annaparochie
- de Hoop, Arjen - Koudum
- de Vries, Henk - De Gordyk
- Dijkstra-Ypma, Jehanne (Djoeke) - Skarl
- Kamstra, Marco - Joure
- Kramer, Dieuwke - Minnertsgea
- Pultrum-van der Wijk, Neeltje - Houtgehage
- Raatjes, Harm - Oude Pekela
- Spoor, Dirk - Sneek
- Tiemersma, Taco Age - Leeuwarden
- Trippenzee, Jochum - Leeuwarden
- van der Schaaf, Piet - Grou
- Veenstra-Roeda, Matje Akke - Twijzel

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BAKKER - Fredie - 19 maart 2002
- CLEMENS - Fokel - 22 maart 2002
- COENRADES - Cobie - 21 maart 2002
- HENSTRA - Ruurdtje - 21 maart 2002
- HORST van der - Evert - 22 maart 2002
- MEULEN van der - Elisabeth - 21 maart 2002
- MUIZELAAR - Anke - 22 maart 2002
- SLANGE - Gretha - 21 maart 2002
- VRIES de - Dirk - 21 maart 2002
- WEENING - Hendrika - 21 maart 2002
- WOUDE van der - Jan - 19 maart 2002
- YPMA - Assuerus Gerhardus - 21 maart 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BAKKER - Fredie
* 6 oktober 1947 Franeker
+ 19 maart 2002 Leeuwarden
Crematie was in besloten kring

CLEMENS - Fokel
* 8 februari 1917 Heerenveen
+ 22 maart 2002 Leeuwarden
weduwe van Philip WALTA
Crematie 27 maart Goutum

COENRADES - Cobie
* 16 september 1929
+ 21 maart 2002 Heerenveen
gehuwde naam: van VEEN
Crematie 25 maart Heerenveen

HENSTRA - Ruurdtje
* 9 april 1910
+ 21 maart 2002
weduwe van Jan TERPSTRA sinds 13 juni 1968
Begrafenis 26 maart Blije

HORST van der - Evert
* 31 mei 1923 Oosterwolde
+ 22 maart 2002 Heerenveen
weduwnaar van Aaltje van den BERG sinds 13 december 1999
Crematie was in besloten kring

MEULEN van der - Elisabeth
* 23 april 1923 Wirdum
+ 21 maart 2002 Leeuwarden
Ev Thijs DIJKSTRA, eerder gehuwd met Hendrik PIJL
Crematie 26 maart Goutum

MUIZELAAR - Anke
* 1 september 1922 Oudemirdum
+ 22 maart 2002 Sneek
weduwe van Inne SCHOTANUS sinds 1 december 1977
Afscheid 27 maart Oudemirdum

SLANGE - Gretha
* 94 jaar
+ 21 maart 2002 Akkrum
Gehuwde naam: SIESLING
Crematie 25 maart Goutum

VRIES de - Dirk
+ 6 december 1905
* 21 maart 2002
weduwnaar van Grietje ten WOLDE sinds 26 februari 1987
Cremateie is in familiekring

WEENING - Hendrika
* 25 mei 1913 Drachtstercompagnie
+ 21 maart 2002 Zwolle
weduwe van Hilbert de VRIES sinds 21 februari 1990
Crematie 26 maart Assen

WOUDE van der - Jan
* 77 jaar
+ 19 maart 2002 Emmeloord
Ev IJ. van AKKER
Crematie 22 maart Lelystad

YPMA - Assuerus Gerhardus
* 23 augustus 1905 Lytsewierrum
+ 21 maart 2002 Blauhûs
Ev Cecilia KETELAAR
Begrafenis 25 maart Blauhûs


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.
Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 25-03-2002 wk. 13
From: "Wil de Ligt" <R.deligt2@chello.nl>
Date: Mon, 25 Mar 2002 08:13:33 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
25-03-2002 wk. 13
------------------------------------------------------------------

Heiloo 23-03-2002: Theo Korthouwer

Zaandam 22-03-2002: Cornelia Adriana Jacoba Ceulen-Stasse w/v Louis
Ceulen

Wormerveer 22-03-2002: Trijntje Elisabeth Vloon - de Vos

Herinnering Bertus Zijp

===============
ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 25 maart 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Mon, 25 Mar 2002 19:36:51 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
maandag 25 maart 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Miedema, Hendrik - Damwoude
- Wassenaar-de Jong, Elizabeth - Winsum
- Wijnia-Bruinsma, G. - Workum

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- ADEMA - Anke - 22 maart 2002
- BERG van den - Jochem - 23 maart 2002
- BIEREMA - Ruurdje - 22 maart 2002
- BOER de - Willem - 22 maart 2002
- BRANDENBURG - Pieter - 22 maart 2002
- BRENNINKMEIJER - Bruno - 22 maart 2002
- DELDEN van - Roelfke - 22 maart 2002
- DOUMA - Jogchum - 22 maart 2002
- FABER - Janke - 19 maart 2002
- HEPKEMA - Piertje - 22 maart 2002
- HOLWERDA - Wijbren - 22 maart 2002
- JONG de - Jelle - 23 maart 2002
- KLEIN - Rinske - 23 maart 2002
- KOK - Hilje - 22 maart 2002
- KRAKOU - Johan - 22 maart 2002
- LOK - Saskia - 22 maart 2002
- NAUTA - Frouwkje - 23 maart 2002
- NEKKER de - Jantje - 23 maart 2002
- PAUW - Hendrik Cornelis - 22 maart 2002
- POLSTRA - Tjeerd - 22 maart 2002
- POSTHUMA - Bindert - 24 maart 2002
- STEUNEBRINK - Geert - 24 maart 2002
- TALSMA - Gatske - 23 maart 2002
- VEEN van der - Limkjen - 23 maart 2002
- VOS de - Jan - geen datum
- WERF van der - Akke - 23 maart 2002
- WILDE de - Auke Jacobs - 23 maart 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

ADEMA - Anke
* 6 maart 1921 Grouw
+ 22 maart 2002 Grouw
weduwe van Douwe SPOELSTRA sinds 29 augustus 1994
Crematie 26 maart Heerenveen

BERG van den - Jochem
* 80 jaar
+ 23 maart 2002 Jubbega
weduwnaar van Sietske JONKER sinds 19 januari 2002
Crematie 27 maart Heerenveen

BIEREMA - Ruurdje
* 84 jaar
+ 22 maart 2002 Kimswerd
weduwe van Oepkje TIGCHELAAR sinds 23 november 1997
Begrafenis 27 maart Kimswerd

BOER de - Willem
* 8 mei 1918
+ 22 maart 2002 Heemskerk
weduwenaar van Martha TUININGA
Crematie 26 maart Velsen

BRANDENBURG - Pieter
* 15 oktober 1915 Hoorn
+ 22 maart 2002 Heerenveen
weduwnaar van Pietje GAASTRA-BRUINSMA, eerder weduwnaar
van Klaske FEENSTRA
Crematie 27 maart Heerenveen

BRENNINKMEIJER - Bruno
* 10 april 1943
+ 22 maart 2002 Sneek
Ev Lies LELYVELD
Begrafenis 27 maart Sneek

DELDEN van - Roelfke
* 5 mart 1918 Adorp
+ 22 maart 2002 Zuidlaren
weduwe van Derk HUIZING sinds 14 januari 2000
Crematie 27 maart groningen

DOUMA - Jogchum
* 55 jaar
+ 22 maart 2002 Grou
Ev Agnieta van der MEULEN
Crematie 27 maart Goutum

FABER - Janke
* 31 januari 1908 Berlikum
+ 19 maart 2002 Bergen
weduwe van Allardus CASTELEIN
Begrafenis was in besloten kring

HEPKEMA - Piertje
* 84 jaar
+ 22 maart 2002 Sint Johannesga
weduwe van Lijkele POEPJES sinds 9 augustus 1986
Begrafenis 28 maart Rotstergaast

HOLWERDA - Wijbren
* 14 november 1925 Ikkerwâld
+ 22 maart 2002 Marrum
Ev Tine S. BOONSTRA sedert bijna 50 jaar
Crematie 27 maart Goutum

JONG de - Jelle
* 58 jaar
+ 23 maart 2002 Leeuwarden

KLEIN - Rinske
* 12 mai 1913 Stavoren
+ 23 maart 2002 Stiens
weduwe van Folkert FENNEMA sinds 22 maart 1957
Begrafenis 27 maart Huizum

KOK - Hilje
* 12 augustus 1916 Grootegast
+ 22 maart 2002 Leeuwarden
weduwe van Hyke WIJBENGA sinds 20 aeptember 1992
Begrafenis 27 maart Britsum

KRAKOU - Johan
* 28 oktober 1959
+ 22 maart 2002 Leeuwarden
Ev Petra Eldé
Crematie 27 maart Goutum

LOK - Saskia
* 5 juni 1974
+ 22 maart 2002 Leeuwarden
Afscheid in besloten kring

NAUTA - Frouwkje
* 84 jaar
+ 23 maart 2002 St. Annaparochie
weduwe van Geert POSMA sinds 29 augustus 1960
Begrafenis 28 maart St. Annapochie

NEKKER de - Jantje
* 20 juni 1913
+ 23 maart 2002
weduwe van Hendrik de ROOS sinds 6 november 1994
Begrafenis 27 maart Steenwijk

PAUW - Hendrik Cornelis
* 5 november 1915 Oldemarkt
+ 22 maart 2002 Leeuwarden
Behrafenis 27 maart leeuwarden

POLSTRA - Tjeerd
* 8 oktober 1922
+ 22 maart 2002 Noordbergum
Ev S. KETELAPPER sinds 58 jaar
Begrafenis 26 maart Vrouwenparochie

POSTHUMA - Bindert
* 11 oktober 1911 Tzumarrum
+ 24 maart 2002 Steenwijk
Ev S. ELGERSMA
Begrafenis is in besloten kring

STEUNEBRINK - Geert
* 14 augustus 1941 Leeuwarden
+ 24 maart 2002 Sneek
Ev Eke de JONG sinds 24 september 1970
Crematie 28 maart Sneek

TALSMA - Gatske
* 23 okrober 1917 Achlum
+ 23 maart 2002 Leeuwarden
Begrafenis 28 maart Achlum

VEEN van der - Limkjen
* 86 jaar
+ 23 maart 2002 Apeldoorn
weduwe van Sake RONDUITE sinds 28 januari 1993
Begrafenis 28 maart Ugchelen

VOS de - Jan
* 80 jaar
+ Jubbega
Ev Baukje de VRIES sedert 54 jaar
Begrafenis 27 maart Jubbega

WERF van der - Akke
* bija 82 jaar
+ 23 maart 2002 Idskenhuizen
weduwe van Hendrik de JONG sinds 10 september 1999
Begrafenis 27 maart Legemeer

WILDE de - Auke Jacobs
* 23 augustus 1916
+ 23 maart 2002 Leeuwarden
weduwnaar van Klaske BUISING sinds 15 september 1986
Crematie 28 maart Goutum


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.
Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 26-03-2002 wk. 13
From: "Wil de Ligt" <R.deligt2@chello.nl>
Date: Tue, 26 Mar 2002 08:58:49 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
26-03-2002 wk. 13
------------------------------------------------------------------

Zaandam 24-03-2002: Aaltje Goezinne - Korsse w/v Martinus Dirk Goezinne

Wormerveer 24-03-2002: Ali Wever - Zwaneveld w/v Ab Wever

Heiloo 24-03-2002: Huibert Koel * Zaandam

Zaandam 24-03-2002: Jo Fluri - van Sante w/v J.A.C. Fluri

Assendelft 23-03-2002: Albertina Geertruida Debrichy -Gouw w/v
Lambertus Debrichy

Broek op Langedijk 23-03-2002: Nils Post * Wormerveer

Koog a/d Zaan 22-03-2002: Elisabeth Andrea - Tuin

===============
ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/From: Dick <warrink@spamcop.net>
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 26 maart 2002
Reply-To: warrink@spamcop.net

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
dinsdag 26 maart 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- de Boer-Wiemann, Anna Maria -
- Meines, Bart - Harlingen
- Poepjes Rottiné, Jaantje - Sleat
- van der Veer-Brouwer, Jacoba - Buitenpost
- Vlietstra-Wielinga, Janny - Harlingen

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BERGSMA - Jacoba - 24 maart 2002
- BERGSMA - Marianne - 23 maart 2002
- BIEMANS - Berendina Martina - 25 maart 2002
- BOER de - Maaike - 24 maart 2002
- DIJK van - Ipie - 25 maart 2002
- DUIM van der - Marcus - 23 maart 2002
- ESSEN van - Klara - 24 maart 2002
- GROOT de - Cornelis - 24 maart 2002
- HEIJDE van der - Dick - 24 maart 2002
- HOEKZEMA - Hendrikus Jan - 23 maart 2002
- HOOP de - Klaas - 24 maart 2002
- HOFSTRA - Jikke Bontje - 24 maart 2002
- KLEEFSTRA - Herre - 24 maart 2002
- KRAMER - Paulus Age - 24 maart 2002
- PLOEG van der - Elizabeth - 23 maart 2002
- PORTENA - Hendrik - 25 maart 2002
- SISSING - Henk - 24 maart 2002 (geen details)
- VELLINGA - Sjoerd - 24 maart 2002
- VRIES de - Jeen - 25 maart 2002
- VRIES de - Walle Sijbren - 23 maart 2002
- ZWERVER - Geert - 24 maart 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BERGSMA - Jacoba
* 76 jaar
+ 24 maart 2002 Joure
Begrafenis 28 maart Joure

BERGSMA - Marianne
* 81 jaar
+ 23 maart 2002 Akkrum
weduwe van Uiltje de JONG sedert 31 oktober 1995
Begrafenis was in besloten kring

BIEMANS - Berendina Martina
* 90 jaar
+ 25 maart 2002 Sneek
weduwe van Sikke de REE sinds 15 januari 1961
begrafenis 28 maart Sneek

BOER de - Maaike
* 29 oktober 1920 Stiens
+ 24 maart 2002 Stiens
Begrafenis 28 maart Stiens

DIJK van - Ipie
* 19 januari 1922 Eastermar
+ 25 maart 2002 Leeuwarden
Ev Wander de BOER sinds 5 september 1942
Crematie 28 maart Goutum

DUIM van der - Marcus
* 20 oktober 1919
+ 23 maart 2002 Nijbeets
Ev E. van der DUIM
Crematie is in familiekring

ESSEN van - Klara
* 61 jaar
+ 24 maart 2002 Wouterswoude
Ev H.W ARZIG sedert 38 jaar
Begrafenis 28 maart Driesum

GROOT de - Cornelis
* 4 maart 1914 Oberhausen
+ 24 maart 2002 Dronrijp
Ev A. HOEKSTRA
Crematie 28 maart Goutum

HEIJDE van der - Dick
* 19 mei 1934 Leeuwarden
+ 24 maart 2002 Amsterdam
Ev Bien .....
Crematie in besloten kring te Goutum

HOEKZEMA - Hendrikus Jan
* 56 jaar
+ 23 maart 2002

HOFSTRA - Jikke Bontje
* 31 december 1944 Elahuizen
+ 24 maart 2002 Emmeloord
Ev Melle SIKMA
Begrafenis 28 maart Emmeloord

HOOP de - Klaas
* 12 april 1937
+ 24 maart 2002 de Jouwer
Ev Jannie RIEMERSMA sedert 16 oktober 1964
Crematie 28 maart Heerenveen

KLEEFSTRA - Herre
* 12 spetember 1911 Aldeboarn
+ 24 maart 2002 Drachten
weduwnaar van Anna Geertruida MAST sinds 20 oktober 1999
Begrafenis 28 maart de Knipe

KRAMER - Paulus Age
* 71 jaar
+ 24 maart 2002 Joure
Ev Nellie NIEMARKT
Begrafenis 28 maart Joure

PLOEG van der - Elizabeth
* 27 maart 1922 Haulerwijk
+ 23 maart 2002 Drachten
weduwe van Jan ten HOOR sinds 4 februari 1983
Crematie 28 maart Assen

PORTENA - Hendrik
* 8 januari 1922 Follega
+ 25 maart 2002 St. Nicolaasga
Ev I. RIENSTRA
Begrafenis 28 mmart st. Nicolaasga

VELLINGA - Sjoerd
+ 15 naart 1926 Wommels
+ 24 maart 2002 Sneek
Ev Rinske de VRIES sedert 50 jaar
Begrafenis 28 maart Bolsward

VRIES de - Jeen
* 91 jaar
+ 25 maart 2002 Leeuwarden
Ev Grietje WIJMA sedert bijna 68 jaar
Begrafenis 28 maart Leeuwarden

VRIES de - Walle Sijbren
* 7 augustus 1943 Rinsumageest
+ 23 maart 2002 Longerhouw
Begrafenis in besloot kring

ZWERVER - Geert
* 21 augustus 1911
+ 24 maart 2002 Leeuwarden
weduwnaar van Maaike de VRIES sinds 21 februari 1985
Crematie 29 maart Goutum


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 27-03-2002 wk. 13
From: "Wil de Ligt" <R.deligt2@chello.nl>
Date: Wed, 27 Mar 2002 09:27:44 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
27-03-2002 wk. 13
------------------------------------------------------------------

Heerhugowaard 26-03-2002: Riet Schut w/v Siem van der Kolk

Wormer 25-03-2002: Menno Oosterhoorn

Hoorn 25-03-2002: Trijntje de Goede * Graft w/v Anthony Dogger

Heemskerk 22-03-2002: Gesina Johanna Luijting * Krommenie w/v Johannes
van der Eng

===============
ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/

Subject: + Berichten uit de Burgerlijke stand Zaanstreek
From: "Wil de Ligt" <R.deligt2@chello.nl>
Date: Wed, 27 Mar 2002 21:30:37 GMT

Berichten uit de Burgerlijke stand Zaanstreek

week 13 Noord van - Merks Adriana 58 jaar Wormer
13 Benten van - Hoster Anneke Johanna 48 jaar Wormer
13 Lenz - Goor van der Catharina Antoinette 71 jaar Wormer
13 Balfoort Wilhelmina 83 jaar w/v A.Drubbel Zaanstad
13 Mul Pietje 82 jaar w/v G.Blank Zaanstad
13 Feenstra Jan Freerk 57 jaar Zaanstad
13 Tichelaar - Tlomaczewski Christe Margarethe Else 66 jaar
Zaanstad
13 Oosterbaan - Keller Anna Maria Elisabeth 96 jaar w/v
P.Oosterbaan Zaanstad
13 Verweij - Park Helena Johanna 92 jaar w/v J.L.Verweij
Zaanstad
13 Osnabrugge van - Zwager Annie 78 jaar w/v E.van Osnabrugge
Zaanstad
===============
ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 27 maart 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Thu, 28 Mar 2002 00:23:31 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
woensdag 27 maart 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant (Friese
Pers bv) van woensdag 27 maart 2002, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** VERJAARDAGEN **

- Lap, Hinke - 65 jaar - 27 maart 2002

** GEBOORTE **

- Cecillia Lijsbeth, dochter van Tiemen en Gudrid Hoitinga-van
der Meer - 22 maart 2002 - Hallum

** IN MEMORIAM **

- Hielkema, Wolter - 31 maart 2001-2002 *DC

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Bruinsma, Jansje - Drachten *DC
- Castelein-Saverda, Fokeltje -
- Douma, Gauke - De Pein *DC
- Hamstra, Klaas Hendrik - Dokkum
- Oppedijk, M. - *DC

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- DIJK van - Jelle - 22 maart 2002
- EISMA - Coenraad Wilhelm - 26 maart 2002
- GROOT de - Jannie - 26 maart 2002
- HOFMAN - Elisabeth (Lies) - 25 maart 2002
- JONG de - Wiebe - 25 maart 2002
- KLEEFSTRA - Lammert - 25 maart 2002
- KRIST - Atje - 25 maart 2002
- OOSTERWOUD - Jacoba Janke - 25 maart 2002
- RAUKEMA - Geertje - 26 maart 2002
- RINSMA - Albertha Trijntje - 25 maart 2002
- ROZENDAL - Siep - 22 maart 2002
- SISSING - Henk Geert - 24 maart 2002 *DC
- STREMLER - Ina Anna Wilhelmina - 25 maart 2002
- VEEN van der - Elizabeth - 26 maart 2002
- VRIES de - Fenna Elisabeth - 24 maart 2002
- WIJNJA - Gerrit - 24 maart 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

DIJK van - Jelle
* 30 mei 1925 Sneek
+ 22 maart 2002 Valthe
weduwnaar van Hennie BREMER
Crematie was in familiekring

EISMA - Coenraad Wilhelm
* 69 jaar
+ 26 maart 2002 Drachten
Begrafenis 29 maart Drachten

GROOT de - Jannie
* 17 december 1927 Stavoren
+ 26 maart 2002 Hemelum
Ev wiebe de VRIES
Begrafenis 30 maart Hemelum

HOFMAN - Elisabeth (Lies)
* 18 mei 1923
+ 25 maart 2002 Leeuwarden
Ev C. VEFFER sedert 56 jaar
Crematie 29 maart Goutum

JONG de - Wiebe
* 9 oktober 1943
+ 25 maart 2002 Lemmer
Ev G. CNOSSEN sedert 9 december 1965
Crematie is in besloten kring

KLEEFSTRA - Lammert
* 25 oktober 1924 Boarnbergum
+ 25 maart 2002 Ljouwert
Ev Bintsje TIEMERSMA
Crematie 29 maart Goutum

KRIST - Atje
* 9 juli 1920
+ 25 maart 2002 Langezwaag
weduwe van Sieger de JONG
Begarfenis 29 maart Snikzwaag

OOSTERWOUD - Jacoba Janke
* 17 januari 1928 De Himrik
+ 25 maart 2002 Swol
weduwe van Trienus BIJMA sinds 14 november 1970
Crematie 30 maart Heerenveen

RAUKEMA - Geertje
* 6 mei 1917 Gau
+ 26 maart 2002 Snits
Ev Douwe SPOELSTRA sinds 27 mei 1939
Begrafenis 29 maart Ysbrechtum

RINSMA - Albertha Trijntje
* 90 jaar
+ 25 maart 2002
weduwe van Petrus TJALLEMS sinds 16 januari 1988
Crematie 29 maart Heerenveen

ROZENDAL - Siep
* 14 juli 1948
+ 22 maart 2002 Leeuwarden
Ev Alie ...
Crematie is in besloten kring

SISSING - Henk Geert *DC
* 8 april 1936
+ 24 maart 2002 De Wilp
Ev Lutske DIJKSTRA
Begrafenis 28 maart De Wilp

STREMLER - Ina Anna Wilhelmina
* 25 januari 1913
+ 25 maart 2002
weduwe van Rein LANDMAN, overleden 17 maart 1988, eerder
weduwe van Jelte H. LANTING, overleden 28 april 1974

VEEN van der - Elizabeth
* 14 september 1924
+ 26 maart 2002 Oosterlittens
Ev C. SIETSMA sedert 56 jaar
Begrafenis 30 maart Oosterend

VRIES de - Fenna Elisabeth
* 18 juli 1925 Buitenpost
+ 24 maart 2002 Dronten
gehuwde naam: HUIZINGA
Crematie 29 maart Lelystad

WIJNJA - Gerrit
* 8 juli 1923
+ 24 maart 2002 Florida (woonplaats Egmondville Ontario Canada)
Ev T. POSTMA


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.
Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 28-03-2002 wk. 13
From: "Wil de Ligt" <R.deligt2@chello.nl>
Date: Thu, 28 Mar 2002 11:58:51 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
28-03-2002 wk. 13
------------------------------------------------------------------

Zaandam week 13 2002: Aris van Sante

Zaandam 27-03-2002: Niek Hooijschuur

Wormer 26-03-2002: Guurtje Elisabeth van het Kaar - van den Boogert *
Amsterdam

Wormerveer 26-03-2002: Joke van Rooyen - van den Berg

===============
ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/

email adres R.deligt2@chello.nl


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 28 maart 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Thu, 28 Mar 2002 19:01:19 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
donderdag 28 maart 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Boersma, Jacob - Gorredijk
- Brouwer-Rozenberg, Ronkje - Gorredijk
- Jonker, Fedde - Gorredijk

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- ABBEMA - van - Ruurd - 26 maart 2002
- ALZERDA - Harm - 27 maart 2002
- BERGEN van - Hester Bouwina (Esther) - 26 maart 2002
- BRUIJNE de - Riet - 26 maart 2002
- GJALTEMA-BOSJE - Anna - geen verdere details
- LEEUW de - Douwe - 27 maart 2002
- LIGHART - Akke - 27 maart 2002
- STOELWINDER - Jan Arie Cornelis - 26 maart 2002
- TERWEE - Cornelia Hendrika - 27 maart 2002
- TOERING - Albertje - 26 maart 2002
- VENEMA - Marten - 27 maart 2002
- ZUYDENDORP - Gerrie - 23 maart 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

ABBEMA - van - Ruurd
* 24 augustus 1911 Schettens
+ 26 maart 2002 Bolsward
Ev R.T. DIJKEMA. eerder gehuwd met Renske SMEDING,
overleden 1981

ALZERDA - Harm
* 31 mei 1924 Westergeest
+ 27 maart 2002 Dokkum
weduwenaar van janke LEEGSTRA sinds 21 mei 1997
Begrafenis 30 maart Kollumerzwaag

BERGEN van - Hester Bouwina (Esther)
* 15 februari 1917 Sneek
+ 26 maart 2002 Tiel
weduwe van Jacobus Johannes van den BERGH
Begrafenis 29 maart Tiel

BRUIJNE de - Riet
* 10 mei 1928
+ 26 maart 2002 Oudehaske
Ev H. HOEKSTRA
Crematie 30 maart Heerenveen

LEEUW de - Douwe
* 84 jaar
+ 27 maart 2002 Joure
weduwe van Sietske KOOIJ sinds 30 oktober 1977
Crematie 30 maart Goutum

LIGHART - Akke
* 82 jaar
+ 27 maart 2002 Oudehaske
Ev Willem Johan SCHUIT sinds 16 september 1940
Crematie 2 april Heerenveen

STOELWINDER - Jan Arie Cornelis
* 43 jaar
+ 26 maart 2002 Leeuwarden
Crematie 29 april Goutum

TERWEE - Cornelia Hendrika
* 60 jaar
+ 27 maart 2002
Ev Jaap de JONG sedert 37 jaar
Begrafenis 30 maart Bergum

TOERING - Albertje
* bijna 80 jaar
+ 26 maart 2002 Jubbega
weduwe van Wiebe HOFSTRA sinds 24 maart 1988
Crematie 30 maart Heerenveen

VENEMA - Marten
* 24 april 1936 Skarl
+ 27 maart 2002 Makkum
Ev Gerrie BROLSMA sedert 38 jaar
Begrafenis 30 maart Makkum

ZUYDENDORP - Gerrie
+ 23 maart 2002
Begrafenis is in besloten kring


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.Google

http://www.marktplaats.nlSURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868