INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 4   nummer   194    1-5-2002


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 5 april 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Fri, 05 Apr 2002 17:59:28 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
vrijdag 5 april 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant (Friese
Pers bv) van vrijdag 5 april 2002, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** JUBILEA **

- Salomons, Wim en Schaaf, Gré - 50 jaar getrouwd
10 april 2002 - Drachten *DC

** GEBOORTE **

- Simon, zoon van Durk en Tiny Haagsma-van der Kooi -
3 april 2002 - Burdaard
- Tom, zoon van Anita Gerritsma en Wytze Sikkema -
28 maart 2002 - Goutum

** IN MEMORIAM **

- Bijlsma, Anna Christiena (Anneke) -
5 oktober 1923-5 april 1999

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Boersma, Jacob (Jaap) - Tytsjerk
- Oegema, Antje - Achlum
- Zwerver, Mindert - Grou

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BAARDA - Sjoukje - 1 april 2002
- HARSMA - Pietsje - 3 april 2002 *DC
- HEIJEN - Jan Theodoor - 3 april 2002
- HOEKSTRA - Geesje - 4 april 2002
- HOOGHIEMSTRA - Lodewijk - 4 april 2002
- HUITEMA - Albertje (Appie) - 3 april 2002
- KOOI - Fokje - 2 april 2002 *DC
- KOOPMANS - Hiltje - 3 april 2002
- KOREE - Johannes - 3 april 2002
- VISSER - Jacob (Jaap) - 3 april 2002
- WOUDSTRA - Harmen - 2 april 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BAARDA - Sjoukje
* 16 oktober 1917
+ 1 april 2002
Afscheid was in besloten kring

HARSMA - Pietsje *DC
+ 86 jaar
- 3 april 2002 Drachten
weduwe van Johannes LEEVERINK sinds 31 oktober 1995
Begrafenis 6 april Drachten

HEIJEN - Jan Theodoor
* 10 aeptember 1921 Leeuwarden
+ 3 april 2002 Leeuwarden
Ev H. VISSER
Crematie 8 april Heerenveen

HOEKSTRA - Geesje
* 12 mei 1916 Alderbekeap
+ 4 april 2002 Noardburgum
weduwe van Abel de VRIES sinds 15 devember 1998
Begrafenis 8 april Grou

HOOGHIEMSTRA - Lodewijk
* 85 jaar
+ 4 april 2002 Joure
Ev C. van der WEIDE sedert 51 jaar
Begrafenis 8 april Joure

HUITEMA - Albertje (Appie)
* 17 januari 1958 Drachten
+ 3 april 2002 Gersloot
Ev Frank van CAMPEN
Crematie 6 april Goutum

KOOI - Fokje *DC
* 85 jaar
+ 2 april 2002 Drachten
weduwe van Hendrik de HAAN sinds 16 januari 1999
begrafenis 6 april Boornbergum

KOOPMANS - Hiltje
* 1 april 1919 Britsum
+ 3 april 2002 Tsjummearum
weduwe van Klaas van der KUUR sinds 6 januari 1983
Begrafenis 8 april Easterbierum

KOREE - Johannes
* 10 december 1928 Anjum
+ 3 april 2002 Dokkum
Ev A. BIJLAND sedert bijna 48 jaar
Begrafenis 8 april Anjum

VISSER - Jacob (Jaap)
* 75 jaar
+ 3 april 2002 Lemmer
weduwnaar van Geertruida MESSCHAERT sinds 31 december 2000
Crematie 8 april Heerenveen

WOUDSTRA - Harmen
* 5 maart 1928
+ 2 april 2002 it Heaarenfean
Ev H. BRINKSMA sedert 48 jaar
Crematie is in familiekring


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.


Subject: + Oudste man Noord-Brabant overleden
From: "Gert Jan Kuiper" <postbus@gjkuiper.demon.nl>
Date: Fri, 5 Apr 2002 19:39:25 +0200


Op 28 maart overleed te Drunen de heer Cornelis Mimpen. Hij werd geboren op
12 oktober 1899 en was derhalve 102 jaar (en 167 dagen) oud.

Sinds 3 oktober 2001 was de heer Mimpen de oudste man van Noord-Brabant,
een positie die nu - bij leven en welzijn - wordt ingenomen door de heer
Martin Willemse, geboren op 26 oktober 1899. De heer Willemse woont in
Oudenbosch.

Scan van overlijdensadvertentie is beschikbaar.

Gert Jan Kuiper.

***

Even wat statistiek:

Oudste man van Brabant sinds 1990:

Datum van overlijden vs. leeftijd bij overlijden (jaren / dagen):

> 01-04-1990 - 106 / 38 (was tevens oudste man van Nederland)
> 23-04-1991 - 107 / 44 (was tevens oudste man van Nederland)
> 15-02-1992 - 106 / 47
> 15-06-1992 - 104 / 222
> 01-06-1993 - 105 / 122
> 15-02-1995 - 105 / 289
> 19-07-1995 - 104 / 357
> 27-12-1995 - 105 / 19
> 22-08-1997 - 106 / 190
> 22-01-1999 - 107 / 158
> 16-08-1999 - 103 / 169
> 09-11-2001 - 103 / 188
> 03-12-2001 - 103 / 91
> 28-03-2002 - 102 / 167

Het is duidelijk dat "de oudste man" steeds 'jonger' is; dit is een
landelijke trend en het is nog niet geheel duidelijk waar dit door komt...Subject: + Oudste man Noord-Brabant overleden
From: "Gert Jan Kuiper" <postbus@gjkuiper.demon.nl>
Date: Fri, 5 Apr 2002 19:39:25 +0200


Op 28 maart overleed te Drunen de heer Cornelis Mimpen. Hij werd geboren op
12 oktober 1899 en was derhalve 102 jaar (en 167 dagen) oud.

Sinds 3 oktober 2001 was de heer Mimpen de oudste man van Noord-Brabant,
een positie die nu - bij leven en welzijn - wordt ingenomen door de heer
Martin Willemse, geboren op 26 oktober 1899. De heer Willemse woont in
Oudenbosch.

Scan van overlijdensadvertentie is beschikbaar.

Gert Jan Kuiper.

***

Even wat statistiek:

Oudste man van Brabant sinds 1990:

Datum van overlijden vs. leeftijd bij overlijden (jaren / dagen):

> 01-04-1990 - 106 / 38 (was tevens oudste man van Nederland)
> 23-04-1991 - 107 / 44 (was tevens oudste man van Nederland)
> 15-02-1992 - 106 / 47
> 15-06-1992 - 104 / 222
> 01-06-1993 - 105 / 122
> 15-02-1995 - 105 / 289
> 19-07-1995 - 104 / 357
> 27-12-1995 - 105 / 19
> 22-08-1997 - 106 / 190
> 22-01-1999 - 107 / 158
> 16-08-1999 - 103 / 169
> 09-11-2001 - 103 / 188
> 03-12-2001 - 103 / 91
> 28-03-2002 - 102 / 167

Het is duidelijk dat "de oudste man" steeds 'jonger' is; dit is een
landelijke trend en het is nog niet geheel duidelijk waar dit door komt...Subject: ! begraafplaats Zuidendijk, Dubbeldam
From: "Erica" <Erica@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 05 Apr 2002 18:06:45 GMT

GEVALLEN IN DE MEIDAGEN 1940 (gedenkplaat)

II-28 RI

Kapitein
J.A. Schouten

1e Luitenant
M. van der Have

Korporaals
A.J. Krosse
J.J. Wijsman

Soldaten
C. Both
J.A. Peters
J.H. Ververs

III-28 RI

Kapitein
W. van Ingen

1e Luitenant
E.P. de Jager

Sergeant
A.P. van der Kraan

Korporaal
C.J. Koek

Soldaten
D. Graafland
A.J. Heuser
I. Ouwerkerk
W. van Tol
T.C.P.P. Vink

(gedenkzuil) SOLDATEN

J. van Duin
P.H. Fluiter
H. v. Haaster
S.J.K. Ham
P. Huugen
T.T.E.O.Y. de Jong
J.B.A. Kraan
W. v. Leeuwen
A.A. Mazenier
J. Nieuwerf
B.J. van Putten
R. Rietveld
K.M. Wolleswinkel
D.J.P. v.d. Zon

Een grafsteen:
Hier rust onze geliefde man, vader, behuwd en grootvader Teunis Herweijer,
geb 3 mei 1867 te Strijen, overl. 5 juni 1945 te Dubbeldam
en onze geliefde moeder, behuwd en grootmoeder Maria van Pelt, geb 5 nov.
1862 te Dubbeldam, overl. 15 juni 1849 te Dubbeldam.

Erica
http://d-compu.home.dyndns.org/genbook


Subject: ! begraafplaats Zuidendijk, Dubbeldam
From: "Erica" <Erica@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 05 Apr 2002 18:06:45 GMT

GEVALLEN IN DE MEIDAGEN 1940 (gedenkplaat)

II-28 RI

Kapitein
J.A. Schouten

1e Luitenant
M. van der Have

Korporaals
A.J. Krosse
J.J. Wijsman

Soldaten
C. Both
J.A. Peters
J.H. Ververs

III-28 RI

Kapitein
W. van Ingen

1e Luitenant
E.P. de Jager

Sergeant
A.P. van der Kraan

Korporaal
C.J. Koek

Soldaten
D. Graafland
A.J. Heuser
I. Ouwerkerk
W. van Tol
T.C.P.P. Vink

(gedenkzuil) SOLDATEN

J. van Duin
P.H. Fluiter
H. v. Haaster
S.J.K. Ham
P. Huugen
T.T.E.O.Y. de Jong
J.B.A. Kraan
W. v. Leeuwen
A.A. Mazenier
J. Nieuwerf
B.J. van Putten
R. Rietveld
K.M. Wolleswinkel
D.J.P. v.d. Zon

Een grafsteen:
Hier rust onze geliefde man, vader, behuwd en grootvader Teunis Herweijer,
geb 3 mei 1867 te Strijen, overl. 5 juni 1945 te Dubbeldam
en onze geliefde moeder, behuwd en grootmoeder Maria van Pelt, geb 5 nov.
1862 te Dubbeldam, overl. 15 juni 1849 te Dubbeldam.

Erica
http://d-compu.home.dyndns.org/genbook
Subject: Familieberichten "De Dordtenaar" za 30 mrt t/m vr 5 apr 2002
From: "Erica" <Erica@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 05 Apr 2002 18:07:04 GMT

* * * SCANS VERKRIJGBAAR * * *

DATUM KRANT - NAAM - LEEFTIJD of GEBOORTEDATUM - evt PARTNER

3-4-2002 BAAT, DE Teunis
3-4-2002 BELLAART Emmy 78 weduwe Piet MERTENS
3-4-2002 BOER Hendrika C. 10-4-1923 weduwe Stephanus ROUBOS
5-4-2002 BORST Sanny echtgenoot G.A. ANDEL, VAN DEN
3-4-2002 COLIJN Jan
30-3-2002 COLIJN Jan 66 echtgenoot G. EIJSKOOT
2-4-2002 DRINKWAARD Leendert 77 echtgenoot A.J.M. HART, 'T
4-4-2002 FRIJHOFF Esther Helena 33
30-3-2002 GROOT, DE Dirk
3-4-2002 KAMERMAN Pieternella Wilhelmina 59 echtgenoot J. NULAND, VON
3-4-2002 KLERK, DE Alida Theijsje 80 weduwe ds. J. VELDEN, VAN DER
4-4-2002 KLERK, DE Alida Theijsje 80 weduwe ds. J. VELDEN, VAN DER
5-4-2002 KNOOP Gerrit Arie 30-1-1920 weduwnaar Elizabeth OOIJEN
2-4-2002 KOOTEN, VAN Lijntje 72 weduwe Pieter WIGMAN
4-4-2002 KORTSTAM Leen echtgenoot Norma
4-4-2002 KRIJGSMAN Ronald
5-4-2002 KUYK, VAN Allegonda Maria 93 weduwe Johannes POL. VAN DER
2-4-2002 LIJZER, DE Jan 83 5-5-1918 echtgenoot M. LINDEN, VAN DER
3-4-2002 LIJZER, DE Jan
5-4-2002 MOLENDIJK Cornelis 4-2-1929 echtgenoot A.D. ADMIRAAL
3-4-2002 PEETOOM Dirk 68 echtgenoot Anna HESTERMAN
5-4-2002 POLEIJ Johanna 87 weduwe Abraham SPOOR
3-4-2002 PRINS Gerrit 1-9-1919 weduwnaar Jannetje SWANEVELD
2-4-2002 TOEBAK Pieternella 88 weduwe Chr. DIJKMANS
2-4-2002 UITTERLINDEN Bas 30-12-1916 weduwnaar Christina REUS, DE
3-4-2002 VEN, VAN DER Arie
2-4-2002 VERSENDAAL Marianne echtgenoot Aad GERRITSE
5-4-2002 WALL, VAN DER Sjaan 83 weduwe Dirk STOLK

Erica
http://d-compu.home.dyndns.org/gensearch (index familieberichten)
Subject: ! BS Hilversum 25 mei 1959
From: ristcard@hotmail.com (Richard)
Date: 5 Apr 2002 10:42:45 -0800

Hallo allemaal,

In het kader van de toevalstreffers het volgende: bij het weghalen van
oude vloerbedekking op de zolder kwam een exemplaar van de Gooi- en
Eemlander van 25 mei 1959 te voorschijn. Hierin stond een lijstje van
de burgerlijke stand van Hilversum:

Geboren:
Fenna, dv A. Bultman en E. Zeedijk,
Brunette Alexandra, dv H. Rootert en P. Roode
Joanne Marina Gerlinde, dv J.C. Schuurveld Schrijver en A.F. Vroom
Patricia Nicolette, dv J.B.W. Bosboom en J.A.T. Kok
Marion, dv C. van Oostenrijk en C.H. Coster
Yvonne, dv J.L.T. Angenent en S.J. Spier
Elisabeth Johanna Maria, dv L. Oosterman en E.J.A. van de Polder
Ton, zv C. van den Brink en J. de Groot
Piet, zv H. van Ommen en A.J. Heetebrij
Gehuwd:
J.P.M. Bartman en M.G.J. Klaver
W. van Opstal en M. Diepgrond
C. Wasmoeth en J.J.C. van Zetten
H. Verhoef en T.H. van Tol
D. Verweij en H.A. Dijken
R. van Huisstede en P.G. van den Brom
Overleden:
H. Kooij, 74 jaar gehuwd met B. Draaijer
T.H. Giacomini, 89 jaar, weduwnaar van G. Mol


Subject: + Fam. berichten Maassluise Courant 05-04-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Fri, 05 Apr 2002 19:24:44 GMT

Overlijden:

+ John Tegelaar
============
Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/index_e.html
(in de navigatiebalk: Family announcements, Maassluise Courant)


Subject: + Fam. berichten Maaskoerier 04-04-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Fri, 05 Apr 2002 19:26:26 GMT

50-jarig huwelijk:

01-01-2002, Maassluis: Dhr. Van Zanten, * 05-05-1928 te
's-Gravenzande, en mevr. J. van Zanten, * 04-11-1931 Maassluis, traden
op 01-04-1952 in Maassluis in het huwelijk.
=============
Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/index_e.html
(in de navigatiebalk: Family announcements, Maassluise Courant)


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 06-04-2002 wk. 14
From: "Wil de Ligt" <R.deligt2@chello.nl>
Date: Sat, 06 Apr 2002 08:08:01 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
06-04-2002 wk. 14
------------------------------------------------------------------

Zaandam 05-04-2002: Jan van der Linden

Assendelft 04-04-2002: Dieuwertje Clever - van de Berg

Wormerveer 04-04-2002: Lotte Sneevliet

Wormerveer 02-04-2002: Adrianus Kroese

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/

email adres R.deligt2@chello.nl

icq 40193319

==================== op zoek naar de familie namen voor aansluiting voor onze stamboom.

Wester , Beets , uit de omgeving Purmerend , Edam noord-holland voor 1800

Graftdijk,Vels,Veen,Visser, uit de omgeving Beemster,Middelie
,Purmerend .

Kwast uit de omgeving Koog a/d Zaan

Kok uit Wormer

Arie de Ligt geb. Vlaardingen ?? 1589 gehuwd met ?? overleden ??

Gerrit van Mourik & Anna Elizabeth van Herwijnen Vuren(Gelderland)gehuwd
06-12-1878 Kinderen uit dit huwelijk waren Stevina geboren 03-06-1887 en
Anna geboren 18-04-1886 ,maar waren er nog meer kinderen

Familie Peetam Assendelft
----------------------------------------------------------------------------
-------------------

Hartelijke groet van
Willie de Ligt-Wester
email R.deligt2@chello.nl
Homepage http://members.ams.chello.nl/r.deligt/Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 6 april 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Sat, 06 Apr 2002 17:44:08 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
zaterdag 6 april 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** VERJAARDAGEN **

- Fokje de Bildt - 7 april 2002 - 102 jaar - geboren Minnertsga
nu wonend te Sint Annaparochie

** JUBILEA **

- Reijenga, Yme & Abma, Anke - 50 jaar getrouwd -
16 april 2002 - Nylân
- de Vries, Jochem & Attema, Antje - 50 jaar getrouwd -
9 april 2002 - Easthim
- de Jong, Roelof & van der Meij, Antje S. - 50 jaar getrouwd -
18 april 2002 - St.-Anne

** GEBOORTE **

- Anne Marthe Marianne, dochter van Paula Bouwstra en Leo
van der Laan - 29 maart 2002 - Leeuwarden
- Judith, dochter van Pieter Jan en Bea Atsma-Postma -
geen datum - Skarnegoutum
- Jarig, zoon van Ids Boersma en Marijke Ypma -
28 maart 2020 - Wytgaard
- Bas Pieter Willem, zoon van Klaas en Ellis Boonstra-van
Delft - 30 maart 2002 - Giekerk
- Fenna, dochter van Klaas en Aligonda de Boer-Sieswerda -
4 april 2002 - Wommels
- Tom, zoon van Anita Gerritsen en Wytze Sikkema -
28 maart 2002 - Goutum
- Rixt, dochter van Sjoerd Theo en Marleen Kamminga -
3 april 2002 - Stiens

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Brandsma, Tiete - Anjum
- de Jong, Fedde - St. Nicolaasga
- Heida, Theo - Skarsterbrêge
- Stellingwerf, P. - Creil
- van der Veen, Sipke - Eastermar
- Venema, Arie - Sumar
- Zwerver, geert - Leeuwarden

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BIJLSMA - Geertje - 5 april 2002
- FABER - Korneliske - 4 april 2002
- GEERTS - Bernardus Martinus - 4 april 2002
- HOEKSTRA - Willem Henk - 4 april 2002
- den ISEGER - Dirk Gijsbert - 5 april 2002
- JAGER - Lammert - 4 april 2002
- de JONG - Rinske - 4 april 2002
- RINSMA - Egbert - 4 april 2002
- SCHRÖDER - Jantina Roelfiena Dorothea - 4 april 2002
- TAMMINGA - Douwes Annes - 5 april 2002
- van TWIST - Abraham - 5 april 2002
- van der WAL - Jacobus - 4 april 2002
- WEIDEMA - Berend - 3 april 2002
- van der ZEE - Grietje - 3 april 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BIJLSMA - Geertje
* 80 jaar
+ 5 april 2002 Leeuwarden
gehuwde naam: van der MARK
Begrafenis 9 april Leeuwarden

FABER - Korneliske
* 89 jaar
+ 4 april 2002 Lemmer
weduwe van Dirk BIJLSMA sinds 15 oktober 1981
Begrafenis 8 april Hallum

GEERTS - Bernardus Martinus
* 91 jaar
+ 4 april 2002 Leeuwarden
weduwnaar van Willemke van der VLIET sinds 1 januari 1995
Vrematie 8 april Goutum

HOEKSTRA - Willem Henk
* 3 april 1928 Eanjum
+ 4 april 2002 Eanjum
Crematie 9 april Goutum

den ISEGER - Dirk Gijsbert
* 21 augustus 1928 Utrecht
+ 5 april 2002 Leeuwarden
Ev W. STAL
Begrafenis 9 april Leeuwarden

JAGER - Lammert
* 23 juli 1911 Hoogezand-Sappemeer
+ 4 april 2002 Grou
Ev Y. HIEMSTRA
Crematioe 10 april Heerenveen

de JONG - Rinske
* 66 jaar
+ 4 april 2002 Drachten
Begrafenis 9 april Jubbega-Schurega

RINSMA - Egbert
* 24 juli 1918
+ 4 april 2002 Boarnbergum
weduwnaar van Tj. NIEUWENHUIS
Crematie 10 april Heerenveen

SCHRÖDER - Jantina Roelfiena Dorothea
* 9 juni 1920 Amsterdam
+ 4 april 2002 Tzum
weduwe van Willem BUIJS sedert 23 januari 2000
Begrafenis 9 april Tzum

TAMMINGA - Douwes Annes
* 22 november 1909 Winsum
+ 5 april 2002 Ljouwert
gehuwd geweest met Sjoukje PIEBINGA
Begrafenis 9 april Tsjalhuzum

van TWIST - Abraham
* 9 uagustus 1924 Zwijndrecht
+ 5 april 2002 Harlingen
Ev C. HOOGVLIET
Begrafenis 10 april Harlingen

van der WAL - Jacobus
* 20 september 1918 De Tike
+ 4 april 2002 Drachten
Ev A. VEENSTRA sedert 53 jaar
Begrafenis 8 april Oudega (Sm)

WEIDEMA - Berend
* 9 juni 1920 Nieuwolda
+ 3 april 2002 Heerenveen
Ev Cornelia van der BIJ
Crematie 8 april Heerenveen

van der ZEE - Grietje
* 12 april 1938
+ 3 april 2002
gehuwde naam: VERMAAS


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.


Subject: ! Overlijdens Hilversum mei 1959
From: ristcard@hotmail.com (Richard)
Date: 6 Apr 2002 10:46:41 -0800

Hallo allemaal,

In de krant (De Gooi- en Eemlander van 25 mei 1959) die ik bij een
verbouwing vond onder het zeil op de zolder stond een rijtje
overlijdensadvertenties, hier komen ze:

22 mei 1959
Herman Theodoor Marie Kloosterhuis, 75 jaar, Bussum

22 mei 1959
Antonia van de Bunt - geboren Maks, 71 jaar, Bussum

23 mei 1959
Jan Reijn, bijna 79 jaar, Hilversum

24 mei 1959
Gerrit Dirk van den Heuvel, 58 jaar, Hilversum

24 mei 1959
Katharina Scherhag-Schmidt, 84 jaar, Laren

Succes ermee

Groeten van Richard Keijzer


Subject: ! Familieberichten Hilversum, 22 mei 1959
From: ristcard@hotmail.com (Richard)
Date: 7 Apr 2002 06:30:36 -0700

Hallo medezoekers,

De oogst is nog lang niet ten einde, zo blijkt. Onder het zeil op de
zolder lag ook nog een exemplaar van De Gooi- en Eemlander van 22 mei
1959, met daarin een aantal familieberichten. Hier komen ze:

Ondertrouwd:
Jos Sievers en Tiny Wolfswinkel, datum huwelijk 6 juni, Hilversum

Overleden:
Petrus Josephus Antonius Konig, bijna 65 jaar, echtgenoot van Maria
Gijsberta van der Meer, Bussum

Piet Bitter, 20 jaar, Bussum. Piet was, zo blijkt uit de verdere
berichtgeving een militair die bij een ongeluk zwaar gewond raakte en
later aan die verwondingen bezweek. Hij werd met militaire eer
begraven.

Geboren:
Onze 3e zoon, Ruwaard Bastiaan, A. van Dijk en E. van Dijk –
Buitenwerf

Bekendmaking:
Allen die iets te vorderen hebben van Pieter Johannes Hermanus
Hakkert, overleden te Baarn op 8 maart 1959, gelieve daarvan opgave te
doen aan Notaris J.J.P. Tesselaar te 's Gravenhage, Prins Hendrikplein
13.

Succes ermee,

Richard


Subject: ! Familieberichten 1 mei 1959, Hilversum
From: ristcard@hotmail.com (Richard)
Date: 7 Apr 2002 11:29:12 -0700

Hallo allemaal,

onvermoede rijkdom gevonden onder het zeil op de zolder, want er lag
ook een stuk van De Gooi- en Eemlander van 1 mei 1959. Met
familieberichten, hier zijn ze:

Geboorte:
Jan Kees, zoon van de heer en mevrouw Zantvoort-Hanrath, 29 april
1959, Bussum

Jubilea:
Op 3 mei hopen onze ouders, de heer en mevrouw v. Weperen-de Jong hun
25-jarig huwelijk te herdenken, Naarden. Jan Roel, Evelina, Johan en
Jacques (geen ontvangdag)

Door Gods goedheid mogen onze ouders en grootouders E. van der Veer en
C. van der Veer – Griffioen 15 mei aanstaande gedenken dat zij 40 jaar
voor elkaar en voor ons gespaard bleven. Naarden.

Op 14 mei zullen onze lieve ouders W.M. v.d. Kuilen en J.v.d.
Kuilen-Klein D.V. de dag herdenken dat zij voor 40 jaar in het
huwelijk traden. Hilversum

Bekendmaking:
I.v.m. familieomstandigheden wordt het huwelijk van A.E. Ploeger en J.
Bosschaart tot nader aankondiging uitgesteld. Hilversum, 1 mei 1959

Overlijden:
Heden overleed onze vader en grootvader Mijndert van den Born,
weduwnaar van Willempje Mol, op de leeftijd van 70 jaar. Blaricum 29
april 1959

Te koop:
Labrador, oud 3 jr. met stamboom, Laren

Succes ermee,

Richard

PS: sorry voor het grapje (de laatste vermelding) maar ik kon het niet
laten


Subject: Re: ! Familieberichten 1 mei 1959, Hilversum
From: Rob Kuijsten <robkuysten@yahoo.com>
Date: Sun, 07 Apr 2002 22:07:01 +0200

Hallo Richard

Ik heb je berichten van de fam. berichten eind jaren 50 Hilversum
ondergebracht in de volgende Annonce Revue. Daar komen ze als + (plus)
bericht beter tot hun recht.

Ga vooral door met die familieberichten uit ouwe kranten!!

Misschien hebben anderen ook nog ouwe exemplaren op zolder. Ik heb
binenkort de beschikking over een stapel kranten uit de WWII periode.
Waarschijnlijk stuur ik op zijn tijd wel een lijstje in.

Nog iets over die ! Toevals treffers

De toevalstreffers oude-stijl waren voorn. genealogische
"restproducten" ze zijn nog te vinden op
http://www.rat.de/kuijsten/tt/tt2.html

Oude stijl inzendingen naar de NG worden niet meer opgenomen in dat
archiefje

toevalstreffers nieuwe stijl
http://toevalstreffers.blogspot.com/
Een doorzoekbare registratie van buitenstaanders, schippers,
landverhuizers etc. , die "toevallig" geregistreerd werden op
onverwachte of onlogische plaatsen, naar wie men mogelijk elders aan
het zoeken was.

Dat kunnen ook Buitenlanders zijn soldaten bijv. vaak gaat het om één
registratie.

Als men dit soort (afwijkende) inschrijvingen in de archieven
tegenkomt zou het leuk zijn om een (uitvoerige) beschrijving in te
sturen naar nieuwsgroep news:soc.genealogy.benelux met het uitroep
teken ! als eerste letterteken in de kop van het bericht. (ook de bron
vermelden). Ik pluk ze er dan automatisch uit en ze komen op
http://toevalstreffers.blogspot.com/
Ik heb overigens de Nederlanders UK 1881 census van de blog weggehaald
vanwege het enorme aanbod. Die zijn ondergebracht bij
http://www.rat.de/kuijsten/bc/

Vriendelijk groetend
Rob Kuijsten


On 7 Apr 2002 11:29:12 -0700, ristcard@hotmail.com (Richard) wrote:

>Hallo allemaal,
>
>onvermoede rijkdom gevonden onder het zeil op de zolder, want er lag
>ook een stuk van De Gooi- en Eemlander van 1 mei 1959. Met
>familieberichten, hier zijn ze:
knip
>
>Te koop:
>Labrador, oud 3 jr. met stamboom, Laren
>
>Succes ermee,Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 08-04-2002 wk. 15
From: "Wil de Ligt" <R.deligt2@chello.nl>
Date: Mon, 08 Apr 2002 11:57:14 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
08-04-2002 wk. 15
------------------------------------------------------------------
Krommenie 05-04-2002: Gerardus Odulphus Maria Noom
=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/

email adres R.deligt2@chello.nl
Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 8 april 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Mon, 08 Apr 2002 17:42:48 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
maandag 8 april 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Bakker, Thijs - Akkrum
- Boonstra, Hieltje Eesge - Leeuwarden
- Heida, Thea - Skarsterbrêge
- Rozenga-Zoodma, Dieuwke - Burdaard

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- ... - Nine Renske Maria - 5 april 2002
- DAM - Pieter - 6 april 2002
- DRENTH - Albertha Aleida (Bep) - 4 april 2002
- FABER - Sake - 5 april 2002
- GJALTEMA - Namke - 7 april 2002
- de JONG - Jitze - 6 april 2002
- van der MEER - Jaap - 6 april 2002
- OTTEN - Cynthia Celeste - 5 april 2002
- RIEMERSMA - Janny - 6 april 2002
- van der WETERING - Johan Hendrik - 5 april 2002
- ZUIDEMA - Willemke - 3 april 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

... - Nine Renske Maria
dochtertje van Piet en Manin Riemersma-Hellinga
+ 5 april 2002 Gytsjerk
Begrafenis is in stilte

DAM - Pieter
* 87 jaar
+ 6 april 2002 Veenwouden
Ev Janny KASPERSMA sedert 39 jaar
Begrafenis 11 april Aalsum

DRENTH - Albertha Aleida (Bep)
* 26 april 1921 Ter Apel
+ 4 april 2002 Leeuwarden
Crematie was in besloten kring

FABER - Sake
* bijna 80 jaar
+ 5 april 2002 Leeuwarden
Ev R. de VRIES
Begrafenis 9 april Leeuwarden

GJALTEMA - Namke
* 21 december 1938 Rie
+ 7 april 2002 Snits
Afscheid 10 april Warkum

de JONG - Jitze
* 84 jaar
+ 6 april 2002
Crematie 11 april Breda

OTTEN - Cynthia Celeste
* 22 april 1996 Drachten
+ 5 april 2002 Drachten
Begrafenis 10 april Drachten

van der MEER - Jaap
* 8 april 1925 Tzum
+ 6 april 2002 Franeker
Ev Marie MULDER sinds 7 juni 1951
Begrafenis 10 april Franeker

RIEMERSMA - Janny
* 12 november 1942
+ 6 april 2002 de Jouwer
Ev Klaas de HOOP sinds 18 oktober 1964
Crematie 10 april Heerenveen

van der WETERING - Johan Hendrik
* 45 jaar
+ 5 april 2002 Uitwellingerga
Ev Momique BERTOEN sedert 12 jaar
Begrafenis 10 april Sneek

ZUIDEMA - Willemke
* 87 jaar
+ 3 april 2002 Noadburgum
weduwe van Douwe Douwes ANEMA sinds 29 juli 1991
Crematie was in stilte


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.


Subject: + 105-jarige Winschoten?
From: "Gert Jan Kuiper" <postbus@gjkuiper.demon.nl>
Date: Mon, 8 Apr 2002 19:08:34 +0200

Dag,

Heeft iemand misschien iets gelezen - wellicht in het splinternieuwe Dagblad
van het Noorden - over de eventuele 105de verjaardag van mevrouw A.
Ridderbos-van Bergen uit Winschoten, op 5 april jl.?

Alvast bedankt,

Gert Jan Kuiper.
Subject: + Andere URL voor Familieberichten Groot Vlaardingen
From: "John Eichhorn" <eichhorn@xs4all.nl>
Date: Mon, 8 Apr 2002 20:13:49 +0200

Tripod.Lycos.nl heeft in zijn oneindige wijsheid besloten ongevraagd het
adres van mijn website te veranderen.
Dit hebben ze gedaan zonder het te melden, ze zijn ook niet per e-mail te
bereiken, dus heb ik na een aantal dagen te hebben afgewacht mijn website
elders ondergebracht.
Het adres is nu http://www.xs4all.nl/~eichhorn/familieadvertenties.htm

Met vriendelijke groeten,

John Eichhorn.

Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 09-04-2002 wk. 15
From: "Wil de Ligt" <R.deligt2@chello.nl>
Date: Tue, 09 Apr 2002 12:25:42 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
09-04-2002 wk. 15
------------------------------------------------------------------

Wormerveer 07-04-2002: Catharina de Grunt - Klitsie

Assendelft 07-04-2002: Geertruida Agatha Landsman - Heijne w/v
Cornelis Petrus Landsman

Zaandam 06-04-2002: Maria Anna Petronella Boer * Veendam

Wormerveer 02-04-2002: Hendrik Bruins

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/

email adres R.deligt2@chello.nl
Subject: ! Toevalstreffers, Delftsche Courant 1945
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@wxs.nl>
Date: Tue, 9 Apr 2002 14:25:46 +0200

In mijn bezit is een nummer van de Delftsche Courant, van vrijdag 27 april
1945. De familieberichten daaruit volgen hieronder. Wil iemand een scan van
de hele krant, hij verscheen op A4 formaat, enkelbladig, laat het me dan
weten.

Delftsche Courant, vrijdag 27 April 1945.
Burgerlijke stand
Geboren:
21 April: Josephina Maria, d.v. G.Koene en J.M. Buzing, Schipluiden,
Woudscheweg D 56.
22 April: Hendrika Louise, d.v.J. Boogaart en H.M. Siderius, Verwersdijk 65.
Gerdina johanna Alida, d.v. B.L. Brugman en G.J.A. van
Galen, Kwekerijstraat 18
Gerardus Bernardus johannes, zn. v. J.C.A.J. van Winden en
W. A. Tas, Schieweg 23
Marjan Kristina, d.v. J.J. Arlman en K. Mienis,
Oranjeplantage 41.
23 April: Leendert, zn. v. C. den Hartog en C. van den Berg, Delgauwscheweg
393.
Johanna Lucia Maria, d.v. A. Visschers en J.L.M. Dijkman,
Singelstraat 26.
24 April: Cornelia, d.v. W.J. de Vries en C.Rougoor, Gasthuislaan 270.

Overleden:
20 April: Francina Wilhelmina van Unnik, 90 jaar, wed. van J.J.H. Wijnmalen,
Brasserskade 162.
Neeltje den Broeder, 74 j. gehuwd met A. Lageweg, Klaaswaal.
21 April: Dorus Wilhelmus van der Werf, 22 j. Verwersdijk 190.

Familieadvertenties:
Eenige kennisgeving, geboren, Ronald, zoon van E. Nitschelm en M. E.
Nitschelm-Hoolhorst, Delft, 24 April 1945, Boeroestraat 12.

Heden werden wij verblijd met de geboorte van Onzen zoon en Broertje,
Eduard, dien wij noemen Eddy. W. J. van Nellen, J. C. van Nellen-Wiepking,
Tineke. Delft, 23 April 1945. Tijdelijk "Bethel"

Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze Dochter en Zusje
Johanna Catrina. P. Witveld, J. Witveld-Brakel, Maarje, Jan en Gie. Delft,
26 April 1945, Carthuizerstraat 37.

Heden overleed zacht en kalm, in volkomen overgave aan haar Heer en Heiland,
na een langdurige ziekte van ongeveer zeven jaar, mijn innig geliefde
Dochter, Zuster, Behuwd zuster, Tante en Verloofde, Mejuffrouw Adriana
Hendrika Buijen van Weelderen op den leeftijd van 29 jr.
Uit aller naam, A. van Buijen van Weelderen Sr. Delft 23 April 1945,
Doelenstraat 91. De begrafenis had heden plaats op de begraafplaats "Jaffa".

Heden overleed na een langdurige ziekte, zacht en kalm, onze lieve Vrouw,
Moeder, Behuwd en Grootmoeder, Wilhelmina de Graaf, geb. Kuiper, op den
leeftijd van 70 jr.
Uit aller naam, A. de Graaf. Delft 24 April 1945, Gasthuislaan 3. De
begrafenis had heden plaats op de begraafplaats "Jaffa".

Voor de vele blijken van deelneming ondervonden bij het overlijden van onzen
besten Vader, Behuwd en Grootvader, Ir. G.J.J. Verdam, betuigen wij onze
oprechten dank. H.C. de Maret Tak-Verdam. P. de Maret Tak en kinderen,
Delft, April 1945.

Leo Ooijkaas
l.ooijkaas@planet.nlSubject: ! Toevalstreffers, Delftsche Courant 1945, 2.
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@wxs.nl>
Date: Tue, 9 Apr 2002 15:39:33 +0200

In mijn bezit is een nummer van de Delftsche Courant, van vrijdag 4 mei
1945. De familieberichten daaruit volgen hieronder. Wil iemand een scan van
de hele krant, hij verscheen op A4 formaat, enkelbladig, laat het me dan
weten.

Delftsche Courant, vrijdag 4 Mei 1945.
Burgerlijke stand
Geboren:
27 April: Antoon Rudie, z. van M.A. de Haan en M. van Steenbrugge,
Pijnacker, P. van den Burgstraat 12
Louis Johannes Maria, z. van F. B. Hesselink en L. B. W.
M. Lenssen, Delfgouwscheweg
181.
28 April: Johannes Marius, z. van H. J. J. Lammers en J. Th. A. van der
Meijden, Voorburg, van Duijvenvoordenlaan 82.
29 April: Theunis Cornelis, z. van T. van Dijk en F. S. Poot, Oostsingel
85.
Ida Wieteke, d. van J. van Essen en M. in 't Veld,
Westplantsoen 42.
Wilhelmina Sophia Maria, d. van J. H. Voskuijl en A. J.
Smelter, Pootstraat 29.
Jacobus Anthonius, z. van H. L. Breemer en C. Goedhart,
J. Catsstraat 8.
30 April: Petrus Theodorus Emanuel, z. van A..F. van Beest en P. Deurloo,
Bagijnhof 64.
Petrus Jacobus, z. van C. H. M. van Dongen en A. W.
Stikkelman, v.d. Madestraat 20.
Eddy, z. van J. M. Blok en J. de Boer, v. Bossestraat 26.
Theodorus Jacobus, z. van Th. J. Kattevilder en A. M.
Verhaar, Rietveld 70.

Overleden:
27 April: Andreas Wilhelmus Maria Schilperoort, 5 mnd, Schipluiden,
Dorpsstraat 30.
Pieter Cornelis johannes Grabijn, 55 j. geh. met A. S.
berg, Rembrandstraat 2.
Hendrika Wilhelmina van der Klugt, 73 j. Oude Langendijk
36/37.
Francina Johanna van Meurs, 50 j. geh. met A. van Rijn,
Graswinckelstraat 77.
Willem jan Dijke, 30 j. geh. met M. Goudzwaard, Rijswijk
(ZH) Jaagpad 17.
28 April: Joanna van Diessen, 83 j. wed. van N. van Dijk, Oude Langendijk
37.

Familieadvertenties
Op 11 Mei hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders H. L. Elderkamp
en M. M. Elderkamp-Brandenburg den dag te herdenken, waarop zij voor 35 jaar
in 't huwelijk traden. Hun kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Delft, St.
Aldegondastraat 25.

Op 12 Mei hopen onze geliefde Ouders, C. K. Buis en E. M. Buis-Hoogendam den
dag te herdenken dat zij voor 25 jaar in het huwelijk traden. Dat God hen
nog lang moge sparen is de wensch van hun dankbare kinderen. Delft, Mei
1945, Delftweg 43.

Eenige en Algemeene kennisgeving. Heden overleed, na een langdurige ziekte
nog geheel onverwacht, onze lieve Man, Broeder en Oom, Ir. Harold Huysman,
in leven Hoofdingenieur P.G.E.M., op den leeftijd van 60 jr.
M.A.S. Huysman-Steenstra Toussaint. N. Schoemaker-Huysman. Delft, 1 Mei
1945. Poortlandlaan 149. De tijdelijke bijzetting vond heden plaats op de
begraafplaats "Jaffa".

Heden behaagde het den Heere van ons weg te nemen, onze geliefde en zorgzame
Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Lambertha Margje Catharina
Wijnmaalen, geb. Vos, in den ouderdom van 61 j.
Uit aller naam, A. J. Wijnmaalen, Delft, 30 April, 1945, Oostsingel 88. Geen
bloemen. Begrafenis Maandag 7 Mei a. s. des n.m. 1 uur vanaf het sterfhuis
van Bossestraat 30, op de algemeene begraafplaats "Jaffa".

Den Heere behaagde het heden tot Zich te nemen, na een langdurige, doch
geduldig gedragen ziekte, tot onze groote droefheid, onzen innig geliefden
en zorzamen Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, Broeder- en Behuwdbroeder,
Pieter van 't Wout, in den ouderdom van 62 jaren.
Openbaringen 14: 13b, uit aller naam: P. van 't Wout-van der Kooij.
Nootdorp, 29 April 1945, Dorpsstraat 1.
De teraardebestelling had plaats Donderdag 3 Mei op de begraafplaats te
Nootdorp.

Algemeene kennisgeving. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een
langdurig lijden, onze geliefde Man, Vader, Behuwd- Groot- en
Overgrootvader, de Heer Anthonie Lodewijk Bemener, in den ouderdom van 77
jaar.
Uit aller naam, J. G. Bemener-Roelofsen, Delft, 2 Mei 1945, Plateelstraat
32. De begrafenis zal plaatshebben Maandag 7 Mei a.s. op de begraafplaats
"Jaffa". Vertrek 12 uur, sterfhuis.

Leo Ooijkaas
l.ooijkaas@planet.nl
Subject: ! Toevalstreffers Delftsche Courant, 1942.
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@wxs.nl>
Date: Tue, 9 Apr 2002 16:22:49 +0200

In mijn bezit is een knipsel met een gedeelte van de Burgelijke stand
berichten uit de Delftsche Courant van 1 mei 1942.
Hieronder volgt de inhoud:

Geboren:
29 April: Hans Albert Henk, z. van W. A. van Velzen en C. van Efferen, Tak
van Poortvlietstraat 14.
Anthonius Clemens Bernard, z. van W. van der wilden en M. P.
W. Sieben, Caspar Fagelstraat 3b.
Ondertrouwd:
30 April: R. van den Berg, 29 j. handwever, Van Oldenbarneveldstraat 33 en
M. G. Goris, 22 j.Van Oldenbarneveldstraat 33.
J.C.W. Bettings, 21 j. fabrieksarbeider, Keurenaarstraat 20
en N. den Hertog,22 j. Delfgauwscheweg 188.
H. F. Boekee, 25 j. fabrieksarbeider, Kloosterkade 146 en B.
J. Vermolen, 20 j. Rijswijk, Jaagpad 15.
G. Buizer, tuindersknecht, 21 j. Vischsteeg 13 en M. A.
Gouw, 20 j. Bronchorstraat 23.
T. Buringa, 25 j. machinebankwerker, Verkadestraat 45 en M.
Meurs, 24 j. Breestraat 18
G. Daane, 23 j. glazenwascher, Coenderstraat 23 en C.
Roovers, 24 j. winkeljuffrouw, St. Aldegondestraat 9.
M. A. Eijckelhoff, 27 j. monteur, Doelenstraat 90 en M. M.
Aalbregt, 19 j. Doelenstraat 90.
G. S. C. Fiedler, 25 j. instrumentmaker, Verkadestraat 41 en
A. van der Velden, 25 j. Nassaulaan 99.
M. J. Groeneweg, 24 j. schrijver, Verl Singelstraat 90 en
Chr. Bouwer, 24 j. Zuiderstraat 242.
D.J. Houtzager, 24 j. machinebankwerker, Koepoortstraat 18
en M. van de Giessen, 25 j. Zuiderstraat 124.
L. Knoll, 26 j. instrumentmaker, Oosteinde 154 en K. van
Dijk, 25 j. Voorstraat 16c.
G. J. Koene, 26 j. ponser, Rembrandstraat 6 en S.C.C.
Jasperse, 25 j. Dr. Schaepmanstraat
20.
A. J. C. van der Kolk, 33 j. fabrieksarbeider,
Koepoortstraat ? en J. W. Verburg, 30 j. Rozenstraat
?
H. Ph. F. Kooij, 33 j. autogeenlasser, Pootstraat 59 en H.
J. Hagen, 28 j.
Dirklangendwarsstraat 24.
J. de Koster, 22 j. opzichter, Prins Mauritsstraat 60 en J.
????steeg, 21 j. Bilitonstraat 30
C. van der Kraay, 23 j. fabrieksarbeider, Cellebroersstraat
? en A. M. van der Kruk, 26 j. Achterom 61.
J. Krouwel, 23 j. los werkman, van de Mastenstraat 14 en H.
de Wit, 20 j. van de Mastenstraat 14.
J. B. lindeman, 32 j. slager, Markt 32 en C. J. Bak, 28 j.
Odulphusstraat 4.
F. J. A. Ooijkaas, timmerman, Doelenstraat 87 en J. L.
Witting, 29 j. Emmastraat 44, Rijswijk.
B. G. Ouwersloot, 23 j. fabrieksarbeider, Achterom 23 en A.
M. Beuman, 25 j. Verkadestraat 5.
A. van der Poel, 25 j. instrumentmaker, Hof van Delftlaan 12
en G. E. van Ruiswijk, Hof van Delftlaan 36.
J. J. van Rooi, 25 j.fabrieksarbeider, Prins Mauritsstraat
104 en L. Rethans, 24 j. Jac. Catsstraat 46.
J. B. H. Rotteveel, 32 j. Gasthuislaan 79 en W. J. H. Men-

Tot zover het knipsel uit de krant. Overigens verbazingwekkend hoeveel
mensen er in ondertrouw zijn gegaan midden in de tweede wereldoorlog.

Leo Ooijkaas
l.ooijkaas@planet.nl

Subject: + Familieberichten Groot Vlaardingen week 14
From: "John Eichhorn" <eichhorn@xs4all.nl>
Date: Tue, 9 Apr 2002 20:29:46 +0200

Overleden:

Aarts Henricus Christiaan
Borsboom Maartje
Bruijn, de Piet
Brussaard Everina
Burger Joop
Dooms Christina
Janson Arie
Jeronimus Jeffrey
Meijde, van der Jacoba
Oudenaarden Cornelis
Spronsen, van Diana
Stuijfzand Jannetje
Verwaal Gijsbertus Arie
Vleij Maria Margaretha Johanna

============================================ ======

Meer informatie over bovenstaande namen is te vinden op mijn homepage:
http://www.xs4all.nl/~eichhorn/familieadvertenties.htm
(Bezoekers van bovenstaande website moeten rekening houden met extra
inlaadtijd v.w. een stukje muziek (25kb) op de website).
Van bovenstaande advertentie's zijn gratis scans te verkrijgen.
Stuur een e-mail naar johneigh@hetnet.nl.
Graag de naam en weeknummer vermelden.

Met vriendelijke groet,

John EichhornSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 9 april 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Tue, 09 Apr 2002 20:33:44 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
dinsdag 9 april 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** GEBOORTE **

- Sanne, dochter van Sietse de Groot en Age Boschma -
31 maart 2002 - Akkrum
- Inez Maaike, dochter van Sjoers en Joke Dijkstra-Adema -
2 april 2002 - Stiens

** IN MEMORIAM **

- Leemburg-Otto, W.M. - 9 april 2000-2002

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BLOEMSMA - Romkje - 7 april 2002
- BROUWERS - Aukje - 6 april 2002
- DIJKSTRA - Jente - 7 april 2002
- EBBENDORF - Harmen Rintje - 7 april 2002
- de GROOT - Janke - 7 april 2002
- HEMKES - Jelle Roelof - 6 april 2002
- HOEKEMA - Auke - 8 april 2002 (geen details)
- HOEKSTRA - Gerben - 7 april 2002
- HUITEMA - Bokke Taeke - 8 april 2002
- JANSSEN - Barbara Johanna - 6 april 2002
- KINGMA - Foekje - 8 april 2002
- KLIJNSTRA - Harmen - 7 april 2002
- KUITERT - Aaltje - 6 april 2002
- KUSSENDRAGER - Hebeltje - 7 april 2002
- van der MEER - Andries - 8 april 2002
- PIETERSMA - Wytze - 8 april 2002
- TICHELAAR - Cornelia - 7 april 2002
- de VRIES - Sietse - 7 april 2002
- de VRIES - Willem - 7 april 2002
- WEIDEMA - Abe Hendrik - 8 april 2002
- WIJNSMA - Klaas - 7 april 2002
- WINANDS - Wilhelmine Henriëtte Anna - 6 april 2002
- ZANSTRA - Hansje - 7 april 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BLOEMSMA - Romkje
* 84 jaar
+ 7 april 2002 Wolvega
weduwe van Bauke DIJKSTRA sinds 22 september 1976
Crematie 11 april Heerenveen

BROUWERS - Aukje
* 26 januari 1909 Stiens
+ 6 april 2002 Leeuwarden
weduwe van Lambertus Johannes EKKELBOOM sinds 10 juni 1969
Crematie 10 april Goutum

DIJKSTRA - Jente
* 12 februari 1914 Scharsterbrug
+ 7 april 2002 Heerenveen
weduwe van Jaap BORGER
Crematie is in besloten kring

EBBENDORF - Harmen Rintje
* 2 september 1996
+ 7 april 2002 Tjerkwerd
Begrafenis 11 april Harlingen

de GROOT - Janke
* 21 augustus 1910 Beets (Frl)
+ 7 april 2002 Leeuarden
weduwe van Jakob Hermanus de WILDE sinds 16 december 1982
Crematie 11 april Goutum

HEMKES - Jelle Roelof
* 47 jaar
+ 6 april 2002 Wommels
Ev Gabrielle Lutu
Begrafenis 11 april Leeuwarden

HOEKSTRA - Gerben
* 87 jaar
+ 7 april 2002 Veenwouden
weduwnaar van Zus BEIMERS sinds 2 mei 1995
Begrafenis 11 mei St-Jacobieparochi

HUITEMA - Bokke Taeke
* 70 jaar
+ 8 april 2002 Bolsward
Ev Susanne de JONG sedert 44 jaar
Crematie 11 april Goutum

JANSSEN - Barbara Johanna
* 11 februari 1910 Zwolle
+ 6 april 2002 Heerenveen
gehuwd geweest met Romke DIJKSTRA
Crematie was in kleine kring

KINGMA - Foekje
* 13 maart 1927
+ 8 april 2002 Leeuwarden
Ev Pieter PIETERS sinds 16 mei 1952
Begrafenis 12 april Leeuwarden

KLIJNSTRA - Harmen
* 68 jaar
+ 7 april 2002 Echtenerbrug
Ev Renske de HAAN sedert 40 jaar
Begrafenis 11 april Echten

KUITERT - Aaltje
* 102 jaar
+ 6 april 2002 Kollum
gehuwde naam: DIJKSTRA

KUSSENDRAGER - Hebeltje
* 84 jaar
+ 7 april 2002 Langezwwag
Ev Tj. RINGERSMA sedert 61 jaar
Crematie is in familiekring

van der MEER - Andries
* 17 mei 1934 Franeker
+ 8 april 2002 Kinswerd
Ev Richtje de MOOR
Crematie 11 april Goutum

PIETERSMA - Wytze
* 14 april 1939 Leeuwarden
+ 8 april 2002 Noardburgum
Crematie 11 april Goutum

TICHELAAR - Cornelia
* 23 december 2002 Sneek
+ 7 april 2002 Emmeloord
weduwe van Pieter SIJBESMA
Crematie 12 april Emmeloord

de VRIES - Sietse
* 67 jaar
+ 7 april 2002 Sneek
Ev Tilly LANTINGA
Crematie 11 april Goutum

de VRIES - Willem
* 17 januari 1906 Weidum
+ 7 april 2002 Sneek
Ev M. JASPER
Crematie 11 april Goutum

WEIDEMA - Abe Hendrik
* 90 jaar
+ 8 april 2002 Pretoria (Zuid-Afrika)
weduwnaar van Sjoerdtje de BOER sinds 5 december 1983

WIJNSMA - Klaas
* 8 februari 1935
+ 7 april 2002 Leeuarden
Ev A. de ROOS
Begrafenis 12 april Huizum

WINANDS - Wilhelmine Henriëtte Anna (Mine)
* 82 jaar
+ 6 april 2002 Leeuwarden
weduwe van Jakob de BOER sinds 17 mei 1981
Crematie 10 april Goutum

ZANSTRA - Hansje
* 15 januari 1912 Jutrijp
+ 7 april 2002 Leeuwarden
weduwe van Sybren EPPINGA sinds 12 mei 1999
Crematie is in besloten kring

Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.


Subject: + Overlijdens berichten "Telegraaf"
From: "D.v.Eunen" <D.v.Eunen@chello.nl>
Date: Wed, 10 Apr 2002 08:18:37 GMT

Hallo,

Vandaag heb ik alles weer bijgewerkt en zijn de familieberichten uit de
telegraaf tot en met vandaag te in te zien.
Er zijn nu 10.474 berichten zien, en 8.336 gratis scan's verkrijgbaar via
E-mail.

Adres: http://members.ams.chello.nl/d.v.eunen

Veel succes allemaal,
Daan van Eunen

--
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Al mijn inkomende -en uitgaande berichten,
worden altijd met de nieuwste virusscanner
gecontroleerd op virussen met Norton Anti Virus 2002
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 10-04-2002 wk. 15
From: "Wil de Ligt" <R.deligt2@chello.nl>
Date: Wed, 10 Apr 2002 11:13:16 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
10-04-2002 wk. 15
------------------------------------------------------------------

Zaandijk 07-04-2002: Doortje Dorothea Christina Houthoff

Den Haag 08-07-2002: Marry Kooman - Ponsen

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/

email adres R.deligt2@chello.nl


Subject: [pers] Oudste platina stel
From: "John Eichhorn" <eichhorn@xs4all.nl>
Date: Wed, 10 Apr 2002 18:53:19 +0200

(bron: de Telegraaf van 10-4-2002)
ODOORN - Het echtpaar Van Wijnen uit Odoorn viert zaterdag zijn 70-jarig
huwelijk. Het bijzondere aan deze mijlpaal is dat de Odoorners beiden 96
jaar oud zijn en daarmee zaterdag het oudste platina paar in Nederland
vormen.

Dat hebben de kinderen van het paar achterhaald bij het Centraal Bureau voor
de Statistiek.Vriendelijke groet,

John Eichhorn

Subject: Re: [pers] Oudste platina stel
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Wed, 10 Apr 2002 19:24:29 +0200

On Wed, 10 Apr 2002 18:53:19 +0200, "John Eichhorn"
<eichhorn@xs4all.nl> wrote:

> (bron: de Telegraaf van 10-4-2002)
>dste.wijnen.html
>ODOORN - Het echtpaar Van Wijnen uit Odoorn viert zaterdag zijn 70-jarig
>huwelijk. Het bijzondere aan deze mijlpaal is dat de Odoorners beiden 96
>jaar oud zijn en daarmee zaterdag het oudste platina paar in Nederland
>vormen.

zie voor de namen van het echtpaar "familieberichten Leeuwarder
Courant dd 10 april 2002.Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 10 april 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Wed, 10 Apr 2002 19:19:53 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
woensdag 10 april 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant (Friese
Pers bv) van woensdag 10 april 2002, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** VERJAARDAGEN **

- Trijntje Ten Cate - 10 april 2002 - 100 jaar - geboren te
Groningen (op het schip) en nu wonend te Leeuwarden,
weduwe van Folkele Flonk sinds 1986

** JUBILEA **

- van Wijnen, Pieter & de Jonge, Ida - 70 jaar getrouwd -
13 april 2002 - Odoorn
- Jelsma, Hamke & de Boer, Jantje - 70 jaar getrouwd -
8 april 2002 - Beetsterzwaag *DC
- Lap, Freerk & de Vegt, Jantje - 50 jaar getrouwd -
17 april 2002 - Frieschepalen *DC

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- de Boer-van den Brug, Richtsje - Boarnbergum *DC
- Huitema, Gerrit - Blauhûs
- Jongsma, Antje - Opeinde *DC
- Soepboer-de Ruiter, Marijke - Drachten *DC
- Veensta-van der Molen, Froukje Aafke - Frieschepalen *DC

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- van den BERG - Maria (Mimi) - 8 april 2002
- BOOTSMA - Bonifacius Dominicus (Bouke) - 8 april 2002
- BRUINSMA - Johantje - 8 april 2002
- DIJKSTRA - Thomina Geertruida (Mieneke) - 8 april 2002
- GRIJPSTRA - Jan - geen verdere details
- HORNSTRA - Sietske - 3 april 2002
- KAATSTRA - Wytze Tjeerds - 8 april 2002
- KAMMINGA - Gosse Abele - 8 april 2002 *DC
- KLIMP - H.C. (Riekje) - 7 april 2002
- van der MEULEN - Marijke - 9 april 2002
- PAMA - Jeltje - 4 april 2002 *DC
- van der PLOEG - Sietske - 9 april 2002
- POSTMA - Zus - 8 april 2002
- ROORDA - IJtje - 7 april 2002 *DC
- van der SCHOOT - Wijbrigje (Wiep) - 9 april 2002
- STEENDAM - Roelofke - 8 april 2002 *DC
- STOKER - Luitzen - 5 april 2002 *DC
- van STRATEN - Cor - 8 april 2002
- TAKEMA - Robert - 7 april 2002
- v.d. VEGT - Geertje - 5 april 2002
- de VEY - Wilhelmina - 9 april 2002
- VISSER - Rimkje - 8 april 2002
- WIJNSEMA - Margaretha Frederika - 8 april 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

van den BERG - Maria (Mimi)
* 22 juni 1912 Rotterdam
+ 8 april 2002 Sneek
weduwe van Broer STELLINGWERFF sinds 15 december 1990
Begrafenis 13 april grou

BOOTSMA - Bonifacius Dominicus (Bouke)
* 7 september 1934 Reahûs
+ 8 april 2002 Frentjser
Ev Bart VELDMAN
Begrafenis 12 april Franeker

BRUINSMA - Johantje
* 88 jaar
+ 8 april 2002 Oosterwolde
weduwe van Johannes van der VEEN sinds 12 mei 1990
Crematie 13 april Heerenveen

DIJKSTRA - Thomina Geertruida (Mieneke)
* 78 jaar
+ 8 april 2002 Leeuwarden
weduwe van Brugt HARTSTRA sinds 1 april 1992
Begrafenis 12 april Lekkum

HORNSTRA - Sietske
* 12 januari 1924
+ 3 april 2002 Joure
weduwe van Sijbren van der VEER
Crmatie was 8 april in familiekring

KAATSTRA - Wytze Tjeerds
* 93 jaar
+ 8 april 2002 Wergea
weudwe van Geeske van der SLUIS sinds 19 aeptember 1997
Crematie 12 april Goutum

KAMMINGA - Gosse Abele *DC
* 26 mei 1931 Drogeham
+ 8 april 2002 Drachten
Ev Ineke de HAAN sedert 46 jaar
Begrafenis 13 april Drachten

KLIMP - H.C. (Riekje)
+ 7 april 2002 Veenwouden
gehuwde naam: van der ARK
crematie 12 maart Goutum

van der MEULEN - Marijke
* 5 juli 1923 Franeker
+ 9 april 2002 Harlingen
weduwe van Gerben KIKSTRA sinds 18 maart 1985
Crematie 12 maart Goutum

PAMA - Jeltje *DC
* 7 februari 1919
+ 4 april 2002 Drachten
Ev J. van den BERG
Crematie heeft plaatsgevonden

van der PLOEG - Sietske
* 81 jaar
+ 9 april 2002 Ferwert
weduwe van Arnoldus FEDDEMA sinds 1 oktober 2001
Begrafenis 13 april Ferwert

POSTMA - Zus
* 4 januari 1927
+ 8 april 2002
gehuwde naam: ELSINGA
Crematie 12 april Goutum

ROORDA - IJtje *DC
* 3 januari 1916
+ 7 april 2002 Drachten
weduwe van Wiert Jan de VRIES sinds 1 mei 1986
Begrafenis 11 april Grootegast

van der SCHOOT - Wijbrigje (Wiep)
* 16 april 1942
+ 9 april 2002 Olderbekoop
Ev Jan KROMKAMP
Begrafenis 13 april Olderbekoop

STEENDAM - Roelofke *DC
* 9 september 1926 Drachten
+ 8 april 2002 Winnipeg (Canada)
weduwe van Klaas SCHRIEMER sinds 1994

STOKER - Luitzen *DC
* 8 november 1924
+ 5 april 2002 Drachten
weduwnaar van Taapke van der VAART sinds 19 mei 1999
Begrafenis 10 april Drachten

van STRATEN - Cor
* 25 september 1964 Wieringewerf
+ 8 april 2002 Amsterdam
Crematie 12 april Goutum

TAKEMA - Robert
* 33 jaar
+ 7 april 2002
Begrafenis 12 april Harns

v.d. VEGT - Geertje
* 22 juni 1906 Reduzum
+ 5 april 2002 Boalsert
weduwe van Thae de VRIES (eerder smid in Warns)
sinds 4 april 1951
begrafenis was in familiekring te Skarl

de VEY - Wilhelmina
* 29 maart 1916 Vlissingen
+ 9 april 2002 Bolsward
weduwe van Cornelis Anthonie EDELMAN sinds 27 maart 1974
Begrafenis 12 april Hindeloopen

VISSER - Rimkje
* 17 augustus 1911 Vlaardingen
+ 8 april 2002 Hollum (Ameland)
weduwe van Hendrik de BOER sinds 28 juli 2000
Begrafenis 12 april Hollum (Ameland)

WIJNSEMA - Margaretha Frederika
* 19 april 1925 Rotterdam
+ 8 april 2002 Sneek
weduwe van Johannes Josephus HOEGEN sinds 20 juli 2000
Crematie 12 april Heerenveen


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.


Subject: + Burgerlijke Stand Zaanstad Week 15 2002
From: "Wil de Ligt" <R.deligt2@chello.nl>
Date: Wed, 10 Apr 2002 17:27:12 GMT

Burgerlijke Stand Zaanstad Week 15 2002

15 Wieten Albert 75 + S.M.A. Gemert Zaanstad
15 Rooijen van - van den Berg Johanna Magdalena 77 gehuwd met T.M.van
Rooijen Zaanstad
15 Hooijschuur Nicolaas Joannes Gerardus Maria 49 M.S.M. Hooijschuur
Zaanstad
15 Colijn - Aloserij Franca Maria Gerardina 37 gehuwd met P.G.Colijn
Zaanstad
15 Stuurman - Blaauw Gerarda Alberta 64 + J.Stuurman Zaanstad
15 Reinners-vanMeeteren Anna 84 + D.A.G. Reinners Zaanstad
15 Schut Geert 80 + J.Swart Zaanstad
15 Broekhuizen van - de Waal Katharina Wilhelmine 72 gehuwd met
J.W.van Broekhuizen Zaanstad
15 Poot Rudolf Pieter 67 gehuwd met J.Ladru Zaanstad
15 Volger Machiel 82 + A.de Vries Zaanstad
15 Krigee Gerrit 79 gehuwd met A.H.Bakker Zaanstad
15 Schram Jacob 80 gehuwd met A.Keizer Zaanstad
15 Stam Cornelis 93 gehuwd met A.Kwantes Zaanstad
15 Pein Jacobus Frederik 84 gehuwd met A.Kuiper Zaanstad
15 Rooij de - Grabowsky Erica Elvera 75 gehuwd met W.K.de Rooij
Zaanstad
15 Horst -van Vliet Cornelia 78 + F.Horst Zaanstad
15 Mol Gerrit Jan 72 gehuwd met A.de Vries Zaanstad
15 Schuchard Gerardus Jacobus 79 gehuwd met P.van Buschbach Zaanstad
15 Koppen - Rem Aagje 83 gehuwd met A.Koppen Zaanstad
15 Boer de - Hopman Marijtje 85 gehuwd met P.de Boer Zaanstad
15 Meijer Hendricus Jacobus 78 + J.H.Waijper Zaanstad


=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/
email adres R.deligt2@chello.nlSubject: Re: + Burgerlijke Stand Zaanstad Week 15 2002
From: rene.wassenaar@hccnet.nl (René Wassenaar)
Date: Wed, 10 Apr 2002 18:57:03 GMT

Op Wed, 10 Apr 2002 17:27:12 GMT, schreef: "Wil de Ligt" <R.deligt2@chello.nl>

€Burgerlijke Stand Zaanstad Week 15 2002

€ 15 Wieten Albert 75 + S.M.A. Gemert Zaanstad
€ 15 Rooijen van - van den Berg Johanna Magdalena 77 gehuwd met T.M.van

Een goed initiatief van Wil. Mogen er nog vele andere volgen.
Op deze manier kunnen we nog meer te weten komen over de families die we bestuderen
(bijna had ik geschreven hinderlijk volgen). Gegevens die lang niet altijd in
familieberichten terechtkomen.


Subject: ! BS Hilversum 21 mei 1959
From: ristcard@hotmail.com (Richard)
Date: 10 Apr 2002 12:12:25 -0700

Hallo medezoekers,

de laag kranten onder het zeil op de zolder gaf nog een rubriekje
burgerlijke stand prijs, hier is het:


Burgerlijke stand Hilversum 21 mei 1959

Geboren:
Alice, dochter van B.J. Slim en E.M. Vinke
Johannes, zoon van J. Tibboel en M. Dorland
Angeline Johanna Theodora, dochter van H.J. Bitter en J.C.T. Putters
Inge, dochter van A. Noorman en T.J. Ruijter
Patrick Fulco, zoon van H.A. van der Leelie en M.W. Bot

Gehuwd:
N.T. Hagen en M.M. Ravesloot
H. van Blokland en M.G.A. Brakkee
W. Dijkstra en A. Lalenko
A.B. van Beusekom en A.J. Kamer
J. Bosschaart en A.E. Ploeger
C. Mallon en N.J. van Marion
W. Nijdam en F. Aukema

Overleden:
C.W. Goedbloed, 72 jaar, wed. van J.F. de Jong
T.M. Zijlmans, 85 jaar, wed. van A.A. Knaap

Ik weet niet of dit wed. nu weduwe of weduwnaar betekent.

Groeten van Richard


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 11-04-2002 wk. 15
From: "Wil de Ligt" <R.deligt2@chello.nl>
Date: Thu, 11 Apr 2002 12:37:21 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
11-04-2002 wk. 15
------------------------------------------------------------------

Grootschermer 09-04-2002: Jan Bergsma * Alkmaar 21-10-1960 + Doetinchem

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

http://members.ams.chello.nl/r.deligt/
email adres R.deligt2@chello.nl
Subject: + 100 plussers in Japan
From: "Petra Spronk-Bolleboom" <petra-bolleboom@geenzonnet.nl>
Date: Thu, 11 Apr 2002 14:39:40 +0200

Voor de verzamelaars van 100+ berichten:
2 berichten over honderdplussers in Japan:


Gelukkig en gezond als 100-jarige

Een bericht in de Yomiuri Shimbun zegt dat "80 procent van de mensen boven
de 100 jaar zich elke dag goed voelt en vindt dat ze gezond zijn." Het
aantal honderdplussers in Japan passeerde in 1981 voor het eerst de 1.000,
en bereikte in het jaar 2000 de 13.000. Onlangs heeft de Japanse Stichting
voor Gezondheid en Weerstandsvermogen een onderzoek uitgevoerd onder meer
dan 1900 honderdplussers, blijkbaar het grootste onderzoek dat ooit is
verricht naar de "kwaliteit van het leven" van ouderen boven de 100. "Bij
de mannen zegt een groter aantal (43,6 procent) dan bij de vrouwen (25,8
procent) dat ze 'een doel in het leven hebben' ", berichtte de krant. De
meeste honderdplussers noemden "familie", "een lang leven" en "een goede
gezondheid en een gelukkig leven" als doeleinden in hun leven. Vandaar
oppert de Yomiuri Shimbun dat "iets hebben om voor te leven, tot een lang
leven leidt".

BRON:
Ontwaakt! 8 mei 2002


= = = = = = = = = = = = =

Het geheim van een lang leven

De Japanners hebben een nieuw wereldrecord 'lang leven' gevestigd met een
gemiddelde levensverwachting die voor vrouwen de 81,77 jaar heeft bereikt
en voor mannen de 75,91 jaar. Deskundigen schrijven dit toe aan "een
teruggang in het aantal sterfgevallen onder zuigelingen en personen van
middelbare leeftijd", bericht de Mainichi Daily News. Op 112-jarige
leeftijd zei Waka Sjirahama, de oudste persoon in Japan en één van de 3298
Japanners die 100 jaar of ouder zijn, dat het geheim van haar lange leven
"het leiden van een werkzaam, sober en eerlijk leven" is, aldus The Daily
Yomiuri. In een ander interview voegde zij daaraan toe: "Eet alle soorten
voedsel, zonder ergens voorkeur voor of tegenzin in te hebben, zorg voor
voldoende slaap en vergeet niet te blijven lachen."

BRON:
Ontwaakt! 22 december 1990.


= = = = = = = = = = = = =Met vriendelijke groet,
Petra Spronk-Bolleboom.

e-mail adres: petra-bolleboom@geenzonnet.nl
(om mij te antwoorden: verwijder de
toevoeging "geen" uit het e-mail adres)

Mijn homepage met genealogie van
de familie Bolleboom (Zuid-Holland) en
de familie Spronk (uit Beesd e.o.) en
familieberichten uit Utrecht, nu mét zoekmachine!

http://home.hccnet.nl/a.spronk
Subject: + Fam.berichten Maassluise Courant 10-04-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Thu, 11 Apr 2002 16:41:16 GMT

Overlijden:

+ 08-04-2002: Marinus Lievaart, 78 jaar, e.v. C.W. Lievaart-van den
Doel.

+ 09-04-2002: Arie Poot, 84 jaar, w.v. Engeltje Visser sinds
13-07-2001.

+ 05-04-2002: Arendina Wilhelmina Juijn-van Spaendonk [Diny], *
07-04-1955, e.v. Aad Juijn.

+ 26-09-2001: Tineke Woerdenbach-Diepenhorst, * 11-04-1930. Conform
haar wens heeft Tineke een plekje gekregen op de Algemene
Begraafplaats te Maasland.
----------------------------------------------
Dankbetuiging:

Maassluis, april 2002: Wim Goos.
Maassluis, april 2002: Marinus Roodenburg.
Maassluis, april 2002: Jan Dijkshoorn.
=======================

Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/mc_schakel1.html


Subject: + Fam.berichten Maassluise Courant 10-04-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Thu, 11 Apr 2002 16:41:16 GMT

Overlijden:

+ 08-04-2002: Marinus Lievaart, 78 jaar, e.v. C.W. Lievaart-van den
Doel.

+ 09-04-2002: Arie Poot, 84 jaar, w.v. Engeltje Visser sinds
13-07-2001.

+ 05-04-2002: Arendina Wilhelmina Juijn-van Spaendonk [Diny], *
07-04-1955, e.v. Aad Juijn.

+ 26-09-2001: Tineke Woerdenbach-Diepenhorst, * 11-04-1930. Conform
haar wens heeft Tineke een plekje gekregen op de Algemene
Begraafplaats te Maasland.
----------------------------------------------
Dankbetuiging:

Maassluis, april 2002: Wim Goos.
Maassluis, april 2002: Marinus Roodenburg.
Maassluis, april 2002: Jan Dijkshoorn.
=======================

Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/mc_schakel1.html


Subject: + Fam.berichten Maassluise Courant 12-04-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Thu, 11 Apr 2002 16:47:15 GMT

Geboorte - Advertentie:

06-04-2002, Schiedam: Sam, zoon van Rob van der Gaag en Heidi Verhoek,
broertje van Stefan.
------------------------------
Dankbetuiging:

Maasland, april 2002: L. van Balen-de Bruin.
------------------------------
Artikeltje 50-jarig huwelijk:

22-04-2002, Maassluis: Dhr. J. Sonneveld, geb. 18-02-1926 te Maasland,
en mevr. J.M. Sonneveld-van Dijk, geb. 29-04-1929 in Rozenburg, traden
op 22 april 1952 in Rozenburg in het huwelijk.

Artikeltje 65-jarig huwelijk:

21-04-2002, Maassluis: Dhr. J.L.A. Keijmel, geb. 02-08-1915 te
's-Gravenhage, en mevr. M.A.E. Keijmel-Van Oosten, geb. 19-04-1917 in
Veur, traden op 21 april 1937 in 's-Gravenhage in het huwelijk.
===============
Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/mc_schakel1.html


Subject: + Fam.berichten Maassluise Courant 12-04-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Thu, 11 Apr 2002 16:47:15 GMT

Geboorte - Advertentie:

06-04-2002, Schiedam: Sam, zoon van Rob van der Gaag en Heidi Verhoek,
broertje van Stefan.
------------------------------
Dankbetuiging:

Maasland, april 2002: L. van Balen-de Bruin.
------------------------------
Artikeltje 50-jarig huwelijk:

22-04-2002, Maassluis: Dhr. J. Sonneveld, geb. 18-02-1926 te Maasland,
en mevr. J.M. Sonneveld-van Dijk, geb. 29-04-1929 in Rozenburg, traden
op 22 april 1952 in Rozenburg in het huwelijk.

Artikeltje 65-jarig huwelijk:

21-04-2002, Maassluis: Dhr. J.L.A. Keijmel, geb. 02-08-1915 te
's-Gravenhage, en mevr. M.A.E. Keijmel-Van Oosten, geb. 19-04-1917 in
Veur, traden op 21 april 1937 in 's-Gravenhage in het huwelijk.
===============
Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/mc_schakel1.html


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 11 april 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Thu, 11 Apr 2002 20:30:59 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
donderdag 11 april 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** DANKBETUIGINGEN - 50 jarig huwelijk **

- De Boer-Molenaar, Fam. C.K. - Bolsward

** JUBILEA **

- Hiemstra, Gerrit & Alie - 40 jaar getrouwd -
11 april 2002 -

** GEBOORTE **

- Jesper, zoon van Pieter en Elske Tolsma-Zwart -
5 april 2002 - Reduzum
- Rienk Theo, zoon van Erik en Foekje Hettinga-Kalsbeek -
6 april 2002 - Koarnjum

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- de Boer, Sjouke Cornelis - Joure
- Helfferich, Wietze - Himrik
- Henstra-Dijkstra, Ankie - Burgum
- Hofstra, Arjen - Franeker
- Walburg-Boersma, Trijntje - Frentsjer

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- APELDOORN - Arnoldus - 9 april 2002
- van den BERGE - Jacomina Dirkje - 10 april 2002
- de BOER - Klaaske - 9 april 2002
- de JAGER - Martjen Hermanna - 10 april 2002
- de JONG - Mijno (Minke) - 9 april 2002
- HOEKEMA - Auke - 8 april 2002 (geen details)
- HOEKSTRA - August - 10 april 2002
- HOEKSTRA - Theo - 8 april 2002
- KLIJNSMA - Fopje - 10 april 2002
- KOOISTRA - Geeske - 6 april 2002
- KOOISTRA - Grajanne - 9 april 2002
- SOEDE - Jan Slok - 9 april 2002
- TIESINGA - Emma Louise - 9 april 2002
- VEENSTRA - Anna - 9 april 2002
- VEENSTRA - Johannes - 8 april 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

APELDOORN - Arnoldus
* 1 januari 1909 Zeist
+ 9 april 2002 Wolvega
Crematie 13 april Heerenveen

van den BERGE - Jacomina Dirkje
* 73 jaar
+ 10 april 2002 St. Nicolaasga
weduwe van Lammert NEEF sinds 9 december 1995
Begrafenis 13 april St. Nicolaasga

de BOER - Klaaske
* 30 maart 1917
+ 9 april 2002 Sneek
ruim 51 jaar getrouwd geweest met Pieter SCHELTEMA
Begrafenis 13 april Workum

de JAGER - Martjen Hermanna
* 8 september 1919 Kollum
+ 10 april 2002 Leeuwarden
Crematie 15 april Goutum

de JONG - Mijno (Minke)
* 98 jaar
+ 9 april 2002
weduwe van Feike de JONG sinds 30 maart 1980
Crematie 13 april Goutum

HOEKSTRA - August
* 80 jaar
+ 10 april 2002 Sneek
weduwnaar van Cecilia Anna FUNCKE
Begrafenis 13 april Sneek

HOEKSTRA - Theo
* 51 jaar
+ 8 april 2002 Sneek
Begrafenis 13 april Sneek

KLIJNSMA - Fopje
* 69 jaar
+ 10 april 2002 Balk
gehuwde naam BOERSMA

KOOISTRA - Geeske
* 2 augustus 1922
+ 6 april 2002
gehuwde naam: HALBESMA
crematie was in stilte

KOOISTRA - Grajanne
+ 9 april 2002 Hoogeveen
gehuwde naam: van der BURGH

SOEDE - Jan Slok
* 16 april 1926 Pekalongan
+ 9 april 2002 Leeuwarden
weduwnaar van Meta SCHULTZ sinds 4 april 1985
Crematie 13 april Goutum

TIESINGA - Emma Louise
* 3 maart 1924 Zwolle
+ 9 april 2002 Bolsward
Crematie 13 april Goutum

VEENSTRA - Anna
* 14 november 1923
+ 9 april 2002 Drachten
weduwe van Foppe van der MEER sinds 11 januari 1991
begrafenis 13 april Drachten

VEENSTRA - Johannes
* 26 augustus 1899 Burgum
+ 8 april 2002 Burgum
weduwnaar van Margje JONKERS sinds 22 juni 1946 en weduwnaar
van Willemke de JONG sinds 20 november 1988
Begrafenis 13 april Noardburgum

Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Na verzending krijg je éénmalig een mail van Spamcop© terug die
je dient te bevestigen (= reply) om mij rechtstreeks te kunnen
mailen. Als je dit niet wilt (kunt) zal ik het verzonden mailtje
wel met enige vertraging behandelen.Google

http://www.marktplaats.nlSURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868