INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 4   nummer   205    1-7-2002


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: + Annonce Revue nrs. 203 en 204 (familieberichten ed.)
From: Rob Kuijsten <robkuysten@yahoo.com>
Date: Fri, 31 May 2002 19:50:25 +0200

Beste vorsers

Wederom een dubbele editie van de Annonce Revue. Naast een grote
hoeveelheid recente familie-annonces zijn ook de herpublicaties van de
antieke familieberichten, prijswinnaars, ambtsjubilarissen en diverse
curiosa uit de Prins opgenomen in de Annonce Revue.

http://www.rat.de/kuijsten/ar/2002/ar-203.html

http://www.rat.de/kuijsten/ar/2002/ar-204.html

De Annonce Revue http://www.rat.de/kuijsten/ar/ sinds 1999 het
toonaangevende digitale familieberichten magazine, inmiddels meer dan
200 edities online te raadpleegbaar. Ook geindexeerd en doorzoekbaar
op bijv. naam, plaats of leeftijd.

http://search.atomz.com/search/?sp-q=&sp-a=000301ee-sp00000002

Vriendelijk groetend
Rob Kuijsten


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 31 mei 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Fri, 31 May 2002 20:29:19 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
vrijdag 31 mei 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant (Friese
Pers bv) van vrijdag 31 mei 2002, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** DANKBETUIGINGEN - jubilea **

- Wagenaar, Piet en Nel - Balk - 55 jarig huwelijk
- Rodenhuis-Huitema, Cornelis en Marie - Wergea - 50jarig huwelijk

** GEBOORTE **

- Nils Carsten Jensen, zoon van EtiŤn en Marlena BŁhrs -
29 mei 2002 - Leeuwarden
- Sjouke Ebe, zoon van Ebe Sjouke Terpstra en Geeske Castelein -
28 mei 2002 - Wurdum
- Werner Klaas, zoon van Dick en Rieneke de Vries-Swierstra
27 mei 2002 - Reduzum

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Anema-Auidema, Willemke - Nes
- Deelstra, Wytske - Tytsjerk
- Hoekstra, Wytze - Beetsterswaech
- Stoker, Klaas - Akkrum
- Tolsma, Jan - Leeuwarden
- Wenselaar, Izašk - Harlingen

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- van BOCKEL - Theodorus - 28 mei 2002
- BOERSMA - Baukje - 30 mei 2002
- DUIN - Trientje - 29 mei 2002
- EDEMA - Anna - 29 mei 2002 *DC
- GALAMA - Trees - 30 mei 2002
- de JONG - Atje - 26 mei 2002
- KUIPERS - Sipke Egberts - 29 mei 2002
- LOPULALAN - Freddy - 29 mei 2002
- METTEN - Joop - 28 mei 2002
- PULTRUM - Jan - 29 mei 2002
- SJOERDSMA - Douwe - 30 mei 2002
- STROOSMA - Aaltje - 29 mei 2002
- de VRIES - Albert Jan Leonard - 30 mei 2002
- de WEERD - Hette - 28 mei 2002 (geen details)

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

van BOCKEL - Theodorus
* 2 april 1932 Amsterdam
+ 28 mei 2002 Leeuwarden
Ev Kunnegonda KNITTER
Begrafenis 3 juni Amsterdam

BOERSMA - Baukje
* 92 jaar
+ 30 mei 2002 Franeker
weduwe van Johannes van der MEER sinds 8 februari 1974
Begrafenis 3 juni Dronrijp

DUIN - Trientje
* 31 augustus
+ 29 mei 2002 Heerenveen
gehuwde naam: KLEIN
Crematie is in besloten kring

EDEMA - Anna *DC
* 10 mei 1914 Drachten
+ 29 mei 2002 Wolvega
weduwe van Pieter BOONSTRA sinds 10 januari 1983
Begrafenis 3 juni Drachten

GALAMA - Trees
* 24 juli 1915 Ysbrechtum
+ 30 mei 2002 Bolsward
Begrafenis 3 juni St. Nicolaasga

de JONG - Atje
* 96 jaar
+ 26 mei 2002
gehuwde naam: Veenstra
cremayie was in besloten kring

KUIPERS - Sipke Egberts
* 14 februari 1935 Vlissingen
+ 29 mei 2002 Drachten
Ev Fetts van der VEEN
Crematie is in besloren kring

LOPULALAN - Freddy
* 15 februari 1919 Surabaya
+ 29 mei 2002 Leeuwarden
Ev H.A. LATOEPERISSA sedert 60 jaar
Crematie 3 juni Goutum

METTEN - Joop
* 2 maart 1925 De Haach
+ 28 mei 2002 Rijswijk
54 jaar gehuwd geweest met Vronie MINNEMA

PULTRUM - Jan
* 27 juli 1917 Opende
+ 29 mei 2002 Opende
weduwnaar van Neeltje van der WIJK sinds 9 februari 2002
Crematie 3 juni Goutum

SJOERDSMA - Douwe
* 88 jaar
+ 30 mei 2002 Leeuwarden
Ev E. DEKEMA
Beschrafenis 3 juni Marrum

STROOSMA - Aaltje
* 73 jaar
+ 29 mei 2002 Franeker
weduwe van Jarig QUARREE
Begrafenis 3 juni Berlikum

de VRIES - Albert Jan Leonard
* 26 augustus 1934 Delft
+ 30 mei 2002 Sneek
Ev F. MAAS
Crematie 4 juni Goutum


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/


Subject: + in 1924: 102 jaar mej. D. DE WITTE
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 31 May 2002 18:39:47 GMT

Het 102-jarige Zeeuwsche oudje mej. D. DE WITTE dat naar Middelburg toog om
aldaar getuige te zijn van de grootsche hulde aan H.M. de Koningin, die haar
met bijzondere voorkomendheid bejegende.

Bron: pag. 84 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 augustus 1924

De foto staat tijdelijk op:
http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook/prins3a.jpg (145 kb)

Een hele pagina uit "de Prins" (OPGELET meer dan 3Mb):
http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook/prins3.jpg

Vr. gr., Erica
http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook


Subject: Re: + in 1924: 102 jaar mej. D. DE WITTE
From: "Gert Jan Kuiper" <postbus@gjkuiper.demon.nl>
Date: Fri, 31 May 2002 23:16:51 +0200

En uiteindelijk werd Elisabeth Asselman-de Witte (01-11-1822 - 09-09-1928)
te Hengstdijk (ZL) de oudste vrouw van Nederland!

GJK

Erica <GenBook@d-compu.dyndns.org> schreef in berichtnieuws
TrPJ8.83167$kt.5909112@amsnews02.chello.com...
> Het 102-jarige Zeeuwsche oudje mej. D. DE WITTE dat naar Middelburg toog
om
> aldaar getuige te zijn van de grootsche hulde aan H.M. de Koningin, die
haar
> met bijzondere voorkomendheid bejegende.
>
> Bron: pag. 84 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 augustus 1924
>
> De foto staat tijdelijk op:
> http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook/prins3a.jpg (145 kb)
>
> Een hele pagina uit "de Prins" (OPGELET meer dan 3Mb):
> http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook/prins3.jpg
>
> Vr. gr., Erica
> http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook
>
>


Subject: Re: ! januari 1925: Muylwijk (moordenaar), Busch (slachtoffer moord), Budde, Mevr. Neethling-Mees, Kappenburg
From: "Eddy Landzaat" <eddylandzaat@home.nl2000>
Date: Fri, 31 May 2002 21:11:23 +0200

Eindelijk beet, kan ik een scan krijgen van het artikel over Leo Lauer?

Eddy Landzaat

"Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org> schreef in bericht
news:_EtJ8.64849$kt.4835554@amsnews02.chello.com...
> IN HET JANUARI-NUMMER VAN 1925 FOTO'S VAN o.a. :
> - De heer LEO LAUER, oprichter van de Revue der Sporten, van welk blad
hij
> bijna 18 jaar redacteur was, heeft de leiding op zich genomen van een
nieuw
> blad: Sport in beeld., dat 2 febr a.s. zal verschijnen te Amsterdam.
Zijn
> kennis op sportgebied en zijn sportieve, journalistieke ijver bieden
het
> vooruitzicht dat zijn nieuwe sportblad tot bloei zal komen.
> (Bron: pag. 62 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 31 januari
1925)
>
> * * *
> Erica


Subject: + Familieberichten "De Dordtenaar" za 25 mei t/m vr 31 mei 2002
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 01 Jun 2002 05:16:56 GMT

DORDRECHT 1&2 juni 2002: http://www.historylive.nl/
DORDRECHT 7 juli 2002: http://www.boekenmarkt.dordt.nl/
DORDRECHT Wantijpop: http://www.wantijpop.nl/
DORDRECHT museum: http://www.museum.dordt.nl/home.htm
DORDRECHT inventaris archief: www.dordrecht.nl/stadsarchief
DORDRECHT inventaris archief: www.archieven.nl

* * * SCANS VERKRIJGBAAR * * * (ook van vorig jaar)

DATUM KRANT - NAAM - evt. LEEFTIJD of GEBOORTEDATUM - evt. PARTNER

28-5-2002 BAARS Jacob 22-3-1926 echtgenoot A.A. van DALEN
28-5-2002 ESCHWEILER C.Ch. 90 weduwe F.K. de BOK
25-5-2002 FABER Andre Pieter 70
28-5-2002 FENS Adriana Petronella 80 weduwe BUIJTENHEK
25-5-2002 FRELING Hendrikus 25-8-1922 weduwnaar Trijnjte Pieternella
ZEVENBERGEN
27-5-2002 HAM Hendrik Teunis van 9-7-1930 echtgenoot W. KOP
27-5-2002 HARTOG Wilhelmina 6-3-1934 echtgenoot Maurice DANEL
29-5-2002 HEUVEL Maria van den 66 weduwe Mattheus COENRAADS
31-5-2002 KLEINGELD Arie 76 echtgenoot P. de DEUGD
30-5-2002 NEDERLOF Dirk 89 echtgenoot B. van de FLIER
29-5-2002 OPMEER Betsy EVENWEL
31-5-2002 OVERWATER Arie 7-7-1925 echtgenoot (gehuwd geweest met) geweest
Jacoba Johanna Janna JANSE
29-5-2002 PETERS Johanna Anna 80 weduwe HOEFNAGEL
28-5-2002 PRAAG Charlotte van 22-12-1910
30-5-2002 SINKE A.
30-5-2002 SLOOF Macheltje 96
25-5-2002 STAM Adriana 81 echtgenote B. van der HOLST
30-5-2002 STEK Gerritje van der 78 weduwe Bernardus Louis VONDERMANS
25-5-2002 TRICHT Cornelis Willemina van weduwe WOUDENBERG
27-5-2002 VEEN Maria Antoinette van 25-4-1921 weduwe Jan WAALWIJK
31-5-2002 WESSELS Jan 77 echtgenoot Coby van VALEN
28-5-2002 WESTRA Hidde 12-5-1929 echtgenoot Puck VERASDONCK
28-5-2002 WIJKNIET Alida Cornelia 21-10-1925 weduwe Hugo PREESMAN
28-5-2002 ZWANG Naantje 88


Vr. gr., Erica
http://d-compu.home.dyndns.org/gensearch (index familieberichten)Subject: ! september 1924: Steenkamp, Kraaykamp, Fetter, Hemsing, van Sprinkhuizen
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 01 Jun 2002 05:17:18 GMT

In het SEPTEMBER-NUMMER van 1924 staan foto's met o.a. de volgende
onderschriften:

- nieuwe klokken voor den Wijnhuistoren te Zutphen.
- 60-jarig bestaan Roode Kruis (schilderij conventie van Geneve 22 aug 1864)
- Het ontzettende ongeluk bij ZWOLLE, op den weg RAALTE-HEINO. Overblijfsel
van de autobus, waarin 6 personen door brand zijn omgekomen.
(Bron: pag. 112 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 september
1924)

- Het Amsterdamsch Brandweercorps, dat thans 50 jaar als goed georganiseerde
beroepsbrandweer bestaat, heeft aanspraak op de erkentelijkehid van de
Amsterdamsche bevolking. Meermalen heeft ze met onversaagdheid, kalmte en
vastberadenheid den felsten strijd aangebonden tegenhet niets ontziende vuur
en daarin de overwinning behaald. Tal van malen hebben de kloeke mannen met
levensgevaar menschenlevens gered. Zeer vaak hebben ze door hun
oordeelkundig blusschingswerk belende perrceelen tegen de vlammen beschermd.
Er is dus in alle opzichten reden, het goudenjubileum feestelijk te
herdenken.
Bovenstaande herinneringsfoto geeft te zien: De eerste Amsterdamsche
brandspuit van JAN VAN DER HEYDEN. Verder van links naar rechts:

* W. HOOGEBOOM, fungeerend Commandant van 31 jan 1891 tot 1 sept 1894
* de eerste Commandant en de organisator P.W. STEENKAMP, van aug 1872 tot en
met 1 jan 1878
* V.C. DIJKMEESTER, 2de Commandant van 1 jan 1878 tot en met 9 jan 1885
* W.A. VAN MOOK van 6 mei 1885 tot en met 28 jan 1891
* de tegenwoordige Commandant de heer GORDIJN, vanaf mei 1915 tot op heden
* J. MEIJER, van 1 sept 1894 tot 1 mei 1815

- Te DORDRECHT heerscht in deze dagen een groote bedrijvigheid bij de groote
inleggerijen; de sjalotten-inleg is n.l. in vollen gang. Onze foto toont de
vrouwen bezig met het schoonmaken van de kleine uien, terwijl de kinderen
zorg dragen vooor het vervoer naar de inleggerij.
(Bron: pag. 113 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 september
1924)

- In Gaasterland (Friesland). Graftombe van MENNO BARON VAN COEHOORN in de
kerk te Wijckel. Deze beroemde vestingbouwkundige en wiskunstenaar werd op
LETTINGASTATE onder Britsum in 1641 geboren. Hij studeerde aan de
Hoogeschool te franeker in de wiskunde. voorts onderscheidde hij zich al
dadelijk bij het beleg van Maastricht (1667) en van Grave (1668) door zijn
uitvinding van draagbare Coehoornmortieren. Nadien legde hij zich speciaal
op den vestingbouw toe, en verwierf hierin grooten roem. Verscheidene werken
verschenen van zijn hand,die van onschatbare waarde zijn voor de kennis der
historie uit zijn tijd. COEHOORN stierf in 1704 en werd in de kerk te
Wijckel bij Sloten begraven. Men richtte bovenstaand wit marmeren
gedenkteeken te zijner nagedachtenis op. ( http://www.coehoorn.nl )
- gemeentehuis van BALK.
(Bron: pag. 114 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 september
1924)

- Op 15 September a.s. viert de heer H.A. ZWAANSWIJK, chef van den
Buitendienst bij de Gem. Gasfabrieken te Amsterdam zijn 25-jarig
ambtsjubileum. Het is te hopen, dat de om zijn groote vakkennis aan het
bedrijf bekende jubilaris nog vele jaren de Gem. zal mogen dienen.
- Gaarne plaatsen wij hieronder de beeltenis van den heer A.
KRAAYKAMP,wonende te DODEWAARD, die bij het droevige ongeval, onlangs aan
het Drutensche veer gebeurd, Mevr. GODIJN uit UTRECHT met eigen levensgevaar
het leven redde. Haar 10-jarig dochtertje evenwel kwam in den stroom om.
(genealogie: http://members.lycos.nl/langereis/index-2.html )
- Ter gelegenheid van het gouden jubileum van de Amsterdamsche Brandweer,
geven wij hiernaast een portret van den heer R. BOELE, oud-officier van
bovengenoemd korps, die vele jaren onder wijlen den eminenten commandant
MEIJER een eervolle positie innam en zich menigmaal bij ernstige branden
door zijn kloek en beleidvol optreden verdienstelijk heeft gemaakt.
- De heer P. VALK, chef van het Centraal Bureau van bevolking en Arbeidswet
te UTRECHT, vierde de vorige week zijn 25-jarig jubileum als
Gemeenteamtenaar. Hij was achtereenvolgens werkzaam bij het Burgerlijk
Armbestuur, als wijkmeester en als directeur van het Levensmiddellenbedrijf.
Zijn groote werkkracht en onvermoeide ijver worden ten zeerste gewaardeerd.
- De Gereformeerde Gemeente te SCHOOONHOVEN is door het vrij plotseling
overlijden van haar voorganger DS. J. OSINGA, smartelijk getroffen. De
beminde predikant zou juist den volgenden dag zijn 70sten geboortedag
vieren.
- Op1 september j.l. mocht de HEER R. DATEMA, hoofdmachinist bij de
Nederlandsche Spoorwegen, standplaats ROTTERDAM, den dag herdenken waarop
hij voor 40 jaar bij genoemde Maatschappij in dienst trad. Zoowel van
superieuren als van collega's mocht de nauwgezette en bekwame jubilaris vele
blijken van waardeering en vriendschap ondervinden.
- Ter herinnering aan de stichting van het Roode Kruis, 60 jaar geleden
plaatsen wij hieronder het portret van den verdienstelijken Zwitserschen
schrijver en philantroop HENRI DUNANT, die er de grondlegger van was.
- Beeldhouwwerk aan het Kon. Koliniaal Instituut te A'dam. Een boogvulling
boven een tympan aan den hoofdingang van het instituut, uitgevoerd door den
beeldhouwer W. RETERA.
- Sport in caricatuur. -september - "Jachtvermaak" naar een tekening van
LOUIS LANDRE.
- gebouw NV Diamantmaatschappij Eduard van Dam (40-jarig jubileum)
(Bron: pag. 120 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 september
1924)

- slot ZEIST.
(Bron: pag. 122 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 september
1924)

- Rembrandt Theater, Amsterdam, directeur J. TER LINDEN. Margaretha SCHON
(als Kriemhild) en Paul RICHTER (als Siegfried).
- Staphorster boerendochter in haar dagelijksche werk. (foto door: A.G. VAN
AGTMAAL).
(Bron: pag. 124 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 september
1924)

- "Het Gulden Boek van Spa" vervaardigd door ANTOINE FONTAINE, 1894.
(Bron: pag. 126/127 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 september
1924)

- Een der fraaiste monumenten van Berlijn, opgericht ter nagedachtenis van
den beroemden oogarts ALBRECHTS VON GRAFE,is dezer dagen geheel
gerestaureerd. VON GRAFE, geb Berlijn 1828 overl aldaar 1870. (beeldhouwer:
SIEMERINGS)
(Bron: pag. 129 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 september
1924)

- De heer K.G. GOEDEWAAGEN, oprichter en directeur van de Incassobank te
Amsterdam, die juist daags te voren, ter gelegenheid van den verjaardag van
H.M. de Koningin, werd benoemd tot ridder der orde van den Ned. Leeuw, is op
65-jarigen leeftijd overleden; op financieel en maatschappelijk gebied is
hijnuttig werkzaam geweest, waardoor hij hoogachting en sympathie heeft
verworven.
- Onder vele blijken van waardeering en genegenheid herdacht de heer D. VAN
DUUREN, leeraar in de gymnastiek aan de RHBS te GOUDA, de vorige week zijn
zilveren ambtsjubileum.
- Te AMSTERDAM is overleden MR. C. VERMEER, voorz. van den Raad van
Commissarissen der nationale Bank voor belaste waarden, vooraanstaand
beoefenaar van de zeilsport, eere-lid van de Kon. Ned. Zeil- en
Roeivereeniging, een figuur in breeden kring bekend en in hoog aanzicht.
- Op 1 september j.l. vierde de heer B.A. MAAT, secretaris der gem. DALEN
zijn 25-jarig ambtsjubileum. De enorme balenstelling op dien dag zal den
jubilaris wel bewezen hebben, hoezeer zijn arbeid wordt gewaardeerd.
- DELFT: schoftgebint aan de Buitenwatersloot
- Non-stoprit, dwars door Java op een Harley-Davidson-motor, gemaakt door de
heeren ROUS en MEEUWENOORD. Zij vertrokken 's ochtends 2 augustus j.l. van
Bandoeng, kwamen 7 uur te Batavia aan en reden vervolgens door naar Anjer.
Ongeveer 1 uur kwamen zij terug te Batavia en tuften via Bandoeng naar
Banjoewangi, om vandaar naar Bandoeng terug te keeren.
(Bron: pag. 132 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 september
1924)

- demonstratie Amsterdamsche brandweer op de Westermarkt.
- fakkeloptocht Amsterdamsche brandweer (ter gelegenh v h gouden feest)
(Bron: pag. 137 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 september
1924)

- Te Delfzijl werd de Noorder Kweekschool "Abel Tasman" ondergebracht in het
opleidingsschip "Bonaire" officieel geopend.
(Bron: pag. 139 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 september
1924)

- Foto genomen in de garage van den heer VAN SPEUGEN, te 's-Gravenhage, van
een zwaluwnest, gebouwd op de kap van een electrische lamp. Men ziet de oude
zwaluw met twee jongen.
- Paleis voor Volksvlijt, A'dam; dir. L. BOUWMEESTER Jr.; bariton Emile VAN
BOSCH, sopraan Greta SAUTHAGENS.
(Bron: pag. 141 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 september
1924)

- Mej. de wed H. KASEMIER, geb Anna Broekema, te Sappemeer, die 28 september
haar 100sten geboortedag hoopt te vieren.
- De heer JAC. P. VAN TERM, hoofdredacteur van De Limburger Koerier te
MAASTRICHT, bekwaam en zeer geacht journalist, herdenkt 22 september zijn
40-jarig journalisten-carriere. De jubilaris zal ongetwijfeld gehuldigd
worden overeenkomstig zijn verdiensten.
- DS. A. FETTER heeft na ruim 40-jarige ambtvervulling, afscheid genomen van
zijn laatste gemeente, DEN HELDER, waar hij door zijn edel voorgaan,
hoogachting en vriendschap heeft verworven.
- Onlangs herdacht MEJ. J.E. MAZIREL den dag waarop zij voor 40 jaren in
functie trad als onderwijzeres aan de Openbare Lagere School aan de
Nieuwstraat te CAPELLE. Zoowel van leerlingen als oud-leerlingen mocht zij
vele bewijzen van hoogachting en toegenegenheid ontvangen.
- Epitaapf (grafschrift) ter nagedachtenis van den beroemden 17den-eeuwschen
kunstschilder FRANS HALS, onthuld in de Groote Kerk te Haarlem, ter
herinnering aan zijn sterfdag.
- nieuwe electrisch gedreven ophaalbrug te LEIDERDORP.
- Nederland in den Vreemde. Voor eenige weken werd door circa 500 leden van
den ANWB per Stoomvaart-Maatschappij Zeeland te VLISSINGEN een reisje
gemaakt naar de Zuidkust van Engeland en Wembly. Als aandenken aan deze
welgeslaagde toer plaatste de Rijwielbond voor het Royal Pavilion Hotel aan
de Marine Parade te Folkestone haar bekende wegwijzerpaal. Dat dit de
Nederlandsche bezoekers van deze mooie Engelsche badplaats treft, bewijst
deze foto, waarop zijn vertegenwoordigd de directeur met een gedeelte van de
beambten, werkzaam bij de Levensverzekeringenmaatschappij RVS te ROTTERDAM,
die de vorige week ook een Week-End naar Engeland maakten. Directeur is de
heer J. WIJLACKER te Rotterdam. Op den paal staat: "Consul:-: ANWB :-: Mr.
J. NEEST :-: Folkestone :-: Harbour Station".
(Bron: pag. 144 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 september
1924)

- "Haring en brood, Leiden heeft geen nood". Burgemeester VAN DER WERF
verwelkomt Admiraal BOISOT (naar een teekening van H.P. OOSTERHUIS, Rijks
Prentenkabinet te Amsterdam)
(Bron: pag. 146 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 september
1924)

- Het eiland URK heeft dezer dagen eeneigen waterleiding gekregen;
Burgemeester A. GRAVESTEIN (3 foto's)
(Bron: pag. 149 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 september
1924)

- Schouwburg Frascati, Amsterdam; operette-ensemble, dir. IS. SOMINS; scene
uit Madame Favart,operette van J, Offenbach.
- Kon. Roei- en Zeilver. De Maas, op de baan R'dam-Hoek v Holland.
(Bron: pag. 152 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 september
1924)

- Herman HEIJERMANS, onzen groote tooneelschrijver, die ook op letterkundig
en journalistiek gebied naam gemaakt heeft, zoodat hij tot de
verdienstelijkste tijdgenooten moet worden gerekend, is de vorige week 60
jaar geworden. Het is zeer te betreuren dat hij sinds eenigen tijd ernstig
lijdende is, tengevolge waarvan hij zich niet meer met de intensieve kracht
van vroeger aan zijn nuttigen literairen arbeid kan blijven wijden.
- Het overlijden van JAN HEMSING, den talentvollen sympathie, en musicus die
vele jaren accompagnateur en vriend van Pisuisse was, heeft in breeden kring
ontroering gewekt.
- MARIE VAN WESTERHOVEN is een origineel telent ! Pittig en raak, af en toe
schalks en ondeugend, maar altijd ongekunsteld en zuiver in "De dertig
Zilverlingen" van A. VAN SPRINKHUIZEN, in het Grand Theater te Amsterdam,
waar ze ongetwijfeld door een volle zaal zal worden gehuldigd. Daarna gaat
ze op tournee.
- De vorige week overleed te 'sHage de luit.-kol. van het Ind. Leger H.A.N.
CATENIUS, geb. in 1846, die van 1866 tot 1892 in verschillende rangen
diende. De overledene was een bekend novellist en vij collega's en vrienden
bekend als "Van der Snuif".
- De 50-jarige tooneelloopbaan van Mevrouw Marie van WESTERHOVEN (2 foto's)
- De kampioene "Elsa von Wasserland", fokteef uit kennel "Von der Venus
Marie", eigenaresse MEVROUW H.T. SCHAAP te Buiksloot, behaalde onlangs te
Utrecht van V.D.H. winnertitel en tevens den eereprijs als mooiste hond van
de tentoonstelling.
(Bron: pag. 156 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 september
1924)

* * *

Erica


Subject: ! augustus 1924: Kerrebijn, Cohen, Westenenk, Lombarts (Zundert), Gommer (Aalten)
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 01 Jun 2002 05:17:34 GMT

http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/
http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook/

In het augustus-NUMMER van 1924 staan foto's met o.a. de volgende
onderschriften:

- oud Brabantsch weefhuis van de frime W. VISSERS Weverij, GELDROP.
(Bron: pag. 52 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 augustus 1924)

- Z. Em. Kardinaal VAN ROSSUM aankomst te IJmuiden met het stoomschip
"Batavier II".
- Aankomst van Mgr Lud. HEYLEN, bisschop van Namen, op het vliegveld
Schiphol, bij Amsterdam.
(Bron: pag. 53 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 augustus 1924)

- Centraal Theater, Amstelstraat (dir. LOUIS DE BREE); mevr. De la Mar-KLEY,
Pierre MYIN, Annie Bakker, Sylvain POONS.
(Bron: pag. 56 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 augustus 1924)

- Kleederdrachten in Zeeuwsch-Vlaanderen - Een bede om hulp ! Wij hebben met
de plaatsing van bovvenstaande foto een speciaal doel; ze biedt een
gewenschte gelegenheid om de aandacht te vragen voor de ontzettende ramp,
die onze brave en nijvere visschersbevolking van Vlissingen en Arnemuiden
heeftgetroffen en waarbij een aantal geinnen door den dood van vele
visschers tijdens een plotseling opstekende, geweldigen storm in rouw
gedompeld en broodeloos geworden zijn. Hun kostwinner en hun schip verdwenen
! De burgemeester van Vlissingen neemt gaarne giften in ontvangst.
(Bron: pag. 57 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 augustus 1924)

- Het is voor een jongen Nederlandschen componist een voldoening dat in
Nederland zijn werk door alle orkesten met succes is ten hoore gebracht. Zoo
is onlangs MARIUS KERREBIJN's Orkest-Suite "Duimelijntje" voor den 20e keer
uitgevoerd en zal van zijn piano-Concert (opus 20) in het a.s. seizoen (te
Amsterdam) de 10e opvoering plaats hebben, waarbij hij dan zelf de
Piano-solo-partij voordraagt. In het buitenland mochten o.a. ook zijne
liederen veel erkenning van beroemde musici ondervinden.
- machinisten van spoortreinen, stoomtrams en van andere middelen van
snelvervoer, welke met strenge plichtsbetrachting hun moeilijken en
gevaarvolle taak vervullen, hebben aanspraak op onze waardeering; de heer J.
OLIVIER, machinist te 's-Gravenhage heeft daarvan de blijkenondervonden ter
gelegenheid van zijn 25-jarige dienstvervulling bij de Nederlandsche
Spoorwegen.
- Te AMSTERDAM is op 62-jarigen leeftijd overleden DR. A.R. COHEN, arts, lid
van het Dag. Bestuur der Nederl. Maatschappij der Bevordering der
Geneeskunst, voorzitter in het Centraal orgaan voor Ziekenfondsbelangen; een
bekwaam en zeer geacht geneesheer, die den naam van zijn stand hoog gehouden
heeft.
- Op den Egyptische Eersten Minister ZAGHLOUL PACHA heeft een jong student
een revolverschot gelost, gelukkig zonder noodlottig gevolg. Alweer een van
die politieke aanslagen, die in den laatste tijd zoo veelvuldig voorkomen.
- Kunstgenot in het Kurhaus te Scheveningen. De Maatschappij Zeebad
Scheveningen, heeft zooals altijd ook nu weer voor rijke afwisseling gezorgd
in de programm's voor muziek en zang. Zij heeft een aantal solisten
geengageerd wier namen wijd en zijd bekend zijn. Allen zijn artisten
vansuperieure talent. In het midden plaatsen wij de violoncelliste JUDITH
BOKER, due 17 augustus optreedt; links bovenaan de pianis SEVERIN
EISENBERGER die 3 aug zijn gaven zal toonen; rechts bovenaan de zangeres
BIRGTIT ENGELL, die ons 30 juli van haar schoone sten deed genieten.
- servies van NV Porcelein- en Aardewerkfabriekn De Sphinx, voorheen PETRUS
REGOUT te Maastricht.
- verzakking Brielschen veerheuvel op Rozenburg. Wachthuisje bij Zwartewaal
aangespeold.
(Bron: pag. 60 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 augustus 1924)

- Een fraai havengezicht van DORDRECHT, genomen vanaf de Geldersche kade.
DORDRECHT, gesticht in de 10de eeuw is een van de oudste en merkwaardigtste
steden van ons land, schilderachtig gelegen in een waterrijke streek.
Onderscheidene historische bouwwerken verdienen de aandacht: alsmede de
spoorbruggen. Handel, scheepvaart en nijverheid verkeeren er in bloeiende
staat en op het gebied van onderwijs staat DORDRECHT mede in de voorste rij,
terwijl men er ook kunst kan bewonderen.
(Bron: pag. 66 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 augustus 1924)

- Tentoonstelling Statenzaal, Middelburg: Jhr Mr J.W. QUARLES VAN UFFORD.
(Bron: pag. 69 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 augustus 1924)

- 30 juli herdacht DR. W.A. VAN ES, Gereformeerd predikant te LEEUWARDEN,
onder talrijke blijken van waardeering en hoogachting zijn zilveren
ambtsjubileum.
- De begaafde schilder W.J. SCHUTZ, die meer speciaal naam heeft gemaakt,
door zijn fraaie zeegezichten viert een dezer dagen zijn 70sten geboortedag.
- De begaafde musicus PAUL FRENKEL, die door zijn uitmuntend pianospel naam
gemaakt heeft, zal Zondagavond 10 aug in het Kurhaus te SCHEVENINGEN
optreden.
- Onder talrijke bewijzen van belangstelling herdacht kort geleden DR. J. C.
VAN DER STOOTEN, dierenarts te 's-GRAVENHAGE, den dag, waarop hij voor 40
jaar tot dierenarts werd bevorderd. De jubilaris promoveerde te BERN tot
Doctor medicinae veterinariae en fungeert sinds 1908 ook als zoodanig aan
het Hof.
- De heer K. UNK hoofd der Chr. School voor MULO te ZEVENBERGEN, heeft ter
ere van zijn zilveren ambtsfeest ondervonden hoezeer hij in aanzien staat;
talrijke bewijzen van hoogachting zijn hem ten deel gevallen.
- De bekende, koene vlieger B. DE WAAL is te 's-Gravenhage op 32-jarigen
leeftijd, aan een ernstige keelontsteking overleden.
- PISUISSE met zijn vroolijke kameraden in de voormalige Kurhaus-Bar te
Scheveningen. (Jenny GILLIAMS, heer en mevr VAN BERCKEL en kindje, Mr. RODI,
Herre DE VOS, Henk STUUROP, Jacq. Pisuisse)
- sportcaricatuur L. LANDRE.
- Majoor PEDRO ZANNI, de koene Argentijsche vlieger (met den leeren riem)
die 26 juli van het vliegveld Schiphol bij Amsterdam is opgestegen om een
vliegtocht om de werled te doen. Naast hem staan de heeren FOKKER en Ir.
BELTRAME, officier bij den Argentijnsche militairen vliegdienst.
(Bron: pag. 72 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 augustus 1924)

- Middelburg fruitmarkt.
(Bron: pag. 75 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 augustus 1924)

- Paleis voor Volksvlijt: Louis DAVIDS, IS. SWAAF, Piet Kohler in "Verdien
je wat" uit Strelitsky's revue.
- 600-jairg bestaan Hildburghausen: gezicht op het Marktplein.
(Bron: pag. 80 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 augustus 1924)

- PROF. IR. G.M. MAURIK BROEKMAN, oud-Hooleeraar aan de Universiteit te
SANTIAGO (Chili) is thans benoemd tot Professor in de Waterbouwkunde aan de
Technische hoogeschool te Delft. Hij heeft o.m. ontworpen de rioleering van
Concepcion, de haven vanSt Antonio, de beveiligingswerken tegen
overstrooming te Valparaiso, enz. Zijn invloed op de Chileensche Regeering
was vandien aard, dat deze slechts door weinige Chilenen werd benaderd. Zijn
benoeming hier te lande kan zeker een aanwinst voor de wetenschap alhier
worden genoemd.
- DS. F.H. BOERSMA, Gereformeerd predikant te BOZUM vierde onlangs zijn
25-jarig ambtsjubileum onder talrijke blijken van vriendschap, hoogachting
en waardeering.
- MR. M. VAN DAM, lid van de Ged. Staten van Noord-Brabant (Breda) vierde
deze week onder groote belangstelling zijn 80sten verjaardag. DE HEER VAN
DAM is niet alleen het oudst Statenlid in Nederland, wat zijn leeftijd
betreft, maar tevens ook in diensttijd. RFeeds 47 jaren neemt hij deel aan
de Brabantsche Statenvergaderingen.
- Kunst in het Kurhaus te Scheveningen. De begaafde zangeres EMMI LEISNER,
met heer klankrijke sten en haar rijk repertoire, zal 20 aug a.s. in het
Kurhaus optreden.
- Bovenaan deze bladzijde geven wij de foto van den heer L.C. WESTENENK,
Gouverneur der Oostkust van Sumatra, die benoemd is tot lid van den Raad van
Nederlandsch-Indie. In 1872 in Indie geboren, begon de HEER WESTENENK in
1892 zijn schitterende carriere bij het binnenlandsch bestuur waarbij hij
verschillende gewichtige functien bekleedde.
- Aan PROF. DR. J.W. MULLER, Hoogleeraar in de Ned. taal- en Letterkunde aan
de Rijks-universiteit te LEIDEN, is op verzoek eervol ontslag verleend.
Zeker zullen zijn leerijke colleges noode door de studenten worden gemist.
Moge PROF. MULLER nog lang voor de wetenschap gespaard blijven.
- De heer WILLEM ANDRIESSEN is met ingang van 1 sept e.k. benoemd tot
Hoogleeraar voor piano aan het Conservatorium der Maatschappij tot
Bevordering der Toonkunst te AMSTERDAM. Het Hoofdleeraarschap aan de
Muziekschool te ROTTERDAM zal de heer ANDRIESSEN neerleggen, teneinde zich
geheel aan de belangen vanhet Amsterdamsche Conservatorium te kunnen wijden.
- Het 102-jarige Zeeuwsche oudje mej. D. DE WITTE dat naar Middelburg toog
om aldaar getuige te zijn van de grootsche hulde aan H.M. de Koningin, die
haar met bijzondere voorkomendheid bejegende. (ook met foto)
- 5 aug herdacht de heer REIMERING stationschef te VIJFHUIZEN, onder
hartelijke blijken van belangstelling, zijn 40-ajrig dienstjubileum bij de
Nederlandsche Spoorwegen.
(Bron: pag. 84 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 augustus 1924)

- St Bonifaciustoren te Medemblik
- landelijk plekje bij den ouden molen te VLIJMEN.
(Bron: pag. 87 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 augustus 1924)

- In de bloeiende Twentsche Indiustriestad ENSCHEDE, die op sportgebied een
vooraanstaand plaats bekleedt, werden dezer dagen de eerste wedstrijden om
het kampioenschap Atheliek van de N.A.U. gehouden. Op onze foto ziet men 110
m hordenloop, gewonnen door L. SPEL in 16, 2 sec.
- Koninklijk bezioek Hilversum (500-jarig bestaan).
(Bron: pag. 88 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 augustus 1924)

- Bezoek van H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins hendrik aan de door de ramp
van 8 juli zoo zwaar beproefde Visschersgezinnen te VLISSINGEN en
ARNEMUIDEN. Op onze foto zien wij H.M. en Z.K.H. bij het huis van de WED
JASPERSE in de Prinsenstraat te Vlissingen aankomen. Deze sympathieke daad
onzen Landsvrouwe heeft allerwegen ontroering gewekt en getoond, hoezeer
H.M. medeleeft in het wel en wee van de bevolking.

"Een latere ramp was die van 18 juli 1924. Een plots opstekende orkaan
overviel de vissers uit Arnemuiden en Vlissingen, vier hoogaarzen verdwenen
in de ziedende zee. Het waren de Arm 17 van schipper J. Siereveld, de Arm 27
van schipper A. Meerman, de Vli 2 van schipper K. Blaasse en de Vli 20 van
schipper GERARD JASPERSE. Slechts een opvarende kon gered worden van de
zestien. Later zijn de lijken van de vissers aangespoeld. Op de
Noorderbegraafplaats te Vlissingen schijnt nog een grafsteen van de
Jasperses te staan en op de begraafplaats in Arnemuiden werd bij de ingang
een monument opgericht ter herinnering aan de ramp. Ook voor deze
nabestaanden werd een hulpfonds opgericht, het Vlissings-Arnemuids
Hulpcomite waar uit geheel Nederland en zelfs uit Indie en Amerika giften
binnenkwamen. De verdeling hiervan ging niet soepel, een klein deel ging
naar de weduwen en halve wezen, een groot deel naar het Provinciaal
Watersnood Comite. Pas in maart 1925 werden de vergoedingen goedgekeurd maar
ook toen waren de uitkeringen karig, de schippersvrouwen kregen veel te
weinig als vergoeding voor het verloren gegane schip, van 1000 tot 400
gulden, 8 gulden"
(zie: http://people.zeelandnet.nl/jpkuyt/Durevis2.html )

- heer A. WEISS,lid van den A'damsche Gementeraad (2 foto's van Budapest)
(Bron: pag. 89 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 augustus 1924)

- Het fraaie, bronzen door den beeldhouwer J. VERBANKE in 1913 vervaardigde,
monument ter eere van de nagedachtenis van de GEBR. HUBERT en JAN VAN EYCK
te Gent (15de eeuw). Deze beroemde Vlaamsche schilders waren de eersten die
de techniek van het olieverf-schilderen met succes beoegfenden. Hun
meesterwerk is "De aanbidding van het Lam Gods", een altaar-triptiek; dit
bevindt zich in de St Bavokerk te Gent.
(Bron: pag. 91 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 augustus 1924)

- inzameling te A'dam voor slachtoffers van de ramp te Vlissingen.
- hooibouw op Marken (Foto door: Bureaux "Hollandia", Alkmaar).
- Landbouwtentoonstelling te interswijk
* prachtexemplaar van een Belgische hengst, behangen met 1ste en eereprijzen
genaamd "Hippocrite" (eugenaar KAMMEYER)
* de clou van de expositie; de stier Albert, oud 7 jaar, 1ste prijs
(eigenaar Fokvereeniging IJsselstroom)
- Belgische waakhond, genaamd Fesia (eigenaar A. KRAAK, Kampioen 1924,Klasse
2), een der mooiste en sierlijkste gebouwde honden, van het 12de
Trekhonden-concours te Rotterdam, gehouden door den Bond ter verbetering van
den Trekhond.
- graanoogst in de Haarlemmermeer
- WALTER J. PRENTICE, bijgenaamd "de Vader der kolendragers" te Londen.
(Bron: pag. 93 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 augustus 1924)

- Het Koninklijk Besluit is DR. J.W. V. D. VALK, thans arts in het
Wilhelmina-Ziekenhuis te Amsterdam, benoemd tot buitengewoon hoogleeraar bij
de faculteit der geneeskunde an de Universiteit te GRONINGEN. Gezien de
groote bekwaamheid van DR. V.D. VALK mag zijn benoeming tot Porfessor een
aanwinst voor de Griningsche Universiteit worden genoemd.
- De talentvolle pianiste SIGRID SCHNEEVOIGT, die op uitstekende wijze de
werken van groote componisten vertolkt en haar gehoor weet te boeien, zal op
woensdag 27 aug a.s. 's avonds in het Kurhaus te Scheveningen optreden.
- De vorige week was het 25 jaar geleden dat door DEN HEER PIERRE LOMBARTS
te ZUNDERT, de Koninklijke Boomkweekerijen werden opgericht. Dag en nacht
heeft de energieke leider gewerkt om vooruit te komen en zijn prachtige
kweekerij tot een der eersten in ons Land te maken. Zij beslaat thans een
opeervlakte van 20 hectare, is in den omtrek algemeen bekend, en wordt
jaarlijks door vele Tuinbouwconsulten, Tuinbouwonderwijzers en
Cursistenkweekers bezocht.
- Dezer dagen vierde te AALTEN, DS. J. GOMMER, Gereformeerd Predikant
aldaar, zijn zilveren ambtsjubileum. Den beminden engeachten voorganger der
gemeente, werd op welgemeende enhartelijke wijze getoond, hoezeer men zijn
geestelijken arbeid waardeert.
- DE HEER J.G.C.P PEERBOLTE te ZALT-BOMMEL, herdacht onlangs onder groote
belangstelling, zijn 40-jarig jubileum als organist der Nederlandsch
Hervormde gemeente aldaar. Op 1 October a.s. zal het eveneens 40 jaar
geleden zijn dat de jubilaris als klokkenist door het Gemeentebestuur van
Zalt-Bommel werd aangesteld.
- De heer A. PRINS te HARLINGEN, mocht dezer dagen onder vele blijken van
waardeering en vriendschap, zoowel van superieuren als collega's, den dag
herdenken, waarop hij voor 40 jaren in dienst trad als machinist bij de
Nederlandsche Spoorwegen.
- "Jnatjes"; met heer en mevr. Herm. BOUDER, Emile Timrott.
(Bron: pag. 96 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 augustus 1924)

- Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart te A'dam: de windtunnel
- steen van 7 m3 en 15000 kg, gevonden tijdens kanaalopgraving van
BEILEN-NIEUWEROORD.
(Bron: pag. 101 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 augustus
1924)

- Het Haagsche Bereden Politiecorps bestaat 10 jaar.
- den 21sten Limburgschen Katholiekendag te Maastricht.
(Bron: pag. 104 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 augustus
1924)

- De Watertoren van SCHIEDAM verdwijnt.
(Bron: pag. 105 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 augustus
1924)

- 8 september hoopt de heer H. TER VEER, hoofdwerktuigkundige bij de
Spoorwegen te Nijmegen, zijn 40-jarig jubileum bij de H.IJ.S.M. te vieren.
Een commissie heeft zich gevormd, om den geachten en bekwane ambtenaar te
huldigen op zijn feestdag.
- De Chr. Geref. Gemeente te HOOGEVEEN heeft door het overlijden van haar
predikant, DS. M. KOOMANS, een groot verlies geleden. Zoowel op geestelijk
als maatschappelijk gebied was DS. KOOMANS een uitstekend voorganger der
gemeente.
- DR. HANSMA, sedert 51 jaar als geneesheer te WARGA gevestigd, waar hij nog
steeds met jeugdigen ijver en toewijding de praktijk uitoefent, en in hoog
aanzien staat, herdacht kort geleden zijn 60-jarig ambtsjubileum. De
82-jarige medicus heeft onlangs nog een reis naar Zwitserland ondernomen.
- Te 's-GRAVENHAGE is overleden de gep. Generaal vanhet Leger in Ned. O.-I.
W.I. DE GREVE, Ridder der Militaire Willemsorde, een opperofficier, die zich
in zijn lange carriere hoogst verdienstelijk heeft gemaakt.
- Zondagavond 7 sept zullen de bezoekers van het Kurhaus te SCHEVENINGEN
kunnen genieten van den heerlijken zan g van JULIE DE STUERS, die op alle
plaatsen waar zij optrad, veel lauweren inoogstte.
(Bron: pag. 111 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 augustus
1924)

* * *

Erica (Dordrecht)


Subject: ! oktober 1924: Kiehl, van Houten, van Waning, Oppenheim, Rijsdijk (Sliedrecht)
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 01 Jun 2002 05:17:43 GMT

IN HET OKTOBER-NUMMER VAN 1924 FOTO'S VAN o.a.:

- Het zoogenaamde PEPERHUIS te Enkhuizen, een der oude hechte gebouwen uit
den roemrijke handelstijd der O-I. Compagnie. (achtergrond Staverensche
poortje)
- schilderij Quiringh Gerritzoon BREKELENKAM (genreschilder, geb. ZWAMMERDAM
ca. 1620, overl LEIDEN 1668) "Kleedermakerswerkplaats"
(Bron: pag. 158 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 4 oktober 1924)

- Het 50-jarig Tooneeljubileum van AUG. KIEHL. Een ieder kent dat pittige,
kwieke mannetje dat op tooneelgebied vanalle markten thuis, in alle genres
op dreef is -drama, blijspel,operette, revue, klucht - bijna alle plaatsen
in Nederland bereisd,op alle tooneelen gespeeld en gezongen en buitengewone
populariteit verworven heeft. KIEHL's oogen, bewegingen en stem zijn alle
van tintelende levendigheid. Zijn jubileum wordt spoedig in het Paleis vaar
Volksvlijt te AMSTERDAM gevierd; een feestcommissie zorgt voor de
voorbereiding. De zaal zal zonder twijfel uitverkocht zijn ! En onze "Guus"
die bovendien en goed redenaar is, zal wel met een rijk gevulde enveloppe
naar huis gaan ! Die heeft hij ten volle verdiend ! (3 foto's)
- Mevrouw KATHERINE TINGLEY, de groote leidsvrouw van de Theosophische
Vereeniging, die van Point-Loma in Californie hoofdzetel der Vereeniging,
naar Europa is gekomen, om in verschillende Rijken lezingen te houden.
(Bron: pag. 160 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 4 oktober 1924)

- Het Schouwtooneel (dir. A. v.d. HORST en Jan MUSCH); mevr v.d. HORST, Ko
van DIJK, Karel RIJKEN, Jetty van DIJK.
- radmakerij te KOTTEN bij Winterswijk
- aan den Put te Weerselo.
(Bron: pag. 161 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 4 oktober 1924)

- 4 October herdacht de bekende Amsterdamsche geneesheer Dr. H.J. LAVERGE,
zijn 25-jarig jubileum als arts. Uit zijn patienten heeft zich een commissie
gevorms om den kundigen en beminden arts op waardige wijze te huldigen.
- Op 1 october j.l. heeft de heer M.J. RANK hoofdonderwijzer aan de
Strafgevangenis te SCHEVENINGEN, na een 38-jarigen diensttijd met pensioen
zijn functie neergelegd. Door zijn humaan en beleidvol optreden is hij velen
gevangenen tot steun en troost geweest. Noode ziet men hem dan ook heengaan.
- De heer H.W. KLOOSTERBOER mocht een dezer dagen onder vele bewijzen van
belangstelling zijn 25-jarig jubileum als Wethouder van Bathmen (O.)
herdenken. De heer KLOOSTERBOER heeft altijd met grooten ijver de belangen
van zijn Gemeente voorgestaan.
- De ZeerEerw. HEER DR. P.C. BROUWER herdacht de vorige week onder groote
belangstelling zijn zilveren feest als leeraar in de Klassieke talen aan het
RK Gymnasium te TILBURG. Zijn uitstekend en onderhoudend onderricht wordt
door zijn vele leerlingen zeer gewaardeerd.
- 1 Oct j.l. herdacht de heer J. VAN HOUTEN onder groote belangstelling den
dag, waarop hij voor 25 jaar benoemd werd tot leeraar aan de
avond-vakteekenschool Concordis Inter Nos te AMSTERDAM. Zijn vakkennis en
goed onderwijs worden ten zeerste gewaardeerd.
- een electrische kopersmeltover.
(Bron: pag. 168 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 4 oktober 1924)

- Het Huis uit den Spaanschen tijd op den Nieuwendijk bij den Dam te
Amsterdam in 1774. Naar een teekening van H. VAN CRANENBURGH.
- herfststemming in het Limburgsche land.
(Bron: pag. 170 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 oktober 1924)

- WEERSELOO (O.) "Levensavond" Oud boerenvrouwtje warmt zich bij het vuur
dat onder een ijzerenpot met kokend water gevuld is aangebracht (foto
GAZENDAM)
(Bron: pag. 171 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 oktober 1924)

- De vorige week zijn van Schiphol bij Amsterdam de drie koene vliegeniers
THOMASSEN A THUESSINK VAN DER HOOP, VAN WEERDEN POELMAN en VAN DEN BROEKE
vertrokken voor de eerste luchtreis naar N.O.-I. met de Hollandsche
vliegmachine F VII. Wij wenschen dat de kloeke onderneming van deze dappere
pioniers voor onze luchtgemeenschap met N.O.I. met succes bekroond moge
worden en zij veilig te BATAVIA zullen aankomen. De belangstelling op het
vliegveld Schiphol was enorm groot. Het drietal is hierboven afgebeeld even
voor het vertrek.
(ZIE: http://www.xs4all.nl/~calliope/luchtvaa.html )
- herdenking Leiden Ontzet
(Bron: pag. 172 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 oktober 1924)

- Hollandsche Schouwburg Amsterdam: dir Dr. W. ROYAARDS; mevr Magda
JANSSENS, O. TOURNIAIRE, Maurits PASSER
- Grand Theater, Amstelstraat (directeur MAX GABRIEL); heer VAN LIER,
dirigent Richard HEUCKEROTH, Theo Maria EICHMANN, Franz BAUMANN, Frl.
BOHLAN, Jaretzky.
- Koninklijk echtpaar bezoekt LEIDEN; Ds. RIEMENS, Jhr. Mr. Dr. N.C. DE
GIJSELAAR.
- plechtige onthulling het 3-october-Monument / hoogleeraar Prof Dr P J BLOK
(Bron: pag. 173 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 oktober 1924)

- Het Feest van Leiden Ontzet.
(Bron: pag. 176 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 oktober 1924)

- Pasar Gambur te Weltevreden; deze Pasar is een jaarmarkt en kermis
tegelijk.
- het Casino en een groot Hotel in Palm Beach, Florida.
(Bron: pag. 177 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 oktober 1924)

- Hiernaast (links) geeven wij de beeltenis van de bekende Haagsche celliste
JUDITH BOKOR, echtgenoote van DR> DE KOOS, directeur van de Hollandsche
Concertdirectie te 's-Gravenhage, naar een welgelijkende teekening van
ANTOON VAN WELIE; men ziet, dat onze kunstenaar en eenvoudige lijnen en
vormen een schoon effect weet te bereiken en daarbij bovendien blijk geeft
van een geheel oorspronkelijke wijze van werken.
- De heer J. VAN WANING, Burgemeester van OUDERKERK AAN DEN IJSSEL, herdacht
onlangs onder groote belangstelling zijn 25-jarig Voorzitterschap der
Examen-Commissie voor het Politie-diploma. H.M. de Koningin heeft den
jubilaris bevorderd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau.
- De nieuw benoemde Professor in de Germaansche Taal- en Letterkunde aan de
universiteit te GRONINGEN, de heer J.M.N. KAPTEYN, aanvaardde de vorige week
zijn ambt. Aan den hoogst kundigen hoogleeraar werd door de universiteit van
BONN (Duitschland) het Eeredoctoraat verleend.
- Hiernaast (rechts) geven wij een kiekje van een oud gebruik in den
ACHTERHOEK (Geld). Een OUDE KLEERMAKER die den boer opgaat om de kleeren aan
huis te verstellen. De vergoeding bestond vroeger uit een maal eten en een
kleinigheid voor het verbruik van naalden en garen. Vermoedelijk zal het
werkloon thans wel grooter zijn. (Foto GAZENDAM)
- MR. P. RINK, thans lid der Eerste Kamer vierde de vorige week zijn gouden
jubileum als MR. in de Rechten. De HEER RINK promoveerde in 1874 te UTRECHT
en speelde een groote rol in het Nederlandsche liberalisme. In 1905 werd hij
Minister van Binnelandsche Zaken inhet Kabinet-GOEMAN BORGESIUS. De groote
verdiensten van MR. RINK liggen vooral op staatkundig- en onderwijsterrein.
- Ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum zijn DS. H.J. WITKP Ez.,
predikant bij de Nederl. Herv. Gemeente te WORMER, talrijke hartelijke
blijken van hoogachting,waardeering en vriendschap ten deel gevallen. Door
zijn edel voorgaan heeft hij zich in breeden kring bemind gemaakt.
- Palbrok molen DE POELENBURG staande op het Weerpad te ZAANDAM. Van dit
type molen zijn er thans in de Zaanstreek nog slechts drie te vinden,
terwijl men er vroeger honderden kon tellen.
- DE HEER M. A. DE MAN heeft de vorige week afscheid genomen als hoofd der
MULO School te AARDENBURG. Het onderwijs verliest daardoor een hoogst
gewaardeerd leerkracht en paedagoog.
- Het Roode-Kruisbord: ontwerp van LEON SENF.
- Hervormde Kerkgebouw te BURGH (Zeeland).; dit oude bedehuis dateerend van
1674 is een prooi der vlammen geworden; de oorzaak is zeer waarschijnlijk te
wijten aan eenige loodgieters diein het gebouw werkzaam waren.
(Bron: pag. 180 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 oktober 1924)

- Portret van H.K.H. de Hertogin van VENDOME, geboren Prinses Henriette van
Belgie, geschilderd door onzen zeer verdienstelijken landgenoot ANTOON VAN
WELIE. (geexposeerd op de Intern Kunsttentoonstelling te VENETIE)
(Bron: pag. 182 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 oktober 1924)

- Zaansch geveltje te KOOG AAN DE ZAAN.
- Middelburg ingangspoort tot de Fransche of Waalsche Kerk.
(Bron: pag. 183 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 oktober 1924)

- spoorlijn Alkmaar-Den Helder onder Heerhugowaard
- Alkmaar: Herdenkingsfeest van 1573
- de Pasar Gambir te Weltevreden (N. O.-I) (draaimolen)
(Bron: pag. 184 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 oktober 1924)

- bekende Fransche Rad te Valkenburg (Limb).
(Bron: pag. 185 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 oktober 1924)

- Zijgezicht van het Prellshuis, te Bamberg.
- Het Prellshuis in de oude Bisschopsstad Bamberg in Beieren (was in bezit
van de fam PREL, die in Holland woont)
(Bron: pag. 187 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 oktober 1924)

- Molen van JACOB VAN RUYSDAEL; bekende windkorenmolen "Rijn en Lek" die
staat op de Runmolenpoort te WIJK BIJ DUURSTEDE, is in openbare veiling
verkocht voor ongeveer F 12.000. De nieuwe eigenaar zal het bedrijf op
denzelfden voet voortzetten. Gelukkig blijft deze molen dus behouden. Onze
beroemde JACOB VAN RUYSDAEL (1628-1682) heedt dezen molen een
wereldvermaardheid gegeven door hem op het doek te vereeuwigen.
- De voornaamste medewerkenden leden van de "Co-Opera-tie". Foto genomen
kort voor het vertrek naar PARIJS. De eerste opera-voorstelling Tristan en
Isolde van WAGNER, door bovengenoemd uitmuntend gezelschap in een der
theaters van de Champs Elysees gegeven, is een buitengewoon succesgeweest.
Een bijzonder woord van lof komt toe aan onzen wakkeren, talentvollen
dirigent ALBERT VAN RAALTE en aan den regisseur POOLMAN, die met de solisten
geestdriftig werden toegejuicht. Zittend van links naar rechts:
Henny LANDHEER
Hedy v.d. PUTTEN
Liesbeth POOLMAN-MEISSNER
Helena van RAALTE-HORNEMAN
A. WIENECKE
Sophie VOSMAN-CUP
Staande:
Beb de WILDE-PLOEG
J. DREESE
Hendrik KUBBINGA
Richard VAN HELVOIRT PEL
Lily EES
Alex POOLMAN
Elisabeth SPIERDIJK
Albert VAN RAALTE
P. DE GRAAFF
Meta v.d. HOECK
(Bron: pag. 188 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 oktober 1924)

- Raadzaal te EDAM. (restaurateurs schilderijen J.A. HESTERMAN & Zn te
A'dam)(schilder W. RAVE (1735)).
- kranslegging op het Minument te MATARAM voor de gevallenstrijders op
LOMBOK (N.O-I) en op het graf van Generaal-Majoor VAN HAM op 24 aug j.l.
(verder genoemd in het onderschrift: Gen. VETTER, heer J.L.F. DE VRIES
secr -penningmeester societeit Ampenan)
(Bron: pag. 189 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 oktober 1924)

- Hiernaast plaatsen wij een foto van HET HUIS VAN HERTOGIN ANNE te Morlaix
(Bretagne, F'rijk). Hertogein Anne was de dochter van FRANS II, den laatsten
Hertog van Bretagne; zij werd te NANTES in 1476 geboren en stierf in 1514.
Morlaix is een belangrijke haven en visschersplaats.
- Op 75-jarigen leeftijd is te 's-Gravenhage overleden Prof. Mr. Dr. J.
OPPENHEIM, sedert 1907 lid van den Raad van State, oud-Hoogleeraar aan de
Rijksuniversiteit te LEIDEN, Doctor honoris causa van deze Universiteit,
Commandeur in de orde van den Ned. Leeuw, schrijver van hoogst belangrijke
werken en geschriften op het gebied van staats- en gemeenterecht. Ons land
verliest inhem een staatsburger van groote verdiensten.
- De heer P. RIJSDIJK, wethouder te SLIEDRECHT, lid van de Provinciale
Staten van Zuid-Holland, hoopt 5 November zijn 25-jarig Raadlidmaatschap te
vieren; het zal den magistraat die steeds met ijver en toewijding werkzaam
geweest is, op zijn feestdag zeker niet aan blijken van waardeering en
vriendschap ontbreken.
- Te AMSTERDAM is overleden Dr. H. DE WAL, een bekend medicus die om zijn
bekwaamheden en zijn humaniteit in breeden kring hoogachting, waardeering en
vriendschap heeft verworven.
- MILE WELLERSON, het 14-jarige Amerikaansche wonderkind, die door haar
technische vaardigheid als celliste in het vorige jaar hier te Lande zooveel
succes inoogstte, zal spoedig wederom in het Concertgebouw te AMSTERDAM
optreden. (ZIE: http://www.itoa.nl/pso/pr52mei2.htm )
- Een zigeunergewoonte in ENGELAND. Volgens traditie wordt de kermiswagen
waarin een Zigeuner of een Zigeunerin gewoond heeft en gestorven is,
verbrand met alles wat zich er in bevindt, uitgezonderd het geld. Onze foto
toont denbrandende woonwagen van een zekere SARAH BUNCE, die op 73-jarigen
leeftijd te READING gestorven is, na 60 jaar in het voertuig te hebben
gewoond.
(Bron: pag. 192 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 oktober 1924)

- Bergsingel te Rotterdam.
(Bron: pag. 194 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 25 oktober 1924)

- groote veetentoonstelling te GOES.
- nieuwe autobusdienst Amsterdam-Nieuwendam (foto door: VOGT & PEETS)
- Dwars door Afrika per auto, van Kaapstad naar Cairo. Op 23 sept j.l.
verliet de bekende ontdekkingsreiziger MAJOOR COURT TREATT met twee
Crossley-auto's Kaapstad op weg naar Cairo. MAJOOR TRAETT kent de route tot
het Tanganikameer, die hij reeds tweemaal heeft gemaakt. Thans zal hij nog
eenige duizenden kilomaters meer afleggen
(Bron: pag. 196 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 25 oktober 1924)

- Burgemeester van Workum, de heer WAGENAAR.
- Ver. KDO, gymnastiekdemonstratie.
- Havenwerken te Soerabaya
- wandeltocht van de speeltuinver. Ons genoegen, A'dam.
- slipjacht gehouden door de Ned Jachtver te Amersfoort.
(Bron: pag. 197 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 25 oktober 1924)

- Rotterdamsch- en Hofstadtooneel: Rie SNOEK, Piety BRON, Kitty KLUPPEL, Rie
GILHUIS, Jac. REULE, Jan van EES.
(Bron: pag. 201 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 25 oktober 1924)

- Ter gelegenheid van zijn jubileum, plaatsen wij hieronder een foto van
onzen verdienstelijken voordrachtskunstenaar ALBERT VOGEL.
- In Indie in overleden de Sultan van Boeloengan (Borneo), MAULANA MOHAMAD
KASIN ALI, die verleden jaar, ter gelegenheid van het 25-jarig
Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin met zijn beide zoons ons land
bezocht.
- gedenkpenning 100 jaar geleden de opening van het Noordhollandsch Kanaal
plaats vond.
- De beroemde Fransche romanschrijver ANATOLE FRANCE (Antola Francois
THIBAULT) is de vorige week op 80-jarigen leeftijd overleden. Van zijn
werken noemen wij Thais (1890) en le Lys rouge (1894). Door zijn genialiteit
verwierf hij den naam van maarschalk der Fransche letteren.
- kasteel De Cloese bij Lochem
- spoorbootdienst Den Briel-Vlaardingen.
(Bron: pag. 204 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 25 oktober 1924)


* * *
Erica


Subject: ! juli 1924: Meuldijk, van Zeben, Vliegen, Meurs etc....
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 01 Jun 2002 05:17:55 GMT

http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/
http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook/

In het juli-NUMMER van 1924 staan foto's met o.a. de volgende
onderschriften:

- Int Automobielwedstrijd te Scheveningen: heer W. GREEVE, heer A.H. STUHR
- Centraal Gesticht der Joodsche invaliden te A'dam: voorz. VAN DAM, zoontje
van wijlen heer S.I. NORDEN.
(Bron: pag. 4 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 juli 1924)

- jubileum Boerenleenbank EINDHOVEN (Z Exc RUYS DE BEERENBROUCK)
- St Jansmarkt te 's-Hertogenbosch.
- hooioogst op het Kampereiland.
(Bron: pag. 5 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 juli 1924)

- AMELAND: zomerhuisjes die door de NV Duinoord, te NES, verhuuurd worden.
(2 foto's van C.J. MAXJE te HOLLUM)
(Bron: pag. 6 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 juli 1924)

- De eerste steenlegging voor het monument van MEYNDERT VAN DER THIJNEN,
door H.M. de Koningin bij Haar jongste bezoek aan KOEVORDEN. De maquette
voor het gedenkteeken stond opgesteld.
- Twee nieuwe beeldhouwwerken ontworpen door de bekende Wageningschen
beeldhouwer AUGUST FALISE.
1) In Memoriam. Dit monument zal in het najaar worden onthuld en geplaatst
aan den Rijksstraatweg te EDE,waar MAJOOR PADBERG tijdens de mobilisatie
zijn zeer gewaarderden arbeid in dienst der soldaten heeft verricht
2) monument voor MEYNDER VAN DER THIJNEN, den redder van Koevorden in 1672
(Bron: pag. 9 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 juli 1924)

- Ter gelegenheid vanhet 10-jarig bestaan van het Veiligheidsmuseum te
Amsterdam brengen wij hierboven den energieken, ijverigen directeur IR. R.A.
GORTER in zijn werkkamer in beeld.
(Bron: pag. 9 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 juli 1924)

- DR. ADRIAN te Haarlem mocht dezer dagen onder groote belangstelling zijn
25-jarig artsjubileum gedenken. Zijn vrienden en vereerders verrasten hem op
dien dag met een keurigen automobiel.
- De HEER H. MEULDIJK, machinist bij de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland te
VLISSINGEN, mocht dezer dagen onder groote belangstelling van superieuren en
collega's den dag herdenken, waarop hij voor 40 jaren bij bovengenoemde
maatschappij in dienst trad. Gedurende de oorlogsjaaren was de jubilaris
staads trouw op zijn post en heeft hij daarmede den naam van den
Hollandschen zeeman hooggehouden.
- Te Amsterdam is overleden de heer A.S. BERG, directeur der Firma HIRSCH &
CIE. en commissaris van de parfumeriefabriek CARABA. De overleden was de
oprichter der naar hem genoemde BERG-Stichting te LAREN, welke ten doel
heeft het verplegen en opvoeden van Israelitische kinderen, wier ouders uit
de ouderlijke macht zijn ontzet of overleden en hen in behoeftig
omstandigheden hebben achtergelaten. Voor het Joodsche kind heeft de heer
BERG inderdaad zeer veel gedaan.
- De HEER W. NUVER,postdirecteur te BUITENPOST (Fr.) herdacht dezer dagen
onder groote belangstelling zijn 40-ajrig ambtsjubileum. De jubilaris is
niet alleen een zeer gezien ambtenaar, doch heeft zich tevens in het
vereeningingsleven van BUITENPOST zeer bemind gemaakt.
- MILE SUZANNE LENGLEN, de wereldkampioene tennis
- type record: MISS BIRDIE REEVES (6400 woorden per uur)
- caricatuur L. LANDRE.
- 6de Alg Vergadering den Chr Handeldrijvende en Industrieelen Middenstand
in Nederland, hotel De Witte Brug, Den Haag.
- Ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van den heer J.H. SPEENHOFF als
voordrachtszanger, plaatsen wij hierboeven het trio SPEENHOFF dat bij hun
optreden altijd op grooten bijval vanhet publiek mag bogen; wel een bewijs
dat hun speciale voordracht nog steeds zeer in den smaak valt.
- stadhuis WOUW.
(Bron: pag. 12 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 juli 1924)

- Grand Theater Amstelstraat (dir B.A. MULLENS): L. CHRISPIJN JR.
- Hollansche groep te Budapest, pleegouders Hongaarsche kinderen.
(Bron: pag. 17 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 juli 1924)

- Lustrumfeesten Groningsche Studentencorps: ontwerper Mr VOS, regisseur J.
DE MEESTER.
- scheepstimmerwerf De IJselwerf te GORINCHEM.
(Bron: pag. 20 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 juli 1924)

- model duikboot van CORNELIS DREBBEL (geb. Alkmaar 1572 - 1634)
(Bron: pag. 21 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 juli 1924)

- PROF. DR. C. A. VERRIJN STUART, hoogleeraar aan de Utrechtsche
Universiteit, werd bevorderd tot doctor in de Economische Wetenschappen,
honoris causa, aan de Universiteit te JENA (Duitschland). Gezien de groote
geleerdheid van deze hoogleeraar is deze onderscheiding alleszins
verklaarbaar.
- De heer WESSEL DE VRIES, organist in de Muiderkerk te Amsterdam, mocht ter
gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum vele blijken van waardeering en
vriendschap ondervinden.
- MR. J. ISRAEL DE HAAN, die eenige jaren geleden naar Palestina vertrok
voor de Zionistische beweging en leeraar aan een inrichting van Hooger
Onderwijs te JERUZALEM was, is helaas het slachtoffer van een verraderlijke
aanval geworden; hij werd op een binnen plaats door kogels getroffen en
stierf onmiddellijk.
(NB.: geb Smilde 31-12-1881, overl 30-6-1924 /
http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/2249/haandejacobisrael.html )
- Door den Burgemeester van BRIELLE, werd aan JOHAN KORNDORFFER, 10 jaar,
namens de Koningin, de bronzen eerepenning voor menschlievend hulpbetoon en
een loffelijk getuigschrift uitgereikt, wegens de door hem met levensgevaar
verrichtte redding van een drenkeling uit het ijs op 5 Jan 1924.
- Wie staat voorhet monument ? Wij hooren uit duizenden monden tegelijk:
"Onze populaire, beminde HEINTJE DAVIDS, de moderne Madame Sans-Gene", die
vooral in Revues het publiek stormenderhand weet te pakken. HEINTJE is een
meesteres in het burleske. Geen artiste, die spoediger en meer contact met
de zaal heeft en meer stemming weet te wekken dan HEINTJE ! Ze zond ons
bovenstaande foto uit Montmerency, waar ze de vacantie doorbracht; een
Fransch stadje (Dep Seine-et-Oise), met minrale baden, de ruines van een
oud-kasteel en waarvan het adellijk geslacht MONTMORENCY zijn naam ontleent.
Wij voegen hieraan toe dat de beroemde J.J. ROUSSEAU er in 1762 zijn
paedagogisch meesterwerk Emile schreef.
- De huldiging van onze helden ter Zee te SCHEVENINGEN. Inderdaad komt dezen
wakkeren borsten een woord van hulde en dank toe, daar zij met hart en ziel,
en met zelfopoffering en levensgevaar hun lichaam voor de schipbreukelingen
wagen. Van links naar rechts:
DORUS RIJKENS
JAN BIJL
DIRK KUIPERS
DIEDENHOVEN
KLAASSEN
(Bron: pag. 24 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 juli 1924)

- Hoorn: Doelenkade
(Bron: pag. 27 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 juli 1924)

- Naarden: zomeruitvoering olv JOHAN SCHOONDERBEEK.
(Bron: pag. 28 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 juli 1924)

- opgravingen van een kerk (uit ca. 740) te EGMOND op den St Adelbertsakker
olv DR. HOLWERDA .
- stormhoos te Alphen a/d Rijn.
(Bron: pag. 33 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 juli 1924)

- Te Montruex is na een langdurig, smartelijk lijden, overleden de
oud-gouverneur-Generaal van Nederl Indie, Luitenant-Generaal J.B. VAN
HEUTSZ, wiens hoogst eervolle carriere zeer roemrijke bladzijden van onzen
Indische geschiedenis vullen. Hij heeft zich door de Passificatie van Atjeh
een onsterfelijken naam verworven en was de eenige Nederlander, die de beide
Grootkruizen van den Nederl. Leeuw en van de Militaire Willemsorde heeft
ontvangen.
- De heer J.E.A.R. VAN HELDEN, hoofdinspecteur van Weg en Werken bij de ENET
te HAARLEM, herdacht tegelijk met zijn maatschappij, op 4 juli, onder vele
blijken van belangstelling zijn zilveren dienstjubileum.
- 14 juli herdacht de heer J.J. VAN ZEBEN stationschef te ZUTPHEN, onder
vele bewijzen van waardeering en sympathie den dag, dat hij voor 40 jaar in
dienst der Nederlandsche Spoorwegen trad.
- De GOV. Al. SMITH, is een der ernstige candidaten voor het presidentsschap
van de Ver. Staten van N.-Amerika. Hij is voor de wederinvoering van lichte
wijnen en bier en is bekend om zijn goedmoedigen glimlach.
- Gedurende een halve eeuw is de heer W. VAN DOMSELAAR met nauwgezette
plichtsbetrachting werkzaam geweest in een verantwoordelijke functie bij de
bekende drukkerij C.C. CALLENBACH te Nijkerk. De blijken van achting en
waardeering hebben hem op zijn feestdag, 15 juli, dan ook niet ontbroken.
- de 4de Ambachtsschool aan de Witte de Withstraat te A'dam. (architect heer
A.J. WESTERMAN).
- Het Arnhem's Mannenkwartet waaraan de bijzondere onderscheding is te beurt
gevallen, te worden uitgenoodigd in Berlijn een 12-tal liederen te zingen
voor de grammofoon, wat stellig getuigt voor de uitstekende reputatie van
genoemd vocaal ensemble.
1. B.J.A. NIEUWENHUIS, 1ste tenor
2. Joh. MULLER, 2de tenor
3. C.W. JONGBLOED, bariton
4. H. VAN SILFHOUT, bas
- Utrechtsche hortulanus de heer BUDDE.
(Bron: pag. 36 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 juli 1924)

- Aarbeienbedrijf Beverwijk.
- water uit de Kerkebak, Medemblik.
(Bron: pag. 40/41 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 juli 1924)

- 6 aug. a.s. hoopt DS. G. STRATING, pred. bij de Ned. Herv. Kerk te
GASSELTERNIJEVEEN zijn zilveren ambtsjubileum aldaar te herdenken. Het zal
den geestelijken herder ongetwijfeld duidelijk blijken, hoezeer hij
gewaardeerd, geacht en bemind wordt.
- De HEER W.H. VLIEGEN, lid van de Eerste kamer en oud-lid van de Tweede
Kamer der Sat.-Gen., oud-weth., treedt als raadslid in de hoofdstad af. De
vroedschap verliest door zijn vertrekt naar Den Haag, waar hij zich speciaal
aan parlementairen arbeid zal wijden, een ijverig, bezadigd, ervaringrijk
man, een goed redenaar, een man van prestige, die zeer geacht werd.
- Tot gem.-secretaris te Utrecht is benoemd DR. J. DE LANGE wiens
bekwaamheden, ijver en toewijding even zoovele waarborgen zijn, dat hij in
zijne nieuwe belangrijke functie de oude bisschopsstad uitmuntende diensten
zal bewijzen.
- PORF. DR. KAMERLINGH ONNES, heeft op zijn verzoek eervol ontslag gekregen
als hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te LEIDEN; aan het hooger onderwijs
en aan de wetenschap heeft deze eminente geleerde buitengewone diensten
bewezen. Wij hopen dat het hem zal gegeven zijn de wetenschap nog vele jaren
te dienen.
- De begaafde Groningsche componist KOR KUILER heeft kort gelden op nieuw
van zijn groot muzikaal talent blijk gegeven door zijn voortreffelijke
muziek bij het openluchtspel 's Levens Bruiloftsfeest, dat ter gelegenheid
van het jongste studenten-lustrum met succes werd opgevoerd.
- Het hooger onderwijs en de wetenschap hebben door het overlijden van DR.
J.M. HOOGVLIET, privaat-docent aan de universiteit te Utrecht in de
Scandinavische talen en schrijver van vele taalkundige werken, een ernstig
verlies geleden.
- Plechtige onthulling van het monument ter nagedachtenis van den HEER PIET
NOLTING, in leven lid van den Amsterdamschen Gemeenteraad, oud-lid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het monument werd opgericht door den
Amsterdamschen Bond van Zangvereenigingen op de Oosterbegraafplaats, als
blijk van erkentelijkheid voor 'tgeen de HEER NOLTING als stichter,
eere-voorzitter en beschermer van den Zangersbond heeft verricht. De heer
DEGEN, voorz. van den Bond, hield een treffende rede, waarin hij de groote
verdiensten van den nobelen, beminden NOLTING schetste; daarna onthulde de
A. MEURS (ontwerper) het monument dat door de FRIMA GEBR. K. en H. MEURS
werd uitgevoerd.
- Een biet alledaagsch transport te OLST. Vervoer van een grooten stoomketel
voor de firma R. BAKHUIS & ZONEN. De ketel is lang 12 m, heeft een
middellijn van 2,6 m en weegt ruim 25.000 kg. hij werd geleverd door het
Werktuigbouwkundig Bureau S.W. KUIPER te Amersfoort, onder welke leiding het
transport geschiedde, dat 'n voorspoedig verloop had. Het vervoer door 't
dorp duurde 4 dagen en had veel bekijks.
- veiling der marktvereeniging De Tuinbouw te Grootebroek.
(Bron: pag. 44 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 juli 1924)

* * *

EricaSubject: + Fam. berichten Maassluise Courant 31-05-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Sat, 01 Jun 2002 08:39:15 GMT

Geboren BS:

03-05-2002: Ilse Rosalie, dochter van Edze Jan en Martine
Schellenboom, zusje van Bas.

24-05-2002: Luna Paulina, dochter van Danny en Carola van Leeuwen,
zusje van Jay (Maasland).

27-05-2002: Micha, zoon van Theo en Nancy van Leeuwen, broertje van
Jesse.
--------------------
In memoriam:

01-06-2000 / 01-06-2002: Kees de Heij, namens dochter Martine.
==========

Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/mc_schakel1.html


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 1 juni 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Sat, 01 Jun 2002 14:06:08 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
zaterdag 1 juni 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** HUWELIJK **

- Kooistra, Alle & Boskma, Tjeerd - 31 mei 2002 -
Winschoten/Rinsumageest
- Buwalda, Andrť A. & Hannema, Corrie - 21 mei 2002 - Skettens

** DANKBETUIGINGEN - jubilea **

- Klaas en Wopkje Kok-Hooghiemstra - Workum - 60 jarig huwelijk
- Symen en Gretha Kooistra-Sipma - Wolvega - 55 jarig huwelijk
- Ette en Akke Terpstra - Leeuwarden - 50 jarig huwelijk
- Fam. H. Winia - St Nyk - 50 jarig huwelijk

** JUBILEA **

- Miedema, Fokke & Rijpkema, Anna - 55 jaar getrouwd -
3 juni 2002 - Joure
- van Loon, Jacob & de Jong, Folkje - 50 jaar getrouwd -
12 juni 2002 - Warten
- Reitsma, Klaas en Wijnsma, Antje - 50 jaar getrouwd -
10 juni 2002 - Veenwouden
- Hoogland, Sjoerd & Cuperus, Doetsie - 50 jaar getrouwd -
5 juni 2002 - Ternaard
- Hoekstra, Jan & Dijkstra, Griet - 45 jaar getrouwd -
6 juni 2002 - it Hearrenfean

** GEBOORTE **

- Jan, zoon van Goos en Bea Peenstra -
12 mei 2002 - Ejstrup (DK)
- Jan Sytze, zoon van Henk-Age Heegstra en Joke Peenstra -
27 mei 2002 - Warten
- Mirjanm Joukje, dochter van Douwe en Petra Kramer-de Vries -
27 mei 2002 - Balk
- Myrthe Yasmin en Lotte Sophie, dochters van Jos en Martha
Janson - 26 mei 2002 -
- Alisa, dochter van Siebe en Minke Veenstra-Huizenga -
26 mei 2002 - Bergum
- Amarins, dochter van Johan Gerard en Angela Popma-Walma -
27 mei 2002 - BlauhŻs
- Jacob, zoon van Bram en Tineke Visser-de Beer -
27 mei 2002 - Wier
- Jesse, zoon van Karst Bos en Annamarie Scholte -
25 mei 2002 - Akkrum
- Jelmer, zoon van Alfred v.d. Meulen en Bea Vonk -
25 mei 2002 - Marrum
- Germ Pyt, zoon van Piet en Ellen van Popta-Postuma -
23 mei 2002 - Lollum
- Marc Alwin, zoon van Jacob en Janet van der Pol-Torringa -
24 mei 2002 - Pieterburen
- Inge, dochter van Symon en Esther Miedema-Haagsma -
24 mei 2002 - Boksum

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Bletterman, Rudolf - Leeuwarden
- Bletterman-Gan, Tjin Po - Leeuwarden
- Ekkelboom-Brouwers, Aukje - Leeuwarden
- Faber, Sake - Leeuwarden
- Faber-de Vries, Eke -
- Hartstra-Dijkstra, Mieneke - Leeuwarden
- Hogendorp, Frederik Jacob - Wommels
- Hogendorp-van der Kuur, Reintje - Wommels
- Jellema. Jan Wietse - Grou
- Kuipers-van Dijk, Pleuntje Anskje - Akkrum
- Poelstra-Heukels, Reinskje - Bolsward
- Tigchelaar, Sjoerd - Boalsert
- Vellinga, Sjoerd - Bolsward
- Vellinga-de Vries, Rinske - Bolsward
- Walstra-Muizelaar, Grietke - Aldemardum

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BANGA - Tieteke - 30 mei 2002
- van den BOOM - Johannes Theodorus Albertus - 27 mei 2002
- BROUWER - Trijntje - 29 mei 2002
- van DIJK - Herman - 31 mei 2002
- DIJKSTRA - Jitske - 31 mei 2002
- FABER - Magchiel Ate - 30 mei 2002
- de HAAN - Kornelis - 30 mei 2002
- IJPEMA - Hendrik (Hennie) - 31 mei 2002
- LEEMBURG - GabriŽl - 30 mei 2002
- LOURENS - Mara (M.L.F.) - 30 mei 2002
- POSTMA - Jelle - 30 mei 2002
- van der VEER - Margaretha (Grť) - 30 mei 2002
- de VRIES - Pier Rintje - 30 mei 2002
- WATERLANDER - Wim - 30 mei 2002
- WINTERINK - Anna Geertruida (Trudy) - 29 mei 20002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BANGA - Tieteke
* 93 jaar
+ 30 mei 2002 Alkmaar
gehuwde naam: BARENS

van den BOOM - Johannes Theodorus Albertus
* 86 jaar
+ 27 mei 2002 Sneek
weduwnaar van Adriana Hendrika AGTERBERG sinds 14 november 1990
Crematie was in stilte

BROUWER - Trijntje
* 5 april 1907
+ 29 mei 2002 Wolvega
weduwe van Atze DIJKSTRA sinds 23 april 1982
Crematie 3 juni Heerenveen

van DIJK - Herman
* 1 februari 1935
+ 31 mei 2002 Leeuwarden
Ev Klaske van der LAAN
Crematie 5 juni Goutum

DIJKSTRA - Jitske
* 76 jaar
+ 31 mei 2002 Harlingen

FABER - Magchiel Ate
* 7 juli 1944 Paesens
+ 30 mei 2002 Dokkum
Ev Tineke ELZINGA
Begrafenis 3 juni Dokkum

de HAAN - Kornelis
* 6 februari 1927 Oldeboorn
+ 30 mei 2002 Witmarsum
Ev Geertje SMINK
Afscheid 4 juni Witmarsum

IJPEMA - Hendrik (Hennie)
* 19 november 1922 Leeuwarden
+ 31 mei 2002 Leeuwarden
Ev A. KROES
Vrematie 3 juni Goutum

LEEMBURG - GabriŽl
* 19 mei 1916 Leeuarden
+ 30 mei 2002 Noord Bergum
Ev Marijke MINK
Crematie 4 juni Goutum

LOURENS - Mara (M.L.F.)
* 14 april 1956 Sittard
+ 30 mei 2002 Burgum
Ev Riepke ATEMA sedert 23 jaar

POSTMA - Jelle
* 15 juli 1930
+ 30 mei 2002 Oenkerk
Crematie 3 juni Goutum

van der VEER - Margaretha (Grť)
* 26 juni 1928 Leeuwarden
+ 30 mei 2002 Leeuwarden
gehuwde naam: HAVINGA
Crematie 4 juni Goutum

de VRIES - Pier Rintje
* 25 augustus 1937 Nijegea H.O.N.
+ 30 mei 2002 Elahuizen
Ev T.H. de JAGER sedert 39 jaar
begrafenis 5 juni Aldemardum

WATERLANDER - Wim
* 76 jaar
+ 30 mei 2002 St Nicolaasga
Ev Jeltje SCHIPPERS sedert 51 jaar
Begrafenis 3 juni St. Nicolaasga

WINTERINK - Anna Geertruida (Trudy)
* 70 jaar
+ 29 mei 20002 Gorredijk
Crematie 3 juni Heerenveen


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/


Subject: + Familieberichten Drenthe 29 mei 2002 - DvhN - 430
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 1 Jun 2002 11:42:24 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van woensdag 29 mei 2002.
(Aflevering 430)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Biek - Jannes - 27-05-2002
Boon - William - 27-05-2002
Douwes - Roelfien - 25-05-2002
Drenthe - Jantien - 27-05-2002
Hollander - Lex - 26-05-2002
Jonge - Grietje de - 27-05-2002
Neuwitter - Ina - 26-05-2002
Pater - Hillegonda - 27-05-2002
Springer - Berend - 28-05-2002
Steunebrink - Jacob - 27-05-2002
Winter - Jenny - 27-05-2002
Wolters - Geertruida Jantje - 27-05-2002

In memoriam:

?? - Maikel - 29-05-1997

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BIEK - Jannes
* 20 juli 1926 - Eelde
+ 27 mei 2002 - Zuidlaren
Ev. A. Brink
Begrafenis: 31 mei 2002 - Eelde

BOON - William
4 januari 1961 - Vries
* 27 mei 2002 - Assen
Partner van Tineke Verdam
Crematie: 30 mei 2002 - Assen

DOUWES - Roelfien
* 3 januari 1933 - Leutingewolde
+ 25 mei 2002 - Assen
Ev. Douwe Renze de Vries
Crematie: 30 mei 2002 - Assen

DRENTHE - Jantien
* 15 augustus 1930 - Assen
+ 27 mei 2002 - Emmen
Wv. Jan Wildeboer sinds 1961
Begrafenis in familiekring

HOLLANDER - Lex
* 26 maart 2002
+ 26 mei 2002 - Gasteren
Crematie: 30 mei 2002 - Assen

JONGE - Grietje de
* 84 jaar
+ 27 mei 2002 - Emmen
Wv. Abraham Vos sinds 2 juli 1976
Crematie: 31 mei 2002 - Emmen

NEUWITTER - Ina
* 60 jaar
+ 26 mei 2002 - Emmen
Ev. Ab Engbers
Crematie: 31 mei 2002 - Emmen

PATER - Hillegonda
* 87 jaar
+ 27 mei 2002 - Erica
Wv. Arend Dekens sinds 28 september 1986
Begrafenis: 1 juni 2002 - Erica

SPRINGER - Berend
* 77 jaar
+ 28 mei 2002 - Emmen
Ev. H. Beuker
Begrafenis: 31 mei 2002 - Erica

STEUNEBRINK - Jacob
* 14 november 1915
+ 27 mei 2002 - Groningen
Ev. E.A. Hartlief sinds 25 september 1942
Crematie op 31 mei 2002 in besloten kring

WINTER - Jenny
* 71 jaar
+ 27 mei 2002 - Veenoord
Ev. Jan Zandvoort
Begrafenis: 30 mei 2002 - Veenoord

WOLTERS - Geertruida Jantje (Trui)
* 29 september 1916 - Eelde
+ 27 mei 2002 - Groningen
Wv. Jannes Talens sinds 5 maart 1978
Begrafenis: 31 mei 2002 - Eelde


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl
Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + familieberichten Drenthe 30 mei 2002 - DvhN - 431
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 1 Jun 2002 11:43:48 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van donderdag 30 mei 2002.
(Aflevering 431)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Bakker - Wijbrand Tiemen - 26-05-2002
Biek - Jannes - 27-05-2002
Hollander - Lex - 26-05-2002
Kootstra - Jacob - 28-05-2002
Leeuw - Cornelis de - 29-05-2002
Meijer - Sophie - 28-05-2002
Pater - Hillegonda - 27-05-2002
Steunebrink - Jacob - 27-05-2002
Steynis - Annie - 28-05-2002
SupŤr - Trinus - 28-05-2002
Velting - Albert Jan - 28-05-2002

In memoriam: -

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BAKKER - Wijbrand Tiemen (Wieb)
* 26 juli 1933 - Groningen
+ 26 mei 2002 - Leeuwarden
Ev. Rina Last
Crematie: 31 mei 2002 - Groningen

BIEK - Jannes
* 20 juli 1926 - Eelde
+ 27 mei 2002 - Zuidlaren
Ev. A. Brink
Begrafenis: 31 mei 2002 - Eelde

HOLLANDER - Lex
* 26 maart 2002
+ 26 mei 2002 - Gasteren
Crematie: 30 mei 2002 - Assen

KOOTSTRA - Jacob (Job)
*16 augustus 1924 - Schoonoord
+ 28 mei 2002 - Schoonoord
Ev. Jo ??
Crematie in familiekring

LEEUW - Cornelis de (Cees)
* 15 juni 1937 - Amsterdam
+ 29 mei 2002 - Rolde
Crematie: 3 juni 2002 - Assen

MEIJER - Sophie
* 19 november 1918
+ 28 mei 2002 - Emmen
Ev. Piet Gravers
Crematie: 3 juni 2002 - Emmen

PATER - Hillegonda
* 87 jaar
+ 27 mei 2002 - Erica
Wv. Arend Dekens sinds 28 september 1986
Begrafenis: 1 juni 2002 - Erica

STEUNEBRINK - Jacob
* 14 november 1915
+ 27 mei 2002 - Groningen
Ev. E.A. Hartlief sinds 25 september 1942
Crematie op 31 mei 2002 in besloten kring

STEYNIS - Annie
* 82 jaar
+ 28 mei 2002 - Emmen
Gehuwde naam: Ten Veldhuijs
Crematie: 1 juni 2002 - Emmen

SUP»R - Trinus
* 3 juni 1938
+ 28 mei 2002 - Ter Apel
Ev. Anneke van der Schoot
Crematie: 1 juni 2002 - Emmen

VELTING - Albert Jan
* 28 september 1932
+ 28 mei 2002 - Wachtum
Ev. Aaltje Moek
Begrafenis: 31 mei 2002 - Dalen


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl
Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Drenthe 31 mei 2002 - DvhN - 432
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 1 Jun 2002 11:44:55 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van vrijdag 31 mei 2002.
(Aflevering 432)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Bosma - Joh. - 29-05-2002
Ee - Ella Geziena van - 29-05-2002
Eefting - Jantje - 29-05-2002
Heide - Hendrik van der - 29-05-2002
Holties - Hermannus - 29-05-2002
Kootstra - Jacob - 28-05-2002
Leeuw - Cornelis de - 29-05-2002
Meer - Geertruida Cornelia van der - 30-05-2002
Meijer - Aaltje - 30-05-2002
Pagters - Anna - 30-05-2002
Prins - Jan - 30-05-2002
Schipper - Francina Jacoba - 28-05-2002
Scholte - Herman - 30-05-2002
Velting - Albert Jan - 28-05-2002
Vries - Berendina de - 30-05-2002
Warringa - Roelfien - 30-05-2002
Woltmeijer - Harmannus - 29-05-2002

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Boers - Anje - Erica

Mededelingen:

Wiechers - Js. &
Speelman - H. - Westerbork - dankzegging n.a.v. 50-jarig huwelijksfeest.

Detailvermeldingen overlijden:

BOSMA - Joh.
* 30 september 1925 - Nieuw Balinge
+ 29 mei 2002 - Hoogeveen
Ev. N. van Deursen
Crematie: 4 juni 2002 - Assen

EE - Ella Geziena van
* 3 januari 1948 - Soest
+ 29 mei 2002 - Assen
Partner van Folkert Beijert
Afscheid: 3 juni 2002 - Assen

EEFTING - Jantje
* 3 juni 1915 - Witten
+ 29 mei 2002 - Smilde
Wv. Willem Feijen sinds 1994
Crematie: 1 juni 2002 - Assen

HEIDE - Hendrik van der
* 18 februari 1928
+ 29 mei 2002 - Bovensmilde
Ev. Luttie Snippe
Begrafenis: 3 juni 2002 - Smilde

HOLTIES - Hermannus
* 77 jaar
+ 29 mei 2002 - Veenoord
Crematie: 3 juni 2002 - Emmen

KOOTSTRA - Jacob (Job)
*16 augustus 1924 - Schoonoord
+ 28 mei 2002 - Schoonoord
Ev. Jo ??
Crematie in familiekring

LEEUW - Cornelis de (Cees)
* 15 juni 1937 - Amsterdam
+ 29 mei 2002 - Rolde
Crematie: 3 juni 2002 - Assen

MEER - Geertruida Cornelia
* 8 augustus 1907
+ 30 mei 2002 - Emmen
Wv. Dirk Valentijn
Wv. Hermanus van Heijst sinds 24 september 1964
Begrafenis: 4 juni 2002 - Zwartemeer

MEIJER - Aaltje
* 80 jaar
+ 30 mei 2002 - Coevorden
Wv. Nicolaas Willem Smit sinds 8 oktober 1969
Crematie: 4 juni 2002 - Emmen

PAGTERS - Anna
* 50 jaar
+ 30 mei 2002 - Klazienaveen
Ev. Jacob Kreeft
Crematie in besloten kring

PRINS - Jan
* 76 jaar
+ 30 mei 2002 - Emmen
Ev. J. Luchjenbroers
Begrafenis: 3 juni 2002 - Zwartemeer

SCHIPPER - Francina Jacoba
* 31 augustus 1922 - Brielle
+ 28 mei 2002 - Lieveren
Wv. Dirk DaniŽl de Gunst sinds 18 augustus 1997
Begrafenis: 1 juni 2002 - Roden

SCHOLTE - Herman
* 67 jaar
+ 30 mei 2002
Crematie: 4 juni 2002 - Emmen

VELTING - Albert Jan (Ab)
* 28 september 1932
+ 28 mei 2002 - Wachtum
Ev. Aaltje Moek
Begrafenis: 31 mei 2002 - Dalen

VRIES - Berendina de
* 79 jaar
+ 30 mei 2002 - Nieuw-Amsterdam
Ev. B. Doldersum
Begrafenis: 3 juni 2002 - Nieuw-Amsterdam

WARRINGA - Roelfien
* 88 jaar
+ 30 mei 2002 - Exloo
Wv. Luchien Polling sinds 15 augustus 1962
Begrafenis: 3 juni 2002 - Odoorn

WOLTMEIJER - Harmannus (Mans)
* 78 jaar
+ 29 mei 2002 - Assen
Ev. Tine Botma
Begrafenis: 3 juni 2002 - Assen


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl
Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Google

http://www.marktplaats.nlSURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868