INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 4   nummer   211    1-7-2002


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: Familieberichten Leeuwarder Courant 22 juni 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Sat, 22 Jun 2002 09:46:38 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
zaterdag 22 juni 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** HUWELIJK **

- Kuperus, Peter A. & de Vries, Natasja B. - 22 juni 2002
Franeker

** DANKBETUIGINGEN - 50 jarig huwelijk **

- Fopma-Sienema, H. en T. - it Hearrenfean

** JUBILEA **

- Idsardi, Eelke en Lena - 60 jaar getrouwd -
2 juli 2002 - Frentsjer
- van der Schaar, Jan & Jorna, Truus - 25 jaar getrouwd -
30 juni 2002 - Tsjummearum
- van der Schaar, Ane & Pijper, Cilia - 25 jaar getrouwd -
30 juni 2002 - Tsjummearum

** GEBOORTE **

- Jildou Iris, dochter van Jan Rients en Jetty de Groot -
17 juni 2002 - Menaldum
- Margo Kim, dochter van Reinder en Tineke Burmania-Hoeksma -
15 juni 2002 - Oosterbierum
- Hessel Adriaan, zoon van Jerry en Berber v. Amerongen-Bierma -
9 juni 2002 - Stiens
- Tjisse Elias, zoon van Hajo en Jetty Haaijer -
18 juni 2002 - Langsweagen
- Friso Eelke Pier, zoon van Akkelien Zijlstra en Harry Bosma -
16 juni 2002 - Ruinerwold
- Reinier, zoon van Reijer en Anna v.d. Steege-Mulder -
geen datum - Waterford (Ont,) Canada
- Pieter Albert, zoon van Rob en Monique Molenaar-Lont -
18 juni 2002 - St Annaparochie

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- de Vries, Anne - Stiens
- Filarski, Serge Alexander - Sneek
- Landman, Jan - Katlijk
- Meindertsma-Timmermans, Geertje - Damwoude
- Ploeg, Jeanette - Assen
- Tadema-van der Werk, Tjitske -
- Tiedema, Jappie - Dronrijp
- van der Kooy-Vlas, Beeuwina Frederica - Hurdagaryp
- van der Wal, Gerk - Veenwoudsterstal
- van der Werf, Piet - St. Nicolaasga

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- ALDERSHOF - Harm - 18 juni 2002
- AUGUSTIN - Richard Jaerajah - 20 juni 2002
- BOERSMA - Annie - 21 juni 2002
- BOUWSMA - Eeuwke - 20 juni 2002
- ELZINGA - Tine - 19 juni 2002
- HOVENGA - Jantje - 20 juni 2002
- KNOBBE - Meinsje - 20 juni 2002
- MENDELTS - Ida - 20 juni 2002
- MIEDEMA - Jan - 20 juni 2002
- MULDER - Geert Johannes - geen verdere gegevens
- NIJENHUIS - Jetze (Jopie) - 20 juni 2002
- OORD - Grietje - 20 juni 2002
- POST - Gerard - 21 juni 2002
- STELLEMA - Jacob (Jappie) - 17 juni 2002
- VELT - Maria - 20 juni 2002
- VERKOU - Hendrika - 20 juni 2002
- WIJNSTRA - Alle - 21 juni 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

ALDERSHOF - Harm
* 1 december 1942 Hoornsterzwaag
+ 18 juni 2002 Hoornsterzwaag
Ev Roelie G. TIMMER
Begrafenis was in stilte

AUGUSTIN - Richard Jaerajah
* 10 juli 1946 Skri Lanka
+ 20 juni 2002 Burgum
begrafenis 26 juni Hardegarijp

BOERSMA - Annie
* 23 mei 1928 Leewuarden
+ 21 juni 2002 Leeuwarden
Crematie 26 juni Goutum

BOUWSMA - Eeuwke
dochter van Tjeerd BOUWSMA en Gelberdina BOOMSMA
* 7 mei 1925 Warkum
+ 20 juni 2002 Bolsward
Begrafenis 24 juni warkum

ELZINGA - Tine
* 29 augistus 1928 Kubaard
+ 19 juni 2002 Gouda
weduwe van Piet MOLENAAR sinds 13 april 1986

HOVENGA - Jantje
* 87 jaar
+ 20 juni 2002 Sneek
weduwe van Douwe de VRIES sinds 22 september 1999
Begrafenis 26 juni Sneek

KNOBBE - Meinsje
* 24 maart 1906 Gersloot
+ 20 juni 2002 Heerenveen
weduwe van Lammert van der WAL sinds 14 december 1935 en van
Wiebren WIJMA sinds 1 februari 1974
Begrafenis 24 juni Tijnje

MENDELTS - Ida
* 10 november 1919 Kantens
+ 20 juni 2002 Boijl
weduwe van H. van RIESEN sinds 11 maart 1991
Begrafenis 24 juni Boijl

MIEDEMA - Jan
* 11 april 1922 Westhoek
+ 20 juni 2002 Luwt
Ev Emma van KAMMEN sedert 53 jaar
Crematie 24 juni Goutum

NIJENHUIS - Jetze (Jopie)
* 24 juli 1927 Workum
+ 20 juni 2002 Sneek
Begrafenis 24 juni workum

OORD - Grietje
* 12 november 1929
+ 20 juni 2002 Haskerhorne
Ev Anne HUISMAN sinds 26 juli 1956
Begrafenis 25 juni Haskerhorne

POST - Gerard
* 11 maart 1940
+ 21 juni 2002

STELLEMA - Jacob (Jappie)
* 26 december 1937
+ 17 juni 2002 Leeuwarden
Ev Tineke ..
Crematie was in besloten kring

VELT - Maria
* 89 jaar
+ 20 juni 2002 Leeuwarden
weduwe van Hendrik Maurits sinds 11 december 1993
Crematie 25 juni Goutum

VERKOU - Hendrika
* 10 maart 1922 Enspijk
+ 20 juni 2002
weduwe van Johannes HOEBER
Begrafenis 25 juni Beetsterzwaag

WIJNSTRA - Alle
+ 21 juni 2002 Reduzum
Ev Lieuwkje ZWIER


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 22-06-2002 wk.25
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Sat, 22 Jun 2002 08:15:18 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
22-06-2002 wk.25
-----------------------------------------------------------------
Assendelft 21-06-2002: Gerardus Sijbertus Bakkum

Alkmaar 20-06-2002: Arie Bax

Krommenie 20-06-2002: Luite van Dalfzen * Castricum

Zaandam 18-06-2002: Hendrika Cornelia Spann - Former w/v Theodorus
Antonius Spann

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

home page http://www.geneaweb.nl


email adres R.deligt2@chello.nl

icq 40193319

==================== op zoek naar de familie namen voor aansluiting voor onze stamboom.

Wester , Beets , uit de omgeving Purmerend , Edam ,Beemster noord-holland
voor 1800

Graftdijk,Vels,Veen,Visser, uit de omgeving Beemster,Middelie
,Purmerend .

Kwast uit de omgeving Koog a/d Zaan

Kok uit Wormer

Arie de Ligt geb. Vlaardingen ?? 1589 gehuwd met ?? overleden ??

Peter van Mourik gehuwd met Maria Bruin Waardenburg gehuwd ? en Overlijden
? en wie waren de Ouders

Familie Peetam Assendelft
----------------------------------------------------------------------
Hartelijke groet van
Willie de Ligt-Wester
email R.deligt2@chello.nl
let op onze nieuwe url http://www.geneaweb.nl


Subject: + Familieberichten "Telegraaf"
From: "D.v.Eunen" <D.v.Eunen@chello.nl>
Date: Sat, 22 Jun 2002 09:02:46 GMT

Hallo allemaal,

Vanaf vandaag zijn alle berichten weer bijgewerkt tot en met zaterdag 22 -
06 - 2002.

Ook de gegevens van de namen beginnende met de letter "K" zijn weer
hersteld.

Adres: http://members.ams.chello.nl/d.v.eunen/

Succes weer allemaal,

Daan van Eunen

--

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Al mijn inkomende -en uitgaande berichten,
worden altijd met de nieuwste virusscanner
gecontroleerd op virussen met Norton Anti Virus
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>


Subject: Paul Huf
From: "Luuk Keunen" <agacranberry @ hotmail.com>
Date: Sat, 22 Jun 2002 11:36:35 +0200

<knip>
- PAUL HUF, een jeugdig declamator van bijzonder talent, wiens optreden
herhaaldelijk door de critiek op zeer weerdeerende wijze is besproken, geeft
20 dezer een declamatieavond in de kleine zaal vanhet Cocertgebouw te
AMSTERDAM. Aan de piano mevr. ANNA RIJS-ROLL.
<knip>

Omdat deze krant dateert uit 1916, kan dit niet de bekende fotograaf zijn.
Was het misschien zijn vader of oom? Niet dat ik me met deze genealogie
bezig houd, maar het viel me gewoon op :-)
--
gegroet,
Luuk Keunen

agacranberry @ hotmail.com (verwijder spaties rond @)
http://genealogie.tripod.comSubject: Deurnese 106 jaar oud?
From: "Luuk Keunen" <agacranberry @ hotmail.com>
Date: Sat, 22 Jun 2002 20:01:36 +0200

Het laatste jaar heb ik geen negatief nieuws gehoord; vermoedelijk is daarom
de oudste inwoonster van Deurne, mw. Gerarda van Dinther-Munsters, afgelopen
woensdag 106 jaar oud geworden.

Gert-Jan, kun jij dit bevestigen?

gegroet,
Luuk Keunen
Subject: + Deurnese 106 jaar oud?
From: "Gert Jan Kuiper" <postbus@gjkuiper.demon.nl>
Date: Sun, 23 Jun 2002 11:28:46 +0200

Overigens wordt ze in alle artikelen "Grada" genoemd i.p.v. Gerarda...

GJK

Luuk Keunen <agacranberry @ hotmail.com> schreef in berichtnieuws
3d14ba3f@news.wau.nl...
> Het laatste jaar heb ik geen negatief nieuws gehoord; vermoedelijk is
daarom
> de oudste inwoonster van Deurne, mw. Gerarda van Dinther-Munsters,
afgelopen
> woensdag 106 jaar oud geworden.
>
> Gert Jan, kun jij dit bevestigen?
>
> gegroet,
> Luuk Keunen
>
>


Subject: Re: + Deurnese 106 jaar oud?
From: "Luuk Keunen" <agacranberry @ hotmail.com>
Date: Sun, 23 Jun 2002 13:02:32 +0200

Gerarda is haar officiele naam en doopnaam, Grada is een gebruikelijke
daarvan afgeleide roepnaam.

gegroet,
Luuk Keunen


Subject: + familieberichten maart/april 2001 scheepvaartkranten
From: "willem c. merkens" <willem.merkens@hccnet.nl>
Date: Sun, 23 Jun 2002 15:47:33 +0200

Door drukke werkzaamheden, verhuizing en tot slot de ziekte en het
overlijden van mijn vader, in april 2002, hebben ervoor gezorgd dat ik bijna
een jaar off-line was. Zelfs het lezen lkte niet meer. Nu probeer ik weer
langzaam de achterstand in te lopen en weer mee te doen.

Allereerst mijn vader,
Dirk Merkens,
*26 mei 1923 te Doorn,
+3 april 2002 te Ede.
Mijn moeder heeft het er, na een huwelijk van bijna 53 jaar, nog elke dag
moeilijk mee.

In deze periode waren de volgende advertenties geplaatst in
De Schuttevaer/ de Scheepvaartkrant/ de Binnenvaartkrant.
Overleden:
Hendrik Kuipers, 86 jaar, ev Sien Smits
11 maart 2001 te Groningen;
-----
Anthonie de Vries, 51 jaar, ev A.J. Beenen
Begrafenis vond plaats op 24 maart 2001 te Alblasserdam.
-----
Martha Meinst - Viltenaar, wv Dekker Meints
* 20-12-1928; + 30-03-2001
-----
Hubertus Petrus Gommarus Hartmans, ev L.T. Hartman-Romeijnders
80 jaar, Dordrecht 20 april 2001
-----
Jan van der Spek
(bedrijfsadvertentie Rabobank Ouderkerk-Krimpen)
-----
Janke Bieze-Kater, sinds 23-09/"86 wv Harm Bieze
86 jaar, Groningen, 23 april 2001.
-----
L. Diepenhorst,
(bedrijfsadvertentie Maritiem Instituut "De Ruyter" Vlissingen, 11 april
2001
-----
Gerard Sterkenburg
Bedrijfsadvertentie Channel Cruises Holland bv.
-----
Emir van der Laan,
33 jaar, Maasbracht, 4 april 2001

Dankbetuigingen:
Leunis Geluk
Goes, maart 2001
-----
Joke Dijkstra-Dokter
Rotterdam, maart 2001
-----
Johan van Noppen
Rotterdam/Ridderkerk, maart 2001
-----
Frits Soorsma
Sint Maartensvlotbrug, april 2001.Subject: + Familieberichten Drenthe 20 juni 2002 - DvhN - 449
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 23 Jun 2002 12:50:40 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van donderdag 20 juni 2002.
(Aflevering 449)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Brummel - Pieter - 15-06-2002
Dieterman - Hans - 17-06-2002
Harmelen - Martinus van - 18-06-2002
Heeres - Sina Everdina - 18-06-2002
Hut - Femko - 18-06-2002
Kerssies - Lambertus - 17-06-2002
Kingma Boltjes - Tine - 18-06-2002
Kuiler - Fredrik - 18-06-2002
Meijering - Hendrikje - 17-06-2002
Post - Thomas - 19-06-2002
Roufs - Martinus Christianus - 18-06-2002

In memoriam:

Dijk - Johannes van - 20-06-2001 - Emmen

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BRUMMEL - Pieter (Piet)
* 16 januari 1936 - Zuidvelde
+ 15 juni 2002 - Assen
Ev. Grietje Hofstra
Begrafenis: 20 juni 2002 - Norg

DIETERMAN - Hans
* 39 jaar
+ 17 juni 2002 - Emmen
Begrafenis: 22 juni 2002 - Emmen

HARMELEN - Martinus van
* 11 oktober 1921 - Oudewater
+ 18 juni 2002 - Assen
Ev. G.J. van den Boogaard
Crematie: 21 juni 2002 - Assen

HEERES - Sina Everdina
* 91 jaar
+ 18 juni 2002 - Meppel
Wv. Jan Luttjeboer sinds 2 juni 1992
Crematie in familiekring

HUT - Femko
* 74 jaar
+ 18 juni 2002 - Leek
Ev. Jantje Aalmoes
Geen verdere details

KERSSIES - Lambertus (Bertus)
* 15 december 1936
+ 17 juni 2002 - Emmen
Ev. Jansje ??
Begrafenis: 22 juni 2002 - Emmen

KINGMA BOLTJES - Tine
* 9 juli 1908 - Berlikum
+ 18 juni 2002 - Assen
Wv. Gerard Adriaan Metz sinds 28 september 1940
Wv. Willem Jan de Ruyter de Wildt sinds 5 juni 1962
Begrafenis: 22 juni 2002 - Assen

KUILER - Fredrik
* 6 november 1929 - Hoogeveen
+ 18 juni 2002 - Weiteveen
Wv. Aaltje Boertien sinds 2 juni 1995
Begrafenis: 22 juni 2002 - Weiteveen

MEIJERING - Hendrikje
* 12 juli 1913 - Annen
+ 17 juni 2002 - Assen
Wv. Kornelis Greving sinds 28 december 1985
Crematie: 21 juni 2002 - Assen

POST - Thomas
* 77 jaar
+ 19 juni 2002 - Zwartemeer
Wv. Maria Margaretha Bernsen sinds 1 mei 1986
Crematie: 22 juni 2002 - Emmen

ROUFS - Martinus Christianus
* 75 jaar
+ 18 juni 2002 - Erica
Ev. A.M. Voss
Begrafenis: 22 juni 2002 - Erica


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Groningen 20 juni 2002 - DvhN - 350
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 23 Jun 2002 12:50:48 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van donderdag 20 juni 2002.
(Aflevering 350)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de familienaam
van de partner.)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Arends - Geeske - 18-06-2002 - Appingedam - (Merema)
Bosma - Antje - 18-06-2002 - Baflo - (Sikkema)
Brouwer - Elizabet - 18-06-2002 - Groningen
Does - Jacob van der - 18-06-2002 - Oude Pekela - (Ravensburg)
Drent - Lena - 17-06-2002 - Delfzijl - (De Boer)
Guikema - Jakob Frans - 16-06-2002 - Haren
Huizing - Johanna - 15-06-2002 - Groningen - (Noordberger)
Hut - Femko - 18-06-2002 - Leek - (Aalmoes)
Jalving - Zwaantje Alberdina Harmina - 18-06-2002 - St. Lenaarts (B) -
(Dijkstra)
Kleinman - Martinus - 18-06-2002 - Dronten - (Sikkens)
Niezen - Henderika - 18-06-2002 - Scheemda - (Robbes)
Nöbbe - Henderika - 18-06-2002 - Vlagtwedde - (Velema)
Oostra - Fokko - 15-06-2002 - Hoogkerk
Prins - Geessien - 19-06-2002 - Alteveer - (Vissering)
Rump - Hilje - 18-06-2002 - Zwolle - (Vriesema)
Sagel - Elzien - 19-06-2002 - Winschoten - (Bruintjes)
Schoneveld - Albert Jan - 14-06-2002 - Lauwersoog
Westerhof - Sjoerd - 18-06-2002 - Leek
Wever - Cornelis Roelof - 17-06-2002 - Oude Pekela - (Burema)

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Pelster - Henderika - Zuidwolde

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Drenthe 21 juni 2002 - DvhN - 450
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 23 Jun 2002 12:53:28 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van vrijdag 21 juni 2002.
(Aflevering 450)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij of f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder
vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten:

Kobus (?) - Robbin Martjo Christiaan 07-06-2002 - Assen

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Degenkamp - Kris - 19-06-2002
Everaarts - Evergerhardus - 19-06-2002
Hoven - Hillie - 20-06-2002
Keissen - Jan - 20-06-2002
Kleinman - Martinus - 18-06-2002
Meijering - Hendrikje - 17-06-2002
Nijboer - Jan - 19-06-2002
Ploeg - Meta - 20-06-2002

In memoriam: -

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

DEGENKAMP - Kris
* 5 jaar
+ 19 juni 2002 - Emmen
Begrafenis: 24 juni 2002 - Emmen

EVERAARTS - Evergerhardus (Evert)
* 27 januari 1918 - Eelde
+ 19 juni 2002 - Eelde
Wv. Annie Kemkers sinds 22 januari 1993
Partner van Stien Riemeijer
Crematie: 24 juni 2002 - Groningen

HOVEN - Hillie
* 89 jaar
+ 20 juni 2002 - Assen
Wv. Aaldert Jonkers
Gen verdere details

KEISSEN - Jan
* 24 januari 1924 - Groningen
+ 20 juni 2002 - Assen
Ev. Tonn Bossewinkel
Crematie in besloten kring

KLEINMAN - Martinus
* niet vermeld
+ 18 juni 2002 - Dronten
Ev. Geesje Sikkens
Geen verdere details

MEIJERING - Hendrikje
* 12 juli 1913 - Annen
+ 17 juni 2002 - Assen
Wv. Kornelis Greving sinds 28 december 1985
Crematie: 21 juni 2002 - Assen

NIJBOER - Jan
* 77 jaar
+ 19 juni 2002 - Ter Apel
Ev. A.C. Boorsma
Crematie: 24 juni 2002 - Emmen

PLOEG - Meta
* 2 maart 1918 - Roden
+ 20 juni 2002 - Emmen
Wv. Sjaak Dijkema
Crematie: 24 juni 2002 - Emmen


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Groningen 21 juni 2002 - DvhN - 351
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 23 Jun 2002 12:53:38 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van vrijdag 21 juni 2002.
(Aflevering 351)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de familienaam
van de partner.)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Arkes - Johanna Margrietha - 16-06-2002 - Opende - (Boerstra)
Ausema - Auwina - 18-06-2002 - Uithuizen - (Groenewoud)
Boelman - Anje Jakoba - 15-06-2002 - St. Hubert - (Haveman)
Bontsema - Harm - 20-06-2002 - Groningen - (Noordhof)
Boonstra - Pieter - 19-06-2002 - Groningen - (Hokke)
Eerden - Abel van - 20-06-2002 - Delfzijl
Glas - Petrus Gezinus - 17-06-2002 - Groningen - (Hofman)
Huisman - Antje - 19-06-2002 - Groningen - (Siekmans)
Hut - Femko - 18-06-2002 - Leek - (Aalmoes)
IJzerman - Thomas Johannes -19-06-2002 - Haren - (Beekman)
Mulder - Geert Johannes - 19-06-2002 - Westergeest - (Leeuwe)
Vink - Kornelia - 17-06-2002 - Ulrum - (IJsinga)
Wagenaar - Eildert - 19-06-2002 - Westerlee
Westerhof - Sjoerd - 18-06-2002 - Leek - (Posthumus)
Wever - Gerrit - 19-06-2002 - Veendam - (Reurich)

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Bult - Piet - Nieuwolda

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 24-06-2002 wk.26
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Mon, 24 Jun 2002 11:06:52 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
24-06-2002 wk.26
-----------------------------------------------------------------

Wormerveer 22-06-2002: Francina Hendrika Takkenberg - Veltmeijer * Koog
a/d Zaan w/v W. Takkenberg
=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

home page http://www.geneaweb.nl


email adres R.deligt2@chello.nl


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 24 juni 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Mon, 24 Jun 2002 21:29:38 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
maandag 24 juni 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- DIJKSTRA - Leentje - 22 juni 2002
- DUYM - Petronella Armolda Anna Maria (Nel) - 23 juni 2002
- van ELST - Petrus - 21 juni 2002
- de HAAS - Willem - 21 juni 2002 (geen details)
- HIBMA - Baukje - 20 juni 2002
- van der KALLEN - Maria Anna - 20 juni 2002
- KORTHUIS - Jantina - 22 juni 2002
- KOSTER - Hotze Gerrit Simons - 22 juni 2002
- KRIJGSMAN - Marinus (Rick) - 23 juni 2002
- LEEUWEN - Geertje - 22 juni 2002
- MONSMA - Jan - 22 juni 2002
- MURK - Martinus Matheus - 21 juni 2002
- SMIDT - Pieter - 21 juni 2002
- STORM - Hendrik - 21 juni 2002
- TOORNSTRA - Aukje - 22 juni 2002
- VEENSTRA - Pieter - 21 juni 2002
- van der VELDE - Tine - 22 juni 2002
- WEISTRA - Ale - 86 jaar (geen verdere details)

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

DIJKSTRA - Leentje
* 12 februari 1938 Leeuwarden
+ 22 juni 2002 Leeuwarden
Crenatie 27 juni Goutum

DUYM - Petronella Armolda Anna Maria (Nel)
* 5 februari 1913 Leeuwarden
+ 23 juni 2002 Leeuwarden
Crematie 27 juni Goutum

van ELST - Petrus
* 16 november 1927 Leeuwarden
+ 21 juni 2002 Leeuwarden
weduwnaar van Marthy JORDAN
Crematie 27 juni Leeuwarden

HIBMA - Baukje
* 20 maart 1914 Hantum
+ 20 juni 2002 Harns
weduwe van Andries Frans GERBENS sinds 5 oktober 1975
Begrafenis is in besloten kring

van der KALLEN - Maria Anna
* 29 juli 1910 Sneek
+ 20 juni 2002 Leeuwarden
Crematie 25 juni Goutum

KORTHUIS - Jantina
* 6 juni 1937
+ 22 juni 2002
weduwe van L.T. LOOYENGA sinds 1999
Crematie 26 juni Goutum

KOSTER - Hotze Gerrit Simons
* 25 augustus 1922 Leeuwarden
+ 22 juni 2002 Utrecht

KRIJGSMAN - Marinus (Rick)
* 23 februari 1947 Hazerswoude
+ 23 juni 2002 Leeuwarden
Ev Tjikke ...
Begrafenis 26 juni Leeuwarden

LEEUWEN - Geertje
* 6 juni 1913 Grou
+ 22 juni 2002 Koudum
weduwe van Egbert KOLK sinds 23 april 1993
Begrafenis 26 juni Stavoren

MONSMA - Jan
* 12 april 1933
+ 22 juni 2002
Ev Wil de JONG sedert bijna 44 jaar
Begrafenis 26 juni Koudum

MURK - Martinus Matheus
* 9 november 1937 Utrecht
+ 21 juni 2002 Leeuarden
Ev Gerda de VRIES, eerder gehuwd geweest met Hilda de JONG
Crematie 26 juni Goutum

SMIDT - Pieter
* 29 april 1911
+ 21 juni 2002
weduwnaar van Jitske BLOK sinds 22 november 1999
Crematie 26 juni Goutum

STORM - Hendrik
* 73 jaar
+ 21 juni 2002 Burgum
weduwnaar van Antje BOOMSMA sinds 24 april 1992

TOORNSTRA - Aukje
* 1 oktober 1913 Dokkum
+ 22 juni 2002 Leeuwarden
weduwe van Sjoerd WIERSMA
Begrafenis 27 juni Driesum

VEENSTRA - Pieter
* 24 mei 1947
+ 21 juni 2002 Sniksweach
Ev Thekla ....
Crematie 26 juni Heerenveen

van der VELDE - Tine
* 31 mei 1927
+ 22 juni 2002 Veenwouden
Ev Piet van der BERG sedert 46 jaar
Begrafenis 26 juni Veenowuden


** AANVULLING 22 juni 2002 **

POST - Gerard
* 11 maart 1940 Leeuwarden
+ 21 juni 2002 Ballum Ameland
Ev Tiny ADEMA sinds 18 maart 1965
Begrafenis 26 juni Ballum Ameland

WIJNSTRA - Alle
* 7 november 1921 Boksum
+ 21 juni 2002 Reduzum
Ev Lieuwkje ZWIER sedert 56 jaar
Crematie 26 juni Goutum


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/


Subject: + Familieberichten Drenthe 22 juni 2002 - DvhN - 451
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 24 Jun 2002 15:56:45 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van zaterdag 22 juni 2002.
(Aflevering 451)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij of f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder
vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Beuker - Markus - 21-06-2002
Bouland - Paulina Harmina - 17-06-2002
Eisinga - Johanna Maria - 20-06-2002
Habing - Tiny - 10-06-2002
Heling - Ingeborg Brigette - 21-06-2002
Hoven - Hilligje - 20-06-2002
Moes - Geesinus - 21-06-2002
Nijboer - Jan - 19-06-2002
Oosten - Elly van - 20-06-2002
Radder - Neeltje - 21-06-2002

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Boer - Gerrard de - Emmen
Boon - William - Assen
Jipping - Janna - Emmen
Kirchhoff - Jan
Louwrink - Edwin - Erica
Meijeringh - Henk - Emmen
Ploeg - Jeanette - Assen
Willems - Gedi - Beilen
Zwiep - Henk - Schoonoord

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BEUKER - Markus
* 88 jaar
+ 21 juni 2002 - Emmen
Ev. H.J. Heuvink
Begrafenis op 26 juni in besloten kring

BOULAND - Paulina Harmina
* 94 jaar
+ 17 juni 2002 - Eelde
Wv. Christiaan Lambertus Hofman
Crematie in familiekring

EISINGA - Johanna Maria
* 29 maart 1947
+ 20 juni 2002 - Zwartemeer
Ev. Anne Hollander
Begrafenis: 25 juni 2002 - Emmen

HABING - Tiny
* niet vermeld
+ 10 juni 2002 - Veenoord
Gehuwde naam: Berends
Geen verdere details

HELING - Ingeborg Brigette (Inge)
* 57 jaar
+ 21 juni 2002 - Assen
Ev. Marinus Hendriks
Begrafenis: 25 juni 2002 - Assen

HOVEN - Hilligje
* 9 juni 1913
+ 20 juni 2002 - Smilde
Wv. Aaldert Jonkers sinds 3 oktober 1977
Begrafenis: 24 juni 2002 - Smilde

MOES - Geesinus
* 76 jaar
+ 21 juni 2002 - Emmen
Ev. Geertje Kip
Begrafenis: 25 juni 2002 - Emmen

NIJBOER - Jan
* 77 jaar
+ 19 juni 2002 - Ter Apel
Ev. A.C. Boorsma
Crematie: 24 juni 2002 - Emmen

OOSTEN - Elly van
* 45 jaar
+ 20 juni 2002 - Emmen
Crematie: 25 juni 2002 - Emmen

RADDER - Neeltje
* 29 oktober 1923 - Den Haag
+ 21 juni 2002 - Assen
Ev. Bram Pilot
Crematie: 25 juni 2002 - Assen

Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Groningen 22 juni 2002 - DvhN - 352
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 24 Jun 2002 16:03:44 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van zaterdag 22 juni 2002.
(Aflevering 352)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de familienaam
van de partner.)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Bakker - Christina - 21-06-2002 - Uitwierde - (Bruining)
Bodde - Tiny - 19-06-2002 - Nijmegen
Bokhorst - Geert - 20-06-2002 - Musselkanaal - (Wolthuis)
Bontsema - Harm - 20-06-2002 - Groningen - (Noordhof)
Borst - Amber de - 20-06-2002 - Groningen
Heeres - Trijntje - 20-06-2002 - Winschoten - (Burema)
Heringa - Grietje - 21-06-2002 - Groningen - (Watermulder)
Kleve - Jakob - 18-06-2002 - Stadskanaal - (Vlaanderen Oldenzeel)
Kruijs - Wim van der - 19-06-2002 - Gemert - (Vermeulen)
Lameijer - Henderik - 20-06-2002 - Haren - (Feldmann)
Mendelts - Ida - zonder datum en plaatsvermelding - (Van Riesen)
Mulder - Geert Johannes - 19-06-2002 - Westergeest - (Leeuwe)
Scholte - Johannes - 20-06-2002 - Musselkanaal - (Wessels)
Schoneveld - Albert - 14-06-2002 - Lauwersoog
Smith - Gezinus - 20-06-2002 - Winsum - (Van Eeerden)
Struik - Johanna van der - 21-06-2002 - Haren - (Ansmink / Steenbergen)
Veldman - Hendrik Lambertus - 18-06-2002 - Groningen
Wagenaar - Eildert - 19-06-2002 - Westerlee
Wal - Grietje - 21-06-2002 - Delfzijl - (Steinfelder)
Woltman - Henderkien - 20-06-2002 - Warffum - (Schattenburg)

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

?? - Sydney Niek - Veendam
Berg - Gerrit Floris - Grijpskerk
Boorsma - Maria Jacoba
Duister - Doeuwe - Noordbroek
Haack - Jacoba Titia Henderika - Uithuizen
Zeeman - Elsina - Groningen

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 25-06-2002 wk.26
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Tue, 25 Jun 2002 10:53:17 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
25-06-2002 wk.26
-----------------------------------------------------------------
Zaandam 23-06-2002: Gerard Oussoren

Zaandam 22-06-2002: Louisa Bernarda Maria Slijkhuis - van Veldhoven *
Drunen w/v Chris Slijkhuis

Zaandam 23-06-2002: Jacobus Joannes van der Zwaan

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

home page http://www.geneaweb.nl


email adres R.deligt2@chello.nlSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 25 juni 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Tue, 25 Jun 2002 18:51:26 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
dag juni 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant (Friese
Pers bv) van woensdag 8 mei 2002, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** DANKBETUIGINGEN - 60 jarig huwelijk **

- Bekkema, Harm & Reistma, Froukje - Surhuisterveen

** JUBILEA **

- Jansma, Sytse & Reitsma, Froukje - 50 jaar getrouwd -
25 juni 2002 - Stiens
- de Groot, Jappie & Cobie - 25 jaar getrouwd -
24 juni 2002 - Easterbierum

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Karsten-Bruinsma, Mintje - Beetsterzwaag

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- ANTONIDES - Sybren - 21 juni 2002
- BEETSTRA - Elizabeth Irma - 23 juni 2002
- BERGSMA - Sietske - 23 juni 2002
- BOERSMA - Feikjen - 22 juni 2002
- GEERTSMA - Wietze - 23 juni 2002
- HOEKSTRA - Tetje - 22 juni 2002
- de JAGER - Ekke - 23 juni 2002
- van der KLOET - Anna - 23 juni 2002
- POPPINGA - Albert Johannes - 23 juni 2002
- STORM - Hendrik Ate - 21 juni 2002
- de VRIES - Cornelia (Corrie) - 23 juni 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

ANTONIDES - Sybren
* 20 juni 1926 Oosthem
+ 21 juni 2002 Leeuwarden
Ev G. KAMSTRA sedert 49 jaar

BEETSTRA - Elizabeth Irma
* 11 december 1947 Rotterdam
+ 23 juni 2002 Heerenveen
Ev Joop KONINGS
Begrafenis 28 juni Heeremveen

BERGSMA - Sietske
* 82 jaar
+ 23 juni 2002 Joure
weduwe van Jelle KORNELIS sinds 22 juli 1972
Begrafenis 27 juni Joure

BOERSMA - Feikjen
* 22 januari 1921 Skraard
+ 22 juni 2002 Boalsert
weduwe van Hielke SINNEMA sinds 1 december 1997
Begrafenis 27 juni Arum

GEERTSMA - Wietze
* 1 november 1913
+ 23 juni 2002
weduwnar van Anna BLES sinds 27 juni 2001
Begrafenis 27 juni Berlikum

HOEKSTRA - Tetje
* 17 april 1917
+ 22 juni 2002
weduwe van Fokke WOUDSTRA sinds 15 januari 1967
Begrafenis 27 juni Damwoude

de JAGER - Ekke
* 29 mei 1916 Oppenhuizen
+ 23 juni 2002 Sneek
Begrafenis 27 juni Oppenhuizen

van der KLOET - Anna
* 24 november 1928 Bergum
+ 23 juni 2002 Drachten
Begrafenis 27 juni Drachten

POPPINGA - Albert Johannes
* 18 december 1969
+ 23 juni 2002 Hooglanderveen
Ev Nicole ...

STORM - Hendrik Ate
* 73 jaar
+ 21 juni 2002 Burgum
weduwnaar van Antje BOOMSMA sinds 24 april 1992

de VRIES - Cornelia (Corrie)
* 64 jaar
+ 23 juni 2002 Heerenveen
weduwe van Wijbe SCHAAP sinds 20 aeptember 1992
Begrafenis 28 juni Sintjohannesga

** AANVULLING **

KOSTER - Hotze Gerrit Simons
* 25 augustus 1922 Leeuwarden
+ 22 juni 2002 Utrecht
Ev Gretha TALMA
Crematie 26 juni Utrecht

** RETCIFICATIE **

KORTHUIS - Jantina
* 6 juni 1937
+ 22 juni 2002
weduwe van L.T. HOOYENGA sinds 1999 (LOOYENGA moet HOOYENGA zijn)
Crematie 26 juni Goutum


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/
Subject: [pers] 60-jarig huwelijk te Vlaardingen
From: "John Eichhorn" <eichhorn@xs4all.nl>
Date: Tue, 25 Jun 2002 20:34:16 +0200

Artikel uit Groot Vlaardingen
60 jaar bij elkaar

VLAARDINGEN - Het is alweer een tijdje geleden maar dat hoeft niet te
betekenen dat er geen aandacht wordt besteed aan het 60-jarig huwelijk van
Cornelis Johannes van Aken (84) en Geertruida Kroon. Op 10 juli 1942
trouwden ze in het gemeentehuis van Schiedam. Ze leerden elkaar al kennen op
de bewaarschool maar de liefde ging pas echt opbloeien toen Cornelis eenjaar
of achttien was. De jeneverneuzen wonen inmiddels al meer dan veertig jaar
in Vlaardingen en mogen zich 'echte' haringkoppen noemen. Ze hebben twee
kinderen en vier kleinkinderen. Natuurlijk kwam ook de kersverse
burgemeester Tjerk Bruinsma langs om de gemeentelijke fruitmand te
overhandigen. 'Een leuke man', laat mijnheer Van Aken weten. 'Met zo eentje
kunnen de Vlaardingers rustig gaan slapen'.

Scan van artikel met foto verkrijgbaar bij: johneigh@hetnet.nl

Voor meer informatie over familieberichten uit Groot Vlaardingen,
zie mijn website: http://www.xs4all/~eichhorn/familieadvertenties.htm

Met vriendelijke groet,

John EichhornSubject: + Familieberichten Groot Vlaardingen week 25 2002
From: "John Eichhorn" <eichhorn@xs4all.nl>
Date: Tue, 25 Jun 2002 21:01:15 +0200

Overleden:

Feijtel René
Hokke Willem
Krans, van der Cornelia
Lange, de Pieter
Mulder Maartje
Opstal, van Margje
Ravenzwaaij, van Hendrik
Schenkel Peter
Visser Hendrika
Warmenhoven Magcheltje Maartje
Wijnands Maria Cornelia Elisabeth

============================================ ======

Dankbetuiging:

Jong, de Douwe Lieuwe
Schaper Cornelis

============================================ =====

Meer informatie over bovenstaande namen is te vinden op mijn homepage:
http://www.xs4all.nl/~eichhorn/familieadvertenties.htm
(Bezoekers van bovenstaande website moeten rekening houden met extra
inlaadtijd v.w. een stukje muziek (25kb) op de website).
Van bovenstaande advertentie's zijn gratis scans te verkrijgen.
Stuur een e-mail naar johneigh@hetnet.nl.
Graag de naam en weeknummer vermelden.

Met vriendelijke groet,

John EichhornSubject: + Familieberichten Drenthe 24 juni 2002 - DvhN - 452
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 25 Jun 2002 17:08:46 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van maandag 24 juni 2002.
(Aflevering 452)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij of f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder
vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Alberts - Jan - 21-06-2002
Broekhuys - Henricus Johannes - 22-06-2002
Heling - Ingeborg Brigette - 21-06-2002
Hellendoorn - Hendrikje - 21-06-2002
Hulswit - Philip Hendrik - 18-06-2002
Joling - Lambertus - 22-06-2002
Jonker - Ida - 21-06-2002
Kranenburg - Agnes van - 18-06-2002
Loman - Sinus - 22-06-2002
Moesker - Aly - zonder datum (Geen verdere details)
Oldenburger - Jos - 22-06-2002
Oppelaar - Maarten - 21-06-2002
Savenije - Catharina Maria - 22-06-2002
Stoker - Jantina - 21-06-2002
Vos - Geert - 22-06-2002

In memoriam:

Wiersma - Heino - 24-06-1992

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

ALBERTS - Jan
* niet vermeld
+ 21 juni 2002
Ev. Klaasje Tap
Geen verdere details

BROEKHUYS - Henricus Johannes
* 20 maart 1920
+ 22 juni 2002 - Eelde
Wv. Anna Dina Többen sinds 23 mei 1983
Crematie: 26 juni 2002 - Groningen

HELING - Ingeborg Brigette (Inge)
* 57 jaar
+ 21 juni 2002 - Assen
Ev. Marinus Hendriks
Begrafenis: 25 juni 2002 - Assen

HELLENDOORN - Hendrikje
* 86 jaar
+ 21 juni 2002 - Beilen
Wv Klaas Rense Pronk sinds 8 mei 1978
Crematie: 25 juni 2002 - Assen

HULSWIT - Philip Hendrik
* 11 september 1915 - Blitar
+ 18 juni 2002 - Assen
Ev. Jos van Dale
Crematie in besloten kring

JOLING - Lambertus (Lambert)
* 75 jaar
+ 22 juni 2002 - Assen
Ev. H. Warringa
Crematie: 26 juni 2002 - Assen

JONKER - Ida
* 82 jaar
+ 21 juni 2002 - Assen
Wv. Hendrikus Greveling sinds 29 november 1989
Crematie: 26 juni 2002 - Assen

KRANENBURG - Agnes van
* 13 april 1929 - Rotterdam
+ 18 juni 2002 - Groningen
Ev. Frans Bouwen
Afscheid in kleine kring

LOMAN - Sinus
* 3 februari 1910 - Numero Dertien
+ 22 juni 2002 - Odoorn
Wv. Sophia Stavast
Crematie: 26 juni 2002 - Emmen

OLDENBURGER - Jos
* 18 november 1965
+ 22 juni 2002 - Emmercompascuum
Ev. Hilona Gravers
Crematie: 26 juni 2002 - Emmen

OPPELAAR - Maarten
* 4 december 1947 - Delft
+ 21 juni 2002 - Roden
Ev. Aly van Delden
Crematie: 26 juni 2002 - Groningen

SAVENIJE - Catharina Maria
* 77 jaar
+ 22 juni 2002 - Odoorn
Wv. Henderikus Gregorius Hoezen sinds 30 oktober 1989
Crematie: 26 juni 2002 - Emmen

STOKER - Jantina
* 28 augustus 1923
+ 21 juni 2002 - Coevorden
Wv. Hendrik Kluitenberg sinds 4 april 1970
Begrafenis: 26 juni 2002 - Coevorden

VOS - Geert
* 58 jaar
+ 22 juni 2002 - Nieuw-Amsterdam
Ev. Tineke ??
Crematie: 26 juni 2002 - Emmen


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)


Subject: + Familieberichten Groningen 24 juni 2002 - DvhN - 353
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 25 Jun 2002 17:20:23 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van maandag 24 juni 2002.
(Aflevering 353)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de familienaam
van de partner.)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Borst - Amber de - 20-06-2002 - Groningen
Haan - Jantina de - 22-06-2002 - Haren - (Kruizenga)
Jager - Jannie Wilhelmina - 22-06-2002 - Oude Pekela
Klaassens - Berendina - 23-06-2002 - Beerta - (Klooster)
Lameijer - Henderik - 20-06-2002 - Haren - (Feldmann)
Meulen - Rika Hendrikje van der - 22-06-2002 - Winsum - (Fransen)
Niemeijer - Frans Tjakko - 21-06-2002 - Bellingwolde
Oosten - Elly van - 20-06-2002 - Emmen
Rietema - Raang - 22-06-2002 - Ulrum - (Valkema)
Scholte - Annardus Gerhardus - 21-06-2002 - Sappemeer - (Groen)
Schuur - Grietje van der - 22-06-2002 - Nieuwe Pekela - (Harms)
Tieben - Rudolf - 21-06-2002 - Musselkanaal
Wijnand - Jantje Hermanna Gerda - 22-06-2002 - Groningen - (Hindriks)
Zuur - Marten - 21-06-2002 - Sappemeer - (Buls)

In memoriam: -

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 26-06-2002 wk.26
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Wed, 26 Jun 2002 11:16:49 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
26-06-2002 wk.26
-----------------------------------------------------------------
Assendelft 24-06-2002: Ans Menger - Boekelaar

Zaandam 24-06-2002: Gerardus Johannes Cornelis van Ooijen

Zaandam 24-06-2002: Gerardus Nicolaas Welagen * Krommenie w/v Anna van
Ederen

Herinnering Fred Swart .

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

home page http://www.geneaweb.nl


email adres R.deligt2@chello.nlSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 26 juni 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Wed, 26 Jun 2002 19:34:07 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
woensdag 26 juni 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant (Friese
Pers bv) van woensdag 26 juni 2002, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** VERJAARDAGEN **

- Schuurman, Herman - 104 jaar - 26 juni 2002 - geboren te
Hardegaryp en nu wonend te Mealdum - weduwnaar van Elsiena van
de Meer

** DANKBETUIGINGEN - 50 jarig huwelijk **

- v.d Mei, jacob & de Jong, Jantje - Dracten *DC
- de Vries, Romkje en Aagje - Ureterp *DC

** GEBOORTE **

- Anne, zoon van Pieter en Marjan Achtien-Lageveen -
21 juni 2002 - Jonkerslân
- Tristan Alex, zoon van Alex en Margit Manuela de Haan-Postma -
15 juni 2002 - Nij Beets *DC

** IN MEMORIAM **

- Runia, Arend - 26 juni 1999-2002

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Bosma, Petrus A. - Surhuisterveen
- Brolsma-Brandenburgh, Francina -
- Kampen, Lieuwe - Frentsjer
- Kleefstra, Herre -
- Leeverink-Wieringa, Y. - Leeuwarden
- Nagel, Roelfien -
- Nijboer-Hoekstra, Iebeltje - Drachten
- van Smeden-van Houten, Corry - Nij Beets
- Venema, Marten - Makkum
- Westera, Jan - Dokkum

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BENEDICTUS - Andrys Sytse - 24 juni 2002
- de BOER - Maaike - 24 juni 2002
- DOEVENDANS - Feikje - 24 juni 2002
- van ES - Lodewijk Willem - 22 juni 2002
- FEENSTRA - Neeltsje - 23 juni 2002 *DC
- GORTER - Christina Catharina - 25 juni 2002
- de GROOT - Leentje - 24 juni 2002
- GROOTJEN - Thijmen - 24 juni 2002 *DC
- van der HEIDE - Antje - 24 juni 2002
- van der HONING - Karst Roelof - 24 juni 2002
- van HUIZEN - Atje - 24 juni 2002
- KOR - Gerry - 24 juni 2002 (geen details)
- LEISTRA - Douwe - 25 juni 2002
- van der MEER - Johannes Gijsbertus - 24 juni 2002
- MELLEMA - Pieter (Piet) - 25 juni 2002
- POOL - Grietje - 24 juni 2002
- SCHEENSTRA - Hendrik - 24 juni 2002
- SMID - IJme - 24 juni 2002
- SPIEGELAAR - Hendrikus - 24 juni 2002 (geen details)
- de VRIES - Adriana Maria - 25 juni 2002
- de VRIES - Riekje - 21 juni 2002 *DC
- van der WAL - Sjouke - 22 juni 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BENEDICTUS - Andrys Sytse
* 8 januari 1979 Delfzijl
+ 24 juni 2002 Amsterdam
Crematie 28 juni Heerenveen

de BOER - Maaike
* 16 november 1910 Recklinghausen (Dld)
+ 24 juni 2002 Akkrum
weduwe van Egbert REIDINGA sinds 25 juli 1999
Begrafenis 27 juni Terherne

DOEVENDANS - Feikje
* 85 jaar
+ 24 juni 2002
weduwe van Willem Hubertus (Giel) WESSELS sinds 20 februari 1974
Crematie 28 juni Goutum

van ES - Lodewijk Willem
* 14 februari 1928
+ 22 juni 2002
Crematie heeft plaatsgevonden

FEENSTRA - Neeltsje *DC
* 4 juni 1925 Arum
+ 23 juni 2002 Aldegea (Sm.)
Ev Jan TIEKSTRA sedert 48 jaar
Begrafenis 27 Sumar

GORTER - Christina Catharina
* 91 jaar
+ 25 juni 2002 Ameland
weduwe van Heere Jan SCHELTEMA sinds 7 oktober 1966
Begrafenis 29 juni Nes-Ameland

de GROOT - Leentje
* 9 augustus 1912 Siegerswald
+ 24 juni 2002 Drachten
weduwe van Tjeerd van der IEST sinds 27 januari 1999
Crematie is in familiekring

GROOTJEN - Thijmen *DC
+ 24 juni 2002 den Burg
Ev. S. DOUWES

van der HEIDE - Antje
* 7 maart 1916 Ryptsjerk
+ 24 juni 2002 Burgum
weduwe van Pieter van der MEER sinds 1992
Crematie 29 juni Goutum

van der HONING - Karst Roelof
* 69 jaar
+ 24 juni 2002 Skarsterbręge
Ev H. PLATJE sedert 45 jaar
Begrafenis 28 juni Haskerhoarne

van HUIZEN - Atje
* 12 september 1909 Oostermeer
+ 24 juni 2002 Oenkerk
weduwe van Jan VELLINGA sinds 19 april 1982
Begrafenis 28 juni Oenkerk

LEISTRA - Douwe
* 22 september 1908 Boyl
+ 25 juni 2002 Wurdum
weduwnaar van Douwe BOONSTRA sinds 10 mei 1979
Crematie 29 juni Goutum

van der MEER - Johannes Gijsbertus
* 71 jaar
+ 24 juni 2002 Leeuwarden
Crematie 28 juni Goutum

MELLEMA - Pieter (Piet)
* 11 juni 1939 Drylts
+ 25 juni 2002 de Hommerts
Begrafenis 29 juni de Hommerts

POOL - Grietje
* 2 december 1913 Houtigehage
+ 24 juni 2002 Drachten
weduwe van Sikke BOERSMA sonds 16 oktober 1984
Begrafenis 28 juni Beetsterzwaag

SCHEENSTRA - Hendrik
* 34 jaar
+ 24 juni 2002 Wolvega
Ev. Wilma ...
Crematie 29 juni Heerenveen

SMID - IJme
* 5 maart 193 Heerenveen
+ 24 juni 2002 Heerenveen
weduwnaar van Jantje POSTMA sinds 7 januari 1997
Crematie 28 juni Heerenveen

de VRIES - Adriana Maria
* 89 jaar
+ 25 juni 2002 Zandhuizen
weduwe van Pieter Albert KAMER sinds 28 september 1987
Begrafenis 28 juni Noordwolde

- de VRIES - Riekje *DC
* 72 jaar
+ 21 juni 2002 Appelscha
weduwe van Jacob HAAN sinds 5 augustus 1982
Crematie heeft plaatsgevonden

van der WAL - Sjouke
* 9 juni 1927 Boornbergum
+ 22 juni 2002 Drachten


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/


Google

http://www.marktplaats.nlSURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868