INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 4   nummer   212    1-8-2002


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 27 juni 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Thu, 27 Jun 2002 22:06:11 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
donderdag 27 juni 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** VERJAARDAGEN **

- Aalberts, Arie - 50 jaar - 27 juni 2002 -

** JUBILEA **

- van Rossum, Thomas & Tombal, Dirkje - 50 jaar getrouwd -
1 augustus 2002 - Leeuwarden

** GEBOORTE **

- Gerrit Lieuwe, zoon van Jan en Karin v.d Paars-Sinnema -
22 juni 2002 - Froubuorren

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Bonthuis-Valk, Joltje - Joure
- Hoekstra, Cornelis - Sneek
- Muizelaar-Postma, Foekje - Hemelum
- Visser, Douwe - Stavoren

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BROOS - Sjoukje - 25 juni 2002
- FABER - Grietje - 25 juni 2002
- GJALTEMA - Sijtze Iwan - 25 juni 2002 (geen details)
- HOEKSTRA - Gerrit - 22 juni 2002
- van der KOOI - Klaaske - 25 juni 2002
- POSTMA - Folkert - geen verdere gegevens
- REKKER - Tienus - 25 juni 2002
- REURINK - Rainer Hermann (Rein) - 25 juni 2002
- TALSMA - Tjitse - 25 juni 2002
- WAGENAAR - Teetske - 25 juni 2002 (geen details)

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BROOS - Sjoukje
* 16 februari 1906 Bergum
+ 25 juni 2002 Veenwouden
weduwe van Pieter S. VENEMA sinds 3 oktober 1955
Begrafenis 29 juni Veenwouden

FABER - Grietje
* 12 maart 1917
+ 25 juni 2002 Tzumarrum
weduwe van Jan HIBMA sinds 5 september 1998
Afscheid 29 juni Minnertsga

HOEKSTRA - Gerrit
* 12 augustus 1917 Stiens
+ 22 juni 2002 Leeuwarden
weduwnaar van Baukje van der Veer sinds 11 oktober 1996
Crematie was 27 juni 2002

van der KOOI - Klaaske
* 9 december 1944 Ie
+ 25 juni 2002 Ysbrechtum
Ev Bertus HOEKSTRA sinds 1 juli 1966
crematie 29 juni Heerenveen

REKKER - Tienus
* 79 jaar
+ 25 juni 2002 Harns
weduwnaar van Elisabeth Kramer sinds 1985
Begrafebis 29 juni Britsum

REURINK - Rainer Hermann (Rein)
* 1 maart 1928
+ 25 juni 2002 Dokkum
Ev C. de HAAN
Crematie is in keine kring

TALSMA - Tjitse
* 77 jaar
+ 25 juni 2002 Drachten
Ev M. van LEEUWEN
Begrafenis in besloten kring te Rinsumageest


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 27-06-2002 wk.26
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Thu, 27 Jun 2002 11:00:49 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
27-06-2002 wk.26
-----------------------------------------------------------------
Wormer 23-06-2002: Aagje Cornelia Duits - Lof * Jisp w/v Gerrit Duits

Zaandam 24-06-2002: Gerrit van Haeften w/v G. de Haan

Zaandam 24-06-2002: Nicolaas de Vries

Herinnering Nico Henneman Tinie Koele - van Splunter

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

home page http://www.geneaweb.nl


email adres R.deligt2@chello.nl

icq 40193319

==================== op zoek naar de familie namen voor aansluiting voor onze stamboom.

Wester , Beets , uit de omgeving Purmerend , Edam ,Beemster noord-holland
voor 1800

Graftdijk,Vels,Veen,Visser, uit de omgeving Beemster,Middelie
,Purmerend .

Kwast uit de omgeving Koog a/d Zaan

Kok uit Wormer

Arie de Ligt geb. Vlaardingen ?? 1589 gehuwd met ?? overleden ??

Peter van Mourik gehuwd met Maria Bruin Waardenburg gehuwd ? en Overlijden
? en wie waren de Ouders

Familie Peetam Assendelft
----------------------------------------------------------------------

Hartelijke groet van
Willie de Ligt-Wester
email R.deligt2@chello.nl
let op onze nieuwe url http://www.geneaweb.nl


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 28-06-2002 wk.26
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Fri, 28 Jun 2002 12:36:45 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
28-06-2002 wk.26
-----------------------------------------------------------------
Zaandam 26-06-2002 : Anna Lijntje Touw

Zwanenburg 20-06-2002: Hendrik Johannes de Leeuw w/v Dirkje Vermeer

Amsterdam 24-06-2002: Nicolaas Hubertus Laurentius van Oorschot

Amsterdam 23-06-2002: Frans Gerritsen

Amsterdam 22-06-2002: Lodewijk Willem Carel van Es

Amsterdam 19-06-2002: Maria Henkens - van Eijk * Rotterdam

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

home page http://www.geneaweb.nl


Subject: + Fam.berichten Maassluise Courant 26-06-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Fri, 28 Jun 2002 19:54:35 GMT

Overlijden:

+ 22-06-2002: Johannes Quirinus Wilhelmus Vink [Jan], 55 jaar.

+ 24-06-2002: Cock Broos, 51 jaar, e.v. Peter Doorenbosch.
------------------------
Dankbetuiging:

Maassluis, juni 2002: Arie Marius Bergeman.
Maassluis, juni 2002: Anna Cornelia van Westreenen-Jansen.
Maassluis, juni 2002: Jan Floris Seip.
===========
Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/mc_schakel1.html


Subject: + Maaskoerier 27-06-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Fri, 28 Jun 2002 19:56:42 GMT

60-jarig huwelijk:

18-06-2002, Maassluis: Dhr. C. van der Bent, * 24-11-1918 Maassluis,
en mevr. J. Bakker, * 23-10-1920 Maassluis, traden op 18-06-1942 in
Maassluis in het huwelijk.
===============
Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/mc_schakel1.html


Subject: + Fam. berichten Maassluise Courant 28-06-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Fri, 28 Jun 2002 20:03:09 GMT

Geboren BS:

19-06-2002: Marit Cornelia, dochter van Marc en Karinja van Wensen,
zusje van Koen.
--------------------------------
artikeltje 50-jarig huwelijk:

09-07-2002, Maassluis: Dhr. A.J. Moerman en mevr. J. Moerman-Jansen
traden op 09-07-1952 in Vlaardingen in het huwelijk.
--------------------------------
Advertentie huwelijk:

28-06-2002: Marcel van Witzenburg en Janneke v.d. Lugt.
------------------------------
Overlijden:

juni 2002: Andries Spanjerberg [Dries], 64 jaar, e.v. Ria
Spanjersberg-Vermeer. Begrafenis 01-07-2002.
-----------------------------
In memoriam:

30-06-1972 / 30-06-2002: Gilles Krieger.
----------------------------
Dankbetuiging:

Maassluis, juni 2002: Leendert Cornelis van der Stelt.
==============
Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/mc_schakel1.html


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 28 juni 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Sat, 29 Jun 2002 07:39:51 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
vrijdag 28 juni 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Hiemstra, Sijtze Lieuwe - Burgum
- van Kammen-Stienstra, Sjieuwke - Leeuwarden
- van der Staal, Sijbe - Franeker
- Wierstra, Gerrit - Dronrijp
- Zijlstra, Johannes - Wolvega

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- van der BIJ - Jilt - 26 juni 2002
- BRON - Gepke Leentje (Gep) - 26 juni 2002
- BROUWER - Berber - 26 juni 2002
- DIJKSTRA - Uilkje - 27 juni 2002
- ENGELSMA - Tiete - 26 juni 2002
- HASSING - Jan - 26 juni 2002
- HOF - Kees - 26 juni 2002
- JELLEMA - Geeske (Geke) - 26 juni 2002
- de JONG - Jitske - 27 juni 2002
- JONKMAN - Hendrik - 27 juni 2002
- KRIST - Hinke - 26 juni 2002
- KROOMAM-RECKMAN - Erica - 27 juni 2002 (geen details)
- van der MEIJ - Frederik - 26 juni 2002
- VISSER - Jacob - 26 juni 2002
- WEIJER - Jan J. - 26 juni 2002
- WIERSMA - Tettje - 27 juni 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

van der BIJ - Jilt
* 31 augustus 1934
+ 26 juni 2002 Zwaagwesteinde
Ev H. VISSER sinds 2 oktober 1964
begrafenis 1 juli Zwaagwesteinde

BRON - Gepke Leentje (Gep)
* 29 okrober 1915 Akkrum
+ 26 juni 2002 Leeuwarden
Crematie 1 juli Goutum

BROUWER - Berber
* 28 september 1915
+ 26 juni 2002 Hallum
weduwe van Jan GERNERS sinds 30 september 1996
Afscheid 29 juni Hallum

DIJKSTRA - Uilkje
* 74 jaar
+ 27 juni 2002 Lemmer
Ev Hermanna FEENSTRA
Begrafenis 1 juli Lemmer

ENGELSMA - Tiete
* 20 februari 1928
+ 26 juni 2002 Terkaple
gehuwde naam: van der MEER
Begrafenis 1 juli Eagmaryp

HASSING - Jan
* 26 mei 1940 Sonnega
+ 26 juni 2002 Sonnega
Crematie is in besloten kring

HOF - Kees
* 27 julo 1930
+ 26 juni 2002 Tuitjenhorn
Ev Jopie SIJTSEMA
Crematie 1 juli Schagen

JELLEMA - Geeske (Geke)
* 2 augustus 1946
+ 26 juni 2002 Readtsjerk
Begrafenis 1 juli Readtsjerk

de JONG - Jitske
* 20 februari 1924 Langezwaag
+ 27 juni 2002 Heerenveen
Ev A, DOUWENGA sedert 63 jaar
Begrafenis 1 juli Oudeschoot

JONKMAN - Hendrik
* 85 jaar
+ 27 juni 2002 Heerenveen
weduwnaar van Wiepkje KOK sinds 2 januarie 1992
Begrafenis 2 juli Rottum

KRIST - Hinke
* 27 januari 1917 Grou
+ 26 juni 2002 Noardburgum
weduwe van Franz KNOL sinds 12 december 1983
Crematie 1 juli Goutum

van der MEIJ - Frederik
* 1 juni 1943 Ballum
+ 26 juni 2002 Wolvega
Ev Marijke BAKKER
Crematie 1 juli Heerenveen

VISSER - Jacob
* 8 augustus 1923 Warkum
+ 26 juni 2002 Boalsert
Begrafenis is in besloten kring

WEIJER - Jan J.
* 91 jaar
+ 26 juni 2002 Harns
weduwnaar van Sjoerdtje Tiete BIJKSTRA en Jacoba POSTHUMA
Begrafenis is in besloten kring te Hűns

WIERSMA - Tettje
* 27 januari 1917 Menaam
+ 27 juni 2002 Ljouwert
Ev Germ Pieter de BOER sedert 63 jaar
Crematie 2 juli Goutum

Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 29-06-2002 wk.26
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Sat, 29 Jun 2002 09:58:31 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
29-06-2002 wk.26
-----------------------------------------------------------------

Zaandam 25-06-2002: Cornelia Driesten - Heijn w/v Lieuwe Driesten

Wormer 26-06-2002: Grietje van Giessen - Blaauw * Noordeinde van Graft
w/v Hendrik van Giessen

Zaandam 19-06-2002: Trijntje Doeves - Melk

Zaandam 27-06-2002: Petronella Berkhout * Krommenie

Wormer 27-06-2002: Arnold Kruiver w/v Antoinette Geertruida Sibbing

Zaandam 27-06-2002: Agnes Dorathea Abcouwer - Verheul w/v Jan Abcouwer

Zaandam 26-06-2002: Diana van Toledo - Hiemstra

Sijbekarspel 28-06-2002: Gerardus Ferdinandus Vriend

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

home page http://www.geneaweb.nlSubject: + 112 jaar, Hendrikje van Andel-Schippers
From: Rob Kuijsten <robkuysten@yahoo.com>
Date: Sun, 30 Jun 2002 09:24:29 +0200

Brabants Dagblad | 28-06-2002

Oudste Nederlander wordt zaterdag 112

HOOGEVEEN (ANP) - Hendrikje (Hennie) van Andel-Schippers uit
Hoogeveen, de oudste inwoner van Nederland, hoopt zaterdag haar 112e
verjaardag te vieren. Zij viert haar verjaardag thuis met een receptie
in kleine kring, aldus een woordvoerder van zorgcentrum De Westerkim.

Oudste Nederlander wordt 112 jaar
(ANP - Harm Meter) zie foto:
http://www.brabantsdagblad.nl/gfx/gfx_nieuw/kranten/PUB/artikelvisuals/1128936-89135-groot.jpg

De krasse dame is nog zeer helder van geest, hoewel het lichamelijk
allemaal wat langzamer gaat. Hennie van Andel is zeer koningsgezind.
Tijdens het bezoek van de koninklijke familie op Koninginnedag aan
Hoogeveen mocht ze de koningin, en andere leden van haar gevolg, een
hand geven. Dat heeft haar lange tijd beziggehouden. Nu praat ze meer
over haar aanstaande verjaardag, aldus dezelfde woordvoerder.

Jan Pieter Bos uit Rotterdam mag zich de oudste man van Nederland
noemen. Over drie weken wordt hij 111 jaar

In ons land wonen ruim 1200 mensen van honderd jaar of ouder. Volgens
de Sociale Verzekeringsbank, die onder meer de AOW uitkeert, waren dat
er in 1901 nog maar zeven. In 1957, toen de Algemene Ouderdomswet werd
ingevoerd, was het aantal gestegen tot 59 en in het jaar 2000 tot
1182.

De oudste mens ter wereld is, voor zover bekend, de 114-jarige Kamato
Hongo uit Japan. De Europese titel wordt gedragen door de Italiaanse
Teresa Fumarola. Zij wordt in december 113 jaar. In Benelux-verband
moet mevrouw Van Andel het afleggen tegen Joanna Catharina De
Roover-Turcksin. Zij is begin juni 112 jaar geworden en woont in het
Vlaamse deel van België.
http://www.brabantsdagblad.nl/CDA/regioportal/1,2078,3955__1128936_,00.html?ArchiefID=1128936


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 29 juni 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Sun, 30 Jun 2002 14:17:40 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
zaterdag 29 juni 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** HUWELIJKEN **

- Verbeek, Tsaerd & Reitsma, Eleonara - 28 juni 2002 - Sneek
- Batteram, Arjen & Oosterhoff, Ingrid - 27 juni 2002 - Sondel

** DANKBETUIGINGEN - 50 jarig huwelijk **

- Kuipers, Folkert en Stientje - Blauwhuis
- Schriemer, Fré en Sietske - Tietjerk

** JUBILEA **

- Kievit, Johannes & Halma, Adriana - 55 jaar getrouwd -
3 juli 2002 - St.-Annaprochie
- Cnossen, Feite & Dam, Dirkje - 50 jaar getrouwd -
4 juli 2002 - Hommerts
- de Jong, Feite & Bijma, Jinke - 50 jaar getrouwd -
10 juli 2002 - Franeker
- de Boer, Roelof & Couperus, Sytscke - 50 jaar getrouwd -
9 juli 2002 - Buitenpost

** GEBOORTE **

- Karlijn, dochter van Petra en Peter van Meeren -
22 juni 2002 - Jutrijp
- Maika, dochter van Gerard Bos en Wia Siebinga -
24 juni 2002 - Bontebok
- Jorn Brent, zoon van Welmoed en Folkert de Boer -
24 juni 2002 - Driezum
- Hidde, zoon van Hein Oosterhof en Doutzen Huisman -
21 juni 2002 - Akkrum
- Miranda Marijke, dochter van Jacob en Ali van Dijk-de Kroon -
26 juni 2002 - Oudega (GS)

** IN MEMORIAM **

- Bakker, Anna - overleden 30 juni 2001

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Adema, Arie - Wytmarsum
- Arjaans, Adam - Joure
- van Balen, Jacques - Leeuwarden
- Cintas, Ramón Diego Gallego - Leeuwarden
- Gerritsen, Jan -
- Gras, Hessel - St. Nicolaasga
- Hylkema, Jaap -
- Jukema-de Jong, Aafke -
- Mink, Jacob - St. Nicolaasga
- Postma, Jelle - Oenkerk
- Roskam, Ali Elizabeth - Warkum
- Roskam-Pit, Geesje - Warkum
- van der Schaaf, Gooitzen - Joure
- Scherjon-Vriesinga, Klaske - Hurdegaryp
- Turkstra, Hessel - Buitenpost
- van der Veen-de Vries, Dirkje -
- Veldman, Roel - Terherne
- Waterlander, Wim - St. Nicolaasga
- Willemse, Feike -

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BAKKER - Griet - 17 juni 2002
- BERGSMA - Sippie - 27 juni 2002
- de BOER - Eelke - geen verdere gegevens
- BOSCHMA - Onno - 24 juni 2002
- BROERSMA - Catharinus - 26 juni 2002
- DIJKSTRA - Anna - 27 juni 2002
- GROEN - Jan Anne - 27 juni 2002
- HAGEN - Wouter - 28 juni 2002 (geen details)
- de JONG - Pietertje - 27 juni 2002
- KOOISTRA - Sipke Simon - 28 juni 2002
- LEMSTRA - Bernardus - 28 juni 2002
- ROOZENBURG - André - 28 juni 2002
- SMEDING - Gosse - 27 juni 2002
- TERPSTRA - Pieter - 25 juni 2002
- TIGCHELAAR - Minke - 27 juni 2002
- VISSER - Maria Anna Rosalia (Miep) - 27 juni 2002
- van WIEREN - Wiebe - geen verdere gegevens
- van der ZWAAN - Els (Huberta Elisabeth) - 27 juni 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BAKKER - Griet
* 10 juli 1911 Menaam
+ 17 juni 2002 Harns
weduwe van Lieuwe van der MEER sinds 1980
Begrafenis 2 juli Drachten

BERGSMA - Sippie
* 14 februari 1921 Mirns
+ 27 juni 2002 Joure
weduwe van Theo BOUWHUIS sinds 28 juli 1997
Begrafenis 2 juli St. Nicolaasga

BOSCHMA - Onno
* 5 april 1925
+ 24 juni 2002 Leeuwarden
Ev M. van NIEUWENHOVEN
Crematie was in besloten kring

BROERSMA - Catharinus
* 5 maart 1959
+ 26 juni 2002
Begrafenis 1 juli IJlst

DIJKSTRA - Anna
* 13 december 1913 De Hoeve
+ 27 juni 2002 Wolvega
weduwe van jacob VENEMA sinds 27 augustus 1993
Crematie 2 juli Heerenveen

GROEN - Jan Anne
* 50 jaar
+ 27 juni 2002 Heerenveen
Begrafenis is in stilte

de JONG - Pietertje
* 92 jaar
+ 27 juni 2002
gehuwd geweest met P.D. TIEMERSMA en E. TIGCHELAAR
Begrafenis 1 juli Franeker

KOOISTRA - Sipke Simon
* 29 januari 1927 Welsrijp
+ 28 juni 2002 Sneek
Ev Tsjikke TWIJNSTRA
Begrafenis 2 juli Folsgare

LEMSTRA - Bernardus
* 28 april 1925
+ 28 juni 2002 Emmeloord
Ev H. HOOGTERP
Begrafenis 2 juli Emmeloord

ROOZENBURG - André
* 5 april 1951 Florence
+ 28 juni 2002 Harlingen
Crematie 2 juli Goutum

SMEDING - Gosse
* 17 augustus 1933 Drachten
+ 27 juni 2002 Mechelen
Ev Nel de Jonge
Crematie 1 juli Goutum

TERPSTRA - Pieter
* 14 mei 1914
+ 25 juni 2002 Leeuwarden
Ev Maaike de VRIES sedert 53 jaar
Crematie heeft plaatsgevonden

TIGCHELAAR - Minke
* 2 mei 1928 Leeuwarden
+ 27 juni 2002 Groningen
Ev Jan MAURITS sedert bijna 50 jaar
Crematie 2 juli Goutum

VISSER - Maria Anna Rosalia (Miep)
* 68 jaar
+ 27 juni 2002 Sloten
Ev Jouke de VREEZE
Begrafenis 2 juli Sloten

van der ZWAAN - Els (Huberta Elisabeth)
* 21 augustus 1926 Semarang
+ 27 juni 2002 Hemrik
Ev Pier van der SLUIS
Begrafenis 2 juli Hemrik


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/


Subject: + Familieberichten Groot Vlaardingen week 26-2002
From: "John Eichhorn" <eichhorn@xs4all.nl>
Date: Mon, 1 Jul 2002 09:58:13 +0200

Overleden:

Alphen, van Antonius Joannes
Biesheuvel Arnoldus Pieter
Bos, van den Thomas
Dunweg Elizabeth Pieternella
Koppel, ten Wilhelmus Henricus Cornelis
Kosten Trijntje
Lambrecht Germaine Marie Jan
Mil, van Cornelia Everdina
Minnen, van Martinus
Roon, van Johannes
Ton Jan
Willigen, de Willem

============================================ ======

Dankbetuiging:

Lugt, van der Marius Hermanus

============================================ ======

Jubileum:

Jo Groeneveld en Dit Storm, 60-jarig huwelijk

============================================ ======

Meer informatie over bovenstaande namen is te vinden op mijn homepage:
http://www.xs4all.nl/~eichhorn/familieadvertenties.htm
(Bezoekers van bovenstaande website moeten rekening houden met extra
inlaadtijd v.w. een stukje muziek (25kb) op de website).
Van bovenstaande advertentie's zijn gratis scans te verkrijgen.
Stuur een e-mail naar johneigh@hetnet.nl.
Graag de naam en weeknummer vermelden.

Met vriendelijke groet,

John Eichhorn


Subject: + 102 jaar, Pharilda Mel Mattens, Kloosterzande
From: Rob Kuijsten <robkuysten@yahoo.com>
Date: Mon, 01 Jul 2002 13:40:21 +0200

Artikel uit Provinciale Zeeuwse Courant van 26-06-2002
Pharille (102) bewaart haar staatsgeheim

door Sheila van Doorsselaer

KLOOSTERZANDE - Ze werd gisteren 102, maar ze ziet eruit als een blom
van 75. Hoe Pharilda Mel-Mattens het voor elkaar heeft gekregen, zo
mooi en kwiek te blijven, wil ze echter absoluut niet kwijt. ,,Da`s
een staatsgeheim!``

Pharilda Mel Mattens werd gisteren 102, maar is nog iedere dag keurig
verzorgd en goed geluimd. (foto Wim Kooyman ©)
http://www.pzc.nl/gfx/gfx_nieuw/kranten/PZC/artikelvisuals/1124940-88733.jpg

Pharilda, of Pharille, zoals ze liefkozend door het verzorgend
personeel wordt genoemd, woont nu tien jaar in `het bejaardenhuis aan
den Groenendijk`. Ze was 92 toen ze haar huis in Boschkapelle verliet.
In het huidige deeldorp van Vogelwaarde is ze ook geboren en getogen,
als jongste uit een gezin van zestien kinderen. Pharille kon goed
leren en sloeg ooit zelfs een klas over. Graag had ze verder
gestudeerd, maar ja, dat was er vroeger niet bij.

Haar huwelijk bleef kinderloos, maar dat belette haar niet zich in te
zetten voor de kinderen van Boschkapelle en Stoppeldijk. Vrachtwagens
vol sokken breide ze, ook voor de missie. Het geloof speelde en speelt
een grote rol in haar leven. Zo was ze betrokken bij de paters
Montfortanen en was ze lid van de congregatie van de Heilige Familie.
Ondanks haar leeftijd gaat ze er prat op netjes en deftig te zijn en
ze verwacht ook van haar bezoek en de verzorgers, dat zij dat ook
zijn. Pharille spendeert zeven dagen per week in de huiskamer van Sint
Antonius, genaamd de Baalhoek. Het is een substitutie-project om
dementerende ouderen een gevoel van thuis te geven. Van de afdeling
kreeg ze voor haar verjaardag oorbelletjes, ze is dan ook één van de
lievelingen van het verzorgend personeel van Sint Antonius. Ze staat
bekend om haar mensenkennis en haar gebruik van spreekwoorden. ,,Een
goede luisteraar heeft maar een half woord nodig``, is een van haar
gevleugelde uitspraken. Ook vanwege haar zonnige humeur is ze geliefd,
maar wee degene die haar durft te storen in haar slaap. Gelukkig kwam
burgemeester A. Vogelaar van Hontenisse op het juiste moment om haar
te feliciteren, maar ze had toch liever de pastoor gezien, zei ze...
http://www.pzc.nl/CDA/regioportal/1,2078,1612__1124940_,00.html?ArchiefID=1124940


Subject: + 104 jaar, Catrien Polderman, Vlissingen
From: Rob Kuijsten <robkuysten@yahoo.com>
Date: Mon, 01 Jul 2002 13:41:11 +0200

Artikel uit Provinciale Zeeuwse Courant van 26-06-2002
Vlissingse wordt 104 jaar

door Valeska Nastaly

VLISSINGEN - ,,Willen jullie allemaal een slokje?``, vraagt de jarige
Catrien Polderman-Dingemanse. Gisteren vierde zij haar verjaardag in
verzorgingstehuis Ter Reede in Vlissingen. Zij is met haar 104 jaar de
oudste inwoonster van Vlissingen.

Catrien Polderman-Dingemanse.
(foto Ruben Oreel ©)
http://www.pzc.nl/gfx/gfx_nieuw/kranten/PZC/artikelvisuals/1125461-88719.jpg

In het kamertje van verzorgingstehuis Ter Reede zitten vier kinderen,
van wie twee aangetrouwd, van de in totaal tien kinderen die de jarige
heeft. ,,We komen in groepen. Vanmiddag komt de rest``, zeggen ze. Ina
is met haar 63 jaar de jongste en Cor Adriaanse is na het overlijden
van zijn oudere broer de oudste geworden met 76 jaar. Hij komt uit het
eerste huwelijk van zijn moeder. Ina uit het tweede.

Ook burgemeester A. van Dok-van Weele en Ter Reede-directeur J. de
Graaf zitten in de kamer. Samen halen zij herinneringen aan vroeger
tijden op.

De 104-jarige mevrouw Polderman heeft tot haar honderdste klederdracht
gedragen. Zij brak een arm en kon zichzelf daarna niet meer in de
dracht hijsen. ,,Ze werd daardoor wat kleiner. De dracht maakte haar
wat imponerender``, zegt schoonzoon Piet van der Meulen. ,,Ach``, zegt
de jarige, ,,deze kleding is veel makkelijker. Hup, je trekt het zo
aan en je hoeft ook niet meer moeilijk te doen met die ijzers op je
hoofd.``

,,Moeder heeft vroeger een zwaar leven gehad. Vlak voor de oorlog
verloor zij haar man. Zij moest toen als alleenstaande moeder met drie
kinderen zelf de kost verdienen. Zij bracht melk rond met de
hondenkar``, vertelt zoon Cor. Mevrouw Polderman heeft niet meer zo`n
besef van tijd. Op de vraag hoe lang ze al in Ter Reede woont,
antwoordt ze: ,,Iets van twee jaar of zo.`` De kinderen reageren
geschrokken: ,,Ze woont hier zeker al twintig jaar. Ze was één van de
eerste bewoners hier.``

Ter Reede houdt morgen een dinertje voor de familie. Mevrouw Polderman
heeft niet zelf mogen kiezen wat ze wilde eten. ,,Als ze een etentje
voor je versieren, weet je dat het goed is.``
http://www.pzc.nl/CDA/regioportal/1,2078,1612__1125461_,00.html?ArchiefID=1125461


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 1 juli 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Mon, 01 Jul 2002 18:32:30 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
maandag 1 juli 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** HUWELIJKEN **

- de Jager, Peter & Helfrich, Klaske - Stiens

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

van der Beek-de Jong, Anne - Oentsjerk

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- DOELE - Sikke - 29 juni 2002
- ELVERDINK - Anne - 29 juni 2002
- GOEMANS - Elisabeth - 29 juni 2002
- van der HENNE - Jeltje - 28 juni 2002
- de JONG - Bontje Anna - geen datum
- KOOPMANS - Wiep - 28 juni 2002
- LOOYENGA - Titie - 30 juni 2002
- MEIRINK - Klaas Gosse - 28 juni 2002
- NIEZEN - Grietje - 28 juni 2002
- NIJBOER - Pietje - 28 juni 2002
- RINZEMA - René - 30 juni 2002 (geen details)
- TERPSTRA - Pieter - 28 juni 2002
- van der WERFF - Freerk - 29 juni 2002
- WITTEVEEN - Aaltje Jantine - 30 juni 2002
- van der ZEE - Sietske - 29 juni 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

DOELE - Sikke
* 1 februari 1942 it Hearrenfean
+ 29 juni 2002 Ljouwert
Ev Nynke BROUWER
Begrafenis 4 juli Hoorn Terschelling

ELVERDINK - Anne
* 20 september 1899 (102 jaar)
+ 29 juni 2002 Burgum
weduwnaar van Minke VEENSTRA sinds 4 april 1963
Afscheid 3 juli 2002 Garyp

GOEMANS - Elisabeth
* 78 jaar
+ 29 juni 2002 Leeuwarden
Ev Jan de WILDE
Crematie 4 juli Goutum

van der HENNE - Jeltje
* 18 september 1921
+ 28 juni 2002 Leeuarden
weduwe van Jeep POORTE sinds 4 juni 2001
Crematie 3 juli Goutum

de JONG - Bontje Anna
* 57 jaar
Gorredijk
Ev IJ de VRIES sedert 57 jaar
Crematie 3 juli Heerenveen

KOOPMANS - Wiep
* 16 mei 1936
+ 28 juni 2002 Harich
Ev G. PRINS sedert 36 jaar
Begrafenis 3 juli Harich

LOOYENGA - Titie
* 77 jaar
+ 30 juni 2002 Noord-Burgum
gehuwde naam: TUINSTRA
Crematie 4 juli Goutum

MEIRINK - Klaas Gosse
* 33 jaar
+ 28 juni 2002 Wijnaldum
Ev Greta VALK
Crematie 3 juli Goutum

NIEZEN - Grietje
* 17 februari 1907 Grins
+ 28 juni 2002 Akkrum
weduwe van Klaas de BOER, overleden 1944 en Sjouke
ZONDERVAN, overleden 1972
Crematie 3 juli Goutum

NIJBOER - Pietje
* 9 november 1936 Boelenslaan
+ 28 juni 2002 Harkema
Ev Pier HAGER
Begrafenis 3 juli Harkema

TERPSTRA - Pieter
* 21 december 1923 Hemelum
+ 28 juni 2002 Sneek
Ev G.M. TJALMA sedert 54 jaar
Begrafenis 3 juli Hemelum

van der WERFF - Freerk
* 15 februari 1920 Murmerwoude
+ 29 juni 2002 Leeuwarden
Ev A. BOS
Begrafenis 4 juli Damwoude

WITTEVEEN - Aaltje Jantine
gehuwde naam: van der HARST
+ 30 juni 2002 Eastermar

van der ZEE - Sietske
* 26 mei 1907 Grou
+ 29 juni 2002 Akkrum
weduwe van Wiebe van der BERG sinds 28 december 1991
Crematie 3 juli Heerenveen

** AANVULLINGEN 29 juni 2002 **

de BOER - Eelke
* 11 oktober 1920 Joure
+ 28 juni 2002 Drachten
Ev Clara de VRIES sedert 51 jaar
Crematie 3 juli Heerenveen

HAGEN - Wouter
* 47 jaar
+ 28 juni 2002 Leeuwarden
Ev Elles de VRIES
Begrafenis 3 juli Leeuarden


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 02-07-2002 wk.27
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Tue, 02 Jul 2002 11:05:40 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
02-07-2002 wk.27
-----------------------------------------------------------------

Krommenie 28-06-2002: Sonja Maria Trompetter - Drewes

Wormer 30-06-2002: Wilhelmina Butter - Graaf w/v Jacobus Antonius Maria
Butter

Zaandam 30-06-2002: Cornelis Dekker w/v Sientje Kwast

Zaandam 30-06-2002: Anna Jaket - Broers w/v Ben Jaket

Krommenie 30-06-2002: Grietje van Hesse - IJff * Assendelft w/v Wil
van Hesse

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

home page http://www.geneaweb.nlSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 2 juli 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Tue, 02 Jul 2002 18:24:32 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
dinsdag 2 juli 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** DANKBETUIGINGEN - 50 jarig huwelijk **

- Rispens-Vogel, Sieb en Sjouk - Dronten

** GEBOORTE **

- Rinus, zoon van Mireille Vermeulen en Anno Boonstra -
28 juni 2002 - Bedum
- Jasper Jens, zoon van Eelco Tjepkema en Rieneke de Vries -
27 juni 2002 - Oude Leye

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Kooistra- v.d Ploeg, Hinke - Grou
- Teeninga, Wiggert - Surhuisterveen
- van der Vaart-de Haan, Jeltje - Heerenveen

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BOOMSTRA - Jacoba - 30 juni 2002
- van DIJK - Jan - geen verder gegevens
- DIJKSTRA - Atje - 1 juli 2002
- DOUMA - Ruurdtje - 30 juni 2002
- DROST - Haakje - 1 juli 2002
- EKHART - Andries - 30 juni 2002
- FEENSTRA - Jacob - 29 juni 2002
- de HAAN - Dieuwke - 26 juni 2002
- de HAAN - Tones - 27 juni 2002
- HOLTROP - Anke - 27 juni 2002
- JANZEN - Geertje - 29 juni 2002
- de JONG - Wietsche - 30 juni 2002
- PIJL - Griet - 29 juni 2002
- van der VEEN - Hilda - 29 juni 2002
- VELDE - Pieter - 29 juni 2002
- VISSER - Jelle - 30 juni 2002
- de VRIES - Fré - 29 juni 2002 (geen details)
- de VRIES - Trijntje - 30 juni 2002
- ZIJLSTRA - Baukje - 30 juni 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BOOMSTRA - Jacoba
* 10 juni 1919 Anjum
+ 30 juni 2002 Ljouwert
weduwe van Johannes LAUTENBACH sinds 9 april 1975
Begrafenis 4 juli Pitersbirrum

DIJKSTRA - Atje
* 86 jaar
+ 1 juli 2002 Harlingen
weduwe van Gerrit BOERSMA
Crematie 5 juli Goutum

DOUMA - Ruurdtje
* 88 jaar
+ 30 juni 2002 Drachten
Begrafenis 3 juli Twijzel

DROST - Haakje
* 28 maart 1945
+ 1 juli 2002 Minnertsgea
Ev Jochum KLOOSTERMAN
Afscheid 5 juli Minnertsgea

EKHART - Andries
* 13 oktober 1920 Haulerwijk
+ 30 juni 2002 Leeuwarden
Ev G. ELGERSMA sedert 58 jaar
Crematie 4 juli Goutum

FEENSTRA - Jacob
* 27 februari 1926 Oosterbierum
+ 29 juni 2002 Leeuwarden
Ev Grietje WINSEMIUS sedert 57 jaar
Begrafenis 3 juli Oosterbierum

de HAAN - Dieuwke
* 3 maart 1920
+ 26 juni 2002
weduwe van Auke Sijtsma
Crematie heeft in familiekring plaatsgevonden

de HAAN - Tones
* 9 juli 1924 Leeuwarden
+ 27 juni 2002 Leeuwarden
Ev Anna SMIT
Begrafenis was in besloten kring

HOLTROP - Anke
* 28 oktober 1913
+ 27 juni 2002
Ev A. de WITH sedert 62 jaar
Begrafenis was in familiekring

JANZEN - Geertje
* 11 december 1924 Oosterbierum
+ 29 juni 2002 Drachten
Ev Seerp KOUDENBURG sedert 53 jaar
Begrafenis 4 juli Drachten

de JONG - Wietsche
* 16 november 1918 Idzard
+ 30 juni 2002 Leeuwarden
Ev Ids KUINDERSMA sedert 56 jaar
Crematie 4 juli Groningen

PIJL - Griet
+ 29 juni 2002 Alkmaar
Ev Henk ZIGTEMA

van der VEEN - Hilda
* 27 april 1928 Leeuwarden
+ 29 juni 2002 Rotterdam
Ev Harry SMITS
Begrafenis 5 juli Leeuwarden

VELDE - Pieter
* 30 maart 1920 Wijnjeterp
+ 29 juni 2002 Bakkefean
Ev Trijntje PRAKKEN sedert 13 mei 1950
Crematie 4 juli Heerenveen

VISSER - Jelle
* 30 december 1911 Lemmer
+ 30 juni 2002 Lemmer
weduwnaar van Jantje Hoekstra sinds 6 juli 1985
Crematie 4 juli Heerenveen

de VRIES - Trijntje
* 2 januari 1924 Leeuwarden
+ 30 juni 2002 Leeuwarden
Ev Harmen BRUINSMA sedert 59 jaar
Crematie 4 juli Goutum

ZIJLSTRA - Baukje
* 81 jaar
+ 30 juni 2002 Sneek
weduwe van Jacob de JONG sinds 5 juli 1986
Begrafenis 4 juli Heeg

** AANVULLINGEN 1 juli 2002 **

RINZEMA - René
* 22 oktober 1974
+ 30 juni 2002 Leeuwarden
Begrafenis 4 juli Huizum-Dorp


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 03-07-2002 wk.27
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Wed, 03 Jul 2002 10:46:21 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
03-07-2002 wk.27
-----------------------------------------------------------------
Zaandam 02-07-2002: Aafje van Petten - Abbink

Zaandam 01-07-2002: Maria van Leeuwen - Heij w/v Jan Jacob van Leeuwen

Assendelft 26-06-2002: Willem Swart

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

home page http://www.geneaweb.nlSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 3 juli 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Wed, 03 Jul 2002 19:26:34 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
dag juli 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant (Friese
Pers bv) van woensdag 3 juli 2002, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** VERJAARDAGEN **

- Drost, Maaike - 51 jaar - 3 juli - Drachten *DC
- Terpstra, Janke - 104 jaar - 1 juli 2002 - Leeuwarden

** DANKBETUIGINGEN - ziekte **

- Bunicich, Ben - Hollum (Ameland)

** JUBILEA **

- de Boer, hendrik & van der Leij, Akke - 65 jaar getrouwd -
10 juli 2002 - Opeinde *DC
- Sijbrandij, Harmen & Semplonius, Geertje - 50 jaar getrouwd -
3 juli 2002 - Wommels

** GEBOORTE **

- Grietje, dochter van Peter Ytsma en Christina v.d. Meer -
1 juli 2002 - Burdaard
- Gosse Tjalling, zoon van Fedde en Jeannet de Boer-Hoekstra -
25 juni 2002 - Nij Beets
- Jesper, zoon van Sabina Hoekstra en Gerrit-Jan Veenstra -
28 juni 2002 - Oentsjerk
- Gerhard Jan, zoon van Auke en Mellina Hiemstra -
30 juni 2002 - Easterein

** IN MEMORIAM **

- Vijver-Oosterhuis - 3 juli 1929-19 april 2001

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Hoekstra, Lubbe Frans - *DC
- Mulder, Wiebe - Opeinde *DC
- van der Meer, Jan -
- Wever, Henk - Franeker

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- AKKERMAN - Georg (Sjors) - 1 juli 2002
- ANDELA - Tiny - 2 juli 2002
- BURUMA - Folkert - 29 juni 2002
- DIJKSTRA - Pieter Minnes - 2 juli 2002
- ELZINGA - Folkert - 2 juli 2002
- van GARDEREN - Maria Christina Elisabeth - 29 juni 2002
- GROENEVELD - Berber Catharina - 1 juli 2002
- JORRITSMA - Douwe - 1 juli 2002
- KRIST - Klaas - 2 juli 2002
- KUIK - Gerrit - 1 juli 2002
- van der LAAN - Oene Jans - 30 juni 2002
- MEENDERINK - Johannes Hendrikus (Joop) - 1 juli 2002
- POSTHUMUS - Japke - 2 juli 2002
- SAVIC - Radomir - geen verdere details
- SIEBINGA - Marten - 1 juli 2002
- STAP - Johannes Christiaan - 1 juli 2002 *DC
- TWIJNSTRA - Albert - 1 juli 2002
- van der VEEN - Ietje Maria - 1 juli 2002
- ZWANENBURG - Jelle - 1 juli 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

AKKERMAN - Georg (Sjors)
* 4 augustus 1930
+ 1 juli 2002 Stiens
Ev H. RÖTERT
Crematie 5 juli Goutum

ANDELA - Tiny
* 11 september 1922 Lutkewierum
+ 2 juli 2002 Sneek
gehuwde naam: BOERSMA
Begrafenis 6 juli Harlingen

BURUMA - Folkert
* 15 juni 1947 Blije
+ 29 juni 2002 Stiens
Ev Annie .. sedert 2 december 1977
Crematie was in besloten kring

DIJKSTRA - Pieter Minnes
* 11 maart 1910 Menaam
+ 2 juli 2002 Harns
Ev A. SCHAAP
Crematie 6 juli Goutum

ELZINGA - Folkert
* 29 augustus 1916 Zwaagwesteinde
+ 2 juli 2002 Leeuwarden
Ev H. BIJLSMA sedert 53 jaar
Begrafenis 6 juli Veenwouden

van GARDEREN - Maria Christina Elisabeth
* 6 oktober 1923 Leeuwarden
+ 29 juni 2002 Leeuwarden
gehuwde naan: FLISIJN
Crematie was in stilte

GROENEVELD - Berber Catharina
* 4 december 1898 Leeauwarden
+ 1 juli 2002 Leeuwarden
weduwe van Hinne BRINKSMA sinds 16 april 1982
Crematie 15 juli Goutum

JORRITSMA - Douwe
* 11 januari 1933 Tjerkwerd
+ 1 juli 2002 Sneek
Ev Corrie van der VEEN
Crematie 5 juli Goutum

KRIST - Klaas
* 28 september 1938 Oldeboorn
+ 2 juli 2002 Terwispel
Ev Krystyna Anna SULIŃSKA sedert 7 jaar
Crematie 6 juli Heerenveen

KUIK - Gerrit
* 12 febrari 1954 Lippenhuizen
+ 1 juli 2002 Heerenveen
Ev Rinske van der HONING sedert 25 jaar
Begrafenis 6 juli Hempens

van der LAAN - Oene Jans
* 85 jaar
+ 30 juni 2002 Bontebok
weduwe van Imkje Krekt sinds 4 juli 1988
Crematie was in familiekring

MEENDERINK - Johannes Hendrikus (Joop)
* 31 mei 1937 Hoorn
+ 1 juli 2002 Stiens
Ev Truus van OS
Begrafenis 5 juli Leeuwarden

POSTHUMUS - Japke
* 1 februari 1930 Woudsend
+ 2 juli 2002 Heerenveen
Begrafenis 5 juliu Woudsend-Ypescolga

SIEBINGA - Marten
* 16 januari 1910 Katlijk
+ 1 juli 2002 Heerenveen
Ev J. HETTEMA sedert 69 jaar
Begrafenis 4 juli Nieuwehorne

STAP - Johannes Christiaan *DC
* 82 jaar
+ 1 juli 2002 Beetsterzwaag
weduwnaar van Johanna Hermina van MIDDEN sinds 10 juli 1995
Crematie 5 juli Goutum

TWIJNSTRA - Albert
* 27 november 1909 Folsgare
+ 1 juli 2002 Veenwouden
Begrafenis 6 juli Folsgare

van der VEEN - Ietje Maria
* 17 juni 1914 Drachten
+ 1 juli 2002 Ureterp
gehuwde naam: BINSMA
Crematie 4 juli Heerenveen

ZWANENBURG - Jelle
* 17 oktober 1922 Oudehorne
+ 1 juli 2002 Heerenveen
Ev G ZWANENBURG-ZWANENBURG
Begrafenis 5 juli Nieuwehorne

** AANVULLINGEN 2 juli 2002 **

van DIJK - Jan
12 juni 1946
1 juli 2002 Heerenveen
Év Geertje VISSER sedert 29 jaar
Crematie 5 juli Heerenveen


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/


Subject: + Familieberichten Drenthe 25 juni 2002 - DvhN - 453
From: "Fokke de Jong" <fdejong@worldonline.nl>
Date: Wed, 3 Jul 2002 22:50:28 +0200

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van dinsdag 25 juni 2002.
(Aflevering 453)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij of f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder
vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Boes - Egbert - 21-06-2002
Bos - Aaltien - 22-06-2002
Burg - Arend van der - 23-06-2002
Dik - Henderikus Riemer - 23-06-2002
Everaarts - Evergerhardus - 19-06-2002
Jonker - Ida - 21-06-2002
Loman - Sinus - 22-06-2002
Meertens - Lambert Kzn. - 23-06-2002
Meijerink - Jantje - 23-06-2002
Moesker - Alie - 22-06-2002
Mulder - Hennie - 22-06-2002
Oldenburger - Jos - 22-06-2002
Oppelaar - Maarten - 21-06-2002
Overzet - Patrick Sebastiaan - 23-06-2002
Schutrup - Johannes - 24-06-2002
Spiegelaar - Hendrikus - 22-06-2002
Veen - Hendrik van der - 24-06-2002
Veldhuis - Grietje - 23-06-2002
Versendaal - Catharina - 22-06-2002
Vos - Geert - 22-06-2002
Vos - Johan Heinrich - 22-06-2002
Vries - Hinderkien de - 23-06-2002

In memoriam:

Kolkena - Karin - 25-06-1999

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Springer - Berend - Emmen

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BOES - Egbert (Ep)
* niet vermeld
+ 21 juni 2002 - Grenoble
Ev. Grietje Postema
Geen verdere details

BOS - Aaltien
* 20 september 1913 - Gees
+ 22 juni 2002 - Westerbork
Wv. Hendrik Nijlunsing sinds 11 april 1945
Begrafenis: 27 juni 2002 - Westerbork

BURG - Arend van der
* 11 augustus 1920 - Assen
+ 23 juni 2002 - Assen
Wv. Alie Venekamp sinds 26 februari 2000
Crematie: 27 juni 2002 - Assen

DIK - Henderikus Riemer (Henk)
* 29 juni 1935
+ 23 juni 2002
Crematie in besloten kring

EVERAARTS - Evergerhardus (Evert)
* 27 januari 1918 - Eelde
+ 19 juni 2002 - Eelde
Wv. Annie Kemkers sinds 22 januari 1993
Partner van Stien Riemeijer
Crematie: 24 juni 2002 - Groningen

JONKER - Ida
* 82 jaar
+ 21 juni 2002 - Assen
Wv. Hendrikus Greveling sinds 29 november 1989
Crematie: 26 juni 2002 - Assen

LOMAN - Sinus
* 3 februari 1910 - Numero Dertien
+ 22 juni 2002 - Odoorn
Wv. Sophia Stavast
Crematie: 26 juni 2002 - Emmen

MEERTENS - Lambert Kzn.
* 15 maart 1915 - Gieten
+ 23 juni 2002 - Groningen
Wv. Lina Koops sinds 5 oktober 1973
Crematie: 27 juni 2002 - Assen

MEIJERINK - Jantje
* 11 april 1939
+ 23 juni 2002 - Coevorden
Ev. Wim Ekkelenkamp
Crematie: 27 juni 2002 - Emmen

MOESKER - Alie
* 75 jaar
+ 22 juni 2002 - Assen
Wv. Lukas van der Veen sinds 25 april 2002
Begrafenis: 26 juni 2002 - Gasselternijveen

MULDER - Hennie
* 79 jaar
+ 22 juni 2002 - Odoorn
Wv. Boele Hoekstra sinds 1 januari 1998
Begrafenis: 27 juni 2002 - Emmen

OLDENBURGER - Jos
* 18 november 1965
+ 22 juni 2002 - Emmercompascuum
Ev. Hilona Gravers
Crematie: 26 juni 2002 - Emmen

OPPELAAR - Maarten
* 4 december 1947 - Delft
+ 21 juni 2002 - Roden
Ev. Aly van Delden
Crematie: 26 juni 2002 - Groningen

OVERZET - Patrick Sebastiaan
* 6 januari 1995 - Emmen
+ 23 juni 2002 - Emmen
Begrafenis: 27 juni 2002 - Weiteveen

SCHUTRUP - Johannes
* 31 oktober 1929 - Rolde
+ 24 juni 2002 - Rolde
Ev. G. Bruins
Crematie: 27 juni 2002 - Assen

SPIEGELAAR - Hendrikus (Rieks)
* 7 februari 1931 - Nieuw-Amsterdam
+ 22 juni 2002 - Odoorn
Ev. D. Luth
Begrafenis: 27 juni 2002 - Nieuw-Amsterdam

VEEN - Hendrik van der
* 83 jaar
+ 24 juni 2002 - Odoorn
Wv. Lipke Hummel sinds 30 maart 1995
Crematie in besloten kring

VELDHUIS - Grietje
* 80 jaar
+ 23 juni 2002 - Groningen
Wv. Jans Ebbinge sinds 26 september 1980
Begrafenis: 27 juni 2002 - Peize

VERSENDAAL - Catharina (Karin)
* 11 september 1962 - Vlaardingen
+ 22 juni 2002 - Assen
Ev. I.J. van Wijk
Begrafenis: 27 juni 2002 - Rolde

VOS - Geert
* 58 jaar
+ 22 juni 2002 - Nieuw-Amsterdam
Ev. Tineke ??
Crematie: 26 juni 2002 - Emmen

VOS - Johan Heinrich
* 56 jaar
+ 22 juni 2002 - Klazienaveen
Ev. Barteldiena de Boer
Crematie: 27 juni 2002 - Emmen

VRIES - Hinderkien de
* 84 jaar
+ 23 juni 2002 - Buinerveen
Ev. W. Deuring
Crematie: 27 juni 2002 - Assen


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)


Subject: + Familieberichten Drenthe 26 juni 2002 - DvhN - 454
From: "Fokke de Jong" <fdejong@worldonline.nl>
Date: Wed, 3 Jul 2002 22:54:12 +0200

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van woensdag 26 juni 2002.
(Aflevering 454)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij of f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder
vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Bos - Aaltien - 22-06-2002
Dik - Henderikus Riemer - 23-06-2002
Hidding - Hendrikje - 25-06-2002
Jonker - Ida - 21-06-2002
Koops - Grietje - 24-06-2002
Oldenburger - Jos - 22-06-2002
Overzet - Patrick Sebastiaan - 23-06-2002
Philips - Gezinus Christiaan Hein - 24-06-2002
Schutrup - Johannes - 24-06-2002
Veen - Hendrik van der - 24-06-2002
Versendaal - Catharina - 22-06-2002
Vos - Geert - 22-06-2002
Vos - Johan Heinrich - 22-06-2002

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Oosterhof - Hendrik - Beilen

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BOS - Aaltien
* 20 september 1913 - Gees
+ 22 juni 2002 - Westerbork
Wv. Hendrik Nijlunsing sinds 11 april 1945
Begrafenis: 27 juni 2002 - Westerbork

DIK - Henderikus Riemer (Henk)
* 29 juni 1935
+ 23 juni 2002
Crematie in besloten kring

HIDDING - Hendrikje
* 16 januari 1916 - Sleen
+ 25 juni 2002 - Vries
Wv. Arend Hidding sinds 19 september 2001
Crematie: 28 juni 2002 - Assen

JONKER - Ida
* 82 jaar
+ 21 juni 2002 - Assen
Wv. Hendrikus Greveling sinds 29 november 1989
Crematie: 26 juni 2002 - Assen

KOOPS - Grietje
* 74 jaar
+ 24 juni 2002 - Hoogeveen
Wv. Albert Wolting sinds 31 juli 1995
Begrafenis in besloten kring

OLDENBURGER - Jos
* 18 november 1965
+ 22 juni 2002 - Emmercompascuum
Ev. Hilona Gravers
Crematie: 26 juni 2002 - Emmen

OVERZET - Patrick Sebastiaan
* 6 januari 1995 - Emmen
+ 23 juni 2002 - Emmen
Begrafenis: 27 juni 2002 - Weiteveen

PHILIPS - Gezinus Christiaan Hein (Broer)
* 28 mei 1931 - Schoonoord
+ 24 juni 2002 - Aalden
Ev. M. de Moed
Begrafenis: 28 juni 2002 - Zweeloo

SCHUTRUP - Johannes
* 31 oktober 1929 - Rolde
+ 24 juni 2002 - Rolde
Ev. G. Bruins
Crematie: 27 juni 2002 - Assen

VEEN - Hendrik van der
* 83 jaar
+ 24 juni 2002 - Odoorn
Wv. Lipke Hummel sinds 30 maart 1995
Crematie in besloten kring

VERSENDAAL - Catharina (Karin)
* 11 september 1962 - Vlaardingen
+ 22 juni 2002 - Assen
Ev. I.J. van Wijk
Begrafenis: 27 juni 2002 - Rolde

VOS - Geert
* 58 jaar
+ 22 juni 2002 - Nieuw-Amsterdam
Ev. Tineke ??
Crematie: 26 juni 2002 - Emmen

VOS - Johan Heinrich
* 56 jaar
+ 22 juni 2002 - Klazienaveen
Ev. Barteldiena de Boer
Crematie: 27 juni 2002 - Emmen

Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)


Subject: + Familieberichten Drenthe 27 juni 2002 - DvhN - 455
From: "Fokke de Jong" <fdejong@worldonline.nl>
Date: Wed, 3 Jul 2002 22:56:24 +0200

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van donderdag 27 juni 2002.
(Aflevering 455)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij of f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder
vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Buurs - Douwinus - 25-06-2002
Helder - Mien - 25-06-2002
Hidding - Hendrikje - 25-06-2002
Hogenberg - Bertus - 26-06-2002
Huizinga - Jan - 25-06-2002
Jonge - Harm Cornelis de - 25-06-2002
Klönne - Klaas - 25-06-2002
Niemeijer - Jacob - 25-06-2002
Philips - Gezinus Christiaan Hein - 24-06-2002
Sanders - Lucia Immina-Johanna - 26-06-2002
Vaessen - Hans - 22-06-2002
Wijk - Dina van - 25-06-2002

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Pagters - Anna - Klazienaveen

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BUURS - Douwinus (Wienus)
* 77 jaar
+ 25 juni 2002 - Emmen
Ev. Alie Kiewiet
Crematie: 29 juni 2002 - Emmen

HELDER - Mien
* 17 april 1925 - Groningen
+ 25 juni 2002 - Hoogeveen
Ev. Lodewijk van der Wal
Begrafenis: 29 juni 2002 - Hoogeveen

HIDDING - Hendrikje (Hennie)
* 16 januari 1916 - Sleen
+ 25 juni 2002 - Vries
Wv. Arend Hidding sinds 19 september 2001
Crematie: 28 juni 2002 - Assen

HOGENBERG - Bertus
* 78 jaar
+ 26 juni 2002 - Veenoord
Ev. Annie ??
Crematie: 1 juli 2002 - Emmen

HUIZINGA - Jan
* 22 september 1943 - Assen
+ 25 juni 2002 - Groningen
Geen verdere details

JONGE - Harm Cornelis de
* 2 mei 1923
+ 25 juni 2002 - Emmen
Ev. M.J.C. Smits
Crematie: 29 juni 2002 - Emmen

KLÖNNE - Klaas
* 84 jaar
+ 25 juni 2002 - Klazienaveen
Wv. Maria Catharina Grol sinds 7 augustus 1990
Begrafenis: 29 juni 2002 - Zwartemeer

NIEMEIJER - Jacob - (Jaap)
* 1 april 1927 - Groningen
+ 25 juni 2002 - Roden
Wv. Trees Heine sinds 30 september 1991
Crematie: 28 juni 2002 - Groningen

PHILIPS - Gezinus Christiaan Hein (Broer)
* 28 mei 1931 - Schoonoord
+ 24 juni 2002 - Aalden
Ev. M. de Moed
Begrafenis: 28 juni 2002 - Zweeloo

SANDERS - Lucia Immina-Johanna
* 28 augustus 1926
+ 26 juni 2002 - Schoonoord
Wv. Hermann Tancius sinds 14 april 1991
Begrafenis in besloten kring

VAESSEN - Hans
* 61 jaar
+ 22 juni 2002 - Emmen
Ev. Hanny Werlemann
Crematie: 29 juni 2002 - Emmen

WIJK - Dina van
* niet vermeld
+ 25 juni 2002 - Australië
Ev. Geert Anninga
Geen verdere details


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)


Subject: + Familieberichten Groningen 25 juni 2002 - DvhN - 354
From: "Fokke de Jong" <fdejong@worldonline.nl>
Date: Wed, 3 Jul 2002 22:58:24 +0200

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van dinsdag 25 juni 2002.
(Aflevering 354)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de familienaam
van de partner.)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Bijsterbosch - Pieter - 23-06-2002 - Groningen - (Brinksma)
Boekholt - Egberdina - 23-06-2002 - Groningen - (Fekkes)
Bokhorst - Geert - zonder datum en plaatsvermelding - (Wolthuis)
Bolhuis - Pieter - 22-06-2002 - Groningen - (Schokker)
Bollegraaf - Klara - 21-06-2002 - Groningen - (Huizinga)
Bolt - Leendert - 21-06-2002 - Groningen
Brouwer - Marcus - 22-06-2002 - Muntendam - (Kloet)
Edzers - Albertus Geert - 23-06-2002 - Vledderveen - (Tuin)
Hassefras - Peter Ronald - 21-06-2002 - Lelystad
Jager - Jannie Wilhelmina - 22-06-2002 - Oude Pekela
Klaassens - Berendina - 23-06-2002 - Beerta - (Klooster)
Kleinman - Hendrika Agnes - 20-06-2002 - Groningen - (Medema)
Kuiper - Germt - 22-06-2002 - Winschoten - (Kant)
Louwdijk - Hilvert - 23-06-2002 - Wedde - (Wage)
Luiken - Jan - zonder datum en plaatsvermelding - (Waldmann)
Niemeijer - Frans Tjakko - 21-06-2002 - Bellingwolde
Petersen - Henny - 24-06-2002 - Haarlem - (Bavinck)
Rietema - Raang - 22-06-2002 - Ulrum - (Valkema)
Schortinghuis - Menno Harmannus - 23-06-2002 - Oude Pekela - (Winter)
Schuur - Grietje van der - 22-06-2002 - Nieuwe Pekela - (Harms)
Smilde - Klaas Willem - 22-06-2002 - Groningen - (Bolhuis)
Stockmann - Constantinus Alexander - 22-06-2002 - Winschoten
Strating - Johan - zonder datum en plaatsvermelding
Vast - Johanna - 24-06-2002 - Vlagtwedde - (Velema)
Veenhuis - Remke - 24-06-2002 - Onstwedde - (Van der Heide)
Vos - Geert - 22-06-2002 - Nieuw-Amsterdam
Vries - Riektje de - zonder datum en plaatsvermelding - (Haan)

In memoriam:

?? - Marleen - 25-06-1995

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)


Subject: + Familieberichten Groningen 26 juni 2002 - DvhN - 355
From: "Fokke de Jong" <fdejong@worldonline.nl>
Date: Wed, 3 Jul 2002 22:59:17 +0200

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van woensdag 26 juni 2002.
(Aflevering 355)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de familienaam
van de partner.)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Bakker - Roel - zonder datum en plaatsvermelding
Bijsterbosch - Pieter - 23-06-2002 - Groningen - (Brinksma)
Bolhuis - Pieter - 22-06-2002 - Groningen - (Schokker)
Boog - Albert - 24-06-2002 - Winschoten
Brouwer - Marcus - 22-06-2002 - Muntendam - (Kloet)
Bügel - Christiaan Wilhelm - 24-06-2002 - Nieuwe Pekela - (Holman)
Dijkema - Pietertje - 21-06-2002 - Groningen - (Steunebrink)
Dijkstra - Kunne - 23-06-2002 - Grijpskerk
Homan - Annie Jantina - 21-06-2002 - Haren
Huisman - Jan - 23-06-2002 - Groningen - (Dijkstra)
Huizinga - Jan - 25-06-2002 - Groningen
Kapper - Johannes - 25-06-2002 - zonder plaatsvermelding - (Buikema)
Kiel - Roelfien - 21-06-2002 - Winschoten - (Luchtenberg)
Louwdijk - Hilvert - 23-06-2002 - Wedde - (Wage)
Luiken - Jan - 23-06-2002 - Groningen - (Waldmann)
Oostra - Frederika Ida - 24-06-2002 - Groningen - (Dekker)
Paard - Hillechien van der - 24-06-2002 - Wagenborgen - (Selier)
Snijders - Jan - 23-06-2002 - Nijverdal - (Koers)
Strating - Johan - 23-06-2002 - Groningen
Swalve - Gezina - 24-06-2002 - zonder plaatsvermelding - (Winkel)
Tonkens - Jantje - 25-06-2002 - Roden - (Haan)
Zijlstra - Catherina Susanna - 24-06-2002 - Groningen - (Schiltkamp)

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Dijk - Geertje van - Oldehove
Koning - Johannes - Hoogezand
Venema - Ieke - Zevenhuizen

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Groningen 27 juni 2002 - DvhN - 356
From: "Fokke de Jong" <fdejong@worldonline.nl>
Date: Wed, 3 Jul 2002 23:01:26 +0200

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van donderdag 27 juni 2002.
(Aflevering 356)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de familienaam
van de partner.)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Bolwijn - Johannes - 25-06-2002 - Groningen - (Landstra)
Brouwer - Derk - 26-06-2002 - Vlagtwedde - (Kluiter)
Bügel - Christiaan Wilhelm - 24-06-2002 - Nieuwe Pekela - (Holman)
Groot - Hendrik de - 25-06-2002 - Scharmer - (Hamminga)
Hulst - Henderika Jantina - 25-06-2002 - Baflo - (Luurtsema)
Koops - Henderikus Roelof - 24-06-2002 - Gendringen - (Vorenkamp)
Neef - Annie - 26-06-2002 - Leek - (Van Dijk)
Viel - Johannes - 25-06-2002 - Winschoten - (De Ruiter)
Wubbolts - Antonius Willebrordus - 24-06-2002 - Oostburg - (Boerema /
Jansen)

In memoriam: -

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 4 juli 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Thu, 04 Jul 2002 18:05:42 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
donderdag 4 juli 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** VERJAARDAGEN **

- Terpstra, Janke - 104 jaar - 1 juli 2002 - Leeuwarden

** DANKBETUIGINGEN - 50 jarig huwelijk **

- Groen, W & Vesseur, H - Leeuwarden
- de Jong-Terpstra, Hans en Willemke - Sneek

** JUBILEA **

- de Lange, Elie & v.d. Veen, Gerda - 40 jaar getrouwd -
4 juli 2002 -

** GEBOORTE **

- Simon, zoon van Menno en Dirkje Deelstra -
2 juli 2002 - Wytgaard

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Brouwer, Wietse - Heerenveen

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- de BOER - Betze - 2 juli 2002
- ENDEMAM - Edwin - geen verdere details
- de FEYTER - Marion - geen verdere details
- FABER - Andries - 2 juli 2002
- JONGSMA - Aaltje - 3 juli 2002
- JONGSMA - Rinske - 2 juli 2002
- van der KOOI - Anette - 2 juli 2002
- KOOPMANS - Hans - 2 juli 2002
- MARECHAL - Dirkje - 28 juni 2002
- van der MEULEN - Atze - 2 juli 2002
- MINK - Andries - 3 juli 2002
- SAMPLONIUS - Grietje - 3 juli 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

de BOER - Betze
* 29 juni 1926 Himpens
+ 2 juli 2002 Wurdum
Ev Teatske ROBIJN sedert 49 jaar
Crematie 6 juli Goutum

FABER - Andries
* 25 december 1944 Franeker
+ 2 juli 2002 Sexbierum
Ev W. de VRIES
Begrafenis 6 juli Sexbierum

JONGSMA - Aaltje
* 24 maart 1908 Suameer
+ 3 juli 2002 Drachten
weduwe van B. KOOISTRA sinds 22 november 1994
Begrafenis is in familiekring

JONGSMA - Rinske
* 21 juli 1916 Turns
+ 2 juli 2002 Snits
weduwe van Rinze CUPERUS sedert 24 juni 1966
Begrafenis 6 juli Wytmarsum

van der KOOI - Anette
* 23 augustus 1974 Dokkum
+ 2 juli 2002 Groningen
Begrafenis 6 juli Dokkum

KOOPMANS - Hans
* 16 februari 1930 Sneek
+ 2 juli 2002 Bolsward
Ev Wiesje HOGERVORST sedert 55 jaar
Begrafenis 6 juli Sneek

MARECHAL - Dirkje
+ 28 juni 2002 Leeuwarden
weduwe van Jan VISSER sinds 11 december 1998
Crematie was in besloten kring

van der MEULEN - Atze
* 100 jaar
+ 2 juli 2002 Drachten
weduwnaar van Ietje de LEEUW sinds 2 december 1985
Crematie 6 juli Goutum

MINK - Andries
* 5 april 1935
+ 3 juli 2002 Joure
Ev Anke van EK sedert 14 april 1961
Begrafenis 8 juli Joure

SAMPLONIUS - Grietje
* 30 november 1944 Nijemirdum
+ 3 juli 2002 Sneek
Begrafenis 8 juli Nijemirdum


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 04-07-2002 wk.27
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Thu, 04 Jul 2002 17:21:23 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
04-07-2002 wk.27
-----------------------------------------------------------------

Zaandam 02-07-2002: Catharina Schipper - Kaper w/v Roelf Lubbertus
Schipper

Zaandam 02-07-2002: Elisabeth Gingnagel - Hoenderdos w/v Hendrik
Nicolaas Gingnagel

Wormer 02-07-2002: Gijs Ton

Wormer 03-07-2002: Johannes Eijse Post

Grootschermer 02-07-2002: Helena Breedt - Janneman

Schagen 02-07-2002: Maria Margaretha Jong - Stoop * Heerhugowaard w/v
Cornelius Petrus Jong

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

home page http://www.geneaweb.nl


email adres R.deligt2@chello.nl


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 04-07-2002 wk.27
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Thu, 04 Jul 2002 17:21:24 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
04-07-2002 wk.27
-----------------------------------------------------------------
Zaandam 02-07-2002: Catharina Schipper - Kaper w/v Roelf Lubbertus
Schipper

Zaandam 02-07-2002: Elisabeth Gingnagel - Hoenderdos w/v Hendrik
Nicolaas Gingnagel

Wormer 02-07-2002: Gijs Ton

Wormer 03-07-2002: Johannes Eijse Post

Grootschermer 02-07-2002: Helena Breedt - Janneman

Schagen 02-07-2002: Maria Margaretha Jong - Stoop * Heerhugowaard w/v
Cornelius Petrus Jong

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

home page http://www.geneaweb.nl


email adres R.deligt2@chello.nl


Subject: + Fam.berichten Maassluise Courant 03-07-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Thu, 04 Jul 2002 19:56:21 GMT

Huwelijk:

05-07-2002, Maasland: Jacqueline Nell en Leon Bergwerff.
---------------------
Overlijden:

+ 01-07-2002, Vlaardingen: Maria Gerarda van het Hooft [Mieke], *
23-08-1926 Amsterdam.

+ 01-07-2002: Geert Westert Ploeger, 82 jaar, e.v. A.E.
Ploeger-Kleywegt.

+ 02-07-2002: Maria van Leeuwen-van Tielen, * 12-08-1912, sinds 1970
w.v. Arij Willem van Leeuwen.
-----------------------
Dankbetuiging:

Maassluis, juli 2002: Clasina Belia Booster-van den Hoek [Ineke].
Maasland, juli 2002: Cornelis Wijnand de Groot.
Maassluis, juli 2002: Willem Johannes Stoop.
============

Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/mc_schakel1.html


Subject: + Fam. berichten Maassluise Courant 05-07-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Thu, 04 Jul 2002 20:00:08 GMT

Geboren BS:

07-06-2002: David Marcus, zoon van Marc Vijverberg en Janet
Vijverberg-van Heijst, broertje van Emy.

20-06-2002: Lars, zoon van Bert en Jolanda Bakker, broertje van Stan.

30-06-2002: Tom, zoon van Ron en Saskia van der Hoeven, broertje van
Rob, Sven en Dave.

04-07-2002: Ilse Daniëlle, dochter van Michel den Heijer en Esther den
Heijer-Schrik.
-----------------------------
Geboren advertentie:

29-06-2002, Delft: Sebastiaan Gerardus Anthony Willemse, zoon van
Belinda en Walter.
===============
Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/mc_schakel1.html


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 05-07-2002 wk.27
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Fri, 05 Jul 2002 12:01:15 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
05-07-2002 wk.27
-----------------------------------------------------------------
Wormerveer 03-07-2002: Jantien Dik - Horstman w/v Jan Dik

Warmenhuizen 04-07-2002: Hieronimus Rood

Wormer 04-07-2002: Herke Johannes Gerardus van Garrel

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

home page http://www.geneaweb.nl


email adres R.deligt2@chello.nl


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 5 juli 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Fri, 05 Jul 2002 17:23:18 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
vrijdag 5 juli 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** VERJAARDAGEN **

- Liezinga, Fokje - 5 juli 2002 - 100 jaar - geboren te Wijns als
dochter van Jelle Pieters Liezinga en Wietske Eelkema en nu
wonend te Drachten, weduwe van Hedde Mulder sedert 1963

** IN MEMORIAM **

- de Jong, Siep - 5 juli 2001-2002

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- van der Meij-Hoogland, Sjoukje - Leeuarden

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BERGER - Volken - 3 juli 2002
- BERGHUIS - Marion Ellen - 3 juli 2002
- BIJLSMA - Douwe - 4 juli 2002
- de BOER - Pieter - 3 juli 2002
- FLIKKEMA - Pieter Jan - 3 juli 2002
- GRIJPMA - Gooikje - 4 juli 2002
- HEIDA - Trijntje - 4 juli 2002
- de JONG - Harmke - 2 juli 2002
- JORRITSMA - Arnold - 4 juli 2002
- van der MEER - Elizabeth - 4 juli 2002
- van der VEEN - Roelofje - 4 juli 2002
- van der VEER - Harry - 3 juli 2002
- WIEBINGA - Jannie - 2 juli 2002
- van der ZEE - Gjalt - 1 juli 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BERGER - Volken
* 23 februari 1930
+ 3 juli 2002 Lemmer
Ev Betty KOOPMANS sedert 46 jaar
Begrafenis in belsoten kring te Lemmer

BERGHUIS - Marion Ellen
* 14 juli 1948 Hilversum
+ 3 juli 2002 Leeuwarden
Ev Gijs de FEIJTER sedert 26 jaar
Crematie 8 juli Goutum

BIJLSMA - Douwe
* 20 februari 1928
+ 4 juli 2002 Leeuarden
Ev J. SWIERSTRA sedert 53 jaar
Crematie 9 juli Goutum

de BOER - Pieter
* 25 oktober 1924 Longerhouw
+ 3 juli 2002 Bolsward
Ev Lucie de VRIES sedert 25 juli 1952
Begrafenis 8 juli Longerhouw

FLIKKEMA - Pieter Jan
* 8 mei 1927 Roermond
+ 3 juli 2002 Dronrijp
Ev Tinie de BVRIES
Crematie 8 juli Goutum

GRIJPMA - Gooikje
* 21 februari 1920 Garijp
+ 4 juli 2002 Emmeloord
Ev Jan BAARDA
Begrafenis 8 juli Creil

HEIDA - Trijntje
* 84 jaar
+ 4 juli 2002 De Gordyk
weduwe van Arend VEENSTRA sinds 4 mei 1990
Crematie in besloten kring

de JONG - Harmke
* 77 jaar
+ 2 juli 2002 Heerenveen
weduwe van Rein VISSER sinds 8 mei 1983
Begrafenis 6 juli Koudum

JORRITSMA - Arnold
* 47 jaar, geboren te Franker
+ 4 juli 2002 Leeuarden
Crematie 8 juli Goutum

van der MEER - Elizabeth
* 2 augustus 1915
+ 4 juli 2002
weduwe van Gerrit COENRAADTS sedert 25 december 1990
Crematie 8 juli Heerenveen

van der VEEN - Roelofje
* 26 nobember 1918 Oosterzee
+ 4 juli 2002 Lemmer
weduwe van Lammert SEEFAT sondfs 23 augustus 1972
Begrafenis 8 juli Echten

van der VEER - Harry
* 1 januari 1927
+ 3 juli 2002 Giethoorn
Ev Metha ...
Begrafenis 6 juli Giethoorn

WIEBINGA - Jannie
* 47 jaar
+ 2 juli 2002
Begrafenis 6 juli Leeuarden

van der ZEE - Gjalt
* 70 jaar
+ 1 juli 2002 New Zealand

** AANVULLINGEN 4 juli 2002 **

ENDEMAM - Edwin
* 12 maart 1973 Lochem
+ 2 juli 2002 Steenwijk
Crematie 8 juli Zwolle

** RECTIFICATIE 4 juli 2002 **

van der MEULEN - Aize (Atze moet AIZE zijn)
* 100 jaar
+ 2 juli 2002 Drachten
weduwnaar van Ietje de LEEUW sinds 2 december 1985


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/


Google

http://www.marktplaats.nlSURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868