INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 4   nummer   213    1-8-2002


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: + verzamelde familieberichten, Annonce Reve nr. 112
From: Rob Kuijsten <robkuysten@yahoo.com>
Date: Sat, 06 Jul 2002 10:06:17 +0200

Beste vorsers

Wederom een editie van de Annonce Revue.

http://www.rat.de/kuijsten/ar/2002/ar-212.html

De Annonce Revue http://www.rat.de/kuijsten/ar/ sinds 1999 het
toonaangevende digitale familieberichten magazine, inmiddels meer dan
200 edities online te raadpleegbaar. Ook geindexeerd en doorzoekbaar
op bijv. naam, plaats of leeftijd.

http://search.atomz.com/search/?sp-q=&sp-a=000301ee-sp00000002

Vriendelijk groetend
Rob Kuijsten


Subject: Re: + Familieberichten Leeuwarder Courant 5 juli 2002
From: "Gert Jan Kuiper" <postbus@gjkuiper.demon.nl>
Date: Fri, 5 Jul 2002 18:13:20 +0200

Dat dacht ik al!

GJK

> ** RECTIFICATIE 4 juli 2002 **
>
> van der MEULEN - Aize (Atze moet AIZE zijn)
> * 100 jaar
> + 2 juli 2002 Drachten
> weduwnaar van Ietje de LEEUW sinds 2 december 1985
>
>
> Met vriendelijke groet,
>
> Dick Warrink
> warrink@spamcop.net
> http://www.warrink.net/
>


Subject: + Familieberichten "De Dordtenaar" za 22 juni t/m vr 28 juni 2002 (incl. 7-10-2000)
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 05 Jul 2002 16:40:27 GMT

DORDRECHT boekenmarkt 7 juli 2002: http://www.boekenmarkt.dordt.nl/
DORDRECHT museum: http://www.museum.dordt.nl/home.htm

DORDRECHT natuur- en vogelwacht (tentoonstelling foto's boerderijen
Dubbeldam):
http://home.planet.nl/~nvd.strix/

DORDRECHT inventaris archief: www.dordrecht.nl/stadsarchief
DORDRECHT inventaris archief: www.archieven.nl

* * * SCANS VERKRIJGBAAR * * * (ook van vorig jaar)

DATUM KRANT - NAAM - evt. LEEFTIJD of GEBOORTEDATUM - evt. PARTNER - evt.
Overige familienamen

25-6-2002 BOSSERS Sjaan 13-12-1925 weduwe Rinus TEMPELAARS
26-6-2002 BUNK To van ZANTEN
25-6-2002 DEE Margaretha van 81 weduwe Cornelis Jan VREEDENBURGH
25-6-2002 FEKKES Ruurt
25-6-2002 GENT Arie van 86 weduwnaar Helena Johanna MINNEBREUKER Overige
familienamen: van Breugel
22-6-2002 HARMSE Hendrik 75 echtgenoot C.J. van SCHAARDENBURG
24-6-2002 HEUVEL Adrianus van den 85 weduwnaar Sjaan KARDINAAL
25-6-2002 HEUVEL Harry van den
26-6-2002 JONG Dirk de
26-6-2002 KROON Kasper
26-6-2002 KRUIT Irma Yoleande Lena 13-4-1931 echtgenoot Henk VEENSTRA
Overige familienamen: Lopez, de Lang
28-6-2002 MACKENBACH Neeltje 30-9-1915 echtgenoot J. LUIJENDIJK Overige
familienamen: Cannard, van der Spek, Cevaal, Scholten, Statema, Brouwer,
Maaskant, Hermkens, Stam
28-6-2002 NIEMANTSVERDRIET Magda 45 echtgenoot Peter OPSTAL
27-6-2002 NOOTEBOOM Jacob 81 echtgenoot M. van WINGERDEN
27-6-2002 NUNNIKHOVEN Hermina 79 weduwe Martinus NOORDEGRAAF Overige
familienamen: van Bezooijen, Hoogmoed
22-6-2002 OUDHEUSDEN Lenie van 76 echtgenoot G. KLEIN HESSELING
27-6-2002 ROOY Jakobus de echtgenoot A.M. WITTEVEEN
27-6-2002 SCHWARZ Nel 17-6-1920 echtgenoot J. WALTMAN Overige
familienamen: Piersma, Gorsele
27-6-2002 STAAT Henk 24-5-1938 echtgenoot Gre SCHEURWATER
25-6-2002 STAM Adrianus 70 echtgenoot A. BAARDMAN
25-6-2002 STAM Femke
27-6-2002 STEIN Wil 15-4-1931
27-6-2002 STEIN Gonnie 17-7-1927
24-6-2002 STOUTEN Jan Marinus 78 echtgenoot M. van den BERGE
28-6-2002 TITTSE Gerrit 70 Overige familienamen: Harrand
28-6-2002 VERSEVELD Elisabeth Catharina van 86 echtgenoot Teun BRAND
27-6-2002 WAGEMAKERS Alberdina Petronella 79 echtgenoot D.J. van de VEN


EXTRA 7 oktober 2000:

7-10-2000 overlijdensbericht
Pieter Wouter van DIJK 13-2-1930 5-10-2000 10-10-2000 Essenhof,
Dordrecht echtgenoot J.A. van SPANJE
Overige familienamen: Naburgh, van der Plas


7-10-2000 overlijdensbericht Ali van OORT 5-12-1923 Rotterdam 6-10-2000
Strijen 11-10-2000 Essenhof, Dordrecht echtgenoot J. DREWES


7-10-2000 kennisneming
Henk LOTULUNG echtgenoot Els


7-10-2000 kennisneming
Henk LOTULUNG echtgenoot Els
Overige familienamen: Kortman


7-10-2000 overlijdensbericht
Adriaan Albertus van KAMPEN 72 5-10-2000 Dordrecht 10-10-2000 Essenhof,
Dordrecht echtgenoot C. LAGERWAARD


7-10-2000 overlijdensbericht
Arie Pieter VOGEL 70 5-10-2000 Dordrecht 10-10-2000 Zwijndrecht
Overige familienamen: Raber, Wijnen, van Dalen


7-10-2000 dankbetuiging
Cees VERMEULEN echtgenoot Riet de VREE

Vr. gr., Erica
http://d-compu.home.dyndns.org/gensearch (index familieberichten)


Subject: ! augustus 1916: verscheidene onderschriften bij foto's in De Prins
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 05 Jul 2002 16:40:43 GMT

http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/
http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook/

In het augustus-NUMMER van 1916 staan foto's met o.a. de volgende
onderschriften:
- De Abdij ACHEL, bijgenaamd "De Achelse Kluis" op Belgisch grondgevied; de
tuin is echter op Nederlandsch territorium; daarom is dwars door den tuin,
langs de grens, een draad gespannen en waar de grens den tuin verlaat,is de
steenen kloorstermuur doorgebroken; aan Nederlandsche kant, door den draad
van hun klooster gescheiden. Aan de andere zijde een Belg.
(BRON: pagina 63 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 augustus
1916)

- Koningin te Katwijk aan Zee
(BRON: pagina 64 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 augustus
1916)

- Een oude molen. Het is de molen "Welgelegen" te Zwijndrecht op den hoek
van de Noord en Oude Maas, dagteekenend van 1696 en inderdaad de trots van
het riviergezicht bij DORDRECHT. Elke schilder, die deze oude interessante
stad bezocht op zij studiereizen, heeft den molen op doek gebracht. De
veereniging tot instandhouding van oude gebouwen te Dordrecht, waarvan de
heer Adr. SCHOTEL secretaris is, doet krachtige pogingen om het oude
bouwwerk tegen slooping te beschermen. Er is geld noodig voor herstel en
instandhouding; de vereeniging hoopt dat velen hiertoe zullen willen
bijdrage.
- feest der schooljeugd : heer DE WAAL MALEFIJT, Jhr HOOFT GRAAFLAND
(BRON: pagina 65 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 augustus
1916)

- concours-hippique Amsterdam (woord van lof door LEO LAUER / lady love ->
eig W Baron van Voorst tot Voorst, vierspan van Wed VAN DELDEN uit A'dam)
(BRON: pagina 69 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 augustus
1916)

- nieuwe tomaat, kweekerij 't Huis de Geer, te JUTHPAAS.
(BRON: pagina 71 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 augustus
1916)

- De nieuwbenoemde hoogleeraar in de tropische hygiene aan de Amsterdamsche
universiteit Dr. J.J. VAN LOGHEM (in het midden van de foto met den hoed
op), in den tuin van het Koloniaal Instituut en omgeven door personeel en
laboranten van deze instelling, waar hij diracteur van de afdeeling
Tropische hygiene is.
- Tot opvolger van wijlen Prof. STRAUB is tot hoogleeraar in de oogheelkunde
aan de Universiteit te Amsterdam benoemd Dr. W.P.C. ZEEMAN; hij werd in 1909
benoemd tot adsistent van Prof. STRAUB en heeft in ruimen wetenschappelijken
zin naam gemaakt door zijn onderzoekingen op oogheelkundig gebied.
- Ter zake van zijne uitstekende krijgsverrichtingen op het eiland SOEMBA
(Timor en Onderhoorigheden) eenige jaren geleden, is benoend tot ridder der
Militaire Willemsorde de eerste-luitenant der infanterie vanhet leger in
Oost-Indie J.J. BARENDSEN.
- Dr. H.J.L. SICHERER, arts te GROENLO, herdacht 3 augustus den dag waarop
hij zich 25 jaar geleden aldaar vestigde; hij studeerde te LEIDEN en heeft
in de plaats zijner inwoning en in de geheele omgeving daarvan een zeer
goeden naam verworven als een kundig enhumaan geneesheer.
- De oud-majoor vanhet O.-I. leger H. HAMAKERS, ridder der Militaire
Willemsorde, is te 's-Gravenhage op 82-jarigen leeftijd overleden. Hij heeft
zich onderscheiden bij de expeditieen tegen BONI in 1859,in de
Zuid-Ooster-afdeeling van Borneo en op ATJEH.
- een ouderwetse imker
- stier Hercules II no. 2013 S., fokver Aurore te ABBENBROEK
(BRON: pagina 72 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 augustus
1916)

- groote betooging te A'dam tegen den oorlog.
- zitting van den militieraad voor de lcihting 1916 te A'dam. (Mr H
VERKOUTEREN, GEn-Maj M.W. DE VRIES, heeren WIJNMAALEN, NOLTING, J.M.
NEOMAGUS, O.A> PETERS (arts), M.W. SMIT (Arts te Huizen))
- badplaats Noordijk (Palace Hotel, Kurhaus (Huis ter Duin))
(BRON: pagina 76 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 augustus
1916)

- Internationale Sociaal-democratische vredesconferentie in den huize BINO
te 's-Gravenhage. (Mr P.J. Troelstra, W.H. Vliegen, Edo FIMMEN, F.M. WIBAUT,
A BRUENS, J van Zutphen, Mr A LEE, JW Albarda, Repetto, Stanning, Camille
HUYSMAN, H van KOL, HJ BRANTING)
(BRON: pagina 77 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 augustus
1916)

- meisjes in een Duitsche munitiefabriek.
(BRON: pagina 83 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 augustus
1916)

- Het 50-jarig bestaan van het corps Pontonniers te DORDRECHT. Tengevolge
van den mobilisatietoestand hebben de feestelijkheden een meer bescheiden
omvang gehad dan in normale omstandigheden het geval zou zijn geweest.
Links: De commandant van het jubilerende corps, kolonel C.J.M. COLLETTE met
zijn staf. Rechts: De versierde ingang van de Pontonnierskazerne.
- Een door granaatvuur verwoest dorp aan het westelijk front tijdens de
laatste gevechten tusschen de SOMME en de ANCRE in Noord-Frankrijk.
- De verdienstelijke burgem. van BAARN, F.F. Baron D'AULNIS DE BOUROUILL,
heeft tegen 1 sept eervol ontslag gevraagd uit het ambt, waarin hij
onderscheidene jaren met vrucht werkzaam geweest is.
- Tot burgem. van de gem. LOENERSLOOT en RUWIEL is benoemd A.M.A. Baron VAN
BOETZELAER (portret in de uniform van reserve-officier)
- Op bijna 51-jarigen leeftijd is te HAARLEM overlden de bekende, zeer
begaafde componist PHILIP LOOTS, oud-dir van Apollo, leeraar aan de
Muziekschool der Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, organist en
muziekcriticus; van zijne talrijke werken zijn onderscheidene liederen,
koren, missen en symphonieen zeer bekend.
- Tot chef van den Marinestaf is benoemd de kapitein-ter-zee W.J.G.
UMBGROVE.
- De verdienstelijke directeur van de Nieuwe Schoolvereeniging, de heer C.
VRIJ te AMSTERDAM, is op 52-jarige leeftijd overleden. De heer VRIJ was
medewerker van het tijdschrift Schoonheid en Opvoeding en schrijver van
eenige zeer nuttige brochures.
- Te Amsterdam is op 36-jarige leeftijd overleden DR. B. SORMANI, een zeer
bekend basterioloog en seroloog, privaat-docent aan de Amsterdamsche
univeristeit; van zijne hand verschenen onderscheidene belangrijke
wetenschappelijke verhandelingen en studien.
- Twee Hollandsche torpesojagers nemen de sloepen van het stoomschip
Koningin Wilhelmina, dat de vorige week op een mijn stiet en zonk, op
sleeptouw. (eenige mannen van dienstpersoneel zijn toen om het leven
gekomen).
(BRON: pagina 84 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 augustus
1916)

- villa's Noordwijk
(BRON: pagina 86 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 augustus
1916)

- een batterij Nederlandschen veldartillerie.(kapitein Bakker)
(BRON: pagina 87 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 augustus
1916)

- H.M. de Koningin te BENNEBROEK. (officieren Muller, Zwolle, Klaassen en
Beets)
- Bergen op Zoom: weekmarkt
(BRON: pagina 88 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 augustus
1916)

- begrafenis van den geinterneeden Belgischen majoor DIEGERICK te Rotterdam.
- Nederlandschen ambulance te Parijs op het Pre Catelan.
(BRON: pagina 89 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 augustus
1916)

- De 95-jarige J. ONRUST te OOSTZAAN heeft den watersnood van 1825
medegemaakt en is in Jan j.l. tijdens de geweldige overstrooming naar
Zaandam bij zijn zoon gevlucht; hij is 25 jaar lid van den gemeenteraad
geweest van Oostzaan, had 30 jaar zitting inhet college van zetters en was
20 jaar assistent-landmeter.
- Tot burgemeester van Zierikzee is benoemd Mr. A.J.F. FOKKER VAN
CRAYENSTEIN VAN RENGERSKERKEN.
- Dr. H.C. PRINSEN GEERLIGS, een onzer verdienstelijkste mannen op het
gebied der suikerindustrie, werd de vorige week in het gebouw der Ned.
Handelsmaatschappij te AMSTERDAM gehuldigd, ter gelegenheid van zijn
25-ajrig werkzaamheid ingenoemde industrie. Hij begon zijn loopbaan als
chemisch-assistent bij het proefstation te KAGOK, werd in 1896 directeur en
sedert 1908 is hij directeur van het filiaal in NEDERLAND. DR. PRINSEN
GEERLIGS heeft buitengewoon veel gedaan voor de Java-Suikerindustrie,
schreef belangrijke bijdragen en verhandelingen, ook een handboek van zeer
groote practische waarde, gaf gewaardeerde adviezen en voorlichtingen,
verleende steun, waar die gevraagd werd. Zijn verdiensten voor de wetenschap
en de practijk werden o.m. erken door zijn benoeming tot doctor honoris
causa in de scheikunde aan de Amsterdamsche Universiteit, en tot talrijke
eere-ambten.
- De heer H. VAN DEN BERG herdacht onder talrijke blijken van waardeering en
hoogachting zijn gouden artsjubileum en tevens zijn 25-jarig lidmaatschap
van den gementeraad te HAARLEM.
- Tot burgemeester van HEEMSTEDE is benoemd Jhr. J.P.W. VAN DOORN,
laatstelijk als zoodanig gevestigd te SCHAGEN, waar hij zijn ambt met ijver
en toewijding uitgeoefend heeft; bij zijn afscheid gaf de gemeenteraad van
Schagen dan ook hartelijke blijken van waardeering en hoogachting.
- Tot kolonel der infanterie bij het leger in Oost-Indie is bevorderd de
luitenant-kolonel A. GEERTSEMA BECKERINGH.
- De provincie Noord-Brabant en in het bijzonder de stad 's-Hertogenbosch
heeft door den dood van den heer C.J.J. DANIELS, oud-hoofdcommies der
Provinciale Griffie, oud-bestuurslid van onderscheidene openbare nuttige
lichamen en instellingen, een zeer geacht en verdienstelijk bewoner
verloren; gedurende 11 jaren bekleedde hij ook de functien van voorzitter
van 's-Hertogenbosch Mannenkoor, welks bloei bij krachtig bevorderd heeft.
Hij bereikte den leeftijd van 77 jaar.
- plechtige installatie van den nieuwbenoemden burgemeester der gem.
GINNEKEN, Jhr. Mr. Th.E. SERRARIS in ee raadszitting.
(BRON: pagina 96 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 augustus
1916)

- concours hppique Houtrust, Den Haag (heer A van Hoboken, stal Doorwerth)
- Graaf van Limburg Stirum te Soekaboemi, Java.
(BRON: pagina 100 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 augustus
1916)

- waterkamp te Langweer
- zwemwedstrijden Amstel (Van Leusden, C. Zegger, Mej van Wieringen)
- Amsterdam: zinker de voor riolering aan de Jacob Catskade
(BRON: pagina 101 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 augustus
1916)

- Rotterdamsche Droogdok-Maatschappij: draaibank (ook op pagina 98-99 ->
Rijndijk)
- Marken: meisjes halen stenen weg van de door den watervloed verwoeste
huizen
(BRON: pagina 102 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 augustus
1916)

- vliegdemonstraties ASSEN: luitenant Collette, Versteegh, Hecking
COLENBRANDER, Wulfften Palthe, Stomp, Vreede, Schippers
- Vlaamsche kust, villa te Westende.
(BRON: pagina 104 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 augustus
1916)

- Toneel: Willem HUNSCHE, Adr. v.d. HORST, Rika HOPPER, Betty Holtrop van
Gelder, Willlem v.d. Veer.
(BRON: pagina 107 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 augustus
1916)

- Ter gelegenheid van zijn 40-jarig dienstjubileum bij de H.IJ.S.M. zijn den
heer H. PUYKER, onderstationschef aan het Maasstation te ROTTERDAM, vele
blijken vanbelangstelling ten dele gevallen. Hij is voor talrijke reizigers
een goed en gewaardeerd vriend.
- Een interessant smokkelzaakje in VENLO. Een, die in de val liep ! Een
handig man vervaardigde een stapeltje planken, ongelijk van lengte en dikte
en wist inwendig zoo fijn uit te werken, dat hij er pl.m. 40 pond spek,
worst en andere eetwaren in verborg; hij deed een blauw schort voor, nam
zaag, hamer en beitel bij zich en liep dan den grooten weg op in Duitsche
richting. Zijn methode was goed bedacht, maar aangezien hij zijn wandeling
te dikwijls maakte, werd de argwaan van een hulp-commies gewekt. Zooo liep
hij er in ! Foto links stelt voor: De aanhouders en een fantasie-smokkelaar
(kommies) met de planken. Foto rechts: De kist geopend op den grond; de
eetwaren zij te zien; de kommies-soldaat schrijft den naam van den
smokkelaar op.
- Schooltuintjes te DORDRECHT. Moes- en bloementuintjes voor jongens en
meisjes uit de hoogste klasse der lagere scholen; dit plan is uitgegaan van
de commissie ter bevordering van den algemeene kunstzin, terwijl het
gemeentebestuur een terrein beschikbaar stelde, waarop 224 tuintjes door de
kinderen zelf aangelegd zijn en bewerkt worden onder vakkundige leiding; de
jongens bewerkten de moes-, de meisjes de bloementuintjes. De zaak heeft
reeds de aandacht getrokken van eenige schoolautoriteiten buiten de
gemeente, die ten zeerste met de strekking sympathiseren.
- 15den aug j.l. vierde de heer P. STEEN, arts te OPHEUSDEN, zijn vijf en
twintigjarig jubileum als geneesheer te dezer plaatse.
- De heer J. GORTER te GRONINGEN, heeft bijzonderen moed aan den dag gelegd,
door een 18 jarig jongmensch, zwemmende in het Paterwoldsche meer, van een
wissen dood te redden.
- Tot Luit. Kol der Cavelerie bij het leger in O.I. is bevorderd de Majoor
J.J. DE WIT.
- Ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum is de kapitein der
Chineezen, TJOEA EAN NJIO te Amboina, gehuldigd door civiele en militaire
autoriteiten, door chefs van Europeeschen jandelshuizn, onderwijzers en door
vele vrienden en belangstellenden. Hij heeft in het algemeen belang veel tot
stand gebracht, vooralop het gebied van het onderwijs, de straatverlichting,
het bouwwezen, het armenfonds enz. Hij werd geb in 1860. In 1905 verwierf
hij de Zilveren Ster voor trouw en verdiensten en in 1912 de kleine Gouden
Ster.
- 30 aug a.s hoopt DS W. TIMMERMANS PAQUY, sedert 1899 predikant bij de Ned
Herv Gem te CUBAARD (Fr) zijn zilveren ambtsjubileum te vieren.
- Te rgelegenheid van zijn 40-jarig dienstjubileum bij de H.IJ.S.M. zijn den
heer H. PUYKER onderstationschef aan het Maassation te ROTTERDAM vele
blijken van belangstelling ten del gevallen. Hij is voor talrijke reizigers
een goed en gewaardeerd vriend.
- nieuwe gebouw van de Nutsspaarbank te Doerabaya.
(BRON: pagina 108 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 augustus
1916)

***

Gr., Erica


Subject: ! juli 1916: verscheidene onderschriften bij foto's in De Prins
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 05 Jul 2002 16:41:04 GMT

http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/
http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook/

In het juli-NUMMER van 1916 staan foto's met o.a. de volgende
onderschriften:
- Senaat van het Utrechtse studentencorps, ter gelegenheid van het 280-jarig
bestaan (56ste lustrum) der Utrechtsche Hoogeschool; Van links naar rechts:
de heeren A.C.N.P. RUYS (vice-ab-actis), A.M.C. SANDBERG (ab-actis), J.A.
JONKMAN (rector), G.J. van OORDT (fiscus), W.H. VERLOOP (pro-rector). De
lustrumfeesten wordengehouden van 27 tot en met 30 juni: Inhalen van de
reunisten, concerten, kermesse d'été, senaatsreceptie, tooneeluitvoering,
militair sportfeest, volksspelen, gecostumeerd bal. De Maskerade-commssie is
er in weerwil van de buitengewone omstandighdeden toch ingeslaagd, een zeer
aanlokkelijk programma samen te stellen; de groote feestzaal van TIVOLI is
gedecoreerd naar het ontwerp van den architect H.A. van ANROOY en den
sierkunstenaar C. ROL. (foto: Jochmann)
(BRON: pagina 1 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 1 juli 1916)

- De villa "Duinlust" te Katwijk-aan-Zee waar H.M. de Koningin en H.K.H.
Prinses Juliana eenigen tijd in dezen zomer zullen vertoeven.
- Groep van den directeur, de geneeskundigen met dames en den
verplegingsstaf van het pas geopende Radio-instituut te ROTTERDAM. De
heeren, zittend op de voorste rij, zijn van rechts naar links, Dr. LAMMERS,
Dr. JOSSELIN DE JONG, Dr. KLINKERT, Dr. LOOPUYT; geheel rechts staande: Dr.
HOYER.
(BRON: pagina 4 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 1 juli 1916)

- In de klasse voor houtsnijkunst van "de Dagteeken- en Kunstambachtschool
voor meisjes" in de Gabriel Metsustraat te Amsterdam. Deze school werd
aanvankelijk in 1878 als onderdeel van de maatschappij voor den Werkenden
Stand en is sedert 1908 zelfstandig gevestigd in bovengenoemde straat;
directrice Mej. J.D.E. KERLEN; de meisjes worden opgeleid tot toelating op
de Normaalschool en de Rijksacademie voor Beeldende Kunst en verder voor
acte teekenonderwijs; aan de inrichting zijn verbonden circa 20 docenten,
130 leerlingen.
- Groep voor de 14de Conferentie der Nederlandsche Vereeniging voor Volks-
en Schoolbaden te Utrecht gehouden. De ontvangst ten stadhuize. Voorste tij,
zittend, van links naar rechts: Mevrouw D. HALBERTSMA-GROSSE SCHRODER; Mevr.
A.C. KAPTEYN VON HEYST,ondervoorzitster, comit. van ontvangst; W. VANBOVEN,
inspecteur volksgezondheid; Mr. Dr. W.A. VAN ZEIST, wethouder te Utrecht;
Mej. A.M. DOUWES DEKKER,algemeene secretaresse; Burgemeester van Utrecht,
Mr. J.P. FOCKEMA ANDREA; Dr. W.P. RUYSCH, voorzitter vanhet bestuur;
luit.-generaal R.P. VERSPIJCK; mevr. L. SAKZEN-TEULINGS, penningmeesteres;
Dr. H. ZEEHUISEN, vertrgenwoordiger v. d. Command. N. H. Waterlinie; Dr.
N.M. Josephus Jitta, wethouder te Amsterdam; M. VAN OPPEN, burgemeester van
Maastricht; Mr. C. DE WILDE Jr., wethouder te Utrecht; Mr. J. BOOL,
secretaris der gemeente Utrecht. Op de tweede rij de heeren:"J.H.Th.O.
KETTLITZ, J.P. HARTE, C.W. VAN DE KASTEELE, wethouder van Utrecht.
(BRON: pagina 9 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 1 juli 1916)

- 35-jarig bestaan Ned Panopticum A'dam. Atelier kunstschilder Joseph
Israels.
(BRON: pagina 11 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 1 juli 1916)

- Het Geverts Deynootplein te Scheveningen verfraaid !
- Tot tijdelijk buitengewoon hoogleeraar in de Electrtechniek aan de
Technische Hoogeschool te DELFT is ben., Jhr. Dr. G.J. ELIAS, geb. 1879 te
Arnhem.
- Op 50-jarigen leeftijd is te Amsterdam overleden de heer H. Eerhart Jr.,
dir van de ver. MIRJAM en godsdienstonderwijzer bij de Nederl. Herv. Gem.
- 1 juli herdenkt de heer H.C. ZWART zijn 40-jarig jubileum als
secr.-penningmeester van de Ned. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde;
hij is een der weinig overgeblevenen, die de stichting, de opkomst en den
bloei medegemaakt hebben.
- Op bijna 70-jarigen leeftijd is te GRONINGEN overleden Dr. J.H. DIEPHUIS
een der meest kundige engeachte geneesheeren aldaar.
- De heer P.H.A. van WAMEL, ingenieur van den Prov. Waterstaat van
Noord-Brabant, is de vorige week plotseling in den spoortrein overleden.
- Op 74-jarigen leeftijd is te 's-Gravenhage overleden de gep.
Generaal-Majoor J.Th.Th.C. VAN DAM VAN ISSELT,oud-inspecteur van het
Militair onderwijs vanhet Ned. leger, oud-voorz van den Centralen
Gezondheidsraad, ridder der orde van den Ned. Leeuw, schrijver van zeer
balangrijke werken en studien op militair gebied; op de verhooging van onze
volksweerbaarheid heeft hij door zijn volhardend streven en werken zeer
grooten invloed uitgeoefend.
- Mr O. BEERENBROEK, die gedurende ruim 20 jaar pres. van de
Arrondissementsrechtbank te ROERMOND was en tevens lid van de Prov. Staten
van LIMBURG, is op 70-jarigen leeftijd ten grave gedaald.
- De gep. kol. der inf. P.A. DE KLERCQ, oud-Plaatselijk commandant te
Amsterdam, officier der orde v. Oranje-Nasau,is te 's-Gravenhage op
75-jarigen leeftijd overleden.
- Te BRUMMEN is op bijna 77-jarigen leeftijd overleden de heer G.J.B.
GELDERMAN, laatstelijk ged. 36 jaar Ned Herv pred. te TWELLO.
- ongeval op de lijn van de N.Z.H.T.M (tusschen Leiden en Katwijk),
veroorzaakt doordien een aangspannen paard op de rails holde , terwijl van
de andere zijde de tram in snelle vaart naderde; door de activiteit van den
wagenbestuurder werd de tram bijtijds tot stilstand gebracht; paard en wagen
rolden van de helling.
(BRON: pagina 12 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 1 juli 1916)

- Amsterdam: Moens Hofje in de Vinkenstraat
(BRON: pagina 15 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 juli 1916)

- militaire oefeningen Gorssel
- de Koningin te Arnhem
(BRON: pagina 16 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 juli 1916)

- Prof. Dr. A.F. HOLLEMAN, hoogleeraar in de organische scheikunde en de
pharmacie, die kort geleden benoemd werd tot eerelid van de Spaansche
chemische vereeniging; deze onderscheiding is snel gevolgd op het
eere-doctoraal in de beide techten, hem door de St. Andrew-University
verleend.
(BRON: pagina 17 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 juli 1916)

- electrische gemaal te A'dam.
- de syphons
(BRON: pagina 18 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 juli 1916)

- proeftocht nieuwe torpedoboot Z. 7 (werf Feyenoord)
- Hospitaalschip Mesopotamie op de rivier de Tigris.
(BRON: pagina 19 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 juli 1916)

- Foto links: Prof. Albert AERTS, Hoogleeraar aan de "Academie des Beaux
Arts" te Brussel, is met den heer L. v. d. MEER, beeldhouwer te ZAANDIJK
(met denhoed, boven aan) bezig met de restauratie van het beroemde
beeldhouwwerk van Quellinus in den tympan (achterzijde) van het Koninklijk
Paleis te Amsterdam.
- studentenfeesten Utrecht
- eeuwfeest dorp TEGELEN
(BRON: pagina 20 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 juli 1916)

- Het Echtpaar WIERIKS te Apeldoorn, dat kortelings de 70-jarige
Echtvereeniging vierde; de man is bijna 102, de vrouw ruim 92 jaren !
Vergezeld van hun dochter hebbende de beide oudjes, in een te hunner
beschikking gestelde auto een tochtje gemaakt naar den bekenden Julianatoren
aan den Amersfoortschen weg. Zou men willen gelooven, dat moeder WIERIKS
welgemoed naar boven klom, om van het heerlijke vergezicht te genieten ?
- Te Nijmegen is op 78-jarigen leeftijd overleden Dr. P.J. KAISER,
oud-adviseur van 's Rijks zeeinstrumenten, ridder der orde van den Ned.
Leeuw,officier in de Oranje-Nassau- en in de Leopoldsorde.
- Ter vervanging van den onlangs overleden Dr D BOS is tot lid van de Tweede
Kamer der Staten-generaal voor het district WINSCHOTEN gekozen Jhr Mr Dr
E.A. VAN BERESTEYN, burgem. van de gemeente VEENDAM.
- De heer DURANG te 's-GRAVENHAGE heeft den moed gehad, om van den Zuidwal
gekleed te water te springen, teneinde drie kinderen die spelende in de
gracht geraakt waren en een juffrouw, die van den schrik met haar fiets
hetzelfde lot onderging, te redden.
- Den detachements-commandant der Gewapende Politie te PALOPO op het eiland
Celebes, F.C. MARKS, is de 5de onderscheiding uitgereikt wegens betoonde
dapperheid. Hij was reeds ridder 4de en 3de kl der M.W.O. en had eeds 2
eervolle vermeldingen; de 3de eervolle vermelding dankt hij aan zijn
neleidvol optreden als patrouille commandant op het eiland SALOR (Flores)
tegen een inopstand gekomen overmachtige bevolking, gewapend met vuurwapens.
- C. SMIT te VREELAND herdacht 1 juli zijn 25-jarig jubileum als
schoolhoofd; niet alleen om zijn paedagogische bekwaamheden staat hij in
aanzien, maar ook wegens zijn uitmuntende karaktereigenschappen.
- De heer ANDRE v.d BERG, de bekende Haarlemsche sportman, een zeer geziene
figuur op het voetbal-, cricket- en hockeyveld, is onlangs op 33-jarigen
leeftijd overleden.
- zeilwestrijden Kagerplassen. Amanda uit Warmond
- Artisten zomerfeest: Oscar Tourniaire, E van Praag, Mevr Sophie de Vries,
heeren Sol Kinsbergen, Co Balfoort, James Meyer fil, P Urban, Kammeyer,
Kaart, Samithini (niet Henri Brondgeest)
(BRON: pagina 24 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 juli 1916)

- Verwoestingen door de overstroomingen van januari j.l. in Noord-Holland.
Wat er overgebleven is van de Gereformeerde kerk te BUIKSLOOT, die ongeveer
9 maanden geleden nieuw gebouwd werd.
(BRON: pagina 28 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 juli 1916)

- zanguitvoering in de Maliebaan, Den Haag (Q.J. van Trigt, kapel Depot IIIe
Inf Brigade)
- nieuwe geneeswijze voor Mastoiditis: Dr F.H. QUIX, I.J. van der Helm arst,
Jht Titus van Asch van Wijck, arts P PLANTENGA, semiarts M DENTZ, zuster W
WILLEMS.
- Valkenburg, Bijbelsch drama: Coen Hissink, Charles GILHUYS
(BRON: pagina 29 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 juli 1916)

- gewelfschilderingen St Walburgskerk, Zutphen
- Amsterdam: Turf- of Stroomarkt (beerenburger kruiden)
(BRON: pagina 30 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 juli 1916)

- Artisten-zomerfeest, Stadion A'dam (mebr R HOPPER, LOUIS GIMBERG, J LOUIS
PISUISSE)
- Maastricht: De legende van St Servaas (A v. OLTERDISSEN, Mgr Schrijnen,
Jhr Ruys de Beerenbrouck, Mr van Oppen)
(BRON: pagina 32 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 juli 1916)

- schermwedstrijden: Scheveningen
(BRON: pagina 33 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 juli 1916)

- Amsterdam: Teertuinen (De Roode Vos)
(BRON: pagina 35 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 juli 1916)

- Ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtelijke loopbaan aan het Portugeesche
Israelietische Seminarium "Ets Haim" te Amsterdam zijn den heer D. SANTCROOS
talrijke blijken van belangstelling ten deel gevallen.
- Dr. W. STORTENBEKER, leeraar aan de Hoogere Krijgsschool, privaat-docent
aan de Leidsche Universiteit, is de vorige week te LOCHEM op 54-jarigen
leeftijd overleden; hij heeft vooral naam gemaakt door zijn belangrijke
onderzoekeingenop scheikundig gebied.
- Te Amsterdam is de vorige week op 69-jarigen leeftijd overleden Mgr. J.C.
MEEUWISSEN, vroeger bisschop te SURINAME; te voren was hij professor aan het
Juvenaat der paters Redemptoristen te ROERMOND.
- Te OOSTERBEEK is op 71-jarigen leeftijd overleden Mr. I. EVERTS B. Hzn.,
die zich gedurende 30 jaren als wethouder van ARNHEM zeer verdienstelijk
gemaakt heeft; op verschillend gebied heeft hij met buitengewoon ijver
gearbeid ter verhooging van den bloei van de fraaie Geldersche hoofdstad.
Ook als jurist bekleedde hij door zijn uitgebreide kennis van de wetten en
zijn scherpzinnigheid een voorname plaats.
- diepploegen vanheidegrond onder RENKUM.
- tramlij MEPPEL-SMIDA
- interieur van het Crossley zuiggasmototrgemaal van de Anna paulowna Polder
aan de Ewijcksluis.
- 't Hof SAENDEN te Wormerveer. (J A. LAAN)(architecten Dirk en Mart J STAM
, aannemer J BUS Czn, bloemist G SCHIPPER te Zaandijk)
(BRON: pagina 36 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 juli 1916)

- kaasmarkt Alkmaar (voorraad Regeeringskaas)
(BRON: pagina 38 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 22 juli 1916)

- Een Zwitsersche soldaten familie. Vader AMMAN uit Niederhelfenschwill met
zijn 8 zoons in militairen dienst.
-Parijs: Hotel des Invalides (generaal COUSIN, mevr RAYNAL)
- onderzeeboot O VI, werf de Schelde te Vlissingen
(BRON: pagina 40 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 22 juli 1916)

- militaire sportfeesten Stadion A'dam (Generaal SNIJDERS, gen-Majoor
OPHORST, gen-maj WEBER, kapitein C.W.A. Baron van HAERSOLTE van de Doorn)
- gedenksteen (oudleerlingen HBS Veendam) met inscriptie de naam A WINKLER
PRINS
(BRON: pagina 44 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 22 juli 1916)

- Officieele groep vervaardigd ter gelegenheid van de inwijding van de
Centraal Israelitische Ziekenverpleging te Amsterdam.
Dr. S. PHILIPS, voorzitter
Burgem TELLEGEN
Wethouder Dr Josephus Jitta
Dr PIMENTAL
Dr JACOBSON
zuster VAN GELDER
+ het gebouw aan de Obrechtstraat
(BRON: pagina 45 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 22 juli 1916)

- Een Zwitsersche soldatenfamilie. Vader Amman uit Niederhelfenschwil met
zijn acht zonen in militairen dienst.
(BRON: pagina 40 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 22 juli 1916)

- Die Haghespelers (Dir. E. VERKADE). Tooneel uit M'n vrien Teddy met
levendigen bijval opgevoerd. (Tilly LUS, L. CHRISPIJN JR, Hein HARMS, Nico
de JONG)
(BRON: pagina 47 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 22 juli 1916)

- Tot lid van ged. Staten van de Prov. Noord-Holland is benoemd de heer A.H.
GERHARD, te Amsterdam,lid van de Staten in bovengenoemd gewest.
- De heer R. NOORDHOFF, hoofd eener O.L. school te Amsterdam, is kort
geleden op 49-jarigen leeftijd tengrave gedaald; hij heeft zich
verdienstelijk gemaakt als cartograaf; zijn jongst verschenen kaarten zijn
de Nieuwe Wereldkaart en die van Ned. Oost-Indie en omgeving; behalve zijn 5
boekjes "Samen op reis", die hij in samenwerking met CREMER en Jan LIGTHART
schreef, verschenen van hem een platen-atlas en vele toelichtingen bij de
serie wandplaten voor het aardrijkskundig onderwijs van P.R. BOS.
- De gep. kapitein der Kon. Marechaussee H.A. MOS, voorz. van de Nijmeegsche
Sportvereeniging en in de wereld der paardensport zeer bekend, is de vorige
week op 55-jarigen leeftijd overleden.
- Ds. A.S. TALMA, oud-lid der Tweede Kamer, oud-Minister van landbouw,
Nijverheid en Handel, predikant te BENNEBROEK, veldprediker tijdens de
mobilisatie, geb. 1864, is de vorige week te HAARLEM overleden. Hij was een
hoogst begaafd man met innige toewijding voor de taak, die op hem rustte;
bovendien had hij een zeldzame werkkrachtl op sociaal gebied heeft hij veel
goeds helpen tot stand brengen. Met Ds. TALMA is een edel geestelijk
voorganger en een uitmuntend staatsburger heengegaan.
- Te 's-Gravenhage is in den ouderdom van 88 jaar overleden de gep.
luit.-kol. van het Ind. leger, H.M. TERSTEEGE, een der der kranigste figuren
uit den ouden tijd; hij onderscheidde zich op Atjeh bij de verovering der
XXII Moekims en verdere tochten onder generaal VAN DER HEYDEN zoodanig, dat
hem binnen tien maanden het ridderkruis 3de klasse der militaire
Willems-orde en de tweede eervolle vermelding werd verleend. Zijne
begrafenis heeft met militaire eer plaats gehad.
- Op 49-jarigen leeftijd is te AMSTERDAM overleden de heer C.A. DEN TEX,
sedert 1904 dir. der Stoomvaart Maatschappij "Nederland", bestuurslid en
commissaris van onderscheidene andere maatschappijen, van nuttige
vereenigingen en liefdadigheids-stichtingen.
- Te Amsterdam is overleden de hoog begaafde Belgische beeldhouwer, schilder
en etser, RIK WOUTERS, die als Belgisch soldaat een actief aandeel genomen
heeft in de eerste periode van den oorlog,o.a. bij LUIK streed en daarna op
Nederlandsch grondgebied gekomen, te ZEIST geinterneerd werd. Bij zijn
groote expositie in het Suassomuseum te Amsterdam heeft men zijn groot
talent kunnen bewonderen.
- Wijk aan Zee: aangespeolde walvisch
- harddraverij aan den Zeedijk te Harlingen
(BRON: pagina 48 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 22 juli 1916)

- Oud-A'dam: Haarlemmersluis en Droogbak
- Leidsche poort (gesloopt 1862)
(BRON: pagina 50 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 juli 1916)

- Het dorp Uitdam naar Monnikendam gezien: de hoofdstraat, de eene helft van
het dorp vormende met den oudsten inwoner op den voorgrond; rechts de dijk,
waartegen de Zuiderzee spoelt.
(BRON: pagina 55 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 juli 1916)

- Uitdam: watersnood
- concours hippique Hoofddorp: luitenant der cavelerie Jhr P.J. BOOGAERT met
Pitty Sing, heer M. VAN DELDEN, mevr ARBOUS.
(BRON: pagina 55 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 juli 1916)

- bezoek aartsbisschop van Utrecht Z.D.H. Mgr. H. VAN DE WETERING aan het
vluchtkamp te EDE. (kolonel WINGELS).
- schermmeester VAN HUMBEEK (kweekschool Zeevaart, A'dam)
- Groep ter gelegenheid van het afscheid van Mej. A.S.C. TEN HOET,
directrice van de Hoogere Burgerschool voor Meisjes te 's-GRAVNHAGE.
(wethouders J.C. JANSEN, Mr VERBROEK, Mej ten Hoet, Mr DRUCKER, HUGENHOLTZ)
(BRON: pagina 57 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 juli 1916)

- Ernstig auto-ongeluk op den Heerenweg bij de Van Merlenlaan te Heemsteden.
Met groote snelheid reed de auto, waarin de heer A. VAN DER BORCHT met
eenige gasten en de chauffeur gezeten waren, tegen een boom en daarna tegen
een telefoonpaal. Een der dames werd uit de auto geslingerd en bekwam even
als de andere zeer ernstig letsel. De auto werd geheel vernield.
- Millie van Geuns. De jonge talentvolle pianiste Millie VAN GEUNS, die in
1915 cumlaude eindexamen Conservatorium deed en dezen winter op
verschillende concerten veel bijval inoogstte, trad 4 juli j.l. met zoo'n
succes in het KURHAUS te Scheveningen op, dat zij weder is uitgenoodigd zich
4 augustus a.s. onder RENE BATON als soliste te doen hooren.
- Tot Rector-magnificus van de Universiteit te AMSTERDAM is voor het
collegejaar 1916-1917 benoemd PROF. Dr. R. SISSINGH, hoogleeraar aan de
faculteit der Wis-en Natuurkunde aan genoemde inrichting voor Hooger
Onderwijs.
- Tot Directeur van de maatschappij Het Nederlandsche Sportpark (Stadion) te
AMSTERDAM is benoemd de heer JOHN COUCKE, mede-oprichter en secretaris van
den Ged. Raad van Beheer. Van zijn jeugd af buitengewoon sportliefhebber is
hij gedurende 15 jaar met succes in de sportjournalistiek werkzaam gewest en
nog steeds blijft hij in hart en nieren journalist.
Alle sporten hebben zijn aandacht, maar in het bijzonder het voetbalspel. De
heer COUCKE voorspelt het Stadion een groote toekomst , vooral als na den
oorlog de internationalen wedstrijden op elk gebied hersteld zijn; dan, zegt
hij, zal het meermalen blijken te klein te zijn.
- Kapitein-ter-zee KONIG, die met de onderzeehandelsboot DEUTSCHLAND een
tocht naar Amerika gemaakt heeft, wat een kranig stuk zeevaartkunst genoemd
mag worden.
- 16 juli herdacht DS E VAN KLEFFENS, onder vele blijken van waardering en
vriendschap den dag, dat hij 40 jaar geleden het prediktambt in de Ned.
Herv. Kerk aanvaardde. In 1904 deed hij zijn intrede in 't ZANDT, waar hij
nog steeds met toewijding en ijver werkzaam is.
- De heer J.W. FRANSEN, directeur van het Telegraafkantoot te Middelburg,
herdacht 1 juli onder vele blijken van hoogachting en vriendschap zijn
40-jarig dienstjubileum.
- Te 's-GRAVENHAGE is op 61-jarigen leeftijd overleden de heer J. KOREVAAR
PAZOON, die vele jaren wethouder was van de gemeente LEIDEN, ridder der orde
van oranje-Nassau. De Leidenaars houden hem in dankbare herinnering voor het
vele, dat hij in het beland hunner stad heeft tot stand helpen brengen.
- nieuwe ziekenhuis te LEERDAM (architect DE CLERCQ)
- overstroming Barneveld (4/5 juli) (Luntersche grintweg, foto van boerderij
BUTSELAAR)
(BRON: pagina 60 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 juli 1916)

***

Erica


Subject: + Familieberichten "De Dordtenaar" za 29 juni t/m vr 6 juli 2002
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 05 Jul 2002 16:41:20 GMT

DORDRECHT boekenmarkt 7 juli 2002: http://www.boekenmarkt.dordt.nl/
DORDRECHT museum: http://www.museum.dordt.nl/home.htm

DORDRECHT natuur- en vogelwacht (tentoonstelling foto's boerderijen
Dubbeldam):
http://home.planet.nl/~nvd.strix/

DORDRECHT inventaris archief: www.dordrecht.nl/stadsarchief
DORDRECHT inventaris archief: www.archieven.nl

* * * SCANS VERKRIJGBAAR * * * (ook van vorig jaar)

DATUM KRANT - NAAM - evt. LEEFTIJD of GEBOORTEDATUM - evt. PARTNER - evt.
Overige familienamen

3-7-2002 ANDREAE Thea 2-5-1952 echtgenoot A. de JONG
4-7-2002 BARON Sija 91 weduwe Leendert van SPLUNTER eerder weduwe van
Menno Knol; Overige familienamen: Klein, Kaper, van Wijk, Dillewaard
1-7-2002 BOONSTOPPEL Catrina 83 weduwe Jan van der FEEST
3-7-2002 BOS Michelle 16-6-1998
3-7-2002 BOS Michelle
4-7-2002 BOS Michelle
5-7-2002 BRAANKER Christina 81 echtgenoot J.C. KUITERS Overige
familienamen: Harderwijk
5-7-2002 CHERET Michel 28-10-1968 echtgenoot Simone Overige
familienamen: Ophorst
5-7-2002 CHERET Michel 33
4-7-2002 DAM Therese van SMIT
3-7-2002 DAM Therese van SMIT
2-7-2002 DAM Therese van SMIT
1-7-2002 DAM Therese van 52 SMIT
5-7-2002 FRANSEN Louisa Wilhelmina 7-3-1926 echtgenoot J. NOODELIJK
Overige familienamen: Schouten
29-6-2002 GEUS Adrianus de 67 echtgenoot Truus van SCHAARDENBURG
1-7-2002 GEUS Adrianus de 67 echtgenoot Truus van SCHAARDENBURG
2-7-2002 GLAS Barbara Neeltje van der 12-5-1921 weduwe Gerard REEHORST
5-7-2002 GRAAFF Bastiaan van der 72 echtgenoot H. HOFSTRA
29-6-2002 HEIJNDIJK Andretti
3-7-2002 HOOGERWERF Johanna 58 Overige familienamen: Buitendijk, van
Dijk
4-7-2002 HOOGERWERF Johanna 58
5-7-2002 KLEINGELD Arie echtgenoot P. de DEUGD
29-6-2002 KOOMANS Leendert
3-7-2002 MEEUWEN Rob van
4-7-2002 MOLENAAR Hendrika 81 echtgenoot D.J. GROEN Overige familienamen:
van der Neut
2-7-2002 OORT Antonia Pietertje van 91 weduwe H.D. WILKE Overige
familienamen: van der Groef, Witkamp
3-7-2002 PAERELS Jannie 88
1-7-2002 SMALLEGANGE Adriaan Pieter 87 weduwnaar Catharina Johanna Maria
KOEVOETS Overige familienamen: v.d. Bosch, v.d. Linden
29-6-2002 SMITS Jacoba Johanna 17-12-1913 weduwe Pieter OOIJEN Overige
familienamen: de Heer-Wouters
3-7-2002 SPEELMAN Jacob 24-8-1933 echtgenoot B.A. van KLEEF Overige
familienamen: Groeneveld, van Beelen
4-7-2002 SPEELMAN Jacob 24-8-1933 echtgenoot B.A. van KLEEF Overige
familienamen: Groeneveld, van Beelen
3-7-2002 TOOM Arie
2-7-2002 VLIET Helena Adriana van der echtgenoot Koos de SNOO Overige
familienamen: de Keizer, v/d Rest
5-7-2002 VRIES Jacob de 19-1-1941 echtgenoot Aly de ROVER Overige
familienamen: van Bezooijen
3-7-2002 VROEGINDEWEIJ Klaas 18-6-1917 echtgenoot N. KES
29-6-2002 WEGMAN Hanno
3-7-2002 WENSEN Cor van 51 echtgenoot Leny Overige familienamen: van den
Hout, Leonard-Oortgrijs
3-7-2002 WENSEN Cor van echtgenoot Leny
4-7-2002 WENSEN Cor van
2-7-2002 WIEL Diana van der echtgenoot Lennert van der ZEE
5-7-2002 WIT Dirksje Aagje de 13-5-1938 echtgenoot Stijn van der SCHOOR
Overige familienamen: Slingerland, huisarts Van Stenis
29-6-2002 WOERKOM Cornelia Adriana van 2-9-1908 weduwe Dirk van ZUIDAM
Overige familienamen: Galmeijer, Lingstuyl, Rentier
3-7-2002 ZIJDERVELD Pieter Jacob 45

Vr. gr., Erica
http://d-compu.home.dyndns.org/gensearch (index familieberichten)


Subject: ! oktober 1916: verscheidene onderschriften bij foto's in De Prins
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 05 Jul 2002 16:41:41 GMT

http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/
http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook/

In het oktober-NUMMER van 1916 staan foto's met o.a. de volgende
onderschriften:

- Het stoomschip "Garoet" op de werf "De schelde" te Vlissingen, voor de
Rotterdamsche Lloyd en bestemd voor de vrachtvaart op Nederlandsch Indie,
met goed gevolg te water gelaten. Nadat Mej A.C. DE KEMPENAAR de laatste
beletselen weggenomen had, liep het indrukwekkende gevaarte statig de
helling af.
(BRON: pagina 170 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 oktober
1916)

- De "legerdag" op Woudensteyn te Rotterdam: Gen-Majoor BOSBOOM, gep.
Gen-Majoor v.d. WAL.
(BRON: pagina 172 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 oktober
1916)

- Zaanlandsche Zeilvereniging op de Achter-Zaan
(BRON: pagina 174 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 oktober
1916)

- Gezicht op het Noordhollandsche gehucht KATWOUDE bij VOLENDAM, waar in de
maand januari 1916 de groote doorbraak van den dijk plaats had; dit gehucht
moest verdwijnen; waar de huizen stonden, wordt een breede verkeersweg
aangelegd; Men ziet op de foto arbeiders bezig met het sloopen van huizen.
- De Nederlandsche Opera, directeur G.H. KOOPMAN: De Juweelen der madonna
(Chris de Vos, R. van Helvoirt Pel, Faniella LOHOFF)
- De Figurante door Het Nederlandsch Tooneel: RIKA HOPPER, mevr de
Vos-POOLMAN.
(BRON: pagina 176 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 oktober
1916)

- oorlogsschip GELDERLAND
(BRON: pagina 177 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 oktober
1916)

- De vorige week werd tot bisschop der oud-katholieken te HAARLEM gewijd de
WelEerwaarde H.T.J. VAN VLIJMEN, pastoor te Egmond-aan-zee waar hij
gedurende 22 jaren voor velen een uitstekend herder en leidsman is en
hoogachting en genegenheid verworven heeft.
- KAPITEIN C.J. OT commandant der gewapende politie op Sumatra's Westkust,
is kort geleden door een bende gewapende opstandelingen te DJAMBI (Sumatra's
Oostkust) overvallen; in de daarop gevolgende bloedige botsing vielen aan
onze zijde een paar dooden en 15 gewonden, terwijl de vijand zware verleizen
leed.
- De grooten violiste KATHLEEN PARLOW, zal van eind october tot eind
December, weder een groote tournee door Nederland ondernemen, onder directie
van het concertbureu HANS AUGUSTIN. De kunstenares zal o.a. optreden als
soliste van het Residentieorkest te 's-Gravenhage en Rotterdam, een der
stadsconcerten te Utrecht, met de Arnhemsche Orkestvereeniging; verder op de
door het Concertbureau HANS AUGUSTIN georganiseerde abonnementsconcerten in
diverse steden van ons land.
- De vorige week heeft PROF. DR. H. IJ. GROENEWEGEN, de nieuwbenoemde
kundige hoogleeraar in de godgeleerdheid, zijn ambt aan de Universiteit te
Amsterdam aanvaard; te voren was hij hoogleraar aan het Remonstrantsch
Seminarium te LEIDEN, waar in September 1912 op feestelijke wijze den dag
herdacht dat hij voor 25 jaar tot predikant bij de Remonstrantsche
Broederschap bevestigd was geworden.
- Op 66-jarigen leeftijd is te 's-Gravenhage overleden Generaal-Majoor
E.F.C.H.J. BARON VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN, sous-chef van het Militaire
Huis, Eerste Adjudant van H.M. de Koningin en sedert 1879 verbonden aan het
Koninklijk Huis; hij was na zijn studien aan de K.M.A. voltooid te hebben,
in 1870 benoemd tot 2de luit der cavalerie. BARON VAN TUYLL werd om zijn
uitstekende karaktereigenschappen bijzonder geacht en bemind, ook in breeden
kring buiten het Hof.
- Te BERGEN-OP-ZOOM is de vorige week overleden de HoogEerwaarde heer E.P.M.
RAAYMAKERS, deken en pastoor aldaar; als geestelijk herder stond hij in hoog
aanzien; zijn heengaan wordt in het dekenaat diep betreurd.
- Te WEHE (Gr.) is op 59-jarigen leeftijd overleden DS. W.J. SCHERPHUIS
sedert 1902 predikant bij de Nederl Herv Gemeente aldaar; met innige liefde
en toewijding heeft hij sinds 1887 het predikambt vervuld, waarom hij dan
ook algemeen geacht en bemind was in den geheelen omtrek.
- Hiernaast geven wij een afbeelding van een CREMONA-viool anno 1632, in
bezit van den heer A. VAN BEEK te APELDOORN; de achterzijde van het
prachtige instrument, dat door den heer F. DE BIE, directeur van het
Belgisch muziekcorps der geinterneerden in het kamp ZEIST, voor echt
verklaard wordt, geeft een Italiaansch tafereel te zien.
- Op 62-jarigen leeftijd is te LEIDEN overleden PROD DR. G.C.J. VOSMAER,
hoogleeraar in de zoologie, in de vergelijkende anatomie en psychologie aan
de Rijksuniversiteit aldaar, lid van de Koninklijke Academie van
Wetenschappen; hij stond wegens zijn veelzijdige kennis en zijn doceerend
talent hoog aangeschreven; zijn heengaan is voor de wetenschap een groot
verlies. Zijn overlijden wordt zeer betreurd.
(BRON: pagina 180 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 oktober
1916)

- staatsie-lijkwagen bij de FIRMA M.L. HERMANS te 's-GRAVENHAGE vervaardigd
op bestelling van een der Indische vorsten.
(BRON: pagina 184 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 oktober
1916)

- oefening met het 15 cm geschut aan boord van de GELDERLAND.
- de brandweer van Ms GELDERLAND.
(BRON: pagina 186/187 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 oktober
1916)

- Om gezondheidsredenen heeft MR. W.S.J. van Waterschoot van der Gracht, te
Amsterdam als lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal ontslag genomen.
- Te Arnhem is op 65-jarige leeftijd overleden de oud-notaris A. MOLL,
oud-ontvanger der registratie, oud-lid van den gemeenteraad; van 1881-1898
was hij te ARNHEM, van 1898-1911 te DOETINCHEM gevestigd; hij was
bestuurslid van onderscheidene maatschappelijke en financieele instellinge,
stichtingen en vereenigingen en kreeg ook naam door zijn belangrijke
geschriften. Dat zijn overlijden zeer betreurd wordt, bewees de
belangstelling bij de begrafenis.
- Tot burgemeester van BAARN is benoemd Mr. J.W.H. Rutgers van ROZENBURG,
sedert 1907 lid van den gemeenteraad waarvan de laatste 7 jaren wethouder
van onderwijs.
- De 1ste luitenant H.A. LUPPES van het leger in O.-I. is 30 september op
FLORES gesneuveld; het leger lijdt door den dood van dezen 33-jarigen
energieken en bekwamen officier, die bij zijn ondergeschikten, zoowel als
bij zijn collega's en superieuren zeer geacht was, een groot verlies.
- Groep ter gelegenheid van de zeer belangrijke tentoonstelling van de
batikwerken en schilderijen van Mevr. WEGERIF-GRAVESTEIN en meubelen van het
architectenbureau WEGERIF in het Stedelijke museun te AMSTERDAM (Gen-Maj
OPHORST, kap-adjud VAN LINDEN TOL, burgerm. TELLEGEN, de 90-jarige Dr
CUYPERS,
oud-min HEEMSKERK, mevr Tellegen)
- De zes rijkste dollarmillionaires van New York die zich tot een comite
georganiseerd hebben tot steun van arme vrouwen van Amerikaansche soldaten
aan de Mexicaansche grens:
de dames
Ed. OSTEAD
F.O. RYAN
VAN DER BILT
Waterbury
BRIDGEMAN
HUMPHRIES
- Het nieuwe gebouw van de Koninklijke Petroleum-Maatschappij te
's-Gravenhage.
- foto van PROF H.A. van BAKEL: een zevental geinterneeden in het
officiers-gevangenkamp te GUTERSLOH (Paul Fredericq, de Gentsche prof De
Bruyne, Paul Wouters
- Louis Bouwmeester en dochter in auto
(BRON: pagina 192 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 oktober
1916)

- stoomschip BLOMMERSDIJK van de Holland-Amerika lijn
- Zware brand in een houten loods behoorende bij de fabriek van stoom- en
andere werktuigen van de FIRMA J. ZIMMER & ZONEN aan het Korte Bleekerspad
te A'dam.
- quarantaine station aan den Zeeburgerdijk te A'dam
(BRON: pagina 200 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 21 oktober
1916)

- oefeningen aan boord van Hr Ms GELDERLAND.
(BRON: pagina 211 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 oktober
1916)

- Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie Z. Exc. Mr. J.P. VAN LIMBURG
STIRUM (Soekaboem)(kapitein EYCKEN)
- waterleidingbedijf te LEIDUIN
- het monument voor Willem SCHURMANN te Rotterdam
(BRON: pagina 212 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 oktober
1916)

- vischhallen te IJmuiden. (3 foto's)
(BRON: pagina 213 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 oktober
1916)

- Tot dir. van de gem.-telefoon te Amsterdam is ben. de heer G.C. SNIJDERS,
sedert 1912 onderdir. bij dat dienstvak. Voor studien en ter vervulling van
regeeringsopdrachten bracht hij eenigen tijd in 't buitenland door.
- 3 Nov. zal het 25 jaar geleden zijn, dat de heer G.H. GEEL arts te FERWERD
(Friesland) zich aldaar vestigde als gem. en particulier geneesheer.
- De heer C. BOSMAN van Oudkarspel, oud-burgem van Brouwershaven en van
Gendtmoud-controleur der gem.-financien te 's-Gravenhage enz., is benoemd
tot consul der Nederlanden te NICE.
- 1 Nov. hoopt de heer J. HESKES leeraar in de gymnastiek aan de HBS en aan
het Gymnasium, hoofd der gymnastiekschool den dir. der ver OLYMPIA te
ZUTPHEN, zijn 50-jarig jubileum te vieren.
- Op 73-jarigen leeftijd is te RIJSWIJK overleden de talentvolle componist
en organist A. GIESEN die ook als koororganist een zeer goeden naam had.
- 16 Oct. was het 50 jaar geleden, dat mr. J.W. v.d. BIESEN bij de rechtbank
te BREDA beedigd werd; als scherpzinnig en humaan rechtsgeleerde staat hij
in hoog aanzien.
- De gep. luit.-kol. der artill. van het O.-I. leger TH. ROMSWINCKEL, die
o.m. aan de eerste krijgsbedrijven tegen ATJEH een belangrijk aandeel
genomen heeft, is op 83-karigen leeftijd overleden.
- Op 61-jarigen leeftijd is te VUGHT bij 's-Hertogenbosch overleden de heer
G. TEULINGS, dir.-hoofdred. van de Prov Noordbr. en 's-Hertogenb. Courant;
ook als literator heeft hij naam gemaakt: wij herinneren aan de populariteit
van zijn Gerrit van der Waldjes in het zuiden.
- Onze landgenoot de 22-jarige A.B.A. VAN SPRINKHUYSEN, is op Gallipoli in
dienst van het Australische leger gesneuveld. Deze jonge man heeft in ons
land indertijd de aandacht op zich gevestigd tijdens een gecostumeerden
zwemwedstrijd voor kinderen, waarin hij den prijs won.
- stalen schroefstoomschip YNNUR van de werf Rijn en Maas te HEUSDEN van
stapel geloopen.
- de Fabrieksschool te ENSCHEDE (50-jarig bestaan)
(BRON: pagina 216 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 oktober
1916)

* * *

Erica


Subject: ! september 1916: verscheidene onderschriften bij foto's in De Prins
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 05 Jul 2002 16:42:01 GMT

http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/
http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook/

In het september-NUMMER van 1916 staan foto's met o.a. de volgende
onderschriften:


- dieren in Artis
(BRON: pagina 111 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 september
1916)

- J.J.G. Baron van Voortst tot Voorst (70 jaar)(portret in De Prins van 9
mei 1914)
- G.J. STAAL, geb 1870, 1892 naar Indie, gouverneur van Suriname benoemd
(BRON: pagina 112 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 september
1916)

- ambulance-treinen A'dam
- Drommedaris te Enkhuizen
- historische tentoonstelling Enkhuizen.
(BRON: pagina 1116 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 september
1916)

- Roode Kruisoefening te VLAKE (Zuid-Beveland) in tegenwoordigheid van den
Schout-bij-Nacht C.J. SMIT
(BRON: pagina 17 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 september
1916)

- kinder-vacantie kolonie Soekaboemi (Java) (mevr van Limburg STIRUM)
(BRON: pagina 119 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 september
1916)

- veeteelt-onderneming Djampit (Oost-Java). De heer COUVREUR, administrateur
van de koffie-onderneming Kalisat heeft, op den bodem van een ouden krater,
eenige jaaren geleden net bescheiden middelen de mislukte pogingen van den
heer OTTOLANDER voortgezet om daar veeteelt te drijven met het hoofddoel
goede zuivelpoducten op de Indische markt te brenegen. (dekhengst INGELWOOD)
- keur van paarden in de stoeterij DJAMPIT
- een mooi en zeldzaam talrijk nest Barzois (Russische hazewindhonden, geb.
12-6-1916), eigen. Mevr. HOPMAN te Amsterdam. (moederhond Bela, vaderhond
Olaf)
- historisch slot De CANNENBIRG van Maarten van Rossum, te Vaassen.
- nieuwe glijboot van de dler Aero-werken, die blijkens de proeven on de
omgeving van Berlijn genomen, onzinkbaar is en een snelheid van 70 km heeft.
- 1 sept herdenkt de eerwaarde heer B. FRANK te ZUTPHEN den dag, dat hij
voor 40 jaar als oppervoorzanger der Israelitische gemeente aldaar in
functie trad; hij is reeds sedert 1859 werkzaam en ontving ter gelegenheid
van zijn gouden jubileum de Oranje-Nassau-orde. Op zijn feestdag zal hem
ongetwijfeld blijken, hoe zeer hij in de stad zijner inwoning, ook bij zijne
niet-geloofsgenooten bemind is.
- Tengevolge van een defect aan de machine is de kranige Fransche
militaire aviateur BRINDEJONC DES MOULINAIS die ook ten onzent wegens zijn
schitterende vliegtochten welbekend is, in de omgeving van VERDUN om het
leven gekomen.
(BRON: pagina 120 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 september
1916)

- weeshuis te Enkhuizen, gebouwd in 1616
- het waaggebouw te Enkhuizen, dagteekenend 1559
(BRON: pagina 123 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 september
1916)

- het 40-jarig jubileum van de Koninklijke Vereeninging Het Nederlandsch
Tooneel (1 sept 1876 - 1 sept 1916): de Raad van Beheer omgeven door de
gasten.
(BRON: pagina 124 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 september
1916)

- Duitsche handels-onderzeer DEUTSCHLAND uit baltimore behouden te Bremen
teruggekeerd. (kapitein KONIG)
(BRON: pagina 125 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 september
1916)

- Koning Albert van Belgie en beide zoons.
- Ter vervanging van generaal VON FALKENHAYN is tot chef van den Groopten
Generalen Staf van het Duitsche veldleger beneoemd Veldmaarschalk VON
HINDENBURG, de bekwame opperbevelhebber van de legergroep aan het Oostelijk
front.
- Saloniki: zwemmen en baden van Engelsche soldaten
(BRON: pagina 128 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 september
1916)

- landgoed Vreugd en Rust VOORBURG (eig Jhr DE JONGE)
- Nationale Olympyscje Spelen, A'dam (Cort van der Londen, Bosboom,
Rambonnet, Van Aalst)
- opnemingsvaartuig TYDEMAN, Soerabaya
(BRON: pagina 129 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 september
1916)

- Onder vele blijken van belangstelling en vriendschap, vierde de heer L.
Ph. BENDIKS zijn zilveren Jubileum al lid van den gemeenteraad van VEENDAM;
de geacht jubilaris us tevens voorzitter van den Israelitische Kerkeraad.
- Op 15 September a.s. zal het 40 jaar geleden zijn dat de heer J. DEURING
kommies 1ste klasse bij 's Rijks belastingen te ROTTERDAM, bij dat dienstvak
werd aangesteld. Tot genoegen zij vermeld, dat de in deze
tijdsomstandigheden zeer gewichtige Scheepvaartdiensten nog met onverdroten
ijver door hem worden verricht.
- Door den dood van DR. M. SPRUIT (78 jaar) arts, heeft de stad GOUDA een
van hare meest geachte ingezetene en tevens een van hare kundigste
geneesheeren verloren.
- Op 83-jarigen leeftijd is te BEERTE (Gr.) overleden de heer H.J. ONNES,
die sedert 1863 burgemeester van genoemde geweest is en eenige maanden
gelden eervol ontslag als zoodanig kreeg. Als erkenning voor zijn
verdiensten verwierf hij het officierskruis in de orde van Oranje-Nassau.
- Natinale Zeilwedstrijden op het IJ bok A'dam.
1e prijs Maria Hendrika (John M.C. KIEVITS, DORDRECHT)
- een militair circus (AUGUST DEN DOMME, 1ste luitenant BUTNER)
(BRON: pagina 132 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 september
1916)

- Amsterdamsche schouwburg (De Houten Kast), gebouwd 1773, verbouwd 1872
- Ruines van den in 1872 verbouwden schouwburg op het Leidsche Plein na den
brand op 20 febr 1890.
- tegenwoordige stadschouwburg (bouwmeesters A.L. van Gendt, J.B. Springer,
Jan Springer)
(BRON: pagina 134 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 september
1916)

- stadhuis Nijmegen
(BRON: pagina 135 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 september
1916)

- bezoek H.M. de Koningin aan Den Helder. / Terschelling
(BRON: pagina 136 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 september
1916)

- zeilwedstrijen "De Koshin" van O.M. FURST
- "Davo II" eig. Mr. C. VERMEER
- bestuur van de Kon. Ned Zeil en Roeiver. te A'dam:
Mevr MEUSING
Z. Exc. de Minister van Marine, kapitein-ter-zee RAMBONNET
Mevr BOELEN
Jhr ROELL
de heer J.Th. BOELEN
P.L. LUCASSEN (secr)
Jhr W. SIX (voorz.)
luitenant-ter-zee 1ste kl Mr J.C. JAGER (adjudant v/d Minister)
- hondententoonstelling dierentuin Den Haag
(BRON: pagina 137 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 september
1916)

- Uitvoer verboden. Bovenstaande foto werd genomen op een oud boerenerf, het
z.g. "Borninkhof", onder de buurtschap Haart, gem. Aalten, een der
schilderachtige punten van den Achterhoek. Ter voorkoming van uitvoer,
worden de runderen, welke binnen de 2000 m. van de grens in de weide loopen,
aan de rechterzijde, op een plek van het lichaam, die van het haar ontdaan
wordt, van een kenteeken voorzie, met behulp van een gloeiend brandijzer,
waardoor de huid schroeit; een operatie, die niet al te pijnlijk is; de
vuurpot is op de foto zichtbaar.
(BRON: pagina 138 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 september
1916)

- grens-noeielijkheid: Dinxperlo (vervoer 11 m. lange stoomketel)
(BRON: pagina 139 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 september
1916)

- Duitsche Keizer bezoekt veldlazareth
- Noord-Frankrijk: Generaal Joffre, President Poincare, Koning George van
Engeland, Generaal Foch, Veldmaarschalk Haig.
- driedaagsch militaire sportdemonstraties op Houtrust
(BRON: pagina 140 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 september
1916)

- grafmonument van Maurits van Saksen, Straatsburg.
- toneeltje: Nico de JONGE, Else MAUHS (NV Rotterdamsch toneel)
(BRON: pagina 141 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 september
1916)

- resultaat van tijgerjacht (Tandjong Karang (Lampongsche Districten),
Sumatra
(BRON: pagina 143 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 september
1916)

- Een meisjes-drieling. Het zijn kindertjes van den landbouwer W. te
Warnsveld. Grootmoedertje heeft ze op den schoot en zich voor deze speciale
feestelijke gelegenheid voor den eersten keer laten fotografeeren.
- De heer A.C.A. VAN VUUREN is benoemd tot wethouder voor den burgerlijken
stand te 's-Gravenhage.
- Onlangs vierde de heer C.L. KABBEDIJK onder groote belangstelling van
leerlingen en oud-leerlingen zijn 50-jarig jubileum als organist der Ned.
herv. kerk te NUMANSDORP. De jubilaris is in de streek zeer populair.
- 3 september herdacht Ds. J. DOORENBOS, predikant te Capelle aan den
IJssel, onder talrijke bewijzen van hoogachting en waardeering zijn 40-jarig
evangeliebediening.
- Tot Rector Magnifcus aan de Technische Hoogeschool te Delft is voor het
leerjaar 1916-1917 benoemd Prof J.C. DIJXHOORN, ridder der orde van den Ned
Leeuw, sinds 1899 hoogleeraar aan die inrichting.
- Dr P.N. VAN KAMPEN eerste adsistent aan het Zoologisch Laboratorium te
Amsterdam, is benoend tot lector in de Zooologie aan de Universiteit aldaar.
Hij is een man van nauwgezette studie en van uitgebreide kennis op
dierkundig gebied; hij behoudt zijn tegenwoordige functie.
- Dr. VITUS BRUINSMA, oud-leeraar M.O., die op het gebied van de
arbeidersbeweging in haar ontwikkelingsperiode vooral naam gemaakt heeft,
belangrijke geschriften in het licht gaf, ook voor het algemeen kiesrecht
ijverde, is te ROTTERDAM op 66-jarige leeftijd overleden.
- Het bekende nuttige Rijksopvoedingsgesticht DE KRUISBERG te
Ambt-Doetinchem herdent dezer dagen zijn 50-jarig bestaan (Sloyd-kamer)
- De heer T. VORSTIUS, de verdienstelijke voorzitter van de
Sophia-vereniging te Amsterdam, wonende Huize Winfried, Wapenveld op de
Veluwe, had de welwillendheid ons bovenstaand efoto van zwaluwen te doen
toekomen. Een witte zwaluw (een groote zeldzaamheid) en een zwarte uit een
nest, gefotografeerd op 15 augustus 1916 in de nabijheid van ALMELO door den
landbouwkundige en natuurliefhebber J.R. DULL. Na de volgeltje op zijn hand
te hebben doen kieken, heeft hij ze de vrijheid teruggegeven.
- Het stoomschip Columbie van de Kon West-Indische Mail, ter reperatie in
het dok van de Amsterdamsche Droogdok-Maatschappij liggende, gekanteld.
(BRON: pagina 144 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 september
1916)

- stadhuis te Nijmegen.
(BRON: pagina 146 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 september
1916)

- In het Museum WILLET-HOLTHUYSEn te Amsterdam. Dit museim Heerengracht 605
is niet zoo bekend als de andere kunststichtingen. (Poolschen Graaf Andre
MNIZECH)
(BRON: pagina 147 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 september
1916)

- H.M. de Koningin in Zeeland.
- Bezoek van een groot aantal voorname Nederlandsche bouwkundigen aan de de
gebouwen van het Kon slot Het Oude Loo, o.l.v. den beroemden nestor Dr.
P.J.H. CUYPERS uit Roermond.
(BRON: pagina 148 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 september
1916)

- De Nederlandsche ambulance te PETERSBURG. (mevr Heemskerk, echtgenoote
Mr. Th. Heemskerk, Dr Bijleveldt)
(BRON: pagina 149 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 september
1916)

- H.K.H. Prinses Juliana huppelt het huis van den tuinbaas binnen.
- ontwerp nieuwe Van Hogendorpsplein Rotterdam (architect Alb. OTTEN)
- K. Klinkenberg "Gracht te Delft" (schilderij)
- zeiljacht Lichtstraal aan het Padvinderscorps te A'dam. (heeren Tjebbes,
De Visser, Crone en Schouten)(heer Tegelberg achter Prins Hendrik)
(BRON: pagina 152 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 september
1916)

- het nieuwe schoolgebouw met den Bijbel te BUITENZORG (Graaf van Limburg
Stirum, Ds Oostrom Soede) - schoolgeld F 6 per maand.
(BRON: pagina 155 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 september
1916)

- De gep. luitenant-generaal W. BOETJE (portret 17 juli 1903 op de
voorpagina), oud-commandant van het leger in Oost-Indie, geb. 1849, benoemd
tot 2de luitenant der artillerie in 1869, bevorderd tot generaal-majoor in
1899 en tot luitenant-generaal in 1903, is benoemd tot kanselier der
Militaire Willemsorde door H.M. de Koningin. - Hij verwierf in de
onderscheidene expeditieen, waaraan hij deelnam, wegens zijn uitstekende
krijgsverichtingen, het ridderkruis der Militaire Willemsorde en de
Eeresabel; voorts versieren het ridderkruis van den Nederlandschen Leeuw en
het Lombok-kruis zijn borst.
- De heer TACO WALTER, controleur bij het Binnenlandsch Bestuur op Djambi
(residentie oostjust Sumatra) is kort geleden door de opstandelingen
vermoord; hij was een kundig, plichtgetrouw en stipt ambtenaar, die zeer in
aanzien stond.
- Twee hoogst verdienstelijke jubilarissen aan de Rijks Hoogere Land-, Tuin-
en Boschbouwschool te WAGENINGEN; beiden zijn 40 jaren aan deze nuttige
instelling werkzaam geweest.
Prof J. RITZEMA BOS, ridder in de orde van den Ned Leeuw, wiens portret in
De Prins van 23 Ocotber 1909 op de voorpagina geplaatst weerd, met
biografisch bijschrift; geeft onderwijs in de phytopathologie. Dr. O. PITSCH
leeraar in de plantenteelt, grondbewerking en grondverbetering.
- De gep. Generaal-Majoor der infanterie A.J. PRINS, oud-divisiecommandant
in het Nederlandsche leger, is de vorige week te VELP overleden; hij heeft
de compagniesopleiding in het leven geroepen ruim 25 jaar geleden en heeft
zich steeds beijverd de gevechtskracht van het leger te verhoogen; hij
leefde om zoo te zeggen met den troep. In den tijd, dat hij bij het O-I.
leger gedetacheerd was, heeft hij aan de krijgsbedrijven tegen Atjeh
deelgenomen.
- Te AMSTERDAM is in den leeftijd van 44 jaar overleden de heer Ph.R.
GARCIA. De ontslapene was gedurende tal van jaren assisten-rabbijn bij de
Port. Isarael. gemeente , docent aan het Sanatorium Ets Haim. De heer GARCIA
voltooide zijn studien aan het Port. Seminarium en behaalde aan deze
instelling den hoogsten graad in de Joodsche theologie, dien van MORE
- De Groote betoogong voor Algemeen Kiesrecht op het terrein van de
Amsterdamsche IJsclub. (hr Troelstra, Vliegen, Schaper en Albarda)
- de nieuwe gemeentelijk Visscherijschool te IJmuiden (directeur G.
DUIJCKINCK)
(BRON: pagina 156 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 september
1916)

- 2 plaatjes oud Amsterdam: Buitensingel (Rijnspoorweg), St Antoniwaag
(BRON: pagina 159 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 september
1916)

- het monument voor wijlen den gevierden Frieschen schrijver en dichter
WALING DIJKSTRA (1821-1914) de vorige week plechtig te LEEUWARDEN onthuld.
(Pier PANDER, M.C. de Vries, architecht H. KRAMER, S. van den BURG)
- 2 foto's Somme
(BRON: pagina 160 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 september
1916)

- aankomst van een detachement Russische soldaten in de haven van SALONIKI,
ter versterking van de vereenigde Fransche en Engelsche troepen, die in
genoemde stad en in de omgeving gelegerd zijn onder opperbevel van den
Franschen Generaal SARRAIL. Een Britsche militaire kapel speelt te hunner
eere.
- Jacht op otters te Gloucestershire
- Nadat er jaren-lang veel geschreven en gesproken is over de wenschelijk om
tot de weder-oprichting van een artistiek en geldelijk goed onderlegde,
Nederlandsche Opera te komen, heeft eindelijk een man van energie en de
durf, de heer G.H. KOOPMAN, de daad verricht. Het door hem samengestelde
gezelschap, bestaande uit tal van eerste krachten, belooft heel veel en als
het publiek nu, door drukke opkomst bij deze Opera-opvoeringen bewijst, dat
de staade gemaakte afkeurende opmerkingen over ons gebrek aan een
Nederlansche Opera werkelijk gemeend zijn geweest, kan aan de
levensvatbaarheid dezer kunstonderneming niet worden getwijfeld. De foto's
van den Directeur en de voornaamste artiesten vinst men hierboven afgebeeld:

R. van Helvoirt Pel, helden bariton
J.R. Schulze, lyrische tenor
M.J. Harms-Idzerda, tweede sopraanzangeres
Hendrik Kubbinga, eerste bas
Chris de Vos, heldentenor
Faniella Lohoff, jeugdig-dramatische sopraan
Tilly Westenberg, Jeugdid-dramatische en koloratuurzangeres
directeur G.H. Koopman
Liesbeth Meissner, dramatische zangeres
Helena Horneman, jeugdig-dramatische sopraan
(BRON: pagina 161 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 september
1916)

- meisjes in het boerenbedrijf werkzaam. De oorlog heeft weerbare mannen
opgeeischt (Nottinghamshire, Engeland)
(BRON: pagina 162 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 september
1916)

- Tijdens de plechtige overdracht van het rectoraat der Rijksuniversiteit te
GRONINGEN . Het auditorium luistert in de Aula naar een rede van den
afgetredenden rector PROF Dr. J. VAN WAGENINGEN getiteld: Astrologie en
haare invloed op de Romeinsche literatuur.
- Kon. Ver. "Het Ned. Toneel": Ceasar en Cleopatra (Julius Caesar = Louis
BOUWMEESTER)
(slavin = Mej NAGTEGAAL, Chermian=Fie CARELSEN, Iras=Sara HEYBLOM, Slavin=
Mien VERMEULEN, Ftatatita=Mevr Mann-BOUWMEESTER)
Cleopatra = Mevr LOBO-BRAAKENSIEK, apollodorus=Jac. REULE.
- > totaal 3 foto's <-
(BRON: pagina 164 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 september
1916)

- opening Staten-Generaal
(BRON: pagina 165 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 september
1916)

- De 17-jarige violoncelliste G. HESSE, die het einddiploma van den
3-jarigen Conservatoire-cursus in 2 jaar haalde, verwierf veel bijval op
diverse concerten, o.a. in het Kurhaus te Scheveningen (29 aug j.l.).
- De heer W. WESTBROEK, hoofd der openbare school te DE LIER (Z.-H.) hoopt
30 september zijn 40-jarig ambtsjubileum te herdenken; al dien tijd was hij
aldaar als hoofd werkzaam; om zijn nauwgezette plichtsbetrachting, zijn
liefde voor het onderwijs, zijn bekwaamheden en zijn paedagogische talent
heeft hij achting en genegenheid verworven; de blijken van waardeering
zullen hem dan ook op zijn feestdag zeker niet ontbrken.
- De heer TH. OLTMANS herdacht kort geleden zijn 25-jarig lidmaatschap van
den gemeenteraad te Raalte (Overijssel); hij is steeds volijverig voor de
belangen van zijn gem. opgekomen en heeft daardoor de achting en de
genegenheid der inwoners verworven.
- De heer A. van der Ent, dir. van het Post- en Telegraaf kantoor te
KRALINGSCHE VEER, gaat 1 October a.s. 's Rijks dienst verlate. Uit de
kringen van handel en nijverheid ter plaatse, ontving deze nauwgezette
ambtenaar bij zijn afscheid dezer dagen vele blijken van waardeering en
sympathie.
- 26 sept. herdacht de heer I. AIKEMA, verificateur-sectiechef bij de
Invoerrechten te ROTTERDAM, ridder der orde van Oranje-Nassau, zijn 50-jarig
Rijksdienstjubileum; met ingang van 1 October wordt dezen plichtgetrouwen,
ijverigen en geachten ambtenaar op zijn verzoek eervol ontslag verleend met
pensioen.
- Mr. J.P.R.M. de Neree van Babberich, sedert 1893 lid van den raad van
State, oud-lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland, lid van den Raad van
Commissarissen van het Sanatorium Oranje-Nassau's oord, ridder der orde van
den Ned. Leeuw, is te 's-GRAVENHAGE op 66-jarige leeftijd overleden.
- De sedert 1895 gep. Gen.-Majoor P.L.G. DOORMAN, oud-hoofdintendant van het
Ned. leger, ridder der orde van den Ned. leeuw, mede-oprichter en
oud-bestuurslid van d eVereeninging van de krijgswetenschap, is de vorige
week te 's-GRAVENHAGE overleden op ruim 82-jarige leeftijd. De
belangstelling bij de begrafenis was groot.
- Te 's-GRAVENHAGE is op 66-jarigen leeftijd overleden de heer H. SWERIS,
vroeger groot bouwondernemer en lid van den gemeenteraad te BAARN, ter
verfraaiing van welke schoone plaats hij veel bijgedragen heeft door den
bouw van een aantal villa's en door den aanleg van het Wilhelmina-, Emma-,
en Prins Hendrikpark en den grooten vijver; hij was een man van veel
ondernemingsgeest en werkkracht.
- Bronzen fontein door de gemeente UTRECHT aan har Hoogeschool aangeboden.
(edelsmid JAN BROM, zoons Jan Eloy en Leo)
(BRON: pagina 168 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 september
1916)

* * *

Erica


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 06-07-2002 wk.27
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Sat, 06 Jul 2002 06:42:19 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
06-07-2002 wk.27
-----------------------------------------------------------------

Wormer 04-07-2002: Albert Schaar * Zaandijk w/v Neeltje Jannetje de
Haan

Zaandijk 30-06-2002: Leonardus Hendrik Josephus Jonckers * Amsterdam

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

home page http://www.geneaweb.nl


email adres R.deligt2@chello.nl

icq 40193319

==================== op zoek naar de familie namen voor aansluiting voor onze stamboom.

Wester , Beets , uit de omgeving Purmerend , Edam ,Beemster noord-holland
voor 1800

Graftdijk,Vels,Veen,Visser, uit de omgeving Beemster,Middelie
,Purmerend .

Kwast uit de omgeving Koog a/d Zaan

Kok uit Wormer

Arie de Ligt geb. Vlaardingen ?? 1589 gehuwd met ?? overleden ??

Peter van Mourik gehuwd met Maria Bruin Waardenburg gehuwd ? en Overlijden
? en wie waren de Ouders

Familie Peetam Assendelft
----------------------------------------------------------------------

Hartelijke groetjes van
Willie de Ligt-Wester
email R.deligt2@chello.nl
http://www.geneaweb.nl


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 6 juli 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Sat, 06 Jul 2002 12:22:39 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
zaterdag 6 juli 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** HUWELIJK **

- Overzet, Karin & Pike, Andrew Seth - 5 juli 2002

** JUBILEA **

- Schiphof, Frans & Hogerhuis, Riemkje - 50 jaar getrouwd -
10 juli 2002 - Franeker
- Heidstra, Jilt & Tjoelker, Wietske - 40 jaar getrouwd -
6 juli 2002 - Twijzelerheide

** GEBOORTE **

- Ruurd Harmen, zoon van Douwe Faber en Uiklje Smidts -
28 juni 2002 - Kimswerd
- Menno, zoon van Herman Osinga en Wietske Palma -
29 juni 2002 - Ingelum
- Hjerre, zoon van Jeroen Miedema en Lysbert de Schiffart -
3 juli 2002 - Minnertsgea
- Freya Jacoba, dochter van Hartman Witteveen en Tineke Rypma -
1 juli 2002 - Blauhús
- Sybe, zoon van Sipe en Hilly Hienstra-Boutsma -
2 juli 2002 - Sexbierum
- Jenda, dochter van Yeme en Anneke de Boer-Folkertsma -
3 juli 2002 - Nijlân
- Kyra, dochter van Francis Kok en Ida Wouda -
5 juli 2002 - Sneek
- Mirthe Anne, dochter van Jeen Boringa en Gonda Muijskens -
2 juli 2002 - Leeuwarden
- Fardau, dochter van Wart en Coby Wielinga -
24 juni 2002 - Ljouwert
- Jurjen Wessel, zoon van Helmer Hettinga en Aukje de Zee -
1 juli 2002 - De Jouwer
- Auke Jan, zoon van Herre Willem en Nely Gaastra-Duiker -
2 juli 2002 - Bolsward
- Marco, zoon van Yme en Lambertha Vonk-Sikkes -
22 juni 2002 - Aldegea (W)
- Jente Rins, zoon van Oeds Westerhof en Rinske van der Kooi -
4 juli 2002 - Leeuwarden

** IN MEMORIAM **

- Hagen-Sipkema, I. - 7 juli 2001-2002

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Gietema, Anne - Twijzel
- Kampen-Visser, Wijtske - Burgum
- Kempenaar - Willem - Veenwouden
- Mier-Reitsma, Sierdtje - Terschelling
- Mulder, Wiebe - Opeinde
- Oord, Pieter - Drachten
- Oord-Meerding, Gerritdina - Drachten
- Schippers, Sjouke Hendrik - Surhuisterveen
- Terpstra, Dooitze - Britsum
- Uythof, Rinze - Franeker
- van der Schaaf, Pieterk - Bennekom
- van der Sluis-Mous, Geertje - IJlst
- van der Weg, Siemen - Joure

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BIJKER - Sieds - 4 juli 2002
- DAM - Freark - 4 juli 2002
- DIJKSTRA - Jippe - 5 juli 2002
- DRENTH - Pieter A. - 4 juli 2002
- LEISTRA - Klaas - 4 juli 2002
- MARTENS - Magdalena Clazina (Lina) - 4 juli 2002
- NYZINK - Hendrik Evert - 5 juli 2002
- SMIT - Andries - 4 juli 2002
- VELTMAN - Eddy - 4 juli 2002
- ZOETHOUT - Cornelis (Kees) - 4 juli 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BIJKER - Sieds
* 72 jaar
+ 4 juli 2002 Assen
Ev Maaike ...

DAM - Freark
* 78 jaar
+ 4 juli 2002 Balk
Ev Pytsje de JONG
Begrafenis 9 juli Drachten

DIJKSTRA - Jippe
* 8 juni 1964 Engelum
+ 5 juli 2002 Engelum
Ev Olga ....
Begrafenis 9 juli Engelum

DRENTH - Pieter A.
* 29 augustus 1924
+ 4 juli 2002 Blesdijke
Begrafenis 9 juli Wolvega

LEISTRA - Klaas
* 23 december 1934 Noardburgum
+ 4 juli 2002 Ljouwert
Crematie 9 juli Goutum

MARTENS - Magdalena Clazina (Lina)
* 26 mei 1922 Leeuarden
+ 4 juli 2002 Leeuwarden
Ev H. TOLSMA
Begrafenis 9 juli Leeuwarden

NYZINK - Hendrik Evert
* 13 juli 1923 Semarang (Indonesië)
+ 5 juli 2002 Heerenveen
Ev S. SUKAESH
begrafenis 10 juli Heerenveen

SMIT - Andries
* 18 oktober 1932 Medemblik
+ 4 juli 2002 Groningen
Ev P. KOSTER
Begrafenis Oudega (G-S)

VELTMAN - Eddy
* 2 juli 1948 Franeker
+ 4 juli 2002 Leeuwarden
Ev Janny ... sedert 32 jaar
Begrafenis 8 juli Franeker

ZOETHOUT - Cornelis (Kees)
* 6 april 1942 Bolsward
+ 4 juli 2002 Sneek
Begrafenis 9 juli Bolsward


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/
Subject: + Familieberichten Drenthe 28 juni 2002 - DvhN - 456
From: "Fokke de Jong" <fdejong@worldonline.nl>
Date: Sat, 6 Jul 2002 15:01:41 +0200

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van vrijdag 28 juni 2002.
(Aflevering 456)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij of f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder
vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Beerling - Gerhardus Antonius - 26-06-2002
Buurs - Douwinus - 25-06-2002
Heide - Geesje ter - 26-06-2002
Hovingh - Remmeltje - 26-06-2002
Katers - Maria - 26-06-2002
Posthuma - Jan - 27-06-2002
Stevens - Roelie - 26-06-2002
Tingen - Sophia Frederika - 26-06-2002
Vaessen - Hans - 22-06-2002
Valke - Maria Margaretha - 24-06-2002

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Hofman - Anje - Rolde

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BEERLING - Gerhardus Antonius (Toon)
* 80 jaar
+ 26 juni 2002 - Nieuw-Schoonebeek
Begrafenis: 1 juli 2002 - Weiteveen

BUURS - Douwinus (Wienus)
* 77 jaar
+ 25 juni 2002 - Emmen
Ev. Alie Kiewiet
Crematie: 29 juni 2002 - Emmen

HEIDE - Geesje ter
* 22 juni 1923
+ 26 juni 2002 - Beilen
Ev. G. Hummel
Crematie: 1 juli 2002 - Assen

HOVINGH - Remmeltje
* 91 jaar
+ 26 juni 2002 - Smilde
Wv. Frederik Zwiers sinds 4 oktober 1987
Crematie: 1 juli 2002 - Assen

KATERS - Maria (Mieke)
* 6 november 1938 - Steenwijk
+ 26 juni 2002 - Assen
Ev. Jan Vegter
Crematie: 1 juli 2002 - Assen

POSTHUMA - Jan
* 71 jaar
+ 27 juni 2002 - Roden
Wv. Reina Mertens sinds 24 augustus 2000
Crematie: 1 juli 2002 - Groningen

STEVENS - Roelie
* 24 juni 1937 - Beilen
+ 26 juni 2002 - Assen
Ev. Jan Dollenkamp
Crematie: 1 juli 2002 - Assen

TINGEN - Sophia Frederika
* 96 jaar
+ 26 juni 2002 - Borger
Wv. Jan Jansen sinds 7 maart 1958
Begrafenis: 29 juni 2002 - Borger

VAESSEN - Hans
* 61 jaar
+ 22 juni 2002 - Emmen
Ev. Hanny Werlemann
Crematie: 29 juni 2002 - Emmen

VALKE - Maria Margaretha
* 83 jaar
+ 24 juni 2002 - Emmen
Wv. Jan Berend Heidotting sinds 21 april 1991
Crematie in besloten kring


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl


Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)


Subject: + Familieberichten Groningen 28 juni 2002 - DvhN - 357
From: "Fokke de Jong" <fdejong@worldonline.nl>
Date: Sat, 6 Jul 2002 15:02:48 +0200

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van vrijdag 28 juni 2002.
(Aflevering 357)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de familienaam
van de partner.)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Aukema - Geziena Trijntje - zonder datum en plaatsvermelding - (Tolsma)
Boomsma - Henny - zonder datum en plaatsvermelding
Boomsma - Raymond - 26-06-2002 - Groningen - (Schuitema)
Christians - Engelke - 24-06-2002 - Vlagtwedde - (Tebbenhof)
Groot - Hendrik de - 25-06-2002 - Scharmer - (Hamminga)
Haveman - Arendina - 26-06-2002 - Harkstede - (Heidema)
Hoeven - Mona Lisa Victorine Eva van der - 26-06-2002 - Musselkanaal -
(Beekman)
Holthof - Imke - zonder datum en plaatsvermelding - (Staal)
Kloosterhuis - Allegonda Henderika Maria - 26-06-2002 - Groningen - (Franke)
Laan - Marten Friedrik van der - 24-06-2002 - Heino - (Heikens)
Luiken - Jan - 23-06-2002 - Groningen - (Waldmann)
Mooibroek - Grietje - 26-06-2002 - Sellingen - (Potze)
Neef - Annie - 26-06-2002 - Leek - (Van Dijk)
Ploeg - Renso van der - 26-6-2002 - Harderwijk - (Smit)
Smit - Klaas - Beerta - 25-06-2002
Veenstra - Derkje - 25-06-2002 - Winsum - (Mollema)
Voogd - Jakob - 26-06-2002 - Zuidhorn - (Van der Veen)
Wierstra - Eelke - 26-06-2002 - Foxhol - (Kolk)
Woltjer - Henderika - 26-06-2002 - Veendam - (Timmer)

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Kosse - Everdina - Groningen
Westerhof - Roelf Gerrit - Bellingwolde

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)
Subject: + Familieberichten Drenthe 29 juni 2002 - DvhN - 457
From: "Fokke de Jong" <fdejong@worldonline.nl>
Date: Sat, 6 Jul 2002 17:23:00 +0200

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van zaterdag 29 juni 2002.
(Aflevering 457)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij of f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder
vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Eeftingh - Lukas - 27-06-2002
Heide - Geesje ter - 26-06-2002
Heukers - Aaltje - 28-06-2002
Huizinga - Jan - 26-06-2002
Hulshof - Jantje - 27-06-2002
Jagt - Jacob - 28-06-2002
Jong - Evert de - 27-06-2002
Kleyn - Wilhelmina Jordina Catharina de - 28-06-2002
Neef - Derk - 27-06-2002
Nissink - Lien - 27-06-2002
Olijve - Lambertus - 27-06-2002
Posthuma - Jan - 27-06-2002
Smit - Egbert - 28-06-2002

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Brands - Aaltje - Grolloo
Jeuring - Jans
Jonker - Jan - Beilen
Jonkers - Roelof - Beilen
Polling - Jantje - Rolde
Roossien - Andries - Barneveld
Schipper - Roelie
Schoonbeek - Gerard - Emmen
Sipkes - Lien - Hoogeveen
Vries - Trijntje de - Westerbork

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

EEFTINGH - Lukas
* 9 maart 1919
+ 27 juni 2002 - Gasselternijveen
Wv. J. Sloots
Begrafenis: 2 juli 2002 - Gasselternijveen

HEIDE - Geesje ter
* 22 juni 1923
+ 26 juni 2002 - Beilen
Ev. G. Hummel
Crematie: 1 juli 2002 - Assen

HEUKERS - Aaltje
* 19 december 1922 - Vries
+ 28 juni 2002 - Hoogeveen
Crematie in familiekring

HUIZINGA - Jan
* 5 september 1912 - Arnhem
+ 26 juni 2002 - Beilen
Ev. G.M. Westhoven
Begrafenis in besloten kring op 1 juli 2002 te Westerbork

HULSHOF - Jantje
* 90 jaar
+ 27 juni 2002 - Drouwen
Wv. Jan Deuring sinds 23 juli 1981
Begrafenis: 2 juli 2002 - Borger

JAGT - Jacob (Jaap)
* 14 oktober 1906 - Assen
+ 28 juni 2002 - Assen
Ev. J. Drenthe
Crematie: 2 juli 2002 - Assen

JONG - Evert de
* 12 december 1924 - Zuidlaren
+ 27 juni 2002 - Arnhem
Crematie: 2 juli 2002 - Arnhem

KLEYN - Wilhelmina Jordina Catharina
* 10 september 1937
+ 28 juni 2002 - Peize
Ev. H.F. Gerrits
Crematie: 2 juli 2002 - Assen

NEEF - Derk
* 5 september 1930
+ 27 juni 2002 - Emmen
Wv. Aaltje Moorlag sinds 26 februari 1998
Begrafenis: 1 juli 2002 - Emmen

NISSINK - Lien
* 9 april 1932
+ 27 juni 2002 - Weiteveen
Crematie: 2 juli 2002 - Emmen

OLIJVE - Lambertus
* 11 november 1922 - Zwartemeer
+ 27 juni 2002 - Emmen
Ev. J.A. Velema
Begrafenis in familiekring

POSTHUMA - Jan
* 71 jaar
+ 27 juni 2002 - Roden
Wv. Reina Mertens sinds 24 augustus 2000
Crematie: 1 juli 2002 - Groningen

SMIT - Egbert (Ep)
* 59 jaar
+ 28 juni 2002 - Veenoord
Ev. Joke de Jonge
Begrafenis: 2 juli 2002 - Nieuw-Amsterdam


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl


Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Groningen 29 juni 2002 - DvhN - 358
From: "Fokke de Jong" <fdejong@worldonline.nl>
Date: Sat, 6 Jul 2002 17:24:41 +0200

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van zaterdag 29 juni 2002.
(Aflevering 358)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de familienaam
van de partner.)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen:

Brink - Levert Willem &
Hoenderken - Marchiene - 11-07-2002 - Winde - 50-jarige trouwdag

Overlijden:

Alting - Janna - 27-06-2002 - Stadskanaal - (Schoenmaker)
Boomsma - Raymond - 26-06-2002 - Groningen - (Schuitema)
Boxem - Jan - 28-06-2002 - Stadskanaal - (Oosterloo)
Brakema - Tjitsle - 26-06-2002 - Leusden - (Pronk)
Broekema - Annechiena - 27-06-2002 - zonder plaatsvermelding - (Bouma)
Eerden - Aaltien van - 27-06-2002 - Grand Rapids - (Kuiper)
Gaaikema - Anna Elisabeth - 27-06-2002 - Amsterdam - (Kunst)
Groot - Hendrik de - 25-06-2002 - Scharmer - (Hamminga)
Hamming - Geertina Jacoba - 27-06-2002 - Veendam - (Hoving)
Hoeven - Mona Lisa Victorine Eva van der - 26-06-2002 - Musselkanaal -
(Beekman)
Jansen - Jantje - 27-06-2002 - Delfzijl - (Van der Paard)
Koldam - Everdina - 24-06-2002 - Muntendam - (Holtjer)
Kruize - Jantina - 28-06-2002 - Vlagtwedde - (Ananias)
Laan - Marten Friedrik van der - 24-06-2002 - Heino - (Heikens)
Langerhuizen - Grietje - 26-06-2002 - Winschoten - (Van der Wal)
Mackenzie - Merlijn Frédéric - 28-06-2002 - Niekerk
Mulder - Elsiena - 28-06-2002 - Musselkanaal - (Oldenhuizing)
Posthumus - Jan - 26-06-2002 - Groningen - (Busscher)
Riepma - Margret Cornelia - 28-06-2002 - Leusden - (Oosterhuis)
Roedelof - Helena Gesina Elizabeth - 27-06-2002 - Zoutkamp - (Kuipers)
Schuiringa - Grietje Sina - 26-06-2002 - Delfzijl
Seiverling - T. - zonder datum en plaatsvermelding - (Wormeester)
Smit - Harm - 27-06-2002 - Woltersum
Stel - Lambertus - 28-06-2002 - Scheemda - (Harms)
Veen - Gezina van der - 27-06-2002 - Groningen - (Van Dijken)
Voogd - Jakob - 26-06-2002 - Zuidhorn - (Van der Veen)
Werkman - Geessien - 24-06-2002 - Groningen - (Groenboom)

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Brontsema - Thomas - Loppersum
Hansen - Tjarko - Gieten
Huising - Marchien - Nieuwe-Pekela
Koopman - Klazina - Lemmer
Middendorp - Hendericus Bernardus - Uithuizen
Robben - Johannes - Wildervank
Velde - Lambert van der - Hoogkerk
Wolf - Antje

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)

Google

http://www.marktplaats.nlSURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868