INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 4   nummer   220    1-9-2002


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: + Familieberichten Groot Vlaardingen week 32 2002
From: "John Eichhorn" <eichhorn@xs4all.nl>
Date: Sat, 10 Aug 2002 20:23:14 +0200

Overleden:

Ballegoijen, van Mieke
Dongen, van Maaike Willemijna
Es, van Cornelia Maria Francisca
Kempen, van Neeltje Jacomina
Klink, van Hermanus
Koenen Rink
Marel, van der Cornelia
Moerkerken Grietje
Molendijk Suzanna
Stoep, van der Gerrit
Timmers Nelia Wilhelmina
Verburgh Serge
Vollebregt Nicolaas Johannes

==========================================
Dankbetuiging:

Koppel, ten Wilhelmus Henricus Cornelis
Winter, de Elias

==========================================
Meer informatie over bovenstaande namen is te vinden op mijn homepage:
http://www.xs4all.nl/~eichhorn/familieadvertenties.htm
(Bezoekers van bovenstaande website moeten rekening houden met extra
inlaadtijd v.w. een stukje muziek (25kb) op de website).
Van bovenstaande advertentie's zijn gratis scans te verkrijgen.
Stuur een e-mail naar johneigh@hetnet.nl.
Graag de naam en weeknummer vermelden.

Met vriendelijke groet,

John Eichhorn


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 10-08-2002 wk.32
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Sat, 10 Aug 2002 07:41:16 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
10-08-2002 wk.32
-----------------------------------------------------------------

Zaandam 08-08-2002: Hendrik van Dam
Wormer 08-08-2002: Elisabeth Groeneweg - Liefhebber * Amsterdam w/v
Marinus Groeneweg

In Herinnering Daniel Eier

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

Nu op alfabetische volgorde per periode

home page http://www.geneaweb.nl


email adres R.deligt2@chello.nl

icq 40193319

==================== op zoek naar de familie namen voor aansluiting voor onze stamboom.

Wester , uit de omgeving Purmerend , Edam , noord-holland voor 1800

Beets Hendrik gehuwd met Neeltje Dekker , omgeving Beemster , Purmerend

Graftdijk Pieter ,Vels,Veen,Visser, uit de omgeving Beemster,Middelie
,Purmerend .

Kwast Siemon uit de omgeving Koog a/d Zaan

Kok uit Wormer

Arie de Ligt geb. Vlaardingen ?? 1589 gehuwd met ?? overleden ??

Peter van Mourik gehuwd met Maria Bruin Waardenburg gehuwd ? en Overlijden
? en wie waren de Ouders

Familie Peetam Assendelft
----------------------------------------------------------------------

Hartelijke groetjes van
Willie de Ligt-Wester
email R.deligt2@chello.nl
http://www.geneaweb.nlSubject: + Fam. berichten Maassluise Courant 31-07-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Sat, 10 Aug 2002 20:09:00 GMT

Geboren BS:

16-07-2002: Larissa Angelique, dochter van Roland en Anoeska
Millenaar.

23-07-2002: Rosalie, dochter van Sjef en Marlenka Willems.

24-07-2002: Mike Bryan, zoon van Hellen en Poul Boelaars, broertje van

Michelle en Kelly.

28-07-2002: Sanne, dochter van Harm en Esther Viveen.
---------------------
Verjaardag:

01-08-2002: Apotheker Thio, 50 jaar.
---------------------
Overlijden:

25-07-2002, Schiedam: Pietertje Bos-van Buuren, 93 jaar, sinds 1965
w.v. D. Bos.

29-07-2002: Gertje de Bruijn-de Jong, * 25-05-1929, sinds 28-01-1997
w.v. Jan de Bruijn.

28-07-2002, Maassluis: Jurko Fastenau [Koos], * 24-12-1921, w.v.
Pieternella Johanna de Jong.

28-07-2002: Johanna Adriana Groenveld-van Schelt, 73 jaar, e.v. Dick
Groeneveld.

30-07-2002: Teunis Meinster, 72 jaar, e.v. J. Meinster-van Noord.

30-07-2002, Maassluis: Dilia Jeanette van den Berg-Coenraadts, 86
jaar, e.v. A.H. van den Berg.
----------------------
In memoriam:

30-07-2000 / 30-07-2002: Jochen Vijverberg.
---------------------
Dankbetuiging:

Maassluis, juli 2002: Ab Koperberg.
Maassluis, juli 2002: Dries Spanjersberg
============
Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/mc_schakel1.html


Subject: + Fam.berichten Maassluise Courant 07-08-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Sat, 10 Aug 2002 20:19:14 GMT

Geboren BS:

29-07-2002: Sem, zoon van Andries en Wynke Klaassen.

29-07-2002: Irene Pualien, dochter van Ernst de Man en Hanneke de
Man-Sonneveld, zusje van Chris en Jilles.

04-08-2002: Maurits, zoon van Gertjan en Liana van Staalduinen,
broertje van Emma en Anna.

05-08-2002: Sam en Kas, zonen van Marcel van Krugten en Jacqueline
Bouwmeester, broertjes van Luuk en Isa.
----------------------
huwelijk, advertentie:

10-07-2002: Richard en Jiska Bijsterveld.
16-08-2002, Maasland: Arie-Jacob Dijkshoorn en Annemarie van Nierop.

50-jarig huwelijk:

06-08-2002, Maassluis: Dhr. Van 't Hof, * 23-09-1928 Ouddorp, en mevr.
Van 't Hof-Noordam, * 14-11-1930, Rozenburg, traden op 06-08-1952 in
Rotterdam in het huwelijk.
---------------------
Overlijden:

01-08-2002, Maassluis: Cornelis Noordzij, * 18-08-1938.

03-08-2002: Marina Johanna Hoornweg-de Heer, * 18-10-1921, w.v. Willem
Hoornweg.

05-08-2002, Maassluis: Maria Laferte-Visser, * 17-03-1916, w.v. Gerrit
Laferte.

04-08-2002: Gerrit Snelders, 74 jaar, e.v. Boukje Snelders-Berkepeis.

Teun Meinster
-------------------
Dankbetuiging:

Maassluis, augustus 2002: Johanna Adriana Cats-de Haas.
augustus 2002: Johannes Valk.
augustus 2002: Anneke Oele.
============

Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/mc_schakel1.html


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 10 aug. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Sun, 11 Aug 2002 15:18:22 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
zaterdag 10 augustus 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van DATUM VAN DE KRANT en UITERLIJK tot 21 dagen
na publicatie via onderstaand emailadres

** HUWELIJKEN **

- Jorritsma, Steffen & Souverein, Marjelle - 9 aug. 2002 -
Harlingen
- Bijlsma, Oeds & Breeuwsma, Marije - 8 aug. 2002 -
Terschelling
- Haringa, Jeroen & Joustra, Klazina - 23 aug. 2002 -
Sneek

** DANKBETUIGINGEN - 50 jarig huwelijk **

- Adema, Jehannes en Gryt - Jorwert

** JUBILEA **

- Venema, Hendrik & Bosma, Maaike - 50 jaar getrouwd -
14 aug. 2002 - Hurdegaryp
- Knobbe, Bauke en Kroon, Willie - 50 jaar getrouwd -
16 aug. 2002 -
- Broersma, Albert & Antsje - 40 jaar getrouwd -
10 aug. 2002 -

** GEBOORTE **

- Epko, zoon van Jacob Bote Jensma en Loes Lolkje Plantinga -
25 juli 2002 - Minnertsga
- Elke-Britta, dochter van Arend en Froukje Huismam-Hoekema -
5 aug. 2002 - Leeuwarden
- Welmoed Hannah, dochter van Gerzon en Carin Leininga-de Haan -
3 aug. 2002 - Witmarsum
- Bouke, zoon van Henk en Thea Terpstra -
1 aug. 2002 - Winsum
- Gerardus Aede, zoon van Frans en Nienke Antonides -
30 juli 2002 - Holwert
- Froukje Aafke, dochter van Jimmo en Aukje Heslinga-v.d. Velde -
4 aug. 2002 - Arum
- Marrit Teunette Gesina, dochter van Fetze en Lydia Gaastra -
5 aug. 2002 - Scharnegoutum
- Lineke, dochter van Rutger Fopma en Baukje Hiemstra -
5 aug. 2002 - Bears
- Lise, dochter van Jetze en Sandra Wijnja-Cevaal -
26 juli 2002 - Rotstergaast
- Herre Lútzen, zoon van Rinze en Lineke Kleefstra-Jansen -
5 aug. 2002 -
- Inge, dochter van Eize en AnneMarie Wiersma -
5 aug. 2002 - Bolsward
- Sanne-Marije Cornelia, dochter van Gerben en Ilonka Kloostra -
3 aug. 2002 - Oudega (W)
- Daan Julius, zoon van Niek en Elsbeth de Boer-van Esveld -
2 aug. 2002 - Fryske Peallen
- Hendrik, zoon van Anne en Anna de Vries-Kuik -
3 aug. 2002 - Westhoek

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- de Boer-van Linde, anna - Selmien
- Dijkstra-Naauta, Grietje - Bitgum
- Melchers, Lieuwe - Balk
- Miedema, Jan - St.-Anne
- Oosting-Dijkstra, T.H. - Leeuwarden
- Posthuma, Sijbrand (Siep) - Scharnegoutum
- Smidt, Pieter - St.-Anne
- Soeting-Bokma, Siep - Snikzwaag
- van Veen, Sieger - Sigerswâld

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- ... - Colin Hendrik - 5 aug. 2002
- ... - Lourens - 7 aug. 2002
- BARENDS - Johanna - 8 aug. 2002
- de BOER - Roelof (Roel) - 8 aug. 2002
- de GROOT - Age - geen datum
- HOEKSTRA - Sietze - 9 aug. 2002
- HUITEMA - Jitte Andries - 8 aug. 2002
- de JONG - Luitje - 8 aug. 2002
- KEIZER - Beert Cornelis - 7 aug. 2002
- KLOS - Jantje - 9 aug. 2002
- KOOPMANS - Trijntje - 8 aug. 2002
- de LEEUW - Sjoerdtje - 7 aug. 2002
- MULDER - Atze - 8 aug. 2002
- OEIJ - Sun Nio - 9 aug. 2002
- SPOELSTRA - Geertje (Gé) - 8 aug. 2002
- SPOELSTRA - Aukje - 6 aug. 2002
- VEENSTRA - Lieuwe - 8 aug. 2002
- de VRIES - Melis - 8 aug. 2002
- WEENING - Gauke - 8 aug. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

... - Colin Hendrik
zoontje van Atse en Agnes NUMAN-van der LAAN
* 5 aug. 2002 Heerenveen
+ 5 aug. 2002 Heerenveen
Begrafenis was in besloten kring

... - Lourens
zoontje van Klaas-Dirk en Minke van der HEIDE-de BOS
* 7 aug. 2002 Akkrum
+ 7 aug. 2002 Akkrum
Begrafenis is in besloten kring

BARENDS - Johanna
* 28 april 1910 Leeuwarden
+ 8 aug. 2002 Leeuwarden
weduwe van Sijmon DAM sinds 7 mei 1994
Crematie 13 aug. Goutum

de BOER - Roelof (Roel)
* 31 okt. 1983
+ 8 aug. 2002 De Westerein
Begrafenis 13 aug. de Westerein

de GROOT - Age
* 92 jaar
+ Sneek
Ev P. van NETTEN sedert 58 jaar
Begrafenis 13 aug. Sneek

HOEKSTRA - Sietze
* 80 jaar
+ 9 aug. 2002 Grou
Ev E. SELDENRUST sedert 55 jaar
Begrafenis 13 aug. Grou

HUITEMA - Jitte Andries
* 26 mei 1915 Bolsward
+ 8 aug. 2002 Sneek
Ev A. JONGSTRA
Begrafenis 13 aug. Sneek

de JONG - Luitje
* 16 dec. 1928 Hoornsterzwaag
+ 8 aug. 2002 Heerenveen
Ev J. de VRIES sedert 54 jaar
Begrafenis 13 aug. Nieuwehorne

KEIZER - Beert Cornelis
* 17 juni 1944 Jelsum
+ 7 aug. 2002 Ermelo
Begrafenis 12 aug. Jelsum

KLOS - Jantje
* 83 jaar
+ 9 aug. 2002 Heerenveen
gehuwde naam: SLOB

KOOPMANS - Trijntje
* 1 juni 1926 Oosterwolde
+ 8 aug. 2002 Groningen
Ev Koendert BLAAUW sinds 2 mei 1960
Crematie 13 aug. Heerenveen

de LEEUW - Sjoerdtje
* 4 aug. 1936
+ 7 aug. 2002 Franeker
Crematie 12 aug. Goutum

MULDER - Atze
* 76 jaar
+ 8 aug. 2002 Leeuwarden
Ev H. de ROOS
Crematie 13 aug. Goutum

OEIJ - Sun Nio
* 63 jaar
+ 9 aug. 2002 Damwoude
Ev P. WIERSMA sedert 30 jaar
Begrafenis 13 aug. Damwoude

SPOELSTRA - Aukje
* 25 jan. 1912 Rottevalle
+ 6 aug. 2002 Dronten
weduwe van Ate OOSTENBRUG sinds 8 jan. 1997
Crematie was in familiekring

SPOELSTRA - Geertje (Gé)
* 21 aug. 1922 Oosterwolde
+ 8 aug. 2002 Harlingen
Ev. D.A. VISSER sedert 17 okt. 1945
Crematie 13 aug. Groningen

VEENSTRA - Lieuwe
* 18 juli 1932
+ 8 aug. 2002 Dokkum
partner van Jinke POSTMA
Begrafenis is in familiekring te Veenwouden

de VRIES - Melis
* 89 jaar
+ 8 aug. 2002
weduwnaar van Sjoukje FROSSINK sinds 10 okt. 1981
Crematie is in besloten kring

WEENING - Gauke
* 2 juni 1931
+ 8 aug. 2002 Drachten
Ev Johanna HERDER sedert 42 jaar
Begrafenis 13 aug. Drachten


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 12-08-2002 wk.33
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Mon, 12 Aug 2002 11:00:19 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
12-08-2002 wk.33
-----------------------------------------------------------------
Wormerveer 10-08-2002: Willem Sikkes

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999
Nu op alfabetische volgorde per periode

home page http://www.geneaweb.nl
Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 12 aug. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Mon, 12 Aug 2002 18:26:54 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
maandag 12 augustus 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van DATUM VAN DE KRANT en UITERLIJK tot 21 dagen
na publicatie via onderstaand emailadres

** VERJAARDAGEN **

- Buisman-Plantinga, Joke - 50 jaar - 12 aug. 2002

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- ALMA - Fokke - 9 aug. 2002
- de BIL - Marina - 10 aug. 2002
- de BOER - Johannes Jan - 9 aug. 2002
- DUNNINK - Thijs - 9 aug. 2002
- van der HEIDE - Doeke - 9 aug. 2002
- HOFMAN - Jan Egbert - 9 aug. 2002
- IJSSELMUIDEN - Josina Margaretha - 9 aug. 2002
- KOOIJ - Taede - 9 aug. 2002
- KOOPAL - Auke Roelof - 9 aug. 2002
- MOOIWEER - Zwaantje - 10 aug. 2002
- NAGEL - Arie - geen verdere gegevens
- OEVERING - Pieter - 9 aug. 2002
- POELSMA - Anneke - 10 aug. 2002
- POSTMA - Reintje - 11 aug. 2002
- de RUITER - Albert - 8 aug. 2002
- TWERDA - Houkje Luutske - 6 aug. 2002
- VEENSTRA - Eelkje - 10 aug. 2002
- VELDA - Johanna - 10 aug. 2002
- ZELDENTHUIS - Henriecus - 9 aug. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

ALMA - Fokke
* 7 okt. 1942 Harkema
+ 9 aug. 2002 Surhuisterveen
Ev D. LAANSTRA
Begrafenis 13 aug. Surhuisterveen

de BIL - Marina
* 12 sept. 1914
+ 10 aug. 2002 Heerenveen
weduwe van Klaas Johannes van der GLAS sinds 25 aug. 1989
begrafenis 15 aug. Terband

de BOER - Johannes Jan
* 9 febr. 1921 Grou
+ 9 aug. 2002 It Hearrenfean
Ev R. OOSTERWOUD

DUNNINK - Thijs
* 84 jaar
+ 9 aug. 2002 Hoogeveen
Ev Aaltje KLEIKER
Begrafenis 14 aug. Hoogeveen

van der HEIDE - Doeke
* 5 sept. 1929 Jubbega-Schurega
+ 9 aug. 2002 Heerenveen
Ev T. HOEKSTRA
Begrafenis 14 aug. heerenveen

HOFMAN - Jan Egbert
* 18 okt. 1925
+ 9 aug. 2002
Ev W.A.A. MARTIN MULLER
Crematie is in besloten kring

IJSSELMUIDEN - Josina Margaretha
* 95 jaar
+ 9 aug. 2002 Sassenheim
weduwe van Age POSTMA
Crematie 14 aug. Leiden

KOOIJ - Taede
* 6 april 1937 Burgum
+ 9 aug. 2002 Ljouwert
Ev. Dieke SIPMA
Begrafenis 14 aug. Burgum

KOOPAL - Auke Roelof
* 27 okt. 1911 Twijzel
+ 9 aug. 2002 Coevorden
weduwnaar van Aleida Catharina de VRIES simds 21 sept. 1981
Crematie 14 aug. Heerenveen

MOOIWEER - Zwaantje
* 28 sept. 1949
+ 10 aug. 2002 Leeuwarden
Ev T. de JONG
Begrafenis 14 aug. Leeuwarden

OEVERING - Pieter
* 27 aug. 1923 Hallum
+ 9 aug. 2002 Ferwert
Ev D. SMIT
Begrafenis 14 aug. Ferwert

POELSMA - Anneke
* 16 juni 1928 Leeuwarden
+ 10 aug. 2002 Leeuwarden
Ev J. JONGMA sedert 45 jaar
Crematie 14 aug. Goutum

POSTMA - Reintje
* 24 dec. 1923 Allingawier
+ 11 aug. 2002 Sneek
weduwe van Toede VELLINGA sinds 27 april 2002
Begrafenis 15 aug. Nijland

de RUITER - Albert
* 22 mei 1922 Rohel
+ 8 aug. 2002 Leeuwarden
Ev A. KRAMER sedert 28 febr. 1942
Crematie was in familiekring

TWERDA - Houkje Luutske
* 92 jaar
+ 6 aug. 2002 Burgum
gehuwde naam: van KEIMPEMA
Begrafenis heeft plaatsgevonden

VEENSTRA - Eelkje
* 28 aug. 1914
+ 10 aug. 2002 Drachten
weduwe van Auke Auke TIEKSTRA sinds sept. 1992
Afscheid is in besloten kring

VELDA - Johanna
* 2 febr. 1912 Leeuwarden
+ 10 aug. 2002 Leeuwarden
gehuwd geweest met Anne POSTMA, overleden 14 jan. 1965 en met
Jan de GOEDEm overleden 23 jan. 1995
Crematie 14 aug. Goutum

ZELDENTHUIS - Henriecus
* 19 okt. 1918 Joure
+ 9 aug. 2002 Bilthoven
weduwnaar van Tiny KRAMER
Begrafenis 14 aug. Joure

** AANVULLINGEN 10 aug. 2002 **

KLOS - Jantje
* 17 november 1918 Langweer
+ 9 aug. 2002 Heerenveen
weduwe van Oene SLOB sinds 29 jan. 1978
Bgerafenis 14 aug. Joure


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/
Subject: + Fam. berichten De Limburger 06-07-1974
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Mon, 12 Aug 2002 17:51:12 GMT

Deze krant bij opruiming tijdens verhuizing gevonden.Geboorte:

04-07-1974, Maastricht: Wij zijn erg blij u te kunnen vertellen dat
ons eerste kindje, een dochtertje, vandaag geboren werd. We noemen
haar Audrey.
Frans Puts en Henny Puts-van der Vleuten.

04-07-1974, Eesjde: Mit groete blijjsjap gaeëf v.r Uuch kinnis vaan de
geboerte vaan oos ietsjte kinneke. V'r neurne ooze zoeën Gye.
Bie 't H. Deupsel krijjt e de naome Guiseppe Pierre Johannes Gerardus.
Hans Oderkerk en Rina Oderkerk-Wolfs.
----------------------------------
Huwelijk:

juli 1974, Maastricht: Hartelijk dank aan familie, buren, vrienden en
bekenden voor de bloemen, cadeaus en felicitaties, die wij ontvingen
bij ons 40-jarig huwelijk.
G. Keymis en E. Keymis-Janssen, kinderen en kleinkinderen

05-07-1974, Eijsden: Getrouwd: Marilou Schroen en Jacques Prickaerts.

Door omstandigheden wordt het huwelijk tussen Yvonne Diephuis en Rein
Froger op 06-07-1974 uitgesteld.

10-07-1974, Eijsden: Paula Haenen en Jef Claessens trouwen op woensdag
10 juli in de kerk van de H. Christina te Eijsden, om 11.00 uur.

13-07-1974, Sittard: Th. Donners en P.H. Donners-Tummers vieren hun
60-jarig huwelijksfeest.

09-07-1974, Geleen: J.J. van Tillo en M.E.L. van Tillo-l'Ortije vieren
hun 40-jarig huwelijksfeest.

Wegens sterfgeval wordt het huwelijk van Nicole Soudant en Nico
Kerssemeeckers tot nader te bepalen datum uitgesteld.
[Zie overlijdensadvertentie hieronder]
-------------------------------------
Overlijden:

05-07-1974, Sittard: Laurens Ekermans, 91 jaar, w.v. Maria Elisabeth
Dreissen.

05-07-1974, Geleen: Maria Erzsébet Böhm, * 03-11-1911 Kaschau.

05-07-1974, Lemiers-Mamelis: Elisabeth Hubertina Pelzer, 74 jaar, e.c.
Hubert Jozef Einmahl.

05-07-1974, Gulpen: Anna Maria Catharina Jaspers, 88 jaar, e.v.
Alphonse Joseph van Loo.

05-07-1974, Maastricht: Wilhelmus Franciscus Hendriks, 79 jaar, e.v.
Anna Maria Josephina Nizet.

05-07-1974, Heugem-Maastricht: Gus Soudant, 60 jaar, e.v. Sophie
Janssen.

05-07-1974, Maastricht: Aloysia Geurts, 85 jaar, w.v. Hubertus Petrus
Dubois, w.v. Matthias Johannes Wijnandus van Bun.

04-07-1974, Kerkrade-West: Katharina Huppertz, 77 jaar, w.v. Hubert
Paul Crutzen, e.v. Hubert Senden.
-----------------------------------
Dankbetuiging:

Meerssen, juli 1974: Hubert Cortenraad, namens mevr. M.E.
Cortenraad-Smeets en kinderen.

Nyswiller, juli 1974: Mathias Joseph Smeets, namens, Wed. M.E.
Smeets-Schleypen, kinderen en kleinkinderen.

Rijckholt, juli 1974: Isabella Doyen Brepoels, namens kinderen Doyen
en kleinkinderen.

juli 1974: Maria Philomina Vliegen, namens H.A.J. Moonen, kinderen en
kleinkinderen.

Schimmert, juli 1974: Jan Hubert Lahaije, namens fam. Lahaije.
---------------------------------
In Memoriam:

Het is een jaar geleden dat wij geheel onverwachts afscheid hebben
moeten nemen van onze onvergetelijke zoon, broer, behuwdbroer, oom,
neef en vriend Jacq Bindels. Namens Fam. Bindels-Habets, kinderen en
kleinkinderen.
=================


Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/mc_schakel1.html


Subject: ! De Limburger 06-07-1974
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Mon, 12 Aug 2002 18:06:11 GMT

Deze krant bij opruiming tijdens verhuizing gevonden.


MENSEN

Katholieke Universiteit Nijmegen:

* Aan de Katholieke Universiteit Nijmegen is geslaagd voor het
doctoraalexamen I rechten P. Koonen uit Nuth.

* Voor het examen m.o.-B Frans schoolakte slaagde F.A.J. Brouwers te
Sittard. Aan de Rijksuniversiteit te Groningen slaagde voor het
kandidaatsexamen Frans H.G. van den Heuvel te Roermond; voor het
doctoraal examen Frans J.M.M. Houppermans te Schin op Geul (cum
laude).

* Aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen is donderdag drs. A.G.M.
Smals gepromoveerd tot doctor in de geneeskunde op het proefschirft
"Leydig all function in klinefilter syndrome". Promotores waren dr.
P.W.C. Kloppenborg, lector inwendige geneeskundige, en dr. Th. J.
Benraad, lector experimentele endocrinologie.

Dr. Smals (38) werd geboren te Herten, studeerde aan de gemeentelijke
universitiet van AMsterdam en was twee jaar huisarts in Well. Daarna
begon hij zijn opleiding als internist in het ziekenhuis te Sittard,
later voortgezet in de universiteitskliniek voor inwendige ziekten te
Nijmegen. Sinds 1969 is hij werkzaam op de afdeling Endocrinologie van
deze kliniek en sinds september 1970 staat hij als internist
ingeschreven in het specialistenregister.

* Aan de Technische Hogeschool in Eindhoven zijn geslaagd voor het
doctoraal examen van de onderafdeling der wiskunde M.J.R. Clerkx uit
Ittervoort en J.H. Kessels uit Roermond. Voor het kandidaatsexamen van
de onderafdeling der wiskunde is geslaagd H.A.M. Daniels uit Weert.

* Aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen is vrijdag drs. A.J.A.
Felling, geboortig van Gennep, gepromoveerd tot doctor in de sociale
wetenschappen op het preofschrift "Lokale macht en netwerken" (deel I)
"Sociale-netwerkanalyse" (deel II).

===================
25 jaar geleden:

Tuddern - 6 Juli 1949 -
De Nederlandse Caritas-missie heeft voor het Drostambt Tuddern een
flinke hoeveelheid kleren, babygoed enz. ter beschikking gesteld.
Speciaal is hierbij gedacht aan het grote gezin en het kleine kind. Er
zal nader worden bekend gemaakt, wanneer en door welke instantie de
goederen zullen worden toegewezen.

50 jaar geleden:

Meerssen - 6 Juli 1924 -
Blijkbaar als bezuinigingsmaatregel zullen de rijksnormaallessen te
Meerssen geleidelijk worden opgeheven. Voor het a.s. nieuwe leerjaar
zullen geen nieuwe leerlingen meer worden aangenomen.
===================

Met vriendelijke groet,
Eveline HouwelingSubject: ! De Limburger 09-07-1974
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Mon, 12 Aug 2002 18:17:46 GMT

Deze krant bij opruiming tijdens verhuizing gevonden.

50 jaar geleden:
Nederweert - 9 Juli 1924 -
Tegenwoordig ziet men de jeugd weer overal de bloesem van de
lindeboomen verzamelen en ze naar de opkoopers transporteren. Hoewel
de orijzen van in den oorlog tot het verleden behooren, wordt toch nog
20 ct. per K.G. betaald.

25 jaar geleden:
Gronsveld - 9 Juli 1949 -
De coöperatieve veiling van Gronsveld is in het bezit gekomen van een
allermodernste sorteermachine, die 4000 kilo fruit per uur sorteert.
-------------------------------
Pater Swerts overste in Borneo

Hoensbroek -
Pater Hub Swerts is benoemd tot regionaal overste van de Montfortaanse
missiegebieden in Borneo. Pater Swerts (Montfortaan) werd op 10
september 1928 in Hoensbroek geboren. In 1958 vertrok hij voor de
eerste keer naar Borneo.
Tweemaal, in 1965 en 1972, was hij in Hoensbroek met vakantie. Thans
werken 20 Montfortaanse missionarissen in een geboed dat 2,5 maal zo
groot is als Nederland. Er zijn nu zeven missieposten. De missie in
Borneo wordt ook wel eens "Hoensbroekse parochie" genoemd, omdat vijf
daar geboren missionarissen er werkzaam zijn, en wel de paters J.
Linssen, H. Swerts, J. Maessen, F. Luiten en broeder B. Driessen.
----------------------------------
Oud-pastoor kreeg verlate onderscheiding

(Van onze verslaggever)

Boukoul -
Oud-pastoor Frans Neuss (72) kreeg gisteren per post van de "Union
Nationale des Évadé's de Guerre" de medaille "Des Passeurs". Deze
onderscheiding, die verlaat in zijn brivenbus gleed, kreeg de pastoor
voor zijn hulp aan de Franse vluchtelingen in de laatste wereldoorlog.
Pastoor Neuss was toen rector in Boukoul.

In 1952 werd hij pastoor in Nunhem. Vorig jaar ging hij met pensioen
en drie weken geleden keerde hij naar Boukoul terug om van zijn
welverdiende rust te genieten. Zaterdag 15 juni kregen ruim 160
Nederlanders in het Roermonds stadhuis deze medaille uitgereikt.

VERGETEN
De Union was zeer royaal met de medailles. Pastoor Neuss was er niet
bij. "Iemand heeft deze onderscheiding later voor mij aangevraagd. De
oorkonde heb ik enige tijd geleden al gekregen. Iedereen die deze
medaille kreeg moest 25 gulden betalen. "Ik goddank niet", lacht de
pastoor.

ZOLDER
In de oorlog hielp pastoor Neuss twintig Franse krijgsgevangenen te
ontsnappen. "Ik verborg deze mensen op de zolder van de sacristie. Ik
bracht ze eten zonder dat Mina (de huishoudster) ergens van wist. Eén
naam van de vluchtelingen heb ik onthouden: Pierre Houcel uit Neuilly,
een voorstadje van Parijs. De man was koster van zijn vak."

In de pastorie van pastoor Neuss was het centrale punt voor
berichtgeving van de ondergrondse gevestigd. Pastoor Neuss heeft een
technische knobbel. Dat kwam hem met radiozenders en dergelijke in de
oorlog goed van pas.
=======================
Met vriendelijke groet,

Eveline HouwelingSubject: + Fam. berichten De Limburger 09-07-1974
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Mon, 12 Aug 2002 20:27:39 GMT

Deze krant bij opruiming tijdens verhuizing gevonden.

Dankbetuiging huwelijk:

Ubachsbergen, juli 1974: Aan allen die ons 55-jarig huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag hebben gemaakt. Jan Hoenen, Agnes
Hoenen-Collette, kinderen en kleinkinderen.
-----------------------
Overlijden advertenties:

08-07-1974, Heer-Maastricht: Miets Os, bijna 40 jaar, e.v. Jos J. Th.
Janssen.

07-07-1974, Valkenburg: Pieter Hubert Herben, 77 jaar, e.v. Anna
Hubertina Savelberg.

06-07-1974, Margraten: Maria Hubertina Clermont, 72 jaar, e.v. Jacobus
Joseph Meertens.

08-07-1974, Susteren: Harrie Konickx, 55 jaar, e.v. Lies Houtakkers.

07-07-1974, Mheer: Gerardina Celstina Maria Huijnen, 73 jaar, e.v.
Petrus Jacobus Bartholomeus Lemlijn.

06-07-1974, Sittard: Maria Catharina Hubertina Mechtilda Salvino, 78
jaar, w.v. Peter Fruhling.

07-07-1974, Sittard: Paulus Jan Joseph Jessen, 61 jaar, e.v. Gertruda
Maria Elisabeth Constantina Janssen.

07-07-1974, Geleen: Maria Hendrina Wuts, 82 jaar, w.v. Gerardus
Hubertus Simons.
---------------------------
Familieberichten Overleden [alleen tekst]:

Heerlen: Erna Frededike Louise Middelbosch, oud 76 jaar, weduwe van
Jan Middelbosch. De rouwdienst zal plaatshebben op woensdag 10 juli om
9.30 uur in de Hervormde kerk aan de Groen van Pinksterenstraat 3 te
Heerlen.

Heerlen: Mathieu Johan Haan, oud 87 jaar, weduwnaar van Maria Agnes
Fober. De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op woensdag 10
juli om 13.30 uur in de parochiekerk van de H.H. Martelaren van Gorcum
te Heerlen.

Heerlen: Jules Jan Hendrik Smeets, oud 76 jaar, echtgenoot van Maria
Anna Josephina Bronneberg. De plechtige uitvaartdienst zal
plaatshebben op woensdag 10 juli om 10.30 uur in de parochiekerk van
St. Franciscus te Heerlen.

Hoensbroek: Johannes Hendrikus van 't Hoog, oud 52 jaar, echtgenoot
van Gerarda Cornelia Dekker. De plechtige uitvaartdienst zal
plaatshebben op woensdag 10 juli om 10.00 uur in de dekenale kerk van
St. Jan Evangelist te Hoensbroek.

Voerendaal: Johanna Christina Creugers, oud 62 jaar, echtgenote van
wijlen Wilhelm Heijmann. De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben
op woensdag 10 juli om 11.00 uur in de parochiekerk van L. Vrouw van
Altijddurende Bijstand te Kunrade.

Brunssum: Gerardus van Um, oud 83 jaar, weduwnaar van Gijsbertha van
de Hoef. De uitvaartdienst zal plaatshebben op dinsdag 9 juli om 13.45
op de algemene begraafplaats te Brunssum.

Kerkrade-West: Johan Bindels, oud 73 jaar, weduwnaar van Netta
Hellenbrand. De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op woensdag
10 juli om 10 uur in de parochiekerk van St. Jozef te Kaalheide.

Welten-Heerlen: Jozef Lipsch, oud 71 jaar, echtgenoot van Paulina
Koymans. De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op woensdag 10
juli om 14.00 uur in de St. Martinuskerk te Welten.

Eijgelshoven: Margaretha Graf, oud 76 jaar, weduwe van Johannes
Antonius Janssen. De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 9 juli om 11.30 uur in de kerk van de H. Johannes de Doper te
Eijgelshoven.

Eijgelshoven: Johannes Josephus Moonen, oud 64 jaar, echtgenoot van
Anna Barbara Dohmen. De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 9 juli om 10 uur in de parochiekerk van St. Jan de Doper te
Eijgelshoven.

Nuth: Anna Sumbera, oud 80 jaar, echtgenote van Franz Kozole. De
plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op woensdag 10 juli om 11
uur in de parochiekerk van St. Bavo te Nuth.
=====================
Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/mc_schakel1.html


Subject: + Fam. berichten Hoofddorpse Courant 24-10-1974
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Mon, 12 Aug 2002 20:42:36 GMT

Deze krant bij opruiming tijdens verhuizing gevonden.

Huwelijk:
09-11-1974: Jan Otte en Jo Otte-Sessink, 25 jaar getrouwd.
08-11-1974: W. van Pelt en T.P. van Pelt-van Dijke, 40 jaar getrouwd.
29-10-1974: A. de Groot en E.J. de Groot-Enthoven, 50 jaar getrouwd.
02-11-1974: D. van Pelt en H.C. van Pelt-v.d. Steeg, 55 jaar getrouwd.
14-11-1974: H.J. Jansen en E.M. Jansen-Bruneel, 40 jaar getrouwd.
--------------------------------------------
Overlijden:

20-10-1974, Zwanenburg: Mrancicus Nicolaas van Schaijk, 85 jaar, w.v.
Rozalia Corenlia Apolonia Marcus.

21-10-1974, Nieuw-Vennep: Dirk Borst, 44 jaar, e.v. C.J.C. van
Wageningen.

19-10-1974, Nieuw-Vennep: Dirk van Egmond, 89 jaar, e.v. A.
Rijlaarsdam, w.v. Anna Roos.

16-10-1974, Vinkeveen, Maria-oord: Arie Voogt, 86 jaar, w.v. Cornelia
Kamerman.

17-10-1974, Abbenes: Willemijntje van Reeuwijk-de Kok, 60 jaar, e.v.
Nicolaas van Reeuwijk.
-------------------------
Dankbetuiging:

Hoofddorp, oktober 1974: Maria van der Stelt-Penne, namens A. v.d.
Stelt.
=================
Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/mc_schakel1.html


Subject: ! Hoofddorpse Courant 24-10-1974
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Mon, 12 Aug 2002 20:58:28 GMT

Deze krant bij opruiming tijdens verhuizing gevonden.

Maxi-zonnebloem
De heer J. REUGEBRINK van foto Refo in Nieuw-Vennep, mag zich dit jaar
de bezitter noemen van de hoogste zonnebloem in onze gemeente. Achter
zijn zaak aan de Schoolstraat kweekte hij een plant van 5 meter en 90
centimeter.

Verongelukt op Weteringweg
De 50-jarige vertegenwoordiger A.A. WIJNVOORD uit De Kaag is
zondagmiddag om kwart over vijf om het leven gekomen bij een ongeval
dat plaatsvond op de Weteringweg. Het slachtoffer reed met zijn auto
frontaal tegen een boom. De inzittende F.P. le C. uit Voorburg raakte
zwaar gewond. Diens broer P. le C., uit Warmond, kwam met de schrik
vrij.

Brigadier Borst overleden
de 44-jarige Nieuw-Vennepse brigadier van politie D. BORST is
maandagnacht omstreeks half drie overleden in zijn woonhuis in de
Bosstraat. Brigadier Borst, die vanaf 1958 deel uitmaakte van het
gemeentelijk politiekorps, was daags daarvoor vele uren druk doende
geweest met een zeer ernstige aanrijding op de Weteringweg. De
brigadier, die in Nieuw-Vennep een geziene figuur was, overleed aan
een hartaanval. Vandaag wordt de politieman begraven op de Algemene
Begraafplaats aan de Rustoordstraat....

Kwart eeuw bij Zondagsschool
In Het Brandpunt werd zaterdag tijdens een receptie het feit herdacht
dat ANS KRAAK vijfentwintig jaar als leidster aan de zondagschool was
verbonden van de Nederlands Hervormde kerk in Hoofddorp. Ans Kraak
werd met haar jubileum gefeliciteerd door tientallen kinderen en ook
door ouderen die zij vroeger godsdienstles had gegeven. Ze werd
zaterdag in de bloemetjes gezet en ontving van de kinderen tevens
kado's en een envelop met inhoud. Ook de andere leidsters en
oud-leidsters boden een envelop met inhoud aan.
Na de receptie volgde op zondagochtend een kerkdienst in de
zondagschool onder leiding van ds. BELIER. De liederen die tijdens de
dienst werden gezongen werden ingeleid door een muziekgroepje met
dirigente mevrouw HEIJSTEK. Voor de muzikale noot zorgde organiste
mej. F. VAN DER HELM.
De dienst werd besloten met een toespraak van de heer HASPELS, de
hoofdleider van de zondagschool. Hij memoreerde hoe Ans KRAAK in 1949
bij de zondagschool was gekomen op verzoek van de toenmalige dominee
SALVERDA. Hij bedankte de jubilerende leidster voor het vele werk dat
zij voor de zondagschool had gedaan en hij sprak de wens uit dat Ans
Kraak nog vele jaren aan de school verbonden zal blijven. Namens de
Nederlandse Zondagschool Vereniging overhandigde de heer Haspels haar
de zilveren speld van verdienste.
---------------------------------------------------
Met vriendelijke groet,

Eveline Houweling


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 13 aug. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Tue, 13 Aug 2002 22:33:35 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
dinsdag 13 augustus 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van DATUM VAN DE KRANT en UITERLIJK tot 21 dagen
na publicatie via onderstaand emailadres

** GEBOORTE **

- Mare. dochter van Henk en Lieuwkje Boomsma-Keestra -
8 aug. 2002 - Britsum

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- de Vries, Ruurd Jan - Drogeham

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BEETSTRA - Folkert - 11 aug. 2002
- DIJKSTRA - Mirelle - geen datum
- ELZINGA - Alle Ridzerd - 10 aug. 2002
- FENNEMA - Trijntje - 10 aug. 2002
- GERRITSMA - Johannes Bernadus (Joep) - 12 aug. 2002
- GROOT - Cornelia - 11 aug. 2002
- HAGEDOORN - A.H. - 9 aug. 2002
- KOOPS - Anne - 10 aug. 2002
- KRIJNEN - Alida - 9 aug. 2002
- KROTTJE-KOOPMANS - Nynke - 10 aug 2002 (geen details)
- van LEEUWEN - Adriana - 11 aug. 2002
- POELSTRA - Rinske - 12 aug. 2002
- STIENSTRA - Sjoerd - 10 aug. 2002
- ULTZEN - Gerrit - 11 aug. 2002
- VEENSTRA - Anna - 11 aug. 2002
- VEENSTRA - Sijtske - 10 aug. 2002
- WESTRA - Andries - 11 aug. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BEETSTRA - Folkert
* 1 dec. 1918 Akmaryp
+ 11 aug. 2002 Ljouwert
Ev P. BOERSMA
Crematie 15 aug. Goutum

DIJKSTRA - Mirelle
* 20 jaar
Begrafenis 15 aug. Leeuwarden

ELZINGA - Alle Ridzerd
* 77 jaar
+ 10 aug. 2002 Oosterwolde
Crematie 15 aug. Goutum

FENNEMA - Trijntje
* 12 febr. 1917
+ 10 aug. 2002 Drachten
weduwe van Sjouke KLOETSTRA
Begrafenis 14 aug. Drachten

GERRITSMA - Johannes Bernadus (Joep)
* 6 okt. 1927
+ 12 aug. 2002 Sneek
Begrafenis 16 aug. Sneek

GROOT - Cornelia
* 15 juli 1914 Andijk
+ 11 aug. 2002 Sneek
weduwe van Hendrik BOSCH sedert 17 dec. 1981
Begrafenis 15 aug. Eindhoven

HAGEDOORN - A.H.
* 89 jaar
+ 9 aug. 2002 Tiendeveen
Ev Yda BERGMANS

KOOPS - Anne
* 26 juli 1923 Oosterwolde
+ 10 aug. 2002 Nieuwegein
Ev Leni VOCHTELOO
Begrafenis 16 aug. Houten

KRIJNEN - Alida
* 11 juli 1910 Amsterdam
+ 9 aug. 2002 Sneek
weduwe van Watte de GROOT sinds 25 maart 1993
Afscheid was in besloten kring

van LEEUWEN - Adriana
* 1 nov. 1924 Rotterdam
+ 11 aug. 2002 Heerenveen
Ev Fokke JANSMA sedert 52 jaar
Crematie 16 aug. Heerenveen

POELSTRA - Rinske
* 30 juli 1943 Engelum
+ 12 aug. 2002 Leeuwarden
Ev Roel BRONS
Crematie 15 aug. Goutum

STIENSTRA - Sjoerd
* 13 febr. 1948
+ 10 aug. 2002

ULTZEN - Gerrit
* 26 febr. 1908 Leeuwarden
+ 11 aug. 2002 Leeuwarden
weduwnaar van Riemke EIJER sinds 8 dec. 2001
Begrafenis 15 aug. Leeuwarden

VEENSTRA - Anna
* 29 aug. 1912
+ 11 aug. 2002 Joure
weduwe van Miente STEENSMA sinds 25 aug. 2000
Begrafenis 15 aug. Rottevalle

VEENSTRA - Sijtske
* 24 jan. 1927 Boelenslaan
+ 10 aug. 2002 Boelenslaan
weduwe van Thomas WOUDSTRA sinds 20 mei 1988
Begrafenis 15 aug. Boelenslaan

WESTRA - Andries
* 80 jaar
+ 11 aug. 2002 Holwerd
weduwnaar van Froukje de ROO sinds 26 mei 1993
Begrafenis 15 aug. Holwerd


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 14-08-2002 wk.33
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Wed, 14 Aug 2002 10:42:00 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
14-08-2002 wk.33
-----------------------------------------------------------------
Zaandam 08-08-2002: Luc Nijholt

Krommenie 13-08-2002: Dirkje Koning - Schoone * Assendelft w/v Pieter
Koning

Westzaan 12-08-2002: Jan Jongewaard

Zaandijk 11-08-2002: Guurtruida Spaander - Huisman * Beemster w/v Jan
C. Spaander

Zaandam 12-08-2002: Martha Johanna de Boer - de Ligt w/v Gerrit de
Boer

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

Nu op alfabetische volgorde per periode

home page http://www.geneaweb.nlSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 14 aug. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Wed, 14 Aug 2002 20:47:59 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
woensdag 14 augustus 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant (Friese
Pers bv) van woensdag 14 augustus 2002, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van DATUM VAN DE KRANT en UITERLIJK tot 21 dagen
na publicatie via onderstaand emailadres

** VERJAARDAGEN **

- Poortinga, Pietertje - 101 jaar - 14 aug. 2002 - geboren in
Sijbrandahuis en nu wonend in Ferwert - gehuuwd geweest met
Anne Fokkema en Pieter Aartsma

** DANKBETUIGINGEN - 50 jarig huwelijk **

- Bouma-de Vries, Anne & Anneke - Beetsterzwaag

** JUBILEA **

- Roukema, Siebren Johannes & Travaille, Jeltje - 50 jaar getrouwd -
14 aug. 2002 - Akkrum
- de Vries, Eesger & Wiersma, Riemke - 50 jaar getrouwd -
15 aug. 2002 - Oudega (Sm.) *DC

** GEBOORTE **

- Steven Max, zoon van Armold en Saskia de Hoop - kleinzoon van
Klaas en Janny de Hoop - 10 aug. 2002 - Joure
- Jochem Merlijn, zoon van Erik Dijkstra en Evie Walsma -
7 aug. 2002 - Leeuwarden
- Lobke, dochter van John en Sigrid Ytsma-Roep -
10 aug. 2002 - Nuenen

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Anjema, Henk - Holwerd
- Demmink, Frits - Makkinga
- Grootjen,Thymen - Den Burg *DC
- van der Wal, Taekele - Dtachten *DC

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BENEDICTUS-POORTINGA - A. - aug. 2002 Rottevalle (geen details) *DC
- BOS - J. - 13 aug. 2002
- BREEDVELDT - Hans - geen verder details *DC
- DOETJES - Pietje - 11 aug. 2002 *DC
- HIJLKEMA - Janke - 12 aug. 2002
- HOOMANS - Siebolt (Siep) - 13 aug. 2002
- JACOBS - Elly - 12 aug. 2002
- JAGER - Marten - 12 aug. 2002
- KIELSTRA - Lammert - 13 aug. 2002
- KINGMA - Tjeerd - 12 aug. 2002
- METZELAAR - Willem - 13 aug. 2002
- RAS - Tijje - 13 aug. 2002
- WESSELS - Maria Johanna - 12 aug. 2002
- WIJNGAARD - Gerda - 13 aug. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BOS - J.
* 10 mei 1915 Rotsterhaule
+ 13 aug. 2002 Heerenveen
weduwe van Jaap BRALS sinds 17 okt. 1976
Crematie is in besloten kring

DOETJES - Pietje *DC
* 75 jaar
+ 11 aug. 2002 Ureterp
weduwe van Cornelis van der LEIJ sinds 13 dec. 1976
Begrafenis 15 aug. Ureterp

HIJLKEMA - Janke
* 21 okt. 1988 Oldeboorn
+ 12 aug. 2002 Heerenveen

HOOMANS - Siebolt (Siep)
* 24 april 1946 Sneek
+ 13 aug. 2002 Leeuwarden
Ev Sita VEENSTRA sedert 30 jaar
Begrafenis 17 aug. Leeuwarden

JACOBS - Elly
* 1 april 1924
+ 12 aug. 2002 Drachten
Weduwe van Bertus WOLF
Cremarie 16 aug. Heerenveen

JAGER - Marten
* 12 jan. 1918 Oude Bildtdijk
+ 12 aug. 2002 Menaldum
Ev G. van der HEIDE
Crematie 16 aug. Goutum

KIELSTRA - Lammert
* 23 april 1927 Garyp
+ 13 aug. 2002 Burgum
Ev S. VEENSTRA
Begrafenis 17 aug. Garyp

KINGMA - Tjeerd
* 74 jaar
+ 12 aug. 2002 Drachten
weduwnaar van Trijntje v.d. VEEN sinds 19 maart 1999
Begrafenis 16 aug. Drachten

METZELAAR - Willem
* 25 jan. 1917 Batavia
+ 13 aug. 2002 Leeuwarden
weduwnaar van Wilhelmina van ENGELEN sinds 6 febr. 1996
Crematie 16 aug. Goutum

RAS - Tijje
* 67 jaar
+ 13 aug. 2002 Surhuisterveen
Ev F. RINSMA
Begrafenis 17 aug. Surhuisterveen

WESSELS - Maria Johanna
* 1 juni 1913
+ 12 aug. 2002
weduwe van Johannes Harmannus STEGE sinds 18 april 1993
Crematie 16 aug. Goutum

WIJNGAARD - Gerda
* 28 dec. 1923 Oldetijne
+ 13 aug. 2002 Joure
Ev Th. HUISMAN
Begrafenis 16 aug. Joure


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 15-08-2002 wk.33
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Thu, 15 Aug 2002 11:41:44 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
15-08-2002 wk.33
-----------------------------------------------------------------
Zaandam 13-08-2002: Joannes Theodorus Oud

Wormer 11-08-2002: Ria Sprenger - Drubbel

In Herinnering G.J. Klein - Kranenbarg

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

Nu op alfabetische volgorde per periode

home page http://www.geneaweb.nl
Subject: + Familie berichten weststellingwerf 14 aug 2002
From: Harry de Koning <harry_koning @ hotmail.com>
Date: Thu, 15 Aug 2002 12:54:51 GMT


+ 5 Aug 2002 Noordwolde
Albert Veldhuizen 77 jaar
----------------------------------------
+ 7 Aug 2002 Wolvega
Femmigje Veldhuizen 85 Jaar weduwe van Klaas Noorman
---------------------------------------
Sjoerd Stienstra
* 13 Feb 1948 + 10 Aug 2002 Oldeholtpade
---------------------------------------
+ 02 Aug 2002
Carolina Wilhelmina Sophia Peerlkamp-Veeloo
89 Jaar weduwe van Jan Peerlkamp
--------------------------------------
+ Aug 2002 Nijensleek
Bertus IJdel
---------------------------------------Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 15 aug. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Thu, 15 Aug 2002 18:02:09 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
donderdag 15 augustus 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van DATUM VAN DE KRANT en UITERLIJK tot 21 dagen
na publicatie via onderstaand emailadres

** GEBOORTE **

- Jurre, zoon van Henk en Petra de Graaf-Bijlsma -
12 aug. 2002 - Menaldum
- Regina, dochter van Sandra Conradi en Simon Miedema -
9 aug. 2002 - Weidum

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- ALKEMA - Ciska - 13 aug. 2002
- DEINUM - Attje - 13 aug. 2002
- van DIJK - Hiltje - 13 aug. 2002
- FABER - Maria Elisabeth (Riet) - 9 aug. 2002
- HELDER - Janet - 13 aug. 2002
- HOEKSTRA - Anna Catharina - 14 aug. 2002
- HOEKSTRA - Bauke - 14 aug. 2002
- HOEKSTRA - Geert - 13 aug. 2002
- LEERLING - Willem - 14 aug. 2002
- SMIT - Hein - 13 aug. 2002
- STRIKWERDA - Eke - 13 aug. 2002
- TIMMERMAN - Johanna - 14 aug. 2002
- TORENSMA - Jort Wouter - 11 aug. 2002
- van der VEEN - Gaeltje - 13 aug. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

ALKEMA - Ciska
* 5 febr. 1973 Balk
+ 13 aug. 2002 Oudemirdum
Ev Patrick JAASMA
Begrafenis 19 aug. Balk

DEINUM - Attje
* 85 jaar
+ 13 aug. 2002 Sneek
Ev Sjerp JANSEN

van DIJK - Hiltje
* 2 jan. 1915
+ 13 aug. 2002
weduwe van Uilke van der LAAN sinds 11 april 1991
Begrafenis 17 aug. leeuwarden

FABER - Maria Elisabeth (Riet)
* 4 nov. 1943
+ 9 aug. 2002
Begrafenis was in Bilthoven

HELDER - Janet
* 38 jaar
+ 13 aug. 2002 Schiermonnikoog
gehuwde naam: SMINK

HOEKSTRA - Anna Catharina
* 16 juli 1947
+ 14 aug. 2002 Bolsward
Ev Hans Sijbrandus FABER sedert 30 jaar
Begrafenis 19 aug. Bolsward

HOEKSTRA - Bauke
* 28 luli 1929
+ 14 aug. 2002 Heerenveen
Ev Jannie KUIPERS
Begrafenis 19 aug. Heerenveen

HOEKSTRA - Geert
* 30 maart 1946
+ 13 aug. 2002 Donkerbroek
Ev Riek ... sedert 14 mei 1974
Begrafenis 17 aug. Burgum

LEERLING - Willem
* 27 nov. 1931
+ 14 aug. 2002 Steggerda
Ev Anke BEUKER
Crematie 17 aug. Meppel

SMIT - Hein
* 26 jan. 1933 Winsum
+ 13 aug. 2002 Ljouwert
Begrafenis 17 aug. Dronryp

STRIKWERDA - Eke
* 78 jaar
+ 13 aug. 2002 Oudehaske
weduwe van Bartele BERGER sinds 11 maart 1994
Begrafenis 17 aug. Oudehaske

TIMMERMAN - Johanna
* 96 jaar
+ 14 aug. 2002 Oosterwolde
Crematie 19 aug. Heerenveen

TORENSMA - Jort Wouter
* 7 aug. 2002
+ 11 aug. 2002 Mantgum
Begrafenis is in besloten kring

van der VEEN - Gaeltje
* 11 febr. 1928 Dronrijp
+ 13 aug. 2002 Leeuwarden
weduwe van Jan ALTHUISIUS sinds 29 mei 1966 en huisgenote van
Meindert LODEWIJKS, overleden 18 juni 1985
Begrafenis 17 aug. Berlikum


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/


Subject: + Fam. berichten Maassluise Courant 14-08-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Thu, 15 Aug 2002 19:57:05 GMT

Verjaardag:

19-08-2002: Diny Out, 75 jaar.
---------------------
Overlijden:

09-08-2002: Adrianus Willem Cornelis van der Sar, 47 jaar.

12-08-2002, Vlaardingen: Gerritje Ohlsen-den Hartog, 97 jaar, w.v.
G.K. Ohlsen.

08-08-2002: Jan Penning, 41 jaar, partner van Evelien Kuling.

12-08-2002: Adriana Johanna Smits, 88 jaar, w.v. Bastiaan Smit, eeder
w.v. Johannes Massaar.
--------------------
Dankbetuiging:

Huissen, augustus 2002: Krijn Nehemia de Oude.
Maassluis, augustus 2002: Tine Luijendijk-van Schie.
============
Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/mc_schakel1.html


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 16-08-2002 wk.33
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Fri, 16 Aug 2002 12:14:16 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
16-08-2002 wk.33
-----------------------------------------------------------------

Wormerveer 13-08-2002: Heiltje van Biljouw - Kramer w/v Co van Biljouw

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999
Nu op alfabetische volgorde per periode

home page http://www.geneaweb.nlSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 16 aug. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Fri, 16 Aug 2002 17:01:16 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
vrijdag 16 augustus 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand emailadres

------------------------------------------------------------------

** DANKBETUIGINGEN - 50 jarig huwelijk **

- Jorritsma-van der Wal, Hendrik & Annie - Dronrijp

** JUBILEA **

- Zandberg, Dirk Sierd & van der Veen, Wietske - 50 jaar getrouwd -
16 aug. 2002 - Akkrum

** GEBOORTE **

- Mette, zoon van Haaije en Doetsje de Boer -
12 aug. 2002 - Hemrik

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Nobel, Jan Bernard - Ballum (Ameland)
- Spinder, Jan - Drylts
- Talsma, Tjitse - Drachten

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BREEKVELDT - Johannes Benjamin - 10 aug. 2002
- DAM - Oene - 15 aug. 2002
- EDLINGER - Friederike Josefine Maria - 15 aug. 2002
- de HAAN - Gré - 14 aug. 2002
- KROONEN - Pier - 14 aug. 2002
- RIJPMA - Uilkje - 15 aug. 2002
- van der VEEN - Rinke - 14 aug. 2002
- de VROED - Cornelia - 15 aug. 2002
- van der WAL - Hendrik - 12 aug. 2002
- ZWART - Ietsje Antonia - 15 aug. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BREEKVELDT - Johannes Benjamin
* 62 jaar
+ 10 aug. 2002 Wijnjewoude
Ev Wilma EIMERS
Crematie was in familiekring

DAM - Oene
* 3 juni 1949 Feankleaster
+ 15 aug. 2002 Dokkum
Afscheid in besloten kring

EDLINGER - Friederike Josefine Maria
* 3 juli 1911 Wenen
+ 15 aug. 2002 Bolsward
weduwe van Joost MOL sinds 15 juni 1959
begrafenis 19 aug. Bolsward

de HAAN - Gré
* 29 mei 1917 Lúkswald
+ 14 aug. 2002 Boalsert
weduwe van Folkert POSTMA sinds 23 aug. 1988
Begrafenis 19 aug. Bakhuzen

KROONEN - Pier
* 8 febr. 1966 Rotterdam
+ 14 aug. 2002 Leeuwarden
Ev Simone van der ZANDEN
Begrafensi 19 aug. Harlingen

RIJPMA - Uilkje
* 86 jaar
+ 15 aug. 2002 Ljouwert
weduwe van Pieter van der VEEN sinds 11 sept. 1991
Crematie 19 aug. Goutum

van der VEEN - Rinke
* 11 aug. 1921 Koudum
+ 14 aug. 2002 Koudum
Ev Tiety op de HOEK
Begrafenis 19 aug. Koudum

de VROED - Cornelia
* 15 aug. 1906 Heinenoord
+ 15 aug. 2002 Appelscha
weduwe van Klaas van LINGEN sedert 2 juli 1988
Begrafenis 19 aug. Appelscha

van der WAL - Hendrik
zoon van Dirk en Anneke van der WAL-ABMA
* 39 jaar
+ 12 aug. 2002 Zeewolde

ZWART - Ietsje Antonia
* 12 april 1912 Nijmegen
+ 15 aug. 2002 Ferwert
weduwe van Meindert HAARSMA sinds 18 maart 1977
Begrafenis 19 aug. Cornjum

Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/
Subject: + Familieberichten "De Dordtenaar" za 10 aug t/m vr 16 aug 2002
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 16 Aug 2002 16:11:39 GMThttp://www.dordtsemunt.nl/
www.dordrecht.nl/stadsarchief

DATUM KRANT - NAAM - evt. LEEFTIJD of GEBOORTEDATUM - evt. PARTNER - evt.

12-8-2002 ASSEM Cornelis van den 72 echtgenoot J. BIJL
13-8-2002 BAKKER Giel 10-3-1926 echtgenoot J. STAM
10-8-2002 BLOOS Jan echtgenoot P.M. EMANS
10-8-2002 BOEF John den echtgenoot Tineke
15-8-2002 DELHEZ Martijn
10-8-2002 FOK Hendrika 7-12-1919 Overige familienamen: van de Weg,
Keyzer, Segeren, Olm
13-8-2002 KOHLRAUS Edith 63
13-8-2002 LITTEL Nico
14-8-2002 MULLER Annie 20-8-1908 weduwe Gerard van den NIEUWENHUIZEN
12-8-2002 OOSTROM Lijnie 70 weduwe Pieter van WIJNGAARDEN
12-8-2002 OVERGAAUW Wilhelm 73 Overige familienamen: 't Hoen, Franken,
Kruithof
13-8-2002 OVERGAAUW Inge 81 echtgenoot P.A. SCHENK Overige familienamen:
Breure, Baan
13-8-2002 PIEPER Riet 18-9-1936 weduwe DURINCK
14-8-2002 SPANJERSBERG Johanna 77 weduwe Arij Leendert LANGSTRAAT
13-8-2002 TAN (Tan Bian Hien)
13-8-2002 TAN (Tan Bian Hien)
13-8-2002 TAN Leo 86 echtgenoot M. STOOK
10-8-2002 THOROE Bruno
15-8-2002 TILBORG Wijntje Johanna van 80 weduwe Wouter HAVELAAR Overige
familienamen: Criellaard
12-8-2002 VERK Jozef van 23-2-1939 echtgenoot Betty
13-8-2002 VERVELDE Pieter 14-4-1940 echtgenoot Jet WEELAND
13-8-2002 VERVELDE Piet Overige familienamen: Peursem
10-8-2002 ZICHTEMA Ale
13-8-2002 ZOETEMAN Rob 38 Overige familienamen: Groeneweg
13-8-2002 ZOETEMAN Rob

NB. 16/8 vrijdag geen berichten

Vr. gr., Erica

http://d-compu.home.dyndns.org/gensearch (index familieberichten)
Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 17 aug. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Sat, 17 Aug 2002 17:24:45 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 16
augustus 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------
** VERJAARDAGEN **

- Cnossen, Anne - 80 jaar - 17 aug. 2002
- Venema, Hans - 50 jaar - 18 aug. 2002

** HUWELIJKEN **

- Papa, Sikko & de Jong, Nynke -
16 aug. 2002 - Beetgum
- Pijl, Sjoerd & Zwanenburg, Marian -
16 aug. 2002 - Wergea
- Andela, Jehannes & Focke, Patty Pamela Thereas -
31 aug. 2002 - Makkum

** JUBILEA **

- Hoekstra, Hilbert & Spijkstra, Joukje - 50 jaar getrouwd -
28 aug. 2002 - Warten
- de Graaf. A.W. & de Hong, J. - 50 jaar getrouwd -
28 aug. 2002 - Leeuwarden

** GEBOORTE **

- Harm Jan, zoon van Froukje Oldenhof en Wytze Kootstra -
9 aug. 2002 - Beetsersweach
- Erik Minne, zoon van Robert en Tite Cats-Dijkstra -
15 aug. 2002 - Menaam
- Maureen Bargeber, dochter van Martijn en Barbara Bannink -
13 aug. 2002 - Boazum
- Thomas Eric, zoon van Marcel en Margreet Minnema-Donker -
14 aug. 2002 - Joure
- Jesper Jogchum, zoon van Ferdinand en Inge Smits -
7 aug. 2002 - Wilvega
- Hedser Anne-Jan, zoon van Sippe en Richtsje Zijlstra-Jonkman -
10 aug. 2002 - Akkrum
- Dennis + Kelvin, zoons van Geert en Joke van Dijk -
12 aug. 2002 - Berlikum

** IN MEMORIAM **

- van der Krieke, Hielke - 18 aug. 1997-2002

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Bijlsma, Rein - St. Nicolaasga
- de Boer, Betze - Wurdum
- de Jong, Anne - Assen
- Hibma-Faber, grietje - Oude Tonge
- Hogenhuis-Ennebs, Aukje - Tzumarrum
- Kobus, Sijtze - Garyp
- Mink, Andries - Joure
- Murk, Marten - Leeuwarden
- Roosenburg, André -
- Staalstra-Koopmans, Marie - Leeuwarden
- van den Berg-van der Zee, Sietske - Terherne

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- FALKENA - Hendrik - 16 aug. 2002
- de GRAAF - Tjipke - 15 aug. 2002
- KOOISTRA - Rensche - 15 aug. 2002
- LINSTRA - Grietje - 15 aug. 2002
- OOSTWOUD - Hiltje - 15 aug. 2002
- POELSTRA - Antje - 15 aug. 2002
- WIJNIA - Jan - 16 aug. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

FALKENA - Hendrik
* 15 mei 1917 Gauw
+ 16 aug. 2002 Heerenveen
Ev E. TIERSMA sedert 7 mei 1942
Begrafenis 20 aug. Joure

de GRAAF - Tjipke
* 19 maart 1949 Holwert
+ 15 aug. 2002 Den Helder
weduwnaar van Sjoukje KOOPMANS sinds 2 juli 2002
Crematie 20 aug. Goutum

KOOISTRA - Rensche
* 13 juni 1928 De Pein
+ 15 aug. 2002 Grins
Ev Teade DOUMA
Begrafenis 20 aug. Garyp

LINSTRA - Grietje
* 14 sept 1928 Tijnje
+ 15 aug. 2002 Heerenveen
weduwe van Bertus SIEBINGA sinds 12 april 1995
Crematie 10 aug. Heerenveen

OOSTWOUD - Hiltje
* 13 dec. 1918 Reitsum
+ 15 aug. 2002 Leeuwarden
Ev Pieter van der ENDE
Begrafenis 19 auug. Hijum

POELSTRA - Antje
* 89 jaar
+ 15 aug. 2002 Ternaard
weduwe van Anne MACHIELA sinds 7 juni 1987
Begrafenis 20 aug. Ternaard

WIJNIA - Jan
* 10 juni 1938 Bolsward
+ 16 aug. 2002 Bolsward
Ev Akke HOVENGA
Begrafenis 20 aug. Bolsward


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/


Google

http://www.marktplaats.nlSURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868