INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 4   nummer   222    1-9-2002


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: + Fam. berichten Hoofddorpse Courant 28-02-1981
From: Eveline Houweling <mahouw@caiw.nl>
Date: Sun, 25 Aug 2002 11:03:27 +0200

Tijdens het doorspitten van oude knipsels het volgende gevonden:

Hoofddorpse Courant 28 februari 1981 - Burgerlijke Stand van 9-19
februari 1981

Geboorten:
Chantal Nathalie, d.v. R.W.B. Fontaine en L. Lunenborg.
Evan, z.v. S. Korenwinder en C. Vos.
Anika, d.v. J.A. Tijmensen en A.D. Boon.
Femke, d.v. F. Schmitz en E.L. Döpp.
Tamara Marisa, d.v. H.J. Cnossen en A.M.E. Boon.
Maaike, d.v. J.E. Alvares en R.M.J. Kalkhoven.
Nicolette Caterina Eva, d.v. E.L. Invernizzi en A. Rook.
Bastiaan Cornelis Leendert, z.v. L. Bras en J. den Butter.
Mariëlle Johanna, d.v. J. van Eenennaam en J.T. van Velzen.
Andria, d.v. M. Witte en A.M. van Es.

Huwelijksaangiften:
G.C.F. van der Zwan en C. van Oostveen.
P.A.M. van Herk en L.F. Reijerkerk.
H.C. van Nobelen en J.M.P. van Vlimmeren.
P. Hoogenboom en A.G.M. Vork.
P. van Campen en E.J.C. Koedijk.
J.N. Blom en C.M. Wassenaar.

Huwelijken:
D. Vrijhof en C.A.H. Treur.
A. van Damme en A. Terlou.
H. Munsch en J.C. Beemsterboer.
M. Nieuwenhuijse en J. van Honk.

Overlijden:
C. Buiser, 94 jaar.
G. Fokke-Slikboer, 84 jaar.
J. de Brouwer-de Smet, 73 jaar.
G. Panhuise-Bronk, 84 jaar.
G. van Beem, 67 jaar.
G.J. van Tol-Branderhorst, 70 jaar.
J.H. van Vuuren, 89 jaar.
B.T. Taling, 80 jaar.
E. Strandstra, 50 jaar.
W.B. de Boer, 42 jaar.
C.H. Hoogkamer, 69 jaar.
--------------------------
Het heeft geen zin om scans aan te vragen, want ik heb de letterlijke
tekst getypt.

Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

www.houwie.net


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 24-08-2002 wk.34
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Sat, 24 Aug 2002 23:43:57 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
24-08-2002 wk.34
-----------------------------------------------------------------
Wormer 22-08-2002: Agnes Heijnis dochter van Henk Heijnis + en Miep
Duin +

Zaandam 22-08-2002: Elske Zon - Hekman

Zaandijk 22-08-2002: Pieter Jacob Wakker

Zaandam 23-08-2002: Simon Huiberts * Westwoud

Purmerend 21-08-2002: Neeltje Fraay - de Haan

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

Nu op alfabetische volgorde per periode

home page http://www.geneaweb.nl


email adres R.deligt2@chello.nl

icq 40193319

==================== op zoek naar de familie namen voor aansluiting voor onze stamboom.

Wester , uit de omgeving Purmerend , Edam , noord-holland voor 1800

Beets Hendrik gehuwd met Neeltje Dekker , omgeving Beemster , Purmerend

Graftdijk Pieter ,Vels,Veen,Visser, uit de omgeving Beemster,Middelie
,Purmerend .

Kwast Siemon uit de omgeving Koog a/d Zaan

Kok uit Wormer

Arie de Ligt geb. Vlaardingen ?? 1589 gehuwd met ?? overleden ??

Peter van Mourik gehuwd met Maria Bruin Waardenburg gehuwd ? en Overlijden
? en wie waren de Ouders

Familie Peetam Assendelft
---------------------------------------------------------------------

Hartelijke groetjes van
Willie de Ligt-Wester
email R.deligt2@chello.nl
http://www.geneaweb.nl


Subject: + Familieberichten Groot Vlaardingen week 34 2002
From: "John Eichhorn" <eichhorn@xs4all.nl>
Date: Sun, 25 Aug 2002 21:28:38 +0200

Overleden:

Boles, van Willy
Bruijn, de Maartje
Heul, van der Dirk
Hollenberg Johanna Elisabeth Christina
Kalden Jan Herman
Kiljan Petronella Hendrina
Lahiani Mohamed
Minnen, van Elizabeth
Slot, van der Jan Maarten
Vermeer Cornelia Johanna
Ververs Cornelia Gordina
Verweij Abraham
Windt, van der Cornelis

============================================ ====
Dankbetuiging:

Kempen, van Neeltje Jacomina

============================================ ====
Jubileum:

Maarten van der Bent en Jo Bot, 50-jarig huwelijk

============================================ ====

Meer informatie over bovenstaande namen is te vinden op mijn homepage:
http://www.xs4all.nl/~eichhorn/familieadvertenties.htm
(Bezoekers van bovenstaande website moeten rekening houden met extra
inlaadtijd v.w. een stukje muziek (25kb) op de website).
Van bovenstaande advertentie's zijn gratis scans te verkrijgen.
Stuur een e-mail naar johneigh@hetnet.nl.
Graag de naam en weeknummer vermelden.

Met vriendelijke groet,

John Eichhorn


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 26-08-2002 wk.35
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Mon, 26 Aug 2002 10:50:16 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
26-08-2002 wk.35
-----------------------------------------------------------------
Krommenie 23-08-2002: Annie Berkhout - van Gelderen w/v Jaap Berkhout

Heiloo 23-08-2002: Johannes Petrus van der Laan * Wormerveer

Obdam 24-08-2002: Tamis Nicolaas Leek

Zaandam 25-08-2002: Wilhelmina Hendrika van der Weide - Hegeraad

Assendelft 23-08-2002: Catharina Maria de Lange - Zuidervaart w/v
Cornelis Gerardus de Lange

In Herinnering Albert Klaver + 26-08-2001

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

Nu op alfabetische volgorde per periode

home page http://www.geneaweb.nlSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 24 aug. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Tue, 27 Aug 2002 11:57:43 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van zaterdag
24 augustus 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------

** HUWELIJKEN **

- Lubberts, Willem & Huitema, Andrea - 24 aug. 2002 -
Leeuwarden
- Wijngaarden, Sjoerd & de Schiffart, Geke - 23 aug. 2002 -
Minnertsga

** DANKBETUIGINGEN - 50 jarig huwelijk **

- van der Pol-Gerritsma, Wiebe en Anskje - Wâldsein

** JUBILEA **

- Kingma, Durk & Ine - 50 jaar getrouwd -
26 aug. 2002 -
- Tilma, Meine & Lemstra, Trijntje - 60 jaar getrouwd -
29 aug. 2002 - Weidum
- Bijlsma, Hendrik & Boonstra, Baukje - 50 jaar getrouwd -
28 aug. 2002 - Feanwâlden
- Miedema, Jan & Sleifer, Greetje - 25 jaar getrouwd -
26 aug. 2002 - Tjerkgaast

** GEBOORTE **

- Lars Ivar, zoon van Arjen en Natascha Hoekstra-Priem -
20 aug. 2002 - Heeg
- Jan Jelmer, zoon van Sebe en Tineke Steenhuis-Wierda -
20 auf. 2002 - Haulerwijk
- Anke Aafke, dochter van Haije en Ackelien v.d. Pol -
19 aug. 2002 - Frentsjer
- Tamara, dochter van Kees en Hilda v.d. Wal -
22 aug. 2002 - Aldegea
- Folkert Siebren, zoon van Offe eb Aukje Wesselius-Klijnstra -
19 aug. 2002 - Gytsjerk
- Sem Jurrit, zoon van Anna Wierda en Jurrit Visser -
20 aug. 2002 - Bontebok
- Arnoud Sieuwerd, zoon van Gerrit en Sjoukje Reitsma-van
der Zee - 21 aug. 2002 - Aldeboarn
- Elbrich, dochter van Agnes en Eelke Dijkstra -
21 aug. 2002 - Grou
- Anna Jente, dochter van Amarens Wierda en Rinze Kleefstra -
21 aug. 1002 - Terherne
- Jente Harmen, zoon van Remmelt en Renate Bakker -
18 aug. 2002 - Sneek
- Nynke, dochter van Durk-Jorrit en Sjoukje van der Eerns-
Hijlkema - 18 aug. 2002 - Easterein
- Jorrit, zoon van Erik en Aaltsje van Dijk-Olivier -
19 aug. 2002 - Hasherhorne
- Bente Geertje, dochetr van Linda Ruig en Sybrand Adema -
22 aug. 2002 - Leeuwarden
- Pieter, zoon van Kor en Janetta Schaafsma-Palma -
16 aug. 2002 - Winsum
- Nynke Anne, sochter van Harmen en Froukje Bosga-Wolters -
17 aug. 2002 - Rotstergeest

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Blümers-de Jong, Geertje - Weidum
- Boschma, Hendrik - Leeuwarden
- Dijkstra, Jippe - Engelum
- Dijkstra-Hiemstra, Taekeltje - Menaam
- Gietema-de Jong, Sibbeltje - Skettens
- Hooijenga, Hedzer - St. Annaparochie
- Kornelis-Bergsma, Sietske - Joure
- Kosik-Anema, Dieuwke - Arum
- Meirink, Klaas - Winaam
- Schaap-Ennema, Hiske -
- Talman, Tette -
- Talman-Elzinga, Jeltje -
- Terpstra, Pieter - Leeuwarden
- van den Berg-van der Zee, Sietske - Terherne

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BOOTSMA - Albert - 22 aug. 2002
- BROUWER - Sjoukje Sietske - 20 aug. 2002
- DOKKUM - Jan - 21 aug. 2002
- de GLEE - Maike - 22 aug. 2002
- de GRAAF - Hinke - 22 aug. 2002
- HAIMA -Ćbe Tjeerd - 22 aug. 2002
- HEIDA - Joukje - 23 aug. 2002
- HERREMA - Ale - 18 aug. 2002
- HOFSTRA - Tjitske - 21 aug, 2002
- LOOIJENGA - Antje - 22 aug. 2002
- NICOLAI - Yke - 21 aug. 2002
- ROBIJN - Hinne (Henk) - 23 aug. 2002
- van der VEEN - Trijntje Aantje - 22 aug. 2002
- VENNEMA - Jantje - 15 aug 2002
- de ZWAAN - Gerrie - 23 aug. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BOOTSMA - Albert
* 81 jaar
+ 22 aug. 2002 Drachten
Ev Roelie FABER sedert 52 jaar
Begrafenis 27 aug. Boarnbergum

BROUWER - Sjoukje Sietske
* 26 dec. 1930
+ 20 aug. 2002 Drachten
Ev Tj. KASEMIER
Crematie was in besloten kring

DOKKUM - Jan
* 14 nov. 1922
+ 21 aug. 2002 Woerden
Ev Jantje ZEILSTRA
Begrafenis 27 aug. Koudum

de GLEE - Maike
* 90 jaar
+ 22 aug. 2002 Drachten
weduwe van Alle van der DRAAI sinds 26 juli 1994
Crematie 27 aug. Heerenveen

de GRAAF - Hinke
* 10 febr. 1914 Rottum
+ 22 aug. 2002 Heerenveen
weduwe van Dirk FABER sinds 14 juli 1971
begrafenis 27 aug. Nieuwehorne

HAIMA -Ćbe Tjeerd
* 2 febr. 1927 Doanjum
+ 22 aug. 2002 Weidum
Ev Pytsje FABER
Begrafenis 27 aug. Weidum

HEIDA (Heida-Heida) - Joukje
* 6 okt. 1907
+ 23 aug. 2002 Heerenveen
weduwe van Folkert HEIDA sinds 12 maart 1962
Begrafenis 27 aug. Heerenveen

HERREMA - Ale
* 20 jan. 1921
+ 18 aug. 2002
Begrafenis was in besloten kring

HOFSTRA - Tjitske
* 17 febr. 1922 Hennaard
+ 21 aug, 2002 Leeuwarden
weduwe van Gerrit SIPMA sinds 9 sept. 1980
begrafenis 27 aug. Gytsjerk

LOOIJENGA - Antje
* 17 fber. 1926 Leeuwarden
+ 22 aug. 2002 Gorredijk
gehuwde naam: Coehoorn
Crematie 26 aug. Heerenveen

NICOLAI - Yke
* 21 aug. 1931
+ 21 aug. 2002 Twijzel
weduwe van Bartele DIJKSTRA sinds 24 okt. 1994
Begrafenis is in besloten kring

ROBIJN - Hinne (Henk)
* 13 juni 1929
+ 23 aug. 2002 Leeuwarden
Ev A.C. Kiestra sinds 24 febr. 1950
Crematie 28 aug. Goutum

van der VEEN - Trijntje Aantje
* 79 jaar
+ 22 aug. 2002 Arum
gehuwde naam: KAMMINGA
Crematie 26 aug. Goutum

VENNEMA - Jantje
* 27 april 1911 Uithuizermeden
+ 15 aug 2002 Heino
weduwe van prof. dr. L.J. SMID
Afscheid was in besloten kring

de ZWAAN - Gerrie
* 13 april 1928 Nunspeet
+ 23 aug. 2002 Joure
Ev Sjoerd de VRIES
Begrafenis 27 aug. Joure


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Vermeld bij scanaanvraag de DATUM VAN DE KRANT


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 26 aug. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Tue, 27 Aug 2002 13:11:06 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van maandag
26 augustus 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant
van dag augustus 2002, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------

** GEBOORTE **

- Ilse Nynke, dochter van Herman en Klaassiena Albers -
22 aug. 2002 - Dokkum

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- van Egten-Lesman, Freerkje - Leeuwarden

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BAARDA - Tjitske - 24 aug. 2002
- BOOY - Hendrik - 24 aug. 2002
- BOSMA - Grietje - 23 aug. 2002
- DIJKSTRA - Kees - 25 aug. 2002
- DIJKSTRA - Leentje - 23 aug. 2002
- DULLEMOND - Jan - 24 aug. 2002
- JANSMA - Hendrik (Henk) - 23 aug. 2002
- de JONG - Bob (Jan) - 23 aug. 2002
- KOORNSTRA - Jan A. - 24 aug. 2002
- LOOTSMA - Jacob (Jaap) - 23 aug. 2002
- NAMMENSMA - IJtje - 23 aug. 2002
- OEVERING - Hendrika - 24 aug. 2002
- RAUWERDA - Marten - 25 aug. 2002
- RIJPKEMA - Douwe - 24 aug. 2002
- ROBINS - Maureen Olive - 23 aug. 2002
- van der VEEN - Pieter - 23 aug. 2002
- de WAGT - Pietje - 23 aug. 2002
- WESTRA - Jantje - 24 aug. 2002
- WIERSMA - Kees - 24 aug. 2002
- van der WOUDE - Fokje - 23 aug. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BAARDA - Tjitske
* 55 jaar
+ 24 aug. 2002 Hardegarijp
Ev Roelf UILDRIKS sedert 5 jaar
Crematie 28 aug. Goutum

BOOY - Hendrik
* 3 febr. 1924 Harlingen
+ 24 aug. 2002 Leeuwarden
Ev S. van der GALIËN
Begrafenis 29 aug. Damwoude

BOSMA - Grietje
* 15 nov. 1915 Twijzelerheide
+ 23 aug. 2002 Leeuwarden
weduwe van Ulbe de Vries sinds 7 dec. 1990, eerder
gehuwd met Feede KEEGSTRA
Begrafenis 28 aug. Leeuwarden

DIJKSTRA - Kees
* 20 febr. 1954 Scherpenzeel
+ 25 aug. 2002 Twijzelerheide
Begrafenis 29 aug. Twijelerheide

DIJKSTRA - Leentje
* 9 dec. 1934 Leeuwarden
+ 23 aug. 2002 Heerenveen
Begrafenis 28 aug. Leeuwarden

DULLEMOND - Jan
* 64 jaar
+ 24 aug. 2002 Sneek
Ev Siekse PIETERSMA, eeder gehuwd met
Madelene AALBERSBERG
Begrafenis 29 aug. Uithoorn

JANSMA - Hendrik (Henk)
* 2 febr. 1940 Haule
+ 23 aug. 2002 Appelscha
Ev Jannie NUWOLT sinds 20 aug. 1963
Begrafenis 28 aug. Haulerwijk

de JONG - Bob (Jan)
* 92 jaar
+ 23 aug. 2002 Heerenveen
weduwnaar van Corrie WINTER sinds 1 mei 1989
Begrafenis 28 aug. Oudeschoot

KOORNSTRA - Jan A.
* 82 jaar
+ 24 aug. 2002 Makkum
Ev K. van KLASBEEK sedert 30 juni 1942
Begrafenis 28 aug. Gaast

LOOTSMA - Jacob (Jaap)
* 12 nov. 1932 Heerenveen
+ 23 aug. 2002 Heerenveen
Ev B. STUMP
Begrafenis 28 aug. Heerenveen

NAMMENSMA - IJtje
* 16 juli 1918
+ 23 aug. 2002
weduwe van Luitzen TJEPKEMA
Crematie 28 aug. Goutum

OEVERING - Hendrika
* 28 jan. 1938 Holwerd
+ 24 aug. 2002 Brantgum
weduwe van Pieter FLAMELING sinds 25 juli 1982
Crematie 29 aug. Goutum

RAUWERDA - Marten
* 74 jaar
+ 25 aug. 2002 Danwoude
Begrafenis 29 aug. Damwoude

RIJPKEMA - Douwe
* 84 jaar
+ 24 aug. 2002 Sneek
weduwe van jeltje van der GOOT sinds 17 juli 1986
Begrafenis 29 aug. Oppenhuizen

ROBINS - Maureen Olive
* 13 mei 1934 Barnet Herts (Engeland)
+ 23 aug. 2002 Hollum-Ameland
Begrafenis 27 aug. Hollum-Ameland

van der VEEN - Pieter
* 69 jaar
+ 23 aug. 2002 Leeuwarden
Ev Tine van der WAL sedert 43 jaar
Begrafenis 28 aug. St.-Annaprochie

de WAGT - Pietje
* 14 juli 1931
+ 23 aug. 2002 Heerenveen
Ev Wietze BLAAUW sedert bijna 45 jaar
Begrafenis 28 aug. Heerenveen

WESTRA - Jantje
* 10 okt. 1954 Munnikezijl
+ 24 aug. 2002 Leeuwarden
Begrafenis 28 aug. Leeuwarden

WIERSMA - Kees
* 5 aug. 1945
+ 24 aug. 2002 Jelsum
Ev Jantje HOEKSTRA
Begrafenis 28 augustus Koarnjum

van der WOUDE - Fokje
* 65 jaar
+ 23 aug. 2002 Gorredijk
weduwe van Johannes VOOLSTRA sinds 19 jan. 1981
Afscjeid is in besloten kring


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Vermeld bij scanaanvraag de DATUM VAN DE KRANT


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 27-08-2002 wk.35
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Tue, 27 Aug 2002 11:41:35 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
27-08-2002 wk.35
-----------------------------------------------------------------

Zaandijk 20-08-2002: Lucas Jacobus Ooms w/v Nel Ooms

Krommenie 23-08-2002: Anna Katharina de Jong - Hogenstijn w/v Gerardus
de Jong

Assendelft 25-08-2002: Caroline Liselotte de Vries

Wormerveer 25-08-2002: Annegina Bruijn - Bakker * Urk w/v Jacobus
Bruijn

Limmen 25-08-2002: Anja Docter - Zaadnoordijk * Uitgeest w/v Henk
Docter

Krommenie 26-08-2002: Henk van der Boog w/v An Bik

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

Nu op alfabetische volgorde per periode

home page http://www.geneaweb.nl


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 27 aug. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Tue, 27 Aug 2002 21:46:39 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van dinsdag
27 augustus 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------

** VERJAARDAGEN **

- Dijkstra, Pieter - 104 jaar - 27 aug. 2002 - geboren te
Tzum en nu wonend te Makkum - Ev Alie van der MEER

** GEBOORTE **

- Roanna, dochter van Jan en Jeanet Koopmans-Hellinga -
22 aug. 2002 - Warten

** IN MEMORIAM **

- Hoekstra, Jan - 27 aug. 1992-2002

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- de Ruiter, Slbert - Leeuwarden
- van der Kooi, Jetze - Achlum

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- ALTING - Jacobus Geertienus - 25 aug. 2002
- van BALEN - Bertha - 24 aug. 2002
- BATS - Egbert - 24 aug. 2002 Ameland (geen details)
- BROUWER - Albert - 25 aug. 2002
- DAM - Tjitske - 26 aug. 2002
- EPPENGA - Rensina Berendina - 25 aug. 2002
- FOEKEMA - Maria Julia (Ria) - 25 aug. 2002
- FOLKERTSMA - Froukje - 25 aug. 2002
- GIJSEN - Henricus Anania (Henk) - 25 aug. 2002
- de HAAN - Ali - 25 aug. 2002
- KOOISTRA - Trijntje - 25 aug. 2002
- KOOISTRA - Trijntje - 25 aug. 2002
- KUILMAN - Harm - 26 aug. 2002
- MARCHENA - Johnathan Gregory - 24 aug. 2002
- POELSTRA - Willem - 25 aug. 2002
- POL - Johanna (Joke) - 25 aug. 2002
- van der SLOOT - Willem (Wim) - 24 aug. 2002
- SYBESMA - Pieter - 20 aug. 2002
- van der VEEN - Lieuwe - 25 aug. 2002
- van der VEEN - Ytsje - 23 aug. 2002
- WALTA - Henk - 24 aug. 2002
- WEDZINGA - Baukje - 26 aug. 2002
- ZWART - Pier - 25 aug. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

ALTING - Jacobus Geertienus
* 25 juli 1923 Dalen
+ 25 aug. 2002 Bolsward
Ev Hennie BAKS
Crematie 30 aug. Leeuwarden

van BALEN - Bertha
* 80 jaar
+ 24 aug. 2002 Noardbergum
Begrafenis 29 ayg. Wytgaard

BROUWER - Albert
* 20 juni 1919 Langsweagen
+ 25 aug. 2002 De Jouwer
Ev K. ZANDSTRA sinds 16 april 1942
crematie is in besloten kring

DAM - Tjitske
* 30 april 1921 Nij Beets
+ 26 aug. 2002 Heerenveen
Ev R. de JONG
Crematie 30 aug. Heerenveen

EPPENGA - Rensina Berendina
* 23 okt. 1916 Groningen
+ 25 aug. 2002 Groningen
weduwe van H. ALKEMA sinds 29 jan. 1989
Begrafenis 29 aug. Groningen

FOEKEMA - Maria Julia (Ria)
* 51 jaar
+ 25 aug. 2002 Grou
Ev Jan SCHEFFER
Begrafenis is in besloten kring

FOLKERTSMA - Froukje
* 30 april 1919 Warkumerfjild
+ 25 aug. 2002 Aldemardum
Crenatie is in familiekring

GIJSEN - Henricus Anania (Henk)
* 16 april 1922 Franeker
+ 25 aug. 2002 Heerenveen
Ev W. PASMA, eerder weduwnaar van J. KERKSTRA
Crematie 29 aug, Heerenveen

de HAAN - Ali
* 94 jaar
+ 25 aug. 2002 Drachten
weduwe van Tette PAULUSMA sinds 2 juni 1970
Begrafenis 29 aug. Beetstersweach

KOOISTRA - Trijntje
* 13 febr. 1920 Akkrum
+ 25 aug. 2002 Heerenveen
weduwe van Rinze MULDER sinds 13 jan. 1989
Crematie 29 aug. Heerenveen

KOOISTRA - Trijntje
* 30 dec. 1912
+ 25 aug. 2002
weudwe van Ulbe ALGERA sinds 1 mei 2000
Begrafenis 29 augstus Ysbrechtum

KUILMAN - Harm
* 8 jan. 1925 Groningen
+ 26 aug. 2002 Sneek
Ev G. GERRITSMA
Crematie 30 aug. Heerenveen

MARCHENA - Johnathan Gregory
* 20 dec. 1978 Oranjesstad (Aruba)
+ 24 aug. 2002 Den Haag
Begrafenis 30 aug. Oranjesstad (Aruba)

POELSTRA - Willem
* 84 jaar
+ 25 aug. 2002 Stiens
weduwnaar van IJtje MIEDEMA sinds 20 mei 1995
Begrafenis 29 aug. Wier

POL - Johanna (Joke)
* 3 maart 1933 Leeuwarden
+ 25 aug. 2002 Minnertsga
weduwe van Jacob Aldert Walstra sinds 3 april 1983
Crematie 29 aug. Goutum

van der SLOOT - Willem (Wim)
* 22 april 1921 Harlingen
+ 24 aug. 2002 Leeuwarden
Ev Grietje SMIT
Afscheid 29 aug. Goutum

SYBESMA - Pieter
* 4 sept. 1937
+ 20 aug. 2002
Ev W, DJURREMA
Begrafenis was in besloten kring

van der VEEN - Lieuwe
* 8 dec, 1917 Easterbierrum
+ 25 aug. 2002 Snits
weduwnaar van Janke de JONG sinds 11 mei 1985
Begrafenis 30 aug. Snits

van der VEEN - Ytsje
* 89 jaar
+ 23 aug. 2002 Akkrum
weduwe van Jan STEEGSTRA
Afscheid in besloten kring

WALTA - Henk
* 24 maart 1932
+ 24 aug. 2002 Sneek
Ev Fien BOEKEMA
Begrafenis 29 aug. Sneek

WEDZINGA - Baukje
* 13 okt. 1943 Oudehorne
+ 26 aug. 2002 Heerenveen
Ev J/T. van der REYD sinds 4 maart 1966
Vrematie 29 aug. Heerenveen

ZWART - Pier
* 87 jaar
+ 25 aug. 2002 Wargea
Ev Anneke BOERSMA sedert 60 jaar
Crematie 30 aug. Goutum


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Vermeld bij scanaanvraag de DATUM VAN DE KRANT


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 28-08-2002 wk.35
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Wed, 28 Aug 2002 10:46:23 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
28-08-2002 wk.35
-----------------------------------------------------------------
Wormer 26-08-2002: Henny Mantel - Ter Haar * Zegveld w/v Bas Mantel

Wormer 25-08-2002: Gerrit Hildering w/v Bastiana Cornelia van Heeswijk

Zaandijk 26-08-2002: Evert de Boer

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

Nu op alfabetische volgorde per periode

home page http://www.geneaweb.nl


Subject: + Fam. berichten Maassluise Courant 28-08-2002
From: Eveline Houweling <mahouw@caiw.nl>
Date: Wed, 28 Aug 2002 22:34:02 +0200

Advertentie huwelijk:

30-08-2002, Maasland: Corine Harteveld en Danny Groen.
--------------------------------
Overlijden:

+ 19-08-2002, Schiedam: Celia Maria de Jong-van der Velden, 84 jaar,
w.v. Jan de Jong.

+ 23-08-2002: Johannes Jacobus Maria van Leeuwen [Hans], * 20-08-1955,
e.v. Hennie van Leeuwen-Mast.

+ 21-08-2002: Johannes Adrianus de Kok [Jan], bijna 54 jaar, e.v. M.J.
de Kok-Moerkerken.

+ 23-08-2002, Rotterdam: Cornelia Elizabeth van den Bos-van Gaalen, 80
jaar, sinds 13-01-2000 w.v. Gerrit van den Bos.

+ 25-08-2002: Margje Cornelia Sperling-van Beyeren, 78 jaar, e.v. W.D.
Sperling.

+ 24-08-2002: Wil den Toom-Zwaard.
--------------------------------------
In Memoriam:

27-08-2000 / 27-08-2002: Aafke Jolmers.
-------------------------------------
Dankbetuiging:

Maassluis, augustus 2002: Dilia Jeannette van den Berg-Coenraadts.
Maasland, augustus 2002: Andre van der Sar.
Augustus 2002: Jurko [Koos] Fastenau.
====================
Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/mc_schakel1.html


Subject: * Al 83 jaar in het huwelijksbootje
From: "Yvette P. Hoitink" <hoitink @ home . nl>
Date: Wed, 28 Aug 2002 23:33:37 +0200

LEXINGTON (AP) - Ze gaven elkaar 83 jaar geleden het jawoord. Nu zijn ze
officieel erkend als het oudste nog levende echtpaar ter wereld. William en
Claudia Lillian Ritchie, die op 12 april 1919 met elkaar in het huwelijk
traden, hebben woensdag in het Amerikaanse Kentucky een certificaat
ontvangen van Guinness Wereldrecords.

De Ritchies kregen vier kinderen, van wie er twee nog leven. Ze hebben negen
kleinkinderen, 23 achterkleinkinderen en achttien
achter-achterkleinkinderen.

Afgelopen donderdag verhuisde de 98-jarige, enigszins vergeetachtige 'Lil'
naar een verpleeghuis. Haar 104 jaar oude echtgenoot Bill, die wat
hardhorend is, wilde daar eigenlijk niet heen, maar vroeg na een paar dagen
al of hij toch naar zijn vrouw mocht. 'Ze zijn de afgelopen 83 jaar altijd
samen geweest', verklaarde de 75-jarige dochter van het stel.

De gelukkig getrouwden kregen dit jaar 579 felicitatiekaarten op hun
huwelijksdag.Bron: Twentsche Courant Tubantia, 28 augustus 2002

http://www.tctubantia.nl/CDA/regioportal/0,2078,1650__1203594_,00.html


--
Yvette Hoitink
E-mail: hoitink @ home . nl (spaces added to avoid spam)
Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 28 aug. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Thu, 29 Aug 2002 00:59:25 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van 0oensdag
18 augustus 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant
van woensdag 28 augustus 2002, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------

** VERJAARDAGEN **

- Folkertsma, Lieuwe - 50 jaar - 28 aug. 2002

** JUBILEA **

- Schoppert, Popke & Huisman, Trienke - 50 jaar getrouwd -
3 sept. 2002 - Drachten *DC
- de Jong, Albert & Roodbergen, Siep - 50 jaar getrouwd -
28 aug. 2002 - Grou

** GEBOORTE **

- Tamara, dochter van Kees en Hilda van der Wal -
22 aug. 2002 - Aldegea *DC
- Redmer Kilian, zoon van Jaap Zijlstra en Baukje Rozendal -
23 aug. 2002 - Mantgum
- Niels, zoon van Onno Dijkshoorn en Margreet Reekers -
24 au. 2020 - Midland - Terschelling

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Jorritsma, Arnold - Franeker
- Kolamban, Nicolaas - Dokkum
- Metz, Grietje -
- van der wal, Jelle - Beetsrezwaag

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BETHLEHEM - Tietje - 26 aug. 2002
- BOONSTRA - Anna - 27 aug. 2002 *DC
- DOUWES - Matheús - 27 aug. 2002
- van der HEIDE - Sijmontje - 27 aug. 2002
- IGNATIUS - Bianca Miranda - 25 aug. 2002
- de JONG - Eddy - 26 aug. 2002
- LANDMAN - Jeltje - 26 aug. 2002
- LANGERAAP - Martzen - 25 aug. 2002
- LUBACH - Elly - 22 aug. 2002
- MEIJER - Gerardus Wolter - 26 aug. 2002
- van der MEULEN - Sipke - 21 aug. 2002 (geen details) *DC
- VEENSTRA - Hendrik - 23 aug. 2002 *DC
- VEENSTRA - Mient Lourens - 26 aug. 2002 *DC
- van der WAL - Johanna - 26 aug. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BETHLEHEM - Tietje
* 98 jaar
+ 26 aug. 2002 Ljouwert
weduwe van Jitze van der MEER sinds 11 sept. 1986
Crematie 30 aug. Goutum

BOONSTRA - Anna *DC
* 73 jaar
+ 27 aug. 2002 Beetsterzwaag
Ev Jan SCHRIEMER sedert bijna 46 jaar
Crematie 30 aug. Heerenveen

DOUWES - Matheús
* 19 jan. 1927
+ 27 aug. 2002 Harkema
Ev Sjoukje HOEKSTRA sinds 5 juli 1951
Afscheid 31 aug. Harkema

van der HEIDE - Sijmontje
* 10 aept. 1903 Winsum
+ 27 aug. 2002 Leeuwarden
weduwe van Cornelis MOLLEMA sinds 13 aug. 1968
Begrafenis 31 aig. Menaldum

IGNATIUS - Bianca Miranda
* 23 jaar
+ 25 aug. 2002 Leeuwarden
Begrafenis 30 aug. Leeuwarden

de JONG - Eddy
* 26 mei 1949
+ 26 aug. 2002 Drylts
Begrafenis 30 aug. Drylts

LANDMAN - Jeltje
* 4 febr. 1918 Oldertrijnje
+ 26 aug. 2002 Leeuwarden
Crematie 30 aug. Goutum

LANGERAAP - Martzen
* 12 maart 1921 Akkrum
+ 25 aug. 2002 Terhorne
gehuwde naam: NOVÁK
Behrafenis 30 aug. Terhorne

LUBACH - Elly
+ 22 aug. 2002 Leeuarden
Ev Sjoerd FRISO
Begrafenis was in besloten kring

MEIJER - Gerardus Wolter
* 91 jaar
+ 26 aug. 2002 Heerenveen
weduwnaar van martje Marianna BOERSMA sinds 17 juni 1995
Crematie 30 aug. Heerenveen

VEENSTRA - Hendrik *DC
* 10 maart 1930 Ureterp
+ 23 aug. 2002 de Wilp
weduwnaar van Wietske Jantje BOUMA sinds 29 nov. 1995
Begrafenis heeft plaatsgevonden

VEENSTRA - Mient Lourens *DC
* 82 jaar
+ 26 aug. 2002 Drachten
Ev G. DIJKSTRA
Begrafenis 29 aug. Drachten

van der WAL - Johanna
* 9 april 1914 Ferwoude
+ 26 aug. 2002 Sneek
Ev Everen BOUWSMA sedert 64 jaar
Begrafenis 30 aug. Sneek

** RECTIFICATIE LC 29 juli 2002 **

KROONTJE - Foeke
* 16 oktober 1940 Bolsward
+ 27 juli 2002 Herbaijum (2001 moet 2002 zijn !!)
Begrafenis 31 juli Bolsward


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Vermeld bij scanaanvraag de DATUM VAN DE KRANT


Subject: Re: + Familieberichten Leeuwarder Courant 28 aug. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Thu, 29 Aug 2002 01:03:09 +0200

On Thu, 29 Aug 2002 00:59:25 +0200, Dick <warrink@spamcop.net> wrote:

Even de correcte header:

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van woensdag
28 augustus 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/

met excuses voor het ongemak

DickSubject: + familieberichten weststellingwerf e.o.
From: Harry de Koning <harry_koning @ hotmail.com>
Date: Thu, 29 Aug 2002 09:58:17 GMT


Jacomina Johanna [Mieke] van der Most
* 2-Dec-1932
+ 21-Aug-2002 Noordwolde
--------------------------------------------------------------
Lodewijk [Lood] Bosch
* 23-Mrt-1916 Noordwolde
+ 28-Aug-2002 Meppel
--------------------------------------------------------------Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 29-08-2002 wk.35
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Thu, 29 Aug 2002 10:49:30 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
29-08-2002 wk.35
-----------------------------------------------------------------

Alkmaar 27-08-2002: Johanna Hilleke de Klerk * Amsterdam

Wormer 28-08-2002: Coby van Driel - Siekerman w/v Jan Arie van Driel
l/p/v Wim van Straaten

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

Nu op alfabetische volgorde per periode

home page http://www.geneaweb.nl


Subject: + 105 jaar, Mevrouw Dijem Spee, Deventer
From: Rob Kuijsten <robkuysten@yahoo.com>
Date: Thu, 29 Aug 2002 18:34:18 +0200

(Foto Ab Hakeboom)
http://www.apeldoornsecourant.nl/gfx/gfx_nieuw/kranten/APC/artikelvisuals/1199860-99203-groot.jpg

Apeldoornse Courant | 26-08-2002 |
Oudste inwoner van Deventer vandaag 105 jaar
door Ingrid Willems

26 AUGUSTUS 2002 - DEVENTER - Ze neemt nog zelf de telefoon op. ‘s
Ochtends maakt ze standaard voor zichzelf een lekker kopje koffie. Dat
kopje wast ze zelf ook weer af. Voor de vandaag 105 jaar geworden
Deventerse, mevrouw Dijem Spee, is dat geen enkel probleem.

Toch vindt de oudste inwoonster van Deventer zelf dat ze niet meer
zoveel kan. ‘Kleding kan ik niet meer naaien, de naaimachine hebben ze
weggehaald. En mijn eigen eten koken lukt ook niet meer,‘ blikt ze
toch ietwat somber voor zich uit. Aan de wand van haar woning in de
serviceflat van Stichting Ludgerus aan de Karel de Grotelaan hangt een
cover van het weekblad Story waarop een stralende oma Spee te zien is.
Ter gelegenheid van haar honderdste verjaardag werd ze daarin
uitgebreid geportretteerd. Maar al die media-aandacht is eigenlijk
niet echt aan haar besteed. ‘Oh, u bent van de krant?,‘ vraagt ze de
verslaggeefster telkens weer als deze duidelijk maakt dat ze niet van
Thuiszorg is. ‘Ach, ik in de krant, dat hoeft voor mij eigenlijk niet
zo. Maar volgens mij komt er op mijn verjaardag elk jaar wel weer
iemand van jullie langs.‘

‘Oma Jem‘, ‘Kleine oma‘ en ‘oma Spee‘ zijn enkele bijnamen van de in
1897 in Demak (Oost-Java) geboren oudste inwoonster van Deventer. Op
haar zestigste reisde ze met haar oudste zoon en jongste dochter naar
Nederland om zich in Deventer te vestigen. In eerste instantie vond ze
onderdak in pension ‘Moriaan‘ aan het Grote Kerkhof. Vervolgens
verhuisde ze naar het Spijkerpad om pakweg 35 jaar geleden naar
Ludgerus te verhuizen. Ze woont daar nog altijd op zichzelf. Naar een
verzorgingshuis wil ze niet. En dat hoeft ook niet, ze kan zich met
wat hulp nog uitstekend redden. Natuurlijk is ze er uitermate trots op
dat ze de 105 nu heeft bereikt. ‘Ben ik de oudste van Deventer?‘
vraagt ze zich met een verbaasde blik af. ‘Ik dacht dat er nog wel
ouderen waren.‘ Ondanks haar hoge leeftijd, of misschien wel dankzij,
geniet mevrouw Spee-Dijim nog elke dag. Het maakt haar niet zoveel uit
hoe oud ze uiteindelijk zal worden. ‘Ik ben nu gezond en eet en drink
nog alles. Als ik nog een tijdje zo mag blijven is het goed.‘

Fysiek is niet meer tot veel in staat, maar haar verstand is nog goed
al is de 105-jarige vergeetachtig. Haar ogen en oren werken naar
behoren en ze kijkt nog regelmatig televisie, met name naar Discovery
Channel en het journaal. In Ludgerus gaat ze ook regelmatig naar de
reacreatiezaal om gezellig onder de mensen te zijn.

Het recept om stokoud te worden, is volgens haar niet bijzonder:
gewoon gezond leven. Roken en drank was aan haar niet besteed. Wel
heeft mevrouw Spee haar hele leven veel groente gegeten. Een positieve
levensinstelling draagt, zo vermoedt ze, er ook aan bij. Bovendien is
ze flink en niet bang. Maar bovenal bezit ze sterke genen, haar moeder
is immers ook 103 jaar geworden. Volgens haar een goed uitgangspunt om
ook oud te worden.

FEEST

Gisteren vierde mevrouw Spee in een volle recreatiezaal alvast haar
verjaardig. Naast haar dochter uit Canada waren ook haar beide zonen
(uit Almelo en Apeldoorn) van de partij en verschillende
kleinkinderen. Loco-burgemeester Bert Doornebos bracht Dijem Spee ook
een bezoekje om haar te feliciteren.

http://www.apeldoornsecourant.nl/CDA/regioportal/1,2078,8112__1199036_,00.html?ArchiefID=1199036Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 29 aug. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Thu, 29 Aug 2002 20:18:14 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van donderdag
29 augustus 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------

** GEBOORTE **

- Femke, dochter van Neino en Jannie Buwald-Bakker -
19 aug. 2002 - Sneek

** IN MEMORIAM **

- Feddema. Pieter - 29 aug. 2001-2002
- Hommes-de Groot, Anna - 29 aug. 2001-2002

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BERGSMA - Sipke - 27 aug. 2002
- van der LEI - Nynke - 27 aug. 2002
- LEMSTRA - Catharinus (Tinus) - 27 aug. 2002
- LOK - Albertus - 28 aug. 2002
- LOURENS - Anne Jogchem - 25 aug. 2002
- MEIJER - Ir. G.W. - 28 aug. 2002 (geen details)

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BERGSMA - Sipke
* 1 aug. 1938 Exmorra
+ 27 aug. 2002 Sneek
Ev L. van der MEULEN
Begrafenis 31 aug. Makkum

van der LEI - Nynke
* 7 aug. 1970 Aldegea (Sm.)
+ 27 aug. 2002 Beetsterzwaag
Begrafenis 31 aug. Oudega (Sm.)

LEMSTRA - Catharinus (Tinus)
* 4 juni 1917
+ 27 aug. 2002 Witmarsum
Ev A. KWAST sedert 53 jaar
Crematie 30 aug. Goutum

LOK - Albertus
* 79 jaar
+ 28 aug. 2002 Drachten
Begrafenis 31 aug. Beetsterzwaag

LOURENS - Anne Jogchem
* 83 jaar
+ 25 aug. 2002 Arnhem
Ev Truus DIJKS


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Vermeld bij scanaanvraag de DATUM VAN DE KRANT


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 30-08-2002 wk.35
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Fri, 30 Aug 2002 10:24:49 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
30-08-2002 wk.35
-----------------------------------------------------------------
Zaandam 28-08-2002: Geesje Zomer - Zomer w/v Jan Zomer

Wormerveer 28-08-2002: Maria Monica de Leeuw - Kaagman

Wormer 28-08-2002: Catharina Maria Buijs - Arts w/v Theo Buijs

Koog a/d Zaan 24-08-2002: Cornelis Abbing w/v Maria Eerenberg

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

Nu op alfabetische volgorde per periode

home page http://www.geneaweb.nl


Subject: + Familieberichten Groot Vlaardingen week 35 2002
From: "John Eichhorn" <eichhorn@xs4all.nl>
Date: Fri, 30 Aug 2002 14:49:56 +0200

Overleden:

Berg, van den Adriaan Gillis
Bos Jacob Pieter
Goede, de Piet
Ham Cornelis Matthias Johannes
Huisman Jan
Leeuwen, van Jenneke
Maat Jacobus
Maat Leendert

============================================ ====

Dankbetuiging:

Es, van Jan
Ooms Adam

============================================ ====

Meer informatie over bovenstaande namen is te vinden op mijn homepage:
http://www.xs4all.nl/~eichhorn/familieadvertenties.htm
(Bezoekers van bovenstaande website moeten rekening houden met extra
inlaadtijd v.w. een stukje muziek (25kb) op de website).
Van bovenstaande advertentie's zijn gratis scans te verkrijgen.
Stuur een e-mail naar johneigh@hetnet.nl.
Graag de naam en weeknummer vermelden.

Met vriendelijke groet,

John Eichhorn


Subject: + Familieberichten "De Dordtenaar" za 24 aug t/m vr 30 aug 2002
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 30 Aug 2002 18:14:06 GMT

http://www.dordt.nl/eigenaardig/home.htm (verhalen mbt Dordt)
http://www.simonvangijn.nl/ (museum van Gijn)
http://www.dordtsemunt.nl/
www.dordrecht.nl/stadsarchief

DATUM KRANT - NAAM - evt. LEEFTIJD of GEBOORTEDATUM - evt. PARTNER - evt.

26-8-2002 BAAS Johanna Cornelia 3-10-1915 weduwe Martinus Thomas van
STRALEN
27-8-2002 BOSCH Diana 27-8-1972
27-8-2002 BREEJEN Jochem den 83 echtgenoot G. van SINDEREN Overige
familienamen: Roos
24-8-2002 DIK Alida Geertruida 93 weduwe Pieter Cornelis van den BOSCH
Overige familienamen: van Roon, Keller
24-8-2002 DRIEL Fleures van Overige familienamen: v.d. Berg
30-8-2002 GEERDERS Toos 24-5-1932 echtgenoot P.C. ASSELMAN
24-8-2002 JEGEN Theodora Allegonda Maria 81 echtgenoot A.F. HAMMER Overige
familienamen: Krabben, Bakkeren
27-8-2002 KOOIJ Jos Campina Oud-Gastel
30-8-2002 LEGERSTEE Krijn 55
28-8-2002 MAATHUIS Katharina Francoise 6-8-1908 Overige familienamen:
van Nes, van der Willik
28-8-2002 MENSINK Silvia partner Frans
28-8-2002 MENSINK Silvia
27-8-2002 PROOST Janny 46 echtgenoot Dingeman STOLK
24-8-2002 RONDE Marinus Jan de 23-6-1937 echtgenoot P.M. BAKKER
24-8-2002 RONDE Rinus de echtgenoot Nel
27-8-2002 SCHILD Marja 47 echtgenoot Roman NESTOROWYTSCH
26-8-2002 VETH Leo
30-8-2002 VISSER Frank de 19-4-1967

Geen berichten: donderdag 29/8

Vr. gr., Erica
http://d-compu.home.dyndns.org/gensearch (index familieberichten)


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 30 aug. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Fri, 30 Aug 2002 22:29:01 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van vrijdag
30 augustus 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant
van vrijdag 30 augustus 2002, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------

** HUWELIJKEN **

- Wynia, Klaas & de Boer, Wybrich - 30 aug. 2002 - Gau
- Andrews, Jim & Minkes, Froukje - 30 aug. 2002 - Sneek

** DANKBETUIGINGEN - 50 jarig huwelijk **

- van Dijk-Falkena, Fam. - Damwoude

** JUBILEA **

- de Roos, Akko & Inia, Aukje - 40 jaar getrouwd -
30 aug. 2002 - Joure

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Kuperus, Henri - Burgum
- Smid, Auke - Leeuwarden
- Zuidema-van der Zwaag, Sieuwke -

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BLAAUW - Korneliske - 28 aug. 2002
- BRANDER - Trijntje - 28 aug. 2002
- BRANDSMA - Johannes Sjoerd - 25 aug. 2002
- CNOSSEN - Siemontje - 28 aug. 2002
- FEENSTRA - Neeltsje - augustus 2002 *DC
- de GLEE - Jan - 29 aug. 2002
- HOOGKAMP - Hinke - 27 aug. 2002 (geen details) *DC
- HOOGKAMP-van STRALEN - Hendrikje (geen details)
- JAGER-de DRUIN - Geeske - 28 aug. 2002 (geen details)
- de KLEER - Ferenc Marcel - 25 aug 2002 *DC
- van KONINGSVELD - Hendrikus - 28 aug. 2002
- KROTTJE - Paulus - 28 aug. 2002
- PAPEGAAIJ - Reinier Abraham - 29 aug. 2002
- RIEMERSMA - Wiep - 28 aug. 2002
- SCHUMACHER - Sjouk - 28 aug. 2002
- van der VEER - Cornelis (Kees) - 28 aug. 2002
- de VINK - Erna Zoë - 27 aug. 2002
- van der WAL - Rigtje - 28 aug. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BLAAUW - Korneliske
* 88 jaar
+ 28 aug. 2002 Wolvega
weduwe van Jaap R. van der ZEE sinds 21 febr. 1977
Begrafenis 2 sept. Jubbega

BRANDER - Trijntje
* 82 jaar
+ 28 aug. 2002 Burgum
weduwe van Klaas de VRIES sinds 15 dec. 1975
Begrafenis 2 sept Burgum

BRANDSMA - Johannes Sjoerd
* 7 april 1918
+ 25 aug. 2002
Ev R. de SWART
Crematie was in besloten kring

CNOSSEN - Siemontje
* 30 maart 1915
+ 28 aug. 2002
weduwe van Klaas van der MEULEN 1945-1999, eerder
weduwe van Petrus WOUDSMA 1938-1942

FEENSTRA - Neeltsje *DC
+ augustus 2002 Aldegea
Ev Jan TIEKSTRA

de GLEE - Jan
* 24 april 1928 Westermar
+ 29 aug. 2002 Joure
Ev S. de VRIES sedert 12 mei 1955
Crematie 2 sept. Heerenveen

de KLEER - Ferenc Marcel *DC
* 34 jaar
+ 25 aug 2002 Drachten
Crematie was in besloten kring

van KONINGSVELD - Hendrikus
* 2 juli 1944
+ 28 aug. 2002 Uitwellingerga
Ev Sjouk LODEMA
Begrafenis 2 sept. Oppenhuizen

KROTTJE - Paulus
* 25 sept. 1918
+ 28 aug. 2002
weduwnaar van Johanna KEESTRA sinds 28 jan. 1976,
partner van Atje SIJTSMA-BOUWER
Crematie 2 sept. Goutum

PAPEGAAIJ - Reinier Abraham
* 11 okt. 1920 Vlissingen
+ 29 aug. 2002 Menaldum
Ev T. DOUMA sedert 55 jaar
Begrafenis 2 sept. Menaldum

RIEMERSMA - Wiep
* 4 sept, 1916
+ 28 aug. 2002
weduwe van Jaap PIJKMAN sinds 11 jan. 1993
Crematie 2 sept. Goutum

SCHUMACHER - Sjouk
* 83 jaar
+ 28 aug. 2002 Australië
weduwe van Popke HOEKSTRA sinds 1976

van der VEER - Cornelis (Kees)
* 79 jaar
+ 28 aug. 2002 Donkerbroek
Ev S. de HAAN sedert 59 jaar
Crematie 2 sept. Heerenveen

de VINK - Erna Zoë
* 6 okt. 2000
+ 27 aug. 2002
Crenatie 2 sept. Goutum

van der WAL - Rigtje
* 63 jaar
+ 28 aug. 2002 Berlikum
Ev Douwe de GEELE sedert bujna 40 jaar
Begrafenis 2 sept. Berlikum


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Vermeld bij scanaanvraag de DATUM VAN DE KRANT


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 31-08-2002 wk.35
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Sat, 31 Aug 2002 09:30:20 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
31-08-2002 wk.35
-----------------------------------------------------------------

Zaandam 29-08-2002: Bob Zwart

Zaandam 26-08-2002: Margaretha Grietje Bonker

Zaandam 26-08-2002: Aloysius Johan Vermaas * Oostzaan

Krommenie 26-08-2002: Aagje de Boer - Scheepbouwer w/v Johan de Boer

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

Nu op alfabetische volgorde per periode

home page http://www.geneaweb.nl


Google

http://www.marktplaats.nlSURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868