INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 4   nummer   227    1-11-2002


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: + Familieberichten Drenthe 25 september 2002 - DvhN - 532
From: fdejong@worldonline.nl ("Fokke de Jong")
Date: Fri, 27 Sep 2002 18:47:27 +0000 (UTC)

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van woensdag 25 september 2002.
(Aflevering 532)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij of f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder
vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Dünnwald - Yvonne - 20-09-2002
Emmens - Wolter - 24-09-2002
Harms - Johannes - 23-09-2002
Kolthof - Jan - 24-09-2002
Koning - Poppe - 23-09-2002
Kuipers - Libbe - zonder datum (Geen verdere details)
Lich - Henk - 23-09-2002
Mooibroek - Grietje - 23-09-2002
Pinkster - Jakob - 23-09-2002
Tonnis - Pietertje - 23-09-2002
Vrieling - Hendrik - 22-09-2002
Woldring - Jan - 22-09-2002
Zandman - Herman - 24-09-2002

In memoriam: -

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

DÜNNWALD - Yvonne
* 29 april 1946
+ 20 september 2002 - Paterswolde
Ev. Sieb Oosterhof
Begrafenis in besloten kring

EMMENS - Wolter
* 24 september 1931 - Zuidvelde
+ 24 september 2002 - Roden
Wv. Hillie Arends sinds 13 oktober 1999
Partner van Grietje Arends
Crematie: 27 september 2002 - Assen

HARMS - Johannes
* 6 oktober 1923 - Donderen
+ 23 september 2002 - Roden
Ev. Klaaske Gelling
Crematie: 27 september 2002 - Assen

KOLTHOF - Jan
* 23 februari 1931
+ 24 september 2002 - Oldemarkt
Geen verdere details

KONING - Poppe
* 9 oktober 1951
+ 23 september 2002 - Rolde
Ev. Mieke Goldstein
Crematie: 27 september 2002 - Assen

LICH - Henk
* 31 oktober 1931
+ 23 september 2002 - Exloo
Ev. Janny Santing
Crematie: 27 september 2002 - Emmen

MOOIBROEK - Grietje
* 84 jaar
+ 23 september 2002 - Musselkanaal
Wv. Fokko Schomaker sinds 20 augustus 1977
Begrafenis: 27 september 2002 - Valthermond

PINKSTER - Jakob
* 22 juli 1933
+ 23 september 2002
Ev. A. Jalving
Crematie: 27 september 2002 - Emmen

TONNIS - Pietertje
* 81 jaar
+ 23 september 2002 - Eexterveen
Wv. Hendrik Vos sinds 12 juni 1978
Crematie: 27 september 2002 - Assen

VRIELING - Hendrik
* 70 jaar
+ 22 september 2002 - Emmen
Ev. Klaasje Hunneman
Geen verdere details

WOLDRING - Jan
* 17 november 1930
+ 22 september 2002
Ev. Hennie ??
Begrafenis in besloten kring

ZANDMAN - Herman
* 81 jaar
+ 24 september 2002 - Zuidwolde
Ev. Roelie Pot
Crematie in familiekring


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 28
From: Wil_de_Ligt@p1.f28.n41.z40.wgabbs.nl (Wil de Ligt)
Date: Sat, 28 Sep 2002 14:14:21 +0200 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
28-09-2002 wk.39
-----------------------------------------------------------------
Oostzaan 26-09-2002: Jaap Klapmuts
ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

Nu op alfabetische volgorde per periode

home page http://www.geneaweb.nl


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 28-09-2002 wk.39
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Sat, 28 Sep 2002 14:14:21 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
28-09-2002 wk.39
-----------------------------------------------------------------
Oostzaan 26-09-2002: Jaap Klapmuts
=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

Nu op alfabetische volgorde per periode

home page http://www.geneaweb.nlSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 28 sept. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Sat, 28 Sep 2002 17:44:58 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van zaterdag
28 september 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------

** VERJAARDAGEN **

- v. Waarden-Douma, Betje - 90 jaar -
30 sept. 2002 - Heerenveen

** HUWELIJKEN **

- Velstra, Hidzer & Weurman, Bianca - 25 sept. 2002 -
- Schoondorp, Marc & Koen. Astrid, 27 sept. 2002- Langezwaag

** DANKBETUIGINGEN - 40 jarig huwelijk **

- Wiersma, Jan en Attje - Parrega

** JUBILEA **

- Visser, Jentsje & de Jong. Tine - 50 jaar getrouwd -
16 okt. 2002 -

** GEBOORTE **

- Arjen, zoon van Simon de Vries en Eline Lettinga -
26 sept. 2002 - Koarnjum
- Herre, zoon van Wybe en Liesbeth Cnossen-Delfsma -
23 sept. 2002 - Gauw
- Jacob Bart, zoon van Sake Krol en Elizabeth Wiersma -
26 sept. 2002 - Berlikum
- Sven, zoon van Frans Nutterts en Renny Visser -
22 sept. 2002 - Wolvega
- Bram, zoon van Gerard-Jan en Paula Roorda -
26 sept. 2002 - Beetsterzwaag
- Jitske, dochter van Wieke en Rudolph Kamsma-Heida -
21 sept. 2002 - Grou
- Pieter Ruurd, zoon van Jelle en Thea Miedema-de Haan -
20 sept. 2002 - Franeker
- Kobus Paulus, zoon van Dominicus Hettinga en Gaby Egging -
25 sept. 2002 Hilaard
- Martha Renske, dochter van Jan en Renske Stuiver-Brandsma -
20 sept. 2002 - Wytmarsum
- Anna, dochter van Jorrit en Evelien Bonnema-Fokkema -
25 sept. 2002 - Ljouwert
- Sybrit Atty, dochter van Rendert Algra en Ymy Siet Anema -
25 sept. 2002 - Jobbega
- Lolke Anne, zoon van Anno Wytsma en Nadine Veenstra -
24 sept. 2002 - Jirnsum
- Anthe Marise, dochter van Marten Stok en Mathilda Wijma -
12 sept. 2002 - Goutum
- Jorret, zoon van Arie en Hendrika de Breejen- van der Heide -
23 sept. 2002 - Arum
- Elke, dochter van Dennis van Opzeeland en Petra Hofstra -
21 sept. 2002 - Luxwoude

** IN MEMORIAM **

- Hes, Sanne - 29 sept. 2001-2002

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Althuisius-v.d. Veen, Gaeltje -
- de Vries-Inia, Geertje - Leeuwarden
- Draijer, Pieter Watze - Koudum
- Feenstra, Jacob (Jappie) -
- Groenewoud-Luyckx, Alida Ettje - Leeiwarden
- Jaarsma, Freerk C. - Tsjummearum
- Kamminga, Kees - Donkerbroek
- Koopmans, Pieter - Dokkum
- Otter, Piet -
- van Keulen-Terpstra, Ymkje - Joure
- Veltman, Eddy -

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BOUMA - Jouke - 26 sept. 2002
- GREVELING - Aaltje - 26 sept. 2002
- HENDRIKS - Berendina Hendrika (Bep) - 26 sept. 2002
- van KASTEEL - Coenraad - 26 sept. 2002
- LAP - Wopke - 26 sept. 2002
- van der SCHAAF - Alida Tallina - 16 sept. 2002
- SELVIUS - Egbert - 27 sept. 2002
- STIENSTRA - Jacob - 24 sept. 2002
- THIBAUDIER - Piet - 26 sept. 2002
- TUINSTRA - Berber - 25 sept. 2002
- van der WEST - Louw - 27 sept. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BOUMA - Jouke
* 31 aug. 1916
+ 26 sept. 2002 Workum
Ev Catharina de JONG sedert 61 jaar
Begrafenis 30 sept. Workum

GREVELING - Aaltje
* 92 jaar
+ 26 sept. 2002 Drachten
weduwe van Tjeerd van der WERFF sinds 7 sept. 1968
Begrafenis 1 okt. Lekkum

HENDRIKS - Berendina Hendrika (Bep)
* 8 febr. 1945 Hoenderloo
+ 26 sept. 2002 Franeker
Ev Hans WREKENHORST
Crematie 1 okt. Goutum

van KASTEEL - Coenraad
* 2 febr, 1920 Utrecht
+ 26 sept. 2002 Sneek
Ev Irmgard TARGASCHEWSKI
Crematie 1 okt. Heerenveen

LAP - Wopke
* 27 april 1951
+ 26 sept. 2002 Kollum
Ev Aukje DIJKSTRA
Begrafenis 1 okt. Oudwoude

van der SCHAAF - Alida Tallina
* 17 mei 1920 Beetgum
+ 16 sept. 2002 Memphis, Tennessee USA
weduwe van Willem GREYDANUS sinds 21 april 2001

SELVIUS - Egbert
* 4 dec. 1931 Harlingen
+ 27 sept. 2002 Leeuwarden
Ev T. de VRIES sedert 41 jaar
Begrafenis 2 okt. Oenkerk

STIENSTRA - Jacob
* 48 jaar
+ 24 sept. 2002 Vianen
Begrafenis 1 okt. Menaldum

THIBAUDIER - Piet
( 12 april 1925 Harich
+ 26 sept. 2002 Lemmer
Ev Hendrika Agnes de JONG sedert 50 jaar
Begrafenis 1 okt. Harich

TUINSTRA - Berber
* 9 april 1924 Hallum
+ 25 sept. 2002 Nieuwegein
Ev Douwe SANDSTRA

van der WEST - Louw
* 72 jaar
+ 27 sept. 2002 Kootstertille
Ev. W. HAAK
Begrafenis 1 okt. Twijzelerheide

** AANVULLINGEN 27-09-2002 **

ZEINSTRA - Martha Johanna Maria
* 21 april 1917 Dantunawoude
+ 25 sept. 2002 Bolsward
Ev J.L. KREKELAAR
Begrafenis 1 okt. Bolsward


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Vermeld bij scanaanvraag de DATUM VAN DE KRANT


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 30-09-2002 wk.40
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Mon, 30 Sep 2002 11:15:27 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
30-09-2002 wk.40
-----------------------------------------------------------------
Alkmaar 27-09-2002: Petrus Cornelis Elders * Venhuizen w/v M.G.Th.
Bijnsdorp

Ingolstadt [Duitsland] 24-09-2002: Dirk Schoute * Wormer

Krommenie 27-09-2002: Antonius Gerardus Aloisius Koning

Wormer 27-09-2002: Willemtien Koopmans - van Ham w/v Nanne Jan Koopmans

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

Nu op alfabetische volgorde per periode

home page http://www.geneaweb.nlSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 30 sept. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Mon, 30 Sep 2002 20:43:22 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van maandag
30 september 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------

** GEBOORTE **

- Isis, dochter van Herman en Marijke Emmelkamp -
24 sept. 2002 - Akkrum

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BAKKER - Antje - 27 sept. 2002
- BERGMANS - Oege - 27 sept. 2002
- BRANDER - Harm - 26 sept. 2002
- van DIEREN - Maria Nijne (Mieke) - 27 sept. 2002
- DIJKSTRA - Sibbeltje - geen datum
- FOEKEMA Jr. - Eli - 27 sept. 2002
- HOBERT - Gerarda Johanna - 27 sept. 2002
- KUIPERS - Feikje - 27 sept. 2002
- NIJBOER - Jelke - 27 sept. 2002
- OORD - Zwaantje - 27 sept. 2002
- SIJPERSMA - Elisabeth - 28 sept. 2002
- van der WERF - Sijtze Frank (Sietse) - 28 sept. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BAKKER - Antje
* 1 juli 1963
+ 27 sept. 2002 Drachten
Crematie 2 okt. Heerenveen

BERGMANS - Oege
* 30 april 1912
+ 27 sept. 2002 Waalre
Ev Antje. de BOER
Crematie 2 okt. Heeze

BRANDER - Harm
* 76 jaar
+ 26 sept. 2002 Surhuisterveen
Begrafenis 2 okt. Drachtstercompagnie

van DIEREN - Maria Nijne (Mieke)
* 11 dec. 1937
+ 27 sept. 2002 Terschelling Hee
Ev W.J. MOES
Begrafenis 2 okt. Midsland

DIJKSTRA - Sibbeltje
+ 83 jaar
* Canada
Ev Cornelis BIJLSMA

FOEKEMA Jr. - Eli
* i juni 1962 Bolsward
+ 27 sept. 2002 Sneek

HOBERT - Gerarda Johanna
* 15 april 1913 Tilburg
+ 27 sept. 2002 Wolvega
weduwe van Bennie ENSING, eerder weduwe van Ben COOPMAN
Begrafenis 2 okt. Steggerda

KUIPERS - Feikje
* 17 aug. 1908 It Heidenskip
+ 27 sept. 2002 Wommels
weduwe van Simon Tette HOFSTRA sinds 23 dec. 1990
Begrafenis 2 okt. Wikel

NIJBOER - Jelke
* 23 sept. 1934
+ 27 sept. 2002 Drachten
Crematie 1 okt. Goutum

OORD - Zwaantje
* 14 april 1925 Eastermar
+ 27 sept. 2002 Heerenveen
weduwe van Johannes KLAASSEN sinds mei 1990
Crematie 2 okt. Heerenveen

SIJPERSMA - Elisabeth
* 25 maart 1921
+ 28 sept. 2002 Menaam
Crematie 2 okt. Goutum

van der WERF - Sijtze Frank (Sietse)
* 3 juli 1925 Sleat
+ 28 sept. 2002 Sleat
Ev Hannie NIJLAND sedert 37 jaar
Crematie is in besloten kring


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Vermeld bij scanaanvraag de DATUM VAN DE KRANT


Subject: + Familieberichten Drenthe 26 september 2002 - DvhN - 533
From: fdejong@worldonline.nl ("Fokke de Jong")
Date: Mon, 30 Sep 2002 21:24:49 +0000 (UTC)

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van donderdag 26 september 2002.
(Aflevering 533)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij of f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder
vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Berends - Jantje - zonder datum (Geen verdere details)
Boekholt - Geesje - 24-09-2002
Boers - Trijntje - 21-09-2002
Emmens - Wolter - 24-09-2002
Hoogeveen - Hendrik - 25-09-2002
Hulshof - Zwaantje - 24-09-2002
Kemkers - Hindrik - 24-09-2002
Koning - Poppe - 23-09-2002
Lich - Henk - 23-09-2002
Lutke - Lammegien - zonder datum (Geen verdere details)
Pinkster - Jakob - 23-09-2002
Prinsen - Petronella Catharina Hubertina - 25-09-2002

In memoriam: -

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BOEKHOLT - Geesje
* 54 jaar
+ 24 september 2002 - Buinerveen
Ev. Rieks Radix
Crematie: 28 september 2002 - Assen

BOERS - Trijntje
* 58 jaar
+ 21 september 2002 - Vledder
Ev. Cees Bovenkamp
Crematie: 25 september 2002 - Assen

EMMENS - Wolter
* 24 september 1931 - Zuidvelde
+ 24 september 2002 - Roden
Wv. Hillie Arends sinds 13 oktober 1999
Partner van Grietje Arends
Crematie: 27 september 2002 - Assen

HOOGEVEEN - Hendrik
* 84 jaar
+ 25 september 2002 - Assen
Ev. T. van der Veen
Crematie: 30 september 2002 - Assen

HULSHOF - Zwaantje
* 19 november 1930 - Eexterveen
+ 24 september 2002 - Groningen
Ev. Broer Nijborg
Crematie: 28 september 2002 - Assen

KEMKERS - Hindrik
* 92 jaar
+ 24 september 2002 - Roden
Wv. Geertje Bartol sinds 13 april 1998
Begrafenis: 28 september 2002 - Roden

KONING - Poppe (Bob)
* 9 oktober 1951
+ 23 september 2002 - Rolde
Ev. Mieke Goldstein
Crematie: 27 september 2002 - Assen

LICH - Henk
* 31 oktober 1931
+ 23 september 2002 - Exloo
Ev. Janny Santing
Crematie: 27 september 2002 - Emmen

PINKSTER - Jakob
* 22 juli 1933
+ 23 september 2002
Ev. A. Jalving
Crematie: 27 september 2002 - Emmen

PRINSEN - Petronella Catharina Hubertina (Nelly)
* 30 augustus 1924
+ 25 september 2002
Begrafenis: 27 september 2002 - Emmen


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Groningen 26 september 2002 - DvhN - 434
From: fdejong@worldonline.nl ("Fokke de Jong")
Date: Mon, 30 Sep 2002 21:25:00 +0000 (UTC)

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van donderdag 26 september 2002.
(Aflevering 434)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de familienaam
van de partner.)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Ark - Jannie van - 23-09-2002 - Glimmen - (Huiberts)
Baaijens - Bertha Engelina - 24-09-2002 - Winschoten - (Kuiper)
Dekkers - Diny - 23-09-2002 - Kolham - (Calkhoven)
Dusink - Griet - 24-09-2002 - Zuidlaren - (Ausema) (101-jarige!)
Hamstra - Adzer - 24-09-2002 - Groningen - (Hoogendoorn)
Havinga - G.K.J. - zonder datum - Winschoten
Hesseling - Hindrik - 24-09-2002 - Nieuwe Pekela - (Rijks)
Heuveln - Marga van - 23-09-2002 - Noordhorn - (Van Agteren)
Hoekstra - Menne - 24-09-2002 - Zevenhuizen - (Auwema)
Janssen - Elizabeth - 24-09-2002 - Veendam - (Boer)
Kip - Antje - 24-09-2002 - Middelstum - (Vierkant / Meijer)
Kiwiet - Hinderika - 24-09-2002 - Appingedam - (Dijkema)
Koetje - Hendrik Jan - 24-09-2002 - Appingedam - (Tuin)
Leest - Gerben van der - 24-09-2002 - Surhuisterveen
Migchels - Harm - 24-09-2002 - Musselkanaal - (Bruining)
Moesker - Eissina - 24-09-2002 - Groningen - (Vos)
Mohansingh - Yashoda Varscha Devie - zonder datum - Veendam
Nijborg - Garrelt - 23-09-2002 - Winsum - (Koopman)
Sikkema - Bob - 22-09-2002 - Enschede
Simmeren - Lies - 24-09-2002 - Hoogkerk - (Delbrugge)
Spa - Willem - 21-09-2002 - Vlagtwedde - (Potze)
Spieker - Arie - zonder datum en plaatsvermelding
Visscher - Wubbelt - 25-09-2002 - Noordbroek
Vos - Broer - 22-09-2002 - Winsum - (Kuizenga)
Vries - Anna Dora - 24-09-2002 - Meeden - (Ferwerda)

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Veeman - Elke - Veendam

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Groot Vlaardingen week 39 2002
From: "John Eichhorn" <eichhorn@xs4all.nl>
Date: Tue, 1 Oct 2002 12:11:20 +0200

Overleden:

Bitter Martha Elisabeth
Bos, van den Renee
Gielen Jan
Hond, den Dirkje Elizabeth Adriana
Martini Antje
Saarloos Adrianus Nicolaas
Smith Hillegonda
Verkiel Wilhelmina
Windt, van der Jan

============================================ ====

Dankbetuiging:

Dekker, den Jan
Dongen, van Maaike Willemijna
Huisman Jan
Ververs Cornelia Gordina

============================================ ====

Meer informatie over bovenstaande namen is te vinden op mijn homepage:
http://www.xs4all.nl/~eichhorn/familieadvertenties.htm
(Bezoekers van bovenstaande website moeten rekening houden met extra
inlaadtijd v.w. een stukje muziek (25kb) op de website).
Van bovenstaande advertentie's zijn gratis scans te verkrijgen.
Stuur een e-mail naar johneigh@hetnet.nl.
Graag de naam en weeknummer vermelden.

Met vriendelijke groet,

John EichhornSubject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 01-10-2002 wk.40
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Tue, 01 Oct 2002 10:45:28 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
01-10-2002 wk.40
-----------------------------------------------------------------
Oostzaan 30-09-2002: Simon Havik

Zaandijk 28-09-2002: Cornelia Tol - Pastor * Amsterdam

Zaandam 28-09-2002: Jacobus Johannes Kolvers

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

Nu op alfabetische volgorde per periode

home page http://www.geneaweb.nl
Subject: + Familieberichten "De Dordtenaar" za 21 sept t/m vr 27 sept 2002
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Tue, 01 Oct 2002 16:31:01 GMT

DATUM KRANT - NAAM - evt. LEEFTIJD of GEBOORTEDATUM - evt. PARTNER - evt.

27-9-2002 BLOM Theodora 91 weduwe Alje WOLDHUIS Overige familienamen:
Wagenaar, van Mill
26-9-2002 BOLDER Josephus Antonia 65 echtgenoot Toos QUAYTAAL
21-9-2002 DOMMELE Jan van 25-8-1912 weduwnaar Neeltje van ES
26-9-2002 HOEKSTRA Pieter 88 echtgenoot D. van ZANTEN
25-9-2002 JAGER Pieter 31-10-1924 echtgenoot M.M.A. DIDERICH
21-9-2002 KAMBERG Willem 63 echtgenoot Jopie van TOORN
24-9-2002 KAPER Hendrik 87 echtgenoot G.C. BAKKER Overige familienamen:
Verhagen, Maliangkay
24-9-2002 KLEIBERG Teunis Adrianus 29-2-1920 echtgenoot A.J. MEIJER
Overige familienamen: Twigt, Buijzert, van Noord
25-9-2002 KLEIBERG Toon
21-9-2002 KLEINENDORST Jacobus 82 echtgenoot Hendrika van der SCHOOR
27-9-2002 MERHAI Randy 10-9-2002
26-9-2002 NAMEN Cornelis Johannes van 15-7-1914 weduwnaar Louisa Christina
van BENNEKOM Overige familienamen: Schutte
25-9-2002 NN Jacqueline Overige familienamen: Mol
21-9-2002 OERS B.J. van
24-9-2002 SCHRIEK Henk 72 echtgenoot Henny STOUT
25-9-2002 SEBREGTS Paulus 20-6-1946 echtgenoot Else de JONG Overige
familienamen: Ney, Scharloo
24-9-2002 SEBREGTS Paul 20-6-1946 echtgenoot Else de JONG Overige
familienamen: Ney, Scharloo
23-9-2002 STIGCHEL Cornelis van der 12-12-1922 echtgenoot H. ZOEK Overige
familienamen: Kok, de Bruin
24-9-2002 TEUNS Liesbeth echtgenoot PAULA
21-9-2002 VENEMA Bonne 26-3-1936 echtgenoot E.C.G. van LANGEVELDE Overige
familienamen: Nieuwersteeg
24-9-2002 VOORDEWIND Pieternella 24-11-1909 weduwe Ary VUURENS Overige
familienamen: Mulder, Mol
27-9-2002 VOSKUYL Pieternella Engeltje 11-4-1928 echtgenoot Simon de WAARD
25-9-2002 WOLF Anthonius Maria de 69 echtgenoot Lydia van SCHAIK


* * *

Vr. gr., Erica
http://d-compu.home.dyndns.org/gensearch (index familieberichten)
Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 1 okt. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: 1 Oct 2002 14:11:07 -0500

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van dinsdag
1 oktober 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------

** VERJAARDAGEN **

- van der VEEN, Hotske - 1 okt. 2002 - 100 jaar - geboren en
wonend te Makkum - weduww van Sijbren Ooostenveld

** JUBILEA **

- Drayer, Christiaan & de Boer, Berendina - 50 jaar getrouwd -
1 okt. 2002 - Workum
- van der Schaaf, Jacob & Datuma, Grietje Franciena - 40 jaar
getrouwd - 4 okt. 2002 - Tzum

** GEBOORTE **

- Lena (Lenie Anna), dochter van Sjoerd en Corry Lolkema-Deinum -
28 sept. 2002 - Sloten

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- BOONSTRA - Agnieta - Jobbega
- DOUWES - Natheûs - Harkema
- FEENSTRA - Jacob (Jappie) -
- van der MOLEN - Harm - Heerenveen

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- ... - Astrid Karina & Sigrid Mirja - 27 sept. 2002
- ... - Jolanda - 29 sept. 2002
- BRUINING - Geert - 29 sept. 2002
- van DIJK - Bouke - 25 sept, 2002
- GEERTSMA - Wiebe - 29 sept. 2002
- GEYLE - Tenzin - geen datum
- GOL - Hendrik Roelof - 29 sept. 2002
- NAUTA - Loek - 25 sept. 2002
- PLUTSCHOUW - Durkje - 29 sept. 2002
- POST - Aaltje - 29 sept, 2002
- van der SLUIS - Pier Alles - 29 sept. 2002
- SMEDINGA - Tjipke Albert - 28 sept. 2002
- TAEKEMA - Harke - 28 sept. 2002
- van der ZEE - Tjeerd - 30 sept. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

... - Astrid Karina & Sigrid Mirja
dochtertjes van Dirk en Sonja HOEKSTRA-DOTINGA
+ 27 sept. 2002 Joure
Begrafenis is in stilte

... - Jolanda
* 34 jaar
+ 29 sept. 2002 Steggerda
Begrafenis 4 okt. Steggerda

BRUINING - Geert
* 85 jaar
+ 29 sept. 2002 Surhuisterveen
Ev J.R. ARENDS
Crematie 3 okt. Goutum

van DIJK - Bouke
* 22 juni 1926 Berlikum
+ 25 sept, 2002 Zutphen
Crematie was in besloten kring

GEERTSMA - Wiebe
* 24 okt. 1944
+ 29 sept. 2002 Bolsward
Ev Fenna HIEMSTRA sedert 30 jaar
Begrafenis 4 okt. Bolsward

GEYLE - Tenzin
* 1 juli 1957 Tibet
+ Burgum
Begrafenis heeft plaatsgevonden

GOL - Hendrik Roelof
* 20 aug. 1934 Oudehaske
+ 29 sept. 2002 Heerenveen
Ev. A.Th. HOITSEMA
Begrafenis is in besloten kring

NAUTA - Loek
* 4 april 1927 St.-Annaparochie
+ 25 sept. 2002 Thenon (Frankrijk)
weduwnaar van Sjirkje van DIJK sinds 1 nov. 1986
Begrafenis 3 okt. Leeuwarden

PLUTSCHOUW - Durkje
* 3 april 1919
+ 29 sept. 2002 Tzummarum
weduwe van Bauke Gerrit van DIJK sinds 12 febr. 1988
Begrafenis 3 okt. St.-Annaparochie

POST - Aaltje
* 15 nov. 1931 Katlijk
+ 29 sept, 2002 Hengelo (O)
weduwe van Jouke SOETENDAAL sinds 13 april 1979
Crematie 4 okt. Enschede

van der SLUIS - Pier Alles
* 19 juni 1924 Gorredijk
+ 29 sept. 2002 Hemrik
Begrafenis is in besloten kring

SMEDINGA - Tjipke Albert
* 8 maart 1943 Rijperkerk
+ 28 sept. 2002 Gouda
Ev G. BORGER
Begrafenis 3 okt. Waddinxveen

TAEKEMA - Harke
* 26 aug. 1916 Harlingen
+ 28 sept. 2002 Leeuwarden
Ev Jeanne HOEKSTRA sedert 56 jaar
Begrafenis is in besloten Kring

van der ZEE - Tjeerd
* 69 jaar
+ 30 sept. 2002 Luwt
Ev Janke SNIJDER
Crematie is in besloten kring


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Vermeld bij scanaanvraag de DATUM VAN DE KRANT


Subject: + Familieberichten Drenthe 27 september 2002 - DvhN - 534
From: fdejong@worldonline.nl ("Fokke de Jong")
Date: Tue, 1 Oct 2002 20:38:30 +0000 (UTC)

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van vrijdag 27 september 2002.
(Aflevering 534)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij of f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder
vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Bijma - Roelf Rinso Hillegienus - 25-09-2002
Ebbinge - Harm Hendrik - 25-09-2002
Emmens - Wolter - 24-09-2002
Heerlien - Jan - 25-09-2002
Hulshof - Zwaantje - 24-09-2002
Koning - Poppe - 23-09-2002
Koopman - Gezienus - 24-09-2002
Siegers - Geesje - 25-09-2002
Vrieling - Hendrik - 22-09-2002

In memoriam:

Schipper - Jantje - 27-09-1962

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Alberts - Geertjan - Erm
Vries - Tonnis de - Roden

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BIJMA - Roelf Rinso Hillegienus (Roel)
* 13 december 1953
+ 25 september 2002 - Nieuw-Buinen
Ev. Tina van der Scheer
Crematie: 30 september 2002 - Assen

EBBINGE - Harm (Harrie)
* 20 juni 1952
+ 25 september 2002 - Veenhuizen
Crematie: 30 september 2002 - Assen

EMMENS - Wolter
* 24 september 1931 - Zuidvelde
+ 24 september 2002 - Roden
Wv. Hillie Arends sinds 13 oktober 1999
Partner van Grietje Arends
Crematie: 27 september 2002 - Assen

HEERLIEN - Jan
* 5 augustus 1934 - Groningen
+ 25 september 2002 - Assen
Begrafenis: 30 september 2002 - Groningen

HULSHOF - Zwaantje
* 19 november 1930 - Eexterveen
+ 24 september 2002 - Groningen
Ev. Broer Nijborg
Crematie: 28 september 2002 - Assen

KONING - Poppe (Bob)
* 9 oktober 1951
+ 23 september 2002 - Rolde
Ev. Mieke Goldstein
Crematie: 27 september 2002 - Assen

KOOPMAN - Gezienus
* 76 jaar
+ 24 september 2002 - Winterswijk
Ev. M.G. Teelken
Geen verdere details

SIEGERS - Geesje
* 18 mei 1920 - Norg
+ 25 september 2002 - Assen
Ev. L. Kroeze sinds 56 jaar
Crematie: 30 september 2002 - Assen

VRIELING - Hendrik
* 70 jaar
+ 22 september 2002 - Emmen
Ev. Klaasje Hunneman
Geen verdere details


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Groningen 27 september 2002 - DvhN - 435
From: fdejong@worldonline.nl ("Fokke de Jong")
Date: Tue, 1 Oct 2002 20:38:37 +0000 (UTC)

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van vrijdag 27 september 2002.
(Aflevering 435)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de familienaam
van de partner.)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Appeldorn - Willem - 23-09-2002 - Nieuwe Pekela - (Twickler)
Baalmann - Lodewijk - 22-09-2002 - Groningen - (Bakker / Strobl)
Draaijer - Mettje - 25-09-2002 - Nieuwolda - (Evers)
Ellerie - Geeke Martha - 21-09-2002 - Turkije - (Van der Pers)
Glazenburg - Hendrik - 25-09-2002 - Oude Pekela - (Addens)
Havinga - Gerard Klaas Jan - 25-09-2002 - Blijham - (Westerman)
Hensens - Willem - 25-09-2002 - Winschoten - (Klok)
Hoeve - Nanny - 25-09-2002 - Groningen
Janssen - Elizabeth - 24-09-2002 - Veendam - (Boer)
Kloosterman - Cornelia Maatje - 26-09-2002 - Haren - (Sorgdrager)
Koopman - Jacob - 25-09-2002 - Groningen - (Koop)
Kremer - Eize - 25-09-2002 - Oudeschip
Moesker - Eissina - 24-09-2002 - Groningen - (Vos)
Mohansingh - Yashoda Varscha Devie - zonder datum - Veendam
Munting - Kornelis - 25-09-2002 - Groningen - (Van Dingen)
Naalt - Harm van der - 26-09-2002 - Groningen - (Van der Til)
Stel - Fenna - 21-09-2002 - Heerenveen - (Gunter)
Voogd - Anje - 25-09-2002 - Grijpskerk - (Huizinga)
Vries - Anna Dora - 24-09-2002 - Meeden - (Ferwerda)
Vries - Evertje de - 25-09-2002 - Scheemda - (Vroom)

In memoriam:

Bouwmeester - Stephan - 27-09-1999

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 02-10-2002 wk.40
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Wed, 02 Oct 2002 11:27:12 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
02-10-2002 wk.40
-----------------------------------------------------------------
Zaandam 30-09-2002: Jan Prinsen * Herpt

Zaandam 27-09-2002: Klaasje Hoorn - Jonker w/v Adrianus Hoorn

Zaandam 29-09-2002: Albertus Keitz * Winschoten

Zaandam 29-09-2002: Aart van Essen * Sloterdijk

Zaandam 26-09-2002: Hendrik Pouwel Hazenberg

Heiloo 01-10-2002: Henricus Adolph Bernardus Tiggers

Assendelft 30-09-2002: Christina Molenaar - Steen w/v Arie Molenaar

Wormer 29-09-2002: Trijntje van Wendel - Valkoog * Krommenie

Wormerveer 26-09-2002: Johanna Alberdina Hermina Catharina Veldhuis - van
Duren

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

Nu op alfabetische volgorde per periode

home page http://www.geneaweb.nl


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 2 okt. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Wed, 02 Oct 2002 21:39:42 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van woensdag
2 oktober 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant
van woensdag 2 oktober 2002, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------

** VERJAARDAGEN **

- HOEKSTRA, Baukje - 100 jaar - 2 okt. 2002 - geboren te
Moarnwâld en wonend te Poppenwier - weduwe van Jan NICOLAIJ

** JUBILEA **

- v.d. Tuin, Bareld & Jannie - 50 jaar getrouwd -
3 okt. 2002 - *DC

** GEBOORTE **

- Tjerk Willem Pier, zoon van Pier en Inge Damstra
30 sept. 2002 - Terherne
- Sym-Jan, zoon van Marten en Esther de Vries-van Dijk -
26 sept. 2002 - Beetgum
- Fokke Jan, zoon van Sander en Suzie Knipscheer-Hettinga -
26 sept. 2002 - It Heidenskip

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Mud-Dolevska, Jadwiga - Drachten *DC
- van der Heide-Feesntra, Roelie - Bakkeveen

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BIES - Karst (Broer) - 30 sept. 2002
- BUURSTRA - Gerrit - 30 sept. 2002
- CAHAIS - Grietje - 1 okt. 2002
- ENGWERDA - Bonnie - 30 sept. 2002
- FRANCONI - Hein Wiebe - 30 sept. 2002
- GAAIKEMA - Paulus Titus - 30 sept. 2002 *DC
- JAGER - Hendrik - 29 sept. 2002
- JAGER - Wiebe - geen verder details
- KANDASAMY - Sasikala - 25 sept. 2002
- KANDAVANAM - Uthayesvaran - 25 sept. 2002
- KANNEGIETER - Pieter - 29 sept. 2002 *DC
-
- LOORBACH - Henderika Gezina - 1 okt. 2002 *DC
- POST - Anna Geertruida - 1 okt. 2002
- SCHAAFSMA - Wiltje - 29 sept. 2002
- SPAN - Harm - 30 sept. 2002
- SLOTEGRAAF - Paulus - 27 sept. 2002 *DC
- VEENSTRA - Fettje - 30 sept. 2002 *DC
- van der WAL - Feije - 30 sept. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BIES - Karst (Broer)
* 46 jaar
+ 30 sept. 2002 Kollum
vriend van Baukje Ina VISSER
Begrafenis 4 okt. Westerein

BUURSTRA - Gerrit
* 28 mart 1936
+ 30 sept. 2002 Lemmer
Ev L. HOFSTRA
Begrafenis 4 okt. Lemmer

CAHAIS - Grietje
* 20 febr. 1928 Wierum
+ 1 okt. 2002 Harlingen
Ev Lieuwe EILANDER sedert 52 jaar
Begrafenis 4 okt. Harlingen

ENGWERDA - Bonnie
* 16 dec. 1936 Poeldijk
+ 30 sept. 2002 St.-Nicolaasga
Ev Ans RUIJVEN
Begrafenis 4 okt. St.-Nicolaasga

FRANCONI - Hein Wiebe
* 57 jaar
+ 30 sept. 2002 Leeuwarden
Crematie is in besloten kring

GAAIKEMA - Paulus Titus *DC
* 12 mei 1937 Leeuwarden
+ 30 sept. 2002 Franeker
Ev Anne NIEUWENKAMP
Crematie 5 okt. Goutum

JAGER - Hendrik
* 19 nov. 1931
+ 29 sept. 2002 Leeuwarden

KANDASAMY - Sasikala
* 15 okt. 1978
+ 25 sept. 2002
Crematie 3 okt. Heerenveen

KANDAVANAM - Uthayesvaran
* 14 nov. 1969
+ 25 sept. 2002
Crematie 3 okt. Heerenveen

KANNEGIETER - Pieter *DC
* 23 juli Oude Pekela
+ 29 sept. 2002 Drachten
Crematie 3 okt. Groningen

LOORBACH - Henderika Gezina *DC
* 47 jaar
+ 1 okt. 2002 Groningen
Ev Gerrit BEKKEMA
Begrafenis 5 okt. Drachten

POST - Anna Geertruida
* 1 okt. 1928 Amsterdam
+ 1 okt. 2002 Leeuwarden
Crematie 4 okt. Goutum

SCHAAFSMA - Wiltje
* 88 jaar
+ 29 sept. 2002 Emmeloord
weduwnaar van Froukje SNIJDER sinds 7 dec. 1991
Crematie 4 okt. Lelystad

SPAN - Harm
* 61 jaar
+ 30 sept. 2002 Rutten
Ev Thea de HAAN sedert 32 jaar
Begrafenis 4 okt. Lemmer

SLOTEGRAAF - Paulus *DC
* 1 dec. 1918
+ 27 sept. 2002 Winnepeg (Canada)

VEENSTRA - Fettje *DC
* 20 sept. 1948
+ 30 sept. 2002 Drachten
Begrafenis 3 okt. 2001

van der WAL - Feije
* bijna 82 jaar
+ 30 sept. 2002 Hurdegaryp
Ev F. van der KOOI sedert 56 jaar
Begrafenis 4 okt. Hurdegaryp

** AANVULLINGEN 01-10-2002

WESTENBROEK - Jolanda
* 34 jaar
+ 29 sept. 2002 Steggerda
Begrafenis 4 okt. Steggerda


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Vermeld bij scanaanvraag de DATUM VAN DE KRANT


Subject: + Familieberichten Drenthe 28 september 2002 - DvhN - 535
From: fdejong@worldonline.nl ("Fokke de Jong")
Date: Wed, 2 Oct 2002 20:41:31 +0000 (UTC)

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van zaterdag 28 september 2002.
(Aflevering 535)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij of f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder
vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen:

Koers - Hendrik Jan &
Wilpshaar - Hennie - 17-10-2002 - Schoonebeek - 50 jaar getrouwd

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Boekholt - Geesje - 24-09-2002
Boonstra - Geertje - 27-09-2002
Ebbinge - Harm Hendrik - 25-09-2002
Kuipers - Harmina - 27-09-2002
Leijns - Willy Marie - 25-09-2002
Schuiling - Gezina - 25-09-2002
Siegers - Geesje - 25-09-2002
Withagen - Johanna Catharina Margaretha - 26-09-2002

In memoriam:

Schipper - Jantje - 27-09-1962

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Heuvel - Ina ten - Sleen
Hoving - Arend - Emmen
Luis - Geertje - Nieuw-Amsterdam
Pronk - Geesje - Grolloo
Schnoing - H.H. - Schoonebeek

Mededelingen:

Lammers - B. &
Brinkman - R. - Amen - dankzegging n.a.v. 50-jarig huwelijksfeest

Olthof - Fam. - Langelo - dankzegging n.a.v. 45-jarig huwelijksfeest

Detailvermeldingen overlijden:

BOEKHOLT - Geesje
* 54 jaar
+ 24 september 2002 - Buinerveen
Ev. Rieks Radix
Crematie: 28 september 2002 - Assen

BOONSTRA - Geertje (Gé)
* 87 jaar
+ 27 september 2002 - Emmen
Gehuwde naam: Schrap
Crematie: 1 oktober 2002 - Emmen

EBBINGE - Harm (Harrie)
* 20 juni 1952
+ 25 september 2002 - Veenhuizen
Crematie: 30 september 2002 - Assen

KUIPERS - Harmina
* 14 juni 1917 - Anloo
+ 27 september 2002 - Gieten
Ev. S. Abee
Crematie in besloten kring

LEIJNS - Willy Marie
* 25 augustus 1912 - Sloten (N.H.)
+ 25 september 2002 - Emmen
Wv. Willem Jongerius sinds 21 maart 2001
Crematie in stilte

SCHUILING - Gezina (Siny)
* niet vermeld
+ 25 september 2002 - Enschede
Gehuwde naam: Abbing
Geen verdere details

SIEGERS - Geesje
* 18 mei 1920 - Norg
+ 25 september 2002 - Assen
Ev. L. Kroeze sinds 56 jaar
Crematie: 30 september 2002 - Assen

WITHAGEN - Johanna Catharina Margaretha (Cathrien)
* 54 jaar
+ 26 september 2002 - Klazienaveen
Ev. Koen Olijve
Crematie: 1 oktober 2002 - Emmen


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Groningen 28 september 2002 - DvhN - 436
From: fdejong@worldonline.nl ("Fokke de Jong")
Date: Wed, 2 Oct 2002 20:41:39 +0000 (UTC)

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van zaterdag 28 september 2002.
(Aflevering 436)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de familienaam
van de partner.)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen:

Dijk - Bake &
Vegelin - Geessien - 13-10-2002 - Niekerk - 50 jaar getrouwd

Overlijden:

Ark - Jannie van - 23-09-2002 - Glimmen - (Huiberts)
Bijma - Roelf Risno Hillegienus - 25-09-2002 - Nieuw-Buinen - (Van der
Scheer)
Blaauw - Christiena Jansiena - 27-09-2002 - Veendam - (Venema)
Dijk - Hiltje Martinus van - 22-09-2002 - Ten Boer - (Ensing)
Draaijer - Mettje - 25-09-2002 - Nieuwolda - (Evers)
Engelbarts - Jantina - 24-09-2002 - Groningen - (Perdok)
Glazenborg - Berend - 24-09-2002 - Rhodos - (Dieterman)
Jonge - Roelie de - 26-09-2002 - zonder plaatsvermelding
Klijnman - Jacques Augustinus - 26-09-2002 - Stadskanaal - (Albers)
Linden van den Heuvel - Theresia Theodora van - 26-09-2002 - Wedde
Migchels - Harm - 24-09-2002 - Musselkanaal - (Bruining)
Postema - Trientje - 26-09-2002 - Buitenpost - (Tillema)
Sandker - Johannes - 25-09-2002 - Musselkanaal - (Hoksbergen)
Schuitema - Jacob Fokko - 24-09-2002 - Haren - (Schuth)
Smit - Theodorus - 26-09-2002 - Uithuizermeeden - (van der Ploeg)
Spanjer - Harm - 25-09-2002 - Groningen - (Middag)
Wijmenga - Johanna - 25-09-2002 - Groningen - (Boonstra)
Wiltjer - Anje - 26-09-2002 - Noordbroek

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Bos - Hommo - Wagenborgen
Groeneveld - Chris - Groningen
Koning - Berend - Scheemda
Mulder - Wolter - Nieuw-Beerta
Reigersberg - Lucas Harmannus - Groningen
Tempel - Jan - Vlagtwedde
Wit - Engbert Jurjen de - Beerta

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 03-10-2002 wk.40
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Thu, 03 Oct 2002 11:09:59 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
03-10-2002 wk.40
-----------------------------------------------------------------

Zaandam 30-09-2002: Piet Wilson

Wormerveer 01-10-2002: Hermanus Jacobus Zaal sr.

Wormerveer 01-10-2002: Herman Kolk * Apeldoorn

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

Nu op alfabetische volgorde per periode

home page http://www.geneaweb.nl


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 3 okt. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Thu, 03 Oct 2002 18:25:13 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van donderdag
3 oktober 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------

** IN MEMORIAM **

- de Jong, Piety - 3 okt. 2001-2002

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- van der Veen, Klaas - Damwoude
- Wijbenga, Klaas - Hemelum

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- ... - Nadia Gretha Celine - 1 okt. 2002
- ANAKIEV - Goska - 1 okt. 2002 (geen details)
- BIJLSMA - Berendtje - 2 okt. 2002
- van der BOR - Hendrik (Henk) - 1 okt. 2002
- BOUMA - Martha - 1 okt. 2002
- DAMSTRA - Fetje - 2 okt. 2002
- DRAAISMA - Ate - 2 okt. 2002
- HOFF - Klaas - 30 sept. 2002
- de JONG - Hendrik - 2 okt. 2002
- KOOLHOF - Leonardus - 1 okt. 2002
- KRAP - Hans - 30 sept. 2002
- KROESE - Pieter - 1 okt. 2002
- LEEKSTRA - Alie - 1 okt. 2002
- POSTMA - Thewis - geen nadere details
- SIKKES - Harmke - 30 sept. 2002
- SLAGMAN - Alie - 1 okt. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

... - Nadia Gretha Celine
* 2 jan. 1977
+ 1 okt. 2002 Utrecht
Begrafenis 5 okt. Sintjohannesga

BIJLSMA - Berendtje
* 11 nov. 1919 Lemmer
+ 2 okt. 2002 Sneek
weduwe van Thijs van der MEULEN sinds 13 sept. 1958
Crematie 7 okt. Goutum

van der BOR - Hendrik (Henk)
* 68 jaar
+ 1 okt. 2002 Beetsterzwaag
Ev Jeanne VOORWINDEN
Crematie 5 okt. Heerenveen

BOUMA - Martha
* 9 sept. 1925
+ 1 okt. 2002 Blauwhuis
weduwe van Jan HOEKSTRA sinds 25 febr. 1991
Begrafenis 5 okt. Blauwhuis

DAMSTRA - Fetje
* 10 nov. 1948
+ 2 okt. 2002 Dokkum
Ev Lolke LAND sedert 28 juni 1972
Begrafenis 5 okt in familiekring

DRAAISMA - Ate
* 4 mei 1917 Bolsward
+ 2 okt. 2002 Leeuwarden
weduwnaar van R. PIETERS sinds 20 april 1993
Begrafenis 7 okt. Vrouwenparochie

HOFF - Klaas
* 86 jaar
+ 30 sept. 2002 Leeuwarden
weduwnaar van Riemke PASVEER
Crematie was in besloten kring

de JONG - Hendrik
* 26 april 1930 Stiens
+ 2 okt. 2002 Heerenveen
Ev Meintje HOEKSTRA sedert 48 jaar
Begrafenis 5 okt. Hoornsterzwaag

KOOLHOF - Leonardus
* 25 juli 1942 Muntendam
+ 1 okt. 2002 Hallum
Ev Els SCHMITTER
Crematie 5 okt. Goutum

KRAP - Hans
* 21 juni 1966
+ 30 sept. 2002 Bathmen
Crematie 5 okt. Deventer

KROESE - Pieter
* 9 okt. 1929 Harlingen
+ 1 okt. 2002 Sneek
Ev Hammie OVERZET
Crematie 7 okt Goutum

LEEKSTRA - Alie
* 20 dec. 1953 Olderbekoop
+ 1 okt. 2002 Leeuwarden
Ev Izaak LANDMAN
Crematie 7 okt. Goutum

SIKKES - Harmke
* 14 sept. 1909 Bakhuizen
+ 30 sept. 2002 Blauwhuis
weduwe van Lodewijk Johannes FLAPPER
Begrafenis 5 okt. Blauwhuis

SLAGMAN - Alie
* 6 aug. 1950 Workum
+ 1 okt. 2002 Sneek
Crematie 5 okt. Goutum


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Vermeld bij scanaanvraag de DATUM VAN DE KRANT


Subject: + Familieberichten Drenthe 30 september 2002 - DvhN - 536
From: fdejong@worldonline.nl ("Fokke de Jong")
Date: Thu, 3 Oct 2002 21:35:38 +0000 (UTC)

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van maandag 30 september 2002.
(Aflevering 536)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij of f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder
vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen:

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Geluk - Pieter Adrianus - 28-09-2002
Gerding - Rika - 28-09-2002 (Beilen; geen verdere details)
Heidstra - Ida - 27-09-2002
Homan - Janke - 25-09-2002
Hummel - Jan - 27-09-2002
Kloosterhuis - Geziena Hillechien - 27-09-2002
Meijer - Grietje - 27-09-2002
Peters - Johanna - 28-09-2002
Schreurs - Henderieka Jantiena - 28-09-2002

In memoriam: -

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

GELUK - Pieter Adrianus
* 8 februari 1923 - Hellevoetsluis
+ 28 september 2002 - Assen
Ev. J. Borel
Begrafenis: 2 oktober 2002 - Assen

HEIDSTRA - Ida
* 76 jaar
+ 27 september 2002 - Emmen
Wv. Reinder Hummel sinds 27 juli 1993
Begrafenis: 2 oktober 2002 - Emmen

HOMAN - Janke
* 16 juni 1918 - Smilde
+ 25 september 2002 - Beilen
Wv. Aaltinus Sattler sinds 16 januari 1962
Crematie in besloten kring

HUMMEL - Jan
* 85 jaar
+ 27 september 2002 - Hoogezand
Ev. A. Snippe
Crematie: 2 oktober 2002 - Assen

KLOOSTERHUIS - Geziena Hillechien
* 26 juni 1917 - Scharmer
+ 27 september 2002 - Eelde
Wv. Harmannus Wieland sinds 2 januari 1995
Crematie: 2 oktober 2002 - Assen

MEIJER - Grietje
* 2 september 1916 - Kalkwijk
+ 27 september 2002 - Assen
Wv. Hendrik Norder sinds 26 juli 1972
Begrafenis: 2 oktober 2002 - Zuidlaren

PETERS - Johanna
* 40 jaar
+ 28 september 2002 - Zwartemeer
Ev. Steven Bosman
Crematie: 2 oktober 2002 - Emmen

SCHREURS - Henderieka Jantiena
* 84 jaar
+ 28 september 2002 - Beilen
Wv. Dirk Steenge
Crematie: 2 oktober 2002 - Assen


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Groningen 30 september 2002 - DvhN - 437
From: fdejong@worldonline.nl ("Fokke de Jong")
Date: Thu, 3 Oct 2002 21:35:42 +0000 (UTC)

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van maandag 30 september 2002.
(Aflevering 437)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de familienaam
van de partner.)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Bazuin - Egbert - 27-09-2002 - Groningen
Bruintjes - Jantje - 27-09-2002 - Oude Pekela - (Westerhof)
Buikema - Frederika - 27-09-2002 - Delfzijl - (Steigstra)
Kooi - Janna - 24-09-2002 - Zuidhorn - (Buikema)
Lap - Wopke - 26-09-2002 - Kollum - (Dijkstra)
Muller - Piet - 27-09-2002 - Groningen - (Gorens)
Postema - Trientje - 26-09-2002 - Buitenpost - (Tillema)
Raad - Anita de - 30-09-2002 - zonder plaatsvermelding
Vlieg - Meint - 28-09-2002 - Winschoten - (Boneschansker)
Vos - Anna - 28-09-2002 - Muntendam
Vries - Louwe de - 28-09-2002 - Winsum - (Schuil)

In memoriam: -

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 04-10-2002 wk.40
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Fri, 04 Oct 2002 11:29:24 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
04-10-2002 wk.40
-----------------------------------------------------------------

Zaandijk 03-10-2002: Maria Cornelia Lodema - Beekman * Amsterdam w/v
Joop Lodema

Westzaan 03-10-2002: Christiaan Stoffel Kooijman

Wormer 02-10-2002: Helga Hooijschuur

Wormer 02-10-2002: Lambertus Paulus Grandiek

Alkmaar 02-10-2002: Johannis Cornelis Rozemeijer * Wormerveer

't Zand 03-10-2002: Hendricus Johannes Veul

Zaandam 01-10-2002: Helena Sophia Adelaida Ofman - Mohr w/v Gerardus
Johannes Ofman

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

Nu op alfabetische volgorde per periode

home page http://www.geneaweb.nl


Subject: 100-jarige
From: "Piet Molema" <p.molema@hccnet.nl>
Date: Fri, 4 Oct 2002 19:08:16 +0200

Bron: Streekblad Zoetermeer
Tekst + foto (event. voor de liefhebbers in kleur)

ZOETERMEER - Mevrouw M. van Laere vierde afgelopen woensdag haar honderdste
verjaardag. Wethouder mevrouw G. Smid feliciteerde haar namens de
gemeenteraad in het verzorgingshuis 't Seghe Waert. Sinds enkele jaren wordt
zij daar verzorgd. Hiervoor woonde zij zelfstandig aan het Albrandswaard.
Twintig jaar geleden verhuisde de in Belgie geboren eeuwenling vanuit Den
Haag naar Zoetermeer. Zij werd al vroeg weduwe en kreeg een zoon. Zij is nog
helder van geest, maar kampt wel met haar gehoor.

Met vriendelijke groeten,
Piet Molema
Webmasters: Genealogie Groningen, Drenthe, Zeeland, Hoeksche Waard,
Wegwijzer Genealogie en Archieven in Nederland:
http://home.hccnet.nl/p.molema
Listowner Malinglist NLD-Hoeksche-Waard:
NL - http://home.hccnet.nl/p.molema/hwmail.htm
Eng - http://lists.rootsweb.com/index/intl/NLD/NLD-HOEKSCHE-WAARD.html
Host query boards Groningen, Drenthe, Zeeland, Hoeksche Waard
Mailinglist Genealogy Zeeland: http://home.hccnet.nl/p.molema/zemail.htm
Subject: + Familieberichten Delftse Post - week 40 2002
From: Astrid <vanderjagt.a@wanadoo.nl>
Date: Fri, 04 Oct 2002 17:51:10 GMT

+ Familieberichten Delftse Post - week 40 2002 (2 en 4 oktober)

Huwelijksfeesten:

DE HEER EN MEVROUW VAN VELZEN, 2.10.2002 - 60-jarig huwelijksfeest

Overlijdensadvertenties:

KATTEVILDER, Johanna Elisabeth Petronella - 2.10.2002 - weduwe Simon
Anthonius Bak - leeftijd: 105

FREDERIKS, Pieter Adrianus - 29.09.2002 - gehuwd
GEBING, Linda - 30.09.2002
HOUTMAN, Geertje - 3.10.2002 - weduwe Pieter Stigter
KALDERS, Joseph - 1.10.2002 - weduwnaar Maria Johanna de Smet
PIETERSE, Arie Teunis - 29.09.2002 - gehuwd
PLOMP, Leendert - 29.09.2002
SNELDERS, Anna Maria - 28.09.2002 - gehuwd
VAN DEN BERG, Lidewij - 2.10.2002 - gehuwd
VAN DER VELDEN, Wilhelmina - 27.09.2002 - weduwe Cornelis Vermeulen
VAN OOSTVEEN, René - 27.09.2002 - gehuwd
VELDEN, Franciscus Adrianus - 2.10.2002 - gehuwd
ZANDVLIET, Wim - 1.10.2002 - gehuwd

Scans zijn onbeperkt opvraagbaar onder vermelding van naam en
overlijdensdatum.
In bezit van overlijdensadvertenties vanaf 1999 uit Delftse Post en
Delftsche Courant.

Met vriendelijke groet,
Astrid Bulthuis - van der Jagt, Delft
e-mail: vanderjagt.a@wanadoo.nl


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 4 okt. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Fri, 04 Oct 2002 20:58:41 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van vrijdag
4 oktober 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant
van vrijdag 4 oktober 2002, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------

** GEBOORTE **

- Ulke Hidde, zoon van Jelte en Baukje Lanting -
28 sept, 2020 - Hemelum
- Gerben Bart Jan, zoon van Bart en Cecille van Tuinen-
Andringa - 30 sept. 2002 - Amsterdam
- Teade, zoon van Wout en Patricia Zijlstra -
2 okt. 2002 - Folsgeare

** IN MEMORIAM **

- Linting, Alle - 4 okt. 2001-2001

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- de Kleer, Frenec Marcel - Drachten *DC
- Rijpkema, Gerard - Ljouwert
- Veenstra, Mient Lourens - Drachten *DC

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- HYLKEMA - Engelina - 3 okt. 2002
- HOEKSTRA - Jan I. - 2 okt. 2002
- de HOOP - Joukje - geen datum
- KUYPER - Geertje - 2 okt. 2002
- MEETSMA - Ale Jan - 1 okt. 2002 *DC
- OUD - Anna Theresia - 3 okt. 2002
- RITSKES - Marten - 3 okt. 2002
- SCHIPPERS - Wibbigje - 2 okt. 2002
- SOEPBOER - Kornelis - 1 okt. 2002
- STERINGA - Jan - 3 okt. 2002
- van der VLUGT - Romke - 2 okt. 2002
- VRIELING - Hendrik - 2 okt. 2002
- van der WERF - Hendrik - 3 okt. 2002
- WUITE - Hein - 3 okt. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

HYLKEMA - Engelina
* 3 febr. 1922 Balk
+ 3 okt. 2002 Sneek
Begrafenis 7 okt. Balk

HOEKSTRA - Jan I.
* 86 jaar
+ 2 okt. 2002 Wolvega

de HOOP - Joukje
* 96 jaar
+ geen datum Harlingen
weduwe van Ytjen van der KOOI sinds 12 nov. 1987
Crematie eas in besloten kring

KUYPER - Geertje
* bijna 92 jaar
+ 2 okt. 2002 Gorredyk
weduwe van Hendrik BOERSTRA sinds 22 sept. 1965
begrafenis 7 okt. Langezwaag

MEETSMA - Ale Jan *DC
* 19 april 1950
+ 1 okt. 2002 Boornbergum
Ev Geertje BRUINING
Begrafenis 7 okt. Boornbergum

OUD - Anna Theresia
* 30 okt. 1927
+ 3 okt. 2002 Buren Ameland
gehuwde naam: MOLENAAR
Begrafenis 7 okt. Buren Ameland

RITSKES - Marten
* 21 maart 1920 Een
+ 3 okt. 2002 Drachten
Ev T. Feenstra seder 50 jaar
Begrafenis 7 okt. Haulerwijk

SCHIPPERS - Wibbigje
* 3 dec. 1921 Harkema
+ 2 okt. 2002 Menaldum
Ev Feiko NOORDHUIS
Begrafenis 7 okt. Marssum

SOEPBOER - Kornelis
* 31 jan. 1954 Suameer
+ 1 okt. 2002 Schiermonnikoog
Begrafenis 7 okt. Schiermonnikoog

STERINGA - Jan
* 98 jaar
+ 3 okt. 2002 Kollum
weduwnaar van Foekje BEERSTRA sinds 11 nov. 1997
Begrafenis 7 okt Oudwoude

van der VLUGT - Romke
* 21 jan. 1924 Bitgummole
+ 2 okt. 2002 Ljouwert
weduwnaar van Korneliske (Kee) NUTTERS sinds 26 okt. 1988
Begrafenis 7 okt. Menaam

VRIELING - Hendrik
* 9 sept. 1922 Arum
+ 2 okt. 2002 Leeuwarden
Ev J. SPOELSTRA sedert 51 jaar
Begrafenis 7 okt. Leeuwarden

van der WERF - Hendrik
* 76 jaar
+ 3 okt. 2002 Oudehaske
Ev J. de RUITER sedert 55 jaar
Begrafenis 8 okt. Oudehaske

WUITE - Hein
* 13 juni 1931 Ouwsterhaule
+ 3 okt. 2002 Heerenveen
Begrafenis 7 okt. Joure

** AANVULLINGEN 02-10-2002

KANNEGIETER - Pieter *DC
* 23 juli 1921 Oude Pekela (1921 toegevoegd)
+ 29 sept. 2002 Drachten
Crematie 3 okt. Groningen

** CORRECTIE 19-09-2002

AALTHUIS - Dukke
* 76 jaar
+ 16 sept. 2002 Dronryp
gehuwde naam: FEENSTRA

bovenstaand familiebericht vervalt, correct is het bericht
van 18-09-2002, t.w.:

ALTHUIS - Dirkje
* 19 maart 1926 Dronryp
+ 16 sept. 2002 Wjelsryp
weduwe van Willem FEENSTRA sinds 30 nov. 1991
Begrafenis 21 sept. Dronryp


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Vermeld bij scanaanvraag de DATUM VAN DE KRANT


Subject: + Familieberichten Drenthe 1 oktober 2002 - DvhN - 537
From: fdejong@worldonline.nl ("Fokke de Jong")
Date: Sat, 5 Oct 2002 08:33:39 +0000 (UTC)

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van dinsdag 1 oktober 2002.
(Aflevering 537)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij of f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder
vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Elzinga - Sijbrigje - 28-09-2002
Gerding - Frederika Hillechiena - 28-09-2002
Heidstra - Ida - 27-09-2002
Hilbolling - Geesje - 29-09-2002
Oosten - Grietje van - 28-09-2002
Peters - Johanna - 28-09-2002
Pots - Geesje - 28-09-2002
Roosien - Jantina Wilhelmina - 29-09-2002
Vries - Annechien de - 29-09-2002
Wiethoff - Willem - 29-09-2002

In memoriam:

Grooth - Tea Geesje de - 01-10-2001

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

ELZINGA - Sijbrigje
* 11 december 1928 - Zwinderen
+ 28 september 2002 - Hoogeveen
Wv. Jan Tiems
Begrafenis: 3 oktober 2002 - Oosterhesselen

GERDING - Frederika Hillechiena
* 79 jaar
+ 28 september 2002 - Beilen
Wv. Engbert Jonkers sinds 6 januari 1997
Begrafenis: 3 oktober 2002 - Beilen

HEIDSTRA - Ida
* 76 jaar
+ 27 september 2002 - Emmen
Wv. Reinder Hummel sinds 27 juli 1993
Begrafenis: 2 oktober 2002 - Emmen

HILBOLLING - Geesje
* 83 jaar
+ 29 september 2002 - Assen
Wv. Wiebe Stoffers sinds 23 januari 1970
Begrafenis: 3 oktober 2002 - Vries

OOSTEN - Grietje van
* 23 februari 1903 - Drouwenermond
+ 28 september 2002 - Borger
Crematie: 3 oktober 2002 - Assen

PETERS - Johanna
* 40 jaar
+ 28 september 2002 - Zwartemeer
Ev. Steven Bosman
Crematie: 2 oktober 2002 - Emmen

POTS - Geesje
* 66 jaar
+ 28 september 2002 - Nieuw-Weerdinge
Ev. Klaas Heidema
Crematie in besloten kring

ROOSIEN - Jantina Wilhelmina (Wil)
* 72 jaar
+ 29 september 2002 - Valthermond
Ev. H.C. van Norren
Crematie in besloten kring

VRIES - Annechien de (Annie)
* 5 april 1921 - Assen
+ 29 september 2002 - Assen
Gehuwde naam: Geerts
Crematie: 3 oktober 2002 - Assen

WIETHOFF - Willem
* 24 december 1915 - Leiden
+ 29 september 2002 - Assen
Ev. Noortje van Wijk
Crematie: 3 oktober 2002 - Assen


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Groningen 1 oktober 2002 - DvhN - 438
From: fdejong@worldonline.nl ("Fokke de Jong")
Date: Sat, 5 Oct 2002 08:33:49 +0000 (UTC)

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van dinsdag 1 oktober 2002.
(Aflevering 438)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de familienaam
van de partner.)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Bueneker - Hendrik - 30-09-2002 - zonder plaatsvermelding - (Kemper)
Buikema - Frederika - 27-09-2002 - Delfzijl - (Steigstra)
Dieters - Lammechien - 28-09-2002 - Groningen - (De Boer)
Dijk - Hiltje Martinus van - 22-09-2002 - Ten Boer - (Ensing)
Eegdeman - Cent Maarten - 29-09-2002 - Middelburg - (Kramer)
Glazenborg - Berend - 24-09-2002 - Rhodos - (Dieterman)
Gol - Hendrik Roelof - 29-09-2002 - Heerenveen - (Hoitsema)
Hekman - Frederika - 29-09-2002 - Haren - (Jonkers)
Huizenga - Klaas Harm - 27-09-2002 - Uithuizen - (Van der Tuuk)
Jonker - Eddy Ebel - 28-09-2002 - Groningen
Koers - Koeno - 29-09-2002 - Scheemda - (Evers)
Kol - Martje - 28-09-2002 - Groningen - (Van der Veen)
Kolkman - IJke - 30-09-2002 - Beerta - (Wever)
Meijer - Hendrik - 28-09-2002 - Stadskanaal - (Smalbil)
Moes - Femmigje - 28-09-2002 - Zevenhuizen - (Melessen)
Pelle - Addetje - 30-09-2002 - Groningen - (Schmitt)
Steketee - Leendert Marinus - 30-09-2002 - Loppersum
Stumpe - Joop - 30-09-2002 - Groningen - (Schneiders)
Thoma - Albertus Lambertus - Hoogezand - (Dennekamp)
Tipker - Wieger - 29-09-2002 - Stadskanaal - (Bos)
Westerhuis - Lena - 25-09-2002 - Veendam - (Lamain)

In memoriam: -

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 05-10-2002 wk.40
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Sat, 05 Oct 2002 11:11:45 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
05-10-2002 wk.40
-----------------------------------------------------------------

Zaandijk 03-10-2002: Johannes Maria Reuzenaar * Zuidoostbeemster

Heiloo 02-10-2002: Roelie Oldenbeuving - Zoer

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

Nu op alfabetische volgorde per periode

home page http://www.geneaweb.nl


Subject: + Familieberichten Drenthe 2 oktober 2002 - DvhN - 538
From: "Fokke de Jong" <fdejong@worldonline.nl>
Date: Sat, 5 Oct 2002 18:10:19 +0200

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van woensdag 2 oktober 2002.
(Aflevering 538)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij of f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder
vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Bathoorn - Bouktje - 30-09-2002
Heebels - Hendrik Geert - 29-09-2002
Joling - Altien - 30-09-2002
Jonge - Grietje de - 01-10-2002
Oosterhof - Willy - 30-09-2002
Schilder - Rita - 30-09-2002
Tebberman - Hermannes - 01-10-2002
Vries - Annechien de - 29-09-2002
Weering - Aleida - 01-10-2002
Wiethoff - Willem - 29-09-2002
Witt - Willem de - 30-09-2002

In memoriam: -

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BATHOORN - Bouktje
* 26 november 1922 - Peize
+ 30 september 2002 - Roden
Wv. Jan Harms sinds 5 oktober 1988
Crematie in besloten kring

HEEBELS - Hendrik Geert
* 73 jaar
+ 29 september 2002 - Peize
Partner van: Annechien Eltje Huizinga-Kuiper (+ 12 juli 2002)
Crematie: 4 oktober 2002 - Assen

JOLING - Altien
* 25 oktober 1918 - Weerdinge
+ 30 september 2002 - Emmen
Wv. Jan Hindrik Seubers sinds 26 september 1966
Crematie: 4 oktober 2002 - Emmen

JONGE - Grietje de
* 31 oktober 1912
+ 1 oktober 2002 - Emmen
Wv. Lucas Meulema sinds 15 oktober 1997
Crematie: 4 oktober 2002 - Emmen

OOSTERHOF - Willy
* 56 jaar
+ 30 september 2002 - Veenhuizen
Ev. Frans Scholte
Crematie: 4 oktober 2002 - Assen

SCHILDER - Rita
* 62 jaar
+ 30 september 2002 - Eext
Crematie: 4 oktober 2002 - Assen

TEBBERMAN - Hermannes (Herman)
* 58 jaar
+ 1 oktober 2002 - Assen
Ev. Martje Helder
Crematie: 4 oktober 2002 - Assen

VRIES - Annechien de (Annie)
* 5 april 1921 - Assen
+ 29 september 2002 - Assen
Gehuwde naam: Geerts
Crematie: 3 oktober 2002 - Assen

WEERING - Aleida
* 72 jaar
+ 1 oktober 2002 - Dalen
Ev. H.H. Mittendorf
Begrafenis: 5 oktober 2002 - Steenwijksmoer

WIETHOFF - Willem
* 24 december 1915 - Leiden
+ 29 september 2002 - Assen
Ev. Noortje van Wijk
Crematie: 3 oktober 2002 - Assen

WITT - Willem de
* 20 april 1943
+ 30 september 2002 - Alteveer
Ev. Rika Kielman
Crematie: 4 oktober 2002 - Groningen


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)
Subject: + Familieberichten Groningen 2 oktober 2002 - DvhN - 439
From: "Fokke de Jong" <fdejong@worldonline.nl>
Date: Sat, 5 Oct 2002 18:11:06 +0200

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van woensdag 2 oktober 2002.
(Aflevering 439)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de familienaam
van de partner.)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Bies - Karst - zonder datum en plaatsvermelding
Bolt - Akke - 28-09-2002 - Middelstum - (Leistra)
Boskma - Aly - 29-09-2002 - Haren - (Vogelzang)
Bueneker - Hendrik - 30-09-2002 - zonder plaatsvermelding - (Kemper)
Dieters - Lammechien - 28-09-2002 - Groningen - (De Boer)
Dijkstra - Marchien - zonder datum - Groningen - (Colly)
Groeneveld - Machielia Huibertje Hendrika - 30-09-2002 - Groningen - (Van
der Land)
Heine - Sien - 30-09-2002 - Dokkum - (Dümmer)
Hekman - Frederika - 29-09-2002 - Haren - (Jonkers)
Hese - Johannes Franciscus - 30-09-2002 - Zuidlaren - (Cornel)
Hogerman - Siementje Klaassiena - 30-09-2002 - Siddeburen - (Westman)
Jager - Wessel Albert - 30-09-2002 - Boijl -
Jonge - Roelof Henderikus - 26-09-2002 - Ter Apelkanaal - (Knevelbaard)
Jonker - Eddy Ebel - 28-09-2002 - Groningen
Jonker - Johannes - 30-09-2002 - Winschoten - (Lingbeek)
Klijnman - Jacques Augustinus - 26-09-2002 - Stadskanaal - (Albers)
Klinkhamer - Roelof - 29-09-2002 - Hoogezand - (Brands)
Piebes - Martje - 01-10-2002 - Groningen - (Hamming)
Romp - Roelfien - 01-10-2002 - Veendam - (Benes)
Roo - Petronella Anna de - 01-09-2002 - Appingedam - (Dallinga)
Santiago - Aquilles Mario - zonder datum en plaatsvermelding
Starke - Anna Abelina - 26-09-2002 - Stitswerd - (Wibbens)
Tipker - Wieger - 29-09-2002 - Stadskanaal - (Bos)

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Kugel - René - Appingedam
Oldenhuis - Cornelis - Groningen
Scheeringa - Albert Harm - Delfzijl

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)
Subject: + Familieberichten Drenthe 3 oktober 2002 - DvhN - 539
From: fdejong@worldonline.nl ("Fokke de Jong")
Date: Sat, 5 Oct 2002 18:07:51 +0000 (UTC)

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van donderdag 3 oktober 2002.
(Aflevering 539)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij of f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder
vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Bergen - Jantje van - 01-10-2002
Heebels - Hendrik Geert - 29-09-2002
Hoving - Lukas - 02-10-2002
Joling - Aaltien - 30-09-2002
Pots - Geesje - 28-09-2002
Reuver - Minka - 01-10-2002
Roffel - Hinderika - 01-10-2002
Schnöink - Maria Catharina - 02-10-2002
Snoeijing - Hendrik - 02-10-2002
Vijfschaft - Trientien - 27-09-2002

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Reining - Marchien - Middelstum

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BERGEN - Jantje van
* 48 jaar
+ 1 oktober 2002 - Een
Wv. Harrie Scheffers sinds 20 mei 1991
Crematie in besloten kring

HEEBELS - Hendrik Geert
* 73 jaar
+ 29 september 2002 - Peize
Partner van: Annechien Eltje Huizinga-Kuiper (+ 12 juli 2002)
Crematie: 4 oktober 2002 - Assen

HOVING - Lukas
* 25 november 1930
+ 2 oktober 2002 - Wachtum
Ev. G. Nijhoving
Crematie: 7 oktober 2002 - Emmen

JOLING - Aaltien
* 25 oktober 1918 - Weerdinge
+ 30 september 2002 - Emmen
Wv. Jan Hindrik Seubers sinds 26 september 1966
Crematie: 4 oktober 2002 - Emmen

POTS - Geesje
* 66 jaar
+ 28 september 2002 - Nieuw-Weerdinge
Ev. Klaas Heidema
Crematie in besloten kring

REUVER - Minka
* 80 jaar
+ 1 oktober 2002 - Emmen
Wv. Albert Snippe sinds 16 april 1991
Crematie: 4 oktober 2002 - Emmen

ROFFEL - Hinderika
* 1 mei 1909 - Leek
+ 1 oktober 2002 - Eelde
Wv. Pieter Hummel sinds 30 januari 1931
Begrafenis: 5 oktober 2002 - Haulerwijk

SCHNÖINK - Maria Catharina
* bijna 79 jaar
+ 2 oktober 2002 - Klazienaveen
Wv. Minne van Os sinds 2 januari 1990
Crematie: 5 oktober 2002 - Emmen

SNOEIJING - Hendrik
* 12 juli 1922 - Elp
+ 2 oktober 2002 - Westerbork
Ev. R. Mulder
Crematie: 7 oktober 2002 - Assen

VIJFSCHAFT - Trientien
* 73 jaar
+ 27 september 2002 - Peize
Wv. Henderikus Kok sinds 10 februari 1999
Crematie in besloten kring


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Groningen 3 oktober 2002 - DvhN - 440
From: fdejong@worldonline.nl ("Fokke de Jong")
Date: Sat, 5 Oct 2002 18:08:03 +0000 (UTC)

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van donderdag 3 oktober 2002.
(Aflevering 440)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de familienaam
van de partner.)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Belgraver - Janke - 01-10-2002 - Groningen - (Hofman)
Blaauw - Klazina - 01-10-2002 - Veendam - (Hartman)
Bodewes - Alida Marie - 01-10-2002 - Veendam - (Bronkhorst)
Brandsma - Jan - 01-10-2002 - Sauwerd - (Wilpstra)
Brouwer - Henderika Johanna - 02-10-2002 - Groningen - (Van der Laan)
Bulle - Tobina - 01-10-2002 - Baarlo - (Cootjans) 100-jarige!!
Diallo - Moussa - 28-09-2002 - Groningen
Engel - Harmannus - 01-10-2002 - Westeremden - (Schaaphok)
Haverkamp - Anne - 01-10-2002 - Appingedam - (Rozema)
Heide - Grietje van der - 02-10-2002 - Groningen - (Moorlag)
Holstein - Geert - 01-10-2002 - Nieuwe Pekela
Hoppentocht - Harm Trijnko - 30-09-2002 - Zuidlaren
Jonker - Johannes - 30-09-2002 - Winschoten - (Lingbeek)
Kerstholt - Orselina - 01-10-2002 - Muntendam - (Vasse)
Koers - Koeno - 29-09-2002 - Scheemda - (Evers)
Koolhof - Leonardus - 01-10-2002 - Hallum - (Schmitter)
Letema - Egberta - 01-10-2002 - Bellingwolde - (Doornkamp)
Meerman - Pietertje - 01-10-2002 - Midwolda - (Oudekerk)
Meijer - Frans - zonder datum en plaatsvermelding
Moltmaker - Harmannus - 01-10-2002 - zonder plaatsvermelding 101-jarige!!
Potman - Hans - zonder datum en plaatsvermelding
Sinot - Helena Wilhelmina Cornelia - 02-10-2002 - Oude Pekela - (Freerks)
Stam - Trientje - 01-10-2002 - Appingedam - (Van Dijk)
Timminga - Albert - 01-10-2002 - Groningen
Veenstra - Bontje - 02-10-2002 - Groningen - (Veenstra)
Vrieling - Eite - 01-10-2002 - Groningen - (Van Dijk)
Wiersema - Sietze Hendrik - 01-10-2002 - Jonkersvaart - (De Boer)
Wolters - H. - zonder datum - Ezinge

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Nijdam - Piet

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Fam. berichten Maassluise Courant 02-10-2002
From: Eveline Houweling <mahouw@caiw.nl>
Date: Sat, 05 Oct 2002 22:45:45 +0200

Geboorte: Advertentie

28-10-2002, Maassluis: Enrique [Rick], zoon van Iwan Bruneel & Laura
Borgdorff
----------------------------------
Artikeltje 60-jarig huwelijk:

26-09-2002, Maassluis: Dhr.van Hoorn, * 23-09-1915 Gouda, en mevr. van
Hoorn-Ouweneel, * 25-09-1919 in Ammerstol, traden op 25-09-1942 in
Rotterdam in het huwelijk.
----------------------------------
Overlijden:

30-09-2002, Maassluis: Jobje Quak, 89 jaar, sinds 02-12-1972 w.v.
Cornelis Hollaar.

29-09-2002: Maurits Boonstoppel, * 09-12-1920, e.v. R. Boonstoppel-van
Lier.

27-09-2002: Marianna van Eijk, 54 jaar.

25-09-2002: Cornelia Boelaars, 92 jaar, w.v. Arij Smith.

30-09-2002: Henriette Antje van der Lely, 83 jaar.

28-09-2002: Elizabeth Christina van der Stap [Bep], * 12-09-1935.
-----------------------------------
Dankbetuiging:

Amersfoort, oktober 2002: Cornelia Elizabeth van den Bos-van Gaalen.
Maassluis, oktober 2002: Dirk van der Kraan.
Maassluis, oktober 2002: Gerard Johannes Slotboom.
oktober 2002: Jacomina Rijpsma-Harlaar.
==================


Subject: + Fam. berichten Maassluis 04-10-2002
From: Eveline Houweling <mahouw@caiw.nl>
Date: Sat, 05 Oct 2002 22:50:01 +0200

Geboorte BS:

Cornelis Arie, zoon van Fabian Verboon en Renate Verboon-Moerman.
--------------------
Artikeltje 50-jarig huwelijk:

30-09-2002, Maasland: Dhr. Kalkman, 76 jaar en * in Den Hoorn, en
mevr. Kalkman-Dijkshoorn, 76 jaar en * Kethel, traden op 30-09-1952 in
het huwelijk.
--------------------
Overlijden:

02-10-2002: Jacob Jan Hordijk, * 14-07-1919, e.v. S. Hordijk-van Rijn.
===========


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 5 okt. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Sun, 06 Oct 2002 01:35:44 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van zaterdag
5 oktober 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------

** DANKBETUIGINGEN - 55 jarig huwelijk **

- Boorsma-Wilkens, Jan en Gryt - Wergea

** JUBILEA **

- Visser, Jnetsje & de Jong, Tine - 50 jaar getrouwd -
26 okt. 2002 -

** GEBOORTE **

- Hylke Age, zoon van Age en Siemone de Jong-Brouwer -
19 sept. 2002 - Jirnsum
- Maud, dochter van Robert-Jan Gerritsen en Rita Jorna -
23 sept. 2002 - Stiens
- Remco Pieter. zoon van Gerrit en Jelly Venema-Boonstra -
30 sept. 2002 - St. Jabik
- Wibo Cornelis, zoon van Eelkje Agema en Jan Draaisma -
20 juli 2002 - Franeker
- Jello Menno, zoon van Arie Zeilstra en Wilma Stelpstra -
27 sept. 2002 - Leeuwarden
- Stoyjan Jens, zoon van Aline Visser en Menno de Jong -
27 ept, 2002 - Oudega (Sm.)
- Fardau Catharina, dochter van Jarig Jan Odinga en Linda
Meijer - 28 sept. 2002
- Silke, sochter van Pier Meidertsma en Marijke Talsma -
3 okt. 2002 - Leeuwarden
- Sytse, zoon van Mariska de Boer en Arnold Hoekstra -
27 sept. 2002 - Beers
- Anna Martzen (Amarenz), dochter van Thom en Detsje Ringa -
28 sept. 2002 - Nieuwegein
- Jan, zoon van Leo en Wikje Sijbranda-de Boer -
1 okt. 2002 - De Hommerts
- Maaike Anna, dochter can Marco en Gretha Hoogland-Bosgra -
30 sept. 2002 - Veenwouden
- Britt, dochter van Maria Bijma en Douwe de Vries -
2 okt. 2002 - Leeuwarden
- Jorrit, zoon van Anita Fokkens en Kees Kiestra -
30 ept. 2002 - Tersoal
- Jildou, dochter van Gertrude Piersma en Rienk Visser -
3 okt. 2002 - Heerenveen
- Peter Pier, zoon van Alef en Trienke Rozema-Mulder -
29 sept. 2002 - Suwâld
- Lucas, zoon van Wim en Annefloor Roorda -
26 sept. 2002 - Sneek
- Rick, zoon van Abe Zijsling en Beitsje Breeuwsma -
27 sept. 2002 - Drylts
- Elke, dochter van Dennis van Opzeeland en Petra Hofstra -
21 sept. 2002 - Luxwoude

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Booy, Hendrik - Leeuwarden
- Hamer, Antje - Leeuwarden
- Hiemstra, Petrus Franciscus (Piet) -
- Jansen, Frits - Stiens
- Kooistra, Paulus - Menaam
- Koopman, Albert - Leeuwarden
- Kras, Fokko -
- Kroonen, Pier - Harlingen
- Mollema-van der Heide, Sijmomtje - Beetgumermolen
- Posthumus, Auke - Leeuwarden
- Siebinga-Linstra, Grietje -
- Smit, Hein - Peins
- Spanjer, Andela - Beetgumermolen
- Stelling, Klaas Foppe - Sint Jansgea
- Stieber-Poternan - Johan en Gerda -
- Westra, Andries -

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BIJLSMA - Uilke Froukje (Uke) - 2 okt. 2002
- BISSCHOP BOELE - Johan Herma Willem - 2 okt. 2002
- de BOER - Jelke - 3 okt. 2002
- HAZELEGER - Gerrie - 3 okt. 2002
- HOLLEMA - Baukje - 3 okt. 2002
- de JONG - Jan - 3 okt. 2002
- KLIJNSMA - Eelkje - 4 okt. 2002
- LEEFSMA - Herman - 21 sept. 2002
- NAMMINGA - Gerbrig - 3 okt. 2002
- OPHUIS - Froukje - 2 okt. 2002
- van der PLOEG - Jantje - 4 okt. 2002
- van der WAL - Sytze - 4 okt. 2002
- WIELINGA - Hendrik Pieter - 30 sept. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BIJLSMA - Uilke Froukje (Uke)
* 29 sept. 1925 Ureterp
+ 2 okt. 2002 Heerenveen
Ev Geertje SCHAAP
Crematie 7 okt. Heerenveen

BISSCHOP BOELE - Johan Herma Willem
* 9 mei 1932 Heerlen
+ 2 okt. 2002 Leeuwarden
Ev Liesbeth EDENS
Begrafenis 9 okt. Burgum

de BOER - Jelke
* 27 maart 1940
+ 3 okt. 2002 Harlingen
Ev Atje BEKKEMA
Begrafenis 9 okt. Drachtster Compagnie

HOLLEMA - Baukje
* 59 jaar
+ 3 okt. 2002 Leeuwarden
weduwe van Hemmo MULDER sinds 23 juni 1978
Begrafenis 8 okt. Harkema

de JONG - Jan
* 22 jan. 1927
+ 3 okt. 2002 Molkwerum
weduwnaar van Holk van der MEER sinds 22 jan. 1991
Begrafenis 7 okt. Molkwerum

HAZELEGER - Gerrie
* 58 jaar
+ 3 okt. 2002 Heerenveen
gehuwde naam: KINGMA

KLIJNSMA - Eelkje
* 88 jaar
+ 4 okt. 2002 Joure
weduwe van Klaas GRONDSMA sedert 15 aug. 1970
Begrafenis 9 okt. Joure

LEEFSMA - Herman
* 78 jaar
+ 21 sept. 2002 Laguana Hills - Californie (USA)
weduwe van Leni ... sinds 17 juli 2002

NAMMINGA - Gerbrig
* 26 aug, 1927
+ 3 okt. 2002 Ljouwert
weduwe van Ane IDSINGA sinds 22 aug. 1974
Begrafenis 8 okt. Leeuwaarden

OPHUIS - Froukje
* 30 sept. 1949
+ 2 okt. 2002
gehuwde naam: v.d VEEN
Begrafenis 7 okt. Harkema

van der PLOEG - Jantje
* 21 maart 1923
+ 4 okt. 2002
weduwe van Lieuwe van der LEIJ
Begrafenis 9 okt. Leeuwarden

van der WAL - Sytze
* 17 juli 1933 de Pein (Sm.)
+ 4 okt. 2002 It Hearrenfean
Ev Jetty de GOEDE
begrafenis is in besloten kring

WIELINGA - Hendrik Pieter
* 9 maart 1919
+ 30 sept. 2002
Ev Anna DAS sedert 61 jaar
Crematie is in besloten kring

** AANVULLINGEN 04-10-2002

OUD - Anna Theresia
* 30 okt. 1927
+ 3 okt. 2002 Buren Ameland
Ev. Willem MOLENAAR
Begrafenis 7 okt. Buren Ameland


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Vermeld bij scanaanvraag de DATUM VAN DE KRANT


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 07-10-2002 wk.41
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Mon, 07 Oct 2002 12:23:00 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
07-10-2002 wk.41
-----------------------------------------------------------------

Krommenie 04-10-2002: Niesje Rol - Brasser * Krommeniedijk

Wormerveer 05-10-2002: Catharina G.J. Veenboer - Betjes w/v Hendricus
Veenboer

Zaandam 04-10-2002: Magdalena Doorgeest - Saam * Konstantinowke w/v
Klaas Doorgeest

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

Nu op alfabetische volgorde per periode

home page http://www.geneaweb.nl


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 7 okt. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Mon, 07 Oct 2002 20:03:35 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van maandag
7 oktober 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant
van dag september 2002, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------

** IN MEMORIAM **

- Mous, Roelof - 12 nov. 1977 - 7 okt. 2000

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- AMBROGI - Elio - 4 okt. 2002 (geen details)
- de BOER - Akke - 5 okt. 2002
- BONS - Alardus - 4 okt. 2002
- BOOMSMA - Brechtje - 4 okt. 2002
- FABER - Douwe - 5 okt. 2002
- van HEEREWAARDEN - Laura - 5 okt. 2002
- van HOUTEN - Jan - 5 okt. 2002
- de JONG - Sonja - 6 okt. 2002
- de JONG - Tjitske - 5 okt. 2002
- NOORDSTRA - Aaltje Gerritje - 5 okt. 2002
- van OOSTEROM - Willem (Wim) - 5 okt. 2002
- van der PLOEG - Geert Hendrik - 4 okt. 2002
- REITSMA - Trijntje Hendrikje (Tiny) - 4 okt. 2002
- SINNEMA - Simon - 4 okt. 2002
- TIJDENS - Boelo - 4 okt. 2002
- van der VEEN - Trientje (Trijntje) - 5 okt. 2002
- de WAL - Johannes (Hans) - 5 okt. 2002
- WITTEVEEN - Lodewijk - 5 okt. 2002
- WOUDSMA - Thies - 4 okt. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

de BOER - Akke
* 6 sept. 1929 Warten
+ 5 okt. 2002 Zwolle
weduwe van Sander VEENSTRA sinds 13 febr. 1999
Crematie 10 okt. Zwolle

BONS - Alardus
* 6 okt. 1915 Leeuwarden
+ 4 okt. 2002 Leeuwarden
Ev Willemke WILLEMS sedert 63 jaar
Crematie 9 okt. Goutum

BOOMSMA - Brechtje
* 94 jaar
+ 4 okt. 2002 Harlingen
weduwe van Homme POLMAN sinds 25 okt. 1976
Crematie 9 okt. Goutum

FABER - Douwe
* 19 juli 1927
+ 5 okt. 2002 Penjum
Ev M. STRIJKER sedert 47 jaar
Crematie 9 okt. Goutum

van HEEREWAARDEN - Laura
* 77 jaar
+ 5 okt. 2002 Leeuwarden
weduwe van Henk WINTERS
Begrafenis 9 okt. Leeuwarden

van HOUTEN - Jan
* 22 sept. 1914
+ 5 okt. 2002 Drachten
weduwnaar van Tetsje HELLINGA sinds 5 maart 1996
Begrafenis 9 okt. Beetsterzwaag

de JONG - Sonja
* 4 mei 1966 Dokkum
+ 6 okt. 2002 Eanjum
Ev Weal LIEMBURG

de JONG - Tjitske (de Jong-de Jong)
* 90 jaar
+ 5 okt. 2002 Heerenveen
weduwe van Wouter de JONG sinds 16 dec. 1977
Begrafenis 10 okt. Oudehaske

NOORDSTRA - Aaltje Gerritje
* 15 febr. 1936 de Tike
+ 5 okt. 2002 Leeuwarden
Ev P. FRIESWIJK sedert 43 jaar
Begrafenis 10 okt. Minnertsga

van OOSTEROM - Willem (Wim)
* 21 nov. 1939 Abcoude
+ 5 okt. 2002 Gorredijk
Ev Annie KNOPPERTS sinds 41 jaar
Crematie is in besloten kring

van der PLOEG - Geert Hendrik
* 14 mei 1920 Burgum
+ 4 okt. 2002 Ljouwert\
Ev Grietje van der MEULEN sinds 55 jaar
Crematie 9 okt. Goutum

REITSMA - Trijntje Hendrikje (Tiny)
* 11 dec. 1947 St. Annaparochie
+ 4 okt. 2002 Harlingen
Ev Henk van SLOOTEN
Begrafenis 9 okt. Harlingen

SINNEMA - Simon
* 1 ikt. 1918
+ 4 okt. 2002 Dokkum
Ev Froukje Wilhelmina SCHULD
Crematie 9 okt. Goutum

TIJDENS - Boelo
* 88 jaar
+ 4 okt. 2002 Nieuw Beerta
Ev Tine FABER

van der VEEN - Trientje (Trijntje)
* 30 okt. 1925
+ 5 okt. 2002
weduwe van Eeltje de BOER sinds 13 aug. 1968
Crematie 9 okt. Heerenveen

de WAL - Johannes (Hans)
* 28 april 1924
+ 5 okt. 2002 Leeuwarden
weduwnaar van Annechien MIDDEL sinds 25 mei 1992
Crematie 9 okt. Goutum

WITTEVEEN - Lodewijk
* 10 dec. 1922
+ 5 okt. 2002 Emmeloord
Ev H. de BOER
Begrafenis 9 okt. Emmeloord

WOUDSMA - Thies
* 3 jan. 1928 Stiens
+ 4 okt. 2002 Harderwijk


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Vermeld bij scanaanvraag de DATUM VAN DE KRANT


Subject: + Familieberichten Drenthe 4 oktober 2002 - DvhN - 540
From: fdejong@worldonline.nl ("Fokke de Jong")
Date: Mon, 7 Oct 2002 20:20:02 +0000 (UTC)

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van vrijdag 4 oktober 2002.
(Aflevering 540)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij of f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder
vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen:

Schutten - J. &
Wennij - D. - 24-10-2002 - Schoonebeek - 55 jaar getrouwd

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Bruggers - Roelf - 03-10-2002
Dik - Elzo - 03-10-2002
Groote - Geertruida de - 03-10-2002
Hoving - Lukas - 02-10-2002
Ketelaar - Antje - 02-10-2002
Lettinga - Elisabeth Jacoba Adèle - 02-10-2002
Oosterhof - Willy - 30-09-2002
Rutgers - Hendrik - 02-10-2002
Schilder - Rita - 30-09-2002
Suurd - Roelf - 02-10-2002
Warries - Albert-Jan - 02-10-2002

In memoriam:

Rusthoven - Willy Johanna - 04-10-2001

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BRUGGERS - Roelf
* 30 april 1911 - Onstwedde
+ 3 oktober 2002 - Emmen
Ev. J.J. Koning
Begrafenis: 7 oktober 2002 - Emmen

DIK - Elzo
* 9 oktober 1908 - Groningen
+ 3 oktober 2002 - Assen
Wv. Geertje Linker sinds 20 februari 1985
Crematie: 7 oktober 2002 - Assen

GROOTE - Geertruida de
* 23 augustus 1918
+ 3 oktober 2002 - Coevorden
Ev. G. Zwiers
Begrafenis: 7 oktober 2002 - Weiteveen

HOVING - Lukas
* 25 november 1930
+ 2 oktober 2002 - Wachtum
Ev. G. Nijhoving
Crematie: 7 oktober 2002 - Emmen

KETELAAR - Antje
* 24 september 1931 - Wildervank
+ 2 oktober 2002 - Assen
Ev. Folkert Schuitema
Crematie: 7 oktober 2002 - Assen

LETTINGA - Elisabeth Jacoba Adèle (Lettinga-Lettinga)
* 20 februari 1920 - Amsterdam
+ 3 oktober 2002 - Zuidlaren
Ev. J.C. Lettinga
Begrafenis: 7 oktober 2002 - Zuidlaren

OOSTERHOF - Willy
* 56 jaar
+ 30 september 2002 - Veenhuizen
Ev. Frans Scholte
Crematie: 4 oktober 2002 - Assen

RUTGERS - Hendrik (Henk)
* 12 juni 1953 - Groningen
+ 2 oktober 2002 - Paterswolde
Crematie: 7 oktober 2002 - Groningen

SCHILDER - Rita
* 62 jaar
+ 30 september 2002 - Eext
Crematie: 4 oktober 2002 - Assen

SUURD - Roelf
* 62 jaar
+ 2 oktober 2002 - Groningen
Ev. M. Hotzes
Begrafenis: 7 oktober 2002 - Vries

WARRIES - Albert Jan (Ab)
* 66 jaar
+ 2 oktober 2002 - Smilde
Ev. R. Klok
Crematie: 7 oktober 2002 - Assen


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Groningen 4 oktober 2002 - DvhN - 441
From: fdejong@worldonline.nl ("Fokke de Jong")
Date: Mon, 7 Oct 2002 20:20:11 +0000 (UTC)

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van vrijdag 4 oktober 2002.
(Aflevering 441)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de familienaam
van de partner.)

Geboorten:

Nieuwenhuis - Edinjo Sem - 30-09-2002 - Onstwedde

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Andrews - Victor Emanuel - 02-10-2002 - Tolbert
Coops - Tine - 01-10-2002 - Hoogezand - (Broekema)
Drenth - Jan - 03-10-2002 - Winschoten
Haan - Rienko Tjakko Berend - 02-10-2002 - Winschoten
Heide - Grietje van der - 02-10-2002 - Groningen - (Moorlag)
Hoexum - Henderikus Lambertus - 02-10-2002 - Groningen - (Veenstra)
Holstein - Geert - 01-10-2002 - Nieuwe Pekela
Huisman - Margaretha - 02-10-2002 - Oude Pekela - (Berendsen)
Jager - Hendrik - 02-10-2002 - Groningen - (Rosman)
Kerstholt - Orselina - 01-10-2002 - Muntendam - (Vasse)
Koerts - Trijntje - 02-10-2002 - Stadskanaal - (Ten Brinke)
Meerman - Pietertje - 01-10-2002 - Midwolda - (Oudekerk)
Pieters - Berend - 03-10-2002 - Winschoten - (Bush)
Ramshorst - Martha van - 02-10-2002 - Groningen - (Van der Stelt)
Soepboer - Kornelis - 01-10-2002 - Schiermonnikoog - (Broekstra)
Terpstra - Tunnis - 28-09-2002 - Appingedam - (Akkerman)
Veenstra - Jakob - 03-10-2002 - Groningen - (Veenstra)
Vierssen Trip - Hendrik Jan van - 30-09-2002 - Groningen - (Paré)
Wal - Wilhelmina van der - 03-10-2002 - Sauwerd - (Folkersma)

In memoriam:

Frederiks - Sander - 04-10-2001

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Groot Vlaardingen week 40 2002
From: "John Eichhorn" <eichhorn@xs4all.nl>
Date: Tue, 8 Oct 2002 12:35:45 +0200

Overleden:

Buitendijk Philipus Jacobus
Dorpel, van Patricia
Ginkel, van Antonie
Hof, van den Catharina Lena
Janssen Pieternella Katharina Maria
Linden, van Francina Johanna
Moerman Rob
Noordsij Carolina Willemina
Tamboer Adriaan
Toor, van Gerrit Willem
Verdel Johannes Gerardus
Visser Johannes
Waal, van der Dirk-Jan
Weerheijm Cornelia Wilhelmina

============================================ ====

Dankbetuiging:

Braad Jacobus

============================================ ====

Meer informatie over bovenstaande namen is te vinden op mijn homepage:
http://www.xs4all.nl/~eichhorn/familieadvertenties.htm
(Bezoekers van bovenstaande website moeten rekening houden met extra
inlaadtijd v.w. een stukje muziek (25kb) op de website).
Van bovenstaande advertentie's zijn gratis scans te verkrijgen.
Stuur een e-mail naar johneigh@hetnet.nl.
Graag de naam en weeknummer vermelden.

Met vriendelijke groet,

John Eichhorn
Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 09-10-2002 wk.41
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Wed, 09 Oct 2002 07:44:55 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
09-10-2002 wk.41
-----------------------------------------------------------------

Zaandijk 07-10-2002: Elisabeth Vorst - Rep * Zaandam

Krommenie 07-10-2002: Geertruida Alida Vink - Mulder * Zaandam w/v
Frederik Vink

Zaandam 07-10-2002: Wilhelmina Maria Lagerweij - Bont w/v Hermanus Jan
Lagerweij

Hoorn 07-10-2002: Margarete Dresselhuizen - Waschlowski * Koningsberg
[Oost-Pruisen] w/v Gerrit Dresselhuizen

Zaandam 06-10-2002: Johannes Albertus van Luit * Krommenie

In Herinnering Bas Stam

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

Nu op alfabetische volgorde per periode

home page http://www.geneaweb.nl


Subject: + overlijdensberichtenoud NSers
From: "KH" <kej_honings.nospam@hotmail.com>
Date: Wed, 9 Oct 2002 17:59:15 +0200

Uit: Koppeling, Weekblad voor de Nederlandse Spoorwegen (dd. 4 oktober
2002)
(N.B. publicatie bevat geen verdere bijzonderheden)

Met medewerking van SPFBeheer en NS Personeeladministratie verstrekken wij
een maandelijks overzicht van overleden oud-collega's met NS als hun laatste
dienstverband. Overigens uitsluitend als de nabestaanden hebben laten weten
prijs te stellen op vermelding in Koppeling.

Overlijdensberichten oud-NS'ers

8 juni 2002, de heer M. de Jong (80), groepschef te Roosendaal
29 juni 2002, de heer H. C.J. Sonnemans (6 2), rayoninstructeur te
Maastricht
28 juli 2002, de heer J.A.C. Kemper(67), wagenlichter te Haarlem
1 augustus 2002, de heer K. Achterkamp (83), machinist te Hengelo
1 augustus 2002, de heer J. Janse (75), magazijnassistent te Roosendaal
2 augustus 2002, de heer J. de Balbiaan (81), medewerker bureau werving te
Utrecht
7 augustus 2002, de heer J. G. C. Mantz (75), treindienstleider te
Santpoort-Noord
15 augustus 2002, de heer J, H. B. van Ankorven (77), administratief
medewerker te Utrecht
15 augustus 2002, de heer J. Pots (77), rangeerder te Rotterdam-Waalhaven
16 augustus 2002, de heer H. Hes (90), medewerker te Amsterdam
Spaardammerdijk
16 augustus 2002, de heer J.J. Terwel (88), ladingmeester te Amsterdam
17 augustus 2002, de heer G.H. Lubbers (78), lokettist te Rotterdam Blaak
17 augustus 2002, de heer Mr. G. H. Rameijer (86), directeur Trans te
Utrecht
18 augustus 2002, de heer H.J. Wiggers (100), hoofdmachinist te Amersfoort
19 augustus 2002, mevrouw J. G. Va t-Verkijk (7 5), assistente Infocentrum
te De Haag CS
20 augustus 2002, de heer M. Soddu (67) besteller te Amsterdam CS
22 augustus 2002, de heer W.F. Kappé (75), treindienstleider te 's-H
ertogenbosch
24 augustus 2002, de heer W.J. van Otterdijk (69), lokettist te Middelburg
24 augustus 2002, de heer C. de Rijke (78), systeemanalist te Utrecht
25 augustus 2002, de heer W. van Brakel(70), machinist te Eindhoven
26 augustus 2002, de heer J. Kortland (53), ontwerper/tekenaar te Utrecht
26 augustus 2002, de heer L.H. Sentjens (69), mecaniciën wegonderhoud te
Utrecht
27 augustus 2002, de heer J. Schaafsma (74), hoofdconducteur te Groningen
27 augustus 2002, de lieer A. T. Stuijt (71 ), hoofdconducteur te Alkmaar
29 augustus 2002, de heer G.L. Boekestein (77), stationsassistent te
Rotterdam
29 augustus 2002, de heer H. van den Hengel (75), groepsleider lijndienst te
Groningen
31 augustus 2002, de heer A. van de Kuilen (78), instrumentmaker seinwezen
te Utrecht
2 september 2002, de heer J. W. Eijsermans (71), douanedeclarant te Venlo
2 september 2002, de heer H.J.M. Mengde (85), commies districtskantoor te
Eindhoven
2 september 2002, de heer W.H. van de Pol (60), magazijnbeheerder te Utrecht
4 september 2002, de heer T. de Jong (83), treindienstleider te Leeuwarden
10 september 2002, de heer A. Schulting (79), hoofdconducteur te Alkmaar
12 september 2002, de heer J. Buitenhuis (77), machinist te Arnhem


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 8 okt. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Wed, 09 Oct 2002 19:22:56 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van dinsdag
8 oktober 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------

** GEBOORTE **

- Shaira Mette, dochter van Leo en Brenda Cats-van der Zee -
4 okt. 2002 - Appelscha

** IN MEMORIAM **

- Veenstra, Sietse Ruurd - 8 okt. 1992-2002
- de Vries, Gooitzen - 7 okt. 1997-2002

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- van der Wal, Hendrik Dirk (Henk) - Woudenberg

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- AKKERMAN - Grietje - 6 okt. 2002
- BALK - Bertus - 6 okt. 2002 (geen details)
- FABER - Wijtske - 6 okt. 2002
- HANIA - Jantina Lolkje - 6 okt. 2002
- JAGER - Hijlkje (Hieke) - 1 okt. 2002
- KEIZER - Klaas - 5 okt. 2002
- KONRAD - Christa Maria - 5 okt. 2002
- KOOIJ - Sijke - 5 okt. 2002
- KUIPERS - Popke - 6 okt. 2002
- LOOT - Gijs - 3 okt. 2002
- MINKEMA - Gerrit - 6 okt. 2002
- POSTMA - Anne - 7 okt. 2002 (geen details)
- QUARRE - Joukje - 6 okt. 2002
- RUSTICUS - Sjouke - geen datum
- SCMUTZLER - Arno - 5 okt. 2002
- SIJTEMA - Anna - 5 okt. 2002
- van der VEEN - Klaas - 29 sept. 2002
- VELLEMA - Riekus Sytze - 6 okt. 2002
- VELLINGA - Corrie - geen verdere details
- de VRIES - Dinand & Stijn - 4 okt.2002
- van der WAL - Geert - 6 okt. 2002
- WIND - Femmigje - 6 okt. 2002
- van der WOUDE - Siets Wijtze - 5 okt. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

AKKERMAN - Grietje
* 2 maart 1929
+ 6 okt. 2002 Joure
Ev Klass MINK sedert 48 jaar
Begrafenis 10 okt. Broek

FABER - Wijtske
* 19 jan. 1909 Berlikum
+ 6 okt. 2002 Leeuwarden
weduwe van Sake KUIKEN sinds 15 sept. 1982
Crematie 10 okt. Goutum

HANIA - Jantina Lolkje
* 28 nov. 1914 Synbrandahuis
+ 6 okt. 2002 Veenwouden
weduwe van Pieter WESTRA sinds 13 febr. 1991
Begrafenis 11 okt. Rinsumageest

JAGER - Hijlkje (Hieke)
* 9 maart 1928 Langezwaag
+ 1 okt. 2002 Utrecht
Ev Bertus HOEKSTRA
Crematie was in familiekring

KEIZER - Klaas
* 13 maart 1938 Vrouwenparochie
+ 5 okt. 2002 Leeuwarden
Ev Aake BRUINSMA sedert 42 jaar
Begrafenis 10 okt. Vrouwenparochie

KONRAD - Christa Maria
* 14 april 1966
+ 5 okt. 2002 Herbaijum
gehuwde naam FOX
Afschied in besloten kring te Zwisterland

KOOIJ - Sijke
* 91 jaar
+ 5 okt. 2002
gehuwde nam: STURM
Begrafenis 9 okt. Leeuwarden

KUIPERS - Popke
* 18 mei 1917 Wolvega
+ 6 okt. 2002 Groningen
Ev Anna FABER
Crematie 11 mei Goutum

LOOT - Gijs
* 26 juni 1950
+ 3 okt. 2002
Begrafenis 9 okt. Leeuwarden

MINKEMA - Gerrit
* 7 dec. 1926 IJlst
+ 6 okt. 2002 Oosterlittens
Ev Froni LANGHOUT
Crematie is in besloten kring

QUARRE - Joukje
* 2 aug. 1922 Berlikum
+ 6 okt. 2002 Leeuwarden
weduwe van Freerk LAUTENBACH sinds 12 okt. 1994
Begrafenis 10 okt. Berlikum

RUSTICUS - Sjouke
* 94 jaar
+ Ontario (Calif) USA
Ev Toos PLESMAN

SCMUTZLER - Arno
* 30 aug. 1931 Deventer
+ 5 okt. 2002 Oosterbierum
Ev. Monica ...
Begrafenis 10 okt. Oosterbierum

SIJTEMA - Anna
* 15 maart 1935
+ 5 okt. 2002 Franeker
Begrafenis 11 okt. Grouw

van der VEEN - Klaas
* 71 jaat
+ 29 sept. 2002 Sneek
Crematie heeft plaatsgevonden

VELLEMA - Riekus Sytze
* 8 april 1929
+ 6 okt. 2002 Leeuwarden
weduwnaar van Roelofje KOOPMAN sinds 10 jan. 1978
Bgerafenis 10 okt. Holwerd

de VRIES - Dinand & Stijn
* 4 okt.2002
+ 4 okt.2002
Begrafenis in familiekring te Welsrijp

van der WAL - Geert
* 14 febr. 1922 Sumar
+ 6 okt. 2002 Garyp
Ev Gepke ZANSTRA
Begrafenis 10 okt. Sumar

WIND - Femmigje
* 87 jaar
+ 6 okt. 2002 Sneek
weduwe van Jan POEPJES sinds 13 febr. 1994
Begrafenis 11 okt. Makkum

van der WOUDE - Siets Wijtze
* 23 sept. 1917 Buitenpost
+ 5 okt. 2002 Haarlem
weduwnaar van Maria DIJKSTRA
Crematie 10 okt. Velsen


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Vermeld bij scanaanvraag de DATUM VAN DE KRANT


Subject: + Familieberichten Drenthe 5 oktober 2002 - DvhN - 541
From: fdejong@worldonline.nl ("Fokke de Jong")
Date: Wed, 9 Oct 2002 19:48:43 +0000 (UTC)

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van zaterdag 5 oktober 2002.
(Aflevering 541)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij of f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder
vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen:

Bos - Jan &
Boer - Jantje - 29-10-2002 - Zeijen - 60-jarig huwelijk

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Assen - Zwaantinus Hendrikus - 03-10-2002
Baddouri - M. - Geen verdere details
Blauw - Egbert - 04-10-2002
Bosma - Albert - 03-10-2002
Bruggers - Roelf - 03-10-2002
Dik - Elzo - 03-10-2002
Fennema - Tetje - 03-10-2002
Hoving - Lukas - 02-10-2002
Klasens - Marinus - 04-10-2002
Koops - Roelof Siegfried - 03-10-2002
Kruid - Ida - 04-10-2002
Pruisman - Barteld - 03-10-2002
Slotegraaf - Jan - 03-10-2002
Tomson - Teuntje - 04-10-2002
Warries - Albert-Jan - 02-10-2002

In memoriam:

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Blaauw - Tjaakje Johanna - Haren
Meinen - Bertha - Rolde
Oosting - Lambert - Gieten
Popken - Jacob - Rolde
Redder - Herman
Vinke - Gezina Maria Johanna - Erica
Weits - Elizabeth - Eerste Exloërmond

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

ASSEN - Zwaantinus Hendrikus
* 2 november 1909
+ 3 oktober 2002 - Coevorden
Ev. J. Eising
Crematie: 9 oktober 2002 - Emmen

BLAUW - Egbert
* 76 jaar
+ 4 oktober 2002 - Assen
Ev. Marie Hendriks
Begrafenis: 8 oktober 2002 - Assen

BOESER - Wout
* 26 februari 1943 - Vlaardingen
+ 3 oktober 2002 - Paterswolde
Partner van Alli Duursma
Begrafenis: 8 oktober 2002 - Eelde-Paterswolde

BOSMA - Albert
* 8 augustus 1946 - Assen
+ 3 oktober 2002 - Groningen
Ev. Lucie Lemstra
Crematie: 9 oktober 2002 - Assen

BRUGGERS - Roelf
* 30 april 1911 - Onstwedde
+ 3 oktober 2002 - Emmen
Geen verdere details

DIK - Elzo
* 9 oktober 1908 - Groningen
+ 3 oktober 2002 - Assen
Wv. Geertje Linker sinds 20 februari 1985
Crematie: 7 oktober 2002 - Assen

FENNEMA - Tetje
* 12 november 1925 - Onstwedde
+ 3 oktober 2002 - Beilen
Begrafenis: 8 oktober 2002 - Beilen

HOVING - Lukas
* 25 november 1930
+ 2 oktober 2002 - Wachtum
Ev. G. Nijhoving
Crematie: 7 oktober 2002 - Emmen

KLASENS - Marinus
* 71 jaar
+ 4 oktober 2002 - Assen
Ev. D. Wielinga
Crematie: 8 oktober 2002 - Assen

KOOPS - Roelof Siegfried
* 14 juli 1931 - Assen
+ 3 oktober 2002 - Assen
Ev. Luitje Klaassens
Afscheid: 8 oktober 2002 - Assen

KRUID - Ida
* 25 mei 1927 - Beilen
+ 4 oktober 2002 - Assen
Ev. Berend Wolf
Begrafenis: 9 oktober 2002 - Gasselternijveen

PRUISMAN - Barteld
* 82 jaar
+ 3 oktober 2002 - Emmen
Ev. H.A. Oudeboon
Crematie: 7 oktober 2002 - Emmen

SLOTEGRAAF - Jan
* 6 juli 1921 - Opende
+ 3 oktober 2002 - Eelde
Ev. G Niemeijer
Crematie: 7 oktober 2002 - Assen

TOMSON - Teuntje (To)
* 12 juni 1915 - Uithoorn
+ 4 oktober 2002 - Assen
Wv. Jan Fuller sinds 21 januari 1984
Crematie: 8 oktober 2002 - Assen

WARRIES - Albert Jan (Ab)
* 66 jaar
+ 2 oktober 2002 - Smilde
Ev. R. Klok
Crematie: 7 oktober 2002 - Assen


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Groningen 5 oktober 2002 - DvhN - 442
From: fdejong@worldonline.nl ("Fokke de Jong")
Date: Wed, 9 Oct 2002 19:48:48 +0000 (UTC)

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van zaterdag 5 oktober 2002.
(Aflevering 442)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de familienaam
van de partner.)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Aapkes - Feijo - 04-10-2002 - Winschoten
Balkt - Jo ter - zonderdatum en plaatsvermelding - (Scholten)
Bezema - Mina - 04-10-2002 - Eelde - (Klazema)
Buurmeijer - Aaldrik - 03-10-2002 - Muntendam - (Bueneker)
Delden - Geertje van - 03-10-2002 - Winschoten - (Nikkels)
Dokter - Lodewieka 02-10-2002 - Winschoten - (Hakkeling)
Dop - Theodoor Simon - 02-10-2002 - Groningen
Jager - Hendrik - 02-10-2002 - Groningen - (Rosman)
Jager - Mieke - zonder datum en plaatsvermelding
Julsing - Harmannus - 30-09-2002 - Groningen - (Fokkelman)
Kuiper - Jurrien Jan - 03-10-2002 - Vlagtwedde - (Eerens)
Luitjens - Walle Klaas - 03-10-2002 - Haren - (Bolhuis)
Meijer - Franciscus - 30-09-2002 - Grijpskerk
Senneker - Rink - 02-10-2002 - Delfzijl - (Van der Molen)
Smit - Derk - 04-10-2002 - Sappemeer - (Greven)
Starke - Anna Abelina - 26-09-2002 - Stitswerd - (Wibbens)
Steenhuis - Woltje - 04-10-2002 - Veendam - (Dijkstra)
Trof - Wipbiena Jantiena - 03-10-2002 - Delfzijl - (Van der Wal)
Tuin - Menno - 02-10-2002 - Blijham - (Bolweg)
Wal - Wilhelmina van der - 03-10-2002 - Sauwerd - (Folkersma)
Wijbenga - Tietje - 03-10-2002 - Groningen - (Bos)
Zijlstra - Klaas T. - 03-10-2002 - Haren - (Bats)

In memoriam:

Goethart - Remie - 05-10-1997

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Bos - Hommo - Wagenborgen
Dijkman - Geert - Groningen
Heys - Trijntje - Winsum
Teuben - Paul - Oude Pekela
Venekamp - Kunna - Usquert
Zwartenkot - Wim - Ezinge

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 9 okt. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Thu, 10 Oct 2002 06:59:18 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van woensdag
9 oktober 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant
van woensdag 9 oktober 2002, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------

** GEBOORTE **

- Gerben Hein, zoon van Hilbrand en Fenna Rixt Bouma -
4 okt. 2002 - Oldeboorn

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Faber-Hoekstra, Anna Catharina - Bolsward
- Faber-de Graaf, H. -
- Haima, Æbe Tjeerd - Weidum
- Rinsma, Meindert - Leeuwarden
- van der Wal, Jan - Opeinde *DC
- van der Weerd, Jan - Sneek

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- ALGRA - Grietje - 7 okt. 2002
- DJORDJESKI - Mara - geed datum (geen details) *DC
- GOSLIGA - Tsjeard - 7 okt. 2002
- van der KAMP - Jaap - geen verdere details
- KLAVER - Hielke - 8 okt. 2002
- NIJKAMP - Cornelia (Corrie) - 7 okt. 2002
- OOSTERLOO - Andries Hendrik - 7 okt. 2002 *DC
- PIJLMAN - Janke - 8 okt. 2002
- SMIT - Grietje - 7 okt. 2002
- STEIGSTRA - Renze - 7 okt. 2002
- ZONNEVELD - Wim 5 okt. 2002 Ureterp (geen details) *DC
- ZIJLSTRA - K. - 4 okt. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

ALGRA - Grietje
* 8 febr. 1938 Groningen
+ 7 okt. 2002 Drachten
Ev H. KOOPMAN sinds 38 jaar
Crematie 11 okt. Goutum

GOSLIGA - Tsjeard
* 79 jaar
+ 7 okt. 2002 Ljouwert
Ev Aeltsje de BOER sinds 53 jaar
Crematie 11 okt. Goutum

KLAVER - Hielke
* 73 jaar
+ 8 okt. 2002 Bergum
Ev G. SCHOLTE
Afscheid 12 okt. Suawoude

NIJKAMP - Cornelia (Corrie)
* 9 febr. 1922 Almelum
+ 7 okt. 2002 Leeuwarden
Ev Sierk-J. VELLINGA
Crematie 11 okt. Goutum

OOSTERLOO - Andries Hendrik *DC
* 21 maart 1920
+ 7 okt. 2002 Rottevalle
Ev Geertje BOUMA
Begrafenis 12 okt. Rottevalle

PIJLMAN - Janke
* 10 juli 1919 Tsjalbert
+ 8 okt. 2002 Easterwâlde
Ev H.D. de VRIES sinds 55 jaar
Begrafenis 14 okt. de Knipe

SMIT - Grietje
* 83 jaar
+ 7 okt. 2002 Leeuwarden
weduwe van Hendrik PASVEER sinds 16 aug. 1972
Crematie 11 okt. Goutum

STEIGSTRA - Renze
* 3 aug. 1926
+ 7 okt. 2002 Veenwouden
Afscheid 10 okt. Holwerd

ZIJLSTRA - K.
* 71 jaar
+ 4 okt. 2002 Veenwouden
Ev J. VEENSTRA
Crematie was in besloten kring


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Vermeld bij scanaanvraag de DATUM VAN DE KRANT


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 10-10-2002 wk.41
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Thu, 10 Oct 2002 11:01:20 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
10-10-2002 wk.41
-----------------------------------------------------------------

Dronten 08-10-2002: Hendrik Frederik Diederiks

Koog a/d Zaan 08-10-2002: Johannes Servatius Schelvis * Beverwijk

Den Oever 09-10-2002: Pieter Cornelis de Haan

Assendelft 06-10-2002: Annie Leguyt - Kwantes w/v Jan Leguyt

In Herinnering Jan ter Horst + 10-10-2000

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

Nu op alfabetische volgorde per periode

home page http://www.geneaweb.nl


Subject: + Fam. berichten Maassluise Courant 09-10-2002
From: Eveline Houweling <mahouw@caiw.nl>
Date: Thu, 10 Oct 2002 16:48:59 +0200

Geboorte Advertentie:

04-10-2002: Mitchell van der Oest.
-------------------------------
Overlijden:

+ 02-10-2002, Maassluis: Pieter Westerhof, * Marum 19-04-1909,
w.v. Hillechien Hubbeling [+ 05-09-1936], w.v. Trijntje Dirks [+
20-01-1979], w.v. Jantje Nienhuis [w.v. Gerrit Jonkman, + 01-04-1998].

+ 03-10-2002: Catharina Adriaantje Varekamp-Koudijzer, * 30-11-1909.

+ 07-10-2002, Maassluis: Frans van der Wel, 81 jaar, e.v. J. van der
Wel-Koudijzer.

+ 03-10-2002: Bart Ohlsen, 93 jaar, sinds 05-03-1996 w.v. Wilhelmina
Westein.

+ 03-10-2002: Willem Arie Goudappel [Wim], * 28-07-1923, e.v. J.
Goudappel-van Elsloo.

+ 04-10-2002: Hendrik Poldervaart, * 26-11-1930, e.v. Lena
Poldervaart-van der Kruk.
-------------------------------
Advertentie In memoriam:

10-10-1997 / 10-10-2002: Bert Broman.
-------------------------------
Dankbetuiging:

Maassluis, oktober 2002: Anna Cornelia Minderhoud-Goudswaard.
Maasland, oktober 2002: Klaas Lagraauw.
================


Subject: + Familieberichten Drenthe 7 oktober 2002 - DvhN - 542
From: fdejong@worldonline.nl ("Fokke de Jong")
Date: Thu, 10 Oct 2002 21:44:56 +0000 (UTC)

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van maandag 7 oktober 2002.
(Aflevering 542)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij of f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder
vermelding van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Anbergen - Bernard Georg - 05-10-2002
Bosma - Albert - 03-10-2002
Brüning - Johannes Hendrikus Gerardus - 04-10-2002
Krol - Hendrik - 05-10-2002
Kropveld - I.L. - 04-10-2002
Kruid - Ida - 04-10-2002
Langes - Ineke - 05-10-2002
Ritsma - Douwina - 04-10-2002
Scheerhoorn - Margaretha - 04-10-2002
Westerhof - Roelof - 05-10-2002
Wiersema - Renje - 05-10-2002

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Lampe - Jaap - Emmen

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

ANBERGEN - Bernard Georg (Benny)
* 72 jaar
+ 5 oktober 2002 - Emmen
Crematie: 9 oktober 2002 - Emmen

BOSMA - Albert
* 8 augustus 1946 - Assen
+ 3 oktober 2002 - Groningen
Ev. Lucie Lemstra
Crematie: 9 oktober 2002 - Assen

BRÜNING - Johannes Hendrikus Gerardus (Jan)
* 55 jaar
+ 4 oktober 2002 - Weiteveen
Ev. Anneke Gerdes
Begrafenis: 8 oktober 2002 - Weiteveen

KROL - Hendrik
* 80 jaar
+ 5 oktober 2002 - Assen
Partner van G. Schutrups-Pronk
Crematie: 9 oktober 2002 - Assen

KROPVELD - I.L. (Bep)
* 27 april 1911
+ 4 oktober 2002
Wv. Rob Langendijk sinds 8 januari 1995
Crematie: 9 oktober 2002 - Emmen

KRUID - Ida
* 25 mei 1927 - Beilen
+ 4 oktober 2002 - Assen
Ev. Berend Wolf
Begrafenis: 9 oktober 2002 - Gasselternijveen

LANGES - Ineke
* 30 juli 1952
+ 5 oktober 2002 - Emmen
Ev. Albert Brookman
Begrafenis: 9 oktober 2002 - Emmerschans

RITSMA - Douwina
* 91 jaar
+ 4 oktober 2002 - Norg
Wv. Johannes Hartlief sinds 25 juni 1993
Crematie: 9 oktober 2002 - Assen

SCHEERHOORN - Margaretha
* 59 jaar
+ 4 oktober 2002 - Emmer-Compascuum
Ev. A. Boekholt
Crematie: 9 oktober 2002 - Emmen

WESTERHOF - Roelof
* 84 jaar
+ 5 oktober 2002 - Emmen
Ev. A. Tapper
Begrafenis: 9 oktober 2002 - Emmen

WIERSEMA - Renje
* 10 september 1908
+ 5 oktober 2002 - Emmeloord
Wv. Rendert Bos sinds 4 februari 1963
Begrafenis: 10 oktober 2002 - Emmeloord


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Groningen 7 oktober 2002 - DvhN - 443
From: fdejong@worldonline.nl ("Fokke de Jong")
Date: Thu, 10 Oct 2002 21:45:02 +0000 (UTC)

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van maandag 7 oktober 2002.
(Aflevering 443)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij f.dejong@tiscali.nl of fdejong@worldonline.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de familienaam
van de partner.)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Aapkes - Feijo - 04-10-2002 - Winschoten
Berge - Gosse ten - 04-10-2002 - zonder plaatsvermelding
Buitenkamp - Gé - 04-10-2002 - Groningen - (Boekhoudt)
Buurmeijer - Aaldrik - 03-10-2002 - Muntendam - (Bueneker)
Dijk - Jan van - 06-10-2002 - Groningen - (Ludwig)
Julsing - Harmannus - 30-09-2002 - Groningen - (Fokkelman)
Klein - Joke - 05-10-2002 - zonder plaatsvermelding - (Hoffenkamp)
Luitjens - Walle Klaas - 03-10-2002 - Haren - (Bolhuis)
Meijer - Harm Hendrik - 05-10-2002 - Groningen - (Bakker)
Ritskes - Marten - 03-10-2002 - Drachten - (Feenstra)
Sibers - Kornelia Hullerika - 05-10-2002 - Groningen - (Strating)
Smit - Derk - 04-10-2002 - Sappemeer - (Greven)
Tomson - Teuntje - 04-10-2002 - Assen - (Fuller)
Wal - Wilhelmina van der - 03-10-2002 - Sauwerd - (Folkersma)
Weme - Jan de - 04-10-2002 - Groningen - (Dunning)

In memoriam: -

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 11-10-2002 wk.41
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Fri, 11 Oct 2002 12:16:32 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
11-10-2002 wk.41
-----------------------------------------------------------------

Zaandijk 08-10-2002: Theophile Jannis van Vooren

Oostzaan 08-10-2002: Geertje Bosschieterb- de Wit w/v Simon
Bosschieter

Anna Paulowna 10-10-2002: Aad Kapiteijn

Jisp 09-10-2002: Neeltje van den Brink - Vels w/v Willem van den
Brink

Zaandam 10-10-2002: Cornelia Maria Kruijver

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

Nu op alfabetische volgorde per periode

home page http://www.geneaweb.nl


Subject: + Fam. berichten Maassluise Courant 10-10-2002
From: Eveline Houweling <eh@houwie.net>
Date: Fri, 11 Oct 2002 21:38:32 +0200

Geboren BS:

02-10-2002: Miqel, zoon van Eite en Kirsten van der Have, broertje van
Pascal.

03-10-2002: Elissa, dochter van Bob en Olga Prins-Bruggeman, zusje van
Ajesta.

04-10-2002: Mitchell, zoon van Robert van der Oest en Linda Wevers.
--------------------------
Het heeft geen zin om een scan aan te vragen, want de letterlijke
tekst wordt hier weergegeven.

Met vriendelijke groet,

Eveline Houweling,
eh@houwie.net
www.houwie.net/mc_schakel1.html


Subject: + Fam. berichten Maaskoerier 10-10-2002
From: Eveline Houweling <eh@houwie.net>
Date: Fri, 11 Oct 2002 21:43:20 +0200

Een uitgebreid In Memoriam van Cor Bezemer die 01-10-2002 overleed, op
47 jarige leeftijd.

Met vriendelijke groet,

Eveline Houweling

Voor scan-aanvragen (behalve BS-gegevens): eh@houwie.net
Voor archief-overzicht: www.houwie.net/mc_schakel1.html


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 10 okt. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Fri, 11 Oct 2002 22:18:56 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van donderdag
10 oktober 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------

** VERJAARDAGEN **

- Homan, Meindert - 50 jaar - 10 okt. 2002

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BAKKER - Ger - 9 okt. 2002
- BEKENKAMP - Margaretha Regina - 8 okt. 2002
- BIJLSMA - Douwe Anna - 9 okt. 2002
- BIJSTRA - Geesje - 9 okt. 2002
- BRANDSMA-SIETSMA - Alie - geen verdere details
- CNOSSEN - Antje - 8 okt. 2002
- van DIJK - Jantje Trijntje - 8 okt 2002
- van DUINEN - Maaike - 7 okt. 2002
- ELSHOUT - Pieter - 8 okt. 2002
- PEEREBOOM - Dirk - 9 okt. 2002
- RUNIA - Antje (Anne) - 8 okt. 2002
- SIETSMA - Jacob Hendrik (Jappie) - 8 okt. 2002
- SPOELSTRA - Hiltje - 8 okt. 2002
- ten VOORDEN - Maria Cornelia - 7 okt. 2002
- VISSER - Jan - 8 okt. 2002
- de VRIES - Berendje - 8 okt. 2002
- de VRIES - Jantje (Jannie) - 9 okt. 2002
- WOELDERS - Hendrik Jacobus (Henk) - 8 okt. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BAKKER - Ger
* 2 jan. 1938 Leeuwarden
+ 9 okt. 2002 Waalre
Ev Margje van BRUMMELEN
Crematie 12 okt. Heeze

BEKENKAMP - Margaretha Regina
* 22 juni 1916 Amsterdam
+ 8 okt. 2002 Joure
gehuwde naam HAAK
Crematie 14 okt. Heerenveen

BIJLSMA - Douwe Anna
* 16 maart 1939
+ 9 okt. 2002 Ballum Ameland
Begrafenis 12 okt. Ballum

BIJSTRA - Geesje
* 7 april 1921 Oosterwolde
+ 9 okt. 2002 Drachten
Ev Roelof de BOER sedert 55 jaar
Crematie 14 okt. Heerenveen

van DIJK - Jantje Trijntje
* 20 juli 1932 Heerenveen
+ 8 okt 2002 Heerenveen
weduwe van Sijtse KEUNING sinds 9 okt. 1990
Crematie 12 okt. Heerenveen

CNOSSEN - Antje
* 7 maart 1916 IJsbrechtum
+ 8 okt. 2002 Tijnje
weduwe van Egbert van der MEER en Durk BARON
Afscheid 12 okt. Tijnje

van DUINEN - Maaike
* 12 nov. 1914 Holwerd
+ 7 okt. 2002 Ferwert
Ev Jac. SCHAAP sedert 66 jaar
Crematie 12 okt. Goutum

ELSHOUT - Pieter
* 3 nov. 1927 's Gravenhage
+ 8 okt. 2002 Hardegarijp
Ev Amelia LENSINK
Crematie 14 okt. Goutum

PEEREBOOM - Dirk
* 83 jaar
+ 9 okt. 2002 Heerenveen
weduwnaar van Sjoukje KREKT sinds 24 nov. 1997
Begrafenis 14 okt. Nieuwehorne

RUNIA - Antje (Anne)
* 88 jaar
+ 8 okt. 2002 Leeuwarden
Begrafenis 12 okt. Leeuwarden

SIETSMA - Jacob Hendrik (Jappie)
* 7 mei 1930 Raerd
+ 8 okt. 2002 De Jouwer
Ev Anne de BOER
Crematie is in besloten kring

SPOELSTRA - Hiltje
* 28 maart 1923 Marrum
+ 8 okt. 2002 Dokkum
weduwe van Abe Van DIJK sinds 22 jan. 1998
Begrafenis 12 okt. Marrum

de VRIES - Berendje
* 2 mei 1926 St. Jacobiparochie
+ 8 okt. 2002 Amersfoort
Ev Anne JENSMA

ten VOORDEN - Maria Cornelia
* 11 maart 1915 Lawang
+ 7 okt. 2002 Drachten
weduwe van E.G.A. MEIJER en M.A. BIERLEE
Crematie 11 okt. Heerenveen

VISSER - Jan
* 80 jaar
+ 8 okt. 2002 Langweer
Ev Fetsje van der SLUIS sinds 52 jaar
crematie 12 okt. Heerenveen

de VRIES - Jantje (Jannie)
* 21 maart 1929 Sneek
+ 9 okt. 2002 Sneek
Crematie 14 okt. Goutum

WOELDERS - Hendrik Jacobus (Henk)
* 6 sept. 1924 Graft
+ 8 okt. 2002 Laren (Gld)
Ev Teetske SIKMA
Crematie 12 okt. DierenMet vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Vermeld bij scanaanvraag de DATUM VAN DE KRANT


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 11 okt. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Fri, 11 Oct 2002 23:18:24 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van dag
oktober 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant
van vrijdag 11 oktober 2002, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------

** JUBILEA **

- Dijkstra, Kornelis & van der Woude - Tine - 50 jaar
getrouwd - 12 okt. 2002 - Drachten *DC

** GEBOORTE **

- Hanna Pietje. dochter van Jan van der Zee en Agaath
de Lang - 4 okt. 2002 -
- Mark, zoon van Gerard en Mariska Haitsma-van der Zee -
9 okt. 2002 - Balk
- Adyra Giola, dochter van Bauke Suyse Roelevink en Joyce
Loeaine van der Veen - 8 okt. 2002 - Leeuwarden

** IN MEMORIAM **

- Kramer, Pieter - 11 okt. 1998-2002

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Bosma, Grietje - Drachten
- Krottje, Paulus - Hallum
- Slob-Klos, Jantje - Heerenveen

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- AARNOUT - Reina - 10 okt. 2002
- BERGSMA - Anke Emelia - 10 okt. 2002
- BOERSMA - Grietje Lucia Sophia (Griet) - 9 okt. 2002
- HAARSMA - Grietje - 9 okt. 2002
- van der HEIDE - Tjitske - 9 okt. 2002
- HOLWERDA - Lieuwe - 9 okt. 2002 *DC
- HOOGENBOOM - Cees - 8 okt. 2002 *DC
- KOOISTRA - Wietske - 9 okt. 2002
- MINNEMA - Rigtje Jantje - 9 okt. 2002
- OOSTWOUD - ? - 8 okt. 2002 Akkrum (geen details)
- PIETERSMA - Klaske - 9 okt. 2002
- PLAT - Frans - 9 okt. 2002
- POSTMUS - Janke - 9 okt. 2002
- RINSMA - Albertus - 9 okt. 2002
- van der SCHAAF - Taeke (Theo) - 7 okt. 2002
- SCHOTANUS - Joukje - 9 okt. 2002
- de VRIES - Jeltsje (Jai) - 9 okt. 2002
- van der WILT - Dirk Ferdinand - 9 okt. 2002
- ZORGDRAGER - Zayana Jean - 8 okt. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

AARNOUT - Reina
* 43 jaar
+ 10 okt. 2002 Goutum
Ev Willem van der BOS
Crematie 14 okt. Goutum

BERGSMA - Anke Emelia
* 3 jan. 1925 Koudum
+ 10 okt. 2002 Makkum
weduwe van Jacob BOSMA sinds 24 okt. 1992
Begrafenis 14 okt. Makkum

BOERSMA - Grietje Lucia Sophia (Griet)
* 18 sept. 1924 Kolllum
+ 9 okt. 2002 Leeuwarden
Ev Auke ATTEMA sinds 53 jaar
Begrafenis 14 okt. Leeuwarden

HAARSMA - Grietje
* 29 juli 1916 Deinum
+ 9 okt. 2002 Grou
weduwe van Eeltje BORGER sinds 5 febr. 1951
Crematie 14 okt. Goutum

van der HEIDE - Tjitske
* 9 dec. 1924
+ 9 okt. 2002 Oosterwolde
weduwe van Heerke Jan BETTEN sinds 5 juni 1962
Begrafenis 14 okt. Oosterwolde

HOOGENBOOM - Cees *DC
* 22 nov. 1945
+ 8 okt. 2002 Drachten
Crematie is in besloten kring

HOLWERDA - Lieuwe *DC
* 27 april 1920 Nes (W.D.)
+ 9 okt. 2002 Drachten
Ev F. KOPMANS
Begrafenis 14 okt. Drachten

KOOISTRA - Wietske
* 5 aug. 1955 Dronrijp
+ 9 okt. 2002 Dronrijp
Ev Jan LEIJENAA sinds 28 jaar
Crematie is in besloten kring

MINNEMA - Rigtje Jantje
* 8 dec. 1911 Ternaard
+ 9 okt. 2002 Leeuwarden
weduwe van Roel WEISTRA sinds 26 jan. 1967, eerder van
Haye BOSMA
Begrafenis 12 okt. St. Jacobiparochie

PIETERSMA - Klaske
* 85 jaar
+ 9 okt. 2002 Burgum
weduwe van Folkert H. HAARSMA sinds juli 2000
Crematie 14 okt. Goutum

PLAT - Frans
* 10 sept. 1924 Franeker
+ 9 okt. 2002 Franeker
Ev A. A. ELSINGA
Begrafenis 14 okt. Franeker

POSTMUS - Janke ( 104 jaar)
* 1 juli 1898 Leeuwarden
+ 9 okt. 2002 Leeuwarden
weduwe van Taede TERPSTRA
Crematie 14 okt. Goutum

RINSMA - Albertus
* 24 april 1933
+ 9 okt. 2002
weduwnaar van Bettie KERKHOF sinds 17 juli 1985
crematie 14 okt. Goutum

van der SCHAAF - Taeke (Theo)
* 8 juni 1919 Hennaarderadeel
+ 7 okt. 2002 Leeuwarden
Ev Gé de WOLDE sinds 57 jaar
Crematie was in besloten kring

SCHOTANUS - Joukje
* 18 nov. 1915
+ 9 okt. 2002 Joure
gehuwde naam: REITSMA
Crematie 12 okt. Heerenveen

de VRIES - Jeltsje (Jai)
* 29 dec. 1917 Warns
+ 9 okt. 2002 Koudum
Ev Harmen FEENSTRA
Begrafenis 14 okt. Hemelum

van der WILT - Dirk Ferdinand
* 16 april 1934 Utrecht
+ 9 okt. 2002 Olderbekoop
Ev Mieke LOGGER
Crematie 14 okt. Heerenveen

ZORGDRAGER - Zayana Jean
* 26 maart 1999
+ 8 okt. 2002

** AANVULLINGEN 10-10-2000 **

BRANDSMA - Alie
* 5 jan. 1940
+ 9 okr. 2002 Joure
Ev Bram BRANSMA sedert 44 jaar
Begrafenis 14 okt. Joure


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Vermeld bij scanaanvraag de DATUM VAN DE KRANTGoogle

http://www.marktplaats.nlSURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868