INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 4   nummer   231    1-12-2002


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: + Fam. berichten Maassluise Courant 06-11-2002
From: Eveline Houweling <eh@houwie.net>
Date: Thu, 07 Nov 2002 19:28:12 +0100

Geboren, advertentie:

23-10-2002: Quinty, kind van Pieter Penning en Daniëlle Beekhuijzen.
--------------------------------
Overlijden:

+ 02-11-2002, Vlaardingen: Adriana Engelina van Citteren, * 12-04-1929
Brielle.

+ 01-11-2002: Teuntje Veenhoff_Versteeg [Els], 81 jaar.

+ 01-11-2002: Mensje Hermina van der Windt-Groen, * 09-06-1937, e.v.
Abr. van der Windt.

+ 04-11-2002: Alphons Arthur Berg, 47 jaar, w.v. M.A. op den Dries.
--------------------------------
Dankbetuiging:

Maassluis, november 2002: Marianna van Eijk.
Maassluis, november 2002: Pleuntje Bakker-Valstar.
================
Met vriendelijke groet,

Eveline Houweling

Voor scan-aanvragen (behalve BS-gegevens): eh@houwie.net
Voor archief-overzicht: www.houwie.net/mc_schakel1.html


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 7 nov. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Fri, 08 Nov 2002 01:25:44 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van donderdag
7 november 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------

** HUWELIJKEN **

- Miedema, Theo & Jorna, Anita - 8 nov. 2002 - De Lier

** GEBOORTE **

- Jesse, zoon van Wilbert en brenda Golverdingen -
2 nov. 2002 - Wâlterswald

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Altena-de Boer, Willy -

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- de BOER - Antje - 2 nov. 2002
- de BOER - Trijntje - 5 nov. 2002
- BOERSMA - Tietje - 5 nov. 2002
- BOS - Hendrik - 5 nov. 2002
- BOSGRAAF - Hendrika - 5 nov. 2002
- FRANKENA - Johannes Jacob (Jo) - 5 nov. 2002
- KOOPMANS - Anne - 5 nov. 2002
- de KROON - Johannes - 4 nov. 2002
- LOK - Jitske - 6 nov. 2002
- NAUTA - Elisabeth - 5 nov. 2002
- SIEPEL - Hendrik - 5 nov. 2002
- v.d. TUIN - Piet - 6 nov. 2002 (geen details)
- van der VEEN - Hilde - 1 nov. 2002
- VEENING - Egbert - 2 nov. 2002
- VOLBEDA - Catharina Johanna - 6 nov. 2002
- VOLKERS - Jan Hendrik - 5 nov. 2002
- WESTERHOF - Jan - 5 nov. 2002
- WIERSMA - Ytje - 5 nov. 2002
- WIND - Jan - 6 nov. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

de BOER - Antje
* 17 febr. 1909 Hollum-Ameland
+ 2 nov. 2002 Waalre
Weduwe van Oege BERGMANS
Crematie 11 nov. Heeze

de BOER - Trijntje
* 4 juli 1918
+ 5 nov. 2002 Hurdegaryp
Ev Jouke FEENSTRA, eerder gehuwd met Harmen van der
MEULEN
Begrafenis 11 nov. Bergum

BOERSMA - Tietje
* 17 mei 1925 Easterein
+ 5 nov. 2002 de Jouwer

BOS - Hendrik
* 17 jan. 1915 Noordwolde
+ 5 nov. 2002 Wolvega
Ev. H. PRAKKEN
Crematie 9 nov. Heerenveen

BOSGRAAF - Hendrika
* 29 dec. 1907 Oudwoude
+ 5 nov. 2002 Oudwoude
weduwe van Ebe van der LAND sinds 1983
Begrafenis 9 nov. Sexbierum

FRANKENA - Johannes Jacob (Jo)
* 3 sept. 1914 Noordwolde
+ 5 nov. 2002 Harlingen
Ev J. REGFTOP sinds 60 jaar
Begrafenis 9 nov. Harlingen

KOOPMANS - Anne
* 21 maart 1931 Witmarsum
+ 5 nov. 2002 Witmarsum
Ev Hielkje GEERTSEMA sinds 3 juni 1959
Begrafenis 9 nov. Witmarsum

de KROON - Johannes
* 90 jaar
+ 4 nov. 2002
weduwnaar van Attje POSTMA sinds 7 juli 1994

LOK - Jitske
* 21 dec. 1941
+ 6 nov. 2002 Sneek
Ev Wieb R. LANGIUS sinds 39 jaar
Begrafenis 9 nov. Sneek

NAUTA - Elisabeth
* 3 april 1920 Rie
+ 5 nov. 2002 Rie
weduwe van Hendrikus SLOOTS sinds 23 okt. 1994
Begrafenis 9 nov. Rie

SIEPEL - Hendrik
* 81 jaar
+ 5 nov. 2002 Haulerwijk
Ev W. BOONSTRA
Begrafenis 9 nov. Haulerwijk

van der VEEN - Hilde
* 21 dec. 1924 Pati
+ 1 nov. 2002 Bolsward
Crematie was in besloten kring

VEENING - Egbert
* 24 maart 1919 Glimmen
+ 2 nov. 2002 Groningen
Ev Akke HIELKEMA
Crematie was in familiekring

VOLBEDA - Catharina Johanna
* 92 jaar
+ 6 nov. 2002 Noordburgum
weduwe van Klaas STIENSTRA sinds 13 jan. 1991
Begrafenis 11 nov. Harlingen

VOLKERS - Jan Hendrik
* 1 dec. 1914 Sneek
+ 5 nov. 2002 Sneek
weduwnaar van Aukje Lusiena KOOPMANS sinds 24 mei 1996
Crematie is in stilte

WESTERHOF - Jan
* 6 aug. 1932 Haule
+ 5 nov. 2002 Heerenveen
Ev Femmie STELMA sinds 38 jaar
Crematie 9 nov. Heerenveen

WIERSMA - Ytje
* 7 sept. 1911 Burum
+ 5 nov. 2002 Franeker
weduwe van Gosse HOEKSTRA sinds 14 dec. 1993
Begrafenis 9 nov. Minnertsga

WIND - Jan
* 20 juni 1927 Delfstrahuizen
+ 6 nov. 2002 Burgum
Ev Ybeltje van BERKUM
Begrafenis 9 nov. Burgum


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Vermeld bij scanaanvraag de DATUM VAN DE KRANT


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 8 nov. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Fri, 08 Nov 2002 18:31:05 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van vrijdag
8 november 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant
van vrijdag 8 november 2002, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------

** JUBILEA **

- Zittema, Jan & van Kammen, Antje - 50 jaar getrouwd -
8 nov. 2002 - Oude Leye

** GEBOORTE **

- Emma Anne, dochter van Tony en Harmke Johnson
29 okt. 2002 - Kimswerd

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- van der Meulen, Jan - Swifterbant
- Strikwerda-de Haas, Doutje - Makkum
- Toering-Hoekstra, Loes - Meppel

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- de BOER - Willem - 5 nov. 2002
- BUMA - Antje - 6 nov. 2002
- EPPINGA - Jurrie - 7 nov. 2002
- ERNST - Frederik (Fred) - 7 nov. 2002
- van der HEIDE - Jeltje - 7 nov. 2002 *DC
- IDZINGA - Haitze - 6 nov. 2002
- KAMMINGA - Yttje - 6 nov. 2002
- PRUIKSMA - Elisabeth - 5 nov. 2002
- REIKER - Ortilla (Tini) - 6 nov. 2002
- WEIDENAAR - Jan - 6 nov. 2002
- WIJMENGA - Trijntje - 6 nov. 2002 *DC
- ZUNNEBELD - Emilia Catharina Maria - 5 nov. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

de BOER - Willem
* 86 jaar
+ 5 nov. 2002 London-Canada
Ev Annie de VRIES

BUMA - Antje
* 13 febr. 1923 Bolsward
+ 6 nov. 2002 Bolsward
Ev O. LEEVERINK
Begrafenis 11 nov. Bolsward

EPPINGA - Jurrie
* 19 juni 1942 Koatsweagen
+ 7 nov. 2002 Grins
Ev Wiebe GEERTSMA sinds 38 jaar
Crematie 11 nov. Heerenveen

ERNST - Frederik (Fred)
* 9 mei 1929 Amsterdam
+ 7 nov. 2002 Terwispel
Ev Agnes STRAKS sinds 49 jaar
Begrafenis 11 nov. Terwispel

van der HEIDE - Jeltje *DC
* 88 jaar
+ 7 nov. 2002
weduwe van Gerke BIJMA sinds 15 febr. 1975
Begrafenis 11 nov. Drachten

IDZINGA - Haitze
* 15 maart 1911 Oosterbierum
+ 6 nov. 2002 Sneek
Ev P. PIETERSMA sinds 56 jaar
Begrafenis 11 nov. Oosterbierum

KAMMINGA - Yttje
* 4 april 1926 Oudebildtzijl
+ 6 nov. 2002 Snits
weduwe van Hendrik Zijlstra sinds 11 april 2002
Begrafenis 11 nov. Easterein

PRUIKSMA - Elisabeth
* 7 aug. 1919 Düsseldorf
+ 5 nov. 2002 Leeuwarden
weduwe van Klaas de JONG en Hendrik Yde STEENSMA
Crematie was in besloten kring

REIKER - Ortilla (Tini)
* 28 dec. 1924 Sneek
+ 6 nov. 2002 Sneek
weduwe van Rinke HOEKSTRA sinds 8 febr. 1974
Crematie 11 nov. 2002

WEIDENAAR - Jan
* 20 okt. 1923
+ 6 nov. 2002 Sneek
Ev J. KEDDE sinds 52 jaar
Begrafenis 11 nov. Sneek

WIJMENGA - Trijntje *DC
* 87 jaar
+ 6 nov. 2002 Drachten'
weduwe van Jan DIJKSTRA sinds 3 jan. 1974
Begrafenis 11 nov. Ureterp

ZUNNEBELD - Emilia Catharina Maria
* 29 juli 1955 Zwolle
+ 5 nov. 2002 Welsrijp
Ev Alex JANSEN
Begrafenis 11 nov. Franeker

** aanvullingen 8 nov. 2002 **

BOERSMA - Tietje
* 17 mei 1925 Easterein
+ 5 nov. 2002 de Jouwer
gehuwde naam: MOLENMAKER


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Vermeld bij scanaanvraag de DATUM VAN DE KRANT


Subject: + Familieberichten "De Dordtenaar" za 2 nov. t/m vr 8 nov 2002 (+28/11 '98+1/5 '99+24/4 '99+20/5 '98+1/7 '98)
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 08 Nov 2002 19:04:50 GMT

* * * SCANS ZIJN WEER VERKRIJGBAAR * * *
(ook van vorig jaar, zie index op site)

DATUM KRANT - NAAM - evt. LEEFTIJD of GEBOORTEDATUM - evt. PARTNER - evt.

6-11-2002 BERG Koen van den 13
7-11-2002 BOELAART Maaike Elisabeth 16-12-1917 weduwe Hermann Joseph KIELE
Overige familienamen: Verschoor, van der Glas, Friebel, Schrauwen
5-11-2002 BOSMAN Dirk 16-7-1927 echtgenoot J.C. van WESTEN
5-11-2002 BREEDVELD Willem 23-8-1916 echtgenoot N. de BORST
5-11-2002 CHARBON Dr. Th. A. 15-5-1908 weduwe Dr. I. VIJLBRIEF echtgenote
van Dr. I. Vijlbrief, oud rector van het voormalig Gemeentelijk Lyceum
Dordrecht, oud lerares Oude Talen aan het voormalig Gemeentelijk Lyceum
Dordrecht, Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Overige familienamen: Elst
7-11-2002 GEUNS Wilhelmina van 24-7-1917 FEBERWEE
5-11-2002 GORKOM Hans van 16-8-1931
2-11-2002 JONG Maarten de 17-4-1922 echtgenoot W. de BORST Overige
familienamen: Doorneveld, Zwier
8-11-2002 KANTERS Ali 30-10-1922 weduwe Arie KELLER
2-11-2002 KLOOT Adrie BRAND
7-11-2002 KOOIMAN Catharina Adriana Antje 54 echtgenoot Wim BOOGERT
4-11-2002 LAAN Johannes van der 4-7-1926 echtgenoot Meta SNIJDERS
2-11-2002 LEVISSON Samuel 95 weduwnaar Elisabeth van der LINDEN Overige
familienamen: Drescher
2-11-2002 LIGTMANS Cornelia 90 weduwe Marinus van de RUIT
8-11-2002 LOON Jaap van 7-11-1945 echtgenoot Lenie
8-11-2002 LOON Jaap van 56 7-11-1945
5-11-2002 MIERLO Johan Franciscus Elizabeth van 8-5-1930 Overige
familienamen: van Sliedregt, van Breugel
6-11-2002 MINNEBREUKER Cornelia Elisabeth 67 28-8-1935
8-11-2002 MOL Neeltje 27-6-1918 weduwe Jan HUIJZERS Overige familienamen:
van Diest, Bakker, van Houwelingen, van Etten
8-11-2002 NN
2-11-2002 NOUWEN Maria 14-6-1934 weduwe Leonardus Johannes REIJMERS
2-11-2002 OEVER Ed van den
5-11-2002 RUITENBERG Geertrui Pietertje 83 weduwe Daniel APON
2-11-2002 SCHLEE Johanna Hermina ZUIJDWEGT
6-11-2002 VERMAAS Erwin 29-10-1971 verloofde van Linda VOSKUIL Overige
familienamen: de Heer, Buyserd, Verburg
7-11-2002 VERMAAS Erwin
5-11-2002 VERMEULEN Hendrika Gerdina 80 weduwe H.J. van der STOEP
6-11-2002 VERMEULEN H.G.
8-11-2002 VINK Anthonius Govert 58 echtgenoot Trudi van BREE
8-11-2002 WEEKHOUT Iefke 90 weduwe Cees van BEZOUWEN Overige familienamen:
Slijkhuis, van der Teen, Franzone
8-11-2002 WIJNGAARDEN Jacob van 2-6-1935
7-11-2002 WIJNGAARDEN Piet van
6-11-2002 WIJNGAARDEN Piet van
6-11-2002 WIJNGAARDEN Piet van 6-4-1948 weduwnaar Hennie van WINGERDEN
Overige familienamen: van Tilborg, van Eijsden, Naaktgeboren, de Koning

Genealogie Vijlbrief (http://home.hccnet.nl/rene.wassenaar/vijlbrief.htm)

* * *

EXTRA:

28-11-1998 overlijdensbericht
Johannes Martien van de VELDE
18-11-1936 26-11-1998 Papendrecht 30-11-1998 Papendrecht
echtgenoot A.M. DEKKER
Overige familienamen: Soons, Lanser, Vink


28-11-1998 overlijdensbericht
Jacob STOLK 6-3-1934 26-11-1998 Zwijndrecht 1-12-1998 Zwijndrecht
echtgenoot C. van PELT
Overige familienamen: Boymans, Zoutewelle, Fidder


28-11-1998 overlijdensbericht
Jan Teunis Cornelis de WIT
77 27-11-1998 Hendrik-Ido-Ambacht 1-12-1998 Achterambacht,
Hendrik-Ido-Ambacht
echtgenoot P. RIJSDIJK


1-5-1999 (half) overlijdensbericht
Gerrit VISSER 76 29-4-1999 Dordrecht
echtgenoot H.H. SACK


24-4-1999 overlijdensbericht
Hendrika Engelina DEKKER
68 22-4-1999 Dordrecht 27-4-1999 Essenhof, Dordrecht
echtgenoot J.C. OVERTOOM


24-4-1999 algemene kennisgeving
Anna MELIEFSTE
83 23-4-1999 Dordrecht 27-4-1999 Essenhof, Dordrecht
weduwe Arie BOS
Overige familienamen: Schillemans, Langendam


24-4-1999 overlijdensbericht
Tjibbe de GROOT
87 22-4-1999 Dordrecht 22-4-1999 Essenhof, Dordrecht
echtgenoot S. VELDE


24-4-1999 overlijdensbericht
Suzanna BAAN 95
weduwe Jacobus EUSER
Overige familienamen: v.d. Ven, van Wijde, Kuipers, Vogelezang


24-4-1999 kennisneming
Jan BROEKHUIJSEN
22-4-1999
echtgenoot Dien

20-5-1998 overlijdensbericht
Martinus Gerardus Maria Martin SCHENAU
60 19-5-1998 Dordrecht 23-5-1998 Essenhof, Dordrecht
echtgenoot Adri de BILDE


20-5-1998 kennisnemingen
Martin SCHENAU


20-5-1998 overlijdensbericht
Alida Margaretha STEEHOUWER
78 19-5-1998 Zwijndrecht 23-5-1998 Zwijndrecht
echtgenoot P. van DALEN


1-7-1998 overlijdensbericht
Gerrit KOLSLOOT 80 29-6-1998 Papendrecht 4-7-1998 Papendrecht
echtgenoot G. HOEKWATER
Overige familienamen: Smit, Baas


1-7-1998 overlijdensbericht
Gerard vander KAAIJ
22-1-1922 29-6-1998 Dordrecht 3-7-1998 Essenhof, Dordrecht
echtgenoot J. LUGTHART
Overige familienamen: Valk


1-7-1998 algemene kennisgeving
Hendrika Anthonia van den HEUVEL
74 26-6-1998 Dordrecht
weduwe Leendert OOSTERLING


1-7-1998 kennisneming
Ajo ROOS

1-7-1998 overlijdensbericht
Aagje BERGIJK 82 29-6-1998 Zwijndrecht 6-7-1998 Zwijndrecht
weduwe Hendrik HUISMAN 26-5-1995
Overige familienamen: Stal, van Wijngaarden, Meeuwsen

* * *

Vr. gr., Erica
http://d-compu.home.dyndns.org/gensearch (index familieberichten)Subject: + Fam. berichten Maassluise Courant 08-11-2002
From: Eveline Houweling <eh@houwie.net>
Date: Sat, 09 Nov 2002 14:33:47 +0100

Geboren BS:

23-10-2002: Quinty, dochter van Pieter Penning en Daniëlle
Beekhuijzen.

03-11-2002: Jitse Rinze, zoon van Lauriena Verheezen en Rinze van den
Bosch.
-------------------------
Artikeltje 50-jarig huwelijk:

13-11-2002, Maassluis: Dhr. W.J. Franken, * 15-11-1926 Bergen op Zoom,
en mevr. N.M. Franken-van der Aa, * 03-12-1925 Apeldoorn, traden op
13-11-1952 in Maassluis in het huwelijk.
================
Met vriendelijke groet,

Eveline Houweling

Voor scan-aanvragen (behalve BS-gegevens): eh@houwie.net
Voor archief-overzicht: www.houwie.net/mc_schakel1.html


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 9 nov. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Sat, 09 Nov 2002 15:11:25 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van zaterdag
9 november 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------

** HUWELIJKEN **

- Hoerning, Leo & Ozdoéva, Lolita - 14 nov. 2002 - IJlst

** JUBILEA **

- de Groot, Piet & Bonnema, Geertje - 50 jaar getrouwd -
12 nov. 2002 - Drachten
- Bekius, Tjerk & van Althuis, Saakje - 50 jaar getrouwd -
13 nov. 2002 - Menaam

** GEBOORTE **

- Klaas Albert, zoon van Jeroen en Rita Zwanenburg-Ronda -
7 nov. 2002 - Dronryp
- Pierke Jeltje, dochter van Tjalle en Gaildina Reitsma-
v. d. Hoek - 1 nov. 2002 - Skettens
- Elke Jente, dochter van Gerrit Hofstra en Ingrid Spijkers -
29 okt. 2002 - Leeuwarden
- Silvan, zoon van Jan en Harmina de Schiffart-Heeringa -
31 okt. 2002 - Oosterwierum
- Bente, dochter van Lylke en Fokelien Bleekveld-Roersma -
25 okt. 2002 - Dronryp
- Inge Elizabeth, dochter van Gert en Tanneke de Vries-
Landman - 1 nov. 2002 - Workum
- Dedmer, zoon van Amaris Willemsma en Albert Bouma -
1 nov. 2002 - Húns
- Marrit Julia, dochter van Bouke en Julia Rijpma-Zeinstra -
4 nov. 2002 - Lúkswâld
- Gosse, zoon van Eite en Johanna Breeuwsma-van Goslinga -
6 nov. 2002 - Schettens
- Tjerk, zoon van Margriet Andringa en Henk Ebbinge -
3 nov. 2002 - Wommels

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Bouma, Jouke - Workum
- Hoekstra-v.d. Wal, Lieuwkje - Garijp
- de Jong, Hendrik - Jubbega
- Krist, Jannes - Drachten
- v.d Laan-Huitema, Trienke - Oerterp
- van der Meulen-Cnossen, Siemontje (Siem) - Heerenveen
- Thibaudier, Piet - Lemmer
- Veltman-Gerritsen, Sintje - Drachten
- van der Wal, Sytze - Heerenveen
- Wymenga, Sybren - Burgum

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BOERSMA - Johan - 7 nov. 2002
- DIEVER - Jantinus - 7 nov. 2002
- DIJKSTRA - Bep - 7 nov. 2002
- EPPINGA - Jacobus - 8 nov. 2002
- de HAAN - Geertje - 7 nov. 2002
- van KAMMEN - Marten - 8 nov. 2002
- LOOPER - Jehannes - 7 nov. 2002
- MEDEMA - Jacoba Martina - 5 nov. 2002
- POSTEMA - Derk Jacob - 7 nov. 2002
- ROS - Baukje - 7 nov. 2002
- SCHOTANUS - Jan - 3 nov. 2002
- SCHUIL - Arie Pieter - 7 nov. 2002
- SINNEMA - Renske - 7 nov. 2002
- VISSER - Sieuwkje Maria - 7 nov. 2002
- de VRIES - Albert - 7 nov. 2002
- van der WIJK - Meintje - 6 nov. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BOERSMA - Johan
* 24 nov. 1954
+ 7 nov. 2002
Crematie 12 nov. Goutum

DIEVER - Jantinus
* 13 jan. 1932 Noordwolde
+ 7 nov. 2002 Oldeholtpade
Ev Loltje de VRIES sedert bijna 47 jaar
Crematie 11 nov. Goutum

DIJKSTRA - Bep
* 22 mei 1911 Leeuwarden
+ 7 nov. 2002 Leeuwarden
gehuwde naam: KINGMA
Crematie 12 nov. Goutum

EPPINGA - Jacobus
* 18 jan. 1923 Oosterzee
+ 8 nov. 2002 Joure
Ev Gettje WIND sedert 55 jaar
Begrafenis 12 nov. Joure

de HAAN - Geertje
* 17 maart 1913 Dongjum
+ 7 nov. 2002 Veenwouden
gehuwd geweest met Tjeerd WIERSMA
Begrafenis 12 nov. Dokkum

van KAMMEN - Marten
* 12 april 1921
+ 8 nov. 2002 Veenwouden
Ev Aukje KOOP
Crematie 13 nov. Goutum

LOOPER - Jehannes
* 9 nov. 1913
+ 7 nov. 2002 Bakkeveen
weduwnaar van Baukje HOEKSTRA sinds 26 april 1997
Crematie 12 nov. Heerenveen

MEDEMA - Jacoba Martina
* 89 jaar
+ 5 nov. 2002 Roden
weduwe van Herman Karel Wilhelm HAARMAN
Crematie heeft plaatsgevonden

POSTEMA - Derk Jacob
* 21 sept. 1929 Warffum
+ 7 nov. 2002 Leeuwarden
weduwnaar van Geertje Grietje MARIS sinds 25 dec. 1991
Crematie 12 nov. Goutum

ROS - Baukje
* 11 mei 1912
+ 7 nov. 2002
weduwe van Anne MULDER sinds 1959
Afscheid 12 nov. 2002 Damwoude

SCHOTANUS - Jan
* 9 juni 1937 Bolsward
+ 3 nov, 2002 Bolsward
Ev R.M. HOBMA
Begrafenis was in familiekring

SCHUIL - Arie Pieter
* 18 nov. 1924 Leeuwarden
+ 7 nov. 2002 Leeuwarden
weduwe van Hiltsje de WIND
Crematie 12 nov. Goutum

SINNEMA - Renske
* 2 okt. 1907 Oldeboorn
+ 7 nov. 2002 Wommels
weduwe van Sybe ZIJLSTRA sinds 4 sept. 1991
Begrafenis 12 nov. Eaterein

VISSER - Sieuwkje Maria
* 1 juni 1935
+ 7 nov. 2002
Begrafenis is in besloten kring

de VRIES - Albert
* 27 nov. 1919 Langweer
+ 7 nov. 2002 Akkrum
weduwnaar van Trijnthe STOBBE sinds 31 dec. 1995
Crematie 12 nov. Heerenveen

van der WIJK - Meintje
* 12 juni 1921 Surhuizum
+ 6 nov. 2002 Buitenpost
weduwe van Wolter NICOLAI sinds 15 mei 1985
Begrafenis 11 nov. Boelenslaan


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Vermeld bij scanaanvraag de DATUM VAN DE KRANT


Subject: + Overlijdensadvertenties Twentse Courant Tubantia, 04-11-2002.
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@wxs.nl>
Date: Sun, 10 Nov 2002 14:54:00 +0100

Familieberichten uit De Twentse Courant Tubantia
Maandag 4 november 2002.

Scans verkrijgbaar op onderstaand adres
l.ooijkaas@planet.nl.


FREIE-WOLTERS, Geertruida
88 jaar +01-11-2002.
Nijverdal

GAALMAN-LOHUIS, Elize Marie
Geen leeftijd
Borne

GILS, Marinus J. van
74 jaar + 01-11-2002.
Overdinkel

GROENEWEG, Martin
70 jaar + 31-10-2002.
Hengelo

HOEFSMIT-STEGEMAN, Ans
56 jaar + 01-11-2002.
Hengelo

HONK, Jan Hendrik van (Hennie)
* 21-02-1956 + 02-11-2002.
Enschede

KEMPERMAN, Tom
59 jaar + 02-11-2002.
Lichtenvoorde

KREMER-HUTTEN, Maria Hendrika
91 jaar + 01-11-2002.
Oldenzaal

KROEP, Gerhard
Geen verdere info
Neede

LASSCHE, Evert
Geen verdere info
Oldenzaal

LINGBEEK, Abel
Geen verdere info

LUBBERDINK, Gerrit Jan
* 22-11-1910 + 01-11-2002.
Barchem

TUIN-HOOIJMAIJERS, Johanna van der
76 jaar + 01-11-2002.
Enschede

WOLF-van BUUL, Marie
Geen verdere info.


Subject: + Overlijdensadvertenties Twentse Courant Tubantia, 05-11-2002.
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@wxs.nl>
Date: Sun, 10 Nov 2002 14:55:01 +0100

Familieberichten uit De Twentse Courant Tubantia
Dinsdag 5 november 2002.

Scans verkrijgbaar op onderstaand adres
l.ooijkaas@planet.nl.


BAKHUIS, Jochem
Geen verdere info
Almelo

BEIMER, Johannes Hermannus Werenfridus (Jan)
71 jaar + 03-11-2002.
Oldenzaal

BOS, Dick van den
Geen verdere info
Almelo

BUIS, Gerritdina Johanna
78 jaar + 03-11-2002.
Haarle

ELST-Tamminga, Johanna van den
101 jaar + 02-11-2002.
Almelo

GROENEWEG, M.
70 jaar + 31-10-2002.
Hengelo

HOLTKAMP, Gilbert
45 jaar + 03-11-2002.
Hellendoorn

KOKJE-van HAARLEM, Anna Frederika
* Neede, 08-02-1932 + Neede, 02-11-2002.
Neede

LEERINK-van BLERK, Till
Tilburg, 29-10-1925 + Neede, 03-11-2002.
Neede

LEUSHUIS, Cornelis Gerhardus Maria
75 jaar + 02-11-2002.
Borne

MEIJER, Freek
* Wierden, 06-12-1928 + Almelo, 02-11-2002.
Wierden

NIJHOF, Johannes Gerhardus
80 jaar + 03-11-2002.
Hengelo

NOORDKAMP, Joseph (Joop)
83 jaar + 04-11-2002.
Losser

POUWEL, Gerhardus Johannes Maria (Piet)
* 26-05-1949 + 03-11-2002.
Wierden

SCHMETS, Harry
Geen verdere info

SCHREUDER, Hendrik Jan
* 27-02-1930 + 01-11-2002.
Almelo

SLUYS VEER-de RUITER, Adrie van der
* 17-12-1941 +03-11-2002.
Hengelo

SOMSEN-DITZEL, Grada Wilhelmina (Gerda)
47 jaar + 02-11-2002.
Borculo

SPIT-TENNIGLO, Annie
70 jaar + 03-11-2002.
Hengelo

STRIJK, Albert
Beilen, 13-11-1924 + Enschede, 31-10-2002.
Enschede

TEUNISSEN, Gerard Johannes Maria
* 30-05-1934 + 02-11-2002.
Rijssen

SPIJKER, Harry Antonius
71 jaar + 03-11-2002.
Borne

VEEN, Gerbrand van der
64 jaar + 30-10-2002.
Enschede

WELDINK, Johanna
91 jaar
Enschede

WESTENBERG-EWIG, Clara
81 jaar + 04-11-2002.
Delden

ZWAAN-LAMMERSE, Adriana Cornelia (Puck)
* 02-11-1924 + 02-11-2002.
Enschede


Subject: + Overlijdensadvertenties Twentse Courant Tubantia, 06-11-2002.
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@wxs.nl>
Date: Sun, 10 Nov 2002 14:56:07 +0100

Familieberichten uit De Twentse Courant Tubantia
Woensdag 6 november 2002.

Scans verkrijgbaar op onderstaand adres
l.ooijkaas@planet.nl.


BERTELER-GROOT WASSINK
79 jaar + 04-11-2002.
Hengelo

BOOM, Agatha Johanna Maria (Addie)
67 jaar
Enschede

DINGENOUTS, Nol
Schiedam, 01-04-1931 + Lonneker, 05-11-2002.
Lonneker

EGBERINK-TERHORST, Hetty
51 jaar + 03-11-2002.
Geesteren

GRIJPMA-JANSSEN, Antonia Arnolda
* 12-04-1911 + 03-11-2002.
Enschede

GROBBEN, Gerrit Johannes
*24-08-1928 + 04-11-2002.
Oldenzaal


HAMMINK-MATERS, Joke
67 jaar + 04-11-2002.
Almelo

LEPPINK-KOLDEWEID, Dina
97 jaar + 03-11-2002.
Haaksbergen

MASSELINK, Hendrikus Gerhardus (Hendrik)
87 jaar + 04-11-2002.
Losser

MULDERS, Elisabeth Maria
* Elst, 02-07-1941 + Hengelo, 04-11-2002.
Hengelo

NOORDKAMP, J.
Geen verdere info
Losser

SCHOENMAKER, Klaas
56 jaar + 05-11-2002.
Enschede

SCHREUDER, Hendrik Jan
* 27-02-1930 + 01-11-2002.
Almelo

TEGGELAAR-JONKMAN, Anneke
* 14-07-1917 + 03-11-2002.
Oldenzaal

WESTERHOF, Jacob
56 jaar + 04-11-2002.
EnschedeSubject: + Overlijdensadvertenties Twentse Courant Tubantia, 07-11-2002.
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@wxs.nl>
Date: Sun, 10 Nov 2002 14:57:06 +0100

Familieberichten uit De Twentse Courant Tubantia
Donderdag 7 november 2002.

Scans verkrijgbaar op onderstaand adres
l.ooijkaas@planet.nl.BERTELER-GROOT WASSINK, Jo
+ 04-11-2002.
Enschede

BORGER-MATSER, Berendina Gosina
* 15-09-1909 + 05-11-2002.
Enschede

BOSKER, Francien
76 jaar + 06-11-2002.
Almelo

GANTEVOORT, Gijsbertus Hendricus
75 jaar + geen datum
Hengelo

GERRITS, Lodewijk (Wiekie)
61 jaar + 05-11-2002.
Almelo

GIESELINK, Franciscus Bernardus Bonifacius
* 19-02-1932 + 06-11-2002.
De Lutte

GRIJPMA-JANSSEN, A. A.
Geen verdere info
Ootmarsum

GROBBEN, G. J.
Geen verdere info.

HONDEBORG-KEMNA, Ria
50 jaar + 05-11-2002.
Almelo

HUIZEN-KLAVER, Gré van
67 jaar +02-11-2002.
Enschede

KALISVAART-SCHEURER, Hanna Henriette
* 11-04-1917 + 05-11-2002.
Enschede

KUIJPER, Jaques
Geen verdere info

LEPPINK-KOLDEWID, Dina
Geen verdere info
Haaksbergen

MEENE-JANSEN, Marie van de
80 jaar + 06-11-2002.
Enschede

NOTKAMP, Jopie
54 jaar + 05-11-2002.
Overdinkel

OTTERLO, Willem van
* Apeldoorn, 15-10-1928 + Hengelo, 05-11-2002.
Hengelo

PHILIPPI, Marinus Anthonius
* 24-12-1927 + 05-11-2002
Enter

SMITH, Dick James (Hof-Dick)
70 jaar + 05-11-2002.
Saasveld

TEMPEL, Bob
Geen verdere gegevens

WEGSTAPEL, Albert
83 jaar + 04-11-2002.
Holten

WIGGEMANS, Rick
* 04-11-2002. + 03-11-2002. (Data exact overgenomen)
Oldenzaal

WIGGERS, Harold
31 jaar + 04-11-2002.
EnschedeSubject: + Overlijdensadvertenties Twentse Courant Tubantia, 08-11-2002.
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@wxs.nl>
Date: Sun, 10 Nov 2002 14:57:58 +0100

Familieberichten uit De Twentse Courant Tubantia
Vrijdag 8 november 2002.

Scans verkrijgbaar op onderstaand adres
l.ooijkaas@planet.nl.BOERS, E. A.
92 jaar + 03-11-2002
Hengelo

BOUWHUIS, Johannes Gerhardus (Jan)
* 06-02-1926 + 06-11-2002.
Haaksbergen

DIJKMAN-KORF, Miep
* 21-06-1950 + 06-11-2002.
Hengelo

GERRITS, Wiekie
Geen verdere info

HAAN, Sake de
* Drachten, 27-03-1925 + Emmen, 06-11-2002.
Emmen

HAMPSINK-TEUSSINK, Euphemia Hendrika Maria
80 jaar + 06-11-2002.
Oldenzaal

JANSEN, Jan
82 jaar + 06-11-2002.
Goor

KAMP, Hennie
55 jaar + 06-11-2002.
Haaksbergen

KROEZE, Gerardus Johannes
80 jaar + 06-11-2002.
Manderveen

LANDRÉ, Karel Jan
* Amsterdam, 07-08-1913 + Enschede, 03-11-2002.
Enschede

SANDERS, Jan
79 jaar + 06-11-2002.
Lonneker

SCHIPHORST-de LANGE, Hiltje
75 jaar + 05-11-2002.
Denekamp

VASTERS-LEUNK, Harmina (Miene)
* 13-03-1931 + 05-11-2002.
Goor

WELSINK, J. H.
Geen verdere info.Subject: + Overlijdensadvertenties Twentse Courant Tubantia, 09-11-2002.
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@wxs.nl>
Date: Sun, 10 Nov 2002 14:58:24 +0100

Overlijdensadvertenties uit De Twentse Courant Tubantia van zaterdag 9
november 2002.
Scans zijn via e-mail verkrijgbaar bij l.ooijkaas@planet.nl .
Achtereenvolgens staan vermeld: naam, voornamen, geboortedatum en plaats,
overlijdensdatum en plaats.

ALINK, Lex, * 08-07-1924 + 07-11-2002- Denekamp
ANDRË-van den BERGH, Nelly, 84 jaar + 06-11-2002- Enschede
BOER, de, Rudolph Rinke, 83 jaar + 06-11-2002- Nijverdal
BOKUM, ten-ENGELSMAN, Annie, * Doesburg, 17-01-1920 + 07-11-2002- Hengelo
BROENINK-OUDE WANSINK, Gezina Anthonia, * 23-12-1910 + 07-11-2002- Beuningen
DENGE, ter-SCHOUTEN, Euphemia Louisa (Femie), * Hoofddorp, 24-12-1931 +
07-11-2002- Hengelo
DIJKSTRA-OOSTERHOF, Cornelia, 87 jaar + ?- Enschede
EMBSEN-JANSSEN, Dini, 79 jaar + 06-11-2002- Rijssen
ESHUIS, Cornelis Jan * 06-08-1928 + 07-11-2002- Goor
EUVERMAN, Frederik * Dalen, 25-08-1914 + 07-11-2002- Hengelo
GROB-KAMPHUIS, Aleida, * 18-08-1911 + 07-11-2002- Hengelo
HIDDING, Berend Dinand (Bennie), 62 jaar + 07-11-2002- Boekelo
HOEVERS-van EK, Johanna, * 24-09-1933 + 01-11-2002 - Enschede
HORSTMAN, Derk Engelbertus (Dick), 73 jaar + 05-11-2002- Enschede
HUUSKES, Gerrit, 65 jaar + 06-11-2002- Goor
IMMINK, Albert, * Diepenheim, 14-04-1925 + 06-11-2002- Almelo
JANSEN, Jan, Geen verdere info -Markelo
KAMP, Hennie, Geen verdere gegevens
KEIJSER,de-van LIEROP, Apollonia Adriana Maria (Paula) * Haarlem, 13-04-1942
+ 08-11-2002- Wierden
KOKKELKOREN-LEBER, Toos, * 32-11-1919 + 08-11-2002- Borne
KUIPERS-BORG, Bertha (Betsie), * Losser, 05-05-1926 + 07-11-2002- Losser
LANGE, de, Hendrik * 16-10-1916 + 07-11-2002- Vriezenveen
LEEUW, de, Trees, 79 jaar + 07-11-2002- Weerselo
MENSINK, Gerard, 87 jaar + 08-11-2002- Weerselo
PLUG, Gradus, Geen verdere info Wierden
RAAPHORST, van, Wim, 47 jaar + 06-11-2002- Texel (Almelo)
SCHOTEN, Evert Jan, * 03-02-1928 + 07-11-2002- Nijverdal
SCHUURHOF, Riny, 72 jaar + 07-11-2002- Oldenzaal
SLOT, Johan, 77 jaar + 08-11-2002- Vriezenveen
SLOT-SCHREUDER, Johanna Aleida (Annie), 86 jaar + 07-11-2002- Hengelo
TIJHOFF-MEIJER, Wilma, 77 jaar + 07-11-2002- Almelo
WALTHER, Hendrik, 88 jaar + 08-11-2002- Rijssen
WELSINK, Jan Hendrik, 71 jaar + 06-11-2002- Noordijk

met vriendelijke groeten,
Leo Ooijkaas, Haaksbergen.Subject: + Overlijdensadvertenties uit De Twentse Courant Tubantia, 11-11-2002.
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@wxs.nl>
Date: Mon, 11 Nov 2002 16:28:34 +0100

Overlijdensadvertenties uit De Twentse Courant Tubantia
Maandag 11 november 2002.

Scans zijn via e-mail verkrijgbaar bij
l.ooijkaas@planet.nl.

Achtereenvolgens staan vermeld: naam, voornamen, geboortedatum en plaats,
overlijdensdatum en plaats.


AALDERINK, Johannes Kornelis (Hans), 61 jaar + 08-11-2002- Neede
BERGINK-ROESINK, Aleida, 93 jaar + 08-11-2002- Enschede
BOSKE, ten, Geert, Zeist, 06-03-1927 + 09-11-2002- Enschede
BOURGONJE-van der LIST, Johanna Gezina Jeanetta, 94 jaar + 09-11-2002-
Enschede
BUS-CENTS, Emma Maria, * 04-01-1931 + 09-11-2002- Oldenzaal
HARMSEN, M. (Zuster), 87 jaar + 08-11-2002- Denekamp
HAXE, Tiemen, 75 jaar + 09-11-2002- Tubbergen
HUURNE, ter, Hans, * 04-12-1941 + 08-11-2002- Rietmolen
KOERSELMAN, Willem Gerrit, * 16-10-1919 + 08-11-2002- Rekken
KUIPER, Hendrik, 81 jaar + 09-11-2002- Borne
MEIJER-BROSHUIS, Frederika Bernarda, 92 jaar + 09-11-2002- Hengelo
MENSINK, Hendrik, * 18-07-1909 + 08-11-2002- Hellendoorn
NIJKRAKE, Richard, * 27-06-1946 + 08-11-2002- Lonneker
OLIJVE, Carin, 43 jaar + 08-11-2002- Almere
PRINSEN-STEGEMAN, Janna Berendina, 44 jaar + 08-11-2002- Enter
REINERINK-DALHOEVEN, Annie, * 21-01-1928 + 08-11-2002- Geesteren
RUSSO-MAUCERI, Concetta, 62 jaar + 08-11-2002- Enschede
TALMAN, Popke (Bob), 77 jaar + 07-11-2002- Enschede
VELDHUIZEN-de MOOR, Frederika, 77 jaar + 09-11-2002- Glanerbrug
WELLES, Johannes (Hans), * 30-05-1915 + 08-11-2002- Hengelo
YPEREN-BRUNEN, van, Maria Gezina (Siny), 61 jaar + 09-11-2002- Enschede

met vriendelijke groeten,
Leo Ooijkaas, HaaksbergenSubject: Re: + Overlijdensadvertenties uit De Twentse Courant Tubantia, 11-11-2002.
From: Rob Kuijsten <kuijsten@hotpop.com>
Date: Mon, 11 Nov 2002 21:07:50 +0100

Hallo Leo

Bedankt voor je service. Het ziet er duidelijk en overzichtelijk uit.
De berichten worden uiteraard ook opgenomen in de Annonce Revue.
Vriendelijke groeten
Rob Kuijsten

On Mon, 11 Nov 2002 16:28:34 +0100, "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@wxs.nl>
wrote:

>Overlijdensadvertenties uit De Twentse Courant Tubantia
>Maandag 11 november 2002.
>
>Scans zijn via e-mail verkrijgbaar bij
>l.ooijkaas@planet.nl.
>
>Achtereenvolgens staan vermeld: naam, voornamen, geboortedatum en plaats,
>overlijdensdatum en plaats.
>

http://www.kuijsten.net
-----------------------------
RECEPTEN: Wintervoeten. Men wrijve 's avonds, alvorens naar bed te
gaan de voeten met een mengsel van 70 gr. lijnolie, 80 gr. verdund
zoutzuur. Onmiddelijk voor het gebruik schudden. Na enkele dagen
houdt de pijn op. Handen na het inwrijven goed wasschen (Uit, van
Zwaamen's en Thompsons Almanak, anno 1916) 3


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 11 nov. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Tue, 12 Nov 2002 00:14:06 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van maandag
11 november 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------

** GEBOORTE **

- Gosse, zoon van Berend en Rina Fokkens -
4 nov. 2002 - Buitenpost

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Oord, Zwaantje - Heerenveen

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BLAUW - Imke Sipke - 10 nov. 2002
- BOONSTRA - Germ - 19 nov. 2002
- DIJKSTRA - Antje - 9 nov. 2002
- DIJKSTRA - Klaske - 9 nov. 2002
- FERDINAND - Henderika (Hinke) - 9 nov. 2002
- de GRAAF - J.E. - 6 nov. 2002
- GROEN - Detje - 8 nov. 2002
- HOEKSTRA - Sake - 9 nov. 2002
- van der HONING - Tjitske (Zus) - 8 nov. 2002
- van der KAMP - Jan - 9 nov. 2002
- KEIZER - Yke - 9 nov. 2002
- KERKHOF - Dirkje - 5 nov. 2002
- KETELAAR - Cecilia - 9 nov. 2002
- KOOTSTRA - Tjabel - 8 nov. 2002
- KROESE - Ida Catharina (Iet) - 8 nov. 2002
- van LEENINGEN - Wim - 10 nov. 2002
- LOHMAN - Thom - geen verdere gegevens
- PABST - Irma Lena Erna - 9 nov. 2002
- POSTEMA - Derk J. - 7 nov. 2002 (geen details)
- de RUITER - Anouk Isabelle - 4 nov. 2002
- SMIT - Wytske - 10 nov. 2002
- van TERWISGA - Mijntje - 9 nov. 2002
- TOERING - Anne - 10 nov. 2002
- VELD - Foppe Pieter - 8 nov. 2002
- de VRIES - Henk - 8 nov. 2002
- WASSENAAR - Pieter - 9 nov. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BLAUW - Imke Sipke
* 25 sept. 1930 Drachten
+ 10 nov. 2002 Franeker

BOONSTRA - Germ
* 19 dec. 1980
+ 19 nov. 2002 Itens
Begrafenis 13 nov. Itens

DIJKSTRA - Antje
* 14 maart 1912 Driesum
+ 9 nov. 2002 Veenwouden
Ev Keompe van der MEER sedert 67 jaar
Crematie 14 nov. Goutum

DIJKSTRA - Klaske
* 14 maart 1913 Tjerkwerd
+ 9 nov. 2002 Heerenveen
weduwe van Sjouke Cornelis de BOER sinds 7 febr. 2002
Begrafenis 14 nov. Terband

FERDINAND - Henderika (Hinke)
* 4 febr. 1911 Leeuwarden
+ 9 nov. 2002 Leeuwarden
weduwe van Eeuwke SMID sinds 9 okt. 1965
Begrafenis 13 nov. Leeuwarden

de GRAAF - J.E.
* 20 okt. 1923 Leeuwarden
+ 6 nov. 2002 Heeg
gehuwde naam"de JONG
Crematie was in besloten kring

GROEN - Detje
* 13 mei 1920
+ 8 nov. 2002 Heerenveen
gehuwde naam: KOOI
Crematie 13 nov. Heerenveen

HOEKSTRA - Sake
* 30 mei 1932 Terkaple
+ 9 nov. 2002 Sneek
Ev K. BOUWMAN sedert 46 jaar
Crematie 13 nov. Heerenveen

van der HONING - Tjitske (Zus)
* 26 sept. 1924 Leeuwarden
+ 8 nov. 2002 Leeuwarden
Ev Betze STIENSTRA sedert bijna 56 jaar
Crematie 13 nov. Goutum

van der KAMP - Jan
* 19 juni 1921
+ 9 nov. 2002 Leeuwarden
Crematie 13 nov. Goutum

KEIZER - Yke
* 60 jaar
+ 9 nov. 2002 Leeuwarden
Begrafenis 14 nov. St. Annaparochie

KERKHOF - Dirkje
* 4 juni 1919 Winsum Obergum
+ 5 nov. 2002 Drachten
Ev H. HAARS jr.
Crematie heeft plaatsgevonden

KETELAAR - Cecilia
* 23 febr. 1907 Nijhuzum
+ 9 nov. 2002 Blauhûs
weduwe van Asserus YPMA sinds 21 maart 2002
Begrafenis 13 nov. Blauhûs

KOOTSTRA - Tjabel
* 14 jan. 1927 Oudehorne
+ 8 nov. 2002 Heerenveen
Ev J.J. van der ZEE sinds 23 sept. 1962
Begrafenis 13 nov. Nieuwehorne

KROESE - Ida Catharina (Iet)
* 26 jan. 1924 Uithuizermeeden
+ 8 nov. 2002 Harlingen
gehiwd geweest met Jaap KOLLEMAN
Begrafenis 13 nov. Harlingen

van LEENINGEN - Wim
* 13 dec. 1920
+ 10 nov. 2002 Drachten
Ev N.C. van der HEUL
Begrafenis 13 nov. Drachten

PABST - Irma Lena Erna
* 20 april 1924
+ 9 nov. 2002
gehuwde naam: van der WAL
Crematie 14 niv. Meppel

de RUITER - Anouk Isabelle
* 17 okt. 2002
+ 4 nov. 2002 Leeuwarden
Crematie heeft plaatsgevonden

SMIT - Wytske
* 8 febr. 1918 Wergea
+ 10 nov. 2002 Heerenveen
Bbegrafenis 14 nov. Terband

van TERWISGA - Mijntje
* 85 jaar
+ 9 nov. 2002 Franeker

TOERING - Anne
* 25 mei 1921 Rottum
+ 10 nov. 2002 Joure
Ev Rients AGEMA sedert 55 jaar
Begrafenis 14 nov. Joure

VELD - Foppe Pieter
* 80 jaar
+ 8 nov. 2002 Oosterwolde
Ev Joukje BETHLEHEM sedert 49 jaar
Crematie 13 nov. Heerenveen

de VRIES - Henk
* 5 okt. 1957
+ 8 nov. 2002
Ev J. KOSTER sedert 6 juli 1989
Crematie 13 nov. Goutum

WASSENAAR - Pieter
* 30 mei 1917 Berlikum
+ 9 nov. 2002 Leeuwarden
Ev Saapke BEINTEMA sinds 13 aug. 1942
Begrafenis 13 nov. Berlikum


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Vermeld bij scanaanvraag de DATUM VAN DE KRANT


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 12 nov. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Tue, 12 Nov 2002 20:34:38 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van dinsdag
12 november 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------

** JUBILEA **

- Miedema, T & Swart, K - 60 jaar getrouwd -
12-11-2002 - Hallum
- Wouda, Geert Tjalling & van Minnen, Freke - 50 jaar
getrouwd - 15 nov. 2002 - Drachten

** GEBOORTE **

- Marije, dochter van Freerk en Sietske Tilkema -
8 nov. 2002 - Burgum
- Fokeltsje Attie, dochter van Harrit en Agnes Winia-Heida
8 nov. 2002 - Elahuizen

** IN MEMORIAM **

- Breedenbach, Piet - 12 nov. 2001_2002

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Drijfhout-Mellema, Trijntje -

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- ADEMA - Jan - 10 nov. 2002
- BEENEN - Hendrik (Henk) - 10 nov. 2002
- BOLTJES - Akke - 9 nov. 2002
- BOORSMA - Minny - 11 nov. 2002
- FALKENA - Sjerp - 10 nov. 2002
- KOOIKER - Anna - 11 nov. 2002
- MOED - Nouri - 9 nov. 2002 (geen details)
- ROODE - Ietske Henderika - 10 nov. 2002
- SMIT - Wytske - 10 nov. 2002
- UBBENS - Heertje - 10 nov. 2002
- VIS - Gerrit - 10 nov. 2002
- VISSER - Meindert - 11 nov. 2002
- de VRIES - Rika - 9 nov. 2002
- van der WEIJ - Regina Helena - 10 nov. 2002
- WESTRA - Sjirk - 10 nov. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

ADEMA - Jan
* 7 mei 1928 Kollunerzwaag
+ 10 nov. 2002 Dokkum
Ev Eke BRUINJA sedert bijna 50 jaar
Begrafenis 15 noc. Damwoude

BEENEN - Hendrik (Henk)
* 3 juni 1918 Terwispel
+ 10 nov. 2002 Heerenveen
Ev J. de JONG sedert 58 jaar

BOLTJES - Akke
* 13 febr. 1939 Oosterzee
+ 9 nov. 2002 St. Nicolaasga
Ev Geert v.d. KOOI

BOORSMA - Minny
+ 11 nov. 2002 Leeuwarden
weduwe van Dirk WESSELING

FALKENA - Sjerp
* 19 april 1920 Gau
+ 10 nov. 2002 Snits
Ev H. WESTER sinds 56 jaar
Begrafenis 14 nov. Snits

KOOIKER - Anna
* 17 juni 1942 Buren Ameland
+ 11 nov. 2002 Harlingen
Ev George KIENSTRA sedert 38 jaar
Begrafenis 14 nov. Harlingen

ROODE - Ietske Henderika
* 14 maart 1918 Makkum
+ 10 nov. 2002 Boalsert
weduwe van Alle ATTEMA sinds 21 april 1982
Begrafenis 14 nov. Gaast

SMIT - Wytske
* 8 febr. 1918 Wergea
+ 10 nov. 2002 Heerenveen
Begrafenis 14 nov. Terband

UBBENS - Heertje
* 12 juni 1928 Huizinge
+ 10 nov. 2002 Sneek
Ev Martientje J.M. van BRAGT
Begrafenis 14 nov. Huizinge

VIS - Gerrit
* 9 sept. 1922 Schellinkhout
+ 10 nov. 2002 Harlingen
Ev Geer de BOER
Crematie 15 nov. Goutum

VISSER - Meindert
* 22 febr. 1923 Nes
+ 11 nov. 2002 Dokkum
Ev S. KOOTSTRA sinds 10 nov. 1949
Begrafenis 15 nov. Nes

de VRIES - Rika
* 78 jaar
+ 9 nov. 2002 Gorredijk
Ev J. BLOK

van der WEIJ - Regina Helena
& 13 sept. 1914
+ 10 nov. 2002 Exmorra
Ev A. SIEMERSMA sedert 65 jaar
Begrafenis 15 nov. Bolsward

WESTRA - Sjirk
* 27 dec. 1924
+ 10 nov. 2002 Sneek
Ev H.S. FRANKENA
Begrafenis is in besloten kring

** aanvullingen 11-11-2002 **

BLAUW - Imke Sipke
* 25 sept. 1930 Drachten
+ 10 nov. 2002 Franeker
Ev E. MIEDEMA sedert 46 jaar
Crematie 14 nov. Goutum


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Vermeld bij scanaanvraag de DATUM VAN DE KRANT


Subject: + Overlijdensadvertenties Twentse Courant Tubantia, 12-11-2002.
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@wxs.nl>
Date: Tue, 12 Nov 2002 21:19:42 +0100

Overlijdensadvertenties uit De Twentse Courant Tubantia
Dinsdag 12 november 2002.

Scans zijn via e-mail verkrijgbaar bij
l.ooijkaas@planet.nl.

Achtereenvolgens staan vermeld: naam, voornamen, geboortedatum en plaats,
overlijdensdatum en plaats.


ALINK, Alwie, Geen verdere info
BERGINK-ROESINK, Aleida, 93 jaar + 08-11-2002- Geen plaatsnaam
BLAAUWIJKEL, Hein, 87 jaar + 07-11-2002- Enschede
BOURGONJE-LIST, van der, J.G.J., Geen verdere info
BOUWHUIS, J.G., Geen verdere info
BRUIJNS, Ria, * 21-01-1947 + 11-11-2002- Stad Delden
BRUINSMA, Jan, Geen verdere info
GIESSELINK, F.B.B., 70 jaar
GROOT, de-ONNINK, Daatjen, 64 jaar + 11-11-2002- Almelo
HOEKSEL-GROOT WASSINK, Anke, * Boekelo, 28-09-1947 + Amsterdam, 08-11-2002
Enschede
HUURNE, ter, H., Geen verdere info
NIJKRAKE, Richard, Geen verdere info
PARDOEN-KNOOP, Jo, 87 jaar + 11-11-2002- Almelo
PAUWELS-HUMMEL, Grietje, 89 jaar + 09-11-2002- Borne
PRINSEN-STEGEMAN, Betsy, Geen verdere info
ROOIJEN, van-VRIES, de, Janke, 52 jaar + 10-11-2002- Vriezenveen
ROOK, Dick, 67 jaar + 09-11-2002- Enschede
TAKES-VRIES, de, Aafke, * 05-12-1931 + 10-11-2002- Enschede
TANKE-ESHUIS, Annie, 73 jaar + 09-11-2002- Oldenzaal
VEENSTRA-RODDENHOF, Rikie, * Oldenzaal, 27-10-1942 + Enschede, 09-11-2002-
Hengelo
VOPPEN, Hennie, 80 jaar + Losser, 09-11-2002- Denekamp
WELKAMP, Johan, * 28-11-1928 + 10-11-2002- Hengelo
WELLES, Johan, Geen verdere info
WESTRA, Anne, 75 jaar + 11-11-2002-
WIND, Jacoba (Coosje), 79 jaar + 09-11-2002- Enschede

met vriendelijke groeten,
Leo Ooijkaas, HaaksbergenSubject: + Familieberichten Groot Vlaardingen week 43 2002
From: "John Eichhorn" <eichhorn@xs4all.nl>
Date: Wed, 13 Nov 2002 17:10:43 +0100

Overleden:

Bot Marinus Hendrik
Koning Jos
Louis Catharina Johanna
Sprong Leo Alex
Vliet, van Gerard
Weersma Hendrika Johanna

============================================ =
Ter herinnering:

Kortleven Huub
Pons Pieter
Vries, de Erik

============================================ =
Meer informatie over bovenstaande namen is te vinden op mijn geheel
vernieuwde homepage:
http://www.xs4all.nl/~eichhorn/familieadvertenties.htm
Van bovenstaande advertentie's zijn, uitsluitend voor genealogische
doeleinden, gratis scans te verkrijgen.
Stuur een e-mail naar johneigh@hetnet.nl.
Graag de naam en datum vermelden.

Met vriendelijke groet,

John Eichhorn


Subject: + 104-jarige idolaat van koningshuis
From: Rob Kuijsten <kuijsten@hotpop.com>
Date: Wed, 13 Nov 2002 20:03:54 +0100

De Twentsche Courant Tubantia | 13-11-2002
Ze kijkt nog elke dag televisie en waardeert vooral uitzendingen over
het koningshuis. Gisteren werd mevrouw Dors-Walderman 104 jaar.
Burgemeester Mans was één van de vele gasten die de jarige, de één na
oudste inwoner van Enschede, de hand schudde.

ENSCHEDE - Op kamer 116 van het Ariënshuis is het deze morgen een
komen en gaan van mensen. De oudste inwoner van het verpleegtehuis
geniet van de belangstelling.

De van oorsprong uit het Duitse Labbeck (bij Kevelaer) afkomstige
mevrouw Dors-Walderman voelt zich nog top. Vooral geestelijk, getuige
de opmerking ‘omdat ik de oudste ben, zouden ze eigenlijk allemaal
naar mij moeten luisteren, maar dat doen ze niet.’

Lichamelijk voelt ze zich ook goed. Met de rollator maakt ze dagelijks
nog de nodige meters. Alleen haar gehoor speelt haar parten. En dat is
vrij lastig bij het volgen van de nieuwsuitzendingen op de televisie.
Ook kijkt ze graag naar spelletjes op tv. En natuurfilms.

Het meest dol is mevrouw Dors-Walderman, die vijf kinderen heeft, elf
kleinkinderen, 21 achter-kleinkinderen en zes
achter-achter-kleinkinder, op uitzendingen over het koningshuis. Van
de trouwpartij van Máxima en Willem-Alexander heeft ze erg genoten.
‘Máxima zag er heel mooi uit, maar de koningin viel me flink tegen’,
vertelt ze.

Ook de begrafenis van Claus, vorige maand, heeft ze helemaal gevolgd.
Verdrietig is ze er niet van geweest. ‘We gaan allemaal een keer’,
vertelt ze lachend. Zelf verwacht ze nog minimaal vier jaar te leven.

In 1929 verhuisde Maria met man en kinderen naar Enschede. Sinds 1957
is ze weduwe. Het grootste deel van haar leven bracht ze door op
Twekkelerveld. Sinds acht jaar woont ze in het Ariënshuis aan de Dr.
Coppesstraat. Over de verzorging daar is ze vol lof. Klagen is haar
trouwens vreemd. Alleen de euro vindt ze helemaal iets. ‘Was dat nu
echt nodig om alles overhoop te halen?’ vraagt ze zich vol onbegrip
af.

Music & Genealogy Fred J. Eaglesmith
http://www.rat.de/kuijsten/eaglesmith
-------------------------------------
SERGEANT: (tot een recruut met in 't ooglopend lange, magere beenen)
"Die kerel heeft maar een rooden broek aan te trekken en een pijp lak
in zijn mond te nemen, dan is hij precies een ooievaar". (Uit, van
Zwaamen's en Thompsons Almanak, anno 1916) 28


Subject: + Overlijdensadvertenties Twentse Courant Tubantia, 13-11-2002.
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@wxs.nl>
Date: Wed, 13 Nov 2002 20:11:56 +0100

Overlijdensadvertenties uit De Twentse Courant Tubantia
Dinsdag 13 november 2002.

Scans zijn via e-mail verkrijgbaar bij
l.ooijkaas@planet.nl.

Achtereenvolgens staan vermeld: naam, voornamen, geboortedatum en plaats,
overlijdensdatum en plaats.


RINCKES, Gerard, * 18-12-1926 + 12-11-2002- Hengelo
WOLFF, Michael, 32 jaar + 10-11-2002- Enschede
DUNHOFT-SAUER, Marietje, 64 jaar + 11-11-2002- Glanerbrug
LIEVEN, Theo J. G., 64 jaar + 11-11-2002- Glanerbrug
SCHULTE-HAAR, ter, Riek, 70 jaar + 11-11-2002- Haaksbergen
MEIJERINK, Albert, 86 jaar + 11-11-2002- Beuningen
KOESLAG-JONKER, Jannetje Johanna Anthonia, 90 jaar + 10-11-2002- Haaksbergen
TIJMAN, Gerrit, 52 jaar + 08-11-2002- Enschede
VELTKAMP, Joanne, * 08-11-2002 + 08-11-2002- Hengelo
BERGH-BOLHAAR, van den, Marian, 54 jaar + 12-11-2002- Almelo
LENFERINK-LUTTIKHUIS, Marie, 89 jaar + 11-11-2002- Habrinkhoek
WEIBOLD-DEENEN, Gerarda Maria (Gerry), * Rolde, 29-02-1924 +
Almelo,11-11-2002- Arnhem
SCHOLTEN, Bob (Drs), 68 jaar + geen datum- Enschede
BRUSSE, Nol, * 30-12-1950 + 09-11-2002- Geen plaats
ZWIJNENBERG, Bernardus Gerhardus (Bernard), 69 jaar 12-11-2002- Enschede

met vriendelijke groeten,
Leo Ooijkaas, HaaksbergenSubject: + Familieberichten Groot Vlaardingen week 44 2002
From: "John Eichhorn" <eichhorn@xs4all.nl>
Date: Thu, 14 Nov 2002 11:01:04 +0100

Overleden:

Goos Adrianus
Heer, de Aagje
Prée, du Johannes Franciscus
Dwarkasing Juliëtte Sandrina Soekwaria
Jeveren, van Abraham
Malkenhorst, van Gerrit Jan
Schnitker Dirk Hendrik
Sjollema Marijke
Stigter Maartje
Veenstra Martina Antonia Sijgje
Veld, de Johanna
Volker Grietje
Westdijk Gilles
Wiese Cees C.J.
Zonne Jacob

============================================ ============
Dankbetuiging:

Dorp, van Jan
Ginkel, van Antonie
Janssen Nel
Moerman Rob

============================================ ============
Ter Herinnering:

Ross David Cornelis Hendrik
Velden, van der José

============================================ ============

Meer informatie over bovenstaande namen is te vinden op mijn geheel
vernieuwde homepage:
http://www.xs4all.nl/~eichhorn/familieadvertenties.htm
Van bovenstaande advertentie's zijn uitsluitend voor genealogische
doeleinden,
gratis scans te verkrijgen.
Stuur een e-mail naar johneigh@hetnet.nl.
Graag de naam en datum vermelden.

Met vriendelijke groet,

John EichhornSubject: + Familieberichten "Telegraaf"
From: "D.v.Eunen" <D.v.Eunen@chello.nl>
Date: Thu, 14 Nov 2002 11:55:32 GMT

Hallo,

Wegen een defecte PC twee weken lang niets geupdate, maar heden 14-11-2002
is alles weer in orde
en zijn de laatste gevens weer bijgewerkt..

Dus als jullie weer willen zoeken in de berichten van de "Telegraaf"

Kijk dan weer op: http://members.chello.nl/d.v.eunen/

Succes met jullie speurwerk,

Groeten

Daan van Eunen


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 13 nov. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Thu, 14 Nov 2002 13:33:53 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van woensdag
13 november 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant
van woensdag 13 november 2002, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------

** DANKBETUIGINGEN - 60 jarig huwelijk **

- Posthumus, Fam. J. - Ureterp *DC

** JUBILEA **

- Boomsma, Tjeerd & de Boer, Aaltje - 60 jaar getrouwd -
20 nov. 2002 - Rottevalle
- Ypenga, Tjibbe & Elzinga, Grietje - 55 jaar getrouwd -
15 nov. 2002 - Drachten *DC

** IN MEMORIAM **

- Veld, Klaas - 13 nov. 2001_2002

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Gaaikema, Paulus Titus - Franeker *DC
- Hoekstra, Hendrik - Oerterp *DC
- Postma-Andringa, Gerry - Hurdagaryp
- Rinsma, Berend - Franeker
- Siccama, Jan - Drachten
- Smedinga, Tjipke Albert - Waddinxveen

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- ALBERSEN - Martijn - geen verdere details
- van den BERG - Akke - 11 nov. 2002
- BOSMA - Pier Daniël - 11 nov. 2002
- BOUMA - Tettje - 11 nov. 2002
- van DIJK - Klaas - 11 nov. 2002
- HOLTROP - Hesseltje - 11 nov. 2002
- HUITEMA - Trienke - ? nov. 2002 *DC
- KEIZER - Yke - geen verdere details
- PANNEKOEK - Albert Albertus - 11 nov. 2002
- ROSIER - Liskje - 11 nov. 2002
- van der VEEN - Daniél - 11 nov. 2002
- de VRIES - Ferdinandina - 12 nov. 2002
- van der WAL - Wijtske - 9 nov. 2002 *DC
- WIJNSTRA - Ebbele - 11 nov. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

van den BERG - Akke
* 8 juni 1946 St. Jacobiparochie
+ 11 nov. 2002 Berlikum
Ev Sytze DIKLAND sedert 31 jaar

BOSMA - Pier Daniël
* 23 sept. 1927 Oudwoude
+ 11 nov. 2002 Groningen
Ev Aafke WYMENGA
Afscheid 16 nov. Garyp

BOUMA - Tettje
* 90 jaar
+ 11 nov. 2002 Surhuisterveen
Ev Joh. BRUINING sedert bijna 69 jaar

van DIJK - Klaas
* 3 nov. 1920
+ 11 nov. 2002
Ev G. SCHAAP sedert 54 jaar
Crematie 15 nov. Heerenveen

HOLTROP - Hesseltje
* 10 juli 1923 Haskerdijken
+ 11 nov. 2002 Sneek
gehuwde naam: AARTS
Begrafenis 15 nov. Terband

PANNEKOEK - Albert Albertus
* 4 sept. 1928 Leeuwarden
+ 11 nov. 2002 Leeuwarden
weduwenaar van Aaltje VISSER
Crematie 15 nov. Goutum

ROSIER - Liskje
* 6 aug. 1908
+ 11 nov. 2002 Dokkum
weduwe van Frederik Harmen BOERSMA 14 okt. 1964
Begrafenis 15 nov. Reitsum

van der VEEN - Daniél
* 9 jan. 1927 Oosterbierum
+ 11 nov. 2002 Groningen
Ev Dirkje MUNNIKSMA sinds 51 jaar
Begrafenis 15 nov. Oosterbierum

de VRIES - Ferdinandina
* 6 sept. 1926 Leeuwarden
+ 12 nov. 2002 Leeuwarden
Begrafenis is in besloten kring

van der WAL - Wijtske *DC
* 5 maart 1914 Drachten
+ 9 nov. 2002 Drachten
weduwe van Uilke van der MEER sinds 28 aug. 1992

WIJNSTRA - Ebbele
* 12 sept. 1925 Buitenpost
+ 11 nov. 2002 Heerenveen
Ev S. WOUDSTRA sedert 51 jaar
Begrafenis 15 nov. Oudeschoot

** aanvullingen 12-11-2002 **

BOORSMA - Minke (Minny)
* 9 aug. 1928
+ 11 nov. 2002 Leeuwarden
weduwe van Dirk WESSELING sinds 19 juni 1997
Begrafenis 15 nov. Leeuwarden


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Vermeld bij scanaanvraag de DATUM VAN DE KRANT


Subject: + Familieberichten Groot Vlaardingen week 45 2002
From: "John Eichhorn" <eichhorn@xs4all.nl>
Date: Thu, 14 Nov 2002 16:40:54 +0100

Overleden:

Bakker Agatha
Bovenberg Margaretha
Citteren, van Adriana Engelina
Dorsman Adrianus
Droppert Nicolaas
Heijdra Leonardus Johannes
Pijl, van der Gerrie
Ruijter, de Willem
Schaik, van Hermanus
Seen Jan
Tamboer Johanna
Vermaas Gerard
Weijden, van der Hendrik

============================================ ============
Dankbetuiging:

Rozendaal Aart

============================================ ============
Ter Herinnering:

Lock Annie

============================================ ============
Meer informatie over bovenstaande namen is te vinden op mijn geheel
vernieuwde homepage:
http://www.xs4all.nl/~eichhorn/familieadvertenties.htm
Van bovenstaande advertentie's zijn uitsluitend voor genealogische
doeleinden,
gratis scans te verkrijgen.
Stuur een e-mail naar johneigh@hetnet.nl.
Graag de naam en datum vermelden.

Met vriendelijke groet,

John EichhornSubject: + Overlijdensadvertenties Twentse Courant Tubantia, 14-11-2002.
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@wxs.nl>
Date: Thu, 14 Nov 2002 20:05:27 +0100

Overlijdensadvertenties uit De Twentse Courant Tubantia
Donderdag 14 november 2002.

Scans zijn via e-mail verkrijgbaar bij
l.ooijkaas@planet.nl.

Achtereenvolgens staan vermeld: naam, voornamen, geboortedatum en plaats,
overlijdensdatum en plaats.


BOER-STEGINK, Dirkje, * Lettele, 18-09-1948 + Dijkerhoek, 11-11-2002-
Dijkerhoek
BOSCH-KLEINJAN, Johanna Hermina, 81 jaar + 12-11-2002- Marle
GRIESEN, Bertus, * 09-09-1919 + 09-11-2002- Hengelo
HARTJES, Kees, * 25-06-1942 + 11-11-2002- Diepenheim
KLEIN NAGELVOORT, Robert M., 76 jaar + 06-11-2002- Boekelo
KNOEF, Albert (Ab) (Appie), 50 jaar + 12-11-2002- Goor
KUIPERS-LANGEVELD, Berendina (Diny), * 19-05-1939 + 12-11-2002- Almelo
LANSINK-QUENTIN, Erna Lina, * Buchholz, 17-12-1903 + Delden, 10-11-2002-
Delden
LETSCHERT, Elli, * Achterveld, 26-08-1946 + Enschede, 12-11-2002- Enschede
LUTJE SPELBERG-BUNT, van de, Berdina Johanna, 89 jaar + 12-11-2002- Enschede
WELKAMP, J., 73 jaar Geen verdere info.
WENNINK, Jan, 85 jaar + 12-11-2002- Goenlo
WOLBERS, Ben, 75 jaar + 13-11-2002- Rossum
YPEREN, van- BRÜNEN, Siny, Geen verdere info

met vriendelijke groeten,
Leo Ooijkaas, HaaksbergenSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 14 nov. 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Thu, 14 Nov 2002 22:45:59 +0100

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant van donderdag
14 november 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd
worden onder vermelding van:

a. DATUM VAN DE KRANT
b. UITERLIJK tot 21 dagen na publicatie via onderstaand
emailadres

-------------------------------------------------------------

** GEBOORTE **

- Marijke, dochter van Durk en Fokje de Jong-Akkerman -
11 nov. 2002 - Balk

** IN MEMORIAM **

- Lamphen, Willem - 14 nov. 2000_2002

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Dijkstra-Poortsta, Pieter Jan - Leeuwarden

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- .. - Youri - 12 nov. 2002
- AKKER - Klaas Ale - (geen verdere details)
- ASMA - Doeke - 13 nov. 2002
- CAZIMIER - Martin - 12 nov. 2002
- DEENINK - Anke - 12 nov. 2002
- DILLEMA - Gerben - 12 nov. 2002
- DUHOUX - Aalberta - 12 nov. 2002
- FEENSTRA - Wiebe - 12 nov. 2002
- KLAVER - Elske - 12 nov. 2002
- MULDER - Anke - 12 nov. 2002
- MULDER - Jeltje - 10 nov. 2002
- van NUNSPEET - Botje - 12 nov. 2002
- van der PAL - Durk - 12 nov. 2002
- VIS - Jantje - 13 nov. 2002
- de VRIES - Geertje - 9 nov. 2002
- de VRIES - Lieuwe - (geen verdere details)
- WOUDA - Antje - 12 nov. 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

.. - Youri
zoonthe van Jellie Merkus en Jelko Zwart
+ 12 nov. 2002 De Gordyk

ASMA - Doeke
* 6 aug. 1925
+ 13 nov. 2002 Auckland Nieuw-Zeeland

CAZIMIER - Martin
* 7 juli 1997 Drachten
+ 12 nov. 2002 Waskemeer
Begrafenis 16 nov. Wijnjewoude

DEENINK - Anke
* 22 aug. 1938 Sneek
+ 12 nov. 2002 Sneek
Ev Albert van der HEIJ sedert 38 jaar
Begrafenis 16 nov. Sneek

DILLEMA - Gerben
* 18 febr. 1936
+ 12 nov. 2002
Ev A. BOORSMA

DUHOUX - Aalberta
* 2 febr. 1967 Leeuwraden
+ 12 nov. 2002 Leeuwarden
Vrematie 16 nov, Goutum

FEENSTRA - Wiebe
* 44 jaar
+ 12 nov. 2002 Lemmer
begrafenis 16 nov. Lemmer

KLAVER - Elske
* 16 aprl 1920 Tjalleberd
+ 12 nov. 2002 Heerenveen
Ev J.H. KNEVELMAN sinds 43 jaar
Crematie 16 nov. Heerenveen

MULDER - Anke
* 29 juni 1917 Terwispel
+ 12 nov. 2002 Noordburgum
weduwe van Markus DAM sinds 6 sept. 2000

MULDER - Jeltje
* 17 juli 1920 Boornbergum
+ 10 nov. 2002 Drachten
weduwe van Egbert OTTER sinds 15 juni 1001
Crematie 13 nov. Heerenveen

van NUNSPEET - Botje
* 14 sept. 1919 Kampen
+ 12 nov. 2002 Sneek
weduwe van Marten HEPKEMA sinds 7 jan. 1979
Begrafenis 16 nov. Tjerkgaast

van der PAL - Durk
* 84 jaar
+ 12 nov. 2002 Oosterzee
Ev Geesje SMID seder bijna 50 jaar
Begrafenis 16 nov. Echten

VIS - Jantje
* 18 mei 1919 Lemmer
+ 13 nov. 2002 Noordburgum
weduwe van Konraad OOSTERVELD sinds 22 mei 1973
Begrafenis 16 nov. Huizum

de VRIES - Geertje
* 2 okt. 1911 St Nicolaasga
+ 9 nov. 2002 Heerenveen
weduwe van Anthonius van der KOOI
Crematie heeft plaatsgevonden

WOUDA - Antje
* 94 jaar
+ 12 nov. 2002 Lemmer
weduwe van Jan RIPPEN sinds 1 nov. 1972
Begrafenis 15 nov. Lemmer


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/

Vermeld bij scanaanvraag de DATUM VAN DE KRANTGoogle

http://www.marktplaats.nlSURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868