INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 5   nummer   269    1-3-2004


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: + Overlijdensadvertenties Twentse Courant Tubantia, 10-02-2004
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@wxs.nl>
Date: Tue, 10 Feb 2004 13:36:35 +0100

Overlijdensadvertenties uit De Twentse Courant Tubantia
Dinsdag 10 februari 2004
Nr. 390

Scans zijn via e-mail verkrijgbaar bij
l.ooijkaas@planet.nl

Achtereenvolgens staan vermeld: achternaam, voornamen, achternaam partner,
voornamen partner, leeftijd, geboorteplaats, geboortedatum,
overlijdensplaats en overlijdensdatum.

BRENDER A BRANDIS, Richard, MARK, Stien, 75 + Losser, 08-02-2004
CAARELS, Tonie, * 16-03-1966 + Goor, 07-02-2004
HEESINK, Johannes Bernardus (Jan), TIMMERHUIS, Annie, 83 + Ootmarsum,
09-02-2004
HEITBRINK, Meindert Theodorus (Menno), BRUNNINKHUIS, Lida, 59 +
Enschede, 07-02-2004
HOOGE KAVIK, Ine, MOOK, van, Ine, 63 + Oldenzaal, 07-02-2004
JANSEN, Daniel Francois Willem, 89 * Buitenzorg (Ned. Indie), 28-06-1914
+ Hellendoorn, 08-02-2004
LEIS, Herman G.H., SCHOLTEN, Gerda W.M., 81 + Hengelo, 07-02-2004
OLDE RIEKERINK, Hermanus Bernardus (Herman), MEIJER,+ Martina Gezina, 84
+ Losser, 06-02-2004
POUWEL, Henk, EXTERKATE, Lide, 63 + Delden, 09-02-2004
RENSEN, Cor, BREUKERS, W.J., 73 + Enschede, 08-02-2004
SCHEPERS, Patrick, * 26-07-1968 + Enschede, 08-02-2004
WAGT, Trijntje Lina, WITTE,+ de, Johannes, 91 + Almelo, 07-02-2004

met vriendelijke groeten,
Leo Ooijkaas, HaaksbergenSubject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek en omgeving 10-02-2004 wk 07
From: "Wil" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Tue, 10 Feb 2004 12:49:34 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek en omgeving
10-02-2004 wk 07
------------------------------------------

Zaandam 06-02-2004: Guurtje Molenaar - Koolhaas w/v Jaap Molenaar

Zaandam 07-02-2004: Albert Ab van Zanten gehuwd levend

Zaandijk 08-02-2004: Anna Maria Huijsman - Hooijschuur w/v Johannes Huijsman

Wormerveer 09-02-2004: Aafje Maartje Aaf van Beek - Bloem gehuwd levend

Heerhugowaard 08-02-2004: Tinus van 't Padje gehuwd levend

Port Coquitlam Canada 07-02-2004: Antonius Johannes Blom gehuwd levend
------------------------------------------------------------------------
Er zijn gratis scan's op te vragen van alle advertenties ,graag met
vermelding van

!!!!!!! Naam , Jaartal en Datum en Week nummer !!!!!!!!! van af juni 1999.
----------------------------------------
Nu op alfabetische volgorde per periode
----------------------------------------
Voor meer informatie op mijn home-page http://www.geneaweb.nl

email R.deligt2@chello.nl


Subject: + familieberichten Haagsche Courant 9 + 10 - 2 - 2004
From: "Loek Magdelyns" <stamboom_loek(delete_haakjes+tekst)@hotmail.com>
Date: Tue, 10 Feb 2004 18:50:17 +0100

SPAANS- RUITERMANS Henriette
Jet
37 jaar + den haag 6-2-2004
crem 11-2-2004 Den Haag
geh met

VAN MUNSTER nICOLAAS jOHANNES
* 02-01-1935 + 04-02-2004
CREM 11-2-2004
geh met


PRENT JoopBLOK Zier Gerrit
* scheveningen 12-08-1946 + den haag 7-2-2004
begr. 13-2-2004
geh met


VAN ARK- LEVINSON Johanna Elisabeth
Babs
wed van VAN ARK Cornelis Boudewijk
91 jaar + rijswijk 9-2-2004
crem 13-2-2004 Rijswijk


HILLENAAR- DE WOLF Maria
Piep
* den haag 16-01-1916 + Melbourne (aus) 23-01-2004
crem 29-01-2004 brighton (aus)


MOL Pieter
* 9-1-1947 + 6-2-2004
crem 12-2-2004 Den Haag


CROES John L
* 27-2-1939 + 9-2-2004 Aruba
--

Met vriendelijke groet,

Loek Magdelyns

e-mail stamboom_loek(delete_haakjes+tekst)@hotmail.com
Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 09-02-2004
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Tue, 10 Feb 2004 19:11:46 +0100

**Overleden**

Hiltje van ASPEREN-van der MOLEN
76 jaar
† 07-02-2004 Leeuwarden
weduwe sinds 1986 van Cornelis van ASPEREN
crematie 11 feb Goutum

Jan Hessel BOERMANS
* 12-09-1939
† 07-02-2004
crematie 10 feb Goutum

Atze COERS
* 30-03-1936 Sneek
† 08-02-2004 Sneek
crematie 12 feb Heerenveen

Pietje FERWERDA-VISSER
* 26-07-1920 Akkerwoude
† 05-02-2004 Franeker
weduwe sinds 2000 van Jan FERWERDA
begrafenis 10 feb Franeker

Jetske Dieuwke GIESING-KAMMINGA
* 05-09-1909 Franeker
† 06-02-2004 Leeuwarden
weduwe sinds 2003 van Feije GIESING
crematie 11 feb Goutum

Jan KASIMIR
* 05-03-1920 Drachten
† 02-02-2004 Drachten
weduwnaar sinds 1992 van Jantje SCHOLTE
crematie was in besloten kring

Bauke van LOON
77 jaar
† 06-02-2004
afscheid 11 feb Beetgum

Stijntje van der MEULEN-PLOEG
* 15-04-1922 Haulerwijk
† 07-02-2004 Dokkum
begrafenis 11 feb Gytsjerk

Jan Abraham MOOTEN
* 17-08-1941 Leiden
† 06-02-2004 Parrega
begrafenis in besloten kring

Margrietha NAMMENSMA-van der VEEN
* 09-01-1916
† 07-02-2004
weduwe sinds 1969 van Jan NAMMENSMA
begrafenis 11 feb Leeuwarden

Hendrik PIEK
* 09-09-1958
† 06-02-2004 Bolsward
crematie 11 feb Goutum

Harm POST
* 06-01-1919 Bovensmilde
† 06-02-2004 Leeuwarden
weduwnaar sinds 2003 van Henny ALBERTS

Willem Eeltje STILMA
34 jaar
† 06-02-2004 Koudum
crematie 11 feb Goutum

Anne Hoeke STUIVER
* 25-09-1946 Joure
† 06-02-2004 Joure
crematie 11 feb Heerenveen

Tetje VEENSTRA-HUIZINGA
* 19-05-1918 Suawoude
† 07-02-2004 Noordburgum
weduwe sinds 2001 van Jan G. VEENSTRA
begrafenis 11 feb Burdaard

Jan van der VLUGT
* 06-01-1921 Heerenveen
† 07-02-2004 Heerenveen
crematie 12 feb Heerenveen

Aafje de WAGT -101 jarige-
* 14-01-1903 Nije HASKE
† 03-02-2004 Leeuwarden
weduwe sinds 1996 van Sipke GIELINK
begrafenis in besloten kring plaatsgevonden

Petronella ZIJLSTRA-HOOGHIEMSTRA
bijna 89 jaar
† 06-02-2004
weduwe sinds 16-08-1981 van Theo ZIJLSTRA
begrafenis 11 feb Joure

scans aanvragen per email, ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 07-02-2004
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Tue, 10 Feb 2004 20:03:46 +0100

**Huwelijk**

Hans NOORDENBOS en Petra Simone STELMA
04-02-2004 Gytsjerk


**Geboren**

Hessel, 1 feb Winaam, zv Simon Broekstra en Sjoukje Zijlstra
Micha, 28 jan Drachten, zv Andre de Jong en Karen de Jager
Sarah, 27 jan Hardegaryp, dv Rudmer Slagman en Hester Oenema
Maaike Doris, 31 jan Terschelling, dv Pieter en Annet de Haan-Mier
Pytrik Hinke, 3 feb Rûgehuzen, dv Douwe van Slooten en Sjoeke Kampen
Ate, 1 feb Stiens, zv Pieter Jaap en Esther Banga-Nicolay
Bjorn, 2 feb Jirnsum, zv Tino Terra en Helga Bos
Ineke, 31 jan Sneek, dv Sjoerd en Ekelyn Feenstra-Fokkens


**In Memoriam**

Clara Bekkema-Wijnstra 2003/2004
Dirk Toornstra 2002/2004
Andries Havenga 2002/2004

**Overleden**

Marten BOOI
* 07-06-1913 Drachtster Compagnie
† 06-02-2004 Ureterp
begrafenis in besloten kring

Antje BOUMA-FEDDEMA
78 jaar
† geen datum
weduwe sinds 1992 van Feije BOUMA
begrafenis 10 feb Damwoude

Johannes ELZINGA
* 02-05-1929 Wirdum
† 06-02-2004 Noordburgum
begrafenis 10 feb Leeuwarden

Wybren GEERTSMA
* 14-10-1949 Leeuwarden
† 05-02-2004 Groningen
begrafenis 10 feb Goutum

Douwe van der HEIDE
57 jaar
† 06-02-2004 de Westerein
crematie 10 feb Goutum

Dirkje HOEKSTRA-ONDERWEEGS
85 jaar
† 04-02-2004 Leeuwarden
weduwe sinds 1992 van Frits HOEKSTRA
begrafenis 9 feb Leeuwarden

Lokke van der HORST-BLANKSMA
* 20-11-1920 Witmarsum
† 05-02-2004 Boxtel
geen nadere info

Henk POSTMA
* 26-02-1948
† 05-02-2004
begrafenis 10 feb Joure

Anna REEN-van TERWISGA
* 10-09-1907 Nijehaske
† 05-02-2004 Sneek
weduwe sinds 1991 van Jelle REEN
begrafenis 9 feb Sneek

Geertje ROORDA-van der HEIDE
* 26-04-1917 Leeuwarden
† 06-02-2004 Noordburgum
weduwe sinds 1996 van Tjeerd ROORDA
begrafenis 10 feb Garijp

Willem van SCHEPEN
* 22-02-1934 Oude Leye
† 06-02-2004 Aalten
geen nadere info

Hiltje Harmen de VRIES
* 30-10-1923
† 06-02-2004
afscheid 10 feb Koudum

Jacob de Vries
* 30-06-1924
† 04-02-2004
begrafenis 10 feb Leeuwarden

Jentien WEMEKAMP-REGTS
* 16-01-1927
† 05-02-2004
weduwe sinds 1966 van Geert Reindert WEMEKAMP
begrafenis 10 feb Heerenveen

scans aanvragen per email, ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor Den Helder e/o week 6
From: o.m.nijhuis@quicknet.nl (Olaf)
Date: Tue, 10 Feb 2004 21:15:07 GMT

Beste medespeurders,

Hier volgen de familieberichten van week 6

1056 Jozina de WINTER, geboren op 22-08-1917 te Nisse, overleden op
30-01-2004 te Den Helder op 86-jarige leeftijd, begraven op 05-02-2004
te Breezand, gehuwd met [nog in leven].

1057 Johanna Wilhelmina SCHRANDER, geboren op 05-10-1913, overleden
op 30-01-2004 te Alphen aan den Rijn op 90-jarige leeftijd, gecremeerd
op 04-02-2004 te Gouda, weduwe van Christoffel Johannes Waij.

1058 Anna Agatha Maria LANGEDIJK, geboren op 28-04-1961 te
Venhuizen, overleden op 31-01-2004 te Wognum op 42-jarige leeftijd,
begraven op 05-02-2004 te Wognum, gehuwd met [nog in leven].

1059 Madeleine Maria Christina RITECO, geboren op 01-07-1911 te
Hoofdplaat, overleden op 31-01-2004 te Den Helder op 92-jarige
leeftijd, begraven op 05-02-2004 te Den Helder, weduwe van Cornelis
Jan Lagerveld.

1060 Aagje RIJS, geboren op 02-05-1913 te Petten, overleden op
30-01-2004 te Alkmaar op 90-jarige leeftijd, begraven op 04-02-2004 te
Sint Maartensbrug, weduwe van Siep Kistemaker.

1061 Hillegond BARK, geboren rond 1914, overleden op 30-01-2004 te
Schagen, begraven op 04-02-2004 te Warder, weduwe van Jan Schenk.

1062 Janny BAKKER, geboren rond 1955, overleden op 31-01-2004 te
Den Helder, gecremeerd op 06-02-2004 te Schagen.

1063 Johannes Cornelis van den BOOGAART, geboren op 29-08-1937 te
St. Anneland, overleden op 31-01-2004 te Den Helder op 66-jarige
leeftijd, begraven op 05-02-2004 te Huisduinen, gehuwd met [nog in
leven].

1064 Sijtje SCHEKKERMAN, geboren op 11-12-1907, overleden op
01-02-2004 te Hippolytushoef op 96-jarige leeftijd, begraven op
05-02-2004 te Winkel, weduwe van J.N. Koning.

1065 Johan WIJKER, geboren rond 1951, overleden op 01-02-2004 te
Breezand, gecremeerd op 06-02-2004 te Schagen, gehuwd met [nog in
leven].

1066 Elizabet Adriana van den BERGE, geboren op 23-11-1933 te
Ridderkerk, overleden op 01-02-2004 te Den Helder op 70-jarige
leeftijd, begraven op 05-02-2004 te Wieringerwaard, weduwe van Jan
Germen de Jong.

1067 Engel Cornelis BOER, geboren op 06-11-1935 te Barendrecht,
overleden op 01-02-2004 te Den Helder op 68-jarige leeftijd,
gecremeerd op 06-02-2004 te Schagen, sinds 21 juli 2003 weduwnaar van
Wilhelmina Christina Boer-Willems.

1068 Ladislaus Gerardus Maria DOEDENS, geboren op 11-09-1957 te
Hoorn, overleden op 31-01-2004 te Den Haag op 46-jarige leeftijd,
gecremeerd op 05-02-2004 te Rijswijk.

1069 Pieter van der HEIDE, geboren op 01-11-1915 te Drachten,
overleden op 01-02-2004 te Den Helder op 88-jarige leeftijd,
gecremeerd op 05-02-2004, gehuwd met [nog in leven].

1070 Wilhelmus Johannes Gertrudis THISSEN, geboren op 05-08-1935 te
Beugen, overleden op 02-02-2004 te Den Helder op 68-jarige leeftijd,
gecremeerd op 06-02-2004 te Schagen, gehuwd met [nog in leven].

1071 Jan BLOKKER, geboren op 18-07-1914 te Hoogwoud, overleden op
02-02-2004 te Schagen op 89-jarige leeftijd, gecremeerd op 06-02-2004
te Schagen, gehuwd met [nog in leven].

1072 Klaasje VLEDDER, geboren rond 1913, overleden op 03-02-2004 te
Den Helder, gecremeerd op 07-02-2004 te Schagen, sinds 25 september
1987 weduwe van Klaas Luik.

1073 T. van der VLIES, geboren op 27-10-1915 te Callantsoog,
overleden op 31-01-2004 te Den Helder op 88-jarige leeftijd,
gecremeerd op 04-02-2004.

1074 Christina JONG, geboren rond 1923, overleden op 05-02-2004 te
Wognum, begraven op 09-02-2004 te Wognum, weduwe van Gerardus Groen.

1075 Franciscus Johannes Maria van LEEUWEN, geboren op 08-04-1944
te Cothen, overleden op 04-02-2004 te Den Helder op 59-jarige
leeftijd, gecremeerd op 10-02-2004 te Schagen, gehuwd met [nog in
leven].

1076 Philippus de GRAAFF, geboren op 02-03-1914, overleden op
04-02-2004 op 89-jarige leeftijd, begraven op 09-02-2004 te Petten.

1077 Jack Theo Franciscus TEERENSTRA, geboren op 18-01-1956 te
Meppel, overleden op 06-02-2004 te Julianadorp op 48-jarige leeftijd,
begraven op 11-02-2004 te Den Helder, gehuwd met [nog in leven].

1078 Agatha DUYVES, geboren rond 1915, overleden op 06-02-2004 te
Tuitjenhorn, begraven op 11-02-2004 te Tuitjenhorn, weduwe van Jan de
Wit.

1079 Trijntje SLOOTEN, overleden op 01-02-2004 te Wieringerwaard,
begraven op 05-02-2004 te Purmerend, sinds 1968 weduwe van Sijmen
Olij.

1080 Twan Joël MUNTJEWERF, geboren op 05-02-2004 te Den Helder,
overleden op 05-02-2004 te Den Helder.

1081 Jan BURGER, geboren op 26-04-1923, overleden op 05-02-2004 op
80-jarige leeftijd, gecremeerd op 10-02-2004 te Schagen, gehuwd met
[nog in leven].

1082 Carolina JAGTMAN, geboren op 13-03-1916 te Amsterdam,
overleden op 01-02-2004 te Schagen op 87-jarige leeftijd.

1083 Grie OMIS, geboren op 12-10-1920 te De Haukes, overleden op
06-02-2004 te Alkmaar op 83-jarige leeftijd, gecremeerd op 12-02-2004
te Schagen, gehuwd met [nog in leven].


Scans zijn gratis verkrijgbaar. Vraag ze aan per mail.
Vermeld: nummer, naam en overlijdensdatum

Groeten
Olaf

================= Op zoek naar gegevens van de families:
Nijhuis - Bovenkerk - Koelers - Willemsen
e-mail: o.m.nijhuis @ quicknet.nl (verwijder de spaties rond @)
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~onijhuis
=================

Subject: + Overlijdensadvertenties Twentse Courant Tubantia, 11-02-2004
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@wxs.nl>
Date: Wed, 11 Feb 2004 12:27:33 +0100

Overlijdensadvertenties uit De Twentse Courant Tubantia
Woensdag 11 februari 2004
Nr. 391

Scans zijn via e-mail verkrijgbaar bij
l.ooijkaas@planet.nl

Achtereenvolgens staan vermeld: achternaam, voornamen, achternaam partner,
voornamen partner, leeftijd, geboorteplaats, geboortedatum,
overlijdensplaats en overlijdensdatum.


DOLLEN, Aaltje, WASSINK, Evert Jan, * 11-08-1941 + Daarle, 07-02-2004
HOLMER, R.M.A. (Greet), MAAT,+ ter, Karl Willem, 93 + Enschede,
05-02-2004
HUURNE, ter, Geertruida Johanna, BLOKHORST,+ Bernard, 89 + Hengevelde,
10-02-2004
KEUPINK, Johannes Hendrikus, DOEK, Nellie, 76 + Enschede, 08-02-2004
LIEVEN, Johannes Frederikus (Jan), WALHOF, G.J., * 16-06-1923 + Enschede,
10-02-2004
LODEWEGES, Jacob, HAM, Judith, * 08-03-1922 + Enschede, 10-02-2004
MATER, Nicolaas, SISSING, Mar, * 25-05-1928 + Hengelo, 05-02-2004
POSTMA, Truus, ANKONE,+ Gerard, 72 + Oldenzaal, 09-02-2004
SCHUITE, Martin, LOO, van, Jane Sophie, 57 + Enschede, 09-02-2004
VARWIJK, Wilhelmus Gerhardus Melchior, TIMMERMANS, J.H.M., * Zeddam,
06-01-1919 + Enschede, 09-02-2004
VELDBOOM, C., GRIJSEN,+ H., * 11-09-1919 + Winterswijk, 09-02-2004
VISSCHER, Dirk, JANSEN, Annelies, * 04-12-1928 + Enschede, 09-02-2004
VOORDE, ten, Albertus Hilbert (Bert), JONG, de, Lia, 57 + Nijverdal,
08-02-2004

met vriendelijke groeten,
Leo Ooijkaas, HaaksbergenSubject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek en omgeving 11-02-2004 wk 07
From: "Wil" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Wed, 11 Feb 2004 13:46:09 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek en omgeving
11-02-2004 wk 07

Zaandam 08-02-2004: Maria Cornelia Josepha van Zanten - Horst w/v Maarten
van Zanten

Zaandam 10-02-2004: Maria Gerridinas Sijm - van Putten : gehuwd levend.

Zaandam 08-02-2004: Anthonia Maria Tonny Brantjes - van 't Hoff w/v Petrus
Brantjes

Purmerend 07-02-2004: Hendrika Greta Henny Mase - Gorthuis : gehuwd levend.

Purmerend 07-02-2004: Robert Alexander Rob Groenendaal : gehuwd levend.
------------------------------------------------------------------------
Er zijn gratis scan's op te vragen van alle advertenties ,graag met
vermelding van

!!!!!!! Naam , Jaartal en Datum en Week nummer !!!!!!!!! van af juni 1999.
----------------------------------------
Nu op alfabetische volgorde per periode
----------------------------------------
Voor meer informatie op mijn home-page http://www.geneaweb.nl

email R.deligt2@chello.nl


Subject: + familieberichten Den Haag e.o.
From: "Loek Magdelyns" <stamboom_loek(delete_haakjes+tekst)@hotmail.com>
Date: Wed, 11 Feb 2004 18:33:23 +0100

Petrus Johannes VAN DER MEER
geh met
81 jaar + 6-2-2004
crem 11-2-2004 leiden


Jan STAAL
geh met
52 jaar + Monster 9-2-2004
begr.14-2-2004 Den Haag


Sijtje Elisabeth CAB DER EIJK- BERLIJN
* Delft 29-4-1932 + Rijswijk 10-2-2004
begr. 14-2-2004 RijswijkHester VAN EMDEN- LANKHOUT
wed van Alfred VAN EMDEN
* Den Haag 3-2-1916 + den haag 10-2-2004
begr. den haag 14-2-2004


Helena Hendrika PUTTO- BAANDERS
Wed van G.W. PUTTO
* Batang Turu 5-12-1913 + Den Haag 9-2-2004
Crem den haag 14-2-2004


Maria Wilhelmina VAN DER WAL- BLOEM
Wed van Dolf VAN DER WAL
* den haag 8-9-1913 + Gouda 9-2-2004
begr Den Haag 13-2-2004


Catharina Maria VAN KLEEF- FRANKEN
To
* Den Haag 8-10-1909 + australie 10-2-2004
Crem 13-2-2004 Australie


Floor KRIJGSMAN
55 jaar + rijswijk 9-2-2004
crem rijswijk 14-2-2004


Zier Gerrit BLOK
* Scheveningen 12-8-1946 + den haag 7-2-2004
geh met
begr. den haag 12-2-2004


--

Met vriendelijke groet,

Loek Magdelyns

e-mail stamboom_loek(delete_haakjes+tekst)@hotmail.com
Subject: + Familieberichten Amersfoortse Courant 11-02-2004
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Wed, 11 Feb 2004 19:23:04 +0100

**Dankbetuiging Overlijden**

Geertruida Maria Jonker-van Kooy


**Overleden**

Janny BOS-BROUWER
71 jaar
† 09-02-2004 Woudenberg
begrafenis 13 feb Woudenberg

Wilhelmina Jacoba STEENBERGEN-EUSER
37 jaar
† 08-02-2004 Amersfoort
begrafenis 13 feb Amersfoort

scans aanvragen per email, ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 10-02-2004
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Wed, 11 Feb 2004 19:37:46 +0100

**Geboren**

Tessa, 8 feb Sneek, dv Ronald en Herma Jansen-Agricola


**Dankbetuiging Overlijden**

Henk Hofman
Jan de Haan
Niës van der Meer


**Overleden**

Pietje Maaike BOONSTRA-TORENGA
89 jaar
† 04-02-2004 Leeuwarden
weduwe sinds 1997 van Hendricus Johannes BOONSTRA
crematie in familiekring

Meinie van der BOS
61 jaar
† 08-02-2004 Surhuisterveen
begrafenis 13 feb Aalzum

Joukje BOSCH-HORNSTRA
* 16-11-1909 Warga
† 06-02-2004 Bolsward
weduwe van Wopke BOSCH
begrafenis 11 feb Witmarsum

Anna ten DAM-SONSMA
* 27-04-1912 Bakhuizen
† 09-02-2004 Sneek
weduwe sinds 1980 van Jan ten DAM
begrafenis 13 feb Sneek

Grietje ENSING-SNIJDER
* 06-01-1916 Eelde
† 08-02-2004 Heerenveen
weduwe sinds 1985 van Folkert ENSING
crematie 13 feb Heerenveen

Klaas HELLINGA
* 27-01-2004 Makkinga
† 09-02-2004 Appelscha -100 jaar-
weduwe sinds 10-02-1991 van Jebbegje HEIDA
crematie in familiekring

Wiebe SCHOLTE
* 30-12-1940 Sûwald
† 07-02-2004 Leeuwarden
begrafenis 12 feb Sûwald

Trijntje SLOT-WALDUS
* 03-10-1918
† 07-02-2004 Wolvega
crematie 12 feb Heerenveen

Johannes Michiel TORENSMA
* 21-06-1946 Leeuwarden
† 08-02-2004 Leeuwarden
begrafenis 12 feb Leeuwarden


scans aanvragen per email, ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Hoevelaken/Nijkerk
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Wed, 11 Feb 2004 19:44:18 +0100

**Dankbetuiging Overlijden**

Geertruida Maria JONKER-van KOOT
Gerard Albert Kraaij
Woutje Oostindie-de Vries


**Overleden**

Aaltje van ALLER-SCHREUDER
89 jaar
† 08-02-2004 Nijkerk
weduwe sinds 1999 van Klaas van ALLER
begrafenis 12 feb Nijkerk

Wouter van de KAMP
* 18-01-1957
† 06-02-2004
begrafenis 10 feb Nijkerk

Ida Theodora STAAL-van der LINDEN
97 jaar
† 08-02-2004 Leusden
weduwe sinds 1991 van Hendrik STAAL
begrafenis 12 feb Nijkerk

Adriaantje SUIJK-BAX
bijna 81 jaar
† 01-02-2004 Nijkerk
weduwe van Gerrit SUIJK
crematie 8 feb Uchgelen

scans aanvragen per email, ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + Oudste inwoonster (102) van Dinkelland overleden
From: Rob Kuijsten <kuijstenSPAMTRAP@hotpop.com>
Date: Wed, 11 Feb 2004 22:17:57 +0100

Artikel uit De Twentsche Courant Tubantia van 03-02-2004
Oudste inwoonster van Dinkelland overleden

WEERSELO - Dinkellands oudste inwoner mevrouw Mèjke Bijen-Voss is
afgelopen vrijdag op 102-jarige leeftijd overleden. Zij wordt
vanmorgen in haar woonplaats Weerselo begraven.

Mevrouw Bijen woonde tot het laatst zelfstandig in het oudershuis aan
de Siemertsteeg.

In 1928 trouwde ze en het echtpaar Bijen-Voss kreeg zes zoons en drie
dochters. Intussen zijn er al ruim twintig kleinkinderen en evenzoveel
achterkleinkinderen.

De zonen van mevrouw Bijen waren allemaal goede voetballers en hun
moeder was ook een groot liefhebber van het spelletje. Ook op
102-jarige leeftijd had ze nog belangstelling voor voetbal en de
wedstrijden uit de Championsleague op de televisie bekeek ze allemaal.
Of het nu Real Madrid was of AC Milan, ze wist nog precies wie er in
het veld stonden.

Mevrouw Bijen-Voss uit Weerselo is niet de oudste inwoonster ooit in
Dinkelland. Dat was mevrouw Anna Spekhorst uit Denekamp. Zij overleed
in 2001 op de respectabele leeftijf van 108 jaar.

Alles gaaf en vet, gezet op... http://kuijsten.net
--
"Das Haupt regiert, nicht die Füße." (Autor unbekannt)


Subject: + Moerdijks oudste is 102 jaar
From: Rob Kuijsten <kuijstenSPAMTRAP@hotpop.com>
Date: Wed, 11 Feb 2004 22:18:50 +0100

Artikel uit BN/DeStem van 28-01-2004
Moerdijks oudste is 102 jaar

Door Frank Timmers

Woensdag 28 januari 2004 - ZEVENBERGEN – Geertje Becht-Gillessen uit
Zevenbergen is gisteren 102 jaar geworden. Ze is de oudste inwoner van
de gemeente Moerdijk.

Ze beleefde haar verjaardag in het Amphia Ziekenhuis in Breda, het
voormalige Baronie ziekenhuis. Geertje Becht is twee dagen voor
Kerstmis gevallen en heeft daar een schedelbasifractuur aan
overgehouden. De familie geniet van de spaarzame momenten dat ze
helder van geest is.

De eeuweling is geboren in Bergen op Zoom en woont sinds 1942 in
Zevenbergen, aan de Noordhaven. Muziek is haar passie, ze is erelid
van het koor Con Amore en omdat ze bijna altijd de optredens van
harmonie Euterpe bezocht, werd ze daar ‘onze mascotte’ genoemd.

De oudste van Brabant is Cornelia Stokkermans-de Loos uit Vught. Twee
weken geleden werd zij 108 jaar. De oudste van Nederland is Hendrikje
van Andel-Schipper uit Hoogeveen met 113 jaar. De laatste statistieken
zijn van 1 januari 2002. Toen waren er 1201 personen honderd jaar of
ouder. Daarbij zaten 1016 vrouwen en 185 mannen.

Alles gaaf en vet, gezet op... http://kuijsten.net
--
"Die Praxis sollte das Ergebnis des Nachdenkens sein, nicht umgekehrt." (Hermann Hesse, dt. Schriftsteller 1877-1962)


Subject: + 104 jarige Papegaai Churchill 'kwekt' nog steeds
From: Rob Kuijsten <kuijstenSPAMTRAP@hotpop.com>
Date: Wed, 11 Feb 2004 22:20:21 +0100

104 jarige Papegaai Churchill 'kwekt' nog steeds

Artikel uit Haagsche Courant van 20-01-2004
Papegaai Churchill 'kwekt' nog steeds

LONDEN | De diepste gedachten van de Britse staatsman Winston
Churchill leven nog steeds voort, dankzij zijn inmiddels 104-jarige
papegaai. Het dier leeft in een tuincentrum in het zuidoosten van
Groot-Brittannië. Het Britse mannenblad Jack, dat donderdag
verschijnt, schrijft over Charlie. Churchill kocht de vogel in 1937.
Nadat de staatsman in 1965 overleed, werd Charlie verkocht aan een
dierenhandelaar die nog steeds voor haar zorgt. Charlie bezigt
regelmatig vieze taal. Ook roept ze bij herhaling 'Fuck Hitler' en
'Fuck the nazis'. | ANP | AFP

Alles gaaf en vet, gezet op... http://kuijsten.net
--
Consciousness: That annoying time between naps.


Subject: Re: + 104 jarige Papegaai Churchill 'kwekt' nog steeds
From: PietG <me@privacy.net>
Date: Wed, 11 Feb 2004 23:13:03 +0100

On Wed, 11 Feb 2004 22:20:21 +0100, Rob Kuijsten beitelde op het scherm:

> 104 jarige Papegaai Churchill 'kwekt' nog steeds
>
> Artikel uit Haagsche Courant van 20-01-2004
> Papegaai Churchill 'kwekt' nog steeds
>
> LONDEN | De diepste gedachten van de Britse staatsman Winston
> Churchill leven nog steeds voort, dankzij zijn inmiddels 104-jarige
> papegaai. Het dier leeft in een tuincentrum in het zuidoosten van
> Groot-Brittannië. Het Britse mannenblad Jack, dat donderdag
> verschijnt, schrijft over Charlie. Churchill kocht de vogel in 1937.
> Nadat de staatsman in 1965 overleed, werd Charlie verkocht aan een
> dierenhandelaar die nog steeds voor haar zorgt. Charlie bezigt
> regelmatig vieze taal. Ook roept ze bij herhaling 'Fuck Hitler' en
> 'Fuck the nazis'. | ANP | AFP
>
> Alles gaaf en vet, gezet op... http://kuijsten.net

Alleen jammer dat het een broodje aap verhaal is.....

--
Piet Groeneweg

Neque enim disputari sine reprehensione potest


Subject: Re: + 104 jarige Papegaai Churchill 'kwekt' nog steeds
From: "Fokke Zwaan" <fokke.zwaan@wxs.nl>
Date: Thu, 12 Feb 2004 00:13:49 +0100

Rob Kuijsten wrote:
> 104 jarige Papegaai Churchill 'kwekt' nog steeds
>
> Artikel uit Haagsche Courant van 20-01-2004
> Papegaai Churchill 'kwekt' nog steeds
>
> LONDEN | De diepste gedachten van de Britse staatsman Winston
> Churchill leven nog steeds voort, dankzij zijn inmiddels 104-jarige
> papegaai. Het dier leeft in een tuincentrum in het zuidoosten van
> Groot-Brittannië. Het Britse mannenblad Jack, dat donderdag
> verschijnt, schrijft over Charlie. Churchill kocht de vogel in 1937.
> Nadat de staatsman in 1965 overleed, werd Charlie verkocht aan een
> dierenhandelaar die nog steeds voor haar zorgt. Charlie bezigt
> regelmatig vieze taal. Ook roept ze bij herhaling 'Fuck Hitler' en
> 'Fuck the nazis'. | ANP | AFP
>
> Alles gaaf en vet, gezet op... http://kuijsten.net

Rob,

Dit bericht is inmiddels tegengesproken door de dochter van Churchill:

"Te bedenken dat mijn vader tijdens de oorlog zijn kostbare tijd zou
gestoken hebben in een pluimdier laten vloeken, is te gek voor woorden,"
zegt de 81jarige Mary Soames, dochter van Winston Churchill. (Deze week)
werd het verhaal de wereld ingestuurd dat de papegaai van Churchill
inmiddels 104 jaar oud is en nog steeds Hitler en de Nazi's vervloekt.
Soames gaf wel toe dat haar vader 3 jaar voor de oorlog eigenaar is geweest
van een Grijze Afrikaan, eveneens een papegaai. Oorzaak van alle verwarring
is waarschijnlijk Peter Oram, eigenaar van de "Fuck Hitler"-kraaiende blauw-
en gele papegaai. Hij beweert dat papegaai Charlie destijds de woning deelde
met Sir Winston. Vermoed wordt dat Oram hiermee gewoon de aandacht wou
trekken.

groeten,

Fokke ZwaanSubject: + Overlijdensadvertenties Twentse Courant Tubantia, 12-02-2004
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@wxs.nl>
Date: Thu, 12 Feb 2004 11:45:52 +0100

Overlijdensadvertenties uit De Twentse Courant Tubantia
Donderdag 12 februari 2004
Nr. 392

Scans zijn via e-mail verkrijgbaar bij
l.ooijkaas@planet.nl

Achtereenvolgens staan vermeld: achternaam, voornamen, achternaam partner,
voornamen partner, leeftijd, geboorteplaats, geboortedatum,
overlijdensplaats en overlijdensdatum.

BELTMAN, Jan Albert, DAGGERT,+ Johanna Hendrika, 83 + Markelo,
09-02-2004
BRAKER, Koen, 18 + Hengelo,
DODEWAARD, van, Mien, REIJNDERS,+ Theo, 84 + Hengelo, 11-02-2004
FRERIKS, Albertus Marinus, LUKENBROER,+ T., 78 + Losser, 10-02-2004
KATIER, Otto Bernhard, HOJNIK, Sonja, 65 + Enschede, 10-02-2004
KLAVERS, Johanna Maria, BURKINK, Arnold B., 89 + Enschede, 07-02-2004
OOSTERHOFF, Harm Anneginus, BOER,+ de, Alie, * Oisterwijk, 16-10-1922 +
Hengelo, 07-02-2004
SCHADE, Irmgard, LAMMERTSMA,+ Henk, 72 + Nijverdal, 10-02-2004
SCHUKKINK, Tonia Gerritdina, PRINSEN,+ Jan Albertus, 80 + Haarlo,
10-02-2004
SEVEREIJNS, Francina, STEIN,+ Johan Louis, 87 + Almelo, 10-02-2004
WILDEBOER, Jo, Prein, Johan, * Lobith, 01-03-1934 + Oldenzaal, 10-02-2004
WILPSHAAR, Henk, JONG, de, Rie, * Dalen, 15-12-1932 + Holten, 10-02-2004
WOLKOTTE, Paul, EGBERTS, Annie, 54 + Almelo, 09-02-2004

met vriendelijke groeten,
Leo Ooijkaas, HaaksbergenSubject: + Familieberichten Amersfoortse Courant 12-02-2004
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Thu, 12 Feb 2004 12:07:50 +0100

**Overleden**

Riet HUIJDEN-SPRONK
* 11-07-1923 Jutphaas
† 09-02-2004 Amersfoort
weduwe van Jan HUIJDEN
crematie 14 feb Amersfoort

Wilhelmina Christina Maria van WALSUM-SCHAAREMAN
79 jaar
† 09-02-2004 Amersfoort
weduwe van L.J. van WALSUM
crematie 13 feb Amersfoort

scans aanvragen per email, ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + Overlijdensberichten Maassluise Courant 11-02-2004
From: Eveline Houweling <eh@houwie.net>
Date: Thu, 12 Feb 2004 18:18:56 +0100

Jacobus Johannes Maria van der Wilk [Koos], 64 jaar, gehuwd, †
10-02-2004

Bartholomeus Broekman, 77 jaar, sedert 04-07-2001 w.v. E.N.
Gravesteijn, † 08-02-2004

Adriana van Putten, 68 jaar, † 07-02-2004

Met vriendelijke groet,

Eveline Houweling
Voor scan-aanvragen: eh@houwie.net
Voor archief-overzicht: www.houwie.net/mc_schakel1.html


Subject: + Familieberichten Soester Courant 11-02-2004
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Thu, 12 Feb 2004 19:14:29 +0100

**Dankbetuiging Overlijden**

Hermanus Johannes Vos


**Overleden**

Johanna Lammertje van den BRINK
* 18-04-1947
† 04-02-2004
crematie 9 feb Bilthoven

Cornelis de BRUIN
* 11-09-1914 Soest
† 09-02-2004 Soest
begrafenis 12 feb Soest

Alida Elisabeth van DEUTEKOM-BOSSERT
* 22-01-1912 Maasbree
† 06-02-2004 Amersfoort
weduwe van B.R.C. van DEUTEKOM
crematie 11 feb Bilthoven

Willemina Anna Maria van DIJK
bijna 92 jaar
† 07-02-2004 Soest
begrafenis 12 feb Soest

Gerardus Gijsbertus de JONG
* 26-01-1932 Soest
† 04-02-2004 Wolvega
afscheid was 9 feb Wolvega

M.G. VINK-van RIJSWIJK
88 jaar
† 07-02-2004 Soest
weduwe sinds 1975 van Aart M. VINK
weduwe sinds 1997 van Theo M. WILDSCHUT
crematie 12 feb Bilthoven

scans aanvragen per email, ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 11-02-2004
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Thu, 12 Feb 2004 19:34:12 +0100

**Geboren**

Boudina Cilia Margaretha, 2 feb Amsterdam, dv Bart en Cecile van
Tuinen-Andringa
Tijmen, 9 feb Sneek, zv Sjoerd Jan en Carla van der Meer


**Overleden**

Jantje ADEMA-van der WAL
* 30-09-1928 Sumar
† 09-02-2004 Groningen
weduwe sinds 1990 van Wietze Adema
begrafenis 14 feb Sumar

Hiltje van ASPEREN-van der MOLEN
* 1927
† 2004
weduwe sinds 1986 van Klaas van ASPEREN

Tsjikke de BOER-TURKSTRA
* 20-04-1956 Beetgummermolen
† 09-02-2004 Leeuwarden
begrafenis 13 feb Engelum

Janke BONTEKOE
* 21-12-1913 Berlikum
† 08-02-2004 Lochum
begrafenis 13 feb Warnsveld

Klaas BOONSTRA
85 jaar
† 07-02-2004 Burgum
begrafenis in besloten kring

Aaltje BIJLSMA-SWART
* 01-09-1947
† 09-02-2004
begrafenis 13 feb Burgum

Anna DOOPER-KAMSTRA
88 jaar
† 09-02-2004 Blauhus
weduwe sinds 1973 van Jelle DOOPER
begrafenis 14 feb Blauhus

Gabe van DIJK
* 15-01-1945 Dearsum
† 09-02-2004 Durbanville Zuid Afrika

Jacobus EKHART
44 jaar
† 09-02-2004 Hengelo
begrafenis in besloten kring

Hilligje de GROOT-NEKKER
85 jaar
† 10-02-2004 Oosterwolde
sinds 1987 weduwe van Tjeerd de GROOT
crematie 13 feb Heerenveen

Hendrikje KANIS
* 29-08-1920 Putten
† 09-02-2004 Menaldum
crematie 13 feb Goutum

Janke RIENKS-van der WAL
91 jaar
† 09-02-2004 Leeuwarden
weduwe sinds 1996 van Gerrit Jan RIENKS
crematie 13 feb Goutum

Jacoba SCHOTANUS-FINNEMA
* 21-04-1911 Gaastmeer
† 10-02-2004 Workum
weduwe sinds 1971 van Yke SCHOTANUS
begrafenis 13 feb Workum

Marten Otto STEPUTAT
60 jaar
† 05-02-2004 Leeuwarden
begrafenis in stilte

Sjoerd STIENSTRA
* 29-09-1954
† 09-02-2004
begrafenis 13 feb Veenwouden

Anne de VRIES
74 jaar
† 09-02-2004
crematie 14 feb Goutum


scans aanvragen per email, ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek en omgeving 12-02-2004 wk 07
From: "Wil" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Thu, 12 Feb 2004 22:20:17 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek en omgeving
12-02-2004 wk 07
------------------------------------------
Zaandam 04-02-2004: Johan Jan Stein

Zaandam 08-02-2004: Cees Siffels gehuwd levend

Wormerveer 11-02-2004: Nicolaas Antonius Krijgsman w/v Jacoba Maria van Eig

Hoorn 04-02-2004: Annie Kee - van der Linden gehuwd levend.

------------------------------------------------------------------------
Er zijn gratis scan's op te vragen van alle advertenties ,graag met
vermelding van

!!!!!!! Naam , Jaartal en Datum en Week nummer !!!!!!!!! van af juni 1999.
----------------------------------------
Nu op alfabetische volgorde per periode
----------------------------------------
Voor meer informatie op mijn home-page http://www.geneaweb.nl

email R.deligt2@chello.nlSubject: + Overlijdensadvertenties Twentse Courant Tubantia, 13-02-2004
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@wxs.nl>
Date: Fri, 13 Feb 2004 11:35:45 +0100

Overlijdensadvertenties uit De Twentse Courant Tubantia
Vrijdag 13 februari 2004
Nr. 393

Scans zijn via e-mail verkrijgbaar bij
l.ooijkaas@planet.nl

Achtereenvolgens staan vermeld: achternaam, voornamen, achternaam partner,
voornamen partner, leeftijd, geboorteplaats, geboortedatum,
overlijdensplaats en overlijdensdatum.

BERFELO, Wilhelmina Jannie, JANSSEN,+ Theodorus, 88 + Enschede,
08-02-2004
BLOKHUIS, Johanna Geertruida (Annie), LANSINK, Bernard, 82 + Hengelo,
12-02-2004
ELDEMIR, Yergatyan (Rev. Fr. H. Manuel), 49 + Almelo, 11-02-2004
ENGBERS, Gerard, BUSSCHER, Grada, 77 + Geesteren, 11-02-2004
EVERINK, Geertruida Johanna Hendrika, BOUWHUIS,+ Franciscus Antonius, 95
+ hengelo, 12-02-2004
HOFMAN, Bep, OPPERS, Manfred, 48 + Enschede, 11-02-2004
JELGERSMA, Aukje, BROUWER, Lourents, 68 + Enschede, 11-02-2004
KOELEN, Miep, ANKONÉ,+ Frans, * Lonneker, 02-11-1915 + Losser, 10-02-2004
KOTTINK, Johanna, OUDE MIDDENDORP,+ Gerardus johannes, 87 + Albergen,
11-02-2004
MARSMAN, Marinus Johannes, OERBEKKE, Marie, * 08-04-1937 + Wierden,
11-02-2004
MENSINK, Dirk, 72 + Rijssen, 11-02-2004
NIJLANT, Hennie, SEIJGER, Annie, 64 + Overdinkel, 11-02-2004
OS, van, Dorien, * 12-07-1938 + 11-02-2004

met vriendelijke groeten,
Leo Ooijkaas, HaaksbergenSubject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek en omgeving 13-02-2004 wk 07
From: "Wil" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Fri, 13 Feb 2004 20:22:10 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek en omgeving
13-02-2004 wk 07
------------------------------------------

Zaandam 10-02-2004: Jan Bus w/v Grietje Bakker.

Zaandam 11-02-2004: Toine Michel Gido Bakker.

Wormer 11-02-2004: Jan den Brave .

Heiloo 09-02-2004: Henk van Dorsten ; gehuwd levend.

------------------------------------------------------------------------
Er zijn gratis scan's op te vragen van alle advertenties ,graag met
vermelding van

!!!!!!! Naam , Jaartal en Datum en Week nummer !!!!!!!!! van af juni 1999.
----------------------------------------
Nu op alfabetische volgorde per periode
----------------------------------------
Voor meer informatie op mijn home-page http://www.geneaweb.nl

email R.deligt2@chello.nlSubject: + Familieberichten BNDeStem editie Roosendaal 9-2-2004 t.e.m. 14-2-2004
From: Frans van Geel <van.geelNO@SPAMhccnet.nl>
Date: Sat, 14 Feb 2004 07:26:40 +0100

Familieberichten BNDeStem editie Roosendaal 9-2-2004 t.e.m. 14-2-2004
Reacties en/of vragen (scans): van.geelNO@SPAMhccnet.nl.
Verwijder NO en SPAM uit het e-mailadres.
Zie ook www.bndestem.nl onder Service / overlijden.


Krant dd: 9- 2-2004

BLEKMAN, HERMANUS EGBERTUS (HERMAN)
Ev ...
lftd 70 , overl. op 6-2-2004 Hoogerheide.
HOON, DE, PETRONELLA JOHANNA
Wv OSSENBLOK, ANTONIUS GOVARDUS
lftd 78 , overl. op 6-2-2004 Etten-Leur.
NOLET, CELINE
Ev ...
lftd 36 , overl. op 6-2-2004 Prinsenbeek.
RON, DE, PIET
Ev ...
lftd 72 , overl. op 7-2-2004 Steenbergen.
SPRENKELS, RIET
Ev ...
lftd 72 , overl. op 7-2-2004 Heerle.


Krant dd: 10- 2-2004

COUR, DE LA, ADRIANA JACOBA MARIA (JEANNE / JEANINE)
Ev ...
lftd 66 , overl. Breda. Geen scan ..
DECKERS, JOHANNES ADRIANUS (JAN)
Wv KLIJS, RIET
lftd 84 , overl. Etten-Leur. Geen scan ..
DEKKERS, CORNELIS JOSEPHUS
Wv ZUNDERT, VAN, ADRIANA ANTONIA
lftd 81 , overl. Breda. Geen scan ..
GENNIP, VAN, MARIA CORNELIA
lftd 87 , overl. Breda. Geen scan ..
GOOSSENS, NEL
lftd 67 , overl. Breda. Geen scan ..
HOECKS, ANDRÉ
Ev ...
, overl. op 9-2-2004 Hoogerheide.
OOSTVOGELS, HARRY
Ev ...
lftd 77 , overl. Zundert. Geen scan ..
PAYENS, ANNA MARIA LOUISE ANTONIA
Wv WILLEKENS, JACOBUS PETRUS PAULUS
lftd 86 , overl. Breda. Geen scan ..
RITS, LODEWIJK EUGENE MARIE
lftd 84 , overl.. Geen scan ..
SCHEPPER, DE, FONS
lftd 74 , overl.. Geen scan ..
SEP, DYMPHNA
Ev ...
lftd 82 , overl. op 9-2-2004 Oudenbosch.
VERBEETEN, BEN
lftd 85 , overl. Tilburg. Geen scan ..
VERDONK, ANNIE
Ev ...
lftd 81 , overl. Breda. Geen scan ..
VISSERS, ANDRÉ
Ev ...
lftd 61 , overl. Oosterhout. Geen scan ..
WETERINGS, WILHELMUS HENRICUS (WIL)
lftd 69 , overl. Oosterhout. Geen scan ..


Krant dd: 11- 2-2004

AARSEN, MARGARETHA MARIA (GREET)
Wv HUIJBREGTS, THÉ
lftd 71 , geb. 16-7-1932 Oud Gastel , overl. op 8-2-2004
Hoeven.
BRUIJN, DE, ADRIANUS JOHANNIS (JOS)
Ev ...
lftd 76 , overl. op 9-2-2004 Roosendaal.
DEELEN, FRANS
Wv HENDRIKX, WILHELMINA
lftd 80 , overl. op 10-2-2004 Bergen op Zoom.
DOBBINGA, MR CORNELIS HENDRIK (HENK)
lftd 82 , overl. Breda. Geen scan ..
FRIJTERS, JOHANNA JACOBA (JEANNE)
lftd 85 , overl.. Geen scan ..
HAARLEM, JAAP
lftd 61 , overl. Zevenbergen. Geen scan ..
HUIJBREGTS, MARIA CORNELIA
Ev ...
lftd 63 , overl. Terheijden. Geen scan ..
LAAT, DE, CORNELIA
Wv PRINSE, ANTONIUS
lftd 80 , geb. 13-2-1923 Hooge Zwaluwe , overl. op 9-2-2004
Breda.
NOOREN, ADRIANA MARIA JOHANNA
Wv LUIJKX, JACOBUS NICOLAAS
lftd 92 , overl. Breda. Geen scan ..
QUAARS, TOOSJE
Wv SIMONS, AD
lftd 84 , overl. Breda. Geen scan ..
RIJVERS, RIET
lftd 79 , overl. Breda. Geen scan ..
TILRO, TONA
Wv KREEKE, VAN DE, DINGENIS JACOBUS
lftd 87 , overl. op 9-2-2004 Yerseke.
UNEN, VAN, ANTONIA CATHARINA
lftd 85 , overl..
WEELAND, JOOP
Ev ...
lftd 75 , overl. op 10-2-2004 Bergen op Zoom.


Krant dd: 12- 2-2004

AERT, VAN, LINDA
lftd 14 , geb. 8-11-1989 Bergen op Zoom , overl. op 9-2-2004
Rotterdam.
BERG, VAN DEN, MARIA CORNELIA
Wv HELMONS, CORNELIS JOHANNES
lftd 81 , overl. Breda. Geen scan ..
BROEK, VAN DEN, JOHANNA
Wv ROKS, PETRUS
lftd 81 , overl. op 11-2-2004 Sint Willebrord.
GUDDENS, JACOBA
Wv VREEVEN, JOHANNES
lftd 95 , geb. 20-5-1908 Steenbergen , overl. op 11-2-2004
Steenbergen.
HEIJDEN, VAN DER, ANTOINETTE BERDINA (JET)
Ev ...
lftd 69 , overl. Etten-Leur. Geen scan ..
HOFSTÉE, MARIANNE
Ev ...
lftd 76 , overl. Oosterhout. Geen scan ..
MAAS, VAN DER, CORNELIS PETRUS JOHANNES MARIA (KEES)
Ev ...
lftd 67 , overl. Dongen. Geen scan ..
MIL, VAN, JOANNA ADRIANA
Wv SIEBELT, JOHANNES GERARDUS
lftd 79 , geb. 20-2-1924 , overl. op 11-2-2004 Bergen op
Zoom.
VENHUIZEN, WILLEM ANDRÉ MARIA (WIM)
Ev ...
lftd 81 , geb. 14-5-1922 Boxmeer , overl. op 9-2-2004 Bergen
op Zoom.
VERSCHUREN, ANDRÉ
Ev ...
lftd 56 , overl. Raamsdonkveer. Geen scan ..
VERSTAPPEN, BRAM
lftd 27 , overl.. Geen scan ..
WEBER, RUUD
Ev ...
lftd 56 , overl.. Geen scan ..
ZWART, DE, ARIE
Ev ...
lftd 68 , overl. Etten-Leur. Geen scan ..


Krant dd: 13- 2-2004

AERTS, JAN
Ev ...
lftd 69 , overl. Chaam. Geen scan ..
ARDON, MARINUS
Wv TROOST, CORNELIA
lftd 88 , overl. op 12-2-2004 Sliedrecht.
BLOCK, DE, ALICE
, overl..
BUURSTEDE, DILIUS
lftd 55 , overl. op 12-2-2004 Breda.
CENAN, ADIL
, overl..
FESSEM, VAN, JEANNE
lftd 74 , overl. Breda. Geen scan ..
GRAAUW, DE, JOHANNES
Wv BROEDERS, ELISABETH CATHARINA
lftd 88 , overl. Breda. Geen scan ..
ILCKEN, STAPHANUS FREDERICUS (FRITS)
lftd 75 , overl. Oosterhout. Geen scan ..
LOBBEZOO, MARIETJE
Ev ...
lftd 70 , geb. 7-3-1933 , overl. op 11-2-2004 Roosendaal.
MARTENS, JAN
Wv KLOET, MIEN
lftd 82 , overl. Breda. Geen scan ..
RAESSEN, MARCEL
Ev ...
lftd 36 , overl. Rijen. Geen scan ..
ROCKX, JOHANNES ADRIANUS
Wv WEIJGERT, VAN DE, ADRIANA
lftd 86 , overl. op 12-2-2004 Oud Gastel.
SIPS, RIA
, overl.. Geen scan ..
WILDENBERG, BEN
Ev ...
lftd 53 , overl. Raamsdonkveer. Geen scan ..


Krant dd: 14- 2-2004

BUURSTEDE, DILIUS (BROER)
lftd 55 , overl. op 12-2-2004 Breda.
CREZEE, JANNETJE AALTJE (JANNY)
Ev ...
lftd 63 , overl. op 12-2-2004 Roosendaal.
KROM, DE, SEBASTIANUS ADRIANUS JACOBUS
Ev ...
lftd 77 , geb. 10-1-1927 Bergen op Zoom , overl. op 12-2-2004
Bergen op Zoom.
RAATS, JOHANNA
Wv HOMMEL, FRANCISCUS
lftd 87 , overl. op 11-2-2004 Roosendaal.
WITHAGEN, JOHANNA PETRONELLA MARIA
Wv FRANKEN, GERARDUS ADRIANUS CORNELIS
lftd 57 , overl. op 13-2-2004 Lepelstraat.Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek en omgeving 14-02-2004 wk 07
From: "Wil" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Sat, 14 Feb 2004 10:34:57 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek en omgeving
14-02-2004 wk 07
------------------------------------------

Zaandam 11-02-2004: Elizabeth de Gooijer - Haak w/v Hendricus Wouterus de
Gooijer.

Zaandam 08-02-2004: Arthur de Ruiter .

Zaandijk 12-02-2004: Johanna Sophia Maria Verhoef - Dekker w/v Jan H.
Verhoef.

Koog a/d Zaan 11-02-2004: Gerrit Schaap gehuwd levend.

Wormerveer 10-02-2004: Geertruida Margaretha Truus Smit - Kingma gehuwd
levend.

Alkmaar 13-02-2004: Henk de Vries .
------------------------------------------------------------------------
Er zijn gratis scan's op te vragen van alle advertenties ,graag met
vermelding van

!!!!!!! Naam , Jaartal en Datum en Week nummer !!!!!!!!! van af juni 1999.
----------------------------------------
Nu op alfabetische volgorde per periode
----------------------------------------
Voor meer informatie op mijn home-page http://www.geneaweb.nl

email R.deligt2@chello.nlSubject: ! Familieberichten Sneeker Nieuwsblad van 29 Januari, 5 en 12 Februari 2004
From: "A.G Musquetier" <musquetier@home.nl>
Date: Sat, 14 Feb 2004 14:05:38 +0100Familieberichten 29-01-2004

Geboorte:

Anne Klaas BOOTSMA 25-01-2004 Tirns

50 jaar Gehuwd:

Gré en Jappie Zijlstra 04-02-2004 Sneek

Overlijden:
Johannes Douwe BROUWER 22-01-2004 Jutrijp

Johannes LEIJENAAR 28-01-2004 Sneek

Theresia van der Veer 27-01-2004 Sneek

Ids van der SCHUT 13-01-2004 Winton


Familieberichten Sneeker Nieuwsblad van 05-02-2004

Geboorte;

Hugo Ruben SILVIUS 30-01-2004 Sneek

25 jarig huwelijk;

Geertje en Julius de BOER 09-02-2004 Sneek

Overlijden:


Albert Johannes van der HEIDE 31-01-2004 Sneek wed. Jacomina Geertje RINGMA

Steijn Aad BENSCHOP geb. 28-01-2004 Sneek , overl. 01-02-2004 Groningen

Anne de JONG de VRIES 02-02-2004 Sneek wed. Poopke de JONG en wed. van Rinke
de JONG

Jan HAAGSMA 29-01-2004 Sneek


Familieberichten Sneeker Nieuwsblad van 12-02-2004

Geboorte;

Tijmen van der MEER 09-02-2004 Sneek

Marloes Jacoline STIENSTRA 10-02-2004 Sneek

Michelle ZEILSTRA 10-02-2004 Sneek

Tessa HANSEN 08-02-2004 Sneek
Overlijden;

Geertruida Baudina de WOLF 10-02-2004 Sneek

Anna REEN van TERWISGA 05-02-2004 Sneek

Anna ten DAM SONSMA 09-02-2004 Sneek

Johan JILLINGS 10-02-2004 Sneek

Atze COERS 08-02-2004 Sneek

Willem Eeltje STILMA 06-02-2004 Koudum


Gratis Scans verkrijgbaar binnen 4 weken

Schippers, Veldwachters in de Familie ?

Sinds 3 jaar ben ik nu bezig om het Provinciaal archief van Friesland door
te spitten om daar alle Schippers, Kapiteins, Reders, enz. en alles wat met
schepen en varen te maken heeft, en Veldwachters en Politieambtenaren uit te
halen en daar een index van te maken
zie ook
http://groups.yahoo.com/group/schippersenveldwachters_nederland

Ook maak ik wel copieen tegen kostprijs in het Tresoar voor mensen die door
wat voor omstandigheid niet naar het archief kunnen komen, maar toch copieen
van akten willen hebben die zij op het internet hebben gevonden.
zie ook
http://groups.yahoo.com/group/frieslandcopie

Familieannonces 29-01-2004

Geboorte:

Anne Klaas BOOTSMA 25-01-2004 Tirns

50 jaar Gehuwd:

Gré en Jappie Zijlstra 04-02-2004 Sneek

Overlijden:
Johannes Douwe BROUWER 22-01-2004 Jutrijp

Johannes LEIJENAAR 28-01-2004 Sneek

Theresia van der Veer 27-01-2004 Sneek

Ids van der SCHUT 13-01-2004 Winton


Familieberichten Sneeker Nieuwsblad van 05-02-2004

Geboorte;

Hugo Ruben SILVIUS 30-01-2004 Sneek

25 jarig huwelijk;

Geertje en Julius de BOER 09-02-2004 Sneek

Overlijden:


Albert Johannes van der HEIDE 31-01-2004 Sneek wed. Jacomina Geertje RINGMA

Steijn Aad BENSCHOP geb. 28-01-2004 Sneek , overl. 01-02-2004 Groningen

Anne de JONG de VRIES 02-02-2004 Sneek wed. Poopke de JONG en wed. van Rinke
de JONG

Jan HAAGSMA 29-01-2004 Sneek


Familieberichten Sneeker Nieuwsblad van 12-02-2004

Geboorte;

Tijmen van der MEER 09-02-2004 Sneek

Marloes Jacoline STIENSTRA 10-02-2004 Sneek

Michelle ZEILSTRA 10-02-2004 Sneek

Tessa HANSEN 08-02-2004 Sneek
Overlijden;

Geertruida Baudina de WOLF 10-02-2004 Sneek

Anna REEN van TERWISGA 05-02-2004 Sneek

Anna ten DAM SONSMA 09-02-2004 Sneek

Johan JILLINGS 10-02-2004 Sneek

Atze COERS 08-02-2004 Sneek

Willem Eeltje STILMA 06-02-2004 Koudum


Gratis Scans verkrijgbaar binnen 4 weken

Schippers, Veldwachters in de Familie ?

Sinds 3 jaar ben ik nu bezig om het Provinciaal archief van Friesland door
te spitten om daar alle Schippers, Kapiteins, Reders, enz. en alles wat met
schepen en varen te maken heeft, en Veldwachters en Politieambtenaren uit te
halen en daar een index van te maken
zie ook
http://groups.yahoo.com/group/schippersenveldwachters_nederland

Ook maak ik wel copieen tegen kostprijs in het Tresoar voor mensen die door
wat voor omstandigheid niet naar het archief kunnen komen, maar toch copieen
van akten willen hebben die zij op het internet hebben gevonden.
zie ook
http://groups.yahoo.com/group/frieslandcopie

Subject: + familieberichten Rotterdams Dagblad week 7 2004
From: "ronald" <rwarners@NO_SPAMtiscali.nl>
Date: Sat, 14 Feb 2004 14:15:55 +0100

familieberichten Rotterdams Dagblad week 7 2004

overlijden
DESSING, Gerarda Maria oud 82 jaar echtg. v. Leendert Jan VAN DER
BLOM
DIEMER-LINDEBOOM, mr. dr. F.T.
HERIK, Joke VAN DEN + 12-02-2004
HOOGKAMER, Henk oud 81 jaar echtg. v. H.E. BÜHLER
MECHELEN, Mechtilde VAN + 09-02-2004 oud 26 jaar
NUIJTEN, Johanna Theodora Maria (Hanneke) * Maastricht 07-10-1952
+ Schiedam 09-02-2004
PIECK, Johan Herman * 13-07-1916 + 09-02-2004
REUVER, Margje DE * 22-03-1948 + 11-02-2004 echtg. v. Willem
KORNDÖRFFER
SCHIPPER, Piet
SNOODIJK, Jantiena * 22-09-1916 + 07-02-2004 sinds 1963
wed. v. Arie SINTNICOLAAS
STOLK, Ton
VEENSTRA, Anne * Emmen 30-05-1933 + Schiedam 12-02-2004
wednr. v. Lydia Johanna VAN DER LENDE

dankbetuiging
VERSCHUUR, Gesiena echtg. v. R.A.F. BENS

Scans zijn gratis verkrijgbaar via
rwarners@NO_SPAMtiscali.nl verwijder NO_SPAM

met vriendelijke groeten,
ronald

Subject: + Familieberichten Groot Vlaardingen week 6 2004
From: "John Eichhorn" <eichhorn @ xs4all.nl>
Date: Sat, 14 Feb 2004 17:57:57 +0100


Overleden:

Braad, Peter Hans Christiaan
Breems, den Johannes
Pille, Helena
Raad, van der Maria Hendika Anna
Stigter, Gre
Trip, Antje
Voerman, Dirk Johannes

============================================ ================

Dankbetuiging:

Zandwijk, Matthijs Huibert

============================================ ================

Meer informatie over bovenstaande namen is te vinden op mijn homepage:
http://www.xs4all.nl/~eichhorn/familieadvertenties.htm
Van bovenstaande advertentie's zijn uitsluitend voor genealogische
doeleinden,
gratis scans te verkrijgen.
Stuur een e-mail naar johneigh@hetnet.nl.
Graag de naam en datum vermelden.

Met vriendelijke groet,

John Eichhorn
Subject: + Familieberichten Amersfoortse Courant 13-02-2004
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sat, 14 Feb 2004 19:24:41 +0100

**Overleden**

Johanna Maria HEINHUIS-ALTENA
* 26-07-1910
† 11-02-2004
weduwe sinds 1974 van Hendrik HEINHUIS
begrafenis 16 feb Amersfoort

Elisabeth KALDEN-van der POL
* 22-02-1917 Barneveld
† 11-02-2004 Amersfoort
crematie 16 feb Amersfoort

scans aanvragen per email ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Amersfoortse Courant 14-02-2004
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sat, 14 Feb 2004 19:31:57 +0100

**Dankbetuiging Overlijden**

Patrick George Hoogerwaard


**Overleden**

Roelof HOPSTER
77 jaar
† 12-02-2004
crematie 17 feb Amersfoort

Arie HOUTVEEN
* 04-07-1929
† 13-02-2004
weduwnaar van Lijda van de BRUG
begrafenis 18 feb Amersfoort

Hendrikus Wilhelmus KAATS
90 jaar
† 12-02-2004 Amersfoort
weduwnaar van Gré BUTER
crematie 17 feb Amersfoort

Maria Helena SEUBRING-van KEULEN
95 jaar
† 11-02-2004 Amersfoort
weduwe sinds 1953 van Jans SEUBRING
crematie 16 feb Bilthoven

Hendrikje WERNSEN-KORTE
* 05-01-1915 Amsterdam
† 11-02-2004 Amersfoort
weduwe sinds 23-05-1981 van Hendrik WERNSEN
begrafenis 16 feb Amersfoort

Sjoukje WIERSMA-BOOI
93 jaar
† 13-02-2004 Amersfoort
weduwe van Sipke WIERSMA
begrafenis 17 feb Amersfoort

Marinus Johannes WILLEMSE
85 jaar
† 12-02-2004 Amersfoort
crematie 16 feb Amersfoort


scans aanvragen per email ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 13-02-2004
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sat, 14 Feb 2004 19:42:43 +0100

**Dankbetuiging Overlijden**

Harmke Derks-de Wilde
IJde Gjalts van der Hem
Baukje Trijntje de Jong-van der Schuit
Riek Kingma-van der Wal


**Overleden**

Julia Regina BLEEKER-van der WERF
* 24-02-1951 Bakhuizen
† 11-02-2004 Bakhuizen
herdenking 16 feb Bakhuizen

Maria Catharina DOUMA-JONKMAN
* 21-05-1918 Leeuwarden
† 10-02-2004 Leeuwarden
crematie 14 feb Goutum

Jan W. FABER
* 15-06-1917
† 11-02-2004
begrafenis 16 feb Rottevalle

Jacques GODDIJN
* 19-09-1944 Leiden
† 12-02-2004 Donkerbroek
crematie 16 feb Heerenveen

Jan Siemens GRIJPSTRA
* 14-01-1924 Hantum
† 12-02-2004 Leeuwarden
herdenking 14 feb Hantum

Carolus Maria MIMPEN
* 05-11-1936 Gouda
† 11-02-2004 Goingarijp
begrafenis 16 feb Goingarijp

Tjalkje Albertje MONSMA-de VRIES
* 07-11-1915
† 11-02-2004 Dokkum
weduwe sinds 1995 van Tabe MONSMA
begrafenis 16 feb Damwoude

Tini QUARRÉ-RENKEMA
55 jaar
† 12-02-2004 Hemrik
begrafenis 17 feb Hemrik

Geert SMIDS
* 05-07-1930
† 11-02-2004
crematie 16 feb Goutum

Hennie VERSNEL-v.d.HORN
* 05-08-1958
† 12-02-2004 Hallum
begrafenis 16 feb Hallum

Afkr WIERSMA-ADEMA
* 05-04-1911 Holwerd
† 12-02-2004 Ternaard
weduwe sinds 1970 van Klaas WIERSMA
begrafenis 16 feb Brantgum


scans aanvragen per email ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 12-02-2004
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sat, 14 Feb 2004 19:54:33 +0100

**Geboren**

Tessa Johanna Francisca, 5 feb Blesdijke, dv Boudewijn en Stieneke IJdema


**Overleden**

Jacob Jan ANDRINGA
*08-06-1931 Tirns
† 10-02-2004 Midlum
begrafenis 14 feb Franeker

Lubbert van den AKKER
* 09-03-1916 Burgum
† 10-02-2004 Burgum
weduwenaar sinds 1987 van Elske BORGER
begrafenis 14 feb Burgum

Hessel BAKKER
* 19-11-1937 Peperga
† 10-02-2004 Wolvega
begrafenis 14 feb Wolvega

Tjitske de BOER-TURKSTRA
47 jaar
† 09-02-2004 Beetgummermolen

Lieneke HEERES-LOUISSEN
* 09-07-1951 Veendam
† 08-02-2004 Bolsward
begrafenis Allingawier

Evert Arjen KIESTRA
* 17-03-1966
† 07-02-2004 Leeuwarden
crematie in besloten kring

Harmke KROES-van DIJK
* 05-08-1943 Spanga
† 10-02-2004 Meppel
begrafenis 14 feb Oosterzee

Siebrigje STOBBE-van der MEER
* 03-03-1934
† 10-02-2004
begrafenis 14 feb Leeuwarden

Grietje TERPSTRA-POSTMA
* 06-09-1914 Boksum
† 10-02-2004 Boksum
weduwe sinds 1983 van Cornelis TERPSTRA
afscheid 14 feb Boksum

Watze van der VLIES
79 jaar
† 10-02-2004 Leeuwarden
weduwnaar sinds 1996 van Wiesje TIGCHELAAR
crematie 14 feb Goutum

Albert ZWIER
* 23-02-1924
† 10-02-2004 Noordwolde
begrafenis 14 feb Noordwolde

scans aanvragen per email ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: +Familieberichten Eindhovens Dagblad 11-02-2004
From: "Harry Stienen" <harry555NOSPAM@hetnet.nl>
Date: Sat, 14 Feb 2004 20:46:28 +0100

11-02-2004

Scans verkrijgbaar

Overleden

MOTTA Elly 78 jaar +09-02-2004 Son +Hans SWENSEN
BEENDERS Lies *03-07-1938 Sterksel +09-02-2004 Budel-Dorplein Harrie
SCHEEPERS
van de VEN Theo (Severinus, Raad van Bestuur)
VERHEIJDEN (Mientje) Wilhelmina Henrica Josina 74 jaar +09-02-2004 Eindhoven
Miel HIMPENS
te BIEZEBEEK Ineke *12-06-1935 Losser +10-02-2004 Heeze Jhr. S.H. de RANITZ

Harry Stienen
Subject: +Familieberichten Eindhovens Dagblad 12-02-2004
From: "Harry Stienen" <harry555NOSPAM@hetnet.nl>
Date: Sat, 14 Feb 2004 21:01:26 +0100

12-02-2004

Scans verkrijgbaar

Overleden

SCHELLEKENS Theo(dorus) 76 jaar +11-02-2004 Veldhoven Toke BAZELMANS
ALTENA Corry *22-12-1927 Utrecht +10-02-2004 Eindhoven Thieu BEELEN
van AARLE Ans 58 jaar +10-02-2004 Son Henny de BROUWER
van der KNAAP (Glien) Gelinus Adrianus *11-07-1932 Kloetinge +10-02-2004
Eindhoven Marga BATTES
de RANITZ-te BIEZENHUIZEN (C.V. d'Haône)
TIMMERMANS Dinie 63 jaar +10-02-2004 Eindhoven Henk van de NIEUWENHOF
van den BOOMEN Toon 63 jaar +10-02-2004 Oirschot Annemieke van LIJSSEL
CLOOSTERMAN Herman 45 jaar (v.v. UNA)

Geboren

Lauri *10-02-2004 Eindhoven dochter van Peter en Miranda STAGHOUWER -
HEUVELMANS
Annelie *10-02-2004 Best dochter van Dirk en Elly van den BROEK - van den
EKART zusje van Nicole
Bas *05-02-2004 Nuenen zoon van Kirsten en Geert-Jan van GLABBEEK - SMEETS
broertje van Luuk

Harry Stienen

Subject: + Familieberichten Eindhovens Dagblad 13-02-2004
From: "Harry Stienen" <harry555NOSPAM@hetnet.nl>
Date: Sat, 14 Feb 2004 21:15:59 +0100

13-02-2004

Scans verkrijgbaar

Overleden

MOUS Antoon *23-07-1915 Bolsward +11-02-2004 Veldhoven +Truus BOSMA
BOON Wouter *12-03-1924 +10-02-2004 Bladel Jeltje VEENSTRA
de BROUWER - van AARLE (Compass Group Nederland B.V.)
DRIESSEN Diny 80 jaar +11-02-2004 Eindhoven +Henk JOORMANN +1993
HOLTEN (Bets) Maria Elisabeth 94 jaar +11-02-2004 Eindhoven
HERIJGERS Tini *25-08-1933 +11-02-2004 Best Anton van der STRUIJK +Jos
BRANTEN
van de LAAR (Francien) Francisca Peternella *17-11-1918 Tongelre +11-02-2004
Eindhoven +Fons van ROOIJ
van der KOOIJ Rie *02-06-1923 Schiedam +11-02-2004 Eindhoven Wim MOERMAN
van TONGEREN (Bèr) Hubertus Winandus 76 +11-02-2004 Eindhoven Susan van BUUL
van der SANDE Riek 85 jaar +10-02-2004 Eindhoven +Toon van LOON
SIPS Rien (Prenetal "Moeder en Kind" B.V.)
SCHULTE Ger 58 jaar 08-02-2004 Budel
KNAPEN Martin *03-05-1913 Asten +11-02-2004 Maarheeze Tonny van de SANDE

Geboren

Anne *11-02-2004 Geldrop dochter van Peer en Loes van HOEK - van DILLEN
zusje van Stijn
Wouter *11-02-2004 Helmond - Brandevoort zoon van Gerbert en Marieke
BOEIJEN - BUKKENS
Senna *09-02-2004 Tilburg dochter van Ardie GIJSBERTS en Bruno de HOOGD
zusje van Isis

Harry Stienen
Subject: +Familieberichten Eindhovens Dagblad 10-02-2004
From: "Harry Stienen" <harry555NOSPAM@hetnet.nl>
Date: Sat, 14 Feb 2004 21:21:42 +0100

10-02-2004

Scans verkrijgbaar

Overleden

SCHEFFER Maria Johanna Helena *16-07-1918 Breda +08-02-2004 Eindhoven Kurt
Anton SCHWARZENEGGER
van de VEN Theo 79 jaar +08-02-2004 Veldhoven +Jeaan van GERWEN
van den BERK (Piet) Petrus Godefridus *09-12-1921 +08-02-2004 Helmond Helena
Johanna (Leny) van der AA
VOS Corian 40 jaar +07-02-2004 Eindhoven Alfred LOOTS
CLOOSTERMAN Hermann *09-12-1958 +08-02-2004 Marianne ROOSEN
van LEUKEN Han 51 jaar +06-020-2004 Eindhoven
HENDRIKS Joop *07-07-1915 Nijmegen +08-02-2004 Eindhoven Bertie GRIMMELT
MEULENDIJKS Cis 91 jaar +07-02-2004 Geldrop +Christ BOONS
VERSANTVOORT Toos 73 jaar +08-02-2004 Best Dré HOPPENBROUWERS

Geboren

Tim *06-02-2004 Eindhoven zoon van Marion en Ronny de JOODE
Laura *06-02-2004 Stiphout dochter van Peter en Lilianne SCHRIKS - WIEGERS
zusje van Tim
Yael *08-02-2004 Empel dochter van Mark-Jan en Ilse KATZ - de GROOOT

Luuk en Rik *05-02-2004 Eersel zonen van Maarten en Anke van HEST - HAGEMAN
broertjes van Pleun

Harry StienenSubject: [Pers] M. Theunisse 104 jaar
From: anneliesdurieux@msn.com (Annelies Durieux)
Date: 15 Feb 2004 00:01:09 -0800

Artikeltje verschenen in de Eendrachtbode dd. 12 februari 2004

" De oudste inwoner van onze gemeente, Marinus Theunisse uit Sint
Annaland, vierde op 4 februari zijn 104e verjaardag. Hij woont al ruim
28 jaar in het zorgcentrum De Schutse. Onder meer burgemeester Nuis en
mevrouw Nuis en directeur Kok kwamen de eeuwelingfeliciteren.
Familieleden kwamen op bezoek en er werd gezamelijk koffie gedronken.
Hoewel nog goed gezond en helder - alleen het gehoor mankeert - zit
Theunisse het grootste deel van de dag in zijn stoel. Maar de
weeksluiting op vrijdag slaat hij zelden over, vertelt zijn zuster.
Vorig jaar moest de hoogbejaarde Sint Annalander verhuizen naar het
tijdelijke zorgcentrum (in verband met nieuwbouw) en dat was niet
gemakkelijk voor hem.
Marien Theunisse is geboren op het schip van zijn vader in Rotterdam.
Hij ging in St. Annaland naar school, groeide op het water op en werd
zelf binnenschipper. Met zijn eigen schip Eben Haezer voer hij vooral
in Duitsland. Twintig jaar woonde hij in Rotterdam, maar na het
overlijden van vrouw kwam Theunisse terug naar het dorp waar de
wortels van zijn familie liggen."Annelies Durieux


Subject: Re: [Pers] M. Theunisse 104 jaar
From: "Gert Jan Kuiper" <postbus@gjkuiper.demon.nl>
Date: Sun, 15 Feb 2004 11:31:43 +0100

Bedankt hiervoor; in de PZC en BN/De Stem kon ik al niets vinden over zijn
104de verjaardag.
Als je er verder niets mee doet, ben ik wel geïnteresseerd in het artikel
zelf; anders graag een scan.

Alvast bedankt,

Gert Jan Kuiper.

***

"Annelies Durieux" <anneliesdurieux@msn.com> schreef in bericht
news:20f278ac.0402150001.43decc51@posting.google.com...
> Artikeltje verschenen in de Eendrachtbode dd. 12 februari 2004
>
> " De oudste inwoner van onze gemeente, Marinus Theunisse uit Sint
> Annaland, vierde op 4 februari zijn 104e verjaardag.


Subject: + Overlijdensberichten Eendrachtbode , de Thoolse Courant dd 12 februari 2004
From: anneliesdurieux@msn.com (Annelies Durieux)
Date: 15 Feb 2004 00:08:23 -0800

Overlijdensberichten verschenen in de Eendrachtbode, dd 12 februari
2004

Adriaan Jan van IJsseldijk, 90 jaar, wedn. van Anna Maria
Pleune,overl. Bergen op Zoom 8 februari 2004

Marinus Cornelis van Dijke, * 18 februari 1916, ev Magcheltje van
Bergeijk, overl. Tholen 5 februari 2004

Adriana Anna van Beveren-Arnoudse, * Oud Vossemeer 30 december 1931,
wed v. Christoffel van Beveren, overl. Goes 4 februari 2004

Dankbetuiging na overlijden:
Dien Oudesluijs - Jansen
Johanna T.M.W. Wolff
Anthonie Willem Beurkens
Jannetje Hage - Scherpenisse
Wilhelmina Bos - Daane
Adriana Johanna Bijl - Donken
Gerard Geluk
M. Reijngoudt - Bakker
Ebrina Wesdorp - de Masier

Scans zijn tot 4 weken na verschijnen (gratis) bij mij verkrijgbaar.

Annelies Durieux


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor Den Helder e/o week 7
From: o.m.nijhuis@quicknet.nl (Olaf)
Date: Sun, 15 Feb 2004 12:05:29 GMT

Beste medespeurders,

Hier volgen de familieberichten van week 7

1084 Clasina Maria van der KAMP, geboren op 10-07-1917, overleden
op 07-02-2004 te 't Zand op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op
12-02-2004 te Schagen, gehuwd met [nog in leven].

1085 Lambert PRINS, geboren op 12-07-1955, overleden op 06-02-2004
te Warmenhuizen op 48-jarige leeftijd, gecremeerd op 10-02-2004 te
Schagen.

1086 Petrus Nicolaas PANNEKEET, geboren op 05-01-1929, overleden op
08-02-2004 te Schagen op 75-jarige leeftijd, gecremeerd op 12-02-2004
te Schagen, gehuwd met [nog in leven].

1087 Catharina Margaretha BEETS, geboren op 12-03-1905 te Hoorn,
overleden op 08-02-2004 te Den Helder op 98-jarige leeftijd,
gecremeerd op 13-02-2004 te Schagen, weduwe van Hendrik Plekkenpol.

1088 Carolina Francisca MALLET, geboren rond 1912, overleden op
08-02-2004 te Den Helder, begraven op 12-02-2004 te Huisduinen, gehuwd
met [nog in leven].

1089 Annie van SCHAIJK, geboren op 25-03-1924, overleden op
05-02-2004 op 79-jarige leeftijd, weduwe van Jan Zwaan.

1090 Cornelia Theresia SLIJKERMAN, geboren op 02-03-1926, overleden
op 09-02-2004 te Schagen op 77-jarige leeftijd, gecremeerd op
13-02-2004 te Schagen, gehuwd met [nog in leven].

1091 Siebrand Anne OOSTHOF, geboren rond 1911, overleden op
08-02-2004, gecremeerd op 13-02-2004 te Schagen, sinds 6 januari 1985
weduwnaar van Mina A. Hazelhof.

1092 Catharina MASTELING, geboren op 08-04-1917, overleden op
09-02-2004 te Waarland op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op 13-02-2004
te Schagen, weduwe van Chiel Zut.

1093 Anna Lucia VELS, geboren op 04-08-1948 te Haarlem, overleden
op 10-02-2004 te Amsterdam op 55-jarige leeftijd, begraven op
14-02-2004 te Stroe.

1094 Johanna PRAAT, geboren rond 1931, overleden op 11-02-2004 te
Avenhorn, begraven op 14-02-2004 te De Goorn, gehuwd met [nog in
leven].

1095 Betty de BEER, geboren op 14-07-1912 te Beverwijk, overleden
op 12-02-2004 te Schagen op 91-jarige leeftijd, gecremeerd op
16-02-2004 te Schagen, weduwe van Wiebe de Graaf.

1096 Jan Paul Theodorus van de RAAPKAMP, geboren rond 1932,
overleden op 10-02-2004 te Den Helder, gecremeerd op 16-02-2004 te
Schagen, gehuwd met [nog in leven].

1097 Geertruida Margaretha KINGMA, geboren rond 1922, overleden op
10-02-2004 te Wormerveer, begraven op 16-02-2004 te Wormerveer, gehuwd
met [nog in leven].

1098 Franziska Wilhelmina MANSON, geboren op 13-04-1907 te Husum
(Duitsland), overleden op 07-02-2004 te Den Helder op 96-jarige
leeftijd, sinds 20 februari 1997 weduwe van Jan van Dam.

1099 Wim de SMIT, geboren op 03-07-1922 te van Ewijcksluis,
overleden op 12-02-2004 te Den Helder op 81-jarige leeftijd,
gecremeerd op 16-02-2004 te Schagen, weduwnaar van Jaantje de
Smit-Hoogesteger.

1100 Haitze ZWART, geboren op 01-08-1911, overleden op 12-02-2004
te 't Zand op 92-jarige leeftijd, gecremeerd op 17-02-2004 te Schagen,
weduwnaar van Trijntje van Zoonen.

1101 Jan TIJSEN CZN, geboren rond 1919, overleden op 12-02-2004 te
Den Oever, gecremeerd op 17-02-2004 te Schagen, sinds 6 februari 1999
weduwnaar van Evertje Tijsen-Veeman.

1102 Elsie May WOODS, geboren op 16-01-1930 te St. Eustatius,
overleden op 13-02-2004 te Schagen op 74-jarige leeftijd, begraven op
17-02-2004 te Enkhuizen, sinds 1983 weduwe van Jacob Anneüs Baylé.


Scans zijn gratis verkrijgbaar. Vraag ze aan per mail.
Vermeld: nummer, naam en overlijdensdatum

Groeten
Olaf

================= Op zoek naar gegevens van de families:
Nijhuis - Bovenkerk - Koelers - Willemsen
e-mail: o.m.nijhuis @ quicknet.nl (verwijder de spaties rond @)
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~onijhuis
=================

Subject: + familieberichten den haag e.o.
From: "Loek Magdelyns" <stamboom_loek(delete_haakjes+tekst)@hotmail.com>
Date: Sun, 15 Feb 2004 16:40:17 +0100

in herinnering

WEINBERG Wim
14-2-1991 14-2-2004
HOORNIK Frans
14-02-2000 14-2-2004


+

BOETERS jacobus johannes maria
Koos
53 jaar
geh met
begr. 17-2-2004 Den Haag


VAN ERP- EVERS marga
56 jaar + Den haag 12-2-2004
geh met
crem 17-2-2004 den haag

LANGERGHORST johannes theodor floris
98 jaar + leidschendam 11-2-2004
wed Nancy Elody VAN HEK

KLUNDER- BEUMERS nel
* Enschede 29-10-1921 + Den Haag 11-02-2004
wed van Anton KLUNDER + 26-9-1989
begr 16-2-2004 Den Haag


VAN GAALEN sytze dirk
geh met
* 22-9-1928 + Zoetermeer 13-2-2004
begr 17-2-2004 Den Haag

VAN DER MEER- GOOR eky
wed van Hendrik van der MEER
* wassenaar 21-6-1942 Leidschendam 6-2-2004


VAN PIJLEN margarteha diederika mathilda
Greet
begr. 18-2-2004 Den Haag


LOO hetty
Pat Henderson
* 24-12-1915 + 11-2-2004
begr voorburg 16-2-2004Met vriendelijke groet,

Loek Magdelyns

e-mail stamboom_loek(delete_haakjes+tekst)@hotmail.com
Subject: + Overlijdensadvertenties Twentse Courant Tubantia, 14-02-2004
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@wxs.nl>
Date: Sun, 15 Feb 2004 17:11:58 +0100

Overlijdensadvertenties uit De Twentse Courant Tubantia
Zaterdag 14 februari 2004
Nr. 394

Scans zijn via e-mail verkrijgbaar bij
l.ooijkaas@planet.nl

Achtereenvolgens staan vermeld: achternaam, voornamen, achternaam partner,
voornamen partner, leeftijd, geboorteplaats, geboortedatum,
overlijdensplaats en overlijdensdatum.

BUTER, Hendrika Wilhelmina Johanna, GIJSBERS,+ Herman, 87 + Delden,
12-02-2004
CALKHOVEN, Maria, HORST,+ Albert, 100 + Nijverdal, 12-02-2004
EGGENS, Roelof Lambertus, WEIDE,+ van der, Frederika, * Emmercompacuum,
16-12-1920 + Enschede, 12-02-2004
FRUIJTIER, Johannes Franciscus Antonius, RIETVELT, C.J.J., * Utrecht,
14-07-1928 + Almelo, 12-02-2004
HEIDE, van der, Dirk, HORST, ter, B.T., 70 + Enschede, 12-02-2004
HULLEMAN, Reintje Maria, KUIPERS,+ Bernard, 88 + Hengelo, 12-02-2004
KARAKOC, Sezen, * 21-07-1987 + 12-02-2004
KROEZE, Egberdina Gerharda Theresia (Diny), OUDE WESSELINK, Bennie, 63 +
Geesteren, 12-02-2004
KROEZE, Femia Geertruida, ESHUIS, Gerrit, 83 + Borne, 11-02-2004
LENTHE, van, Annie, SCHEER, van de, Rudi, 55 + Enschede, 12-02-2004
MASEN, Wim, EIJSINK, Rini, * 18-12-1942 + Hengelo, 12-02-2004
MASSELINK, Marja, HENNEPE, te, Gerrit, * Oldenzaal, 28-05-1959 + Leiden,
12-02-2004
NAAFS, Willemina, ZIGGERS,+ Willem, 80 + Goor, 12-02-2004
NIJENHUIS, Henrica, BURKEN,+ van Evert, 79 + Almelo, 11-02-2004
OOSTERKAMP, van den, Henk, WIJERS, Truus, 62 + Winterswijk, 12-02-2004
RUITER, de, Aleida Johanna, FOKKENS,+ Albert, * Almelo, 05-04-1912 +
Almelo, 10-02-2004
WEERTS, Truida Aaltina (Truus), BOENSMA,+ Johannes Hendrikus (Jan), 76 +
Hengelo, 07-02-2004

met vriendelijke groeten,
Leo Ooijkaas, Haaksbergen


Subject: + Mies Hol (106) spant de kroon
From: Rob Kuijsten <kuijstenSPAMTRAP@hotpop.com>
Date: Mon, 16 Feb 2004 00:28:56 +0100

Artikel uit De Gelderlander van 03-02-2004
Mies Hol spant de kroon

Door BETTIE ARENDS

INGEN - Mies Hol, de oudste vrouw van Gelderland, viert vandaag haar
106e verjaardag. De Ingense houdt er niet van in het middelpunt te
staan. Maar bezoek van de burgemeester, daar kan ze niet onderuit.

Mies Hol is niet uit op aandacht van de media. "Ze staat niet graag in
het middelpunt", vertelt haar nicht Willemien Hol.

Met klem heeft de Ingense verzocht alle deuren voor 'vreemd' bezoek
gesloten te houden op haar verjaardag. "En dat respecteren wij."

Een bezoek van burgemeester K. Tammes en zijn vrouw kan ze niet
ontlopen. Zij staan vanmiddag om drie uur op de stoep met een
fruitschaal, opgemaakt met een bloemstuk.

De jarige is geboren en getogen Ingense en is nooit gehuwd geweest. Ze
woont nog zelfstandig.

Haar 59-jarige nicht Willemien, de dochter van een broer, maakt dit
mede mogelijk. Zij is van vrijdag tot en met dinsdag bij haar in huis.
Haar dagindeling luidt als volgt: ontbijten, lezen, eten, tukje doen,
lezen, eten, televisie kijken en gaan slapen. Soms maakt ze met haar
nicht een tochtje met de auto. "Maar het is niet zo, dat ze de hele
dag verzorging nodig heeft. Integendeel."

Eigenlijk is er het afgelopen jaar niet zoveel veranderd. Zicht en
gehoor zijn wat minder geworden, dat wel. Ze speelt nog graag een
spelletje canasta. De dagen dat haar nicht er niet is krijgt mevrouw
Hol hulp van de thuiszorg.

Sinds 18 december is de Ingense de oudste inwoonster van de provincie
Gelderland. Toen overleed Anna Beker-Bernhard. De Valburgse was op 3
augustus 2003 106 geworden.

De oudste man van Gelderland, tevens oudste man van Nederland, woont
in Ermelo. Henri Timmermans is 107 jaar oud.

In de regio komen weinigen in de buurt van de. Ingense.Carolina van
den Berg- Derksen in Dodewaard is in december 102 jaar geworden. In
Tricht woont een 101-jarige vrouw. In Tiel zijn twee 99-jarige vrouwen
de oudsten. Neerijnen kent sinds 1 november 2003 één 100-jarige, ook
een vrouw. Hendrikje van Andel- Schipper uit Hoogeveen spant in heel
Europa de kroon: zij is 113.

Alles gaaf en vet, gezet op... http://kuijsten.net
--
In widdofrou en in droege woarst moatte jo yn 'e gaten hâlde
Een weduwe en een droge worst moet je in de gaten houden


Subject: Re: + Mies Hol (106) spant de kroon
From: "Willem. Ruisch" <w.ruisch@hccnet.nl>
Date: Mon, 16 Feb 2004 12:21:13 +0100

Hoi Rob,

In Wageningen wonen ook een paar honderd jarigen onder ander Peter Looijen
103 woont aan de Rijn en heeft het nog prima naar zijn zin zo langs het
water met het uitzicht op de Mensiga groep waterscouts.

Willem.
www.geneaweb.org/wruisch"Rob Kuijsten" <kuijstenSPAMTRAP@hotpop.com> schreef in bericht
news:f000301k06nf63nt4371l80sjkdbfvkk2p@4ax.com...
> Artikel uit De Gelderlander van 03-02-2004
> Mies Hol spant de kroon
>
> Door BETTIE ARENDS
>
> INGEN - Mies Hol, de oudste vrouw van Gelderland, viert vandaag haar
> 106e verjaardag. De Ingense houdt er niet van in het middelpunt te
> staan. Maar bezoek van de burgemeester, daar kan ze niet onderuit.Subject: + Overlijdensadvertenties Twentse Courant Tubantia, 16-02-2004
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@wxs.nl>
Date: Mon, 16 Feb 2004 12:46:59 +0100

Overlijdensadvertenties uit De Twentse Courant Tubantia
Maandag 16 februari 2004
Nr. 395

Scans zijn via e-mail verkrijgbaar bij
l.ooijkaas@planet.nl

Achtereenvolgens staan vermeld: achternaam, voornamen, achternaam partner,
voornamen partner, leeftijd, geboorteplaats, geboortedatum,
overlijdensplaats en overlijdensdatum.

BEERNINK, Lien, VISSCHEDIJK, * 28-02-1918 + Overdinkel, 13-02-2004
BOER, de, Johannes (Hans), HULSTIJN, Anke, * Amsterdam, 16-03-1944 +
Winterswijk, 14-02-2004
BULTHUIS, Meta, HULSHOFF,+ Jaap, 84 + 14-02-2004
ECKELBOOM, Martien Boudewijn, * Enschede, 02-03-1946 + Enschede,
13-02-2004
GRASHOF, Jan, * 01-03-1933 + Oldenzaal, 13-02-2004
KIEVIT, Piet, VENEMAN, Jannie, * 06-12-1947 + Enschede, 14-02-2004
MOENS, Johan Carl Max, NYPELS, Kitty, * Alkmaar, 09-10-1922 + Delden,
13-02-2004
OSCH, van, Marion, * 09-01-1954 + Enschede, 13-02-2004
PIERWEIJER, Benno, KUIPERS, Fenny, 55 + Enschede, 13-02-2004
SCHOOTEN, van, Engbert Jan (Ep), VRIES,+ de, Roelie, 52 + Eibergen,
12-02-2004
STAPPENBELT, Jennigjen, * 03-11-1923 + Holten, 13-02-2004
TEMMINCK, Grietje, SKALIKS, Manfred, 78 + Enschede, 13-02-2004
TIJMAN, Gerrit, 56 + Enschede, 14-02-2004
UILENREEF, Albert Jannes, MIDDELKAMP,+ H., * Almelo, 24-04-1914 + Almelo,
13-02-2004
VERRIER, Marie, HEMME,+ J.H., 88 + Oldenzaal, 14-02-2004
WARGER, Annie, HASSINK, Frans, 65 + Overdinkel, 14-02-2004

met vriendelijke groeten,
Leo Ooijkaas, Haaksbergen


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek en omgeving 16-02-2004 wk 07
From: "Wil" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Mon, 16 Feb 2004 14:07:26 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek en omgeving
16-02-2004 wk 07
------------------------------------------

Zaandam 13-02-2004: Gerardus Joannes Gerrit Sijm w/v Dien Maria Gerridinas
van Putten

Koog a/d Zaan 13-02-2004: Herman Heinrich Hackmann : gehuwd levend.

Heiloo 13-02-2004: Johannes Francies Feij : gehuwd levend.

Beverwijk 12-02-2004: Mary Gelsumino - Mehagnoul : gehuwd levend.
------------------------------------------------------------------------
Er zijn gratis scan's op te vragen van alle advertenties ,graag met
vermelding van

!!!!!!! Naam , Jaartal en Datum en Week nummer !!!!!!!!! van af juni 1999.
----------------------------------------
Nu op alfabetische volgorde per periode
----------------------------------------
Voor meer informatie op mijn home-page http://www.geneaweb.nl

email R.deligt2@chello.nl
Subject: + Familieberichten EIndhovens Dagblad 14-02-2004
From: "Harry Stienen" <harry555NOSPAM@hetnet.nl>
Date: Mon, 16 Feb 2004 15:50:59 +0100

14-02-2004

Scans verkrijgbaar

Overleden

KREIJVELD Noud *08-03-1946 Best +13-02-2004 Eindhoven Jeanna ROMMELSE
SMULDERS Wathera 89 jaar +12-02-2004 Veldhoven Bernard ANSEMS
van KUIJK Jo 73 jaar +12-02-2004 Heeze +Jan BOONMAN
HEESTERBEEK Harrie 79 jaar +12-02-2004 Veldhoven Jaan van den HOUT
HAGENDOORN Ab *24-05-1914 Rotterdam +12-02-2004 Nuenen Ger TEGELAAR
van den AKKER Anneke 80 jaar +11-02-2004 EIndhoven +Huub den DEKKER
van HEERINGEN Annie 80 jaar +12-02-2004 Eindhoven +Kees HOOGENDOORN
DOOMEN Theo 77 jaar +12-02-2004 Eindhoven Anneke van KLEEF
NOORDHOF Dirk *04-07-1915 Emmen +12-02-2004 Nuenen
REKKERS Sjaan 80 jaar +13-02-2004 Eindhoven +Theo van ALST
BEEREN Elly 80 jaar +12-02-2004 's-Hertogenbosch Frans SALJÉ
MAAS Marianne *05-01-1949 +12-02-2004 Reusel Jan LAVRIJSEN

Geboren

Tijn *10-02-2004 Best zoon van John van der HORST & Ingrid WESTELAKEN
Femke *08-02-2004 Heeze dochter van Annemieke en Ruud ROSSIAU - KUMMELING
Brechje *11-02-2004 Best dochter van Anthony en Nicole SCHEEPERS
Robin *12-02-2004 zoon van Judith en ARNO HENDRIKX
Indy *12-02-2004 Eindhoven dochter van Roland en Natasja van DINTEREN - van
der ZALM

Trouwen

Stefanie VERSPAGET & Wester KOOT 14-02-2004 Eindhoven

Harry Stienen
Subject: +Familieberichten Eindhovens Dagblad 16-02-2004
From: "Harry Stienen" <harry555NOSPAM@hetnet.nl>
Date: Tue, 17 Feb 2004 10:26:01 +0100

16-02-2004

Scans verkrijgbaar

Overleden

van HURCK Niek *21-07-1919 Willemstad +10-02-2004 Eindhoven Riet KERREMANS
van STRAATEN Christ 73 jaar +14-02-2004 Eindhoven Mia GRAAT +Riet van den
BOS
FAASSEN Miet 77 jaar +14-02-2004 Bladel MOORS
GRAAFSMANS Jo *06-06-1922 Tilburg +13-02-2004 Eindhoven Lizet SCHALKWIJK
VERHOFSTADT Harry 85 jaar +13-02-2004 Eindhoven +Annie van de WIEL
STOKMAN Gerrit *11-12-1924 +12-02-2004 Bep GUNZEL
BLOEMERS (Riek ) Hendrika Johanna 94 jaar +13-02-2004 Heeze +Adriaan de
LEYER +Bernard van HEUMEN

Geboren

Teun *13-02-2004 Eindhoven zoon van Rosemarie en Roy NEFS
Laura *13-02-2004 Eindhoven dochter van Esther en Maurits KEIZER - van den
MUNCKHOF zusje van Eva
Josefien *14-02-2004 Eindhoven dochter vanAnnemarie TROMMER en Frank ELIëNS
Cas *14-02-2004 Son en Breugel zoon van Renske GROENEMANS en Alex de BOER
Mathijs *13-02-2004 Eindhoven zoon van Peter van KNIPPENBERGH en Elzelien
GOOSSENS
Sophie *13-02-2004 Helmond dochter en zusje van Rik, Leila en Hugo SCHEPER
Kris *14-02-2004 Bergeijk zoon van Léon en Bianka van ZIJL - STAAL

Harry Stienen
Subject: + Overlijdensadvertenties Twentse Courant Tubantia, 17-02-2004
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@wxs.nl>
Date: Tue, 17 Feb 2004 14:10:44 +0100

Overlijdensadvertenties uit De Twentse Courant Tubantia
Dinsdag 17 februari 2004
Nr. 396

Scans zijn via e-mail verkrijgbaar bij
l.ooijkaas@planet.nl

Achtereenvolgens staan vermeld: achternaam, voornamen, achternaam partner,
voornamen partner, leeftijd, geboorteplaats, geboortedatum,
overlijdensplaats en overlijdensdatum.

ALTENA, Gerrit, SMOES, Dinie, 61 + Vriezenveen, 14-02-2004
BLOK, Alex, BARGE, ten, Ali, 55 + Enschede, 15-02-2004
GRIMME, Rie, EUVERMAN, Hielke, * Veendam, 21-05-1922 + hengelo,
15-02-2004
HAMMER, Johannes Wilhelm (Johan), HAGHUIS, ten, Rie, 75 + Hengelo,
16-02-2004
JANMAAT, Jannes Johan, BOLK, K.A., * Almelo, 20-04-1924 + Losser,
15-02-2004
LANDKROON, Jan, STROOMBERG, S., 82 + Almelo, 14-02-2004 Weduwnaar van
D.PASKAMP.
MULDER, Rense, VEENSTRA,+ S., * Ooststellingwerf, 30-06-1914 + Enschede,
14-02-2004
ONLAND, Johanna Bernarda Gerharda (Jo), HORKENBORG, Antoon, 78 + Wesepe,
14-02-2004
SCHUTTEN, Theodora (Doortje), ROSENDAL, Antoon, 67 + Hengelo, 15-02-2004
SOMBERG, Gerard, VEEN, van, Thea, 50 + Enschede, 14-02-2004
SUPHEERT, Janny, BALLAST, Albert, * 12-09-1939 + Nijverdal, 16-02-2004
TIMMERHUIS, Maria Aleida, PIEKARTZ,+ von, Johannes Herman, 84 + Almelo,
14-02-2004
VRUWINK, Gerrit Hendrik, WOLTHUIS, Gerda, * 15-03-1923 + Markelo,
15-02-2004

met vriendelijke groeten,
Leo Ooijkaas, HaaksbergenSubject: + Familieberichten Groot Vlaardingen week 7 2004
From: "John Eichhorn" <eichhorn @ xs4all.nl>
Date: Tue, 17 Feb 2004 16:49:31 +0100

Overleden:

Beukelen, van Jan
Brobbel, Martina
Ekelenburg, van Dirk
Goederen, de Margaretha
Hakker, Leendert
Kooiman, Hiltje
Korver, de Albert Hendrik
Snel, Cornelis Arie
Voerman, Jacob
Weerheijm, Jacob

============================================ ================

Dankbetuiging:

Kuil, van der Jacobus
Lamers, Johannes
Mak, Johanna Cornelia Paulina
Minnen, van Neeltje
Rook, Huibrecht

============================================ ================


Meer informatie over bovenstaande namen is te vinden op mijn homepage:
http://www.xs4all.nl/~eichhorn/familieadvertenties.htm
Van bovenstaande advertentie's zijn uitsluitend voor genealogische
doeleinden,
gratis scans te verkrijgen.
Stuur een e-mail naar johneigh@hetnet.nl.
Graag de naam en datum vermelden.

Met vriendelijke groet,

John EichhornSubject: + familieberichten Trouw
From: dehaen_gen@lycos.nl ("Haan")
Date: Tue, 17 Feb 2004 16:18:10 +0000 (UTC)

Groep,

Van onderstaande berichten van overlijden uit Trouw zijn gratis scans te
verkrijgen bij Wim Cromwijk, email wcromwijk 444 @ 444 hetnet . nl

Verwijder 444 en spaties uit het emailadres.

Vriendelijke groet,
Margriet

-x-x-x-x-x-

fam.naam overledene voornaam lftd pub.datum

Baaijens Gerrit Jan 90 24-11-2001
Baak Gerrit 88 14-07-2003
Baakman Willem Harmen 85 22-03-2003
Baardman Arie Cornelis 69 25-03-2003
Baars Aaltje 82 14-06-2002
Baars Jan Hendrik 82 17-05-2003
Baas Aagje 87 13-12-2003
Baas Tijmie 75 02-04-2002
Baat, de Jan 87 07-06-2003
Baat, de Petronella 81 17-02-2003
Baat, de Teunis Hendrik 92 05-11-2003
Baauw Peter Jacobus 90 05-09-2003
Bachman Kirsten 33 27-03-2002
Bade Hermanus 81 01-11-2003
Bade Yme Harmen Jelle 7 08-09-2003
Baelde Christina Gerdina 76 13-04-2002
Baggus Gerardus Jacobus 75 11-09-2002
Bahlmann Jan Hendrik 86 03-12-2002
Bak Johannes Adriaan 79 05-04-2003
Bak, den Jan 73 24-08-2002
Baken Maria 91 03-12-2001
Bakkenes Maria Gerritje 90 04-06-2002
Bakker Albert 99 28-08-2003
Bakker Alie 75 12-04-2003
Bakker Anthon 78 03-04-2003
Bakker Antje 95 26-04-2002
Bakker Arie Jacobus 90 01-09-2001
Bakker Arie Jacobus 90 01-09-2001
Bakker Boukje 75 05-10-2002
Bakker Dieuwke 74 13-07-2002
Bakker Dieuwke 79 29-04-2003
Bakker Gerrit Jacobus 76 14-05-2002
Bakker Hendrika 78 09-01-2002
Bakker Hendrika 78 10-01-2002
Bakker Hillechien ? 12-11-2002
Bakker Jaap 67 08-04-2003
Bakker Jacoba 71 05-03-2002
Bakker Jacoba 87 09-11-2002
Bakker Jakob Gezienus 75 14-02-2003
Bakker Jakob Gezienus 75 14-02-2003
Bakker Janna Jacoba 80 24-03-2003
Bakker Jeannette 96 19-11-2001
Bakker Johanna 81 26-03-2003
Bakker Johannes Age 82 06-10-2003
Bakker Jorrit 62 14-01-2003
Bakker Klaas Jan Willem 82 08-07-2002
Bakker Neeltje 92 26-04-2002
Bakker Neeltje 92 27-04-2002
Bakker Rie 86 27-01-2003
Bakker Roelina 77 06-07-2002
Bakker Sija 84 22-02-2003
Bakker Trijntje 86 13-09-2001
Bakker Willem 83 15-03-2002
Bakker Willem 80 01-05-2003
Bakker Willemina 67 19-02-2003
Bakker, de Anna Johanna 82 13-08-2003
Bakkeren Antonie 88 31-12-2003
Bakkeren Jan 56 22-06-2002
Bakkers Jantje Sepkje Sjoukje 65 17-08-2002
Balhuizen Margaretha 94 14-11-2003
Balhuizen Nelly 103 27-01-2003
Balke Maria Frederika 88 07-10-2002
Balt Leendert 75 09-11-2001
Bams Johan Willem Karel 76 14-09-2001
Bang Ellen Margrethe 81 17-01-2002
Bank Annie 87 26-03-2002
Bannink Bernard Gerardus 99 17-10-2003
Bannink Harmen Anton 73 08-06-2002
Bannink Marleen Anne 20 30-05-2002
Baracs Sándor 101 08-08-2002
Barbanson, de Catharina 87 03-06-2003
Baren, van Johanna Egberdina 60 27-09-2002
Barendrecht Kleis Marius 92 06-11-2003
Barnard Hendrik Johannes 80 18-04-2003
Barneveld Jannetje 81 12-08-2002
Barneveld, van Anna Sophia 93 09-08-2003
Barnhoorn Kees 68 24-08-2002
Baron van Haersolte Roelof Arent Volkier 83 24-12-2002
Bartelds Dini 69 05-04-2003
Bartels Gerritdina Berendina 86 30-06-2003
Bartels Grada Johanna Hendrika 55 02-11-2002
Bartels Willem 84 29-04-2003
Bartelse Helena Jacoba 83 01-09-2001
Bas Hendrikus 78 25-02-2002
Bas, de Cornelia 89 01-08-2002
Bast Leendert 67 22-10-2002
Batelaan Henk 56 28-10-2003
Batema Wietske 84 01-03-2003
Bavinck Hubert Jan 68 22-08-2002
Bavinck Jan 99 16-06-2003
Bavinck Jan 99 16-06-2003
Bax Driesanna Cornelia 74 26-01-2002
Bax Gerrit Rombout 58 18-04-2002
Becker Geertruida Helena 93 23-08-2002
Beeftink Anna Sietsche 65 08-04-2003
Beeftink Christina Wilhelmina 60 13-12-2002
Beek, ter Johanna Adriana 77 14-06-2002
Beek, van Harry Johannes Maria 76 26-01-2002
Beek, van Herman ? 08-01-2003
Beek, van N.J. 87 22-05-2002
Beek, van Willem 81 07-10-2003
Beek, van de Johanna Klazina 90 14-07-2003
Beek, van de Piet 58 21-03-2002
Beek, van der Arina Adriana 92 17-05-2003
Beek, van der Klazien 84 02-12-2003
Beekenkamp Frederique Hendrika Wilh.a 5 22-02-2002
Beekhoven, van Cornelis 85 09-07-2003
Beekman Anna Catharina 94 26-11-2001
Beekman Petrus Leonardus 83 15-01-2003
Beelen, van Johanna 91 22-09-2003
Beelen, van Johanna Elisabeth 53 27-11-2001
Beem, van Abraham Anthonie 82 03-05-2002
Beem, van Reusina 86 20-09-2002
Beemer Theo 75 07-05-2003
Been Hil 78 14-01-2003
Been Sibolt 87 04-01-2002
Beer, de Sieuke 98 04-09-2003
Beernink Agatha 89 28-05-2002
Begeer Rutger 36 21-11-2001
Begeer Rutger Nicolaas 36 20-11-2001
Begemann Ybeltje 87 22-11-2001
Beilen, van Evert 68 28-08-2003
Bekker Emmy 81 13-06-2002
Bekker Willebrordus Mattheus A.J. 66 05-08-2002
Bekkers Hilda Barta 77 05-03-2002
Bekkers Regina Hendrina 93 09-07-2002
Bekkers Regina Hendrina 93 10-07-2002
Beks Geert 76 12-01-2002
Beks Klaas 92 02-09-2002
Beks Peter Wieger Reender 60 11-04-2003
Beks Reender Johannes 85 13-09-2002
Beld, van de Gerrit 89 12-07-2003
Beld, van de Gerrit 89 12-07-2003
Belgraver Tjeerd Cornelis Nanne 89 28-11-2001
Belksma Gertrude 68 28-05-2002
Bemmel, van Grietje Magdalena 90 28-04-2003
Bemmel, van Hendrik 80 22-12-2001
Benckhuijsen Lize 79 07-01-2002
Benckhuijsen Lize 79 11-01-2002
Bennekers Willemina Aleida 83 27-03-2002
Bennekom, van Cornelia 90 19-02-2003
Bennink Marthy 82 18-01-2002
Benschop Arie 54 18-04-2002
Benschop Arie Cornelis 82 01-02-2002
Benschop Cornelis 63 24-04-2002
Benschop Cornelis 63 25-04-2002
Bent, van den Antje Cornelia 91 26-08-2003
Benthem, van Cecilia Maria 84 06-08-2003
Benthem, van Cecilia Maria 84 06-08-2003
Bentum Jantinus 71 22-03-2002
Berends Jan 90 04-08-2003
Berg Anna Meertina 76 20-10-2003
Berg Catrien 76 08-12-2003
Berg, van den Adrianus 84 11-12-2001
Berg, van den Alida 49 15-12-2001
Berg, van den Anthonia Johanna Geertruida 100 10-11-2003
Berg, van den Arie 72 24-02-2003
Berg, van den Christina Adriana Cornelia 80 16-03-2002
Berg, van den Cornelis 78 18-12-2001
Berg, van den Cornelis Jasper 82 24-06-2003
Berg, van den Helena 91 30-08-2003
Berg, van den Huibertje 87 24-06-2003
Berg, van den Jacomina Pleuntje 80 26-11-2003
Berg, van den Jan 83 10-03-2003
Berg, van den Joanna Petronella Maria 61 29-01-2002
Berg, van den Johanna 76 23-06-2003
Berg, van den Johanna Catharina 87 14-05-2002
Berg, van den Johannes 77 19-03-2002
Berg, van den Johannes 91 17-05-2002
Berg, van den Johannes 80 22-03-2003
Berg, van den Joost 92 28-02-2002
Berg, van den Lidewij 81 04-10-2002
Berg, van den Maartje 86 21-11-2002
Berg, van den Maria Cornelia Magdalena 86 08-10-2003
Berg, van den Maria Magdalena 91 03-02-2003
Berg, van den Petrus 90 08-12-2001
Berg, van den Pleun 85 12-11-2002
Berg, van den Willem Kornelis 84 30-10-2002
Berg, van den Willy 82 09-11-2002
Berge, ten Christiana Anna Geertruida 66 09-09-2003
Bergeijk, van Christina Helena 80 01-03-2002
Berger Jan 69 19-08-2003
Bergh, van den Jan 66 25-11-2002
Berghuizen Wouter 37 25-03-2003
Bergmans Anna Margaretha 98 27-09-2002
Bergmeijer Francina 85 27-04-2002
Bergsma Douwe Uilkes 100 03-06-2002
Bergsma Meine Folkert 75 11-09-2001
Berkel, van Jannetje 90 07-01-2003
Berkel, van Leendert 73 13-09-2003
Berkel, van Magchiel 93 19-08-2003
Berkel, van Willemina 88 11-06-2002
Berkhout Cornelia Nelly 68 19-07-2003
Berkhout Lena 73 24-06-2003
Berkhout Pieter Rokus 61 11-10-2003
Berkman Bets ? 19-10-2002
Berkman Elisabeth 90 18-10-2002
Berkman Leendert 82 18-02-2003
Berkouwer Anton Yke 71 16-10-2003
Berkvens Hendrika Francisca Maria 65 19-08-2003
Berman Geertruida Maria 94 25-03-2002
Berman Klazina Bastiana 85 28-02-2002
Bernouw Ardina Antonia 76 28-11-2001
Bersma Simon Ceüs 81 11-12-2001
Bertram Lammechien Johanna Mar. 95 09-01-2002
Besse Roelof 82 03-04-2002
Besselaar Herman 72 05-06-2002
Besselink Annie 67 31-05-2003
Bessembinders Antje 95 27-10-2003
Bets Elisabeth 83 17-12-2001
Beukel, van den Dirkje 84 04-10-2003
Beukel, van den Willy Johanna 72 21-12-2001
Beukel, van den Willy Johanna 72 22-12-2001
Beukelman Neeltje Cornelia 86 11-12-2001
Beukema Janna 83 21-01-2002
Beukema Rijke 78 12-10-2002
Beukema Simon Jelte 69 22-01-2002
Beumée Pietertje Jitsine 89 22-01-2002
Beumer Jan Willem 63 14-08-2002
Beurmanjer Adriana 68 22-03-2003
Beus, de Cornelia Jacoba Johanna 80 01-03-2002
Beuving Jan 75 27-12-2001
Bezemer Clement 91 20-02-2002
Bezemer Clement 91 20-02-2002
Bezemer Pieternella 85 29-09-2003
Bezemer Teunis 74 17-11-2001
Bezuijen Aren 84 18-05-2002
Bie, de Hendrik 76 11-12-2003
Bie, de Hendrik 76 12-12-2003
Bielert, van Gerry 56 16-08-2003
Biemond Arie 76 26-01-2002
Bierens Anna 84 15-12-2001
Bierkens P.B. ? 26-02-2002
Biesbroeck Elly 76 03-07-2002
Biesheuvel Barend 88 22-12-2003
Biesheuvel Cornelis Hubertus Dirk 69 01-07-2002
Biesheuvel Jan Stijn 83 10-01-2002
Biesheuvel Jannetje Hillegonda 84 15-07-2003
Bijdam Harmen 75 12-04-2003
Bijeman Jacobus Adrianus 84 19-07-2003
Bijl Pieter 79 15-04-2003
Bijl Simon 86 08-09-2001
Bijl Willem 84 02-08-2003
Bijl, van der Cornelis 85 03-09-2002
Bijl, van der Johan Antonie 72 07-09-2002
Bijl, van der Maria Suzanna 76 18-10-2003
Bijleveld Jan Gerard 80 27-12-2001
Bijleveld Willem Pieter 80 27-06-2003
Bik Johanna Maria 79 25-02-2003
Bink Nicolaas 71 21-06-2003
Binnekamp Jan 75 03-04-2003
Binnema Hermina Anna 89 13-11-2002
Binnendijk Maria 78 20-12-2003
Bins Geertruida 90 14-06-2003
Bison Anna Maria Jacoba 89 19-02-2002
Blaak Alida Everdina 77 09-01-2002
Blaauw Jan 73 26-11-2002
Blaauwen, den Neeltje Catoliena 79 23-11-2001
Blaauwijkel Wietske 97 10-11-2003
Blankendaal Gabinus Petrus N. 92 23-09-2003
Blankesteijn Cathrinus 80 22-08-2002
Blécourt, de Klaaske 72 24-12-2003
Bleijenberg Josina Maria Cornelia 92 02-06-2003
Bliek, van der Jan Adriaan 74 02-05-2003
Blijleven Michiel Cornelis 51 15-06-2002
Blindeman Krabbenbos Benno ? 11-06-2002
Bloeme, de Arie 89 15-10-2003
Bloemen Jan 69 08-10-2003
Bloemendaal Willem 80 07-08-2002
Bloemendal Maria Margrietha 90 27-06-2003
Bloemendal Willy 87 06-08-2003
Bloemers Wim 73 27-12-2001
Bloemink Gijsbertha Alida 91 19-11-2003
Bloemink Johanna 86 19-08-2002
Blok Adriana ? 26-09-2002
Blok Leendert Lodewijk 78 26-10-2001
Blok Martje 79 22-01-2003
Blok Neeltje 92 29-01-2002
Blok Willem 74 06-06-2002
Blokker Cornelia Marijtje 78 04-02-2002
Blokker Dorothea Jansje 54 16-10-2002
Blokland Grietje Paulina 84 21-08-2002
Blom Abraham 79 09-10-2002
Blom Gijsbert Cornelis 73 20-03-2002
Blom Helena Barbara 87 20-09-2002
Blom Johannes 90 30-12-2002
Blom Sjane Wilhelmina 87 19-09-2002
Blom Wilhelmina 76 17-04-2003
Blom, van der Jozina 79 10-10-2003
Blommers Jurijanus 80 21-05-2002
Blonk Paulina Maria 67 26-05-2003
Bobeldijk Alberdina 94 13-05-2003
Bochanen Arie 72 19-11-2001
Bochove, van Dirk 81 11-06-2002
Bodegom Pieternella 96 30-10-2001
Bodzinga Jan 83 20-03-2003
Boeijinga Johannes Albert 84 04-07-2002
Boeke Anna Maria 86 25-10-2003
Boelens Aeilt 63 03-01-2003
Boelens Nellie Johanna 84 25-10-2003
Boelhouwer Nelly Goverdina 89 19-04-2003
Boelhouwers Arie Jacob 79 20-03-2002
Boelhouwers Cornelis 60 16-03-2002
Boender Maria Cornelia 80 08-12-2001
Boer Egbert 85 12-08-2002
Boer Erna Jolande 45 16-12-2003
Boer Geertruida 89 31-12-2003
Boer Hendrina 65 21-05-2002
Boer Jan 70 19-01-2002
Boer Jan 76 09-07-2002
Boer Janna 78 23-11-2002
Boer Jannigje Dirkje 97 29-09-2003
Boer Joop 82 31-10-2003
Boer Joop 82 01-11-2003
Boer Roelfine Elizabeth 74 12-11-2002Subject: + familieberichten Trouw
From: dehaen_gen@lycos.nl ("Haan")
Date: Tue, 17 Feb 2004 16:18:17 +0000 (UTC)

Groep,

Van onderstaande berichten van overlijden uit Trouw zijn gratis scans te
verkrijgen bij Wim Cromwijk, email wcromwijk 444 @ 444 hetnet . nl

Verwijder 444 en spaties uit het emailadres.

Vriendelijke groet,
Margriet

-x-x-x-x-x-

fam.naam overledene voornaam lftd pub.datum

Boer, de Aafke 96 19-08-2003
Boer, de Albert 68 26-03-2003
Boer, de Albert 56 17-10-2003
Boer, de Bé 71 21-06-2002
Boer, de Bernardus 97 26-08-2003
Boer, de Cornelia Maaike 89 20-11-2001
Boer, de Gyb 77 14-06-2003
Boer, de Hendrika 83 30-07-2003
Boer, de Henri Bernardus Pieter 98 04-09-2003
Boer, de Hinke Johanna 75 30-07-2003
Boer, de Jacob 81 26-02-2003
Boer, de Jacob Roelof 76 23-04-2002
Boer, de Jan 92 31-10-2002
Boer, de Jantje ? 25-11-2003
Boer, de Lipke 83 20-05-2003
Boer, de Metje 69 12-04-2002
Boer, de Pieter Jacob 97 28-12-2002
Boer, de Pieter Jacob 97 28-12-2002
Boer, de Rika Dina 88 24-04-2003
Boer, de Roarde 83 10-07-2003
Boer, de Sake Jan 72 07-03-2002
Boer, de Theodoor Adriaan 82 27-01-2003
Boer, de Tjebbe Fokke 55 21-10-2003
Boer, den Adrianus 84 16-06-2003
Boer, den E.(Betsy) 83 05-06-2003
Boer, den Jaap 63 13-11-2002
Boer, den Maartje 77 03-04-2002
Boer, den Nicolaas 90 27-02-2003
Boerefijn Gerrigje 90 03-02-2003
Boerefijn Leendert Pieter 87 16-10-2003
Boerefijn Willem Frederik 92 28-03-2002
Boerema Drewes 83 30-09-2003
Boerma Albert 66 05-05-2003
Boerma Klara 91 21-10-2002
Boerma Nicolette 60 13-02-2002
Boerman Hermina 85 07-10-2002
Boerman Jenneke 79 30-01-2002
Boerrigter Hendrikje 93 10-07-2003
Boersema Jacobus 89 08-02-2003
Boersma Anna 78 29-08-2003
Boersma Cornelis 71 10-09-2003
Boersma Harmine ? 20-05-2003
Boersma Janny 78 15-04-2003
Boersma Sake 66 30-11-2002
Boersma Siet Gerda 63 12-08-2003
Boerstra Hillie 69 26-03-2002
Boertien Cornelis 74 01-06-2002
Boesveld Dina 84 03-05-2003
Boeve Gerrigje 74 03-01-2002
Boeve Jan 62 07-09-2002
Bogaards Gerardina 73 07-03-2002
Boggelen, van Koenraad Jan 86 24-01-2003
Bohlander Jacoba Petronella Th. 92 11-12-2002
Bok Gerdien 37 25-11-2002
Bokkem, van Johannis ? 21-05-2003
Bokma Hieke 95 19-06-2003
Bollema Titia 70 16-05-2003
Bolt Eisselijn Hariëtte Anthony 77 13-11-2001
Bolt Rientje Alberdina 86 16-04-2002
Bolt Roelof Willem 71 17-05-2003
Bolt Sara Anna Hieke 76 03-12-2003
Bolten Martinus 86 04-11-2002
Bomers Alida Menetta 93 12-02-2002
Bommel, van Marnix Arthur 0 02-12-2002
Bonda Willem 80 01-11-2003
Bondt Johanna 77 19-06-2002
Bongers Tiny 48 29-10-2001
Bongers Wil 68 24-03-2003
Bonhof Willemina 94 20-10-2003
Bönker Jacobus Johannes 80 01-09-2003
Bons Bastiaan Jacobus 93 08-11-2003
Boode Adéla Maria 88 12-05-2003
Boogaard Geertruida 87 02-08-2003
Boogaard Wouter Pieter 80 06-11-2001
Boogaard, van den Geertruida 78 11-01-2002
Booij Geesje 81 01-10-2003
Booij Klaas Gert 71 20-01-2003
Booij Thijs 79 10-03-2003
Boom, van der Pieter 64 07-10-2003
Boomsma Johanna 88 03-06-2003
Boomsma Ruurd 38 17-10-2002
Boon Adriaan Marinus 88 29-11-2003
Boon Marinus 88 18-08-2003
Boon Pieternella 93 18-09-2003
Boon Sieuwke 78 03-04-2002
Boon, den Apolonia Elisabeth 87 04-01-2002
Boon, den Apolonia Elisabeth 77 27-12-2003
Boonstra Jacob 74 25-06-2003
Boontje Catherine Louise Agnes 45 04-07-2002
Boor Greta 88 10-07-2002
Boorsma Pietje 86 27-03-2002
Boorsma Vincent Rogier 24 30-08-2002
Booster Nicolaas 97 04-04-2003
Boot Gerarda Frederika 91 07-06-2003
Boot Johanna Jacoba 83 28-11-2003
Boot Joost Johannes Gerardus 99 23-01-2002
Boot Joost Johannes Gerardus 99 23-01-2002
Bor, van den Eibert 83 05-06-2003
Borg Gezina Geertruida 77 23-12-2003
Borg, ter Hendrik 82 11-11-2003
Borghuis Hendrika 79 31-12-2001
Born, van den Alie 88 18-03-2002
Bornebroek Martha 45 14-09-2002
Borreman Adriana 89 28-05-2002
Borsjes Clazina 69 29-12-2001
Borst Neeltje Alida 89 11-02-2003
Bos Bertha Janna 81 21-10-2002
Bos Bouwina 78 02-11-2002
Bos Cor ? 24-12-2002
Bos Cornelis 67 21-12-2002
Bos Elisabeth 91 29-09-2003
Bos Emma Bertha 82 14-02-2002
Bos Emma Bertha 82 14-02-2002
Bos Enneliena Aaffiena 89 18-12-2001
Bos Frouwke 84 16-08-2003
Bos Gijsbertus 92 02-11-2002
Bos Harmanna 68 15-05-2002
Bos Harmina 68 16-05-2002
Bos Hendrikus Herman 76 13-09-2001
Bos Jan 71 07-01-2002
Bos Jan Willem 89 01-05-2002
Bos Jantina 100 01-12-2001
Bos Joke 81 16-05-2003
Bos Marga 65 23-03-2002
Bos Thees 57 26-06-2003
Bos Ymkje 88 26-11-2002
Bos, van den Arie 94 24-03-2003
Bos, van den Derk 78 10-12-2001
Bos, van den Frans 87 11-06-2002
Bos, van den Leendert 69 09-09-2003
Bosch Gerrit 73 13-08-2002
Bosch Hendrika Elisabeth 73 03-01-2002
Bosch Hendrikje 88 23-08-2003
Bosch Henriëtte Maria Elisabeth 92 28-03-2002
Bosch Lieuwe 94 14-01-2002
Bosch Lieuwe 94 14-01-2002
Bosch Titia Catharina 94 28-12-2002
Bosch, van den Jacoba Cornelia 82 08-09-2003
Bosch, van den Riemkje 78 18-10-2003
Bosgra Martha 79 19-04-2003
Bosker Francien 76 07-11-2002
Boskma Klaas 59 29-06-2002
Bosma Aaffien 92 26-08-2003
Bosma Evert Pieter 68 26-03-2002
Bosma Johannes 76 31-05-2002
Bosma Koop Willem 52 12-11-2002
Bosma Watze 87 12-04-2002
Bosman HerminA 81 01-09-2001
Bosman Lena 94 11-11-2003
Boss Cornelis Simon 94 16-02-2002
Bosselaar Jan 80 22-10-2002
Bosselaar Johannes Hermanus 81 01-11-2002
Bossenbroek Gerardus 75 10-06-2002
Bot Gaston 39 24-10-2002
Boter Joost 64 24-08-2002
Boterman Wim 77 05-11-2001
Both Dirkje Agatha Pieternella 86 13-04-2002
Both Hendrika 85 30-10-2002
Both Nel ? 15-04-2002
Bots Ignatius Gerardus Joannes 87 10-09-2003
Bottema Abraham 81 03-12-2002
Bottenburg, van Sifra Hugorina 48 29-09-2001
Bottinga Otto 78 19-03-2003
Bouma Annie Maria 75 01-06-2002
Bouma Arend Johannes 77 25-07-2003
Bouma Dieuke 76 09-01-2003
Bouman Otto Cornelis 59 28-06-2003
Bouman Pieter 68 29-09-2001
Bouman Reint 90 31-08-2002
Bout, van den Christina 88 06-03-2003
Boutkan Jakob 89 27-12-2003
Bouw Willem Johannes 63 08-09-2003
Bouw Willy 89 23-01-2003
Bouwes Jacob Paul 86 05-05-2003
Bouwhuis Edith 56 08-11-2001
Bouwknecht Derk 74 24-09-2003
Bouwman Anna 93 27-12-2002
Bouwman Anna Adriana 91 12-09-2001
Bouwman Hendrikus Aalbert 78 08-01-2002
Bouwman Jacobina Cornelia 82 27-08-2002
Bouwman Jan Enno 82 27-10-2003
Bouwman Roelf 94 29-12-2003
Bouwmeester Marius Albertus 59 25-09-2003
Boveldt, te Anna Catharina 94 12-02-2003
Boveldt, te Anna Catharina 94 12-02-2003
Boven Jakob 77 08-03-2003
Bovenberg Frederik 73 03-12-2002
Bovenberg Gerhardus Lambertus 76 31-12-2001
Bovenberg Riet 79 08-09-2001
Bovenberg Tim 76 29-12-2001
Bovenkamp, van de Aagje 85 24-04-2003
Boverhof Jan 79 02-11-2001
Boverhof Roelofje 78 21-01-2003
Braakman Dirk 71 18-08-2003
Braaksma Kornelia Fokelina 89 12-05-2003
Braaksma Thijs 81 13-11-2003
Braamskamp Hendrik 87 12-11-2001
Braber Philippus 92 16-12-2003
Brak Bastiaan 74 02-11-2001
Brak Geertruida Margje 90 16-01-2003
Brak Willem 89 13-11-2002
Brakel, van Jan Pieter 77 17-09-2001
Bramer Gerrit Johannes 80 06-08-2002
Brand Gré 78 29-10-2002
Brand, van den Leo 63 04-07-2003
Brands Hendrina Martina 51 19-04-2003
Brands Roelof 84 05-12-2001
Brandt Hans 68 06-03-2003
Brandt Jacomina 90 15-03-2003
Bras Ann 77 24-12-2003
Breebaart Aart Abraham 81 09-01-2003
Breebaart Chrétien Theodore 83 14-12-2001
Breebaart Chrétien Theodore 83 15-12-2001
Breedveld Adriana Coenelia 72 09-04-2003
Breejen, den Pieter 73 22-07-2002
Breejen, den Pieter 52 31-12-2002
Breekveldt Johanna Aleida 75 23-02-2002
Breeschoten, van Cornelia Johanna 79 10-09-2003
Breet Catharina Rempje 85 02-08-2003
Breevaart, van de Jacoba Jannetje 81 04-03-2003
Breimer Hendrik 73 02-02-2002
Breman Jan 79 30-12-2003
Breman Willy 80 22-12-2003
Bremer Aris Marinus Simon 79 26-10-2002
Bremer Pieter 81 28-06-2003
Bremken Lijda Bernardina 86 15-06-2002
Bremmer Daniel Nico 83 12-08-2003
Brenninkmeijer Johannes Ludgerus Bonav. 72 12-07-2003
Brenninkmeijer Ursula Maria 78 15-03-2003
Breunesse Pietertje 92 17-11-2001
Brijder Johanna 89 01-05-2002
Brijder Lubbertus 81 28-03-2002
Brilman Reinier Paulus 96 09-10-2002
Brink, ten Johanna 83 05-03-2003
Brink, van den Aaltje 98 16-07-2002
Brink, van den Geesjen 73 09-08-2002
Brink, van den Geesjen ? 10-08-2002
Brink, van den Gerrit Arie 85 21-09-2002
Brink, van den Josina 99 07-12-2002
Brink, van den Wouter Cornelis 81 12-03-2002
Brinke, ten Gerda Egbertdina Sophia 56 25-06-2002
Brinke, ten Hendrikus 91 28-02-2002
Brinkers Lijsje 86 28-01-2003
Brinkhoff Lucas 83 18-01-2003
Brinkman Abraham Jacob 89 27-09-2002
Brinkman Alida 88 15-11-2003
Brobbel Pieter 85 17-12-2002
Brocaar Ineke Stoffelina Louise He. 56 10-06-2003
Broeder Dirk Jacob 88 10-12-2003
Broeder, den Hendrika 87 09-08-2002
Broek, van den Jacoba Cornelia 81 11-12-2001
Broek, van den Teuntje Elisabeth 81 18-05-2002
Broeke, ten Eberdina Maria Louisa 91 19-06-2002
Broekema Ebel Hendrikus 81 20-04-2002
Broekema Jakobus 79 06-06-2002
Broekema Jakobus 79 06-06-2002
Broekhuijsen Leonora Jacoba 76 03-07-2003
Broekroelofs Klaas 79 15-11-2002
Broeksma Sybren 69 21-05-2002
Broekzitter Maria Neeltje 80 01-07-2002
Broer Nicolaas Johannes Franciscus 69 29-09-2001
Broere Gerard 82 10-06-2003
Broers Elisabeth 92 30-05-2002
Broerse Bernardus Antonie 79 12-09-2002
Broerse Gerard 87 01-09-2003
Broersma Gerda Marianne 60 27-04-2002
Broertjes Marieke Adriana 40 03-01-2002
Broeze Jan 82 23-06-2003
Brokking Henk 78 22-11-2001
Brokking Pieter 71 19-12-2002
Brommersma Maarten 78 11-07-2002
Brons Annegien 67 23-04-2003
Brons Antoinetta Johanna 94 02-10-2003
Brons Geertje Jantina 96 21-10-2002
Bronsema Fokke 86 19-02-2003
Brosky Maria 83 30-09-2003
Brouwer Alide Johanna 78 27-12-2002
Brouwer Douwe Huythe Roelof 76 24-12-2002
Brouwer Ineke 64 26-09-2002
Brouwer Jacob 83 22-02-2003
Brouwer Jan 93 20-12-2003
Brouwer Jan Pieter 84 27-02-2003
Brouwer Janke ? 22-10-2002
Brouwer Johanna Boudewina 84 26-10-2001
Brouwer Leendert 82 02-01-2002
Brouwer Leendert 79 24-02-2003
Brouwer Leendert Cornelis 77 13-09-2002
Brouwer Maria Martha 91 29-12-2003
Brouwer Martha 66 26-09-2002
Brouwer Neeltje 89 11-05-2002
Brouwer Sipko Renger 82 31-10-2001
Brouwer Thomas 87 25-01-2002
Brouwer Wim 80 31-08-2002
Brug, van der Tado 66 21-12-2002
Bruggeman Geertje 60 30-12-2003
Brüggeman Dick 68 11-02-2002
Brüggemann Johann Diederich 68 12-02-2002
Bruggen, van Albertus Marius 90 06-12-2002
Bruggen, van Cornelis 71 25-08-2003
Bruggen, van Hans 69 08-01-2003
Bruggen, van Theodora Antoinette 96 18-03-2003
Bruggers Roelf 91 04-10-2002
Brugman Maretta Egbertine 76 18-06-2003
Bruijn Anna Maria Elisabeth 85 20-06-2002
Bruijn Elizabeth Antonia Johanna 80 26-10-2002
Bruijn, de Cornelis Anton 59 15-02-2003
Bruijn, de Jacobus Willem 82 23-01-2002
Bruijn, de Jerina Paulina Maria 76 07-03-2002
Bruijn, de Jerina Paulina Maria 76 08-03-2002
Bruijn, de Johan Hendrik Sina 75 22-06-2002
Bruijn, de Maria Gerardina 88 22-02-2002
Bruijn, de Maria Johanna Hendrika 103 31-01-2003
Bruijne, de Cornelis Jacob 85 11-04-2003
Bruijne, de Pleuntje 98 17-07-2003
Bruijnen Maria 82 26-01-2002
Bruijnius Chris 55 15-12-2001
Bruin Ineke 55 09-07-2002
Bruin, de Cornelis 92 27-12-2001
Bruin, de Maria Catharina 82 11-04-2003
Bruin, de Pieter Anne Christiaan 78 05-02-2003
Bruin, de Sophia 76 16-01-2002
Bruin, de Sophia 76 18-01-2002
Bruinen François Johannes Maria 77 14-08-2002
Bruinessen, van Johan Gerard 73 11-11-2002
Bruins Hendrik 95 09-04-2003
Bruins Jan Willem Albertus 82 15-10-2003
Bruins Lena H.G. 93 21-08-2003
Bruins Maria 94 08-04-2002
Bruinsma Dirk 80 09-05-2003
Brummelen, van Fré 92 11-10-2003
Brummelman Hermien ? 13-11-2002
Brummelman Willem Cornelius 76 23-02-2002
Brummen, van Johannes 84 19-06-2003
Bruning Jan Dingemans 79 18-09-2001
Brussel, van Wim F. 82 03-09-2002
Bruyn, de Arie 89 18-06-2002
Buchem, van Sophia Clasina 83 25-04-2003
Buck, de Willemien 68 16-07-2003
Budding Alida Cornelia 90 04-02-2003
Budding Hendrik Alexander 68 24-12-2003
Buesink Aleida Gesiena 69 13-11-2003
Buffart Lucas Leonard 54 17-04-2002
Buijs Maria 69 27-02-2002
Buijse Jacobus 66 15-12-2001
Buijse Jacobus 80 24-01-2003
Buijtelaar Bernardus 86 25-02-2003
Buisman Petra 51 21-08-2002
Buist Willem Melle 80 06-04-2002
Buitelaar Johanna Hendrika 91 09-08-2003
Buitelaar Pieter 74 24-09-2002
Buitenhuis Jany 59 09-01-2002
Buitenhuis Jany 59 09-01-2002
Buitenhuis Petrus 87 14-09-2001
Bult, van de Andries 55 27-01-2003
Bulte Frederica Cornelia 93 04-04-2002
Bultena Dina Anna 84 11-06-2003
Bulthuis Elizabeth 79 26-11-2002
Bulthuis Elizabeth 79 26-11-2002
Bulthuis Hendrik 86 24-08-2002
Bulthuis Pieter 82 14-02-2003
Buma Apolonia Lucie 85 01-03-2002
Buma Gert 65 05-04-2002
Bunskoek Janny 62 24-08-2002
Bunte, van de Gabriëlle 35 08-04-2003
Burg, van der Wilhelmina ? 04-12-2003
Burgers Sara Cornelia 80 01-10-2003
Burggraaff Annamarie 49 11-12-2003
Burggraaff Wilhelmina Susanna 90 10-07-2002
Burgh, van der Catharina Margaretha Wilh. 80 25-01-2002
Burgh, van der Erik ? 09-04-2003
Burgler Hendrik 88 21-10-2002
Buseman Lubberta Remke 73 02-01-2002
Buth Johanna Francina 81 11-04-2002
Butijn Adriana Jacoba 78 13-05-2003
Buuren, van Anje Geertruida 94 07-08-2002
Buuren, van Antonia 86 11-02-2002
Buuren, van Jeanne 64 31-01-2003
Buurman Maria Apolonia 77 16-03-2002
Buurman Wilhelmus Johannes 72 26-04-2003
Buwalda Froukje 94 05-08-2003
Buyse Gijs 79 09-10-2003
Buytelaar Sjoukje 84 31-05-2002
Buzeman Jan Albert 68 06-06-2002Subject: + familieberichten Trouw, familienaam begint met C
From: dehaen_gen@lycos.nl ("Haan")
Date: Tue, 17 Feb 2004 18:07:26 +0000 (UTC)

Beste Groep,

Van onderstaande berichten van overlijden uit Trouw zijn gratis scans te
verkrijgen bij Wim Cromwijk, email wcromwijk 444 @ 444 hetnet . nl

Verwijder bij uw evt. bestelling het getal 444 en de spaties uit het
emailadres.

Vriendelijke groet,
Margriet de Haan

-x-x-x-x-x-

fam.naam overledene voornaam lftd pub.datum

Calkhoven Johanna 93 24-11-2001
Cannegieter Lambertus 89 04-10-2002
Canters Wilhelmina Johanna 33 07-09-2002
Canters Wilhelmina Johanna 33 07-09-2002
Capel Hendrika 85 10-10-2002
Capellen, van Jo ? 23-04-2003
Castelnau Nicolas Romain 25 31-12-2001
Cate, ten Albert 88 30-09-2002
Cate, ten Albert 88 30-09-2002
Cate, ten Hendrik Johan 84 13-11-2001
Caten, ten Jannetje 82 26-05-2003
Chardon Cornelia Margaretha 81 01-10-2003
Chardon Maria Petronella 85 12-01-2002
Chastelet, van Heiny 66 08-12-2003
Chattel, du Marianne 90 17-09-2001
Clausing Johanna Maria 88 22-04-2002
Clay Maartje 75 11-03-2002
Clement Johanna 94 09-01-2002
Clements Wico 51 27-07-2002
Cnossen Pier 70 27-04-2002
Cnossen Wiebe 57 13-12-2002
Coenders Lène 83 08-02-2003
Coesel Maria Helena Paula 72 30-04-2002
Cointre, le Theodora Pieternella 86 08-12-2003
Cok Benjamin 86 23-10-2002
Cok Benjamin 86 23-10-2002
Cok Benjamin 86 23-10-2002
Colenbrander Derk Adolf 87 27-03-2003
Colijn Jacobus 86 21-06-2003
Coljée Maartje 89 17-11-2003
Corba Marinus 79 24-07-2002
Cordia Hendrikus Pieter 93 10-10-2003
Cornelisse Hendrik Antonius 92 22-10-2002
Cornelissen Adrianus 81 27-12-2002
Cornelissen Cornelis 82 12-02-2003
Corporaal Vrouwtje 98 11-04-2002
Couperus Jannigjen 92 13-03-2002
Couprie Simon 85 26-09-2003
Cramer Belia 88 29-09-2001
Cramer Johanna Gesina 94 03-02-2003
Cremers Wiel ? 26-06-2003
Crezee Clasina Johanna 76 17-04-2002
Crezeé Hendrik Adriaan 49 07-12-2001
Crezée Laurentia 42 12-03-2003
Croezen Marry 57 15-02-2003
Croles MenzienaBarbara Jacom.a 90 14-03-2002
Crull Hendrikus Johannes 79 06-04-2002
Crull Martha 81 03-04-2002
Crum Evert 88 01-02-2002
Cuperus Akke Gerritje 88 02-04-2003
Cuperus Feikje ? 29-03-2003
Cuperus Greetje 65 10-10-2002Subject: + familieberichten Trouw, familienaam begint met D
From: dehaen_gen@lycos.nl ("Haan")
Date: Tue, 17 Feb 2004 18:12:16 +0000 (UTC)

Beste Groep,

Van onderstaande berichten van overlijden uit Trouw zijn gratis scans te
verkrijgen bij Wim Cromwijk, email wcromwijk 444 @ 444 hetnet . nl

Verwijder bij uw evt. bestelling het getal 444 en de spaties uit het
emailadres.

Vriendelijke groet,
Margriet de Haan

-x-x-x-x-x-

Daalen, van Paulus Adriaan 92 24-01-2002
Daalen, van Paulus Adriaan 92 24-01-2002
Daane Tjeerd Hendrik 83 13-09-2003
Daeng Ischaya Setphon 37 02-02-2002
Dalebout Marius 97 10-01-2002
Dalen, van Jan 84 10-06-2003
Dales Jenny 86 24-06-2003
Dalfsen, van Harm 78 14-02-2002
Dalfsen, van Klasina 80 15-12-2003
Dam Lambertha Antonia 84 10-01-2002
Dam, van Abraham Cornelis 86 17-09-2002
Dam, van Akke Hinke 68 28-12-2002
Dam, van Annetje 81 04-12-2001
Dam, van Cécélia 80 06-07-2002
Dam, van Eef 80 15-09-2001
Dam, van Heiltje 86 14-12-2001
Dam, van Johannes Hugo 84 08-07-2003
Dam, van Klaas 87 03-07-2003
Dam, van Leendert 86 15-04-2002
Dam, van Maria 73 30-11-2002
Damen Geertruida Hendrika Maria 90 05-04-2003
Damsteegt Willemijntje Maaike 85 21-12-2002
Damstra Jeltje 56 01-06-2002
Damstra Richtje 72 12-04-2002
Dane Adriana Pieternella 84 05-12-2001
Dane Adriana Pieternella 84 05-12-2001
Dane Cornelia 89 21-01-2003
Dane Maaike Anna Francijna 89 29-08-2003
Daramaja Femi 35 21-09-2002
Das Maria Neeltje Adriana 89 30-11-2002
Davelaar Aartje 95 26-04-2002
Deel, van Jacob 79 12-10-2002
Dees Anthonij 73 28-12-2001
Dees Ton 73 27-12-2001
Degenhardt Trijntje Catharina 79 20-05-2003
Deijl, van der Petronella 92 21-01-2003
Dekker Aagje 70 27-12-2001
Dekker Anna 88 27-07-2002
Dekker Anna 95 01-08-2002
Dekker Annetje 85 19-04-2003
Dekker Geertruida Johanna 81 11-02-2003
Dekker Hendrik Jacob 72 27-05-2002
Dekker Hillegonda 85 24-11-2003
Dekker Johan Willem Carel 44 10-06-2003
Dekker Johannes 45 17-10-2003
Dekker Klaaske 86 08-03-2002
Dekker Maartje 88 29-12-2003
Dekker Maria Hendrika 89 23-06-2003
Dekker Piet 84 15-04-2002
Dekker Pieter Jan Wolter 68 11-08-2003
Dekker Suzanna Maria 80 08-01-2002
Dekker Trijntje 88 10-05-2003
Dekker Wim ? 17-04-2002
Dekkers Anna Magdalena 89 09-08-2003
Dekkers Anna Magdalena 89 09-08-2003
Delapraz Denise Madeline 61 18-06-2002
Delden, van Alberdina Margrietha 80 27-04-2002
Delden, van Jantina Hermina 75 22-08-2003
Delden, van Jantina Hermina 75 22-08-2003
Delden, van Klaas 67 22-11-2002
Delft, van Nicolaas 81 27-05-2003
Delft, van Nicolaas 81 27-05-2003
Delft, van Pieter Maarten 74 07-10-2003
Delhaas Agatha Sophia 90 09-01-2003
Dellen, van Jantine Zwaantje 67 18-09-2003
Delver Hillebrand 82 09-11-2002
Delwel Dini 75 15-06-2002
Dengerink Hendrika Johanna 84 18-06-2002
Denkers Bram 74 22-09-2001
Dentener Maria Johanna 83 24-11-2001
Dercksen Hendricus Marinus 77 09-12-2003
Derksen Karl Georg Maria 64 11-06-2002
DerStoel, van Pieter 80 06-09-2003
Deur Els 45 29-06-2002
Deurwater Dirkje 90 10-12-2001
Dicke Dick 79 13-09-2003
Diekerhof Cornelia 91 09-10-2002
Dieleman Cornelis Hendrik 81 12-07-2002
Dieleman Louis 46 10-12-2002
Dieles Josephus Vincentius Simon 87 05-08-2002
Diemen de Jel, van Marijke Elsje 68 06-03-2002
Diemen de Jel, van Marijke Elsje 68 08-03-2002
Diemer Mary 62 02-01-2002
Diepenhorst Cornelia Neesje 81 22-10-2003
Diepenhorst Jacob Cornelis 55 22-03-2003
Diermen, van Henriette 79 04-03-2002
Diggele, van Willem Jacob 86 03-11-2001
Dijk Christina 96 16-10-2002
Dijk Dick 73 01-02-2003
Dijk Frouwke Elizabet 85 26-06-2002
Dijk J. ? 07-11-2001
Dijk Jan 85 06-11-2001
Dijk Rieka 80 07-10-2002
Dijk Willemina Christina 78 24-07-2002
Dijk, van Aaltje 87 26-01-2002
Dijk, van Addie 81 27-11-2003
Dijk, van Alijda Christina 91 11-02-2002
Dijk, van Arendje 54 13-10-2003
Dijk, van Christina Petronella 102 12-04-2003
Dijk, van Cornelis 80 09-11-2001
Dijk, van Cornelis Jan 78 31-07-2003
Dijk, van Egbert Roelof 33 13-09-2002
Dijk, van Geertje 67 03-06-2002
Dijk, van Geertje 85 23-04-2003
Dijk, van Gerben 88 20-03-2002
Dijk, van Grietje Remina 91 14-06-2002
Dijk, van Iet 92 16-10-2003
Dijk, van Ina 61 20-09-2003
Dijk, van Janny 57 11-08-2003
Dijk, van Jata Beatrix 90 14-03-2002
Dijk, van Jetske Maaike 84 08-05-2002
Dijk, van Johannes Edmond Christ.n 32 04-02-2002
Dijk, van Jozina Maria 68 21-10-2002
Dijk, van Lucia Augusta Jacoba 98 25-04-2002
Dijk, van Maria 68 22-06-2002
Dijk, van Mariska Agatha Johanna 34 25-11-2003
Dijk, van Mieke 49 23-06-2003
Dijk, van Teije 70 14-11-2001
Dijk, van Tity 75 25-03-2002
Dijk, van Wietze 62 17-09-2001
Dijk, van Wilhekmina Maria Judith 93 25-09-2002
Dijke, van Gerard 80 07-10-2003
Dijke, van Pieter 82 12-05-2003
Dijkema Jan Hendrik 82 05-11-2001
Dijken, van Aart 77 25-08-2003
Dijken, van Aart ? 26-08-2003
Dijken, van Jan 72 10-01-2002
Dijkerman Nelly 85 02-10-2002
Dijkhuizen, van Maartje 62 28-11-2001
Dijkinga Hillechien 89 18-11-2002
Dijkman Ida Margrieta 76 16-07-2003
Dijkshoorn Cornelis Marie Eliza 66 17-06-2002
Dijkshoorn Kees ? 21-06-2002
Dijksterhuis Ali 90 08-07-2003
Dijksterhuis Ali ? 11-07-2003
Dijksterhuis Jannie 78 27-05-2003
Dijkstra Cornelia Roelfke 73 14-09-2001
Dijkstra Frans Hendrik 79 12-10-2002
Dijkstra Geertruida ? 26-04-2003
Dijkstra Henderina 72 11-06-2003
Dijkstra Hilje Frouktje 95 17-04-2002
Dijkstra Hinke 92 28-05-2003
Dijkstra Kornelis 84 27-04-2002
Dijkstra Piet Folkert 63 15-06-2002
Dijkstra Pieter 86 05-12-2002
Dijkstra Renske 66 30-12-2003
Dijkstra Roelofje 77 12-08-2003
Dik Aaaltje 94 08-03-2002
Dikkeboom Hendrika 89 27-02-2002
Dillewijn, van Pieter 91 06-06-2003
Dingemans Ernst Marius 65 29-04-2002
Dirks Ottolina Rose 41 11-06-2003
Dispa Pieter Adrianus 75 06-12-2003
Docter Willemijntje 56 08-02-2003
Doekes Harmina 79 01-05-2002
Doekes Harmina 79 02-05-2002
Doeland Cornelis Antonie 92 26-09-2002
Doeland, van Oth Johannes 87 15-06-2002
Doelman Aryaantje Neeltje Teuntje 73 24-09-2003
Doelman Margaretha 73 11-04-2003
Doelman Margaretha 78 05-11-2003
Does, van der Jan Antonie 74 27-12-2002
Doesschate, ten Margaretha 88 16-01-2003
Doeven Kirsten 23 16-04-2002
Dogger Jacob 83 23-10-2003
Dokkum Jan 79 24-08-2002
Dokter Jantiena 87 22-11-2002
Dolderen, van Cornelis Marinus 88 31-10-2003
Dompeling Maria Adriana 83 20-03-2002
Domselaar, van Margrietha 94 03-03-2003
Donck Elisabeth Cornelia Louise 94 30-03-2002
Dondorp Maria 87 01-02-2003
Dongen, van Ger 59 01-04-2003
Dongen, van Neeltje 92 19-03-2002
Dongen, van Neeltje 92 19-03-2002
Donker Jacobus Johannes 72 03-10-2002
Donkers Jacobus Johannes 72 04-10-2002
Donner Gijsbertha Gerarda 78 26-09-2002
Donner Gijsbertha Gerarda 78 28-09-2002
Dooijeweert, van Christiaan Adriaan Johan 86 03-05-2002
Doorenbos Hendrik Dirk 76 24-07-2002
Doorenbos Hendrik Dirk 76 24-07-2002
Doorn Herman Jan 79 17-01-2002
Doorn, van Cornelia Maria 91 04-09-2001
Doorn, van Klaasje Johanna 79 15-10-2003
Doorn, van Pieter 83 24-07-2002
Doorn, van Pieter 83 24-07-2002
Doorn, van Ronald 34 07-12-2001
Doornbos Roelina Alberdina 88 12-07-2003
Doornbos Toos 70 11-06-2002
Doorne, van Johannes Hendrikus 61 20-02-2002
Doorne, van Maria Dina Elizabeth 95 20-09-2002
Doornen, van Susanna Cornelia 87 11-09-2001
Doornik, van Adriana 91 20-01-2003
Dorleijn Marinis 80 22-05-2002
Dorp, van Anna Agatha Christina 83 15-01-2002
Dorp, van Hendrik 75 23-04-2003
Dorp, van Henk 58 03-09-2003
Dorp, van Leny 90 23-12-2003
Dorp, van Truss 80 15-01-2002
Dorp, van Truss 80 15-01-2002
Dorpe, van den Cornelia 91 07-06-2003
Dörr Hendrika Wilhelmina 92 13-02-2002
Dorst, van Antoon 79 27-07-2002
Douma Age 70 25-09-2001
Douma Martje IJbeltje 79 28-02-2002
Dragt Hillegonda Margartha 94 10-12-2003
Dragt Jaap 72 07-01-2003
Draisma Eibert 92 07-05-2002
Drayer Marinus 84 29-01-2003
Drent Zwaantina Elsina 78 10-09-2003
Drenth Cornelis Willem 84 17-04-2003
Drenth, van Jacobus 81 15-03-2002
Drenth, van Jacobus 81 15-03-2002
Dresens Peter Bart 37 21-12-2002
Dresselhuis Trientje 88 27-12-2002
Driegen Hendrik 70 18-04-2002
Driel, van Huibertje Maartje 99 20-01-2003
Driel, van Jacob 81 24-03-2003
Driel, van Maarten 97 31-12-2001
Driel, van Willem 77 27-04-2002
Drimmelen, van Pieter Arie 80 07-01-2003
Dronkers Johanna Adriana Jacoba 90 17-11-2003
Dronkers Delsaine Christine Henriette 87 12-04-2003
Dronkers Delsaine Christine Henriette 87 12-04-2003
Dronkert Teuntje Maria 73 23-01-2003
Droog Ida Adriana 82 29-12-2003
Drooglever Fortuyn Claartje 48 24-08-2002
Droppers Hendrik 72 01-08-2003
Droppert Pieternella 79 12-10-2002
Drost Aernout 67 02-05-2003
Drost Jan 87 10-10-2002
Drost Sjoukje Reina 81 12-07-2003
Drost Thijs Harm 59 14-04-2003
Droste Hendrika Johanna Antonia 83 10-01-2002
Drux Emmi Elfriede Hildrun 66 08-02-2003
Drux Emmi Elfriede Hildrun 66 08-02-2003
Dubbeld Helena Willemina 92 21-05-2003
Dubbeldam Jacob 72 11-12-2002
Duijm Hannie ? 16-02-2002
Duijs Regina 76 01-02-2003
Duin, van Marie 96 25-09-2001
Duin, van Stephanus 75 14-06-2003
Duinkerken T. 92 25-09-2002
Duisterwinkel Jelte 72 03-09-2002
Dukel Jannigje Cornelia 88 28-05-2003
Duker Ijttje 77 16-07-2003
Dulfer Gerard Hendrik 63 01-09-2003
Dulk, den Ank 76 31-05-2003
Dullaert Maria Carolina 91 29-12-2003
Dullemen, van Gezina Diederika 83 17-11-2001
Dussel Pieter 72 17-12-2003
Duursema Edze Jan 84 30-10-2001
Duursema Hendrik Anje 93 28-12-2001
Duyvewaardt Cornelia Martina 87 08-01-2003
Dykstra Sipke Gerbens 89 29-10-2002Subject: +Familieberichten Limburgs Dagblad
From: "Betty " <beisinga@brunssum.net>
Date: Tue, 17 Feb 2004 19:38:31 +0100

Paul Adamski
+ 26 -1- 2004 Heerlen
57 jaar
crematie Heerlen 29-1-2004

Jan Jozef Gerard Albert
12-1-2004 Brunssum
78 jaar
crematie 17-1-2004 Geleen
gehuwd (in leven)

Francisca Ardonne
+ 15-2-2004 Hulsberg
80 jaar
crematie Heerlen 19-2-2004

Zef Aretz
+24-1-2004 Sittard
63 jaar
gehuwd (in leven)
crematie 29-1-2004 Geleen

Martin G.H. Augenbroe
22-1-2004 Kerkrade 72 jaar
gehuwd (in leven) crematie 28-1-2004 Heerlen

Gerda Bastiaanse
+24-1-2004 Oirsbeek 56 jaar
crematie Geleen 28-1-2004

Domenica Luigia Barbanti-Varnier
+20-1-2004 Vaals 99 jaar
weduwe van Amedeo Barbanti
crematie Heerlen 26-1-2004

Gé Bastiaens
* 25-6-1987
+31-1-2004
crematie besloten kring

Balt Bastiaens
+11-2-2004 Brunssum 74 jaar
begrafenis 16-2-2004 Rimburg -Landgraaf
gehuwd (in leven)

Hub Basting
*20-7-1941
+29-1-2004 Maastricht
begrafenis 3-2-2004 Maastricht

Johannes (Jos) van den Berg
+15-1-2004 Lemmer 75 jaar
eerder gehuwd geweest met Annie Schroeders+
gehuwd (in leven)
begrafenis 20-1-2004 Lemmer

Agnes Beckers
* 15-3-1912 Amstenrade
+12-1-2004 Heerlen
weduwe van Matthieu Simons
begrafenis Hoensbroek besloten kring

Jennie Bening-Sukkel
+31-1-2004 Heerlen 88 jaar
weduwe van Lambert Bening
crematie 4-2-2004 Geleen

Leentje Beckers
*27-5-1913
+2-2-2004 Heerlen
weduwe van Wiel Bosch
crematie Heerlen 6-2-2004

Marietje van den Biggelaar-Enhus
+ 23-1-2004 Brunssum 76 jaar
gehuwd (in leven)
begrafenis Brunssum 28-1-2004

Mathieu (Jeu) Biesmans
+ 19-1-2004 Maastricht 70 jaar
weduwnaar van Gerdie Veugen
befrafenis 23-1-2004 Heer

Johanna Bisscheroux-Haeren
+ 1-2-2004 Kerkrade 93 jaar
weduwe Sjaak Bisscheroux
crematie Heerlen 6-2-2004

Ton Blijlevens (Antonius Adrianus Maria)
*4-9-1931
+12-2-2004 Maastricht
weduwnaar van Mieke Blijlevens-Havermans
gehuwd (in leven)
begrafenis 17-2-2004 Maastricht

Piet Bosch
+ 29-1-2004 Brunssum 70 jaar
gehuwd (in leven)
crematie Heerlen 3-2-2004

Jeanny Bouwens - van Loo
+27-1-2004 Brunssum 69 jaar
weduwe Huub Bouwens
crematie Heerlen 31-1-2004

Greet Emma Bogaard-van Morrelgem
* Sluis 16-6-1934
+ Voerendaal 2-2-2004
gehuwd(in leven)
begrafenis Voerendaal 6-2-2004

Peter Bodelier
+ 12-1-2004 Kerkrade 60 jaar
begrafenis 16-2-2004

Marijke van den Boogaard-Verharen
+Landgraaf 11-2-2004 51 jaar
gehuwd (in leven)
crematie Heerlen 16-2-2004

Francisca Bruns-Borghans (Ciska)
+ Landgraaf 31-1-2004 85 jaar
weduwe van Theo Bruns
crematie Heerlen 5-2-2004

Maike Brouns-Nelissen
+Maastricht 30-1-2004 89 jaar
weduwe van Cor Brouns
begrafenis Hoensbroek 5-2-2004

Joseph Pierre Henri (Sjef) Broeren
+ 27-1-2004 Heerlen 89 jaar
weduwnaar van Maria Hubertina (Tiny) Fischer
crematie Heerlen 2-2-2004

Geertruida Jozefa Brüll-Sijben (Trautje)
+ Kerkrade 18-1-2004 88 jaar
weduwe van Andries Brüll
crematie Heerlen 22-1-2004

Margje (Martha) Brouwer
* 8-3-1913
+ 13-1-2004 Heerlen
crematie Heerlen 16-1-2004

Allegonda (Gon) van Breemen-Voorouders
+5-2-2004 Kerkrade 82 jaar
weduwe van Cornelius (Kees) van Breemen
begrafenis Kerkrade-Chevremont 10-2-2004

Jeane Brouwer
+18-9-1924
+Heerlen 27-1-2004
crematie in stilte

Elisabeth Maassen- de Bruijn
+ 9-2-2004 Landgraaf 52 jaar
gehuwd met (in leven)
crematie Heerlen 14-2-2004

Heintje Bruinsma-van Deenen
+ Heerlen 10-2-2004 91 jaar
weduwe van Jacob Bruinsma
crematie 16-2-2004 Heerlen

rest volgt

bettySubject: +Familieberichten Limburgs Dagblad
From: "Betty " <beisinga@brunssum.net>
Date: Tue, 17 Feb 2004 20:31:48 +0100

Frans Claessens
+ Heerlen 10-2-2004 79 jaar
weduwnaar van Gerda Schaefer
begrafenis 14-2-2004 Simpelveld

Wilhelmus Johannes Maria (Wiel) Caenen
*20-3-1937
+4-2-2004 Landgraaf
gehuwd met (in leven)
crematie Heerlen 10-2-2004

Lonny Comis-van den Heuvel
* 13-4-1913 Amsterdam
+8-2-2004 Zorgcentrum de Hollehof
weduwe Tullio Comis
begrafenis Heerlen besloten kring

dr.A.M.M.E. Catsberg
+ 11-1-2004 Geleen 82 jaar
gehuwd met (in leven)
crematie besloten kring

Wiel Cools
+17-1-2004 Heerlen 76 jaar
gehuwd met (in leven)
crematie besloten kring

Flore Marie-Louise Pauline Closset
+ Maastricht 21-1-2004 83 jaar
begrafenis Maastricht 27-1-2004

Nic Collaris
*Nuth 28-3-1928
+Brunssum 16-1-2004
gehuwd met (in leven)
begrafenis Nuth 22-1-2004

Lucia Camardese
+ Maastricht 21-1-2004 42 jaar
crematie 27-1-2004 Geleen

Annie Cohnen-Gabric
+ Brunssum 22-1-2004 87 jaar
weduwe Sjeng Cohnen
begrafenis Schinveld 26-1-2004

Ton Corvers
+Simpelveld 15-1-2004 66 jaar
gehuwd met (in leven)
crematie besloten kring

Gerardus Antonius Joseph Custers
* 30-5-1931
+Spaubeek 24-1-2004
gehuwd met (in leven)
begrafenis Banholt 29-1-2004

Jo Cortenraad
+ Rothem-Meerssen 29-1-2004 69 jaar
begrafenis Rothem 2-2-2004

Henriëtte Cordewener-Aalbers
+ Heerlen 29-1-2004 87 jaar
weduwe 1 ste h. Peters Schreuder
weduwe 2 de h. Lei Cordewener
crematie Heerlen 3-2-2004

Sjeng Custers
+ Heerlerheide 28-1-2004 75 jaar
gehuwd met (in leven)
begrafenis Heerlerheide 2-2-2004

Jules Joseph Cremers
* Limbricht 13-3-1930
+ Sittard 27-1-2004
crematie Geleen 31-1-2004

Frans Caris
+Maastricht 3-2-2004 87 jaar
gehuwd met (in leven)
begrafenis Maastricht 6-2-2004

Ria Dijks
+Kerkrade 12-2-2004 47 jaar
gehuwd met (in leven)
crematie Heerlen 17-2-2004

Rita Duysens -Verhaegen
+ Heerlen 10-2-2004 71 jaar
weduwe van Jo Duysens
crematie Heerlen 14-2-2004

Anna Wilhelmina (Ans) Dudink
+ Heerlen 6-2-2004 70 jaar
crematie Heerlen 11-2-2004

Mia Breemen- Dols
+Landgraaf 6-2-2004 75 jaar
gehuwd met (in leven)
begrafenis Landgraaf-Kakert 10-2-2004

Lily Dormans -Limpens
+Hulsberg 5-2-2004 52 jaar
gehuwd met (in leven)
crematie Gellen 10-2-2004

Mia Deswijzen
+21-1-2004 84 jaar
crematie besloten kring

Tarkan Dincelek
+Voerendaal 12-2-2004 28 jaar
begrafenis Voerendaal 18-2-2004

Annie Deurlo
* 9-12-1953
+ 18-1-2004
begrafenis Nijmegen 23-1-2004

Hub Dassen
+ Heerlen 21-1-2004 84 jaar
gehuwd met (in leven)
crematie Heerlen 26-1-2004

Wilhelmina Adriana (Mina) van der Doorn-Gerrits
* 29-1-1910 Oberhausen
+18-1-2004 Landgraaf
weduwe van Cornelis van der Doorn
begrafenis besloten kring

Frans van Dijk
+ Kerkrade 22-1-2004 66 jaar
gehuwd met (in leven)
crematie heerlen 27-1-2004

Sjaak Deckers
+ Berg aan de Maas 21-1-2004 54 jaar
gehuwd met in leven
crematie besloten kring

Lene van Dijck- van Krevel
+ 28-1-2004 Hoensbroek 83 jaar
weduwe van Piet van Dijck
crematie Heerlen 2-2-2004

Jo Deliège- Dijsselbloem
* 28-6-1924
+1-1-2004 Vaals
echtgenote van (in leven)
begrafenis 4-2-2004 VaalsSubject: Af en toe vindt je wat!
From: "Ed Kam" <e.d.m.kam@home.nl>
Date: Tue, 17 Feb 2004 19:46:05 +0100

Dagblad De Gooi-en Eemlander van vrijdag 12 maart 1937 (delen van blz
9,10,11 en 12)
Kindercourant van De Gooi-en Eemlander van Vrijdag 2 april 1937 No 13
De Courant Het Nieuws van de dag van vrijdag 2 april 1937 (blz 3,4 en 9,10):
"De volgende familieberichten ontleenen wij aan andere bladen:

Verloofd:
R. KOOL en W. ROHRER, Den Haag-Zurich
A. GROEN en R.MANJOERO, A'dam
L. DEN BLANKEN en C. GIJZELAAR, A'dam
W. KLAASSEN en Th. FAES, Ginneken
W. KARELS en J.D. KOERT, Utrecht
G.D. ADVOCAAT Jr. en E. FINNE Oslo

Getrouwd:
L. KEMPER en R. TREUBNER, A'dam-Nijmegen
C.L.H. ENGEL en J. GEHLEN, Eindhoven
J.L. v.HOUWELINGEN en M.S. SCHIEVINK-DONKER, A'dam
R.J. MULDEN en L.J. DE VRIES, Vlissingen

Bevallen:
M.J. MESSER-ALBERS, levenl.Z., Schiedam
LOS-PETERS, d., Heereveen
BEEK-GROOTENBOER, z., Hillegom
M.F. DE JONG-DUNK, d., Hillegersberg
F.v.HAAF-v.HOOGSTRATEN, z, A'dam
HELDRING-HONDIUS v. GESSEL, z., A'dam
BLANS-MESRITZ, z., Den Haag
SNEPVANGERS-LABRIE, z., A'dam
v.HASSELT-WISBRUN, d., A'dam
v.d. PIJL-MASTENBROEK, z., Hellendoorn

Overleden:
C.A. v. AAKEN de WEILLE, 86 jr, v., Den Haag
A.F.S. v.d. MARK-WEIJHENKE, 79 j., v., Scheveningen
E. DEEN-VET, 67 j., v.,A'dam
M.A.J. WINKELMAN, 62 j., v., R'dam
R. HARPMAN-KOSTER, v., A'dam
H.G. ROMIJN, 72 j., v., Apeldoorn
M.A.G. ROSENDAEL-LAMPE, v., Eerbeek
F.v.DONGEN-SEEGERS, 80 j., v., A'dam
L.VLES-BIER, 68 j. v., Zutphen
J. v.d. HOEVEN-MESCH, 68 j., v., Vrijhoeve-Capelle
P.W. GROOTVELD-LAGRAND 84 j., R'dam
F. KNURR, 79 j., m., Nijmegen
L. BOCHARDT, 62 j., m. R'dam
J.J.C. RADEMAKER, 71 j., m, Den Haag
A.W. v.d. Steeg,. 77 j., m., A'dam
A. COHEN, 65 j., m., Bloemendaal
H.W. SCHÄPERKÖTTER, 80 j., m., Naarden
A.W.C. LONIS, m., A'dam
A.D. GRIJZENHOUT, 75 j., A'dam
J.v.KEULEN, 70 j., m., R'dam
H.J. KRAAYENBRINK, m., Johannesburg
I.v. VOOLEN, v., Hilversum
mr. E. PELINCK, 83 j., m., Assen
H.ZWART, 51 j., m., Bussum
J.W. v.d. BO)LD, 18 j., m., A'dam
J.J. la Feber, 55 j., m., A'dam
J.H. HUMMEL, m., Rotterdam

______
Ed Kam
Subject: + Familieberichten Amersfoortse Courant 16-02-2004
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Tue, 17 Feb 2004 20:39:49 +0100

**Overleden**

Johannes Waltherus BAREMANS
* 21-02-1929 Princenhage
† 13-02-2004 Amersfoort
begrafenis 18 feb Amersfoort

scan aanvragen per email, ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraGoogle
 

Ancestor Search: Enter as much information as you know about your ancestor and click search:

  First Name:
Last Name:
 
http://www.ebay.nl

SURNAME NAVIGATOR

http://www.marktplaats.nl

ATLAS 1868