INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 6   nummer   278    1-5-2004


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: + Familieberichten Amersfoortse Courant 15-04-04
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sat, 17 Apr 2004 21:13:56 +0200

+ Familieberichten Amersfoortse Courant 15-04-04

**Overleden**

Geertje BOVENHOFF
* 12-02-1914 Nieuwleusen
† 08-04-2004
crem in besloten kring

Pieter van DUSSCHOTEN
63 jaar
† 14-04-2004 Nijkerk
begr 17 apr Nijkerk

Pieter Hendrik KORENHOF
* 05-05-1922
† 13-04-2004
begr 19 apr Leusden

Jantine Helena KUIJTEN-TON
* 14-11-1949 Woudenberg
† 13-04-2004 Amersfoort
begr 17 apr Leusden

Sybrandus POSTHUMUS
* 11-12-1922 Zwolle
† 08-04-2004 Nijkerk
afsch in besloten kring

Albert RIALLO
* 15-09-1985
† 12-04-2004


scans aanvragen binnen 14 dagen na plaatsing per email, ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Amersfoortse Courant 17-04-04
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sat, 17 Apr 2004 21:14:14 +0200

+ Familieberichten Amersfoortse Courant 17-04-04

**Overleden**

Albertus van den POL
82 jaar
† 15-04-2004 Putten
begr 19 apr Putten


scans aanvragen binnen 14 dagen na plaatsing per email, ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 24-03-04
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sat, 17 Apr 2004 21:14:33 +0200

+ Familieberichten Leeuwarder Courant 24-03-04

**Overleden**

Grietje van DIJK-BOSMA
* 28-12-1919
† 23-03-2004

Johannes Klaas DIJKSTRA
* 10-05-1925
† 23-03-2004 Leeuwarden

Thomas Johannes DIJKSTRA
* 19-08-1958 Veenwouden
† 22-03-2004 Grins

Richard FEITSMA
* 22-09-1971
† 22-03-2004 Drachten

Metha GROENENDAL-VISSER
* 20-08-1959 Sneek
† 22-03-2004 Heerenveen

Hendrika de GROOT-BOORSMA
98 jaar
† 22-03-2004 De Westerein

Gerritje HOGENDORP-RIENSTRA
* 25-06-1920
† 23-03-2004

Willem van der HOOP
* 17-05-1923 Makkum
† 22-03-2004 Heerenveen

Martje SCHOLTEN-de GROOT
82 jaar
† 23-03-2004 Sneek

Jan Gerke SOER
* 15-05-1922 Meppel
† 21-03-2004 Heerenveen

Kornelis TALSTRA
* 21-04-1925 Suawoude
† 22-03-2004 Drachten

Dieke van der WAL-HANIA
* 25-10-1926
† 23-03-2004 Surhuisterveen

scans aanvragen binnen 14 dagen na plaatsing per email, ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 25-03-04
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sat, 17 Apr 2004 21:14:56 +0200

+ Familieberichten Leeuwarder Courant 25-03-04

**Overleden**

Jan ALTENA
93 jaar
†23-03-2004 Gorredijk

Hendrikje van ALTHUIS-de VRIES
* 23-03-1925 St. Jacobiparochie
† 24-03-2004 Harlingen

Hiltje STIENSTRA-van DIJK
79 jaar
† 24-03-2004 Leeuwarden

Hendrik GRENDEL
* 18-02-1942
† 23-03-2004 Menaldum

Siep de RIDDER-WITTEVEEN
* 05-03-1921 Bakhuizen
† 24-03-2004 Bakhuizen

Ymkje van STRATEN-van der LAAN
* 29-12-1920 Scharnegoutum
† 22-03-2004 Harlingen

Sjoerd de VRIES
* 25-04-1916 Nylan
† 22-03-2004 Koudum

Hendrikje Antje VELTMAN-HOUTSMA
* 11-02-1912 Welsrijp
† 23-03-2004 Leeuwarden

Dirk WESTENDORP
74 jaar
† 23-03-2004 Workum


scans aanvragen binnen 14 dagen na plaatsing per email, ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + >100jarige
From: jatbo@wanadoo.nl ("jan te boekhorst")
Date: Sat, 17 Apr 2004 20:49:21 +0000 (UTC)

Voor de liefhebbers:

Bron: De Koerier (huis-aan-huis weekblad omgeving Alkmaar) 14-04-2004

Langedijk - Afgelopen zondagmiddag werd P. de Kraker door de burgemeester
van Langedijk Ter Heegde gefeliciteerd met zijn 103e verjaardag in huize
Buiten Zorg in Zuid-Scharwoude.

Piet de Kraker woont al bijna achttien jaar in verzorgingshuis Buiten Zorg
en geniet zowel lichamelijk als geestelijk nog een goede gezondheid. Tot
zijn honderdste levensjaar reed hij nog motor. Tegenwoordig is de mobiliteit
wat minder en heeft hij hulp bij het lopen van een rollator.

Petrus de Kraker werd op 11 april 1901 geboren in Terneuzen,
Zeeuws-Vlaanderen. Begin jaren dertig verhuisde hij naar Noord-Holland en
eind jaren veertig werd Sint-Pancras zijn woonplaats. De Kraker was werkzaam
in de land- en tuinbouw en heeft daarnaast andere functies uitgevoerd. Zo
was hij onder andere wethouder van Sint-Pancras in de tijd van burgemeester
Kronenburg. In de jaren 1940-1945 was De Kraker actief in het ondergronds
verzet.

Groeten,

Jan te BoekhorstSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 26-03-04
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sun, 18 Apr 2004 10:02:51 +0200

+ Familieberichten Leeuwarder Courant 26-03-04

**Overleden**

Nico BROER
† 25-03-2004 Joure

Rinskje HOF-HOEKSTRA
* 10-08-1908 Terherne
† 25-03-2004 Akkrum
wed van Eise HOF

Rimkjen van der HORST-BOKMA
90 jaar
† 24-03-2004 Heerenveen
wed van Hendrik van der HORST

Sjoerd de JONG
* 30-12-1953 Jubbega
† 24-03-2004 Heerenveen

Sjoerdje KALSBEEK-van den BERG
* 29-05-1912
† 25-03-2004
wed van Pieter KALSBEEK

Sijbren KIESTRA
* 25-10-1916 Terzool
† 23-03-2004 Groningen

Kornelis van NOORD
* 01-08-1925 Vrouwenparochie
† 24-03-2004 St. Annaparochie

freark SEINSTRA
* 26-08-1934 Boornbergum
† 25-03-2004 Kortehemmen

Meint VEENSTRA
* 25-04-1923 Kortezwaag
† 23-03-2004 Nieuwehorne

Anna van der WERF-BOERSMA
* 20-08-1919
† 24-03-2004 Veenwouden
wed van Tjeerd van der WERF


scans aanvragen binnen 14 dagen na plaatsing per email, ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 27-03-04
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sun, 18 Apr 2004 10:03:31 +0200

+ Familieberichten Leeuwarder Courant 27-03-04

**Overleden**

Hinke de BOER-TUINSTRA
* 28-07-1925 Boornbergum
† 25-03-2004 Drachten
wed van Waatse de BOER

Gauke EILANDER
70 jaar
† 25-03-2004 Meppel

Dirkje Femma FAULBORN-OKKINGA
37 jaar
† 23-03-2004 Rotterdam
wed van Rolando Alfonso FAULBORN

Siebe FEENSTRA
* 22-04-1926
† 25-03-2004 Wommels
wed van Jantsje COUPERUS

Adriana Geertruida KNOPPERS-de NOOIJ
87 jaar
† 25-03-2004 Franeker
wed van Derk Jan KNOPPERS

Oane KOOTSTRA
* 29-04-1983
† 24-03-2004 Delfzijl

Minke POST-VRIESWIJK
* 15-06-1922 Minnertsga
† 25-03-2004 Sliedrecht
wed van Jan. J. POST

Lucas SINNEMA
* 18-10-1927
† 25-03-2004 Harlingen

Taetske de VRIES-van den BOS
* 19-11-1906 Jubbega
† 23-03-2004 Joure
wed van Jeacob de VRIES

Grietje ZWART-ALZERDA
* 14-03-1917
† 25-03-2004 Veenwouden
wed van Hendrik ZWART


scans aanvragen binnen 14 dagen na plaatsing per email, ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 29-03-04
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sun, 18 Apr 2004 10:03:56 +0200

+ Familieberichten Leeuwarder Courant 29-03-04

**Overleden**

Ilone Sybranda AARTS
* 08-01-1948
† 28-03-2004 De Knipe

Ypie ABMA-van DIJK
* 17-08-1919
† 23-03-2004

Peter ARENDZ
* 24-04-1916 Drachten
† 27-03-2004 Wijnjewoude
wed van Geertje JAGER

Wijpkje BLOEMSMA-van HOUTEN
* 17-09-1914 Akkrum
† 27-03-2004 Drachten
wed van Willem BLOEMSMA

Geesje de BOER-DIJKSTRA
55 jaar
† 26-03-2004 Wolvega

Hielke de BOER
* 25-10-1953 Sneek
† 27-03-2004 Sneek

Jantje DIJKSTRA-THO BOCKHOLT
* 05-05-1910 Dokkum
† 26-03-2004 Dokkum
wed van Jan DIJKSTRA

Yke GAAKEER-de JONG
95 jaar
† 26-03-2004 Leeuwarden
wed van Cornelis GAAKEER

Lea Anna Maria van GELDER-WITTEVEEN
* 15-06-1951 Leeuwarden
† 27-03-2004 Leeuwarden
wed van Jaap van GELDER

Petronella Elisabeth GROOTERS
* 11-02-1912 Sneek
† 27-03-2004 Sneek

Sieuke KRAMER-de Vries
* 01-07-1913 Leeuwarden
† 26-03-2004 Leeuwarden
wed van Cornelis KRAMER

Douwe Anne LOONSTRA
* 03-09-1964 Britsum
† 26-03-2004 Leeuwarden

Francina MARCHAL
* 28-04-1921 Langbroek
† 27-03-2004 Zwaagwesteinde
wed van Berend EISINGA

Franciscus Jacobus MEULENKAMP
* 09-09-1916
† 26-03-2004 Leeuwarden

Harmke MIEDEMA-NIJDAM
* 02-05-1914 Aldeboarn
† 26-03-2004 Leeuwarden
wed van Evert MIEDEMA

Gerrit Hartogh RIENSTRA
* 19-08-1950 Batavia
† 26-03-2004 Sneek

Jantje VISSER-van der VEER
* 26-07-1913 Sneek
† 26-03-2004 Leeuwarden
wed van Joop VISSER

Simon VISSER
* 14-10-1935 Winsum
† 27-03-2004 Winsum

Tjalling VISSER
* 18-02-1914
† 23-03-2004 Jutrijp


scans aanvragen binnen 14 dagen na plaatsing per email, ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 30-03-04
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sun, 18 Apr 2004 10:04:22 +0200

+ Familieberichten Leeuwarder Courant 30-03-04

**Overleden**

Sjouke van ALTHUIS
* 03-12-1918 Ried
† 28-03-2004 Harlingen
wed sinds 24-03-2004 van Hendrikje van ALTHUIS-de VRIES

Hillechiena EISMA-OIJANS
81 jaar
† 29-03-2004 Leeuwarden
wed van Pieter EISMA

Dirk ELZINGA
* 07-09-1928 Moddergat
† 29-03-2004 Leeuwarden
wed van Trijntje de VRIES

Jan HAISMA
68 jaar
† 28-03-2004 Bantega

Bareld de JONG
* 07-02-1915 Surhuisterveen
† 28-03-2004 Nij Beets
wed van Dini MUNSTERMAN

Sieuke KRAMER-de VRIES
* 01-07-1913 Leeuwarden
† 26-03-2004 Leeuwarden
wed van Cornelis KRAMER

Dolf van der POL
* 18-11-1917 Heeg
† 28-03-2004 Sneek

Gerben POSTMA
91 jaar
† 28-03-2004 Akkrum

Aarent VISSER
* 15-04-1912 Ee
† 28-03-2004 Leeuwarden

Jildou VISSER
26 jaar
† 25-03-2004 Groningen

scans aanvragen binnen 14 dagen na plaatsing per email, ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 31-03-04
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sun, 18 Apr 2004 10:04:48 +0200

+ Familieberichten Leeuwarder Courant 31-03-04

**Overleden**

Jeltje Marie Elisabeth BOOMSMA-WALON
* 02-10-1916 Leeuwarden
† 30-03-2004 Leeuwarden
wed van Pieter BOOMSMA

Grietje GELDERBLOM
* 06-01-1916 Oudehorne
† 29-03-2004 Leeuwarden

Hendrikus Gerardus HANTER
* 21-11-1944 Raalte
† 29-03-2004 Stiens

Tiemen HOEKSTRA
* 18-09-1932 Kollum
† 28-03-2004 Kollum

Gauke HIJLKEMA
* 07-02-1916
† 30-03-2004 Nijeholtpade
wed van Femmigje OOSTERHOF

Helena IDSARDI-RIJNDORP
* 13-12-1914 Den Haag
† 29-03-2004 Franeker

Marijke LEEMBURG-MINK
* 23-10-1910 Huis ter Heide
† 29-03-2004 Stiens
wed van Gerrit LEEMBURG

Rein MIEDEMA
* 04-06-1917 Greonterp
† 30-03-2004 Workum

Tietje OEVERING-SLOTEGRAAF
* 17-12-1922 Garijp
† 29-03-2004 Wolvega

Neeltje RIEMERSMA-FALKENA
* 22-05-1915 Oosterzee
† 29-03-2004 Leeuwarden
wed van Hendrik RIEMERSMA

Elisabeth SCHRIEMER-ZWAMA
90 jaar
† 29-03-2004 Dokkum
wed van Pieter SCHRIEMER

Louis VERMEULEN
* 01-07-1929
† 28-03-2004 Joure

Albert WESTER
* 01-06-1921 Winschoten
† 29-03-2004 Giekerk

Roelie WIERDA-de JONG
66 jaar
† 28-03-2004 Joure

Trijntje Grietje WIERENGA
* 21-11-1928 Wildervank
† 29-03-2004 Heerenveen
wed van Bartele van WIJK

Wietse Albert WIGLEMA
* 05-03-1937 Amsterdam
† 29-03-2004 Noordwolde

Maartje WIJNIA-NEK
* 18-01-1907 Wormerveer
† 30-03-2004 Leeuwarden
wed van Kornelis WIJNIA


scans aanvragen binnen 14 dagen na plaatsing per email, ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten "De Dordtenaar" za 10 apr 2004 t/m vr 16 apr 2004
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 18 Apr 2004 09:16:13 GMT

Werkgroep Het Nieuwe Werck:
(huizenonderzoek te Dordrecht)
http://www.boezeman.nl/werkgroep/
____________________________

* * * scans verkrijgbaar * * *

16-4-2004 AALST Neeltje van 88 Adrianus TEMPELAAR
14-4-2004 BORMAN Ida 18-9-1970 Paul KOSTER Overige familienamen:
Coertjens, van Drenth, van Griensven, Schmets.
15-4-2004 BORMAN Ida 18-9-1970 Overige familienamen: Wolfers,
Weststrate, Stolwerk, van Zuijlen, Bunnik, Hermeling, Lambrechtsen.
16-4-2004 BOUW Sija 1-9-1928 Arnold VERSTEEG
16-4-2004 BRABER Ron den 10-12-1962 Sylvia
10-4-2004 BRESSER Bernard 24-4-1938 Ank OPSTEEGH Overige familienamen:
Lemans.
14-4-2004 BRON Ina 12-1-1945 Dick ZEILSTRA Onderwijzeres, remedial teacher
en bestuurslid Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling
Oosterhesselen en Gees.
16-4-2004 BUUL Alida van 14-4-1916 J. in 't VELD
16-4-2004 CALMES Hyric 43
16-4-2004 DALEN Leendert Pieter van Bets Overige familienamen:
Dubbeldam, Janse, Groen, Emanuelson, Visser, de Bruin.
13-4-2004 EMMERIK Trijntje van 74 Arie de KEIZER
10-4-2004 EYSKOOT (oma)
14-4-2004 HARTWIG Charlotta Petronella 79 Cornelis BOER
10-4-2004 JONG Willy de 9-8-1949 Simon WEMMERS Overige familienamen:
Weiland.
13-4-2004 KEEGSTRA Willemien 41
14-4-2004 KONING Hendrika Petronella de 86 Pieter JISKOOT
15-4-2004 KRUISHEER Br. Leendert 23-3-1923 (Bevorderd tot Heerlijkheid)
Overige familienamen: Kelderman, Dragon.
15-4-2004 LOBΙ Hendrikus Johannes T.M. BERKHOUT
10-4-2004 MILL Hendrikus Gerardus van M.P.J. BLAAK
14-4-2004 MONSTER Kees 15-6-1947 Truus van der VEEN
15-4-2004 MONSTER Kees
15-4-2004 NEUSCHWANGER Niek
10-4-2004 NN (tante Greet)
16-4-2004 NN Andre
16-4-2004 PLOEGAERT Ronald 14-4-1942 Lies de JONGE
16-4-2004 PLOEGAERT Ronald
15-4-2004 PRIEMUS Andrι
10-4-2004 SINT NICOLAAS Cor
13-4-2004 TRIGT Jacob Jan Marinus van 75 Annie WAASDORP
13-4-2004 VERSTEEG Daan
14-4-2004 VISSER Grietje Elisabeth 16-3-1908 Jan de WAARD Overige
familienamen: Bruijn, van der Waal, Stolk, Denkers, Baden, van der Schans,
van der Wiel.
10-4-2004 VOS Pieter 57 Gina Overige familienamen: van Loghum Slaterus,
Heersping.
14-4-2004 WEELAND Joost 78 C. BERGMAN
10-4-2004 WINGERDEN Pieter van 4-2-1923 Colette Louise Marie DESPRΙS
Overige familienamen: van der Woude.
14-4-2004 WINGERDEN Pieter van
14-4-2004 WOUTHUYSEN Yvonne 23-8-1947 Ries HAZENBOSCH
14-4-2004 WOUTHUYSEN Yvonne Richard HAZENBOSCH
13-4-2004 WRIGHT Nuala Elizabeth 61 Leonardus Petrus HEUS

NB. ma 12/4 tweede Paasdag

* * *

Vr. gr.,
Erica
http://d-compu.dyndns.org/gensearch (index familieberichten)
Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor Den Helder e/o week 15
From: o.m.nijhuis@quicknet.nl (Olaf)
Date: Sun, 18 Apr 2004 09:38:30 GMT

Beste medespeurders,

Hier volgen de familieberichten van week 16

1323 Jan BAKKER, geboren rond 1941, overleden op 10-04-2004 te Den
Helder, gecremeerd op 15-04-2004 te Schagen, gehuwd met [nog in
leven].

1324 G.D. van der LAAKEN, geboren op 04-10-1917, overleden op
10-04-2004 op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op 14-04-2004 te Schagen,
sinds 18 september 1984 weduwe van S. Keijzer.

1325 Petrus Theodorus LUYCKX, geboren op 04-04-1925 te Den Helder,
overleden op 09-04-2004 te Den Helder op 79-jarige leeftijd, begraven
op 14-04-2004 te Den Burg, gehuwd met [nog in leven].

1326 Theodora Maria PEETOOM, geboren op 19-04-1947 te Schagen,
overleden op 11-04-2004 te Schagen op 56-jarige leeftijd, gecremeerd
op 16-04-2004 te Schagen, gehuwd met [nog in leven].

1327 Elise MEIN, geboren op 08-04-2004, overleden op 08-04-2004.

1328 Jack SCHUIT, geboren op 17-04-1980, overleden op 10-04-2004 op
23-jarige leeftijd, gecremeerd op 15-04-2004 te Schagen.

1329 Janke SCHURER, geboren op 28-10-1923 te Elslo, overleden op
11-04-2004 te Den Helder op 80-jarige leeftijd, begraven op 15-04-2004
te Anna Paulowna, gehuwd met [nog in leven].

1330 Willem Anne WIEGERSMA, geboren rond 1952, overleden op
10-04-2004, begraven op 15-10-2004 te Middenmeer, gehuwd met [nog in
leven].

1331 Hayko KLINKER, geboren op 31-08-1978 te Wieringerwaard,
overleden op 10-04-2004 te Warmenhuizen op 25-jarige leeftijd,
gecremeerd op 15-04-2004 te Schagen.

1332 Maria TROOST, geboren op 30-05-1923 te Rotterdam, overleden op
12-04-2004 te Den Helder op 80-jarige leeftijd, begraven op 16-04-2004
te Huiduinen, weduwe van Pieter Groeneveld.

1333 Helena Maria BEERS, geboren op 06-11-1921 te Heerhugowaard,
overleden op 13-04-2004 te Heerhugowaard op 82-jarige leeftijd,
gecremeerd op 17-04-2004 te Schagen, gehuwd met [nog in leven].

1334 Janna van BEEST, geboren op 06-04-1929 te Utrecht, overleden
op 12-04-2004 te Den Helder op 75-jarige leeftijd, begraven op
16-04-2004 te Huisduinen.

1335 Dennis BOERDIJK, geboren op 10-04-1971, overleden op
13-04-2004 op 33-jarige leeftijd, begraven op 17-04-2004 te 't Zand,
gehuwd met [nog in leven].

1336 Nicolaas Jacobus de VRIES, geboren rond 1943, overleden op
13-04-2004, begraven op 17-04-2004 te Akersloot, gehuwd met [nog in
leven].

1337 Eduard de GRAAF, geboren rond 1924, overleden op 14-04-2004 te
Schagen, gecremeerd op 19-04-2004 te Schagen, gehuwd met [nog in
leven].

1338 Marry BAKKER, geboren op 09-02-1934 te Basingerhorn, overleden
op 15-04-2004 te Basingerhorn op 70-jarige leeftijd, gecremeerd op
20-04-2004 te Schagen, gehuwd met [nog in leven].

1339 Angela de ZEEUW, geboren op 12-03-1947 te Rotterdam, overleden
op 10-04-2004 te Den Helder op 57-jarige leeftijd.

1340 Garich GOITIA, geboren rond 1982, overleden op 14-04-2004 te
Amsterdam, begraven op 20-04-2004 te Den Helder, gehuwd met [nog in
leven].

1341 Carmen Sylvia LONT, geboren rond 1930, overleden op
15-04-2004, begraven op 21-04-2004 te Den Helder.

1342 Cornelis SNEIJDERS, geboren op 20-06-1943 te Katwijk,
overleden op 15-04-2004 te Den Helder op 60-jarige leeftijd, begraven
op 19-04-2004 te Huisduinen, gehuwd met [nog in leven].

1343 Gerharda Johanna de BOER, geboren rond 1943, overleden op
14-04-2004, gecremeerd op 20-04-2004 te Schagen.Scans zijn gratis verkrijgbaar. Vraag ze aan per mail.
Vermeld: nummer, naam en overlijdensdatum

Groeten
Olaf

================= Op zoek naar gegevens van de families:
Nijhuis - Bovenkerk - Koelers - Willemsen
e-mail: o.m.nijhuis @ quicknet.nl (verwijder de spaties rond @)
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~onijhuis
=================

Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor Den Helder e/o week 16
From: o.m.nijhuis@quicknet.nl (Olaf)
Date: Sun, 18 Apr 2004 09:49:38 GMT

Beste medespeurders,

Sorry nog een keer maar dan met de juiste week erboven.

Hier volgen de familieberichten van week 16

1323 Jan BAKKER, geboren rond 1941, overleden op 10-04-2004 te Den
Helder, gecremeerd op 15-04-2004 te Schagen, gehuwd met [nog in
leven].

1324 G.D. van der LAAKEN, geboren op 04-10-1917, overleden op
10-04-2004 op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op 14-04-2004 te Schagen,
sinds 18 september 1984 weduwe van S. Keijzer.

1325 Petrus Theodorus LUYCKX, geboren op 04-04-1925 te Den Helder,
overleden op 09-04-2004 te Den Helder op 79-jarige leeftijd, begraven
op 14-04-2004 te Den Burg, gehuwd met [nog in leven].

1326 Theodora Maria PEETOOM, geboren op 19-04-1947 te Schagen,
overleden op 11-04-2004 te Schagen op 56-jarige leeftijd, gecremeerd
op 16-04-2004 te Schagen, gehuwd met [nog in leven].

1327 Elise MEIN, geboren op 08-04-2004, overleden op 08-04-2004.

1328 Jack SCHUIT, geboren op 17-04-1980, overleden op 10-04-2004 op
23-jarige leeftijd, gecremeerd op 15-04-2004 te Schagen.

1329 Janke SCHURER, geboren op 28-10-1923 te Elslo, overleden op
11-04-2004 te Den Helder op 80-jarige leeftijd, begraven op 15-04-2004
te Anna Paulowna, gehuwd met [nog in leven].

1330 Willem Anne WIEGERSMA, geboren rond 1952, overleden op
10-04-2004, begraven op 15-10-2004 te Middenmeer, gehuwd met [nog in
leven].

1331 Hayko KLINKER, geboren op 31-08-1978 te Wieringerwaard,
overleden op 10-04-2004 te Warmenhuizen op 25-jarige leeftijd,
gecremeerd op 15-04-2004 te Schagen.

1332 Maria TROOST, geboren op 30-05-1923 te Rotterdam, overleden op
12-04-2004 te Den Helder op 80-jarige leeftijd, begraven op 16-04-2004
te Huiduinen, weduwe van Pieter Groeneveld.

1333 Helena Maria BEERS, geboren op 06-11-1921 te Heerhugowaard,
overleden op 13-04-2004 te Heerhugowaard op 82-jarige leeftijd,
gecremeerd op 17-04-2004 te Schagen, gehuwd met [nog in leven].

1334 Janna van BEEST, geboren op 06-04-1929 te Utrecht, overleden
op 12-04-2004 te Den Helder op 75-jarige leeftijd, begraven op
16-04-2004 te Huisduinen.

1335 Dennis BOERDIJK, geboren op 10-04-1971, overleden op
13-04-2004 op 33-jarige leeftijd, begraven op 17-04-2004 te 't Zand,
gehuwd met [nog in leven].

1336 Nicolaas Jacobus de VRIES, geboren rond 1943, overleden op
13-04-2004, begraven op 17-04-2004 te Akersloot, gehuwd met [nog in
leven].

1337 Eduard de GRAAF, geboren rond 1924, overleden op 14-04-2004 te
Schagen, gecremeerd op 19-04-2004 te Schagen, gehuwd met [nog in
leven].

1338 Marry BAKKER, geboren op 09-02-1934 te Basingerhorn, overleden
op 15-04-2004 te Basingerhorn op 70-jarige leeftijd, gecremeerd op
20-04-2004 te Schagen, gehuwd met [nog in leven].

1339 Angela de ZEEUW, geboren op 12-03-1947 te Rotterdam, overleden
op 10-04-2004 te Den Helder op 57-jarige leeftijd.

1340 Garich GOITIA, geboren rond 1982, overleden op 14-04-2004 te
Amsterdam, begraven op 20-04-2004 te Den Helder, gehuwd met [nog in
leven].

1341 Carmen Sylvia LONT, geboren rond 1930, overleden op
15-04-2004, begraven op 21-04-2004 te Den Helder.

1342 Cornelis SNEIJDERS, geboren op 20-06-1943 te Katwijk,
overleden op 15-04-2004 te Den Helder op 60-jarige leeftijd, begraven
op 19-04-2004 te Huisduinen, gehuwd met [nog in leven].

1343 Gerharda Johanna de BOER, geboren rond 1943, overleden op
14-04-2004, gecremeerd op 20-04-2004 te Schagen.

Scans zijn gratis verkrijgbaar. Vraag ze aan per mail.
Vermeld: nummer, naam en overlijdensdatum

Groeten
Olaf

================= Op zoek naar gegevens van de families:
Nijhuis - Bovenkerk - Koelers - Willemsen
e-mail: o.m.nijhuis @ quicknet.nl (verwijder de spaties rond @)
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~onijhuis
=================

Subject: + Familieberichten Maassluise Courant 16-04-2004
From: Eveline Houweling <eh@houwie.net>
Date: Sun, 18 Apr 2004 11:55:20 +0200

++Overlijden++

Johannes Albertus Anthonius Lupker, 84 jaar, gehuwd, † 07-04-2004
Roelfien Ohlsen, 74 jaar, gehuwd, † 12-04-2004
Hans Zwaard, 60 jaar, † 13-04-2004
Dinel van der Ende [tante Dien], 90 jaar, † 13-04-2004

++Dankbetuiging++
Piet de Haas

Met vriendelijke groet,

Eveline Houweling
Voor scan-aanvragen: eh@houwie.net
Voor archief-overzicht: www.houwie.net/mc_schakel1.html


Subject: + familieberichten Haagsche Courant (Geen scans)
From: "Loek Magdelyns" <stamboom_loek(delete_haakjes+tekst)@hotmail.com>
Date: Sun, 18 Apr 2004 16:25:50 +0200

Joop de ZWART
54 jaarAdriana CEULEN- KLEIJ
Jeanne
*Rotterdam 21 juni 1909 + den haag 14-4-2004
crem 20-4-2004


Alida DEN HEIJER
* 29-8-1918 + 15-04-04
begr 20-4-2004 den haag
Willem HOUTHUIJZEN
* 16-07-1929 + 15-04-04
geh met
crem 20-4-2004 den haagAndre OLIJHOECK
55 jaar + 14-04-04
begr 20-04-2004 den haag


Adriana Cornelia VISSER- VOS
Jeanne
Wed van Gerard VISSER + 05-06-1981
* 8-10-1917 + 15-04-2004
begr 22-4-2004 den haagLies BARBIER
70 jaar
geh met
crem 20-04-2004 rijswijkGiesele THUNIESSEN- SZUCSICH


Johannes Jacobus DE ZWART
Joop
66 jaar + 14-4-2004
begr 19-04-2004 den haagMaatje BEIJK- BROEKSTRA
* 19-04-1938 + 15-04-2004
geh met
begr 19-04-2004 den haag
--

Met vriendelijke groet,

Loek Magdelyns

e-mail stamboom_loek(delete_haakjes+tekst)@hotmail.com
Subject: + familieberichten Haagsche Courant (Geen scans)
From: "Loek Magdelyns" <stamboom_loek(delete_haakjes+tekst)@hotmail.com>
Date: Tue, 20 Apr 2004 23:13:46 +0200

Fred Richard SCHALKER, huisarts
* delft 22-02-1947 + Kwintsheul 19-04-04
geh met
crem 23-02-2004 den haagJohanna Hendrika HUMMELS- BECKER-HOFF
Jopie
Wed van Jan HUMMELS
* voorburg 23-10-1936 + leidschendam 16-04-1936
Crem 22-04-2004 rijswijk


Johanna Maria VAN KLOOSTER- KUIJPER
Annie
Wed van Joost VAN KLOOSTER + 19-09-1987
85 jaar + den haag 18-04-2004
crem 22-04-2004 rijswijkl


Geertruida Johanna Wilhelmina Maria DE NIJS- TAVECCHIO
Wed van Han DE NIJS
93 jaar
crem 22-04-2004 den haag


Willy IJMKERS- WAAGENAAR
71 jaar + 18-04-2004
crem 26-04-2004 den haag


Martin BIEVER
55 jaar
begr 22-04-2004 den haag


Jan Anthonie ZWIERS
Ton
* Arnhem 26-10-1943 + zoetermeer 16-04-2004
begr 21-04-2004 zoetermeer


Ger J.W. TEEUWISSE
59 jaar + den haag12-04-2004
crem 17-04-2004


--

Met vriendelijke groet,

Loek Magdelyns

e-mail stamboom_loek(delete_haakjes+tekst)@hotmail.com
Subject: advertenties Brabants Dagblad 15-4-2004
From: koopman11@planet.nl (Phemie Koopman)
Date: Sun, 18 Apr 2004 15:13:32 +0000 (UTC)

overleden:
Karel van de Looij te Eindhoven
67 jaar + 11-4-2004
begr.16-4-2004 Oirschot

Rene Jose Pierre Leene te Roosendaal
* Tilburg 30-9-1941 + 13-4-2004 Roosendaal
crem 17-4-2004 Bergen op Zoom

Regina Cornelia Clasina Haans 89 jaar
Regien
+ 13-4-2004 Tilburg
Wed. van Petrus Joannes Jozephus Stokmans (Piet)
crem.16-4-2004

Riet Janssens
* Tilburg 10-12-1925 + Tilburg 14-4-2004
weduwe van Toon de Rooij
crem. 19-4-2004

Barbara Maria Adriana van Gils
* Goirle 12-1-1921 + 13-4-2004
wed.van Jelle Adema
crem.19-4-2004

Gerard Koks
mede oprichter en oud voorzitter KV de Fenpruuvers

J.A.W.Reijrink
Lid gemeenteraad Hilvarenbeek

Tjeu Vunderink
docent dΣultreontcollege in Drunen

geboren:
Floortje Boelen/Eijkens te Tilburg 12-4-2004
Derrick Biemans/Brakshoofden te Tilburg 26-3-2004
scans op aanvraag

met vriendelijke groeten
Phemie Koopman-Negrijn
altijd opzoek naar: NEGRIJN
Subject: advertenties brabants Dagblad 10-4-2004
From: koopman11@planet.nl (Phemie Koopman)
Date: Sun, 18 Apr 2004 15:30:48 +0000 (UTC)

Carel Burgmans 8-4-2004
advertentie namens directie en medewerkers Heijmans IBC Bouw Breda BV
en Divisie Heijmans IBC Bouw te Rosmalen

J. (Jan) Goutziers
* 15-7-1932 Etten en Leur + 7-4-2004
advertentie namens Gemeente Tilburg (Burgemeester mr.C.J.M. Aarts-Engbers
l.b.)

Ad Dekkers 8-4-2004
advertentie namens C.V. De Zotte Mulders te Oisterwijk

herdenking:
Jac. Roijers + 12-4-2003

Geboren:
Susan Korevaar/van Lieshout Tilburg 6-4-2004
Isa Pladet/van den Elzen Tilburg 7-4-2004
Daan Baselamns/van Santen 8-4-2004 Tilburg

scans op aanvraag
met vriendelijke groeten
Phemie Koopman Negrijn
altijd op zoek naar: NEGRIJN

Subject: Advertenties brabants dagblad 16-4-2004
From: koopman11@planet.nl (Phemie Koopman)
Date: Sun, 18 Apr 2004 16:01:12 +0000 (UTC)

overleden:
Franz Koch
56 jaar + Tilburg 14-4-2004

geboren:
Tamar van Tongeren/Buijsman Tilburg 11-4-2004
Geert Verstijnen/van Sprang Tilburg 13-4-2004

met vriendelijke groeten
Phemie Koopman-Negrijn
Subject: + Familieberichten Eendrachtbode (Thoolse Courant) dd 15 april 2004
From: anneliesdurieux@msn.com (Annelies Durieux)
Date: 18 Apr 2004 09:48:38 -0700

Familieberichten verschenen in de Eendrachtbode dd. 15 april 2004

12 1/2 jaar getrouwd
Andre en Jannie van Ast-Kleppe,Sint Annaland 18 april 2004
Peter en Heleen Pipping-van Dijke, Sint Annaland 17 april 2004

40 jaar getrouwd
Marius en Bets Lebbink-Swijnenburg, St. Philipsland 23 april 2004

65 jaar getrouwd
D. Hage en C.R. Hage-Poot, Scherpenisse 20 april 2004


Dankbetuiging na huwelijk
45 jaar J. Reijngoudt en J.N. Reijngoudt-Padmos
55 jaar Bertus en Maatje van Vossen-Leinse
45 jaar L.J. van Haaften en C.C. van Haaften-van Oeveren
50 jaar Jan en Nel van Alphen

Scans zijn tot 4 weken na verschijnen gratis bij mij op te vragen.

Annelies Durieux


Subject: + Overlijdensberichten Eendrachtbode , de Thoolse Courant dd 15 april 2004
From: anneliesdurieux@msn.com (Annelies Durieux)
Date: 18 Apr 2004 09:55:47 -0700

Overlijdensberichten verschenen in de Eendrachtbode, de Thoolse
Courant dd 15 april 2004

Jacoba Johanna Hage(Koosje), * St. Maartensdijk 13 mei 1920, overl.
Bergen op Zoom 9 april 2004

Coenraad Priem, * 6 juni 1920, ev Elizabeth Wesdorp, overl. Stavenisse
13 april 2004

Suzanne Elisabeth Maria Wubbeling, * Rotterdam 28 mei 1911, wed van
Joseph Gerhardus Sprenkels, overl. Bergen op Zoom 11 april 2004

Mevrouw Yke Gaakeer-de Jong, * Jubbega-Schurega 15-08-1908, overl.
Leeuwarden 26-03-2004

Dankbetuiging na overlijden
Marius van Vossen
Adriaantje Maantje de Kok

Scans zijn tot 4 weken na verschijnen gratis bij mij op te vragen

Annelies Durieux


Subject: Advertenties brabants dagblad 13-4-2004
From: koopman11@planet.nl (Phemie Koopman)
Date: Sun, 18 Apr 2004 17:34:19 +0000 (UTC)

overleden:
Jan Sprokholt
* Doetichem 29-10-1937 + Tilburg 11-4-2004
weduwnaar van Annie Wolsink
crem.15-4-2004 Tilburg

Cornelia Henrica Maria Vermeulen
58 jaar + Tilburg 11-4-2004 weduwe van Jos Geerts
begr.15-4-2004 Tilburg

Martinus Johannes Oosterwaal
84 jaar + Kaatsheuvel 11-4-2004
gehuwd maar eerder weduwnaar van Maria Johanna van Gool

Antonius Coleta Maria van Mensfoort
(Tonny) 57 jaar + 11-4-2004 Biezenmortel
begr.15-4-2004 Kaatsheuvel

Martinus Joannes Baptist van Lieshout (Martien)
* 1-7-1909 Tilburg + 9-4-2004 Berkel Enschot
crem. 15-4-2004 Tilburg

Wil Thonissen
* 11-9-1923 Tilburg + 11-4-2004 Tilburg
weduwe van Frans van Trier
crem.16-4-2004 Tilburg

Ria Wouters
59 jaar + 10-4-2004 Tilburg
crem.14-4-2004 Tilburg

Laurentius Adrianus Wilhelmus (Frans) Schapendonk
* 10-1-1931 Udenhout + 10-4-2004 Udenhout
begr.15-4-2004 Udenhout

Elisabeth Vincentia Josephina Bernadina (Betty) Verbunt
* 19-3-1930 Tilburg + 11-4-2004 s'Hertogenbosch
weduwe van Fe van Meerwijk
crem.16-4-2004 Vlijmen

Drik Wouters
67 jaar + 11-4-2004 Tilburg
begr. 15-4-2004 Tilburg

Tonnie de Jongh
72 jaar + 9-4-2004 Tilburg
begr.14-4-2004

Gerardus Johannes Antonius van Hees (Ger)
* 20-12-1938 Tilburg + 9-4-2004 Goirle
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
begr.15-4-2004 Tilburg

Hein Verhoeven
90 jaar, + 9-4-2004 Oisterwijk
weduwnaar van Marietje Aerts
drager van de Gouden Eremedaille verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau
begr. 16-4-2004 Oisterwijk

Gerarda Cornelia Hartveld
*Sassenheim 25-8-1914 + Tilburg 9-4-2004
weduwe van Gerardus Marinus Schoenmakers
crem.15-4-2004 Tilburg

Jacoba Elisabeth van Baars (Lies)
* Bocholt(B) 30-5-1914 + Tilburg 11-4-2004
weduwe van Jan Govers
begr.16-4-2004 Tilburg

Maria Elizabeth Macrina van Uden (Marie)
92 jaar + Tilburg 11-4-2004
weduwe van Sjel van Opstal
begr. 16-4-2004

Martin Johan Henri Kempenaars (Martin)
75 jaar + 11-4-2004 Tilburg
crem.16-4-2004

geboren:
Guus van de Rijdt/van Os 9-4-2004 Veghel
Bart Mutsaers/Boor 1-4-2004 Loon op Zand

scans op aanvraag.
met vriendelijke groeten
Phemie Koopman-Negrijn
altijd op zoek naar Negrijn

Subject: Advertenties Brabants Dagblad 14-4-2004
From: koopman11@planet.nl (Phemie Koopman)
Date: Sun, 18 Apr 2004 17:58:52 +0000 (UTC)

overleden:
Wil Vugts
* Moergestel 19-2-1944 + Moergestel 12-4-2004
broer/zwager en oom
begr.17-4-2004

Johanna Adriana Francisca Pronk (Annie)
80 jaar + 12-4-2004 Tilburg
crem.17-4-2004

Therese van Osch
* Goirle 8-3-1921 + Tilburg 13-4-2004
weduwe van Ad van de Sanden
begr.17-4-2004

Gerard Koks
* 4-5-1939 + 10-4-2004 Berkel Enschot
crem.16-4-2004

Anna Lambertha van Esch (Bertha)
95 jaar + 12-4-2004 Berkel Enschot
weduwe van Jan Denissen
begr.16-4-2004

Magriet Horvers
* 21-9-1947 Tilburg + 11-4-2004

Jans van Broekhoven
* 30-10-1907 Udenhout + 12-4-2004 Tilburg
schoonzus/tante/oudtante
begr.17-4-2004 Berkel Enschot

Jan Reijrink
61 jaar + 12-4-2004 Diessen
begr.17-4-2004

scans op aanvraag
met vriendelijke groeten
Phemie Koopman-Negrijn


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 01-04-04
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sun, 18 Apr 2004 20:53:48 +0200

+ Familieberichten Leeuwarder Courant 01-04-04

**Overleden**

Edward Karl DEGEN
77 jaar
† 30-03-2004 Lemmer
wed van Frederika Gerdina WIND

Hieke DUSSELAAR-MEIJER
* 20-08-1935 Deinum
† 30-03-2004 Menaldum
wed van Jetze DUSSELAAR

Claudia Gregornevna DIJKSTRA-SCHATO-OGLI
* 01-03-1925 Rostov
† 30-03-2004 Leeuwarden
wed van Jetze DIJKSTRA

Rens DIJKSTRA-SCHILD
* 26-06-1934 Lutkewierum
† 31-03-2004 Wommels

Taeke EVERAARTS
* 15-04-1926 Leeuwarden
† 30-03-2004 Leeuwarden

Jan-Douwe HAANDRIKMAN
* 22-03-2004
† 29-03-2004 Leeuwarden

IJbeltje HIEMSTRA-KINGMA
* 02-05-1915 Oudkerk
† 30-03-2004 Harlingen
wed van Wijbe HIEMSTRA

Age HOEKSTRA
* 21-03-1926 Fochteloo
† 30-03-2004 Heerenveen

Marijke HOEKSTRA
* 10-10-1912
† 31-03-2004 Heerenveen

Lina Wilhelmine JAGER-POSTHUMUS
* 18-10-1930 Mφdrath (D)
† 30-03-2004 Drachten
wed van Geert JAGER

Ebele JANSMA
* 11-10-1942 Ikkerwβld
† 30-03-2004 Gytsjerk

Ruerd POSTHUMA
* 15-07-1915
† 31-03-2004
wed van Hinke TIEMSTRA

Ritske RADEMA
67 jaar
† 30-03-2004 Sneek

Yde STEENSMA
* 19-04-1912 Leeuwarden
† 30-03-2004 Leeuwarden
wed van Sjoerdtje LANDSTRA


scans aanvragen binnen 14 dagen na plaatsing per email, ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 02-04-04
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sun, 18 Apr 2004 20:54:20 +0200

+ Familieberichten Leeuwarder Courant 02-04-04

**Overleden**

Bareld BEKKEMA
* 16-11-1928 Drachten
† 31-03-2004 Leeuwarden

Hendrika Catharina BLOEMBERGEN-LANKMAN
* 12-03-1914 Boijl
† 31-03-2004 Heerenveen

Jo BONFRER-KLAREN
* 07-12-1921 Leimuiden
† 30-03-2004 Koudum

Hendrik Jan BOS
83 jaar
† 30-03-2004
wed van Anna van der BROEK

Frouwkje DIJKMAN-KUIPHOF
70 jaar
† 31-03-2004 St. Jacobiparochie

Gosse FLOBBE
75 jaar
† 31-03-2004 Joure

Geartsje JOUTA-HOFSTRA
* 30-04-1931 Tytsjerk
† 31-03-2004 Gytsjerk
wed van Sytze JOUTA

Tetje van der KOOI-van der WENSCH
* 22-03-1917 Oudehaske
† 31-03-2004 Tzum
wed van Pieter van der KOOI

Ans KRUIZINGA-RIDDERHOF
* 27-09-1919 Den Haag
† 01-04-2004 Heerenveen

Geertje Grietje METZ-WINKEL
† 01-04-2004 Leeuwarden
wed van Andries METZ

Hinke MIEDEMA-VELLINGA
* 07-06-1922 Wommels
† 01-04-2004 Weidum
wed van Douwe Sybrens MIEDEMA

Jan MULDER
* 09-01-1912 Bochum
† 31-03-2004 Leeuwarden
wed van Sytske TOPMA

Willie OOST
66 jaar
† 31-03-2004 Appelscha

Johannes SPAANSTRA
* 02-05-1924 Leeuwarden
† 01-04-2004 Leeuwarden

Cornelis TAMMINGA
* 02-02-1927 Sneek
† 01-04-2004 Leeuwarden

Pieter VARWIJK
* 09-06-1926 Ureterp
† 01-04-2004 Ureterp


scans aanvragen binnen 14 dagen na plaatsing per email, ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 03-04-04
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sun, 18 Apr 2004 20:54:46 +0200

+ Familieberichten Leeuwarder Courant 03-04-04

**Overleden**

Wieke DRAAISMA-ZIJLSTRA
* 05-06-1935 Tjerkwerd
† 01-04-2004 Joure
wed van Wim DRAAISMA

Maria van der HEIDE-de VRIES
* 29-09-1920 Twijzel
† 01-04-2004 Leeuwarden

Dirk HOEKSTRA
* 20-08-1926 Itens
† 01-04-2004 Bolsward

Oege Joh. HOEKSTRA
* 26-02-1914 Garyp
† 01-04-2004 Burgum

Saakje HIDDEMA-WASSENAAR
* 23-07-1924
† 31-03-2004

Klaas HOFMAN
* 03-09-1931 Lytsewierum
† 31-03-2004 Leeuwarden
wed van Hennie PIERSMA

Gerard de JONG
* 13-12-1938
† 01-04-2004
wed van Elske WEDZINGA

Willem de JONG
* 21-03-1914
† 01-04-2004 Drachten

Anna KNOL-OOSTRA
* 27-03-1909
† 02-04-2004 Wolvega
wed van Anne KNOL

Grietje Antje KUIKEN-POLET
* 12-09-1914 Leeuwarden
† 30-03-2004 Leeuwarden
wed van Douwe KUIKEN

Folkert van der MEER
* 29-05-1914
† 01-04-2004 Heerenveen

Hendrik NIJP
* 21-11-1924 Leeuwarden
† 02-02-2004 Leeuwarden

Pietje POST-RUITER
* 11-06-1920 Appelscha
† 02-02-2004 Oosterwolde
wed van Frans POST

Hermanus ROFFEL
* 05-02-1931 Oudehaske
† 02-02-2004 Heerenveen

Keimpe RIJPKEMA
95 jaar
† 01-04-2004 Heerenveen
wed van Antje de VRIES

Hiltje SINNEMA-WIERSTRA
* 27-02-1915 Marrum
† 01-04-2004 St. Annaparochie
wed van Anne SINNEMA

Antje SLOOTHAAK-HAANSTRA
75 jaar
† 01-04-2004 Katlijk
wed van Jan SLOOTHAAK

Ale Jan VISSER
* 10-04-1950 Leeuwarden
† 02-04-2004 Kootstertille

Trijntje WIERSMA-WOUDSTRA
* 27-12-1919
† 01-04-2004


scans aanvragen binnen 14 dagen na plaatsing per email, ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 05-04-04
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sun, 18 Apr 2004 20:55:23 +0200

+ Familieberichten Leeuwarder Courant 05-04-04

**Overleden**

Meindert van BACHUM
* 19-12-1924 Franeker
† 03-04-2004 Drachten

Willem de BOER
87 jaar
† 03-04-2004 Drachten
wed van Trien NIEUWDAM

Jantje ELZINGA-van der MEULEN
* 27-08-1924 Zwagerbosch
† 03-04-2004 Veenwouden

Jantje Dina HEIDA-MENGER
* 07-05-1929 Blesdijke
† 03-04-2004 Wolvega
wed van Ruurd HEIDA

Anna Agatha HETTINGA-GALEMA
* 03-10-1933 Greonterp
† 02-04-2004 Warkum

Margaretha Alida HOMMINGA-STENEKER
* 24-09-1921 Franeker
† 03-04-2004 Franeker

Grietje de JONG-FEENSTRA
* 12-09-1924 Leeuwarden
† 03-04-2004 Drachten

Doete KLOMPSTRA-van der MEER
* 25-05-1911
† 03-04-2004 Burgum

Annie MIEDEMA
* 11-03-1913 Doetinchem
† 03-04-2004 Surhuisterveen

Sjoerdtje Jitske de ROOS-LEISTRA
* 26-09-1932 Grou
† 02-04-2004 Leeuwarden

Tjeerd SCHOUWSTRA
* 19-07-1914 Britsum
† 03-04-2004 Drachten
wed van Sietske WIND

Annechien Aucktje TALENS-van DIJKEN
* 25-12-1915 Groningen
† 03-04-2004 Leeuwarden
wed van Teun TALENS

Johannes WEIJER
91 jaar
† 03-04-2004 Heerenveen

Pieter Aloisius WIERDSMA
* 21-12-1941 Joure
† 01-04-2004 Heerenveen

Froukje de WIT-VORSTENBURG
* 14-04-1910 Harlingen
† 02-04-2004 Leeuwarden
wed van Hindrik de WIT


scans aanvragen binnen 14 dagen na plaatsing per email, ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 06-04-04
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sun, 18 Apr 2004 20:56:00 +0200

+ Familieberichten Leeuwarder Courant 06-04-04

**Overleden**

Klaas Nane BENEDICTUS
* 22-05-1916
† 04-04-2004 Surhuisterveen

Thea van DOOREN-HAM
* 16-04-1950 Nieuwkoop
† 03-04-2004 Terherne

Egberdina Sjoukje van EIJCK-BOERSMA
* 11-07-1924 Oosterzee
† 04-04-2004 Meppel
wed van Aebele van EIJCK

Thomas HOOGEVEEN
* 29-08-1910 Smilde
† 04-04-2004 Harlingen
wed van Anna Hendrikje BAKKER

Douwe JOUSTRA
* 10-10-1927 Warga
† 03-04-2004 Heerenveen

Sake PAULUSMA
* 21-03-1943
† 04-04-2004 Lemmer

Alie POEPJES
* 08-01-1980 Leeuwarden
† 30-03-2004 Gran Canaria

Jan Geert RUITER
* 26-06-1926 De Knipe
† 04-04-2004 Heerenveen

Akke SANGSTER-TJALSMA
* 03-03-1923 Nijland
† 04-04-2004 Laren (NH)

Ale SCHIPPERS
83 jaar
† 05-04-2004 Lemmer

Dieuwke STAPENSEA-VISSER
* 16-05-1911
† 04-04-2004
wed van Gerrit Ζde STAPENSEA

Sea VENINGA-DIJKSTRA
* 19-07-1946
† 03-04-2004 Drachten

Jantje WALSMA-DIJKSTRA
* 23-07-1919 Witmarsum
† 01-04-2004 Harlingen

Kornelia van der WOUDE-STOKER
92 jaar
† 04-04-2004 Wijnjewoude
wed van Johannes van der WOUDE


scans aanvragen binnen 14 dagen na plaatsing per email, ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 07-04-04
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sun, 18 Apr 2004 20:56:27 +0200

+ Familieberichten Leeuwarder Courant 07-04-04

**Overleden**

Grietje FENNEMA
* 07-03-1921
† 04-04-2004
wed van Sybe K. ROORDA

Gerrtije van GULIK-BUSSINK
99 jaar
† 03-04-2004 Bennekom
wed van Jacob van GULIK
eerder van Ale WOLTHUIZEN

Lucia Anna de HAAN-WERKMAN
* 04-03-1921
† 05-04-2004 Sneek
wed van Schelte de HAAN

Dirkje SINNEMA-VALK
* 29-01-1929 St. Annaparochie
† 05-04-2004 Leeuwarden

Folkert STORK
* 21-11-1922 Oude Bildtdijk
† 06-04-2004 Leeuwarden

Trijntje VELDSTRA-HOEKSTRA
* 13-01-1925 Joure
† 05-04-2004 Sneek

Aaltje van der WAL-de LEEUW
* 23-10-1916 Scharsterbrug
† 05-04-2004 Heerenveen
wed van Jan van der WAL

Renske van der WERFF-DIJKSTRA
* 19-06-1919 Ferwerd
† 05-04-2004 Ferwerd
wed van Freerk van der WERFF


scans aanvragen binnen 14 dagen na plaatsing per email, ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 08-04-04
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sun, 18 Apr 2004 20:56:53 +0200

+ Familieberichten Leeuwarder Courant 08-04-04

**Overleden**

Marcus Egbert van den BERG
* 25-02-1917 Gersloot
† 07-04-2004 Wolvega
wed van Antje HEIDA

Fedde BOEIJENGA
* 29-06-1947
† 06-04-2004

Lammert CUPERUS
* 09-12-1915 Oldeberkoop
† 06-04-2004 Heerenveen

Harmen FEENSTRA
* 09-06-1918 Mirns-Bakhuizen
† 06-04-2004 Sneek
wed van Jeltje de VRIES

Ida Hilda HOLVAST-JAARDA
* 22-12-1920 Meeden
† 07-04-2004 Damwoude
wed van Albert HOLVAST

Popke KONING
* 22-05-1926
† 07-04-2004

Luit SCHEENSTRA
* 08-04-1933 Wolvega
† 07-04-2004 Bolsward

Pier SOEPBOER
* 10-04-1936 Hantumhuzen
† 07-04-2004 Dokkum


scans aanvragen binnen 14 dagen na plaatsing per email, ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 09-04-04
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sun, 18 Apr 2004 21:27:55 +0200

+ Familieberichten Leeuwarder Courant 09-04-04

**Overleden**

Jeltje Sjoukje BOTTEMA
* 31-03-1924
† 06-04-2004

Hendrik BIJMA
* 10-02-1925
† 07-04-2004 Sumar
wed van Ybeltje BOUMA

Hendericus Auke DIJKSTRA
67 jaar
† 07-04-2004 Harkema
wed van Eelkje van der MEER

Frans KOOPAL
80 jaar
† 06-04-2004 Leeuwarden

Allena OPPENHUIZEN-WINSELAAR
* 12-06-1922
† 08-04-2004
wed van Feitze OPPENHUIZEN

Ynze SALVERDA
* 21-12-1926 Gaast
† 07-04-2004 Makkum

Janke Uilkje VEENSTRA
* 18-12-1937 Houtigehage
† 07-04-2004 Groningen

Jan Rients VISSER
79 jaar
† 08-04-2004 Sneek

H.H. (Henny) de VRIES
* 25-12-1943 Drachten
† 07-04-2004 Drachten

Tjalling WIERINGA
* 18-05-1919
† 07-04-2004 Drachten
wed van Sieuke de JONG


scans aanvragen binnen 14 dagen na plaatsing per email, ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + 100 jarige Antje Aans-Jelsma Ureterp
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sun, 18 Apr 2004 21:28:29 +0200

+ 100 jarige Antje Aans-Jelsma Ureterp

Antje Aans-Jelsma uit Ureterp is 15 april 2004 100 jaar geworden.
Geboren als oudste dochter van een boerenechtpaar in Wolvega. In 1929
trouwde ze met Wiebe Aans en verhuisde naar Lippenhuizen. Wiebe overleed
in 1991. Het echtpaar kreeg 1 zoon en 1 dochter, 8 kleinkinderen en 19
achterkleinkinderen.

scan (met foto) aanvragen binnen 14 dagen na plaatsing per email, ovv
datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + 100 jarige Evertje Verboom-Smidts Drachten
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sun, 18 Apr 2004 21:28:58 +0200

+ 100 jarige Evertje Verboom-Smidts Drachten

Geboren op 12 april 1904 in Leeuwarden. Na het overlijden van haar
moeder vertrok Evertje nar Amsterdam. Ze werkte daar o.a. in een
slagerij waar ze Johannes Cornelis Verboom uit Leeuwarden tegenkwam. Het
stel trouwde en bleef in Amsterdam wonen. Toen evertje 61 was
verongelukte haar man, reden om weer naar het noorden te verhuizen. De
jarige heeft 3 dochters en 1 zoon.

scan (met foto) aanvragen binnen 14 dagen na plaatsing per email, ovv
datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + 101 jarige Klaaske Boskma-Postma Leek
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sun, 18 Apr 2004 21:29:35 +0200

+ 101 jarige Klaaske Boskma-Postma Leek

Op 10 april j.l. vierde mw. Boskma haar 101e verjaardag Geboren in
Hantum, ze trouwde met Herre Boskma uit Rinsumageest. Herre overleed
vorig jaar op 100 jarige leeftijd kort na hun 75 jarig huwelijksfeest.

scan aanvragen binnen 14 dagen na plaatsing per email, ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + 101 jarige Wijtske Teunissen-van Slooten Oentsjerk
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sun, 18 Apr 2004 21:30:07 +0200

+ 101 jarige Wijtske Teunissen-van Slooten Oentsjerk

Mw. Teunissen werd op 11 april j.l. 101 jaar. Ze trouwde met Jan
Teunissen uit Roodkerk en kreeg 3 kinderen.

scan aanvragen binnen 14 dagen na plaatsing per email, ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + 100 jarige Pieter Pier Brouwer Itens
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sun, 18 Apr 2004 21:30:37 +0200

+ 100 jarige Pieter Pier Brouwer Itens

Op 12 april j.l. werd Dhr. Brouwer 100 jaar. Geboren op de Him, een
buurtschap tussen Jorwert en Baard. Hij trouwde in 1935 met Martentje
Stienstra en kregen 3 dochters en 1 zoon. Zijn vrouw overleed in 1961.
In 1968 trouwde hij voor de 2e keer met Tsjerkje Andela, zij overleed in
2002.

scan (met foto) aanvragen binnen 14 dagen na plaatsing per email, ovv
datum krant.

Met vriendelijke groet,
Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Dagblad van het Noorden 19-04-2004
From: "Peter en Margriet van Oostrum" <vanoostrum@kabel.netvisit.nl>
Date: Mon, 19 Apr 2004 11:34:28 +0200

FAMILIEBERICHTEN GRONINGEN

**Overleden**

IJpo VAN DIJKEN
* Bedum, 03-04-1941
+ Bedum, 16-04-2004
begrafenis 21 apr te Bedum

Harmannus Rudolphus GEERDES
Mans
84 jaar
+ Groningen, 16-04-2004
weduwnaar van Rikste Geerdes - Jager
begrafenis 21 apr te Hoogezand

Ide DAMSTRA
87 jaar
+ Peize, 16-04-2004
crematie 21 apr te Groningen

Jantiena BREHEN - CHRISTIANS
Tinie
* Bellingwolde, 24-02-1940
+ Bellingwolde, 16-04-2004
crematie 21 apr te Winschoten

Niklaas Jan BUURMA
* 07-09-1916
+ 17-04-2004
sinds 03-12-2001 weduwnaar van Tiny Munneke
begrafenis 21 apr te Sellingen

Wiebrand Richte KOSTER
Richard
* 12-11-1965
+ 16-04-2004
afscheid 21 apr

Ferdinand Peter BUSS
* Eindhoven, 23-11-1935
+ Groningen, 17-04-2004
crematie 21 apr te Groningen

Mart LUBBEN - WEHRMEIJER
* 14-06-1945
+ 16-04-2004
begrafenis 20 apr te Sappemeer

Wildrik Jan SPITHORST
* 12-07-1946
+ 17-04-2004
eerder gehuwd geweest met Trijntje Tammenga, + 15-08-1990
crematie 22 apr te Appingedam

Gerrit STEK
* Groningen, 18-07-1925
+ Groningen, 17-04-2004
sinds 04-03-2001 weduwnaar van Suze Stek - van Duinen
crematie in besloten kring

Louise SNIEDERS
advertentie koor

Maria VAN DER VELDE - RUS
* 23-02-1924
+ 16-04-2004
sinds 23-06-1968 weduwe van Tjebbel van der Velde
crematie 21 apr te Groningen

Enrico Emile MEUKEN
34 jaar
+ Wildervank, 16-04-2004
crematie 21 apr te Appingedam

Roelfien WESTERHUIS - VELTHUIS
advertentie schoonfamilie

Arendina VAN DER LAAN - ZINGER
Dina
71 jaar
+ Groningen, 17-04-2004
begrafenis 22 apr te Zuidlaren

Anje ARBEIDER - WEMMI
* 16-07-1915
+ 17-04-2004
sinds 17-05-1994 weduwe van Eppo Arbeider
crematie 21 apr te Winschoten

Jantina Hillegina ZWIERS - POMP
Tinie
83 jaar
+ Veendam, 17-04-2004
crematie 23 apr te Winschoten

FAMILIEBERICHTEN DRENTHE

**Overleden**

Bareld ARENDS
advertentie buren

Willem HEYNEN
99 jaar
+ 17-04-2004
sinds 27-09-1993 weduwnaar van Anna Margaretha Helle
crematie 21 apr te Emmen

Aaltje LOMANS - STUIVER
92 jaar
+ Klazienaveen, 16-04-2004
sinds 01-04-1995 weduwe van Albert Lomans

Ben VAN MAAREN
+ Assen, 15-04-2004
weduwnaar van Rens van IJsselmuiden
advertentie schoonfamilie

Jantje BOS - ZWOLS
* Noordbarge, 27-04-1921
+ Emmen, 16-04-2004
crematie 21 apr te Emmen

Jannes HOFSTEE
advertentie vrienden

Dina MULDER
advertentie buren

Antja KOK - POELMAN
advertentie schoonfamilie

Henk LEITING
advertebtie oud-collega's
advertentie deel familie
advertentie buren

Harminus SCHUTTEN
Minus
* Beilen, 05-11-1951
+ Assen, 17-04-2004
crematie 21 apr te Assen

Bert POPKEN
advertentie buren en vrienden

Jantina WESTRUP - SANDERS
80 jaar
+ Assen, 16-04-2004
sinds 19-06-1978 weduwe van Thijs Westrup
sinds 02-06-1999 "weduwe" van levenspartner Pieter Slomp
crematie 21 apr te Assen

Brenda STRIJKER - KOLLEN
advertentie deel familie

Margienus PRUIM
85 jaar
+ Emmen, 16-04-2004
sinds 05-12-2001 weduwnaar van Gesina Pool
crematie 21 apr te Emmen

**Dankbetuigingen**

Harmke COOPMAN - EITENS
apr 2004


Scans zijn verkrijgbaar binnen 14 dagen na plaatsing van dit bericht, per
email, ovv naam en datum krant.

Groetjes,
Margriet van Oostrum
http://kabel.netvisit.nl/~oostru01
Subject: + Overlijdensadvertenties Twentse Courant Tubantia, 19-04-2004
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@wxs.nl>
Date: Mon, 19 Apr 2004 13:23:59 +0200

Overlijdensadvertenties uit De Twentse Courant Tubantia
Maandag 19 april 2004
Nr. 448

Scans zijn via e-mail verkrijgbaar bij
l.ooijkaas@planet.nl
Bij aanvraag graag het bovenstaande nummer vermelden.

Achtereenvolgens staan vermeld: achternaam, voornamen, achternaam partner,
voornamen partner, leeftijd, geboorteplaats, geboortedatum,
overlijdensplaats en overlijdensdatum.

ASVELD, Willemina Berendina, HUZINK,+ Jan Gerrit Willem, 95 + Weerselo,
17-04-2004
BEVERDAM, Jenneken (Jo), PREUTER,+ Hendrik Jan, 93 + Enter, 16-04-2004
BOTTERHUIS, Bennie, 66 + Beek Ubbergen, 16-04-2004
BRUMMELHUIS, Hermanus Jozef (Herman), SIEMELINK, G.J.A., 79 + Almelo,
17-04-2004
DIJKHUIS, Regina Maria (Gien), SNOEIJS, F.C.M., 80 + Hengelo, 16-04-2004
FOKKENS, Hillie, OUDE,+ de, Piet, 83 + Enschede, 16-04-2004
JONGE, de, Geertina (Geertje), 74 + Hengelo, 16-04-2004
KRAJENBRINK, Theo, PLOEG, van der, Riet, * 16-05-1940 + Nijverdal,
15-04-2004
LELIFELD, Hermanus Johannes, HESSELMAN, Geziena Gertuida, * 10-11-1924 +
Borne, 16-04-2004
MULDER, Gerritdina, OTTE,+ Johan Herman, 98 + Nijverdal, 16-04-2004
NIJHOF, Tonnie, ZENGERINK, Willy, 73 + Hengelo, 16-04-2004
RUWE, Bernardus Josephus Maria (Benny), OVERHEIN,+ Hendrika Maria, 75 +
Enschede, 15-04-2004
SLUIJER, Albert (Appie), NIJMAN, Wies, * 29-05-1935 + Hengelo, 17-04-2004
SOMHORST, Gerhard, OUDE TANKE, Dina, 88 + Haaksbergen, 16-04-2004
VENEKATTE, Frits, HORST,+ Diny, * 24-08-1925 + Hengelo, 16-04-2004
WILLEMSEN, Gerritdina Hendrika, KWAST, Hendrikus Johan, 67 + Zenderen,
17-04-2004

met vriendelijke groeten,
Leo Ooijkaas, HaaksbergenSubject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek en omgeving 19-04-2004 wk 17
From: "Wil" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Mon, 19 Apr 2004 17:09:17 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek en omgeving
19-04-2004 wk 17
------------------------------------------
Zaandam 16-04-2004: Dicky Huppen - Swart w/v Nick Huppen

Nauerna 16-04-2004: Josephus Jacobus Joop van Houts ; gehuwd levend.

Akersloot 17-04-2004: Frans Joseph Maria Ruigewaard ; gehuwd levend.

Jisp 16-04-2004: Stijntje Stien Fontijn - Wester w/v Pieter Fontijn

------------------------------------------------------------------------
Er zijn gratis scan's op te vragen van alle advertenties ,graag met
vermelding van

!!!!!!! Naam , Jaartal en Datum en Week nummer !!!!!!!!! van af juni 1999.
----------------------------------------
Nu op alfabetische volgorde per periode
----------------------------------------
Voor meer informatie op mijn home-page http://www.geneaweb.nl

email R.deligt2@chello.nl
of
email postmaster@geneaweb.nl
-------------------------
Op zoek naar de familie namen voor aansluiting voor onze stamboom.

Klok Barend Jan zn geboren ? ca.1720,overleden Warder 28-01-1797 geh.
ca.1759 Trijntje Simons Visser geboren Warder 10-10-1723 overl. 01-10-1801
wie waren de ouders .

Wester , uit de omgeving Purmerend , Edam , noord-holland voor 1800

Beets Hendrik gehuwd met Neeltje Dekker , omgeving Beemster , Purmerend

Graftdijk Pieter ,Vels,Veen,Visser, uit de omgeving Beemster,Middelie
,Purmerend .

Kwast Simon uit de omgeving Koog a/d Zaan gehuwd met ???? Kok uit Wormer

Arie de Ligt geb. Vlaardingen ?? 1589 gehuwd met ?? overleden ??

Jan Geerits Schaef van Maurik geboren ?????overleden 22-09-1647 gehuwd
omstreeks 1620 met Wijve van Es in Asperen wie waren de ouders

Familie Peetam Assendelft
---------------------------------------------------
Hartelijke groetjes van
Willie de Ligt-Wester
email R.deligt2@chello.nl of postmaster@geneaweb.nl
http://www.geneaweb.nl
Subject: + Familieberichten Brabants Dagblad editie Tilburg 19-4-2004
From: koopman11@planet.nl (Phemie Koopman)
Date: Mon, 19 Apr 2004 19:29:03 +0000 (UTC)

overleden:
Jan Pijnenburg 75 jaar Tilburg
+ 17-4-2004
levenspartner,vader,schoonvader en opa
crem.22-4-2004

Eugene Breij 36 jaar Tilburg
+ 17-4-2004
echtgenoot en vader
crem.21-4-2004

Arie Hootsen
*30-12-1913 + 17-4-2004 Loon op Zand
weduwnaar van Hester Elizabeth de Bruin
crem.vindt in besloten kring plaats.

Sjaak Rombouts
* Gilze en Rijen 9-1-1921 + Middelbeers 16-4-2004
echtgenoot/vader/schoonvader en opa.
begr.21-4-2004

Henk van Kooten
* Bergen op Zoom 6-11-1939 + Berkel Enschot 17-4-2004
man/vader/opa
crem.22-4-2004

scans op aanvraag
met vriendelijke groeten
Phemie Koopman-Negrijn


Subject: + Familieberichten Sneeker Nieuwsblad van 15-04-2004
From: "A.G Musquetier" <musquetier@home.nl>
Date: Mon, 19 Apr 2004 22:56:29 +0200Jubilea;

Sijtze en Jeltje Hemstra 40 jaar getrouwd op 17-04-2004 te Sneek

Overlijden;

SnNbl 15-04-2004, pag.15 (2 adv.) Peter Hendriksma. Overleden: 10-04-2004,
Sneek. Crematie: 15-04-2004, Heerenveen. Geboren: 25-08-1912, Sneek.
Leeftijd: 91 jaar. Partner: Ali Kussendrager. (eerder weduwnaar van Anna
Kussendrager).

SnNbl 15-04-2004, pag.15 (1 adv.) Marten van der Tempel. Overleden:
13-04-2004, Sneek. Crematie: 16-04-2004, Heerenveen. Geboren: 02-09-1939,
Leeuwarden. Leeftijd: 64 jaar.

SnNbl 15-04-2004, pag.15 (2 adv.) Jentsje Fekkes. Overleden: 10-04-2004,
Oppenhuizen.

SnNbl 15-04-2004, pag.15 (1 adv.) Tjitske Rollema. Overleden: 04-04-2004.
Geboren: 03-05-1921. Leeftijd: 82 jaar.

SnNbl 15-04-2004, pag.15 (1 adv.) Alie de Boer. Overleden. Partner: Douwe
Bosma. (Dankbetuiging April 2004).

SnNbl 15-04-2004, pag.15 (2 adv.) Allena Winselaar. Overleden: 08-04-2004,
Sneek. Crematie: 13-04-2004, Heerenveen. Geboren: 12-06-1922, Sneek.
Leeftijd: 81 jaar. Partner: Feitze Oppenhuizen (overl. 12-02-1999).

SnNbl 15-04-2004, pag.15 (1 adv.) Cor Tamminga. Overleden: 04-2004. (De
Vereniging Historisch Sneek).

SnNbl 15-04-2004, pag.15 (4 adv.) Jan Rients Visser. Overleden: 08-04-2004,
Sneek. Crematie: 13-04-2004, Goutum. Leeftijd: 79 jaar (Geboren ± 1925).
Partner: G. E. de Vries. (Waterpoorter van de Gemeente Sneek).


Op http://www.genealogy-yn-fryslan.tk vind U ook de advertenties uit de
Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad , de Actief, Drachtster Courant,
Heerenveense Courant, De Koerier, De Woudklank, De Griffioen en de
Stellingwerver.

Bezoek ook mijn
sitehttp://groups.yahoo.com/group/schippersenveldwachters_nederland met
veel informatie :

Toevalsvondsten uit het Provinciaal bestuurlijk Archief van Friesland met
namen niet alleen uit Friesland maar ook uit heel Nederland en daarbuiten.

Bedelaars, Kolonisten, Kinderen en Wezen komende, ook uit diverse andere
Provincie's dan alleen Friesland, die voorkomen in het Provinciaal archief
van Friesland aanwezig in Tresoar die zijn "opgezonden" naar diverse
Gestichten, Weeshuizen, Kindergestichten en Kolonie's.,
Ommerschans -Veenhuizen, Frederiksoord, Hoorn, Dokkum, Willemsoord , Wateren
enz.
Vaak met een een persoonsbeschrijving

Schippers--Kapiteins--Gezagvoerders--Veerschippers--Trekveerschippers--Bange
schippers--Bijschippers--Trekschuitschippers--Beurtschippers--Postschippers-
-
Stuurlieden--Matrozen--Scheepskoks--Scheepsmeters--Sloeproeijers van
Klaringsvaartuigen--Scheepsmakelaars--Visiteurs--Zeehandelaren--Cargadoors--
Scheepstimmerlieden--Zeilmakers--Rederijen--Scheepsondernemingen--Schelpviss
ers--Vissers van Moddergat en Paesssens--Scheepseigenaren--Directeuren
Scheepsmaatschappijen--Scheepsnamen--Strandvonderij, Gestrande en Vergane
Schepen vooral die bij de Waddeneilanden en in de Zuiderzee(IJsselmeer)
vergaan zijn,dus alles wat met Schepen te maken heeft.
Veldwachters en Politieambtenaren.

Dus bezoek eens
http://groups.yahoo.com/group/schippersenveldwachters_nederland en kijk
bij de Links.


Ook maak ik wel copieen tegen kostprijs in het Tresoar voor mensen die door
wat voor omstandigheid niet naar het archief kunnen komen, maar toch copieen
van akten willen hebben die zij op de internet site van Tresoar hebben
gevonden. http://groups.yahoo.com/group/frieslandcopie

Verder zijn al uw Schippers, Veldwachters en Bedelaars welkom om in de Index
geplaatst te worden, Maar stuur mij dit niet zonder overleg toe, omdat ik
daar een speciaal invoerformulier via E-Mail aan u wil toesturen, zodat ik
niet alles hoef over te tikken. Alleen via musquetier@home.nl
Subject: + Familieberichten Dagblad van het Noorden 20-04-2004
From: "Peter en Margriet van Oostrum" <vanoostrum@kabel.netvisit.nl>
Date: Tue, 20 Apr 2004 09:48:35 +0200

FAMILIEBERICHTEN GRONINGEN

**Overleden**

Albert GREVEN
* 05-08-1940
+ 18-04-2004
crematie 23 apr te Stadskanaal

Henk GRASHUIS
* Noorddijk, 07-06-1944
+ Engelbert, 17-04-2004
crematie 22 apr te Groningen

Jan GROENEWOUD
86 jaar
sinds 29-08-1993 weduwnaar van Hendrikje Oljans
afscheid in familiekring op 22 apr

Janny DE JONGE - RIDDERBOS
* 21-03-1909
+ 19-04-2004
weduwe van Jan de Jonge
begrafenis 23 apr te Groningen

Elsien Klara KUIPER - JAGER
Els
* 20-07-1924
+ Oude Pekela, 18-04-2004
begrafenis 22 apr te Nieuwe Pekela

Geert MOORLAG
78 jaar
+ Veelerveen, 18-04-2004
sinds 19-07-2002 weduwnaar van Aafke Harmina Vrugt
crematie 22 apr te Winschoten

Richard
advertentie collega's echtgenote

Berend HOVEN
70 jaar
+ Groningen, 14-04-2004
crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden

Henk SCHOLTENS
+ 18-04-2004
advertentie's collega's N.V. Waterbedrijf Groningen

Enrico MEUKEN
advertentie's vrienden

Aaldrik SIEBERING
* Zuidlaren, 14-03-1949
+ Musselkanaal, 18-04-2004
crematie 22 apr te Stadskanaal

Anje ARBEIDER - WEMMI
88 jaar
advertentie (schoon)familie

J. BOS
+ 15-04-2004
advertentie oud-collega's N.V. Waterbedrijf Groningen

Grietje WIEBRANTS - SNOEK
95 jaar
+ Beerta, 17-04-2004
sinds 25-07-1992 weduwe van Derk Wiebrants
begrafenis 21 apr te Nieuweschans

Anna TUINSTRA - VEENSTRA
* 02-10-1918
+ 18-04-2004
sinds 16-12-1997 weduwe van Jacob Tuinstra
crematie 22 apr te Groningen

Wildrik Jan SPITHORST
advertentie neven
advertentie Freylema-ensemble
advertentie kleinkinderen (?)/opa-zeggers

Willem CHRISTIANS
advertentie buren

Tinie BREHEN - CHRISTIANS
advertentie buren

Geertje BOS - SLIJM
72 jaar
+ Oude Pekela, 15-04-2004
crematie heeft reeds plaatsgevonden

Hendrikus MENTING
+ 14-04-2004
advertentie oud-collega's Kappa Triton b.v.

Hendrik JAGER
66 jaar
+ Groningen, 19-04-2004
crematie 22 apr te Groningen

IJpo VAN DIJKEN
advertentie vrienden

Greetje Hetty KROPVELD - NUISMER
* Ter Apel, 05-07-1941
+ Hengelo, 18-04-2004
begrafenis 23 apr te Hengelo

Elizabet ROZEBOOM - VAN DIJK
91 jaar
+ Bedum, 18-04-2004
sinds 24-06-1981 weduwe van Harm Rozeboom
begrafenis 23 apr te Bedum

**In Memoriam**

Jacoba FOLKERTS - RENKEMA
20-04-1989 --- 20-04-2004


FAMILIEBERICHTEN DRENTHE

**Overleden**

Hermina Francina Sietske BIJVANK - NOORD
* 24-03-1924
+ 18-04-2004
sinds 18-03-1994 weduwe van Gerhard Cornelis Bijvank
crematie 22 apr te Assen

Jacob SMIT
* 04-01-1931
+ 18-04-2004
sinds 09-10-1996 weduwnaar van Hendrikje Alberts
begrafenis 22 apr te Ruinen

Maria Helena WESSEL - SPELLER
Lenie
79 jaar
+ Emmer-Compascuum, 18-04-2004
begrafenis 23 apr te Emmer-Compascuum

Jan VAN DER WERFF
67 jaar
+ Assen, 14-04-2004
crematie heeft reeds 19 apr in besloten kring plaatsgevonden

Annegien KASPERS - WIGGERS
86 jaar
+ Klijndijk, 18-04-2004
sinds 11-06-1996 weduwe van Mantinus Kaspers
crematie 22 apr te Emmen

Annie DE JONG - PALS
* 04-10-1945
+ 17-04-2004
crematie 22 apr te Emmen

Jantina Hillegina POMP
* Gieterveen, 15-05-1920
+ Veendam, 17-04-2004
advertentie (schoon)familie

Dina MULDER - DE HOOP
advertentie Jachtcombinatie "De Mond"

Antje KOK - POELMAN
advertentie schoonfamilie

Berend HULSHOF
advertentie (schoon)familie

Minus SCHUTTEN
advertentie (schoon)familie

Aaltje LOMANS - STUIVER
advertentie (schoon)familie

Jantje HARTMAN - VINK
70 jaar
+ Roden, 19-04-2004
crematie 23 apr te Assen

Aaltje DE VEEN - ALMOES
85 jaar
+ Emmen, 18-04-2004
crematie 22 apr te Emmen

**Dankbetuigingen**

Harmke COOPMAN - EITENS
apr 2004


Scans zijn verkrijgbaar binnen 14 dagen na plaatsing van dit bericht, per
email, ovv naam en datum krant.

Groetjes,
Margriet van Oostrum
http://kabel.netvisit.nl/~oostru01
Subject: + Overlijdensadvertenties Twentse Courant Tubantia, 20-04-2004
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@wxs.nl>
Date: Tue, 20 Apr 2004 13:56:30 +0200

Overlijdensadvertenties uit De Twentse Courant Tubantia
Dinsdag 20 april 2004
Nr. 449

Scans zijn via e-mail verkrijgbaar bij
l.ooijkaas@planet.nl
Bij aanvraag graag het bovenstaande nummer vermelden.

Achtereenvolgens staan vermeld: achternaam, voornamen, achternaam partner,
voornamen partner, leeftijd, geboorteplaats, geboortedatum,
overlijdensplaats en overlijdensdatum.

ELFRINK, Marietje, OLTHOF, Johan, 59 + Glanerbrug, 17-04-2004
FIJ, Gertrud, BOEK,+ Johannes, 75 + Enschede, 18-04-2004
GEERDINK, Maria Hendrika (Mιry), OUDE BREUIL,+ Herman Gerhard, 87 +
Almelo, 18-04-2004
GIJTENBEEK, Maria, KRUIDBOS, 85 + Hengelo, 17-04-2004
GROOTHUIS, Maria Johanna (Marie), ELLENBROEK,+ Theodorus Gerhardus, 90 +
Enschede, 15-04-2004
HOGENBIRK, Marie (Riet), BARENDSEN, * Zwolle, 24-03-1929 + Oldenzaal,
18-04-2004
HOLKERS, Henrietta, BEEK,+ ter, G.J.J., * Neede, 15-03-1937 + Eibergen,
18-04-2004
HOPSTER, Gerritdina Aaltjen, RENSINK, G., 80 + Hellendoorn, 17-04-2004
KERKDIJK, Johanna Geesken (Jo), SLOT, H.G., * Almelo, 17-03-1926 +
Almelo, 18-04-2004
KIENHUIS, Hendrikus Antonius (Hein), POTIJK, Akke, 93 + Geesteren,
18-04-2004
LELOUX, Franciscus Johannes (Frans), HAZEKAMP,+ Annie, * Borne,
30-07-1919 + Hengelo, 18-04-2004
LUCAS, Anton, BOER, de, G.S., * Hengelo, 04-08-1912 + Delden, 17-04-2004
MAATHUIS, Jo, WIERSMA, Jan, * 09-08-1935 + Lonneker, 18-04-2004
MARKSLAG, Gezina Maria (Siny), 71 + Bentelo, 17-04-2004
NIJLAND, Albert, 56 + Wierden, 18-04-2004
NOORDMAN, Wolter, WIND,+ Jacoba, 83 + Enschede, 16-04-2004
NUISMER, Greetje Hetty, KROPVELD, Jon, * Ter Apel, 05-07-1941 + Hengelo,
18-04-2004
OUDE TANKE, Henk, WESTENDORP, Anneke, * 13-05-1922 + Haaksbergen,
18-04-2004
OUDE VELDHUIS, Johanna Margrieta (Joke), BAKKEREN, * Enschede,
11-12-1941 + Deventer, 17-04-2004
POST, Herm, * Dalfsen, 17-04-1913 + Goor, 18-04-2004
SANDERS, Ben, SNIJDERS, Josephine, * Almelo, 06-12-1934 + Hengelo,
18-04-2004
SCHEPPINK, Johanna, VELDHUIZEN,+ van, F., 90 + Apeldoorn, 18-04-2004
SMIT, Marie, HORSTMAN,+ Jan, 82 + Enschede, 17-04-2004
STEGEHUIS, Jan, VENEBERG, Margreeth, * Amsterdam, 15-02-1945 +
Vriezenveen, 17-04-2004
VEER, Maria Anna Rosalia, SCHWERING, Herman Johan, 85 + Borne,
17-04-2004
WILDENBORG, Hein, HUIJSKES, Jet, 80 + Rietmolen, 18-04-2004
ZUILEKOM, van, Rien, WIT, de, Margo, * Lochem, 14-07-1931 + Hengelo,
18-04-2004

met vriendelijke groeten,
Leo Ooijkaas, Haaksbergen


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek en omgeving 20-04-2004 wk 17
From: "Wil" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Tue, 20 Apr 2004 21:23:13 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek en omgeving
20-04-2004 wk 17
------------------------------------------

Zaandam 18-04-2004: Erna Valk - Waijboer + Amsterdam w/v Hendrik Valk .

Zaandijk 17-04-2004: Trien Siffels-Jongh w/v Dick Siffels .

Wormerveer 17-04-2004: Afina Engel

Akersloot 17-04-2004: Frans Joseph Maria Ruigewaard ; gehuwd levend.

Bergen 17-04-2004: Berend Bleker w/v Wil Huizinga .

------------------------------------------------------------------------
Er zijn gratis scan's op te vragen van alle advertenties ,graag met
vermelding van

!!!!!!! Naam , Jaartal en Datum en Week nummer !!!!!!!!! van af juni 1999.
----------------------------------------
Nu op alfabetische volgorde per periode
----------------------------------------
Voor meer informatie op mijn home-page http://www.geneaweb.nl

email R.deligt2@chello.nl
of
email postmaster@geneaweb.nl
-------------------------
Op zoek naar de familie namen voor aansluiting voor onze stamboom.

Klok Barend Jan zn geboren ? ca.1720,overleden Warder 28-01-1797 geh.
ca.1759 Trijntje Simons Visser geboren Warder 10-10-1723 overl. 01-10-1801
wie waren de ouders .

Wester , uit de omgeving Purmerend , Edam , noord-holland voor 1800

Beets Hendrik gehuwd met Neeltje Dekker , omgeving Beemster , Purmerend

Graftdijk Pieter ,Vels,Veen,Visser, uit de omgeving Beemster,Middelie
,Purmerend .

Kwast Simon uit de omgeving Koog a/d Zaan gehuwd met ???? Kok uit Wormer

Arie de Ligt geb. Vlaardingen ?? 1589 gehuwd met ?? overleden ??

Jan Geerits Schaef van Maurik geboren ?????overleden 22-09-1647 gehuwd
omstreeks 1620 met Wijve van Es in Asperen wie waren de ouders

Familie Peetam Assendelft
---------------------------------------------------
Hartelijke groetjes van
Willie de Ligt-Wester
email R.deligt2@chello.nl of postmaster@geneaweb.nl
http://www.geneaweb.nl
Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek en omgeving 21-04-2004 wk 17
From: "Wil" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Wed, 21 Apr 2004 07:05:51 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek en omgeving
21-04-2004 wk 17
------------------------------------------

Zaandam 18-04-2004: Franciscus Maria Keijlard * Batavia ; gehuwd levend.

Zaandam 16-04-2004: Jan van Rijn ; gehuwd levend.

Zaandam 19-04-2004: Dina Welsink - Kraanen * Amsterdam w/v Hans Welsink.

Zaandam 19-04-2004: Christina Kruijver * Krommenie .

Wormerveer 18-04-2004: Paulus Hoogerwerf ; gehuwd levend .

Purmerend 19-04-2004: Olf Meijering * Zweeloo ; gehuwd levend.

Heiloo 19-04-2004: Jannigje Oudejans - Horden ; gehuwd levend.

------------------------------------------------------------------------
Er zijn gratis scan's op te vragen van alle advertenties ,graag met
vermelding van

!!!!!!! Naam , Jaartal en Datum en Week nummer !!!!!!!!! van af juni 1999.
----------------------------------------
Nu op alfabetische volgorde per periode
----------------------------------------
Voor meer informatie op mijn home-page http://www.geneaweb.nl

email R.deligt2@chello.nlSubject: + Familieberichten "Veendammer" 20-04-2004
From: "Peter en Margriet van Oostrum" <vanoostrum@kabel.netvisit.nl>
Date: Wed, 21 Apr 2004 13:00:37 +0200

**Overleden**

J. H. ZWIERS - POMP
advertentie medebewoners Silverhaert

Enrico Emile MEUKEN
34 jaar
* Veendam, 04-07-1969
+ Veendam, 16-04-2004
advertentie ouders en kinderen


Scans zijn verkrijgbaar binnen 14 dagen na plaatsing van dit bericht, per
email, ovv naam en datum krant.

Groetjes,

Margriet van Oostrum
http://kabel.netvisit.nl/~oostru01
Subject: + Overlijdensadvertenties Twentse Courant Tubantia, 21-04-2004
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@wxs.nl>
Date: Wed, 21 Apr 2004 14:07:09 +0200

Overlijdensadvertenties uit De Twentse Courant Tubantia
Woensdag 21 april 2004
Nr. 450

Scans zijn via e-mail verkrijgbaar bij
l.ooijkaas@planet.nl
Bij aanvraag graag het bovenstaande nummer vermelden.

Achtereenvolgens staan vermeld: achternaam, voornamen, achternaam partner,
voornamen partner, leeftijd, geboorteplaats, geboortedatum,
overlijdensplaats en overlijdensdatum.

APPERLOO, Jan, BAKELS, L., * 07-08-1919 + Enschede, 18-04-2004
BERGSMA, Truus, ELFERINK, Marinus, 86 + Enschede, 19-04-2004 Eerder
gehuwd geweest met Herman BROUWER.
BOLHAAR, Lourens Gerhardus, 93 * Lonneker, 24-10-1910 + Hengelo,
16-04-2004
BORGMAN, Anna berendina, HOEFSMIT,+ Gerardus Adrianus Maria, 87 +
Hengelo, 17-04-2004
BREEVELD, Aaltje, FABER,+ Marten, * Aarlanderveen, 26-06-1911 + Denekamp,
20-04-2004
HAGEMEIER, Johan, VERBEEK, Marian, * Enschede, 30-12-1942 + Enschede,
19-04-2004
HOEK, Johanna Gesina, HESSELINK,+ Gradus Hendrikus, 82 + Tubbergen,
20-04-2004
LEEUWEN, van, Marga, 54 + Hengelo, 17-04-2004
NAHAPIET, Harry, VEEN, van, Louise, 73 + Enschede, 18-04-2004
RONDHUIS, Johannes Lambertus, ZANDE, van der, Anna Maria, 77 + Denekamp,
19-04-2004
SCHIPHORST, Hennie, POSTEL, Truus, * Beuningen, 31-12-1923 + Hengelo,
19-04-2004
SLEEN, van, Lucas Arend, WALRAVEN, Maria Louise, * Rotterdam, 30-03-1940 +
Enschede, 18-04-2004
WAALDERINK, Janna, VOORTMAN,+ Berend Jan, 86 + Egede, 19-04-2004
ZUILEKOM, van, Cor, BOSWINKEL,+ Antonia, 92 + Hengelo, 18-04-2004

met vriendelijke groeten,
Leo Ooijkaas, Haaksbergen


Subject: + Familieberichten Dagblad van het Noorden 21-04-2004
From: "Peter en Margriet van Oostrum" <vanoostrum@kabel.netvisit.nl>
Date: Wed, 21 Apr 2004 19:18:30 +0200

FAMILIEBERICHTEN GRONINGEN

**Huwelijk**

P. SMIT en M.H. SMIT - VAN DER HOEVEN
21-04-2004
50 jaar

**Overleden**

Hillechien KRUIT - HULSHOF
Hillie
* 21-01-1927
+ 14-04-2004
crematie heeft reeds plaatsgevonden

Henk GRASHUIS
advertentie "Jan Plezierclub"

Maria GEIKENS
* 25-11-1922
+ 19-04-2004
begrafenis 23 apr te Bourtange

Anje STAAL - VAN LEGGELO
* Hoogezand, 06-10-1920
+ Groningen, 16-04-2004
crematie heeft reeds plaatsgevonden

Jan ARENDS
* 10-02-1931
+ 20-04-2004
crematie 23 apr te Groningen

Henk SCHOLTENS
+ Groningen, 18-04-2004
crematie 23 apr te Groningen

Enrico Emile MEUKEN
advertentie oma

Geerttina BOSSCHER - PENNING
Tine
* 12-04-1927
+ 18-04-2004
crematie 22 apr te Appingedam

Jurritje PARK - STOBBE
Riena
* Groningen, 24-01-1931
+ Groningen, 19-04-2004
sinds 29-03-1984 weduwe van Folkert Kempe Park
crematie 23 apr te Groningen

Fokke NIPPERUS
76 jaar
+ Onderdendam, 20-04-2004
crematie 23 apr te Groningen

Berend OOSTERHOFF
* Ezinge, 06-05-1924
+ Ulrum, 19-04-2004
begrafenis 23 apr te Ulrum

Dina Johanna KIEWIET - VAN DEN OEVER
Diet
* Zwolle, 31-07-1934
+ Haren, 19-04-2004
begrafenis 23 apr te Haren

Emmie VAN DER VEEN
advertentie collega's

Zwantje DE RUITER - MEULMAN
* 21-06-1932
+ 20-04-2004
crematie 23 apr te Winschoten

Fred BUSS
advertentie Universitair Centr. v. Farmacie RUG

Engeltje JANKEN - VAN DER WAL
* Hoogkerk, 02-02-1925
+ Hoogkerk, 19-04-2004
crematie 23 apr te Groningen

Antje Hebeltke MEKKES - ALTING
* 22-06-1927
+ 18-04-2004
begrafenis 23 apr te Sellingen

Adolf DEKKER
Dolf
* Wedde, 07-09-1932
+ Groningen, 19-04-2004
crematie 23 apr te Groningen

**Dankbetuigingen**

Ans JANSE - DROGT


FAMILIEBERICHTEN DRENTHE

**Overleden**

Hinderkien FOLKERTS - VELDMAN
* 08-07-1922
+ 20-04-2004
sinds 09-10-1984 weduwe van Jan Folkerts
begrafenis 26 apr te Nieuw Weerdinge

Henderkien LOTTERMAN - FRANSEN
89 jaar
+ Nunspeet, 19-04-2004
sinds 27-03-1982 weduwe van Jacob Lotterman
begrafenis 23 apr te Veenoord

Wijko VAN DER LAAN
advertentie mede-bewoners

Nellie DRIJFHAMER - CASPERS
* Groningen, 08-09-1934
+ Emmen, 19-04-2004
crematie 23 apr te Emmen

Jan JANSEN
* Groningen, 21-11-1936
+ Nietap, 18-04-2004
crematie 23 apr te Assen

Annegien KASPERS - WIGGERS
advertentie (schoon)familie

John MEILINK
advertentie collega's vriendin

Antina LIJKLEMA - VAN WIEK
* Groningen, 28-10-1925
+ Schoonebeek, 20-04-2004
begrafenis 23 apr te Weiteveen

Siepko MEIJERING
Siep
* 21-04-1926
+ 20-04-2004
crematie 23 apr te Assen

Jantina WESTRUP - SANDERS
advertentie broer en zus met kinderen

**Dankbetuigingen**

Bertha SCHOENMAKER - VAN DEN ELSKAMP
Eelde, apr 2004


FAMILIEBERICHTEN OVERIGE REGIO'S

**Overleden**

Frans J. G. VOSS
46 jaar
+ Leeuwarden, 19-04-2004
advertentie AVM

Jantje SPIJK
Janny
begrafenis heeft reeds plaatsgevonden op 15 apr te Hoek van Holland


Scans zijn verkrijgbaar binnen 14 dagen na plaatsing van dit bericht, per
email, ovv naam en datum krant.

Groetjes,

Margriet van Oostrum
http://kabel.netvisit.nl/~oostru01
Subject: + Familieberichten Groot Vlaardingen week 16 2004
From: "John Eichhorn" <eichhorn@xs4all.nl>
Date: Wed, 21 Apr 2004 20:41:23 +0200

Overleden:

Dieckman, John Willem
Dorp, van Adriana Maria
Driel, van Lenie
Maarleveld, Wilhelmina Johanna
Maurits, Elizabeth Gerritje
Nieuwenhuize, Jacoba
Remkes, Johanna
Veer, van der Eef
Winter, de Celia Adriana

================================
Dankbetuiging:

Bierhof, Marijke Gerdina
Dorp, van Dirkje Jannetje

================================
Meer informatie over bovenstaande namen is te vinden op mijn homepage:
http://www.xs4all.nl/~eichhorn/familieadvertenties.htm
Van bovenstaande advertentie's zijn uitsluitend voor genealogische
doeleinden,
gratis scans te verkrijgen.
Stuur een e-mail naar johneigh@hetnet.nl.
Graag de naam en datum vermelden.

Met vriendelijke groet,

John Eichhorn
Subject: + familie berichten Haagsche Courant (Geen scans)
From: "Loek Magdelyns" <stamboom_loek(delete_haakjes+tekst)@hotmail.com>
Date: Wed, 21 Apr 2004 23:23:43 +0200

Laurentia Theodora Maria OLSTHOORN- VINK
* Den Haag 18-08-1958 + Delft 20-04-2004
gehuwd met
begr 23-04-2004 DelftM. Biever
Mart
+ Den Haag 16-04-2004Petronella Gerarda Maria VAN DE R LANS- VAN DEN ENDE
Wed van Adrianus Laurentius VAN DER LANS + 1966
88 jaar + den haag 20-04-2004
begr den haag 24-04-2004Louise Erica VISEE- VAN ELDIK THIEME
Wed van Drs John VISEE
* 02-08-1930 + 20-04-2004
begr den haag 23-04-2004


Eduard Adriaan Bernard VAN VIANEN
Wed van Lucie A VAN VIANEN- ORT
* Tjimahi (Java) 13-11-1919 + Den Haag 18-04-2004
begr den haag 23-03-2004


Liena BAX
Lien
70 jaar + den haag 20-04-2004
geh met
crem 26-04-2004 den haagPrimnath NANHU
50 jaar + 17-04-2004Fred Richard SCHALKER
57jaar


Cornelis VAN ZELM
Cor
Geh met
86 jaar + rijswijk 19-04-2004
crem 23-04-2004 rijswijk


Maria Magdalena VAN DER WAAL- HOOGENRAAD
Wed van Pieter Adrianus VAN DER WAAL + 1986
* 20-02-2004 + 19-04-2004
begr 23-03-2004 den haag


Mabel RόGEBREGT
* 31-12-1938 + 17-04-2004

Corry VAN DER HELM- DUKKER
Geh met


--

Met vriendelijke groet,

Loek Magdelyns

e-mail stamboom_loek(delete_haakjes+tekst)@hotmail.com
Subject: + Familieberichten "De Koerier" 21-04-2004
From: "Peter en Margriet van Oostrum" <vanoostrum@kabel.netvisit.nl>
Date: Thu, 22 Apr 2004 12:06:04 +0200

**Overleden**

Hendrik MEIJER
advertentie moeder

Henk


Scans zijn verkrijgbaar binnen 14 dagen na plaatsing van dit bericht, per
email, ovv naam en datum krant.

Groetjes,

Margriet van Oostrum
http://kabel.netvisit.nl/~oostru01
Subject: + Familieberichten "Kanaalstreek" 21-04-2004
From: "Peter en Margriet van Oostrum" <vanoostrum@kabel.netvisit.nl>
Date: Thu, 22 Apr 2004 12:29:23 +0200

**Overleden**

Sjoukje BOLTENDAL
19 jaar
+ Musselkanaal, 14-04-2004
begrafenis heeft reeds plaatsgevonden te Musselkanaal

Kasper BOLTENDAL
83 jaar
+ Stadskanaal, 14-04-2004
sinds 13-07-1990 weduwnaar van Alberdina Harmanna Schuur
begrafenis heeft reeds plaatsgevonden

Henderika Annechina HAGEDOORN - KLAMER
73 jaar
+ Stadskanaal, 14-04-2004
sinds 11-11-1998 weduwe van Jan Hagedoorn
crematie heeft reeds plaatsgevonden

Elsina BOS - PEPPING
50 jaar
+ Drouwenermond, 16-04-2004
begrafenis heeft reeds plaatsgevonden

Jantina BUSS - LANGES
73 jaar
+ Stadskanaal, 14-04-2004
crematie heeft reeds plaatsgevonden

Niklaas Jan BUURMA
* 07-09-1916
+ 17-04-2004
sinds 03-12-2001 weduwnaar van Tiny Munneke
begrafenis heeft reeds plaatsgevonden

Trientje HUIZING - ENSING
80 jaar
+ Stadskanaal, 19-04-2004
sinds 17-03-1983 weduwe van Reinder Huizing
begrafenis 23 apr te Stadskanaal

Bareld ARENDS
64 jaar
advertentie schoonfamilie

Hillechien KRUIT - HULSHOF
Hillie
* 21-01-1927
+ 14-04-2004
crematie heeft reeds plaatsgevonden

Geert MOORLAG
advertentie koor

Eildert BREEDVELD
advertentie buren

Everdina Gepke MULDER - DE HOOP
Dina
71 jaar
+ Gasselte, 15-04-2004
sinds 02-02-1972 weduwe van Anne Mulder
crematie heeft inmiddels plaatsgevonden

Aaldrik SIEBERING
* Zuidlaren, 14-03-1949
+ Musselkanaal, 18-04-2004
crematie 22 apr te Stadskanaal

Luchien ZWIERS
87 jaar
+ Weesp, 17-04-2004
sinds 01-02-1995 weduwe van Grietje de Groot
begrafenis 24 apr te Stadskanaal

Meindert NAP
66 jaar
+ Musselkanaal, 17-04-2004
begrafenis heeft 21 apr plaatsgevonden

Roelfien WESSELING - VELTHUIS
advertentie schoonfamilie

Engel NIJBOER
advertentie schoonfamilie


**Dankbetuiging**

Harm Egbert KOOPMAN
Nieuw-Buinen, apr 2004


Scans zijn verkrijgbaar binnen 14 dagen na plaatsing van dit bericht, per
email, ovv naam en datum krant.

Groetjes,

Margriet van Oostrum
http://kabel.netvisit.nl/~oostru01
Subject: + Familieberichten Dagblad van het Noorden 22-04-2004
From: "Peter en Margriet van Oostrum" <vanoostrum@kabel.netvisit.nl>
Date: Thu, 22 Apr 2004 13:18:29 +0200

FAMILIEBERICHTEN GRONINGEN


**Geboorte**

Leia Eva NN
* 15-04-2004


**Overleden**

Henk SCHOLTENS
advertentie atletiekvereniging

Fred BUSS
advertentie Facul. Med. Wetensch. Tandheelk. en Farm. Gron.

Alberdina Harmina HENDRIKS
Dientje
* 16-04-1924
+ 19-04-2004
crematie in besloten kring

Opa Ulrum
advertentie kleinkinderen

Jan GROENEWOUD
86 jaar
+ 19-04-2004
advertentie oud-collega's

Hindrik GROENBROEK
Henk
* Haren, 01-02-1945
+ Makkinga, 17-04-2004
crematie 21 apr te Assen

Benedictus BEEKMAN
Berend
84 jaar
+ Groningen, 20-04-2004
sinds 13-11-1995 weduwnaar van Anna Beekman - Wester
crematie 24 apr te Groningen

Marinus Jakobus SMIDT
* 22-08-1928
+ Musselkanaal, 20-04-2004
begrafenis 24 apr te Stadskanaal

Jantje DE JONGE - DE BROCK
* Groningen, 23-06-1924
+ Groningen, 21-04-2004
sinds 18-08-1981 weduwe van Mans de Jonge
crematie 24 apr te Groningen

Zwantje DE RUITER - MEULMAN
* 21-06-1932
+ 20-04-2004

Sary HUIZINGA - WARTA
72 jaar
+ Groningen, 21-04-2004
sinds 18-05-1982 weduwe van Herman Huizinga
crematie 26 apr te Groningen

Dolf DEKKER
advertentie buren

Antje Hebeltke MEKKES - ALTING
advertentie schoonfamilie


**In Memoriam**

Frans FEHRMANN
22-04-1999 --- 22-04-2004


**Dankbetuigingen**

Jans KOOPS
Ter Apel, apr 2004

Theo LENSTRA


FAMILIEBERICHTEN DRENTHE

**Overleden**

Stef VISSER
* Emmen, 03-08-1937
+ Emmen, 21-04-2004
plechtigheid in besloten kring

Jan Bernier MOES
Ben
45 jaar
crematie 24 apr te Assen

Willem MARTENS
75 jaar
+ 20-04-2004
crematie 23 apr te Assen

Jacoba DRENT
* Donderen, 25-06-1915
+ Vries, 18-04-2004
begrafenis heeft reeds plaatsgevonden te Vries

Jantje Harmanna KAP - BOEKHOUD
* Onstwedde, 26-02-1922
+ Zuidlaren, 20-04-2004
crematie 24 apr te Assem


Scans zijn verkrijgbaar binnen 14 dagen na plaatsing van dit bericht, per
email, ovv naam en datum krant.

Groetjes,

Margriet van Oostrum
http://kabel.netvisit.nl/~oostru01Subject: + Overlijdensadvertenties Twentse Courant Tubantia, 22-04-2004
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@wxs.nl>
Date: Thu, 22 Apr 2004 13:43:16 +0200

Overlijdensadvertenties uit De Twentse Courant Tubantia
Donderdag 22 april 2004
Nr. 451

Scans zijn via e-mail verkrijgbaar bij
l.ooijkaas@planet.nl
Bij aanvraag graag het bovenstaande nummer vermelden.

Achtereenvolgens staan vermeld: achternaam, voornamen, achternaam partner,
voornamen partner, leeftijd, geboorteplaats, geboortedatum,
overlijdensplaats en overlijdensdatum.

BEERENBROEK, Alida Gerritdina, VOOGD,+ Herman Jan, 88 + Haaksbergen,
20-04-2004
BELD, Hendrik Johan (Henk), LANSINK, An, * Albergen, 19-12-1921 +
Albergen, 19-04-2004
DIJKMAN, Tonia Alberdina, PASMAN, G.J.W., 83 + Zutphen, 19-04-2004
EGBERINK, Sien, VENNEGOOR, Hendrik, 80 + Deurningen, 20-04-2004
HORST, ter, Andrea Catharina, SCHEPERS, G., 65 + Enschede, 16-04-2004
KRUKKERT, Henk, MEEN, Rikie, * Geesteren, 30-05-1926 + Almelo, 20-04-2004
LANS, Willem, OOSTERBROEK, Geertje, * Zwolle, 16-05-1914 + Hengelo,
20-04-2004
LEEUW, Harm, BERGSMA, Katharina, * 13-05-1939 + Overdinkel, 21-04-2004
MEDEMA, Harmina, DROST,+ P., * Groningen, 05-12-1912 + Hengelo,
17-04-2004 Eerder weduwe van J.Ph.LOBBES.
MEIJERINK, Anny, BELTERMAN, Alois, * 12-05-1937 + Harreveld, 19-04-2004
OLDE LOOHUIS, Gerhardus Marinus, MORRIEN, Elly, * 21-10-1922 + De Lutte,
20-04-2004
PETERS, Berendina Antonia Hendrika (Dinie), RUPERT, Bernard, * 25-12-1927
+ Delden, 20-04-204
RAA, te, Hendrik Gerhard, MAAT, ter, G.J., * Rekken, 07-05-1928 + Rekken,
20-04-2004
ROOZEBOOM, Cor, BORG, ter, Hermien, 39 + Enschede, 20-04-2004
SPROKKEREEF, Frederik Jan, * Elsen, 20-10-1928 + Goor, 20-04-2004
THIJE, ten, Joanna Maria, WENDER,+ Hendrik, 80 + Boekelo, 20-04-2004
VEEN, van, Sophia (Fieny), HEIDE, van der, Andrι, + Enschede, 15-04-2004
WELLING, Geertruida Hendrika Maria (Truus), SCHREURS, 89 + Almelo,
17-04-2004
WIEGMAN, Jan Theo Maria, BOERRIGTER,+ E.M.B., * Almelo, 07-07-1931 +
Hengelo, 19-04-2004
WINSEMIUS, Cornelia, HAMER,+ Marinus Wilhelmus, * 22-05-1913 + Hengelo,
20-04-2004

met vriendelijke groeten,
Leo Ooijkaas, HaaksbergenSubject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek en omgeving 22-04-2004 wk 17
From: "Wil" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Thu, 22 Apr 2004 14:23:27 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek en omgeving
22-04-2004 wk 17
------------------------------------------

Zaanstad 20-04-2004: Anna Wilhelmina Kat - Huitema * Amsterdam w/v Evert
Pieter Kat.

Krommenie 20-04-2004: Theo Boon w/v Miep Buis .

Heerhugowaard 20-04-2000: Rie Maria Ida Klaver - Meijssen * Amsterdam w/v
Piet Klaver.

Purmerend 20-04-2004: Jan Roelf Schuiling * Muntendam.; gehuwd levend.

------------------------------------------------------------------------
Er zijn gratis scan's op te vragen van alle advertenties ,graag met
vermelding van

!!!!!!! Naam , Jaartal en Datum en Week nummer !!!!!!!!! van af juni 1999.
----------------------------------------
Nu op alfabetische volgorde per periode
----------------------------------------
Voor meer informatie op mijn home-page http://www.geneaweb.nl

email R.deligt2@chello.nlSubject: + familieberichten Brabants Dagblad editie Tilburg 21-4-2004
From: koopman11@planet.nl (Phemie Koopman)
Date: Thu, 22 Apr 2004 18:48:28 +0000 (UTC)

overleden:
Jos van Beurden
* Tilburg 13-5-1929 + Tilburg 19-4-2004
crem.23-4-2004 Tilburg

Jan van der Borg
*Tilburg 16-4-1920 + Tilburg 18-4-2004
Crem.23-4-2004

Maria Anthonia Geertjens (Mia)
* Horst 18-6-1912 + Tilburg 19-4-2004
weduwe van Jan Adams later van Bert de Beer
crem. 23-4-2004 Tilburg

Wendy van der Stee
* 2-6-1976 + 19-4-2004 Berkel Enschot
crem.24-4-2004

Henk Holland
+ 18-4-2004

Sathis Mahalingam
advertentie dir.en med. schuitema zuid

in herinnering:
Geert Schuurman 21-4-1998- 21-4-2004

Harrie Toonen 21-4-1994- 21-4-2004

geboren:
Judie 18-4-2004 Zwart van den Besselaar/ Tilburg
Sarah 19-4-2004 de Kort-Koolen/ Tilburg
Thomas 18-4-2004 de Jong-Vermeer/ Kaatsheuvel
Maud 16-4-2004 van den Broek/ Hilvarenbeek
Stein 16-4-2004 de Kort-Schuermans/Rijen
Timo 19-4-2004 Schikhof-Onings/ Tilburg

scans verkrijgbaar op aanvraag.
met vriendelijke groeten
Phemie Koopman-Negrijn
altijd op zoek naar NEGRIJN

Subject: + familieadvertentie brabants dagblad editie Tilburg 22-4-2004
From: koopman11@planet.nl (Phemie Koopman)
Date: Thu, 22 Apr 2004 19:02:45 +0000 (UTC)

Overleden:
Arne Verschuuren
*Stratum 11-3-1915 + Hilvarenbeek 20-4-2004
weduwe van ir. C.A.J. van Schendel
crem.26-4-2004 Tilburg

Maria Johanna Matthijssen (Ria)
* Bergen op Zoom 13-1-1931 + Waalwijk 19-4-2004
weduwe van Jan Dalleu
begr.26-4-2004 Tilburg

Theresia Philomena Maria van Hooft (Trees)
76 jaar, weduwe van Fons Ooms
*Tilburg 29-8-1927 + Tilburg 20-4-2004
crem.24-4-2004

Fons van Arendonk
* Tilburg 19-1-1929 + Tilburg 20-4-2004
broer/oom/oudoom
begr.23-4-2004

in herinnering:

Harrie Toonen
21-4-1994/21-4-2004

geboren:
Pien 21-4-2004 van Engelen-Verbunt/Tilburg
Timo 20-4-2004 Vermeer/Tilburg

scans verkrijgbaar
met vriendelijke groeten
Phemie Koopman-Negrijn
altijd op zoek naar NEGRIJN

Subject: + Familieberichten Eendrachtbode (Thoolse Courant) dd 22 april 2004
From: anneliesdurieux@msn.com (Annelies Durieux)
Date: 22 Apr 2004 12:06:17 -0700

Familieberichten verschenen in de Eendrachtbode dd. 22 april 2004

Geboren:
Nadia, d van Giorgio en Miranda Morelli, * St. Maartensdijk 19 april
2004

Amber, d. van Piet en Agnes van der Werff, * Scherpenisse 17 april
2004

Abraham Gerard (Andre), zn van Leander en Marianne Gorsel-Larooij, *
Oud-Vossemeer 12 april 2004

Huwelijk:
50 jaar getrouwd:
J.J. Capelle en L.A. Capelle-v.d. Jagt, Oosterland 22 april

25 jaar getrouwd:
Kees en Maja van Duuren, St. Philipsland 27 april

100e verjaardag:
Mevr. A. van Beveren-Quist, Poortvliet 26 april

Scans zijn tot 4 weken na verschijnen gratis bij mij op te vragen

Annelies Durieux


Subject: + Overlijdensberichten Eendrachtbode , de Thoolse Courant dd 22 april 2004
From: anneliesdurieux@msn.com (Annelies Durieux)
Date: 22 Apr 2004 12:20:56 -0700

Overlijdensberichten verschenen in de Eendrachtbode, de Thoolse
Courant, dd 22 april 2004

Adriaan Marinus van der Est, * 15 mei 1956, overl. St. Philipsland 17
april 2004

Jacob Marinus Neele, 64 jaar, ev. Lijntje van der Male, overl. Goes 16
april 2004

Elizabeth Johanna Mol, * 14 september 1917, wed. van Marinus Wesdorp,
overl. Tholen 17 april 2004

Nathan Jan Nelisse, 91 jaar, ev. van J.C. Bruynzeel, overl. St.
Annaland 14 april 2004

Maria Josina van Dijke, 78 jaar, sinds 14 november 1994 weduwe van
Cornelis Overbeeke, overl. St. Philipsland 18 april 2004

Helena Isabella van Dijke-van Oeveren, 80 jaar, overl. Stavenisse
april 2004

Tannie Beneder - van Nieuwenhuize, * 9 augustus 1917, sinds 25 juli
1994 wed. van Anthony Cornelis Beneder, overl. 15 april 2004

Adriaan Verwijs, 81 jaar, sinds 15 januari 1997 wedn. van Bartelina
Maria den Engelsman, overl. St. Philipsland 17 april 2004

Krina Vermeulen, * St. Maartensdijk 21 december 1915, ev. Pieter
Marinus Bartel Bijl, overl. Tholen 20 april 2004

Jacobus Cornelis van der Kleijn, 91 jaar, sinds 18 mei 1986 wedn. van
Adriana Plona Boogert, overl. Tholen 17 april 2004

Jan van Tiggele, 86 jaar, wedn. van Engeltje van der Nood, begrafenis
21 april te Ellemeet.
Dankbetuiging na overlijden:
Jan Rijnberg
Pieternella Jannetje Jansens-Bijnagte
Cornelia Elizabeth Smits-van Vossen
Ans Slager


Scans zijn tot 4 weken na verschijnen gratis bij mij op te vragen.

Annelies Durieux


Subject: + familieberichten BN/DeStem editie Roosendaal 19-4-2004
From: koopman11@planet.nl (Phemie Koopman)
Date: Thu, 22 Apr 2004 19:23:06 +0000 (UTC)

overleden:
Harry Schijven 80 jaar
* Zegge 28-5-1924 + Roosendaal 16-4-2004
man/vader/opa
crem.21-4-2004 Bergen op Zoom

Stien Bruijns 79 jaar Roosendaal
vrouw/moeder/oma\
crem.21-4-2004

Rinus Haisch
*Tiel 25-5-1927 * Bergen op Zoom 17-4-2004
vader/schoonvader/opa/overopa
begr.22-4-2004

Maria Antonia Johanna van den Broek (Riet) 69 jaar Rucphen 16-4-2004
crem.21-4-2004

Joke van den Heuvel
* Ridderkerk 17-10-1947 + Rucphen 17-4-2004
begr.21-4-2004 Sprundel

Adriana Johanna Sebregts (Nancy) 80 jaar Roosendaal
crem.22-4-2004

Louise Margaretha Guhl
*Mannheim-Sandhofen 13-1-1909 + Woensdrecht 16-4-2004
weduwe van Johannes Hubertus van Langerak
crem.20-4-2004

scans op aanvraag
met vriendelijke groeten
Phemie Koopman-Negrijn
altijd op zoek naar NEGRIJNGoogle

http://www.marktplaats.nlSURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868