INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 6   nummer   283    1-7-2004


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 27-04-04
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sun, 23 May 2004 21:13:01 +0200

+ Familieberichten Leeuwarder Courant 27-04-04

**Overleden**

Sjoerd COUSIJN
* 18-09-1934 Dijksterburen
† 26-04-2004 Harlingen
wed sinds 24-10-1984 van Pauline Teresse LOADER

Antje van EGMOND-TALSMA
* 01-03-1940 Veenwoudsterwal
† 24-04-2004 Katwijk aan Zee

Gertrud Geertsje FABER-HORNSTRA
* 02-01-1911
† 24-04-2004

Arent HAARSMA
84 jaar
† 26-04-2004 Drachten
wed sinds 16-12-1987 van Iemkje van der WAL

Lammigje HESSELS-KOOPS
* 20-12-1917
† 24-04-2004
wed sinds 19-12-1984 van Hermannus HESSELS

Antje HOEKSTRA-HOEKSTRA
* 26-07-1927 Mildam
† 24-04-2004 Heerenveen
wed sinds 15-07-1994 van IJntze HOEKSTRA

Abdelouahed JARIR
* 27-04-1961 Rabat (Marokko)
† 24-04-2004 Leeuwarden

Anna JELLEMA-POST
96 jaar
† 25-04-2004 Tzum
wed sinds 06-01-1974 van Gerrit JELLEMA

Trudie van der MEER
69 jaar

Geertruida OMBELET-TERPSTRA
* 04-09-1912 Leeuwarden
† 26-04-2004 Leeuwarden
wed van J. OMBELET

Karl Heinz van der PÜTTEN
* 23-12-1942
† 26-04-2004

Hebe Margaretha STÄNGEL-FUNKE
97 jaar
† 24-04-2004 Harlingen
wed sinds 01-08-1980 van Jacob STÄNGEL

Lol VEENSTRA
95 jaar
† 25-04-2004 Deventer
dochter van Jelle G. VEENSTRA en Hielkje J. FABER

Cornelia WILDSCHUT-PASMA
* 06-09-1924 Leeuwarden
† 26-04-2004 Leeuwarden

Petronella Catharina ZIJLSTRA
* 01-09-1928 Heeg
† 25-04-2004 Heerenveen

scans aanvragen binnen 14 dagen na plaatsing ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,

Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 26-04-04
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sun, 23 May 2004 21:13:25 +0200

+ Familieberichten Leeuwarder Courant 26-04-04

**Overleden**

Trijntje Neeltje de BOER-ARENDZ
* 07-08-1912
† 23-04-2004
wed van Taeke N. de BOER

Arend CATS
90 jaar
† 24-04-2004 IJlst

Mettje Jantje DALSTRA-van der LAAN
* 30-04-1916 Nuis
† 24-04-2004 Leeuwarden
wed sinds 28-06-1983 van Johannes DALSTRA

Siemen van der IEST
* 06-05-1940 Boornbergum
† 23-04-2004 Heerenveen

Brechtje KATJE-de WIT
* 24-12-1915 Leeuwarden
† 25-04-2004 Leeuwarden
wed sinds 07-02-1975 van Geert KATJE

Cornelis Johann Georg KEIJZER
* 06-07-1936 Almelo
† 23-04-2004 Leeuwarden

Adriaan van der KRUK
* 20-07-1924
† 23-04-2004

Bert POELMAN
• 28-04-1927 Groningen
† 24-04-2004 Leeuwarden

Cornelis Jacobus RHEE
* 22-12-1929 Hengelo
† 24-04-2004 Wilhelminaoord

Sjoerd QUARRÉ
* 23-11-1925 Berlikum
† 24-04-2004 Menaldum

Tjistke SJOERDSMA-QUARRÉ
* 12-08-1907 Berlikum
† 24-04-2004 Menaldum
wed sinds 02-02-1974 van Dirk SJOERDSMA

Jelle VISSER
* 16-10-1965 Stavoren
† 24-04-2004 Warns

Saakje Janna WAGENAAR-de BOER
* 12-05-1910 Veenwouden
† 25-04-2004 Bergum
wed sinds 1965 van Sijmen WAGENAAR

Alle WIELSTRA
* 02-06-1952
† 24-04-2004 Damwoude

Siebren WOUDSTRA
81 jaar
† 23-04-2004 Leeuwarden

Antoni Karel ZOET
* 26-12-1938 Amsterdam
† 20-04-2004 Joure

scans aanvragen binnen 14 dagen na plaatsing ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,

Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 24-04-04
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sun, 23 May 2004 21:13:49 +0200

+ Familieberichten Leeuwarder Courant 24-04-04

**Overleden**

Beitske BLOEMSMA-GROENDIJK
* 10-10-1922 Tzummarum
† 22-04-2004 Heerenveen

Sybrigje BOEKHOVEN-OKKINGA
* 11-05-1920 Sexbierum
† 22-04-2004 Leeuwarden

Louis de BOER
* 03-09-1950
† 25-03-2004

Anna HETTENGA-de JONG
* 13-10-1919 Oosterzee
† 23-04-2004 Workum
wed sinds 21-09-1952 van Kornelis HETTENGA

Joukje HOGETERP-de JONG
81 jaar
† 20-04-2004 Sneek
wed sinds 27-04-1982 van Roelof HOGETERP

Iemkje de JAGER-HELLINGA
* 08-08-1921 Anjum
† 22-04-2004 Dokkum
wed sinds 27-12-1980 van Wijtse de JAGER

Willem Johannes de JONG
* 05-10-1912 Lemmer
† 21-04-2004 Nijmegen
wed sinds 26-09-2000 van Anna DIJKSTRA

Tjeerd JORRITSMA
* 03-05-1921 Dronrijp
† 22-04-2004 Leeuwarden
wed sinds 08-07-2000 van Regina G. ROODHOF

Dieuwke van der LEI-TUINHOUT
* 05-06-1915 Veenwouden
† 22-04-2004 Leeuwarden
wed sinds 16-01-1991 van Doede van der LEI

Barbara SCHOONBERGEN-SCHEFFER
* 26-06-1954 Dordrecht
† 22-04-2004 Franeker

Kornelis Jan SUK
* 06-08-1907
† 22-04-2004
wed sinds 04-07-1984 van Gijsbertje DRIJVER

Riekele TIEMERSMA
* 06-08-1923 Leeuwarden
† 22-04-2004 Leeuwarden

Durk TILLEMA
* 27-09-1916
† 23-04-2004
wed sinds 29-07-1944 van Cornelia van der HEIDE
wed sinds 23-11-1981 van Akke WARTENA

Liekele van der VEEN
* 21-04-1925 Twijzelerheide
† 22-04-2004 Buitenpost

Obbe Fedde van der VEEN
* 22-09-1910 Nes (Ameland)
† 22-04-2004 Leeuwarden

Roelof de VRIES
* 21-07-1938
† 21-04-2004 Sneek

Jitske van der WERF-de SCHIFFART
* 08-01-1911 Roordahuizum
† 22-04-2004 Nijmegen
wed sinds 22-10-1994 van Hendrik van der WERF

scans aanvragen binnen 14 dagen na plaatsing ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,

Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 23-04-04
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sun, 23 May 2004 21:14:27 +0200

+ Familieberichten Leeuwarder Courant 23-04-04

**Overleden**

Sydonius Theodorus ALBADA JELGERSMA
* 06-03-1901 Workum ***103 jaar***
† 21-04-2004 Wolvega
wed sinds 17-02-1986 van Petronella SWART

Sjoerdtje de JAGER-SJOERDSTRA
74 jaar
† 22-04-2004 Broeksterwoude
wed sinds 20-11-1995 van Pieter de JAGER

Edwin KEUPINK
48 jaar
† 21-04-2004 de Wilgen

Pier KOOPMANS
* 25-09-1933
† 22-04-2004 Leeuwarden

Eef MIEDEMA
* 15-02-1922 Roodkerk
† 21-04-2004 Leeuwarden

Jurjen PIETERS
* 30-01-1933
† 21-04-2004 Leek
wed sinds 08-07-2002 van Hieke POSTHUMA

Zwaantje TALSMA
* 09-02-1916
† 21-04-2004 Leeuwarden

Hiltje TULNER-JELLEMA
* 06-04-1909 Haskerdijken
† 21-04-2004 Heerenveen
wed sinds 29-04-1949 van Ritske P. TULNER

Dirk VOS
* 11-01-1928 Wommels
† 21-04-2004 Sneek
wed sinds 19-12-1995 van Adriana J. RIETDIJK

Hendrik Marie Willem WEBER
* 29-07-1925 Amsterdam
† 18-04-2004 Heerenveen

Albert van der WERFF
* 07-07-1922 Veenwouden
† 22-04-2004 Veenwouden

Tietje WESTER-van der HEIDE
85 jaar
† 21-04-2004 Oudemirdum

Luitje WILLEGERS-METER
* 17-09-1942 Leeuwarden
† 21-04-2004 Noordbergum

scans aanvragen binnen 14 dagen na plaatsing ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,

Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 22-04-04
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sun, 23 May 2004 21:14:49 +0200

+ Familieberichten Leeuwarder Courant 22-04-04

**Overleden**

Janna Marijke ALGRA
93 jaar
† 20-04-2004 Leeuwarden

Bertha BLOKLAND
* 28-06-1934 Den Haag
† 20-04-2004 Drachten

Griet FRANCONI-MOERMAN
* 30-03-1914 Leeuwarden
† 19-04-2004 Leeuwarden
wed van Hein FRANCONI

Vroukje FROM-van OLPHEN
* 18-08-1942 Boijl
† 20-04-2004 Heerenveen

Minke Eelkje van der HOEK
* 08-06-1916 Hommerts
† 21-04-2004 Drachten

Tonia LAVEN-HELDEROP
* 26-05-1926 Hilversum
† 21-04-2004 Franeker

scans aanvragen binnen 14 dagen na plaatsing ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,

Natascha ToonstraSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 21-04-04
From: Natascha <ntoonstra@tiscali.nl>
Date: Sun, 23 May 2004 21:15:12 +0200

+ Familieberichten Leeuwarder Courant 21-04-04

**Overleden**

Pieter de BOER
* 15-08-1926 Kollumerzwaag
† 18-04-2004 Veenwouden
wed sinds 06-10-2004 van Beitske ZUIDERSMA

Trijntje BOTTERWEG-VONK
* 01-03-1914 Dantumawoude
† 20-04-2004 Noordburgum

Hendrik BRUINSMA
* 01-07-1919 Folgeren
† 19-04-2004 Folgeren

Annie ENNEMA
* 07-03-1956 Harlingen
† 18-04-2004 Leeuwarden

Geertje HOEKSMA-van ROEDEN
89 jaar
† 19-04-2004 Oranjewoud
wed sinds 26-04-1972 van Ruurd HOEKSMA

Arnold Anthonie de JONG
* 06-09-1937 Djatinegara (N.I.)
† 19-04-2004 Burgum

Sipko MEIJERING
* 21-04-1926
† 20-04-2004 Assen

Anna MULLER-de JONG
* 13-06-1916 Oudehaske
† 16-04-2004 Leeuwarden

Klaas PRANGER
91 jaar
† 19-04-2004 Dokkum
wed sinds 15-02-2002 van Berber van der GALIËN

Haije SCHAAFSMA
* 22-02-1926 Oostermeer
† 19-04-2004 Burgum
wed sinds 21-10-1980 van Riemkjen van der MEER

Johan SPIERING
* 25-04-1955 Sneek
† 20-04-2004 Boijl

IJke VISSER
* 04-08-1940 Kollum
† 19-04-2004 Menaldum

Frans VOSS
* 22-08-1957 Leeuwarden
† 19-04-2004 Franeker

Sjouke de VRIES
* 27-09-1931 Jistrum
† 19-04-2004 Hurdegaryp

Oebele Wiebe van der WAL
63 jaar
† 20-04-2004 Donkerbroek
wed sinds 25-09-1989 van Jantje KERKHOF

IJttje Ebkje WIERDA-WOUDSTRA
84 jaar
† 19-04-2004 Joure
wed sinds 27-06-1990 van Bauke WIERDA

Douwe WIJNSMA
68 jaar
† 20-04-2004 Damwoude

scans aanvragen binnen 14 dagen na plaatsing ovv datum krant.

Met vriendelijke groet,

Natascha ToonstraSubject: + familieberichten Den Haag e.o. (Geen Scans)
From: "Loek Magdelyns" <stamboom_loek(delete_haakjes+tekst)@hotmail.com>
Date: Sun, 23 May 2004 22:40:58 +0200

Frans Johan VAN DAM
Wed van ietta Geertuida Catharina KROESE
* Amsterdam 18-10-1912 + den haag 20-05-2004
crem den haag 25-05-2004Arnoldus Petrus BERKHOUT
Arend
* 28-09-1927 + 20-05-2004-05-23 geh met
begr den Hoorn 25-5-2004


Agatha Johanna Maria APPELDOORN- VAN LEEUWEN
Wed van Jan APPELDOORN
* 08-03-1920 + 17-05-2004
begr. Voorschoten 21-05-2004


Agnes SLEEUWAEGEN
69 jaar + 18-5-2004
begr den haag 24-05-2004


Jan VERSCHUYL
Wed van A.F. VAN DE WEGHE
97 jaar + ?
crem 26-05-2004 den haag


Petrus Gerardus JUNG
Piet
Geh met
* Rijswijk 28-03-1937 + Den Haag 20-05-2004
cxrem 25-05-2004 den haag


Jacobus Wilhelmus VAN MIL
Koos
71 jaar + den haag 17-05-2004
crem 24-05-2004 den haag


Carolina JANSEN
Liny
* Veendam 26-05-1921 + den haag 20-05-2004
crem rijswijk 25-05-2004


Nel van STOKKOM- ROVERS
Oma Stokje
Wed van Wout VAN STOKKOM
* Den Haag 12-07-1924 + Voorhout 18-05-2004
begr 22-05-2004 Voorhout


Sjef WIJNGAARD
76 jaar * 18-05-2004 Voorschoten
geh met
begr 22-05-2004 Voorschoten


Karel Cornelis Gerardus VERKIJK
Carlitos
Wed van Pilas Arigas IZAGUERRI
* Den Haag 19-05-1924 + Den Haag 18-05-2004
crem rijswijk 24-05-2004


Leonardus Franciscus CRIJMOED
Leo
70 jaar Delft 17-05-2004
geh met
crem


Adie DANIELS- MERKS
67 jaar + Delft 18-05-2004
begr Delft 22-05-2004Cor DE KORTE
* 02-10-1940 + 19-05-2004
geh metHans BLOK
Geh met
48 jaar + 18-05-2004 Delft
begr 25-05-2004 Delft


Johanna Elisabeth VAN GENT- SCHENKELS
Wed van Th.J.M. VAN GENT
102 jaar + delft 12-05-2004
begr 17-05-2004 Delft


Adrinaantje VAN DIJK- LEEGWATER
Janny
Wed van Baldus VAN DIJK
* Hensbroek 28-07-1924 + delft 11-05-2004
? schipluiden 14-05-2004


Wilhelmina Helena GERREBRANDS- HILKHUIJSEN
72 jaar + delft 12-05-2004
begr 17-05-2004 DelftCarla VAN VLIET
* Delft 30-01-1952 + Den Haag 10-05-2004
begr delft 17-05-2004


Kornelis Leendert DE BAAT
Geh met
*Strijen 05-07-1924 + Nootdorp 12-05-2004
begr 18-05-2004 NootdorpElisabeth DEKKER- BODDE
Lies
42 jaar + delft 12-05-2004
begr 18-05-2004 Delft


Adriana Marinus VERBARENDSE
Aad
82 jaar + 09-05-2004 delft
crem Rijswijk 14-05-2004


Maria Lucia VAN DOMMELEN
Riet
63 jaar + Delft 08-05-2004
cremAnthonius Karel DE BRUIN
Ton
* Delft 25-09-1939 + Ransdaal 10-05-2004
begr 15-05-2004 Ransdaal (L)Abel STOELINGA
*Delft 17-02-1916 + Zoetermeer 09-05-2004
geh met
begr 13-05-2004 DelftTruus ROMIJN- WEIJTZE
WED Leendert ROMIJN + 07-01-1999
84 jaar + Delft 08-05-2004
crem 13-05-2004 Den Haag


Pieter Jan DOBBELAAR
GEH MET
91 jaar + rijswijk 09-05-2004
begr 14-05-2004 Rijswijk


Tan Bok NIO
Tine
Wed van The Jang LOK
86 jaar + 15-05-2004 delft
begr rijwijk 21-05-2004Arnoldus Cornelis VAN DER HELM
Nol
85 jaar + Delft 12-05-2004
crem

Alida VAN DER PLAS
Aly
*Oostzaan 16-10-1949 + Delft 14-05-2004
begr Delft 19-05-2004


in Memoriam

Alida Johanna MARRAS- WINDMEIJER
Alie
*Delft 22-07-1932 + Delft 12-05-1994 ( datum is JUIST !)


--

Met vriendelijke groet,

Loek Magdelynse-mail stamboom_loek(delete_haakjes+tekst)@hotmail.com

zoek altijd naar Magdelijns, Pelt, Oort, Oord en Oordt, Smit,
Allewelt, Adrichem, Henssen
Subject: + familieberichten Trouw - eerste letter familienaam R
From: dehaen_gen@lycos.nl ("Haan")
Date: Mon, 24 May 2004 07:56:25 +0000 (UTC)

Van onderstaande personen heeft een bericht van overlijden gestaan in
Dagblad Trouw.

Een scan is gratis verkrijgbaar bij Wim Cromwijk, email
wcromwijkAJBGEENSPAM@heAJBGEENSPAMtnet.nl. waarbij de letters "AJBGEENSPAM"
moeten worden verwijderd.

Vriendelijke groet,
Margriet de Haan

-----

Raa, te Aaltjen Tonia 89 15-08-2003
Raa, te Johanna Hendrika 79 28-10-2003
Raadsheer Wim 81 15-11-2002
Raalte, van Gerharda Arendje 79 29-11-2003
Raalte, van Harm 56 23-05-2003
Raamsdonk, van Jacoba Johanna 93 10-11-2001
Raat Henny 49 16-09-2003
Rademaker Johanna Margaretha 96 03-06-2003
Rademaker Lijntje 90 17-06-2002
Radijs Rijnje 90 03-01-2003
Radstaak Jan 69 09-11-2001
Rakers Frouke 42 26-11-2003
Ramshorst, van Johanna Henriëtte 87 28-05-2002
Ran Christina Bernardina 93 04-06-2003
Ran Cornelius Hendricus Jozef 57 14-08-2002
Ran Johanna Margaretha 50 20-09-2002
Randag Wilhelmus Franciscus HubJ 94 25-04-2003
Randen, van Albertha Clasina Maria 84 17-04-2003
Randen, van Anna Maria 80 11-01-2003
Ranitz, de Maria Elisabeth 69 14-01-2003
Ras Johanna 96 07-03-2003
Rasmussens Bernardina 94 23-01-2002
Ratelband Johanna 92 02-12-2003
Raven Jan 74 14-05-2003
Ravens, van Willem 94 21-09-2002
Ravenswaaij Marcus 77 23-04-2003
Ravenswaay, van Henriëtte Louise Johanna 87 07-05-2002
Ravesloot Jan Lodewijk 65 05-03-2003
Ravoo Gustaaf Adolf 80 03-01-2003
Ree, van der Adriana Cornelia 85 17-06-2003
Ree, van der Martina Josina 84 11-10-2003
Reede Margaretha Wilhelmina 80 26-01-2002
Reede, de Maria Johanna 90 13-02-2002
Reemeijer Reynout 39 21-10-2003
Reeskamp Antonia Petronella 84 07-05-2002
Reeskamp Danël 71 20-11-2001
Regtuijt Anna 89 30-06-2003
Reij, van Willem Teunis 57 01-03-2003
Reijling Iet 84 30-01-2003
Reijm Johanna Adriana 73 09-02-2002
Reijnen Agatha Johanna 92 13-10-2003
Reijnen Agatha Johanna 92 13-10-2003
Reinders Maria Gerdina 84 29-04-2003
Reindersma Reinder Willem 91 06-06-2002
Reitsma Rienk 72 19-03-2002
Reitsma Ruurd 65 22-04-2003
Reitsma Sake 83 04-04-2002
Remijnse Abraham 85 23-10-2002
Remmers Kornelis Adrianus 76 28-08-2003
Renckens Han 93 13-12-2001
Rennes, van Clasina 88 08-12-2001
Rens Dorothea 95 10-11-2001
Rensma Anna 89 10-06-2003
Rensma Sietske Hendrika 84 31-07-2002
Rep Jaap 70 30-10-2002
Reus, de Janna Lena 84 26-09-2002
Rhebergen Berend 74 16-10-2002
Rhee, van der Florus 89 24-09-2001
Rheede, van Rutger 63 10-12-2001
Rhijn, van Aletta Jacoba Francina 71 28-05-2002
Rhijn, van Marie Alexander 72 06-09-2002
Ribbers Johanna Cornelia 69 24-01-2003
Richard Wilhelmina Hendrika Constance 83 07-11-2001
Ridder, de Alie 86 01-04-2003
Ridder, de Antje 76 20-02-2002
Ridder, de Dientje Lijsje 77 19-02-2002
Riddersma Cornelia 63 04-11-2003
Rieks Hendrikus Theisens 87 01-11-2001
Riel, van Wouter Nicolaas 59 17-09-2001
Riemer, de Dorothea Amalia Elisab. 90 04-03-2003
Rienks Sijtske 81 28-09-2002
Riepma Harm Martinus 78 11-04-2002
Riepma Zwaantina Martje 84 12-10-2002
Rierink Bernardina Martina Nela 84 28-03-2002
Riet, van 't A. 87 02-08-2003
Riet, van 't Adriana 88 09-12-2002
Riet, van 't Alie 90 14-01-2002
Riet, van 't Elisabeth 96 22-12-2003
Riet, van 't Ermina Alida 52 20-10-2003
Riet, van 't Gerarda 90 20-08-2003
Riet, van 't Johannes 63 15-10-2002
Riet, van 't Klaas 90 21-03-2003
Rietmeijer Johannes Bartholom. Maria 86 11-08-2003
Rietveld Boudewijn 88 15-04-2002
Rietveld Jacoba 92 12-07-2002
Rietveld Leni 70 29-10-2003
Rietveld Louis Cornelis 71 25-07-2002
Rietveld Margje 88 08-01-2003
Rietveld Martha Johanna Catharina 63 27-08-2002
Riezebos Henk 75 02-04-2002
Rigtering Jacoba Gezina 84 24-03-2003
Rijff Paul Louis 76 29-04-2002
Rijk, de Adriaan Jan 65 05-11-2003
Rijk, de J.W.F.X. (Jan) 80 23-11-2001
Rijken Ger ? 19-07-2003
Rijkens Dieneke 61 18-04-2002
Rijkse Paulus 86 13-08-2003
Rijlaarsdam Aaltje 90 15-12-2003
Rijlaarsdam Jannetje Leentje 84 27-01-2003
Rijn, van Arie 80 03-06-2003
Rijn, van Dick 82 15-12-2001
Rijn, van Dick 82 15-12-2001
Rijn, van Jacoba 96 02-08-2002
Rijn, van Jacoba ? 03-08-2002
Rijn, van Paul Henrdik Marius 64 11-10-2003
Rijn, van Tineke ? 08-09-2003
Rijneveld Antje 94 04-07-2003
Rijneveld Wouter 93 16-05-2003
Rijper Suzanna Johanna Lydia 86 26-11-2002
Rijpkema Binne 73 30-04-2002
Rijpkema Rixtia Bauck 74 23-03-2002
Rijsbergen, van Teuntje Janna 92 03-01-2003
Rijsdijk Cornelis ? 11-06-2003
Rijsenbrij Pieter ? 30-11-2002
Rijswijk, van Nelly 64 22-02-2003
Rijzebol Annette Allerdina 85 23-04-2002
Rijzebol Grietje Harmina 91 28-03-2002
Riksen Jan Hendrik 83 19-12-2002
Ringeling Jan Herman Adolf 88 22-01-2003
Ringersma Froukje Alida 83 19-11-2001
Ringersma Pieter Hendrik 82 07-05-2002
Rip Boudewijn 75 07-04-2003
Rip Neeltje 80 18-02-2002
Rip Willem 58 12-02-2002
Rip Willem 58 13-02-2002
Ritzema Pieter Freerk 84 26-09-2001
Ritzema Pieter Freerk 84 26-09-2001
Robbers Teunisje 77 02-08-2002
Robijn Johanna Jacoba 89 10-05-2003
Rodenburg Jannigje 77 28-01-2002
Röder Elly 80 23-09-2003
Rodink Jan ? 11-11-2002
Roebers Hendrik Albert 73 05-08-2003
Roebersen Jentina Zwanetta 79 11-04-2003
Roeloffs Adriana Pieternella 91 29-07-2003
Roelofsen Johanna Martha 76 05-11-2002
Roelse Johannes Martinus 79 06-02-2003
Roes Jan 63 27-05-2003
Roessingh Machteld Margarete 47 31-12-2001
Roessingh Machteld Margarete 47 03-01-2002
Romeijn Hermanus 83 26-06-2003
Ronner Adriana 75 01-04-2003
Roo, de Eduard 80 19-06-2002
Roo, de Lina 98 28-12-2001
Rood Maria Antje 81 23-08-2002
Rooda Janna 101 21-02-2003
Roodenburg Christina 87 11-06-2003
Roodenburg Pieternella 68 17-03-2003
Rooij, de Marretje 77 12-11-2002
Rooijen, van Hendrik 67 10-12-2003
Rooijen, van Jan Johan 66 17-01-2002
Rooijen, van Stijntje 92 25-03-2002
Rooimans Jac. J. 76 23-12-2002
Rook André ? 08-11-2003
Roon, van Johannes 87 13-04-2002
Roon, van Johannes Hendrik 73 28-06-2002
Roon, van Reijer 61 02-09-2003
Roon, van Sophie 74 08-02-2003
Roon, van Sophie 80 02-09-2003
Roorda IJtje 86 09-04-2002
Roos Albert 82 07-09-2002
Roos Arie Egge 81 24-10-2002
Roos Cornelis 92 10-04-2003
Roos Inge Geertruida 53 30-09-2002
Roos Irene 61 10-10-2002
Rooseboom Trijntje 87 08-10-2002
Roosjen Broer 64 10-01-2003
Roosjen Leendert 74 16-01-2003
Rootert Johannes 81 16-05-2002
Rootselaar, van Theodora Francisca 78 02-09-2003
Rooze Henricus Joannes 96 07-06-2002
Rooze Martha 85 29-11-2001
Ros Jan Willem 85 18-10-2003
Ros Wilolem 81 02-01-2002
Ros Wilolem 81 02-01-2002
Rose Julius Hendrikus Joseph 68 17-08-2002
Rosingh Frederik 71 12-01-2002
Rossen, van Hendrik 87 09-10-2002
Rossum, van Dirkje 70 22-10-2002
Rossum, van Jan 77 22-05-2002
Rossum, van Willem 68 28-10-2003
Rosta Edith 83 05-03-2003
Roth Roelof Abraham 55 13-08-2003
Rothuizen Anthonie Cornelis 49 03-11-2001
Rothuizen Jaap 80 02-09-2003
Rotte, van de Clazinus 83 04-01-2002
Roubos Elisabeth Anneke 86 01-08-2003
Roubos Hendrik Willem 74 04-07-2003
Roubos Leonardus 86 18-02-2002
Roukema Anna Maria 94 04-11-2003
Rousseau Lambertus Josephus 74 24-10-2002
Rozeboom Egbert 81 08-10-2002
Rozema Anna Margaretha ? 21-06-2003
Rozema Auke 88 03-12-2002
Rozema Jan 80 30-01-2002
Rozendaal Adrianus 82 26-09-2001
Rozendal Antje 91 04-10-2002
Rozendal Bert G. 80 17-05-2003
Rozendal Klaaske Johanna 65 19-04-2003
Rozendal Klaaske Johanna ? 22-04-2003
Rozendal Maartje 88 12-04-2003
Ru, de Herman 81 29-05-2002
Ruijtenberg Maria Adriana 78 30-08-2002
Ruissen Matheus Adriaan 82 05-02-2002
Ruiten Japke 85 09-08-2002
Ruitenbeek Arisje 101 07-02-2002
Ruitenberg Cornelia Petronella 94 01-04-2003
Ruiter Johanna Boudina 75 15-12-2003
Ruiter, de Jan 84 11-03-2003
Ruiter, de Marianne Aria Francisca 54 30-09-2002
Ruiter, de Nel 73 21-08-2002
Ruiter, de Pieter Antonie 73 11-01-2003
Ruler, van Wilhelmina Frederika 87 05-04-2003
Runhaar Derk Willem 88 16-08-2002
Runhaar Truus 75 22-04-2002
Runia Tine 91 29-11-2003
Rutgers Annie 64 14-01-2002
Rutgers Frederik Lodewijk 91 02-10-2003
Rutgers Juditj 92 18-09-2003
Rutgers Maria 86 17-07-2003
Rutgers Maria Elisabeth 87 19-03-2002
Rutgers Paulina Geertruida 97 18-03-2003
Ruttenberg Ida 79 03-12-2001
Ruysink Joyce Alice 32 17-10-2002
Ruyter, de Arie 42 31-10-2002
Ruyter, de Huib ? 22-11-2002
Ruyter, de Magdalena 93 22-04-2003Subject: + familieberichten Trouw - eerste letter familienaam K
From: dehaen_gen@lycos.nl ("Haan")
Date: Mon, 24 May 2004 07:23:17 +0000 (UTC)

Van onderstaande personen heeft een bericht van overlijden gestaan in
Dagblad Trouw.

Een scan is gratis verkrijgbaar bij Wim Cromwijk, email
wcromwijkAJBGEENSPAM@heAJBGEENSPAMtnet.nl. waarbij de letters "AJBGEENSPAM"
moeten worden verwijderd.

Vriendelijke groet,
Margriet de Haan

-----

Kaajan Margareta 88 31-12-2002
Kaan Gerhardus Wilhelmus Jac. 85 16-06-2003
Kaars Dirk 79 30-08-2003
Kaemingk Ina 84 24-11-2003
Kalf Herman 75 26-06-2003
Kalkhuis Derkje 66 07-03-2002
Kalmthout, van Theresia 75 24-08-2002
Kalsbeek, van Ebeltje 91 19-08-2003
Kalter Jan 71 15-06-2002
Kamer Jannie 81 18-03-2002
Kamer Jannie 81 20-03-2002
Kamerling Johana 88 10-04-2003
Kämink Gerda Willemina 61 15-11-2003
Kamlag Alida Elisabeth 102 27-10-2003
Kammen, van Margien 93 21-10-2002
Kammen, van Pieter Jacob 65 06-09-2003
Kammen, van Trijntje 94 13-12-2002
Kamminga Antiena 63 13-05-2003
Kamp, van de Evert Jan 70 12-07-2003
Kamp, van de Maria Adriana 63 07-09-2002
Kamp, van der Gezina 98 10-05-2002
Kampen, van Antje Maria 75 26-06-2002
Kampen, van Mieke 89 06-11-2003
Kamphorst Gijsberta 102 16-08-2003
Kamphuis Anne 82 23-12-2002
Kamphuis Geesje 76 19-07-2003
Kamphuis Klaziena 91 13-12-2002
Kampinga Nies 69 13-06-2002
Kamstra Antje 64 26-09-2001
Kan, van Johanna Clazina 95 13-03-2003
Kansil Timotheus Daramenusa R. 54 28-01-2003
Kapel, van Tjietske 84 03-02-2003
Kapinga Onno 80 03-07-2003
Kappers Adriaan Carolinus Johan 88 26-05-2003
Kappers Jan Hendrik 78 03-09-2001
Kappeyne v de Coppelo Anna Habbijna 81 30-07-2002
Kapteijn Nienke 64 11-07-2003
Kapteyn Johanna Cornelia 68 05-01-2002
Kars Abel Roelf 88 04-03-2003
Karsemeijer Agnes Cornelia 76 30-11-2001
Karsemeijer Agnes Cornelia 76 30-11-2001
Karsemeijer Gonny 74 19-12-2001
Karsemeijer Jan 75 04-04-2002
Karsen Herman Kars 86 09-10-2003
Karssemeijer Ida Maria 87 02-01-2002
Karssen Henk 63 16-04-2003
Karsten Jan Erik Chr. 39 02-08-2002
Kaspers Fenne 79 25-09-2001
Kassies Elisabeth 80 12-02-2003
Kasteel, van Theodora 86 19-12-2002
Kastelein Èlisabeth 79 28-11-2002
Kate, ten Anna 100 26-03-2003
Kate, ten Maria Christiane 89 20-05-2003
Kater Hendrik Jan 92 02-06-2003
Katerberg Jantje 74 21-08-2002
Kats Jacoba 86 22-11-2001
Katwijk, van Frits Jan 67 28-06-2002
Keddeman Willem 58 03-03-2003
Keegstra Willemke 85 31-08-2002
Keesing Elisabeth Emmy 91 19-04-2003
Keesing Elisabeth Emmy 91 19-04-2003
Kegge Jakomijna Kornelia 52 23-06-2003
Keijser, de Maria Johanna Cecile 78 17-04-2002
Keijzer Arend 83 05-08-2003
Keijzer Dirk 70 23-11-2002
Keijzer Elizabeth 96 03-01-2002
Keijzer Maartje Geertruida 92 07-12-2002
Keijzer Willem 91 01-10-2002
Keijzer, de Ies 92 07-10-2003
Keizer Anna 80 03-09-2002
Keizer Jannie Fredrika 72 21-06-2002
Kelder Henk ? 23-09-2003
Kemenade, van Guurtje 87 30-09-2003
Kemink Aleida Bernardina 86 01-08-2002
Kemp, van der Margaretha Jacomijntje 85 07-04-2003
Kempe Wilhelmina 86 10-04-2003
Kempees Edzard Johan 81 17-10-2002
Kempkes Hermina Gerda Adriana 66 11-06-2003
Kenter Eta Hinderika 95 13-01-2003
Kerkhof Arend Jan 78 15-01-2002
Kerkhoven Jahannes Bertus 79 11-01-2003
Kerlhoff Geertrui 82 16-05-2002
Kersbergen Carel Philip François 80 02-05-2003
Kersten Amandus ? 29-04-2003
Kersten Cornelia Theodora 81 17-12-2002
Kersten Karolien 39 31-10-2002
Kersten Margarethus Cornelis 71 21-01-2002
Kes Neeltje 84 12-12-2003
Kessler Geldolph Adriaan 85 05-10-2002
Kesteloo Anna Maria 76 05-04-2002
Ketel Daan Jelle 22 03-09-2002
Ketel, van Adriaan 70 11-09-2002
Ketelaar Gijsbert Jan 56 26-02-2002
Ketelaar Wiecher 56 28-01-2002
Ketting Izaak 89 16-05-2003
Ketting Izaak 89 16-05-2003
Keulen, van Aagje 69 24-12-2003
Keulen, van Adriana Willemina 62 09-01-2002
Keulen, van Hermina 79 27-11-2002
Keuning Fokje Christina Sophia 93 18-04-2003
Keuning Klaas 56 20-02-2003
Keuning Tjalling D. 54 05-03-2002
Keur Hendrik Andreas 74 07-12-2001
Key Willy 85 17-01-2003
Kieft Gijsbertha 71 16-07-2003
Kieft Maartje 87 28-12-2001
Kiers Henk 65 11-02-2003
Kiewiet Jacob 94 11-10-2003
Kijff Trientje 80 07-02-2002
Kijne Anna 99 02-12-2003
Kikkert Cor 94 18-12-2001
Kikkert Tieme 67 14-11-2002
Kiljan Adriaan Ferdinand 75 07-06-2002
Kindred Lucy May 92 28-08-2003
Kingma Aks 78 11-01-2002
Kingma Harmen Leo 44 27-08-2002
Kingmans Peternel 49 17-09-2002
Kint, van der Louk 79 28-03-2003
Kip Gerrit Jan Hendrik 85 08-07-2003
Kiszt Margit Angela 90 27-05-2002
Kivet, de Thomas Willem Cornelis 95 25-01-2002
Klapwijk Arij 91 20-11-2002
Klapwijk Arij 91 20-11-2002
Klapwijk Johanna Margaretha 78 08-01-2003
Klapwijk Maria Pieternella 87 15-02-2003
Klapwijk Simon Jan 80 28-11-2003
Klaver Berend 75 15-06-2002
Klaveren, van Albertha 70 05-02-2003
Klaversma Trijntje 89 11-06-2002
Klazinga Leentje 74 25-04-2003
Kleef, van Willemina 95 16-09-2003
Kleefman Hillegonda 72 01-12-2001
Kleijnjan Albertha 96 15-05-2002
Kleiker Margo 57 13-05-2003
Kleiman Maria 88 09-11-2002
Kleiman Willem Cornelis 76 15-09-2001
Kleingeld Pietertje Maaike 98 11-03-2003
Kleistra Anna Cornelia 77 04-10-2003
Klerk, de Aart 91 09-01-2003
Klerk, de Alida Theijsje 80 03-04-2002
Klerk, de Daniël Johannes Cornelis 59 16-11-2001
Klerk, de Jan 75 21-05-2002
Klerk, de Johanna Maria 80 01-10-2003
Kleyn Hendrik Izaac 81 11-01-2002
Klijn Frederik Aarnout 93 15-02-2002
Klijnsma Piërus Cornelis 81 29-12-2003
Klijnsmit Jannie 78 12-12-2003
Klinken, van Jaap 76 22-11-2003
Kloek Pieter 86 24-07-2003
Klok Bernard Andreas 84 31-12-2001
Kloosterboer Johanna Catharina 70 12-07-2002
Kloosterhof Alida 70 26-11-2002
Kloosterhuis Meindert Hendrikus 76 11-12-2003
Kloosterman Peter ? 25-06-2003
Kloosterziel Wolterdina 87 02-12-2003
Kloot Margje Jansje 75 08-12-2001
Klootwijk Annie 75 04-09-2001
Klootwijk Antonie Jacobus 86 18-09-2003
Kloppenborg Ria A.G.T. 58 07-10-2003
Klugkist Hendrika Margaretha 106 29-01-2003
Kluijskens Maria Francisca Wilhelmina 81 24-07-2003
Kluit Joannes 88 15-10-2003
Klunder Trientje 93 22-01-2002
Knaap, van der Elisabeth 82 11-06-2003
Knaap, van der Leentje 92 27-12-2002
Knape Neeltje Maatje 69 26-08-2003
Knecht, de Klazina Elizabeth 93 16-04-2003
Knevel Hillie 69 28-10-2002
Knibbe David Martinus Eduard 90 30-12-2003
Knibbe Jacob Johannes 86 31-03-2003
Knibbe Willemina Diderica 72 13-12-2003
Knijf, van der Japhet 96 27-11-2001
Knikman Maartje 94 18-01-2002
Knoester Maria 87 18-02-2003
Knol Bouchiena 78 30-12-2003
Knol Durandus 78 14-06-2003
Knol Durandus 78 14-06-2003
Knol Hilbert 46 27-12-2003
Knol Jan 87 28-07-2003
Knol Klaas 77 07-08-2002
Knollema Alke 88 25-06-2003
Knook Anna Francijna 94 04-04-2002
Knoppers Antonie Theodoor 88 20-12-2003
Knotters Martien 73 31-08-2002
Koch Isabella Gertrud Maria 69 07-08-2002
Koehler Johannes 78 03-12-2001
Koekkoek Jacques 65 15-05-2003
Koekkoek Johanna Pietertje 93 11-07-2002
Koekkoek Karin Desirée 32 28-10-2002
Koekkoek Teuntje 75 11-01-2003
Koekoek Hendrik 90 23-12-2002
Koele Beerd Christiaan 85 23-07-2002
Koelé Cornelia Jacoba 65 01-02-2003
Koelewijn Neeltje 87 30-09-2003
Koelewijn Neeltje 87 30-09-2003
Koelmans Nel 80 16-02-2002
Koen Jacoba Johanna 78 18-09-2002
Koenen Klaasje ? 19-03-2003
Koetsier Alba Swartwold 66 13-10-2003
Koetsier Pieterke 95 14-05-2002
Kok Ank 54 22-11-2001
Kok Bieuwkje 92 13-04-2002
Kok Christiaan 89 02-03-2002
Kok Freek 83 14-10-2003
Kok Frouwina Christina 79 20-12-2002
Kok Jan 78 24-12-2002
Kok Jan 79 14-05-2003
Kok Jan Hendrikus 60 09-02-2002
Kok Jantina Willemina 70 12-05-2003
Kok Wilfried 68 26-03-2002
Kok, de Adriaan 71 17-12-2001
Kok, de Geertruida Klazina 89 10-04-2002
Kok, de Jacob Hermans 76 19-06-2003
Koldenhof Aart 91 18-06-2003
Kolfoort Esther Louise 25 26-11-2003
Kolk, van der HendrikaCornelia Maria 66 01-11-2003
Kolk, van der Herman 94 11-12-2002
Kolk, van der Jan Jacobus 80 10-08-2002
Kolkman Hendrik 76 11-01-2003
Koning Anje 97 18-06-2003
Koning Bernardina 58 07-10-2003
Koning Corrie 76 14-02-2002
Koning Hendrik Hessel 58 28-11-2003
Koning Henk 37 21-08-2002
Koning Jan 76 28-11-2002
Koning Pietertje Cornelia 94 07-10-2003
Koning, de Aart Bastiaan Jacob 81 14-02-2003
Koning, de Gerrit 77 29-01-2002
Koning, de Harmina Jacoba 86 09-01-2002
Koning, de Jacob 83 17-09-2003
Koning, de Jacobus 85 02-03-2002
Koning, de Jan 76 04-09-2001
Koning, de Jan 78 15-04-2003
Kooderings Clémens Robbert Frank 73 04-06-2003
Kooi Jacoba 81 29-01-2003
Kooi, van der Hendrika 97 05-09-2001
Kooi, van der Tannetje Elizabeth 93 21-08-2002
Kooij Pietje Jannetje 73 26-03-2002
Kooij Pietje Jannetje 73 26-03-2002
Kooij, van der Aaltje Sophia 98 30-03-2002
Kooij, van der Johan 89 09-07-2002
Kooij, van der Paulus ? 05-04-2003
Kooij, van der Petronella 86 13-09-2001
Kooij, van der Sierd 53 22-10-2002
Kooijman Johannes Marinus 93 18-03-2003
Kooiker Albert 74 28-01-2003
Kooiman Laurens Cornelis Joseph 87 02-10-2002
Kooistra Jurjen Olav 53 18-05-2002
Kooistra Pietje 92 08-05-2002
Kooistra Taetske ? 04-10-2003
Kooistra Trijntje 90 11-11-2002
Kool Anna Maria Cornelia 74 21-05-2003
Kool, de Govert Jan 86 26-10-2002
Koolbergen Michiel 48 03-06-2002
Koole Jan Arie 37 17-12-2002
Koole Sijbrand 76 11-09-2002
Koole Teuntje Paulina 72 02-04-2002
Koole Willem 75 10-09-2001
Koolhaas Cornelia Elizabeth 75 16-01-2002
Koop Joannes Wilhelmus Maria 80 26-02-2003
Kooper Maria Elisabeth 79 01-12-2001
Koopmans Piet ? 21-08-2002
Koops Arendina Jantina 57 16-04-2003
Koops Dirk 88 05-01-2002
Koornneef Adrianus 65 22-05-2003
Kooten, van Kees ? 18-10-2003
Kooten, van Maartje 92 07-01-2003
Kooten, van Robert Willem 67 18-01-2003
Kootstra Elisabeth Trijntje 82 28-12-2002
Koppe Jacob 97 05-01-2002
Koppenol Jacoba Andrina 67 28-09-2002
Korbee Dirk 84 01-02-2002
Korevaar Apolonia 92 13-03-2002
Korfker Christina 62 14-03-2002
Korfker Jacobina Elizabeth 93 30-12-2003
Korfker Maria Johanna 85 02-10-2002
Korsten Pieter 70 10-09-2003
Kort Alderik 82 06-02-2003
Kort Jannetje 78 19-04-2003
Kort, de Arie 83 03-12-2003
Korte Dina 70 15-07-2002
Korte Simon 69 11-08-2003
Korten Wilhelmina Janna 86 22-02-2003
Kortenoever Jan 88 17-05-2003
Korteweg Maris Laurentia Cornelia 92 18-03-2003
Korthof Willem Rijndert 92 12-04-2003
Korthof Willem Rijndert 92 12-04-2003
Kortleve Neeltje Bastiaantje 80 28-07-2003
Korver Teunis ? 19-02-2002
Korver Teunis 74 20-02-2002
Korving Arie Cornelis 97 23-04-2002
Kossen Heron 69 10-07-2002
Kossmann Ernst Heinrich 81 10-11-2003
Kostelijk Jacob 96 29-05-2002
Kostelijk Pie 86 21-12-2002
Koster Johanna Helena 73 30-11-2002
Koster Meine Jans Eits 85 19-09-2001
Koster, de Helena Regina 86 27-12-2003
Kosters Ytje 89 14-02-2002
Kosters Ytje 89 14-02-2002
Koudijs Jacoba Cornelia 82 08-07-2002
Kousemaker Pieter Gilles 56 19-06-2003
Kouwenhoven Dirk François 74 22-02-2002
Kouwenhoven Marleen 65 07-10-2003
Kraaij Dingena 80 27-11-2002
Kraaijeveld Meta 74 01-06-2002
Kraan Arnoldus Ebbo ? 01-06-2002
Kraan Arnoldus Ebbo 85 01-06-2002
Kraan Marinus Johannes 77 07-12-2001
Kraan Marinus Johannes 77 08-12-2001
Kraay Geertje 72 10-01-2002
Krabbe Willem Pieter Cornelis 65 26-10-2002
Krajenbrink Berendina Hermina 71 31-12-2002
Kramer Dieuwke 62 07-01-2002
Kramer Hendrik ? 16-10-2002
Kramer Jacoba 86 08-04-2003
Kramer Maartje 78 28-09-2002
Kramer Maria 88 08-10-2003
Kramer Pieter 63 28-03-2003
Kramer Rie 76 10-12-2003
Kranenburg, van Jacob 73 24-06-2003
Kreek, de Adrianus 73 29-01-2003
Kreeke, van de Anna Maria 75 30-05-2002
Kreijger Anny 78 17-05-2003
Kreling Alida Hendrika 61 21-10-2003
Krepel Pieter 78 11-09-2001
Kreuger Hendrikje 76 25-10-2002
Krietemeijer Johan Herman 92 05-08-2003
Krijger A. 68 27-12-2003
Krijn Gerard Cornelis 76 17-11-2001
Krijthe Jantje 75 22-05-2002
Krijthe Margje 86 23-07-2003
Krijthe Riemer 80 03-08-2002
Kroese Iet 78 11-11-2002
Kroeze Jan 81 03-05-2002
Kroeze Pieter Berend 76 12-04-2002
Kroeze Truus 75 21-02-2003
Krol Frouwke Kornelia 58 03-12-2001
Krol Gerrit 52 05-09-2003
Krol Leeuwke Robartus 66 19-10-2002
Krol Leeuwke Robartus 66 19-10-2002
Krol Rob L. ? 23-10-2002
Kromhout Grietje 89 13-04-2002
Kromhout Meta 81 24-12-2001
Kromhout Wim 78 30-07-2002
Kronemeijer Jantina Gerdina 81 18-03-2002
Krook Louise Marie Françoise ? 18-01-2002
Kroon Mattheus 64 02-01-2002
Kroon Neeltje 87 22-11-2003
Krösschell Hanneke 57 08-12-2001
Kruiderink Hendrika 81 04-08-2003
Kruijff, de Hendrika 85 21-08-2002
Kruijff, de Janna Anna 88 09-07-2002
Kruijk, de Hendrik Cornelis 81 03-01-2003
Kruijs Neeltje Sophia Wilhelmina 90 05-08-2003
Kruijthoff Maria Janna Bastiaantje 86 10-09-2002
Kruis, van 't Jan 73 05-07-2002
Kruisselbrink Bennie 51 28-01-2003
Kruit Jan 77 13-09-2001
Kruithof Elizabeth 74 05-10-2002
Kruithof Johannes Wilhelmus 82 05-08-2003
Kruithof Klaas 87 03-12-2003
Kruize Geertina Zwaantina 95 16-02-2002
Kruk Johan 75 30-11-2002
Krul Klaas 81 29-05-2002
Krüse Jannetje 94 22-09-2001
Kruyswijk Hubertina Johanna 37 20-12-2003
Kuijers Bart 78 06-02-2002
Kuijl, van der Pieter Leendert 62 08-11-2003
Kuijper Johanna Huiberdina 75 27-09-2001
Kuijper Pieter 77 02-07-2003
Kuijt Willem 88 16-07-2002
Kuijvenhoven Leo ? 01-05-2003
Kuijvenhoven Willem 87 05-12-2002
Kuik Gerda 72 19-02-2002
Kuiken Beert 92 10-03-2003
Kuiken Beert 92 10-03-2003
Kuil Willem 71 11-06-2002
Kuiper Gerrit 83 23-09-2002
Kuiper Hinderkiena Roelfiena 83 02-10-2002
Kuiper Joke 70 03-09-2001
Kuiper Klaas 74 18-04-2003
Kuiper Pieter Cornelis 82 12-02-2002
Kuipéri Cornelis 92 27-01-2003
Kuipers Anna 66 16-12-2002
Kuipers Been 80 11-06-2002
Kuipers Ben 79 12-06-2002
Kuipers Eppo 35 06-11-2001
Kuipers Geertje 78 18-02-2003
Kuipers Jan Maurits 89 23-07-2002
Kuipers Johannes 69 25-03-2002
Kuipers Marchien 82 30-04-2002
Kuipers Reina Jolanda 44 19-07-2003
Kuipers Rijkse 63 03-09-2003
Kuipers Sjoerdtje 78 30-10-2001
Kulk, van der Johanna 87 17-08-2002
Kunst Janny Maria Wilhelmina ? 07-09-2002
Kuperus Abram Pieter 72 08-05-2003
Kupferschmidt Annetje Sarah 87 13-12-2001
Kupferschmidt Annetje Sarah 87 13-12-2001
Kuurman Jan 89 05-11-2002
Kuypers Louis Gertrudis Gerardus A 78 29-01-2003
Kuyvenhoven Johanna Agatha 89 11-05-2002
Kwaasteniet, de Femmetje 81 15-01-2003
Kwaasteniet, de Maria 90 25-06-2002
Kwaateniet, de Gijsbert 84 17-06-2003
Kwant Tetje 89 23-05-2003
Kwanten Johanna Gerarda Antonia 100 27-12-2001
Kwast, van der Klaas 81 29-11-2003Subject: + familieberichten Trouw - eerste letter familienaam L
From: dehaen_gen@lycos.nl ("Haan")
Date: Mon, 24 May 2004 07:24:37 +0000 (UTC)

Van onderstaande personen heeft een bericht van overlijden gestaan in
Dagblad Trouw.

Een scan is gratis verkrijgbaar bij Wim Cromwijk, email
wcromwijkAJBGEENSPAM@heAJBGEENSPAMtnet.nl. waarbij de letters "AJBGEENSPAM"
moeten worden verwijderd.

Vriendelijke groet,
Margriet de Haan

-----

Laan, van der Hillegonda Alida Annetta 99 16-09-2002
Laan, van der Ilbina Kundina 59 29-11-2003
Laan, van der Janke 89 11-07-2003
Laan, van der Johan 84 19-03-2003
Laan, van der Karel 71 15-12-2003
Laan, van der Trijntje 87 08-11-2002
Laan, van der Trijntje 87 09-11-2002
Laansma Sjoerd 78 24-03-2003
Laar, van Dirk 91 29-04-2002
Laar, van Geert 74 21-05-2002
Laarman Catharina Jantina 78 15-03-2003
Laarman Mannes 91 25-11-2002
Labordus Alida 94 12-03-2002
Labots Gerrit 78 01-08-2002
Labots Gerrit 78 01-08-2002
Labots Jan 84 07-10-2003
Lagemaat, van de Dirk 60 07-11-2003
Lagerberg Lambertus Hendrikus 59 16-07-2002
Lakerveld Adriaan 84 26-03-2003
Lam Eefje 83 03-12-2002
Lamers Johanna Maria 82 22-02-2003
Lamers Petrus Hippolytus 72 23-01-2002
Lammers Frederik 80 07-08-2002
Lammers Z.G. (Lien) 94 23-08-2003
Land Johannes Hendriekus 89 07-01-2003
Landheer Cornelis 94 12-05-2003
Landman Eijsbert 66 30-07-2002
Landman Lucia 93 11-12-2001
Landweer Simonette Gerarda 57 18-07-2002
Langbroek Berber 79 23-10-2002
Langbroek Hendrik Johannes 74 31-01-2003
Lange, de Albert 79 25-06-2003
Lange, de Alida 67 26-01-2002
Lange, de Geertje 79 27-05-2002
Lange, de Harry M. 82 29-09-2001
Lange, de Johanna 87 13-08-2003
Lange, de Leentje Jacoba 66 08-04-2003
Lange, de Willemijntje 79 11-12-2001
Lange, van Bertus 63 30-09-2002
Langerak Anthonie 67 14-05-2002
Langeveld Cornelis Marinus 91 01-03-2003
Langstraat Job 73 16-09-2002
Langstraat Rocus 85 06-11-2003
Lankhuijzen Adamina Wilhelmina 87 09-12-2002
Lansdaal Maria Martina 92 11-04-2002
Lap Ronald ? 27-09-2002
Larooij Pieter 92 15-12-2001
Lattmann Antonia Elisabeth 86 01-09-2003
Lattmann Klazina 76 29-09-2001
Laumans Paula Johanna Petronella J. 67 08-09-2001
Laverman Tiny 86 19-07-2003
Lavooij Bartel 83 04-09-2001
Leduc Luitje Geertruida 87 26-09-2001
Lee, van der Maria 72 02-05-2002
Lee, van der Willem 80 20-01-2003
Leeman Niek 53 11-09-2002
Leen, van Sophia 80 05-05-2003
Leenderts George 68 21-07-2003
Leenderts George (E.W.L.) ? 23-07-2003
Leeneman Lambertus Gerhardus 68 17-09-2003
Leenheer David 93 10-01-2003
Leenheer Maarten Cornelis 89 12-12-2003
Leenhouts Johanna Sarah 94 26-08-2003
Leentvaar Elizabeth Maaike 96 19-03-2002
Leeuw den Bouter, de Teuntje Piternella 80 01-09-2003
Leeuw, de Dirk 82 27-05-2003
Leeuw, de Femmy 53 06-11-2001
Leeuw, de Jan 60 21-02-2002
Leeuw, de Jan 60 22-02-2002
Leeuwen, van Alie 82 18-01-2003
Leeuwen, van Arie 69 18-01-2003
Leeuwen, van Catharina Gesina 88 30-08-2003
Leeuwen, van Cobi 64 17-12-2002
Leeuwen, van Dirk 78 30-09-2003
Leeuwen, van Gerrit 98 21-08-2002
Leeuwen, van Gerritje 96 23-10-2003
Leeuwen, van Hendrik Jan 82 17-10-2002
Leeuwen, van Hendrik Jan 82 17-10-2002
Leeuwen, van Johanna 87 18-04-2002
Leeuwen, van Johannes Cornelis 80 02-01-2003
Leeuwen, van Magdalena 93 09-04-2003
Leeuwen, van Marina Wilhelmina 57 26-06-2002
Leeuwen, van Teunis 79 03-06-2003
Leeuwen, van Wijnanda Hortense 44 07-07-2003
Leeuwen, van Wilhelmina Maria 94 27-06-2002
Leeuwen, van Willem 76 23-09-2002
Leeuwen, van Willem Leendert 80 15-02-2003
Leffers Hendrika 91 01-04-2003
Leideman Bé 67 08-04-2003
Leijenhorst, van Gerard 73 31-12-2001
Leijenhorst, van Johannes Hendrik 67 10-12-2003
Leijns Willy Marie 90 28-09-2002
Lelie Martinus 79 23-12-2002
Lelsz Jacob 81 02-09-2003
Lely, van der Cornelis 83 09-05-2003
Lely, van der Henriette Antje 83 02-10-2002
Lemaître Henri O.D.G. 81 28-04-2003
Lems Jan 73 12-02-2003
Lems Jannetje 86 30-05-2002
Lems Kornelis Jacob 94 14-06-2003
Lemson Willemina Neeltje 92 11-05-2002
Lenders Louisa Lydia Anna 90 13-01-2003
Lente, van Hermina 77 19-03-2003
Lenten, van Barend Arie 74 13-09-2002
Leun, van der Marinus 70 02-11-2001
Leusink Dirk Johan ? 13-02-2002
Leusink Duwartje 85 19-10-2002
Leven, van 't Cornelis 91 24-12-2001
Levering Catharina 91 11-01-2003
Levy Mathilde 95 12-02-2003
Libotté Jan 50 08-04-2003
Lichtenberg Gerrit 74 26-02-2002
Liebeek Pieter 83 07-01-2002
Lieshout, van Frans 71 08-07-2002
Ligtelijn Bart ? 26-09-2002
Ligtelijn Bart 82 28-09-2002
Ligthart Gerrit Mourits 83 17-01-2002
Lijesen Maria Nizia 87 03-07-2003
Lijesen Willem Gerard 103 29-11-2002
Lijn, van der Schelto 67 24-01-2002
Lijn, van der Schelto ? 25-01-2002
Limpt, van Jan 60 04-06-2003
Limpt, van Jan ? 06-06-2003
Linde, van der Lubbigjen 96 19-11-2002
Linde, van der Lubbigjen 96 19-11-2002
Linden, ter Gerrit Antonius Johannes 99 06-05-2003
Linden, van der Jannigje Johanna 88 28-03-2002
Linden, van der Suzanne 65 29-09-2001
Lindenberg Lijntje 78 08-09-2001
Lindenburg Abraham Mouring 90 29-12-2003
Lindert, te Diena 92 16-11-2001
Lindert, van Antoon Max Maria 72 07-05-2003
Lindner Petrus Johannes Christ. M. 60 08-02-2003
Lindonk, van Maria 96 15-11-2003
Lingen Jannetje 94 27-09-2001
Lingen Pieter 89 27-12-2003
Lingen, van der Lena 86 29-03-2002
Links Geertruida Ingelina 89 15-12-2003
Linnebank Jos 69 10-07-2003
Linschoten Wilhelmina 69 15-11-2001
Linschoten , van Jan 84 23-01-2003
Linschoten, van A. 91 11-11-2002
Linschoten, van Alida 88 10-09-2002
Linschoten, van Maaike 90 13-05-2003
Linzel M.A. (Ina) 78 14-01-2002
Linzel Marchien 86 12-09-2001
Linzel Tjaardina Roelfina 85 20-08-2002
Littel Gerda 84 08-11-2003
Lobik Bram 83 25-01-2002
Lobik Hillebrandt 83 24-01-2002
Lock Gerard Marinus 87 06-03-2002
Lodder Leendert 82 04-03-2003
Lodeweegs Martina 97 18-02-2003
Lodeweges Maria 92 12-11-2002
Lodewijk Kornelis 73 17-09-2002
Loenen, van Petrus Maria 60 28-07-2003
Loeve Govert 61 29-11-2001
Logtenberg Hermanus 97 10-07-2002
Lohuis Aloys 54 20-02-2002
Lolkema Gepke 80 04-11-2003
Loman Hendrik 69 01-05-2002
Loof Cornelia 84 25-11-2002
Looijen Cornelia Maria Elisabeth 94 08-03-2003
Looijen Lodewijk 75 21-12-2002
Looijenga Koosje 55 16-11-2002
Looise Tannetje 86 10-11-2003
Loon, van Hendrikus Andreas 88 16-02-2002
Loop, van der Herman 74 20-04-2002
Loopik Lijntje 96 09-08-2002
Loos Jantien 92 15-04-2002
Lor Cornelis Franciscus 77 18-04-2003
Los Johanna 91 15-02-2003
Louw Catharina 85 20-09-2002
Louw Hein ? 29-03-2002
Louw Pieter Hendrik 88 30-10-2001
Louwen Riet 49 10-04-2002
Louwerse Johannes Henricus Ding.s 70 12-03-2003
Louwes Wiebe 83 21-11-2002
Lozekoot Piet 83 26-06-2003
Lozekoot Piet 83 26-06-2003
Lozeman Gerrit 72 24-12-2001
Lub Johanna 86 27-06-2003
Lucassen Wilhelmina Hendrika 95 18-10-2003
Ludwig J. ? 11-07-2002
Ludwig Johanna 90 06-07-2002
Luesken Johannes Philipus Frederik 77 07-09-2002
Lugthart Willem 79 04-03-2002
Lugtigheid Geertruida 88 19-08-2003
Luijendijk Lucia Maria 61 05-10-2002
Luijmes Herman 80 04-06-2003
Luimstra Ans ? 17-10-2002
Luin, van Albertus Dirk 82 20-11-2002
Luiten Nelletje 88 24-11-2003
Lumentut Augustina 66 23-08-2002
Lunteren, van Geertruida 82 22-02-2003
Lustgraaf, van de Antje 87 23-05-2002
Luten Gerrit 73 17-12-2001
Luten Jantine 89 02-12-2003
Luth Wietse Jan 57 01-09-2003
Lutters Henriëtte Wilhelmina Maria 49 14-10-2003
Luttmer Erzo Gerrit Jan 86 22-10-2002
Luurtsema Tine 95 29-12-2001
Luyendijk Anna 82 12-04-2002
Luyendijk Anna 82 15-04-2002Subject: + familieberichten Trouw - eerste letter familienaam M
From: dehaen_gen@lycos.nl ("Haan")
Date: Mon, 24 May 2004 07:26:39 +0000 (UTC)

Van onderstaande personen heeft een bericht van overlijden gestaan in
Dagblad Trouw.

Een scan is gratis verkrijgbaar bij Wim Cromwijk, email
wcromwijkAJBGEENSPAM@heAJBGEENSPAMtnet.nl. waarbij de letters "AJBGEENSPAM"
moeten worden verwijderd.

Vriendelijke groet,
Margriet de Haan

-----

Maarleveld Anna Hendrika 87 22-02-2003
Maas Alida 80 11-07-2003
Maas Saskia 41 17-12-2003
Maas Zacharias Jozephus 83 08-12-2003
Maaskant Gerbrand ? 29-08-2002
Maaskant Wouter Willem 81 28-12-2001
Maaskant Wouter Willem 81 28-12-2001
Maat Bastiaan 80 15-07-2003
Maat Jacobus 77 24-08-2002
Maat Johanna Cornelia 76 26-09-2003
Maat Maria Catharina 88 27-06-2003
Maat, ter Lambertus 88 21-12-2002
Mac Lean Cornelis Albert 78 04-02-2003
Mackaay Kees 76 25-03-2003
Mackay Cornelia 78 18-12-2001
Mackenbach Neeltje 86 28-06-2002
Mackenzie Edward William 54 27-11-2001
Made, van der Antonie Pieter 83 05-03-2002
Mak Catrinus 76 23-12-2003
Mak Eliza 74 02-10-2002
Mak Leo 84 04-12-2002
Mak Maartje 96 23-05-2003
Mak Neeltje 91 26-02-2003
Makkinga Dina 87 01-03-2003
Man, de Hendrika 85 30-10-2001
Mandersloot Jeanne ? 10-04-2003
Manie Henk 59 14-02-2002
Mans Arie Eliza 93 19-02-2002
Mans Francina Frederika 92 29-04-2002
Mantel Trijntje Sjoukje 68 01-02-2003
Mantz Sara Henriëtta 89 15-01-2003
Maquelin Jacobus Cornelis 79 06-12-2003
Marges Johan 82 10-04-2003
Marges Willemina 53 23-02-2002
Marijnissen Wim 82 06-05-2002
Marijs Kornelis 82 14-06-2003
Marinussen Elizabeth 88 25-03-2002
Marion, van Anna Elizabeth 83 03-08-2002
Marion, van Hendrina 94 20-12-2002
Marion, van Reinard 90 05-12-2003
Maris Maarten 74 12-12-2001
Maris Maarten 74 12-12-2001
Maris Nan 78 14-03-2002
Mark, van der Jan 71 27-05-2002
Markestein Maria 97 09-12-2003
Markusse Hendrik Markus 50 10-05-2002
Marsman Gerrit Jan 86 17-07-2003
Marsman Gerrit Jan 86 17-07-2003
Maschewski Lizzy-Ann 43 10-01-2003
Masereeuw Jacob 79 09-01-2003
Mast, van der Miep 67 06-08-2002
Mastenbroek Tanny 90 14-06-2002
Masurel Nic 76 26-09-2002
Maten, van der Berend Jan 70 20-12-2002
Matser Dini 72 18-10-2003
Mazurel Albertus Pieter 74 30-03-2002
Mebius Froukje Elizabeth 91 03-09-2002
Mechelen, van Joannes Baptista 88 21-02-2003
Mechelen, van Johan Herman 79 24-10-2003
Mechelen, van Renske Beike 86 23-12-2002
Medema Jacob 92 15-08-2003
Medema Kunje 91 03-12-2002
Medendorp Jacob Harm 69 14-01-2002
Medendorp Jacob Harm 69 15-01-2002
Meeder Christiaan George 99 10-01-2003
Meelenberg Roelof 78 30-01-2002
Meer, van der Catharina Romana 72 04-01-2003
Meer, van der Geertruida Cornelia 94 31-05-2002
Meer, van der Geertruida Cornelia 94 31-05-2002
Meer, van der Gesina Ida 64 12-06-2002
Meer, van der Katharina Jacoba 89 04-02-2002
Meer, van der Tini 83 27-05-2003
Meerburg Digna Julia Frederique 99 11-01-2003
Meester Willem Hendrik Geerhard 84 01-05-2002
Meesters Jan Herman 70 08-09-2003
Meesters Jan Herman 70 10-09-2003
Meeuwen, van Cornelia 75 25-06-2002
Meeuwse Jan 82 10-12-2002
Meeuwse W.A.G. (Wim) 73 14-01-2002
Megelink George Frederik 83 13-12-2003
Meiden, van der Hazaerij Henri 82 12-03-2002
Meij Pieter 93 17-12-2002
Meijdam Florus 76 04-04-2003
Meijer Antonia Johanna 79 08-04-2003
Meijer Bastiaan Johannes 79 12-01-2002
Meijer Berend 81 02-01-2002
Meijer Cornelia 79 19-02-2003
Meijer Cornelis 87 09-03-2002
Meijer Cornelis 87 09-03-2002
Meijer Derk 66 30-03-2002
Meijer Elisabeth Sara Johanna 87 30-10-2001
Meijer Gerbrand 95 02-07-2003
Meijer Helena Maria 86 04-09-2003
Meijer Hendrik 68 28-08-2002
Meijer Hermina Helena 69 17-04-2002
Meijer Hindrik Frederik 86 13-08-2002
Meijer Jannes 80 12-10-2002
Meijer Jeanne Greta 90 05-09-2002
Meijer Jentje 86 01-11-2003
Meijer Lennie 53 08-04-2002
Meijer Lucie 82 19-06-2003
Meijer Marietje ? 01-11-2003
Meijer Marrigje Willemina Lutgertje 90 05-08-2002
Meijer Nicolaas Adrianus 66 31-08-2002
Meijer Wubchiena 87 24-03-2003
Meijer, de Harry A. 64 19-12-2003
Meijer, de Harry A. 64 19-12-2003
Meijering Willem Gerrit 87 07-06-2002
Meijeringh Albertus 85 17-01-2003
Meijers Christiaan 72 29-03-2003
Meijles Stijntje 88 08-05-2002
Meijles Trienke 74 23-08-2002
Meijll Janke 81 11-02-2002
Meima Garmt 62 09-04-2003
Meindertsma Douwe 81 30-01-2002
Meindertsma Douwe 81 30-01-2002
Meinen Gerrit Willem 89 16-02-2002
Mekenkamp Cornelia Theodora 72 07-03-2002
Melissen Nicolaas Wilhelmus 87 11-06-2003
Melle, van Maria Adriana 88 12-09-2001
Mellema Wiebo 77 25-04-2003
Menkveld Geesje 92 13-04-2002
Mennen Geertruida 83 28-11-2001
Mennicke Carola 67 05-02-2002
Meppelink Anna 98 24-12-2002
Merkerk, van Jacob 62 05-09-2001
Merwe, van de Huibert 64 16-01-2002
Merwe, van de Neeltje Anna 58 14-09-2001
Mes Arie ? 14-07-2003
Mesland Gijsbert Marten 64 12-06-2002
Met Catharina Wilhelmina 93 23-10-2002
Met M.E.L. (Bep) 96 21-01-2003
Metaal Hendrik 83 24-12-2002
Meter Berend-Jan 80 27-12-2001
Metselaar Hennie 74 02-03-2002
Metz Klaas 75 18-06-2002
Metz Lourens 88 21-10-2002
Meul, an Jan 82 03-06-2002
Meulema Alcindo 12 22-01-2002
Meuleman Gerrit Johannes 53 05-09-2002
Meulen, van der Catharina Geertruida Hel.a 94 21-01-2002
Meulen, van der Daniël 83 17-08-2002
Meulen, van der Francien 69 14-02-2002
Meulen, van der Leendert Rens 92 14-06-2003
Meulen, van der Maria 95 08-09-2001
Mewe Johannes Cornelis 81 01-10-2002
Meyer Johanna 87 30-03-2002
Michielen Anna 89 14-08-2002
Michon Albert Gerhard 86 01-08-2003
Middel Meiske 84 11-08-2003
Middelkoop, van Willem Johannes 76 12-02-2003
Miedema Ank 54 18-12-2002
Miedema Durk 74 10-11-2001
Miedema Siebren 66 26-08-2003
Migchelbrink Herman 84 23-10-2003
Mijnders Rob 64 17-06-2002
Mijnhardt Frederik Willem 93 07-12-2002
Mijnheer Koob 72 11-11-2003
Mildt, de Elisabeth 85 01-07-2003
Millenaar Adriana 77 14-03-2002
Millenaar Jansje Arendje 83 17-05-2002
Milligen, van Cornelia Grada 87 20-01-2003
Minderhoud Pieter 68 03-09-2002
Minne Gerdien ? 02-12-2003
Minnema Haaije 84 30-11-2001
Minnema Haaije 84 01-12-2001
Mirck Cornelis 84 16-07-2002
Miskotte Gerrit Jan 88 17-07-2002
Mobach Elisabeth 78 27-08-2003
Mobach Jaan 69 18-03-2003
Mochel Pieter Hendrik 74 05-02-2002
Modderman Martha 86 25-04-2002
Moens Catherinus 91 31-08-2002
Moens Elisabeth Hillegonda 51 15-06-2002
Moerkerken Hendrik 83 10-06-2003
Moerkerken Henk ? 11-06-2003
Moerman Adrianus Cornelis 59 11-10-2003
Moerman Cornelis 78 26-02-2002
Moerman Frans Jacobus 79 13-03-2003
Moerman Ger ? 25-06-2003
Moerman Gerrit Willem 48 23-06-2003
Moes Janna 91 01-03-2002
Mohammed Burhan Osman 35 19-06-2002
Mol Abraham 83 01-05-2002
Mol Jan Job 73 21-09-2002
Mol Neeltje Elizabeth 87 21-11-2002
Mol Pieternella Cornelia 64 08-05-2002
Molenaar Jan Jaap 56 06-09-2003
Molenaar W. ? 20-05-2003
Molenaar Willem 76 19-05-2003
Molendijk Heiltje 102 28-11-2001
Molendijk Janna 95 11-06-2003
Moll Hendrikje 81 11-02-2003
Mollema Cornelis 83 26-06-2002
Mollema Grietje 95 06-07-2002
Mollema Tjitte 86 09-04-2003
Mondria Trijntje 86 19-09-2002
Mons Willem 71 25-09-2003
Monster Bartholomëus 76 20-07-2002
Montagne Hans 58 28-06-2003
Mooij Jan Hendrik 88 21-02-2002
Mooijaart Adrianus 98 20-07-2002
Moolenaar Fokke 87 21-08-2002
Moolhuijsen Jan 74 23-12-2002
Moolhuijsen Jan ? 24-12-2002
Moonen Bernardus Josephus Marie 82 07-09-2002
Moor Nellie Arina 92 09-08-2003
Moor, de Cornelia Jacomina 90 26-03-2003
Moosel, van Johanna Cornelia 70 03-11-2001
Moret Maria 96 11-12-2002
Morsink Aleidus Gerrit Hendrik 74 20-07-2002
Morsink Gerrit 93 16-04-2003
Morsink Gerrit 93 17-04-2003
Mos Maria 86 05-08-2002
Mos, de Gerda 65 22-11-2002
Mos, de Maria Margaretha 69 06-04-2002
Mosterd Annigje Maria 88 19-06-2003
Mosterd Ariaantje 82 20-07-2002
Mostert Arie 76 20-06-2003
Mostert Nicolaas 85 31-10-2003
Mourik Anne Leendert 36 23-02-2002
Mourik Laurens 67 15-11-2001
Mourik, van Cornelis 75 31-05-2002
Mourik, van Dirk 89 18-03-2003
Mudde Anna 85 01-11-2001
Mudde Anna 85 01-11-2001
Mudde Anna 72 28-07-2003
Mudde Jan Marinus 82 27-03-2002
Muiden, van Abraham Frans 77 18-02-2003
Muiden, van Frans Jan 75 10-05-2003
Muis Roelien 43 11-01-2003
Muiswinkel, van Willemina 91 02-09-2002
Muizelaar Anne 94 24-04-2002
Muizelaar Anne 94 24-04-2002
Mulder Anna Marie 80 13-08-2002
Mulder Francina Maria 95 24-09-2001
Mulder Gerharda Johanna 53 12-09-2002
Mulder Jakobus Geert ? 14-09-2002
Mulder Janneke 46 28-08-2002
Mulder Johanna Wilhelmina 84 23-01-2002
Mulder Margaretha Alida 84 22-04-2002
Mulder Tietia 71 05-09-2001
Mulder Willem Jacobus 77 04-09-2002
Mulder Willemina Samuella 76 27-10-2001
Mulder Wllem Jacob 78 12-01-2002
Muller Jan Tiddo 91 10-08-2002
Muller Johannes Franciscus 71 02-02-2002
Muller Sander 73 29-07-2003
Munck, de Pieter 48 29-07-2002
Munnik, de Neeltje 94 04-06-2003
Munnikhuis Antonij 85 10-09-2003
Muns Eduard 77 18-03-2002
Munster, van Hiske 78 18-02-2003Subject: + familieberichten Trouw - eerste letters familienaam Ka t/m Ko
From: dehaen_gen@lycos.nl ("Haan")
Date: Mon, 24 May 2004 07:35:30 +0000 (UTC)

Van onderstaande personen heeft een bericht van overlijden gestaan in
Dagblad Trouw.

Een scan is gratis verkrijgbaar bij Wim Cromwijk, email
wcromwijkAJBGEENSPAM@heAJBGEENSPAMtnet.nl. waarbij de letters "AJBGEENSPAM"
moeten worden verwijderd.

Vriendelijke groet,
Margriet de Haan

-----

Kaajan Margareta 88 31-12-2002
Kaan Gerhardus Wilhelmus Jac. 85 16-06-2003
Kaars Dirk 79 30-08-2003
Kaemingk Ina 84 24-11-2003
Kalf Herman 75 26-06-2003
Kalkhuis Derkje 66 07-03-2002
Kalmthout, van Theresia 75 24-08-2002
Kalsbeek, van Ebeltje 91 19-08-2003
Kalter Jan 71 15-06-2002
Kamer Jannie 81 18-03-2002
Kamer Jannie 81 20-03-2002
Kamerling Johana 88 10-04-2003
Kämink Gerda Willemina 61 15-11-2003
Kamlag Alida Elisabeth 102 27-10-2003
Kammen, van Margien 93 21-10-2002
Kammen, van Pieter Jacob 65 06-09-2003
Kammen, van Trijntje 94 13-12-2002
Kamminga Antiena 63 13-05-2003
Kamp, van de Evert Jan 70 12-07-2003
Kamp, van de Maria Adriana 63 07-09-2002
Kamp, van der Gezina 98 10-05-2002
Kampen, van Antje Maria 75 26-06-2002
Kampen, van Mieke 89 06-11-2003
Kamphorst Gijsberta 102 16-08-2003
Kamphuis Anne 82 23-12-2002
Kamphuis Geesje 76 19-07-2003
Kamphuis Klaziena 91 13-12-2002
Kampinga Nies 69 13-06-2002
Kamstra Antje 64 26-09-2001
Kan, van Johanna Clazina 95 13-03-2003
Kansil Timotheus Daramenusa R. 54 28-01-2003
Kapel, van Tjietske 84 03-02-2003
Kapinga Onno 80 03-07-2003
Kappers Adriaan Carolinus Johan 88 26-05-2003
Kappers Jan Hendrik 78 03-09-2001
Kappeyne v de Coppelo Anna Habbijna 81 30-07-2002
Kapteijn Nienke 64 11-07-2003
Kapteyn Johanna Cornelia 68 05-01-2002
Kars Abel Roelf 88 04-03-2003
Karsemeijer Agnes Cornelia 76 30-11-2001
Karsemeijer Agnes Cornelia 76 30-11-2001
Karsemeijer Gonny 74 19-12-2001
Karsemeijer Jan 75 04-04-2002
Karsen Herman Kars 86 09-10-2003
Karssemeijer Ida Maria 87 02-01-2002
Karssen Henk 63 16-04-2003
Karsten Jan Erik Chr. 39 02-08-2002
Kaspers Fenne 79 25-09-2001
Kassies Elisabeth 80 12-02-2003
Kasteel, van Theodora 86 19-12-2002
Kastelein Èlisabeth 79 28-11-2002
Kate, ten Anna 100 26-03-2003
Kate, ten Maria Christiane 89 20-05-2003
Kater Hendrik Jan 92 02-06-2003
Katerberg Jantje 74 21-08-2002
Kats Jacoba 86 22-11-2001
Katwijk, van Frits Jan 67 28-06-2002
Keddeman Willem 58 03-03-2003
Keegstra Willemke 85 31-08-2002
Keesing Elisabeth Emmy 91 19-04-2003
Keesing Elisabeth Emmy 91 19-04-2003
Kegge Jakomijna Kornelia 52 23-06-2003
Keijser, de Maria Johanna Cecile 78 17-04-2002
Keijzer Arend 83 05-08-2003
Keijzer Dirk 70 23-11-2002
Keijzer Elizabeth 96 03-01-2002
Keijzer Maartje Geertruida 92 07-12-2002
Keijzer Willem 91 01-10-2002
Keijzer, de Ies 92 07-10-2003
Keizer Anna 80 03-09-2002
Keizer Jannie Fredrika 72 21-06-2002
Kelder Henk ? 23-09-2003
Kemenade, van Guurtje 87 30-09-2003
Kemink Aleida Bernardina 86 01-08-2002
Kemp, van der Margaretha Jacomijntje 85 07-04-2003
Kempe Wilhelmina 86 10-04-2003
Kempees Edzard Johan 81 17-10-2002
Kempkes Hermina Gerda Adriana 66 11-06-2003
Kenter Eta Hinderika 95 13-01-2003
Kerkhof Arend Jan 78 15-01-2002
Kerkhoven Jahannes Bertus 79 11-01-2003
Kerlhoff Geertrui 82 16-05-2002
Kersbergen Carel Philip François 80 02-05-2003
Kersten Amandus ? 29-04-2003
Kersten Cornelia Theodora 81 17-12-2002
Kersten Karolien 39 31-10-2002
Kersten Margarethus Cornelis 71 21-01-2002
Kes Neeltje 84 12-12-2003
Kessler Geldolph Adriaan 85 05-10-2002
Kesteloo Anna Maria 76 05-04-2002
Ketel Daan Jelle 22 03-09-2002
Ketel, van Adriaan 70 11-09-2002
Ketelaar Gijsbert Jan 56 26-02-2002
Ketelaar Wiecher 56 28-01-2002
Ketting Izaak 89 16-05-2003
Ketting Izaak 89 16-05-2003
Keulen, van Aagje 69 24-12-2003
Keulen, van Adriana Willemina 62 09-01-2002
Keulen, van Hermina 79 27-11-2002
Keuning Fokje Christina Sophia 93 18-04-2003
Keuning Klaas 56 20-02-2003
Keuning Tjalling D. 54 05-03-2002
Keur Hendrik Andreas 74 07-12-2001
Key Willy 85 17-01-2003
Kieft Gijsbertha 71 16-07-2003
Kieft Maartje 87 28-12-2001
Kiers Henk 65 11-02-2003
Kiewiet Jacob 94 11-10-2003
Kijff Trientje 80 07-02-2002
Kijne Anna 99 02-12-2003
Kikkert Cor 94 18-12-2001
Kikkert Tieme 67 14-11-2002
Kiljan Adriaan Ferdinand 75 07-06-2002
Kindred Lucy May 92 28-08-2003
Kingma Aks 78 11-01-2002
Kingma Harmen Leo 44 27-08-2002
Kingmans Peternel 49 17-09-2002
Kint, van der Louk 79 28-03-2003
Kip Gerrit Jan Hendrik 85 08-07-2003
Kiszt Margit Angela 90 27-05-2002
Kivet, de Thomas Willem Cornelis 95 25-01-2002
Klapwijk Arij 91 20-11-2002
Klapwijk Arij 91 20-11-2002
Klapwijk Johanna Margaretha 78 08-01-2003
Klapwijk Maria Pieternella 87 15-02-2003
Klapwijk Simon Jan 80 28-11-2003
Klaver Berend 75 15-06-2002
Klaveren, van Albertha 70 05-02-2003
Klaversma Trijntje 89 11-06-2002
Klazinga Leentje 74 25-04-2003
Kleef, van Willemina 95 16-09-2003
Kleefman Hillegonda 72 01-12-2001
Kleijnjan Albertha 96 15-05-2002
Kleiker Margo 57 13-05-2003
Kleiman Maria 88 09-11-2002
Kleiman Willem Cornelis 76 15-09-2001
Kleingeld Pietertje Maaike 98 11-03-2003
Kleistra Anna Cornelia 77 04-10-2003
Klerk, de Aart 91 09-01-2003
Klerk, de Alida Theijsje 80 03-04-2002
Klerk, de Daniël Johannes Cornelis 59 16-11-2001
Klerk, de Jan 75 21-05-2002
Klerk, de Johanna Maria 80 01-10-2003
Kleyn Hendrik Izaac 81 11-01-2002
Klijn Frederik Aarnout 93 15-02-2002
Klijnsma Piërus Cornelis 81 29-12-2003
Klijnsmit Jannie 78 12-12-2003
Klinken, van Jaap 76 22-11-2003
Kloek Pieter 86 24-07-2003
Klok Bernard Andreas 84 31-12-2001
Kloosterboer Johanna Catharina 70 12-07-2002
Kloosterhof Alida 70 26-11-2002
Kloosterhuis Meindert Hendrikus 76 11-12-2003
Kloosterman Peter ? 25-06-2003
Kloosterziel Wolterdina 87 02-12-2003
Kloot Margje Jansje 75 08-12-2001
Klootwijk Annie 75 04-09-2001
Klootwijk Antonie Jacobus 86 18-09-2003
Kloppenborg Ria A.G.T. 58 07-10-2003
Klugkist Hendrika Margaretha 106 29-01-2003
Kluijskens Maria Francisca Wilhelmina 81 24-07-2003
Kluit Joannes 88 15-10-2003
Klunder Trientje 93 22-01-2002
Knaap, van der Elisabeth 82 11-06-2003
Knaap, van der Leentje 92 27-12-2002
Knape Neeltje Maatje 69 26-08-2003
Knecht, de Klazina Elizabeth 93 16-04-2003
Knevel Hillie 69 28-10-2002
Knibbe David Martinus Eduard 90 30-12-2003
Knibbe Jacob Johannes 86 31-03-2003
Knibbe Willemina Diderica 72 13-12-2003
Knijf, van der Japhet 96 27-11-2001
Knikman Maartje 94 18-01-2002
Knoester Maria 87 18-02-2003
Knol Bouchiena 78 30-12-2003
Knol Durandus 78 14-06-2003
Knol Durandus 78 14-06-2003
Knol Hilbert 46 27-12-2003
Knol Jan 87 28-07-2003
Knol Klaas 77 07-08-2002
Knollema Alke 88 25-06-2003
Knook Anna Francijna 94 04-04-2002
Knoppers Antonie Theodoor 88 20-12-2003
Knotters Martien 73 31-08-2002Subject: + familieberichten Trouw - eerste letter familienaam N
From: dehaen_gen@lycos.nl ("Haan")
Date: Mon, 24 May 2004 07:26:46 +0000 (UTC)

Van onderstaande personen heeft een bericht van overlijden gestaan in
Dagblad Trouw.

Een scan is gratis verkrijgbaar bij Wim Cromwijk, email
wcromwijkAJBGEENSPAM@heAJBGEENSPAMtnet.nl. waarbij de letters "AJBGEENSPAM"
moeten worden verwijderd.

Vriendelijke groet,
Margriet de Haan

-----

Naaborgh Heleen 54 26-02-2002
Naaktgeboren Iet 71 03-09-2002
Naeije Agaath 88 15-04-2002
Nagel Jacobus Peter 88 25-04-2003
Nagel Jannie 90 17-07-2003
Nagel Pieter Willem 88 06-02-2002
Nagel Wim 56 22-01-2002
Nagtegaal Hendrik Jan 67 27-08-2002
Namen, van Geertruida Johanna 84 11-02-2003
Nanninga Tjaaktje 92 27-09-2003
Nap Annigje 91 28-09-2002
Nap Beatrix Maria Marg'tha 89 28-03-2003
Nap Ido Abel 74 18-11-2002
Nap Jan 86 27-12-2002
Nauta Anje 93 30-11-2001
Nauta Geeske 90 10-12-2003
Nauta Jan 60 28-03-2003
Nauta Jelle 83 04-11-2002
Nauta Roelie 90 07-10-2003
Nauta Roelie 90 07-10-2003
Nauta Willemke Geertje 77 18-03-2003
Nawijn Grietje 84 14-11-2003
Nederbragt Pieternella 93 19-02-2002
Neerhof Willemina Aleida 73 05-03-2002
Nelck Maria Berendina 70 11-01-2003
Nell Jannetje 96 12-11-2001
Nell Johannes Lodewijk 88 08-04-2003
Nes, van Adrianus Reinen 81 18-09-2001
Nes, van Andreas 76 05-04-2002
Nes, van Annigje 77 14-06-2002
Nes, van Geertruida Maria 76 02-05-2002
Nes, van Jacob 81 15-10-2002
Nes, van Kleis Willem 78 24-05-2002
Net, van 't Aafina Catharina 63 26-04-2003
Net, van 't Jos 60 17-12-2003
Netjes Jacoba 89 01-07-2002
Netten, van Evert 53 10-09-2003
Netten, van Meije 82 22-11-2003
Neut, van der Tanja 71 09-08-2003
Nieber Christiaan 91 16-01-2003
Nieboer Herman Jan 73 13-08-2002
Nieborg Gré 95 15-08-2002
Nierop Jan 79 27-02-2002
Niessen Jan Cornelis 72 18-02-2003
Niet, de Aletta Jannette Louise 72 01-07-2003
Niet, van der Dirk 76 24-01-2002
Niet, van der Johanna 54 04-05-2002
Nieuweboer Hans 75 27-11-2001
Nieuwenhuijze Marinus Willem 92 23-01-2002
Nieuwenhuijzen, van Adriana 92 19-09-2003
Nieuwenhuis Leonora 83 18-06-2002
Nieuwenhuizen Arie 81 26-03-2003
Nieuwenhuizen Cornelis Peter 88 17-06-2003
Nieuwenhuizen Jannetje Helena 88 02-04-2003
Nieuwenhuizen Jansje 95 21-10-2003
Nieuwland Margaretha Elizabeth 95 03-04-2002
Nieuwpoort, van Gerard Albert 53 20-05-2003
Nieuwstraten Cornelia Hendrika 89 08-10-2002
Nieuwstraten Henk 94 28-01-2002
Niezen Albert ? 04-05-2002
Niezen Lambertus Elbert 73 23-08-2002
Nijdam Lambertus Meije ? 22-09-2003
Nijenhuis Pieter Leo 78 26-01-2002
Nijenhuis, te Grietje 92 12-11-2001
Nijenhuis, te Riek 77 13-11-2003
Nijenhuis, te Riek ? 14-11-2003
Nijhof Nel 68 25-06-2002
Nijland Johanna Hendrika 85 14-06-2003
Nijman Isaäc 60 15-01-2003
Nijman Willem 77 11-12-2002
Niks Elisa Afina 85 20-09-2001
Nobel Barend 88 20-12-2001
Nobel Marry 77 05-09-2002
Nolet Coenradus Hubertus Maria 88 08-09-2001
Nolte Fijtje 88 17-05-2003
Noltée Anna Maria 73 03-04-2003
Nonkes Corry 61 07-04-2003
Noomen Aaltje 78 24-02-2003
Noord, van Maartje Jannie 75 26-10-2001
Noordam Jaapje 87 09-04-2003
Noordam Jaapje 87 09-04-2003
Noordam Pieter 80 22-10-2003
Noordergraaf Cornelia Margaretha 77 08-07-2002
Noordermeer Johanna Elisabeth 85 01-05-2002
Noordijk Adriaan 82 20-03-2002
Noordsij Carolina Willemina 88 01-10-2002
Noort Janny 62 08-04-2003
Noort, van Antje 91 29-11-2001
Noort, van Jacomijn 26 06-06-2003
Noort, van Jan 64 03-12-2001
Noort, van Leendert 86 19-08-2002
Noort, van Maria 94 22-12-2003
Noort, van Wijna 65 13-12-2002
Noot Adriana 95 05-02-2003
Nooy, de Jan 79 15-01-2003
Norg Anje Geertruida Hendr. 65 30-11-2002
Norg Janny 59 23-09-2003
Nortier Suzanna Philippine 82 18-03-2003
Notting Elisabeth Lieuwkje 93 26-10-2001
Notting Tubiena Stijntje 90 19-10-2002
Nouwt Dirk 86 10-09-2003
Nuboer Wim ? 07-01-2003
Nugteren Herman 79 29-03-2003
Nugteren Willem 73 16-07-2003
Nuismer Wiesje Joke 62 20-08-2002
Nuninga Maria Jacoba 84 23-10-2002
Nusselder Johanna Willemina 77 10-01-2002Subject: + familieberichten Trouw - eerste letters familienaam Ko t/m Kr
From: dehaen_gen@lycos.nl ("Haan")
Date: Mon, 24 May 2004 07:35:31 +0000 (UTC)

Van onderstaande personen heeft een bericht van overlijden gestaan in
Dagblad Trouw.

Een scan is gratis verkrijgbaar bij Wim Cromwijk, email
wcromwijkAJBGEENSPAM@heAJBGEENSPAMtnet.nl. waarbij de letters "AJBGEENSPAM"
moeten worden verwijderd.

Vriendelijke groet,
Margriet de Haan

-----

Koch Isabella Gertrud Maria 69 07-08-2002
Koehler Johannes 78 03-12-2001
Koekkoek Jacques 65 15-05-2003
Koekkoek Johanna Pietertje 93 11-07-2002
Koekkoek Karin Desirée 32 28-10-2002
Koekkoek Teuntje 75 11-01-2003
Koekoek Hendrik 90 23-12-2002
Koele Beerd Christiaan 85 23-07-2002
Koelé Cornelia Jacoba 65 01-02-2003
Koelewijn Neeltje 87 30-09-2003
Koelewijn Neeltje 87 30-09-2003
Koelmans Nel 80 16-02-2002
Koen Jacoba Johanna 78 18-09-2002
Koenen Klaasje ? 19-03-2003
Koetsier Alba Swartwold 66 13-10-2003
Koetsier Pieterke 95 14-05-2002
Kok Ank 54 22-11-2001
Kok Bieuwkje 92 13-04-2002
Kok Christiaan 89 02-03-2002
Kok Freek 83 14-10-2003
Kok Frouwina Christina 79 20-12-2002
Kok Jan 78 24-12-2002
Kok Jan 79 14-05-2003
Kok Jan Hendrikus 60 09-02-2002
Kok Jantina Willemina 70 12-05-2003
Kok Wilfried 68 26-03-2002
Kok, de Adriaan 71 17-12-2001
Kok, de Geertruida Klazina 89 10-04-2002
Kok, de Jacob Hermans 76 19-06-2003
Koldenhof Aart 91 18-06-2003
Kolfoort Esther Louise 25 26-11-2003
Kolk, van der HendrikaCornelia Maria 66 01-11-2003
Kolk, van der Herman 94 11-12-2002
Kolk, van der Jan Jacobus 80 10-08-2002
Kolkman Hendrik 76 11-01-2003
Koning Anje 97 18-06-2003
Koning Bernardina 58 07-10-2003
Koning Corrie 76 14-02-2002
Koning Hendrik Hessel 58 28-11-2003
Koning Henk 37 21-08-2002
Koning Jan 76 28-11-2002
Koning Pietertje Cornelia 94 07-10-2003
Koning, de Aart Bastiaan Jacob 81 14-02-2003
Koning, de Gerrit 77 29-01-2002
Koning, de Harmina Jacoba 86 09-01-2002
Koning, de Jacob 83 17-09-2003
Koning, de Jacobus 85 02-03-2002
Koning, de Jan 76 04-09-2001
Koning, de Jan 78 15-04-2003
Kooderings Clémens Robbert Frank 73 04-06-2003
Kooi Jacoba 81 29-01-2003
Kooi, van der Hendrika 97 05-09-2001
Kooi, van der Tannetje Elizabeth 93 21-08-2002
Kooij Pietje Jannetje 73 26-03-2002
Kooij Pietje Jannetje 73 26-03-2002
Kooij, van der Aaltje Sophia 98 30-03-2002
Kooij, van der Johan 89 09-07-2002
Kooij, van der Paulus ? 05-04-2003
Kooij, van der Petronella 86 13-09-2001
Kooij, van der Sierd 53 22-10-2002
Kooijman Johannes Marinus 93 18-03-2003
Kooiker Albert 74 28-01-2003
Kooiman Laurens Cornelis Joseph 87 02-10-2002
Kooistra Jurjen Olav 53 18-05-2002
Kooistra Pietje 92 08-05-2002
Kooistra Taetske ? 04-10-2003
Kooistra Trijntje 90 11-11-2002
Kool Anna Maria Cornelia 74 21-05-2003
Kool, de Govert Jan 86 26-10-2002
Koolbergen Michiel 48 03-06-2002
Koole Jan Arie 37 17-12-2002
Koole Sijbrand 76 11-09-2002
Koole Teuntje Paulina 72 02-04-2002
Koole Willem 75 10-09-2001
Koolhaas Cornelia Elizabeth 75 16-01-2002
Koop Joannes Wilhelmus Maria 80 26-02-2003
Kooper Maria Elisabeth 79 01-12-2001
Koopmans Piet ? 21-08-2002
Koops Arendina Jantina 57 16-04-2003
Koops Dirk 88 05-01-2002
Koornneef Adrianus 65 22-05-2003
Kooten, van Kees ? 18-10-2003
Kooten, van Maartje 92 07-01-2003
Kooten, van Robert Willem 67 18-01-2003
Kootstra Elisabeth Trijntje 82 28-12-2002
Koppe Jacob 97 05-01-2002
Koppenol Jacoba Andrina 67 28-09-2002
Korbee Dirk 84 01-02-2002
Korevaar Apolonia 92 13-03-2002
Korfker Christina 62 14-03-2002
Korfker Jacobina Elizabeth 93 30-12-2003
Korfker Maria Johanna 85 02-10-2002
Korsten Pieter 70 10-09-2003
Kort Alderik 82 06-02-2003
Kort Jannetje 78 19-04-2003
Kort, de Arie 83 03-12-2003
Korte Dina 70 15-07-2002
Korte Simon 69 11-08-2003
Korten Wilhelmina Janna 86 22-02-2003
Kortenoever Jan 88 17-05-2003
Korteweg Maris Laurentia Cornelia 92 18-03-2003
Korthof Willem Rijndert 92 12-04-2003
Korthof Willem Rijndert 92 12-04-2003
Kortleve Neeltje Bastiaantje 80 28-07-2003
Korver Teunis ? 19-02-2002
Korver Teunis 74 20-02-2002
Korving Arie Cornelis 97 23-04-2002
Kossen Heron 69 10-07-2002
Kossmann Ernst Heinrich 81 10-11-2003
Kostelijk Jacob 96 29-05-2002
Kostelijk Pie 86 21-12-2002
Koster Johanna Helena 73 30-11-2002
Koster Meine Jans Eits 85 19-09-2001
Koster, de Helena Regina 86 27-12-2003
Kosters Ytje 89 14-02-2002
Kosters Ytje 89 14-02-2002
Koudijs Jacoba Cornelia 82 08-07-2002
Kousemaker Pieter Gilles 56 19-06-2003
Kouwenhoven Dirk François 74 22-02-2002
Kouwenhoven Marleen 65 07-10-2003
Kraaij Dingena 80 27-11-2002
Kraaijeveld Meta 74 01-06-2002
Kraan Arnoldus Ebbo ? 01-06-2002
Kraan Arnoldus Ebbo 85 01-06-2002
Kraan Marinus Johannes 77 07-12-2001
Kraan Marinus Johannes 77 08-12-2001
Kraay Geertje 72 10-01-2002
Krabbe Willem Pieter Cornelis 65 26-10-2002
Krajenbrink Berendina Hermina 71 31-12-2002
Kramer Dieuwke 62 07-01-2002
Kramer Hendrik ? 16-10-2002
Kramer Jacoba 86 08-04-2003
Kramer Maartje 78 28-09-2002
Kramer Maria 88 08-10-2003
Kramer Pieter 63 28-03-2003
Kramer Rie 76 10-12-2003
Kranenburg, van Jacob 73 24-06-2003
Kreek, de Adrianus 73 29-01-2003
Kreeke, van de Anna Maria 75 30-05-2002
Kreijger Anny 78 17-05-2003
Kreling Alida Hendrika 61 21-10-2003
Krepel Pieter 78 11-09-2001
Kreuger Hendrikje 76 25-10-2002
Krietemeijer Johan Herman 92 05-08-2003
Krijger A. 68 27-12-2003
Krijn Gerard Cornelis 76 17-11-2001
Krijthe Jantje 75 22-05-2002
Krijthe Margje 86 23-07-2003
Krijthe Riemer 80 03-08-2002
Kroese Iet 78 11-11-2002
Kroeze Jan 81 03-05-2002
Kroeze Pieter Berend 76 12-04-2002
Kroeze Truus 75 21-02-2003
Krol Frouwke Kornelia 58 03-12-2001
Krol Gerrit 52 05-09-2003
Krol Leeuwke Robartus 66 19-10-2002
Krol Leeuwke Robartus 66 19-10-2002
Krol Rob L. ? 23-10-2002
Kromhout Grietje 89 13-04-2002
Kromhout Meta 81 24-12-2001
Kromhout Wim 78 30-07-2002
Kronemeijer Jantina Gerdina 81 18-03-2002
Krook Louise Marie Françoise ? 18-01-2002
Kroon Mattheus 64 02-01-2002
Kroon Neeltje 87 22-11-2003
Krösschell Hanneke 57 08-12-2001
Kruiderink Hendrika 81 04-08-2003
Kruijff, de Hendrika 85 21-08-2002
Kruijff, de Janna Anna 88 09-07-2002
Kruijk, de Hendrik Cornelis 81 03-01-2003
Kruijs Neeltje Sophia Wilhelmina 90 05-08-2003
Kruijthoff Maria Janna Bastiaantje 86 10-09-2002
Kruis, van 't Jan 73 05-07-2002
Kruisselbrink Bennie 51 28-01-2003
Kruit Jan 77 13-09-2001
Kruithof Elizabeth 74 05-10-2002
Kruithof Johannes Wilhelmus 82 05-08-2003
Kruithof Klaas 87 03-12-2003
Kruize Geertina Zwaantina 95 16-02-2002
Kruk Johan 75 30-11-2002
Krul Klaas 81 29-05-2002
Krüse Jannetje 94 22-09-2001
Kruyswijk Hubertina Johanna 37 20-12-2003Subject: + familieberichten Trouw - eerste letter familienaam O t/m Q
From: dehaen_gen@lycos.nl ("Haan")
Date: Mon, 24 May 2004 07:56:25 +0000 (UTC)

Van onderstaande personen heeft een bericht van overlijden gestaan in
Dagblad Trouw.

Een scan is gratis verkrijgbaar bij Wim Cromwijk, email
wcromwijkAJBGEENSPAM@heAJBGEENSPAMtnet.nl. waarbij de letters "AJBGEENSPAM"
moeten worden verwijderd.

Vriendelijke groet,
Margriet de Haan

-----

Ocken, van Rika 79 11-05-2002
Oegema Jaap 50 27-10-2001
Oerlemans Jozinus Marinus 81 28-06-2002
Oerlemans Jozinus Marinus 81 01-07-2002
Oever, van den Jacoba 68 21-06-2003
Offereins Foeke 71 18-12-2001
Offerijns Frederik Gerrit Jan 78 05-12-2001
Oldenbeuving Jans 81 05-01-2002
Oliemans Dirk 72 15-06-2002
Olieslagers Oswald 91 25-08-2003
Olivier Willem 82 12-07-2003
Olst, van Sietske Margriet 59 29-03-2003
Ommen, van Jacoba 80 16-09-2002
Onderdelinden Clasina Theodora 89 11-05-2002
Onstenk Gerrit Jan 87 01-09-2001
Onvlee Wilhelmina Paulina 87 05-12-2002
Ooms Djoke 68 09-09-2002
Oord, van Maaike 56 13-02-2003
Oorthuijs Johannes Henricus 84 16-03-2002
Oorthuys C.B. 93 09-01-2002
Oorthuys Johanna Wilhelmina Elisabeth 89 12-10-2002
Oosten, van Cornelis 76 09-08-2002
Oosten, van Cornelis Daniël ? 24-07-2002
Oosten, van Cornelis Daniël 84 25-07-2002
Oosten, van Maria Cornelia 88 07-12-2002
Oosten, van Nel 82 12-04-2002
Oostenbrink Jansje 90 16-08-2003
Oosterhof Pieter Finus 93 29-06-2002
Oosterhoff Ineke 70 02-04-2003
Oosterhoff Jan ? 19-09-2002
Oosterhoff Jannes 87 27-03-2002
Oosterhoff Martje Jetske 92 13-05-2002
Oosterhuis Hendrik Karel 88 30-09-2003
Oosterhuis Jan Andries Tonko 69 01-08-2003
Oosterhuis Janna 88 09-04-2003
Oosterlee Nicolaas 69 19-08-2002
Oosterling Berendina Maria 89 13-11-2002
Oosterloo Agnes 23 03-12-2002
Oosterloo Grietje Jantina 77 19-03-2002
Oosterom, van Wilhelmina Johanna 75 14-11-2002
Oosterveen Hermina Maria ? 28-11-2001
Oosterveen Jennigje Hermina 88 27-10-2001
Oosthoek Jostina Antonetta 87 03-04-2002
Oosting Berthil Radboud 40 10-01-2003
Oosting Jantje 87 01-10-2003
Oostlander Wil ? 25-03-2002
Oostlander Wilhelmina Frederika 93 26-03-2002
Oostveen, van Gerritje 96 04-02-2003
Oostwouder Lena 81 29-01-2002
Opbergen, van Jan 72 11-02-2003
Oppelaar Cornelis Willem 69 01-03-2003
Oranje Leendert 88 27-12-2002
Oranje Leendert 88 27-12-2002
Os, van Johanna Maria Marg'tha 93 22-02-2003
Oskamp Allegonda Cornelia 91 28-06-2003
Oskamp Dick 58 19-07-2003
Osté Suzanna Dina 93 28-05-2002
Otten Machteld 60 04-01-2003
Ottens Harmke 82 23-05-2002
Ottens Lugina 90 15-11-2002
Otter, den Gerdina 89 31-10-2001
Otter, den Jacob 83 20-03-2002
Otter, den Jannetje 98 10-12-2003
Otter, den Pleun Cornelis ? 29-10-2001
Otter, den Willem 79 09-01-2002
Otterlo, van Willem Jan 97 14-03-2003
Ottersberg IJmkje Sytsche 65 15-10-2002
Otto Frans Pieter 79 25-09-2001
Oudakker Johanna Catharina 89 17-04-2002
Oudeman Hans ? 29-03-2003
Ouden, den Petronella Gerda 86 03-05-2003
Ouden, den Pieternella 97 10-10-2002
Oudhof Fenne Johanna 77 01-03-2003
Oudman Jan Siebolt 31 03-05-2002
Oudman Trijntje 85 19-10-2002
Out Gerrit 83 27-09-2001
Ouwehand Pieter 69 31-08-2002
Ouwelant, van den Charles 92 01-09-2003
Ouwens Maarten Adrianus 76 23-03-2002
Ouwens Nel 75 31-12-2001
Ouwens Suzanna Hendrika Christina 86 29-06-2002
Ouwerkerk Hélène Louise 81 26-03-2003
Ouwerkerk Jo 86 01-02-2003
Overduin Johanna Petronella 89 30-10-2002
Overduin Johanna Petronella 89 31-10-2002
Overeem Joh. 85 18-07-2002
Overgaauw Geertruida 86 23-01-2002
Overhagen, van Jan Willem Bastiaan 62 24-12-2002
Overvoorde Maria Alida 88 09-10-2003
Paans Teuntje 95 03-02-2003
Paarlberg Grietje 87 26-09-2003
Paarlberg Janna 78 23-06-2003
Paarlberg Klaas Jan 76 30-07-2002
Paarlberg Mariëtte Gerdina 40 12-07-2003
Paats Juliana Martina 96 30-07-2003
Padmos Leendert 79 03-09-2002
Paerels Christiaan Johannes Willem 87 05-01-2002
Pagée, van Marijke 61 30-09-2002
Panhuise Jacobus Gerrit 94 17-12-2001
Panhuise Joop ? 08-03-2003
Pardieske Sipke ? 06-10-2003
Parlevliet Nicolaas Philip 75 30-06-2003
Pars Martha Hermine 74 10-10-2002
Pars Sjoukje 83 23-10-2003
Pars Yge 72 17-11-2001
Pas Maria 91 03-12-2003
Pasma Lambrecht Siowko 87 31-12-2001
Passchier Klazina 87 11-11-2003
Passchier Petronella 79 10-08-2002
Pastoor Jaap ? 29-04-2002
Pater Albert 81 12-01-2002
Pater, de Arigje ? 11-02-2003
Pee, de Mien ? 30-09-2003
Peekstok Annette Catharina 43 30-09-2003
Peet Anna Marie 82 02-10-2003
Peet Roelof Karel 85 15-03-2003
Pel Tjeerd 73 29-09-2001
Pels A.J.(Ans) 80 24-12-2002
Pels Maria Alberdina 86 03-01-2003
Penning Teunis Willem 72 15-05-2002
Peppink Theodorus 54 02-10-2002
Pereboom Hendrik Johan 70 03-03-2003
Pesman Jan Kornelis 83 15-01-2003
Peters Franciscus Antonius 78 05-08-2002
Peters Pieter Roelof 82 19-09-2003
Peters Ria ? 11-01-2003
Petersen Henny 89 25-06-2002
Petersen Margriet 81 10-09-2002
Petri Christoffel 82 12-04-2003
Petter Hilly 69 21-01-2002
Petter Ina 37 07-10-2002
Phaff Hans E. 88 16-07-2002
Piek Minke ? 20-06-2003
Pieket Weeserik Neeltje 86 10-06-2003
Piepers Jan 60 02-07-2002
Pieron Julienne 92 28-12-2002
Pieters Jan 80 25-04-2003
Pieters Jantine 92 05-02-2003
Pieterse Elizabeth 92 31-10-2002
Pijkeren, van Henk 48 06-02-2003
Pijl Carst 73 23-10-2002
Pijl Eigje 78 19-03-2002
Pijl, van der Antje 77 04-06-2002
Pijlman Eduard 87 20-06-2003
Pijper Johanna 67 11-11-2002
Pijpers Cornelia Hendrina 82 25-05-2002
Pik Carolina Theodora 78 20-12-2003
Pilon Eunice Johanna 98 11-08-2003
Pilon Harmen 52 24-05-2002
Pilon Luitje 80 24-01-2002
Pilon Tonke 84 18-06-2003
Piscaer Antonia Gedula Johanna Mar 90 25-08-2003
Pitstra Aaltje 92 03-08-2002
Plaisier Marius 85 29-01-2002
Plandsoen Lena Jacoba 79 16-01-2002
Planken Willem Cornelis 84 24-12-2001
Planken Willem Cornelis 84 24-12-2001
Plantinga Jurjen 63 03-11-2001
Plantinga Jurjen 63 03-11-2001
Plas, van der Cornelis 79 15-04-2003
Plas, van der Lijntje 70 26-03-2002
Platteel Aart 61 27-12-2001
Pleijsant Sybren Lambertus 72 14-06-2003
Pleiter Wilhrelmina Gerdina 92 10-07-2002
Ploeg Jetze 78 26-10-2001
Ploeg Johannes 90 06-12-2003
Ploeg, van der Cornelis 56 07-01-2003
Ploeg, van der Rinske 90 04-05-2002
Ploeg, van der Rinske 90 07-05-2002
Ploeg, van der Roelien 91 24-11-2001
Ploegmakers Antonius Johannes Baptist 93 11-09-2001
Ploegstra Jinke 41 28-09-2002
Plomp Eva Christina Ida 82 18-05-2002
Plomp Herman 83 30-01-2003
Plooy Cor 47 10-11-2001
Plug Dirkje 83 10-05-2003
Plug Dit Dirkje 72 22-11-2002
Plug Gerrit 67 03-10-2002
Plug Neeltje 95 22-11-2003
Pluim Grada Johanna 72 24-06-2003
Pluimers Elisabeth 57 27-02-2002
Pluister Klazina 91 26-08-2002
Plummen Jan 73 11-09-2001
Pluym Albert Cornelis 89 05-11-2002
Poel Grietje 56 12-01-2002
Poel, van der Hendrika 92 23-12-2003
Poelman Geertruida Maria 60 22-02-2002
Poelman Johannes Riemer 61 04-04-2003
Poelman Willem Jan 59 19-10-2002
Poemban Tobing Dick Polly 77 11-05-2002
Poetsma Grietje 83 08-12-2001
Pol Maria Johanna 64 28-12-2001
Pol, van der Adriaan 73 24-05-2002
Pol, van der Arendje 75 24-05-2003
Pol, van der Gré 91 30-09-2003
Pol, van der Lijntje Adriana 88 17-04-2002
Polak Dicky 56 21-12-2002
Polanen, van Susanna Johanna Elisabeth 74 29-09-2003
Poldervaart Maria 85 10-09-2002
Poley Johannes Philippus 79 08-12-2003
Polhuis Jan Hendrik 81 24-01-2003
Polman Albert 78 19-07-2002
Pols, van der Jan 73 06-03-2002
Pols, van der Martha 91 15-12-2001
Pool Jacoba 84 13-08-2002
Pool Rindeltje 92 02-08-2002
Poort, van der Pieter Cornelis 68 12-04-2003
Poorte Piet 52 15-08-2003
Poortman Harmen 66 27-05-2002
Poortman Harmen 66 27-05-2002
Poot Henny 69 29-01-2002
Poot Jan 89 04-12-2002
Poot Jan 89 04-12-2002
Poot Johannes Jacobus 75 19-06-2003
Popta, van Egbert Wiepko 85 03-11-2001
Pors Ali 79 16-06-2003
Pos Maria Martha 84 30-09-2002
Post Helena Jeannette ? 30-12-2003
Post Jacob Gerard 59 26-02-2003
Post Trijntje 79 07-11-2002
Postema Albert Frans 79 14-10-2002
Postma Geeske 87 07-08-2003
Postma Henk W. 48 01-11-2003
Postma Lieuwe Hendrik 89 11-01-2002
Pot Geertje Cornelia 85 10-06-2003
Pot Willem 86 13-12-2003
Potappel Huibrecht 67 18-06-2002
Pothuis Zwanetta Greta 89 30-11-2002
Potok Chaim 73 25-07-2002
Pott Pieterdina 89 12-03-2003
Poutsma Frederika Johanna 81 02-02-2002
Praagman Hendrik 86 21-08-2003
Prakken Josina 69 20-12-2002
Pranger Lambertus 74 22-08-2002
Prast Elisabeth Irene 63 25-08-2003
Prast Elisabeth Irene 63 25-08-2003
Priester, de Cornelia 65 22-12-2001
Princen Poncke (Jan) ? 23-02-2002
Prins Antje 89 27-09-2002
Prins Arie Jacobus 69 14-01-2002
Prins Arie Jacobus 69 15-01-2002
Prins Arnold Leendert 76 02-08-2002
Prins Chantal Elisabeth 30 25-07-2002
Prins Fedde Herman 88 24-09-2001
Prins Geertje 93 25-04-2003
Prins Geertje 93 25-04-2003
Prins Harmen Pieter 60 20-01-2003
Prins Maartje 73 27-05-2003
Prinsen Christina 87 19-10-2002
Prisse Henriëtte Antoinette Elisabeth 93 19-11-2003
Prooijen, van Leonore 43 08-05-2002
Provily Leentje 88 09-09-2003
Pruijn Johanna Maria 74 13-11-2001
Pruis Jan Herman 70 22-04-2003
Puffelen, van Cornelia 85 03-10-2002
Puite Hein ? 14-05-2002
Punt Cornelia Machteltje ? 30-01-2002
Punt Pieter Dirk 83 15-06-2002
Putte, van Pieternella Jacoba 82 28-05-2003
Putten, van Johanna 88 22-05-2002
Putten, van der Jan 94 05-06-2002
Putter, de Kaatje 89 22-10-2002
Putto Suze Martina 70 10-11-2001
Quak Gerrit 95 27-11-2001
Quak Gerrit 95 27-11-2001
Quak Jan 73 07-01-2003
Quarles van Uffird Constantia Maria 84 01-11-2001
Quarles van Ufford Maria Elisabeth 82 01-09-2001
Quist Maria Antoinetta 89 18-03-2002Subject: + familieberichten Trouw - eerste letter familienaam T
From: dehaen_gen@lycos.nl ("Haan")
Date: Mon, 24 May 2004 08:01:39 +0000 (UTC)

Van onderstaande personen heeft een bericht van overlijden gestaan in
Dagblad Trouw.

Een scan is gratis verkrijgbaar bij Wim Cromwijk, email
wcromwijkAJBGEENSPAM@heAJBGEENSPAMtnet.nl. waarbij de letters "AJBGEENSPAM"
moeten worden verwijderd.

Vriendelijke groet,
Margriet de Haan

-----

Taal Aaltje 84 21-03-2002
Taal Catharina 73 19-03-2003
Taal Herman Johan 81 15-03-2002
Takken Jannigje 81 24-05-2002
Talsma Tjitse 77 27-06-2002
Tamerius Trijntje 91 16-06-2003
Tamminga Douw Annes 92 06-04-2002
Tamminga Grietje 74 22-10-2002
Tanis George 87 12-06-2003
Tazelaar Andries Pieter 86 14-06-2003
Teekens Joziena 94 10-06-2003
Teekman Petronella Hillegonda 85 17-07-2002
Teerds Dirk Cornelis 81 12-07-2003
Teerink Cornelia 78 12-08-2003
Teeuwen Maria Cornelia 95 15-02-2002
Teijema Helena Louise 67 06-11-2001
Teitsma Jan Johannes 71 06-11-2001
Teitsma Oukje 90 08-04-2003
Tekelenburg Gerrit 68 24-11-2001
Telleman Pieter 57 24-12-2001
Tellingen, van Wouterina Geetruida 86 22-03-2003
Tempelman Johanna 73 27-10-2001
Tennekes Hans 66 12-04-2003
Terlouw Pieter 89 22-01-2002
Termorshuizen Bert 56 10-06-2003
Termorshuizen Cornelis 87 27-12-2001
Terpstra Cornelis 89 12-07-2002
Terpstra Hesseltje 73 04-01-2003
Terpstra Roelofke 68 18-12-2002
Terpstra Tetje 88 23-06-2003
Terweij Cornelis 62 09-04-2002
Terweij Henni ? 07-09-2002
Terweij Henni H. 73 09-09-2002
Terwey Gré 85 22-04-2002
Teunissen Jacoba 40 10-08-2002
Teunissen Maaike 77 03-11-2001
Teunissen van Manen Gijsbart 81 03-11-2003
Theisens Bertha 89 28-01-2002
Thijs Hendrika Jantina 90 20-08-2003
Thio Djie Sek 83 18-01-2003
Tholens Ina 88 02-08-2003
Thomas Jantina Hendrika 91 23-08-2003
Thunissen Maria 81 23-12-2002
Tichelaar Cornelis 65 25-06-2003
Tigchelaar Sybren 75 31-12-2003
Tiggelaar Aiko Eltjo 84 18-12-2002
Tiggelman Johanna Maria 91 04-01-2003
Tiggelman Roeland 93 01-02-2002
Tiggelman Roeland 93 01-02-2002
Tijsse Klasen Annigje 83 10-11-2001
Til, van Gerrit ? 30-12-2003
Til, van Gerrit ? 30-12-2003
Tilborg, van Josephus Henricus Adriaan 64 24-05-2003
Tillema Roelof 70 23-11-2002
Timmerman Albert 67 19-11-2001
Timmerman Apolonia Catharina 45 02-04-2002
Timmerman Gerritdina Margaretha 76 26-09-2003
Timmerman Gezinus 75 03-07-2002
Timmerman Hendrik Roelof 93 07-09-2002
Timmerman Trijn 86 03-11-2003
Timmermans Martijntje 92 27-11-2003
Tissot Van Patot Jacoba Henriëtta 91 15-12-2003
Tjeerdsma Engelina 89 09-01-2002
Toering Jantje 84 05-11-2003
Tol Hendrik 64 12-03-2003
Tol, van Ine 47 28-04-2003
Tol, van Maartje Catharina 80 21-05-2002
Tol, van Pie 82 03-06-2003
Tol, van Steintje 91 30-11-2002
Tollenaar Marie Elisabeth 92 26-05-2003
Ton Dorothea Hermina 78 03-08-2002
Ton Johanna 70 10-06-2002
Toom, den Heiltje Jacoba 80 16-11-2001
Toom, den Johannes 75 27-12-2001
Toor, van Teuntje Hendrika 83 04-12-2003
Toor, van Teuntje Hendrika 83 04-12-2003
Toor, van Teuntje Hendrika 83 04-12-2003
Toorenburgh Theodora Jacoba 94 20-09-2003
Toorman Hermannus 85 04-04-2002
Top Eiske 74 27-12-2002
Top Gerrit 70 02-05-2003
Top Hendrik Simon 61 17-07-2002
Toren Gommert Anton 73 27-12-2001
Toth Margit 95 02-04-2002
Tóth Juliánna 87 23-07-2002
Touwen Gezina Aleida 87 12-03-2002
Touwen Harold 67 16-10-2003
Traas Kornelis Johannes 67 04-09-2003
Trapman Adriana 81 11-01-2003
Trappenburg Anton Laurens 68 26-02-2003
Treffers Hanny 93 14-05-2002
Treur Trijntje 88 15-04-2002
Triest, van H.H.C. ? 01-11-2001
Triest, van Hendrika Hermina Christina 81 02-11-2001
Triezenberg Frans 79 03-07-2002
Trimp Hendrina Adriana ? 15-10-2003
Trimp Ningetje Hilda 91 11-09-2002
Trip Jan 78 30-05-2002
Tromp Agnes 82 02-10-2003
Troost HuigPieter 79 26-11-2001
Troost Jan 88 14-08-2003
Troost Roelof 88 24-12-2002
Trotsenburg, van Mendel 34 14-01-2002
Trouw Bastiaan Jacobus 90 26-04-2002
Tuin Jan 73 10-04-2003
Tuin Jan H. 81 05-08-2002
Tuinebreijer Cornelia 89 12-11-2001
Tuinenga Gerke Sijbrand 90 18-09-2001
Tukker Heiltje 88 24-01-2003
Tukker Heiltje 88 24-01-2003
Tukker Marijtje 96 04-02-2003
Tulp Nel 97 08-06-2002
Tulp Sophia Louisa ? 25-09-2003
Turkenburg Willem Gerardus 84 01-06-2002
Turpijn Henny 66 18-06-2002
Twist, van Abraham 77 08-04-2002Subject: + familieberichten Trouw - eerste letter familienaam U
From: dehaen_gen@lycos.nl ("Haan")
Date: Mon, 24 May 2004 08:08:24 +0000 (UTC)

Van onderstaande personen heeft een bericht van overlijden gestaan in
Dagblad Trouw.

Een scan is gratis verkrijgbaar bij Wim Cromwijk, email
wcromwijkAJBGEENSPAM@heAJBGEENSPAMtnet.nl. waarbij de letters "AJBGEENSPAM"
moeten worden verwijderd.

Vriendelijke groet,
Margriet de Haan

-----

Ubbens Heertje 74 12-11-2002
Ubbens Hermanus 78 28-04-2003
Ubels Elly 83 25-10-2003
Ubels Johan Willem 74 23-06-2003
Ubels Roelof 70 24-12-2002
Ubels Wiebrig 75 13-12-2001
Uijl Hermanus Huibregt 76 23-04-2002
Uijl, den Lies 59 24-10-2003
Uijttewaal Adrianus Wilhelmus Antonius 76 14-09-2002
Uiterwijk Gerrit 44 17-12-2002
Uittenbogaard Margaretha 84 10-09-2002
Uitterdijk Annetje 87 01-03-2002
Ulens Johanna 81 05-02-2002
Urbanus Theodorus Hendricus Leonardus 77 22-09-2001
Urkdam, van Elisabeth 83 22-02-2002Subject: + familieberichten Trouw - eerste letter familienaam Vi t/m Vu
From: dehaen_gen@lycos.nl ("Haan")
Date: Mon, 24 May 2004 08:12:24 +0000 (UTC)

Van onderstaande personen heeft een bericht van overlijden gestaan in
Dagblad Trouw.

Een scan is gratis verkrijgbaar bij Wim Cromwijk, email
wcromwijkAJBGEENSPAM@heAJBGEENSPAMtnet.nl. waarbij de letters "AJBGEENSPAM"
moeten worden verwijderd.

Vriendelijke groet,
Margriet de Haan

-----

Viegenthart Jan Willem 92 11-12-2003
Vijfvinkel Wil 74 15-11-2003
Vijn Andreads Cornelis 68 15-11-2003
Villerius Maartje 86 12-06-2003
Vingerling Dries 72 28-03-2002
Vink Dirk Cornelis 78 28-09-2002
Vink Eimert 73 04-06-2002
Vink Jan 88 20-08-2002
Vink Jeroen 82 16-07-2002
Vink Maria Helena 95 21-08-2002
Vink, de Alie 89 29-10-2003
Vinne, van der Pietertje 89 09-05-2003
Viring Margaretha Johanna 81 12-09-2001
Vis Maartje 68 10-09-2002
Vis, van der Kalsina Anna 59 01-07-2002
Visch Riek 92 24-12-2001
Visée Duwartje 77 01-04-2003
Visscher Aaltje 83 26-01-2002
Visscher Hendrik Jans 79 21-03-2003
Visscher Marrigje 72 21-03-2002
Visser Adriana 88 10-12-2002
Visser Anna 94 20-11-2001
Visser Anneke 82 20-08-2002
Visser Cornelia Hendrika 91 22-02-2002
Visser Dick 73 06-10-2003
Visser Elisabeth Cornelia 88 08-07-2003
Visser Eva Anna Margaretha 85 29-01-2003
Visser Geertje 71 23-07-2002
Visser Hillebrand Hendrik 77 28-06-2002
Visser Huibert Jan Coenraad 65 04-04-2002
Visser Jan 73 22-04-2002
Visser Janna Petronella 97 29-04-2003
Visser Jannigje 82 17-10-2002
Visser Jeroen 26 17-06-2002
Visser Johanna Aaltje 87 10-03-2003
Visser Maaike Anna 80 22-12-2003
Visser Maria Willemina Cornelia 89 15-08-2003
Visser Martha 87 22-01-2003
Visser Martha 63 06-09-2003
Visser Matthijs 82 28-04-2003
Visser Paulus 77 19-04-2002
Visser Petronella 80 16-05-2003
Visser Renze 68 13-05-2003
Visser Ria 76 17-04-2003
Visser Tjitske 88 18-01-2002
Visser Tjitske 88 19-01-2002
Visser Wijbe Mink 86 08-05-2002
Visser Willem Gerard 87 10-01-2002
Visser, de Ane Cornelis 53 16-08-2003
Visser, de Johannes Andries 88 11-02-2003
Visser, de Leny 59 18-04-2002
Visser, de Maria Jacoba 89 06-02-2002
Visser, de Maria Jacoba 89 06-02-2002
Visser, de Suzanna 90 17-12-2002
Visserman Nico 76 29-10-2003
Vlaanderen Aalbert Gerrit 81 23-08-2003
Vlaanderen Cornelis 82 03-01-2002
Vlaanderen Jaap 85 27-10-2003
Vlaanderen Jan Louis 101 06-12-2002
Vlaanderen Wilhelmina Aletta 104 17-11-2001
Vlak Dirk 76 07-03-2003
Vlak Dirk 76 07-03-2003
Vlak Simon 83 07-09-2002
Vlaming J. 79 26-10-2002
Vlasveld Adriana Petronella 91 12-03-2003
Vleugelers Basje 68 16-09-2002
Vleugelers Basje 68 16-09-2002
Vliegenthart Amanda 17 13-06-2003
Vliem Cornelis 78 05-04-2003
Vliert, van de Albert Jacob 82 09-04-2003
Vlies, van der Annie Kosrtiana 80 10-06-2003
Vliet, van Arie 69 17-11-2003
Vliet, van Cornelia 90 28-02-2002
Vliet, van Gerrit Willem Mijndert 87 14-06-2003
Vliet, van Govert 80 25-04-2002
Vliet, van Jan 76 22-07-2003
Vliet, van Johannes 79 31-12-2001
Vliet, van Leendert 48 04-08-2003
Vliet, van Paul 73 07-01-2002
Vliet, van Pieter 53 03-06-2003
Vliet, van Pieter 53 04-06-2003
Vliet, van der Cornelia 78 29-09-2001
Vliet, van der Grietje 85 18-10-2002
Vliet, van der Grietje ? 19-10-2002
Vlietman Susanna Petronella 82 19-07-2002
Vlijmen, van Jan ? 29-09-2003
Vlist, van der Huig 80 01-05-2003
Vloo Jacobus 77 20-06-2002
Vlugt, van der Fred 71 09-02-2002
Voerman Jennigje 87 30-04-2003
Voerman Marrigje 77 27-11-2003
Voerman Simpkje 80 03-09-2001
Voet, van der Hendrik 95 19-09-2003
Voets Lambertus 89 12-09-2002
Vogel Evertje 81 23-10-2003
Vogel Gien 85 04-03-2002
Vogel Leendert 78 14-04-2003
Vogel Mies 87 22-02-2002
Vogelenzang Willem 92 10-06-2002
Vogelzang Johanna Harmina Katharina 89 08-10-2002
Volkers Frans 71 06-01-2003
Volkers Frans 71 06-01-2003
Vollebregt Adriana Margaretha 63 02-09-2002
Vonk Batty Johanna 81 29-08-2003
Vonk Lucy B.A.J. 72 29-10-2003
Voogd Alexis ? 04-12-2002
Voogd, de Johanna Nicoletta 86 16-07-2003
Voogt Jannetje Magrieta 56 06-05-2002
Voogt Pieter 80 19-06-2002
Voogt Pieter Cornelis 88 12-04-2003
Voor in 't Holt Jan Luitjen 79 26-03-2003
Voorberg Elizabeth Geertruida 83 02-05-2002
Voorden, van Frederik Willem ? 29-11-2001
Voordewind Hillechien 84 11-02-2003
Voordewind Johanna Maria 91 19-08-2003
Voordouw Jacobus 78 05-11-2002
Vooren, van Louisa Prudence 85 11-02-2003
Voorhoeve Johanna Gerdina 78 04-08-2003
Voorhorst Gardina Harmanna Jacoba 94 12-04-2003
Voornveld, van Gijsbertje 92 22-05-2002
Voortman Joop 77 17-07-2002
Voortman Pieternel Willemien 76 11-03-2002
Voortwis, te Jan 83 30-09-2002
Voous Karel Hendrik 81 01-02-2002
Vooys Maria Janna 92 09-08-2003
Vorm, van der Gerrit 81 02-03-2002
Vorthoren Pleuntje 88 26-02-2002
Vos Adriana Hendrika 94 01-03-2002
Vos Antonia 72 20-02-2002
Vos Franke 70 17-12-2003
Vos Geertruida Maria 88 22-02-2003
Vos Grietje 54 29-07-2003
Vos Jan Hendrik 59 03-06-2002
Vos Jan Hendrik 59 05-06-2002
Vos Marianne 27 11-12-2002
Vos Pieter 78 27-02-2003
Vos Theo ? 05-02-2003
Vos, de H.A. 91 15-11-2003
Vos, de Janny 66 06-02-2002
Vos, de Jasperina Maria 93 31-12-2001
Vos, de Klaas 93 06-11-2003
Voskamp Francina Anna 91 10-01-2003
Vredenberg v der Horst Jan Willem 79 31-05-2002
Vree Wilhelmina 78 28-03-2003
Vreugd, de Klaas 32 20-12-2001
Vreugdenhil Arie 89 28-06-2002
Vreugdenhil Bruin Simon 84 09-01-2002
Vreugdenhil Jaapje 79 06-03-2003
Vreugdenhil Leendert Marinus 50 17-09-2001
Vriend Antje 90 18-09-2002
Vriend Jannie 92 27-03-2002
Vries Minze Jan 42 06-04-2002
Vries, de Alexander 80 14-08-2003
Vries, de Annie Thea 69 10-04-2003
Vries, de Apollonia 86 07-06-2003
Vries, de C.J.W. (Johan) 63 08-01-2002
Vries, de Cornelia Wouterina 90 04-09-2003
Vries, de Cornelis Michael 79 11-11-2002
Vries, de Erik Matthijs 30 02-04-2002
Vries, de Frank 71 27-08-2002
Vries, de Geert 73 03-06-2002
Vries, de Geertje 96 19-07-2003
Vries, de Hendrik 69 27-03-2003
Vries, de Imke 71 03-05-2002
Vries, de Jacoba Jasperdina 84 24-07-2003
Vries, de Jan 78 17-12-2001
Vries, de Janna 83 21-11-2002
Vries, de Johan 63 05-01-2002
Vries, de Johan 63 05-01-2002
Vries, de Johan 63 05-01-2002
Vries, de Johanna 63 08-10-2003
Vries, de Liefke 83 10-12-2002
Vries, de Maria 91 15-08-2002
Vries, de Nini 65 19-04-2003
Vries, de Piet 76 12-06-2002
Vries, de Rosina 74 10-12-2001
Vries, de Tage Egbert 41 16-12-2003
Vries, de Tjitske 87 30-01-2003
Vries, de Tjitte 65 01-08-2002
Vries, de Walle Sijbren 58 26-03-2002
Vries, de Willem 77 22-01-2003
Vries, de Willemina Maria 93 27-07-2002
Vries, de Ytje Yvonne 46 18-03-2003
Vriese Klaartje 73 10-01-2003
Vrij Aart 66 13-12-2002
Vrij Grietje 91 19-08-2003
Vrijhof Herman 93 29-01-2002
Vroegindeweij Klaas 85 03-07-2002
Vroegindeweij Willem 94 02-04-2002
Vroegop Wilmpje 81 19-12-2001
Vroom Aaaltiene Meta 81 05-02-2002
Vroom Engelina Margaretha 90 04-03-2002
Vugteveen Hermina 75 19-01-2002
Vunderink Dirk 71 14-08-2002
Vuyst, de Jacobus 75 22-10-2002Subject: + familieberichten Trouw - eerste letters familienaam Wa t/m Wier
From: dehaen_gen@lycos.nl ("Haan")
Date: Mon, 24 May 2004 08:16:51 +0000 (UTC)

Van onderstaande personen heeft een bericht van overlijden gestaan in
Dagblad Trouw.

Een scan is gratis verkrijgbaar bij Wim Cromwijk, email
wcromwijkAJBGEENSPAM@heAJBGEENSPAMtnet.nl. waarbij de letters "AJBGEENSPAM"
moeten worden verwijderd.

Vriendelijke groet,
Margriet de Haan

-----

Waaijenberg Stijntje Barndina 64 04-08-2003
Waal Malefijt, de Antonie Jacobus 93 12-11-2003
Waal, de Catharina 95 24-05-2002
Waal, de Theodorus Tobias 0 19-04-2002
Waal, van der Lex 69 11-11-2003
Waal, van der Willemina 85 04-06-2002
Waals, van der Ine Marion 57 13-04-2002
Waaning Pieter Dirk Jacob 62 19-11-2001
Waard, de Aart 78 04-10-2003
Waard, de Leonardus 85 22-09-2001
Waard, de Mies 82 16-12-2003
Waard, de Serijna Johanna 82 11-05-2002
Waard, de Wies 78 24-04-2003
Waardenburg Herman Alexander Jurjen 83 22-09-2001
Waardt, de Huig 85 30-11-2002
Wagemaker, de Geertruy 87 19-04-2003
Wagenaar Dieuwertje 98 30-12-2003
Wagenaar Maartje 86 09-08-2003
Wagenaar Marten 91 02-01-2003
Wagner Gerrit Abram 86 10-10-2003
Waijenburg, van Gerard Alfons Marie 86 07-06-2002
Wal, ter Leo ? 04-10-2003
Wal, van der Arie 94 31-10-2002
Wal, van der Eliane Natasja 30 24-05-2003
Wal, van der Eva Anna Maria 72 18-03-2003
Wal, van der Gerdina Johanna 95 24-07-2003
Wal, van der Jacob 92 26-04-2002
Wal, van der Jo ? 05-06-2002
Wal, van der Johanna 88 28-08-2002
Wal, van der Johanna Francina 80 03-06-2003
Wal, van der Lucie 94 21-05-2003
Walda Aaltje Margaretha 77 05-04-2003
Walda Grietje 76 04-09-2003
Walraven, van Jan Gerrit ? 20-07-2002
Walraven, van Jan Hendrik 77 22-04-2003
Wals Maartje 85 28-04-2003
Walsum, van Cesar Adrianus 65 15-04-2003
Wambrauw Herman 62 14-09-2001
Wamsteeker Neeltje 82 24-12-2001
Wander Cornelis Leendert 87 26-01-2002
Waning, van Ellen 91 02-07-2002
Wansink Gert ? 27-06-2002
Wants Geertruida Huberdina 103 16-08-2003
Wapenaar Johanna 87 27-10-2001
Wapstra Geert 89 09-12-2002
Warde, van der Cornelia Elizabeth 89 28-12-2002
Warmenhoven Fenna Nynke 47 31-12-2001
Warnaar Elizabeth 77 11-06-2002
Wassens Geert 71 29-06-2002
Water, van de Willemke Geertje 88 16-11-2002
Wattel Piet 67 25-03-2003
Weeda Hendrik Wouter Heymen 82 22-04-2003
Weeda Neeltje 82 02-01-2002
Weeda Rachel 69 03-01-2003
Weegenaar Hendrik 81 29-04-2002
Weel, ter Paul Alexander 82 20-11-2002
Weelden, van Helena 85 26-06-2003
Weening Hester Elizabeth 31 25-09-2001
Weenink Cornelia Jacoba 97 08-04-2003
Weerd, de Willem Bertus 98 24-12-2003
Weeren, van Gerda Maria 67 13-04-2002
Weersink Wiro 72 13-08-2002
Weert Geert 79 24-12-2003
Weesjes Margaretha 85 21-01-2003
Wefers Bettink Johanna Rosette 88 01-09-2001
Wefers Bettink Johanna Rosette 88 01-09-2001
Weg, van der Aaltje 94 04-02-2002
Weggeman Cornelis 69 15-05-2003
Wegman Herberdina 93 14-11-2002
Weijde, van der Agatha 93 01-03-2003
Weijde, van der Willem 81 22-03-2002
Weijenberg Jacob 92 23-04-2003
Weijers Johanna Jacoba 80 24-06-2003
Weijschedé Alida Johanna Maria 90 05-03-2002
Weijts Henk 71 15-02-2003
Weitering Harry 78 28-08-2002
Weitkamp Geesjen Johanna 70 26-02-2003
Wekke, van der Leentje 72 08-12-2001
Wel, van Caspar Carel Adriaan 84 17-08-2002
Wel, van der Meinsje 100 23-07-2002
Welbedacht Lambertha 76 16-04-2003
Wels Cornelis Boudewijn 70 06-05-2003
Wensveen, van Cornelia 89 04-09-2003
Wensveen, van Hennie 59 21-09-2002
Wentholt Gerard Josephus Maria 86 09-03-2002
Wentholt Stijn 80 11-04-2002
Wenting Gerrit Jan 92 29-12-2003
Wenum, van Jan Hendrik 70 23-10-2002
Wenum, van Martinus 82 28-12-2002
Werf, van der Alida Cornelia 94 31-12-2002
Werf, van der Haike 88 07-12-2001
Werf, van der Margaretha Hendrina Elizab. 84 18-08-2003
Werff, van der Carlien 40 28-06-2003
Werff, van der Dirk Tjibbele 76 13-07-2002
Werff, van der Ezra Jacobus 65 12-06-2002
Weringh, van Arnoldus 95 02-02-2002
Weringh, van Jannes 83 28-08-2002
Werken, van de Geertje 80 27-08-2002
Werkman Berend Jan 94 16-07-2003
Werkman Ttijntje 91 15-03-2002
Werner Allegona Geertruida 91 30-06-2003
Werner D.A. 80 12-07-2003
Wessels Johannes Hendrik 78 26-09-2002
Wessels Boer Hendrika Margaretha 64 09-01-2003
Wessemius Hendrikje 90 29-05-2002
Wessseldijk Leendert Johannes 87 30-05-2002
Westen, van Franciscus 71 09-01-2003
Westera Hilda 78 22-12-2001
Westerbeek Pieter 82 17-01-2002
Westerhof Gerrigje 68 07-01-2003
Westerhof Pieter 93 05-10-2002
Westerhof Pieter 93 05-10-2002
Westerhof Pieter 93 05-10-2002
Westerhuis Batavus Bernardus 86 09-07-2002
Westerhuis Wijbe 71 27-12-2003
Westerink Reinier Marinus 82 26-07-2002
Westerlaken Dirk 85 21-01-2003
Westerneng Jannetje 86 12-12-2002
Westerveld Hendrik Willem 87 21-06-2002
Westerveld Riek H.C. 91 27-11-2003
Westinga Geertruida 98 18-08-2003
Westland Jannetje 61 14-12-2001
Westra Albert 73 01-04-2003
Westra Hendrika 86 23-12-2002
Westra Henke 70 11-01-2003
Westra Pieter 73 03-04-2002
Weteling Maria Gerarda Wilhelmina 89 09-04-2002
Wetsema Grietje 93 02-01-2003
Weultjes F.K.B. 92 17-12-2001
Wey, van der Nieske 88 05-09-2002
Wezeman Ietje 95 07-04-2003
White Winifred Anne 91 24-06-2003
Wiechers Janny 67 01-07-2002
Wiedeman Inez 41 09-07-2002
Wiegman Fennechiena 84 25-11-2003
Wiel, van der Anna Neeltje 86 08-10-2003
Wiel, van der Johanna F. 87 11-05-2002
Wiel, van der Klaas Gerrit 96 30-01-2002
Wiele, van der Pieternella 89 18-10-2003
Wielinga Willemina Frederika 81 05-09-2001
Wienke Dirk 69 12-02-2003
Wientjes Margaretha Louise 74 23-07-2002
Wierda H.W. 91 23-08-2003
Wierda Harmen Willem 91 19-08-2003
Wierda Henk 61 04-12-2001
Wierenga Aaltje Geertruida 75 08-08-2003
Wierenga Diederik 35 11-12-2001
Wierenga Diederik 96 08-03-2003
Wieringa Eiko 81 08-12-2001
Wieringa Grietje Allegonda 88 10-01-2003
Wieringa Hein 87 11-09-2002
Wieringa Jelte 81 29-08-2003
Wieringa Onno Antonie 77 25-10-2003
Wieringen, van Margje 76 21-12-2002
Wiersema Alida 83 16-12-2003
Wiersema Evert 61 06-05-2002
Wiersema Fenna 99 06-02-2002
Wiersema Geziena Harmina Henderika 82 08-10-2002
Wiersinga Tine ? 13-11-2002
Wiersinga Trijntje 75 11-11-2002
Wiersma Charlotte Frederika 92 30-05-2003
Wiersma Johannes Lambertus 97 09-09-2003
Wiersma Pieter Niekel 57 23-08-2003
Wiersma Reintje 75 29-08-2002Subject: + familieberichten Trouw - eerste letters familienaam Slot t/m Sz
From: dehaen_gen@lycos.nl ("Haan")
Date: Mon, 24 May 2004 08:23:21 +0000 (UTC)

Van onderstaande personen heeft een bericht van overlijden gestaan in
Dagblad Trouw.

Een scan is gratis verkrijgbaar bij Wim Cromwijk, email
wcromwijkAJBGEENSPAM@heAJBGEENSPAMtnet.nl. waarbij de letters "AJBGEENSPAM"
moeten worden verwijderd.

Vriendelijke groet,
Margriet de Haan

-----

Slot Jacob 77 31-12-2002
Slot Maria 73 28-02-2003
Slotema Joppa 78 04-02-2003
Slothouber Barend 89 02-04-2002
Sluijs Grietje 94 25-10-2003
Sluijs, van der Arie 93 21-10-2003
Sluijs, van der Arie 93 21-10-2003
Sluis Catharina Sophia 88 07-06-2002
Sluis Elisabeth 89 11-12-2002
Sluis, van der Johannes Jacobus 55 26-09-2002
Sluis, van der Wietze 84 18-01-2003
Slump Geety ? 15-02-2002
Sluyterman Johanna Catharina 85 07-09-2002
Smal Cornelius Adrianus 72 22-06-2002
Smallegange Johanna Adriana 92 02-10-2003
Smeenk Bernard Daniël 94 21-09-2002
Smeenk Gerrit 62 17-07-2002
Smeenk Gerrit Antoon 62 16-07-2002
Smeth, de Albert 79 04-06-2002
Smeulers Corrie 79 31-10-2002
Smid Albert 72 30-04-2003
Smid Elly 96 24-10-2002
Smid Hendrikje 95 29-05-2002
Smid Klarie 73 05-02-2002
Smid, de Catharina Alberdina 80 20-12-2001
Smidt Minie ? 11-11-2002
Smidt Wilhelmina Johanna ? 08-11-2002
Smidt Wilhelmina Johanna 76 09-11-2002
Smilde Klaas Willem 68 25-06-2002
Smilde Pieter Hendrik 64 22-12-2003
Smink Gerrie 62 24-04-2002
Smit Aaltje 84 18-02-2002
Smit Boukje Janna 91 18-09-2003
Smit Derk Jan 82 04-12-2002
Smit Eja 76 21-05-2002
Smit Hendrik 71 20-12-2001
Smit Hendrika Wilhelmina 93 12-11-2001
Smit Itje Jannie 64 07-01-2002
Smit Laura 72 01-11-2003
Smit Martha 80 12-05-2003
Smit Pieter Willem 68 29-11-2001
Smit Willem Johannes 72 11-03-2002
Smit Willem Johannes 72 12-03-2002
Smit Duijzentkunst Johan Hendrik 92 17-04-2003
Smith Jan Leendert 79 17-12-2001
Smits Willem Berend Arnold 88 04-10-2003
Smitshuysen Wilhelmina Louise 87 25-08-2003
Smitskamp Hendrik 91 31-10-2002
Smook Dieneke 63 18-02-2002
Smoszewski Käthe Ruth 90 27-12-2003
Smouter Gerard Jan 82 17-08-2002
Smouter Gerard Jan 82 17-08-2002
Sneep Ada Jacoba 87 16-08-2003
Sneeuw Albert 85 26-04-2002
Snel Henk 67 11-12-2003
Snel Michiel Gerrit 89 06-09-2003
Sneuink Theodora 81 17-11-2001
Snijders Cornelia Wilhelmina 86 01-02-2002
Snippe Antoon Willem 89 01-11-2002
Snippe Harmke 92 16-06-2003
Snoek Heins 68 28-10-2002
Snoodijk Truus 70 19-11-2002
Soares Seder 13 05-02-2003
Soen Christiaan Antonius Henric.s 82 31-01-2002
Soest, van Dick 70 30-09-2003
Soet Adrianus Wouter 58 01-03-2003
Sohl Cornelia Teuntje 84 08-09-2001
Solkema, van Okke Jan 69 07-12-2001
Someren, van Wilhelmina Adriana 91 26-02-2003
Somers Cornelius Josephus Aug. 78 23-01-2003
Somsen Berendina Harmanna 61 14-09-2002
Sonke Wilhelmina Johanna 87 22-04-2003
Sonneveld Johanna Katharina 76 18-09-2001
Sorgdrager Henriëtte 79 18-09-2001
Souman Ans 69 12-03-2003
Soutendijk Cornelia 92 27-12-2001
Spanninga Luit 73 10-11-2003
Sparreboom Truus 80 18-10-2002
Speelman Jacobus 68 03-07-2002
Speelman Nicolaas Willem Job 102 13-11-2003
Speijer Meta 71 15-10-2002
Spek, van der Cornelia 57 25-02-2002
Spijker Jan 79 10-07-2003
Spijker, van Willem 85 22-04-2003
Splunter, van Abraham 73 24-12-2002
Splunter, van Abraham 73 27-12-2002
Splunter, van Wilhelmina Fredrika 79 14-09-2002
Spoel, van der Jan ? 21-06-2003
Spoelder Hans Jacob Wilfred 48 04-04-2003
Spoelstra Fenmo 75 10-07-2003
Spoelstra Nelleke 39 10-08-2002
Spoelstra TjibbeThomas 84 04-01-2003
Spoor Johannes 90 31-12-2003
Spreeuwenberg Cornelis Jan 73 27-12-2003
Sprey Casper 75 22-10-2003
Spronk Geertje Cornelia 78 23-09-2003
Spruijt Albert 83 11-12-2001
Staal Helena 87 05-04-2003
Staal Pieternella Maria 98 03-05-2002
Staal Yolanda Elena 85 29-03-2003
Staat Pietertje 84 29-07-2002
Staaveren, van Antje 90 22-01-2003
Staaveren, van Gijsbert 97 15-10-2002
Staaveren, van Jannetje 64 24-07-2003
Stadig Afina Cornelia ? 05-06-2003
Stam Cornelia Adriana 90 11-12-2002
Stam Hendrika 92 19-09-2001
Stam, van Ans 71 13-07-2002
Stam, van Dick Paul 46 12-08-2002
Stam, van Wijnand 68 17-06-2002
Stap Clarie 84 03-12-2003
Stap Sytze 74 20-08-2003
Stapelkamp Gerrit Jan 84 26-09-2003
Starkenburg, van Martina 92 18-02-2002
Staverman Johanna Margaretha 93 14-06-2003
Steeg, van der Amelia 85 30-10-2003
Steen, van der Arie 77 22-04-2003
Steen, van der Jannetje 89 02-09-2003
Steen, van der Louwrens 73 12-06-2002
Steenaart Jozina Cornelia 77 12-02-2002
Steenacker, van Gerry 65 25-02-2003
Steenbeek Gé 92 22-05-2002
Steenbeek Jan Wieger 75 21-11-2002
Steenbeek, van Nicolaas Hendrik 78 24-12-2002
Steenbergen Tallina 96 22-03-2003
Steenbergen, van Gerrit 83 21-01-2002
Steenbergen, van Gerrit 97 17-12-2003
Steenbergen, van Teunis 68 19-12-2001
Steenbergen, van Willempje 83 03-11-2001
Steendam Sikko Hendrik 71 27-11-2001
Steenhuis Annie 76 23-09-2003
Steenhuis Maria Bekina 93 11-01-2002
Steenis, van Antje 83 11-01-2003
Steensma Jacoba 63 10-01-2003
Steensma Tjitske 89 05-03-2002
Steenwijk, van Anna Maria 75 12-08-2002
Steffens Lucas 93 01-05-2003
Stegehuis Johanna Christina 88 16-01-2002
Stegeman Albertus Frederik 84 19-03-2002
Stegeman Derk 94 07-05-2002
Steinweg Hans 87 14-06-2002
Stek Marinus 77 07-10-2003
Stekelenburg Johan 61 24-09-2003
Steketee Leendert Marinus 79 28-09-2002
Stelling Rie 89 23-10-2002
Stellingwerff Johannes 92 05-12-2002
Stelt, van der Jacomijna 84 15-06-2002
Stelt, van der Lotte Eunice 3 18-04-2002
Stelt, van der Rebecca Jannigje 92 15-09-2003
Stemerding Arend 89 28-08-2002
Stempel, van der Henriëtte Mathilde 88 06-08-2003
Steneker Johan 78 24-03-2003
Sterk Elbertus 92 25-09-2001
Sterk Nel 88 03-05-2002
Sterk Siebren Pieter 79 11-05-2002
Sterken Jack 60 25-10-2003
Sterren, van der Gerardus Hendrikus 71 08-11-2003
Steunenberg Diena 80 06-11-2002
Steur Hendrik 81 07-11-2001
Stevens Annigje 80 14-05-2002
Stienstra Antje 84 31-05-2003
Stigter Johanna Christina 89 22-12-2003
Stigter Maria 63 04-03-2002
Stipriaan Luïscius, van Cees A.F. 88 11-02-2003
Stockmann Bernard Lambertus Joseph 85 14-02-2002
Stoel Willem Frederik 51 24-11-2003
Stoep, van der Gerrit 88 06-08-2002
Stoevelaar Aaltjen 73 19-06-2002
Stofbergen Jolanda 34 06-11-2001
Stoffels Hendrika Maria Catharina 90 07-09-2002
Stoffels Jacob 90 23-12-2003
Stoffels Jacob 90 23-12-2003
Stoffels Philippus 80 04-12-2003
Stok Pieter 92 26-10-2002
Stoker Gerhard Frederik 87 13-07-2002
Stol Taeke 90 08-01-2002
Stolk Arie 79 24-10-2003
Stolk Erna 56 19-07-2002
Stolk Ilse E. 41 08-01-2002
Stolk Jacob 84 30-05-2003
Stolk Jan 85 04-09-2001
Stolk Jan 81 10-09-2002
Stolk Johannes 82 29-08-2002
Stolp Hendrik 82 03-07-2002
Stolp Johan 41 15-06-2002
Stolte Jacob 89 23-11-2001
Stolte Willem 80 14-10-2002
Stolte Willem ? 16-10-2002
Stoop Emma 81 24-10-2003
Stoop Pieter 84 12-08-2003
Stoop Pieter 93 24-12-2003
Storm Paul Henri 53 05-11-2003
Stortenbeker Hendrika Cornelia 80 16-09-2002
Stoutjesdijk Philippus Jan 81 30-03-2002
Straatemeier Ernst Carel 92 22-04-2003
Straatemeier Ernst Carel 92 22-04-2003
Straaten, van Werenfried 90 04-02-2003
Straten, van Jan 89 09-02-2002
Streefkerk Johan Godfried 64 11-12-2001
Streutker Hendrik 64 06-08-2002
Strijbis Jacob 91 16-01-2003
Strijbos Cornelia 81 22-03-2003
Stronkhorst Hendrik 70 04-12-2002
Stronkhorst Johannes Hendrikus 100 30-11-2001
Stroo Simon 68 21-03-2002
Stroobach Hendrik Jan 71 22-03-2003
Stroosnijder Dina Maatje 80 04-03-2002
Struijk Nicolaas 76 11-10-2002
Struik Anna Wilhelmina 96 29-11-2003
Struik Gerrit Hendrik 71 05-12-2002
Struys Helena Maria Petronella 77 04-11-2003
Stuivenberg Alida 91 19-08-2003
Stuivenberg Neelie 88 11-07-2003
Stukje Fleerkina Alberta 77 08-04-2003
Stulp Hendrika Aukina Alida 86 27-07-2002
Sturrus Jan Jacob 86 24-08-2002
Stutvoet Alfred Pieter 64 20-04-2002
Stuurman Corrie 88 21-12-2002
Sul Johannes Gerardus 84 08-07-2002
Suur Co 72 07-04-2003
Suurmond Maria Martina 79 07-05-2003
Suurmond Pieternella 86 26-02-2003
Suurmond Pieternella 81 09-10-2003
Swagerman Adrianus 69 03-12-2003
Swank Gerda 72 09-07-2002
Swart Wigle 80 02-08-2003
Swart, de Margrietha 80 12-12-2002
Swierts Hendrikus Jacob 89 11-01-2002
Swijtink Hotze Hessel Siemon 51 20-06-2002
Szabó Frans Géza ? 26-04-2003
Szerémi Julianna 92 14-06-2003Subject: + familieberichten Trouw - eerste letters familienaam Wigb t/m Wyni
From: dehaen_gen@lycos.nl ("Haan")
Date: Mon, 24 May 2004 08:16:51 +0000 (UTC)

Van onderstaande personen heeft een bericht van overlijden gestaan in
Dagblad Trouw.

Een scan is gratis verkrijgbaar bij Wim Cromwijk, email
wcromwijkAJBGEENSPAM@heAJBGEENSPAMtnet.nl. waarbij de letters "AJBGEENSPAM"
moeten worden verwijderd.

Vriendelijke groet,
Margriet de Haan

-----

Wigboldus Eppo Roelf 95 04-10-2003
Wigboldus Johanna Margaretha 75 20-04-2002
Wiggelendam Eleonore 86 05-11-2002
Wiggen, van Segerus Albertus Gerardus 72 17-12-2001
Wiggers Theodorus Antonius And 74 28-03-2003
Wijbrands Jantje 80 04-11-2002
Wijhe, van Ellen 61 05-04-2002
Wijhe, van Ellen 61 05-04-2002
Wijk, van Antonie 66 10-09-2001
Wijk, van Barendina Maartje 82 24-07-2003
Wijk, van Dirk 90 21-11-2002
Wijk, van Gerrit 70 03-10-2003
Wijk, van Gerritje Geertruida 92 01-10-2003
Wijk, van Jacobus 64 22-05-2002
Wijk, van Jan 42 19-11-2003
Wijk, van Maria 81 18-05-2002
Wijk, van Nel 93 29-07-2003
Wijker Pieter Jacob 59 18-12-2001
Wijkstra Jan 80 15-09-2001
Wijlen, van Ad 77 07-08-2003
Wijmans Chris C. 86 24-02-2003
Wijmans Rik 45 11-09-2001
Wijnands Bastiaan Cornelis 70 03-12-2002
Wijnbelt Anna 92 27-05-2003
Wijngaard, van den Willem Johannes 77 22-03-2003
Wijngaarden Hendrik Roelof 90 08-03-2003
Wijngaarden, van Huib 75 29-05-2002
Wijngaarden, van Maarten Aart 79 30-07-2003
Wijngaarden, van Wilhelmina Sophia 81 28-11-2002
Wijnmaalen Jan 80 01-03-2003
Wijnmalen Hendrik Johannes 100 12-09-2003
Wijnmalen Pieter Alexander Johannes ? 08-11-2001
Wijnterp Henderika 83 23-04-2003
Wijnveen Alida Arendina 77 05-09-2001
Wijshijer Nannette 47 20-09-2002
Wijsman Anna Maria 85 03-11-2001
Wilde, de Eltje 84 27-09-2001
Wilde, de Eltje 84 28-09-2001
Wilde, de Jan 77 03-04-2002
Wilde, de Maria 98 15-11-2003
Wilde, de Miep 89 15-11-2002
Wilde, van der Leendert Pieter 92 14-05-2002
Wildeboer Jacoba Sjoukje 43 08-03-2002
Wildeman Johan Daniël 66 14-01-2003
Wildenbeest Gerrit Willem 72 25-10-2003
Wildenbeest Hendrika Berendina 95 24-07-2003
Wilemsen Gert 42 31-08-2002
Wilhelmus Nelis Jack ? 21-09-2001
Willegen, van Azwera 86 05-11-2003
Willekes Riemke Maria 68 31-01-2002
Willekes Rimke Maria ? 30-01-2002
Willems Anton Hillebrand 74 05-03-2002
Willemse Franciscus Coenraad 74 12-04-2003
Willemse Pieter 79 25-04-2002
Willemsen Pieterke 89 17-11-2003
Willering Henk 59 21-06-2002
Williams Ann Jessica 80 17-01-2003
Wilms Henderika Willemina 80 27-12-2001
Wilschut Arie 100 18-03-2003
Wilson Pieter 77 07-01-2003
Wilsum, van Lies 80 19-07-2003
Wilt, van der Evert 74 18-09-2002
Wilt, van der Hendrik Marinus 68 27-12-2003
Wilt, van der Jeanette ? 31-08-2002
Wilt, van der Teuntje Adriana 86 29-01-2002
Wiltink Johanna 81 08-08-2002
Winckel Johannes 72 20-02-2002
Winckel Johannes 72 21-02-2002
Wind, van der Florus 81 07-08-2002
Winden, van Pieter Johannes 84 23-07-2003
Windt, van der Jacomina Josia 92 08-11-2003
Windt, van der Jan 74 12-02-2002
Wingaarden, van Maria Johanna 77 12-07-2002
Winkel H.A. 75 15-10-2003
Winkel, te Aleida Hanna Geertruida 94 06-01-2003
Winkel, te Johanna 83 11-07-2002
Winsémius Albert 87 24-08-2002
Winsémius Albert 87 24-08-2002
Winsen, van Willem 87 01-05-2002
Winter, de Adriana 89 17-04-2003
Winter, de Adriana ? 18-04-2003
Winters Bernard Marinus 83 15-09-2003
Wintzen Anna Elfrieda ? 12-12-2001
Winzeler Helmut 73 27-09-2001
Wismeijer Hendrika 89 14-02-2003
Wismoady Wahono S. ? 30-09-2002
Wisse Adriana Leintje 87 13-08-2003
Wissink Hendrika Gerdina 103 11-07-2003
Wissink Martina Hendrika 96 11-03-2002
Wit, de Anthonie Frederik 78 24-05-2003
Wit, de Henricus Cornelius 79 12-03-2002
Wit, de Jan Hugo 82 28-01-2003
Wit, de Jan Hugo 82 30-01-2003
Wit, de Maria Hilligje 91 25-09-2002
Wit, de Maurits Jacob Nicolaas Ant. 66 01-06-2002
Withaar Arendien 79 15-03-2003
Wits Gerrit 69 27-12-2001
Witte, de Willem 92 27-02-2002
Witteloostuijn, van Jacoba Helena 95 30-12-2002
Witter Jan Cornelis 80 01-05-2003
Witvliet Cornelia Neeltje 86 23-08-2003
Wobbes Eelrich 68 11-10-2003
Wobbes Janna 70 16-10-2003
Woelders Klazina 99 17-06-2003
Woerden, van Fintcent 86 25-11-2003
Woerden, van Margaretha Johanna 103 20-12-2002
Woestijne, van de Robert 42 24-10-2002
Woldendorp Etje 94 04-09-2002
Wolder Maurits 78 27-08-2003
Woldring Elisabeth D. 95 10-08-2002
Wolf, de Catharina Elisabeth 89 14-02-2002
Wolf, de Willem 81 08-06-2002
Wolf, van der Pieter Jacobus 83 09-05-2003
Wolfart Karoline Frederike 57 12-02-2002
Wolfers François 76 01-07-2002
Wolfert Ypje Aukje Louise 66 10-10-2002
Wolff Cornelis 64 28-01-2002
Wolff Jan 77 16-10-2002
Wolff, de Cornelis 71 18-09-2003
Wolff, de Jacoba Cornelia 97 28-01-2002
Wolkers Willem Daniël 59 07-08-2002
Wols Cornelia 85 01-10-2002
Wols Kees 77 23-03-2002
Wolter Geessien Grietjen 90 01-12-2001
Wolters Gea 80 08-01-2002
Wolters Henny 64 23-03-2002
Wolters Hinderkien 63 25-03-2002
Wolthuis Folkerdina 94 23-08-2003
Woltjer Hendrika 84 28-06-2002
Woltman Johanna Hermina 79 10-07-2003
Woltmeijer Ida 53 29-04-2002
Wondergem Anna ? 09-02-2002
Wondergem Jacob 93 18-03-2003
Wooldrik Alida Regina 83 25-06-2003
Woord, van de Gijsbertus Hendrik 92 24-12-2003
Woortman Jan 81 20-08-2002
Woortman Wil 88 21-10-2003
Worp, van der Hendrika Aagje 79 25-06-2002
Woud, van der Elisabeth 50 07-02-2002
Wouda Gerrit Egbert 56 18-11-2002
Wouda Gert ? 16-11-2002
Wouda Tiny 86 20-09-2002
Woude, van der Gerda 60 18-05-2002
Woudenberg Maria Magdalena Klazina 90 28-10-2003
Woudsma Gosse 66 04-02-2003
Woudstra Annie ? 05-07-2003
Woudt Tina 50 30-10-2002
Wouters Pietje 96 30-12-2002
Wouwe, van Wim 55 08-04-2003
Wristers Jan 76 27-04-2002
Wuister Levina Neeltje 90 09-12-2003
Wulffelé Johannes Bertus 93 10-05-2003
Wumkes A.D. 90 04-12-2001
Wumkes Ate Dirk 90 01-12-2001
Wynia Anna 65 05-11-2003Subject: + familieberichten Trouw - eerste letter familienaam Va t/m Ve
From: dehaen_gen@lycos.nl ("Haan")
Date: Mon, 24 May 2004 08:12:32 +0000 (UTC)

Van onderstaande personen heeft een bericht van overlijden gestaan in
Dagblad Trouw.

Een scan is gratis verkrijgbaar bij Wim Cromwijk, email
wcromwijkAJBGEENSPAM@heAJBGEENSPAMtnet.nl. waarbij de letters "AJBGEENSPAM"
moeten worden verwijderd.

Vriendelijke groet,
Margriet de Haan

-----

Vaalburg Leendert 93 27-10-2001
Vaandrager Wilhelmina Petronella 89 09-07-2003
Vaart, van der Adriana Hendrika 80 19-12-2001
Vader Pieter Adriaan 77 03-01-2003
Valent Paula Elisabeth Maria 41 16-08-2002
Valeton Anna Christina 89 28-08-2002
Valk Gerda Helene 84 22-03-2003
Valk Kees 79 15-09-2003
Valk Maria Johanna 68 21-03-2003
Valkhoff Hendrik Bert 76 10-03-2003
Valstar Elizabeth 66 12-11-2001
Valstar Petronella 67 19-12-2001
Valster Neeltje 76 15-12-2001
Vanhaelen Dick 59 26-09-2001
Varkevisser Klaas 83 30-12-2003
Vat Anthonia 93 29-10-2003
Vat Anthonia 93 29-10-2003
Vat Levina 84 01-05-2002
Veelen, van Àbraham Willem Cornelis 94 20-09-2001
Veelen, van Izaäk 83 27-05-2002
Veelen, van Johannes Cornelis 91 11-12-2001
Veelen, van Neeltje 89 27-07-2002
Veelen, van Theodora Johanna 71 01-08-2002
Veen Petronella Jacoba 92 08-05-2002
Veen, van Anna Arnoldina 65 22-04-2002
Veen, van Pieter 67 17-01-2003
Veen, van Teunis 85 30-09-2003
Veen, van der Andries 89 16-11-2001
Veen, van der Arend 82 12-04-2003
Veen, van der Arend 82 12-04-2003
Veen, van der Berend 74 02-07-2003
Veen, van der Cornelis Hendrikus 83 01-10-2002
Veen, van der Jannie 57 16-08-2003
Veen, van der Klaas 91 10-07-2003
Veen, van der Lemke 100 19-04-2003
Veen, van der Piet 69 07-08-2002
Veen, van der Pieter Hendrik 69 08-08-2002
Veen, van der Samuel 75 19-11-2003
Veen, van der Sieuwke 84 14-08-2003
Veen, van der Trientje 91 25-06-2002
Veen, van der Willem 53 04-01-2002
Veenenberg Albert 70 17-01-2002
Veenenberg Albert 70 17-01-2002
Veenhuizen Pieter Abraham 71 03-05-2003
Veenkamp Trijntje Jantina 91 17-10-2003
Veenman Helena Wilhelmina 85 28-08-2003
Veenstra Gerrit Freerk 95 31-12-2001
Veenstra Gerrit Freerk 95 31-12-2001
Veenstra Grietje Jeltje 82 16-12-2003
Veenstra Hiltje 82 11-12-2003
Veenstra Johanna 63 07-09-2002
Veenstra Johanna 63 07-09-2002
Veer, van der Bertus 85 29-09-2001
Veer, van der Cornelia Dingena 72 29-04-2002
Veer, van der Marinus Dirk 88 04-03-2003
Veerman Cornelia Neeltje 91 04-02-2002
Veerman Nel 92 14-02-2002
Vegt Geertje 86 23-01-2002
Vegt Nicolaas Pieter ? 20-07-2002
Vegt, van der Anne Klaas 78 17-04-2002
Vegt, van der Jan 81 12-12-2001
Vegt, van der Jan 81 14-12-2001
Vegte, van der Jan Berend 91 18-07-2003
Vegter Jaap ? 16-01-2003
Vegter Jacob Jan 82 10-12-2002
Veld, in 't Johannes Cornelis 87 24-07-2002
Velde, de Jan 85 30-10-2003
Velde, te Fedde André 75 04-06-2003
Velde, te Tita 65 24-04-2003
Velde, van de Janna 88 08-12-2001
Velde, van der Bruna Menna 43 15-10-2002
Velden, van Machiel 86 27-08-2003
Velders Hendrikus Johannes 81 13-05-2003
Velders Johanna Magdalena 97 18-10-2003
Velders Johanna Magdalena 97 18-10-2003
Veldhuis Willemtje 86 19-01-2002
Veldkamp Berend 81 09-09-2003
Veldkamp Hendrik Jan 79 20-12-2003
Veldman Foppe Johannes 82 10-09-2003
Veldstra Eppo Menno 50 13-05-2002
Veling Harm Okko 52 16-11-2002
Velis Maria Elisabeth 83 03-03-2003
Vellekoop Engelbertus 86 12-02-2002
Vellekoop Herman 72 12-07-2003
Vellinga Martha 81 26-08-2002
Vels Heijn Nicolaas 91 21-08-2002
Velthoven Johanna Hilletje 78 28-09-2001
Veltman Anne 75 10-11-2003
Ven Jacob 79 29-03-2003
Ven, van de Henricus Lambertus 98 22-11-2003
Ven, van der Teunis 85 26-11-2003
Ven, van der Teunis 85 26-11-2003
Vendelbosch Pieter 60 25-07-2002
Venderbosch Ellen ? 09-05-2003
Venderbosch Grada Willemina 81 22-08-2003
Venderbosch Herman 80 22-04-2002
Venderbosch Johanna 77 22-12-2003
Venderbosch Lies 51 14-05-2003
Venema Gesinus ? 26-04-2003
Venema Gré 91 09-11-2002
Venema Hendrikus Albert 87 25-11-2002
Venhuizen Bert 69 05-10-2002
Venhuizen Nanno 76 22-02-2003
Venhuizen Nanno ? 24-02-2003
Veninga Bauk 71 04-12-2003
Veninga Cornelis 68 19-12-2002
Verbeek Cornelis 69 25-02-2002
Verbeek Cornelis 69 26-02-2002
Verbeek Hendrik Gerrit 76 09-03-2002
Verbeek Jantje Elizabeth 88 04-09-2001
Verboom Gerard 75 18-10-2003
Verboon Johannes 91 19-02-2002
Verbree Jacobus 84 05-07-2003
Verbrugh Albertus Johannes 86 07-02-2003
Verbrugh Albertus Johannes 86 07-02-2003
Verburg Anna Mathilde 87 05-04-2003
Verburg Antje 88 17-12-2001
Verburg Anton 91 29-12-2001
Verburg Cornelia Johanna 89 30-10-2003
Verburg Goris ? 28-12-2001
Verburg Goris 80 29-12-2001
Verburg Hendrikje 73 28-03-2003
Verburg Jan 88 28-06-2002
Verburg Rijntje Jacoba 56 13-06-2003
Verdonk Herbert 87 18-03-2003
Verdonk Käthe 83 21-02-2002
Vergeer Cornelis 73 01-11-2003
Verhaar Johannes Wilhelmus Maria 76 20-12-2001
Verhagen Adriana Josina 82 13-06-2002
Verhagen Jantine Arina Cornelia 65 27-09-2002
Verhagen Wilhelm 82 27-12-2003
Verheij Leenderd 78 25-11-2002
Verheij Willem 78 05-06-2003
Verheul Rocus 80 23-10-2002
Verheul Wouter Hendrik 84 13-06-2002
Verheyden G.M.C. 63 05-01-2002
Verheye Johannes Elis 71 28-01-2003
Verheye Johannes Elis 71 28-01-2003
Verhoef Geertje 83 12-05-2003
Verhoef Neeltje 86 07-02-2003
Verhoef Neeltje Deliana 96 20-09-2003
Verhoeff Harmina 90 15-09-2003
Verhoeven Gerrit 84 20-12-2001
Verhoeven Martha 87 15-02-2003
Verhoog Magdalena 96 23-04-2002
Verhulp Arie 84 24-12-2001
Verkade Maarten 81 09-07-2003
Verkade Maria 94 04-07-2002
Verkaik Johannes 93 08-03-2003
Verkamman Hendrik 84 23-12-2002
Verkerk Frans 72 15-12-2001
Verkerk Maria Martha 81 17-10-2002
Verkuijl A.H. 92 08-10-2003
Vermaas Winy 75 30-07-2002
Vermaat Jan 96 13-04-2002
Vermaat Titia Henriëtte 87 14-11-2001
Vermeer Susanna 85 08-08-2002
Vermeiden Arie 82 08-08-2002
Vermeiden Elisabeth 52 27-08-2002
Vermeiden Johan Hendrik Dirk 85 08-04-2003
Vermeijden Jan 72 09-07-2002
Vermeulen Anderina Hendrika 92 11-02-2003
Vermeulen Evelien 51 24-07-2002
Vermeulen Gerrit 88 26-10-2002
Vermeulen Ro 74 07-12-2001
Vermey Dingena Pieternella 95 18-11-2003
Vernhout Rob W. 30 03-10-2002
Vernie Leender Nicolaas 90 05-02-2002
Verschelling Maria 87 19-01-2002
Verschoor Annegiena 71 11-03-2003
Verschoor Annie 84 15-04-2002
Verschoor Bert 16 03-12-2001
Verschoor Elizabeth 86 14-02-2002
Verschoor Gijsbertus 88 07-03-2002
Verschoor Gijsbertus 88 08-03-2002
Verschoor Huibrecht 82 17-11-2003
Verschoor Jan 76 31-07-2003
Verschoor Leentje 89 12-03-2002
Verschoor Pieter 73 12-03-2003
Verschoor Simon ? 02-05-2003
Verseveld, van Henk W. 53 19-07-2003
Versloot Cornelis 89 15-08-2003
Versloot Teuntje Jacoba 89 11-12-2002
Versluis Johanna Gerarda 93 03-08-2002
Versluis Nico 77 26-04-2003
Verspoor Cornelis 93 14-01-2002
Verspuij Johanna 91 11-02-2002
Verstappen Johanna Maria Mechtildis 95 29-10-2001
Versteeg Bert ? 19-11-2003
Versteeg Govert 72 05-12-2003
Versteeg Kniertje 103 10-01-2002
Versteeg Mar 91 19-11-2002
Versteeg Willem Albert 96 22-08-2003
Versteeve Abraham Jan 79 20-12-2003
Vervat Christina Geertruida 81 10-08-2002
Verveld Herman 76 17-12-2003
Verweij Antoon Pieter 75 31-12-2001
Verweij Elizabeth 76 15-07-2003
Verwoerd Adriana Christina 100 10-07-2002
Verwoest Jacoba Petronella 81 17-10-2002
Verzijlbergen Guus 76 12-12-2002
Vessem, van Neeltje Huibertina 81 28-08-2003
Vetten Adriana 93 07-10-2003
Vetter Jan Lodewijk 83 31-03-2003Subject: + familieberichten Trouw - eerste letter familienaam Y en Z
From: dehaen_gen@lycos.nl ("Haan")
Date: Mon, 24 May 2004 08:19:13 +0000 (UTC)

Van onderstaande personen heeft een bericht van overlijden gestaan in
Dagblad Trouw.

Een scan is gratis verkrijgbaar bij Wim Cromwijk, email
wcromwijkAJBGEENSPAM@heAJBGEENSPAMtnet.nl. waarbij de letters "AJBGEENSPAM"
moeten worden verwijderd.

Vriendelijke groet,
Margriet de Haan

-----

Yntema Janke 79 16-01-2002
Yperen, van Willem 81 17-09-2003
Ypma Geertje 89 03-09-2001
Ytsma Rienk 82 05-05-2003

Zaag, van der Cornelis Anne 38 13-07-2002
Zaal Gerrit 66 14-02-2003
Zadelhof, van Leysbeth 93 25-08-2003
Zalinge, van Bastiaantje Lijntje 89 20-08-2003
Zandbergen Duk 88 06-09-2002
Zande, van der Frederik 63 27-09-2003
Zanden, van der Steyntje 86 02-11-2002
Zandijk Leendert 92 19-04-2003
Zandwijk, van Jerry 61 23-10-2002
Zaneveld Jaques Simon 91 17-09-2001
Zanten, van Aagje 84 15-06-2002
Zanten, van Doe 91 11-05-2002
Zanten, van P. 78 29-10-2002
Zee, van Engeltje 92 20-12-2001
Zee, van der Gé 81 17-09-2001
Zee, van der Gé 81 17-09-2001
Zee, van der Grietje 63 05-04-2002
Zee, van der Hilde Gerbine 45 07-05-2003
Zee, van der Janna 73 12-12-2003
Zee, van der Joop 77 16-08-2003
Zee, van der Tjalling ? 04-07-2002
Zee, van der Willem 82 05-06-2003
Zeef Jansje Maria 73 08-12-2001
Zeelenberg B. 79 26-04-2002
Zeelenberg Benjamin 79 24-04-2002
Zeeuw, de Gerardus 73 02-02-2002
Zeggeren, van Ema Mariëtte 41 23-11-2002
Zeggeren, van Erna Mariëtte 41 26-11-2002
Zegwaard Cornelis 88 16-03-2002
Zeiler Engelina Johanna 95 24-09-2002
Zeiler Engelina Johanna 95 24-09-2002
Zessen, van Dirkje 76 31-01-2002
Zevenbergen Klaasje Petronella 90 24-12-2001
Zevenbergen, van Marinus 82 20-03-2002
Zigterman Kunjegonda 87 30-08-2002
Zijll Langhout, van Hendrik Leendert 84 15-11-2003
Zijlstra Amarens 80 21-11-2002
Zijlstra Fokje Meintje 92 01-06-2002
Zijlstra Henk Rudolph 76 29-05-2002
Zijlstra Jaan Jacobus 89 31-01-2003
Zijlstra Jelle 83 27-12-2001
Zijlstra Jitske 76 08-01-2003
Zijlstra Jitske 76 08-01-2003
Zijlstra Renske 79 27-03-2003
Zijp Hier 89 19-11-2003
Zijp Trijntje 86 27-12-2003
Zijverden, van Klaas 65 03-04-2002
Zilversmit Esther 29 30-06-2003
Zimmerman Nicolaas Joseph 86 31-12-2002
Zoete, de Emmy ? 20-06-2003
Zoeteman Maartje 84 25-03-2002
Zoetendaal, van Petrus Antonius Hendr. 92 03-12-2002
Zomer Aaldert 99 01-05-2002
Zomer Lucas 68 07-05-2003
Zomer Margje 85 23-05-2002
Zomerman Jacob Klaas 65 24-04-2002
Zonneveld Helena Cornelia Jacoba 81 18-11-2003
Zonneveld, van Arnold ? 31-12-2003
Zonruiter Heleen P.W. 93 26-04-2003
Zoutewelle Adrianus 78 01-02-2003
Zoutman Greetje 62 14-01-2002
Zouw, van der Neeltje Cornelia 85 02-08-2002
Zuidema Willem Hero 96 21-06-2003
Zuidhof Albertha Anje 66 08-05-2003
Zuijlen, van Alberta 79 22-10-2003
Zuijlen, van Alberta 79 23-10-2003
Zuurmond Margaretha 92 08-07-2003
Zwaag, van der Klazien 88 05-07-2003
Zwaag, van der Tabe 77 01-06-2002
Zwaal Johanna Francina 88 06-05-2002
Zwaard, van der Adriana 88 28-11-2002
Zwaard, van der Anna Maria 92 15-03-2003
Zwart Catharina Gesina 88 18-09-2002
Zwart Dirk Jansz 84 29-03-2002
Zwart Tine 87 31-10-2001
Zwart, de Maria Susanna 87 22-07-2003
Zwartsenberg Gijsbertus Jan Willem 85 26-07-2003
Zweeden, van Cornelis Jacob 88 20-12-2003
Zwerver Alet 56 04-03-2003
Zwerver Sjoukje 89 28-03-2003
Zwijnenburg Liesbeth 52 08-04-2003
Zwijnenburg Maria Margaretha Jannetje 72 26-02-2003
Zwijnenburg Rien 54 29-04-2003
Zwolsman Klaas Herman 69 13-06-2002Subject: + familieberichten Trouw - eerste letters familienaam Saar t/m Sloo
From: dehaen_gen@lycos.nl ("Haan")
Date: Mon, 24 May 2004 08:23:21 +0000 (UTC)

Van onderstaande personen heeft een bericht van overlijden gestaan in
Dagblad Trouw.

Een scan is gratis verkrijgbaar bij Wim Cromwijk, email
wcromwijkAJBGEENSPAM@heAJBGEENSPAMtnet.nl. waarbij de letters "AJBGEENSPAM"
moeten worden verwijderd.

Vriendelijke groet,
Margriet de Haan

-----

Saarloos Esther Wilhelmina 36 30-01-2003
Saas Frans W. 83 11-02-2003
Samsom Johannes Frederik 88 14-11-2002
Samsom Lijsje ? 26-04-2003
Sandifort Johanna Leonora 70 13-04-2002
Sant Tine 90 16-01-2002
Santen, van Dirk 81 14-11-2002
Santen, van Margaretha 82 17-06-2003
Santen, van Margaretha 82 17-06-2003
Santman Geertinus Martinus 76 10-12-2003
Sap Adriana Margaretha 62 17-12-2002
Sar, van der Bruin 81 31-10-2001
Saraber Elie 90 27-11-2002
Schaacke Johannes Gerrit Ferdinand 81 31-05-2003
Schaaf IJpe 73 19-08-2003
Schaaf, van der Aafke Johanna 50 06-10-2003
Schaaf, van der Maaike 78 07-12-2002
Schaafsma Ids Jentje 67 08-04-2002
Schaafsma Janke 79 30-12-2002
Schaafsma Martha 88 22-11-2001
Schaaij Aletta Hendrika 67 11-11-2002
Schaap Jan 78 31-12-2001
Schaap Jan Willem Hendrik 91 11-03-2003
Schaap Marinus 82 17-01-2003
Schaar, van der Maria Jacoba 92 27-08-2002
Schadee Frans Hendrik 70 27-07-2002
Schaik, van Maria Catharina 81 20-03-2002
Schaink Hendrik Marius 82 20-07-2002
Schakel Hilligje Maria 87 31-10-2001
Schakel Jan Arie 88 27-05-2003
Schalk Anton 84 12-11-2003
Schalkwijk Jan Marten Willem 78 07-06-2002
Schamhardt Ada 89 22-05-2002
Schans, van der Davina Adriana Sijke 79 16-08-2003
Schaper Lolkje 78 21-08-2002
Schat Peter Ane 67 05-02-2003
Schat Pieter ? 08-01-2003
Schee, van der Leendert Christiaan Pieter 75 14-06-2002
Scheele Maatje 84 10-09-2001
Scheepstra Liepke 83 17-09-2002
Schegget, ter Gijsbertus Hendricus 74 12-11-2001
Scheinhardt Annemieke ? 03-12-2002
Schelde, van der Casper Cornelis 93 26-02-2002
Schellenboom Hendrik 78 08-07-2003
Schelling Emmetje 98 10-09-2001
Schelling Joukje Trijntje Johanna 88 22-02-2002
Schellingerhout Lambertuis Theodorus 74 29-04-2003
Scheltema Sytske 88 09-02-2002
Scheltema Sytske 88 09-02-2002
Scheltens Wieger Jan 87 26-04-2002
Scheltens Wieger Jan ? 27-04-2002
Schelven, van Cornelie Philippine 85 11-04-2002
Schelven, van Cornelie Philippine 85 12-04-2002
Schenk Grietje 85 25-01-2002
Schep Cornelia 85 03-04-2002
Schep Jannigje 79 28-01-2002
Schep Maria Wouterina 87 11-08-2003
Schepen, van Hendrika Foekje 79 18-01-2003
Scheper Herman 48 13-12-2002
Scheps Johan 86 22-01-2002
Scheringa Trijntje 78 22-11-2003
Scherp J.M. (Jaco) 63 05-01-2002
Scherpenisse Maria 81 31-12-2002
Scherpenisse Maria 81 02-01-2003
Scherpenisse Willem 83 13-03-2002
Scherpenzeel Arthur 71 16-07-2002
Scherpenzeel Emmetje Bertha 68 17-05-2002
Scherpenzeel Emmy Bertha ? 14-05-2002
Scherpenzeel Erna Graziëlla 79 27-07-2002
Scherpenzeel Hennie 88 20-02-2002
Schiebaan Johanna 66 18-01-2002
Schiereck Frans Christoff 78 25-03-2003
Schilders Henk 72 18-12-2001
Schillemans Anuschka C. L. 38 10-06-2002
Schilperoord Nicolaas 84 30-03-2002
Schilt Jasper 43 10-12-2001
Schilt Johannes Jan 80 27-04-2002
Schilt Johannes Jan 80 29-04-2002
Schipper Berend 83 26-09-2001
Schipper Cornelis Jan 75 06-05-2003
Schipper Everdiena 68 07-04-2003
Schipper Hans 39 28-05-2002
Schipper Jannetje 86 29-04-2003
Schipper Johanna 96 07-04-2003
Schipper Klaas 84 26-01-2002
Schipper, de Leendert Martinus 71 16-05-2003
Schippers Jos 78 22-02-2002
Schippers Leendert Johannes 95 21-10-2003
Schlimmer Annemarie Francisca 82 20-08-2003
Schmidt Arie 76 26-01-2002
Schobre Johannes Franciscus 85 19-03-2003
Schoemaker Albertus 83 08-03-2002
Schoemaker Cornelis 71 10-09-2002
Schoemaker Janna Adriana Elberta 84 07-12-2002
Schoenmakers Jos A.A. ? 22-10-2002
Schoep Adriana 87 06-02-2002
Scholten Dina Harmanna 81 26-01-2002
Scholten Dirk 71 21-03-2003
Scholten Gesina 85 30-03-2002
Scholten Henrike Johanna 82 04-12-2002
Scholten Herman Roelof 37 28-01-2002
Scholten Woutrijna 82 24-09-2001
Scholtens Geert 55 09-07-2002
Scholtens Jan Jans 85 26-09-2001
Scholtens Pieter Jan 77 24-12-2001
Scholtus Aart 69 26-06-2003
Schoneveld Magdalenus 88 01-11-2001
Schönfeld Petrus Fanciscus 52 22-04-2002
Schoof Gerarda Cornelia 83 03-12-2002
Schoonenberg Klara 67 29-01-2002
Schoonewelle Aaltje Jantien 82 07-03-2002
Schoonheim Pieter Leendert 90 31-12-2003
Schoonheim Pieter Leendert 90 31-12-2003
Schoonhoven Hendrica Catharina 85 28-12-2002
Schoonhoven Hendrika Catharina 74 07-11-2003
Schoor, van der Gert 79 11-12-2002
Schoor, van der Gert 79 17-12-2002
Schoor, van der Marius 71 08-10-2003
Schootstra Renze 69 22-12-2001
Schoppink Jan 76 29-12-2003
Schoppink Janna 82 15-11-2003
SCHOT Barbara 91 04-02-2003
Schotborgh C.A. 70 24-02-2003
Schotel Ton ? 02-10-2003
Schotte Cornelis Adrianus 85 30-05-2002
Schout Antonia Amandia 88 30-12-2003
Schout Hermina Petronella 85 13-05-2003
Schout Jan Gerrit Hendrik 74 10-09-2003
Schouten Anna Maria 95 28-05-2003
Schouten Johanna Christina 93 12-04-2003
Schouten Johanna Helena 87 20-04-2002
Schouten Wilhelmina 71 14-06-2003
Schouwstra Grietje 93 22-11-2003
Schraa Christiaan 93 12-04-2002
Schraa Harmke 82 21-11-2001
Schrage Jantje 87 11-09-2003
Schreiber Sievert Koenraad 70 19-07-2003
Schreuder Alijda Mencoliena 81 21-05-2002
Schreuder Elisabeth Catharina Margaretha 94 02-05-2003
Schreuder Henk Adolf 88 27-01-2003
Schreuder Henk Adolf 88 27-01-2003
Schreuder Goedheijt Carel Lodewijk 80 14-04-2003
Schreur Anna 84 29-03-2003
Schreur Jantje 87 31-07-2002
Schröder Sierk 98 02-02-2002
Schroten Johannes 82 04-03-2003
Schrovenwever Gert 95 28-11-2001
Schuijff Henriëtte Geziena 97 04-09-2001
Schuil Lina Cornelia 83 29-12-2001
Schuil Petronella 85 05-03-2002
Schuiringa Albert Kornelis 85 17-02-2003
Schüller Arie Stephanus 86 09-09-2003
Schuman Abraham Johannes 70 10-09-2002
Schuoitemaker Willem Lodewijk 78 16-11-2002
Schuppen, van Jannette Clasine 83 02-09-2003
Schuppen, van Marika Aria 88 16-02-2002
Schuring Aleida Johanna 86 03-05-2002
Schuringa Gien 68 29-07-2002
Schuringa Jan 67 23-01-2003
Schut Fester 79 24-01-2002
Schut Johanna Geertruida 83 21-11-2003
Schut Maarten 65 27-06-2002
Schutte Fenna Henderika 86 21-08-2002
Schutte Kornelis Wijbrandus 88 02-08-2003
Schutte Willem Frederik 75 05-12-2001
Schütte Anna 89 13-08-2002
Schutten Gerrit Jan 91 21-03-2002
Schutten Johanna Wilhelmina 82 16-04-2002
Schutter Albert 81 10-12-2002
Schutze Jacoba 87 13-08-2003
Schuur Eiso Hendrik ? 21-09-2001
Schuurman Anne 83 07-06-2003
Schuurman Hendrik Bernard 81 29-01-2003
Schuurman Pieter 70 01-02-2003
Schuurman Sija Margaretha 80 11-11-2003
Schuurman Wierdina 94 17-10-2003
Schuurmans Klaaske 86 18-06-2002
Schuylenburg Margaretha Jacomina 80 25-10-2003
Schweig Jan Fredrik 88 16-12-2002
Sechterberger Henk 61 02-04-2002
Seelen Kees 72 30-10-2002
Seldenthuis Tjitske Floriske 83 05-02-2002
Sellink Niels 4 03-10-2002
Sennema Lubbertha 87 19-12-2001
Sepers Jan 79 31-08-2002
Sepp Anna 80 04-12-2003
Serno W.J. 89 04-09-2002
Sevenhoven, van Hilda Dorothea Mathilde 80 30-06-2003
Sevenhoven, van Klaas 82 27-11-2001
Sevenhoven, van Klaas 82 28-11-2001
Sevenhoven, van Maria Willemina 85 03-04-2002
Siebesma Jantine Neeltje 99 11-01-2003
Siebring Albert 85 27-11-2002
Siedenburg Marianne 70 29-10-2001
Sieders Hendrik 87 10-01-2003
Sieders Laura Marije 26 03-08-2002
Sieling Antoon 88 05-11-2003
Siemons Harm 83 11-04-2002
Siemons Harm 83 11-04-2002
Sierksma Wijbe 78 28-06-2003
Siertsema Berthe 83 11-09-2001
Siertsema Emma Carla 50 01-02-2002
Sies Marinus 83 05-03-2003
Sietses Merel 3 31-05-2003
Sietsma Hendrik 80 13-05-2002
Sietsma Hendrik 80 14-05-2002
Sijs, van der Meindert 71 08-06-2002
Sijsling Hermina Fredrika 54 20-01-2003
Sijtsema Johanna Martha 78 11-02-2002
Sijtsma Baukje 77 27-03-2002
Sijtsma Daniël 93 10-11-2001
Sijtsma Syds Lieuwe 64 03-06-2003
Sikkema Albert Tjipke 87 19-07-2002
Sillevis Smitt Maria Johanna 93 05-08-2003
Simons Aat 71 03-07-2002
Simons Frans 93 30-01-2002
Simons Johannes 92 15-01-2002
Simonse Joop 75 20-04-2002
Sinia Aaltje 84 23-12-2003
Sinia Gerrit 80 28-11-2002
Sinke Nel 74 19-11-2001
Sint Maartensdijk, van Lodewijk Willem 73 07-02-2002
Sipma Tjitze 79 15-07-2002
Sizoo Pieternella Johanna 85 25-11-2003
Sjaarda Heiltje 97 02-03-2002
Sjenitzer Marianne 82 30-10-2001
Sjoerdsma Trijntje 92 29-09-2003
Slaa Johannes Christoffel 95 20-02-2003
Slaa Johannes Christoffel 95 20-02-2003
Slagter Jacoba 69 07-01-2002
Slagter Jan 74 17-06-2002
Slagter Jan 74 18-06-2002
Slagter Johannes Filippus 75 20-08-2003
Slavenburg Pieter Jozua 76 20-10-2003
Slegt Trijntje Klasina 81 23-08-2002
Sliep Sara Harmina 84 17-06-2002
Slob Jaspert 77 25-03-2003
Slob Riet 82 13-03-2003
Sloots Walter 82 03-01-2002
Slootweg Annie 80 19-04-2003
Slootweg Jurianus 74 03-09-2001


Google
 

Ancestor Search: Enter as much information as you know about your ancestor and click search:

  First Name:
Last Name:
 
http://www.ebay.nl

SURNAME NAVIGATOR

http://www.marktplaats.nl

ATLAS 1868