INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 9   nummer   480    01-12-2007


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: + Overlijdensadvertenties uit De Twentse Courant Tubantia, 16-11-2007
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@planet.nl>
Date: Fri, 16 Nov 2007 15:24:08 +0100
--------
Overlijdensadvertenties uit de Twentse Courant Tubantia
Vrijdag 16 november 2007
Nr. 1450

Scans zijn via e-mail verkrijgbaar bij
l.ooijkaas@planet.nl
Bij aanvraag graag het bovenstaande nummer vermelden.
De advertenties zijn ook in te zien en af te drukken via
http://www.mensenlinq.nl/

Achtereenvolgens staan vermeld: achternaam, voornamen, achternaam partner,
(+ = partner overleden) voornamen partner, leeftijd, geboorteplaats,
geboortedatum, overlijdensplaats en overlijdensdatum.

DIESSEN, van, Mart, LAKERINK, Miny,86
+ Enschede,12-11-2007

GROTE, ter, Toon, EVERLO, Sien,76
+ Geesteren (Ov),14-11-2007

KLAVEREN, van, Bernard Herman, KREMERS, Ria,68
+ Gorinchem,13-11-2007

NIJHUIS, Bernardus Johannes (Ben), BAANSTRA, Carla,
*02-04-1944 + Halle (D),13-11-2007

ROORD, Henrica Theresia, OTTENHOF,+ Jan Hendrik Marie,
* Oldenzaal,01-07-1925 + Apeldoorn,12-11-2007

SCHOTEN, Johanna,
*28-06-1926 + Nijverdal,13-11-2007

VERSTEEG, Johan, BOS, Gé,
*23-07-1931 + Enschede,15-11-2007

WEDZINGA, Gerben, BOXEM,+ Tine,70
+ Enschede,14-11-2007

WILDE, de, Frederik, ROOSINK, H.,
* Enter,20-12-1923 + Almelo,14-11-2007

met vriendelijke groeten,
Leo Ooijkaas, Haaksbergen.
http://home.planet.nl/~ooijk000
Subject: + Familieberichten 'AD/De Dordtenaar' za 10 nov 2007 t/m vrij 16 nov 2007 + varia
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 16 Nov 2007 19:48:28 +0100
--------
SCANS VERKRIJGBAAR (ook van andere jaren, zie www.hollantsnet.nl)

15-11-2007 ANKER Tijs van den 28 (wachtmeester der eerste klasse van de
Koninklijke Marechaussee)
13-11-2007 BENNEKOM Maaijke Elisabeth van 16-09-1921 BOS
12-11-2007 BREUKERS Christa 21-06-1956 WINGEN
10-11-2007 DUNNEN Leendert den 62 de KONING
13-11-2007 GERDINGEN Joop van 58 Namens: Waterschap Hollandse Delta.
10-11-2007 HAM Wilhelmina van van SCHENDEL
13-11-2007 HILDERNISSE Catharina Maria 24-10-1912 Hermanus SNOEK Overige
familienamen: Snoeijing, Keijzer, Maher, Schrik. 1
3-11-2007 HOED Anthonie Bastiaan den 82 van WIJK Overige familienamen: van
Wingerden.
13-11-2007 HOFWEGEN Pia 70 van WELZENIS
12-11-2007 HOOFT Victor 't Namens: Vitatem Groep.
14-11-2007 KOKJE Johannes Adrianus Jacobus 18-12-1937 MOURIS
13-11-2007 LUGTHART Dirk Jan
15-11-2007 MAN Chris de 14-05-1950 Namens: MHF Contracting BV.
12-11-2007 MÜLLER Betty 92 KLOOTWIJK
15-11-2007 NN 80
12-11-2007 NN Nelleke 50
16-11-2007 Jannis ORFANOUDAKIS 17-08-1940 +11-11-2007 ENGERS
12-11-2007 Os Cornelia Wilhelmina van 90 NIEUWENBURG Overige
familienamen: Verschoor, Hoek.
14-11-2007 SIPMA Sjoerd Namens: woonvorm de Meteoriet (Stichting
Syndion).
10-11-2007 SMITS Sara Wilhelmna 22-03-1919 GOOSEN Overige
familienamen: Pattinama.
10-11-2007 SNIJDERS Meta 78 van der LAAN
15-11-2007 VENUS Paul 58 Namens: woonvoorziening Philadelphia.
13-11-2007 WESTDORP Joop Namens: Maltha Groep BV.
15-11-2007 WIJNEN Roeland van 04-07-1943
13-11-2007 WOLST Pieternella Neeltje 05-05-1951 de VISSER Overige
familienamen: Vrolijk.

* * *
- VEEL IS VERANDERD, MAAR VERDRIET BLEEF HETZELFDE.
Essenhof Vertrekkend directeur Van Kooten kijkt terug op twintig jaar
veranderingen op Dordtse begraafplaats.
[Ad Dordtenaar 13-11-2007]

* * *
- Gevraagd: nette, losse dienstbode Mej STRUIKSMA, Buitenwalevest 20H;
- Een dagdienstbode gevraagd, Singel 111rood;
- gevraagd: dagdienstbode . Banketbakkerij Voorstraat 597;
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 5 sept 1917]

- Onthulling gedenktsteen. Zooals reeds kort in het vorig nummer van ons
bald werd bericht, had gistermiddag ongeveer 3 uur op de Algemene
begraafplaats de onthulling en overdraging aan mevrouw de weduwe plaats van
een steen met daarbij aanpassend hekje, op het graf vna wijlen den heer P.
Gips.
Dit monument van blauw granietsteen door dankbare leerlingen opgericht voor
hun opvoeder en vaderlijken vriend, is belangeloos ontworden door een
oud-leerling, den heer C. Drogendijk alhier en vervaardigd in het atelier
der firma G. Van der Linden.
De steen draagt tot opschrift: "Hier rust P. Gips J.Czn., 13 Jan. 1847-9
April 1917. in leven hoofd van de Christ. Prinses Julianaschool voor
M.U.L.O. te Dordrecht. Door leerlingen, oud-leerlingen en vrienden
geschonken."
Velen hadden zich op den doodenakker verzameld, w.o. de leden van de
commissie voor oprichting van het gedenkteeken en het P.C. Gipsfonds ter
betaling van schoolgeld voor kinderen, wier ouders niet bij machte zijn het
schoolgeld voor de Prinses Julianaschool te betalen, zij, die aan monument
of fonds hadden bijgedragen, vele belangstellenden, alsmede enkele oud en
huidige leerlingen der school.
De heer W. van Dijk, voorzitter der Commissie van het Fonds, las, nadat
allen zich rond de groeve geschaard hadden, Psalm 119:73-77. Daarna
herinnerde hij aan Spreuken 10 vers 7 aan de woorden: De gedachtenis des
rechtvaardigen zal tot zegening zijn. Als we echter, aldus spr. zien wat
rodom ons geschiedt zouden we veeleer wanen op het geboed van droefheid dan
op dat van zegening te zijn. Het is Satan gelukt dien toestand te scheppen.
Toch zijn er bemoeienissen van Gods genade, wat het meest toonbaar geworden
in den persoon van Jezus Christus. Die tot grooten zegen werd voor het
geheele menschdom. De gedachtenis van dien Rechtvaardige is tot grooten
zegen geweest. Door het geloof in Hem zijn velen tot rechtvaardigen
geworden. En als het zulk een rechtvaardige vergund is jaren te staan aan
het hoofd eener Chr. school zak de gedachte aan dezen ongetwijfeld ook velen
harten ten zegen zijn. Pieter GIPS is voor ontelbaar velen een raadgever
geweest op hun levenspad. Ook een voorbeeld was hij en door hetgeen hij voor
velen was, heeeft hij zich het schoonste gedenkteeken dat er is, in dankbare
harten n.l. opgericht.
Maar men was het erover eens, dat ook openlijk een gedenkteeken moest worden

geplaatst als betuiging van veler genegenheid en dankbaarheid. (Volgde de
onthulling van het monument). Tot mevrouw GIPS zich wendend zelde spr.: God
is een man der weduwen. Daarom zal het u aan troost niet ontbreken. Moge God
steeds aan uw zijde gaan en voorzien in al uw behoeften...etc
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 7 sept 1917]

- DE KUNST VAN LETTERSCHILDEREN.
Eengien tijd geleden vestigden we er de aandacht op, dat de FIRMA BUYTINK
alhier, met veel succes de Hollandsche kunst van het schilderen van vergulde
letters achter glas weer in eere hersteld had. Blijkens bestellingen van
buiten deze gemeente, blijkt men ook elders die herleving te hebben
opgemerkt. De heer BUYTINK heeeft nu het voornemen opgevat bedoeld onderdeel
van zijn bedrijf aanmerkelijk uit te breiden en er door een
vertegenwoordiger overal in den lande aandacht voor te vragen.
Momenteel zijn in den winkel aan de OUDENHOVENSTRAAT uitgesteld de
letterborden voor het te verbouwen café ZAHN.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 10 sept 1917]

- BEVALLEN:
C. van Vugt, echtgen. van J. Reus, Violenstraat 17;
A.P.M. Scherjon, echtgen. van J.J.T. van den Hoorn, Hugo de Grootlaan 1;
C.M. VALKHOF, echtgen. van G.K. 't LAM, d(ochte)r, Binnen Walevest 50;
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 22 augustus 1942]

- Fraaie plafondschildering ontdekt in pand Groenmarkt 3.
(bouwkundige C.C. Basters; de Provinciale IJzerhandel, Mennens en Co te
Rotterdam (dir H.C. van ECK))
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 28 augustus 1942]

- VERDRONKEN. De heer Jan Mulder, oud 43 jaren, vader van vijf kinderen,
kapitein op de sleepboot ADRIANA III, is Dinsdag te Gent overboord gevallen
en verdronken...woning Hooge Nieuwstraat 1;
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 31 mei 1912]

* * *
Erica
Subject: + Familieberichten Leidsch Dagblad 16 november 2007
From: walravenkoster <walravenkoster@gmail.com>
Date: Fri, 16 Nov 2007 11:40:51 -0800 (PST)
--------
Familieberichten Leidsch Dagblad.

Eerste plaatsnaam is zo mogelijk plaats van dagtekening van de
advertentie met 'alle' gegevens. Als op die plek ? staat is er een
advertentie door familie geplaatst, als er - staat alleen door
anderen. Het getal tussen haakjes is de leeftijd van de overledene.
Gegevens tussen (? en ?) staan niet zo in de tekst, maar zijn een
interpretatie of kanttekening van mij.
Bij een aanvraag graag de naam van de persoon en titel en datum van de
krant, dan kan ik de advertentie terugvinden.

Walraven


Leidsch Dagblad 16 november 2007

Leiden, 13 nov 2007: Simon KOOLEN (78)
gehuwd
-: Jos OOMEN
Beekbergen: Franciscus Hendricus Maria (Frans) TIJSSEN
* 19 jul 1949 Zoeterwoude + 13 nov 2007 Beekbergen
gehuwd
Rijnsburg: Jan Jacobus MACDANIEL
* 6 feb 1931 Oegstgeest + 15 nov 2007 Katwijk
gehuwd
?: Josina VAN DUIJVENBODE-ZIJLSTRA
wv Amerik VAN DUIJVENBODE
Voorburg: Piet PLATTEEL
* 15 mei 1932 + 13 nov 2007


Subject: [GEN-BENELUX] + Overlijdensberichten Friesland 16-11-2007
From: andrys@stienstra.net
Date: Sat, 17 Nov 2007 06:01:14 +0100 (CET)
--------
De onderstaande advertenties zijn op 16-11-2007 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland"

Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopieën of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


Melle Bekkema.
geb.: Drachtstercompagnie, 06-02-1944. overl.: Drachten, 09-11-2007. (DrCrt 14-11-2007).

Martin Cazemier.
geb.: nb. (5 jaar). overl.: 12-11-2002. (DrCrt 14-11-2007).

Popke Gjaltema (partner: Janny Adema).
geb.: Jistrum, 04-12-1939. overl.: Burgum, 12-11-2007. (Actief 14-11-2007).

Kornelis (Kees) Hoeksma.
geb.: Blauwverlaat, 09-07-1932. overl.: Drachten, 12-11-2007. (DrCrt 14-11-2007).

Timo Kim.
geb.: 29-09-1996. overl.: 15-11-1997. (DrCrt 14-11-2007).

Wincenty Franciszek Edward (Vincent) Krawczak (partner: Corry Miedema).
geb.: nb. (83 jaar). overl.: Boornbergum, 12-11-2007. (DrCrt 14-11-2007).

Wilhelmus Frans Mans.
geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 14-11-2007).

Ljibbe H. Spoelstra (partner: Gryt Krâns).
geb.: nb. (76 jaar). overl.: Bennekom, 11-11-2007. (DrCrt 14-11-2007).

Annigje (Anna) van der Veen (partner: Jan Rinsema, overl.: 15-08-1997).
geb.: Siegerswoude, 18-08-1927. overl.: Ureterp, 07-11-2007. (DrCrt 14-11-2007).

Geeske van der Veen (partner: Jan Rijpma).
geb.: Noordbergum, 17-01-1931. overl.: Surhuisterveen, 05-04-2006. (Feanster 11-04-2006).

Louw van der Veen (partner: Aukje Inia).
geb.: Drachten, 04-04-1917. overl.: Drachten, 08-11-2007. (DrCrt 14-11-2007).

Teunis Visser (partner: Bontsje Boersma).
geb.: nb. (91 jaar). overl.: Burgum, 12-11-2007. (Actief 14-11-2007).Subject: + familieberichten www.hollantsnet.nl van 16-11-2007
From: <info@noreply-hollantsnet.nl>
Date: Sat, 17 Nov 2007 07:15:02 +0100
--------
+ familieberichten www.hollantsnet.nl van 16-11-2007

Hieronder de wijzigingen van 16-11-2007 in de gegevens van www.hollantsnet.nl.
De gegevens staan gegroepeerd per soort advertentie en per krant, daarbinnen gesorteerd op achternaam.
Suggesties voor verbeteringen van deze lijst zijn welkom.
Natuurlijk kwam dit resultaat weer tot stand door medewerking van onze pakweg 100 vrijwilligers! Grandioos!
Op www.hollantsnet.nl kunt u ook zelf familienamen opgeven. Bij wijzigingen krijgt u dan automatisch bericht.

Overlijdensadvertenties Amersfoortse Courant
BURGSTEDEN van, Willemijn *25-11-1923 +14-11-2007 83j x Arbon
MEINEN, Greet +14-11-2007 x Brinksma
ORFANOUDAKIS, Jannis *17-08-1940 +11-11-2007 67j x Engers

Overlijdensadvertenties Telegraaf
HOFTIJZER, Gerritjen Willemien (Willy) +14-11-2007 te Arnhem 91j x Berg
KRUIJSSEN, To *21-07-1932 +13-11-2007 te Amstelveen 75j x Lesmeister
NEUBERG, Carel Willem *15-08-1929 te Amsterdam +13-11-2007 te Amsterdam 78j
VAESSEN, Julianus Johannes (Jules, Lien) *08-07-1932 te Maastricht +15-11-2007 te Leidschendam 75j x Welters
WITSEL, Martin Hans +00-11-2007 te Hoofddorp 43j x Teunissen

Overlijdensadvertenties Leidsch Dagblad
KOOLEN, Simon +13-11-2007 78j x Distelvelt
KRANENBURG, Jannetje *10-06-1921 +13-11-2007 86j x Niet
MACDANIEL, Jan Jacobus *06-02-1931 te Oegstgeest +15-11-2007 te Katwijk 76j x Zandbergen
OOMEN, Jos
PLATTEEL, Piet *15-05-1932 +13-11-2007 75j
PUTTEN van, Doetje +12-09-2006 81j
QUARTEL, Dirkje +01-06-2006 83j x Mooij
RAAPHORST, Dirk Cornelis +11-10-2006 67j
RAAPHORST, Geertruida *04-02-1918 te Haarlemmermeer +12-09-2006 te Leiderdorp 88j x Vis
RAAPHORST, Isa?nbsp;*08-04-1932 te Hazerswoude +21-08-2006 te Hazerswoude 74j
RAAPHORST, Wilhelmus Johannes *07-02-1928 te Alkemade +24-03-2007 te Leiderdorp 79j x Wallet
RASSER, Wilhelmina +02-09-2006 96j x Schouls
RAVENSBERGEN, Cornelia Johanna +14-09-2006 90j x Jong
RAVENSBERGEN, Johannes *20-03-1950 +26-05-2006 56j x Marel
RAVENSBERGEN, Marinus +27-07-2006 83j x Kraner
REEDE de, Jacobus Cornelis *17-11-1919 te Leiden +11-12-2006 te Leiden 87j x Pardoen
REESINK, Hans *29-10-1959 +09-09-2006 46j x Hart
REGEER, Johanna *03-06-1935 +08-12-2006 71j x Rijn
REGEER, Tineke +10-07-2006 47j x Regeer
REGELINK, Trijntje *25-06-1940 te Vinkeveen +04-06-2006 te Soest 65j x Jungerius
TIJSSEN, Franciscus Hendricus Maria *19-07-1949 te Zoeterwoude +13-11-2007 te Beekbergen 58j x Mechelse
ZIJLSTRA, Josina x Duijvenbode

Overlijdensadvertenties Apeldoornse courant
GUTIERREZ MORILLO, Nelly +00-11-2007 x Bosch
KRUYSWIJK, Everdina Gerarda (Effie) *20-12-1933 te Apeldoorn +12-11-2007 te Den Haag 73j
MATE ter, Gerrit Willem *20-09-1930 te Wilp-Achterhoek +13-11-2007 te Wilp-Achterhoek 77j x Tekelenburg
ROORD, Henrica Theresia *01-07-1925 te Oldenzaal +12-11-2007 te Apeldoorn 82j x Ottenhof
ZWIKKER, Hillie +13-11-2007 te Apeldoorn 90j x Bogaard

Overlijdensadvertenties Dordtenaar
ALBERTS, C.W.M. *06-12-1936 +10-01-2003 66j x Wolff
ALBLAS, Wilma +00-01-2003 te Sliedrecht 48j x Korevaer
AMPERSE, Cornelis Jacob +16-01-2003 te Dordrecht 78j x Wijk
BAKKER, Maria +12-01-2003 te Dordrecht 74j x Valster
BARTELS, Johanna Adriana *05-10-1938 +13-01-2003 64j
BERG van den, Barthold +30-12-2002 te Dordrecht 35j x Knoester
BERNHART, Arina Jacoba +05-01-2003 te Dordrecht 86j x Stiegelis
BEZOOIJEN van, Anna *03-01-1908 +01-01-2003 te Dordrecht 94j x Rover
BOEF den, Adriana +31-12-2002 77j
BOLJE, Alida Petronella *28-12-1920 te Dordrecht +12-01-2003 te Dordrecht 82j x Vonk
BONDT de, Dirkje +09-01-2003 te Dordrecht 94j x Jong
BOS, Jacoba (Coosje) *30-04-1952 +03-01-2003 te Dordrecht 50j x Zomer
BOUWENS, Andr?bsp;*19-03-1933 +13-01-2003 69j
BRONGERS, Stijntje Petronella Hendrika +04-01-2003 te Dordrecht 94j x Doorn
BRUSSEE, Duncan +21-01-2003
CATE ten, Jodie
DANK, Rinus +15-01-2003 te Dordrecht 72j
DEIJL van der, Arie +02-01-2003 te Dordrecht 68j x Meijers
DIJKSTRA, Jan Willem +08-01-2003 te Zwijndrecht 82j x Kooi
EIKELENBOOM, Adriana Lena +13-01-2003 te Zwijndrecht 69j x Baggerman
EIKELENBOOM, Ans 69j x Baggerman
ELST van der, Maria Hermina +20-01-2003 te Papendrecht 90j x Dijk
ENDE van der, Frederik Johannes (Freek) *06-01-1932 +05-01-2003 te Dordrecht 70j x Kranendonk
GEER van der, Alex *12-02-1961 +10-01-2003 41j
GEER van der, Alex
GEERSINGA, Rudolph Peter *19-03-1932 +07-01-2003 70j
GEUS de, Frans *09-12-1938 +02-01-2003 te 's-Gravendeel 64j x Deugd
GEUS de, Frans
GEUS de, Ingrid *08-11-1984 +22-01-2003 te Strijen 18j
GOEDHART, Peter +15-01-2003 te Dordrecht 51j
GRAVENDEEL, Melis *25-10-1932 +13-01-2003 te Puttershoek 70j x Gravendeel
GROENEVELD, Lena te Dordrecht 75j x Snijders
HARING den, Jan +19-01-2003 te Dordrecht 61j
HARTOG, Abrahamina Cornelia +04-01-2003 te Dordrecht 89j x Tims
HEEKESEN van, Cornelia Huberta *19-07-1914 te Dordrecht +06-01-2003 te Dordrecht 88j x Kooij
HEESTER, oma
HOOG de, Elizabeth *25-07-1916 +03-01-2003 te Dordrecht 86j
HOOGE de, Hendrik *21-06-1938 +27-01-2003 te Dordrecht 64j x Voet?br>HOOGERWAARD, Abraham Pieter +05-01-2003 te Dordrecht 74j x Mackaij
HOUT van den, Petrus Martinus Benedictus Theresia *23-01-1928 +23-01-2003 te Dordrecht 75j x Kooijman
HUBERS, Geertruida *15-08-1918 +20-01-2003 te Dordrecht 84j x Bernhart
HUISMAN, Lena *26-09-1908 te Rotterdam +03-01-2003 te Dordrecht 94j x Veenendaal
IJZENDOORN van, Teunis +08-01-2003 te Zwijndrecht 91j x Broeder
JANSSEN, Martin
JONG de, Piet *07-10-1920 +25-01-2003 te Dordrecht 82j x Hoek
JORIS, Johannes Leonardus Martinus +15-01-2003 te Dordrecht 81j x Vermeulen
KALVERBOER, Job +01-01-2003 te Dordrecht 82j x Plaisier
KERSHAW, Alfred *13-06-1922 +10-01-2003 te Dordrecht 80j x Heijes
KES, Trijntje Pieternella +11-01-2003 te Dordrecht 75j x Laars
KLOUS, Rini +07-01-2003 64j x Vervloed
KOOIJMAN, Anthonie Maarten *08-03-1929 +19-01-2003 te Dordrecht 73j x Velde
KOPPELAAR, L. +16-01-2003
KOPPELAAR, Leendert *14-01-1938 +16-01-2003 te Dordrecht 65j x Jager
KORNEL, Dingeman Laurentius +05-01-2003 te Dordrecht 87j x Naujocks
KOSTER, Arie Cornelis Marie *27-07-1920 te Dordrecht +28-01-2003 te Sliedrecht 82j x H?her
KROS, Wim *17-10-1971 +06-01-2003 te Dordrecht 31j
KROS, Wim
KRUIJF de, Margaretha *07-09-1925 +21-01-2003 te Dordrecht 77j x Hoorn
KWAKERNAAT, Adrianus *31-03-1912 +03-01-2003 90j
LEEUW, Maria Cornelia +03-01-2003 te Dordrecht 88j x Hommerin
LINDEN over de, Pieter Johannes +02-01-2003 te Dordrecht 90j x Lange
MARKESTEIJN, Leo
MARKESTEIJN, Leo *27-05-1946 +14-01-2003 te Dordrecht 56j x Lange
MEERKERK, Neeltje *25-07-1916 te Nieuw-Lekkerland +14-01-2003 te Veenendaal 86j x Jong
MEIJER, Leendert +13-01-2003 te Dordrecht 77j x Kans
MEINDERS, Albert +21-01-2003 te 's-Gravendeel 48j x Bree
MEINDERS, Albert
MOL, Jacoba *11-05-1908 te Rotterdam +05-01-2003 te Zwijndrecht 94j x Leeuwen
MOOKHOEK, Cornelis Arie +24-01-2003 te Dordrecht 82j x Besterveld
NIENKEMPER, Leo
NIENKEMPER, Leo +16-01-2003 te Papendrecht 55j x Rijswijk
NOOIJ, Marcellinus Sebastianus Maria *19-05-1952 te Dordrecht +30-12-2002 te Dordrecht 50j x Schouten
OUWEHAND, Jannie *18-10-1944 +26-01-2003 58j x Smits
OUWEHAND, Jannie +26-01-2003 te Dordrecht 58j x Smits
PASSCHIER, Dirk +19-01-2003 te Dordrecht 79j x Kop
PEKEL, Beerta *22-02-1918 te Beilen +25-01-2003 te Papendrecht 84j x Kuik
PIJPER, Jaap +25-01-2003 te Dordrecht 65j x Koorneef
PLAISIER, Adriana Suzanna +18-01-2003 te Zwijndrecht 82j x Net
POLAK, Joost Willem +02-01-2003 te Dordrecht 73j x Jong
POLLEMA, Rob
POLLEMA, Robert Johannes +24-01-2003 55j x Kolsters
PRIE?LE de, Ingetje Maria +16-01-2003 te Dordrecht 84j x Schuil
PRINS, Jaap +15-01-2003 te Dordrecht 79j x Borsje
RETEL, Nel +30-12-2002 te Dordrecht 70j x Marico
ROBBEMONT, Arie +05-01-2003 te 's-Gravendeel 80j x Zanten
ROOS, Heiltje Maria *19-07-1916 te Strijen +02-01-2003 te Dordrecht 86j x Heuvel
ROSMALEN van, Leendert +08-01-2003 te Dordrecht 74j x Oerlemans
ROUW de, drs. Gosewina Barbara Maria (Winy) *17-04-1937 te Maastricht +20-01-2003 te Oosterbeek 65j
ROUWENHORST, Geert +19-01-2003 te Dordrecht 58j x Gaasbeek
ROUWENHORST, ir. Geert
ROUWENHORST, ir. K.G. (Geert) *17-12-1944 +19-01-2003 58j
SCHEEMING, Johanna +07-01-2003 te Dordrecht 75j x Ooort
SCHEFFEL, C. *27-09-1921 +26-01-2004 82j
SCHOONEN, Ad
SCHOONEN, Adrianus *06-11-1929 te Dordrecht +15-01-2003 te Dordrecht 73j x Luenen
SNIJDERS, Yvonne +30-12-2002 te Dordrecht 44j x Waardenburg
SNIJDERS, Yvonne +31-12-2002 x Waardenburg
STEENSMA, Thies +07-01-2003 te Dordrecht 76j x Righolt
TANGHE, H.J. (Jan) +30-12-2002 te Dordrecht 82j x Verschuur
TANGHE, Jan
TUINENBURG, Maria Johanna +08-01-2003 te Dordrecht 96j x Retel
VALK, Dirk +14-01-2003 48j x Boer
VEERKAMP, Martina Johanna *11-10-1922 te Dordrecht +12-01-2003 te Dordrecht 80j x Visser
VELD in 't, Pieter Teunis (Piet) +24-01-2003 te Dordrecht 63j x Bras
VELDWIJK, Jeanne *12-10-1920 +25-01-2003 te Dordrecht 82j x Beijer
VERHOEVEN, Johanna +31-12-2002 te Dordrecht 85j x Ponsen
VERMEER, Ali +30-12-2002 te Dordrecht 80j x Coolen
VERSENDAAL, Teuntje Maria +30-12-2002 te Dordrecht 84j x Veld
VERVEER, Marina +08-01-2003 te Dordrecht 87j x Stremler
VOOGD de, Wouter Jan *08-09-1906 te Dordrecht +11-01-2003 te Dordrecht 96j x Revers
VOOGT, Jannigje Bastiaantje x Vink
VOOGT, Jannigje Bastiaantje *06-03-1927 te Dordrecht +07-01-2003 te Zwijndrecht 75j x Vink
WAAL de, Pieter *16-12-1913 +20-01-2003 te Dordrecht 89j x Rest
WARDENIER, Cornelis *16-11-1934 +15-01-2003 te Zwijndrecht 68j x Wijngaarden
WEGMAN, Elisabeth *22-04-1936 +17-01-2003 te Zwijndrecht 66j x Vermeer
WELLES, Mieke *23-07-1947 te Sliedrecht +17-01-2003 te Alkmaar 55j
WINGERDEN van, Francina Aagje +20-01-2001 x Jong
WINTER de, Jillis *08-08-1927 +03-01-2003 75j x Heitman
WITTE de, Drs. Ir. Cornelis *11-11-1919 te Bergen op Zoom +26-01-2003 te Schiedam 83j x Hunter
WULP van der, Geertrui Johanna +13-01-2003 te Dordrecht 94j x Mol
ZEE van der, Jacob *09-08-1924 te Amsterdam +04-01-2003 te Dordrecht 78j x Meijer

Overlijdensadvertenties Onbekend
E. de, Vries +00-12-1965
OS van, Aplonia Helena +15-10-1998 84j x Eijk
SMITT, Wolter Wagter +02-04-1965 49j x Meulen
SUTTERLAND, Cornelis +08-01-1950 65j
TIJSTERMAN, Gijsbertus +04-02-1961 69j x Schonev....
VERHAGEN, Sijtje +17-01-1962 89j
VERHOOG, Janna +07-04-1983 61j x Eijk
VERHOORN, Abraham +02-05-1963 74j x Terpstra
VERMEIJ, Regina (Gien) +07-06-2004 77j x Schalkwijk
VERSCHUUR, Marinus +27-12-1964 69j x Wiegman
VERSCHUUR, Miels Evert +29-05-1958 55j x Woensel
VIS, Arie +28-05-1954 71j x Kelder
VIS, Jacoba +18-09-1955 77j x Roos
VLIET van, Nicolaas +30-10-1956 70j x Vliet
VOETS, Hendrika +03-01-1949 70j x Akker
VOETS, Jan +01-03-1948 80j x Kwakernaak
VOETS, Niesje +31-03-1956 46j
VOORMA, Anna Margaretha +13-11-1948 26j x Tuyl
VOORST van der, Everdina +25-02-1965 79j
VOORT van der, Cornelia Jansje +03-04-1960 80j x Gorree
VOS de, Maria Sophia +05-05-1960 46j x Brink
VRIES de, D. +17-07-1955 x Hertog
VRIES de, Dirkje +17-07-1955 59j x Hertog Azn
VRIES de, Evert +25-12-1965 67j x Petersen
WAGENINGEN van, Cornel,ia +21-02-1965 88j x Wageningen
WAGENINGEN van, Willem +08-04-1962 75j x Spokkelrieft
WAL ter, Jannie +12-11-1960 31j
WAL van der, Johannes Wilhelmus +22-04-1993 86j x Eijk
WEERD de, Anneke +08-01-1962 89j x Griffioen
WEIJ, Alida +12-10-1965 70j x Vos
WERNSEN, Johan Hendrik +19-08-1890 56j x Wenters
WESTMAAS, Elisabeth +31-12-1963 82j x Snel
WIERINGEN van, Gerrit +22-01-1960 74j x Winkel
WIJBENGA, Jochum +27-02-1963 86j x Baron
WIJBENGA, Jochum +27-02-1963 86j x Winter
WIJNGAARD van den, Cornelis Willem +25-01-1963 65j x Vliet
WIJNGAARDEN van, Jacob +09-05-1960 74j x M?br>WIJSMAN, Jan Marinus +04-01-1962 76j x Kroon
WILGEN van, P. +23-11-1956 55j
WILLE, Bertus Antonie +21-03-1960 69j x Leeuwen
WIT de, Leendert +12-10-1957 74j x Kool
YKEL, Klaartje +19-06-1959 79j x Brummen
ZAAL, Wijntje +03-04-1963 65j
ZEKVELD, Johanna +31-01-1954 78j
ZIJERVELD, Dirk +12-01-1958 80j x Varik
ZOOMEREN van, Andr?bsp;+07-03-1961 5j

Overlijdensadvertenties AD Utrechts Nieuwsblad
JANSEN, Eugenie Jose Marie Louise *03-05-1944 te Nijmegen +12-11-2007 te De Meern 63j
JANSSEN, Wim *24-03-1930 te Arnhem +14-11-2007 te Hilversum 77j
MEINEN, Greetje +14-11-2007 x Brinksma
ORFANOUDAKIS, Jannis *17-08-1940 +11-11-2007 te Rucphen 67j x Engers

Overlijdensadvertenties AD De Dordtenaar
OOUWENS, Andr?bsp;*13-06-1972 +20-05-2006 te Dordrecht 33j

Overlijdensadvertenties AD Groene Hart
STITSELAAR, Metje *03-05-1928 +03-10-2005 te Driebergen 77j x Karssen

Overlijdensadvertenties Dagblad de Stem
BRANDEN van den, Ren?bsp;+30-09-2007 te Clinge 83j x Verstraeten
BRANDEN van den, Ronny Joseph Maria +13-09-2007 te Clinge 62j x Hooghe, d'
HERREWEGH, George Joseph +21-08-2007 te Hulst 76j x Crombeen
KAS, Louisa Jacoba (Wies) *24-08-1941 te Terneuzen +06-08-2007 te Hulst 65j x Maat
ROO de, Diana +14-09-2007 te Terneuzen 31j

Overlijdensadvertenties Scheveningsche Courant
BAAK, Klaziena *09-09-1926 +10-11-2007 te Den Haag 81j
JONG de, Catharina "Tineke" *00-00-1965 +08-11-2007 te Den Haag 42j x Leeuw
KNOESTER, Christiaan Leopold *27-01-1928 +12-11-2007 te Den Haag 79j x Roos
LANGE de, Johanna Martina *00-00-1915 +07-11-2007 te Den Haag 92j x Groen
PLUGGE, Neeltje *27-12-1919 +10-11-2007 te Den Haag 87j x Regeer

Overlijdensadvertenties Schakel editie Barendrecht
BALLEGOOIJEN van, Anja *18-07-1968 +27-06-2007 te Barendrecht 38j
BERKHOUT, Adrianus *19-11-1926 +09-06-2007 80j x Rijsdijk
BURG van der, Adriana *30-11-1911 te Strijen +08-06-2007 te Barendrecht 95j x Vogelaar
DEKKER, Dirk *31-12-1924 +27-06-2007 te Barendrecht 82j x Stam
GAMEREN van, Lien +29-06-2007 88j x Vlasblom
HARDENBOL, Aartje Adriana *19-01-1925 +09-06-2007 te Barendrecht 82j x Jagersma
JONG de, Leendert Jan *06-09-1930 +17-06-2007 te Heerjansdam 76j x Schop
NOUWEN, Pieter *05-04-1936 te Rotterdam +23-06-2007 te Barendrecht 71j x Bijl
RODERMOND, Anke *13-11-1952 +06-06-2207 te Zwijndrecht
VERHOEF, Mieke *14-01-1946 te Heerlen +29-06-2007 te Barendrecht 61j x Verheij
VRIES de, Margretha *28-06-1933 te Hasselt (Ov) +27-06-2007 te Barendrecht 73j
ZELLMANN, Marius Cornelis +03-07-2007 te Barendrecht 91j x Turenhout

Overlijdensadvertenties Eindhovens Dagblad Helmond-Plus
BRUSSEL van, Harrie +13-11-2007 te Deurne 64j
DIJSTELBLOEM, Anna Maria *27-06-1916 te Nuenen +14-11-2007 te Helmond 91j x Mikkers
MELIS van, Pieta *08-10-1917 te Gemert +13-11-2007 te Helmond 90j x Maas
ROSKAM, Eduard +13-11-2007 61j x Ierland
VERLEG, Liesje +13-11-2007 79j x Boomen

Geboorteadvertenties Nieuwsblad Zoetermeer
, Ali *05-11-2007 x Geibreen k: Myron Sa?br>, Jeremy *27-10-2007 te Zoetermeer x Jong k: Anna
KUIK, Roel *09-11-2007 x Kosterman k: Bodhi Niec

Bidprentjes
BERKOM van, Annette *22-08-1969 te Breda +14-08-2007 te Breda 37j x Tilburg
LOOS de, Antonetta Maria *12-10-1883 te Tilburg +11-06-1927 te Tilburg 43j x Assem
MICHIELSEN, Cornelia Theresia *27-04-1904 te Gilze en Rijen +14-05-1979 te Tilburg 75j x Abbeelen
THIJSSEN, Joke *15-02-1945 te Made +11-11-1980 te Made 35j x Dalen
THIJSSEN, Petrus *20-10-1907 te Made +23-05-1978 te Made 70j x Wagemakers
THIJSSEN, Wilhelmus *21-07-1891 te Made +09-02-1972 te Raamsdonksveer 80j x Ligthart
THOLENAAR, Adriana Cornelia *12-12-1854 te Oud Vosmeer +18-10-1924 te Utrecht 69j x Vlamings
THORIAANS, Dymphna *28-10-1798 te Baarle Nassau +14-02-1887 te Baarle Nassau 88j x Heyning
TICHELT van, Maria Petronilla *20-04-1832 te Groot zundert +12-07-1893 te Oosterhout 61j x Leppers
TIJSSEN, Wilhelmus Rudolphus *14-07-1896 te Dordrecht +01-12-1980 te Dordrecht 84j x Peters
TILLEMANS, Gerardus Wilhelmus *21-12-1904 te Groesbeek +19-01-1975 te Breda 70j x Schoonenberg

Totaal: 249 wijzigingen in deze periode in www.hollantsnet.nl

Met vriendelijke groet,
Kees Klootwijk

www.hollantsnet.nl en www.zerken.nl


Subject: + familieberichten AD Rotterdams Dagblad week 45 2007
From: "ronald" <rwanrers@NO_SPAMtiscali.nl>
Date: Sat, 17 Nov 2007 14:55:42 +0100
--------
familieberichten AD Rotterdams Dagblad week 45 2007

(overige familienamen tussen accolades)overlijden

BEUKEN, Jacobus Hubertus Nicolaas * 15-02-1935 +
05-11-2007

BOL, Jan * 05-07-1943 + 02-11-2007

BONS, Wilhelmina Pieternella (Wil) * 02-06-1941 +
06-11-2007

BROERSE, Johan (Joop) oud 89 jr

BRUINS, J.J. (John) + 02-11-2007

GORDIJN, Kees

GOUDRIAAN, Cornelis Jan (Cor) * 13-03-1917 +
03-11-2007 sinds 15-02-2005 wednr v. Jeanne VOLAART
{WILLEMSTEIN, LEEUW, DE HAAN, BOKS, SPIJKERS}

HOEK, Dick VAN oud 65 jr

HOLLA, Cornelis Johannes Gerardus (Cees) * A'dam 03-02-1926
+ R'dam 05-11-2007

JAGESSAR, Oesha + 02-11-2007

KOENE, Johannes Hermanus Jozef (Jan)

LOEVE, Arie (Aad) * 14-06-1956 + 06-11-2007
{SAKKO, PLAS}

MASTRIGT, Tom Frederik VAN * 28-06-1940 + 05-11-2007

OLDEN, Roelfina Gezina (Fien) oud 76 jr wed. v. Siek
SIPPENS

OUDKERK, Bernard (Ben) * 04-03-1940 + 02-11-2007

STRUIJLAART, Ed * 12-05-1948 + 05-11-2007

UIJLENBROEK, Johan Wilhelm * 18-11-1920 + 02-11-2007
wednr. v. Elizabeth SLUIJS

VOGEL, Frederik Bertus (Fred) * 25-11-1923 + 04-11-2007
{LOOG}in memoriam

MAC-LEAN, Carl + 05-11-2006

NN, Sylvia * 04-05-1959 + 07-11-1997 {VAN
DIPTEN, VAN WIJK, VAN DRIEL}

VIJFVINKEL, Dick + 05-11-1992van harte

POST, J.

WOLFS, H.Scans zijn verkrijgbaar via
rwarners@NO_SPAMtiscali.nl verwijder NO_SPAM

met vriendelijke groeten,

Ronald
Subject: + familieberichten AD Rotterdams Dagblad week 46 2007
From: "ronald" <rwanrers@NO_SPAMtiscali.nl>
Date: Sat, 17 Nov 2007 14:56:07 +0100
--------
familieberichten AD Rotterdams Dagblad week 46 2007

(overige familienamen tussen accolades)huwelijk

JONG, M. DE en J. PLOMPoverlijden

ANKER, Tijs VAN DEN oud 28 jr

BOUMAN-BÖHM, Johanna Maria (Joke)

ENGELFRIET, Jacomina Maria (Mieke) oud 57 jr wed. v. Johan
VAN RIJN {KOSTER, KOK, BOTERMAN, MASCINI, VERBEEK, SCHOLTEN}

GERDINGEN, Joop VAN oud 58 jr

HARDEMAN-DUDOK, Maria * 29-11-1915 + 08-11-2007

HEIJDEN, Arnold J.C. VAN DER

HOOFT, Victor 'T + 07-11-2007

HOOGZAAD, Maria Johanna (Riet) * 's Gravenhage 22-11-1935
+ Bleiswijk 15-11-2007 wed. v. Dick BLOK {DIK, KUPERUS,
KUIPERIJ}

KOFMAN, Gertrude Charlotte Agatha (Trudi) * Soerabaja 11-07-1926
+ R'dam 16-11-2007 {VAN SOEST, GROENEWEGEN, GEORGE, VAN RONGEN,
MIDDELHOEK}

MAN, Chris DE * R'dam 14-05-1950 + Zoetermeer 11-11-2007

MEINEN, Greet(je) {BRINKSMA}

MÜLLER, Betty oud 92 jr {KLOOTWIJK}

ORFANOUDAKIS, Jannis * 17-08-1940 + 11-11-2007
{ENGERS}

OS, Cornelia Wilhelmina VAN (Cock) oud 90 jr wed. v. Ton
NIEUWENBURG

RÉGENI, Ilona * Boedapest 21-03-1910 + Barendrecht
15-11-2007 wed. v. Arie STINIS

RIJSWIJK, Nicodemus Wilhelmus Christiaan VAN (Nico) * Schiedam
15-11-1939 + Rockanje 10-11-2007

SNOECK, Eduard Hubert Mathijs * 15-10-1926 + 09-11-2007
{SNIJDERS}

VERLOOP, Willem Jan Johannes * 30-05-1978 + 13-11-2007
{VAN HOUCKE, VERBOOM}

VOS, Peter DE + 09-11-2007

WESTDORP, Johan (Joop) * 15-06-1945 + 10-11-2007

WESTERMAN, H.J. (Henk) oud 59 jrin memoriam

ESCH, Frans VAN * 21-02-1941 + 12-11-1992Scans zijn verkrijgbaar via
rwarners@NO_SPAMtiscali.nl verwijder NO_SPAM

met vriendelijke groeten,

Ronald
Subject: + familieberichten Botlek2 week 40 (3 oktober 2007)
From: "ronald" <rwanrers@NO_SPAMtiscali.nl>
Date: Sat, 17 Nov 2007 14:56:34 +0100
--------
familieberichten Botlek2 week 40 (3 oktober 2007)

(overige familienamen tussen accolades)overlijden

HUIJGEN, Adrianus Johannis (Aad) oud 83 jr {LANGENDOEN}

ROMIJN, Aart Leendert * Zuidland 26-09-1915 + Zuidland
21-09-2007 {LAURET}dankbetuiging

BOOSTER, Cornelia

VALK, Ron DE {WIJGERS}Scans zijn verkrijgbaar via
rwarners@NO_SPAMtiscali.nl verwijder NO_SPAM

met vriendelijke groeten,

Ronald
Subject: + familieberichten www.hollantsnet.nl van 17-11-2007
From: <info@noreply-hollantsnet.nl>
Date: Sun, 18 Nov 2007 07:15:04 +0100
--------
+ familieberichten www.hollantsnet.nl van 17-11-2007

Hieronder de wijzigingen van 17-11-2007 in de gegevens van www.hollantsnet.nl.
De gegevens staan gegroepeerd per soort advertentie en per krant, daarbinnen gesorteerd op achternaam.
Suggesties voor verbeteringen van deze lijst zijn welkom.
Natuurlijk kwam dit resultaat weer tot stand door medewerking van onze pakweg 100 vrijwilligers! Grandioos!
Op www.hollantsnet.nl kunt u ook zelf familienamen opgeven. Bij wijzigingen krijgt u dan automatisch bericht.

Overlijdensadvertenties Volkskrant
ANDRIESSEN, Jan *00-00-1933 +00-11-2007 74j
ECHTELD, Joannes Julius Marie *17-08-1921 te Paramaribo +08-11-2007 te Halfweg 86j x B?
HEYNNEMAN, Yolanda Louise (Jolly) *14-09-1958 te Groningen +14-11-2007 te Amsterdam 49j x Manuputy
HORNSTRA, Henk *30-10-1948 te Sondel +16-11-2007 te Sint Annaparochie 59j x Kuiper
LAM?IS, Carel Lodewijk *19-10-1912 te Den Haag +13-11-2007 te Aalden 95j
RUITENBEEK van, Anne *29-09-2007 +11-11-2007

Overlijdensadvertenties BN De Stem
ALCARAZ, Juan Blanqu?bsp;+04-10-2007 te Breda 56j x Haamers
BROUWERS, Josephus Quirinus (Sjef) +02-10-2007 te Gilze 78j x Schrauwen
CORNELISSEN, Carolina (Djumina) +02-10-2007 te Breda 75j x Graaf
DADO, Nic +30-09-2007 te Breda 80j
DAELMAN, Magdalena Francisca (Madelein) +29-09-2007 te Breda 95j x Havermans
DOMS, Catharina Adriana (Toos) +29-09-2007 te Breda 82j x Ruijter
ENGELS, Adriaan +26-09-2001 77j
ENGELS, Gerard *01-07-1948 te Breda +02-08-2006 te Breda 58j x Keim
ENGELS, Guus +18-10-2002 78j x Nieuwesteeg
KONING de , Ria +03-10-2007 te Bergen op Zoom 76j x Walter
KOOPMANS, Antonius Wilhelmus (Toontje) +29-09-2007 te Geertruidenberg 96j x Heijne
KRAAN van der, Will *22-10-1956 +29-09-2007 te Breda 50j x Wauben
KURINGE van, Thea 53j
LAERHOVEN van, Maria +29-09-2007 te Zundert 91j x Dekkers
LAMBREGTS, Jacobus *04-11-1916 te Princenhage +05-10-2007 te Breda 90j x Ruskus
LEENAARS, Adrianus Maria (Janus) +04-10-2007 te Breda 79j x Tuijtelaars
LIND van der, Zo?bsp;+29-09-2007 te Hooge Zwaluwe 16j
LUGARESI, Carla *09-10-1930 te Cevia +04-10-2007 te Breda 76j
LUTEIJN, Izaak +02-10-2007 te Rijsbergen 82j x Karelse
MULLER, Leen +26-04-1988 x Stouten
NAP, Etty Frederika *05-11-1947 te Amersfoort +02-10-2007 te Hoeven 59j x Lambeek
OPPERMAN, Jac *06-01-1922 te Breda +30-09-2007 te Dongen 85j x Roksnoer
PAULUSSEN, Ad +05-10-2007 te Ulvenhout 65j
PAULUSSEN, Janus *21-12-1920 te Ginneken en Bavel +29-09-2007 te Breda 86j x Maas
REIJNS, Petronella Johanna +02-10-2007 te Breda 86j x Nouws
ROOIJ de, Adriana Goverdina (Sjaan) +29-09-2007 te Oosterhout 85j x Stoop
SMOUT, Cornelis Gerardus (Kees) *04-03-1924 +02-10-2007 te Rijsbergen 83j x Chantrel
SNIJDERS, Christ +30-09-2007 te Dongen 70j x Baal
SPONSELEE, Alphonsus +01-03-2001 92j x Engels
STOUTEN, Cornelia +25-09-2007 95j x Muller
VRIES de, Amelia Jeanette +27-09-2007 te Breda 89j x Bruinvis
WALTER, Janus +18-08-1984 x Koning
WENTINK, Tonny *14-08-1921 te Breda +28-09-2007 te Breda 86j x Veuger

Overlijdensadvertenties Telegraaf
ALBERTS, Folkert Hendrik (Fokke) *30-03-1926 te Amsterdam +11-11-2007 te Arnhem 81j x Ziemerink
BRUIJNSMA, Johannes +14-11-2007 te Oosterbeek 99j x Klaassen
GOOSSENS, Stephanus Johannes Paul *27-03-1962 te Leens +16-11-2007 te Singapore 45j
GUICHARD, Johannes Adrianus (Jos) *22-09-1951 te Rijswijk +15-11-2007 te Rotterdam 56j x Ruiter
HAAFTEN van, Wouter Marinus *01-04-1931 te Bandung +12-11-2007 te Amsterdam 76j
HAPPEN van, Arnoldus Petrus (Noud) *03-07-1929 te Geldrop +15-11-2007 te Edegem 78j
HAZE WINKELMAN de, Riek *19-05-1922 te Arnhemia +15-11-2007 te Amsterdam 85j x Graaff
LAM?IS, Carel Lodewijk *19-10-1912 te Den Haag +13-11-2007 te Aalden 95j x Krikke
LANDEN van der, Jacques *31-07-1923 +11-11-2007 84j
MINDERHOUD, Pieter Adriaan (Piet) +15-11-2007 te Santpoort 84j x Reijnhart
VUURE van , Engel *28-06-1922 te Buiksloot +15-11-2007 te Amsterdam 85j x Martens
WENTING, Th. G.m> +13-11-2007 te Doetinchem 70j

Overlijdensadvertenties Dagblad Tubantia
BIJKERK, Henk +21-09-2006 te Enschede 68j x Naberman
BIJKERK, Martin +21-10-2006 te Enschede 33j
BIJKERK, Martin +21-10-2006 te Enschede 33j

Overlijdensadvertenties Alkmaarse Courant
BAKKER, Dirk *04-04-1922 +10-11-2007 te Alkmaar 85j x Stolk
BIERSTEKER, Piet *01-07-1928 te Oudkarspel +13-11-2007 te Zuid-Scharwoude 79j
BOOTS, Catharina Maria (Tiny) +12-11-2007 te Alkmaar 83j x Adriaansen
BOOTS, Catharina Maria (Tiny) *19-11-1924 te Bergen (NH) +12-11-2007 te Alkmaar 82j x Adriaansen
GREUTER, Johannes Hendrikus +14-11-2007 te Alkmaar 85j x Doodeman
HEDDES, Arie *06-03-1927 te Wadwaai +12-11-2007 te Wadwaai 80j x Oudhuis
JONG de, Petrus +12-11-2007 te Lutjebroek 98j x Lee
JOUSMA, Klaaske +13-11-2007 te Oost-Graftdijk 83j x Kwakkel
KUIJK, Anna Marie *25-09-1955 te Wageningen +11-11-2007 te Alkmaar 52j x Vredenburg
LIGTHART, Wilhelmus *31-05-1936 +14-11-2007 te Warmenhuizen 71j x Nannes
MUNK de, Anthonius Pieter (Nootje) *16-08-1931 te Egmond aan Zee +14-11-2007 te Alkmaar 76j x Appeltere
PLOEG van der, Harald Axel *22-01-1961 +08-11-2007 te Alkmaar 46j
PUTTE van de, Willem *20-12-1919 te Arnemuiden +14-11-2007 te Alkmaar 87j x Talens
RIEL van, Johanna Marie Catharina *19-08-1933 +10-11-2007 74j x Diesfeldt
SCHOUTEN, Petrus Adrianus Jozef (Peter) *23-04-1946 te Ilpendam +12-11-2007 te Schagen 61j x Schouten
STET, Catharina *07-03-1925 te Heiloo +12-11-2007 te Oudorp 82j x Ypma
VERWOERT, Hein Taco +13-11-2007 te Soest x Vahl
WEIJ, Jacob Hendrik (Jaap) *12-04-1947 te Haarlemmermeer +12-11-2007 te Oudorp 60j x Nesselaar
ZOMER, Lambertus Johannes Theodorus *03-02-1947 te Oosthuizen +11-11-2007 te Hoorn 60j x Klaveren

Overlijdensadvertenties Trouw
BEKKER, Alie *25-06-1940 te Veenendaal +15-11-2007 te Lakeside (ZAF) 67j x Otterlo
BEURS de, Rita +09-11-2007 te Leeuwarden 60j
BOOY, Jan Elbert *12-12-1927 te Taroetoeng +10-11-2007 te Apeldoorn 79j x Zandbergen
BROUWER, Catharina Martha +12-11-2007 te Ommen 92j x Ladrak
BRUYNE de, Frederik Hendrik (Frits) *19-05-1940 te Mijdrecht +11-11-2007 te Enschede 67j x Wijmans
GROENENDIJK, Christa *18-10-1960 te Rotterdam +10-11-2007 te Eerbeek 47j x Enzlin
HAAN de, Hendrik +09-11-2007 x Tigchelaar
HAAN de, Jolle +11-11-2007 te Hillegom 100j x Schilpzand
HEIJNES, Roosje *05-08-1920 te Amsterdam +12-11-2007 te Sassenheim 87j x Bakker
HEINS, Baukje *16-06-1923 te Amsterdam +12-11-2007 te Heemstede 84j x Thijs
HOLST, Jan Pieter Conelis *16-03-1938 te Tiel +11-11-2007 te Gouda 69j x Brink
HOORN van den, Sophia *15-04-1933 +10-11-2007 74j x Jongejan
HOP, Catharina Anna Wilhelmina *07-03-1905 te Amsterdam +16-11-2007 te Nunspeet 102j
KEMP van der, Jacomijntje +11-11-2007 te Alen a/d Rijn 85j
KLEINHOUT, Gerrit Herman *12-12-1913 te Amsterdam +11-11-2007 te Baarn 93j
KLIJNSMA, Geertje *04-07-1922 te Oosthem +11-11-2007 te Barendrecht 85j x Molendijk
LAGERWERF, Leny *14-01-1935 te Delft +12-11-2007 te Leiden 72j
LOS, Adriana *09-04-1922 +09-11-2007 te Rotterdam 85j x Hout
NUIS, Aad *18-07-1933 te Sliedrecht +08-11-2007 te Scheveningen 74j x Beek
RIJEN van, Aad *04-10-1917 +08-11-2007 90j x Tack
ROFFEL, Gerrit +16-10-2007 te 's-Hertogenbosch 81j
SAATHOF, Ina *20-08-1916 te Ginneken +07-11-2007 te Breda 91j x Bolt
SCHAPER, Riet *25-05-1916 te Kudelstaart +13-11-2007 te Amsterdam 91j
STOELENGA, Ellen +12-11-2007 te Soest x Post
STOLK, Roel +15-11-2007 x Kroeze
TAMMINGA, Meile *17-07-1925 te Gerkesklooster +08-11-2007 te Assen 82j x Andreae
TAS, Hendrika (Henny) +13-11-2007 te Vlaardingen 84j x Doorduin
VERSTEEG, Catharina Anna (Ka) *31-07-1927 te Dongensevaart +11-11-2007 te Breda 80j
WERMESKERKEN van, Maria *21-01-1917 te Utrecht +09-11-2007 te Zeist 90j x Schudde
ZWEERS, Gerrit Hendrik *16-09-1927 te Amsterdam +08-11-2007 te Haarlem 80j x Boterhoven de Haan

Overlijdensadvertenties Streekblad Zoetermeer
BOS, Cornelia Inge Adriana 41j
HEITLAGER, Maria Paulina Cornelia 90j x Busschbach
VELDEN ten, Gabri?Henri Marie 59j x Weimar
ZWAAN van der, Michel

Overlijdensadvertenties Apeldoornse courant
BROEDER, Theodora Adriana (Doortje) *10-06-1929 +14-11-2007 78j x Ravesteyn
PENTERMAN, Hendrika +15-11-2007 te Voorst 64j x Valkenburg
RIELE ter, Gerdina Elisabeth Maria *13-05-1929 te Voorst +15-11-2007 te Twello 78j x Hafkamp
TIEMENS, Pieter *11-03-1927 +14-11-2007 te Apeldoorn 80j x Kiesbrink

Overlijdensadvertenties Barneveldse Krant
BEMMEL van, Toon *10-04-1957 te Barneveld +17-02-2006 te Utrecht 48j x Dijk
BEMMEL van, Toon +17-02-2006 48j
WINDHOUWER, Aaltje *01-12-1917 +15-11-2007 te Barneveld 89j x Thomassen
ZANDBERGEN, Willem Johan Klaas (Wiljo) +17-03-2003 te Barneveld 44j x Kieft

Overlijdensadvertenties Dordtenaar
, Dien *21-03-1942 +28-01-2003 te Dordrecht 60j x Jong
, Marcel +06-02-2003
AA van, Johanna Pieternella *22-02-1922 +07-02-2003 te Dordrecht 80j x Vos
BAAN, Hendrik *14-03-1923 te Zwijndrecht +02-02-2003 te Zwijndrecht 79j
BAKKER de, Greta Cornelia +07-02-2003 te Dordrecht 90j x Kkaper
BEERTEMA, Willem *15-12-1924 te Winschoten +31-01-2003 te Dordrecht 78j
BEGEMAN, Jan Cornelis Hemmo *09-05-1919 te Wildevank +23-01-2003 te Dordrecht 83j x Boer
BEK, Hendrik Jacob *16-08-1913 +30-01-2003 te Dordrecht 89j x Waal
BEMEL van, Hennie *04-07-1963 te Dordrecht +08-02-2003 te Reek 39j x Rijn
BEMMEL van, Hennie *04-07-1963 te Dordrecht +08-02-2003 te Reek 39j x Rijn
BEMMEL van, Hennie +08-02-2003 39j
BERGH van den, Ida Hester *21-11-1910 te Dordrecht +28-01-2003 te Dordrecht 92j x Zadoks
BESTEN den, Bert
BLOEMEN, Laurens +14-02-2003 te Dordrecht 71j x Piessens
BLOKHUIZEN, Gerardus Theodorus *18-05-1913 +05-02-2003 te Dordrecht 89j x Kuijten
BOER den, A.J. (Ton)
BOER den, Anthoon Jacobus +05-02-2003 te Hendrik-Ido-Ambacht 70j x Herik
BOER, Cornelis Pieter *15-04-1919 te Papendrecht +03-02-2003 te Papendrecht 83j x Noldus
BOER den, Hans *22-09-1945 +30-01-2003 te Dordrecht 57j
BOER den, Johannes
BOER den, Ton
BOLLAART, Jacob +05-02-2003 te 's-Gravendeel 98j x Ruiter
BOLLAART, Lena *13-02-1912 te Wieldrecht +23-01-2003 te Dubbeldam 90j x Pelt
BOS, Nel +02-02-2003 te Dordrecht 70j x Molenberg
BOSSE, Johanna Henriette *07-08-1928 te Leiden +09-02-2003 te Papendrecht 74j x Hooven
BUIJTENHEK, Hermanus Adrianus *29-07-1922 +21-01-2003 te Rotterdam 80j
DIJK van, Klasien *25-04-1930 +05-02-2003 72j
DILLEN van, Frits +12-02-2003 te Dordrecht 58j x Wal
DRIESSEN, Johannes Andreas *19-07-1920 te Hoofddorp +07-02-2003 te Zwijndrecht 82j x Zwaaneveld
EDEN van, Janna Hendrika te Dordrecht 73j x Visser
EGGELEN van, Thea +00-02-2003 te Dordrecht 65j x Putten
GRAAF van der, Hendrika +29-01-2003 te Dordrecht 83j x Drijver
GRIEND van de, Hilligje +10-02-2003 te Dordrecht 90j x Valk
GROOT de, Leentje *16-02-1927 +03-02-2003 75j x Bezemer
GURP van, Pieternella Alida +02-02-2003 te Dordrecht 82j x Bakker
HAAK, Gijsbertus +30-01-2003 te Dordrecht 66j x Torren
HAAK, Truus +06-02-2003 te Dordrecht 72j x Seinstra
HAAN den, Adriaan +06-02-2003 te Nieuw-Lekkerland 80j
HEIDA, Albert
HEIDA, Albert Siebren *08-07-1934 te Sleen +31-01-2003 te Dordrecht 68j x Kort
JANSEN, Jacoba x Alten
JANSEN, Jacoba +23-01-2003 te Dordrecht 89j x Alten
JANSEN, Maria Jacoba +10-02-2003 te Dordrecht 89j x Spek
KAUFMAN, Dini *20-06-1936 +28-01-2003 te Papendrecht 66j x Bosua
KONING de, Ir. A.B.J.
KONING de, Ir. A.B.J.
KONING de, Ir. A.B.J. (Aart)
KONING de, Ir. Aart Bastiaan Jacob *01-11-1922 +12-02-2003 te Zwijndrecht 80j x Vogel
KOOIMAN, Arie *15-10-1931 +10-02-2003 te Zwijndrecht 71j x Stolk
KOOPS, Elisabeth +00-02-2003 te Dordrecht 86j x Romijn
KOSTER, A.C.M. *27-07-1920 +28-01-2003 82j
KRAAYEVELD, Korstiaan +12-02-2003 te Dordrecht 71j x Hoeven
KRAMER, Johanna Geertruida *05-08-1902 +28-01-2003 te Dordrecht 100j x Persijn
KRUITHOF, Jannetje Pieternella +27-01-2003 te Papendrecht 85j x Roodhuizen Sr.
KRUITHOF, Maaike +09-02-2003 te Dordrecht 91j x Monster
KUITERS, Leen
KUITERS, Leen *03-02-1934 +03-02-2003 69j x Kok
KUITERS, Leen *03-02-1934 +03-02-2003 69j
LEEUWENDAL, John +05-02-2002
LOON van, Willempje +31-01-2003 te Zwijndrecht 79j x Hollander
LORIJN, Dikkie +05-02-2003 te Dordrecht 52j x Veluwen
MOED, A.B.J. (Wilma) *11-10-1950 te Vught +22-03-2003 te Dordrecht 52j x Schiefelbusch
MOL de, Cornelis +09-02-2003 te Dordrecht 85j x Sas
MOL de, Cornelis 85j
MOLL, Johanna Elisabeth +28-01-2003 te Dordrecht 93j x Pabbruwee
NAMEN van, Jacob +10-02-2003 te Zwijndrecht 70j x Kroos
OUWEHAND, Jannie x Smits
PELT van, Elisabeth +30-01-2003 te Dordrecht 85j x Hoff
PIJPER, Jaap
REUVERS, Laurentius +29-01-2003 te Dordrecht 89j x Horsten
RIETDIJK, J.A. +10-02-2002
SCHENKEL, Cornelia *25-09-1906 te Zwijndrecht +02-02-2003 te Groningen 96j x Wel
SCHOON, Cornelia Wilhelmina +05-02-2003 te Dordrecht 59j x Corbeau
SEINE, Jan +01-02-2003 te Zwijndrecht 84j x Kooy
SLAGTER, M.M. *21-11-1925 +12-02-2003 77j
SONNEVELT, N.
SONNEVELT, Nicolaas *05-04-1940 +30-01-2003 te Dordrecht 62j x Muusz
STALLINGA, Riet +27-01-2003 te Dordrecht 58j x Etten
SWOLFS, Helena Maria *17-07-1908 +03-02-2003 te Dordrecht 94j x Hoogendoorn
TUK, Marinus +29-01-2003 te Zwijndrecht 80j x Hartman
TUK, Marinus
VELD in 't, Piet +24-01-2003
VERBRUGH, Dr. Albertus Johannes *19-07-1916 te Den Haag +05-02-2003 te Dordrecht 86j x Helden
VERHEIJ, Leentje *14-04-1917 +08-02-2003 te Dordrecht 85j x Hofman
VERMEULEN, Reinier *26-12-1906 te Wemeldinge +08-02-2003 te Dordrecht 96j
VLIEGENTHART, Adrianus +14-02-2003 te Hendrik-Ido-Ambacht 70j x Baat
VOLMER, Robert +31-01-2003 33j
VRIES de, Peter
VRIJ, Jan +04-02-2003 te Dordrecht 82j x Dinkela
WAPPEROM, Hemmy J.S. *02-11-1919 te Dordrecht +24-01-2003 te Haarlem 83j x Princen
WELIE van, Maarten Willem +03-02-2003 te Zwijndrecht 74j x Parinussa
WIT de, Annemarie Elisabeth *28-02-1971 +04-02-2003 31j
ZOUTEWELLE, Adrianus +30-01-2003 te Hendrik-Ido-Ambacht 78j
ZOUTEWELLE, Adrianus +30-01-2003 te Hendrik-Ido-Ambacht 78j x Arend

Overlijdensadvertenties De Combinatie
AMBACHTSHEER, Paulus *10-01-1934 +07-11-2007 73j x Klootwijk
BAKKER, Willemijntje *13-11-1918 +12-11-2007 88j x Berg
BURGGRAAF, Hendrika +14-11-2007 87j x Ruiter
DIRVEN, Quirinus Adrianus *30-12-1921 +08-11-2007 85j x Snijder
DRIEL van , Teuntje Maria +10-11-2007 78j x Heester
OOSTEROM, Cor 51j
STEHOUWER, Neeltje +09-11-2007 85j x Steen

Overlijdensadvertenties Schakel editie Barendrecht
BERG van den, Maarten +19-07-2007 te Barendrecht 49j x Vries
BEZEMER, Neeltje Aagtje +12-07-2007 te Heerjansdam 83j x Graaff
BODEGOM van, Sijtje *01-08-1915 +06-07-2007 te Barendrect 91j x Schoor
BRAKEL van, Rose Margriet *28-02-1944 +15-07-2007 te Barendrecht 63j x Moerman
ENT van der, Martien +30-07-2007 te Barendrecht 89j x Vijer
GROENENDIJK, Fredrerika *01-04-1924 +16-07-2007 te Barendrecht 83j x Borstlap
HANSEN, Anna Maria *05-07-1931 te Rotterdam +08-07-2007 te Rotterdam 76j x Tavenier
HARTIGH den, Bastiaantje +17-07-2007 te Barendrecht 91j x Tholen
KOOIJMAN, Cornelia Pietertje (Corrie) *06-05-1927 +05-07-2007 te Barendrecht 80j x Ruiter
KOOIMAN, Aart +05-07-2007 te Marendrecjt 87j x Kooten
ROEST, Dingeman (Dick) +24-07-2007 te Bruinisse 69j x Laay
RUITER de, Elisabeth +11-07-2007 te Heerjansdam 76j x Rodermond
SCHAAP, Franciscus Wilhelmus +14-07-2007 te Barendrecht 79j
STEER, Theadora Maria *04-10-1938 +06-07-2007 68j
VELD in't, Dick +29-07-2007 te Heerjansdam 73j x Simins
VERSCHOOR, Willem (Wim) *08-05-1934 +26-07-2007 73j
ZUIJDEWEG, Cornelis (Cor) +26-07-2007 te Barendrecht 86j x Verkerk

Overlijdensadvertenties Dordrechtsch Nieuwsblad
ADAMS, Nelly +24-07-1896 te Delft
AMBTMAN den, Willem +27-08-1896 te Tiel 79j x Wit
BAARDMAN, C. +02-07-1896 te Giessendam 87j
BERKHOUT, Petronella Katharina Kornelia +25-08-1896 te Rotterdam
BOGERT, L.W.
BOON, Elizabeth Ida Marie +25-09-1905 7j
BUSKENS, Antonia Jacoba Catharina +01-08-1896 te Nijmegen 1j
CASTENMILLER, Theodora +19-08-1896 te Middelburg 55j x Voets
DALEN van, J.
DEKKER, Hermen +08-07-1911 te Papendrecht 24j
DUDOK DE WIT, C.A.A. +29-06-1911 te Bloemendaal 69j
EIJNSBERGEN van, Anthonie +12-05-1896 te Malang 26j
ENGELBREGT, mejuffrouw Lena +18-07-1896 te Leiden 83j x Pierot
GRIESHEIMER, Gerrit +18-06-1896 78j
GROOT de, G.E. te Nijmegen 54j x Sonns
HOEVEN van der, Vrouwe M. +23-07-1896 te Dordrecht x Fangman
HOFMAN, Willem Barend +31-07-1896 te Oostvoorne 71j x Gorzeman
HOOGLANDT, Willemina Johanna +13-08-1896 te Doetinchem 66j
KNOOK, Aalbert +21-07-1896 te Oud-Beijerland 17j
KOK, Hendrica Catharina x Colombijn
KOOLHAAS REVERS, C. +27-07-1896 te Dordrecht 33j x Iongh
KRAAIJVELD, Jan +02-08-1896 te Sliedrecht 52j x Verheul
MADE van der, Anna Cornelia +04-06-1912 te Dordrecht 60j x Paymans
MAZIER de, Susanna +14-08-1896 te Middelburg 71j x Gelder
PELLIKAAN, Arie Thomas +18-08-1896 te Werkendam 14j
PETERS, Antonius Johannes +23-07-1896 te Nijmegen 57j x Hopman
POSTHUMUSZ, A. +18-07-1896 te Nijmegen 75j x Bolman
RAGUT, Wilhelmina Frederika +10-08-1896 te Middelburg
RENEN van, Adriana Geerttruida +09-07-1911 te Dordrecht 33j x Pieters
SCHIKS, Josephus Lambertus +29-09-1905 te Rotterdam 65j x Trip
SCRINERIUS, Hubertus +03-10-1905 te Leiden 28j
STAAT, W. +17-07-1896 te Zwijndrecht 60j
STASSE, P.
STEENBEEK van, Johannes Christianus Nicolaas +05-07-1896 te Delft 5j
STIEGELIS, Willem +10-07-1911 te Dordrecht 74j x Ruiter
TERMIJ van, H.A. +21-07-1896 te Utrecht 86j x Blomenberg
VISSER de, Arnoldus Willem +01-08-1896 te Gorinchem 88j
VOORDENDAG, Neeltje Elizabeth Annetje +20-07-1896 te Dordrecht 16j
VUUREN van, Neeltje +18-06-1896 te Maassluis 1j
WORTEL, Jacob +18-07-1896 te Rhenen 26j
ZEEGERS, Casper +10-08-1896 te Delft 61j x Geel

Overlijdensadvertenties Eindhovens Dagblad Helmond-Plus
FILIPPINI, Dieneke +14-11-2007 te Helmond 95j x Bombeeck
SCHOUTSEN, Ann

Huwelijksadvertenties BN De Stem
COOREMANS, Remco x Yizhak

Huwelijksadvertenties Reformatorisch Dagblad
STRUIJK, J.A. x Nieuwenhuijzen

Huwelijksadvertenties Apeldoornse courant
HENDRIKS, Piet x Beek

Huwelijksadvertenties Dordrechtsch Nieuwsblad
AALDERS, Dirk x Albers
BONTEN, Cornelis Abraham
DIRKSE, Dirk x Peereboom
DUIJVIS, Dr. C.A. x Schaardenburg
HAVER DROEZE, mr. F. x Verbroek
IJSSELMUIDEN, Johannes Bernardus x Rijn
KUITERS, Adrianus x Hermans
LINDEN van der, R.W. x Engels
REST v.d., Simon x Hennekes
RUIJTENBERG, D.P. x Fok
SNIJDELAAR, A. x Jonge
TAP D.AZN, Dirk x Olst
VEER van der, Dirk x Murray
VLASBLOM, Huibert x Lee
WIJK van, Bernard x Pistoor

Geboorteadvertenties NRC
SAVILLE, Paul *30-08-2001 te Den Haag x Engels k: Kari Alexandra

Geboorteadvertenties BN De Stem
AARTS, Hans *18-09-2007 te Prinsenbeek x Dekkers k: Isis
HEESTERBEEK, Jan *02-10-2007 te Klundert k: Niels
MARTENS, Jan *02-10-2007 te Hoeven k: Max
RIDDER de, Danny *25-09-2007 te Zevenbergen x Engels k: Brent
WETERINGS, Maikel *29-09-2007 te Geertruidenberg k: Brinsley

Geboorteadvertenties Telegraaf
H?ELL TOT WESTERFLIER van, *15-11-2007 te Amsterdam x Haspels k: Ottilie Noepy Charlotte
KOOL, Arjan *15-11-2007 te Amsterdam x Hendriks k: Micha?a Resida Eline Julianne
SIEWERTSZ VAN REESEMA, Volckert *15-11-2007 te Ruwayton x Cordia k: Jasper Willem
SNOECK, Eddy *10-11-2007 te Den Haag x Eyken Sluyters k: Frederique Kristina (Kiki)
SONSMA, Jeroen *09-11-2007 x Buisman k: Colette Lily
STEENIS van, Eduard *12-11-2007 x Broeshart k: Sebastiaan Eduard Maurits

Geboorteadvertenties Apeldoornse courant
JANSEN, Aalex *10-11-2007 te Apeldoorn x Boerakker k: Lars Thomas Gijs

Geboorteadvertenties De Bunschoter
WENTZEL, Richard *10-11-2007 x Graaf k: Kevin

Bidprentjes
ABEN, Petrus Antonius *05-02-1890 te Oeffelt +10-05-1968 te Oeffelt 78j
AMSTEL van, Johannes Martinus Joseph *20-03-1910 te Oeffelt +14-02-1968 te Oeffelt 57j x Loon
ARTS, Antonia Henrica *10-05-1889 te Sambeek +14-11-1967 te Oeffelt 78j x Bruijn
BLOEMERS, Johannes Christianus Gerardus Maria *09-09-1947 te Oeffelt +28-05-1968 te Nijmegen 20j
BOUWMANS, Martinus Petrus Wilhelmus *25-02-1889 te Randwijk +22-08-1967 te Boxmeer 78j x Peters
BROEREN, Hendricus Hermanus *31-05-1900 te Boxmeer +31-07-1968 te Boxmeer 68j x Peters-Rit
COENEN, Antonius Johannes *29-04-1884 te Oeffelt +09-01-1967 te Oeffelt 82j x Venbrux
CORNELESEN, Hendrikus Anthonius (Heintje) *20-02-1890 te Haps +12-02-1967 te Groesbeek 76j x Thijssen
DERKS, Alberdina Martina Maria *04-08-1936 te Oeffelt +01-07-1967 te Nijmegen 30j x Gellecom
GERRITS, Regina Wilhelmina *17-07-1893 te Hilden (D) +13-03-1968 te Boxmeer 74j x Rooijackers
GRAAT, Wilhelmus *12-02-1878 te Oeffelt +10-08-1968 te Boxmeer 90j x Schaap (1)
GRAAT, Wilhelmus *12-02-1878 te Oeffelt +10-08-1968 te Boxmeer 90j x Roosen (2)
HOMBERGH van den, Johannes Antonius *02-04-1909 te Amsterdam +22-02-1968 te Oeffelt 58j x Tunnissen
HOVEN van de, Adriana Maria *21-12-1878 te Kaatsheuvel +15-02-1935 te Kaatsheuvel 56j
HULTEN van, Francijna *06-04-1885 te Drunen +22-09-1938 te Drunen 53j x Leest
JACOBS, Petrus *27-04-1905 te Mill +16-10-1968 te Langenboom 63j x Janssen
JANSEN, Jacobus *24-07-1886 te Heijen +23-08-1968 te Oeffelt 82j x Linsen
JANSSEN, Ignatius Petrus *01-02-1914 te Oeffelt +21-01-1968 te Oeffelt 53j
LINDERT van, Hendrik Willem Jan *27-05-1893 te Groot-Linden +26-12-1968 te Boxmeer 75j x Schr?
MAASSEN, Megchelina Petronella *02-06-1886 te Oeffelt +12-06-1968 te Gennep 82j x Voss
MANNAERTS, Josephus Johannes *16-03-1855 te Tilburg +03-07-1933 te Tilburg 78j
MOMBERS, Judocus Petr. *30-08-1860 te Kaatsheuvel +26-05-1938 te Kaatsheuvel 77j
POELS, Antonius Petrus *28-05-1906 te Oeffelt +08-07-1968 te Nijmegen 62j x Franken
POUWELS, Martinus *22-02-1900 te Oeffelt +22-02-1968 te Horst 68j x Els
SCHOONENBERG, Francijna *07-03-1875 te Oijen +28-07-1938 te 's-Hertogenbosch 63j x Peijnenburg
SNOEREN, Johannes P.F. *14-01-1876 te Kaatsheuvel +28-07-1933 te Kaatsheuvel 57j x Beers
SPRANGERS, Petronella *12-02-1853 te Kaatsheuvel +06-12-1937 te Kaatsheuvel 84j x Hesselmans
VERHAGEN, Elisabeth *05-09-1848 te Kaatsheuvel +10-01-1933 te Kaatsheuvel 84j x Hesselmans
VONDEREN van, Johannes Jacobus *16-12-1917 te Oeffelt +26-06-1968 te Haps 50j x Rooijackers

Totaal: 337 wijzigingen in deze periode in www.hollantsnet.nl

Met vriendelijke groet,
Kees Klootwijk

www.hollantsnet.nl en www.zerken.nl


Subject: + Familieberichten Leidsch Dagblad 17 november 2007
From: walravenkoster <walravenkoster@gmail.com>
Date: Sun, 18 Nov 2007 04:07:07 -0800 (PST)
--------
Familieberichten Leidsch Dagblad.

Eerste plaatsnaam is zo mogelijk plaats van dagtekening van de
advertentie met 'alle' gegevens. Als op die plek ? staat is er een
advertentie door familie geplaatst, als er - staat alleen door
anderen. Het getal tussen haakjes is de leeftijd van de overledene.
Gegevens tussen (? en ?) staan niet zo in de tekst, maar zijn een
interpretatie of kanttekening van mij.
Bij een aanvraag graag de naam van de persoon en titel en datum van de
krant, dan kan ik de advertentie terugvinden.

Walraven


Leidsch Dagblad 16 november 2007

Leiden, 15 nov 2007: Willem (Wil) AZIER (59)
gehuwd
Leiden, 16 nov 2007: Jeroen DEN HOLLANDER (55)
gehuwd
Leiden, 15 nov 2007: Jan - Rupert - POSTMA Ofm
* 3 aug 1928 Helmond
Rijnsburg, 16 nov 2007: Jan DE WINTER (55)
gehuwd
Leiden: Maria Johanna (Mia) OUDSHOORN
* 28 apr 1933 + 15 nov 2007
Katwijk: Josina VAN DUIJVENBODE-ZIJLSTRA
* 29 jan 1930 + 15 nov 2007
wv Amerik VAN DUIJVENBODE


Subject: + familieberichten www.hollantsnet.nl van 18-11-2007
From: <info@noreply-hollantsnet.nl>
Date: Mon, 19 Nov 2007 07:15:06 +0100
--------
+ familieberichten www.hollantsnet.nl van 18-11-2007

Hieronder de wijzigingen van 18-11-2007 in de gegevens van www.hollantsnet.nl.
De gegevens staan gegroepeerd per soort advertentie en per krant, daarbinnen gesorteerd op achternaam.
Suggesties voor verbeteringen van deze lijst zijn welkom.
Natuurlijk kwam dit resultaat weer tot stand door medewerking van onze pakweg 100 vrijwilligers! Grandioos!
Op www.hollantsnet.nl kunt u ook zelf familienamen opgeven. Bij wijzigingen krijgt u dan automatisch bericht.

Overlijdensadvertenties BN De Stem
BEENAKKERS, Tonnie +03-10-2007 te Gilze 48j x Vermeulen
KANTER de, Anna Maria +03-10-2007 te Breda 86j x Avontuur
NEEFS, Martha *15-03-1913 te Wechelderzande +02-10-2007 te Lindelo 94j x Nieberg
ROTTHIER, Astrid Margretha +17-12-2003 68j x Dieleman
VERLINDE, Thona Christoffelina +24-09-2003 85j x Dieleman

Overlijdensadvertenties Ede Stad
EIKELBOOM, Cornelis Albert +10-11-2007 te Lunteren 78j
GROOTHEDDE, Theodora *28-03-1927 +12-11-2007 te Ede 80j x Reede
KERS, Janna Willemina *09-02-1929 +11-11-2007 te Ede 78j x Lange
MAAREN van, Johannes Christiaan *13-12-1926 te Assen +11-11-2007 te Ede 80j x Berendsen
SPOELSTRA, Libbe Hendrik *08-09-1931 te Drachstercompagnie +11-11-2007 te Bennekom 76j x Krans
TIMMERMANS, Lena *30-12-1924 te Den Haag +12-11-2007 te Ede 82j x Post

Overlijdensadvertenties Leidsch Dagblad
AZIER, Willem +15-11-2007 59j
HOLLANDER den, Jeroen +16-11-2007 55j x Ouwerkerk
OUDSHOORN, Maria Johanna *28-04-1933 +15-11-2007 74j
POSTMA, Jan *03-08-1928 te Helmond +15-11-2007 79j
REIJDEN van der, Hendrik Karel Philippus *31-01-1933 +06-12-2006 73j
REIJDEN van der, Jacobus *30-10-1931 +28-11-2006 75j
REIJDEN van der, Johannes Piet *07-01-1927 te Leiden +03-02-2006 te Nieuwegein 79j x Huijstee
REIJDEN van der, Truus +14-03-2006 86j x Burgy
REIJKEN, Jacobus *25-07-1932 +29-11-2006 74j x Holswilder
REIJNGOUD, Anna +15-05-2006 78j x Tol
REIJNS, Geert
REMMELZWAAL, Willemina +07-05-2006 86j x Kerkvliet
RENEMAN, Willemina Johanna *03-11-1923 te Rotterdam +20-08-2006 te Leiden 82j x Houtman
RENNE, Nel *02-07-1929 te 's-Hertogenbosch +12-12-2006 te Sassenheim 77j x Boeren
REST van, Josina Theodora Maria *02-06-1907 +21-11-2006 99j x Roodakkers
REST v.d., Lex
RETHANS, Maartje Helena *02-10-1914 te Delft +27-07-2006 te Leiderdorp 91j x Kuijt
REURINK, Ien +30-09-2006 84j x Lustgraaf
RHEDE VAN DER KLOOT van, Joan Frank *18-01-1929 te 's-Gravenhage +18-09-2006 te Leiden 77j x Heitzer
RHIJN van, Alida Petronella *25-10-1916 te Noordwijk +30-03-2006 te Noordwijk 89j x Putten
RHIJN van, Jacob +13-07-2006 74j x Kruyff
RHIJN van, Lucas *09-04-1943 te Leiden +29-05-2006 te Leiden 63j x Sierat
RHIJN, Maarten +21-01-2006 75j
RHIJNSBURGER, Anna Helena +02-07-2006 83j x Twigt
RHIJNSBURGER, Gerda *25-09-1925 +17-10-2006 81j x Kralt
RIDDER de, Elisabeth *17-08-1915 +16-12-2006 91j x Jongeleen
RIDDER de, Wilhelmina Johanna *18-12-1935 te Leiden +15-11-2006 te Leiden 70j x Choufoer
RIDDERIKHOFF, Margaret Tettje +05-06-2006 90j x Egmond
RIETDIJK, Cornelis *25-04-1927 te Leimuiden +09-12-2006 te Leiderdorp 79j x Luit
RIETKERK, Aat *14-09-1933 +07-09-2006 72j
RIETMEIJER, Piet *25-12-1927 +16-05-2006 78j x Mulder
RIETVELD, Gijsberta *14-08-1925 te Alphen aan den Rijn +18-07-2006 te Leiden 80j x Koren
RIJKE, Sylvia Marian *16-09-1929 te Medan NOI +26-11-2006 te Rijnsburg 77j x Doesburg
RIJN van, Anna Jacoba +29-01-2006 54j x Parlevliet
RIJN van, Clazina Cornelia +16-07-2006 86j x Straathof
RIJN van, Gerrit +19-09-2006 83j x Duijn
RIJN van, Jannetje Gerarda +06-02-2006 75j x Hoek
RIJN van, Johanna Petronella Maria *30-06-1925 te Den Haag +09-09-2006 te Oegstgeest 81j x Amesz
RIJN van, Maria Elizabeth *26-02-1912 +11-08-2006 94j x Versluijs
RIJN van, Petronella Apolonia Maria *31-01-1917 te Roelofarendsveen +02-09-2006 te Roelofarendsveen 89j x Klugt
RIJNBEEK, Wilhelmina Maria *03-10-1909 te Boskoop +11-08-2006 te Warmond 96j x Wieringen
RIJNBOUTT, Antoinette
RIJNSBURGER, Jan +24-02-2006 88j x Lasschuijt
RIJNSBURGER, Krijna Maria *08-08-1926 te Leiderdorp +11-02-2006 te Leiderdorp 79j
RIJNSENT, Maarten *22-11-1934 +11-04-2006 71j x Haak
WINTER de, Jan +16-11-2007 55j x Hogewoning
ZIJLSTRA, Josina *29-01-1930 +15-11-2007 77j x Duijvenbode

Overlijdensadvertenties Alkmaarse Courant
CONIJN, Cornelis Laurentius *06-03-1927 te Hoogwoud +09-11-2007 te Ursem 80j x Berger
WIGGERMANS, Sandra +12-10-2007 te Alkmaar 51j x Stoop

Overlijdensadvertenties Reformatorisch Dagblad
STRUIJK, Suzanna Cornelia (Annie) +11-11-2006 te Nieuwegein 57j x Timmerman

Overlijdensadvertenties Kompas
LANSER, Johann Kornelius te +10-11-2007 te Sliedrecht 88j x Huizer

Overlijdensadvertenties Edese Post
OLDENBEEK van, Joost *11-09-1964 +11-11-2007 43j

Overlijdensadvertenties Dordtenaar
, Kate
, Margreet
AALTING SIBERG, Herman Lodewijk +17-09-1998 te Dordrecht 88j x Pierot
ADAMSE, Cornelis Maarten +02-08-2001 te Dordrecht 79j x Brand
ADMIRAAL, Adriana Cornelia +06-09-1998 te Dordrecht 88j x Admiraal
AKSE, Albert +20-12-1998
ALTING SIBERG, John Robert *26-06-1948 te Samarinda +19-12-2002 te Elburg 54j
AMMELROOY van, Margaretha +09-09-2002 te Dordrecht 72j x Gelderen
ANDEL van, Cornelis +18-12-2002 te Groot-Ammers 44j
BAAN, Hendrik +02-12-2002 te Klundert 78j x Graaf
B?KER, Johanna Adriana Pieternella +06-01-2002 te Dordrecht 62j x Boogaart
BAKKER, Jan +14-09-2002 te Sliedrecht 75j x Stuij
BAKKER, Jan +06-03-2003 te Zwijndrecht 93j
BAKKER, Jan +11-07-2003 te Zwijndrecht 75j x Verhoeven
BAKKER, Will
BARON, Sija +02-07-2002 te Dordrecht 91j x Splunter
BEEK van de, Gerrit +27-10-2001 te Bleskensgraaf 76j x Brandwijk
BEKKER, G.
BEKKER, Gerrit +02-01-2002 te Dordrecht 80j x Veld
BERGIJK, Aagje +29-06-1998 te Zwijndrecht 82j x Huisman
BERGMANS, Henri George +04-01-2002 te Dordrecht 90j x Steenhoven
BERKEL van, Adrianus Maria Nicolaas +08-09-2003 te Dordrecht 82j x Brand
BERKUM van, Engelina Hendrika +26-12-2001 te Dordrecht 71j x Groeneveld
BEZEMER, Teun +10-12-2001
BHAGELU, Kausilia Nimala +30-11-2002 te Dordrecht 54j
BIJKERK, Bas *26-09-1928 te Numansdorp +20-09-2004 te Dordrecht 75j x Bos
BIJKERK, Bas
BIJKERK, Elly +08-11-2002 te Dordrecht 55j x Noels
BISSCHOP, Adriaantje Elisabeth +02-06-2005 te Alblasserdam 89j x Vlasblom
BLOKLAND, J.A.
BOER den, Jacobus Jan *06-03-1935 +11-12-2002 te Zwijndrecht 67j x Vogelaar
BOERMAN, Albert *02-07-1923 +08-12-2001 te Dordrecht 78j x Brand
BOS, Klaasje Geertje +02-04-2004 te Dordrecht 81j x Lahuis
BOS, Leendert *20-12-1920 +08-12-2002 81j x Jong
BOSUA, Karel *27-03-1931 +29-10-2001 te Papendrecht 70j x Kaufman
BOVENBERG, Frederik *01-09-1929 +30-11-2002 te Zwijndrecht 73j x Hoogdalem
BRABER den, Ron 41j
BRABER den, Ron *10-12-1962 +14-04-2004 te Dordrecht 41j
BRAKEL van, Hendrik +07-01-2002 te Dordrecht 80j x Peters
BRAND, Adriana Johanna +18-09-2001 te Dordrecht 84j x Eck
BRAND, Bas
BRAND, Bastiaan +11-11-2004 te Dordrecht 80j x Vermaat
BRAND, Cornelis +08-01-2004 te Dordrecht 76j x Toom
BRAND, Henk +12-01-2002 te Dordrecht 57j
BRAND, Joost +31-10-2003 te Zwijndrecht 82j x Waal
BRAND, Lenny +21-12-1998 te Dordrecht 47j
BRAND, Magda *02-06-1946 +04-10-2002 te Dordrecht 56j x Fijn
BRAND, Magda +04-10-2002 x Fijn
BRAND, Maria +27-04-2004 te Papendrecht 82j x Jong
BRAND, Maria Pieternella *09-03-1921 +17-11-2003 te Dordrecht 82j x Kousemaeker
BRAND, Pieter Cornelis +03-10-2002 te Dordrecht 75j x Gemert
BRAND, Pieter Teunis +23-06-2001 te Dordrecht 90j x Weijden
BRAND, Sara Elisabeth +01-06-2002 te Dordrecht 92j x Brand
BRAND, Suzanna Adriana *14-08-1930 +13-08-2004 73j x Brand
BRAND, Teunis +26-08-2004 te Dordrecht 91j x Verseveld
BRAND, Tina *10-07-1920 +20-02-2004 83j
BRAND, Willem +06-06-2003 te Dordrecht 58j x Mekking
BRAND, Wim
BRANDERHORST, Mary +06-05-1999 x Knoppers
BRANDERHORST, Mary Catharina Maria *15-05-1961 te Dordrecht +06-05-1999 te Stampersgat 37j x Knoppers
BRANDS, Geertruida Aldegonda +20-06-2003 te Dordrecht 72j x Oosterhout
BRANDSMA, Rinke +22-07-2001 te Dordrecht 68j x Snijder
BRANDT, Aart
BRANDT, Aart +24-05-2004 te Dordrecht 82j x Rijkee
BRANDT, Cornelis Hendrik +17-07-2003 te Dordrecht 99j
BRANDT, Hendrik Gijsbert *04-08-1917 +10-12-2002 te Dordrecht 85j x Schijfsma
BRANDT, Sara Stijntje +09-02-2004 te Dordrecht 88j x Doorn
BREUGEL van, Anna *26-12-1913 te Dordrecht +21-12-2002 te Dordrecht 88j x Mol
BRONKHORST, Casper Stephanus +13-01-2002 te Dordrecht 73j
BRUIJN de, Yvonne *16-10-1956 +08-09-1998 te Dordrecht 41j
BRUIJN de, Yvonne
BRUIN de, Johanna +02-01-2002 90j x Schot
BULSING, Jan *14-12-1920 +08-12-2002 te Dordrecht 81j x Eijk
BUSINK, H.
BUSINK, Hans +08-09-1998 te Dordrecht 72j x Jansen
BUTH, Cor +29-11-2002 te Zwijndrecht 56j x Breur
CLEMENT, Arend +31-12-2001 te Dordrecht 67j x Kuiper
CLERCQ le, Ineke
DAHLE, Mary Ann +15-01-2002 39j x Goergen
DAM van, Teuntje +22-07-1996 te Ridderkerk 84j x Bbraber
DEKKER, Johannes +08-09-1998 te Papendrecht 78j x Kluijver
DEKKERS, Wil +28-06-2004 te Dordrecht 83j x Brandenburg
DEUGD de, Johannes *09-12-1908 te Zwijndrecht +06-12-2002 te Zwijndrecht 93j x Os
DIJK van, Rina +29-12-2001
DIJK van, Rina *13-08-1948 +29-12-2001 te Dordrecht 53j
DIJK van, Rina +29-12-2001
DIJK van, Rina
DIJK van, Rina
DIJL van, Cornelis *24-10-1934 +12-06-2004 te Dordrecht 69j x Brand
DORSTEN van, Jozef Benjamin *06-09-1935 +11-12-2002 te Papendrecht 67j x Kolkema
DRIJVER, A. +17-12-2002
DRIJVER, Adrianus Govert *30-09-1917 +17-12-2002 te Dordrecht 85j x Graaf
DUBBELMAN, Heiltje Geertrui +09-09-2002 te Dordrecht 92j x Barto
DULST van, Sara +18-12-2002 te Dordrecht 90j x Mackaij
DUTR?, Josef Franz *16-01-1913 +09-01-2002 te Dordrecht 88j
ECK van, Pieter Charles +17-02-2003 te Dordrecht 87j x Brand
EFFEREN van, Frederik Willem +08-01-2002 te Dordrecht 89j x Versloot
EFFEREN van, Sara Hendrika *08-05-1914 +08-09-2002 te Dordrecht 88j x Schram
EIJK van, Willemina +27-03-2001 te Sliedrecht 77j x Stuij
ES van der, Cornelia Engelina +28-12-2002 te Dordrecht 83j x Donk
EVEGROEN, Wil *16-02-1924 +30-04-2004 te Dordrecht 80j x Vogelaar
FAASEN, Willem +04-12-2002 te Dordrecht 68j x Peiu
FEKKES, Ruurt +25-06-2001
FENS, Johanna Maria +01-12-2002 te Dordrecht 78j x Dijksman
FROMM, Cornelis Johannes +19-01-2002 te Dordrecht 80j x Heuvel
GABELER, Margu?te Angelique *03-05-1934 +26-04-2005 te Dordrecht 70j x Butters R?r>GEERTS, Johanna Christiana +07-01-2002 te Dordrecht 70j x Spijkerman
GELDORP van, Johanna Wilemina Catharina Anthonia +19-01-2002 te Dordrecht 88j x Boer
GELEIJNS, Hendrik +09-12-2002 te Dordrecht 78j x Brouwers
GERADTS, Ben te Oostkapelle 55j
GRAAFF de, Ans *02-02-1932 +18-01-2002 te Dordrecht 69j x Dekkers
GRAVENDEEL, Arie +22-09-2004 te Dordrecht 77j
GRAVENDEEL, Arie
GRINWIS, Klaas +26-12-2002 te Dordrecht 69j x Naaktgeboren
GROENEMEIJER, Elisabeth +12-01-2002 te Zwijndrecht 87j x Pelt
GROENENDAAL, Antonia +28-01-2002 te Dordrecht 68j x Roo
GROENEVELD, Helena *22-09-1913 +29-01-2004 te Dordrecht 90j x Brand
GROOT de, Hendrik Cornelis +28-12-2002 50j
GROOT de, Henk +07-01-2002 65j
GROOT de, Henk +07-01-2002 te Dordrecht 65j x Graaf
GROOT de, Henk
GRUIJTER de, Cornelis +19-01-2002 te Sliedrecht 58j x Bboer
HAAN den, Hendrika Johanna +25-12-2003 te Dordrecht 90j x Brandt
HAAN de, Jacob Pieter +25-12-2000
HAASTRECHT van, Maria Antonia +13-01-2002 te Dordrecht 77j x Kan
HAGE, J. +29-12-2001 x Biert
HAGE, Janna *24-11-1927 +29-12-2001 te Dordrecht 74j x Biert
HAK, Gijsje +01-01-2002 te Sliedrecht 78j x Vlies
HAMOEN, Willem Marcelis +27-12-2002 te Dordrecht 74j x Bergh
HARDERWIJK, Harmina Johanna +17-12-2002 te Dordrecht 63j x Kerperien
HAREN van, Anthonie Pieter 77j
HAREN van, Anthonie Pieter +04-12-2002 te Dordrecht 73j x Sprangers
HARING den, Jannigje +27-12-2004 te Dordrecht 84j x Brandt
HART, Joop *28-09-1930 te Serooskerke +13-01-2002 te Dordrecht 71j x Soldaat
HEEREN van, Stijntje +30-12-2002 te Dordrecht 86j x Klootwijk
HEERIK van den, Cornelis +26-12-2002 te Papendrecht 81j x Alphen
HEMEMS, Catharina Maria *08-03-1916 +22-03-2004 te Dordrecht 88j
HENDRIKS, Catharina Maria +06-12-2002 te Dordrecht 90j x Hoogendoorn
HENGSTMENGSEL, Cornelia +14-12-2002 te Dordrecht 73j x Verkaik
HENGSTMENGSEL, Cornelia x Verkaik
HESSELINK, Gerard +06-12-2002
HEUS de, Ad
HEUS de, Adriana +24-03-2003 te Dordrecht 82j x Rentenaar
HEUVEL van den, Carel Anthonius *18-02-1934 +09-01-2002 te Dordrecht 67j x Beek
HEUVEL van den, Hendrika Anthonia +26-06-1998 te Dordrecht 74j x Ooosterling
HEUVEL van den, Jan *03-10-1914 te 's-Gravendeel +12-01-2002 te Dordrecht 87j x Deugd
HINDRIKS, Geertien *26-03-1925 te Odoorn +15-01-2002 te Zwijndrecht 76j x Dijken
HOEK van den, Pieternella *16-01-1930 +11-12-2002 te Dordrecht 72j x Soeteman
HOFF van 't, Leendert Johannes +06-01-2002 te Zwijndrecht 72j
HOLST van der, Elisabeth *20-09-1950 +09-03-2003 te Dordrecht 52j x Beljaars
HOLST van, Han
HOLST van, Han
HOLST van, Johannes *19-03-1944 te Bodegraven +25-04-2003 te Dordrecht 59j x Klaver
HOOGERWERF, D?r?bsp;*01-06-1912 +09-12-2002 te Dordrecht 90j x Boelhouwer
HOOGEWEEGEN, Ch.L.M.
HOOGEWEEGEN, Christiaan Louis Marie *17-11-1936 te Rotterdam +05-12-2002 te Geldrop 66j
HOOGVLIET, Jan +21-01-2002 te Dordrecht 55j x Quartel
HOOGVLIET, Jan
HORDIJK, Pietertje +10-09-2002 te Zwijndrecht 89j x Hoed
HUIGEN, Anton +27-12-2002 te Dordrecht 72j x Waard
HUISMAN, Hans +12-01-2002 te Sliedrecht 76j
HUIZER, A.M.
HUIZER, ir. Arie Martinus *06-04-1931 +03-12-2002 71j x Gelderen
HUIZER, Maria Klaasje *01-10-1914 +16-03-2005 te Zwijndrecht 90j x Rijsdijk
HULLENAAR van 't, Daan Wouter *30-01-2002 +21-12-2002
HUMME, Hermanus +14-03-2005 te Dordrecht 64j x Roo
H?EN, Johan +22-01-2002 te Dordrecht 81j x G?r>HUTER, Grietje +10-12-2002 te Papendrecht 73j x Wouters
JANSEN, Koos
JANSEN, Koos *26-07-1939 +06-09-2002 te Dordrecht 63j
JANSSEN, Jelle
JANSSEN, Jelle
JANSSEN, Jelle Vincent *11-02-1981 +08-12-2002 21j
JANSSEN, Martinus Michiel Wilhelmus *06-05-1922 te Oosterhout +28-12-2002 te Dordrecht 80j x Schrijver
JONGENEEL, Arnoldus Hermanus +14-09-1998 te Dordrecht 87j x Tol
JONKERS, Ton
KAAIJ van der, Gerard *22-01-1922 +29-06-1998 te Dordrecht 76j x Lugthart
KAIJIM, Adrianus +30-03-2003 te Dordrecht 83j
KAIJIM, Adrianus
KAIJIM, Arie +30-11-2003 te Dordrecht 78j x Kwakernaat
KA?, Teunis Pieter +09-11-1999 te Dordrecht 89j x Kwakernaat
KANTERS, Aline
KANTERS, Huibert Bastiaan +04-04-1994
KARTHAUS, Louise Margaretha Marie *24-07-1917 +03-09-1998 81j x Beernink
KEIZER de, Piet +12-12-2001
KELDERMANS, Gerhardina *17-01-1925 +06-11-2002 te Dordrecht 77j x Broere
KEULEN van, Adriana Willemina *12-11-1939 te Rotterdam +07-01-2002 te Heiloo 62j x Strengholt
KIVIT de, Pieter *14-06-1904 +09-10-2002 te Dordrecht 98j x Brandsma
KLAPWIJK, Simon Jan +27-11-2003 te Zwijndrecht 80j x Wiersema
KLEIJS, Cornelis Adrianus +13-07-1998 te Dordrecht 63j x Roelen
KLERK, Hermanus +02-04-2004 76j x Ouden
KLERK, Hermanus +02-04-2004 76j x Ouden
KLERK, Hermanus *21-10-1927 +02-04-2004 76j x Ouden
KLERK, Willem *14-07-1921 te Hendrik-Ido-Ambacht +08-05-2002 te Zwijndrecht 80j x Bruin
KLERK, Willem +08-05-2002 80j x Bruin
KLOOT, Adriana Margaretha Dirkje +14-09-2002 te Zwijndrecht 74j x Brand
KN?PE, Bernardsus Anthonius Marie *28-03-1921 te Rotterdam +14-12-2002 te Dordrecht 81j x Jongh
KN?PE, mr. B.A.M.
KN?PE, mr. B.A.M.
KOLSLOOT, Gerrit +29-06-1998 te Papendrecht 80j x Hoekwater
KOMMERS, Johannes Adriaan +07-01-2002 te Zwijndrecht 93j x Steenoven
KONING de, Maaike *23-08-1931 te Papendrecht +24-07-2002 te Zwijndrecht 70j x Rooijen
KONING de, Sophia Adriana +01-01-2002 te Dordrecht 63j x Lingen
KOOIJ van de, Jacoba +13-01-2002 te Dordrecht 84j x Herwijnen
KOOISTRA, Willem +25-02-2003 te Dordrecht 72j x Slingerland
KOOLS, Maria Gerdina *19-02-1923 +20-07-2005 te Zwijndrecht 82j x Vlasblom
KOP, Dingena Cornelia +23-12-2002 te Sliedrecht 87j x Linden
KOP, Wilhelmina +07-01-2002 te Dordrecht 49j x Bakker
KOREVAAR, Adri x Brand
KOREVAAR, Adri +02-01-1998 te Dordrecht 74j x Brand
KOUTSTAAL, Kees
KRAAL, Aie Gerardus +08-12-2002 te Dordrecht 91j x Koopman
KRAMER, Hendrik +01-01-2002 te Dordrecht 67j x Verschoor
KRAMER, Hendrik +01-01-2002
KRAMER, Piet
KRAMER, Pieter +23-12-2002 te Ridderkerk 54j
KREEK de, Huijgje +19-12-2002 te Dordrecht 95j x Linden
KRIJGSMAN, Johannes +01-01-2002 te Dordrecht 85j x Paul
KROL, Huberta Francisca *18-02-1927 +15-01-2002 te Papendrecht 74j x Verweij
KUHNE, Wilhelmine Viktoria Anna Adeline +04-12-2002 te Dordrecht 82j x M?
KUIJPERS, Gijsbertus *19-03-1911 te Amsterdam +08-11-1999 te Dordrecht 88j x Rooijen
KUSTER, Gerard
KUSTER, Gerardus Petrus Maria *14-02-1940 te Dordrecht +29-12-2002 te Dordrecht 62j x Hartmann
KWAKERNAAK, Cornelia +30-08-2003 te Ridderkerk 70j x Koning
KWAKERNAAT, Hendrika Jacoba +31-03-2004 te Dordrecht 85j x Erkens
KWAKERNAAT, Lena +16-04-2002 te Dordrecht 95j x Vuren
KWISTHOUT, Karel +08-09-2002 te Dordrecht 92j x Maas
LAARHOVEN van, Embertus Johannes +19-12-2002 te Dordrecht 62j x Wanrooij
LANGEN de, Roelof Jurrie +16-01-2002 te Dordrecht 51j x Hil
LANGENDAM, (o)ma +03-01-1997
LEENDERS, Andr?bsp;*12-08-1922 +13-12-2002 te Dordrecht 80j x Hendriks
LEENDERTSE, Jan +05-01-2002 te Zwijndrecht 78j x Stam
LEENDERTSE, Jan
LEEUWEN van, Aart +26-12-2002 te Dordrecht 79j x Botbijl
LEEUWESTEIN, Magda
LEMANS, Gerardus +31-03-2004 te Dordrecht 76j x Kleijn
LEUVER, Hendrika Geertruida +12-01-2002 te Dordrecht 80j x Florie
LITTEL, Nico +11-08-2002
LOS, Gijsbert Leendert *26-12-1921 +17-01-2002 te Dordrecht 80j x Dooren
MARICO, Adriaantje +05-01-2002 te Dordrecht 76j x Klein
MAZURE, Cornelis Jannis Marinus +03-09-2002 te Dordrecht 97j x Cysouw
MEIJER, Frederika Huiberdina +05-12-2002 te Dordrecht 91j x Notenboom
MIEDEMA, Ank
MIEDEMA, Ank +16-12-2002
MIEDEMA, Ank +16-12-2002 te Dordrecht 54j
MIL van, Adrianus Gerardus Sophronius *30-09-1938 te Rotterdam +27-12-2002 te Dordrecht 64j x Groenewegen
MOERMAN, Pieternella +09-12-2002 te Dordrecht 81j x Marijs
MOURUS, H.
MULAC, Ema Maria +08-09-2002 te Dordrecht 77j x Meulen
NES van, Cornelis Jacob +14-01-2002 te Zwijndrecht 76j x Sintnicolaas
NES van, Kornelis Gerrit *26-10-1940 +29-10-2003 te Dordrecht 63j x Brand
NIJMAN, W.
NIJMAN, Willem *15-05-1925 te Ridderkerk +10-12-2002 te Dordrecht 77j x Verboom
NURSE, Reynold te Aruba +24-12-2001 te Aruba 36j
OLDE RIEKERINK, Johanna Catharina Maria *02-06-1937 te Losser +08-07-2004 te Papendrecht 67j x Brand
OLM van, Adriana Hendrika +01-12-2002 te Dordrecht 85j x Bruin
OSSELEN van, Petrus +06-05-1998 te Dordrecht 70j x Sebes
OUDEN den, Maartje Elizabeth *30-04-1921 +28-10-2003 te Zwijndrecht 82j x Hemmes
OUWEHAND, Peter
OUWEHAND, Peter Jan +12-03-2001
OUWEHAND, Peter Jan *16-08-1949 +12-03-2001 te Papendrecht 51j x Elhorst
OVERGAAUW, Jan +29-11-2002 te Zwijndrecht 74j x Verkerk
OVERGAAUW, Jan
PAERELS, Bernardus +29-11-2002 te Dordrecht 70j x Verwoerd
PASCCHIER, Gerard Cornelis *15-05-1941 +28-09-2001 te Zwijndrecht 60j x Keijzer
PASSCHIER, Gerard +28-09-2001
PASSCHIER, Jeanne Emma +08-09-2002 te Zwijndrecht 67j x Drongelen
PETERS, Johanna Maria +13-07-1998 te Dordrecht (Het Parkhuis) 79j x ROOIJ
POEL van der, Cor
POEL van der, Cornelis Johannes +07-12-2002 te Bleskensgraaf 54j x Holdermans
POST, Jan *24-02-1917 +09-12-2002 te Dordrecht 85j x Hellmann
POST, Jan +09-12-2002
POT, Jan *08-11-1934 +04-01-2002 te Sliedrecht 67j x Lakerveld
RANGBAR, Zeki *24-04-1956 +07-12-2002 46j x Hultink
RANGBAR, Zeki +07-12-2002 x Hultink
RANTI, Johannes Herman +07-12-2002 te Dordrecht 80j x Banse
REES van, Maaike *08-05-1920 +19-12-2002 te Dordrecht 82j x Struik
REIJERKERK, Jacobus *21-03-1923 +02-06-2004 te Zwijndrecht 81j x Tempelaar
REIJERKERK, Johanna +16-11-2003 te Papendrecht 84j x Staat
REYDEN van de, Elizabeth *29-07-1926 te Dordrecht +16-12-2002 te Dordrecht 76j x Schuurman
RIJERKERK, Hennie +02-08-2001 te Dordrecht 47j x Vermeulen
RIJKENS, Luppo Tammo +13-05-2001 te Dordrecht 86j x Gnodde
RIJKHOEK, Maria Magdalena Augustina *01-05-1913 +10-09-1998 te Dordrecht 85j x Groot
RIJS van, Pieternella +24-04-2004 te Zwijndrecht 82j x Slingerland
RIJSDIJK, P.K. *14-03-1928 +24-03-2001 73j
RIJSWIJK van, Ab +09-12-2002 te Dordrecht 53j x Verhoeven
RIJSWIJK van, Ab *17-01-1949 +09-12-2002 53j
RIJSWIJK van, Ab
RIJSWIJK van, Albert
ROBART, Jan Willem +12-12-2002 te Alblasserdam 93j x Dorfmeister
ROESSEL van, Adrianus Hermanus +06-05-1998 te Zwijndrecht 80j x Kok
ROGGEVEEN, Bernardina Petronella Christina +16-12-2002 te Rotterdam 77j x Zoeteman
ROO de, Jan *28-06-1962 +09-03-2003 te Dordrecht 40j
ROO de, Jan
ROO de, Jan
ROO de, Jan L. +18-04-2005
ROO de, Johannes Lambertus *21-02-1925 +18-04-2005 80j x Aerts
ROO de, Martinus +09-05-2002 te Gorinchem 83j
ROO de, Pieter Jacobus Hendrik *20-02-1938 +21-10-2002 te la Bataillerie, Frankrijk 64j
ROODBOL, Cornelis +04-12-2004 te Zwijndrecht 90j x Popijus
ROOS, Ajo
SANT, Tine *30-04-1911 te Hoorn +14-01-2002 te Zwijndrecht 90j x Meer
SCHAAP, Dirksje Geertruij +25-12-2002 te Dordrecht 88j x Verheul
SCHAGEN van, Elizabeth +26-09-2002 te Dordrecht 84j x Ouwehand
SCHELLENBACH, Willem +04-12-2002 te Dordrecht 90j x Durenkamp
SCHENAU, Martin
SCHENAU, Martinus Gerardus Maria (Martin) +19-05-1998 te Dordrecht 60j x Bilde
SCHILLEMANS, Kees *05-09-1958 +19-01-2002 te Alphen a/d Rijn 43j x Ledoux
SCHIPPER, Maartje *24-11-1932 +04-12-2002 te Zwijndrecht 70j x Rijsdijk
SCHOONDERWOERD, Hugo Willem *26-04-1914 +22-12-2002 88j x Capelle
SCHOUTEN, Pieter Dirk +09-12-2002 te Dordrecht 69j
SCHOUTEN, Pieternella +11-07-2003 te Dordrecht 75j x Mudde
SCHOUWENAARS, Cornelis +06-12-2001 te Dordrecht 71j x Hitzert
SCHROEVERS, Jan Abraham *11-01-1936 +15-12-2002 te Dordrecht 66j
SEBUS, Frans +01-01-2002 te Dordrecht 71j
SEGEREN, Jan
SLAGER, Leendert +06-09-1998 te Dordrecht 76j x Noldus
SLOOT van der, Leo *20-02-1941 +23-12-2002 te Zwijndrecht 61j x Dokman
SLUIS, Elisabeth +08-12-2002 te Dordrecht 89j x Aalders
SMITS, Maria Geertruida Josepha *14-04-1934 +24-01-2005 te Dordrecht 70j x Roo
SMITS, Wim *07-04-1940 +15-02-2004 te Dordrecht 63j x Ouwehand
SNOO de, Adrianus +12-12-2002 te Dordrecht 84j x Hoogmoed
SNOO de, Dick +02-01-2002 te Dordrecht 65j
SPIJKERMAN, Lodewijk +11-12-2002 te Dordrecht 79j x Geerts
SPITS, Wouterina +06-04-2003 te Dordrecht 62j x Brand
STAL, Johanna Hendrina *18-04-1939 te Dordrecht +05-12-2002 te Geldermalsen 63j x Daamen
STAM, Cornelia Dirksje *07-05-1939 +17-03-2001 te Dordrecht x BRANDS
STAM, Dirk +16-12-2002 te Dordrecht 73j x Enden
STEEHOUWER, Alida Margaretha +19-05-1998 te Zwijndrecht 78j x Dalen
STEEN van der, Daniel *10-01-1924 +01-12-2002 te Dordrecht 78j x Haan
STEENDEREN van, Josephina Cajetana *19-08-1930 +06-01-2002 71j
STEIN, Friedrich Wilhelm *13-12-1930 te Dordrecht +17-12-2002 te Dordrecht 72j
STEKELBOS, Mathijs +17-01-2002 te Dordrecht 82j x Wierks
STOLK, Adrie *16-05-1932 te Zwijndrecht +26-12-2002 te Dordrecht 70j x Heidenreich
STOLK, Cornelis +01-01-2002 te Limburg 70j x Camfferman
STOLK, Goof 69j
STOLK, Goverinus +23-12-2002 te H.I. Ambacht 69j x Waal
STOLK, Jacob *06-03-1934 +26-11-1998 te Zwijndrecht 64j x Pelt
STOLK, Kees
STRAATEN van der, Anna Cornelia Adriana *29-09-1904 +06-03-2001 te Dordrecht 96j x Suiker
STUIJ, Elizabeth Cornelia *20-12-1913 te Sliedrecht +26-03-2002 te Sliedrecht 88j x Snel
STUIJ, Kees +06-03-2000 x Stam
SZLAG, Wojciech (Willy) +05-09-1998 te Dordrecht 77j x Mulder
TEEUW, Neeltje +02-01-2002 te Zwijndrecht 86j x Mol
THEUNS, Joachiem +26-12-2002 te Dordrecht 51j
TIEMENS, Hendrika +28-11-2004 te Dordrecht 70j x Kaufman
TIJSSEN, Ernest Rudolf +05-09-1998 te Zwijndrecht 57j x Peters
TIMMER, Dirkje Cornelia +13-10-2000 te Dordrecht 82j x Wouterse
TIMMER, Teunis Leendert *30-01-1920 +27-01-1999 te Sliedrecht 78j x Loomeijer
TOP, Hendrika Maria +12-07-1998 te Dordrecht 58j
TUIJL van, Heiltje +07-12-2002 te Dordrecht 84j x Beerman
VADER, Zeger Cornelis *11-12-1924 te Dordrecht +13-02-2002 te Dordrecht 77j x Verhagen
VALK, Nicolaas +12-03-2004 te Zwijndrecht 83j x Braber
VELD in 't, Maria +11-04-2001 te Dordrecht 96j x Brand
VELDE van de, Johannes Martien *18-11-1936 +26-11-1998 te Papendrecht 62j x Dekker
VELDHOVEN, Johanna Josepha Augusta +12-07-1998 te Dordrecht 74j x Kikke
VELDT in 't, Marie Matthijs *03-11-1904 +19-01-2002 te Dordrecht 97j x Leuwen
VERDUIN, Grietje +09-12-2001 te Dordrecht 91j x Rietveld
VERGEER, Cornelia Suzanna +17-09-1998 te Dordrecht 82j x Laan
VERMEULEN, Helena Maria *27-12-1915 +04-05-2002 te Dordrecht 86j x Brandt
VERMEULEN, Leopoldus *01-11-1919 +01-01-2002 te Dordrecht 82j x Schaardenburg
VERSEVELD van, Elisabeth Catharina +24-06-2002 te Dordrecht 86j x Brand
VERSLOOT, Adriana +26-11-2002 te Dordrecht 75j x Hunen
VERZIJL, Belia Johanna +11-01-2002 te Dordrecht 86j x Waard
VINK, Cornelis Govert +01-12-2002 te Dordrecht 81j x Meijer
VINK, Willem +02-01-2002 te Papendrecht 71j x Langhout
VISSER, Anna +27-06-2001 te Dordrecht 91j x Vlasblom
VISSER, Johanna de +01-12-2002 te Dordrecht 89j x Wirtz
VISSER, Nel +05-01-2002 te Sliedrecht 64j x Korevaar
VOGEL, Alie +30-11-2002 te Dordrecht 73j x Efferen
VOORDE van de, Christina Pleuntje +13-12-2002 te Dordrecht 73j x Jabaay
VOS, Jaap
VOSS, Jan 73j
VOSS, Jan *07-09-1929 te Utrecht +07-09-2002 te Dordrecht 73j x Wesseloo
VROEGINDEWEIJ, Willem +22-11-2002 te Dordrecht 83j x Honcoop
WAAL de, Adrianus +07-09-1998 te Dordrecht 86j x Kwisthout
WAAL de, Janus
WAARD de, Frederik +15-06-2004 te Zwijndrecht 78j x Brandt
WANT van der, Hendrika Maria +17-05-2003 te Dordrecht 72j x Brand
WEIJDE van der, Jacob *02-05-1923 +28-11-2002 te Dordrecht 79j x Kaufmann
WEIJER van de, Gerrie
WELLES, J. *09-08-1917 +02-12-2002 te Dordrecht 85j x Meteren
WIEFFERING, Annie +23-12-2002 te Dordrecht 56j
WIJK van, Jacob +18-12-2002 te Dordrecht 84j x Kloosterman
WIJMER, Felice Margita +07-05-1998 te Zwijndrecht 72j x Hamar de la Brethoni?
WILLEGEN van, Jan +16-01-2002 te Papendrecht 64j x Vorster
WILLEGEN van, Jan
WIT de, Jan Teunis Cornelis +27-11-1998 te Hendrik-Ido-Ambacht 77j x Rijsdijk
WIT de, Pieter +11-12-2002 te Zwijndrecht 69j x Golen
WOUTERS, Josina Elizabeth Aline *26-01-1906 te Dordrecht +21-01-2002 te Dordrecht 95j x Bloemen
ZANTVOORT, de heer +21-12-2002
ZANTVOORT, Fransiscus Johannes *11-12-1922 te Utrecht +21-12-2002 te Dordrecht 80j x Bossum
ZEEUW de, Hendrikus Petrus Antonius +07-12-2002 te Dordrecht 87j x Kielliger
ZONNENBERG, Hendrik Berend *12-06-1922 +18-12-2002 te Dordrecht 80j x Spiering
ZOOMER, Wijmpje Antonia Cornelia +11-09-2001 te Dordrecht 92j x Vlasblom
ZZANDMAN, Jacobus *13-03-1915 te Rotterdam +04-02-2005 te Dordrecht 89j x Schakel

Overlijdensadvertenties Noord Hollands Dagblad regio Kennemerland
BERKHOUT, Sjaan 89j x Gelderen
BRAKENHOFF, Tiny *12-04-1950 te Castricum +13-11-2007 te Groningen 57j
DUINEVELD, Corenis Gerardus (Cor) *27-01-1931 +09-11-2007 76j x Wester
GROENTJES, Anna Jacob (Ans) *13-10-1943 +11-11-2007 64j x Graaf
GROOT, Maria Jacoba *12-12-1919 +12-11-2007 87j x Snijder
HAMERPAGT, Arie 80j x Marx
HENSEN, Wilhelmina *05-05-1922 te ?recht +12-11-2007 te Beverwijk 85j x Back
KLEIJNE, Petrus Theodorus (Piet) *10-07-1927 +11-11-2007 80j x Schelvis
MIENIS, Jan 61j x Stad
NOOI, Klaas *05-01-1916 te Meppel +12-11-2007 te Beverwijk 91j x Boekel
OUDERKERKEN, Douwe 93j x Farrenkothen
SCHEFFER, Boudewijn (Bob) *18-08-1966 te Velsen +09-11-2007 te Spijkerboor 41j
TIMMER, Hendricus Gerardus (Hein) *12-11-1941 te Beverwijk +12-11-2007 te Heemskerk 66j
WAUMANS, Petronella *16-03-1923 +12-11-2007 84j x Keijzer
ZENTVELD, Johanna Maria (Hannie) *12-08-1937 te Egmond Binnen +15-11-2007 te Akersloot 70j

Overlijdensadvertenties AD Utrechts Nieuwsblad
ANDRIESSEN, Jan *10-01-1933 te Utrecht +14-11-2007 te Bunnik 74j x Bokum
BRINK van den, Pricella +16-11-2007
GRAFFNER, Dirk Isodoor *09-11-1943 te Amsterdam +14-11-2007 te Utrecht 64j
KOFMAN, Gertrude Charlotte Agatha *11-07-1926 te Soerabaja +16-11-2007 te Rotterdam 81j x Soest

Overlijdensadvertenties Ver.N.Hollandse Dagbl.
ABBINK, Humphey Emile *00-00-1911 +00-11-2007 te Sittard 96j x Amiot
BAKKER, Aafje *00-00-1910 +00-11-2007 te Rotterdam 97j x Heuvel
BOCK de, Chris *00-00-1958 +00-11-2007 te Zwolle 49j
BODEMEIJER, Petrus *00-00-1933 +00-11-2007 te Hoorn 74j
BOS, Dien *00-00-1921 +00-11-2007 te Wormerveer 86j
DIEPEN van, Geertruida *00-00-1911 +00-11-2007 te Grootebroek 96j x Desaunois
DUINVELD, Cornelis Gerardus *00-00-1931 +00-11-2007 te Heemskerk 76j x Wester
GALEN de, Pieter *00-00-1927 +00-11-2007 te Hoorn 80j
GEIJTEN van, Coby *00-00-1943 +00-11-2007 te Hoorn 64j x Twaalfhoven
GENTENAAR, Jan Cornelis *00-00-1941 +00-11-2007 te Broek in Waterland 66j
GROENTJES, Anna Jacoba *00-00-1943 +00-11-2007 te Uitgeest 64j x Graaf
GROOT, Maria Jacob *00-00-1919 +00-11-2007 88j
HAAK, Piet *00-00-1929 +00-11-2007 te Hoorn 78j
HEUVEL van den, Dick *00-00-1952 +00-11-2007 te Alkmaar 55j
HOUTENBOS, Catharina Anna *00-00-1915 +00-11-2007 te Den Helder 92j x Sanders
JUFFERMANS, Greet +00-11-2007 te Assendelft 54j x Molanus
KAGER, Jos?bsp;*00-00-1966 +00-11-2007 te Bovenkarspel 41j x Duijs
KARSTEN, Cornelis *00-00-1921 +00-11-2007 te Hoorn 86j
KLAASSEN, catharina Elisabeth *00-00-1922 +00-11-2007 te Oostzaan 85j x Mulder
KLEIJE, Petrus Theodorus *00-00-1927 +00-11-2007 te Beverwijk 80j
KLOMP, Truus *00-00-1921 +00-11-2007 te Heemstede 86j x Snoeks
KLOPPER, Dirk *00-00-1937 +00-11-2007 te Zaandam 70j
LEMMENS, Petra Jenny +00-11-2007 te Anna Paulowna 40j x Vink
NOOI, Klaas *00-00-1916 +00-11-2007 te Beverwijk 91j
OERLEMANS, Maria *00-00-1942 +00-11-2007 te Enkhuizen 65j x Geuke
ONSTWEDDER, Hendrik *00-00-1915 +00-11-2007 92j
OTTER, Dieuw *00-00-1917 +00-11-2007 te Hoorn 90j x Weijling
OUDERKERKEN, Douwe +00-11-2007 te Beverwijk 93j
PEREBOOM, Jacobus Hermanus *00-00-1930 +00-11-2007 te Monnickendam 77j
RIJCK de, Arnold +00-11-2007 te Assendelft 65j
RIS, Ties Guus *00-00-2007 te Schagen +00-11-2007 te Schagen
SCHARROO, Johanna Magdalena *00-00-1926 +00-11-2007 te Schagen 81j x Jong
SCHEFFER, Boudewijn *00-00-1966 +00-11-2007 te Spijkerboor 41j
SCHOOTEN van, Helena Maria *00-00-1926 +00-11-2007 te Zaandam 81j x Buis
SCHUITEN, Eltjo *00-00-1928 +00-11-2007 te Den Helder 79j
SCHURINK, Joukje *00-00-1923 +00-11-2007 te Wormerveer 84j x G?
STAPEL, Jannie *00-00-1933 +00-11-2007 te Medemblik 74j
STIJNMAN, Bernardina Wendeline Maria +00-11-2007 te Hoorn 91j x Gr?STROOPER, Geertruida Maria *00-00-1916 +00-11-2007 te Breezand 91j x Pijnanacker
TIMMER, Hein *00-00-1941 +00-11-2007 te Heemskerk 66j
TROMP, Map *00-00-1919 +00-11-2007 te De Rijp 88j x Faddegon
VELZEBOER, Jacobus Simon *00-00-1925 +00-11-2007 te Middenbeemster 82j x Poel
VERMEULEN WINDSANT, Jos *00-00-1947 +00-11-2007 te Hoorn 60j
VIETJE, Thijs *00-00-1939 +00-11-2007 te Den Helder 68j
VOGELZANG, Johannes Anthonius *00-00-1930 +00-11-2007 te Den Helder 77j
VRIES de, Harmtje *00-00-1924 +00-11-2007 te Den Helder 83j x Staring
VROOM, Alie *00-00-1921 +00-11-2007 te Purmerend 86j x Prins
WAUMANS, Petronella *00-00-1923 +00-11-2007 84j
WOESTENBURG, Agatha Geertruida *00-00-1917 +00-11-2007 te Hoorn 90j x Koedooder

Overlijdensadvertenties Kijk op Reeuwijk
SCHEEL, Anthonia Catharina +05-11-2007 te Reeuwijk 84j x Oosterwijk

Overlijdensadvertenties AD De Dordtenaar
GRAVENDEEL, Jenny *05-09-1928 +07-03-2007 te Dordrecht 78j
HILBRINK, Johanna Suzanna Elisabeth *27-02-1923 +13-04-2006 83j x Adriaanse
LEEUWESTEIN, Cornelis Leendert +17-05-2006 te Dordrecht 92j x Heus
SCHAKEL, Hermina Annigje *05-12-1918 +02-12-2005 te Dordrecht 86j x Vermeer

Overlijdensadvertenties AD Haagsche Courant
BLOEM, Robert *12-05-1946 te Batavia +13-11-2007 te Den Haag 61j x Lumkeman
DUYMELINCK, Petrus *15-08-1947 te Helmond +15-11-2007 te Voorburg 60j x Lieshout
KOFMAN, Gertrude *11-07-1926 te Soerabaja +16-11-2007 te Rotterdam 81j x Soest
LOEVE, Arie *14-06-1956 +06-11-2007 51j
MARK, Ben *05-03-1941 +14-11-2007 te Naaldwijk 66j x As
POT van der, Maria *18-07-1909 +15-11-2007 te ?s/Gravenzande 98j x Racke
SANDE van de, Theodorus +05-11-2007 te Nootdorp 95j x Rhijn

Overlijdensadvertenties De Nieuwsbode
SMIT, Hendrik *07-07-1945 +07-11-2007 te Belt-Schutsloot 62j x Stam

Overlijdensadvertenties De Noordoostpolder
BOER de, Jacobus Cornelis (Jaap) *19-08-1927 te Vollenhove +12-11-2007 te Vollenhove 80j x Hogeling
DOMBURG van, Cornelis Adrianus (Kees) *02-10-1943 te Steenbergen en Kruisland +06-11-2007 te Zwolle 64j x Lemson
HOOGERLAND, Machelina *09-09-1917 +08-11-2007 90j x Provoost
OPHEUSDEN van, Regina *04-09-1922 te Ridderkerk +12-11-2007 te Elburg 85j x Zelfde
WINTERS, Aukje *26-04-1951 te Steenwijkerwold +08-11-2007 te Sneek 56j x Driesen
ZEEFAT, Vrouwkje +11-11-2007 te Oldemarkt 90j x Houwer

Overlijdensadvertenties Bodegraafs Nieuwsblad
WALRAVEN, Apolonia Adriana *27-10-1919 +11-11-2007 88j x Ernst

Overlijdensadvertenties Leids Nieuwsblad Regioeditie
RIJK de, Alberta Gerarda *13-03-1923 te Montfoort +20-07-2006 83j x Waal

Overlijdensadvertenties Voorschotense Courant
RIJN van, Mensje *03-02-1906 te Katwijk aan Zee +21-01-2006 te Leiden 99j x Jasperse

Overlijdensadvertenties Groot Voorschoten
RIET van 't, Magdalena *22-04-1948 te Den Haag +26-04-2006 58j x Duin

Overlijdensadvertenties Eindhovens Dagblad Helmond-Plus
BERG van den, Marinus +16-11-2007 te Bakel 82j x Mortel
BERG van den, Marinus +16-11-2007 te Bakel 82j x Dinther
HAPPEN van, Arnoldus Petrus *03-07-1929 te Geldrop +15-11-2007 te Edegem 78j
VERBEEK, L.H. (Harrie) +14-11-2007 te Helmond 97j x Berg
VIJFEIJKEN van, M.J.M. (Greet) +16-11-2007 te Deurne 60j
VRIES de, Godefridus *07-09-1921 te Helmond +16-11-2007 te Helmond 86j x Tongerloo
VRIES de, Godefridus *07-09-1921 te Helmond +16-11-2007 te Helmond 86j x Kerkhof
WIEL van de, Joke +16-11-2007 te Geldrop 67j x Beijers

Huwelijksadvertenties Reformatorisch Dagblad
BOS van den, Eliza Marinus x Grootenboer
DIJK van, W. x Tijhuis
GROEN, Dick x Kuipers
HAKVOORT, Theo x Schakel
HAKVOORT, Theo x Schakel
JACOBSEN, Anthonie x Lagerweij
KAAN, Ardjan x Arendonk
SNOEP, Geert x Berg
STOLK, Jac. x Visser
STRUIK, D. x Versteeg

Huwelijksadvertenties De Koerier
SIERKSTRA, Patrick x Beentjes

Geboorteadvertenties BN De Stem
BAETEN, Anton *30-09-2007 te Etten Leur x Nunen k: Jouke
HORREVOETS, Tonnie *21-09-2007 te Made k: Jayden
VRIES de, Marcel *18-09-2007 te Lage Zwaluwe k: Teun en Siem

Geboorteadvertenties Alkmaarse Courant
BOER de, Jeroen *22-09-2003 te Obdam x Blankendaal k: Dylan Jozef Johannes
BOT, Cees *27-08-2003 te Los Angeles (USA) x Ainsworth k: Cees Jr.
ENTIUS, Johan *17-09-2003 te Warmenhuizen x Mosch k: Rosa
JONG, Kees *14-09-2003 te Grootebroek x Kiers k: Pieter Gerard
JURJENS, Rob *14-09-2003 te Ursem x Metselaar k: Dylan
KRUL, John *17-09-2003 te 7570 Vemb (Danmark) k: Niels
OUDSHOORN, Sander *19-09-2003 te Schagen x Rutsen k: Jordy
PEPERSTRATEN van, Jos *24-09-2003 te Dirkshorn x Werff k: Jeroen
RUIJTER, Nico *20-09-2003 te Breezand x Binnewijzend k: Centa
SCHERMER, Jaap *23-09-2003 te Hauwert x Wagemaker k: Sanne Afra Maria

Geboorteadvertenties Reformatorisch Dagblad
BELDMAN, Herman *29-06-2000 te Rijssen x Vree k: Martijn Steven
BIJKERK, Theo *15-08-2000 te Apeldoorn x Ruitenberg k: Anne Martine Josina
JOOSSE, Jan *30-06-2000 te Dordrecht x Treurniet k: Rhod?r>LEGEMAAT, Theo *29-06-2000 te Otterlo x Karels k: Maria Hendrika
LEGEMAAT, Theo *29-06-2000 te Otterlo x Karels k: Aartje Cornelia
ROUWENDAAL, Jan *29-06-2000 te Apeldoorn x Groot k: Gerdien

Geboorteadvertenties De Koerier
HESSING, Marcel *10-09-2003 te Nieuwe Niedorp x Hoekstra k: Lucas Nicolaas

Geboorteadvertenties Eindhovens Dagblad Helmond-Plus
KOUWENBERG, Jan *15-11-2007 x Berkvens k: Ossa
MENKEN, Eric *15-11-2007 x Westerlo k: Timo

Bidprentjes
AARDWEG van den, Pertrus Wilhelmus *03-07-1912 te Haarlemmermeer +09-10-1989 te Lisse 77j
SIMONS, Elisabeth Philomena *26-06-1897 te Margraten +16-08-1973 te Heerlen 76j x Weusten
SWINKELS, Adriana *23-03-1906 te Berkel-Enschot +01-08-1995 te Tilburg 89j x Elderen
WEUSTEN, Trouwtje *15-04-1933 te Heerlen +14-05-2003 te Bocholtz 70j x Schmeets

Totaal: 595 wijzigingen in deze periode in www.hollantsnet.nl

Met vriendelijke groet,
Kees Klootwijk

www.hollantsnet.nl en www.zerken.nl


Subject: + Overlijdensadvertenties uit De Twentse Courant Tubantia, 17-11-2007
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@planet.nl>
Date: Mon, 19 Nov 2007 13:47:28 +0100
--------
Overlijdensadvertenties uit de Twentse Courant Tubantia
Zaterdag 17 november 2007
Nr. 1451

Scans zijn via e-mail verkrijgbaar bij
l.ooijkaas@planet.nl
Bij aanvraag graag het bovenstaande nummer vermelden.
De advertenties zijn ook in te zien en af te drukken via
http://www.mensenlinq.nl/

Achtereenvolgens staan vermeld: achternaam, voornamen, achternaam partner,
(+ = partner overleden) voornamen partner, leeftijd, geboorteplaats,
geboortedatum, overlijdensplaats en overlijdensdatum.

BOS, van den, Gerardus Marinus Gezinus (Gerrit), HONENKAMP, Ans,74
+ Almelo,16-11-2007

DEKKERS, Johannes, MEIJDEN,+ van der, Dirkje,92
* Zevenhuizen,19-02-1915 + Rijssen,14-11-2007

GLEIS, Katharina Henriëtte (Käthe), AVESKAMP, G.A.A.,79
+ Losser,16-11-2007

GRAAF, de, Ynske, KLOKKERS, Frits,
*24-09-1943 + Almelo,16-11-2007

KOENS, Albert (Ab), SYBRANDY, Liesbeth,
*11-08-1940 + Almelo,15-11-2007

KOLDENBERG, Gerritdina Hendrika, HIDDERS,+ Gerrit Hendrik,
* Markelo,26-06-1920 + Delden,15-11-2007

KOOYMANS, Janna Gerda, PAALMAN,+ Johan,
*27-07-1935 + Markelo,15-11-2007

LANKHORST, Henny, CATE,+ ten, Anton,87
+ Hengelo,15-11-2007

LOTGERINK BRUINENBERG, Carin, PREUTER, Bert,44
+ Enschede,16-11-2007

MARSMAN, Gerard, HIEN, van,F.,84
+ Hengelo,15-11-2007

MONNIKHOF, Paul,47
+ Beuningen,15-11-2007

POLEE, Johan Cornelis, JONCKERS NIEBOER, M.E.J.M.,
* Oude Tonge,14-06-1914 + Delden,15-11-2007

RUEPERT, Mies, OOMS,
*14-07-1926 + Hengelo,15-11-2007

SCHOPBATELD, Geertruida Johanna Hermina (Truus), ESSCHENDAL, Johan,65
+ Oldenzaal,15-11-2007

STEEG, van der, Christina Gerardina (Tiny), ABCOUWER,+ Gerard,89
+ Almelo,14-11-2007

TUSSCHER, ten, Marcel,
*01-04-1952 + Almelo,15-11-2007

met vriendelijke groeten,
Leo Ooijkaas, Haaksbergen.
http://home.planet.nl/~ooijk000
Subject: + Overlijdensadvertenties uit De Twentse Courant Tubantia, 19-11-2007
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@planet.nl>
Date: Mon, 19 Nov 2007 13:50:33 +0100
--------
Overlijdensadvertenties uit de Twentse Courant Tubantia
Maandag 19 november 2007
Nr. 1452

Scans zijn via e-mail verkrijgbaar bij
l.ooijkaas@planet.nl
Bij aanvraag graag het bovenstaande nummer vermelden.
De advertenties zijn ook in te zien en af te drukken via
http://www.mensenlinq.nl/

Achtereenvolgens staan vermeld: achternaam, voornamen, achternaam partner,
(+ = partner overleden) voornamen partner, leeftijd, geboorteplaats,
geboortedatum, overlijdensplaats en overlijdensdatum.

BORGMAN, Maria Geertruida Helena, TIESSELINK,+ Jan,84
+ Hengelo,16-11-2007

HUT, Jantien, BOVEN, van, Bernard,83
+ Markelo,17-11-2007

KELLER, Peter, LISSENBERG,+ Wil,
* Amsterdam.12-04-1946 + Enschede,16-11-2007

KUIL, van der, Herman Bernard, WITTEMAN,+ Petronella Hubertha Julia,
* Haaksbergen,02-05-1925 + Raalte,17-11-2007

KUIPERS, Hein, OTTEN,+ Dika,
*21-10-1915 + Enter,17-11-2007

MEINDERS, Gré,
* Assen,13-03-1950 + Enschede,16-11-2007

MENS, Chris, KUIPER, Diny,79
+ Oldenzaal,16-11-2007

OUDE HAMPSINK, Josephina Gezina Engelina (Fien), BOOMKAMP,+ Alwie,81
+ Oldenzaal,16-11-2007

WESTERINK, Alberta Antonia, WINKELS,+ Theodorus Gerhardus,
*27-08-1926 + Hellendoorn,17-11-2007

WILMINK, Dinie, KOEBRUGGE, Gerard,78
+ Ambt Delden,16-11-2007

met vriendelijke groeten,
Leo Ooijkaas, Haaksbergen.
http://home.planet.nl/~ooijk000
Subject: + Familieberichten Leidsch Dagblad 19 november 2007
From: walravenkoster <walravenkoster@gmail.com>
Date: Mon, 19 Nov 2007 11:27:51 -0800 (PST)
--------
Familieberichten Leidsch Dagblad.

Knippen en plakken blijft moeilijk. Bij het overzicht van zaterdag 17
november is de datum van vrijdag 16 in het blok blijven staan.

Eerste plaatsnaam is zo mogelijk plaats van dagtekening van de
advertentie met 'alle' gegevens. Als op die plek ? staat is er een
advertentie door familie geplaatst, als er - staat alleen door
anderen. Het getal tussen haakjes is de leeftijd van de overledene.
Gegevens tussen (? en ?) staan niet zo in de tekst, maar zijn een
interpretatie of kanttekening van mij.
Bij een aanvraag graag de naam van de persoon en titel en datum van de
krant, dan kan ik de advertentie terugvinden.

Walraven


Leidsch Dagblad 19 november 2007

Bergen (NH): Cornelis Hendrikus (Cor) CRAMER
* 26 okt 1914 Leiden + 15 nov 2007 Katwijk aan den Rijn
gehuwd
-: Rietje BRANDS
-: Jeroen DEN HOLLANDER
Leiden, 16 nov 2007: Johanna Margaretha BEIJER-TENDELOO (94)
wv Pieter Johannes BEIJER
Rijnsaterwoude: Theodorus Johannes Maria (Tom) VISSER
* 26 jul 1934 + 17 nov 2007
gehuwd
Roelofarendsveen: Petrus Johannes (Piet) KOEK
* 11 feb 1922 + 17 nov 2007
wv Tiny HULSEBOSCH


Subject: + familieberichten www.hollantsnet.nl van 19-11-2007
From: <info@noreply-hollantsnet.nl>
Date: Tue, 20 Nov 2007 07:15:03 +0100
--------
+ familieberichten www.hollantsnet.nl van 19-11-2007

Hieronder de wijzigingen van 19-11-2007 in de gegevens van www.hollantsnet.nl.
De gegevens staan gegroepeerd per soort advertentie en per krant, daarbinnen gesorteerd op achternaam.
Suggesties voor verbeteringen van deze lijst zijn welkom.
Natuurlijk kwam dit resultaat weer tot stand door medewerking van onze pakweg 100 vrijwilligers! Grandioos!
Op www.hollantsnet.nl kunt u ook zelf familienamen opgeven. Bij wijzigingen krijgt u dan automatisch bericht.

Overlijdensadvertenties BN De Stem
BOER den, Wim +08-10-2007 te Terheijden 65j x Oosterhout
BONT de, Jan *22-08-1917 te Ulvenhout +11-10-2007 te Breda 90j x Bouter
DAMME van, Augusta Maria *15-06-1909 te Sluis +08-10-2007 te Sluis 98j
DIELEMANS, Jeanne +13-10-2007 te Breda 78j x Verhagen
DONKERS, Adrie *30-10-1922 te Oosterhout +12-10-2007 te Breda 84j x Leijsen
FRANKEN, Christianus +12-10-2007 te Prinsenbeek 83j x Gool
GRAAUW de, Cor +12-10-2007 te Prinsenbeek 64j x Dorst
GROEN van der, Kees *16-06-1931 te Oosterhout +10-10-2007 te Breda 76j x Bruijns
HAM van, Johannes (Jan) *14-11-1926 te Breda +07-10-2007 te Breda 80j x Adams
HARTHOORN, Hendrik C. +07-12-1999 62j
HOECKEL van, Elisaberth (Lies) *27-03-1914 +12-10-2007 te Rijsbergen 93j x Jansen
JOOSEN, Cees *05-05-1922 +11-10-2007 te Breda 85j x Musters
KNUTTEL, Martine G.S. *25-08-1921 te Den Haag +05-10-2007 te Breda 86j x Werff
LEEUW de, Adriana Maria (Jeanne) +12-10-2007 te Breda 69j x Brouwers
MAST van der, Adriana Antonia *31-12-1920 te Oosterhout +09-10-2007 te Etten Leur 86j
MEIJVIS, Sjef +11-10-2007 te Breda 66j x Maas
NETTEN, Maria Catharina +13-10-2007 te Breda 66j x Hiel
NIKKESSEN, Harrie +11-10-2007 te Chaam 72j x Bastiaansen
NOUS, Jeanne +08-10-2007 te Breda 78j x Dongen
SPRUNDEL van, Kitty *27-01-1956 te Breda +10-10-2007 te Halsteren 51j x Fi?z
STEIJN van, Antoon +13-10-2007 te Raamsdonksveer 78j x Goossens
WILLEMSEN, Antonia Cornelia Elisabeth (Toos) +08-10-2007 te Breda 72j x Pas

Overlijdensadvertenties Telegraaf
BRUIJN de, Dani?Maria (Dennis) *01-12-1953 te Katwijk aan de Rijn +16-11-2007 te Haarlem 53j
HASPELS, Johanna Jacoba Catharina (Jeanne) *12-02-1921 te Haarlem +16-11-2007 te Alphen aan den Rijn 86j x Buijs

Overlijdensadvertenties Dagblad Tubantia
DIESSEN van, Mart +12-11-2007 te Enschede 86j x Lakerink
FRERIKSEN, Henricus Johannes Petrus *29-04-1923 te Ambt Delden +13-11-2007 te Hengelo 84j x Drenth
GROTE ter, Antoon +14-11-2007 te Geesteren 76j x Everlo
HOOGEWOUD, Willemina *26-01-1928 te Amsterdam +13-11-2007 te Hengelo 79j x Docter
KLAVEREN van, Bernard Herman +13-11-2007 te Gorinchem 68j x Kremers
MOS, Sien +13-11-2007 te Geesteren 87j x Oude Wesselink
NIEUWENHUIJSEN van, Willem Gerrit +13-11-2007 te Enschede 82j x Brake
NIJHUIS, Bernardus Johannes *02-04-1944 +13-11-2007 te Halle (Dld) 63j x Baanstra
PLATERINK, Jan Hendrik +13-11-2007 te Notter 85j x Boswinkel
ROORD, Henrica Theresia *01-07-1925 te Oldenzaal +12-11-2007 te Apeldoorn 82j x Ottenhof
SCHOOLEN, Jan Hendrik *05-10-1919 +12-11-2007 te Holten 88j x Dikkeboer
SCHOTEN, Johanna *28-06-1926 +13-11-2007 te Nijverdal 81j
SCHWARTS, Piet +13-11-2007 te Enschede 85j x Jacobs
SMIT, Gerrit +13-11-2007 te Ambt Delden 56j x Heggeler
VERSTEEG, Johan *23-07-1931 +15-11-2007 te Enschede 76j x Bos
WEDZINGA, Gerben +14-11-2007 te Enschede 70j x Boxem
WELHUIS, Geertruida Josephina *04-03-1932 +13-11-2007 te De Lutte 75j x olde Nordkamp
WILDE de, Frederik *20-12-1923 te Enter +14-11-2007 te Almelo 83j x Roosink
WINKELER, Louis Johannes Francisca +12-11-2007 te Oldenzaal 74j x Feldbrugge

Overlijdensadvertenties Leidsch Dagblad
BRANDS, Rietje 78j
CRAMER, Cornelis Hendrikus *26-10-1914 te Leiden +15-11-2007 te Katwijk aan den Rijn 93j x Meij
KOEK, Petrus Johannes *11-02-1922 +17-11-2007 85j x Hulsebosch
RIJSBERGEN, Anthonius *25-09-1931 te Leiden +08-12-2006 te Leiderdorp 75j x Jong
RIJSDAM, Johanna Maria *07-04-1956 +13-11-2006 50j x Overdijk
RIJSDAM, Petronella *11-05-1932 +10-10-2006 74j x Winden
RIJSDIJK, Helena Joanna 90j x Zonneveld
RIJT van, Ida Antonia Maria *14-01-1923 +11-02-2006 83j x Wagenaar
RODENBURG, Andr?bsp;*11-08-1941 te Leiden +19-08-2006 te Leiden 65j
ROELOFFS, Jan Willem *28-04-1942 +14-07-2006 64j x Wielders
ROEST, Cornelia *14-02-1919 te Leiderdorp +15-09-2006 te Leiderdorp 87j x Leeuwen
ROEST, Senna
ROL, Hendrik Christiaan *27-10-1930 +22-07-2006 75j
ROLAND, Hans *09-07-1934 te Utrecht +17-10-2006 te Lisse 72j x Koolen
ROMAN, Nathan *28-02-1993 +28-03-2006 13j
ROMANESKO, Sjef *06-09-1923 te Leiden +10-04-2006 te Hoorn 82j x Bruijn
ROMBOUTS, Franciscus Godefridus Petrus *05-03-1948 te Valkenswaard +03-06-2006 te Leiden 58j x Vermeulen
ROODE de, Femmetje +19-12-2006 95j x Linden
ROODE de, Jan +09-01-2006 66j
ROODE de, Marinus +01-02-2006 84j
ROOIJ de, L.P. x Wit
ROOIJ van, Rob P.M. *23-09-1954 te Amsterdam +16-04-2006 te Leiden 51j
ROON van, Jan *02-03-1928 te Eygelshoven +13-03-2006 te Leiden 78j
ROON van, Neeltje Martina +14-11-2006 63j x Vliet
ROON van, Nico +10-05-2006 72j x Beelen
ROOS de, Gerrit +12-10-2006 91j x Versteeg
ROOS de, Hendricus Johannes +07-11-2006 46j
ROOS, Piet +26-12-2006
ROOS de, Pieter Franciscus Hendricus *17-09-1931 +14-11-2006 75j
ROOZEN, Franciscus Antonius *07-07-1908 +23-05-2006 97j x Buschman
ROOZENDAAL, Willem Frederik *22-02-1932 +09-01-2006 73j
ROTTEVEEL, Adrianus Henricus *03-07-1914 +06-01-2006 91j x Munstermann
ROTTEVEEL, Catharina Cornelia *05-10-1926 +02-12-2006 80j x Tol
ROTTEVEEL, Corry *01-02-1950 +02-12-2006 56j
ROUS, Tine +11-01-2006 43j
ROVERS, Alida *27-03-1922 te Hillegom +18-05-2006 te Leiden 84j x Wiedijk
ROY le, Marijke *01-05-1937 te Blaricum +29-10-2006 te Leiden 69j x Bloem
ROYEN, Maria *18-06-1928 te Leiden +22-10-2006 te Leiden 78j x Vijlbrief
ROZIER, Hendrika *30-06-1933 te Leiden +11-06-2006 te Leiderdorp 72j x Boon
RU de, Rolina Helena Frouke *27-08-1924 te Leiden +06-02-2006 te Leiden 81j
RUIJTER de, Jacobus *07-11-1934 +09-03-2006 71j x Caspers
RUITER, Luite Pieter *04-01-1934 +20-10-2006 72j
RUTTE le, Alphosus Hermanus Maria *02-11-1954 +20-05-2006 51j x Mathot
SALM van der, Petrus Maria *23-07-1933 te Zoeterwoude +14-08-2006 te Leiderdorp 73j x Geest
SALMAN, Jacobus Anthonie *08-10-1925 +15-08-2006 80j x Berg
SARNEEL, Henricus Joseph Maria +07-10-2006 77j x Albers
SAVENIJE, Jari *16-01-2005 +12-02-2006 1j
TENDELOO, Johanna Margaretha +16-11-2007 94j x Beijer
VISSER, Theodorus Johannes Maria *26-07-1934 +17-11-2007 73j x Jong

Overlijdensadvertenties Prov. Zeeuwse Courant
EIKENHOUT, Janna +00-03-2005 te Colijnsplaat 93j x Bouwense
EIKENHOUT, Janna +00-03-2005 te Colijnsplaat 93j x Bouwense

Overlijdensadvertenties Apeldoornse courant
HARMSEN, Elisabeth Antonia *00-00-1927 +15-11-2007 te Apeldoorn 79j x Vergeer
KROES, Hendrika Martha *16-01-1913 te Epe +15-11-2007 te Voorst 94j x Mensink
ZWART, Gerrie *22-12-1920 te Putten +13-11-2007 te Apeldoorn 86j x Laning

Overlijdensadvertenties Barneveldse Krant
DOCTER, Gerrit *06-08-1936 +05-02-2006 te Voorthuizen 69j x Hoef
JANSEN, Leendert *07-02-1923 +02-02-2006 te Voorthuizen 82j x Beek
KAP, Elisabeth (Lies) +05-02-2006 te Harskamp 80j x Scheffener
METHORST, Maria +17-11-2007 te Scherpenzeel 86j x Ginkel
SCHREUDER, Anouk +00-03-2006 6j
SCHREUDER, Anouk +00-03-2006 6j
SCHREUDER, Anouk *25-06-1999 +14-03-2006 te Barneveld 6j
THIES, Adriaan Laurens Marius *03-03-1912 +22-01-2001 te Voorthuizen 88j x Lakerveld

Overlijdensadvertenties Dordtenaar
ADEL den, Hermina +29-01-2002 te Dordrecht 94j x B?er
ALBERTS, Jasper *11-10-1971 +23-04-2004 32j
ANDREAS, Ernest Christiaan +27-04-2004 73j x Vreede
BAAT de, Teunis +09-02-2002 te Strijensas 66j
BAGGERMAN, Arie +06-02-2002 te Zwijndrecht 76j x Stel
BAGGERMAN, Arie
BAGGERMAN, Arie
BAKKER, Marinus Jacobus Gijsbertus +22-04-2004 58j
BERCHUM van, Jacoba Maaike *22-09-1916 te Werkendam +06-02-2002 te Dordrecht 85j x Sulman
BERKHOF, Pleuntje +28-04-2004 te Dordrecht 92j x Valk
CARDILE, Giuseppe +06-02-2002 te Dordrecht 39j x Giliberto
CARDILE, Giuseppe +06-02-2002 39j
CARDILE, Seppe
CRAANE, Jos *07-12-1928 +24-04-2004 75j x Meijer
DALEBOUT, Dirk +28-01-2002 te Dordrecht 84j x Spoor
DASSELAAR, Bertus +18-02-2005 te Dordrecht 56j
DAWOOD, Jerrel
DAWOOD, Roehan Jerrel +24-04-2004 te Dordrecht 41j x Tjoeng
DRENT, Berend +13-08-1999 te Zwijndrecht 70j x Dubbeldam
DUBBELDAM, Adrianus +27-02-2003 te Dordrecht 81j x Michielsen
DUBBELDAM, Cornelia Hermijntje +18-10-2003 te Dordrecht 88j x Schijndel
DUBBELDAM, Hendrik +10-06-2005 te Dordrecht 88j x Graaf
DUBBELDAM, Iefje +02-01-2004 te Dordrecht 73j x Veld
DUBBELDAM, Jan *04-05-1950 +26-06-2003 te Papendrecht 53j x Ieperen
DUBBELDAM, Johanna Wilhelmina +08-12-2003 te Dordrecht 82j x Balelgooijen
EIJSDEN van, Antje +05-09-2001 te Dordrecht 89j x Lelieveld
FABER, Andre Pieter +19-05-2002 te Dordrecht 70j
FABER, Piet *18-04-1947 +15-03-2001 te Dordrecht 53j x Draisma
GELDROP van, Jacoba Adriana Klazina +02-02-2002 te Dordrecht 83j x Damme
GIJSEL, Hilda Rosa Anthonette +14-05-2002 te Dordrecht 90j x Aaarnoudse
GOARD, Anita Cecilia +24-04-2004 te Dordrecht 79j x Vreede
GROENENBERG, Leendert +17-05-2002 te Dordrecht 62j x Hof
GROENEVELDT, Christina Francina +10-02-2002 te Dordrecht 95j x Hollander
HAAN de, Aad +29-04-2004 te Alblasserdam 67j
HIJBEEK, Hillegonda *26-07-1908 te Dordrecht +15-05-2002 te Zutphen 93j x SPAANS
HIJMANS, Jan +10-02-2002 te Dordrecht 76j x Osseweijer
HOEK van der, Adrianus +29-03-2003 te Dordrecht 87j x Leijdekkers
HOEK van den, Cornelia Adriana +20-07-2004 te 's-Gravendeel 57j x Kooyman
HOEK van der, Huberdina Catharina *22-06-1942 +17-05-2001 te Dordrecht 58j x Schreuder
HOEK van der, Leen *06-10-1928 +18-10-2004 te Dordrecht 76j x Ruit
HOEK van der, Leendert +25-05-2005 te Dordrecht 76j x Geus
HOEK, Maria Catharina van +06-03-2001 te Dordrecht 61j x Molendijk
HOEK van der, Piet *18-10-1946 +20-05-2004 57j
HOEK van der, Piet *18-10-1946 +20-05-2004 te Dordrecht 57j x Loff
HOEK van der, Piet
HOEK van der, Pieter +20-05-2004 57j
HOEK van, Reini +04-02-2004 te Dordrecht 58j x Vardaris
HOUWELINGEN van,
HOUWELINGEN van, Bastiaan +23-04-2004 te Dordrecht 83j x Boer
HUIJSMAN, Elisabeth Catharina *24-11-1922 te Middelburg +30-04-2001 te Dordrecht 78j x Hoek
JOBSE, Neeltje +26-01-2002 te Dordrecht 86j
JONG de, Gerardus +23-01-2002 te Zwijndrecht 83j x Rijkhoek
KEUR van der, Henk *01-04-1930 +13-05-2005 75j
KNOESTER,
KNOESTER, Bernardus Johannes +05-02-2002 te Dordrecht 68j x Baks
KORTESCHIEL, Hermannus +08-02-2002 te Zwijndrecht 71j x Boekee
KORTEWEG, Jacob *20-07-1910 te Alblasserdam +16-05-2002 te Zwijndrecht 91j x Ven
KRIEK, Dirk *19-09-1929 te Dordrecht +13-07-2001 te Dordrecht 71j x Hoek
KRUITBOSCH, Hendrika Hermina *18-08-1925 +28-01-2002 te Dordrecht 76j x Blaak
LANGEVOORT, Geertruida Cornelia *27-07-1912 +24-04-2004 91j x Vugt
LEIJDSMAN, Adria +09-02-2002 te Zwijndrecht 83j x Meijden
LELIEVELD van, Adrie +10-02-2001 te Zwijndrecht 81j x Vermaat
LELIEVELD van, Antje *10-04-1906 te Dordrecht +02-08-2001 te Dordrecht 95j x Leeuw
LELIVELD van, Johanna Willemina +19-11-2003 te Dordrecht 93j x Eijskoot
LELIVELD van, Klaas Jacobus +02-02-2004 te Zwijndrecht 85j x Silvius
LIER van, Jacoba +25-06-2005 te Dordrecht 89j x Notenboom
LINDEN van der, Hendrik +27-01-2002 te Zwijndrecht 79j x Gransch
LONKHUIZEN van, Bastiaan +28-09-2002 te Dordrecht 66j x Grootenboer
MEULDIJK, Adrianus +19-11-2001 te Dordrecht 83j x Keur
MIENTJES, Hanneke
MOL, Nicolaas Hendrik *11-09-1924 +30-04-2001 te 's-Gravendeel 76j x Hoek
MOORSING, Helena *12-10-1915 te Arnhem +26-04-2004 te Zwijndrecht 88j x Ansems de Vries
OERS van, Karin *12-02-1962 +26-01-2002 39j
OERS van, Karin 39j
OVERDUIN, Henny *29-05-1922 +17-05-2002 te Dordrecht 79j x Blaauboer
PASTOOR, Anna Maria Marcella *12-08-1938 te Nuenen,Gerwen,Nederwetten +24-01-2002 te Rotterdam 63j x Gorsel
PEE de, Bas
POLEN van, Gerard
POLEN van, Gerard Arie +26-09-2003 te Dordrecht 65j x IJsenbout
REE van de, Adrianus +26-01-2002 te Dordrecht 79j x Fortuin
RIJKSEN, Jan
ROELEVINK, Ane *18-09-1922 +03-12-2004 te Zwijndrecht 82j x Hollander
RUITER de, Jan
SCHAAP, Pieter +23-01-2002 te Dordrecht 87j x Smak Gregoor
SMITS, Arie *22-04-1933 +27-04-2004 te Dordrecht 71j x Ooijen
STAM, Edmond
STEHOUWER, Theresia Philomena +27-04-2004 te Dordrecht 74j x Zanten
STEKELENBURG, Marja *04-04-1932 te Utrecht +27-04-2004 te Dordrecht 72j x Drijver
STIEGELIS, Bram +29-01-2002 te Dordrecht 56j
STOFFER, Co +18-05-2002
STUY, Andr?bsp;50j x Visser
STUY, Andr?bsp;+27-01-2002 te Papendrecht 50j x Visser
TAMERUS, Govert +10-04-2005 te Dordrecht 86j x Lonkhuizen
TRAUSEL, Johan +24-04-2004 83j x Okker
VEN van der, Maria Elizabeth +00-09-2002 te Dordrecht 87j x Lonkhuizen
VERKESTE, Maria +09-04-2001 te Dordrecht 79j x Hoek
VIS, Luuk *04-05-2001 +19-05-2001
VISSER, Cornelis Anthonie +26-08-2003 te Doetinchem 45j x POLEN
WEGMAN, Marco +18-05-1994
WILLIK van der, Wilhelmina Johanna *05-06-1932 +23-04-2004 71j x Bouwer
ZEILMAKER, Arend +17-01-2005 88j

Overlijdensadvertenties Eindhovens Dagblad
BAARDWIJK van, Arnoldus Johannes (Nol) *27-08-1924 te Vlijmen +16-11-2007 te Gerwen 83j x Albers
BREUGEL van, Gordina Maria +13-11-2007 97j x Engeland
BURGT van de, Ria +17-11-2007 te Eindhoven 66j x Dinter
CRAENS, Martha +16-11-2007 te Eersel 84j x Jansen
GERRITSMA, Joke *28-03-1934 +16-11-2007 te Geldrop 73j x Hoorn
GILLER, Ineke *23-07-1952 te Heeze +14-11-2007 te Utrecht 55j x Graef
HAPPEN van, Arnoldus Petrus (Noud) *03-07-1929 te Geldrop +15-11-2007 te Edegem 78j
HEURIK van den, Bep *21-05-1920 +16-11-2007 87j x Deursen
KIP, Geesje +16-11-2007 te Eindhoven 83j x Tegenbosch
KORTEKNIE, Adriana Albertha (Adrie) *24-02-1915 te Kats +15-11-2007 te Eindhoven 92j x Westerterp
KUIJLAARS, Arnoldus Cornelis Maria (Nol) +16-11-2007 te Eersel 84j x Meurs
LIEBREGTS, Ingrid *05-02-1971 te Eindhoven +15-11-2007 te Veldhoven 36j x Riet
MERKS, Maurice *18-09-1977 te Eindhoven +16-11-2007 te Son en Breugel 30j
OETELAAR van den, Frans +16-11-2007 te Valkenswaard 57j x Schilders
PAS van de, Cees +13-11-2002
RADEMAKERS, Gommaer *18-06-1967 +14-11-2007 40j
ROOSENBOOM, Johan Marius Pieter (Han) *23-06-1961 te Eindhoven +08-06-2007 te Eindhoven 45j
SCHALKE, Ineke *18-06-1946 +16-11-2007 61j x Nieuwenhof
SCHOUTSEN, Ann +00-11-2007
VERBEEK, L.H. (Harrie) +14-11-2007 te Helmond 97j x Berg
VERHOFSTADT, Jan +00-00-2007
VORSTENBOSCH, Gerry *01-10-1929 te Valkenswaard +16-11-2007 te Veldhoven 78j x Hamstra
WATERSCHOOT, Jaan +14-11-2007 81j x Meulenbroeks
WESSELS, Roelof Dani?nbsp;+16-11-2007 te Deurne 39j x Heuvel
WIEL van de, Joke +16-11-2007 te Geldrop 67j x Beijers
WIELEN van der, Mia +13-11-2007 99j x Potting

Overlijdensadvertenties H.S. Krant
DOORNBOS, Jantje *07-08-1921 te Bedum +25-10-2007 te Groningen 86j x Holt
DOORNBUSCH, Hidde *10-04-1947 te Slochteren +20-10-2007 te Groningen 60j x Hatzmann
HUISMAN, Lammechien *02-12-1915 te Sneek +20-10-2007 te Sappemeer 91j x Winkel
MENZINGA, Egberdina te Hoogezand 90j x Porrenga
MUCH, Anna Marie *27-04-1919 te Danzig +30-10-2007 te Haren 88j x Slijm
PIT, Hendrik Berend +29-10-2007 te Winschoten 84j x Fissering
SCHOLTENS, Hendrik *09-05-1925 +20-10-2007 te Sappemeer 82j x Steinvoorn
SMID, Rie *06-03-1921 te Borger +21-10-2007 te Hoogezand 86j x Werff

Overlijdensadvertenties Dordt Centraal
NOUWEN, Geertruida *11-05-1941 +12-11-2007 te Dordrecht 66j x Zoutewelle
SIMONS, Nellie +09-11-2007 te Dordrecht 75j x Hoogmoed

Overlijdensadvertenties AD Utrechts Nieuwsblad
ANDRIESSEN, Jan *10-01-1933 te Utrecht +14-11-2007 te Bunnik 74j x Bokum
BREE de, Frans A. *08-12-1959 te Jutphaas +16-11-2007 te Utrecht 47j x Leeuwen
BRINK van den, Pricella +16-11-2007
GR?FNER, Dirk Isodoor *09-11-1943 te Amsterdam +14-11-2007 te Utrecht 64j
KOFMAN, Gertrude Charlotte Agatha *11-07-1926 te Soerabaja +16-11-2007 te Rotterdam 81j x Soest
KOK, Grietje Elisabeth *27-05-1915 te IJsselmuiden +15-11-2007 te Bilthoven 92j x Ramkema
LEEMANS, Rina *24-02-1926 te Den Dolder +16-11-2007 te Den Dolder 81j x Nimwegen
VERHOEVEN, Barend *31-01-1921 te Made +16-11-2007 te Huis ter Heide 86j x Berg
VOS, Nicolaas Jacobus *28-02-1921 +17-11-2007 te Nieuwegein 86j x Wintershoven

Overlijdensadvertenties Nieuwsblad v/h Zuiden
SCHOUWENAARS, Adrianus +14-01-1979 te Tilburg 84j x Vissenberg

Overlijdensadvertenties Wekker
BOUW, D. +06-11-2007 79j
OUWERKERK, Adrianus Jacobus +30-10-2007 93j

Overlijdensadvertenties AD De Dordtenaar
BAARENDS, Johanna Helena +15-11-2007 te Dordrecht 85j x Broeren
KOFMAN, Gertrude Charlotte Agatha *11-07-1926 te Soerabaja +16-11-2007 te Rotterdam 81j x Soest
KRAAIJEVELD, Piet *12-03-1944 +16-11-2007 63j
KRAAIJEVELD, Pieter *12-03-1944 +16-11-2007 te Sliedrecht 63j x Hommerson
SCHREUDER, Anouk +15-03-2006
SCHREUDER, Anouk
VINK, Barendina +15-11-2007 te Dordrecht 83j

Overlijdensadvertenties AD Haagsche Courant
NIEUWKERK van, Gerrit *28-10-1925 +16-11-2007 te 's-Gravenzande 82j x Geest
VALSTAR, Huibrecht *21-11-1933 te Naaldwijk +15-11-2007 te Vlaardingen 73j x Boeters
VIS, Henk *13-01-1940 +15-11-2007 te Kwintsheul 67j x Santen
WOERDEN van, Cornelis +16-11-2007 te Naaldwijk 80j x Wiedmann

Overlijdensadvertenties Westerkwartier
HELM v.d., Willemina *12-01-1921 te Schildwolde +08-11-2007 te Drachten 86j x Hovius

Overlijdensadvertenties Voorschotense Courant
ROSSEN van, Maria Catharina *04-08-1927 +20-08-2006 79j x Oorschot
RUDELSHEIM, James Leo +01-10-2006 77j
SALM van der, Xandra +01-04-2006 39j

Overlijdensadvertenties Schakel editie Barendrecht
BAKKER, Adriaan (Ad) *19-01-1938 +05-08-2007 te Ridderkerk 69j x Dubbeldam
HORDIJK, Anna Adriana *02-07-1918 te Rotterdam +11-08-2007 te Rotterdam 89j x Kluit
SCHENK, Pieternella Hendrika (Henny) +11-08-2007 te Barendrecht 74j x Snijder
SCHIPHORST, Nellie +02-08-2007 te Barendrecht 81j x Wouters
VELD in't, Dick +29-07-2007 te Heerjansdam 73j x Simons
WINKELHOF van, Lena Jannetje +14-08-2007 te Rotterdam 80j x Barends

Overlijdensadvertenties Eindhovens Dagblad Helmond-Plus
AERLE van, Marie *14-11-1913 te Mierlo-Hout +17-11-2007 te Helmond 94j x Dani?
BAARDWIJK van, Nol
HEURIK van den, Bep *21-05-1920 +16-11-2007 87j x Deursen
MOSMAN, Frans *21-04-1932 +17-11-2007 75j x Lierop
SLOOTS, Jan *01-07-1928 te Geffen +17-11-2007 te Helmond 79j x Nissink
WESSELS, Roelof Dani?nbsp;+16-11-2007 39j x Heuvel

Geboorteadvertenties BN De Stem
ARENDSEN, Leon *11-10-2007 te Haarlem x Unen k: Olivier
JOOSTEMA, Ronald *03-10-2007 te Oosterhout x Horsten k: Anne Lieke

Geboorteadvertenties Eindhovens Dagblad
ARENDSEN, Jos *13-11-2007 te Geldrop x Collart k: Lisa
HOUBRAKEN, Rob *13-11-2007 te Westerhoven x Houbraken k: Harm
HUIJBREGTS, Koen *13-11-2007 te Eindhoven x Banga k: Thomas
KEIZER, Maurits *15-11-2007 te Eindhoven x Keizer k: Sara
KURVER, Marc *11-11-2007 te Gerwen x Bakermans k: Sofie
LEVERINK, Paul *08-11-2007 te Mierlo x Meulendijks k: Fay
MIERLO van, Frank *15-11-2007 te Heeze x Janssen k: Koen

Geboorteadvertenties Eindhovens Dagblad Helmond-Plus
CAPTEIN, Mario *16-11-2007 x Captein k: Taeke

Bidprentjes
AARSSEN van, Theodorus Hubertus Gerardus *03-03-1912 te Venlo +06-02-1995 te Soest 82j x Jacobs
AARTS, Hen *27-07-1913 te Tegelen +02-11-1999 te Venlo 85j x Rouleaux
AARTS, Jan *24-10-1917 te Tegelen +14-03-2001 te Venlo 83j x Dijk
AARTS, Marga *23-09-1936 te Tegelen +30-07-1998 te Venlo 61j x Nijholt
AARTS, Theo *21-12-1940 +20-10-2005 64j
ABELS, Karel *06-05-1920 +27-11-1997 77j x Pelzer
ABRASCHINA, Walentina *25-07-1925 te Nowoschachtinsk +19-07-1998 te Tegelen 72j x Gerards
ADAMS, Anna Maria *16-04-1916 te Warstein (D) +14-10-1999 te Tegelen 83j
AKKER van den, Anna *06-08-1914 te Venlo +25-02-2005 te Venlo 90j x Crienen
AKKER van den, Mien *26-06-1917 te Venlo +15-11-1998 te Tegelen 81j x Michels
ALTHERR, Wiel *14-06-1898 te Kaldenkerken (D) +02-12-1985 te Venlo 87j x K?
AMTING, J.J. (Joep) *21-03-1932 te Azewijn +10-10-2003 te Steyl 71j
APERS, Jozef Karel Eduard *25-01-1921 te Ubach over Worms +13-09-2000 te Tegelen 79j x Camp
AQUARIUS, Maria Odilia *12-07-1907 te Neer +04-10-2001 te Venlo 94j x Treek
AQUARIUS, Peter Johannes +00-06-2001 90j x Oijen
AUGUSTUS, Hans *09-10-1952 te Jutphaas +03-01-2001 te Venlo 48j
BAGGEN, Jeanne Elise Marie *16-07-1909 te Hulsberg +19-12-1995 te Tegelen 86j
BAKEL van, Theo *09-07-1938 te Venlo +00-07-1995 56j x Cornelissen
BALM, Tiny *30-03-1926 te Spaarndam +02-12-2002 te Venlo 76j x Sijbers
BARTELS, Theo *23-02-1939 +05-02-1998 58j x Roeffen
BATEN, Lod *28-04-1923 te Tegelen +24-12-1982 te Venlo 59j x Peulen
BATEN, Lod *28-04-1923 te Tegelen +24-12-1982 te Venlo 59j x Hermsen
BAUMHOLT, Agnes Katharina *22-05-1913 te Coesfeld +17-03-2004 te Boxmeer 90j
BAYENS, Mart *28-03-1918 te Heerlen +24-03-1999 te Tegelen 80j x Gitmans
BEAUMONT, Agnes *22-05-1914 +28-06-2001 87j x Bovee
BECKX, Lida *07-06-1924 te Tegelen +16-01-2004 te Venlo 79j x Otoka
BEDAUX, Jeanetta *04-12-1921 te Tegelen +09-12-1998 te Venlo 77j x Ewals
BEDAUX, Maria Jacoba Hubertina *14-09-1912 te Tegelen +17-06-1996 te Tegelen 83j
BEEKMANS, Riek *07-02-1927 te Helmond +08-10-2007 te Venray 80j x Linden
BEERS van, Willem *21-10-1923 te St. Williebrord +30-08-2000 te Tegelen 76j x Jacobs
BEIJERS, G?bsp;*27-10-1951 +14-06-2004 52j
BEKELAAR, Henk *08-03-1932 te Heerlen +22-02-2003 te Venlo 70j x Scheffer
BELLEN van , Elisabeth Cornelia *00-00-1931 te ? +00-00-2007 te ? 76j
BENDERS, Leo *12-02-1921 te Hout-Blerick +06-09-1994 te Venlo 73j x Meuvissen
BENDERS, Piet *07-12-1920 te Hout-Blerick +21-12-2001 te Tegelen 81j x Driessen
BENDERS, Wiel *14-08-1915 te Tegelen +13-01-1997 te Tegelen 81j x Janssen
BENDERS, Wilhelmina C.M. *17-06-1914 te Roermond +05-01-2000 te Tegelen 85j x Houba
BENDERS, Wilhelmina Johanna *02-08-1909 +18-09-1999 90j x Boots
BENVENUTI, Anna-Maria *19-11-1936 te Sagrado (It.) +04-04-2005 te Venlo 68j x Seijsener
BERBEN, Nic. *09-09-1918 te Helden +21-05-1997 te Venlo 78j x Veld
BERBEN, Sef *05-06-1913 te Maasbree +08-10-2001 te Venlo 88j x Spoelstra
BERG van den, Chris *28-05-1938 te Amstenrade +09-06-2003 te Koningslust 65j
BERGHS, Jan *13-06-1909 te Arcen +15-01-2006 te Venlo 96j x Welp
BERGHS, Jan *13-06-1909 te Arcen +15-01-2006 te Venlo 96j x Nouwen
BERGMANN, Antonia Clementine *05-08-1907 te Munster +17-05-2000 te Boxmeer 92j
BERS van, Gerard *04-03-1939 te Maastricht +16-12-2001 te Tegelen 62j
BETTINGER, Jo *24-04-1921 te Meijel +02-09-2000 te Venlo 79j x Denessen
BEUKEBOOM, Geertruida Catharina *20-03-1906 te Amsterdam +18-12-1997 te Tegelen 91j
BEUKEN v.d., Hendrina Carolina Gerarda *29-07-1912 te Panningen +03-06-2003 te Heerlen 90j
BEUKEN van den, Jo *10-02-1920 te Helden +08-05-1997 te Belfeld 77j x Verlaek
BEULEN, Wies *21-07-1924 te Beesel +26-09-1986 te Spanje 62j x Hindriks
BEURSKENS, Bets *03-10-1925 te Belfeld +04-06-1999 te Steyl-Tegelen 73j
BEURSKENS, Betsie *02-11-1917 te Tegelen +19-08-2003 te Tegelen 85j x Thijssen
BEURSKENS, Dries *12-10-1928 te Belfeld +31-07-2000 te Tegelen 71j x Kamphuis
BEURSKENS, Helena *07-08-1910 te Tegelen +30-10-2002 te Venlo 92j x Trepels
BEURSKENS, Irmgard *03-02-1921 te tegelen +26-03-2003 te Venlo 82j x Gerven
BEURSKENS, Pierre *12-10-1920 te Kessel +06-01-2004 te Kessel 83j
BEURSKENS, Riek *11-12-1921 te Belfeld +18-03-1996 te Venlo 74j x Broekman
BEURSKENS, Stien *04-04-1915 te Tegelen +07-06-1997 te Tegelen 82j x Dings
BEURSKENS, Wim *19-01-1925 te Tegelen +23-10-2003 te Venlo 78j x Levels
BIEMANS, Jacobus Cornelis *21-11-1921 te Rotterdam +30-07-1997 te Venray 75j x Ververgaart
BIGGELAAR van den , Mina *15-11-1911 te Deurne +01-09-2007 te Someren 95j x Linders
BITTER de, Harrie *24-09-1928 te Tegelen +01-04-1998 te Venlo 69j x Repping
BLOEMERS, Petronella Maria *15-09-1910 te Wankum (D) +18-01-1995 te Tegelen 84j x Timmermans
BLOMEN, Tiny *18-07-1906 te Kaldenkirchen +25-12-1995 te Tegelen 89j x Boogaard
BOCHUM, Carola *24-11-1914 te D?orf +25-05-1998 te Tegelen 83j x Bors
BODELIER, Anna Barbara Maria *30-11-1911 te Spekholzerheide +24-12-1996 te Tegelen 85j
BOEKHOLD van, Thei +21-05-1995 te Venlo 72j x Bastiaans
BOLLEN, Marietje *02-05-1938 te Helmond +23-09-2007 te Geldrop 69j
BONGAARTS, Jan *27-06-1925 te Amsterdam +08-04-2001 te Venlo 75j x Stoffels
BONGAARTS, Marie *13-05-1903 te Tegelen +05-11-1996 te Venlo 93j x Faassen
BONGAARTS, Theodora Johanna *11-12-1910 te Tegelen +08-05-1995 84j x Veld
BONGAERTS, Anna *19-08-1909 te Tegelen +17-07-1997 te Venlo 87j x Stroeken
BONGAERTS, Jan *30-06-1924 te Tegelen +31-05-2001 te Venlo 76j x Dings
BONGAERTS, Mia *14-04-1940 te Swalmen +10-06-1999 te Venlo 59j
BONGAERTS, Toos *16-11-1915 +13-04-1998 82j
BONGAERTS, Willy *23-11-1922 te Tegelen +28-06-1997 te Tegelen 74j x Rijniers
BONGARD van den, Ad *28-08-1930 te Tegelen +01-01-1998 te Tegelen 67j x Ernst
BONGARD van den, Jan *03-05-1910 te Tegelen +03-01-1997 te Tegelen 86j x Janissen
BONGARD van den, Theo *11-08-1935 +22-11-2000 65j x Ernst
BONGARTS, Maria *01-02-1913 te Steyl +31-12-1995 te Steyl 82j x Sambeek
BOONEN, Jan *06-07-1929 te Stramproy +02-09-1997 te Maastricht 68j
BOONEN, Maria Catharina *16-04-1917 te Heythuysen +24-04-1995 te Tegelen 78j x Timmermans
BOOTS, Cor *29-10-1919 te Belfeld +05-12-2002 te Steyl 83j x Gielen
BORS, Gon *12-06-1909 te Tegelen +18-08-1995 te Tegelen 86j
BORS, Henricus Rumoldus Hubertus *01-07-1914 te Tegelen +17-12-1996 te Venlo 82j x Bochum
BORS, Jacques Wilhelmus Hubertus *24-11-1918 +31-12-1999 81j x Hovens
BORS, Wim *02-09-1915 te Tegelen +23-04-1998 te Tegelen 82j x Wetzels
BOSMAN, Mia *28-12-1916 +09-01-1999 82j x Wolbertus
BOTS, Leentje *29-12-1912 te Venlo +03-03-1996 te Tegelen 83j x Janssen
BOTS, Maria Anna *20-08-1905 te Borkel en Schaft +09-04-1999 te Boxmeer 93j
BOUMANS, Louise Hubertina *24-02-1914 te Terwinselen +04-12-2004 te Houthem 90j
BOUTEN, Ans *05-08-1944 +14-06-2002 57j x Timmermans
BOUTEN, Dora *22-01-1914 te Velden +23-04-1998 te Tegelen 84j x Hendrix
BOV?, Jeannette *25-11-1916 te Horn +08-03-2000 te Tegelen 83j x Schreurs
BOVENDEERD, Elisabeth *03-03-1923 te Tegelen +10-05-1999 te Tegelen 76j x Ven
BRANDT van den, Martin *21-03-1932 te Tegelen +13-04-2002 te Venlo 70j x Cruisbergh
BREE van, Tiny *13-03-1912 +23-02-2001 88j x Flos
BREMMERS, Betje *15-03-1910 te Reuver +08-12-1996 te Venlo 86j x Houwen
BROEK van den, Sjraar *02-07-1930 te Steyl +06-04-2002 te Venlo 71j x Driessen
BROEK van den, Wim *20-02-1920 te Tegelen +19-07-1995 te Tegelen 75j x Coopmans
BROEKMAN, Mien *21-05-1904 +25-08-2002 98j x Cornet
BROEKMAN, Thei *16-03-1918 te Tegelen +01-10-1998 te Venlo 80j
BROEKMANS, Maria Hendrika Dorothea *01-05-1915 te Helden-Panningen +19-06-1996 te Tegelen 81j x Roemermann
BROUNS, Catharina Maria *21-08-1915 te Hunsel +03-06-1998 te Tegelen 82j
BRUEREN, Rita *12-01-1908 te Baarlo +26-09-2002 te Steyl 94j x Clabbers
BRUIN de, Johanna Hendrika *23-02-1922 te Gennep +08-04-1996 te Boxmeer 74j
BRUIN de, Maria Elizabeth *09-05-1909 te Ottersum +08-01-1999 te Boxmeer 89j
BRUIN de, Sef *13-05-1903 te Blerick +21-09-1996 te Venlo 93j x Schouenberg
BRUIS, Charles *07-08-1956 te Kaldenkirchen +19-08-2000 te Tegelen 44j
BRUIS, Guus *28-11-1925 te Tegelen +17-12-2001 te Venlo 76j x Wijlick
BR?ING, Anna Antonia *03-09-1906 te Ochtrop (D) +20-09-1996 te Wijbosch 90j
BUSSEL van, Wim *15-04-1925 te Asten +16-10-2007 te Asten 82j x Tilburg
CROOIJMANS, Marinus *22-10-1928 te Bakel en Milheeze +04-07-2007 te Geldrop 78j x Vinken
CUSTERS, Jacques *04-06-1924 te Reuver +05-07-2007 te Geldrop 83j
DRUMMEN, Wies *19-09-1928 te Schaesberg +06-10-2007 te Geldrop 79j x Oomen
ENGELS, Dora *21-01-1919 te Liessel +05-11-2007 te Asten 88j x Vorst
FABER, Theodorus Hendrikus *14-12-1891 te Nijmegen +05-09-1967 te Brunssum 75j
GIJSSEL van, Jan *26-07-1913 te Someren +04-10-2007 te Someren 94j x Janssen
HAESE, Joseph *18-09-1893 te St. Jans Molenbeek (B) +02-07-1940 te Brussel (B) 46j x Stevens
JONKERS, Maria Hendrica Gertruda Johanna *28-10-1909 te Helmond +08-11-2007 te Helmond 98j x Laukens
KAMP, Ria *24-07-1955 te Waspik +04-11-2007 te Eindhoven 52j x Loonen
KERKHOF van de , Tonny *05-02-1920 te Someren +11-09-2007 te Geldrop 87j x Moosdijk
KERSTJENS, Maria Catharina Johanna *03-09-1895 te Rotterdam +29-05-1939 te Rotterdam 43j
KROON, Jacoba *19-08-1935 +08-06-2000 64j x Tol
KROON, Jacoba *19-08-1935 +08-06-2000 64j x Verduijn
KUIJPERS, Wies *09-10-1913 te Stiphout +02-11-2007 te Helmond 94j x Schepers
LEUKEN van, Jan *03-01-1929 te Someren +07-10-2007 te Bakel 78j x Kluijtmans
MANDERS, Toon *20-04-1925 te Asten +17-09-2007 te Asten 82j x Bankers
MEEUWS, Riek *18-11-1930 te Someren +01-10-2007 te Nijmegen 76j x Laar
MULLAERT, Frans *07-11-1923 te Malang-Java +09-04-1996 te Oosterhout 72j x Makkelie
NOOIJEN, Mark *28-01-1987 te Helmond +30-10-2007 te Asten 20j
PULLENS, Laurens Hendrik *26-03-1871 te Baardwijk +23-03-1939 te Baardwijk 67j x Hulten
SANDEN van der, Anna Maria *16-05-1868 te Baardwijk +09-04-1939 te Waalwijk 70j x Hulten
SLIEPEN, Fien *29-08-1914 te Roermond +15-09-2007 te Roermond 93j x B?iger
SNOEREN, Maria *20-01-1939 +03-12-1940 1j
STRATUM van, Jo *14-05-1934 te Asten +28-10-2007 te Asten 73j
VERBAKEL, Riek *11-04-1925 te ? +05-11-2007 te ? 82j x Schepers
VOOREN van der, Chayenne *15-11-2000 te Helmond +25-10-2007 te Maastricht 6j
VOS, Noud *31-10-1937 te Breugel +20-05-2007 te Asten 69j x Schaijk
WAL van der , Rudolf Ferdinand *14-07-1938 te Batavia +30-10-2007 te Helmond 69j
WULLEMS, Anna *30-09-1919 te Nederweert +14-04-2007 te Geldrop 87j x Beek

Rouwbrieven
BENJAMINS, Arend *05-03-1927 +19-01-2007 te Papendrecht 79j x Now?br>BEZEMER, Arie *23-03-1940 +09-03-2007 te Zwijndrecht 66j
BREE van, Cornelis Johannis *24-03-1933 +17-03-2007 te Dordrecht 73j x Bakker
ISRAEL, Erick Julius *20-02-1928 +20-03-2007 te Dordrecht 79j x Worm
JONG de, Pieter *26-01-1929 +15-11-2007 te Dordrecht 78j x Etten
LAATS, Willem *15-02-1919 +02-10-2007 te Dordrecht 88j x Eerkens
NOELS, Jan Henri *05-05-1929 +18-05-2007 te Papendrecht 78j x Does
ROELAND, Teunis *11-10-1928 +12-01-2007 te Zwijndrecht 78j x Klis
SCHILLEMANS, Gijsbertus Jan *18-06-1941 +11-03-2007 te Papendrecht 65j x Kroos
SMIT de, Jan Theunis *10-11-1938 +14-05-2007 te West-Souburg 68j x Ots
SZMILK? Gy? *22-02-1920 +05-01-2007 te Dordrecht 86j x Buzadics
TOL, Kees *04-04-1939 +06-02-2007 te Klijndijk 67j x Priesman

Totaal: 445 wijzigingen in deze periode in www.hollantsnet.nl

Met vriendelijke groet,
Kees Klootwijk

www.hollantsnet.nl en www.zerken.nlGoogle