INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 10   nummer   532    01-06-2008


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: + Familieberichten 'AD/De Dordtenaar' za 19 april 2008 t/m vrij 25 april 2008 + varia
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 2 May 2008 19:28:56 +0200
--------
** SCANS VERKRIJGBAAR **
(via www.hollantsnet.nl of anders rechtstreeks)

naam - geboortedatum/leeftijd - datum krant(!)

BEZEMER Greet 21-04-2008
EMMERIK J.C. van 23-04-2008 Namens: Stork Fokker AESP BV.
EMMERIK Jan van 16-03-1962 24-04-2008 WESSELS Overige familienamen: van
Gulik.
ENGELBRECHT Ellen 16-10-1936 22-04-2008 Overige familienamen: van den
Boogard, Manschot, Hoogenberk.
ES Jacob Dirk van 26-08-1936 23-04-2008 ROMIJN Overige familienamen:
Borsje, van Eck.
FILEMON Jacobus 74 22-04-2008 DRIJFTHOLT
HOOGENDIJK Franciscus Johannes 90 23-04-2008 (lid sinds 19-5-1950 van
Charitas loge No. 24 van de Independent Order of Odd Fellows) Overige
familienamen: van Iperen, Laméris.
HOOL Hendrikus Johannes 08-08-1924 19-04-2008 Overige familienamen:
Frudiger, Unger, Geerders, Postma.
HOUKAMP Thijs 52 12-01-1956 19-04-2008 Overige familienamen: Witkamp.
KLOOTWIJK Cornelis 59 19-04-2008 VENEKAMP
KOOL Hetty 03-03-1912 25-04-2008 BAKKER Overige familienamen: Bakkum,
Schot.
KRUIJTHOF Maria 92 22-04-2008 SCHILPEROORD Overige familienamen: Jochems.
MARKESTEIN Allan Cornelis 09-03-1940 22-04-2008
MUUS Herman 25-04-2008 Namens: HLB Den Hartog Accountants & Consultants.
NN 50 23-04-2008 Namens: Gisela.
NODARI Lucio Angelo Serafino 24-04-2008
OOIJEN Elisabeth 04-09-1928 21-04-2008 KESSELS
PRENT 23-04-2008 (50 jaar getrouwd)
REST Albertus Jacobus Johanner van der 70 24-04-2008 Overige familienamen:
Oosterwijk.
RUTTE Harry 26-03-1947 25-04-2008 CORPELEYN Overige familienamen:
Zoutewelle.
SCHAKEL Geertruida Magdalina 06-07-1914 22-04-2008 ZANDMAN Overige
familienamen: Overhoff.
SCHOUWINK Mark 22-04-2008 Overige familienamen: van Middelkoop, de Vries,
Annink, F. Meulman, Bertholee, de Graaf, Eringa, Mientjes..
SNIPPE Klaas 23-04-2008 BOERSMA
STARRENBURG Herman 22-04-2008 Namens: GTI West Utiliteit BV
UHM Dennis van 22-04-2008 Overige familienamen: van Middelkoop, de Vries,
Annink, F. Meulman, Bertholee, de Graaf, Eringa, Mientjes..
WAAL Arie van der 81 24-04-2008 GRAAF

* * *
- bevolkingsregister Dordrecht 1840
A441 Hooge Nieuwstraat
Johannes van Ooijen, 39, Budel, brouwersknegt
Hendrina Ralte, 34 Geertruidenberg
Margaretha van Oijen, 3 Dordrecht
Johanna Willemina van Oijen, 1 Dordrecht

- overlijdensakte Dordrecht (nr 438, 17-11-1818)
Jan Hendrik Raltee, oud 9 dagen, geboren alhier, dogter(!) van Hermanus
Ralte(!), scheepmaker en van Johanna Willemina de Visser, wonende alhier
+ overleden 14-11-1818 des avonds 11 uuren huis get. E488 op de Hoogt

- geboorteakte Dordrecht (nr 522, 9-11-1818)
Hermanus Ralte, scheepmaker wonende alhier
geboren 6-11-1818 -> Jan Hendrik

- otr. Dordrecht 6 febr 1661 (tr. 22/2)(proclam. Amsterdam)
Isaack aux Brebes, koopman j.m. van Wesel woonende tot Amsterdam en
Catharina Schijvelberg, j.d. van Dordrecht wonende op de Nieuhaeven

- otr. Dordrecht 18 aug 1658 (tr. 17/9)(proclam. Amsterdam)
Eduaert van Wisselt, coopman j.m. van Amsteldam ende aldaer woonende
Joffr. Divera Schievelberg, j.d. van Dordrecht woonende opt Nieuwe werck

- otr. Dordrecht 31 jan 1672 (tr 16/2)
d Heer Johan van der Meer, ontfanger generaal van het collegie ter
Admiraliteijt tot op de Mase, wedn van s Gravenhage, woon tot Rotterdam, met
Juffr Geertruijdt Schijvelberg, j.d. van Dordregt woon op de Nieuwe Haven

- otr. Dordrecht 14 mei 1679 (tr 30/5)
de Heer Rudolph Wilhelm Bekker, j.m. Capt van een Compagn voetknegten ten
dienste deser Landen, met
Juffr. Catharina Schijvelberg, j.d. van Dordregt, woon op de Nieuwe Haven

- otr. Dordrecht 27 jan 1664 (tr ../2)
Mathijs Engelbrecht, coopman van Ceulen, j.m. woonende tot Amsterdam ende
Divera Schijvelberg, van Dordrecht, wede van Eduard van Wissel, woonende op
de Nieuw-haven

- otr. Dordrecht 13 juni 1666 (tr 29/6)(proclam fransche kerk)
de heere meester Gerard Brandwijck wedn en
Juffr Swana Maria Schijvelberg, j.d. veijde van Dordrecht

* * *
DORDRECHT 1939-1945 (deel 3)
door werkgroep Expo-document 1940-1945
(DSW uitgeverij Dordrecht 1984)

07 K. van LOON
08 K.P. MAKKELIE;
11-19 tekst door Henk van LIEMPD;
27 (foto:) villa park Merwesteyn;
30 (foto:) winkel van de fam. KNOL aan de Vrieseweg;
30 (foto:) woning van RANDWIJK, St Jorisweg;
31 (foto:) bloemenwinkel BRAND (Museumstraat/Steegoversloot)
34 (foto:) bloemenwinkel BRAND (Museumstraat/Steegoversloot)
36 (foto:) Wilhelminastichting
37 (foto:) woning fam. KOMMERS (Burg. de Raadtsingel)
37 (foto:) Paul Krugerstraat
38 (foto:) tandarts HORDIJK (Steegoversloot)
39/40 (foto:) Cronjestraat
41 (foto:) villa SIMPANG (Stationsweg)
54 (foto:) tandarts J. BRUINS, Kees de MOL; W.C.G. SCHEEN, ing. H.A.
BREMEKAMP;
56/57 (foto:) Huis van Bewaring (Doelstraat)
75 (foto:) brand pand familie DICKE Prinsenstraat, koerierster Leny DICKE
bevrijd uit Huis van Bewaring 8-1-1945;
77 (foto:) Schokkerstraat;
88/89 (foto:) Gertie TONINO;
90 (foto:) Gertie TONINO; Henk v.d. HEUVEL; Cor de JONG;
94 (foto:) Gertie TONINO; H.G. Brand Jr, P.W. Brand Sr, v.d Heuvel en Cor de
Jong; Lucas Vreeken;
98 (foto:) winkel kruidenier HARTMAN (Staart); mevr. Krijgsman, mevr. Eggink
(winkel Johan Spaanstraat/ IJsselstraat)
108 (foto:) leden Binnenlandse Strijdkrachten (BS) M. Brugman, G. Ruigrok,
G. Koster, Houtgraaf, D. Dicke, C. v.d. Land, Vreken, P. Klerks, Fr. Delhez;
108 (foto:) Overgaag, B. Fritse, J. de Klerk, Ruigendijk, Reehorst,
Boonstra; Schoenmakers;
114 108 (foto:) Benthienkazerne

* * *
DORDRECHT 1939-1945 (deel 4)
door werkgroep Expo-document 1940-1945
(DSW uitgeverij Dordrecht 1985)

INHOUD
07 de laatste maanden van de bezetting
74 balans van de herinnering
96 naschrift
99 slotwoord

07 gymnastieklokaal Stek; gaarkeuken
08 Dordts Dagblad Scheffersplein; groentehandelaar Jan van HOVEN aan de
Spuiweg; gevel Singel 134; SS-beul Neuman; villa Merwesteynpark; loods
Kromhout;
09 Zweedse Rode Kruis; K.P. MAKKELIE;
10 (foto:) P.L. KOOIMAN, leider Verzetsgroep Paul
11 (foto:) tunnel Krispijn; (foto:) Paviljoen Toulonselaan;
15 (foto:) Voorstraat met banketbakkerij familie De GRAAF en cafe van De
Boer; (foto:) P. BASTIAANS;
17 (foto:) woning Oranjelaan bwaakt door J. VEMER; (foto:) H. van LIEPMD;
(foto:) inspecteur van politie PIJL;
18 (foto:) verzetstrijder BRUGMAN; (foto:) Harry CORNELISSE op de bok van
een Gend & Loos paard- en wagen;
19 (foto:) Nicolaas Maessingel; (foto:) eerste Canadees te Dordrecht in mei
1945;
21 (foto:) stadhuisplein
25 (foto:) oud-inspecteur van politie H.B. BRUKKER; (foto:) majoor
HOUTZAGER;
27 (foto:) Visbrug;
28 (foto:) Lombardbrug (Peels Schoenen);
31 (foto:) heer van TWIST (met pet);
32 (foto:) P. BASTIAANS;
34 (foto:) woning oogarts BRANDBERGEN, Johan de Wittstraat;
35 (foto:) Dordrechtse Harmonie op de Vrieseweg;
36 (foto:) Jubal;
37 (foto:) Dordtse Harmoniekoeps De Volharding;
41 (foto:) heer GROENEVELD (Diaconessenhuis) hijst vlag; Joke VERVOORN;
42 (foto:) woning KOOPS Nic. Maessingel; W.A. BOOGAERT, mevr. BEELS-Crena de
Iongh;
43 (foto:) Mies LUYTEN hijst vlag (Oranjepark);
44 (foto:) Bagijnhof;
45 (foto:) kerk Krispijnseweg, dr. HARTSTEIN en echtg. (hijsen vlag);
kantoorboekhandel H. STUMPEL Steegoversloot/Voorstraat (hout voor etalage);
46 (foto:) fam J. DE HAAN, Hugo denGrootlaan (lampions);
47 (foto:) heer KLOENS (soep Oranjepark);
48 (foto:) schilderijen museum; J. BLEEKER; Grotekerksbuurt;
52 (foto:) van TWIST en burgemeester J. BLEEKER;
58 (foto:) Groenmarkt (De Vier Polders);
59 (foto:) Krispijnseweg;
60 (foto:) Bosboom Toussaintstraat;
74-81 tekst van Ad BREEVAART;
82 (foto:) Grotekerksbuurt; De Fanfare;
88 (foto:) Scheffersplein; Taveerne Ter Merwe;
89 (foto:) firma VAN DER WEES schip 'DE MARIA 5';
90 (foto:) Paul KOOIMAN
92 (foto:) station Dordrecht; J. Bleeker en majoor ZIEGLER;
93 (foto:) Potgieterstraat 16: J. Reehorst, J. Koster en G. Reehorst;
94 (foto:) Clara Mariahof; T. v.d. KLEI, oma LOMMERS;
94 (foto:) Joop KOSTER, J. Reehorst, G. Reehorst;
95 (foto:) eerste compagnie Strijdend Gedeelte Binnenlandse Strijdkrachten;
echtpaar DICKE, echtpaar van BUUL, ir. J. Beekman, C. de Vries, K. aan de
Wiel, C. Gerritse;

* * *
- RIJSOORD.
Zoodra de zomer zijn intocht doet, wordt ons plaatsje week aan week in den
nacht van Zaterdag op Zondag bezocht door tal van hengelaars uit Rotterdam.
Hoewel er menigeen onder hen voorzien is van een consent zijn er ook velen,
die meenen zulks niet noodig te hebben.
J.l. Zondag, heel vroeg in den morgen, waren Rijks- en gemeentepolitie druk
aan het surveilleeren. Niettegenstaande enkele hengelaars alles in het werk
stelden, de politie evenwel om den tuin te leiden, mocht het deze evenwel
gelukken, tegen een viertal proces-verbaal op te maken en hun vischtuig in
beslag te nemen.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 10 juli 1912]

- RIJSOORD.
J.L. Dinsdag- en Woensdagavond hadden wij het groote voorrecht, het echtpaar
ROTOWSKY in ons midden te zien. Genoemd echtpaar, van Zuid-Russische
afkomst, reist per trekschuit door West-Europa en voorziet in zijn behoeften
door het geven van concerten, welke gratis toegankelijk zijn.
Ieder bezoeker wordt aan zijn eigen beleefdheid overgelaten, door het geven
van een kleinigheid de ksoten te helpen bestrijden. Een waar genot is het,
om naar het vioolspel, begeleid door de piano, te lusiteren. Verschillende
stukken van beroemde toonkunstenaars worden door het echtpaar meesterlijk
uitgevoerd. Al noemt het zich middelmatige dilettanten, wij voor ons durven
hen gerust onder de virtuozen te rangschikken. Was de opkomst van het
publiek op Dinsdagavond niet groot, Woensdagavond was de zaal van het HOTEL
flink bezet. Die geweest zijn, zullen zich waarlijk niet beklaagd hebben;
die niet geweest zijn, zullen er bepaald spijt van hebben.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 3 augustus1912]

- Frances Mary Hodgkins [b. 28 April 1869, d. 13 May 1947]
..In July 1901 she joined Dorothy RICHMOND, daughter of the New Zealand
painter J. C. Richmond, at a summer sketching class in Normandy run by
Norman GARSTIN(!), one of the exhibitors at the 1889-90 New Zealand and
South Seas Exhibition. He immediately acknowledged her as a fellow artist by
refusing to accept fees, and welcomed her as a friend on later sketching
excursions in France, Belgium and the Netherlands in 1902 and 1903. He was
Hodgkins' first contact with the artists' colonies in Cornwall at Newlyn and
St Ives. ...
...In 1907 she held a summer sketching class in DORDRECHT and spent over a
year at various sketching grounds in the Netherlands..
[http://www.linleyfh.com/oursecondsite-p/p391.htm]

* * *
Erica
Subject: + Familieberichten 'AD/De Dordtenaar' za 26 april 2008 t/m vrij 2 mei 2008 + varia
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 2 May 2008 19:30:03 +0200
--------
** SCANS VERKRIJGBAAR **
(via www.hollantsnet.nl of anders rechtstreeks)

naam - geboortedatum/leeftijd - datum krant(!)

BAARLEN K.W. van 20-05-1926 26-04-2008 WATTUM
BOUWENS Cies 29-04-2008 Namens : FC Utrecht.
CORNIELJE Dorothea Wilhelmina 93 29-04-2008 Overige familienamen:
Vrijenhoek.
GRAAF Herman Hendrik de 51 29-04-2008 HAVER (tandarts te Bergschenhoek)
GROOT Jaap de 29-04-2008 Overige familienamen: Hannessen, Goedknegt,
Scholten, S.A.H. Namens: Treasure Tea Company bv.
HARTMAN Jan Cornelis 26-04-2008 GRAAF
HAVE Inge van der 60 29-04-1948 29-04-2008
KAPTEIN Anna 10-08-1924 29-04-2008 LEENHEER Overige familienamen:
Klootwijk, Limburg, Simons.
KORTMAN Floor 23-08-1931 26-04-2008
KORTMAN Floor 28-04-2008 Namens: AC de Nesse.
Lésec beveiliging telecom 02-05-2008 (20 jaar bestaan)
MITWALLY Emad 26-04-2008 Namens: v.v. Dubbeldam.
MOL Johanna Jacoba 01-06-1925 28-04-2008 JAS Overige familienamen: van
oeveren, de Jager, van Nieuwenhuijzen.
MULLER Danny 16 30-04-2008
NN Ger 26-04-2008
NN Gilberto 27-04-1986 28-04-2008
NN Gilberto 27-04-1986 26-04-2008
NN Gilberto 27-04-1986 29-04-2008
PERSOON Adrianus Gerardus 26-08-1924 29-04-2008 VERBEEK Overige
familienamen: Martignoni.
PLUIMERT Gerardus 26-02-1922 29-04-2008 LAWENDE Overige familienamen:
Cohen.
POLL A.H. van de 26-04-2008 Overige familienamen: van Gameren, van
Klooster, Boer. namens: CoopCodis.
REEUWIJK Leendert van 26-04-2008 WINDT
RHEE Jacob van der 95 29-04-2008 VERHEUL (eerder weduwnaar van Trijntje
Hardam)
SNIJDERS Cornelis 10-07-1924 29-04-2008 VISSER
VERBURG Cornelia Maria 31-03-1914 26-04-2008 SCHRIER Overige familienamen:
Kooman, Sijben, Landtsheer, de Kievith..
VERKAIK Theo 30-04-2008
VISSER Maria 14-02-1917 28-04-2008 ADAMSE Overige familienamen: Stoker.
VOORTMAN Barend 17-10-1921 29-04-2008 Overige familienamen: van de Ven
Sauveur, Wangsuwan, Tieleman.
VOS 29-04-19.. 29-04-2008

* * *
- Herinnering aan de oorlogstijd (deel 5). Voedseltekort: de dood voor ogen!
door Albert Tulp;
[Dordt Centraal 25 april 2008]

- OORLOG Gedenkplaat onthuld bij jubileum Genootschap Nederland-Israel.
DORDTSE SYNAGOGE UIT DE VERGETELHEID
(synagoge Varkenmarkt 1956-1942; plaquette muur Grote Markt)
[AD De Dordtenaar 25 april 2008]

- Hedenmiddag circa 12 uur bij het uitgaan der school, geraakte het ongeveer
10-jarige zoontje van A. SMAAL, besteller der Holl. Spoor en wonende aan de
Toulonsche laan, al spelende in de sloot langs den Vrieseweg. Dit is reeds
de derde maal in tien dagen, dat dezelfde jongen daar te water geraakt.
Eenige schoolmakkertjes haalden den jongen op den wal.
- Men schrijft ons uit Zwijndrecht: Gistermiddag omstreeks zes uur had de
ongeveer 7-jarige PIET DE JONG het ongeluk te water te geraken in de rivier
bij ZOMERLUST, toen hij even wilde drinken. De kleine wilde zich nog grijpen
aan een schuit, doch kon zich niet houden. Gelukkig was er veel volk in de
nabijheid om naar de terugkeerende pontonniers te kijken.
De zandschipper J. WIJKHUIZEN mocht het genoegen smaken het knaapje, dar
reeds in zinkenden toestand verkeerde, te grijpen en behouden op het droge
te brengen.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 3 juli 1901]

- Onze oud-stadgenoot Otto VAN TUSSENBROEK, te Haarlem, houdt tot 7 Januari
in zijn woonschip DE WIEKSLAG een tentoonstelling van door hem ontworpen
meubelen, versierde stoffen en andere voorwerpen op het gebied der
toegepaste kunst. Het ligt in zijn bedoeling deze tentoonstelling door
andere te doen volgen, waarin werk van moderne kunstenaars uit binne- en
buitenland zal worden opgenomen;
- Theo VAN DER PAS. Deze ook hier ter stede welbekende pianist is met ingang
van 1 februari 1926 benoemd als leeraar piano kunstklasse aan het
Conservatorium voor Muziek te ROTTERDAM;
- NIEUWE TOONZAAL. De firma Obreen & Co aan de Groenmarkt heeft een
belangrijke uitbouw aan haar magazijn gegeven. Achter den winkel zijn de
vroegere kantoren vebrouwd tot mooie vierkante toonzalen, waarin we heden
een kijkje namen. En er is heel wat te zien. Enorme sorteeringen Kerst en
Nieuwjaarskaarten, prachtvolle...etc.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 24-27 dec 1925]

- (pag. 804) JUBILEA TE RIDDERKERK.
15 April herdacht A. Vermeulen het feit dat hij voor 70 jaar in dienst trad
bij de sigarenfabriek de N.V. Gebr. Bos te Ridderkerk. Op denzelfden dag
vierden W. van Gent, A. Heyman, Corn. Pors, G. OUDIJN en G. van
Nieuwenhuizen hun gouden jubileum in dienst bij genoemde firma. De foto
stelt voor de jubilaressen in de versierde werkplaats.
1e rij: van l.n.r. de heeren: Pors, Heyman, van Gent, Vermeulen, Bos, Meyer,
Oudijn en van Nieuwenhuizen; 2e rij: no. 4 en 7 van links de beide firmanten
der sonds 1853 bestaande zaak.
No. 6 van links de heer J.W. Klijn, burgemeester van Ridderkerk.
[BRON: Merwepost 19 april 1924 nr. 51; stadsarchief Dordrecht 489-32.374]
[http://d-compu.dyndns.org/gensearch/html-files/merwepost.htm]

- Pagina 653
A CHRISTMAS AT CAFE SPAANDER.
... INSLEY should have been at home. He had been working hard all summer in
the little Dutch fishing village, but it had taken him until now to finish
his pictures and get them together for his ...
..During the summer, he and half a dozen fellow artists had made the cafe
men headquarters, and things had been jollyenough. In the evenings, after
their day's work, these friends would sit at the little tables on the
veranda chatting over their coffee,...
..or watching the incoming fishing boats, their great patched sails holding
the evening light. But the last of these men had left some time ago, and
this, together with the knowledge that on the other side of the Channel an
English Christmas awaited ....
... bear on the present predicament, he noticed PIETJE, a girl of seventeen,
whom he had used as a model during the summer, pass by. Most of his models
had been the children of the fishermen, for....
[VOL XXXII - 67 - Scribner's Magazine]

- MOFFAT P. LINDNER rarely fails to give an interesting character to his
pictures or to gain a certain charm of technique. In the work he has done
this year he has aimed at a particular delicacy of colour and a definitely
decorative manner of distributing the facts of his pictures. He has been
painting lately in Holland, and the landscapes he has brought back from
there have a general resemblance both in effect and choice of view. Two of
them are on a fairly large scale, big breezy sketches of flat marsh beside a
tidal river, over which hang great white clouds. A smaller subject of the
same type. The White Cloud, DORDRECHT, is at the New English Art Club, and
with it a warm evening study. The Approach to DORDRECHT, and a twilight
coast scene. After Siinduivu, St. Ives. In the winter New English show he
had a sea-piece. Sunset after Rough Weather, with a strongly-painted sky,
and, besides, a silvery little water-colour of some boats at anchor on a
Dutch river. The Storm Cloud, which was at the New Gallery last year, is now
hanging in the Salon, after appearing during the autumn in the exhibition of
the Royal Society of Artists, Birmingham ; and he showed also his vigorous
Sunset on the Stour Green and Gold, and Christchurch Bay Aftergloiv, at
theWalker Gallery, Liverpool ; and in the Manchester Corporation Gallery
Tivilight Calm and Christchurch Harbour Afterglow. He was a contributor,
too, to the Ridley Art Club Exhibition at tte Grafton Gallery.
- HERMAN G. HERKOMER'S work for this year is confined entirely to portraits.
Of these he has seven, Madame de Navarro, Lady Walrond, Sir William Walrond,
Bart., M.P., Mr. Millbank, M.P., Mr. Charles Keyser, Mr. Lionel
Benson, The Duke of Portland.
[BRON: A record of art in 1898 /// Publisher [London, etc., Offices of "The
Studio"; New York, Offices of "The International studio"
(1898)][www.archive.org]

- (pag 13) tekening Voorstraatshaven, Dordrecht door Sydney R. Jones 1912;
[BRON: Old houses in Holland - Jones, Sydney R. (Sydney
Robert)][www.archive.org]

- (pag 23) AFBEELDING - Wilfrid Ball "Sleepy Holland" (molens, boot en
water)
[BRON: Special numbers, 1897-8 Art at the New Gallery, London, 1897; Art at
the New English Art Club, London, 1897; Art at the Royal Academy, London,
1897; Art at the Salon Champs Élysées, Paris; Art at the Salon Champ de
Mars, Paris, 1897; A record of art in 1898 (French section); A record of art
in 1898 (British section)] [www.archive.org]

- BOATS, DORDRECHT (K 224) ..85;
- 242 Dordrecht. two states.
243. Little Dordrecht
244. Boats, Dordrecht
[the etchings of James McNeill Whistler - Dodgson, Campbell,
1867-1948][www.archive.org]

- (afbeelding) James Maris - DORDRECHT.
[The brothers Maris (James - Matthew - William) - Thomson, David Croal,
1855-1930][www.archive.org]

- (pag. 47) A. STRUIJS - Consoler les Affliges.
[Art at the Salon Champs Élysées, 1897][www.archive.org]

* * *
Erica
Subject: + familieberichten Dordt Centraal (incl. headlines maand april 2008)
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 2 May 2008 19:31:33 +0200
--------
** SCANS VERKRIJGBAAR **
(via www.hollantsnet.nl, http://www.dordtcentraal.nl of anders via
ondergetekende)

naam - geboortedatum/leeftijd - datum krant(!)

BÄNFFER Eleonoor Louise 29-09-1921 11-04-2008 CARBIÈRE Overige
familienamen: Rosebeek.
BELDER Arie B. 18-04-2008
BELLAART Cornelis Bertus 19-04-1928 02-04-2008
BOOM Maria 80 09-04-2008 WERFF
BOS Maartje Pietertje 27-05-1913 09-04-2008 WOLST Overige familienamen:
Dobbenberg, van der Giessen, van Nes, Barendrecht, Beurmanjer.
BOS Maartje Pietertje 27-05-1913 11-04-2008 WOLST Overige familienamen:
Dobbenberg, van der Giessen, van Nes, Barendrecht, Beurmanjer.
BOSCH Cees van den 11-04-2008 Overige familienamen: Verzijl.
BRUINSMA Geertruida Barbera 25-09-1927 11-04-2008 Overige familienamen:
Petersen.
BRUNTINK Gerrit-Jan 58 16-04-2008
BUYS Cornelia 25-06-1927 11-04-2008 BRUIJN
DEUGD Annemieke de 09-04-2008
DIJK Antonius Johannes van 18-01-1941 16-04-2008
DREES Michel 22 04-04-2008
EMMERIK Jan van 16-03-1962 25-04-2008 WESSELS Overige familienamen: van
Gulik.
GELDER Pieter Lodewijk van 17-10-1928 16-04-2008 GRINTJES Overige
familienamen: Zilverschoon.
GROESBEEK Jan-Willem 83 29-04-2008
HARTMAN Jan Cornelis 25-04-2008 GRAAF
HARTOG Nieza Rooksje den 11-02-1924 11-04-2008 MESSCHENDORP Overige
familienamen: Gibbs, Bakker.
HOEK Teunis Marinus van der 86 02-04-2008 VERKESTE Overige familienamen:
Gooshouwer.
HOOGMOED Cornelia 87 02-04-2008 JANSEN
HUEBER Wim 10-03-1933 02-04-2008
HUEBER Wim 04-04-2008 Namens: biljartvereniging E.M.F.
KINGMA Dirkje 76 18-04-2008 Overige familienamen: van Spanje, de Cocq.
KOOY Nel 09-04-2008 Zeeuw
KOPPEN Petronella Johanna Maria van 22-08-1924 23-04-2008 SINT NICOLAAS
LAARS Johanna van der 92 23-04-2008 MELKERT Overige familienamen: de Vries,
van Roessel.
MARLE Jan Sijmen Christoffer van 87 16-04-2008 ENGELBREGT
MIJDAM Wout 04-04-2008 BARTEN
NIJS Willem Pierre Marie 29-05-1927 25-04-2008 BEKKER
NOKS Joris 12-07-1921 11-04-2008 JANSEN
NOORT Frederika van 26-02-1924 02-04-2008 BRAKEL
PRINCE Marina 55 18-04-2008
RIDDER Matheus den 19-05-1932 16-04-2008 RAAIJMAKERS
ROELAND Trijntje 94 23-04-2008 PONTE Overige familienamen: Jansen.
SCHREUDER Henk 29-09-1936 02-04-2008
SHARPE Kathleen Garstin 12-08-1915 11-04-2008 STOOP Overige familienamen:
Carp, Hinze, Downes, Quirk, Wytema, Stellaard, Kapelle, den Heijer,
Johnston, Grace, Booth, Short, Hall, Molda, Boef, de Haas.
SLEICHER Adrianus Hermanus 28-05-1945 04-04-2008
VERMEULEN Anna Maria 95 25-04-2008 PUTTEN Overige familienamen: Mol.
Vervelde (J.P. Heijeplein) Tabakshop Aart, An & Corrie 04-04-2008
(beëindigen van de winkel)
VLIES Pieter van der 88 23-04-2008 OEVER
WANDER Johanna 86 09-04-2008 BAX
WIT Martha de 13-11-1921 29-04-2008 Overige familienamen: Erkrath.

* * *
- woensdag 2 april 2008 :
* Geen onrust na Fitna. Moslims in Dordrecht reageren rustig, zo niet
laconiek, op de film Fitna van Geert Wilders. De Dordtse Integratie
Adviesraad heeft vooral opgeluchte geluiden opgevangen. Atnan Cener,
bestuurslid van de Aksa Moskee, herkent zich niet in het beeld dat er van
moslims wordt neergezet. Hij zegt dat er in Dordrecht eigenlijk nooit echt
problemen zijn geweest tussen moslims en andere groepen. In de moskee wordt
de film niet al te serieus genomen. Er is niet over gesproken, alleen even
om gelachen.
* Dordtse ansichtkaarten online. Op de website www.dordtsekaart.nl is een
prachtige collectie ansichtkaarten te bewonderen die daar online is gezet
door verzamelaars Bram en Ria van Broekhoven. De kaarten geven een mooi
beeld van Dordrecht in met name de eerste helft van de vorige eeuw.
Vooralsnog is voornamelijk de serie ansichtkaarten Zo Was Dordrecht van Koos
Versteeg te zien. In de komende tijd wordt de website uitgebreid met
afbeeldingen van andere drukkers.
* EBOH richt zich op overleven. In de derde klasse C is er voor voetbalclub
EBOH weinig eer meer te behalen. Afgelopen weekend ging de Dordtse ploeg
opnieuw onderuit tegen lijstaanvoerder Alblasserdam. Daarmee vervloog de
laatste hoop op succes, het binnenhalen van de derde periode, vrijwel voor
EBOH. Aangetekend moet hierbij wel worden dat de ploeg al langere tijd te
maken heeft met een groot aantal blessures binnen de selectie. Meerdere
sleutelspelers zijn daardoor niet inzetbaar.

- woensdag 9 april 2008 :
* Schonere lucht in Drechtsteden. De Drechtsteden hebben een plan van aanpak
gepresenteerd dat de luchtkwaliteit in de regio moet gaan verbeteren.
Voorgestelde maatregelen zijn de aanleg van walstroomverzieningen voor
schepen, een verbetering van het openbaar vervoer binnen de Drechtsteden en
de verbinding met Rotterdam, het schoner maken van de gemeentelijke
bedrijvenparken, verbetering van de doorstroming van het verkeer door het
aanpassen van knelpunten en campagnes om bewustwording te vergroten.
* Aanpak vandalisme. De Politie Zuid-Holland Zuid heeft onderzoek laten doen
naar de mogelijkheden om vandalisme te bestrijden. Daaruit kwam met name het
verband met alcoholgebruik naar voren. De onderzoeker van de Erasmus
Universiteit pleit dan ook voor een aanscherping van de Algemene
Plaatselijke Verordening. Drankgebruik op straat moet worden verboden,
evenals de verkoop aan jongeren onder de 18 jaar. Verder wordt er gepleit
voor beter zicht op de uitgaansroutes en informeel toezicht op
schoolpleinen.
* Sportboulevard aanbesteed. De bouw van het grootste overdekte sportcomplex
van het land, de Dordtse Sportboulevard, is aanbesteed. Voor het bedrag van
ruim 43 miljoen euro wordt het project gerealiseerd door twee bouwers uit
Tilburg en een installatiebedrijf uit Houten. Zij hebben naar schatting tot
in 2010 de tijd nodig om een sport- en turnhal, een zwemhal met een
vijftigmeterbad, een doelgroepenbad en recreatiebad, een ijshal met
ijshockeyveld, een krabbelbaan en een 250 meter hardrijbaan, een centrale
hal, verenigings- en vergaderruimten en een ondergrondse parkeergarage te
bouwen.

- woensdag 16 april 2008 :
* Sponsor wil medewerking. De starre houding van marktorganisatoren, het
wachten op de A-plus status voor Big Rivers en het conservatieve
ondernemerschap van Dordtse winkeliers zijn een doorn in het oog van Bert
Geysendorpher, directeur Thuredrecht Promotions en Academica. Zijn
organisatie is bereid een kwart miljoen in de evenementen van Dordrecht te
steken om de stad nationaal van belang te maken, maar geld alleen is niet
genoeg.
* Roep om kunstgrasvelden . De werkgroep kunstgras heeft vrijdag een
rapportage overhandigd aan wethouder Jan Lagendijk. Aan het college wordt
voorgesteld om in de komende jaren telkens drie kunstgrasvelden per jaar aan
te leggen, te beginnen in 2009 op de sportparken Stadspolders (twee velden)
en Corridor (een veld).
* Gratis parkeren in Lijnbaangebied. Na een peiling onder de bewoners van
het Lijnbaangebied is besloten geen betaald parkeren in te voeren in het
gebied. Uit een enquete bleek dat 56 procent hun auto gratis in de buurt
wil blijven parkeren.

- woensdag 23 april 2008 :
* Dodelijke aanrijding Noordendijk voor rechter. Tegen de 78-jarige
automobilist uit Dordrecht die op 27 november vorig jaar de 7-jarige Merve
Ozmen doodreed op het zebrapad op de Noordendijk is een boete van 500 euro
en een jaar rijontzegging geeist. De man had niet de indruk dat het meisje
wilde oversteken bij OBS De Regenboog. Ze werd aangereden en belandde met
haar hoofd op de stoep, wat haar uiteindelijk fataal werd. Vanwege de
leeftijd van de man werd geen werkstraf geeist.
* Dodelijke steekpartij in centrum. Een zakelijk conflict over de overname
van een pand is vermoedelijk de aanleiding voor de dodelijke steekpartij die
maandag 21 april plaatsvond aan de Nieuwe Hilstraat. Een 42-jarige
Dordtenaar werd daarbij door een 63-jarige plaatsgenoot in zijn buik en
halsstreek gestoken. Er landde een traumahelikopter op de kruising
Spuiboulevard/Achterom en de man werd in kritieke toestand naar het
ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij een dag later. De verdachte man is
aangehouden.
* Derby met tegenstrijdige emoties. De stadsderby tussen Dubbeldam
(zaterdag) en EBOH leverde zowel juichende als treurende spelers op. De
ontmoeting aan de Schenkeldijk eindigde in 2-1 in het het voordeel van de
Dubbeldammers. Die verdienden daarmee een ticket voor de nacompetitie,
terwijl een kleedkamer verderop werd getreurd omdat degradatie naar de
vierde klasse een realistische optie is geworden voor EBOH

- dinsdag 29 april 2008
* Klassiek in Kunstkerk. Bij wijze van proef gaat de Kunstkerk een jaar lang
dienst doen als concertzaal voor klassieke muziek. Niet alleen de concerten
die tot nu toe in het Hof werden gegeven (en dus noodgedwongen verhuizen)
worden verplaatst naar het gebouw aan de Museumstraat. Ook andere klassieke
muzikale initiatieven zijn welkom. Om ook landelijk aandacht te trekken is
voor de programmering Melchior Huurdeman van het VPRO-programma Vrije
Geluiden aangetrokken.
* Verleidelijk sportaanbod voor jeugd. Het Sportbedrijf Dordrecht (voorheen
Bureau Sportstimulering) start met een uitgebreid aanbod aan
sportactiviteiten voor Dordtse jeugd van 12 tot 20 jaar. Het gaat om clinics
en demonstraties in de meest uiteenlopende takken van sport, om grote
sportevenementen in de zomer en om het naar de wijken halen van bestaande
sportverenigingen, zodat de jeugd aan verschillende sporten kan ruiken.
Alles is bedoeld om jongeren te laten kennismaken met de mogelijkheden en ze
te verleiden te blijven sporten.
* Dordt Centraal Jeugdbokaal. Het programma in de eerste ronde om de Dordt
Centraal Jeugdbokaal is bijna afgewerkt. Er moeten nog enkele
inhaalwedstrijden afgewerkt worden, waarna duidelijk wordt welke 16 teams er
door gaan naar de volgende ronde. De A-junioren van 24 voetbalclubs uit de
regio maken er traditiegetrouw weer een mooi en spannend toernooi van met
veel strijd, maar vooral sportiviteit. Dat laatste aspect staat zeer hoog
aangeschreven in dit toernooi dat voor het 26e jaar wordt gehouden. Voor
meer info: zie de link op deze website.

* * *
Erica
Subject: + wijzigingen www.zerken.nl van 2-5-2008
From: <info@noreply-zerken.nl>
Date: Sat, 3 May 2008 07:10:03 +0200
--------
+ wijzigingen www.zerken.nl van 2-5-2008

Hieronder de wijzigingen van 2-5-2008 in de gegevens van www.zerken.nl.
De gegevens staan gesorteerd op achternaam. Suggesties voor verbeteringen van deze lijst zijn welkom.

, Alex *31-10-1962 +07-07-1964 1j
, Arjan *19-02-1951 +19-02-1961 10j
, Eelco *07-07-1975 +22-07-1976 1j
, Ietje *20-03-1947 +13-09-1958 11j
, Wim *05-02-1967 +12-03-1968 1j
?, Josef Eduard *1843 +14-12-1914 71j
AART van, Aloisius Laurentius *24-03-1866 +30-06-1943 e.v. H.Verhulst, w.v. Laurentia Stuijts 77j
ADAMS, levenloos kind +03-10-1933
AMBTMAN, Jannigje Hermina *1854 +24-01-1901 46j
AMERONGEN van, D. *15-06-1885 +10-07-1961 e.v. Groeneveld 76j
AMERONGEN van, Dirk *27-11-1889 +29-04-1969 weduwnaar van Elisabeth Heemskerk 79j
AMERONGEN van, Pieter *03-01-1923 +19-10-1982 59j
AMSTEL van, Jannigje Jacoba *26-06-1938 +04-04-1998 e.v. van Elk 59j
ANDREE, Alphnsius Franciscus *13-11-1889 +14-07-1967 77j
ARNHEM van, Christoffel C.J. *03-04-1897 +24-12-1963 66j
ARNHEM van, Jos?ine B. *19-02-1934 +11-02-1989 54j
ARNHEM van, maria Th.B. *02-08-1932 +08-12-2001 e.v. Ouburg 69j
ARONS, Eduard *18-06-1880 +28-03-1944 e.v. Gerarda Hoevenaars 63j
ASFELT van, Maria Johanna +23-03-1912
BALK, Bernardus Johannes Franciscus Maria *12-03-1947 +26-02-2001 53j
BANEN, Bert *20-03-1936 +06-01-2000 63j
BEELARTS VAN BLOKLAND, levenloos kind +1949
BERENDSEN, Marinus *1850 +15-11-1923 73j
BERG van den, levenloos kind +19-12-1934
BERG van den, Marijtje *1844 +10-04-1924 79j
BERG/NOVEE van den, levenloos kind +01-07-1920
BERGHEGE, Hendrika Gerdina +2111941
BERGSHOEFF, Pieter Antoon *13-08-1910 +04-05-1979 68j
BERKELAAR, Klazina *06-03-1907 +05-02-1980 e.v. Pieter van den Dool 72j
BEUKERS, Jannetje *20-12-1884 +19-06-1965 e.v. Jan van Doorn 80j
BEUMER, Engelina *1839 +28-02-1908 68j
BEUMER, Jan Willem *1914 +30-11-1914 0j
BEUMER, Jan Willem *1849 +15-03-1919 69j
BEUMER, levenloos kind +1920
BEUMER, levenloos kind +1922
BEUMER, Marrigien *1911 +22-04-1912 0j
BEURDEN van, Cor *10-05-1905 +14-03-1993 87j
BEURDEN van, Jan Cornelis
BEUS de , Helena Margarhetha *21-11-1901 +29-12-1989 e.v. Andree 88j
BEUS de , Johanna Helena *14-03-1902 +04-02-1964 e.v. van Gasteren 61j
BEUS de , Karel *08-03-1878 +27-10-1966 88j
BIEMOND, Geertje *07-05-1915 +11-05-2000 e.v. Adrianus Hoogendoorn 85j
BISDONK, Peter *1927 +01-08-1929 2j
BLIJLEVEN, Geertje *02-02-1896 +21-01-1954 e.v. Hendrik Griffioen 57j
BLOK, Adriana *17-06-1909 +20-05-1997 e.v. Adam Verduyn 87j
BLOK, Adriana *12-01-1911 +24-03-1987 e.v. Dirk van Ingen 76j
BLOK, Ariaantje *23-01-1904 +09-08-1984 e.v. Dirk Verhoef 80j
BLOK, Gerrit *04-03-1912 +27-03-1997 85j
BLOK, Wilhelmina *1917 +30-03-1918 0j
BOEIJENGA, Janke +04-12-1942
BOER, Adriana *13-10-1883 +04-08-1959 e.v. Dirk Verburg 75j
BOER, Ali *13-01-1921 +19-12-1993 e.v. Goris Verburg 72j
BOER, Dick *24-02-1925 +02-06-1950 25j
BOER, Dirk *10-06-1892 +11-02-1980 87j
BOER, Henk *12-08-1922 +21-03-1936 13j
BOERS, levenloos kind +1939
BOEZEM van de, Johanna *23-05-1897 +30-04-1969 e.v. van Veen 71j
BOGGENDE de, Melis Albertus *21-10-1913 +26-02-1990 76j
BOL, Cornelis *26-02-1907 +08-08-1992 85j
BOLLOBAKKER, Maria Margaretta *1835 +01-01-1905 69j
BONGAARD/BAKKER, levenloos kind +1921
BONGAARD/BAKKER, levenloos kind +1923
BORDEN, Hendrik Johannes Antonius *1914 +28-09-1914 0j
BORDEN van den, Johanna Elisabeth Petr. +16-05-1915
BORDEN van den, Willem +11-08-1911
BOS, Barend *06-05-1929 +11-02-1992 62j
BOS , Hendrikus Th.H. *05-11-1896 +13-01-1965 68j
BOS , Jan Th.L. *26-10-1929 +07-08-1996 66j
BOS, levenloos kind +1939
BOS, Teunis *09-12-1901 +20-06-1979 77j
BOSCH, E.J. *07-10-1910 +07-06-2006 e.v. de Ruiter 95j
BOSCH van den, Gerrit *1853 +14-07-1922 69j
BOSKAMP, Maria Th. J. *24-07-1891 +13-04-1967 e.v. Sprong 75j
BOUMAN, levenloos kind +1941
BRAGONJE, Albert +09-02-1912
BRAK, Danny *28-12-1996 +01-01-1997 0j
BRAK, Jacob *06-11-1916 +28-11-1978 62j
BRAK, Leendert *21-08-1913 +08-01-1990 76j
BRAK, Leendert *02-10-1916 +09-01-1991 74j
BRAK, Pieter *10-02-1956 +16-05-1981 25j
BRAK, Willem *14-02-1959 +29-07-2003 44j
BRAKEL van, Anthonie +29-07-1912
BRAKEL van, Barones Francoise Stephanie *1833 +07-11-1902 begraven te Heelsum 69j
BRAKEL, levenloos kind +1936
BREEDIJK, Arie *11-09-1922 +30-06-1989 66j
BREEDIJK, Cornelis Govert *26-11-1898 +20-07-1970 71j
BRIJKERS, levenloos kind +1938
BRINKHUIS, Johan *1876 +11-09-1934 58j
BROEK van den, Maria *09-09-1879 +01-12-1974 e.v. van Zijtveld 95j
BROEKHUIZEN, Grada Derkje *1837 +14-07-1908 71j
BRONK, Sjaan *12-04-1937 +03-12-2005 68j
BRUGGEN van, Johannes H. *03-03-1891 +27-06-1966 75j
BRUIJN de, Ant. Joh *09-02-1859 +03-09-1915 e.v. van der Heijden 56j
BRUIJN de, Johanna Paulina *21-09-1865 +26-04-1944 w.v. Cornelius Josephus Notenboom 78j
BRUIJN de, Pieternella *21-11-1872 +03-06-1950 e.v. Andreas A Gebbing 77j
BRUSSEN, Berendina Johanna *1918 +18-05-1919 0j
BURGER, Evertje *15-09-1907 +15-12-1964 e.v. Jan Muijs 57j
BURGER, Gijsbert *18-10-1880 +13-05-1964 83j
BURGGRAAF, Gerrit *29-01-1957 +02-08-1993 36j
BURGGRAAF, Gerritje *22-10-1925 +25-08-1987 e.v. van der Laan 61j
BURGGRAAF, Geurt *21-04-1916 +08-01-1987 70j
BURGGRAAF, Hendrik *23-11-1926 +01-01-2000 73j
BUSSINK, Jan Gerrit *1832 +04-09-1900 68j
CABAJ, Jadwiga *04-09-1922 +09-02-2000 e.v. Kok 77j
COENMANS, Elly *19-04-1945 +14-05-2006 61j
COLL? Everdina B.C. *21-05-1908 +30-05-2002 e.v. Derksen 94j
COMBE, levenloos kind +1949
COPIER, Johannes Cornelis *12-08-1922 +14-07-1994 71j
COPIER, Leendert *31-08-1891 +09-03-1965 73j
CORNELISSEN, Grada Everdina *1917 +23-11-1917 0j
CORNELISSEN, levenloos kind +1947
CORNELISSEN, levenloos kind +1949
CORNELISSEN, Wilhelmina *1914 +05-03-1916 1j
COURBOIS, Jacobus Arnoldus *1864 +25-09-1907 43j
DALES/KAREL, levenloos kind +16-08-1933
DAM van, Dirk *20-05-1918 +29-01-1984 65j
DAM van, Hendrikje *24-07-1897 +01-07-1977 e.v. Blok 79j
DAM van, Lena *18-09-1909 +26-01-1993 e.v. Gerrit Kleinveld 83j
DENEKAMP, Cornelis Th.A. *18-07-1907 +24-02-1967 59j
DENEKAMP, Dora *1918 +21-07-1966 e.v. van Zuilen 48j
DENEKAMP, Johannes Th.I. *23-11-1913 +03-10-1991 77j
DERKSEN, Albert Berend *1822 +03-01-1901 78j
DERKSEN, Albert Berend *1917 +28-07-1917 0j
DERKSEN, Albert Berend *1905 +14-08-1906 1j
DERKSEN, Everdina *1919 +27-01-1920 0j
DERKSEN, Gerrit Jan *1914 +22-06-1936 21j
DERKSEN, Johannes G. *01-10-1907 +05-11-1979 72j
DFEKKER, Johannes *1937 +30-10-1937 0j
DIJK van, Eva Rosa *31-01-1899 +25-12-1965 e.v. Neijenhuis 66j
DODEWEERT, Frederika Willemina *1885 +16-04-1904 18j
DOELEMAN, Menzo Corn. Machiel *1911 +11-10-1911 0j
DOLDEREN van, levenloos kind +1951
DOMMELEN van , Joost *12-11-1910 +16-05-1999 88j
DONNER, Caroline Ph. Charlotte *1823 +31-08-1902 gehuwd met Joh. MAGER 79j
DOOL van den, Arie *19-08-1925 +19-11-1996 71j
DOOL van den, Cornelis *14-04-1878 +03-10-1966 88j
DOOL van den, Neeltje Aaltje *11-04-1914 +27-04-1993 e.v. Pieter Bergshoeff 79j
DOOL van den, Pieter Arie *28-04-1907 +01-22-1978 72j
DOORN van, Aaltje *09-12-1873 +22-02-1934 e.v. Nicolaas Verhoef Dzn 60j
DOORN van , Dr. C.J. *14-09-1905 +03-06-1996 90j
DOORN van, Jan *25-01-1885 +10-08-1974 89j
DORRESTEIN van, Joop *10-04-1906 +12-12-1966 60j
DORRESTEIN van, Wouter *09-07-1939 +13-10-1989 50j
ELK van, Andr?nbsp;*09-06-1961 +20-04-1996 34j
ELK van, Dirk *08-10-1932 +07-08-2001 68j
ELST, Cornelis Laurentius *18-04-1906 +20-10-1994 88j
EVERS/CREMER, levenloos kind +1911
FOKKER, Trijntje *26-06-1927 +19-12-2005 e.v. Jan Langerak 78j
FREMERIE, Andrijn *20-11-1896 +18-02-1965 e.v. Vink 68j
GAASBEEK, ? +1921
GAIKHORST van, Cornelia *10-10-1877 +09-01-1961 e.v. Loenen 83j
GALEN van, Jan *1832 +31-12-1908 76j
GAMEREN van, Wilhelmina A. *01-01-1911 +25-10-1996 e.v. van Rijswijk 85j
GAST de, Cornelia Adriana *1824 +25-12-1908 gehuwd met CARRE 84j
GASTEREN van, Nicolaas *12-09-1898 +10-02-1983 84j
GEBBING, Andreas Antonius *09-10-1877 +22-07-1942 e.v. Pieternella de Bruijn 64j
GEMMINK, Arend Cornelis *1858 +20-02-1919 60j
GENDEREN NORT van, Anna Elisabeth *1859 +23-04-1914 begraven te Rheden 54j
GERRITSEN, Adriana *1889 +01-04-1890 0j
GERRITSEN, Frederik *1860 +14-04-1944 83j
GERRITSEN, Gerritje *1845 +19-02-1918 72j
GERRITSEN/EIJKELENBOOM, levenloos kind +15-02-1927
GERRITSEN/KRALINGEN, levenloos kind +1926
GIER de , Gerarda Weinanda *17-03-1904 +27-12-1953 e.v. de Kruif 49j
GIER de, Johannes Hendrik *28-02-1919 +14-02-2005 85j
GIESEN, C.M.C. *01-09-1887 +11-01-1967 e.v. van Everdingen 79j
GLEZER, levenloos kind +1934
GOSENS, Hendrika *11-07-1879 +22-05-1968 e.v. de Beus 88j
GOUDRIAAN, Hendrik *03-05-1915 +11-12-1999 84j
GRAAF de, Willemina *16-08-1901 +09-09-1986 e.v. Gijsbertus van der Ham 85j
GREVEN, Hendrik Jan *1885 +29-10-1918 33j
GRIFFIOEN, Frederika Willemijntje *02-03-1925 +10-05-2000 e.v. Brak 75j
GRIFFIOEN, Hendrik *12-10-1904 +19-01-1980 75j
GROENENDIJK, Arie *28-11-1939 +06-11-1996 56j
GROENENDIJK, Cornelis *19-02-1904 +11-04-1978 74j
GRONDMAN, Albertus *04-07-1939 +14-12-1996 57j
GUIDOTTI, Anny *26-09-1921 +17-07-2005 e.v. Swaerdens 83j
GUILIK van, Petronella +04-11-1934
GUTTER, Antje *07-05-1916 +21-08-2000 84j
HAAR ter, Antonia *1801 +09-12-1886 85j
HAAREN van, Arie *16-05-1903 +30-11-1973 70j
HAAREN van, levenloos kind +1950
HAARLEM van, Hendrikus J. *01-12-1912 +11-04-2001 88j
HAGEN, levenloos kind +1904
HAKKE, Teunis *1839 +21-05-1910 70j
HAL van, Jannie +10-05-1929
HAM van der, Gijsbertus *12-08-1901 +25-08-1968 67j
HAM van der, Gijsbertus *18-07-1926 +20-06-1981 54j
HANSWIJK van, Aart *02-03-1901 +03-11-1979 78j
HARSKAMP van, Jacobus *1917 +01-04-1936 18j
HARTGEN/LEERSUM, levenloos kind +1929
HARTOG den , Andrea *31-03-1905 +04-10-1965 e.v. van Unen 60j
HARTOG den , Mina *13-07-1900 +19-12-1978 e.v. Bos 78j
HAZENDONK van, Johannes Cornelis *20-10-1894 +13-01-1974 79j
HEES van, Guus *19-11-1906 +01-12-1985 79j
HEIJDEN van der, Elisabeth *10-09-1855 +27-11-1941 e.v. A.J. de Bruijn 86j
HELM van de, Christina +03-06-1914
HELM van de, Helena +27-05-1914
HELMOND, Johannes P. *01-01-1887 +12-09-1963 e.v. Johanna Kusters 76j
HENDRIKS, Gerrit Jan *1916 +09-04-1917 0j
HENDRIKS, Hendrika Joh. Corn. *1918 +10-02-1919 0j
HENDRIKS, Johanna Wilhelmina +17-06-1926
HERMENS, J.W.F. *1836 +09-02-1905 68j
HERMSEN, levenloos kind +03-08-1943
HESKES, Cornelis Johannes *1918 +07-01-1919 0j
HIRDES, Antoinette *24-03-1899 +07-01-1966 e.v. Rinkes 66j
HOEFF van de, Wilhelmina *20-09-1908 +17-06-1995 e.v. Jeremias Vermeulen 86j
HOEVEN van der, Jan Theo *02-11-1938 +24-08-2004 65j
HOEVENAARS, Gerarda *22-04-1878 +05-02-1962 w.v. Eduard Arons 83j
HOLLANDER den, Cornelis *20-05-1908 +04-07-1999 91j
HOLLANDER den, Geertruida *11-08-1909 +09-01-2000 e.v. Marinus Markus 90j
HOLLANDER den, Hendrik *14-01-1943 +08-09-1999 56j
HOMMERSON, lev +27-04-1936
HONTELEZ, Maria Catharina *09-10-1916 +24-01-1944 27j
HOOGDALEM van, Gijsbertus
HOOGENDOORN, Adrianus *25-07-1914 +17-07-1994 79j
HOOGENDOORN, Helena Hendrica *24-05-1901 +21-01-1985 e.v. Simon van Katwijk 83j
HOOGENDOORN, Nicolaas *01-04-1890 +12-08-1968 78j
HOOGEVEEN, J.W. (Jan) *27-09-1932 +16-08-1996 63j
HOOGEVEEN, Jan *21-07-1906 +17-03-1989 82j
HOOP de, Roelof *12-04-1913 +23-02-1992 78j
HOORN van, Cornelis Marcelis Martinus *11-11-1888 +07-07-1971 82j
HOUTRIET, Pieter +28-10-1932
HULSHOF, Teunisje *20-08-1928 +03-09-1999 e.v. van Dam 71j
HULSKES, Cornelis G.A. *30-03-1900 +10-10-1981 81j
HULSKES, Gerarda Th. *18-04-1897 +31-07-1978 e.v. Stolker 81j
IJFF, Jacoba *09-05-1904 +18-10-1982 e.v. Teunis Bos 78j
ILMER, Sander *1913 +30-09-1913 0j
INGEN van, Dirk *08-01-1905 +09-06-1990 85j
INGEN van, Dirk Wouter *20-02-1954 +29-08-1958 4j
INGEN van, Jacob *28-04-1910 +18-09-1988 78j
INGEN van, Jansje *23-04-1990 +28-07-1992 2j
JACOBS, Hendrik Jan *1913 +29-05-1914 0j
JAGERS, Carharina M. *29-06-1891 +19-07-1967 e.v. Salari 76j
JAGERS, Christiana J. *12-08-1897 +06-02-1965 e.v. Hulskes 67j
J?ERS, Antoon *28-08-1919 +17-04-2000 80j
JANSEN, Albertus Wilhelmus *1890 +21-05-1931 40j
JANSEN, Auguste *1910 +28-02-1920 9j
JANSEN, levenloos kind +1942
JANSSEN, Aart *1862 +04-02-1903 40j
JANSSEN, Hendrika *22-06-1905 +04-03-1974 e.v. Kuppen 68j
JONG de, Gijsbertus *22-08-1866 +14-11-1941 e.v. Wilhelmina Marneth 75j
JONGH de, Jacobus Christiaan C. *1940 +17-04-1941 0j
JONGKIND, levenloos kind +1941
JONGS, Marie *1839 +14-03-1920 80j
JONKERS, levenloos kind +24-08-1943
KAMMINGA, Geurt *1868 +29-07-1916 blindengesticht 48j
KANT van de, Frans *25-03-1932 +12-06-2004 72j
KAREL, Cornelia *1915 +23-10-1918 3j
KAREL, Cornelis *1912 +19-01-1913 0j
KAREL, Heintje *1912 +19-01-1913 0j
KAREL, Herman *1903 +16-09-1914 11j
KAREL, levenloos kind +23-01-1914
KARSEBOOM, Karel Johannes *1860 +30-07-1912 52j
KASTELEIN, Leendert *05-02-1913 +25-05-1993 80j
KASTELEIN, Marrigje *29-07-1919 +12-12-1998 79j
KASTELEIN, Pieter *10-10-1922 +30-12-1990 68j
KASTELEIN, Pieter *03-09-1921 +28-12-1995 74j
KASTELEIN, Wilma *21-11-1961 +24-08-1968 6j
KATTESTAART, Petronella *04-05-1909 +20-09-2003 e.v. Abraham van Uxem 94j
KATWIJK van, Simon *08-12-1898 +24-09-1980 81j
KAZEMIER, Adriana *01-04-1921 +01-10-2003 e.v. Heikamp 82j
KEIZER, Jan Wessel *13-06-1884 +01-05-1965 80j
KELDERMAN, Jan *1916 +30-07-1916 0j
KELDERMAN, levenloos kind +1922
KESSEL van, Gerard *19-12-1914 +02-11-1966 51j
KLAVER, Maarten *19-09-1917 +10-01-2000 82j
KLEINVELD, Gerrit Arie *05-05-1909 +29-05-1995 86j
KLEINVELD, Willemijndert *01-02-1933 +16-11-1999 66j
KLERK de , Agnes L.M. *17-06-1906 +28-11-1988 e.v. Terneusen 82j
KLERK de , Leonardus N. *15-09-1898 +05-05-1965 66j
KOEK, Pikske Hermanna *1827 +03-03-1907 79j
KOENDERS, Jopie *23-12-1934 +15-09-1973 38j
KOENDERS, Wouterus J. *23-04-1902 +13-02-1985 82j
KOK, Jos *11-07-1961 +01-03-1974 12j
KOK, Walther *21-08-1924 +18-02-1998 73j
KOLDER, levenloos kind +13-09-1932
KOLENBRANDER, levenloos kind +1942
KOOL, Teuntje *27-01-1908 +29-07-1995 e.v. Cornelis den Hollander 87j
KOOLEN, Antonia Johanna *12-05-1898 e.v. Sterkenburg
KOOLEN, Pieternella Th.J. *25-08-1890 +28-01-1970 79j
KRAMER, Jannetje Hendrika *1911 +21-07-1920 9j
KRIEKEN van, Wilhelmina *1898 +12-05-1913 14j
KROON, levenloos kind +13-12-1916
KRUIJF de , Johannes Cornelis *15-03-1902 +15-08-1973 71j
KRUIJT, Jannie *19-10-1938 +29-04-1942 3j
KRUIJT, Leendert *22-08-1902 +05-10-1975 73j
KUIJER, Cornelis Nicolaas *29-09-1921 +07-02-1992 70j
KUIPER, levenloos kind +1937
KUIPER, levenloos kind +1941
KUPPEN , Wilhelmus Martinus *19-11-1902 +08-07-1992 89j
KUSTER, Juliana Elisabeth *1838 +26-06-1907 68j
KUSTERS, Johanna *03-07-1907 +15-05-1985 e.v. Johannes P. Helmond 77j
LANGE de, Arie *17-09-1888 +21-02-1967 78j
LANGERAK, Andries Jan *10-12-1894 +01-09-1984 89j
LANGERAK, Jan Jacob *29-03-1920 +24-02-2006 85j
LANGERAK, Janna *13-02-1902 +15-12-1988 86j
LANGERAK, Willem *02-05-1934 +31-10-2002 68j
LEDDERHOF, levenloos kind +1938
LEEDE de, Christina *20-03-1933 +30-08-1998 e.v. Kruijt 65j
LEENDERS, levenloos kind +1950
LEENHEER, J.A. *03-02-1907 +07-03-1997 e.v. C.J. van Doorn 90j
LEEUW de, Grietje *24-06-1874 +11-01-1945 e.v. Hendrik Jan van der Wind 70j
LEEUWEN van, Nelly *06-03-1907 +25-12-2004 e.v. van Hees 97j
LEIJERSVELD, levenloos kind +13-05-1928
LENT, levenloos kind +13-06-1944
LEUR van, Robert Martin *22-12-1948 +29-04-2004 55j
LHOTE, Joseph Alfred *1842 +20-06-1909 66j
LIEBRECHT, Francina Johanna *19-04-1904 +29-02-1996 e.v. van Hengel 91j
LINDEN van der , Elisabeth Maria (Bep) *05-09-1924 +07-05-2006 e.v. Thiers 81j
LINDEN van der, Gijsbertus *17-08-1896 +22-08-1943 geb te Utrecht e.v. D. Vermeeren 47j
LINSSEN, Anna *1914 +1966 e.v. G.Janssen 52j
LOENEN, Johanna Krijntje *26-09-1911 +23-06-1988 76j
LOENEN, Krijntje Willemijntje *18-02-1907 +04-05-1994 e.v. Maarten van de Panne 87j
LOENEN, Teunis *09-07-1882 +16-09-1925 43j
LOENEN, Willemijntje Krijntje *07-03-1908 +13-02-2002 e.v. Aart van Hanswijk 93j
LOGHEM van, Gerhardus Hendrikus +1940 drenkeling
LOOIJEN, levenloos kind +27-03-1916
LOOIJER, Jan Willem +17-08-1912
LOON van, Maria Catharina *01-07-1856 +09-08-1943 w.v. A. Backx en P. Schrauwen 87j
LOOS, Cornelius Antonius *15-08-1869 +18-03-1944 w.v. Anna Cornelia Voeten 74j
MAANEN van, Hendrik Teunis *1828 +04-08-1901 73j
MAANEN van, Johanna *1873 +10-05-1931 57j
MAASKANT, Geertruida *13-09-1912 +19-07-1983 e.v. Cornelis Bol 70j
MAAT, Marinus Adriaan *25-01-1946 +22-06-2002 56j
MALE van der, Maatje *19-10-1923 +21-06-1996 e.v. Ko Tholenaar 72j
MANSPERSOON, Onbekend +08-07-1936
MANSPERSOON, Onbekend *1858 +05-10-1918 60j
MANSPERSOON, Onbekend *1864 +18-06-1916 doodgeschoten in Wolfheze 51j
MANSPERSOON, Onbekend *1880 +20-11-1925 45j
MARKS, Jan *1922 +27-04-1925 2j
MARKUS, Marinus *19-10-1911 +21-02-1978 66j
MATERMAN, levenloos kind +13-06-1919
MEIJBOOM, Elisabeth +28-06-1917
MEIJBOOM, Johannes +03-05-1917
MEIJERS, Patrick Antonie Frederik *08-02-1977 +02-05-2002 25j
MEINES, Geertje *1866 +29-03-1906 39j
MENTINK, C. *1856 +31-03-1926 69j
MERTENS, Arthur *1883 +28-10-1918 Belgisch soldaat 35j
MOL, Leonard *1902 +23-05-1920 17j
MONS, Gerritje +13-04-1938
MOOIJ de, Johanna *31-10-1864 +24-02-1944 w.v. Petrus Gladdines 79j
MOURIK van, Hendrik Sijben +31-01-1950
MUIJS, Jan Cornelis *31-12-1911 +03-02-1965 53j
MUIS, Johannes Pieter *21-08-1926 +18-08-2004 77j
NAP, Neeltje Cornelia *30-11-1891 +20-08-1989 e.v. Nicolaas Hoogendoorn 97j
NEIJENHUIS, Stephanus Theodorus *11-09-1899 +16-06-1987 87j
NELLESTEIN, levenloos kind +19-05-1918
NEUT van der, Johanna *31-08-1915 +07-09-1995 e.v. Leendert Kastelein 80j
NIEBRUGGE, Jan Karel *1834 +16-12-1909 75j
NIERAAD, Catharina *1850 +03-02-1922 71j
NIJENHUIS, Anna *1896 +22-11-1918 drenkeling 22j
NOORDIJK, Ary Sander *1842 +1849 7j
NOTENBOOM, Cornelius Josephus *14-11-1868 +28-12-1943 e.v. Johanna Paulina de Bruijn 75j
OLIJ, Elisabeth *20-09-1918 +27-07-1977 e.v. Melis de Boggende 58j
OMMEREN/FLAES van, levenloos kind +01-12-1921
OMVLEE, Elisabeth *1837 +25-11-1903 66j
ONDERSTAL, levenloos kind +1919
ONDERWATER, Wouter Johannes +16-03-1901
OPHOF, levenloos kind +1949
OPPERMAN, Johanna *1940 +25-04-1941 0j
ORSEL van, levenloos kind +19-05-1948
OS van, Janny *20-07-1919 +30-04-1986 66j
OS van, Reintje *22-12-1889 +03-01-1966 76j
OSKAM, Adrianus Jacob *28-12-1936 +22-12-1999 62j
OSNABRUGGE, Geertruida *06-08-1904 +03-10-1985 e.v. Cornelis Groenendijk 81j
OTTEN, levenloos kind +1923
OTTEN/BORDEN, levenloos kind +10-11-1916
OUDE BOS, Ger *1931 +1977 46j
OUDESLUIJS, Jan Willy +22-08-1943
OUDHOFF, Hendrik *1860 +03-04-1915 54j
OUSSOREN, Annigje T. *31-08-1913 +16-07-1978 e.v. van der Hoeven 64j
OUSSOREN, Marretje *25-10-1918 +08-04-1990 e.v. Korver 71j
OUSSOREN, Teuntje Annigje *10-09-1914 +23-02-1999 e.v. Dirk van Rossum 84j
PANNE van de, Maarten *01-09-1902 +02-01-1998 95j
PATER, Adrianus *1846 +23-04-1915 68j
PEETERS, Maria *19-01-1857 +26-01-1943 e.v. Cornelis van Tiggelen 86j
PEGT, Johanna Maria *23-04-1892 +1966 e.v. van Hoorn 74j
PERSOON, onbekend +00-07-1929 drenkeling
PETERS, Matthijs *1911 +10-12-1912 1j
PETERS, Peter *1911 +27-04-1912 0j
PETIET, Femia *1894 +21-10-1910 16j
PFAFF, Hans *20-03-1946 +25-08-2001 55j
PHILIPPI, Antonia Catharina *09-02-1913 +01-03-1966 e.v. van Kessel 53j
PHILIPPI, C.M. *29-01-1901 +29-04-1965 64j
PIEK, Cornelis Johannes *02-07-1923 +15-12-2003 80j
PIEK, Wilhelmina *1977 +07-06-2007 29j
POL, levenloos kind +1948
POSTMA, Eeltje *06-08-1894 +15-03-1979 e.v. van Bruggen 84j
POTTERS, Geertruida Jacoba (Gertruda) *31-03-1914 +28-11-1943 geboren te Rucphen 29j
POTTERS, Theresia *01-10-1872 +03-08-1942 69j
POUW, Antonius Gerardus *12-02-1933 +26-08-1998 65j
POUW, Theodorus *31-10-1898 +06-03-1966 67j
RADEMAKER, Aagje Catharina *17-01-1916 +02-12-2000 e.v. Pieter Versluijs 84j
RADEMAKER, Elisabeth *03-03-1919 +10-04-1994 e.v. Jacob Brak 75j
RATTERMAN, Gerardus C.S. *13-11-1904 +30-03-1964 59j
REIMERINK, Lambertus *26-12-1917 +09-01-2000 82j
REINERMAN, Eugene *1932 +17-12-1933 1j
REISIGER, Jan *1860 +27-01-1931 gehuwd met Johanna NIJENHUIS 70j
RENNES van, Hendrik *1829 +04-03-1907 77j
RIESEN van, Klaas Jan *1833 +14-06-1899 begraven te Grouw 65j
RIESSEN van, Ulanda *1861 +12-04-1900 38j
RIETVELD, Pietronella *30-05-1892 +17-04-1973 e.v. Arie de Lange 80j
RIJKSEN, C.L. *29-12-1896 +10-03-1970 73j
RIJKSEN, J.C. *18-01-1928 +03-04-1994 66j
RIJLAARSDAM, Adriana *27-04-1950 +08-06-2004 e.v. Uittenbogaard 54j
RIJN van, Cornelia *27-06-1917 +17-09-1987 e.v. Leendert Brak 70j
RIJNEVELD, Jan *26-02-1920 +19-01-1998 77j
RIJSWIJK van, Gerardus M. *25-01-1910 +17-03-1967 57j
RIJSWIJK van, Riet *19-04-1938 +13-03-1996 e.v. van Veen 57j
RIJSWIJK van, Tonia G. *09-11-1901 +22-06-1971 e.v. van der Winkel 69j
RINK, Evert A.M. *11-06-1895 +21-11-1966 71j
RINKES, Jacobus Gregorius Josef *14-03-1894 +19-12-1971 77j
ROEKEL van, Rijkje *1822 +09-03-1908 85j
ROEST, levenloos kind +12-12-1920
ROMIJN, Corry *16-03-1944 +09-12-1973 e.v. Middelkoop 29j
ROMIJN, Peter *27-08-1913 +05-01-1997 83j
ROMIJN, Piet *31-05-1949 +25-12-2003 54j
ROMIJN, Thea *10-07-1942 +27-05-1944 1j
ROODE de, IJme *1864 +27-03-1915 50j
ROOIJEN van, Henri?e *17-08-1901 +21-07-1993 e.v. Wolffenbuttel 91j
ROOS de, Anna *1911 +26-04-1912 0j
ROOS de, Johanna Margaretha Th. *1918 +19-02-1919 0j
ROSSUM van, Dirk Cornelis *22-12-1913 +20-01-1994 80j
RUSTENHOVEN, Hendrik Jerfaas *1861 +19-04-1941 79j
SALARI, C.G. *29-11-1930 +22-09-1999 68j
SALARI, Cornelis G. *31-07-1889 +08-05-1980 90j
SALARI, Lies *02-05-1916 +17-01-1933 16j
SANDERS, Berend Dirk *1912 +24-10-1914 2j
SCHELLINGERHOUT, Cornelis *02-11-1902 +29-10-1973 70j
SCHEVERS, Maria F. *23-10-1900 +23-12-1976 e.v. van Arnhem 76j
SCHIP van, Bep *03-05-1923 +23-11-2004 81j
SCHUT, Berendina Geertruida *1882 +12-04-1911 28j
SIEGERS, Johan A.E. +31-08-1939
SIELHORST, Koos *25-03-1905 +04-09-1966 61j
SMITS, Antonie W. *04-12-1887 +08-10-1965 77j
SMITS, Maria *28-08-1855 +17-04-1944 88j
SMITS, Neeltje *21-07-1908 +01-07-1997 e.v. van Rijswijk 88j
SNEL/BOLDER, levenloos kind +1934
SNETSELAAR, Gerritje *1912 +15-08-1912 0j
SNOEK, levenloos kind +1822
SPEKMAN, Gerardus Johannes *29-01-1912 +06-01-1944 e.v. Wilhelmina Catharina (Toos) Gelsing 31j
SPELT, Adriana *04-02-1896 +01-09-1986 e.v. Cornelis Breedijk 90j
SPITHOVEN, E.M. *11-11-1922 +24-08-2004 81j
SPITHOVEN, G.H. *10-03-1918 +16-01-2000 81j
SPITHOVEN, Jochem J. *17-06-1889 +22-09-1966 e.v.Pieternella Th.J. Koolen 77j
SPITHOVEN, Jochem Sijbertus *26-08-1891 +18-11-1981 90j
SPRONG, Franciscus J.A. *20-02-1890 +17-01-1968 77j
SPRONG, Theodora J.M. *15-01-1918 +01-11-1983 e.v. van Haarlem 65j
SPRONSEN van, Adriana Wilhelmina *06-06-1936 +15-07-1997 e.v. van Vreeswijjk 61j
STEEG van de, Gijsbert *1821 +15-12-1899 78j
STEEG van de, Johannes Albertus *1912 +13-10-1912 0j
STERKENBURG van, Cornelia *28-05-1908 +06-01-2003 e.v. Dorrestein 94j
STERKENBURG, Cornelis Johannes *01-04-1898 +25-12-1964 66j
STERKENBURG, Jacoba Maria *04-04-1896 +08-12-1986 e.v. Hazendonk 90j
STIGTER, Jan *03-12-1900 +15-04-1979 78j
STIGTERS, Maria J.W. *22-11-1905 +13-01-1980 e.v. Koenders 74j
STOKS, Pieter *1867 +18-01-1930 62j
STOLKER, Adrianus W. *10-04-1897 +09-08-1973 76j
STOLKER, Josina S. *01-01-1922 +03-12-1998 76j
SUIJVER, Grada Fredrika *1845 +30-07-1900 55j
SWAERDENS, Arnold *23-08-1925 +31-05-1976 50j
SWAERDENS, Johannes *14-02-1894 +15-04-1966 72j
SWAERDENS, Peter *25-06-1954 +03-02-1974 19j
TEDING VAN BERKHOUT, Adelaide H. Angelique *1846 +04-07-1902 begraven te Amsterdam 56j
TERNEUSEN, Gerrit Johannes *18-09-1896 +16-05-1965 68j
THEUNIS, Jean Marie *20-10-1887 +03-11-1942 e.v. Johanna Helena Buijzen 55j
THIERS, Nicolaas Johannes Marie (Nico) *30-09-1918 +16-02-1985 66j
THOLENAAR, Ko *08-03-1920 +12-04-2001 81j
THOMAS, Johanna A.M. *08-01-1896 +26-12-1973 77j
TIEMENS, Wilhelmus Cornelis T. +22-11-1942
TIJSTERMAN, Annigje Johanna *24-10-1898 +14-04-1991 e.v. Jan Hoogeveen 92j
TOLLENAAR, Dirk *1886 +26-08-1900 14j
TOONEN, Ida W. *09-05-1895 +25-12-1964 69j
TROUW, Maria *15-10-1913 +10-10-1975 e.v. Joost van Dommelen 61j
UBING, levenloos kind +1930
UITBEIJERSE, Jannetje *23-12-1906 +01-01-1998 e.v. Leendert Kruijt 91j
UITERLINDE, Bastiaan W. *07-04-1914 +25-06-1970 56j
UITTENBOGAARD, Dirk *01-12-1913 +26-04-1984 70j
UNEN van, Hendrika Johanna *05-04-1940 +27-09-1985 45j
UNEN van, Willy *25-02-1936 +26-07-1998 e.v. van Burk 62j
UNK, Jacob *1845 +15-01-1925 79j
UXEM van, Abraham *26-04-1909 +13-05-1994 85j
UXEM van, Henny *27-11-1944 +16-07-2004 e.v. Mostaard 59j
VALKENBURG van, Anthonie Frederik *12-08-1916 +11-08-1997 80j
VEELEN van, levenloos kind +21-12-1916
VEEN van, Gijsbert *21-06-1922 +29-04-1977 54j
VEEN van, Henk *22-07-1955 +15-05-1960 4j
VEEN van, Johannes *02-11-1890 +29-08-1966 75j
VEENENDAAL van, Antonius Marinus *09-12-1914 +19-09-2004 89j
VELDHUIZEN, Jannigje *1903 +05-07-1904 1j
VELDT, Mechtelina *29-01-1909 +31-07-2001 e.v. van Kessel 92j
VENNIK, Jeltje *1929 +02-03-1934 4j
VERBURG, Dirk *13-03-1883 +17-10-1956 73j
VERBURG, Goris *27-02-1921 +27-12-2001 80j
VERBURG, Krijntje *24-03-1889 +16-08-1977 e.v. Dirk Boer 88j
VERDULT, Joannes *02-04-1867 +20-04-1944 e.v. Pelagia van Hooff 77j
VERDUYN, Adam *03-03-1913 +14-08-1979 66j
VERHOEF, Dirk *19-11-1901 +20-06-1961 59j
VERHOEF, Gesina Johanna *1910 +04-09-1911 1j
VERHOEF, Grietje *1928 +29-04-1929 0j
VERHOEF, levenloos kind +28-08-1912
VERHOEF, Marinus +10-10-1942
VERHOEF, Nicolaas *14-04-1939 +09-11-1998 59j
VERHOEF, Nicolaas *18-07-1873 +24-04-1944 Dzn 70j
VERHOEFF, Marinus *12-08-1911 +10-06-1998 86j
VERLAAN, Anna *15-08-1892 +26-10-1965 e.v. Teunis van Zelderen 73j
VERMEER, Deljana Martina *03-05-1944 +17-09-1995 e.v. Muller 51j
VERMEIJ, Pieter *11-07-1914 +13-07-1980 66j
VERMEULEN, Jeremias *01-08-1899 +18-12-1973 e.v. Wilhelmina van de Hoeff 74j
VERMEULEN, Johanna *10-09-1886 +28-11-1972 86j
VERSLUIJS, Pieter *16-01-1913 +12-06-1985 72j
VERSTEEG, levenloos kind +07-05-1915
VERWEY, Anna Catharina *26-07-1895 +03-01-1986 e.v. Andries Langerak 90j
VINK, Jan J. *05-06-1893 +18-06-1972 79j
VLAANDEREN, Derk *1914 +04-02-1915 0j
VLAANDEREN, Enneke +28-03-1922
VLEEMING, levenloos kind +1940
VLEEMING, levenloos kind +1941
VLEEMING/STOK, levenloos kind +01-06-1930
VLIERD van de, Jan *27-10-1933 +18-01-2006 72j
VLIST van der, Marrigje *01-04-1920 +10-07-2001 e.v. Hendrik Goudriaan 81j
VOET, Hendrina Wilhelmina *13-06-1897 +20-07-1989 e.v. Swaerdens 92j
VOORZEE, Berend *1917 +23-12-1937 20j
VRIES de , Gerarda Maria *27-10-1884 +23-10-1964 e.v. Keizer 79j
VROEGE, Jan Sterk *03-04-1896 +31-05-1959 63j
VROEGE, Krijntje *07-05-1899 +31-12-1975 76j
VROUWSPERSOON, Onbekend drenkeling
VROUWSPERSOON, Onbekend +14-06-1935
VUREN van, Martinus T.A. *06-10-1935 +25-03-2002 66j
WAGENAAR, Hendrik *1915 +14-06-1938 22j
WAL, Jan *1897 +12-07-1908 11j
WAMMES, Johanna C. *30-09-1897 +10-12-1982 e.v. Rink 85j
WEELDEN, Jacobus Friedrich *1907 +29-09-1936 29j
WENSVEEN van, Kaatje *01-10-1881 +21-11-1961 e.v. Gijsbert Burger 80j
WENTINK, Jan Willem +01-06-1930
WESTERA, Arendina Maria *15-08-1919 +04-09-2000 e.v. REIMERINK 81j
WICHHART, Grietje *1872 +20-11-1904 32j
WIJKAMP, Hendrik Jan *1830 +15-02-1908 77j
WIJMAN, Gijsbertus Gerardus *15-05-1943 +20-07-2002 59j
WIJNGAARDEN van, Aartje *28-01-1906 +01-11-1989 83j
WIJNGAARDEN van, Anthonius Franciscus *05-07-1913 +04-04-1973 59j
WILBRINK, Cornelis +21-12-1914
WILDSCHUT, Anna Sophia *1891 +30-07-1914 23j
WILLEMSEN, Alberta *1911 +06-05-1912 0j
WILLEMSEN, Catharina Hendrika +1913
WIND van der, Aaltje *12-03-1897 +01-09-1961 e.v. Jan Vroege 64j
WIND van der, Floor *01-05-1908 +04-12-1965 57j
WIND van der, Hendrik Jan *08-02-1870 +21-07-1939 69j
WIND van der, Jacomijntje *21-06-1898 +14-08-1979 81j
WIND van der, Lijntje *19-02-1901 +02-06-1983 82j
WINKEL van der , Dirk *12-01-1887 +20-04-1966 79j
WITTENBERG, Gerritje *1847 +20-12-1906 59j
WOLFFENBUTTEL, Aton *14-01-1900 +26-01-1966 66j
WOUDENBERG, levenloos kind +1914
WOUTERSEN, Hendrik *1854 +14-06-1905 gehuwd met G. van AMERONGEN 50j
ZANTEN van, levenloos kind +22-10-1934
ZEEHUISEN, Aaltje *1852 +13-09-1918 blindengesticht 66j
ZELDEREN van, Teunis *13-10-1892 +25-01-1978 85j
ZIJDERVELD, Johanna Cornelia *25-04-1900 +29-12-1986 e.v. Pouw 86j
ZINNEMERS/JANSEN V. MANEN, levenloos kind +03-05-1911
ZOELEN van, Leonarda *23-11-1915 +21-12-1998 e.v. van Wijngaarden 83j
ZOMER, levenloos kind +1950

Totaal: 563 wijzigingen in deze periode in www.zerken.nl

Met vriendelijke groet,
Kees Klootwijk

www.hollantsnet.nl en www.zerken.nl


Subject: + familieberichten www.hollantsnet.nl van 2-5-2008
From: <info@noreply-hollantsnet.nl>
Date: Sat, 3 May 2008 07:15:00 +0200
--------
+ familieberichten www.hollantsnet.nl van 2-5-2008

Hieronder de wijzigingen van 2-5-2008 in de gegevens van www.hollantsnet.nl.
De gegevens staan gegroepeerd per soort advertentie en per krant, daarbinnen gesorteerd op achternaam.
Suggesties voor verbeteringen van deze lijst zijn welkom.
Natuurlijk kwam dit resultaat weer tot stand door medewerking van onze pakweg 100 vrijwilligers! Grandioos!
Op www.hollantsnet.nl kunt u ook zelf familienamen opgeven. Bij wijzigingen krijgt u dan automatisch bericht.

Overlijdensadvertenties Volkskrant
DEGENAAR, Marianne *13-12-1953 +30-04-2008 54j
FIOLET, Ger *25-10-1924 te Amsterdam +28-04-2008 te Winterswijk Miste 83j x Draaijer
VOLKERTS, Marlene Elisabeth *22-11-1946 +26-04-2008 61j x Veer
WALGIEN, Jo +29-04-2008 98j x Albrecht

Overlijdensadvertenties Telegraaf
BRADLEY, Nuala McHenry *14-11-1929 te Boyle, Roscommon +28-04-2008 te Burnham-on-Crouch 78j x Mesdag
JANSEN, Wilhelmus (Wim) *14-01-1934 te Haarlem +29-04-2008 te Amsterdam 74j x Ketkaew
KLEVER, Otto H. +29-04-2008 te Weert 75j x Kleekamp
KROMHOUT VAN DER MEER, Jan *11-10-1930 +25-04-2008 te Amsterdam 77j x Rooy
KROON, Albert *08-11-1943 +29-04-2008 te Bennebroek 64j x Brink
NOLEN, Willem *31-10-1919 te Amsterdam +25-04-2008 te Wassenaar 88j x Jonge van Zwijnsbergen
SAARLOOS van, Elizabeth Maria (Bets) *04-02-1911 te Dinteloord +30-04-2008 te Oisterwijk 97j x Brands

Overlijdensadvertenties Trouw
CASTEEL van de, Adriana Leonie *08-01-1918 te Axel +29-04-2008 te Axel 90j x Danschutter
GROENENBERG, Ernst Gerard *21-04-1929 +18-04-2008 78j
TULP, Harm *31-08-1946 +29-04-2008 te Joure 61j x Woude

Overlijdensadvertenties Kontakt
BENSCHOP, Merrigje Adriaantje +16-01-2007 te Meerkerk 82j x Verrips
BESTEN den, Jacobus *08-03-1921 +09-03-2007 te Giessenburg 86j
DUBBELDAM, Gerrit Adrianus Teunis +10-03-2007 te Giessenburg 71j x Klop
GROOT de, Pieternella Johanna *03-12-1921 te Giessen-Nieuwkerk +09-03-2007 te Gorinchem 85j x Swijnenburg
HAARS, Jan +11-01-2007 te Gouda 89j x Zondag
OSKAM, Gijsbert +07-03-2007 te Meerkerk 84j x Sterk
OUWERKERK, Pieternella Cornelia +07-03-2007 te Nieuwpoort 68j
TOOM den, Arie Marinus *28-11-1929 te Hoornaar +16-01-2007 te Gorinchem 77j x Donk
VERSLUIS, Kees *09-09-1923 te Leerdam +09-01-2007 te Gorinchem 83j x Kleef
ZESSEN van, Annigje +14-01-2007 te Lexmond 78j x With

Overlijdensadvertenties Apeldoornse courant
ALBERTS, Diny *17-02-1920 te Apeldoorn +29-04-2008 te Apeldoorn 88j x Kleinleugenmors
BOUMAN, Neeltje +00-04-2008 x Bloemheuvel
BOUWMEESTER, Leo *17-09-1944 +29-04-2008 te Beekbergen 63j x Bemelmans
BRANDSEN, Peter *29-11-1928 te Harderwijk +29-04-2008 te Harderwijk 79j x Hoeve
BRUMMELSTROETE te, Willemien (Wil) *22-05-1937 te Winterswijk +28-04-2008 te Zwolle 70j x Meerdink
HARTGERS, Evert +23-04-2008 te Apeldoorn 72j x Horst
JUNGJOHANN, Nadine *09-10-1981 +30-04-2008 te Kevelaer-Winnekendonk 26j x Janssen
KATE ten, Gerrit +29-04-2008 te Wijhe 73j x Werven
KOOT, Catharina Joanna (Tiny) *10-09-1931 te Utrecht +29-04-2008 te Apeldoorn 76j x Bruins
RUTGERS, Johanna Hendrika +23-04-2008 te Epe 86j x Wassink
VRIES de, Anne *10-03-1920 te Kollumerzwaag +28-04-2008 te Apeldoorn 88j x Postma
ZALEWSKA, Helena *10-11-1922 te Warschau +25-04-2008 te Apeldoorn 85j x Cotthem

Overlijdensadvertenties Barneveldse Krant
BLANKERS van, Heimen +28-03-2004 te Voorthuizen 62j x Schipper
BRINK van den, Teunis +19-03-2004 te Kootwijkerbroek 52j x Soetendaal
GIJSBERTSE, Mirjam Anna *00-05-2002 +30-06-2003 te Barneveld 1j
GOOR, Hendrik *16-09-1935 +20-03-2004 te Barneveld 68j x Elst
HARTKAMP, Johannes Hendrikus (Joop) +08-02-2004 te Barneveld 71j x Grotenhuis (1)
HOFLAND, Gerrit (Gert) *04-04-1936 +03-07-2003 te Otterlo 67j
KLEIJER, Hendrik Gerrit +01-02-2004 te Voorthuizen 80j x Brink
KLOK, Hendrika Jannie +21-01-2004 te Barneveld 41j x Ploeg
LUTTIKHUIZEN van, Wouter +01-07-2003 te Barneveld 42j x Berg
MALESTEIN, Maria (Riet) +02-09-2003 te Lunteren 67j x Riessen
MELISSEN, Melis +24-12-2003 te Lunteren 56j
MULDER, Jan +09-12-2003 te Voorthuizen 69j x Bouw
PATER, Alida +03-04-2008 te Leusden 79j x Ginkel
RODEWIJK, Cor *15-09-1923 te Roelofarendsveen +09-04-2008 te Amersfoort 84j x Adegeest
ROOTSELAAR van, Albert +20-03-2004 te Kootwijkerbroek 59j x Haklander
STEENMETZ, Johannes Nicolaas (Han) +26-10-2003 te Barneveld 77j x Spruyt
VELDHUISEN van, Cornelis Gijsbertus +26-06-2003 te Lunteren 88j x Elst
VERBEEK, Dirk Arise *29-04-1918 +31-03-2008 te Nijkerk 89j x Vries
WAAIJ van der, Johannes (Hans) *09-04-1953 te Ede +08-04-2008 te Vaassen 54j x Assenbergh
ZOEREN van, Johan *00-00-1944 +22-03-2004 te Barneveld 60j x Mosterd

Overlijdensadvertenties Dordt Centraal
BOSCH van den, Cees

Overlijdensadvertenties AD Utrechts Nieuwsblad
DOL, Helena Pietertje +28-04-2008 te Oostkapelle 80j x Breedijk
GAASBEEK, Maagje *29-05-1928 te Ede +29-04-2008 te Woerden 79j x Kamerling
VALK van der, Catharina Pieternella (Kitty) *15-09-1919 te Utrecht +29-04-2008 te Utrecht 88j x Agterberg

Overlijdensadvertenties Dagblad vh Noorden
BOELENS, Jacobje (Jo) *26-12-1921 te Assen +28-04-2008 te Assen 86j x Meulen
OOSTRA, Etje *21-01-1916 te 's-Gravenhage +30-04-2008 te Assen 92j x Siegers
WAL van der, Ytje *21-11-1913 te Nijega +29-04-2008 te Stadskanaal 94j x Algera

Overlijdensadvertenties Wekker
SMIT, Albert *12-03-1913 +23-04-2008 95j x Peeters

Overlijdensadvertenties AD De Dordtenaar
WAAL van der, Arie +23-04-2008 te Zwijndrecht 81j x Graaf

Overlijdensadvertenties Midweek
BRALTS, Marijke *03-04-1919 te Tolbert +23-04-2008 te Assen 89j x Linker
DIJK, Gerrit +27-04-2008 te Marum 95j
LEEST van der, Tjeerd *15-12-1950 te Emmen +20-04-2008 te Marum 57j x Doornbos
MELLEMA, Gerko *24-09-1925 te Tolbert +24-04-2008 te Groningen 82j x Alberts
PLOEG van der , Fokke *30-08-1924 te Rottevalle +26-04-2008 te Leek 83j x Postmus
REEST van der, Jozina *16-01-1924 te Anna Jacobapolder +15-04-2008 te Zuidhorn 84j x Soldaat
REEST van der, Jozina *16-01-1924 te Anna Jacobapolder +15-04-2008 te Zuidlaren 84j x Soldaat
SINNINGHE, Jan *23-03-1939 te Tolbert +19-04-2008 te Groningen 69j x Hut
VELD ter, Roelfina *29-11-1925 te Roden +22-04-2008 te Leek 82j x Wijk

Overlijdensadvertenties Westerkwartier
BROUWER, Trijntje 96j x Stol
DIJK, Gerrit +27-04-2008 te Marum 95j
DONK van der, Jenke *22-04-1925 te Noordwijk +20-04-2008 te Niekerk 82j x Vries
KRENENBERG, Christiaan *31-05-1936 te Gorredijk +23-04-2008 te Zuidhorn 71j
STORTEBOOM, Geertje *24-01-1951 te Kornhorn +24-04-2008 te Gouda 57j
ZUIDERVELD, Trientje *04-06-1929 +18-04-2008 78j

Overlijdensadvertenties Limburger
HEIJNEN, Marianne +28-04-2008 te Spaubeek 63j x Swelsen
KUBBEN, Peter Maria Hendrik (Pie) *26-04-1913 te Geleen +29-04-2008 te Geleen 95j x Wollersheim
LEMMENS, Aloysius Hubertus Johannes (Sjeng) *27-04-1915 te Rothem +29-04-2008 te Maastricht 93j x Odekerken
LENNARTZ, Maria *20-01-1909 te Baneheide +30-04-2008 te Bocholtz 99j x Souren
SALDEN, Jean +30-04-2008 te Stein 74j x Timmermans
WIJSEN, Jean *23-12-1922 te Maastricht +01-05-2008 85j

Overlijdensadvertenties Dagblad de Stem
BROUWER de, Elza Catharina +01-03-2008 te Koewacht 85j x Vervaet
ENGELS, George Levinus +06-04-2008 te St. Jansteen 81j x Pollet

Overlijdensadvertenties www.rouwbericht.nl
, Evelyn *07-02-1970 te Caloocan CityFillippijnen +11-12-2006 te Sliedrecht 36j
AA van der, Teuna Adriana *01-11-1912 +01-11-2006 te Sliedrecht 94j x Haven
AARDOOM, Meeuwis *25-02-1916 +11-10-2006 te Puttershoek 90j x Hof
BAARDMAN, Teunis +14-12-2006 te Sliedrecht 86j x Verheul
BAKKER, Bastiaantje +05-12-2006 te Barendrecht 91j x Bakker
BEEST van, Hendrik +12-10-2006 te Molenaarsgraaf 76j x Stout
BEEST van, Peter Adrianus +04-10-2006 te Sliedrecht 79j x Monster
BESSELING, Lena *05-01-1912 +14-12-2006 te Puttershoek 94j x Kwakernaat
BODE, Cornelis Adrianus +19-10-2006 te Ridderkerk 86j x Schonenburg
BOEFF de, Cornelis Jacobus +24-10-2006 te Amsterdam 65j
BOSHOVEN, Eva Johanna +30-11-2006 te Dordrecht 83j x Kleinveld
BROERE, Maria +29-10-2006 te Alblasserdam 81j x Herwig
BROUWER, Jakob +03-11-2006 te Sliedrecht 81j
BRUIN de, Gijsbertus +06-10-2006 te Sliedrecht 79j x Wijngaarden
BRUIN de, Jacob (Jack) +09-11-2006 te Papendrecht 42j
BRUIN de, Maarten +15-11-2006 te Sliedrecht 82j x Veth
BULTEN, Frederik *24-11-1916 +11-10-2006 te Ridderkerk 89j x Tijken
BUTTER den, Marius +05-12-2006 te Sliedrecht 70j x Beijen
BUYTENDIJK, Ineke +25-10-2006 te Oud-Alblas 59j x Otter
EUSER, Cornelia Elizabeth +21-10-2006 te Ridderkerk 82j x Kooijman
GELDER van, Adriaan *18-06-1930 +21-10-2006 te Papendrecht 76j x Bezemer
GIESSEN van der, Bastiaantje +09-11-2006 te Ridderkerk 92j x Rijsdijk
GRAAF van der, Adriana +21-11-2006 te Bleskensgraaf 93j x Haan
GRAAF van de, Jan Adrianus +06-10-2006 te Sliedrecht 78j
GRAAF de, Willemina +26-11-2006 te Sliedrecht 68j x Jager
GRINWIS, Jacob +29-09-2006 te Alblasserdam 85j x Olderen
GROENEVELD, Gerard *23-12-1948 +03-12-2006 te Werkendam 57j x Cornet
GROENEVELT, Cornelia Hendrika +26-09-2006 te Dordrecht 51j x Bruin
GROENEVELT, Hillegonda *11-10-1924 +18-10-2006 82j x Driel
GUIJS, Kommer +05-12-2006 te Papendrecht 86j x Noorloos
HAAK van den, Geerlof *24-03-1936 te Rotterdam +26-10-2006 te Sliedrecht 70j x Somers
HENDRIKS, Maria Johanna Gerarda +08-12-2006 te Sliedrecht 79j x Bloemscheer
HERK van, Arie Jan Hendrikus +20-10-2006 te Alblasserdam 59j
HERREWIJNEN, Arie Cornelis +23-11-2006 te Sliedrecht 53j
HERWEIJER, Johanna *23-04-1930 +27-11-2006 te Strijen 76j x Groeneweg
HETEREN van, Geertje +09-10-2006 te Sliedrecht 83j x Struijk
HEUVEL van den, Johanna +09-11-2006 te Zierikzee 86j x Stehouwer
HOOVEN van, Hendrik Abraham *06-10-1920 +21-11-2006 te Dordrecht 86j
JANSEN, Antonia *26-11-1920 +20-11-2006 te Sliedrecht 85j x Dalen
JANSEN, Victoria Bonifacia *14-05-1916 te Bonaire +06-11-2006 te Dordrecht 90j
KLEIN, Hugo +10-12-2006 te Sliedrecht 67j x Brouwer
KLOMP, Hermanus +23-10-2006 te Sliedrecht 76j x Loekito
KLOOTWIJK, Pieternella Johanna +15-10-2006 te Papendrecht 94j
KOOLE, Anthonetta Tannetje *08-07-1914 te Heinkenszand +23-10-2006 te Dordrecht 92j x Heteren
KORDELAAR van, Sjaak *12-08-1935 +17-11-2006 te Dordrecht 71j x Ringelberg
KRAAIJEVELD, Pieter *29-07-1924 +22-10-2006 te Sliedrecht 82j x Bode
KREEK de, Johanna Adriana +07-11-2006 te Alblasserdam 53j x Noorlander
LAGENDIJK, Cornelis +15-10-2006 te Ridderkerk 82j x Stelt
LANSER, Jan +07-12-2006 te Sliedrecht 51j
LINDEN van der, Jan Willem +11-12-2006 te Ridderkerk 77j x Stavast
LONDEN van, Piet +11-11-2006 te Sliedrecht 68j
LUSTGRAAF van de, Teunis *31-08-1928 +04-12-2006 te Alblasserdam 78j x Speksnijders
MAK, Cornelia +10-12-2006 te Ridderkerk 74j x Poel
MANTOUW, Edith Erna +29-11-2006 te Sliedrecht 71j x Barendregt
MEIJDAM, Arie +21-11-2006 te Ridderkerk 79j x Kuijpers
MORET, Pieternella *06-04-1918 +03-10-2006 te Strijen 88j x Maas
OOSTEN van, Jan +11-10-2006 80j x Meuldijk
OOSTINGA, Hendrik Gerard *10-09-1932 +15-11-2006 74j
PUTTEN van, Cathelijntje Elizabeth +02-12-2006 te Papendrecht 86j x Bonte
RIJSDIJK, Elisabeth +13-11-2006 te Ridderkerk 63j x Maaskant
ROEDOLF, Lena Hendrika *06-05-1902 +07-11-2006 te Puttershoek 104j x Sluimer
ROVER de, Ada +27-11-2006 te Sliedrecht 62j x Vlies
SANTEN van, Johannes Cornelis *13-12-1920 +17-11-2006 te Sliedrecht 85j x Ruiter
SCHOUTEN, Gijsbert +19-10-2006 te Sliedrecht 69j x Beenhakker
SCHUIT, Geertje +02-11-2006 te Alblasserdam 92j x Schot
SLAGER, Marinus *18-06-1930 +21-10-2006 te Ridderkerk 76j x Dijksman
SLINGERLAND, Aaltje +03-12-2006 te Dordrecht 79j x Dolk
SMIT, Cornelis +23-10-2006 te Ridderkerk 59j
SOE la, Jan +29-11-2006 te Papendrecht 64j x Koppelaar
SPIKMAN, Klaas +09-11-2006 te Ridderkerk 81j x Kraak
STERK, Johanna *01-07-1939 +02-12-2006 te Ridderkerk 67j x Willemstein
STERKENBURG, Dirk *22-12-1925 te Capelle aan den IJssel +15-11-2006 te Dordrecht 80j
STRATEN van, Simon Thomas *29-01-1920 +04-11-2006 te Ridderkerk 86j x Plaisier
STROO, Catharina *14-10-1909 +03-12-2006 te Zwijndrecht 97j x Kerkhove
TIMMER, Maarten +31-10-2006 te Sliedrecht 85j x Hemert
TOREN van den, Adrianus *19-05-1925 +09-11-2006 te Papendrecht 81j x Batenburg
VEENENDAAL van, Anne-Marie Emilie *26-08-1930 +13-11-2006 te Sliedrecht 76j x Fransen
VERMEIJ, Peet *09-11-1938 +13-12-2006 te Papendrecht 68j x Rauchbaar
VERWOERT, Gijsje Adriana +09-12-2006 te Sliedrecht 84j x Lockhorst
VISSER, Bonnie +20-11-2006 te Dordrecht 80j x Roos
VISSER, Jan +06-10-2006 te Sliedrecht 84j x Valk
VLIET van, Maaike +15-10-2006 te Sliedrecht 91j x Nederlof
WENSVEEN, Katie +09-10-2006 te Alblasserdam 91j x Groenendijk
WIEL aan de, Meta +21-10-2006 te Rotterdam 83j x Waardenburg
ZWEEDIJK, Klaas Pieter (Nick) +28-10-2006 te Rotterdam 79j

Overlijdensadvertenties Stem van Dordt
HEEREN van, Bram *17-03-1935 te Dubbeldam +28-04-2008 te Zuid-Beijerland 73j

Overlijdensadvertenties Stad Wageningen
BERGER, Leendert *14-12-1922 te Wageningen +22-03-2008 te Bennekom 85j x Meurs
JOCHEMSEN, Marinus Cornelis +23-04-2008 te Bennekom 86j x Steenbergen
RUISCH, Willem Hendrik +22-03-2008 te Wageningen 88j x Wisgerhof
WESSEL, Hendriksen *15-10-1924 +23-03-2008 83j x Berg
ZOETELIEF, Catharina Johanna *19-04-1922 te Zwolle +25-04-2008 te Bennekom 86j x Jens

Huwelijksadvertenties Barneveldse Krant
BARTEN, Evert x Mastenbroek
BENTUM van, W. x Breken
SCHUITEMAN, E. x Kieft
TOP van den, Steven x Kortus
TOP van den, Steven x Kortus

Huwelijksadvertenties De Bunschoter
EBING, Gerald x Boersma
GRAAF de, Jan x Bos
GRAAF de, Klaas x Cozijnsen-Roos
HOPMAN, Klaas x Nieuwboer
MALESTEIN, Jan x Vedder
PRUIJS, Jacob x Graaf
ROSSUM van, Rutger Peter x Beek

Huwelijksadvertenties Westerkwartier
JONG de, Hendrik x Haan

Geboorteadvertenties Barneveldse Krant
FLEDD?US, Erik *09-07-2003 te Voorthuizen k: Sven Erik
FLIERT van de, Jan Evert *28-06-2003 te Voorthuizen k: Rosemijn Laurine
MUNT van de, Gert-Jan *29-12-2003 te Wekerom x Morren k: Gerrit (Gerco)
WOLSWINKEL, Ren?bsp;*01-07-2003 te Barneveld k: Johannes Jesse (Jesse)

Geboorteadvertenties De Bunschoter
BOS, Wouter *23-04-2008 te Bunschoten x Heinen k: Gemma
KOELEWIJN, Jan *24-04-2008 te Bunschoten k: Johanna (Jotte)
PETERS, Arjen *19-04-2008 k: Lianne Marit

Geboorteadvertenties Streekkrant
, Folkert *25-04-2008 k: Britt
JONG de, Jannes *19-04-2008 te Leek x Aalders k: Cindy
KAMPS, Paul x Veen k: Itske
STADT van de, Mark *24-04-2008 x Verbree k: Isa

Bidprentjes
ENGELS, Martha *24-12-1915 te Overslag +28-10-1997 te Pauluspolder 81j x Sponselee
FEBER de, Petrus Johannes *10-08-1944 +27-03-2001 56j x Want
LAFEBER, Angela Christina *15-06-1911 te Stoppeldijk +19-09-1993 te Kloosterzande 82j x Stallaart
LIEM, Tjio *23-08-1927 te Batavia (Indonesi?nbsp;+04-06-2007 te Breda 79j x Withagen
SCHEPPER de, Ben *26-08-1928 te Boschkapelle +18-06-1999 70j x Rijk
SPONSELEE, Alphonsus *25-08-1908 te Stoppeldijk +01-03-2001 te Hontenisse 92j x Engels
STALLAERT, Carolus Ludovicus *21-05-1840 te St. Jansteen +02-06-1918 te Boschkapelle 78j x Veen, v.d.
VEREECKEN, Maria Christina Leonia *23-04-1905 te Stoppeldijk +30-01-1988 te Mheer 82j x Koning
VERMEULEN, Adrianus J.J. *02-10-1901 te Alphen +13-03-1968 te Hulst 66j
WANTE, Josephus *13-09-1900 te Stoppeldijk +05-05-1977 te Kloosterzande 76j x Goethem
WEEMAES, Theodoor *11-09-1908 te Hulst +09-04-1945 te Kopenenck (D) 36j x Verberckmoes
WIELEN van der, Anna Maria *23-09-1857 te Boschkapelle +04-02-1951 te Boschkapelle 93j x Mattens
WIELEN van der, Ren?lorimond Marie *27-04-1900 te Boschkapelle +16-03-1994 te Goes 93j x Lammens

Totaal: 216 wijzigingen in deze periode in www.hollantsnet.nl

Met vriendelijke groet,
Kees Klootwijk

www.hollantsnet.nl en www.zerken.nl


Subject: + wijzigingen www.zerken.nl van 3-5-2008
From: <info@noreply-zerken.nl>
Date: Sun, 4 May 2008 07:10:02 +0200
--------
+ wijzigingen www.zerken.nl van 3-5-2008

Hieronder de wijzigingen van 3-5-2008 in de gegevens van www.zerken.nl.
De gegevens staan gesorteerd op achternaam. Suggesties voor verbeteringen van deze lijst zijn welkom.

ADAMS, Geertruida Wilhelmina *1853 +15-06-1913 gehuwd met Johannes EIJBERSE 59j
AKKERMAN, Joannes *27-08-1837 +13-02-1903 65j
AVEZAATH, mej. Gertruda Margaretha *23-08-1852 +09-09-1910 58j
BEKKUM van, Cornelia *01-05-1911
BENDA, Matthias *27-07-1911 +14-12-1988 77j
BERG van de, Johanna Alberdina *1872 +07-05-1920 gehuwd met v.d. BORN 47j
BORGSTEIN, Willemina A. *12-10-1891 +17-04-1965 73j
BORN van den, Lamert *1832 +25-06-1864 31j
BOSCH van den, G. *1844 +03-10-1921 gehuwd met RANGELROOIJ 77j
BOUTER de , Margaretha Agetha *21-06-1902 +28-10-1976 e.v. Wammes 74j
BRENK van, Nicolaas Dirk Marinus (Dirk) *27-01-1948 +15-09-2006 58j
BRUIJN de, Helena Johanna *17-05-1883 +03-01-1945 e.v. Petrus Andreas Timmermans 61j
COPIER, Arnoldus Th. *23-07-1901 +31-01-1975 73j
DAMEN, Maria Johanna Petronella *11-08-1884 +26-01-1960 w.v. Johannes C Eerhardt 75j
DIJK van, Arie *01-06-1870
DIJK van, Thijs +29-03-1945
DOOL van den, Grietje *09-11-1919 +15-09-2006 e.v. Evert Muyt 86j
DOOL van den, Nel *1926 +3112?? e.v. Anne Fritsma
DORD van, Cornelis G. *08-06-1889 +04-11-1976 87j
DORTLAND, Johannes *1826 +18-05-1898 overgebracht naar NB 71j
EERHARDT, Johannes Cornelis *18-04-1884 +30-03-1945 e.v. Maria J P Damen 60j
ELK van, Neeltje *22-06-1802 +23-02-1875 e.v. Mattheus van de Water 72j
ELZINGA, Nelly *27-07-1914 e.v. Benda
FANGMAN, Herman *1793 +17-08-1879 begraven te Leiden 86j
FRIIS, Jens P.C. *01-06-1912 +05-08-2000 88j
FRITSMA, Anne *14-02-1932 +12-07-1980 48j
GASTEL van, Adrienne *15-11-1884 +06-06-1945 ongehuwd 60j
GEER van de, Hennik +09-01-2007
GERRITSEN, Aaltje *1870 +07-02-1945 gehuwd met Derk RIJKS 74j
GERRITSEN, Johanna *1854 +02-04-1929 gehuwd met VOORINK 74j
GEURTS, Cornelis L. *19-09-1914 +25-04-1964 49j
GIESSEN van de, Herbert +17-06-1961
GOENS van, Petrus Cornelis herbegraven vanuit Amsterdam in 1885
GRIELIS, Anna Maria *22-04-1860 +05-06-1945 e.v. Johannes IJzermans 85j
GRIMBERG, Hermann Joh. *28-01-1893 +23-07-1984 91j
GUIJAUX, Louis Francois Joseph *1873 +15-02-1945 geb. Vitrival(B), e.v. Huberta J J M Somers 71j
HAAN de, Adriana Marg. Johanna *1836 +26-01-1898 begraven te Haarlem 61j
HAAREN van, Cornelia *05-08-1896 +18-09-1967 e.v. Vermeulen 71j
HACK, Cornelis Gerardus *11-10-1872 +05-11-1944 geb. te Oud Gastel 72j
HARTMAN, Henk *26-07-1930 +16-09-2005 75j
HENDRIKS, Maartje *1832 +17-02-1907 gehuwd met Hendrik EVERS 74j
HERIJGERS, Corrie *18-02-1931 +11-06-2005 e.v. Hartman 74j
HEUVEL van den, Albertus Johannus *23-03-1819 +29-04-1917 98j
HIELKEMA, Pieter *11-03-1892 +24-07-1944 e.v. Dina van Kolck 52j
HOEFF van de, Johannes H. *16-03-1910 +03-10-1993 83j
HOEKSTRA, Marie Jacoba *1867 +01-01-1937 gehuwd met NOIJON 69j
HULSTIJN, Anna Wilhelmina *1904 +19-12-1983 gehuwd met Pieter KORTHUIJS 79j
JANSEN, Johanna Christina +04-10-1917 uit Arnhem
JONG de, Cornelia C. *1896 +16-03-1976 geh. met BREVEE, gecremeerd, urn bijgezet in 1956 79j
KASTELEIN, Marrigje *02-05-1926 +01-01-2007 e.v. Dirk van Dam 80j
KEIZER, Steintje *10-07-1790 +22-05-1861 e.v. Johan Willem Ferdinand Snethlage 70j
KLERK de , Pieternella G.A. *30-12-1916 +09-01-1977 e.v. Friis 60j
KOE de, Dick *26-02-1947 +01-04-2008 61j
KOOGH van de, Neeltje *1842 +31-10-1912 gehuwd met Alb. Jan van MANEN 70j
KROESBERGEN, Cornelia Johanna *1863 +06-04-1896 gehuwd met Hendrik van HEUSDEN 32j
KRUIF de , Cornelia G. *28-03-1887 +11-10-1974 wed. v. Lambertus Snoek 87j
KRUIJF, Helena e.v. van de Hoef
KRUIJF de , Johannes *10-09-1882 +30-08-1964 e.v. Hendrina J. Molders 81j
KRUIJT, Willem *15-02-1935 +12-12-2007 72j
LEEUWEN van, Engelina *??-05-1931 +18-11-2007 e.v. Arie van den Dool
LEEUWEN VAN DUIVENBODE van, Daniel Costant *24-12-1819 +27-05-1909 89j
LELSZ, Leliana Alida *1836 +14-07-1899 gehuwd met Pieter CARST 63j
LEMMENS, Catharina Hendrika Maria *03-08-1889 +18-01-1945 e.v. Wilhelmus Johannes Marie Buijsen 55j
LIAN, Santje *1880 +07-07-1947 e.v. Loen 67j
LOOPUYT, Pieter Cornelis +02-11-1985 urn bijgezet
MAANEN van, Johanna *1873 +10-05-1931 gehuwd met H.J. RUSTENHOVEN 57j
MAURITZ, Hillegonda Rachel *14-01-1751 +15-12-1834 wed. v. David Snethlage 83j
MEIJER, Berendina Dorothea *1839 +03-12-1921 gehuwd met J. MEULEMAN 82j
MEIJER, Jonkvr. Maria Elisabeth *1876 +03-12-1956 gehuwd met A.A. LOOPUYT 80j
MICHIELSEN, Josephina Adriana Antonia *22-03-1922 +21-08-1944 22j
MIDDELKOOP, Arie Johannes *04-09-1919 +11-06-2003 83j
MOLDERS, Hendrina J. *04-12-1887 +31-10-1972 e.v. Johannes de Kruijf 84j
MOUTHAAN, Aartje Johanna *04-01-1888 +04-06-1969 e.v. A.A. Schreuder 81j
NIJENHUIS, Anna *1896 +22-11-1918 drenkeling Huissen 22j
OPIJNEN van, Nelis *22-08-1917 +16-11-1945 28j
OUDHOFF, Hendrik *1860 +03-04-1915 gevonden 3 april 1915 54j
PERSOON, Onbekend +00-07-1929 drenkeling
PHILIPPI, Chr.W. *17-07-1849 +13-03-1887 37j
PHILIPPI, J.E. *26-01-1881 +12-05-1953 72j
POMPEN, Theodora Joh. *15-02-1892 +28-03-1985 93j
PONSIOEN, A.M.P. *18-08-1848 +01-04-1909 e.v. Philippi 60j
RAAIJ van, Anna Johanna *1861 +16-11-1930 gehuwd met Jan Casper van GELDER 69j
REICHMAN, Josef Eduard *1843 +14-12-1914 overleden te Driebergen 71j
RIJKS, Derk +1944 herbegraving
RIKSEN, Aart *1848 +05-04-1889 gehuwd met Aart RIKSEN 40j
SCHNEIDER, Willemina Sophia *1863 +30-07-1931 gehuwd met NIJHOLT 68j
SCHOONDERWOERD, Johannes Th. *13-11-1892 +28-06-1964 71j
SIELHORST, Cornelis J. *10-11-1906 +21-08-1994 87j
SIELHORST, Marinus A.J. *21-01-1910 +02-10-1972 62j
SMITH, Geertruida *1809 +03-01-1885 gehuwd met C.H. GOSEWEHR 75j
SMITS, Annie *21-04-1924 +13-05-1976 e.v. Middelkoop 52j
SMITS, Regina J. *09-10-1919 +07-03-2001 e.v. Veldhuizen 81j
SNETHLAGE, Johan Willem Ferdinand *29-01-1789 +04-02-1868 e.v. Steintje Keizer 79j
SNOEK, Gerarda B.J. *25-03-1913 +16-01-1996 e.v. Copier 82j
SNOEK, Lambertus +28-07-1930 e.v. Cornelia G. de Kruif
SNOEK, Theodora G.C. *01-10-1917 +11-03-1996 78j
STEMERS, Anna *1837 +16-11-1924 gehuwd met W. ADAMS 87j
VEELEN van, Alberta Johanna *1845 +17-01-1926 gehuwd met JANSSEN 80j
VEELEN van, Jantje *1842 +24-07-1928 gehuwd met C.J. de GRAAF 86j
VELDHUIZEN, Fred *29-12-1953 +27-10-1974 20j
VELDHUIZEN, Hermanus *14-06-1915 +20-11-1985 70j
VERHOEFF, Klaas *24-02-1940 +27-04-2007 67j
VERMEULEN, Antonie Jacobus *27-01-1919 +02-10-1990 71j
VERMEULEN, Cornelia Johanna *17-05-1926 +23-03-2005 78j
VERMEULEN, Johannes G.A. *23-11-1892 +06-06-1964 71j
VLIET van, Mathilda Jacoba *1880 +1961 gehuwd met MUNNIGHOFF 81j
WAALDIJK, Anna *08-03-1844 +17-07-1932 e.v. van de Water 88j
WAMMES, Marinus *23-02-1906 +11-04-1998 92j
WATER van de, Christina *05-08-1853 +03-01-1911 57j
WATER van de, Dirk +12-10-1952 e.v. Goverdina van de Water
WATER van de, Goverdina +06-12-1941 e.v. Dirk van de Water
WATER van de, Matheus *31-01-1803 +01-11-1875 e.v.Neeltje van Elk 72j
WATER MZ. van de, Dirk
WERT van de, Jacoba M. *09-07-1896 +01-12-1982 86j

Totaal: 114 wijzigingen in deze periode in www.zerken.nl

Met vriendelijke groet,
Kees Klootwijk

www.hollantsnet.nl en www.zerken.nl


Subject: + familieberichten www.hollantsnet.nl van 3-5-2008
From: <info@noreply-hollantsnet.nl>
Date: Sun, 4 May 2008 07:15:00 +0200
--------
+ familieberichten www.hollantsnet.nl van 3-5-2008

Hieronder de wijzigingen van 3-5-2008 in de gegevens van www.hollantsnet.nl.
De gegevens staan gegroepeerd per soort advertentie en per krant, daarbinnen gesorteerd op achternaam.
Suggesties voor verbeteringen van deze lijst zijn welkom.
Natuurlijk kwam dit resultaat weer tot stand door medewerking van onze pakweg 100 vrijwilligers! Grandioos!
Op www.hollantsnet.nl kunt u ook zelf familienamen opgeven. Bij wijzigingen krijgt u dan automatisch bericht.

Overlijdensadvertenties Volkskrant
GELTINK, Joop 61j
GOOREN, Henri Louis G?rd (Henk) *09-11-1930 te Pematang Siantar (NI) +30-04-2008 te Oosterhout 77j x Jeukens
GRAAS de, Sander *01-03-1964 +29-04-2008 44j
KROL, Maria Theodora *19-06-1920 te Harlingen +01-05-2008 te Limmen 87j x Buuren
THESINGH, Bart Diederik +27-04-2008 te Rotterdam 38j
VENT de, Gerardus Titus Anne (Gerard) *30-10-1952 te Steggerda +01-05-2008 te Den Haag 55j
VISSER, Hans +30-04-2008

Overlijdensadvertenties Telegraaf
BIEKMANN, Agnes Suzanne Geertruida *30-06-1921 te Amsterdam +30-04-2008 te Amsterdam 86j x Hilverink
HARTOG (GEBOREN VAN RIJNBERK) den, Sandrina Johanna *07-11-1938 te Keboemen +25-04-2008 te Wassenaar 69j x Stradmeijer
HOEBEN, Wim *14-04-1940 +30-04-2008 te Gorinchem 68j
IDEMA, Pieter Antonie (Piet) *02-09-1935 te Limmen +01-05-2008 te Alkmaar 72j x Tesselaar
INGH van den, Stijn *25-10-1999 te Utrecht +01-05-2008 te Utrecht 8j
JANSZEN, Johannes Adrianus Anthonius (Jan) +01-05-2008 te Zoetermeer 74j x Janmaat
KAR van de, Jac *04-08-1917 +02-05-2008 te Amsterdam 90j
KEVERLING BUISMAN, Jan Anne *29-05-1917 te Santpoort +30-04-2008 te Naarden 90j x Oetler
LEENEN, Bart Eric *05-07-1948 te Singapore +28-04-2008 te Naarden 59j x Boon von Ochss?br>SCHAAPS, Henny *28-02-1923 +29-04-2008 te Alphen aan den Rijn 85j x Bakkenist
STIPHOUT, Johannes Ferdinandus Jacobus (Han) *14-12-1953 +29-04-2008 te Haarlem 54j
THESINGH, Bart Diederik +00-05-2008 te Den Haag 38j

Overlijdensadvertenties Kontakt
LAGERWEIJ, Johanna *05-12-1921 te Utrecht +15-02-2007 te Meerkerk 85j x Minne
LAGERWEIJ, Johanna *05-12-1921 te Utrecht +15-02-2007 te Meerkerk 85j x Minne
MUILENBURG, Arie Willem +19-02-2007 te Gorinchem 58j
SCHAKEL, Metje Cornelia *12-04-1920 te Giessenburg +14-02-2007 te Giessenburg 86j
SLAPPENDEL, Alida Cornelia +16-02-2007 te Nieuw-Lekkerland 90j x Vliet
VERSLUIS, Piet +15-02-2007 te Meerkerk 78j x Linden
WAL van der, Annigje +15-02-2007 te Streefkerk 86j x Jong

Overlijdensadvertenties Barneveldse Krant
GROOT de, Jacobus +28-03-2008 te Barneveld 83j x Gils
HOLST van, Jack *12-02-1946 +01-04-2008 62j
JAGER, Alie +28-03-2008 te Barneveld 76j x Kempen
JAKOBS, Gerritje +06-04-2008 te Barneveld 92j x Top
KAA van de, Hendrik Jan *16-02-1939 +27-03-2008 te Renswoude 69j x Geertsma
KROL van de, Hendrik +09-04-2008 te Ermelo 82j x Roekel
LINZEL, Aaf *22-10-1914 +05-04-2008 te Barneveld 93j x Bree

Overlijdensadvertenties Diverse inzendingen
BROCAAR, Lena *28-10-1903 te Leiden +27-04-2008 te Leiderdorp 94j x Riet
MAZUREL, Pieter *23-11-1935 te Leiden +26-04-2008 te Leiderdorp 72j
MELLINK, Matthijs +26-04-2008
ROOIJ van, Jacobus *17-02-1940 te Leiden +28-04-2008 te Leidschendam 68j x Ham
SANDERS, Ingrid Louise Elisabeth *00-00-1944 +27-04-2008 te Zoeterwoude 64j x Franken
SERLIER, Johannes *00-00-1917 +22-04-2008 te Leiderdorp 91j x Frank
TROOST, Herman Reinder *24-07-1942 +26-04-2008 te Leiden 65j x Born
VOGEL de, Helena Jacoba *24-04-1914 te Hazerswoude +26-04-2008 te Leiden 94j x Pouw
WITTEVEEN, Egbert *16-11-1929 +28-04-2008 te Katwijk 78j x Ouwehand

Overlijdensadvertenties De Combinatie
VROED de, Janny *18-05-1955 +27-04-2008 52j

Overlijdensadvertenties De Stem
KIEFT, Jacobus Hendrikus +28-04-2008 te Dordrecht 79j x Hokken
KIEFT, Jacobus Hendrikus +28-04-2008 te Dordrecht 79j x Berkhof

Overlijdensadvertenties AD Utrechts Nieuwsblad
BROUWER, Leendert Louis (Leen) *13-10-1947 te Batavia +29-04-2008 te Utrecht 60j
JONGERIUS, Sebastianus Anthonius Maria *03-04-1928 te Jutphaas +29-04-2008 te Utrecht 80j x Smeding
LAMMERS, Theo +26-04-2008 84j
PORTON, Maria Cornelia Francina *13-09-1928 +01-05-2008 79j x Borra
VOORNEVELDT, Elisabeth Pietertje (Bep) +26-04-2008 95j x Goor
WARNAARS, Johanna Christina *11-11-1924 +26-04-2008 te Renkum 83j x Tinssen
WURF van der, Geert *20-01-1929 +30-04-2008 te De Meern 79j x Kouwen

Overlijdensadvertenties Dagblad vh Noorden
BIRZA, Hendrikje (Hennie) *29-12-1922 te Groningen +30-04-2008 te Boerakker 85j x Ettema
BOER de, Geertje *28-05-1912 te Burgerbrug +29-04-2008 te Winschoten 95j x Eriks
EVENHUIS, Hendrik Harmannus *29-03-1919 te Groningen +29-04-2008 te Roden 89j
KOOPS, Gritinus *26-09-1917 te Paterswolde +30-04-2008 te Eelde 90j x Pruisman
POST, Niesina *25-03-1919 te Haren +30-04-2008 te Drachten 89j x Hofstra

Overlijdensadvertenties AD De Dordtenaar
BORGMAN, Guus *06-12-1934 +28-04-2008 te Dordrecht 73j x Bouman
LAMMERS, Theo +26-04-2008 84j
LELIE, Johannes Pieter *15-09-1931 te Dordrecht +01-05-2008 te Dordrecht 76j x Bastiaans
PETERS VAN NIJENHOF, Antonia Cornelia *07-11-1919 te 's Gravenhage +28-04-2008 te Zwijndrecht 88j x Kraaijeveld
VOORNEVELDT, Elisabeth Pietertje (Bep) +26-04-2008 95j x Goor
WARNAARS, Johanna Christina *11-11-1924 +26-04-2008 te Renkum 83j x Tinssen

Overlijdensadvertenties Limburger
ARNTZ, Stephanie Josepha Willy Maria (Stefje) *27-07-1922 te Nijmegen +02-05-2008 te Nijmegen 85j x Loo
BURGERS, Anny +02-05-2008 te Grevenbicht 90j
SCHOONEN, Bart +01-05-2008 te Sittard 27j
VERBERNE, Miep +30-04-2008 te Maastricht 83j x Thijssen
WIJSEN, Jean *23-12-1922 te Maastricht +01-05-2008 85j
WOUTERS, Clim *19-01-1924 te Neerbeek +01-05-2008 te Maastricht 84j

Overlijdensadvertenties Scheveningsche Courant
BEST de, Leendert Albert Hendrik *00-00-1922 +25-04-2008 te Den Haag 86j x Roode
BRUIN de, Arina *16-09-1912 +24-04-2008 te Den Haag 95j x Mos
GROENEVELD, Frank *00-00-1934 +23-04-2008 te Den Haag 74j x Graaf
LUKASSEN, Johanna Hildegard *19-08-1912 +23-04-2008 te Den Haag 95j x Prager
ROOS de , Joop *06-01-1946 te Zwolle +21-04-2008 te Den Haag 62j
VIERLING, Jacoba Apolonia *09-02-1925 +24-04-2008 te Den Haag 83j x Jansen

Overlijdensadvertenties Veluwepost
ES van, Marinus *07-10-1931 te Wageningen +10-04-2008 te Ede 76j
ES van, Marinus *07-10-1931 te Wageningen +10-04-2008 te Ede 76j
HENDRIKSEN, Everhard Hendrik +00-04-2008
HUENEN van, Herman *21-01-1960 +09-04-2008 48j
KLIFT van de, Willem +13-03-2008
KUIPER, Michiel *27-02-1974 +21-04-2008 34j
LEERTOUWER, Karin +00-04-2008
ONDERSTAL, Arend Jan *23-06-1926 te Wageningen +31-03-2008 te Ede 81j x Vullings
VOS, Gerald +00-02-2008
WARNAARS, Johanna Christina *11-11-1924 +26-04-2008 83j
WASSENAAR, Rienk Arjen *03-03-1919 te Sint Jacobieparochie +02-04-2008 te Renkum 89j x Pott
WILLEMSEN, Marten *29-04-1905 te Doorwerth +15-04-2008 te Heelsum 102j

Huwelijksadvertenties Telegraaf
GROOTELAAR, Gary x Kessel

Huwelijksadvertenties Kontakt
WIJK van, C. x Verrips

Geboorteadvertenties Telegraaf
THOLE, Bart Jan *24-04-2008 te Maarssen k: Milou

Geboorteadvertenties Limburger
DASSEN, Leroy *28-04-2008 te Maastricht x Engelen k: Mika
GERRITSEN, Jorg *30-04-2008 te Brugge (Belgi?nbsp;x Persijn k: Pieter Jan
JANSEN, Chris *27-04-2008 te Limbricht x Schurgers k: Quinn

Bidprentjes
HOECK VAN, HUBERDINA JOHANNA *22-10-1879 te HELMOND +11-10-1950 te GILZE 70j x LIEMPT
HOEK VAN, GERARDINA ANTONIA *08-02-1899 te GILZE +30-08-1975 te GILZE 76j x HAAGH
HOEK VAN, PETRONELLA *17-02-1861 te GILZE +18-01-1916 te GILZE 54j
HOMMEL, WILHELMUS ADRIANUS *20-12-1892 te BREDA +05-05-1943 te ROTTERDAM 50j x OOSTERHOUT
HOOGH DE, ELISABETH MARIA *28-08-1904 te OOSTERHOUT +28-09-1943 te OOSTERHOUT 39j x DAMEN
HOREVOETS, MARIA SOPHIA *06-07-1878 te ALPHEN +19-01-1906 te RIEL 27j x KENNES
HOREVOORDS, MARIA CATHARINA *29-09-1864 te ALPHEN +29-08-1932 te BREDA 67j x FAES
HOREVOORTS, FRANCISCUS *07-04-1802 te ALPHEN +06-01-1892 te ALPHEN 89j
HORIANS, HELENA CORNELIA HENDRIKA *09-02-1858 te STAMPERSGAT +15-11-1922 te OOSTERHOUT 64j x RIEL
HORREVOORTS, JOANNES *08-05-1826 te ALPHEN +14-01-1892 te ALPHEN 65j x GORP
HOUBENG, PETRUS MARCELLIS *16-01-1923 te DONGEN +02-12-1944 21j
JONG DE, JOHANNES FRANCISCUS *20-10-1926 te DONGEN +02-12-1944 18j
KESTEREN van, Maria *16-05-1917 te Mook +22-10-1997 te Gennep 80j x Oldenhof
KESTEREN van, Maria *14-08-1901 te Kortenhoef +19-01-1990 te Gennep 88j x Post
KESTEREN van, Wilhelmina Maria *19-07-1924 te Groesbeek +08-06-1989 te Ven-Zelderheide 64j x Tunnesen
KETELAAR, Johanna Maria Albertha (Hanny) *02-03-1943 te Hilversum +03-01-1999 te Epe 55j x Teije
KETELAARS, An *30-05-1918 te Veghel +31-08-1996 te Veghel 78j x Dooren
KETELAARS, Hanneke *12-03-1949 +27-11-2003 54j x Rijdt
KETELAARS, Henrica Antonia *31-12-1900 te Tilburg +21-03-1989 te Vught 88j x Santvoord
KETELAARS, Lambertus Antonius (Bert) *24-10-1922 te Veghel +06-09-1994 te 's-Hertogenbosch 71j x Steen
KETELAARS, Maria *02-08-1908 te Sint-Oedenrode +18-10-2001 te Sint-Oedenrode 93j x Timmers
KETELAARS, Mien *21-09-1906 te Sint-Oedenrode +12-06-1987 te Veghel 80j x Velde
KETELAARS, Wilhelmina *04-12-1919 te Zijtaart +05-04-1999 te Veghel 79j x Peters
KETELAERS, Martina *20-06-1926 +10-10-1970 te Halilulik (Ind) 44j
KETS, Gertruda Maria *04-08-1913 te Goch (Dld) +19-09-2001 te Gennep 88j x Bleyleven
KETS, Guus *28-11-1911 te Goch (Dld) +25-01-1989 te Gennep 77j x Goey
KEULEN van, Adriana Jacoba Johanna *19-10-1932 te Vught +26-01-1987 te 's-Hertogenbosch 54j
KEULEN van, Adrianus Wilhelmus *18-04-1864 te 's-Gravenhage +18-12-1912 te Rotterdam 48j x Poel
KEULEN van, Adrianus Wilhelmus *18-04-1864 te 's-Gravenhage +14-12-1912 te Rotterdam 48j x Roth
KEULEN van, Ben *31-07-1950 te Tilburg +17-05-1996 te Tilburg 45j x Groeninge
KEULEN van, Gonnie *21-02-1930 te 's-Hertogenbosch +25-07-2002 te Best 72j x Galen
KEULEN, Hendrik *07-09-1908 te Brunssum +02-02-1962 te Brunssum 53j
KEULEN, Johannes Leonardus *14-02-1884 te Brunssum +21-01-1952 te Brunssum 67j
KEULERS, Marie Willem Joseph *02-05-1870 te Brunssum +01-02-1940 te Brunssum 69j
KEUNEN, Rudolf Bernard *13-11-1921 te Eindhoven +12-11-1996 te Eindhoven 74j
KEUREN, Anita *07-06-1944 te Roermond +13-10-1984 te Roermond 40j x Aerdts
KEUREN, Mia *30-03-1931 te Roermond +28-09-1989 te Roermond 58j
KEUREN, Theo *18-10-1919 +03-10-1990 te Roermond? 70j x Peters
KEURLINGS, Adrianus *08-12-1915 te Veghel +01-08-2005 te Veghel 89j x Kluijtmans
KEYZERS, Theodorus Wilhelmus *08-04-1884 te Gassel +08-09-1959 te Boxmeer 75j x Theloze
KIEKEBOSCH, Albertha Maria *22-12-1914 te Dalfsen +09-02-2004 te Wamel 89j
KIEKEN, Johanna Helena *17-09-1910 te Arnhem +04-05-1983 te Veghel 72j x Pasch
KIERKELS, Miep *20-05-1938 te Melick +15-06-1989 te Roermond 51j x Reijners
KIERZKOWSKI, Zygfryd *07-11-1920 te Gniezno (Pol) +14-05-1985 te Genk (Bel) 64j x Iwanowa
KIEVIT de, Johannes Wilhelmus (Jan) *12-08-1917 te Heeze +08-04-1992 te Leende 74j x Pas
KIEVITSBOSCH, Gerardus Johannes *18-12-1879 te Hoonhorst +01-12-1956 te Wijthmen 76j x Koenjer
KIGGEN, Catharina *20-02-1909 te As (Bel) +28-06-1998 te Maaseik (Bel) 89j x Hansen
KIGGEN, Elizabeth *24-08-1917 te As (Bel) +21-08-1977 te Zutendaal (Bel) 59j x Vanvinckenroye
KIGGEN, Marieke *13-12-1907 te As (Bel) +08-09-2000 te Zutendaal (Bel) 92j x Janssen
KIGGEN, Pieter Hubert *05-09-1910 te As (Bel) +04-04-1993 te Leuven (Bel) 82j x Hermans
KILSDONK, Hendrika Maria *05-04-1911 te Zijtaart / Veghel +07-07-1992 te Boxtel 81j x Hemmen
KILSDONK van, Riek *09-04-1942 +11-03-2007 64j x Berlo
KINDEREN der, Jan Johannes *21-03-1921 te Sint-Oedenrode +23-09-1992 te Eindhoven 71j x Grinsven
KINDEREN der, Jan Johannes *21-03-1921 te Sint-Oedenrode +23-09-1992 te Eindhoven 71j x Sommerfeld
KINDEREN der, Maria Johanna *26-10-1917 te Sint-Oedenrode +19-07-1995 77j x Driessen
KINDEREN der, Milo Leo *08-09-1924 te Rosmalen +25-10-2000 te Jabalpur (India) 76j
KINT, Miel *01-01-1916 te Hontenisse +06-06-1997 te Loon op Zand 81j x Wartenberg
KIPPERSLUIS, Gerbertus Gerardus *13-10-1909 te Amstrdam +03-01-1963 te Hilversum 53j
KIRKELS, Frits *01-12-1929 te Roermond +19-10-2002 te Roermond 72j x Collon
KITSELAAR, Hermanus Alphonsus Maria *02-11-1916 te Hilversum +02-06-1975 te Amersfoort 58j
KIVITS, Piet *23-01-1922 te Sint-Michielsgestel +17-07-1987 te 's-Hertogenbosch 65j
KLAASSEN, Anna Maria *10-06-1888 te Elst +09-01-1963 te Brunssum 74j x Wiggers
KLAASSEN, Anthonius Petrus *17-01-1912 te Utrecht +28-09-1992 te Vught 80j x Kort
KLAASSEN, Gerardus Martinus *16-12-1869 te Boxmeer +04-05-1935 te Boxmeer 65j x Hoedemakers
KLAASSEN, Jacobus Antonius Josephus *21-08-1906 te Boxmeer +27-12-1962 te Helmond 56j x Domensino
KLAASSEN, Walther *27-05-1924 te Tilburg +10-07-1999 te Tilburg 75j x Vermeulen
MIERLO VAN, ADRIANUS *19-05-1921 te OOSTERHOUT +25-12-1990 te OOSTERHOUT 69j x TIMMERMANS
MIERLO VAN, ADRIANUS MARINUS *19-09-1926 te OOSTERHOUT +18-08-1970 te OOSTERHOUT 43j x LAMING
MIERLO VAN, HARRY +07-04-1989 te G 60j
MIERLO VAN, HENRICUS GIJSBERTUS *31-01-1906 te BAARDWIJK +03-09-1964 te DONGEN 58j x THEEUWES
MIERLO VAN, JACOBUS JOANNES *02-06-1862 te BREDA +13-06-1941 te BREDA 79j x GOLTSTEIN
MIERLO VAN, LEO ALOYSIUS MARIA *24-08-1900 te BREDA +20-05-1968 te ROOSENDAAL 67j

Rouwbrieven
DORTH van, Toos +22-04-2008 te Beverwijk 91j x Gordijn
WIT de, Maria (Ria) *12-11-1943 te Dordrecht +24-04-2008 te Dordrecht 64j x Vries

Totaal: 167 wijzigingen in deze periode in www.hollantsnet.nl

Met vriendelijke groet,
Kees Klootwijk

www.hollantsnet.nl en www.zerken.nlGoogle