INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 10   nummer   584    01-11-2008


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: [GEN-BENELUX] + Overlijdensberichten Friesland 15-10-2008
From: andrys@stienstra.net
Date: Thu, 16 Oct 2008 06:10:36 +0200 (CEST)
--------
De onderstaande advertenties zijn op 15-10-2008 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland"

Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


De overlijdensberichten uit diverse kranten zijn te vinden op: http://www.mensenlinq.nl. Op de site www.archiefleeuwardercourant.nl zijn advertenties uit de LC vanaf 1752 tot een week geleden te vinden.

Uit de overige bladen zijn fotokopieën of scans o.a. verkrijgbaar bij Tresoar (http://www.tresoar.nl) en bij de openbare bibliotheken.


Renskje Sjoukje .
geb.: nb. overl.: Heerenveen, 21-09-2008. (NOF 29-09-2008).

Halbe Bremer (partner: Jennie Visser).
geb.: 17-02-1931. overl.: Burum, 10-09-2008. (NOF 12-09-2008).

Koop Brouwer (partner: Sjoerdje Maaike Kootstra, overl.: 30-11-2001).
geb.: nb. (90 jaar). overl.: Hoogeveen, 23-09-2008. (NOF 26-09-2008).

Jan W. de Boer (partner: Sjoeke van Kammen).
geb.: 18-08-1935. overl.: Leeuwarden (wonende te Kollumerzwaag), 01-10-2008. (NOF 03-10-2008).

Piet de Boer.
geb.: nb. overl.: Gytsjerk, datum nb.. (Actief 15-10-2008).

Bennie de Bruin.
geb.: nb. (36 jaar). overl.: Surhuisterveen, 01-10-2008. (NOF 03-10-2008).

Ger-Ben (Bennie) de Bruin.
geb.: 19-09-1972. overl.: 01-10-2008. (Feanster 07-10-2008).

Hotze de Jong (partner: Maaike de Boer, overl.: 02-11-1992).
geb.: Buitenpost, 23-09-1920. overl.: Dokkum, 09-09-2008. (NOF 12-09-2008).

Hotze de Jong (partner: Maaike de Boer, overl.: 02-11-1992).
geb.: nb. overl.: Dokkum, 09-09-2008. (NOF 17-09-2008).

Willy de Jong-van der Galiën (partner: Piet de Jong).
geb.: nb. (66 jaar). overl.: Surhuisterveen, 21-09-2008. (Feanster 23-09-2008).

Jeltje de Roos (partner: Lieuwe Kloosterman).
geb.: 23-11-1935. overl.: Feanwâlden (Talma Hûs), wenjend te Westergeast, 10-09-2008. (NOF 12-09-2008).

Sipke Dijkstra.
geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 15-10-2008).

Wiebe Douma (partner: Hendrika Ernst).
geb.: Twizel, 10-06-1933. overl.: Damwâld, 06-10-2008. (NOF 08-10-2008).

Tiete Elgersma.
geb.: nb. overl.: Dantumawâld, 01-10-2008. (NOF 03-10-2008).

Gelske Engels (partner: Douwe van Dijk).
geb.: nb. overl.: Giekerk, datum nb.. (Actief 15-10-2008).

Sjoukje Akke Feddema (partner: Hendrik Bloem, overl.: 07-06-1996).
geb.: Ikkerwâld, 09-03-1922. overl.: Ljouwert, 21-09-2008. (NOF 24-09-2008).

Aad Gerritsma.
geb.: nb. (42 jaar). overl.: Zwaagwesteinde, 25-08-2008. (NOF 25-08-2008).

Leendert Job Adriaan Gualthérie van Weezel.
geb.: 11-05-1954. overl.: Drogeham, 27-09-2008. (Feanster 30-09-2008).

Leendert Gualthérie van Wezel.
geb.: nb. overl.: Drogeham?, 27-09-2008. (Feanster 07-10-2008).

Jolanda Haakma (partner: Erik van der Zwaag).
geb.: Dokkum, 16-01-1969. overl.: Broeksterwoude, 09-10-2008. (NOF 13-10-2008).

Jacob Hilboezen (partner: Eelkje de Boer).
geb.: nb. overl.: Kollum, 13-09-2008. (NOF 17-09-2008).

Jacob (Jappie) Hilboezen (partner: Eelkje de Boer).
geb.: Kollumerzwaag, 17-09-1933. overl.: Dokkum, 13-09-2008. (NOF 15-09-2008).

Anna Fijke Hoekstra (partner: Johannes J. Hoekstra, overl.: 15-08-2003).
geb.: Earnewâld, 29-07-1932. overl.: Leeuwarden, 18-09-2008. (NOF 19-09-2008).

Janke Hoekstra (partner: Nutte Visser).
geb.: De Jouwer, 22-01-1936. overl.: Drachten, 12-10-2008. (DrCrt 15-10-2008).

Roelf Hoekzema (partner: Wietske Hamstra).
geb.: Haulerwijk, 15-07-1914. overl.: Noardburgum, wonende te Gerkesklooster, 13-09-2008. (NOF 17-09-2008).

Roelf Hoekzema.
geb.: nb. overl.: Noardburgum, 13-09-2008. (Feanster 23-09-2008).

Edith Louise Jansen (partner: Dick Spoelstra).
geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 15-10-2008).

Tine Jansma.
geb.: Veenklooster, 21-09-1936. overl.: Groningen, 26-09-2008. (NOF 29-09-2008).

Johannes Jeeninga (partner: Geke van der Hoek).
geb.: Koatstertille, 26-09-1964. overl.: De Westereen, 06-09-2008. (NOF 08-09-2008).

Johannes Jeeninga.
geb.: nb. (43 jaar). overl.: Twizelerheide, 06-09-2008. (NOF 10-09-2008).

Evert Kloosterman.
geb.: nb. (82 jaar). overl.: Sumarreheide, 07-10-2008. (Actief 15-10-2008).

Adrie Kok (partner: Hille van Hijum).
geb.: nb. overl.: Kollum, 29-09-2008. (NOF 03-10-2008).

Froukje Kooistra (partner: Ernst).
geb.: nb. overl.: Damwoude, 22-09-2008. (NOF 24-09-2008).

Froukje Kooistra (partner: Ernst).
geb.: nb. overl.: datum nb.. (NOF 29-09-2008).

Hendrik Kuiper (partner: W. van Urk).
geb.: nb. (97 jaar). overl.: Drachten, 08-10-2008. (DrCrt 15-10-2008).

Klaas Laarman (partner: Rita de Jong).
geb.: 27-09-1936. overl.: Kollum, 22-09-2008. (NOF 24-09-2008).

Pietie (Piety) Leenstra (partner: Dirk Borneman).
geb.: nb. overl.: datum nb.. (Actief 15-10-2008).

Geertje (Geartsje) Mast (partner: Siep Boonstra).
geb.: nb. (48 jaar). overl.: Noardburgum, 14-10-2008. (Actief 15-10-2008).

Annie Moltmaker (partner: Wietse Roersma, overl.: 15-01-1970).
geb.: Zevenhuizen, 05-05-1926. overl.: Drachten, 10-10-2008. (DrCrt 15-10-2008).

Grietje Mulder.
geb.: Kootstertille, 29-05-1923. overl.: Noardburgum, 11-09-2008. (NOF 15-09-2008).

Hiltje Mulder (partner: Theunis Horinga, overl.: 11-06-1991).
geb.: nb. (84 jaar). overl.: Zuidhorn, 17-09-2008. (NOF 19-09-2008).

Jelle Harm Mulder (partner: Antje de Vries).
geb.: Lutkepost, 12-04-1926. overl.: Kollum, 05-09-2008. (NOF 08-09-2008).

Jan Oosten.
geb.: nb. overl.: Drachten, 07-10-2008. (DrCrt 15-10-2008).

Gerrit Ploegh (partner: Sara de Wit).
geb.: nb. overl.: Surhuisterveen, 12-09-2008. (NOF 17-09-2008).

Leni Ponsen (partner: G. van der Hoek).
geb.: nb. overl.: Noardburgum, datum nb.. (Actief 15-10-2008).

Baukje Postma (partner: Hoogsteen).
geb.: nb. (86 jaar). overl.: Kollum, 07-09-2008. (NOF 08-09-2008).

Baukje Postma (partner: Anne Postma).
geb.: Kollum, 26-02-1922. overl.: Dokkum (wonende te Kollum), 07-09-2008. (NOF 10-09-2008).

Lodewijk Postma.
geb.: nb. overl.: 13-10-2008. (Actief 15-10-2008).

Femmy Putters.
geb.: nb. overl.: Twijzelerheide, 03-10-2008. (NOF 10-10-2008).

Tjerk Riemersma.
geb.: 02-12-1953. overl.: Kollum, 10-09-2008. (NOF 12-09-2008).

Ykje Rinsma (partner: Jan Bosma, overl.: 09-01-1988).
geb.: 16-01-1927. overl.: 02-10-2008. (NOF 06-10-2008).

Anna Sjoerdstra (partner: Jacob Smid, overl.: 08-12-2007).
geb.: 29-10-1937. overl.: Burgum, 26-09-2008. (NOF 29-09-2008).

Siebe Terpstra (partner: Jannie Haanstra).
geb.: Twijzel, 12-08-1935. overl.: Kollumerzwaag, 01-10-2008. (NOF 03-10-2008).

Johanna Turkstra (partner: Arie Dijkstra, overl.: 00-05-2005).
geb.: nb. (84 jaar). overl.: Enschede, 25-09-2008. (NOF 01-10-2008).

Willie van der Galiën (partner: Piet de Jong).
geb.: nb. overl.: Surhuisterveen, 21-09-2008. (NOF 24-09-2008).

Jeltje van der Kooi (partner: Klaas Mossel).
geb.: Ee, 03-01-1948. overl.: Oostrum, 08-10-2008. (NOF 10-10-2008).

Theo van der Veen (partner: Hanny Wierda).
geb.: Warfstermolen, 27-08-1938. overl.: Dokkum, 10-09-2008. (NOF 12-09-2008).

Doeke van der Wal (partner: Jannie Nijboer).
geb.: nb. (66 jaar). overl.: Twijzelerheide, 18-09-2008. (NOF 19-09-2008).

Doeke van der Wal (partner: Jannie Nijboer).
geb.: Twijzelerheide, 25-02-1942. overl.: Twijzelerheide, 18-09-2008. (NOF 24-09-2008).

Binne van der Werff (partner: Wietske de Jong).
geb.: Akkerwoude, 10-09-1921. overl.: Damwoude, 30-09-2008. (NOF 03-10-2008).

Tjipkje van der Wiel (partner: Jelle van der Heide).
geb.: nb. overl.: Feanwâlden, 02-10-2008. (NOF 08-10-2008).

Adrie van Hijum.
geb.: nb. overl.: Kollum, 29-09-2008. (NOF 01-10-2008).

T. van Huizen (partner: Elgersma).
geb.: nb. overl.: 01-10-2008. (NOF 08-10-2008).

Albert van Ruiten.
geb.: Leeuwarden, 31-03-1933. overl.: Dokkum, 05-10-2008. (NOF 08-10-2008).

Klaas Vonk.
geb.: nb. overl.: 00-09-2008. (NOF 01-10-2008).

Leense Wagenaar (partner: Siets Wagenaar-IJlstra).
geb.: Reitsum, 09-04-1932. overl.: Surhuisterveen, 01-10-2008. (Feanster 07-10-2008).

Herman Wegter (partner: Maria Bruining-Frankes).
geb.: nb. (76 jaar). overl.: Niekerk, 23-09-2008. (Feanster 30-09-2008).

Foppe Westra.
geb.: nb. overl.: Oudwoude, 00-09-2008. (NOF 24-09-2008).

Fokke Wiersma (partner: Engeltje (Ingeltsje) de Boer).
geb.: nb. overl.: Aldegea (Sm), 10-10-2008. (DrCrt 15-10-2008).

Marten Wybenga.
geb.: nb. overl.: Metslawier, 05-10-2008. (NOF 10-10-2008).

Marten Zeilinga (partner: Johanna Koree).
geb.: Moddergat, 10-12-1940. overl.: Dokkum, 11-10-2008. (NOF 13-10-2008).Subject: + wijzigingen www.online-begraafplaatsen.nl van 15-10-2008
From: <info@noreply-zerken.nl>
Date: Thu, 16 Oct 2008 07:15:21 +0200
--------
+ wijzigingen www.online-begraafplaatsen.nl van 15-10-2008

Hieronder de wijzigingen van 15-10-2008 in de gegevens van www.online-begraafplaatsen.nl.
De gegevens staan gesorteerd op achternaam. Suggesties voor verbeteringen van deze lijst zijn welkom.

, Marinus *29-07-1950 +29-09-1950 0j
??, Jan Dirk
??, Truus
ALBERS, Adriaan *28-10-1897 +16-11-1981 84j
ALBERS, Jantje *04-05-1903 +06-04-1995 91j
ALBERS, Johannes Hendrikus *18-08-1892 +25-05-1956 63j
ARENSMAN, Johanna *21-01-1871 +01-02-1952 e.v. A.J. van RUMPT 81j
ARENSMAN, Pieternella *25-08-1880 +13-12-1937 e.v. van SPLUNTER 57j
ARISSE, H.C.
ARKEL van, Bertha *19-01-1912 +23-01-1965 53j
ARKEL van, Cor *28-09-1929 +05-07-1999 69j
ARKEL van, Cornelis *23-10-1926 +13-04-2000 73j
ARKEL van, Gerrit Willem *17-04-1947 +14-06-2003 56j
ARKEL van, Johannes *23-04-1900 +09-11-1991 91j
ASCH van, Cornelis Albertus *22-07-1896 +16-11-1973 77j
BAARS, Christina Johanna *11-10-1895 +16-06-1956 60j
BAARS, Wilhelmus *22-04-1887 +01-04-1967 79j
BAARS, Willemina *22-02-1909 +03-12-1987 78j
BALDEE, Aart Dirk *14-06-1920 +15-07-1995 75j
BASTMEIJER, Heiltje *23-08-1930 +05-07-1995 naam onduidelijk 64j
BEEKMAN, Antonie *26-12-1891 +07-06-1968 76j
BEIJNHEM van, Gerrit *02-05-1909 +21-11-1966 57j
BERG v.d., A. Jantje
BERG van den, Hennie *20-03-1941 +04-06-1990 49j
BERG v.d., Johanna *21-12-1891 +30-05-1967 75j
BERG van den, Louwerens Jochem *23-04-1897 +25-02-1963 65j
BERG v.d., Rijk *02-09-1904 +01-04-1974 69j
BERGACKER, Anneke *09-12-1949 +26-12-1995 gehuwd met VERKERK 46j
BERGACKER, Pieter Cornelis *28-09-1907 +28-02-1989 81j
BIELEN, Karel *08-12-1888 +15-06-1964 75j
BIEZEN v.d., Cristina *16-04-1880 +28-08-1967 gehuwd met BORRIAS 87j
BIJL, Koenraad *16-01-1912 +31-12-1986 74j
BIJL, Laura Cornelia Jacoba *03-04-1942 +02-03-1988 gehuwd met de BOER 45j
BLITTERSWIJK van, Aaltje *19-06-1917 +08-05-2007 gehuwd met BIJL 89j
BLOEMSMA, Johannes Ates *24-10-1906 +04-04-1984 77j
BLOM, Endri *08-11-1944 +14-02-2003 58j
BLOM, H.H.J.C. (Henk) *29-09-1919 +24-06-1999 79j
BLOM, Henk *16-03-1923 +28-02-2001 77j
BOER de, Ulbe *11-09-1935 +05-09-2004 68j
BOLDERMAN, Jannigje *16-09-1887 +23-05-1965 77j
BOON, Job *03-01-1922 +01-07-1988 66j
BORRIAS, G.J. *15-03-1878 +16-10-1968 90j
BORRIAS, Geurtje J.C.L.G. *20-02-1920 +16-04-1996 gehuwd met van OOIJEN 76j
BOSKELJOM, Adriana *09-06-1944 +04-02-1986 gehuwd met BRISCHO 41j
BOUDEWIJN, Willemina J. *07-01-1912 +16-01-1987 gehuwd met ZWEZERIJN 75j
BRENK van, Gerrit Jan *04-04-1920 +02-04-1995 74j
BRISCHO, Franz Bernhard Johannes *26-01-1942 +02-06-1988 46j
BRUIJN de, Pieter *24-07-1922 +05-07-2004 81j
BRUS, Maria Ottolina *11-04-1937 +19-12-1983 gehuwd met van der HEIJDEN 46j
BURG van der, Jantje G.J. *05-02-1938 +30-10-1995 gehuwd met van ELDIK 57j
BURGGRAAF, Marrigje Willemijntje *18-06-1922 +05-03-1996 gehuwd met BOON 73j
COLLOU, Johanna Elisabeth *13-04-1901 +31-05-1979 gehuwd met v.d. BERG 78j
DEE van, Karel *20-12-1932 +25-11-1991 58j
DIJK van, Adriana *11-02-1892 +06-03-1948 e.v. L. TIELEMAN 56j
DIJK van, Albertus *09-05-1910 +22-08-2000 90j
DIJK van, Hendrika *25-04-1912 +17-08-1990 gehuwd met van DIJK 78j
DIJK van, Johannis *17-08-1874 +05-09-1949 e.v. A. van ECK 75j
DIJK van, Marinus *28-08-1878 +09-06-1949 70j
DODEWAARD van, Gerdinus *29-10-1937 +22-09-2006 68j
DONKERVOORT, Wouter M.J. *02-10-1921 +23-08-1987 65j
DONSELAAR van, Gerrit *05-05-1897 +18-09-1965 68j
D?EN van, Engelbertus Adrianus *22-04-1927 +13-09-2004 77j
DRIEL van, Willem A. *02-10-1892 +15-06-1980 87j
DROST, Gerard *11-11-1893 +12-05-1975 81j
DROST, Grietje *18-10-1924 +03-04-1975 vrv. KLUMPENAAR 50j
DROST, Johanna Christina (Annet) *22-04-1946 +08-07-1999 gehuwd met GARRITSEN 53j
DURING, Johannes *06-04-1924 +22-01-2006 81j
EMMELKAMP, P.F.M. *22-02-1946 +12-06-2003 57j
EWYK van, G.
FILIUS, Simon *21-01-1960 +03-05-1992 32j
FISSER, Suzanna Hendrika *23-01-1899 +06-04-1964 65j
GARRITSEN, Hermen (Hans) *15-03-1943 +09-12-2006 63j
GEEL van, Flora *15-08-1923 +08-02-1998 gehuwd met GROENENDAL 74j
GENNISSEN, Diny *05-08-1929 +08-02-2002 gehuwd met BLOM 72j
GEURTSEN, Artje *21-12-1899 +18-05-1983 gehuwd met BEEKMAN 83j
GOUMARE, Cornelis Jacobus *11-02-1884 +26-03-1941 57j
GRANDIA, Christinana Engeliina *02-09-1892 +05-02-1979 gehuwd met van ZIJTVELD 86j
GRIMBERGEN, Gerard *16-05-1946 +31-08-2004 58j
GROENENDAL, Leendert Pieter Theo *03-04-1922 +01-01-1985 62j
GROOT de, Maxwell Lukas William (Max) *22-02-2001 +18-06-2002 1j
GROOT de, Willem Marinus (Luke) +06-03-2000
HAALBOOM, Cornelis *20-10-1898 +19-12-1967 69j
HAAN de, Elizabeth *17-05-1918 +10-10-2004 86j
HAARLEM van, Peter C. *23-03-1905 +06-04-1972 67j
HARDEMAN, Cornelia *18-01-1877 +14-09-1963 86j
HAVEMAN, Pietertje *07-03-1909 +02-11-1995 86j
HAVENAAR, Anneke *18-08-1951 +11-08-1989 gehuwd met de HAAN 37j
HEES v., Reykje *01-07-1895 +26-05-1974 78j
HEES v., Truus *28-07-1905 +16-09-1988 83j
HEES v., Wilhelmina Hendrina *25-03-1897 +23-09-1967 70j
HEIJ, Dirk *21-10-1885 +08-02-1967 81j
HEIJDEN van der, Dirkje *04-04-1905 +03-10-1987 gehuwd met van OMMEREN 82j
HEKKET, Aagje Jannetje *31-01-1926 +24-07-2006 gehuwd met van WOUDENBERGH 80j
HENSBERGEN van, J.
HENSEN, Gijsberta Cornelia *23-02-1903 +09-07-1967 64j
HEUSINKVELD, Dirk *30-03-1922 +07-06-1992 70j
HOEKSTRA, Jan *03-06-1933 +28-05-1977 43j
HOOGENDOORN, Adriana *04-07-1917 +08-10-2007 gehuwd met van der WOERD 90j
HORSEN van, Cornelis *14-12-1925 +16-08-1992 66j
HORST van der, Jan *21-12-1955 +05-07-2006 50j
HUIZER, Jannetje *09-08-1885 +25-09-1949 e.v. K. HUIZER 64j
HURENCAMP, Wim *01-10-1926 +11-06-1995 68j
HUTELERSLAG, W. A.. *18-03-1913 +23-12-1967 54j
JANSEN, Arie *06-12-1949 +29-06-1992 42j
JANSEN, M.J.
JANSSEN, Geertruida Peternella *20-02-1916 +07-11-2006 90j
JANSSEN, Steven *06-08-1905 +27-12-1978 73j
JEUTE, Elvira K. *29-08-1922 +09-04-2003 80j
JEUTE, Rudolf E. *03-02-1923 +09-12-2001 78j
JONG de, Geertruida *05-01-1913 +16-12-2000 gehuwd met de VOS 87j
JUNGHEIM, Gerrit *12-07-1939 +04-07-2006 66j
KARS, Robin A. *26-06-1964 +07-07-2007 43j
KEIZER, P. *22-10-1890 +23-02-1972 81j
KEYZER de, St.
KIEVITH, Gerrit Johannes *11-07-1888 +04-04-1967 78j
KLEIN de, Cornelia *07-01-1894 +30-05-1974 gehuwd met KIEVITH 80j
KOCK, Albert *13-12-1943 +30-07-1987 43j
KOCK, Albertus *20-11-1909 +11-04-1985 75j
KOCK, Hendrik C.J. *23-10-1940 +17-01-1992 51j
KOEHEIN, Sebastiaan *01-05-1978 +29-04-1981 2j
KOENEN, S.A.M. *12-10-1918 +30-01-2008 gehuwd met BLOM 89j
KOIJMANS, Jean Emiel *10-12-1921 +29-02-1984 62j
KOOL, Abraham *24-09-1917 +25-08-1992 74j
KOP van der, Maria Adriana *24-08-1890 +04-12-1983 gehuwd met van LIENDEN 93j
KORNET, Maria *15-07-1885 +22-03-1956 e.v. TROMMEL 70j
KORTEWEG, Wouterina *15-06-1883 +15-09-1977 94j
KRAAIJEVELD, Joost *16-12-1918 +23-10-2003 84j
KREEL van, Gerritje *07-03-1904 +14-06-1991 87j
KRIEKEN van, Gijs *22-06-1954 +18-06-2007 52j
KRIEKEN van, Hermanus Gijsbertus *19-07-1929 +18-10-2000 71j
KROESBERGEN, Maria *03-10-1888 +11-01-1972 83j
KROUWEL, Francina (Ineke) *31-01-1931 +02-08-2007 76j
KUIJLENBORG van, Hendrika Alberta *28-10-1914 +01-02-2004 gehuwd met van ZETTEN 89j
KUPERUS, Wybo *17-02-1926 +23-05-1990 64j
KUSTERS, Jan *28-11-1886 +05-07-1976 89j
KWINT, Janna Gerdina Sanderina *01-03-1894 +28-04-1984 gehuwd met VOGELSANG 90j
LAAR v., Wilhelmina Elisabeth *18-12-1898 +24-06-1987 88j
LAROS, Janna Lamberta *02-03-1914 +28-10-1993 79j
LEE van der , Jan
LEE van der, Willemijntje
LIENDEN van, Jan Cornelis *19-04-1890 +03-09-1972 82j
LIENDEN van, Johannes Willem *17-03-1936 +09-12-2005 69j
LINDEN van der, Cornelia *03-06-1898 +28-12-1965 gehuwd met van der POL 67j
LITH van, Antonia *24-03-1905 +15-06-1992 gehuwd met van MOURIK 87j
LUKING, Pieter Johannes *23-06-1927 +27-07-2003 76j
MALSEN van, Maria Christina *18-08-1889 +09-08-1972 gehuwd met KUSTERS 82j
MEEL van, Johanna A. *09-08-1898 +17-06-1997 gehuwd met van DRIEL 98j
MEER v.d., Johanna *24-07-1892 +20-10-1980 88j
MEINHARDT, Vera *16-08-1898 +14-07-1965 66j
MOL, Barend *26-02-1880 +22-07-1968 88j
MOURIK van, Bertha *01-06-1948 +05-12-1999 gehuwd met PETERS 51j
MOURIK van, Gijsbert *12-11-1901 +17-03-1986 84j
MUIJEN, C. *30-11-1927 +17-10-1975 gehuwd met VOGELZANG 47j
MUIJEN, Catharina *27-11-1881 +26-03-1972 gehuwd met de WEIJER 90j
NEUREN van, T. *23-05-1863 +07-03-1946 e.v. F. DRIESPRONG 82j
NIJPJES, Lijdia Josina *11-11-1849 +07-02-1931 e.v. M. KAPTEIN 81j
NOORT van, Johanna Catharina *19-12-1912 +31-08-1984 71j
NOTEBOOM, Annetta Sophia *28-07-1967 +17-01-2005 gehuwd met van ROSSUM 37j
OMMEREN van , Cornelis Gijsbert *13-10-1903 +22-11-1977 74j
OMMEREN van, M.
OOIJEN van, Hendrika *16-05-1920 +06-05-1987 gehuwd met CAMPAGNE 66j
OOIJEN van, Kornelis *23-06-1917 +01-12-1971 54j
OOIJEN van, Mathijs *26-01-1890 +12-05-1972 82j
OUDHOF, Hermien *28-01-1928 +26-04-2003 75j
OUSEN, Albertus *05-02-1899 +28-11-1958 59j
OVEREEM, R.
PAASSE van, M.H. *14-02-1870 +20-03-1949 e.v. C.J. van DIJKE 79j
PALLADA, Willemina *20-05-1933 +30-10-1992 gehuwd met van OMMEREN 59j
PELLE, Willemina Johanna *06-01-1906 +07-05-1994 gehuwd met BERGACKER 88j
PIDOUX, Joke *1924 +2004 80j
PIJL v.d., A.J. *21-01-1860 +29-06-1949 e.v. Adriana HOEDEMANS 89j
POL van der, A.G.W.
POL van der, Marinus Johannes *22-01-1896 +24-09-1991 95j
POLL van de, H. *21-08-1922 +02-04-2000 77j
POST, J. *02-09-1923 +10-09-2004 e.v. PLEIJSIER 81j
PRIJN, Cornelis Arie johannes *11-06-1933 +27-03-1992 58j
REIJN van, Andries Dirk *20-04-1900 +09-05-1993 93j
RENNES van, Andries Jonathan *13-04-1905 +07-01-1981 75j
RIEMSDIJK van, Janna *21-11-1911 +24-08-1992 gehuwd met KOCK 80j
RIESSEN van, Hendrik *26-01-1914 +10-01-1968 53j
RIJKSEN, Hermina *08-08-1919 +12-06-1966 46j
RIJNDERS, Gerdina Huberta *20-07-1922 +19-04-2006 gehuwd met van VOORTHUIZEN 83j
ROELOFSEN, Jacobus *27-07-1909 +24-04-1967 57j
ROSBACH, G. W. *22-05-1886 +15-01-1965 78j
ROSSEM van, MAAIKE *25-10-1902 +21-02-1988 gehuwd met STAP 85j
RUESSINK, Gerard *05-10-1942 +20-04-2001 58j
RUMPT van, Adrianus Jacob *25-09-1870 +24-06-1962 91j
RUMPT van, Arie *20-01-1899 +16-03-1950 51j
SCHOONHEIM, Shermain *29-06-1993 +27-09-2004 11j
SERNE, Driekje *27-09-1955 +23-03-2004 gehuwd met WILLEMSE 48j
SMIT, Marrigje *18-10-1905 +16-03-1993 gehuwd met van AS 87j
SMITS, Johannes A. *13-11-1923 +14-09-1969 45j
SOMMER, Metje Cornelia *19-05-1902 +27-12-1996 gehuwd met van RENNES 94j
SONSBEEK van, Jean-Peterse *12-03-1938 +07-01-2005 66j
SPIES, Koos *02-12-1884 +27-02-1966 81j
SPLUNTER van, Jacobus *05-04-1878 +23-10-1950 e.v. ARENSMAN 72j
STAP, Antje Cornelia *28-10-1901 +05-10-1979 gehuwd met VINK 77j
STAP, Hendrik *24-06-1899 +01-07-1974 75j
STAVEREN van, Jaap *15-03-1930 +12-12-2006 76j
STUIJVENBERG van, Johannes A. *19-05-1918 +10-07-1988 70j
TERMEER, Jan *07-03-1933 +12-03-1981 48j
TOL van den, Joost *05-01-1833 +25-10-1911 e.v. Kommertje van OOSTENDE 78j
TRAAST, Gijsberdina Adriana *03-09-1912 +23-09-2003 gehuwd met JUNGERIUS 91j
TROMMEL, Jan *16-09-1883 +01-01-1951 67j
TROOSTER, Dennis Richard Elliot *17-12-1980 +24-12-1998 18j
URSINUS, Hermanus *09-07-1962 +06-11-1992 30j
VEENENDAAL van, Adriaan Antonie *29-04-1915 +09-09-1994 79j
VEENENDAAL van, Stefanus *03-10-1901 +18-10-1966 65j
VELDHORST, Roeland *06-10-1959 +13-08-2004 44j
VELZEN van, Hillegonda Hermine *11-02-1929 +02-09-2004 e.v. HAMELINK 75j
VERBRUGGEN, Wilhelmia Maria *11-02-1966 +26-10-2000 gehuwd met WIGGERS 34j
VERMAZEN, Gerritje
VERSEVELD van, Mina *08-04-1894 +11-11-1965 71j
VERWEIJ, Elsje *19-05-1902 +09-01-2002 99j
VERWEIJ, Jan *26-11-1917 +07-08-1995 77j
VERWEIJ, Jan *26-11-1917 +07-08-1995 77j
VERWOERT, Evert *28-07-1916 +26-08-1994 78j
VIEGEN van, Cilia *05-12-1888 +12-09-1964 75j
VIEGEN van, Sijbertus *29-11-1910 +05-06-2002 91j
VINK, Dirk *07-09-1902 +10-10-1979 77j
VINK, Goos *25-09-1933 +11-11-1970 37j
VINK, Wilhelmina Hendrika *27-06-1931 +29-09-2004 gehuwd met van KRIEKEN 73j
VISSERS, Delia Adriana *20-03-1898 +29-10-1993 gehuwd met REIJN 95j
VLIET van, M. F. J. *26-12-1919 +30-03-1965 vrv. van GELDER 45j
VLIET v.d., Wilhelmina *12-08-1921 +13-01-2005 gehuwd met van STUIJVENBERG 83j
VOGELSANG, Jan *26-07-1896 +28-02-1971 74j
VOGELSANG, Jan Dirk *16-03-1920 +25-08-1986 66j
VOGELZANG, J.D. *26-10-1927 +06-07-2002 74j
VOORTHUIZEN van, Albertus Johannes *24-08-1915 +31-08-2000 85j
VOREUX, Gaston *12-11-1944 +06-08-2006 61j
VOS, Gerrit Jan *16-08-1910 +31-03-1994 83j
VOS, Irene Emma Elizabeth *05-08-1939 +12-11-2003 gehuwd met van HERKSEN 64j
WAAL de, J.W.
WEIJGERTSE, Lucasina E. *17-08-1901 +28-12-1977 gehuwd met OUSEN 76j
WERK van der, Anne *15-05-1942 +27-09-2006 64j
WIJK van, Cornelia *23-01-1916 +16-08-1974 gehuwd met van ARKEL 58j
WIJNEN van, Pieternella Maria *03-10-1919 +07-08-1999 gehuwd met BLOEMSMA 79j
WIJNGAARDEN van, Emilie Verginie *03-12-1921 +07-02-2000 78j
WITKAMP, A. H.
WOERD van der, Arie *19-03-1912 +17-10-1993 81j
WOUDENBERGH van, Reijer willem Jacobus *09-03-1925 +18-06-2002 77j
WYK van , M.T.
ZETTEN van, Gijsbert *24-08-1890 +16-10-1964 74j
ZETTEN van, Johannes Teunis *21-12-1918 +15-01-1997 78j
ZIJTVELD van, Matthijs *08-11-1887 +15-11-1975 88j
ZOELEN van, Mies *13-08-1949 +02-05-1985 35j
ZWEZERIJN, Christiaan Lodewijk *11-01-1907 +29-11-1993 86j

Totaal: 247 wijzigingen in deze periode in www.online-begraafplaatsen.nl

Met vriendelijke groet,
Kees Klootwijk

www.hollantsnet.nl en www.online-begraafplaatsen.nl


Subject: + familieberichten www.hollantsnet.nl van 15-10-2008
From: <info@noreply-hollantsnet.nl>
Date: Thu, 16 Oct 2008 08:32:50 +0200
--------
+ familieberichten www.hollantsnet.nl van 15-10-2008

Hieronder de wijzigingen van 15-10-2008 in de gegevens van www.hollantsnet.nl.
De gegevens staan gegroepeerd per soort advertentie en per krant, daarbinnen gesorteerd op achternaam.
Suggesties voor verbeteringen van deze lijst zijn welkom.
Natuurlijk kwam dit resultaat weer tot stand door medewerking van onze pakweg 100 vrijwilligers! Grandioos!
Op www.hollantsnet.nl kunt u ook zelf familienamen opgeven. Bij wijzigingen krijgt u dan automatisch bericht.

Overlijdensadvertenties IJssel en Lekstreek
BOEREN, Nicolaas +12-10-2008 te Krimpen aan den IJssel 78j x Groot
BRUIN de, Arie Willem +07-10-2008 te Capelle aan den IJssel 94j x Rooij
HAGERS, Hendrik Adrianus (Henk) *15-08-1930 +10-10-2008 78j x Viegen
HAIJ de, Johanna (Hanna) *17-07-1946 +12-10-2008 te Krimpen aan den IJssel 62j x Hart
HAIJ DE JONG de, Jannigje +13-10-2008 te Krimpen aan den IJssel 92j x Rink
HEUVELMAN, Aagje *17-04-1941 +11-10-2008 te Ouderkerk aan den IJssel 67j x Ouwerkerk
KOOLMEES, Hendrik (Henk) +00-00-2008 te Capelle aan den IJssel
KREBBER, Adrianus +12-10-2008 te Krimpen aan den IJssel 86j x Schuurman
NEVEN, Barbera Jannetje +13-10-2008 85j x Velden
ROLLOOS, Dirk +00-00-2008 te Capelle aan den IJssel x Weide
ZWIENEN van, Teuntje *10-10-1910 +10-10-2008 te Krimpen aan den IJssel 98j x Slingerland

Overlijdensadvertenties BN De Stem
KRAMER, Gerrit +24-05-2003 91j x Dam

Overlijdensadvertenties Telegraaf
ANDEL van, Elze Margaretha *27-12-1912 te Kota Radja (Ned. Indi?nbsp;+17-04-2002 89j x Barendrecht
ARNOLD BIK - KOOPMAN, Willy *16-11-1937 te Buitenzorg (Ned. Indi?nbsp;+07-08-2004 te Ingen 66j
BECKER, Alice *29-01-1908 te Semarang (Ned, Indi?nbsp;+11-09-2001 te Berg en Terblijt 93j x Kokke
BLEEKER, Maria *07-10-1910 te Semarang (Ned. Indi?nbsp;+10-10-2004 te Lochem 94j x Hoitink
BOSMAN, Cornelize Wilhelmina Sophia *25-11-1915 te Padang (Ned. Indi?nbsp;+08-08-2001 te Heemstede 85j x Schoute
DOYER, Jan Jacob *18-03-1924 te Soerabaia +23-03-2003 te Bussum 79j x Marken
DUSSELDORP, Hanneke *06-08-1921 te Paree (Ned.Indi?nbsp;+30-03-2002 te Baarn 80j x Verbeek
DUURSEN van, Rob *11-12-1930 te Soebandergi (Ned.Indi?nbsp;+17-09-2002 te Catelnoud 71j x Walton
EARLE-PURVIS, Emelie Sonja *16-01-1914 te Batavia (Ned.Indi?nbsp;+28-07-2001 87j
EYNTHOVEN, Johanna Hendrike *03-09-1924 te Tebing-Tingi (Ned. Ind? +15-12-2002 te Heemstede 78j x Stolker
GOOR van, Maria Mathilda *09-22-1911 te Bandoeng (Ned.Indi?nbsp;+09-12-2008 te Valkenswaard 96j x Selow
HARTOG den, Willem H.Th. *20-06-1921 te Purbolinggo (ned. Indi?nbsp;+06-06-2001 te Haarlam 79j
HOFFMAN, Teddy *17-05-1917 te Batavia (Ned. Indi?nbsp;+25-11-2003 te Harderwijk 86j x Sch?>HOUWELING, Adrianus Gijsbertus (Arie) *05-01-1942 +13-10-2008 te Amsterdam 66j x Hagemeijer
J?H, Francine Eleonore *30-12-1924 te Djokjakarta +29-08-2002 te Delft 77j x Br?
KUYLMAN, Rob *30-03-1940 te Serang +25-11-2004 te Apeldoorn 64j x Horstman
LANDSMEER, Elise Willy Marijcke *12-06-1934 te Batavia (Ned. Indi?nbsp;+07-09-2008 te 's-Gravenhage 74j x Becks
LAWICK van, Hugo Arndt Rudolf *10-04-1937 te Soerabaja (Ned. Indi?nbsp;+02-06-2002 te Dar es Salaam 65j
MERLE van, Maria Fenna *22-10-1925 te Wijhe +09-10-2008 te Winterswijk 82j x Koog
MEYER, Jan Willem *25-10-1924 te Pekalongan (Ned. Indi?nbsp;+08-08-2003 te Leusden 78j x Krimmel
MULDER, Petronella *01-01-1915 te Surakarta (Ned. Indi?nbsp;+13-10-2008 te St. Michielsgestel 93j x Provoost
MULDER, Petronella (Bet) *01-01-1915 te Surakarta +13-10-2008 te Sint-Michielsgestel 93j x Provoost
NIJS de, Marie Louise *18-03-1919 te Batavia (Ned. Indi?nbsp;+11-09-2008 te Den Haag 89j x Huijbrechts
NOOD - BOUWMAN de, Netty *09-07-1928 te Malang (Ned. Indi?nbsp;+30-06-2002 te Assen 73j
PON-G?NER du, Babs *02-02-1924 te Bandoen (Ned. Indi?nbsp;+27-03-2002 te Amstelveen 78j
ROMIJN, Rudolf *26-06-1929 te Sang Sanga Dalem (Ned.I.) +22-11-2004 te Zaandam 75j x Geel
SCHALLENBERG, Anna Henri?e Louise *19-11-1914 te Soerabaja (Ned. Indi?nbsp;+23-04-2002 te Amsterdam 87j x Barthold
SCHRAGE-VOOREN, Isabella Elisabeth *24-11-1921 te Batavia (Ned.Indi?nbsp;+29-07-2003 te Amsterdam 81j
SMIT, Gerardus Azn. *28-09-1935 te Voorburg +09-10-2008 te Den Haag 73j x Haaften
SMIT, Neline Aafje Maria *26-11-1914 te Bandung (Ned. Indi?nbsp;+26-11-1914 te Haarlem x Coninck Westenberg
VOORNEMAN, Arnaud Theodoor *10-11-1919 te Bandoeng (Ned. Indi?nbsp;+13-01-2002 te Hilversum 82j
WOLF, Frans Otto *17-08-1923 te Sneek +13-10-2008 te Hilversum 85j x Baltussen

Overlijdensadvertenties Twentse Courant Tubantia
BLOM, Damianus Johannes Jozef *08-03-1928 +17-04-2006 te Glanerbrug 78j x Veenboer
GRIFFIOEN, Ine *14-02-1937 te Utrecht +22-07-2008 te Hellendoorn 71j x Rossem
HEIJDEN van der, Francin Antonia +21-07-2008 te Denekamp 85j
HENDRIKS, Suss +18-07-2008 te Enschede 75j
HENDRIKSEN, Sophia +16-07-2008 te Almelo 79j x Wernekamp
HENGELMAN, Annie +19-07-2008 te Losser 76j x Brookhuis
HERGERS, Herman *28-09-1917 te Almelo +21-07-2008 te Almelo 90j x Lieberom
HEUKELS, Ytje *06-02-1916 +21-07-2008 92j x Avest
HORST ter, Herman +18-07-2008 te Ootmarsum 71j
JANSEN, Josephus Bernardus +20-07-2008 85j x Ordelmans
JANZEN, Carl +19-07-2008 89j x Snijders
JEURSEN, Johannes Marinus *01-09-1929 +19-07-2008 78j x Breukink
JONGEDIJK, Elisabeth +22-07-2008 te Enschede 75j x Wes
KAMP, Marijke +11-07-2008 60j
KAMPHUIS, Herman *20-01-1924 +22-07-2008 84j x Hesselink
KAMPHUIS, Johan *06-11-1924 +18-07-2008 83j x Westerink
KEUR, Gerhardus Aleidus +17-07-2008 te Denekamp 78j x Arke
KOLBRINK, Geertruida Maria +18-07-2008 te Oldenzaal 87j x Siers
KOOP, Johan +22-07-2008 92j x Engelbertink
KORENBLIK, Gerritjen +22-07-2008 te Noordijk 84j x Mengerink
KORNET, Francisca *26-03-1921 te Enschede +19-07-2008 te Enschede 87j x Dillerop
KROMKAMP, Liewkje *25-02-1934 +22-07-2008 74j x Leij
KROP, Gerardus Bernardus Antonius *17-02-1927 te Oud/Ootmarsum +17-07-2008 te Oud/Ootmarsum 81j x Hessink
KUILE ter, Hermannes Pieter *21-07-1922 +20-07-2008 85j x Kaars Sijpesteijn

Overlijdensadvertenties Hellevoetse Post
, Natas +16-10-2007
, Sylvia
BAND van den, Trijntje (oma Kwak) *19-09-1913 +09-10-2008 95j x Kwak
DUIJVENBODE van, Johan Bastiaan (Johan) +00-00-2008
EGER, Anna Catharina (An) *13-06-1920 +11-10-2008 88j x Verdick
SCHIPPER, Neeltje (Neli) *05-06-1931 +09-10-2008 77j x Aland
STEENBERGEN, Hendrika Alida (Tante Aal) *26-01-1928 +07-10-2008 te Hellevoetsluis 80j x Roodenburg
VERBOON, Hilletje (Hilly) +13-10-2008 te Rozenburg 70j x Beukelman
WAL van der, Jan *29-11-1926 +12-10-2008 te Zuidland 81j x Scheer

Overlijdensadvertenties Zenderstreeknieuws Montfoort/Oudewater
COOIMAN, Martinus +00-00-2008
REUVER de, Lambertus Arnoldus (Berry) *14-11-1942 te Montoort +13-10-2008 te Nieuwegein 65j x Baan
VERMOND, Florentius Joannes (Floor) *05-05-1919 te Lopik +12-10-2008 te Nieuwegein 89j x Lent

Overlijdensadvertenties Zenderstreeknieuws IJsselstein/Lopik
COOIMAN, Martinus +00-00-2008
REUVER de, Lambertus Arnoldus (Berry) *14-11-1942 te Montoort +13-10-2008 te Nieuwegein 65j x Baan

Overlijdensadvertenties De Bunschoter
DEKKERS, Oth +13-10-2008 86j
GOOR van, Wulfert *07-12-1915 +13-10-2008 92j x Heinen
KOELEWIJN, Mengsje +11-10-2008 94j x Muijs
TIESSELINCK, Agnes Georgine *28-08-1936 +11-10-2008 72j x Hagen

Overlijdensadvertenties Botlek 2
, Natas +16-10-2007
, Sylvia
BAND van den, Trijntje (oma Kwak) *19-09-1913 +09-10-2008 95j x Kwak
EGER, Anna Catharina (An) *13-06-1920 +11-10-2008 88j x Verdick
SCHIPPER, Neeltje (Neli) *05-06-1931 +09-10-2008 te Hellevoetsluis 77j x Aland
STEENBERGEN, Hendrika Alida (Tante Aal) *26-01-1928 +07-10-2008 te Hellevoetsluis 80j x Roodenburg
VERBOON, Hilletje (Hilly) +13-10-2008 te Rozenburg 70j x Beukelman
WAL van der, Jan *29-11-1936 +12-10-2008 te Zuidland 71j x Scheer

Overlijdensadvertenties Eindhovens Dagblad
CLAES, John
MEEUWSEN, Jan +12-10-2008 te Budel 89j x Asten
PIJS, Johannes Cornelis Maria (Jan) +12-10-2008 te Helmond 76j
PLOEGMAKERS, Nico
ROVERS, Maria Lamberdina (Rietje) +13-10-2008 83j
WITTEBOL, Kitty +10-10-2008 te Eindhoven 57j
WOUTERS, Elisabeth Johanna Maria (Bets) +13-10-2008 84j x Helsen

Overlijdensadvertenties Dordt Centraal
DRIEL van, Plonia *18-07-1912 +12-10-2008 te Dordrecht 96j x Piera
GIJBELS, Marinus *21-12-1941 +10-10-2008 te Zwijndrecht 66j x Dijl
MAAN, Elizabeth (Bep) *03-06-1944 +10-10-2008 te Dordrecht 64j x Sloof
STAM, Hendrika Jannetje +07-10-2008 te Dordrecht 91j x Bruin

Overlijdensadvertenties Schager Courant
DIRKS, Jacoba +17-09-2004 te Den Helder 94j x Kramer
KRAMER, Thomas Hendrik Jan +21-12-2003 te Broek op Langedijk
MAAT de, Lammertje Antonia *11-12-1942 +25-10-2002 te Den Helder 59j x Slort
MAAT, Pieternella *06-06-1910 te Goes +09-07-2004 te Den Helder 94j x Cabboort
WOUDE van der, Rinske +09-12-2006 te Anna Paulowna 95j x Prins

Overlijdensadvertenties Nieuwe Stadsblad
DRONKERS, Hans +00-00-2008
EWIJCK van, Hendrika Johanna (Henny) +05-10-2008 te 's-Gravezande 78j x Verboon
RIETVELD, Marian +13-10-2003 x Grootveld
VOLLEBREGT, Adrianus Nicolaas Maria (Aad) +09-10-2008 te Schiedam 74j

Overlijdensadvertenties AD Utrechts Nieuwsblad
HEIJKOOP, Christina Elizabeth *21-01-1938 te Amsterdam +12-10-2008 te Utrecht 70j x Mastenbroek
OLTHOF, Bernardus Aloysius +11-10-2008 te Nieuwegein 76j
PALEEWONG, Suchart *07-03-1938 te Bangkok +12-10-2008 te Nieuw-Lekkerland 70j
VERMOND, Florentius Joannes *05-05-1919 te Lopik +12-10-2008 te Nieuwegein 89j x Lent

Overlijdensadvertenties Botlek 1
, Natas +16-10-2007
, Sylvia
BAND van den, Trijntje (oma Kwak) *19-09-1913 +09-10-2008 95j x Kwak
EGER, Anna Catharina (An) *13-06-1920 +11-10-2008 88j x Verdick
SCHIPPER, Neeltje (Neli) *05-06-1931 +09-10-2008 te Hellevoetsluis 77j x Aland
STEENBERGEN, Hendrika Alida (Tante Aal) *26-01-1928 +07-10-2008 te Hellevoetsluis 80j x Roodenburg
VERBOON, Hilletje (Hilly) +13-10-2008 te Rozenburg 70j x Beukelman
WAL van der, Jan *29-11-1938 +12-10-2008 te Zuidland 69j x Scheer

Overlijdensadvertenties Dagblad vh Noorden
BOELKENS, Auwina *30-10-1921 te Uithuizen +13-10-2008 te Siddeburen 86j x Glas
BOS, Jan Willem (Jan) *15-02-1932 te Noordbroek +14-10-2008 te Borger 76j x Everts
HOF, Jantina Willemina (Tini) *19-09-1939 te Bronneger +13-10-2008 te Stadskanaal 69j x Breider
LUCASSEN, Albertus Henderikus *01-09-1920 +04-10-2008 te Groningen? 88j x Evenhuis
PLAT, Hendrik *19-05-1929 te Nieuw Scheemda +13-10-2008 te Scheemda 79j x Brijk
WOLTHUIS, Catharina *28-06-1920 te Groningen +13-10-2008 te Groningen 88j x Vries

Overlijdensadvertenties Weekkrant De Brug
BLOM, Hendrika *20-05-1920 te De Meern +07-10-2008 te De Meern 88j x Steen
RORIJE, Egbert Hendrikus *17-06-1932 te Utrecht +13-10-2008 te Vleuten 76j x Pennewaard

Overlijdensadvertenties AD De Dordtenaar
BROEK van den, Glijna Wilhelmina +11-10-2008 te Dordrecht 79j x Habing
GROENEWEGE, Jan +00-10-2008 64j
HEK de, Johannes Pieter *16-07-1925 +11-10-2008 te Dordrecht 83j x Norendaal
KIEVIT, Aagje +12-10-2008 te Herkingen 72j x Velde
MAAN, Elizabeth *03-06-1944 +10-10-2008 64j x Sloof
PALEEWONG, Suchart *07-03-1938 te Bangkok +12-10-2008 te Nieuw-Lekkerland 70j
SCHEERS, Antonius Frederik (Ton) *03-12-1947 +11-10-2008 te Zwijndrecht 60j x Verspui

Overlijdensadvertenties AD Groene Hart
BODE, Nicolaas *24-08-1933 te Woubrugge +13-10-2008 te Leiden 75j x Pont
PALEEWONG, Suchart *07-03-1938 te Bangkok +12-10-2008 te Nieuw-Lekkerland 70j
SIERE, Angenieta *05-04-1919 +13-10-2008 te Alphen a/d Rijn 89j x Hop
VERHEUL, Francina *19-12-1936 +12-10-2008 te Bodegraven 71j x Hirschman

Overlijdensadvertenties AD Haagsche Courant
ARTZ, Joop *27-03-1953 +08-10-2008 55j
BARNEVELD van, Gerrit *02-01-1960 +05-10-2008 48j x zuidervaart
BERENDE, Riet +04-01-2008 74j x Schultz
BERG van den, Willem *08-01-1926 +04-10-2008 82j x Meulen
BLOM, Tijmen *08-11-1925 +07-10-2008 82j
DOP van, Jantine +08-10-2008 38j x Prins
DRIJVER den, Hendrika *25-01-1924 +07-10-2008 84j x Nieuwkerk
EIJGERMANS, Vincent *16-07-1970 +12-10-2008 38j
ENDE van den, Maria *19-03-1928 +03-10-2008 80j x Holsteijn
GAALEN van, Nicolaas +06-10-2008 72j x Staalduinen
GIER de, Antonius +06-10-2008 79j x Koning
HARTEVELD, Arie +07-10-2008 89j x Delft
HELM van der, Anna *24-03-1941 +09-10-2008 67j x Zalm
HELM van der, Anna
HOEK van den, Arnold *12-01-1940 +09-10-2008 68j
HUISMAN, Pieter *21-12-1928 +07-10-2008 79j x Spronsen
JACOBS, Pierre *24-10-1922 +07-10-2008 85j x Muusse
JONG de, Adrianus +03-10-2008 93j x Quak
JONG de, Adrianus
KIEVIT, Aagje +12-10-2008 72j x Velde
KOKSHOORN, Apolonia +11-10-2008 91j x Veen
KRUGER, Jeanne *26-92-1929 +08-10-2008 78j
MESPEL van der, Adrianus *10-01-1924 +11-10-2008 84j x Bemmelen
NEIJS de, Catharina +10-10-2008 80j x Zanten
NIEKERK van, Geertruida +09-10-2008 92j x Leeuwen
NOORDERMEER, Johanna +09-10-2008 94j x Dijk
PALEEWONG, Suchart *07-03-1938 +12-10-2008 70j
PRINCEN, Gerard *30-05-1941 +30-09-2008 67j x Bilsen
ROESTENBURG, Henriette +08-10-2008 79j x Goudriaan
ROS, Helena +13-10-2008 90j x Toet
SCHIMMEL, Wil *30-03-1930 +10-10-2008 78j x Hulst
SEGERS, Pietronella *11-01-1928 +09-10-2008 80j x Kats
STEEN van der, Frans *22-07-1944 +03-10-2008 64j
STEIJN, Cees
STEIJN, Cornelis +06-10-2008 58j x Elswijk
STRIK, Martina +09-10-2008 95j x Bom
TONGERLOO van, Balthasar *05-10-1918 +03-10-2008 89j x Dommise
VOOGD, Bertus *17-02-1930 +11-10-2008 78j
WILK van der, Petrus +00-10-2008 85j x Endhoven
WOUTERS, Stanislaus Laurens Johan +08-10-2008 te 's-Gravenmoer 62j x Ridder
WWEL van der, Willem +12-10-2008 82j x Zonneveld

Overlijdensadvertenties Goudse Post
, Henk (Hamburger Henk) +15-10-2007
BRENKMAN, Catharina Maria +14-10-2006 x Brenkman
END van den, Cornelia (Corrie) +09-10-2008 te Gouda 81j

Overlijdensadvertenties Nieuwsbode (Heuvelrug)
, Geert +00-00-2008
AALTEN, Eduard Johannes (Eddy) *14-01-1948 +12-10-2008 60j x Brink
KOOT, Johanna Theresia Maria +11-10-2008 te Driebergen 66j
VLIEG, Anna Maria Hubertina *12-09-1921 +13-10-2008 87j x Drost
WOUDENBERG van, Alida (Ali) *01-01-1927 +09-10-2008 te Zeist 81j x Brouwer

Overlijdensadvertenties Limburger
HUIJNEN, Fien +13-10-2008 te Heerlen 88j x Horsmans
LAUMEN, Truuke +13-10-2008 te Elsloo 91j x Verhaeg
MARTENS, Jo *11-02-1947 te Moorveld +12-10-2008 te Knokke-Heist (B) 61j x Plusj?r>PFENNINGS, Ernest Mathilda Antoine +09-10-2008 te Maastricht 60j x Bormans
REUTERS, Hinz *02-01-1923 te Heerlen +13-10-2008 te Heerlen 85j
VISCH, Bep +14-10-2008 80j x Lang

Overlijdensadvertenties AD Rotterdams Dagblad
PALEEWONG, Suchart *07-03-1938 te Bangkok +12-10-2008 te Nieuw Lekkerland 70j

Overlijdensadvertenties Nieuwe Loosduinse Krant
LUGT van der, Arie +00-09-2008 te Monster
MOL, Fake (Fok) *23-04-1923 te Loosduinen +05-10-2008 te Loosduinen 85j x Feenstra

Overlijdensadvertenties Kontakt editie Leerdam
KERSBERGEN, Arie *07-03-1928 +09-10-2008 te Leerdam 80j x Wit
KOK de, Cornelis *01-08-1923 te Asperen +14-10-2008 te Leerdam 85j x Veen
KOSTER de, Huibert -Huib- +12-10-2008 te Spijk 79j x Bor
SULMAN, Johannes Coenraad *05-07-1939 +13-10-2008 te Leerdam 69j x Hoeven

Overlijdensadvertenties Scheveningsche Courant
DIJKHUIZEN, Aaltje *13-07-1927 +09-10-2008 te Den Haag 81j x Teeuwisse

Overlijdensadvertenties Biltse en Bilthovense Courant
GROOT de, Joke *28-12-1950 te Utrecht +04-10-2008 te Utrecht 57j
SCHENK, Gerdiena Marie (Marianne) *03-07-1916 +11-10-2008 te Bilthoven 92j x Meulen

Overlijdensadvertenties Eindhovens Dagblad Helmond-Plus
BOGAARD van den, Corrie +11-10-2008 te Groesbeek 63j x Vereijken
DUIJNHOVEN van, Frits +11-10-2008 68j x Kampert
FRANSSEN, Harrie +00-10-2008
HELMOND van, Marie *11-05-1920 +11-10-2008 te Asten 88j x Heijligers

Overlijdensadvertenties Dordrechtsche Courant
NETTO, Carel +26-04-1928 te Voorburg 67j x Mahler
PAPENHUIJZEN, Cornelis Meijndert +27-04-1928 te Dordrecht (Blauwpoortspl) 78j

Overlijdensadvertenties Nieuwsbode (Zeist)
AALTEN, Eduard Johannes (Eddy) *14-01-1947 +12-10-2008 te Zeist 61j x Brink
CALK van, Ernst Baudewijn *12-05-1932 te Kertosono (Ned. Indi?nbsp;+26-10-2007 te Zeist 75j x Boucher
EGTER VAN WISSEKERKE, Majorie Louise Leonore Suzanne *12-30-1912 te Sitoebondo (Ned. Indi?nbsp;+06-07-2004 te Sentenac d'Oust (Fr) 91j x Wijker
KOOT, Johanna Theresia Maria +11-10-2008 te Driebergen 66j
VLIEG, Anna Maria Hubertina *12-09-1921 +13-10-2008 87j x Drost
WOUDENBERG van, Alida *01-01-1927 +09-10-2008 te Zeist 81j x Brouwer

Overlijdensadvertenties Monuta Gedenkplaats (www.monuta.nl/Gedenkplaats)
ANKER, Justus *10-02-1970 +09-10-2008 te Den Haag 38j
RICHEL, Judith *03-05-1937 +12-10-2008 te Den Haag 71j x Burema
VERHOEF, Gerard *28-05-1962 +10-10-2008 te Zoetermeer 46j
WITSEL, Henri Leon *05-10-1944 +14-10-2008 te Arnhem 64j

Huwelijksadvertenties Reformatorisch Dagblad
GREEF de, Herman x Laar

Huwelijksadvertenties De Bunschoter
GRAAF de, Wouter x Graaf
HUIJGEN, Wouterus x Ruizendaal
SCHEENSTRA, Wilbert x Bos

Huwelijksadvertenties AD Groene Hart
SNATERSE, Hans x Bon

Geboorteadvertenties Zenderstreeknieuws IJsselstein/Lopik
BROUWER, Jan *05-10-2008 te IJsselstein k: Ralph

Geboorteadvertenties De Bunschoter
HEINEN, Jaco *11-10-2008 x Muijs k: Louise Christina Tessa

Geboorteadvertenties Eindhovens Dagblad
BERG van den, Martijn *08-09-2008 te Leende x Vorst k: Thies
BREKELMANS, Gerard *18-09-2008 te Eindhoven x Reyntjes k: Keano
FIERS, Wil *24-09-2008 te Veldhoven x Jansen k: Lotte
HEUVEL van den, Timo *12-10-2008 te Oirschot x Smits k: Quint
JONGH de, Koen *25-09-2008 te Breugel x Jongh k: Bas
MAAS, Ren?bsp;*18-09-2008 te Lierop x Berkers k: Daphne
STRATUM van, Maarten *13-10-2008 te Eindhoven x Maas k: Tijn Jacques Harry
WIT de, Pieter *07-10-2008 te Eindhoven x Swinkels k: Julia

Geboorteadvertenties Schager Courant
KRAATS van der, Dennis *12-05-2002 te Den Helder x Delft k: Lara Diana Elizabeth
PIERA, Dennis *20-06-2004 x Rijswijk k: Joery

Geboorteadvertenties Limburger
CREEMERS, Jurgen *14-10-2008 te Weert x Marijnissen k: Pieter Gijs Roger
GETTINGS, Simon *04-10-2008 x Houtappel k: Mae Lili Jane

Geboorteadvertenties Eindhovens Dagblad Helmond-Plus
GREEFKES, Alwin *12-10-2008 x Gorp k: Charlotte

Bidprentjes
BRAND van den, Christina Francisca Wilh. *31-08-1908 te Tilburg +06-12-1998 te Tilburg 90j x Hesselberth
GAAL van, Drika *18-05-1898 +08-01-1987 te Sint Anthonis 88j x Sommers
GAAL van, Gerardus Johannes *15-12-1904 te Escharen +14-03-1989 te Boxmeer 84j x Bongers
GAAL van, Harry *07-07-1923 te Escharen +16-10-2002 te Mill 79j x Ras
GEFFEN van, Christ *15-11-1906 te Volkel +28-06-1976 te Sint Anthonis 69j x Felen
GELDER van, Catharina *08-11-1900 te Beneden Leeuwen +04-07-1990 te Sint Anthonis 89j x Hulst
GEMERT van, Anna Maria *12-05-1904 te Wanroij +16-08-1988 te Boxmeer 84j x Mortel
GEMERT van, Harrie *22-02-1932 te Mill +16-01-2003 te Nijmegen 70j x Lucassen
GEMERT van, Jan *02-10-1927 te Mill +19-11-2007 te Boxmeer 80j x Ermers
GEMERT van, Jan *23-02-1896 te Mill +07-07-1991 te Mill 95j x Gerrits
GEMERT van, Regina Maria *27-02-1904 te Sambeek +25-10-1976 te Sint Anthonis 72j x Schijndel
GEMERT van, Willem *12-04-1959 +12-08-1992 33j
GERRITS, Bertha *18-02-1904 te Mill +28-09-1998 te Boxmeer 94j x Gemert
PETERS, Piet *12-04-1920 +11-10-1983 63j
PETERS, Wendy *19-09-1979 te Boxmeer +21-09-1996 te Mill 17j
RAIJMAKERS, Francina Maria *04-01-1894 te Aarle-Rixtel +19-04-1989 te Mierlo-Hout 95j x Coolen
REIJNDERS, Gerda *20-02-1944 te Wanroij +01-05-2006 te Rijkevoort 62j x Thijssen
REIJNEN, Maria Gertruda Catharina *03-05-1934 te Oeffelt +26-01-2000 te Boxmeer 65j x Hark
REIJNEN, Petrus *28-11-1884 te Oploo +21-03-1964 te Boxmeer 79j x Linders
REIJNEN, Piet *27-01-1950 te Wanroij +22-06-1994 te Wanroij 44j x Egelmeers
REINTJES, Gerardus Wilhelmus *28-06-1907 te Heijen +31-12-1992 te Sint Hubert 85j x Graat
REMMEN, Jacobus Johannes Gerardus *18-11-1884 te Sint Anthonis +22-11-1961 te Sint Anthonis 77j x Erp
RENGS van, Piet *07-06-1936 te Meterik +25-10-2004 te Heerlen 68j
SAGIS, John *27-05-1936 te Maastricht +04-10-1992 te Maastricht 56j x Balmaekers
SALDEN, Martin *14-06-1936 te Eisden +07-02-1996 te Eisden 59j
SALEMANS, Frans *31-05-1923 te Baexem +20-02-1996 te Venlo 72j x Grubben
SALET, Wilhelmus Petrus *13-12-1918 te Beneden-Leeuwen +07-12-1993 te Beneden-Leeuwen 74j x Leeuw
SALIMANS, Jacobus Hubertus *27-05-1914 te Roggel +28-09-1992 te Roermond 78j x Horne
SALVINO, Tiny *19-09-1940 te Sittard +09-07-2007 te Geleen 66j x Gruisen
SANDE van de, Anna *16-09-1906 te Tilburg +03-11-1993 te Tilburg 87j x Rutten
SANDE van de, Jet *09-07-1899 te Tilburg +17-10-1993 te Tilburg 94j
SANDEN van der, Joseph *25-03-1918 te Reek +17-01-1996 te Nijmegen 77j x Weijers
SANDEN van der, Louis *15-10-1921 te St. Michielsgestel +20-12-1992 te St. Michielsgestel 71j x Vervoort
SANDERS, Marinus Antonius *08-02-1916 te Liempde +01-12-1984 te St. Oedenrode 68j x Lieshout
SCHAAF van der, Johanna *21-08-1934 te Hoensbroek +12-02-1996 te Heerlen 61j x Henkenberens
SCHAAPKENS, Harie *02-01-1914 te Klimmen +22-12-1994 te Heerlen 80j x Eijs
SCHAAPVELD, Bernardien *24-06-1920 te Amsterdam +20-07-1995 te Geleen 75j x Martens
SCHAIJK van, Carolina Johanna *19-02-1919 te Alphen (Gld.) +17-01-1987 te Groesbeek 67j
SCHAIJK van, Hannes *11-05-1936 te Boxtel +01-08-2003 te ?s-Hertogenbosch 67j x Duits
SCHAIJK van, Hannes *11-05-1936 te Boxtel +01-08-2003 te ?s-Hertogenbosch 67j x Ven
SCHAIK van, Jacobus Johannes *16-01-1925 te Alphen (Gld.) +31-03-1996 te Tiel 71j x Wert
SCHAKENRAAD, Henrica Antoinetta *01-10-1915 te Den Dungen +01-07-1994 te ?s-Hertogenbosch 78j
SCHAPENDONK, Augustinus Antonius Johannes *17-09-1918 te Tilburg +31-01-1994 te Tilburg 75j x Ven
SCHATORJ? Maria Francisca *09-03-1896 te Tegelen +19-09-1992 te Steyl 96j x Denessen
SCHEEPERS, Margriet *18-05-1924 te Elsloo +26-04-1994 te Roosteren 69j x Zeeuwen
SCHEFFERS, Bernadette *14-06-1956 +25-06-1975 19j
SCHEL, Jan *11-04-1922 te Heesch +17-09-1993 te Tilburg 71j x Pigmans
SCHELLE, Ad *26-10-1945 te Liempde +05-05-1996 te Olland 50j
SCHELLEKENS, Jacoba Petronella *10-01-1907 te Tilburg +24-08-1994 te Tilburg 87j x Mauritsz
SCHELLEKENS, Johannes Adrianus *19-01-1913 te Boxtel +27-11-1984 te ?s-Hertogenbosch 71j x Bogaers
SCHELLEKENS, Johannes Adrianus Hendrikus *19-12-1971 te Boxtel +08-04-2001 te Gemonde 29j
SCHELLEKENS, Maria *29-06-1903 te Boxtel +07-04-2002 te Best 98j x Heijden
SCHELLEN, Fer *23-02-1923 te Horst +26-03-2003 te Venray 80j x Berson
SCHELLEN, Fer *23-02-1923 te Horst +26-03-2003 te Venray 80j x Schraven
SCHELLINGS, Leonie *29-05-1911 te Maastricht +06-11-1993 te Maastricht 82j x Smeets
SCHEUTJENS, Hubertus Cornelis *26-09-1914 +14-07-1991 te Liempde 76j x Lieshoud
SCHEUTJENS, Johan *04-11-1920 te Liempde +21-07-2000 te Tilburg 79j x Miltenburg
SCHIED, Else *20-01-1903 te Th?n (Dld.) +13-09-1994 te Roermond 91j x Brunklaus
SCHIFFERSTEIN, Nico *09-07-1928 te Maastricht +02-10-1992 te Maastricht 64j x Smeets
SCHIFFERSTEIN, Wilhelmus Franciscus *16-06-1904 te Maastricht +12-07-1963 te Boxmeer 59j x Wigman
SCHIJNDEL van, Maria *17-03-1920 te Boxtel +22-09-1988 te Boxtel 68j x Langenberg
SCHIJNDEL van, Marietje *20-06-1907 te Duitsland +07-01-1996 te Oss 88j x Dieten
SCHIJNDEL van, Martinus *06-08-1902 te Boxtel +23-01-1975 te Eindhoven 72j x Kasteren
SCHIJNDEL van, Theodorus *27-05-1917 te Rosmalen +23-03-1990 72j x Kerkhof
SCHIJVENAARS, Sjaak *16-05-1921 te Oud-Gastel +19-04-1994 te Oudenbosch 72j x Nijnatten
SCHILDERS, Joanna Maria Cornelia *10-05-1903 te Tilburg +29-09-1992 te Tilburg 89j x Boogers
SCHIPPER, Mia *15-09-1928 te Nuth +08-10-1992 te Maastricht 64j x Reumerman
SCHIPSTAL van, Jan *19-05-1929 te Tongelaar +25-02-1994 te Escharen 64j x Bartels
SCHLECHTRIEM, Hein *14-04-1915 te Kerkrade +18-02-1994 te Kerkrade 78j x Blom
SCHLOOZ, Martin *09-03-1924 te Venlo +09-05-2003 te Blerick 79j x Gerritzen
SCHLOOZ, Martin *09-03-1924 te Venlo +09-05-2003 te Blerick 79j x Dani?
SCHOBBEN, Jan *14-08-1934 te Heerlen +13-11-2007 te Heerlen 73j
SCHOEBER, Wim *18-02-1956 te Horst-Melderslo +23-09-2007 te Bunde 51j x Duif
SCHOENMAKERS, Antoon Frans Joseph *21-06-1895 te Pannerden +24-12-1994 te Beek-Ubbergen 99j x Tromp
SCHOFFELEERS, Maria Helena *18-02-1899 te Geverik-Beek +26-02-1993 te Geleen 94j x Ophelders
SCHOONBROOD, Joseph *08-05-1919 te Maastricht +28-05-1994 te Maastricht 75j x Noorden
SCHOONBROOD, Mia *11-04-1928 te Schinnen +19-05-1998 te Aalbeek 70j x Starmans
SCHOONEN, Maria Mechelina Elisa *09-09-1914 te Zevenbergen +14-02-1991 76j x Gerritsen
SCHOONENS, Johanna *24-01-1911 te Boxtel +16-12-1993 te Esch 82j x Schepens
SCHOOT van der, Alphonsus Johannes Wilhelmus Maria *13-08-1910 +15-11-1993 83j x Schraven
SCHOOT van der, Henk *26-04-1927 te Tilburg +26-07-1995 te Tilburg 68j x Jansen
SCHRAVEN, Johanna Maria *05-04-1897 te Velp (N.Br.) +28-09-1994 te Grave 97j x Hendriks
SCHREINEMACHER, Petrus Gerardus Maria *13-08-1930 te Geleen +22-08-1992 te Boukoul 62j x Lemmers
SCHREUR, Rinus *12-04-1916 te Rotterdam +02-02-1996 te Roermond 79j
SCHRIJNEMAKERS, Annette *13-07-1910 te Luik (B) +06-10-1992 te Maastricht 82j x Schiepers
SCHRIJNWERKERS, Gerard *20-09-1972 te Wanroij +09-07-2004 te Novi Ligure (I) 31j
SCHR?ER, Maria *27-01-1951 te Boxmeer +18-10-1993 te Boxmeer 42j x Otte
SCHR?S, Adelheid *19-08-1911 te Anrath (Dld.) +27-02-1994 te Herten 82j x Stams
SCHROOTEN, Jan Leonard *13-10-1917 te Broeksittard +22-04-1994 te Sittard 76j
SCHWEITZER, Mieke *18-09-1948 te Maastricht +15-08-1994 te Maastricht 45j x Segers
SEEGERS, Thei *06-07-1913 te Caldenhausen +18-08-1992 te Sittard 79j x Peters
SEERDEN, Laurentius *18-09-1914 te Heel +27-02-1993 te Roermond 78j x Leurs
SENGERS, Petronella Johanna Hendrika *24-08-1909 te Maasbommel +26-06-1990 te Alphen (Gld.) 80j x Kleijn
SENGERS, Th?bsp;*31-03-1896 te Neerbosch +28-12-1994 te Wijchen 98j x Poos
SEROO, Wim *12-08-1925 te Horst +08-11-1993 te Heerlen 68j x Lemmen
SETTELS, Johanna Paulina Frederika *07-05-1923 te Amsterdam +17-10-1992 69j
SEYNHAEVE, Camille *16-06-1924 te Kortrijk +07-11-1994 te Antwerpen 70j x Velaerts
SIEGNER, Auguste *01-01-1909 +22-03-1994 85j x Notermans
SIEMERS, Alida Alberdina Maria *23-03-1907 +03-06-1993 86j x Veerkamp
SILLEN, Miet *04-05-1910 te Swalmen +24-11-1994 te Sittard 84j
SIMONS, Bertha *28-03-1909 te Wittem +18-12-1994 te Geleen 85j x Stevens
SIMONS, Elisa Petronella Hubertina *02-03-1910 te Blerick +02-02-1996 te Nijmegen 85j
SIMONS, Fia *09-02-1928 te Tilburg +27-07-1994 te Tilburg 66j x Spaendonk
SIMONS, Jo *27-05-1921 te Belfeld +07-06-1993 te Steyl 72j x Huys
SIMONS, Wim *25-04-1928 te Stevensweert +06-08-1992 te Echt 64j x Dircks
SINTEN van, Adriaan *28-10-1946 te Boekel +11-06-2003 te Gemert 56j x Gemert
SIPPENS, Akke *12-05-1906 te Rotterdam +01-12-1993 te Roermond 87j x Veldman
SLAATS, Peter *25-10-1916 te Nederweert +25-05-1994 te Veldhoven 77j
SLEDSENS, Harry *24-07-1925 te Dreumel +11-08-1992 te Amsterdam 67j x Kemenade
SLENTERS, Jo *16-01-1912 te Velsen +30-09-1994 te Geleen 82j x Verhagen
SLUIJS van der, Jan *25-02-1932 te ?s-Hertogenbosch +05-09-2006 te Vught 74j x Mulder
SMEETS, An *23-06-1922 te Venlo +20-11-2003 te Venlo 81j
SMEETS, Catharina Maria Elisabeth *29-03-1907 te Echt +05-08-1994 te Roermond 87j x Roijakkers
SMEETS, Dirk Jean Hubert *28-03-1919 te Boxtel +02-07-1995 te Echt 76j x Vogel
SMEETS, Fien *12-11-1912 te Beek +01-02-1990 te Beek 77j x Paes
SMEETS, Jeanny *23-08-1941 te Schinnen +01-04-1997 te Sittard 55j
SMEETS, Lena *25-06-1910 te Antwerpen +25-09-1994 te Echt 84j x Wintraeken
SMEETS, Margarete *26-08-1915 te Bedburg (D) +02-10-1992 te Roermond 77j x Cuypers
SMEETS, Maria Hubertina Clementine *18-05-1917 te Amby +24-11-1994 te Geleen 77j x Storcken
SMEETS, Peter Joseph Hubertus *16-12-1923 te Simpelveld +12-07-1994 te Heerlen 70j x Ernes
SMETSERS, Toos *07-04-1928 te Boxtel +02-04-1994 te Oisterwijk 65j x Sup
SMITS, Adriana *27-09-1888 te Berlicum +01-07-1973 te ?s-Hertogenbosch 84j x Rievers
SMITS, Adriana *27-09-1888 te Berlicum +01-07-1973 te ?s-Hertogenbosch 84j x Stassar
SMITS, Cisca *26-03-1918 te Boxtel +28-10-1991 te Eindhoven 73j x Strijbos
SMITS, Harrie *20-10-1925 te Beers +15-09-1993 te Thuis 67j x Rooij
SMITS, Hendrika Maria *25-11-1911 te Boxtel +17-04-1992 te Boxtel 80j x Steenbakkers
SMITS, Johanna Maria Hendrika *18-09-1914 te Boxtel +02-08-1984 te Eindhoven 69j x Spikmans
SMITS, Josepha Anna *10-11-1906 te Tilburg +07-07-2000 te Boxtel 93j x Machielsen
SMITS, Leonardus L.B. *11-10-1901 te Horst +08-01-1994 te Horn 92j x Meeuvis
SMITS, Maria Cornelia Josepha *16-03-1906 te Best +26-01-1998 te Boxtel 91j x Velden
SMITS, Maria Lamberdina *20-03-1907 te Beek en Donk +28-09-1994 te Beek en Donk 87j x Vogels
SMITS, Marinus *06-11-1907 te Boxtel +06-07-1979 te ?s-Hertogenbosch 71j x Hammes
SMITS, Piet *29-07-1923 te Boxtel +05-12-1995 72j x Vlijmincx
SMITS, Piet *13-08-1927 te Eerde +01-12-2003 te Boxtel 76j x Nunen
SMOLENAERS, Jan *05-01-1916 te Weert +04-01-1990 te Weert 73j x Smeets
SMOLENAERS, Mat *22-10-1964 te Weert +19-01-1990 te Weert 25j
SMOLJANITSCHENKO, Wera Maria *25-07-1925 te Roslaw +28-12-1995 te Nijmegen 70j x Gerrits
SMULDERS, Antoinetta Cornelia *29-11-1916 te Tilburg +13-08-1994 te Tilburg 77j x Kort
SMULDERS, Christianus *16-12-1897 te Liempde +17-08-1989 te Boxtel 91j x Kuppens
SMULDERS, Cor *08-06-1929 te Liempde +16-06-1992 te Oirschot 63j x Kasteren
SMULDERS, Harrie *23-07-1940 te Tilburg +28-06-1994 te Berkel- Enschot 53j x Jong
SMULDERS, Mieke *11-01-1954 te Eindhoven +05-01-2004 te Tilburg 49j
SWAANS, Joannes Marinus Petrus *04-10-1906 te Tilburg +19-10-1981 te Tilburg 75j x Hest
TEUNISSEN, Theodorus Martinus *20-11-1907 te Haps +31-01-1963 te Boxmeer 55j x Lucassen
TIJSSEN, Hendricus Cornelis *25-02-1917 te Appeltern +16-05-1995 te Tiel 78j x Schaijk
TILLEMANS, Jac. *01-06-1941 te Mill +22-07-2008 te Wanroij 67j x Berends
TOEMEN, Johanna Wilhelmina Maria *02-05-1900 te Boxtel +23-12-1988 te Eindhoven 88j x Klip
TROMMELS, Maria Ardina *18-06-1900 te Waalwijk +26-06-1989 te Boxtel 89j x Florie
TUIL van, Bep te Arnhem +14-04-1994 te Thuis 62j x Weger
TULKENS, Dora *20-05-1920 te Stramproy +26-02-1990 te Eindhoven 69j x Timmermans
TUMMERS, Gerardus Hubertus *21-09-1906 te Echt +15-12-1993 te Sittard 87j x Beckers
TURCK de, Elisabeth Lamberdina *27-09-1918 te Tilburg +10-07-1994 te Tilburg 75j x Deli?br>TUYL van, Hubertus Petrus Philippus *08-10-1919 te Eindhoven +10-11-1995 te Tilburg 76j
VERBRUGGEN, Helena Johanna *11-08-1904 te Wanroij +29-07-1999 te Wanroij 94j x Schuurmans
VERBRUGGEN, Maria Hendrica *26-02-1898 te Mill +03-09-1929 te Overasselt 31j x Derks
VERBRUGGEN, Marietje *11-01-1920 te Rijkevoort +04-12-1980 te Wanroij 60j x Broek
VERBRUGGEN, Petronella Johanna *05-08-1899 te Wanroij +01-05-1964 te Boxmeer 64j x Gr?
VERBRUGGEN, Piet *27-02-1940 te Wanroij +26-09-1996 te Boxmeer 56j
VERBRUGGEN, Wilhelmus J. *30-06-1902 te Mill +02-03-1989 te Wanroij 86j x Nabuurs
VERDIJK, Martinus J.L. *14-06-1923 te Boxmeer +21-04-1993 te Boxmeer 69j x Barten
VERHOEVEN, Marietje *25-05-1922 te Oeffelt +27-05-1983 61j x Claassen
VLOET, Antonia *09-07-1906 te Sint Hubert +22-05-1990 83j x Berg
VLOET, Cornelis *31-08-1902 te Mill +15-07-1984 te Boxmeer 81j x Artts
WALLEN van der, Hendrica Josephina *10-03-1895 te Uden +15-05-1962 te Veghel 67j x Spierings
WIENTJENS, Theodorus Gerardus *11-02-1905 te Ledeacker +02-09-1981 te Mill 76j x Graat
WIENTJES, Miet *21-06-1924 te Sint Anthonis +19-07-2005 te Wanroij 81j x Selten
WIJNEN, Anny +03-08-1989 x Baltussen
WIJNEN, Josephina Hendrika *19-09-1919 te Wanroij +31-05-1988 te Wanroij 68j x Reijnen
WILLEMS, Hanna *31-01-1906 te Wanroij +14-07-2000 te Mill 94j x Deenen
WILLEMS, Jan *12-10-1948 te Wanroij +10-07-2006 te Nijmegen 57j
WILLEMS, Jo *14-02-1936 te Wanroij +04-10-1985 te Boxmeer 49j
WIT de, Wiel *16-11-1921 te Sint Hubert +29-10-1994 te Venraij 72j x Derks
ZONNENBERG, Jeanne *05-04-1931 te Haps +24-03-1987 te Beek-Ubbergen 55j x Driel
ZWAAN van der, Annie *01-02-1948 +28-09-2000 52j x Hofmans

Totaal: 420 wijzigingen in deze periode in www.hollantsnet.nl

Met vriendelijke groet,
Kees Klootwijk

www.hollantsnet.nl en www.zerken.nl


Subject: + Overlijdensadvertenties uit De Twentse Courant Tubantia, 15-10-2008
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@planet.nl>
Date: Thu, 16 Oct 2008 13:49:14 +0200
--------
Overlijdensadvertenties uit de Twentse Courant Tubantia
Woensdag 15 oktober 2008
Nr. 1729

Scans zijn, gratis, via e-mail verkrijgbaar bij
l.ooijkaas@planet.nl
Bij aanvraag graag het bovenstaande nummer plus de naam van de overledene
vermelden.
De advertenties zijn ook in te zien en af te drukken via
http://www.mensenlinq.nl/

Achtereenvolgens staan vermeld: achternaam, voornamen, achternaam partner,
(+ = partner overleden) voornamen partner, leeftijd, geboorteplaats,
geboortedatum, overlijdensplaats en overlijdensdatum.

BOS, Hilda Anna Wilhelmina, RAKHORST, Bert,
* Enschede,31-10-1917 + Enschede,12-10-2008

DENNEBOOM Hendrik, MENGERINK, Trien,
* Buurse,14-11-1922 + Haaksbergen,12-10-2008

HAKKERT, Dine, BELDMAN,+ J.,78
+ Rijssen,10-10-2008

MORSINK, Bernard, GRIEP,+ Bertha,93
+ Weerselo,14-10-2008

NOTEBOOM, Berendina, MENSINK,+ Aaldert,87
+ Markelo,13-10-2008

WIEGMAN, Aaltje, KEULEN,+ van, Hendrik,
* Onstwedde,27-12-1918 + Hengelo,13-10-2008

met vriendelijke groeten,
Leo Ooijkaas, Haaksbergen.
http://home.planet.nl/~ooijk000
Subject: + Overlijdensadvertenties uit De Twentse Courant Tubantia, 16-10-2008
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@planet.nl>
Date: Thu, 16 Oct 2008 13:51:54 +0200
--------
Overlijdensadvertenties uit de Twentse Courant Tubantia
Donderdag 16 oktober 2008
Nr. 1730

Scans zijn, gratis, via e-mail verkrijgbaar bij
l.ooijkaas@planet.nl
Bij aanvraag graag het bovenstaande nummer plus de naam van de overledene
vermelden.
De advertenties zijn ook in te zien en af te drukken via
http://www.mensenlinq.nl/

Achtereenvolgens staan vermeld: achternaam, voornamen, achternaam partner,
(+ = partner overleden) voornamen partner, leeftijd, geboorteplaats,
geboortedatum, overlijdensplaats en overlijdensdatum.

ACHTERHUIS, G.M. (Truus), DOORN, J.,69
+ Enschede,08-10-2008

BESSELER, Hendrikus Johannes Bernardus, RIESTHUIS, Maria,
* Oldenzaal,10-03-1951 + Enschede,14-10-2008

BOSCH, van den, Johannes Antonius (Jan), MORSINK, Hetty,
* Alkemade,01-01-1933 + Enschede,14-10-2008

GROENHUIJZEN, Teuntje, TOLHUIS,+ Johan,
* Nordhorn (D),07-03-1912 + Borne,14-10-2008

REUVER, Hedwich Annie Hermine (Hetty), BEVERS, Carel,
*16-08-1940 + Enschede,14-10-2008

WULFF, Gijsbertus (Bert), HEUN, van, Henriët,
*28-11-1950 + Enschede,14-10-2008

met vriendelijke groeten,
Leo Ooijkaas, Haaksbergen.
http://home.planet.nl/~ooijk000
Subject: [GEN-BENELUX] + Overlijdensberichten Haarlems Dagblad september 2008
From: "Rob Hubert" <rob.c.hubert@gmail.com>
Date: Thu, 16 Oct 2008 23:15:00 +0200
--------
Beste lijstgenoten,

Ik krijg van tijd tot tijd familieberichten uit het Haarlems Dagblad.
Omdat ik niet weet wat u in uw bestand heeft staan plaats ik zo af en toe even de namen van de overledenen waarvan dan een scan via de privé mail aangevraagd kan worden.
LET OP, ik bewaar ze niet zo gek lang.


1-9-2008
Wim van Dongen

2-9-2008
Pieter Simon de Vries
Elly van der Laan - verschuren
Berendina Goossen - Venema
Maria Katharina Smalburg - Kemfers
Geertruida Albertina Maria Dankelman - Schnitger

3-9-2008
Maria Johanna Haver - Heilig
Gerard Johan Tuinstra
Marleen Dansen - Born
Antonia Pijpstra - van Diejen
Theodora Johanna Knape - van de Molen
Pierkje Dokter - van der Hoek
Jeannette Hulsbosch - Coorengel
Anna Maria van Krieken

4-9-2008
Willem Glas

5-9-2008
Willem Jongejeugd
Hendrik Argeloo

6-9-2008
Catharina Wilhelmina Maria van der Woert - Teeuwisse
Naria Johanna Harkmans
Theodora Johanna Maria Heemskerk - Heeres
Petronella van Emmerik - Roemers
Louisa Greta van Schie - van Huijssteeden
Arentje Groeneveld - Romeijn

8-9-2008
Wilhelmina Oostrom - Hensen
Maria Magdalena van Veen

9-9-2008
Margaretha Lucia Elisabeth Tol - Roosloot
Cornelia Johanna Kokkelkoren - van Kampen
Elisabeth Wilhelmina Braspenning - Leautaud
Nico Goedhart
Cornelia Emma Tak - Smith
Hetty Couwenhoven
Hendrik Willem de Jong

10-9-2008
Agnes Petronella Theodora Duits - Toornvliet
Liza de Hoog - Timmer
Johannes Leonardus van der Velden
Gertrudis Engelina Maria Alders
Piet Gerard Metzelaar

11-9-2008
Thea van Asperen
Arendina van Beek - Westrik
Petronella Antonia Maria Meinders - Sleutjes

12-9-2008
Hendrikus Jacobus Calvelage
Magdalena Alida Hoes - Staphorst
Anna Maria Brakenhoff - Schoone

13-9-2008
Ymkje Catharina Maria de Graaff - Witteveen
Jan Kools
Willy Ebeline Haak
Henk van der Klashorst

15-9-2008
Johannes Albertus van der Tas
Elisabeth van den Hoek
Jan Nicolaas Jasper Noorlandt
Petronella Bakkum - Halm
Herman Hermens

16-9-2008
Johannes Arnoldus Maria Bijvoet
Allardina Carolina Maria Tack
Willem Spijkstra
Elisabeth Florence Alexandra Drogt - Moskowsky

17-9-2008
Geertruida Rlisabeth Johanna Schoone - Walter
Gerardus Schreuder
Betty Dekker - Saeys
Jolanda Collette - Bijl
Elisabeth Johanna Maria Roozen

18-9-2008
Pieter Jonkman
Mieke Traksel - Kolkman
Johannes Antonius Quirinus Brackman

19-9-2008
Luuk Mossel
Tini van Vliet - Bruinenberg
Lies Venema - Franken
Gerritje Postma - de Groot
Sieben Anna Beudeker - Schuring
Cornelis Hendrikus Visser
Jitske Madzy Postma

20-9-2008
Tim Dierdorp
Hermanus Antonius van Tol
Berend Wakker
Rien Kensen
Anthonius Eelke Hendrik Graafsma
Jacoba Wezelenburg - Geertsma
Jan Willem du Pon
Johanna Heijboer
Cornelia Wilhelmina Gemma Kroft

22-9-2008
Ingeborg Francina Theodora Swank - Goedegebure
Neeltje Johanna Wijngaarden - van der Starre
Lieuwe Stiemsma
Johanna Catharina Schoenmaker - Gorter
Simon Zwanenburg

23-9-2008
Antonius Johannes Verschuren
Jansje Paap - van der Leek
Maria Josephina Jordans - Dikhuijse
Ferdinand Jacobus Petrus Kottman
Catharina Venema - Schiffer
Jacoba Helena Baars - van der Peet
Bernardus Jacobus Kensen
Martha Temmegiena Hoogeveen - Stuivinga
Emile Bleijswijk

24-9-2008
Hendrika Carolina Alders - Koster
Jan Pieter Duijkers
Erna Zeeman - Harenaker

25-9-2008
Elly Smit - Slegers
Margaretha van der Giessen - van den Boogaard

26-9-2008
Gerardus van Trigt
Hillechien Hermina Maria Eekelschot

27-9-2008
Elisabeth Jacoba Brunner - Wiegel
Nicolaas Maria Vendel
Wilhelm Emanuel van Keeken
Jan Brederveld
Dirk Cornelis Monté
Maria Jansen - Bruin


Met vriendelijke groeten,

Rob Hubert
Haarlem, the Netherlands
rob.c.hubert@gmail.com
http://www.rob-hubert.nl
Zoek naar Aberson, Heijboer, Hoogland,
Hubert, Schuwer, Westerbeek van Eerten,
Witterick

--


Subject: [GEN-BENELUX] +: Overlijdensberichten Haarlems Dagblad augustus 2008
From: "Rob Hubert" <rob.c.hubert@gmail.com>
Date: Thu, 16 Oct 2008 23:15:06 +0200
--------
Beste lijstgenoten,

Ik krijg van tijd tot tijd familieberichten uit het Haarlems Dagblad.
Omdat ik niet weet wat u in uw bestand heeft staan plaats ik zo af en toe even de namen van de overledenen waarvan dan een scan via de privé mail aangevraagd kan worden.
LET OP, ik bewaar ze niet zo gek lang.


27-8-2008
Nicolaas Hendricus Wempe
Carolus Wijnandus Kuip
Janke Martha Walet - Sparrius
Daan Tolen

28-8-2008
Beppy Veldman

29-8-2008
Dennis Willemse
Doekeline van den Hof - Harkema

30-8-2008
Pieter Tjeertes
Jan Willem Rutgers
Trees Bender - Bartels
Pieternella Jozephina Ausum - Romein
Bernardina Faedora Wissing
Antonia Petronella Castien - van Dijk
Lubertus van Riessen
Adrianus Jacob Arend van der Steen


Met vriendelijke groeten,

Rob Hubert
Haarlem, the Netherlands
rob.c.hubert@gmail.com
http://www.rob-hubert.nl
Zoek naar Aberson, Heijboer, Hoogland,
Hubert, Schuwer, Westerbeek van Eerten,
Witterick

--


Subject: [GEN-BENELUX] + Enkele overlijdensberichten Haarlems Dagblad juli
2007
From: "Rob Hubert" <rob.c.hubert@gmail.com>
Date: Thu, 16 Oct 2008 23:15:18 +0200
--------
Beste lijstgenoten,

Hier zijn nog enkele overlijdensberichten uit 2007. Scans kunt u via de privé mail aanvragen. LET OP, ik bewaar ze niet zo gek lang.

3-7-2007
Cornelia Wilhelmina van Huissteden - Miezérus
Alida Algonda Beers - Schabbing
Willem van Oosten
Petronella Gerarda Worp - Antonioli
Cornelia Gerarda Krab - Plokker

4-7-2007
Maria Johanna Geertruida Kaak - Krouwels
Gijsbertha Wilhelmina Maria van Leuven - Vogel
Jan Visser

5-7-2007
Marcellinus Maria Boon
Alida Catharina Johanna Nelis - Jansen
Anna Maria Charlotta van Heun - Verwij
Evert Jan Adriaan van der Ploeg

6-7-2007
Julia Boelhouwer - Vink
Gea Dwarswaard - Thuis

9-7-2007
Pieter van Geest
Gerardus Nicolaus Lasschuit
Petrus Johannes Maria Demmers
Ali de Vilder - Nieland

10-7-2007
Elisabeth Petersen - Vink
Ruud Boerée
Vincent Maria Langemeijer
Wilhelmina Francina Schön - Hartog

11-7-2007
Johannes Adrianus Slobbé
Anna Margaretha Staal - Merckens

13-7-2007
Anna Cornelia van Kempen - de Kort
Gretha Catharina Bos - Broersen
Sally ter Haar - Kort
Eleonora Fictoor

14-7-2007
Jan Jacobus Pieter Johannes Bronsveld
Sally ter Haar - Kort
Adriana Onder de Linden - Tijl
Cornelia de Vries - van Ee
Francisca Johanna Maria van Bruggen - Brouwer
Johannes Frans de Mol
Maria Holtman - Driesten
Catharina Peek - Haanappel
Catharina Anna Maria Smitz - van Eijck
Fientje van der Vlies


Met vriendelijke groeten,

Rob Hubert
Haarlem, the Netherlands
rob.c.hubert@gmail.com
http://www.rob-hubert.nl
Zoek naar Aberson, Heijboer, Hoogland,
Hubert, Schuwer, Westerbeek van Eerten,
Witterick

--


Subject: + familieberichten www.hollantsnet.nl van 16-10-2008
From: <info@noreply-hollantsnet.nl>
Date: Fri, 17 Oct 2008 07:10:03 +0200
--------
+ familieberichten www.hollantsnet.nl van 16-10-2008

Hieronder de wijzigingen van 16-10-2008 in de gegevens van www.hollantsnet.nl.
De gegevens staan gegroepeerd per soort advertentie en per krant, daarbinnen gesorteerd op achternaam.
Suggesties voor verbeteringen van deze lijst zijn welkom.
Natuurlijk kwam dit resultaat weer tot stand door medewerking van onze pakweg 100 vrijwilligers! Grandioos!
Op www.hollantsnet.nl kunt u ook zelf familienamen opgeven. Bij wijzigingen krijgt u dan automatisch bericht.

Overlijdensadvertenties Volkskrant
KABALT, Hidde *08-06-1954 +14-10-2008 54j x Jongh
OERS van, Jos (Joshua) *08-05-1935 +13-10-2008 73j
TURKSMA, Max *12-08-1931 +14-10-2008 77j

Overlijdensadvertenties NRC
BRAKEMA, Heleen *31-01-1957 te Cura? +31-07-2004 te Groningen 47j x Kramer
CAIATI, Enzo *07-05-1948 te San Remo +20-09-2008 te Nethen 60j x Koch
DISSEL van, Etienne Dani?nbsp;*15-03-1930 +21-09-2008 78j
ENGEL, Antonie Jacobus *06-11-1926 te Endeh Flores +22-09-2008 te Deventer 81j
KLEYKAMP, Benjamin Wouter (Ben) *22-08-1920 te Kob?Japan) +18-09-2008 te 's-Gravenhage 88j x Canne
KNOOPS, Loek *25-05-1952 +23-09-2008 te Morano di Osteria (Itali?bsp;56j x Janssen
LEEUWEN van, Jannemieke *30-08-1955 te Den Haag +20-09-2008 te Amersfoort 53j x Romeyn
SPITTULER, Rudolf *08-08-1922 te Amsterdam +18-09-2008 te Doorn 86j x Berg
STAAL, Ronald +23-09-2008 te Bergen op Zoom
VERHOEF, Anni Margriet Emma *13-09-1920 +24-08-2008 87j x Jonker

Overlijdensadvertenties Amersfoortse Courant
ESSEN van, Sonja *18-12-1947 te Soest +10-10-2008 te Amersfoort 60j x Schreuder
HAMERSVELD van, Hendrikus Johannes *06-08-1925 +12-10-2008 83j x Ossendrijver
HEIJKOOP, Christina Elizabeth *21-01-1938 te Amsterdam +12-10-2008 te Utrecht 70j x Mastenbroek
PALEEWONG, Suchart *07-03-1938 te Bangkok +12-10-2008 te Nieuw-Lekkerland 70j
ZESSEN van, Dick *27-10-1945 +12-10-2008 62j x Wrightson

Overlijdensadvertenties VAR
DHONDT, Hendricus Antonius *24-03-1941 +10-10-2008 te Breukelen 67j x Hoven
HENDRIKSE, Teunis +11-10-2008 te Maarssen 88j x Boggelen
KEEHNEN, Peter *30-04-1967 te Maarssen +10-10-2008 te Blaricum 41j
KNAPEN, Hendrik Jan *06-05-1925 te Tiel +12-10-2008 te Vinkeveen 83j x Boer
KORVER, Marina Johanna *20-01-1940 te Ruwiel +14-10-2008 te Vreeland 68j x Zeldenrijk
NAGEL, Cornelia *07-06-1913 te Weesperkarspel +08-10-2008 te Gorinchem 95j x Schaik
NIEUWENHUIJSEN, Anneke *19-06-1936 te Utrecht +06-10-2008 te Woerden 72j
SCHATS, Bouke *21-10-1927 te Utrecht +08-10-2008 te Goes 80j x Kret?r>STEGEMAN, Jantina Geertruida *22-01-1943 te Zuilen +09-10-2008 te Maarssen 65j x Hunnik
VERSCHOOR, Petronella Jacoba *18-12-1910 te Amsterdam +12-10-2008 te Breukelen 97j x Ekhart
WATERDRINKER, Liefje *16-10-1919 +07-10-2008 te Hoorn 88j x Kersten

Overlijdensadvertenties Telegraaf
BIGGELAAR van den, Hein +14-10-2008 te Handel 71j
B?ER, Eduard Alexander *24-10-1923 te Semarang +26-01-2002 te Diemen 78j
DANSEN, Johanna Carolina *10-10-1917 te Amsterdam +11-10-2003 te Baarn 86j x Schoor
HILHORST, Nora Arijana *18-11-1923 te Soerabaja (Ned. Indi?nbsp;+13-02-2003 te Haarlem 79j x Alting von Geusau
JONG de, Alexander Nicolaas *03-09-1903 te Makassar (Ned. Indi?nbsp;+07-11-2001 te 's-Gravenhage 98j x Tuinenberg
KRAMER, Tineke *06-08-1929 te Semarang (Ned. Indi?nbsp;+03-06-2001 te Apeldoorn 71j x Eefting
LEENEN van, Wilhelmina Hendrika *02-08-1916 te Kota Radja, (Ned. Indi?nbsp;+22-03-2002 te Den Haag 85j x Wijk
MORHAUS, Julie Anne *21-10-1931 te Djokjakarta (Ned. Indi?nbsp;+08-04-2003 te 's-Heerenberg 71j x Massop
PLOMP, Eva Christina Ida *25-12-1919 te Kediri (Ned. Indi?nbsp;+16-05-2002 te Scheveningen 82j x Palm
ROQUAS, Hans Ferdinand *18-19-1931 te Soerabaja (Ned. Indi?nbsp;+05-08-2001 te Breda 69j
SCH?BERGER, Hans *04-28-1926 te Padang (ned. Indi?nbsp;+15-08-2001 te Nijmegen 74j
STEIJN, Jacobus Bernardus (Jaap) *23-09-1927 te Monster +14-10-2008 te 's Gravenwezel 81j x Rooijakkers
STOEL van der, A.G. (toon) *09-05-1959 te Amsterdam +13-10-2008 te Amsterdam 49j
VALDIVIA, Lorenzo *11-04-1940 te Jakarta (Ned. Indi?nbsp;+17-06-2003 te Rotterdam 63j
VRIES de, Marijke Erica *10-03-1939 te Medan (Ned. Ind?nbsp;+17-08-2002 te Borculo 63j
WEIJDEN van der, Zus *05-11-1918 +09-10-2008 te Almere 89j x Stolk
WEIJDEN van der, Zus *05-11-1918 +09-10-2008 te Almere 89j x Kiiski
WESTRIK, Annie Maria Elisabeth *26-11-1913 te Amsterdam +12-10-2008 te Breda 94j x Verloop

Overlijdensadvertenties Twentse Courant Tubantia
LAARHUIS, Rosalia Geertruida *08-10-1917 te Enschede +16-07-2008 te Amersfoort 90j x Twijnstra
LASSCHE, Jakob *08-09-1926 +19-07-2008 81j x Borkent
MEIJER, Willem *06-05-1959 te Westerhaar +20-07-2008 te G?org (ZWE) 49j
MENSINK, Johan Joseph *31-08-1924 te Tubbergen +16-07-2008 te Almelo 83j
MOSSEL, Tony *04-04-1923 +12-07-2008 85j x Oudenalller
MULDER, Jan +19-07-2008 71j x Kuipers
NIJBOER, Anne *15-03-1934 +19-07-2008 74j x Slot
NUUS, Jan *17-11-1927 te Vlagtwedde +22-07-2008 te Almelo 80j x Jansen
OLDE DAALHUIS, Maria Josephina Johanna +17-07-2008 te Hengelo 87j
OUDE MULDERS, Frans *06-02-1942 +17-07-2008 66j x Oude Koehorst
PASMAN, Henk +18-07-2008 76j x Meerman
PIEPER, Gerarda Alberta Johanna *01-10-1931 +19-07-2008 76j x Eltink
RIJPSTRA, Wilhelm +16-07-2008 74j x Jansen
SCHEPERS, Froukje +22-07-2008 78j x Heenvliet
SCHOLTEN, Annie *31-08-1928 +17-07-2008 79j x Molenkamp
SCHOLTEN, Berend Jan Dirk *16-03-1935 +20-07-2008 73j x Velten
SCHOLTEN, Maria Aleida Gezina +19-07-2008 81j x Reuvekamp
SCHUT, Jan hendrik +17-07-2008 te Eibergen 89j x Wormeester
SCHUTMAAT, Willem *04-07-1925 +19-07-2008 83j x Westerink
SLAGHUIS, B. +18-07-2008 52j
SLEEBOS, Edwin +22-07-2008 79j x Foeken
SLOT, Charles +00-07-2008
STEVELINK, Hennie +18-07-2008 79j x Beckers
STORTELDER, Herman +20-07-2008 74j x Nijhuis
STROOTMAN, Hendrika Maria Theresia +20-07-2008 te Oldenzaal 74j x Nijmeijer
TEMPERT, Lena Janna *08-08-1921 +12-07-2008 86j x Dubbink
VEEN van der, Arie *22-09-1927 +19-07-2008 80j x Swarts
VOLLENBROEK, Bernardus Jacobus Johannes *17-05-1935 te Weerselo +19-07-2008 te Hengelo 73j x Ensink
VOSKUILEN, Gerbrand Lambertus *25-05-1932 te Amersfoort +19-07-2008 te Hengelo 76j
VRIELINK, Ferdinand *02-01-1931 +20-07-2008 77j x Hendriks
WAGENVOORT, Wilhelmus Johannes Maria *03-08-1946 te Lattrop +18-07-2008 te Hardenberg 61j
WAGTER de, Diny *05-09-1903 te Rotterdam +18-07-2008 te Enschede 104j x Velsing
WOLTERS, Elisabeth *27-10-1929 +19-07-2008 78j x Heino

Overlijdensadvertenties Trouw
BOESSENKOOL, Magdalena Elisabeth (Madeleine) *18-07-1920 te Enschede +14-10-2008 te Ruurlo 88j x Veen
CONJONG, Pieter *26-09-1921 te Rotterdam +12-10-2008 te Bergen (NH) 87j
DOFF, Bouwina Nina Geertruida *15-01-1935 te Groningen +14-10-2008 te De Bilt 73j x Boer
DOMMELE van, Piet x Broek
FILIUS, Clazina Anna *02-06-1927 te Haarlemmermeer +13-10-2008 te Dordrecht 81j x Vlugt
HEIJKOOP, Christina Elzabeth (Tineke) *21-01-1938 te Amsterdam +12-10-2008 te Utrecht 70j x Mastenbroek
HELD, Johanna Berendina *21-07-1932 +11-10-2008 76j x Bink
HIDDING, Lambertus *18-11-1932 +14-10-2008 75j x Stolte
KAMER, Hendrika *26-10-1915 te Ridderkerk +14-10-2008 te Bergambacht 92j x Stam
MEGGELEN van, Francina Adriana Aaltje *26-09-1950 +10-10-2008 te Bleiswijk 58j x Leek
POSTEMA, Jan +14-10-2008 te Meppel x M?ann
SMITSHOEK, Celia *04-06-1911 +13-10-2008 te Rotterdam 97j x Groeneweg
SNOEK, Fokke Jan *27-07-1937 +10-10-2008 te Joure 71j x Kostelijk
TEIJGELER, Jacoba (Co) *14-03-1915 te Vlaardingen +14-10-2008 te Vlaardingen 93j
VOGELZANG, Frederik *12-10-1937 te Noordwijk (Gr) +10-10-2008 te Hardenberg 70j x Vries
VRIES de, Jan Aarnout *13-10-1937 te Andijk +13-10-2008 te Heelsum 71j

Overlijdensadvertenties Reformatorisch Dagblad
BOUT, Jacoba Johanna *06-04-1922 +06-07-2008 te Ridderkerk 86j x Klop
KRIJGER, Bartelina Maria +14-08-2000 te Rotterdam 92j x Poldervaart

Overlijdensadvertenties Papendrechts Nieuwsblad
GROENEVELD, Hendrik Volkert +09-10-2008 te Papendrecht 95j

Overlijdensadvertenties Groot Vlaardingen
BRAS, Johanna Geertruida (Annie) +30-09-2008 te Vlaardingen 92j x Wapenaar
DON, Teun +02-10-2008 te Vlaardingen 89j
DORP SCHUITMAN van, Wim *21-05-1921 te Rotterdam +03-10-2008 te Vlaardingen 87j x Linthuis
HOORWEG, Ada *28-10-1940 +27-09-2008 67j
OSTKAMP, Maria Johanna (Riet) +06-10-2008 te Rotterdam 67j x Schapers
PEEREBOOM, Alie +05-10-2008 85j x Lohmann
PUTTER, Marinus Mattheus (Rien) *23-11-1920 +03-10-2008 87j x Koning
RIJSWIJK van, Aad +03-10-2008 te Vlaardingen 90j x Remmerswaal

Overlijdensadvertenties Eindhovens Dagblad
BEURSKENS, Karin
BIGGELAAR van den, Hein +14-10-2008 te Handel 71j
OTTEN van, Harrie *02-03-1925 te Bergeijk +14-10-2008 te Veldhoven 83j x Verhagen
ZOONTJENS, H.C.J. (Henk) +14-10-2008 59j

Overlijdensadvertenties Onbekend
KORBEE, Cornelis Antonie *13-06-1914 +27-08-1982 te Utrecht 68j x Delft

Overlijdensadvertenties Dordt Centraal
DRIEL van, Plonia *18-07-1912 +12-10-2008 te Dordrecht 96j x Piera
GIJBELS, Marinus *21-12-1941 +10-10-2008 te Zwijndrecht 66j x Dijl
MAAN, Elizabeth (Bep) *03-06-1944 +10-10-2008 te Dordrecht 64j x Sloof
STAM, Hendrika Jannetje +07-10-2008 te Dordrecht 91j x Bruin

Overlijdensadvertenties Nieuwe Meerbode
KOOYMAN, Adrianus Wilhelmus (Adriaan) *05-08-1918 +12-10-2008 te Wilnis 90j x Wijngaarden
MARING, Marten *08-04-1930 te Winsum-Obergum +09-10-2008 te Vinkeveen 78j x Boellaard
SMIT, Geertruida Francisca (Truus) +10-10-2008 te Bovenkerk 81j x Wees
STEEG van der, Areke Elizabeth (Arke) +13-10-2008 te Uithoorn 94j x Twaalfhoven
VEEN van, Trijntje (Trix) +08-10-2008 te Uithoorn 77j x Oussoren
VELDEN van den, Gerritje *20-02-1927 +11-10-2008 te Uithoorn 81j x Dekker

Overlijdensadvertenties De Stem
COSTERUS, Hendrik +14-10-2008 te Sliedrecht 91j x Kluiver
KLOPN, Hendrika +12-10-2008 te Hardinxveld-Giessendam 92j x Wijngaarden

Overlijdensadvertenties AD Utrechts Nieuwsblad
RORIJE, Egbert Hendrikus *17-06-1932 te Utrecht +13-10-2008 te Vleuten 76j x Pennewaard
SCHUURMAN, Hendrika Gijsberta *24-12-1925 +13-10-2008 te IJsselstein 82j x Straver

Overlijdensadvertenties Dagblad vh Noorden
HAMMING, Harm *12-03-1926 te Zuidlaren +14-10-2008 te Appingedam 82j x Nienhuis
HOEVE ten, Geert *02-05-1937 te Steenwijkerwold +15-10-2008 te Assen 71j x Bezema
OOSTERHUIS, Fokkina Meissina (Kien) *26-11-1912 te Oude Pekela +14-10-2008 te Groningen 95j x Nieman
POSTEMA, Jan *22-09-1921 te Groningen +14-10-2008 te Meppel 87j x M?ann
SCHADENBERG, Anna (Annie) *19-04-1939 te Emmen +14-10-2008 te Ter Apel 69j x Brands
SMITTENBERG, Daan *26-06-1928 te Hoogezand +14-10-2008 te Groningen 80j x Bos
VEEN van der, Janna *26-02-1930 te Zevenhuizen +14-10-2008 te Haren 78j x Gruisinga
VRIES de, Boukje (Bea) *20-11-1952 te Aduard +13-10-2008 te Zuidhorn 55j x Kuipers
WEGGEMANS, Trijntje *08-05-1955 te Rolde +14-10-2008 te Groningen 53j x Groot

Overlijdensadvertenties Prettig Weekend
LOMMERS, Willempje *25-11-1926 te Monnickendam +05-10-2008 te Amsterdam 81j x Koenes

Overlijdensadvertenties AD De Dordtenaar
LENGTON, Willem Johannes +14-10-2008 te Dordrecht 92j x Boertje

Overlijdensadvertenties Stad Nijkerk
BOR van den, Maas *01-09-1945 te Nijkerk +08-10-2008 te Hoevelaken 63j x Veerman
DALEN van, Martinus Wilhelmus +07-10-2008
DIJK van, Simon Ties *08-08-1928 +09-10-2008 80j x Welbergen
KLOK, Elisabeth (Bets) +11-10-2008 te Nijkerk 85j x Klok

Overlijdensadvertenties Limburger
MEIJER, Silly *25-03-1959 +14-10-2008 te Geleen 49j x Deneer
MEUWISSEN, Jan +14-10-2008 te Sittard 71j
ROVERS, Mette Anne Cornelia *13-10-2008 +13-10-2008 te Thorn
VOORT Van de, Eduard Benjamin Gerardus Maria (Broer) +15-10-2008 te Roermond 83j x Ende

Overlijdensadvertenties AD Rotterdams Dagblad
BALVERS, Cornelis Johannes (Cees) +00-10-2008
DISSER, Hans (Dis) +00-10-2008

Overlijdensadvertenties Eindhovens Dagblad Helmond-Plus
KLUMPERS, Piet +12-10-2008 te Helmond 69j x Lierop
NIEUWENHUIJZEN van den, Henk +13-10-2008 80j x Aarts
PIJS, Johannes Cornelis Maria +12-10-2008 te Helmond 76j

Overlijdensadvertenties Nieuwsbode (Zeist)
DINSBACH, Clemente Eberhart *08-01-1933 te Cheribon (Ned. Indi?nbsp;+30-05-2002 te Doorn 69j x Liempd
STOLK, Johannes Cornelis *10-06-1924 te Kalidjati (Ned. Indi?nbsp;+01-06-2002 te Zeist 77j x Sol

Overlijdensadvertenties Amstelveens Weekblad
FORTSEN, Hilligje *26-07-1921 te Onstwedde +12-10-2008 te A,stelveen 87j x Matter
SCHOTTING, Anna Petronella *04-18-1919 +10-01-2008 te Amstelveen 88j x Geluk
TSO, Mu Lan +09-10-2008 te Amstelveen

Huwelijksadvertenties Nieuwe Meerbode
BURGGRAAF, Arie
SNATERSE, Hans x Bon

Geboorteadvertenties Reformatorisch Dagblad
BRUIJN de, Adriaan *05-09-2000 te Buitenpost x Delft k: Corneel

Geboorteadvertenties Eindhovens Dagblad
KWANTEN, Frank *14-10-2008 te Overpelt (B) x Keersten k: Rosa
SMULDERS, Carel *10-10-2008 x Regtop k: Niels
SPOORMAKERS, Stephan *12-10-2008 te Helmond x Spoormakers k: Daan

Geboorteadvertenties Schager Courant
CONIJN, Wilco *04-02-2004 te Anna Paulowna x Haan k: Lara

Geboorteadvertenties Eindhovens Dagblad Helmond-Plus
GERRITS, Ties *10-10-2008 x Gerrits k: Tine
HOEFNAGELS, Frans *13-10-2008 x Laar k: Hanne

Bidprentjes
BODENSTAFF, Antonius Wilhelmus Johannus *13-05-1874 te Uden +10-09-1950 te 's-Gravenhage 76j x Hendriks
BORM, Maria Rosalia *27-08-1920 te Graauw en Langendam +14-02-1994 te St. Jansteen 73j x Vliegher
BOUDEWIJNS, Cor *13-06-1939 te Helmond +06-05-1996 te Helmond 56j x Meeuwsen
BRANDE van den, Joseph Johannes Desir?bsp;*26-10-1919 te Hulst +12-09-1985 te Hulst 65j x Rottier
BRUSSEL van, Edgard *21-01-1910 te Eksaarde (B) +17-08-1995 te St.Gillis-Waes (B) 85j x Pisc?r>BURM, Paul *16-04-1944 te Clinge +28-11-1979 te Breda 35j x Looff
GERRITS, Gerardus Maria *01-05-1912 te Rijkevoort +23-12-1974 62j x Baltussen
GERRITS, Herman *19-09-1900 te Groesbeek +30-12-1982 82j x Geurts
GERRITS, Hermina Francisca *15-01-1918 te Haps +05-07-2004 te Mill 86j x Linden
GERRITS, Johannes Maria *02-05-1910 te Wanroij +16-12-1980 te Boxmeer 70j x Peeters
GERRITS, Maria *02-05-1897 te Groesbeek +21-06-1991 te Sint Anthonis 94j x Bernards
GERRITS, Mathias *03-12-1915 te Overloon +30-09-1976 te Sint Anthonis 60j x Vorst
GERRITS, Wilhelmina Christina *17-08-1908 te Mill +26-06-1985 te Boxmeer 76j x Hendriks
GIEBEN, Josephus Wilhelmus Maria *27-08-1925 te Sint Anthonis +31-01-1949 te Java (Nederlands Indi?nbsp;23j
GIESBERS, Hanneke *21-10-1911 te Wanroij +19-04-2002 te Mill 90j x Tienen
GIESBERS, Hendrika Lambertha *12-01-1910 te Wanroij +05-07-1994 te Mill 84j x Mutsaers
GIESBERS, Hendrika Lambertha *12-01-1910 te Wanroij +08-07-1994 te Mill 84j x Selten
GILISSEN, Johannes Hubertus *16-04-1908 te Roermond +06-08-1975 te Gennep 67j x Wassenberg
GILS van, Cornelia Maria *15-09-1909 te Dongen +15-03-1993 te Mill 83j x Kocken
GOMMANS, Dina *23-02-1917 te Sambeek +10-06-2006 te Mill 89j x Bergmans
GROOT de, Bert *14-10-1924 te Beugen +30-11-1987 te De Rips 63j x Jans
GROOT de, Marien *23-12-1907 te Sint Hubert +05-02-1987 te Mill 79j x Nelissen
GRUTTERS, Frank *13-01-1966 te Boxmeer +21-06-1998 te Mill 32j
HAAN de, Matheus *28-09-1931 te Groesbeek +09-01-2005 te Mill 73j x Thijssen
HAARE van, Koos *06-03-1926 +05-12-2005 te w 79j
HAAS de, Mina *12-03-1925 te Beugen +18-01-2008 te Boxmeer 82j x Barten
HAERKENS, Dina *27-01-1896 te Sint Anthonis +16-09-1986 te Boxmeer 90j
HAMMEN, Franciscus Hendrikus *23-08-1908 te Balgoij +27-10-1997 te Grave 89j x Derks
HANSSEN, Petronella *11-04-1884 te Horst +08-06-1973 te Sint Anthonis 89j x Janssen
HAREN van, Grad *11-05-1946 te Beers +11-09-2001 te Boxmeer 55j x Dijk
HASSEL van, Gerardus *05-09-1914 te Orthen +09-05-1985 te Sint Anthonis 70j x Toonen
HEIJDEN van der, Marietje *15-04-1919 te Erp +27-02-2005 te Amsterdam 85j x Bruijns
HEIJSTER van, Franciscus Josephus Gerardus *18-03-1927 +18-06-1972 45j
HENDRICKX, Cornelis Hubertus *20-05-1901 te Swalmen +06-08-1987 te Boxmeer 86j x Tillmans
HENDRIKS, Antonia Johanna *13-12-1918 te Mill +14-06-2002 te Boxmeer 83j
HENDRIKS, Hendrikus *25-10-1883 te Beugen +31-08-1970 te Boxmeer 86j x Fleuren
HENDRIKS, Hendrikus Cornelis *02-12-1901 te Oploo +30-08-1980 te Boxmeer 78j x Strik
HENDRIKS, Hendrikus Cornelis *02-12-1901 te Oploo +30-08-1980 te Boxmeer 78j x Minten
HENDRIKS, Jacoba *22-02-1906 te Sint Anthonis +22-09-1990 te Boxmeer 84j x Weijmans
HENDRIKS, Jo *06-08-1915 te Rijkevoort +27-02-2003 te Mill 87j x Hendriks
HENDRIKS, Marie *14-03-1912 te Langenboom +27-03-2007 te Mill 95j x Meulepas
HENDRIKS, Mientje *12-03-1935 te Mill en Sint Hubert +25-04-2007 te Boxmeer 72j x Daverveld
HENDRIKS, Piet *09-02-1934 te Mill +21-03-2004 te Mill 70j
HENDRIKS, Theodorus Petrus *18-12-1900 te Oploo +13-06-1982 te Landhorst 81j x Minten
HENDRIKS, Tina *21-11-1932 te Mill +17-05-2001 te Boxmeer 68j x Raaijmakers
HERMENS, Giel *24-08-1907 te Sambeek +24-07-1987 te Sint Anthonis 79j
HERMENS, Henk *07-11-1950 te Wilbertoord +17-03-2006 te Wilbertoord 55j
HEUVEL van den, Anna *20-03-1924 te Sint Anthonis +20-05-1989 65j
HEUVEL van den, Chris *07-08-1933 te Mill +01-05-2007 te Mill 73j
HEUVEL van den, Jan *27-02-1925 +30-01-2000 74j x Brands
HEUVEL van den, Petrus Hubertus *25-03-1891 te Gemert +21-08-1928 te Helmond 37j x Verstappen
HEUVEL van den, Theo *19-02-1928 te Mill +16-02-2006 te Mill 77j x Verbeeten
HOEFS, Cor
HOENSELAAR van, Catharina *21-09-1882 te Sint Anthonis +07-01-1954 te Sint Anthonis 71j x Jansen
HOENSELAAR, Johannes Martinus *29-05-1910 te Sint Anthonis +03-12-1975 te Boxmeer 65j x Boumans
HOOG de, Toon *03-02-1940 te Sint Hubert +04-02-2007 te Mill 67j x Bergmans
HOOGENHOFF van den, Tien *04-04-1913 te Mill +22-03-2003 te Boxmeer 89j x Heuvel
HOPMANS, Geert *13-02-1930 te Nijmegen +07-11-2007 te Groesbeek 77j x Valk
HORST van der, Cor *26-09-1938 te Escharen +10-05-2000 te Langenboom 61j x Cuppen
HORST van der, Mien *04-01-1924 te Gemert +22-12-1988 te Veghel 64j x Vissers
HOUT van, Ad *20-03-1948 te Mill +07-06-2005 te Nijmegen 57j
HOUT van, Jos *14-09-1977 te Mill +12-09-2999 te Mill
HOUT van, Truus *06-03-1930 te Zeeland +25-03-1988 te Boxmeer 58j x Janssen
HOUTUM van, Annie *24-11-1935 te Mill +15-07-2004 te Boxmeer 68j x Hendriks
HOVEN van den, Gerarda *30-03-1895 te Sambeek +02-01-1983 te Boxmeer 87j x Raaymakers
HOVEN van den, Maria Anna *21-11-1897 te Sambeek +14-08-1955 te Boxmeer 57j x Bruijn
HOVEN van den, Maria Wilhelmina *05-12-1899 te Ledeacker +01-12-1984 te Sint Anthonis 84j x Bus
HOVEN van den, Theodora *01-07-1895 te Ledeacker +24-01-1980 te Bakel 84j x Duuren
HOVEN v.d., Theodorus Albertus *25-04-1893 te Sint Anthonis +22-04-1958 te Boxmeer 64j x Raaijmakers
HUIBERS, Henk *16-02-1939 te Sint Hubert +21-08-2004 te Mill 65j x Gijsberts
SCHOONEN, Maria Mechelina Elisa *09-09-1914 te Zevenbergen +14-02-1991 76j x Gerritsen
SCHRAVEN, Johanna Maria *05-04-1897 te Velp (N.Br.) +28-09-1994 te Grave 97j x Hendriks
SNIJDERS, Bernardine *30-06-1915 te Geleen +23-03-1993 te Sittard 77j x Castelijn
SNOIJINK, Bernardine Gertrudis Antoinette *13-09-1903 +28-12-1995 92j
SOMERS, Wilma *15-04-1953 te Tilburg +24-10-1993 te Rotterdam 40j x Bax
SOMMEN van der, Clasina Adriana Antonia *15-02-1906 te Eindhoven +13-11-1993 te Eindhoven 87j x Rooy
SOMMEREN van, Adriana Arnolda *07-07-1913 te Puiflijk +14-01-2005 te Beneden-Leeuwen 91j x Kol
SONDERS, Theodora Mathilde Bernhardina *01-04-1909 te Bocholt (D) +02-07-1995 te Nijmegen 86j x Nales
SOOMERS, Maria *13-05-1906 te Voerendaal +27-09-1994 te Voerendaal 88j x Strolenberg
SOOMERS, Maria *13-05-1906 te Voerendaal +27-09-1994 te Voerendaal 88j x Schleijpen
SOONS, Fien *20-05-1917 te Meerssen +02-01-2008 te Maastricht 90j x Slangen
SOONS, Jessy *10-03-1931 te Geleen +27-03-2005 te Heerlen 74j x Zeegers
SPAETJENS, Liza *15-04-1907 te Limbricht +08-12-1993 te Maastricht 86j x Beckers
SPANJERS, Johanna Hendrika *30-04-1919 te Liempde +14-02-1992 te Oirschot 72j x Heuvel
SPEE, Hub *16-02-1913 te Roermond +27-01-1990 te Geleen 76j x Raemakers
SPETGENS, Harie *24-01-1916 te Sittard +17-05-1993 te Sittard 77j x Tummers
SPIERINGS, Chrisje *30-03-1943 te Lieshout +04-01-2004 te Beek en Donk 60j x Claassen
SPIERINGS, Johanna Maria *12-05-1937 te Liempde +20-02-1999 te Liempde 61j x Houtum
SPIJKERS, Bertie *10-02-1943 te Tilburg +11-10-1992 te Tilburg 49j x Ierland
SPIKKER, Johannes Antonius *03-04-1903 te Lettele +13-06-1995 te Deventer 92j x Bosman
SPIKMANS, Marie *01-03-1922 te Ottersum +10-08-2002 te Veldhoven 80j x Gerven
SPINDLEGGER, Miet *28-05-1930 +16-02-1996 65j x Strijbos
SPROKEL, Jo *11-08-1926 te Maastricht +30-03-1993 te Voerendaal 66j x Zink
SPRONK, Ben *19-07-1936 te Boxmeer +14-02-2003 te Boxmeer 66j
SPRONK, Walter *05-12-1909 te Exel (B) +11-11-1993 te Boxmeer 83j x Christiaans
SPRUIT, Florentius *05-04-1912 te Lopik +18-10-1992 80j
STABEL, Anna *07-05-1912 te Best +12-01-2000 te Boxtel 87j x Broek
STALLENBERG, Marinus Kaspar *04-07-1928 te Voerendaal +01-11-1993 te Maastricht-Heer 65j x Ramaekers
STAMS, Joannes Hubertus *15-06-1915 te Stevensweert +14-01-1994 te Geistingen 78j x Vanthoor
STASSEN, Emanuela *22-12-1935 te Neerbeek +30-08-1994 te Heerlen 58j x Kissels
STASSEN, Guus *27-12-1915 te Maastricht +18-12-1994 te Elsloo 78j x Paumen
SWAANS, Johannes Augustinus *18-08-1914 te Tilburg +20-10-1993 te Tilburg 79j x Cornelissen

Rouwbrieven
BODENSTAFF, Henri Antoon Jan Herman *26-07-1910 te Grave +04-03-2001 te Doorn 90j x Ravelli
RAVELLI, Aldegonda Maria Johanna *09-11-1915 +21-04-1996 80j x Bodenstaff
SCHMIDT, Bernard Ferdinand *08-11-1931 +27-04-1996 te Soest 63j
SITANALA, Jacoba Leberina *28-05-1926 te Tjimahi (Ned.Indi?nbsp;+20-06-2008 te Tiel 82j x Bodenstaff

Overigen VAR
JANSEN, Gijsbert +00-09-2008 te Loenen aan de Vecht x Hogendoorn
KARSEMEIJER, Henri +00-10-2008 51j
MAASSAKKER, Han +00-09-2008

Totaal: 273 wijzigingen in deze periode in www.hollantsnet.nl

Met vriendelijke groet,
Kees Klootwijk

www.hollantsnet.nl en www.zerken.nl


Subject: + wijzigingen www.online-begraafplaatsen.nl van 16-10-2008
From: <info@noreply-zerken.nl>
Date: Fri, 17 Oct 2008 07:15:08 +0200
--------
+ wijzigingen www.online-begraafplaatsen.nl van 16-10-2008

Hieronder de wijzigingen van 16-10-2008 in de gegevens van www.online-begraafplaatsen.nl.
De gegevens staan gesorteerd op achternaam. Suggesties voor verbeteringen van deze lijst zijn welkom.

ANSEMS, Henrica *1907 +1999 e.v. Joh. H. Moussou 92j
BAAREN v., Cornelis *09-02-1901 +27-02-1990 89j
BAAREN van, Maria *29-09-1923 +19-04-1990 vrv. VOS 66j
BAARS, Dirkje *25-08-1889 +25-01-1961 71j
BAKKER, Christina *08-01-1900 +19-10-1983 83j
BEEMD v.d., Wilhelmina *29-02-1920 +04-02-2002 e.v. Cornelis Claassen 81j
BEIJER, Cilia *05-09-1911 +06-01-1982 70j
BEKERS, Maria W. *12-09-1917 +17-08-1981 e.v. Petrus C. Marijnissen 63j
BEZOUW van, H.C. *31-12-1930 +07-08-2008 77j
BONGERS, Antonia *07-07-1915 +14-08-1995 80j
BOR, Frederik Johan *21-09-1915 +25-07-1960 44j
BOS, Gerrit *15-05-1889 +16-11-1958 69j
BROUWERS, Maria C. *08-02-1910 +29-04-2006 96j
BROUWERS, Wilhelmus C. *23-04-1886 +02-11-1956 70j
BRUGGEN van, Melania H. *14-07-1937 +30-08-2001 e.v. Bertus van Wingerden 64j
BUDDING, M. F. J. *23-08-1887 +07-06-1959 71j
BUSE, Karel *21-04-1957 +26-10-1959 2j
CLAASSEN, Cornelis *22-06-1915 +18-08-1978 63j
CORPUT van den, Addy *10-04-1938 +06-02-1996 e.v. Mossou 57j
CREMERS, Gerardus H. *13-12-1921 +21-06-1996 74j
DAM van, Jacobus A. *23-08-1888 +12-05-1961 72j
DEELEN van, Marinus *22-01-1956 +22-06-1966 10j
DIELEMANS, Wally *05-05-1937 +30-07-2000 e.v. Zus Luijken 63j
DIJK v., Aaltje Jacoba *14-10-1904 +28-07-1959 54j
DIJK van, Jannetje *05-11-1883 +06-11-1958 75j
DIJK van, jannigje *09-09-1885 +21-11-1958 73j
DIKKENBERG van den, Gerritje *11-01-1884 +17-04-1968 84j
DIRVEN, Petrus A. *25-01-1909 +28-07-1979 70j
DROST, Geesje *10-11-1905 +08-02-1985 79j
DROST, Gerrit *26-12-1907 +30-12-1970 63j
EVERS, Cornelia H. *27-08-1885 +27-09-1954 gehuwd met van DAM 69j
GAGELDONK van, Johannes D. *25-10-1907 +07-03-1984 76j
GAGELDONK van, Wilhelmina Johanna *12-03-1912 +21-06-1996 e.v. Josephus Poppelaars 84j
GEMERT van, Petrus *10-09-1895 +21-02-1993 97j
GORP v., Cecilia J.A. *14-10-1951 +11-02-1998 e.v. Domenico Lugaresi 46j
HENSEN, Janna Willemina *16-03-1896 +12-07-1983 87j
HONDERS, Diederieka *10-09-1900 +11-04-1963 62j
JANSSEN, Johanna *01-02-1897 +04-03-1963 66j
JONG de, Melle *18-11-1907 +22-06-1958 50j
KERREBIJN, Maria *31-07-1901 +22-01-1961 59j
KERREMANS, Wilhelmina *17-01-1920 +21-08-1998 e.v. Cornelius J. Klaassen 78j
KLAASSEN, Cornelius J. *11-08-1920 +05-04-2000 79j
KLOEMPOEK, Mina *01-01-1885 +13-11-1963 78j
KLOP, Aantje Cornelia *30-04-1916 +20-09-1996 e.v. VERDUIN 80j
KORF, Gerrittje *25-10-1903 +18-08-1987 83j
KRAGTWIJK, Roland *09-12-1967 +13-01-2006 e.v.L.Bogaard 38j
KRUYFF, Cornelia *10-12-1908 +08-04-1961 52j
LAAR van, Adrianus *05-05-1886 +19-02-1961 74j
LAAR van, Arie *31-10-1921 +14-08-1997 75j
LAAR van, Klaartje *27-07-1923 +16-12-1992 69j
LAAR van, Willemijntje Willemina *16-06-1897 +16-09-1976 79j
LEKKERKERKER, Grietje *10-10-1916 +27-10-2004 e.v. C.Engelbart 88j
LUGARESI, Domenico *20-01-1945 +20-08-2004 59j
MAATKAMP, A. H. *12-09-1893 +01-05-1962 68j
MAATKAMP, Dirk *19-02-1891 +24-02-1977 86j
MANEN v., Antonie *11-03-1884 +14-06-1968 84j
MANNI?, Marina C.G. *06-12-1945 +10-05-1995 49j
MARIJNISSEN, Petrus C. *29-01-1917 +01-03-1990 73j
MOSSOU, Marij *30-04-1938 +01-08-1979 41j
MOURIK van, Teuntje *06-07-1890 +07-07-1966 76j
MOUSSOU, Joh. C. *1907 +1983 76j
MULDERS, Maria A. *15-12-1894 +23-06-1984 e.v. Joseph J. Dchrauwen 89j
NIEUWAMERONGEN v., A. *26-05-1887 +22-04-1959 71j
NIJS de, Johannes Christianus *02-05-1926 +09-11-2002 76j
OOSTERHOUT van, Petrus H. *29-04-1921 +20-09-1994 73j
OPPERMAN, Evert Giel *31-05-1904 +26-03-1980 75j
OPPERMAN, Guurdines *06-01-1957 +30-03-1960 3j
PEETERS, Catharina J. *12-12-1920 +17-09-2004 e.v. Gerardus H. Cremers 83j
PEETERS, Cornelis M.A. *17-07-1904 +06-02-1957 52j
PHLIPPEN, Geertruida *23-07-1912 +30-04-1991 78j
PLASMEIJER, Elisabeth *20-07-1921 +30-09-1991 e.v. Petrus H. van Oosterhout 70j
POPPELAARS, Josephus *30-07-1914 +02-08-2001 87j
QUELJOE de, Sharon Adel Filderina Anita H. *29-06-1970 +13-07-2005 35j
RENSE, Fransinus *03-09-1909 +09-12-1984 75j
RENSE, Jan *19-06-1944 +06-09-1961 17j
RENSE, moeder *23-09-1881 +31-03-1960 78j
RENSE, vader *03-06-1880 +01-04-1959 78j
RERING, Johannis *17-09-1943 +21-10-1993 50j
RIDDER de, P. H. *10-01-1907 +31-05-1960 53j
RIJKSEN, Dirk Jan *02-12-1906 +01-07-1963 56j
RIJSINGEN van, Goverdina *27-10-1905 +31-08-1980 e.v. Petrus A. Dirven 74j
SALAMPESSY, Jacob *26-09-1946 +14-09-2006 59j
SCHRAUWEN, Joseph J. *17-11-1898 +21-02-1956 57j
SCHUG, E. A. *08-02-1895 +19-11-1959 64j
SCHULTZE, Willy *31-08-1915 +20-04-1999 83j
SCHUMACHER, Anna Augusta Henri?e *29-10-1899 +26-03-1975 75j
SETTEN van, Lambertus *30-07-1897 +12-10-1958 61j
SMIT, Damus *05-01-1898 +17-03-1963 65j
STEL, Gezinus *01-05-1898 +01-11-1962 64j
STIKKUM van, Cornelis *08-11-1889 +13-01-1970 80j
TONGEREN van, Sander Jan *13-04-1894 +25-05-1966 72j
TRA van, Adriana *02-04-1897 +29-10-1981 e.v. Boxtel 84j
VEENENDAAL, Arend J. J. *14-11-1891 +10-08-1961 69j
VELDEN van der, Adriana *03-11-1888 +30-09-1965 76j
VELDHUIZEN v., C. J. *04-05-1929 +25-06-1966 37j
VERSEVELD, Johannes *10-11-1890 +14-11-1964 74j
VERWOERD, Bertus *08-07-1895 +30-08-1958 63j
VERWOERT, M. F. J. *19-10-1890 +22-03-1982 91j
VINK, Barend *01-09-1876 +16-06-1966 89j
VINK, Jakob *24-12-1911 +25-04-2004 92j
VRIENS, Cornelia J. *12-12-1914 +05-03-1974 e.v. Cornelis M.A. Peeters 59j
WATTIMENA, Suzanna Rachel *29-08-1916 +07-11-1997 e.v. Johannes Christianus de Nijs 81j
WEETERING van de, Rijkje *10-08-1891 +30-04-1967 75j
WEGGERS, Ren?bsp;*02-10-1934 +08-11-2001 67j
WESTEN van der, Johannes H. *28-12-1921 +16-08-1978 e.v. Johanna Huybrechts 56j
WILLIGEN van, Jan C. *18-01-1915 +07-04-1966 51j
WORTMAN, Gijsbertje *13-12-1907 +25-03-1984 76j
ZANTEN v., J. H. *26-05-1929 +17-11-2006 77j
ZWIESERIJN, Leendert *08-01-1883 +27-03-1966 83j

Totaal: 109 wijzigingen in deze periode in www.online-begraafplaatsen.nl

Met vriendelijke groet,
Kees Klootwijk

www.hollantsnet.nl en www.online-begraafplaatsen.nl


Subject: + Overlijdensadvertenties uit De Twentse Courant Tubantia, 17-10-2008
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@planet.nl>
Date: Fri, 17 Oct 2008 12:47:09 +0200
--------
Overlijdensadvertenties uit de Twentse Courant Tubantia
Vrijdag 17 oktober 2008
Nr. 1731

Scans zijn, gratis, via e-mail verkrijgbaar bij
l.ooijkaas@planet.nl
Bij aanvraag graag het bovenstaande nummer plus de naam van de overledene
vermelden.
De advertenties zijn ook in te zien en af te drukken via
http://www.mensenlinq.nl/

Achtereenvolgens staan vermeld: achternaam, voornamen, achternaam partner,
(+ = partner overleden) voornamen partner, leeftijd, geboorteplaats,
geboortedatum, overlijdensplaats en overlijdensdatum.

ARENDS, Jacob Frederik, BRAMER, Jozina Johanna,
* Lonneker,11-07-1915 + Leiden,15-10-2008
Eerder gehuwd met Trijntje van der BIJL.

BOERKAMP, Johanna Susanna (Annie), CHRISTENHUSZ, Chris,77
+ Hengelo,16-10-2008

GRAAF, de, Jan, FEIJER,+ Jannie,86
+ Enschede,

GROBBINK, Ria, NOPPERT, Rein,
*04-09-1945 + Almelo,14-10-2008

NIJKAMP, Maria Gesina, DEGEN,+ Johan Gerrit,86
+ Oldenzaal,14-10-2008

met vriendelijke groeten,
Leo Ooijkaas, Haaksbergen.
http://home.planet.nl/~ooijk000
Subject: + familieberichten www.hollantsnet.nl van 17-10-2008
From: <info@noreply-hollantsnet.nl>
Date: Sat, 18 Oct 2008 07:10:16 +0200
--------
+ familieberichten www.hollantsnet.nl van 17-10-2008

Hieronder de wijzigingen van 17-10-2008 in de gegevens van www.hollantsnet.nl.
De gegevens staan gegroepeerd per soort advertentie en per krant, daarbinnen gesorteerd op achternaam.
Suggesties voor verbeteringen van deze lijst zijn welkom.
Natuurlijk kwam dit resultaat weer tot stand door medewerking van onze pakweg 100 vrijwilligers! Grandioos!
Op www.hollantsnet.nl kunt u ook zelf familienamen opgeven. Bij wijzigingen krijgt u dan automatisch bericht.

Overlijdensadvertenties Volkskrant
HARING, Martin M. *06-05-1933 te Hilversum +15-10-2008 te Mill 75j x Halkes
RIESSEN van, Aaltje Judica Elizabeth *13-02-1924 te Zeist +15-10-2008 te Amsterdam 84j x Tan

Overlijdensadvertenties Telegraaf
BLECKMAN, Maria Henriette *01-04-1900 te Kota Radja (Ned. Indi?nbsp;+12-08-2003 te Drumheller, Canada 103j x Kloppenburg
DAMEN, Willem Henderikus *14-09-1927 te Soerabaja (Ned.Indi?nbsp;+14-10-2003 te Morneau 76j x Snip
JALINK, Anthon (Thon) *12-01-1918 te Olst +14-10-2008 te Arnhem 90j x Ligny
LANZING, Margareta Louise *13-06-1913 te Djokjakarta (Ned. Indi?nbsp;+07-03-2003 te Den Haag 89j
OVERBEEK BLOEM, Charles Johan George *30-01-1911 te Bandoeng (Ned. Indi?nbsp;+01-06-2004 te Den Haag 93j x Kailoloa Progas van Geuricke
STEMMERIK, Willemine Estelle *09-10-1919 te Soerakarta (Ned. Indi?nbsp;+27-07-2004 te Den haag 84j x Buijssen
TENBERGEN, Henriette Justine *24-02-1926 te Jogjakarta (Ned. Indi?nbsp;+12-06-2005 te Hilversum 79j x Kokshoorn
VISSCHER, Johannes *22-11-1926 +16-10-2008 te Genemuiden 81j x Bakker

Overlijdensadvertenties Twentse Courant Tubantia
AALBERS, Gerrit *02-05-1949 te Winterswijk +23-07-2008 te Marburg (DUI) 59j x Schurink
AARDT ter, Hendrika Aleida +27-07-2008 te Eibergen 86j x Stomps
BAHLMANN, Hanna-Lore +25-07-2008 70j x Arends
BAKKER, Ria +24-07-2008 te Haaksbergen 62j
BOERS, Riek +24-07-2008 96j x Holmer
BOERSTRA, Murk (George) *30-06-1943 +24-07-2008 65j x Berteler
BRIENE, Mannes Johannes +27-07-2008 81j x Jansen
EEKTIMMERMAN, Cor *20-08-1956 +25-07-2008 51j x Fikkert
EGBERINK, Henny +24-07-2008 75j x Satink
EMMING, Lucasciena +27-07-2008 81j x Zandvoort
FRANCKE, Janna Carolina +26-07-2008 79j x Barnier
GEERDINK, Everdina Harmina +26-07-2008 te Eibergen 88j x Lodeweeg
GREVINK, Frederik Albert *10-01-1929 +23-07-2008 79j x Mengerink
HOOS, Margriet *16-10-1957 +24-07-2008 50j x Vermeulen
HOPPEN, Johannes Albertus *31-07-1928 +24-07-2008 79j x Lorkeers
HUISMAN, Antje +27-07-2008 te Almelo 86j x Alink
HUTTENHUIS OP BEVERS, Engelina Hermanna Maria +27-07-2008 te Lonneker 88j x Boers
IJZEBAART, Geertje +25-07-2008 te Goor 88j x Jaasma
JANSINK, Jan *27-05-1959 +26-07-2008 49j
JONG de, Dirkje *23-07-1917 te Utrecht +27-07-2008 te Hengelo 91j x Krugten
KEIZER, Thea +27-07-2008 54j

Overlijdensadvertenties Trouw
BALVERS, Cornelis Johannes (Cees) +00-10-2008
BOESSENKOOL, Magdalena Elisabeth (Madeleine) *18-07-1920 te Enschede +14-10-2008 te Ruurlo 88j x Veen
CONJONG, Pieter *26-09-1921 te Rotterdam +12-10-2008 te Bergen (NH) 87j
DISSER, Hans +00-10-2008
DOFF, Bouwina Nina Geertruida *15-01-1935 te Groningen +14-10-2008 te De Bilt 73j x Boer
DOMMELE van, Piet +00-10-2008 x Broek
FILIUS, Clazina Anna *02-06-1927 te Haarlemmermeer +13-10-2008 te Dordrecht 81j x Vlugt
HEIJKOOP, Christina Elzabeth (Tineke) *21-01-1938 te Amsterdam +12-10-2008 te Utrecht 70j x Mastenbroek
HELD, Johanna Berendina *21-07-1932 +11-10-2008 76j x Bink
HEMMEN van, Joop J. *22-07-1942 te Epe +10-10-2008 te Delft 66j
MEGGELEN van, Francina Adriana Aaltje *26-09-1950 +10-10-2008 te Bleiswijk 58j x Leek
NAPEL ten, Th. +00-10-2008
POSTEMA, Jan +14-10-2008 te Meppel x M?ann
SMITSHOEK, Celia *04-06-1911 +13-10-2008 te Rotterdam 97j x Groeneweg
SNOEK, Fokke Jan +00-10-2008 71j
SNOEK, Fokke Jan *27-07-1937 +10-10-2008 te Joure 71j x Kostelijk
VERWEIJ, Jan +00-10-2008
VOGELZANG, Frederik *12-10-1937 te Noordwijk (Gr) +10-10-2008 te Hardenberg 70j x Vries
VRIES de, Jan Aarnout *13-10-1937 te Andijk +13-10-2008 te Heelsum 71j

Overlijdensadvertenties Dordtenaar
ASPEREN van, Annigje +04-01-1999 te Dordrecht 88j
HOEK van der, Friedrich August Heinrich +31-12-1998 te Dordrecht 74j
PIETERS, Piet +01-01-1999 te Dordrecht
VERMEULEN, Willempje +05-01-1999 te Dordrecht 87j x Strohmeyer

Overlijdensadvertenties Eindhovens Dagblad
BORSTEN, Duncan +13-10-2008 35j x Louwere
BROEK van den, Albert *16-05-1927 +17-10-2007 80j
JAGER de, Tanja
LAMMERTSMA, Age *07-03-1928 te Wommels +15-10-2008 te Geldrop 80j x Smit
VERSANTVOORT, Ren?bsp;+15-10-2008 45j
WENGEN van, Joke *07-10-1934 +15-10-2008 te Nuenen 74j x Brouwer

Overlijdensadvertenties Diverse inzendingen
MEIJER, J.F.C. +08-03-1919 56j
OLIERHOEK, Nicolaas Henricus +23-06-1980 te Dordrecht (Refaja) 49j

Overlijdensadvertenties Stem editie Alblasserwaard
KLOP, Hendrika +12-10-2008 te Hardinxveld-Giessendam 92j x Wingerden

Overlijdensadvertenties Dordt Centraal
HARTOG, Sjaak +14-10-2008 57j
MAN de, Leendert (Leen) +12-10-2008 te Dordrecht 78j x Bakker
RIJ van, Frans Cornelis +15-10-2008 te Dordrecht 75j x Groenemeijer

Overlijdensadvertenties De Combinatie
, Gerda *20-01-1969 +09-10-2008 39j
BORSJE, Adriana Hendrika +11-10-2008 79j x Leening
GOUW, Hillie +09-10-2008 74j x Bakker
LEER van der, Huib *15-02-1929 +01-10-2008 79j x Bol
MUNTER, Jan +10-10-2008 83j x Visser

Overlijdensadvertenties De Stem
COSTERUS, Hendrik +14-10-2008 te Sliedrecht 91j x Kluiver

Overlijdensadvertenties AD Utrechts Nieuwsblad
BAARS, Wil +14-10-2008 te Utrecht 62j
BOS, Leen +11-10-2008 te Bergschenhoek 76j x Griend
HEIJDEN van der, Adelheid Rosette +13-10-2008 91j x Swaan
LINGEN van der, Gerrie *12-06-1922 +16-10-2008 te Zeist 86j x Waerdt
VERHOEF, Yvon +15-10-2008 te Vleuten
VRUTAAL, Kenneth +00-10-2008 te Utrecht

Overlijdensadvertenties Dagblad vh Noorden
BOER, Jan *31-03-1939 +15-10-2008 te Smilde 69j x Voortman
HINGSTMAN, Wanderdina (Dinie) *02-10-1935 te Rolde +15-10-2008 te Assen 73j
HOENDERKEN, Marchiene *05-12-1927 te Noordlaren +15-10-2008 te Vries 80j x Brink
HOFSTEENGE, Boele *14-11-1918 +15-10-2008 te Beilen? 89j x Nijwening
HOMMES, Bert *15-04-1943 te Beerta +09-10-2008 te Eelde 65j x Sijpkens
SCHMIDT, Derkien (Kiena) *08-01-1928 te Haren +15-10-2008 te Haren 80j x Stadman (1)
SCHMIDT, Derkien (Kiena) *08-01-1928 te Haren +15-10-2008 te Haren 80j x Ubels (2)
TAMMES, Jarke *05-02-1924 +15-10-2008 te Veele 84j x Alvering

Overlijdensadvertenties 's-Gravenzander
DRIJVER den, Hendrika *25-01-1924 +07-10-2008 te 's-Gravenzande 84j x Nieuwkerk
NEIJS de, Catharina Johanna +10-10-2008 te 's-Gravenzande 80j x Zanten

Overlijdensadvertenties AD De Dordtenaar
BOS, Leen +11-10-2008 te Bergschenhoek 76j x Griend
HEIJDEN van der, Adelheid Rosette +12-10-2008 91j x Swaan

Overlijdensadvertenties Nieuwsbode (NW-Overijssel)
JANSEN, Henni Antionette *24-06-1919 +05-10-2008 te Zwartsluis 89j x Zedde
KOLLEN, Gerridina Hermina (Ida) *30-10-1955 te Ommen +12-10-2008 te Vollenhove 52j x Regelink
MARS, Willem *21-11-1936 te Zwartsluis +03-10-2008 te Beilen 71j
VOERMAN, Kasper Wijbren +19-09-2008 te Zwartsluis 76j x Meijer
WESTENDORP, Willem Jan *31-01-1931 +05-10-2008 te Sint Jansklooster 77j x Swieten
WINTERS, Jan Hendrik (Henk) +02-10-2008 te Sint Jansklooster 55j x Dijk

Overlijdensadvertenties De Noordoostpolder
BAAR van, Wil *14-07-1933 te Zijdewind +11-10-2008 te Marknesse 75j x Lange
BAKKER, Frederik Albert (Freek) *15-07-1930 +12-09-2008 te Emmeloord 78j x Vlig
BISSELING, Theo +26-09-2008 47j
BLENKERS, Hendrika Elisabeth (RIekie) *16-08-1917 te Hengelo (O) +05-10-2008 te Sneek 91j x Gorter
BONTEKONING, Gulian Cornelis (Guul) *02-02-1926 +10-10-2008 te Emmeloord 82j x Kuiper
CUPPEN, Gertruda Petronella +30-09-2008 te Emmeloord 92j x Pubben
DIJK van, Sjoerd *09-03-1923 te Marssum +16-09-2008 te Emmeloord 85j x Roorda
GERRITS, Marchien *13-08-1927 te Vries +02-10-2008 te Wilnis 81j x Kortenray
GOEREE, Henk *13-04-1930 te Emmer-Compascuum +25-09-2008 te Emmeloord 78j x Bischop
GULDEMOND, Nicoline +03-10-2008 47j
HAYMA, Baukje *06-06-1928 te Cornjum +01-10-2008 te Emmeloord 80j x Ploeg
KINGMA, Anne *09-05-1929 te Leeuwarden +16-09-2008 te Emmeloord 79j
KOCH, Christinus Alfonsus Maria (Fons) *08-06-1919 te Utrecht +08-09-2008 te Emmeloord 89j x Berkhout
KRUIJS, Petrus Gerardus *04-08-1920 te Kerkrade +24-09-2008 te Emmeloord 88j x Posthumus
LEUNE, Matheus Adriaan (Theo) *17-08-1923 te Zoeterwoude +16-09-2008 te Emmeloord 85j x Kool
LUCHTENBERG, Geertje *25-07-1914 te Oostwold (Oldambt) +16-09-2008 te Emmeloord 94j x Mulder
LUIJSTERBURG, Maria Catharina Elisabeth *27-12-1919 +11-10-2008 te Kraggenburg 88j x Noort
MAURIK van, Maria Hermina (Rita) *20-12-1936 te Utrecht +22-09-2008 te Zwolle 71j x Staal
MEIJERING, Freek *09-11-1933 te Lhee +20-09-2008 te Emmeloord 74j x Barels
MENGER, Grietje *12-06-1930 te Nijeholtwolde +29-09-2008 te Sneek 78j x Strampel
NITRAUW, Bernardus Willem *24-02-1923 +18-09-2008 te Emmeloord 85j x Kooger
RHEBERGEN, Henk *18-08-1927 te Aalten +16-09-2008 te Warnsveld 81j
RISPENS, Jan *31-08-1922 te Oldehove +26-09-2008 te Lelystad 86j x Bons
ROORDA, Hieke *07-06-1924 te Kollum +06-10-2008 te Sneek 84j x Dijk
STIENISSEN, Hendrikus Engelbertus Johannes *14-11-1925 +30-09-2008 te Espel 82j x Rewinkel
STOLTE, Aaltje Marina *11-05-1939 te Wierden +25-09-2008 te Emmeloord 69j x Lodewijk
VOORNVELD van, Leida *25-12-1966 te Weststellingwerf +13-09-2008 te Amersfoort 41j
WEELE van der, Janna Emma *20-04-1930 te Oosterland +09-09-2008 te Lelystad 78j
WESSELO, Stevelina Gijsberta (Stevelien) *16-01-1957 +09-09-2008 51j
WESTERA, Mathilde *10-06-1954 te Groningen +09-10-2008 te Emmeloord 54j x Vera
WESTRA, Klaas *08-04-1929 te Kimswerd +27-09-2008 te Emmeloord 79j x Lemstra
WULFF, Grietje *16-04-1926 te Zuidwolde +27-09-2008 te Zwolle 82j x Vogel

Overlijdensadvertenties Gorcumse Courant
ELDIK van, Jannie *28-04-1933 te Arkel +23-09-2008 te Gorinchem 75j x Muilwijk
MEIJDEN van der, Jan Hendrik *16-12-1948 +24-09-2008 te Gorinchem 59j x Berg
STRATEN van, Maria Christina *06-03-1957 +05-10-2008 te Woudrichem 51j x Lunteren
SWAGERMAN, Christina Stoffelina *06-10-1919 +27-09-2008 te Gorinchem 88j x Wouters
ZILLIG, Huiberdina Geldrina *10-12-1928 +21-09-2008 te Gorinchem 79j x Berg

Overlijdensadvertenties Limburger
DIEDEREN, Henricus Johannes (Harrie) +15-10-2008 te Heerlen 85j x Senden
GROEN, Johanna (Jo) *24-09-1925 te Nieuwendam +15-10-2008 te Heerlen 83j
GUSSEN, Herman +11-10-2008 te Heerlen 85j x Strouken
HOUBERS, Elly +15-10-2008 te Elsloo 67j x Godding
JANSSEN, Ina *15-10-1940 +15-10-2008 te Heerlen 68j x Krispijn
LIST van der, Coby *17-01-1930 +15-10-2008 78j x Essel
MULLER, Agnes Johanna +11-10-2008 te Sittard 91j x Kurvers

Overlijdensadvertenties De Zakengids
BOSCH, Jan Cornelis +07-10-2008 te Culemborg 86j x Salari
MOURIK van, Geurtje +00-10-2008
VAANDERING, Wim +06-10-2008
VALBURG van, Albertus *17-10-1939 +04-10-2008 te Eck en Wiel 68j x Kwint
ZOEST van, Wandert Alex Marius *19-11-1929 +06-10-2008 te Maurik 78j

Overlijdensadvertenties Culemborgse Courant
DRIESSEN, Arie Antoon *03-10-1927 +28-09-2008 te Culemborg 80j x Visser
RINKES, Jacobus Gregorius Jozef *15-04-1938 te Culemborg +23-09-2008 te Culemborg 70j
THIERS, Helena Maria Barbara *08-10-1921 te Culemborg +23-09-2008 te Culemborg 86j x Joosten
ZANTEN van, Bastiaan *14-12-1929 +02-10-2008 te Culemborg 78j x Blitterswijk

Overlijdensadvertenties AD Rotterdams Dagblad
BALVERS, Cees +00-10-2008
BARENDRECHT, J. +00-10-2008
BORSTEN, Duncan +00-10-2008
BOS, Leen +11-10-2008 te Bergschenhoek 76j x Griend
FORTUIN, Piet +15-10-2008 te Puttershoek 93j
HEIJDEN van der, Adelheid Rosette +12-10-2008 91j x Swaan
WINTERSWIJK, Maria *26-09-1921 +12-10-2008 87j x Junius

Overlijdensadvertenties Dordt Nu
SCHEERS, Antonius Frederik (Ton) *03-12-1947 +11-10-2008 te Zwijndrecht 60j x Verspui

Overlijdensadvertenties Eindhovens Dagblad Helmond-Plus
BIGGELAAR van den, Hein +14-10-2008 71j
BROUWERS, Miet +14-10-2008 te Lieshout 99j x Broek
SCHALL, Ulrike +00-10-2008 x Vegchel
SCHEPERS, Helena Benedicta +14-10-2008 83j x Velden

Overlijdensadvertenties Nieuwsbode (Zeist)
MARTIN, Carla Louise *05-04-1936 te Madjalengka (Ned. Indi?nbsp;+28-02-2003 te Utrecht 66j x Peucker

Huwelijksadvertenties AD De Dordtenaar
ADRIAANS, Iwan

Geboorteadvertenties Telegraaf
VOGELZANG, Hans *15-10-2008 te Heerenveen k: Anne-Claire

Geboorteadvertenties Eindhovens Dagblad
BOVERS, Thomas *13-10-2008 te Nuenen x Bovers k: Stijn
PRINZ, Harmen *14-10-2008 te Best x Steen k: Eva

Geboorteadvertenties Dagblad vh Noorden
WELP, Frank *13-10-2008 te Harkstede x Laarman k: Annemarij Margreet

Geboorteadvertenties Eindhovens Dagblad Helmond-Plus
SPOORMAKERS, Stephan *12-10-2008 x Spoormakers k: Daan

Bidprentjes
BODENSTAFF, Henricus Johannes *20-10-1869 te Uden +25-03-1954 te 's-Gravenhage 84j x Noppeney
HUIJBERS, Petronella *26-09-1870 te Oploo +10-05-1942 te Overloon 71j x Klaassen
HUIJBREGTS, Piet *20-03-1922 +27-12-2007 85j x Vosters
HUISKENS, Anna Maria Jacoba *10-03-1914 te Druten +10-09-1971 te Boxmeer 57j x Hermens
HULSBEEK van de, Johannes *14-09-1910 te Wanroij +05-01-1977 te Boxmeer 66j x Berg
HULST van der, Maria Adriana *16-10-1898 te Zevenhoven +15-06-1990 te Sint Anthonis 91j x Vonderen
HURKENS, Henk *18-02-1952 +08-02-1997 44j x Sambeek
JACOBS, Christ *18-05-1924 te Mill +26-11-1996 te Mill 72j x Kuppen
JACOBS, Gertruda Wilhelmina Gerarda Maria *25-05-1964 te Ledeacker +02-04-1981 te Rijkevoort 16j
JACOBS, Johanna Hendrika Maria *06-05-1918 te Sint Anthonis +22-09-1988 te Boxmeer 70j x Doensen
JACOBS, Martinus *14-01-1888 te Sambeek +08-09-1976 te Sint Anthonis 88j x Peeters
JANS, Antonius *10-11-1902 te Sint Anthonis +19-11-1971 te Boxmeer 69j x Michiels
JANS, Henrica *19-03-1907 te Escharen +21-10-1986 te Boxmeer 79j x Steeg
JANS, Johanna Maria Geertruda *20-07-1911 te Gassel +30-06-2001 te Mill 89j x Broek
JANS, Johannes Petrus *28-02-1901 te Escaren +24-08-1968 te Boxmeer 67j x Kleijnen
JANS, Jozef *10-06-1899 te Sint Anthonis +31-07-1984 te Sint Anthonis 85j x Vos

Totaal: 184 wijzigingen in deze periode in www.hollantsnet.nl

Met vriendelijke groet,
Kees Klootwijk

www.hollantsnet.nl en www.zerken.nl


Subject: + wijzigingen www.online-begraafplaatsen.nl van 17-10-2008
From: <info@noreply-zerken.nl>
Date: Sat, 18 Oct 2008 07:15:08 +0200
--------
+ wijzigingen www.online-begraafplaatsen.nl van 17-10-2008

Hieronder de wijzigingen van 17-10-2008 in de gegevens van www.online-begraafplaatsen.nl.
De gegevens staan gesorteerd op achternaam. Suggesties voor verbeteringen van deze lijst zijn welkom.

"T VELD van, Hendrika Aleida +12-03-1998
AAFTINK, Ijda Gesina *12-03-1926 +26-04-2008 e.v. Schipper. 82j
AARTS, Adrianus J. *25-03-1884 +16-05-1955 71j
ADRIAANSENS, Honor?arie *09-12-1905 +29-04-1988 Priester van het bisdom Breda 82j
AKKERMANS, Adriaan Marinus *11-02-1915 +26-02-1998 83j
ARENDONK, Jacobus *23-10-1921 +03-06-2005 83j
BAAN van de, Teuntje Petronella *05-10-1949 +16-02-2007 57j
BAARS, Daatje *06-04-1896 +13-07-1965 69j
BARONES VAN DER FELTZ, Constantia Johanna Anna Christina *28-09-1870 +30-09-1953 83j
BARONESSE VAN DER FELTZ, Johanna *24-11-1868 +19-09-1940 gehuwd met de la PORTE 71j
BASTIAANSEN, Johannes F. *24-06-1940 +07-07-1991 e.v. Amelia C.A.G. Franckaert 51j
BASTIAANSEN, Johannes F. *04-03-1917 +18-01-1991 e.v. Johanna D. Franken 73j
BASTIAANSEN, Maria E. *09-04-1910 +14-11-1969 Antonius C. Sweep 59j
BECKMAN, Ian David +18-05-2006
BEELAERTS VAN BLOKLAND, Jonkheer J. *08-08-1877 +22-02-1960 82j
BEELAERTS VAN BLOKLAND, Jonkheer J.J.G. *13-12-1909 +14-11-2005 95j
BEELAERTS VAN BLOKLAND, Jonkvr. Cornelie A.H. *10-11-1911 +24-09-1945 33j
BEELAERTS VAN BLOKLAND, Jonkvr. Julia W. *28-06-1923 +13-12-2006 83j
BEERS van, Anna *01-11-1954 +03-11-1990 36j
BEKERS, Adrianus *25-08-1902 +16-09-1985 83j
BELFORT, Joyce Mirelle *20-10-1977 +23-03-2007 29j
BERG van den, Aris *10-11-1886 +31-01-1966 79j
BERG van den, Evert Hendrik *04-08-1940 +13-02-2007 66j
BESSELINK, Gerhard Cornelis *26-09-1919 +27-02-1966 46j
BEYER, Jan *13-07-1922 +09-09-2008 86j
BIJL v.d., Wouter *26-04-1883 +04-06-1972 89j
BLAAUW, August Hendrik Pieter *05-03-1873 +10-04-1944 71j
BLAAUW, Sophia *11-08-1909 +07-01-1996 86j
BLEIJENBURG, Egberdina *21-02-1893 +10-09-1949 gehuwd met ZWARTS 56j
BLEIKERTZ, Jer?R. *03-06-1910 +13-01-1987 76j
BOEF, Maria Lijsje *24-09-1913 +23-11-2005 e.v. Middelman 92j
BOEIJEN van, Jan *29-07-1901 +20-11-1965 64j
BOLDERMAN, Jannigje *22-10-1883 +30-07-1965 81j
BOLLEMEIJER, Joseph Chr. C. *22-06-1914 +10-12-1990 76j
BONGERS, Wilhelmina Jacoba *14-08-1947 +27-05-2007 59j
BOOGAARD, Louise E. *10-08-1917 +19-09-1993 e.v. Joseph Chr. C. Bollemeijer 76j
BOOGERT van den, Lena *03-05-1912 +03-02-1942 29j
BORST, Johanna Margaretha *25-03-1919 +18-05-2005 e.v.Molenaar 86j
BOTHOFF, Maria Cornelia *08-12-1908 +22-07-2000 gehuwd met JONKERS 91j
BOTOK, *01-10-1895 +11-07-1974 e.v. Willem H. de Wilde 78j
BOTS, Petronella Maria *17-08-1917 +25-03-1991 e.v. Adriaan Marinus Akkermans 73j
BOUMAN, Jocob *06-02-1905 +01-03-1966 61j
BOUWENS, Cornelis J. *16-03-1928 +30-03-1991 e.v. Dymphna H.M. van der Pluijm 63j
BOXEL van, Johanna *01-08-1908 +07-09-2003 wed. v. Adrianus SMULDERS 95j
BOXEL van , Johannes A. *13-05-1905 +30-01-1970 64j
BRAK, +20-07-1987
BREUNISSE, Luitje *05-02-1916 +07-05-1996 80j
BRIENE, A. M. *02-08-1916 +20-06-1979 62j
BROEK v.d., Johannes M. *23-12-1910 +25-11-1978 67j
BRONSDIJK, Louis +08-03-2008
BRUIJN de, Johannes C. *27-07-1899 +25-05-1963 63j
BUIS, Geertje *17-02-1884 +30-10-1940 gehuwd met STEENBRUGGE 56j
BUITENHUIS, Willemijn *02-11-1913 +07-01-1966 52j
CAMBIER VAN NOOTEN, Johanna A. *04-12-1874 +27-07-1969 94j
CLAUS, Hendrika L. *28-09-1868 +30-12-1947 gehuwd met RIETBERGEN 79j
COENDERS, Jansje +13-12-2006
COOPS, Gerrit Johannes *08-02-1894 +27-04-1965 71j
CORNELISSEN, Antonia M. (Toos) *02-04-1878 +18-12-1962 84j
DAM van, Peter Gijsbert *01-02-1911 +08-04-1966 55j
DEKKER, M.C. *29-05-1905 gehuwd met van EXEL
DIEPENHORST, Maria Jacoba *13-01-1929 +17-05-1943 14j
DIEPEVEEN, Anthonie *03-02-1923 +29-09-1948 25j
DIEPEVEEN, Martinus Adrianus *24-04-1925 +19-11-1981 56j
DOLLEMAN, Willem Anthonie *30-06-1877 +13-11-1962 85j
DONGEN van, Louise P. *04-01-1902 +16-10-1977 e.v. Adrianus J. Aarts 75j
DRENTH, Arendina *1912 +28-03-1997 e.v. Westera. 84j
DRIESSEN, Andries *10-11-1903 +11-08-1980 e.v. Jacomina DAALMAN, w.v. Theresia PETERS 76j
DROST, Pieter J.
DRUNINGEN van, Sijke *22-04-1921 +12-11-1941 20j
DUIJVEMAN, Johannes Marinus +06-08-2007
DUTILH, E.C.M. +23-07-1960 Nederlands Consul 1934-1960
EDEN van, Gerard Herman *15-10-1880 +08-02-1957 76j
EIBERGEN SANTHAGEN van, Pauline Elise *18-11-1886 +28-12-1977 gehuwd met DOLLEMAN 91j
EIJL van, Anna C. *05-02-1907 +18-09-1995 e.v. Johannes A. van Boxel 88j
ENGELBERT, Willem Jacobus +22-02-2007
ENGELEN van, Antonius G. *02-05-1915 +31-07-1975 60j
ENGELEN van, Wilhelmus *01-09-1878 +28-02-1963 84j
EXEL van, N.J.A. *03-05-1906 +21-09-1944 predikant 38j
FLANTUA, Theodorus *05-11-1908 +08-01-1985 76j
FOKKER de, Mechteld Cornelia *22-10-1930 +29-05-2005 e.v. van Medenbach de Rooy 74j
FRANKE, J. e.v. Joh van ROSSUM
GALESTIN, M.C. *29-12-1882 +29-01-1970 gehuwd met GALESTIN 87j
GALESTIN, M.N. *15-04-1868 +03-11-1942 74j
GELENS, Wouterina J. *26-12-1899 +04-03-2000 e.v.Johannes C. de Bruijn 100j
GERARD DE MILLET VAN COEH, Jonkvr. J.W.L. *15-01-1887 +12-12-1945 gehuwd met BEELAERTS VAN BLOKLAND 58j
GERRITSEN, Gerrit Jan Carel *04-07-1915 +17-12-2006 91j
GIJZE v.d., H. +1942
GILS van, Sjaak *21-12-1927 +24-06-1991 63j
GOEDHART, Cornelia Johanna *10-07-1888 +15-05-1976 gehuwd met van den STEENHOVEN 87j
GOEDHART, Geertruida *30-10-1898 +06-04-1955 56j
GOEDHART, Nikolaas Marius *11-12-1889 +11-11-1950 60j
GOOT van der, Hendrik Jan *28-10-1870 +03-04-1915 44j
GOOT van der, Hendrika *15-09-1915 +12-04-1996 80j
GRAUMANS, Petronella *14-08-1886 +22-12-1974 e.v. Wilhelmus van Engelen 88j
GRAUWMANS, Johannes *20-11-1913 +25-01-1990 76j
GROOTEL van, Wilhelmus A. *01-01-1912 +25-03-1980 e.v. Theresia W.M. KOX 68j
HAAR ter, Cornelia Johanna *30-10-1963 +03-11-1977 14j
HAKSTEEN, Jan *25-12-1870 +29-01-1942 e.v. D in 't VELD 71j
HANSWIJK PENNINK van, Nicolaas Anne Caro *09-07-1879 +06-07-1944 64j
HARSELAAR van, Gijsberta *04-01-1889 +01-05-1967 78j
HEIM, Myra Christina *15-01-1951 +29-12-2007 e.v. Schenkers 56j
HELMS, Geertruida *22-03-1934 +25-10-1965 31j
HENDRIKS, Geertruida Johanna +09-04-2007 e.v.Doornhein
HESSELS, Jacoba *12-10-1891 +02-11-1950 e.v. Petrus Spapen 59j
HIBBERT, Norman George +27-09-2005
HOLTHE TOT ECHTEN van, Jonkheer Hendrik Gerard *24-07-1862
HOLTHE TOT ECHTEN van, Jonkheer Henric Gerrit *1922 +2001 burgemeester van Renkum 1973-1986 79j
HOOGENDOORN, Bertje *17-10-1932 +12-05-2007 74j
HOOGEWERF, Cornelia +1942
HOOSTEN, Cornelis *20-08-1904 +19-09-1978 74j
HOOTSEN, Barend *01-03-1903 +15-02-1966 62j
HOUCK, Hermina *09-10-1877 +31-07-1969 gehuwd met van HANSWIJK PENNINK 91j
HOVIUS, Cornelis *09-08-1907 +17-09-1993 86j
HUIGEN, Marinus *01-09-1925 +28-02-1993 e.v. Helena C.L. van Poppelen 67j
JANSEN, Jenny Janna Sophia *20-10-1918 +07-10-2006 gehuwd met STEENBRUGGE 87j
JANSSEN, Johannes M. *17-11-1918 +12-02-1998 79j
JASPERS, Louisa *02-04-1900 +14-09-1958 e.v. Arnoldus Smans 58j
JONCKHEERE, Maximiliaan Jacob *24-05-1877 +20-04-1944 66j
JONG de, Adriana Everdina *02-08-1890 +04-09-1984 94j
JONG de, Cornelia Johanna *11-08-1895 +13-05-1978 82j
JONG de, Geertruida Johanna Hendrika *06-07-1899 +24-05-1982 82j
JONG de, Peter *15-12-1893 +01-02-1973 79j
JONG de, Pieternella *16-06-1886 +17-02-1977 90j
JONKERS, Anneke *24-09-1943 +12-07-1946 2j
KAMIHARA, S. *15-03-1892 +06-05-1966 gehuwd met WIJERS 74j
KEIJMAN, Wim *26-09-1921 +07-05-1965 43j
KEYMAN, Grietje *01-02-1911 +18-03-2001 90j
KLAASSEN, Dina *19-08-1881 +15-02-1958 gehuwd met VOORHOEVE 76j
KLEIJER, Albert *07-03-1886 +21-07-1967 81j
KLEIJER, Hendrik *19-06-1922 +11-07-1965 43j
KLERK de, Catharina *09-07-1914 +23-01-1986 71j
KLIFT van de, Maria *20-04-1891 +14-06-1976 85j
KLOMP, Herman *30-12-1908 +24-05-1996 87j
KLOMP, Jannigje *16-02-1904 +13-03-1992 88j
KLOMP, Johannes Marinus *07-11-1881 +12-09-1965 83j
KNOOP, Maatje *08-09-1870 +01-12-1943 e.v. DONKERSLOOT 73j
KOETSVELD van, Gerritje Sofia *21-10-1932 +17-03-2005 vrv. OOSTERUM 72j
KONING, Aart *29-01-1874 +21-04-1945 71j
KOOTEN v., Aart *22-02-1892 +09-01-1966 73j
KOX, Theresia W.M. *31-08-1912 +21-05-1997 wed. van Wilhelmus A. van GROOTEL 84j
KRIJGSMAN, Frans Johan Leendert *15-05-1896 +23-11-1965 69j
KROESBERGEN, Geertruida *19-06-1891 +20-01-1988 96j
KRUITHOF, Harm *26-08-1893 +27-03-1948 54j
LAMMERS, Jan Reijerse *27-09-1883 +06-12-1969 86j
LANGENDIJK, Aaltje +18-08-2005 e.v. van Kooten
LELIEVELT, Pieter *19-03-1880 +31-08-1967 87j
LINDEN v.d., Antonius *19-10-1932 +29-01-1966 e.v,.Helena M.E. de Vooght 33j
LINDEN van der, Lambertus *28-06-1935 +25-03-1966 30j
LODDER, Tony *30-05-1960 +01-04-1966 5j
LONIS, Willem *30-06-1929 +12-02-1982 52j
LOS, Maria *06-09-1873 +09-03-1943 69j
LOUT, Lodewijk Jacob Walter *26-11-1925 +28-03-2002 76j
LUHULIMA, Hendrik *04-07-1924 +23-03-1982 57j
MAASWINKEL, Patricia *29-04-1970 +13-06-1984 14j
MASTRIGT van, Rina *28-01-1908 +12-01-1980 71j
MATSER, Jannetje *02-12-1889 +14-02-1949 gehuwd met van EDEN 59j
MEENG, A.A. *14-08-1921 +30-03-1992 e.v. W.H. W?ann 70j
MEEUWISSEN, Jacomina M. *12-04-1927 +31-08-1991 e.v. Johannes M. Janssen 64j
MEIDEN van der, Johannes Albertus Christiaan *10-03-1921 +14-03-1998 77j
MEIJ van der, W. J. *21-05-1882 +27-09-1965 familiegraf 83j
MEIJ van der, W. J. *11-10-1888 +06-03-1966 familiegraf 77j
MEIJER, Maria Helena *01-03-1888 +29-08-1965 77j
MEURS, Arendje *06-04-1902 +18-03-1979 wed. van Albertus J. Leenders 76j
MINNEE, Marianna Anna Sara *06-07-1947 +13-04-2007 59j
MOL, Adriaan *04-04-1909 +30-10-1965 56j
MOLENAAR, Anna *04-01-1915 +14-05-2008 e.v.ket. 93j
MOLENKAMP, Julian Berend Pieter +29-07-1992
MULDER, Johanna Hendrika *12-09-1914 +31-08-2008 e.v. Veenstra 93j
NEED, Arikke *20-01-1883 +06-09-1965 vrv. PUIJK 82j
ODEKERKEN, Catharina *17-05-1920 +13-04-1991 e.v. Antonius J.M. Schalken 70j
OOSTENBURG, Gjalt Theunis +05-05-1949
OOSTERUM van, Aartje *11-06-1937 +12-02-1998 60j
ORBAAN, Hendrik Jan
OSSEWIJER, Johannes +1942
OTTING, Cor *19-05-1906 +24-10-1990 84j
OTTING, Jan *14-05-1937 +19-09-1965 28j
PAQUES, Johanna I.F. *15-01-1912 +14-02-1992 e.v. Reinhard W.S. Spijkerman 80j
PERSULESSY, Neeltje *06-01-1911 +09-03-1982 e.v. Jacob Simon Rehattalanit 71j
PIETERS, Hans +09-04-1993
PIETERS MUUSSE, Fre *24-11-1933 +19-10-2005 gehuwd met PIETERS 71j
PIKET, Piet *1928 +1992 64j
PINEDA, Christina *13-12-1892 +09-11-1985 92j
PINEDA, Dorkje *19-03-1899 +20-05-1966 67j
PLASSCHE van, Keesje *27-03-1936 +16-04-1936 0j
PLIEGER, Dirkje *16-11-1920 +05-04-2007 86j
PORTE de la, Gilles Andre *10-09-1867 +11-08-1940 72j
PUTINELA, Magdalena *06-09-1921 +14-11-1993 e.v. Jozef Rering 72j
REE van, Henk *04-02-1917 +15-07-1965 48j
REHATTALANIT, jacob Simon *12-12-1912 +12-07-1985 72j
RERING, Jozef *17-07-1917 +27-08-1990 73j
RIETBERGEN, Leonardus J. *18-04-1874 +10-10-1963 89j
RIJN van, Antoinette *04-04-1878 +26-04-1966 gehuwd met SMIT 88j
ROUFF, Helene Agnes Dorothee Victorine *05-10-1886 +13-02-1947 gehuwd met van der GOOT 60j
SAARLOOS, Elizabeth +04-12-1941
SASSENBURG, Adriana *21-12-1919 +02-01-2008 88j
SCHAIK van, Johanna Hendrika *10-01-1911 +02-01-2006 e.v. Verboom 94j
SCHALKEN, Antonius J. M. *24-02-1917 +21-12-2006 89j
SCHALKER, Wilhelmus Adrianus *07-07-1934 +02-12-2005 71j
SCHEP, A.C. *14-04-1923 +31-03-1992 68j
SCHRIJVER, Jannigje *31-10-1882 +06-07-1971 88j
SCHRORER, H.M.R. *22-12-1918 +23-03-2004 gehuwd met BEELAERTS VAN BLOKLAND 85j
SEGERS, Elisabeth P. *25-08-1911 +12-11-2002 e.v. Johannes M. v.d. Broek 91j
SEIJMONSON, Hildegonde Nelly *28-08-1917 +04-03-1998 80j
SIWALETTE, Constantia *11-04-1915 +03-11-2006 91j
SLUIJS v.d., Cornelis *02-04-1874 +25-03-1943 e.v. van SPLUNTER 68j
SLUIS van der, Maria Cornelia *25-06-1932 +18-12-1990 e.v. Schneeweiss 58j
SLUISZEN van der, Geertuida Maria *22-12-1919 +06-04-2007 e.v. van der Wal 87j
SMANS, Geert *22-06-1927 +23-01-2002 e.v. Tiny van Achterberg 74j
SMEETS, Maria E. *15-09-1921 +23-02-1991 e.v. Andreae 69j
SMIT, Elly *04-02-1929 +05-10-2005 gehuwd met GIEBING 76j
SMIT, Jacob *23-10-1877 +24-09-1944 66j
SMULDERS, Adrianus *08-08-1905 +16-03-1980 e.v. Johanna van BOXEL 74j
SOEST van, Gijsberta *31-03-1909 +15-06-1999 90j
SPAPEN, Petrus *06-07-1891 +08-09-1965 74j
SPIES, Anthonie *23-09-1879 +22-02-1966 86j
SPIES, Gerrit Jan *13-08-1918 +01-10-1987 69j
SPIJKERMAN, Reinhard W.S. *14-11-1915 +14-10-1997 81j
SPRANG van, Pieter Hendrik *27-11-1934 +28-07-1943 8j
STEENBRUGGE, Ad *09-10-1912 +19-01-2000 87j
STEENBRUGGE, Jan Adriaan *26-06-1881 +26-11-1959 78j
STEENIS, Berendina Hendrika +29-03-1975 gehuwd met OOSTENBURG
STEENKS, Gerarda Jacoba *11-07-1941 +04-03-2007 65j
STELWAGEN, Uilke *29-11-1900 +05-04-1965 64j
STOKKERMANS, Joanna J. *27-12-1907 +04-03-1982 e.v. A drianus Bekers 74j
STOMPHORST, Jacon *02-08-1911 +25-11-1989 78j
STOPPELMAN, Hendrika Wilhelmina Maria *10-03-1970 +08-09-2006 e.v. van den Brom. 36j
STRAATEN van der, Gert-Wim *1951 +1998 47j
STROOM van der, Hillegonda *24-11-1923 +11-03-1998 e.v. Theben Tervile 74j
SWEEP, Antonius C. *06-03-1912 +12-05-1997 85j
TALLA, Jozef M. *28-05-1958 +17-03-1979 zoon van Constantia Siwalette 20j
TAN, Sina Josiana *10-08-1927 +30-06-1991 e.v. Hinoke 63j
TUANKOTTA, Petrus *26-07-1910 +04-12-1981 71j
TURNHOUT van, Catharina A. *23-08-1913 +18-04-1979 e.v. Johannes Grauwmans 65j
VALSTER, Aaltje +18-07-2005
VEENENDAAL v., Marretje *14-12-1887 +08-12-1965 77j
VELDER, Anton *12-08-1927 +05-08-2006 78j
VELDHUIZEN van, Jan
VELDHUIZEN, Janna L. vrv. DROST
VENDELBOSCH, Pieter Adrianus *05-09-1899 +17-05-1984 84j
VERBON, Elizabeth Maria *14-06-1947 +11-10-2007 e.v. de Wilde 60j
VERHEIJ, T.H. *11-11-1898 +23-07-1948 49j
VERHEUL, Johannes Frederik *01-04-1922 +14-09-1985 63j
VERLAAN, Antonius Theodorus +18-02-2005
VERMEULEN, Aloijsia M.C. *05-08-1909 +11-06-1952 42j
VERMEULEN, Maria A.G. *26-04-1914 +18-01-1992 e.v. Jer?Bleikertz 77j
VERWEIJ, Corina *24-02-1961 +01-08-2005 e.v. Cokken 44j
VINK, Cornelia *31-07-1871 +09-11-1951 80j
VOORHOEVE, Samuel *06-07-1880 +08-11-1948 68j
VORST van der , Piet *01-03-1919 +26-09-1990 e.v. Jeanne Marks 71j
VOS, Willemijntje E. *26-06-1886 +28-07-1968 gehuwd met KRUITHOF 82j
VROEGINDEWEIJ, Aren *28-08-1898 +18-07-1951 52j
WAAL v.d., W. H. *18-01-1911 +07-08-1967 56j
WACHTER de, M. *15-02-1889 +21-12-1941 Sz. 52j
WEBSTER, Lionel Rupert +31-03-2008
WIEL van der, Meinsje *22-07-1901 +21-07-2002 100j
WIERCKX, Marc *14-03-1956 +11-04-1992 36j
WIJERS, G.M. *22-06-1883 +31-07-1941 58j
WIJNGAARD van den, Jo *19-09-1928 +28-11-1993 e.v. Sjaak van Gils 65j
WILDE de, Willem H. *28-10-1892 +26-06-1962 69j
WILLEMSE, Hendrikus Wilhelmus *09-09-1966 +19-04-2008 41j
WIT de, Joanna M. *06-03-1907 +23-05-1968 e.v. Henricus F.R.C.M. Bijsterveld 61j
ZAAIJER, Gerrit *06-07-1895 +28-08-1971 76j
ZANGE, Alfine Nicolette *26-03-1891 +28-11-1993 102j
ZIEMERMANS, Hendrik *03-02-1906 +24-11-2000 94j
ZIENGS, Gezinus *15-05-1919 +04-07-1998 wethouder van Renkum 79j
ZWARTS, Evert Hendrik Jan *19-12-1891 +22-12-1958 67j
ZWARTS, NN +1958 begr. 26-12-1958, vermeld in het register
ZWIJGER de, Teuntje +24-06-2007 e.v. Elsendoorn

Totaal: 268 wijzigingen in deze periode in www.online-begraafplaatsen.nl

Met vriendelijke groet,
Kees Klootwijk

www.hollantsnet.nl en www.online-begraafplaatsen.nlGoogle