INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 11   nummer   654    01-06-2009


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: + Overlijdensadvertenties uit de Twentse Courant Tubantia, 13-05-2009
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@planet.nl>
Date: Wed, 13 May 2009 15:28:01 +0200
--------
Overlijdensadvertenties uit de Twentse Courant Tubantia
Woensdag 13 mei 2009
Nr. 1925

Scans zijn, gratis, via e-mail verkrijgbaar bij
l.ooijkaas@planet.nl
Bij aanvraag graag het bovenstaande nummer plus de naam van de overledene
vermelden.
De advertenties zijn ook in te zien en af te drukken via
http://www.mensenlinq.nl

Achtereenvolgens staan vermeld: Achternaam, voornamen, achternaam partner,
(+= partner overleden) voornamen partner, leeftijd, geboorteplaats,
geboortedatum, overlijdensplaats en overlijdensdatum.

ANJOS OLIVEIRA, dos, Ana Lucia,
* Brazili,21-03-1970 + Enschede,11-05-2009

BULSINK, Albertus (Broer),
* Holten,17-07-1933 + Holten,11-05-2009

KLEIN OONK, Johanna Geziena (Anneke), UDINK,+ F.G.H.,
* Neede,17-02-1929 + Borculo,10-05-2009

PAPEN, Bennie, BOOLTINK,+ Mia,
*27-11-1936 + Eibergen,09-05-2009

SAUERWALD, Bernhard Eduard (Ben), TERHAAR,+ Maria Anna,
*02-07-1936 + Enschede,11-05-2009

VRUGGINK, Herman, HUTMAN, Diny,
*09-10-1942 + Holten,10-05-2009

WELKAMP, Annemieke,
*22-08-1948 + Enschede,10-05-2009

ZIJLKER, Arnoud Willem, HEERING, B.,
* Rotterdam,06-03-1929 + Delden,11-05-2009

met vriendelijke groeten,
Leo Ooijkaas, Haaksbergen.Subject: + Familieberichten 'AD/De Dordtenaar' za 2 mei 2009 t/m vrij 8 mei 2009 + varia
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Wed, 13 May 2009 20:08:19 +0200
--------
** SCANS VERKRIJGBAAR **
(via www.hollantsnet.nl, www.ad.nl/familieberichten)

naam - geboortedatum/leeftijd - datum krant(!)

BEEN Wim 02-05-2009 Namens: Koninklijke Broese en Peereboom (Merkx,
Schneider).
BEGMAN J.A.J. 04-05-2009 BERG Namens: de Apeldoornse gemeenschap.
BRUIN Esther de 04-06-1980 06-05-2009
CARRIRE Charles Adriaan Edward 02-07-1956 02-05-2009 Overige
familienamen: Beuk.
DISSEL Dirk van 68 08-05-2009
GRUPPEN Hendrik 30-08-1929 07-05-2009 GRAAF
HOFMAN Twan Robin 08-05-2009 Namens: NOS (Dielessen, de Jong).
HOUTEN Ton van 70 02-05-2009
LENS Clement Johan Wolter 25-08-1924 04-05-2009 HESSELINK Overige
familienamen: Nijhuis, Bouma.
MARTENS H.M. 04-05-2009 Namens: de Apeldoornse gemeenschap.
MUUSZ Jaap 20-06-1942 07-05-2009 Overige familienamen: Sonnevelt. Namens:
Alpon Parket (Blekersdijk).
NAAKTGEBOREN Teuntje 15-07-1920 07-05-2009 BEZOOIJEN Overige familienamen:
Groenendijk.
NIJENHUIS R. 04-05-2009 Namens: de Apeldoornse gemeenschap.
PLANTIJN W.F. 04-05-2009 Namens: de Apeldoornse gemeenschap.
POSTMA Margaretha Josephine Tecla 68 02-05-2009 DONGEN Overige
familienamen: Penning.
TEMPELMAN Marion 24-09-1946 02-05-2009 HARTMAN
TEUNISSEN A.G. 04-05-2009 Namens: de Apeldoornse gemeenschap.
VELDHUIZEN J.G. 04-05-2009 Namens: de Apeldoornse gemeenschap.
VOGELS Augustinus Gerardus Maria 06-05-1943 05-05-2009
ZIJDERVELD Adriana 28-05-1915 04-05-2009 BOER
ZIJDERVELD Adriana 28-05-1915 02-05-2009 BOER

* * *
- Advertentie, rakende de tentoonstelling der werken van Kunst op den 15 Aug
1807 te Antwerpen missive van den maire der Stad Antwerpen met eenige
Exemplaren der - Een berigt in de Dortsche Courant geplaatst worden, en
eenige Exemplaren bezorgt aan 't Genoodschap Pictura 1-7-1807 pag 263;
- Annonces, in de Nieuwspapieren en 't uitgeven van Periodieke en andere
werken. Aanschrijving van den Land-Drost wegens t nemen van geschikte
maatregelen omtrent de - gesteld in handen van de Kamer ten beleide, met
qualificatie cum plena om daar aan de nodige Executen te geven 15 Julij Pag
278;
- Burgermagt, Missive van de Commissie tot de Stedelijke contributie Cas,
voor de gewapende - met een plan van contributie ter approbatie En verzoek
om een voorschot uit Stads Cas gesteld in handen van de kamer ten beleide om
advis 23 dito Paf 369;
- BRIEVEN, op voordragt van de Kamer ten Beleide dat volgens de Publ van 17
April 1807 geene vervoeling van - over de Veeren meer zal mogen plaats
hebben, geresolveerd de Kamer ten beleide, cum plena te qualificeren hiet
over de meeste spoed vertogen te doen daar t behoord, ter verandering of
verzagting van gemelde bepaling, 21 dito Pag 412;
- beurtschipper op Brussel Jan van Rozendaal Jr
- 't kind van Christoffel Bringole en Adriana Romijn 12/8 pag 321
- oprichten buskruid molens 13/1 pag 514;
- Jan Ponsen, beurtschipper op s Bosch 13/1 pag 520;
- Cornelis Bonten, mazelaar 27/1 pag 537
- Laurens Beukers, 27/1 pag 540
- dr J.B. Crol 21/10 pag 403
- COPPER, Roomsch Pastor aan 't KRUIS alhier Request van W.B. --- dat aan
hem gelijk Douceur worde toegelegd als aan den Pastor op de HAVEN is
geaccordeerd, voor 't verlies van vrijdom van Stads Impositien. gesteld in
handen van de Kamer ten beleide om advis, 16/12 pag 488; Rapport van de
Kamer op voors Request. En word dien conform aan den Suppliant gelijk
Douceur van f 50 uit stad Cas toegelegd waar van 't eerste Jaar zal gerekend
worden te zijn verschenen Ult December dezes Jaars doch zal dit Douceur
dadelijk ophouden wanneer hij deze stad met er woon zoude komen te quiteeren
etc, 30 Dec (1807) Pag 512;
- CASTANIEN Zie Keulsvaarders;
- verlaten vrouw van Johannes Mesdag 14/1 pag 8;
- Jan Barth van Kroon, 11/2 pag 75
- Anthonij Stoel, beurtschipper Dussen, 25/3 pag 141;
- vrouw van Jilles Heimans, 15/7 pag 282;
- C. Dubbelt met zijn schip, 1/7 pag 265;
- Gt Doren als mazelaar 27/1 pag 537;
- Arij Eiken, te Delft gekocht vaartuig, 23/9 pag 371;
- Pieter van Efferen, mazelaar, 27/1 pag 537;
- Aagtje den Arend wed Johannes Gijsb. Forsman, 11/3 pag 121;
- Jan Franeken 4/11 pag 423;
- goud en zilverkasthouders 25/2 pag 101;
- schipper Moerman 25/2 pag 103;
- Jan de Geus, beurtschipper 8/4 pag 164
- L.A. de Glint, weder als burger 9/9/ pag 352
- gildeknegt Jan Mijnders Mzn 7/10 pag 384
- houten staketzel in den Bom 17/6 pag 257
- L. de Jager, berutschipper 11/3 pag 118;
- kruittoren 21/1 pag 25
- KRAMERS, Rappt aan de kamer ten Beleide op t reguest van Wm -- als
wijnroeijer aangesteld geworden bij den Raad dezer stad in 1801(?) En word
conform 't rapport den Suppliant vrijgesteld van de betaling der
Jaarlijksche Recognitie van f 30 op t kantoor ten beleide en f 9 op de
Thesaurier mits die posten aanzuiverende tot 28 April 1808, 28 Jan pag 57;
- KRUIT-TORENS of Kruidmakerijen, of magazijnen. Aanschrijving van het
Departementaal Bestuur om binnen 8 dagen aan de Commissie van Politie en
Justitie in te zenden de nauwkeurigste beantwoording der daar in vermelde
vraagpointen omtrend --- gesteld in handen van de kamer ten Beleide, met
qualificatie om aan den inhoud daar van te voldoen, en van 't verrrgite
rapport te doen, 11 dito pag 73;
- Matthias Koolhaas, Christiaan Schmidts, 7/10 pag 379;
- Samuel Kosman, joodsche gemeente 21/10 pag 406
- schippers op Keulen, C. van MANEN, P.W. Haantjens, J.G. Deutz, H.G.
Verkerk, Castanien, H. EVERS, J.W. HACK, de wed J. van Walsen, F. KOK, G.W.
van MANEN;
- lector in de scheikunde 25/2 pag 110;
- Wm Meijer, lantaarn aansteker 23/9 pag 372
- Leerschool te Antwerpen. Missive van den Maire van Antwerpen met een
Prospectus van Een --- met verzoek daar aan publiciteit te geven. En wordt
den Secretaris gequalificeerd om t zelve in deser stads Courant te doen
plaatsen, 23/9 pag 367;
- LANDDROST van Maasland. Missive van den Heer A. van GENNIP met eene
Notificatie van de aanvaarding zijner functie als --- besloten (ingevalle er
dispositien door Leijden en Rotterdam worden gecommitteerd) tot het gaan
complimenteren van den Nieuwe - te committeren de Heeren L. van der Schoor,
van der Werff van Zuidland, van Poelien van Nuland en den Secretaris
Gevaerts, 16 Dec Pag 404;
- C. Morks, kantoor makelaardij kalk, kolen, graan 22/4 pag 182
- Jacobus Moot, kolenmeter 29/7 pag 304
- Hk MOM, gewezen tambour 16/12 pag 487
- Mattheus Onderwater 11/3 pag 123
- J. Ouboter, bakker der diakonij 25/3 pag 142
- olijmolens, notaris Pistorius 3/6 pag 232
- A. Peper de Bevere, ads comptoir van Beestiaal 31/9 pag 152;
- P.C. Hartman, stads pikeur 18/11 pag 460
- Pieter van Rozendaal, ontslag mazelaar 26/8 pag 344
- PROGRAMMA, in 't Fransch, tot uitnodiging aan alle Kunstenaars, om met of
tegen den 15 Aug aanstaande, zich naar Antwerpen te begeven om hunnen
stukken tentoon te stellen. Missive van den Maire van Antwerpen met
een ---. Besloten Een vertaling van 't --- in de Dordrechtsche Courant te
doen plaatsen en eenige Exemplaren daar van te doen bezorgen ana 't
genoodschap Pictura, 6 Mei Pag 198;
- Rhijn en Maasschippers. De heer van der ELST rapporteert zoo voor zich als
voor de Heeren van Tets van Langerak en van der Werff van Zuidland, dat de
Commissie gepoogd hadden een reglement voor de -- te ontwerpen, dan dat
mne, na verscheiden Cpnferentien, geoordeeld hadde, zulke met geen hoop op
succes te kunnen doen, maar dat men den vreede, en geregelde commerciele
betrekkingen moest afwagten, en dat de Commissie gemeend hadde uit hoofde
van de aanstaande vernadering der Regering deze zaak aan de zorg van hare
successeuren te moeten overgeven. En wordt na dankbetuiging de Commissie
voor diligent verklaard, 4/11 pag 429;
- Rhijn Schippers en Kooplieden. Request van J. SCHUMACHER, D. van HEEL, M.
GEERLING en G.A. MULLER allen --- dat het verzoek door de Keulsche Schippers
bij requeste gedaan, moge worden gewezen van de hand, en de Rhijnvaart
blijven zoo als die tot hier toe is. Gesteld in ahnden van de Heeren
gecommitteerden uit de Kooplieden, Fabrikanten ten Trafikanten ok advis, 13
Jan(1808) pag 519;
- REGLEMENT ter uitoefening van eenige tak tot de genees-heel-vroed of
artzenij mengkundige wetenschappen betrekkelijk. het door de plaatselijke
Commissie ontworpen wordt gesteld in handen van de Departementen tot
Commissie van Geneeskundige onderzoek en toevoorzigt om consideratien en
advis, 13 Jan Pag 521...;
- J.J. Schenau, oprigten pottebakkerij (fabriek aardewerken) 28/1 pag 56;
- Anthonij Schaap, beurtschipper 294 pag 190;
- schippers Hasselt 29/7 pag 296;
- Jan SURIE, mazelaar (overl C. Bax) 24/8 pag 337
- Leendert Spaa en Frans van der Kaa, 7/10 pag 379
- Pieter Smits en Jan Boudier, 30/12 pag 512
- SCHENAU. Rapport van de Kamer ten beleide op 't request van J.J. Schenau
om een Pottebakkerij te mogen oprigten en hem daar toe een uitsluitend
privilege te vergunnen. En word comform 't Rapport aan den Suppl.t deszelfs
verzoek, tot oprigting van een Fabriek van Aardewerk of zogenaamde
Pottebakkerij geaccordeerd in t verdere gedeclineerd 28 janaurij Pag 56;
- STOOP zie brandmeesters;
- SCHOUT van Papendrecht. Zie Groot;
- SUIKER RAFINADEURS. request van de -- dat hunnen knegts of werklieden, bij
de tot hier toe genoten vrijdom van wagt, mogen blijven gemaintineerd, en
ontslagen van de Wapening. Gesteld in handen van den Burger Krijgsraad, om
advis, 25 febr Pag 104; Geaccordeerd mits zij bij attest de namen en 't
getal hunnen knegts opgeven etc 29 Julij Pag 315;
- SANDERS. request van C.A. --- om, als niet vallende in de termen, te
worden geexcuteerd van de Burgerwapening. Gesteld in ahnden van den Burger
Krijgsraad om advis, 25 febr Pag 105;
- STRAATWEG van Rotterdam naar Antwerpen. Propositie van de Kamer ten
Beleide om ...etc;
- Maria Dorremans, turfvolster 11/2 pag 76
- F. Majofski, toeneelist kermis
- TEERLINK Junior. Request van Abraham Teerlink Jr om van de burgerwapening
te worden vrijgesteld en inmiddels Surchance. Gesteld in handen van den
Burger Krijgsraad om advis en inmiddels Surcheance verleend 25 febr (1807)
Pag 103 't verzoek geaccordeerd 29 Julij pag 315;
- A. Hoetink, toneelgezelschap 17/6 pag 254;
- Georg P. Santberg, translateur 18/11 pag 451;
- Steven van UNNIK varen met een jagt 29/7 pag 303
- Fredrik Hendrik Visser, kolenmeter 5/2 pag 59;
- Willem de Wit, schipper Vlaardingen 17/6 pag. 255;
- Andries van der WULP, gedeserteerd 11/3 pag 118
- J.F. Weinreich 8/4 pag 167
- twee zonen Adrianus de Zwart, weeshuis 14/1 pag 13;
[Erfgoedcentrum DiEP 4-81g index notulen over 1807]

- Anthonij Artigers 22/2 1808 pag. 42;
- ADVERTENTIEN. Aanschrijving van den landdrost om te Courantiers te
adhocteren geen geboorte of dood --- te plaatsen waar in van de
moeijelijkheid der verlossing of orozaak des doods, mentie word gemaakt. En
berigt de Heer burgemeester dat zijn daar van den Courantier geinformeerd
hadde na dankzegging voor t verrgite, dezelve aan genomen voor Notificatie,
1 Aug pag 357;
- ASSENBROEK Aan Adam --- wordt voor het met levensgevaar redden van David
HARTMAN, een vereering van twee ducaten toegelegd, 1 dito Pag 358;
- Johannes van Asperen, broodbakker 12/12 pag 684;
- Laurens Bouw en Maria Spaa 14/3 pag 91
- Pieter Balen, kantoor Suikerstraat 11/4 pag 152
- J. Breur, Halingen dijk 27/6 pag 306
- A. Blusse en Zn, monster papier 4/7 pag 318
- Johannes Boer, buitenslaande deuren 8/8 pag 383
- Gerrit Baijens, broodbakker 26/9 pag 463
- Jan Boudier, voerman 3/10 p. 477;
- Ads. Broederhart, klapwaker 1710 pag 509
- Willem den Boer, spoeijenaar 27/12 p. 713
- Gilles van Cleef 10/3 pag 84
- niet in courant, verlies fregat Gelderland 4/7 pag 315
- E. Chevalier, leuitenant 31/1 pag 545
- Cs Dubbelt, kraakschip 3/3 pag 69
- schipper rhijn, C. van Egmond, H. Wilson, H. Janssen, A. BALK 14/3 pag 97;
- Dirk Meeuwissen en J. Lamers, beurtschipper Duisburg
- J.C. Dura, f 45 op t molenhoofd 11/7 pag 327
- G. Sutherland huisvr van Arij Dalen, zoutkasthouder
- Johannes DEGENS, zoutkasthouder 7/11 pag 573
- Hadewij van der Ent, oprigten kostschool 22/8 pag 403
- Jannetje Valk wed Arij van Eijk, kinderschool 12/9 pag 449
- Barend Giltaij, schipper 10/3 pag 83
- Hendrika Wilschut huisvr van Jan Haagen 14/3 pag 98
- Pieter Hennekes, lantaarn vulder en aansteker 31/10 pag 542
- Dirk van Halen, korenmeter 21/11 pag 627
- Antonetta de Jong huisvr N. Rodenburg, ontslag als moeder en regentesse
arme weeshuis 21/3 pag 107
- Hendrik van kooten, kind van zijn kleindochter 7/3 pag 77
- KINDERSCHOOLTJE Lena van Eigens huisvrouw Leendert Ouburg, Johanna Kop
huisvr Wm Hekelaar, Margaretha MES huisvr Christoffel Kop 11/4 pagina 154;
- Paulus KNOGH, huis en erf 23/5 pag 230
- Arij Kuil, erf 4/6 pag 254
- Josua Corse, Jan Reuvers, kronemeter 20/6 pag 281
- J.C. Knauff 26/9 pag 465
- G.A. Muller, schipper op Keulen 7/11 pag 572 (Jan Schumacher, Dk van
Hees);
- Ab.m Karsdorp, logementhouder 7/11 pag 574
- Cornelia van den Berg wed Arij Verhoeven, kinderschool
- Arij Ligchaam, admissie als tangerijn 21/3 pag 106
- F. Majofski, 28/3 pag 121
- Andries Munter en Johannes Huisman, sleepers of spoeijenaarsplaats 12/12
pag 682
- J. Frits, mazelaar 17/12 pag 695
- Mozes Mozes, burger request
- H. van Nerum cs klagt over pottefabriek van Schenau en Comp
- Jan en Willem Ponsen, hun schip verloren, 2/11 pag 566
- Rudolf van der Pijl, onderwijzer o.a. franse taal, zangkunst 21/11 pag 621
- A.J. van Rijsoort, schoorsteen huis 15/2 1808 pag 29;
- Jan Roodenburg, aangesteld pontgaarder 11/7 pag 326
- Commissarissen rhijnvaart, Dirk Vos, N. Roofenburg, J. van Wageningen;
- SMAASEN. Request van de Heer W. Smaasen om naar buiten openslaande deuren
aan zijn pakhuis te mogen doen maken. In handen van den Heer Thesaurier om
advis, 7 April 1808 Pag 140; Op ingekomen advis geaccordeerd onder zekere
mits 13 Junij pag 273;
- STERK. Den Heer Thesaurier wordt gequalificeerd om aan den klapwaker David
STERK, een douceur van f 10:10 te geven als het eerste brand in ene pont
ontdekt hebbende, 11 April pag 153;
- SCHOTEL. Den Heer Thesaurier wordt gequalifeceerd om aan den steenhouwer
Schotel aan te zeggen alle de stenen die bij en om de Grote Kerk in menigte
liggen, binnen 6 weken op te ruimen 25 Julij pag 354; Nader aangezegt die
steenem op te ruimen zullende dan anders voor zijn rekening elders geplaatst
worden 22 octob pag 524;
- SCHOUMAN. Beurtschipper van dese stad op Goes op de klagte van Pieter ---
wegens het pressen van zijn schip en 't geen hij daar door heeft ondergaan
wordt een brief aan den raad der stad Goes geschreven, met verzoek, dat de
Beurtschipper van dese stad niet meer geprest moge worden, en zo Schouman
niets misdaan heeft hem de agt rijksdaalders hem opgelegd te betalen te rug
te geven 1 Aug pag 363;
- concept reglement voor het lager schoolwezen alhier
- SCHOTEL. den heer thesaurier wordt gequalificeerd aan den steenhouwer --
aan te zeggen dat vermits hij tot nog toe niet heeft voldaan aan den last
dezer vergadering alle de steenen liggende buiten de hem aangewezen grond
van stadswegen voor zijne rekening, zullen wordne opgeruimd en anar een of
ander stads erf gebragt 5 Dec pag 670;
- STEENBERGEN. Request van J.W. van --- om voorschrijving ten einde tot
notaris te worden gecreerd. 12 Dec pag 680;
- Const Smits, stads schouwburg 25/4 pag 172
- Gerrit Steenbus cs tegen oprigten ijzersmelterij door J. de HAAN 13/6 pag
271
- Johannes van Trooijen, muur huis 4/7 pag 319
- W. Bengleij, toneelstukken, dir der Rotterdamsche toneelisten
- Vincent Thierens, pontgaarder 27/12 pag 710
- VRIJDAG. Missive van den Heer N. van RHIJN, houdende dat Gerrit VRIJDAG
het zoontje van Jan LEGEL uit het water gered heeft. In handen van den Heer
Thesaurier om advis 10 October Pag 494. / Op ingekomen advis den heer
thesaurier gequalificeerd om aan Gerrit Vrijdag uit stads cas f 2:12 ter
hand te stellen, 31 Oct pag 556.
- VISSCHERIJEN. Missive van den heer Land-drost met exemplaren van een
kennisgeving van den opperjagermeester over de -- En wordt den secretaris
gequalificeert die te publiceren en doen affigeren 24 Oct pag 530;
- VILET. Request van Jacobus -- rhijnschipper, om, als reeds voor het
imaneren van het Reglement gesubinstreerd zijnde in de plaatse van H.C. van
MANEN om in zijn plaats genot te hebben, van t geen bij t eglement aan
laatstgemelden is toegekend. In handen van de heeren wethouderen Reus/Rens
en van der Schoor om advis....31 dito pag 545.;
- VOLGRAAF, Beurtschipper van deze stad op Gouda. Req. van Herms. -- dat hem
de wederbediening van dat veer moge worden toegestaan. In advis gehoduen 9
Bov Pag 585 / gemeld request in deliberatie gebragt zijnde, wordt hem zijn
pligtverzuim, voor dit maal verge..en(?) en hem alzo de wederbediening van
zijn gemdelden Post veroorlooft, met ernstige recommandatie om zich in t
vervolg zorgvuldig te wagten 27 Dec pag..;
- Barend Salomon en Visser, vleeschhouwers 21/11 pag 618
- Philis Vreeburg, bakkersbaas 5/12 pag 668
- Jan de Wit, buiten slaande deuren 28/3 pag 118;
- Jacob Wilson, burgerrecht 23/5 pag 230
- A. van de WEG, stoker van zijn fabriek 26/9 pag 469
- pannengeld van de zoutkeeten 14/4;
[Erfgoedcentrum DiEP 4-81h index notulen over 1808]

- 03 (27-1-1828, testament) Tobias Vernes, molenaar, wedn J.C. Lowa
(huishoudster Adriana Josina Vermeulen);
04 Nicolaas Roodenburg, lid van de raad, op de Vest, firma Van Boonen en van
Hoogstraten en Zn, houtzaagmolen palsrok in de Lijnbaan E627;
05 (1-2-1828) Maarten de Vries -> Willem en Hendrik van de Weg, palsrok
houtzaagmolen De Goudvink E627 (opsomming gereedschappen);
06 (4-2-1828) Johan Jacob Wagner -> Johannes Quak, huis en erf Bagijnhof
D852;
08 (7-2-1828) Cornelis Blom, timmerman te Ijsselmonde;
09 (7-2-1828) Pietertje van der Staaij huisvr Willem Huijser;
12 (19-2-1828) Magtilda Cornelia van Bosvelt, echtg Johannes Leonardus
Roering, broer Adrianus Marinus Bosvelt overleden te Dubbeldam;
13 (27-2-1828) Arnold Jacob Rofs, conrector latijnse school
14 Johanna van den Enden wed Johannes Petrus Rees van den Enden echtg
Johannes Josephus Hessels, koper/blikslager;
15 Aart Leenheer Corneliszn, melkboer Heerjansdam no 74 SCHULD Bastiaan
Labrijn te Heerjansdam;
17 (12-3-1828) Adrianus Peletier, mej Wilhelmina Peletier wed Engel van den
Heuvel, en H.P. Peletier -> erfgenamen Dominicus Peletier, rentenier te
Maden;
18 (19-3-1828) Bastiaan Labrijn, onderwijzer te Heerjansdam;
23 Cornelis van der Wel Gz, bouwman Charlois;
25 Johannes Smits echtg Sara van der Vorm en Clara van der Vorm, erfgenamen
broer Hendrik van der Vorm --> Jonkheer Jean de Court van s Gravemoer,
koopman wonende te Dordrecht in de Wijnstraat voor en uit naam van welke,
bij desselfs absentie de Heer Bastiaan de Greef, timmerman wonende te
Dordrecht op het Bagijnhof, ten deze mede compareerd, en deze cessie en
transport accepteerd / Een schulthypotheekbrief door Gerrardus Bemolt
Fredrikzoon wonende te Dordrecht ten behoeve van gemelde heer Hendrik van
der VORM den 12-11-1811 voor de notaris Cornelis van der Werff Bz en
ambtgenoot te Dordrecht gepasseerd groot in kapitaal f 150 rentende 5
percent in 't jaar........de Kleine Bijtel Wijnstraat B56-57;
26 (21-3-1828) Nicolaas Bonten, Jacobus Roobol, boomkweker, overlden Dina
Bonten;
27 (28-3-1828) Johannis Wensch echtg Adriana van Duren
28 (1-4-1828) Elizabeth Keijsers weduwe Bastiaan van Asperen (Johann Pieter
Friederich Dicke, borstelmaker);
29 (5-4-1828) Pieter Immerzeel
31 Joannes Milort -> Christiaan van Attenhoven, huis D648 en pakhuis D647
Lange Breestraat tussen Johannes Tenhoven en Hermanus Boet;
33 (16-4-1828) Hendrika van der Kevie weduwe Nicolaas Willem van Duren
35 (5-5-1828) Dirk Johannes Breedveld, garenbleeker -> Nicolaas Schampers,
eene GARENBLEEKERIJ, Kromhout E164-165;
36 Anna Mieke Leemschot weduwe Pleunardus Pieter van Epenhuijsen;
37 (13-5-1828) Gerrit Timmers en Grietje Niemantsverdriet;
38 Martinus Kiela, Kolkstraat;
40 Dina Proos huisvr Jacob den Hartog;
42 Margaretha Huijsman wed David Tijssen
44 Meeuwis Uitterlinde huisvr Lijntje van der Staaij
46 Nicolaas Wouterlood, Paulus Visser te Sliedrecht;
47 Pieter Kranenburg, bouwman
50 (15-9-1828) Pietje Krouwel wed Matthijs van de Weg;
51 (22-9-1828) Tobias Vernes, molenaar (overl 4-11-1828);
58 (4-10-1828) Maria D'avoin wed Albertus van Epenhuijsen, Grotekerksbuurt
A181;
60 (6-10-1828) Adrienne Madelaine van Wageningen echtg Johannes Nicolaas
Vriesendorp, kassier, wonende te Dordrecht op de Hooge Nieuwstraat welke
Vrouwe Comparante de na te melden acte obligatoir is aangekomen uit de
Nalatenschap van wijlen haren Grootvader de Heer Floris van der LINDEN, in
leven Rentenier gewoond hebbende en overleden te Dordrecht, blijkens acte
van scheiding dier Nalatenschap den 24-12-1824 voor de notaris Gerrardus
Telders en twee getuigen te Dordrecht gepasseerd en aldaar geregistreerd,
waarvan Expeditie door de Comparanten aan mij Notaris is vertoond en
dadelijk teruggeven. Dewelke verklaarde bij deze te ontheffen de
hypothecaire inschrijving ten behoeve van gemelde Heer Floris van der Linden
gedaan den 18-12-1823 ten kantore der hypotheeken te Tiel deel 25 nummer 28
tegen den Wel Edele Heer Gerardus Petrus Jeronimus Policarpus Vincent,
landeigenaar wonende te 's Bosch Provincie Noord-braband uit krachte eener
acte obligatoir den 16-12-1823 voor den te Tiel resideerende Notaris Willem
de JONGH, en twee getuigen te Hedel gepasseerd en te Tiel geregistreerd
Consenteerende dienvolgens de Vrouwe Comparante.....;
62 Hendrik Krouwel
64 (17-10-1828, testament) Willem Plukhooij
65 Adriaan 't Hoen;
67 (1-11-1828) Willem van Mil, binder als getuige; Arij van Epenhuijsen;
72 Jacobus Staps Jr;
73 Jacob Staets Vriesendorp -> Philip Abraham le Clercq;
75 Geertruij Mensing wed Dirk Verdoes
89 (10-12-1828) Cornelis Francois;
90 Adrianus Peletier;
92 (20-12-1828) Joannes Jacobus Herman (op de Walevest), Theresia Maria A.
van Langen;
96 (30-12-1828) Arend van Heck in de Princestraat -> Jacob van de Monde in
Wijnstraat, huis en erf in de Voorstraat nabij Vuilpoort D105;
98 Petronella Johanna de Jongh huisvr Nicolaas Olievier de Vries;
[Erfgoedcentrum DiEP 20-1660 notarisakten over 1828]

- 01 (2-1-1828) Teuntje Cornelis Romijn wed Christiaan Immerseel wed
Cornelis Justinus Donker, op de Kalkhaven D170 -> SCHULD Cornelis VOS, oud
resident wonende op Passonronang op Java f 6000;
02 Johanna Clara Geertruida Busch wed Johan Christoffel Schumm;
03 Everhard Ketjen, kapt garn commandant;
05 (30-1-1828) Maria Zondervan Voorstraat D365, echtg Cornelis van der
Plank;
06 Johanna van langendonk wed Goverd Korste, Tolbrugstraat Waterzijde;
07 (6-2-1828) Cornelis Zoeteman, broodbakker, St. Anthonijpolder
09 (16-2-1828) Gerrardus Telders
10 (19-2-1828) Jan Pickee, loodgieter -> Hendrika Margrieta en Pieternella
Pickee, huis op den Hil D627;
11 Pieter Krafft en Aart Beenhacker
12 Jacob van den Broek, C93, tr Adriana van Ewijk;
15 (1-3-1828) Martinus Adrianus van Nievervaart -> Cornelis van Emmerik,
drogist, pakhuis Boogjes D296;
16 Jan de Groot, logement Den Roode Leeuw Wijnstraat;
19 (19-3-1828) Jacob Ouburgh -> SCHULD Pieter van Gansewinkel;
20 Dirk Johan Schumm -> schuld Metje Barten wed van Hellemond
21 Elisabeth Koopmans echtg Arie Verhoeve B132;
23 (4-4-1828) Catharina Hendrika Christina Derkson wed Hendrik Heijnen,
Gravenstraat B180
24 (9-4-1828) Maria Nagtegaal wed Willem van der Waard;
26 (14-4-1828) Govert Noteman C74 Voorstraat;
27 Adriana Suzanna de Koningh, C74 Voorstraat;
29 Geertruij Helten;
31 Arij van Kleef te Meerdervoort
32 Fredrik Bemolt en W.J. Breedveld
33 Johannes Schambach, Sophia Catharina de Koning;
34 (2-5-1828) Jan Verhoeven en Wilhelmina Johanna de Glind;
37 P.S. Schull -> Leendert Hoogwinkel
39 Willem Evers
40 (10-5-1828) Hendrika Kolster weduwe Pieter Helmigh;
41 Jan de Glindt, te Kuilenburg
44 (inventaris) Johanna Rouffaer, C1242 Nieuwstraat;
50 (5-6-1828) Johannes van Heck, poelier, Gravenstraat;
51 Aart Schouman, schilder, Nieuwstraat;
55 (19-6-1828) Enne Ewes de Vries, kapitein
56 (inventaris) Wijnstraat B132 tussen A.S. Rueb en L. van de
Winkel/Elisabeth Koopman wed Verhoeven;
64 Hendrika Kolster weduwe Pieter Helmigh;
67 (24-7-1828) Hubertus Akerval, chirurgijn, wedn J.H. Berning, tr. Anna
Clara van der Werff, C1002 Steegoversloot;
78 (23-8-1828) (1) Martinus Schouman, kusntschilder, Nieuwstraat, tr Sibilla
de Haan, (2) Anth. Meermans Pz te Rotterdam, (3) Jacobus Rouffaer te
Rotterdam;
80 (28-8-1828) Hendrik Maas, fabrikant te Zwijndrecht;
83 (20-9-1828) Cornelis Pieren, bierbrouwer, Groenmarkt;
84 Hednrik van Morsel en Elisabeth van de Winkel;
85 Ida Trumpi wed Fredrik Wichsser;
90 (2-10-1828) Johannes van Eekeren en Huibert Struik, Joannes Clarisse en
Lucas Suringar, hoogleraar;
91 (2-10-1828) Anna Clara van der Werff wed Paulus Teerlink wed Hubertus
Akerval;
92 (3-10-1828) bestek en conditie waar op de gemeenteraad te Dubbeldam
voornemens is, in het openbaar te besteden het hoogen, zuiveren van .. en
gelijkmaken van het kerkhof te Dubbeldam gelegen ten noorden van de kerk;
93 (4-10-1828) Hendrik van den Berg, schuitenvoerder op de Hooge
Nieuwstraat, in gasthuis, Engelina Mulders;
94 (8-10-1828) (inventaris) Joost Blom, Grotekerksbuurt A71, tr. M.C.
Duffer, apothekersaffaire;
95 (9-10-1828) Steven Nunnikhoven, C1210 Voorstraat;
97 (13-10-1828) Machiel van der Wijden, Vriesestraat;
100 (5-11-1828) Maria Anna VETH, particulier, D379 Voorstraat;
103 (6-11-1828, inventaris) Hubertus Akerval, C1002 Steegoversloot
104 (11-11-1828) Arie van der Veer, te Papendrecht
106 Hermanus Pinkse, grutter C533 Voorstraat;
108 (26-11-1828) Jan Meloen, C1088 Steegoversloot, A.C. Mowat;
110 Johannes Jansse tr Elisabeth van Buul, Prinsenstraat en H.J. van Buul ->
Barth Meggelaar, Voorstraat D85;
113 (27-12-1828) Pieter Smits Fz, Vest C604;
[Erfgoedcentrum DiEP 20-1717 notarisakten over 1828]

- VOORBURG
Overleden: Catharina Johanna Cornelia Gerstel, 79 jaar wed van J.F. Burgwal;
[Vaderland 1943_05_03_2_02 ]

- De Schilderkunst in drie gezangen, Uitgesproken ter gelegenheid van het
uitdeelen der Prijzen in de Academie der Tekenkunde te Amsterdam
op Woensdag den 13de van Herfstmaand 1780
door Gerrit Brender a Brandis, Honorair Lid van dezelve Academie enz
MET bijdragen van P.J. Kasteleijn, W. ten HOUTE hz
[bron: google books]

- Arrondissement-Rechtbank te Dordrecht, failliet verklaard Jan de Greef,
broodbakker;
[Nieuwe Gorinchemsche Courant, 01/01/1908; p. 2/4]
* * *
Erica
Subject: + familieberichten www.hollantsnet.nl van 13-5-2009
From: <info@noreply-hollantsnet.nl>
Date: Thu, 14 May 2009 07:10:01 +0200
--------
+ familieberichten www.hollantsnet.nl van 13-5-2009

Hieronder de wijzigingen van 13-5-2009 in de gegevens van www.hollantsnet.nl.
De gegevens staan gegroepeerd per soort advertentie en per krant, daarbinnen gesorteerd op achternaam.
Suggesties voor verbeteringen van deze lijst zijn welkom.
Natuurlijk kwam dit resultaat weer tot stand door medewerking van onze pakweg 100 vrijwilligers! Grandioos!
Op www.hollantsnet.nl kunt u ook zelf familienamen opgeven. Bij wijzigingen krijgt u dan automatisch bericht.

Overlijdensadvertenties Volkskrant
ENSING, Wiepke *14-09-1938 te Fort de Kock +10-05-2009 te Amsterdam 70j x Dozeman
HEERKENS, Noud *11-02-1915 te Tilburg +10-05-2009 te Tilburg 94j x Kouwenberg
KAMP van de, Theo *28-03-1930 te De Bilt +10-05-2009 te Doetinchem 79j x Kloppert
UYLDERT, Mellie *31-05-1908 +10-05-2009 100j

Overlijdensadvertenties Telegraaf
DIENST van, Jozina *17-08-1921 te Hilversum +06-05-2009 te Voorschoten 87j x Bovenlander
DIENST van, Jozina *17-08-1921 te Hilversum +06-05-2009 te Voorschoten 87j x Saman
HAAREN van, Joseph (Joop) *23-11-1933 te Delft +10-05-2009 te Woerden 75j
MEIJER, Grietje (Gre) *13-04-1946 +10-05-2009 63j
SICKING, Frits *08-08-1943 +08-05-2009 te Soesterberg 65j x Eggers

Overlijdensadvertenties De Gelderlander
ADRIAANSE, Hannie M. *20-09-1926 te Nijmegen +11-04-2009 te Nijmegen 82j
AERDE van, Josephus Johannes Theodorus (Jos) *06-04-1927 te Nijmegen +08-04-2009 te Nijmegen 82j x Maarsman
ALLEMAN, A.H. +09-04-2009 90j
BERGMAN, Rudy +11-04-2009 48j x Uum
BLUMER, Willemina Maria Josephina (Willemien) *04-03-1916 te Gendringen +08-04-2009 te Zwolle 93j
BRAKEL van, Piet *07-10-1940 te Oosterhout +10-04-2009 te Groesbeek 68j x Bartels
BROUWER, Dick
BUSSEL van, Elisabeth +11-04-2009 77j x Peters van Nijenhof
BUVEL?, Cornelia +07-04-2009 97j x Wientjes
GENDT van, Johannes Wilhelmus Everardus (Jan) *06-07-1932 te Bemmel +10-04-2009 te Bemmel 76j x Huet
GROODT de, Harrie *13-10-1929 te Heumen +09-04-2009 te Nijmegen 79j
HAAG van, Elisabeth (Lies) *30-07-1924 te Arnhem +10-04-2009 te Rozendaal 84j x Hengeveld
HEERSINK, Berendina Johanna (Dina) +08-04-2009 te Winterswijk 85j x Velthuijs
HORST, Hanna *02-12-1938 te Gendringen +09-04-2009 te Gendringen 70j x Mulder
HULZINK, Anna Maria *26-12-1919 +08-04-2009 89j x Krabbenborg
JONG de, Martie +11-04-2009 te Zevenaar 87j x Hoeven
JONGE de, Maria (Riet) *20-04-1921 te Kwadendamme +09-04-2009 te Nijmegen 87j
KAMP van de, Jacoba Bernadina (Coty) *16-12-1936 te Oosterbeek +11-04-2009 te Arnhem 72j
KASTEIN, Hans *05-01-1948 +09-04-2009 61j x Schuurman
KERSTEN, Leonardus Hendrikus +09-04-2009 86j x Kersten
KOCH, Anton Joseph +08-04-2009 te Groesbeek 86j x Hijmans
KONINK, Antjen *31-01-1922 +08-04-2009 87j x Rougoor
KRUIS, Miep
LEFERING, Aad +10-04-2009 te Lichtenvoorde 65j x Heinink
LENTING, Antonius Johannes Ignatius Maria (Tonnie) *17-04-1947 te Didam +11-04-2009 te Zevenaar 61j x Rieken
LEURS, Jan Joseph (Jan) +10-04-2009 te Doetinchem 70j
LINDEN van der, Bart 74j
MEGEN van, Magdalena Johanna Theodora (Lien) *16-10-1920 te Nijmegen +08-04-2009 te Nijmegen 88j x Wassing
MELKERT, Jacobus Wilhelmus 94j x Merks
NOTTEN, Grada Everdina Antonia (Gerda) *25-09-1948 te Hengelo (Gelderland) +10-04-2009 te Dronrijp 60j x Wieggers
OIJEN van, Kees +10-04-2009 71j x Zwolgen
PETERS, Betsie 102j x Spann
PETERS, Lambertus Maria (Bertus) *12-01-1924 +09-04-2009 85j x Janssen
REXWINKEL, Johanna Gonny (Gonny) +08-04-2009 te Doetinchem 63j x Ravestein
SCHOEVAARS, Bernardo *11-07-1942 +09-04-2009 66j
SCHREUR, Johanna Hendrina (Enne) +12-04-2009 te Silvolde 90j x Holthausen
SPORK, Leonardus Johannes (Lejo) *10-08-1937 te Rotterdam +08-04-2009 te Arnhem 71j x Spork
VLOET, Bernardus Martinus Maria (Ben) *19-06-1934 te Mill +10-04-2009 te Zevenaar 74j x Lukassen
WENTING, Betsie +10-04-2009 80j x Peters
WITJES, Albert +09-04-2009 te Zevenaar 88j x Willemsen

Overlijdensadvertenties BD Tilburg
BERKEL van, Theodorus Joannes Ludovicus +12-04-2009 te Tilburg 90j
BIJNEN van, Henrica Cornelia *20-10-1917 te Baardwijk +13-04-2009 te Waalwijk 91j x Dongen
FOUCHIER, Jo *21-08-1913 te Tilburg +11-04-2009 te Tilburg 95j x Abbeelen
GROENENDAAL, Antoinetta *17-04-1921 te Sint Michielsgestel +13-04-2008 te Vught 86j x Krijs
HERPEN van, Adriaan A. *12-04-1926 +10-04-2009 82j x Berg
HOOGEN van den, Antoinette *29-03-1943 te Uden +11-04-2009 te Tilburg 66j x Creij
HOU?, Marie *14-03-1909 te Drunen +12-04-2009 te Drunen 100j x Bonth
JANS, Toos +11-04-2009 69j x Minten
KASTEREN van, Catharina Clara Francisca (Toos) *16-06-1939 te Vught +10-04-2009 te Vught 69j x Zwart
KOLLENBURG van, Sjan +10-04-2009 te Tilburg 77j x Maas
KOREMAN, Piet +10-04-2009 82j x Bosch
MARS, Franciscus Koenradus Maria +12-04-2009 te Tilburg 92j
MATTHIJSSEN, Herman *25-02-1952 te Tilburg +09-04-2009 te Tilburg 57j
MELKER de, Maria Elisabeth Antoinette (Marlis) *26-02-1953 +11-04-2009 56j x Voert
MUTSAERS, Janus +11-04-2009 te Tilburg 79j x Coppelmans
NISTELROOY van, Marie *07-04-1921 te Heesch +10-04-2009 te Eindhoven 88j x Vos
SEURE, Wilhelmina Catharina (Mien) +10-04-2009 92j x Kocken
WERD de, Gerrit *04-12-1930 te Empel +10-04-2009 te Empel 78j x Ulijn
WONDERS, Lamberta Elisabeth Maria (Bertha) *06-06-1915 te Dinther +12-04-2009 te Veghel 93j x Vrins
WOUTERS, Martha *30-01-1928 +12-04-2009 81j x Mutsaars
WOUW van de, Iedje *23-04-1940 te Tilburg +11-04-2009 te Apeldoorn 68j x Haans
ZON van, Johanna Helena (Jo) *14-01-1926 te Hulten +11-04-2009 te Tilburg 83j x Wirken

Overlijdensadvertenties Twentse Courant Tubantia
CATE ten, Hendrika Johanna +00-11-2008 88j
OLDE SCHOLTENHUIS, Rita +19-11-2008 te Enschede 47j x Kruthoff
OLDE WEGHUIS, Hendrikus Johannes Jozef *06-03-1932 te Hengelo +16-11-2008 te Hengelo 76j x Oude Alink
RUNHAAR, Geert *05-06-1941 te Radewijk +16-11-2008 te Almelo 67j x Hofsink
SAUER, Marie +17-11-2008 te Almelo 89j x Paus
SCHEFFER, Catharina Gerharda Hendrika *08-08-1913 +13-11-2008 95j x Oosterbaan
SCHIEDAM, Grada Fenneken *03-08-1926 +15-11-2008 82j x Ketwich
SCHOLTEN, Geertruida Johanna Engelina +20-11-2008 te Groningen 66j x Busschers
SIGGELER, Johanna Hermina +11-11-2008 te Neede 84j x Posthuma
SNIJDERS, Ronnie *12-09-1973 +18-11-2008 35j x Amelink
STEGGINK, Otger *15-08-1925 te Hengelo +20-11-2008 te Denekamp 83j
STUIJTS, Anita *21-08-1959 +11-11-2008 49j x Mast
TEMPELMAN, Gerrit *24-05-1939 +17-11-2008 69j x Kuijsten
THEIJINK, Willy +12-11-2008 52j
THIJERT, Marie +21-11-2008 te Oldenzaal 85j x Oude Rengerink
TUINBEEK, Jetti +17-11-2008 50j x Vos
VERSCHOOR, Johannes *22-07-1934 +21-11-2008 74j x Pfeiffer
VOOGD, Fenna +11-11-2008 96j x Reininga
VOORDE ten, Gerhardus Frederikus *25-08-1933 +16-11-2008 75j
VRIES de, Jacob Mari *15-05-1930 +13-11-2008 78j x Krommendijk
VRIESE, Anno +14-11-2008 76j x Veen
WAGENAAR, Willy *19-07-1932 te Onstwedde +11-11-2008 te Hengelo (O) 76j x Eerens
WAGENVOORT, Hendrikus Franciscus *05-06-1940 +19-11-2008 68j x Brunsveld
WAMELEN van, Andr?bsp;+12-11-2008 te Neede 83j
WARFMAN, Henk +21-11-2008 76j x Hesselink
WEEZEP van, Henk +12-11-2008 80j x Dijk
WELLING, Francien Hendrika Maria *05-05-1933 +15-11-2008 75j
WEMMENHOVE, Hilligje *13-10-1919 te Emmen +13-11-2008 te Almelo 89j x Pauwels
WESTRA, Gerrit Jan Cornelis +11-11-2008 te Enschede 83j x Blokzijl
WIEFFERINK, Lies +15-11-2008 84j x Wennink
WIGGER, Gerhard *24-11-1936 +16-11-2008 71j x Brookhuis
WINKELHORST, Gerhardus Joseph +12-11-2008 te Groenlo 89j x Braak
WOLBERS, Suzanna Maria +16-11-2008 94j x Oude Nijhuis
WOLFS, Hendrik *21-09-1921 +22-11-2008 87j x Hartjes
WOLVES, Jan +16-11-2008 73j x Rotman
ZIER, Henri Jacobus *15-11-1946 te Amsterdam +20-11-2008 te De Koog-Texel 62j x Harpman

Overlijdensadvertenties Kompas
BLEES, Jan *23-06-1923 +19-04-2009 85j x Wiedemeijer
BORGERS, Christianus Wilhelmus Johannes *10-02-1937 te Rotterdam +05-05-2009 te Landsmeer 72j x Mulder
BROERS, Ans +19-04-2009 te Purmerend x Rooijen
GRIMBERGEN, Riek *05-08-1924 te Amsterdam +25-04-2009 te Zaandam 84j x Nauta
LATTMANN, Hannah *20-06-1956 te Amsterdam +09-05-2009 te Landsmeer 52j
NEDERMEIJER, Lya Paulina Willemijntje *05-05-1940 te Amsterdam +24-04-2009 te Oostzaan 68j x Kroonenburg
RINGH de, Gerritje Johanna Maria *01-09-1915 te Barneveld +08-05-2009 te Zaandam 93j x Mooij
SCHAAP, Martha Lubbertha Johanna *13-08-1937 te Den Helder +30-04-2009 te Amsterdam 71j x Vermeulen
SCHULZE, Rolf Dieter *01-02-1942 te Kiel +04-05-2009 te Landsmeer 67j
SMEERDIJK van, Neeltje *25-10-1913 +06-04-2009 95j x Veen
VET, Klaas *16-05-1925 +11-04-2009 te Landsmeer 83j x Zeeman

Overlijdensadvertenties Botlek 2
AGTMAAL van, Peter +14-05-2006
BARENDREGT, Cornelis Hendrik *12-06-1932 +07-05-2009 76j x Blok
BOERTJE, Aart +00-00-2009 te Brielle x Manintveld
BOLDER, Elly *10-06-1966 te Zwijndrecht +11-05-2009 te Rozenburg 42j x G?er
KONING de, Jannie Agatha *20-02-1931 +06-05-2009 78j x Kreek
MOREE, Arieta *27-09-1926 te Oostvoorne +08-05-2009 te Hellevoetsluis 82j x Bakker
NUGTEREN van, Simon (Siem) *20-07-1929 +08-05-2009 79j
VEER van der, Jan Marie *09-02-1910 te Zuidland +06-05-2009 te Hellevoetsluis 99j x Berg

Overlijdensadvertenties Diverse inzendingen
BLOKLAND, Joost Jacob +26-10-1964 te Driebergen 82j x Kloek
BOOGAARD, Cornelis +17-05-1974 te Hardinxveld-Giessendam 82j x Vlot
BOTH, Florus te Hardinxveld-Giessendam x Jong
BREEJEN den, Engeltje Geertruida +28-03-1972 te Nijmegen 90j x Breejen
BUYK, Johannes +17-08-1974 te Hardinxveld-Giessendam 76j x Krey
DIRKS, Pieter Jacobus +29-08-1972 te Hardinxveld-Giessendam 52j x Domensino
DOMENSINO, Petrus Anthonius +24-04-1974 te Hardinxveld-Giessendam 76j x Hendricks
GRAAF de, Johannes +01-01-1973 te Giessenburg 57j x Slob
HAAS de, Gijsbert +16-07-1972 te Hardinxveld-Giessendam 52j x Swets
HETEREN van, Cornelis te Hardinxveld-Giessendam x Bontrop
HOORNAAR van, Teunis +25-03-1972 te Hardinxveld-Giessendam 69j
JONG de, Aart +28-12-1964 te Bussum 67j x Bakker
JONG de, Jan te Hardinxveld-Giessendam x Muilwijk
KAMERMAN, Hendrik +21-06-1972 te Hardinxveld-Giessendam 53j x Paans
KAMSTEEG, Jacoba +18-07-1972 te Hardinxveld-Giessendam 83j x Sterrenburg
KEIZER de, Piet x Verschoor
KEIZER de, Pieter +14-06-1974 te Hardinxveld-Giesendam 64j x Verschoor
KLOP, Leendert +07-01-1974 te Hardinxveld-Giessendam 82j x Both
KOOREVAAR, Johannes x Vonk
KORTENHOEVEN, Arie Huibert x Brouwer
KORTLEVER, Hendrika Aaltje te Giessenburg x Bruggen
LINDEN van der, Jacob Arie +30-03-1972 te Hardinxveld-Giessendam 54j x Hoornaar
LOPIK van, Jan te Hardinxveld-Giessendam
LOPIK van, Teuntje +12-05-1974 te Hardinxveld-Giessendam 52j x Jong
NEED, Jantje te Hardinxveld-Giessendam x Klop
OVERGAAUW, Jan +27-03-1972 te Sliedrecht 80j x Verwoerd
SCHAKEL, Jan 88j x Vogel
SCHALK, Aart Arie +22-02-1963 te Hardinxveld-Giessendam 65j x Toom
SCHALK, Aart Arie te Hardinxveld-Giessendam x Toom
SIKMA, Eetze Gerben +16-06-1963 te Hardinxveld-Giessendam 58j x Schikker
TOOM den, Arie Rijk te Hardinxveld-Giessendam x Hoogendoorn
TOOM den, Herber te Giessenburg x Zouwen
TOOM den, Herbert +10-05-1974 te Giessenburg 78j x Zouwen
VERMEULEN, Teunis +01-05-1973 te Hardinxveld-Giessendam 85j
VERWOERD, Marigje +13-08-1973 te Hardinxveld-Giessendam 78j x Overgaauw
VLIES van der, G.J. te Hardinxveld-Giessendam x Tukker
VLIES van der, G.J. +00-06-1974
WAAL van der, Rozetta te Giessenburg x Rozendaal
WEPPELMAN, Marius te Hardinxveld-Giessendam x Verwey

Overlijdensadvertenties Dordt Centraal
BRUIJN de, Cornelis (Jr.) *29-03-1941 te Dordrecht +08-05-2009 te Dordrecht 68j
GERRITS, Janna *05-03-1927 +09-05-2009 te Rotterdam 82j x Dijkstra
KALKEREN van, Pleun *31-07-1932 +11-05-2009 te Dordrecht 76j x Velden
MAASDAM, Johanna +10-05-2009 te Dordrecht 88j x Kelder
VOGEL de, Pieter *20-08-1930 te Dubbeldam +08-05-2009 te Dubbeldam (Dordrecht) 78j x Nat

Overlijdensadvertenties De Stem
HARTOG, Carolina Philippina *21-04-1921 +07-05-2009 te Hardinxveld-Giessendam 88j x Aa
KRAATS van de , Willem Geurt *27-06-1949 +06-05-2009 te Bleskensgraaf 59j x Ansing
KRAATS van de, Willem Geurt *27-06-1949 +06-05-2009 te Bleskensgraaf 59j x Claassen
'T JONG, Maaike +06-05-2009 te Sliedrecht 86j x Teeuw

Overlijdensadvertenties AD Utrechts Nieuwsblad
BIERMAN, Hielke *20-10-1933 te Meppel +11-05-2009 te Nieuwegein 75j x Companjen
VALKENBURG, Johan Willem *08-01-1953 +10-05-2009 te Utrecht 56j

Overlijdensadvertenties Botlek 1
AGTMAAL van, Peter +14-05-2006
BARENDREGT, Cornelis Hendrik *12-06-1932 +07-05-2009 te Brielle 76j x Blok
BOERTJE, Aart +00-00-2009 te Brielle x Manintveld
BOLDER, Elly *10-06-1966 te Zwijndrecht +11-05-2009 te Rozenburg 42j x G?er
KONING de, Jannie *20-02-1931 +06-05-2009 78j x Kreek
MOREE, Arieta *27-09-1926 te Oostvoorne +08-05-2009 te Hellevoetsluis 82j x Bakker
NUGTEREN van, Simon (Siem) *20-07-1929 te 20090508
VEER van der, Jan Marie *09-02-1910 te Zuidland +06-05-2009 te Hellevoetsluis 99j x Berg

Overlijdensadvertenties Dagblad vh Noorden
ETTEMA, Gezina *10-02-1919 te Groningen +09-05-2009 te Westerbork 90j x Swieter
KOEHOORN, Menke *27-07-1927 +11-05-2009 te Midwolda 81j x Hillenga
LUBBERS, Klaas Seerp *15-02-1927 te Lutjeburen +11-05-2009 te Holwierde 82j x Dijksterhuis
VALK, Godfried Henri Willem Marie (Harry) *25-06-1940 te Venlo +11-05-2009 te Glimmen 68j x Cuijpers
VISSINGA, Egbert Hendrik *29-03-1917 te Assen +10-05-2009 te Assen 92j x Duijm
VOS, Anries *30-08-1949 te Wijster +11-05-2009 te Assen 59j x Joling

Overlijdensadvertenties AD De Dordtenaar
BEERMAN, Lodewijk Leendert (Lood) +11-05-2009 te Dordrecht 79j x Erkelens
OERLEMANS, M.M.C.M. +08-05-2009 x Pijnenburg
POL van de , Anke *05-07-1927 te Rotterdam +10-05-2009 te Rotterdam 81j

Overlijdensadvertenties AD Haagsche Courant
ELSWIJK van , Gerard *14-02-1955 +07-05-2009 te Dreischor 54j
HEMERT van, Dirk *25-09-1923 +07-05-2009 te 's-Gravenzande 85j x Staalduinen
KORTEKAAS, Johanna Petronella Theodora (Annie) *12-04-1926 +06-05-2009 te Monster 83j x Berg
RAAT, Mia *18-04-1922 te Wervershoof +08-05-2009 te Rotterdam 87j x Willebrands
SCHOLTES, Maria Petronella Magdalena (Ria) *22-07-1949 te Monster +07-05-2009 te Delft 59j x Buis
VERDEGAAL, Margaretha Maria (Greet) +05-05-2009 te 's-Gravenzande 65j x Strik
VERDEGAAL, Margaretha Maria (Greet) +05-05-2009 te 's-Gravenzande 65j x Strik
WOLS, Jan Adrianus +06-05-2009 te Naaldwijk 97j x Siepman

Overlijdensadvertenties Goudse Post
VLIET van, Catharina *25-06-1912 +09-05-2009 96j x Mourik
VLIET van, Catharina *25-06-1912 +09-05-2009 96j x Baar

Overlijdensadvertenties Limburger
BERG van de, Pierre +10-05-2009 te Maastricht 89j x Vaessen
COULEN, Mia +10-05-2009 te Heerlen 87j x Haan
FRANSSEN, Leonie +11-05-2009 te Sittard 70j x Hendriks
MANTZ, Paul Herbert *11-01-1945 te Maastricht +10-05-2009 te Maastricht 64j x Schenk
REUTELINGSPERGER, Anna *07-11-1916 te Arcen +10-05-2009 te Sittard 92j x Niesten

Overlijdensadvertenties Scheveningsche Courant
HAAZEBROEK, Catharina *20-07-1913 te Den Haag +10-05-2009 te Den Haag 95j x Stiemer
HEIJER den, Cornelia (Corrie) *00-00-1924 +10-05-2009 te Den Haag 84j x Jong
RIEL van, Geertruida Maria Engelberta Johanna (Trudy) *26-11-1944 te Hoorn +10-05-2009 te Den Haag 64j x Lansink
ROELEVELD, Leenderd (Leen) *27-10-1921 +11-05-2009 te Den Haag 87j x Spaans
ROODE de, Jan *06-04-1927 +06-05-2009 te Den Haag 82j x Berg

Overlijdensadvertenties Biltse en Bilthovense Courant
CHAJEWSKA, Teresa Gizela *26-01-1955 te Grudziadz (PL) +02-05-2009 te De Bilt 54j x Vermeulen
JANSEN, Hermina Maria *03-06-1922 te Groenlo +10-05-2009 te De Bilt 86j x Langendonk

Overlijdensadvertenties Eindhovens Dagblad Helmond-Plus
AKKER van den, Theo *23-05-1932 te Doetinchem +10-05-2009 te Eindhoven 76j x Geurts
BENIERS, Harry *03-04-1926 +09-05-2009 83j x Vijfeijken
NEDERVEEN, Jo +09-05-2009 te Bakel 87j x Jong
SANDERS, Ine +09-05-2009 te Helmond 65j x Aarts
SCHEEPERS, Wim +09-05-2009 46j

Overlijdensadvertenties Weekendkrant (Katwijk/Bollenstreek)
, Lisette *20-09-1961 +05-11-1997 36j
, Nettie +04-06-2008
APSWOUDE, Nettie
BAAK, Corrie +10-10-2002 x Kesteren
BAAK, Wim +00-06-2008 x Kleverlaan
BENT vd, To +07-06-1998 x Joode
BERG van den, Theodora *04-06-1922 +18-06-2008 86j x Plug
BERGEN van den, Pieternella Johanna *20-05-1942 te Rotterdam +14-05-2008 te Katwijk 65j x Marel
BOUWMEESTER, Arie +29-10-2008
CLEMENS, Hendricus Johannes +14-05-2008 te Lisse 92j x Tutert
COUZIJN, Henk +00-00-2008
COZIJN, Wilbert +23-07-2003
DIJK van, Henk +21-05-2008 x Beek
DUIN van, Cornelis Johannes *28-04-1944 +05-06-2008 64j x Plesman
EERDENBURG van, Boudewijn
EERDENBURG van, Boudewijn Piet Jan *07-04-1953 te Utrecht +18-05-2008 te Tjechie 55j
FALDER, Lissi *23-01-1923 +04-06-2008 85j x Koop
GEERLINGS, Fie +00-10-2008 x Zalm
GIESBERGEN, Johannes Hendrik +20-10-2008 53j
GREEF de, Abraham *15-09-1936 te Leiden +15-07-2008 te Sassenheim 71j x Overduin
HAAREN van, Rie *02-11-1921 +14-10-2008 86j x Burgers
HAASBROEK, Aly *08-10-1955 te Leiden +01-07-2008 te Valkenburg 52j x Varkevisser
HEEMSKERK, Bets +00-05-2008 x Compier
HOGENELST, William *22-04-1952 +20-05-2008 56j
HULSBOS, aaltje +26-04-2008 81j x Dolieslager
IMMINK, Merle +00-07-2008
KEERIS, Johannes Cornelis *06-06-1922 +18-06-2008 86j x Le Hane
KEIJZER, Johanna Margaretha *06-10-1932 te Hillegom +19-10-2008 te Leiderdorp 76j x Laan
KERKHOF van de, Tineke Margien +03-06-2008 72j x Kolk
KLUGT van der, Peterugt +19-06-2007
KONING, Peter
KWAAK van der, Jan Wilhelmus *15-10-1933 te Hillegom +03-06-2008 te Sassenheim 74j x Velde
LIPPINKHOF, Dicky +00-05-2008 x Cremer
LUINEN van, Nettie *16-07-1961 +04-06-2008 46j x Apswoude
MEEUWENOORD, Theodorus Petrus *30-09-1934 te Leiden +28-05-2008 te Noordwijk 73j x Winter
MEIJ van der, Theodorus Johannes Maria *27-07-1940 te Sassenheim +27-05-2008 te Leiden 67j
MO-BOCXE, Wilhelmina Margaretha *25-12-1919 te Beverwijk +21-10-2008 te Noordwijk 88j
MOERKERK, Elizabeth +14-05-2008 te Leiden 89j x Verdegaal
ONDERWATER, JG
OUDSHOORN, Bert *13-10-1965 +16-01-1991 25j
OUWEHAND, Willem *30-07-1945 +29-10-2008 63j x Hartevelt
PLUG, Willem +04-06-2008 74j x Plug
RINGMA, Marinus Johannes +19-05-2008
ROODE van, Jacobus Reinier +01-10-2008 te Lisse
ROZENDAAL, Joop *20-08-1942 +28-05-2008 65j
RUITEN van, Truus +00-05-2008 x Boot
RUTTE, An +28-03-2005
SALMAN, Jan +12-07-2006
SCHONENBERG, Wim *24-03-1922 te Katwijk +28-10-2009 te Lisse 87j x Neerbos
SCHRIER, Piet *03-09-1946 +05-04-2008 61j
SMIT, Thil +00-10-2008
SPRUIT van der, Cornelia Maria *20-04-1921 +21-05-2008 87j x Niet
TURENHOUT, Jacobus Jozef *03-03-1949 te Sassenheim +08-06-2007 te Leiden 58j
VEEK van der, Maria Anna *03-02-1928 +26-03-2008 80j x Verhoeven
VEEK van der, Rie +00-05-2008 x Verhoeven
VEEN van, Alejandra
VERKLEIJ, Bas
WIEL van der, Maaike +00-10-2008
WINTER de, C +00-05-2008 x Koemans
WITTEMAN, An *24-07-1920 +14-10-2008 88j x Prins
WOUW van de, Mariette *05-11-1931 te Den Bosch +04-06-2008 te Sassenheim 76j x Tilli
ZWAAN, Aad +26-05-2008
ZWAAN, Adrianus Gerardus *11-08-1930 te Sassenheim +26-05-2008 te Warmond 77j x Schmidt
ZWAN van der, Ploon *08-12-1924 +28-10-2008 83j x Overdevest
ZWART, Rob +27-10-2007
ZWET van der, Maria Cornelia Catharina *10-02-1925 te Veur +30-09-2008 te Katwijk 83j x Looijesteijn
ZWETSLOOT, Christiaan Joseph *19-03-1941 +28-05-2008 67j

Overlijdensadvertenties Dordrechtsche Courant
COURT VAN VALKENSWAARD de, Etienne Jean +18-06-1846 te Dordrecht 62j
DIEPENHORST, Gerrit +21-08-1849 te Strijen 55j
GIPS, Johanna Henderika +17-06-1846 te Dordrecht 1j
GREEF de, Jeannette +28-07-1847 te 's-Gravenhage 52j x Reijerdam
KOOGH van der, M. +13-06-1846 te Dordrecht 78j x Ouburg
MADE van der, J.H. +03-02-1854 te Dordrecht x Recourt
MOLENDIJK, Herme +21-03-1852 te Dubbeldam 76j
PLASIER, Hendrik te Dordrecht x Geluk
REIJERDAM van, J. te 's-Gravenhage x Greef
REIJERDAM van, J. +12-06-1846 te 's-Gravenhage 52j x Greef
REYTMEIJER, Alida +00-08-1849 x Schluter
WILLEMSZEN, G. te Dordrecht x Kaa

Overlijdensadvertenties Monuta Gedenkplaats (www.monuta.nl/Gedenkplaats)
HURK van der, *31-12-1935 +08-05-2009 te Den Haag 73j x Hokke
MAAT, Lia *07-03-1964 +07-05-2009 te Vlaardingen 45j x Neerijnen
RITZEN, Alphons *12-06-1923 +08-05-2009 te Roermond 85j x Beckers
WEZENBERG van, C.C.I. *27-07-1931 +10-05-2009 te Voorburg 77j

Huwelijksadvertenties Diverse inzendingen
AKEN van, H. x Krijger
BALLEGOOIJEN van, W.H. x Nijenkamp
BLOOT, J.A. x Loopik
BOON de, T. x Toom
BREEJEN den, P. x Sterrenburg
BRUIJN de, A.D. x Hamerpagt
BRUIJN de, A.D. x Hamerpagt
DAME, A.F. x Alblas
GOEDHART, M.M. x Hoff
HOOIKAAS, W. x Bruyn
SLOB, W. x Baan
STERRENBURG, H. x Breejen
TIMMER, M.M. x Buizer
WINGERDEN van, Gerrit x Waal van Dijk
WIT de, A.T. x Houwelingen
WIT de, A.T. x Houwelingen

Huwelijksadvertenties Weekendkrant (Katwijk/Bollenstreek)
STEENVOORDE, Joost x Nouland

Huwelijksadvertenties Dordrechtsche Courant
BALLEGOOIJEN van, W. x Jong
BONTEN, Nicolaas x Herreman

Geboorteadvertenties Telegraaf
MEULEN van der, Wouter *09-05-2009 te 's-Graveland x Schreij k: Lieuwe Wilhelmus Johannes

Geboorteadvertenties Botlek 2
OUDWATER, Erwin *26-04-2009 x Sundermeijer k: Isabelle Janique Willemijn

Geboorteadvertenties Botlek 1
OUDWATER, Erwin *26-04-2009 x Sundermeijer k: Isabelle Janique Willemijn

Geboorteadvertenties Eindhovens Dagblad Helmond-Plus
SMEETS, Ruben *04-05-2009 x Carmiggelt k: Rik
VERBAKEL, Maarten *08-05-2009 x Canters k: Tim

Geboorteadvertenties Weekendkrant (Katwijk/Bollenstreek)
ZWETSLOOT, Hendrik *07-10-2008 x Evenga? k: Tygo

Geboorteadvertenties Dordrechtsche Courant
KONINGH de, L. *20-08-1849 te Dordrecht x Greef k: (zoon)
LOTSIJ, J.S. *30-07-1847 te Dordrecht x Storm van 's Gravesande k: (zoon)
OORMAN, A. *28-07-1847 te Dordrecht x Bondt k: (dochter)
ROMIJN, J. *23-03-1852 te Dordrecht x Greef k: (dochter)
STEEN van der, *06-02-1854 te Dordrecht x Greef k: (zoon)

Bidprentjes
CLAESSENS, Aggie *07-07-1943 +07-10-2002 59j
RAAYMAKERS, Adrianus *16-03-1905 te Woensdrecht +30-08-1953 te Rotterdam 48j x Suijkerbuijk
STOETZER, Carolus Johannes Petrus *09-09-1905 te Bergen op Zoom +22-06-1992 te Bergen op Zoom 86j x Suijkerbuijk
SUIJKERBUIJK, Petrus *29-06-1842 te Rucphen +26-05-1913 te Rucphen 70j x Veegers
SUYKERBUYK, Anna Cornelia *19-12-1918 te Wouw +20-08-1991 te Bergen op Zoom 72j x Rockx
VOS de, Johannes *23-12-1910 te Bergen op Zoom +08-01-1991 te Bergen op Zoom 80j x Suijkerbuijk
WELTER, Joseph *18-02-1923 te Vaals +09-11-1984 te Vijlen 61j x Boltong

Rouwbrieven Bidprentjes
HOUT van, Ton (Antonius Joannes) *02-10-1939 te Gennep +10-05-2009 te Oosterbeek 69j

Rouwbrieven
MEULMAN, Dina Maria (Hendrina) *24-03-1869 te 's-Gravenhage +19-08-1917 te Poortugaal 48j x Waardeloo

Overigen Diverse inzendingen
ADVOKAAT, P.
BENNEKUM van, A.P. te Hardinxveld-Giessendam
SCHAKEL, Piet te Giesenburg

Totaal: 345 wijzigingen in deze periode in www.hollantsnet.nl

Met vriendelijke groet,
Kees Klootwijk

www.hollantsnet.nl en www.zerken.nl


Subject: + wijzigingen www.online-begraafplaatsen.nl van 13-5-2009
From: <info@noreply-zerken.nl>
Date: Thu, 14 May 2009 07:15:01 +0200
--------
+ wijzigingen www.online-begraafplaatsen.nl van 13-5-2009

Hieronder de wijzigingen van 13-5-2009 in de gegevens van www.online-begraafplaatsen.nl.
De gegevens staan gesorteerd op achternaam. Suggesties voor verbeteringen van deze lijst zijn welkom.

AKIHARIJ, Herodia *14-06-1911 +09-04-1989 77j
ALLMAN, Frederick *1925 +25-09-1944 14434095 19j
ANIOL, Boleslaw +25-09-1944 25850, Pools militair
BAKHUIS ROOZEBOOM, August Fernand Marie *1922 +19-09-1944 2632, Nederlandse militair 22j
BAKKER, Maaike, e.v. van KLEI *27-04-1915 +16-07-2008 93j
BANAS, B. *1922 +26-09-1944 30942, Pools militair 22j
BARKIET, T. *1914 +24-09-1944 31548, Pools militair 30j
BEDNARSKI, J. *1922 +22-09-1944 23217 22j
BENT, Grada Antonetta *04-09-1911 +13-08-1983 71j
BEVELANDER, Geertje *22-06-1914 +30-04-1994 79j
BIER, A. *1922 +23-09-1944 283359 22j
BISIOREK, Z. *1924 +25-09-1944 25891, Pools militair 20j
BLASZKO, M. *1918 +22-09-1944 28503, Pools militair 26j
BLAZEJEWICZ, M. *1921 +26-09-1944 30937, Pools militair 23j
BOOD, Jacob *17-03-1885 +14-06-1951 66j
BREEMEN van, Hans *07-02-1939 +12-06-2003 64j
BZOWY, M. *1923 +23-09-1944 28937, Pools militair 21j
DONGEN van, Hermanus *31-12-1907 +30-08-1988 80j
ES van der, Jorrina Wilhelmina *08-02-1909 +06-05-1992 83j
FILIUS, Prientje P. *14-10-1904 +14-10-1974 70j
GAJEWNIK, C. *1918 +25-09-1944 27889, Pools militair 26j
GAZUREK, I. *1907 +24-09-1944 80837, Pools militair 37j
GORZKO, S. *1913 +19-09-1944 25555, Pools militair 31j
GROENENBOOM, Adriana W. *18-01-1928 +30-05-1992 64j
GROENEWOUD, Jacobus *1917 +18-09-1944 Nederlands militair 27j
GROOT de, Pieter *09-03-1883 +07-03-1962 78j
GRZYB, A. *1915 +25-09-1944 30250, Pools militair 29j
HAMSTRA PIK, Jan Dirk *28-08-1897 +04-08-1988 90j
HARMSEN, A.M. *07-12-1915 +28-10-1983 67j
HEWAK, K. *1923 +25-09-1944 30418, Pools militair 21j
HOOREN van, Josephus J. *06-01-1901 +08-11-1981 80j
HORODYNSKI, B. *1921 +23-09-1944 23049, Pools militair 23j
HOUWELINGEN van, Teunis *14-06-1919 +06-05-2008 88j
IKING, Antonia, e.v. van HOUWELINGEN *21-08-1919 +19-11-1999 80j
JABLONSKI, Piotr *1919 +21-09-1944 25308, Pools militair 25j
JACOB, Angelica Eleonora *17-08-1955 +20-08-1981 26j
JACOB, Henri Victor *20-12-1915 +18-06-2002 86j
JANKIEWICZ, Zdzislaw *1919 +01-10-1944 60/1, Pools militair 25j
JAWORSKI, Waclaw J. *1913 +26-09-1944 14818 31j
KADZIOLA, F. *1919 +25-09-1944 23496, Pools militair 25j
KASTELIJN, Wim *22-09-1919 +16-05-1998 78j
KERSTE, Johanna *17-06-1919 +30-08-1987 68j
KLAPOUCHY, S. *1919 +26-09-1944 24773, Pools militair 25j
KLINKEN van, Marinus *31-01-1923 +02-12-1983 60j
KLUNDER, Roelof *14-12-1909 +20-10-1997 87j
KOLASINSKI, Tadeusz *1908 +24-09-1944 1907, Pools militair 36j
KORNILOWICZ, S. *1919 +25-09-1944 28332, Pools militair 25j
KOSSAKOWSKI, J. *1906 +21-09-1944 28129, Pools militair 38j
KOSTRZ, Edward F. *1919 +25-09-1944 X.108, Pools militair 25j
KOSZELA, T. *1915 +25-09-1944 30589, Pools militair 29j
KOWALSKI, I. *1916 +26-09-1944 30375, Pools militair 28j
KOZAK, I. *1920 +25-09-1944 31286 24j
KRUKOWSKI, Zbigniew *1924 +25-09-1944 28372, Pools militair 20j
KUCZEWSKI, W. *1918 +26-09-1944 28379 26j
KULIKOWSKI, J. *1922 +29-09-1944 24080 22j
KUNST, Johanna Suzanna *30-07-1900 +23-11-1991 91j
KUNST, Theodorus *10-03-1905 +05-08-1985 80j
KUTRZEBA, Jan W. *1912 +24-09-1944 Pools militair 32j
LEEUWEN van, Sietske, e.v. MOELANDS *06-06-1954 +17-05-1982 27j
LICZNER, A. *1914 +27-09-1944 23791, Pools militair 30j
LIMA de, Jonathan -Njong- *27-09-1937 +10-06-2006 68j
LIONG-A-KONG, Verginia Lilian *02-10-1963 +03-07-1983 19j
LIPECK, T. *1921 +30-09-1944 30509, Pools militair 23j
LUKASZEWICZ, F. *1920 +03-10-1944 30603, Pools militair 24j
MACHEL, C.Z. *1916 +24-09-1944 30754, Pools militair 28j
MALAWAU, Dolfis *18-06-1911 +29-07-1998 87j
MALAWAUW, Falikis *05-07-1914 +28-11-2008 94j
MALGUY, H?ne G., e.v. XHAFLAIRE *20-10-1912 +20-07-1981 68j
MALORSZ, P.P. *1907 +19-09-1944 12360, Pools militair 37j
MANIA, B. *1921 +07-10-1944 X/471, Pools militair 23j
MEDENDORP, Eltje Trijntje, e.v. CLEMENTS *07-02-1924 +19-04-2008 84j
MENTLIK, E. *1915 +25-09-1944 30195/141/1, Pools militair 29j
MICHIELSEN, J.W. *25-04-1910 +23-08-2001 91j
MISIUDA, Hubert *1915 +25-09-1944 Pools militair 29j
M?ER, Corna. *09-12-1853 +12-11-1936 82j
MOSMANS, Tom *20-04-1932 +20-07-1981 49j
MOSZOWSKI, M. *1924 +26-09-1944 23891, Pools militair 20j
MUAL, Wilhelmina, e.v. MALAWAUW *31-08-1922 +11-11-1999 77j
NIEDZWIECKI, M. *1919 +25-09-1944 24782 25j
NOUS, Adriana L. *01-01-1926 +21-03-1994 68j
NOWAK, K. *1923 +19-09-1944 30760 21j
NOWAK, M. *1925 +26-09-1944 24112, Pools militair 19j
NYCZ, W. *1920 +26-09-1944 28345, Pools militair 24j
OCHTEN van, Albertus *17-04-1905 +07-03-1987 81j
OIRSCHOT van, Gerardus *07-04-1918 +09-07-2001 83j
OLSZEWSKI, S. *1915 +25-09-1944 31591, Pools militair 29j
OSTOJSKI, T. *1919 +25-09-1944 30671, Pools militair 25j
PEREIRA, Emelie Maria *31-07-1924 +15-07-2004 79j
PLANKEN, Matthijs Johannes *25-12-1915 +04-04-2009 93j
RIKSEN, Antonia, e.v. van KUILENBURG *06-11-1922 +18-10-2008 85j
ROOIJ van, Trudy, e.v. PETERS *22-07-1948 +19-08-2005 57j
ROOZEN, Jacqueline *11-10-1946 +12-05-1997 50j
SCHOOT van der, Josephus A. *10-07-1923 +17-04-1981 57j
SEIJFFER, Anna *17-03-1889 +05-04-1943 54j
SMITH, William *1921 +19-09-1944 1826449 23j
SMITH, William Harold *1915 +20-09-1944 7586835 29j
SMITHEN, Joseph *1917 +19-09-1944 3598950 27j
SMYTH, Kenneth Bowes Inman *1906 +26-10-1944 36876 38j
SMYTH, William *1925 +26-09-1944 14550891 19j
SNELLING, Robert James *1916 +21-09-1944 T/83558 28j
SNOW, Henry Edward *1920 +24-09-1944 935502 24j
SNUSHALL, John Alan Wakefield *1914 +1944 2889275 30j
SOUPER, Mowbray Morris *1919 +24-09-1944 134308 25j
SOUTHWARD, Edward *1923 +20-09-1944 3782911 21j
SPAIN, Ernest Frank *1916 +13-04-1945 5385877 28j
SPENCER, Harold Herbert *1914 +18-09-1944 T/167842 30j
SPICER, Eric Waldo *1918 +01-10-1944 4541248 26j
SPIRES, Charles David *1920 +20-09-1944 5383515 24j
SPRINGSTEELE, James le Roy +23-09-1944 J/95440, Canadees militair
STABLES, Archibald *1908 +27-09-1944 2874024 36j
STACEY, William Clifford *1922 +17-09-1944 6087978 22j
STAPLETON, Frederick Joseph *1913 +06-10-1944 5616603 31j
STAPS, C.M.J. *12-01-1923 +09-04-1998 75j
STEAD, Cech *1918 +21-09-1944 4614064 26j
STEADMAN, Donald George *1925 +04-10-1944 14433291 19j
STEADMAN, James Arthur *1923 +04-10-1944 14306211 21j
STENZ, Lida S.L.N. *29-05-1879 +15-06-1958 79j
STENZ, Paul Albin *23-09-1849 +02-09-1919 69j
STEPHENS, Harold *1909 +1945 S/146997997 36j
STEPHENSON, Ronald *1922 +18-09-1944 10570874 22j
STEVENS, Raymond Harold *1918 +24-09-1944 117204 26j
STEVENS, William Edwin *1912 +13-04-1945 1552375 32j
STEVENSON, *1918 +06-10-1944 5051151 26j
STEVENSON, Alexander John *1921 +07-10-1944 204356 23j
STEVENSON, Eric Knowles *1924 +21-09-1944 14327648 20j
STEWART, Donald William *1923 +24-09-1944 6216249 21j
STEWART, James *1924 +18-09-1944 14327649 20j
STEWART, Thomas Walter *1921 +23-09-1944 85421 23j
STOTT, Harry *1917 +19-09-1944 2616638 27j
STRANG, James Heaney *1916 +19-09-1944 299312 28j
STROVER, Percy Elvy *1919 +10-10-1944 5504437 25j
STUART, Donald Rupert *1917 +01-10-1944 217367 27j
SULLIVAN, Patrick *1918 +21-09-1944 6978471 26j
SUSSKIND, Joffre Alexander Zyska *1919 +19-04-1945 97004516 25j
SUTHERLAND, James Wilson Fyffe *1914 +04-10-1944 303020 30j
SWALLOW, Benjamin Clayton *1921 +13-12-1944 2082640 23j
SWANN, John Richard *1907 +18-09-1944 1382073 37j
SWEETMAN, Robert George *1916 +19-10-1944 3196885 28j
TAIT, William Robert *1921 +20-09-1944 R/141092, Canadees militair 23j
TAKLE, William Thomas Noel *1917 +18-09-1944 1922379 27j
TANIS, Jan *14-01-1923 +29-06-1990 67j
TANSLEY, George *1915 +25-09-1944 6981799 29j
TAPPIN, Robert Alfred +21-09-1944 5826871
TARRANT, Harold Alfred Percy *1917 +17-09-1944 2336298 27j
TATE, Francis Raymond *1906 +21-09-1944 123505 38j
TATE, Joseph *1918 +22-09-1944 164866 26j
TATNELL, Albert William *1910 +18-09-1944 1652045 34j
TATTON, Stanley Roy *1923 +08-12-1944 14332455 21j
TAYLER, Charles John *1910 +11-04-1945 1740552 34j
TAYLER, Cyril Cadle *1920 +20-09-1944 174387 24j
TAYLOR, Alec Louis *1920 +1944 6032180 24j
TAYLOR, Francis Haydn *1912 +24-09-1944 1436548 32j
TAYLOR, George Arthur *1917 +19-09-1944 5115336 27j
TAYLOR, Harold Norman *1911 +04-10-1944 269239 33j
TAYLOR, Henry Charles *1920 +25-09-1944 2058361 24j
TAYLOR, Jack *1917 +21-09-1944 T/1538535 27j
TELFORD, William *1923 +22-09-1944 14212332 21j
THISTLETON, Mark *1925 +22-09-1944 14693730 19j
THOMAS, Anthony Robert *1919 +20-09-1944 153075 25j
THOMAS, Emrys James *1916 +22-09-1944 233883 28j
THOMAS, George Edward *1910 +26-09-1944 794078 34j
THOMAS, John Russell +21-09-1944 J/29874, Canadees militair
THOMAS, Leslie Roy *1921 +04-10-1944 94321 23j
THOMAS, Reginald *1916 +21-09-1944 78890 28j
THOMAS, Robert John *1921 +18-09-1944 T/247030 23j
THOMAS, Sidney Llewellyn *1923 +11-10-1944 3976889 21j
THOMPSON, Alexander wilson *1916 +25-09-1944 14395838 28j
THOMPSON, Basil Esmund *1920 +25-09-1944 5780347 24j
THOMPSON, Claude Anthony *1912 +29-09-1944 4545028 32j
THOMPSON, David *1917 +20-09-1944 2576545 27j
THOMPSON, Jack *1923 +04-10-1944 14615400 21j
THOMPSON, Kenneth James William *1925 +03-10-1944 14709690 19j
THOMPSON, Ronald George *1924 +13-04-1945 14547506 20j
THOMPSON, Thomas *1917 +18-09-1944 7373037 27j
THOMPSTONE, John *1924 +04-10-1944 14669154 20j
THOMSON, John *1921 +22-09-1944 1440687 23j
THORNINGTON, Harold Albert *1910 +21-09-1944 143115 34j
THORP, Denis Gregory +1923 18091945
TILLYER, Arthur Frank *1915 +18-04-1945 842055 29j
TIMBRELL, Ernest William *1915 +18-09-1944 5676662 29j
TIMMIS, James *1916 +27-10-1944 5053310 28j
TIMPSON, Edward Alexander *1919 +21-09-1944 1559280 25j
TISSHAW, Alexander John *1916 +18-09-1944 137710 28j
TODD, Cyril *1915 +22-09-1944 2721301 29j
TOMLINSON, James *1920 +27-10-1944 2149328 24j
TOMS, William Henry *1920 +21-09-1944 3447531 24j
TORLEY, Michael *1925 +23-09-1944 14415303 19j
TOTTERDELL, Francis George *1920 +23-09-1944 56123 24j
TOWERS, James Frederick *1926 +01-10-1944 2724368 18j
TOWHEY, John *1920 +17-09-1944 7046990 24j
TOWNSEND, Dennis *1924 +23-09-1944 T/14259964 20j
TREBILCOCK, Gilbert Adams *1921 +23-09-1944 2734952 23j
TRINDER, Thomas John *1910 +25-09-1944 5668035 34j
TRODD, Edwin John *1907 +04-10-1944 14597453 37j
TRUEMAN, Alfred Dennis *1924 +1944 14629915 20j
TULK, William James *1925 +04-10-1944 14684283 19j
TURL, John *1919 +25-09-1944 5186048 25j
UNDERWOOD, Leonard Cornelius *1921 +21-09-1944 900688 23j
URE, James *1925 +20-09-1944 14637319 19j
VARLEY, Ronald *1920 +01-10-1944 2616031 24j
VAUSE, Kenneth *1917 +31-10-1944 4618926 27j
VENN, Thomas Frederick *19126 +02-10-1944 14721037
VERHOEF, Johannes G.M. *07-05-1920 +22-05-1981 61j
VICKERS, Edmund *1916 +24-09-1944 4347872 28j
WAAL de, Johannes, e.v. JUMELET *16-10-1908 +21-03-1946 37j
WADDY, Alexander Peter Harry *1919 +18-09-1944 95501 25j
WADSWORTH, Lewis *1920 +20-09-1944 1146581 24j
WAGENMAKERS, Loftus *1922 +20-09-1944 10584186 22j
WAGSTAFF, William Thomas *1925 +18-10-1944 14672122 19j
WAITE, Leslie Hardy *1915 +23-09-1944 5573779 29j
WAITT, Stanley Thompson *1926 +04-10-1944 1666592 18j
WAKE, Allan Victor *1925 +22-12-1944 14426153 19j
WALKER, Albert *1925 +05-10-1944 14579377 19j
WALKER, Harold James *1914 +28-10-1944 4395693 30j
WALKER, Joseph *1922 +18-09-1944 3603968 22j
WALKER, Richard *1924 +19-09-1944 14433016 20j
WALKER, Thomas Alfred Williamson *1924 +24-09-1944 14303048 20j
WALLACE, David Bruce *1920 +24-09-1955 920678 35j
WALLACE, David Ritchie *1922 +04-11-1944 153453 22j
WALLACE, Joseph *1917 +19-09-1944 3770003 27j
WALLIS, David William *1915 +18-09-1944 93375 29j
WALLIS, Robert Leonard *1919 +02-10-1944 5504476 25j
WALMSLEY, Albert Edward *1914 +28-09-1944 3660202 30j
WALSH, John *1914 +25-09-1944 T/187114 30j
WALTER, Albert Douglas *1914 +19-09-1944 5345584 30j
WARD, Horace Arthur *1917 +24-09-1944 14397534 27j
WARDLAW, Frederick *1919 +24-09-1944 1610097 25j
WARE, Cecil Walter *1903 +18-09-1944 14241487 41j
WARNE, Cecil John *1923 +04-10-1944 932651 21j
WARREN, Bertie George *1925 +21-09-1944 14605880 19j
WARREN, William Scales *1924 +22-09-1944 14641890 20j
WASLEY, William *1916 +1944 5672482 28j
WATERSTON, George Mitchell *1921 +18-09-1944 2764334 23j
WATERWORTH, Geoffrey Wilson *1923 +07-10-1944 5124422 21j
WATKINS, Noel *1913 +29-09-1944 174313 31j
WATLING, Stanley *1916 +19-09-1944 301782 28j
WATSON, Thomas *1916 +21-09-1944 3602924 28j
WATTERS, William John *1924 +22-09-1944 2723656 20j
WEAVER, John Michael Joseph *1925 +19-09-1944 14622400 19j
WEAVER, Norman Oliver *1919 +25-09-1944 7613833 25j
WEBSTER, George James *1907 +23-09-1944 6106096 37j
WEESIE, Tom *02-05-1933 +30-08-1982 49j
WEIJER van de, Corna. *17-10-1884 +29-11-1954 70j
WEIJER van de, Marc. *04-11-1886 +22-04-1918 31j
WEIJER van de, Maria *26-04-1894 +17-11-1957 63j
WEKKE v.d., Jacoba B. *15-01-1927 +22-07-1997 70j
WELHAM, Ben *1906 +21-09-1944 T/14707104 38j
WELLBELOVE, John Arthur *1920 +21-09-1944 CDN/318, Canadees militair 24j
WELLS, James *1921 +20-09-1944 3606343 23j
WELSH, Patrick William *1925 +19-09-1944 14424229 19j
WESBURY, Frank Victor *1925 +20-09-1944 5125828 19j
WESCOTT, Edward Arthur James *1917 +01-10-1944 5500388 27j
WEST, Ernest Lionel *1921 +21-09-1944 2048513 23j
WEST, John *1919 +1944 2329894 25j
WEST, Robert *1923 +27-09-1944 14204620 21j
WHITAKER, Walter *1920 +19-04-1945 4537529 24j
WHITE, Alfred *1912 +04-10-1944 1689454 32j
WHITE, Bertie *1912 +1944 6977506 32j
WHITE, David Adrian *1922 +17-09-1944 421356 22j
WHITE, Frederick Charles *1913 +19-09-1944 4912534 31j
WHITE, Frederick James *1916 +23-09-1944 6400954 28j
WHITE, George Hampton *1921 +01-10-1944 6024546 23j
WHITE, Michael *1912 +17-09-1944 6084753 32j
WHITE, Raymond Ernest *1917 +18-09-1944 952832 27j
WHITEHEAD, Harold James *1917 +24-09-1944 6468248 27j
WHITFIELD, Francis George *1914 +18-09-1944 3602916 30j
WHITFIELD, Harry John *1921 +25-09-1944 5672550 23j
WHITFIELD, Stanley *1905 +01-10-1944 1124267 39j
WHITLOCK, Leslie Innes *1924 +21-09-1944 R/155222, Canadees militair 20j
WHITMORE, Walter Thomas Henry *1920 +17-09-1944 4923272 24j
WHITTAKER, Harry *1916 +2091944 278877 -965j
WIERDEMAN, Antonette Pieternelle Henrictie *06-06-1849 +05-11-1937 88j
WIGGINS, Albert *1922 +19-09-1944 T/264820 22j
WILES, Ronald Charles *1922 +18-09-1944 7889762 22j
WILKINS, William Leonard *1915 +25-09-1944 5056574 29j
WILKINSON, Arthur *1910 +04-10-1944 1628398 34j
WILKINSON, John *1914 +01-10-1944 2567915 30j
WILLERS, Reginald *1924 +25-09-1944 186344 20j
WILLETT, Keith *1915 +20-09-1944 426206 29j
WILLIAMS, Bruce Llewellyn *1923 +25-09-1944 428538 21j
WILLIAMS, Charles Arthur Harry George *1915 +27-09-1944 5678247 29j
WILLIAMS, Evard *1922 +19-09-1944 5124055 22j
WILLIAMS, John Joseph *19126 +04-10-1944 14436610
WILLIAMS, Paul *1926 +23-09-1944 T/14426212 18j
WILLIAMS, Reginald *1922 +04-10-1944 5961519 22j
WILLIAMS, Samuel Vernon *1919 +03-10-1944 5623172 25j
WILLIAMS, Thomas James *1922 +01-10-1944 5733787 22j
WILLINGHAM, Albert *1914 +21-09-1944 5725153 30j
WILLIS, John Junior *1921 +25-09-1944 5059310 23j
WILLS, Jack Gordon *1923 +2101944 J/21802, Canadees militair -979j
WILSON, Donald Frederick *1919 +17-09-1944 6465199 25j
WILSON, John Leonard *1919 +19-09-1944 183585 25j
WILSON, Richard Alfred *1917 +04-10-1944 3775251 27j
WILSON, Robert *1920 +1944 3190243 24j
WINFIELD, Douglas Harry *1917 +04-12-1944 5625225 27j
WINGFIELD, Cech Aubrey Gerald *1913 +19-09-1944 199026 31j
WINSPER, Leslie *1917 +09-12-1944 7884906 27j
WINTERBERGH, Fredericus A. *13-07-1880 +13-04-1941 60j
WINTERBERGH, Hendrina *19-01-1903 +02-07-1918 15j
WINTERBERGH, Maria A.E. *10-09-1897 +21-02-1973 75j
WINTERS, Francis *1922 +09-12-1944 6030472 22j
WITHERSPOON, Joseph *1913 +25-09-1944 3325002 31j
WITHINGTON, Thomas *1914 +21-09-1944 828381 30j
WOLFE, David john Vernon *1925 +21-09-1944 2329521 19j
WOLTHUIS, Willem *15-12-1954 +11-01-2009 54j
WOOD, Alfred *1917 +04-10-1944 3319936 27j
WOOD, Douglas Gordon *1919 +22-04-1945 4079196 25j
WOOD, Harrold *1922 +1944 889368 22j
WOOD, Roland Fabian *1922 +19-09-1944 601150 22j
WOODCOCK, John Alfred *1921 +25-09-1944 1449239 23j
WOODCOCK, John Owen *1922 +22-09-1944 1148730 22j
WOODROW, Ernest Walter *1915 +19-09-1944 1917835 29j
WOODROW, Josiah *1915 +23-09-1944 5048527 29j
WOODS, Louis Carpentier *1913 +25-09-1944 268414 31j
WOODWARD, Albert Edward 5250737
WRIGHT, Alexander Edward *1923 +18-09-1944 5778912 21j
WRIGHT, John Robert *1917 +24-09-1944 857031 27j
WRIGHT, Philip Richard Thomas *1911 +19-09-1944 140491 33j
WYATT, Donald *1923 +21-09-1944 5393017 21j
WYATT, John Henry *1914 +21-09-1944 845683 30j
WYMER, George Frederick *1913 +06-10-1944 4395084 31j
WYSS, Ernest Mariel +20-09-1944 148579
YEADON, Clifford *1911 +22-09-1944 4545048 33j
YEATMAN, Frederick James *1916 +1944 927243 28j
YELDING, Percy *1915 +01-10-1944 5502763 29j
YORKE, George Alfred *1927 +20-02-1945 14743765 17j
YOUELL, George Arthur *1926 +19-09-1944 14427072 18j
YOUNG, William Stewart *1919 +05-10-1944 7366671 25j
YOUNG-SMITH, William Aitkin *1909 +24-09-1944 124260 35j
ZIMMERMAN, Harry *1920 +01-10-1944 6476988 24j

Totaal: 330 wijzigingen in deze periode in www.online-begraafplaatsen.nl

Met vriendelijke groet,
Kees Klootwijk

www.hollantsnet.nl en www.online-begraafplaatsen.nl


Subject: + Overlijdensberichten Leidch Dagblad 1997-1998 deel 4
From: "Rob Hubert" <rhubert046@cs.com>
Date: Thu, 14 May 2009 13:52:48 +0200
--------
Beste lijstgenoten,

Hieronder de overlijdensberichten uit het Leidsch Dagblad periode 1997-1998.

Voor de naam ziet u een * staan, dit betekend dat er een scan aanwezig is.

De hele collectie overlijdensberichten vindt u op mijn website
[http://www.rob-hubert.nl] onder de knop "Overlijdensberichten"
================== De namen staan op alfabetische volgorde.

* Jacob Arie van Beelen is geboren omstreeks 1930. Hij is overleden op
28-12-1997 te Katwijk, ongeveer 67 jaar oud. Hij is begraven op 31-12-1997
te Katwijk aan Zee. Echtgenoot van K. Hoek.

* Bartholomeus Cornelis Maria (Broeder Winand) Divendal is geboren op
24-05-1919 te Amsterdam. Hij is overleden op 25-12-1997 te Leiden, 78 jaar
oud. Hij is begraven op 30-12-1997 te Katwijk.

* Pietje van Duijvenvoorde is geboren omstreeks 1914. Zij is overleden op
07-12-1997 te Katwijk, ongeveer 83 jaar oud. Zij is begraven op 11-12-1997
te Katwijk aan Zee. Echtgenote van A. Ketting.

* Francina Jacoba (Sien) van Eendenburg is geboren op 25-06-1919. Zij is
overleden op 14-12-1997 te Leiden, 78 jaar oud. Zij is begraven op
19-12-1997 te Leiderdorp. Echtgenote van D. van Vliet.

* Maria Favier is geboren op 29-01-1912. Zij is overleden op 13-12-1997 te
?, 85 jaar oud. Zij is begraven op 18-12-1997 te Leiden. Echtgenote van A.P.
Knotter.

* Wilhelmus (Willem) van Gerven is geboren omstreeks 1907. Hij is overleden
op 25-12-1997 te Lisse, ongeveer 90 jaar oud. Hij is begraven op 29-12-1997
te Lisse. Echtgenoot van (1) Johanna Maria Langelaan. Zij is overleden vr
25-12-1997. Echtgenoot van (2) Sophia Maria Bremmers. Zij is overleden vr
25-12-1997.

* Catharina de Geus is geboren omstreeks 1918. Zij is overleden op
07-12-1997 te Leiden, ongeveer 79 jaar oud. Zij is begraven op 11-12-1997 te
Leiden. Echtgenote van Hermanus Jacobus Nijhuis. Hij is overleden vr
07-12-1997.

* Nicolaas Joannes Groen is geboren op 16-08-1914 te Hazerswoude. Hij is
overleden op 02-08-1998 te Noordwijk, 83 jaar oud. Hij is begraven op
06-08-1998 te Noordwijk. Echtgenoot van Helena Jansen. Zij is overleden vr
02-08-1998.

* Adriana Johanna de Groot is geboren op 24-09-1924. Zij is overleden op
12-12-1997 te ?, 73 jaar oud. Zij is gecremeerd op 17-12-1997 te Leiden.
Echtgenote van Johan van der Reijden. Hij is overleden vr 12-12-1997.

* Hendrika Maria van der Helm is geboren op 22-05-1929 te Stompwijk. Zij is
overleden op 26-12-1997 te Stompwijk, 68 jaar oud. Zij is begraven op
30-12-1997 te Stompwijk. Echtgenote van Cornelis Johannes Turk. Hij is
overleden vr 26-12-1997.

* Piet van Houten is geboren omstreeks 1922. Hij is overleden op 27-12-1997
te Ede, ongeveer 75 jaar oud. Hij is begraven op 31-12-1997 te Leiderdorp.
Echtgenoot van J. van den Burg. Zij is overleden vr 27-12-1997.

* Hendrika Kerpershoek is geboren omstreeks 1930. Zij is overleden op
23-12-1997 te Katwijk aan den Rijn, ongeveer 67 jaar oud. Zij is begraven op
27-12-1997 te Katwijk aan Zee. Echtgenote van A. Herbert.

* Susanna (Suus) Kloots is geboren op 29-03-1926. Zij is overleden op
05-12-1997 te Leiderdorp, 71 jaar oud. Zij is gecremeerd op 09-12-1997 te
Leiden. Echtgenote van C.A. den Ouden.

* Jacob Jan (Jaap) de Kort is geboren op 29-06-1933. Hij is overleden op
14-12-1997 te Overlangbroek, 64 jaar oud. Hij is begraven op 19-12-1997 te
Overlangbroek. Echtgenoot van Eleonora M. Boeschoten.

* Pieter Kraaijenoord is geboren op 03-10-1927. Hij is overleden op
25-12-1997 te Katwijk, 70 jaar oud. Hij is begraven op 29-12-1997 te Katwijk
aan Zee. Echtgenoot van G. Harteveld.

* Dirkje Kuijt is geboren omstreeks 1922. Zij is overleden op 01-09-1998 te
Katwijk aan Zee, ongeveer 76 jaar oud. Zij is begraven op 05-09-1998 te
Katwijk aan Zee. Echtgenote van Leendert Remmelzwaal. Hij is overleden vr
01-09-1998.

* Gerrit Lantrok is geboren op 17-04-1919. Hij is overleden op 27-12-1997 te
?, 78 jaar oud. Hij is begraven op 30-12-1997 te Leiden. Echtgenoot van
Hillegonda Catharina Dukers. Zij is overleden vr 27-12-1997.

* Anna Christina Leget is geboren op 07-08-1909. Zij is overleden op
26-12-1997 te Leiden, 88 jaar oud. Zij is begraven op 30-12-1997 te Leiden.
Echtgenote van Ties Luurssen. Hij is overleden vr 26-12-1997.

* Paul Lim is geboren omstreeks 1926. Hij is overleden op 20-12-1997 te
Leiden, ongeveer 71 jaar oud. Hij is begraven op 24-12-1997 te Leiden.
Echtgenoot van Lea Ramaker.

* Johan van der Luit is geboren op 12-10-1912 te Oegstgeest. Hij is
overleden op 06-12-1997 te Leiderdorp, 85 jaar oud. Hij is begraven op
11-12-1997 te Oegstgeest. Echtgenoot van C.H.G. van Velsen.

* Cornelis van der Marel is geboren omstreeks 1909. Hij is overleden op
06-12-1997 te Katwijk aan den Rijn, ongeveer 88 jaar oud. Hij is begraven op
10-12-1997 te Katwijk aan Zee. Echtgenoot van Geertje Vooijs. Zij is
overleden vr 06-12-1997.

* Jonas van Meerkerk is geboren omstreeks 1908. Hij is overleden op
05-12-1997 te Leiderdorp, ongeveer 89 jaar oud. Hij is begraven op
10-12-1997 te Leiderdorp. Echtgenoot van Ans van Cittert.

* Cornelia Meijvogel is geboren omstreeks 1902. Zij is overleden op
13-12-1997 te Katwijk, ongeveer 95 jaar oud. Zij is begraven op 17-12-1997
te Katwijk aan Zee. Echtgenote van Jacob van Rijn. Hij is overleden vr
13-12-1997.

* Maria Elizabeth (Rie) Molenkamp is geboren omstreeks 1919. Zij is
overleden op 21-12-1997 te ?, ongeveer 78 jaar oud. Zij is begraven op
24-12-1997 te ?. Echtgenote van Abraham Kruit.

* Cornelia Jacoba de Mooij is geboren omstreeks 1915. Zij is overleden op
13-12-1997 te Katwijk, ongeveer 82 jaar oud. Zij is begraven op 18-12-1997
te Rijnsburg. Echtgenote van Gerrit Koekebakker. Hij is overleden vr
13-12-1997.

* Jan Naber is geboren op 08-11-1914. Hij is overleden op 06-12-1997 te
Leiden, 83 jaar oud. Hij is begraven op 12-12-1997 te Leiden.

* Stef van Niekerk is geboren omstreeks 1950. Hij is overleden op 08-12-1997
te Warmond, ongeveer 47 jaar oud. Hij is begraven op 12-12-1997 te Warmond.

* Ruud Oppelaar is geboren op 03-01-1945. Hij is overleden op 14-12-1997 te
Koudekerk aan den Rijn, 52 jaar oud. Hij is begraven op 18-12-1997 te
Koudekerk aan den Rijn.

* Anthonia van Os is geboren omstreeks 1906. Zij is overleden op 15-12-1997
te Voorschoten, ongeveer 91 jaar oud. Zij is begraven op 18-12-1997 te
Leidschendam. Echtgenote van Dirk Nicolaas Kooij. Hij is overleden vr
15-12-1997.

* Antje (Annie) van der Plas is geboren op 22-09-1930. Zij is overleden op
15-12-1997 te Katwijk, 67 jaar oud. Zij is begraven op 19-12-1997 te Katwijk
aan Zee. Echtgenote van N.M. Remmelswaal.

* Co Roodzant is geboren op 10-02-1930. Hij is overleden op 04-12-1997 te
Lisse, 67 jaar oud. Hij is begraven op 08-12-1997 te Lisse. Echtgenoot van
Janny.

* Maria Wilhelmina van Rossum is geboren omstreeks 1938. Zij is overleden op
23-12-1997 te Rijnsburg, ongeveer 59 jaar oud. Zij is begraven op 29-12-1997
te Rijnsburg. Echtgenote van Abraham Ravensbergen.

* Jan Rous is geboren omstreeks 1937. Hij is overleden op 13-12-1997 te
Katwijk, ongeveer 60 jaar oud. Hij is begraven op 18-12-1997 te Katwijk aan
den Rijn. Echtgenoot van C.H. Boesaard.

* Dirk Ruinaard is geboren op 01-08-1940. Hij is overleden op 27-12-1997 te
Castricum, 57 jaar oud. Hij is begraven op 31-12-1997 te Castricum.
Echtgenoot van Agaath van den Bos.

* Willem Johan Schild is geboren omstreeks 1924. Hij is overleden op
14-12-1997 te Rijnsburg, ongeveer 73 jaar oud. Hij is begraven op 17-12-1997
te Rijnsburg. Echtgenoot van Leuntje de Best.

* Machiel (Giel) Sierat is geboren omstreeks 1925. Hij is overleden op
23-12-1997 te ?, ongeveer 72 jaar oud. Hij is begraven op 29-12-1997 te
Leiden.

* Nicolaas Wilhelmus Smit is geboren omstreeks 1918. Hij is overleden op
24-12-1997 te Oegstgeest, ongeveer 79 jaar oud. Hij is begraven op
30-12-1997 te Oegstgeest. Echtgenoot van P.H. Vlasveld.

* Piet Spaan is geboren op 25-07-1923 te Heteren. Hij is overleden op
06-12-1997 te Sassenheim, 74 jaar oud. Hij is gecremeerd op 10-12-1997 te
Leiden. Echtgenoot van Gonda Visscher.

* Johan Dirk (Hans) Speckmann is geboren op 28-12-1928 te Padang
(Indonesi). Hij is overleden op 14-12-1997 te Leiden, 68 jaar oud. Hij is
gecremeerd op 18-12-1997 te 's-Gravenhage.
Notitie bij Hans: Emeritus hoogleraar Rijksuniversiteit Leiden; Lid
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen Haarlem; Oud-fellow en
bestuurslid van het NIAS te Wassenaar; Ridder in de orde van de Nederlandse
Leeuw.
Echtgenoot van E. Stheemann.

* Gerritje Eberdina Splinter is geboren op 12-01-1907. Zij is overleden op
23-12-1997 te Leiden, 90 jaar oud. Zij is begraven in 12-1997 te Leiden.
Echtgenote van Petrus Johannes van Hoeken van 's-Gravenpolder. Hij is
overleden vr 23-12-1997.

* Augusta Maria Clara Stockmann is geboren omstreeks 1908. Zij is overleden
op 14-12-1997 te Hazerswoude dorp, ongeveer 89 jaar oud. Zij is begraven op
18-12-1997 te Delft. Echtgenote van Johannes Bernardus Antonius Loomans. Hij
is overleden vr 14-12-1997.

* Johannes Stokkel is geboren omstreeks 1923. Hij is overleden op 13-12-1997
te Leiden, ongeveer 74 jaar oud. Hij is begraven op 17-12-1997 te Leiden.
Echtgenoot van A. Duffels.

* Elisabeth Adriana Tebrugge is geboren omstreeks 1907. Zij is overleden op
08-12-1997 te Moerkapelle, ongeveer 90 jaar oud. Zij is begraven op
12-12-1997 te Leiden. Echtgenote van (1) Johannes Jacobus Sollie. Hij is
overleden vr 08-12-1997. Echtgenote van (2) Johannes Jacobus van Biemen.
Hij is overleden vr 08-12-1997.

* Henk Teeuwen is geboren op 08-02-1928. Hij is overleden op 27-12-1997 te
Leiden, 69 jaar oud. Hij is gecremeerd op 31-12-1997 te Leiden. Partner van
Wil Cossee.

* Adrianus van Tol is geboren omstreeks 1927. Hij is overleden op 07-12-1997
te Oude Wetering, ongeveer 70 jaar oud. Hij is begraven op 12-12-1997 te
Oude Wetering. Echtgenoot van Anny Reijngoud.

* Hendrik Trouwee is geboren omstreeks 1938. Hij is overleden op 20-12-1997
te Leiden, ongeveer 59 jaar oud. Hij is gecremeerd in 12-1997 te ?.

* Johanna Berendina Varkevisser is geboren omstreeks 1907. Zij is overleden
op 15-12-1997 te Katwijk, ongeveer 90 jaar oud. Zij is begraven op
19-12-1997 te Katwijk aan Zee. Echtgenote van Maarten Ouwehand. Hij is
overleden vr 15-12-1997.

* Johanna van der Velden is geboren omstreeks 1901. Zij is overleden op
22-12-1997 te Leiden, ongeveer 96 jaar oud. Zij is begraven op 24-12-1997 te
Leiden.

* Cornelis Petrus Marie van Veldhuizen is geboren op 03-04-1909. Hij is
overleden op 06-12-1997 te Leiden, 88 jaar oud. Hij is gecremeerd op
10-12-1997 te Leiden. Echtgenoot van A.J. Warmerdam.

* Margaretha Petronella Verplancke is geboren op 17-09-1918. Zij is
overleden op 26-12-1997 te ?, 79 jaar oud. Zij is begraven op 30-12-1997 te
Leiden.

* Martinus Theodorus Volwater is geboren op 29-11-1909. Hij is overleden op
13-12-1997 te Alphen aan den Rijn, 88 jaar oud. Hij is begraven op
17-12-1997 te Roelofarendsveen. Echtgenoot van Theodora Petronella van der
Meer. Zij is overleden op 26-10-1977.

* Johannes Vreeburg is geboren omstreeks 1916. Hij is overleden op
25-12-1997 te Leiden, ongeveer 81 jaar oud. Hij is gecremeerd op 31-12-1997
te Leiden.

* Willem de Vries is geboren omstreeks 1947. Hij is overleden op 23-12-1997
te Leiden, ongeveer 50 jaar oud. Hij is begraven op 29-12-1997 te Leiden.
Echtgenoot van Ria.

* Cornelis Johannes van der Waals is geboren omstreeks 1904. Hij is
overleden op 11-12-1997 te Oegstgeest, ongeveer 93 jaar oud. Hij is
gecremeerd op 16-12-1997 te Leiden. Echtgenoot van Jacoba de Best. Zij is
overleden vr 11-12-1997.

* Toon Warmerdam is geboren omstreeks 1930. Hij is overleden op 26-12-1997
te Lisse, ongeveer 67 jaar oud. Hij is begraven op 30-12-1997 te Lisse.

=================================================
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.1 op 14-05-2009

Met vriendelijke groeten,

Rob Hubert
Haarlem, the Netherlands

Website
http://www.rob-hubert.nl

Zoek naar Aberson, Heijboer, Hoogland,
Hubert, Schuwer, Westerbeek van Eerten,
Witterick

--
Subject: + Overlijdensadvertenties uit de Twentse Courant Tubantia, 14-05-2009
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@planet.nl>
Date: Thu, 14 May 2009 20:23:51 +0200
--------
Overlijdensadvertenties uit de Twentse Courant Tubantia
Donderdag 14 mei 2009
Nr. 1926

Scans zijn, gratis, via e-mail verkrijgbaar bij
l.ooijkaas@planet.nl
Bij aanvraag graag het bovenstaande nummer plus de naam van de overledene
vermelden.
De advertenties zijn ook in te zien en af te drukken via
http://www.mensenlinq.nl

Achtereenvolgens staan vermeld: Achternaam, voornamen, achternaam partner,
(+= partner overleden) voornamen partner, leeftijd, geboorteplaats,
geboortedatum, overlijdensplaats en overlijdensdatum.

AALDERINK, Herman Bernardus, VENEMAN, C.J.,72
+ Vriezenveen,13-05-2009

ARENDSHORST, Jannes, SCHIPPER,+ J.H.,
* Vriezenveen,20-03-1921 + Putten,11-05-2009

BAX, Wim, SLEEN, van der, Thill,80
+ Goor,09-05-2009

BERGE, ten, Jannetje, HARMSEL,+ ten, Jan,81
+ Rijssen,12-05-2009

HAARST, van, Mannes, VOORT, Johanna,82
+ Den Ham,11-05-2009

HEININK, Corrie, HEMPEN, Heinie,72
+ Enschede,12-05-2009

JONG, de, Toon, BOENSMA, Mia,
* Vlagtwedde,02-08-1929 + Enschede,12-05-2009

RUIJVEKAMP, Piet, EXTERKATE,+ Ans,77
+ Oldenzaal,10-05-2009

STEGEMAN,
Jan,LANGEVELD,+
Truus,
* Den Ham,09-06-1922+ Eindhoven,12-05-2009

TIMMERMAN, Paul Antonius, BEKE,+ ter, Diny,
*03-05-1925 + Wierden,12-05-2009

VRIESEMA, Piet, GROENINK, Coby,61
+ Enschede,12-05-2009

WESTERHOF, Mark,
*08-01-1976 + Losser,11-05-2009

met vriendelijke groeten,
Leo Ooijkaas, Haaksbergen.


Subject: + familieberichten www.hollantsnet.nl van 14-5-2009
From: <info@noreply-hollantsnet.nl>
Date: Fri, 15 May 2009 07:10:03 +0200
--------
+ familieberichten www.hollantsnet.nl van 14-5-2009

Hieronder de wijzigingen van 14-5-2009 in de gegevens van www.hollantsnet.nl.
De gegevens staan gegroepeerd per soort advertentie en per krant, daarbinnen gesorteerd op achternaam.
Suggesties voor verbeteringen van deze lijst zijn welkom.
Natuurlijk kwam dit resultaat weer tot stand door medewerking van onze pakweg 100 vrijwilligers! Grandioos!
Op www.hollantsnet.nl kunt u ook zelf familienamen opgeven. Bij wijzigingen krijgt u dan automatisch bericht.

Overlijdensadvertenties Volkskrant
KESSEL van, Jan *10-07-1961 te Nijmegen +07-05-2009 te Le Tronchet, Mesvres (F) 47j x Custers
MENSES, Jan Rudolf *27-12-1942 te Amsterdam +02-05-2009 66j

Overlijdensadvertenties BN De Stem
SORBER, Cornelia Janna +27-10-2004 te Axel 88j x Lindhout

Overlijdensadvertenties Telegraaf
BEUKEN, Elisabeth Maria Theresia (Bep) *08-09-1934 +12-05-2009 te Soest 74j x Rademaker
KNOPS, Johannes Bernardus (Joop) *02-08-1917 te Blitar (Ned. Indi?nbsp;+11-05-2009 te Tholen 91j x Reeders
LANGE, Herman +29-12-1978 te Campello-Spanje 66j x Veltcamp Helbach
LIEBEN, Guillaume G?rd Marie (Wil) *27-07-1948 +12-05-2009 te Lanaken (Belgi?nbsp;60j x Spierts
NEVE, Margaretha Maria *17-08-1929 te Amsterdam +08-05-2008 te Almere 78j x Zwam
RENDERS, Willem Frans Bernard (Wim) *21-02-1927 te St. Oedenrode +12-05-2009 te Soest 82j x Coenen

Overlijdensadvertenties De Gelderlander
AUKES, Ris +13-04-2009 52j x Veldhoen
BARGE ten, Henk *01-04-1930 te Eibergen +12-04-2009 te Enschede 79j
BONGERS, Sjef +10-04-2009 87j x Beten
BRONKHORST, Henk 70j
DIBBETS, Jan Gerrit +12-04-2009 te Giesbeek 76j x Hout
DUN van, Laurentia Paulina (Wiesje) *25-06-1921 te Vught +11-04-2009 te Nijmegen 87j x Kersten
EVEN, Joannes Henricus Maria (Jan) 76j x Smits
GERRITS, Tinus +14-04-2009
GOMMERS, Milly *09-03-1934 te Malden +13-04-2009 te Malden 75j x Arts
HOUTUM van, Martien (Tien) +12-04-2009 76j x Lamers
JONG de, Willy Sophia *26-08-1925 +13-04-2009 83j x Kessel
JOOSTEN, Diny +13-04-2009 te Cuijk 96j x Bracht
KUIPERS, Bleike Dina *02-02-1925 te Lonneker +13-04-2009 te Zevenaar 84j x IJnzonides
LANSINK, Antoon *09-02-1936 +13-04-2009 73j
POTHOVEN, Lamberta (Bertha) *25-09-1937 te Rheden +13-04-2009 te Velp 71j x Peters
RAT, Richard +12-04-2009 te Ewijk 26j
ROZEBOOM, Meta *22-05-1925 te Holwierde +12-04-2009 te Renkum 83j x Kleijwegt
RUHL, Truus *14-11-1922 te Nijmegen +13-04-2009 te Helmond 86j x Meijer
SCHIPPERHEIJN, Jacobus Wilhelmus Hubertus (Koos) *02-01-1929 te Nijmegen +11-04-2009 te Nijmegen 80j x Polak
SCHURINK, Andries *24-06-1932 +10-04-2009 76j
STEVENS, Dorothea Henri?a *17-05-1918 te Venraij +11-04-2009 te Gennep 90j x Weijers

Overlijdensadvertenties BD Tilburg
DIJCK van, Gerard +05-04-2009 te Berlijn
DOMMELEN van, Ad
GOIJAARTS, Riek +14-04-2009 te Wijbosch 80j
HEEREN, Jan
HEESSELS, Betsie +12-04-2009 84j x Simons
HERPEN van, Nicole +10-04-2009 40j
HOVEN van den, Martin *30-09-1943 te Vught +12-04-2009 te Nijmegen 65j x Pennings
KLOE de, Leo
PETERS, Arnoldus Wilhelmus Alexander (Nol) *05-12-1930 te Zutphen +11-04-2009 te Oss 78j x Jansen
THIJS, Joke +12-04-2009 te Rosmalen x Nicols

Overlijdensadvertenties Trouw
BLIJDORP, Bastiaan Arie *28-11-1929 te Maasdam +04-05-2009 te Middenmeer 79j
DEEMTER van, Anneke Ali Marie *01-07-1921 te Arnhem +10-05-2009 te Wageningen 87j x Smitskamp
DEKENS, Pieter *26-07-1932 te Leek +08-05-2009 te Ten Boer 76j x Bolhuis
DIJKMAN, Gerarda Johanna (Ger) *20-06-1909 te Utrecht +03-05-2009 te Utrecht 99j
EELDERINK, Christina (Ina) *16-11-1928 te Sassenheim +08-05-2009 te Leiderdorp 80j x Liere
ENGELN, Andreas Johannes Aloysius (Andr?nbsp;*20-05-1923 +12-05-2009 te Nijmegen 85j
ETTEMA, Gezina *10-02-1919 te Groningen +09-05-2009 te Westerbork 90j x Swieter
FEENSTRA, Anna *07-04-1916 te Rotterdam +08-05-2009 te Rotterdam 93j x Bottema
GELDER van, Anthonia *01-12-1935 +05-05-2009 te Haarlem 73j x Wetsema
GEUS de, Klaas *27-10-1921 +10-05-2009 te Oosterhout 87j x Post
HOEVE ten, Christina Helena Ida (Ineke) *07-07-1948 te Woerden +08-05-2009 te Voorburg 60j x Kokshoorn
KRUIJK de, Arie Gerrit *19-02-1928 te Ameide +13-05-2009 te Ameide 81j x Zweeren
MOSTERT, Trijntje *13-02-1918 te Loosduinen +12-05-2009 te Monster 91j x Vellekoop
MULDER, Nicolaas *03-02-1923 te Delft +10-05-2009 te Gorinchem 86j x Vaart
OLDEBOOM, Aafke Marijke *05-11-1917 te Hardenberg +11-05-2009 te Kampen 91j x Ridderbos
OUWENS, Ina +08-05-2009 52j x Berg
PRINS, Siem *14-09-1937 te Koog a/d Zaan +06-05-2009 te Odoorn 71j x Gerssen
RUTGERS, Gerrit +04-05-2009 te Arnhem 87j x Staarman
SMIT, Alida Geertruida Elisabeth (Aleid) *24-04-1959 +30-11-2008 49j x Langelaar
STAP van der, Ton *25-11-1934 +07-05-2009 74j
STAP van der, Ton *25-11-1934 te Den Haag +07-05-2009 te Groningen 74j
SWEMLE, Johan (Hans) *22-06-1924 te Baarn +01-05-2009 te Minneapolis (USA) 84j
VEER de, Alida (Lidy) *09-11-1923 +02-05-2009 85j
VEN, Dirk (Dick) *22-04-1921 te Broek op Langedijk +09-05-2009 te Amsterdam 88j x Louwes
WEG van der, Diet *11-12-1917 te Kantens +03-05-2009 te Delfzijl 91j x Smit
WELBEDACHT, Anna Pieternella (Ans) *12-07-1928 te Ede +07-05-2009 te Driebergen 80j x Slagter
WERFF van der, Jaap +10-05-2009 91j
WIJNGAARDEN van, Johan Gerard *08-12-1922 te Beverwijk +08-05-2009 te Noordwijk 86j x Hoek

Overlijdensadvertenties De Bunschoter
TWILLERT van, Jannetje *30-04-1925 te Bunschoten +12-05-2009 te Baarn 84j x Matthijssen

Overlijdensadvertenties Dordt Centraal
BRUIJN de, Cornelis (Jr.) *29-03-1941 te Dordrecht +08-05-2009 te Dordrecht 68j
GERRITS, Janna *05-03-1927 +09-05-2009 te Rotterdam 82j x Dijkstra
HALBMEIJER, Elisabeth Karolina *20-08-1935 te Den Haag +08-05-2009 te Dordrecht 73j x Heuseveldt
KALKEREN van, Pleun *31-07-1932 +11-05-2009 te Dordrecht 76j x Velden
MAASDAM, Johanna +10-05-2009 te Dordrecht 88j x Kelder
VOGEL de, Pieter *20-08-1930 te Dubbeldam +08-05-2009 te Dubbeldam (Dordrecht) 78j x Nat

Overlijdensadvertenties AD Utrechts Nieuwsblad
DAM van, Hendrika Geertruida +12-05-2009 te Nieuwegein 90j x Reusch
STAPPER, Clara *22-10-1929 te Bodegraven +12-05-2009 te Nieuwegein 79j x Pols

Overlijdensadvertenties Dagblad vh Noorden
BOUWER, Jan *15-08-1920 te Heerenveen +08-05-2009 te Haren 88j x Keuning
KREMER, Willem Egbert *26-05-1915 te Usquert +12-05-2009 te Delfzijl 93j x Hagenouw
MOORLAG, Hendrik Kornelis (Henk) *21-05-1932 +12-05-2009 te Ter Apel 76j x Mulder (1)
MOORLAG, Hendrik Kornelis (Henk) *21-05-1932 +12-05-2009 te Ter Apel 76j x Dijken (2)

Overlijdensadvertenties Prettig Weekend
BUTTER, Elizabeth *08-12-1929 te Zaandam +05-05-2009 te Monnickendam 79j x Visser

Overlijdensadvertenties AD De Dordtenaar
BOER den, Cornelis *21-09-1922 +12-05-2009 te Zwijndrecht 86j x Stolk
BUS de, Jacobus Cornelis (Jaap) *18-04-1929 +11-05-2009 te Zwijndrecht 80j x Vliet
DONGEN van, Bartje +13-05-2009 te Sliedrecht 73j x Muilenburg
LEEUWEN van, Piet *05-11-1934 +09-05-2009 te Dordrecht 74j
ZWAAN, Wijnand *27-10-1979 +08-05-2009 te Dordrecht 29j

Overlijdensadvertenties AD Haagsche Courant
ARENSMAN, Kitty *00-00-1959 +11-05-2009 te Den Haag 49j
BOER de, Adrianus Marinus (Aad) *15-01-1954 +08-05-2009 55j
HALBE, Margot *00-00-1949 +07-05-2009 59j x Noort
POL van de, Anke *05-07-1927 te Rotterdam +10-05-2009 te Rotterdam 81j
VORK, Jo +09-05-2009
WIER van der, Arjen *06-04-1974 te Drachten +08-05-2009 te Moordrecht 35j x Tetteroo

Overlijdensadvertenties Stad Nijkerk
BERG van den, Beertje Dina *28-05-1923 te Hoevelaken +11-05-2009 te Nijkerk 85j x Berg
GROEF van der, Janneke *23-11-1966 +20-03-2009 42j
KAP, Henry *25-12-1972 +08-05-2009 36j
MOSTERT, Heintje +05-04-2009 x Berendse
MULLER, Arnoldus Michael - Nol - *25-06-1928 te Amsterdam +11-05-2009 te Nijkerk 80j x Rooseboom
VANEVELD, Geertje - Gr? *26-02-1928 +12-05-2009 81j x Pierik
VERMEER, Jacob - Jaap - +09-04-2009 x Pothoven
WESTENENG, Gerritje +02-04-2009 x Florijn
WOUDENBERG, Maartje +26-03-2009 x Jonker

Overlijdensadvertenties Limburger
CANISIUS, Hub +12-05-2009 te Heerlen 73j x Janssen
KOLENBRANDER, Corry *09-10-1921 te Utrecht +12-05-2009 te Amstenrade 87j x Caprieaux
LIEBEN, Guillaume G?rd Marie (Wil) *27-07-1948 +12-05-2009 te Lanaken (Belgi?nbsp;60j x Spierts
MEULENKAMP, Fien *23-06-1921 +12-05-2009 87j x Crombach
NISPEL, Ida Wilhelmina +13-05-2009 te Sittard 91j x Demandt
OOSTHOEK, Sophia Anna Maria *29-05-1925 +13-05-2009 te Geleen 83j x Moers
PASSON, Carolina +13-05-2009 73j x Schneider
ROUVROYE, Sjeng *20-02-1920 +12-05-2009 89j x Lebbinck
VERSTEEG, Gerrie +13-05-2009 te Urmond 66j x Hees
WILLEMS, Fien +12-05-2009 te Munstergeleen 80j x Impelmans
WILLEMS, Wil *13-10-1956 +12-05-2009 52j x Nunen

Overlijdensadvertenties Nieuwe Loosduinse Krant
OUDSHOORN van, Gerrigje +24-04-2009 te 's-Gravenhage 92j x Batenburg
VERDOES, Eric +18-05-2006 te 's-Gravenhage

Overlijdensadvertenties Kontakt editie Leerdam
JONGE de, Grietje te Leerdam 86j x Koster, overl 05-07-1991
NUGTEREN, Geertje *20-06-1921 +10-05-2009 te Leerdam 87j x Hoogdalem
SAHERTIAN, Domminggus Isa?-Sjakie- +07-05-2009 te Leerdam 53j x Tuhumena
STEIN van, P.M. +10-05-2009 71j
STEKELENBURG, Richard
TAKKEN, Anna +08-05-2009 te Schoonrewoerd 86j x Leeuw
VIS van der, Klaas +05-05-2009 te Everdingen 81j x Weverweijk
ZANTEN van, Cornelis Arie Teunis *06-09-1935 +07-05-2009 te Acqouy 73j x Klijn

Overlijdensadvertenties Eindhovens Dagblad Helmond-Plus
DOORNE van, Sjan +11-05-2009 77j x Waterbeemd
HEERKENS, Noud *11-01-1915 te Tilburg +10-05-2009 te Tilburg 94j x Kouwenberg
KEMENADE van, Tiny +00-05-2009

Overlijdensadvertenties Weekendkrant (Katwijk/Bollenstreek)
, Barry +07-09-2004
, Berna +04-04-2002
, Cees +16-09-2006
, Corinne *26-04-1967 +18-11-2008 41j
, Erwin +06-07-2006
, Kees
, Lard +09-12-2005
, Marco
, Mirjam +02-05-2006
, Nienke
, Oscar +00-10-2008
, Rob +29-05-2008
, Roos +18-11-2007
AERTSE, joost +02-05-2006
AKERBOOM, Wilhelmus Augustinus +31-03-2008 85j x Rooijen
ALGERA, Ted +04-09-2007 x Duin
BAAK, Wilhelmus Johannes *02-02-1927 +16-04-2008 81j x Kleverlaan
BAKKER, Anna Catharina *16-05-1913 +19-03-2008 94j
BARNHOORN, Jan *09-04-1925 +09-09-2008 83j x Niet
BEEK van, Corrie +00-03-2008 x Dillen
BEELEN van, Nel +28-11-2006
BEIJK, Henk +00-04-2008 x Snaar
BEIJK, Henk
BEMMELEN van, Constance Geertruida Martha +03-09-2008 54j x Kesteren
BEN van der, Jacobus *21-11-1918 +02-12-2008 90j x Aangeenbrug
BERBEE, Astrid Maria *25-09-1954 te Sassenheim +25-11-2008 te Sassenheim 54j x Witteman
BERG van den, Alida Maria +10-06-2008 te Warmond 89j x Hoorn
BERG, Catharina Cornelia +11-09-2008 te Voorhout 92j x Veelen
BERG van den, Gerrit +11-08-2005
BERG van den, Joop
BERG van den, Rianne Wilhelmina Adriana +05-04-2008
BEVEREN van, Krijn *08-04-1936 +02-12-2008 72j
BOER de, Wiechert +00-08-2008
BOER de, Wiechert *02-10-1912 te Sassenheim +16-07-2008 te Sassenheim 95j x Hogewoning
BROEKHOF, Hans +19-07-2005
CASPERS, August Gustaaf Hendricus +09-09-2008 91j
CASPERS, Hubertus Antonius *11-07-1933 +27-08-2008 75j x Bohemen
CASPERS, Jacobus Johannes *01-11-1929 +10-06-2008 78j x Leeuwen
CASPERS, Jo *06-01-1926 +18-03-2008 82j x Voet
COX, Corrie Gerarda *07-07-1932 +10-12-2008 76j
DAM van, Corinne *26-04-1967 +18-11-2008 41j
DIJK van, Henk x Beek
DIJK van, Johanna Jacoba Maria *20-02-1914 +15-07-2008 94j x Kapel
DIJKHUIZEN, Heleen *25-04-1956 te Wassenaar +31-03-2008 te Den Haag 51j x Hollander
DOLIESLAGER, Geertruida +10-06-2008 te Lisse 91j x Slootweg
DUIJN van, Gerrit +26-11-2008 93j x Kloos
DUIN van, Cornelis Johannes +00-07-2008 x Langeveld
ENTHOVEN, Petronella Catharina Maria +12-08-2008 94j x Verdegaal
FLOOR, Anneke *04-02-1948 te Sassenheim +12-11-2008 te Leiden 60j x Leemans
FLOOR, Ruud +17-08-2007
FOLKERTS, Brechtje *05-06-1925 te Nijkerk +09-12-2008 te Katwijk 83j
FRANCK, Francisca Adriana *18-07-1915 +10-12-2008 93j x Werkhoven
GESKUS, Josina Elizabeth +30-09-2008 te Sassenheim 86j x Geskus
GIJLSWIJK van, Annie *24-07-1927 +19-11-2008 81j x Steenvoorden
HAAS de, Joanna Maria Wilhelmina *12-01-1923 +15-04-2008 85j x Beek
HAASEN van, Victor Richard *15-07-1923 te Blitar +28-06-2008 te Noordwijk 84j
HAASTER van, Carla +29-11-2003 x Zandbergen
HARSKAMP van, Klaziena *10-03-1915 te Alphen ad Rijn +26-03-2008 te Hillegom 93j x Ooms
HEEMSKERK, Elisabeth Johanna *03-03-1916 +17-03-2008 92j x Compier
HERTOG den, Cornelis *10-12-1928 te Nieuwer ter Aar +15-07-2008 te Hoofddorp 79j x Boekschoten
HOEGEE, Nanda *16-02-1971 +14-12-2008 37j
HOOGERVORST, Elisabeth Alida Maria +01-12-2008 66j x Meij
HOOGERWERF, Gerardus Adrianus *25-09-1926 te Hillegom +20-08-2008 te Hillegom 81j x Moes
HOOGERWERF, Gerardus Adrianus +00-09-2008 x Moes
HOOIJMEIJER, Martje *04-01-1938 +06-08-2008 70j x Kwaak
HOPPENBROUWERS, Johanna Catharina Dimfina *18-07-1915 te Wageningen +04-11-2008 te Oegstgeest 93j x Vogel
HUIJER, Frans Jan *23-05-1940 te Ooltgensplaat +10-06-2008 te Hillegom 68j x Veen
IMMINK, Melre *04-11-2007 +15-06-2008
JOHANNESMA, Johannes Jan *01-11-1933 te Leeuwarderadeel +15-07-2008 te Hoofddorp 74j x Trilsbeek
JONG de, Hilda *27-04-1925 +27-05-2008 83j x Veld
JONKER, Cornelis +31-07-2008 65j x Schaap
JUFFERMANS, Th. N +00-06-2008 x Zon
JUFFERMANS, Theodorus Nicolaas *02-03-1943 +16-04-2008 65j x Zon
KESTEREN van, Hendrikus Gregorius *22-01-1925 te Maastricht +28-04-2008 te Hilegom 83j x Warmerdam
KLINKHAMER, Jannie *03-02-1948 +09-04-2008 60j x Groot
KOELEWIJN, Annie +14-11-2003 x Mens
KOK, Melle Marijn
KONING, Peter *16-06-1947 te Sassenheim +13-05-2008 te Krugersdorp Z Afrika 60j
KOOKER de, Hubrecht *07-06-1955 te Lisse +03-09-2008 53j
KOORNEEF, Jenny Christiaantje *24-05-1948 te Zwijndrecht +25-05-2008 te Noordwijk 60j
KORBEE, Leen +00-04-2008
KORBEE, Leen
KORTEKAAS, Theo +00-03-2008 x Bijlemeer
KROES, Jan
KRUIJFF de, Jacob Jacobus *03-06-1945 te Amersfoort +26-11-2008 te Noordwijk 63j x Brekelmans
LANGERHORST, Dick *26-03-1946 te Amsterdam +13-05-2008 te Noordwijk 62j
LANS van der, Leo +00-12-2008 x Lans
LEERSUM van, Maria Elisabeth +05-11-2008 72j x Meent
LEEUWEN van, Hendricus Johannes *27-04-1923 +10-12-2008 85j
LEEUWEN van, JD +26-08-2008
LEEUWEN van, Wil +00-09-2008
LUINEN van, Nettie *16-07-1961 +04-06-2008 46j x Apswoude
MARIS van, Cock *20-03-1940 +24-06-2008 68j
MEIJER, Leny *23-07-1931 +15-12-2008 77j
MEIJER, Lou +00-11-2008
MENSINK, Mark +27-07-1992
MENSINK, Mark +27-07-1992
MESKERS, Vincent
MESSEMAKER, Arendje +10-12-2008 70j x Aandewiel
MESSEMAKER, Lijdia Johanna +26-03-2008 69j x Duijvenvoorde
MESSEMAKER, Lydia Johanna +00-00-2008 x Duyvenvoorde
MOERKERK, Bep +00-06-2008 x Verdegaal
MOHLEN, Elizabeth Ilse *13-05-1967 te Lisse +25-11-2008 te Sassenheim 41j x Hoogeveen
MOLENKAMP, Boudewijn Albertus *24-10-1932 te Zoeterwoude +18-11-2008 te Noordwijk 76j x Kroft
NEDERSTIGT, Johannes Jacobus *28-03-1927 +12-08-2008 81j x Klugt
NIEKERK van, Nel *18-04-1923 te Sassenheim +12-03-2008 te Sassenheim 84j x Verdegaal
NIET van der, Joannes *03-09-1934 +27-04-2008 73j x Mens
NOBELEN van, Koos +22-04-2008 50j x Zonneveld
NOORDERMEER, Pasco *12-09-1943 te Sassenheim +17-03-2008 te Sassenheim 64j
NOPPEN, Johann Dirk +27-04-2003
NOULAND van den, Katja *01-09-1931 +08-09-2008 77j
OOMS, Piet x Korsman
OOSTHOEK, Jan *27-03-1914 +05-08-2008 94j x Balkenende
OTTO, Theo +18-03-2001
PASSCHIER, Nel +20-07-2006 x Bergen
PETIT, Cato Catharina *04-02-1927 te Leiden +01-04-2008 te Leiden 81j x Mieremet
PLAS van der, Henk +00-04-2008 x Berg
PLAS van der, Neeltje *16-12-1934 +12-11-2008 73j x Dam
PLOEG vd, Erik +08-03-1998
POEL de, Pieter *25-04-1945 te Liverpool UK +12-12-2008 te Leiden 63j x Maassen
PORTIER, Ernst +07-12-2008 47j
POTJER, John Adolf *18-12-1925 te Pematang Sianter Sumatra +10-11-2008 te Hillegom 82j x Koerse
RASSER, Theodora *26-01-1920 te Leiderdorp +11-08-2008 88j x Ziegelaar
RECHTERS, Adriana Cornelia Maria *14-05-1939 te Schiedam +04-06-2008 te Callela Spanje 69j x Schreurs
RIJSWIJK van, Ceel +09-09-2008 59j x Duivenvoorden
ROOIJ de, Catharina Margaretha *25-12-1914 +04-11-2008 93j x Beek
ROOIJEN van, Cornelis Jozephus Maria *10-01-1938 te Lisse +11-11-2008 te Lisse 70j x Meeuwenoord
ROUWHORST RA, GHGJM *13-05-1946 te Amersfoort +24-06-2008 te Voorhout 62j x Noord
RUITEN van, Geertruida Margaretha *29-11-1933 +15-04-2008 74j x Boot
RUITEN van, Hillegonda Helena *21-12-1913 +01-12-2008 94j x Meijer
SCHELLINGS, Agnes +27-11-2008 te Heemstede 87j
SCHOOTEN van, Leo
SCHOT, Corrie *28-07-1926 te Zierikzee +06-09-2008 te Hillegom 82j x Goudswaard
SMULDERS, Peter +03-08-2008 50j
SMULDERS, Peter *20-08-1957 +03-08-2008 50j
SPILKER, Herman Karel *23-11-1921 te Hillegom +22-04-2008 te Hoofddorp 86j
STARKENBURG van, Louise Cornelia +20-08-2008 79j x Delhaas
STEENVOORDEN, Helena Johanna *13-04-1921 +16-04-2008 87j x Westerop
STEIJN van, Henk +29-11-2008
STOKMAN, Anna Catharina Maria *01-01-1914 +08-11-2008 94j x Hogervorst
TIEM van, Arnold +00-12-2008
TONGEREN van, Nienke x Roodenburg
TRIGT van, Gerard +00-11-2008 x Smit
VELDHUIS, Jeanet *20-02-1960 +30-09-2008 48j x Galen
VELZEN van, Cornelis +04-12-2008 90j x Guijt
VERHOEVEN, Ina *28-05-1934 te Amsterdam +16-04-2008 te Sassenheim 73j x Alders
VERKLEIJ, Cornelia Maria Dorothea *14-08-1914 te Sassenheim +27-08-2009 te Hillegom 95j x Went
VREEBURG, Anna Wilhelmina +00-08-2008 x Linden
VREUGD de, Jacoba +09-05-2006 x Vreugd
VRIES de, Corrie *01-04-1932 te Woudsend +11-08-2008 te Hoofddorp 76j x Tektra
VRIES de, Corrie +00-09-2008 x Tekstra
VRIES de, Elisabeth +01-10-2008 80j
VRIJBURG, Patrick *10-02-1973 +21-07-2008 35j
WAAL de, Oscar +05-08-2008 46j
WAAL de, Oscar *24-04-1962 te Den Haag +05-08-2008 te Voorhout 46j x Hollander
WAASDORP, Coby *06-03-1927 +05-11-2008 81j x Kempen
WAASDORP, Jacoba Maria Petronella *06-03-1937 +05-11-2008 71j x Kempen
WARMENDAM, Gerard +00-08-2008 x Trompert
WARMENHOVEN, Joop x Veek
WEIJERS, Constant
WEIJERS, Constant +27-03-2008 45j
WEIJERS, Petrus +00-08-2008 x Vink
WESSELS, Gre *04-02-1928 +30-07-2008 80j x Elzen
WETERING van de, Berthus Cornelis *19-06-1935 +12-11-2008 73j x Visser
WIEL van der, Cornelis +26-08-2008 te Noordwijk 86j x Verboog
WIEL van der, Maaike Michelle Maria *19-09-2007 +05-08-2008
WINTER de, C +00-05-2008 x Koemans
WITTEMAN, Dirk +00-03-2008
ZINGER de, Cornelis *13-12-1917 +16-04-2008 90j x Voskuilen
ZOEN van, Aad +26-03-2008 te Lisse 72j
ZOEN van, Martinus Gerardus *05-10-1912 +16-12-2008 96j
ZWAAN, Jan *10-05-1938 +13-11-2008 70j x Kralt
ZWET van der, Mien *25-05-1923 +06-11-2008 85j x Veen

Overlijdensadvertenties Monuta Gedenkplaats (www.monuta.nl/Gedenkplaats)
HURK van der, Stien *31-12-1935 +08-05-2009 te Den Haag 73j x Hokke

Overlijdensadvertenties Amstelveens Nieuwsblad
MOENIS, Neeltje *18-12-1932 +06-05-2009 76j x Leeuwen

Overlijdensadvertenties Nijkerk Nu
WICKS, M. A. +06-05-2009 71j

Huwelijksadvertenties De Bunschoter
DIJKHUIZEN, Hans x Groep
GRAAF de, Christiaan x Bunk
GRAAF de, Peter x Hop
HOOLWERF, Dirk x Hop
HORST van der, Jan x Koelewijn

Huwelijksadvertenties Nijkerker
AKKER van den,

Huwelijksadvertenties Weekendkrant (Katwijk/Bollenstreek)
, Quiten
AARTMAN, Tom
DUIJN van, Hans x Vreugd
DWARSWAARD, Rien x Deelstra
SCHOUTEN, Troy x Janssen
WILDT de, Paul x Oudshoorn

Geboorteadvertenties De Bunschoter
BEEKHUIS, Gijsbert *09-05-2009 x Madaje k: Gizelle Denise Evita
BOELHOUT, Jan Willem *08-05-2009 te Utrecht k: Benthe Isis
HEIJNEN, Jaap Wim *05-05-2009 te Utrecht k: Laura Wil Sophie
JONG de, Rikkert *06-05-2009 te Amersfoort k: Tijmen Dirk
KOK, Sebastiaan *08-05-2009 k: Maria Lieke
KORLAAR, Melis *08-05-2009 k: Judith

Geboorteadvertenties Nijkerker
BOUWMAN, *24-04-1959 k: Henk
GROENEVELD, Ferry *19-03-2009 x Groeneveld k: Viggo Dean
HOOGENDOORN, Michael *22-02-2009 x Hoogendoorn k: Sam

Geboorteadvertenties Eindhovens Dagblad Helmond-Plus
HOOF van, Ton *11-05-2009 x Luijben k: Alpha
STOKKUM van, Sander *08-05-2009 x Ueno k: Meike Kanako

Geboorteadvertenties Weekendkrant (Katwijk/Bollenstreek)
WAASDORP, Wilfred *06-11-2008 k: Wess Jorrijn

Bidprentjes
BRUGGE ter, Antonius Hermannus *14-05-1889 te Zenderen +03-03-1970 te Almelo 80j x Wolters
BRUGGINK, Antonius Johan Joseph *22-03-1928 te Zenderen +10-07-2008 te Thuis 80j x Hartgerink
BUDIJN, Michael *23-08-1919 te Grodek Jagielonski (P) +29-10-2001 te Maastricht 82j x Berkx
BUDY, Peter *16-12-1952 +30-09-1992 39j x Jansen
BUURMAN, Herman *21-10-1918 +05-05-1989 70j x Roosenboom
BUYS, Theo *21-04-1921 te Raalte +20-09-1982 te Zaandam 61j
COENEGRACHT, Guus J.M. *27-07-1918 te Roermond +20-01-1991 te Venlo 72j
CORMAUX, Sef *01-11-1919 te Tegelen +18-07-1992 te Venlo 72j x Konings
COX, Mia *06-04-1927 te Gennep +19-02-1992 te Tegelen 64j x Huijs
CURVERS, Harry *10-07-1943 te Tegelen +03-10-1992 te Venlo 49j x Ewalds
DAGNIAUX, Elisabeth Josephina *18-12-1938 te Maasbree +10-04-1998 te Venlo 59j
DAMEN, Catharina *30-11-1914 te Venlo +01-08-1997 te Tegelen 82j x Brummans
DIEPENMAAT, Gerard *19-11-1908 te Tusveld-Borne +22-12-1996 te Delden 88j x Lenne
DORSSERS, Annie *04-12-1911 te Reuver +05-04-2005 te Reuver 93j x Janssen
DORSSERS, Piet *17-06-1931 te Panningen +09-10-1995 te Venlo 64j x Theeuwen
DROESEN, W.J. *03-03-1898 te Meterik +12-03-1992 te Roermond 94j x Nijnatten
ELFERINK, Henni *24-07-1925 te Albergen +05-04-1999 te Thuis 73j x Platenkamp
ELSHOUT, An *06-02-1916 te Meijel +04-09-1987 te Deurne 71j x Steen
EMANS, Theodorus Josephus *11-02-1916 te Swalmen +10-03-2004 te Reuver 88j x Janssen

Geboortekaartjes
X, x te x x x k: x

Rouwbrieven
ZUTPHEN van, Henrika Anna Tekla *12-06-1913 +05-05-2009 95j

Overigen Weekendkrant (Katwijk/Bollenstreek)
GERLICH, Hedwig *26-04-1908 100j
LIANG, Kwaihing +22-08-2008

Totaal: 349 wijzigingen in deze periode in www.hollantsnet.nl

Met vriendelijke groet,
Kees Klootwijk

www.hollantsnet.nl en www.zerken.nl


Subject: + wijzigingen www.online-begraafplaatsen.nl van 14-5-2009
From: <info@noreply-zerken.nl>
Date: Fri, 15 May 2009 07:15:01 +0200
--------
+ wijzigingen www.online-begraafplaatsen.nl van 14-5-2009

Hieronder de wijzigingen van 14-5-2009 in de gegevens van www.online-begraafplaatsen.nl.
De gegevens staan gesorteerd op achternaam. Suggesties voor verbeteringen van deze lijst zijn welkom.

?, ?
?, ?
ACHTERBERG, Wilhelmina Maria, e.v. HAMERSLAG *08-07-1915 +29-01-1947 31j
BAAS, Jannigje, e.v. VERKAIK *17-09-1890 +16-09-1981 90j
BAGCHUS, Aafien, e.v. VEEN *12-08-1889 +19-03-1947 57j
BAKKER, Hinke *14-04-1903 +20-10-1990 87j
BAKKER, Pieter, e.v. HAAN *09-11-1878 +01-08-1973 94j
BARNEVELD van, Elizabeth, e.v. TELLINGEN *1876 +1968 92j
BEEKMAN, Pieternella *19-07-1917 +29-03-1990 72j
BEERENDS, Epke, e.v. GREIDANUS *01-06-1870 +22-08-1954 84j
BERG van den, Peter, e.v. DAMMERS *06-04-1850 +22-02-1936 85j
BESTEN den, Aaltje, e.v. HATTEM *26-12-1855 +18-04-1936 80j
BOL, Johanna, e.v. KENTIE *24-12-1861 +06-11-1936 74j
BONNES, Klaasje, e.v. TROOST *1889 +1967 78j
BOUT, F., e.v. KLAASSE *07-12-1918 +29-03-2008 89j
BOXEM, Janna, e.v. TROOST *02-06-1854 +15-06-1936 82j
BREESCHOTEN, Christiaan, e.v. VONK *12-01-1895 +31-07-1940 aanv naam:Genlias 45j
BRINK van den, Femmina, e.v. NIMWEGEN *25-09-1869 +08-07-1957 87j
BRU?, Marienus J. *06-04-1917 +30-12-1988 71j
BRUGMANS, Sijke, e.v. DUUREN *11-08-1870 +31-12-1954 84j
COLLETTE, Leo *22-07-1928 +04-12-1989 61j
DAMMERS, Anna Cornelia, e.v. BERG *30-04-1851 +11-12-1936 85j
DECKERS, J.J. *03-10-1875 +13-03-1961 85j
DEROGEE, Johanna Maria, e.v. VEEN *25-11-1886 +28-02-1966 79j
DIJK van, Willemina, e.v. WESTBROEK *11-10-1903 +25-11-1987 84j
DOORN van, Fred *20-07-1930 +15-10-1989 59j
DRUTEN van, O.A. *31-10-1856 +05-12-1921 65j
DUUREN van, Hendrik Adrianus, e.v. BRUGMANS *08-03-1874 +16-08-1949 75j
DUUREN van, Neeltje Jannigje Adriana, e.v. JONG *12-02-1907 +06-10-2003 96j
EMMELOT, F. *29-03-1871 +26-09-1936 65j
ENGELSMAN den, Klara *28-05-1917 +28-08-2004 87j
ES van, Gerrit *04-09-1847 +07-01-1935 87j
ES van, Hermen, e.v. PENDER *09-09-1886 +22-11-1936 50j
FLUIT, Rikje, e.v. KUUS *03-02-1892 +14-06-1956 naam aanv.Genlias 64j
GARSTMAN, Cornelis, e.v. PELLEKAAN *22-11-1901 +19-02-1992 90j
GENDEREN van, Aantje, e.v. RUITER *23-01-1867 +11-04-1964 97j
GREIDANUS, Sijtze Johannes, e.v. BEERENDS *08-02-1864 +31-03-1947 83j
GROENHOF, Huibertus, e.v. SITTEREN *24-11-1876 +20-10-1936 59j
HAAN de, Jacoba, e.v. BAKKER *19-10-1881 +12-01-1937 55j
HATTEM van, Johannes Jacobus, e.v. BESTEN *13-06-1853 +24-04-1937 83j
HAVELAAR, Cornelia, e.v. MOURIK *13-12-1863 +03-02-1937 73j
HINGST, Maria Johanna Henri?a, e.v. KUIJERS *20-08-1875 +24-05-1958 82j
HOFSTRA, Hendrika Elisabeth *07-12-1877 +11-07-1956 78j
HOOPEN ten, Johannes *11-09-1886 +07-03-1937 50j
HUBREGTSE, Albertus J. *31-12-1916 +26-09-1990 73j
JELTEMA, Janke *30-08-1880 +08-01-1944 63j
JELTEMA, Willem *28-04-1843 +21-04-1921 77j
JENS, Ellie oud 4 weken
JENS, Jan, e.v. KERKWIJK/LEIJENHORST *21-04-1904 +03-04-1988 83j
JONGE de, M.G. *02-12-1910 +27-06-1996 85j
JONGE de, Pieter H., e.v. JONGH DE LEEUW *08-04-1879 +13-11-1953 74j
JONGE de, S.L. *27-08-1907 +22-05-1972 64j
JONGH DE LEEUW de, Geertruida Luikje, e.v. JONGE *27-01-1881 +02-03-1937 56j
KENTIE, Adrianus, e.v. BOL *25-09-1854 +15-12-1936 82j
KERKWIJK, Gijsje, e.v. JENS *29-07-1905 +12-05-1951 45j
KINSKI, Friedrich Emile *17-06-1898 +04-10-1943 45j
KOK, Helena *1877 +1974 97j
KORT de, Cornelia, e.v. STEVENS *28-04-1868 +10-08-1936 68j
KRAMER, Fokje Maria, e.v. VENDERBOS *1891 +1975 84j
KUIJERS, Lambertus, e.v. HINGST *17-10-1871 +15-03-1947 75j
KUUS, Bart, e.v. FLUIT *22-04-1891 +21-08-1991 naam aanv. Genlias 100j
KUUS, Gerrit Evert *04-02-1925 +17-01-1947 naam aanv. Genlias 21j
LEEUWEN van, Cornelia Anna, e.v. BESTEN *11-08-1908 +24-04-1936 27j
LEIJENHORST, Cornelia, e.v. JENS *29-03-1904 +13-05-1999 95j
LEMMEN, Johannes, e.v. ROMIJN *30-01-1914 +24-11-1993 79j
LILIPALY, Nicolaas *09-03-1914 +29-06-1985 71j
LORM de, Helena Maria *1853 +1933 80j
MAZETH, Adr. Joz. *17-02-1840 +23-08-1912 72j
MAZETH, Adr. P. *18-01-1885 +26-09-1939 54j
MEER v.d., F.A. *04-11-1869 +23-02-1956 86j
MEERENDONK van, J.G. *1851 +1924 73j
MEERENDONK van, Johannus Geertruidus *18-04-1884 +13-09-1944 60j
MIZELMOE, Teun *27-01-1919 +09-01-1991 71j
NAT van der, Adriana, e.v. PELLIKAAN *01-03-1895 +17-01-1937 41j
NIMWEGEN van, Albertus, e.v. BRINK *01-08-1862 +04-04-1947 84j
NIMWEGEN van, Margje, e.v. WISCHHOFF *01-08-1908 +24-08-1977 69j
NOOIJER de, Hendrik K. *1869 +1922 53j
NOORD van, Johanna Bastiana, e.v. TROOST *17-06-1874 +27-08-1951 77j
PELLEKAAN, Selia, e.v. GARSTMAN *14-09-1906 +28-12-1993 87j
PELLIKAAN, Huibert, e.v. NAT *14-01-1888 +24-01-1964 76j
PENDER de, Johanna, e.v. ES *30-10-1887 +24-01-1952 64j
QUILLETTES de, Mariana *12-11-1904 +06-03-1986 81j
RIJKEBOER, Greta Alida *17-06-1915 +08-08-2004 89j
ROMIJN, Dingena, e.v. LEMMEN *30-08-1917 +01-03-1992 74j
ROOIJ de, Johanna *13-08-1923 +28-03-1998 74j
RUITER de, Gerrit, e.v. GENDEREN *06-05-1852 +18-01-1937 84j
SALET, Elisabeth *02-02-1866 +12-12-1938 72j
SCHAAP, Jan, e.v. VROEGE *21-07-1859 +17-12-1936 77j
SCHAAP, Petronella Jeanette *27-10-1902 +17-04-1992 89j
SCHALK, Margaretha *02-10-1849 +07-08-1922 72j
SCHENAU, Johannes Jacobus, e.v. TEULING *26-02-1873 +26-07-1964 91j
SCHILFGAARDEN, A.D.H.Ma. *25-12-1843 +15-06-1925 81j
SCHIPPERHEIJN, George Jacobus *02-10-1915 +25-10-1990 75j
SCHOUTEN, Johannes *30-11-1910 +22-12-1988 78j
SIRKSUM, A.L. *11-05-1865 +1922 57j
SITTEREN van, Aaltje Elizabeth, e.v. GROENHOF *08-06-1881 +26-03-1955 73j
SPRUIT, C. *24-03-1883 +06-01-1963 79j
STEL, Bertha *09-11-1899 +11-05-1990 90j
STEVENS, Gijsbertha *13-05-1908 +02-09-1952 44j
STEVENS, Willem Cornelis, e.v. KORT *12-03-1872 +27-10-1959 87j
SWAN van der, Elisabeth Johanna *08-08-1877 +21-03-1947 69j
TELLINGEN van, Willem, e.v. BARNEVELD *1876 +1947 71j
TEULING, Cornelia, e.v. SCHENAU *08-04-1873 +05-04-1936 62j
TOOROP, Mary Annie *06-05-1887 +06-09-1887 0j
TROOST, Andries, e.v. BOXEM *19-03-1852 +30-03-1936 84j
TROOST, Geesje *13-09-1895 +21-07-1994 98j
TROOST, Jan, e.v. BONNES *1885 +1973 88j
TROOST, Jochem, e.v. NOORD *27-06-1880 +28-09-1941 61j
TURKSMA, D., e.v. ZOONEN *08-06-1907 +10-08-1974 67j
UEBERFELDT, E.A., e.v. HART *20-12-1921 +19-01-1987 65j
UEBERFELDT, P.H. *05-12-1883 +29-08-1922 38j
VEEN van, Arend Herman, e.v. DEROGEE *08-03-1887
VEENHOF, Johannes, e.v. WISS *22-03-1911 +19-06-1984 naam aanv. Genlias 73j
VEENHOF, Wessel Johannes *13-02-1934 +12-03-1947 naam aanv. Genlias 13j
VELDHUIZEN, Frederika E., e.v. DIJK *25-12-1911 +26-07-1990 78j
VENDERBOS, Adrianus, e.v. KRAMER *1890 +1936 46j
VERSFELT, Heilke Woutera, e.v. VRIES *27-10-1870 +30-11-1936 66j
VISSER, Martinus G.M. *17-11-1955 +16-11-1989 33j
VLIET v.d., N.E. *16-01-1888 +21-03-1960 72j
VONK, Aaltje, e.v. BREESCHOTEN *13-03-1897 +30-01-1947 49j
VOSHOL, Dingenis *20-10-1912 +21-11-1985 73j
VREELING, Sophia *03-09-1925 +16-05-1991 65j
VRIES de, Antonie, e.v. VERSFELT *30-08-1869 +04-10-1937 68j
VRIES de, Dirkje H., e.v. SONNEGA *13-06-1908 +09-01-1990 81j
VRIES de, Gerritdina, e.v. WIJK *20-04-1892 +10-02-1971 78j
VRIES de, Johanna Marrigje, e.v. BREEJEN *08-10-1905 +05-09-1941 35j
VROEGE, Huibertje, e.v. SCHAAP *10-12-1865 +04-05-1949 83j
WAAL van de, Johannes Frederik *22-08-1862 +14-01-1950 87j
WAAL van de, Mientje *04-10-1897 +24-07-1917 19j
WELY van, Jacoba A.C. *10-06-1890 +04-03-1968 77j
WESTBROEK, Antonie, e.v. DIJK *22-12-1910 +23-01-1947 36j
WIJK van, Philippus, e.v. VRIES *24-01-1890 +12-09-1936 46j
WISS, Alida Petronella, e.v. VEENHOF *18-11-1910 +28-02-1998 naam aanv. Genlias 87j
ZEE van, Frederika Dirkje Johanna, e.v. SWAN *15-04-1856 +30-03-1948 91j
ZOONEN, T., e.v. TURKSMA *25-12-1907 +14-04-1973 65j

Totaal: 135 wijzigingen in deze periode in www.online-begraafplaatsen.nl

Met vriendelijke groet,
Kees Klootwijk

www.hollantsnet.nl en www.online-begraafplaatsen.nl


Subject: [GEN-BENELUX] + 100-jarige
From: "C. van den Bergh" <ber24621@planet.nl>
Date: Fri, 15 May 2009 13:12:56 +0200
--------
Ui t de PZC van 15-5-2009

W.J. Pierens-van den Driest
100 jaar op 16-05-2009
wonende VlissingenCor van den BerghE-mailbericht gecontroleerd door Internet Security (6.0.0.386)
Databaseversie: 5.12390
http://www.pctools.com/nl/internet-security/


Subject: + familieberichten www.hollantsnet.nl van 15-5-2009
From: <info@noreply-hollantsnet.nl>
Date: Sat, 16 May 2009 07:10:06 +0200
--------
+ familieberichten www.hollantsnet.nl van 15-5-2009

Hieronder de wijzigingen van 15-5-2009 in de gegevens van www.hollantsnet.nl.
De gegevens staan gegroepeerd per soort advertentie en per krant, daarbinnen gesorteerd op achternaam.
Suggesties voor verbeteringen van deze lijst zijn welkom.
Natuurlijk kwam dit resultaat weer tot stand door medewerking van onze pakweg 100 vrijwilligers! Grandioos!
Op www.hollantsnet.nl kunt u ook zelf familienamen opgeven. Bij wijzigingen krijgt u dan automatisch bericht.

Overlijdensadvertenties Volkskrant
NOOIJ, Wilhelmina Catharina Maria *20-09-1929 +12-05-2009 79j x Geubbels
RENNEN, Liesbet *16-11-1956 te Oudenbosch +12-05-2009 te Malden 52j x Jong

Overlijdensadvertenties Amersfoortse Courant
BREMER van den, Johannes Petrus *10-07-1914 te Soest +09-05-2009 te Achterveld 94j x Kaas
DIJK van, Antonius Johannes *19-03-1927 te Hoogland +09-05-2009 te Amersfoort 82j x Kok
HARTOOG den, Christine (Cato) *25-12-1917 te Utrecht +13-05-2008 te Utrecht 90j
KAAN, Dani? *23-01-1920 +12-05-2009 89j x Timmers
KAP, Henry *25-12-1972 +08-05-2009 36j
KLOMP, Aleida Bartina *18-02-1946 +12-05-2009 63j x Lindeman
OERLEMANS, M.M.C.M. +00-05-2008 x Pijnenburg
PELT van, Wilhelmina Maria Johanna *29-08-1917 te Kerkdriel +09-05-2009 te Amersfoort 91j x Tegelaers
POL van de, Anke *05-07-1927 te Rotterdam +10-05-2009 te Rotterdam 81j
PUTTERS, Nicolaas +00-05-2009
STAPPER, Clara *22-10-1929 te Bodegraven +12-05-2009 te Nieuwegein 79j x Pols
VALKENGOED van, Ab +10-05-2009 52j x Ossendrijver
VERHOEF, Ellen *07-07-1958 +11-05-2009 50j x Klingeren
WERF van der, Jaap *08-11-1917 te Amersfoort +10-05-2009 te Bilthoven 91j x Koning

Overlijdensadvertenties BN De Stem
KAR van de, Guust *27-06-1941 te Hoogerheide +05-01-2005 te Ravenswaaij 63j x Br?br>
Overlijdensadvertenties VAR
KETELAARS, Jan *31-10-1928 te Tilburg +09-05-2009 te Vleuten 80j x Oomens
KROON, Willem Wouter +06-05-2009 te Maarssen 85j x Degen
SPELT, Jacob *26-05-1925 +06-05-2009 83j x Cazant
SPELT, Jacob *26-05-1925 +06-05-2009 83j x Bazen
WELL van, Elisabet *21-02-1919 +07-05-2009 te Loenen aan de Vecht 90j x Valentijn

Overlijdensadvertenties Telegraaf
GRAAF van der, Carolina Johanna (Anneke) *01-02-1920 +12-05-2009 89j x France
HORST van der, Jan *16-01-1921 +10-05-2009 te Utrecht 88j
WOLSWIJK, Ferdinandus Johannes Charles (Fer) *18-01-1946 +11-05-2009 te Den Haag 63j x Vos

Overlijdensadvertenties Trouw
BIJLSMA, Olga *12-06-1912 +21-07-2001 te Amsterdam? 89j x Oldert
BLIJDORP, Bastiaan Arie *28-11-1929 te Maasdam +04-05-2009 te Middenmeer 79j
DEKENS, Pieter *26-07-1932 te Leek +08-05-2009 te Ten Boer 76j x Bolhuis
DIJKMAN, Gerarda Johanna (Ger) *20-06-1909 te Utrecht +03-05-2009 te Utrecht 99j
EELDERINK, Christina (Ina) *16-11-1928 te Sassenheim +08-05-2009 te Leiderdorp 80j x Liere
FEENSTRA, Anna *07-04-1916 te Rotterdam +08-05-2009 te Rotterdam 93j x Bottema
GELDER van, Anthonia *01-12-1935 +05-05-2009 te Haarlem 73j x Wetsema
OUWENS, Ina +08-05-2009 52j x Berg
OUWENS, Ina +08-05-2009 x Berg
POORT van der, Kees *21-05-1937 +07-05-1999 61j
PRINS, Siem *14-09-1937 te Koog a/d Zaan +06-05-2009 te Odoorn 71j x Gerssen
RUTGERS, Gerrit +04-05-2009 te Arnhem 87j x Staarman
STAP van der, Ton +00-05-2009
STAP van der, Ton *25-11-1934 te Den Haag +07-05-2009 te Groningen 74j
SWEMLE, Johan (Hans) *22-06-1924 te Baarn +01-05-2009 te Minneapolis (USA) 84j
VEER de, Alida (Lidy) *09-11-1923 +02-05-2009 85j
WEG van der, Diet *11-12-1917 te Kantens +03-05-2009 te Delfzijl 91j x Smit
WELBEDACHT, Anna Pieternella (Ans) *12-07-1928 te Ede +07-05-2009 te Driebergen 80j x Slagter
WELBEDACHT, Ans +07-05-2009 te Driebergen x Slagter
WICKS, M.A. +06-05-2009 te Hardewijk 71j
WIJNGAARDEN van, Johan Gerard *08-12-1922 te Beverwijk +08-05-2009 te Noordwijk 86j x Hoek

Overlijdensadvertenties Reformatorisch Dagblad
BIJLSMA, Hendrikus Jacobus +01-08-2001 te Doetinchem 16j
BIJLSMA, Jaap +01-08-2001 te Doetinchem? 16j
VERKADE, Anna Pieternella *04-06-1913 te Rotterdam +17-11-2001 te Maarssen 88j

Overlijdensadvertenties Apeldoornse courant
BASTIAAN, Anna *06-02-1923 +19-03-2009 86j x Vaart
BERKHOF, Marcel +20-03-2009 37j
HURENKAMP, Hendrika Maria Alberta (Riek) *22-07-1934 +14-03-2009 te Loenen 74j x Croon
KAMPEN van, Marie (Ria) *18-03-1928 te Twello +22-03-2009 te Apeldoorn 81j x Freriks
KOOLLOOS, Aaltje (Atie) +18-03-2009 te Apeldoorn 87j x Lagerweij
MULDER, Hendrika Jantina *02-06-1919 +22-03-2009 te Wijhe 89j x Meerhof
TIJHAAR, Lucia Elizabeth *05-07-1952 te Zwolle +23-03-2009 te Apeldoorn 56j x Willemsen
VISSCHER, Dirk +21-03-2009 te Emmeloord x Streek
ZUUK van, Derkje *25-08-1935 te Emst +23-03-2009 te Vaassen 73j x Veldhuis

Overlijdensadvertenties Noord Hollands Dagblad regio Kennemerland
BAKKER, Floris Willem *21-11-1980 +06-05-2009 28j
BLOM, Cornelis *10-05-1940 +08-05-2009 68j
BLOM, Francina Henriette Hermina (Ineke) *28-03-1934 te Amersfoort +13-05-2009 te Beverwijk 75j x Smit
BRONDIJK, Jantina Trijntje (Tineke) *31-01-1955 +09-05-2009 54j x Bosman
FATELS, Pieter (Piet) 75j x Bol
FLAPPER, Jitte Lodewijk *30-07-1937 te Wonseradeel +11-05-2009 te Heemskerk 71j x Freyee
FLEUR, Jan *05-04-1939 te Koog aan de Zaan +11-05-2009 te Beverwijk 70j
HEINE, Anna Maria (Annie) *28-09-1913 te Uitgeest +10-05-2009 te Heemskerk 95j x Groot
MORCUS, Gre *10-07-1918 te Spaarndam +08-05-2009 te Krommenie 90j x Rixel
PARRA SOTO, Encarnacion *20-11-1966 +11-05-2009 42j
RADEMAKER, Marinus *31-05-1916 te Schoten +08-05-2009 te Beverwijk 92j x Bakker
RUIJTER de, Ton *16-01-1934 +12-05-2009 75j x Lute
SCHOONEMAN, Dick *16-06-1962 +11-05-2009 46j x Claus
SIERO, Theodorus Antonius (Theo) *13-01-1930 te Ommen +11-05-2009 te Uitgeest 79j x As
VESSIES, Elisabeth (Bep) *03-11-1923 te Beverwijk +09-05-2009 te Beverwijk 85j x Teeling

Overlijdensadvertenties Dordt Centraal
VERDOORN, Arina Bastiana *19-08-1913 te Sliedrecht +14-05-2009 te Dordrecht 95j x Troost
ZWAAN, Wijnand *27-10-1979 +08-05-2009 te Dordrecht 29j

Overlijdensadvertenties Nw. Isr. Weekblad
KAR van der, Mary S. *15-07-1924 te Amsterdam +28-04-2002 te Amsterdam 77j x Straten

Overlijdensadvertenties AD Utrechts Nieuwsblad
HARTOOG den, Christine *25-12-1917 te Utrecht +13-05-2009 te Utrecht 91j
HOOGVELD, Hendrica Maria Arnolda +13-05-2009 te Utrecht 89j x Bladel
WITTE de, Elina *14-07-1974 te Monnickendam +11-05-2009 te Utrecht 34j
ZWARTS, Rini *07-01-1938 te Utrecht +10-05-2009 te Utrecht 71j

Overlijdensadvertenties Dagblad vh Noorden
BOEZEMAN, Arend *03-04-1923 te Geesbrug +13-05-2009 te Stadskanaal 86j x Jonge
WILKENS, Gerrit *29-12-1931 te Winde +14-05-2009 te Winde 77j x Timmer

Overlijdensadvertenties 's-Gravenzander
BOERS, Abraham Jan *05-05-1925 +08-05-2009 te 's-Gravenzande 84j
HEMERT van, Dirk *25-09-1923 +07-05-2009 te 's-Gravenzande 85j x Staalduinen

Overlijdensadvertenties Prettig Weekend
BROGGEL, Mieke +06-05-2009 91j x Smeenk

Overlijdensadvertenties AD De Dordtenaar
MAN de, Cornelis (Cees) *11-03-1928 +13-05-2009 te Zwijndrecht 81j x Lange
PUTTERS, Nicolaas (Nico) +00-05-2009
VELDHUIJZEN van, Petronella *10-07-1924 te Ridderkerk +10-05-2009 te Zwijndrecht 84j x Willemstein

Overlijdensadvertenties AD Haagsche Courant
BRUINS, Jacqueline +08-05-2009
ROG, Iris *00-00-1996 12j
SCHERPENISSE, P.A. *00-00-1926 +09-05-2009 te Den Haag 82j x Jong
SMINK, Marinus Gerardus (Rinus) *25-07-1951 +12-05-2009 te Den Haag 57j
ZOUTENBIER, A.M. (Broer) *23-04-1951 te Den Haag +10-05-2009 te Den Haag 58j

Overlijdensadvertenties Midweek
MIDDEL, Dirk *17-06-1934 te De Wilp +02-04-2009 te Drachten 74j
SINNINGHE , Lamke *20-09-1918 te Niebert +25-03-2009 te Marum 90j x Velde
SMIT, Jacob *05-12-1936 te Uithuizermeeden +05-05-2009 te Marum 72j x Velde
VEEN van der, Jakob +03-04-2009 te Niekerk 81j x Wekema
ZONNEVELD van, Geert *31-01-1926 te Roderveld +04-05-2009 te Groningen 83j x Kuiper

Overlijdensadvertenties Westerkwartier
ELSINGA, Philippus *17-09-1932 +06-05-2009 76j x Zwerver
ELSINGA, Sjoert +30-04-2009 te Grijpskerk 88j x Sevinga
NICHOLSON, Jim *16-04-1922 +14-04-2009 te North Shields Engeland 86j
ROEDE, Hendrik K. *05-09-1945 +18-04-2009 63j x Hazenberg
VEENSTRA, Steven *15-11-1930 te Gerkesklooster +23-04-2009 te Doezum 78j x Hooghiem

Overlijdensadvertenties Gorcumse Courant
BLOK, Gerard *09-02-1952 te Utrecht +04-05-2009 te Jeu les Bois 57j
HAAS de, Martin +09-05-2009 te Hardinxveld-Giessendam 34j x Helden
KLIJN, Henk *22-12-1927 +10-05-2009 te Gorinchem 81j
KREMERS, Hendrikus Petrus +06-05-2009 te Gorinchem 87j x Verhoeven
MULDER, Nicolaas *03-02-1923 te Delft +10-05-2009 te Gorinchem 86j x Vaart
THOMASSEN, Johanna Geertruida +06-05-2009 te Gorinchem 83j x Sprong

Overlijdensadvertenties Cuijks Weekblad
CENTEN, Anneke *07-11-1915 te Escharen +05-05-2009 te Cuijk 93j x Siroen
HEIMING, Riek te Sint Agatha 61j x Janssen
MEEUSSEN, Gunter *17-12-1920 te Bonn +12-05-2009 te Boxmeer 88j x Labuwy
OS van, Anja *10-06-1963 te IJsselstein +07-05-2009 te Cuijk 45j x Bloemendaal
RITJES, Gertruda Maria Antonia (Truus) *26-07-1913 te Groesbeek +09-05-2009 te Boxmeer 95j x Kranz
STEENBRUGGEN, Gerrit +02-05-2009

Overlijdensadvertenties Limburger
DOREMALEN van, Gemma +13-05-2009 te Geleen 46j x Breidenbach
HOOFWIJK, Luud *30-11-1955 te Buchten +12-05-2009 te Maastricht 53j x Ubaghs

Overlijdensadvertenties Eindhovens Dagblad Helmond-Plus
BAKKER de, Harrie +12-05-2009
WOUTERS, Piet *29-04-1922 te Helmond +12-05-2009 te Helmond 87j x Claassen

Overlijdensadvertenties Streekkrant
BOER, Anne *07-12-1933 te Midwolde +11-05-2009 te Groningen 75j x Nijland

Overlijdensadvertenties Ermelo's Weekblad
LIT, Rie *16-01-1921 te Rotterdam +08-05-2009 te Harderwijk 88j x Smit
NUMMERDOR, Cornelia +10-05-2009 83j x Bentsink
SCHIPPERS, Johannes Pieter +08-05-2009 61j x Klarenbeek
SPITTELER, Wilhelmus Antonius *22-08-1928 +11-05-2009 80j
TIMMERMANS, Helena Juliana *23-09-1924 te 's-Gravenhage +09-05-2009 te Ermelo 84j x Klom
TOMASSEN, Johannes Hendricus *23-03-1967 +08-05-2009 42j
VLIJM, Aart *03-07-1958 te Ermelo +08-05-2009 te Ermelo 50j x Joke
VOSSEBELT, Egbert +05-05-2009
VOSSEBELT, Egbert +05-05-2009
WASSINK, Nelletje *02-11-1916 te Ermelo +08-05-2009 te Harderwijk 92j x Putten
WICKS, M.A. +06-05-2009 71j

Huwelijksadvertenties NRC
BERGHUIS, Alje x Loo
DAAS den, Jochem x Vlugt
FIJNHEER, Pim x Helmond
GEERS, Harmen x Haas
LEVER, Bart x Elzerman
OTTEN, J?nbsp;x Manger Cats
RIETMAN, Arnoud x Monchy
VERBEY, Theo x Stevens
VERHAEGEN, Oswald x Veen

Huwelijksadvertenties Nederlands Dagblad
BRIK, Henk Jelke x Gringhuis

Huwelijksadvertenties 's-Gravenzander
MOERMAN, Gert x Heijmans

Geboorteadvertenties NRC
AGHINA, Wouter *05-04-2009 te Amsterdam x Nelis k: Marlotte Madelief Ellen
BANNING, Anne-Katrien *15-04-2009 te Den Haag x Berkelaar k: Madelief Hendrikje
BEKKING, Bastiaan *02-04-2009 te Amersfoort x Verbeek k: Belle Isabelle Lieve
BILBIJA, Luka *19-07-2007 te Amsterdam x Veldhoen k: Olivia
BLOMME, Maarten *15-04-2009 te Amsterdam x D'Ancona k: Luc Mannus Cornelis
BLONK, Jesse *14-04-2009 te Den haag x Nielen k: Florine Levina
BOER de, Jochum *27-03-2009 te Amsterdam x Tergouw k: Roan Hendrik
BORCH TOT VERWOLDE van der, Rene *13-04-2009 te Amersfoort x Koerts k: Stijn Arent Hendrik
BOSCH v d, Jos *06-04-2009 te Den Haag x Rummel k: Anne-Fleur, Catharina Elizabeth
DAM van, Jan *11-04-2009 te Haarlem x Kats k: Geert Pieter (Jur)
DRABBE, Michiel *13-04-2009 te Amsterdam x Gaal k: Gijs Wouter
EIJCK van, Joris *11-04-2009 te Amsterdam x Bijleveld k: Jula Marleen Gisela
GERBRANDY, Feike *04-04-2009 te Amsterdam x Schreuders k: Dieuwertje Milou (Sacha)
GERBRANDY, Feike *04-04-2009 te Amsterdam x Schreuders k: Frank Alexander (Theye)
GOCKEL, Maurits *10-04-2009 te Amsterdam x Jong k: Thibaut Roderik Maria
GROELIKEN, Bart *02-04-2009 te Arnhem x Bos k: Elisabeth Annabel (Cleo)
HORDIJK, Ard *10-04-2009 te Amsterdam x Rogaar k: Jonas Jurriaan
H?TE, Wiebe *13-04-2009 te Amsterdam x Molenkamp k: Tijl Willem Constand
H?XKENS, Han *16-04-2009 x Dongen k: Diede Dirk Karel
JONGE de, Jeroen *11-04-2009 te Den haag x Masch Spakler k: Hendrik Victor (Hein)
KOOTEN van, Hugo *06-04-2009 te Den Haag x Meijer k: Berend Jan
LAM?IS, Patrick *11-04-2009 te Den haag x Sloet tot Everlo k: Britt Liselotte Inez
LEUVERT van den, Patrick *04-04-2009 te Haarlem x Zee k: Madelieve Margaretha Geertruida
MISHRA, Rameshwar *12-04-2009 te Baarn x Broekman k: Rahul Richard
NAUDIN TEN CATE, Denis *15-04-2009 x Asch van Wijck k: Vickie Loulou Caroline
NIJSSEN, Joop *11-04-2009 te Den Haag x Alebeek k: Catharina Jacobine
PLOEGER, Marcel *13-04-2009 te Amsterdam x Groot k: Salomeh Isabelle
ROEST, Guido *15-04-2009 te Amsterdam x Vlak k: Dieuwke Wilhelmina
RUIJTER de, Bart-Adriaan *13-04-2009 te Amsterdam x Laer k: Hannah Henriette Maria
RUITER de, Jan-Ruud *15-04-2009 te Amsterdam x Matthijsse k: Victor John
SANDBERGEN, Diederik *13-03-2009 te Eindhoven x Vloet k: Niels Andries
STAVEREN van, Jaap *13-04-2009 te Naarden x Pee k: Emilie Annelies Joske
STORM DE GRAVE, Christiaan *11-04-2009 te Den Haag x Huyssen van Kattendijke k: Laetitia Katrientje Elisabeth
TOL van den, Hendrik W. *12-04-2009 te Apeldoorn x M?ann k: Flo
VERMEER, Koen *16-04-2009 te Leiden x K?nbsp;k: Sophia Marijke Anna
VOSSENAAR, Frederik *13-04-2009 te Buenos Aires x Feitsma k: Olivia Jackie Sophie
WARNTJES, Stefan *14-04-2009 te Heemstede x Fabius k: Maurits Cornelis Sjoerd
WEERT van de, Ernst *10-04-2009 te Blaricum x Wijk k: Thijmen Willem Rutger

Geboorteadvertenties Reformatorisch Dagblad
HUISBRINK, Jan *21-11-2001 te Zwolle x Last k: Hermina Annigje (Annemijn)

Geboorteadvertenties Noord Hollands Dagblad regio Kennemerland
BOOTS, Pieter *09-05-2009 k: Merit Catharina

Geboorteadvertenties Eindhovens Dagblad Helmond-Plus
VERBAKEL, Dennis *12-05-2009 x Jacobs k: Finn

Bidprentjes
ERP van, Jan te Oss +05-10-1981
EWALTS, An *28-01-1922 te Meerlo +08-02-2004 te Venlo 82j x Beuken
GEERITS, Jacques *26-12-1915 te Blerick +25-12-1993 te Venlo 77j x Hermkens
GERAEDTS, Wiel *19-03-1933 te Swalmen +02-06-2004 te Helden 71j x Schreurs
GERARDS, Jos *15-09-1930 te Blerick +16-02-2006 te Venlo 75j x Geelen
GIESEN, Antonetta *25-09-1900 te Leuth +30-05-1989 te Meijel 88j x Bruijnen
GIJZEN, Jan *09-01-1925 te Roggel +25-03-2001 te Swalmen 76j x Doensen
GNOCCHI, Frans *26-03-1921 te Den Haag +19-08-1998 te Venlo 77j x Beijnsberger
GRAS, Gerhardus Hendrikus Nicolaas *13-05-1912 te Losser +08-12-1986 74j x Damhuis
GRAS, Maria Catharina *04-04-1945 te Losser +26-03-1974 te Enschede 28j x Elfrink
GRAS, Maria Veronica *14-09-1917 te Losser +18-12-1979 62j
HOUT van, Ton *02-10-1939 te Gennep +10-05-2009 te Oosterbeek 69j

Overigen Eindhovens Dagblad Helmond-Plus
WOUTERS, Piet *00-00-1922 +00-00-2009 87j

Totaal: 196 wijzigingen in deze periode in www.hollantsnet.nl

Met vriendelijke groet,
Kees Klootwijk

www.hollantsnet.nl en www.zerken.nl


Subject: + wijzigingen www.online-begraafplaatsen.nl van 15-5-2009
From: <info@noreply-zerken.nl>
Date: Sat, 16 May 2009 07:15:02 +0200
--------
+ wijzigingen www.online-begraafplaatsen.nl van 15-5-2009

Hieronder de wijzigingen van 15-5-2009 in de gegevens van www.online-begraafplaatsen.nl.
De gegevens staan gesorteerd op achternaam. Suggesties voor verbeteringen van deze lijst zijn welkom.

?, ?
?, ? *30-03-1886 +06-04-1937 vrouw en moeder 51j
?, ?
?, ? *21-07-1880 +18-02-1969 vader 88j
?, Jaap + moeder en vader
?, Juul
?, Milona *23-04-1992 +08-05-1992 0j
ANROOY van, Aart G. *1908 +1971 63j
ANROOY van, Marius, e.v. TON *1881 +1964 83j
ARKEL van, Eva, e.v. VRIES
BAARDEWIJK van, Maria, e.v. MEEUWEN *16-08-1868 +04-10-1937 69j
BAAT de, Conny +14-03-2009 ovl. datum onzeker.
BASSA, Lijsje, e.v. HAM *11-05-1888 +07-01-1960 71j
BATENBURG, Paulus *29-11-1951 +13-03-2009 57j
BAVELAAR, C *09-09-1913 +06-02-2001 87j
BAVELAAR, J J *29-12-1883 +12-04-1969 GRAF: F148. 85j
BAVELAAR, J J *04-10-1915 +27-05-1997 81j
BAVELAAR - LANGEZAAL, P J *02-07-1912 +09-01-1992 79j
BAVELAAR - ROBBERS, J *01-05-1885 +13-03-1974 88j
BERG van den, Areke, e.v. PIJL *11-03-1866 +05-04-1938 72j
BERGACKER, Gerrit, e.v. GENDEREN *12-11-1886 +19-03-1972 85j
BERGACKER, Neeltje *05-01-1917 +15-03-1937 20j
BERGHE van den, Anna Maria, e.v. WEIL *10-12-1896 +18-01-1979 82j
BERGHE van den, Petrus Jacobus *23-03-1871 +05-03-1960 88j
BESTE den, Cornelia, e.v. ROGGEBAND *1888 +04-01-1947 ligt in ieder geval hier; vermoedelijk nog meer 58j
BESTEN den, Antonetta, e.v. BIE *22-08-1896 +04-08-1985 88j
BESTEN den, Willem, e.v. KRIMPEN *23-06-1872 +29-05-1937 64j
BEVERSLUIS, Johanna, e.v. KRAAIJEVELD *17-09-1909 +09-04-2009 e.v. Kraaijeveld 99j
BIE de, Pieter Johannes, e.v. BESTEN *04-05-1893 +09-08-1937 44j
BIE de, Willem *28-05-1929 +05-11-2007 78j
BIJKERK, Roelofje, e.v. OJEN *07-11-1907 +07-04-2000 92j
BIJVANK, Jannetje, e.v. STOKVIS *12-11-1886 +03-07-1946 59j
BIKKER, Geertje Grietje, e.v. IPEREN *02-03-1870 +28-04-1957 87j
BLOMMAERT, A K *18-02-1942 +30-11-1968 26j
BLOMMAERT, E J *22-12-1898 +05-01-1969 70j
BOGERD van den, Caaterina, e.v. GOLVERDINGEN *09-11-1865 +17-10-1944 78j
BONNES, Brugt, e.v. HUISMAN *10-02-1859 +07-11-1951 92j
BONS, Joost Cornelis *17-12-1946 +19-03-2009 62j
BOOM, Jan *24-05-1930 +16-03-2009 78j
BOS van den, Neeltje, e.v. DEKKER *06-02-1947 +01-05-2009 62j
BOSCH ten, Alfred *13-05-1882 +09-01-1907 24j
BOSCH, Pieternella Jacoba, e.v. NAUMANN *07-05-1869 +04-09-1937 68j
BOSMAN, Maria Hendrika, e.v. MEIJBOOM *29-07-1884 +18-09-1962 78j
BOT, Barendina Pieternella, e.v. VERSLUIS *17-08-1920 +27-05-2000 79j
BOT, Daan +11-04-2009
BOVENKAMP van den, Hendrik, e.v. WILLEMSEN *10-05-1875 +11-05-1959 aanv naam:Genlias 84j
BOVENKAMP van den, Ingetje *21-12-1912 +05-04-1996 aanv. naam Geneanet (Richard vd Bovenkamp) 83j
BREUNISSEN, Wesselina, e.v. HARTOG *15-03-1837 +22-12-1909 72j
BROER, Aartje *26-05-1916 +07-05-1996 79j
BRUIN de, Maria Willemina, e.v. ROOSJE *24-07-1888 +29-08-1937 49j
BRUIN ROOSJE de, Johanna Wilhelmina, e.v. SANOU *09-01-1920 +17-11-1990 70j
B?HNER, Hendrika, e.v. OTTEVANGER *03-01-1866 +26-04-1937 71j
CAMMERAAT, Petronella *13-01-1931 +28-02-2009 78j
CASPERS, M J M *21-09-1925 +05-11-1991 66j
CONINCK de, Christianus Jacobus, e.v. NISPEN *10-08-1921 +19-01-1992 70j
CORNET, Teuntje M. *26-01-1864 +29-04-1937 73j
CROMMELIN, Claude Daniel *27-11-1795 +16-12-1859 64j
DAALEN van, Gerrit Jan *1921 +25-01-1947 25j
DAALEN van, Gerrit Jan, e.v. HEER *04-08-1902 +05-01-1986 83j
DEKKER, Jan, e.v. KAMP *09-08-1912 +06-11-1993 81j
DERKSEN, Pitnella, e.v. JANSEN VAN DOORN *03-07-1873 +27-09-1960 87j
DICK, Maria Pieternella Johanna *08-06-1914 +22-09-1981 67j
DIEREN van, Hermina *21-11-1909 +28-11-1988 79j
DIEREN van, Jan *12-07-1874 +11-02-1942 67j
DIEREN van, Jan *01-08-1906 +26-02-1987 T.zn 80j
DIEREN van, Maagje *23-05-1868 +11-01-1949 80j
DIEREN van, Teunis *20-02-1853 +12-08-1941 88j
DIEREN van, Teunis *13-11-1796 +21-02-1890 93j
DIJKSMA, Pieter, e.v. GROOT *04-10-1873 +10-05-1961 87j
DRINKWAARD, Anna, e.v. BERG *19-04-1915 +13-03-2009 e.v. van den Berg 93j
ECK van, Adriaan, e.v. PEURSEM *22-10-1933 +11-09-2008 w.v. Ottolina Peursem *17-10-1936/+8-8-1997 74j
ECK van, Johannes *24-05-1887 +11-04-1969 81j
EENHOORN, Wilhelm Hendrik *09-01-1937 +01-08-1937 0j
ENGELDORP GASTELAARS van, Henk *15-05-1945 +09-02-1992 46j
FABER, Philippus Frederikus *18-12-1867 +14-10-1921 53j
FEKKES, Sj., e.v. HUTTINGA *05-07-1870 +26-01-1930 59j
FORTUIJN, A.G. *22-10-1835 +09-02-1917 81j
GEER SR. VAN DER, P G *04-10-1900 +01-11-1990 90j
GENDEREN van, Adriana Hendrika, e.v. BERGACKER *01-07-1891 +04-08-1986 95j
GENDEREN van, Jacob Corstiaan *18-12-1916 +11-03-2009 92j
GERRETSEN, Hubertus Adrianus, e.v. HARTOG *1871 +24-04-1925 predikant 53j
GERRITS, Z., e.v. LEEST *26-02-1898 +20-09-1969 71j
GIESSEN van der, Adriana, e.v. JONG *26-12-1884 +07-03-1949 64j
GOCH van, Willempje, e.v. PRINS *12-03-1926 +27-04-2009 83j
GOLVERDINGEN, Govert Pieter, e.v. MOS *1883 +1968 85j
GOLVERDINGEN van, Johannes, e.v. BOGERD *13-10-1863 +27-12-1946 83j
GRAAF van de, Gerrit *26-01-1937 +19-02-2009 72j
GRAAF van de, Gijsberta, e.v. HOKKEN *13-05-1929 +12-06-2004 e.v. Bastiaan Hokken 75j
GROENEVELD, Netta, e.v. DICK *13-09-1878 +04-08-1937 58j
GROOT de, Dirkje Jacoba, e.v. DIJKSMA *18-12-1878 +08-02-1937 58j
GROOT de, Gijsbertje, e.v. WOR *15-07-1929 +29-03-2009 79j
GUIJS, Gretha, e.v. JONG *18-10-1953 +23-02-2009 e.v. de Jong 55j
GULIK van, Jannigje, e.v. STRAVERS *20-08-1879 +27-02-1950 70j
HAANSTRA, Grietje, e.v. VRIES *05-05-1858 +16-01-1947 88j
HAARTMAN, Gijsberta, e.v. LAGERWEIJ *23-08-1884 +23-10-1960 aanv naam Genlias 76j
HAM van der, Aartje, e.v. KOOL *20-10-1912 +29-04-1992 79j
HAM van der, Cornelis Jan *21-11-1880 +08-04-1963 82j
HAM van der, Ewoud *04-04-1848 +21-03-1926 77j
HAMERLING, Jan *28-05-1911 +19-10-1994 83j
HAMMEN van der, Dominicus Willem, e.v. GENDEREN *16-11-1891 +07-10-1970 78j
HANHART, Gerritje, e.v. PLEIZIER *11-02-1857 +17-11-1925 68j
HANHART, Lucas Gerrit *21-09-1855 +15-02-1930 74j
HANHART, Steven *08-05-1954 +26-10-1929 -25j
HARTOG de, Dirk Arend *13-11-1843 +11-05-1877 33j
HARTOG de, Geurt *11-11-1798 +16-11-1866 burgemeester van Valburg, Heemraad van Overbetuwe 68j
HARTOG de, J.M. *11-05-1829 +21-01-1888 58j
HARTOG de, Jacob Antoon *10-08-1889 +09-07-1941 51j
HARTOG de, Wesselina, e.v. GERRETSEN *27-08-1872 +14-05-1944 71j
HARTOG de, Willem *1833 +20-11-1902 69j
HARTOG de, Willemina Jacaba *21-02-1846 +07-02-1932 85j
HARTOGH den, Govert *06-02-1904 +30-06-1981 77j
HEER de, Dirkje, e.v. DAALEN *23-06-1904 +21-12-1969 65j
HEETVELD, Hendrica Cornelia, e.v. KUIJLAARS *13-09-1874 +03-05-1957 82j
HEGER, Jaap *18-02-1963 +11-03-2009 46j
HEIJ, Grietje *16-09-1874 +30-01-1957 82j
HERIK van den, Willemina Ariaantje, e.v. VLIES *14-02-1916 +07-04-2009 e.v. van der Vlies 93j
HETTINGA, H *23-12-1936 +13-04-1976 39j
HETTINGA, O *01-08-1905 +13-01-1969 63j
HETTINGA - VAN GOMPEL, J J *07-12-1908 +18-12-1987 79j
HOEK ter, Gerrit
HOKKEN, Bastiaan, e.v. GRAAF *10-12-1926 +04-01-2009 82j
HUISMAN, Hendrika, e.v. BONNES *21-10-1866 +03-12-1947 81j
HUISMAN, Jacoba, e.v. GROOT *27-06-1926 +19-03-2009 e.v. de Groot 82j
HUTTINGA, Gerritdina, e.v. HOEK
HUTTINGA, L. *22-04-1870 +08-05-1940 70j
IPEREN van, Pieter *29-04-1865 +01-04-1949 83j
JANSEN, M *? +19-06-1969
JANSEN - BRANDS, T *1896 +19-03-1974 77j
JANSEN VAN DOORN, Willem *16-06-1866 +14-09-1931 65j
JONG de, Arie, e.v. GIESSEN *22-12-1879 +22-08-1941 61j
JONG de, Johanna, e.v. SPEE *19-04-1909 +07-04-1937 27j
JONGH DE LEEUW de, Maria Elizabeth, e.v. PUNT *24-09-1888 +26-02-1973 84j
KAMP, Gijsje , e.v. DEKKER *01-02-1916 +31-12-1991 75j
KANT, Huib *15-08-1960 +30-01-1992 31j
KENTIE, Gerard *31-07-1905 +27-12-1953 48j
KERSBERGEN, Arie *05-12-1874 +07-02-1950 75j
KERSBERGEN, Pieter *23-01-1864 +16-03-1942 78j
KIEBERT, C M *03-08-1891 +13-01-1992 100j
KLEIJN, Jacob *03-08-1833 +04-01-1917 83j
KOOIJMAN, Pieter, e.v. WISSELINK *02-08-1916 +25-09-1973 e.v. Annigje Cornelia Wisselink 57j
KOOL, Frederik, e.v. HAM *18-11-1909 +26-01-1992 82j
KORTLEVER, Margrietha Johanna *26-05-1853 +26-08-1925 72j
KRAAN - KORIMSCAK V D, S C *25-11-1908 +12-01-1991 82j
KRIMPEN van, Annigje Bertha Finnigje, e.v. BESTEN *06-02-1872 +02-07-1950 78j
KUIJLAARS, Alexander Amelius, e.v. HEETVELD *20-04-1867 +10-01-1947 79j
KUIPERS, Adriana Cornelia *03-11-1849 +28-02-1937 87j
LAAREN van, J. *28-12-1905 +26-10-1987 81j
LAGERWEIJ, Gerrit Jan *14-03-1914 +08-07-1946 aanv naam: Genlias 32j
LAGERWEIJ, Teunis, e.v. HAARTMAN *25-03-1878 +28-10-1978 aanv naam Genlias 100j
LAM het, Geertrui, e.v. ECK *27-05-1889 +17-02-1967 77j
LANGENBERG van de, Jan *13-10-1909 +22-01-1990 80j
LEEST van der, Uilke, e.v. VEENHOF *14-10-1900 +01-05-1959 58j
LEEUWIS, Arja, e.v. GELDERBLOM *30-03-1953 +10-03-2009 55j
LOMMERS, Martina Cornelia, e.v. ZIJL *28-12-1915 +16-01-2008 92j
LUIJTEN, Anna Gijsbertha *21-11-1897 +09-08-1976 78j
LUIJTEN, Dirk Gijsbertus, e.v. RUITER *22-10-1862 +18-12-1936 74j
MAAREL van der, Derk Cornelis, e.v. WERMESKERKEN *14-10-1877 +06-07-1946 aanv naam Genlias 68j
MANIA, B. *1921 +07-10-1944 X/471, Pools militair 23j
MANSCHOT, B.J. *01-02-1904 +09-11-1950 46j
MAZIJK van, Arie Justus *07-12-1879 +23-04-1948 68j
MEEUWEN van, Huibert Jacobus, e.v. WATER *1900 +1979 79j
MEEUWEN van, Jan Pieter, e.v. BAARDEWIJK *28-06-1863 +30-03-1942 78j
MEIJBOOM, Albartus, e.v. BOSMAN *06-09-1874 +13-02-1956 81j
MEIJBOOM, Geertruida Martina *04-05-1907 +04-08-1937 30j
MEIJER, Piet *21-05-1949 +16-03-2009 59j
MIDDELKOOP, Nellie, e.v. NUSTELING *31-12-1944 +24-02-2009 64j
MOS, Elizabeth Johanna, e.v. GOLVERDINGEN *1883 +1943 60j
NAP, Alida Henderika *28-09-1883 +20-04-1947 63j
NAUMANN, Cornelis, e.v. BOSCH *12-11-1872 +26-02-1956 83j
NEDERVEEN, Jan Willem *09-04-1914 +22-10-2008 94j
NISPEN van , Adriana Petronella, e.v. CONINCK *20-09-1929 +11-04-1999 69j
OJEN van, Evert Bertus, e.v. BIJKERK *17-08-1907 +14-11-1993 86j
OJEN van, Peter *11-05-1941 +05-04-1947 5j
OMMEREN van, Cornelis *28-12-1909 +05-09-1998 88j
OOSTEROM, Gerrigje, e.v. TIMMER *24-10-1864 +14-05-1941 76j
OTTEVANGER, Jan, e.v. B?HNER *11-09-1862 +18-07-1939 76j
OVERDEVEST, L A *12-12-1914 +01-03-1966 51j
PANNEKOEK, Peter Cornelis *21-12-1905 +19-09-1937 31j
PHILIPS, Jan *05-04-1912 +16-03-1989 76j
PHILIPS, Johannes Coenraad, e.v. THIJSSEN
PIJL van der, Gerrit Jan, e.v. BERG *15-04-1860 +20-05-1939 79j
PIJL, Jacob *15-09-1929 +16-03-2009 79j
PLEIZIER, Gerrit *04-07-1856 +19-01-1942 85j
PRINS, Machelina Susanna Berdiena *22-05-1915 +15-03-2009 93j
PUNT, Korstiaan, e.v. JONGH DE LEEUW *30-03-1878 +18-11-1937 59j
REMMERDE, Wilhelmina Maria, e.v. SWETS *29-04-1888 +21-06-1949 61j
RINGLEVER, Marinus Hubertus Gerardus, e.v. STELT *18-05-1926 +08-03-2002 75j
ROGGEBAND, Familiegraf
ROMIJN, Lena *21-03-1917 +21-04-1992 75j
ROOSJE, Johannes Wilhelmus, e.v. BRUIN *12-05-1884 +09-03-1972 87j
RUITER de, Dirkje, e.v. LUIJTEN *20-02-1868 +10-06-1939 71j
SCHEERS ALBLAS van, Maria J., e.v. KENTIE *03-01-1901 +04-02-1937 36j
SCHERPENZEEL, Maagje, e.v. KERSBERGEN *19-10-1879 +13-02-1950 70j
SLIJKOORD, Peter, e.v. SLOMP *16-02-1882 +04-06-1945 63j
SLOMP, Gerdina, e.v. SLIJKOORD *06-06-1883 +09-10-1937 54j
SPEIJERS, Hendrina, e.v. HARTOG *12-02-1801
STELT van der, Anna Elisabeth, e.v. RINGLEVER *04-01-1925 +01-05-1992 67j
STOCK, Frieda Elisabeth, e.v. EENHOORN *12-04-1904 +09-03-1961 56j
STOKVIS, Henri, e.v. BIJVANK *23-08-1876 +22-01-1960 83j
STRAVERS, Andries *25-09-1919 +31-07-2007 87j
STRAVERS, Geertruida *20-04-1915 +28-03-2000 84j
STRAVERS, Hendrik *12-09-1880 +03-11-1960 80j
STUUT, Berendina, e.v. WERVENBOS *21-01-1888 +03-09-1964 76j
SWETS, Tijs *12-04-1884 +22-04-1963 79j
THIJSSEN, Jannette, e.v. PHILIPS
TIENHOVEN van, Annigje, e.v. HEUVEL *21-10-1871 +26-10-1943 72j
TIMMER, Willem, e.v. OOSTEROM *23-07-1864 +17-01-1937 72j
TON, Roelofke, e.v. ANROOY *1882 +1936 54j
TUTEIN NOLTHENIUS, Alieda Maria, e.v. TUTEIN NOLTHENIUS *06-02-1855 +19-10-1910 55j
VEEN van der, Lieuwe *02-01-1900 +18-01-1998 98j
VEEN, Maagje *29-09-1796 +29-03-1876 79j
VEENHOF, Gijsberta, e.v. LEEST *24-04-1871 +21-01-1947 75j
VELZEN van, Tjitske, e.v. VISSER *05-11-1925 +24-01-1992 66j
VENIS, Dingena Maaike *28-09-1925 +20-04-2009 83j
VERSCHOOR, Dirksje, e.v. KAMSTEEG *14-02-1928 +23-04-2009 81j
VERSLUIS, Annigje *29-12-1839 +30-07-1914 74j
VERSLUIS, Arie *04-09-1919 +23-01-1968 48j
VLIES van der, Piet *31-07-1947 +11-11-2008 61j
VRIES de, A., e.v. EPPENGA *17-04-1891 +22-08-1981 90j
VRIES de, Pieter, e.v. ARKEL
WATER van de, Cornelia, e.v. MEEUWEN *1909 +1964 55j
WATER van de, Maaike, e.v. MEEUWEN *1904 +1951 47j
WEELDEN van, Wilhelmina *01-05-1886 +02-11-1968 82j
WENNEKES, Wilhelmus Johannes *30-04-1900 +29-04-1947 naam aanv. Genlias 46j
WERMESKERKEN van, Gerritje, e.v. MAAREL *09-07-1876 +26-01-1964 aanv naam :Genlias 87j
WERVENBOS, Cornelis Pieter, e.v. STUUT *23-02-1873 +22-06-1937 64j
WESTERHOUT, Huibert *28-08-1865 +08-07-1946 80j
WILLEMSEN, Ingetje, e.v. BOVENKAMP *31-07-1874 +26-06-1946 aanv. naam: Genlias 71j
WISSELINK, Annigje Cornelia, e.v. KOOIJMAN *02-11-1920 +28-01-2009 88j
WITH de, Jannigje Cornelia, e.v. HARTOGH *11-03-1903 +05-09-1990 87j
ZIJL van, Marinus, e.v. LOMMERS *18-05-1909 +21-12-1985 76j
ZOELEN van, Johanna Catharina, e.v. ULRICH *26-06-1935 +06-04-2009 73j

Totaal: 232 wijzigingen in deze periode in www.online-begraafplaatsen.nl

Met vriendelijke groet,
Kees Klootwijk

www.hollantsnet.nl en www.online-begraafplaatsen.nl


Subject: + Overlijdensadvertenties uit de Twentse Courant Tubantia, 15-05-2009
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@planet.nl>
Date: Sat, 16 May 2009 13:59:21 +0200
--------
Overlijdensadvertenties uit de Twentse Courant Tubantia
Vrijdag 15 mei 2009
Nr. 1927

Scans zijn, gratis, via e-mail verkrijgbaar bij
l.ooijkaas@planet.nl
Bij aanvraag graag het bovenstaande nummer plus de naam van de overledene
vermelden.
De advertenties zijn ook in te zien en af te drukken via
http://www.mensenlinq.nl

Achtereenvolgens staan vermeld: Achternaam, voornamen, achternaam partner,
(+= partner overleden) voornamen partner, leeftijd, geboorteplaats,
geboortedatum, overlijdensplaats en overlijdensdatum.

AMELSVOORT, van, Heinricus Maria (Hennie), WITHAG, Marietje,
*07-10-1927 + Oldenzaal,13-05-2009

BOS, Gerrit Wilhelm, KUYPER, Tonny,
*20-05-1945 + Haaksbergen,13-05-2009

BROOKHUIS, Jan Harm,92
+ Hezingen,14-05-2009

BRUGGEN, ter, Hendrikus Jozeph (Hennie), HARTENDORP, Ied,84
+ Enschede,12-05-2009

DAMHUIS, Gerard, WEERNINK, Ria,
*08-05-1947 + Hengelo,12-05-2009

FRANSEN, Pauline Alphonsine, LAAK,+ ter, Henk,
* Enschede,07-07-1921 + Haarlem,12-05-2009

GRAAF, van der, Carolina Johanna (Anneke), FRANCE,+ Harry,
*01-02-1920 + Haaksbergen,12-05-2009

HERZOG, Grietje, PAAUW,+ de, Karel,
*17-02-1933 + Enschede,13-05-2009

MEENHUIS, Hermannus (Herman), SCHOOTEN,+ van, Minie,
*17-01-1931 + Hulsen,12-05-2009

ROETGERING, Gerard, FORTKAMP, Ine,
*24-10-1937 + Bornerbroek,13-05-2009

VELTINK, Gerrit, VISSER, Grietje,81
+ Almelo,13-05-2009
Weduwnaar van Jantje GRAVE.

WEGHORST, Annemarie,
* Borne,18-02-1963 + Tubbergen,13-05-2009

WOLTERS, Jan, KOK, Leidy,
*09-03-1936 + Almelo,13-05-2009

WOLVES, Anna, VELTEN,+ Gerrit Johan,77
+ Almelo,12-05-2009

ZAAN, van der, Adriana (Adri), FOKKER,79
+ Hengelo,14-05-2009

met vriendelijke groeten,
Leo Ooijkaas, Haaksbergen.


Subject: + Overlijdensberichten Leidch Dagblad 1997-1998 deel 5
From: "Rob Hubert" <rhubert046@cs.com>
Date: Sat, 16 May 2009 14:03:34 +0200
--------
Beste lijstgenoten,

Hieronder de overlijdensberichten uit het Leidsch Dagblad periode 1997-1998.

Voor de naam ziet u een * staan, dit betekend dat er een scan aanwezig is.

De hele collectie overlijdensberichten vindt u op mijn website
[http://www.rob-hubert.nl] onder de knop "Overlijdensberichten"
================== De namen staan op alfabetische volgorde.

* Jacobus Wilhelmus (Co) van den Aardweg is geboren omstreeks 1916. Hij is
overleden op 10-12-1997 te Voorhout, ongeveer 81 jaar oud. Hij is gecremeerd
op 16-12-1997 te Leiden.
Notitie bij Co: Oud-gemeentesecretaris van Voorhout; Ridder in de Orde van
Oranje Nassau.
Echtgenoot van Maria Theodora Kiebert. Zij is overleden vr 10-12-1997.

* Yvonne Bakker is geboren omstreeks 1952. Zij is overleden op 29-12-1997 te
?, ongeveer 45 jaar oud. Zij is gecremeerd op 02-01-1998 te Leiden.

* Jan van Bekkum is geboren omstreeks 1939. Hij is overleden op 01-12-1997
te Ter Aar, ongeveer 58 jaar oud. Hij is begraven op 06-12-1997 te Ter Aar.
Echtgenoot van Henny van Woudenberg.

* Maria Johanna Adriana Bergers is geboren op 06-09-1907. Zij is overleden
op 30-11-1997 te Leiden, 90 jaar oud. Zij is begraven op 05-12-1997 te
Leiden. Echtgenote van Antholius Christiaan van Noort. Hij is overleden vr
30-11-1997.

* Inge Boeringa is geboren omstreeks 1947. Zij is overleden op 06-12-1997 te
Alphen aan den Rijn, ongeveer 50 jaar oud. Zij is gecremeerd op 11-12-1997
te Leiden.

* Wilhelmus Johannes (Wim) Bon is geboren omstreeks 1908. Hij is overleden
op 11-12-1997 te Lisse, ongeveer 89 jaar oud. Hij is gecremeerd op
16-12-1997 te Leiden. Echtgenoot van H.F. Zonneveld.

* Johanna van den Bosch is geboren op 28-05-1932. Zij is overleden op
10-12-1997 te Leiderdorp, 65 jaar oud. Zij is begraven op 15-12-1997 te
Leiderdorp. Echtgenote van Th.C. Stuivenberg.

* Johannes Theodorus Jacobus de Bruyn is geboren omstreeks 1916. Hij is
overleden op 30-11-1997 te Aalsmeer, ongeveer 81 jaar oud. Hij is begraven
op 04-12-1997 te De Kwakel. Echtgenoot van Bernadina Kraan.

* Cornelia Buur is geboren omstreeks 1906. Zij is overleden op 17-12-1997 te
Leiden, ongeveer 91 jaar oud. Zij is gecremeerd op 19-12-1997 te Leiden.
Echtgenote van J. de Roode.

* Hendrik Andries Chaudron is geboren op 29-11-1911 te Leiden. Hij is
overleden op 06-12-1997 te Leiden, 86 jaar oud. Hij is begraven op
11-12-1997 te Leiden. Echtgenoot van C.M. de Gunst.

* Hendrik van Duijn is geboren omstreeks 1908. Hij is overleden op
29-12-1997 te Katwijk, ongeveer 89 jaar oud. Hij is begraven op 02-01-1998
te Katwijk aan Zee. Echtgenoot van Klazina Martina Wilhelmina van der Plas.
Zij is overleden vr 29-12-1997.

* Bernardus Hendricus Nicolaas Haver is geboren omstreeks 1910. Hij is
overleden op 09-12-1997 te Leiden, ongeveer 87 jaar oud. Hij is gecremeerd
op 13-12-1997 te Leiden. Echtgenoot van J. Grootveld.

* Johanna Honsbeek is geboren op 20-06-1910. Zij is overleden op 10-12-1997
te Leiden, 87 jaar oud. Zij is begraven op 15-12-1997 te Leiden. Echtgenote
van Samuel Holswilder. Hij is overleden vr 10-12-1997.

* Jacoba de Jong is geboren omstreeks 1913. Zij is overleden op 20-11-1997
te Katwijk, ongeveer 84 jaar oud. Zij is begraven op 24-11-1997 te Katwijk
aan den Rijn. Echtgenote van Abraham Barnhoorn. Hij is overleden vr
20-11-1997.

* Cornelis Gerardus Juffermans is geboren omstreeks 1905. Hij is overleden
op 02-12-1997 te Oegstgeest, ongeveer 92 jaar oud. Hij is begraven op
05-12-1997 te Oegstgeest. Echtgenoot van Wilhelmina Cornelia de Vroomen. Zij
is overleden vr 02-12-1997.

* Friedrich Wilhelm Carl (Karel) Jumelet is geboren op 31-08-1920 te
Rotterdam. Hij is overleden op 09-12-1997 te Voorhout, 77 jaar oud. Hij is
gecremeerd op 13-12-1997 te ?. Echtgenoot van J.C. Groeneveld.

* Franciscus Johannes van Kampenhout is geboren op 08-02-1930 te Leiden. Hij
is overleden op 30-12-1997 te Den Haag, 67 jaar oud. Hij is begraven op
03-01-1998 te Leiden.

* Wilhelmina Catharina (Mien) Keyzer is geboren op 16-05-1916. Zij is
overleden op 30-12-1997 te ?, 81 jaar oud. Zij is gecremeerd op 02-01-1998
te Leiden. Echtgenote van Cornelis de Jong. Hij is overleden vr
30-12-1997.

* Piet de Kleyn is geboren op 18-12-1939. Hij is overleden op 10-12-1997 te
Leiden, 57 jaar oud. Hij is gecremeerd op 15-12-1997 te Leiden.

* Gert Koelewijn is geboren op 24-10-1959. Hij is overleden op 30-11-1997 te
Katwijk, 38 jaar oud. Hij is begraven op 05-12-1997 te Katwijk aan Zee.

* Gerhard Kortenbout van der Sluijs is geboren op 17-01-1922 te Almelo. Hij
is overleden op 01-12-1997 te Sassenheim, 75 jaar oud. Hij is begraven op
04-12-1997 te Warmond.

* Cornelis Krijgsman is geboren omstreeks 1910. Hij is overleden op
01-12-1997 te Katwijk, ongeveer 87 jaar oud. Hij is begraven op 05-12-1997
te Katwijk aan Zee. Echtgenoot van Maartje van der Plas. Zij is overleden
vr 01-12-1997.

* Karel van Leeuwen is geboren omstreeks 1946. Hij is overleden op
03-12-1997 te Leiden, ongeveer 51 jaar oud. Hij is gecremeerd op 08-12-1997
te Leiden. Echtgenoot van Ria van der Linden.

* Margaretha van Leeuwen is geboren op 28-01-1906 te Oegstgeest. Zij is
overleden op 03-12-1997 te Leiden, 91 jaar oud. Zij is begraven op
06-12-1997 te Leiden.

* Maria Johanna Geertruida Maas is geboren omstreeks 1901. Zij is overleden
op 24-12-1997 te Roosendaal, ongeveer 96 jaar oud. Zij is gecremeerd op
29-12-1997 te Bergen op Zoom.

* Janna Dina van der Meer is geboren op 21-01-1907. Zij is overleden op
11-12-1997 te ?, 90 jaar oud. Zij is begraven op 15-12-1997 te Leiden.
Echtgenote van Pieter Waasdorp. Hij is overleden vr 11-12-1997.

* Tanna Stefelina (Lien) de Mooij is geboren omstreeks 1926. Zij is
overleden op 11-12-1997 te Rijnsburg, ongeveer 71 jaar oud. Zij is begraven
op 16-12-1997 te Rijnsburg. Echtgenote van Willem van den Haak.

* Johanna Maria Morie is geboren op 09-04-1912. Zij is overleden op
25-12-1997 te ?, 85 jaar oud. Zij is gecremeerd in 12-1997 te ?. Echtgenote
van Johannes Wijnand 't Hart. Hij is overleden vr 25-12-1997.

* Johannes Leendert Noordhoek is geboren omstreeks 1920. Hij is overleden op
19-11-1997 te Katwijk, ongeveer 77 jaar oud. Hij is begraven op 24-11-1997
te Katwijk aan Zee. Echtgenoot van E.P. Rijnsent.

* Petrus Wilhelmus Olyerhoek is geboren omstreeks 1935. Hij is overleden op
11-12-1997 te Roelofarendsveen, ongeveer 62 jaar oud. Hij is begraven op
16-12-1997 te ?. Echtgenoot van Maria Magdalena Hoogenboom.

* Geertje van den Ommering is geboren op 15-09-1925. Zij is overleden op
09-12-1997 te Voorschoten, 72 jaar oud. Zij is gecremeerd op 15-12-1997 te
Leiden. Echtgenote van S. Stolk.

* Walterus Maria Theresia (Walter) van den Oord is geboren op 10-01-1927.
Hij is overleden op 28-12-1997 te ?, 70 jaar oud. Hij is begraven op
31-12-1997 te Oegstgeest. Echtgenoot van Maria Bernadina Josephina Elshoff.
Zij is overleden vr 28-12-1997.

* Jacoba Johanna van Oosten is geboren omstreeks 1926. Zij is overleden op
10-12-1997 te Leiden, ongeveer 71 jaar oud. Zij is gecremeerd op 15-12-1997
te Leiden. Echtgenote van Nicolaas Kluivers. Hij is overleden vr
10-12-1997.

* Jacobus Hubertus (Koos) van Rijn is geboren op 08-06-1920 te Zoeterwoude.
Hij is overleden op 10-12-1997 te Leiden, 77 jaar oud. Hij is begraven op
15-12-1997 te Zoeterwoude. Echtgenoot van Nel van der Drift.

* Cornelis (Kees) Ruigrok is geboren op 05-10-1913. Hij is overleden op
09-12-1997 te Noordwijk, 84 jaar oud. Hij is begraven op 12-12-1997 te
Noordwijk aan Zee. Echtgenoot van Neeltje Heemskerk. Zij is overleden op
04-02-1976.

* Maria Geertruida van Schie is geboren omstreeks 1921. Zij is overleden op
02-12-1997 te De Kaag, ongeveer 76 jaar oud. Zij is begraven op 05-12-1997
te Buitenkaag. Echtgenote van P. van Ruiten.

* Catharina Maria Smit. Zij is overleden op 01-12-1997 te Rijnsburg. Zij is
begraven op 06-12-1997 te Rijnsburg. Echtgenote van Nicolaas Zoontjes.

* Theodorus Johannus Smit is geboren omstreeks 1941. Hij is overleden op
11-12-1997 te ?, ongeveer 56 jaar oud. Hij is gecremeerd op 16-12-1997 te
Leiden.

* Willem Johannes Marinus Stikkelorum is geboren omstreeks 1938. Hij is
overleden op 18-12-1997 te Leiden, ongeveer 59 jaar oud. Hij is begraven op
22-12-1997 te Leiden. Echtgenoot van Maria Nieuwenburg. Zij is overleden
vr 18-12-1997.

* Berendina Vervark is geboren op 13-11-1914 te Leiderdorp. Zij is overleden
op 11-12-1997 te Warmond, 83 jaar oud. Zij is begraven op 17-12-1997 te
Leiderdorp. Echtgenote van Hendrik van der Vecht. Hij is overleden vr
11-12-1997.

* Cornelis (Cor) de Vogel is geboren op 27-05-1924. Hij is overleden op
08-12-1997 te Warmond, 73 jaar oud. Hij is gecremeerd op 11-12-1997 te
Leiden. Echtgenoot van Alwine Kajak.

* Johanna Wijsman is geboren omstreeks 1918. Zij is overleden op 02-12-1997
te Leiden, ongeveer 79 jaar oud. Zij is begraven op 08-12-1997 te Leiden.

* Cornelia Gerarda Johanna (Corrie) Wouters is geboren omstreeks 1924. Zij
is overleden op 29-12-1997 te Katwijk aan den Rijn, ongeveer 73 jaar oud.
Zij is begraven op 31-12-1997 te Katwijk aan den Rijn. Echtgenote van C.J.
Koelewijn.

* Cornelis Gerardus (Cor) van Zeijl is geboren op 24-09-1921. Hij is
overleden op 29-12-1997 te Leiden, 76 jaar oud. Hij is gecremeerd op
02-01-1998 te Leiden. Echtgenoot van E.A. van der Blom.

* Jacobus Johannes Zitman is geboren omstreeks 1931. Hij is overleden op
04-12-1997 te Leiden, ongeveer 66 jaar oud. Hij is gecremeerd in 12-1997 te
Leiden. Echtgenoot van M. Kriek.

=================================================
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.1 op 16-05-2009

Met vriendelijke groeten,

Rob Hubert
Haarlem, the Netherlands

Website
http://www.rob-hubert.nl

Zoek naar Aberson, Heijboer, Hoogland,
Hubert, Schuwer, Westerbeek van Eerten,
Witterick

--
Subject: familieberichten Botlek2 week 19 (6 mei 2009)
From: "ronald" <rwarners@NO_SPAMtiscali.nl>
Date: Sat, 16 May 2009 15:27:39 +0200
--------
familieberichten Botlek2 week 19 (6 mei 2009)

(overige familienamen tussen accolades)overlijden

DIJK, Wessel VAN

PUTTEN-VAN ZUIJLEN, Erna VAN DER

KAAK, Pieter

HENNIK, Neeltje VAN * 02-06-1927 + 27-04-2009
wed. v. Gabril Pieter FEBUSdankbetuiging

BALEN, Cornelis VAN

BOOGERT, Annetje Adriaantje

LEIJBURG, Jacob Cent

LUIJENDIJK-VAN DER WACHT, BetjeScans zijn verkrijgbaar via
rwarners@NO_SPAMtiscali.nl verwijder NO_SPAM

met vriendelijke groeten,

Ronald
Subject: + familieberichten www.hollantsnet.nl van 16-5-2009
From: <info@noreply-hollantsnet.nl>
Date: Sun, 17 May 2009 07:10:05 +0200
--------
+ familieberichten www.hollantsnet.nl van 16-5-2009

Hieronder de wijzigingen van 16-5-2009 in de gegevens van www.hollantsnet.nl.
De gegevens staan gegroepeerd per soort advertentie en per krant, daarbinnen gesorteerd op achternaam.
Suggesties voor verbeteringen van deze lijst zijn welkom.
Natuurlijk kwam dit resultaat weer tot stand door medewerking van onze pakweg 100 vrijwilligers! Grandioos!
Op www.hollantsnet.nl kunt u ook zelf familienamen opgeven. Bij wijzigingen krijgt u dan automatisch bericht.

Overlijdensadvertenties Volkskrant
BATENBURG, Monica Gemma (Moon) *15-04-1958 te Den Haag +14-05-2009 te Nijmegen 20j x Bertrams
BERG van den, Ton *09-09-1944 te Eindhoven +11-05-2009 te Rabat, Marokko 64j
HUIZING, Harry *13-04-1946 +15-05-2009 63j x Schenzel
RUNIA, Maarten Luther *05-04-1968 +14-05-2009 41j
STRENG, Aad *18-04-1951 te Apeldoorn +09-05-2009 te Amsterdam 58j x Nooij

Overlijdensadvertenties NRC
HORST van der, Pim *11-07-1931 te Pijnacker +23-11-2008 te Gouda 77j x Rebel
IONGH de, Hannes +23-11-2008 86j x Smit
NEUMANN, Dimitri *13-11-1967 te Amsterdam +24-11-2008 te Edam 41j x Veld
PEET, Dirk-Jan *20-12-1974 +22-11-2008 te Delft 33j

Overlijdensadvertenties Parool
Iliohan, Patrick *17-07-1977 +09-04-1999 21j
ARENDSEN, Johannes T. +24-03-2009 te Amsterdam x Fosse
BAKKER, Sophia A. +24-03-2009 te Amsterdam x Kleijnsma
BESTENBREUR, Marijke +00-05-2009 x Velden
BRIL, Martin *21-10-1959 +22-04-2009 49j
GAASBEEK van, Wilhelmina *10-02-1915 te Amsterdam +07-05-2009 te Amsterdam 94j x Jong
GEURSEN, Gerrit J. +24-03-2009 te Amsterdam x Reitsma
HAAN de, Jacobus J. +07-05-2009 te Amsterdam
HALI, Maria M. +07-05-2009 te Amsterdam x Visser
HEERDE, Dhelia A. +26-03-2009 te Amsterdam
HESSELING, Gerarda S.C.M. +24-03-2009 te Amsterdam x Schuijt
HINDERS, Jantje +07-05-2009 te Amsterdam x Eigenhuis
HOOGHUIJS, Annet *07-02-1928 +20-02-2009 81j
JONGH de, Theodora M. +24-03-2009 te Amsterdam x Rijk
KOGHEE, Paul J. +07-05-2009 te Amsterdam x Steensel
NIJMAN, Hendrik +07-05-2009 te Amsterdam x Wieferink
PUTTEN van der, Nina +07-05-2009 te Amsterdam x Honschoten
RAMBELJE de la, Aleida E. +24-03-2009 te Amsterdam
RIDDERS, Pieternella Margaretha *28-09-1914 te Amsterdam +06-05-2009 te Amsterdam 94j x Baan
ROETEN, Robert J. +25-03-2009 te Amsterdam x Keverkamp
ROOT, Adrianus Everhard *01-07-1924 +05-05-2009 84j
SIKKES, Udumina +14-05-2009 te Amsterdam x Niewold
SLUIS van, Sophia +24-03-2009 te Amsterdam
SPRUIJT, Frans *23-02-1931 te Amsterdam +30-04-2009 te Amsterdam 78j x Doorenbosch
STEEN, Louisa +24-03-2009 te Amsterdam x Bock
STEMAN, Frederik A. +26-03-2009 te Amsterdam x Boer
STRENG, Aad *18-04-1951 te Apeldoorn +09-05-2009 te Amsterdam 58j
TAKES, Carolina Petronella *22-04-1942 te Amsterdam +13-05-2009 te Amsterdam 67j
VOJKOVIC, Boro +24-03-2009 te Amsterdam
ZOUTMAN, Geert *11-07-1930 te Winschoten +08-05-2009 te Amsterdam 78j x Dovianus

Overlijdensadvertenties Amersfoortse Courant
BOERSEN, Maria Lambertha *13-11-1927 +10-05-2009 81j x Middelaar
DROST, Jacobus Gerardus *12-08-1925 te Rhenen +15-05-2009 te Amersfoort 83j x Timmerman
MEIJ de, Joost *06-04-1925 te Borssele +14-05-2009 te Apeldoorn 84j x Mangold
NAP, Gerrit *30-03-1927 te Woerden +14-05-2009 te Amersfoort 82j x Reijenga
POTAPPEL, Han +00-05-2009
ROEST, Gerritje Wilhelmina +13-05-2009 te Soest 92j x Egbers
TORN, Addie 56j
VLIET van, At *03-11-1932 te Utrecht +12-05-2009 te Amersfoort 76j

Overlijdensadvertenties Telegraaf
AMSTEL van, Cornelia (Elly) *14-08-1920 te Amersfoort +10-05-2009 te 's-Gravenhage 88j x Cohen Tervaert
BARD, Charlotte Suzanne *19-11-1925 te Bloemendaal +15-05-2009 te Naarden 83j x Roland Holst
BEUS de, Helena Hendrika Maria (Leny) *23-08-1923 te Uithoorn +27-03-2009 te Uithoorn 85j
FAGEL, Gabriel Martinus Antonius Maria (Jelle) *28-10-1926 te Amsterdam +14-05-2009 te Amstelveen 82j x Stolk
K?IG, Inga *07-07-1921 te Rotterdam +12-05-2009 te La Nucia Spanje 87j x Pagano Mirani
KUYPER, Rudolf Marinus (Dolf) *17-03-1922 te Rimboen (Sumatra) +12-05-2009 te Naarden 87j x Linger
STRADMEIJER, Onno Eduard *03-10-1948 +13-05-2009 te De Punt 60j x Jansson
TILMAN, Xavier Gr?ire Etienne Alphonse *10-04-1931 te Breda +14-05-2009 te Hilversum 78j x Mutsaerts
WENSING, C.J.G. (Cees) *15-02-1938 +13-05-2009 te Baarn 71j x Jimkes

Overlijdensadvertenties Twentse Courant Tubantia
ACHTERBERG, Wessel +13-12-2006 te Enschede 50j x Heide
HARTEN van, Aart *09-05-1949 te Hardinxveld-Giessendam +13-12-2006 te Hengelo 57j x Oudijk
REEKERS, Benno +13-12-2006 te Oldenzaal 49j x Steege
SCHOOTEN van, Albertus Johannes Josephus +14-12-2006 te Nijverdal 76j x Banis
SCHULTINK, Jan +12-12-2006 te Hengelo 81j x Mulder
TOREN, Joop +14-12-2006 te Hengelo 75j x Faber
VERSTEEG, Cornelis *09-06-1921 +11-12-2006 te Glanerbrug 85j x Breukelman

Overlijdensadvertenties Reformatorisch Dagblad
BAKKER, Reina +23-01-2009 te Houten 75j x Boekhout
BESTMAN, Jacomijntje 81j x Hertog
BUNT van den, Judith +24-01-2009 te Utrecht 95j x Ettekoven
GROOT de, Jannie +26-01-2009 79j x Reijm
GROOTHEDDE, Gerrit Jan *27-12-1924 +23-01-2009 te Veenendaal 84j x Amerongen
HEIJKAMP, Cornelis +25-01-2009 te Spijkenisse 73j x Jagt
HOEK, Gloria Maria +25-01-2009 te Alblasserdam 64j x Krimpen
MEIJERINK, Philippus *28-11-1923 te Rijssen +27-01-2009 te Rijssen 85j x Nijkamo
NIJKAMP, Janna *12-03-1924 te Rijssen +25-01-2009 te Rijssen 84j x Meijerink
OLIV?, Cz?
PLOMP, Niesje Aria +23-01-2009 te Gouda 86j
TRAAS, Job Marinus +24-01-2009 te Wemeldinge 80j x Verboom
VELUW van, Barend Jan +22-01-2009 te Barneveld 76j x Hudding
VERHOEVE, Elisabeth Catharina +24-01-2009 te Capelle aan den IJssel 76j x Herk
VERSPUIJ, Pleuntje *18-09-1913 +22-01-2009 te Schoonhoven 95j
WESTENENG, Hendrik Willem +23-01-2009 te Soest 74j x Schaik
ZWEEDIJK, Jan Jacobus +26-01-2009 te Krabbendijke 88j x Minderhoud

Overlijdensadvertenties Apeldoornse courant
BENNE, Monica Catharina (Mony) *07-05-1938 te Leeuwarden +28-03-2009 te Apeldoorn 70j x Heinsman
BENSCHOP, Elizabeth Adriana (Elly) *09-05-1955 +24-03-2009 te Putten 53j x Vis
BIJSTERBOSCH, Grietje *12-05-1919 te Emst +27-03-2009 te Vaassen 89j x Fredriks
BRINK van den, Anna (Annie) *26-08-1915 +25-03-2009 te Apeldoorn 93j x Oord
BRINKMAN, Martina Antonia (Tiny) *29-12-1927 te Vaassen +23-03-2009 te Apeldoorn 81j x Maaren
BRUNSTING, Johannes (Hans) +25-03-2009 te Beekbergen 57j x Haan
EGMOND van, Johanna (Jo) *28-06-1924 te Rotterdam +27-03-2009 te Apeldoorn 84j x Stender
ENDERS, Lidy *20-04-1931 +24-03-2009 te Beekbergen 77j
ENGELEN van, Hendrikus (Henk) *07-06-1931 te Apeldoorn +26-03-2009 te Apeldoorn 77j x Dijk
GROENEWOLD, Fredrika Wilhelmina *15-02-1921 te Posterenk +30-03-2009 te Apeldoorn 88j x Koldenhof
HAGEDOORN, Gerrit (Gait) *18-08-1938 te Zuuk +25-03-2009 te Zwolle 70j x Eilander
HEYMAN, Denise D.R.J. *12-11-1928 te Temse (B) +27-03-2009 te Kampen 80j x Peters
HULSHOFF, Albertus *11-04-1938 +28-03-2009 te Heerde 70j
JANSEN, Hendrik Jan *26-11-1920 +24-03-2009 te Ugchelen 88j x Haan
JANSEN VRELING, Berendina (Dien) *23-02-1925 te Zutphen +24-03-2009 te Apeldoorn 84j x Westerop
JONG de, Maria (Rie) *30-03-1922 te Nijkerk +28-03-2009 te Apeldoorn 86j x Spijker
KOEDIJK, Andries +25-03-2009 53j
KOELINK, Margje +28-03-2009 te Epe 84j x Blok
KOK, Grietje *19-11-1917 te Zwartsluis +29-03-2009 te Ermelo 91j x Kanis
LEERKES, Johannes Wilhelmus (Jan) *05-04-1940 te Epse +28-03-2009 te Zutphen 68j
NOREL van, Gerrit Hendrik (Gerrit) *23-05-1917 +25-03-2009 te Zwolle 91j x Ubels
OOSTERMAN, Adriana Johanna +25-03-2009 te Apeldoorn 89j x Kroon
ROOK, Driesje *26-06-1925 +28-03-2009 83j x Pleiter
SINGEL, Gerritje (Ger) *20-03-1921 +24-03-2009 te Apeldoorn 88j x Buitenhuis
SPEK van der, Maria *16-12-1912 te 's-Gravenhage +23-03-2009 te Apeldoorn 96j x Kortebein
TEMPEL, Erik Henk Jacques (Erik) *05-09-1960 +29-03-2009 te Apeldoorn 48j
TIMMER, Johanna Maria (Annie) *02-06-1933 +24-03-2009 te Vaassen 75j x Goedkoop
VIJGE, Hendrika (Riek) *18-01-1911 te Oene +25-03-2009 te Heerde 98j x Tessemaker
WEERD de, Evertje (Eefje) +25-03-2009 te Apeldoorn 87j x Huiskamp
WEIJ van der, Reinder *19-06-1933 +27-03-2009 te Eerbeek 75j x Berends
ZOUTENDIJK, Hendrina *06-07-1917 te Delft +26-03-2009 te Harderwijk 91j x Minekus

Overlijdensadvertenties Dagblad vh Noorden
BOEZEMAN, Arend *03-04-1923 te Geesbrug +13-05-2009 te Stadskanaal 86j x Jonge
BONDER, Anna Hillechiena (Annie) *19-06-1936 te Rolde +14-05-2009 te Westerbork 72j x Abbingh
JONGE de, Jannetje Nantina *09-01-1922 te Emmen +15-05-2009 te Emmen 87j x Claus
MUNNEKE, Geessien *19-12-1924 te Wildervank +13-05-2009 te Groningen 84j x Abbring
TIGELAAR, Janke *27-12-1913 +14-05-2009 te Assen 95j
VOS, Andries *30-08-1949 te Wijster +11-05-2009 te Assen 59j x Joling

Overlijdensadvertenties Limburger
BLOM van der, Peter +09-05-2009 te Beek 66j
KEUZENKAMP, Annie *09-07-1939 te Schinveld +15-05-2009 te Schinveld 69j x Cremers
KONING de, Bert +14-05-2009 te Geleen 48j x Berge
SOWA, Wladyslaw Thomasz (Wally) +15-05-2009 te Sittard 51j

Overlijdensadvertenties Amstelveens Weekblad
DRAAIJER, Hermina *20-04-1923 te Geertruidenberg +25-03-2009 te Amstelveen 85j x Noble
GERLOF, Ton +28-03-2009
HEUVEL van den, Gerarda Helena *31-08-1927 te Amsterdam +24-03-2009 te Amstelveen 81j x Driezen

Overlijdensadvertenties Ermelo's Weekblad
VLIJM, Aart *03-07-1958 te Ermelo +08-05-2009 te Ermelo 50j x Mansom
VOSSEBELT, Egbert +05-05-2009

Huwelijksadvertenties Parool
HOFMAN, Henk

Huwelijksadvertenties Nederlands Dagblad
MOOIBROEK, Henk x Eekhof

Geboorteadvertenties Parool
BRAUNSTAHL, Martijn *30-04-2009 te Amsterdam x Platier k: Hidde Jan

Geboorteadvertenties Nederlands Dagblad
HAKKERS, Jeroen *07-05-2009 te Zwolle x Nap k: Kalle Matthe?ts)

Geboorteadvertenties Telegraaf
WORKUM van, Norbert *12-05-2009 te Utrecht x Boer k: Victor Herman Johannes

Geboorteadvertenties Reformatorisch Dagblad
KORTE de, Jan *31-01-2009 te Meliskerke x Korte k: Tirza
MOURIK, Arie *02-02-2009 te Gouderak x Vermeulen k: Maria Janna Sophie (Anne-Sophie)

Geboorteadvertenties Apeldoornse courant
JANSEN, Wimjan *18-03-2009 te Lochem x Oolbekkink k: Gwen

Geboorteadvertenties Limburger
KOOIJ, Robert *13-05-2009 te Arnhem x Diederen k: Kiki Magali Henri?e
VOS, Eric *14-05-2009 te Susteren x Wegberg k: Lien

Bidprentjes
AA van der, Adriana *09-01-1916 te Middelrode +08-03-2003 te 's-Hertogenbosch 87j x Klerks
AA van der, Anna *18-01-1913 +03-01-1996 82j x Helvoirt
AA van der, Antonia *09-06-1910 te Berlicum +04-01-1986 te Rosmalen 75j x Hirtum
AA van der, Hendrika *02-10-1913 te Berlicum +29-07-1979 te 's-Hertogenbosch 65j x Heijmans
AA van der, Hendrikus *01-08-1883 te Berlicum +04-09-1946 te 's-Hertogenbosch 63j x Heijden
AA van der, Henk *01-06-1943 te Middelrode +03-07-2004 te Middelrode 61j
AA van der, Hubertus Fransiscus *13-12-1901 te Den Dungen +29-09-1980 te 's-Hertogenbosch 78j x Smits
AA van der, Huub *10-02-1936 te Helvoirt +31-12-1991 te 's-Hertogenbosch 55j x Kennis
AA van der, Kees *18-01-1920 te Oirschot +25-04-2007 te Heeswijk 87j x Elsen
AA van der, Marinus Henricus *05-07-1938 te St.Michielsgestel +06-12-1959 te 's-Hertogenbosch 21j x Raaymakers
AAR van, Theodora Catharina *16-03-1940 te Ravenstein +15-10-2003 te Nuland 63j
AARTS, Antoinetta Josephina Maria *25-02-1921 te Tilburg +06-09-2004 te 's-Hertogenbosch 83j x Merendonk
ABEELEN van, Franciscus Josephus *00-00-1910 te Munsel +15-06-1974 64j x Janssen
ACKERMANS, Everdina *18-02-1891 te Berlicum +16-07-1957 te Veghel 66j x Kessel
AERTS, Rosa *27-01-1924 te Hechtel (Bel) +30-05-2001 te Genk (Bel) 77j x Claes
AKER van den, Johanna Maria *06-06-1894 te Vught +23-09-1979 te 's-Hertogenbosch 85j x Hoof
AKKER van den, Frans *19-08-1932 te Heesch +24-07-2005 te Ulestraten 72j x Goossens
AKKER van den, Jo *17-12-1922 +03-06-2004 81j x Bakx
AKKER van den, Johan *02-06-1916 te Heesch +19-03-2007 te Heesch 90j x Brands
AKKER van den, Johanna Cornelia *16-04-1908 te Oss +20-12-1987 te Geffen 79j x Bergen
AKKER van den, Johannes *21-09-1838 te Berlicum +09-11-1906 te Berlicum 68j x Donk
AKKER van den, Lambertus Christianus *26-08-1909 te Oss +12-09-1975 66j x Herpen
AKKER van den, Maria *05-09-1916 te Heesch +25-01-1993 76j x Heijden
AKKER van den, Marianne *28-04-1948 te Heesch +10-09-1987 te Heesch 39j x Griensven
AKKER van den, Petrus *25-01-1881 te Heesch +27-04-1968 te Oss 87j x Helm
AKKER van den, Rudolf *21-11-1908 te Nistelrode +12-11-1985 te Oss 76j x Rijkers
ALEBEEK van, Cornelia Henriette Maria (Corrie) *18-08-1923 te 's-Hertogenbosch +23-09-2003 te 's-Hertogenbosch 80j x Riel
ALEBEEK van, Henricus Petrus *24-04-1927 te Den Dungen +24-04-1987 te Rosmalen 60j x Haas
ALEBEEK van, Jos *11-11-1925 te Den Dungen +15-12-1994 te Geffen 69j x Haas
ALEBEEK van, Marinus *03-02-1900 te Hintham +17-11-1983 te 's-Hertogenboch 83j x Herpen
ALEBEEK van, Wim *22-06-1957 te 's-Hertogenbosch +20-10-2008 te 's-Hertogenbosch 51j
BREE van, Jan *03-05-1933 te Deurne +13-08-1998 te 's-Hertogensbosch 65j x Heuvel
LAENEN, Pie *24-02-1927 te Maastricht +12-10-1994 te Palma de Mallorca 67j x Puts
VERBERKT, B?nbsp;*23-04-1932 te Geleen +06-05-2009 te Maastricht 77j x Molhoek

Totaal: 170 wijzigingen in deze periode in www.hollantsnet.nl

Met vriendelijke groet,
Kees Klootwijk

www.hollantsnet.nl en www.zerken.nl


Subject: + wijzigingen www.online-begraafplaatsen.nl van 16-5-2009
From: <info@noreply-zerken.nl>
Date: Sun, 17 May 2009 07:15:01 +0200
--------
+ wijzigingen www.online-begraafplaatsen.nl van 16-5-2009

Hieronder de wijzigingen van 16-5-2009 in de gegevens van www.online-begraafplaatsen.nl.
De gegevens staan gesorteerd op achternaam. Suggesties voor verbeteringen van deze lijst zijn welkom.

?, ?
?, ? moeders graf
?, ? vader en moeder
?, Cora *29-02-1944 +21-03-1944 0j
?, Wijnandje *14-09-1948 +07-12-1948 0j
??, ? onbekende soldaat
??, ? +1944 onbekende soldaat
??, ? +1944 onbekende soldaat
??, ? onbekende soldaat
??, ? +1944 onbekende soldaat
??, ? +1944 onbekende soldaat
??, ? onbekende soldaat
??, ? onbekende soldaat
??, ? onbekende soldaat
??, ? onbekende soldaat
??, ? onbekende soldaat
ACHTERBERGH, Anna Maria, e.v. BERGHE *09-09-1874 +04-04-1938 63j
ADEL den, Gerritje, e.v. ROMEIJN
ANKER van de, Wilhelmina, e.v. BERG
ARKEL van, Engeltje, e.v. VISSER *29-01-1854 +03-02-1939 85j
AS van, Geertje, e.v. VELDERS *21-12-1851 +24-11-1939 87j
BAAS, Jan Marinus Johannes, e.v. HEES *25-09-1888 +24-11-1938 50j
BAL, Cornelis *02-05-1865 +18-07-1953 data slecht leesbaar 88j
BAL, Johanna, e.v. GILJAM *21-04-1891 +12-12-1953 62j
BAL, Marina *28-07-1891 Overlijdensdatum onleesbaar
BARNES, Robert *1924 +24-09-1944 14641710 20j
BARY, M J A *07-12-1899 +03-08-1976 76j
BARY, W H G M *03-05-1901 +20-08-1968 67j
BARY - KERKVLIET, J J M *29-12-1904 +25-10-1994 89j
BEEKMAN, Engel *23-11-1875 +04-04-1950 74j
BERG v.d., Cornelia *15-09-1948 +24-02-1949 0j
BERG van den, Jan Jacobus *15-12-1860 +18-12-1953 93j
BERG van den, Leonardus, e.v. ANKER
BERGE van den, Jan Adriaan *10-09-1888 +25-05-1942 Jacz 53j
BERGE v.d., Joh., e.v. POPERING *10-04-1877 +13-07-1941 64j
BERGE v.d., Johannes Lambertus, e.v. VESSEM +20-01-1950 Overwoekerd door struik
BERGE v.d., Jorina, e.v. BRAAM *06-01-1861 +13-04-1947 86j
BESTEN den, Cornelis Lucas Arie, e.v. KROUWEL *02-02-1875 +11-03-1954 79j
BESTEN den, Cornelis Lucas Arie *29-12-1913 +13-05-1938 24j
BESTEN den, Dirk *30-03-1906 +23-04-1978 72j
BIEMANS, Jozina Wilhelmina, e.v. BROUWERSHAVEN *04-09-1903 +23-11-1987 84j
BIEMANS, Leonardes, e.v. SCHREUDERS *28-08-1861 +02-10-1951 90j
BIKKER, Arie, e.v. DIEREN *27-10-1867 +24-05-1938 70j
BLENCOWE, Dennis James *1913 +23-09-1944 1818376 31j
BLISS, Benjamin +19-09-1944 14397305
BLOOMFIELD, J.E. *1922 +22-09-1944 14200356 22j
BLUNDELL, George Minto *1917 +20-09-1944 113349 27j
BOAGEN, Maurice Mitford *1917 +28-09-1944 4393081 27j
BOENDER, Arie, e.v. ZEEUW *17-01-1885 +05-10-1958 73j
BOGGIS, Basil John *1915 +02-10-1944 14664830 29j
BOITEUX-BUCHANAN, Clifford Denis +20-09-1944 148629
BOKHORST, Menzo, e.v. KAMPER *22-06-1866 +12-12-1938 72j
BOLAND, Alfred Henry Arthur *1924 +18-09-1944 14553603 20j
BOND, Richard Bert *1920 +23-09-1944 1287244 24j
BONDY, Robert Claude *1909 +17-09-1944 T/202762 35j
BONHAM, James *1920 +1944 2720768 24j
BONSEY, Robert Albert *1919 +24-09-1944 5387698 25j
BOOKLESS, Gilbert *1917 +17-11-1944 4627495 27j
BOORMAN, Norman John *1915 +18-09-1944 1580835 29j
BOOSEY, Jack Ronald *1923 +20-09-1944 6849967 21j
BOOT, Leslie Albert *1922 +24-09-1944 5728587 22j
BOS van den, Christiaan, e.v. KROM *05-03-1881 +20-03-1947 66j
BOS v.d., Cornelia, e.v. HANSE *10-12-1903 +09-04-1953 achter struik 49j
BOS van den, Jan, e.v. OUDEN *01-06-1888 +07-09-1942 54j
BOS v.d., Jannetje *09-10-1876 +26-11-1953 77j
BOS v.d., Johannes, e.v. STOUTEN *07-01-1869 +20-05-1935 66j
BOUWMAN, Geertje Pieterella, e.v. KONING *04-09-1931 +18-04-1997 65j
BOUWMAN, Johannes *02-08-1918 +18-12-1937 19j
BOUWMAN, Otto Nicolaas, e.v. COLLET *08-11-1892 +15-07-1961 68j
BRAKEL van, Teunis *22-10-1867 +22-04-1936 68j
BRANDWIJK, Adrianus, e.v. KLUIJVER *31-10-1877 +07-07-1967 89j
BRINK, G.M. *1889 +1963 74j
BRUGGEN van, Anna Elisabeth, e.v. WEILER *28-01-1882 +15-09-1953 71j
BRUGGEN van, Areke, e.v. LINGEN *10-01-1878 +21-03-1939 61j
BRUGMAN, Gradus Johannes *06-02-1859 +11-08-1940 81j
B?HNER, Willem Jacob, e.v. MORELISSEN *18-09-1880 +14-10-1961 81j
BUITENHUIS, Hendrika Johanna , e.v. VISSER *29-09-1882 +26-01-1939 56j
BULSINK, Egberdina Hendrika, e.v. VISSER *15-02-1893 +26-07-1968 75j
BUREN van, Leendert *21-02-1924 +07-02-1954 29j
BURGER, Cornelia Teunie, e.v. VRIES *18-06-1947 +08-11-2003 56j
COLLET, Jacoba, e.v. BOUWMAN *15-03-1897 +02-12-1980 83j
COLTHOFF, Willem Pieter Cornelis, e.v. KIJFTENBELT *01-05-1880 +08-02-1954 73j
DAG voor den, Anna Geertruida, e.v. GEUS *27-04-1898 +22-02-1940 41j
DALEN van, ?, e.v. KRAAYVELD
DAMEN, Willem, e.v. MONSHOUWER *03-05-1908 +02-07-1999 91j
DAMEN, Willem, e.v. HAAN *30-08-1876 +17-02-1948 71j
DIEREN van, Florida Johanna, e.v. BIKKER *27-11-1870 +27-07-1955 84j
DIJK van, Neeltje Geertrui *14-05-1890 +08-01-1978 87j
DIJKE van, Jannetje, e.v. GILJAM *11-12-1863 +25-11-1942 data slecht leesbaar 78j
DORST van, Cornelis Gerardus *30-03-1890 +03-04-1943 53j
DORST van, Cornelis Gerrit *02-05-1917 +05-09-1938 21j
DRIEL van, Johanna, e.v. MOL
EENHOORN, Willem Hendrik, e.v. GOEIJ *06-10-1866 +23-05-1938 71j
ERP van, Everdina Johanna *02-02-1862 +20-03-1944 82j
ESVELDT, Jan, e.v. STRATEN *03-06-1892 +25-09-1939 47j
FLOHIL, Gieltje, e.v. OTTE *03-12-1888 +22-04-1943 54j
GANSEN van, Harrie, e.v. ADAMS *20-03-1953 +10-01-2004 50j
GELDEREN van, Elisabeth, e.v. MUIJLWIJK *04-04-1873 +18-05-1938 65j
GEUS de, Richard Lydius Jan *06-03-1939 +18-08-1939 0j
GILJAM, Cornelis, e.v. DIJKE *13-08-1864 +02-04-1936 71j
GOEDBLOED, J.A. *13-03-1890 +28-04-1962 72j
GOEDBLOED, Johannes Adriaan Gijsbertus *09-05-1920 +16-10-1938 18j
GOEDEL, Laurens *02-02-1907 +18-10-1939 32j
GOEDHART, Geertrui Johanna, e.v. AKEN *12-01-1913 +02-12-1937 24j
GOEIJ de, Jannigje, e.v. EENHOORN *15-02-1873 +19-06-1945 72j
HAALEM van, ? familiegraf
HAAN den, Geertrui, e.v. DAMEN *03-09-1878 +20-08-1939 60j
HAECK, Eliza, e.v. JUMELET *05-08-1886 +28-11-1953 Az 67j
HAECK, Jacob *07-10-1870 +09-03-1950 79j
HANSE, Jan *07-02-1896 +22-06-1938 42j
HAVE van der, Cornelia *04-11-1865 +17-11-1952 87j
HEES van, Cornelia Gijsberdina Barbera E., e.v. BAAS *21-02-1890 +28-09-1946 56j
HEIJBOER, Lena, e.v. BERG *22-05-1859 +13-01-1952 92j
HEIJDEN van der, Frans, e.v. STERK *01-08-1870 +03-09-1939 69j
HEIJDEN van der, Willy
HEININGEN van, Annigje, e.v. STEERS *06-07-1887 +23-08-1962 75j
HENDRIKSE, Leuntje, e.v. VROEGE *1877 +1955 78j
HOL, Cornelia, e.v. GELDER
HOOGERWERF, Cornelis *18-12-1934 +02-09-1944 Czn 9j
HOOGKAMP, Dirkje, e.v. STAP *16-11-1894 +29-08-1939 44j
HOORNE van, Martijntje Jannigje *03-02-1936 +01-05-1943 7j
HOVENIER, Maaike *28-03-1937 +18-08-1938 1j
IPPEL, Jannigje Catharina, e.v. KRAUWEL +19-10-1938
JAGER de, Anna, e.v. MIDDELKOOP *? +?
JAGERS, Petrus Wilhelmus *12-06-1898 +05-08-1966 68j
JONG de, Frederik *13-10-1909 +18-09-1978 68j
JONG de, Peter, e.v. KOUVELD *04-02-1876 +14-06-1966 90j
JONGH de, Hendrik, e.v. NUPOORT *15-02-1924 +09-05-1992 68j
JOODE de, Antonia, e.v. KROUWEL *22-02-1874 +06-12-1957 83j
JUMELET, Izak *10-10-1909 +29-04-1939 Pz 29j
JUMELET, Jan *14-06-1876 +04-08-1937 Hz 61j
JUMELET, Johanna, e.v. OTTE *22-12-1879 +22-03-1944 64j
KALKMAN, M., e.v. WAARD *09-09-1902 +21-08-1939 36j
KAMPER, Huberta, e.v. BOKHORST *19-10-1864 +16-08-1947 82j
KARSIES, G. *30-05-1898 +17-01-1959 60j
KIJFTENBELT, Wilhelmina Johanna, e.v. COLTHOFF *27-07-1875 +09-04-1938 62j
KIK, Cathalina, e.v. SCHRAVER *06-01-1889 +19-04-1952 63j
KIK, Lena, e.v. OEVEREN *11-04-1884 +05-12-1948 64j
KILA, Johannes Dani? e.v. WEG *04-04-1879 +21-03-1938 58j
KLOOSTER v.d., Jacoba, e.v. EST *12-09-1876 +21-11-1952 76j
KLUIJVER de, Willempje Annigje Neeltje, e.v. BRANDWIJK *17-09-1881 +31-08-1939 57j
KOK, Anthonie, e.v. PLAS *01-09-1875 +06-12-1940 65j
KONING de, Jan *20-09-1949 +14-09-1951 1j
KORTHOF, Maria, e.v. ROMIJN *08-10-1858 +23-03-1939 80j
KOUVELD, Neeltje, e.v. JONG *03-06-1879 +16-01-1939 59j
KRAAYVELD, ?, e.v. DALEN
KRAAYVELD, Bertus Marius
KRAUWEL, Adrianus, e.v. IPPEL +17-08-1949
KROM de, Neeltje, e.v. BOS *10-03-1882 +21-04-1948 66j
KROUWEL, Aaltje, e.v. BESTEN *26-10-1878 +12-08-1948 69j
KROUWEL, Albert Bastiaan *16-12-1907 +27-09-1939 31j
KROUWEL, Bastiaan, e.v. JOODE *12-09-1872 +07-10-1946 74j
LAMBRECHTSE, Adriaan Cornelis *03-02-1876 +19-02-1937 61j
LANG de, Hillegonda Maria *04-08-1886 +13-03-1968 81j
LINGEN van der, Pieter, e.v. BRUGGEN *03-02-1880 +01-08-1945 65j
LINSTEE van, Jurianus Christiaan *10-02-1937 +21-03-1990 53j
LINSTEE van, Jurianus Christiaan *11-08-1909 +24-02-1939 29j
LOON van, Maria Arendje, e.v. ZOMER *22-09-1939 +28-11-1985 46j
MANS, Jacobus Philippus, e.v. TIEL *21-02-1853 +17-06-1939 86j
MEETEREN van, Arie, e.v. SCHREUDERS *26-04-1908 +12-05-1940 32j
MEETEREN van, Jacob Jilis *03-12-1934 +13-04-1939 4j
MES, Pieter, e.v. SPIERENBURG *19-02-1892 +01-08-1969 77j
MES, Wouter, e.v. ARKEL *16-06-1849 +15-10-1939 90j
MIDDELKOOP, Willem, e.v. JAGER *? +?
MIK, Johanna *14-05-1899 +15-05-1988 89j
MIK, Willemijntje, e.v. VLASBLOM *19-10-1885 +25-03-1944 58j
MOL, Johannes, e.v. DRIEL
MONSHOUWER, ? familiegraf
MONSHOUWER, Jannigje Adriana, e.v. DAMEN *30-03-1908 +25-05-2002 94j
MORELISSEN, Willemijntje, e.v. B?HNER *17-07-1884 +09-06-1938 53j
MUIJLWIJK van, Johannes, e.v. GELDEREN *21-05-1871 +20-06-1941 70j
MULLER, Dingeman *27-06-1893 +21-07-1950 57j
NEEDT, Gerard Adrianus , e.v. SOELEN *1866 +1941 75j
NUPOORT, Maria Henrica, e.v. JONGH *14-06-1920 +15-10-2000 80j
OEFFEL van, Govert, e.v. WIJK *24-11-1892 +31-10-1952 59j
OEFFEL van, Hendrikus *15-07-1916 +30-03-1944 27j
OKKERSE, Hendrik *05-05-1877 Wz; ovl. dat. onleesbaar
OKKERSE, Jakoba, e.v. JUMELET *14-03-1894 +16-07-1950 56j
OKKERSE, Wilhelmina, e.v. ZOETER
OLREE, Jan *08-12-1869 +20-08-1948 78j
OOSTERWIJK, Roel
OPSTELTEN, Maaike Goverdina, e.v. STEENWINKEL *1881 +1944 63j
OTGAAR, W *1890 +04-07-1960 70j
OTGAAR - BARENDSE, H A *15-06-1891 +09-03-1975 GRAF : F144 83j
OTTE, Mattheus *02-02-1887 +22-10-1946 59j
OTTO, Fijgje, e.v. SNOEK *1911 +1998 87j
OUDT, Jan Fred *07-06-1937 +31-08-1938 1j
PADMOS, Franke G. *11-12-1892 +19-12-1953 61j
PETERSEN, Akke, e.v. GOEDBLOED *09-06-1892 +18-01-1946 53j
PLAS van der, Teuntje, e.v. KOK *15-11-1875 +12-02-1939 63j
POPERING van, Jac., e.v. VEEN *15-09-1866 +09-09-1934 67j
RHEE van, Marinus, e.v. BERMAN *06-08-1875 +18-10-1945 70j
ROMEIJN, Adrianus Hendrik *31-05-1863 +06-08-1938 75j
ROMIJN, Johannes, e.v. KORTHOF *02-12-1862 +29-07-1946 83j
ROO de, Cathalina, e.v. RUITER *08-06-1878 +10-11-1949 71j
ROUKEMA, F.W. *05-04-1874 +06-11-1941 67j
RUITER de, Jan, e.v. ROO *29-12-1881 +15-10-1952 70j
RUITER de, Pieternella, e.v. JUMELET *19-02-1877 +24-03-1946 69j
SCHILPEROORT, Hendrina Bertha, e.v. JUMELET *01-09-1867 +01-02-1949 81j
SCHILPEROORT, Jan *29-08-1878 +08-06-1937 Slecht leesbaar 58j
SCHILPEROORT, Maria Aagje, e.v. HOEK *15-10-1863 +20-04-1947 83j
SCHOENMAKER, Pieternella Krina, e.v. KIK *12-09-1903 +05-03-1942 38j
SCHOUWEN van, Adriaan *04-11-1862 +21-11-1937 75j
SCHOUWEN van, Jan Cornelis *17-11-1899 +25-10-1959 59j
SCHREUDERS, Goverdiena, e.v. MEETEREN *01-10-1908 +16-06-2000 91j
SCHREUDERS, Maaike, e.v. BIEMANS *27-06-1865 +25-07-1939 74j
SNOEK, Adriaan, e.v. OTTO *1909 +1949 40j
SNOEK, Neeltje *1933 +1939 6j
SOELEN van, Steventje, e.v. NEEDT *1866 +1938 72j
SPIERENBURG, Catharina, e.v. MES *06-09-1897 +04-10-1982 85j
STAP, Gerrit Cornelis, e.v. HOOGKAMP *10-07-1894 +22-11-1952 58j
STASSE, Nicolaas Cornelis, e.v. ZWAKHALS *21-02-1863 +30-11-1956 93j
STEENWINKEL, ? zusje
STEENWINKEL, Adrianus, e.v. OPSTELTEN *1879 +1946 67j
STEERS, Cornelis Antonius Jacobus, e.v. HEININGEN *02-11-1886 +16-03-1971 84j
STEK, Gijsbert, e.v. VUYK *30-11-1864 +27-07-1942 77j
STERK, Cornelia, e.v. WERF *17-07-1892 +12-09-1967 75j
STERK, Maria Hendrina, e.v. HEIJDEN *08-04-1878 +01-05-1939 61j
STOUTEN, Adriaantje, e.v. BOS *08-03-1872 +27-08-1939 67j
STRATEN van, Adriana, e.v. ESVELDT *10-03-1893 +24-03-1974 81j
SWATERS, Franciscus, e.v. TIMMER *17-10-1868 +13-05-1948 79j
TIEL van, Helena, e.v. MANS *16-10-1858 +11-10-1943 84j
TIMMER, Elizabeth Maatje, e.v. SWATERS *16-09-1871 +16-07-1939 67j
TOL van den, Dina Elizabeth Hendrika *25-10-1894 +26-05-1953 58j
TON, Herman *25-03-1880 +14-08-1939 59j
TROOST, A.A.W. *19-12-1906 +01-08-1996 89j
TUIJL van , Jan Hendrik *08-08-1917 +29-08-2008 91j
TUINENBURG, Willem Elbertus *26-09-1885 +12-03-1944 58j
VEEN van, Catharina, e.v. WEELE *18-04-1918 +26-08-1952 34j
VEEN van, Lauwerina, e.v. POPERING *01-02-1872 +05-09-1945 73j
VELDE v.d., Marina, e.v. BAL *27-12-1866 +28-01-1947 80j
VERDUIN, Teunis Frederik, e.v. WILLIGEN *10-05-1854 +27-09-1938 84j
VERWIJS, Adriaan *23-04-1925 +24-02-1938 Jz 12j
VISSER, Gerard *06-12-1884 +27-10-1937 52j
VISSER, Simon *12-04-1882 +14-02-1958 75j
VROEGE, Teunis, e.v. HENDRIKSE *1878 +1939 61j
VROEGH, Jantje
VUYK, Geertje, e.v. STEK *21-07-1865 +29-06-1938 72j
WAAL de, Elizabeth, e.v. VELDE *30-12-1873 +18-05-1949 75j
WAAL de, Reinier *22-03-1910 +01-08-1950 Stv Zn 40j
WAARD de, Pieternella *25-06-1929 +03-10-2005 76j
WAGEMAKER, Jacob *18-05-1903 +14-03-1939 35j
WEG van de, Johanna, e.v. KILA *02-01-1880 +27-11-1968 88j
WEILER, Johannes Theodorus, e.v. BRUGGEN *12-08-1878 +28-04-1939 60j
WERF van der, Andries , e.v. STERK *24-07-1893 +24-04-1977 83j
WERF van der, Johannes *10-09-1858 +28-11-1938 80j
WIERINGA, Geert
WIJK van, Elisabeth, e.v. OEFFEL *18-12-1894 +04-09-1981 86j
WILDE van der, Lambertus Pieter *28-07-1936 +14-05-1992 55j
WILLIGEN van, Sophia, e.v. VERDUIN *18-12-1856 +12-12-1943 86j
WIT de, Maria, e.v. BRUGMAN *13-05-1860 +07-12-1931 71j
ZEEUW de, Willemke, e.v. BOENDER *03-08-1906 +29-02-1984 77j
ZWAKHALS, Jacoba, e.v. STASSE *16-09-1864 +01-04-1939 74j

Totaal: 253 wijzigingen in deze periode in www.online-begraafplaatsen.nl

Met vriendelijke groet,
Kees Klootwijk

www.hollantsnet.nl en www.online-begraafplaatsen.nl


Google