INDEX-HOME       TOEVALSTREFFERS Genealogie - DEEL 3   © R.Kuijsten 1999-2010


Toevalstreffers Genealogie. Opmerkelijke vondsten bij onverwachte bronnen, Bijvangsten etc. Vermeldingen in archieven, almanakken, tijdschriften of adresboeken


Doorzoek het Toevalstreffers Archief       Input: Naam of Plaats    INDEX - HOME


Gebruik voor verder zoeken de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


From: Rob Kuijsten
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742 (18)
Date: Sat, 23 Mar 2002 09:45:16 +0100

Uit het Algemeen Nederlandsch Familieblad nr. 47 18 October 1883 blz 5
en verder.


tzt zal ik deze bewerkingen op een speciale geneavaria site ten toon
stellen


-------
Deel 18
-------


De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742.


Uit eene onder ons berustende lijst van dat jaar zijn wij in staat de
navolgende niet onbelangrijke opgaven te kunnen mededeelen.


Hoogstraat, Oostzijde.


Mr. ABRABAM VAN RUSTERE, advocaat, had een jaarl. inkomen van f
4000,-, bewoonde een huis van f 350,- huurwaarde en hield 3
dienstboden.


P. CARPENTIER, rentenier, had een jaarl. inkomen van f 2000,-,
bewoonde een huis van f 300,- huurwaarde en hield 1 dienstbode.


P. ROTTERMOND, Apotheker, Vroetschap van `s Gravenhage, had een jaarl.
inkomen van f 2000,-, bewoonde een huis van f 480,- huurwaarde en
hield 1 dienstbode.


LEONART VERSLUIS, rentenier, had een jaarl. inkomen van f 2500,-,
bewoonde een huis van f 300,- huurwaarde en hield 1 dienstbode.


Spuistaat, Noordzijde.


PAULINA VAN BRAKEL, wed., rentenier, had een jaarl. inkomen van f
6000,-, bewoonde een huis van f 400,- huurwaarde en hield 2
dienstboden. Zij erfde van J. VAN BRAKEL f 18,000,-. Bij haar woonde
in hare zuster.


FRANCOIS ELLINKHUISEN, Advocaat, had een jaarl. inkomen van f 6000,-,
bewoonde een huis van f 560,- huurwaarde en hield 3 dienstboden.


ANNA MARIA FOTIJN, wed. DE BYE, rentenierster,had een jaarl. inkomen
van f 2500,-, bewoonde een huis van f 500,- huurwaarde, hield 3
dienstboden. Zij overleed in dat jaar; bij haar Woonde in ADOLPH DE
BYE, priester in de Capelle van Vrankrijk, had een jaarl. inkomen van
f 4000,-.


JOHANNES HOORNMAN, provinciaal Clercq wegens Utrecht, had een jaarl.
inkomen van f 2500,-, bewoonde een huis van f 340,- huurwaarde en
hield 2 dienstboden.


ADRIAEN MOETJENS, boekverkooper, had een jaarl. inkomen van f 1000,-,
bewoonde een huis van f 500,- huurwaarde en hield 2 dienstboden. Bij
hem woonde in Mr. JAC. RYGERSMAN, Raad van de Domeynen van den Prins
Van Nassau, met een jaarl. inkomen van f 7000,-, hield een koets met 2
paarden en 6 dienstboden.


JER. VASSIÈRE, Fransh winkelier, had een jaarl. inkomen van f 2000,-,
bewoondc een huis van f 350,- huurwaarde en hield een dienstbode.


ARNOUD VAN LINGEN, Apotheker, had een jaarl. inkomen van f 3000,-,
bewoonde een huis van f 360,- huurwaarde en hield cen dienstbode.


H. MARTIJN, passementmaker, had een jaarl. inkomen van f 2000,-,
bewoonde een huis van f 400,-
huurwaarde en hield 1 dienstbode. Bij hem woonde in B. VAN LIMBURG,
Schilder, met een inkomen van f 1500,-.


PHIL. DOUBLET wed. HUIGENS, vrouw van Selem etc., had een jaarl.
inkomen van f 20,000,-, bewoonde een huis van f 1800,- huurwaarde,
bezat een buitenplaats, hield een koets met 2 paarden en 7
dienstboden.


Mr. LOD. VAN THUN, Solliciteur militair, had een jaarl. inkomen van f
3000,-, bewoonde een huis van f 600,- huurwaarde en hield 2
dienstboden.


J. VAN SANDIJK, rentenier, onlangs uit de West-Indien gekomen, had een
jaarlijks inkomen van f 10,000,-, bewoonde een huis van f 600,-
huurwaarde, hield een koets met 4 paarden en 6 dienstboden.


Mr. H. VAN SLINGELANDT, Burgemeester, had een jaarl. inkomen van f
12,000,-, bewoonde een huis van f 1400,- huurwaarde, bezat een
buitenplaats, hield een koets met 4 paarden en 6 dienstboden. Bij hem
woonde in BARTHOLD VAN SLINGELANDT, postmeester op Hamburg, met een
jaarl. inkomen van f 2000,-.


Baron VAN HUFFEL, extra ordinaris Gedeputeerde wegens Overijssel, had
een jaarl. inkomen van f 16,000,-, bewoonde een huis van f 1000,-
huurwaarde, hield een koets met 2 paarden, maar hield buiten zijn
koetsier geen dienstboden.


ALIDA VLAERDINGERWOUT, wed. VAN HOECKEN, sollic. milit., had een
jaarl. inkomen van f 5000,-, bewoonde een huis van f 550,- huurwaarde
en hield 3 dienstboden.


HELENA DE HAES wed. van VLAERDINGEN, rentenierster, had een jaarl.
inkomen van f 6000,-, bewoonde een huis van f 725,- huurwaarde, hield
een koets met 2 paarden en 5 dienstboden.


ANNA MARIA ROMAN, Weduwe DIERKENS, had een jaarl. inkomen van f
7000,-, bewoonde een huis van
f 875,- huurwaarde, hield een koets met 2 paarden en 5 dienstboden.
Bij Raar woonde in HESTER ROMAN.


Mr. W. VAN ERPECUM?, advocaat-fiscaal en procureur-generaal van
Braband, had een jaarl. inkomen van f 8000, bewoonde een huis van f
900,- huurwaarde. Bezat een buitenplaats, hield een koets met 2
paarden en 6 dienstboden.


Mr. JAC. ART. DE PERPONCHER ZEDLENISKI, Raadsheer in den Hove van
Braband, had een jaarlijks inkomen van f 12,000, bewoonde een huis van
f 1000 huurwaarde, hield een koets met 2 paarden en 9 dienstboden.


Mr. WIGBOLT SLICHER, rentenier, had een jaarlijks inkomen van f 3000,
bewoonde cen huis van f 575,- huurwaarde en hield 3 dienstboden.


JAC. ALV. LOPES SUASSO, rentenier, had een jaarl. inkomen van f
4500,-, bewoonde een huis van f 400,- huurwaarde en hield 5
dienstboden.


BENJAMIN DA COSTA, had een jaarl. inkomen van f 10,000,-, bewoonde een
huis van f 700,- huurwaarde, hield een koets met 2 paarden en 6
dienstboden. Bij hem woonde in ABRAHAM VAN MOSES LOPES SUASSO, had een
jaarl. inkomen van f 6000,-, hield een rijpaard en 3 dienstboden.


De wed. van Mr. P. QUARLES, rentenierster, had een jaarl. inkomen van
f 10,000,- bewoonde een huis van f 1200 huurwaarde, bezat een
buitenplaats, hield een koets met 2 paarden en 6 dienstboden. Zij
erfde van MARIA SPLINTER f 51,000,-.


BENJAMIN TAXERA, rentenier, had een jaarl. inkomen van f 30,000,-
bewoonde een huis van f 1400,- huurwaarde, bezat een buitenplaats,
hield een koets met 2 paarden en hield 11 dienstboden.


Mr. P. CHANGUION, Raadsheer in den Hove van Braband, had een jaarl.
inkomen van f 5000,- bewoonde een huis van f 900,- huurwaarde en hield
4 dienstboden.From: Rob Kuijsten
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742 (17)
Date: Sat, 23 Mar 2002 09:43:56 +0100

Uit het Algemeen Nederlandsch Familieblad nr. 47 18 October 1883 blz 5
en verder.


tzt zal ik deze bewerkingen op een speciale geneavaria site ten toon
stellen, vooreerst zijn ze eveneens te bewonderen onder
toevalstreffers


-------
Deel 17
-------


De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742.


Uit eene onder ons berustende lijst van dat jaar zijn wij in staat de
navolgende niet onbelangrijke opgaven te kunnen mededeelen.De Vijverberg, Noordzijde. (Vervolg).


MARIA FRANCINA FAGEL weduwe TEN HOVE, met een jaarlijks inkomen van f
2500 en CATHARINA PETRONELLA TEN HOVE met een jaarlijks inkomen van f
3000, bewoonde een huis van f 700,- huurwaarde en hielden 3
dienstboden.


HUIBERT VAN OUWERIK, Procureur van den Raad van State en Solliciteur
Militair, had een jaarlijks inkomen van f 6000,- bewoonde een huis van
f 600,- huurwaarde, bezat een buitenplaats, hield een koets met 2
paarden en 5 dienstboden. Bij hem woonde in APOLONIA VAN OUWERIK, wed.
VAN TIEL, met een inkomen van f 1000,- alsmede CORNELIS VAN TIEL, met
een inkomen van f 700.-


ELISABETH MEYNERS, wed. COCQ, rentenierster, had een jaarlijks inkomen
van f 8000,-, bewoonde een huis van f 900,- huurwaarde, hield een
koets met 2 paarden en 5 dienstboden.


JAC. DE LA FONTAINE, rentenier, had een jaarlijks inkomen van f
9000,-, bewoonde een huis van f 800,- huurwaarde, bezat een
buitenplaats, hield een koets met 2 paarden en 5 dienstboden.


Cingel, Noordzijde.


FRANS H. HAGELBERG, Casteleyn in het Logement van de 5 steden, was
vroeger ook eerste Deurwaarder van het Hoff en huurkoetsier, had een
jaarlijks inkomen van f 2000,-, doch verliet dat huis hetzelfde jaar
als wanneer C. VAN DIJK aldaar Castelein werd.


Mr. IS. SCHELTUS, Landsdrukker in Comp., had een jaarlijks inkomen van
f 10.000,-, bezat een buitenplaats, hield een koets met 4 paarden en 3
dienstboden.


Cingel Oostzijde.


Mr. LAURENS J. DE REUVER, Raadsheer in den Hove van Braband, op een
jaarwedde van f 1500,-, had een jaarl. inkomen van f 4000,-, bewoonde
een huis van f 600,- huurwaarde en hield 4 dienstboden, bij hem woonde
in JOH. HUB. REELLANDT, rentenier met een jaarl. inkomen van f 1000,-


Cingel Zuidzijde.


GABRIEL DE LA FAILLE, rentenier, had een jaarl. inkomen van f 3000,-,
bewoonde een huis van f 200,- huurwaarde, bezat een buitenplaats en
hield eene dienstbode.


CATHARINA DE HOEY, wed. VAN DEN HEUVEL, had een jaarl. inkomen van f
3000,-, bewoonde een huis van f 600,- huurwaarde en hield 3
dienstboden.


W. VAN HESEL, Koster van de Fransche Kerk, had een jaarl. inkomen van
f 3000,-, bewoonde een huis van f 900,- huurwaarde en hield eene
dienstbode.


Cingel Westzijde.


Mr. C. WEVERING, Advocaat, had een jaarl. inkomen van f 3000,-,
bewoonde een huis vau f 500,- huurwaarde, hield een boerenwagen en 3
dienstboden.


Buitenhof, Zuidzijde.


Mr. FRANS VAN LIMBURG, Advocaat-fiscaal van de domeynen van haar Edel
Groot Mogenden, op een tractement van f 3000,-, Leenman van Hollandt.
Trok f 1000,- van den Prins van Oranje. Had een jaarlijks inkomen van
f 6000,-, bewoonde een huis van f 800,- huurwaarde en hield 3
dienstboden. by hem woonde in JEANNETTE DE RIEMER, met een jaarl.
inkomen van f 600,-


Mr. ZEGER THIERENS, had een jaarlijks inkomen van f 5000,-, bewoonde
een huis van f 600,- huurwaarde en hield 2 dienstboden. Hij overleed
in dat jaar (zijn zoon woonde te Gorinchem). Bij hem woonde in PEDRO
THIERENS, Clercq ter Generaliteits Rekenkamer, op een
salaris van f 1000,-.


HESTER QUARLES, Wed. MOKKERSIL, had een jaarlijks inkomen van f 4500.
Zij overieed in het begin van het jaar.


J. DE MAUREGNAULT, rentenier. Had een jaarl. inkomen van f 9000,-,
bewoonde een huis van f 600,- huurwaarde en hield 6 dienstboden.


GEORGE BIEDENHOFF, rentenier, had een jaarl. inkomen van f 4000,-,
woonde echter in bij C. BOUQUET, Boekverkooper en hield een
dienstbode.


Mr.JOHAN STEENIS, Commies van den Raad van State, op een tractement
van f 1600,-, had een jaarl. inkomen van f 3500, bewoonde een huis van
f 475,- huurwaarde, en hield 2 dienstboden. Hij was voogd over H. en
HIER, STEENIS.


Mr. J. DODIJNS, rentenier, had een jaarl. inkomen van f 5000,--
bewoonde een huis van f 400 huurwaarde, hield een koets met 2 paarden
on 3 dienstboden.


FRANS GRONEMAN, eerste deurwaarder en kamerbewaarder van den Hove van
Holland, op eene jaarwedde van f 2000,-, had een jaarlijks inkomen van
f 4000,-, erfde f 25,000,-- bewoonde een huis van f 230,- huurwaarde
en hield één dienstbode.


ABRAHAM VAN NECK, Procureur van den Hove en Hoogen Raad, had een
jaarl. inkomen van f 3500,-, bewoonde een huis van f 500, -
huurwaarde, bezat een buitenplaats en hield 3 dienstboden.


BASTIAEN SCHOONDERHAGEN, Chirurgijn, had een jaarl. inkomen van f
2500,- bewoonde een huis van f 400,- huurwaarde, hield een chais met
een paard en 2 dienstboden.


MARGARETHA ELSPLEET, wed. LANSEL, had een jaarl. inkomen van f 3500,-,
bewoonde een huis van f 500,- huurwaarde en hield 2 diensboden. Bij
haar woonde in Mr. C. VAN RIJKEVORSEL, rentenier, met een inkomen van
f 1000,-.From: "hennie demming"
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! doop gem.Rheden 1745
Date: Fri, 22 Mar 2002 20:19:51 GMT


Door kopie meegenomen:


doop 1745 gem. Rheden:
Den 24ste jan. Grietje, dochter van Reinder HENDRIKS en Geertruijd KETS
echtl.
Den 24ste dito Teunis, soon van Frederik TEUNISSEN en Nolleken RASINK
echtl.
Den 24ste dito Hendricus, soon van Berent MENNINK en Geertruid BERENTS
echtl.
Den 24 ste febr. Johanna, dochter van Willem CORNELISSEN en Grietje JACOBS
echtl.
Den 28ste dito Dersken, dochter van Jochum KERSTEN en Rebecka VAN STRIJP
echtl.
Den 14den maart Melchior, soon van Martijn MINKMAN en Anna Grietje BRANTSEN
echtl.
Den 25sten dito Aaltjen, dochter van Adam HENDRIKS GROOTBUDDEN en
Ariaantje TEUNISSEN echtl.
Den 2den Maij Claas, soon van Aart VAN LEEUWEN en Neeltje BOSSCHE echtl.
Den 2den dito Henders, dochter van Hendrik VAN OMMEN en Willemina
IJSERMANS echtl.
Den 9den dito Frederik, soon van Jacob KARELS en Hendrica FREDERIKS
echtl.
Den 16den dito Anthonia, dochter van Teunis WILLEMS en Teuntje WILLEMS
echtl.
Den 20sten junij Maria, dochter van Everd BRANTSEN en Aaltje VENKENBERG
echtl.
Den 27sten dito Margrietjen, dochter van Helena GERRITS en Willem KAPPES
echtl.
Den 8sten august.Harmen, soon van Gijsbert DERKS en Geriitje WESSELS echtl.
--

Succes, HennieFrom: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! Dopen Oostzaan 1751
Date: 22 Mar 2002 11:52:01 -0800

Gereformeerd doopboek Oostzaan, 1751


11 april
Hendrik, Jan Pieters Dagman en Maritje Willems Prins
dito
Arien, Pieter Gerits Cock en Greetje Ariens
dito
Dorothea, Gerrit Jansz Visser en Jarigje Cornelisz Visser
den 18 dito
Jacob, Cornelis Jacobs Kous en Adriaantje Cornelis
dito
Aagje, Claus Pietersz Booij en Jannitje Jans
den 2 maij
Bregje, Corns Dks Hottentot en Lijntje Pieters Buijs
den 16 dito
Trijntje, Symon Psz IJzer en Aagje Gerrets Hincken
dito
Maria, Hend .k Reijnierts Rietvoorn en Antje Jans Schouten
dito
Dirk, Jan Claasz Cuijs en Maartje Gerrits Cock
23 dito
Hendrik, Olphert Sopjes (?) en Lijsje Spaans

Succes, Richard KeijzerFrom: Rob Kuijsten
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742 (14)
Date: Fri, 22 Mar 2002 11:37:39 +0100

! De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742 (14)


Uit het Algemeen Nederlandsch Familieblad nr. 47 18 October 1883 blz 5
en verder.


tzt zal ik deze bewerkingen op een speciale geneavaria site ten toon
stellen, vooreerst zijn ze eveneens te bewonderen onder
toevalstreffers


-------
Deel 14
-------


De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742.


Uit eene onder ons berustende lijst van dat jaar zijn wij in staat de
navolgende niet onbelangrijke opgaven te kunnen mededeelen.


(vervolg) Voorhout, Noordzijde.


Mr. J. ABRAH. TILENUS, Secretaris ter kamer van Auditie van Holland,
op een jaarwedde van f 3500,-, had een jaarl. inkomen van f 16.000,-,
bewoonde een huis van f 1200,- huurwaarde, bezat een buitenplaats,
hield een koets met 4 paarden en 6 dienstboden, was voor de helft
erfgenaam van de wed. van den Raadpensionaris VAN HOORNBEECK ad f
70.000,- Hij was voogd over de minderjarigc zonen van de Vrouwe van
HASERSWOUDE, ZAR. en WILLEM.


AEGJE HOP, Wed. MEERMAN, rentenierster, had een jaarl. inkomen van f
16,000.-, bewoonde een huis van f 1400,- huurwaarde, bezat een
buitenplaats, hield een koets met 2 paarden en 6 dienstboden. Zij
erfde van haar man f 177,464,-.


CATARINA MARIA DIERKENS, wed VAN DER HAAR, Postmeesteresse voor de 1/2
in de Zuid-Hollandche posterijn ad f 2500,- had een jaarl. inkomen van
f4000,-, bewoonde een huis van f 870,- huurwaarde en hield 5
dienstboden.


MARIA VAN AERSSEN, Wed. VAN AERSSEN VAN SOMMELSDIJK, rentenierster,
had een jaarl. inkomen van f 20,000,-, bewoonde een huis van f 1800,
huurwaarde, bezat een buitenplaats , hield een koets met 2 paarden en
10 dienstboden.


ANTONIA GOUS, rentenierster, had een jaarl. inkomen van f 9000,-,
bezat een buitenplaats, bewoonde een huis van f 550, - huurwaarde,
hield een koets met 2 paarden en 4 dienstboden


LEON. HOEUFT VAN OYEN, Ritmeester van de Gaardes, had een jaarl.
inkomen van f 6000,-, bewoonde een huis van f 750,- huurwaarde, hield,
een koets met 2 paarden en 7 dicnstbodcn.


JOHANNA MARIA VAN WIJNGAERDE, wed. VAN RIJT VAN WOESTWESEL, had een
jaarl. inkomen van f 6000,-, bewoonde een huis van f 1100,- huurwaarde
en hield 2 dienstboden, Zij overleed in dat zelfde jaar, hare
erfgename was de bij haar inwonende Hr. GRONSVELD Baron VAN
DIEPENBROEK, deze had een jaarl. inkomen van f 6000,-, bezat een
buitenplaats, hield een koets met 2 paarden en 5 dienstboden.


Mr. JOH. IMAN CAUW DE DUSSEN, Raadsheer in het Hof van Holland wegens
Zeeland, had een jaarl. inkomen van f 5000,-, bewoonde een huis van f
1400,- huurwaarde, bezat een buitenplaats, hield een koets met 2
paarden en 5 dienstboden.


Mr. W. ROSEBOOM, Advocaat, had een jaarl. inkomen van f 8000,-,
bewoonde een huis van f 800,- huurwaarde, bezat een buitenplaats,
hield een koets met 2 paarden en 4 dienstboden.


SUSANNA ELISA VAN ESSEN, gesepareerde huisvrouw van den GRAVE VAN
SLIPPENBAGH, Collonel van de Dragonders, Rentenierster, had een jaarl.
inkomen van 10,000,-, bewoonde een huis van f 800,- huurwaarde, bezat
een buitenplaats, hield een koets met 4 paarden en 7 dienstboden.


Wed. C. VAN BINKERSHOEK, rentenierster, had een jaarl. inkomen van f
6000,-, bewoonde een huis van f 1000,- huurwaarde, hield een koets met
2 paarden en 5 dienstboden; bij haar woonden in GERARDA, PETRONELLA',
JACOBA. en SOETJE BROENKE, waarover C. VAN
BYNKERSHOEK voogd was, die tezamen een inkomen hadden van f 8000.-.


EMANUEL LOPES SUASSO, rentenier, had een jaarl. inkomen van f 9000-,
bewoonde een huis van f 1900- huurwaarde, hield een koets met 4
paarden en 6 dienstboden. Bij hem woonde in: LEONORA SUASSO DA COSTA,
zijn vrouws moeder, deze had een jaarl. inkomen van
f 9000,-, bezat een buitenplaats en hield 2 dienstboden.


ELISA SUASSO DE PINTO wed. HIERON LOPES SUASSO, was voogd over de 9
kinderen geweest van HIERON LOPES SUASSO DE PINTO, waarvan er toen
drie getrouwd waren als: GERARD JOSEPH SUASSO DE LlMA en ABRAHAM
SUASSO DE LIMA. Nog was hij voogd over de 8 kinderen van
RACHEL SUASSO DE LIMA, waarvan er drie getrouwd waren, alsmede nog
over zes kinderen van ISACQ TEIXERA D'ANDRADA.


IS. VAN AERSSEN wed. VAN SCHAGEN, rentenierster, had een jaarl.
inkomen van f 10,000,-, bewoonde een huis van f 1800,-- huurwaarde!
hield een koets met 2 paarden en 7 dienstboden.


ABRAHAM LOPES SUASSO, Jr., had een jaarl. inkomen van f 12,000,-,
hield een koets met 2 paarden en 4 rijpaarden, benevens 4 dienstboden.


W. VAN WASSENAER, Capitein ter Zee, Hoogheemraad van Schieland, had
een jaarl. inkomen van f 1700,-, bewoonde een huis van f 280,-
huurwaarde en hield een dienstbode.


ANNA FRANCISCA VAN HUFFEL wed. ALDEWERELD, had een jaarl. inkomen van
f 3500,-, bewoonde een huis van f 500,- huurwaarde en hield 2
dienstboden; bij haar woonde in ANT. VAN PIETERSON, Secretaris van de
Weeskamer, op een tractem. van f 600,-, had een jaarl.
inkomen van f 1500,-.


Wed. FR. WITTE VAN SCHOTEN, rentenierster, had een jaarl. inkomen f
20,000,-, bewoonde een huis van f 1700,- huurwaarde, bezat een
buitenplaats, hield een koets met 2 paarden en 8 dienstboden. Zij
erfde van haar man f 191,190,-


J. VAN SCHUILENBURG extra ordinaris Gedeput. in H. H. Mog. wegens
Gelderland. Niet verder bekend.


ANTONY VAN DER HEIM, Raadpensionaris, op een tractement van f
12,000,-, had een jaarl. inkomen van f 28,000,-, bewoonde een huis van
f 1400,- huurwaarde, bezat een buitenplaats, hield een koets met 4
paarden en 9 dienstboden; bij hem woonde in ANDR. VAN BEEKHUISE,
Contrarolleur van de bodens. Hij was mede erfgenaam van den
Raadpensionaris HEYNSIUS, die f 597,856,- naliet.vrijdag, maart 22, 2002

From: Rob Kuijsten
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742 (16)
Date: Fri, 22 Mar 2002 11:39:44 +0100

Uit het Algemeen Nederlandsch Familieblad nr. 47 18 October 1883 blz 5
en verder.


tzt zal ik deze bewerkingen op een speciale geneavaria site ten toon
stellen, vooreerst zijn ze eveneens te bewonderen onder
toevalstreffers


-------
Deel 16
-------


De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742.


Uit eene onder ons berustende lijst van dat jaar zijn wij in staat de
navolgende niet onbelangrijke opgaven te kunnen mededeelen.


Kneuterdijk, Westzijde.


PETRONELLA QUARLES, weduwe DE BIE, had een jaarl. inkomen van f 4000,
erfde in April f 79,000, bewoonde een huis van f 500,- huurwaarde,
hield een koets met 2 paarden en 4 dienstboden. Zij overleed kort
daarop.


MARIA ANNA HOEUFT VAN OYEN, had een jaarl. inkomen van f 6000,
bewoonde een huis van f 1200 huurwaarde, hield een koets met 2 paarden
en 4 dienstboden. Zij was mede-erfgename van GONST. V. OYEN ad f
22,000, idem van GEERTRUY HOOFD ad. f 37,000, nog van ANNA CONSTANTIA
HOOFT ad. f 51,000, nog van J. D. HOEUFT ad. f 75000.


CATHARINA FRIESHEIM, wed. WEK, rentenierster,had een jaarl. inkomen
van f 2500,-, bewoonde een huis van f 330,- huurwaarde en hield 2
dienstboden.


MARGARETHA CECILIA MUNTER' wed. CADOGAN, rentenierster, had een jaarl.
inkomen vanf 20,000, bewoonde een huis van f 800,- huurwaarde, bezat
een buitenplaats, hield een koets met 2 paarden en 7 dienstboden.


CHARLES baron BENTINGH , Ritmeester onder de Guardes, had een jaarl.
inkomen van f 9000,-, bewoonde een huis van f 1000,- huurwaarde, bezat
een buitenplaats, hield een koets met 2 paarden en 10 dienstboden.


Noordeinde. Oostzijde.


C. VAN AERSSEN, Heer van Voshol, wegens de Ridderschap in de
Auditie-Kamer, Hoogheemraad van Delfland, Baljuw van Voshol, had een
jaarl. inkomen van f 32,000,-, bewoonde een huis van f 1600
huurwaarde, bezat een buitenplaats, hield een koets met 4 paarden en
11 dienstboden.


CHRIST. ROEPEL, juwelier, had een jaarl. inkomen van f 4000,- bewoonde
ëen huis van f 450,- huurwaarde en hield 2 dienstboden.


Derde Wijk. De Plaats Noordzijde.


JACQUES TUURNHOUT, Vroedschap en Wijnkooper, had een jaarl. inkomen
van f 3500,-, bewoonde een huis van f 600,- huurwaarde, hield 2
dienstboden.


Mr. ADRIAAN VAN TEXEL, had een jaarl. inkomen van f 2000,-, bewoondc
een huis van f 600,- huurwaarde en hield 2 dienstboden, overleed in
dat jaar.


DOMINICUS PALAIRET, Wijnkooper, had een jaarl. inkomen van f 9000,-- ,
bewoonde een huis van f 600,- huurwaarde, had een buitenplaats, hield
eene dienstbode.


De Wed. SAMUEL GOURIK, Wijnkooper, had een jaarl. inkomen van f
2000,-, bewoonde een huis van f 600,- huurwaarde en hield 2
dienstboden. Bij haar woonde in: J. TEN HOVE; Burgemeester, op een
honorarium van f 1500,- , Griffier van de Leenen van Holland, op een
jaarwedde van f 1600,-, Ontfanger van de Societeit, op een renumeratie
van f 2400,-, had een jaarl. inkomen van f 7000,-, bezat een
buitenplaats, hield een koets met 2 paarden en 4 dienstboden.


De Vijverberg, Noordzijde.


Vrouwe MARIA VAN AERSEN, Wed. VAN WASSENAER, Vrouwe van Maesland, had
een jaarlijks inkomen van f 24,000, bewoonde een huis van f 1500
huurwaarde, hield een koets met 2 paarden en 10 dienstboden. Bij haar
woonde in W. VAN WASSENAER, Heer van Ruiven. Hoogheemraad van
Delfland, had een jaarl. inkomen van f 1500,- en hield een dienstbode.


P. VAN WASSENAER, Heer van Starrenburg, Hoogheemraad van Schieland.
Had een jaarl. inkomen van
f 8000,-, bewoonde een huis van f 820,- huurwaarde, bezat een
buitenplaats, hield een koets met 2 paarden en 7 dienstboden.


De Vijverberg, Noordzijde. (Vervolg).


ELISABETH DE GEER, wed. TRIGLAND, rentenierster, had een jaarlijks
inkomen van f 10,000,-, bewoonde een huis van f 1200,- huurwaarde,
hield een koets met 3 paarden en 5 dienstboden. Zij erfde van de
Vrouwe van Kleverskerken de 1/2 in f 138,000,-.


Mr. W. HAVIUS, Eerste Clercq ter Generaliteit wegens Holland op een
tractement van 1500,-, had een jaarl. inkomen van f 3500,-, bewoonde
een huis van f 1000,- , huurwaarde, bezat een buitenplaats en hield 2
dienstboden.


CAR. LOD. VAN WASSENAER, Heer van Dovere. Beschreven in de Ridderschap
van Holland, Superintendent van de Abdije van Leeuwenhorst, (salaris f
350,-), Heemraad van Delfland, (salaris f 1200,-) Baljuw van 's
Gravenhage, (salaris f 4000,-) Bewindhebber van
de O.-Indische-Compagnie, had een jaarl. inkomen van f 12,000,-,
bewoonde een huis van f 800,- huurwaarde, hield een koets met 6
paarden en 10 dienstboden.


C. VAN SCHUYLENBURG, Postmeester van de helft op Engeland, opbrengende
f 4750,-, Raad ter Admiraliteit wegens de provincie Zeeland in het
Noorderquartier, had een jaarl. inkomen van f 22,000,-. Doch men wist
dat hij 6 ton van zig zelve had.


H. WEK, rentenier, getrouwd met HUGETAS, had een extra ordinaris
Commissie wegens Gelderland voor drie jaren. Had een jaarl. inkomen
van f 20,000,-, bewoonde een huis van f 800,- huurwaarde, bezat een
buitenplaats, hield een koets met 2 paarden en 6 dienstboden.


JOH. FRED. Baron VON FRIESHEIM, had een jaarl. inkomen van f 10,000,
bewoonde een huis van f900,- huurwaarde, bezat een buitenplaats, hield
een koets met 2 paarden en 7 dienstboden. Hij erfde van zijn vrouw A.
C. VAN BEAUMONT f 140,000. Bij hem woonde in: ANNA C. Baronnesse VAN
FRIESHEIM, met een inkomen van f 2000,-.


Mr. GOVERT VAN SLINGELANT, Heer van de Lint Ontvanger-Generaal van
Holland, op een salaris van f 14,400,-. Had een jaarl. inkomen van f
30,000,-, bewoonde een huis van f 1500,- huurwaarde, bezat een
buitenplaats, hield een koets met 4 paarden en 9 dienst-
boden. Bij hem woonde in zijn voordochter Juffr. VAN SLINGELANT, met
een inkomen van f 3500.


Mr. JOHANNES HOP, Raadsheer in den Hogen Rade van Holland, had een
jaarlijks inkomen van f 16,000,-, bewoonde een huis van f 1200,-
huurwaarde, hield een koets met 2 paarden en 7 dienstboden. Bij hem
woonde in H. C. HOP. In dat huis ging het volgende jaar JAC. GAAL,
rentenier wonen, met een inkomen van f 7000,- hield een koets met 2
paarden en 5 dienstboden.From: Rob Kuijsten
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742 (15)
Date: Fri, 22 Mar 2002 11:38:48 +0100

Uit het Algemeen Nederlandsch Familieblad nr. 47 18 October 1883 blz 5
en verder.


tzt zal ik deze bewerkingen op een speciale geneavaria site ten toon
stellen, vooreerst zijn ze eveneens te bewonderen onder
toevalstreffers


-------
Deel 15
-------


De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742.


Uit eene onder ons berustende lijst van dat jaar zijn wij in staat de
navolgende niet onbelangrijke opgaven te kunnen mededeelen.


(Vervolg van het Voorhout Noordzijde)


LOUIS ADRIAAN VAN KREIGTSMAR (KRETCHMAR), Kolonel van de Infanterie,
had een jaarl. inkomen van f 10,000,-, bewoonde een huis van f 912,-
huurwaarde, hield een koets met 2 paarden en 6 dienstboden.


APOLONIA VAN DER KRUK, wed. SCHIMMELPENNING, Rentenierster, had een
jaarl. inkomen van f 10,000,-, bewoonde een huis van f 1300,-
huurwaarde, bezat een buiten, hield een koets met 2 paarden en 4
dienstboden.


MARIA CADAY, wede. VAN DER HULST, had een jaarl. inkomen van f 5000,
bewoonde een huis van f 650,- huurwaarde en hield 4 dienstboden.


ISAAC VAN MOSES LOPES SUASSO, had een jaarl. inkomen van f 3500,-,
bewoonde een huis van f 600,- huurwaarde en hield 4 dienstboden. Hij
was voogd over zijn vier minderjarige kinderen JACOB, EMANUEL, ARON en
BENJAMIN en over zijn zuster RACHEL.


J. VAN HOEY, eerste clercq ter Secretarie van Hollant, op een
tractement van f 2600,-, had een jaarl. inkomen van f 3500,-, bewoonde
een huis van f 500,- huurwaarde en hield een dienstbode.


(Einde van het Voorhout Noordzijde).


Voorhout Zuidzijde


JOHANNA SUURDONK (SUERENDONK?) wed. HAVIUS, had een jaarl. inkomen van
f 2500,- bewoonde een huis van f 500,- huurwaarde en hield 1
dienstbode.


JOHANNES TESING, rentenier had een jaarl. inkomen van f 4000, bewoonde
een huis van f 700,- huurwaarde en hield 1 dienstbode.


VINCENT OUDEROGGE VAN DER WIELE, had een jaarl. inkomen van f 3500,
had een buitenplaats, bewoonde een huis van f 400,- huurwaarde en
hield 2 dienstboden.


FRANS GREENWOOD, rentenier, had een jaarl. inkomen van f 3000,
bewoonde een huis van f 400,- huurwaarde en hield 3 dienstboden.


ELISABA SUASSO, wed. DE PINTO, (de rijkste van allen) had een jaarl.
inkomen van f 25,000,-, bewoonde een huis van f 1400,- huurwaarde en
hield 3 dienstboden, bij haar woonde in JAC. DE PINTO, die een jaarl.
inkomen had van f 10,000-, hield een koets met 2 paarden en 4
dienstboden, alsmede MOSES VAN JACOB DE PINTO, had een jaarl. inkomen
van f 4000,- en hield 1 dienstbode.


Mr. POMPEJUS DE ROOVERE, had een jaarl. inkomen van f 5000,-, bewoonde
een huis van f 800,- huurwaarde, bezat een buiten, hield een koets met
2 paarden en 4 dienstboden. Overleed in dat jaar.


Mr. ADRIAEN VAN DER HOOP, Secretaris van den Raad van State, op een
tractement, van f 8000,-, had een jaarl. inkomen van f l8,000,- ,
bewoonde een huis van f 1400,- huurwaarde, bezat een buitenplaats,
hield een koets met 4 paarden en 8 dienstboden.


STEPHANUS LAURENTIUS NEALE, koopman, had een jaarl. inkomen van f
40,000,-, bewoonde een huis van f 1600,- huurwaarde, bezat een
buitenplaats, hield een koets met 4 paarden en 8 dienstboden.


Mr. JOHANNES DIERQUENS, Burgemeester van 's Gravenhage; (honorarium f
1500,-) Postmeester voor de helft van het binnenlandsche postcomptoir,
(salaris f 2500,-) en Secretaris van de Societeit, (salaris f 2000,-)
Had een jaarl. inkomen van f 8000,-, bewoonde een huis van
f 710,- huurwaarde, bezat een buitenplaats, hield een koets met 2
paarden en 5 dienstboden.


Mr. H. HOOFD, Raad en Rekenmeester van de Domeijnen, op een jaarwedde
van f 5000,-, had een jaarl. inkomen van f 16,000,-, bewoonde een huis
van f 1200,- huurwaarde, bezat een buitenplaats, hield een koets met 2
paarden en 7 dienstboden.


W. GRAVE VAN BENTINCK, Heer van Roon en Pendreght, beschreven in de
Ridderschap; Gedeputeerde ter vergadering van H. Hoog Mogenden wegens
Holland, Hoogheemraad van Rijnland, had een jaarl. inkomen van f
20,000,-, bewoonde een huis van f 2400,- huur
waarde, bezat een buitenplaets, hield een koets met 6 paarden, 3
rijpaarden en 14 dienstboden.


De Wed. WIGBOLT SLIGGHER, rentenierster, had een jaarl. inkomen van f
8000,-, bewoonde een huis van f 1400,- huurwaarde, bezat een
buitenplaats en hield een koets met 4 paarden. Bij hamar woonde in
MARGARETA BURGER, haar zuster.


Mr. W. J. C. VAN SCHUILENBURG, Postmeester van de halve posterij op
Engeland (ad f 4750,-), bezat van zijn zelve zes ton, van zijn vrouw
zes ton. Had een jaarl. inkomen van f 36,000,- bewoonde een huis f
1600,- huurwaarde, bezat een buiten, hield een koets met 4 paarden en
9 dienstboden. Hij was voogd over de minderjarige kinderen van J. H.
VAN HEEMSKERK wegens de goederen van haar moey HILLEGONDA CATHARINA
VAN HEEMSKERK. Deze liet na f 659,000,- voor de helft de voorn.
kinderen, de andere helft aan Mr. W. H. VAN SCHUILENBURG. Er waren 6
kinderen, waarvan 3 getrouwd, 1. COENR. met juffr, ALBINUS te Delft.
2. CORNELIS te Amsterdam. 3. ANTONETTA met F. PAUW te Delft.


Kneuterdijk Oostzijde.


ANNA MARGARETHA BENTINCK, Baronesse VAN WASSENAAR DUIVENVOORDE, had
een jaarl. inkomen van f 30,000,-, bewoonde een huis van f 2000,-
huurwaarde, bezat een buitenplaats, hield een koets met 6 paarden en
11 dienstboden. Bij haar woonde in de Hr. VAN RHEEDE Graaf VAN ATLONE,
met een jaarl. inkomen van f 6000,-.


MARIA HARTLEY, Wed. VAN DER HOOP, had een jaarl. inkomen van f 4000,-,
bewoonde een huis van f 600,- huurwaarde, hield een koets met 2
paarden en 5 dienstboden, bij haar woonde in Mr. C. VAN DER HOOP, met
een inkomen van f 1000,- en FR. VAN DER HOOP, Rentmeester van de
Nieuwe Kerk, met een inkomen van f 800,-.


H. VAN HETEREN, vroedschap, had een jaarlijks inkomen van f 8000,-,
bewoonde een huis van f 550,- huurwaarde, bezat cen buitenplaats,
hield een koets met 2 paarden en 4 dienstboden.


ISABELLA HOP, rentenierster, had een jaarlijks inkomen van f 7000,-,
bewoonde een huis van f 740,- huurwaarde, hield een koets met 2
paarden en 4 dienstboden.


ELISABETH DE BERINGAN wed. L'COCQ D'GERMAIN, rentenierster en SOPHIE
L'COCQ wed. PROVO, hadden een jaarl. inkomen van f 4000,-, bewoonden
een huis van f 600,- huurwaarde en hielden 2 dienstboden.


(Einde Kneuterdijk O.Z.)From: Rob Kuijsten
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742 (14)
Date: Fri, 22 Mar 2002 11:37:39 +0100

! De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742 (14)


Uit het Algemeen Nederlandsch Familieblad nr. 47 18 October 1883 blz 5
en verder.


tzt zal ik deze bewerkingen op een speciale geneavaria site ten toon
stellen, vooreerst zijn ze eveneens te bewonderen onder
toevalstreffers


-------
Deel 14
-------


De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742.


Uit eene onder ons berustende lijst van dat jaar zijn wij in staat de
navolgende niet onbelangrijke opgaven te kunnen mededeelen.


(vervolg) Voorhout, Noordzijde.


Mr. J. ABRAH. TILENUS, Secretaris ter kamer van Auditie van Holland,
op een jaarwedde van f 3500,-, had een jaarl. inkomen van f 16.000,-,
bewoonde een huis van f 1200,- huurwaarde, bezat een buitenplaats,
hield een koets met 4 paarden en 6 dienstboden, was voor de helft
erfgenaam van de wed. van den Raadpensionaris VAN HOORNBEECK ad f
70.000,- Hij was voogd over de minderjarigc zonen van de Vrouwe van
HASERSWOUDE, ZAR. en WILLEM.


AEGJE HOP, Wed. MEERMAN, rentenierster, had een jaarl. inkomen van f
16,000.-, bewoonde een huis van f 1400,- huurwaarde, bezat een
buitenplaats, hield een koets met 2 paarden en 6 dienstboden. Zij
erfde van haar man f 177,464,-.


CATARINA MARIA DIERKENS, wed VAN DER HAAR, Postmeesteresse voor de 1/2
in de Zuid-Hollandche posterijn ad f 2500,- had een jaarl. inkomen van
f4000,-, bewoonde een huis van f 870,- huurwaarde en hield 5
dienstboden.


MARIA VAN AERSSEN, Wed. VAN AERSSEN VAN SOMMELSDIJK, rentenierster,
had een jaarl. inkomen van f 20,000,-, bewoonde een huis van f 1800,
huurwaarde, bezat een buitenplaats , hield een koets met 2 paarden en
10 dienstboden.


ANTONIA GOUS, rentenierster, had een jaarl. inkomen van f 9000,-,
bezat een buitenplaats, bewoonde een huis van f 550, - huurwaarde,
hield een koets met 2 paarden en 4 dienstboden


LEON. HOEUFT VAN OYEN, Ritmeester van de Gaardes, had een jaarl.
inkomen van f 6000,-, bewoonde een huis van f 750,- huurwaarde, hield,
een koets met 2 paarden en 7 dicnstbodcn.


JOHANNA MARIA VAN WIJNGAERDE, wed. VAN RIJT VAN WOESTWESEL, had een
jaarl. inkomen van f 6000,-, bewoonde een huis van f 1100,- huurwaarde
en hield 2 dienstboden, Zij overleed in dat zelfde jaar, hare
erfgename was de bij haar inwonende Hr. GRONSVELD Baron VAN
DIEPENBROEK, deze had een jaarl. inkomen van f 6000,-, bezat een
buitenplaats, hield een koets met 2 paarden en 5 dienstboden.


Mr. JOH. IMAN CAUW DE DUSSEN, Raadsheer in het Hof van Holland wegens
Zeeland, had een jaarl. inkomen van f 5000,-, bewoonde een huis van f
1400,- huurwaarde, bezat een buitenplaats, hield een koets met 2
paarden en 5 dienstboden.


Mr. W. ROSEBOOM, Advocaat, had een jaarl. inkomen van f 8000,-,
bewoonde een huis van f 800,- huurwaarde, bezat een buitenplaats,
hield een koets met 2 paarden en 4 dienstboden.


SUSANNA ELISA VAN ESSEN, gesepareerde huisvrouw van den GRAVE VAN
SLIPPENBAGH, Collonel van de Dragonders, Rentenierster, had een jaarl.
inkomen van 10,000,-, bewoonde een huis van f 800,- huurwaarde, bezat
een buitenplaats, hield een koets met 4 paarden en 7 dienstboden.


Wed. C. VAN BINKERSHOEK, rentenierster, had een jaarl. inkomen van f
6000,-, bewoonde een huis van f 1000,- huurwaarde, hield een koets met
2 paarden en 5 dienstboden; bij haar woonden in GERARDA, PETRONELLA',
JACOBA. en SOETJE BROENKE, waarover C. VAN
BYNKERSHOEK voogd was, die tezamen een inkomen hadden van f 8000.-.


EMANUEL LOPES SUASSO, rentenier, had een jaarl. inkomen van f 9000-,
bewoonde een huis van f 1900- huurwaarde, hield een koets met 4
paarden en 6 dienstboden. Bij hem woonde in: LEONORA SUASSO DA COSTA,
zijn vrouws moeder, deze had een jaarl. inkomen van
f 9000,-, bezat een buitenplaats en hield 2 dienstboden.


ELISA SUASSO DE PINTO wed. HIERON LOPES SUASSO, was voogd over de 9
kinderen geweest van HIERON LOPES SUASSO DE PINTO, waarvan er toen
drie getrouwd waren als: GERARD JOSEPH SUASSO DE LlMA en ABRAHAM
SUASSO DE LIMA. Nog was hij voogd over de 8 kinderen van
RACHEL SUASSO DE LIMA, waarvan er drie getrouwd waren, alsmede nog
over zes kinderen van ISACQ TEIXERA D'ANDRADA.


IS. VAN AERSSEN wed. VAN SCHAGEN, rentenierster, had een jaarl.
inkomen van f 10,000,-, bewoonde een huis van f 1800,-- huurwaarde!
hield een koets met 2 paarden en 7 dienstboden.


ABRAHAM LOPES SUASSO, Jr., had een jaarl. inkomen van f 12,000,-,
hield een koets met 2 paarden en 4 rijpaarden, benevens 4 dienstboden.


W. VAN WASSENAER, Capitein ter Zee, Hoogheemraad van Schieland, had
een jaarl. inkomen van f 1700,-, bewoonde een huis van f 280,-
huurwaarde en hield een dienstbode.


ANNA FRANCISCA VAN HUFFEL wed. ALDEWERELD, had een jaarl. inkomen van
f 3500,-, bewoonde een huis van f 500,- huurwaarde en hield 2
dienstboden; bij haar woonde in ANT. VAN PIETERSON, Secretaris van de
Weeskamer, op een tractem. van f 600,-, had een jaarl.
inkomen van f 1500,-.


Wed. FR. WITTE VAN SCHOTEN, rentenierster, had een jaarl. inkomen f
20,000,-, bewoonde een huis van f 1700,- huurwaarde, bezat een
buitenplaats, hield een koets met 2 paarden en 8 dienstboden. Zij
erfde van haar man f 191,190,-


J. VAN SCHUILENBURG extra ordinaris Gedeput. in H. H. Mog. wegens
Gelderland. Niet verder bekend.


ANTONY VAN DER HEIM, Raadpensionaris, op een tractement van f
12,000,-, had een jaarl. inkomen van f 28,000,-, bewoonde een huis van
f 1400,- huurwaarde, bezat een buitenplaats, hield een koets met 4
paarden en 9 dienstboden; bij hem woonde in ANDR. VAN BEEKHUISE,
Contrarolleur van de bodens. Hij was mede erfgenaam van den
Raadpensionaris HEYNSIUS, die f 597,856,- naliet.
From: Rob Kuijsten
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742 (13)
Date: Thu, 21 Mar 2002 10:39:30 +0100

Uit het Algemeen Nederlandsch Familieblad nr. 47 18 October 1883 blz 5
en verder.


tzt zal ik deze bewerkingen op een speciale geneavaria site ten toon
stellen, vooreerst zijn ze eveneens te bewonderen onder
toevalstreffers


-------
Deel 13
-------


De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742.


Uit eene onder ons berustende lijst van dat jaar zijn wij in staat de
navolgende niet onbelangrijke opgaven te kunnen mededeelen.


Voorhout, Noordzijde.


ABRAHAM DE LA VAISE, rentenier, had een jaarl. inkomen van f 4500,-,
bewoonde een huis van f 378,- huurwaarde, hield een koets met 2
paarden en 4 dienstboden


DANIEL FERRAN, rentenier, had een jaarl. inkomen van f 3000,-,
bewoonde een huis van f 300,- huurwaarde en hield 2 dienstboden.


ISACQ VAN ISACQ NUNES HENRIQUES, rentenier, had een jaarlijks inkomen
van f 28,000,-, bewoonde een huis van f 650,- huurwaarde, hield een
koets met 2 paarden en 5 dienstboden. Hij erfde van zijn broeder
ABRAHAM NUNES HENRIQUES f 570,025,- en van HESTER NUNES TEIXERA f
42,196,- alsmede nog de helft in f 234,545,-. Hij was voogd over de
kinderen van TEIXERA, later te vermelden.


ELISABETH TESSERO, wed. DEYROLLES, had een jaarl. inkomen yan f
5000,-, bewoonde een huis vanf 670,- huurwaarde, hield een koets met 2
paarden en 4 dienstboden.


ANNA CLARA THEOIPHILA VAN VREDENBURG, rentenierster, had een jaarl.
inkomen van f 3000,-, bewoonde een huis van f 300,- huurwaarde en
hield 2 dienstboden.


DOROTHEA VAN TUIL VAN SEROOSKERKE Wed. HOHESDORST, (sic)
rentenierster, had een jaarl. inkomen van f 3000,-, bewoonde een huis
van f 425,- huurwaarde en hield 3 dienstboden.


MICHIEL DE FALESEAU, rentenier, had een jaarl. inkomen van f 4000,-,
bewoonde een huis van f 600,- huurwaarde en hield 4 dienstboden. Bij
hem woonde in MAGDALENA GRANJAN DE BEAUGE.


MARIA AMSING, wed. BUVAL, rentenierster, had een jaarl. inkomen van f
3000,- bewoonde een huis van f 350,- huurwaarde en hield 2
dienstboden.


JOSINA MARIA DE BYE, wed. SCHAK, had een jaarl. inkomen van f
11.000,-, bewoonde een huis van f550,- huurwaarde, hield een koets met
2 paarden on 4 dienstboden. Zij erfde van haar broeder W. JAC. DE BYE
f 179,000,-.


NICOLAAS KETELAAR, Raadsheer in den Hoogen Raad, had een jaarl.
inkomen van f 7000,-, bewoonde een huis van f 900,- huurwaarde, hield
een koets met 2 paarden en 4 dienstboden. Zijne vrouw die omstreeks
dien tijd overleed liet f 173,100 na, doch waarvan hij geen erfgenaam
was.


GYSBERT CAREL VAS HOGENDORP, Ritmeester, had een jaarl. inkomen van f
8000,- bewoonde een huis van f 800- huurwaarde, hield een koets met 4
paarden en 8 dienstboden. Hij erfde van ABRAHAM VAN NECK f 194,279,-.


CLARA VALKENIER, weduwe VAN HOLST, moeder van de turfdragers en
turftonsters te Amsterdam, had een jaarl. inkomen van f 2000,-,
bewoonde een huis van f 275
huurwaarde en hield 3 dienstboden.


SALOMON THEODATIE, rentenier, had een jaarl. inkomen van f 4500,-,
bewoonde een huis van f 345,- huurwaarde en hield 3 dienstboden.


BREGITTA CATHARINA VAN WELDEREN, geboren VAN SCHUILENBURG,
rentenierster, had een jaarlijks inkomen van f 6000,- bewoonde een
huis van f 550,- huurwaarde, hield een koets met 2 paarden en 7
dienstboden. Het volgende jaar kwam in dat huis wonen de Generaal
BERKEVELT, die een tractement had van f 10.000,-.


CHARLOTTE VAN DEN BOETSELAER, huisvrouw van den Heer VAN HOMPESCH, had
een jaarlijksch inkomen van f 4000, bewoonde een huis van f 400
huurwaarde en hield 4 dienstboden.


De Generaal VAN DER DUYN, Gouveneur van Bergen-op-Zoom, had een
inkomen van f 8000.


GRATIA DEL SOTTO, wed. CAR.. DEL SOTTO, met haar zoon DAVID,
renteniers, hadden een inkomen van f 4000, bewoonden een huis van f
250 huurwaarde en hielden 3 dienstboden.


RACHEL HENRIQUES wed. MOSES VASENUNES, had een jaarlijks inkomen van f
2000,-, bewoonde een huis van f 300,- huurwaarde en hield 3
dienstboden; bij haar woonde in haar zoons J. S. VASENUNES, Secretaris
bij TEIXERA en ABRAH. VASENUNES, Secretaris bij SUASSO.


Mr. PHIL. LA HEULE, Rentenier, had een jaarl. inkomen van f 2000,-,
bewoonde een huis van f 250,- huurwaarde en hield eene dienstbode.


MATTEUS LESTEVENON, Heer van Berkenrode, rentenier, had een jaarl.
inkomen van f 50,000,-, bewoonde een huis van f 1600,- huurwaarde,
bezat een buitenplaats, hield een jagt, een koets met 4 paarden en 16
dienstboden.


JACOB PHILIPS VAN DEN BOETSELAER, Beschreven in de Ridderschap,
Hoogheemraad van Schieland , Raad ter Admiraliteit te Amsterdam, had
een jaarlijks inkomen van f 10,000,-, woonde in bij FRED. JAC.
BRETHOUWER, Castelein van de Admiraliteit te Amsterdam, die een huis
bewoonde van f 600,- huurwaarde en 3 dienstboden hield.


(wordt vervolgd)From: Rob Kuijsten
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742 (12)
Date: Thu, 21 Mar 2002 10:38:18 +0100

Uit het Algemeen Nederlandsch Familieblad nr. 47 18 October 1883 blz 5
en verder.


tzt zal ik deze bewerkingen op een speciale geneavaria site ten toon
stellen, vooreerst zijn ze eveneens te bewonderen onder
toevalstreffers


-------
Deel 12
-------


De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742.


Uit eene onder ons berustende lijst van dat jaar zijn wij in staat de
navolgende niet onbelangrijke opgaven te kunnen mededeelen.


In het Voorhout, noordzijde


ERNST LAURENCY, Agent, had een jaarl. inkomen van f 5000,-, bewoonde
een huis van f 500,- huurwaarde en hield 4 dienstboden.


Mr. H. FAGEL, Tweede griffier van H. Hoog Mog., had een jaarlijks
inkomen van f 20,000, bewoonde een huis van f 1450,- huurwaarde, hield
een koets met 4 paarden en 7 dienstboden.


Mr. JOH. DE MAUREGNAULT, President van den Hove wegens Zeeland op een
tractement van f 4200,- had een jaarl. inkomen van f 8000,-, hield een
koets met 2 paarden en 5 dienstboden, (de huurwaarde van zyn huis niet
gevonden.)


Mr. JAC. VAN BIEMOND, Agent van H. Hoog Mogenden, op een tractement
van f 2000,- kreeg toen hij met Juffrouw VAN SCHUYLENBURG huwde, ten
huwelijk f 130,000,-, had een jaarl. inkomen van f 10.000,-, bewoonde
een huis van f 1100,- huurwaarde, hield een koets met 2 paarden en 6
dienstboden.


MARIA en LOUISA VAN WASSENAER DUIVENVOORDE, Renteniersters ,hadden een
inkomen van f 3000,- bewoonden een huis van f 520,- huurwaarde en
hielden 4 dienstboden.


Mr. MEYNERT MEERENS, Commies van de Generaliteits Finantien, op een
tractement van f 1600,- , had een jaarl. inkomen van f 14,000.-, was
gehuwd met Juffrouw DE VEER, bewoonde een huis van f 1300,-
huurwaarde, hield een koets met 4 paarden en 6 dienstboden.


PHILIP VAN SWINDEN, Clercq van den Raadpensionaris, op een tractement
van f 1200,- had een jaarl. inkomen van f 3000, - , bewoonde een huis
van f 650,- huurwaarde hield 2 dienstboden, bij hem woonde in PHILPS
VAN SWINDEN Jr.


(Einde van het Voorhout)


Denneweg, Noordzijde.


Mr. ANT. DE HUYBERT, Heer van Cruiningen, had een jaarl. inkomen van f
20,000, bewoonde een huis van f 1300 humwaarde, hield een koets met 2
paarden en 9 dienstboden. Hij was voogd over zijne 4 minderjarige
kinderen.


Voorhout, Noordzijde.


De Wed. SACRILAIRE en zoon. Med. doct., hadden een jaarl. inkomen van
f 3000, bewoonden een huis van f 400 huurwaarde en hielden 3
dienstboden.


SUSANNA SACRILAIRE wed. ALEXANDER, rentenierster, had een jaarl.
inkomen van f 3000, bewoonde een huis van f 500 huurwaarde en hield 3
dienstboden. Zij overleed in 1743. Liet eene dochter na JOHANNA
ALEXANDER.


ANNA SACBILAIRE wed. 's GRAVESANDE ,rentenierster, had een jaarl.
inkomen van f 2000, bewoonde een huis van f 325 huurwaarde en hield 2
dienstboden.


MOSES VAN SAMUEL DE PINTO, rentenier, bezat veel actien in de O.I.
compagnie, had een jaarl. inkomen van f 9000, bewoonde een huis van f
1100 huurwaarde, hield een koets met 2 paarden en 7 dienstboden.


HANNE NUNES weduwe van MARTINUS HENRIQUES, had een jaarl. inkomen van
f 4000, bewoonde een huis van f 500 huurwaarde en hield 4 dienstboden.
Bij haar woonden in SARA SUARES en ABIGAEL NUNES, die ieder een
inkomen hadden van f 1500.


Mr. W. PREDEKEUR (PAIXCOUR?) rentenier, had een jaarl. inkomen van f
3000, bewoonde een huis van f 400 huurwaarde en hield 2 dienstboden.


ANTH. VAN SON, piqueur op een jaarwedde van f 1000 had een jaar.
inkomen van f 3000, bewoonde een huis van f 500 huurwaarde en hield 2
dienstboden. Bij hem woonde in J. FERMYN, Clercq in de Generaliteits
Rekenkamer op een tractement van f 1000.From: Rob Kuijsten
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742 (11)
Date: Thu, 21 Mar 2002 10:31:56 +0100

Uit het Algemeen Nederlandsch Familieblad nr. 47 18 October 1883 blz 5
en verder.


tzt zal ik deze bewerkingen op een speciale geneavaria site ten toon
stellen, vooreerst zijn ze eveneens te bewonderen onder
toevalstreffers


-------
Deel 11
-------


De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742.


Uit eene onder ons berustende lijst van dat jaar zijn wij in staat de
navolgende niet onbelangrijke opgaven te kunnen mededeelen.In het Voorhout, noordzijde.


Mr. THYMON BOEY, Secretaris van den Hove van Holland, op een
honorarium van f 1200,- , had een inkomen van f 5000,-, bewoonde een
huis van f 500,- huurwaarde, hielt een koets met 2 paarden en 4
dienstboden.


W. VAN HAANSBERGEN, Solliciteur militair, had een inkomen van f
6000,-, bewoonde een huis van f 500,- huurwaarde en hield 3
dienstboden, doch hij verhuisde in dat jaar en zijn huis werd
betrokken door CAR. DE LILLE, Drost van Leerdam, die een inkomen had
van
f 4000,- en 4 dienstboden hield.


P. VAN HAANSBERGEN , eveneens Solliciteur militair, wonende naast het
voormelde huis, had een inkomen van f 5000,-, bewoonde een huis van f
450,- huurwaarde, had een buitenplaats, had een rijtuig (maar, "reed
met de boer zijn paarden") en hield 3 dienstboden.


Mr. FRANCO VAN DER GOES, President van den Hove van Braband op een
tractement van f 3000,-, Landdrost van Delfland, op een tractement van
f 600,- had een jaarlijks inkomen van f 6000,-, bewoonde een huis van
f 600, - huurwaarde , hield een koets met 2 paarden
en 7 dienstboden.


MARIA DUIJST VAN VOORHOUT, Vrouw van Renswoude, had daar ter plaatse
maar een optrekje van f 900,- huurwaarde, zij woonde te Utrecht, had
een jaarlijks inkomen van f 20,000,-, had een buitenplaats, hield een
koets met 4 paarden en 6 dienstboden.


JOHANNA en JAC. VAN GEEL VAN SPANBROEK, renteniersters, een hunner
overleed in 1743, hadden een jaarlijks inkomen van f 8000,-, bewoonden
een huis van f 900,- huurwaarde, bezaten een buitenplaats, hielden een
koets met twee paarden en 6 dienstboden.


JOH. ADR. en CATH. HALF WASSENAER wed. DE RECK, renteniers hadden een
jaarlijks inkomen van f 14,000,-, bewoonden een huis van f 1200,-
huurwaarde, hielden een koets met 4 paarden en 5 dienstboden.


Mr. NICOLAAS DIERKENS, Thesaurier van 's Gravenhage, op een tractement
van f 1400,-, Deken van 't'Capittel van St. Jan te Utrecht, had een
jaarlijks inkomen van f 30,000,-, bewoonde een huis van f 1500,-
huurwaarde, hield een koets met 2 paarden en 5 dienstboden.


JUDITH ADRIANA THIEN, had een jaarl. inkomen van f 4000,-, bewoonde
een huis van f 725,- huurwaarde, hield een koets met 2 paarden en 3
dienstboden. Zij overleed in dat jaar.


OTTO WILLEM DU FAGET VAN ASSENDELFT, Heer van Heynenoort, Collonel
Commandant, op een tractement van f 1684,-, had een jaarlijks inkomen
van f 4500,- bewoonde een huis van f 550,- huurwaarde, hield een koets
met 2 paarden en 3 dienstboden.


SUSANNA HUGUETAN, Wed. LAPIEMANTE, rentenierster, had een jaarlijks
inkomen van f 5000,-, bewoonde een huis van f 1000,- huurwaarde, en
hield 3 dienstboden.


J. C. RADEMAKER, Thesaurier van den Prins, had een jaarlijks inkomen
van f 5000,-, bewoonde een huis van f 615,- huurwaarde, had een
buitenplaats en hield 6 dienstboden.


Mr. J. DE LA BASSECOUR , Thesaurier-Generaal op een tractement van f
5000,-, had een jaarlijks inkomen van f 12000,- bewoonde een huis van
f 900,- huurwaarde, hield een koets met 2 paarden en 7 dienstboden.
Bij hem woonden in M. SLICHER, Rentenier, alsmede JOH. CAR. DE LA
BASSECOUR, Commies ter thesaurie op een tractement van f 2000,-, die
een rijpaard hield.


ALETTA MARIA DE LA FON, wed. DE GRAAF, rentenierster, had een jaarl.
inkomen van f 3000,-, bewoonde een huis van f 600,- huurwaarde en
hield 3 dienstboden. Zij verhuisde kort daarop, na gehuwd te zijn met
J. SNEL.


Mr. GOVERT VAN PERSIJN, Commies ter Generaliteits Finantiën op een
tractement van f 1600,-, Baljuw en Schout van Monster, had een jaarl.
inkomen van f 5000,-, bewoonde een huis van f 1050,- huurwaarde, bezat
een buitenplaats, hield een koets met 2 paarden en 4 dienstboden. Bij
hem woonde in WILLEM VAN PERSIJN, Commies van de Provintie van Stad en
Lande ter Griffie van H. H. Mog. en Commissaris van 's Lands
Ammunitie, had een inkomen van f 1600,-.


H. CAREL GRAVE VAN NASSOUW, rentenier, had een jaarlijks inkomen van f
32,000,-, bewoonde een huis van f 1500,- huurwaarde, hield een koets
met 6 paarden en 10 dienstboden.Path: uni-berlin.de
From: robkuysten @ yahoo.com (Rob Kuijsten)
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742 (10)
Date: Wed, 20 Mar 2002 13:14:56 GMT

Uit het Algemeen Nederlandsch Familieblad nr. 47 18 October 1883 blz 5
en verder.


tzt zal ik deze bewerkingen op een speciale geneavaria site ten toon
stellen, vooreerst zijn ze eveneens te bewonderen onder
toevalstreffers


-------
Deel 10
-------


De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742.


Uit eene onder ons berustende lijst van dat jaar zijn wij in staat de
navolgende niet onbelangrijke opgaven te kunnen mededeelen.In het Noordeinde, Oostzijde.Wed. ADR. VAN REEDE, Rentenierster, had een jaarl. inkomen van f
3000,-, bewoonde een huis van f 500,- huurwaarde en hield 3
dienstboden.


MATTHEUS VAN SPRUITENBURG, rentenier, bezat een kapitaal van f
60,000,-, bewoonde een huis van f250,- en hield een dienstbode.


Wed. ADAM VAN DER SMALING, rentenierster, had een jaarl. inkomen van f
2500,-, bewoonde een huis van f 250,- huurwaarde en hield eene
dienstbode.


Mr. CAR. VITRIARIUS, Raadsheer in den Hove van Holland op een
tractement van f 2000,-. had een jaarl. inkomen van f 3500,-. bewoonde
een huis van f 380,- huurwaarde en hield 2 dienstboden.


MARIA ELISABETH VAN STRIJEN, Wed. VAN BORSELEN, rentenierster, had een
jaarl. inkomen van f 9000,-, bewoonde een huis van f 1100,-
huurwaarde, hield een koets met 3 paarden en 6 dienstboden.


PAUL MASCLARY, rentenier, had een jaarl. inkomen van f 2000,-,
bewoonde een huis van f 260,- huurwaarde en hield 2 dienstboden.


ANNA PETRONELLA VAN SCHUILENBURG, Wed. VAN HEEMSKERK, rentenierster,
had een jaarl. inkomen van f 25,000, bewoonde een huis van f 1400,-
huurwaarde, had een buiten, hield een koets met 4 paarden en 9
dienstboden.


UNICO WILLEM Grave VAN WASSENAAR, Heer van Twikkelo, Gecommitteerde
Raad ter Admiraliteit op de Maze, op een tractement van f 2000,-,
Hoogheemraad van Rijnland op een tractement van f 1200,-, Bewindhebber
van de O.I.Compagnie op een tractement van f 1200, had een jaarl.
inkomen van f 16,000,-, bewoonde een huis van f 975,- huurwaarde, had
een buitenplaats, hield een koets met 4 paarden en 11 dienstboden. Hij
was voogd over SOPHIA THEODORA DE SAINT AUBAN.


THEODORA ODILIA DOYS, wed. VAN DER DOES, Vrouwe van Noortwijk, had een
jaarl. inkomen van f 12,000,-, bewoonde een huis van f 800,-
huurwaarde, had een buitenplaats, hield een koets met 2 paarden en 7
dienstboden.


ANNA, MARIA en ARNOLDINA VAN WASSENAER, Renteniersters . hadden een
jaarl. inkomen van f 7000,-, bewoonden een huis van f 700,-
huurwaarde, hielden een koets met 2 paarden en 5 dienstboden.


In het Voorhout, noordzijde.


JOH. H. GRAVE VAN WASSENAER etc. beschreven in de ordre van de
Ridderschap. President van Gecommitteerde Raden, Grootzegelbewaarder
van Holland, op een tractement van f 4400,-, Stadhouder en
Registermeester van de Leenen, Abt van Rijnsburg en Boskoop, op een
tractement van f 1350,-, Curator van de Universiteit van Leyden.
Hoofdingeland van Rijnland en van Delfland, had een jaarl. inkomen van
f 24,000,-, bewoonde een huis van f 2950,- huurwaarde, had een
buitenplaats, hield een koets met 6 paarden en 11 dienstboden, bij hem
woonde in AMEDEA ISABELLA VAN WASSENAER, die een inkomen had van f
4000,- een koets met 2 paarden hield en 3 dienstboden.


Mr. J. D. VAN SLINGELANT, Raadsheer in den Hove van Holland, had een
inkomen van f 10,000,-, bewoonde een huis van f 1350,- huurwaarde,
hield een koets met 4 paarden en 6 dienstboden.


HENR. JOH. MUNTER, wed. VAN SANDE, rent., had een inkomen van f
8000,-, bewoonde een huis van f 1300,- huurwaarde, hield een koets met
2 paarden en 5 dienstboden. Vertrok metterwoon naar Nijmegen.


Mr. W. BUYS, Secretaris van Staat, op een honorarium van f 6200,-, had
een jaarl. inkomen van f 24,000,-, bewoonde een huis van f 1256,
huurwaarde bezat een buitenplaats, hield een koets met 3 paarden en 7
dienstboden,


(wordt vervolgd)Path: uni-berlin.de
From: robkuysten @ yahoo.com (Rob Kuijsten)
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742 (9)
Date: Wed, 20 Mar 2002 13:14:11 GMT

Uit het Algemeen Nederlandsch Familieblad nr. 47 18 October 1883 blz 5
en verder.


tzt zal ik deze bewerkingen op een speciale geneavaria site ten toon
stellen, vooreerst zijn ze eveneens te bewonderen onder
toevalstreffers


------
Deel 9
------


De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742.


Uit eene onder ons berustende lijst van dat jaar zijn wij in staat de
navolgende niet onbelangrijke opgaven te kunnen mededeelen.


ADRIAAN ALDEWERELT, Raad en Agent van de Kogingin van Hongarije, had
een jaarlijksch inkomen van f 1,2000,-, bewoonde een huis van f 1200
huurwaarde, hield een koets met 2 paarden en 7 dienstboden.


HUGO en MAGDALENA DOROTHEA VIRIEUX, hadden een jaarl. inkomen van f
4000,-, bewoonden een huis van f 400,- huurwaarde en hielden 3
dienstboden.


W. ROBB. SCHIEVEL, Agent van het Gen. Classis, had een jaarl. inkomen
van f 3500,-, bewoonde een huis van f 500,- en hield 2 dienstboden.


LAMB. MULDER, Solliciteur Militair, Raad in de Vroedschap, had een
jaarl. inkomen van f 4000,-, bewoonde een huis van f 600,- huurwaarde
en hield 3 dienstboden.


MARIA MARGARETHA SAINT AUBAN, rentenierster, had een jaarl. inkomen
van f 1200,-. SOPHIA THEODORA SAINT AUBAN, had een jaarl. inkomen van
f 5000,-. Zij woonden in een huis van f 700,- huurwaarde , hielden een
koets met 2 paarden en 6 dienstboden.


J. DE KONING, rentenier, had een jaarl. inkomen van f 9000,-, woonde
in een huis van f 255,- huurwaarde en hield 3 dienstboden.


JAQUES GEOFFROY, Fransche schoolmeester, had een jaarl. inkomen van f
2500,-, woonde in een huis van f 550,- huurwaarde en hield 3
dienstboden.


P. DE MASURES, rentenier, had een jaarl. inkomen van f 2000,-,
bewoonde een huis van f 300,- huurwaarde en hield 2 dienstboden.


Mr. P. LEONET, patentmeester en translateur van H. Hoog Mog., had een
jaarl. inkomen van f 2500,-, bewoonde een huis van f 450,- huurwaarde,
en hield 2 dienstboden.


Mr. FRANCOIS FAGEL, Eerste Griffier van H. Hoog Mogenden, op een
tractement van f 12,000,-, had een jaarl. inkomen van f 30,000,-,
bewoonde een huis van f 1100,- huurwaarde, had een buitenplaats, hield
een koets met 4 paarden en 6 dienstboden.


PHILIPPUS VAN DIJK, Schilder, had een jaarl. inkomen van f 3500.-,
bewoonde een huis van f 700,- huurwaarde en hield een dienstbode.


JOHANNES MEYNERTSHAGEN, resident van de Hansesteden, had een jaarl.
inkomen van f 3000,-, bewoonde een huis van f 430,-, en hield 3
dienstboden.


MARIA BEUKELAER, Wed. ALONGIUS, rentenierster, had een jaarlijks
inkomen van f 7000,-, bewoonde,een huis van f 465,- huurwaarde, had
een buitenplaats, hield een koets met 2 paarden en 5 dienstboden.


MARTYN COPIUS, Directeur van 's lands loterij, Clercq van de Griffie
van H. Hoog Mog., had een jaarl. inkomen van f 5000,-, bewoonde een
huis van f 400,- huurwaarde en hield 3 dienstboden.


DANIEL MAROT, Architect, had een jaarl. inkomen van f 2000,-, bewoonde
een huis van f 500,- huurwaarde en hield 2 dienstboden.


In het Noordeinde , Westzijde.


ELISABETR PAUW, Wed. FREDERIK HENDRIK VAN DEN BOETZELAER, vrouw van
Schooten etc., had een jaarl. inkomen van f 6000,-, bewoonde een huis
van f 850,- huurwaarde, had een buiten, hield een koets met 2 paarden
en 6 dienstboden.


In het Noordeinde, Oostzijde.


J. VAN DEN BERG , Solliciteur Militair, had een jaarl. inkomen van f
4000,-, bewoonde een huis van f 600,- huurwaarde, hield 3 dienstboden.


MARGARETA HOREMANS, wed. VAN DER KRAGT, rentenierster, had een jaarl.
inkomen van f 2000,-, bewoonde een huis van f 400,- huurwaarde en
hield 2 dienstboden.

- Rob Kuijsten, woensdag, maart 20, 2002Path: uni-berlin.de
From: robkuysten @ yahoo.com (Rob Kuijsten)
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742 (8)
Date: Wed, 20 Mar 2002 13:13:23 GMT

Uit het Algemeen Nederlandsch Familieblad nr. 47 18 October 1883 blz 5
en verder.


tzt zal ik deze bewerkingen op een speciale geneavaria site ten toon
stellen, vooreerst zijn ze eveneens te bewonderen onder
toevalstreffers


------
Deel 8
------


De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742.
Uit eene onder ons berustende lijst van dat jaar zijn wij in staat de
navolgende niet onbelangrijke opgaven te kunnen mededeelen.


In de Molenstraat, zuidzijde.


LEONART VAN SONSBEECK, Luitenant bij de Guardes te paard, had een
jaarl. inkomen van f 2500,-, bewoonde een huis van f 350,- huurwaarde,
hield 3 dienstboden.


De Wed. A. BOGAERT, rentenierster, had een jaarl. inkomen van f
3000,-, bewoonde een huis van f 600,- huurwaarde en hield 2
dienstboden.


ABRAHAM SWARTEVELT, eerste Commies ter Comptoire van de Generaliteit
op een tractement van f 1500,-, erfde van ANTHONY DE GRAEFF f 32,320,-
waardoor hij
een jaarl. inkomen had van f 4000,-, bewoonde een huis van f 350,-
huurwaarde en hield 2 dienstboden.


ANNA THEODORA VAN WASSENAER Wed. VAN DER RECK, had een jaarl. inkomen
van f 4000,-, bewoonde een huis van f 600,- huurwaarde, hield een
koets met 2 paarden en 4 dienstboden.


J. GIJSB. MOL, Predikant, had een jaarl. inkomen van f 3000,-, erfde
van den Heer VAN IJSSELMONDE f 35,000,- en van zijn broeder f
40,000,-, bewoonde een huis van f 525,- huurwaarde en hield 2
dienstboden.


SUSANNA ELISABETH DE DOMPIÈRE DE JONCQUIÈRE, rentenierster, had een
jaarl. inkomen van f 3500,- bewoonde een huis van f 200,- huurwaarde
en hield eene dienstbode.


In de Molestraat, Noordzijde.


CHRISTINA WITTERT, rentenierster, had een jaarl. inkomen van f 3000,-,
bewoonde een huis van f 240,- huurwaarde en hield 2 dienstboden.


In de Pieterstraat, Oostzijde.


TIELEMAN ERKELENS, Ordinaris Clercq in de Finantiën op een tractement
van f 1100,-, had met zijn 2 zusters en broeder een jaarlijks inkomen
van f 3000,-, bewoonde een huis van f 350,- huurwaarde, had een
buitenplaats en hield 3 dienstboden.


In de Molestraat , Noordzijde.


REIJNIER BERNARD HOYNCK VAN PAPENDRECHT, Advocaat, had een jaarl.
inkomen van f 7000,-, bewoonde een huis van f 500,- huurwaarde, hield
een koets met 2 paarden en 4 dienstboden.


HENRIETTA DE CHAMPANY, Wed. DU MARIJN of DE MARAIS, rentenierster, had
een jaarlijks inkomen van f 1000,-, woonde in een huis van f 180,-
huurwaarde en hield eene dienstbode.


ABRAHAM VAN MENS, Procureur, had een jaarlijks inkomen van f 2000,-,
bewoonde een huis van f 420,- huurwaarde en hield 2 dienstboden, bij
hem woonde in SUSANNA VAN MIDDELGEEST, rentenierster, die een jaarl.
inkomen had van f 700,-.


Mr. W. QUARLES, Pensionaris van Delft, Rentmeester van de Kloosterkerk
en van het St. Nicolaas Gasthuis, had een jaarl. inkomen van f 5000,-,
bewoonde een huis van f 800,- huurwaarde, hield een koets met 2
paarden en 4 dienstboden.


JACQUES CROMMELIN, rentenier en MAGDALENA CROMMELIN Wed. TORIJN,
hadden een jaarlijks inkomen van f 5000,-, bewoonden een huis van f
800,- huur waarde en hielden 4 dienstboden.


Mr. ADRIAAN WITTERT CORNELISZ., rentenier, had een jaarl. inkomen van
f 5000,-, bewoonde een huis van f 600,- huurwaarde en hield 3
dienstboden.


MARGARETHA en ELISABETH DE RAADT, renteniersters, hadden een jaarl.
inkomen van f 5000,-, bewoonden een huis van f 600,- huurwaarde,
hielden een koets met 2 paarden en 4 dienstboden.


G. STAMPIOEN, rentenier, had een jaarl. inkomen van f 2500,-, bewoonde
een huis van f 400,- huurwaarde en hield 2 dienstboden.

- Rob Kuijsten, woensdag, maart 20, 2002


Path: uni-berlin.de
From: robkuysten @ yahoo.com (Rob Kuijsten)
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742 (7)
Date: Wed, 20 Mar 2002 13:12:36 GMT

Uit het Algemeen Nederlandsch Familieblad nr. 47 18 October 1883 blz 5
en verder.


tzt zal ik deze bewerkingen op een speciale geneavaria site ten toon
stellen, vooreerst zijn ze eveneens te bewonderen onder
toevalstreffers


------
Deel 7
------


De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742.
Uit eene onder ons berustende lijst van dat jaar zijn wij in staat de
navolgende niet onbelangrijke opgaven te kunnen mededeelen.Aan de Hoogstraat, Westzijde.J. VAN HEEMSKERK, lakenkooper en lid van de vroedschap, had een jaarl.
inkomen van f 3500,-, bewoonde een huis van f 700,- huurwaarde en
hield 4 dienstboden. Hij was voogd over HENRIETTA VAN HEEMSKERK, die
een jaarl. inkomen had van f 1500,- en voor de 1/2 erfgen. was van VAN
WEZEL Van f 1,731,300,-.


In de Papestraat, Zuidzijde.


CAR. BERNT VAN SWARM, sollitiiteür militair, had een jaarl. inkomen
van f 3000,-, bewoonde een huis van f 375,- huurwaarde, hield 2
dienstboden. Hij kreeg een legaat van den solliciteur VOS.


In de Papestraat, Noordzijde.


Mr. ADRIAEN VAN DEN SANTHEUVEL, Raadsheer in den Hoogen Raad, had zijn
huishouden nog te Dordrecht, wonende tijdelijk op kamers bij J. DE
LENNÉ, kok.


Mr. SAND. GILLES, Advocaat, had een jaarl. inkomen van f 3000,-,
bewoonde een huis van f 500,- huurwaarde en hield 3 dienstboden.


Mr. THEOPHILE RENAUD, Advocaat, Wijnkooper te Amsterdam, had een
jaarl. inkomen van f 3000,-, bewoonde een huis van f 300,- huurwaarde
en hield 3 dienstboden.


In het Noordeinde, Westzijde.


CHARLES HERTEL, Ingenieur Generaal, met een tractement van f 4560,-,
had een jaarl. inkomen van f 8000,-, bewoonde een huis van f 725,-
huurwaarde, hield een koets met 2 paarden en 5 dienstboden, bij hem
woonde in ELISABETH HERTEL, wed. VAN DEN SANTHEUVEL, en de Ingenieur
STUTE.


JAC.VANDEN HEUVEL ,wed. INCOUR en Zoon, Kaarsenmaker en Steenbakker,
had een jaarl. inkomen van f 2000,- hield een overijwagen met 2
paarden, woonde in een huis van f 250,- huurwaarde en hield 2
dienstboden


De wed. LEONART SCHELTUS, Wijnkoopster , had een jaarl. inkomen van f
1500,-, woonde in een huis van f 550,- huurwaarde. hield 2
dienstboden.


MARIA EMERENTIA VAN BLEIJSWIJK, wed. MANT, rentenierster, had een
jaarl. inkomen van f 3500,-, in een huis vnn f 525,- huurwaarde en
hield 3 dienstboden.


Mr. NICOLAES DENIKER, rentenier, had een jaarl. inkomen van f 4000,-,
bewoonde een huis van f 500,- huurwaarde hield een koets met 2 paarden
en 5 dienstboden.


DANKERT VAN ASSENDELFT, Postmeester op Amster-dam, voor + op een
tractement van f 1600,-, had een’aa,rl. inkomen van f 7000,-, bewoonde
een huis van f 400,- huurwaarde en hield 4 dienstboden, hij wxs voogd
over P. VAN STEENLANDT te Delft. Een ander 4 van dit Postmeesterschap
bezat de Graaf JAQUES D'AIXALE die in Friesland woonde cn het laatste
$ de kinderen va,n DAVID CONSTANTIJN Baron DU TOUR te Breda.


JOHAN FREDERIK VAN GERSDORFF, majoor titulair, woonde in bij zijn
zuster ANNA AGATHA VAN GERSDORFF, rentenierster, die een jaarl.
inkomen had van f 1500,-
een huis van f 270,- huurwaarde bewoonde en 2 dienstboden hield.


In de Molenstraat, zuidzijde.


H. VAN OUWERIK, Schepen van 's Gravenhage, op een emolument van f
1500,-, Secretaris van de Generaliteits Muntkamer op een tractement
van f 600,-, had een jaarl. inkomen van f 5000,-, bewoonde een huis
van f 899,- huurwaarde, had een buitenplaats, hield een koets met 3
paarden en 5 dienstboden. Hij was voogd over OTTO VAN DOESBURG.

- Rob Kuijsten, woensdag, maart 20, 2002


From: robkuysten @ yahoo.com (Rob Kuijsten)
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742 (6)
Xref: uni-berlin.de soc.genealogy.benelux:97074

Uit het Algemeen Nederlandsch Familieblad nr. 47 18 October 1883 blz 5
en verder.


tzt zal ik deze bewerkingen op een speciale geneavaria site ten toon
stellen, vooreerst zijn ze eveneens te bewonderen onder
toevalstreffers


------
Deel 6
------


De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742.
Uit eene onder ons berustende lijst van dat jaar zijn wij in staat de
navolgende niet onbelangrijke opgaven te kunnen mededeelen.


In de Korte Nobelstraat, Noordzijde.


Mr. FR. VAN BOKHOVE, Raadsheer in den Hove, had een inkomen van f
2300,- bewoonde een huis van f 850,- huurwaarde, hield een koets met 2
paarden. Overleed in dat jaar.


BERNART VAN TAUGEREN, Commissionair, had een inkomen van f 3000,-,
bewoonde een huis van f 300,- huurwaarde, hield 2 dienstboden, bij hem
woonde in Mr. ADRIAAN VAN TAUGEREN, Advocaat.


FRANC. J. VAN MOSVELD, rentenier, erfgenaam van de wed. DE VOS tot een
bedrag van f 386,000,-, had een jaarl. inkomen van 10000,-, bewoonde
een huis van f 600,- huurwaarde, hield een koets met 2 paarden en 5
dienstboden.


Mr. J. DIERT, rentenier, erfde van CA. COCQ f 204,000,-, had een
jaarl. inkomen van f 14000,-, bewoonde een huis van f 600,- huurwaarde
en hield 4 dienstboden. Hij was voogd over HENRICUS VAN COESVELT te
Leiden wonende, die een inkomen had van f 1200,-.


J. G. TULLING, Luitenant, had een jaarl. inkomen van f 4500,-,
bewoonde met zijne kinderen een huis van f 500,- huurwaarde, hield een
koets met 2 paarden en 5 dienstboden.


ANNA CONSTANTIA STURTENIUS, wed. CAUW, rentenierster, had een jaarl.
inkomen van f 3000,-, bewoonde een huis van f 700,- huurwaarde en
hield 3 dienstboden.


ABRAHAM DE ROUW, Med. Doct., erfde de helft in f 55,870,- met MARIA DU
BOIS. Had een jaarl. inkomen van f 3000,-, bewoonde een huis van f
600,- huurwaarde en hield 2 dienstboden. Bij hem woonde in ADRIANA DE
ROUW, Wed. WESTERHOFF.


In de Ouwe Molstraat, Westzijde.


Hr. J. VAN RESESSE, Secretaris van 's Gravenhage, op een honorarium
van f 3000,-, had een jaarl. inkomen van f 4500,-, bewoonde een huis
van f 300,- huurwaarde en hield 2 dienstboden, Hij was voogd over LOD.
W. CAR. VAN RENESSE.


WILLEMINA DELLON, Wed. Mr. LODEWIJK VAN RENESSE, had een jaarl.
inkomen van f 5000,-, bewoonde een huis van f 500,- huurwaarde en
hield 2 dienstboden.


W. SMITS, Solliciteur Militair, had een jaarl. inkomen van f 4500,-,
bewoonde een huis van f 600,- huurwaarde en hield 3 dienstboden.


PHILIPPUS KIGGELAAR, Procureur voor Gecomm. Raden, had een jaarl.
inkomen van f 5000,-, bewoonde een huis van f 550,- huurwaarde, hield
2 dienstboden, bij hem woonde in Mr. w. VAN DER ES, advocaat, die f
275,- huur betaalde, een inkomen had van f 1500,- en 2 dienstboden
hield.


Juffrouw Ida straat, Noordzijde.


Mr. J. WITTERT, rentenier, erfde van ELIZABETH WITTERT 1/3 in f
95,000,-, nog 1/4 in f 22,000, - van NICOLAAS WITTERT, nog 1/2 in f
66,000 van ALIDA en ANT. WITTERT, had een jaarl. inkomen van f
10,000,-, bewoonde een huis van f 700,- huurwaarde, had een
buitenplaats en hield 4 dienstboden.


CORNELIA DE COCQ, weduwe Mr. THEODORUS DIERT, had een inkomen van f
7000,- 's jaars, be woonde een huis van f 400,- huurwaarde, had een
buitenplaats, hield een koets met 2 paarden en 4 dienstboden; bij haar
overlijden op 31 Oct. 1743 liet zij f 204,904,- na.


In de Oude Molstraat, Oostzijde.


Mr. J. VAN DEN HONERT, advocaat, had een jaarl. inkomen van f 3000,-,
bewoonde een huis van f 488,- huurwaarde en hield 2 dienstboden.


Op de Markt, Noordzijde.


Mr. P. DE BIJE, schepen van 's Gravenhage, had een jaarl. inkomen van
f4500,-, bewoonde een huis van f 600,- huurwaarde en hield 4
dienstboden; hij was voogd over de drie kinderen van PIETER DE BIJE,
die een inkomen hadden van f 1800,-; nog over de kinderen van Ds.
VOEGE en nog over J. DE BIJE, clerq ten comptoire van Holland.


ANNA CA. SWART, weduwe STEENIS, rentenierster, bezat een jaarl.
inkomen van. f 4500,-, erfde van haar voordochter MARIA VAN LEEUWEN f
121,900,-, bewoonde een huis van f 800,- huurwaarde en hield 3
dienstboden.


Aan de Hoogstraat, Westzijde.


De weduwe VAN DER LIT, rentenierster, had een jaarl. inkomen van f
3000,-, bewoonde een huis van f 225,- huurwaarde, hield eene
dienstbode.


DANIEL VAN ALPHEN, ordinaris en expeditie clercq ter Secretarie van
Holland op een jaarwedde van f 1200,-, had een jaarl. inkomen van f
2000,-, bewoonde een huis van f 535,- huurwaarde en hield 2
dienstboden.


CECILIA LOMMERS, weduwe VAN ASTEN, hield een kantwinkel, had een
jaarl. inkomen van f 3500,-, bewoonde een huis van f 690,- huurwaarde
en hield 2 dienstboden.


STEPHANUS LOQUET, rentenier, had een jaarl. inkomen van f 8000,-,
erfde van P. VAN LEEUWEN f 202,000,-, bewoonde een huis van f 700
huurwaarde, had een buitenplaats, hield een koets met 2 paarden en 4
dienstboden; bij hem woonde in zijn zoon P. LOQUET, die een rijpaard
hield


- Rob Kuijsten, woensdag, maart 20, 2002From: robkuysten @ yahoo.com (Rob Kuijsten)
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742 (5)
Date: Wed, 20 Mar 2002 09:44:40 GMT

Uit het Algemeen Nederlandsch Familieblad nr. 47 18 October 1883 blz 5
en verder.


tzt zal ik deze bewerkingen op een speciale geneavaria site ten toon
stellen, vooreerst zijn ze eveneens te bewonderen onder
toevalstreffers


------
Deel 5
------


De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742.
Uit eene onder ons berustende lijst van dat jaar zijn wij in staat de
navolgende niet onbelangrijke opgaven te kunnen mededeelen.


In de Toornstraat, Westzijde.


MR. C. DE WAAL, Advocaat, had een jaarl. inkomen van f 2500,-,
bewoonde een huis van f 365,- huurwaarde, en hield 2 dienstboden.


P. NESSCHER, Notaris, Eerste Clercq ter Secretarie te 's Hage, had een
jaarl. inkomen van f 3500,-, bewoonde een huis van f 400,- huurwaarde,
hield een open wagen met 2 paarden en hield 3 dienstboden.


In de Zuilingstraat , Noordzijde.


JOSINA ADRIANA GOOTSCHALK, wed. CODDE, Rentenierster, erfde uit haar
mans boedel f 31.000,-, had een jaarl. inkomen van f 5000,-, bewoonde
een huis van f 650,- huurwaarde, had een buiten, hield een koets met 2
paarden en 4 dienstboden.


Aan het Kerkhof, Noordzijde.


HERBERTINA DE WITT, Wed. MR. JACOB VAN DER WAEYEN (overleden 10
Januarij 1743), rentenierster, verkocht een grietenij voor f
100.000,-, had een jaarlijks inkomen van f 5000,-, bewoonde een huis
van f 1000,- huurwaarde, hield een koets met 2 paarden en 4
dienstboden.


P. BAARTMAN, Raad in de Vroedschap, Koopman in Wijnen, had een jaarl.
inkomen van f 2000,-, woonde in een huis van f 650,- huurwaarde, hield
2 dienstboden; was voogd over J. SANDER en JUDITH KILLEMGÉ, die de
helft in ene plantage te Suriname bezaten.


In de Oude Warmoesstraat aan de Westzijde.


MART. DITMAR, bakker, had een inkomen van f 2000,- 's jaars, bewoonde
een huis van f 700,- huurwaarde, en hield 6 dienstboden voor de
nering.


MARGARETHA SCHELTUS wed. OCKER VAN WEESEL of WEZEL, rentenierster,
erfde van haar man f 188.966,- had een inkomen van f 3000,- 's jaars,
bewoonde een huis van f 350,- huurwaarde en hield eene dienstbode.


In de Nobelstraat aan de Zuidzijde.


JAC. FABR. BURMAN, Raadsheer in den Raad van Braband, waarvoor hij een
honorarium genoot van f 1500,- had een jaarlijks inkomen van f 4000,-
bewoonde een huis van f 650,- huurwaarde, had een buitenplaats en
hield 4 dienstboden.


H. VAN HOORN, Gedeputeerde bij H. Hoog Mogenden wegens Zeeland, woonde
te zamen met Mr. NICOL. H. VAN HOORN, Raadsheer in het Hof van
Braband, met een honorarium van f 1300,- had een jaarl. inkomen van f
2500,- hield een rijpaard en eene dienstbode.


SOPHIA MAGDALENA ERKENSWITE, wed. PETENIUS, rentenierster, had een
jaarl. inkomen van f 8000,- bewoonde een huis van f 650,- huurwaarde,
hield een koets met 2 paarden en 4 dienstboden.


Mr. ADRIAAN WITTERT, Advocaat, Ambagtsheer van 't Hoogelandt, erfde
van ALIDA en ANTONI WITTERT de helft in f 66,900,- nog 1/3 in f
95000,- van ELISABETH WITTERT, nog 1/3 in f 22,000,- van NICOLAAS
WITTERT, nog f 57,600,- van ANTONIA HEYNENBERG, had een jaarl. inkomen
van f 30,000,- bewoonde een huis vanf 1000,- huurwaarde, bezat een
buitenplaats, hield een koets met 2 paarden en 6 dienstboden.


ANTHONY SLICHER, Raadsheer in den Hove, had een jaarl. inkomen van f
6000,- bewoonde een huis van f 800,- huurwaarde en hield 3
dienstboden.


In de Korte Nobelstraat, Noordzijde.


Mr. MICHIEL TEN HOVE, Secretaris van 's Gravenhage, op een jaarl.
honorarium van f 3000,- had een jaarlijksch inkomen van f 6000,-
bewoonde een huis van f 800,- huurwaarde, hield een koets met 2
paarden en 4 dienstboden.


Mr. G. DE NORMANDIE, Heer van Wissekerke, Commies Fiscaal van de
gemeene middelen van Holland, op een honorarium van f 3000,- had een
jaarl. inkomen van f 7000,- bewoonde een huis van f 870,- huur waarde,
had een buitenplaats, hield een koets met 4 paarden en 5 dienstboden.
Hij was voogd over de twee kinderen van W. SONSBEEK.

- Rob Kuijsten, woensdag, maart 20, 2002


From: robkuysten @ yahoo.com (Rob Kuijsten)
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742 (4)
Date: Wed, 20 Mar 2002 10:30:09 GMT

Uit het Algemeen Nederlandsch Familieblad nr. 47 18 October 1883 blz 5
en verder.


tzt zal ik deze bewerkingen op een speciale geneavaria site ten toon
stellen, vooreerst zijn ze eveneens te bewonderen onder
toevalstreffers


------
Deel 4
------


De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742.
Uit eene onder ons berustende lijst van dat jaar zijn wij in staat de
navolgende niet onbelangrijke opgaven te kunnen mededeelen.JACQUES DU MÉE, rentenier, had een inkomen van f 4500,-, bewoonde een
huis van f 350,- huurwaarde, hield een koets met 2 paarden en 4
dienstboden, was voogd over GABRIEL DE NORMANDIE, die een inkomen had
van f 600,-


Mr. J. WALRAVE VAN LEUWE, rentenier, had een inkomen van f 5000,- 's
jaars, bewoonde een huis van f 900,- huurwaarde, had een buitenplaats,
een chais met een paard en 3 bedienden.


Mr. C. G. FAGEL, Raadsheer in den Hove van Holland, had een inkomen
van f 9000,-, bewoonde een huis van f 900,- huurwaarde, had een
buiten, hield een koets met 2 paarden en hield 5 dienstboden; bij hem
woonde in de wed. DE RAADT, die van haar man geërft had f 55,000,- en
een inkomen had van f 4000,- en twee dienstboden hield.


R. VAN OUDENALLER, Clercq ter Finantien van Holland op een jaarwedde
van f 1100,-, had een jaarl. inkomen van f 2000,-, bewoonde een huis
van f 275,- huurwaarde en hield eene dienstbode.


Mr. ADRIAEN DE GRANDE, Raadsheer in den Hoogen Rade, had een jaar.
inkomen van f 6000,-, bewoonde een huis van f 740,- huurwaarde, had
een buitenplaats en 3 dienstboden.


Westende, Noordzijde.


Mr. J. BIDLO , rentenier, had een jaarlijks inkomen van f 3000,-,
bewoonde een huis van f 300,- huurwaarde, hield een chais met een
paard en 2 dienstboden.


ART. FOREEST, Clercq ter Secretarie van Holland, had een jaarlijks
inkomen van f 3000,-, was erfgenaam van zijne zuster te Leiden,
bewoonde een huis van f 280,- en hield eene dienstbode.


SABINA VAN BAASVELT , wed. NUYEN, rentenierster, had een jaarlijks
inkomen van f 5000,-,woonde in een huis van f 550,- huurwaarde, hield
een koets met twee paarden en 3 dienstboden. Bij haar woonde in J.
JAC. VAN VRIJBERGE, Hofmeester van haar Hoog Mog. met een inkomen van
f 2500,-.


Westende, Noordzijde.


Mr. GERARD VAN BERCKEL, Commies van de Finantien van Holland, op een
salaris van f 3600,-, erfde eerst van zijn broeder f 99,000,-, daarna
van zijn zuster f 42,000,-, had een inkomen van f 9000,-, bewoonde een
huis van f 600,- huurwaarde, bezat een buitenplaats, hield een koets
met 2 paarden en 4 dienstboden.


P. IVO VERZIJDE VAN VARICK, rentenier, had een jaarl. inkomen van f
3000,-, bewoonde een huis van f 600,- huurwaarde en hield 2
dienstboden.


Mr. JOH. VAN CAMPEN, rentenier, had een jaarl. inkomen van f 10,000,-
, bewoonde een huis van f 800,- huurwaarde, hield een koets met 2
paarden en 4 dienstboden.


JACOB VAN ASSENDELFT, Burgemeester van 's Hage, met een honorarium van
f 1500,-, Postmeester voor 1/4 in de Brab. en Fransche post ad f 1200,
Schout van Westzanen en Crommeny ad f 2000,-, had een jaarl. inkomen
van f 7000,-, bewoonde een huis van f 660,- jaarl. huurwaarde, bezat
een buitenplaats, een koets met 2 paarden en hield 5 dienstboden.


ANNA G VERBOLT, wed. OULRY, had een inkomen van f 2500,-, bewoonde een
huis van f 425,- huurwaarde en hield 3 dienstboden.


Mr. JOH. DE KEMPENAER, Griffier van den Rade en Hove van Braband, op
een tractement van f 3000,- had een inkomen van f 4500,- , bewoonde
een huis van f 500,- huurwaarde, hield 3 dienstboden.


ERASMUS DRINGENBERG, Chirurgijn, had een jaarl. inkomen van f 2500,-,
bewoonde een huis van f 300,- huurwaarde, had een buitenplaats, hield
een chais met een paard en 2 dienstboden.


Mr. WILLEM VAN ASSENDELFT, had een jaarl. inkomen van f 8000,-,
bewoonde een huis van f 700,-
huurwaarde, had een buiten, hield een koets met 4 paarden en 5
dienstboden, overleed in dat jaar; bij hem woonde in BENJAMIN DUTRY,
had een inkomen van f 1200,- van twee marktschuiten op Amsterdam.


MARIA VAN ASSENDELFT, wed. RUIMVELT, rentenierster, had een jaarl.
inkomen van f 3000,-, bewoonde een huis van f 550,- huurwaarde, hield
3 dienstboden; bij haar woonde in Mr. G. NIC. RUWVELT, fabriek van
Zijne Hoogheid op een salaris van f 700,-.


Mr. J. DE VEER, P. DE VEER en ANNA DE VEER, renteniers, hadden een
jaarlijks inkomen van f 14,000,-, bewoonden een huis van f 800,-
huurwaarde, hielden een koets met 2 paarden en 5 dienstboden.


- Rob Kuijsten, woensdag, maart 20, 2002


From: "hennie demming"
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: Toevalstreffers huw.Rheden 1744:
Date: Tue, 19 Mar 2002 20:50:31 GMT

Door kopie meegenomen en zo mogelijk letterlijk overgenomen:


-Adam Hendriks GROOTBUDDEN j.m. van Brienen met Adriaantje TEUNISSEN j.d.
van Angerlo beijde woonende op het Hof te Dieren, getrout den 3de May.
1744(Naam Grootbudden wordt later als Grootboth/d genoemd).


-Hermen NIEUHUIJS wed.n. van Elisabeth BORGERS met Hermina EGGING wed. van
Wigman ROELOFS met attest van den 24ste May na Rheeden;


-Willem CORNELISSEN wed.n. van Johanna SMITS met Grietje JACOBS j.d. van
Dieren, getrout den 12de Julij;


-Jan Hendriks BOUMAN j.m. van Brummen thans woonende onder Elkum(Ellecom)
met Jantje CEELISEN j.d. van Brummen, met attest. van den 5e julij na
Brummen;


-Arent WOLTERS j.m. onlangs wonende in de Haviken W.... met Barentje
RENSSINK, wed. van Reinier VENDERBOSCH, bijde woonende te Varssevelt, met
attest van de 2den August. na Varsseveldt.


- Jochum KERSTEN VAN DIJK j.m. van Elkum met Rebecka VAN DER STRIJP, j.d.
van de Middachtsche Steeg, getrout den 15den November.


HennieFrom: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! Dopen Zaandam-west 1770
Date: 19 Mar 2002 11:42:39 -0800

In de serie toevalstreffers hier een pagina uit het doopboek van
West-Zaandam, 1770.


15 april
Hendrik, z.v. Barend Emous en Catharina van der Sloot
25 april
Arend, z.v. Jacob Post en Marijtje Arends
Eva, d.v. Jan Abrahamsz Roos en Jozina Wimans
Sijbrand, z.v. Klaas Sijbrandsz en Metje Baltus
29 dito
Aaltje, d.v. Corn Leendertsz Veen en Jannitje Roelofs Bruyn
Grietje, d.v. Pieter Jansz Ruyter en Femmitje Adriaans Schoute
2 Maij
Jan (gebooren 25 april), z.v. Roelof Brouwers en Guurtje Klaas
Jochem (geb 30 april), z.v. Corlenis Jochemsz de boer en Trijntje
Mijndertsz Schaver
6 dito
Antje (geb 30 april) d.v. Louwrens Heertjes Loos en Antje Louwe
Jannitje (geb eerste Maij) d.v. Willem Melisz Groeneschij en Grietje
Jans Bol
Willem (geb 2 Maij) z.v. Hendrik Willems Meijer en Pieternellitje
Willems Hogevelt
NB de vader is van de Roomse Religie de moeder is Gereformeert
9 dito
Dirk (geb 6 Maij) z.v. Cornelis Dirksz van Steijn en Antje Jonas
Brandt
Abraham (geb 6 Maij) en
Guurtje (geb 6 Maij) kinderen van Jan Abrahamsz Keijzer en Antje
Hendr. Leurs


Abraham is overleden in 1771


Maritje (Geb 9 Maij), d.v. Jacobus Marozee en Dirkje Kuyper.


Deze pagina is een typisch geval van dood spoor. Ik heb enige tijd
gedacht dat Abraham mijn voorvader was, tot ik er achter kwam dat hij
nog geen jaar oud werd. Maar misschien heeft iemand anders nog wat aan
de gegevens.
Richard KeijzerFrom: Rob Kuijsten
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742 (3)
Date: Tue, 19 Mar 2002 19:40:54 +0100

Uit het Algemeen Nederlandsch Familieblad nr. 47 18 October 1883 blz 5
en verder.


tzt zal ik deze bewerkingen op een speciale geneavaria site ten toon
stellen, vooreerst zijn ze eveneens te bewonderen onder
toevalstreffers


Deel 3
De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742.
Uit eene onder ons berustende lijst van dat jaar zijn wij in staat de
navolgende niet onbelangrijke opgaven te kunnen mededeelen.


In de Jan Hendrik Straat, Oostzijde.


Wed. VAN DER ES, rentenierster, had een jaarl. inkomen van f 3000,-,
bewoonde een huis van f 330,-
huurwaarde en hield 2 dienstboden; bij haar woonde in Mr. JACOB VAN
DER ES, Provinc. Clercq wegens Hollant ter Griffie van de
Staten-Generaal op een salaris vau f 1200,-.


GERIJT VAN ASTEN, Notaris en Rentmeester, had een jaarl. inkomen van f
3500,-, bewoonde een huis
van f 235,- huurwaarde en hield 2 dienstboden.


TILEMAN TAMMÉE, Med. Doctor, had een jaarl. inkomen van f 3000,-
bewoonde een huis van f 550,-
huurwaarde, hield een koets met 2 paarden en 2 dienstboden.


In de Jan Hendrikstraat, Westzijde.


JAQUES PINET, rentenier, bezat een jaarlijks inkomen van f 12,000,-,
bewoonde een huis van f 800,- huurwaarde, hield 3 dienstboden.


Mr. P. GRAAFLAND, Raadsheer in den Hove van Holland, had een jaarlijks
inkomen van f 9000,-,
woonde in een huis van f 900,- huurwaarde, bezat een buitenplaats,
hield een koets met 4 paarden en 5 dienstboden, hij was administrateur
van de fidei commissaire goederen van zijn zuster tot een bedrag van f
32,000,-, en van de goederen van GILLIS en J. GRAAFLAND ad f 97,080,-.


P. DE JONG, rentmeester van dèn exploite van den Hogen Rade in
Holland, Prov. Clercq wegens Holland, Agent van 't Vrije van Sluys in
Vlaanderen, had een inkomen van f 2500,-, bewoonde een huis van f
275,- huurwaarde, hield een dienstbode.


Mr. J. BOUT, Heer van Lieshout, Quartierschout van Kempenland, had een
jaarlijks inkomen van f 14,000,-, bewoonde een huis van f 1500,-
huurwaarde, had een buitenplaats, hield een koets met drie paarden en
negen dienstboden, bij hem woonde ADRIAEN BOUT, Heer van Crimpen op
den IJssel en Stormpolder, Voogd over ANT. REPELAER, Ontvanger over
Geertruidenberg en over diens zuster WALTELIA , hadden ieder een
kapitaal van f 26,000.


HUGO DE BRAUW, Heer van Ketel, had een jaarl. inkomen van f 4000,-,
bewoonde een huis van f 400
huurwaarde, had een buitenplaats, hield 4 dienstboden.


ALEXANDER VAN KERVEL, Procureur voor den Hoogen Raad en Raad van
Braband, had een jaarlijks inkomen van f 4000,-, woonde in een huis
van f 380,- huurwaarde en hield 4 dienstboden.


LAMBERTUS MULDER, Procureur voor Gecommitteerde Raden, had een jaarl.
inkomen van f 2500,-, woonde
in een huis van f 325,- huurwaarde en hield 2 dienstboden.


PETRONELLA CLANT, weduwe BRAVESCHUIT, rentenierster, had een jaarl.
inkomen van f 2500,- woonde in
een huis van f 450,- huurwaarde, hield 3 dienstboden.


Westende Zuidzijde :


PHILIPS VAN DER GOES, Secretaris van de Generaliteits Rekenkamer, met
eene bezoldiging van f 4000,-, had een inkomen jaarlijks van f
10,000-, bewoonde een huis van f 800,- huurwaarde, hield een koets met
2 paarden en 5 dienstboden.


De Wed. PETRUS PAMA, rentenierster, had een inkomen van f 6000,-,
bewoonde een huis van f 500,-
huurwaarde, hield een koets met 2 paarden en 3 dienstboden.From: Rob Kuijsten
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742 (2)
Date: Tue, 19 Mar 2002 19:39:39 +0100

Uit het Algemeen Nederlandsch Familieblad nr. 47 18 October 1883 blz 5
en verder.


tzt zal ik deze bewerkingen op een speciale geneavaria site ten toon
stellen, vooreerst zijn ze eveneens te bewonderen onder
toevalstreffers


Deel 2
De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742.
Uit eene onder ons berustende lijst van dat jaar zijn wij in staat de
navolgende niet onbelangrijke opgaven te kunnen mededeelen.Nieuwstraat, Westzijde.


SANDER HOOGBOON, Penningmeester van den Hove van Holland, had een
jaarl. inkomen van f 2500,-, woonde in cen huis van f 300,-
huurwaarde, bezat een buitenplaats, hield een rijpaard en eene
dienstbode. Hij was Curateur over Mr. J. ABEL DOUGLAS, die een jaarl.
inkomen had van f 2500,- en over de goederen van MARGARETHA
OLDENBARNEVELD gezegd TULLING, die een jaarlijks inkomen had van f
700,-.


ADRIAAN MOLLERUS , Solliciteur voor 31 compagnien, had een jaarlijks
inkomen van f 6000,-, woonde in een huis van f 800,- huurwaarde, had
een buiten, een koets met drie paarden, hield 4 dienstboden. Hij
overleed in dat jaar. Bij hem woonde in CHRISTIAAN NICOLAAS MOLLERUS,
die een inkomen had van f 4900,-.


Aan 't Kerkhof, Zuidzijde.


DANIEL POMPEJUS VAN ASSENDELFT, Ontvanger van de Ordinaris verponding
met een tractement van f 2000,- en Postmeester van een vierde gedeelte
der Brabantsche posten met een tractement van f 1250,-, erfde van zijn
broeder P. VAN ASSEXDELFT f 42000,-, woonde in een huis van f 750,-
huurwaarde, hield 5 dienstboden. Bij hem woonde in Mr. J. VAN BREUGEL,
Advocaat, en Mr. JOHAN FESTUS VAN BREUGEL; die ieder nog een
dienstbode hielden.


In de Schoolstraat, Oostzijde.


JOHANSES KIGGELAAR, IJzerkramer, erfde van zijn vrouw f 15000,-, had
eenjaarl. inkomen van f3000,- woonde in een huis van f 400,-, hield 2
dienstboden.


In de Schoolstraat, Westzijde.


GIJSBERT VAN DER KUN, had een jaarl. inkomen van f 2000,- tot f 5000,-
woonde in een huis van
f 400,- huurwaarde , hield zeven bedienden.


Aan het Kerkhoff, Zuidzijde.


JOHANNA VAN DER DUYN, wed. NIEUWPOORT, had een jaarl. inkomen van
tusschen de f 5000,- en
f 6500,- bewoonde een huis van f 400,- huurwaarde, bezat een
buitenplaats en hield 5 dienstboden.


CORNELIS VAN WOUW en ELISABETH ALIDA VAN WOUW, renteniers, hadden een
jaarl. inkomen van f 12,000,-, erfden Van ABRAHAM en SOPHIA VAN WOUW,
de helft in f 600,000,-, woonden in een huis van f 800,- huurwaarde,
hadden een buitenplaats, hielden een koets met 4 paarden en vijf
dienstboden.


ANNA JACOBA BOXEL ,wed CASEMBROOT, rentenierster, had een jaarl.
inkomen van f 2000,-, woonde in een huis van f 600,- huurwaarde en
hield 2 dienstboden. Bij haar woonde in PETRONELLA CASEMBROOT,
rentenierster, voor een vierde gedeelte eigenares van de brouwerij de
Rooleeuw, had een jaarl. inkomen van f 3000,-


Mr. SIMON SCHAEP, Raadsheer in den Hove van Holland met zijne zusters
ANNA SCHAEP, CORNELIA SCHAEP
en ELISABETH SCHAEP, hadden een inkomen jaarlijks van f 12000,- erfden
van hunne zuster MARIA SCHAEP, f 27000,-; van FRANQOIS SCHAEP f
31000,-; van BRIGITTA SCHAEP f 45000,-; Van REIJNIER SCHAEP f 162000,-
te zamen f 265000,-, woonden in een huis van f 1250,- huurwaarde,
hadden een buitenplaats, een koets met 4 paarden en hielden 7
dienstboden.


CATHARINA ELISABETH DE RAADT, wed. VAN STRIJEN, rentenierster, had een
jaarl. inkomen van f 18000,
had aan ieder van hare drie gchuwdekinderen f 50000,- ten huwelijk
medegegeven, bewoonde een huis van f 1090,- huurwaarde had een
buitenplaats, een koets met 2 paarden en hield 4 dienstboden.


SURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868


© R.Kuijsten 1999-2010

INDEX - HOME


Statistieken