INDEX-HOME       TOEVALSTREFFERS Genealogie - DEEL 4   © R.Kuijsten 1999-2010


Toevalstreffers Genealogie. Opmerkelijke vondsten bij onverwachte bronnen, Bijvangsten etc. Vermeldingen in archieven, almanakken, tijdschriften of adresboeken


Doorzoek het Toevalstreffers Archief       Input: Naam of Plaats    INDEX - HOME


Gebruik voor verder zoeken de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


7/26/2002 :::
From: "Breur Henket \(P.C.H.\)"
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: Toevalsvondst Magas


Gevonden in overlijdensregister Lanaye (B):


Stephanus MAGAS (of MAGES), dum viveret ab hollandia Statibus,
overleden 6 jan 1761 en begraven op het kerkhof te Lanaye.


--
Breur Henket Personal Computer Helpdesk
pch1 @ home.nl www.pch1.nl::: posted by Rob Kuijsten
7/25/2002 :::
From: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! Overlijden Hendrik Tobbe
Date: 25 Jul 2002 11:39:28 -0700


Hallo allemaal,


Soms moet je in dit vak gewoon een beetje geluk hebben. Zo heb ik me
een jaar een slag in de rondte gezocht om er achter te komen hoe
Hendrik Tobbe in 1808 om het leven is gekomen. Bij het CBG vond ik een
advertentie 27 januari 1808 van zijn zoon, die slechts meldde:
"gisteravond stierf, aan de gevolgen van een rampspoedig ongeluk onze
geliefde Vader Hendrik Tobbe, in den ouderdom van 58 jaren, 2 maanden
en 11 dagen". Een krant uit 1808 was niet te vinden, maar per toeval
viel mijn oog vanmiddag op het tijdschrifte Die Zaende uit 1946, waar
een bespreking in stond van het in dat jaar verschenen Familieboek
Kluyver. Wat blijkt? Jacobus Kluyver was in 1808, samen met Hendrik
Tobbe, passagier van een koets, die door de gladde weg en het mistige
weer bij Zaandam in een Dijksloot is gereden. Beide heren verdronken
jammerlijk, zo meldt het boek. De overige passagiers, Albert Kluyver
en de heer Van der Linden konden het glas breken en zich zo het vege
lijf redden. Ook de koetsier bleef ongedeerd.


Wou ik toch even laten weten. En die leeftijdsaanduiding van Hendrik
Tobbe klopte kennelijk ook als een bus, hij werd op 16 november 1749
gedoopt te Amsterdam, dus een dag na zijn geboorte.


Groeten van Richard::: posted by Rob Kuijsten at 9:11 PM
7/24/2002 :::
On Mon, 15 Jul 2002 20:19:02 +0200, Rob Kuijsten
wrote:


>Wageningsche Courant, donderdag 29 october 1874
>
>----
>De vrouw van een papiervormmaker te Apeldoorn is bevallen van vier
>welgeschapen kinderen, zijnde 3 jongens en 1 meisje. Moeder en kroost
>zijn zeer welvarende.
>----
>
>(Echt gebeurd? geen namen vermeld, maar dit moet op te zoeken zijn, BS
>geboorte Apeldoorn tussen 20 en 28 october 1874, Wie waagt een
>poging?)


Opzoeken is niet meer nodig. Van Tijs van den Brink ontving ik het
volgende antwoord !!!!!


citaat:


Het gaat om de volgende kinderen van Wouter van den Hof, 32 jaar,
papiervormmaker en Antonia Denekamp, 32 jaar: Abraham, geb. Apeldoorn
21-10-1874 0.30 uur; Wouter, geb. 0.30 uur, Antonie geb. 1.00 uur en
Willemina geb. 1.00 uur. Bron: geboorteaktes Apeldoorn 1874, nr. 355 -
358


einde citaat:


Bedankt Tijs. Ook bedankt alle anderen die aanboden te gaan kijken.
Tijs heeft "gewonnen" en hij mag als eerste de complete Wageningsche
Courant van donderdag 29 october 1874 lezen, je krijgt van mij per
e-post de locatie.


Vriendelijk groetend
Rob Kuijsten::: posted by Rob Kuijsten at 8:58 PM
7/15/2002 :::

From: Rob Kuijsten
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! Vierling te Apeldoorn, oct. 1874
Date: Mon, 15 Jul 2002 20:19:02 +0200
X-Newsreader: Forte Agent 1.91/32.564


Wageningsche Courant, donderdag 29 october 1874


----
De vrouw van een papiervormmaker te Apeldoorn is bevallen van vier
welgeschapen kinderen, zijnde 3 jongens en 1 meisje. Moeder en kroost
zijn zeer welvarende.
----


(Echt gebeurd? geen namen vermeld, maar dit moet op te zoeken zijn, BS
geboorte Apeldoorn tussen 20 en 28 october 1874, Wie waagt een
poging?)


http://toevalstreffers.blogspot.com/


Met vriendelijke groeten
Rob KuijstenFrom: l&p
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: oud handschift (RIPPING&LAGERWEIJ)
Date: Fri, 12 Jul 2002 13:12:10 +0100


OVER DE FAMILIE RIPPING & LAGERWEIJ
uit opschrijfboekje - soms met zacht
potlood geschreven, soms met inkt,
vaak moeilijk leesbaar.
Boekje in leer gebonden, 4 zilveren
slotjes (pennetje weg)
formaat 13 X 7cm - 34 pagina's - waarvan 10
onbeschreven - ook restanten van uitgescheurde
pagina's zichtbaar.
(boekje gaat binnenkort naar CBG)31 julij 1770 mijn dogter van een soon bevallen en
gehenaamd Gerrit Rootius, na zijn vaders grootvader


1 meij 1772 bevallen van eene dogter Sara Geerarda,
in de Geerte kerk gedoopt, hare moeder als doopgetuijge
door Dom: Apels gedoopt


3 Febr: 1773 doctor van Alphen eene dogter Catharina Maria

den 22 augustus 1800 afschijt genoomen van onse
Godsalige Ds. Bonnet, sijn laaste woorden tot mij
waren: 1 Petrus vs 24-25, alle vlees is gras enz


14 december 1803 afschijt genoomen van onse Godsaalige
Ds. Bonnet, sijn laaste woorden tot mij waren:
Dien losser sal niet rusten voor dat hij sijn werk
sal volbragt hebben


Vader Smits is overleeden den 19 maij 1800 in den
ouderd: van 82 jaren - en suster van Alphe 24
augustus 1800 = vers 29-5


Kaatje Huijstien is overleden 4 september 1800, en
wij hebben 'n woord voor bij den Vader, De Engelschen
zullen de weg wel sogten


Pieter van Alphen is overleden den 2 september 1801


Suster van Wesel is overleden den 15 julij 1802, 56 jaar


Saertje Ripping is in de kraem bevallen 19 febr: 1802,
'n dogter


Broer van Alphen is overleeden 11 november 1802
bij de 64 jaar


Saertje Ripping is in de kraem bev: 1 october 1803
'n dogter


Saertje Ripping in de kraem 29 augustus 1805, 'n dogter


den 2 jan=1805 is broer G. Voshans overleeden


Saertje Ripping in de kraem gekomen 26 dec: 1808, een soon


Saertje Ripping in de kraem van een soon 20 april 1813


Sartjes Riping 9 julij 1815 in de kraem gekoomen van een doghter


Broer Smits 16 nov: 1802


den 12 jan=1806 is mijn lieve man overleeden des savonds ten
agt uuren: 58 jaar en vijf maande en agt daage


25 junij 1806 Dr. van Eik overleeden


onse nigt Cornelia van Vise overleeden den 13 september 1847
te Middelburg


Onse vriend en leeroom Dom: de Vries overl: 12 Jann 1847


mijne suster Cornelia den 29 maart 1843 getrouwd met
Dirk Schuurmans


Klaartje getrouwd 3 septemb: 1827 met B. Kloppenburg


Saartje Ripping getrouwd de 21 october 1835 met J. Lagerweij


Saartje bevallen 12 october 1837 bevallen van zoon Anton


Saartje bevallen 13 maart 1839 van ene dochter Sara


Saartje bevallen 1 jann: 1842 eene dochter Christina


Saartje bevallen 14 aug: 1845 eene dochter Jacoba


28 aug: 1848 eene dochter Cornelia


1 maart 1855 een zoon Cornelis


15 maart 1855 mijn lieve zuster J. Lagerweij Ripping plotseling
overleden ruim 39 jaar


1855 Jacobus Wisalius het vijfde kind van J.J.Ripping overleden
oud wier jaare


12 mei 1855 Oom van Wesel te Voorburg overleeden 71 jaar


9 febr: 1852 Gabriel Ripping te Middelburg overleden 38 jaar


Jan Ripping getrout met Lijdie Betz 26 maart 1839


Lijdie 1840 bevallen van een zoon 16 junij Cornelis


Lijdie van eene dochter bevallen 5 december 1841 genaamd
Anna Elisabeth


1843 van eene dochter bevallen 21 september Sara Gerarda en door
Ds Lagerweij gedoopt 22 sebt


2 aug: 1845 van een zoon bevallen Johan George


18 aug: 1850 van een zoon bevallen Johannes Jcobus Winsalius
gdpt: door Ds. Hugenholtz, maar egter op 21 sept: overleden


5 juni 1851 bevallen van een zoon Dirk Adriaan, gdbt: Ds.
Hugenholtz


25 maart 1857 van een zoon bevallen Johannes Jacobus Winsalius


26 april 1858 van een zoon bevallen Barend Adrianus


21 aug: 1858 een zoon Gerard van Wesel Ripping


25 mei 1858 nicht K.Paaun overleden 74 jaar


6 sept 1858 nigt Ripping geb: Buurman overleden te
Middelburg 75 jaaren oud.


1 februari 1862 mijne zuster Marie Meijdenberg Ripping
overleden oud 58 jaar


1862 Willem Schuurmans overleden 14 juni 32 jaar oud


16 dec 1862 B.A. Kloppenburg overleden 58 jaar oud


8 aug 1863 Cornelis Ripping overleden 57 jaar oud


1864 8 juni Klaas Kloppenburg overleden 58 jaar oud


1858 op 9 december is Gerrit Schuurman overleden 30 jaar


29 april 1865 tante van Wesel overleden bijna 76 jaaren


26 maart 1868 mijn broeder Johan Jacobus Ripping overleden
oud 54 jaaren, en op 30 maart begrawe


27 april 1868 Sara Jobst Lagerweij van eende dochter bevallen
genaamd Anna


19 april 1873 Anna Bergsma Ripping van een zoon bevallen


19 feb 1869 overleden J.George Ripping oud 23 jaaren zoon
van wijlen mijn broeder J.J. Ripping en begrave 23 feb


14 juli 1869 overleden mijn man D.A. Schuurmans en 19 juli
begrafe oud 74 jaar 1 maand oud. hij is gebore 11 juni 1795


10 mei 1873 overleden Anna Elisabeth Ripping getrouwd aan
Bergsema


2 mei 1872 overleden Jan Lagerweij de eggenoot van mijn overlede
zuster Ripping oud 66 jaar en begraven te Wageningen 7 mei


23 juli 1874 overleden Cornelia Lagerweij dochter van J.Lagerweij
te Montreux ook aldaar begraven op 25 juli
7/10/2002 :::

From: l&p
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: handschrift (Wageningen) fam. van Ommeren
Date: Wed, 10 Jul 2002 13:30:34 +0100


Handgeschreven aantekeningen betreffende
een familie van Ommeren te Wageningen
in een handschrift boekje 10 X 16cm 10 pagina's -
(1763-1892)


1797 den 30 juny is Jan van Ommeren en Antonia
Theodora van Rijn ten huwelijk aangetekend door
A.Z. van Zadelhof, Geurt Wessels, mitsgaders den
secretaris Erpenbeck, leeden uyt den commissie uyt
den raad dezer stad Wageningen.


1797 den 18 july des morgens ongeveer negen uuren
door Ds van Embden in de kerk getrouwd


1763 den 17 maart is jan van ommeren geboren uyt
het huwelijk van derk van Ommeren en Anna Elisabeth Kool.


1775 den 22 september is Antonia Theodora van Rijn
geboren uyt het huwelijk van Willem Gerrit van Rijn
en Elisabeth Mol


1798 den 27 augustus des morgens ongeveer half neegen uuren
is A.T. van Ommeren geb: van Rijn verlost van een zoon


1798 den 2 september is de zoon gedoopt met de naam DERK
door Ds Ten Dal, met nog twee andere kinderen, zoals een
zoon van Jas. van Baak met de naam van Jan, en het andere
kind van Bart van Nijenhuijsen met de naam van Gerritie


1800 den 22 augustus des morgens om half zeeven uuren is A.T.
van Ommeren geb: van Rijn, verlost van een dogter


1800 den 28 augustus is den dogter gedoopt et de naam van
Elisabeth, door Ds. van Embden, met nog twee andere kindere
als een van Jan Heij (zijnde een kind volgens gezegde van 7
maanden dragts) met de naam van Johannes, en het andere kind
van Mathijs van Baak met de naam van Maria


1801 in 't laast van junij is Dirk, en Elisabeth door den
welgeleerden Doct: H. van den Bosch de kinderpokken met
naturlike pokken ingeent, Dirk heeft na inenting dik gehad,
dog Elisabeth niet veel meer dan 50 egte pokken


1802 den 17 december, des morgens even voor vijf uuren, is
A.T. van Ommeren geb: van Rijn verlost van een zoon.


1802 den 26 december is de zoon gedoopt met de naam van
Willem Gerrit, door Ds Ten Dal, met nog een ander kind van Jan
Den Heuvel met de naam van Pitronilla


1803 is Willem Gerrit met de koepokstof door Doctor Lughtmans
ingeent.


1804 den 5 november des avonds om half elf uuren in A.T van Ommeren
geb: van Rijn, verlost van een zoon.


1804 den 17 november is de zoon gedoopt met de naam van Mrtinus
Adrianus door DS. J. van Embde


1805 - heeft Elisabeth en Willem Gerrit de mazelen gehad en in 't
zelfde jaar is Martinus Adrianus door Doctor Luchtmans met de
koepokstof ingeent


1806 den 25 october is A.T. van Ommeren, geb: van Rijn verlost
van een dogter


1806 den 6 november is de dogter gedoopt, door Ds van der Leeuw
als zijnde het eerste kind als Predikant dat hij gedoopt heeft
met de naam van Anna Elisabeth


In april 1807 is Elisabeth door Doctor Luchtmans met de koepokstof
ingeent


1807 den 19 julij des avonds tussen half vijf en zes uuren is
Willem Gerrit aan zinkingskoortsen met een bezetting op de borst,
overleden gedurende een ziekte van twee maal vier en twintig uuren


1810 de 7 april, des avonds tussen half tien en tien uuren is
A.F. van Ommeren, geb: van Rijn bevallen van een dogter


1810 den 24 april is deze dogter gedoopt door Ds. J. van Embden
met de naam van Willemina Geertruijda


in Augustus 1810 werd Willemina Geertruijda door Doctor Luchtmans
met de koepokstof ingeent


(Ander handschrift)


1812 in februari hebben Martinus Adrianus, en Anna Elisabeth en
Willemina Geeryruijda de masselen gehad


(ander handschrift)


1822 den 11 october is vader Jan Van Ommeren quartier voor 9 uuren
voormiddag te Wageninghen overleden, in den ouderdom van 59 jaren,
6 maande, en 24 dagen en aldaar in de Gereformeerde Kerk op den
16 october 1822 begraven in de groef No. 307


1836 den 9 januarij is mijn broeder Martinus Adrianus van Ommeren
des morgens om half zes uuren alhier overleden in den ouderdom
van 31 jaar, 2 maanden en 4 dagen en is begraven den 16 januarij
op de nieuwe begraafplaats in het tweede graf naast oom Mr Martinus
Adrianus van Ommeren.


(ander handschrift)


1859 den 22sten october is onse broeder Dirk van Ommeren des voor-
middags te half elf uuren alhier overleden in den ouderdom van
61 jaren en bijna 2 maanden, en is begraven op donderdag den 2tsten
october op de begraafplaats in den grafkelder van de familie van
Ommeren


1869 den 27 januarij is onze moeder Antonia Theodora van Ommeren
geboren van Rijn overleden in den hoge ouderdom van 93 jaren en
4 maanden, en begraven in de familiekelder op den eersten februarij
daaraanvolgende


1869 den 7den Februarij strierf onze jonkste zuster Willemina
Geertruida van Ommeren in den ouderdom van 58 jaren en 10 maanden.
Zij werd begraven in het familiegraf op den 12den Februarij


(ander handschrift)


1874 den 23st october is mijn zwager Pieter Joosting om half elf
s'avonds overleden en den ouderdom van 71 jaren en zes maanden,
en den 27sten october begraven in de grafkelder van de familie
van Ommeren


(ander handschrift)


1878 den 2den april is Elisabeth van Ommeren overleden en in het
familiegraf begraven


(ander handschrift)


1892 den 19den februari s'nachts omstreeks half een is Anna Elisabeth
van Ommeren de Wed: Pieter Joosting, in leven Predikat te Maurik, in
den ouderdom van ruim 85 jaren, ten gevolgen van den influenza zacht
en kalm te Wageningen ontslapen. Zij was tot het einde zeldzaam helder
van geeste, wonderbaar sterk van geheugen. Een gezonde levenslust en
warm van harte.
Met haar stierf de laatste van deze tak der van Ommeren's.
Haar lijk werd maandag 21 februari daaraanvolgende in de grafkelder
waar eerder ook haar echtgenoot in 1874 een plaats had gevonden
des na middags bijgezet.


NG soc.genealogie.benelux - Patrick van Griethuysen
6/9/2002 :::
From: "Erica"
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! transport poonschuit / kraagschip


* * *


Folionummer :
ongenummerd (25-1-1804)


Oude eigenaar(s) :
Jan Colijn, gesworen exploiteur van de Hove en Hooge Vierschaar van
Zuid-Holland wegens Hermen van LIMMEN, scheepmaker wonende onder Dordrecht


Nieuwe eigenaar(s) :
Laurens GASSELAAR, substituut secretaris van en wonende Bergen op Zoom


Soort transport :
POONSCHUIT, lang over steven 50 voeten, uijt op den berghouten 17 ½ voeten,
hol onder zijn gangboorden, 6 voeten met deszelfs rondhout op staande en
lopende want F 1.095.


* * *


Folionummer:
ongenummerd (29-1-1808)


Jacobus van de Weg, wonende even buijten Dordrecht


schuldigt F 5000 aan


Hermanus van Beest, koopman


-> te verbinden een kraagschip genaamt DE MARIA met zijn staande en lopende
want.


* * *


BRON: stadsarchief Dordrecht, archiefnr 405 Oudrechtel De Mijl,
inventarisnr. 5


* * *


Erica5/25/2002 :::
From: inevandenmunckhof @ home.nl (Ine van den Munckhof)
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! toevalstreffers
Date: 25 May 2002 12:38:42 -0600
Xref: uni-berlin.de soc.genealogy.benelux:100010


Gevonden in een index van huwelijksdispensaties van het Bisdom Roermond.


Jaar: 1685 invoer 25 Gerhardt van Laer uit Amsterdam X Anna Margaretha van
Olymart uit Honlo?
Jaar: 1690 invoer 88 Wilhelmus Walradus Pancratius x Lucia Winckelmeulen,
beiden uit Roermond
Jaar: 1701 invoer 3 Joannes Oomen x Antonia Joanna Geuren, beiden uit Meijel
Jaar: 1710 invoer 146 Wilhelmus Ohmen x Maria Smulders, beiden uit Horst
Jaar: 1715 invoer 138 Wilhelmus van Cruchten uit Maastricht x Barbara van
Bael uit 's Hertogenbosch
Jaar: 1719 invoer 122 Joannes Martinus Schepens uit Geldern Duitsland x
Maria Verburgh uit Rotterdam


Met groeten
Ine
Ine van den Munckhof
inevandenmunckhof @ home.nl
inevandenmunckhof @ xs4all.nl
http://members.home.nl/inevandenmunckhof
http://xs4all.nl/~smoherd5/17/2002 :::
From: eperry @ telus.net (Esther Perry)
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! toeval - Roosje uit Aalst.
Date: 17 May 2002 06:37:44 -0600


Gevonden in de gaardersregisters voor Heinenoord:


Aangegeven voor begraven: 26 Nov 1800.
Roosje oud 28 Jaar geboren te Aalst bij Maastrigt.
Geene classe, dus f Nihil. Getekend: Jacob Abraham.


Groeten uit Beautiful British Columbia
Esther Perry5/15/2002 :::
From: eperry @ telus.net (Esther Perry)
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! Toeval: MOLDERIKS/SMITS
Date: 14 May 2002 20:07:12 -0600


Gevonden in het gaardersregister voor Heinenoord:


In ondergeschreven Anthonij Molderiks JM gebooren te Venlo
en woonende alhier (=Heinenoord) mij zullende begeeven ten
Houwelijken Staat met Elisabeth Smits JD gebooren te
Leeuwaarden en woonenden te Dordregt, en vermits haar
onvermoogen niet gehoorenden onder Eenige van den vier
Classies in den ordonnantie op het zelven middel geëmaneert en
versoeken dan mitsdien acte Prodeo ommen te strekken als na
behooren. En is desein aan hem uitgegeven op den 3 Augustus 1797.
(Getekend) Joh. Boogaard Secretaris. (Getekend) Antoni Moldrikse.


Hoop dat iemand hier iets aan heeft ;-)
Groeten uit Beautiful British Columbia
Esther Perry5/10/2002 :::
From: "Pcramwinckel"
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: !toevalvondsten
Date: Fri, 10 May 2002 00:53:44 +0200


Zufallsfunde aus dem kath. KB Mülheim an der Ruhr-Altstadt, einzusehen im
Stadtarchiv


Peter von der Barth aus Holland, 56 Jahre + 27.05.1873


Catharina Geurtz aus Gent bey Nymwegen, 37 Jahre + 04.06.1873


--
m.v.groet, kind regards, fr. Grüsse
Pieter J. Cramwinckel
NEW ! email: pcramwinckel @ wanadoo.fr
Cramwinckel genealogy http://www.cramwinckel.info
Kraejonwinkela project (Krawinkel research) http://www.kraejonwinkila.com5/1/2002 :::
From: hoogma @ euronet.nl (Marianne Hoogma)
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! Huwelijken Westra Utrecht-stad
Date: 1 May 2002 14:48:50 -0600


Beste Friesland zoekers,


Vanochtend ben ik in het Utrechts Archief voor een van jullie tevergeefs op
zoek geweest naar een huwelijk tussen Jan Jans Westra die op 15-1-1851 te
Utrecht gehuwd zou zijn geweest, volgens een oude correspondentie uit de
jaren vijftig die bewaard is in het Ryksarchyf Leeuwarden, met ene Maria
Elizabeth Hustin.
Helaas voor de vragensteller is er in de periode 1843-1862 geen enkele
Westra noch Hustin in Utrecht-stad gehuwd. Sneu voor die vragensteller.


Ik vond in een iets latere periode wel 3 huwelijken Westra met Friese
voorouders die ik jullie niet wil onthouden. Het betreft huwelijken in de
periode 1863-1902 in de stad Utrecht. Het is geen familie van me.


Voor wie het kan gebruiken: veel plezier ermee.


Marianne Hoogma


Huwelijken Utrecht, 31 jan 1872 akte nr 28
Thijs Westra, metselaar, geb. te Rauwerderhem, won. alhier, 28 jaren, z.v.
Pieter Thijsses Westra en Mijntje Bernardus Brouwers beide overleden X
Maria Elisabeth Peters, z.b. geb. en won. alhier, 23 jaar, d.v. Antonie
Peters, visser, won. alhier en Maria van der ?eemd [eerste letter niet goed
leesbaar], overleden.


Huwelijken Utrecht, 7 nov 1877 akte nr 492
Klaas Westra, letterzetter, geb. te Heerenveen, won. alhier, 25 jaren, z.v.
Sjerk Everts Westra, leerlooijer en Geertje Klazes de Jong, z.b. beide
wonende in Opsterland X
Grietje de Jong, z.b. geb te Haskerland, won. alhier, 24 jaren, d.v. Pieter
Reinders de Jong, overl. en Rinske Jans de Jong, z.b. wonende te Nijehaske.Huwelijken Utrecht 17 dec 1902 akte nr 715
Leendert Hester, werkman, geb. en won. alhier, 22 jaren, z.v. Hendrik
Hester, werkman, won. alhier en Maria Frederika van Montfoort overl. X
Maria Christina Elisabeth Westra, z.b. geb. en won. alhier, 19 jaren, d.v.
Thijs Westra, overleden en van Maria Elisabeth Peters, werkvrouw, won.
alhier.
4/23/2002 :::
Van:M.C.A. Luken (mcaluken @ wxs.nl)
Onderwerp:Toevalstreffer fam.naam Schagen
Discussies:soc.genealogy.benelux
Datum:2002-04-22 16:59:42 PSTORA Schoorl inv. 909:
9-1-1747: Jan Schagen ca 72 j, Reijer Groenvelt ca. 82 j,
verklaren op verzoek van Adriaan Dijkstaal uit Benningbroek dat ca. 1716
zijn getrouwd: Willem Schagen en Geertje Cornelis, ten huize van de
bruidegom


4/19/2002 :::
From: Ineke
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: !! spin-en werkhuis amsterdam personen van buiten de Stad
Date: Fri, 19 Apr 2002 09:56:42 GMT
Xref: uni-berlin.de soc.genealogy.benelux:98464Personen van Buiten Amsterdam
Opgenomen in het Spin en Werkhuis in Amsterdam
Op vrijdag 14 september 1832:


Maria Volmulder, van Leeuwarden 64 jaar en 60 jaar in Amsterdam,
Roomsch, negotie,weduwe van Jan Eijoo, door de politie ingezonden


Donderdag 20 september 1832
Saartje Lokkermans, van Bodegraven 40 jaar en 5 jaar in Amsterdam Ev.
Luthers gehuwd met Willem Sutterland, door de politie ingezonden met 4
kinderen.
1. Maria Lokkermans geb. Leijden 14 jaar gereformeerd aldaar gedoopt in
de Hoogelandkerk
2. Jan Sutterland geboren Leijden de 10-januarij 1823 gereformeerd
gedoopt te Amsterdam in de Noorderkerk.
3. Johanna Suterland geboren te Amsterdam 1 july 1830 gereformeerd
gedoopt in de Nieuwekerk
4. Barendina Sutterland geboren te Amsterdam, den 1 july 1830
gereformeerd in de Nieuwe kerk


4 october 1832
Jan Smit van Purmerend 66 jaar 60 jaar in Amsterdam roomsch sjouwersman
gehuwd met Maria Candi met een briefje van de Heer Frater.


Woensdag 4 meij 1831


Jacoba van denBrink, van Londen 60 jaar 55 jaar in Amsterdam
gereformeerd werkster.


Frans van Stralen, Bergen op Zoom 14 jaar deserteur van de Kolonie door
de politie ingezonden 14 junij 1831 naar 't Stadsbestedeling huis
gezonden


1 0ctober.


Frans van Straalen, van Bergen op Zoom 14 jaar roomsch boerenwerk door
de politie ingezonden als deserteur van de Kolonie
George Pluim, van Bergen op Zoom 14 jaar Roomsch boerenwerk door de
politie ingezonden als deserteur van de Kolonie
Johannes Fop of Top, van Bergen op Zoom 14 jaar Roomsc boerenwerk door
de politie ingezonden als deserteur van de Kolonie


Vrijdag 6 meij 1831
Cornelis van Loenen, van Diemen 36 jaar gereformeerd tinnegieter met
briefje van de heer 't Hoen ingekomen


Zaterdag 7 mei 1831
Maria van Hoek, van Haarlem 30 jaar 3 jaar in Amsterdam gereformeerd
werkster met briefje van de heer Frater ingekomen,
Martine Schiereen, van Gouda 54 jaar 8 dagen in Amsterdam roomsch
pijpenmaakster weduwe Adrianus van Wijmen door de politie ingezonden.


Zaterdag 6 augustus 1831
Elizabeth Hollink, van Rotterdam 41 jaar 10 jaar in Amsterdam roomsch
dienstbaar met briefje van de Heer frater ingekomen.


Gerard van Wichem, van Ravestein 50 jaar 28 jaar in Amsterdam roomsch
timmerman weduwnaar van Alida ten Hollander met briefje van de Heer
Frater ingekomen.


Dinsdag 9 augustus 1831
Gijbert Hoshagen of Moshagen, van Amersfoort 14 jaar 2 jaar in Amsterdam
wever met briefje van de Heer Frater ingekomen.


Woensdag 10 augustus 1831
Hindrik Thiel, van Rotterdam 39 jaar 9 jaar on Amsterdam roomsch
schoonmaker


--
Ineke
--


Researching: van Thienen, de Beer, van der Voort, van Duin, van der
Bergh, Vermeulen, Fokker Glas, Kipshagen,Mets, van Daal, Bittens, Vosken
e.v.a.
leest/Reads: English, Nederlands
schrijft/Writes: Nederlands, English (if I have to)
4/13/2002 :::
From: "Luuk Keunen"
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! Belgen in de noordelijke Nederlanden
Date: Sat, 13 Apr 2002 10:05:40 +0200


Beste mensen,


Hierbij een overzichtje van een aantal Belgen die in mijn bestand voorkomen
en die naar het huidige Nederland verhuisden. Meer informatie is uiteraard
verkrijgbaar. De Belgische Keunen's alsmede de Nederlanders die "toevallig"
een kind kregen in Belgie heb ik weggelaten.


Beckers, Josephus, ged. 15-05-1772 Herenthout, vleeshouwer, zv. Josephus en
Anna Catharina van Thielen, tr. Deurne (NL) 1799 Helena de Veth
Bondt, Michael Amandus de, ged. 11-02-1778 Weelde, bakker, zv. Josephus en
Maria Catharina van den Broek, tr. Waalwijk 1812 C.C. Keunen
Casteele, Anna van de, geb. 03-02-1850 Waardamme, landbouwster, dv. Charles
en Francoise Casset, tr. Augustinus de Corte
Corte, Augustinus de, geb. 14-04-1844 Ruddervoorde, landbouwer, zv.
Seraphinus en Blondina Verbeke --> dit echtpaar kwam in Liessel (NL) terecht
Guffens, Willem Hubertus, geb. 24-09-1863 Wijshagen, tr. Maasbree 1893
Sophia Gertrudis Jentjens
Janssen, Laurens, ged. 15-06-1758 Hamont, zv. Andries en Anna Maria Koppens,
tr. Deurne 1789 Wilhelma de Veth
Leen, Maria Elisabeth Constantia, geb. 15-09-1849 Peer, dv. Johannes
Hubertus en Maria Constantia Wilsens, tr. Peer 1875 H.J.B. Keunen
Pelt, Charles M.J.A. van, geb. 15-07-1870 Turnhout, zv. J.H.G. van Pelt en
J.M.P. Versteijlen, tr. Eindhoven 1894 Elisabeth Maria Keunen
Ulens, Victor, geb. 28-09-1880 Orsmaal, zv. Leandre en Regine Vandermeulen,
tr. Deurne 1918 Johanna Wilhelmina Buis
Vandenberghe, Caesarina, geb. 28-05-1891 Bornhem aan de Schelde, tr. Petrus
Vink ---> bioscoop-echtpaar te Leiden en Deurne (NL)
Vanliefde, Louis Joseph, geb. 10-01-1878 Zulzike, zv. Jan Baptist en
Adelaide Beatse, tr. H.M.J. Meganck en tr. Gemert 1917 M.M. van de
Nieuwenhof


Uiteraard houd ik me aanbevolen voor meer gegevens!


--
gegroet,
Luuk Keunen


agacranberry @ hotmail.com (verwijder spaties rond @ )
http://genealogie.tripod.com4/12/2002 :::
From: hoogma @ euronet.nl (Marianne Hoogma)
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! Huwelijken ver van huis
Date: 12 Apr 2002 13:04:16 -0600


Lijstgenoten,


Bijgaand wat huwelijksgegevens uit de akten in de serie "huwelijken ver van
huis". Telt Duitsland ook mee of beperken we deze wedstrijd vooralsnog tot
onze zuiderburen?


Marianne HoogmaGuillaume François Joseph COULON, geb. 19 jan 1783, ged. febr 1783 Visé,
prov. Luik, z.v. François Joseph COULON, overl. 1792 en Magdeleine MONSEUR,
overl. 1806. Hij tr. 20 aug 1818 Utrecht-stad (NL), akte nr 148 met:
Johanna Hendrica van der PANT, ged. 29 sep 1784 Utrecht, weduwe van Philip
Christiaan POPP, d.v. Jan van der PANT en Anthonia VERSTEEGH.


Antonius Gustavus DIERCKX, geb. 11 mei 1889 Baelen (B), akte nr 107, z.v.
Jan-Louis DIERCKX en Maria Rosalia SMULDERS. Hij tr. 17 aug 1920 Steenwijk
(Ov. NL), akte nr 44 met:
Margaretha Johanna HOOGMA, geb. 28 feb 1895 Steenwijk, d.v. Stefanus
Johannes HOOGMA en Falentina MEIJER VAN PUTTEN.


Mag Frankrijk ook?


Eva VAUBAILLON, geb. 25 jan 1819 Kersch/Kirsch, Kanton Sierck,
Arrondissement Thionville (FR), d.v. Nicolaas VAUBAILLON en Marie Anna
RIGAUT. Zij tr. 24 mei 1846 Vledder, akte nr. 6 (DR NL) met:
Hendrik Martens van der BOOM, geb. 11 apr 1804 Leeuwarden, weduwnaar van
Elisabeth Hendriks LUNTER, z.v. Henricus Martens van der BOOM en Elisabeth
BALTUS.


Verder nog gevonden via Gen-Lias de vermoedelijke broer van bovengenoemde
Eva. Deze huwelijksaktes heb ik zelf niet ingezien.
Jean Pierre VAUBAILLON, geb. ca 1811 Kiersch les Sierck (FR), z.v. Jean
Nicolas VAUBAILLON en Marianne RIGAUT. Hij tr. op de leeftijd van 52 jaar
(weduwnaar van Grietje HELMERS) op 19 sep 1863 te Smilde, akte nr 33 (DR
NL) met:
Annichje TIMMER, geb. Beilen, 31 jaar
Hij tr. op de leeftijd van 57 jaar (weduwnaar van Annigje Timmer) op 2 mei
1868 Smilde, akte nr 21 met:
Hilligje VIEROVEN, 36 jaar, geb. 2 dec 1831 Diever, d.v. Johannes VIEROVEN
en Jentien Arends BEL.From: "Y.P. Hoitink"
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! Toevalstreffers 'Belgen' in de Nederlandse Achterhoek
Date: Fri, 12 Apr 2002 19:52:43 +0200


OK Mathieu, op speciaal verzoek de volgende huwelijken van mensen uit het
huidige Belgie in de Gelderse Achterhoek:


* Ondertrouw Winterswijk 16 januari 1625:
Gijsbert Trujens - het lant van Luijck x Jutte Wamelinck - Wenterswijck


* Ondertrouw Dinxperlo 3 juli 1698:
Martijn Wolters jm zv w Hendrick Wolters van Bileveld en Maria Reumers dv w
Derck Reumers van Brussel b. w. onder Dalen


* Ondertrouw Bredevoort 15 juni 1721:
Jan Janveir, jm geboortigh van Brussel, soldaat onder 't Regiment van den
Ervprins van Saxen Eijsenach in de compagnie van de Heer Moesbergen met
Aaltjien Nieulusen, jd van wijlen Jan Nieulusen van Bredevoort


* Ondertrouw Bredevoort 9 januari 1729:
Jannes Hendrik Abelaar geboren van Hasselt onder Luijk soldaat in 't
regiment van den ervprins van Saxen Eisenach in de compagnie van de overste
luijtenant du Moulin en Maria Farbe geboren van Brussel wed'e van wijlen Jan
Gouvaard


* Ondertrouw Bredevoort 27 augustus 1730:
Pieter Isaak jm geboren van Luijks-Hasselt soldaat in 't regiment van de
hertogh van Saxen Eijsenach in de compagnie van de capitein Heimstra met
Anna Christina Mullers jd v wijlen Hendrik M van Bredevoort


Dat het kleine plaatsje Bredevoort hier drie keer in voorkomt komt omdat dat
een garnizoensstad was. Dinxperlo en Winterswijk waren dorpen. Bron:
transcripties Stroet en Hoornenborg (zie http://www.genea.nl).


Ik hoop dat iemand hier wat aan heeft.


Yvette Hoitink
E-mail: hoitink @ home . nl (spaces added to avoid spam)4/11/2002 :::
From: "Mathieu Kunnen"
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! Toevalstreffers burgerlijke stand Opitter (B)
Date: Thu, 11 Apr 2002 18:07:52 +0200


Toevalstreffers uit de burgerlijke stand van Opitter (Belgisch Limburg)


1. Huwelijksakten


- BROUWERS Leonard, geb. op 20-02-1772 te Sittard (nl), z.v. Braun Henricus
en Stevens Maria. Gehuwd (1) voor 1817 met VANHOVE Maria Catharina, geb. ca.
1763, d.v. Vanhoeve Christiaen en Rochels Joanna Elisabeth. Gehuwd (2) op
06-07-1818 te Opitter met CLAUWERS Maria Catharina, geb. op 31-01-1782 te
Bocholt, d.v. Clauwers Jan Mathias en Drieskens Maria Anna.


- EUMMELEN Maria Christina, geb. op 12-02-1812 te Geleen (nl), d.v. Eummelen
Jan Mathys en Houben Maria Elisabeth. Gehuwd op 22-11-1830 te Opitter met
FITEN Peter Jan, geb. op 24-08-1793 te Opitter, z.v. Fiten Jan Mathieu en
Gielen Maria Anna Elisabeth.


- EVERTS Christina, geb. op 14-10-1825 te Roermond (nl), d.v. Everts Hendrik
en Mengelmans Maria Elisabeth.
Gehuwd op 02-01-1862 te Opitter met VERSLEGERS Joannes, geb. op 26-12-1825
te Opglabbeek, z.v. Verslegers Jacobus en Dreesen Helena.


- GAMBON Gerard Andre, geb. ca. 1762 te Maastricht (nl), z.v. Jambon Jozef
en Labes Anna Catharina. Gehuwd op 11-11-1791 te Opitter met VAN HOEF Maria
Sebilla, geb. ca. 1763 te Maaseik, d.v. Vanhoeve Christiaen en Rochels
Joanna Elisabeth.


- GIELISSEN Petronella, geb. op 26-12-1833 te Weert(nl), d.v. Gielissen
Simon en Verhagen Anna Maria. Gehuwd op 02-02-1880 te Opitter met VERHEYEN
Jan Mathias, geb. op 25-07-1830 te Tongerlo, z.v. Verheyen Peter en Neyens
Maria Elisabeth.


- KEMPKENS Helena, geb. 20-02-1867 te Montfort(nl), d.v. Kempkens Mathijs en
Daemen Anna Maria. Gehuwd op 24-02-1900 te Opitter met FITEN Jan Joseph,
geb. op 12-07-1869 te Bommershoven, z.v. Fiten Joannes Damiaan en Driesen
Helena.


- LAMBERS Antonius, geb. 26-10-1853 te Weert(nl), z.v. Lambers Cornelius en
Moonen Anna Gertrude. Gehuwd op 06-01-1884 te Opitter met VISSERS Maria
Carolina, geb. op 12-03-1855 te Opitter, d.v. Vissers Antoon Arnold en
Ramaekers Maria Catharina.


- LAMERS Martinus, geb.20-04-1819 te Maastricht(nl), z.v. Lamers Arnold en
Raymakers Maria Anna. Gehuwd op 26-04-1869 te Opitter met MOORS Maria
Helena, geb. op 22-04-1835 te Opitter, d.v. Moors Rutgerus en Vissers Maria
Coletta.


- LEROOS Hendrik, geb. 29-2-1805 te Susteren(nl), z.v. Leroos Jan en Decrue
Gertrude. Gehuwd (1) voor 1846 met GOOSSENS Maria Gertrude. Gehuwd (2) op
03-09-1852 te Opitter met DREESEN, Maria Catharina, geb. op 28-05-1811 te
Tongerlo, d.v. Dreesen Hendrik en Renckens Maria Margaretha.


- LUYTEN Anna Catharina, geb. op 06-02-1800 te Geleen(nl), dv. Luyten Jan
Willem en Eumelen Anna Elisabeth. Gehuwd op 22-07-1828 te Opitter met FITEN
Adam, geb. op 10-04-1795 te Opitter, z.v. Fiten Damiaen en Pannemans Maria.


- MONNENS Joannes Leonard, geb. 08-02-1863 te Echt(nl), z.v. Monnens
Ludovicus en Dirckx Maria Hubertina. Gehuwd op 14-01-1889 te Opitter met
FITEN Maria Christina, geb. op 13-01-1863 te Opitter, d.v. Fiten Jacobus
Franciscus en Moors Maria Anna Hubertina.


- MOONEN Frans, geb.28-01-1821 te Valkenswaard(nl), z.v. Moonen Joseph en
Vanhoof Joanna Maria. Gehuwd op 10-02-1846 te Opitter met LOBBINGER Maria
Josepha, geb. op 11-04-1823 te Opitter, d.v. Lobbinger Jacob en Briels
Catharina Elisabeth.


- MOONEN Maria Helena, geb. 30-07-1814 te Weert(nl), d.v. MOONEN, Simon en
Jansen Wilhelmina. Gehuwd (1) op 26-07-1851 te Opitter met SIMONS
Bartholomeus, geb. op 30-06-1805 te Opitter, z.v. Simons Gabriel en Stevens
Maria Elisabeth. Gehuwd (2) op 09-02-1876 te Opitter met FITEN Jan Willem,
geb. op 31-01-1831 te Opitter, z.v. Fiten Adam en Luyten Anna Catharina.


- POUWELS Lambertus Gabriel, geb. op 13-03-1839 te Stramproy(nl), z.v.
Pouwels Jacob en Heythuisen Anna Catharina. Gehuwd op 05-06-1878 te Opitter
met WELTJENS Maria Gertrude, geb. op 02-11-1850 te Tongerlo, d.v. Weltjens
Hendrik en Dreesen Anna Maria.


- RAMAEKERS Maria Catharina, geb. op 11-03-1820 te Nederweert(nl), d.v.
Ramaekers Jan Frans en Naus Anna Helena. Gehuwd op 12-01-1845 te Opitter met
VISSERS Antoon Arnold, geb. op 14-01-1808 te Opitter, z.v. Vissers Thomas en
Nottay Maria Catharina.


- SONTROP Magdalena, geb. op 24-12-1824 te Weert(nl), d.v. Sontrop Antoon en
Roussa Catharina. Gehuwd op 08-01-1868 te Opitter met SOONS Pieter Jan, geb.
op 21-12-1829 te Opitter, z.v. Soons Matheus en Zuylen Maria Anna.


- STEYVERS Jan Cornelis, geb. op 19-08-1818 te Stramproy(nl), z.v. Steyvers
Antoon en Vanummissen Anna Maria. Gehuwd op 17-01-1843 te Opitter met
DRIJKONINGEN Maria Helena, geb. op 02-10-1804 te Opitter, d.v. Drijkoningen
Peter Jan en Raemackers Maria Helena.


- STULTJENS Ida, geb. op 23-01-1815 te Weert(nl), d.v. Stultjens Frans en
Martens Joanna Maria. Gehuwd op 04-10-1834 te Opitter met CLEEMEN Jacob,
geb. op 09-02-1804 te Bree, z.v. Kleemen Andries en Paredis Anna Elisabeth.


- THEYBERS Christiaen, geb. op 21-10-1821 te Neeritter(nl), z.v. Theybers
Christiaen en Hendriks Elisabeth. Gehuwd op 12-09-1849 te Opitter met KLAPS
Maria Elisabeth, geb. op 20-12-1820 te Opitter, d.v. Klaps Andries en Seulen
Anna Margaretha.


- ZUYLEN Joseph, geb. juli 1751 te Echt(nl), z.v. Zuylen Joannes en Joosten
Elisabeth. Gehuwd op 27-01-1807 te Opitter met NEYENS Gertrude, geb.
december 1763 te Maaseik, d.v. Neyens Guilliaume en N.N., N.N.2. Overlijdensakten


- AEN DE BRUGGE Mathias, geb. ca. 1758 te Weert(nl), overl. op 20-01-1818 te
Opitter, z.v. Aen de Brugge Cornelis en Hiesens Petronella.


- BROUWERS Leonard, geb. op 20-02-1772 te Sittard(nl), overl. op 11-09-1851
te Opitter, z.v. Braun Henricus en Stevens Maria. Gehuwd (1) met VANHOVE
Maria Catharina, overl. op 24-10-1817 te Opitter.
Gehuwd (2) met CLAUWERS Maria Catharina, overl. op 17-01-1850 te Opitter.


- FRANSEN Johanna, geb. ca. 1766 te Heel(nl), overl. op 24-12-1846 te
Opitter.


- GAMBON Gerard Andre, geb. ca. 1762 te Maastricht(nl), overl. op 12-03-1832
te Opitter, z.v. Jambon Jozef en Labes Anna Catharina. Gehuwd met VAN HOEF
Maria Sebilla, overl. op 03-08-1823 te Opitter.


- KEYERS Petronella, geb. ca. 1830 te Stramproy(nl), overl. op 27-05-1888 te
Opitter, d.v. Keyers Pieter Jacob en Eggelen Joanna. Gehuwd met VELTMANS
Renerus.


- LUYTEN Anna Catharina, geb. op 06-02-1800 te Geleen(nl), overl. op
27-03-1835 te Opitter, d.v. Luyten Jan Willem en Eumelen Anna Elisabeth.
Gehuwd met FITEN Adam, overl. op 28-06-1866 te Opitter.


- MOONEN Frans, geb. op 28-01-1821 te Valkenswaard(nl), overl. 22-09-1849 te
Opitter, z.v. Moonen Joseph en Vanhoof Joanna Maria. Gehuwd met LOBBINGER
Maria Josepha.


- MOONEN Maria Helena, geb. op 30-07-1814 te Weert(nl), overl. 14-01-1892 te
Opitter, d.v. Moonen Simon en Jansen Wilhelmina. Gehuwd (1) met SIMONS
Bartholomeus, overl. op 03-10-1864 te Opitter. Gehuwd (2) met FITEN Jan
Willem.


- PEETERS Lambert, geb. ca. 1802 te Thorn(nl), overl. op 08-04-1834 te
Opitter, z.v. Peeters Jan en Donzehoer Maria Antoinetta.


- RAMAEKERS Maria Catharina, geb. op 11-03-1820 te Nederweert(nl), overl. op
26-06-1876 te Opitter, d.v. Ramaekers Jan Frans en Naus Anna Helena. Gehuwd
met VISSERS Antoon Arnold, overl. op 05-02-1897 te Opitter.


- THIELENS Hendrik, geb. ca. 1765 te Budel(nl), overl. op 17-02-1838 te
Opitter, z.v. Tilens Antoon en Vissers Gertrude. Gehuwd met DRIJKONINGEN
Maria Aldegonda, overl. op 07-09-1833 te Opitter.


- VANGELOOVE Maria Elisabeth, geb. ca. 1795 te Budel(nl), overl. op
23-11-1817 te Opitter, dv. Vangeloove Michel en Bams Catharina.


- VELTMANS Jan Mathys, geb. ca. 1771 te Stramproy(nl), overl. op 23-05-1835
te Opitter, z.v. Veltmans Hendrik en Vaesen Gertrude. Gehuwd met SMEYERS
Maria Aldegonda, overl. op 19-12-1832 te Opitter.


- VERVERS Ludovicus, geb. te Sittard(nl), overl. op 01-10-1747 te Opitter.
Gehuwd met DAEMEN Catharina, overl. op 25-11-1776 te Opitter.


- ZUYLEN Catharina, geb. ca. 1756 te Echt(nl), overl. op 27-11-1814 te
Opitter, d.v. Zuylen Joannes en Joosten Elisabeth. Gehuwd met RUTTENS
Cornelis, overl. op 12-03-1796 te Opitter.


- ZUYLEN Jacobus, geb. ca. 1749 te Echt(nl), overl. op 29-10-1827 te
Opitter, z.v. Zuylen Joannes en Joosten Elisabeth. Gehuwd met CLEEMEN Anna
Maria, overl. op 06-04-1839 te Opitter.


- ZUYLEN Joseph, geb. juli 1751 te Echt(nl), overl. op 31-01-1832 te
Opitter, z.v. Zuylen Joannes en Joosten Elisabeth. Gehuwd met NEYENS
Gertrude, overl. op 25-06-1842 te Opitter.


Met vriendelijke groeten,
Mathieu Kunnen, B-3640 Kinrooi
mathieu.kunnen @ skynet.be
From: "Mathieu Kunnen"
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! Toevalstreffers Ophoven (B) schepenbank
Date: Thu, 11 Apr 2002 01:01:13 +0200Toevalstreffers uit het gichtregister (overdrachten) nr. 21 van de
SCHEPENBANK OPHOVEN (Belgisch Limburg), bewaard in het rijksarchief te
Hasselt.fo. 8. 1707, 30 juli
Jacobus Vlecken, borger, koopman, Maaseik, als gevolmachtigde van zijn
zwager François Sillier, koopman in Amsterdam.


fo. 32. 1708, 6 maart
Volmacht dd. 5 maart 1708 voor notaris G. Schrijven in Roermond, verschijnt
advokaat J.J. Baenen, met een volmacht dd. 10 oktober 1706, hem gegeven door
Jacomina en Anna Vanlichteren, wonend te Breda. Hij geeft die volmacht door
aan Gerard Willemsen. De te verkopen grond komt uit de nalatenschap van hun
"moije zuster" Maria Janssen (+). Zijn mede verschenen zuster Sophia Janssen
en de jonge dochter Sophia Janssen, met de gekozen mombers Francis Despae en
Jacobus Van Meer. Allen volmacht gevend aan hun neef Gerard Willemsen.


fo. 32. 1708, 7 maart
Gerard Willemsen verklaart de 37 pattacons ontvangen te hebben van Rut Van
den Weijm. Eveneens getekend door Sophia Janssen, de jonge dochter van
schipper Jan Janssen; Anna Stijntien van Lichteren (zie ook vorige van 6
maart).


fo. 39. 1708, 28 augustus
Joannes Judocus Charles, lic. rechten, zoon van W.G. Charles gehuwd met
Joanna Catharina Martens (+), krijgt in Roermond volmacht van zijn vader, om
mede namens zijn zusters 1 bunder land in erfpacht uit te geven. Gelegen in
Geistingen. Aan Mathijs Grispen.


fo. 43. 1709, 30 oktober
Thijs Gripsen bekent naderschap aan Maximiliaan Martens, aangaande 1 bunder
land in Geistingen. Was verkocht door lic. Joannes Judocus Charles van
Roermond. (28 augustus 1708).


fo. 59. 1711, 23 maart
Verkoop door Jacob Jansen Sloots, mede namens consorten, aan Jan Deckers ca.
1/2 vrecht land in Ophoven in 't Leu Voor 30 gulden.
De verkoper kreeg volmacht van: 1. Pieter Jans Sloots; 2. Jan Stevens gehuwd
met Altje Jans Sloots; 3. Barbara Jans Sloots en 4. Gertruijd Jans Sloots, 2
meerderjarige ongehuwden; met hun broer Jacob Jans Sloots, erfgenamen van
Jan Sloots, hun vader.
De volmacht werd gegeven bij een notaris in Leiden. Nummer 1. woonde in
Gouda; nr. 2. in Leiden; nrs. 3 en 4 buiten de tilepoort dezer stad onder
het ambacht van Leijderdorp.


fo. 93. 1714, 13 oktober
Joannes Vanderheggen, borger te Maaseik, beheerde de goederen van zijn broer
Dirk Vanderheggen die in Spanje koopman was. Na dood van zijn broer beheerde
hij verder die goederen voor Adriaan Lenaerd Vanderheggen, de zoon van Dirk.
Die is al 30 jaren niet meer hier in het land geweest. Hij zou voor vele
jaren naar Indië vertrokken zijn. Men weet niet of hij nog leeft.


fo. 95. 1714, 13 oktober
Registratie van een akte van notaris J. Van Straelen, Heijthuijsen, dd. 4
juli 1714.
Maria Anna Pauli, vrouw van Erasmus Ferdinandus de Bellevaux, koopman Luik,
gevolmachtigd door haar man, verkoopt aan haar schoonvader Mr. Carolus de
Bellevaux gehuwd met Gertruijd Philippijn Generet, al haar erfgoederen, zo
onder Ophoven als Geistingen. Voor 1000 gulden. Gedaan in Heijthuijsen ten
huize Carolus de Bellevaux. Getuigen: scholtis Jacobus Jacobi en E.H. Thomas
Van den Eertwegh.


fo. 97. 1714, 17 november
Reijner Van den Camp verifieert en affirmeert een notariële akte van notaris
Laur. Theod. Caters dd. 22 juni en 17 november 1714.
Op 22 juni 1714 verscheen Reijner Van den Camp, wonend bij Heinsberg op
Overleeck, zoon van Adam Van den Camp (+), oud 76 jaar, voor notaris Caters.
Daar verklaart hij, op verzoek van Joannes Vanderheggen, hoe dat zijn vader
(+) verkocht aan zijn broer Jacob Van den Camp, drie stukken erven onder
Geistingen bij Heuckershof gelegen. Die grond kwam uit zijn aandeel bij
deling van Heuckershof. De hof werd gedeeld met vijf gezusters en
gebroeders. De rest van zijn deel verkocht Adam Van den Camp aan Willem
Vanderheggen in naam van Reijner Vanderheggen, koopman in Spanje.
Op 17 november daarna komt Reijner Van den Camp verklaren dat burgemeester
Lenssens menigmaal gevraagd heeft de stukken te kopen. Te weten: boomgaard
en weide, genaamd het venne. De declarant was daatoe niet genegen, aangezien
allerhande voorvallende ruïnen, zo van oorlog als andere onheilen in het
Gullickerland. Hij hield dat land als een reserve, voor het geval hij zou
moeten vluchten. Hij, Reijner Van den Camp, noch zijn zusters of broers,
hebben ooit de verkoop van Heuckershof bijgewoond; in tegenstelling met de
bewering van burgemeester Lenssen. Gedaan in Maaseik, ten huize van Joannes
Vanderheggen, in de Witten Leeuw.


fo. 106. 1716, 9 januari
Verkoop door Lambert van Namen van ca. een half bunder land onder Ophoven
aan schepen Lenaerd Steijvers. Voor 200 gulden. Lambert Van Namen, wonend in
Roermond, kreeg daartoe volmacht van zijn moeder Anna Slots, weduwe Joannes
Van Namen, wonend in Antwerpen.


fo. 109. 1716, 2 mei
Geurt Leetiens, gevolmachtigd door Marten van Geene, in Leiden, verkoopt aan
Jan Deckers, drie stukjes land, samen ca. 1,5 vrecht. Voor 21 rijksdalers.
In de volmacht van van Geene aan Leetiens staat: landen en goederen als hem
tot Ophoven toehoren, als in huwelijk hebbende Maria Leetiens, dochter van
Geurt Leetiens en Barbara Sloots. Leiden 28 november 1715.


fo. 116. 1717, 5 juni
Jan Corbeij van Thorn verkoopt aan Reijner Rutten van Kessenich, ca. 1
vrecht land. Voor 70 gulden.


fo. 144. 1721, 7 februari
Mathijs Verhaeghen verschijnt als gevolmachtigde van mevr. douariere
baronnes de Kerckheim, vrouwe van Ass, Bernau, Bombaij, tot Grathem. Ze
draagt haar tocht van vier bunder, genaamd de Vissenakker over aan haar zoon
Johan Willem, baron de Kerckhem. De baron zet deze vier bunders tot borg
voor een proces tegen Heer Claessens (in Vliermaal).


fo. 156. 1723, 12 april
De erfgenamen van Jaspar Baents (+) en Margriet Engelen, namelijk: Reijner
Baents, zoon van Jaspar en Margriet Engelen met haar tweede man Jan
Wenthuijsen (met naaste vrienden: Lambert Rockaerts en Reijner Beckers),
Reijner Baents en zijn zuster Lijsbet Baents, ruilen met Jan Jeucken gehuwd
met Catharina Gielen. De 1ste aan de 2de, drie stukken grond onder Beegden.
De 2de aan de 1ste: 222,5 roede onder Ophoven in de Dijckert en 280 gulden.


fo. 188. 1725, 15 december
Registratie van een akte verleden voor notaris Joannes Antonius Knops, Thorn
11 mei 1715.
Laurens Oosten van Thorn als momber zijner vrouw Marie Versiers, leende toen
van meester Joan Reijnders van Ophoven, 200 gulden à 4 %. Onderpand: 1. een
rentbrief van 325 gulden op de gemeente Neeritter; 2. een rentbrief van 250
gulden op de Ummelenkamp. De twee kapitalen komen van de oude heer meier
Reijner Caters (+) (voor zover ze Laurens Oosten toekomen).


Met vriendelijke groeten,


Mathieu Kunnen, B-3640 Kinrooi
mathieu.kunnen @ skynet.be4/10/2002 :::

From: "Mathieu Kunnen"
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! Toevalstreffers burgerlijke stand Gerdingen (B)
Date: Wed, 10 Apr 2002 23:03:37 +0200


Toevalstreffers uit de burgerlijke stand van Gerdingen (Belgisch Limburg)
Indien geen vermelding van plaatsnaam bij een datum is dit Gerdingen


1. Huwelijksakten:


- Baeten Gertrudis Hubertina, geb. 28-06-1860 te Nederweert (nl), d.v.
Baeten Jacobus en Sonnemans Hendrina. Gehuwd op 06-06-1892 met Bergmans
Petrus Sebastiaan, geb. 07-07-1864 te Weert (nl), z.v. Bergmans Lambertus en
Brankaert Joanna Hubertina.


- Bergmans Nicolaas Joseph, geb. 08-05-1867 te Weert (nl), z.v. Bergmans
Lambert en Blankaert Johanna Hubertina. Gehuwd op 19-04-1891 met Bergmans
Elisabeth, geb. 24-05-1868, d.v. Bergmans Hubert en Vastmans Maria
Elisabeth.


- Bergmans Petrus Sebastiaan, geb. 07-07-1864 te Weert (nl), z.v. Bergmans
Lambertus en Brankaert Joanna Hubertina. Gehuwd op 06-06-1892 met Baeten
Gertrudis Hubertina, geb. 28-06-1860 te Nederweert (nl), d.v. Baeten Jacobus
en Sonnemans Hendrina.


- De Beukelaer Ludovicus, geb. 03-12-1883 te Putte (nl), z.v. De Beukelaer
Franciscus en Van Put Anna Cornelia. Gehuwd op 04-05-1908 met Stinkens Maria
Margaretha, geb. 24-01-1890, d.v. Stinkens Gerard Frans en Damiaens Maria
Gertrudis.


- Janssen Maria Helena, geb. ca. 1798 te Stramproy (nl), d.v. Janssen Jan en
Creemers Anna Maria. Gehuwd op 30-01-1834 met Roeckx Jan Mathijs, geb. ca.
1777 te Opoeteren, z.v. Roeckx Pieter en Houben Elisabeth.


- Schaekers Maria Aldegondis, geb. 13-03-1815 te Stramproy (nl), d.v.
Schaekers Mathijs en Kwaspen Maria Catharina. Gehuwd op 20-07-1842 met Aerts
Pieter Jozef, geb. 31-01-1809 te Bree, z.v. Aerts Arnold en Wilkens Helena.


- Stals Maria Gertrudis,geb. 16-04-1817 te Stramproy (nl), d.v. Stals Jan en
Tirium Catharina. Weduwe van Schonkeren Jan Mathieu. Gehuwd op 11-01-1843
met Breemans Pieter Theodoor, geb. 22-06-1813, z.v. Breemans Jan en
Hoogsteyns Maria Elisabeth.


- Stals Petrus Joannes, geb. 28-04-1873 te Nederweert (nl), z.v. Stals
Theodorus en Koolen Petronella. Gehuwd op 28-02-1897 met Neijens Anna
Margaretha, geb. 28-08-1868, d.v. Neijens Pieter Jan en Hildeman Anna
Elisabeth.


- Vanbest Pieter Mathieu, geb. ca. 1792 te Stramproy (nl), z.v. Vanbest
Corneel en Wilemsen Jacomina. Gehuwd op 07-07-1817 met Stifkens Maria
Catharina, geb. ca. 1784 te Opglabbeek, d.v. Stifkens Gerard en Maesen
Elisabeth.


- Vandenboogard Johannis, geb. 07-09-1835 te Aalst (nl), z.v. Vandenboogard
Wouter en Otten Johanna. Gehuwd op 30-04-1865 met Mulders Margaretha
Elisabeth, geb. 27-10-1835 te Opoeteren, d.v. Mulders Jacob en Muermans
Maria Christina.


- Vandistel Joseph, geb. 01-03-1845 te Budel (nl), z.v. Vandistel Gerardus
en Sak Petronella. Gehuwd op 11-05-1889 met Hegmans Anna Mechtildis, geb.
24-02-1854, d.v. Heymans Jacob en Neyens Maria Catharina Lucia.


- Van Laarhoven Petrus, geb. 08-11-1853 te Stratum (nl), z.v. Van Laarhoven
Antonius en Van de Goer Joanna Maria. Gehuwd op 06-01-1882 met Nysen Maria
Elisabeth, geb. 16-01-1860, d.v. Nysen Jan Cornelis en Coninx Maria Helena.


- Van Os Cornelia, geb. 05-07-1845 te Zeeland (nl), d.v. Van Os Jan en
Bouwmans Christine. Gehuwd op 23-07-1871 met Noots Jan Jacob, geb.
29-01-1828 te Overpelt, z.v. Noots Adriaan en Mathijs Maria Helena.2. Overlijdensakten


- Cuypers Anna Isabella, geb. 29-01-1839 te Weert (nl), overl. op
12-01-1889, d.v. Cuypers Jacobus en Stals Petronella. Gehuwd (2) met
Schouteden Willem, overl. op 31-08-1906. Gehuwd (1) met Jaeken Jan Henricus,
overl. voor 1889 te Bree.


- Janssen Catharina, geb. ca. 1800 te Stramproy (nl), overl. op 24-09-1871,
d.v. Janssen Jan en Creemers Anna Maria.


- Janssen Jan, geb. ca. 1767 te Ophoven, overl. op 23-08-1847. Gehuwd met
Creemers Anna Maria, overl. voor 1834 te Stramproy (nl).


- Janssen Jan, geb. 01-06-1830 te Ittervoort (nl), overl. op 12-02-1877,
z.v. Janssen Catharina.


- Janssen Maria Helena, geb. ca. 1798 te Stramproy (nl), overl. op
17-10-1877, d.v. Janssen Jan en Creemers Anna Maria. Gehuwd met Roeckx Jan
Mathijs, overl. op 08-12-1848.


- Pruijmboom Petrus Cornelis, geb. 30-08-1908 te Berkdijk (nl), overl. op
26-10-1908, z.v. Pruijmboom Martinus en Van Gulik Gerdina.


- Savelkoul Anna Gertrudis, geb. 23-03-1819 te Roosteren (nl), overl. op
29-01-1897, d.v. Savelkoul Theodorus en Oijen Maria Helena. Gehuwd met
Schalleij Henricus Wilhelmus.


- Schalleij Henricus Wilhelmus, geb. 03-09-1805 te Susteren (nl), overl. op
07-05-1894, z.v. Schalleij Joannes Matheus en Leurs Anna Catharina. Gehuwd
met Savelkoul Anna Gertrudis.


- Schiffelers Arnold, geb. 07-05-1808 te Wijnandsrade (nl), overl. op
12-07-1871, z.v. Schiffelers Maximilianus en Houben Maria Elisabeth. Gehuwd
met Hermans Joanna Clara, overl. op 07-03-1866 te Bree.


- Simons Maria Catharina, geb. ca. 1805 te Nederweert (nl), overl. op
21-02-1863, d.v. Simons Pieter en Vanroggel Catharina. Gehuwd met Vandeursen
Hendrik, overl. op 03-10-1887.


- Vandael Maria Catharina, geb. 15-03-1830 te Baexem (nl), overl. op
18-02-1872, d.v. Vandaal Godefriedus en Veller Maria. Gehuwd met Thora
Wilhelmus, overl. op 27-07-1901.


- Van Laarhoven Petrus, geb. 08-11-1853 te Stratum (nl), overl. op
14-08-1893, z.v. Van Laarhoven Antonius en Van de Goer Joanna Maria. Gehuwd
met Nysen Maria Elisabeth, overl. voor 1893 te Bree.


- Vreissen Barbera, geb. 18-07-1807 te Budel (nl), overl. op 03-04-1873,
d.v. Vreissen Peter Jacobus en Hammes Gertrudis.


Met vriendelijke groeten,


Mathieu Kunnen, B-3640 Kinrooi
mathieu.kunnen @ skynet.be
From: "Mathieu Kunnen"
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! Toevalstreffers Niel-bij-As
Date: Tue, 9 Apr 2002 22:50:25 +0200


Navolgende toevalstreffers komen uit de huwelijksakten, burgerlijke stand
van Niel-bij-As (Belgisch Limburg):


- Joannes Mathijs Penders, landbouwer te Niel, geb. te Hoensbroek ca 1788,
z.v. Nicolaas, landbouwer (+ Hoensbroek 15-12-1798) en Maria Agnes Budé;
huwt te Niel-bij-As op 02-10-1809 met Catharina Dewinter van Niel.


- Catharina Daenen, zonder beroep wonende te Niel-bij-As, geb. te Maastricht
op 13-01-1831, d.v. Dionijs, onderbrigadier der douanen wonende te
Niel-bij-As en Maria Gertrudis Carolina Tapin; huwt te Niel-bij-As op
14-11-1848 met Francus Josephus Wouters.


Met vriendelijke groeten van
Mathieu Kunnen, B-3640 Kinrooi
mathieu.kunnen @ skynet.be
4/9/2002 :::
From: "Mathieu Kunnen"
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! Toevalstreffers uit Neeroeteren (B)
Date: Tue, 9 Apr 2002 20:57:36 +0200


Navolgende vondsten komen uit de huwelijksakten, burgerlijke stand van
Neeroeteren (Belgisch Limburg):


- Peter Vancrugten (Van Krugten), daghuurder en landbouwer te Neerglabbeek;
daghuurder te Neeroeteren, geb. te Delfshaven 11-01-1788 als z.v. Pierre (+
Schiedam 17-12-1808) en Barbara Slotmakers (+ Schiedam 29-05-1812), huwt op
28-07-1818 met Catharina Elisabeth Severix (Sebrux, Sevrix) van
Neerglabbeek.


- Luckas Jansen, werkman Neeroeteren, geb. te Didam 07-03-1814, z.v. Jan (+
Didam 27-06-1859) en Hendrina Luckassen (+ Didam 11-11-1862), huwt driemaal.


- Pieter (Petrus) Van Kevelaer, schrijnwerker Neeroeteren, geb. Didam
19-01-1808, z.v. Jan (+ Didam 04-02-1812) en Catharina Tuys (+ Didam
28-01-1845), huwt driemaal. Zijn eerste eega was Elisabeth Holten die
overleed te Maasbree op 25-12-1839.


- Adrianus Hubertus Antonius Maria Van Moll, zonder beroep wonende te
Eindhoven, geb. Eindhoven 12-10-1851, z.v. Antonius Van Moll (De Moll),
bankier te Eindhoven (geb. ca 1805) en Josephina Johanna Schullemans (+
Amsterdam 06-04-1875), huwt op 05-06-1877 met Maria Josephina Helena
Gertrudis Antonia Peeters.


- Joannes Van Wilderen, lijndrijver te Neeroeteren, geb. Lierop 27-02-1823,
z.v. Joost (+ Helmond 28-11-1831) en Petronella Vlemmix (+ Helmond
12-12-1824), huwt op 08-07-1848 met Joanna Verslegers.


- Pieter Puype, dagloner te Elen, geb. te Lophem 05-11-1813, z.v. Joseph (+
Lophem 01-01-1856) en Anna Theresia Maertens (+ Lophem 23-06-1856), huwt
tweemaal.


- Leonardus Van der Heyden, geb. Oedenrode 14-10-1809 en overl. Neeroeteren
16-11-1859, z.v. Arnold (+ Beek-Bree 19-01-1837) en Maria Kluytmans (+ Achel
30-05-1818), huwt op 05-02-1839 met Gertrudis Verheijen.


- Hubertina Catharina Barbara Evers, dienstmeid te Neeroeteren, geb.
Roermond 04-12-1828, d.v. Henricus Evers (Everts), veldwachter te
Neeroeteren en Maria Elisabeth Mengelmans; huwt op 20-10-1860 met Henricus
Kees.


- Arnoldus Jacobus Janssen, schrijnwerker te Bree, geb. te Tilburg
25-09-1871, z.v. Wilhelmus, schrijnwerker te Bree en Anna Maria Geelen, huwt
tweemaal.


- Joannes Miegilse (Miegielse), geb. te Veghel ca. 1775, z.v. Adrianus
Joannes en Hendrina Beurskens, huwt 22-02-1805 met Maria Elisabetha Vronix
die ca. 1770 te Heerlen geboren werd als dochter van N.N. Vronix en Maria
Helena Emundus.


- Geertruida Franciska Jeegers, zonder beroep te Neeroeteren, geb. te Venlo
30-01-1866, d.v. Joannes Mathijs, schrijnwerker te Neeroeteren en Allegonda
Timmermans, huwt op 08-04-1885 met Pieter Jacobus Donné.


- Maria Anna Meersmans, geb. te Urmond 26-04-1824, d.v. Frederik, landbouwer
te Urmond en Maria Catharina Krambreukers (+ Urmond 04-11-1839), huwt op
16-02-1849 met Andreas Verheijen.


- Catharina Elisabeth (Maria Elisabeth/Elisabeth) Molders (Mulders), zonder
beroep te Neeroeteren, geb. 1799 te Berg gemeente Urmond, d.v. Joannes (geb.
ca 1756, + Neeroeteren 29-08-1822) en Maria Elisabeth Zoons, huwt op
15-01-1822 met Pieter Jan Vastmans.


- Maria Gertrude Paes (Paas, Paesen), geb. Geleen 19-12-1806, d.v.
Waltherus, slootmaker (+ Lutterade gemeente Geleen 16-10-1810) en Maria Ida
Kubben; huwt 02-07-1838 met Arnoldus Heijmans.


- Maria Gertrudis Hubertina Haldermans, dienstmeid Kaulille, geb. te Grathem
25-11-1851, d.v. Jacobus (+ Molenbeersel 08-05-1882) en Anna Maria Franssen;
huwt op 07-09-1885 met Mathijs Verheijen.


Met vriendelijke groeten,


Mathieu Kunnen, B-3640 Kinrooi
mathieu.kunnen @ skynet.be
4/8/2002 :::
From: "Patrick Vanoppen"
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! verre reis voor huwelijk in Zolder
Date: Mon, 8 Apr 2002 19:24:55 +0200


Tijdens het invoeren van burgerlijke huwelijken van de provincie Belgisch
Limburg duiken nu en dan personen op die van elders afkomstig waren. Deze
"toevalvondsten" kunnen misschien de "onvindbare" gegevens zijn voor een
ander...
We geven hierna een aantal gegevens uit de huwelijksakten burgerlijke stand
van Zolder.


* Joannes Franciscus Kuypers, metselaar in Steensel, ° in Steensel op
21-9-1810, z. v. Wilhelmus Kuypers (+ Steensel 24-9-1814) en Maria Francisca
Vankelkom (+ Steensel 6-1-1813)
huwt op 26-11-1840 in Zolder met Maria Catharina Hubert


* Pieter Mathijs Leynen van Zonhoven trouwt op 3 2 1857 met Maria Catharina
Hanon, huishoudster in Zolder, ° Maastricht 19-2-1830, d. v. Lambertus
Josephus Hanon (afwezig bij het huwelijk!) en Catharina Vleugels (dienstmeid
Houthalen)


* Ludovicus Guedens van Zelem trouwt op 20-2-1884 met Maria Helena Van Den
Bongard, zonder beroep in Zolder verblijvend, ° Montford 9-11-1844, d.v.
Hendrikus Van Den Bongard (+ Montford 9 2 1857) en Petronella Nijssen (+
Zonhoven 1 2 1883), kleind. v. Antonius Van Den Bongard (+ Montford
28-10-1811) en Elisabeth Kemkens (+ Montford 5-5-1826) en van Jacobus
Nijssen (Kuringen 17-10-1843) en Helena Wolters (+ Montford 19-2-1842)


* Joannes Petrus Scheepers, dienstknecht in Zolder, ° Nieuwenhage 21-6-1827,
z.v. Mathijs (Clemens) Scheepers (+ Zolder 13-12-1859) en Anna Maria
Odenkerken (+ Nieuwenhage 29-12-1830), kleinz. v. Mathijs Henricus Scheepers
(+ Nieuwenhage13-12-1841) en Maria Anna Berends en van Pieter Odenkerken en
Johanna Catharina Moling
trouwt op 6-8-1862 in Zolder met Maria Eugenia Deferme van Zolder
en hertrouwt op 7-1-1873 met Rosalia Elsen van Zolder


* Ludovicus Franciscus Peeters, schrijnwerker in Zolder, ° Zolder 4-8-1814,
z.v. Jean Baptist Peeters (° Beringen en + Zolder) en Joanna Salina
Josephina Paulmann (° Sillium [bij Hanover] ca 1778 en + Zolder 11-8-1846),
kleinz.v. Jean Corneil Peeters (+ Maastricht 3-11-1807) en Marie Catharine
Vanarembourg (+ Zolder 24 6 1825) en van Henricus Paulmann en Margareta
Krus,
trouwt op 7-5-1849 met Maria Joanna Catharina Peeters, zonder beroep in
Amsterdam, ° Breda 8-10-1819, d.v. Michel Franciscus Peeters (adjudant
onderofficier conducteur der artillerie in Amsterdam) en Catharina Martina
Pruymboom (wonend in Amsterdam)
Haar broer is getuige: Jan Charles Peeters, ° ca 1807, 1e Luitenant 1e
regiment dragonders in Maastricht


* Pieter Berben van Houthalen trouwt op 8-7-1857 in Zolder met Joanna Thijs
(° Neerpelt 21-7-1803), weduwe van Pieter Staal (+ Den Haag 23-11-1845)


*Ludovicus Paque van Zolder trouwt op 13-9-1847 in Zolder met Maria Helena
Bex, bestuurdster, ° Maaseik 2-12-1803, d.v. Jan Francis Bex (+ Karken
2-4-1815) en Anna Maria Frappier (zonder beroep in Namen wonend), weduwe van
Ernest Zacher (+ Tilburg 9-1-1844)


Vr. gr.
Patrick Vanoppen4/7/2002 :::
From: "Mathieu Kunnen"
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: Zij huwden ver van huis...
Date: Sun, 7 Apr 2002 21:45:19 +0200


Tijdens het invoeren van burgerlijke huwelijken van de provincie Belgisch
Limburg duiken nu en dan personen op die van elders afkomstig waren. Deze
"toevalvondsten" kunnen misschien de "onvindbare" gegevens zijn voor een
ander...
We geven hierna een aantal gegevens uit de huwelijksakten burgerlijke stand
van Maaseik:


- Recherus Joannes Gortmans, gepensioneerd luitenant wonende te Maaseik,
geb. ca 1795 te Amsterdam, z.v. Francis (zaakgelastigde wonende te
Amsterdam) en van Maria Poort (overl. Amsterdam 02-08-1821), huwt te Maaseik
15-03-1830 met Maria Anna Walterij.


- Jakob Delaruelle van Maaseik huwt op 27-06-1837 met Maria Apolonia
Berbers. Hij was eerst gehuwd met Catharina Maria Spring die overleed te
Amsterdam op 14-09-1835.


- Peeter Leenders, hoefsmid te Maaseik, huwt op 09-02-1827 met Maria
Catharina Vogels, dienstmeid wonende te Maaseik, geb. te Amsterdam ca. 1796
als d.v. Gerard (+ Maaseik 03-05-1817) en Catharina Hermans (+ Maaseik
16-11-1815).


- Matthias Poelgeest, gewezen marechaussee te paard, laatst gewoond te
Hechtel en bij tijdelijk verblijf te Maaseik, geb. ca 1790 te Nieuwe Amstel
Noord-Holland, z.v. Jan (+ Leiden 29-08-1801) en Joannetje Dirks Vanderlaar
(+ Ter Aar Zuid-Holland 24-08-1826), huwt te Maaseik 10-01-1829 Maria Agnes
Desandré. Hij was eerder gehuwd met Cornelia Vanleuwijk.


- Pieter Hendrik Vanmeeuwen, droogscheerder wonende te Tilburg, geb. ca 1801
te Tilburg, z.v. Pieter (+ Tilburg 02-12-1807) en Anna Maria Van Esch
(zonder beroep wonende Tilburg), huwt op 27-08-1827 met Maria Catharina
Lintermans.


- Maria Van den Branden, zonder beroep Maaseik, geb. 27-02-1815 te Breda,
d.v. Pieter (herbergier te Maaseik) en Johanna Bosmans (herbergierster te
Maaseik), huwt 16-04-1845 met Leonard Van Aken.


- Theodorus Koeterel, zonder beroep Maaseik, geb. 22-04-1807 te Rotterdam,
z.v. Jacobus (+ 's Hertogenbosch 12-12-1842) en Maria Sophia Crijns (+
Maaseik 07-07-1837), huwt 02-01-1843 met Agnes Francisca Van Nereaux.


- Catharina Witjens, zonder beroep Maaseik, geb. ca 1804 Rotterdam, d.v.
Hendrik (herbergier te Maaseik) en Johanna Roksnoer (+Rotterdam 20-03-1807),
huwt 14-04-1826 met Willem Ramaekers.


- Pieter Jan Willems, landbouwer Maaseik, geb. ca 1814 Rotterdam, z.v.
Pieter (+ Rotterdam 17-06-1834) en Marie Anne Smulders (+Rotterdam
14-07-1833), huwt 29-02-1840 met Catharina Elisabeth Schroijen.


- Petrus Latoer, voerman wonende te Maaseik, geb. ca 1795 te Limpde prov.
N.Br., z.v. Petrus (+ Limpde 14-11-1819) en Maria Elisabeth Jansen (+Limpde
04-05-1818), huwt 07-07-1831 met Gertrudis Theresia Walteri.


- Elisabeth Sophia Gerardina Huijgens, zonder beroep Maaseik, geb. ca 1798
Utrecht, d.v. Carel (schoolonderwijzer wonende te Maaseik) en Maria Hartman
(zonder beroep Maaseik), huwt 14-06-1827 met Jan Lambert Everard Vangeffen.


- Jan Rowet, zonder beroep, geb. ca 1777 te Appingedam provincie Groningen,
z.v. Theodore en Margarita Derks, huwt op 28-02-1840 met Joanna Catharina
Coelen. Eerder was hij gehuwd met Anna Gertrudis Somers die overleed te
Sittard 19-05-1837.


- Pieter Nijssen, pannenbakker wonende te Bree, geb. ca 1799 te Velsen Noord
Holland, z.v. Jan (+ Velsen 12-12-1826) en Joanna Catharina Sooijs (+ Echt
17-10-1823), huwt 11-02-1830 met Maria Elisabeth Bovendeerdt.


- Johannes Nicolaas Spies, majoor 3de bataillon artillerie in garnizoen te
Delft, geb. ca 1778 te Den Haag, z.v. Alexander (+ Den Haag) en Jacoba
Zijnen (+ Den Haag), huwt 11-08-1819 met Marie Anne Quailin (Quoilin).


- Anna Kocks, zonder beroep Maaseik, geb. ca 1815 Culenborg, d.v. Pieter
(handelaar Venlo) en Maria Kwas (handelaarster Venlo), huwt 27-12-1837 met
Antoon Booms.


Met vriendelijke groeten,


Mathieu Kunnen, B-3640 Kinrooi
mathieu.kunnen @ skynet.be3/25/2002 :::

From: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! Trouwen Oostzaan 1747
Date: 24 Mar 2002 06:27:42 -0800

In de serie toevalstreffers hier een bkladzijde uit het gereformeerde
trouwboek van Oostzaan uit 1747. Ik hou me aanbevolen voor nadere
gegevens over de genoemde adressen (ristcard @ hotmail.com)

Alvast bedankt
Richard

1747 Getroud Ingetekend

Den 11 augustus
Sijmon Pietersz: IJzer Jongm in de Kerk buurt met
Aagje Gerritsz Knickers Jonged: op 't Weerpat
Acte gegeven den 14 septem:

den 18 augustus
Gerrit van Buren Jongman met
Jannitje Volkerts Zijl, Jonged:
Beijde aen den dijk
Den 3: Septem: betoog gegeven om voor 't geregt in huijs te trouwen

den 13 October
Jan Jansz Roos, Jongman in 't Zuid-ent met
Neeltje Jansz Rep Jongedogter op 't Weerpat
Acte gegeven den 10 November 1747From: Rob Kuijsten
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742 (22)
Date: Sun, 24 Mar 2002 13:11:52 +0100

Uit het Algemeen Nederlandsch Familieblad nr. 47 18 October 1883 blz 5
en verder.


tzt zal ik deze bewerkingen op een speciale geneavaria site ten toon
stellen, vooreerst zijn ze eveneens te bewonderen onder
toevalstreffers


-------
Deel 22
-------


De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742.


Uit eene onder ons berustende lijst van dat jaar zijn wij in staat de
navolgende niet onbelangrijke opgaven te kunnen mededeelen.


Wagenstraat, Westzijde.


Mr. SALOMON VAN SCHAGEN, rentenier, had een jaarl. inkomen van f
2500,-, bewoonde een huis van f 400,- huurwaarde, hield een, rijpaard
en 2 dienstboden.


GEORGE VAN DIEST, Secretaris van Rijnstaterwoude, had een jaarl.
inkomen van f 6000,- , bewoonde een huis van f 510,- huurwaarde en
hield 2 dienstboden, erfde even te voren f 100,000,- was voogd over
MARIA BURGERS, wonende nabij Rotterdam.


P. VAN DER KRAGT, commies van de rekenkamer ter auditie op een
tractement van f 1600,-, had een jaarl. inkomen van f 3500,-, bewoonde
een huis van f 300,- huurwaarde en hield 2 dienstboden.


W. VAN EGTEN, Kamerbewaarder van de Generaliteits Rekenkamer, op een
tractement van f 1200,-,
Deurwaarder van het Comptoir van de Unie, op een tractement van f
600,-, had een jaarl. inkomen van f 2000,- , niet verder vermeld
gevonden.


JOHANNES HEEREMAN , clercq ter Secretarie van den Raad van State,
Solliciteur militair, had een jaarl. inkomen van f 8000,-, bewoonde
een huis van f 900,- huurwaarde en hield 3 dienstboden.


Mr. SANDER SCHATS , Clercq ter Finantiën van Holland, had een jaarl.
inkomen van f 3000,-, bewoonde een huis van f 300,- huurwaarde en
hield 1 dienstbode.


NICOLAAS MEYBURG, Commies op 't Comptoir van de Unie, op een
tractement van f 1200,-, had een
jaarl. inkomen van f 4000, bewoonde een huis van f 400 huurw. en hield
ééne dienstbode. Erfde VAN RUIL n. u. f 163,000.


JOHANNES BLOTELING, controlleur van de graafelijkheid en landmeter te
Delfland, had een jaarl. inkomen van f 3000,-, bewoonde een huis van f
300,-, huurwaarde bezat een buitenplaats, hield een overijwagen met 2
paarden en 2 dienstboden.


BASTIAAN VAN NEDERBURG, Procureur van den Hove van Braband en van den
Raad van State, had een jaarl. inkomen van f 2500,-, bewoonde een huis
van f 375,- huurwaarde en hield 2 dienstboden.


VICTOR BREY, Procureur voor den Hove, had een jaarl. inkomen van f
8000,- , bewoonde een huis van f 450,- huurwaarde, bezat een
buitenplaats , hield een overijwagen met 2 paarden en 4 dienstboden.


D. VAN KOESVELT, Clerq van den Raadspensionaris, op een tractement vau
f 1200,-, had een jaarl. inkomen van f 2500,-, bewoonde een huis van f
475,- huurwaarde en hield ééne dienstbode.


Wed. P. VAN WOUW, rentenierster, had een jaarl. inkomen van f 2000,-,
bewoonde een huis van f 275,-, hunrwaarde bezat een buitenplaats en
hield ééne dienstbode. Bij haar woonde in Mr. P. VAN WOUW,
Weesmeester, met een inkomen van f 600.-


Mr. J. HOORNBEEK, Directeur van de uitheemsche depêches, op een
tractement van f 2400,-, had een jaarl. inkomen van f 6000,-, bewoonde
een huis van f 400,- huurwaarde en hield 3 dienstboden. Was erfgenaam
van den Pensionaris HOORNREEK te Delft. Bij hem woonde in GOSUINA
MARIA HOORNBEEK.


ABRAHAM KORTEBRANT, Notaris en Procureur voor den Raadt van den Prins
vau Nassau, had zeerveel
praktijk, had een jaarl. inkomen vau f 3500,-, bewoonde een huis van f
400,- huurwaarde, bezat een buitenplaats en hield 2 dienstboden.


Is. WOLFFGANG, Med. Dr., had een jaarl. inkomen van f 2500,-, bewoonde
een huis van f 450,- huurwaarde en hield 2 dienstboden.


ANNA MARIA NORMANDIE, wede. YSENBAERT, had een jaarl. inkomen van f
4000,- bewoonde een huis van f 650,- huurwaarde en hield drie
dienstboden.


Mr. H. DUBBELS, Commies Provinc. van Zeelant ter Griffie van H. Hoog.
Mog., had een jaarlijks inkomen van f 4000,-, bewoonde een huis van f
500,- huurwaarde en hield 3 dienstboden. Erfde een vierde gedeelte in
f 66,000,- van ELISABETH DUBBELS.


PAULUS SCHELTUS, 's Landsdrukker, had een jaarl. inkomen van f
12000,-, bewoonde een huis van f 600,- huurwaarde, bezat een
buitenplaats, hield een koets met 2 paarden en 4 dienstboden.


Mr. PAUL ABRAH. GILLIS, had een jaarl. inkomen van f 3000,-, bewoonde
een huis van f 600,- huurwaarde en hield 4 dienstboden, hij werd dat
jaar Pensionaris van Haarlem. Bij hem woonde in Mr. W. VAN LAER,
Raadsheer in 't Hof van Braband, op een tractement van f 1500,-, had
een jaarl. inkomen van f 4000 en hield 3 dienstboden.


CASPAR PEERS, Solliciteur Militair, had een jaarl. inkomen van f
14,000,-, bewoonde een huis van f 1240,- huurwaarde, bezat een
buitenplaats, hield een koets met 3 paarden en 4 dienstboden.


SEBAST. THIERY DE BYE, Procureur voor beide Hoven, had een jaarl.
inkomen van f 7000,-, bewoonde een huis van f 550,- huurwaarde en
hield 3 dienstboden.


EDUARD VAN VELSE , Notaris, had een jaarl. inkomen van f 2500,-,
bewoonde een huis van f 400,- huurwaarde en hield 2 dienstboden. Bij
hem woonde in G. VAN VELSE en JOH. ANKERSHOEK, rent., had een jaarl.
inkomen van f 2000,- en hield ééne dienstbode.


JAC. VAN ZANEN, Procureur van beide Hoven en voor den Raad van State,
had een jaarl. inkomen van f 3500,-, bewoonde een huis van f 600,-
huurwaarde en hield 2 dienstboden.


C. VAN DIEST, Clercq op `t comptoir Generaal van Holland, had een
jaarl. inkomen van f 2500,-, bewoonde een huis van f 300,- huurwaarde
en hield ééne dienstbode.


J. THOMESE, Silversmit en Gashouder, had een jaarl. inkomen van f
2500,-, bewoonde een huis van f 400,- huurwaarde en hield 2
dienstboden.


PAUL BENNELLE, Heer van Westerdijshorn, rentenier, had een jaarl.
inkomen van f 6000,-, bewoonde een huis van f 1240,- huurwaarde, hield
een koets met 2 paarden en 4 dienstboden.

- Rob Kuijsten, zondag, maart 24, 2002From: Rob Kuijsten
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742 (21)
Date: Sun, 24 Mar 2002 13:10:55 +0100

Uit het Algemeen Nederlandsch Familieblad nr. 47 18 October 1883 blz 5
en verder.


tzt zal ik deze bewerkingen op een speciale geneavaria site ten toon
stellen, vooreerst zijn ze eveneens te bewonderen onder
toevalstreffers


-------
Deel 21
-------


De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742.


Uit eene onder ons berustende lijst van dat jaar zijn wij in staat de
navolgende niet onbelangrijke opgaven te kunnen mededeelen.


JOH. JAC. VAN RHEENEN, Procureur voor den Hove van Holland en den
Hoogen Raad, had een jaarl. inko
men van f 2500,- bewoonde een huis van f 420,- huurwaarde en hield 2
dienstboden.


ABRAHAM GUICHERIT, fabrikant van gouden en zilveren passementen, had
een jaarl. inkomen van f 2000,-, bewoonde een huis van f 450,-
huurwaarde en hield 2 dienstboden.


P. ADR. GOUSSET, Procureur voor Gec. Raden en Solliciteur-militair ,
had een jaarl. inkomen van f 4000,-, bewoonde een huis van f 480,-
huurwaarde en hield 3 dienstboden.


HERMANUS VAN HESEL, Procureur voor den Hove en den Hoogen Raad, had
een jaarl. inkomen van f 2500,-, bewoonde een huis van f 400,-
huurwaarde en hield 3 dienstboden.


P. VAN TEXEL, Leverancier van militaire montuur, had een jaarl. van f
5000,-, bewoonde een huis van f 600.- huurwaarde en hield 3
dienstboden.


Mr. RIJKLOFF MICHAEL VAN GOENS, rentenier, had een jaarl. inkomen van
f 6000,-, bewoonde een huis
van f 900,- huurwaarde en hield 5 dienstboden.


Mr. P. VAN BODIGHEM, procureur voor den Hove en Hooge Raden, had een
jaarl. inkomen van f 5000,-,
bewoonde een huis van f 600,- huurwaarde, hield een buitenplaats en 4
dienstboden.


JAC. VAN DE CASTEELE, lakenkooper, had een jaarl. inkomen van f
3000,-, bewoonde eeu huis van f 325,- huurwaarde en hield 2
dienstboden.


Wagestraat, Oostzijde.


MARCK DE VRIENDT, Solliciteur Militair en Procureur, Clercq van
Nimwegen, had een jaarlijks inkomen van f 6000,- , bewoonde een huis
van f 850,- huurwaarde en hield 3 dienstboden.


ANT. SMULDERS, rentenier, had een jaarl. inkomen van f 3000,- bewoonde
een huis van f 500,- huurwaarde, bezat een buitenplaats en hield 3
dienstboden. Erfde van juffrouw DOUW f 44.800 en naderhand nog van
iemand die zaken voor hem deed f 6000,-


SEB. MIDDELBEEK, Med. Dr., had een jaarl. inkomen van f 6000,-,
bewoonde een huis van f 800 huurwaarde, hield een koets met 2 paarden
en 4 dienstboden.


Mr. ANT. VAN WEZEL, Advokaat-Fiscaal en Procureur generaal op een
tractement van f 4000,-, had een jaarl. inkomen van f 8000, bewoonde
een huis van f 990 huurwaarde, bezat een buitenplaats, hield een koets
met 3 paarden en 5 dienstboden


MARGARETHA DE SWART, Wed. DE NORMANDIE, had een jaarl. inkomen van f
3000,-, bewoonde een huis van f 600 huurwaarde en hield 2 dienstboden.


Mr. HUGO VAN BLEISWIJK, Secretaris van de rekenkamer van Holland, op
een tractemcnt van f 3500,-,
had een jaarl. inkomen van f 8000,- , bewoonde een huis vau f 200,-
huurwaarde, hield een koets met twee paarden en 4 dienstboden.


BARBARA VAN LEUWEN, Wede. VAN DER CLOOT, rentenierster, had een jaarl.
inkomen van f 2000,-, be-
woonde een huis van f 200,- huurwaarde en hield een dienstbode.


W. KERSSEBOOM, Commisaris ter auditiekamer van Holland, op een
tractement van f 1600,-, had een jaarl. inkomen van f 2000,-, bewoonde
een huis van f 340,- huurwaarde, hield 2 dienstboden. Hij trok f
30.000 uit de Loterij


QUIRIJN DANGENBERG, Notaris en Solliciteur-militair, had een jaarl.
inkomen van f 2500,-, bewoonde een huis van f 220,- huurwaarde en
hield eene dienstbode.


G. MOUTSCHOP, Wede. LUIKE, had een jaarl. inkomen van f 2000,-
bewoonde een huis van f 350 huurwaarde en hield een dienstbode.


MAERTEN VAN SPIJK, impostmeester, had een jaarl. inkomen van f 6000,-,
bewoonde een huis van f 250 huurwaarde, hield een overijwagen met 2
paarden, bezat een buitenplaats in 't veen en hield 2 dienstboden.


P. PIELAT, comm van den Raadt van den Prins van Nassouw, Rentmeester
van de exploiten, op een tractement van f 600,-, had een jaarl.
inkomen van f 3000,-, bewoonde een huis van f 400,- huurwaarde, hield
3 dienstboden.


J.P. RAVENS, Rentmeester van de Domeynen van Monster, Solliciteur
millitair, had een jaarl. inkomen van f 7000,- bewoonde een huis van f
650,- huurwaarde, bezat een buitenplaats, hield een koets met 3
paarden en 5 dienstboden.


P. SCHIPHORST, Kamerbewaarder van Gecommitt. Raden, op een tractement
van f 2200, had een jaarl. inkomen van f 4000,- bewoonde een huis van
f 300,- huurwaarde en hield ééne dienstbode.


BERNART STUURMAN, rentenier, had een inkomen van f 3000,-, bewoonde
een huis van f 500,- huurwaarde en hield 2 dienstboden, overleed in
dat jaar, bij hem woonde in THOMAS ERNST STUURMAN, auditeur van de
domeynen van den Prins van Nassouw, had een jeerlijks inkomen van f
4000,- en hield een rijpaard.


J. SGREGARDUS, rentenier had een jaarl. inkomen van f 2500,-, bewoonde
een huis van f 365,- huurwaarde en hield 2 dienstboden; was een
erfgenaam van VAN WOUW, begroot op f 100,000,-


MARIA CRAYVANGER, huisvrouw van den Collonel MOESRURGER, die in zijn
guarnisoen verbleef, had een
jaarl. inkomen van f 4000,- bewoonde een huis van f 550,- huurwaarde,
hield een koets met 2 paarden en 3 dienstboden.


ADRIANA VAN PERZIJN , Wed. SCHOT , Rentenierster, had een jaarl.
inkomen van f 3000,- bewoonde een
huis van f 600,- huurwaarde en hield 3 dienstboden.

- Rob Kuijsten, zondag, maart 24, 2002From: Rob Kuijsten
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742 (20)
Date: Sun, 24 Mar 2002 13:10:00 +0100

Uit het Algemeen Nederlandsch Familieblad nr. 47 18 October 1883 blz 5
en verder.


tzt zal ik deze bewerkingen op een speciale geneavaria site ten toon
stellen, vooreerst zijn ze eveneens te bewonderen onder
toevalstreffers


-------
Deel 20
-------


De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742.


Uit eene onder ons berustende lijst van dat jaar zijn wij in staat de
navolgende niet onbelangrijke opgaven te kunnen mededeelen.Vervolg Heeregraft, Zuidzijde.


LEENDERT VAN DER BURG, rentenier, had een jaarl. inkomen van f 2500,-,
bewoonde een huis van f 275,- huurwaarde en hield 1 dienstbode.


P. BORN, had een jaarl. inkomen van f 3000,- woonde in bij CHR.
THISHOUSER, Zegelklopper van het
gen. klein zegel, op een jaarwedde van f 500,- en Voorlezer van de
Hoogduitsche Kerk, Linnenwinkel.


Wed. JAC. VAN OVERVELT, Brouwster, had een jaarl. inkomen van f
4000,-, bewoonde een huis van f 1150,- huurwaarde, hield een koets met
2 paarden en 4 dienstboden.


Mr. J. SCHOPMAN, Advocaat, had een jaarl. inkomen van f 3000,-,
bewoonde een huis van f 200,- huurwaarde en hield 1 dienstbode.


J. HARMEN BOSE , rentenier, had een jaarl. inkomen van f 2500,- en
hield 1 dienstbode,VIJFDE WIJK.


Leprooshuis.


Mr. ADR. HECKENHOEK, Commies ter Comptoire van de Unie, had een jaarl.
inkomen van f 3000,- bewoonde een huis van f 300,- huurwaarde en hield
2 dienstboden.


ELISABETH SCHATS, Wed. SCHATS en W. SCHATS, renteniers, hadden een
jaarl. inkomen van f 6000,-
bewoonden een huis van f 480 huurwaarde en hielden 2 dienstboden.


JAC. ADR. VAN DER VALK, rentenier, had een jaarl. inkomen van f
3500,-, bewoonde een huis van f 300 huurwaarde en hield 2 dienstboden.


ELISABETH DIERKENS, weduwe VAN DER BURG, had een jaarl. inkomen van f
7000,-, bewoonde een huis
van f 870,- huurwaarde, bezat een buitenplaats, hield een koets met 2
paarden en hield 6 dienstboden.


Mr. P. SCHELTUS, rentenier, had een jaarl. inkomen van f 7000,-,
bewoonde een huis van f 700,- huurwaarde, hield een koets met 2
paarden en 4 dienstboden.


LEONART VAN NIEUWENHUYSEN, wynkooper, had een jaarl. inkomen van f
3000,-, bewoonde een huis van
f 220,- huurwaarde en hield 3 dienstboden.


LAMB CROOSWIJK, rentenier, had een jaarl. inkomen van f 2000,-,
bewoonde een huis van f 190,- huurwaarde, hield 1 dienstbode. Hij
erfde van zijn vrouw MARIA VALK f 55.042.


P. NIJMAN, rentenier, had een jaarl. inkomen van f 2500,-, bewoonde
een huis van f 300,- huurwaarde en hield 2 dienstboden, hij erfde van
zijn vrouw f 60,000.


JOHANNES SIXTI, rentenier, had een jaarl. inkomen van f 2500,-,
bewoonde een huis van f 250 huurwaarde en hield 1 dienstbode.


Mr. FR. CAR. ROELANDTS, Commies bij de Generaliteits finantien op een
jaarwedde van f 1600,-, had een jaarl. inkomen van f 3000,- bewoonde
een huis van f 400,- huurwaarde en hield 2 dienstboden.


H. VERSCHURING, Clercq ter Finantie van Holland, had een jaarl.
inkomen van f 2000,-, bewoonde een huis van f 300,- huurwaarde en
hield 2 dienstboden. Hij was voogd over ADRIANA VERSCHURING.


J. VAN NISPEN, Raadsheer in den Hoogen Raad, had een jaarl. inkomen
van f 5000,- bewoonde een huis van f 700,- huurwaarde en hield 3
dienstboden. Hij erfde van de vrouw van IJsselmonde de helft van f
150,000. Zijne vrouw bezat van haar zelven f 80,000.


MARIA SMITS, rentenierster, had een jaarl. inkomen van f 2000,-,
bewoonde een huis van f 300,- huurwaarde en hield 2 dienstboden.


J. VAN NOORDEN, buiten marktschipper op Amsterdam, met een jaarl.
inkomen van f 2500,- woonde in bij A. ROOS, metselaar, bewoonde een
huis van f 200,- huurwaarde en hield 1 dienstbode.


H. WINS, Marktschipper op Amsterdam en Klopper van 't Holl. klein
zegel, had een jaarl. inkomen van f 2500,-, bewoonde een huis van f
300,- huurwaarde en hield 1 dienstbode, by hen woonde in H. WINS JR,
marktschipper op Amsterdam en makelaar, had een jaarl. inkomen van f
1000.


ANT. BOGEMAKER, rentenier, had een jaarl. inkomen van f 2500,-,
bewoonde een huis van f 200,- huurwaarde en hield 1 dienstbode.


TOBIAS BOAS, Banquier, had een jaarl. inkomen van f 6000,-, bewoonde
een huis van f 350,- huurwaarde en hield 3 dienstboden. Bij hem woonde
in ABRAHAM BOAS, rentenier, met een jaarl. inkomen van f 3000.

Wede. GOD. CRONENBURG, rentenierster, had een jaarl. inkomen van f
4000,- bewoonde een huis van f 430, - huurwaarde en hield 2
dienstboden. Bij haar woonde in ANNA BARB. SWEERS , wede. CRONENBURG,
rentenier, doch stierf dat jaar.


OTTO HASSELMAN, med. doct., had een jaarl. inkomen van f 2500,-,
bewoonde een huis van f 225,- huurwaarde en hield ééne dienstbode.


WOUTER VAN MANEN, Procureur van Gecommitteerde Raden, had veel te doen
en den naam van er wel in te zitten, had een jaarl. inkomen van f
4000,-, bewoonde een huis van f 300,- huurwaarde en hield eene
dienstbode


Mr. D. VAN BLOMMESTEYN, advocaat, had een jaarl. inkomen van f 3000,-,
bewoonde een huis van f 500,- huurwaarde en hield 2 dienstboden.


LOUIS LALAEN, bankier, had een jaarl. inkomen van f 4000,-, bewoonde
een huis van f 550,- huurwaarde en hield 2 dienstboden.


RACHEL LE ROY, wede. TONNENBERG, had een jaarl. inkomen van f 2500,-,
bewoonde een huis van f 600,- huurwaarde, bezat een buitenplaats en
hield ééne dienstbode, bij haar woonde in Mr. J. VAN TORNENBERG,
Advocaat, had een jaarl. inkomen van f 2500,-, hield een chais met een
paard.From: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: Re: ! Trouwen Amsterdam 11-7-1760
Date: 24 Mar 2002 01:18:34 -0800

Hallo,


Ik heb de kopie nog eens goed bekeken en het adres van Johannes Rees
moet zijn Bier Caaij


Richard
From: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! Trouwen Amsterdam 11-7-1760
Date: 23 Mar 2002 11:30:51 -0800

In de serie toevalstreffers hier een pagina uit het trouwboek van
Amsterdam, 11 julij 1760


Johannes Rees van Groeninge Gereformeert, oud 51 jaar op de Crieze
Caaij (?) geass. met Elisabeth Lattier &
Maria de Geer van Am: Gereformeert, oud 32 jaar woont als vorn. oud
doot geass met Hendrik Bakhuijs


Beijde zetten hun merk + en +


Jan Metz van Hilversom Gereformeert, wed: van Cornelia hoppenbrouwer
op Wittenburg &
Maria de Jongh van S Hage, Gereformeert oud 39 jaar in de Spiegel
Straat oud doot geass met Albert Deijkman
(bij vrouws doot goed ingebragt)


was getekend:
Jan metz Maria de Jongh


Jan Janse van Serdam, Gereformeert oud 27 jaar in de Hout Tuijnen oud
doot geass met Jan Brugman &
Sara Keijser van Am: Gereformeert oud 27 jaar op de haarlemmer dijk
geass met haar Vader Adam Keijser


was getekend
yan yanse sara keyser


Aantekeningen:
‘oud doot' wil zeggen ouders overleden
‘geass met' betekent geassisteerd met, ofwel samen met
‘Am:' is de afkorting voor Amsterdam


De gegevens komen uit DTB-boek 604 van Amsterdam, geen naam van kerk
bij opgegeven
From: Rob Kuijsten
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742 (19)
Date: Sat, 23 Mar 2002 09:46:19 +0100


Uit het Algemeen Nederlandsch Familieblad nr. 47 18 October 1883 blz 5
en verder.


tzt zal ik deze bewerkingen op een speciale geneavaria site ten toon
stellen, vooreerst zijn ze eveneens te bewonderen onder
toevalstreffers


-------
Deel 19
-------


De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742.


Uit eene onder ons berustende lijst van dat jaar zijn wij in staat de
navolgende niet onbelangrijke opgaven te kunnen mededeelen.Vervolg Spuistaat, Noordzijde.


MAERTEN W. SWENKE, Med. Doctor, had een jaarl. inkomen van f 2500,-,
bewoonde een huis van f 900,- huurwaarde en hield 3 dienstboden.


MARIN VAN DONK, Eerste Commies van het Comptoir generael van Holland,
had een jaarl. inkomen van f 4000, bewoonde een huis van f 700,-
huurwaarde, bezat een buitenplaats, hield een chais met 2 paarden en 2
dienstboden. Hij erfde van CHARLOTTE HUSSON f 39,000,-. Bij hem woonde
in CAR. USTING, commies ten comptoire voorsz. met een jaarl. inkomen
van f 1200,-.


AD. ADR. VAN DER DUIN, Heer van 's Gravemoer, beschreven in de
Ridderschap en wegens dezelve gecommitt. in den Raad van State. Abt
van Leeuwenhorst. Casteleyn van Teylingen. Houtvester van Holland en
Westvriesland. Had een jaarl. inkomen van f 12,000,- bewoonde een huis
van f 1200,- huurwaarde, hield een koets met 4 paarden en 8
dienstboden. Bij hem woonde in ANNA ELISABETH HUBERT, wed. VAN DORP,
met een jaarl. inkomen van f 5000,-, hield een koets met 2 paarden en
2 dienstboden.


J. FR. VAN HOGENDORP, Ontfanger Generael van de Unie, had een jaarl.
inkomen van f 20000,- bewoonde een huis van f 900,- huurwaarde, hield
een koets met 4 paarden en 9 dienstboden. Bij hem woonde in GERARDINA
PETRONELLA BROENKE en JOHANNA SOETJE BROENKE; met cen jaarlijks
inkomen van f 8000,-.


RACHEL SUASSO, Wed. TEXERA D'ANDRADE, had een jaarl. inkomen van f
10.000,- ; bewoonde een huis van f 1400,- huurwaarde, hield een koets
met 2 paarden en 12 dienstboden.


Mr. C. BOEY, Secretaris van Hun Ed. Groot Mogenden, had een jaarl.
inkomen van f 14,000,- bewoonde een huis van f l000,- huurwaarde,
bezat een buitenplaats , hield cen koets met 4 paarden en 7
dienstboden, Hij erfde van MARIA BOEY, Wed. WRMEULE, f 44,000;-.


FR. H. VAN WASSENAER, Heer van Rijnsaterwoude, beschreven in de
Riddersch. Heemraad van Schieland, had een jaarl. inkomen van f
8000,-, bewoonde een huis van f 1000 huurwaarde, hield een koets met 6
paarden en 8 dienstboden.


VIERDE WIJK.
Heeregraft, Zuidzijde.


Ev. FRANQOIS SCHIMMELPENNING, Heer van Meerkerk, Raad en Rekenmeester
van de Prins van Nassau, had een jaarl. inkomen van f 10,000,-,
bewoonde een huis van f 1400,- huurwaarde, bezat een buitenplaats,
hield een koets met 4 paarden en 7 dienstboden.


MARIA TIMMERS, Weduwe DE WILHEM, had een jaarl. inkomen van f 40000,-,
bewoonde een huis van f 1300,- huurwaarde, bezat een buitenplaats,
hield een koets met 4 paarden en 5 dienstboden. Bij haar woonde in
Mr. DAVID LE LEU DE WILHEM, Heer van Berlecum, Raadsheer in den Rade
van Braband, had een jaarl. inkomen van f 7000, hield een koets met 2
paarden en 2 dienstboden.


J. LOUIS VAR ALDEWERELD, Heer van Heemvliet, had een jaarl. inkomen
van f 12,000,-, bewoonde een huis van f 1300,- huurwaarde, bezat een
buitenplaats, hield een koets met 2 paarden en 6 dienstboden.


GIJSBERT VAN HOGENDORP, Rentenier, had een jaarl. inkomen van f
25,000,- bewoonde een huis van f 1400,- huurwaarde, bezat een
buitenplaats, hield een koets met 6 paarden en 11 dienstboden.


ABRAHAM BUIS, Secretaris van de Generaliteits Rekenkamer, had een
jaarl. inkomen van f 8000,-, bewoonde een huis van f 1110 huurwaarde,
hield een koets met 3 paarden en 6 dienstboden.


Mr. H. VAN HEES, President van den Hoogen Raad, op een jaarwedde van f
4200,-, had een jaarl. inkomen van f 10,000,- bewoonde een huis van f
900,- huurwaarde, bezat een buitenplaats en hield 5 dienstboden.


ABRNOUT JOOST VAN DER DUYN, Heer van MAESDAM, Heemraad van Delfland ,
had een jaarl. inkomen van f 15,000,-, bewonde een huis van f 1200,-
huurwaarde, hield een koets met 6 paarden en 10 dienstboden. Hij erfde
yan de Marquis DE VILLARNOU, n. u. f 246,503.-


GERL. VAN MASSOUW, Collonel, had een jaarl. inkomen van f 4000,-,
bewoonde een huis van f 514,- huurwaarde, hield een koets met 2
paarden en 4 dienstboden.


Mr. J. VAN DER DOES, Raatsheer in den Hoogen Raad, op een tractement
van f 2000,- had een jaarl. inkomen van f 7000,- , bewoonde een huis
van f 810,- huurwaarde, hield een koets met 2 paarden en 5
dienstboden.


J. PHIL. PROVO, Controlleur Generaal van de Holl. Fortificatien, had
een jaarl. inkomen van f 2000,-, bewoonde een huis van f 250,-
huurwaarde en hield 2 dienstboden.


ADR. IS. DE GRAEF, Commies ter comptoire van de Unie, op een
tractement van f l800,- had een jaarl. inkomen van f 4000, bewoonde
een huis van f 250,- huurwaarde en hield 1 dienstbode.


ABRAHAM MOLIÈRE, Bankier, had een jaarl. inkomen van f 3000,-,
bewoonde een huis van f 500,- huurwaarde en hield 2 dienstboden.


J. BAARTMAN, Lakenkooper en Commissaris van de militaire kleeding, op
een jaarwedde van f 1200,-, had een jaarl. inkomen van f 3000,-,
bewoonde een huis van f 600,- huurwaarde en hield 2 dienstboden.


POMPEJUS HOEUFT, Raadsheer in den Rade van Braband, op een tractement
van f 1500,-, had een jaarl. inkomen van f 5000,-, hield een koets met
2 paarden en 4 dienstboden.


Mr. J. DE BACK, Griffier en domeijn Raedt van den Prins van Nassouw,
zonder tractement, had een jaarl. inkomen van f 12,000,-, bewoonde een
huis van f 1400,- huurwaarde, hield een koets met 2 paarden en 7
dienstboden.


JUDITH DE MONNIER, wed. FERRON & Zoon J.PORTO, Lakenwinkel, had een
jaarl. inkomen van f 3500,-,
bewoonde een huis van f 700,- huurwaarde en hield 2 dienstboden. Bij
haar woonde in J. ST. MARTIJN , rentenier, met een jaarl. inkomen van
f 800,-. Erfde van zijn vrouw circa f 10,000,-.


H. LEON HOOGSTADT, Commies van de Prov. van Frieslandt ter griffie van
H. H. Mog., had een jaarl. inkomen van f 2500,-, bewoonde een huis van
f 300,- huurwaarde en hield 2 dienstboden.


De Ritmeester VAN DER DOES, Heer van Alblas, had een jaarl. inkomen
van f4000,-, doch verliet den Haag.


CAREL VAN DEN BOETSELAER, Capitein onder de Guarde, Commissaris van de
monstering op Texel, had een jaarl. inkomen van f 4000,-, hield eene
dienstbode, bewoonde een kwartier van f 230,- huurwaarde als inwoner
bij JS. BARRIEL, Kleermaker, wiens huis een huurwaarde had van f 260,-
en eene dienstbode hield.


(wordt vervolgd)

SURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868


© R.Kuijsten 1999-2010

INDEX - HOME


Statistieken