INDEX-HOME       TOEVALSTREFFERS Genealogie - DEEL 5   © R.Kuijsten 1999-2010


Toevalstreffers Genealogie. Opmerkelijke vondsten bij onverwachte bronnen, Bijvangsten etc. Vermeldingen in archieven, almanakken, tijdschriften of adresboeken


Doorzoek het Toevalstreffers Archief       Input: Naam of Plaats    INDEX - HOME


Gebruik voor verder zoeken de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: ! Dopen Rauwerd 1803/1804
From: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Date: 10 Nov 2002 12:00:26 -0800

In de serie toevalstreffers twee pagina's uit het doopboek van Rauwerd
(Friesland) uit de jaren 1803/1804.

1803

Den 18 Dec is gedoopt een zoon van Klaas Everts en Klaaske Tammes,
geboren te Engwird (?) den 14 nov, genaamd Tamme

Den 26 Dec een dochter van Piebe Klazes en Grietje Schermes (?),
geboren den 6 dito en genaamd Suzanna

1804

Den 29 Jan een zoon van Meindert Doeger (Dreger?) en Janke Hanses,
geboren te Rauwerd den 18 dito en genaamd Rinse

Den 5 febr een zoon van Pieter Geerts en Jantje Laurens, geboren te
Rauwerd den 28 jan 1804 genaamd Laurens

Den 19 febr een zoon van Doeke Franses en Sjoukien Herres, geboren te
Rauwerd den 15 jan 1804 en genaamd Frans

Den 25 maart een dogter van Freerk Johannes en Jeltje Hendriks,
geboren te Rauwerd den 18 dito en genaamd Willemke

Den 22 apr een Dogter van Sjoerd Tjipkes en Hotske Hanses, geboren te
Rauwerd den 5 dito genaamd Gatske

Den 29 apr een zoon van Wijtse Douma en Willemke (onleesbaar) geboren
te Rauwerd den 18 dito genaamd Arend

Dito een dogter van Douwe Pieters en Jantje Pieters geboren te Rauwerd
den 26 dito en genaamd Klaaske

Den 20 May is gedoopt een dogter van Hendrik Roelfs en Jeltje Willems,
geboren te Rauwerd den 11 dito, genaamd Sijtske

Den 27 Maij een zoon van Sible Ages en Sijtske Jacobs geboren te
Engwird (?) den 22 dito genaamd Bouwe

Den 24 juni een Dochter van Sijtse Tomas Dotinga en Femke Tjipkes
Boersma, geboren te Rauwerd den 16 dito genaamd Reinou

Den 19 aug een zoon van Johannes Reins en Sijke Hommes (?) geboren te
Eernsum den 14 jul. genaamd Momme

Den 26 aug een zoon van Bernard Ales en Hijke Hessels geboren te
Rauwerd den 16 dito genaamd Hessel

Den 16 sept een Dogter van Pieter Tjibbes en Aaltje Karels Rave
geboren te Rauwerd den 3 dito genaamd Trijntje

Den 14 oct een zoon van Sijbren Hendriks en Aukjen Sijtses geboren te
Rauwerd den 8 dito genaamd Sijtse

Den 21 Oct een dogter van Gerben Sierks (Sierts?) en Aukjen Jans,
geboren te Eernsum den 29 sept genaamd IJmkjen

Den 28 Oct een Dogter van Louw Joukes en Grietje Jans, geboren te
Rauwerd den 16 dito, genaamd Akke.


Subject: Re: ! Dopen Rauwerd 1803/1804
From: "Gijsbert Hesselink" <g.hes @ hccnet.nl>
Date: Sun, 10 Nov 2002 21:24:19 +0100

Bedankt Richard, ik heb er weer mijn voordeel mee kunnen doen.

Groet,

Gijs Hesselink

http://home.wanadoo.nl/ghes
Subject: ! Huwelijk Purmerend
From: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Date: 17 Nov 2002 11:28:54 -0800

Hallo medespeuders,

Soms kom je een acte tegen die je aandacht trekt. Zo ook deze:

De Heere Commissarissen hebben op heden den 19 junij 1734 behoorl.
ingew. om in de Kerke dezer Stadt te worden gegev. de Houwelijkse
geboden van

Willem Jansz de Leeuw, J.M. van Oosthuijsen

en

Grietje Jans Schaap, J.D. van Purmerend

& wonende binnen deze Stadt

1 20 junij 1734
2 27 dito
3 4 julij

Ik kan me zo voorstellen, dat hij "haar om op te vreten vond" ;-)

Groeten van Richard


Subject: ! dopen Akkrum 1738/1739
From: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Date: 23 Nov 2002 11:46:09 -0800

In de serie toevalstreffers hier een pagina (Pag 62) uit het doopboek
van de hervormde kerk van Akkrum.

1738
Den 24ste Augustus is gedoopt het dogtertje van Marten Willems met
name Gelske

Den 7den September gedoopt het zoontje van Abraham Pijtters, met name
Pijtter

1739
Den 2de Maart is geboopren het Dochtertje van Dirk Isaacs en Antje
Jochems en het kind gedoopt den 4den Maart, IJsakje

Den 24ste Mai is Gedoopt het Dochtertje van Wijtse Pijtters, met name
Eeke

Den 25ste Junij is Geboorden het Dochtertje van Pijtter Jentjes en
Wimke Willems, Gedoopt het kind den 26 ste Julij met name Hendrikje

Den 26ste Augustus is Gebooren het zoontje van Marten Willems en
Lolkje Annes, Gedoopt het kind den 30ste Augustus 1739 met name Willem

Succes ermee

Groeten van Richard


Subject: ! Dopen Zaandijk 1676
From: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Date: 29 Nov 2002 11:53:04 -0800

In de serie toevalstreffers hier een pagina uit het doopboek van de
geref. kerk te Zaandijk.

Januari 1676

Den 1 Jacob, Pieter Fransen - Claertien Cornelis
Den 5 Ariaen, Floris Cornelis de Lange - Geurtien Ariaens
Den 10 Nelletien (?), Axent (?) Jacobsen - Trijn Jans
Den 23 Willem, Simon Cornelis Cramer - Aeffien Claes

Februarui
Den 13 Maretien, Ariaens Pietersen – Lamtien Ariens (?)
Den 20 Cornelis, Simon Cornelissen – Antien Jacobs

Maert
Den 1 Marretien, Pieter Janse Pater – Grisstien Cornelis
dito Jannetien, Cornelis Dirkse Appel – Gristtien Dirx

Groeten van Richard


Subject: ! toevalstreffers
From: "J.-M. Hangoor, NGB" <info @ ngb-nl.com>
Date: Fri, 13 Dec 2002 20:26:09 +0100

Toevalstreffers uit het trouwboek van de Hervormde gemeente Biggekerke
(Walcheren):

- o./x Biggekerke 27/28 07 1805
Jan Buitendijk, geboortig van Doesburg en Maria Magdalena Amadio, geboortig
van Vlissingen.

- o. Biggekerke 9 mei 1795
Johannes Kalf, jm geboortig van Zwolle in Overijssel en Johanna Maria
Verstoep weduwe van Jan van Schreijen, geboortig van Utrecht.

- o. Biggekerke 1 mei 1790
George Willem Thiel, jm van Zinhove in 't aart(?) Nassau, wonende te
Westkapelle (W) en Johanna Cornelia Jacoba Peene, jd van Westkapelle,
wonende te Biggekerke.

--
Jeroen-Martijn Hangoor,
Nederlands Genealogisch Bureau


Subject: ! Toevalsvondsten 1672 in doopboek Bredevoort
From: "Yvette P. Hoitink" <hoitink @ home . nl>
Date: Sun, 15 Dec 2002 22:53:52 +0100

Naar aanleiding van de vraag van Jaqueline van Dongen volgen hier
aantekeningen uit het doopboek van Bredevoort uit waarin referenties staan
naar de moeilijke omstandigheden rondom het rampjaar 1672:

juli 1672: Derck, Lucas Heettkamp en de Aelttjen Giellinck
Getuigen:Henrick Heettkamp, Zacharias Pieck, Aelttjen Smeenck
Dit kint is gedoopt op de plaetts achter t'huijs van Dr. Hengel, omdatt ons
de kercke verboden was van den Bisschop van Munster

september 1672: Anna Margrieta, Goessen Claessen en de Aeltjen Vrijmoet
gedoopt op den solder van des Tichlers huijs Henrick Meijsters bij hett
casteel

Na het vertreck van des Bisschops van Munsters krijgsvolck van hier, soo is
hett eerste kint wederomme in onse kercke gedoopt in de maent Junius [1674]
Henrick, Peter Evers en de Anna Christina Aellers

Bron: Stroet, transcriptie Bredevoort Dopen 1668-1724

Yvette Hoitink
--
Te koop bij het CBG en vanaf januari in de boekhandel:
"Internet bij stamboomonderzoek" door Yvette Hoitink en Jeroen van Luin,
prijs: E 9,95
Zie http://www.cbg.nl/uitgaven/uitg_internet.htm voor meer informatieSubject: Re: ! Toevalsvondsten 1672 in doopboek Bredevoort
From: "Yvette P. Hoitink" <hoitink @ home . nl>
Date: Mon, 16 Dec 2002 11:24:35 +0100

Yvette P. Hoitink wrote:
> Naar aanleiding van de vraag van Jaqueline van Dongen volgen hier
> aantekeningen uit het doopboek van Bredevoort uit waarin referenties
> staan naar de moeilijke omstandigheden rondom het rampjaar 1672:

Ter aanvulling: het gaat hier om het Nederduits Gereformeerde doopboek (dus
niet om het katholieke want dat is er in die periode niet in Bredevoort).

YvetteSubject: ! broeders van de broederscongregatie
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Mon, 23 Dec 2002 16:40:17 GMT

De eerste 8 broeders van de "broederscongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven
Smarten" (opgericht 1851 te Amsterdam):

- Broeder Josephus Ruter; oud zeeman, bediende uit Katwijk.
- Broeder Franciscus Balk; als suppoost werkzaam in het
Sint-Aloysiusgesticht.
- Broeder Hyacinthus Tak; student uit Megen.
- Broeder Petrus Kranekamp; schoenmaker uit Zwolle.
- Broeder Antonius Bouman; kleermaker uit Zwolle.
- Broeder Michael Burbach; barbier uit Zwolle.
- Broeder Joannes Hemink; bakker uit Kampen.
- Broeder Marcus Haakman; suppoost in het Sint-Aloysiusgesticht.

Gr., EricaSubject: ! overleden broeders O.L.V. v. Zeven Smarten (Spaanse Griep)
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Tue, 31 Dec 2002 15:04:03 GMT

Broeders van de broederscongregatie O.L. Vrouw van Zeven Smarten, die na de
Eerste Wereldoorlog (?o.a. door de Spaanse Griep-epidemie?) zijn overleden:

BROEDER STANISLAUS (Cornelis Commandeur), geboren 18 juni 1897 te Spierdijk,
gekleed 5 augustus 1917, overleden op de Heibloem 7 november 1918.

BROEDER GREGORIUS (Franciscus Johannes Martens), geboren 5 augustus 1894 te
Charlois (Gem. Rotterdam), gekleed 25 maart 1918, overleden op De Heibloem
10 november 1918.

BROEDER PHILIPPUS BENTIUS (Nicolaas Homan), geboren 14 december 1855 te
Swaag, gekleed 3 februari 1892, overleden op De Heibloem 20 augustus 1919.

BROEDER PETRUS CANISIUS (Joannes van Stigt), geboren 23 december 1843 te
Culemborg, gekleed 6 december 1893, overleden op de Heibloem 20 october
1919.

BROEDER FARCICIUS (Nicolaas Jacobus Duivis), geboren 28 september 1892 te
Bovenkarspel, gekleed 21 november 1915, overleden op De Heibloem op 2
december 1920.

BROEDER VINCENTIUS (Gerardus Joannes Maassen), geboren 13 april 1869 te
Hoorn, gekleed 22 september 1899, overleden te Rotterdam op 23 maart 1921.

BROEDER GERMANUS (Cornelis Zuurbier), geboren 14 januari 1882 te Koedijk,
gekleed 20 april 1905, overleden in het St. Vincentius-Gesticht te
Nederweert op 29 mei 1921.

PS.
Landbouwkolonie De Heibloem was in Heythuijsen (Limburg).

Bron: bidprentje als illustratie in een boek

* * *
PS.
Genealogie Homan: http://www.angelfire.com/me/meilinke/volg01.html

IIIb. JOHANNES HOMAN (zn. van II), geb. Enkhuizen 11-9-1829, rooms
katholiek, Timmermansknecht - Timmerman, overl. Zwaagdijk 25-12-1873, begr.
Westwoud gem. Hoogkarspel 12-1873, tr.(burg.stand) Zwaag 12-2-1852 CORNELIA
GRASBOER, geb. Zwaag 23-10-1829, rooms katholiek, Dienstbare -
Winkelierster, overl./begr. Zwaagdijk 8/11-10-1915, dr. van PIETER GRASBOER,
Arbeider, en GRIETJE PRONK.
Uit dit huwelijk:
3. NICOLAAS HOMAN, geb. Zwaag 14-12-1855, rooms katholiek, Kloosterling,
overl. Limburg.

* * *

Erica


Subject: ! een aantal broeders O.L.V. v. Zeven Smarten
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Tue, 31 Dec 2002 15:06:31 GMT

Broeders ('de Broeders van de Blauwe Koorden') van de broederscongregatie
O.L. Vrouw van Zeven Smarten (opgericht 1851 te Amsterdam):

Petrus Joannes Hesseveld, stichter en eerste priester-directeur van de
broederscongregatie 1851-1859, overl. Amsterdam 7-2-1859, begr. 12-2-1859
Diemerbrug, stoffelijk overschot overgebracht naar Voorhout (24-4-1934).
[schilderij op pag. 113]
Broeder Josephus Ruter. [pag. 122]
Broeder Ignatius Geerlings. [pag. 122]
Broeder Marcus Haakman. [pag. 122]
Broeder Antonius Bouman. [pag. 122]
Broeder Hermanus Mare. [pag. 122]
Joannes Hermanus Bekker, tweede priester-directeur van de
broederscongregatie. [pag. foto op 123]

Broeder Andreas Smitter/Snitter. [pag. 122/142]
Broeder Hermanus Marc. [pag. 142]
Broeder Augustinus Lelie, overste in 1879. [pag. 145]
Broeder Jacobus van den Berg, overste 1873-1879. [pag. 145/151]
Arnoldus Benedictus van Schie, rector van het gesticht De Heibloem. [foto op
pag. 150]
Broeder Adrianus van den Arend, novicenmeester. [pag. 154]
Antonius Henricus F. Wennen, derde priester-directeur van de
broederscongregatie. [pag. foto op 154]
Broeder overste Alphonsus de Groot, naar Rotterdam 1892. [pag. 157]
Broeder Dionysius Vollings, naar Rotterdam 1892. [pag. 157]

Broeder Laurentius Olders. [pag. 163]
Broeder Godefridus van de Paal. [pag. 163]
Broeder Damianus van der Kroon. [pag. 163]
Broeder Norbertus Kompeer. [pag. 163]
Broeder Hubertus Verkerk. [pag. 163]
Broeder Servatius Broers. [pag. 163]
Broeder Adelbertus van Haastregt. [pag. 163]
Broeder overste Cornelius Peeters (1828-1892), van 1879 tot 1885 op de
Heibloem, in Amsterdam van 1885 tot zijn dood. [schilderij op pag 142, pag.
122/154/166]
Broeder Anselmus Muijres, 25-jarig kloosterfeest op 13-1-1888. [pag.
157/167]
Broeder Bernardus Vromans, 25-jarig kloosterfeest op 13-1-1888. [pag. 167]
Broeder Jean-Baptist Bergraat. [pag. 168]
Broeder Admonitor (Willebrordus Veltkamp). [pag. 140/170]
Hermanus Franciscus J. Rikmenspoel, vierde priester-directeur van de
broederscongregatie. [pag. foto op 171]

Broeder Paulus Verhoeven. [pag. 181]
Broeder Petrus Verdonk. [pag. 181]
Broeder Benetius Homan, timmerman. [pag. 181]
Broeder Bonaventura van Ginneke, novicenmeester op de Heibloem. [pag.
154/184]
Broeder Leo Hooiveld, benoemd nov 1904 tot algemene overste. [pag.
163/181/188]
Breoeder Ludovicus Nix, overl. ca. 1904, begr. kerkhof te Borculo. [pag.
163/188]
Broeder Jacobus van Mierlo. [pag. 181/192]
Broeder Ignatius van der Kroon. [pag. 192]
Broeder Anselmus Jacobs. [pag. 192]
Broeder Machutus Borsboom. [pag. 193]
Broeder Felix Ahne. [pag. 193]
Broeder Stephanus den Haan. [pag. 193/251/273]

Cornelis Marinus Jonckbloedt, zesde priester-directeur van de
broederscongregatie 1913-1925. [pag. foto op 197]
Vader Bernardus Josephus Schrandt, vijfde priester-directeur van de
broederscongregatie. [pag. foto op 189, 192/197]
Broeder Simon van der Knaap. [pag. 163/168/197]
Broeder Basilius Hulhoven. [pag. 193/197]
Broeder Fidelis Hoogsteden. [pag. 197/249]
Broeder Tarcisius Rikken behaald meestergraad in zijn vak. [pag. 197]
Broeder Eugenius Ouddeken, behaald meestergraad in zijn vak. [pag. 197]
Broeder Leonardus Geurs, directeur op Stokershorst. [pag. 197/198]
Broeder Carolus Ox, directeur op de Heibloem, foto op pag. 193. [pag. 198]
Broder Andreas Renckens. [pag. 157/166/199]
Broeder Fabianus Groothof. [pag. 216/247/263]
Broder Pius van Bommel, 'herenbediende' in 1924 bij rector Jonckbloedt,
tweede assistent (1955).
[pag. 216/256/299]

Vader Caspar Leusen, eerste broeder-Algemene Overste van de
Broederscongregatie 1925-1943. [foto op pag. 225]
Broeder Athanasius de Graaff. [foto op pag. 226, pag. 250]
Broeder Theodosius Bocker. [foto op pag. 226]
Broeder Mathias Dijker, novicenmeester vanaf 1928, overl. in 1939. [pag.
152/288, foto op pag. 227]
Broeder Bruno Deelis, novicenmeester. [pag. 227]

Br. Ladiasleus Oostermeijer, missiebroeder in China, naar Nieuw-Guinea (ca.
1948). [pag. 232/281, foto op pag. 301]
Br. Crispinus Stiens, missiebroeder in China. [pag. 232]
Br. Isidorus Romijn, missiebroeder in China, overl. China 24-4-1935. [pag.
232/236]
Br. Vincentius Pouw, hoofd van de boerderij, missiebroeder in China. [pag.
233]

dhr. C. Egelie, naar China. [pag. 233]
mgr. Geurts. [pag. 233]
mgr. E. Lebouille, naar China. [pag. 233]

Broeder Bernulphus den Dubbelden, in 1932 als 21-jarige per schip naar
China. [pag. 234/280/293, foto op pag. 295]
Broeder Christophorus Pommer, op foto op timmerafdeling te China, timmerman,
missiebroeder in China, overl. China 15-9-1931 (vlektypus). [pag. 233/234]
Broeder Basilius Sewalt, op foto in mandenmakerij te China. [pag. 325]
Broeder Frumentius Vonhoff, op foto in tapijtweverij te China, tapijtwever,
missiebroeder in China. [pag. 233/325]
Broeder Plechelmus Klein-Gunnewiek, naar missie in China. [pag. 236]

Broeder Ephrem van Huystee, novicenmeester, overste en directeur 'Mater
Dolorosa', op foto op pagina 226+240. [pag. 216, 237/239/250/255/260/263]
Broeder Athanasius de Graaff, algemene overste. [pag. 238]
Broeder/Vader Waltherus Jansen, studeert voor onderwijzer, derde
broeder-algemene overste van de broederscongregatie 1955-1962. [pag.
238/263/282/283/298/299]
Broeder Simon Slisser. [pag 239]
Juvenist Harrie Wouters. [pag. 239]
Broeder Dionysius Minkenberg, econoom. [pag. 245/264/277/279]
Broeder/Vader Tarcisius van D. (1897-1975), eerste assistent (1938), tweede
broeder-Algemene Overste van de Broederscongregatie 1943-1955, zilveren
feest (1946). [pag. 245/252/258/270/272/274/276/277/278/280/282/284/285,
foto op pag. 271/286/289/293/294/297]
Broeder Paschalis Scholte, hoofdsurveillant. [foto op pag. 247]
Broeder Benedictus Hooymans. [foto op pag. 247]
Broeder Alexander Hogervorst. [pag. 250]

Broeder Januarius van der Pouw, gearresteerd in 1943. [pag. 251/260]
Broeder Hugo Dekker. [pag. 256]
Broeder Fidelis Gruyters. [pag. 261]
Broeder Arnulphus Mooijman. [pag. 261]
Broeder Acharius van den Bogaard. [pag. 261]
Broeder Xaverius van Roon. [pag. 261]
Broeder Lambertus van der Elst. [pag. 264]
Broeder Daniel Roelen. [pag. 264]
Broeder Angelus Scheffer. [pag. 266]
Broeder Liguori Jansen. [pag. 270/299/303]
Broeder Borgias Hemelrijk, gewond bij bom op Doddendaal te Nijmegen
(22-2-1944). [pag. 273]

Broeder Lebuinus Brand, schreef dagboek over oppakking door SS (1944). [pag.
276]
Broeder Henk van der Meel, schreef 40 jaar na de oorlog de avonturen op.
[pag. 276]
Broeder Valentinus Kroese. [pag. 276]
Broeder Cyprianus van den Bosch. [pag. 276]
Broeder Theodosius Bocker. [pag. 279/293]
Broeder Joseph de Haas. [pag. 279]
Broeder Liborius Lauwers, naar Tangshan (China) in 1946. [pag. 280]
Broeder Robertus Blom, naar Tangshan (China) in 1946. [pag. 280/293, foto op
pag. 295]
Broeder Canisius Beijer, naar Tangshan (China) in 1946. [pag. 280]
Broeder Longinus Koelemij, naar Tangshan (China) in 1946, sept 1956 naar New
Glasglow (Canada). [pag. 280]
Broeder Cajetanus van den Pangaart, naar Tangshan (China) in 1946. [pag.
280]
Chinese broeder Caspar Li. [pag. 280]
Chinese broeder Petrus Kao. [pag. 280]

Broeder Eligius Buijs, naar Nieuw-Guinea (ca. 1948). [pag. 281]
Broeder Reinardus Snik, naar Nieuw-Guinea (ca. 1948). [pag. 281]
Broeder Casimirus Coppelmans, naar Nieuw-Guinea (ca. 1948). [pag. 281]
Broeder Dalmatius van Heel. [pag. 284/301]
Broeder Theodorus Slisser. [pag. 284]
Broeder Gregorius van Buuren. [pag. 287]
Broeder Emmanuel van Lieshout. [pag. 289]
Broeder Barnabas Verhagen, ontdekt vuurzee op 14-1-1948 in Harreveld.
[pag.290]
Broeder Gervasius Wouters. [pag. 298]
Broeder Euphrasius Hoogland. [pag. 298]
Broeder Christophorus Buddemijer. [pag. 299]
Broeder Justus Vogelezang. [pag. 299]

Broeder Octavianus Frankmolle, sept 1956 naar New Glasglow (Canada). [pag.
300]
Broeder Salesius van der Kuil, sept 1956 naar New Glasglow (Canada). [pag.
300]
Broeder Anastatius Knuist, sept 1956 naar New Glasglow (Canada). [pag. 300]
Broeder Wilhelmus Boin. [pag. 303]
...

BRON:
"In smarten geboren ... Geschiedenis van een broederscongregatie" (door
Edesius Boerrigter)(374 p.;1985)

* * *

Erica
http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/

GEZOCHT:
'Eeuwige jeugd, een feestelijke uitgave over jongens, mannen en
mannen-broeders bij het eerste eeuwfeest der Congregatie van de Broeders van
Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten 1851-1951'
(samengest. door Jan Derks, A.Th. Mertens en Toon Rammelt/Amsterdam : C.A.
Spin en Zoon/1951)
(oplage 10.000, met bijdragen van Gabriel Smit, prof. W. Nolet, Anton van
Duinkerken, Antoon Coolen, Godfried Bomans, mr. Jan Derks, broeder
Waltherus, broeder Canisius, broeder Ladislaus)(zie ook www.kb.nl)Subject: Re: ! broeders O.L.V. v. Zeven Smarten (waar)
From: "Martin & Helma Meijer - v Rijsewijk" <m.d.meijer @ hccnet.nl>
Date: Wed, 1 Jan 2003 16:50:49 +0100

Hallo Erica,

Ik heb je namenlijst doorgelezen, helaas geen fam. erin. Maar in een
bidprentje van een familielid van mij wordt verwezen naar religieuze
nichtjes (2) en een religieze neef van de overledene (ergens rond 1930) De
betreffende familie woonde in Tilburg, maar daar kan ik niets terugvinden,
aan jou nu de vraag.... waar kun je archieven vinden over familieleden die
kloosterling waren?? Moet je dan kloosters af, of is er een verzamelpunt???

Alvast bedankt voor een eventueel antwoord.

HelmaSubject: ! een aantal broeders O.L.V. v. Zeven Smarten (2)
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Thu, 02 Jan 2003 18:22:13 GMT

Broeders ('de Broeders van de Blauwe Koorden') van de broederscongregatie
O.L. Vrouw van Zeven Smarten (opgericht 1851 te Amsterdam):

Broeder Christophorus Buddemeijer. [pag. 304]
Vader Waltherus. [pag. 305/306/311/312/313]
Broeder Justus Vogelezang, gewijd tot priester (1970). [pag.
305/308/311/334/354/357]
Broeder Acharius van den Bogaard. [pag. 305]
Broeder Januarius van der Pouw. [pag. 306]
Broeder Borromeus Nieuwenbroek, overste van Stokershorst (1959). [pag. 306]
Broeder Carolus Brand. [pag 308/311]
Broeder Eymard. [pag. 308]
Broeder Dalmatius van Heel, vierde broeder-Algemene overste van de
broederscongregatie 1962 tot [na 1985], in 'Bejaardencentrum Nieuw
Schoonoord'. [pag. 311/313/316/335/342/347, foto op pag.
321]
Broeder Dionysius Minkenberg. [pag. 311]
Broeder Angelus Scheffer. [pag. 311]
Broeder Wilhelmus Bion, missieprocurator. [pag. 311/316/330/334]
Broeder Winfries Nijhuis, bestuurslid. [pag. 332/341/311]
Vader Tarcisius, lid van de raad. [pag. 311/316/318]
Broeder Julius Nijman, secretaris. [pag. 313]
Broeder Felicianus. [318, foto op pag. 319]
Vader Caspar Leusen. [pag. 318]
Broeder Thaddeus. [pag. 318]
Broeder Athanasius Bergsma. [pag. 318]
Broeder Paul(us) Sterk, uit Canada. [pag. 318/343]
Broeder Liborius Lauwers, uit Irian. [pag. 318/359]
Broeder Venantius van Winsen. [pag. 326]
Broeder Avellinus Rozendaal. [pag. 327]
Broeder Hubertus de Graaff, bestuurslid. [pag. 332]
Broeder-schilder Aquino van Dijck. [pag. 333]
Broeder Ewald van Waardenburg, timmerman. [pag. 333]
Broeder Athanasius Bergsma, manusje-voor-alles. [pag. 333]
Broeder Joseph (M.J. Lasowski), ingekleed 1965. [pag. 334/343, foto pag.
343]
Edward (E. MacIntyre), ingekleed 1965. [pag. 334]
Broeder den Dubbelden, op visitatie naar Irian-Barat (1967). [pag. 335]
Broeder Monulphus Bulkens. [pag 336]
Vader Caspar [Leusen], 70-jarig jubileum in 1971 (dus ingetreden in 1901!).
[pag. 340, foto op 341]
Broeder Leonardo van Dijk. [pag. 340]
Broeder Robertus Blom, oud-missionaris. [pag. 342]
Broeder Sigebert Vossen. [pag. 342]
Broeder Fidelis Gruyters. [pag. 342]
Broeder Reinardus Snik. [pag. 343]
papoea-broeder Frans Debu, overl. 24 mei 1973. [pag. 344]
Broeder Elegius Buijs. [pag. 344]
Broeder Gonzaga Minnebo, naar Afrika. [pag. 345]
Broeder Sarto Roelofs, naar Afrika. [pag. 345]
Broeder Acharius van den Bogaard, in 'Bejaardencentrum Nieuw Schoonoord'.
[pag. 347].
drs G.A.L. Felten, in 'Bejaardencentrum Nieuw Schoonoord'. [pag. 347].
drs. H.A. Jagers, in 'Bejaardencentrum Nieuw Schoonoord'. [pag. 347].
Broeder Stephanus den Haan. [pag. 347].
Broeder Ladislaus Oostermeijer, 'slaat eerste paal' (1976). [pag. 347].
Broeder Theo Blokland, 'slaat eerste paal' (1980). [pag. 348/355]
Broeder Gervasius Wouters. [pag. 348]
Broeder Borromeus Nieuwenbroek. [pag. 348]
Broeder Amandus Wilderink. [pag. 351]
Broeder Jan ten Have. [pag. 351]
Broeder Amatus Meurders. [pag. 355]
Broeder Xaverius van Roon. [pag. 359].
Broeder Viktor Blankendaal. [pag. 359].
...

BRON:
"In smarten geboren ... Geschiedenis van een broederscongregatie" (door
Edesius Boerrigter)(374 p.;1985)

* * *

Erica


Subject: ! Samenwerking Broeder-Congregaties Nederland
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Thu, 02 Jan 2003 18:22:49 GMT

SBCN Samenwerking Broeder-Congregaties Nederland

' De SBCN is een Samenwerkingsverband waarbij 15 instituten van
broeders/fraters zijn aangesloten, die per 1-1-2001 tesamen 816 leden in
Nederland hadden. De SBCN werd opgericht op 27 november 1958; de
stichtingsacte werd op 25 september 1959 te Nijmegen verleden. '

http://www.knr.nl

Broeders Penitenten TILBURG
Broeders van Amsterdam Broederscongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven
Smarten VOORHOUT
Broeders van Baarle-Nassau Broeders Franciscanen van het H. Kruis
BAARLE-NASSAU
Broeders van Bleijerheide Congregatie van de Broeders der Armen van de H.
Franciscus KERKRADE
Broeders van de Christelijke Scholen Broeders van De La SalleHaarlem
Broeders van Dongen Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes DONGEN
Broeders van Heerlen Congregatie Broeders van de H. Joseph HEERLEN
Broeders van Huijbergen Christelijke Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis
van de Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria HUIJBERGEN
Broeders van Joannes de Deo Broeders van Barmhartigheid van St. Joannes de
Deo van Montabaur BERG EN DAL
Broeders van LiefdeNederlandse Provincie van de Congregatie van de Broeders
van Liefde EINDHOVEN
Broeders van Maastricht, Generaal BestuurCongregatie v.d. Broeders van de
Onbevlekte Ontvangenis v.d. H. Maagd Maria (FIC) MAASTRICHT
Broeders van Maastricht, Provinciaal Bestuur Congregatie v.d. Broeders van
de Onbevlekte Ontvangenis v.d. H. Maagd Maria (FIC) Rotterdam
Broeders van Oudenbosch Broeders van de H. Aloysius Gonzage (c.s.al.)
OUDENBOSCH
Fraters Maristen Fraters Maristen West- en Midden Europa JMEGEN
Fraters van Tilburg, Generaal Bestuur Fraters van O.L. Vrouw, Moeder van
Barmhartigheid (CMM) TILBURG
Fraters van Tilburg, Provinciaal Bestuur Fraters van O.L. Vrouw, Moeder van
Barmhartigheid (CMM) 'S-HERTOGENBOSCH
Fraters van Utrecht , Algemeen Bestuur Fraters van Onze Lieve Vrouw van het
Heilig Hart DE BILT
Fraters van Utrecht, Provinciaal Bestuur Fraters van Onze Lieve Vrouw van
het Heilig Hart UTRECHT

* * *

Erica


Subject: ! kerkgeschiedenis en bekeringsgeschiedenissen
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Thu, 02 Jan 2003 18:23:31 GMT

http://www.westerbeke.nl/theologie/

BAARDWIJK, Gijs.
Bekeringsgeschiedenis RTF PDF

BEEK Maria van, Het leven en voorvallen van Maria van Beek RTF PDF
Beschreven door P. Soeteman.

BIJL, Willem, Krachtdadige bekering van WILLEM BIJL
Door hemzelf beschreven. RTF PDF

CAIRNS Elisabeth, Gedenkschrift van Elisabeth Cairns, door haarzelf
beschreven. RTF PDF

CAPELLE Leen, Enkele brieven. RTF PDF

CAPELLE Leen, De weg der bekering. RTF PDF

DRIMMELEN, T. van, Ter nagedachtenis voor mijn geliefde betrekkingen en
vrienden. RTF PDF

Grootvaders jeugd
Bijzonder avontuur van een Duitse jongen met kapers en een verhaal waarin
Ds. Wilh. á Brakel gebruikt werd tot zijn bekering. RTF PDF

HENTINCK Vrouw.
Brief van Vrouw Hentinck te Amsterdam aan een onbekende vriend op Walcheren.
RTF PDF

KLEIJN Pleun, Een overdenking over de toestand van land en kerk
In een brief aan mijn vrienden. RTF PDF

KOOISTRA Ebe Rinders, De wonderlijke leiding en bewaring in het
vreemdelingenlegioen. RTF PDF

MEIJER Daniel, De weg die de Heere gehouden heeft
Leraar Oud-Gereformeerde Gemeente te Ouderkerk a/d Amstel. RTF PDF

PARMENTIER, Daniël Johannes (1826-1901), Levensbeschrijving RTF PDF

POTAPPEL Leen, De bekering van Leendert Johannes Potappel. RTF PDF

RUITER, Grietje de, Het zalig leven en sterven RTF PDF

SCHUPPEN Grietje van
De openbaring voor de kerk Gods in Nederland. RTF PDF

VRIES Grietje de
Eenvoudig verhaal bevattend de weg die de Heere gehouden heeft. RTF PDF

DIVERSE DICHTERS.
Selectie van gedichten over het zieleleven uit de 18e eeuw. RTF PDF

Verslag en visie over de Gospel-standard congregations in Engeland.
Visie over de toestand van de Gospel-congregations.Visie over de kerk des
Heeren in Nederland. RTF PDF

Het lijden van Perpétua en Felicitas en anderen; Martelaren van de oude
kerk.
Bewaarde documenten van de christenvervolging. RTF PDF

Henoch. Enkele hoofdstukken uit het boek Henoch.
Toelichting over oude Joodse literatuur. RTF PDF

Vrijdag, Mientje
Levensschets en twee brieven. RTF PDF

KERKGESCHIEDENIS VAN BORSSELE
Westerbeke, H. Hij gedenkt aan Zijn Verbond tot in eeuwigheid.
Uit de kerkgeschiedenis van Borssele, vanaf 1619. Gedocumenteerd uit
notulen. RTF PDF
Gaveel, Franco.Afscheidspredikatie, 1734. RTF PDF
Thona Butijn-Melis. Kort overzicht uit het leven van haar ouders, Piet Melis
en Keetje de Muynck. RTF PDF

Episoden uit de kerkgeschiedenis tijdens de onrust op Walcheren 1773-1779
1e deel. Korte schets over de onrust op Walcheren rond de invoering van de
nieuwe psalmberijming op 'Nieuwe Zangwijze', tussen 1773 en 1779, door W.
Westerbeke
2e deel. Waarbij gevoegd enkele hoofdstukken uit Onrust in Zeeland
1775-1779. Opmerkingen over de invloed van de gereformeerde religie in de
Republiek tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw.
Een doctoraalscriptie van Arthur L. Legger te Amsterdam; 1994. RTF PDF
Ingelse Lourens.
Merkwaardige bekeringsgeschiedenis van Louren Ingelse. RTF PDF

Korte, Cornelis de
Ter herinnering. Bekeringsweg en gevangenschap. RTF PDF

Serie: kinderen Gods op Walcheren in de 19e en 20e eeuw, bestaande uit 10
delen. Complete serie: Gezipte RFT's Gezipte PDF's

DOOR GOD GEROEPEN.
Uit het leven van ds. David Janse en facetten uit de historie van de
Ledeboeriaanse gemeente te Middelburg.
Nagelaten in zijn brieven en in kerkelijke notulen.

BIJ DE MENSEN VERACHT MAAR BIJ GOD UITVERKOREN.
Uit het leven van Jan Vader, oefenaar te Meliskerke.

IK HEB GELOOFD; DAAROM HEB IK GESPROKEN.
Levensbeschrijving van Zacharias Verhage, Molenaar te Meliskerke;
Door hemzelf beschreven. Volgt t.z.t.

DE BEKERING VAN WILLEM PLEIJTE
te Zoutelande en een eenvoudige oefening.
Met historische gegevens Gereformeerde Gemeente Zoutelande.
De bekering en sterven van Florus de Wolf en anderen.

DOOR LIJDEN GEHEILIGD.
Levensschets van oefenaar Pieter Ingelse; twee oefeningen;
drie brieven van zijn vrouw en drie brieven van zijn schoondochter.

EEN NIEUW VADERLAND GEKREGEN.
Bijzonderheden uit het leven en de bekering van Adriaan Dingemanse, diaken
in de Ledeboeriaanse gemeente te Middelburg.

GENADE EN EER ONTVANGEN.
Geschiedenis van de Ledeboeriaanse gemeente te St. Jan ten Heere.
Met levensschets van ouderling Pieter de Voogd, Jacob Corré, Hubrecht Bimmel
en brieven van Maatje en Christina Bimmel.

DOOR GOD GELIEFD.
Verhaal uit het leven van Cornelia de Visser-Moens te Aagtekerke, door
haarzelf beschreven.
En korte mededelingen uit haar vriendenkring.

DOOR DE TROUWE VERBONDSGOD GELEID.
Mededelingen uit het leven en brieven van Cornelia de Visser-de Visser te
Middelburg.

DOOR DE HEERE AFGEZONDERD.
Korte levensschets van: Catharina Barbera Roose-Bollinger; Sara Louisa
Hollebrands; Evangelist Jac. Ball, ds. A. Janse, ds. L. Hubregtse, ds. Chr.
Van de Woestijne, ds. M. van de Ketterij.
Levensschets en brieven van Mevr. A. A. Vermerris-Geuze.

* * *

Erica


Subject: ! Toevalstreffers
From: Rob Kuijsten <kuijsten @ hotpop.com>
Date: Fri, 03 Jan 2003 16:26:50 +0100

Beste onderzoekers

Het leek mij aardig om weer wat meer aandacht aan de "rubriek" !
Toevalstreffers schenken. Er verschijnen regelmatig opmerkelijke
registraties van ongebruikelijke bronnen in deze nieuwsgroep. Vooral
de postings van Erica en Richard vallen op. De Broeders van de Blauwe
Koorden etc. Ik zal die berichten die beginnen met een "! teken" in de
subject-line weer gaan bundelen niet als voorheen, maar op de manier
zoals bij "De Annonce Revue" Ik zal het in dit geval zeer rudimentair
houden, zwarte letters op witte achtergrond, snel en volledig
franjeloos. voorzien van een atomz of pico zoekmachine.

Ik heb alvast ook maar een "ongebruikelijke bron" aangeboord het
Adresboek der Stad 's-Hertogenbosch, voor het jaar 1869 Er volgen
alvast een aantal voorproefjes

aldus, vriendelijk groetend
--
Rob Kuijsten
http://www.kuijsten.netSubject: ! Toevalstreffers
From: berhetty @ kabelfoon.nl (Bert van Dijk)
Date: Fri, 10 Jan 2003 14:21:13 +0000 (UTC)

Dag Rob,

Hier dan een begin uit de almanak 1900. Ik hoop het nu goed te doen,
zo niet, dan hoor ik wel wat ik nog anders kan doen. Hetty Kroes

! Toevalstreffers: Amersfoort almanak/adresboek 1900,

GEMEENTEBESTUUR, AMBTENAREN en BEDIENDEN..

Burgemeester, Jhr.Mr.T.A.J.van Asch van Wyck, R.N.L.,O.L.E.F.
(verklaring letters: R.N.L.= Ridder in de orde van de Ned. Leeuw.
O.L.E.F. = Officier der orde van het legioen v. Eer van Frankrijk.)

Wethouders en tijd hunner aftreding op den eersten Dinsdag van
September.

E.L.Visser 1902
M.L.Celosse 1905


Leden van de Raad, met aanwijzing van het district waartoe zij
behooren, en tijd hunner aftreding op den eersten Dinsdag in September.

Kiezers in Ie district 500, in IIe district 416, in IIIe district 462.

C.J.D. van Eck (I) 1901 Mr.J.C.H.Prikken (II) 1903
C.Th.van Beek (II) ,, Mr.J.Heyligers (III) ,,
M.L.Celosse (II) ,, ...............(III) ,,
H.J.Croockewit (III) ,, H.W.van Esveld (I) ,,
A.H.van Kalken (III) ,, A.A.Hamers (II) ,,
Mr.P.J.F.van VoorstVader (I),, J.Ger.Kleber (I) 1905
D.Gerritsen (I) 1903 A.M.Tromp van Holst R.N.L.(III),,
E.L.Visser (I) ,, Mr.J.G.A.van Zijst (III) ,,
Jhr. Mr. B.W.Th. Sandberg, secretaris

SECRETARIE
Mr. H.Th. s' Jacob, Griffier
G.J.van Empel, Commies
G.Dekker, Ambtenaar
A.C.R.O.Leinweber, Ambtenaar

BURGELIJKE STAND
Gecommitteerden
M.L.Celosse
E.L.Visser
Mr.J.G.A.van Zijst
W.Frans, Griffier

BEVOLKING
J.Busquet, Ambtenaar

COMMISSIE VAN WETGEVING
Jhr.Mr.T.A.J.van Asch van Wyck M.L.Celosse
R.N.L.,O.L.E.F. Mr.J.G.A.van Zijst

Commissie van toezicht en beheer over de gemeente boekerij.
Dr.J.H.Moll, Pres. W.N.Coenen, Secr.
Dr.A.H.C.van Driel, A.M.Kollewijn Nz.
Mr.J.Heyligers, Penn.
H.van Manen, Amanuensis.
J.C.Leinweber, Gemeente-ontvanger
J.Henri Leinweber, Plaatsvervangend gem.-ontvanger.
K.Knauff en P.J.Enter, Ambtenaren, belast net de gerechtelijke
vervolging voor de gem.-belastingen.
J.A.Hoksbergen, J.Kerkhoff en C.Jansen, Schatters en ....
......, Herschatter der huurw.van dranklokalen.
J.W.Putman Cramer, Havenmeester, belast met de ontvangst van
het veer-,haven- en tongeld.
A.Dijkman, gekwalificeerd Ontvanger van het vuur-, haven- en
tongeld aan de Eembrug.
............., Sluiswachter.
J.D.Struve, Marktmeester.
W.Frans, Commissaris van inkwartiering.
H.van Manen, Congierse van het Raadhuis.
N.Vink en H.van Manen, Boden.
H.van't Hof, Aanplakker.
A.Pijpersen D.Eller, Omroepers.
Ph.A.Willigenburg, Vischafslager.

OPENBARE WERKEN
Commissie van bijstand voor de fabricage.
E.L.Visser (Weth.), Voorz. G.P.A.Garjeanne,
C.Th.van Beek, G.J.van Empel, Secretaris
H.J.Croockewit,
W.H.Kam, Architect.
R.Zijlstra, Directeur der gem.-gasfabriek.
.........., Baas-fitter.
.........., Klerk-boekhouder.
.........., Meter opnemer.
P.van den Hooff, Opzichter der gem.-werken.
H.E.van Sweden, Opzichter der gem.-landerijen.
L.Kames, opzichter van het lossen buiten de Kleine Koppel.
H.van Wessum, Opzichter over de puinplaats aan de Lieve-
vrouwen toren.
J.Schuld (Nijkerk), gekwalificeerd Klokkenist.
J.van Dorssen, Torenwachter.

Commissie van bijstand voor den reinigingsdienst.
Jhr.Mr.T.A.J.van Asch van Wyck C.Th.van Beek,
(Burg.), voorz. R.N.L.,O.L.E.F. N.Wolfswinkel Ez.,
D.van der Werf, H.W.van Esveld,
J.B.Jorissen, Directeur. G.J.van Empel,
Secretaris


Subject: Re: ! Toevalstreffers
From: Rob Kuijsten <kuijsten @ hotpop.com>
Date: Fri, 10 Jan 2003 17:04:26 +0100

On Fri, 10 Jan 2003 14:21:13 +0000 (UTC), berhetty @ kabelfoon.nl (Bert
van Dijk) wrote:
> Dag Rob,
> Hier dan een begin uit de almanak 1900. Ik hoop het nu goed te doen,
> zo niet, dan hoor ik wel wat ik nog anders kan doen. Hetty Kroes
>
>! Toevalstreffers: Amersfoort almanak/adresboek 1900,
>
> GEMEENTEBESTUUR, AMBTENAREN en BEDIENDEN..

knip

Hallo Hetty

Geweldig, ziet er prima uit. Ook het selectie filter
"! Toevalstreffers" -dus niet alleen het ! teken, om verwarring te
voorkomen- staat op de goede plaats. Ik kan mij echter niet
voorstellen dat men deze informatie niet wil lezen.

Ik heb een methode om de berichten te selecteren en om te zetten in
html. Binnenkort zal ik een pagina maken waar ze in chronologisch
gebundeld en doorzoekbaar te vinden zijn.
Met vriendelijke groeten, Rob Kuijsten
www.kuijsten.net (vernieuwd)


Subject: ! Toevalstreffers Logementen 's-Hertogenbosch 1869
From: Rob Kuijsten <kuijsten @ hotpop.com>
Date: Fri, 03 Jan 2003 16:27:58 +0100

Logementen 's-Hertogenbosch 1869

De Gouden Leeuw, op de Markt, bij de Wed. J. CHEVALIER
De Eenhoorn, in de Karrestraat, bij de Wed. J. SCHUT
Het Groenhuis, op den Vughterdijk, bij G. HENDRIKS
De Engel, op het Ortheneinde, bij de Wed. J.C. JANSEN
De Wildeman, op de Vischnarkt, bij VERHULST en ERMEN
Het Anker, aan de St. Janspoort, bij D.J.H. TUSSENBROEK
De Tarton, op het Hinthamereinde, bij J. van WORDRAGEN
De Stad Oss, op het Hinthamereinde, Wed. A van den BROEK
Het Land van Maas en Waal, op het Ortheneinde, G.C. van LAMOEN
De Meierijsche Kar, in de Vughterstraat, bij E. GEENEN
Op de Brede Haven aan den Boom, bij F. MEEUWSE
In den Paternoster, op de Markt, bij J. JANSEN
In den Gelderschen Wagen, op de Markt, bij A. HURKENS
In den Rooden Os, op de Markt, bij J. STAAL
In den Vergulden Hoed, op de Markt, bij J. JANSSENS

Bron: Adresboek der Stad 's-Hertogenbosch, voor het jaar 1869

aldus, vriendelijk groetend
--
Rob Kuijsten
http://www.kuijsten.net


Subject: ! Toevalstreffers Directie der Brandspuiten 's-Hertogenbosch 1869
From: Rob Kuijsten <kuijsten @ hotpop.com>
Date: Fri, 03 Jan 2003 16:29:11 +0100

Directie der Brandspuiten 's-Hertogenbosch 1869

Opper-Brandmeesters:
J.H. LAFFERTÉE (voorzitter)
P.F. van BEUGEN
A.D. COPPENS
J.J.H. BOLSIUS
L.J. STRAATMAN
F. van GOCH
E.G. MENNE
R. van der VEN
T.M. TERWINDT
J.G.N. SASSEN (secret. Penningm.)
G. van LEEUWEN (knecht van Opper-Brandmeesters


Spuit Letter A. (Achter het Stadhuis)
Brandmeesters:
A. SCHEFFER, Kerkstraat
G. SCHOPMEIJER, Schapenmarkt
N.B.A. VISSER, St. Jorisstraat
Brandspuitmeesters:
J.F. WIJTMANS, Vughterdijk
J.M. SCHEFFERS, St. Jorisstraat
A. LEIJTEN, Kerkstraat


Spuit Letter B. (Op het Ortheneinde)
Brandmeesters:
G.A. NEEFS, Orthenstraat
A.C. SCHEFFERS, Kruisstraat
C. van MIERLO, Wolvenhoek
Brandspuitmeesters:
W. PEIJNENBURG, Orthenstraat
T.H. DIRKS, Bij het Wilde Varken
T. WILLEMS, Zuid-Willemsvaart


Spuit Letter C. (In de St. Jorisstraat)
Brandmeesters:
A.F.V. KUIJPERS, Vughterstraat
C.J.H. ESSER, Hz, Vughterstraat
L. van den BOGAERT, Vughterstraat
Brandspuitmeesters:
P. APPEL, Verwerstraat
J. OLBERG, Vughterdijk
J. van der LINDEN, Stoofstraat


Spuit Letter D. (Aan de Kleine Hekel)
Brandmeesters:
A.A. PRÉTAT, Hinthamereinde
H. van GENABEEK, Hinthamereinde
A. van der STAAIJ, Hinthamereinde
Brandspuitmeesters:
P. GOVERS, Hinthamereinde
M. van SON, Hinthamerstraat
W. GRASSO, Zuid-Willemsvaart


Spuit Letter E. (In de Hinthamerstraat)
Brandmeesters:
H. van de LAARSCHOT, Postelstraat
Joh. LOEFF, Fonteinstraat
....... (vacature? ed.)
Brandspuitmeesters:
C.F. MEUWESE, Hinthamerstraat
J. SCHELLEKENS, Clarastraat
J. van WOLFSBERGEN, St. Jacobstraat


Spuit te Orthen:
P. van GERWEN
Assuerus van de GRIEND

Bron: Adresboek der Stad 's-Hertogenbosch, voor het jaar 1869

aldus, vriendelijk groetend
--
Rob Kuijsten
http://www.kuijsten.net


Subject: ! Toevalstreffers 's-Hertogenbosch, Stedelijke Regering 1869
From: Rob Kuijsten <kuijsten @ hotpop.com>
Date: Fri, 03 Jan 2003 19:38:47 +0100

's-Hertogenbosch, Stedelijke Regering 1869
24579 Zielen (berekening 31-12-1867)

Burgemeester:
Jonkh. Mr. E.J.C.M. de KUIJPER

Wethouders:
J.T. LUIJCKX
G.A.H. DECKERS
F.J. POMPE

Raden:
Mr. W.J. van BEUSEKOM
G.P. TOMBRINK
L. van MEERWIJK
L.J.H. van den BOOGAART
J.J. van der PAS
Jhr. Mr. E.J.P. van MEEUWEN
Mr. P.M. SCHLESINGER
Jhr. Mr. E.J.C.M. de KUIJPER
J.T. LUIJCKX
J.H. van de VEN
N. SPIERINGS
J.C. ELEN
Mr. G. VERMEULEN
J. van de GRIENDT
G.A.H. DECKERS
F.J. POMPE
N.C. KEUKENSCHRIJVER
Mr. J.B.H. van de MORTEL
H.W.A. HOHMANN

Secretaris:
Mr. J.N.G. SASSEN

Ontvanger:
Mr. P.M. SOPERS

Architect:
J.M. NABBE

Ambtenaren ter Secretarie:
J. de BERGH, Hoofd-Commies
R.A. van ZUIJLEN, Commies-Archivaris
J. PEETERS, Commies van den Burgerlijken Stand
H.J. KIP, Commies belast met de Nat. Militie, Schutterij,
Inkwartiering en Patenten
J.C. BORSTEN, Adjunct-Commies
L.F. SCHIEBERGEN, Klerk voor de Bevolkings-Registers
J.J. BAECKERS, Klerk ter Secretarie
A.H.C. KIP, Klerk ter Secretarie

Boden:
P.J. VERSCHUEREN
H. ERAS

Congierge:
J.J. CATTIE

Bron: Adresboek der Stad 's-Hertogenbosch, voor het jaar 1869

aldus vriendelijk groetend
--
Rob Kuijsten
http://www.kuijsten.net


Subject: Re: ! Toevalstreffers 's-Hertogenbosch, Stedelijke Regering 1869
From: "Antoni G.P. Meynders" <antoni_meynders @ telus.net>
Date: Sat, 04 Jan 2003 17:28:32 GMT

Rob Kuijsten wrote:

> 's-Hertogenbosch, Stedelijke Regering 1869
> 24579 Zielen (berekening 31-12-1867)
>
> Burgemeester:
> Jonkh. Mr. E.J.C.M. de KUIJPER
>
> Wethouders:
> J.T. LUIJCKX

Beste Rob,
Bij het doorlezen van de namen in de toevalstreffers van den Bosch zag
ik de naam J.T.Luijckx vele malen voorkomen. De naam kwam me bekend voor
en toen mijn overgrootvader P.H.Meijnders op 25 Mei 1858 in den Bosch
trouwde ondertekende hij de huwelijks-acte met Joh.Theod.Luijckx.
Ga zo door!
Vrgr. Ton Meynders Abbotsford BC Canada


Subject: Re: ! Toevalstreffers 's-Hertogenbosch, Stedelijke Regering 1869
From: Rob Kuijsten <kuijsten @ hotpop.com>
Date: Sun, 05 Jan 2003 18:10:04 +0100

On Sat, 04 Jan 2003 17:28:32 GMT, "Antoni G.P. Meynders"
<antoni_meynders @ telus.net> wrote:
>Rob Kuijsten wrote:
>> 's-Hertogenbosch, Stedelijke Regering 1869
>> 24579 Zielen (berekening 31-12-1867)
>> Burgemeester:
>> Jonkh. Mr. E.J.C.M. de KUIJPER
>> Wethouders:
>> J.T. LUIJCKX

>Beste Rob,
>Bij het doorlezen van de namen in de toevalstreffers van den Bosch zag
>ik de naam J.T.Luijckx vele malen voorkomen. De naam kwam me bekend voor
>en toen mijn overgrootvader P.H.Meijnders op 25 Mei 1858 in den Bosch
>trouwde ondertekende hij de huwelijks-acte met Joh.Theod.Luijckx.
>Ga zo door!
>Vrgr. Ton Meynders Abbotsford BC Canada

Hallo Ton

Oké ik ga door....

J.T. LUIJCKX was in 1869 een "druk bezet" persoon
Naast Wethouder te 's-Hertogenbosch was hij in die plaats ook nog
raadslid, lid van het collegie van zetters, voorzitter van het
collegie van regenten over de Godshuizen en de Armen, president van de
Noordbrabantsche Maatschappij tot bevordering van Nijverheid, lid van
de commissie voor de Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende
Kunsten en gekwalificeerd collecteur der Staats-Loterij.

Hij was eigenaar van de firma J.T. LUIJCKS en zoon, S.A, koopman in
steenkolen en kalk, Zuidwillemsvaart E 305 en woonde in de
Vughterstraat H 16

Bron: Adresboek der stad 's-Hertogenbosch voor het jaar 1869

Ik zal de komende tijd hieruit nog wat als ! toevalstreffers posten.

Met vriendelijke groet
Rob Kuijsten
http://www.kuijsten.netSubject: ! Toevalstreffers 's-Hertogenbosch, Colleges en Bestuur I, 1869
From: Rob Kuijsten <kuijsten @ hotpop.com>
Date: Fri, 03 Jan 2003 19:39:50 +0100

's-Hertogenbosch, Colleges en Bestuur I, 1869

Collegie van Zetters:

Jhr. Mr. E.J.C.M de KUIJPER, President
J.T. LUIJCKX
W. KLUIJTMANS
A.C. van LANSCHOT
N.C. KEUKENSCHRIJVER
H.E. de BERGH
Jhr. Mr. J.B.A.J.M. Verheijen
---------------------

Collegie van Regenten:
Over de Godshuizen en de Armen

J.T. LUIJCKX, Voorzitter
W. KLUIJTMANS
G.P. TOMBRINCK
Mr. N.F.C.J. SASSEN
J. van GULICK
Dr. J. ROOSENBURG
Jos, L. BOLSIUS, Ontvanger
A.J. van OORDT, Ontvanger

Directeuren:
J. PLEEK, van het Zieken Gasthuis
J. FLAMAN, van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis
W. MERKX, van het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen
P. MAAS, Rector van de Godshuizen
F.C. SWAGEMAKERS, Rector in het Gesticht van Liefdadigheid, Parochie
van St. Jan


Bron: Adresboek der Stad 's-Hertogenbosch, voor het jaar 1869

aldus vriendelijk groetend
--
Rob Kuijsten
http://www.kuijsten.netSubject: ! Toevalstreffers 's-Hertogenbosch, Regenten en Regentessen der Weeshuizen, 1869
From: Rob Kuijsten <kuijsten @ hotpop.com>
Date: Sat, 04 Jan 2003 00:19:05 +0100

's-Hertogenbosch, Regenten en Regentessen der Weeshuizen, 1869

Roomsch Katholijk

Administrerende:
L.M.H. VERMEULEN, president
Thom. J. H. van RIJKEVORSEL
G. DIEPEN
Mr. F.J.E. van ZINNICQ BERGMANN

Toeziende:
H.T.J. van der VEN
Jhr. J.F. RIDDER de van der SCHEUREN
J.J. van der PAS
A.C. van LANSCHOT
G.A.H. DECKERS
Mr. J.N.G. SASSEN
Mr. A.F.X. LUIJBEN
Mr. G.B.J.H. VERMEULEN
Jhr. Mr. C.R.E. van RIJCKEVORSEL

Regentessen:
Mevr. L. VERMEULEN
Mevr. van RIJKEVORSEL
Mevr. DIEPEN
Mejufvr. van ZINNICQ BERGMANN
Mejufvr. OVERES

A.P. BOLSIUS JR., Rentmeester
Dr. W.M. OVERES, Geneesheer
G.A.H. DECKERS, Heelmeester
J.H. van AERT, Apotheker

--------------------------

Hervormd

Regenten:
J.A. KAUB, President
J.F.L. VERSTER
Mr. A.J. KORTEWEG
J. VOORBACH
Mr. W.J. van BEUSEKOM JR.
Dr. J. ROOSENBURG
Mr. J. VERSFELT

W. SMITS, Thesaurier en Secretaris

Regentessen:
Mevr. SMITS
Mevr. de Wed. van HEURN
Mevr. KORTEWEG
Mejufvr. van BEVERWIJK
Mevr. van BEUSEKOM
Mevr. SNOECK

Dr. M.J. GODEFROI, Geneesheer
F.A. de KLERCK, Heelmeester
J.H. van AERT, Apotheker
M.H. BESSEM, H.-Onderwijzer

Binnenvader en Moeder:
G. DRENTH en Huisvrouw

Naaimatres:
A.A. MUSCH

-----------------

Bron: Adresboek der Stad 's-Hertogenbosch, voor het jaar 1869

aldus vriendelijk groetend
--
Rob Kuijsten
http://www.kuijsten.net


Subject: ! Toevalstreffers 's-Hertogenbosch, Politie, 1869
From: Rob Kuijsten <kuijsten @ hotpop.com>
Date: Sat, 04 Jan 2003 00:20:02 +0100

's-Hertogenbosch, Politie, 1869

Commissaris:
A.G.F.A. van OORSCHOT

Inspecteur:
G.H. TERHOVEN

Agenten:
F. VALCK, H.-Agent
W.F. JANSSEN
H. KLERKX
A. SCHOONDERWOLF
C.T. RINKET
W. MAANE
T.A. MEEUWESE
P.H. NEELISSEN
A.J. van MALDEGEM
J. DUBOIS
P. TIMMERMANS
A. van LIESHOUT
G. KRABBENDAM
C. STOLZENBACH, Veldwachter

Nachtwakers:
A. van LIESHOUT
J.J. TEULINGS
J. STEENBERGEN
J. WALDSCHMIDT
J.K. la PLAIS
W.A. van der HEIJDEN
J. van IERSEL
F. van DARTEL
J. BLOMMERS
W. van OIJEN
L. van ROOIJ
A. DIJKS
G. van BEEKVELD
D.N. GOVERS
H. van ROOIJ
F. HENDERSON

Assistenten:
J.A. VERHOEVEN
H.J. VAKENBURG
D. NEERVOORT
C. van ROOIJ
P.S. MEIJER
D. KOOIJMAN
-----------

Bron: Adresboek der Stad 's-Hertogenbosch, voor het jaar 1869

aldus vriendelijk groetend
--
Rob Kuijsten
http://www.kuijsten.net


Subject: !Toevalstreffers Almelo Trouwboek
From: Afina Broekman <af.broekman @ verizon.net>
Date: Wed, 08 Jan 2003 16:09:14 GMT

Naar aanleiding van een eerder post over thuis trouwen, hier twee
bijdragen uit het Almelose trouwboek. Meestal sttat er alleen maar "in
't bed getrouwd" of zo iets, maar deze zijn veel uitgebreider.

12 Feb 1696. Sijn door speciale order van sijn Welgeb. Gestrengh. den
Heere van Almeloo sonder voorgaande proclamaties in den egtenstaat in
het bedde bevestigt, de vrou persoon sijnde in den kraam gecomen
Jan Swiersen soon van Swier op 't Vonkenhuis met Anna Maria Bredenbach,
ende sijn daarbij tegenwoordig geweest
De E. Bredenbach met sijn vrou, ouders van de bruid
Swier op 't Vonkenhuis met sijn vrou, ouders van de bruidegom
neffens Jan op den Graven ende Conraad Brandligt borger ende chirurgijn
tot Nieuwenhuis

Anno 1698 den 17. April sijn door speciale order van sijn Hooghw. Gestr.
de Heere van Almelo sonder voorgaande proclamaties in 't bed, om de
swahkeid van de man, in den egten staat ingesegent Wolter van Eep en
Wilmtjen Arentsen Swissen, wed. van Hednrik Prinse, naar dat deze hadde
doen blijken den dood van haaren voorigen man, als sijnde voor omtrent
twee jaren gestorven in West Indien, volgens 't getuigenis van sijn
Cameraad Cornelis duis van der gees sulke van hem aldaar begraven, 't
geen uit desselfs mond schriftelijk getuigden Jan van Raalte, Dirk v
Houten, Martijntjen Smit, Hendrik van Hiluwenhuis alle tot Amsterdam
ende Hermen Janssen van Borne, welke attestatie in dit boek legt. Ende
sijn daarbij tegenwoordig geweest Jannes Camerling, Isaak Janssen
Cippers, Berend Adolffs: Vrou Spijkers, de Huisvrouw van Hendrik
Arentsen Fenneken Bakkers

--
Afina Broekman
Fair Lawn, NJ, USA
af.broekman @ verizon.net
afinab @ hotmail.com
http://members.bellatlantic.net/~vze4bjc5/

Altijd op zoek naar/ Always looking for:
Ten Bruggencate/Ten Bruggenkate/TenBruggencate/BruggencateSubject: "! Toevalstreffers"
From: berhetty @ kabelfoon.nl (Bert van Dijk)
Date: Sun, 12 Jan 2003 12:41:24 +0000 (UTC)

! Toevalstreffers: Amersfoort Almanak/adresboek 1900,

POLITIE

J.Groebe, Commissaris.
S.Posthuma Jz., Inspecteur, onbezoldigd rijksveldwachter.
J.P.de Jager, Hoofdagent, onbezoldigd rijksveldwachter.

Agenten der 1e klasse, tevens onbez. rijks-veldw.
H.H.Enkelaar, E.Leydekker, G.van den Brink.

Agenten der 2e klasse, tevens onbez. rijks-veldw.
J.Brits, P.Smid, G.W.v.Hartskamp,
W.H.v.Amerongen, K.Brinks, J.van der Form,
C.van Dolderen, B.Kreyermaat, O.Stichter.

Agenten der 3e klasse, tevens buitengew. gem.-veldw.
H.van de Kolk, M.A. van der Zalm,
D.van Daal, B.Snijders,
J.van Leyenhorst, J.Zeggelaar,
D.Tommel, J.van Eldert.

Agenten der 4e klasse, tevens buitengew.gem.-veldw.
............... ...............
............... ...............
A.Overbosch, Keurmeester van vee en vleesch.
S.van Beek, Onderkeurmeester van vee en vleesch.
L.Kames, Keurmeester van de visch.

Keurmeesters van Rijtuigen.
D.A.van Beek, G.Blok.Subject: !Toevalstreffers- Benoemingen NRC 1962
From: Afina Broekman <af.broekman @ verizon.net>
Date: Sun, 12 Jan 2003 13:45:37 GMT

Bij het opruimen van mijn schoonvader's huis kwam ik het volgende
krantenknipsel tegen. Misschien heeft iemand er iets aan.

NRC 6 Jan 1962

Benoemingen, enz.

Onderscheidingen:
Mr. L.M.Ch. Banning, Nijmegen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
R. Feenstra, Kesteren, directeur Betuwse Handelsvereniging N.V., Ridder
in de Orde van Oranje-Nassau.
F.T. Buigholt, Overveen, gem. Bloemendaal, hoofdwerktuigkundige N.V.
Stoomvaart Maatschappij Nederland, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Jhr. W.J. van Sminis, lid Firma Hope en Co., bankiers te Amsterdam,
Ridder inde Orde van Nederlanddse Leeuw

Buitenlandse Dienst:
Mej. L.J.W. van Buiren, vice-consul der Nederlanden te Mannheim, buiten
bezwaar van 's lands schatkist.
Jhr. mr. J.A. de Ranitz, gevolmagtigd minister te PArijs (Geconbineerde
Nederlandse permanente vertegenwoordiging), tot ambtenaar van de
buitenlandse dienst der tweede klasse.
Mr. A. Furnée, laatstelijk consul-generaal der Nederlanden te New
Orleans, tot consul-generaal te Genève.
Jhr. G.C.D. Hooft Graafland, laatstelijk consul-generaal te Chicago, tot
consul-generaal te Zürich.

Notarissen
W.A.A.M.M. van Vlokhoven, kandidaat-notaris, wonende te Breda, tot
notaris te Breda.
A. van Heerwaarden, kandidaat-notaris, wonende te Gilze, tot notaris te
Gilze en Rijen.
Aan E.W.A. Schoenmakers is op zijn verzoek eerzaam ontslag verleend als
notaris te Meerssen.

Raad voor de kinderbescherming
Mr. C.P. Beukenkamp, advocaat en procureur te Gorichem, wonende te
Sleeuwijk, gem. Werkendam, tot lid van de Raad voor de kinderbescherming
te Dordrecht.
W. van den Bold, hoofdinspecteur-titulair van 's rijks belastingen,
hoofd van de inspectie der registratie en successie te Assen, tot lid
van de Kamer van toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te
Assen.
G.J. Bekedam, hoofdinspecteur-titulair van 's rijks belastingen, hoofd
van de inspectie der belastingen te Meppel, tot plaatsvervangend lid van
de Kamer van toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Assen.
Ds. C.D. van Coeverden, predikant te Finsterwolde, tot lid van de Raad
voor de kinderbescherming te Groningen.
H.J. Feuth, algemeen funcionaris van de sctichting Maatschappelijk
begeleiding te Delfzijl, tot lid van de Raad voor de kinderbescherming
te Groningen.

Binnenlandse zaken
Aan dr. P.J. van Leeuwen, administrateur in vaste dienst bij het
departement van binnenlandse zaken, is op zijn verzoek eerzaam ontslag
verleend.
G. Jansen, referendaris in vaste dienst bij het departement van
binnenlandse zaken, tot administrateur bij dat departement.
L.Lodder, adminstratief hoofdmedewerker bij de rijkscentrale voor
mechanische administratie, tot administratief hoofdambtenaar A.
M.A. Jansen, adminstratief ambtenaar A 1st klasse bij de rijkscentrale
voor mechanische administratie, tot adminstratief hoofdambtenaar.

Landbouwhogeschool
Ir. G.A. van Wely, wetenschappelijk hoofdambtenaar in vaste dienst bij
de landbouwhogeschool te Wageningen, tot wetenschappelijk
hoofdambtenaar A bij die hogeschool.
Dr. C.J.P. Spruit, wetenschappelijk hoofdambtenaar in vaste dienst bij
de landbouwhogeschool te Wageningen, tot wetenschappelijk
hoofdambtenaar A bij die hogeschool.
Dr. F.W. Broekman, wetenschappelijk hoofdambtenaar in vaste dienst bij
de landbouwhogeschool te Wageningen, tot wetenschappelijk
hoofdambtenaar A bij die hogeschool.
Dr. ir. F.F.R. Koenigs, wetenschappelijk ambtenaar 1ste klasse in vaste
dienst bij de landbouwhogeschool te Wageningen, tot wetenschappelijk
hoofdambtenaar bij die hogeschool.
Ir. J.W. de Zeeuw, wetenschappelijk ambtenaar 1ste klasse in vaste
dienst bij de landbouwhogeschool te Wageningen, tot wetenschappelijk
hoofdambtenaar bij die hogeschool.
Mr. H.W.J. Sonius is belast met het geven van de kandidaatscolleges in
het agrarisch recht van niet-Westerse landen aan de landbouwhogeschool
te Wageningen.

Waterschappen
M. Mourik, te Streefkerk, tot dijkgraaf van het waterschap De Diefdijklinie.
J. Halma, te Leeuwarden, tot dijkgraaf van het waterschap der Vijfdeelen
zeedijken binnendijks.

K.N.M.I.
Dr. M.W.F. Schregardus, tot directeur in algemene dienst bij het
Koninklijk Nederlands meteorologisch instituut.
Dr. H.J. de Boer, tot wetenschappelijk hoofdambtenaar A bij het
Koninklijk Nederlands meteorologisch instituut.


--
Afina Broekman
Fair Lawn, NJ, USA
af.broekman @ verizon.net
afinab @ hotmail.com
http://members.bellatlantic.net/~vze4bjc5/

Altijd op zoek naar/ Always looking for:
Ten Bruggencate/Ten Bruggenkate/TenBruggencate/BruggencateSubject: ! Toevalstreffers bewoners huurwoningen Deurne 1946
From: "Luuk Keunen" <agacranberry @ hotmail.com>
Date: Sun, 12 Jan 2003 15:14:16 +0100

Omgeving Beukenstraat 15 april 1946
bron: verhaal F. Martens, Weekblad voor Deurne 20-09-2001

Boerderijtjes (huur 2,70 per week)
met 2 hectaren grond

Derpseheide - Vloeieindsedreef

J 139 Jacobus Verspaij landbouwer
J 140 Peter van Kessel landarbeider

J 141 Peter Tabor fabrieksarbeider
J 142 Hubertus van Kessel veenarbeider

J 143 Peter Grommen landbouwer
J 144 Johannes Martens fabrieksarbeider

Beukenstraat

J 152 Christ Lenssen
J 153 Hendrikus van Moorsel landarbeider

J 154 Willem Beijers landbouwer
J 155 Johannes van de Ven

J 156 Cornelis Beekers voerman
J 157 Antonius van de Westerlo fabrieksarbeider


Arbeiderswoningen
huur tussen 2,30 en 2,60 per week

St. Jozefplein

St. Jozefplein en Berkenstraat

J 159 Mathijs van Maris fabrieksarbeider
J 160 Henricus Toonen tuinier
J 161 Antonius van Hoek huisschilder
J 162 Henricus Claes reiziger
J 163 Petrus van Berlo losarbeider
J 164 Henricus van der Horst landarbeider
J 165 Johannes van de Akker steenovenarbeider
J 166 Johannes Welten metselaar
J 167 Isidorus van de Westerlo steenovenarbeider
J 170 Mathijs Huisman huisschilder
J 171 wed. M. van de Nieuwenhof-van der Horst zonder beroep
J 172 Peter Göertz arbeider
J 173 Leo van der Burgt wever
J 174 Marinus Bouwmans textielarbeider
J 175 Henricus van der Loo steenovenarbeider
J 176 Josef van Heugten koperslager
J 177 Hendrik Oosterveen veenarbeider
J 178 Jac Weerts metselaar
J 179 Harrie van Doorne timmerman
J 180 Frans Hermans spoorwegarbeider

(N.B. Deze woningen aan St. Jozefplein en Berkenstraat zijn onlangs, eind
2002, gesloopt. Momenteel vindt herbouw plaats).

Hoek Beukenstraat-Eikelstraat

J 187 Antonius Keunen opperman
J 188 Wilhelmus Martens fabrieksarbeider

J 189 Wilhelmus van Moorsel fabrieksarbeider
J 190 Petrus Keunen-Smits textielarbeider

Beukenstraat

J 191 Judocus Martens fabrieksarbeider
J 192 Antonius Aarts veenarbeider

J 193 Jan Welten-Sprengers fabrieksarbeider
J 194 Antonius de Bruin tuinman (vroeger bij Baron de Smeth)

J 196 Henricus van Diessen arbeider
J 197 Antonius Leijsten fabrieksarbeiderSubject: ! Dopen Sijbekarspel 1787
From: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Date: 12 Jan 2003 06:43:24 -0800

In de serie toevalstreffers hier een pagina uit het doopboek van
Sijbekarspel (Noord-Holland)

Den 16e December is alhier gedoopt het kind van
Albert Wit en Maartje Jans en is genaamd Antje

Den 23 dito is alhier gedoopt het kind van
Jacob de Boer en Antje Claas en is genaamd Trijntje

Ao 1788
Den 27e April is gedoopt het kind van
Jan de Vries en Maartje Weder en is genaamd Lijsbeth

Groeten van RichardSubject: ! Dopen Lutjebroek 1758/59
From: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Date: 12 Jan 2003 06:50:47 -0800

In de serie toevalstreffers hier een pagina uit het doopboek van
Grotebroek/Lutjebroek 1758/1759

Groeten van Richard

1758
Den 31 e December
Van Cornelis Noordeloos en Geertje Pieters een zoon gedoopt
genaamd Pieter

1759
Den 11den Februari
Van Barnardus Jansz en Trijntje Jans een zoon gedoopt
en gen. Dirk

Den 6en Maij
Klaas Harkensz Post en Lijsbet Cornelis Koens
een zoon van gedoopt en genaamd Harke

Den 1 en Julij
Van Pieter Cornelisz Koen en Jantje Ruijters een
zoon gedoopt en genaamd Harke

De 15 e Julij
Van Teunis Arentsz Koomen en Lijsbet Gorters een dochter gedoopt
en genaamd Lijsbet Teunis

Den 27 september
Van Jacob Pietersz en Lijsbet Jans een zoon gedoopt
en genaamt Willem

SURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868


© R.Kuijsten 1999-2010

INDEX - HOME


Statistieken