INDEX-HOME       TOEVALSTREFFERS Genealogie - DEEL 6   © R.Kuijsten 1999-2010


Toevalstreffers Genealogie. Opmerkelijke vondsten bij onverwachte bronnen, Bijvangsten etc. Vermeldingen in archieven, almanakken, tijdschriften of adresboeken


Doorzoek het Toevalstreffers Archief       Input: Naam of Plaats    INDEX - HOME


Gebruik voor verder zoeken de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: ! Toevalstreffers, 's-Hertogenbosch 1869, functionarissen publieke diensten I
From: Rob Kuijsten <kuijsten @ hotpop.com>
Date: Sat, 11 Jan 2003 21:18:40 +0100

's-Hertogenbosch 1869, functionarissen publieke diensten I

Looijens of Kuijstens Oude-mannen gasthuis:
Mr. J.N.G. SASSEN, rentmeester

Vrouwen gasthuis, genaamd Aleida van Berkels gasthuis:
Voormaals gelegen aan de Drie Hekels, (aan de Grote Hekel)
H.J. VERMEULEN, provisor

St. Martens Gasthuis:
F.C.J. de WIJS, administrerend provisor

Huis van Liefde:
Catharina KNAAPEN, administrates

Bank van Leening:
Het bestuur opgedragen aan het Collegie van Regenten over de
Godshuizen en de Armen
C.F. LEVISE, directeur
Th. M. POIERRIE, schatter
P.S. VERHULST, boekhouder
G.L.P. WILDSCHUT, pandbewoner
A.D. van DIJK, bediende

Nederlansche Maatschappij van Nijverheid:
Gevestigd te Haarlem, departement 's-Hertogenbosch
Mr. F.J.E. van ZINNICK BERGMANN, voorzitter
L.H. ROUPPE van der VOORT, secr. penningmeester
C.C. LUTKIE
J. van den GRIENDT

Noordbrabantsche Maatschappij tot bevordering van Nijverheid:
Hoofdbestuur,
Mr. J.B.H. van de MORTEL, voorzitter
Mr. C.J.A. van RIJCKEVORSEL, secretaris
afdeling 's-Hertogenbosch,
J.T. LUIJCKX, president
N. SPIERINGS, 1e vice-pres.
J. HARTOGENSIS, 2e vice-pres.
J.T. RODERKERCKEN, thesaurier
P.C. SMIT, secretaris

Korenbeurs:
Geopend te 's-Hertogenbosch, 25 september 1855, Ortheneinde
Dindag en donderdag graanmarkt, ten 10 ure
Commissarissen,
J. van WAARDHUIZEN, president
B. van ANDEL, Gz.
H. van ROOSMALEN, penningmeester

Nederlandsche Bank:
Kantoor, Kruisstraat B no. 277
A.J. van LANSCHOT, agent
Mr. J.B. Baron van HUGENPOTH tot den BERENCLAUW, adviseur
L.W.J. MARGGRAFF, adviseur

Nederlansche Kredietvereniging:
Wed. Joh. F. van RIJCKEVORSEL en Zonen, 's-Hertogenbosch

Nederlandsche Maatschappij van Grondkrediet:
te Amsterdam
W.A. COOLEN, hoofdagent voor N.-Brabant, te 's-Bosch
Jonkh. Mr. J.B.A.J.M. VERHEIJEN, commissaris
B.L.H.BORRET, commissaris


Bron: Adresboek der Stad 's-Hertogenbosch, voor het jaar 1869

aldus, vriendelijk groetend
--
Rob Kuijsten
http://www.kuijsten.netSubject: Re: ! Toevalstreffers, 's-Hertogenbosch 1869, functionarissen publieke diensten I
From: "Eddy Landzaat" <eddylandzaat @ thuisje.nl>
Date: Sat, 11 Jan 2003 21:51:44 +0100

In news:tuu02vocgh6serkg52bu1jmkrd0k4ne1ik @ 4ax.com,
Rob Kuijsten <kuijsten @ hotpop.com> parachuteerde:
> 's-Hertogenbosch 1869, functionarissen publieke diensten I
>
> Looijens of Kuijstens Oude-mannen gasthuis:
^^^^^^^^^^
> Mr. J.N.G. SASSEN, rentmeester
>
>
> Bron: Adresboek der Stad 's-Hertogenbosch, voor het jaar 1869
>

Volgens mij snap ik ineens waar jouw belangstelling voor dit boekwerk
vandaan komt...
:-)


--

Eddy Landzaat
Voor reageren/To reply: vervang/replace thuisje door/by home
=================== Altijd op zoek naar de familie Van Veen in Utrecht en Amsterdam
Zie ook mijn website: http://www.landzaat.info
===================Subject: Re: ! Toevalstreffers, 's-Hertogenbosch 1869, functionarissen publieke diensten I
From: Rob Kuijsten <kuijsten @ hotpop.com>
Date: Sat, 11 Jan 2003 22:35:27 +0100

On Sat, 11 Jan 2003 21:51:44 +0100, "Eddy Landzaat"
<eddylandzaat @ thuisje.nl> wrote:
>In news:tuu02vocgh6serkg52bu1jmkrd0k4ne1ik @ 4ax.com,
>Rob Kuijsten <kuijsten @ hotpop.com> parachuteerde:
>> 's-Hertogenbosch 1869, functionarissen publieke diensten I
>> Looijens of Kuijstens Oude-mannen gasthuis:
^^^^^^^^^^
>> Mr. J.N.G. SASSEN, rentmeester
>>
>> Bron: Adresboek der Stad 's-Hertogenbosch, voor het jaar 1869
>
>Volgens mij snap ik ineens waar jouw belangstelling voor dit boekwerk
>vandaan komt...
>:-)

hahaha! Je let goed op Eddy
Ik ben op de achtergrond ook bezig met de genealogie Kuijsten uit
's-Hertogenbosch tussen 1500 en 1700 en de Kuijstens uit Keulen rond
diezelfde periode. Het Kuijstens of Loijenmansgasthuis is door Willem
Loijer en zijn vrouw Heijlwich gesticht in 1407 of 1440. Na de familie
Loijen waren er in de 16e eeuw leden van de familie Kuijsten provisors
van dit huis. Vandaar die dubbele naam

Dat adresboek uit 1869 dat ik heb is een replica, uitgegeven ter
gelegenheid van het 800-jarig bestaan van 's-Hertogenbosch in 1985
door heemkundekring de Boschboom. Naast al die functionarissen staan
er ook nog de namen beroepen en adressen van ca. 2000 "gewone"
burgers. Het gaat me wat te ver om dat allemaal in te tikken.
Misschien zet ik het tzt wel in scans online, maar ik heb eerst nog
zoveel andere dingen.

Groeten
Rob Kuijsten
--
http://www.geneaservice.nl
Subject: ! Toevalstreffers, 's-Hertogenbosch 1869, functionarissen geneeskundige diensten
From: Rob Kuijsten <kuijsten @ hotpop.com>
Date: Sat, 11 Jan 2003 21:19:28 +0100


's-Hertogenbosch 1869, functionarissen geneeskundige diensten

Geneeskundige Dienst:
Bij de Godshuizen en de Algemene Armen
Dr. E.P.A. van den BOGAERT, eerste geneesheer voor het geneeskundig
gesticht van krankzinnigen
Dr. L.T. POMPE, tweede geneesheer voor dat gesticht
Dr. A. KUIJPER, geneesheer in het zieken gasthuis
J.H. van AERT, apotheker

Vroedvrouwen der Wijk-Armen
Jufvr. A.M. van der VELDEN
H.P. JONKERGOUW

Medicinae Doctoren:
L.J.B. van HEIJST, tevens Chir. et Art. Obst. Doctor
A.F. van LIEROP, tevens Chir. et Art Obst. Doctor
M.J. GODEFROI
J. ROOSENBURG, tevens Art Obst. Doctor
W.M. OVERES
W.F.H. van GULICK
E.A.P. van den BOGAERT, tevens Chir. et Art Obst. Doctor
A. KUIJPER
P.A.H. SWEENS, tevens Chir. et Art Obst. Doctor

Heel en Vroedmeesters:
F.A. de KLERCK
W.M. OVERES
G.A.H. DECKERS
S.J.J. de KLERCK
E. PINKHOFF, tandmeester
A.J. BOELAARS, tandmeester

Vroedvrouwen:
A.M. van der VELDEN
H.P. JONKERGOUW

Apothekers:
J.J. LOEFF
H. van BAAR
J. STRAATMANS
A.J.N. BOLSIUS
A. de GIER
W.A. van HOUTEN
N.C.M. van den DRIES
L.A. van BAAR
P.J. KIJN
J.C.A.F. van OS KEULS
H.J. van den BOGAERT
P.J.JANSEN

Bron: Adresboek der Stad 's-Hertogenbosch, voor het jaar 1869

aldus, vriendelijk groetend
--
Rob Kuijsten
http://www.kuijsten.net


Subject: Re: ! Toevalstreffers, 's-Hertogenbosch 1869, functionarissen geneeskundige diensten
From: "J.L.Straatman" <johanstraatman @ home.nl>
Date: Sun, 12 Jan 2003 01:18:40 +0100

Hallo Rob,

Ik bewonder je moed om dat allemaal over te typen. Bijna monniken werk.

Een vraagje, staat er onder de apothekers Straatmans of Straatman?

Overigens zijn alle of bijna alle adresgidsen van Den Bosch op microfiche
aanwezig in het Gemeente Archief van Den Bosch.

Groeten,

John Straatman. (Voor zover bekend geen nazaat van de apotheker Straatman).
:-))Subject: Re: ! Toevalstreffers, 's-Hertogenbosch 1869, functionarissen geneeskundige diensten
From: Rob Kuijsten <kuijsten @ hotpop.com>
Date: Sun, 12 Jan 2003 01:37:53 +0100

On Sun, 12 Jan 2003 01:18:40 +0100, "J.L.Straatman"
<johanstraatman @ home.nl> wrote:

>Hallo Rob,
>
>Ik bewonder je moed om dat allemaal over te typen. Bijna monniken werk.
>
>Een vraagje, staat er onder de apothekers Straatmans of Straatman?

Hallo John

Ik ga niet alles overtikken, dat is te veel werk. Zo nu en dan een
fragment. Er staat Straatmans. In de Adreslijst staat nog het
volgende:

†§ STRAATMANS J.J. mr. huisschilder en slijter in steenkolen,
kruisbroederstraat G 96

† STRAATMANS J. apotheker, Vughterstraat H 18

†§ STRAATMANS L.J. fabrijkant in goud en zilverw, Vughterstraat H 22


† = kiezer voor de kamer van koophandel
§ = kiezer voor gemeenteraad, Provinciale Staten en de Tweede Kamer
der Staten-Generaal

Met vriendelijke groet
Rob Kuijsten

Subject: ! Toevalstreffers, 's-Hertogenbosch 1869, Stads Ambtenaren I
From: Rob Kuijsten <kuijsten @ hotpop.com>
Date: Sat, 11 Jan 2003 21:20:23 +0100


's-Hertogenbosch 1869, Stads Ambtenaren I

Onderscheidene Stads Ambtenaren
J. den DOOP, commissaris van het slagthuis
S.M. SEIJFFERS, assistent keurmeester
J.J. van SAS, opziener van het slagthuis
J. KLOMPERS, opzigter bij Stads Werken
C. PEETERS, opzigter bij Stads Werken
A.P. SCHRIJVERS, waagmeester
J. DEFAIS, commissaris van beurtveeren
L.G. STERK, waterschout
J.H. LAFFERTÉE, traskeurder
F. KLAASSEN, omroeper
De gezamelijke Kraankinders, kruiers
P.J. VERSCHEUREN, torenwachter
J.J. CATTIE, torenwachter
N. van DEE, afslager van den visch
N. van DEE, keurder van de visch
C. SCHMIEDT, keurder van visch

IJker van maten en gewigten, voor het Arrondissement 's-Bosch
M.M. CAYAUX

IJker voor het vaatwerk:
M. GATZEN

Rijks Belastingen:
J. BARENDS, arrondissements-betaalmeester te 's-Bosch

Directe Belastingen, in en uitgaande regten en accijnsen:
Mr. A.J. KORTEWEG, Rijksadvokaat voor Noordbrabant, te 's-Bosch
C. van der SCHOOT, Controleur, te 's-Bosch
J.A. NUIJTS, Ontvanger der directe Belastingen, In- en Uitgaande
Regten en Accijnsen en der Gouden en Zilveren Werken, (tevens Kantoor
van betaling) en Entréposeur van 's Rijks Entrépot, te 's-Bosch
A. de BIE, deurwaarder voor het kantoor te 's-Bosch

Bron: Adresboek der Stad 's-Hertogenbosch, voor het jaar 1869

aldus, vriendelijk groetend
--
Rob Kuijsten
http://www.kuijsten.net


Subject: ! Trouwen Berkhout (N-H) in 1795
From: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Date: 11 Jan 2003 12:48:30 -0800

Hallo allemaal,

Ik heb weer eens wat kopietjes gemaakt en dan liften er ook andere namen mee.

Ik begin met deze:

1795
30 Gl (=gulden)
22 Maart
Klaas Gerbrandsz Nierop, Jongman te Berkhout, met
Lijsbet Jacobs Maas, jonge dochter te bobeldijk onder Berkht

Pro Deo
19 April
Jan Cornelisz Bobeldijk jongman met
Neeltje Hendriks Prins, jonge dochter
beijde alhier te Berkhout

Pro Deo
26 dito (=april)
Klaas Hordenburg jongman te Oude Loosdrecht met
Marritje Noorda, Jonge Dogter te Berkhout

15 Gl (=gulden)
17 Maij
Pieter de Boer, Weduwnaar in de baartdorpermeer (?) onder Berkht met
Dieuwertje Klaas Jonge Dogter te Avenhorn

Groeten van Richard


Subject: ! Toevalstreffers - 1856 Antwerpen St Joris samenstellers dooptafels
From: "Erik Zwysen" <erikzwysen @ skynet.be>
Date: Sun, 12 Jan 2003 17:49:11 +0100

Rijksarchief Beveren
Microfilm 296327 - Parochieregisters Sint Joris Antwerpen - Tafels Dopen
1726-1750.
Inleidende pagina :
"Index Baptizorum in perantiqua Ecclesia parochiali S. Georgii martyris
Antverpiae ab anno 1726 usque ad annum 1750 confectus Joannes Franciscus
Loos hujus Civitatis Consule et Josepho Aloysio Van Bellingen ejusdem
Civitatis (scribino ?). Anno 1856."

--
Met vriendelijke groeten,
Erik Zwysen, Antwerpen
http://users.skynet.be/zwysen


Subject: "! Toevalstreffers"
From: berhetty @ kabelfoon.nl (Bert van Dijk)
Date: Thu, 16 Jan 2003 00:21:40 +0000 (UTC)Uit het adresboek/almanak van Amersfoort 1900:


DIENSTDOENDE SCHUTTERIJ

(Wettelijke sterkte 253 man.)

A.M.Tromp van Holst, R.N.L., Majoor, Command. L.S.XV.
(verklaring tekens: R.N.L.= Ridder in de orde van den Ned. Leeuw.
L.S.= Langdurige dienst bij Schutterijen.)
J.Busquet,1e.Luitenant-Adjudant.
Mr.J.C.H.Prikken, 1e Luitnant kwartiermeester.
H.H.E.Morren Sr., Officier van gezondheid 2e kl., L.S.XXV.
H.van Gelder, Adjudant-onderofficier, L.S.XV.
A.H.Worffel, Fourier, Bewaarder van het kleedingmagazijn en
Provoost-geweldiger.

1e Compagnie.
W.Crookewit W.A.z., Kapitein.
J.A.Th.H.F.van Rijswijk de Jong, 1e Luitenant.
G.J.van Empel, 2e Luitenant
............., 2e Luitenant.

2e Compagnie.
C.H.M.Lungen, Kapitein.
J.Henry Leinweber, 1e Luitenant.
W.H.Meursing, 2e Luitenant.
............, 2e Luitenant.

Schuttersraad.
A.M.Tromp van Holst, R.N.L., L.S. XV., Majoor, Commandant, Voorz.
W.Crookewit W.A.z., Kapitein, Onder-voorz.
C.H.M.Lungen, Kapitein, plaatsvervanger.
Mr.J.C.H.Prikken, 1e Luitenant-kwartiermeester, Secr.
J.Henry Leinweber, 1e Luitenant-plaatsvervanger.
W.H.Meursing, 2e Luitenant.
G.J.van Empel, 2e Luitenant, plaatsvervanger.
C.M.van Beek, Sergeant
M.R.N.Oosterveen, Sergeant, plaatsvervanger.
G.J.Hopman, Korporaal.
H.Th.Eysvogel, Korporaal, plaatsvervanger.
F.Faber, Schutter.
Th.G.de Jager, Schutter, plaatsvervanger.
Jhr.Mr.B.W.Th.Sandberg, Auditeur.
............., Auditeur, plaatsvervanger.
J.C.Manse, Bode.

DRAGER VAN HET METALEN KRUIS
H.Salet.

VERENIGING VAN HET KADER VAN DER SCHUTTERIJ.

"BROEDERSCHAP"

Als rechtsp. erkend Kon.besl. 25 Jan. 1896, No. 28.
Afdeling van het Ned. Schutterij-Kaderbond.

A.M.Trompvan Holst, R.N.L., L.S. XV. (Maj.,comm.),
J.Busquet (1e Luit.adj.Z.M.) H.M.Verhey Jr., (Fourier) .
Eere-voorzitter. 1e Secr.
J.W.van Achterbergh Jr. S.H.Massa, (Oud.-Serg.), 2e Secr.
L.S. XV.(Serg.maj.), Voorz. G.Muys, (Serg.-Maj.), Penn.
H.van Gelder, L.S. XV.(Adj.- W.B.Smit, (Oud.-serg.)
onderoff.), Ondervoorz.Subject: "! Toevalstreffers"
From: berhetty @ kabelfoon.nl (Hetty Kroes)
Date: Thu, 20 Feb 2003 07:18:40 +0000 (UTC)

Eerst een 'Hoera!' voor Rob Kuijstens, ik ben erg blij dat je door gaat,
Ik Blijf! vr. gr. Hetty Kroes


vervolg; uit het almanak/adresboek van Amersfoort 1900.

Veeartsenijkundig Staatstoezicht.
H. J. H. Stempel, R. O. N., District-veesrts voor de provincien
Utrecht en Gelderland (Betuwe en Veluwe), te Utrecht.
A. Overbosch, te Amersfoort, Plaatsvervangend, Districts-veearts.

Zwem- en Badinrichting.
Ondernemers.
Dr. A. H. C. van Driel, A. M. Kollewijn Nz.
Mr. J. van der Leeuw, Penn.
J. A. Schoterman, Directeur.

H o o g e r O n d e r w ij s.
Inspecteur der Gymnasia.
dr. C. J. Eggink, R. N. L., te 's-Gravenhage.

GYMNASIUM
(Subsidie van het Rijk p. m. f 6600)
Bijdrage voor het genot van onderwijs f 100 's jaars.
College van Curatoren.
Ds. D. P. M. Graswinckel, Pres. Mr. F. D. graaf Schimmelpen-
Ds. C. Rasch, Secr., ninck,
Mr. J. G. A, van Zijst, Prof. J. J. van Thiel,
Dr. J. H. Moll, Rector, leeraar in de Latijnsche- en Grieksche
taal en letterkunde.
Dr. H. J. Reynders, Conrector, leeraar in de Latijnsche taal
en letterkunde en oude geschiedenis.
Dr. A. Smit, leeraar in de Latijnsche taal en letterkunde en
oude geschiedenis.
Dr. Ph. H. Peyrot, leeraar in de Grieksche taal en letterkunde
G. F. G. de Bruyn, leeraar in wiskunde.
Dr. J. M. Crookewit, leeraar in natuurlijke historie.
Dr. A. C. Antusch, leeraar in natuur- en scheikunde.
A. M. Kollewijn Nz., leeraar in geschiedenis en aardrijkskunde.
J. S. Theissen , tijdelijk leeraar in geschiedenis.
G. C. Hoogewerff, leeraar in de Nederlandsche taal.
I. M. J. Hoog, leeraar in de Fransche taal.
W. N. Coenen, leeraar in de Hoogduitsche taal.
B. D. Best, leeraar in de Engelsche taal.
H. Italie (Utrecht), leeraar in de Hebreeuwsche taal.
A. J. Bilders, Congierge.
F. W. Ebert, amanuensis.


volgende keer : middelbaar onderwijs.Subject: ! Toevalstreffers 1795 dopen bekeerlingen Ekeren (B)
From: "Erik Zwysen" <erikzwysen @ skynet.be>
Date: Fri, 24 Jan 2003 23:26:06 +0100

Uit de parochieregisters Ekeren Dorp (B) :
Doopaktes.
Nr. 38 - Sexta junii Dorp - "Baptizatus est sub conditione si non baptizatus
Joannes Franciscus, natus anno 1772 prima maji ejurata haeresi calviana et
facta fidei professione pii quarti filius legitimus Joannis Veltrez et
Susanna Glaas susceperunt Joannes Baptista Franciscus Jaspers et Joanna
Maria Simons"

Nr. 39 - Sexta junii Dorp - "Baptizatus est sub conditione sinon es
baptizatus Fredericus Christianus, natus anno 1773 decima aprilis ejurata
haeresi lutterana et facta fidei professione pii quarta filius legitimus
Frederici Christiani Bach et Christina Sophia Bohtermont (?) susceperunt
Anthonius Ots et Isabella Verhassel"

Nr. 40 - Duodecima junii - "Dominus Augustinus De Witte vice: centurio
legionis hollandiae De Bijlandt suscepta Religione Catholica, ejurata
haeresi lutherana facta professione fidei pii quarta, non iterato baptismate
sub conditione, (... ?) Catholico Sacro: Sancta poenitentia et eucharistiae
Sacramenta recepit in quorum fidem subsignavimus"

--
Met vriendelijke groeten,
Erik Zwysen, Antwerpen
http://users.skynet.be/zwysen


Subject: Re: ! Toevalstreffers 1795: pii quarti
From: "A. de Man" <_NOSPAM_audeman @ wanadoo.nl>
Date: Sat, 25 Jan 2003 17:24:56 +0100

> fidei professione pii quarti = na aflegging van de
> geloofsbelijdenis .....

Pii Quarti, van Pius IV:
Pius IV, paus jan 1560 - dec 1565, heropende het concilie
van Trente

August de ManSubject: "! toevalstreffers"
From: berhetty @ kabelfoon.nl (Bert van Dijk)
Date: Fri, 31 Jan 2003 08:08:04 +0000 (UTC)

GARNIZOEN
J. van Wijk, M. W., O. O. N., B.K.9, Kolonel,
Commandant, XXXV.
A. Geel, Kapitein, Plaatselijk Adjudant, XX.
Militair Hospitaal.
W. H. L. Borgerhoff Mulder R. O. N., Dirigeerend Officier
van gezondheid 3e kl., Chef van het Militair Hospitaal XX.
C. Th. Leusden, Militair Apotheker 2e klasse.
H .W. C. Spruit, Administrateur.
Genie.
F. A. C. A. Pels Rijcken, M. W., B. K. 9, Kapitein, Eerstaan-
wezend Ingenieur, XX.
Jhr. E. W. van Panhuys, 1e Luitenant-ingenieur, (gedeta-
cheerd).
G. B. Beeftink, Opzichter van fortificatien 3e klasse.
Administrateurs van Kleeding en Nachtleger.
F. J. Raebel, gep. 1e Luitenant.
J. van Bavel, gep. Opperwachtmeester.

5e REGIMENT INFANTERIE
Staf.
J. van Wijk, M. W., O. O. N., B. K. 9, Kolonel,
Commandant XXXV.
O. G. H. Heldring, B. K. 9, Luitenant-Kolonel, XXX.
G. H. Pieter, Kapitein, Regiments-adjudant, XXV.
N. E. Rost, Kapitein-kwartiermeester, XV.
L. T. C. J. Rieber, Kapitein van speciale diensten, XXV.
B. Carle, idem, XXV.
A. J. Ebeling, idem, XX.

1e BATELJON
P. A. van Buuren, R. O. N. Majoor, Commandant, XXX.
J. L. van der Moer, 1e Luitenant-adjudant.
H. Reimers, 2e Luitenant-kwartiermeester.
J. F. P. Bekkers, B. K. 9, Kapitein, XXX.
F. van Laaren, B. K. 9, Kapitein, XX.
W. Puffius, B. K. 9, id. XX.
D. M. E. de Ridder, id. XV.
E. W. Klop, 1e Luitenant (gedetacheerd bij de militaire ver-
kenningen).
D. Postma, 1e Luitenant.
H. de Haan Hugenholtz, id.
N. G. van Gemert, id.
C. J. Bruyn, 1e Luitenant, (gedetacheerd bij de militaire ver-
kenningen).
P. Donk, 2e Luitenant.
F. E. Knoote, id.
P. Volbeda, id.
W. F. L. van de Wetering, bijgenaamd de Rooy, id.
H. J. Offerhaus, id.
J. G. Sinia, id.
A. J. van Lakerveld de Heus, id.
J. Woudstra, Reserve 1e Luitenant.
Jhr. E. A. van Beresteyn, Reserve 2e id.

IIe BATELJON.
F. B. A. van Steenhardt Carre, R. O. N. Z., Majoor, Comman-
dant XXX.
J. W. G. Peltzer, 1e Luitenant adjudant.
M. Fuld, 2e Luitenant-kwartiermeester.
J. F. Tuinstra, Officier van gezondheid 1e klasse.
D. J. Heinsius, Kapitein. XXV.
D. M. van Leeuwen, id. XXV.
J. Stroeve, id. B. K. 9, XV.
F. H. Boissevain, id. B. K. 9, XV.
K. F. Dil, 1e Luitenant.
M. D. J. de Jongh, id.
Jos. M. C. Haak, id.
F. C. van Erp, id.
S. Heimel, 2e Luitenant.
H. L. de Wijs, id.
J. Kooiman, id.
H. F. Keetell, id.
H. P. van den Ham van Heyst, id.
N. J. Schallenberg, id.
O. G. H. Gelderman, id.
F. J. L. van Schaik, Reserve id.

(verklaring titels:
M. W.= ?,
O. O. N.= Officier der Orde van Oranje-Nassau.
B. K.= Belangrijke Krijgsverrichtingen.
R. O. N. = Ridder der Orde van Oranje-Nassau.
R. O. N. Z.= Ridder der Orde van Oranje-Nassau, met de Zwaarden)Subject: Re: "! toevalstreffers"
From: Wim Hendriksen <g.hendriksen @ chello.nl>
Date: Fri, 31 Jan 2003 11:13:36 GMT

M.W. Militaire Willemsorde ??Subject: Re: "! toevalstreffers"
From: johan <JohanD1965 @ netscape.net>
Date: Fri, 31 Jan 2003 13:35:38 +0100

Bert van Dijk wrote:
> GARNIZOEN


Welk Garnizoen en welke tijdsperiode?

Johan
www.dingemanse.beSubject: "! toevalstreffers"
From: berhetty @ kabelfoon.nl (Bert van Dijk)
Date: Fri, 31 Jan 2003 15:29:19 +0000 (UTC)

Bij de vorige zending, beginnend met GARNIZOEN, vergat ik te
vermelden waar deze info uit stamt, nu het vervolg:

Uit de almanak/adresboek Amersfoort 1900.

IIIe BATALJON
J .v. d. Horst Bruyn, O. O. N., Luitenant-kolonel,
Commandant XXX.
W. J. Steinbuch, 1e Luitenant-adjudant, XV.
J. W. Henderson, 2e luitenant-kwartiermeester.
A. P. G. F. Giese, Officier van gezondheid 1e klasse,
F. A. Nieuwenhuys, Kapitein, XX.
J. A. F. Keetell, Kapitein, XX.
A. A. van Schilfgaarde, id. XV.
J. van Toorenenbergen, id. XV.
H. W. Schauikes, 1e Luitenant, XV.
A. C. de Vos, 1e Luitenant.
A. Y. Reitsma, id.
W. F. N. von Hombracht, id.
Jhr. E. W. van Holthe, id.
F. J. Quanjer, id.
A. van Willigen, 2e Luitenant.
B. E. Stover, id.
A. J. Valewink, id.
A. J. A. Busquet, id.
J. W. K. de Bas, id.
H. W. Bleeker, Reserve 2e Luitenant.

IVe BATALJON
L. Brender a Brandis, R. E. K.,A. O. 3., R. K. P., Luitenant-
kolonel, Commandant, XXX.
A. W. Groote, 1e Luitenant-adjudant, XV.
W. K. Rutgers, 2e Luitenant-kwartiermeester.
............., Officier van gezondheid.
J. J. van Leeuwen, Kapitein, XX.
L. J. L. Schas, id., XX.
H. M. A, Vigelius, id. XV.
Jhr. H. M. v. d. Goes, id. XV.
I. H. Boeye, 1e Luitenant.
C. A. Jeekel, 1e Luitenant.
J. P. van der Meulen, id.
J. J. Beyerman, id.
H. C. J. M. Berkeljon, 2e Luitenant.
R. G. A. Z. baron van Haersolte, id.
C. A. van Enschut, 2e Luitenant.
A. Ruys, id.
E. Kepper, id.
G. Voute, id.

Cursus bij het 5e Reg. Infanterie tot opleiding
van Jongelieden voor den Officiersrang.

Directeur:
A. J. Ebeling, Kapitein.
Leeraren:
A. C. de Vos, 1e Luitenant, in Wiskunde.
B. Jasink, 1e Luitenant, in Geschiedenis, Aardrijkskunde en
Ned. taal.
J. L. van der Moer, 1e Luitenant-adjudant, in dienstvoorschrift
en reglement.
I. van Spiegel, in de Franse taal.

Muziekkorps van het Ve Regiment Infanterie.
G. K. G. van Aaken, Kapelmeester.

1e REGIMENT HUZAREN.

DEPOT EN HOOFDADMINISTRATIE.
L. G. baron van Boetselaar, Majoor, detachements-commandant,
XXV.
W. Woudstra, Kapitein-kwartiermeester, XX.
Dr. P. B. van Loo, Officier van gezondheid 2e klasse.
J. N. Ballangee, Paardenarts 1e klasse, XXV.
A. J. W. van Doorninck, Ritmeester-instructeur, XV.
R. W. Wijnmalen, Ritmeester, Commandant ven het depot
Escadron, XV.
G. J. A. A. baron van Heemstra, 1e Luitenant.
Jhr. H. F. van Kinschot, id.
H. W. K. Vertholen de Salve de Bruneton, 1e Luitenant.
E. H. Juckema van Burmania baron Rengers van Warmenhuizen, id.


(verklaring der titels:
R. E. K.= Ridder der orde van de Eiken Kroon.
A. O. 3,= ??
R. K. P.= Ridder der orde van de Kroon van Pruisen.
O. O. N.= Officier der orde van Oranje-Nassau.)


Volgende keer de Rij en Hoefsmidschool, Hetty KroesSubject: "! toevalstreffers"
From: berhetty @ kabelfoon.nl (Bert van Dijk)
Date: Wed, 5 Feb 2003 18:09:55 +0000 (UTC)

vervolg: Almanak/Adresboek 1900 Amersfoort.

RIJ- en HOEFSMIDSCHOOL.
F.D. Braams, R. O., N. R. K. P., Majoor, belast met het
bevel, XXV.
Jhr. M. W. Boreel, R. O. N. Z., E. K., R. A. P., Ritmeester-
instructeur, XX.
L. S. Gerard van Sijsen, Ritmeester-instructeur, XV.
A. Frederikse, Paardenarts 2e klasse, XV.

Gedetacheerde Officieren.
J. R. de Jonchheere, 1e Luitenant.
G. W. Vreede, id.
J. A. van Gellicum, 2e Luitenant.
Jhr. H. A. van Reigersberg Versluys, id.
N. J. C. J. Thirion, id.
R. A. baron van Hardenbroek van Lockhorst, id.
H. A. C. Fabius, id.
Jhr. J. W. Godin de Beaufort, id.
W. J. Jeltes, id.
J. B. van der Dussen, id.
G. B. F. van der Schoot, id.

1e REGIMENT VELD-ARTILLERIE
IIe Afdeeling.
H. G. J. Swaving, R. D. D., Majoor, Afdeelings-commandant
XXV.
H. A. Ruysch Lehman de Lehnsfeld, 1e Luitenant-adjudant.
H. L. C. Mulder van de Graaf, 1e Luitenant-kwartiermeester.
Dr. J. J. Rinkel, Officier van Gezondheid 1e klasse.
P. G. L. baron Quarles de Quarles, Kapitein, XXV.
J. M. Brants, Kapitein, XXV.
E. M. Boogaert, id. XXV.
Jhr. H. van Beresteyn, 1e Luitenant.
W. van der Koogh, id.
J. C. M. Kempee, 2e Luitenant.
H. A. van Zwijndregt, id.
H. G. Rambonnet, id.
P. A. van Leeuwen, id.

ESCADRON ORDENNANSEN.
H. F. D. BRAAMS, R. O. N. , R. K. P., Majoor, Comman
deerend Officier over het Escadron, XXV.
M. van Kuyk, Ritmeester, Commandant, XX.
R. E. Dittlinger, R. O. S. , 1e Luitenant.
H. Ch. Taunay, id.
H. G. J. Maas Geesteranus, id.
G. J. Maris, id.

Vereniging van gepensionneerde onderofficieren
en minderen.
Bestuur der Afdeeling.

A. M. Tromp van Holst, R. N. L., Eere-voorzitter.
J. Busquet, Voorzitter.
J. R. Schuuring, B. N. L. , Secr.-penn.

Afdeeling van den bond van oud-onderofficieren,
met daaraan verbonden schietvereeniging "Wilhelmina". Be-
schermheer Mr. F. D. graaf Schimmelpenninck.

Bestuur der Afdeeling.

J.Busquet, Eere-voorzitter.
H. Dumoulin, Voorzitter. G. Riphagen, Comm.
A. Hassing, Onder-voorz. G. Vink, ,,
H. S. Valkenburg, Secr. H. W. C. Spruit ,,.
G. J. W. Steenhoff, Penn.

Begafenisfonds der afdeeling Amersfoort van den
Ned. bond van onder-officieren

H. Dumoulin, Voorz.
G. J. W. Steenhoff, Secr.-penn.
F. Kiepe, Comm.

NED. MILITAIRE BOND.
"Tehuis" voor Militairen.
met daaraan verbonden Schietvereeniging "Willem Tell"
en Chr. mil. jongelings-vereeniging "Sticht elkander".
Bestuur der Afdeeling.

Mr. F .D. Schimmelpen- G. C. Hoogewerff,
ninck, Pres. F. Wesseling,
J. M. Brants, Secretaris. Ds. A. M. Donner,
G. J. A. A. baron van Heem Ds. H. J. ter Haar Romeny,
stra, Penn. Mr. H. J. H. baron van Boet-
selaer van Oosterhout, Eere-
H. Kremer, Concierge. lid.

Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam.
Mr. H. Croockewit Jr., O. E. K., Comm.-correspondent.

Roomsch-Katholieke Militairen-Vereeniging.
Past. M. Berk, Directeur. J. G. Wannet, Onder-dir.

Vereeniging tot Bevordering van 's Lands Weerbaarheid.
"Eendracht maakt Macht,"
als rechtspersoon erkend bij kon. besl.17 Oct.1873, No. 18.
G. van Ede, waarnemend Commandant.
A. M. Tromp van Holst, R. N. L., W. Stork, Penn.
Eere-voorz. G. A. Hoeymakers, Wd.Secr.
G. van Ede, Voorz.
G. J. Schoterman, Eere-lid.

Taxateurs van eventueel voor den krijgsdient te
leveren paarden.
Leden.
E. L. H, van Lanschot Hu- P. F. B. J. van Nouhuijs,
brecht C. Schimmel,
Plaatsvervangende leden.
D. Scimmel, E. Wolfswinkel.
G. Verschuur,


Volgende keer: Brandweer

gepost door Hetty Kroes
Subject: "! toevalstreffers"
From: berhetty @ kabelfoon.nl (Bert van Dijk)
Date: Sat, 8 Feb 2003 11:39:34 +0000 (UTC)

Uit het almanak/adresboek van Amersfoort 1900


BRANDWEER
College van brandmeesters

G.Prins, Opperbrandmeester, J. C. van Eybergen, adjunct-
voorzitter. opperbrandmeester, Onder-
voorzitter
J. H. Brom, Opzichter over het matereel.

Brandmeesters.
L. T. van Zwol Sr., J. G. van der Geest,
J. A. Schoterman, G. van Nieuwenhuizen.

Onderbrandmeesters.
G. Blok, G. de Jager,
G. van Dorssen, D. Verbeek,
G. Dekker, Secretaris. C. A. van Kalveen.
Spuit No. 1 (bij het Weeshuis)
G. van Nieuwenhuizen, Brand- D. Verbeek, Onderbrand-
meester. meester.

Commandeurs.
L. van Achterbergh, G. Bloemink,
W. Brouwer, H. Heilygers.
Spuit No. 2, Breedestraat.
J. G. van der Geest, Brandm. C. A. van Kalveen, Onderbrandm.

Commandeurs.
J. Groenhuyzen, H. M. Verhey Sr.,
J. Horst, H. van Zuijlen.
Spuit No. 3, Koningstraat.
L. T. van Zwol Sr., Brandm. G. Blok, Onderbrandm.

Commandeurs.
A. E. Blok, L. T. van Zwol Jr.,
G. B. Gijsbertse, A. P. C. de Bruijn.

Oproepers.
P. J. Butselaar, J. Reynders,
W. van Empelen, A. Sleeking,
G. M. Gouw, H. Smit,
F. van Keulen, L. A. Lablans.
A. Pijpers,
J. A. Stoopendaal, Lantaarndrager bij den Opperbrandmeester.

Werklieden bij het materieel.
W. Bottenburg, G. Veenendaal,
Th. van Daal, G. van Wijland.
De brandkraan-wagens zijn geplaatst: A. in het schoolge-
bouw, in de Koestraat B. in de bergplaats bij het Raadhuis,
C. in de voormalige Waag en D. aan de Gasfabriek.

Amersfoortsche Vrijwillige Brandweer.
(als rechtsp. erkend bij kon. besluit 16 Dec.1882).
J. A. Schoterman, Pres. J. M. Reinboud,
G. van Dorssen, Secr. G. de Jager.
P. J. Boshuizen, Penn.
D. W. Gillissen, Bode.
Commandeurs.
S. H. Massa, H. J. Reems,
Th. J. Welling, J. H. Donath.


Volgende keer Geneeskunde.Subject: "! toevalstreffers"
From: berhetty @ kabelfoon.nl (Bert van Dijk)
Date: Fri, 14 Feb 2003 00:35:09 +0000 (UTC)

vervolg:

uit de almanak/adresboek van Amersfoort 1900


GENEESKUNDE
Geneeskundig Staatstoezicht voor de prov.Utrecht en Gelderland.
Dr.A. E. Post, O. O. N., Inspecteur te Arnhem.
Prof.Dr. C. H. H. Spronck, lid van de geneeskundige raad
te Utrecht.

GEZONDHEIDS COMMISSIE
(vergadert ten raadhuize den eersten Vrijdag van elke
maand, 's avonds 7).
D.van der Werf, Pres. Dr. J. M. Croockewit,
Mr. J. Heyligers, Secr.-penn. W. A. van den Bovenkamp.
Dr. H. W. Schreuder,

Vereeniging tot oprichting en exploitatie van
Volks-sanatoria voor borstlijders in Nederland.
Subcommissie voor Amersfoort.
Mr. F. D. graaf Schimmel- D. P. Hamers,
pennink, Eere-voorz. J. P. G. Kok Cz.
E. L. H. van Lanschot Mej. J. H. van Lanschot
Hubrecht, Voorz. Hubrecht,
Dr. H. W. Schreuder, Secr. Mej. J. Methorst,
E. L. Visser, Penningm. Jhr. Mr. B. W. Th. Sandberg,
C. Th. van Beek, H. G. J. Swaving,
M. J. Boissevain, Prof. J. J. van Thiel,
H. F. D. Braams, A. M. Tromp van Holst,
S. Roland Holst, wed. Dr.P. Mr. P. J. F. van Voorst Vader,
Burgers, J. van Wijk,
M. L. Celosse, Mr. J. G. A. van Zijst.
H. J. Croockewit,

Inrichting tot verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten.
Onder het beheer van Burgem. en Weth. van Amersfoort.
J. van der Horst, Bewaarder.

Gemeente-geneeskundigen.
Dr. A. H. C. van Driel, Dr. J. M. Croockewit.

Gem.-geneeskundige voor de doodschouw.
Dr. A. H. C. van Driel.

Gemeente-heelkundigen

H. H. E. Morren Sr. Dr. H. W. Schreuder.

Gemeente-verloskundigen
H. H. E. Morren Sr.
M. H. E. Bijtelaar, echtg. van A. P. F. Reeders,
G. Kamperman, echtg. van G. van Eeden

Uitgever van briefjes op de genees-, heel- en verloskundigen en
apothkers voor de gemeente en het gasthuis "Aldegonde".
A. C. R. O. Leinweber.

Genees-, heel - en verloskundigen.
Dr. A. H. C. van Driel, Genees- en verloskundige.
H. H. E. Morren Sr., Heel- en verloskundige,
J. C. Rolandus Hagedoorn, (Arts), Oud-officier van gez.
Dr. H. W. Schreuder, Genees-, heel- en verloskundige.
Dr. J. M. Croockewit ,, ,, ,,
J. W. Jorissen (Arts) ,, ,, ,,
H. H. E. Morren Jr., (Arts) ,, ,,
Dr. J. J. Rinkel (Arts) Officier van gez.
J. F. Tuinstra ,, ,, ,,
Dr. P. B. van Loo ,, ,, ,,
A. P. G. F. Giese (Arts) ,, ,,
J. A. Th. H. F. van Rijswijk de Jong, Tandarts.

Vroedvrouwen.
M. H. E. Bijtelaar, echtg. van A. P. F. Reeders.
G. Kamperman, echtg. van G. van Eeden.

Apothekers en Drogisten.
J. P. G. Kok, firma C. B. Kok W. A. van den Bovenkamp,
en zoon, J. J. P. van Wisselingh,
G. J. van der Zoo de Jong, A. van de Weg, Drogist,
C. M. M. Vermolen, firma Ten
Brink en Vermolen,

ST. ELISABETH's GAST- EN ZIEKENHUIS
Regenten.
T.E. Lagewey, echtg. van J. G. H. Thies,
M. C. G. ten Brink, echtg. van C. Th. van Beek,
M. F. Ruyten, echtg. van A. J. Duchateau,
M. C. L. van Beek, echtg. van D. P. Hamers,
J. W. Jorissen, Geneesk. H. H. E. Morren Sr., Heelk.
De verpleging geschiedt door Zusters der congregatie van
den H. Joseph.

GASTHUIS "ALDEGONDE".
M. W. H.Steffhaan, Directrice.
De verpleging geschiedt door de Dames:
J. M. Brodie, P. den Broeder,
M. C. Ravensbergen,
J. C. Rolandus Hagedoorn (Arts, Officier van gez.)

Volgende keer: Veeartsenijkundig Staatstoezicht


Subject: "! toevalstreffers"
From: berhetty @ kabelfoon.nl (Bert van Dijk)
Date: Sat, 22 Feb 2003 15:49:22 +0000 (UTC)Uit het almanak/adresboek van Amersfoort 1900.

MIDDELBAAR ONDERWIJS
Inspecteur voor de provincien Noord-Brabant, Zeeland,
Limburg, Gelderland, Utrecht en Overijsel.
K. ten Bruggencate, te Leeuwarden.

Plaatselijke commissie van Toezicht,
J. C. Ronaldus Hagedoorn, Pres. M. L. Celosse,
L. T. C. J. Rieber, Secr.-penn. J. H. Krudop.
Dr. A. H. C. van Driel.

Gemeentelijke hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus
(Rijkssubsidie f 10.000 schoolgeld f 60; enkele lessen van F 6
tot f 15 's jaars.
G. J. Buys, Directeur, leraar in wiskunde, werktuigkunde en
kosmographie.
F. Wesseling, leeraar in geschiedenis en aardrijkskunde.
Dr. A. C. Antusch, leeraar in schei- en delfstofkunde.
Dr. J. M. Croockewit, leeraar in natuurlijke historie.
D. P. Moll, tijdelijk leeraar in wis-,natuur-en werktuigkunde.
Dr. P. C. M. Bos, leeraar in staatswetenschappen.
G. C. Hoogewerff, leeraar in de Nederlandsche taal en letterkunde.
I. M. J. Hoog, leeraar in de Fransche taal en letterkunde.
W. N. Coenen, leraar in de Hoogduitse taal.
B. D. Best, leeraar in de Engelsche taal en letterkunde.
J. J. Menkema. tijdelijk leeraar in de Hoogduitsche taal
A. D. J. van 't Hooft, tijdelijk leraar in de Fransche taal
H. J. van der Noordaa, tijdelijk leeraar in de Fransche taal.
A. D. Raadgeep, tijdelijk leeraar in de Nederlandsche taal en
letterkunde, geschiedenis en aardrijkskunde.
J. S. Theissen, tijdelijk leeraar in geschiedenis.
J. M. Thiel, leeraar in wiskunde en boekhouden.
A. G. van Os, tijdelijk leeraar in wiskunde.
W. H. Kam, leeraar in rechtlijnig teekenen.
R. Cruijff, leeraar in handteekenen
F. Raub, leeraar in gymnastiek
F. W. Ebert, congierge-amanuensis.

BURGER-AVONDSCHOOL..
(Schoolgeld voor betalende leerlingen F 2 's jaars)
G. J. Buys, leeraar in wiskunde.
Dr. A. C. Antusch, leeraar in natuur-, schei- en werktuigkunde.
F. Wesseling, leeraar in geschiedenis e aardrijkskunde.
G. C. Hoogewerff, leeraar in de Nederlandsche taal.
J. M. Thiel, leeraar in boekhouden.
W. H. Kam. leeraar in rechtlijnig teekenen.
R. Cruyff, leeraar in handteekenen.
C. J. F. Prins, ads. leeraar in wiskunde.
W. van Schayk, ads. leeraar in rechtlijnig teekenen.
A. Veen, ads. leeraar in wiskunde.
F. W. Ebert, congierge-amanuensis.
Vereeniging van leeraren aan de inrichtingen van Middelbaar onderwijs
F. Wesseling, Lid van het Hoofdbestuur.

LAGER ONDERWIJS
(Rijks-subsidie p .m. f 9100)
Inspecteur voor de provincien Noord-en Zuid-Holland,
Zeeland en Utrecht.
J. C. Fabius, te Delft
Districts-Schoolopziener.
A. J. Nijland, R. N. L., te Utrecht.
Arrondissements-schoolopziener.
Dr. K. W. van Gorkom, te Baarn.
Plaatselijke commissie van toezicht.
M. L. Celosse, (Weth.) Pres. Dr. H. J. Reijnders
J. W. Jorissen, Secr. Ds. C. Rasch.
J. P. G. Kok Cz.
RIJKS-NORMAALINRICHTING.
H. W. de Heus, Directeur, leeraar in de Nederlandsche taal, lezen en
schoonschrijven.
A. M. Kollewijn Nz,. leeraar in geschiedenis
J. van der Horst, leeraar in aardrijkskunde en algebra.
N. van Veen, leraar in reken- en meetkunde.
A. Bongers (Vuursche), leeraar in natuurlijke historie en physica.
P. Keete (Leusden), leeraar in paedagogie en geschiedenis.
I. M. J. Hoog, leeraar in de Fransche taal.
J. L. Wolter, leerares in zang.
R. Cruyff, leeraar in handteekenen.
F. Rauh, leeraar in gymnastiek.
S. C. J. Verwey, leerares in nuttige handwerken.
Afd. van het Ned. Onderwijzersgenootschap.
J. van der Horst, Pres. R. van 't Wel, Penn.
G. Nijsen (Stoutenburg), Vice- P. van den Hooff Az. Srcr.
pres.
Commissie voor de arrondissements-leesbibliotheek.
Dr. K. W. van Gorkom, Voorz. M. van Lingen.
H. W. de Heus, Biblioth. P. de Groot.
J. van der Horst.

,volgende keer: Openbare school, 1e soort , voor meisjes.

Subject: "! toevalstreffers"
From: berhetty @ kabelfoon.nl (Hetty Kroes)
Date: Fri, 21 Mar 2003 22:01:42 +0000 (UTC)

vervolg:

Uit het almanak/adresboek van Amersfoort 1900.

Afdeeling van den bond van Ned. Onderwijzers.
A.Veen, J. A. Huisman, 2e Secr.
P. W. van Schendel, Vice-pres. F. Faber, Penn.
P. F. H. Ermers, 1e Secr.

Propaganda-comm. voor gewest Utrecht van dien bond.
P. H. Mulder (Utr.) Voorz., A. N. Woude,
O.Akkerman, Secr. J. C. ten Geuzendam.

Muziekvereeniging "Caecilia,"
(als rechtsp. erkend bij kon.besl. 19 Oct. 1897, No. 57).
Met daaraan verbonden Tooneelvereeniging.
M. J. Houpst, Pres. ...............
J. Rutten, Secr. ...............
P.Rutten.
Onderofficiers-Kwartetvereeniging "Thello."
A. Mackintosh, Directeur. I. Kosman, lid,
F. Ruinen, lid. W. F. Winckel, id.
Gymnastiek- en Schermvereeniging "Ajax."
J. E. H. baron van Nagell, Pres.C. v. d. Berg, Com.
W. H. Doorenman, Secr.-penn. H. Dumoulin, Directeur.
Onderofficiers Gymnastiek-en Schermvereeniging "Lycurgus."
S. Ozinga, Directeur.
A. Ch. Heyn, Pres., H. Smit, Comm.
W. A. Loos, Vice-pres. G. Juta, id.
C. Eggink, Secr., J. F. I. Mollinger, id.
M. Riegen, Penn. S. Oostmeyer, id.
Volks-Gymnastiekvereeniging "Uitspanning door inspanning."
G. Manne, Pres. B. Hemminga, Penn.
J. W. van Achterbergh, Secr. L. van Dommelen, Directeur.
Schermvereeniging "E. M. M. A." (van Onderofficieren).
Directeuer 2e Luitenant F. E. Knoote.
J. Th. N. D. E. v. Schouwen- J. C. Pommer, Com.
burg, Pres., P. de Jong,
IJ. van der Schaaff, Secr., W. C. van Rossum ,, tevens
J. H. C. Spruit, Penn. Banierdrager.
Wielervereeniging "U. D. I."
J. A. A. H. de Beaufort, Voorz.,L. F. de Beaufort, Penn.,
A. Eysink, Secr., M. Eysink, Captain.
Schietvereeniging "Willem Tell." (van Onderofficiere).
H. Kaldeway, Pres. J. Huibers, Penn.
C. H. Valkenburg, Secr.
Amersfoortsche wielrijdersclub "De vliegende Hollander."
P. H. J. Nefkens, Pres. H. Nefkens, 2e Secr.
B. van Loo, Vice-pres., A. Nefkens, Penn.
W. Poort, 1e Secr.
Wielrijdersclub "Rust Roest". (van Onderofficieren).
J. C. van Aken, Pres., F. A. Toonen, Capt.
C. A. van der Horst, Secr. G. Schouten, id.
Onderofficiers Football-club "Wilhelmina."
J. F. I. Mollinger, Pres. W. G. Winckel, Capt.,
I. Kosman Secr., G. Numans, Vice-capt.
W. C. M. Hafkemeyer, Penn.
A. F. C. "Quick."
E. van Vollenhoven, Pres., A. de Stoppelaar, Penn.
H. M. E. Hubers, Vice-pres. C. V. Gerritsen, 1e Capt.,
L.Sinnige, 1e Secr. J. Thooft, 2e Capt.,
H.Rolandus Hagedoorn, 2e Secr. C. Reynders, Com. v. materieel.
Football-club "U. D. I."
J. J. Pels Rijcken, Pres. H. van Helsdingen, 1e Capt.,
C. Rieber, Secr. M. Gerritsen, 2e Capt.,
J. W. G. Pels Rijcken, Penn., F. de Bruyn, Com. v.materieel.

volgende keer: Huis-onderwijs.Subject: "! toevalstreffers"
From: berhetty @ kabelfoon.nl (Hetty Kroes)
Date: Thu, 15 May 2003 20:44:08 +0000 (UTC)

dag allemaal,
Ik ben weer precent, met een klein begin uit de Almanak/adresboek
1900 van Amersfoort.

HUIS-ONDERWIJS
In talen.
I. van Spiegel, J. M. de Bruyn,
E. Lindenhovius, H. C. den Hartog,
G. J. Boode, P. W. van Schendel,
R. van 't Wel, P. F. H. Ermers.
In stenografie, (Stelsel Groote)
A. W. Groote, J. A. Huisman.
In Catechetisch onderwijs.
K. Teeling.
In handteekenen.
H. Cruyff.
In bouwkundigteekenen.
H. Kroes, W. Salomons, W. van Schaik, H. Th. Eysvogel.
In Kerbschnitt (houtsnijkunst, kartonwerk, enz.)
H. van Gelder, S. C. J. Verwey, H. C. den Hartog.
In muziek.
M. E. van Driel, dipl.N.T.V. A. J. Everts,
en M.t.B.d.T. H. van den Burg,
J. L. Wolter, dipl.M.N.T.V. P. C. Veen- Van Randwijk,
H. J. F. Mezger, dipl.N.T.V. L. E. Beers,
G. M. W. Celosse, ,, ,, S. M. van Mill,
L. N. Bruning, H. P. T. Hendriks,
G. G. P. L. Boekelman, A. P. G. Blok-Jannette.
In gijmnastiek, schermen en exerceeren.
F. Rauh, H. Dumoulin,
J. A. Schoterman, B. Ozinga.
In dansen.
H. Dumoulin, M. M. van Eysden.Subject: Toevalstreffer Rotterdam/Maastricht
From: "Wim" <namenindex @ hotmail.com>
Date: Fri, 31 Jan 2003 19:43:06 +0100

Goedenavond,

Gevonden te Rotterdam:

Christine Couke, 35 jaar, zonder beroep, afkomstig van Maastricht, wonende
te Rotterdam, dochter van Nicolas Coucke en van wijle Anne Klynen trouwt op
06-03-1844 te Rotterdam met:
Johann Christoffel, ook wel zich noemende en schrijvende Johan Suchland,
muziekant, 42 jaar afkomstig uit Maastricht, zoon van Johann Christoffel
Suchland en van Suzanna Wolbeek.

Willem
--

http://members.home.nl/marf/genealogie.html

1574 personen in 575 gezinnen.


Subject: ! toevalstreffers (erg veel deze keer)
From: "J.-M. Hangoor, NGB" <info @ ngb-nl.com>
Date: Sat, 1 Feb 2003 19:13:11 +0100

Een vruchtbaar dagje voor de toevalstreffers!
In het trouwboek van Sas van Gent (Zeeuws-Vlaanderen) stuitte ik op:

- ondertrouw Sas van Gent, drie proclamatiën te Hulst waar op 19 01 1762 een
extract werd afgegeven naar Sas van Gent waar het huwelijk werd voltrokken.
Leonardus Hibloe, jm geboren te Maastricht, soldaat in het eerste bataillon
van Zijne Excellentie de Luitenant-Generaal Van Kinschot in garnizoen te Sas
van Gent. En Maria Sybilla Smit, geboren te Kist(?) in Frankenland, onlangs
gewoond hebbende te Hulst.

Onderstaande toevalstreffers zijn afkomstig uit het begraafboek van de
NH-gemeente Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen).

- begraven 03 12 1746 Moses Martein de Campagnie, oud 36 jaar geboren te
Rotterdam gewoont en gestorven te Aardenburg, laat na sijn huisvrouw
Adriaentje Godijn en twee kinderen.

- begraven 06 11 1745 Sara Sebilla Catharina le Grand, oud 56 jaar, geboren
te Amsterdam vrouw van Adrianus Koedijk, laat na een zoon.

- begraven 02 10 1732 Segismundes Chalaire, geboren te Frederiksdal in
Duitsland 45 (of 15) jaar oud.

- begraven 26 03 1748 Johanna Loiseau, weduwe van Pieter Bellesaingie, oud
47 jaar en geboren te Amsterdam. Laat na een huis.

- begraven 06 12 1748 Christina Jurriaense Prijhout, oud 58 jaar, geboren te
Amsterdam, weduwe van Willem Aasendonck laat na twee kinderen.

- begraven 21 11 1750 Martha Lacour, oud 65 jaar, geboren te Amsterdam,
weduwe van David Mazel, laat na drie kinderen.

- begraven 21 06 1751 Maria Vraam, 33 jaar, geboren in Ommede in Holland,
huisvrouw van Aarij Schuurman.

- begraven 22 08 1752 Daniel Polsen, 16 jaar + 8 maanden, geboren te
's-Hertogenbosch. Zoon van Wilhem Polsen en Johanna Christina van Dommelen.

- begraven 26 10 1752 Susanna Madelaine Serre, 41 jaar 10 maanden, geboren
te Amsterdam, huisvrouw van David Mazel (zie eerder!?) laat na 5 kinderen.

- begraven 11 09 1731 Gatza Pieters, geboren in Vriesland gewoond en
gestorven in de Noortpolder, 47 jaar laat na twee kinderen.

- begraven 08 03 1731 Anna van Nieuwenburgh geboren te Knesselaar, 34 jaar
laat kinderen na.

- begraven 07 07 1731 Marij Christiaensen, geboren tot Coppenhagen, 66 jaar.

- begraven 18 01 1729 De heer Simon Davids, geb. Zwol[le] 47 jaar, laat na
één kind.

- begraven 29 10 1781 Petronella Maria van Dokkum, dochter van wijlen de
heer Roelof van Dokkum laatst mennoniten leraar alhier en mejuffrouw Joanna
Brouwer. Oud 11 jaren en 5 maanden. Geboren te Huizen in het Gooiland.
Gestorven 23 10 1781.

- begraven 31 05 1783 Jacob van Ockenburg, oud 67 jaar 6 maanden en 19
dagen. Geboren aan de werf in zijn vaders schip te IJsselmonde, gedoopt te
Waspik, opgevoed [niet ingevuld]. Gewoond te Aardenburg. Overleden op reis
in zijn schip leggende in het vaarwater keten 25 05 1783. Laat na een vrouw
Esther Dyserinck en 5 kinderen (2 zoons en 3 dochters).

- begraven 19 05 1785 Arnoldus Arens, geboren te Nimmegen, gewoond en
overleden te Aardenburg. Laat na geen vrouw noch kinderen maar wel goederen
naar 't collateraal subject. Overleden 14 05 1785.

- begraven 10 11 1788 Dirk Rietvelt, man van Adriana Trooij, 65 jaar 6
maanden en 'eenige dagen'. Geboren te Alphen, wonende en overleden te
Aardenburg op 05 11 1788. laat na zijn vrouw met 5 kinderen.

Groet,

--
Jeroen-Martijn Hangoor,
Nederlands Genealogisch Bureau


Subject: !toevalstreffers huwelijken via de dichter Bredero
From: "ronald" spamhier @ freemail.nl
Date: Sun, 02 Feb 2003 08:21:06 GMT

Beste Speurders,

De dichter G.A. Bredero (1585-1618), heeft tijdens zijn korte leven een aantal
BRUYD-LOFS-GEDICHT'en gemaakt zie http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/bredero/
hierin worden o.a. de volgende huwelijken genoemd:

Bruylofts-Gift. (W. Bartelszoon & T. Stanssen)
Bruyd-Lofs-Gedicht. (D.P. Voskuyl & A. Willems Dr.)
Bruyd-Lofs-Gedicht. (C.J. Schooneman & M.A. de Lange)
Bruylofts-Dicht. (D.G. Doots-Hooft & H.P. Dr. Vinckx)
Bruyd-Lofs-Gedicht. (N. van Sitteren & H. Pieters Dr.)
Bruylofts-Dicht (P. Benoyt & A. de Marees)
Bruylofts-Dicht (D. Vorstens & C. Michiels)
Bruylofts-Dicht (A. v.d. Heeden & C. Gerrits Westerhofs)

Verder komen op deze site nog diverse anderen namen voor.

Vr.Gr.
Ronald


Subject: ! begraven Beemster 1775
From: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Date: 2 Feb 2003 11:17:52 -0800

Hallo,

In de serie toevalstreffers of hoe we ze ook mogen noemen hier een
deel van een pagina uit het Begraafboek Beemster

Succes ermee

Richard

Den 9 Februari 1775

Elbert Dammerman in de Middelbeemster in de leter G No 12 in een
eijgen graf, t Cleed een uur geluijd 7-16-:

den 10 dito
Pieter Pietersz Berkhout aan de middelweg in de letter A No 6 in een
eijgen graf t Cleed een uur geluijd 7-16-:

den 13 dito
Pieter Jans Bruijns in de Woudermolens, op t kerkhof t Cleed een half
uur geluijd 6-6-:

dito
Een kint van Pieter Jans Hamburg aan de Rijperweg gen:t Jan, in de
letter A No 4 in een eijgen graf t Cleetje en ½ ur geluijd 3-2-:

den 19 Februari
Twee kraamkintjes van Arent de Quant in de noordbeemster gen:t
Lijsbeth en Jannetje op t Kerkhof t Cleedje, in één kistje 2-2-:

De 2 Maart
Claas Jansz Groen in de middelbeemster in de letter G No 14 in een
eijge graf t Cleed 1 uur luijde 7-16-:

dito
Een kint van Pieter Jans Oudejans aan de Volgerweg gen:t Crelis out 34
weken in de letter B No 3 in een eijge graf t Cleedje 1-12-:

== stuk niet op kopie, verder in tweede kolom:

den 18 maart
Een kraamkintje van Cornelis Jansz in de middelbeemster gen:t Jan in
de letter G No 7 in een eijgen graf t Cleedje 1/ 2 uur geluijd 3-2-:

den 23 dito
Een kint van Jan Marees (?) aan de Suijderweg gen:t Maartje out 1/ 4
jaar in de letter K No 15 in een eijge graf t Cleedje en 1/ 2 uur
geluijd.

den 24 dito
Grietje Schrant in de middelbeemster out 11 1/ 2 jaar op t Kerkhof,
Pro Deo

dito
Jan Schenk de Oude aan de Volgerweg in de letter L No 11 in een kerke
graf t Cleed, 1 uur luijden 11-16-:

den Eerste April
Een doodgeboren kintje van Aafje Pieters Sijp Wed:e Elb:t Dammerman in
de middelbeemster in de letter G No 12 in een eijge graf de Legersteen
(???) en t Cleedje 1-12-:

den 4 dito
Gerrit Wit in de middelbeemster in de letter C No 4 in een eijgen graf
t Cleed, een uur geluijd 7-16-:

den 10 dito
Gebrant Taamsz aan de Sanddijk in de letter K No 13 in een kerkegraf t
Cleed Een uur luijde 11-16-:

den 17 dito
Jannetje derks wed:e Claas de Boer in t Woud in de letter D No 6 in
een eijge graf t Cleed een uur geluijd 7-16-:


Subject: openbare verkoping 1811
From: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Date: 2 Feb 2003 11:24:09 -0800

Hallo medespeurders,

Een van mijn voorvaderen, Jan Gool, overleed in september 1811 in
Ooster-Blokker (Noord-Holland). Uit een notariële acte weet ik dat
zijn boedel openbaar is verkocht, maar dat is alles. Ik zou graag
willen weten wat er allemaal verkocht werd, wanneer dat gebeurde en
hoeveel het heeft opgeleverd.
Waar zou ik die gegevens kunnen vinden? Een oude krant, een acte van
de rechtbank en zo ja van welke gemeente dan?

Groeten van Richard


Subject: Toevalstreffers "Ons Zelland 1927"
From: boarsnest @ home.nl ("A. Huijbregts")
Date: Fri, 7 Feb 2003 11:01:22 +0000 (UTC)

Onze Torenprijsvraag.

"Wanneer wordt de uitslag bekend," luidden de telefonische informaties.
"Wanneer is 't zoover," vroeg men.
"op welken datum valt de beslissing," stond er in de brieven en op de
briefkaarten, die onze abonné's ons deze weken veelvuldig deden
toekomen.

De torenprijsvraag van "Ons Zeeland" behoorde tot het gesprek van den
dag, de halve provincie was er direct of indirect bij betrokken, een
groote menigte had aan den toren-puzzle gewerkt of helpen werken, in
iedere plaats werd met spanning naar de resultaten van den arbeid
uitgezien. In dit nummer beloofden we den uitslag van den wedstrijd
bekend te maken en we zullen ons aan deze belofte dan ook houden.
Alvorens daartoe echter over te gaan, moet ons nog een en ander van het
hart.

Een kleine bekentenis, die we met schroom doen, Met schroom.... omdat
het "Ons Zeeland" zelve betreft,
N.l. de verzekering, dat we zooveel genoegen aan de torenprijsvraag
hebben beleefd. Zooals gezegd: van diverse zijden ontvingen we blijken
van intense interesse in de prijsvraag en de sympathie-verzekeringen met
het toren-idee waren niet van de lucht. Ieder plan slaagt of valt, hoe
het opgenomen wordt komt men eerst te weten als het onherroepelijk aan
de publieke meening is prijs gegeven, Van hoeveel gewicht deze opinie
voor een weekblad is, dat zijn bestaansrecht aan de algemeene meening
ontleent, zullen we hier wel niet nader behoeven te omschrijven.
We willen ook niet verder in gaan op deze zijde van de sympathie, welke
onze prijsvraag gewerd. Een ieder kan en mag er het zijne van denken.
Aan de kwestie zit evenwel nog een tweede kant. Hierover een enkel
woord. Dank zij de torenprijsvraag is het contact tusschen onze
abonné's en ons verstevigd, zijn nieuwe banden gevlochten en reeds
bestaande nauwer aangehaald. De afstand tusschen "Ons Zeeland" en het
groeiende aantal abonné's is kleiner geworden.
Reeds uit dit oogpunt alleen waren we gerechtigd geweest te verzekeren,
dat we veel genoegen aan de prijsvraag beleefden.
Na deze inleiding willen we tot de feiten komen.
Maandagmiddag heeft in onze bureaux, ten overstaan van notaris Hioolen
te Middelburg, en in tegenwoordigheid van enkele abonné's, de loting
tusschen de 20 goede oplossers plaats gevonden, en zijn de overige 90
prijswinnaars aangewezen,
Daar er heel wat meer inzendingen dan prijzen waren, konden vele
deelnemers niet voor een prijs in aanmerking komen, terwijl op het
nippertje enkelen door loting moesten afvallen uit een aantal
inzendingen, die evenveel fouten vertoonden. Voor dezen geldt de
opwekking: "Een volgende keer zullen "wij" gelukkiger zijn", De volgorde
dan van de prijswinnaars is als volgt:

Alle torens goed:
le prijs Mevr. W. Verhage-Adriaanse, Middelburg.
2e " A. W. van de Vaate, Vlissingen.
3e " W. E. Coumou, Middelburg.
4e " Frans Rothuizen, Goes.
5e " E. van der Zee, Goes.
6e " Jac, Rouw, Goes,
7e " Mej. T. van Berk, Goes.
8e " A. de Beste, Middelburg.
9e " P. Kriger, Bruinisse.
10e " C. L. de Jonge, Nieuwerkerk (Zeeland)
11e " J. F. van Rosevelt, Schoondijke
12e " Mej. W. de Gelleke, Goes,
13e " A. Petiet, Middelburg,
14e " P. Mulder, Goes.
15e " J. M. Scheffer, Goes.
16e " J. J. Julianus, Middelburg.
17e " W. J. Akkerman, Middelburg.
18e " J. van Westen, Goes.
19e " P. van Loo, Driewegen.
20e " H. J. Kruyder, Middelburg.
Met 1 fout:
21e prijs P. J. van den Dries, Goes.
22e " Abr. Mulder, Middelburg.
23e " Gez. van Leeuwe, Breskens.
24e " Mei. S. S. Domenie, Middelburg.
25e " A. Mol, Stampersgat (N.-Br.)
26e " Abr. Olijslager Pz., Meliskerke,
27e " I. C. J. Catsman, Brouwershaven.
28e " Anth. Spruyt, Meliskerke.
29e " B. F. te Roller, Middelburg.
30e " A. André de Vos, Goes,
31e " E. Klüppelberg, 't Zand bij Middelburg
32e " H. Mulder, Middelburg.
33e " J. Tevel, Middelburg,
34e " P. Breugelmans, Geer.
35e " A. van Wijk, Vlissingen,
36e " A. C. de Korte-Siegers, Middelburg.
37e " E. D. Mollet, Driewegen bij Biervliet,
38e " M. Goedhart, Goes.
Met 2 fouten:
39e prijs J. J. Westerweel, Goes.
40e " G. L. Groenendijk, Goes,
41e " A. van Male. Oostburg.
42e " Mevr. A. D. Kaan, Middelburg.
43e " C. J. van Meten, Middelburg.
44e " D. Kaan, Middelburg.
Met 3 fouten:
45e prijs Mevr. Hondelink, Krabbendijke.
46e " Jacobus Munter. Meliskerke.
47e " A. A. C. Rademaker - v. d. Perel, Meliskerke.
48e " Mevr. Wed. C. J. Kostense, Kruiningen.
49e " J. de Jonge Mz., Ellewoutsdijk.
50e " Th. I. Hage, Middelburg.
51e " J. M. de Nooijer, Krabbendijke.
52e " P. Cornelissen, Kapelle bij Goes.
Met 4 fouten:
53e prijs J. B. V. M. van Velsen, Soerabaia (N. 0.-I.)
54e " B. J. van Laere, Haarlem.
55e " A. van Velsen, 's-Gravenhage,
56e " A. G. Kruythof, O. Souburg.
57e " J. Schipper, Ellewoutsdijk
58e " H. de Priester, Borssele,
59e " M. B. Slabbekoorn, Nieuwdorp.
Met 5 fouten:
60e prijs Pieter Boone, Nieuwdorp.
61e " J. C. Julianus, Middelburg.
62e " M. Smallegange, Ellewoutsdijk.
63e " J. F. C. de Jager, Vlissingen.
64e " M. Goossens, Middelburg.
65e " N. A. van Gorkum, Oegstgeest.
66e " M. P. Kramer, Middelbug.
67e " Jac. P. Maljers, Middelburg.
68e " J. A. Pieters Jr., Middelburg.
69e " H. C. A. de Rik Middelburg.
70e " J. Versluys Sr., Serooskerke (W.)
71e " J. Jansen, Grijpskerke.
72e " Wed. J. Eggermont, Hulst,
73e " Chr. S. van Gemerden, Driebergen.
74e " F. P. Baljeu, Middelburg,
75e " Mevr. Dr. J. Nieuwenhuyse, Kruiningen.
76e " J. A. de Ligny, Serooskerke (W.)
77e " H. M. J. Hoogesteger, Middelburg.
Met 6 fouten:
78e prijs C. D. M, Akkerman, Roosendaal (N.-Br.)
79e " P. J. Cornelis, Ritthem,
80e " J. J. de Klerk, Middelburg,
81e " Jaca. M. C. Baljeu, Koudekerke.
82e " J. Eyken-Sluyters, Ellewoutsdijk.
83e " W. Sietema, Middelburg,
84e " J. de Konink, Molenaarsgraaf.
85e " A. Verhage, Kruiningen.
86e " M. van der Hooft, Middelburg.
87e " M. J. van Wijck, Purmerend.
88e " Mej. C. J. Swenne, Utrecht.
89e " S. de Pagter, Middelburg.
90e " Mej. M. P. van der Weyde, Zierikzee,
91e " M. Finson, Nieuwdorp.
92e " J. A. Swenne, Wissenkerke.
Met 7 fouten:
93e prijs J. Krijger, Kruiningen.
94e " Wim van den Broek, Zierikzee.
95e " Mevr. Th. Bakker-Lakenman. Koudekerke.
96e " J. R. van der Moer, Utrecht.
97e " A. Kok, Zierikzee.
98e " Zeeuwsche Ver. "Ons Zeeland", Utrecht.
99e " A. A. de Vlieger-Risseeuw, Zuidzande
100e " Mej. M. de Lozanne, Axel.
Met 8 fouten:
101e prijs J. van Antwerpen, Domburg.
102e " G. Andriessen, Middelburg.
103e " Mej. M. C. Willemsen, Klundert.
104e " Magdalena de Jager, 's Heer Abtskerke.
105e " B. Baljé, 0. Souburg,
Met 9 fouten:
106e prijs Mevrouw Versé, Goes.
107e " Cor Qinten, Goes,
108e " Hotel Korstanje, Wemeldinge,
109e " W. H. Lenselink, Rijsoord.
110e " J. M. W. de Vos, Middelburg.

De prijzen zijn:
1. Transvalia Rijwiel hetzij voor Dame of
Heer, geheel compleet met bel, vrijwiel,
gesloten kast, bagagedrager, stuur met
handrem, roode achterreflector,
"Aurora"-
rijwielcarbidlamp en Transvalia Supra
draadbanden, uit de bekende Transvalia
Rijwielfabriek van de Firma Gebr. Kaan
te Middelburg.
2. Padvinder-camera 9 x 12 voor plaat en
filmpak met 3 metalen chassis. Zeer
sterke
"Trinar" anastigmaat 1 : 6.3 en
regelbare
tijd-, en momentsluiter tot 1/100 sec.,
uit
de magazijnen der N.V. v.h. J. A. van
Bo-
ven, Lange Noordstraat L 125,
Middelburg.
3, Ets van den Vlaamschen Kunstschilder
Kurt
Peiser, met onderschrift "Effort",
4. Ets van den Vlaamschen Kunstschilder
Kurt
Peiser, met onderschrift "Calme du
Soir".
5 t/m 8. 4 stukken Kunstaardewerk van den
Belgischen
pottenbakker Aubry.
9 t/m 14. 6 doozen Oud-Hollandsch Post
"Postiljon",
gratis bedrukt met naam en adres,
15 t/m 24. 10 Porceleinen Pullen gevuld met Koffie
Heg, de bekende onschadelijke plantage-
koffie.
25 t/m 34. 10 Porceleinen Pullen gevuld met Hagjes,
35 t/m 54. 20 tins gevuld met Koffie Hag.
55 t/m 67. 13 x 100 Cigaretten Miss Blanche
"Royal".
68 t/m 73. 6 Boekwerken "Rawana, het Tijgerjong".
74 t/m 80. 7 Boekwerken "Ludmilla".
81 t/m 100. 20 busjes Zeeuwsche Boterbabbelaars van
de firma J. B. Diesch, Lange Burg te
Middelburg.
101 t/m 110. 10 busjes Zeeuwsche Boterbabbelaars van
de firma A. v. d. Welle, Gravenstraat,
Middelburg.

De Firma Gebr. Kaan te Middelburg
stelden voor de winnares van 't
Transvalia-rijwiel nog een
Aurora-rijwielcarbidlantaarn no. 27
beschikbaar;
de heer v. d. Welle te Middelburg schonk
nog 10 busjes Zeeuwsche
boterbabbelaars als troostprijzen.
De prijswinnaars die te Middelburg
wonen, kunnen hun prijzen aan
onze bureaux afhalen. Aan de overigen
worden de toegekende
prijzen in den loop der volgende week
afgezonden.
Dit wat de prijzen betreft. Tot slot nog
iets over de inzendingen. De
oplossing van onze Torenprijsvraag
luidde:

1. Colijnsplaat. 19. Nieuwdorp.
2. Veere. 20. Kortgene.
3, St. Anna ter Muiden. 21. Aardenburg.
4. Hulst. 22. Bruinisse,
5, Tholen. 23. Aagtekerke.
6. Zierikzee. 24. Kruiningen.
7. Ierseke. 25. Kattendijke.
5. Burgh. 26. Zonnemaire.
9. Biggekerke. 27. Gapinge.
10. Axel. 28. Renesse.
11. Breskens. 29. Oostburg.
12. Kapelle. 30. Boschkapelle.
13. Nieuwerkerk. 31. Eede.
14. Grijpskerke. 32. Scherpenisse.
15. St. Kruis. 33. 's-Gravenpolder.
16. Kleverskerke. 34. Arnemuiden,
17. Schore. 35. Neuzen.
18. Philippine. 36. Brouwershaven.Subject: ! Toevalstreffer
From: "A.G Musquetier" <musquetier @ home.nl>
Date: Sat, 8 Feb 2003 17:48:42 +0100

Toevalstreffers Bron: provinciaal archief van friesland toegang 11, invt.nr.
8099 stuk 684/14 229 d.d. 13-7-1838


Ísaac BREDIUS Fuselier Algemeen depot van het leger in Indie geboren
23-9-1803 ROTTERDAM, aangezicht breed, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus
breed, mond dik, kin gewoon, haar lichtbruin, wenkbraauwen lichtbruin, een
merkbaar teken aan de rechterhand...Bij vonnis van den krijgsraad te
Weltevreden 13-7-1834 geconfirmeerd bij sententie van het militair
gerechtshof, in neerlands dienst de 26 ste daaraanvolgende, ter zake
desertie in tijd van vrede, en diefstal met verzwarende omstandigheden
veroordeeld tot 5 jaren kruiwagenstraf, met vervallen verklaring van den
militairen stand.


George Eduart Joseph MILANS Fuselier 1 ste Bataillon van de 19de infanterie
te Nederlands Indie geboren ANTWERPEN 13-10-1805, lengte 1 el, 6 palmen, 7
duimen en 4 strepen, aangezicht ovaal, voorhoofd breed, oogen blauw, neus
klein, mond klein, kin rond, haar bruin, wenkbraauwen bruin, bij vonnis van
de krijgsraad te Samarang 22 ste Julij 1834 geconfirmeerd bij sententie van
het militair gerechtshof, in neerlands dienst den 18 den Oktober
daaraanvolgend terzaake verregaande insubordinatie en het ve...den van den
Sergeant P. Barmis.. veroordeeld tot zes jaren kruiwagenstraf met vervallen
verklaring van den militairen stand.

Josephus WEIJNEN Fuselier Algemeen depot van het leger in Indie geboren
MELSELE 16-2-1785, lengte 1 el, 7 palmen, 0 duimen, 7 strepen, aangezicht
lang, voorhoofd vierkant, oogen grijs, neus spits, mond middelmatig, kin
rond, haar zwart, wenkbraauwen zwart , bij vonnis van de krijgsraad te
Samarang den 4den Mei 1835 geconfirmeerd bij sententie van het hooger
militair gerechtshof in Nederlands Indie den 19den daaraanvolgende ten
zake van desertie van post als schildwacht veroordeeld zijnde tot 4 jaren
kruiwagenstraf met vervallen verklaring van den militairen stand. Is aan den
veroordeelde bij besluit van den Gouveneur Generaal van Nederlands Indie van
den Julie 1837, no. 6 kwijtschelding verleend van den nog onvervulde straf.

Francois de SUTTER Fuselier 2de Bataillon Infanterie te Nederlands Indie
geboren BERGEN 25-10-1810 lengte 1 el, 6 palmen, 4 duimen, 8 strepen,
aangezicht rond, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus gewoon, momd gewoon, kin
rond, haar bruin, wenkbraauwen bruin, bij vonnis van de krijgsraad te
Samarang den 4 den Mei 1832 ten zake het aangrijpen en van den ....raal der
ordeweek Duimje tot den straf met den kogel veroordeeld, zo is dat vonnis
bij sententie van het hooger militair gerechtshof in Nederlands Indie den
24sten Juli daaraanvolgende gecorrigeerd, en de straf veranderd in 5 jaren
kruiwagenstraf met vervallen verklaring van den militairen stand.

Johan Heinrich HEINEKE Fuselier 4de Bataillon Infanterie Nederlands Indie
geboren 29-2-1799 Hager in Hannover. Lengte 1 el, 5 palmen, 7 duimen, 6
strepen, aangezicht ovaal, voorhoofd rond, oogen blaauw, neus spits, mond
middelmatig, kin breed, haar blond, wenkbraauwen blond, bij vonnis van de
krijgsraad te Samarang van den 14den augustus 183.(tussen 1835 en 1838)
geconfirmeerd bij sententie van het hooger militair gerechtshof in
Nederlands Indie, van den 9den September daaraanvolgende ten zake van tweede
desertie in tijd van vrede, met medeneming van kleine equipementstukken,
veroordeeld tot drie jaren kruiwagenstraf met vervallen verklaring van den
militairen stand.Nadat de voormelde kruiwagenstraf geeindigd was, zijn, de eersgenoemde 4
militairen ( BREDIUS, MILANS, WEIJNEN, DE SUTTER) met het schip de Koningin
der Nederlanden, schipper F.Sipkes, en de laatste( HEINEKE) met het Schip
Bato, schipper J.Keijzer, naar Nederland teruggezonden, en in de laatste
helft der maand laatstleden (1838) te Hellevoetsluis aangekomen.

door Anton Musquetier te Sneek

Heeft U Copieen nodig van akten van b.v. de Burgelijke Stand, Notarissen
enz. van de Friese Archieven kijk dan op


http://groups.yahoo.com/group/frieslandcopie
Subject: ! 8 dagen cachot: celstraf in het Dordtse stadhuis
From: genbook @ d-compu.dyndns.org (Erica)
Date: 12 Feb 2003 09:35:10 -0800

"8 dagen cachot: celstraf in het Dordtse stadhuis" - Hans de Jong en Jan van
Herp (43 p., Dordrecht, 1985, Uitg. Donker en Donker)

(fotoboek van namen die in het hout van de cellen zijn gekrast)

- Harry Houdini, ontsnapt (als stuntreclame voor Circus Carre) uit een cel
in 1903.
- Jacobus Alexander Brandes, ongehuwd, 26 jr in 1856, korporaal v/h regiment
vesting artillerie.
- Gerrit Jan Veluwenkamp, 38-jarige kanonnier, ongehuwd, in 1858 8 dagen
gevangen.
- korporaal Jean Baptist Huibert Gorissen, 26 jr ongehuwd, straf in 1857.
- ongehuwde kanonnier Lambertus Johannes Weydt, 31 in 1855.
- kerstmis 1855, 28-jarige korporaal Roelof Herman Mooy.
- Hermanus de Visser, 38-jarige kanonnier, ongehuwd, in 1859.
- 2-10-1856 ongehuwde 24-jarige Jan Sint Niklaas, hoornblazer 7de compagnie
v/h regiment vesting artillerie.
- pontonnier Johannis Vaes, 1840 (33 jaar)(zoon Arie en Willem Vaes komen
ook in de gevangenis terecht).
- 27 april 1857 kanonnier Johannes Beeling, ongehuwd en 32 jaar.
- (pag. 21) IL Lievense 1835 oud 22 jaar.
- (pag. 23) 24-jarige pontonnier Theodorus Boerman, 1840.
- Leendert Willemse Pors (bijnaam Pors van Saarloos), 1815/1816. (samen met
Mozes Levi Solomon en Levi Hortoy 6 dec naar Rotterdam)
- (pag. 35) Willem Kroonen, Dordtse mandenmaker, 1868, soldaat infanterie.

* * *
Erica


Subject: ! Toevalstreffer provinciaal bestuur Friesland 003
From: "A.G Musquetier" <musquetier @ home.nl>
Date: Thu, 13 Feb 2003 00:03:56 +0100

Toevalstreffer 003, Provinciaal Bestuur Provincie Friesland.

Johannes FEIJT geboren 17-04-1815 Brielle Fuselier 5de afd. Infanterie,
vervallen van den militairen stand.

Willem Frederik van REMS geboren 24-06-1814 Amsterdam Tamboer 5de afd.
Infanterie, vervallen van den militairen stand.

Kornelis Antonie STIJNES geboren 19-02-1817 HaarlemHeeft U Copieen nodig van akten van b.v. de Burgelijke Stand, Notarissen
enz. van de Friese Archieven kijk dan op
http://groups.yahoo.com/group/frieslandcopie


Anton Musquetier
Subject: ! Toevalstreffers
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas @ wxs.nl>
Date: Sun, 23 Feb 2003 14:58:51 +0100

Uit de Provinciale Drentsche en Asser Courant, 29-06-1895.

Faillisement
Bij vonnis der Arr. Rechtbank te Assen van 27 Juni 1800 vijf en negentig is
HARM ANTONI VAN WIJK, Koopman in Kruidenierswaren, wonende te Valthermond,
gemeente Emmen, verklaard te zijn in staat van Faillisement, met benoeming
van den Edel Achtbaren Heer Mr. C.TETRODE tot Rechter-Commisaris en van den
ondergeteekende tot Curator en met bepaling, dat dit Faillisement is
ingegaan op den 27 Juni. j.l.
De Curator;
Mr. J.G.WESTRA VAN HOLTHE.

Uit de Provinciale Drentsche en Asser Courant, 27-04-1895.

Extract.
Bij vonnis der Arrondisements-Rechtbank te Assen, d.d. 22 April 1895, bij
verstek gewezen, is het huwelijk tusschen LAMMIGJE LAFERTE, zonder beroep,
wonende te Assen, en JAN BLOEMBERGEN, Werkman, wonende te Assen, ONTBONDEN
verklaard door ECHTSCHEIDING, op grond van kwaadwillige verlating door
laatstgenoemde.
Assen, 26 April '95.
De Procureur van Eisscheresse: G.M. DOORNBOS Jr.

Uit De Peel-en Kempenbode, 13-03-1909

BURGERLIJKE STAND EINDHOVEN
6 tot 12 Maart 1909
GEBOORTEN
Henrietta M.C.A., dochter van Marinus Reijbroek en van Catharina M. Peeters.
Joseph A., zoon van Johannes Otten en van Joanna M. van Dinther.
Helena M.C., dochter van Petrus M. van Vorst en van Helena M.C.Werners.
Petrus J., zoon van Theodorus Coppens en van Maria de Weerdt.
Marcellus P.C., zoon van Andreas de Greef en van Johanna M.A. Koppelmans.
Johannes J., zoon van Lambertus J. Fooij en van Clara C. Klais.
Louis G.M., zoon van Adolf A.L.M. Mignot en van magdalena L.M. Gh. Arnauta.
OVERLIJDEN
Arnoldus M.C. Lodewijks oud bijna 2 jaar.
Wilhelmina M.J. Verhasselt, oud 66 jaar, echtgenoote van Leonardus H.
Joohin.

Examens.
Nuttige handwerken
Breda, 10 maart. Geex. 10 kand. Geslaagd de dames;
A.P. van Boxtel, Breda
C. Th. Caners, Oss
H.A. Rennis, 's-Hertogenbosch
A.T.A.M. v. Geuk, Bergen-op-Zoom
J.A.J.M. de jonge, Rosendaal
P.J.M. van koppen, Rosendaal
M.A.L. Rinsenbrink, Rosendaal
H.A.M. Boilen en T. Straat, Etten bij Terborg.

Breda, 11 Maart. Geex. 10 kand. Geslaagd de dames;
J.E.M. van der Pas,
P.A. van der Ven, beiden Rosendaal
Th. P.M. van Amelsfoort, Eindhoven
D.C.C. Baijens,
D.J.M.R. van der Bijl,
D.H.Wolf, allen Stratum
A.H.Burgers, Eindhoven.

Breda,12 Maart, Geex. 9 cand. Geslaagd de dames;
K.J. van der Slitke, Vlissingen
L. Baudoin
M.J.J. Camp,
J.J. Claassen,
Th.J.M. van Erven,
C.C.M. Michels, allen van Schijndel.

m.v.g. Leo Ooijkaas
Subject: aardigheidje: monopolie
From: "Luuk Keunen" <agacranberry @ hotmail.com>
Date: Wed, 26 Feb 2003 21:15:57 +0100

Tijdens het bewerken van het telefoonboek 1915 kwam ik zojuist uit bij de
plaats Landsmeer. De telefoonaansluitingen daar zijn wel heel raar verdeeld.
Naast het Rijkstelegraafkantoor en Telegraafkantoor bleken er 5
aansluitingen te zijn, namelijk:

1 Goede Szn., Jan, Eierenhandel, Tuinpad
3 Goede Szn., L., Kaashandel
5 Goede Szn., P., Eierhandel, Motoren, Electriciteit, Dorpstr. 79
4 Goede, S.S., Eier- en Vogelhandel
2 Goede, Dzn., P., Eier-export

;-)

gegroet,
Luuk
Subject: Re: aardigheidje: monopolie
From: Herman de Wit <hjdewit @ planet.nl>
Date: Wed, 26 Feb 2003 21:24:18 +0100

> Tijdens het bewerken van het telefoonboek 1915 kwam ik zojuist uit bij de
> plaats Landsmeer. De telefoonaansluitingen daar zijn wel heel raar verdeeld.
> Naast het Rijkstelegraafkantoor en Telegraafkantoor bleken er 5
> aansluitingen te zijn, namelijk:
>
> 1 Goede Szn., Jan, Eierenhandel, Tuinpad
> 3 Goede Szn., L., Kaashandel
> 5 Goede Szn., P., Eierhandel, Motoren, Electriciteit, Dorpstr. 79
> 4 Goede, S.S., Eier- en Vogelhandel
> 2 Goede, Dzn., P., Eier-exportEn ze hebben stand gehouden Luuk. Volgens het KPN online telefoonboek,
zakelijk register:


De bedrijfsnaam Goede heeft 9 vermeldingen.

Aannemers
1
0299-684950
Gerard de Goede BV Aannemersbedrijf
[plattegrond]
Kwadijkerweg 3 A 1461DW Zuidoostbeemster

2
0299-684015
Goede BV Aannemingsbedrijf G de
[plattegrond]
Kwadijkerweg 1 1461DW Zuidoostbeemster

Cafés
3
020-4821010
Goede-Stek Café
[plattegrond]
Dorpsstraat 24 1121BW Landsmeer

Eieren - groothandel
4
020-4823255
Goede BV Adriaan
[plattegrond]
Scheepsbouwersweg 3 1121PC Landsmeer

Foto-apparatuur - groothandel en fabrieken
5
020-4821667
Goede Plastics-Prodoka BV
[plattegrond]
Sportlaan 1 1121CA Landsmeer

Grondwerken
6
0299-684950
Goede BV Gerard de
[detail informatie] [plattegrond]
Kwadijkerweg 3 A 1461DW Zuidoostbeemster

Kunststoffen - groothandel en fabrieken
7
020-4821667
Goede Plastics-Prodoka BV
[plattegrond]
Sportlaan 1 1121CA Landsmeer

Smederijen
8
0299-641020
Goede Smederij J de
[plattegrond]
Oosterweg M 5 1482AH Purmer

Speeltoestellen
9
075-6149046
Goede Speelsystemen
[detail informatie] [plattegrond]
Paardenkampzoom 93 1541XR Koog aan de Zaan
www.speelsystemen.nl


Een echte ondernemersfamilie zo lijkt het!

Groet,
Herman de Wit
--
webmaster:
http://geneaknowhow.net/
* Digitale Bronbewerkingen Nederland en België
* FAQ Genealogie Benelux
* Genea-Lokaal
* Het verleden in Beeld
* Regelgeving in de Nederlanden
http://de-wit.net
* Genealogisch domein van Herman de WitSubject: Re: aardigheidje: monopolie
From: "Luuk Keunen" <agacranberry @ hotmail.com>
Date: Wed, 26 Feb 2003 22:24:40 +0100

Fantastisch Herman! Zelfs nog een eierengroothandel ertussen ;)

gegroet,
Luuk
Subject: Re: aardigheidje: monopolie
From: "a. de jong" <jong.5 @ hccnet.nl>
Date: Thu, 27 Feb 2003 09:58:23 +0100

Aanvulling op aardigheidje:

Jan Simonszn Goede, geb. Landsmeer, 02-06-1876, zoon van Simon Dirkszn Goede
en Geertje de Slegt
Gehuwd met Geertje Kalf op 12-08-1898. Alias Jan van het Padje.
Lucas Simonszn Goede, geb. Landsmeer, 06-051859, zoon van Sijmon Dirkszn
Goede en Grietje Dobber.
Gehuwd (1) met Neeltje Brinkman op 03-05-1883, gehuwd (2) met Guurtje Kraaij
op 04-06-1885.

Simon Simonszn Goede, geb. Landsmeer. 07-07-1889, zoon van Simon Simonszn
Goede en Jannetje de Boer.
Gehuwd met Grietje Trump te Landsmeer op 25-02-1915. Alias Simon Goede Eggs.
Pieter Dirkszn Goede, geb. Landsmeer, 02-04-1875, zoon van Dirk Dirkszn
Goede en Guurtje de Boer.
Gehuwd met Eefje de Boer op 17-07-1873.
Uit het 'Geslacht Goede te Landsmeer', D.H.Goede.

Groet, Ab.

"Luuk Keunen" <agacranberry @ hotmail.com> schreef in bericht
news:3e5d2fbd$1 @ news.wau.nl...
> Fantastisch Herman! Zelfs nog een eierengroothandel ertussen ;)
>
> gegroet,
> Luuk
>
>
Subject: Re: aardigheidje: monopolie
From: "Luuk Keunen" <agacranberry @ hotmail.com>
Date: Thu, 27 Feb 2003 18:34:19 +0100

Hartstikke mooi, Ab!
--
gegroet,
Luuk Keunen

agacranberry @ hotmail.com (verwijder spaties rond @ )
http://www.luukkeunen.tk


Subject: Re: aardigheidje: monopolie
From: Rob Kuijsten <kuijsten @ hotpop.com>
Date: Thu, 27 Feb 2003 19:46:16 +0100

Luuk
ik zal deze hele tread toevoegen aan het toevalstreffers dossier.
http://www.geneaservice.nl/tt/ Voorlopig nog even geen update online.
Ik heb het momenteel razend druk met mijn "echte" werk en andere
niet-genealogische (neven) activiteiten.
mvg Rob Kuijsten


Subject: ! Toevalsvondst
From: "Breur Henket" <pch1 @ home.nl>
Date: Mon, 10 Mar 2003 10:21:33 +0100

Op 22 5 1807 wordt aangifte gedaan te Lixhe van de "geboorte" van Marie
Elisabeth Chavée, kind gevonden op een plek genoemd "La Chavée" in de
heuvels rond Loën (Be). De leeftijd wordt geschat op ingeveer 2 jaar.
Vermeld wordt ook de doopdatum: 13 6 1807.
Subject: ! Toevalsvondst
From: "Breur Henket" <pch1 @ home.nl>
Date: Mon, 10 Mar 2003 10:24:10 +0100

1. Anne Willemine PESTERS

Anne is geboren in 1788 te DEN HAAG. Louis is geboren in 1783 te VISÉ (BE).
Anne en Louis COLIGNON kregen de volgende kinderen:

2. i. Hortense Eugenie COLIGNON is geboren 19 Juli 1811 te LIXHE (BE).

Subject: [navorscher 1864] Wederdoopers te Munster
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 21 Mar 2003 17:52:01 GMT

Letterlijk overgenomen uit 'De Navorscher' (1864, pag 201)

Gr., Erica

* * *

Wederdoopers te Munster.

Herdoopers en hunnen aanhang, ten tijde van het oproer te Munster.

1. BERNARD KNIPPERDOLLING, een rijk lakenkooper.
2. BERNARD ROTTMAN uit Stadtlohn in Westfalen: r.-k. priester, en kapellaan
aan de St. Maurits kerk buiten
Munster, bijgenaamd : Stuten Berndt, omdat hij in de plaats van de hostie
stuten (d. i. weiten of tarwebrood) gebruikte.
Hij verbood aan zijne secte, » bei unglaübigen Herren als Knechte und Mägde
zu dienen."
3. HERMAN BISPINK, vroeger veroordeeld wegens valschheid in geschrifte.
4. BRIXIUS, predikant uit Norden.
5. JOHANN VAN WIJCK, oud-syndicus te Bremen.
6. JAN MATTHIJSZOON (Enoch), bakker uit Haarlem.
7. JAN BEURELSZOON (Elias), kleermaker uit, Leiden. Zijne moeder was eene
lijfeigene uit Stadtlohn. Te Leiden was hij gehuwd met de weduwe van een
kleermaker en had twee kinderen. Te Munster komende was hij 26 jaren oud,
huwde met de weduwe van J. MATTHYSZOON en nam later 16 der schoonste meisjes
van Munster, die niet boven 20 jaren oud mogten zijn, tot zijne vrouwen.
8. HENDRIK ROLL, een ontvlugte monnik uit Haarlem.
9. HENDRIK STRAPEDIUS uit Meurs.
10. THEODOR FABRITIUS.
11. JOHAN LENING.
12. JOHAN SCHRÖDER, smidsknecht uit Werne.
13. KLOPRIS, predikant.
14. STRAHL, predikant.
15. Bernd. MUMMEN.
16. ARNOLD BELZ, trachtte bij de belegering over te loopen.
17. GEORG ZUM BERGE, kleermaker en zijne
18. 16 jarige dochter, die openlijk predikte.
19. PETER SCHOMAKER, die zich uitgaf voor den zoon Gods.
20. JAN VAN GEEL, beproefde een' aanslag op Amsterdam.
21. HUBERT RUSSCHER, smid.
22. HEINRICH REDECKER, aanzienlijk burger te Munster.
23. HERMAN TILBECK.
24. HEINRICH MOLLENEECKE, aanvankelijk herdooper, verzette zich het eerst
tegen de veelwijverij, en was oorzaak dat de profeet, KNIPPERDOLLING,
ROTTMANN, SCHLACHTSCHAP, KLOPRIS en VINNIUS in de gevangenis geworpen
werden.
25. SCHLACHTSCHAP.
26.VINNIUS.
27. JOHANN VAN UTRECHT, kanunnik.
28. DUSENTSCHUR, goudsmid uit Warendorf.
29. NILAND, scherpregter.
30. WILLEN BART, schoorsteenveger.
31. HILLA FEIJCKEN, eene jeugdige schoone uit Sneek, die den bisschop wilde
vergeven, doch gevat en te Bevergem onthoofd werd.
32. BERNARD KNECHTING, vroegerluthersch predikant te Gildehaus bij Munster.
33. JOH. DIED. BATTENBURG, burgemeester van Steenwijk.
34. Een groot aantal ontvlugte nonnen.

HEINRICH TILBOCK, de toenmalige burgemeester van Munster, was den herdoopers
heimelijk genegen.
De abdisse IDA VON MEERFELD was eene der grootste tegenstandsters van de
herdoopers.
Na eene belegering van 16 maanden kwam de stad door verraad, gepleegd door
HANNSCHEN von der longen strasse, in het bezit van den vorst bisschop FRANz
VON WALDECK.
Subject: ! aantek. notaris H. van Wetten te Dordt
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 21 Mar 2003 17:53:44 GMT

- BRON: stadsarchief Dordrecht
ARCHIEF: 20
INVENTARIS NR: 762 (notaris Huijbert van Wetten)
FOLIONR: 514a
GEGEVENS: 15-12-1729 Franck Bees, koopman binnen Dordrecht en desselfs
huijsvrouw Juffr Magdalena Amilius getuigen 21/7 voor de middag in de
Middellaan van de plantagie bij de Kruijswegh in seecker huijs buijten
Amsterdam alwaer als daar woonde Mathijs Melote en Anna Pels huijsvr van
requirant (Anna Pels krijgt miskraam, zij leven als man en vrouw) etc...

- BRON: stadsarchief Dordrecht
ARCHIEF: 20
INVENTARIS NR: 762 (notaris Huijbert van Wetten)
FOLIONR: 292
GEGEVENS: 15-7-1729 Maria Dingemanse, wed en boedelhoudster van Jacob
Ingense Vermaas, wonende in Bonavontura dogh althans binnen dese stad
VERKOOPT coorn te veld+paerden+beesten AAN Abraham van den Santheuvel

- BRON: stadsarchief Dordrecht
ARCHIEF: 20
INVENTARIS NR: 762 (notaris Huijbert van Wetten)
FOLIONR: 246
GEGEVENS: 6-6-1729 Margareta Morrees wed za Hendrick Vermaeze, koopvrouw op
de Maze en borgeresse tot Nimwegen.

- BRON: stadsarchief Dordrecht
ARCHIEF: 20
INVENTARIS NR: 762 (notaris Huijbert van Wetten)
FOLIONR: 54
GEGEVENS: 9-5-1729 Maaijke Giese Snoeck wed van Arij Cornelis van Driel
wonende op de Dorpe van Reijsoort/ soon Cornelis Ariense van Driel /aangetr.
soon Adriaan Mijnlieff

- BRON: stadsarchief Dordrecht
ARCHIEF: 20
INVENTARIS NR: 759 (notaris Huijbert van Wetten)
FOLIONR: 93
GEGEVENS: 10-5-1726 Dirck Cornelisse Quartel, bouwman en Cornelia Pleune
Dickhuijse, wonende onder 's-Gravendeel. / soon Cornelis Dirckse Quartel
getr met Ariaentje Maertense de Regt wonende op de Hofstede van den Heer
Postmeester Jacob van de Graeff onder Wieldregt.

- BRON: stadsarchief Dordrecht
ARCHIEF: 20
INVENTARIS NR: 759 (notaris Huijbert van Wetten)
FOLIONR: 89
GEGEVENS: [transport obligatie van (groot)vader Cleijs Arijenssen Visser] /
26-4-1726 Arij Cleijsse Visser, wonende op Papendrecht / Jan Cleijsse Visser
wonende op Sliedrecht -> voogden over minderjarige dogter van overledene
suster Maeijke Cleijsse Visser verweckt bij Aart van der Pijpen [Neeltje van
der Pijpen ca 23 jr] / andere kinderen Jillis en Cornelia van der Pijpen
meerderj zoon en dogter.

* * *

Erica
Subject: ! trouwt te Dordt ...
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Tue, 25 Mar 2003 19:37:39 GMT

- Pieter Adriaens, brouwersknecht van Boxtel woont in het Claverblat bij de
Vuijlpoort, otr. Dordrecht 27-4-1625, tr. Rotterdam 30-5-1625 Teuntge Joost
Gijsbrechtsdr, van Dordrecht woont in Heermansuistraete.

- Andries Andriesz, wedn van Dordrecht, otr. Dordrecht 27-7-1625 (schrijven
van Pietershoeck) Elijsabeth Gerritsdr, weduwe van Jacob Joosten, van
Pietershoeck.

- Leenaert Reinierse, schipper van Dordrecht, wedn aen[de] Dorrenboom
buijten de Vuijlpoort, otr. Dordrecht 14-9-1625 Lijnke Pieters, uijt den
Briele, weduwe van Corstiaen Claessen (slijckwerker) in Marie born straete
(1626).

- op aenschrijven van Petro Costero tot Alblasserdam zijn den 17 febr 1626
alhier getrout Jan Adriaense, j.g. van Papendregt en Anneken Hendrix, j.d.
van Alblasserdam.

- Damis Adriaensz, schippers-gast, van Pietershoeck, woonende in Vosmar in
't lant van Tertolen, otr/tr. Dordrecht 5/29-4-1626 Janneke Adriaen
Bastiaensdr, van Finard woonende hier binnen in Tollebrugstraet aen[de]
Watersijde.

- Thijs Rochus, schippersgesel van Eurmondt woonende 't scheep, otr.
Dordrecht 12-4-1626 Fijke Jan Stupendsdr, van Horst in 't land van Gulick
woont op de Nieuwe Haven.

- Wit Ariensen, j.g. van Barendrecht, otr. Dordrecht 12-4-1628 Mariken Jans,
wed van Arien Jacobsen.

- Cornelis Joosten, jongman van Pietershoeck, otr. Dordrecht 12-4-1648
Geertgen Geleijnen, j.d. (of weduwe) van Pietershoeck.

- Pieter Teunissen, van Alblasserdam, otr. Dordrecht 28-4-1626 Bastiaenken
Damensdr, van Papendrecht.

* * *

Erica
Subject: ! biografische schetsen P.C. Hooft in ...
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Tue, 25 Mar 2003 19:37:55 GMT

'UIT DEN MUIDERKRING'
door dr. P. Leendertz Jr. (Haarlem-de erven F. Bohn NV 1935)

INHOUD

Hooft's familie.............................................blz. 1
Het geslacht Hooft.......................................blz. 5
De familie Hooft-Hellemans........................blz. 17
De familie Van Erp......................................blz. 30
De familie Hellemans..................................blz. 36
De familie Van Surck...................................blz. 51
De familie Bartolotti....................................blz. 55
Onbekende verwantschap.............................blz. 65
Hooft als koopman.......................................blz. 67
Hooft als baljuw van Gooiland enz..............blz. 70
Het begin van Hooft's historische studien....blz. 123
De oudste brief aan Hooft............................blz. 125
Alexander....................................................blz. 128
Hooft en de dissenters.................................blz. 133
Brandt en de brieven van Barlaeus..............blz. 178
Tweeerlei verklaring...................................blz. 188
Dateering van Vondel's hekeldichten...........blz. 197

BLADVULLINGEN

Wie heeft Vondel Latijn geleerd.................blz. 124
Volksetymologie.........................................blz. 127
Eene aanhaling............................................blz. 127
Samuel Coster.............................................blz. 177
Eene dubbelhartigheid van Huygens?..........blz. 196

* * *

VOORKOMENDE NAMEN ETC
in
'Onbekende verwantschap'

- AKKERLAK.
- Em. van SURCK.
- Adriaen AKKERLAK getrouwd met Maria QUINGET.
- Willem VAN BARDENS.
- D. van HAELWIJN.
- Dirk Pietesz HASSELAER.
- Pieter Dircks HASSELAER (de oude), den broeder van Kenau, tr. 19 april
1587 Margriet BENNINGH.
- gebroeders Balthasar, Jeronimo en Johan COEIMANS (rijke kooplieden).
- Pieter Jacobsz OLIKAN, burgemeester Haarlem.
- Jacob PINSEN VAN DER AA, raedt ende Meester van Rekeninge der koninklijke
Majesteit van Spanje.
- Jan REPEEL.
- Dirk SIXTI, 1642 raadsheer Hof van Holland.
- Ripperdus SIXTI, predikant te Leeuwarden, vriend van P.C. HOOFT.
- Joach. van WIKKEVOORT.
- 'neef' SMITS.
- Mr Albert DE VEER, raadsheer in denHoogen Raad, vriend van P.C. HOOFT.
- Mr Quintijn DE VEER, 1662-1667 Baljuw van 's-Gravenhage.

* * *

VOORKOMENDE NAMEN ETC
in
'Hooft als baljuw van Gooiland enz'

[pag. 70]
- Gooiland en de Kasteleinij van Muiden.
- Gooiland bevatte de stad Naarden en de dorpen Huizen, Blarikum, Laren,
Hilversum, Bussum en Muiderberg.

[pag. 71]
- Laren, Hilversum, Weesp, Weesperkarspel.
- Bijlmermeer.

[pag. 72]
- Naarden, Blarikum, Huiezn, 's-Graveland.

[pag. 73]
- Weesp.
- Weesperkarspel had twee schepenenbanker, eene van 7 leden voor Overvegt of
Uitermeer, het Gein en de Gaasp, de nadere 5 leden voor de Bijlmer.
- duinmeiers.
- de Rentmeester van de Espargne.
- Gooiland en de Kasteleinij.

[pag. 74]
- soldaten van Willem II.
- Naarden, Huizen.

[pag. 75]
- Bijlmer: doodslag gepleegd in een van de binnen den dijk getrokken huizen.
De dader was gevlucht, maar had zich verzoend met de familie van den gedoode
en de op een doodslag staande boete van f 100,- was betaald.

[pag. 76]
- Baljuw van de Bijlmermeer.
- A. OETGENS VAN WAVEREN.
- baljuw DAVELAAR.
- HOOFT.
- in 1625 werd aan MR JAN INGELS c.s. door de Staten octrooi verleend om
eene drassige en onvruchtbare streek in de buurt van Hilversum te
bedijken...

[pag. 78]
- HOOFT was baljuw van Gooiland, drost of kastelein van Muiden en
hoofdofficier van Weesp en Weesperkarspel.

[pag. 83]
- OLDENBARNEVELT.
- patriotten te Weesp.
- commissarissen VAN SANTEN en WITSEN.

[pag. 88]
- Albert Heinrixz, gevangene.
- Eppe VAN CLEEF, gevangene.

[pag. 88]
- notaris BRUIJNINGH te Amsterdam.

[pag. 90]
- Cornelis Jacobsz GLAESMAKER, schreef in 1631 cedels en verkocht die te
Amsterdam.
- Cornelis GLAEZEKAS uit Muiden.

[pag. 93]
- VAN DER DUSSEN en DEIMAN, pachters.

[pag. 95]
- Hendrik Claesz.
- Bijdelmeer en Weesperkarspel.
- schouten van Weesp, Muiden, Naarden.
- smokkelhandel in Stichtsch bier.

[pag. 97]
- In 1618 had HOOFT in de zaak van Ep VAN CLEEF reeds f 60,70 uitgeschoten
en de kosten in de zaak van den overval op het Duinhuis kwamen ver over de f
300,-.

[pag. 98]
- Naarden en Weesp hadden eene gavangenis.
- Slot te Muiden.
-HOOFT was ook Dijkgraaf van den dijk beoosten Muiden.
- A. OETGENS VAN WAVEREN.

[pag. 99]
- in 1633 wilden Naarden en de dorpen van het Gooi behalve Hilversum de
maatlanden ten oostenvan Huizen met eene kade tegen de zee beschermen.
- bedijkers van het Naardermeer.
- Gooier bosch.

[pag. 100]
- Prins van Portugal.
- Opperhoutvester.
- Johan VAN DUIVENVOORDE en Jan VAN WASSENAAR.
- duinmeiers = jachtopzieners.
- pachters van de warande.

[pag. 101]
- in den grafelijken tijd stond op het stroopen van konijnen de doodstraf...
- in 1613 maakte HOOFT met de Regeerders van Naarden een keur op de jacht.

[pag. 102]
- een jager van Jonkheer van ZUILEN had in 1614 met een hond op patrijzen
gejaagd, wat streng verboden was.
- Johan van SCHAGEN.

[pag. 103]
- achterstallig soldij der garnizoenen van Weesp en Muiden.
- invallen van Graaf Hendrik van den BERG.
- MAURITS.

[pag. 104]
- WYTZ.
- solliciteur te IJselstein.

[pag. 105]
- strandvonderij.

[pag. 108]
- Baljuw van de Bijlmermeer.
- Maarschalk van der EEM.
- Landdrost van Gouda.
- Jhr Fred. VAN NIEVELT, maarschalk van het Nederkwartier van Utrecht.
- Hilversummers nieuwjaar 1620, 145 schapen Gooier bosch.

[pag. 109]
- Graaf Ernst Casimir van NASSAU.
- OETGENS VAN WAVEREN.
- Kiliaen van RENSSELAER.
- 'HOOFT was verplicht het Muiderslot te bewonen. Eene aangename woning was
dat waarschijnlijk niet'.

[pag. 110]
- fabriekmeester Jhr Albert van der HEL.
- onderhoud Muiderslot.

[pag. 111]
- de Hofweide.
- portaal gebouwd.

[pag. 112]
- Hiob de VOS, procureur te Den Haag.

[pag. 116; bijlagen]
- 'Adriaan van DORP, schout Niedorper Cogge, overleed 26 aug 1574 aan eene
wond, die hij bij het opvangen van een misdadiger had opgeloopen'.
- 14 mrt 1619: 'Bastiaen CORNELISSEN, ca 27 jaar en Ghijsbert PIETERSEN, ca
22 jr, Duyn Wachters in 's gravelijckheijts Warande op Goijlandt / Jan
Gerritsen Duijnmeijer in de Warande van Rijsbergen / Duijnhuijs'.

* * *
Erica
http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook/
Subject: ! proefneming bakken van brood 1826
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 05 Apr 2003 16:55:31 GMT

Proefnemingen met betrekking tot het bakken van brood (om bijv. te bepalen
de hoeveelheid/prijs van tarwe of rogge met als doel de broodzetting te
bepalen) werden in mei 1826 gedaan te ... , bij .... :

- 24-5-1826, Bodegraven, bakker Andries van der VLIST.
- 17-5-1826, Brielle.
- 20-5-1826, Gorinchem, bakker Corstiaan van GOUDRIAAAN.
- 6-5-1826, 's-Gravenhage, molenaar VISSER, bakker J. GOLTERMAN, bakker J.
TREURNIET, mr bakker NICOLA.
- 22-5-1826, Haastrecht, bakker Cornelis Willem van der LEK, bakker Wed
Lambertus STOELENDRAJER.
- 22-5-1826, Leiden, molen De Oranjeboom, molenaar Hendrik MEERBURG.
- 18-5-1826, Middelharnis, bakkerij van Jacob VERMEER.
- 24-5-1826, Noordwijk, bakkerij van Jan DUIVENSTIJN, broodbakker Jan van
der BOON.
- 17-5-1826, Oud-Beijerland, broodbakkerij Jan HANNIK.
- 11-5-1826, Rotterdam, molenaar De Groot.
- 11-5-1826, Schiedam, bakkerij St Jakobsgesticht, molen Den Gaper.

Een verslag van deze proefneming per stad kun je vinden in:

Bron: Stadsarchief Dordrecht (www.archieven.nl)
Archief: 5 Stadsarchief, 1813 - 1851
Inventarisnr.: 742 Rapporten van de verschillende gemeenten betreffende de
broodzetting, 1829, met bijlagen.
(gedrukte teksten !)

Groetjes, Erica
Subject: ! Dopen Elburg 1733
From: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Date: 5 Apr 2003 10:16:22 -0800

In de serie toevalstreffers hier een pagina it het hervormde doopboek
van de gemeente Elburg uit 1733.

Succes ermee

Richard


Doopboek te Elburg (Gelderland), 1733

20 januaris
Hermanus zv Jan Hermanus en Mattjen Hendriks

22 Dito
Marritje dv Jan Hoegen (of Haegen) en Margrita Tops (of Fops)

27 Dito
Johan
Hendrick zv Johan Feitscholten en Hermina Hendriks

5 Febr.
Catrina dv Ariaan Hofman en Geertje Willems

19 Dito
Cornelis Eibertsen zv Jan Cornelisze en Grietje Drieks

25 Dito
Johannes zv Rijn Vierhouten en Annitje Gerbrants

5 Maart
Harmen zv Willem Muijs en Trijntje Jans

8 Dito
Anna Maria dv Egbert Meinses en Aeltje Peters

11 Dito
Gerritje dv Gerrit Jansen en Christina Jansen

15 Maart
Jan zv Willem Staal en Janna Deurinks (naam heel onduidelijk)


Subject: ! trouwt te Dordrecht ....
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 13 Apr 2003 08:57:18 GMT

- Genen Foppe, varendgeselle uijt de Linde woonende op de Doele in
Vlanderen, otr/tr. Dordrecht 1/31-8-1627 Heilke Simen Jansz Folo, van
Dordrecht woont bij de Vuijlpoort.

- Reijer Ariensz, wedn uijt Heeroudelantsambacht, secretaris van
Heeroudelandsambacht en Kijfhoek, otr. Dordrecht 5-9-1627 (proclamatie
Zwijndrecht) Lijdewij Pieters, van Bergambacht wonende hier binnen, weduwe
van Aart Aartsz (schipper), habitat prope sylvam salicum.

- Engel Cornelisz Trouwe, j.m. van Strijen woont buijten de Vriesepoort,
landarbeijder, otr/tr. Dordrecht 1/17-10-1628 Digneken Jans, van Steenbergh,
weduwe van Henrick Hoppel (schout van Heerjansdam) woont op Stevensloot.

- Herman Janssen, wedn van Dordrecht woonende op 's-Gravendeel, otr.
Dordrecht 1-10-1628 Ariaentghen Willems, j.d. van Dordrecht woonende op
Pietershoek.

- Cornelis Pietersen, varendgesel, j.m. van Giesendam, woont in de
Franckestraet, otr. Dordrecht 24-2-1630, tr. Zwijndrecht 17-3-1630 Margriet
Joris Martensdr, van Dordrecht woont in de Franckestraet.

* * *
Erica
http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/
http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook/
Subject: ! spoorloos verdwenen, A'dam 1914
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 19 Apr 2003 14:06:29 GMT

Mej. Eva ASSOU, geb. 5 maart 1895, te Amsterdam woonachtig, verliet maandag
16 nov morgens de ouderlijke woning en is spoorloos verdwenen; zij schreef
een brief, waarin zij verklaarde dat men haar niet meer zou terugzien en
waarin zij haar plan meedeelde, zich van het leven te berooven. Opsporing
wordt verzocht.

(Bron: pag. 300 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 dec 1914)

* * *

Erica
http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/
Subject: ! De Prins 12-19-26 december 1914
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 19 Apr 2003 14:28:00 GMT

"DE PRINS der geillustreerde bladen" dec. 1914 t/m juni 1915

ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S

DECEMBER 1914

- De groote Kerk te Nieuwpoort, door het granaatvuur van het Duitsche
belegeringsgeschut verwoest; alleen het muurwerk overeind gebleven.
(Bron: pag. 278 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 dec 1914)

- De 14de-eeuwsche Lakenhal te Nieuwpoort, zwaar beschadigd door het
granaatvuur.
- In het Suezkanaal met een grooten Hollandschen baggermolen op de
voorgrond.
(Bron: pag. 279 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 dec 1914)

- Ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum als chirurg aan het
Emma-Kinderziekenhuis te Amsterdam, is DR. H. TIMMER, arts te dezer stede,
op hartelijke wijze gehuldigd door de directie, door zijn oud-leermeester
Prof. KORTEWEG, door collega's verplegingspersoneel, oud-patienten en
patienten.
- Soldaat met hart en ziel ! - De 71-jarige Duitsche veteraan KOTTMANN uit
WEVELINGHOVEN, die de oorlogen van 1866 en 1870 medemaakte en zich bij het
uitbreken van dezen wereldkrijg onmiddellijk weer als vrijwilliger
aanmeldde - Geen wonder, dat korporaal KOTTMANN hierboven is afgebeeld op
het Fransche gevechtsterrein, gedurende een rust, met zijn kranigen zoon,
beiden met het IJzeren Kruis versierd - de oude heeft bovendien de militaire
medailles op de borst - tot onderofficier bevorderd gworden is.
- De tweede ambulance-trein, door de Johanniter-orde georganiseerd ne
volledig uitgerust, gereed staande voor vertrek naar het front van de
Duitsche troepen in Frankrijk. De Duitsche Keizerin nam zelf de hoofdleiding
en overtuigde zich,of aan de sanitaire inrichting niets ontbrak; daarna
uitte zij haar beste wenschen jegens de pleegzusters en de artsen, die den
trein begeleidden, welk moment hierboven in beeld gebracht is - Het
menschlievende werk van het Roode Kruis is een zegen voor de tallooze
gewonden en zieken in dezen verdelgingskrijg.
(Bron: pag. 288 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 dec 1914)

- De heer H. HATTINK, burgem. van Valburg (geld.), die kortelings zijn
zilveren ambtsjubileum vierde, en zich bijzonder verdienstelijk gemaakt
heeft door den aanleg van verkeerswegen, heeft talrijke blijken ondervonden,
hoezeer hij als burgervader gewaardeerd wordt voor het vele goede, dat hij
in het belang van de gemeente heeft weten tot stand te brengen.
- Tot dir. van het gemeentelijk electrisch bedrijf te 's-Gravenhage is
benoemd de heer G.J.F. BAKKER, een man van uitgebreide vakkennis en groote
werkkracht.
- Ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als onderwijzer bij het
openbaar lager onderwijs te Delft, zijn den heer J.A. SCHELLEKENS, die
tevens dir. van zangvereenigingen en van de volkszangklasse is en bovendien
leeraar aan den gem. handelscursus, talrijke blijken van waardeering ten
deel gevallen.
- De heer S.C. VAN MUSSCHENBROEK, een zeer bekende persoonlijkheid op
handels- en cultuurgebied te Amsterdam, lid der firma VAN HEEKEREN & Co.,
commissaris van verschillende maatschappijen enz., is de vorige week op
56-jarige leeftijd overleden.
- Te Utrecht is in den ouderdom van 85 jaar overleden Mr. J. VAN WALRE,
oud-vice-pres. van de rechtb aldaar, ridder der orde van den Ned. Leeuw.
- Mej. Eva ASSOU, geb. 5 maart 1895, te Amsterdam woonachtig, verliet
maandag 16 nov morgens de ouderlijke woning en is spoorloos verdwenen; zij
schreef een brief, waarin zij verklaarde dat men haar niet meer zou
terugzien en waarin zij haar plan meedeelde, zich van het leven te berooven.
Opsporing wordt verzocht.
(Bron: pag. 300 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 dec 1914)

- Den heer K.H. GERI, sedert 1902 dir. van het Telegraafkantoor te Tilburg,
zijj bij het verlaten van 's Rijks dienst, na het bereiken van den
65-jarigen leeftijd, vele blijken ten deel gevallen van waardering en
vriendschap.
- Den 72-jarigen gem.-ontvanger en oud-secr. van Muiden, G. VAN DEN TOORN,
zijn vele bewijzen van waardering beurtgevallen.
- De gep. luit.-kon. der genie, de heer J. FABIUS, is de vorige week op
74-jarigen leeftijd overleden; hij behoorde tot de kundigste
genie-officieren van zijn tijd.
- De gep. luit-gen. J.L. DE BOCK, oud-comm. van het reg. Gen. en Jagers,
adj. in B.D. vanH.M. de Koningin, ridder der orde van den Ned. Leeuw, is de
vorige week op 74-jarigenleeftijd te 's-Gravenhage overleden.
- Ds. R.G.J. SCHOUTEN sinds eenige weeken pred. bij de Herv. Kerk te
Roosendaal, lid van den Voogdijraad, godsdienstleraar voor de militairen, is
de vorige week op 41-jarigen leeftijd plotseling overleden; voor zijn
vestiging te Roosendaal was hij predikant te Maastricht.
- Te 's-Gravenhage is op 62-jarigen leeftijd overleden de sedert 1893 gep.
kapt. der artillerie O.I.-leger F.W.H. TYDEMAN, die tijdens de
krijgsverrichtingen op Atjeh (1878) het ridderkruis der Mil. Willemsorde
verwierf en bij de expeditie tegen Gedoeng een eervolle vermelding
verdiende.
- groep van de Belgische familie DE LAET en DE CLERCK uit Antwerpen en VAN
BOECKX VAN HULSHOUT, thans ondergebracht in de Oude Hoogere Burgerschool te
Veendam. De plaatsing van bovenstaande foto werd door genoemde families
verzocht, omdat zij, bekend zijnde met de enorme verspreiding van 'De Prins'
de gelegenheid zouden kunnen bekomen, verbinding te verkrijgen met
bloedverwanten en kennissen, die zich elders ophouden. De oorlogstoestand in
Belgie heeft voor een deel de bevolking uiteengerukt; een ontelbaar aantal
is gevlucht en heinde en verre verspreid; de beteekenis en de bedoeling van
de foto treden daardoor in een helderder licht.
- Kerstviering van de troepen te velde.
(Bron: pag. 312 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 dec 1914)

* * *
Erica
Subject: ! De Prins januari 1915
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 19 Apr 2003 16:10:22 GMT

"DE PRINS der geillustreerde bladen"

ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S

JANUARI 1915

- De heer Mr. H. ZILLESEN, commies-griffier van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal is bij zijn zilveren ambtsjubileum door de Regeering, door
bovengenoemd wetgevend college en door vele anderen gehuldigd overeenkomstig
zijne verdiensten.
- De heer George J.H. BEIJERIE, herdacht onder vele blijken van
erkentelijkheid en sympathie ijn 25-jarig jubileum als leeraar in muziek en
zang aan de Gemeentelijke Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen
te Amsterdam.
- Op den leeftijd van bijna 46 jaar is overleden de heer J. DE JONG, sedert
1908 hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat te Groningen; hij werd
sinds 15 Dec vermist; zijn lijk is bij Roden (prov Drente) gevonden; onder
zijn energieke leiding werd o.a. het Eendrachtskanaal gegraven en kwam de
electrische centrale tot stand.
- Tot president van de Zwitsersche Republiek is voor den tijd van een jaar
benoemd Dr G. MOTTA, hoofd van het Departement van Financien, lid van den
Bondsraad.
- Dr. W.C. SCHIMMEL,oud-leeraar aan de Kon. Mil. Academie, sedert 1910 dir.
van de Rijskveeartsenijschool te Utrecht, doctor honoris causa van de
Utrechtsche Hoogeschool, ridder der orde van Oranje Nassau, schrijver van
zeer belangrijke wetenschappelijke schriftartikelen enz, is de vorige week
op bijna 69-jarigen leeftijd overleden.
- Te Amsterdam is de vorige week overleden de heer H.W. KEHRER, hoofd van de
bekende firma Kehrer & Zoon, oud-lid van den Raad enz; hij was een in de
hoofdstad bekende persoonlijkheid.
- Het nieuwe College- en Labaratorium aan de Plantage Middenlaan te
Amsterdam. Weldra zal Prof Hugo DE VRIES, onze eminente hoogleeraar in de
Botanie en Pharmacognosie aan de Gemeentelijke universiteit er officieel
zijn intrede doen, om zijn vruchtdragenden arbeid voort te zetten - De
inwijding heeft eerstdaags plaats in tegenwoordigheid van den Burgemeester
der hoofdstad en andere autoriteiten - Prof. De Vries zal daarbij een rede
uitspreken.
(Bron: pag. 12 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 jan 1915)

- De heer P. VAN DUINEN heeft 1 Januari j.l. na een 46-jarigen onafgebroken
arbeid bij het onderwijs, zijn betrekking als leeraar in de Fransche taal
aan de 2de HBS met 3-jarigen cursus te Amsterdam, neergelegd.
- Na een ruim dertigjarig werkzaam leven, heeft de heer D.P. REGT, hoofd der
school te Hurwenen bij Bommel, wegens ziekte eervol ontslag met pensioen
aangevraagd en verkregen.
- Ter gelegenheid van zijn veertigjarig jubileum als organist bij de Ned.
Herv. gem. te DRUMPT bij Tiel, zijn den heer A.M. DE KRUIJFF vele blijken
van waardeering ten deel gevallen.
- Te 's-Gravenhage is de vorige week overleden Jhr. W.J.P. VAN DEN BOSCH,
sedert 1899 gep. majoor der artillerie, orde van den Ned. Leeuw en van
onderscheidene buitenlandsche hooge orden, oud-ordonnans-officier en
oud-adjudant van wijlen Z.M. Koning Willem III, kamerheer van H.M. de
Koningin, dir. van een der grootste cultuur-ondernemingen.
- Op 75-jarigen leeftijd is te Amsterdam overleden Dr. H. EDEMA VAN DER
TUUK, bekend als schrijver van het kerk-historisch werk 'Het leven van
Johannes Bogerman, voorz van de Dordsche Synode' Toen hij als predikant te
Noordwolde gevestigs was, stichtte hij daar ter bestrijding van de
werkloosheid de eerste rieten-meubelenfabriek in Nederland.
- Op 71-jarigen leeftijd is te Zuidhorn overleden de heer G.A. TALENS,
voorzitter van het waterschap Westerkwartier, voorzitter van de Groninger
Maatschappij tot bevordering van landbouw en Nijverheid in het
Westerkwartier, ridder der orde van Oranje-Nassau.
(Bron: pag. 24 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 jan 1915)

- Ter gelegenheid van zijn 40-jarig dienstjubileum heeft de heer
H.J.F.A.A.M. VAN GOOR, commissaris vanpolitie te Haarlem, talrijke blijken
van hoogachting en sympathie ontvangen; reeds 22 jaar oefent hij te Haarlem
zijn functie uit met stiptheid en toewijding.
- Het zilveren jubileum van het gymnasium te Gouda is de vorige week op
feestelijke wijze herdacht; de opening, een kwarteeus geleden, geschiedde
toen door den rector Dr. A. VAN IJSENDIJK, die thans nog als zoodanig aan de
inrichting verbonden is en na vele blijken van belangstelling ondervond,
evenals de leeraren Dr. R.K. BOEKMEYER en A.F. CREMER, die ook vijf en
twintig jaar bij het gymnasium werkzaam zijn.
- Ter gelegenheid van zijn gouden jubileum bij de Maatschappij De
Nederlanden te Amsterdam, zijn den heer J. EIJGENSTEIN, chef de bureau aan
die Maatschappij vele blijken van belangstelling en vriendschap ten deel
gevallen.
- De heer J.J. HETTERSCHIJ, adjunct directeur bij den dienst der Telegrafie
te Rotterdam en in de kringen van wiskundigen geen onbekende, is onlangs te
's-Gravenhage overleden.
- Op ruim 90-jarigen leeftijd is te Watergraafsmeer bij Amsterdam overleden
de heer D.P. JACOBS, oud-bestuurslid van de Vereeniging voor den
Effectenhandel, oud-regent van het Ned.-Israelietische Armbestuur,
bestuurslid enbeschermer van verschillende liefdadige instellingen. De
belangstelling bij de begrafenis was zeer groot.
- Te Amersfoort is overleden de 65-jarigen heer P.C.H. BRIET, landmeter bij
het Kadaster en lid van den Gemeenteraad aldaar; de stad verliest in hem een
verdienstelijk en gezien burger.
- Onze landgenoot M.C.E. KRIENS, geboren te Amsterdam 1881, sedert 1911 als
musicus te Parijs gevestigd, en die als vrijwilliger in het Fransche leger
ten strijde trok tegen de Duitschers, is in een der jongste gevenchten
gesneuveld; hij is de zoon van den verdienstelijken directeur van het
Haarlemsche muziekkorps, studeerde aan het Koninklijk Conservatorium te
's-Gravenhage, dirirgeerde reeds op 15-jarigen leeftijd een door hem
gecomponeerde symphonie, was als kapelmeester werkzaam te Boulogne-sur-Mer,
te Mons, te Maurice op Madagascar, te Kairo en in Amerika; in 1912 verwierf
hij een prijs in den wedstrijd voor een loflied op de luchtvaart.
- De Gebroeders Constant en Bruno GARIBALDI, die ingedeeld bij een der
infanteriebataljons van 't Fransche leger, tijdens de bestorming van
Duitsche loopgraven den heldendood stierven. Zij zijn kleinzoons van den bek
enden vrijheidsheld Guiseppe GARIBALDI (1807-1882).
- paardenmarkt (schilderij in olieverf) door den onlangs op 93-jarigen
ouderdom overleden zeer verdienstelijken kunstschilder C. SCHERMER. Het
kunstwerk, hierboven gereproduceerd, eigendom van den heer W.G. te Arnhem,
getuigt van scherp waarnemingsvermogen, van fraaie compositie en bijzondere
technische vaardigheid.
- Internationaal Biljartconcours om den K.R.A.S.-beker te Amsterdam. Aan
dezen zeer geanimeerden wedstrijd, waarvoor per middag- of avondseance twee
partijen van 400 caramboles vereischt werden, namen de beste biljartspelers
deel; de belangstelling was dan ook zeer groot. Hierboven ziet men
afgebeeld onze kampioen voor Nederland, de heer H.J. ROBIJNS, spelende tegen
den Belgischen matador A. FRANCOIS. Robijns heeft den beker gewonnen en 't
Nederl. record verbeterd.
- De deelnemers aan den betrouwbaarheidsrit op HIMA-rijwielen; van rects
naar rects: Jaap Eden, Jan van Gent, Cor Blekemolen, Gerrit Franssen, Daan
Holdkamp en Jan Veldkamp. Afrit te Amsterdam Zondag 10 januari van het
Leidsche Plein te Amsterdam; de tocht ging over Apeldoorn, Heerenveen,
Groningen, Zwolle, Nijmegen, Maastricht, Roermond, 's-Hertogenbosch,
Rotterdam, Amsterdam, in 't geheel 1000 K.M.. De excursie, die als een
gebeurtenis op toeristengebied aangemerkt wordt en onder leiding van den
heer M. ADLER staat, eindigt 19 dezer. Bovenstaande opname werd gedaan op
het Frederiksplein.
(Bron: pag. 36 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 jan 1915)

- 27 Januari hoopt de heer J.A. VAN ROIJEN, burgemeester vanHoogezand (prov.
Groningen), zijn zilveren ambtsjubileum te herdenken; de gemente zal
ongetwijfeld op dien datum blijk geven van hooge waardeering voor het goede,
dat onder het bestuur van haar burgervader tot stand gebracht is.
- Egon PETRI, de zoon vanwijlen onzen begaafden landgenoot Henri Petri, die
vele jaren als orkestmeester aan de hofopera te DRESDEN verbonden was, is
een waardig opvolger vanzijn vader, hij behoort tot de besten onder de
jongere pianisten in Duitschland en maakt deze week een tournee door ons
land, in samenwerking met het concertgebouw-orkest uit Amsterdam.
- Op 75-jarigen leeftijd is te Bussum overleden de gepensioneerde inspecteur
van den marine-stoomvaartdienst, A. JONGKEES, officier der orde van
Oranje-Nassau; hij had den rand van kapitein-der-zee (kolonel).
- Mej. de wed. B. OUDE GROEN, te Hengelo, heeft kort geleden haar 100ste
geboortedag herdacht; zij is naar omstandigheden nog vrij kras en woont in
bij haaar oudste dochter, die 74 jaar is en wier echtgenoot den leeftijd van
84 jaar bereikt heeft.
(Bron: pag. 48 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 jan 1915)

- 6 Februari hoopt de heer C.G. VERWIEL, burgemeester van de gemeente
Besoyen (N.-B.) zijn zilveren ambtsjubileum ter plaatse te herdenken; het
zal den verdienstelijken magistraat zeker niet aan blijken van waardeering
en hoogachting ontbreken.
- Te TEGELEN is op 56-jarigen leeftijd overleden Mr. J.H.A. VAN BASTEN
BATENBURG, lid van Ged. Staten van Limburg, ijverig bevorderaar van de
belangen zijner provincie.
- Na ruim 40 jaren onvermoeid bij het onderwijs werkzaam te zijn geweest,
heeft het algemeen geacht hoofd der O.L.S. te Weidum (Fr.), de heer P.
SCHAAFSMA,met ingang van 1 Jan,eervol ontslag aangevraagd en verkregen. Moge
hij nog lang van zijn welverdiende rust geniten.
- De luitenant ter zee J.M. LUDEN is met vier zijner onderhoorigen helaas
omgekomen bij de ramp op de Westerschelde; deze veelbelovende,kundige,
volijverige en zeer beminde officier der Kon. Ned. Marine is de zoon van den
verdienstelijken overste E. LUDEN; bij de plechtige teraardestelling was
groote deelneming en werd door hooge autoriteiten an anderen hulde gebracht
aan de nagedachtenis van den jeugdigen officier, die evenals de vier
ondergeschikten,als slachtoffer van zijn trouwe plichtsvervulling kwam te
vallen.
- Te Zeist is op 83-jarigen ouderdom overleden, Dr. A.S. KOK, oud-leeraar in
de Nederl. en Engelsche talen; hij was een man van veelzijdige kennis en was
verschillende talen machtig; van de Nederlandsche vertalingen van der beste
aangemerkt; verder heeft hij zich verdienstelijk gemaakt door zijn
proza-vertaling van Shakepspeare, door zijn verzamelingen betreffende
Israels en Multatuli, enz; door zijn dood is ons een uitmuntend staatsburger
ontvallen.
- Tijdens een autotocht van Vlissingen naar Middelburg is de kapitein A.
HACKSTROH, gedetacheerd bij de Hoogere Krijgsschool te 's-Gravenhage, op
noodlottige wijze om het leven gekomen; het leger verliest in hem een kundig
officier.
- Belgische vluchtelingen ind egebouwen van de Groninger Rijwielenfabriek A.
FONGERS gehuisvest en verzorgd. Het is een zeer sympathiek en menschlievend
werk, dat de bekende Nederlandsche firma hiermede verricht heeft. Men ziet
hierboven een groep bijeen in dennieuwen fabrieksaanbouw, thans tot
slaapzaal ingericht.
- overstroomingen om Ootmarsum (Overijssel). Tengevolge van denhoogen
waterstand is de rivier De Dinkel buiten hare oevers getreden en zijn
uitgestrekte vlakten, onderscheidene land- en boschwegen ondergeloopen,
waardoor veel schade aangericht is. Het verkeer ondervond bovendien groote
belemmering.
- Boerenerf, geheel door het water afgesloten van de bewoonde weereld
(opnamen te Lattrop, oostelijk van Ootmarsum).
(Bron: pag. 60 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 jan 1915)

* * *

Erica
Subject: ! Zwaantje Schuring
From: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Date: 19 Apr 2003 11:54:05 -0700

In de serie toevalstreffers hier een vermelding van Zwaantje Schuring,
oud 41 jaren, die in 1829 dienstbode was bij mijn voorvader Teunis Bon
te Zaandam.
Zwaantje is afkomstig uit Oude-Pekela.

De tweede dienstbode in huize Bon was Hendrina Bonekamp uit Amsterdam,
oud 29 jaren.

Beide dames waren jonge dochter, dus ongehuwd.

Groeten van Richard


Subject: ! spoorloos verdwenen (2), Antwerpen 1915
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 20 Apr 2003 07:42:50 GMT

Een drietal Belgische vluchtelingen, die spoorloos verdwenen zijn,
vermoedelijk op 8 October 1914 tijdens de vlucht uit Antwerpen naar
Nederland; wij houden ons voor eventueele inlichtelingen omtrent de adressen
en het wedervaren van het drietal aanbevolen.
Van links naar rechts:
JOSEPHINE HELM (20 jaar), Museumstraat 15, Antwerpen;
ANGELE HUGER (10 jaar), Museumstraat 27, Antwerpen;
MAURICE HUGER (19 jaar), Museumstraat 27, Antwerpen.
(Bron: pag. 72 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 febr 1915)

NB:
Catharine Joanna LOOS (Catherine Jeanne), geboren op 17-12-1794 te
Antwerpen, overleden 1869 te Antwerpen. Gehuwd 29-02-1825 te Berchem,
Antwerpen met Maurice Henri HUEGER, geboren te Munster, Westfalen,
Duitsland.
(http://user.online.be/eric.loos/index_bestanden/parclelo.htm)]

* * *
Erica
Subject: ! Opsporing gevraagd: Lepon - Vermeersch, Westvlaanderen, 1915
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 20 Apr 2003 09:29:20 GMT

- Opsporing gevraagd: Theresia LEPON en haar kind, Lange Markt
Westvlaanderen; in weerwil van alle mogelijke nasporingen is het familie
niet gelukt te weten te komen, waar deze vrouw en haar kind zich bevinden;
haar man Isedoor VERMEERSCH strijdt als soldaat aan het Belgische front. Een
der familieleden, te 's-Hertogenbosch woonachtig zond ons bovenstaand
portret.

- De mijnontploffing te ZIERIKZEE, waarbij vijf personen het leven verloren;
het ongeluk is te wijten aan onvoorzichtigheid; buiten toezicht of
voorkennis van de militaire autoriteiten werd de aangespoelde mijn geopend.
De slachtoffers zijn, van links naar rechts:
De 66-jarige A. VAN BURGH;
Stoffel Jan CASHOEK (25 jaar);
Martin CASHOEK (27 jaar);
Simon Everhardus CASHOEK (16 jaar);
alle drie zoons van den landbouwer CASHOEK.

(Bron: pag. 132 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 maart 1915)

* * *
Erica
Subject: ! opsporing verzocht (2): Stommels
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 20 Apr 2003 09:46:23 GMT

- Zestig-jarige Echtvereeniging van D. DE HART en A. QUERNER, te OOSTERDIJK
(Enkhuizen); de beide krasse oudjes verrichten nog dagelijks hunne
bezigheden en kunnen tot voorbeeld voor vele jongeren gesteld worden.

- Opsporing van vermiste Belgische vluchtelingen gevraagd. JOSEPHUS JACOBUS
STOMMELS, thans verpleegd te RHENEN; hij en zijn vrouw zijn tijden shet
bombardement uit LIER gevlucht met hun jongste kinderen; van hun oudtse
dochter Maria Elisabeth STOMMELS, geb. 27 sept 1899, die bij haar
grootouders BOGAERTS vertoefde, hebben zij sedert niets meer vernomen,
ondanks al hunne navragen bij inlichtingen-bureaux enz; nevenstaand portret
van den vader werd ons gezonden door den voorzitter van het
vluchtelingencomite te RHENEN.

(Bron: pag. 168 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 april 1915)

* * *
Erica
Subject: ! De Prins maart 1915
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 20 Apr 2003 11:23:41 GMT

Onderschriften bij foto's in De Prins:
- Tot hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te LEIDEN, bij de faculteit der
geneeskunde, is benoemd Dr. J.H. ZAAYER, privaat-docent, belast met het
onderwijs in de chirurgische urologie.
- De vorige week herdacht Ds. H. VAN DRUTEN, pred. bij de Ned. Herv. Gem. te
Rijnsburg, pres. van het Prov. Kerkbestuur en lid van andere kerkelijke
colleges, zijn 40-jarige ambtsvervulling; de beminde voorganger hield op
zijn feestdag een gedachtenisrede.
- Tot griffier der Staten van Noord-Holland is benoemd Mr. S.H. VENING
MEINESZ; geb. 1873, promov. tot doctor in de rechtswetenschap in 1899;
daarna werd hij volontair bij de secretarie te VELZEN en later bij de Prof.
Grifiie te Haarlem, in 1906 werd hij commies en in 1909
hoofd-commies-afdeelingschef bij genoemde Griffie. Mr. MEINESZ is een man
van groote bekwaamheden en werkkracht.
- Ter belooning voor zijn uitstekende krijgsverrichtingen in Oost-Indie, is
bij Kon. Besluit benoemd tot ridder der Mil. Willemsorde 4de klasse, de
kapitein der inf. F.P.A. VAN GHEEL GILDEMEESTER.
- 1 Maart herdacht Mr. Dr. J.C. OVERVOORDE, de zeer verdienstelijke
gemeente-archivaris en directeur van het stedelijk museum te Leiden. onder
veelvuldige blijken van waardeering en belangstelling zijn zilveren
jubileum; hij is een op den voorgrond staande figuur in zijn vak; in 1910 en
1911 maakte hij een studiereis om de wereld. Hij is officier der orde van
Oranje-Nassau en lid van vele wetenschappelijke genootschappen.
- Mr. P.A. BERGSMA, oud-secretaris van Leeuwarden (van 1870-1904),
oud-bestuurder en lid van onderscheidene kerkelijke en maatschappelijke
stichtingen, ridder der orde van den Ned. Leeuw, is de vorige week te
LEEUWARDEN op bijna 85-jarigen ouderdom overleden. De maatschappij verliest
in hem een harer werkzaamste en ijverige leden.
- Te 's-GRAVENHAGE is op 42-jarigen leeftijd de vorige week overleden de
heer J.P. RAMBALDO DI COLLALTO, die in Januari j.l. bevorderd was tot
adsistent-resident van LOMBOK en met verlof hiet te lande vertoefde. Gelet
op zijn eervol verleden, is de dood van dezen nog veelbelovenden O.-I.
bestuursambtenaar een groot verlies. De belangstelling op den dag der
begrafenis was dan ook zeer groot.
- Huldiging van den heer Jos. K. de KANTER te GOORKE (Noord-Brabant),
noordw. van Tilburg, ter gelegenheid vandiens hondersten geboortedag; de
krasse oude heer, die in de plaats zijner inwoning zeer geacht is, ziet men
op de foto voor zijn smaakvol versierde huis, gezeten te midden van zijne
familieleden.
(Bron: pag. 120 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart 1915)

- Ds. J.G. BRUINING, prediaknt der Ned. Herv. Gemeente te MIDDELHARNIS
(prov. Zeeland), herdacht kortelings onder veelvuldige blijken van
hoogachting, waardeering en vriendschap zijn vijf en twintig-jarige
[verbeterd in nr van 27/3 in 40-jarig] evangeliebediening.
- Op 62-jarige leeftijd is te 's-Gravenhage overleden de heer A.W. de GROOT,
referendaris aan het Departement van Marine, hoofd van de afdeeling
Comptabiliteit, officier der orde van Oranje-Nassau. Inhem verliest het Rijk
in het algemeen en het Ministerie van Marine in het bijzonder een kundig en
werkzaam hoofdambtenaar.
- Onlangs is na een kortstondige, hevige ziekte te ROTTERDAM overleden de
jonge veelbelovende en zeer begaafde Belgische dochter EMILE POLAK; eenige
weken voor zijn dood heeft hij den Rotterdamsche Kring nog doen genieten van
zijne door hem zelf voorgedragen schoone verzen; bij zijn meester EMILE
VERHAEREN en andere groote dichters stond hij hoog aangeschreven; zijn dood
is een verlies voor de kunst.
- De heer W. HOVY, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, is de vorige
week overleden.
- Door het overlijden van den heer Th. J. VAN MARLE, Resident van Menado
(Noord-Celebes), verliest het Indische Gouvernement een verdienstelijkem
bestuursambtenaar.
- Te ZWOLLE is overleden de heer M. MOUW, inspecteur der posterijen en
telegrafie, een rijksambtenaar van groote werkkracht enb nauwgezette
plichtsbetraching.
- Twee begrafenisplechtigheden te AMSTERDAM.
1) De teraardebestelling van het stoffelijk overschot van den heer W. HOVY,
lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Door den dood van dezen edelen
staatsburger heetf het land een groot verlies geleden; vele jaren was hij
lid van de Eerste Kamer en tot boor korten tijd hoofd van de bierbrouwerij
en azijnmakerij DE GEKROONDE VALK te Amsterdam; zoowel buiten als in het
parlement heeft hij zeer veel goeds helpen tot stand brenegen en bovendien
was hij een philanthroop in den nobelsten zin van het woord. Aan de geopende
groeve gaf in zeer waardeerende, gevoelvolle woorden Z. Exc. Dr. A. KUYPER,
Minister van Staat,lid der Eerste Kamer, een korte levensschets van den heer
HOVY; men zier Z. Exc. op onze foto, begeleid door bloedverwanten van den
overledene.
2) De begrafenis van FREIHERR VON BRETFELD KRONENBURG, commandant van het
sedert het begin van den wereldoorlog te Amsterdam liggende Oostenrijksche
jacht THALIA; tot de autoriteiten, die op den doodenakker BUITENVELDERT
aanwezig waren, behoorden de Oostenrijksche consul-generaal en diens
secretaris; de Oostenrijksch vlag dekte de lijkkist; de steek en de degen
van den beminden gezagvoerde werden gedragen tijdens den gang naar het graf.
- Opsporing gevraagd: Theresia LEPON en haar kind, Lange Markt
Westvlaanderen; in weerwil van alle mogelijke nasporingen is het familie
niet gelukt te weten te komen, waar deze vrouw en haar kind zich bevinden;
haar man Isedoor VERMEERSCH strijdt als soldaat aan het Belgische front. Een
der familieleden, te 's-Hertogenbosch woonachtig zond ons bovenstaand
portret.
- De mijnontploffing te ZIERIKZEE, waarbij vijf personen het leven verloren;
het ongeluk is te wijten aan onvoorzichtigheid; buiten toezicht of
voorkennis van de militaire autoriteiten werd de aangespoelde mijn geopend.
De slachtoffers zijn, van links naar rechts:
De 66-jarige A. VAN BURGH;
Stoffel Jan CASHOEK (25 jaar);
Martin CASHOEK (27 jaar);
Simon Everhardus CASHOEK (16 jaar);
alle drie zoons van den landbouwer CASHOEK.
(Bron: pag. 132 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 maart 1915)

- 15 Maart herdacht de heer F.J. TER LAAK, sedert 1905 commissaris van
politie te Arnhem, ridder der orde van Oranje-Nassau, ridder 4de klasse der
Pruisische kroonorde, onder vele blijken van belangstelling en waardeering
zijn 25-jarig dienstvervulling bij de politie.
- Te Tilburg is de vorige week overleden Mgr. J.B. BOTS, huisprelaat van
Z.H. den Paus, deken van Tilburg, officier der orde van Oranje-Nassau; deze
hooge geestelijke was buitengewoon geacht en bemind.
- Te 's-Gravenhage is op 73-jarigen leeftijd overleden Jonkvrouw A. VAN
HOGENDORP, een zeer bekende en geachte persoonlijkheid,die zich op velerlei
gebied met met innige toewijding bewogen heeft; zij was vele jaren
bestuurslid van den Vrouwenbond tot verhooging van het zedelijk bewustzijn,
heeft krachtig den woeker en het drankmisbruik bestreden, was een
weldoenster in den besten zin des woords. In Jonkvrouw VAN HOGENDORP, telg
van een der grondvesters van onze onafhankelijkheid, verliest de
maatschappij een harer edelste leden.
- Op 57-jarigen leeftijd is te 's-Gravenhage overledne Ds. D.J. KARRES,
predikant bij de Ned. herv. Kerk te dier stede, ridder der orde van
Oranje-Nassau.
- Groep jonge Iersche Setters (eigenaar en fokker de heer J. RITTER te
Amsterdam). De vader is Lex, een luxa-rashond met onvervalschen stamboom en
welks groote waarde voor de fokkerij hoofdzakelijk in zijn uitstekend bleod
zit.
- tentoonstelling van Militaire Huisvlijt in een der zalen van de Frima
FREDERIK MULLER & Co.
- groenten-voorziening te Amsterdam.
(Bron: pag. 144 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 maart 1915)

- Jan OLIESLAGERS, de in Nederland welbekende en populaire vlieger, die
onlangs tijdens een verkenningsvlucht een val deed, wordt thans verpleegd in
een Fransch hospitaal; men ziet hem hierboven links afgebeeld met den
aviateur JULES TYCK, zijn lotgenoot.
- Ter gelegenheid van zijn 40-jarig priesterjubileum zijn den WelEerwaarden
heer M.P. SCHMEITS, pastoor te Venraai, vele blijken vanhoogachting,
erkentelijkheid en genegenheid ten deel gevallen.
- Ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum zijn den heer J. VAN
WESSUM, notairs te SITTARD, vele bewijzen van hoogachting en vriendschap te
beurt gevallen; ook buiten den kring van zijn ambt heeft hij zich in
verschillende functien nuttig gemaakt.
- Onlang was de heer J.G. VREESWIJK, hoofd der Ned. herv. school te
Rijnsburg 25 jaar als hoofd werkzaam; wegens zijn uitmuntende paedagogische
leiding en zijne kundigheden heeft hij algemeene achting verworven; talrijk
waren dan ook de blijken daarvan op zijn jubileum.
- Prof. Dr. A.A.W. HUBRECHT, buitengewoon hoogleeraar in de Zooologie aan de
Rijksuniversiteit te UTRECHT, eere-doctor van verschillende buitenlandsche
universiteiten, schrijver van zeer belangrijke wetenschappelijke werken,
ridder der orden van den Ned. Leeuw enz, is Zondag j.l. op 62-jarigen
leeftijd overleden. Zijn groot portret werd in De Prins van 18 januair 1908
op de voorpagina geplaatst.
- Mr. M. DE PLATO, advocaat en procureur te 's-Gravenhage, dir. der Haagsch
Hypotheekbank, voorz. van den Bond: Vrede door Recht, voorz. van de Haagsche
afd Schoolcommissie, ridder der orde van den Ned. Leeuw, is de vorige week
op 64-jarigen leeftijd overleden. Met hart en ziel heeft hij zich gewijd aan
de verbetering van misstanden op maatschappelijk en zedelijk gebied.
- Te Amsterdam is de vorige week op 65-jarigen leeftijd overleden de heer
N.G. VAN KAMPEN, oudste lid van de firma P.N. VAN KAMPEN & ZOON,
boekhandelaars en uitgevers aldaar; de overledene was voorz. van den Nederl.
Uitgeversbond en van eenige andere coleges, den boekhandel betreffende. Hij
stond in de uitgeverswereld wegens zijn edele karaktereigenschappen in hoog
aanzien.
- Een nieuwe waterleiding te EGMOND-AAN-ZEE. Deze moderne watervoorziening
is voor de jonge badplaats van groot belang en zal den bloei daarvan
verhoogen; het aantal badgasten zalongetwijfeld toenemen. Bovenstaande foto
stelt voor: De gemeenteraad met adviseuren directeur der waterleiding met op
den achtergrond den sierlijken op een hoog duin staanden watertoren. Van
links naar rechts: raadslid G. de GROOT, directeur J. BLAUBOER, adviseur
A.J. LAFEBER, wetouder G.E.A. VAN HALL, burgemeester C.J. EYMA, wethouder H.
CONIJN, gem.-secr. W.G. NOORMAN v.d. DUSSEN, raadsleden R. GUL en A. ZWAAN.
(Bron: pag. 156 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 maart 1915)

* * *
Erica
Subject: ! De Prins april 1915
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 20 Apr 2003 11:24:30 GMT

Onderschriften bij foto's in De Prins:
- Ter gelegenheid van zijn zilveren priesterjubileum zijn den WelEerwaarden
Heer M.F.J. BRUNE, directeur van het Pro-gymnasium te Venlo, talrijke
blijken van hoogachting, waardeering en genegenheid ten deel gevallen.
- Tot directeur van het Telegraafkantoor te HAARLEM is benoemd de heer H.
TJEBBES, thans dir. van het Post- en Telegraafkantoor te KAMPEN.
- Ter belooning voor hun uitstekende militaire krijgsverrichtingen zijn bij
afzonderlijke dagorders, zoo in Indie als in Nederland, eervol vermeld o.a.
de eerste luitenants M.J. VAN ANDEL en J. VAN ARKEL, beiden van het corps
marechaussee in het Ned.-Indische leger.
- Het zwaarste varken, dat ooit inhet Roterdamsche abattoir binnengebracht
werd, wegende 864 pond.
- Zestig-jarige Echtvereeniging van D. DE HART en A. QUERNER, te OOSTERDIJK
(Enkhuizen); de beide krasse oudjes verrichten nog dagelijks hunne
bezigheden en kunnen tot voorbeeld voor vele jongeren gesteld worden.
- De commandant van het stoomschip MEDEA ,kapitein A.F.M. VAN BALKOM en de
eerste officier M.W. VAN MOERDIJK; laatstgenoemde ging met drie man in een
der reddingbooten naar den Duitschen onderzeeer U28 en overhandigde de
scheepspapieren der MEDEA aan den commandant, die na inzage bevel gaf, dat
de MEDEA binnen tien minuten verlaten moest worden. De bemanning daalde toen
in de reddingbooten af, waarna het schip in den grond geboord werd.
- De heer G.E.C. RIBBIUS, sedert ruim 20 jaar burgemneester van RHOON (bij
Rotterdam), is vorige week op 59-jarigen leeftijd overleden; de gemeente
verliest in hem een magistraat, die veel goeds tot stand gebracht heeft.
- Dr. P.J.W. BIJNEN, geneesheer en voorzitter der gezondheidscommissie te
BREDA is de vorige week op 72-jarigen leeftijd overleden. In hem verliest de
gemeente een verdienstelijk en zeer geacht ingezetene.
- De heer B. DE VRIES de nestor der Haagsche journalisten, die vele jaren
consul van Turkije in de Residentie was, is onlangs op bijna 78-jarigen
leeftijd overleden. Wegens zijn vakkenis, zijn groote hoedanigheden van
geest en karakter heeft hij in breeden kring hoogachting, waardeering en
genegenheid verworven.
- Opsporing van vermiste Belgische vluchtelingen gevraagd. JOSEPHUS JACOBUS
STOMMELS, thans verpleegd te RHENEN; hij en zijn vrouw zijn tijden shet
bombardement uit LIER gevlucht met hun jongste kinderen; van hun oudtse
dochter Maria Elisabeth STOMMELS, geb. 27 sept 1899, die bij haar
grootouders BOGAERTS vertoefde, hebben zij sedert niets meer vernomen,
ondanks al hunne navragen bij inlichtingen-bureaux enz; nevenstaand portret
van den vader werd ons gezonden door den voorzitter van het
vluchtelingencomite te RHENEN.
(Bron: pag. 168 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 april 1915)

- Tot lid van de Eerste Kamer der Staten-generaal in Zeeland is door de
Provinciale Staten gekozen Mr. C. LUCASSE, kantonrechter te Goes.
- 1 April herdacht de heer A. POST den dag, dat hij voor 25 jaar in functie
trad als gemeente-ontvanger van Nootdorp; vele blijken van waardeering zijn
hem ten deel gevallen.
- Gedurende 70 jaren heeft de heer F. JONGBLOED (ge. 29 maart 1836), de
firma M. RAVENSWAAY & Zonen te GORINCHEM, trouw, eerlijk en ijverig gediend;
hij verricht zijn dagtaak nog met jeugdige opgewektheid; vanaf 30 maart is
hem vrij gelaten te komen of niet, met behoud van vol salaris.
- Tot Gezant van het Duitsche Rijk bij het Nederlandsche hof is benoemd Z.
Ecx. BARON VON KUHLMANN.
- Mr. Jan EGGEN te Gent, doctor in de Geschiedenis, die sedert eenige
maanden benoemd is tot privaat-docent aan de Amsterdamsche Universiteit,
heeft de vorige week voor het Amsterdamsche Gerechtshof gepleit, om als
advocaat te worden toegelaten bij de Amsterdamsche balie, een feit, dat
sinds menschenheugenis niet geschied is.
- De heer W. BEUNK te Utrecht herdacht 20 maart zijn honderdsten
geboortedag; hij werd te Halle, gemeente Zelhem in Gelderland geboren,
geniet nog eengoede gezondheid en heeft, blijken sons gedane
mededeelnemingen geen gebreken. Van zijne 10 kinderen zijn er nog 8 in
leven; hij heeft 38 kleinkinderen en 14 achterkleinkinderen
- Het nieuw ingestelde corps militaire tandartsen, bestaande uit 17
personen, waarvan 15 op de foto.
- De Nederlandsche stoombooten De Zaanstroom en De Batavier V door Duitsche
onderzeeers aangehouden en naar Zeebrugge opgebracht.
- keuring van vrachtautomobielen t.b.v. het Nederlndsche leger voor de
gebouwen van de Industrie-Maatschappij Trompenburg te AMSTERDAM.
(Bron: pag. 180 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 april 1915)

- Gedurende de 30 jaren, dat burgemeester G. VERMEULEN aan het hoofd der
gemeente Capelle (Noord-Brab.) werkzaam geweest is, heeft hij door zijn
bekwaamheden, zijn ijver en zijne toewijding, veel goeds tot stand gebracht;
de blijken van hoogachting en waardeering hebben hem op zijn feestdag dan
ook niet ontbroken.
- De directeur van het Stafmuziekcorps der Marine te Willemsoord, A.L.
HAZEBROEK, is tot luitenant-ter-zee bevorderd en de vorige week op het
wachtschip te Willemsoord, door den commandant van dit vaartuig,
kapitein-ter-zee HOOG, plechtig beeedigd; laatstgenoemde hoofdofficier wees
er in zijn hartelijke toespraak op, dat dit de eerste maal is, dat een
onderofficier der marine tot luitenant-ter-zee bevorderd geworden is.
- De Procureur bij het Gerechtshof en bij de Rechtbank te Arnhem, Mr.
N.S.T.A. VAN MEURS, is de vorige week op 84-jarigen ouderdom overleden; door
zijne kundigheden en karaktereigenschappen heeft hij in breeden kring
hoogachting en genegenheid verworven.
- Op 68-jarigen leeftijd is te TIEL overleden Dr. Z.C. DE BOER, sedert 1901
rector aan het Gymnasium aldaar, een man van uitgebreide wetenschappelijke
kennis en van groote verdiensten op het gebied van onderwijs. De overledene
werd zeer geacht en bemind, wat bij zijn overlijden bleek.
- 'De brave Hendrik' spant, op 't stuk van dol-komieken onzin, vrijwel de
kroon ! Zelden zagen wij 'n zoo'n schijnbaar hopeloos-verwarde handeling
zich zoo grappig ontwikkelen. 't Was dan ook een uitbundig succes,
deneersten avond van opvoering in 't Rembrandt-theater. Tekst en
vertooners - onder deze Piet KOHLER natuurlijk vooraan - werkten hiertoe in
gelijke mate mede. En dan daarbij nog de prettige-luchtige, aardige
deuntjes, waarmede directeur GABRIEL deze kostelijke klucht opsierde. Wie
van lachen houdt raden we 'n bezoek aan De Brave Hendrik ster aan. Van links
naar rechts: Cilly (Mej. FINCK), Ferdinand Papendorf (GROOTVELD), Isa Ritter
(Mej PINKSEN); Albert Winkelman (Engelen); Hendrik Fellenberg (KOHLER),
Hermine (Mevr VAN BIENE)
- Met ''n Schoon avontuur' van DEFLERS, De Gaillavet en Rey heeft de heer
ROYAARDS weer een bijzonder gelukkigen greep gedaan. Want er is maar een
roep over de prima kwaliteiten van dit amusante, geestige stuk en over de
voortreffelijke, vlotte, echt Fransch-levendige wijze, waarop de artiesten
van de N.V. 'Het Tooneel' (Paleis voor Volksvlijt) het vertoonen. Van links
naar rechts: Gravin D'Eguzon (mevr BUDERMAN), graaf D'Eguzon (A. FAASSEN
Sr), Helena de Trevillac (mevr ROYAARDS), Andre D'Eguzon (J GOBAU), Valentin
(Jan MUSCH),Guston (G ROBBERS), mevr de Trevillac (mevr SABLAIROLLES).
(Bron: pag. 192 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 april 1915)

- Tot kolonel commandant van het 1ste regiment Huzaren is benoemd de
luitenant-kolonel Jhr. E.W. VON WRANGEL AUF LINDENBERG.
- Ds. J.J. FIET, de zeer beminde predikant der Ned. Herv. Kerk te KEDICHEM
(Zuid-Holland) bij Leerdam, si de vorige week op 27-jarigen leeftijd
overleden; van zijn groote gaven naar hart en geest hebben onderscheidenen
dagbladen enin het bijzonder ook zijn leermeester en vriend Ds Bisschop
BOELE, getuigd.
- J. Ph. KELLY, de oolijke, oer-grappige, in z'n emplooi van zang- en
kluchtpsel-komiek bepaald onnavolgbare, dus eenige artiest .. misschien wel
de natuurlijkst-komieke tooneelist, dien we ooit hadden, is de vorige week,
n alange ziekte, overleden, circa 60 jaar oud. Zooals ieder weet, verwierf
hij groote populariteit,in de dagen toen de operette in den
Frascati-schouwburg floreerde en de drie K's (KREEFT, KELLY, KIEHL) er de
vroolijkheid brachten. Die populariteit is gebleven, ook nadat KELLY van de
operette naar de klucht, van het Frascati-ensemble dir. Prot naar een ander
milieu was overgegaan en ongetwijfeld zal de herinnering aan zijn frissche,
ongekunstelde, schier onbewuste grappigheid nog heel lang levendig blijven.
- De vorige week vierde de heer A.H.A. ARTS, sedert 1901 lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, sedertb1879 leider van de door hem opgerichte
Tilburgsche Courant, onder talrijke blijken van waardeering zijn 70ste
geboortedag.
- Mr. E.M. GOMPERTZ, sedert 1911 vice-prsident van de
arrondissements-rechtbank en lid van den gemeenteraad te ROERMOND,
splotseling op 53-jarigen leeftijd overleden; hij was een zeer geacht en
gezien lid van de Rechtelijke macht en had, behalve op rechtskundig gebied
ook verdienste op politiek en journalistiek gebied.
- De heer A. RINKEMA, sedert vele jaren lid van den Haarlemschen raad,
voorz. van de vereeniging voor industrieelen en kooplieden, voorz. der
Haarlemsche ambachtsschool en secretaris der Haarlemsche orchestvereeniging,
is de vorige week op 52-jarigen leeftijd overleden.
- Het Nederlandsche stoomschip 'Katwijk' van de firma ERHARDT & DEKKERS,
komende van Baltimore, belast met graan dat aan de Nederlandsche Regeering
geconsigneerd was, werd de vorige week, op de terugreis naar Rotterdam, door
een onderzeeer getorpedeerd, terwijl het voor anker lag ongeveer 7 mijlen
bewesten het lichtschip 'Noordhinder'; het vaartuig dat in 1903 van stapel
liep, zonk binnen 20 minuten; de bemanning van 23 koppen, werd door een
vaartuig van het loodswezen afgehaald en te VLISSINGEN behouden aan wal
gebracht; de mannen moesten in de reddingbooten zes uur roeien, voor zij het
lichtschip bereikt hadden en hadden niets van hunne eigendommen kunnen
redden.
- Z. Exc. de gep. luitenant-generaal VETTER (in burgerkleeding) in de
legerplaats bij Milligen, stelt een onderzoek innaar de onlangs te Utrecht
plaats gehad hebbende ongeregeldheden onder de militairen; dit onderzoek
werd hem opgedragen door den Minister van oorlog.
- Duitsche tweedekker, die de vorige week in den Wilhelmina-polder in
Zuid-Beveland geland is en waarvan de passagiers naar Goes vervoerd, ter
beschikking van de militaire autoriteit gesteld zijn. Op de vliegmachine is
beslag gelegd.
(Bron: pag. 204 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 april 1915)

* * *
Erica
Subject: ! De Prins februari 1915
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 20 Apr 2003 11:25:58 GMT

Onderschriften bij foto's:

- Tot burgemeester van Middelburg is ben. de heer P. DUMON TAK, weth., lid
der firma J.A. TAK & Co. aldaar; deze benoeming is in Zeelands hoofdstad met
bijzondere ingenomenheid begroet.
- 1 Febr. herdacht Dr. P.C. VAN VLAANDEREN, verdienstelijk geneesheer te
Amsterdam, onder vele blijken van belangstelling het feit, dat hij zich voor
25 jaar als arts in de hoofdstad vestigde.
- Ter gelegenheid van zijn 25-jarig trouwe en stipte dienstvervulling bij de
Staatsspoorwegmaatschappij, zijn den heer H.J. SCHILDWACHT, stationschef te
Heino, vele blijken van belangstelling te beurt gevallen.
- De zeer begraafde Vlaamsche kunstschilder PIET VAN DER OUDERAA, officier
der Leopoldsorde, lid van vele kunstvereenigingen, is de vorige week in
zijne geboorteplaats Antwerpen op 73-jarigen leeftijd overleden; zijn
penseel is zeer vruchtbaar geweest.
- Te Amsterdam is de vorige week overleden de heer D. van BOSSE, een bekend
en zeer geacht assuradeur en bestuurslid van onderscheidene maatschappijen
en vereenigingen o.a. was hij 21 jaar voorzitter van het bestuur der
ambachtsscholen. Zijn borst was versierd met het ridderkruis van den Ned.
Leeuw.
- Door den dood van Dr. P.M. HERINGA, die gedurende ruim 27 jaar leeraar in
de wis- en naaturrkunde aan de H.B.S. met 5-jarigen cursus te Haarlem was,
is den lande een zeer verdienstelijke onderwijskracht ontvallen; hij wijdde
zich met hart en ziel aan zijn vak.
- Het overlijden van den 39-jarigen schrijver Willem SCHURMANN, den
talentvollen auteur van het veelgespeelde 'De Violiers' is een ernstig
verlies voor de Nederl. letterkunde.
- Op den leeftijd van 77 jaar is op het eiland MARKEN overleden de heer C.
DORLAND, wethouder der gemeente en gedurende 35 jaar raadslid; met
toewijding heeft hij zijn bestuurstaak verricht.
- Een drietal Belgische vluchtelingen, die spoorloos verdwenen zijn,
vermoedelijk op 8 October 1914 tijdens de vlucht uit Antwerpen naar
Nederland; wij houden ons voor eventueele inlichtelingen omtrent de adressen
en het wedervaren van het drietal aanbevolen. Van links naar rechts:
JOSEPHINE HELM (20 jaar), Museumstraat 15, Antwerpen; ANGELE HUGER (10
jaar), Museumstraat 27, Antwerpen; MAURICE HUGER (19 jaar), Museumstraat 27,
Antwerpen.
- Cmmissie van militairen (2e regiment Vesting-artillerie) te AMSTERDAM, die
zich ten doel stelt voor de militairen ingarnisoen aldaar
populair-wetenschappelijkevoordrachten te houden en te doenhouden. Van links
naar rechts: D.G. WINKLER, med. student, Amsterdam; Dr. J.F. WETERINGS,
leeraar gymnasium, Tilburg; L.A. DUPREE, leeraar M.O., Amsterdam. Van reeds
gehouden voordrachten noemen wij: De verwoesting van Pompeji (met
lichtbeelden) door Dr. J.F. WETERINGS; De poolreis van Fridjof Nanssen (met
lichtbeelden) door L.A. DUPREE; Uit het Vogelleven (met lichtbeelden) door
Jac. P. THIJSSE; Ons Zenuwstelsel (met lichtbeelden) door Prof. Dr. WINKLER;
Springstoffen (met lichtbeelden) door Prif. Dr. STEGER te Delft. De
commissie verdient lof voor haar zoo nuttig werk !
- Het Militair Kunst-Ensemble van het 11e Bataljon van het 18e Reg.
Infanterie dat reeds geruimen tijd officieren en manschappen van de geheele
IVe Divisie genotvolle avonden bezorgt. Van links naar rechts: Alphonse
Jan... (cello), George LINDEMANN (viool), Clemens HUF (cello), Jan
SANTHAGENS (piano), Frans CARTON (Alt); staande: Henri KLIJN (viool), Piet
SCHUURMAN (zang), Jan GALLARD (piano), ...uis VAN GASTEREN (declamatie),
Ernest POESTKOKE (humoristische voordrachten).
- Elly NEY, de hier zoo hoog aangeschreven staande pianiste, zal Zaterdag 6
en Woensdag 10 dezer in de kleine zaal van het Amsterdamsche concertgebouw
optreden.
(Bron: pag. 72 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 febr 1915)

- De heer H.B. ROETERING SCHUNLAU, de begaafde dir. van de Maatschappij ter
bevordering der Toonkunst, afd. Enschede en omstreken, herdacht kort geleden
onder veelvuldige blijken van waardeering den dag, dat hij voor 25 jaar tot
muziekdirecteur te Enschede ben. werd.
- Een zeer geacht burger van Hoorn, oud-raadslid, herdacht Zondag zijn 90ste
geboortedag, n.l. de heer S.I. DE VRIES, stichter van de bekende firma S.I.
DE VRIES te Amsterdam.
- Op 76-jarigen leeftijd is te 's-Gravenhage overleden Mr. J.H. BERGSMA,
oud-lid van den Raad van Indie, van 1894-1897 minister van Kolonien, ridder
der orde van den Ned. Leeuw, een bewindsman van buitengewone bekwaamheden en
werkkracht.
- Ds. A. ROORDA Jzn., sedert 1912 predikant te Leiden, is kortelings op
44-jarigen leeftijd overleden; hij stond als kanselredenaar hoog in aanzien;
van zijne hand verschenen onderscheidene bijbelsche verhandelingen.
- Te Utrecht is op 54-jarigen leeftijd overleden de verdienstelijke edelsmid
J.H. BROM, een der beste vertegenwoordigers van de Nederlandsche
kunstnijverheid inhet algemeen en van de Katholieke kerkkunst in het
bijzonder, ridder der orde van Oranje-Nassau, ridder van het Legioen van
Eer. Zijn werken getuigen van een veelzijdig artistiek en technisch talent,
terwijl hij ook als vormer van degelijke leerlingen en als begaafd en
vaardig spreker naam gemaakt heeft.
- De Amsterdamsche Poort te Naarden, die spoedig gesloopt zal worden.
(Bron: pag. 84 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 febr 1915)

- Veelvuldige blijken van erkentelijkheid zijn Dr. CARTIER VAN DISSEL ten
deel gevallen, op den dag dat hij zich voor 60 jaar te LOCHEM vestigde;
bijzondere vermeldeing verdient, dat de jubilaris als verloskundige in vier
geslachten werkzaam geweest is.
- De kapiteit der inf. O.-I. leger P.A.F. BLOM, legde in 1911 met goed
succes het staats-examen af en voltooide in drie jaren zijne rechtskundige
studien; in Dec. j.l. prom. hij tot doctor in de rechtswetenschap en legde
hij met uitstekend gevolg het examen voor den Indischen Rechterlijken dienst
af. Hij verwierf op Atjeh het eereteeken voor belangrijke
krijgsverrichtingen.
- De heer F.G.C.J. FRUNDTER DE BEAUCHENE, sinds 1895 commissaris van politie
te Amsterdam, ridder der orde van Oranje-Nassau, herdacht de vorige week
zijn zilveren ambtsvervulling.
- Ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum zijn den heer D. LAND,
hoofdinspecteur van politie te Amsterdam talrijke blijken van waardeering te
beurt gevallen; sedert 1909 is hij afdelingschef aan het bureau Overtoom.
- De stad Arnhem heeft door 't overlijden van den 84-jarigen Dr. H.F.
THIJSSEN, oud-raadslid, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, een zeer
kundig geneesheer en een harer beste burgers verloren.
- Op 87-jarigen ouderdom is overleden de sedert 1878 gep. luit.-kol. van het
leger in O.-I. M.A.E. PHAFF, ridder der Mil. Willemsorde en eervol vermeld.
- De heer H.E. DE BRUYN, sedert 1906 gep. hoofding.-dir. van den
Rijkswaterstaat, ridder der orde van den Ned. Leeuw, is de vorige week op
73-jarigen leeftijd te 's-Hage overleden.
- Te BERLIJN in overleden de heer J.A. HOETING, hofjuwelier te Amsterdam.
Hij verwierf op de wereldtent. te Brussel in 1897 en 1910 de hoogste
onderscheidingen en op de koloniale expositie te Semarang in 1914 het
eerediploma.
- LOUIS DE VRIES maakt het best in Indie. Zijn groot talent vindt daar,
evenals hiet te lande, algemeene waardering en het financieel succes zijner
Indische tournee is alsmede zeer bevredigend. Aan het ons ter opname
toegezonden kiekje van hemzelf en zijn zoon verleenen wij gaarne plaats.
- De nieuwe Inrochting voor Ooglijders te Rotterdam, die Maandag j.l.
geopend is en in een behoefte voorziet. Dankzij een vorstelijke gift van
Vrouwe BLANKENHEYN, kon dit fraaie gebouw,ontworpen door de architecten
NOLEN en KROMHOUT, tot stand komen.
Links: Dr. v.d. BRUGH, de nieuwe directeur van het ooglijdersgesticht.
Recht: Dr F. v. MALL, die na 40 jaren met toewijding werkzaam te zijn
geweest als directeur, afgetreden is.
- overstroomingen in Friesland. Tengevolge van den ongekend hoogen
waterstand is het terrein om WARTENA ondergeloopen en heeft het verkeer
groot stoornis ondervonden.
Links: Weg tusschen Warga en Wartena met geslagen hulpstelling ter zijde; de
wagens gaan op sommige punten tot de assen in het water.
Rechts: Boerderij van T. JANSMA, die slechts te breiken is door middel van
een geslagen hulkbrug.
(Bron: pag. 96 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 febr 1915)

- 24 Febr. herdacht Mr. W. BINGER, bekend ingezetene van Amsterdam, den dag,
dat hij voor 50 jaar tot doctor in de rechtswetenschap promoveerde. IJverig
en opgewekt oefent hij de rechtpractijk nog binnenkamers uit.
- De geniale, reeds vermaarde, viool-virtuoos NICO POPPELSDORFF,
oud-leerling van ISAYE en 1ste prijs Brusselsch conservatoire, vertrekt 27
dezer, met zijn accompagnateur naar Indie, waar hij een groote tournee gaat
maken.
- Fr. VAN AERSCHOT, 1ste revue-komiek van het Scala-theater te ANTWERPEN,
een in Belgie zeer populair artiest, thans aan het gezelschap van de heeren
KREEFT en PAUWELS (Hollandsche Schouwburg) verbonden, speciaal voor de dezer
dagen op te voeren revue van 'Uiltje van de Telegraaf'.
- prof. M. NOORDTZIJ, emeritus-hoogleeraar van de Theologische School te
KAMPEN, ridder der orde van den Ned. Leeuw, lid van Ged. Staten van
Overijssel, lid van den raad van kampem, is de vorige week in laatstgenoemde
stad overleden.
- Op 69-jarigen leeftijd is te ARNHEM overleden Mr. J.W.A. VAN EMDEN,
advocaat bij het gerechtshof daar ter stede; inhem verliest de rechtskundige
stand een verdienstelijk vertegenwoordiger.
- De heer B.W. VAN GORKOM, controleur te Kerintji (Sumatra), is door een
inlandsch hoofd op verraderlijke wijze doodgeschoten; de ijverige
veelbelovende bestuursambtenaar bereikte slechts den leeftijd van 30 jaar.
- ALEX FAASSEN Sr, de kranige, veel-toegejuichte tooneel-kunstenaar, wiens
merkwaardig speeltalent en knappe regie-kunst nog altijd onverzwakt zijn,
viert 26 dezer zijn 50-jarig tooneel-jubileum en wel bij de N.N. Het
Tooneel, dir. Willem ROYAARDS. Opgevoerd wordt Abt Constantijn. Wij
reproduceeren hierboven drie foto's van den jubilaris.
(Bron: pag. 108 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 febr 1915)

* * *
Erica
Subject: ! Melis van den Akker: geen onderarmen (1915)
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Mon, 21 Apr 2003 08:30:52 GMT

Hoe een man, die beide onderarmen en handen mist, tocht in staat is, zijn
taak te verrichten

Deze aangelegenheid, in den tegenwoordigen oorlog van het grootste gewicht,
is een onderwerp van voortdurende studie en zorg in de oorlogsvoerende
landen; er zijn nu inrichtingen, speciaal voor het onderricht aan invaliden,
die een of meer ledematen in den strijd verloren hebben, zooals de lezers
van De Prins in het nummer van 17 juli 1915 kunnen zien. De man, hieronder
aan het werk, is evenwel geen soldaat van 1914-1915, maar een gewezen
milicien-kanonnier van 1870, MELIS VAN DEN AKKER, die indirect door den
Fransch-Duitschen oorlog invalide werd; na de demobilisatie in den herfst
van 1870 werden vele granaten ontladen en geledigd; 23 Nov 1872 op het fort
HONSWIJK daarmede bezig zijnde, verloor hij tengevolge van een ontploffing
van een granaat zijn onderarmen en kreeg hij aan borst enoogen ernstige
verwondingen. Het Roode Kruis heeft hem van kunstarmen met haken voorzien,
zoodat hij na ernstige oefening verschillende werkzaamheden met succes kan
verrichten; hij is tolbaas in OUD-LOOSDRECHT.

(Bron: pag. 132 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 september 1915)

* * *
Erica
http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/
Subject: ! echtvereeniging 60+ (in 1915)
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Mon, 21 Apr 2003 08:57:24 GMT

- Zestig-jarig Huwelijk van PIETER JACOBS VAN DER VEEN (geb. 1833) en JANKE
HOMMES KUIPERS (geb. 1834) op 13 mei 1915 te Wolvega. Van hunne 9 kinderen
zijn nog slechts 4 in leven en 17 kleinkinderen.
(Bron: pag. 228 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 mei 1915)

- Groep te gelegenheid van de 65-jarige Echtvereeniging van ANTONI KALKMAN
(89 jaar) en GIJSBERTA CATHARINA BON (87 jaar) te Heenvliet (Z.-H.). Eenige
gemeentenaren hebben een genoeglijken dag bezorgd aan de krasse oudjes, die
8 kinderen, 58 kleinkinderen en 25 achter-kleinkinderen hebben.
(Bron: pag. 24 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 juli 1915)

- Zestig-jarige Echtvereeniging van PIETER DE VEER (geb. 1830) en ANNA MARIA
FERMER (geb. 1827) te Amsterdam.
(Bron: pag. 120 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 4 september 1915)

- Vijf en zestig-jarig Huwelijksfeest op1 September van PHILLIPPUS W. DE
WOLF (87 jaar) en TRIJNTJE J. SCHEFFERS (88 jaar) te SNEEK. De oudjes
verkeeren in een bevredigenden gezondheidstoestand; de echt is gezegend met
14 kinderen, waarvan 9 nog in leven zijn.
(Bron: pag. 120 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 4 september 1915)

- Vijf-en-zestig-jarige Echtvereeniging van het echtpaar J. HOF te
Nieuw-Amsterdam; de oudjes zijn gezegend met 118 kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.
(Bron: pag. 144 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 september 1915)

* * *
Erica
Subject: ! De Prins mei 1915
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Mon, 21 Apr 2003 09:04:39 GMT

ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S:

- De eervol ontslagen officier van Gezondheid van het Ned.-Ind. Leger F.D.
OTKEN, is bij afzonderlijke dagorders, zoowel in Nederland als in Indie
eervol vermeld ter zake van zijn uitstekende verrichtingen in Zuid-Celebes
eenigen tijd geleden.
- Op zijn zilveren ambtsjubileum heeft de heer N. VAN DER
MAADEN,brievengaarder te Wijk en Aalburg (N.-B.), dir. der Werkverschaffing
DE VLIJT, vele blijken van waardeering ondervonden,inhet bijzonder wegens
zijn ijverig werken op het gebied van liefdadigheid, waarvoor H.M. de
Koningin hem eenigen tijd geleden het ridderkruis der orde van Oranje-Nassau
schonk.
- De heer Sol. J. KINSBERGEN, dir. van het Panopticum, viert Vrijdag 30
April, zijn 25-jarig jubileum als kapelmeester. Opgevoerd wordt
Kermisklanten (Les saltimbanques), de mooie operette, welke sedert eenige
weken met succes gaat.
- Ter gelegenheid van zijn 50-jarig dienstjubileum als ambtenaar bij de
Gemeentelijke Werken te Rotterdam, zijn den heer D.P.C.H. JILLISSEN vele
blijken van achting ten deel gevallen wegens zijn bekwaamheid, zijn
nauwgezette plichtsbetrachting en zijn karaktereigenschappen.
- De heer Th. H. EMAN, oud-ambtenaar van den Ind. post- en telegraafdienst,
sedert 1912 pres. der Boedelkamer te Makasser en sedert 1914 met verlof hier
te lande, is te 's-Gravenhage overleden.
- De heer J.H. HESSELS, treincontroleur bij de Maatsch. tot Expl. van
Staatssp., herdacht onlangs onder vele blijken van belangstelling zijn
40-jarig dienstjubileum.
- De heer Johan SCHMIER, de bekende baszanger, is de vorige week te
Heerenveen overleden, 63 jaar oud.
- Op 63-jarigen leeftijd is te Amsterdam overleden de heer G. HESSE, de
bekende gymnastiek- en schermleeraar, de nestor der Nederlandsche
schermmeesters, die in 1871 reeds zijn brevet als meester op alle wapen
behaalde en die veel gedaan heeft ter bevordering van de schermkunst in ons
land; in vele belangwekkende wedstrijden won hij eerste prijzen; hij was
vele jaren voorzitter van de technische commissie van Nederland. Schermbond.
- De Minister van Oorlog, Generaal-majoor BOSBOOM (in burgerkleeding)
bezoekt het interneeringsdepot te HARDERWIJK; Z. Exc. wordt begeleid door
den commandant, den gep Generaal-Majoor van het O.-I. leger, LOKE.
- Tentoonstelling van een drietal ontwerpen voor een ruiterstandbeeld van
Stadhouder Willem III in het gebouw van de Academie van Beeldende Kunsten in
's-Gravenhage. De ontwerpen zijn van de beeldhouwers Ch. VAN WIJK
(Scheveningen), L.J. VREUGDE (Haarlem), Toon DUPUIS (Den Haag).
- veenbedrijf bij Amstelveen in de omgeving van Amsterdam.
(Bron: pag. 216 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 1 mei 1915)

- Hieronder geven wij het portret van den kapitein der infanterie O.-I.
leger J.F. VAN KROON, in de uniform van divisie-commandant 1ste klasse bij
gewapende politie in Ned. Indie; in1895 tot 2de-luitenant benoemd, werd hij
in 1909 tot kapitein bevorderd.
- PAUL DE RAM, zoon van het vroegere Kamerlid voor Bergen-op-Zoom,
sergeant-vlieger bij heet Fransche leger, heeft van den opperbevelhebber,
generaal JOFFRE, een eervolle vermelding verworven, wegens zijn moedig
gedrag gedurende een nachtelijke verkenning onder zeer moeielijke
omstandigheden; herhaaldelijk heeft hij reeds luchtgevechten tegen
vijandelijke vliegers geleverd; in een daarvan werd hij kort gelden vrij
ernstig gewond.
- Op zijn zilveren ambtsjubileum op 1 mei j.l. zijn den heer J.J.C.
HARDENBERG, ingenieur in algemeenen dienst bij de gemeente-gasfabrieken te
Amsterdam, vele blijken en achting,zoowel van burgemeester en wethouders als
van den directeur en zijn collega's, ten deel gevallen.
- Te Breda is op 57-jarigen leeftijd overleden de heer B.J. REHL, de
verdienstelijke kapelmeester van het 6de regiment infanterie, die ook als
solo-cellist naam verworven heeft.
- Zestig-jarig Huwelijk van PIETER JACOBS VAN DER VEEN (geb. 1833) en JANKE
HOMMES KUIPERS (geb. 1834) op 13 mei 1915 te Wolvega. Van hunne 9 kinderen
zijn nog slechts 4 in leven en 17 kleinkinderen.
- uitdeling van warme spijzen door het Burgerlijk Armbestuur te Rotterdam.
- ernsitg ongeval op de Kattenburgerbrug te Amsyterdam. Hoogstwaarschijnlijk
tengevolge van eenlekin een der groote drie-armige gaslantaarns had de
vorige week een ontploffing plaats, waarbij een jong meisje aanhet hoofd
getroffen werd door een zwaar stuk gietijzer; de kleine overleden spoedig
daarna. Onze foto biedt een gezicht op de brug; boven het samengestroomde
publiek steekt het staan gebleven voetstuk van de vernielde lantaarn uit.
- Jhr. VICTOR DE STUERS, lid van de Tweede Kamer, zond ons bovenstaande
teekening, door hem zelf gemaakt op 23 april 1885, ter zitting van het
Gerechtshof te 's-Gravenhage, voorstellende:
'Goeje Mie, alias de Leidsche Giftmengster'. Ze zit in een leelijke
geelgeverfde houten bank, bewaakt door twee veldwachters in de thans
gerestaureerde Oude Zaal van het grafelijk paleis in Den Haag; in het
verschiet staat haar verdediger.
(Bron: pag. 228 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 mei 1915)

- Het 50-jarig jubileum van het Emma-Kinderziekenhuis aan de Sarphatistraat
te Amsterdam.
- Tot kolonel-plaatselijke commandant te 's-Gravenhage is bevorderd de
luitenant-kolonel, commandant van het 8e regiment infanterie, D.M.E. DE
RIDDER.
- Sergeant VUURSTEEN van het O.-I. leger, na pas teruggekomen te zijn van
een patrouille uit de Boven-Barito, werd aangewezen om een excursie mede te
maken naar Makan; zoowel bij den overval van Oeti Machmad (een van de
leiders van den opstand) als bij deninname van de benting Tandjoeng Gedang,
waar de hoofdleider Oeti Oesman viel en de opstand bedwongen werd, is hij
zoo flink en moedig opgetreden, dat hij een eervolle vermelding verwierf.
- De heer JOHANNES MEULENBELT herdacht 11 mei zijn 60-jarig dienstvervulling
bij de ijzergieterij en metaalfabriek van SCHAAPMAN & CO, Salandia te
Zwolle. De ijverige, krasse en plichtsgetrouwe 74-jarige jubilaris, de
eenige overgeblevene van duizenden werlieden in al die jaren, die nog elken
morgen om 5 uur opstaat en om 6 uur in de fabriek present is, vierde eenige
dagen te voren zijn 50-jarig huwelijksfeest.
- De groote Oceaan-stoommer LUSITANIA van de Cunard-lijn door een Duitsche
onderzeeboot getorpedeerd aan de Zuidkust van Ierland.
- De heer Bern. KAPTEIN, geb. 13 mei 1829, te Meppel, herdacht onlangs den
dag, waarop hij, 50 jaren geleden benoemd werd tot sub-ontvanger bij 's
Rijks Belastingen te Hollandsche Veld, voor 't Rijkskantoor Hoogeveen.
- Ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als hoofd eener gemeenteschool
te BIERVLIET, zijn den heer P. VERHAGE vele blijken van erkentelijkheid en
vriendschap ten deel gevallen. Niet alleen binnen de schoolmuren is de
kundige en ijverige opvoeder met vrucht werkzaam, maar ook daar buiten maakt
hij zich in verschillende betrekkingen nuttig.
- Den sergeant-majoor J.H. FALK, opzichter bij 's Rijkspostduivendienst te
Amsterdam, werd de vorige week op plechtige wijze de gouden medaille voor
langdurigen trouwen en eerlijken dienst uitgereikt; de ijverige, sympathieke
jubilaris is sinds 1901 verbonden aan het Postduivenstation, dat in den
Amsterdamschen dierentuin gevestigd is.
- Tot commandant van de Amsterdamsche Brandweer is benoemd de
gepensionneerde 1ste luitenant der Infanterie C. GORDIJN Jr., geb. 1880 te
AMsterdam; hij studeerde aan de ambachtsschool aldaar, ging als loteling in
dienst, studeerde aan den hoofdcursus te Kampen, werd in 1906 tot 2de
luitenant der Infanterie benoemd; technisch aangelegd, zich aangetrokken
gevoelende tot de aviatiek, vervaardigde hij een model van een vliegmachine,
deed zelf proeven daarmede, werd in 1910 lid van de militaire
luchtvaartcommissie, kreeg in 1911 bij zijn proefnemingen een lichamelijk
letsel, tengevolge waarvan hij gepensionneerd werd. In 1912 trad hij in
dienst van de verzekeringsmaatschappij 'The Ocean' te Amsterdam. De heer
GORDIJN deed op technisch gebied nog verschillende uitvindingen.
- Ernstige brand in de smederij van G. OUDEJANS te ILPENDAM.
(Bron: pag. 240 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 mei 1915)

- Een nieuwe vuilnisauto, door de stad Amsterdam in gebruik genomen en die
merkwaardig is, omdat ze van de treeplank af bestuurd kan worden, zoodat
chauffeur en ophalen van het vuil in een persoon vereenigd kunnen zijn, wat
natuurlijk besparing van arbeidskrachten geeft; het chassis is van de firma
HENSCHEL & Cie te Berlijn; de ijzeren bak werd vervaardigd in de smederij
van de gemeentereiniging; maximum-belasting 2000 kg; snelheid 45 km.
- De tunnel bij Beukelsdijk (Rotterdam) feestelijk voor het verkeer geopend.
- Ter gelegenheid van zijn gouden jubileum als genees-, heel- en
verloskundige, zijn Dr. P.A.F. DE WIJS te Middelburg, vele blijken van
waardeering ten deel gevallen; vooral in de verloskundige praktijk verwierf
hij uitstekenden naam.
- Dr. H. VAN DER STAD, oud-directeur van de H.B.S. met 5-jarigen cursus te
Arnhem, oud-leeraar van H.M. de Koningin, ridder der orde van den Ned.
Leeuw, enz., is de vorige week op 73-jarigen leeftijd overleden.
- Te 's-Graveland is de vorige week op 78-karigenleeftijd overleden Mr. W.
BARON ROELL, sedert 1891 Kamerheer in B.D. van hare Majesteit de Koningin,
oud-Wethouder van Amsterdam, oud-lid van Ged. Staten in Noord-Holland,
voorzitter of bestuurslid van onderscheidene maatschappijen en nuttige
instellingen, ridder van den Ned. Leeuw en van vele andere hooge orden. Door
dendood van Baron ROELL, die te Amsterdam woonachtig was, is ons een zeer
verdienstelijk en bemind staatsburger ontvallen.
- Op 69-jarigen leeftijd is overleden de heer A.L.H. OBREEN,
oud-hoofdredacteur van het Dagblad 'De telegraaf'; hij was een scherpzinnig
journalist, wiens artikelen uitmuntten door zuiverheid en pittigheid van
stijl, inhoud en strekking, en waarin men de oorspronkelijkehid van
gedachten ook steeds bewonderde; hij werd uit het leven weggerukt, aan den
vooravond van de publicatie zijner gezamenlijke geschriften.
- motorwagen van de E.S.M. (Amsterdam-Zandvoort) in de Tempelierstraat te
Haarlem gekanteld. Het ongeval werd veroorzaakt tengevolge van aanrijding
met een anderen tramwagen, die in dezelfde richting reed en tegelijk op den
wissel aankwam. De Zandvoortsche wagen, die 12 passagiers bevatte en die
gelukkig allen den wagen ongedeerd konden verlaten, helde over (zooals op de
foto duidelijk te zien is), maar viel niet om.
- Naast de tallooze filmen van buitenlandsche fabrikaat, door de
verschillende bioscoop-theaters voor ons afgedraaid, maakt de in allen deele
oorspronkelijk-Hollandsche film, getiteld FATUM, welke thans in de
Union-bioscoop op den Heiligenweg gaat, al een heel goed figuur. Veel
bekende artisten vervullen de hoofdrollen, met aan de spits LOUIS
BOUWMEESTER, dien men hier afgebeeld ziet in gezelschap met Mevr. KLEY.
(Bron: pag. 252 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 22 mei 1915)

- De 25-jarige hoogleeraars-loopbaan van prof. Dr. M. Th. HOUTSMA te
Utrecht, is er eenen geweest van buitengewoon vruchtdragenden,
wetenschappelijken arbeid; zijn naam wordt met eere ook buiten de grenzen
van ons grondgebied genoemd. Hij werd in 1851 geboren, studeerde aan de
Leidsche Universiteit, promoveerde aldaar in 1875 tot doctor in de
godgeleerdheid en aanvaardde in 1890 het proffessoraat te Utrecht, om
onderwijs te geven in de Hebreeuwsche taal en letterkunde. Niet alleen heeft
hij groote verdienste als docent, maar ook als grondlegger van een
'Encyclopedie van den Islam', een standaardwerk van groote wetenschappelijke
waarde, dat thans, met medewerking van verschillende buitenlandsche
geleerden, voor de helft voltooid is en tegelijkertijd in de Fransche,
Duitsche en Engelsche talen uitkomt.
- De vorige week zijn Dr. D.L. VAN ELK, geneesheer te Katwijk-aan-Zee, ter
gelegenheid van zijn zilveren jubileum vele hartelijke blijken van
waardeering, hoogachting en vriendschap ten deel gevallen; eere-voorzitter
van de huldigingscommissie was burgemeester DE WAAL MALEFIJT (oud-minister
van Kolonien), die den jubilaris met zijn familie in de feestelijk versierde
raadszaal, in welgekozen woorden huldigde.
- Tot Turkisch Gezant in Nederland is benoemd Z. Ecx. NOUSRET SADOULLAH BEY.
- 1 Juni hoopt de heer G. BOEVE te Assendelft, hoofd van school No. 1, den
dag te herdenken dat hij voor 25 jaar als zoodanig aldaar benoemd werd. Het
zal den verdienstelijken en beminden jubilaris zeker niet aan blijken van
waardeering en vriendschap ontbreken.
- Mgr. Dr. A.H.L. HENSEN, sedert 1886 hoogleeraar aan het Groot-Seminarium
te WARMOND, thans benoemd tot directeur van het Nederlandsch-Historisch
Instituut te ROME. Uit de eervolle loopbaan van Mgr. Dr. HENSEN zij het
volgende aangeteekend: Geboren in 1854 te ROTTERDAM, in 1879 tot priester
gewijd, was hij als geestelijke eenigen tijd werkzaam in verschillende
plaatsen van ons land; te ROME verwierf hij het doctoraat in de H.
Godgeleerdheid; in 1886 volgde zijne benoeming tot hoogleeraar in de
kerkelijke gechiedenis aan het Groot-Seminarium te WARMOND. Van zijne hand
verschenen vele hoogst belangrijke bijdragen en verhandelingen op
kerkelijk-historisch gebied. Zijn verdiensten werden van regeeringswege
erkend door toekenning van het Ridderkruis in de orde van den Nederlandschen
Leeuw, terwijl Z.H. de Paus hem tot Geheim Kamerheer benoemde.
- De 'Jan Pietersz Coen', het nieuwste en grootste schip van de
stoomvaartmaatschappij NEDERLAND, dat de vorige week naar het Oosterdok te
Amsterdam gesleept werd, om vandaar naar buiten gebracht te worden.
(Bron: pag. 264 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 mei 1915)

* * *
Gr., Erica
http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/
Subject: ! De Prins juni 1915
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Mon, 21 Apr 2003 09:05:47 GMT

ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S:

- begrafenis met militair eerbetoon, van den SERGEANT DIEMEL, die te
Tilburg, tengevolge van aanrijding door een automobiel,op Pinksteren
overleed; hij was zoowel bij zijn ondergeschikten, als bij zijn chefs en
kameraden, zeer gezien; de deelneming bij de laatste uitvaart was dan ook
zeer groot.
- Een droeve plechtigheid te Amsterdam. Het stoffelijk overschot van den te
's-Garvenhage overleden Deenschen Gezant bij het Nederlandschen Hof, Z. Exc.
J.G. DE GREVENKOP CASTENSKJOLD, wordt overgebracht op het stoomschip Euterpe
van de Kon Ned Stoomboot-Maatschappij, om naar Kopenhagen vervoerd te
worden.
- Pastoor H.C. VERBRAAK, die zich als aalmoezenier zoo verdienstelijk en
bemind gemaakt heeft in den Atjeh-oorlog, ridder der orde van den Nederl.
Leeuw, ridder der orde van Oranje-Nassau, vierde onlangs onder veelvuldige
blijken van hoogachting en vriendschap te MALANG (Java) zijn 80sten
geboortedag.
- Onderscheidene bewijzen van belangstelling zijn den heer F. DUHOUX, dir.
van het Post- en Telegraafkantoor te Eibergen, te beurt gevallen ter
gelegenheid van zijn 25-jarige dienstvervulling bij de Post, waarvan 22 jaar
te Kampen.
- Onlangs herdacht onder vele blijken van belangstelling den heer J.A. ZUR
KLEINSMIEDE Jr, begiftigd met de gouden medaille der Oranje Nassau orde, den
dag, dat hij 50 jaar onafgebroken aan de Koninklijke DEVENTER TAPIJTFABRIEK
verbonden geweest is. (Wegens gebrek aan ruimte eerst nu geplaatst)
- Te Hilversum is op 69-jarigen leeftijd overleden de
oud-kapitein-luitenant-ter-zee J.J. STOOKER, ridder der Mil. Willemsorde,
ridder in de orde van den Ned. Leeuw enz.
- De heer J.C. DE LANGE, sedert 1882 secr. van de Afd. Rotterdam der Ned.
Maatschappij van Tuinbouw en Plantkunde, is de vorige week overleden.
- Op 91-jarigen ouderdom is te VELP overleden de kunstschilder J.G. VOGEL,
oud pres. van Pulchri Studio te 's-Gravenhage, ridder der orde van den Ned.
Leeuw en v.d. Gouden Leeuw van Nassau.
- Nootlottig spoorwegongeluk bij Gretna in Engeland.
- Het nieuwe Politie-Bureau te Nijmegen.
(Bron: pag. 276 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 juni 1915)

- Tot hoogleeraar in de afdeeling weg- en waterbouwkunde aan de Technische
Hoogeschool te Delft, is benoemd de heer C.K. VISSER, onder-dir. der
gemeentelijke Gasfabrieken en dir. van de Zuidergasfabriek te Amsterdam.
Geb. in 1877 studeerde hij aan de Ambachtsschool te DORDRECHT, aan de
academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te ROTTERDAM, aan
de R.H.B.S. met 5-jarigen cursus en aan de toenmalige Polytechnische School
te DELFT, waar hij het diploma van civiel ingenieur behaalde. In 1904 werd
hij benoemd tot ingenieur aan de gemeentelijke Gasfabrieken te
's-Gravenhage, in 1907 tot adjunst-directeur en in 1908 tot onder-directeur
aan de Gasfabrieken te Amsterdam. Als technische hoofdambtenaar heeft hij
grooten verdiensten; de nieuwe Zuider- en Noordergasfabriek zijn onder zijn
persoonlijke leiding gebouwd; voor Amsterdam is zijn vertrek dus een groot
verlies.
- Onder talrijke blijken van hoogachting en waardeering herdacht de weleerw.
heer J.J. VAN DER BIESEN, pastoor te Groot-Zundert (Noord-Brabant), de
vorige week zijn zilveren priesterjubileum.
- Dat de heer L.J.C. VUYCK wegens de goede diensten, die hij als commissaris
van politie te Rotterdam bewezen heeft, zeer gewaardeerd wordt, is hem
herhaaldelijk, maar in het bijzonder ter gelegenheid van zijn 40-jarig
politiedienstjubileum de vorige week gebleken.
- De heer Adr. P. VAN DIJK, wethouder der gemeente Terheyden (N.-B.) heeft
de vorigeweek onder vele blijken van belangstelling zijn zilveren jubileum
gevierd.
- De wed. M. JASPERS-VERHEUGD te 's-Hertogenbosch vierde 3 Juni haar 100sten
geboortedag; het krasse oudje ontving vele blijken van belangstelling.
- Mevr. VAZ NUNES SEQUEIRA, directrice van het Portugeesch israelitisch
Ziekenhuis en Oude-vrouwenhuis te Amsterdam, is de vorige week overleden;
wegens haar humaniteit en vriendelijke tegemoetkoming heeft zij buitengewone
genegenheid verworven.
- De sedert 1913 gep. Gen.-Maj. BISSCHOFF VAN HEEMSKERCK, oud-inspecteur der
inf. van het Ned. leger, oud-voorzitter van den Ned. Bond voor Lichamelijke
Opvoeding, ridder der orden van den Nederl. Leeuw, officier der orde van
Oranje-Nassau, is de vorige week te 's-Gravenhage overleden.
- De welbekende en oudste geneesheer in Nederland, Dr. H.P. VAN PRAAG Sr.,
te Oudeater, herdacht kort geleden den dag, dat hij voor 66 jaar aldaar de
praktijk begon; de krasse geneeskundige behandelt nog dagelijks vele
patienten.
- Te Bussum is op 59-jarigen leeftijd overleden de heer A. BRESTER, dir. van
'De Nieuwe Muziekhandel' te AMSTERDAM, een zeer geachte figuur in de
muziekwereld.
- De sedert zijn 7e jaar blinde EVERHARD BEVERWIJK, die zich tot eenpianist
van groote begaafdheid heeft ontwikkeld, maakt thans een tournee door
West-Indie. Blijkens de ons toegezonden pers-critieken is zijn succes overal
groot.
- Groep, vervaardigd ter gelegenheid van den door burgemeester TELLEGEN
geinstalleerden nieuwen Commandant der Amsterdamschen Brandweer, den heer C.
GORDIJN Jr. De burgemeester wees op de groote verantwoordelijkheid, die op
den brandweer-commandant rust en sprak het vertrouwen uit, dat hij aan de
verwachtingen, die men van hem koestert, zou beantwoorden. De heer GORDIJN
gaf in zijne korte toespraak te kennen, dat hij zich met hart en ziel aan
zijn moeielijke taak zou wijden. Men ziet hem op bovenstaande groep in het
midden zittende, omringd door de officieren: J. LODEWIJKS, R. BOELE, G.H.
FIORANI, A.G. FORCH, M. BRUNET DE ROCHEBRUNE en G.A. HERKLOTS.
(Bron: pag. 288 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 juni 1915)

- stoomschip Tubantia.
- Dr. A.H. DE BOER, te Assen, herdacjt de vorige week zijn 40-jarige
geneeskundige praktijk; dat hij als medicus en als mensch in hoog aanzien
staat in de Drentsche hoofdstad, waar hij reeds 23 jaar gevestigd is,
daarvan heeft hij op zijn jubileum de treffendste blijken ondervonden.
- Onlangs herdacht de heer H. VAN DER BEN, onder vele blijken van
waardeering zijn 60-jarige, volijverige en stipte dienstverrichting bij de
firma VAN DOESBURGH & CO, stoomhoutzagerij te ZAANDAM; hij is 73 jaar oud en
doet nog dagelijks met opgewektheid zijn werk.
- 1 juni heeft de heer I.L. VAN WUYKHUISE, hoofdopziener der Domeinen in
Zeeland, ridder der orde van Oranje-Nassau, na een loopbaan van ruim 40 jaar
's Rijks dienst verlaten; in zijn functien heeft hij steeds nauwgezet en met
toewijding zijn plicht vervuld.
- De vorige week is overleden de heer B. Th. G. TANGELDER, directeur van de
Rijkstuchtschool, te Nijmegen.
- Een pakhuis van vier verdiepingen aan de Coolvest te Rotterdam totaal
ingestort.
- Een bierwagen van de Koninklijke Bierbrouwerij, bij het overzetveer aan de
Ruyterkade te Amsterdam gedeeltelijk in den grond gezakt.
- De VAN KARNEBEEK-bron, ter huldiging van Jhr. Mr. VAN KARNEBEEK,president
der carnegiestichting te 's-Gravenhage, tot stand gekomen op den hoek van
Zorgvliet bij het begin van den Oude Scheveningsche weg.
(Bron: pag. 300 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 juni 1915)

- De voorradige wol door de Regeering opgeeischt.
- Groote zanguitvoering door ongeveer 3000 dames en heeren, leden van
Amsterdamsche zangvereenigingen in het Stadion, ten bate van het Algemeen
Steuncomite.
- Het nieuwe P.W. Janssen-ziekenhuis te Almen (Gelderland).
- 1 Juni herdacht de heer F.P. SCHUITEMAKER te GORSEL zijn zilveren jubileum
als gemeente-arts aldaar; vele jaren was hij ook geneesheer op Den Oldenhof,
sanatorium voor zenuwlijders; door de ingezetenen werd uit erkentelijkheid
en hoogachting dien dag voor den jubilaris tot een waren feestdag gemaakt.
- Tijdens een vijandelijken aanval bij de Kamalrivier op West-Ceram
(residentie Amboina), is de tweede-luitenant der inf. J.A. DER KINDEREN
gwond geworden. Volgens berichten is de verwonding niet levensgevaarlijk,
zoodat men hopen mag, dat deze veelbelovende jonge officier voor het O.-I.
leger gespaard zal blijven.
- Te ZAANDAM is de vorige week op 46-jarigen leeftijd overleden Mr. Dr.
C.J.P. VAN DER SCHALK, griffier bij het Kantongerecht enlid van den
gemeenteraad te Zaandam.
- Op 64-jarigen leeftijd is te Amsterdam overleden de heer J.G. HEINEMAN,
dir. der NV Het Nederlandsche Veem, een man van groote toewijding voor zijn
taak.
- Penning van Koningin Elisabet van Belgie, ontworpen en uitgevoerd door den
bekenden chef-stempelsnijder aan 's Rijks Munt J.L. WIENECKE en geheel aan
de Munt vervaardigd. De voorzijde geeft de beeltenis van de Koningin weer;
onderaan is het Roode Kruis met passiebloemen, zinnebeeld der naastenliefde;
de keerzijde bevat het Belgische wapen, beschadigd door doornen, doch
omgeven door lauweren. Bovenaan: 'Nil desperandum'. Door de firma HOEKER is
een gouden, zilveren en bronzen exemplaar aan de Belgische Koningin
gezonden.
(Bron: pag. 312 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 juni 1915)


* * *

Erica
http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/


Subject: ! De Prins juli 1915
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Mon, 21 Apr 2003 09:07:36 GMT

ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S:

- Hiernevens plaatsen wij de afbeelding van het Bronzen Borstbeeld van
Petrus Stuyvesant, die van 1646-1664 directeur-generaal was van
Nieuw-Nederland; dit beeld,in opdracht van de Nederlandsche Regeering
vervaardigd door TOON DUPUIS, en met toestemming van de Duitsche Regeering
in Belgie gegoten, is aan de stad New-York ter gelegenheid van haar
300-jarig bestaan aangeboden, met bestemming om geplaatst te worden in de
St. Marks Episcopal Church on the Bowery te New York, waar Stuyvesant
begraven ligt. De stad Amsterdam heeft bovendien aan New-York, vroeger
Nieuw-Amsterdam geheeten, een vlag geschonken. In Amerika zijn de
Nederlandsche attenties zeer gewaardeerd geworden.
- Aan Dr. J.M.A. VAN OPPEN is kortelings op zijn verzoek op de meest
eervolle ontslag verleend, als Rector van het Gymnasium te Maastricht; voor
het onderwijs is het aftreden van dezen man, van groote wetenschappelijke
ontwikkeling en van bijzondere paedagogische gaven, een werkelijk verlies.
- 2 Juli herdenkt de heer N. KOGEL, Israelitisch godsdienstleeraar te
Rotterdam zijn 40-jarig jubileum aan de Israelitische school aldaar; de
bewijzen van erkentelijkheid en sympathie zullen den kundigen, beminden
jubilaris gewis niet ontbreken op zijn feestdag.
- Tot adsistent van Deli (Oostkust Sumatra), en Serdang is benoemd de heer
N.I. VAN DEN BRANDHOF, een kundig, werkkrachtig en ijverig Indisch
bestuursambtenaar.
- Te Soest overleed op 81-jarigen leeftijd de heer L.P. VLAANDEREN,
oud-geneesheer te Hilversum, vroeger officier van Gezondheid 1ste klasse bij
de Marine. Te Hilversum, waar deoverledene van 1875 tot 1909 de praktijk
uitoefende, en waar hij in 1906 zijn gouden ambtsfeest vierde, was hij een
algemeen geacht persoon, met wiens verscheiden weder een van de bekende
figuren uit de jaren van Hilversum's opkomst is heengegaan. De
belangstelling bij de begrafenis was zeer groot.
- Te Makassar (eiland Celebes), is kortelings overleden de luitenant van het
leger in Oost-Indie W.F.J. VAN LAKERVELD, civiel gezaghebber, fungeerend
controleur op Celebes en Onderhoorigheden; het encyclopaedisch bureau
verliest in hem een zeer verdienstelijken medewerker om zijn monografische
studien van de Boeginezen en Makassaren; het leger en het civiel bestuur
worden eveneens door den dood van dezen veelbelovenden jongen man ernstig
getroffen.
- Te Alkmaar is op ruim 70-jarigen leeftijd overleden de heer G. NOBEL,
oud-weth. en raadslid der gemeente ZIJPE; de overledene was lid
vanonderscheidene nuttige vereenigingen, had een uitgebreide kennis van
gemeentezaken, vooral op belastinggebied; deze kennis heeft hij aanhet
algemeen belang dienstbaar gemaakt. Zijn asch is in het crematorium te
Westerveld bijgezet.
- Het van stapel loopen van een stalen Rijnschip, vervaardigd op de
scheepswerf der Gebr. BODEWES te Lobith; zooals op bovenstaande foto
duidelijk te zien is, ligt het vaartuig reeds met den achtersteven te water,
terwijl men aan de voorzijde het branden van het vet waarneemt, ontstaan
tengevolge van de vaart bij het afloopen.
- De Augustijnen-school te Maastricht. Opgericht in november 1914 ten
behoeve van kinderen van Belgische vluchtelingen op initiatief van Mej. J.
HAANEBRINK. Zittend, van links naar rechts: de dames Ph. RUTTEN, H. FERMIN,
M. FOUQUET, J. HAANEBRINK, M. HOUX (onder-directrice), G. FERMIN
(directrice),J. van Oppen, J.Michiels, H. Hustinx, Mme Botsen. Staande:
heeren Moitroux, Tombeur en Botsen.
- Eerste Athletische wedstrijden voor militairen in garnizoen te Deventer.
(Bron: pag. 12 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 juli 1915)
- Een oude gewoonte in de omgeving van Winterswijk; aanbieding van een
krentenbrood aan de moeder van een pasgeboren kind; ieder die lust heeft,
draagt tot het geschenk bij; de lengte van het brood (het hierboven
afgebeelde is 6 m.) wijst op de groote sympathie, die het ouderpaar geniet.
- Raszuivere collies, moeder met negen jongen: zeven reuen en twee teven;
vader rechtstreeks geimporteerd uit Schotland; eigenaar B.J. v.d. SANDE,
Kerkallee, Velp.
- De heer H.F. MEILINK te Meppel, gaat na ruim 45-jarigen zeer werkzaam
dienst het onderwijs verlaten; als leeraar in natuur-, plant- en dierkunde
wijdde hij zich sedert 1879, met hart en ziel aan de opleiding van
onderwijzers en onderwijzeressen te Meppel en Hoogeveen; herhaaldelijk had
hij zitting in examencommissies.
- De heer H.J. DE JONG, inspecteur van politie 1ste klas te Amsterdam, is
benoemd tot hoofdinspecteur, chef van de afdeeling voerwezen. Gelet op de
bekwaamheid, de ervaring, den practischen zin en de werkkracht van dezen
politieambtenaar, is het te verwachten dat de voorzieningen, die in het zoo
drukke vervoer- en verkeerwegen der hoofdstad nog noodzakelijk zijn, spoedig
getroffen zullen worden.
- De heer W.F. BODDE, commies 1ste klas aan de Holl. Spoorweg-Maatschappij
te Rotterdam, herdacht 1 Juli den dag, dat hij voor 40 jaar aangesteld werd
aan de voormalige Rijnspoorweg-Maatschappij; vele blijken van belangstelling
vielen den ijverigen ambtenaar ten deel.
- Tot directeur van de te richten Kweekschool voor onderwijzers(essen) te
DORDRECHT is benoemd de heer J.W. BOERMAN, sedert 1894 hoofd eener school
voor uitgebreid en voortgezet lager onderwijs en Directeur der
Rijksnormaallessen in bovengenoemde stad.
- De heer C.R. MERKUS, oud-griffier van de Provinciale Staten in Utrecht, is
kortelings overleden; hijheeft zich jegens Staat en Provincie zeer
verdienstelijk gemaakt.
- De begaafde populaire karakterspeler, voordrachtkunstenaar en
tooneelschrijver C.P.T. BIGOT, is de vorige week te Amsterdam op 77-jarigen
leeftijd overleden.
- Medaille vervaardigd voor het Algemeen Steuncomite te Amsterdam, de
voorzijde ontworpen door M. VREUGDE en de keerzijde door J. RADECKER, de
uitvoering had plaats in de ateliers der Koninklijke Utr. Fabriek van
Zilverwerken van C.J. BEGEER te Utrecht.
- Groep te gelegenheid van de 65-jarige Echtvereeniging van ANTONI KALKMAN
(89 jaar) en GIJSBERTA CATHARINA BON (87 jaar) te Heenvliet (Z.-H.). Eenige
gemeentenaren hebben een genoeglijken dag bezorgd aan de krasse oudjes, die
8 kinderen, 58 kleinkinderen en 25 achter-kleinkinderen hebben.
- Hevige brand in het Ursulinenklooster te Sittard, tengevolge van het
inslaan van den bliksem.
(Bron: pag. 24 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 juli 1915)

- Marinewerf, Amsterdam.
- Prof. GUSTAVE COHEN, hoogleeraar in de Fransche taal en letterkunde aan de
Universiteit te Amsterdam, die als Franschman bij het uitbreken van
denwereldoorlog naar zijn land teruggekeerd is, om als soldaat ten strijde
te trekken, is kort geleden tijden seen der gevachten inhet Argonnerwoud
gewond geworden.
- Onder zeer vele bewijzen van belangstelling vierde de heer A.J.
KOERSELMAN, hoofd der openbare school te LINDE, gem. Vorden, zijn 50-jarig
jubileum als onderwijzer. Niet alleen in school heeft hij zich in die halve
eeuw verdienstelijk gemaakt, maar ook inwijder kring heeft hij zich doen
kennen als iemand van veelzijdige kennis.
- 4 Juli herdacht de heer J. KRAMER, den dag, dat hij voor 60 jaren bij de
firma W.J. BOON & COMP. te Wormerveer indienst kwam; bijna 40 jaar is hij
als chef werkzaam geweest. Talrijke blijken van belangstelling en waardering
vielen den geachten jubilaris ten deel.
- De heer H.J. RIKKERS (80 jaar) te Groningen, is sedert 65 jaar werkzaam in
de bekende zaak van de firma C. RIKKERS & Co., als oudste der beide
vennooten; bovendien maakt hij een werkzaam deel uit van verschillende
corporatien en nuttige instellingen.
- LOUIS DE VRIES, in de rol van den Indischen generaal Maquester,in een
drama van VICTOR IDO; met dit stuk, getiteld 'De laatste Eer' (aan Louis de
Vries opgedragen) en een episode uit de Europeesche samenleving in Indie
behandelende, had hij op alle plaatsen, waar hij op Java en Sumatra optrad,
een groot succes; zijn tournee duurde acht maanden en half Augustus kan men
hem met zijn gezelschap in Nederland terug verwachten.
- De bekende zeer beminde Amsterdamsche arts Dr K.F.L. KAISER, is eenige
dagen geleden helaas door een noodlottig ongeval om het leven gekomen. Zijn
dood wordt zeer betreurd.
- De beroemde Nederlandsche zeeschilder, kunstverzamelaar en philantroop
H.W. MESDAG, dien wij meermalen bij foto's van zijne meesterwerken gehuldigd
hebben, is eenige dagen geleden op 84-jarigen ouderdom te 's-Gravenhage
overleden; in het nummer van 20 December 1913 werd zijn portret voor het
laatst op de voorpagina van De Prins geplaatst.
(Bron: pag. 36 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 juli 1915)

- De plechtige teraardebestelling van het stoffelijk overschot van den
kunstschilder H.W. MESDAG op Oud Eik en Duinen bij Den Haag. Er was
buitengewone deelneming; H.M. de Koningin had zich doen vertegenwoordigen
door den Kamerheer in Buitengewonen Dienst Mr. BARON VAN ITTERSUM; voorts
waren aanwezig Minister Jhr. LOUDON,burgemeester Jhr. Mr. Dr. VAN KARNEBEEK,
tal van andere autoriteiten en deputaties; Minister LOUDON, burgemeester Jhr
VAN KARNEBEEK en vertegenwoordigers van kunstgenootschappen em stichtingen
schetsten aan de geopende groeve de buitengewone verdiensten van den
overledene.
- Tot Bisschop van Nicopoli in Bulgarije is benoemd Mgr. JOANNIS THEELEN, te
Beesel (Limburg).
- In een openbare raadsvergadering, 5 Juli gehouden te Bergen-op-Zoom,
bracht de burgemeester aan den heer J.E.D. VERGROESEN hulde, ter gelegenheid
van zijn 25-jarige nauwgezette en ijverige plichtsvervulling als
gemeente-secretaris; verschillende geschenken werden hem bovendien
aangeboden.
- Na 36 jaar onafgebroken aanzijn onderwijstaak heeft Dr. J. KAMMINGA VAN
DER MEER, leeraar in natuur- en scheikunde aan de Openbare H.B.S. voor
meisjes te Amsterdam, zijn ambt neergelegd. Leerlingen en oud-leerlingen
hebben met groote dankbaarheid den vertrekkenden leeraar op eenvoudige
treffende wijze gehuldigd.
- Prof. Dr. H. Th. KARSTEN, in 1909 afgetreden als hoogleeraar in de
Latijnsche taal enletterkunde aan de Universiteit te Amsterdam, secretaris
van de afd. Letterkunde der Kon. Academie van Wetenschappen, ridder der orde
van den Nederlandschen Leeuw, schrijver van belangrijke letterkundige werken
en studien, is de vorige week op 76-jarigen leeftijd te Amsterdam overleden.
Hij was een zeer groot geleerde, een voorbeeldige docent.
- openbluchtspel in Oisterwijk. Opvoering van 'De Verloren Zoon', Bijbelsch
Tooneelspel door Willem SMULDERS.
- Truffel, hamer en kalkbak, door H.M. de Koningin gebruikt bij de
Eerste-steenlegging van het nieuwe stadhuis te Rotterdam; deze voorwerpen
zijn ook gebezigd door wijlen Z.M. Koning Willem III, ter gelegenheid van de
Eerste-steenlegging voor de Willemsbrug.
(Bron: pag. 48 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 juli 1915)

- athletische wedstrijden voor de gemobiliseerde militairen van Tilburg en
omstreken.
- gedenkbank, 1 juli te LOCHEM onthuld, verleden jaar door de ingezetenen
van die gemeente aangeboden aan den heer T. HAITSMA MULIER, bij zijn
aftreden als burgemeester. Het is een monumentale bank, ontworpen door den
architect G.J. POSTEL Hzn te Lochem. Het metselwerk is van dunne
handvormstenen, de natuursteen is grijs Beijersch graniet, waarin gebeiteld
staat Lochem's Burgemeester T. Haitsma Mulier, gewijd door de burgerij
1880-1914.
- Dr. J.C.M. MASTBOOM, herdacht de vorige week onder veelvuldige blijken van
hoogachting en waardeering, te 's-Gravenhage zijn 40-jarig artsjubileum.
- 25 Juli herdacht de heer M. LURSEN, muziekleraar te Wormerveer zijn
zilveren jubileum al;s zoodanig; hij heeft zich in dien tijd doen kennen als
een bekwaam docent en een talentvol musicus.
- De heer H.J. HOOGEBOOM, sinds 1879 secretaris van de gemeente Kollum,
ridder der orede van Oranje-Nassau, oud-lid van de Prov. Staten in
Friesland, heeft met ingang van 1 Aug., na 55-jarige volijverige en
nauwgezette plichtsvervulling in gemeentedienst, eervol ontslag gekregen; in
1860 aanvaardde hij de betrekking van ambtenaar 1e secretaris in Kollum.
- Te Laren is de vorige week overleden de bekende figuur- en
landschapsschilder FRANS DEUTMAN wiens talent in vele zijner kunstwerken tot
bewonderingswaardige uiting kwam; hij bereikte den leeftijd van 45 jaar.
- Jaarlijksche premie-keuring van de Vereeniging tot verbetering van het
geitenras te Nieuw-Gennep. Keurmeesters en bestuursleden bij de geiten.
(Bron: pag. 60 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 31 juli 1915)

* * *

Erica
http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/
Subject: ! De Prins augustus 1915
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Mon, 21 Apr 2003 09:10:42 GMT

ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S:

- TOOROP-tentoonstelling in de Rotonde van het Kunstnijverheidsmuseum te
Haarlem, bijeengebracht door den heer THEO NEUHUIS, Den Haag. Met: de heer
Frans DEURVORST, mgr A.J. CAILLIER, bisschop van Haarlem; Annie VAN
SCHENDEL.
- Mr. A.J.M. VOS DE WAEL, advocaat-procureur, lid van den gemeenteraad te
ZWOLLE, lid van de Prov. Staten in Overijssel, is kortelings gekozen tot lid
van Gedeputeerde Staten.
- De heer H.J.F. MIRANDOLLE, oud-officier der Koninklijke Nederlandsche
Marine, bestuurslid van onderscheidene liefdadigheidsinstellingen, is de
vorige week op 70-jarigen leeftijd te HILVERSUM overleden. De belangstelling
bij de begrafenis was zeer groot.
- Mr. J.J. JORDENS, griffier bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht,
herdacht onlangs onder talrijke blijken van hoogachting en vriendschap zijn
40-jarig jubileum bij de rechterlijke macht.
- De dames ROSY PRINS, concertzangeres en ALICE VAN BIENE, pianiste, wier
kunstuitingen in het Kurhaus te Scheveningen algemeene waardeering mochten
vonden, traden tijdens een der jongste matinee's aldaar gezamenlijk op met
den solo-cellist E. WAISVISZ. Het drietal behaalde veel succes.
- GERARD ARBOUS, die als voordrachtskunstenaar en tooneelspeler naam gemaakt
heeft tijdens zijn optreden in ZUID-AFRIKA, West-Indie, Parijs en Nederland
en kort geleden in Pulchri Studio te 's-Gravenhage voor volle zalen een
welverdiend succes behaalde, gaat spoedig een kunstreis maken door
Oost-Indie.
- ALBERT VAN RAALTE, oud-leerling van Steinbach en Nikisch, sedert 1912
orkest-dirigent van de Stedel. Opera te Leipzig, heeft den 27sten Juli j.l.
het Kurhaus-concert te Scheveningen gedirigeerd en bij die gelegenheid
bewezen een orkestleider van onmiskenbaar talent te zijn.
- [onderschrift bij foto: grafmonument van Piet van Nek]
Monument, 30 juli j.l. geplaatst op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te
AMSTERDAM, op het graf van den populairen wielrijder PIET VAN NEK, die in
1914 op noodlottige wijze op een der buitenlandsche renbanen het leven liet.
Het grafteeken toont den overleden wielrenner staande naast zijn rijwiel;
aan de linkerzijde ziet men de beeltenis van 'De Dood'; rechts 'De Faam';
onderscheidene wielrijdersverenigingen hadden kransen gezonden. De heer P.J.
ADRIAN, 1ste voorzitter van den A.N.W.B. schetste in treffende bewoordingen
de sportieve verdiensten van Piet van Nek en deed daarbij uitkomen de
vriendschap en genegenheid, die hij overal verworven had.
- in het bioscoop-theater (regulierbreestraat Amsterdam) gaat sedert Zondag
j.l. ter afwisseling van het boeiende film-programma, een fantasie in een
bedrijf - geen film - van JACQUES VAN HOVEN, getiteld: De leugen van
Pierrot. Op ons kiekje ziet men de drie optredenden, mevrouw E. DE BOER-VAN
RIJK, de moeder, de auteur, de vader en CAREL RIJKEN, Pierrot, de zoon,
afgebeeld.
- De welbekende, begaafde kunstschilder J.A. RUST is de vorige week te
Amsterdam overleden.
(Bron: pag. 72 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 augustus 1915)

- Athletische westrijden in het Stadion te Amsterdam. De heer ROEST VAN
LIMBURG, hoofdcommissaris van politie te Amsterdam,
reserve-luitenant-kolonel der artillerie, rekt de medaille uit aan den
kampioen-hardlooper S. WESTERBAAN, winnaar in de finale hardloopen 400 m.
Het muziekgezelschap der Amsterdamsche politie, dat veel bijdragen heeft tot
opluistering van de wedstrijden; het bestaan en de bloei van dit muziekcorps
getuigt van den goeden geest der politie onder den tegenwoordigen
hoofdcommissaris.
- Ds. G. TIMMER, predikant te HELLEVOETSLUIS, zijn ter gelegenheid van zijn
ambtsjubileum op 3 augustus talrijke blijken van hoogachting, waardeering en
vriendschap ten deel gevallen.
- De heer G. VAN OPLOO, herdacht den 6den augustus 1915, dat hij 25 jaren
geleden door het bestuur der vereeniging 'De Vrije Chr. School' als hoofd te
Amsterdam benoemd werd aan een harer scholen; sinds eenige jaren treedt hij
op als hoofd der Oranjeschool gesticht door bovengenoemde vereeniging.
- Ds. J. DRAAISMA, predikant te ZUID-BEYERLAND, die zowel in de omgeving van
zijne standplaats als daar binnen, in hoog aanzien stond, os de vorige week
overleden.
- LION SOLSER, die zoo echt smakelijk-komiek kon wezen en de zeldzame kunst
verstond, om vrouwenrollen zoo te vervullen, dat hij nooit aanstoot gaf,
steeds vroolijkheid verwekte, is de vorige week gestorven, 38 jaar oud.
(Bron: pag. 84 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 augustus 1915)

- Welgeslaagde proef met een nieuwe veldkeuken te SCHAGERBRUG; deze is
ontworpen door sergeant H.H. DE LANGE te ALKMAAR en kan in alle
windrichtingen gegraven worden; op de foto ziet men de sergeant door een
kruisje boven het hoofd aangeduid.
- bezoek van den Minister van oorlog, Generaal-Majoor BOSBOOM te Houtrust
bij Den Haag, ter bijwoning van den cursus voor leiders van de athletiek in
het leger.
- Benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de faculteit der wis- en
natuurkunde aan de Rijsuniversiteit te Utrecht, om college te geven in de
vergelijkende psysiologie, Dr. H. JORDAN, thans assistent voor de
natuurlijke historie aan bovengenoemde hoogeschool.
- De heer D. LAMERIS heeft kort geleden onder vele blijken van
belangstelling afscheid genomen van de school op het Schoolplein te UTRECHT,
waarvan hij 40 jaar lang (sedert de oprinchting) hoofd geweest is en welke
onderwijsinrichting hij tot grooten bloei gebracht heeft.
- Te Rotterdam is de vorige week overleden Mr. S. MULLER Hzn., lid van den
gemeenteraad, oud-wethouder van Financien en oud-lid van de Provinciale
Staten,lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. De heer MULLER was
niet allen een bekwaam financier, maar ook een geschiedvorscher van
betekenis en stond in Rotterdam hoog in aanzien. Zijn overlijden wordt in
breeden kring betreurd.
- De verdienstelijke romanschrijver Mr. Dr. JOOST MARIUS WILLEM VAN DE
POORTEN SCHWARTZ (zijn auteurs-pseudoniem was Maarten Maartens), is de
vorige week op ruim 56-jarigen leeftijd op zijn landgoed 'De Zonheuvel' bij
DOORN overleden; hij was doctor honoris causa van buitenlandsche
universiteiten: in Engeland en Amerika werd hij in het bijzonder
gewaardeerd. [http://www.crime.nl/auteurs/maartens.html]
- Het admiraal-zeilen van de zeilvereeniging OOSTERGOO te Grouw op 8
augustus, een evenement op het gebied van de watersport in Friesland; de
Friezen zijn groote liefhebbers van zeilen en vinden hunne waterrijke
provincie ruimschoots gelegenheid voor de beoefening van deze frissche en
gezonde sport.
- op gravingen op den Tafelberg in 't Gooi. De heer J.A. VISSER, architect,
leeraar aan de Academie te Groningen, was zoo welwillend ons bovenstaande
foto's af te staan.
(Bron: pag. 96 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 21 augustus 1915)

- Athletische wedstrijden van de groep 'Halfweg' op het sportterrein van
Fort de Liede.
- Tot buitengewoon hoogleeraar in de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte
aan de Rijskuniversiteit te UTRECHT, om onderwijs te geven in de Oude
Geschiedenis, is benoemd Dr. H. BOLKESTEIN, leeraar aan het openbaar
Gymnasium te 's-GRAVENHAGEl hij studeerde te AMsterdam, promoveerde daar in
1906 tot doctor in de klassieke letteren, werd in 1911 privaat-docent aan de
Amsterdamsche Universiteit en schreef belangrijke wetenschappelijke studien.
- De heer J.H. SCHUURMAN, notairs te RIJSWIJK, herdacht 15 Augustus den dag,
dat hij voor 60 jaar benoemd werd tot rentmeester der kerkelijke goederen
aldaar; zoowel zijn functien van notaris als van rentmeester oefent hij in
weerwil van zijn 83-jarigen ouderdom dagelijks nog met opgewektheid en ijver
uit.
- De heer G.A. MEYER te EMMEN herdacht den 21sten Augustus zijn 102de
geboortedag; hij is nog flink, goed gezond en helder van geest; de foto, die
eenige weken geleden genomen werd, geeft daarvan ook wel den indruk.
- Ds. A. KNOL, predikant te Nieuw-Loosdrecht, herdacht 20 Augustus onder
vele blijken van hoogachting en vriendschap zijn 40-jarige
evangeliebediening.
- De heer H.P.F. VAN ROOSENDAAL, burgemeester van Kockengen en Laagnieuwkoop
(Prov. Utrecht) tevens secretaris van laatstgenoemde gemeente, is de vorige
week op 53 jarigen leeftijd op noodlottige wijze om het leven gekomen. De
belangstelling bij de begrafenis was zeer groot.
- De heer Ph. A. VAN GOETHEM, hoofd eener openbare lagere school te
Bergen-op-ZOOM, is de vorige week aldaar overleden; velen hebben aan zijn
uitstekend onderricht hun opleiding tot nuttige leden in de maatschappij te
danken. Zijn overlijden wordt door zijne vele vrienden, die hij zich
verworven heeft, ten zeerste betreurd.
- Zaterdag j.l. toen het Nederl. Tooneel de premiere gaf van Henry
Bataille's, in vele opzichten interessant en vaak sterk spannend,
tooneelspel 'Het kind der Liefde', in Mevr. THEO MANN BOUWMEESTER, die op
meesterlijke wijze de rol van Liane Orland vertolkte, bij herhaling ongemeen
hartelijk gehuldigd door het dankbare publiek, dat de stadssschouwburgzaal
geheel vulde. Aanleiding daartoe gaf het feit, dat zij dien avond haar
30-jarige verbintenis aan dit gezelschap mocht herdenken. Te dezer
gelegenheid reproduceeren wij het jongste portret van onze grootste, rijkst
begaafde actrice, op wier kunst-uitingen de jaren geen merkbaren invloed
uitoefenen.
- Mej. TILLY LUS in haar emplooi een onzer verdienstelijkste actrices en de
heer COR RUYS acteur van erkend komisch talent, traden den 20sten dezer in
den echt. Bovenstaand kiekje heeft het bruidspaar te zien, met de
wederzijdsche moeders (links: mevr. DE WED LUS, rechts: mevr DE WED
RUYS-SPOOR)
- ernstig spoorwegongeluk in Engeland. Nabij Ruby reden twee treinen
elkander tegemoet.
(Bron: pag. 108 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 augustus 1915)

* * *
Gr., Erica

Zie ook http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/ met gevens uit:
De Prins 1909
De Prins dec 1914 - sept 1915
De Prins juli 1916 - juni 1917
De Prins juli 1925 - juni 1925
Subject: ! De Prins september 1915
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Mon, 21 Apr 2003 09:12:17 GMT

Zie ook http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/ met gevens uit:
De Prins 1909
De Prins dec 1914 - sept 1915
De Prins juli 1916 - juni 1917
De Prins juli 1925 - juni 1925

* * *

ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S:


- Zestig-jarige Echtvereeniging van PIETER DE VEER (geb. 1830) en ANNA MARIA
FERMER (geb. 1827) te Amsterdam.
- Gips-model van het stadion, dat in 1916 in den Spangenschen polder bij
Rotterdam zal gebouwd worden en dat prijkt in de ateliers van de firma WED
J.W. WOLFF & Zonen te Rotterdam.
- Den Edelachtbaren heer M.G.J. KEMPERS, burrgemeester van Harderwijk,
oud-officier van de artillerie van het oost-Indisch leger, officier van
Oranje-Nassau orde, zijn ter gelegenheid van zijn 12 1/2-ambtsjubileum vele
blijken van waardeering ten deel gevallen. In de raadsvergadering herdacht
de DE LANGE in welgekozen bewoordingen, hoe de heer KEMPERS met onvermoeide
ijver in het belang van de gemeente werkzaam was.
- De raad der gemeente Anloo verleende den heer L. VAN HAMELEN, het
verdienstelijke hoofd der O.L. School te Annen (Dr.) op de meest eervolle
wijze ontslag uit zijne betrekking, na bijna 50 jaren 't onderwijs gediend
te hebben, waarvan 42 jaren in zijne laatste functie en plaats.
- Op 79-jarigen ouderdom is te Leeuwarden overleden Dr. P. DE JAGER,
geneesheer te TERNAARD, voorz. van de Ver. Friesch Volkssanatorium Herema
State te Joure.
- De heer P. POVER, hoofdinspecteur van politie te Almelo, heeft 25 Aug.,
ter gelegenheid van zijn 40-jarig politie-dienstjubileum, talrijke blijken
van waardeering en sympathie ondervonden.
- Vijf enzestig-jarig Huwelijksfeest op 1 September van PHILLIPPUS W. DE
WOLF (87 jaar) en TRIJNTJE J. SCHEFFERS (88 jaar) te SNEEK. De oudjes
verkeeren in een bevredigenden gezondheidstoestand; de echt is gezegend met
14 kinderen, waarvan 9 nog in leven zijn.
- Mej. Helena HORNEMAN, de talentvolle cantatrice van het Stadt-Theater te
Elberfeld, die kort geleden op een soiree in de Kurzaal hare medewerking
verleende.
- het nieuwe menangkabau-huis in Artis.
- Zeilwestrijd te Sneek.
(Bron: pag. 120 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 4 september 1915)

- demonstratie met de sleepdreg onder leiding van den heer A.J. MEIJERINK op
het Spaarne te Haarlem.
- een nieuw drijvend Droogdok te Schellingwoude van stapel geloopen.
- Prof. Alb. AERTS, hoogleeraar aan de Academie van Schoone Kunsten te
Brussel, de zeer verdienstelijke deskundige op het gebied van
marmerbeeldhouwwerk, heeft de leiding gehad van de thans geeindigde
restauratie van de beeldengroep in den tympan van het Koniklijk Paleis te
Amsterdam.
- De heer Th. A.H. VAN HARDERWIJK, directeur van de Haagsche Ambachtsschool,
herdacht de vorige week onder vele bewijzen van belangstelling en
vriendschap zijn zilveren jubileum als vakonderwijzer.
- Hoe een man, die beide onderarmen en handen mist, tocht in staat is, zijn
taak te verrichten.
Deze aangelegenheid, in den tegenwoordigen oorlog van het grootste gewicht,
is een onderwerp van voortdurende studie en zorg in de oorlogsvoerende
landen; er zijn nu inrichtingen, speciaal voor het onderricht aan invaliden,
die een of meer ledematen in den strijd verloren hebben, zooals de lezers
van De Prins in het nummer van 17 juli 1915 kunnen zien. De man, hieronder
aan het werk, is evenwel geen soldaat van 1914-1915, maar een gewezen
milicien-kanonnier van 1870, MELIS VAN DEN AKKER, die indirect door den
Fransch-Duitschen oorlog invalide werd; na de demobilisatie in den herfst
van 1870 werden vele granaten ontladen en geledigd; 23 Nov 1872 op het fort
HONSWIJK daarmede bezig zijnde, verloor hij tengevolge van een ontploffing
van een granaat zijn onderarmen en kreeg hij aan borst en oogen ernstige
verwondingen. Het Roode Kruis heeft hem van kunstarmen met haken voorzien,
zoodat hij na ernstige oefening verschillende werkzaamheden met succes kan
verrichten; hij is tolbaas in OUD-LOOSDRECHT.
- Mr. A.C.C. FOLKERSMA, raadsheer aan het Gerechtshof te Leeuwarden, is de
vorige week overleden; de Rechterlijke Macht verliest in hem een harer
verdienstelijkste vertegenwoordigers, de Friesche hoofdstad een harer beste
burgers.
- Mr. H. BOELMANS TER SPILL, oud-weth. van Alkmaar, voorz. van den Raad van
Beroep voor de Personeele Belasting, is kortelings in zijn woonplaats
overleden.
- De Fransche aviateur PEGOUD (+). De onversaagde Fransche aviateur Pegoud,
de eerste die het waagde met zijn Bleriot-eendekker in de lucht te duikelen
en ook in ons land, te Rotterdam en te Amsterdam o.a. duizenden toeschouwers
door zijn angtswekkende evolutien verbaasde, is kort geleden in dienst van
zijn vaderland, tijdens een vlucht gesneuveld. Herhaaldelijk was hij
bevorderd en waren hem onderscheidingen verleend voor zijn stoute
verkenningstochten; meermaken was zijn vliegtuig doorboord met kogels.
(Bron: pag. 132 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 september 1915)
- Vijf-en-zestig-jarige Echtvereeniging van het echtpaar J. HOF te
Nieuw-Amsterdam; de oudjes zijn gezegend met 118 kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.
- Dr. D.G.W. MULLER MASSIS, sedert 1876 te Groesbeek gevestigd als
predikant, herdacht onder talrijke blijken van belangstelling en vriendschap
kortelings den dag, dat hij voor 50 jaar als predikant te Wichmond bij
Zutphen zijn intrede deed.
- 1 September j.l. herdacht Dr. J.A. VAN DEN BRINK, arts te MONSTER, den
dag, dat hij 25 jaar geleden zich als geneesheer aldaar vestigde; door het
Dagelijksche Bestuur van de gemeente, door een commissie uit de burgerij en
door collega's en vrienden werd de beminde jubilaris gehuldigd.
- Onlangs was het 40 jaar geleden, dat de heer A. WARNAAR, hoofd der school
te Andijk in deze gemeente werkzaam was, de ijver en de toewijding, die hij
gedurende die reeks van jaren betoond heeft, gaven hem recht op waardeering.
- Op 61-jarigen leeftijd is te Wildervank (Gr.) overleden de heer U. UGES,
burgemeester dier gemeente.
- Te Amsterdam is overleden heer C.L. GOMBAULT, ingenieur-verificateur aan
het kadaster aldaar, ridder der orde van Oranje-Nassau.
- Onlangs is te WIJSTER (Dr,) overleden de heer W. POPPING, lid v.d. Prov.
Staten in Drenthe; een man, die zich steeds beijverd heeft, de belangen
zijner provincie helpen behartigen.
- Steunpenning, door het Nederlandsche Steuncomite voor Beeldende
Kunstenaars uitgegeven ten behoeve van de Beeldende Kunstenaars ontworpen en
vervaardigd dooe den beeldhouwer C.J. VAN DER HOEF en uitgevoerd door de
Kon. Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken van C.J. BEGEER.
- De tweedaagsche rit om den Cyclon-beker op 11 en 12 september, waarvoor in
de sportwereld zeer groote belangstelling was. De excursie was georganiseerd
door de Nederlandsche Motorwielrijders Vereeniging en mag een succes genoemd
worden. De opname hierboven stelt voor een groep delnemers op de pont bij
CULEMBURG met de groote spoorbrug over de LEK op den achtergrond.
- De heer en mevrouw in den vacantie-tijd. SPEENHOFF op zijn motorjacht
'Cesarine' aan het visschen met het kruisnet. Het echtpaar in de kajuit;
SPEENHOFF aan den arbeid.
(Bron: pag. 144 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 september 1915)


* * *
Gr., Erica

Zie ook http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/ met gevens uit:
De Prins 1909
De Prins dec 1914 - sept 1915
De Prins juli 1916 - juni 1917
De Prins juli 1925 - juni 1925
Subject: ! inhoud Rotterdams jaarboekje 1976
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Mon, 21 Apr 2003 15:16:32 GMT

http://www.roterodamum.nl/

(Rotterdams jaarboekje 1976; redacteur drs. R.A.D. Renting,
gemeentearchivaris; onder bescherming van het gemeentebestuur; tevens
jaarboekje van het Historisch Genootschap Roterodamum; 8ste reeks, 4de
jaargang, W.L.&J. Brusse, Rotterdam 1976)

INHOUD

voorwerk
Gemeentebestuur per 1 januari 1976 .............................. 9
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas ...9
Historisch Genootschap Roterodamum ..........................9
Historisch Genootschap De Maze ..................................9
Coordinatiecommissie van advies inzake archeologisch onderzoek ... 10
Inlichtingen over enkele openbare verzamelingen ..........10
Dagelijkse Kroniek 1975 ............................................ 13
Tentoonstellingen te Rotterdam in 1975 ...................... 78
Over Rotterdam en Rotterdammers, publicaties uit het jaar 1975 .. 84
Rotterdammers en oud-Rotterdammers die in 1975 zijn overleden ... 89
Mededeling............................................................... 94
Historisch Genootschap Roterodamum, werkzaamheden in 1975 ... 95

mengelwerk
Ter nagedachtenis
Mr. K.P. VAN DER MANDELE,door dr. A.J. Teychine Stakenburg ... 103
Mr. Anthony RUYS, door mr. Ph. A.J. Mees .................... 109
Jan HOOGCARSPEL, door Betus Schmidt .................. 113
Roelof LANGERAK, door Jaap Nederlof .................. 116
Dr.J.J. STAM, door dr. G. de Ru ................................ 119
'De Maasbode' van anderdaagse krant tot dagblad 1819-1885 ... 124
Rotterdam en de Redemptoristen ............................. 146
Kroniek van een huis in het Oude Westen en zijn bewoners gedurende de
bezettingsjaren ... 161
Edward Levien JACOBSON, profiel van een verzamelaar en industrieel pionier
... 168
Belangstelling voor de politiek van Karel de Stoute te Rotterdam circa 1500
... 182
Rotterdamse weddenschappen van 1600 tot 1672 in historisch perspectief ...
187
Van een glas en een vers, of Johannes SYLVIUS en de Illustre School ... 228
Emanuel en John WAMBERSIE, consuls en cargadoors te Rotterdam ... 241
De familie VAN TEUTEM te Rotterdam ... 275

* * *

Erica
Subject: ! Dordrecht: particuliere intekenaren
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Mon, 28 Apr 2003 18:40:33 GMT

RESULTAATSCHERM PARTICULIERE INTEKENAREN

trefferachternaamvoorvoegselvoorlettertussenvoegselonderscheidingenwoonplaat
sberoep

1 Bax-Corn.--Dordrecht notaris
2 Boonen-H.--Dordrecht koopman
3 Kanter-P.de-Dordrecht-
4 Linden-Fz. Adrianusvan der-Dordrecht lid rechtbank van koophandel
5 Ocker Gevaertsmr.---Dordrecht substituut-officier bij de rechtbank
6 Beusekom--van-Dordrecht koperslager
7 Rees van Tets----Dordrecht lid raad
8 Rombouts-Joh.--Dordrecht koopman
9 Rovers-P.W.--Dordrecht procureur
10 Schouten-Jan--Dordrecht scheepsbouwmeester
11 Schouten----Dordrecht-
12 Westreenen-W.H.van-Dordrecht-
13 Willemszen-E.--Dordrecht raad der stad
14 Bruin-J.C. Heckde-Dordrecht-
15 Deking Dura-F.C.--Dordrecht-
16 Evera mr.J.--Dordrecht-
17 Gregoor-P.--Dordrecht kunstschilder
18 Hordijk-J.J.--Dordrecht koopman
19 Kooten-F.van-Dordrecht procureur
20 Kouwens mr.J.A.--Dordrecht-
21 M.----Dordrecht-
22 Maritz-G.J.L.--Dordrecht-
23 Papenhuijzen-Jan--Dordrecht koopman
24 Pijl-R.van der-Dordrecht kostschoolhouder
25 Schouten-J.--Dordrecht-

trefferachternaamvoorvoegselvoorlettertussenvoegselonderscheidingenwoonplaat
sberoep

26 Vos-C.P.de-Dordrecht rentmeester Duitse orde
27 Wageningen-O.J.van-Dordrecht makelaar
28 Legel-Joh.--Dordrecht koopman
29 Deventer--van-Dordrecht luitenant
30 Duren mejufvr.Cornelia Hillegonda van-Dordrecht-
31 Huijsenbeek geb. Van Ronzelen mevr.J.--Dordrecht-
32 Telders geb. Okhuizen mevr.Cath.--Dordrecht-
33 Heije geb. Ekelo mejufvr.D.--Dordrecht mode- en kinderwinkel
34 Kohn mejufvr. de wed.D.C.--Dordrecht-
35 Mijle geb. Deking mejufvr.J.C.v.d.-Dordrecht-
36 Smaasen geb. Schaasberg mejufvr.J.C.--Dordrecht kostschoolhouder
37 Blom-J.--Dordrechtapotheker
38 Gelder-J.van-Dordrecht apotheker
39 Hoogwinkel-S.H.--Dordrecht student
40 Kluit-A.--Dordrecht apotheker
41 Luitjes-P.G.--Dordrecht apotheker
42 Ryzoort-Prinse van-Dordrecht apotheker
43 Swart-H.--Dordrecht apotheker


* * *
De database ontsluit een aantal vroeg-negentiende-eeuwse intekenlijsten op
in Nederland verschenen boeken:
- De Pharmacopoea Belgica theoretisch en praktisch verklaard
- Pénélope, of Maandwerk aan het vrouwelijk geslacht toegewijd
- Algemeen Woordenboek van kunsten en wetenschappen; voor den beschaafden
stand en ten behoeve des gezelligen levens - Opvoedingsleer in den geest des
christendoms; een handboek voor schoolonderwijzers en opvoeders

http://esf.niwi.knaw.nl/esf1997/projects/leescultuur/HTM/begin.htm

* * *
Erica
Subject: ! Vermisten Egmond aan Zee, 1914-1918
From: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Date: 5 May 2003 12:34:06 -0700

Bij de algemene begraafplaats van Egmond aan Zee staat een monument,
ter nagedachtenis aan de vissers van het dorp die in de jaren na 1914
op zee zijn gebleven. Zeemijnen die door de strijdende partijen in de
Noordzee en verder werden gelegd, waren de boosdoener.
Dankzij Genlias is het nu mogelijk om van de namen, die alleen met een
initiaal op het monument staan, meer gegevens te achterhalen. In het
kader van een onderzoekje ben ik hier mee bezig en ik denk dat wel
meer mensen hierin zijn geïnteresseerd.

Ik noem hier de namen aan de noordzijde van het vierkante monument:

Linkerkolom:
E GRAVEMAKER 1899 – 1914 ongehuwd
J WIJKER PZN 1879 – 1915,
Jacob Wijker X Wilhelmina Zwart, akte 18 Datum: 07-06-1902
A HOPMAN 1891 – 1915 ongehuwd?
M HOPMAN 1876 – 1915 ongehuwd?
J V D PLAS 1890 – 1915 ongehuwd?
H STAM 1851 – 1915
Harmen Stam X Klaasje Zwart, akte 24 Datum: 24-12-1876
P WIJKER CZN 1896 – 1915 ongehuwd
J WIJKER CZN 1892 – 1915
Jacob Wijker X Aagje Groen, akte 24 Datum: 16-07-1913
A ZWART JZN 1892 – 1915
Arie Zwart X Cornelia Groen, akte 2 Datum: 02-01-1908

Middelste kolom
B KONIJN 1873 – 1915
Bertus Konijn X Kniertje Glas, akte 16 Datum: 27-07-1901
J STAM PHZN 1887 – 1916
Jan Stam X Engeltje Prins, akte 7 Datum: 01-02-1912
L STAM ANDRZN 1881 – 1916
Leendert Stam X Adriana Blok, akte 9 Datum: 18-04-1906
C ZWAAN 1885 – 1916
Cornelis Zwaan X Grietje Blom, akte 19 Datum: 20-10-1911
T ZWART 1882 – 1916
Teunis Zwart X Cornelia Zwart, akte 14 Datum: 15-05-1907

Rechter kolom
K DE GROOT 1855 – 1916
Klaas de Groot X Aaltje van Pel, akte 15 Datum: 19-10-1879
W VISSER JZN
Willem Visser X Aagje Stam, akte 21 Datum: 09-12-1909
D ZWART 1875 – 1916
Dirk Zwart X Wilhelmina Visser, akte 8 Datum: 25-01-1902
J ZWART 1874 – 1916
Jacob Zwart X Engeltje Prins, akte 4 Datum: 13-01-1900
of:
Jan Zwart X Maartje Blok, akte 6 Datum: 24-02-1900
Y GLAS 1890 – 1916
IJsbrand Glas X Leentje Zwart, akte 3 Datum: 08-01-1914
A PRINS 1863 – 1916
Arie Prins X Dirkje Visser, akte 3 Datum: 18-01-1890
A VUIL 1880 – 1918
Albert Vuil X Hermijntje Stam, akte 3 Datum: 11-01-1906
T GLAS 1893 – 1919, niet gevonden
L SLOOT 1892 – 1919
Leendert Sloot X Dirkje Dekker, 19 Datum: 28-11-1916

Groeten van Richard


Subject: ! Vermisten Egmong aan Zee, 1914-1918 [2]
From: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Date: 6 May 2003 05:57:33 -0700

Bij de algemene begraafplaats van Egmond aan Zee staat een monument,
ter nagedachtenis aan de vissers van het dorp die in de jaren na 1914
op zee zijn gebleven. Zeemijnen die door de strijdende partijen in de
Noordzee en verder werden gelegd, waren de boosdoener.
Dankzij Genlias is het nu mogelijk om van de namen, die alleen met een
initiaal op het monument staan, meer gegevens te achterhalen. In het
kader van een onderzoekje ben ik hier mee bezig en ik denk dat wel
meer mensen hierin zijn geïnteresseerd.

Ik noem hier de namen aan de oostzijde van het vierkante monument:

LINKER KOLOM

L BLOK 1853-1916
Leendert Blok X Albertje Blok, akte 13 Datum: 15-10-1879
en:
Leendert Blok X Jobje Scholder, akte 6 Datum: 21-04-1888
C DUIN 1887 – 1916 ongehuwd?
A KABEL 1896 1916 ongehuwd
W PRINS JACZN 1865 1916
Willem Prins X Trijntje Wijker, akte 12 Datum: 30-04-1892
P ROZING 1895 – 1916 ongehuwd?
C SMIT 1903 – 1916 ongehuwd
G SMIT 1873 – 1916
Gerrit Smit X Jansje de Jong, akte 6 Datum: 04-02-1899
J SMIT 1901 1916 ongehuwd
T SMIT 1880 1916
Teunis Smit X Adriana Visser, akte 6 Datum: 01-02-1906

Middelste kolom

J VIS JZN 1886 – 1916 niet gevonden
G ZWART 1874 – 1916
Gerrit Zwart X Klazina Dekker, akte 13 Datum: 31-12-1898
K ZWART 1866 – 1916
Kos Zwart X Pietertje Glas, akte 14 Datum: 08-06-1892
(Gerrit en Kos waren broers)
L ZWART GZN 1901 1916 ongehuwd
L M HOLLENBERG 1879 – 1918 niet gevonden
W ZWAAN 1894 – 1918
Willem Zwaan X Maartje Wijker, akte 11 Datum: 31-05-1918

Rechter kolom

J BLOK JZN 1900 – 1916 ongehuwd
K BUIS CZN 1898 – 1916 ongehuwd
C CONIJN 1887 – 1916 niet gevonden
P GROEN 1899 – 1916 ongehuwd
W VISSER ANDZN 1901 – 1916 ongehuwd
D GROEN 1873 – 1917
Dirk Groen X Neeltje Kok, akte 6 Datum: 21-01-1897
T GROEN 1878 – 1917
Tijs Groen X Antje Wijker, akte 24 Datum: 06-12-1899
E PRINS 1877 – 1917
Engel Prins X Aafje Zwart, akte 26 Datum: 18-12-1899
T SLOOT 1896 – 1917 ongehuwd


Richard


Subject: Re: ! Vermisten Egmong aan Zee, 1914-1918 [2]
From: "Eric Beker" <e.beker @ chello.nl>
Date: Tue, 06 May 2003 19:50:26 GMT

Richard,

Ik denk ook wel dat meerdere mensen geïnteresseerd zijn.
Bij stom toeval ben ik vandaag begonnen wat voor mijn moeder
uit te zoeken, en haar familie komt uit Egmond aan Zee.
Haar meisjesnaam is Wijker.
Zij komt echter net als haar vader uit Dordrecht, en Dordt staat
helaas nog niet in GenLias.
Ik bewaar jouw mailtje in ieder geval omdat er toch wel wat Wijkers in
staan.

Groeten,

Eric.
Subject: ! Vermist Egmond aan Zee 1914-1918 [3]
From: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Date: 7 May 2003 02:22:40 -0700

Bij de algemene begraafplaats van Egmond aan Zee staat een monument,
ter nagedachtenis aan de vissers van het dorp die in de jaren na 1914
op zee zijn gebleven. Zeemijnen die door de strijdende partijen in de
Noordzee en verder werden gelegd, waren de boosdoener.
Dankzij Genlias is het nu mogelijk om van de namen, die alleen met een
initiaal op het monument staan, meer gegevens te achterhalen. In het
kader van een onderzoekje ben ik hier mee bezig en ik denk dat wel
meer mensen hierin zijn geïnteresseerd.

Ik noem hier de namen aan de zuidzijde van het vierkante monument,
maar eerst de tekst van de gedenksteen die in dezelfde zijde is
ingewetseld:

Het zwaar geteisterde
EGMOND
aan zijn zonen
in vreedzamen arbeid
ter zee gebleven
ten gevolge van
den oorlog van 1914

Linkerkolom:

P GLAS 1873 – 1919
Pieter Glas X Hendrika de Graaff, akte 8 Datum: 15-04-1899
K GLAS PZN 1901 – 1919 ongehuwd
R KONIJN 1900 – 1919 ongehuwd
J VISSER 1869 – 1919
Jacob Visser X Maartje Stam, akte 6 Datum: 29-04-1893
J VISSER GZN 1872 – 1919
Jan Visser X Dirkje Prins, akte 23 Datum: 05-12-1896
H SCHONG 1884 – 1919
Huibert Schong X Neeltje Stam, akte 11 Datum: 18-05-1911
J STAM ANDRZN 1884 – 1919
Jan Stam X Engeltje Stam, akte 4 Datum: 20-01-1910
J ZWART JZN 1888 – 1919 niet gevonden
A GOUDA 1891 – 1919
Arie Gouda X Grietje Vis, akte 5 Datum: 13-01-1914

MIDDELSTE KOLOM:

C BUIS 1874 – 1919
Cornelis Buis X Engeltje Dekker, akte 23 Datum: 22-10-1902
G DEKKER 1885 – 1919 niet gevonden
T HAM 1892 – 1919
Teunis Ham X Antje Sloot, akte 13 Datum: 12-04-1917
E VAN PEL 1881 – 1919
Engelbertus van Pel X Aaltje Gouda, akte 4 Datum: 03-01-1908
G ZWART JZN 1891 – 1919
Glijn Zwart X Hendrika Vuil, akte 4 Datum: 07-04-1915
K ZWART 1867 – 1919
Klaas Zwart X Aagje Zwart, akte 7 Datum: 27-02-1892

RECHTER KOLOM

W STAM 1893 – 1919
Willem Stam X Jansje Gravemaker, akte 4 Datum: 16-01-1917
M DUIN 1899 – 1920 niet gevonden
E DE GROOT 1893 – 1920
Engel de Groot X Elisabeth Groen, akte 15 Datum: 02-11-1915
A KRAB 1880 – 1920
Andries Krab X Grietje Blok, akte 22 Datum: 28-11-1903
of:
Andries Krab X Aagje Stam, akte 2 Datum: 04-01-1906
K V D MEULEN 1892 – 1920 niet gevonden
A WIJKER AZN 1889 – 1920
Arie Wijker X Rachel Zwart, akte 7 Datum: 05-02-1913
J WIJKER CZN 1891 – 1920
Jacob Wijker X Aagje Groen, akte 24 Datum: 16-07-1913
en later:
Jacob Wijker X Cornelia Conijn, akte 7 Datum: 06-02-1917
K WIJKER 1884 – 1920
Klaas Wijker X Dirkje Prins, akte 8 Datum: 02-02-1910
W PRINS EZN 1886 – 1920
Willem Prins X Anna Visser, akte 2 Datum: 11-01-1913


Subject: ! Adelborsten Willemsoord 1854-1954
From: Miriam Klaassen <mwk @ hccnet.nl>
Date: Wed, 07 May 2003 17:46:51 +0200

Uit het "Gedenkboek honderd jarig bestaan der adelborsten-opleiding te
Willemsoord 1854-1954":

1. August Leopold Karel graaf van Limburg Stirum, * 7-9-1839 Deventer, †
12-5-1865 Zutphen
2. Petrus Wittop Koning * 1-11-1839 Brielle, † 24-7-1868 St George del
Mina (Guinee)
3. Hendrik Albert Maurits Swellengrebel * 12-3-1839 Rotterdam, †
3-5-1860 a/b "Reinier Claeszen"
4. Carel Louis van Woelderen * 22-7-1839 Velp, † 17-2-1904 Dieren
5. François van Hoogstraten * 3-7-1839 's-Gravenhage, 6-4-1858 's-Gravenhage
6. Johannes Abraham Waldeck * 24-9-1839, † 14-2-1885 's-Gravenhage
7. Albert Jean Dumont * 9-8-1839 Stompwijk, † 25-1-1915 Amsterdam
8. Jean Marie Alexander van Mulcken * 12-11-1839 Breda, † 24-5-1901
's-Gravenhage
9. Herman Willem Pistorius * 23-4-1840, † 28-11-1899 Utrecht
10. Franciscus Josephus Petrus Maximiliaan Mulder * 22-5-1840 Voorburg,
† 2-5-1919 's-Gravenhage

Op verzoek kan ik details over hun loopbaan verstrekken, uit dezelfde bron.

Miriam Klaassen
homepage Texelse genealogie http://home.hccnet.nl/mwkSubject: ! Adelborsten Willemsoord 1854-1954
From: Miriam Klaassen <mwk @ hccnet.nl>
Date: Sat, 10 May 2003 17:09:19 +0200

Uit het "Gedenkboek honderd jarig bestaan der adelborsten-opleiding te
Willemsoord 1854-1954":

11. Eduard Lodewijk Ehnle * 4-2-1820 's-Gravenhage, † 15-1-1892
's-Gravenhage
12. Robbert Hendrik Jarman * 19-12-1840, † 19-12-1840, † 14-2-1873 Dordrecht
13. Frederik Hendrik Coblijn * 24-11-1840 Tiel, † 11-8-1908 Utrecht
14. Schalk Daniël van der Meer * 16-5-1839 Breda, † 13-7-1856 Breda
15. Willem Arnold Arriens * 24-7-1840 Amsterdam, † 24-10-1910 Velp
16. Casparus Bijleveld * 20-3-1840 's-Gravenhage, † 12-4-1877 a/b "Noach
III"
17. Frederik Hendrik Angela Alexander Wagner * 28-4-1840 Nijmegen, †
30-1-1920 's-Gravenhage
18. Jacob Cornelis Joekes * 7-1-1840 Haarlem, † 24-2-1921 Haarlem
19. Arnoldus Gijsbertus Westerouen van Meeteren * 20-5-1840, † 15-6-1910
's-Gravenhage
20. Johannes Gijsbertus Jacobus Spanjaard * 17-1-1840 Vlissingen, †
16-11-1921 Haarlem

Op verzoek kan ik details over hun loopbaan verstrekken, uit dezelfde bron.

Miriam Klaassen
homepage Texelse genealogie http://home.hccnet.nl/mwk

Subject: ! Wat gegevens van oude bidprentjes
From: "Antoni G.P. Meynders" <antoni_meynders @ telus.net>
Date: Wed, 21 May 2003 20:42:44 GMT

Anna Maria Christiana Koppelaar
gewezene huisvrouw van
Henricus Gerardus Bolsius
geboren te ‘s Bosch den 17 October 1797
en aldaar overleden den 8 Julij 1846
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Johannes de Wijs
lid van de Regtbank van eersten aanleg
te ‘s Hertogenbosch,
aldaar overleden 26 Maart 1823
in den ouderdom van 46 jaren en 21 dagen
.-.-.-.-.-.-.-.-
Wilhelmina Adriana Vaes
gewezene huisvrouw van
Hendricus van den Dungen
overleden te ‘s Bosch, den 20 Maart 184?
in den ouderdom van 41 jaren
5 maanden en 28 dagen
-.-.-.-.-.-.-.
Petrus Gijsbertus van der Horst
overleden te ‘s Bosch den 16 Junij 1824,
in de ouderdom van 62 jaren en 5
maanden
-.-.-.-.-.-.-
Nicolaas van Zuijlen
overleden te ‘s Bosch, den 6 Augustus
1826, in den ouderdom van 72 jaren 6
maanden en 9 dagen
-.-.-.-.-.-.
Antonetta Hoogaerts
overleden te Someren den 7 Junij 1826,
in den ouderdom van 71 jaren, 2 maanden
en 7 dagen
-.-.-.-.-.-.-.
Josephus de Keirsmaekers,
Religeus van Tongerloo, Priester en Capelaan der
Roomsch Catholijke Kerk op het Heijke te
Tilburg, aldaar overleden den 1 Julij 1817, in den
ouderdom van 60 jaren en 2 maanden
-.-.-.-.-.-
Jonkheer Josephus Franciscus de Kuijper
lid der ridderschap
en van wege dezelve
lid der staten van Noord-Braband
in de ouderdom van 55 jaren
overleden te Veghel, den 7 Februarij 1843
.-.-.-.-.-.-.-.-
Johannes Henricus van den Horst
overleden te Parys den 26 November 1820,
in den ouderdom van 32 jaren, 6 maanden
en 26 dagen
.-.-.-.-.-.-.-.-.

Gerardus Gommarus Dams
in leven Regent der R.C. Kerk op het Heike te Tilburg,
aldaar overleden den 31 Augustus 1817, in den
ouderdom van 54 jaren, 4 maanden en 23 dagen
en voor deszelfs Huisvrouw
Antonia Bruers
overleden 26 December 1794, in den ouderdom van
33 jaren en 6 maanden
.-.-.-.-.-.-.-
Joannes Georgius Le Blanc
overleden te ‘s Hertogenbosch, den 28 April 1828
in den ouderdom van 34 jaren en 6 maanden
-.-.-.-.-.-.-.
Franciscus Andreas van Rijckevorsel
overleden te ‘s Bosch den 19 December 1813, in den
ouderdom van 27 jaren , 2 maanden en 14 dagen
.-.-.-.-.-.-.-.-
Anna Maria Meijman
eenigste dochter van
Joannes Henricus Meijman
overleden den 14 November 1844, in den ouderdom van
25 jaren en 6 maanden, en begraven den 19 den
daaraanvolgende, binnen Amsterdam
.-.-.-.-.-.-.-
Joannes van Cuijck
in leven Rector in St. Jans Kerk
te ‘s Bosch, en aldaar overleden den
4 Januarij 1829, in den ouderdom
van 70 jaren, 10 maanden en
19 dagen
.-.-.-.-.-.-
Maria Theresia du Messie
weduwe Henricus van Oorschot,
overleeden te ‘s Bosch den 6 Augustus
1804, in den ouderdom van 63 jaaren,
7 maanden en 15 dagen
Subject: ! Gegevens van oude bidprentjes
From: "Antoni G.P. Meynders" <antoni_meynders @ telus.net>
Date: Wed, 21 May 2003 21:05:27 GMT

Gertrudis van Tiel
weduwe van
Joannes Goyarts
overleden in den Bosch den 1. Juny 1807, in
den ouderdom van circa 79 jaaren
-.-.-.-.-.
Thomas Cornelis van Ryckevorsel
de 15 September 1818 te ‘s Bosch, in den ouderdom
van zeven en zestig jaren, 3 maanden en vijf dagen,
overleden; - en
Voor zyne Huisvrouw
Anna Petronella Vermeulen
overleden de 22 Augustus 1792
.-.-.-.-.-.-
Félix Max
Époux de dame
Jeanne Marie Goossens
Décédé à St-Josse-ten-Noode
Le 8 juillet 1881, à l’âge de 57 ans,
Muni des secours
De notre Mère la Sainte Eglise


Subject: ! Vermist Egmond aan Zee, 1914-1918 [4]
From: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Date: 8 May 2003 07:22:55 -0700

Bij de algemene begraafplaats van Egmond aan Zee staat een monument,
ter nagedachtenis aan de vissers van het dorp die in de jaren na 1914
op zee zijn gebleven. Zeemijnen die door de strijdende partijen in de
Noordzee en verder werden gelegd, waren de boosdoener.
Dankzij Genlias is het nu mogelijk om van de namen, die alleen met een
initiaal op het monument staan, meer gegevens te achterhalen. In het
kader van een onderzoekje ben ik hier mee bezig en ik denk dat wel
meer mensen hierin zijn geïnteresseerd.

Hier dan de laatste zijde van het monument, de naar zee gekeerde
westkant.

Groeten van Richard

C BLOK 1876 – 1918
Cornelis Blok X Aaltje de Groot, akte 7 datum: 18-01-1902
P VAN PEL 1883 – 1918
Pieter van Pel X Arendje Stam, akte 9 Datum: 25-03-1913
M VISSER 1876 – 1918 leeftijd klopt net niet, maar is enige in lijst
Maarten Visser X Kniertje Wijker, akte 21 Datum: 03-07-1913
P WIJKER KZN 1901 – 1918 niet gehuwd
A ZWART 1869 – 1918
Albert Zwart X Neeltje Wijker, akte 16 Datum: 18-07-1891
J ZWART GZN 1868 – 1918
Jan Zwart X Trijntje Zwart, akte 4 Datum: 26-01-1895
G ZWART KLZN 1880 – 1918
Glijn Zwart X Antje Vis, akte 10 Datum: 26-04-1906
C KRAB 1882 – 1918
Cornelis Krab X Johanna Zwart, akte 2 Datum: 03-01-1907
J STAM 1878 – 1918
Jacob Stam X Gerritje Zwart, akte 20 Datum: 31-07-1902

MIDDELSTE KOLOM:
A VISSER 1874 – 1918
Albert Visser X Aafje Prins, akte 6 Datum: 12-01-1901
W ZWART 1883 – 1918
Willem Zwart X Wilhelmina de Groot, akte 3 Datum: 20-01-1910
C DEKKER 1884 – 1918
Cornelis Dekker X Arendje Zwart, akte 6 Datum: 27-01-1910
C DE JONG 1897 – 1918 niet gevonden
J DE JONG 1903 – 1916 niet gehuwd
L STAM ALBZN 1893 – 1918 niet gevonden

RECHTER KOLOM:
H VISSER 1883 – 1918
Hendrik Visser X Elisabeth Groen, akte 14 Datum: 27-07-1910
G ZWAAN 1885 – 1918 niet gevonden
K GLAS 1887 – 1918
Kos Glas X Antje Krab, akte 12 Datum: 04-05-1910
M HOPMAN 1893 – 1918 niet gevonden
J SCHONG – 1892 – 1918 niet gevonden
E VISSER 1886 – 1918 niet gevonden
G VISSER 1854 – 1918 niet gevonden
J VISSER EZN 1878 – 1918
Jan Visser X Antje Zwart, akte 12 Datum: 15-05-1901
A WIJKER KOSZN 1890 – 1918
Arie Wijker X Antje Stam, akte 12 Datum: 03-08-1915


Subject: ! geveild gebrandschilderde ramen kasteel De Spijker, Brakel 1913
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 10 May 2003 15:39:31 GMT

gebrandschilderde ramen kasteel De Spijker, Brakel.

veilingnummer 109 (met foto's in de veilingcatalogus)

109. Acht historische ramen met de volgende inscripties :

- "Nicolaes Goltsen, ontfanger der Nijmegens quartijer in thielreweert ende
schep en der Hooge gerichtse Banke van Zuijlichem ao 1649"
- "Jeffrou maragrita mom wedewe van wijllen Jon Marcus de bij in sijn leven
commandeur en capijtein opt fort Loevesteijn ao 1649"
- "Wolther Douw .. beiden .. sijne huijsvrouw ao 1649"
- "Quirijn de Cock landt schriuer in boemelreweert en secretaris der Hooghe
gericht drieu ao 1649"
- "Frans Crij.. Bruijn Ariensz Cuijper ao 1599"
- "Ariaen Buijs Rotgersz, brouwer tot Gorchem 1617"
- "Jans van Willigen ao 16.0"
- "Huibert Jans van Willigen Deijckheem tot Brakel en Griet.."
- "Jan Huijbertsz 16.."
- "Rommit Adriaensz Blancken 1659"
- "Tomas van Sterckenbuerch advekaet van den Edelen hove van Utrecht ao
1649"
- "An.. Hermansz, dijckheemraat tot Brakel 1659"
- "Job van sijns goets verlies en van sijns kinders doot / Ja van sduijvels
gequel noch van swijfs schimpigh woorden / Is niet van godt gekeert maer
sprack met woorden bloot / Godt gad god nam dits 't quaest dat men oijt
hoorde 1616"

*********
516. Een flesch [blauw Delftsch]. Decor van chineezen in een waterrijk
landschap. Peervormig model. Gemerkt S. v. E. Samuel VAN EENHOORN, 1674.
Fraai gebroken blauw. [gekocht door Haafte, Slie voor F 36,00]

510. Een fleschje [blauw Delftsch]. Klein model met verdikking aan de hals.
Decor: Bloemstruik, bloemtakken en vogels. Gemerkt A.K. (A. KRUISING, 1759).
Hals gerestaureerd. [gekocht door M[erkelijn?] voor F 13,00]

862. Groote gedreven altaarplaat [zilverwerk]. Keurig drijfwerk van den
Rotterdamschen drijver R. SONDAG. Voorstellende De Manna-regen in de
woestijn etc.... Wegende ruim 2 k.g.

872. Oor-beker [zilverwerk]. Maker Cornelis JONGSMA, 1696.
873. Brandewijn-kom. Maker Cornelis JONGSMA, 1694. Letter H.F. en A.F. (H.E.
1832).

887. Brandewijn-lepel. "Mit Orange op meijn borst / Orange in meijn hant /
Soo streijt ick / Voor meijn vaderlant"
*********

(SA Dordrecht, archief 396 veilinghuis Mak, inventarisnr 309 veiling 28, 29
en 39 okt 1913)

* * *

Gr., Erica
Subject: ! veilinghuis MAK te Dordrecht 1911-1913
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 17 May 2003 15:47:41 GMT

*** veiling 7 nov 1911 ***
(o.a. 16 doeken uit atelier Evert Moll / nalatenschap T.C. v.d. KULK,
Scheveningen)

[nr. 64] schilderij van L. DE LEEUW "Huize Dubbelstein bij Dordrecht",
H[oogte] 27, B[reedte] 37 cm.

[nr. 76] Evert MOLL "Spuihaven te Dordrecht met molen De Maagd", H. 22, B.
40.

[nr. 278] collectie gravuren en teekeningen van Cornelis TROOST (Amsterdam
8-10-1697, + 8-3-1750)

[nr. 352-356] etsen Rembrandt.

[nr. 736] verzameling handschriften en stukken en briefwisseling tusschen de
Families ROOYAARDS en de Zeeuwsche Familie SCHORER. Groote Collectie.

[nr. 766] Een draagmedaille van St. Helena uitgereikt aan den heer STAAL te
Zevenbergen. Met bij beh. attestatie.

(bron: SA Dordrecht, archiefnr 396 veilinghuis Mak, invent. 304 veiling van
7 nov 1911)

*** veiling 26 maart 1912 ***

[nr. 410] Een roodtrekpotje met zilver beslag op het tuitje, het knopje en
het oortje; het welk met kettinkjes verbonden is. Relief decor met bloemen.
Gem[erkt] ARIJ DE MILDE. Hoogst zeldzaam.
(verkocht door DUITS; gekocht door (antiquair) Jac. SCHOTEL Wijn[straat]
voor F 200,00)

[nr. 513] Tinnen Diaconiekan van de stad NIJKERK met insciptie: Dyakonie kan
van NIJKERK, aangebeit 1791. Tans Leeraar DOUWE VLIEG vervolgens de namen
van ouderlingn en diakenen.
(verkocht 'mag(azijn)' / gekocht door Jac SCHOTEL voor F 55,00)

[nr. 723-731] aangekocht door gemeente BREDA.

[nr. 751] Aant. van betalingen door Anthonis VAN DEN BROECK. 17e eeuw.
(gekocht door J. BRUIJN, Sche(veningen) voor F 6,00)

[nr. 759] Den eenvoudigen Waarzegger (1796). Uyt een teedre betrekking
opgedraagen aan mijne huijsvrouw ELIESABETH VERMIJS.

[nr. 2145] Groot Perkamenten Blad waarop gekleurden bloemrand en voorst. van
Jezus en de Emmausgangers in kleuren waarin gedrukt eene opdracht aan
PASTOOR BALTH. VAN GORP 1753.

[nr. 2194] Besluit waarbij ROTTIERS tot Generaal Majoor wordt benoemd.
Ondert. Willem Prins van Oranje 1840; en Brief aan gemelden Generaal.
(gekocht door JONKERS, smid voor F 27,00)

(bron: SA Dordrecht, archiefnr 396 veilinghuis Mak, invent. 305)

*** veiling 22, 23 okt 1912 ***

[nr. 180] Doopvont uit RK Kerk te KAMPEN.
(gekocht door Emden, Haag voor F 310,00)

[nr. 530] Zeer groote sierkom. Gemerkt A.R. = Augustijn REIJGENSBERGH 1663,
leerling van J.J. KULICK (= leerling KEYZER).
(gekocht door mevr ENTHOVEN voor F 1275,00)

[nr. 543] Pannekoekje. Trouwbordje (blauw Delftsch)
MAIJNDERT CORNELISZ DECKER
TRIJNTIE KLAAS STOFFELS

[nr. 821] Mijbeker met deksel (zilverwerk).
JOSEPH NOLKES AEGTHA JOSEPHS

(bron: SA Dordrecht, archiefnr 396 veilinghuis Mak, invent. 306)

*** veiling 19 en 19 maart 1913 ***

[nr. 97] Gothiek Paneel. Inschrift Aucto ritate tuanobis opusest JAKOB
DOELMAN schepen en raed der stede Delft.

[nr. 550a] Gepointilleerde Bokaal op voet met witte slingers.
"Ter eere der Gouden bruijloft van Abraham VAN ROYEN en Johanna Alida VAN
HALL. Gevierd den 25 november 1805"

[nr. 621] Tekenlap. Charlotte BARLICKHOFF 1746, 13 jaar.

(bron: SA Dordrecht, archiefnr 396 veilinghuis Mak, invent. 308)

Vr. gr., Erica
http://d-compu.home.dyndns.org/gensearch/
http://d-compu.home.dyndns.org/genbook/
Subject: ! Toevalstreffer Delftsche Courant.
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas @ wxs.nl>
Date: Mon, 19 May 2003 13:55:14 +0200

Hallo allemaal,

Zaterdag in een op de Bredevoortse boekenmarkt gekocht boek, een
krantenartikel over dat boek, met op de achterzijde twee
overlijdensadvertenties.

Delftsche Courant, woensdag 3 maart 1993.

Cornelia Francisca Catharina Maria van ZWIETEN-van LIER.
+ Delft, 2 maart 1993.

Petrus Jacobus van WINGERDEN
+ Den Hoorn, 1 maart 1993.

Scans op de gebruikelijke manier te verkrijgen bij, l.ooijkaas @ planet.nl.

Groeten van Leo Ooijkaas
Subject: ! veiling Mak 1928-1930
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 24 May 2003 14:39:32 GMT

veiling 17/18 april 1928 (o.a. schilderijen)

[nr. 384] Een zilveren gedenkpenning. Ter gelegenheid van het 25-jarig
gouveneurschap van Zuid-Holland 1817-1842 van Graaf VAN DER LUYN VAN
MAASDAM.

Koper: WOLFF voor F 4,50]

(bron: SA Dordrecht, archiefnr 396 veilinghuis Mak, invent. 351)

* * *
veiling 13/14 nov 1928

[nr. 31] H. van Meegeren: Portret van een oude Heer

Koper: VERMEULEN voor F 18,00

(bron: SA Dordrecht, archiefnr 396 veilinghuis Mak, invent. 351)

* * *
veiling 13/14 nov 1928

[nr. 112] Kamerbehangsel afkomstig uit de catechesatiekamer van de
Protestantse gemeente te ZWOLLE (17e eeuw).

Koper: DV LOTSIJ voor F 160,00

(bron: SA Dordrecht, archiefnr 396 veilinghuis Mak, invent. 351)

* * *
veiling 12/13 nov 1929

[nr. 147] Een eikenhouten Mangelplankje. Friesch kerbschnitt-versiering met
inscriptie: JOHANNE PITTERS.

[nr. 345] Twee gebranschilderde ruiten met voorstellingen van vendelzwaaiers
met Duitsche wapens naast zich. Inscriptie: ANNO DOMINI 1530. Gesigneerd: C.
van BOUCHE. Modern.

[nr. 392] Zilveren brandewijnkommetje. Gem[erkt] A'dam keur JACOB MENSE ca
1729.

(bron: SA Dordrecht, archiefnr 396 veilinghuis Mak, invent. 352)

* * *
veiling 13/14 mei 1930 (schilderijen en antiquiteiten)

[nr. 322] Theeboomschotel. Gem[erkt] P v M V (Pieter VAN MARUM V)

[nr. 390] Zilveren brandewijnkom. Gem: FWAV Zwolsche keur ca 1740.

[nr. 622] Album Amicorum van B.H. CARP, Leiden 1816.

(bron: SA Dordrecht, archiefnr 396 veilinghuis Mak, invent. 352)

* * *
veiling 25/26 nov 1930

[nr. 42] schilderij M.P. REUS: houtzaagmolen De Hazewindhond aan den
Noordendijk te Dordrecht. H50, B 40. (gekocht door VAN TWIST voor F 30,00)

[nr. 45] J Willy Sluiter - Teunis de huisknecht. H44, B24.

[nr. 125] Een kerbschnitt mangelplank. Friesche arbeid; met opschrift: HAANE
PITTERS.

[nr. 355] Een wedgwood herinneringsbordje J.C.J. VAN SPEIJK 1831.
Eigenhandig door hem geschreven brief en "Oprechte Haarl. Crt 12 febr '31".

[nr. 362] Bord: Doggersbank gem[erkt] W v D B 3. (wed Van den BRIEL).

[nr. 382] Pannekoekjes. Gem. C.B. met ster (JAN AALMIS JUNIOR).

[nr. 460+afbeelding] Zilveren Louis Seize tabakspot. Inscriptie: 'Door de
heer JAN V.
SLOTERDIJK en sijn huisvrouw GRIJTJE NIJSLOOT is desen present gedaan aan
EELCO NAPJUS majoor der stadt SNEEK ten Dankbaarheidt wegens 't curatorschap
over voornoemde GRIJTJE NIJSLOOT den 11 meij 1785'.
Gemerkt: oude keur Leeuwarden, napoleons- en meesterteeken NICOLAAS SIVALUE.
Koper: M. HUISMAN voor F 440,00.

[nr. 538] Twee zwartekunst portretten: G. HOET en G. SANDIFORT (Dordtsche
predikant).

(bron: SA Dordrecht, archiefnr 396 veilinghuis Mak, invent. 352)

* * *

- Op http://www.arpschnitger.nl/nl/ssneek.html :
Eelco Napjus, schrijft in zijn ,,Chronyk van Sneek" (1772): ,,'t Clavier is
Zwart, met witte Beenen Zemitonen" (halve tonen), maar in 1826, in de tweede
druk van hetzelfde boekje, is er sprake van de ,,beneden toetsen met wit
been belegd, en de verhevene zwart" (22).

- Op http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php3?id=napj001 :
Eelco Napjus
geboren: 2 november 1728 te Sneek
overleden: 2 september 1803 te Sneek

* * *
Vr. gr., Erica
Subject: ! jubilarissen 'Johan de Witt' te Dordrecht 1966
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 30 May 2003 15:27:18 GMT

JUBILARISSEN (met foto's)

Ook de maand mei heeft weer een drietal jubilarissen. Op 2 mei 1966 heeft de
heer H. VAN DONGEN uit de Machinefabriek zijn 12 1/2-jarig dienstjubileum
herdacht, hetgeen op 16 mei a.s. voor de heer A. VERHEY uit de afdeling
Draaierij zal zijn.
De heer N.A. BOELART van de Alg. Dienst zal op 19 mei zijn 25-jarig
dienstjubileum vieren, waarvan de huldiging zal plaatsvinden op 24 juni
1966.

(BRON: pagina 7, bedrijfsblaadje van 'Johan de Witt' te Dordrecht, 1966)

* * *

Mejuffrouw van D. in het brons.

Op 12 april was het 12 ½ jaar geleden dat Mejuffrouw van D. haar
intrede deed op de afdeling Boekhouding. Menig cijfertje en vele
berekeningen zijn uit haar pen gevloeid. De resultaten liepen meestal
uiteen. Wat niet uiteen liep was de manier waarop zij haar werk heeft
verricht. Door haar chef, de heer H.M. BOIN, werd zij waarderend
toegesproken in het bijzijn van het personeel van de afdeling Administratie.
Hij bood haar namens de aanwezigen een wandspiegel en bloemen aan. Namens
alle dames van de andere administratieve afdelingen werd haar een boekwerk
aangeboden. De gelukwensen van het Guldenfonds gingen vergezeld van een
platenbon. Ook de afdeling Metaalwaren, waarvan Mejuffrouw van D. de
administratieve steunpilaar is was op deze dag present om met een
nagelgarnituur haar erkentelijkheid te betuigen.

* * *

Bedrijvenregister Zuid-Holland
http://www.nationaalarchief.nl/register_zh

Johan de Witt BV, Dordtse Metaal
dossiernummer DO-010789
plaats van vestiging Dordrecht

* * *

Erica
http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook/
Subject: ! [boek] predikant H ten Brink te Meppel 1862
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 30 May 2003 15:27:38 GMT

Voor mij ligt het volgende boek:

- - -

Nieuwe
GEESTELIJK BLOEMHOF,
of
morgen-, avond-, feest- en gelegen-
heids-overdenkingen,
benevens
gebeden voor de huiselijke godsdienst
ten dienst van
eenvoudige christenen.
Naar de vijfde Hoogduitsche uitgave van Stockhardt's Hemelpoort.
gewijzigd en vermeerd
door
H. TEN BRINK HZ.,
Hervormd Predikant te PEPERGA en BLESDIJKE,
zesde vermeerderde druk

MEPPEL, H. TEN BRINK 1862

----
Aan
de hervormde gemeente
te
PEPERGA EN BLESDIJKE
uit achting, liefde en belangstelling in haar
eeuwig heil,
opgedragen
door haren leeraar,
bij gelegenheid der gedachtenisviering zijner
vijfentwintigjarige evangeliebediening
op den 5 December 1852.

--
1e druk dec 1852
2e druk juni 1854
3e druk juni 1855
4e druk
5e druk dec 1858

--

Verschenen beoordelingen:

Nieuwe Boekzaal
Godlgeleerde bijdragen
Tijdspiegel
Steenwijker Kourant
Leeskabinet
Waarheid in Liefde
Vaderlandsche letteroefeningen
Volksbeschaving: Volksheil
Boekzaal der geleerde wereld
Kerkelijke Kourant

* * * * * *
(www.kb.nl)

Auteur : Brink , H. ten (Hz.)
Titel : Feestrede, ter inwijding van de kerk, te Blesdijke / H. ten
Brink Hz.
Uitgave : Meppel
Jaar : 1844

* * * * * *
Vr. gr., Erica
Subject: Maatschappij van Weldadigheid
From: "Annemiek" <annemart @ chello.nl>
Date: Mon, 02 Jun 2003 12:12:37 GMT

In 1818 werd de Maatschappij van Weldadigheid opgericht, met als doel de
armen, asocialen en kanslozen van Ned. tot een nieuw zelfstandig bestaan op
te voeden. Zij werden ingezet in het Z.W. Drenthe (rondom Frederiksoord) om
de arme gronden te ontginnen en zij werden geplaatst in de Koloniën.

Afgelopen week heb ik een bezoekje gebracht aan museum de Koloniehof in
Frederiksoord. Daar bleek een computer te staan waar alle (duizenden) namen
van de kolonisten, hun evt. partners en kinderen op te zoeken (en te
printen) waren.

Per hoeve/gezin werden in de loop der jaren div. (alleenstaande) personen
tijdelijk ingedeeld:

Bij Cornelis de Klein (ingedeeld tussen 1866 en 1879):
- Marckfeldt, Helena Hendrika * 16-10-1841 (Rotterdam?)
- Verwoert, Johanna * 16-06-1837 Amsterdam
- Scharff, Anna Alijda * 28-08-1836 Sloterdijk
- Thomann, Wilhelmina Dorothea * 23-10-1833 Vlissingen
- Roffers, Elizabeth weduwe Wicart * 19-08-1814 Den Haag

Bij Jan de Klein (ingedeeld tussen 1869 en 1886)
- Booij, Gerrit de * 16-07-1850 Delft
- Vlek, Bastiaan Jacobus Hendricus * 19-07-1855 Amsterdam?
- Sprenger, Jan Hendrik * 23-11-1854 Amsterdam?
- Slieker, Jacoba * 14-11-1849 Arnhem
- Desanteur, Henriëtta Maria Elizabeth * 13-09-1837 Amsterdam
- Wal, Wiske van der * 03-12-1839 Aduard?

Wie weet..................zit hier je missing link tussen!!!!!!!
Voor meer achtergrondinfo: mail me rechtstreeks (voor emailadres: kijk bij
Eigenschappen) of kijk op www.koloniehof.nl of www.mvwfrederiksoord.nl
(bestanden zijn niet via internet te bekijken)


Vriendelijke groet,
Annemiek Langelaar.

Geïnteresseerd in de namen: Langelaar, van Duijvenbooden, de Klein, van de
Kamp, Reef, Bijen, Linderman en Lesger.

Subject: Re: Maatschappij van Weldadigheid
From: "Arie" <gompie84 @ xs4all.nl>
Date: Mon, 2 Jun 2003 16:52:25 +0200

Annemiek,

Inderdaad een interessant museum en in een prachtige omgeving.

<(bestanden zijn niet via internet te bekijken)

En dat is nu juist zo ontzettend jammer! Hoe krijgen we die mensen zo ver
dat ze die gegevens on-line raadpleegbaar maken?
Ik begrijp aan het on-line raadpleegbaar maken kosten verbonden zijn. Maar
misschien zijn die te minimaliseren door inzet van een genealoog met
computer/internet hobby of zo. Ik woon zelf in Zoetermeer dus ook niet echt
naast de deur maar er moeten daar in de regio toch historische,
genealogische en computerhobbyclubs te vinden zijn die een poging willen en
kunnen doen?

Arie

Antwoord aan/Reply to : Gompie84 @ xs4all.nl
(Spatie toegevoegd om SPAM te vermijden/Space added to avoid SPAM)

Altijd interesse in de familienamen:
KAAS: Zeeuws-Vlaanderen voor 1800
BOS(CH): Harmelen e.o. voor 1662
KLEIN HANEVELD: Achterhoek voor 1800
TER MAAT: Achterhoek en Duits grensgebied voor 1800
BOLDUAN: Hinterpommern voor 1870, Nederlands-Indië na 1870


---
Outgoing mail is checked by AVG and Norton
Internet Security 2002 and is certified virus free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.486 / Virus Database: 284 - Release Date: 30-5-03
Subject: Re: Maatschappij van Weldadigheid
From: "Jan de Boer" <jdeboer1spamvrij @ chello.nl>
Date: Mon, 02 Jun 2003 16:06:58 GMT


"Arie" <gompie84 @ xs4all.nl> schreef in bericht
news:3edb64ce$0$49117$e4fe514c @ news.xs4all.nl...
> Annemiek,
>
> Inderdaad een interessant museum en in een prachtige omgeving.
>
> <(bestanden zijn niet via internet te bekijken)
>
> En dat is nu juist zo ontzettend jammer! Hoe krijgen we die mensen zo ver
> dat ze die gegevens on-line raadpleegbaar maken?
> Ik begrijp aan het on-line raadpleegbaar maken kosten verbonden zijn. Maar
> misschien zijn die te minimaliseren door inzet van een genealoog met
> computer/internet hobby of zo. Ik woon zelf in Zoetermeer dus ook niet
echt
> naast de deur maar er moeten daar in de regio toch historische,
> genealogische en computerhobbyclubs te vinden zijn die een poging willen
en
> kunnen doen?
>
> Arie
>


Een klein deel van de namen is beschikbaar op de site van de heer Schackman,
die ook veel informatie geeft over de kolonie. Een tijdje geleden heb ik van
hem wat nadere info gekregen over één van de vroegere bewoners:
http://www.schackmann.nl/MvW/index.html

Daarnaast heb ik de volgende adressen:
http://www.mvwfrederiksoord.nl
http://home.pi.net/~jlafeber/weldadigheid.html
http://www.etrade.nl/etrade/klant/36144/index.htm
http://www.dekoloniehof.nl/
http://www.kun.nl/ahc/vg/html/vg000185.htm

NB: http://www.dekoloniehof.nl/ en niet http://www.koloniehof.nl/

Met vriendelijke groet,
Jan de Boer


Subject: ! achterkanten oude foto's Dordrecht
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 07 Jun 2003 07:02:08 GMT

http://nies.liacs.nl:1860/cgi-bin/ChooseStudio.pl

- Brugman, Dordrecht

Picture No=1989 : oom en tante, Dordrecht
Picture No=6361 : oom Gerrit en tante Antje Weeda-Borsje

- Carlebur F, Dordrecht

Picture No=1082 : P vd Elst geb met j....?...ck, vader van Ab Albert P?
Marie Jo
Picture No=11926 : P Bos in? Dordt
Picture No=11929 : Maria Vliegenthart eerste vrouw van de schilder /
fotograaf
Picture No=11930 : Francois en Herman resp oudste en jongste zoon van de
schilder/fotograaf
Picture No=11931 : Maria (grootste figuur) en Betsy, oudste resp jongste
dochter van de schilder/fotograaf
Picture No=11932 : Mej Logger, tweeden vrouw van de schilder/fotograaf
Picture No=11933 : portret van Herman, jongste zoon van de
schilder/fotograaf en zijn tweede vrouw mej Logger.
Picture No=11934 : Francois Carlebur 9 juli 1847 oudste zoon van de
schilder/fotograaf
Picture No=11935 : staande figuur de oudste zoon Francois, zittend zijn
halfbroer Herman van de
schilder/fotograaf (foto ca 1857)
Picture No=11936 : Anna Dijkstra 14 mei 1849 - 9 febr 1940, echtgenote van F
Carlebur (zoon van de schilder/fotograaf)
Picture No=11937/11938 : Anna Dijkstra 14 mei 1849 - 9 febr 1940, echtgenote
van F Carlebur (zoon van de schilder/fotograaf)
Picture No=11939 : Henriette, twede dochter van de schilder/fotograaf
Picture No=11940: Maria, oudste dochter van de schilder/fotograaf, 13 jaar
oud, mijn eerste jurk genaaid
Picture No=11941 : Herman CARLEBUR, jongste zoon van de schilder/fotograaf
en zijn tweede vrouw mej Logger (foto ca 1860)
Picture No=11942 : Francois CARLEBUR, 9 juli 1847, 1 jan 1914, oudste zoon
van de schilder/fotograaf
Picture No=11943 : Francois, oudste zoon 9 juli 1847 - 1 jan 1914 van de
schilder/fotograaf (ca 1865)
Picture No=11944 : Anna Dijkstra, dochter v.s. Dijkstra de Groot, moeder van
schenker (ca 1880)
Picture No=17996 : burgemeester van Dordrecht (foto 1864)
Picture No=17998 : Betsy (links) en Jeanne (rechts) , dochters van de
schilder/fotograaf
Picture No=17999 : portret van de schilder/fotograaf zelf 9-10-1821? -
13 -4-1871

- Hameter J G, Dordrecht
Picture No=9205 : mei 1845
Picture No=12992 : 1865
Picture No=12996 : ter herinnering aan de feestviering te 's Gravendeel van
15 mei 1874, ....? van Swieten, P.W. H....?
Picture No=13015 : Neel.. Slop?
Picture No=13023 : kinderen Van Doorn (foto ca 1895)
Picture No=20230 : Dirk van Wermeskerken

- Houwelingen van H, Dordrecht

Picture No=13445 (zeilschip): Jhr en Mr Van de Wall van Puttershoeck,
kapitein K.F. Lammerts, getrouwd te Dordrecht 1856, Vergaan bij de zeemist?
in het Engelsche Kanaal 25 maaart 1867.

- Koningh de L, Dordrecht

Picture No=14106 : aan Lambertina de Jongh, dochter van Sch? Ph de Jongh
Picture No=14107 : dubbelbeeld
Picture No=14108 : Dr vd Lee, niet voldoende gespoeld
Picture No=14110 (op ezel): William van Oldenborgh [ZIE: 'Oud-Dordrecht' nr
3 2003: 'William's Place en het Williamsfonds' -> VVV-kantoor]

- Houwelingen van H, Dordrecht

Picture No=13437 : geb? 1855
Picture No=13438 : 1858 1940
Picture No=18984 : jongen? 2 michel?jos?

- Grand le Karel, Dordrecht

Picture No=2570 : Frans
Picture No=18797 : M.C. GILTAY 80 jaar, 12 jan 1911

- Stoof G, Dordrecht

Picture No=5384 : Dirkje en Leendert TERLOUW, Molenaarsgraaf

- Brugman Gideon, Dordrecht

Picture No=11758 : 1-1-1909 Hendrik Gerrit VAN DOORN geb 1892
Picture No=11759 : Thomas van DOORN, geb 1890

- fotostudio: Grand le & Buttinghausen, Dordrecht

Picture No=12948 : linker persoon is Hendrik Gerrit v.d. Weg, geboren ca.
1817 (foto ca. 1870)
Picture No=18798 : geb. 27 april 1856, overl ? mei 1876

- Beelenkamp Joh G H, Dordrecht

Picture No=1683 : tante Gij een zuster van moeder

- Kloens C, Dordrecht

Picture No=13793 : juli 1908 vermoedelijk Johanna v.d. Elst echtgenote van
Cornelis van Doorn, geb. ca. 1830
Picture No=13794 : Th van Doorn, geb. 1856 (foto 1904)
Picture No=13795 : Thomas van Doorn, geb. 1856 (foto sept 1904)
Picture No=13796 : Johanna Antonia van Doorn geb Van de Weg, geb ca. 1856
(foto sept 1904)
Picture No=13797 : Josina van Doorn, geb ca. 1887 (foto 1906)
Picture No=13798 : 18 februari 1904?

- Beelenkamp Joh G H, Dordrecht

- Hameter I G, Dordrecht

Picture No=12989 : Hendrik Gerrit v.d. Weg geb ca 1855, hier ca 17 jaren oud

- Tollens H J CHzn, Dordrecht

Picture No=1321 : van de Weg ? + ?

- Tollens H J CHzn (firma J G Hameter) , Dordrecht

Picture No=4 : 25 okt 1893
Picture No=8486 : kinderen oom Willem G

- Boonstoppel H, Dordrecht

Picture No=11649/17984 : Hendrik van Doorn geb 1895

- Boonstoppel H, Dordrecht

Picture No=11648 : kinderen Van Doorn, oudste geboren in 1883, vriendin
Hendrik Cornelis, Josina ??
Picture No=11650 : Maria CARLEBUR, oudste dochter van F. Carlebur, geb
9-10-1821, overl 13-4-1893

- Grand le Karel , Dordrecht
Picture No=12944 : Hendrik Gerrit v.d. Weg en Wilh Johanna Nagtegaal (foto
ca 1880)
Picture No=12945 : staan dBetsy, zittend Johanna, dochter van de
schilder/fotograaf F CARLEBUR, 9 oct 1821, ? apr 1893
Picture No=12946 : 17 jaar

- Hameter J G , Dordrecht & Leiden

Picture No=13025 : M? A Backer? juli 1880.
Picture No=13027 : Mr Altheer

- Tollens H J CHzn , Dordrecht & Roermond & Eindhoven

Picture No=9488 : N? den Belder, Dubbeld. 1
Picture No=16934 : F Lieftinck - Stienstra, geb Sneek 26-12-1853, overl
Sliedrecht 15-1-1908? (foto 1895)

* * *

FOTOGRAFEN te DORDRECHT (1860-1914):

Dordrecht, ,Brugman
Dordrecht, ,Carlebur F
Dordrecht, ,Hameter J G
Dordrecht, ,Hartogh deu D
Dordrecht, ,Houwelingen van H
Dordrecht, ,Kammen van P A (amateur)
Dordrecht, ,Koningh de L
Dordrecht, ,Photografie Fluos Tentoonstelling
Dordrecht, ,Schmidt P
Dordrecht, ,Stoof Gerard
Dordrecht, ,Tollens H J CHzn
Dordrecht, Bagynhof 2,Stoof Gerard
Dordrecht, Bagynhof 2 naast het Postkantoor,Berekamp van de A (firma H van
Houwelingen)
Dordrecht, Bagynhof 62,Roest Jan
Dordrecht, Bagynhof hoek Breedstraat naast het Postkantoor,Houwelingen van H
firma
Dordrecht, Bagynhof naast het postkantoor,Houwelingen van H firma
Dordrecht, Bagynhof tegenover het Postkantoor,Mogle G A & Co
Dordrecht, Breedstraat,Houwelingen van H
Dordrecht, Breestraat,Houwelingen van H
Dordrecht, Breestraat naby het postkantoor,Houwelingen van H
Dordrecht, Dorpstraat,Sterre van der W S
Dordrecht, Godfr Schalk Singel No 27 A naby den Noordendyk,Kruyne L
Dordrecht, Lange Breestraat,Dyl van A
Dordrecht, Lange Kromhout 168,Grand le Karel
Dordrecht, Lange Kromhout E268,Grand le Karel
Dordrecht, Lindegracht,Heyden v d J H
Dordrecht, Lindegracht C 1062,Heyden v d J H
Dordrecht, Prinsenstraat 20,Stoof G
Dordrecht, Prinsenstraat 20,Stoof Ger
Dordrecht, Prinsenstraat 20,Stoof Gerard
Dordrecht, Singel 27 (of 22),Kruyne L Jr
Dordrecht, Singel 90,Muhlhaus H J
Dordrecht, Spuiweg 31,Brugman (Raad de Fred voorheen)
Dordrecht, Spuiweg 31,Brugman Gideon
Dordrecht, Spuiweg 31,Brugman Gideon M
Dordrecht, Spuiweg 31,Brugman Gideon M (voorheen Fred de Raad)
Dordrecht, Spuiweg 31,Raad de Fred
Dordrecht, St Jorisweg,Aa van der F C
Dordrecht, St Jorisweg 20,Beelenkamp Joh G H
Dordrecht, St Jorisweg 28,Kloens C
Dordrecht, St Jorisweg 38A,Walther J F P
Dordrecht, St Jorisweg No 20,Beelenkamp Joh G H
Dordrecht, Steegoversloot 13,Weber Jozef M
Dordrecht, Tentoonstelling,Fotografie Fluos
Dordrecht, Vischstraat No 21 over het postkantoor,Boonstoppel H
Dordrecht, Vischstraat No 21 regt over het Postkantoor naast het
verkooplokaal,Boonstoppel H
Dordrecht, Voorstraat,Hameter I G
Dordrecht, Voorstraat 102,Brugman Gideon M
Dordrecht, Voorstraat 289,Tollens H J CHzn
Dordrecht, Voorstraat 289,Tollens H J CHzn (firma J G Hameter)
Dordrecht, Voorstraat 291,Hameter
Dordrecht, Voorstraat No 289,Tollens H J CHzn
Dordrecht, Vrieseplein,Tollens H J CHzn
Dordrecht, naast het Postkantoor,Grand le & Buttinghausen
Dordrecht, over het Postkantoor,Boonstoppel H
Dordrecht, regt over het Postkantoor naast het Verkooplokaal,Boonstoppel H
Dordrecht, tegenover het Postkantoor,Grand le Karel
Dordrecht & Leiden, ,Hameter J G
Dordrecht & Roermond & Eindhoven, ,Tollens H J CHzn
Dordrecht & Roermond & Eindhoven, Voorstraat 289,Tollens H J CHzn
Dordrecht & Rotterdam, St Jorisweg & Binnenweg 23 (stempel),Aa van der F C

* * *

Overig:

Picture No=1 : uit album van Piet van Tiel en Tannetje van 't Veer, te
Nisse? 1913
Picture No=62 : Van der Crab, 4/6 72
Picture No=66 : Smits en Betsy van Es, 3/12 73
Picture No=67 : Jhr W H W de Kock , f....?, 30/9 73
Picture No=68 : gouveneurshuis Middelburg
Picture No=71 : Dit is mijn moeder Maria van Rossum, met haar eerste man
Grades Pos? Jan Brink . Mijn moeder overleed -1-1924 (70 jaar oud). Deze
opname is gemaakt in 1879, Een bruidsfoto.
(http://nies.liacs.nl:1860/images/lcpd/images/jpg0-999/jpg90/c000071b.jpg)
Picture No=73 : geschat sept 1888, geb 11 maart 1861
Picture No=74 : grootvader Janse
Picture No=76 : vader als baby, 14-4-1884, van Lunteren.
Picture No=77 : gedaan 26 jan 1884, oud 75 jaar.
Picture No=79 : E Slekon? , 1 juli 1885.
Picture No=182 : Louise Ror?
Picture No=185 : Jan Jacob Leeuwen Boomkamp, mei 1899 mei 1900
Picture No=186 : H.M.M. Mooy, A'dam 2-11-1874, te Soest 2-7-1900
Picture No=188 : A.S. Th. Falck, april 1901
Picture No=189 : Jan Leeuwen Boomkamp, 3 jaar oud, mei 1902
Picture No=194 : Cornelia Jacoba Verhulst, geb 20 april 1902, 27 augustus
1903
(http://nies.liacs.nl:1860/images/lcpd/images/jpg0-999/jpg90/c000194b.jpg)
Picture No=198 : born nov 24, 1904 - photo 3 apr 1905
Picture No=198 : Jac Ruijgh
Picture No=206 : Alida Willigman Steinmen?/Heinman? 1896
Picture No=211 : J.J. Weeshof/Welshof, Schermerhorn
Picture No=212 : Helena Besangen / Besangern, geb 24/10 97, photo 27/8 '98
Picture No=214 : Mad S.T. Spengler, 1897(?)
Picture No=215 : Aan ge... aan door mij hooggeachte en geliefde vriendin mw
Andrea Meuw..? van haar oprechte vriend, David? Luijden
Picture No=217 : P.L. Peleteer, overleden te ...monde? 13 jan 1897.
Picture No=218 : Pieter van der Groot, 1896
Picture No=6267 : Sijmen Haan?
Picture No=6268 : Geertje Vink, Nierop 3 stuks F 7,00 Middelie
Picture No=6269 : Grietje Plas

* * *

Vr. gr. Erica
Subject: ! [boekje] BIZONDER BERICHT over twee predikanten te Engeland
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 07 Jun 2003 07:03:17 GMT

BIZONDER BERICHT
van de buitengewone gebeurtenissen
voorafgegaan aan en plaatsgegrepen tijdens
HET STERVEN VAN
TWEE GODVRUCHTIGE
Leeraren in Engeland

- - -

ZONDERLING GEVAL
van een zeker
LEERAAR
Die onder zijn Predikatie op den predikstoel is
gestorven, en onder denzelve begraven, en hoe
dit in de kerk een groote beroering ver-
wekte, in het jaar 1793

Zeer bewegelijk om te lezen
beschreven door
JAN NICOLAAS GERWIJN
Lidmaat der Hervormde Kerk

[naam eigenaar boekje: Pietje DUBBELDAM]

- - - [pag. 3-12]

Het is onlangs gebeurd in een der voornaamste
steden van Engeland, dat JOHANNES BARREERE, een zeer
Godvruchtig en geliefd predikant, die met allen ijver
zijn dienst behartigde, dit droevig doch tevens zalig
lot moest ondergaan. Hij was een zeer godvruchtig
man, die dag en nacht zijn God zocht groot te maken;
het gbeurde dan op zekeren nacht, dat hij op zijn
studeerkamer zat, en door de gebeden zijn God zocht
groot te maken, dat hem een licht omscheen, en door
de heerlijkheid van hetzelve wierd hij opgeleid tot al
het zalige dat de Hemelingen hier boven genieten. En

...etc

- - - [13-28]

WAARSCHUWING
des
HEMELS
Aan alle zondaren op aarde
Zijnde een bijzonder bericht van het verwon-
derenswaardige 't geen den
WelEerwaarden Godzaligen Heer
MR. CHAMBERTAIN
Leeraar in de gemeente Jezus Christus te LOVERT
13 mijlen ten Zuidwesten van Glouchester kort
voor zijn Ew. dood is ontmoet
met
Deszelfs Laatste Woorden
of
Eigen Lijkpredicatie
Kort voor zijn afsterven gedaan

.. etc

- - - - -
Wij ondergeteekenden certificeeren hiermede dat dit
voorz. waarachtig is, en is onze wil, dat zulks de
wereld bekend gemaakt wordt.
Baron WILLIAM BRAFT
THOMAS ZEFTRANGE
JOHN MOOR
PETER HOLMES
JAMES HERLING
JAMES HAFART
JAMES FLORFCH
RIGHARD MORFON
THOMAS REGERS
JOHN NICOLFON
REICHARD HERFWORTH
WILLIAM CLOUFERT
WILLIAM SCHEFFINGTON
PETER SAPLAFER
HENRY COARTNY
RIECHARD JOANS

- - - - - [pag 29-32]

BLIJMOEDIG STERFBED
van
een negen-jarig Meisje

Zekere Tabitha ALDER, de dochter van een vroom
en waardig Predikant in Kent, nabij Gravesend in
Engeland, was door haren vader en moeder wel onder-
wezen in de Heilige Schrift, en in den Cathechismus;
maar er was in haar niets ongewoons, voor dat zij
tusschen de zeven en acht jaren oud was.

etc ............


* * * * *


Wie is ...

JAN NICOLAAS GERWIJN, Lidmaat der Hervormde Kerk

[auteur bovenstaand boekje] ?


Vr. gr.,
Erica
Subject: ! varia uit de Groene Amsterdammer
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 13 Jun 2003 16:52:46 GMT

Hervormde Kerk

Beroepen te Schoonhoven ds. P.S. BARTSTRA te Wassenaar;
te Geervliet ds. L. SLOTEMAKER te Kedichem;
te Hindeloopen ds. Winsenius te Pingjum;
te Vlaardingen ds. HOOGENRAAT te Polsbroek;
te Hoogeveen ds C.P. PIKAAR te Overschie;
te Klundert en te Weesp ds. G. VLUG, te Nijkerk a/d Veluwe;
te Bezooien ds. W.C. BARBAS te DUBBELDAM;
te Berg-Ambacht ds. P. DEETMAN, alhier
te Ruinen ds. S.G. GEERTSEMA BECKERINGH te Ureterp o.a. Pijnaker ds. O.
SCHRIECKE te Noordwijkerhout cl. Leiden;
te Hellouw ds. J. DE KAT ANGELINO te Varik;
te Wije ds. Jhr. J. VAN GESSELER te Purmer;
te Gaast en Terwoude ds. P. ERINGA te Wouterswoude.

A a n g e no m e n het beroep naar Staphorst door ds. H. DOORNVELD te
Eemnes-Buiten.

B e d an k t voor het beroep te Gieden en Rijswijk door ds. BOXMAN te
Oud-Abblas;
voor dat naar St. Kruis door ds. VEENHUIZEN te Nederhorst den Berg;
voor het beroep naar naar Woubrugge door ds. J.J. ROCHARD te Hoogland;
voor het beroep naar Hornhuizen c.a. door ds. G. VAN DE POL te Garderen;
voor het beroep naar Surhuisterveen door ds. BRINK te Oostwierum;
voor dat naar Spijk bij Gorkum door ds. H. WAUH te Kruisland;
voor dat naar Mijdrecht door ds. J. HOOGENRAAD te Polsbroek;
voor dat naar Amsterdam door ds. H. CALAMINUS, predikant te Elberfeld;
naar Giessen door ds. A. BOKSMAN, te Oud-Alblas;
naar Langerak door ds. M GOPNER, te Linschoten;
naar Nieuwvliet door ds J MOITHAAN, te Egmond aan zee;
voor dat naar Hindeloopen ds WINSEMISUS, predikant te Pingjum.

E m e ri t a a t verleend tegen 1 april aan ds J.F.L. ABREUT te Middelburg.
E m e ri t a a t aangevraagd door ds H.P. SCHUURING te Ruurlo, wegens meer
dan 40 jarigen predikdienst.

Het bericht, dat ds HOOGENRAAD te Polsbroek beroepen zou zijn te Vlaardingen
is eene vergissing. Genoemde predikant staat op het twaalftal.

Christ. Gref. Kerk

Bedankt voor het beroep naar Middelharnis door ds. LOOMAN, te Well en
Zuilichem.
Aangenomen het beroep naar Almeloo door ds SMALLEGANGE te IDEKENHUIZEN.

Doopsgezinde Kerk

Beroepen te Drachten ds S.F. van der Ploeg te Waal op Tessel.
Aangenomen het beroep naar Norden (O-Fr) door ds LO HESTA te Rottevalle.

Israelitische Kerk

Benoemd: tot onderwijzer en voorzanger te Gorkum, Frank, cand. te Amsterdam.

[bron: de Groene Amsterdammer 24-2-1884 http://www.groene.nl/zylab/ ]

* * *

F A I L L I S S E M E N T E N

CITROEN BZ, koopman in gemaakte kleederen aan den Kloveniersburgwal 35
F. RIJKE, timmerman, aan de Jacob van Lennepstraat
Alkmaar:
J. JOOSTEN, winkelier te Castricum
's-Gravenhage:
C.J.A. BULTE, tapper, restaurateur en uitgeven van spijs en portien
A.C. KUIJER, sigarenmaker en winkelier in schoenen
H. OPDENBERG, koopman en winkelier
Groningen:
E.C. POELSTR, broodbakker
Haarlem:
H KLAVER Dzn, metselaar, aannemer en binnelandsch koopman te Ilpendam
J WEVERS, kleermaker en winkelier
's-Hertogenbosch:
H BOGAERTS, drukker en uitgever te Vucht
Tiel:
L VAN GELDER, koopman in manufacturen en winkelier te Geldermalsen
Winschoten:
W DUVEEN, koopman
Zwolle:
H VAN DER SLUIS, timmerman en aannemer te Ittersum
H. KLAVER

[bron: de Groene Amsterdammer 24-2-1884 http://www.groene.nl/zylab/ ]

* * *

ONBESTELBARE BRIEVEN

Verzonden uit AMSTERDAM in de tweede helft der maand October

G VAN DIJK - Amsterdam - Mej C ROG - Driebergen
I BRONKHORST - Amsterdam - P Gorkum - Edam
HOFMAN - Amsterdam - G CLAUSINK - Gouda
WEBERS - Amsterdam - Mej SCHILDT - 's-Gravenhage
P.I. VISSER - Amsterdam - I BOELHOUWER - 's-Gravenhage
H RUN - Amsterdam - A BODAAN - 's-Gravenhage
VAN DER VEEN - Amsterdam - Mevr A HEERENS - 's-Gravenhage
WAFELBAKKER - Amsterdam - A RUIJDEKAMP - 's-Gravenhage
TER WIJ - Amsterdam - D ROMIJN - 's-Gravenhage
I SIETERS JR - Amsterdam - VAN DAALEN - 's-Gravenhage
KOERT - Amsterdam - HJG VRICKE - Haarlem
KOSTER - Amsterdam - J DE POES - Harderwijk
F KRACHT - Amsterdam - Vonk - Den Helder
H Huijts - Amsterdam - J H ROUWENHOUT - Hoogeveen
B Ten Hopen - Amsterdam - W Bruijn - Hoogwaoud
FP GRIVEL - Amsterdam - D Sjoerd - Jaarsveld
ISJ de Jongh - Amsterdam - LI Strating - Leeuwarden
L REEP - Amsterdam - LJ Boonstra - Leeuwarden
D ROOS - Amsterdam - GW TIELKEMEIJER - Leiden
H Meijer - Amsterdam - Bake - Leiden
HP van Maanen - Amsterdam - J van Groeneveld - Nieuwe Diep
J Demmers - Amsterdam - A Suiker - Nieuwe Diep
IG LANDZING - Amsterdam - Mej i VAN OOSTRUM - Oldenhove
K Mulder - Amsterdam - de Bruin - Oldenzaal
J Klein - Amsterdam - H van HIEREN - RIDDERKERK
NARED - Amsterdam - Anna de Groot - Rotterdam
CLAASSEN - Amsterdam - AG Bekry - Rotterdam
H WENTZING - Amsterdam - van Os - Rotterdam
SCHOUTEN - Amsterdam - Mej JF OOMS - Rotterdam
C VERMEULEN - Amsterdam - ENGELMAN - Rotterdam
Mej Schulte - Amsterdam - Mej E Beausan - Rotterdam
Mej M Bouwhuijs - Amsterdam - Mej D VERPOORTE - Rotterdam
mej W MULLER - Amsterdam - Mej D LODEESEN, Rotterdam
mej van Nooten - Amsterdam - PH de Hoop - Utrecht
mej Kerkhoven - Amsterdam - van EMDE - Utrecht
mej M de Moor - Amsterdam - JANSJE VAN EE - Utrecht
mej BREEKENKAMP - Amsterdam - W Bos - Utrecht
mej N DENNEBROEK - Amsterdam - Mej BAART - Vogelenzang
mej M de Groote - Amsterdam - G Marinus - Vogelenzang
mej Silveroode (2 st) - Amsterdam - I GROBBEN - Voorhout
mej H van Dijk - Amsterdam - Mej GRIFOEN - WEESP
H Prenger - Alkmaar - Mej Kempenaar van Sloten - Woubrugge
J Guldeman - Alkemade
W Hadijk - Amersfoort - TEN HOVEN - IJmuiden
HJ RUIWE - Beest - J KRAAIJ - IJmuiden
Beerenaark - Bussum - wed WINHON - Zaandam
P REINDERS - capelle a/d IJssel - Keulemeijer - Zeist
C Fokes - Delft - J van BEUSEKOM - Zutphen
P Cornelis - Delftzijl - Wed Lemets - (niet vermeld)
Mej HG OBMA - Dokkum - PJ Logger - (niet vermeld)
J VAN LINDEN - DUBBELDAM - mevr N RENATOR - (niet vermeld)

[bron: de Groene Amsterdammer 24-2-1884 http://www.groene.nl/zylab/ ]

* * *

Erica

SURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868


© R.Kuijsten 1999-2010

INDEX - HOME


Statistieken