INDEX-HOME       TOEVALSTREFFERS Genealogie - DEEL 7   © R.Kuijsten 1999-2010


Toevalstreffers Genealogie. Opmerkelijke vondsten bij onverwachte bronnen, Bijvangsten etc. Vermeldingen in archieven, almanakken, tijdschriften of adresboeken


Doorzoek het Toevalstreffers Archief       Input: Naam of Plaats    INDEX - HOME


Gebruik voor verder zoeken de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: ! varia Dordrechtsch Nieuwsblad 1926
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 14 Jun 2003 15:04:34 GMT

- Vrijdagmiddag is te ALBLASSERDAM het 5-jarig zoontje van den veerman
QUAKERNAAT, toen het op den Kinderdijk aan het spelen was, tegen een auto
aangeloopen, waardoor het ernstig verwondingen opliep. Overbrenging naar het
Ziekenhuis te DORDRECHT was noodzakelijk. Men vreest voor het leven van het
kind.

BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 13 sept 1926
[NB. BS Dordrecht overl. (aangifte) 8-10-1926 Dirk Quakernaat]

- de spoorwegramp bij 'De Vink'
- familieberichten: getrouwd W.M. LEIJSTER 2e luit art N I L en W.A.E.
Smissaert. Den Haag, 7 sept 1926
- familieberichten: Arie Monster, 76 jaar (echtgenoot A den Breejen)
- familieberichten: Aaltje van Schie, 81 jr wed Martinus Kollaart
BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 13 sept 1926

- [met foto] PADVINDERS OP DEN RUIGENHOEK
De padvinders Gerrit GOVAARS (links) en Barnard de LOOZE, die gasten zijn
geweest van de Koninklijk Familie op de Ruigenhoek.
Beide knapen vroegen 's middags aan een dame bij de Ruigenhoek, of zij ook
een pompje wist, daar zij dorst hadden. De dame, die H.M. de Koningin bleek
te zijn, liet de jongens op den Ruigenhoek ververschingen aanbieden. 's
Avonds werden zij met een auto thuis gehaald en mochten zij in gezelschap
van H.M. de Koningin, Prins Hendrik en Prinses Juliana den avond op de
Ruigenhoek doorbrengen. Zij zaten mede aan het avondmaal aan.
De jongens behooren tot de padvinders van het Leger des Heils, troep no 18,
afd Den Haag
BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 13 sept 1926

- Het vergaan van de 'Terschelling H' (o.l.v. luitenant ter zee Rost van
Tonningen)
- Spoorloos verdwenen: Sedert donderdag j.l. is de 17-jarige knecht van den
slager W. te KAMPEN te Hengelo, een jongmensch van de voogdijraad, spoorloos
verdwenen.
- het 100-jarig bestaan der Bonifacius kerk te Dordrecht.
- De leerling-machinist ETTIKHOVEN
Het lijk van den leerling-machinist ETTIKHOVEN zal vanmiddag met den trein
van 4.13 uit LEIDEN over UTRECHT naar AMERSFOORT worden overgebracht.
BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 13 sept 1926

- (met foto) de uitvaard van J.H. RHOON den instructeur-machinist die bij
het spoorwegongeluk bij LEIDEN om het leven gekomen is. De stoet verlaat het
CS te A'dam.
- begrafenis (te Dordrecht) P.C. Jorissen, rentmeester mevr wed baron
Creutz-van der Santheveul
BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 15 sept 1926

* * *

Erica
Subject: Re: ! varia Dordrechtsch Nieuwsblad 1926
From: "Peet Govers" <peetgovers @ home.nl>
Date: Sun, 15 Jun 2003 05:33:21 +0200

Toezending copie padvinders op den Ruigenhoek. Is dat mogelijk? Gerrit
Govaars is een achterneef van mijn vader!
"Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org> schreef in bericht
news:6QGGa.165111$122.14533457 @ amsnews02.chello.com...
> - Vrijdagmiddag is te ALBLASSERDAM het 5-jarig zoontje van den veerman
> QUAKERNAAT, toen het op den Kinderdijk aan het spelen was, tegen een auto
> aangeloopen, waardoor het ernstig verwondingen opliep. Overbrenging naar
het
> Ziekenhuis te DORDRECHT was noodzakelijk. Men vreest voor het leven van
het
> kind.
>
> BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 13 sept 1926
> [NB. BS Dordrecht overl. (aangifte) 8-10-1926 Dirk Quakernaat]
>
> - de spoorwegramp bij 'De Vink'
> - familieberichten: getrouwd W.M. LEIJSTER 2e luit art N I L en W.A.E.
> Smissaert. Den Haag, 7 sept 1926
> - familieberichten: Arie Monster, 76 jaar (echtgenoot A den Breejen)
> - familieberichten: Aaltje van Schie, 81 jr wed Martinus Kollaart
> BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 13 sept 1926
>
> - [met foto] PADVINDERS OP DEN RUIGENHOEK
> De padvinders Gerrit GOVAARS (links) en Barnard de LOOZE, die gasten zijn
> geweest van de Koninklijk Familie op de Ruigenhoek.
> Beide knapen vroegen 's middags aan een dame bij de Ruigenhoek, of zij ook
> een pompje wist, daar zij dorst hadden. De dame, die H.M. de Koningin
bleek
> te zijn, liet de jongens op den Ruigenhoek ververschingen aanbieden. 's
> Avonds werden zij met een auto thuis gehaald en mochten zij in gezelschap
> van H.M. de Koningin, Prins Hendrik en Prinses Juliana den avond op de
> Ruigenhoek doorbrengen. Zij zaten mede aan het avondmaal aan.
> De jongens behooren tot de padvinders van het Leger des Heils, troep no
18,
> afd Den Haag
> BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 13 sept 1926
>
> - Het vergaan van de 'Terschelling H' (o.l.v. luitenant ter zee Rost van
> Tonningen)
> - Spoorloos verdwenen: Sedert donderdag j.l. is de 17-jarige knecht van
den
> slager W. te KAMPEN te Hengelo, een jongmensch van de voogdijraad,
spoorloos
> verdwenen.
> - het 100-jarig bestaan der Bonifacius kerk te Dordrecht.
> - De leerling-machinist ETTIKHOVEN
> Het lijk van den leerling-machinist ETTIKHOVEN zal vanmiddag met den trein
> van 4.13 uit LEIDEN over UTRECHT naar AMERSFOORT worden overgebracht.
> BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 13 sept 1926
>
> - (met foto) de uitvaard van J.H. RHOON den instructeur-machinist die bij
> het spoorwegongeluk bij LEIDEN om het leven gekomen is. De stoet verlaat
het
> CS te A'dam.
> - begrafenis (te Dordrecht) P.C. Jorissen, rentmeester mevr wed baron
> Creutz-van der Santheveul
> BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 15 sept 1926
>
> * * *
>
> Erica
>
>
Subject: "! toevalstreffers"
From: berhetty @ kabelfoon.nl (Hetty Kroes)
Date: Sun, 15 Jun 2003 06:39:04 +0000 (UTC)

dag,
Na alle trubbels met mijn computer ben ik nu hoop ik weer voor
langere tijd on-line.

Vervolg Almanak/adresboek 1900 van Amersfoort

Maatschappij tot nut van 't Algemeen
Departement Amersfoort

G. J. Buys, Pres. J. van der Horst Bruyn,
D. Gerritsen, Vice.pres. N. van Veen
Mr. J. C. H. Prikken, Secr. Dr. Ph. H. Peyrot
J.D.RolandusHagedoorn,Penn.
J. de Valk, Bode

Commissie voor de Volksbibliotheek

B. A. van Ruyven, Voorz. B. A. Siddre,
J. van der Horst, Secr-penn. A. M. Tromp van Holst, R.N.L.
D. van der Werf, Mr. J. C. H. Prikken,
H. W. van Esveld, Dr. Ph. H. Peyrot,
J. K. van Wijland, L.S.XXX, Bibliothecaris

Commissie over Hulpbank, Ziekenfonds en Huisvlijtschool
(zie bladwijzer).


Burgelijk Armbestuur

E. L. Visser, Wethouder, Voorzitter.
C. Th. van Beek H. W. van Esveld,
I. Ter Schuur, B. A. Siddre,
J. C. Leinweber, Secretaris-penningmeester.
N. Vink, Bode
A. J. Bilders, Congierge.


O P E N B A R E E E R E D I E N S T
Nederduitsch Hervormde Kerk

P r o v i n c i a a l K e r k b e s t u u r

J. C. Verhoeff, pred. te Utrecht. President.
Th. H. Nahuys, pred. te Zeist, Vice-pres.
M. A. Adriani, emer. pred. te Utrecht, Secretaris.
K. A. de Groot, pred. te Haarlem,
Mr. M. Crommelin, te Utrecht, lid-ouderling.

L E D E N
Uit de classis Utrecht
J. C. Verhoeff, pred. te Utrecht
Secundus Dr. A. W. Bronsveld, pred. te Utrecht.
Tertius J. Quast Hz. pred. te Utrecht
Lid-ouderling Mr. M. Crommelin te Utrecht
Secundus Prof. Dr. E. H. van Leeuwen te Utrecht
.
Uit de classis Amersfoort
Th. H. Nahuys, pred. te Zeist
Secundus A.Couvee Az., pred. te Zeist
Tertius Dr. H. H. Meulenbelt, pred. te Baarn.

Uit de classis Wijk.
K. A. de Groot, pred. te Houten.
Secundus W. de Lange, pred. te Rhenen.
Tertius H. E. G. van de Meene, pred. te Overlangbroek

Classis Amersfoort
Is verdeeld in twee ringen ( Amersfoort en Tienhoven) en be-
staat uit 24 gemeenten, met 27 predikanten.

CLASSICAAL BESTUUR VAN AMERSFOORT
Praeses A. Couvee Az., pred. te Zeist.
Secundus H. Th. Barbas, pred. te Vreeland.
Assessor B. Ch. Ledeboer, pred. te Loenen a/d Vecht.
Secundus A. Geldermen, pred. te Bunschoten.
Scriba en Quaestor G. van Kempen, pred. te Westbroek.
Secundus van de Scriba en Secundus ven de Quaestor Dr.
H. H. Meulenbelt, pred. te Baarn.

GECOMMITEERDEN
Lid Dr. H. H. Meulenbelt, pred. te Baarn.
Secundus D. P. Brans, pred. te Soest.
Lid W. H. Stegenga, pred. te Oud-Loosdrecht.
Secundus J. Visser, pred. te Woudenberg.
Lid H. J. ter Haar Romeny, pred. te Amersfoort.
Secundus C. Verhagen, pred. te Zuilen.
Lid-ouserling J. B. de Beaufort, oud-ouderling te Woudenberg,
Secundus Mr. A. J. de Beaufort, oud-ouderling te Leusden.
Lid-ouderling C. L. Mense, ouderling te Zeist.
Secundus J. Bokhove, ouderling te Amersfoort.
Lid-ouderling J. J. Klber, oud-ouderling te Amersfoort
Secundus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RING AMERSFOORT
D. P. M. Graswinckel, Praetor A. Gelderman, Scriba
en Quaestor.

RING TIENHOVEN
B. Ch. Ledeboer, Praetor en A. Couvee Az., Scriba
Quaestor.

Weduwenbeurs in de Classis Amersfoort.
B. Ch. Ledeboer, Adm. Quaestor.
J. Visser, Contr. Quaestor.
Dr. H. H. Meulenbelt, Scriba-Quaestor.Subject: "! toevalstreffers"
From: berhetty @ kabelfoon.nl (Hetty Kroes)
Date: Sat, 21 Jun 2003 09:22:59 +0000 (UTC)

vervolg almanak/adresboek 1900 van Amersfoort

Ned. Hervormde Gemeente te Amersfoort
Predikanten.
D.P.M. Graswinckel, W. J. Meiners.
H. J. ter Haar Romeny,
Ouderlingen.
J. van Bottenburg Hz., J. H. Boks,
D. van der Werf, F. Wesseling,
Mr. F. D. graaf Schimmelpen- C. J. van der Nagel,
ninck, Mr. P.J.F. van Voorst Vader.
J. A. Bronsdijk,
Diakenen.
W. van Esveld Rz., B. van 't Eind,
T. van Daal Az., N. Vels Heyn,
J. C. van Rybergen, R. van Dijk,
H. van Ommeren, P. van Veen Jr.
W. van Esveld Bz., 1e halfjaar Administreerend diaken.
T. van Daal Az., 2e ,, ,, ,,
Quaertorale commissie uit den algemeenen Kerkeraad.
Ds. D. P. M. Graswinckel,
Praeses. D. van der Werf, Quaestor.
Ds. H. J. ter Haar Romeny, J. H. Boks, Contr. lid.
Scriba.
Archivaris des Kerkeraads.
F. Wesseling.
Commissie voor het Godsdienst-onderwijs.
Ds. H. J. ter Haar Romeny, J. A. Bronsdijk, Quaestor.
praeses. Mr. F. D. graaf Scimmelpen-
Ds. D. P. M. Graswinckel, ninck.
Scriba.
Commissie voor de Kiezerslijsten.
D. van der Werf, C. J. van der Nagel, J. H. Boks.
Leden van het Kiescollege en tijd hunner aftreding
op den vierden
Donderdag in Mei; verkiezing ! Mei 1900.
1900
E. Boks W. Kleber,
J. H. Donath, C. D. van Kuijk,
I. W. Froger, E. Lindenhovius,
J. H. Kleber, N. van Veen,
. . . . . . . . . . .
1901
J. J. Berends, J. J. Kleber,
E. S. Bijtelaar, C. Maas,
H. G. van Ginkel, L. Ruitenberg,
J. van Haselen. Jhr. Mr.B.W.Th. Sandberg,
G. C. Hoogewerff, H. W. Valewink.
1902
R. Cruyff, Dr. H. J. Reynders,
H. C. van Dam, I. ter Schuur,
J. Ger. Kleber, C. Vlaanderen Az.,
G. van Lummel, N. Wolfswinkel Ez.,
G. van Nieuwenhuizen, . . . . . . . . . . . .
1903
G. Blok, J. C. Leinweber,
G. Boshuizen, C. C. Morien,
J. Busquet, B. Ruitenberg Hz.,
H. J. van Hensbergen, . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Kiesvereeniging "Geloof en Liefde."
N. van Veen, Voorzitter F. Wsseling,
J. C. Leinweber, Secr. H. W. de Heus.
J. C. van Eybergen, Penn.
Orthodoxe Kiesvereeniging "Evangelie en Belijdenis"
L. Ruitenberg, Voorz B. Ruitenberg Hz., Penn.
A. P. F. Reeders,Onder-voorz. J. J. Otto.
C. D. van Kuijk, Secr.
Kerkvoogden.
Mr. graaf Schimmelpen- J. H. Boks,
ninck, Pres. F. Wsseling,
H. W. de Heus, Vice.-pres. C. J. van der Nagel.
J. J. Kleber,
H. W. van Esveld, Secretaris, kerkelijk Ontvanger.
Notabelen en tijd hunner aftreding met het einde des jaars.
J. C. Leinweber, Pres. 1901 N. Vels Heyn 1903
C. Vlaanderen Az., ,, G. van Lummel 1905
Mr.P.J.F. v. Voorst Vader ,, C. Maas ,,
D. van der Werf ,, Jhr. Mr. B. W. Th.
J. van Bottenburg Hz. 1903 Sandberg ,,
I. ter Schuur, Secr. ,, H. C. van Dam ,,
N. van Veen ,,
G. J. Boode, Voorlezer.
E. G. Dettmeyer, Organist.
G. Adriaans, Koster van de St. Joriskerk.
K. Teeling, Godsdienst-onderwijzer rn krankenbezoeker.

Volgende keer de Gereformeerde Kerken.Subject: "! toevalstreffers"
From: berhetty @ kabelfoon.nl (Hetty Kroes)
Date: Sat, 28 Jun 2003 12:18:39 +0000 (UTC)

vervolg: uit het almanak/adresboek 1900 van Amersfoort.

GEREFORMEERDE KERKEN
Gereformeerde kerk A.
(Langegracht).
A. M. Donner, Predikant.
Ouderlingen.
G. Veenendaal H. Koning,
W. Ruitenberg Ez., E. J. van Ommen.
Diakenen.
H. P. van Haselen, H. van Haselen,
A. Vonk, K. Kok.
W. Ruitenberg Ez., Quaestor.
R. van den Burg, Organist.
E. van Kamp, Koster.
Gereformeerde kerk B.
(Zuidsingel).
H. Teerink, Predikant.
Ouderlingen.
G. Schimmel, G. van de Kamp,
M. Bakkenes, C. H. van Buuren.
Diakenen.
J. K. Wendt, W. Huygen,
B. J. Bloemendal, F. E. Ebert,
E. van Ruller, Organist
W. van der Reyden, Koster.
Kerkelijke kas
L. J. de Gans, B. J. Bloemendaal
J. K. Wendt, A. Kok.
C. H. van Buuren.
Vrije gereformeerde kerk.
J. J. Gajaard, Predikant.
J. A. Goedknegt, Ouderling.
G. van Dijkhuizen en G. J. J. Nienborg, Diakenen.
J. L. Goedknegt, Organist.
Gemeente der Remonstr. Gereform. Broederschap.
I. Hooykaas, Predikant.
Opzieners.

D. Gerritsen, J. J. van Beek,
W. H. Kam, M. L. Celosse,
M. W. Scheltema Ez., O.O.N. J. van der Horst Bruyn.
J. Schuld, Organist.
M. Boukamp, Koster.
Evangelisch Luthersche Gemeente.
C. Rasch, Predikant.
Ouderlingen.
G. P. Ittmann, J. W. van Achterbergh Jr.
G. F. Mezger, Kerk-rentm.
Diakenen.
J. S. de Jongh, | . . . . . . . . . | . . . . . . . . .
H. W. van Esveld, Organist.
W. van Achterbergh, Koster.
Afdeeling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap.
Ds. D. P. Graswinckel, Pres. Ds. H. J. ter Haar Romeny,
Ds. C. Rasch, Vice-pres. Mr. F. D. graaf Schimmelpen-
C. J. van der Nagel, 1e Secr. ninck,
Mr. P. J. F. van Voorst Vader, F. Wesseling.
2e secrtaris en Penn.
C. Bolleman, Bode.
BIJBEL-COMMISSARISSEN.
N. Broers, algemeen President.
K. Teeling, algemeen Vice-pres.
T. J. van As, algemeen Secretaris.
Voormalige wijk Camp.
K. Teeling, Pres. G. Boshuizen,
I. W. Froger, Secr. G. Blok,
T. J. van As, G. van Dorssen,
W. van Esveld Rz., H. Los.
Voormalige wijk Bloemendaal.
J. van Veen, President. H. J. Bast,
J. W. Boshuizen Secretaris. R. van 't Hof,
G. J. Boode, Penningmeester, J. N. van Hoogevest,
H. Worffel Ez., J. van Haselen, Eerelid.
J. van Goor, J. Blom, ,,
Voormalige wijk Breul.
N. Broers, President. P. van den Hooff,
G. S. Entingh, Secretaris C. D. van Kuijk,
G. van Lummel, Penn. W. C. Dijkgraaf,
E. S. Bijtelaar, P. van Veen Jr.
Nederlandsch Zendings-genootschap.
Ds. D. P. M. Graswinckel. Lid van de permanente commissie
voor de provincie Utrecht, en Secretaris-penningmeester van
de afdeeling Amersfoort en omstreken.
Utrechtsche Zendings-vereeniging.
K. Teeling, Correspondent.
Ned. Zendings-vereeniging.
H. H. Schussler, echtg. van J. J. Kleber, gevolmachtigd tot
de ontvangst der Stuivers-collecte.
Stuiversvereeniging.
W. Ruitenberg Ez.,Pres. en G. van Lummel,
Penningmeester. H. van Haselen,
N. Vels Heyn, Secr. R. van den Burg.
Evangelische Maatschappij.
Ds. C. Rasch, Correspondent.
Afd. van de Ned. Gustaaf Adolf-Vereeniging.
Ds. D. P. M. Graswinckel, Ds. C. Rasch, Secretaris.
Voorzitter. Ds. H. J. ter Haar Romeny,
M. L. Celosse, Penningm. . . . . . . . . . .
Subject: "! toevalstreffers"
From: berhetty @ kabelfoon.nl (Hetty Kroes)
Date: Mon, 15 Sep 2003 16:27:08 +0000 (UTC)

vervolg almanak/adresboek 1900 van Amersfoort

Onderofficiers Societeit

"EENSGEZINDHEID."
F. Kiepe, Pres. J. K. Kerling, Comm.
W. Wijk, Vice-pres. P. de Jong, ,,
W. F. Brinkman, Secr. J. C. F. de Raadt, ,,
J. J. Heppener, Penn. F. W. J. Sijbel, ,,

GARANTEN-VEREENIGING..
wier doel is: bevordering van publieke vermakelijkheden,
door het sluiten van overeen-
komsten met tooneeldirecteuren, impresario's enz.

Bestuur.
A. M. Trompvan Holst, R. A. J. Ebeling, Secr. en penn.
N. L., Pres Jhr. W. H. J. van de Poll,Comm.
RAAD VAN BEHEER.
J. C. Rolandus Hagedoorn, H. J. Croockewit,
J. P. G. Kok Cz., H. W. van Esveld,
M. L. Celosse, J. H. Krudop.

O. K.
(ONZE KRING).
Dr. H. W. Schreuder, Voorz. A. W. Groote, Secr.-penn.

D. A. G.
(Dinsdagavond-Gezelschap)
Populair-wetenschappelijke lezingen.
L. Brender a Brandis,Voorz. Mr. J. C. H. Prikken, Penn.
Dr. A. Smit, Secr.

ALLIANCE FRANCAISE.
W. L. de Petit, O. O. N. Z, H. J. Croockewit,
R. L. E. F., O. I. P,Pres. D. J. Heinsius,
P. J. Frederiks, Secr. I. M. J. Hoog,
H. L. C. Mulder van de Jhr. Mr. B. W. Th. Sandberg,
Graaf, Tresor.

Militaire reciteer-vereeniging "Oefent U."
H. Kaldeway, Pres. J. Veldkamp, Penn.
C. H. Valkenburg, Secr.

Korporaals-vereeniging van het 1e en 2e Bataljon
van het 5e Regiment Infanterie.
"Wilhelmina."

J. Oosterdijk, Pres. G. H. Westering, 2e Penn.
L. H. Hartman, Vice-pres. J. van Eykelenburg, Regisseur.
P. de Groot, 1e Secr. G. Zwaagstra, Comm. van
J. J. H. Eillebrecht,2e Secr. werkzaamheden.
J. van de Werke, 1e Penn.

LITTERARISCHE VEREENIGING "ELOQENTIA."
H. W. L. de Beaufort,Praeses. C. M. van Voorst Vader, Fis-
J. E. H. baron van Nagell, cus
Abactis.

VER.O. G. A. (OEFENING EN GENOEGEN DOOR AFWISSELING)..
. . . . . . ., Voorz. W. van der Koogh,
J. L. van der Moer, Secr. J. A. Th. H. F. van Rijswijk
J. W. G. Peltzer, Penn. de Jong,
Jhr. W. H. J. van de Poll, F. E. Knoote.

Kegelclub "Acht om de Koning."
M. W. F. J. de Jong, Pres. Th. J. H. Bianchi, Secr.
A. H. van Kalken, Penn.

Kegelclub "Val om."
L. A. Houbaer, Pres. E. E. van Sweden, Penn.
H. Th. Eysvogel, Secr.

Afdeeling van den Algem. Nederl. Typografenbond.
J. Zeeman, Voorz. J. Arts,
M. L. Maas, Secr. B. Volmer,
C. F. Singewald, Penn.

Ministerieele Departementen.
Minister van Buitenlandsche zaken.
Mr. W. H. de Beaufort,
Audientie, Vrijdags te 2 uren.
Minister van Justitie.
Mr. P. W. A. Cort van der Linden.
Audientie, Woensdags te 11/2 ure.
Minister van Binnenlandsche zaken.
Mr. H. Goemab Borgesius.
Audientie, Zaterdags te 12 uren.
Minister van Marine.
Jhr. J. A. Roell.
Audientie, Vrijdags te 11 uren.
Ministerie van Financien.
Mr. N. G. Pierson.
Audientie, Donderdags te 12 uren.
Minister van Oorlog.
K. Eland.
Audientie, Donderdags te 1 ure.
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid.
C, Lely.
Audientie, Dinsdags te 1 ure.
Minister van Kolonien.
J. T. Cremer.
Audientie, Vrijdags te 1 ure.

Eerste Kamer der Staten-Generaal,
aftredende op den derden Dinsdag van Sept. 1905.
Jhr. Mr. T. A. J. van Asch van Wyck, R. N. L., O. L. E. F.,
afgevaardigde van de provincie Zeelend.

Tweede Kamer der Staten-Generaal,
aftredende op den derden Dinsdag van Sept. 1901.
(Kiesgerechtigden in Ie distr. 549, IIe distr. 435 en IIIe
distr. 500 in het hoofdkiesdistrict 6731.
Mr. F. D. graaf Schimmelpenninck, afgevaardigde van het
hoofdkiesdistrict Amersfoort.


volgende keer: gewestelijk bestuur.Subject: "! toevalstreffers"
From: berhetty @ kabelfoon.nl (Hetty Kroes)
Date: Wed, 22 Oct 2003 08:53:04 +0000 (UTC)

dag lezers,
door alle mogelijke oorzaken ben een poos afwezig geweest, probeer nu
de draad weer op te pakken en er weer ritme in te krijgen. Hetty

GEWESTELIJK BESTUUR
A. baron Schimmelpenninck van der Oye van Nyenhuis
R. N. L, Commissaris der Koningin.
(Audientie, Zaterdag voorm. 11 uur)

Leden der ProvincialeStaten uit hrt hoofdkiesdistrict
Amersfoort en tijd hunner aftreding op den
eersten Dinsdag van Juli.
(Kiesgerechtigden in Ie distr. 545, IIe distr. 431 en
IIIe distr.
498 in het hoofdkiesdistrict 4328.
Mr. A. W. van Beeck Cal- Mr. F. D. graaf Schim-
koen (Utrecht), Lid van melpenninck, Lid van
Ged. Staten. 1901 Ged. Staten. .
. . . . . . . .1904
Mr. A. J. de Beaufort P. Hartman
(Soest) . . . . ,,
(Leusden). . . . . . . . . . . . ,, Jhr. Mr. H.
M. J. v. Asch
D. P. Hamers . . . . . . . . . ,, v. Wyck
(Utrecht) . . . . . . ,,

C. Th. van Beek . . . . . . . ,,

Centr.Anti-revolut.Kiesv."Nederland en Oranje."
Ds. A. M. Donner, President.
L. Onvlee te Baarn, Secretaris.
H. Koning te Amersfoort, Penningmeester.
H. van den Bos te Bunschoten.
G. Verdonk Az. te Zeist.
Bestuur der afdeling.
Ds. A. M. Donner, Voorz. J. van den Brink,
H. Koning, Onder-voorz. G. van Nieuwenhuizen,
R. van den Burg, 1e Secr. H. Kreikamp,
G. A. E, Jagtenberg, 2e Secr. T. van de Vuurst.
H. van Haselen, Penn.

Kiesvereeniging "Amersfoort,"
als rechtspers. erkend bij kon. besl. 21 Juli 1894, no. 60
Bestuur.
(Nog niet opnieuw samengesteld).

R.K.Kiesvereeniging "Recht en Orde"
D. P. Hamers, Voorzitter W. Kuiper, Penn.
A. H. v. Kalken, Onder-voorz. J. E. Huurdeman,
M. H. Pel, 1e Secr. B. Brom.
C. M. M. Vermolen, 2e Secr.

Kiesvereeniging "Eendracht."
als rechtspers. erkend bij kon. besl. 16 Febr. 1898, No. 22.
M. Boukamp, Voorz. I. M. J. Hoog,
W. van Schaik, onder-voorz. Ds. I. Hooykaas,
A. Veen, 1e Secr. J. Woudstra,
C. J. F. Prins, 2e Secr. E. T. J. van As.
A. Schimmel Pz. Penn.


Volgende keer Rijkswaterstaat.Subject: "! toevalstreffers"
From: berhetty @ kabelfoon.nl (Hetty Kroes)
Date: Sat, 1 Nov 2003 12:01:09 +0000 (UTC)

vervolg almanak/adresboek 1900 van Amersfoort

RIJKS-WATERSTAAT
C. Spoon Az., Opzichter van de eerste klasse.

WATERSCHAPPEN EN DIJKCOLLEGES.
HEEMRAADSCHAP DE RIVIER DE EEM, BEKEN EN AANKLEVE VAN DIEN.
G.J. Baron van Hardenbroek en Ammerstol, Watergraaf.
HEEMRADEN.
Mr. W. H. J. Royaards, C.Th. van
Beek, 3e District.
1e District.
W. van de Kuinder, 4e District.
A. Lagemaat, 2e District.
Mr J. van de Leeuw, Secretaris-penningmeester.
Herms. P. van Haselen, Beedigd klerk.
T. J. van As, Kameraar A. Jansen, Bode.
L. Kames, Opzichter van de schotbalksluizen buiten den groot-
en Koppel.

HOOFDINGELANDEN
1e District (hoofdplaats Woudenberg).
Mr. W. H. J. Royaards, Mr. M. J. L.
Baron Taets van
Mr. W. H. de Beaufort, R. N. Amerongen v. Renswoude,
L. e.a.
A. van Maanen.
2e District (hoofdplaats Amersfoort).
Mr. S. J. A. van Walchren, A. M. Tromp van Holst,
R. N. L.
R. N. L.
A. Lagemaat, H. Brouwer,
3e District (hoofdplaats Hoogland).
C. Th. van Beek, G. van 't
Klooster Gz.,
Dr. M. C. VerLoren v. Themaat J. Hilhorst Pz.
4e District (hoofdplaats Baarn).
W. van de Kuinder, A. Hilhorst Pz.,
H. Butselaar Hz., I. Makker.

BUNSCHOTER VEEN- EN VELDENDIJK.
M. van Beek, R. O. N., Johs. Knoppers,
Secretaris,
Dijkgraaf.
R. Koops, Opzichter-bode.
P. Methorst, Penningmeester A. Jansen, Bode.

HOOGHEEMRADEN.
1e District (hoofdplaats Bunschoten ).
E. van de Kolk Ez., A. Beekhuis Wz.
G. Huygen Az.,
2e District (hoofdplaats Hoogland).
Dr. M. C. VerLoren v. Themaat Mr. A. J. Beaufort.
A. Kuyer Az.,

GECOMMITTEERDEN TER DIRECTIE VAN DEN SLAPERDIJK.
Vanwege de Communiteit Amersfoort.
C. Th. van Beek, B. A. Ruyven.
Vanwege de Communiteit Leusden .
N. van Valkengoed, J. A. G. de Jong.
Vanwege de Communiteit Woudenberg.
J. B. de Beaufort, Voorz. A. van Maanen.
Vanwege de Communiteit Renswoude.
Mr. M. J. L. baron Taets van Amerongen van Renswoude.
J. K. baron Taets van Amerongen tot Renswoude.
H. E. van Sweden, Secretaris-penningmeester.
L. Kames, Bode.
J. Vlastuin, Oppasser van den dijk.

COLLEGE VAN DE MALEN.
Thinsmeesters.
A. van 't Klooster, P. H.v.
Haselen, Rentmeester.
W. Tolboom, N. Vink, Bode

AFDEELING DER ZUIDERZEE-VEREENIGING.
F. Wesseling, Correspondent.

COLLEGE VAN HET WATERSCHAP "HORSEWEIDE."
Gemachtigden.
Mr. J. van der Leeuw, J. H. Krudop.
Herms. P. van Haselen, Secretaris-penningmeester.
N. Vink, Bode.

OUDHEIDKUNDIGE VEREENIGING "FLEHITE."
(als rechtsp. erkend bij kon. besl. 13 April
1890, No. 31).
Ingang West-singel bij het kleine Spui, toegankelijk:
op werkd. van 10-12 en 1-4, op zon- en feestdagen
van 1-3.
O. G. H. Heldring, Voorz. A. M. Tromp v.
Holst, R. N. L.,
W. Croockwit W.A.z., Secr- Dr. H. J. Reynders, Biblioth.
C. B. Kok, Penningm.
Deze in 1878 gestichte vereeniging heeft ten doel: a. in
standhouding en uitbreiding van het door haar opgericht
Museum van oudheden; b. instandhouding en restauratie van
oude gebouwen, historische monumenten en de gouw Flehite;
c. bespreking van oudheidkundige onderwerpen tot bevorde-
ring der kennis van geschiedenis en kunst.

VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN HET VREEMDELIN-
GENVERKEER EN VERFRAAIING VAN DE GEMEENTE.
(als recgtsp. erkend bij kon. besl. 5 Aug. 1899, No. 30.
O. G. H. Heldring, Voorz. B. A. van Ruyven, Comm.
J. Schulman, Onder-voorz. M. L. Celosse, ,,
Mr. J. C. H. Prikken, 1e Secr. J. G. de Jager
,,
C. B. Kok, 2e Secr. S.
Meijers, ,,
M. W. F. J. de Jong, Penn.

NED. HEIDEMAATSCHAPPIJ
Bestuur de Afdeeling
Amersfoort, c. s.
Mr. W. H. de Beaufort, R. N. L. Mr. H. J. H. baron van Boet-
e. a. , Voorzitter.
zelaer van Oosterhout,
Mr. H. Croockewit Jr., O. E. K., G. J. baron van Hardenbroek
Onder-voorzitter. van Ammerstol.

Volgende keer; KANTONGERECHT TE AMERSFOORT.Subject: "! toevalstreffers"
From: berhetty @ kabelfoon.nl (Hetty Kroes)
Date: Sat, 29 Nov 2003 16:32:50 +0000 (UTC)

Dag allemaal,
de berichten komen met horten en stoten, ik was erg druk met mijn
'bomen', verontschuldiging daarvoor. Hetty Kroes.

Kantongerecht te Amersfoort.
Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten , Eemnes, Hoe-
velaken, Hoogland, Leusden, Maarn, Renswoude,
Scherpenzeel, Soest, Stoutenburg en Woudenberg.
Zittingen: voorm. 11 uur.
Burgerlijke zaken: Maandag.
Strafzaken: Woensdag.
Extra judicieele werkzaamheden: Vrijdag.
Mr. P. J. F. van Voorst Vader, Kantonrechter.
Plaatsvervangers.
Jhr. Mr. B.W.Th. Sandberg,
Mr. J. C. H. Prikken.
Mr. P. Peereboom (Utrecht) Ambten. openb. min.
Mr. J. G. A. van Zijlst, Griffier.
Plaatsvervangend-Griffiers.
M. L. Celosse,
Johs. Knoppers
Mr. J. C. H. Prikken,
J. C. Kleber, Deurwaarder.

Rijksveldwacht.
Brigade Amersfoort (het kanton Amersfoort)
Brigade Amersfoort.
D. Otten. M. O. N. Z. , Brigadier-majoor.
Rijksveldwachters van de 3e klasse.
G. Staal, Brig.-tit.
J. van Raad,
J. H. Franke, id.
W. van Amerongen,
F. E. van Heusden, id. G. B.
J. Versteeg.
Rijksveldwachters-jachtopzieners.
E. van Woudenberg, Brig.-tit. P. Knoppers
J. Nyeboer,
Brigade Barneveld
E. Broekhuizen, Brigadier J. van Appeldoorn,
A. C. Smits, Brig.-tit.
W. Bos, Rijksveldw.-jachtopz.
W. Krijkamp, id.
Notarissen.
A. H. Drijfhout van Hooff, C. A.
van Blaricum,
A. N. J.
Vos, J.
Bolk.
Advocaten en Procureurs.
Mr. J. van der Leeuw, Mr.
J. C. H. Prikken,
M. L. Celosse,
Mr. W. M. J. van Lutterveld.
Jhr. Mr. B.W. Th. Sandberg.
Praktizijn.
A. van Santbrink.
Deurwaarders
J. C. Kleber,
D. C. Prins.
Ambtenaren van de Registratie, enz.
J. C. J. Pels Rijcken, Inspecteur.
C. J. Plomp, Ontvanger der registratie, domeinen, zegel- en
successierechten en vermogensbelasting.
K. van Heuvelen, Rijks-klerk ter inspectie.
R. T. Mees, Volontair.
D. de Groot, Rijks-klerk.
Ambtenaren van het kadaster.
J. W. Benedic, Ingenieur-verificateur te Utrecht.
R. Nicolai, Controleur te Utrecht.
P. van der Mark, Bewaarder van de hypotheken , het kadas-
ter en de scheepsbewijzen.
H. F. Huurdeman, Rijksklerk bij het kadaster.
J. Kerkhoff, beeedigd klerk ten kantore van hypotheken.
. . . . . . . . ., geagreeerd-klerk.
Landmeters.
C. J. D. van Eck, 1e kl. P.
C, H. Briet, 2e kl.
C. Geyl, 2e kl.

Waarborg van gouden en zilveren werken.
Mr. A. van Lier, Controleur te Utrecht.
Vereeniging tot bevordering van beeldende kunsten.
Opgericht door de maatschappij "ARTI ET AMICITIAE":
R. Cryuff, Correspondent.

VEREENIGING TOT HET HOUDEN VAN KUNST-
BESCHOUWINGEN.
J. G. Mouton.
W. A. Croockewit, Voorz. A. W. Groote, Penn.
W. N. Coenen, Secr. L.
Brender a Brandis.


Volgende aflevering. Phoenixbrouwerij.Subject: ! Dordts veilinghuis Mak 1929-1930+1932-1933
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 21 Jun 2003 19:36:16 GMT

- veiling 14 en 15 mei 1929 (antiquiteiten)(gedrukte catalogus)

[nr. 314] Een z.g. Bavelaar. Fijn papierwerk met eene voorstelling van eene
woelende zee met visscherschepen. Achttiende eeuw. Gesigneerd J.H. REIJGERS
Ft, Middelburg.

(bron: SA Dordrecht, archiefnr 396 veilinghuis Mak, invent. 251)

* * *

- veiling 12+13 mei 1931

[nr. 540] zilveren kandelaartjes met ingegraveerd alliantiewapen: MR JOH
BRANTSEN en H.H. DE VREE
(ca 1740)

[nr. 546] zilveren presenteerblaadje: get. A BONEBAKKER en ZN

[nr. 551] zilveren theedoosje: get. A BONEBAKKER en ZN

(bron: SA Dordrecht, archiefnr 396 veilinghuis Mak, invent. 253)

* * *

veiling 17+18 nov 1931: catalogus anitiquiteiten, schilderijen,
Rembrandtetsen [nrs 83-120]], oude meulbelen uit kasteel te HILVARENBEEK

[nr. 39] A. SCHOUMAN (1710-1792): schoorsteen stuk uit een 17de eeuwsch
patricier huis te Dordrecht

[nr 46] LA RIVIERE, 1781. Portret van Pastoor R.D.C. BLOCK, Breda.

[nr 864] H. HOLLANDER C. Zn. Kenau J..s(?) HASSELAAR op haar ouden dag aan
eenige vrouwen hare lofgevallen verhalend, gesign. 1862. H 71, B 100.

(bron: SA Dordrecht, archiefnr 396 veilinghuis Mak, invent. 253)

* * *

veiling 26 april 1932: catalogus van verschillende zeer belangrijke
collecties oude schilderijen en verzameling antoquiteiten (gedrukt).

[nr. 28] portret Agneta Berck, get. 1649 Et 49; H68 B57 cm.

(bron: SA Dordrecht, archiefnr 396 veilinghuis Mak, invent. 254)

* * *

veiling 15+16 nov 1932 (gedrukt): catalogus oude schilderijen en
antiquiteiten; nalatenschap Mr W de R, Villa Kermheim, Ede; Israel gem
Ridderkerk, Hervormde Kerk te Heusden.

[nr. 23] Schoorsteenstuk. Afkomstig uit een pand Kolfstraat te DORDRECHT.
[nr. 81-85] Etsen Rembrandt Harmensx van Rijn (1606-1669).
[nr. 87] Twaalf kopergravures HENDRIK GOLTZIUS (1558-1616).
[nr. 93] Zes etsen W WITSEN. Voorstraatshaven te Dordrecht.
[nr. 107] Rozenhouten commode. Gesigneerd M(aitre) E(beniste) J. STUMPFF.
[nr. 543] Zilveren Louis Seize Tabakspot. Opschrift: "Aan A.T. ZODAAR. Voor
het wel volbrengen der leverantie van de Zwaare houtwaaren aan de IJssel
Brugge der stad Campen 1786". Get. Kamperteeken, meesterteeken, jaarl.
Weg[ende] 730 gram.
[nr. 545] Zilveren brandewijnkommetje. Gem. Amsterdam keur, meesterteeken
Jacob MENSE ca. 1729.
[nr. 568] Zilveren horloge. Adres Sikko HAAKMAN, Leeuwarden.

[nr. 592] Oud-Hollandsche koperen kerkkroon van 8 luchters met lekschijven.
Afkomstig uit de voormalige Israelitische gemeente te RIDDERKERK.
Op den bol staat een inscriptie in Hebreeuwsche letters. Waarvan hier de
vertaling volgt:
1ste regel: Op den vrijdag van de inwijding van de synagoge te Ridderkerk,
de 6de Niesan van het jaar 5616 a M. "want een lamp is het gebod en de leer
is een licht".
2de regel: Een geschenk van den WedEd Heer Benjamin zoon van den Weded Heer
Simson den Hartog en zijn vrouw Mevrouw Beca, dochter van den WelEd Heer
Mozes Benjamin van Straten.

{NB. 5763= jaar 2002, dus 5616=2002-147= jaar 1855}

[nr. 593] Oud-Hollandsche koperen kaarsenkroontje. Isr Gem Ridderkerk.
[nr. 594] 2 geelkoperen Oud-Holl schijfkandelaars (Hervormde Kerk Heusden)
[nr. 599] bronzen vijzel. Opschrift: Willem van BAERNE, MVD 1667.
[nr. 646] Bierpul. Gem[erkt] met stempel I v.d. CASTEELE.
[nr. 665] Een vroedschapskussen met het wapen van DORDRECHT met griffieoenen
als tenanten en opschrift: Dordrecht Anno 1728. Gekocht door: Rechteren voor
F 130,--. (afbeelding in catalogus)

(bron: SA Dordrecht, archiefnr 396 veilinghuis Mak, invent. 254)

* * *

veiling 16, 17, 18 mei 1933

[nr. 1] Denis van Alsloot (ca. 1570-1626), Vossenjacht, H[oogte] 41
B[reedte] 62 cm.
[nr. 2] Jac Theod. Abels? (1803-1866), Maanlandschap, H31 B50 cm.
[nr. 3] Jan Theunisz BLANKERHOFF (1628-1669?), Zeilende schepen en
roeiboetje, H27 B37 cm.
[nr. 4] Adriaan Brouwer (1606-1638), H25 B19.
[nr. 11] Van GELUWE (19e eeuw), Interieur, H 40 B32.
[nr. 39-41] schilder J.C. Schotel (1787-1838)
[nr. 42] Aart Schouman (1710-1792), Portretgroep van Maria Christina,
Adriana en Christina Elisabeth POMPE VAN MEERDERVOORT 1736. Gekocht door:
Pompe van Meerdervoort voor F 110,--. Verkocht door: Stoop te Zwijndrecht.
[nr. 47 A-E] Kamerbehangsels VAN STRIJ (1753-1826).
[nr. 76] Kunst-penwerk. Gesign[eerd] L. DAS, Amsterdam.
[nr.78] Twee kopergravures. Portretten J.W. DE BREDERODE en vrouw, Petrus
SOUTMAN, ao 1647.
[nr. 186] Eikenhouten Oud-Hollandsche rustbank ca 1700. Nalatenschap gravin
Renee Von Hompesch Rurich, kasteel WALBURG, Limburg.
[nr. 237] Zilveren theeservies. Get. F. MANIKUS.
[nr. 578] Vijf Schotels. Gem. A.J vd B = J Varburg en MD=Marcus van Daalen.
[nr. 595] Drie schotels. Gem. AJH=J Halder Adriaens.

(bron: SA Dordrecht, archiefnr 396 veilinghuis Mak, invent. 254)

* * *

veiling 21+22 nov 1933: catalogus van eene zeer belangrijke en kostbare
verzameling antiquitatiten en oude schilderijen waarbij zijn opgenomen de
antiquiteiten behoorende tot de nalatenschap Mr S GRATAMA (president
gerechtshof Den Haag) en wed DIJCKMEESTER-FANGMAN.

[nr. 14] Portret van de Heer KERKERINCK en zijn echtgenoote Lucretia VAN
BASSEN. Familiewapens jaartal 1565. Actatis 20 en 36. (certificaten Dr C.
HOFSTEDE DE GROOT)
[nr. 572] Snuifpot. Opschrift DUYNKERKE
[nr. 573] Snuifpot. Opschrift B RAPPE. Gem. J v Duyn.
[nr. 574] Snuifpot. Opschrift SPAANSE.
[nr. 575] Apothekerspot. Opschrift: B LUCATELL. Gem. IP=Johannes Pennis.
[nr. 565] Twee huwelijksbordjes. Joh. Coenraad HARTOG, Corn. REIJGER,
Hendrik REIJGER, Catharina van GAALEN. ao 1777+1798.
[nr. 734] Oud scheepscompas. Adres Hendrik COSTER tot Zwartsluis. 19e eeuw.

(bron: SA Dordrecht, archiefnr 396 veilinghuis Mak, invent. 255)

* * *

15+16 mei 1934: veilingcatalogus van oude schilderijen uit de collectie van
LEON WATTECAMP (nrs 1-8) te BRUSSEL en zeer kostbare paarlen en juweeelen
van Mevr de wed Q. te 's-Gravenhage (nrs. 111-133).

[nr. 85] Damesportret Mevr A.S. Hessenius (begin 19e eeuw).
[nr. 87] Heerenportret. D.J. UCKERMAN.
[nr. 88] Kinderportretten. D.I., F, H en H.K. UCKERMAN
[nr. 94] Wapenwoordenboek. BEREWOUT, Baron d'Ablaing van Giessenburg 1851.
[nr. 207] Empire melkkan. (Theod. Ger. BENTVELD)
[nr. 528] Een gres kruik met reliefversieringen; LUGAS DE WAELE 1597.
[nr. 545] (gekleurd Delftsch) Bliksembordje van David KAM.
[nr. 597] Tinnnen bierpul. Gem[erkt] F VERHAEGEN, 26 julij 1829, Gildeprijs.
[nr. 623] Kerkraam van gebrandschilderd glas in lood. Uit de kapel van
voormalig kasteel 'HET HUIS TE NETERSEL', N.-Br.

(bron: SA Dordrecht, archiefnr 396 veilinghuis Mak, inventarisnr. 255)

NB. genealogie Uckerman op:
http://members.chello.nl/~jfuckerm/couck.htm

* * *

veiling 7+8 nov 1934: Antiquiteiten en Moderne Kunst behoorende tot J.
WOLTERBEEK MULLER (Brussel), W. WOLFF (Dordrecht), H. KALKER
(Geertruidenberg), H. METZLER (Den Haag), M.P. Reus (Dordrecht).

[nr. 425] Gouden heerenring. Opschr. VAN SPEYK 5 febr 1831.
[nr. 675] Drie Wedgewood Borden met beeltenis J.C.J. VAN SPEYK.

(bron: SA Dordrecht, archiefnr 396 veilinghuis Mak, inventarisnr. 255)

* * *

Gr., Erica
Subject: ! South African Genealogical Society on Gravestones
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 21 Jun 2003 19:43:51 GMT

National Archives of South Africa (NASA)
Database: Data of the South African Genealogical Society on Gravestones

http://www.national.archsrch.gov.za/sm300cv/smws/sm300dl

- DEPOT Genealogical Society of SA
DESCRIPTION Alblas, C - Gravestone.
STARTING 18770428
ENDING 19350712
REMARKS Swartruggens Cemetery, Swartruggens, North West Province.
SUMMARY +????Cornelis Alblas. Born 28-04-1877 in Utrecht, Holland. Died
?????12-07-1935.

- DEPOT Genealogical Society of SA
DESCRIPTION Wallenger, No Name - Burial Register.
STARTING 0000
ENDING 0000
REMARKS Modderfontein Dynamite Factory, District Kempton Park, Gauteng.
SUMMARY +????No Name Wallenger. Aged 3 days. Buried 21-04-1909. Child of
?????C Wallenger from Holland.

- DEPOT Genealogical Society of SA, Peter Holden
DESCRIPTION Faure, AWM - Gravestone.
STARTING 18150417
ENDING 18750830
REMARKS St. John's Cemetery, Wynberg, Cape Town.
SUMMARY + Anna Wilhelmina Maria Faure, nee Cambier. Born
17-04-1815 in Holland. Died 30-08-1875 in Wynberg. Wife
of Philip Eduard Faure.

- DEPOT Genealogical Society of SA, Peter Holden
DESCRIPTION Hoitsema, AJ - Gravestone.
STARTING 18400226
ENDING 19200521
REMARKS St. John's Cemetery, Wynberg, Cape Town.
SUMMARY + Aleida Johanna Hoitsema, nee Van Enter. Born 26-02-1840
in Zwolle, Holland. Died 21-05-1920 in Parys. Wife of
Copius Metting van Bolhuis Hoitsema.

- DEPOT Genealogical Society of SA, Peter Holden
DESCRIPTION Hoitsema, CMvB - Gravestone.
STARTING 18310129
ENDING 19020508
REMARKS St. John's Cemetery, Wynberg, Cape Town.
SUMMARY + Copius Metting van Bolhuis Hoitsema. Born 29-01-1831.
Gronningen, Holland. Died 08-05-1902 in Wynberg.
Husband of Aleida Johanna Hoitsema.

- DEPOT Genealogical Society of SA, Peter Holden
DESCRIPTION Hutten, HFF - Gravestone.
STARTING 18470123
ENDING 19170428
REMARKS St. John's Cemetery, Wynberg, Cape Town.
SUMMARY + Hubert FF Hutten. Born 23-01-1847 in Tilburg, Holland.
Died 28-04-1917 in Wynberg. Ex Magistrate, OFS.

- DEPOT Genealogical Society of SA, Peter Holden
DESCRIPTION Manikus, LHC - Gravestone.
STARTING 18480826
ENDING 18800602
REMARKS St. John's Cemetery, Wynberg, Cape Town.
SUMMARY + Louise Henriette Cecile Manikus. Born 26-08-1848 in
Soestydyk, Holland. Died 02-06-1880 in Cape Town.

Smith, E
Van der Karst, B
Boncker, FB
Hofmeyr, EL
Rudolph, JA
McKenzie, Brig. Gen. Sir D
Barghoorn, FI
Barghoorn, J
Bosscher, A
Malan, A
Malan, DJ - Gravestone. 17781862
Van Enter, M - Gravestone. 18241888
De Haas, D - Gravestone. 18061880
De Haas, HW - Gravestone. 18401898
De Haas, J - Gravestone. 18121881
Roorda, HJLT - Gravestone. 18651930
Komen, A - Gravestone. 18731951
Albers, W - Gravestone. 18521876
Freriksen, A - Gravestone. 18201888
Hoogvorst, J - Gravestone. 18531937
Hoogvorst, JH - Gravestone. 18811968
Hoogvorst, K - Gravestone. 18571925
Hoogvorst, P - Gravestone. 18501927
Ledeboer, LV - Gravestone. 18571903
Weber, AW - Gravestone. 18171905
Weber, H - Gravestone. 18211910
Weber, W - Gravestone. 18281897
Bongers, GJ - Gravestone. 18681938
Hilarides, SW - Gravestone. 18691932
Maaskant, B - Gravestone. 18651907
Van Wijck, AT - Gravestone. 18561932
Van Wijck, SJ - Gravestone. 18541921
Colenbrander, AT - Gravestone. 18421918
Getkate, J - Gravestone. 18200000
Von Pickartz, GA - Gravestone. 19281981
Bartels, CJ - Gravestone. 18501933
Bartels, MJ - Gravestone. 18511916
Van der Wagen, JH - Gravestone. 18751943
Van der Wagen, MC - Gravestone. 18801969
Holland, D - Gravestone. 00001831
Holland, ME - Gravestone. 00001882
Holland, No Name - Gravestone. 00000000
Holland, T - Gravestone. 00001877
Post, HA - Gravestone. 00001858
Dubbeldam, J - Gravestone. 18791923
Hoos, WL - Gravestone. 00000000
Holland, BE - Gravestone. 00001934
Holland, FAC - Gravestone. 00001864
Holland, HI - Gravestone. 00001894
Holland, HL - Gravestone. 18751939
Holland, HP - Gravestone. 00001887
Holland, IS - Gravestone. 18861976
Holland, JMS - Gravestone. 00001863
Holland, MF - Gravestone. 00001911
Holland, R - Gravestone. 17921872
Holland, SF - Gravestone. 18001876
Holland, T - Gravestone. 00001893
Holland, WAH - Gravestone. 00001912
Mader, SE - Gravestone. 00001894
Vroom, JJ - Gravestone. 18271881
De Haan, O - Gravestone. 18621900
Dirks, CF - Gravestone. 18261901
Albers, W - Gravestone. 18521876
Freriksen, A - Gravestone. 18201888
Hoogvorst, J - Gravestone. 18531937
Hoogvorst, JH - Gravestone. 18811968
Hoogvorst, K - Gravestone. 18571925
Hoogvorst, P - Gravestone. 18501927
Ledeboer, LV - Gravestone. 18571903
Weber, AW - Gravestone. 18171905

- DEPOT Genealogical Society of SA
DESCRIPTION Dubbeldam, J - Gravestone.
STARTING 1879
ENDING 1923
REMARKS Old Cemetery, Strand, Cape.
SUMMARY +????Johanna Dubbeldam. Born 1879 at Oudtshoorn [OUDSHOORN],
Holland. Died
?????1923. Wife of W Dubbeldam.

- DEPOT Genealogical Society of SA, Peter Holden
DESCRIPTION Weber, H - Gravestone.
STARTING 18210123
ENDING 19101024
REMARKS New Gelderland Cemetery, New Gelderland (New Guelderland),
Natal. Compilers: SM Makkink, 1989 and MA Gibb, 1985.
SUMMARY + H Weber. Born 23-01-1821 in Holland. Died 24-10-1910 in
Stanger. Possibly husband of AW Wanrooij.

- DEPOT Genealogical Society of SA, Peter Holden
DESCRIPTION Weber, W - Gravestone.
STARTING 18280725
ENDING 18970310
REMARKS New Gelderland Cemetery, New Gelderland (New Guelderland),
Natal. Compilers: SM Makkink, 1989 and MA Gibb, 1985.
SUMMARY + W Weber. Born 25-07-1828 in Holland. Died 10-03-1897 or
1894.

* * * *

Vr. gr., Erica
Subject: GRAFZERKEN IN DE SINT ANTHONIJ-KERK TE DELFSHAVEN
From: "ronald" <rwarners @ NO_SPAMtiscali.nl>
Date: Thu, 26 Jun 2003 22:19:47 +0200

Uit het Rotterdams Jaarboekje 1918:

GRAFZERKEN IN DE SINT ANTHONIJ-KERK TE DELFSHAVEN DOOR R. T. MUSCHART.
In de St. Anthonykerk te Delfshaven liggen tusschen den preekstoel en de
vaste banken een 37-tal grafzerken. Deze zerken, door een houten vloer
bedekt. zijn over het algemeen goed bewaard gebleven. Gelukkig zijn hier de
schendende handen van 1798 niet aan het werk geweest en hebben zij niet,
zooals helaas in zoovele kerken het geval is, de wapens en opschriften, die
de herinnering aan de afgestorvenen in eere hielden, met steenhouwershamer
en -beitel verwijderd. Waar deze niet meer te herkennen zijn, hebben de
voeten der kerkgangers de schuld.
In de maand Mei j.l. is gedurende de groote schoonmaak de houten vloer
verwijderd en zijn deze grafzerken bloot gekomen. Van die gelegenheid heb ik
gebruik gemaakt, om de wapens en opschriften over te nemen. Wat ik heb
aangeteekend volge hier. De schrijfwijze is vrijwel onveranderd overgenomen,
alleen is het afkortingsteeken voor de n aan het einde van een lettergreep
opgelost in de letter zelf. Wat tusschen haakjes staat is uitgesleten. De
nummering is van mij. Daar de dood- of begrafenisregisters der Gereformeerde
kerk te Delfshaven pas zeer laat beginnen, meen ik met de vermelding van
deze 17de eeuwsche, enkele zelfs 16de eeuwsche, grafschriften een goed werk
te doen.
Het is zeker, dat ook onder de vaste banken nog grafzerken met wapens en
opschriften liggen; een ervan is de bekende grafzerk
van Adriana Cousijn, waaromtrent bijzonderheden te vinden zijn bij F. J.
Kleyn, "Beschrijving en Geschiedenis van Delfshaven" blz. 137 en vlg.

1.
Met wapen op het midden. met opschrift daarboven en beneden.
Wapen : Zeer waarschijnlijk een gaande vos op grond. Helmteeken: twee
voorwerpen, die mogelijk een antieke vlucht voorstellen, doch ook wellicht
twee verticaal geplaatste vossepooten kunnen verbeelden.
Onder het schild een lint, waarop de naam "Verburch" . Boven dit wapen als
opschrift:
Hier leijt begraven Adriaen Verburch in zijn leven stadtsrentemeester ende
gecommitteerde op Delfshaven sterft den 28 Mey ao 1. ...out sijnde 58
j(aren) ende Anna Ver(burch) zijn dochter sterft den 2 Nov... .8 out sijnde.
. jaren.
Onder dit wapen als opschrift:
Ende (Hen)rick Verburch sijn zoon in (sijn) leven contr(aro)leur van den
(Graaf)felicheijts tollen ter Goude sterft aldaer de. ...ni A 1650 out.
...jaren.

2.
Met randschrift; op het midden binnen een vierkant een éénmast binnenlandsch
vaartuig naar rechts zeilend op water, boven deze voorstelling een huismerk.
vergezeld boven van de hoofdletter S, rechts van de hoofdletter I, links van
de hoofdletter P.
Het randschrift luidt:
Hier leit begraven Jacob Pieters Z ...ae ...Martschipper op Rotterdam. Sterf
den 20 October A ...oudt 59 jaeren.

3.
De linker boven- en benedenhoeken zijn afgebroken; middenop is een ovale
plaat bevestigd geweest. Onder deze (verwijderde) plaat het volgende
opschrift:
Hier leit begraven Annetge Leenders Meerman sterf den 12 October Ao 1655
oudt sijnde 3 jaren.
Hier leyt begraven Sijmon Leendertsz. Meerman is gestorven den 17 Augustus
A° 1669 oudt sijnde 26 jaren.

4.
Met een huismerk, waarboven een opschrift in Gothische en waaronder een
opschrift in Romeinsche karakters. Het bovenste opschrift luidt:
Hier leijt begraven Florijs Cornelisz. Sterf int jaer 1589 den 30 Augustij
ende sijn huisvrou Tijtghen Huijghen. Sterf int jaer 1610 den 10 September.
Het onderste opschrift luidt:
Hier leit begraven Tijtgen Jans Nielen de huisvrouw van Jan Laurentsz. Geens
ende is gestorven op den 11en Junij int Jaer onses heeren 1632 oudt sijnde
34 jaeren.
Hier leit begraven Pietertgen Jans de huisvrouwe van Gerrit Jacopsz. van der
Strenge. Starff int jaer onses heeren 1638 den 25en Decembris.

5.
Met randschrift; op het midden binnen een cartouche, die in den rand
overgaat, drie door elkaar gestrengelde visschen, waarboven een huismerk
tusschen de hoofdletters Ben D. Het randschrift luidt:
Hier leit begraven Barent Danielsse ende starf den 19 Oct. Anno 1598 ende
Trijntgen Henderixd. ende starf den 4 October 1598.
Dit randschrift wordt vervolgd in een opschrift boven de cartouche, luidende
aldus :
met Maerten Heinderixe (C)ops ende starf den 29 Octob .. Anno 1598.

6.
Met een alliantiewapen (Van Vliet~ Verburch) op de bovenhelft en daaronder
een opschrift.
Alliantie-Wapen: Man (Van Vliet) drie schuinrechts geplaatste en schuinlinks
gerangschikte ridderlansen met de punten omhoog, elk aan de punt voorzien
van een strik. waaraan rechts een bloem afhangt.
Vrouw (Verburch) twee afgewende liggende koeien op grond, de naar rechts
gewende gedeeltelijk de andere bedekkende, van welke laatste alleen kop,
hals, borst en linkervoorpoot zichtbaar, vergezeld boven van twee
schuingekruiste stokken, overtopt met een ster.
Beide wapens onder het helmteeken Van Vliet: een ridderlans uit het schild
schuinrechts geplaatst tusschen een vlucht, de punt van de lans gaande over
den rechtervleugel heen. Onder dit alliantiewapen het navolgende opschrift:
Hier leijt begraven Christiaen van Vliet in sijn leven Notaris op Delfshaven
ende Secretaris van Schoonderloo sterft den 2en Meij 1679 out sijnde 76
jaren ende Maria Verburch sijn tweede huisvrouwe is gestorven den 16 October
1686 out sijnde 74 jaren.

7.
Bijna geheel bedekt met het navolgende opschrift :
Hier leijt begraven Cathrina Reijers van der Burch de huijsvrou van Sijmon
den Dansser stierf den 22 December Anno 1665 oudt zijnde 46 jaeren en 2 maen
...
(zes afgesleten regels).
..17 jaer en 5 dagen ende den voornoemden Sijmon den Dansser in sijnen tijt
Equipagemr en Commandeur van Nederlants Indijen op Batavia stierf alhier den
24en October 1678 out sijnde 67 jaren 8 maenden en 6 dagen.

8.
Met randschrift; op het midden een wapen en daarboven een opschrift.
Wapen: een huismerk verbonden met de letters S en G. Het randschrift luidt:
Hier leit begraven... Sterf den 8 J... Anno 1(6)11. Het opschrIft boven het
wapen luidt:
Hier leit begraven Aechgen Jans de huivrouw van Simon Gi. .se sterf den 2
Juni van Anno 1623.

9.
Met randschrift; op het midden een leeuw binnen een cirkelrand, waarboven en
waaronder een opschrift.
Het randschritt luidt :
Hier leit begraven Dirckgen Cornelisd. Sterf den 15 Maert Ao 1624 ende
Maertgen Cornelisd. Sterf den 20 October Ao 1625.
Het opschrift boven den cirkelrand luidt:
Hier leit begraven Maertgen Vossen van Leuwen dochter van Vos Jansz. van
Leuwen ende is gestorven den 11 en December A° 1624 out sijnde 20 jaeren.
Het opschrift onder den cirkelrand luidt :
Hier leijt begraven Vos Jansz. Leeu in sijn leven keurmeester van Delfshaven
is gestorven op den 4e Maert Anno 1650 oudt sijnde 79 jaeren.

10.
Met opschrift op de bovenhelft:
Hier leijt begraven Catrijn Lantman huijsvrouwe van Capiteiin Cornelis
Alders out sijnde 52 jaren en 3 maenden is gestorven den 27 Meij 1682.

11.
Zeer afgesleten. met het navolgende opschrift in het boveriste gedeelte:
..a.. weduwe. ...van. ...rck Sijmonse ...nser oudt 63 jaer sterf den 19
Septembry anno 1640.

12.
Met wapen in de bovenhelft en opschrift geheel onderaan. Wapen : een
huismerk vergezeld rechts van de hoofdletter S, links van de hoofdletter G.
Het opschrift luidt :
Hier leit begraven Samuel Gruterus in sijn leven dienaer des goddelicken
woorts, is in den Heer ontslaepen op den 8 November ao 1634 oudt sijnde 53
jaren, het predickampt alhier 29 jaer bedient.
N .B. Op één der twee houten naamborden naast den preekstoel, waarop de
namen der achtereenvolgende predikanten staan geschreven, lezen wij: Samuel
Gruiterus, proponent bevestigd November 1605 ob. 8 November 1634.

13.
Met randschrift; op het midden een wapen binnen een
cirkelrand, waarboven een opschrift.
Wapen : een huismerk vergezeld rechts van de hoofdletters M T naast elkaar,
links van de hoofdletter S.
Op een lint onder dit wapen: " M Tonisz. Sluijs. Het randschrift luidt:
Hier leit begraven Enge. ..ien Heijnricksd we(du)we van Anthonis Marijnisz.
out sijnde seven en tachtig jaren is gestorven den 27 November 1650.
Het opschrift boven het wapen luidt:
Hier leijdt begraven Winantgen Jans du Bois de huisvrouw van Marinis Tonisz.
Sluijs gestorven den 24en Julij Ano 1647.

14.
Met randschrift; op het midden een wapen binnen een cirkelrand, en daarboven
een opschrift.
Wapen : een spheer vergezeld boven rechts van de hoofdletter P, boven links
van de hoofdletter W. Helmteeken de spheer.
Het randschrift luidt :
Hier leit begra(a)ven Annetgen Aertsdr. huijsvrouw van Pieter W.ling.....
Het opschrift boven het wapen is niet meer te ontcijferen, alleen het
laatste woord is nog te herkennen, dit is "1629" .

15.
Zeer gehavend; met randschrift. Dit randschrift luidt:
Hier leit begraven Simen Lendertsz Hermann.. (sc)hiptijmmerman van de Oost
Indische Compie ter Camer van Delft sterf den .......156..


wordt vervolgd.

mvg
ronaldSubject: GRAFZERKEN IN DE SINT ANTHONIJ-KERK TE DELFSHAVEN
From: "ronald" <rwarners @ NO_SPAMtiscali.nl>
Date: Sun, 29 Jun 2003 21:22:18 +0200

GRAFZERKEN IN DE SINT ANTHONIJ-KERK TE DELFSHAVEN DOOR R. T. MUSCHART.
Vervolg

16.
Met randschrift; op het midden een wapen, en opschriften daarboven en
daarbeneden. Wapen: een leeuw.
Het randschrift luidt :
Hier leit begraven Jan Goversz. Du Bois pen. .mr van de Groote Visscherije
47 jaren sterft 30en Septer A ° 16..2 out 81 jaren. Het opschrift boven
het wapen luidt :
Sepulture van Haesgen Heindricxd. huisvrouwe in haer leven van Jan Goversz.
du Bois ruste den 2e September Ao
160..
Het opschrift onder het wapen luidt :
Jaepjen Clementsd. van Stolwij(ck)sijn2e huisvrousterfden 5en October A °
1605; Catrina Pietersd. van den Heeden siin 3e huijsvrou starf den 7en April
A ° 1649.

17.
Zonder opschrift. doch alleen op het midden een wapen binnen een cirkelrand.
Wapen: drie vogels (1-2), waarvan de beide onderste toegewend. Helmteeken:
een vogel.
Op een lint onder dit wapen de naam Claes Aelbertsz. Backe.

18.
Met randschrift; op het midden een alliantiewapen en daarboven een
opschrift.
Alliantie-wapen: Man: drie merletten. Vrouw: een schuinlinks geplaatste
delta met den top links omhoog en een dwarsbalkje, dat het midden van de
basis verbindt met het midden van de linkerzijde. Beide wapens onder het
helmteeken: een merlet tusschen een vlucht. Het randschrift luidt :
Hier leyt begraven Adriaen Claesen van der Maet is gestorven den 20en
October 1642 oudt 69 jaeren. Het opschrift boven het wapen luidt :
Hier leyt begraven Barber Pietersd. de huivrou van Adriaen Claesen van der
Maet ende is gestorven op den 6en Augustus het jaer ons Heeren 1625 out 46
jaeren.

19.
Met randschrift; op het midden een wapen en opschrift daaronder.
Wapen: gedeeld: 1. drie verticaal geplaatste strengen wol naast elkaar. 2.
een klimmende eenhoorn. Het randschrift luidt :
Hier leit begraven Jacob Coenen van der Streng en(de) i(s) gestorven den
eersten September Anno 1635 oudt siinde 73 jaren.
Het opschrift boven het wapen luidt :
Hier leit begraven Claesgen Claesd. de huisvrou van Jacob Coenen van der
Streng ende is gestorven op den 24en April int jaer ons Heere 1637 oudt
siinde 73 jaeren ende Coenraet Jacobsz. van der Strengh is gestorven den 4
November Anno 1666 oudt sijnde 65 jaren.
Het opschrift onder het wapen luidt: ,
Hier leit begraven Grietgen Jacobsdr. van der Streng de huisvrou van Burger
Dirckxz. ende is gestorven op den
11en September int jaer onses Heeren 1622 oudt siinde 32 jaeren.
Hier leit begrave Gerridt Jacobsz. van der Streng ende is gestorven op den
13en Maert int jaer onses Heeren 1632 oudt siinde 36 jaren.

20.
Met opschrift :
Famillie-Graf van Luiscius 1780.

21.
Met randschrift; op het midden een wapen en daarboven een opschrift.
Wapen ; gedeeld: 1. een beurtelings gekanteelde dwarsbalk 2. drie leeuwen.
Helmteeken: een antieke vlucht. Het randschrift luidt:
Hier leijt begraven (Ca)ppetein Joost Adriaens out sijnde 55 jaren ende is
gestorven den 25 Mei Anno 1620. Het opschrift boven het wapen luidt :
Hier leit begraven Aeltgen Joostend. de huisvrou van Jacob Dirxz. Leverstein
ende is gestorven op den 30en Augustus Anno 1625 out 31 jaren.

22.
Met randschrift; op het midden een wapen en een opschrift daarboven.
Wapen : doorsneden: a. drie verticaal geplaatste walvisschen met de koppen
omhoog naast elkaar. b. een eend staande op grond. Helmteeken: een verticaal
geplaatste walvisch uit het schild tusschen een antieke vlucht. Het
randschrift luidt:
Hier leit begraven Lijntgen Jansd. de huisvrouwe van Dirck van ....ende
sterf. ...de. ...Anno 1602. Het opschrift boven het wapen luidt :
Hier leit begraven Adriaen Dircksz. Leversteijn is gestorven op den 13en
Januarius Anno 1629 oudt sijnde 37jaeren. Hier leit begraven Jan Dircksz.
Leversteijn jonckman is gestorven op den 21en Meije int jaar ons Heere Anno
1630 oudt sijnde 28 jaeren.
Hier leit begraven Jacob Dircksz. Leversteijn is gestorven op den 18en
November Anno 1629 oudt sijnde 36 jaeren. Hier leit begraven Abraham Dircxz.
Leversteijn ende is gestorven op den 10en Augustij Anno 1654 out sijnde 39
jaeren.

23.
Geheel boven aan de hoofdletters: D I Y S.

24.
Zeer gehavend en verweerd; met randschrift; op het midden een wapen en
daarboven een opschrift.
Wapen: een uitgerukte dorre boom. Helmteeken: een antieke vlucht.
Het randschrift luidt:
......en ....(A)rentGer(rits)z... Het opschrift boven het wapen luidt:
Hier leit begraven Gertge Dirckxd. van Arckel huisvrou van Arent Gerritsz.
(J)olit sterf den 28 Sep. ..Anno 1630.

25.
Met wapen op het midden en opschrift daarboven en daaronder.
Wapen: gevierendeeld: 1. een geplante boom (vermoedelijk). 2. een van den
linkerschildrand uitgaande horizontaal geplaatste naakte voorarm met een
verticaal geplaatste vager (tenminste een voorwerp. dat er veel op lijkt) in
de hand. 3. afgesleten. 4. de friesche adelaar.
Dit wapen binnen een cirkelrand. links waarvan de hoofdletters I en. ....,
rechts de hoofdletters S I N, en waarboven een huismerk verbonden met de
hoofdletters I N T . Het opschrift boven het wapen luidt :
Hier is begraven Trintgen Willemsd. huisvrou van Heinderick Tielmansz.
Backer ende sterf op den 17en April Anno 1621. Het opschrift onder het wapen
luidt :
Hier leit begraven Sara Jansd. huisvrou van Heinderick Tielmansz. Backer
sterf den 30en Junij A° 1632.

26.
Met randschrift; op het midden een wapen. waarboven een opschrift.
Wapen: drie lindeblaren met de stelen omhoog. Helmteeken: een lindeblad met
de steel omlaag.
Onder dit wapen de naam Mr. Willem Verhouf. Het randschrift luidt:
Hier leijt begraven Jacomine Jans de Beets huijsvrouwe van Mr. Willem
Verhouf sterft den 3 September Ao 1651 oudt 36 jaren ende (hier gaat het
randschrift over in het opschrift boven het wapen, dat luidt) :
Jacobus Verhouf sterft den 9 Augustus 1651 out 9 jaren.

27.
Fragment van een grafzerk op het midden waarvan een merk. in den vorm van
pentalpha, tusschen de letters P en A. en waarboven een opschrift. dat
luidt:
Hier leit begraven Trintgen Aeriensd. de huisv(rou) van Pi(eter).. en sterf
den 15. ...ven op den 12 (Augu)sty Anno ...ende 4.

28.
Met randschrift; op de bovenhelft binnen een cirkelrand een mannelijk en een
vrouwelijk wapen naast elkaar, en een opschrift beneden den cirkelrand.
Wapens : Man: een eend staande op grond. Helmteeken : 3-3 als antieke vlucht
gerangschikte spitse blaren (moet wellicht een antieke vlucht voorstellen).
Vrouw {vermoedelijk) drie vogels.
Het randschrift luidt:
Hier leijt begraven Geert Ariensen starf den 19Juli van 1598.
Het opschrift onder de wapens luidt :
Hier leit begraven Jan Heinderickz. Helen en sterft den eersten Julius Anno
1613 ende sijn huijsvrou Neeltgen Florisd. sterf den 25en April 16 ..

29.
Met wapen op het midden en daaronder een opschrift. Wapen : vijf
aanstootende en aaneengesloten als kruis gerangschikte ruiten ( 1-3-1 ).
vergezeld boven rechts van de hoofdletter I, boven links van de hoofdletter
T . Het opschrift onder het wapen luidt :
Hier leit begr.... nnicen Pen. .....de huisvrou van Jan Tissi starf ...12
September anno 1638. ...synde.. jaeren.

30
Met randschrift; op het midden binnen een cirkelrand een boom aan de takken
links waarvan een schildje hangt, dat beladen is met een huismerk, onder den
boom op een lint de naam: Arijen Jansz. Koelemeij, en opschriften boven en
onder den cirkelrand. Het randschrift luidt :
Hier leit be(graven) Aeriaentgen Aeriensd. de moe(de)r van . AerienJansen
Koelem ..ende is gestorven op den 11en April int jaer ons (hier gaat het
randschrift over in het opschrift boven den cirkelrand. luidende:) Heeren
1639 oud sijnde 88 jaeren.
Hier leit begraven Aechgen Jansd. (huisvrou van) Aerien Jansen Koelemeij
ende is gestorven op den 11en Meij int jaer ons Heeren 1639 oudt sijnde 49
jaren.
Het opschrift onder den cirkelrand luidt:
Hier leijt begraven Adriaen Jansz. Coelemeij in sijn leven coopman op
Delfshaven is gestorven op Vrijdagsmorgens den 25en October Ao 1658 oudt
sijnde 68 jaren ende elf
maenden.


Wordt vervolgd.

mvg
ronald


Subject: GRAFZERKEN IN DE SINT ANTHONIJ-KERK TE DELFSHAVEN
From: "ronald" <rwarners @ NO_SPAMtiscali.nl>
Date: Sun, 6 Jul 2003 11:02:00 +0200

31.
Op het midden een wapen, waarvan de wapenfiguren ten gevolge van afslijting
niet meer te herkennen zijn, en boven dit wapen een opschrift. dat luidt :
Dit graf hoert toe Hendrick Ma.. .tetenz. Onder het wapen de drie
hoofdletters H H M naast elkaar, waarvan de 2e H getopt met een huismerk.

32.
Op het midden een wapen binnen cirkelrand, waarboven op een lint de naam:
Mathis Michielsz. Smit.
Wapen : een aanziend gestelde naar rechts kijkende naakte vrouw staande op
grond. de linkerarm geslagen om de schacht van een links naast haar op den
grond rustend anker en een omgewende vogel zittende op de opgeheven
rechterhand. Helmteeken: een verticaal geplaatste smidshamer tusschen een
antieke vlucht.

33.
Met wapen binnen den cirkelrand in de bovenhelft en daaronder een opschrift.
Wapen : een geplante boom.
Terzijde van den cirkelrand de letters C K en M L E. Het opschrift onder het
wapen luidt: Hier leijt begraven Marija Louwijs Elle- out sijnde 57 jaren is
gestorven den 28 Augustij 1682 huijsvrou van Cornelis. Krieck Equipasie Mr
van de Oost Indisz Companye.
Hier leijt begraven Cornelis Krieck in sijn leven Equipasie- Meester van de
Oost Indisz Companye der Stadt Delft is gestorven den 9en Meij 1690 out
sijnde 59 jaren.

34.
Zeer afgesleten zerk; met randschrift; midden op een alliantie-wapen binnen
cirkelrand.
Alliantie-wapen: Man: niet meer te herkennen, afgesleten. Vrouw: niet meer
te herkennen, afgesleten. Helmteeken (over beide wapens heen) : een
uitkomende gekroonde leeuw. Onder den cirkelrand in het midden een troffel,
links daarvan een strijker.
Het randschrift luidt :
Hier leyt begraven....

35.
Met wapen op het midden en opschrift daarboven en beneden.
Wapen Leversteijn (volkomen hetzelfde als dat op de grafzerk onder No. 22
beschreven).
Het opschrift boven het wapen luidt :
Hier leyt begraven Diwertgen van der Does die huisvrou van Dirck Adriaens
Leversteijn ende starf den 27 Meije Anno 1616.
Het opschrift onder het wapen luidt :
Hier leyt begraven Temmetgen Dircks Leversteijnsd. ende starf den 14
November Anno 1613.
Hier leit begraven Dirck Adriaensz. Leversteijn is gestorven op den 15en
Desember Anno 1629 oud sijnde 62 jaeren.

36.
Met alliantie-wapen op de bovenhelft en daaronder een opschrift.
Alliantie-wapen: Man: een stralende zon. Vrouw: een heester. Helmteeken
(over beide wapens heen) : de stralende zon tusschen een antieke vlucht.
Het opschrift onder het wapen luidt :
Hier leijt begraven Jannetje Cornelis Groenrijs weduwe wijlen Do. Zegerus
van Son out 68 jaren gestorven den 27en Augustus en begraven den 2 September
1699.

37.
Geheel afgesleten met wapen op het midden.

In de vrije loopen tusschen de vaste banken liggen nog de navolgende,
tamelijk goed bewaard gebleven, grafzerken.
38.
Langs den bovenrand het volgende opschrift :
Hier leijt begraven Pieter Florisz. van Os sterf den 25en Mey 1658 out
zijnde 38 jaeren.

39.
Zeer afgesleten. met wapen op het midden en opschrift daarboven.
Wapen: de figuren in het schild niet meer te herkennen. Helmteeken: een
zittende gehalsbande hond.
Dit wapen bevindt zich binnen een cirkelrand, waarboven een huismerk
vergezeld rechts beneden van de hoofdletter C, links beneden van de
hoofdletter B. Het opschrift boven dit wapen luidt :
Hier leijt begraven. ...ldi... huysvrouw van. ...Janse Beers sterf de 7
April Anno 1623.

40.
Gedeeltelijk onder de vaste banken liggend met randschrift: op het midden
een alliantie-wapen.
Alliantie-wapen: Man: doorsneden: a. gedeeld: 1 een adelaar, 2. twee van de
snijlijn uitgaande halve leeuwen naast elkaar. b. drie zwanen met opgeheven
vleugels naast elkaar zwemmende op water. Helmteeken: de adelaar tusschen
een antieke vlucht. Vrouw: een keper.
Het randschrift luidt: Hier leit begraven Mr Davit Mathisz. Dickman sterf
den 3 Februarij 1625. Hier leijt begraven (verder onder de banken).

41.
Met randschrift: op het midden een wapen en een opschrift daarboven.
Wapen : doorsneden: a. drie boomen naast elkaar op grond b. drie zwemmende
visschen boven elkaar. Helmteeken: een antieke vlucht.
Dit wapen binnen een cirkelrand, waaronder een huismerk tusschen de
hoofdletters Pen G.
Het randschrift luidt : Hier leit begraven Gerritgen Gerritsd. ende sterf
den 29 Novem(ber A)nno 1624 ende Neltgen (het randschrift gaat hier over in
het opschrift boven het wapen, dat luidt :) Willemsd. ende sterf op den 2en
Desember Anno 1624.

42.
Bijna geheel bedekt met het navolgende opschrift :
Hier leijt begraven Jan Ariensz. Verduijn in zijn leven Equipagiemeester van
de Oost Indisz Compagnie ter Kamer Delft overleden den 18 Februarij 1736 oud
74 jaren en desselfs huisvrouw Maartgen Pieters van Pavia overleeden den 31
October 1744 oudt 84 jaaren 7 maande en 1 .dagen. N.B. Volgens het register
van het begraven in het stedelijk Archief te Rotterdam is Jan Ariensz.
Verduijn begraven 20 Februari 1736 en Maartje Pieters van Pavia 5 November
1744.

43.
Met randschrift: op het bovengedeelte een wapen en daaronder een opschrift.
Wapen : gedeeld: 1. drie verticaal geplaatste schoorsteenhalen vergezeld
boven van twee (zonne)bloemen naast. elkaar. 2. drie krabben met de scharen
omlaag.
Het randschrift luidt: Hier leit begraven Jan Jacobsz. Zeijlmaker in sijn
leven alhier 52 jaer kerckenraet ende sterf den 18en Meij Ao 1633 oudt 76
jaeren.
Het opschrift onder het wapen luidt: Hier leit begraven Aechtgen Maertensdr.
huisvrouw van Jan Jacobsen Seijlmaecker ende is gestorven op den 3 November
Anno 1634 oudt sijnde 73 jaeren.

Index volgt.
mvg
ronald
Subject: ! varia Dordrechtsch Nieuwsblad
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 28 Jun 2003 15:03:45 GMT

- Openbare Verkooping
woensdag 16/4
1e De wind-houtzaagmolen 'De Goede Verwachting' onder Dubbeldam met 2e een
balkgat en erf over die molen, bij afslag aan den Heer H Schuijten voor den
staat der Nederlanden voor den staatsspoorweg voor F 20.000.
5e Twee blakgaten en erven in 't Papegat ..[etc]
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 15-4-1861]
[op fiches in de studiezaal van SA Dordrecht]

- Gisteravond omstreeks 6 1/2 ure viel het 7-jarig zoontje van machinist W.,
wonende aan den Weeskinderendijk alhier, terwijl het aan den waterkant
speelde, in het balkgat der stoomhoutzagerij F & A van der Linden, alhier.
Der moeder van het knaapje, die op zijn hulpgeschreeuw was toegesnalt,
gelukte het hem te redden.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 16-7-1888]

- Gisteren overleede alhier PIETER DE STERKE, oud-strijder van Waterloo,
geboren den 12 dec. 1794, de oudste onzer ingezetenen, wiens borst met het
zilveren kruis prijkte. Van de weinige overgebleven in den lande, die aan
den slag bij Waterloo in 1815 hebben deelgenomen en als zoodanig met genoemd
eeremetaal werden begiftigd, telt onze stad er thans nog twee, nl. A. DE
STERKE, geb. 16 nov 1796 en J. FREEN, geb. 24 nov 1796.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 21-7-1888]

- RK jongensschool, leerlingen te water...
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 27-7-1888]

- Hedenmiddag te half 2 geraakte beurtschipper C. TRIET en zijn knecht te
water, doordien de plank brak, waarover zij een vat soda naar het schip
rolden. Door behulp van den Heer D. KOOIMAN werd de schipper weder op het
droge gebracht, terwijl de knecht zich zelf intusschen wist te redden.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 4-8-1888]

- De tuinman K. VENTE Wz, oud 28 jaar, wonende aan het Bergsche Verlaat
(gemeente Hillegersberg) kwam zaterdagavond met zijn arbeider L. HOFLAND van
zijn tuin en zou als naar gewoonte met zijn bootje de Rotte overvaren.
Toen men midden op de Rotte was, zonk het bootje tengevolge van een lek met
het ongelukkige gevolg, dat VENTE levenloos werd opgehaald en zijn arbeider
met moeite gered. De overledene, een oppassend man, was eert kortelings
gehuwd.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad di 14-8-1888]

* * *
Gr., Erica

Doorzoek inventaris Dordrecht en andere archieven op:
www.archieven.nl
Subject: ! varia Dordrechtsch Nieuwsblad
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 02 Nov 2003 12:40:17 GMT

- Kennisgeving
Vergunning tot oprichting van eene slachterij.
De Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, gelet op artikel .. der Wet van
2 juni 1875 (Staatsblad a 95);
brengen ter algemeene kennis:
dat op heden aan A. SCHROOT en zijne rechtverkrijgenden vergunning is
verleend tot oprichting van eene slachterij in het pand aan den Vrieseweg
No. 4 alhier, kadastraal bekend onder no. 2274 van Sectie C.
Dordrecht, den 9 april 1888
De Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De secretaris DE SWART
De Burgemeester H.A. Nebbens Sterling
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 1 april 1888]

- Bij de gisteren ten Raadhuize gehouden aanbesteding van het vergrooten van
de Gemeenteschool No. 1 aan het Weeshuisplein alhier, met het doen van
herstellingen, enz, is ingeschreven door J. VAN DER VLUGT JR voor F 8290,
GEBR KES voor F 8241, J. VAN WELSENES voor F 8065, D.J. VAN RIEMSDIJK voor F
7999, H. VAN PELT voor F 7725, L. KOOIJMAN voor F 7555, allen te Dordrecht,
D.J. VAN RIEMSDIJK voor F 6999, F.H. MEIJER voor F 6820, beiden te
Sliedrecht, P. VAN DRIEL voor 6796, N. KLAUS voor 6472, J.J. KOOIJMANS voor
F 6387, allen te Dordrecht, W. KLOOSTERMAN te ACQUOIJ voor F 6100.
Het werk is gegund aan J.J. KOOIJMANS aannemer te Dordrecht voor F 6387.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 1 april 1888]

- Ontvangen ten behoeve van het fonds tot uitkeering bij overlijden van
politiebeambten, van N.N. als jaarlijksche bijdrage F 5.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 1 april 1888]

- De vrijwillige cursus in den wapenhandel voor de leerlingen van de H.B.S.
en het gymnasium, kan hier ter stede nu juist niet best geslaagd genoemd
worden. Hoewel aangevangen met een 3-tal leerlingen, telt zij er nu nog
slechts 12. De reden hiervan is, dat niet zooals aanvankelijk het plan was,
les gegeven wordt in artillerie en infanterie, doch slechts alleen in
artillerie.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 1 april 1888]

- Beroepen bij de Ned. Geref. Kerk (doleerende) te Dordrecht ds. A. VAN
VAALO(?), van Rotterdam.
Badankt voor het beroep naar de Ned. Geref. Kerk (doleerende) te Barneveld
ds. D. J. VAN BRUMMEN, predikant bij de Christelijk Geref. gemeente alhier.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 1 april 1888]

- Naar wij vernemen, heeft de uitvoering der afdeeling 'Dordrecht' van de
Maatschappij tot bevordering van Toonkunst gegeven op Maandag 2 April in de
Nieuwe Kerk, ten beste der Nederd. Hervormde diaconie opgebracht F 173,50.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 1 april 1888]

- Publieke vermakelijkheden en Vergaderingen.
11 April. 's avonds 7 uur Voorstelling van prof. HENRI's Cagtiostro-Theater
in het lokaal Kunstmin.
13 April. 's avonds 8 uur Cafe Zahn, vergadering der Vereeeninging ter
bevordering van fabrieks- en handwerks-nijverheid in Nederland afd.
Dordrecht.
16 April. Uitvoering van Czar und Zimmerman door de afd Voc Toonkunst in
Kunstmin.
24 April. Tooneelverbond te Dordrecht.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 1 april 1888]

- Burgelijke stand van Dordrecht.
Van 10 april.
B E V A L L E N
M. van der Klooster-Scheurwater, D, Wijngaardstraat ong.;
R. de Jong-de Willigen, D, Toulonschelaan ong.
O V E R L E D E N
Meester Jacobus Johannes van ANGELBEEK, 67 jr, Grootekerksbuurt 6;
kind van A. de DEUGD genaamd Teuntje, 8 m., Dwarsgang 21.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 1 april 1888]

- Afkondigingen.
Nationale Militie.
Oproeping in activiteit van Verlofgangers.
De Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, gezien de Circulaire van den
heer Commissaris des Konings in deze Provincie van 18 maart 1890
(Provinciaal blad No. 23);
brengen ter kennis van de Milicien-Verlofgangers van de lichting 1883;
Andries HUISMAN, Gerardus Cornelis BOSCH, van het Regiment Grenadiers en
Jagers, Arie VAN SON, Christiaan Hendrik DE VRIES, Nicolaas Henderikus VAN
WELSUM, Gerard Anton van PEEREN, Derk Jan GERRITSEN, Leendert Adrianus VAN
KOOTEN, Henricus Adolphus VAN DER BEN, Hendrikus Ignatius Johannes VERROEN,
Frederik Willem NIJBAKKER, Willem VROLIJK, Nicolaas STOUT, van het 4e
regiment Infanterie, dat zij van 14 tot en met 26 april 1890, onder de
wapenen worden geroepen.
dat zij mitsdien gehouden zijn zich, voorzien van al de voorwerpen van
kleeding en uitrusting, door hen bij vertrek met groot verlof medegenomen,
op het bepaalde tijdstip bij hun korps te bevinden en dat zij zich, ter
bekoming van passage-biljetten en daggeld of andere inlichtingen, hebben aan
te melden ter Secretarie van de Gemeente.
En opdat zij hieromtrent geen onwetendheid zullen kunnen voorwenden, is
hiervan afkondiging geschied waar het behoort, den 3den april 1890.
De Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De secretaris DE SWART
De Burgemeester H.A. Nebbens Sterling
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad di 8 april 1890 (tweede blad)]

- Kennisgeving.
Kleinhandel in sterken drank.
De Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, brengen ingevolge art 5 der Wet
van 28 juni 1881 (Staatsblad No 97) ter openbare kennis, dat bij hen in
ingekomen verzoekschrift, waarbij vergunning wordt gevraagd, om sterken
drank in het klein te mogen verkoopen, van LEENTJE DE RUITER, huisvrouw van
HENDRIK MATHIJS CORIJNUS, voor het perceel aan de Hooge Nieuwstraat No. 38
alhier.
Dordrecht, den 4 April 1890
De Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De secretaris DE SWART
De Burgemeester H.A. Nebbens Sterling
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad di 8 april 1890 (tweede blad)]

- Gevonden voorwerpen:
Twee ijzeren hoepels, te bevragen bij W. PIETERS, Voorstraat 110 rood.
Een zilveren mesje, te bevragen bij J. TAVENIER, Hellingen 66 i.
Een passer, te bevragen bij F. V. HERWIJNEN, Spuiweg 63.
Een smoushondje, te bevragen bij M. KRANENDONK, Kromhout.
Een gouden oorbel, te bevragen bij M. BOER, ten huize van W. HORN
Wijngaardstraat 99.
Een gouden oorring, te bevragen bij J. HEUSER, Schotsentuin 15.
Een vreemd muntstukje, te bevragen bij H. HOIJER, Burgemeester de
Raedtsingel 23.
Een jongenspet, te bevragen bij F. BUIKHUIZEN, Toulonschelaan (Eigenhaard).
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad di 8 april 1890 (tweede blad)]

- Donderdagavond deden de kapiteins der zangclubs van zelf-zingers na
raadpleging hunne clubleden op 2 dezer, toen de ingekomen zangwijzen werden
gezongen, uitspraak en bekroonden voor de inzendingen op het 'Tuinlied', de
heeren:
A.C. HAZENBOSCH te Dordrecht met den eersten prijs, groot 50 gulden;
J. MADLENER te Eindhoven, met den 2de prijs, groot 25 gulden;
terwijl aan B. VERMEULEN te Dordrecht en aan B.D. NIEUWENHUIS te Breda,
werden toegekend, aan ieder, een 3de prijs van F 15.
Voor de inzending van zangwijzen op het 'Voorbeeldlied' verwierven de heeren
B.H.H. de KONING te Rotterdam, den eerste prijs van 50 gulden;
J. MADLENER te Eindhoven den 2de prijs van 25 gulden;
en A.C. HAZENBOSCH te Dordrecht den 3den prijs van 15 gulden.
Aan de inzenders EMILE VAN DUN te Dordrecht, F. VERMEULEN te Dordrecht en W.
VAN DER MARK te Rotterdam werden aanmoedigingsprijzen toegekend, iedere
prijs groot tien gulden.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad di 8 april 1890 (tweede blad)]

- Het aandeel der gemeente Zwijndrecht in de te leveren manschappen voor de
lichting der nationale militie voor 1890 bedraagt 11; de lotingsnummers 4,
5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 19, 21 en 23 zijn derhalve dienstplichtig.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad di 8 april 1890 (tweede blad)]

- Voor de rijksnormaalschool te N. LEKKERLAND hebben zich met April slechts
twee leerlingen aangemeld, waarvan een na afgelegd examen, is toegelaten.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad di 8 april 1890 (tweede blad)]

- De heer HENGEVELD, hoofd eener school te PAPENDRECHT, is op verzoek eervol
ontslagen als onderwijzer aan de normaalschool te Nieuw-Lekkerland.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad di 8 april 1890 (tweede blad)]

- Dit jaar zal het eind-examen der hoogere burgerscholen in Zuid-Holland te
dezer stede worden gehouden. Tot voorzitter der commissie is benoemd dr. VAN
DEVENTER alhier, en tot leden de heeren :
SALVERDA DE GRAVE en de Bock te 's-Gravenhage,
dr. SISSINGH en MASTHOF te Delft, dr. VETH en dr. VAN SCHAIK te Rotterdam,
dr. BAKKER en VAN DE BRUIJN te Schiedam,
dr. VAN OVEN alhier,
dr HIEBENDAAL en HEIJKOOP te Gorinchem,
mr. FORTUIJN en VAN DER VOORT te Gouda.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad di 8 april 1890 (tweede blad)]

- Bij de heden alhier gehouden aanbesteding van het maken eener
paalfundering met bijbehorende metaalwerken ten dienst eener te bouwen
villa, op een terrrein gelegen aan den hoek van den St. JORISWEG, en den Van
Hoogstratensingel waren 14 biljetten ingekomen van:
J. RIJKHOEK alhier, voor F 9530;
A. BLIJLEVENS te Made voor F 9237;
GEBR EK voor F 9135;
H v. PELT voor F 9105;
JC SCHOTEL voor F 9103;
D J KWAK voor F 9090;
N. KLAUS voor F F8997;
SCHULDERS & TAS voor F 8993;
Jos. KLAUS voor F 8880;
J.J. KOOIJMANS voor F 8828;
ALJES & BARTO voor F 8670;
A. DU VIJN voor F F 8572;
J. VOORDENDAG voor F F 8338;
en A. de NEEF voor F 7858.
de 12 laatste inschrijvers allen alhier woonachtig.
De gunning is aangehouden.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad di 8 april 1890 (tweede blad)]

* * *

- [met foto] De echtelieden Arend SPOOR en Jannigje BOZUA wonende Kromme
Elleboog 48, die op 10 maart a.s. hunne 50-jarige echtvereeniging hopen te
herdenken.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 27 febr. 1925]

- [met foto] Morgen wordt JOH. ZEEDIJK, kleermaker te Kinderdijk, 101 jaar.
Hij werkt nog vele uren per dag, gebruik nooit een bril, rookt niet en
drinkt niet. De oude, die zich nooit wilde laten fotografeeren - zelfs toen
bij zijn 100sten verjaardag de burgemeester het hem verzocht, weigerde hij -
kon bij verrrassing door onzen fotograaf worden genomen.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 27+28 febr. 1926]

- [foto] V.l.n.r. G. Straetman, marconist; Th. Gelissen, 2de stuurman; P.J.
Schuttevaer, 1ste stuurman; H.J.J. Smit, kapitein.
[Bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 27 febr. 1928]

- [met foto] Een honderdjarige.
De heer C. den BOER te BRANDWIJK hoopt 7 maart a.s. 100 jaar te worden. Hij
is nog buitengewoon kras, alleen zijn gehoor begint den laatsten tijd minder
te worden. Het zal den jubilaris op 7 maart zeker niet aan belangstelling
ontbreken.
[Bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 29 febr. 1928 (tweede blad)]

- [met foto] opening Zuiderkerk, Bosboom Toussaintstraat.
[Bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 3 / zo 4 maart 1928]

- [met foto] 65 jaar getrouwd.
Zondag 23 febr zal het 65 jaar geleden zijn, dat Evert van HILTEN en Johanna
ZONDAG te BUURMALSEN in den echt werden verbonden. De man is 85 en de vrouw
87. Beide oudjes genieten nog een uitstekende gezondheid.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad za 22 febr zo 23 febr 1930]

- Het pand Vlak 2. .... etc .....
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad za 22 febr zo 23 febr 1930]

- Het pand Vlak 2.
Als een kleine aanvulling tot mijn artikel over 't pand Vlak 2 moge dienen,
dat het gedeelte thans Vlak 3, vroeger 5, reeds in 1815 door den heer J.B.
COOLHOVEN van den heer Jan Olivier VAN BATENBURG werd aangekocht, maar dat
de tabakskerverij met bijbehoren er reeds vroeger gevestigd werd, onder den
naam IN DEN AFRIKAAN. Het houten beeldje, dien Afrikaan staande op
sigarenkisten, voorstellende, bevindt zich thans op het Museum Oud-Dordrecht
cat.no. 384. In de gem. prentenverzameling bevindt zich een tabakszak waarop
in ovaal een neger met onderschrift:
"In den Afrikaan, Bij J.B. Coolhoven te Dordrecht verkoopt men alle soorten
van tabak, snuif, koffy, thee, chocolaad en kruidenierswaaren. Alles
onverbeterlijk goed en tot een civiele prijs."
In den Franschen tijd had de heer Coolhoven een Debit de tabac van de Regie.
De firma was een der eerste die sigaren fabriceerde.
J.L. van Dalen.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 24 febr. 1930]

- [met foto] Den 1en maart zal mr J.C. OVERVOORDE, gemeente-archivaris te
Leiden en directeur Sted. museum De lakenhal aldaar, 40 jaar in gem. dienst
zijn, waarvan 2 jaar te Utrecht, 9 jaar te Dordrecht en 29 jaar te Leiden.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 26 febr. 1930 (derde blad)]

- [met foto] Brand op Dubbeldam.
Gisteravond heeft te DUBBELDAM een hevige brand gewoed in de schuur van J.
KRUITHOF aan den Zuidendijk. We geven hier een foto van de plaats des
onheils, na den brand.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad vrijdag 28 febr. 1930 (derde blad)]

- [met foto] Kolonel Th. WESTGAARD, chef-secretaris van het Leger des Heils
in Nederland, dir. benoemd is tot commandant van het Leger des Heils in
Finland.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad za 1 / zon 2 mrt 1930]

- [met foto] Gouden Huwelijksfeest.
De bewoners van de Kromme Elleboog hebben monumenteel de straat met vlaggen
versierd, om aan de bruidsparen van het echtpaar Tolomanus Leonardus de WIT
en Sophia BOZUA (zie hierboven) die a.s. dinsdag 50 jaar getrouwd zijn,
luister bij te zetten.
+ [foto] Arend Spoor en Jannetje BOZUA (55 jaar getrouwd !).
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad za 1 / zon 2 mrt 1930]

- [met foto] De heer M.C. MULKENS, thans boekhouder, herdenkt heden den dag
waarop hij 50 jaar geleden bij den Van Vollenhoven en Co bierbrouwerij De
Gekroonde Valk alhier, in dienst trad.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad za 28 febr. / zo 1 mrt 1931 (4e blad)]

* * *
Erica

Subject: ! varia Dordrechtsch Nieuwsblad
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 23 Nov 2003 09:12:19 GMT

- (advertentie)
Weduwnaar uit den arbeidersstand, vraagt spoedig een huishoudster in staat
om de leiding op zich te nemen en goed met kinderen kan ongaan.
Adres: MELIS DE ZEEUW, 's-Gravendeel.
[Bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrijdag 18 april 1902]

- uitslag overgang Burgeravondchool [lijst met namen]
[Bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 1 mei 1902]

- Te huur:
2 benedenwoningen
Vest 123 a F 1,60 p. week
Vest 127 a F 1,75 p. week
o/d zwemschool. Voor kl. gezin
- Bovenwoning
TE HUUR Kasperspad F 2 p.w.
Adres: Wed. RUURMAN,
Modenaaister, Vriesestraat 64
- TE KOOP:
een prachtige ronde bruine
tafel met antieken voet, ook een
nieuw kapok bed en hanglamp
Te bevragen Boomstr. 3
- GROOTE MEISJESFIETS
te koop, 1ste klas merk
Crescant echte dunlopbanden, zoo goed
als nieuw. Spotprijs F 35.
G. TE BRAKE, Rijwielh. Vischstraat 9.
-Te koop aangeboden: een eikenhouten
SCHRIJFLESSENAAR
zoo goed als nieuw, 16 laden en
8 vakken. Bill. prijs. Adr. Vest 195
- Ter overname gevraagd een
Melkpad.
brieven No 82936, Bureau Dordr. Niuewsblad
- Kanarievogels,
te koop prachtige zangers,
bij dag en avond, voor bill. prijzen
Adres Bagijnhof 26
- J. DE WAAL
Huis- en Kachelsmederij
Pelserstraat 1, L. Breestr 64
Goedkoopste adres voor
solide en sterke fornuizen vanaf F 8,-
- HH. Kleermakers
Grootwerkers en Vestenmakers
Gevraagd. Bagijnhof 28
- SCHOONMAAK
M. de Meij Mzn., huisschilder
Heerheymansuisstr. 82, beveelt
zich minzaam aan voor alles wat
tot het vak behoort.
- CACAO
"A. Driessen"
- Wilt gij uwe huizen verhuren of verkoopen;
wenscht gij uw zaak over te doen
of zoekt gij een zaak, wendt u dan tot
Waltmann & Co.,
Bagijnhof 78, Telefoon No. 498
Dordrecht
Uitgave van den woninggids
Oplage 1500 ex. Inschrijving gratis
- Uitschulpen en uittanden
Goedkoopst adres
W. SCHWARTZ, Vriesestr 28
- Te huur, Hooge Nieuwstraat 21 een ruim
vrij modern ingericht BOVENHUIS (beneden Pakhuis),
billijke huur. Adres Nieuwe Haven 27.
- Wegens plaatsgebrek te koop
notenh. ameublement,
bestaande uit Canape, 6 stoelen,
1 damesfauteil met rood trijp,
kruispoot, Salontafel, te zamen
voor F 70; Adres: Vriesestr 66 zwart.
- Aan de nieuwe Broodfabriek
"de Vlijt", Matena's pad 22 worden
gevragd 2 flinke jongelui voor loopknecht.
Vereischte een duidelijke, hand schrijvende.
Zonder goede getuigschriften onnoodig zich aan te melden.
- GEVRAAGD: een jeugdige kantoorbediende.
Salaris F 200.
Adres met franco brieven No. 82912
Dordr. Nieuwsblad.
- 3 bekwame Schildersknechts
gevraagd, loon 18 cent
A. de HAAN, Mr Schilder, Hoek van Holland.
- GEVRAAGD een flink vergevorderde
Smidsknecht
A.H. POLS, Kl. Kalkstraat 10.
- De firma J. van OLDENBORGH
& Zonen, verlangt
een Pakhuisknecht
Zij, die met het Wijnkoopersvak
bekend zijn, genieten de voorkeur.
- DIENSTBODE.
Tegen met gevraagd: een
flinke Dienstbode, van goede
getuigen voorzien. Adres: Toulonschelaan 39rood
- Mevrouw O.B. DE KAT,
vraagt tegen mei een MEID-ALLEEN
P.G., goed kunnende koken en
werken. Zich te vervoegen 's.av.
tusschen 8 en 9 uur Van Beverenstraat 8.
- Terstond gevraagd: een
flinke dienstbode
Vriesestraat 54.
- B.A. FREHE
Voorstraat 339/341
Magazijnen van Mode-artikelen, Fournituren en Zijden Stoffen
Specialiteit in Garneeringen voor
Dames-confectie
Ontvangen een zeer uitgebreide collectie
NOUVEAUTES
voor het Voorjaar- en Zomerseizoen
Ruime sorteering. Zeer billijke prijzen.
- Verplaatst het
PIANO-MAGAZIJN van
B.J. Zwang van Wijnstraat naar
Groenmarkt 48, 3de huis vanaf de Vischbrug.
Ruime keuze Pianino's in verschillende stijlen vanaf F 800.
Groote sorteering gramaphones vanaf 30 Gulden.
Ruime keuze muziekplaten Hollandsch, Fransch,
Duitsch enz vanaf F 1,50.
- KUNSTMIN, DORDRECHT
The American Bioscope Comp.
Pathe Freres, Paris
Eenig op dit gebied in Nederland.
Van af Zaterdag 9 tot en met Zondag 17 april
ELITE VOORSTELLINGEN
der prachtigste beelden, welke tot heden ooit door
een Bioscope zijn vertoond.
Meer dan Levensgroote fuguren.
Bijzonder helder en in 't geheel niet
vermoeiend voor de oogen.
Het programma zal bestaam uit een reekd van Beelden,
welke op dat gebied de grootste attractie zullen zijn, o.a.
>Marie Antoinette, Koningin en Martelaren
>Het leven en einde van een Speler, een hoogst interessante
geschiedenis van een Parijsche Familie
> De Verloren Zoon (in 5 tabl.)
> De Gelaarsde Kat (in 8 tabl.)
> Willem Tell (prachtvol gedecoreerd)
en een reels van Lach-Beelden
Zie uitvoerige programma
Aanvang der Avond Voorst. 8 uur
Entreeprijzen der Avond-Voorstellingen 75, 50 en 30 cent
Op zondag 10, Woensdag 13, Zaterdag 16 en Zondag 17 April
GROOTE MIDDAG-VOORSTELLING
Aanvang 2 uur. Verminderde prijzen.
>Plaatsbespreken dagelijks van 12-2 uur.
- VOOR DE VROUWEN
'Sanitas', Den Haag
Van Hogendorpstr. 5(?)
bij den Stationsweg
Inrichting met Dames deskundigen.
Verkrijgbaar de beroemde pillen van Dr.
MOBTIN; prijs F 4,- franco tegen toezending
van postwissel F 4,15.
Vraag inlichtingen per brief
[Bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 8 april 1904]

- nieuwe Hotel Ponsen ... etc.
[Bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 21 febr 1910 (3e blad)]

- MTS, jaarverslag 1912.
[Bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 26 febr 1913 (2de blad)]

- [met foto]
Een 101-jarige te Oude-Tonge.
Morgen, zaterdag, hoopt de heer JOH. DE KONING te Oude-Tonge zijn 101-en
geboortedag te herdenken. De oude werd 24 febr 1833 te Hoogvliet geboren,
doch kwam reeds op jeugdigen leeftijd met zijn moeder naar Oude-Tonge. Vanaf
zijn 8ste haar heeft DE KONING land arbeid verricht, totdat hij de 90 reeds
was gepasseerd. Hij is altijd een harde werker geweest. Nooit heeft hij
gerookt, gepruimd of sterken drank gedronken. Thans is de oude blind, maar
hij mag zich overigens nog in een goede gezondheid verheugen. Het zal heem
op zijn verhaardag wel niet aan belangstelling ontbreken.
[Bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrijdag 23 febr 1934 (derde blad)]

- 't zilveren jubileum der MTS ... etc.
[Bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 22/zo 23 febr 1936 (derde blad)]

- [met foto]
Op 12 maart a.s. hoopt de heer H. HEYSTEK thans kapitein van 't veer aan den
kop van 't land, den dag te herdenken, dat hij 25 jaar geleden in dienst
trad bij het gemeentelijk veerbedrijf
[Bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 24 febr 1936 (derde blad)]

- 25-jarig bestaan van den bond van leerlingen en oud-leerlingen der MTS.
[Bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 26 febr 1937 (tweede blad)]


* * *


- tr. Dordrecht 23-11-1631
Cornelis Janssen Visscher en Bastiaentien Willems, met attestatie van
's-Gravendeel comende en bij ons in den huwelijcken staet bevestigd den 23
nov. 1631.

- otr. Dordrecht 23-11-1631
Passchier Reijniersen, wedn(?) van Dordrecht ..... (?) wonende in de
Wijnstraet
Neeltjen Hendrix (Creijne?)dogter uijt Barendregt wonende bij 's-Gravendeel.


* * *


Stadsarchief Dordrecht, archief 20, inventarisnr 2186
(repetorium 1881-1904 notaris M.C. Sigmond)

122, 30 mei 1890, Teunis Versteeg te Giessendam
Dammis de Geus te 's-Gravendeel
130, 3 juni 1890, Balthasar van der Giessen te Dubbeldam
131, 3 juni 1890, Marinus Grondhout te Moordrecht
141, 19 juni 1890, Arie in 't Veld Dirkszoon te Dubbeldam
143, 24 juni 1890, Jacob Bijl te Dubbeldam
151, 27 juni 1890, Adrianus Schouten te 's-Gravendeel
Jacob Reedijk te 's-Gravendeel
163, 2 juli 1890, Hendrik Adolph Dicke te Dordrecht
190, 26 juli 1890, testament, Pieter Jacob Baggerman te Oud-Beijerland
193, 29 juli 1890, testament, Abraham Johannes Roozemeijer te Arnhem
200, 2 aug 1890, volmacht in blanco, Johan Jacob de Koningh te Amersfoort
227, 15 sept 1890, transport, Melis Naaktgeboren te Strijen
237, 19 sept 1890, Teunis Wapperom Teuniszoon te Papendrecht


* * *
Erica
Subject: ! Mak antiekveiling 1908, 1913, 1915
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 28 Jun 2003 16:51:03 GMT

kunst/antiekveiling 3 juni 1908

[nr. 355]
Twee snuifpotten met koperen deksels. Bloemdecor, waarvan een gemerkt W VB
Fabr W. van Beek 1764. Opschr "St Vincent" en "Rappee de Hollande"

[nr 445]
Miniatuurportretje Hendr. HOOFT Daniels Z.

[achteraan]
Kamerbehang met betimmering F 2500 (bieders: Koopman, Merkelijn, de Maam,
Jonkers)(verkoper: Schotel)

[BRON: SA Dordrecht, archief 396, Inv. 302]
****************
kunst/antiekveiling 24+25 nov 1913

[nr. 439]
Vier gebrandschilderde ramen uit de collectie Vleeshuys te Antwerpen.

[nr. 793]
(zilverwerk) Zeer fraai oud Bekertje. Recht model. Behalve een wapen met
afgesleten schild, de volgende inscripties:
"Gerrit TIMMERMAN en Elisabeth TIMMERMANS. Anno 1699 den 23 appr,
Joan Oluche de JONGE en Maria Elisabet OLUCHE"
Generkt: J. Wegende 110 gram.

[nr. 804]
Een mes met zilveren heft: "SICKE JANS 1777"
[nrs 793-805 uit een en dezelfde Friesche Familie]

[nr. 848]
Draagmedaille met de buste van Burgemeester Cornelis HOOFT

[BRON: SA Dordrecht, archief 396, Inv. 310]
****************
kunst/antiekveiling 23 maart 1915

[nr. 140]
Collot d ' Escury, Huize Kooizicht.

[nr. 183]
Zonneklok afkomstig uit de synagoge te DORDRECHT.

[nr. 200]
Baron van IMHOFF Beker. Baron van Imhoff, gouveneur Generaal van
Nederl-Indie, geb. Leer Oostfriesland 1705, overl. 1751.
Signature: H. CROON. (met afbeelding, beker in vorm schelp)

[nr. 206]
"Cabinet Naturaliaas". Mahoniehoutenkastje met preparaten en boekje waar in
de inhoud van het kastje staat vermeld:
'Aan den komstminaar Nicolaas VAN STAPHORST werd dit Cabinet Naturaliaas als
geschikte voorwerpen voor het microscoop opgedragen door Abraham YPELAAR
welke het zelven versaameld, geprepareert en opgelegt heeft in Amsteldam
1798'

[nr. 338]
Groote wand-applique voor een kaarsluchter. gemerkt I G/4 JOHANNES GAAL 1707

[nr. 353]
Bordje (Blauw Delfts). JHF 1402, in 't Fortuyn

[nr. 456]
Schede en mes. Inscr: SICKE JANS 1777.

[BRON: SA Dordrecht, archief 396, Inv. 312]
****************

Gr., Erica


NB.
- George Washington to Nicholas Van Staphorst, January 31, 1793
The Writings of George Washington from the Original Manuscript Sources,
1745-1799. John C. Fitzpatrick, Editor.--vol. 32
Philadelphia, January 31, 1793.
Sir: I wrote to you yesterday by the Ship Holland and enclosed the first
bill of Exchange for Two thousand three hundred and ten Guilders; at the
same time I observed, that if the Vessel should not sail this day as was
expected, I would write to you further on the subject of the bill.
Accordingly, I have now to request that you will be so good as to convey the
enclosed Letter to Madame La Fayette by some safe hand, if you know where
she is to be found, and hold the amot. of the Bill remitted (2310 guilders)
subject to her order.
I have taken the liberty, Sir, to trouble you on this business, as the place
of Madme. La Fayette's residence since she quitted France, is entirely
conjectural with me; but from the vague accounts we have had in this Country
it is probable that if she should not be in Holland, it would be known there
where she is to be found. I am etc.
http://www.falmouth.packet.archives.dial.pipex.com/id172.htm
Subject: ! Impost trouwen Westzaandam 1762
From: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Date: 29 Jun 2003 03:21:07 -0700

In de reeks toevalstreffers hier een pagina uit het impostregister
voor de huwelijken in september 1762 te Westzaandam.

1762, September

4 Jan Claaszn Bakker, jongm tot Assendelft
met
Jannitje Pieters Poort, Jonged: tot Coogh
Cl. Pro Deo

10 Jan Bastiaantz Loopwijk, Wed.r
met
Magteltje Maartens Appels, wed.w
beijde te Westzaan
voor de bruidegom 3-0-:
voor de bruit Pro Deo

10 Hendrik Wallig Jm
met
Maria Schutte Wed.w beide te WestZd
Ieder in de Cl. van 3-0-:

10 Jacob Claasz Croeger Jm
met
Impje Teunis de Ronde, Jd
beide te Westsaand.m
Pro Deo

17 Arent Pietersz Donker Wed.r tot Coogh
met
Stijntje Claas Wed.w tot westsaandam
voor de bruijdegom 3-0-:
voor de bruit Pro Deo

18 Jan Tijsz Hoorn Jm
met
Dirksje Gijsberts, jongedogter
beijde te westsaandam
Pro Deo


Subject: inhoud: Kwartaal en teken van Dordrecht
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 04 Jul 2003 18:30:24 GMT

Kwartaal en teken van Dordrecht
(uitgave van de archiefdienst 1975/1)

- Ary Scheffer en Pauline Vardot (1) - J Eijkelboom [2]
- Het Dordtse muziekleven in de vorige eeuw - Drs. Th E Jensma [4]
- Eduard Erdelmann - D. Hendriks [6]
- Opgravingen bij de Nieuwkerk - Drs H. Sarfatij [11]
- 40 jaar socialisme in Dordrecht (1900-1940) - W. Veerman [13]

*********************************

Kwartaal en teken van Dordrecht
(uitgave van de archiefdienst 1975/2+3)

- Gezicht op Dordrecht vanaf de Zwijndrechtdsr oever ca 1645 [1]
- Ary Scheffer en Pauline Vardot (2) - J Eijkelboom [2]
- Menuboek Hotel-Restaurant PONSEN: een unieke aanwinst voor de
archiefbibliotheek - Jan Alleblas [4]

Verzorgde maaltijden voor o.a.:
* 13 jan 1884: huwelijk J.L.J. de Glopper + M.A. Volker
* 28 jan 1887: Mr M.A. Rees 1836-1886
* 7 mei 1899: C.A. v.d. Straten en P.E. BLOM 1874-1899
* 5 mei 1900: A.J.A. de Bosson+A.M. R... 1875-1900 (62 couverts)
* 28 juni 1900: J. vd.de Zwaal van Rotterdam
* 16 mei 1903: huwelijk Mej. Annie Lips en V. ERAS
* 4 sept 1920: bruidspaar B. Bos Azn en A.M.J. van Herwaarden

- Hobby Club Dordrecht (1950-1974) - C.H. Snoek [8]
- Eduard Edelmann [11]
- Het gymnasium een modern onderwijsvorm - C.P. Bos [12]
- de posterijen te Dordrecht - P.L. Penningnieuwland en W Veerman [12]
- Het gemeenteziekenhuis te Dordrecht - Th E Jensma [16]
- Het monumentenjaar 1975: 75 jaar monumentenzorg in Dordrecht - JGG Borst
[23]
- Het vriendelijk gezelschap Concordia: een heren-clubje uit de 18e eeuw -
W. Veerman [30]
- Graven in de Grote kerk - D. Hendriks [33]

*********************************

Kwartaal en teken van Dordrecht
(uitgave van de archiefdienst 1975/4)

- Herinnering aan den strengen winter van 1890/'91 - Jan Alleblas [1]
- Ary Scheffer en Euterpe - Th. E. Jensma [5]
- Dokter Th. Stoop (1861-1931) - F. Vriesendorp [8]
- De "Maags van Dordrecht' staat er weer gekleurd op - W. Veeman [10]
- Herinneringen aan Top Naeff - H.W. Weinberg [14]
- Saneren om momenten kwijt te raken? - L van Bohemen [15]
- De triomftochten op de koorbanken der Grote Kerk te Dordrecht - D.
Hendriks [17]

*********************************

Kwartaal en teken van Dordrecht
(uitgave van de archiefdienst 1976/5)

- Een Dordts "uithangbord in Gouda" - W. Veerman [1]
- Een historisch plekje in onze binnenstad - P. Hendrix [2]
- De triomftochten op de koorbanken der Grote Kerk te Dordrecht (2) - D.
Hendriks [6]
- Gedrukt in Dordrecht - vier eeuwen boek en prent - Jan Alleblas [12]
- van "bewaarplaats" tot "Blije hoek": 100 jaar Vereeniging voor
Kinderbewaarplaatsen te Dordrecht 1876-1976 - W. Veerman [14]
- Een "nieuw" schilderij
van Jacob Hoolaart - P.J. Horsman [19]

*********************************

Kwartaal en teken van Dordrecht
(uitgave van de archiefdienst 1976/6-7)

- Reinier Kennedy's wandschilderingen in het raadhuis te Dordrecht - J.M. de
Groot [1]
- Een monument voor de Remonstranten - P.J. Horsman [5]
- Het Huis te Merwede - Th. E. Jensma [7]
- De zwemschool - F. Vriesendorp [10]
- De Vismarkt - G.M. Brugman [11]
- De achttiende-eeuwse kunstverzamelaar Pieter van den Santheuvel - A.C.A.W.
baron van der Feltz [12]
- De triomftochten op de koorbanken der Grote Kerk te Dordrecht (3) - D.
Hendriks [22]
- Sonorita. De in 1862 opgerichte Chr Jongelingsvereniging Eben Haezer,
waarvan de naam later werd veranderd in Chr Jongemannenvereniging
(C.J.M.V.). Op foto: Mej de Graaf?, Mien Pluymert, J Vliegenthart Jr,
dirigent A Scheurkogel, Ponse, Bob Crone, J de Keyzer + C Schotel, T
Kruisheer, mevr Struik-Vleesch Dubois, Grevenstuck, Tine Oosten, A de
Kluizenaar, mej van der Want?, A Duyvendijk, Ali Ridderhof + Dick Schotel, B
Naaktgeboren, mevr Stal-Goudriaan, C Groesbeek, Haksteen, A van Wijngaarden,
J Struik, T Kerkhof, mej T v.d. Linden of Martha Koole?, J van Bree,
Vliegenthart Sr, Mies Ouborg, C Isendoorn.

*********************************

Kwartaal en teken van Dordrecht
(uitgave van de archiefdienst 1976/8)

- Een koperen memorieplaat en -grafplaat in de Grote Kerk te Dordrecht - W.
Veerman [1]
* Mr Wouter Buck, oud-muntmeester van Holland, gebooren Amsterdam den XV
julij MDCCXXXI overleeden op Noordhoven bij Dordrecht XXVIII junij MDCCXCIV
en vrouwe Theodora Cornelia Vingerhoedt, gebooren Rotterdam 28-9-MDCCXXXVI
overl Dordrecht 2-12-MDCCCI.
- De Dordtse hulpbank - W Crena de IONGH [5]

Lijst van Commissarissen:
M. van der Kloet Szn 1912-1943
C. Morks Czn 1914-1932
L.G. van Herwaarden 1914-1940
W de Jongh 1914-1928
G.N. Itz 1914-1921
H. van Gijn 1918-1926
J.G. van der Gijp Barendregt 1919-1935
L de Koningh 1921-1922
Mr P.J. Sigmond 1921-1926
H.G. Jorissen 1921-1931
F.E. Koopman 1922-1972
A Reus Pzn 1922-1947
J.M.C. Lebret 1926-1927
M.C.M. Monfrooy 1926-1928
L.J. de Vos 1927-1940
H van der Kloet A Mzn 1927-1953
Th C Vriesendorp 1928-1935
Mr W.O. de Kat Angelino 1930-1960
F A de Court Onderwater 1930-1938
Mr P.L. van de Polder 1932-
Ing B Lugard 1935-1939
Ir P.H. Kalis 1936-1955
J.G. Geuvels 1938-1973
G.A. van Hattem 1938-1939
B Bos Azn 1940-1948
F.J. Gastkemper 1940-1949
G.L. van herwaarden 1940-1958
E. van der Gijp Barendregt 1942-1971
H. van der Kloet 1943-1951
W. Crena de Iongh 1946-
A. Reidel 1946-1969
P. Bakker 1947-1968
B. de Koningh 1948-1872
J.D. de Vos 1949-1968
H.P. Reus 1951-1969
Mr J Spoelder 1952-
Mr D.W. Beels 1953-1971
W.J. de Voogd 1956-1970
Drs G.M.V. van Aardenne 1960-
C. van Epenhuysen 1963-1967'
H.C. Wyers 1971-

- De wangen der kanunnikenbanken in het koor der Grote kerk te Dordrecht - D
Hendriks [7]

*********************************

Erica
Subject: ! GRAFZERKEN IN DE SINT ANTHONIJ-KERK TE DELFSHAVEN
From: "ronald" <rwarners @ NO_SPAMtiscali.nl>
Date: Sat, 5 Jul 2003 14:25:53 +0200

Uit het Rotterdams Jaarboekje 1918:

GRAFZERKEN IN DE SINT ANTHONIJ-KERK TE DELFSHAVEN DOOR R. T. MUSCHART.
In de St. Anthonykerk te Delfshaven liggen tusschen den preekstoel en de
vaste banken een 37-tal grafzerken. Deze zerken, door een houten vloer
bedekt. zijn over het algemeen goed bewaard gebleven. Gelukkig zijn hier de
schendende handen van 1798 niet aan het werk geweest en hebben zij niet,
zooals helaas in zoovele kerken het geval is, de wapens en opschriften, die
de herinnering aan de afgestorvenen in eere hielden, met steenhouwershamer
en -beitel verwijderd. Waar deze niet meer te herkennen zijn, hebben de
voeten der kerkgangers de schuld.
In de maand Mei j.l. is gedurende de groote schoonmaak de houten vloer
verwijderd en zijn deze grafzerken bloot gekomen. Van die gelegenheid heb ik
gebruik gemaakt, om de wapens en opschriften over te nemen. Wat ik heb
aangeteekend volge hier. De schrijfwijze is vrijwel onveranderd overgenomen,
alleen is het afkortingsteeken voor de n aan het einde van een lettergreep
opgelost in de letter zelf. Wat tusschen haakjes staat is uitgesleten. De
nummering is van mij. Daar de dood- of begrafenisregisters der Gereformeerde
kerk te Delfshaven pas zeer laat beginnen, meen ik met de vermelding van
deze 17de eeuwsche, enkele zelfs 16de eeuwsche, grafschriften een goed werk
te doen.
Het is zeker, dat ook onder de vaste banken nog grafzerken met wapens en
opschriften liggen; een ervan is de bekende grafzerk
van Adriana Cousijn, waaromtrent bijzonderheden te vinden zijn bij F. J.
Kleyn, "Beschrijving en Geschiedenis van Delfshaven" blz. 137 en vlg.

1.
Met wapen op het midden. met opschrift daarboven en beneden.
Wapen : Zeer waarschijnlijk een gaande vos op grond. Helmteeken: twee
voorwerpen, die mogelijk een antieke vlucht voorstellen, doch ook wellicht
twee verticaal geplaatste vossepooten kunnen verbeelden.
Onder het schild een lint, waarop de naam "Verburch" . Boven dit wapen als
opschrift:
Hier leijt begraven Adriaen Verburch in zijn leven stadtsrentemeester ende
gecommitteerde op Delfshaven sterft den 28 Mey ao 1. ...out sijnde 58
j(aren) ende Anna Ver(burch) zijn dochter sterft den 2 Nov... .8 out sijnde.
. jaren.
Onder dit wapen als opschrift:
Ende (Hen)rick Verburch sijn zoon in (sijn) leven contr(aro)leur van den
(Graaf)felicheijts tollen ter Goude sterft aldaer de. ...ni A 1650 out.
...jaren.

2.
Met randschrift; op het midden binnen een vierkant een éénmast binnenlandsch
vaartuig naar rechts zeilend op water, boven deze voorstelling een huismerk.
vergezeld boven van de hoofdletter S, rechts van de hoofdletter I, links van
de hoofdletter P.
Het randschrift luidt:
Hier leit begraven Jacob Pieters Z ...ae ...Martschipper op Rotterdam. Sterf
den 20 October A ...oudt 59 jaeren.

3.
De linker boven- en benedenhoeken zijn afgebroken; middenop is een ovale
plaat bevestigd geweest. Onder deze (verwijderde) plaat het volgende
opschrift:
Hier leit begraven Annetge Leenders Meerman sterf den 12 October Ao 1655
oudt sijnde 3 jaren.
Hier leyt begraven Sijmon Leendertsz. Meerman is gestorven den 17 Augustus
A° 1669 oudt sijnde 26 jaren.

4.
Met een huismerk, waarboven een opschrift in Gothische en waaronder een
opschrift in Romeinsche karakters. Het bovenste opschrift luidt:
Hier leijt begraven Florijs Cornelisz. Sterf int jaer 1589 den 30 Augustij
ende sijn huisvrou Tijtghen Huijghen. Sterf int jaer 1610 den 10 September.
Het onderste opschrift luidt:
Hier leit begraven Tijtgen Jans Nielen de huisvrouw van Jan Laurentsz. Geens
ende is gestorven op den 11en Junij int Jaer onses heeren 1632 oudt sijnde
34 jaeren.
Hier leit begraven Pietertgen Jans de huisvrouwe van Gerrit Jacopsz. van der
Strenge. Starff int jaer onses heeren 1638 den 25en Decembris.

5.
Met randschrift; op het midden binnen een cartouche, die in den rand
overgaat, drie door elkaar gestrengelde visschen, waarboven een huismerk
tusschen de hoofdletters Ben D. Het randschrift luidt:
Hier leit begraven Barent Danielsse ende starf den 19 Oct. Anno 1598 ende
Trijntgen Henderixd. ende starf den 4 October 1598.
Dit randschrift wordt vervolgd in een opschrift boven de cartouche, luidende
aldus :
met Maerten Heinderixe (C)ops ende starf den 29 Octob .. Anno 1598.

6.
Met een alliantiewapen (Van Vliet~ Verburch) op de bovenhelft en daaronder
een opschrift.
Alliantie-Wapen: Man (Van Vliet) drie schuinrechts geplaatste en schuinlinks
gerangschikte ridderlansen met de punten omhoog, elk aan de punt voorzien
van een strik. waaraan rechts een bloem afhangt.
Vrouw (Verburch) twee afgewende liggende koeien op grond, de naar rechts
gewende gedeeltelijk de andere bedekkende, van welke laatste alleen kop,
hals, borst en linkervoorpoot zichtbaar, vergezeld boven van twee
schuingekruiste stokken, overtopt met een ster.
Beide wapens onder het helmteeken Van Vliet: een ridderlans uit het schild
schuinrechts geplaatst tusschen een vlucht, de punt van de lans gaande over
den rechtervleugel heen. Onder dit alliantiewapen het navolgende opschrift:
Hier leijt begraven Christiaen van Vliet in sijn leven Notaris op Delfshaven
ende Secretaris van Schoonderloo sterft den 2en Meij 1679 out sijnde 76
jaren ende Maria Verburch sijn tweede huisvrouwe is gestorven den 16 October
1686 out sijnde 74 jaren.

7.
Bijna geheel bedekt met het navolgende opschrift :
Hier leijt begraven Cathrina Reijers van der Burch de huijsvrou van Sijmon
den Dansser stierf den 22 December Anno 1665 oudt zijnde 46 jaeren en 2 maen
...
(zes afgesleten regels).
..17 jaer en 5 dagen ende den voornoemden Sijmon den Dansser in sijnen tijt
Equipagemr en Commandeur van Nederlants Indijen op Batavia stierf alhier den
24en October 1678 out sijnde 67 jaren 8 maenden en 6 dagen.

8.
Met randschrift; op het midden een wapen en daarboven een opschrift.
Wapen: een huismerk verbonden met de letters S en G. Het randschrift luidt:
Hier leit begraven... Sterf den 8 J... Anno 1(6)11. Het opschrIft boven het
wapen luidt:
Hier leit begraven Aechgen Jans de huivrouw van Simon Gi. .se sterf den 2
Juni van Anno 1623.

9.
Met randschrift; op het midden een leeuw binnen een cirkelrand, waarboven en
waaronder een opschrift.
Het randschritt luidt :
Hier leit begraven Dirckgen Cornelisd. Sterf den 15 Maert Ao 1624 ende
Maertgen Cornelisd. Sterf den 20 October Ao 1625.
Het opschrift boven den cirkelrand luidt:
Hier leit begraven Maertgen Vossen van Leuwen dochter van Vos Jansz. van
Leuwen ende is gestorven den 11 en December A° 1624 out sijnde 20 jaeren.
Het opschrift onder den cirkelrand luidt :
Hier leijt begraven Vos Jansz. Leeu in sijn leven keurmeester van Delfshaven
is gestorven op den 4e Maert Anno 1650 oudt sijnde 79 jaeren.

10.
Met opschrift op de bovenhelft:
Hier leijt begraven Catrijn Lantman huijsvrouwe van Capiteiin Cornelis
Alders out sijnde 52 jaren en 3 maenden is gestorven den 27 Meij 1682.

11.
Zeer afgesleten. met het navolgende opschrift in het boveriste gedeelte:
..a.. weduwe. ...van. ...rck Sijmonse ...nser oudt 63 jaer sterf den 19
Septembry anno 1640.

12.
Met wapen in de bovenhelft en opschrift geheel onderaan. Wapen : een
huismerk vergezeld rechts van de hoofdletter S, links van de hoofdletter G.
Het opschrift luidt :
Hier leit begraven Samuel Gruterus in sijn leven dienaer des goddelicken
woorts, is in den Heer ontslaepen op den 8 November ao 1634 oudt sijnde 53
jaren, het predickampt alhier 29 jaer bedient.
N .B. Op één der twee houten naamborden naast den preekstoel, waarop de
namen der achtereenvolgende predikanten staan geschreven, lezen wij: Samuel
Gruiterus, proponent bevestigd November 1605 ob. 8 November 1634.

13.
Met randschrift; op het midden een wapen binnen een
cirkelrand, waarboven een opschrift.
Wapen : een huismerk vergezeld rechts van de hoofdletters M T naast elkaar,
links van de hoofdletter S.
Op een lint onder dit wapen: " M Tonisz. Sluijs. Het randschrift luidt:
Hier leit begraven Enge. ..ien Heijnricksd we(du)we van Anthonis Marijnisz.
out sijnde seven en tachtig jaren is gestorven den 27 November 1650.
Het opschrift boven het wapen luidt:
Hier leijdt begraven Winantgen Jans du Bois de huisvrouw van Marinis Tonisz.
Sluijs gestorven den 24en Julij Ano 1647.

14.
Met randschrift; op het midden een wapen binnen een cirkelrand, en daarboven
een opschrift.
Wapen : een spheer vergezeld boven rechts van de hoofdletter P, boven links
van de hoofdletter W. Helmteeken de spheer.
Het randschrift luidt :
Hier leit begra(a)ven Annetgen Aertsdr. huijsvrouw van Pieter W.ling.....
Het opschrift boven het wapen is niet meer te ontcijferen, alleen het
laatste woord is nog te herkennen, dit is "1629" .

15.
Zeer gehavend; met randschrift. Dit randschrift luidt:
Hier leit begraven Simen Lendertsz Hermann.. (sc)hiptijmmerman van de Oost
Indische Compie ter Camer van Delft sterf den .......156..


wordt vervolgd
ronaldSubject: ! GRAFZERKEN IN DE SINT ANTHONIJ-KERK TE DELFSHAVEN
From: "ronald" <rwarners @ NO_SPAMtiscali.nl>
Date: Sat, 5 Jul 2003 14:30:24 +0200

16.
Met randschrift; op het midden een wapen, en opschriften daarboven en
daarbeneden. Wapen: een leeuw.
Het randschrift luidt :
Hier leit begraven Jan Goversz. Du Bois pen. .mr van de Groote Visscherije
47 jaren sterft 30en Septer A ° 16..2 out 81 jaren. Het opschrift boven
het wapen luidt :
Sepulture van Haesgen Heindricxd. huisvrouwe in haer leven van Jan Goversz.
du Bois ruste den 2e September Ao 160..
Het opschrift onder het wapen luidt :
Jaepjen Clementsd. van Stolwij(ck)sijn2e huisvrousterfden 5en October A °
1605; Catrina Pietersd. van den Heeden siin 3e huijsvrou starf den 7en April
A ° 1649.

17.
Zonder opschrift. doch alleen op het midden een wapen binnen een cirkelrand.
Wapen: drie vogels (1-2), waarvan de beide onderste toegewend. Helmteeken:
een vogel.
Op een lint onder dit wapen de naam Claes Aelbertsz. Backe.

18.
Met randschrift; op het midden een alliantiewapen en daarboven een
opschrift.
Alliantie-wapen: Man: drie merletten. Vrouw: een schuinlinks geplaatste
delta met den top links omhoog en een dwarsbalkje, dat het midden van de
basis verbindt met het midden van de linkerzijde. Beide wapens onder het
helmteeken: een merlet tusschen een vlucht. Het randschrift luidt :
Hier leyt begraven Adriaen Claesen van der Maet is gestorven den 20en
October 1642 oudt 69 jaeren. Het opschrift boven het wapen luidt :
Hier leyt begraven Barber Pietersd. de huivrou van Adriaen Claesen van der
Maet ende is gestorven op den 6en Augustus het jaer ons Heeren 1625 out 46
jaeren.

19.
Met randschrift; op het midden een wapen en opschrift daaronder.
Wapen: gedeeld: 1. drie verticaal geplaatste strengen wol naast elkaar. 2.
een klimmende eenhoorn. Het randschrift luidt :
Hier leit begraven Jacob Coenen van der Streng en(de) i(s) gestorven den
eersten September Anno 1635 oudt siinde 73 jaren.
Het opschrift boven het wapen luidt :
Hier leit begraven Claesgen Claesd. de huisvrou van Jacob Coenen van der
Streng ende is gestorven op den 24en April int jaer ons Heere 1637 oudt
siinde 73 jaeren ende Coenraet Jacobsz. van der Strengh is gestorven den 4
November Anno 1666 oudt sijnde 65 jaren.
Het opschrift onder het wapen luidt: ,
Hier leit begraven Grietgen Jacobsdr. van der Streng de huisvrou van Burger
Dirckxz. ende is gestorven op den
11en September int jaer onses Heeren 1622 oudt siinde 32 jaeren.
Hier leit begrave Gerridt Jacobsz. van der Streng ende is gestorven op den
13en Maert int jaer onses Heeren 1632 oudt siinde 36 jaren.

20.
Met opschrift :
Famillie-Graf van Luiscius 1780.

21.
Met randschrift; op het midden een wapen en daarboven een opschrift.
Wapen ; gedeeld: 1. een beurtelings gekanteelde dwarsbalk 2. drie leeuwen.
Helmteeken: een antieke vlucht. Het randschrift luidt:
Hier leijt begraven (Ca)ppetein Joost Adriaens out sijnde 55 jaren ende is
gestorven den 25 Mei Anno 1620. Het opschrift boven het wapen luidt :
Hier leit begraven Aeltgen Joostend. de huisvrou van Jacob Dirxz. Leverstein
ende is gestorven op den 30en Augustus Anno 1625 out 31 jaren.

22.
Met randschrift; op het midden een wapen en een opschrift daarboven.
Wapen : doorsneden: a. drie verticaal geplaatste walvisschen met de koppen
omhoog naast elkaar. b. een eend staande op grond. Helmteeken: een verticaal
geplaatste walvisch uit het schild tusschen een antieke vlucht. Het
randschrift luidt:
Hier leit begraven Lijntgen Jansd. de huisvrouwe van Dirck van ....ende
sterf. ...de. ...Anno 1602. Het opschrift boven het wapen luidt :
Hier leit begraven Adriaen Dircksz. Leversteijn is gestorven op den 13en
Januarius Anno 1629 oudt sijnde 37jaeren. Hier leit begraven Jan Dircksz.
Leversteijn jonckman is gestorven op den 21en Meije int jaar ons Heere Anno
1630 oudt sijnde 28 jaeren.
Hier leit begraven Jacob Dircksz. Leversteijn is gestorven op den 18en
November Anno 1629 oudt sijnde 36 jaeren. Hier leit begraven Abraham Dircxz.
Leversteijn ende is gestorven op den 10en Augustij Anno 1654 out sijnde 39
jaeren.

23.
Geheel boven aan de hoofdletters: D I Y S.

24.
Zeer gehavend en verweerd; met randschrift; op het midden een wapen en
daarboven een opschrift.
Wapen: een uitgerukte dorre boom. Helmteeken: een antieke vlucht.
Het randschrift luidt:
......en ....(A)rent Ger(rits)z... Het opschrift boven het wapen luidt:
Hier leit begraven Gertge Dirckxd. van Arckel huisvrou van Arent Gerritsz.
(J)olit sterf den 28 Sep. ..Anno 1630.

25.
Met wapen op het midden en opschrift daarboven en daaronder.
Wapen: gevierendeeld: 1. een geplante boom (vermoedelijk). 2. een van den
linkerschildrand uitgaande horizontaal geplaatste naakte voorarm met een
verticaal geplaatste vager (tenminste een voorwerp. dat er veel op lijkt) in
de hand. 3. afgesleten. 4. de friesche adelaar.
Dit wapen binnen een cirkelrand. links waarvan de hoofdletters I en. ....,
rechts de hoofdletters S I N, en waarboven een huismerk verbonden met de
hoofdletters I N T . Het opschrift boven het wapen luidt :
Hier is begraven Trintgen Willemsd. huisvrou van Heinderick Tielmansz.
Backer ende sterf op den 17en April Anno 1621. Het opschrift onder het wapen
luidt :
Hier leit begraven Sara Jansd. huisvrou van Heinderick Tielmansz. Backer
sterf den 30en Junij A° 1632.

26.
Met randschrift; op het midden een wapen. waarboven een opschrift.
Wapen: drie lindeblaren met de stelen omhoog. Helmteeken: een lindeblad met
de steel omlaag.
Onder dit wapen de naam Mr. Willem Verhouf. Het randschrift luidt:
Hier leijt begraven Jacomine Jans de Beets huijsvrouwe van Mr. Willem
Verhouf sterft den 3 September Ao 1651 oudt 36 jaren ende (hier gaat het
randschrift over in het opschrift boven het wapen, dat luidt) :
Jacobus Verhouf sterft den 9 Augustus 1651 out 9 jaren.

27.
Fragment van een grafzerk op het midden waarvan een merk. in den vorm van
pentalpha, tusschen de letters P en A. en waarboven een opschrift. dat
luidt:
Hier leit begraven Trintgen Aeriensd. de huisv(rou) van
Pi(eter).. en sterf den 15. ...ven op den 12 (Augu)sty Anno ...ende 4.

28.
Met randschrift; op de bovenhelft binnen een cirkelrand een mannelijk en een
vrouwelijk wapen naast elkaar, en een opschrift beneden den cirkelrand.
Wapens : Man: een eend staande op grond. Helmteeken : 3-3 als antieke vlucht
gerangschikte spitse blaren (moet wellicht een antieke vlucht voorstellen).
Vrouw {vermoedelijk) drie vogels.
Het randschrift luidt:
Hier leijt begraven Geert Ariensen starf den 19Juli van 1598.
Het opschrift onder de wapens luidt :
Hier leit begraven Jan Heinderickz. Helen en sterft den eersten Julius Anno
1613 ende sijn huijsvrou Neeltgen Florisd. sterf den 25en April 16 ..

29.
Met wapen op het midden en daaronder een opschrift. Wapen : vijf
aanstootende en aaneengesloten als kruis gerangschikte ruiten ( 1-3-1 ).
vergezeld boven rechts van de hoofdletter I, boven links van de hoofdletter
T . Het opschrift onder het wapen luidt :
Hier leit begr.... nnicen Pen. .....de huisvrou van Jan Tissi starf ...12
September anno 1638. ...synde.. jaeren.
30
Met randschrift; op het midden binnen een cirkelrand een boom aan de takken
links waarvan een schildje hangt, dat beladen is met een huismerk, onder den
boom op een lint de naam: Arijen Jansz. Koelemeij, en opschriften boven en
onder den cirkelrand. Het randschrift luidt :
Hier leit be(graven) Aeriaentgen Aeriensd. de moe(de)r van . AerienJansen
Koelem ..ende is gestorven op den 11en April int jaer ons (hier gaat het
randschrift over in het opschrift boven den cirkelrand. luidende:) Heeren
1639 oud sijnde 88 jaeren.
Hier leit begraven Aechgen Jansd. (huisvrou van) Aerien Jansen Koelemeij
ende is gestorven op den 11en Meij int jaer ons Heeren 1639 oudt sijnde 49
jaren.
Het opschrift onder den cirkelrand luidt:
Hier leijt begraven Adriaen Jansz. Coelemeij in sijn leven
coopman op Delfshaven is gestorven op Vrijdagsmorgens den 25en October Ao
1658 oudt sijnde 68 jaren ende elf
maenden.

wordt vervolgd
mvg
ronald

Subject: ! GRAFZERKEN IN DE SINT ANTHONIJ-KERK TE DELFSHAVEN
From: "ronald" <rwarners @ NO_SPAMtiscali.nl>
Date: Sun, 6 Jul 2003 11:06:40 +0200

Index op naam

Naam Nummer

Aertsdr., Annetgen 14
Adriaens, Joost 21
Aeriensd, Aeriaentgen 30
Ariens, Geert 28
Aeriensd., Trintgen 27
Alders, Cornelis 10
Arckel, Gertge Dircksd. van 24

Backe, Claes Aelbertsz. 17
Backer, HeinderickTielmansz. 25
Beers, Janse 39
Beets, Jacomine Jans de 26
Bois, Jan Goversz. du 16
Bois, Winantgen Jans du 13
Burch, Cathrina Reijers van der 7

Claesd. Claesgen 19
Coelemey, Adriaen Jansz. 30
Cops, Maerten Heinderixe 5
Cornelisd., Dirckgen 9
Cornelisz., Florijs 4
Cornelisd., Maertgen 9
Krieck, Cornelis 33

Danielsse, Barent 5
Dansser, Symon den 7
Dickman, Mr. Davit Mathisz. 40
Dirck van... 22
Dirckxz., Burger 19
Does, Diwertgen van der 35

Elle, Marya Louwijs 33

Florisd., Neeltgen 28

Geens, Jan Laurentsz. 4
Gerritsd., Gerritgen 41
Gi...se, Simon 8
Groenrijs, Jannetje Cornelis 36
Gruterus, Samuel 12

Heeden, Catrina Pietersd. van den 16
Heynricksd. Enge..ien 13
Heindricxd., Haesgen 16
Henderixd., Trijntgen 5
Helen, Jan Heinderickz. 28
Hermann...Simen Lendertsz. 15
Huijghen, Tijtghen 4

Jansd., Aechgen 8, 30
Jansd., Lijntgen 22
Jans, Pietergen 4
Jansd., Sara 25
Jolit Arent Gerritsz. 24
Joostend., Aeltgen 21

Lantmann, Catrijn 10
Leeu, Vos Jansz. 9
Leuwen, Maertgen Vossen van 9
Leuwen, Vos Jansz. 9
Leversteijn, Abraham Dircxz. 22
Leversteijn, Adriaen Dircksz. 22
Leversteijn, Dirck Adriaensz. 35
Leversteijn, Jacob Dircxz. 21, 22
Leversteijn, Jan Dircksz. 22
Leversteijnsd., Temmetgen Dirks 35
Luiscius 20

Maertensdr., Aechtgen 43
Maet, Adriaen Claesen van der 18
Marijnisz., Anthonis 13
Ma.tetenz, Hendrick 31
Meerman, Annetge Leenders 3
Meerman, Sijmon Leendertsz. 3

Nielen, Tijtgen Jans 4

Os, Pieter Florisz. van 38

Pavia, Maartgen Pieters van 42
Pen..,..nnicen 29
Pietersd., Barber 18
Pieter.. 27

Sluijs, MarinisTonisz.
Smit, Mathis Michielsz. 32
Son, Do. Zegerus van 36
Stolwijck, Jaepjen Clementsd. van 16
Strengh, Coenraet Jacobsz. van der 19
Strenge, Gerrit Jacobsz. van der 4, 19
Streng, Grietgen Jacobdr. van der 19
Streng, Jacob Coenen van der 19
Symonse, ..rck..nser 11

Tissi, Jan 29

Verburch, Adriaen 1
Verburch, Anna 1
Verburch, (Hen)rick 1
Verburch, Maria 6
Verduyn, Jan Ariensz. 42
Verhouf, Jacobus 26
Verhouf, Mr. Willem 26
Vliet, Christiaen van 6

W.ling, Pieter 14
Willemsd., Neltgen 41
Willemsd., Trintgen 25

Zeijlmaker, Jan Jacobsz. 43
Z.ae., Jacob Pieters 2


groeten
ronald
Subject: ! GRAFZERKEN IN DE SINT ANTHONIJ-KERK TE DELFSHAVEN
From: "ronald" <rwarners @ NO_SPAMtiscali.nl>
Date: Sun, 6 Jul 2003 20:57:16 +0200

INDEX
Naam Nummer

Aertsdr., Annetgen 14
Adriaens, Joost 21
Aeriensd, Aeriaentgen 30
Ariens, Geert 28
Aeriensd., Trintgen 27
Alders, Cornelis 10
Arckel, Gertge Dircksd. van 24

Backe, Claes Aelbertsz. 17
Backer, HeinderickTielmansz. 25
Beers, Janse 39
Beets, Jacomine Jans de 26
Bois, Jan Goversz. du 16
Bois, Winantgen Jans du 13
Burch, Cathrina Reijers van der 7

Claesd. Claesgen 19
Coelemey, Adriaen Jansz. 30
Cops, Maerten Heinderixe 5
Cornelisd., Dirckgen 9
Cornelisz., Florijs 4
Cornelisd., Maertgen 9
Krieck, Cornelis 33

Danielsse, Barent 5
Dansser, Symon den 7
Dickman, Mr. Davit Mathisz. 40
Dirck van... 22
Dirckxz., Burger 19
Does, Diwertgen van der 35

Elle, Marya Louwijs 33

Florisd., Neeltgen 28

Geens, Jan Laurentsz. 4
Gerritsd., Gerritgen 41
Gi...se, Simon 8
Groenrijs, Jannetje Cornelis 36
Gruterus, Samuel 12

Heeden, Catrina Pietersd. van den 16
Heynricksd. Enge..ien 13
Heindricxd., Haesgen 16
Henderixd., Trijntgen 5
Helen, Jan Heinderickz. 28
Hermann...Simen Lendertsz. 15
Huijghen, Tijtghen 4

Jansd., Aechgen 8, 30
Jansd., Lijntgen 22
Jans, Pietergen 4
Jansd., Sara 25
Jolit Arent Gerritsz. 24
Joostend., Aeltgen 21

Lantmann, Catrijn 10
Leeu, Vos Jansz. 9
Leuwen, Maertgen Vossen van 9
Leuwen, Vos Jansz. 9
Leversteijn, Abraham Dircxz. 22
Leversteijn, Adriaen Dircksz. 22
Leversteijn, Dirck Adriaensz. 35
Leversteijn, Jacob Dircxz. 21, 22
Leversteijn, Jan Dircksz. 22
Leversteijnsd., Temmetgen Dirks 35
Luiscius 20

Maertensdr., Aechtgen 43
Maet, Adriaen Claesen van der 18
Marijnisz., Anthonis 13
Ma.tetenz, Hendrick 31
Meerman, Annetge Leenders 3
Meerman, Sijmon Leendertsz. 3

Nielen, Tijtgen Jans 4

Os, Pieter Florisz. van 38

Pavia, Maartgen Pieters van 42
Pen..,..nnicen 29
Pietersd., Barber 18
Pieter.. 27

Sluijs, MarinisTonisz.
Smit, Mathis Michielsz. 32
Son, Do. Zegerus van 36
Stolwijck, Jaepjen Clementsd. van 16
Strengh, Coenraet Jacobsz. van der 19
Strenge, Gerrit Jacobsz. van der 4, 19
Streng, Grietgen Jacobdr. van der 19
Streng, Jacob Coenen van der 19
Symonse, ..rck..nser 11

Tissi, Jan 29

Verburch, Adriaen 1
Verburch, Anna 1
Verburch, (Hen)rick 1
Verburch, Maria 6
Verduyn, Jan Ariensz. 42
Verhouf, Jacobus 26
Verhouf, Mr. Willem 26
Vliet, Christiaen van 6

W.ling, Pieter 14
Willemsd., Neltgen 41
Willemsd., Trintgen 25

Zeijlmaker, Jan Jacobsz. 43
Z.ae., Jacob Pieters 2


Het gaat soms niet zoals ik bedoel, dus nogmaals.

mvg
ronald
Subject: ! varia Dordrechtsch nieuwsblad
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 05 Jul 2003 14:22:25 GMT

*********************************
Dordtse uitdrukking:

merwepils = Dordts leidingwater

*********************************

- (stadsnieuws)
Bij het heden alhier gehouden overgangsexamen van het Gymnasium zijn
bevorderd:
Van de 1e tot de 2e klasse:
C.J.J. Blusse
G.J.D. Degenaar
W.W. van Haaften
P. Mast
W.A.R. Olt
R.C.L. v.d. Steenhoven
W.J.L. Verhoeven
E.P. van Vloten
Aan 2 leerlingen werd herexamen gegund.
Van de 2e tot de 3e klasse:
P. Blusse
C. Polak Daniels
C.E.A. van Hoogenhuyze
H van Zijl de Jong
J.W. Sluiter
P Spruijt
P van de Weg
M.P. Visser
J.J. Cramer
Aan 2 leerlingen werd herexamen gegund.
2 werden niet bevorderd.
Van de 3e tot de 4e klasse:
L. Schippers
A. van de Ven
V. Vervoorn
H.L. Visser
C. van Vollenhoven
2 leerlingen weden niet bevorderd.
Van de 4e tot de 5e klasse:
O.O. Faassen
J.R. groeneveldt
A van Haaften
A van Hoogenhuyze
E Jellinghaus
J. Looff
A.H.N. Sterling
L. Veth
A. de Visser
P van Wijngaarden
Aan 1 leerling werd herexamen gegund.
Van de 5e tot de 6e klasse:
M. de Mandt
A van der Minne
A. Moll Schnitzler
B Roest
M. de Wilde
[BRON: Dordrechtsch nieuwsblad zaterdag 14 juli 1888]

- Sedert zondagmorgen 8 juli 1888 heeft de persoon van ADRIANUS SMIT,
wonende te DUBBELDAM, de echtelijke woning verlaten, zijne vrouw en 4
kinderen onverzorgd achterlatende. Zijn signalement is als volgt: lengte
middelbaar, haar en baard rossig, knevel idem, gekleed als volgt: Friessche
jas, Engelsch-leeren broek, laarzen, blauw baai hemd, pet, alles ongemerkt.
Bij ontdekking wordt bericht verzocht bij den burgemeester van Dubbeldam.
[BRON: Dordrechtsch nieuwsblad ma 16 juli 1888]

- De uitslag der deze week plaats gehad hebbende examens aan de inrichtingen
voor Middelbaar Onderwijs alhier, is geweest als volgt:

Hoogere Burgerschool
Bevorderd van de 1e tot de 2e klasse:
Met de 1en graad: A. Degens, R. Boest Hips, H. von Lindern, A van
Roosendaal, P.H. Westerhuis.
Met den 2en graad: H van Diggelen, H van Zyll de Jong, A de Kreuk, H Veth,
S. van Brakel, F.J. Kleyn, J Lebret, J. Sliv, K Wildeman
Met den 3en graad: P. Brandt, M Dansdorp, J van Dijk, D. van Dijl, W. de
Hoog, C. Jilleba, B van den Kieboom, L van der Knoop, J Loekemayer, J.B.
Onderwater, H van Rijsbergen, P Baet. Voorwaardelijk bevorderd 1 leerling.
Niet bevorderd 6 leerlingen.
etc.....
[BRON: Dordrechtsch nieuwsblad ma 16 juli 1888]

- Aan hetr boveneind te SLIEDRECHT ontstond gisteravond te 10 1/2 uur brand
in de schuur van den heer A. SERET, in huur bij den heer DRONKERT. Eer nog
aan blusschen viel te denken, was reeds de geheele schuur in de vlammen
opgegaan.
[BRON: Dordrechtsch nieuwsblad za 12 april 1890]

- Gisteren had J. VAN DE PLAS, opperman bij A. VAN REES te GIESSENDAM, het
ongeluk van de stelling te vallen, met het ongelukkig gevolg dat hij spoedig
is overleden.
[BRON: Dordrechtsch nieuwsblad ma 14 april 1890]

- (rechtszaken)
Tenslotte stond terecht ADRIANUS VAN K. koopman in lucifers te DORDRECHT,
meer bekend ondern den naam van KROMME JANUS. Hij was gedagvaard, wegens
mishandeling van PIETERTJE VAN DE M. weduwe D. (alias PIETJE DE POES) met
wie hij sedert 6 jaren het lief en leed deelt op een bovenachterkamertje aan
de BLAZERSVEST alhier. De omstandigheden waaronder die mishandeling voorviel
bleken de volgende te zijn:
JANUS was van zijn bekende morgenwandeling terug gekeerd en eenigszins
vermoeid zijnde, stelde hij aan PIETJE voor om een <happie> te gaan halen.
Zij was dadelijk bereid het bedoelde en door haar hoog geroemd vocht in te
slaan. De kostganger CORNELIS L. (alias KEES SPIJKERVET) ook daar aanwezig,
lapte ook mede; spoedig daarop, het was toen ongeveer 1 uur 's middags
keerde PIETJE terug, voorzien van het fleschje met jenever. Het drietal nam
plaats, om de tafel en het fleschje prijkte, als >piece de miljieu< op de
tafel. Alzoo sprekende en drinkende was het 6 uur geworden en de
uitwerkselen van het geestrijk vocht bleven niet uit; er ontstond ruzie
tusschen JANUS en SPIJKERVET over een dubbeltje; ook PIETJE had zooveel
spraakwater gebruikt, dat zij zich in het geschil mengde waarop JANUS een
mes nam en onder den uitroep >IK HEB MIJN EERSTE WIJF VERMOORD IK ZAL JOU
OOK VERMOORDEN<, op haar toespringend en haar een wond van achteren aan de
dij toebracht, die vreeselijk bloedde. PIETJE liep daarna de trap af en
onder 't roepen van >moord< kwamen eenige buuren haar ter hulp, die haar
naar het politie-bureau hebben geleid, alwaar zij de eerste geneeskundige
behandeling onderging. De beide getuigen werden gehoord. Beklaagde bekende.
Het O.M. vorderde oplegging van 6 maanden gevangenisstraf. Beklaagde had
hierop niets meer tot zijne verdediging aan te voeren als alleen dat hij een
alleenlopend gezel was, di van stad noch land trok, dat de diaconie niets
met hem ophad en hij zich voelde aangetrokken om met PIETJE te leven, die
echter een liefhebster van de flesch was, en elkaar zoo door de wereld te
helpen.
[BRON: Dordrechtsch nieuwsblad di 15 april 1890]
[NB. foto Spijkervet in "Dordt zoals het was" deel 10 pag. 3]

- Omtrent het 9-jarig knaapje C.G.V. genaamd, dat Dinsdagavond op zoo
treurige wijze om het leven kwam, vernemen wij nog het volgende:
Sedert enkele dagen door zijne ouders te AMSTERDAM naar een aan den
MATTENSTEIGER alhier wonende grootmoeder, de wed. F. VAN BATAVIA gezonden,
ging hij Dinsdag met deze een bezoek brengen aan een familielid op de HOOGE
NIEUWSTRAAT. Te 7 uur teruggekeerd, zei hij tot zijne grootmoeder, dat hij
den weg naar huis wel alleen wist en dus maar vooruit zou gaan.
Te huis gekomen, vond de grootmoeder het knaapje echter niet. Zij zocht
overal, doch te vergeefs. Het knaapje was en bleef weg. Ook de pogingen der
politie, die het geheele Dordtsche eiland doorzocht, bleven ijdel, totdat
men Woensdagnamiddag ongeveer 4 uur het lijke in de Voorstraatshaven nabij
den Mattensteiger opvischte.
[NB. overl. Dordrecht 24-4-1890 Cornelis Gesinus VREELING, 8 jr, geb.
Amsterdam, zoon van Hendrik Janse Vreeling (metselaar) en Hendriena van
Batavia, beiden wonende te A'dam]
[BRON: Dordrechtsch nieuwsblad vrijdag 25 april 1890]

- Der waarheidswille, en om verkeerde gevolgtrekking te voorkomen, moeten we
nog eens terug komen op het treurig ongeval dat Dinsdag jl. den 9-jarigen
C.G.V. overkwam. Niet slechts eenige dagen doch reeds ruim 3 jaar was hij in
Dordrecht, zoodat hij uitstekend den weg wist en in deze dus grootmoeder, de
wed F van B niet van achteloosheid is te beschuldigen.
[BRON: Dordrechtsch nieuwsblad za 26 april 1890]

- De heer W.P. ALTEVOGT te KLAASWAAL is voor den tijd van drie jaren, met
ingang van 1 mei 1890, benoemd tot plaatsvervanger van den districts-veearts
aan wien deze gemeente als standplaats is aangewezen.
[BRON: Dordrechtsch nieuwsblad 28 april 1890]

- (familieberichten) Getr. Andries VERVOORN en Barbera de Zeeuw,
's-Gravendeel/Westmaas 2 mei 1890
[BRON: Dordrechtsch nieuwsblad di 6 mei 1890]

- Hedenmorgen omstreeks 9 uur geraakte het 10-jarig dochtertje van den
schipper S. HASENWINDES liggende met zijn tjalkschip genaamd "WISSELVALLIG"
aan de Merwekade alhier, bij het aanboord gaan van de loopplank in het
water. Zij werd echter onmiddellijk door haar vader die gekleed te water
sprong gered, zonder eenig letsel bekomen te hebben.
[BRON: Dordrechtsch nieuwsblad wo 21 mei 1890]

- Motorfiets in brand gevlogen.
Zondag kwamen door OLST per motofiets de heeren DAMMERS en BRUGGEMAN, uit
WIJHE. Voor de fabriek der firma LINDHORST raakte de motorfiets inbrand. De
bestuurder stopte onmiddellijk en sprong van het rijwiel. Hij bekwam geen
letsel. De duozitter echter viel en bekwam eenige brandwonden. Een
garagehouder snelde met twee brandblusapparaten toe, die echter ondeugelijk
bleken te zijn. De motorfiets verbrandde geheel.
(BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 1 mei 1933, pag. 4)

**********************
Erica

Subject: " !toevalstreffers"
From: berhetty @ kabelfoon.nl (Hetty Kroes)
Date: Sun, 13 Jul 2003 15:50:44 +0000 (UTC)


vervolg Almanak/Adresboek 1900 van Amersfoort

GESTICHT VAN LIEFDADIGHEID EN WELDADIGE INRICHTINGEN
Burger Weeshuis
Jhr.Mr. A. M. C. Sandberg, Pres. A. H. Drijfhout van Hooff,
J. P. G. Kok Cz.,Vice-pres. Mr P. J. F. v. Voorst Vader,
Mr. F. D. graaf Schimmel- H. J. Croockewit.
Penninck,
Regentessen.
M. J. Reinhardt, echtg. van Mr. J. Heyligers, Pres.
M. E. Calkoen, echtg. van Dr. H. J. Reynders,
J. L. G. Geerligs, echtg. van H. C. A. de Jong,
H. M. E. van Wisselingh, wed. van Mr. J. W. v.d.Noordaa,
H. G. Vos, echtg. van H. Peerlkamp,
A. H. G. W. Pistorius, echtg. van M. L. Celosse,
D. Van der Werf, Secr.-penningmeester.
M. Donkersloot, Binnenvader.
Gereformeerd Weeshuis
M. J. Bouman, Pres. W. Ruitenberg Ez.,
J. J. de Visser, Secr.-penn. G. vdn de Kamp,
E. J. van Ommen, B. J. Bloemendal.
Regentessen
H. W. Van Apeldoorn, echtg. van A. van Apeldoorn, Pres.
G. C. van den Burg, wed. van G. Pon, Secr.
A. van Ree, echtg. van J. K. Wendt.
P. Doesburg, echtg. van P. van den Hooff.
H. Kroes, wed. van E. van Ruller.
J. G. Klaasen, echtg. van F. W. Ebert.
Ph. Best, Binnenvader.
Roomsch-Katholiek Weeshuis voor Jongens
Past. M. Berk, Pres. L. H. ten Brink, Penn.
P. T. Brom, Secr.
Roomsch-Katholiek Weeshuis voor Meisjes.
Past. M. Berk, Pres. L. H. ten Brink, Penn.
P. T. Brom, Secr. A. A. Hamers,
G. A. Kamp
Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin
(Doorganshuis op "Zandbergen"),
als rechtspersoon erkend bij kon. besl. 22 Jan. 1875, No. 71.
Beschermvrouw H. M. de Koningin-Moeder.
J. Attema ('s Hage), Voorz. Joan H. Schmitz (Amsterdam)
Jhr. Mr. E. van Boelens van A. Panache (Amsterdam)
Eysinga (Leeuwarden). J. H. A. A. Kalff (id.)
Jhr. H. H. A. J. de Geer (Doorn)
A. W. Beckeringh (Amst.), Penn.
J. Woudstra, Directeur-secretaris.
Fonds tot stichting van een Protestantsch Weeshuis
. . . . , Voorz. G. P. Ittmann,
. . ., Bottenburg, Secr.-penn. D. Gerritsen,
J. H. Boks, A. van Bottenburg,
H. R. Struve.
St. Pieters- en Bloklands-gasthuis.
Mr. H. Croockewit Jr., O.E.K., E. L. H. v. Lanschot Hubrecht,
Pres. Mr. F. D. graaf Schimmelpen-
Mr. J. van der Leeuw, ninck.
C. M. M. Vermolen,
Mr. F. H. van Persijn.
Regentessen.
J. H. Fenema, wed. van O. Scheltus van Leusden,
S. C. C. Evers, echtg. van Jhr. Mr. A. M. C. Sandberg,
G. H. Hamming, echtg. van A. H. Drijfhout van Hoof,
W. van Heloma, echtg. van Mr. A. Stheeman,
O. W. Cochius,
J. C. M. Reuser, echtg. van C. A. van Blaricum,
B. A. Siddre, Secr.-penningmeester.
Dr. A. H. C. van Driel, Geneesh. H. H. E. Morren Sr., Heelk.
D. Hartering, Binnenvader.
Gesticht der armen de Poth.
Regenten.
E. L. H. v. Lanschot Hubrecht, Mr. J. van der Leeuw.
Pres. A. M. Tromp v. Holst, R.N.L.
J. P. G. Kok Cz., Vice-pres. Mr. F. D. graaf Schimmel-
Mr. J. G. A. van Zijst, penninck.
P. Methorst, Secretaris-penningmeester.
A. C. M. Rosbach, wed. H. Heuveling van Beek, Binnenmoeder
"Thomas-Scheltus-Stichting".
Te Huis voor dames uit den deftigen stand.
M. J. Bouman, Voorz. F. W. Ebert,
Mr. P. J/ F. van Voorst Vader, W. Ruitenberg Ez.,
Secr.-penningmeester H. van Haselen,
D. Hubers,
J. M. Batz, Directrice.


volgende keer Hervormde diakenie oude Mannen- en VrouwenhuisSubject: misser
From: berhetty @ kabelfoon.nl (Hetty Kroes)
Date: Mon, 14 Jul 2003 22:05:26 +0000 (UTC)

in de laatste "!toevalstreffers" Almanak/Adresboek is een foutje geslopen,
Doorganshuis moet natuurlijk doorgangshuis zijn. Exuses daarvoor. Hetty KroesSubject: !toevalstrefffer...
From: Mary <marycroes @ earthlink.net>
Date: Mon, 14 Jul 2003 22:11:49 GMT


--------------3B2D831369038620F18672BE
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit

14 Feb.1830, gemeente Oud-Over onder Loosdrecht.....
des s'nachts om twaalf uur, op de weg voor de glashut is bevallen van
een kind van het mannelijk geslacht, Wilhelmina Mulder, oud agt en
dertig jaren, ongehuwd en zonder beroep. laatst gewoond hebbende te
Meppel, aan welk kind zij de comparant verklaarde de voornaam te geven
van Willem.
ondertekend: Christiaan Kouffeld oud 54, Josephus Moolenaar 34, Jan
Syberden 54.

--------------3B2D831369038620F18672BE
Content-Type: text/html; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<html>
14 Feb.1830, gemeente Oud-Over onder Loosdrecht.....
<br>des s'nachts om twaalf uur, op de weg voor de glashut is bevallen van
een kind van het mannelijk geslacht, <b>Wilhelmina Mulder</b>, oud agt
en dertig jaren, ongehuwd en zonder beroep. laatst gewoond hebbende te
<u>Meppel,</u> aan welk kind zij de comparant verklaarde de voornaam te
geven van Willem.
<br>ondertekend: Christiaan Kouffeld oud 54, Josephus Moolenaar 34, Jan
Syberden 54.</html>

--------------3B2D831369038620F18672BE--Subject: ! toevalstreffers
From: "ronald" <rwarners @ NO_SPAMtiscali.nl>
Date: Thu, 17 Jul 2003 22:19:44 +0200

Uit het geref. doopboek Dirksland, folio 107:

1762
den 26 septembr 't kind Adriaentje
v. Dingeman Visbeen
m. Maria Jurrisse Rein
g. Jacomina Visbeen

den 17 october 't kindt Philip
v. Thomas van Loo
m. Neeltje Philpse Ammerael
g. Hester Philpse Ammerael

den 24 dito 't kindt Lysbet
v. Pieter van Pruissen
m. Maatje Leenderse van der Graaf
g. Neeltje Adriaense Melissant

den 31 dito 't kindt Sara
v. Roelof van Harpe
m. Annetje Cornelisse van Es
g. Cornelia Cornelisse van Es

dito 't kindt Magdalena
v. Servaes Maertensse Verbiest
m. Lysbet Jacobse Kievit
g. Magdalena Pietersse Wafelbacker
Jacob Crynse Kievit

den 6 novemb 't kindt Willem
v. Cornelis Sorge
m. Cornelia Willemse Beeuweseer
g. Pieternella Cornelisse Metselaar

't kindt Pieternella
v. Arent van der Vliet
m. Aeltje Pietersse van der Meulen
g. Adriana Tuinders


mvg
ronald
Subject: "! toevalstreffers "
From: berhetty @ kabelfoon.nl (Hetty Kroes)
Date: Sat, 19 Jul 2003 10:22:42 +0000 (UTC)

vervolg Almanak/adresboek 1900 van Amersfoort

Hervormde diakenie oude Mannen- en Vrouwenhuis.

Commissie van administratie.
W. van Esveld Rz., B. van 't Eind,
T.van Daal Az., N. Vels Heyn,
J. C. van Eybergen, R. van Dijk,
H. van Ommeren, P. van Veen Jr.
J. Artler, Binnenvader.

Conferentie van den H. Gregorius der vereeniging van den
H. Vincentius van Paulo.
D. P. Hamers, Pres. A. J. Duchateau, Penn.
C. Th. van Beek, Vice-pres. M. H. Pel, Magazijnm.
C. M. M. Vermolen, Secr.

Commissie uit de Conferentie voor de verloting van
Handwerken, enz.
A. J. Duchateau, C. M. M. Vermolen,
J. G. H. Thies, H. Kroes.
M. J. Pel,

Roomsch-Katholiek Liefdehuis
Past. M. Berk, Directeur. P. T. Brom,
A. A. Hamers, Secr. G. A. Kamp.
L. H. ten Brink, Penn.
Br. Felix, Binnenvader.

Gesticht voor R. K. verlaten en onverzorgde kinderen,
onder beheer der zusters vn onze Lieve Vrouw.
Vereeniging tot uitdeeling van spijs aan behoeftigen,
als rechtspers. erkend bij kon. besl. van 23 Juni 1877, No.22.
J. P .G. Kok Cz., Pres. C. de Jongh,
I. Ter Schuur, Secr. D, van der Werf,
H. W. van Esveld, Penn. Chr. J. van Beek,
P. T. Brom, I. J. VAlewink,
P. J. Hamers, H. C. A. de Jong,
H. E. van Sweden, J. H. Krudop.
Dagelijks bestuur dier vereeniging.
J. P. G. Kok Cz., Pres. H. W. van Esveld, penn.
I. Ter Schuur, Secr. P. T. Brom.

"Vereeniging Reisbelasting".
Jkvr. J. M. Sandberg, D. A. Siddre,
J. M. Veder, H. van Lanschot Hubrecht.

Vereeniging "Liefdadigheid".
als rechtsp. erkend bij kon. besl. 3 Nov. 1894, No. 32.
Mr. F. D. graaf Schimmelpenninck, Eere-voorzitter.
A.M. Tromp van Holst,R.N.L. H. Peerlkamp, 2e Secretaris
Voorz. boekhouder.
A. M. Koelewijn Nz., Onder- H. J. Croockewit, Penn.
voorz. J. J. Schluiter, Eere-lid.
O. G. H. Herdring, 1e Secr.

W i j k v e r d e e l i n g .

DEPARTEMENT I bevat de woningen gelegen in de Koe-
straat, kleine Koestr., Koesteeg en Vingerhoedsteeg.
H. van Esveld Rz. (Hoofd), L. van Dommelen.
DEPT. II. Arnhemschestr., achter Meisjesschool en Groote
haag noordzijde.
W. A. van den Bovenkamp (Hoofd).
DEPT. III Groote haag z.z.
J. Busquet (Hoofd).
DEPT. IV. Kleine haag, Slot van drie, Vinkebuurt, Blom-
mershofje en Zuidsingel van Kleine haag tot Varkensmaarkt.
G. C. Hoogewerff (Hoofd), Mej. Macdonald.
DEPT. V. Arnhemschestr., n.z., Varkensmarkt w.z. Hellingstr.
w.z., Utr.-, St. Joris- en Molenstr. en Plantsoen..
H. Peerlkamp (tijdelijk Hoofd), F. Wesseling, Dr. H. J. Reynders.
DEPT. VI. Westsingel, Varkensmaarkt n.z., Hellingstr. o.z.
J. W. van Achterbergh Jr. (Hoofd).
DEPT. VII. Plantsoen van Utrechtsche- tot Koppelpoort,
Kleine Spui en Davidshof.
H. Peerlkamp (tijdelijk Hoofd).
DEPT. VIII. Westsingel, Langestr. Langegr. w.z. Breedestr.,
Paternosterstr., Elleboogsteeg, Lievevrouwestr., Zwanenhals-
steeg en Krankeledenstr.
T. van Daal Az. (Hoofd).
DEPT IX. Langestr. o.z., Zand z.z., Weversing. w.z. Kamp.
binnenpoort n.z., Langestr. n.z., Krommestr., Achter oude
stadhuis, Vijver, Havik, Kerkstr., Appelmarkt, Groenmarkt,
Peper-, Haver-, en Windsteeg, Lavendelstr., Bloemendalsche
binnenpoort en Muurhuizen .
I. Ter Schuur (Hoofd).
DEPT. X. Langestr. z.z., Zuidsingel n.z., Scherbierstr. Mooier-
str.,Rozemarijnstr.,Drieringenstr.,Kortegracht,Valkestr., Olden-
barneveldst., Achter Luth. Kerk, Stoovestr., Nieuwestr., Muur-
huizen en Kamperbinnenpoort z.z.
J. J. van der Elst (Hoofd).

volgende keer DEPT. XI.
Subject: Re: "! toevalstreffers "
From: "Katzy" <katzy @ noname.org>
Date: Mon, 21 Jul 2003 14:03:27 +0200

Heya.

Hetty Kroes wrote in message ...
>vervolg Almanak/adresboek 1900 van Amersfoort


<knip>

> W i j k v e r d e e l i n g .
>
>DEPARTEMENT I bevat de woningen gelegen in de Koe-
>straat, kleine Koestr., Koesteeg en Vingerhoedsteeg.
>H. van Esveld Rz. (Hoofd), L. van Dommelen.
>DEPT. II. Arnhemschestr., achter Meisjesschool en Groote
>haag noordzijde.
>W. A. van den Bovenkamp (Hoofd).
>DEPT. III Groote haag z.z.
>J. Busquet (Hoofd).
>DEPT. IV. Kleine haag, Slot van drie, Vinkebuurt, Blom-
>mershofje en Zuidsingel van Kleine haag tot Varkensmaarkt.
>G. C. Hoogewerff (Hoofd), Mej. Macdonald.
>DEPT. V. Arnhemschestr., n.z., Varkensmarkt w.z. Hellingstr.
>w.z., Utr.-, St. Joris- en Molenstr. en Plantsoen..
>H. Peerlkamp (tijdelijk Hoofd), F. Wesseling, Dr. H. J. Reynders.
>DEPT. VI. Westsingel, Varkensmaarkt n.z., Hellingstr. o.z.
>J. W. van Achterbergh Jr. (Hoofd).

Waarschijnlijk wordt met de Hellingstraat (een niet bestaande straat) de
Hellestraat bedoeld.

Greetz, Katzy.
Subject: !toevalstreffers..
From: "ronald" <rwarners @ NO_SPAMtiscali.nl>
Date: Sat, 19 Jul 2003 14:20:29 +0200

Uit Gaarder Trouw van Cool, folio 100:

den 12 meii 1781
f. 3.- Willem Bredenhoek, gebooren te Amsterdam,
wedr. van Evertje Cornelia Lanooij
beiden gereformt. met
Antje Stek, j.d., gebooren te Rotterdam,
wonende
f. 3.- beiden op den Binneweg onder Kool.

den 19 dito
pro deo Ariaantje Sevenbergen, j.dr., gebooren te
Charlois
en wonende aan Beukelsdijk
beiden gereformt. met
Arij van Baarle, jongman, gebooren en
wonende
te Delfshaven.

den 30 dito
f. 3.- Lijsje van Leeuwen, jongedr., gebooren en
wonende
in 't Zwaanshals onder Blommersdijk
beiden gereformt. met
Pieter Apon, jongman, gebooren en wonende
op de Goudscheweg onder Rotterdam.

den 30 junii
pro deo Henricus de Ridder, wedr. van Eva Trouwbor
gebooren te IJsselmonde
beide gereformt. met
Cornelia van der Spruit, wede. van Casper
van
pro deo Doorn, gebooren te Rotterdam, en wonende
beiden op de Coolsecingel onder Cool.

den 12 julii
f. 3.- Paulus Walraven, jongman, gebooren en wonende
op de Cruiscade onder Cool
beiden gereformt. met
Jannetje Bogard, jongedr., gebooren en
wonende
f. 3.- aan Blommersdijk.mvg
ronald

Subject: !toevalstreffers..
From: "ronald" <rwarners @ NO_SPAMtiscali.nl>
Date: Sun, 20 Jul 2003 20:46:50 +0200

Uit: geref. trouwboek Goedereede, folio 130:

1791
1791
Den 15de april zijn nog in ondertrouw opgenomen
Leendert Bakker, j.m.,
met
Arjaantie Klaase Verduin, j.d. van
Ouddorp
en zijn den 15 meii in den huwelijken staat
bevestigd
Cs. Gavel
Den 23 dito zijn in ondertrouw opgenomen
Willem Gisbertusse Wils, j.m. van de
Koorndyk
met
Arjaantie Zwoerdt, j.d.
en zijn den 15dn meii in den huwelijken staat
bevestigd
Cs. Gavel V.D.M.
Den 3dn 7ber zijn in ondertrouw opgenomen
Johannes van den Houten, j.m.,
met
Lena Jansze Reynbrands, j.d. van Ouddorp
en zijn den 25 7ber in den huwelijken staat
bevestigd
Cs. Gavel V.D.M.
Den 13 octobr. zijn in ondertrouw opgenomen
Paulus Jacobze van der Bok, j.m.,
met
Elisabet Kooijman, j.d.
en zijn den 2dn novembr in den huwelijken
staat bevestigd
Cs. Gavel V.D.M.

mvg
ronald

Subject: ! Dordts veilinghuis Mak 1907
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 19 Jul 2003 15:06:21 GMT

[ www.makveilingen.nl ]

- veiling 24+25 april 1907

[nr. 265] Een bokaal, waarin gegraveerd: " 't Welvaren van de Hout vloterij
van de Heeren Gebroeders ZIEGLER & COMP."

[nr. 289] Een antiek zilveren brandewijn- of bonbonlepel fraai a jour
gewerkte steel, eindigd in een schip.
Aan de rugzijde van de lepel: "Aaltje JOHANNES, geboren den 9 sept. 1779".
63 gram.

[nr. 290] Een antiek zilveren brandewijn- of bonbonlepel fraai a jour
gewerkte steel, eindigd in een beeldengroepje.
Aan de rugzijde: "1785 den 6 october is Jacob JELBES gebooren". 49 gram.

[nr. 291] Een antiek zilveren brandewijn- of bonbonlepel fraai a jour
gewerkte steel, eindigd in een schip. Aan de rugzijde:
"Henderieke Wopkes ANDRINGA, gebooren den 21 Februarij 1802". 40 gr.

[nr. 294] Een antiek zilveren brandewijn- of bonbonlepel fraai a jour
gewerkte steel, eindigd in een beeldengroep.
Aan de rugzijde: "Akke RINKES is Geboren den 30 Dezember 1768".

[nr. 556] (penning) Inwijding van het stadhuis te Amsterdam v.z. zonder zon
boven het stadhuis.
Gegraveerd op den rand:
"Jacob van LOU en Fanneken de GRAAF getrout 13 Meij 1657 ...mM70" (met
afbeelding)

BRON: SA Dordrecht, archief 396, invent. 242

* * * * * * *

Erica
Subject: ! varia antiquariaten
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 19 Jul 2003 15:08:02 GMT

- Op den Een- En- Dertigsten December Des Jaars Zeventien Honderd Negen-
En-Tagtig, Compareerden voor my Dominicus Van Vianen, Notaris, by den Edelen
Hove van Holland geadmitteerd, te Amsteldam resideerende: De Heer Dirk
Luden, in Qualiteit als Directeur, en De Heeren Pieter Waakhuysen en
Cornelis Hoorens Van Heyningen, in Qualiteit als Commissrissen van de
Societeit Der Plantage Twistrust, gelegen in de Colonie Surinaame; woonende
zy Heeren Comparanten binnen deeze Stad, en zynde aan my Notaris bekend.

[(Share Certificate for a Coffee Plantation) SOCIËTEIT DER PLANTAGE
TWISTRUST (Amsterdam).]
[ Bookseller: Hünersdorff Rare Books, London, LON, United Kingdom ]
[www. abebooks.com ]

* * * * * *

- Lijst der te veilen perceelen boomen, staande op de Landgoederen van
wijlen Mejufvrouw J.A. Jordens, gelegen te Terwolde en Nijbroek onder de
kadastrale gemeente Nijbroek, welke zullen worden geveild ter overstaan van
den Notaris Mr. H. Houck te Deventer, ten huize van A. Duijm aldaar, op
Donderdag

[den 27sten Julij 1876, des morgens ten 10 uur. Deventer, J. de Lange,
[1876]]
[Bookseller: Antiquarianbooksellers GEMILANG, P.O. Box 26, , BREDEVOORT, 0,
Netherlands, 7126 ZG]
[www. abebooks.com ]

* * * * * *

- ZAVENTEM: Verkoopakte op papier, Van Weerde:
1761 IX 14: Notaris J.J.Lindekens verkoopt voor Ridder Petrus Gislenius van
Weerde een vijver te Zaventem (belast met fideicommis).

[Bookseller: Antiquariaat Wim de Goeij, Tolstraat 11, , Antwerpen, .,
Belgium, B-2000]
[www. abebooks.com ]

* * * * * *

- Testament, opgesteld te Mechelen op 17 december 1613 t.o.v. Notaris
Harlingen.
Manuscript op papier, in-folio, 4 pp waarvan 4 beschreven. Tekst in het
Nederlands, met enige vochtvlekken. Hans Spoelberg zoon van wijlen Antonius
Spoelberg en Ann van Juveren dicteert zijn testament op 17 12 1613.

[Bookseller: Antiquariaat Wim de Goeij, Tolstraat 11, , Antwerpen, .,
Belgium, B-2000]
[www. abebooks.com ]

* * * * * *

- Beschrijving der Vaste Goederen en Obligatien, nagelaten door ... D.
Dominicus, in leven grond-eigenaar te Yerseke dewelke op Woensdag den 18
Februarij des voormiddags ten 10 ure, binnen de stad Goes, in het logement
De Koornbeurs, in het openbaar zullen worden geveild en verkocht, ten
overstaan van den notaris A.W. Rembges, residerende te Kruiningen.

- Openbare Verkooping van De Hofstede "Hoekvliet", Staande onder Zandijk
buiten, gemeente Vrouwepolder, met daarbij behoorende Tiendvrije Bouw- en
Weilanden, liggende in de gemeenten Vrouwepolder en Gapinge, zamen groot 26
hectaren 21 aren 92 centiaren, op Woensdag den 14 October 1894, voormiddags
te 10 ure, in de herberg bij Van Sorge Te Gapinge, ten overstaan van den
Notaris A.M. Tak, gevestigd te Middelburg.

[Bookseller: Antiquariaat De Boekenbeurs, Turfkaai 33, , Middelburg, ZLD,
Netherlands, 4331 JV]
[www. abebooks.com ]

* * * * * *

- Notaris Esser.
Openbare Verkooping van HOOIGRAS te Rijsbergen. zaterdag 22 juni 1912.
Breda., Stoomdruk H. Engelbregt., 1912. plakaat, 48 x 32 cms, gevouwen
geweest en verzonden als brief aan Mr. Montens, Plantinlaan 15, Antwerpen.
Met 2 postzegels van 1 cent, gestempeld Princenhage. fijne staat. betreft de
verkoop van gras ter herberge van C. Damen aan het Fort Oranje onder
Rijsbergen t.g.v. de erven van A. Montens- van Massenhovenvan. (zegt het
voort).

[Bookseller: Antiquariaat De Rijzende Zon, Poststraat 8, , DH, Tilburg, -,
Netherlands, 5038]
[www. abebooks.com ]

* * * * * *

- Smit, Engeltje (Songs handwritten in Dutch)
1892 Stapled. Very Good. Signed by Author. 8vo. Nice exercise book with a
picture of the Batavia Government Palace (front) and a map of the Dutch East
Indies (back) with two blotting papers. Songs written down by Engeltje Smit,
probably a teenage girl. Several nice songs and poems touching politics and
modern inventions like the horse tram:

"'t Is dáár waar Kuyper en Van Houten,/ Beaufort en Schaepman samen zijn,/
En de onverzoenlijke antipoden,/ Zij volgen dáár toch eene lijn!/ Zoo'n
Eldorado is de tram../ Komt, burgers, komt, verheerlijkt hem!".

19 songs, some certainly published, others probably unpublished. Written in
two or three diverse hands. Very nice!

[Bookseller: Fokas Holthuis - Paulbooks, Postbus 202, , Bemmel, GLD,
Netherlands, 6680 AE]

* * *

Erica
Subject: ! Ter dood veroordeeld (1) 5 aug. 1944
From: Rob Kuijsten <kuijsten @ hotpop.com>
Date: Sun, 20 Jul 2003 18:22:43 +0200

Ter dood veroordeeld
Wegens misdrijven tegen de bezettende macht

's-Gravenhage, 9 Aug. - De Höhere SS und Polizeifürer "Nordwest" maakt
bekend:

Het Polizeistandgericht 's-Hertogenbosch heeft op 5 Augustus '44
onderstaande Nederlanders wegens misdrijven tegen de verordening op de
bescherming der orde ter dood veroordeeld:

1 den installateur Willem SANTEMA, geb. 2 Maart 1902
2 den winkelbediende Jan van der LAAN, geb. 14 Dec. 1914
3 den hulpmachinist Germanus MOOIJ, geb. 30 Jan. 1923
4 den belastingambtenaar Petrus van GILS, geb. 6 Oct. 1916
5 den vlashandelaar Friedrich VOGEL, geb. 23 Mei 1909
6 den student Rudolph van BAARLE, geb. 31 Juli 1918
7 den bestuursambtenaar Johannes SPITS, geb. 18 Maart 1916
8 den laborant Theodor MOOIJ, geb. 21 Feb. 1920
9 den ingenieur Jan Willem H. PENNING, geb. 21 Sept. 1917
10 den boekhandelaar Douve WERKMAN, geb. 14 Juli 1914
11 den winkelbediende Dionisius ENGELSEN, geb. 1 April 1921
12 den handelsbediende Pieter PLEURKE, geb 1 Dec. 1920
13 den kantoorbediende Johannes HAGEDOORN, geb. 2 Juni 1911
14 den drukker Everhardus OVEREEM, geb. 12 Oct. 1919
15 den conservator Steeven BASTIAANS, geb. 7 Feb. 1891
16 den leeraar Hendrik UITTIEN, geb. 16 Sept 1898
17 den kantoorbediende Josef van de MORTEL, geb. 5 Apr. 1910
18 den patroonteekenaar Andries GORT, geb. 24 Jan. 1914
19 den schilder Cornelis de GRAAFF, geb. 3 Nov. 1914
20 den den advocaat Louis Cornelis DIJKMAN, geb. 5 Aug. 1919
21 den student Lodewijk van DUUREN, geb. 5 Aug. 1917
22 den kantoorbediende Johannes Rainer de MILDT, geb. 26 Feb. 1924
23 den onderwijzer Jan NAUTA, geb. 3 Mei 1917
24 den magazijnbediende Arthur Viktor MARTENS, geb. 27 Sept. 1917

Alle veroordeelden waren vooraanstaande actief deelnemende leden van
een organisatie tot het verspreiden van ophitsende geschriften. Allen
waren reeds voor de oprichting dezer organisatie werkzaam in andere
illegale vereenigingen.

Volgens een bepaald organisatieplan namen zij deel aan de
samenstelling en verspreiding van een vrij omvangrijk illegaal
ophitsend geschrift, dat den laatste tijd openlijk opriep tot strijd
tegen de bezettende macht. Ook vereenzelvigt zich het geschrift met
degenen die Nederlandse nationaal-socialisten vermoorden. Het bevatte
verder zeer onbehoorlijke caricaturen, die den Führer van het
Groot-Duitsche rijk en zijn soldaten moeten beleedigen, maar
tegelijkertijd Stalin verheerlijken.

Het Standgericht heeft geconstateerd, dat in deezen kring van daders
de auctores intellectuales moeten worden gezien an talrijke misdaden
tegen de bezettende macht, die de laatste maanden gepleegd zijn. Op
grond van deze overweging en omdat de in de verordening op de
bescherming der orde genoemde strafbare feiten in meer dan één opzicht
aanwezig zijn, moest de doodstraf worden uitgesproken.

Het vonnis is na onderzoek van de mogelijkheid van gratie aan 23
veroordeelden voltrokken.

De Nederlander Andries Gort werd begenadigd tot 15 jaar
tuchthuisstraf.

Bron: De Courant, Het Nieuws van den Dag, Woensdag 9 Augustus 1944


Subject: ! Ter dood veroordeeld (2) 24 mei 1944
From: Rob Kuijsten <kuijsten @ hotpop.com>
Date: Sun, 20 Jul 2003 19:43:14 +0200

's-Gravenhage, 9 Aug. - Naar de höhere SS und Polizeifürer "Nordwest"
mededeelt, heeft het Polizeistandgericht 's-Hertogenbosch op 24 Mei
1944 de volgende Nederlanders ter dood veroordeeld:

1 Den ambtenaar Wilhelmus BERKELMANS
geb. op 31 Maart 1912 te Tilburg

2 Den textielfabrikant Robert van SPAENDONCK
geb. op 30 Juli 1916 te Tilburg

3 Den onderhopman bij den Nederlanschen Arbeidsdienst
Johannes de JONG, geb. op 17 Aug. 1916 te Vlaardingen

4 Den ambtenaar Henricus VERBUNT
geb. op 16 Dec. 1909 te Tilburg

5 Den bediende Carolus AARTS
geb. op 12 Sept. 1907 te Tilburg

6 Den kantoorbediende Barend BUSNAC
geb. op 12 Mei 1922 te Rotterdam

7 Den kantoorbediende Albertus MEINTSER
geb. op 14 Dec. 1920 te Amsterdam

De veroordeelde BERKELMANS heeft als ambtenaar bij het bureau van den
burgelijken stand te Tilburg deel uitgemaakt van een geheime
organisatie en sinds jaren voor ondergedoken personen valsche
persoonsbewijzen gemaakt. De vervaardiging van valsche
persoonsbewijzen is, met het oog op den aanzienlijken omvang beschouwd
als sabotage volgens par. 1 van de Ordnungsschutzverordnung.

BERKELMANS heeft in Januari 1944 de veroordeelden de JONG, VERBUNT,
AARTS, BUSNAC en MEINTSER aangezet tot het vermoorden om politieke
redenen van een Nederlandsche politie-ambtenaar. De veroordeelde van
SPAENDONCK heeft deelgenomen aan de voorbesprekingen over den
voorgenomen moord en zijn pistool ter beschikking gesteld.

Hoewel de moord door de oplettendheid van de Nederlandschen
politie-ambtenaar niet is gelukt, heeft het Polizeistandgericht de op
politieke grondslagen berustende daad met gebruikmaking van par.1
alinea 2 de Ordnungsschutzverordnung als een gepleegde daad bestraft
en tegen alle betrokkenen de doodstraf uitgesproken.

De veroordeelden de JONG, VERBUNT en BUSNAC hebben bovendien onbevoegd
een vuurwapen in bezit gehad. Het vonnis is na onderzoek van de
kwestie van gratieverlenig voltrokken aan de veroordeelden BERKELMANS,
van SPAENDONCK, de JONG, VERBUNT, BUSNAC en MEINTSER. De veroordeelde
AARTS zag zijn doodvonnis gewijzigd in 15 jaren tuchthuis.

Bron: Limburger Koerier, Zaterdag 27 Mei 1944


Subject: Re: ! Ter dood veroordeeld (2) 24 mei 1944
From: Rob Kuijsten <kuijsten @ hotpop.com>
Date: Sun, 20 Jul 2003 21:58:33 +0200

On Sun, 20 Jul 2003 19:43:14 +0200, Rob Kuijsten <kuijsten @
hotpop.com> wrote:


>'s-Gravenhage, 9 Aug. = 's-Gravenhage, 26 MEI

Correctie

>'s-Gravenhage, 26 MEI - Naar de höhere SS und Polizeifürer "Nordwest"
>mededeelt, heeft het Polizeistandgericht 's-Hertogenbosch op 24 Mei
>1944 de volgende Nederlanders ter dood veroordeeld:
>
>1 Den ambtenaar Wilhelmus BERKELMANS
>geb. op 31 Maart 1912 te Tilburg
>
>2 Den textielfabrikant Robert van SPAENDONCK
>geb. op 30 Juli 1916 te Tilburg
>
>3 Den onderhopman bij den Nederlanschen Arbeidsdienst
>Johannes de JONG, geb. op 17 Aug. 1916 te Vlaardingen
>
>4 Den ambtenaar Henricus VERBUNT
>geb. op 16 Dec. 1909 te Tilburg
>
>5 Den bediende Carolus AARTS
>geb. op 12 Sept. 1907 te Tilburg
>
>6 Den kantoorbediende Barend BUSNAC
>geb. op 12 Mei 1922 te Rotterdam
>
>7 Den kantoorbediende Albertus MEINTSER
>geb. op 14 Dec. 1920 te Amsterdam
>
>De veroordeelde BERKELMANS heeft als ambtenaar bij het bureau van den
>burgelijken stand te Tilburg deel uitgemaakt van een geheime
>organisatie en sinds jaren voor ondergedoken personen valsche
>persoonsbewijzen gemaakt. De vervaardiging van valsche
>persoonsbewijzen is, met het oog op den aanzienlijken omvang beschouwd
>als sabotage volgens par. 1 van de Ordnungsschutzverordnung.
>
>BERKELMANS heeft in Januari 1944 de veroordeelden de JONG, VERBUNT,
>AARTS, BUSNAC en MEINTSER aangezet tot het vermoorden om politieke
>redenen van een Nederlandsche politie-ambtenaar. De veroordeelde van
>SPAENDONCK heeft deelgenomen aan de voorbesprekingen over den
>voorgenomen moord en zijn pistool ter beschikking gesteld.
>
>Hoewel de moord door de oplettendheid van de Nederlandschen
>politie-ambtenaar niet is gelukt, heeft het Polizeistandgericht de op
>politieke grondslagen berustende daad met gebruikmaking van par.1
>alinea 2 de Ordnungsschutzverordnung als een gepleegde daad bestraft
>en tegen alle betrokkenen de doodstraf uitgesproken.
>
>De veroordeelden de JONG, VERBUNT en BUSNAC hebben bovendien onbevoegd
>een vuurwapen in bezit gehad. Het vonnis is na onderzoek van de
>kwestie van gratieverlenig voltrokken aan de veroordeelden BERKELMANS,
>van SPAENDONCK, de JONG, VERBUNT, BUSNAC en MEINTSER. De veroordeelde
>AARTS zag zijn doodvonnis gewijzigd in 15 jaren tuchthuis.
>
>Bron: Limburger Koerier, Zaterdag 27 Mei 1944Subject: Fwd: Re: "! toevalstreffers "
From: berhetty @ kabelfoon.nl (Hetty Kroes)
Date: Mon, 21 Jul 2003 13:38:46 +0000 (UTC)

>
>
>Hetty Kroes wrote in message ...
> >vervolg Almanak/adresboek 1900 van Amersfoort

><knip>
>
> > W i j k v e r d e e l i n g .
>
> >Macdonald.
> >DEPT. V. Arnhemschestr., n.z., Varkensmarkt w.z. Hellingstr.
> >w.z., Utr.-, St. Joris- en Molenstr. en Plantsoen..
> >H. Peerlkamp (tijdelijk Hoofd), F. Wesseling, Dr. H. J. Reynders.
> >DEPT. VI. Westsingel, Varkensmaarkt n.z., Hellingstr. o.z.
> >J. W. van Achterbergh Jr. (Hoofd).
>
>Waarschijnlijk wordt met de Hellingstraat (een niet bestaande straat) de
>Hellestraat bedoeld.
>
>Greetz, Katzy.

dag,
>Klopt, ook toen maakten zetters fouten. Er staat wel terdege
>Hellingstraat, terwijl in hetzelfde boekje achterin bij de
>adreslijst Hellestraat staat. Ook in het boek van 1905 nog
>hetzelfde, niet gecorrigeerd en gewoon weer overgenomen. In 1913 is
>de opzet van het boekje veranderd.

Toch zijn in de loop der tijd sommige namen veranderd. Ik ken b.v.
de Breedestraat alleen als Breestraat. Ook de Bloemendal net anders
als Bloemendaal maar dit kan ik wel altijd mis gehad hebben.

Evengoed leuk om te merken dat de "toevalstreffers" zo secuur gelezen worden.
gr. HettySubject: !toevalstreffers Goedereede
From: "ronald" <rwarners @ NO_SPAMtiscali.nl>
Date: Wed, 23 Jul 2003 21:24:22 +0200

Uit: geref. trouwboek Goedereede, folio 130

1791
1791
Den 15de april zijn nog in ondertrouw opgenomen
Leendert Bakker, j.m.,
met
Arjaantie Klaase Verduin, j.d. van
Ouddorp
en zijn den 15 meii in den huwelijken staat bevestigd
Cs. Gavel
Den 23 dito zijn in ondertrouw opgenomen
Willem Gisbertusse Wils, j.m. van de
Koorndyk
met
Arjaantie Zwoerdt, j.d.
en zijn den 15dn meii in den huwelijken staat
bevestigd
Cs. Gavel V.D.M.
Den 3dn 7ber zijn in ondertrouw opgenomen
Johannes van den Houten, j.m.,
met
Lena Jansze Reynbrands, j.d. van Ouddorp
en zijn den 25 7ber in den huwelijken staat bevestigd
Cs. Gavel V.D.M.
Den 13 octobr. zijn in ondertrouw opgenomen
Paulus Jacobze van der Bok, j.m.,
met
Elisabet Kooijman, j.d.
en zijn den 2dn novembr in den huwelijken
staat bevestigd
Cs. Gavel V.D.M.

groeten,
ronald
Subject: !toevalstreffers trouwboek Waalse gemeente R'dam
From: "ronald" <rwarners @ NO_SPAMtiscali.nl>
Date: Sat, 26 Jul 2003 16:22:07 +0200

Twee pagina's uit het trouwboek van de Waalse gemeente te Rotterdam, W118

1771
Le 20 octob.
Jean George Grebe, veuf, natif
d. Hessen
et
Esther Marie, native de
cette ville L'un L'autre
membre de cette Eglise
c'est pour la III annone

le 27
Charle Mieville, natif
d. Epondes, membre de cette
Eglise et
Marie van Merkesteijn, native de
Dortrecht, membre de l'Eglise
Hollandoise
c'est pour la III annonee

Le 27
Jean Henri Blacquiere,
veuf, natif de Vevai,
membre de cette Eglise
et
Everina Maas, native
native de cette ville
c'est pour III annonee

****volgende pagina****

1772
Le 12 janv.
Monsieur Pierre van Hoogwerf,
Colonel & Capitaine de Haut
Bord, au sovie (?) de l'etat,
natif de la Brielle, membre
de cette Eglise
et
Mademoiselle Jeanne Christine
Dutrij van Haeften, native de
Zaltbommel
c'est pour la III annonees

le 19 janvier
Monsieur Pierre Berrard,
natif de St. Foi (?)
membre de cette Eglise
et
Mademoiselle Marguerite
Adeline demairant a
Caen et native de la dito ville
c'est pour
la III annonees

Le 19 avril
Isaac Mari, natif de
cette ville
et
M.... Louise Petit,
native de cette ville
L'un L'autre membre de
cette Eglise
c'est pour la III annonees

Le 19 dito
Daniel Boulonois, natif
de cette ville, membre de
l'Eglise Hollandoise
et
Anne Petit, native de cette
ville, membre de cette Eglise
c'est pour la III annonees

groeten
ronald
Subject: ! varia Dordrechtsche Nieuwsblad - juli 1913
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 26 Jul 2003 15:04:53 GMT

- Uit de Staatscourant:
Aan Bregje Buissen, weduwe van den broeder in de orde van den Nederlandsche
Leeuw T. BUYS, te de Cocksdorp (Texel) is een jaarlijksche toelage verleend
van F 100,-.
[BRON: Dordrechtsche Nieuwsblad 16 juli 1913]

- Rijsoord:
Bij het hevig onweer op j.l. maandagmiddag sloeg de bliksem in de schuur van
de landbouwer W. BLOK, wonende aan de Westzijde, zonder evenwel brand te
veroorzaken. Een gedeelte van het hooi, waarlangs de bliksem zich een uitweg
baande, werd verschroeit, terwijl 3 kinderen van de buren, die in de schuur
geschuild waren, getroffen werden, nl een aan het hoofdhaar, een aan het
gelaat en een aan de zijde.
[BRON: Dordrechtsche Nieuwsblad 17 juli 1913]

- Te Tilburg is de 65-jarige arbeider ZOONTJES door den auto van den heer
VAN SPAANDONK overreden en aan de gevolgen overleden.
[BRON: Dordrechtsche Nieuwsblad 18 juli 1913]

- De 73-jarige huisvrouw van D.L. te Numansdorp viel Dinsdag van de
zoldertrap. Zij is gisteren overleden.
[BRON: Dordrechtsche Nieuwsblad 18 juli 1913]

- (overlijdensadvertentie)
Heden overleden, na een smartelijk lijden, toch zacht en kalm, in den
ouderdom van 83 jaar, onze geliefde Echtgenoot, vader, behuwd, groot- en
overgrootvader, de heer
Leendert VAN HORSSEN
Uit aller naam:
Wed H.M. van Horssen-van der Laan
Rotterdam, 17 juli 1913
[BRON: Dordrechtsche Nieuwsblad 19 juli 1913]

* * *
Erica
Subject: ! J.M. Quinkhardt ->Jan Kuyper oud 106 jaar (1744)
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 26 Jul 2003 15:05:52 GMT

Verkooping 13 mrt 1907:

Schilderijen en aquarellen van P.A van Ommeren, Rotterdam.

[nr. 106]
J.M. Quinkhardt, 1744, Portret van Jan Kuyper oud 106 jaar, vader van 22
kinderen
[door Quinkhardt achter op het doek vermeld en geteekend]
Verguld gesneden houten list.
H69, B 53 ½

BRON: SA Dordrecht 396:242

***********************

www.rkd.nl

Quinkhard, Jan Maurits

man
Noord-Nederlands

Geboorteplaats Rees
Geboortedatum 1688-01-28

Sterfplaats Amsterdam
Sterfdatum 1772-11-11

PLAATS VAN WERKZAAMHEID
Plaats Amsterdam
Begindatum 1710
Einddatum 1772

Kwalificatie prentkunstenaar , schilder , miniatuurschilder
Onderwerp/werkvorm portretten , genrekunst

Leraar van Andriessen, Jurriaan (1742-1819)
Mertens, Johannes Cornelis
Schmidt, Izaak (1740-1818)

Bron Scheen 1981
Deel/paginap. 415

Bron Thieme/Becker 1907-1950
Deel/paginadl. 27 (1933), p.524

Bron Witt Checklist 1978

Literatuur R. Mandle [e.a.], cat.tent. Dutch Masterpieces fron the
Eighteenth Century. Paintings and drawings 1700-1800, Minneapolis (The
Minneapolis Institute of Arts), Toledo (The Toledo Museum of Art),
Philadelphia (The Philadelphia Museum of Art, 1971-1972, p.82-83

Standplaats ONS/Groep 648 - Genre
ONS/Groep 660 - Portretten
ONS/Groep 676 - Originele grafiek (op inv.)
ONS/Groep 800 - Voorordening schilderkunst
ONT/Groep 188 - Portretten en koppen
ONT/Groep 212 - Studies/kopieën naar andere kunstenaars
ONT/Groep 276 - Grafiek
ONT/Groep 278 - Voorordening tekenkunst
ONT/Groep 280 - Originele grafiek (op inv.)
ONK/Groep 298 - Portretminiaturen
ONS/Witt-microfiches

******************
Erica
Subject: Re: ! J.M. Quinkhardt ->Jan Kuyper oud 106 jaar (1744)
From: "Gert Jan Kuiper" <postbus @ gjkuiper.demon.nl>
Date: Sun, 27 Jul 2003 01:24:53 +0200

Opa!!!

Gert Jan Kuiper

***

"Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org> schreef in bericht
news:kNwUa.652541$V9.53329437 @ amsnews02.chello.com...
> Verkooping 13 mrt 1907:
>
> Schilderijen en aquarellen van P.A van Ommeren, Rotterdam.
>
> [nr. 106]
> J.M. Quinkhardt, 1744, Portret van Jan Kuyper oud 106 jaar, vader van 22
> kinderen
> [door Quinkhardt achter op het doek vermeld en geteekend]
> Verguld gesneden houten list.
> H69, B 53 ½
>
> BRON: SA Dordrecht 396:242
>
> ***********************
>
> www.rkd.nl
>
> Quinkhard, Jan Maurits
>
> man
> Noord-Nederlands
>
> Geboorteplaats Rees
> Geboortedatum 1688-01-28
>
> Sterfplaats Amsterdam
> Sterfdatum 1772-11-11
>
> PLAATS VAN WERKZAAMHEID
> Plaats Amsterdam
> Begindatum 1710
> Einddatum 1772
>
> Kwalificatie prentkunstenaar , schilder , miniatuurschilder
> Onderwerp/werkvorm portretten , genrekunst
>
> Leraar van Andriessen, Jurriaan (1742-1819)
> Mertens, Johannes Cornelis
> Schmidt, Izaak (1740-1818)
>
> Bron Scheen 1981
> Deel/paginap. 415
>
> Bron Thieme/Becker 1907-1950
> Deel/paginadl. 27 (1933), p.524
>
> Bron Witt Checklist 1978
>
> Literatuur R. Mandle [e.a.], cat.tent. Dutch Masterpieces fron the
> Eighteenth Century. Paintings and drawings 1700-1800, Minneapolis (The
> Minneapolis Institute of Arts), Toledo (The Toledo Museum of Art),
> Philadelphia (The Philadelphia Museum of Art, 1971-1972, p.82-83
>
> Standplaats ONS/Groep 648 - Genre
> ONS/Groep 660 - Portretten
> ONS/Groep 676 - Originele grafiek (op inv.)
> ONS/Groep 800 - Voorordening schilderkunst
> ONT/Groep 188 - Portretten en koppen
> ONT/Groep 212 - Studies/kopieën naar andere kunstenaars
> ONT/Groep 276 - Grafiek
> ONT/Groep 278 - Voorordening tekenkunst
> ONT/Groep 280 - Originele grafiek (op inv.)
> ONK/Groep 298 - Portretminiaturen
> ONS/Witt-microfiches
>
> ******************
> Erica
>
>
Subject: "! toevalstreffer"
From: berhetty @ kabelfoon.nl (Hetty Kroes)
Date: Sun, 27 Jul 2003 15:03:52 +0000 (UTC)

vervolg Almanak/Adresboek van Amersfoort 1900
vervolg: Vereeniging "Liefdadigheid"


DEPT.XI Zuidsingel van Kl.Haag oostwaarts, kl St. Jansstr.
z.z., Beestenmarkt z.z., Achter de Kamp z.z. en Plantsoen.
B. A. Siddre (Hoofd).
DEPT. XII. Achter de Kamp n.z., Beestenmarkt z.z., Groote
St.Jansstr. n.z., Pothstr. z.z., Zogstr. z.z., Oliestr. en
Plantsoen.
N. van Veen (Hoofd).
DEPT. XIII. Zogstr. n.z., Pothstr. n.z., Koningstr. o.z.,
Pothkamp, Teutstr. n.z., Wolkerstr. w.z., en Plantsoen.
G. Prins (Hoofd).
DEPT.XIV. Wolkerstr. w.z., Teutstr. n.z., Achter oude
weeshuis n.z., St. Agathastr. en Plantsoen.
J. C. Eybergen (Hoofd).
DEPT. XV. Bolderstr. en gedeelte van Bloemendal.
K. Teeling (Hoofd).
DEPT. XVI. Het Zand n.z., Weversingel n.z., Kampstr. w.z.,
Koningstr., Teutstr. z.z., Breedesteeg, Spieringsteeg, Achter
het oude weeshuis z.z, St. Agathastr. w.z., Plantsoen en
Groote Spui.
H. E. van Sweden (Hoofd).
DEPT. XVII. Woningen onder Amersfoort, binnen den Utr.weg z.z.,
de Beek, Heiligenbergerbeek, Arnh.weg, Beekstr., en Luiaard.
J. van der Horst (Hoofd).
DEPT. XVIII. Woningen onder Amersfoort aan de Soesterweg,
(Eemzijde).
L. Ruitenberg (Hoofd).
DEPT. XIX. Woningen onder Amersfoort aan den Soesterweg,
(Spoorbaanzijde).
L. van Achterbergh (Hoofd).
DEPT> XX. Woningen onder Amersfoort, tusschen de rivier de Eem
en de Beek tot den ouden Soesterweg, en het voormalig Sasje.
H. W. van Esveld (Hoofd).
DEPT. XXI. Woningen onder Amersfoort, binnen de rivier de Eem,
de Beek en den Hoevelaker straatweg n.z.
A. Latenstein van Voorst (Hoofd).
DEPT> XXII. Woningen onder Amersfoort, binnen den Hoevelaker
straatweg z.z., de Beek en de Heiligenbergerbeek.
P. J. Frederiks (Hoofd).

Comite van Dames voor kleeding.

J. F. O. H. Hartogh Heys, echtg. van A. M. Tromp van Holst.
E. Middelburg.
. . . . van Lanschot Hubrecht.

Amersfoortsche Toynbee-Vereeniging "ons Huis"

D.Gerritsen, Voorz. J. W. Middelburg, Penn.
Prof. J. H. Berends, Secr. L. van Achterbergh.
Mr. J. C. H. Prikken, gecommitteerd lid van het Nutsdepar-
tement.
S. Roland Holst, wed. van Dr. P. Burgers
H. van Nijmegen Schonegevel.
P. E. Euwes, echtg. van Dr. A. C. Antusch.

HULPBANK,

opgericht door het Departement Amersfoort der Maatschappij
tot nut van 't algemeen, en als rechtspersoon erkend bij
koninklijk besluit van 29 Sept. 1897, No. 29.

Mr. J. van der Leeuw, Pres. P. J. Hamers,
J. C. Leinweber, Vice-pres. Wijnand Wolff,
M. van Beek, Chr. J. van Beek,
H. P. van Haselen, Secr-penn.
N. Vink, Bode.

Amersfoortsche Bank van Leening.

(in de Krommestraat, No. 18).

J. van Wessum, Directeur.

Vereeniging "Protestantsche Armenloterij"

als rechtspers. erkend bij kon. besl. 6 Mei 1887, No. 22.

Directrices.

J. M. Veder, B. J. J. Methorst,
O. W. Cochius, C. A. J. C. van Driel,
C. C. van Lanschot Hubrecht, Jkvr. A. M. van Holthe.

Eereleden.

M. van Driel, A. M. M. de Louter.

Depot van gemaakte katoenen onderkleeding en lakens.

bij J. A. Rosbach, Langestraat, No. 68.

volgende keer Vereeniging Dorcas en Vrouwenvereenigingen.Subject: !toevalstreffers: ondertrouwboek Leiden
From: "ronald" <rwarners @ NO_SPAMtiscali.nl>
Date: Sat, 2 Aug 2003 16:39:50 +0200

Uit NH kerkelijk ondertrouwboek Leiden, deel QQ, folio 43 verso:

Aangetekend den 28 augustus 1751

folio 43 verso:
Den 28 dito
Gerardus Kerselenberg, smitsknegt, jongman van
Nimmewegen, wonende op de Uijtterstegragt, vergesz.
met Willem Storm, zijn goede bekende, wonende in
de Wielmakersteeg
met
Geertruij Eswilder, jongedr. van Leyden, wonende op
de Uijtterstegragt, vergesz. met Eva Robberts, haar
moeder, wonende als vooren.

Jacob Mette, dragonder in de comp. van den heer
luytenant-collonel Grave van Hompesch in 't
regiment guardes dragonders in guarnisoen
alhier, jongman van Elben in 't Hessische, wonende
op 't Zand, vergesz. met Johan Philip Riepsamon, zijn
goede bekende, wonende op de Doelagtergragt
met
Anna Elisabetha Viemeijrm, jongedr. van Sietmer
in 't graafschap Lippe, wonende op 't Zand, vergesz.
met Margareta Elisabeth Tume, haar goede be-
kende, wonende in de Doelesteeg.
Den bruydegom heeft consent van zijn capiteyn overgelevert.

Harmanus Beij, rokjeswr., jongman van Leyden,
wonende op de Uijtterstegragt, vergesz. met Pieter
Beij, zijn broeder, wonende op de Uijtterstegragt
met
Geertje Rubbers, jongedr. van Leyden, wonende in
de Kaarsstraat, vergesz. met Gerrit Rubbers, haar
vader, wonende als vooren.


groeten,
ronald
Subject: ! Damsma - Zwijndrecht 1921-1935
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 02 Aug 2003 15:00:12 GMT

[bron: bevolk. reg. Zwijndrecht 1921-1935]

fiches te Dordrecht !!!

********

3:72
1. Damsma, Gijsbert 20-12-1874 Z'dr, arbeider, tr. ald. 16-5-1907
2. de Heer, Johanna Gardina, 14-5-1882 P'dr
3. D., Adriaantje 19-2-1908 Z'dr, db, naar Dordt 19-10-1931
4. D., Hendrik, 14-4-1909 Z'dr, tuinman (o)
5. D., Cornelia 11-9-1910 Z'dr, dienstbode
6. D., Pieter 24-12-1911 Z'dr, patr. arbeider
7. D., Johanna Gardina 11-4-1914 Z'dr, helpster o/d bewaarschool
8. D., Adriana Theodora 23-10-1921 Z'dr, z.b.
9. D., Gijsbert, 17-9-1925
Wonende: Slagveld 85,87

********

3:78
1. Damsma, Hendrik, 14-3-1872 Z'dr, los fabr arb., tr.
2. Roodbol, Aagje, 2-11-1874 Z'r, overl. ald. 13-11-1929
3. D., Cornelia 8-9-1894, winkelbed.
4. D., Hendrika 26-3-1899 Z'dr
5. D., Hendrik 13-3-1900 Z'dr, fabr. arb.
6. D., Cornelis 11-3-1902, pakhuiskn.
7. D., Adrianus Theodirus 25-11-1903 Z'dr, barbier(o)
8. D. Adriana Henriette, 20-9-1907 Z'dr, z.b.
9. D., Heiltje 2-5-1911 Z'dr, z.b.
10. DAMSMA, GIJSBERT 23-3-1913 Z'dr, electrien, tr. KATOEN
11. D., Aartje Johanna 21-9-1914 Z'dr
12. D., Arie 23-9-1915 Z'dr., loopjongen
13. D., Adrianus Theodorus 25-11-1903 Z'dr, barbier

Wonende: Ringdijk 299

********

3:79
1. Damsma, Adrianus Theodorus 10-10-1867 Z'dr., arb. Vliegenthart, tr. (2)
Rotterdam 13-6-1915
2. Stolk, Cornelia 28-7-1867 HI Ambacht
3. Damsma, Cornelia 5-5-1897 Z'dr
4. D., Hendrik 14-10-1898 Z'dr, fabr. arb.
5. D., Fop 24-3-1901 Z'dr, houtzager Visser & Co
6. D., Trijntje 21-9-1903 Z'dr
7. D., Adriaantje, 10-6-1906 Z'dr., db
8. D., Gijsbert 11-2-1909 Z'dr, loodgieter
9. D., Adolf 22-1-1912 Z'dr
10. Braanker Christiaan, stiefzoon, 5-1-1902 R'dam, fabr. arb.
11. Braanker Jacob 4-3-1904 R'dam
12. Braanker Hendrik Vladimir Albracht Ernst 23-3-1908 R'dam
13. braanker, Jan 30-6-190?
14. Braanker, Hendrik Vladimir Albracht Ernst 23-3-1908 R'dam
15. Braanker, Jacob 4-3-1904 R'dam, bloemist

Wonende: Da Costastr 73

********

3:100
1. Damsma, Krijn, 26-11-1895 Zwijndrecht, fabr. arb., tr.
2. Smit, Antonia, 23-6-1898 Zwijndrecht
3. D., Hendrik 11-7-1918 Z'dr.
4. D., Maria Martha, 18-1-1924 Z'dr.
5. D., Aagje, 4-3-1926 HI Ambacht
6. D., Jan, 9-9-1928 Z'dr.

Wonende: Langeweg, Roterdamseweg 158.
Vertrekken op 19-3-1929 naar HI Ambacht.

********

3:158 (idem met Damsma-Smit (zie 3:100))

+
Damsma, Maria Martha 10-9-1921, overl. Z'dr 18-3-1925

vestigen uit HI Ambacht 28-5-1914
Vertekken naar HI Ambacht 14-7-1924.

********

3:187
1. Damsma, Hendrik 14-10-1898 Z'dr, zakkenstopper, tr. Z'dr 19-7-1923
2. Hasselt, van, Maria, geb. Culemborg 12-12-1903
3. Damsma, Cornelia, 14-12-1923 Z'dr
4. Damsma, Cato, 19-8-1925 Z'dr, overl. ald. 7-4-1931
5. van Hasselt, Cornelis Jacobus, schoonvader, geb. Tiel 16-5-1858, RK.

********

3:195
1. Damsma, Cornelis 11-3-1902 Z'dr, tuinman, tr. 17-7-1924 Z'dr
2. Nuis, Aplonia, 2-3-1907 Barendrecht
3. Damsma, Aagje Maria 11-11-1924 Z'dr.

************************************

Gegevens Mariette Damsma:
(zie Hoekse Waard forum)

De naam Damsma werd in 1811 te Dokkum aangenomen.
I
1. Adolf Cornelis Damsma, born 22 Jan 1912 in Zwijndrecht. He died there 13
Nov 1963. Adolf married Cornelia Adriana De Bree, daughter of Willem
Levinus de Bree and Johanna Maria Bogaars, on 6 May 1949 in Zwijndrecht.
Cornelia was born 3 Feb 1918 in Middelburg.

2. Adriana Thoadorus Damsma, born 10 Oct. 1867 in Zwijndrecht. He married
Kornelia van Driel on 1895 in Zuidland.
3. Kornelia van Driel.

4. Hendrik Damsma. born 3-9-1832 in Dokkum. He died 6-12-1887 in
Zwijndrecht. Hendrik married Cornelia van Weelie on 22 Apr 1876 in
Gorinchem. ( Hendrik en Cornelia had 5 Children, 3 of those died at birth
and one when very young.)
5. Cornelia van Weelie, born 6-3-1842 in Acquoi. She died 15 Feb 1921 in
Zwijndrecht.

6. Gerrit Cornelisz Van Driel, born 22-5-1824 in Zuid land. He died
21-10-1868 in Zuidland. Gerrit married Hadewijna Hollar on 9 May 1851 in
Zuidland.
7. Hadewijna Hollaar, born 6-1-1829 in Zuidland. She died 16 May 1902 in
Zuidland.

8. Schelte Hendriks Damsma, born 1795 in Dokkum. He died 20 March 1875 in
Dokkum. Schelte married Dooike Wiebes Postma on 8 June 1822 in Dokkum.
9. Dooike Wiebes Postma. born circa 1789 in Dokkum.


************************************

Gr., Erica
Subject: ! varia Dordrechtsch Nieuwsblad 1904
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 02 Aug 2003 18:33:09 GMT

- (familieberichten)
Verhuisd: van Veerstraat 258, naar
Blauwpoortsplein 5, 82611 M. Krever
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 23-3-1904]

- Jan Kraakman te Egmondermeer vond Maandag het eerste kievitsei.
- De heer G. Oudhuis te Oudkarspel (N.-Br.) heeft Dinsdag 2 kievitseieren
verzonden naar Wormerveer, welke pers tuk F 0,75 hebben opgebracht.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 25-3-1904]

- Publ. Verkooping te Dordrecht: (notaris M.C. Sigmond)
[nr. 2] Het koetshuis met stal en Bovenwoning te Dordrecht, aan de Hooge
Nieuwstraat no. 63, uitkomende aan de Binnen Walevest, groot 1 are 26
centiare. Ingezet F 1950,- B. v. Buul.
Opgehouden F 3000.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad za 26-3-1904]

- Aan de Universiteit te Gent werd bevorderd tot doctor in de genees-, heel-
en verloskunde de heer J. DEGENAAR, arts te DUBBELDAM.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 28-3-1904]

- De Hollandsche loods K. VISSER te Vlissingen vertrekt hedenavond naar
Engeland om het Engelsche jacht 'Victoria and Albert' met Z.M. den Koning en
H.M. de Koninging van Engeland, naar Vlissingen over te brengen.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 28-3-1904]

- Op 10 april hopen onze geliefde ouders Andries van VELZEN en Ingetje van
HAM hunne 25-jarige echtver. te herdenken.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 1-4-1904]

- (familieberichten)
Te HUUR Hooge Nieuwstraat 21, een ruim vrij modern ingericht bovenhuis
(beneden pakhuis), billijke huur.
Adres: Nieuwe Haven 27 82952-7
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 10-4-1904]

- verdronken C. Schotel (18 jr) en B. Leu (21 jr + fam. bericht verderop
(Leu-Weekhout))
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 12-4-1904]

- (familieberichten)
Mevrouw V.D. MINNE, Nieuwe haven 45
vraagt terstond een noodhulp-keukenmeid.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 13-4-1904]

- Simon v. OOSTSTROOM (schoenmaker te Reeuwijk) maakt reclame voor De
Abdijsiroop.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 18-4-1904]

- (familieberichten)
Heden overleed zacht en kalm te mijnen huijze, onze geliefde moeder, behuwd
en grootmoeder Margaretha GREEVE wed A.P. van Haarst, 72 jr.
Kopenhagen, 13 april 1904
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 20-4-1904]

*************************

Erica
Subject: !" toevalstreffers"
From: berhetty @ kabelfoon.nl (Hetty Kroes)
Date: Sun, 3 Aug 2003 15:05:43 +0000 (UTC)

vervolg Almanak/adresboek van Amersfoort 1900

Vereeniging "Dorcas".
als rechtspers. erkend bij kon. besluit 12 Juli 1873, No.55
G. Siddre, D. A. Siddre.
J. G. Bierman,
M. H. de Vos, echtg. van I. Hoogstraten.
S. B. M. E. Wesseling.

Algem. Ned. Vrouwenvereeniging "Arbeid adelt."
Onder bescherming van H. M. de Koningin.
H. H. Schussler, echtge. van J. J. Kleber, Correspondente.

Algem. Ned. Vrouwenvereeniging "Tesselschade."
Beschermvr. H. M. de Koningin-moeder.
Bestuur der afdeeling.
Jkvr. A. H. Pauw van Wieldrecht, echtg. van Mr. F. D. graaf
Schimmelpenninck, Voorzitster.
S. C. C. Evers, echtg. van Jhr. Mr. A. M. C. Sandberg, Penn.
J. B. A. Suringar, wed. A. H. van Mansvelt, Secr.
O. W. Cochius, Directrice van het bemiddelings-bureau.

Vereeniging van de "H. Catharina van Senen."
Directrices.
J. C. Lungen, Pres. M. A. Tolboom,
A. M. Sanders, J. M. G. Luken, echtg. van
Jos. P. H. Hamers.

Afdeeling van het Oud-Katholiek Ondersteuningsfonds.
Prof. J. H. Berends, Voorz. J. Kerkhoff, Secr.
Th. G. de Jager, Penn.

Vereeniging "De Blijmaar in Woord en Werk."
als rechtspers. erkend bij kon. besl. 5 Aug. 1887.
Mr. F. D. graaf Schimmelpen- Mr. P. J. F. van Voorst Vader,
ninck, Voorz. G. C. Hoogewerff, Secr.-penn.
Ds. H. Pierson (Zetten)
P. J. Hooft van Graafland (Amsterdam)
Dr. H. H. Meulenbelt (Baarn)
Prof. Dr. J. J. P. Valeton, Eerelid.
D. van Drie, Concierge.

Deze vereeniging heeft ten doel op verschillende wijzen het
geestelijk en stoffelijk welzijn des volks te bevorderen, inzon-
derheid door werkzaamheden van Christelijk-philantropischen
aard, in het gebouw VOLKSHEIL, Muurhuizen, No. 113.

Dames-comite der Wilhelmina-naaiscool (voor behoeftige meisjes).
O. W. Cochius, Jkvr. C. M. Sandberg,
Jkvr. A. H. Pauw van Wieldrecht, echtg. van Mr. F. D. graaf
Schimmelpenninck,
M. D. E. Graswinckel, L. M. Rasch,
B. Hubers, A. J. Krudop,
G. W. J. Hubers.

Volksbond.
Afdeeling der vereeinging tegen drankmisbruik.
Ds. I. Hooykaas, Voorz. G. Blok,
D. Gerritsen, Onder-voorz. J. van den Brink,
. . . . . ,Secr.-penn. J. van Botteberg.
J. W. van Achterbergh Jr.

R.-K. Volksbond "Sint-Joris."
als rechtspers. erkend bij kon. besl. 10 Dec. 1894, No. 44.
Beschermheer Pastoor H. J. Kleve.
W. G. Klomp, Pres. A. van Druten, Biblioth.
N. C. de Wit, Vice-pres. J. van Hoeyen, 1e Com. van
W. Steenbeek, 1e Secr. toezicht.
M. Pijpers, 2e Secr. A. van Keulen, 2e Com. van
H. G. Putman, 1e Penn. toezicht.
J. Groenhuizen, 2e Penn.
H. G. G. Overbeek, Geestelijk adviseur.

"Kruisverbond."
(Matigheidsgenootschap).
W. G. H. van Berkel, 1e Voorz. H. A. van Bekkum, 2e Secr.
Th. Eller, 2e Voorz. J. van Doorn Wz., Penn.
Jac. van Doorn, 1e Secr.

Ondersteuningsfonds voor zieke leden van den
Amersfoortschen R.-K. Volksbond.
N. C. de Wit, Directeur. E. Poort, 1e Penn.
Ph. M. Putman, 1e Secr. J. F. van Doorn, 2e Penn.
J. Vial, 2e Secr.

Timmerlieden-vereeniging "St. Jozef,"
van den Amersf. R.-K. Volksbond.
M. Pijpers, Pres. J. Vos, Penn.
H. Verheuvel, Vice-Pres. H. Hamers, Com.
J. van Doorn, Secr.Subject: ! varia Dordrechts Nieuwsblad april 1906
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 09 Aug 2003 15:00:09 GMT

- Tot hoofd der school te RIJSOORD is benoemd de heer Joh. SLOOFF Wz, hoofd
der school te HEINENOORD, zijnde no. 2 der voordracht.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad di 17 april 1906]

- De 79-jarige J. MIJKES, te BERGUM, heeft den dag mogen herdenken dat hij
70 jaren geleden in dienst trad bij de boomkweekersfirma BOSGRA, aldaar. Hij
is daar thans nog meesterknecht en werkt nog zóó flink, dat menig jongere
het hem niet zou verbeteren.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad di 17 april 1906]

- Vrijdagmiddag geraakte een zoontje van den heer ADVOKAAT te ELSHOUT in het
water en zonk in de diepte weg. Daar men van verre het ongeval had
opgemerkt, snelde men te hulp en verder direct alle pogingen in het werk
gestelt om den kleine te redden. Dit werk is gelukkig niet vruchteloos
gedaan, daar men het kind spoedig mocht vinden en in het leven behouden.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad di 17 april 1906]

- Donderdagmiddag brak door onbekende oorzaak brand uit in een tuinschuurtje
van J. SCHIPPERS te NUMANSDORP, terwijl een persoon vlas zat te zwingelen.
Met grooten spoed wist hij zich te verwijderen. Een klein gedeelte vlas en
het tuinbouwgereedschap gingen evenals de schuur in vlammen op.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad di 17 april 1906]

- Wegens de langdurige droogte komt te NUMANSDORP bij sommige bewoners
gebrek aan drinkwater, wat zelden in dezen tijd van het jaar voorkomt.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad di 17 april 1906]

- De scheepsramp bij Sliedrecht !
Uit Sliedrecht wordt ons geschreven:
Donderdagmiddag bevonden wij ons geruimen tijd op de plaats der ramp. Het
was juist laag water. De "Dieu Donné VII" zit midden in het vaarwater,
waarschijnlijk onder DUBBELDAM; voor- en achterdek waren gedeeltelijk
zichtbaar. De boot nam twee ketels, waarvan blijkbaar alleen de
stuurboordketel is gesprongen etc.....
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad di 17 april 1906]

- Een zoontje van C. DEN BOER te KRIMPEN a/d LEK, viel boven van de
zoldertrap en werd met een gebroken arm opgenomen.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 18 april 1906]

- De moordaanslag op AKKE KOBUS !
Men herinnert zich den moordaanslag die een zekere JAN APELDOORN geruimen
tijd geleden op een avond pleegde op het dienstmeisje AKKE KOBUS, aan het
Nieuwe Kanaal te LEEUWARDEN ... etc [Akke nog steeds in ziekenhuis /
spraakvermogen laat te wensen over]
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 18 april 1906]

- (familieberichten)
TE HUUR: een flink, modern ingericht, vrij bovenhuis (beneden pakhuis), met
Gas- en Waterleiding, Hoge Nieuwstraat 20, billijke huur. Te bevragen Nieuw
Haven 27.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 18 april 1906]

- Den 17 april is alhier aangekomen Hr. Ms. riviervaartuigen 'DUFA' uit
Nijmegen.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 19 april 1906]

- Te ZAANDAM is ten gevolge van het spelen door kinderen met lucifers de
timmermanswerkplaats van den heer J. BOON aan de Oranjestraat geheel in de
asch gelegd. Een belangrijke partij gemaakte deuren en kozijnen ging mede
verloren. De eigenaar was tegen brandschade verzekerd.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 19 april 1906]

- aardbeving te Californie.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 20 april 1906]

- Een paar dagen geleden viel een 2-jarig meisje over een drempel harer
woning in de Maerten van Heemskerkstraat te HAARLEM met een potlood in het
handje, zodat het voorwerp in het oogje terecht kwam. De arme kleine is
thans aan de gevolgen overleden.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 20 april 1906]

- Te HASKERHORNE is v.d. W., uit de in volle vaart zijnde stoomtram
gesprongen. Bewusteloos opgenomen, werd hij naar een medicus gebracht, die
schedelbreuk constateerde. Zijn toestand is zorgelijk.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 20 april 1906]

- Te WINSCHOTEN is een 2-jarig kind in een put verdronken. De moeder, die
water uit den put zou halen, deed zelf de ontzettende ontdekking.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 20 april 1906]

- Bruid en bruidegom te Water !
Gisteren maakte de heer DEN HARTOGH uit WEESPERKARSPEL, met zijn bruid, met
paard en wagen een rijtoer. In de Hooge Bijlemer schrikte het paard voor een
opvliegende vogel en spring opzij, met gevolg dat paard en wagen met
inzittenden in de Bijlemer Vaart terecht kwamen. In de nabijheid werkzaam
zijnden werklieden en voorbijgangers mocht het gelukken inzittenden en paard
spoedig op het droge te brengen.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 21 april 1906]

- Gristeravond halfzeven is het 6-jarig zoontje van den koopman A. VAN
ZANTEN, wonende aan de 's-Gravendeelschedijk, spelende te water geraakt in
het Mallegat. Op het hulpgeroep van een jonger broertje schoten ijlings
buren toe, aan wie het na eenige tijd mocht gelukken den drenkeling op den
kant te halen. Ongelukkig genoeg bleken toen de levensgeesten reeds geweken.
Nog viel gistermiddag omstreeks 5 uur vrouw ROUWBOS, aan denzelfden dijk
wonend, bij het spoelen van goed te water. Met den schrik en een nat pak
kwam zij vrij.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 23 april 1906]

- Te OOSTERHOUT heeft vrouw C. v. T. in een vlaag van waanzin gisternacht
haar zoontje van 5 maanden uit de wieg genomen en in een mestput geworpen,
waar in de kleine is gestikt.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 23 april 1906]

- Te HARMELEN ontstond Zondagnacht brand in het door twee gezinnen bewoonde
huis van A. de LANGE, in het buurtschap Het Kraaijenest. Ofschoon spoedig
hulp aanwezig was, kon er niets gered woprden.
De belendende gebouwen bleven gespaard. Het huis was tegen brandschade
verzekerd.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 24 april 1906]

* * *
Erica
Subject: ! toevalstreffers: RK doopboek Rhoon
From: "ronald" <rwarners @ NO_SPAMtiscali.nl>
Date: Sun, 10 Aug 2003 12:39:05 +0200

Twee pagina's uit het Rooms Katholiek doopboek van Rhoon
pag. 102:
1781
25 aug. parentes
Leonardus Antonius Gevee
Joanna Barnhoorn
susc.
Joannes Barnhoorn
Nicolaa Ammerlaan
Poortegaal
12 sept. parentes
Petrus Evert Odriego
Jaapje van Vliet acatholica
susc.
Antonius Ras
Catharina Stratemans
Rhoon
Nicolaus parentes
natus 7 nov. Jacobus Kollinks
baptizatus 9 dito Gertrudis Teeuwkens
susc.
Elizabeth Kollinks
Joannes Kramers
Vuurbaaken

pag. 103:
1781
14 dec. parentes
Alida Petrus van Wel
Joanna Roomerenburg
susc.
Joannes van Wel
Adriana Roomerenburg
Rhoon
18 dec. parentes
Anna Joannes van den Baard
Annitje Pieterse Wibbermans
susc.
Gerardus van Loojen
Maria Geween
Rhoon
1782
Anna Maria parentes
nata 14 feb. Joannes Gerardus Hitveld
baptizata 3 martii Anna Gertrudis Smithuyssen
susc.
ecclesia. extranei
laborantes
in
Klaaswaal


groeten,
ronald
Subject: ! "toevalstreffers"
From: berhetty @ kabelfoon.nl (Hetty Kroes)
Date: Sat, 16 Aug 2003 15:04:37 +0000 (UTC)

Vorige week ben ik het domweg vergeten, daarom deze week een duddele
aflevering van de Almanak/Adresboek van Amersfoort 1900

Toneelvereeniging "Ons Genoegen"
van den R.-K. Volksbond.
J. Welling, Directeur. M. de Wilde, Penn.
F. J. Tillemans, Secr.

Afdeeling der nationale Christen-geheelonthoudersvereeniging
(met daaraan verbonden Jongelieden-vereeniging).
L. Ruitenberg, Voorz. J. Staal,
J. C. van Es, Secr. Ph. van de Pol.
Mej. H. C. Valeton, Penn.

NEUTRALE-GEHEELONTHOUDERSVEREENIGING.
O. Akkerman, Voorz. M. J. Snijders, Penn.
W. C. Oosterman, Secr.

Zeemansbond.
Ds. H. J. Haar Romeny, Correspondent.

Herstellingsoord voor Drankzuchtigen.
Ds. I. Hooykaas, Correspondent.

Vicarien gevestigd in de St. Joriskerk.
Provisoren.
Jhr. Mr. T. A. J. van Asch
van Wyck, R. N. L., O. L. M. L. Celosse, Wethouder.
E. F. , Burgemeester.
Johs. Knoppers, Secr.-rentmeester.

Capittel van St. Joris.
Decanus.
Jhr Mr.T.A.J.van Asch van Wyck, R.N.L., O.L.E.F., Burg.
Capitularis.
Jhr. Mr. A. M. C. Sandberg, J. J. Kleber,
H. W. de Heus, J. P. G. Kok Cz.
W. van Wisselingh, Secretaris-rentmeester.

Israelietisch Genootschap "Gemiluth Gasidim."
L. E. Visser, Eere-voorz. P. E. Rintel,
Ph. Troulder, Pres. J. Klasser,
I. Gosschalk, Penn. J. de Wit,
M. H. van Raalte, I. J. Cohen, Secr.,
D. S. Aronson, H. L. Klein, Bode.
Dit genootschap zorgt voor de teraardebestelling van lijken.

Afdeeling van de Maatschappij tot nut der Israelieten in Nederland.
E. L. Visser, Pres., D. Heymans van der Douwer
A. Visser, Penn., secr.
H. L. Klein, Bode.
Het hoofddoel is bevordering van goede zeden, deugd en
beschaving.

Genootschap "Bikoer Golim."
H. van Gelder, Pres. J. Schulman, Secr.,
J. van Vollenhoven, Penn.
H. L. Klein, Bode.
Dit genootschap voorziet in de verpleging van behoeftige
zieken en verschaft hun de noodige voeding.

Dames-vereeniging.
A. Visser, echtg. van Ph. Meijers, Pres.
L. Oppenheim, echtg. van D. M. van Gelder, Penn.
W. Frohwein, echtg. van J. Schulman.
P. Cohen, echtg. van P. E. Rintel.
S. Stodel, echtg. van I. Gosschalk.
H. L. Klein, Bode.
Deze vereeniging voorziet in eenige behoeften van armen.

"Jacob van Gelder's stichting."
A. Herschel Bz., R. J. C. P., Ph. Meijers,
Pres. J. Schulman,
E. L. Visser, Vice-pres. H. Herschel (Amsterdam)
I. J. Cohen, Secr. H. L. Klein, Bode.
Personen boven 70 jaren en hulpbehoevenden boven 65-ja-
rigen leeftijd worden voor rekening van deze stichting
verpleegd.

Centraal Israelietisch weeshuis te Utrecht.
A. Visser, Correspondent.

Afdeeling Amersfoort en Omstreken van de "Alliance
Israelite Universelle."
E. L. Visser, Pres. D. Heymans van der Douwer,
J. van Vollenhoven, Penn. Secr.
H. L. Klein, Bode
.
Sub-commissie der maatschappij van weldadigheid.
Mr. F. D. graaf Schimmelpen- Jhr. Mr. A. M. C. Sandberg,
ninck, Pres. Penn.,
M. L. celosse, Secr. Dr. A. H. C. van Driel,
E.L.H.van LanschotHubrecht.

Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den
gewapenden dienst in de Nederlanden.
Districts-commissie.
W. A. Croockewit, Pres. E. L. H. van Lanschot Hu-
A. H. Drijfhoutvan Hooff, brecht,
Mr. A. Stheeman, A. J. de Koff, R. N. L.
A. M. Tromp van Holst, R. J. D. Rolandus Hagedoorn.
N. L., Penn.
W. Frans, Secretaris.
H. van Manen, Bode.

"E E N D R A C H T'
vereeniging van actief dienende onderofficieren en
gehuwde mindere militairen en militaire geemployeerden
beneden den rang van Officier, behoorende tot de
Ned. landmacht, ter verkrijging van rijkspensioen voor
hunne weduwen en weezen,
als rechtspers. erkend bij Kon. besl. 23 Juni 1897, no. 39.

Leden van het hoofdbestuur te Amersfoort
W. Wijk, Pres. K. J. Kerling, Penn.
H. Graansma, 1e Secr.
.
Ned. Vereeniging "De Stuers,"
wier doel is kunstkedematen c.s.te verstrekken aan
behoeftige verminkten.
Dr. J. M. Crookewit, Technisch correspondent.
Mevr. s'Jacob-de Stuers (huize "Heiligenberg"), Administra-
tief-correspondente
.
NEDERLANDSCH METTRAY, OP RIJSSEL BIJ ZUTFEN,
ter opvoeding en verzorging van hulpbehoevende knapen.

Bestuur der Afdeeling.
Mr. F. H. v. Persijn, Voorz. Mr. H. Crookewit Jr.,
Mr. J. van der Leeuw, Penn. O. E. K., Secr.

INSTITUUT VOOR DOOFSTOMMEN TE GRONINGEN.
Ds. D. P. M. Graswinckel, Correspondent en penningmeester.

NED. GASTHUIS VOOR OOGLIJDERS TE UTRECHT.
Dr. J. M. Croockewit, Correspondent.

MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN DRENKELINGEN TE AMSTERDAM.
Dr. A. H. C. van Driel, Correspondent.

NED. VEREENIGING TOT BESCHERMING VAN DIEREN.
Bestuur der afd. "Gooi- en Eemland."

R. R. H. toe Laer (Baarn), President.
Mr. C. J. W. Loten van Doelen Grothe (Soest), Onder-voorz.
J. C. van der Veen (Baarn), 1e Secr.
J. H. Vernede (Bussum), 2e Secr.
G. J. baron van Hardenbroek van Ammerstol (Amersfoort).

NED. VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN ZONDAGSRUST.
W. Kleber Correspondent.

Volgende keer: Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen.Subject: toevalstreffers
From: berhetty @ kabelfoon.nl (Hetty Kroes)
Date: Sat, 16 Aug 2003 15:15:21 +0000 (UTC)

Dag allemaal,
de hierbovenstaande "toevalstreffers, zijn me bij ongeluk ontkomen en
heb ik te vroeg verzonden. De opmaak was nog niet helemaal af. Ik
heb nog op fouten gecontroleerd achteraf, maar dat is m.i. in
orde.groeten HettySubject: ! toevalstreffers: Geref. Doopboek Ameide
From: "ronald" <rwarners @ NO_SPAMtiscali.nl>
Date: Sat, 16 Aug 2003 17:44:50 +0200

Twee pagina's uit het Geref. Doopboek van Ameide:
pag. 118:

1765
v. Jan van der Stoel ) E.L.
Den 1 januari Cornelis m. Jannigjen de Jong ) w. in A.
g. Arriaantje de Jong

v. Jan van Harten ) E.L.
eodem dio Wilhem m. Annigjen Versluis ) w. in A.
g. Mejuffr. Elisabeth van Harten
huisvrouw van Dirk Spijker

v. Gerrit Brouwer ) E.L.
den 13 januarius Ewoud m. Ariaantje Benschop ) w. in A.
g. Christina Benschop

v. Peter van Randwijk ) E.L.
den 19 januarius Aegje m. Teuntje Groeneweg ) w. in F.
g. Aegje van Randwijk

pag. 119:

1765
v. Pieter Verheij ) E.L.
Den 6 februari Johannes m. Weibe de Lange ) w. in A.
g. Hermijntje Verheij

v. Daniel de Jong ) E.L.
Den 3 maert Cornelis m. Lijdia den Uil ) w. in A.
g. Annigjen den Uil

v. Cornelis Alblas ) E.L.
Den 17 maert Teuntje m. Aaltjen Demport ) w. in F.
g. Teuntje Demport

v. Piet van Gelderen ) E.L.
Den 22 maert Claasje m. Pietertje Lok ) w. in A.
g. Claasjen Jordens van Zoelen

groeten,
ronald
Subject: ! varia Dordrechtsch nIeuwsblad aug/sept 1905
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 16 Aug 2003 16:42:13 GMT

- De arbeider P. MELISSANT te SOMMELSDIJK had het ongeluk, in eene schuur
aan den Achterweg boven een tas graan te vallen en zoodanig neer te komen,
dat hij een been brak.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 28 aug. 1905]

- Te DUSSEN werd hedenmorgen drijvende gevonden het lijk van den
manufacturier H. VAN IERSEL. Het lijk was gedeeltelijk ontkleed. De
verdronkene was gehuwd en 40 à 50 jaar oud.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 28 aug. 1905]

- Droevig !
Het bijna 2-jarig zoontje van J. TROMP, genaamd Harmpje, wonende
Tolbrugstraat Wz 3rood, trok Zaterdagavond omstreeks 7 uur, terwijl zijn
moeder bezig was zijn kleine zusje te kleeden, eem ketel kokend water omver,
waarvan hij den inhoud grootendeels over gelaat en armen kreeg. De
brandwonden werden voorloopig behandeld door den heer VAN HEMERT, winkelier
in verband- en ziekenverplegingsartikelen, welke naast TROMP woont.
Toen het kind echter in den nacht van Zaterdag op Zondag hevige koortsen
jreeg, werd Zondagmorgen de hulp van dr. BENJAMINS ingeroepen, welke
onmiddellijk overbrenging naar het kinderziekenhuis gelastte. De koortsen
houden nog steeds aan terwijl gelaat en armen met hevige brandwonden zijn
overdekt.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 29 aug. 1905]

- Te AMSTERDAM wordt een kind vermist, de ruim 11-jarige GEURT STEENMAN. Hij
is 29 aug. des middags 4 uur uit school gekomen en heeft tegen zijn
kameraden gezegd dat hij ging zwemmen. Na dien tijd heeft men niet meer van
hem vernomen.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 3 sept aug. 1905]

- Toen J. v.d. SLUYS, knecht bij den landbouwer H. KOOYMAN te IJSSELMONDE,
in den vroegen morgen bezig was een paard in te spannen, had hij het ongeluk
van den wagen te vallen, met het treurig gevolg dat jij een schedelbreuk
bekwam, waraan hij een paar dagen later overleed.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 3 sept aug. 1905]

- GEVONDEN VOORWERPEN:
Een kinderportemonnaie, inh. eenige centen, bij M. van Dooren, H.
Nieuwstraat 55.
Een damesoorring bij P. van der Plank, Tolbrugstraat L.Z. 26.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 4 sept aug. 1905]

- 5 sept 1830, Generaal DEMMENI geboren:
DEMMENIE, vreemdeling van geboorte, toonde wat iemand worden kan met
wilskracht en talent. Als koloniaal te Harderwijk trad hij in dienst en als
civiel en militair commandant van Atjeh stierf hij, in 1886. ... etc.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 5 sept aug. 1905]

- NONA !.
Het 12-jarig dochtertje van schipper P. LINKVIS, dat ruim 1 1/2 jaar in het
Academische Ziekenhuis te GRONINGEN aan nona (slaapziekte) geleden heeft, is
als volkomen hersteld bij hare ouders te SCHEEMDA teruggekeerd.
Het kind zier er flink uit, is opgewekt en weet van hare ziekte evenmin iets
als van het feit, dat zij een jaar ouder is geworden.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 6 sept aug. 1905]

- De ruim 14-jarige JOH. SCHUILING wonende aan de Hellingen en werkzaam bij
den schoenmaker L. aan de Lage Bakstraat, verliet gistermorgen als naar
gewoonten omstreeks kwart voor 7 zijn woning om tijdig bij zijn baas te
zijn.
Tot op heden is de knaap in de ouderlijke woning nog niet teruggekeert,
zodat men vreest, dat hem een ongeluk overkomen is. De politie is met het
geval in kennis gesteld.
Nader is gebleken, dat de knaap zich begeven heeft op de Zierikzeesche boot
en de reis naar die gemeente heeft meegemaakt, om familie te bezoeken. Hij
is reeds op den terugweg.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad do 7 sept aug. 1905]

- TE HUUR een, net modern ingericht vrij bovenhuisje, beneden pakhuis, Hoge
Nieuwstraat 20.
Te bevragen Nieuwe Haven 27 (94750-7)
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 10 sept aug. 1905]

- Gevonden voorwerpen:
Een sleutel, bij M. van Doren, Hooge Nieuwstraat 55rood.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 11 sept aug. 1905]

- De 76-jarige vrouw O. van 't H., wonende Sarisgang 22rood, liep tegen een
in de Vriesestraat staande glazenwasscherswagen en bezeerde zich daaraan
vrij hevig, hoewel geen wonden ontstonden. Door enkele personen werd zij
huiswaarts gebracht.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 13 sept aug. 1905]

- (artikel) zijgevel ingestort stoom-olieslagerij firma L. VLIEGENTHART &
Zonen.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 18 sept aug. 1905]

- Gistermorgen is het 3-jarig zoontje van P. VAN GILST Czn, landbouwer
(Pieterman) gemeente Zwijndrecht, waarschijnlijk spelende in de Molenvliet
te water geraakt. Gelukkig ging de vrouw van. C. BARENDRECHT daar water
halen en bemerkte het ongeval.
Zij wist spoedig een rijf machtig te worden, om zoo 't kind naar haar toe te
halen en op het droge te brengen. Spoedig van natte kleeren ontdaan en naar
bed, was 't kind 's middags weer goed in orde.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 18 sept aug. 1905]

- Zeker wel een bijzonderheid. Door bode J.J. HOOIMEIJER te RIJSOORD werd
ons heden een vlinder vertoond, een werkelijk pracht exemplaar. Het is de
z.g. doodskop door H. in zijn schuur gevangen.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 18 sept aug. 1905]

- (familieberichten)
Ondertrouwd: D. BOER, ber. pred. te Brielsch-Nieuwland en W. DE JONGH.
Snelrewaard/Oudewater, 14 sept 1905.
Getrouwd: B. VERHEIJ en M. THOMASZ, Helder 13 sept 1905.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 18 sept aug. 1905]

- Gistermorgen is men met het sloopingswerk van de bekende uitspanning
EICKENDONCK te DUBBELDAM begonnen, om daar ter plaatse een nieuw café te
doen verrijzen, dat meer aan de eisschen des tijds zal voldoen en waar een
geschikt vergaderlokaal in een dringende behoefte zal voorzien. In 1684
gebouwd, is het huis nogal eens van eigenaar verwisseld, tot het zoodanigen
staat van verval begon te geraken, dat er niets meer van te maken was.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 20 sept aug. 1905]

- Te AKEN is overleden, op 32-jarige leeftijd de 1ste luitenant der
artillerie J.M. V.D. BENT, leeraar aan de Kon. Mil. Acad. te BREDA.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 20 sept aug. 1905]

- Door aanvaring is schipper J. RODING, die een lading steenkolen naar
RENKUM vervoerde, te RUHRORT van zijn schip geslagen en verdronken.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 21 sept aug. 1905]

- EEN OUD GEBRUIK
In oude, kerkelijke rekeningboeken komt soms een post voor van ontvangst
voor wegen. Meestal waren het kinderen, maar somtijds ook volwassenen, die
in de kerk gewogen werden, tegen betaling van een geldsom of in leveren van
zekere hoeveelheid graan, wijn enz.
Niet onaannemelijk is de gissing, dat men bij dreigenden nood een gave aan
de kerk of een heilige beloofde, tot een beding, gelijk staande met de
zwaarte of een deel der zwaarte van eigen lichaam of van het lichaam van het
kind.
Merkwaardig sluit hierop het bericht, dat eens een vorst in Hindostan na
zijn dood in gous aan de armen werd gegeven, dat wij zeggen, dat de armen
kregen de waarde van een hoeveelheid goud, even zwaar als zijn lichaam.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 21 sept aug. 1905]

- Kwart voor 10 gisteravond werd L. v. P., huisvrouw van D.V. op den
's-Gravendeelsche dijk aangereden door een fiets, bereden door Helana S.,
doordat deze in de verkeerde rochting ontweek. De berijdster viel op straat.
De heer. L. de K., die H.S. vergezelde, bood vrouw V. een vergoeding aan
voor den doorgestanen schrik, maar hij kon van de vrouw, haar 2 zoons en
dochter, een aframmeling krijgen, zodat hij een scheermes uit den zak haalde
om zich daarmee te verdedigen. Een agent van politie, die kwam aangesneld,
wist aan het opstootje een eind te maken, zoodat het met een sisser afliep.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 22 sept aug. 1905]

- De nettenbreier L. d. B. te SCHEVENINGEN viel van een trap en is
tengevolge daarvan na een smartelijk lijden overleden. De man was 45 jaar en
laat een vrouw met 5 kinderen achter.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 22 sept aug. 1905]

- De 19-jarige ARIE MAAT, werkzaam op de Dordrechtsche Metaalwarenfabriek
voorheen wed J.J. Bekkers en Zoon, had Zaterdagmorgen half 12 't ongeluk met
de rechterhand onder een stampmachine te geraken, waardoor hem 3
vingertoppen werden afgeklemd. Hij begaf zich eerst naar de polikliniek en
van daar naar het ziekenhuis. Na daar een geruimen tijd (de betrokkene zegt

van 3 uren) te hebben gewacht, werd hij door dr. GOEMANS geneeskundig
behandelt, waarna hij huiswaarts keerde.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad di 26 sept aug. 1905]

- Terwijl hij werkzaam was aan de boerenhofstede te WIELDRECHT, die eenigen
tijd geleden door brand is vernield, had een timmerman, het ongeluk zich
zoodanig met een beitel aan den duim te verwonden, dat verder werken hem
onmogelijk was en hij zich onder geneeskundige behandeling moest stellen.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad do 28 sept aug. 1905]

- Bij den tuinman M. DE HAAS aan den 's-Gravendeelsche dijk alhier, is
hedennacht in zijn tuin door baldadige handen dusdanig huisgehouden. Na
eerst een poortje en een gedeelte heg vernield te hebben is men begonnen de
tuinvruchten te vernielen, om daarna een partij mede te nemen. De daders
zijn onbekend. Van een en ander is bij de politie aangifte gedaan.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad do 28 sept aug. 1905]

* * *
Erica

Subject: Re: ! varia Dordrechtsch nIeuwsblad aug/sept 1905
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 17 Aug 2003 12:53:54 GMT

VERBETERDE VERSIE

- De arbeider P. MELISSANT te SOMMELSDIJK had het ongeluk, in eene schuur
aan den Achterweg boven een tas graan te vallen en zoodanig neer te komen,
dat hij een been brak.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 28 aug. 1905]

- Te DUSSEN werd hedenmorgen drijvende gevonden het lijk van den
manufacturier H. VAN IERSEL. Het lijk was gedeeltelijk ontkleed. De
verdronkene was gehuwd en 40 à 50 jaar oud.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 28 aug. 1905]

- Droevig !
Het bijna 2-jarig zoontje van J. TROMP, genaamd Harmpje, wonende
Tolbrugstraat Wz 3rood, trok Zaterdagavond omstreeks 7 uur, terwijl zijn
moeder bezig was zijn kleine zusje te kleeden, eem ketel kokend water omver,
waarvan hij den inhoud grootendeels over gelaat en armen kreeg. De
brandwonden werden voorloopig behandeld door den heer VAN HEMERT, winkelier
in verband- en ziekenverplegingsartikelen, welke naast TROMP woont.
Toen het kind echter in den nacht van Zaterdag op Zondag hevige koortsen
jreeg, werd Zondagmorgen de hulp van dr. BENJAMINS ingeroepen, welke
onmiddellijk overbrenging naar het kinderziekenhuis gelastte. De koortsen
houden nog steeds aan terwijl gelaat en armen met hevige brandwonden zijn
overdekt.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 29 aug. 1905]

- Te AMSTERDAM wordt een kind vermist, de ruim 11-jarige GEURT STEENMAN. Hij
is 29 aug. des middags 4 uur uit school gekomen en heeft tegen zijn
kameraden gezegd dat hij ging zwemmen. Na dien tijd heeft men niet meer van
hem vernomen.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 3 sept 1905]

- Toen J. v.d. SLUYS, knecht bij den landbouwer H. KOOYMAN te IJSSELMONDE,
in den vroegen morgen bezig was een paard in te spannen, had hij het ongeluk
van den wagen te vallen, met het treurig gevolg dat jij een schedelbreuk
bekwam, waaraan hij een paar dagen later overleed.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 3 sept 1905]

- GEVONDEN VOORWERPEN:
Een kinderportemonnaie, inh. eenige centen, bij M. van Dooren, H.
Nieuwstraat 55.
Een damesoorring bij P. van der Plank, Tolbrugstraat L.Z. 26.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 4 sept 1905]

- 5 sept 1830, Generaal DEMMENI geboren:
DEMMENIE, vreemdeling van geboorte, toonde wat iemand worden kan met
wilskracht en talent. Als koloniaal te Harderwijk trad hij in dienst en als
civiel en militair commandant van Atjeh stierf hij, in 1886. ... etc.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 5 sept 1905]

- NONA !.
Het 12-jarig dochtertje van schipper P. LINKVIS, dat ruim 1 1/2 jaar in het
Academische Ziekenhuis te GRONINGEN aan nona (slaapziekte) geleden heeft, is
als volkomen hersteld bij hare ouders te SCHEEMDA teruggekeerd.
Het kind ziet er flink uit, is opgewekt en weet van hare ziekte evenmin iets
als van het feit, dat zij een jaar ouder is geworden.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 6 sept 1905]

- De ruim 14-jarige JOH. SCHUILING wonende aan de Hellingen en werkzaam bij
den schoenmaker L. aan de Lage Bakstraat, verliet gistermorgen als naar
gewoonten omstreeks kwart voor 7 zijn woning om tijdig bij zijn baas te
zijn.
Tot op heden is de knaap in de ouderlijke woning nog niet teruggekeert,
zodat men vreest, dat hem een ongeluk overkomen is. De politie is met het
geval in kennis gesteld.
Nader is gebleken, dat de knaap zich begeven heeft op de Zierikzeesche boot
en de reis naar die gemeente heeft meegemaakt, om familie te bezoeken. Hij
is reeds op den terugweg.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad do 7 sept 1905]

- TE HUUR een, net modern ingericht vrij bovenhuisje, beneden pakhuis, Hoge
Nieuwstraat 20.
Te bevragen Nieuwe Haven 27 (94750-7)
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 10 sept 1905]

- Gevonden voorwerpen:
Een sleutel, bij M. van Doren, Hooge Nieuwstraat 55rood.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 11 sept 1905]

- De 76-jarige vrouw O. van 't H., wonende Sarisgang 22rood, liep tegen een
in de Vriesestraat staande glazenwasscherswagen en bezeerde zich daaraan
vrij hevig, hoewel geen wonden ontstonden. Door enkele personen werd zij
huiswaarts gebracht.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 13 sept 1905]

- (artikel) zijgevel ingestort stoom-olieslagerij firma L. VLIEGENTHART &
Zonen.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 18 sept 1905]

- Gistermorgen is het 3-jarig zoontje van P. VAN GILST Czn, landbouwer
(Pieterman) gemeente Zwijndrecht, waarschijnlijk spelende in de Molenvliet
te water geraakt. Gelukkig ging de vrouw van. C. BARENDRECHT daar water
halen en bemerkte het ongeval.
Zij wist spoedig een rijf machtig te worden, om zoo 't kind naar haar toe te
halen en op het droge te brengen. Spoedig van natte kleeren ontdaan en naar
bed, was 't kind 's middags weer goed in orde.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 18 sept 1905]

- Zeker wel een bijzonderheid. Door bode J.J. HOOIMEIJER te RIJSOORD werd
ons heden een vlinder vertoond, een werkelijk pracht exemplaar. Het is de
z.g. doodskop door H. in zijn schuur gevangen.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 18 sept 1905]

- (familieberichten)
Ondertrouwd: D. BOER, ber. pred. te Brielsch-Nieuwland en W. DE JONGH.
Snelrewaard/Oudewater, 14 sept 1905.
Getrouwd: B. VERHEIJ en M. THOMASZ, Helder 13 sept 1905.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 18 sept 1905]

- Gistermorgen is men met het sloopingswerk van de bekende uitspanning
EICKENDONCK te DUBBELDAM begonnen, om daar ter plaatse een nieuw café te
doen verrijzen, dat meer aan de eisschen des tijds zal voldoen en waar een
geschikt vergaderlokaal in een dringende behoefte zal voorzien. In 1684
gebouwd, is het huis nogal eens van eigenaar verwisseld, tot het zoodanigen
staat van verval begon te geraken, dat er niets meer van te maken was.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 20 sept 1905]

- Te AKEN is overleden, op 32-jarige leeftijd de 1ste luitenant der
artillerie J.M. V.D. BENT, leeraar aan de Kon. Mil. Acad. te BREDA.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 20 sept 1905]

- Door aanvaring is schipper J. RODING, die een lading steenkolen naar
RENKUM vervoerde, te RUHRORT van zijn schip geslagen en verdronken.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 21 sept 1905]

- EEN OUD GEBRUIK
In oude, kerkelijke rekeningboeken komt soms een post voor van ontvangst
voor wegen. Meestal waren het kinderen, maar somtijds ook volwassenen, die
in de kerk gewogen werden, tegen betaling van een geldsom of in leveren van
zekere hoeveelheid graan, wijn enz.
Niet onaannemelijk is de gissing, dat men bij dreigenden nood een gave aan
de kerk of een heilige beloofde, tot een beding, gelijk staande met de
zwaarte of een deel der zwaarte van eigen lichaam of van het lichaam van het
kind.
Merkwaardig sluit hierop het bericht, dat eens een vorst in Hindostan na
zijn dood in gous aan de armen werd gegeven, dat wij zeggen, dat de armen
kregen de waarde van een hoeveelheid goud, even zwaar als zijn lichaam.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 21 sept 1905]

- Kwart voor 10 gisteravond werd L. v. P., huisvrouw van D.V. op den
's-Gravendeelsche dijk aangereden door een fiets, bereden door Helana S.,
doordat deze in de verkeerde rochting ontweek. De berijdster viel op straat.
De heer. L. de K., die H.S. vergezelde, bood vrouw V. een vergoeding aan
voor den doorgestanen schrik, maar hij kon van de vrouw, haar 2 zoons en
dochter, een aframmeling krijgen, zodat hij een scheermes uit den zak haalde
om zich daarmee te verdedigen. Een agent van politie, die kwam aangesneld,
wist aan het opstootje een eind te maken, zoodat het met een sisser afliep.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 22 sept 1905]

- De nettenbreier L. d. B. te SCHEVENINGEN viel van een trap en is
tengevolge daarvan na een smartelijk lijden overleden. De man was 45 jaar en
laat een vrouw met 5 kinderen achter.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 22 sept 1905]

- De 19-jarige ARIE MAAT, werkzaam op de Dordrechtsche Metaalwarenfabriek
voorheen wed J.J. Bekkers en Zoon, had Zaterdagmorgen half 12 't ongeluk met
de rechterhand onder een stampmachine te geraken, waardoor hem 3
vingertoppen werden afgeklemd. Hij begaf zich eerst naar de polikliniek en
van daar naar het ziekenhuis. Na daar een geruimen tijd (de betrokkene zegt
van 3 uren) te hebben gewacht, werd hij door dr. GOEMANS geneeskundig
behandeld, waarna hij huiswaarts keerde.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad di 26 sept 1905]

- Terwijl hij werkzaam was aan de boerenhofstede te WIELDRECHT, die eenigen
tijd geleden door brand is vernield, had een timmerman, het ongeluk zich
zoodanig met een beitel aan den duim te verwonden, dat verder werken hem
onmogelijk was en hij zich onder geneeskundige behandeling moest stellen.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad do 28 sept 1905]

- Bij den tuinman M. DE HAAS aan den 's-Gravendeelsche dijk alhier, is
hedennacht in zijn tuin door baldadige handen dusdanig huisgehouden. Na
eerst een poortje en een gedeelte heg vernield te hebben is men begonnen de
tuinvruchten te vernielen, om daarna een partij mede te nemen. De daders
zijn onbekend. Van een en ander is bij de politie aangifte gedaan.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad do 28 sept 1905]

- De oud-strijder SEBASTIANUS WARMERDAM te Heemstede; drager van het metalen
kruis is overleden. Hij was bijna 99 jaar oud.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad do 28 sept 1906]

* * *
Erica


Subject: ! varia Dordrechtsch Nieuwsblad okt/nov 1903
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 24 Aug 2003 08:19:01 GMT

- (bij familieberichten)
Een heerenhuis TE HUUR Wolwevershaven 33.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 21 oktober 1903]

- Tot schoolopziener in het arrondissement WOLVEGA is benoemd de heer G.
BLOK, hoofd der school voor Chr. Geref. onderwijs te ZWIJNDRECHT.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 22 oktober 1903]

- Tusschen wachthuis 35 en 36 (polder WIELDRECHT) zijn hedennacht twee jonge
koeien (schotten) door een trein vermorzeld. De eigenaar der beesten is nog
niet bekend. Blijkbaar zijn de dieren, door een sloot te doorwaden, op de
lijn gekomen.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 22 oktober 1903]

- (bij familieberichten)
Een bovenwoning TE HUUR riant uitzicht. Huur F 2,00. Adr.: Blauwpoort 2.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 26 oktober 1903]

- Wegens plaatsgebrek te koop aangeb. een goed onderhouden AANGEKLEEDE
KACHEL. Te bevragen bij C.J. NODELIJK Buiten Walevest 10.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 26 oktober 1903]

- Met 15 november a.s. worden overgeplaatst de binnenloodsen W. van HARTEN
van Maassluis naar Hellevoetsluis, J. FRANKEN van Hellevoetsluis naar
Maassluis en W. CORDIA van Dordrecht naar Schiedam.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 27 oktober 1903]

- 27 oktober 1737: JAC. P. VAN BRAAM geboren te Werkhoven.
Op 11-jarigen leeftijd trad VAN BRAAM in den zeedienst. Op de derde reis,
die hij meedeed, standde het fregat op de Afrikaansche kust en werd de
equipage tot slaaf gemaakt. Een jaar later herkreeg hij zijn vrijheid. In
1753 werd hij luitenant en deed nu verscheidene reizen naar West-Indie en de
Middellandsche Zee. In dienst der Oost-Indische Compagnie overgegaan, deed
hij weeer vele tochten en gedroeg zich altijd als een wakker zeeofficier.
Maar het meest heeft hij zich onderscheiden in 1784 in zijn tuchtiging van
den vorst van RIOUW/ In 1792 werd hij vice-admiraal, in 1803 overleed hij.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 27 oktober 1903]
[zie: http://members.home.nl/broersma/braam.htm (Braam, Jacob Pieter van
(Werkhoven 27-10-1737 - Zwolle 16-07-1803), Nederlandse vlootvoogd)]
[zie:
http://www.tanap.net/_EAD_findingaids/den_haag/braam/index.html?Braam.html ]

- Al de zes zonen van den landbouwer L. VAN DER SLUIS te WESTMAAS zijn
vrijgeloot.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 27 oktober 1903]

- Zondag is te POLSBROEK een oude vrouw M.v.D. te water geraakt en eenige
oogenblikken later levenloos opgehaald.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 28 oktober 1903]

- Een 16-jarig meisje J. v.d. W., leerlinge van 't gymnasium te TIEL, is
achterover uit een stoomdraaimolen gevallen. Alle pogingen om haar weer tot
bewustzijn te brengen, bleven vruchteloos.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 28 oktober 1903]

- Te VIANEN ontving P. COPIER aldaar bericht, dat zijn zoon JACOBUS,
schildersknecht te VELZEN van een brug is gevallen in 't water, met het
noodlottig gevolg, dat hij 't leven verloor.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 30 oktober 1903]

- Te OBDAM is de rangeerder W., uit Hoorn, tusschen de buffers geraakt, met
het treurig vervolg dat hij gedood werd.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 30 oktober 1903]

- Te ROESSELAAR, aan de Belgische grens, is een in aanbouw zijnd huis
ingestort, waarbij de aannemer C. BOOMGAARD en de werklieden VAN DAM en
SAMIJN werden medegesleept en onder 't puin begraven. De twee eerstgenoemden
zijn zwaar gewond, de aannemer levensgevaarlijk en de werkman SAMIJN was
dood. De ongelukkige laat een vrouw en 8 kinderen na.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 31 oktober 1903]

- Publ. Verkoping herberg Oud-Eik-en-Donk.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad do 5 november 1903]

- DOOVE PIETER, een koopman uit BOLSWARD, is in de buurt van WITMARSUM door
de stoomtram overreden. Hij was onmiddellijk dood.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad do 5 november 1903]
[GENLIAS: Peter Haubrich, overl. 3-11-1903
(Bolsward akte 121/aangifte 6-11-1903/oud 63 jaar, ongehuwd, overleden te
Witmarsum), zoon van Johann Haubrich]

- Eerstdaags zal de kerk te DUBBELDAM verwarmd worden door twee vulkachels,
systeem Salamander. Dit is wel noodig met het oog op het natte jaargetijde,
waardoor het prachtig orgel soms van de vochtigheid heeft te lijden. Ook kan
die verwarming strekken tot bevordering van het kerkbezoek in den winter,
want het zal bepaald weldadig aandoen, als men van den verre wandeling in
een heerlijke atmosfeer, in plaats van een kille kerk, komt te zitten. Ze
dienen natuurlijk maar matig te branden gedurende den kerktijd, daar de
temperatuur anders spoedig zoo warm zou blijken te zijn, dat men jassen en
mantels moest uittrekken.
Eere dus aan het kerkbestuur, dat zich zulke uitgaven getroost tot bereiking
van een schoon doel, tot behartiging van de kerkelijke belangen.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 6 november 1903]

- Heden voormiddag half 11 uur ontdekte men brand in een kleerkast, ten
huize van BONTENBAL in de NOORDERSTRAAT. Eenige kleedingstukken verbrandden
geheel, terwijl ook het houtwerk eenigzins schroeide. De oude vader, daar in
huis, wist de brandende kleeren naar beneden te trekken en 't vuur te
dooven, waarbij hij hevige brandwonden aan de handen bekwam. Toen de politie
te plaatse verscheen was de brand reeds gebluscht. Het verbrandde is
verzekerd. De oorzaak van den brand is tot nu toe onbekend.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad za 7 november 1903]

- Een 17-jarige jongen aan de jamfabriek van den heer SIPKES te HAARLEM is
door een drijfriem gegrepen en meegesleurd. Een arm is totaal afgewrongen.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad di 10 november 1903]

- Gisteravond omstreeks half 7 liep de ongeveer 70-jarige vrouw LOGGER,
Wijnstraat 74, door kortzichtigheid in de sloot aan de Toul.laan
[Toulonschelaan] nabij den Dubbeldamschewg. Daar zij door den schrik geen
geluid kon geven, zou zij zeker verdronken zijn indien ze niet was opgemerkt
door G.J. VAN DIJK, Toul.laan 5nn en zijn vriend Th. BARTELS, van ROTTERDAM,
die daar juist de eenige voorbijgangers waren. Met veel moeite gelukte het
hun de vrouw uit haar neteligen toestand te verlossen, waarna ze naar haar
dochter, mej. BAKKER, brachtten, wonende aan den Dubbeldamscheweg voorbij de
spoorlijn derde zijstraat.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 11 november 1903]

- Half november.
Bij MEJ. MARIE DEN HARTOG aan de Wacht onder 's-Gravendeel stond een
rozenboom in vollen bloei, terwijl bij Hubertus KNOOK onder Strijen een z.g.
Paasbloem staat te bloeien.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad za 14 november 1903]

- De 65-jarige JAN VAN VUUREN ('ouwe Jan') is hedenmorgen 7 uur levenloos
uit de Nieuwe Haven opgehaald.... etc.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 16 november 1903]

* * *
Erica
Subject: ! uit het adresboek van Dordrecht 1949 -->pagina 46
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Wed, 27 Aug 2003 17:27:59 GMT

[pagina 46]

HART NIBBRIGSTRAAT

29 P.J. Groenewoud
31 A. Klaasse
33 J. Zock
33 W. Stuurman
35 C. Köllmann
37 J.C. van Erp
39 W. de Vries
41 H.L. Roubos
43 G.C.A. van den Akker
45 C. van der Schuit
47 R. van 't Hoff
47 Wed. W. van der Waal

2-8 Reservenummers
10 M. Koomans
10 Mej. C.J. Koomans
10 J. Ova, echtgen.
12 H.D. Brand
14 L.W. Derwort
14 P. Smit
16 P.H. Bosua
16 H. Bosua
18 C. van de Velde
20 W. Vogel
22 Wed. L. Brussé
22 L. Brussé
22 Mej. G. Brussé
24 J.J.C. van der Veer
26 G. Scheening
26 Mej. J. Scheening
28 A. den Boef
28 A.C. van Leeuwen
30 P.G. van Zanten
32 W. Scheurwater
34 Wed. A. van Doorn
34 A. van Dalen
36 H. van Prooijen
38 J. Stuurman
40 Wed. A. Nedermeijer
40 A. Nedermeijer
42 J. van Velzen
44 C. Sint Nicolaas
46 F. Rietveld

HAVENSTRAAT
[loopt van Burgem. de Raadtsingel (einde) tot Hoge Bakstraat]

1. M. Scheurwater
1r J. Blom
1r C. Blom
3 L. Blom
3r J. Prins
3r M. Keesmaat
5 G. Tijssen
5r J. Minneboo
5r Mej. M. Minneboo
7 M.J. de Meij
7r W. van Driel
9 F.P. Mallan
9r C.A. Smits
9r Mej. J. Arenoe
11 A.L. Ligtmans
11r T. van Leeuwen
13 A. Houtman
13r J. Vermeulen
13r Mej. S. Vermeulen
13r Mej. J.C. Vermeulen
15 D. den Dunnen
15 Mej. A.M. Aartse
15r A. van den Heuvel

2 H. van Maaren
2r C. van Efferen
2r F. van Efferen
4. Wed. J. van de Ree
6 W. Slijkhuis
6r J.A. Reijnhout
8 J.A. Meiboom
8r J. Bredels
8r P. Kranendonk
10 C. Oosthoek
10r B. Ham
10r Mej. A.M. Ham
10r Mej. L.H. Ham
12 K. den Hartog
12r A.G. Feijen
12r J.B.M. Feijen
14 H. Bouman
14r D. Jabaaij
16 J.S. Sant
16r N. harmans
16r Mej. K.A. Harmans
16r Wed. T. Terlouw
18 Wed. M. Leeuwestein
18 Mej. J. Leeuwestein
18 C.A. Leeuwestein
18 L. Leeuwestein
18 M. Leeuwestein
18r D.M. Goedhart
20 Wed. L. Jabaaij
20 Mej. M.C. Jabaaij
20 Mej. A. Jabaaij
20r R. Ansink
20r Wed. M. van Zanten
20r R. Ansink
20r D.M. van Bloppoel
22 H.B.A. Diederiks
22r L. Groebbé

's HEER BOEIJENSTRAATJE
[loopt van Varkenmarkt tussen nrs. 22 en 24]

1-3 Pakhuizen
5-9 Onbewoond
11 Erf

HEER HEIJMANSSUIJSSTRAAT
[loopt van Voorstraat tussen nrs. 74 en 78 tot Vest]

1r Pakhuis
1 Pakhuis
3 ingang het Kruis
5 Pakhuis
7 A. Koorevaar
7r J.J. Dooms
9 J.A. Greete
9r A. Schoon
9r N. Dubbeldam, echtgen.
9r H.M. van Os
11 W.D. Prenger
11r Mw. P.J. Kamerman
11r E. van Vuren
11r I. van Vuren
13 M.J. van Dijk, echtgen.
13 J.J.J.C. Gerde
13r K.M. Prent
15 J. van der Steen
15r W. van der Klooster
17 J.M. van Geenen
17r C.J. de Baan
19 P. Visser
21 W.H. van Helden
21r W. Piek
23 Bergplaats
25-29 Vervallen nummers
31 R. Dijker
31r C.B. van Gorsel
33 Pakhuis
35 A.A. Huiskens
35r C.G. Zoeteweij
35r C. Bakker
37r G. Smits
37r G. Verrijzer
39r A. Stobbelaar
39r A.J. Stobbelaar
39 W.H. Kelfkens
41 J.H. Wegh
41r A.H. Teeuw
43r J. Schaap
45r A. Goutier
45 G. van 't Hoog
47 A.L. Regoort
47r J. Hofman
47r H.W. van Efferen
49r J. de Goede
49r P. Nooteboom, echtgen.
49r M. van Hemert
51r A. Beversluis
51 H.K. van Tilborg
53r D. Bakker
53r A. Jansen
53 A. Lachnit
53 H. Lachnit
55-65 Vervallen nrs.
67 P. Dekker
67 P. Dekker
69 Pakhuis
69r A. Schonewille
71 Metaalfabriek
73 J.T. Koopman
73 Mej. J. Koopman
75A Bergplaats
75B Werkplaats
75C Bergplaats
77r Bergplaats
77 Bergplaats
79 Pakhuis
79r Onbewoond
81r A. van der Steen
81r G. van Scherpenzeel
81 C.J. Blom
83 W.P. Kok
85 T. van Tiel
87 ingang Meivogelhof
89 H. Kleinendorst
91 D. Kroonen
93 Pakhuis

2 Tuin
2 H. van Trooijen, Behanger, Stoffeerder, meubelmaker, beddenmaker
2r Wed. J.H.P. Waijers
2r J. Dielissen
2r Th. Caron, echtgen.
2r C. Boer
2r H.M. van Dijk
2r W. H. van Efferen
2r A.M.R. Groeneveld
2r B. Groeneweg
2r D.W. Oers
2r D. Rietveld
2r L. Stal
2r R. Pischem, echtgen.
2r H. Scheerder
2r Mej. H.M. Groenenberg
4 Bergplaats
6 Pakhuis
6r A. Kruger

* * *
Erica

Subject: ! uit het adresboek van Dordrecht 1949 -->pagina 47
From: "Erica" <GenBook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Wed, 27 Aug 2003 17:43:19 GMT

vervolg HEER HEIJMANSSUIJSSTRAAT
[loopt van Voorstraat tussen nrs. 74 en 78 tot Vest]

6r I. van Vuren, echtgen.
8 A. Sebes, echtgen.
8 J. van der Hoek
10 Bergplaats
10r Wed. W.M. van Os
12 Pakhuis
14r H.M. van Roekel
14 Pakhuis
16 Sigarenfabriek
18 Pakhuis
20 P. van Wijngaarden, echtgen.
20r Ph. J. Borst
22 W. Ridderhof Sr.
22 Mej. H. van de Werken
22 W. Ridderhof Jr.
24 P.H. Daalhuizen
26 Wed. F. Oudenaar
26r B. Verheij
26r H. van der Linden
28 Wagenmakerij
28r B. de Boer
30r Mej. C. van IJk
30 Pakhuis
32r H.A. Buijtenhek
32 Pakhuis
34r J. Kieboom
34r Mej. A. Kieboom
36 Chr. J. Knieriem
36 Mej. Chr. J. Knieriem
36r Wed. S.A. van den Eijk
36r A.W. de Vrieze
38 G. van Geenen
38 J. Bakema
40r P.A. de Graag
40r. Z.A. de Graag
40 Kistenfabriek
42 J. van Eijsden
42 Th. van Eijsden
42r G. Bosma
44r A.B. Baks
44 Winkel en werkplaats
46r J.H. van Eijnsbergen
46 werkplaats
48 H. Kerseboom
48 L.J. Kooijstra
48 Mej. B. Kerseboom
50 A.J. Mast
50 A. Mast
50 S.H. Mast
50 G. Mast
50b In gebruik bij ben. bewoners
52 W.A. Rook
52r P. van Wijngaarden
52r Echtgen. H.G.A. van Eijsden
52r Mej. J.E. van Eijsden
52r C. Carlier
54 Rijwielstalling
56r Vervallen nr.
56 H. de Visser
58 Bargplaats
58r A. Roeland
58r J. Roeland
58r H. Roeland
58r Echtgen. S. Roeland
60 Pakhuis
62 K. de Leeuw
62r A.H. de Leeuw
64 N.D. van Maaren
66 Wed. B. Grootenboer
66 W. Grootenboer
66r Wed. G. van Geenen
66r J. van der Graaf
68-70 Erf
72 Ingang Burgemeesterspoortje
74 Wed. A. J. van 't Hoff
76 A.J. Brouwers
78 H.H. Prenger
78 Wed. N.W. van Duren
80 J. Bulsing
82 H. Kerseboom
82 Mej. N. Jobse
84r en 84 Onbewoond verkl. woningen
86 W. Mellegers
88 Afgebroken
90 Mej. J.C. Haze
90 Mej. W. Sanders
90r J.G.N. Stavast
92 Gang
94r P.S. Boers
94r G.J. Boers
94 D. Heidenreich
94 Echtgen. A. Kooistra
96 C. Feijtel
98 Wed. G. Grootenboer
98 J.G. Grootenboer
98 G. Grootenboer
98 A. Prins
100 In gebruik bij bovenbewoners
100r H.G.A. van Eijsden
100r H.G.A. van Eijsden
102r Mej. H. van Hooven
102 Th. F. Wiegmans
104 Bewoond door 104 rd.
104r J.A.L. Grintjes
106 L. Kloens
106r M. van Wijngaarden

HEIJEPLEIN
zie J.P. Heijeplein

HEINSIUSSTRAAT
[loopt van Marnixstraat tot Erasmuslaan]

1 S. Post
3 J.C. Dop
3 Mej. J. Dop
3 Mej. S.C. Klugt
5 J.J.A. van der Rest
7 J. Jiskoot
7 J. Jiskoot
7 J. Jiskoot
7 L. Jiskoot
9 T. den Boer
11 A. Lijten
11 R.E.T. Lijten
11 P.A.C. Lijten

2 G.J. Swagemakers
2r T. Ponsen
4 J. Piso
4r A.P. Vermeulen
6 J.Z. van Papenvelt
6r A.J. den Bakker
8 Echtgen. P.M. Tak
8r A.K. Froling
10 J.M. Dees
10r Mej. A. Stellingsma
12 F. van Dijk
12 H. Damsma
12r H.W. Bos
12r H.W. Duller
14 H. SMit
14 P.J. Groep
14r M. Barentse
16 Wed. C. Baaij
16 H. Baaij
16r C. Boogaard
18 P. Dost
18r J. Vlasblom
18r Mej. M.L. Vlasblom
20 P. Busink
20r G.S. Koekoek
20r Mej. A.J. Koekoek
22 P. Reehorst
24 W.F. Geldof
24 W.F. Geldof
24 K.M. Rowinski
24r A. Bonte
26 C.J. de Vries
26r F. Verschoor
28 Wed. C. de Vries
38r D.H. Kaasjager
30 T. Ponte
30r J.C. Mouthaan
32 G.H. de Kreij
32r J. Bothof
34 L. Bras
34r A. Lawende
36 A. Lenos
36 F. Bakker
38 P. Verschuur
38r J.A. Nedermeijer
40 W.J. Verhagen
40r J.G. van der Bijl
42 P. Kip
42 M. Kip
42r A. Janse
44 H.C. Nieuwenhuizen
44r A. Louwsma
46 J.C. van Tongeren
46r W.L. Kristelijn

HELENASTRAAT
(Land Weizigt)
[loopt van Louise de Colignystraat tot Juliana van Stolbergstraat]

1-7 en 2-4 in aanbouw
[NB. en weer afgebroken in ca. 2002]

HELLINGEN
[loopt van Spuiweg (begin) tot Sluisweg]

1-5 Gem. School voor b.l.o. voor debielen
7-15 Vervallen nummers
17 A.H. Hofman
19 Werkplaats
21 M. van Dijl
21r M.L. van Dijl
23 en 25 Vervallen
27 J.H. de Roo
27r S. de Boeff
27r A. de Boeff
27r Mej. M. de Boeff
27r Mej. E. de Boeff
27r P. de Boeff
29-35 Begrplaats
27 en 29 afgebroken
41 D.F. de Jonge
41b P.J. Noldus
43 Ingang Diaconiehof
45 Zonder bestemming
45b H.J. van der Schuit
47 Leeg
47r H. Roeting
49 Mej. J.E. Scheening
49r J. Krigsman
49r A. de Zeeuw
51 Vervallen
53 Y.K. de Yong
53 Mej. M.J. Kop Jansen

* * *
Erica

SURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868


© R.Kuijsten 1999-2010

INDEX - HOME


Statistieken