INDEX-HOME       TOEVALSTREFFERS Genealogie - DEEL 12   © R.Kuijsten 1999-2010


Toevalstreffers Genealogie. Opmerkelijke vondsten bij onverwachte bronnen, Bijvangsten etc. Vermeldingen in archieven, almanakken, tijdschriften of adresboeken


Doorzoek het Toevalstreffers Archief       Input: Naam of Plaats    INDEX - HOME


Gebruik voor verder zoeken de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: ! Dordrecht, lantaarngeld 1685 [looproute]
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 27 Aug 2004 17:11:43 GMT

Bron: archief 3, inventarisnr. 3984
lantaarngeld 1685

* Eerste Quartier:

De voorstraten beginnende aan de Groote Kerk.
D'ander sijde van de Voorstraat, begint op de Tolbrugge.
D'agterstraten van 't eerste quartier beginnende bij 't Groot-Kerkhof.
In de Schuijtmakers-straat.
Weder in de Houttuynen.
In de Vlijshouderstraat.
Op de Varkemart.
De Tolbrugstraat.
Agter de Laken-hal.
D'ander sijde van de Varckemarct.
Op de Drappierskade. #1
Op de Walevest staen geen lantaarne.
Op de Dwers-cade.
Op de haven naar de Blaupoort toe.
Den hoek omme.
Op de Hooge Nieuwstraat.
Op Engelenburg.

* Tweede Quartier:

De voorstraten beginnende aan de Beurs bij de Waagstijger.
Weer op de Wijnstraat.
D'ander sijde van de Voorstraat begint aan 't Groot Hooft. #2
D'agterstraten van 't 2e quartier.
Eerst de Tollebrug-straat.
Op de Verkemart.
D'ander zijde van de Varkemart.
In de Gravestraat.
Op de Haven.

* Derde Quartier:

De voorstraten beginnende aan de Beurs.
In de Nieukerk-stijgert.
Weer op de Voorstraat.
Den hoek omme naar den Room toe.
Weer op de Voorstraat.
Volgt d'ander zijde van de Voorstraat beginende bij de Riedijcxe poort.
D'agterstraten van 't 3e quartier.
Agter de Nieukerk.
In de Rietdijkstraat.
De Toornstraat.
De Wijngaardstraat.
De Nieukerckstraat.
Op of wel rond omme 't Nieukerkhof staan geen lantaarnen.
Aen Dwarsgang bij den Oijevaar.
De Herman Huijsstraat.
Aan de Vest bij 't Sluijsie.
D'ander sijde van de Herman Huijsstraat.
De Vranckenstraat.
Weer in de Hermanshuijsstraat.
Bij den Houthaak.
Marien-born-straat. #3
Aan de Vest
Weer in de Marienbornstraat aan d'andere sijde.
Agter 't weeshuijs.
D'ander sijde van de Doelstraat.
In 't Mazelaars-straatje staan als nog geen lantaarnen.
Agter den Doel.
In 't Weeshuijs-straatje.
De Marienbornstraat.
Den Dwarsgang bij den Houthaak.
Den Hermanhuijsstraat.
Den Dwarsgang bij den Oijevaar.
't Steeg-over-sloot.
Op de Linde-gragt.
Weer in 't Steegoversloot.
In d'Augustijnenkamp.
Weer in 't Steegoversloot.
De Nieustraat.
De Kolfstraat.
Weer in de Nieustraat.
De Steenstraat.
Weer in de Nieustraat.
De Kolfstraat.
Volgt d'ander sijde van de Kolfstraat begint aan de Vest.
De Stoofstraat.
Weer in de Kolfstraat, van de brugge af.
De Tollebrugstraat.
De Kromme-elleboog.
De Gevolde Gragt.

* Vierde Quartier:

De voorstraaten beginnende op de Tolbrugge.
Buijten de Vuijlpoort.
Op de Kalkhaven.
Op 't Slik-velt.
Wederom van de Sluijspoort af.
D'ander sijde van de Voorstraat weerom in de stad.
De agterstraaten beginnende op de Gevolde Gragt.
De Tollebrugstraat.
De Vriesestraat.
D'ander sijde van de Vriesestraat.
De Visstraat.
De Nieu-breestraat.
Naar 't Bagijnhof.
De Sarisgang.
Weer voor 't Bagijnhof.
De Raamstraat.
In 't Kousken.
Weer in de Raamstraat.
Op den Hil.
Elfhuijsen.
Bij St Laurens Capelle.
Weer op den Hil.
Weer in de Raamstraat.
Oude Breestraat.
De Lombardstraat.
Weer in d'Oude Breestraat.
In de Visstraat.
In 't Looverstraatie geen lantaarns.
De Groote Spuijstraat.
De Klijne Spuijstraat.
De Botjesstraat.
De Pelsestraat.
De Ruijtestraat.
De Cellebroers of Dulhuijsstraat.
't Molenstraatie.
De Zuijckerstraat.
De Vest, naa de Sluijspoort toe.

----

#1
Jan van Gele 1-5-0
Juffr Margarita van Neurenberg 0-12-0
't huijs van d'hr. Reepmaker 3-15-0
Deselve 1-10-0
Toussaint Lambert 1-14-8
Rensou Martijn 1-0-0
Gerrid Heurt 1-7-0
Rensou Martijn 1-7-0
Deselve 1-8-8-
Jacob Reusou 1-10-0 etc ...

#2 [=Wijnstraat, rivierzijde]
Evert Raats wed 2-5-8 [=Rode Leeuw]
Arijen Claas Bort 2-2-8
Vaster de Ram 1-10-0
Cornelis Monsieur 1-18-8
Hendrik Selis 1-16-0
Cornelis Ouboter 1-13-4-
Arijen Karelburn 1-5-12
't Schippershuijs 1-10-0
Cornelis Willem de Graaff 1-16-0
Wijnant van Hoogstraten wed 1-10-0
mr. Gijsbert Douwe 2-0-0
Jan van der Schaar 1-6-8
hr. Arent Muijs van Holij voor en agter 4-12-0
Govert Denijs [van Roij], visser 1-12-8
Hendrik Penning 1-0-0
Gerard Vingerhoet 3-19-4
Deselve 0-12-8
Aart Teggers 2-0-0 [=pakhuis Bordeaux]
N. van Wingerden 1-10-0
Abel Ouboter 1-0-0 [=Het Henneke/De Hen]
Vaster de Ram 2-2-8
hr. Herman Vingerhoet voor en agter 4-6-0 [=Pauillac]
Johan Gelsdorp 1-12-4 [=gebouwd 1658]
Johan van Gele 2-10-0
Cristiaan Paff 3-13-8 [=deel Westindisch Huis gebouwd 1735]
Kalraat wed 2-5-0 [=deel Westindisch Huis gebouwd 1735]
de suijkerraffinaderije 1-8-0 [=deel Westindisch Huis gebouwd 1735]
Lowij van der Putten 4-0-8
Joan Diodati 3-5-0
cap. Simon de Vries Antonisz 2-15-0
Denselven 4-0-0
Denselven 5-14-0
Juffr de Rave 1-12-8
Arent Schulde 2-2-8
etc ...

#3
Twee woningen van de wed Cornelis Bronwater 0-10-8
Twee woningen van deselve 0-10-0
Vier woningen in de gang van deselve 0-16-0
Een woning in de gang van Gerrid Jans Bornput 0-4-0

* * *
Erica

Link:
http://www.westindischhuis.com/default2.htm
Subject: ! varia Dordrecht
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 27 Aug 2004 17:15:06 GMT

- otr. Dordrecht 7-6-1591 (tr. 22-6-1591)
Nicolaas Simons van der Mijl
Margrita Jacobs wed Jan Lambrechtsen, beide van Dordr.

- otr. Dordrecht 18-8-1591 (tr. 8-9-1591)
Hubrecht Simons, landtman
Jennicken Lanart Jans, beide van Rosendael

- attestatie Dordrecht 5-2-1645
David van der Mijl met sijn huijsvrouw gewoont hebbende in Augustijn-kamp
vertrocken na Hoorn.

- otr. Dordrecht 19-2-1645
Leendert Janssen, jongman van Oudelandsambacht
Sara Jans, jonghdochter van Dordrecht

- otr. Dordrecht 4-12-1650 (tr. 25-12-1650)
Jan van Gelť, j.m. van Brussel wonende, op de Nieuwe Haven
Barbar Elias, j.d. van Dordrecht wonende in Steversloot.

- otr. Dordrecht 2-3-1653 (tr. 22-3-153 te Alblasserdam)
Pieter Janssen, schipper, jongman van Alblasserdam en aldaar wonende
Lijsbeth Hermens, j.d. van Dordrecht wonende aen den Rietdijk.

- otr. Dordrecht 7-1-1607 (tr. 21-1-1607)
Tilman Christiaensen, droogscheerder van Lennich int lant van Gulijk
Janneke Michiels, van Breda wed Jan de Lart (maesschipper)

- klapper 20.10 notaris Arent Muijs van Holij
Broeck/Brouck, Nicolaas 105:326, 106:23+28, 106:274, 107:242, 109:134,
112:385.
Broeder, Adriaan Adriaan, man Lijsbeth Jansz Ridder, Dubbeldam, 107:220

- klapper 20.11 notaris ...
Arijen, Dirck, +, schoolmeester Puttershoek 114:69
Engels, Claes Duijt, Zoetermeer, 116:104

- klapper 20.12 notaris Gijsbert de Jager
Brouck, Nicolaas 121:369
Brouck, Cornelis Jacobs, huisman, Dubbeldam 121:319, 122:20
Bommel, Dirck, schepen 's-Gravendeel, 128:387
Blommendaal, Maijcke Jacobsdr, Dubbeldam 119:439
Ram, Vaster, g[etuige], koopman 128:10
Ram, Jan, soldaat 124:473

- klapper 20.13 notaris Johan Muijs van Holij
Bartram, Hendrick+Jacob, maesschipper 101
Chijs, Johannes, coopman, 209, 202, 400
Driesprong, Cornelis Ariensz, Barendrecht, 309
Dingmansz, Dingeman Jan, Hoge Zwaluwe, schout, 18, 163
Cornelisz, Adriaan, 's-Gravendeel, molenaar, 88, 89

- klapper 20.15 notaris Arent van Neten (f. 133-173)
Broek, Pieter Gerrits, Dubbeldam 139:454
Broek, Nicolaas v.d., koopman, Rotterdam, 137:493, 138:451
Hatert, Christiaan v/d 148:309, 14.:59
Ram, Govert de, HI Ambacht 143:56
Ram, Jan Laurens, schout Purmerend
Ram, Vaster de, reeder en koopman 143:547+561
Ram, Vaster Zacharias 145:221
Ram, Wessel de, tavernier 151:463+505, 152:12
Ram, Wessel Zacharias, beurtschipper 143:28, 144:171
Ram, Zacharias de 144:22
Ram, Zacharias Wouters de 143:157

- klapper 20.16 notaris Elias Vinck
Bel, Thomas, Vlissingen, gew. gezworenen in Brazilie 174:217
Fransz, Jan, Dubbeldam 176:202
Folmarijn, Jacob Jansz, 's-Gravendeel 174:283, 284
Dirck, Willem van der Linde, Dubbeldam 175:53+125
Dirck, Floris, man van Neeltie Jaspers, Dubbeldam 176:432
Bekkers, Jan, Walevest, 176-370
Ariesn, Eldert, Dubbeldam 175:102
Ariens, Arien Jonge, Dubbeldan schout 175:102
Ariens, Hendrick Pater, Dubbeldam 174:352
Anthonisz, Pieter den Houttuyn, Dubbeldam 175:75

* * *
Erica
Subject: ! varia Dordrecht
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 27 Aug 2004 17:17:06 GMT

- Sterke damesfiets te koop geheel in orde, voor den prijs van F 24.
Vlak no. 11, Dordt.
[bron: Dordrechtsche Courant wo 5 mei 1909]

- Hinderwet.
Aan F.H.C. Stroning en M. van Asperen, handelende onder de firma Stroning en
Van Asperen, tot het oprichten van een koper- metaalgieterij in het pand aan
het Vlak 15 (kad. F130).
[bron: Dordrechtsche Courant do 6 mei 1909]

- Heerenfiets te koop. Prijs 25 gulden.
Hooge Nieuwstraat 5.
[bron: Dordrechtsche Courant do 6 mei 1909]

- Aankomende knecht gevraagd.
Zich aan te melden tusschen 10 en 11 uur.
Kantoor Nieuwe Haven 27.
[bron: Dordrechtsche Courant 7 mei 1909]

- Gevraagd: eene losse dienstbode.
Buitenwalevest 20 Hrood ('s avonds 8-10 uur).
[bron: Dordrechtsche Courant za 8 mei 1909]

- Heerenfiets te koop, zeer geschikt voor winkelwerk.
Hooge Nieuwstraat 5.
[bron: Dordrechtsche Courant za 8 mei 1909]

- Nette jongen gevraagd 13 a 14 jaar. Nieuwehaven 1.
[bron: Dordrechtsche Courant di 18(en 21) mei 1909]

- Toen L. van 't HOF, timmerman bij firma C.A. TENENTI, werkzaam aan den
Dubbeldamscheweg, te 12 uur per fiets huiswaarts reed, werd hij op dien weg
door een paar schooljongens met steen geworpen, waarbij een scherpe steen
hem boven het rechteroog trof, zoodat een hevig bloedende wond ontstond.
In een kruidenierswinkel in de nabijheid werd de wond uitgewasschen en
verbonden. Vervolgens is hij huiswaarts gekeerd.
[bron: Dordrechtsche Courant wo 19 mei 1909]

- Net meisje gevraagd niet beneden 15 jaar.
Buiten Walevest 20c.
[bron: Dordrechtsche Courant wo 19 mei 1909]

- Gouden Broche verloren met steentjes.
Tegen belooning af te geven Nieuwe Haven 69.
[bron: Dordrechtsche Courant za 22 mei 1909]

- A. de Jongh. Dagelijksche bodedienst Dordrecht-Rotterdam per Motorboot
'Johanna' ligplaats Voorstraatshaven bij de Nieuwburg.
Bestelkantoor Voorstraat 123, Dordrecht. Telef. interc. 796.
[bron: Dordrechtsche Courant ma 24 mei 1909, 2de blad]

- Een vuilnishoop liggende achter de stoomdrukkerij van J. de L. aan de
Marienbornstraat, geraakte gistermorgen kwart over 11 uur in brand. Het vuur
kon echter met emmers water door een politieagent en burgers worden
gebluscht.
[bron: Dordrechtsche Courant di 25 mei 1909]

- Het Gerechtshof te leeuwarden heeft heden uitspraak gedaan in de zaak
tegen den 33-jarige IJJE WIJKSTRA, gedomicilieert te Grootegast, door de
Rechtbank te Groningen wegens moord en doodslag op 4 veldwachters
veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf ....
[bron: Dordrechtsche Courant ma 26 mei 1930, 3de blad]

- Gouden bruiloft.
Jacobus Cornelis Straasheym, geb. Schiedam, 77 jaar
en
Trijntje Sonneveld, geb. Maasland, 82 jaar
Wonende: Kolfstraat 17rd ... etc....
[bron: Dordrechtsche Courant 26 mei 1930]

- In het faillissement van Hendrik van der VORM, timmermansknecht, wonende
te Rijsoord, heeft de ondergeteekende ter griffie van de Arr. Rechtbank te
Dordrecht en van het Kantongerecht te Ridderkerk. .. etc
[bron: Dordrechtsche Courant 5 juni 1930]

- Verkeersongeluk op den Dordtsche Straatweg.
[bron: Dordrechtsche Courant 12 juni 1930 (met foto)]

- Gistermorgen heeft burgemeester VAN LANSCHOT op de veemarkt in Den Bosch
de bronzen medaille uitgereikt aan den heer KLAPWIJK uit Overschie die reeds
50 jaar de Bossche veemarkt regelmatig bezoekt.
[bron: Dordrechtsche Courant do 16 dec 1937 (met foto)]
[Klapwijk genealogie: http://home.publishnet.nl/~dklapwyk/WC_TOC.htm]

- De buitenplaats Noord-Hove of de Buksche Stee.
Fundamenten gevonden aan den Reeweg.
... etc.
[fam. Hoogeveen, Otto Buck, Repelaer]
[bron: Dordrechtsche Courant za 18 dec 1937]

- Te Huur: een vrij huis aan de Hooikade. Buiten Walevest 25.
[bron: Dordrechtsche Courant ma 20 dec 1937]

- Record snoek gevangen.
(16-jarige Frits HORDIJK, wonende Steegoversloot)
[bron: Dordrechtsche Courant wo 22 dec 1937 (met foto)]

- Het Centraal Drankweer Comite 1837-1937 beweert in een strooibiljet, dat
een glas bier ongeveer 12 1/2 % alcohol bevat.
Dit cijfer is misleidend.
Wij zijn te allen tijde bereid belangstellenden en ook het C.D.C. officieele
laboratoriumcijfers te toonen, waaruit blijkt, dat hier belangrijk minder
alcohol bevat, dan door het Comite wordt voorgesteld.
Directe N.V. Brouwerij 'De Sleutel', Dordrecht
[bron: Dordrechtsche Courant do 30 dec 1937]

- Wegens enorm succes geprolongeerd
THE BOSSI GIRLS
met de feestdagen
middag- en avond-concert
Cafe-Restaurant 'De Poort van Kleef'
[bron: Dordrechtsche Courant do 30 dec 1937]

- Wat Waar Wanneer ?
* Astoria-theater, Voorstraat. 's Avonds 8 uur 'De Mijnen van Koning Salomb'
met Paul Robeson, Anna Lee e.a.; 2e hoofdnummer 'Tarzan, de ontembare' met
Herman Brix.
* Luxor-theater, Vischstraat, 's avonds 8 uur. 'De vlucht voor het huwelijk'
met Joan Crawford, Clark Gable en Franchot Tone; 2e hoofdnummer 'Park
Avenue' met Dick Powell, Madeleine Carroll e.a.
* In Taveerne Ter Merwe, 's avonds 8-11 uur concert door Jetty WOLFFER's
show-orkest. Gedurende de feestdagen van 3-5 u. matinee.
* Cafe Restaurant 'De Poort van Kleef' van 8-11 u. concert door The Bossy
Girls. Gedurende de feestdagen van 3-5- matinee.
* Tot 2 jan. in Pictura tentoonstelling van werken door leden.
* 30 Dec. 8.15 u. in gebouw "De Bazuin' openbare seance 'Harmonia'; medium
mevr. AMELING.
* 30 Dec 2.30 u. in Luxor uitdeeling kleedingstukken van den Eenkwartiertje
Bond.
* 1 Jan 8 u. in Casino soiree-dansante m.m.w. van Pl. DOLK and his Rhythm
Spreaders.
* 3 Jan 8 u. in Kunstmin. Goochelavond voor het Nut door Wil. VAN HOUTEN.
* 4 Jan 7 u. in lokaal G. WOLTERS spreekt de heer ROEST uit Den Briel op een
oprichtersvergadering van een geitenhoudersvereeniging.
* 5 Jan 8 u. in Americain prof. dr. Joh. DE GROOT spreekt voor de afd. van
het Ned. Bijbelgenootschap over 'In de streek van Sodom en Gomorra'.
* 6 Jan 8 u. in Luxor en Astoria vertooning van 'Toendra' voor de Dordr.
Vereen. voor de Cultureele film.
[bron: Dordrechtsche Courant do 30 dec 1937]

- Geitenhoudersvereeniging in oprichting.
Eenige personen hier ter stede hebben het plan opgevat om, in navolging van
verschillende andere plaatsen, ook voor Dordrecht en omstreken te komen tot
de oprichtingen van een geitenhoudersvereeniging. Er is een voorloopig
bestuur gevormd, besteende uit de heeren:
A. BOUMAN,
P. SNOEK,
C. TILGENKAMP, Kolfstraat 85,
P. de LANGEN,
J. v. WINGERDEN en
A. VERZIJL
[bron: Dordrechtsche Courant do 30 dec 1937]

- (getekende advertentie (klokken, horloges))
A.H. Schnabel heeft de grootste keus.
Voorstraat 242, Dordrecht.
[bron: Dordrechtsche Courant do 30 dec 1937]

* * *

(bron: SA Dordrecht 20:387 notaris Joh. van Bijwaert)

- obligatie. 10-4-1684
Adriaen van DIJCK, lakencooper wonende in Oud-Beijerland.
Jan DIRCKSE [identiek met Jan Dirckse van de MERWE ?], huijsman, wonende op
Puttershoek.
F 300

- Certe Partie. 10-6-1684
Harman Pieterze SWAVELSTOK, van Vlieland, schipper op 't Galjoen genaamt 'De
Melkmeijt' lank 90 wijt 21 1/2 en hol 11 1.4 voeten.

- Articulen van Interrogatorien. 17-7-1684
Francois BOON, schip genaamd 'Stat Dordregt'
(ca. 20 jaar; heeft gevaren op 'Stat Dordregt'; stuurman begin maand junij
1683 geschooten heeft zekere WALVISCH; verklaart de visch in 't opdoen
verbaasd blaasde; etc...)

* * *

Dordrechtsche Vrouwenclub

De Dordrechtsche Vrouwenclub mag zich op een twee jarig bestaan verheugen,
zij zond haar tweede jaarverslag de wereld in.
Dat verslag begint zeer bemoedigend, de algemeene indruk toch is dat de club
voorziter in een laat ons zeggen stedelijke behoefte. Niet alleen vindt de
ongetrouwde vrouw in het clublokaal haar tehuis, maar een welvoorziene
leestafel, lezingen, voordrachten, cursussen, concerten, tentoonstellingen,
dit alles, wel is waar op bescheiden schaal, bevordert algemeene
ontwikkeling en kunstzin.
In de afgeloopen jaaren spraken voor de D.V.C.:
mej. N. van BERKUM over 'de Geschiedenis van het Huishoud-nderwijs en
de heer J. GRATAMA over 'Het Futurisme en het Cubisma in de Schilderkunst',
mej. V.C. v.d. MEER v. KUFFELER over 'Bereikbare Idealen',
mej. Annie SALAMONS over 'de Vrouw in de Nederl. literatuur',
de heer Dr. R. CASIMIR over 'Een studie in practische Ethiek',
Dr. Th. v.d. VELDE over Kraam- en Zuidelingbescherming.

Twee tentoonstellingen werden georganiseerd:
een tentoonstelling van Kinderlectuur en
een tentoonstelling van Batikwerk, Egyptisch vlechtwerk en Leerperswerk.

Voeg daar nog aantoe de cursussen o.a. in de Deensche taal, gegeven door
mevr. BLOEMBERGEN-BURGER, in het koken op het Sanogres - fornuis door de
firma VETH & Co. en wij meenen Dordrecht geluk te kunnen wenschen met zijn
oraganisatie waarvan, getuige zelfs het batig saldo, leven en ktacht
uitgaan.

Het Bestuur is als volgt samengesteld:
mevr. Dr. B.H. BILDERBEEK-van MEURS, presidente;
mevr. A. BLOEMBERGEN-BURGER, vice-presidente;
mevr. J. de GROOT-de GROOT, 1e secretaresse;
mevr. N. JONGKINDT-LIEFTINK, 2e secretaresse;
mej. G. ANDREAE, penningmeesteresse;
mevr. KOLKMAN-v. BAARLEN,
mej. SCHOLTEN.

[bron: Groene Amsterdammer 6-12-1914
http://213.201.159.36/exe/tiff2png.exe?-i+-r+65+-g+3+-h+123,6,13,125,5,13+F%
3A%5CARCHIVES%5CDGAART%5CEXPORT%7E1%5CTIFF%5C00000023%5CD1000GCT.TIF]

* * *

Fantastische gestalten van Harry van Tussenbroek

Voor twee jaar had ik de eer dit onvervalscht kunstenaarswerk bij u in te
leiden onder de rubriek: Dramatische Kunst, waartoe het onder andere, en
m.i. in de eerste plaats, behoort;
Hatry VAN TUSSENBROEK heeft de dramatiek in zijn vingers.
Ik had toen gehoopt, dat deze wonderbare wereld, geboren in de schaduw van
den Dortschen toren, verplaatsbaar zou zijn en kunstenaars van alle gilden,
maar voornamelijk van het tooneel, zouden komen om mijn geestdrift voor deze
sterke-inspireerende, tal van mimische perspectieven openende uiting,
waaraan allicht een schijn van chauvinisme kleefde te deelen en te
bevestigen. Tot dusver is daar niet van gekomen en wanneer men thans het
zaaltje van de DORDTSCHE VROUWENCLUB - naast-aan het huis van den maker -
binnentreedt, wijkt de gedachte dat dit alles ook elders tentoongesteld zou
moeten worden voor de zekerheid: hier, op deze plek behooren ze thuis, al
deze gestalten en verschijningen, geesten en gedrochten, als de aardbewoners
in hun hol en de zielen in het Nirwana.
En wie dit vreemde leven-der-dingen wil ondergaan en als een kunstgenot
genieten- och, we zoeken het tegenwoordig zoo ver en dit is heusch even
Russisch als de Rusische import, waarmee gedweept, en even 'primitief' als
van de wilden in het oerwoud - moet er een kleine reis voor over hebben.
Wie op het woord gebrand is, mag dit gerust ook 'Expresionisme' noemen, maar
dan met het praedicaat: onbewust, want hier ligt huist de kloof tusschen den
enkelen geboren kunstenaar, die maar-doet en eigenlijk niet weet wat hij
maakt, en den verfoeilijken zwerm kunstenaars di het u allemaal zoo keurig
weten uit te leggen: wat ze ouden willen als ze konden.
Achterna te beschrijven zijn deze 'gestalten' - sierpoppen heeft men ze
aanvankelijk abusievelijk genoemd - ook bezwaarlijk, tenzij men een
kunstvoorwerp in zijn bepaalde sfeer, met de pen te betasten.
En dan nog ................................

[bron: Groene Amsterdammer 3-11-1923
http://213.201.159.36/exe/tiff2png.exe?-i+-r+65+-g+3+-h+30,21,9+F%3A%5CARCHI
VES%5CDGAART%5CEXPORT%7E1%5CTIFF%5C0000003H%5CD4000LOS.TIF]

- Firma A. HOSTE
Drogist - assistent-apotheker
Oostzeedijk 237 - Telefoon 10170 - Rotterdam
- Pension G.W. SCHUT
Eusebiusplein 13 Arnhem Telefoon 22896
Prima Keuken
[bron: Groene Amsterdammer 10-12-1932
http://213.201.159.36/exe/tiff2png.exe?-i+-r+150+-g+3+-h+86,14,10,86,31,9+F%
3A%5CARCHIVES%5CDGAPAG%5CDGA03%5CTIFF%5C0000001H%5C00000ASY.TIF]

- Twee zieken tegen wil en dank.
'Maandagmiddag' zoo schrijft de Dordrechtsche Courant, kwam aan het
GROOTHOOFD te Dordrecht een sergeant van het korps pontonniers met de
raderbrancard van het militair hsopitaal, ten einde een ziek gemelden
verlofganger der militie van de stoomboot te halen.
'De boot was echter reeds aan een de zieke, die er nogal welvarend uizag,
stond bedaard op zijn geleide te wachten. Dadelijk was hij bereid mee te
wandelen, maar ... de sergeant had nu eenmaal order om hem per brancard te
halen en dus, ziek of niet, de milicien moest erin.
Zich in het onvermijdelijke schikkende stapte hij onder het gekach der vele
toeschouwers in het voertuig; de kap werd over hem heen gelegd en
overeenkomstig de voorschriften werd hij naar het hospitaal gereden.
[bron: Groene Amsterdammer 7-10-1900
http://213.201.159.36/exe/tiff2png.exe?-i+-r+105+-g+15+-h+540,11,9,541,7,11+
F%3A%5CARCHIVES%5CDGAPAG%5CDGA02%5CTIFF%5C00000003%5CD2000N7.TIF]

* * *
Erica
Subject: ! varia Dordrecht
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 27 Aug 2004 17:18:51 GMT

Bron : Stadsarchief Dordrecht
Archief : 218 Dienst openbare werken en stadsontwikkeling van de
gemeente Dordrecht
Inventarisnr. : 41

24-11-1831 (nr. 150)
.. geoctroyeerde kunstcement ..

8-8-1831
Zegert MORJE, bijna 28 jaren als brandmeester in dienst.

25-7-1831
Gerrit GRONTHOUT, verzoekt om de huijsjes genommers C763, 764, 765 en 766,
staande in een gang in de Marienbornstraat alhier, belend aan de eene zijde
met het huijs geteekend C761 en aan de andere zijde met het huis geteekend
C767 uit hoofde van bouwvalligheid te mogen weg breken en van de grondlasten
gelibereert te worden.
Goedgekeurt, mits dat door of ten laste van hem suppliant de achtermuren,
welke hij voornemens is, tot afscheiding der Erven, behorende aan de huizen
in de Frankenstraat, te laten staan, in dien staat gebragt worden dat door
dezelve geene ongelukken kunnen veroorzaakt worden.

5-5-1831
Dirk BOEST GIPS verzoekt om in het hem toebehorend huis st/gel. aan de Vest
op den hoek van de gewesen NOORDERPOORT of gang naar den Noordendijk
geteekend C613 in de zijmuren aan de Vestzijde een naar buiten open slaande
deur te mogen laten maken.

18-4-1831
een gedeelte gronds achter 't pakhuis RUSLAND op de Hooikade ..

7-4-1831
bouwvalligheid en gevaarlijke staat van de gevel van het huis geteekend D392
st/gel. in de Botkenstraat.

31-3-1831
bouwvalligheid van den gevel getekend C682 in den Heermnashuijsstraat,
toebehorende aan Johannis KUIPER (won. Kolfstraat).

11-3-1831
J.H. Biddigs, likeurstoker, verzoekt om in een huis staande in de Wijnstraat
aldaar B30 eene dispositie en wel speciaal een stokerij van likeuren op te
rigten.

12-4-1832
Corneille Arien VRIESENDORP als gemachtigde .. Hoge Nieuwstraat A488.

10-5-1832
Cornelis RIDDERHOF, wonende Marienbornstraat verzoekt dat aan hem moge
worden afgestaan een open Erf in de gemelde straat bevorens met drie huizen
bebouwd geweest onder .. C802, C803 en C804 met de daaraan verbonden
voorregten / wed Singels / Jan de Visser.

14-5-1832
MASION, woonhuis op Nieuwe Haven, twee steenen dorpels.

30-5-1832
Dwarskade over de Wolwevershaven ...

30-5-1832
aangekochte erf gelegen aan de stadsveste nabij de Sint Jorispoort ...

22-11-1832
Thomas Haaze, hoefsmid Hoge Nieuwstraat.

13-12-1832
Thomas Haaze, hoefsmid Hoge Nieuwstraat A501 'Sloebord'.

31-12-1832
stadsuurwerken ...

10-9-1832
assistent klapwaker Jacob RIDDERHOF ...

5-4-1833
een openliggend stuk grond waarop voorheen woningen gestaan hebben bij of
omtrent de af te breeken Riedijksche Poort, een gebouw zoude doen stichten
dat zeer gelegen zoude zijn voor een logement ...

29-4-1833
afbreken van het lui of klokhuis Ned Herv Kerk (Nieuwkerk) ...

9-5-1833
J.A. van Dam, woonhuis op de Voorstraat bij D1049 Tolbrugstraat ...

29-5-1833
huis staande in de Wijngaardstraat C513.

6-6-1833 (no. 29)
Hendrik STEENRAAD, om een stuk gronds 't welk aan zijn huis grensd
(Heerheymansuisstraat) dat een uitgang heeft in de Frankenstraat (en op welk
stuk gronds, onderscheiden huizen gestaan hebben waarvan er voor meer dan 20
jaren zijn afgebroken en niet weder herbouwd) ...

25-7-1833
slopen van 3 huisjes geteekend E31+32 st/gel. even buiten de Vriesepoort
tusschen de Herberg DE GROENE WAGEN en de korenmolen De Maagd van Dordt.

5-9-1833
Herman de Kat en Nicolaas Westerouven van Meeteren, wijnkopers, beide
wonende in de Wijnstraat, in huizen het Siboritstraatje te wederzijde
belendende (overlast in hun tuinen)(deuren Siboritstraatje gesloten
overdag)

5-9-1833 (no. 39)
Branderij De Ooijevaar C166 Voorstraat.

10-10-1833
Hendrik Coenraad SUNDERMAN, tangerijn wonende in de Boogjes (slopen schip
Spuihaven)

21-11-1833
nieuwe korenbeurs ...

2-12-1833
dat hij in de jare 1829 een gebouw heeft afgebroken gediend hebbende tot
woning van een koetsier toebehoord hebbende aan den eigenaar van buitengoed
WEIZIGT

5-12-1833
een huis aan de Vest bij de aschloods D821

6-2-1834 (no 2)
Hendrik STEENRAAD, arbeider Heerheymansuisstraat C543 (afbreken huis)

10-4-1834
Dirk Willem KUPPER, koekbakker, zijn woonhuis aan 't einde der Gravenstraat
op de Varkemarkt B265 een zonnezeil to mogen doen hangen.

29-5-1834 (no 19)
Dirk. B. GIPS wonende aan de Vest op den hoek van ouds genaamd NOORDERPOORT
wijk C613.

12-6-1834
weggebroken Riedijksch Poort.

30-6-1834
een erf genaamd De Rottendijk ..

3-7-1834
huis op den Riedijk van ouds genaamd DEN ENGEL ...

3-7-1834
Salomon de Vries, Med Doctor, Wijnstraat B28.

6-7-1835 (n. 25)
Anthonij KIST Ezn, verzocht werd toestemming om op den hoek van de stoep van
deszelfs huis, geteekend B167 staande op den hoek der Gravenstraat in de
WIjnstraat een steenen paal met een ijzer in den muur vastgehecht te mogen
doen stellen.

17-12-1835 (no. 44)
Willem VERHOEVEN, metselaar eigenaar van 't huis en Erve st/gel. aan de
Wolwevershaven B305 (afbreken en herbouwen volgens tekening)

* * *
Erica

Subject: ! onbekende huwelijken te Wijk aan Zee
From: "Patrick Schelvis" <patrick.schelvis @ planet.nl>
Date: Sat, 28 Aug 2004 13:42:53 +0200

Onbekende huwelijken voor Schout en Schepenen in Wijk aan ZeeDe volgende echtparen zijn in Wijk aan Zee getrouwd of in ondertrouw gegaan,
maar kan ik niet plaatsen in de bevolking van Wijk aan Zee van die tijd.

Tips & aanwijzingen zijn van harte welkom.Patrick Schelvis,

Beverwijka.. Wildernis van, Adrianus met Grietje van der Reehorst: impost +
ondertrouw op 20-10-1787;
b.. Wensingh, Barent met Annetje Prins: huwelijk op 10 januari 1740;
c.. Vervaase, Willem met Anna de Wit: impost op 29 maart 1722;
d.. Verhagen, Jacob met Swaantje Ravelkes: impost op 27 augustus 1724;
e.. Tuijnman, Pieter met Marijtje Cats: impost op 1 september 1720;
f.. Scheerman, Jan met Neeltje Hoogendorst: huwelijk op 11 oktober 1744;
g.. Scharenburgh, Hendrik met Cornelia Ariensz Duynevelt: impost +
ondertrouw op 9 juni 1771, huwelijk op 29 juni 1771;
h.. Scharenburg, Jan Hendrikse met Marijtje Cornelisz de Koe: impost +
ondertrouw op 27 december 1777, huwelijk op 11 januari 1778;
i.. Ridder de, Joost met Trijntje Andries: impost op 29 april 1731;
j.. Plas van der, Dirk met Marijtje Cornelisdr Konijn: ondertrouw op 13
september 1789 en huwelijk op 26 september 1789;
k.. Oud, Gerrit met Pietertje Jacobse Melleman: impost op 13 september
1794;
l.. Noot de, Nicolaus met Maria Schoordijck: impost op 26 mei 1726;
m.. Noorde van, Gerrit IJsbrandsz met Maartje Cornelis van Catwijk: impost
+ ondertrouw op 4 mei 1771, huwelijk op 19 mei 1771;
n.. Leeuw de, Domis met Machteld Olsthoorn: impost 10 mei 1732; (wellicht
Beverwijk?)
o.. Leyn te, Jan Coenraadts met Pietertje Gaykema: impost op 15 mei 1733;
p.. Leerink, Arie met Jannetje Jans: huwelijk 5 oktober 1738;
q.. Lants, Aerijen Cornelisz met Leuntje Cornelis Kuijper: impost op 18
april 1711;
r.. Krentebol, Claes Cornelis met Kuniertje Curijnen: impost 8 augustus
1727; (wellicht Beverwijk?)
s.. Kleermaker, Jan Roukis met Soetje Jans: impost op 30 oktober 1734,
huwelijk 14 november 1734;
t.. Gouwendaalder, Arent Claasz met Geesje van der Van: impost op 23
februari 1765;
u.. Groen, Jan Jansz met Geertje Sijmis: impost op 3 oktober 1697;
v.. Groen, Jan Maartensz met Angenietje Henrix: impost 19 oktober 1699;
w.. Fokkes, Albert met Marijtje Oud: impost 19 april 1794;
x.. Enkhuysen van, Maarten Joosten met Claartje Hendricx: impost 15
november 1695;
y.. Blaauw, Klaas met Marijtje Kaaij: impost 27 april 1737;
z.. Beeckman, Jan met Aeghje Cornelis: impost 2 november 1720;

Subject: ! secundaire bronnen Hazerswoude
From: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Date: 29 Aug 2004 02:08:54 -0700

Hallo allemaal,

Ik heb het eens aangedurfd om door middel van graaf- en spitwerk de
periode voor de DTB te verkennen. En ik moet zeggen dat dat wonderwel
gelukt is, veel beter dan ik ooit had durven dromen.
Het gaat om familie uit Hazerswoude, waarvan de doop- trouw- en
begraafboeken vanaf circa 1620 bewaard zijn gebleven. Extra bronnen
zijn er echter ook, te weten het hoofdgeld uit 1623 en het
oud-rechterlijk archief (ORA).
Bij het Nationaal Archief in Den Haag bezitten ze een moderne
transcriptie van dat ORA en na een weekje zoeken heb ik drie
generaties extra kunnen vinden. Ze staan op mijn website, in de
kwartierstaat Keijzer (generaties 12, 13 en 14).
Ik ben nog bezig met een tekstueel verslag van mijn zoektocht en
daarin vermeld ik dan meteen de naam van degene die meer dan tien jaar
heeft besteed aan het ontcijferen en op schrift zetten van de oude
bestanden. Ik ben namelijk vergeten de naam van de transcribent te
noteren. Wordt vervolgd.

Groeten van Richard,
wiens website te vinden is op adres:

http://home.tiscali.nl/r_keijzer


Subject: ! Dordrecht Liste civique
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 05 Sep 2004 18:46:11 GMT

Zie Liste civique Dordrecht (A-F):

http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.html_zk?p_vast=46&p_tab=102
(1322 resultaten; waarschijnlijk kanton 2, sectie 1-2-3)

Aalst, van, Evert
Aalst, van, Jan
Aardenne, van, Hendrik
Aardenne, van, Leendert
Abbema, Hendrik
Abbema, Johannes
Abeelen, van den, Samuel
Abeelen, van den, Samuel
Aberson, D.G.
Abrams, Michiels
Adel, Elias
Adriaan, Goedhart
Advocaat, Aart
Advocaat, Cornelis
Akker, van den, Adrianus H.
Akkerman, Hendrik
Albers, Willem
Alblas, Cornelis
Alblas, Cornelis
Alemans, Frans
Aljes, Jesse
Alleman, Huibert
Almans, Jacob Abram
Altena, van, Martinus
Altgelt, Johan Hendrik
Amersfoort, van, Thomas
Angevoort, Hendrik
Asman, Hermanus
Attenhoven, Adrianus
Baan, Aart Pleun
Baan, Matthijs
Baartman, Philippus
Backer, Hilmert Johan
Baers, Machiel
Baggerman, Cornelis
Baggerman, Pieter
Baggerman, Rijnier
Baijens, Pieter
Baks, Carel
Balkom, van, Jacob
Balte, Martinus
Banke, van, W.
Barendregt, Cornelis
Bartling, Wilhelmus
Barto, Arie
Beenhakker, Aart
Beijer, Justus
Belaerts, Matthijs
Belaerts van Emmich., Pieter
Bemolt, Gerardus
Bemolt, Lambert
Bendorp, Carel Fredrik
Bendorp, Johannes Christiaan
Berg, van den, Arie
Berg, van den, Arie
Berg, van den, Cornelis
Berg, van den, Fredrik
Berg, van den, Fredrik
Berk, Cornelis
Berkel, Jan
Berkel, van, Jan
Berkhout, Barend
Berkman, Jan
Bernhard, Willem
Berning, Aalbert
Berning, Hendrik
Besemer, den, Arie
Bettinge, Evert
Bettinger, Christoffel
Beuzekom, van, Hendrik
Bezemer, den, Adrianus
Bie, de, Adriaan
Biermans, Nicolaas Cornelis
Bisschop, Aart
Blextoon, Johannes
Blijenburg, Bastiaan A.
Blok, Cornelis
Blom, Andries
Blom, Rochus
Bloot, Daniel
Bluss,, Adolf
Boekee, Frans
Boekhorst, te, Lambertus
Boekhout, Adriaan
Boer, Cornelis
Boer, Jan
Boers, Abraham
Boers, Pieter
Boet, Arnoldus
Boet, Hermanus
Boet, Jan
Bogaards, Jan
Bogers, Hendrik
Bogert, Johannes
Bogert, Maarten
Bois, du, Abram
Bois, du, David
Bonte, Abram
Bonte, Arie
Boo, de, Leendert
Booij, Andries
Booij, Jan
Booij Klaaszn, Joris
Boom, van den, Adriaan
Boonen, Johannes
Bootsman, Willem
Bos, Johan
Bos, van den, Aart
Bos, van den, Arij
Bos, van den, Cornelis
Bos, van den, Cornelis
Bos, van den, Johannes
Bos, van den jr., Arij
Bosch, Barend
Bosch, Swinnas
Bosch, van den, Jacobus
Bosch, Willem Hendrik
Boshoven, Arend
Bot, Gerrit
Boudier, Jan
Boudier, Jan Babtist
Bouduin, Jacobus Jacobus
Bouman, Bastiaan
Bouman, Christoffel
Bouman, Willem
Bouman, Zwerus
Bouwe, Lauwerens
Bouwe, M.C.
Bouwens, Bouwe
Brakel, van, G.
Brakel, van, Simon
Brand, Abraham
Brand, Jacobus
Brand, Johannes
Brandeler, van den, Philip
Brans, Jan
Brans, Teunis
Brasem, den, Jan
Bree, van, Hendrik
Bree, van, Pieter
Breedveld, Pieter
Bremer, Salomon Sanders
Breugel, van, Hermanus Gerardus
Breur, Johannes
Brievens, E.
Brijvogel, Willem
Brine, Daniel
Brink, van den, Barend
Britting, Nicolaas
Broederhart, Martinus
Broek, van den, Cornelis
Broekman, Johannes
Bronkhorst, van, Herman Gerard
Bronsman, Willem
Brouwers, Eliza
Bruggemans, Adrianus
Bruijn, de, Cornelis
Bruijn, de, Cornelis
Bruijn, de, Dirk
Bruijn, de, Wouter
Bruin, de, Laurens
Bruin de Neve, de, Willem Jacob
Bruin, de, Willem
Bruise, Willem
Brune, Hendrik
Bugter, Huybert
Buijtenhek, Adrianus
Buitenhek, Arie
Buitenhek, Evert
Buitenhek, Johannes
Buk, de, Jan
Bunnigen, van, Nicolaas
Burg, van den, Hendrik
Burg, van der, Cornelis
Burg, van der, Cornelis
Burg, van der, Cornelis
Burg, van der, Jan
Burgemeester, Adriaan
Burgers, Ernst
Bustin, Augustijn
Buul, van, Johannes
Canter, de, Pieter
Capel, van, Adrianus
Capel, van, Louis
Capper, Johannes
Carp, Abraham
Casper, Hermanus
Castendijk, Gerrit
Cera, Benoit
Chabod, Pieter
Chassan, Joseph
Chastelet, van, Anthony
Chevalier, E.
Civatti, Hendrik
Coelbeek, Coenraad
Coenraads, Dirk A.
Cohen, Ephrahim Jonas
Collin, Joachim
Comijn, Martinus
Commers, Daniel
Cour, de la, Hendrik
Court, de, Etienne
Court, de, Henrij Francois
Court, de, Jan
Crans, Dirk
Crans, Jacob
Crans, Jan
Crol, Johannes Barth.
Daams, Cornelis
Daanen, Simon
Dagevos, Gerardus
Dam, van, Adriaan
Dam, van, Louis
Danzer, Govert
Deenen, van, Anthonie
Dekker, Cornelis
Dekker, Jan
Detlijn, Anthonie
Detlijn, Evert
Diebel, Jan
Dierkens v Wijngaard, F.
Dijk, van, Arie
Dijk, van, Jan
Dijk, van, Leendert
Dijl, van, Martinus
Dil, Theodorus
Dinteren, van, J.P.
Dirkson, Fredrik Gerardus
Dongen, van, Arie
Dongen, van, Dingeman
Dongen, van, Dingeman
Dongen, van, Jan
Donker, C.J.
Dooren, van, Cornelis
Dooren, van, Dirk
Dooren, Willem
Dordmond, van, Jacobus
Doterum, Jan
Doterum, van, Rijnier
Douwman, Michiel
Driel, van, Pieter
Driessen, Willem
Dros, Pieter
Dubbe, Aalbert
Duffer Czn, Franciscus
Duhen, Jan
Dupper, Dirk
Duuren, van, Gerrit
Duuren, van, Nicolaas
Duynen, van, Bastiaan
Eelders, Hendrik
Efferen, van Huibzn., Gerrit
Eijck, van, Daniel
Eijck, van, Samuel
Eijgens, van, Barend
Eijgens, van, Jan
Eijgens, van, Leonardus
Eijk, Dirk
Eijk, van den, Cornelis
Eijsden,
Eijsden, van, Frans
Eijsden, van, Jan
Eijsden, van, Nicolaas
Eisbergen, van, Wouter
Eisden, van, Caspar
Ekelo, Matthijs
Elckenbout, Cornelis
Elckenbragt, Ernst
Emmerik, van, Adrianus
Emmerik, van, Dirk
Emmerik, van, Govert
Emmerik, van, Matthijs
Ende, van, Roeland
Engelen, van, Adrianus
Engelen, van, Joost
Engels, Arij
Engels, Barend
Engels, Martinus
Epenhuizen, van, Albertus
Epenhuizen, van, Pieter Pleunardus
Erve, van, Huibert
Erve, van, Marinus
Es, van, Arie
Es, van, Huibert
Es, van, Izaac
Es, van, Joseph
Es, van, Lolle
Es, van, Marinus
Es, van, Willem
Evenwel, Arie
Evenwel, Cornelis
Evenwel, Jacobus
Evenwel, Laurens
Evenwel, Leendert
Evenwel, Michiel
Evenwel Schakel, Willem Jacobus
Evers, Willem
Eyck, van Mzn, Cornelis
Eykhoorn, Fredrik
Eys, van, Johannes Andreas
Eysden, van, Willem
Faasen, Jan
Faassen, Lodewijk
Faddegon, Pieter
Fagot, J.F.
Fajan, du, Pieter
Faktor, Jan
Fants, Jan
Fants, Jan
Finteman, Johannes Fredrik
Finteman, Paulus
Fiweg, Cornelis
Fluhrer, Andreas
Fokken, Willem
Foks, Levie
France, Jan
Franken, Jan
Fredrik, Stam

* * *
Erica
Subject: ! Dordrecht Liste civique
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 05 Sep 2004 18:46:32 GMT

Zie Liste civique Dordrecht (G-L):

http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.html_zk?p_vast=46&p_tab=102
(1322 resultaten; waarschijnlijk kanton 2, sectie 1-2-3)

Gaberel, Pieter
Galmeijer, Arnoldus
Galmeijer, Gijsbert
Galmeijer, Hendrik
Galmeyer, Nicolaas
Gans, Adrianus
Gelder, de, Arie
Genisse, Johannes
Gent, van, Gijsbert
Geus, de, Andries
Geuvels, Joseph
Gevaerts, Leonard Robbert
Gevaerts, Paulus
Giesen, Matthijs
Gijbeland, van, Daniel
Gijbels, Hendrik
Giltaaij, Barend
Giltaij, Johannes Pieter
Glans, Anthonie
Goedhart, Cornelis
Goor, Machiel
Goose, Cornelis
Goudriaan, Pieter
Granjean, Jan
Gregoor, Arnoldus
Gregoor, Hendrik
Groben, Gerrit
Groenberg, Jacobus
Groenewegen, Arie
Groll,, Anthony
Grondhout, Gerrit
Grondhout, Gerrit
Grondhout, Hendrik
Groot, de, Arie
Grotenboer, Theunis
Guis, de, Johannes
Guylik, van, Leendert
Haan, de, Steven
Haas, de, Adrianus
Haas, de, Johannes
Haas, de, Pieter Adrianus
Haas, Jan Frans
Haasses, Jacob
Hackert, Cornelis
Haentjens, Gerrit Bernard Joh.
Hageboom, Arie
Hageboom, Arie
Hagen, Machiel
Hakker, Pieter
Haksteen, Johannes
Hamelaar, Christiaan
Harlingen, van, Abram
Hart, de, Arnoldus
Hart, de Azn, Huibert
Hartgen, Martinus
Hartig, den, Arie
Hartman, Delas
Hartman, Johan
Hartog, Manus
Hartog, R.A.
Hartog, Willem
Hattem, van, Cornelis
Haverkamp, Arend
Hazenak, Caspar
Hazenak, Pieter
Heck, van, Pieter
Heelsbergen, van, Adrianus
Heer, de, Cornelis
Heer, de, Hendrik
Heer, de, Obbe
Heester, Pieter
Heijbeek, Louwrens
Heijden, van der, Johannes
Heije, Nicolaas
Heimans, Hendrik
Hekelaar, Willem
Helden, van, Jan
Helden, van, Jan
Helden, van, Jilles
Helden, van, Nanning
Helmond, van, Carel
Hemans, Johannes
Hemans, Paulus
Hemert, Arnoldus
Hen, du, Hendrik
Hen, du, Matthijs
Hendriks, Arij
Hendrynxs, Louis
Hering, Hermanus
Herremans, Gerardus
Herremans, Jacobus
Hertzich, Christiaan
Heumen, van, Pieter
Heumen, van, Wouter
Heuvel, van den, Gijsbertus
Heuvel, van den, Hermanus
Heuvel, van den, Pieter
Heybergen, Hendrik
Hiel, Pieter
Hoebe, Lammert
Hoefnagel, Andries
Hoen, 't, Abraham
Hoeven, van der, Jacobus
Hoeven, van der, Willem
Holaard, Jilles
Holen, Jan
Holle, Johan Herman
Hombroek, Adriaan
Hombroek, Cornelis
Homburg, Johannes
Hooft, 't, Johan Jacob
Hooft, 't, Pieter Buijs
Hoog, de, Willem
Hoogen, van den, Jan
Hooijman, den, Abraham
Hoos, Pieter
Hopman, Arie
Horn, den, Jan
Horst, van der, Pieter
Houtgraaf, Johannes
Houting, Marinus
Houtrijven, van, J.
Houwelingen, van, Egbert
Houwelingen, van, Melis
Huis, de, Herbert
Huisman, Jan
Huisman, Johannes
Hulst, van, Dirk
Hunsel, Zacharias
IJzendijk, A.
IJzendoorn, Jan Hendrik
Immerzeel, Johannes
Immerzeel, Pieter
Impelmans, Arie
Impelmans, Cornelis
Impelmans, Hendrik
Impelmans, Jacob
Inderman, Jacob
Ingen, van, Huibert
Isaacs, Izaac
Iwens, Jan
Izaac, Abraham
Izac, Abraham
Jacobs, Pieter
Jansen, Henricus
Jantzon, G.J.
Jekel, Hendrik
Jeukes, Jilles
Johannes, Emmerik, van
Jong, de, Jan
Jong, de, Jan
Jong, de, Jan
Jong, de, Pieter
Jong, de, Salomon
Jong, de, Teunis
Jong, de, Teunis
Jong, de, Teunis
Jong, de, Teunis
Jong, de, Teunis
Jong, de, Willem
Jong, de, Willem
Jongbloed, Jan
Jongh, de, Teunis
Jongh van Son, de, Simon
Jonker, Willem
Jonkers, Anthonij
Joseph, Davids
Kaa, van der, Arnoldus
Kaa, van der, Bastiaan
Kaa, van der, Cornelis
Kaa, van der, Engel
Kaa, van der, Jacob
Kaa, van der, Jan
Kaa, van der, Laurens
Kaa, van der, Leendert
Kaam, van, J.
Kalfvleesch, Fredrik
Kalfvleesch, Fredrik
Kamberg, Adrianus
Kamberg, Dirk
Kamberg, Jan
Kamen, van Gzn., Jacob
Kamerman, Johannes
Kamermans, Wessel
Kampen, van, Simon
Kampman, Hendrik
Kanneman, Jan
Kanter, de,
Kanters, Cornelis
Kanters, Jan
Kapel, van, Hendrik
Kardinaal, Andries
Karsdorp, G.
Karsdorp, Gerrit
Karsdorp, Martinus
Kelderman, Jan
Kelders, Cornelis
Kemmerer, Daniel
Kemper, Bastiaan
Kemper, Hermen
Kempers, Jan
Kepel, Machiel
Keppel, van, Nicolaas
Keppel, van, Willem
Kerst, Dirk
Kerst, Hendrik
Kes, Adriaan
Kever, Jacob
Kievit, de, Dirk
Kievit, de, Huibert
Kievit, de, Huibert
Killiaan, Hendrik
Kinord, Hubertus
Kisselius, Anthonius
Kisselius, Johannes
Kist, Anthonie
Kist, Ewaldus
Kivit, Willem
Kivits, Regardus
Kiwit, de, Dirk
Klaverkamp, Willem
Kleef, van, Cornelis
Klerk, de, Adrianus
Klerk, de, Cornelis
Klerk, de, Cornelis
Klerk, de, Dirk
Klerk, de, Jacobus
Klerk, de, Jan
Klerk, de, Jan
Klerk, de, Johannes Martinus
Kletton, Jan
Klijn, Bart
Klijn, Christoffel
Klijn, Christoffel
Klijn, Jan
Klijn, Pieter
Klijn, Pieter
Klijnendorst, Pieter
Kloet, van der, David
Kloot, Christiaan
Klop, Arie
Klop, Jan
Klovert, Arij
Kluit, Adriaan
Klundert, Jacob
Knauff, Coenraad
Knieriem, Govert
Knieriem, Thomas
Knijp, de, Jan
Knikman, Pieter
Knikman, Willem
Knippel, Jan
Knodler, Ruth
Knollaard, Wolterus
Knosses, Arnoldus
Knotsert, Gerret
Knotzenburg, van, Felix
Kockelis, Dirk
Kockelis, Gerrit
Kockelis, Jeremias
Koevoet, Pieter
Kohen, Samson
Kok, Christoffel
Kok, de, Anthonie
Kok, de, Hendrik
Kolderman, Lieve
Kolichem, Leendert
Kolichem, van, Hendrik
Kolkman, Fredrik
Kolster, Jan
Kommeis, B.S.
Koning, de, Jacobus
Koning, de, Roelof
Koning, Jacobus
Koog, van der, Jilles
Koogh, van der, H.
Koogh, van der, Maarten
Koogh, van der, Willem
Kooij, Pieter
Kooiman, Pieter
Kool, Gerrit
Koopman, Willem
Kooten, van, Gerrit
Kooten, van, Jacob
Kooten, van, Martijnis
Kooyk, van, Jan
Kooyman, Cornelis
Kooyman, Jacob
Kop, Jacob
Koppelaar, Arie
Kopper, Willebrordus
Korthals, Gerrit
Korthals, Hendrik
Korthals, Hendrik
Korthals, Roeland
Korthals, Wouter
Kortleven, Johannes
Kortman, Ferdinand
Kouwens, Willem Nicolaas
Kraaibank, Philippus
Krafft, Christiaan
Krafft, Pieter
Krafft, Willem
Kral, Wessel
Kramer, Hendrik
Kramers, Carel
Kramers, Jan Pieter
Kreeft, de, Cornelis
Krimpen, van, Johannes
Kroes, Carel
Kroes, Dirk
Kroes jr., Dirk
Krol, Pieter
Kronen, Jan
Kroon, Jeronimus
Kroonhouwer, Hendrik
Kroonouwer, Jacob
Krul, Cornelis
Kuik, Pieter
Kuik, van, Gerrit
Kuilemans, Frans
Kuiper, de, Adriaan
Kuipers, Arij
Kuipers, Cornelis
Kuipers, Elias
Kuiters, Gerrit
Kwak, Jacobus
Kwikkers, Hermanus
Kwint, de, Pieter
Laar, van, Jacobus
Lambinon, Frans
Lambinon, Jacobus
Landmeter, Adrianus
Landmeter, Pieter
Landsdouw, David
Landsdouw, Huibert
Lange, de, Dirk
Lange, de, Gerrit
Lange, de Gerritse, Dirk
Langeweg, Cornelis
Larekamp, Gerrit
Larriviere, Jacobus
Laurenden, Johannes
Lawende, Cornelis
Lawende, Jacob
Lawende, van, Willem
Leemans, Hendrik
Leen, van, Dirk
Leen, van, Fredrik
Leenheer, Joost
Leenheer, Joost
Leenheer, Nicolaas
Leeuw, de, Andries
Leeuw, de, Pieter
Leeuw, van der,
Leeuw, van der,
Leeuwaarden, van, Johannes
Leeuwen, van, Jan
Leij, de, Jan
Leijendekker, Christiaan Const.
Leksmond, van, Johannes
Lelieveld, Mattheus
Lelieveld, van, Jacobus
Leliveld, Cornelis
Leliveld, Hendrik
Leliveld, Jan
Lemoen, van, Franciscus
Leng, de, Martinus
Lens, Louwrens
Leur, van de, Pieter
Lier, van, Thodorus
Lieshout, van, Florus
Lijsman, Gerrit
Lijssen, Joseph
Linden, van der, Adrianus
Linden, van der, Arie
Linden, van der, Arie
Linden, van der, Hendrik
Lindt, van de, Arie
Lippis, Pieter
Litser, Pieter
Littooij, Arie
Lochem, van, Jan
Lodewig, Gerard
Logger, Hermanus
Logger, Hermanus
Lookemeijer, Jacobus
Loon, van, Anthonie
Loon, van, Hermanus
Loon, van, Jan A.
Loon, van, Matthijs
Loon, van, Matthijs
Loon, van, Willem
Los, Hendrik
Los, Hendrik
Los, Jan
Los, Jan
Los, Johannes
Lotsij, Johannes Wensislaus
Lotsij, Servaas Hendrik
Louman, Fredrik
Lovink, Gerrit
Luitjes, P.G.

* * *
Erica
Subject: ! Dordrecht Liste civique
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 05 Sep 2004 18:47:01 GMT

Zie Liste civique Dordrecht (M-R):

http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.html_zk?p_vast=46&p_tab=102
(1322 resultaten; waarschijnlijk kanton 2, sectie 1-2-3)

Maarseveen, van, J.
Maas, Dolf
Mackaij, Johannes
Madoo, Lambertus
Man, de, Dirk
Manen, van, Hendrik Cornelis
Manen, van, W.C.
Manquoli, Koen
Marang, Jacobus
Marcel, Arnoldus
Martin, Louis Francois
Masjon, Gerard Josephus
Masjon, Johannes
Mast, Hendrik
Matten, van der, Cornelis
Meer, van der, Joost
Meerkerk, van, Dirk
Meeteren, van, Matthijs
Meeteren, van, Nicolaas
Megchelen, van, Pieter
Megchelen, van, Willem
Megchelen, van, Wouter
Meggelen, van, Jan Hercules
Meijboom jr., Jan
Meijboom sr., Jan
Meijer, Abraham
Meijer, Cornelis
Meijer, de, Arie
Meijer, de, Resier
Meijer, Jan
Meijer, Willem
Mel, van, Cornelis
Mellebrukes, Hendrik
Melsen, van, Corstiaan
Merwe, van de, Adriaan
Merwe, van de, Arie
Merwe, van de, Gerrit
Merwe, van de, Mels
Mes, Johannes
Metzelaar, Arie
Meulemans, Adriaan
Meulen, ter, Fredrik
Meyer, de, Daniel
Meyer, Dirk
Meyer, Stephanus
Mien, Falentijn
Miggelman, Herman
Mijl, van der, Carel
Mijle, van der, Carel
Mijle, van der, Pieter
Mijlen, van der, Carel
Mijnders, Jan
Mijwaarts, Cornelis
Milort, Andries
Milort, Servaas
Mol, Johannes
Molekamp, Johannes
Molekamp, Joost
Molenaar, Jan
Molenberg, Gerrit
Monde, van der, Aart
Monden, van der, Jacob
Monhemius, David Adrianus
Montee, Daniel
Montee, Steven
Mores, Dirk
Moret, Aalbert
Morj,, Zeger
Mouthaan, Adrianus
Mulder, Cornelis
Mulders, Hendrik
Mulders, Lambertus
Munnick, Stoffel
Muskes, Hendrik
Muts, Coenraad
Mutsert, de, Hendrik
Mutsert, de, Jacob
Mutsert, de, Justus
Mutsert, den, Teunis
Muyen, Pieter
Nagtegaal, Andries
Nannings, Albert
Nederlof, Cornelis
Nerum, van, Arie
Nerum, van, Arie
Nerum, van, Pieter
Nienkemper, Hendrik
Nierhof, Jan
Nieuwenhuizen, v d, Jacobus
Nieuwenhuizen, v d, Johannes
Nieuwkerk, Lambert
Nieuwkerk, van, Jan
Nieuwland, Jan
Noe, Roedolf
Noijen, Pieter
Noteman, Cornelis
Noteman, Govert
Nozenburg, Caspar
Nunnik, van, Jan
Nunnik, van, Steven
Nunnikhoven, Jan
Oetker, Johannes Herman
Oldenburg, van, Jacobus
Olivier, Aart
Olivier, Dirk
Olivier, Gerardus
Olivier, Jan
Onderwater, Abram Hendrik
Onderwater, Everwijn Adrianus
Onderwater, Hendrik
OnderwatervBrandwijk, Samuel
Onnen, Hendrik
Ooms, Johannes
Oosthuis, Johannes
Ooyen, van, Lucas
Otgens, Jan
Ottendorf, Simon
Otterspoor, Gerrit
Otto, Joseph
Ouboter, Anthonie
Ouburg, Adrianus
Ouburg, Cornelis
Ouburg, Jacob
Ouburg, Leendert
Ouburg, Pieter
Oudgaarden, van, Dirk
Oudgaarden, van, Johannes
Ouwerkerk, Johannes
Ouwerkerk, van, Johannes
Overklift, van, Willem
Paf, Aart
Paf, Jan
Pafhuizen, Philippus
Palm, Teunis
Pankras, Jacobus
Papenhuizen, Boen
Papenhuizen, Cornelis
Papenhuizen, Jan
Papenhuizen, Willem
Papenhuyzen, Jan
Paulusse, Jan Fredrik
Peletier, Adrianus
Pennenburg, Sternardus
Pennings, Andries
Pennings, Machiel
Petiet, Pieter
Petit, Carel
Pieter, Visser
Pieters, Jan
Pieters, Theodorus
Pijpen, Teunis
Pikkelee, Gerrit
Pinalle, Pierre
Plaisier, Bastiaan
Plaisier, Jan
Plaizier, Hendrik
Plaizier, Pieter
Plakhoog, Cornelis
Plasier, Arie
Plettenburg, Johannes
Plezier, Fredrik
Ploeger, Willem
Pluijm, van der, Leendert
Pluijmer, Dirk
Pluim, Arie
Plukhooy, Abram
Poelman, Jacobus Hendrik
Pompe van Zwijndrecht, Abraham
Ponse, Willem
Ponsen,
Ponsen, Adrianus
Ponsen, Arie
Ponsen, Cornelis
Ponsen, Jacob
Ponsen, Jacobus
Ponsen, Jan
Ponsen, Johannes
Ponsen jr., Jan
Ponsen, Matthijs
Ponsen, Pieter
Ponsen sr., Jan
Ponten, Adriaan
Ponten, Adrianus
Poot, Wouter
Port, Johannes
Pot, Mijndert
Priem, Bastiaan
Pril, de, Hendrik
Prins, Aalbert
Pronck, Michiel
Putten, van, Abram
Quartel, de, Jan
Raamt, van, Abraham
Radder, den, Arie
Radius, Jan
Randwijk, van, Aalbert
Randwijk, van, Willem
Ranooart, Johannes
Recourt, Hendrik
Rees, Christoffel
Rees, M.G.
Rees, M.W.
Reidel, Coenraad
Reijs, Godlieb
Rencourt, Matthijs
Rense de Hengst, Pieter
Repelaer, Paulus
Reus, Maarten
Reus, Nicolaas
Reus, Pieter
Reuvers, Jan
Rexroth, Lodewijk
Rhijn, van, Gerrit
Rhijn, van, Nicolaas
Richard, Adam
Richard, F.X.
Ridder, de, Christoffel
Ridderhof, Cornelis
Ridderhof, F.
Ridderhof, Gerrit
Ridderhof, Gerrit
Ridderhof, Jan
Ridderhof, Lambert
Ridderhof, Lambert
Ridderhof, Pieter
Ridderhof, Willem
Riemsdijk, van, Huibert
Riemsdijk, van, Johannes
Riemsdijk, van jr., Johannes
Riethof, Hermanus
Rietschoten, Jurfaas
Rietveld, Gijsbert
Rievier, Jacob
Riga, Martinus
Rijsoort, Jan
Risewie, Bastiaan
Rivier, Gerrit
Roering, Bernardus
Roest, Govert
Roest, Jan
Roest, Willem
Rok, C.
Romijn, Hendrik
Romijn, Lambert
Romijn, Lambert
Ronde, de, Adriaan
Roo, de, Helgert
Roo, de, Jonas
Roo, de, Maarten
Roo, de, Thomas
Roo, de, Willem
Roo van Westmaas, de, Francois
Roodakker, Arnoldus
Ros, A.J.
Ros, Andries
Rosa, Govert
Rosendaal, Jan
Rozendaal, D.
Rueb, A.S.
Ruijter, de, Gerrit
Rummerink, Martinus
Ruthe, Pieter

* * *
Erica
Subject: ! Dordrecht Liste civique
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 05 Sep 2004 18:47:11 GMT

Zie Liste civique Dordrecht (S-Z):

http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.html_zk?p_vast=46&p_tab=102
(1322 resultaten; waarschijnlijk kanton 2, sectie 1-2-3)

Salacroup, M.
Salacroup, Michiel
Salomon, Barend
Samuel, Abraham
Samuel, Davids
Sanden, van der Jzn, Huibert
Santen, van, Huibert
Santen, van, Matthijs
Saret, Boudewijn
Schaarman, Jan Hendrik
Schaarman, Johan Adam
Schaarman, Johan Jacob
Schalk, Josephus
Scheepbouwer, Arie
Scheepbouwer, Caspar
Scheepbouwer, Casper
Scheepbouwer, Evert
Scheepbouwer, Huibert
Scheepbouwer, Jan
Scheers, van, Arie
Scheers, van, Frans
Scheij, Arie
Schelleman, Adriaan
Schenau, Jacobus
Schenk, Matthijs
Schepens, Anthonie
Schepens, Anthonie
Scherp, Fredrik
Schets, Cornelis
Schets, Jan
Schilleman, Adriaan
Schillemans, Francois
Schippers, Arie
Schluter, Johan Pieter
Schmidt, Jan
Schmidt, Lodewich
Schneider, F.F.W.
Schnijders, Hendrik
Schoenmakers, Hendrik
Schols, Christiaan
Scholting, Jacobus
Schotel, Adrianus
Schotel, Bernardus
Schotel, Gilles
Schotel, Gilles
Schotel, Jan Christiaan
Schotel, Leendert
Schotman, Adriaan
Schouten, Dirk
Schouten, Jacob
Schouten, Jan
Schouten, Jan
Schouten, Jan Dirk
Schouten, Machiel
Schreuders, Otto
Schrijn, Jan A.
Schuijten, Jan
Schult, Lodewijk
Schuurman, Jacob
Sebes, Pieter
Sebes, Steven
Sifers, Johannes
Simon, Benjamin
Simons, Arie
Singels, Abraham
Singels, Adriaan
Singels, Dirk
Singels Dzn., Jan
Singels, Jan
Singels, Martinus
Slingeland, van, Johannes
Slingeland, van, Johannes
Slingeland, van, Nicolaas
Sluijter, Evert
Sluijters, Willem
Sluis, Jan
Sluiters, Philip
Smak Gregoor, Gilles
Smak Gregoor, Servaas
Smal, Frans
Smazen, Hendrik
Smits, Arij
Smits, Cornelis
Smits, Divid
Smits, Frans
Smits, Gerrit
Smits, Jan
Smits, Jan
Smits, Jan
Smits, Jilles
Smits, Pieter
Smits, Willem
Smoker, Willem
Smoker, Willem
Snijders, Hendrik
Snijders, Jacob A.
Snijders, Jan
Snijders, Jan
Snijders, Jan
Snijders, Johannes
Soesem, van, Cornelis
Someren Brand, van, Cornelis
Son, van, Marinus
Son, van, Willem
Spaa, Cornelis
Spaa, Jan
Spaa, Lieve
Spaan, Cornelis
Spaan, Jan
Spaan, Johannes
Spits, Jan
Spoel, Arie
Spoel, Arie
Spoel, Arie
Spoel, Dirk
Spoel, Frans
Spoel, Jan
Spoel, Jilles
Spoel, Matthijs
Spruit, Pieter
Spruit van Tricht, Cornelis
Stam, Bernardus
Stam, Huibert
Stam, Jacobus
Staps, Jacobus
Star, van der, Bartholomeus
Steen, van der, Jan
Steenbergen, van, Jan Willem
Steenbergen, van, Petrus Johannes
Steenhoven, Jacob
Steiner, Willem Fredrik
Stekelbos, Adriaan
Stekelbos, Pleun
Stekelbos, Teunis
Stenis, van, Dirk
Sterk, Hermanus
Stiglits, Willem
Stip, Thomas
Stoel, Anthonie
Stoel, Cornelis
Stoel, Jan
Stoel, Rijnier
Stok, Jan
Stokvis, Jeroen
Stokvis, Johannes
Stoop, Abram Adriaan
Stoop, Corn. Gilles Ocker
Stoop, Govert Cornelis
Stoop, Mattheus Philip
Straaten, van der, Cornelis
Straatmeijer, Hendrik
Straten, van der, Frans
Stronck, Carel Willem
Stuivenberg, van, Jan Anthonie
Stuivers, Anthonie
Stuurman, Pieter
Stuurman, Willem
Surtel, Hendrik
Swalme, van der, J.
Swang, Jacob
Sweroff,
Tak, Jan
Teen, van der, Anthonij
Teerlink, Gerrit
Teerlink, Paulus
Telders, Johannes
Terbeek, Johannes Ferdinandus
Terwe, Cornelis
Tets v Goudriaan Azn, Willem Nicolaas
Tets, van, Catharinus
Tets, van, Pieter Lambert
Thechof, Jacobus
Thijsse, Rijnier
Tiel, Johan Anthonie
Tiele, Hendrik
Tijskoot, Frans
Tijssen, Hijmen
Tijssen, Michiel
Tijssens, P.S.
Tophoven, Hendrik
Toussant, Gerrit
Trep, Jan
Trigt, van, S.H.W.
Trooyen, van, Johannes
Trumpi, H.J.
Trumpi, Nicolaas
Turk, den, Hendrik
Tusschenbroek, Frans
Uyterlimmiger, H.
Valkhof, Dirk
Valkhof, Gerardus
Valkhof, Izaac
Veld, in 't, Arie
Veld, in 't, Arie
Veld, in 't, Cornelis
Veld, in 't, Jan Arie
Velden, van der, Dirk
Velthoven, Johannes
Veltman, Johannes Gerardus
Veltmeijer, Willem
Veltsmit, Jan Balthazar
Ven, van de, Jacobus
Venlo, van, Aart
Venloo, van, Aart
Verbruggen, Alexander
Verheggen, Pieter
Verhep, Arnoldus
Verheul, Jan
Verhoef, Hendrik
Verhoeven, Arie
Verhoeven, Pieter
Verlinden, Johannes
Vermaas, Jan
Vermande, Jan
Vermeulen, Cornelis
Vermeulen, Pieter
Vernel, Jacob
Vernel, Simon
Vernes, Jan
Verschoor, Joosje
Versluis, Dingeman
Versteeg, Machiel
Versteeg, Pieter
Verstraten, Cornelis
Verstraten, Johannes
Vink, Arie
Visser, Arie
Visser, Cornelis
Visser, de, Cornelis
Visser, de, Herbert
Visser, de, Hermanus
Visser, de, Jan
Visser, de, Jan
Visser, de, Wouter
Visser, Jan
Visser, Pieter
Visser, Pieter
Vlasblom, Huijbert
Vliet, van der, Pieter
Vliet, van, Jacobus
Voerman, Vincent
Vogel, de, Adriaan
Vogel, de jr., Adriaan
Vogels, Jan
Vogels, Reijnier
Volgraaf, Herman
Volgraaf, Louwies
Volkers, Hendrik
Volkom, van, Pieter
Vonk, Lucas
Vorm, van der, Barend
Vorm, van der, Hendrik
Vos Czn, Dirk
Vos, de, Adriaan
Vos, de, Adrianus
Vos, Pieter
Voskamp, Adrianus
Vranken, Adriaan
Vredeveld, Nicolaas
Vries, Cornelis
Vries, de, Cornelis
Vries, de, Gerrit
Vries, de, Gerrit
Vries, de, Jacob
Vries, de, Jan
Vries, de, Lieve
Vries, de, Maarten
Vries, de, Nathan
Vries, de, Salomo
Vries, de, Tobias Nathan
Vries, Willem
Vrijdag, Jan
Vrijthof, Nicolaas Hendrik
Vrolijkhart, Philippus
Vuijk, Gijsbert
Vuijk, Lourens
Waaij , van, Adriaan
Waal, de, Nicolaas A.
Waal, van der, Hermanus
Waal, van der, Hermanus
Waerelds, Matthijs
Wagemaker, Anthonie
Wageningen, van, A.C.
Walbrink, Roelof
Warbie, Nicolaas
Wateren, van, Jan
Weber, Christiaan
Weber, Lodewijk
Weerde, van, Fredrik
Weg, van de, Arie
Weg, Willem
Wel, van, Willem
Welders, J.W.
Welie, van, Gerrit
Well, van, Arnoldus
Well, van, Hendrik
Welsenis, Arie
Welsenis, van, Huibert
Welsenis, van, Joris
Welsum, van, Pieter
Wenkstern, Hendrik
Wensch, Johannes
Werff v Zuidland, vd, Adriaan
Werff, van der, Bernardus
Werff, van der, Cornelis
Werkhoven, van, Gerrit
Westdijk, Jan
Westerouen van Meeteren,
Westerouen vMeeteren, Nicolaas
Westervoort, Cornelis
Weyden, van der, Frans
Wienhoven, Fredrik
Wiers, Bartholomeus
Wijbrands, Gerrit
Wijk, van, M.
Wijngaarden, van, Hendrik
Wijs, de, Franciscus Dominicus
Wilkes, Hendricus
Willemszen, Engelbert
Willigman, Barend
Wilsen, van, Johannes
Windbergen, Herman
Wingerden, van, Teunus
Wit, de, Jan
Wit, de Lzn, Jan
Wit, de, Robbertus
Witt, de, Cornelis
Witten, van, Nicolaas
Woerckes, Adrianus
Wontiens, Jan
Wulp, van der, Arie
Wulp, van der, Jan
Zanders, Nathan
Zengers, Johannes
Zoethout, Gerrit
Zok, Jaap
Zoons, Hendrik
Zuyle v Nijevelt, v, Arnoldus
Zwang, Jacob

* * *
Erica
Subject: ! Dordrecht kerkenraad
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 10 Sep 2004 17:35:29 GMT

bron : Stadsarchief Dordrecht
archief : 27
inventarisnr : 11 (kerkenraad Ned. Herv.)

- folio 141, 4-6-1711
Willem JANS -> bij Anna in onegt.
[NB. Anna Piters => Jan, ged. Dordrecht 1-6-1711 spurius]

- folio 221, 19-1-1713
Is voorgelezen een seker brief, gevonden in het sackie ende geadresseert aen
de Heeren Predikanten der Geref. Kerk alhier, waer in hun E.E. wierden
versogt een zeker HOERHUIJS IN 'T PAEDTE ACHTER CASPAR DEN BLEIJKER, door
LIJS DE PAEREL gehouden en daer veel getrouwde mans tot minne van hunne
vrouwen ende kinderen daegelijks quaemen, ter willen uijt etc.....

- folio 233, 18-5-1713
... nog is op nieuwe geklaegt over 't hoerhuis van LIJS DE PORL maar .. etc

- folio 235 , 8-6-1713
.. dat er twee vrouw luijden, woonen in de Hermansuijsstraat over 't
Borgermr. poortje, die eenige jongens aen houden met welke sij een ontugtig
leven leijde, van de welke ook d'eene swanger is; dat sijn en die
vrouwluijden had bestraft etc....

- folio 240 20-7-1713 (attestatie)
Maijke Bastiaans huijsvrouw van Pieter Adriaens Ploeg etc.

- folio 258, 2-11-1713
Alzoo Helena DEKKER wonende alhier althans in het Tolbrugstraatje aan de
Landtzijde, eene getrouwde vrouw, welke man in Oost-IndiŽn is, in de kraam
is bevallen van een onecht kindt, bij haar in overspel gewonnen etc...

- folio 265, art. 4 7-12-1713
heeft do. Houthoff niet alleen berigt, dat BATJE WAALPOT, huijsvrouw Joost
BARBIERS een kind in overspel had gebaart waar over sij ernstige was
bestraft en vermaant maar ook dat vernomen hadde, hoe Adriana van
WIJNGAERDEN vermelt in artikel 1 van den 2-11-1713 etc...

- folio 504, 30-12-1717
Adam OUTGAERDEN dat een kind door hem buijten wettig huwelijk bij Josina
VIERLING verwekt .. etc

* * *
Erica
Subject: Toevalstreffer
From: "Robert Croes" <robert.croes @ skynet.be>
Date: Mon, 20 Sep 2004 19:11:12 +0200

In het bevolkingsregister 1920 van Hasselt (B) gevonden.

Nikolaas MARTENS, °Hasselt 4-5-1869, gehuwd te Djoejakarta (Ned.
IndiŽ)15-5-1905 met Dorothea Emerence Elisabeth DE KOORD, °Djoejakarta
5-8-1887, +Hasselt 25-1-1926

Robert Croes
Subject: ! De Ledige Doodskist (Claartje Blokker, overl. Wognum 1892)
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Wed, 22 Sep 2004 18:44:36 GMT

DE LEDIGE DOODSKIST.

Nader verneemt het N.H. Dagbl. omtrent het vinden van de ledige doodskist te
WOGNUM nog het volgende:

Toen de Wognumsche doodgraver op de gebruikelijke wijze het deksel van de
bovenste kist haalde, bemerkte hij, dat deze geheel en al leeg was: geen
beenderen, geen stof (overblijfsel van doodshemd en overige bekleeding),
zelfs geen handjevol houtwol, dat toch anders steeds overblijft.
Nadat hij ook de overblijfselen van twee andere kisten had verwijderd ging
hij den burgemeester het geheimzinnige geval mededeelen.
De burgemeester van WOGNUM liet terstond de doodsregisters ten raadhuize
naslaan en het bleek, dat deze kist het stoffelijk overschot had moeten
bevatten van CLAARTJE BLOKKER, oud 17 jaar - ter aarde besteld op 5 Mei
1892 - CLAARTJE BLOKKER, d. v. JACOBUS BLOKKER, wonende te HOORN, en van
GRIETJE VEERMAN, overleden.
Den burgemeester is bij zijn onderzoek gebleken, dat de fam. Blokker tot in
April 1890 te WOGNUM woonde; na den dood van Claartje's eigen moeder,
hertrouwde de vader kort voordat de familie en bovengenoemd tijdstip van
Wognum naar Hoorn verhuisde.
Daar is zij ernstig tuberculeus geworden en begin Mei 1892 overleden.
Het lijk werd van Hoorn naar Wognum overgebracht, omdat - zoo wordt gezegd -
ook Claartje's moeder te Wognum begraven lag.
Na haar dood had de vader het plan, naar URSUM te verhuizen, alwaar zijn
tweede vrouw een eigen huisje had en waar de eerste man van die vrouw
begraven was.
Juist in die dagen - slechts enkele dagen na Claartje's dood - stierf een
zuster van Claartje - Grietje - eveneens bij haar familie te Hoorn. Zij is
te URSUM begraven.
Eigenaardig is, dat Claartje's doodsschouwbriefje eenigszins afwijkt van
die, welke in Hoorn in 1892 gebruikt werden (de naam 'Hoorn' staat er nl
niet op gedrukt, doch geschreven en dat de onderteekende dokter 'dr.
Hartman' tot op heden door niemand is herkend als een vroegere Hoornsche
geneesheer.
Niemand kon te HOORN zeggen, haar in de kist te hebben gezien.
Bij zijn collega te URSUM vernam de burgemeester van Wognum, dat de tweede
moeder van Claartje overleden was en dat de vader verleden jaar naar
AMSTERDAM was verhuisd.
Wel woonde nog te URSUM een stiefzoon, een zekere G.K., thans 50 jaar. Deze
bewoonde nog hetzelfde huisje, waarin voorheen de familie BLOKKER had
gewoond.
Bij dezen stiefzoon om informatie gaande, moest men op een desbetreffende
vraag weer vernemen, dat deze CLAARTJE niet in de kist gezien had; wel wist
hij nog heel goed, dat CLAARTJE op 1 Mei 1892 was overleden; hij wist nog,
dat er over gesproken werd, hoe Claartje een uur voor haar dood een kop
koffie had gedronken, dat zij gezegd had: 'wat smaakt die koffie heerlijk -
nou ben ik weer heelemaal beter !' - Ook wist hij nog goed, dat op 4 Mei
d.a.v. Grietje was gestorven; - de lijken waren - volgens zij zeggen -
gelijk over huis".
Toen zijn de rijks- en de gemeente-veldwachter van Wognum naar Amsterdam
getrokken om den ouden vader te gaan opzoeken; deze verzekerde stellig, dat
Claartje dood en begraven was; "ik zou de kist nog herkennen", zoo zeide hij
"er zat een scheur in het deksel" (inderdaad is er in het deksel der te
Wognum gevonden leege kist een scheur geconstateerd) - "maar", zoo voegde
hij er aan toe, "ik kan alles zoo precies niet meer weten, - ik ben kindsch
Ga maar naar haar broer Corn. B., (eveneens te Amsterdam); die weet alles
wel beter".
Bij Corn. B. te Amsterdam hoorde men, dat deze wegens de minder goede
verstandhouding, welke er in het gezin B. tusschen stiefmoeder en
stiefkinderen steeds had bestaan, het huis uitgeloopen was en zichzelf een
heenkomen gezocht had, juist in den tijd toen Claartje stierf; hij wist
zeker, Claartje niet gezien te hebben in de kist, - wŤl op bed.
Toen hij de stiefmoeder indertijd eens gevraagd had, waarom Grietje zoo
aanstonds na Claartje gestorven was, zou de vrouw hem geantwoord hebben:
"Dat komt, doordat Grietje de kliekjes van Claartje, die dood gegaan is,
gebruikt heeft". Volgens hem zou Grietje onder groote benauwdheden gestorven
zijn. Men moet indertijd in Hoorn hebben gezegd: "Duwe (d.i. de stiefmoeder)
krijgt haar verdiende loon !" (Omdat zij naar het oordeel der menschen de
kinderen niet aangenaam behandelde).
Er was sprake van, dat Claartje tering had, doch later bleek het wel
vliegende tering. Deze Corn. B. herinnerende zich nog, dat Claartje den
heelen winter voor haar overlijden thuis geweest is. Hij had zich indertijd
nog afgevraagd, waarom het lijk van Hoorn naar Wognum vervoerd werd: de
familie was tamelijk behoeftig en dat vervoer kostte nog f 25.
Tot zoover het onderzoek in de mysterieuze zaak.
Vast staat dat nog niemand (behalve de vader, die volgens eigen zeggen
kindsch is) heeft kunnen beweren, het lijk indertijd in de kist gezien te
hebben en dat de kist leeg bevonden is.

[bron: Het Vaderland 19 oktober 1921, editie 2, blad 2/8]

* * *
Erica
Subject: ! De Ledige Doodskist (Claartje Blokker, overl. Wognum 1892)
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Wed, 22 Sep 2004 18:58:01 GMT

DE LEDIGE DOODSKIST.

Nader verneemt het N.H. Dagbl. omtrent het vinden van de ledige doodskist te
WOGNUM nog het volgende:

Toen de Wognumsche doodgraver op de gebruikelijke wijze het deksel van de
bovenste kist haalde, bemerkte hij, dat deze geheel en al leeg was: geen
beenderen, geen stof (overblijfsel van doodshemd en overige bekleeding),
zelfs geen handjevol houtwol, dat toch anders steeds overblijft.
Nadat hij ook de overblijfselen van twee andere kisten had verwijderd ging
hij den burgemeester het geheimzinnige geval mededeelen.
De burgemeester van WOGNUM liet terstond de doodsregisters ten raadhuize
naslaan en het bleek, dat deze kist het stoffelijk overschot had moeten
bevatten van CLAARTJE BLOKKER, oud 17 jaar - ter aarde besteld op 5 Mei
1892 - CLAARTJE BLOKKER, d. v. JACOBUS BLOKKER, wonende te HOORN, en van
GRIETJE VEERMAN, overleden.
Den burgemeester is bij zijn onderzoek gebleken, dat de fam. Blokker tot in
April 1890 te WOGNUM woonde; na den dood van Claartje's eigen moeder,
hertrouwde de vader kort voordat de familie en bovengenoemd tijdstip van
Wognum naar Hoorn verhuisde.
Daar is zij ernstig tuberculeus geworden en begin Mei 1892 overleden.
Het lijk werd van Hoorn naar Wognum overgebracht, omdat - zoo wordt gezegd -
ook Claartje's moeder te Wognum begraven lag.
Na haar dood had de vader het plan, naar URSUM te verhuizen, alwaar zijn
tweede vrouw een eigen huisje had en waar de eerste man van die vrouw
begraven was.
Juist in die dagen - slechts enkele dagen na Claartje's dood - stierf een
zuster van Claartje - Grietje - eveneens bij haar familie te Hoorn. Zij is
te URSUM begraven.
Eigenaardig is, dat Claartje's doodsschouwbriefje eenigszins afwijkt van
die, welke in Hoorn in 1892 gebruikt werden (de naam 'Hoorn' staat er nl
niet op gedrukt, doch geschreven en dat de onderteekende dokter 'dr.
Hartman' tot op heden door niemand is herkend als een vroegere Hoornsche
geneesheer.
Niemand kon te HOORN zeggen, haar in de kist te hebben gezien.
Bij zijn collega te URSUM vernam de burgemeester van Wognum, dat de tweede
moeder van Claartje overleden was en dat de vader verleden jaar naar
AMSTERDAM was verhuisd.
Wel woonde nog te URSUM een stiefzoon, een zekere G.K., thans 50 jaar. Deze
bewoonde nog hetzelfde huisje, waarin voorheen de familie BLOKKER had
gewoond.
Bij dezen stiefzoon om informatie gaande, moest men op een desbetreffende
vraag weer vernemen, dat deze CLAARTJE niet in de kist gezien had; wel wist
hij nog heel goed, dat CLAARTJE op 1 Mei 1892 was overleden; hij wist nog,
dat er over gesproken werd, hoe Claartje een uur voor haar dood een kop
koffie had gedronken, dat zij gezegd had: 'wat smaakt die koffie heerlijk -
nou ben ik weer heelemaal beter !' - Ook wist hij nog goed, dat op 4 Mei
d.a.v. Grietje was gestorven; - de lijken waren - volgens zij zeggen -
gelijk over huis".
Toen zijn de rijks- en de gemeente-veldwachter van Wognum naar Amsterdam
getrokken om den ouden vader te gaan opzoeken; deze verzekerde stellig, dat
Claartje dood en begraven was; "ik zou de kist nog herkennen", zoo zeide hij
"er zat een scheur in het deksel" (inderdaad is er in het deksel der te
Wognum gevonden leege kist een scheur geconstateerd) - "maar", zoo voegde
hij er aan toe, "ik kan alles zoo precies niet meer weten, - ik ben kindsch
Ga maar naar haar broer Corn. B., (eveneens te Amsterdam); die weet alles
wel beter".
Bij Corn. B. te Amsterdam hoorde men, dat deze wegens de minder goede
verstandhouding, welke er in het gezin B. tusschen stiefmoeder en
stiefkinderen steeds had bestaan, het huis uitgeloopen was en zichzelf een
heenkomen gezocht had, juist in den tijd toen Claartje stierf; hij wist
zeker, Claartje niet gezien te hebben in de kist, - wŤl op bed.
Toen hij de stiefmoeder indertijd eens gevraagd had, waarom Grietje zoo
aanstonds na Claartje gestorven was, zou de vrouw hem geantwoord hebben:
"Dat komt, doordat Grietje de kliekjes van Claartje, die dood gegaan is,
gebruikt heeft". Volgens hem zou Grietje onder groote benauwdheden gestorven
zijn. Men moet indertijd in Hoorn hebben gezegd: "Duwe (d.i. de stiefmoeder)
krijgt haar verdiende loon !" (Omdat zij naar het oordeel der menschen de
kinderen niet aangenaam behandelde).
Er was sprake van, dat Claartje tering had, doch later bleek het wel
vliegende tering. Deze Corn. B. herinnerende zich nog, dat Claartje den
heelen winter voor haar overlijden thuis geweest is. Hij had zich indertijd
nog afgevraagd, waarom het lijk van Hoorn naar Wognum vervoerd werd: de
familie was tamelijk behoeftig en dat vervoer kostte nog f 25.
Tot zoover het onderzoek in de mysterieuze zaak.
Vast staat dat nog niemand (behalve de vader, die volgens eigen zeggen
kindsch is) heeft kunnen beweren, het lijk indertijd in de kist gezien te
hebben en dat de kist leeg bevonden is.

[bron: Het Vaderland 19 oktober 1921, editie 2, blad 2/8]

* * *
Erica
Subject: ! De Ledige Doodskist (Claartje Blokker, overl. Wognum 1892)
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Wed, 22 Sep 2004 19:02:46 GMT

DE LEDIGE DOODSKIST TE WOGNUM

Zooals Onze Ct. te Hoorn reeds meldde, was in 1892 de heer J.A. Hammes, arts
te Wognum. Thans is hij te Leiden gevestigd. Hij heeft destijds het gezin
BLOKKER behandeld voor rekening van de Herv. Diaconie. De moeder van
Klaartje (welke laatste in de leege doodskist heette te zijn begraven)
stierf aan tuberculose, maar hij weet niet meer, of hij toen ook Klaartje
behandelde.
Na den dood van vrouw BLOKKER, toen het gezin naar Hoorn verhuisde, werd de
heer HAMMES als arts aangezocht, en werden zoodoende Klaartje en Grietje
zijn patienten.
Ten gevolge van zijn huwelijk was de heer Hammes afwezig tusschen 27 April
en 16 Mei 1892, in welken termijn dr. Hartman de praktijk waarnam, die hij
niet te voren had ontmoet, zoodat hij niet weet, welke dr. Hartman bedoeld
is (Van de Maatschappij voor geneeskunde zijn lid dr. J.C.M. Hartman te
Laag-Soeren en dr. G.J.C. Hartman te Amsterdam). Vermoedelijk is de eerste
de bewuste, doch zekerheid hieromtrent heeft de Msb. waaraan we dit
ontleenen. nog niet verkregen.
Het is dus wel haast zeker, dat dr. Hartman ook de lijkschouwing op Grietje
(die twee dagen na Klaartje overleed) heeft verricht.
Het kan thans worden verklaard, dat de naam Hoorn op het doodschouwbriefje
is geschreven, in plaats van dat het er op stond gedrukt. Dr. HARTMAN had
nl. een kamer gehuurd op het Oost te Hoorn, waar hij te consulteeren was.
Vermoedelijk had hij daar geen gedrukte formulieren in voorraad, waarom b.v.
een doodschouwbriefje van Wognum werd geschreven.
Deze mededeelingen brengen wel iets meer klaarheid, doch nog steeds blijft
het geval geheimzinnig.

[bron: Het Vaderland 22 oktober 1921, editie 2, blad 2/14]

* * *
Erica
Subject: ! De Ledige Doodskist (Claartje Blokker, overl. Wognum 1892)
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Wed, 22 Sep 2004 19:12:22 GMT

DE LEDIGE DOODSKIST TE WOGNUM

Thans heeft zich te Wognum gemeld de 41-jarige TEUNIS BLOKKER, kleermaker,
te Amsterdam, en broeder van Klaartje, wier lijk in de ledig gevonden
doodkist had moeten zijn.
Hij heeft aan den rijksveldwachter de volgende, door Onze Ct. te Hoorn
opgeteekende belangrijke verklaringen afgelegd:
Toen mijn zuster Klaartje stierf, was ik 12 jaar, en ging nog op de school
met mijn zuster Maartje van 11 jaar. Kwamen wij uit de school dan moesten
wij direct naar boven, en moesten daar altijd maar zitten in een hok, waar
wij ook moesten slapen. Wij namen dan de groene erwten stil mede uit de
grutterij, en gingen die erwten dan boven opeten, daar wij niet te veel
kregen en meestal het overgeschoten eten van den vorigen dag.
Ik heb wel gezien, dat mijn zuster Klaartje is uitgekleed, doch door wie,
weet ik niet. Later heb ik haar ook niet in de kist gezien, en ben ook mee
geweest naar Wognum ter begrafenis.
Toen mijn zuster Klaartje is gestorven, begon het al heel gauw te stinken.
Ik heb toen gezegd tegen mijn stiefmoeder : "wat stinkt het hierboven, en
het wordt hoe langer hoe erger." Toen zeide ze:"ja, dat komt, ze hebben hier
vroeger op dat kamertje van jelui een arend vermoord, en daar stinkt het zoo
erg van".
We hadden van onze stiefmoeder 'r behandeling als een beest.
Ik heb deze week nog gesproken met mijn broer Cornelis, en mijn zuster
Maartje (beiden te Amsterdam woonachtig). Die hadden destijds aan onze
stiefmoeder gevraagd, of zij Klaartje nog eens mochten zien in de kist,
waarop de stiefmoeder antwoordde: "dat mag niet meer, de kist is dicht.
Van dien tijd af mochten wij nooit lang meer op de plaats achter het huis.
Als wij even naar de W.C. moesten, was het direct: vooruit hoor, naar boven!
GERRIT KOOI (vermoedelijk is bedoeld het familielid, doodgraver te Ursem)
weet er beslist meer van. Hij kan zich best voordoen, alsof hij nergens van
weet.
Voordat Grietje KOOI (die twee dagen na Klaartje overleed) is gestorven, heb
ik wel gezien, dat zij verschrikkelijk benauwd was, en dat zij erg heeft
gebraakt, zoodat zij in bed niet kon blijven.
Tot zoover de mededeelingen van TEUNIS.

Nu doet zich de vraag voor: Kunnen deze verklaringen inhouden, dat
Klaartje's lijk mogelijk zich nog bevindt nabij het perceel Kleine Noord 41
te Hoorn, waar het gezin Blokker destijds woonde ?
De omstandheid, dat Teunis enkele dagen na Klaartje's dood, een onaangenamen
stank waarnam, doet het niet onmogelijk zijn, dat Klaartje's lijk ergens op
zolder is verborgen gehouden, om nadien bv. in den beerput te zijn gestort.
Dit laatste, omdat Teunis naar boven werd gejaagd, als hij naar de W.C.
wilde.
Ook is het mogelijk, dat het lijk van Klaartje op de genoemde plaats is
begraven. Maar de grond is daar sedert dien ongeveer 80 cm. verlaagd, en
toen is niets verdachts gevonden.
De politie heeft nog ondervraagd W. WITTEBOL, thans te Alkmaar, die er prat
op ging, destijds als doodgraver, Klaartje te hebben begraven. Van zijn
weinig beteekende verklaringen is wel de belangrijkst, dat hij aan
Klaartje's graf nooit iets heeft veranderd.

[bron: Het Vaderland 27 oktober 1921, editie 2, blad 2/8]

* * *
Erica
Subject: ! De Ledige Doodskist (Claartje Blokker, overl. Wognum 1892)
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Wed, 22 Sep 2004 19:28:28 GMT

DE LEDIGE DOODSKIST TE WOGNUM.

Donderdag heeft men, naar het N.-H. D. mededeelt te URSEM het stoffelijk
overschot van Claartje's halfzuster Grietje opgegraven.
Deze Grietje KOOY moet drie dagen na Claartje, wier kist te WOGNUM ledig is
gevonden, 4 Mei 1892 na een kort hevig lijden overleden zijn; volgens een
door dr. RENTMEESTER afgegeven doodschouwbriefje aan miningitis
(hersenvliesontsteking).
Naar getuigenis van familieleden waren de beide lijken van Claartje BLOKKER
en Grietje KOOY tegelijkertijd 'over huis'.
De oude Blokker liet voor Grietje een doodkist maken te Ursum bij zijn
zwager Pieter LEEGWATER, die indertijd nog met zijn vrouw, Maartje OTTER, te
voet naar Hoorn is gegaan, om bij het overlijden van Grietje rouwbezoek af
te leggen. Hij heeft haar wel op bed, doch alweer niet in de kist gezien.
Dr. Rentmeester, die van 1890 tot 1895 als officer van gezondheid te Hoorn
stond en er eenige particuliere praktijk waarnam, kon, daar het overlijden
van Grietje KOOY zoo lang geleden was en daar hij bovendien tusschen zijn
andere bezigheden door wellicht de doodschouw over Grietje KOOY moet hebben
verricht, zich van het heele geval niets meer herinneren. Op de vraag, hoe
hij het vond, dat dr. Hartman (als de plaatsvervanger van dr. Hammes)
Claartje geschouwd had en enkele dagen nadien een andere dokter de
doodschouw had verricht, verklaarde dr. Rentmeester, dit zonderling te
achten.
Het doodsregister der begraafplaats te URSEM wees uit, dat in graf nr. 80
begraven lagen van onder naar boven:
1e. Grietje Kooy, oud 19 1/2 jaar, begraven 9 Mei 1892;
2e. Maartje Blom, oud 34 jaar, begraven 17 Mei 1892;
3e. Jacob van Doorn, echtgenoot van Elisabeth Kramer, oud 65 jaar, begraven
30 Sept 1904;

Met behulp van twee plattegronden van het kerkhof werd zoo nauwkeurig
mogelijk de plek van graf no. 80 bepaald.
Bij de opgraving waren aanwezig de heeren A. Commandeur K.Azn. en D. v.d.
Heuvel, resp. burgemeester van Wognum en van Ursem, R.T. Elema, arts te
AVENHORN, J. Kooy, majoor van de rijksveldwacht, vele veldwachters, benevens
het schoolhoofd van Ursem de heer J. Medemblik, die sedert 17 jaar de boeken
van het kerkhof bijhoudt.
In wat men graf no. 80 dacht te zijn, vond men slechts twee doodkisten in
plaats van drie, vrijwel vermolmd. In de bovenste vond men een vrij volledig
geraamte; in de onderste slechts een schedel en enkele beenderen.
In den kuil werden verder nog zeven schedels, benevens beenderen gevonden.
Op aanwijzing van dr. ELEMA zijn ze zoo goed mogelijk gesorteerd.
Blijkbaar heeft men op verkeerde hoogte tusschen twee rijen kisten in
begraven. En vermoedelijk is de rij naast den kuil de bedeelde. Want men zag
terzijde van den kuil duidelijk drie kisten opeengestapeld, in de onderste
van welke men een volledig skelet zag liggen.
Of dat het geraamte van Grietje kan zijn ? Een nader onderzoek ter plaatse
zal een en ander moeten uitwijzen.

[bron: Het Vaderland zondag 30 oktober 1921, editie 1, blad 3/6]

* * *
Erica
Subject: ! De Ledige Doodskist (Claartje Blokker, overl. Wognum 1892)
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Wed, 22 Sep 2004 19:35:50 GMT

DE LEDIGE DOODSKIST TE WOGNUM.

Dr. Hartman, die den doodschouw verrichtte op Klaartje Blokker, komt niet
meer voor op de lijst der officieren van gezondheid in IndiŽ. Men vermoedt,
dat hij zich thans heeft gevestigd als particulier arts.
Tot op het oogenblik is nog geen nadere aanwijzing gekomen in de duistere
zaak.

[bron: Het Vaderland 7 november 1921, editie 2, blad 2/8]

http://www.kb.nl/kb/kranten/
(Het Vaderland, Staat- en Letterkundig Nieuwsblad)

* * *

Samenvatting genealogische feiten:

Jacbus Blokker, wonende te Hoorn, naar Amsterdam (1891), kindsch in 1921,
overl. na okt. 1921, tr. (1) Grietje Veerman, overl. voor apr. 1890, begr.
Wognum, tr. (2) ca. 1890 NN (Duwe), weduwe van NN (begr. Ursum), overl. voor
1891.
Kinderen:
1. Claartje/Klaartje Blokker, geb. ca. 1875, van Wognum naar Hoorn (apr.
1890), overl. Hoorn 1-5-1892 (17 jaar), begr. Wognum 5-5-1892 (kist blijkt
leeg in 1921).
2. Corn. B. Blokker, wonende te Amsterdam (1921).
3. Teunis Blokker, geb. ca. 1880 (12 in 1892; 41 in 1921), kleermaker te
Amsterdam (1921).
4. Maartje Blokker, geb. ca. 1881 (11 in 1892), te Amsterdam (1921).

(Stief?)Dochter:
1. Grietje Blokker/Kooi/Kooy, geb. ca. 1872, overl. Hoorn 4-5-1892 (19 1/2
jaar), begr. Ursem 9-5-1892 (graf no. 80).

* * *
Erica
http://d-compu.dyndns.org/passagiers (IndiŽ 1920-1929)
Subject: ! De Ledige Doodskist (Claartje Blokker, overl. Wognum 1892)
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Wed, 22 Sep 2004 20:20:50 GMT

DE LEDIGE DOODSKIST TE WOGNUM.

Dr. Hartman, die den doodschouw verrichtte op Klaartje Blokker, komt niet
meer voor op de lijst der officieren van gezondheid in IndiŽ. Men vermoedt,
dat hij zich thans heeft gevestigd als particulier arts.
Tot op het oogenblik is nog geen nadere aanwijzing gekomen in de duistere
zaak.

[bron: Het Vaderland 7 november 1921, editie 2, blad 2/8]

http://www.kb.nl/kb/kranten/
(Het Vaderland, Staat- en Letterkundig Nieuwsblad)

* * *

Samenvatting genealogische feiten:

Jacbus Blokker, wonende te Hoorn, naar Amsterdam (1891), kindsch in 1921,
overl. na okt. 1921, tr. (1) Grietje Veerman, overl. voor apr. 1890, begr.
Wognum, tr. (2) ca. 1890 NN (Duwe), weduwe van NN (begr. Ursum), overl. voor
1891.
Kinderen:
1. Claartje/Klaartje Blokker, geb. ca. 1875, van Wognum naar Hoorn (apr.
1890), overl. Hoorn 1-5-1892 (17 jaar), begr. Wognum 5-5-1892 (kist blijkt
leeg in 1921).
2. Corn. B. Blokker, wonende te Amsterdam (1921).
3. Teunis Blokker, geb. ca. 1880 (12 in 1892; 41 in 1921), kleermaker te
Amsterdam (1921).
4. Maartje Blokker, geb. ca. 1881 (11 in 1892), te Amsterdam (1921).

(Stief?)Dochter:
1. Grietje Blokker/Kooi/Kooy, geb. ca. 1872, overl. Hoorn 4-5-1892 (19 1/2
jaar), begr. Ursem 9-5-1892 (graf no. 80).

* * *
Erica
http://d-compu.dyndns.org/passagiers (IndiŽ 1920-1929)

Subject: ! De Ledige Doodskist (Claartje Blokker, overl. Wognum 1892)
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Wed, 22 Sep 2004 20:50:39 GMT

DE LEDIGE DOODSKIST TE WOGNUM.

Dr. Hartman, die den doodschouw verrichtte op Klaartje Blokker, komt niet
meer voor op de lijst der officieren van gezondheid in IndiŽ. Men vermoedt,
dat hij zich thans heeft gevestigd als particulier arts.
Tot op het oogenblik is nog geen nadere aanwijzing gekomen in de duistere
zaak.

[bron: Het Vaderland 7 november 1921, editie 2, blad 2/8]

http://www.kb.nl/kb/kranten/
(Het Vaderland, Staat- en Letterkundig Nieuwsblad)

* * *

Samenvatting genealogische feiten:

Jacbus Blokker, wonende te Hoorn, naar Amsterdam (1891), kindsch in 1921,
overl. na okt. 1921, tr. (1) Grietje Veerman, overl. voor apr. 1890, begr.
Wognum, tr. (2) ca. 1890 NN (Duwe), weduwe van NN (begr. Ursum), overl. voor
1891.
Kinderen:
1. Claartje/Klaartje Blokker, geb. ca. 1875, van Wognum naar Hoorn (apr.
1890), overl. Hoorn 1-5-1892 (17 jaar), begr. Wognum 5-5-1892 (kist blijkt
leeg in 1921).
2. Corn. B. Blokker, wonende te Amsterdam (1921).
3. Teunis Blokker, geb. ca. 1880 (12 in 1892; 41 in 1921), kleermaker te
Amsterdam (1921).
4. Maartje Blokker, geb. ca. 1881 (11 in 1892), te Amsterdam (1921).

(Stief?)Dochter:
1. Grietje Blokker/Kooi/Kooy, geb. ca. 1872, overl. Hoorn 4-5-1892 (19 1/2
jaar), begr. Ursem 9-5-1892 (graf no. 80).

* * *
Erica
http://d-compu.dyndns.org/passagiers (IndiŽ 1920-1929)Subject: ! Albert Meems (Veendam): vangt tijgers, slangen, papegaaien ... (1920)
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 01 Oct 2004 16:22:57 GMT

EEN HOLLANDSCHE JONGEN TUSSCHEN DE WILDE DIEREN OF DE ANDERE MEPHISTO.

Onze particuliere correspondent, die ons eene reisbeschrijving zond over
zijn tocht van Amerika naar Japan, via Honolulu en daarna van Japan naar
Europa (zie de nummers van het Vaderland van 12 Febr, 5, 9, 12, 18, 19, 24,
30 Maart, en 1, 3, 7, 9, 13, 16, 27, 30 April j.l.) ontving van een zijner
medereizigers een brief met een avontuur, van welk schrijven hij ons volgend
relaas doet, dat wij onzen lezers niet wenschen te onthouden.

Onder de interessante lui, waarmede ik op mijn reizen kennis maakte,
behoorde zeker wel HEER MEEMS, een gezonde flinke echt-Hollandsche jongen.
Hij vertelde me, dat hij een GRONINGER was, uit VEENDAM, en dat hij vrij
jong de wereld inging, om eens iets anders te zien dan 't mooie Veendamsche
landschap en dat hij nu INKOOPER WAS VOOR EEN AMERIKAANSCHE FIRMA, een zaak
in ... levende wilde dieren ...
Hij was op reis naar Britsch-IndiŽ en ook naar Nederlandsch-IndiŽ om te zien
wat er voor zijn Firma te koop was en als hij dan genoeg bij elkaar had, dan
ging hij met zijn gevaarlijke levende have terug naar NEW YORK. Na de ze
kleine inleiding geloof ik wel, dat elkeen het meet eens is, dat dat nu eens
een interessant vak is voor een VEENDAMSCHE JONGEN ! Onlangs ontving ik een
brief uit Egypte, zoodat het schijnt, dat hij van Britsch-IndiŽ niet naar
onze Oost gegaan is, maar naar AFRIKA en hij schijnt weer goed en wel in New
York terug te zijn, want zijn laatste brief is uit die plaats met het
lakonieke zinnetje: Ik ben goed met mijn dieren aangekomen en stuur u
hierbij een relaas van een avontuur aanboord. Hier komt nu zijn avontuur:

Ik had op het Engelsch schip de CITY OF HANKOW onder andere bij me een
boaconstrictor van 28 voet lengte en nog 80 andere slangen, vijf Bengaalsche
tijgers, evenveel luipaarden, 4000 zeldzame vogels en 200 apen. We waren
zoowat in de buurt van Gibraltar, toen een van mijn koelies een emmer water
in de kooi van den boaconstrictor plaatste, dien ik MEPHISTO gedoopt had.
Het beest was heel zachtaardig en niets duidde er op dat hij ook wel eens
een kwade bui kon krijgen, toen hij opeens zijn kooi in de lengte doorspleet
en zoo plotseling ontsnapte, dat er aan houden geen mogelijkheid was en de
aanwezige koelies als kwartels naar alle richtingen wegstoven. Voornamelijk
op een koelie die den emmer water geplaatst had, scheen hij het voorzien te
hebben. De kerel klauterde als een kat in den mast en schreeuwen, schreeuwen
ho maar. Ja, een kunst is het niet om je geweer te nemen en het dier neer te
schieten. Maar, jongens dan zijn een paar duizend dollars naar de maan, en
dollars zijn duur. Daar schoot mij op eens te binnen, dat slangen erg
gevoelig zijn voor de muziek van een fluit. Ik riep een jongen en stuurde
hem
met een boodschap naar een hofmeester om onmiddellijk met zijn fluit aan dek
te komen. Ondertusschen had de boa zich al rond den mast gedraaid en was
bezig een gaatje te zoeken in het touwwerk om hooger te kruupen, omdat de
koelie naar het bovenste puntje gevlucht was, in de hoop dat de slang hem
daar niet bereiken kon. De hofmeester kwam aan dek en ik verzocht hem
onmiddellijk op zijn fluit te spelen en daar begon hij Annie Laurie, een
volksdeun te blazen, net als een gramofoon, want nauwelijks was het lied
uit, of hij begon met opgeblazen koonen van voren af aan. MEPHISTO hoort het
en houdt eerst op, daarna heel langzaam laat hij zich terug op het dek
rollen en kwam toen met den kop zoo groot als een manshoofd op den
hofmeester
af. Die mijnheer werd een beetje blauw om zijn lippen van angst, maar
niettemin hij blies gelukkig door, al waren sommige tonen leelijk valsch.
Geen wonder als je den warmen adem van zoo'n beetje in je gezicht voelt !
Inmiddels was ik met een groot vierkant zeil MERPHISTO achterop gekropen en
wierp dit over het hoofd van de slang. Het dier werd woedend door het
blinddoeken, maar gelukkig sprongen een dozijn mannen me bij en hielden het
kronkelige lichaam tegen den grond en zoo konden we het heerschap in een
extra kooi stoppen, die ik altijd voor tijden van nood bij me heb.
Wat een geluk, dat we dien fluitist aan boord hadden en wat een geluk dat de
man blazen wilde. Want toen we pas COLOMBO verlaten hadden, was diezelfde
hofmeester door een tijger gebeten. Dat kwam zo:
We waren afgevaren van Colombo toen we een enormen storm kregen. De raa
beukte alles kapot en zoo had de zee ook een van mijn tijgerkooien kapot
geslagen en niet allen kwam toen een tijger los, maar nog allen kwam toen
een tijger los, maar nog een paar kooien met andere tijgers en luipaarden
gingen ook stuk en zoo liep daar een heele compagnie van dat tuig over dek.
Ik riep direct het volk toe om te vluchten en vroeg wie me helpen wilde. De
tweede officier en diezelfe hofmeester boden zich aan endoor de stortzeeŽn
die telkens over aan boord kwamen kregen we de beesten, een na den ander in
hun kooien terug. Een tijger kreeg evenwel den duim van den hofmeester te
pakken en brulde verschrikkelijk toen hij menschenbloed porefde. Gelukkig
kon ik den man bevrijden en dreef het dier in een hoek en daarna in zijn
kooi. Gelukkig was de verwonding van den hofmeester niet erg en genas de
wond aan zijn duim in een minimum van tijd, al geloofde hij ook aan een
wonder, dat hij er het leven niet bij ingeschoten had.
En dan hebben we hetzelfde transport nog een lolletje gehad:
Op een Maandag braken dertig apen uit hun kooi, waarvan de deur niet goed
gesloten was en met een heele boel spektakel klommen ze in het want. Wat
moet je doen in zoo'n geval ? Alleen ananassen helpen dan, want daar zijn ze
dol op. Ik plaatste dus een mand met ananassen op een val en stond met mijn
koelies klaar om ze te pakken te nemen. Maar hoe het kwam weet ik niet de
apen wel de mand met vruchten te pakken, maar wij kregen hen niet en zoo
gingen 5 van de grootste apen naar den voormast elk met hun ananas. Die
voormast is juist boven de commandobrug, waar kapitein MASON met een
officier van de wacht op stond. Of nu soms een van de vruchten bedorven was,
of dat de apen het verguld op de uniform van den kapitein in de oogen stak,
ik weethet niet, maart hoe dit zij, plotseling gooit een van de beesten zijn
ananas, prachtig gemikt op den kapitein, waarop de vrucht uit elkaar spat.
De KAPITEN was natuurlijk erg in zijn waardigheid getroffen, maar de andere
apen volgden het voorbeeld van hun makker en dus zochten de heeren op de
commandobrug, maar liever dekking, want ze wierpen met een ase om jaloersch
op te worden. Er viel niets te doen, dan te wachten tot de heeren honger
zouden krijgen. En werkelijk na een paar uren kregen we ze zoodoende
allemaal weer in hun kooi.
Over een poosje ga ik naar Centraal Amerika voor papegaaien en andere
tropische vogels.
[bron: Het Vaderland 20 augustus 1920, editie 2, blad 2/8]

http://www.kb.nl/kb/kranten/

* * *

- s.s. Sommelsdijk (sailing from Batavia 18-7-1918)
ALBERT MEEMS, 30 jaar, single, animal dealer
Read ? Yes, in Dutch and English
Write ? Yes
Nationality ? Dutch
Last permanent residence ? New York, USA
Nearest relative ? his parents O. Meens, Veendam, Holland
Destination ? N.Y.
Traveling tot U.S. since last 8 years.
Going to join ? Woodside Animal Park / to his firm L. Ruhe, 248 Grant Street
length : 5 ft 7 inches
Hair : blond
Eyes : blue
place of birth : Borger

- s.s. Rotterdam (sailing from Rotterdam 8-9-1915)
Albert MEENS, 27, birdman
Nationality: Holand, Dutch
Last permanent residence: Amsterdam, Holland
Friend: Max Krug/Krinz(?), .. nr 66, Amsterdam

- s.s. Rio de Janeiro (sailing from Santos 1-3-1916)
Albert MEENS, 28 animal dealer
No relativ in Bahia

- http://www.ellisislandrecords.org
1. Albert Meems Amsterdam, Holland 1915 27
2. Albert Meems Bahia, S. Paulo, Brazil 1916 28
3. Albert Meems Holland 1917 29
4. Albert Meems New York, U.S.A. 1916 28
5. Albert Meems New York, USA 1917 29
6. Albert Meems New York, USA 1918 30
7. Albert Meems Woodside, L.I., U.S. 1916 28
8. Albert Meems 1916 28

- www.drenlias.nl

* Borger, geboorteakte, aktedatum 29 februari 1888, aktenr. 45
Kind: ALBERT MEEMS
geb: Nieuwbuinen (Borger) 28-02-1888, zoon van
Okko MEEMS (arbeider/23 jr) en Hinderkien VEENTJER (arbeidster)

- Okko MEEMS, geb. 1864, zoon van Aike Berends Meems en Wubke Willems
Pathuis,
tr. Veendam 30-4-1887
Hinderkien VEENTJER, geb. 1866, dochter van Hindrik Veentjer en Fennechien
Teeuws.

* * *

- Parenteel van Albert Meems (zoon van Willem Meems en Lena Kamphuis, tr.
Oude Pekela 25-04-1913 Hinderkina de Boer):
http://ftp.castel.nl/~kiemp02/stamboommeems.htm

* * *
Erica
Subject: ! aanvaarde boedels 1776 - 1802
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 03 Oct 2004 11:59:36 GMT

Toegangsnummer: 9 (oud-rechterlijke archieven van Dordrecht)

Registers houdende aantekening van aanvaarde boedels, 1641 - 1802.
inventarisnummer : 1460 (periode 1776 - 1802)
----------------------------------

BOEK MET LIJSTEN VAN INBOEDELS !

Inventarisatie gedaan [datum] goederen [naam]

31-1-1776 Hendrika Vredenburg
17-1-1776 Hermanus Hendriks Vuller
12-6-1776 Hermina Verhorst in leven huisvr. Paulus Holland
25-6-1776 Martinus van IJseren en Hendrina Hoogland
23-7-1776 Cornelis Weijmans (huis Nieuwstraat)
7-5-1777 Wouter van Kooy
29-7-1777 Hester van Sandschel
18-12-1778 Pieter van Es Adriaansz
24-6-1779 Sibilla Luts wed Johannis Sweerhoff
8-7-1779 Christiaan Nitsche (Wijnstraat 'Keijsers Kroon')
1-2-1780 Jan Dutten
8-2-1781 Jan Daniel Savarij
2-3-1781 wijlen Cornelia Dolk in leven wed Nicolaas van der Steen
30-3-1782 Jan Coenraad Dam
26-8-1783 wijlen Catharina van Nispen wed Jan Dirk Broekman
16-8-1783 Pieter Marcus
22-10-1783 Neeltje de Groot gesp. huisvr Johannes Scheffers
29-4-1784 Levi Meijer
26-10-1784 Daniel Hortig
9-22-1784 Jan Hendrik Knikking
5-10-1784 Elizabet de Jong wed. Pieter Kuipers
19-7-1785 Dirk Molenkamp
14-3-1786 Caspar Hartman
13-4-1786 Gijsbert van Berkel
18-8-1786 Adrianus Kanters
27-11-1786 wijlen Johan Adam Schwentzer
24-11-1786 Benjamin Isaaks
8-3-1787 Kalmer Meijer
1-7-1788 Dirk Berkhuijzen
24-3-1789 wijlen Arent Wijlens
26-3-1789 Pieter Schaap Cornelisz (Een Huis en Erve staande en gelegen op de
Nieuwe haven bij de Robrug binnen deze stad, belent het Huis van Lodewijk
Willem Spruijt aan de ene en het pakhuis der heeren de Jong en Telders aan
de andere zijde. Boven voorhuis: 4 schilderijen, 1 spiegeltje, 1 barometer,
7 stoelen, 1 hangoor tafeltje, 1 klein folio bijbel, 1 tinne inkt koker, 1
kasje met deuren en laden, daarin: eenig kindergoed, 1 porcelijn kopjes en
schoteltjes enz ...)
26-3-1789 Heijmen Smits
2-4-1790 Dirk Singels
29-7-1790 Hendrik van Strijp
12-4-1791 Martinus Sanders
12-4-1791 J.B. Lacoste
11-7-1792 Jan Giltaay Cornelisz
15-12-1792 Maria van Nievervaart
- wijlen Jenneken Schippers en Hendrik van Heusden indertijd Echtgelieden
(huis en erf genaamd Koningsplein)
30-7-1794 J.F. Adams
26-2-1796 Cornelia Buijtenhek wed Gijsbert de Kraaij
21-3-1796 Anthonij Schaap
- Johannes van Yssum
4-11-1796 Compagnieschap van C en B.J. Morks
11-2-1797 Margareta Kramers (huis en erf in Wijnstraat)
5-7-1797 Agneta Aams
16-3-1799 Jean Francois Chainaijen(?), koopman en schipper gewoond hebbende
te LUIK en aldaar overleden 13 Venloosche, 7 januari of 3 Maart 1799
overleden (zeven schepen in de Knolhaven)
- J.A. Rieff
- Huibert Uitterlimmige
2-7-1802 Huibert van der Sande Wz.
- Jacobus Mackaij

* * *
Erica
http://d-compu.dyndns.org/gensearch/
Subject: ! aanvaarde boedels 1776 - 1802
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 03 Oct 2004 12:05:40 GMT

De personen voorkomend in archief 9:1460 lijkt veel op de namenlijst van de
insolvente boedels, voorkomend op :
[http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.html_zk?p_vast=46&p_tab=] .

Erica

----

Toegangsnummer: 9
Archieftitel: Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht

Stukken betreffende insolvente boedels, 1653 - 1811.

1214 Hartloff van Schellebeek, 1776
1215 Hester Zantschel, 1777
1216 Joannis Hopman, 1778 - 1779
1217 Jan Daniel Saverij, 1781
1218 Cornelia Dolk, weduwe van Nikolaas van der Steen, 1781
1219 de SociŽteit 'Van Es en Van der Sanden', 1782
1219 a de SociŽteit 'Van Es en Van der Sanden', 1773 - 1775.
1220 Jan Coenraad Dam, 1783
1221 Levie Meijer, 1784
1221 aFrans Peter Collaerts, 1784
1222 Elizabet de Jong, weduwe van Pieter Kuipers, 1785
1223 Diderik Andreas Bauermeester, 1785
1224 Pieter Marcus, 1785
1225 Pieter Georgesie, 1785
1226 Anna Margrita Sageman, weduwe van Johan Wilhelm Tannewalt, 1786
1227 Gijsbert van Berkel, 1786
1228 Dirk Moolenkamp, 1787
1229 Cornelis van Gijbelandt, 1787 - 1788
1230 Benjamin Isaacs, 1788
1230 a Benjamin Isaacs, 1770 - 1786.
1230 b Benjamin Isaacs, 1784.
1230 c Benjamin Isaacs, z.j.
1231 Adriaan Kanters, 1788
1232 Coenraad Nagels, 1788
1233 Martinus Sanders, 1788
1234 Willemijna van Eijsbergen, 1789
1235 Heijme Smits, 1789
1236 Jean Donnť Deserij, 1789
1237 DaniŽl Hortig de Jonge, 1789
1238 Pieter Schaap, 1789
1239 Arend Wijlers, 1789
1240 Jan Buttenaer, 1789
1241 Gerrit Schep, 1789
1241 a Gerrit Schep, 1778 - 1781.
1242 de Firma 'Kuijser, Meijer en Backer', 1790
1242 a de Firma 'Kuijser, Meijer en Backer', 1782 - 1785.
1242 b de Firma 'Kuijser, Meijer en Backer', 1788 - 1791.
1243 Dirk Cingels, 1790
1244 Elisabeth van Dorsten, weduwe van Gerrit Boet, 1790
1245 Pieter van Olivier, 1790
1246 Willem van Overklift, 1791
1247 de Firma 'Fornau en Moretti', 1792
1248 Klaas Bolten, 1792
1249 Maria van Nievervaart, 1792 - 1794
1250 Jacobus Logger, 1792
1251 Jan Coenraad Dam, 1792
1252 van der Sande, 1793
1253 Jacob Vernes, 1793
1254 Lammert de Kool, 1793
1255 Dirk Kleijneveldt, 1793
1256 Elsie Otten, 1794
1257 Jacques Gerard du Casquet, 1794
1258 Hendrik Smooker, 1795
1259 Jan Arends, 1795
1260 Hendrik van Heusden en Jenneke Schippers, 1795
1261 Lammert de Kool, 1795
1262 Cornelis Hellu, 1795
1263 Arnoldus Vallas, 1795
1264 Jacob Cohen, 1795
1265 Willem Duppe, 1795
1266 Hendrik Smooker, 1796
1267 Cornelia Buitenhek, weduwe van Gijsbert de Kraaij, 1796
1268 Casparus de Meere, 1797
1269 Jan van Kloveren en Neeltje Spaan, 1797
1270 Coenraad Morks, 1797
1271 Margaretha Kramers, 1797
1272 Sija Jacoba Holtrop, 1797
1273 C. Alblas, 1798
1274 Johannes van IJssum, 1798
1275 Agneta Aams, 1798
1276 Frederik de Bunnik, 1798
1277 Cornelis van Rietschoten, 1799
1278 S. Rubens, 1799
1279 Cornelis Goor, 1799
1279 a J.A. Rieff, 1799
1280 Tobias de Hoogt, 1800 - 1801
1281 Arie Braam, 1800
1282 de Firma 'Schaarman en Van Vliet', 1800
1282 a de Firma 'Schaarman en Van Vliet', 1786 - 1790.
1282 b de Firma 'Schaarman en Van Vliet', 1789 - 1791.
1282 c de Firma 'Schaarman en Van Vliet', 1786 - 1793.
1282 d de Firma 'Schaarman en Van Vliet', 1787 - 1789.
1282 e de Firma 'Schaarman en Van Vliet', 1791 - 1795.
1282 f de Firma 'Schaarman en Van Vliet', 1791 - 1795.
1282 g de Firma 'Schaarman en Van Vliet', 1785 - 1787.
1282 h de Firma 'Schaarman en Van Vliet', 1782 - 1785.
1282 i de Firma 'Schaarman en Van Vliet', 1786 - 1796.
1282 j de Firma 'Schaarman en Van Vliet', 1782 - 1785.
1282 k de Firma 'Schaarman en Van Vliet', 1782 - 1796.
1282 l de Firma 'Schaarman en Van Vliet', 1782 - 1792.
1282 m de Firma 'Schaarman en Van Vliet', 1789 - 1794.
1282 n de Firma 'Schaarman en Van Vliet', 1793 - 1795.
1282 o de Firma 'Schaarman en Van Vliet', 1786 - 1787.
1282 p de Firma 'Schaarman en Van Vliet', 1786 - 1789.
1282 q de Firma 'Schaarman en Van Vliet', 1787 - 1789.
1282 r de Firma 'Schaarman en Van Vliet', 1789 - 1794.
1282 s de Firma 'Schaarman en Van Vliet', 1793 - 1796.
1283 de Firma 'Van Es en Van der Sande' en H. van der Sande, circa 1800
1283 a de Firma 'Van Es en Van der Sande' en H. van der Sande, circa 1800
1283 b de Firma 'Van Es en Van der Sande', 1786 - 1789.
1283 c de Firma 'Van Es en Van der Sande', 1778 - 1789.
1283 d de Firma 'Van Es en Van der Sande', 1787 - 1793.
1283 e de Firma 'Van Es en Van der Sande', 1776 - 1778.
1283 f de Firma 'Van Es en Van der Sande', 1794 - 1795.
1283 g de Firma 'Van Es en Van der Sande', 1794 - 1795 (index)
1284 Jozeph Anthonij Rieff, 1800 - 1801
1284 a Jozeph Anthonij Rieff, 1800 - 1801.
1284 b bijlagen bij het register van Jozeph Anthonij Rieff, 1800 - 1801
1285 Pieternella Nederlof, weduwe van Pieter de Klerk, 1801
1286 Anthonij Schaap, 1801
1287 Sophia Pottaart, weduwe van Dirk Vink, 1801
1288 Jacob Stempels, 1802
1289 Jacobus Mackaij, 1802
1290 Aaltje Klinkenberg, weduwe van Simon Broeders, 1802
1290 a de weduwe van Christoffel Duffer en de Firma 'Duffer en zonen',
1802.
1290 b de weduwe van Christoffel Duffer en de Firma 'Duffer en zonen',
1802.
1291 Joannes van den Nieuwenhuizen, 1802
1292 Jacob Meijer en zijn echtgenote, 1795 - 1803
1292 a Jacob Meijer en zijn echtgenote, 1795 - 1803.
1293 Huibert Uiterlimmege, 1803.
1294 Robert de Witt, 1803
1295 Wessel Schagen, 1803
1296 Huibert van der Sande, 1800
1296 a Huibert van der Sande, 1800.
1297 Simon Stappers, 1803
1298 Nicolaas van Eijsden, 1803
1299 Mattheus de Haan, 1804
1300 Leendert de Mug, 1804
1301 Willemijntje Nieveen, 1804
1302 Willem Miggelman, 1804
1303 Arij Minnigh, 1804
1304 Abraham Brandt, 1804
1305 Agatha de Haan, weduwe van Anthonie van Melsen, 1804
1306 Louisa Maria Muso, weduwe van Johannes Cera, 1804
1307 Louis van der Wandt, 1804
1308 Pieternella Anthonia van der Vlist, weduwe van Abraham Teerlink, 1805
1309 Johannes Michael Milordt, 1805
1310 Johan Adam Jonker, 1805 - 1807
1311 de Firma 'Gebroeders van Loon', 1805
1312 Alexander Berlin, 1805
1312 a Pieter Morjť, 1806
1313 Sophia van der Laden, weduwe van Cornelis Markus, 1806
1314 Arij Westdijk, 1806
1315 Jan van Strij, 1806
1316 Willemiena Muijsson, weduwe van Laurens Buitenhek, 1806
1317 Hendrik Verheggen, 1806
1318 Isaac de Kuijzer, 1806
1319 Agatha de Haan, weduwe van Anthonie van Melsen, 1806
1320 Mietje Levij, echtgenote van Moses Baerends, 1806
1321 Jan Smak van Strij, 1806
1321 a Jan Smak van Strij, 1801 - 1805.
1321 b Jan Smak van Strij, 1785 - 1790.
1321 c Jan Smak van Strij, 1791 - 1794.
1321 d bijlagen bij het register van Jan Smak van Strij, 1801 - 1805
1321 e bijlagen bij het register van Jan Smak van Strij, 1785 - 1790
1322 Jacobus Bekkers en Catharina Norenburgh, 1806
1323 Christoffel Heberling en Adriana Pauwel, 1806
1324 Isaak Hartman, circa 1807
1325 Christiaan Dekker, 1807
1326 Arij van Waaij en Josina van Nievervaart, 1807
1327 Barend Giltaij en de Firma 'Jan Giltaij', 1807
1327 a Barend Giltaij en de Firma 'Jan Giltaij', 1807.
1328 FranÁois Vermeulen, 1807
1329 Anthonie Balthazar Stoop, 1808
1330 Pieter van Santen, 1808
1331 Gijsbert van den Heuvel, 1808
1332 Fredericus Everhardus Derkson en Maria Bresser, 1808
1333 Willem Jacob Spruijt, 1808
1334 Laurens Bouvi en Maria Spaa, 1808
1335 Arnoldus de Leeuw, 1808
1336 Pieter Roodakker, 1808
1337 Elizabeth Logger, echtgenote van M. Dingeman, 1808
1338 Coenraad, Johannes en Nicolaas Kortebak, 1808
1339 Christiaan Donard, 1808
1340 Jan Schmidt, 1809
1341 Benjamin Biorn en Maria Pollius, 1810
1342 Hendrik Strijkers en Hanna Ramakers, 1810
1343 Lars Stembitz, 1810
1344 Willem de Vries en Mijntje Groenenberg, 1810
1345 Pieter Blom en Johanna Trossťe, 1810
1346 Justus de Mutsert, 1810
1347 Willem van Overklift, 1810
1348 Gerrit de Visser, 1811
1349 Willem Kramers, 1811
1350 Jan Hendrik Boshamer en Maria Jansen, 1811
1351 Alida Cornelia van Akeren, 1811
1352 Heijman Machielsen, z.j.
1353 de Firma 'Schwentzer en Van der Sande', 1756 - 1758
1354 Gerrit Nijssen, 1812
Subject: Re: ! aanvaarde boedels 1776 - 1802
From: Hein Vera <vera0000 @ wxs.nl>
Date: Sun, 03 Oct 2004 16:42:51 +0200

Erica wrote:

> De personen voorkomend in archief 9:1460 lijkt veel op de namenlijst van de
> insolvente boedels, voorkomend op :

Dat heeft er ongetwijfeld mee te maken dat 'verdachte' nalatenschappen
door de erven onder het beneficie van inventaris werden aangenomen. Dat
wil zeggen dat het accepteren van de nalatenschap werd uitgesteld totdat
de erven er zeker van waren, dat ze er niet op toe zouden leggen.

vr.gr. Hein VeraSubject: !een grote Up-Date van een duizendtal namen van Toevalsvondsten, Schippers, Veldwachters, Bedelaars enz.
From: "A.G Musquetier" <musquetier @ home.nl>
Date: Sat, 9 Oct 2004 16:38:26 +0200


een grote Up-Date van een duizendtal namen van :

Schippers--Kapiteins--Gezagvoerders--Veerschippers--Trekveerschippers-
-Bangeschippers--Bijschippers--Trekschuitschippers--Beurtschippers--
Postschippers--
Stuurlieden--Matrozen--Scheepskoks--Scheepsmeters--Sloeproeijers van
Klaringsvaartuigen--Scheepsmakelaars--Visiteurs--Zeehandelaren--
Cargadoors--Scheepstimmerlieden--Zeilmakers--Rederijen--
Scheepsondernemingen--Schelpvissers--Vissers van Moddergat en
Paesssens--Scheepseigenaren--Directeuren Scheepsmaatschappijen--
Scheepsnamen--Strandvonderij, Gestrande en Vergane Schepen vooral die
bij de Waddeneilanden en in de Zuiderzee(IJsselmeer) vergaan zijn,dus
alles wat met Schepen te maken heeft.

Tevens:
Veldwachters en Politieambtenaren.

Bedelaars, Kolonisten, Kinderen en Wezen die naar de Gestichten
zijn "opgezonden" zoals Ommerschans -Veenhuizen, Frederiksoord,
Hoorn, Dokkum, Willemsoord , Steenwijk, Wateren enz.

Ook is de rubriek Toevalsvondsten belangrijk, daarin vermeld ik alle
interessante vondsten waarvan ik denk dat die voor mijn
medegenealogen wel eens belangrijk kunnen zijn.

De gegevens komen uit het Bestuurlijk Provinciaal Archief van
Friesland, maar er komen namen in voor uit heel Nederland en
daarbuiten.

Om misbruik te voorkomen vermeld ik nog geen bronnen van het
provinciaal archief Friesland.
MAAR;
Heeft U iets gevonden in de Index, mail mij dan voor de bron van de
akte/dossier,
evt. voor een copie (zie hieronder) maar alleen via
musquetier @ h...

DE INDEX IS BIJGEWERKT TOT EN MET>>>20-09-2004<<< en vind u op
http://members.home.nl/musquetier/

REGELMATIG MAAK IK EEN UP-DATE U hoort dat via uw mail als u
aangesloten bent bij de groepmail.
http://groups.yahoo.com/group/schippersenveldwachters_nederland

COPIEEN:
Heeft u in mijn en/of in het bestand van TRESOAR www.tresoar.nl of in
de Index
een akte/dossier gevonden uit de D.T.B., en/of Burgelijkestand,
Notarissen enz. en U bent om wat voor reden niet in staat deze
copieen zelf in het archief te maken, dan wil ik daarvan wel copieen
voor U maken tegen kostprijs.

Kijk daarvoor op: http://groups.yahoo.com/group/frieslandcopie

Wilt u, uw eigen bestanden van Schippers, Bedelaars enz.hier
geplaatst hebben neem eens contact op met musquetier @ h...

--

Met Vriendelijke groet van
Anton Musquetier

http://members.home.nl/musquetier/
http://groups.yahoo.com/group/frieslandcopie
http://groups.yahoo.com/group/schippersenveldwachters_nederland
Uitgaande berichten worden gescand met Norton Antivirus
Subject: toevalstreffers
From: koopman11 @ planet.nl (Phemie Koopman)
Date: Sat, 16 Oct 2004 23:27:03 +0000 (UTC)

De Katholieke Illustratie 59ste jaarjang 1924-1925
no.1 1-10-1924
blz.4
foto :de wederopstelling van het stambeeld van Koning Willem II op het
Heuvelplein te Tilburg

foto:De opening van her R.K.Sportpark Duijvensteijn te Rotterdam

blz.5
artikel en 2 foto's over Oude Chartreuse-poort te Utrecht

blz.11
foto:de heer H.Winnubst te Medenblik is 1 okt.60 jaar organist der R.K.Kerk
aldaar

foto:de heer J.F.Feldberg oud-zoaaf viert 4 okt.te Alkmaar zijn 84e
verjaardag

foto:De Surinaamsche voetbalclub S.D.O. (jongens van het weeshuis der
eerw.fraters te Tilburg)

foto:onthulling monument op graf van Alfons Olterdissen te Maastricht

foto:Het Prov.Concilie te Utrecht ,het eerste sinds 1983 (2 foto's)

foto:vertek van 5 fraters der Congregatie van O.L.Vr.Moeder van
Barmhartigheid naar Oost Indie aaan boord der Tjerimai
fr.Xaverius fr.chromasius fr.Eligius fr.Franciscus Regis fr.Alfonsius


foto:het zangkoor A.M.D.G.te Nijmegen 40 jaar bestaan. de directeur
H.Th.Geertsen ontving het gouden eerekruis Pro Ecclesia et Pontifice

foto:Gouden jubilť van De St.Vincentiusver.te Rotterdam conf.St.Antonius
(van Yperen,van der Pluym,van der Drift,De Meere ,v.d.Linden,Spoelstra,
Nieuwenhuyzen,Ruif, Visser sr,
Berns,Daems,Smulders,Schulte,Albers,Wolf,Loefke,Bekker,van Zoelen,Visser jr)

interesse in een scan ?
mail mij dan even.
groetjes
Phemie Koopman-Negrijn
Subject: ! online: 254 Dordtse schepenzegels
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 23 Oct 2004 15:09:52 GMT

http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.html_zk?p_vast=46&p_tab=102

Alle zegels Dordtse schepenzegels
gevonden: 254 treffers

schepenzegels

Abel Pietersz (Voercoper)
Abel van Bysanten Ghisebrechtsz
Adriaen die Groot Jacopsz
Adriaen die Joede Aertsz
Adriaen Gheritsz
Adriaen Heynricxz
Adriaen Jan Maertensz
Adriaen Jan Noeydenzoensz
Adriaen Jan Pieter Nevenz
Adriaen Ockersz
Adriaen Pallaes Jansz
Adriaen van Overstege Jacopsz
Adryaen Anssenz
Adryaen Haeck Harmansz
Aernd van Haren
Aernd van Maldeghem Heinrixz
Aernt Zamencoper Gheraetsz
Aert Jonge Adriaensz
Aert van Goir Aertsz
Aert van Loen Ghijsbrechtsz
Alairt Suys Matheusz
Anthonis Jansz
Ariaen Boyen Hugenz
Arnoud Arnoud Ver Trudensoens sone
Arnoud Suus Gheerolfsz
Aryaen Govertsz
Aryaen Herbertsz
Bartholomeus van Amerongen Tielmansz
Barthout Dircxz
Barthout Loenisz
Bertout Woutersz
Borghert die Grote Dirxz
Boudiin Boudiin Meestersz
Boudijn Jan Boudijnsz
Brien Cornelisz
Bruun Tack Vrederixz
Claes Loeync (Symonsz?)
Claes Moelnaer Jansz
Claes van Bakell Dircxz
Claes Vastaertsz
Clays Lompe Didderixz
Cleis (Cleys) Symonsz
Cleis Symonsz
Cleys Buweel Wormboutsz
Cornelis Boegairt Geritsz
Cornelis Boot Aerntsz
Cornelis Damasz
Cornelis Damasz [van der Mijle]
Damaes die Hont Heynrixz
Damas Jansz
Daniel Willemsz
Didderic Jan Ver Ydenz. z.
Dirck Oem van Wijngaerden
Engell Willemsz
Everdey van Ghenderen Woutersz
Ewout Laurensz
Floeris van Toll Floerisz
Florens vander Tympel Jansz
Florens vander Tympel Splintersz
Geerbrant van den Coulster Willemsz
Geerloff van Diemen Roelofsz
Geraet van der Haye (Jacobsz)
Geryt Jacobsz
Gheeraed Everocker
Gheeraed Hamert Hughenz
Gheeraed van Orsoyen (Hermansz)
Gheeraed vanden Steenhuse Jansz
Gheeraed Witte Heinric Mombaersz
Gheraet Bogaert Willemsz
Gheraet Boot van der Zwalu
Gheraet van Nesse Willemsz van den Tympel
Gheryt Jansz
Ghiisbrecht Neischen Woutersz van Ghenderen
Ghijsbrecht Moelnaer Jansz
Ghijsbrecht Quekel Baerntsz
Ghijsbrecht van Diemen Vranckenz
Ghijsbrecht van Loen
Ghijsbrecht Vranckenz
Ghisebrecht Ghisebrecht Jacobsz. z.
Ghisebrecht Ghisebrechtsz
Gillis Adriaensz
Gillis van Ratingen Tielmansz
Gillus van der Halle Jansz
Gillys Snellaert Hugemansz
Gillys van Mitvelt
Godevaert die Potter Godevaertsz
Godevaert van Steenberghen Tielmansz
Godscalc Gillysz (Oem)
Godscalc Gillysz (Oem)
Godscalc Oem Tielmansz
Godscalc van Rosendael
Godscalck Oem Tielmansz
Goessen Scrappelinck Dircxz
Harman Haec Harman Haexz
Harman Haeck Harmansz
Harman Marcelisz
Heine Arnoudsz
Heinric Jan Ver Ydenz
Heinric Katelinenz
Heinric Ottenz van Malborch
Heinric Pietersz
Heinric van der Mijl Claesz
Heinric Zasse Ghisebrechtsz
Henric van Dinslake Vrederixz
Herman Vinck van Ratinghen Tyelmansz
Heynric van der Werken Jansz
Heynrick Pijpken Wembersz
Hillebrant Kegelair Jacobsz
Hughe Boeye Hughe Boeyenz
Hughe Eelantsz
Hugheman Adaemsz
Hugheman Adaemsz
Jacob Boll Jansz
Jacob Boll Jansz
Jacob Claesz
Jacob die Goede Jacobsz
Jacob Dukinc Gheeraerdsz
Jacob Fraet Jansz
Jacob Jansz
Jacob Noy Jansz
Jacob vander Tympel Jansz
Jacop Baertout Jacopsz
Jacop Oem Tielmansz
Jacop van Dobben
Jacop van Slingelant Jansz
Jacop Zamencoper Gherytsz
Jan Buys Willemsz
Jan die Brouwer Michielsz
Jan die Verwer Pieter Riemmakersz
Jan die Witte Godscalxz
Jan Doe Geritsz
Jan Fazout Cleisz
Jan Hughe Dircxz
Jan Maddijn Alaerdsz
Jan Maleghijs Willem Dukinxz
Jan Martijnsz
Jan Ockersz [Hallinq]
Jan Oem Tielmansz
Jan Ottenz [van Slingeland]
Jan Reymboud Zeebaersz
Jan Samencoper Jacopsz
Jan Scoenhout Heinrixz
Jan Stoep Willemsz
Jan Symonsz van Bysanten
Jan van Dyemen
Jan van Muylwijc
Jan van Muylwijc
Jan van Naerssen Heinricxz
Jan van Naerssen Willemsz
Jan van Overstege Vastaertsz
Jan van Slingelant Jansz
Jan van Steenberghen
Jan van Swindrecht Dircxz
Jan vander Tympel Jansz, knape
Jan Vinck Jansz
Jan Zeghersz
Jonge Adriaen van Overstege Jacopsz
(Jonge) Heinric Scoutate Claysz
(Jonge) Willem vander Tympel (Florensz?)
Jorys Splintersz
Lambert Geritsz
Lambrecht Splunter Vranckenz
Lambrecht van Woudrichem
Laurens Eelantsz
Librecht Vaec
Martijn Boudijnsz
meester Jan Boem Hugenz
Meeus Meeusz
Meeus Tater Jansz
Mon Jan Abelsz
Noyde van Ameronghen Meusz
Ott van Slingelant Ottenz
Otte Bartoutsz
Otte van Malborch (Henricksz)
(Oude Jan Beyn Herman Beynsz?)
Pieter Abelsz
Pieter Boel Pietersz
Pieter Damaesz [van der Mijle]
Pieter Haec Harmansz
Pieter Hoddemont Dircxz
Pieter Hugenz
Pieter Jacopsz
Pieter Jan Boudiinsz
Pieter Nan Pietersz
Pieter Pietersz
Pieter Schaert Dirxz
Pieter Schairt Korstiaensz
Pieter Schoeck Willemsz
Pieter Tack Jacopsz
Pieter van Cleve Jans Wissenz
Pieter van Raephorst Jacopsz
Pieter van Roden
Pieter van Slingelant Dircxz
Reyner die Jonge Reynersz
Reyner die Jongh Willemsz
Reynout Sarysz
Ricout Willem Tolnaersz
Robbrecht van Drongelen Petersz
Roelof Boudiin Putoxz
Roelof Dukinc Gheeraedsz
Sander Jansz
Sander Vinc Harman Vinckenz van Venlo
Sarys Clawaerdsz
Sarys Heinrixz
Snellaert Duuc Ghijsbrechtsz
Snellert Duyck Ghijsbrechtsz
Symon van Bysanten Jansz
Tater Pietersz die Vleeschouwer
Thomas Pieter Kintsz
Tielman die Hont Florensz van den Zwaerde
Tielman die Roede Jacopsz
Tielman Haec Rycoudsz
Tielman Oem Hugen Boeydenz
Tielman van Amerongen Noydenz
Tielman van Ratinghen Harman Vinckenz
Tielman van Ratinghen Humansz
Tyelman Oem Goidscalxz
Vrederic Tack Vrederixz
Vrederic van Ameronghen Vrederixz
Willem Aerntsz
Willem Boegaert Willemsz
Willem Boegairt Willemsz
Willem Bogaert Willemsz
Willem Bouwensz
Willem Busser Jansz
Willem die Moelnaer van Akersloet, knape
Willem die Moelner van Strijen Heinricxz
Willem Dukinc Claes Oemsz
Willem Duyck Aerntsz
Willem Ghijsbrechtsz
Willem Graman Hughemansz
Willem Jan Reyersz [van Alblas]
Willem Mathijsz
Willem Prijker Willemsz
Willem Samencoper Jacobsz
Willem van Brederode
Willem van der Tympel Jansz
Willem van der Tympel Willemsz
Willem van der Tympel Willemsz
Willem van der Tympell Gheraetsz
Willem van Dronghelen, ridder
Willem van Muylwijc Jansz
Willem van (N)Aerssen Claesz
Willem van (N)Eck Lambrechtsz
Willem vander Tympel Florensz, ridder
Willem Willem Zegersz
Wormbout van den Wingherde Tielmans
Wormbout van den Wingherde Tielmansz
Wouter Heymansz
Wouter van Genderen Woutersz
Wouter van Ghenderen Woutersz
Wouter vander Tympel Jacobsz
Wouwerick Cornelisz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.html_zk?p_vast=46&p_tab=102

Via Zoeken in indexen kunt u een aantal 'nadere toegangen' op
archiefbestanden van het Stadsarchief doorzoeken.
Op dit moment betreft het:
* de doopboeken van de Nederlands-Hervormde Gemeente van Dordrecht uit de
jaren 1572-1811 (archiefnummer 11, inventarisnummer 1-10);
* de schuldbekentenissen, hypotheek- en verkoopakten uit de jaren 1691-1768
(archiefnummer 9, inventarisnummer 797, 801-802, 817-821, 823, 825-827 en
829).
* de gehele collectie 'Keuren en verordeningen' (archiefnummer 134)
* de gehele collectie 'Geluid' (archiefnummer 548)

* * *
Erica
Subject: voor liefhebbers: w i n k e l i e r s U t r e c h t 1921
From: dimitriv @ hotmail.com (Dimitri Vlas)
Date: 24 Oct 2004 15:24:35 -0700

Hallo mede-genealogen,
Op de omslag en de randen van oude plattegronden vind je nogal eens
advertenties van plaatselijke m i d d e n s t a n d e r s.
Nu "heb" ik meestal niets met de steden die die plattegronden
voorstellen,
maar ik realiseerde me ineens dat die advertenties, nu er
naast al die bedrijfsnamen ook veel f a m i l i e n a m e n staan,
misschien best eens interessant kunnen zijn voor genealogen : je zult
maar
iemand bij je familie-onderzoek "tegenkomen" die in de middenstand
gewerkt heeft, bij een winkelier, dan ben je misschien best blij met
zo'n "vermelding".
Vandaar dus een serie "postings": vandaag de eerste. Bent u
specifiek op zoek naar een naam, zoek dan bv. met Control-F in dit
berichtje (onderstaande lijst). Herkent u een naam of een vermelding
waar u wel meer van wilt weten, reageer dan in deze groep..

UTRECHT 1921
-Bunschoten & De Gooijer, kleedermakerij
-Van Lennep, Elink Schuurman, Radermacher Schorer: Utr. Alg.
Brandwaarborg
-Utr. Bankvereeniging
-Heederik, voorheen De Zwart & Co., toiletartikelen
-Van Heelsum, bakkerij
-Den Hertog, boekhandel
-Burgers, coiffeur
-Den Hertog, De Goudsche Kaashandel
-Het Fotohuis
-Van Geelkerken, kleeding
-Veltman Liesting, heerenmode
-Diks, onroerende goederen
-Ruys Handelsvereeniging, kantoormachines
-Cunaeus en Van Duyn, electrotechn. installatiebureau "Utrecht"
-Eerste Utr. Copieerinrichting
-De BiŤvre, wasch- en strijkinrichting
-Nefkens, automobielen (....da's een blijvertje gebleken!
;> )
-Van Gendt, bakkerij
-Lestrade frŤres, parapluies en wandelstokken
-Joh. Schaad, pelterijen
-Landeweer, importeur Cadillac
-weduwe P. Blad, orgels
-Cornegge, juwelier
-Bouvy, glasfabriek
-Smits, drukkerij
-v.d. Hurk, voorheen Van Senus, rijwielen
-weduwe Blankert, "Utr. theerandjes"
-Van Rijnstra, motorrijwielen Harley Davidson
-Bogers, electrotechn. installatiebureau/metaaldraaierij
-Scheffer, heerenmode
-Ham, handwerken
-Rosenberg, wild en gevogelte
-Van der Weerd, drogisterij De Gouden Gaper
-Van der Meer, pelterijen
-Reemeijer, orgelmaker
-Philipoom, brandstoffen & brandhout
-Van Baaren, feestmagazijn De Heraut
-Mandersloot, juwelier
-Rutten, boekhandel
-Prince of Wales, heerenmode
-Klaarenbeek, meubelen en gordijnen
-Van Ameijde, electrotechn. bureau
-Cool, schoorsteenmantels/grafmonumenten
-Kagenaar, electr. schellen/telephonen
-Van Dalfsen, rijwielen
-Takken, brandstoffenhandel
-Van Appel, agent verzekeringen/stoomvaartmaatschappij
-Kooyman, instrumentmakerij
-v.d. Wolk, behangerij/stoffeerderij/bedden
-Van Gils, wijnhandel
-Van der Lee, stoomzuivelfabriek/melkinrichting
-Van Roosmalen, kunstdrijvers/zilversmeden/atelier kerkelijke kunst
-Pieper, mode
-Bosshardt, lingerie (en waar ken je ný die naam B. van? niet
lachen!)
-Utr. Bierhandel voorheen Mesch
-Frits Otto, techn. installatiebureau

Groeten, Dimitri Vlas


Subject: ! w i n k e l i e r s Hilversum 1936
From: dimitriv @ hotmail.com (Dimitri Vlas)
Date: 25 Oct 2004 12:42:42 -0700

Beste mede-genealogen,
Als vervolg op de vorige posting: hierbij een lijstje van
familie- en bedrijfsnamen die worden genoemd in advertenties
op een plattegrond van Hilversum uit 1936, en misschien interessant
zijn voor genealogen met familie in die regio/in die branches.
Bron: "Platte Grond van Hilversum", uitgegeven door Rozenbeek en
Venemans Uitgeversbedrijf NV, Hilversum 1936.
Bent u geinteresseerd in een bepaald fragment, dan kunt u dit laten
weten in de nieuwsgroep, en dan kan ik u een scan van het fragment
toe-mailen.
Groeten, Dimitri Vlas.

HILVERSUM 1936
--------------------------
Berg, Jac - en Zonen, technisch bedrijf, loodgieters,
gasfitters
Bondsspaarbank, bankzaken
Brink, v/d, autobedrijf
Buwalda, A.R. makelaardij & hypotheken
Coppens, J.H. woninginrichting
Dopheide, J.B. fotozaak
Grondijs, J. <Bussum> cartografie
Hilv. Cooperatieve Keuken, catering
Hof van Holland, hotel-cafť-restaurant
Hooyer, bloemsierkunst
Kok, J.P. optiek
Lip (Lips, vgl. Lipssloten?), safe-inrichting "Lip's" bij NMB-bank
Mundus, reisbureau
Nederlandsche Middenstandsbank, bankzaken, safes
Rozenbeek en Venemans, uitgeverij
----------------------------------------------------------------------------


Subject: ! Dordrecht, begraafplaats Essenhof, oorlogsslachtoffers 1940-1945
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Mon, 01 Nov 2004 19:58:57 GMT

http://www.wereldorientatie.net/htm/activiteiten/monument.htm

- begraafplaats Essenhof, Dordrecht
- oorlogsslachtoffers uit de periode 1940-1945

In Memoriam (Rijen van links naar rechts):

Geallieerde militairen (Rij 1a)
1) Lambert, James Albert (21)
2) Walding, George Henry (35)
3) Thicknesse, Henry John Anthony (44)
4) Sentance, Alan Edward (20)
5) Head, Stanley Ernest (18)
6) Button, Kenneth (?)
7) Gill, Leslie Mathers (36)
8 ) Smalldon, Eric John (21)
9 ) Whittington, Roy (20)
10) Thomas, David Selwyn (19)
11) Brown, James Edward (23)
12) Johnson, Harry (23)
13) Tooley, Paul William (?)
14) Lao, Htin Yain (25)
15) Richardson, Arthur Gordon (26)

Nederlandse militairen (Rij 1)
1) Weteringh, Rijk van de (34)
2) Kuijl, Adrianus Dirk van der (21)
3) Mercier, Karel Hendrik Jacobus (35)
4) Bour, Johan Jacob (29)
5) Waal, Cornelis (21)
6) Lucassen, Louis (24)
7) Hop, Johannes Philippus (25)
8) Gurp, Johannes H van (26)
9) Dokters, Christianus Johannes (20)
10) Snijders, Jacob (21)
11) Soentjens, Fritz Jacob (25)
12) Nikkels, Johannes Gradus (33)
13) Geervliet, Cornelis Adrianus (32)
14) Hoogenboom, Elizabertus (21)
15) Dijk, Marijn van (30)
16) Cloo, Huibert de (31)
17) Ververgaert, Hendrik Hubert (20)

Nederlandse militairen (Rij 2)
1) Bruijn, Cornelis Bastiaan de (35)
2) Hardy, Antonius (25)
3) Dijk,Pieter van (26)
4) Gijzen, Wilhelmus (26)
5) Wondergem, Maarten (20)
6) Valkenburgh, Cornelis Lambertus (31)
7) Jonkers, Marinus Josephus Cornelis (34)
8) Groothuis, Arend Herman (34)
9) Jong, Stephanus Rudolphus de (32)
10) Rooij, Gommarius Wilhelmus Johannes van (30)
11) Graf van een Onbekende Soldaat.
12) Over, Jan (30)
13) Es, Simon van der (20)
14) Janssen van de Voort, Hendricus Johannes (22)
15) Develing, Joost (20)
16) Haringa, Cornelis (34)
17) Luijks, Petrus Johannes (26)

Nederlandse militairen (Rij 3)
1) Hoebeke, Marinus (20)
2) Koning, Petrus Johannes (35)
3) Geemen, Cornelis van (34)
4) Hert, Jan van 't (27)
5) Plooij, Pieter Anthonie (22)
6) Korthals, Jacob Johannes Adriaan (34)
7) Rom Colthoff, Martinus (21)
8)Voren, Edemondus Leonardus van (25)
9) Metz, Johan Anton (24)
10) Nelemans Johannes (25)
11) Beun, Cornelis (34)
12) Hazewindus, Zweitse (25)
13) Gulik, Gerard van (21)
14) Meijburg, Adrianus (34)
15) Albers, Willem (34)
16) Schippers, Arend (31)

Nederlandse militairen (Rij 4)
1) Haas, Cornelis de (29)
2) Keesmaat, Leendert (29)
3) Monshouwer, Simon Cornelis (28)
4) Breugel, Johannes van (31)
5) Plooij, Hendrik (24)
6) Haas, Anton Marie de (27)
7) Wiel, Klaas aan de (30)
8) Gerritse, Cornelis (30)
9) Beekman, Jacobus Andreas (32)
10) T I, Willem van (29)
11) Koopman, Anne Willem Arie (33)
12) Eijsden, Pieter van (20)
13) Wijngaarden, Pieter van (33)
14) Tito, Jan Anne Wilhelm (30)
15) Vlot, Arie (29)
16) Muijen, Johannes Christiaan (21)
17) Tooren, Egidius Jacobus van (21)

Nederlandse militairen (Rij 5)
1) Graafland, DaniŽl (33)
2) Ulderink, Reinier (36)
3) Mann, Johannes Hendrik (30)
4) Vink, Theodorus Cornelis Petrus Paulus (29)
5) Hooft, Frederik Willem van der (25)
6) Hoen, Cornelis Johannes van 't (41)
7) Muller, Willem (23)
8) Nedermeijer, Willem Frederik (33)
9) Jong, Mozes de (30)
10) Lodder, Anne Willem (33)
11) Bax, Arie Cornelis (34)
12) Guiljam, Hendrik (26)

Subject: ! herdenkingsmonument Nederlands-IndiŽ 1945-1950
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Mon, 01 Nov 2004 19:59:58 GMT

Ook op: http://d-compu.dyndns.org/gensearch (met foto)[bron: herdenkingsmonument begraafplaats Essenhof te Dordrecht]

Nederlands-IndiŽ 1945-1950

"Gedenk in uw gedachten dat zij hun leven gaven en ver van hun verwanten in
den vreemde zijn begraven"

Johannes EKKEL
* 5-11-1911
+ 27-9-1946 Surabaya

Cornelis VAN WINGERDEN
* 11-10-1920
+ 16-3-1947 Surabaya

Pieter VAN WESTEN
* 29-8-1923
+ 8-8-1947 Belawan

Adrianus KOOIMAN
* 14-4-1915
+ 5-11-1947 Cilacao

Barend BOOI
* 25-2-1926
+ 22-11-1947 Garut

Jan BOLLEURS
* 15-7-1927
+ 16-12-1947 Muarakuang

Cornelis VINK
* 21-9-1917
+ 5-4-1948 Sukabumi

Nicolaas Johanna WELTERS
* 2-5-1924
+ 29-4-1948 Jakarta

Jacob KUIK
* 8-5-1908
+ 16-6-1950 Jakarta

Johannes Adrianus ERLINGS
* 27-2-1926
+ 1-5-1948 Banjumas

Evert PLOMP
* 9-4-1928
+ 15-5-1948 Tanjungpinang

Leendert Pieter BIJL
* 30-9-1927
+ 16-5-1948 Padang

Gerrit BLEUMINK
'* 1-2-1925
+ 27-10-1948 Medan

Jan Roelof DROST
* 3-12-1925
+ 29-11-1948 Salatiga

Jozias Johan Christoffel D÷BKEN
* 2-10-1925
+ 28-2-1949 Cicienkol

Adrianus Josephus VAN SCHIJNDEL
* 7-4-1927
+ 16-6-1949 Wbnogiri

Teunis VAN DER LEER
* 5-1-1927
+ 28-11-1949 Tasikmalaja

Pieter KRAAIJEVELD
* 29-9-1927
+ 26-8-1947 Indische Oceaan

* * * * * * * * * * * *

GEGEVENS VAN DER LEER :

I. Willem VAN DER LEER, geb. Zwijndrecht 26-9-1848, warmoezier (1919),
overl. na 1919, tr. Pietertje VAN WINGERDEN, overl. na 1919.
Kinderen:
1. Stijntje VAN DER LEER, geb. Charlois 11-10-1880, naar kaart 3:536.
2. Jan VAN DER LEER, geb. Zwijndrecht 3-1-1882, overl. Zwijndrecht
22-3-1886(?).
3. Aaltje VAN DER LEER, geb. Zwijndrecht 20-4-1885, overl. Zwijndrecht
25-6-1885.
4. Teunis VAN DER LEER, geb. Zwijndrecht 10-6-1886, overl. Zwijndrecht
2-10-1887.
5. Teunis VAN DER LEER, geb. Zwijndrecht 11-8-1888.
6. Maarten VAN DER LEER, geb. Zwijndrecht 17-4-1892, volgt II.
7. Aaltje VAN DER LEER, geb. Zwijndrecht 16-4-1895, naar kaart 8:1471.

II. Maarten VAN DER LEER, geb. Zwijndrecht 17-4-1892, warmoezier (1919),
fabrieksarbeider (-1926), groentenhandelaar en winkelier (1926-), van kaart
8/1471, tr. Dordrecht 5-6-1919 (aktenr. 180) Neeltje SOETEMAN, geb.
Hendrik-Ido-Ambacht 30-6-1896, van Dordrecht naar Zwijndrecht 11-6-1919,
dochter van Aart Soeteman (baas in een lompenhandel te Dordrecht) en Sijgje
Petri.
Wonende: Zwijndrecht (Julianastraat 60); Dordrecht (vanaf 26-6-1926)
Prinsenstraat 11, 1e Reedwarsstraat (vanaf 5-10-1933), Reeweg Oost (vanaf
17-11-1938).
Kinderen:
1. Willem Jan VAN DER LEER, geb. Zwijndrecht 17-4-1920, groentenkoopman,
overl. Dordrecht 2-10-2004, begr. Dordrecht (Essenhof) 8-10-2004.
2. Sijgje VAN DER LEER, geb. Zwijndrecht 11-7-1921.
3. Aart Arie VAN DER LEER, geb. Zwijndrecht 29-6-1925, overl. Dordrecht
22-7-1927.
4. Teunis VAN DER LEER, geb. Dordrecht 5-1-1927, overl. Tasikmalaja
(Ned.-IndiŽ) 28-11-1949 (naam op herdenkingsmonument begraafplaats Essenhof
te Dordrecht in 2004).
5. Aart Arie VAN DER LEER, geb. Dordrecht 31-1-1928, tr. Annie HAECK.
8. Jan VAN DER LEER, geb. Dordrecht 23-1-1931, tr. Corrie VISSER.
9. Pieternella VAN DER LEER, geb. Dordrecht 19-4-1932.
10. Stijna Ali VAN DER LEER, geb. Dordrecht 3-6-1937.

* * *
Erica
http://d-compu.dyndns.org/gensearch
Subject: ! herdenkingsmonument Nederlands-IndiŽ 1945-1950
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Mon, 01 Nov 2004 20:00:30 GMT

www.ogs.nl

- Achternaam EKKEL
Voornaam JOHANNES Voorletters J.
Rang Sgt. Maj. der Mariniers/2e Inf. Bat. Staf Cie. Mariniersbrigade
Mil. Onderdeel K.M.
Geboorteplaats Den Ham Geboortedatum05-11-1911
Overlijdensplaats Soerabaja Overlijdensdatum 27-09-1946

Begraafplaats Nederlands ereveld Kembang Kuning
Gemeente Surabaya
Land IndonesiŽ
Vak C
Nummer 206

- Achternaam WINGERDEN Tussenvoegsels VAN
Voornaam CORNELIS Voorletters C.
Rang Korpl. Mars OVW Cie K
Mil. Onderdeel K.M.
Geboorteplaats Dordrecht Geboortedatum 11-10-1920
Overlijdensplaats Soerabaja Overlijdensdatum 16-03-1947
Woonplaats Tilburg
Begraafplaats Nederlands ereveld Kembang Kuning
Gemeente Surabaya
Land IndonesiŽ
Vak C
Nummer 18

- Achternaam WESTEN Tussenvoegsels VAN
Voornaam PIETER Voorletters P.
Rang Matroos ekl. OVW
Mil. Onderdeel K.M.
Geboorteplaats Zwartsluis Geboortedatum 29-08-1923
Overlijdensplaats Belawan Overlijdensdatum 08-08-1947

Begraafplaats Nederlands ereveld Kembang Kuning
Gemeente Surabaya
Land IndonesiŽ
Vak KDH C
Nummer 29

- Achternaam KOOIMAN
Voornaam ADRIANUS Voorletters A.
Rang Sold. ekl. 16e Cie Lg. Gi. Ipn.
Mil. Onderdeel KL.
Geboorteplaats Zwijndrecht Geboortedatum 14-04-1915
Overlijdensplaats Tjilatjap Veldhospitaal Overlijdensdatum 05-11-1947

Begraafplaats Nederlands ereveld Pandu
Gemeente Bandung
Land IndonesiŽ
Vak VI
Nummer 366

- Achternaam BOOI
Voornaam Barend Voorletters B.
Rang Dpl. Korp. 1-4-11 R.I.
Mil. Onderdeel KL.
Geboorteplaats Dubbeldam Geboortedatum 25-02-1926
Overlijdensplaats Omg. Tasikmalaja Overlijdensdatum 22-11-1947

Begraafplaats Nederlands ereveld Pandu
Gemeente Bandung
Land IndonesiŽ
Vak VI
Nummer 85

-Achternaam BOLLEURS
Voornaam Jan Voorletters J.
Rang Sld. 4-7 R.I.
Mil. Onderdeel KL.
Geboorteplaats Dordrecht Geboortedatum 15-07-1927
Overlijdensplaats Omg. Moearakoeang Overlijdensdatum 16-12-1947

Begraafplaats Buiten Erevelden
Gemeente Buiten Erevelden
Land IndonesiŽ
Gedenkboek 42

- Achternaam VINK
Voornaam CORNELIS Voorletters C.
Rang Sergt. ekl. I.B.W. Div. Trp. 7 DD
Mil. Onderdeel KL.
Geboorteplaats Dordrecht Geboortedatum 21-09-1917
Overlijdensplaats Soekaboemi Overlijdensdatum 05-04-1948

Begraafplaats Nederlands ereveld Menteng Pulo
Gemeente Jakarta
Land IndonesiŽ
Vak IV
Nummer 95/7DD

- Achternaam WELTERS
Voornaam Nicolaas Johanna Voorletters N.J.
Rang Dpl. Sold. 5-7 R.I.
Mil. Onderdeel KL.
Geboorteplaats Zwijndrecht Geboortedatum 02-05-1924
Overlijdensplaats Batavia Overlijdensdatum 29-04-1948

Begraafplaats Nederlands ereveld Menteng Pulo
Gemeente Jakarta
Land IndonesiŽ
Vak VIII
Nummer 95

- Achternaam KUIK
Voornaam JACOB Voorletters J.
RangS gt. Maj.
Mil. Onderdeel KNIL.
Geboorteplaats Dordrecht Geboortedatum 08-05-1908
Overlijdensplaats Batavia, Mil. hospitaal Overlijdensdatum 16-06-1950

Begraafplaats Nederlands ereveld Menteng Pulo
Gemeente Jakarta
Land IndonesiŽ
Vak VI
nummer 30

- Achternaam ERLINGS
Voornaam Johannes Adrianus Voorletters J.A.
Rang Dpl. sold. 2-4-11 R.I.
Mil. Onderdeel KL.
Geboorteplaats Dordrecht Geboortedatum 27-02-1926
Overlijdensplaats Banjoemas Overlijdensdatum 01-05-1948

Begraafplaats Nederlands ereveld Pandu
Gemeente Bandung
Land IndonesiŽ
Vak VI
Nummer 52

- Achternaam PLOMP
Voornaam EVERT Voorletters E.
Rang Matr./Timmerm. II
Mil. Onderdeel K.M.
Geboorteplaats Dordrecht Geboortedatum 09-04-1928
Overlijdensplaats Tandjong Pinang Overlijdensdatum 15-05-1948

Begraafplaats Buiten Erevelden
Gemeente Buiten Erevelden
Land IndonesiŽ
Gedenkboek 41

- Achternaam BIJL
Voornaam LEENDERT PIETER Voorletters L.P.
Rang Sold. OVW 3e Genie Veld Cie.
Mil. Onderdeel KL.
Geboorteplaats Dubbeldam Geboortedatum 30-09-1927
Overlijdensplaats Padang Overlijdensdatum 16-05-1948

Begraafplaats Nederlands ereveld Leuwigajah
Gemeente Cimahi
Land IndonesiŽ
Vak IV
Nummer 216

- Achternaam BLEUMINK
Voornaam GERRIT Voorletters G.
Rang Sold. ekl. 3-3 R.I.
Mil. Onderdeel KL.
Geboorteplaats Dordrecht Geboortedatum 01-02-1925
Overlijdensplaats Medan Overlijdensdatum 27-10-1948

Begraafplaats Nederlands ereveld Leuwigajah
Gemeente Cimahi
Land IndonesiŽ
Vak I
Nummer 622

- Achternaam DROST (met foto kruis)
Voornaam JAN ROELOF Voorletters J.R.
Rang Sergt. 14 A.A.T.
Mil. Onderdeel KL.
Geboorteplaats Amsterdam Geboortedatum 03-12-1925
Overlijdensplaats Salatiga Overlijdensdatum 29-11-1948

Begraafplaats Nederlands ereveld Candi
Gemeente Semarang
Land IndonesiŽ
Vak C
Nummer 251

-Achternaam D÷BKEN
Voornaam Jozias Johan Christoffel Voorletters J.J.C.
Rang Sld. ekl. 3 Garde Reg. Grensdiers 1e brig.7 DD
Mil. Onderdeel KL.
Geboorteplaats Dordrecht Geboortedatum 02-10-1925
Overlijdensplaats Tjidenkol Overlijdensdatum 28-02-1949

Begraafplaats Nederlands ereveld Menteng Pulo
Gemeente Jakarta
Land IndonesiŽ
Vak I
Nummer 29/7DD

-Achternaam SCHIJNDEL Tussenvoegsels VAN (met foto kruis)
Voornaam Adrianus Josephus Voorletters A.J.
Rang Korp. 5-6 R.I.
Mil. Onderdeel KL.
Geboorteplaats 's-Hertogenbosch Geboortedatum 07-04-1927
Overlijdensplaats Gunungsari Overlijdensdatum 16-06-1949

Begraafplaats Nederlands ereveld Candi
Gemeente Semarang
Land IndonesiŽ
Vak A
Nummer 60

- Achternaam LEER Tussenvoegsels VAN DER
Voornaam TEUNIS Voorletters T.
Rang Sld. Ekl. 413 Inf
Mil. Onderdeel KL.
Geboorteplaats Dordrecht Geboortedatum 05-01-1927
Overlijdensplaats Tasikmalaja Overlijdensdatum 28-11-1949

Begraafplaats Buiten Erevelden
Gemeente Buiten Erevelden
Land IndonesiŽ
Gedenkboek 43

- Achternaam KRAAIJEVELD
Voornaam PIETER Voorletters P.
Rang Marn. 3 z/nr Leger
Mil. Onderdeel K.M.
Geboorteplaats Velsen Geboortedatum 29-09-1927
Overlijdensplaats Nabij eil. Simaloer a/b s.s. VOLENDAM Overlijdensdatum
26-08-1947

Begraafplaats Zeemansgraf
Gedenkboek 38

* * *
Erica
Subject: ! Essenhof Dordrecht (verlenging grafrecht)
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Mon, 01 Nov 2004 20:01:52 GMT

[bron: aanplakbord begraafplaats Essenhof te Dordrecht (Nassauweg)]

Oproep rechthebbenden in verband met verlenging grafrecht

Dordrecht, 27 oktober 2003

Conform artikel 14, lid 3 van de Beheersverordening Essenhof 1997 zijn de
rechthebbenden van onderstaande graven benaderd om hen in de gelegenheid te
stellen de uitgiftetermijn en/of onderhoud van het monument te verlengen.
De aan hen gerichte correspondentie kwam als onbestelbaar retour.
Middels deze publicatie worden de rechthebbenden verzocht zich te melden.
Zij worden dann in de gelegenheid gesteld het recht of onderhoud alsnog te
verlengen.
Indien een reactie uitblijft, zal het recht op het graf ťťn jaar na datum
van deze publicatie vervallen aan de gemeente Dordrecht.

grafnummer (waarsch. veldnummer-rijnummer-grafnummer)
waarin begraven
datum

B-2-10
Cornelia J. HUIJSER
18-7-1970

C-1-6
Maria VERMEIJ
31-10-1972

C-1-15
Cornelis VAN BREE
11-4-1973

----

A-O-20
Maria Josephina SLIEKER en Arie Adrianus VAN DE MERWE
17-4-1964

B-H-30 t/m 37
Fam. GIPS
-

B-H-41
Anthonia Maria MULLER en Leeendert de RONDE
30-5-1925 en 3-11-1933

C-B-11
Leendert Dirk VLIEGENTHART en Adriana Jacoba LEBRET en Petronella Freancisca
VLIEGENTHART
13-10-1950 en 30-12-1950 en 30-8-1983

C-O-16 en 17
Willem D.M. BAAR en Willem F.Ch.A. BAAR en Maria G.C. BLOM
25-6-1938 en 14-8-1909 en 25-2-1920

C-F-37 en 38
Dientje van RIJE-STEGEMAN en Lambertus A. VAN RIJE en Helena van DIEMEN-VAN
RIJE en Cornelis M. VAN DIEMEN
27-3-1907 en 2-9-1926 en 21-8-1894 en 12-3-1930

C-H-35
Pieter CONRADI
10-2-1890

C-I-19 en 20
Anna H. MEIJERINK en Jacomina G. EZERMAN en Willem EZERMAN en Hendrik van
RANDWIJK
25-11-1874 en 28-3-1900 en 6-8-1878 en 12-1-1911

I-H-33
Wouter VAN DER MUNT en Geesje KIEKEBELT
27-2-1917 en 24-2-1943

I-I-1
Marinus VERTREGT en Nelly VERTREGT
31-10-1919 en 24-4-1974

---
I-K-10
Wilhelmina A. BAAR en Paline J.C. BAAR
22-4-1918 en 9-12-1929

K-3-31
Johannes TIMMER en Petronella BOLL
10-9-1973 en 11-5-1977

K-3-66
Magcheltje DE KORTE
2-6-1972

K-3-100
Johannes BOTTE
8-11-1972

K-3-109
Charlotte M. BROSCH en Jacobus de VOS
6-1-1973 en 19-8-1980

K-3-111
Maria H. BUIJS en Cent AARNOUDSE
18-1-1973 en 23-2-1995

K-3-112
Jan VAN DER WIEL en Adriana SCHIPPER
20-1-1973 en 6-8-1981

K-3-113
Egbertus P. de LINT en Aaltje VISSER
7-2-1873 en 24-6-1983

K-3-115
Louise M. NATHALIA
21-2-1973

K-3-120
Hendrik A. GROENEWEG en Jannigje ROODNAT
1-3-1973 en 27-3-1972

K-3-126
Jan DE LEEUW VAN WEENEN en Anthonia P. BOENDER
10-4-1973 en 21-8-1979

K-3-133
Gerard van RANDWIJK en Willemijntje BOOIJ
21-7-1973 en 2-6-1982

K-4-2
Abraham H. van LUIJK en Henriette M. de WIT
26-9-1973 en 29-2-1984

K-4-6
Johanna L.F. BUTTNER en Arie NAAKTGEBOREN
17-10-1873 en 5-11-1974

K-4-19
Maria J. VERSLOOT
5-1-1974

K-4-22
Dirkje M. VAN KLEEF en Gerard J. van OOSTVEEN
1-2-1874 en 10-3-1977

K-4-44
Johanna E. PONSEN en Cornelis BUSTRAAN
28-1-1974 en 4-2-1980

K-4-65
Johannes F.C. OP DEN ZIEKEN en Silvera C. BEERENTEMFEL
24-8-1974 en 3-3-1875

L-N.24
Gerrit DE JONG
8-4-1935

N-1-19
Arie GRAVENDEEL en Wilhelmina de HAAN
1-10-1938 en 12-6-1963

N-11-13
Leendert J. DE ZWART en Antje de BRUIN
4-11-1947 en 9-2-1954

N-19-28
Catalina E. DOLK en Jelis van DOLDEREN
20-1-1947 en 29-12-1972

N-35-4 en 5
Pieter ITJESHORST en Jacoba W. BOOL
6-3-1950 en 8-12-1959

---

N-35-21
Wilhemina ITJESHORST
24-8-1973

N-35-21
Stephanus DUBBEL en Christina H. KOOIJ
'15-2-1954 en 11-10-1958

N-41-23
Hendrika VAN DE MUNT
25-3-1954

N-49a-34
Willem PLAIZIER en Hendrik PLAIZIER
12-12-1973 en 3-2-1997

N-54-51
Arij MOLEGRAAF en Maria PIETERMAN
29-5-1962 en 3-10-1966

N-55-20
Jacob ZOCK en Maria BREUR
14-3-1963 en 11-9-1970

N-55-22
Adriana CLETON en Pieter DEKKER
29-3-1963 en 11-7-1986

* * *
Erica

Zie plattegrond Essenhof (80 kb) op:
http://d-compu.dyndns.org/gensearch/
Subject: ! Essenhof Dordrecht (verlenging grafrecht)
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 26 Nov 2004 18:29:10 GMT

[bron: publicatiebord Essenhof, Nassauweg]

Oproep rechthebbenden in verband met verlenging grafrecht

Dordrecht, 10 november 2004

Conform artikel 14, lid 3 van de Beheersverordening Essenhof 1997 zijn de
rechthebbenden van onderstaande graven benaderd om hen in de gelegenheid te
stellen de uitgiftetermijn en/of het onderhoud van het monument te
verlengen.
De aan hen gerichte correspondentie kwam als onbestelbaar retour.
Middels deze publicatie worden de rechthebbenden verzocht zich te melden.
Zij worden dan in de gelegenheid het recht of onderhoud alsnog te verlengen.
Indien een reactie uitblijft, zal het recht op het graf een jaar na de datum
van deze publicatie vervallen aan de gemeente Dordrecht.

grafnummer - waarin begraven - datum

B-C-23
Anna Hermeline van der Minne 23-2-1921
B-C-24
Huibert de Iongh 23-3-1898

I-K-1
Cornelia Bos 15-8-1918
Antoinetta Recourt 9-1-1924

K-2-10
M.M. Mackay 14-3-1970
J. Lengton 8-12-1977

K-4-29
Jantje Breuker 21-3-1974
Fredrik Dirk Knijff 6-2-1975

K-4-62
Jacob Ponsen 12-8-1974
Jenneke van der Krap 2-11-1974

K-4-63
Lourens Steenbergen 14-8-1974
Antonetta Petronella Schot 5-11-1986

K-4-71
Johanna Christina Mulder 6-11-1974

K-4-74
Hendrikus Johannes Haring 14-11-1974
Sijgje Cornelia Dekker 28-7-1994

K-4-79
Cornelis Jan Kalis 11-12-1974
Aleida Marie Reidel 26-11-1981

K-4-82
Gijsbert van Uitert 24-12-1974

L-K-12
Pieternella Dirkje Johanna Lucas 15-5-1933
Willem Janson 28-3-1974

N-11-41
Willem Blom ...
Cornelia de Vries 17-11-1982

N-36-3
Ludwig Wilhelm Braun 10-8-1949

N-42-12
Weiger Visser 7-8-1954
Johanna van Baalen 2-10-1954

N-51-6
Robert Koopman 15-7-1959

N-51-7
Pieter Johannes Koopman 10-9-1965
Bastiaaantje van der Graaf 5-4-1974

N-56-28
Karel Willem Buurman 25-9-1964
Cornelia Spaan 4-1-1982

XUG/01/003
Ronald Erk Gerritsen 18-8-1989

XUT/02/009
Catharina Sara Cornelia Straatman 5-4-1989
Subject: ! graven Essenhof
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Mon, 01 Nov 2004 20:02:51 GMT

- Hier rust
onze lieve ouders
Lijntje de ZEEUW
geb. 15 maart 1876
overl. 16 aug. 1951
en
Izaak NAAKTGEBOREN
geb. 6 april 1874
overl. 4 jan. 1956

- Johanna G. VERDONK
* 7-9-1891
+ 16-3-1989

- Hier rust mijn lieve vrouw,
onze moeder en oma
Lena BOTHOF-KUIP
* 10-8-1908
+ 28-9-1991

- Hier rust mijn moeder en onze oma
Elizabeth GOMMERS-MOLENDIJK
28-1-1912
1-10-1991

- Familie KOLKMAN

- Mattheus ONDERWATER
overleden 18 februari 1838

- (monument)
HIER RUST
het stoffelijke overschot
van
Johannes KROMSIGT
in leven Pred. bij de N.H. Gem. te Dordrecht 1885-1905
eerder te Wijk, Kortgene en Leiderdorp.
geb. te Leeuwarden 6 Juli 1839
overl. te Dordrecht 29 Oct. 1905
op den rustdag.
Hebr. 4.9 Er blijft dan een rust over. voor het volk van God.
+
onze lieve moeder
Anna Louisa Catharina
KROMSIGT-EIJKMAN
geb. ...
overl. .. juli 1918

- grafkelder
't HOOFT

- Johan Reinhard NAEFF
geboren te Arnhem 29 september 1843
overleden te Dordrecht 13 October 1897
Anna Cornelia VRIESENDORP
geboren te Dordrecht 7 maart 1856
oveleden te Dordrecht 5 april 1943

- Huer rust
Johan Martin van WALSEM
Emeritus predikant
wedn van
Jannetta van OOSTERWIJK
geb. 27 Januari 1810
overl. 22 maart 1896
en zijne echtgenoote
Johanna Maria Cornelia
WEGGEMAN GULDEMONT
geb. 9 Juni 1817
overl. 17 October 1908

- (monument)
Hier rusten
Dirk Hendrik Wilhelm van OSSENBRUGGEN
geb. te Samarang 30 Dec. 1850
overl. te Dordrecht 1 april 1877
en
Johan Bernard Adolf van OSSENBRUGGEN
geb. te Samarang 19 juli 1863
overl. te Dordrecht 4 april 1879

- C.J. de VOGEL
* 29 dec. 1825
+ 9 mei 1879

- [graf: C-O-16 en 17]
(monument)
Rustplaats van
W.F.C.A. BAAR
weesvader te Dordrecht
geb. te Lienden 5 Februari 1846
overl. te Dordrecht 12 Aug. 1909

- Anna MOLTZER
geboren 10-4-1909
sinds 1943 wed. van J.G.D. BIRNIE begraven in Thailand
overleden 4-3-2002
Rust in Vrede

[www.ogs.nl]
Achternaam BIRNIE
Voornaam JULIUS GEORGE DAVID
Titel Ir.Adellijke Titel
Rang L. Sgt.
Mil. Onderdeel Gi. K.N.I.L.
Geboorteplaats Bondowoso Geboortedatum 02-03-1899
Overlijdensplaats Chungkai Overlijdensdatum 09-09-1943
Begraafplaats Ereveld Chungkai
Gemeente Chungkai
land Thailand
Vak 5
Rij C
Nummer 9

- Joha. Hendra. JANSEN-BOTHOF
1 april 1873 - 10 mei 1940
HENDRIK JANSEN
13 Dec. 1874 - 24 Nov. 1942

- W.J.L. CHEVALIER
overl. 7 Jan. 1917
A. CHEVALIER-SCHENK
overl. 10 Febr. 19..

- Hier rust
onze beste man en vader
Maarten Hendrik BERKHOUT
geb. 15 nov. 1879
overl. 11 mei 1941
en
onze lieve moeder
Pieternella BERKHOUT-VAN PELT
geb. 31 dec 1879
overl. 2 juli 1946

NB.
Pieternella VAN PELT, geb. Dordrecht 31-12-1879, dochter Johannes VAN PELT
(1842-1907) en Hendrika SMIDT (1845-1917), tr. Dordrecht 23-7-1903 Maarten
Hendrik BERKHOUT, geb. Ooltgensplaat 1880, broodbakker, zoon van Joachim
Jozeph BERKHOUT (broodbakker, wonende Ooltgensplaat in 1903) en van
Katharina GRENEN (overl. voor 1903).


* * *
Erica
Subject: ! graven Essenhof
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 14 Nov 2004 09:46:38 GMT

bron:
Stadsarchief Dordrecbt
archief 180 (algemeene begraafplaats)
inventaris 10

------

* Deze kunnen worden overgeboekt. Nog nakijken of er voor betaald is.
* Nog over te boeken. Velden A en B.

- Willem van Twist
een grafruimte met 4 graven
veld/letter B rij H nr 14-14-16-17
(febr. 1905)

- Willem van Twist
een grafruimte met drie graven
letter B rij I nr 16-17-18
(febr. 1905)

- Johannes Morks
een grafruimte met een graf
letter B rij M nr. 35

- Jan Romijn Pz
een grafruimte met vijf graven
letter A rij F nr. 6-10
(jan. 1907)

- mejufr. Adriana van der Werff
een grafruimte met tien graven
letter A, rij I en K, no 1-2-3-4-5
(1 Aug. 1909)

- Arnoldus Gijsbertus Westerouwen van Meeteren
een grafruimte met zes graven
letter B, rij M en N, no 8-9-10 op iedere rij
(jan. 1910)

- mr. Jan Marius Reus
een grafruimte met twee graven
letter B, rij M, no. 42-43
(juli 1910)

- mr. Jan Marius Reus
een grafruimte met vijf graven
letter B, rij C, nr 15-16-17-18-19
(juli 1910)

- (niet geboekt. f. 178)
Leendert Reus Pz
een grafruimte met twee graven
ketter C, rij N, no. 16-17
(juli 1910)

- (niet geboekt, reg. C172)
Willem Frederik Christiaan August Baan
een grafruimte met twee graven
letter C, rij O, nr. 16-17
(sept 1909)

- (reg C34)
Bastiaan van de Rovaart
een grafruimte met vijf graven
letter C rij A nr. 15-16-17-18-19
(29 April 1909)

- (reg C18, niet geboekt)
Bastiaan van de Rovaart
een grafruimte met vijf graven
letter C rij A no. 46-47-48-49-50
(29 April 1909)

- (reg C160, niet geboekt)
Jan Antonie Hugo Smits
een grafruimte met twee graven
letter C rij C no. 48-49
(juli 1909)

- Maurits Lodewijk Christiaan Staring, oud majoor der Artillerie, wonende te
Dordrecht.
een grafruimte met 15 graven
veld C, rij D E F, no 1-5 op iedere rij
(25-2-1910)

- (reg C143 niet geboekt)
dr. Jan van der Hoeven
een grafruimte met 4 graven
letter C, rij D, no. 44-45-46-47
(juli 1907)

- (reg C154 niet geboekt)
Jacob Antonie Moulin
een grafruimte met een graf
letter C, rij H, nr. 45
(mrt 1909)

- (reg C197 niet geboekt)
Jacob Antonie Moulin
een grafruimte met 2 graven
leteer C, rij E, nr. 47-48
(mrt 1909)

* * *
Erica
http://d-compu.dyndns.org/gensearch

Subject: ! graven Essenhof
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 26 Nov 2004 18:32:23 GMT

Op dit moment (week 48) worden op de algemene begraafplaats Essenhof
(Nassauweg, Dordrecht) o.a. de algemene graven ontruimd op:

Veld W, rij 2, grafnummers 224 t/m 344

Deze algemene graven zijn uitgegeven omstreeks de periode 13 juli 1988 t/m 2
okt. 1989.

--------------------
Een aantal opschriften op veld W2:

ter gedachtenis
Nico Brugt
Douwes
* 3-11-1920 + 18-5-1989

Freek
21-6-1931
13-5-1989

hier rust
Johanna Josina
Scharloo
* 15-4-1904 + 25-5-1989

aangelegd in de
veilige haven Derk Sempei
* 4-11-1915
+ 26-5-1989

Johanna G.
Verdonk
* 7-9-1891
+ 16-3-1989

hier rust
onze moeder, groot-
en overgrootmoeder
Helena Hendrika
Elizabeth
Groesbeek-Teeuwen
* 22-6-1898 + 15-3-1989

hier rust
mijn lieve vrouw
onze moeder en oma
Maria Hendrika
van Gelderen
- van der Linden
* 11-7-1929
+ 14-3-1989

ter nagedachtenis
aan
Simon Hugo Mast
* 19-3-1924 + 11-3-1989

ter nagedachtenis
aan
onze moeder en oma
Jannetje
Koopmeiners - Lange
* 24-11-1906 + 8-3-1989

in memoriam
.. Boonstra
- Valk
geb. 22 mei 1899
overl. 11 maart 1989

hier rust
onze lieve zuster
schoonzuster en tante
Riet Stam
geb. 23-5-1913
overl. 5-3-1989

hier rust
onze lieve man
en vader
Aart Versluis
* 6-1-1953
+ 8-3-1989

hier rust
onze lieve moeder
Maria Geertje Mol
- de Vries
geb. 25-3-1906
overl. 27-2-1989

hier rust
onze lieve vader
Teunis
Besteveld
* 5-8-1906(?)
+ 27-2-1989

hier rust
mijn lieve man
onze vader en opa
Cornelis
van der Laan
* 2-2-1913 + 4-3-1989

hier rust
Zacharias
Adriaan
de Graag
geb. 11-3-1909
overl. 26-2-1989

hier rust
mijn lieve man
onze vader en opa
Petrus Borst
* 23-1-1912 + 27-2-1989

Maria Josina
Jabaaij - Schroots
geb. 17-5-1901
overl. 19-6-1989
wel geluk zalig is de mens,
die op u vertrouwt
ps. 34:13(?)

ter nagedachtenis
aan
Maria Elisabeth
Eleonora Sophia
van der Graag
- Koenderman
* 29-9-'22 + 20-6-1989

hier rust
onze lieve moeder
en oma
Adriana Busink
- Groen
* 16 juli 1901
+ 23 juni 1989

hier rust
onze geliefde vader
opa, broer, zwager
en oom
Pieter Kooijman
21-5-1923 30-6-1989

hier rust
mijn lieve vrouw
onze moeder en oma
Louise Adele
Hettinga - Liever
* 3-1-1923 + 26-6-1989

hier rust
onze lieve moeder
en oma
van Strijen - Berkman
* 4-10-1905
+ 21-6-1989

hier rust
Maria 't Hart
- de Zeeuw
geb. 8(?)-7-1914
overl. 30-6-1989

hier rust
mijn lieve man
onze zorgzame vader
en opa
Cornelis Teunis
Lems
* 13-2-1928
+ 4-7-1989

ter nagedachtenis
aan
Wilhelmina
de Deugd
- van Doorn
* 10-8-'20 + 10-2-'89

hier rust
onze lieve moeder
en oma
Neeltje Adriana
van Pelt - van der Leun
geb. 29-3-1904
overl. 1-7-1989

hier rust
onze lieve moeder en oma
Neeltje
Geertrui Antje
Dubbeldam
- Hendriksen
* 7-9-1899(?) + 9-7-1989

in memoriam
Johannes Pieter
Boelsma
geb. 11-12-1920
overl. 10-7-1989

hier rust
mijn lieve man, vader
en onze opa
Jan Johannes
Verschoor
* 12-4-1919
+ 15-7-1989
wij zullen je nooit vergeten

hier rust
mijn lieve moeder
onze lieve oma
Johanna
Wilhelmina
Mackenbach
geb. 28-2-1905
overl. 10-7-1989

Een tweetal opschriften op veld W3:

Hier rust
onze lieve moeder
en oma
Elisabeth Maria
Borsje - Weekhout
* 23-2-1903 + 22-5-1990

gij kent mij
gij doorgrondt mij
Johannes Busink
* 12-9-'12
+ 17-10(?)-1990

* * *
Erica
http://d-compu.dyndns.org/gensearch
Subject: ! Toevalstreffer: schipperskind Van Rooij
From: hans.lington @ hccnet.nl
Date: Wed, 3 Nov 2004 13:47:55 +0000 (UTC)


Haarlem, BS geboorte, 1855, blad 189 v.

geboren 17 september 1855,
Hermanus de Rooij
zoon van
Lamberta de Rooij, oud 25 jaren, zonder beroep, wonende te Alkmaar,
bevallen in een schip liggende in het Spaarne en Wijk 2.
----------------------------------


__________________________

Hans Lington
Van Dortstraat 46
2023 JP Haarlem
023 525 59 89

op zoek naar Langton --> Lengton --> Lington
vanaf 1600 (Den Haag) tot heden (overal)Subject: ! Toevalstreffer: schipperskind De Jong
From: hans.lington @ hccnet.nl
Date: Thu, 11 Nov 2004 21:27:54 +0000 (UTC)


Haarlem, BS geboorte, 1855, blad 229.
geboren 14 november 1855, in een schip liggende in de Leijdschetrekvaart en
buiten Wijk 3,
Hermanus Pieter de Jong
zoon van
Cornelis de Jong, oud 27 jaren, van beroep schipper, wonende op voornoemd
schip, en
Francina Jacoba Willems.
getuige: Jules van der Vegt, oud 36 jaren, schipper, wonende in een schip
liggende in de Leijdschetrekvaart
----------------------------------


__________________________

Hans Lington
Van Dortstraat 46
2023 JP Haarlem
023 525 59 89

op zoek naar Langton --> Lengton --> Lington
vanaf 1600 (Den Haag) tot heden (overal)Subject: ! pag 21 uit trouwboek Boskoop 1690/1
From: "angel" <angel-s @ wish.nl>
Date: Fri, 12 Nov 2004 14:02:40 +0100

Namen genoemd op bladzijde 21 uit trouwboek van Boskoop [Bo 2A II -1731]

Claas Peeterz Goedhart JM
Marrigie Claas van Wijk wed

Claas Cornelisz van Hijzelendoorn wed
Geertjen Jans van Groot wed

Cornelis Janze van der ?? JM
Jozijntie Sijmens van der Bril JD

Theunis Huijberden van Eijck JM
Margrietien Arienz v Hijzelendoorn JD

Cornelis Jans van Leeuwen JM
Jaapie Cornelis van der Schaap JD

Arije Dirxze Kranenburg JM
Marijtje Pleunen van Leeuwen JD

Pieter Cornelisze Groen JM
Ariaantje Arienz van Vliet JD

Met vriendelijke groet.
Angelique

Op zoek naar o.a. de volgende namen: Streur, Sekeris, Janse, Timmers, vd
Valk, de Veer, Maas, v Vugt, Lamport, Rijlaarsdam en veel meer.
angel-s @ wish.nl
http://members.lycos.nl/dragonlady007/Subject: ! passagierslijst 'Noordam' Batavia-Rotterdam (1919)
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 13 Nov 2004 07:33:15 GMT

http://d-compu.dyndns.org/passagiers (indiŽ-gangers 1910-1930)
PASSAGIERS

van het st. 'Noordam', 20 Dec. van Batavia naar Rotterdam vertrokken.

Eerste klas:

Affourtit
Aschmoneit, echtgen. en kind
van Aalen en echtg.
Anschutz
Bon, echtg. en 4 kind.
Bloem
Bolte, echtgen. en kind
Berenschot, echtgen. en kind
Beucker Andreass
Baretti, echtgen. en kind
ten Bruggecate
Bub, echtgen. en kind
Boereboom, echtgen. en 2 kind.
Brevet
Boom, echtgen. en 2 kind.
Bynen
Bland van den Berg
Barendregt
Brest van Kampen
Beunke
Beckman en echtg.
Buisman, echtgen. en 2 kind.
Colbert, echtgen. en kind
Captyn en echtg.
Carbin
Cremer
Dalmyn, echtgen. en 2 kind.
Daubanton
van Dijk
van Delden
Duller
mevr. Dormaar en 3 kind.
Dubbeldam
Duyvendak
Dumarchie Servaas
Eeftinck Schattenkerk
van Eck
mevr. Eyken
mej. Eyken
Eenhoorn
Eland, echtgen. en 2 kind.
Franken
Francken
Franekers, echtgen. en kind
Fey
Faber
mej. Gobner
Graaf, echtgen. en 3 kind.
Groothoff
Goester
Goester, echtgen. en kind
Gerritsen
Gerritse
mej. van der Horst
van Hulst
Hoogkamer
Holtrop
Haage en echtgen.
Holwerda
Hellingman
Heckman
Hoozeboom
Jansen
Jocken, echtgen. en 3 kind.
Jansen
de Jongh
de Jong
Kilian
mej. Koopman
de Klerk, echtgen. en kind
Kleyn, echtgen. en kind
Krol en echtgen.
de Kok en echtgen.
Koch
Keidel
van der Kuyp
mevr. Blumentrit en 2 kinderen
Landheer, echtgen. en kind
mevr. Merdijk
mej. van Meunsch
Munster, echtgen. en 2 kind.
Moss (Moes)
Metsers
Misschaert, echtgen. en 2 kind.
Naessens
mevr. Neelmeyer
Nieman
Nienhuis
Nieuwenkamp
mej. Oostenbroetz
Paulus, echtgen. en 3 kind.
mevr. Pander en 2 kind.
mevr. Pasman
Pols Rycken
Rensinck
Rijnbende en echtgen.
le Rutte
Raeven, echtgen. en 2 kind.
Ram
Reesheeuw
Rauwerda
Sanders, echtgenoote en kind
Romijn
Scheltema de Heere, echtgenoote en kind
Schreuder en echtgenoote
Schweitner
Snellen
Sleeswijk en echtgenoote
Tetenburg, echtgenoote en kind
Timmers
Tielrooy
Visscher en 1 kind en mej. Visscher
mevr. van der Veen en kind
mevr. de Vries
van der Voort, echtgenoote en 2 kinderen
van Vierssen Trip
de Vos
Vlam
mevr. van der Waarden
Werff
van der Weille
Wegenel(?)
Wetterling
van Zalingen en echtgenoote

Tweede klas:

van Alphen
Ankersmit en echtgenoote
Allers
Ambrosius, echtgenoote en kind
Achmadsalim
Benoist
Borking
Bleyk, echtgenoote en 2 kinderen
Blok
van der Bie
Brandt
van Buuren
Blom
Boersma
Boekhuyzen
van Bommel
Batten
Blankert
Bronsen van der Goot en echtgenoote
Both
van der Braak
Beeker, echtgenoote en 3 kinderen
Beerens, echtgenoote en kind
de Crooy, echtgenoote en kind
Croes
Dhont
Duitgenius
Duringshoff
Dekker
mej. Druys
van Dunsveld
Ephralt, echtgenoote en kind
mevr. Elze
van der Felts van der Sloot
Fliet
Fierloos
de Feyfer
Flanken
Gossens (Goosens)
Gonzales en echtgenoote
Goedhart
Gerdes
Gerrits
de Groot
Gritz
Hagelen
Helder, echtgenoote en kind
van Hoogezand
van der Hoeven
Haartman
de Jong en echtgenoote
mej. Gallas Theling de Jong
mevr. de Jong
Kruidering
Kleyn
Karel
Korver
Kaupmann
Kuyl
van der Kruk
Kulche
Keeghstra
Kooreman en kind
Kungquentin
mevr. van der Linden
Leyding
de Lyon
van Leuven
Lindner
van Leer
van Mansveld
Matulessys(?)
Meyer
Monster en echtgenoote
Marcx en echtgenoote
Massard Jong
Oostrum
Otten
van Ouwerkerk
Poley
Renaud en echtgenoote
Reyntjes en echtgenoote
Reinking
Reinking
Radersma
Sandbergen
Schaier
Sips
Sauter
Raden Soehriakio(?)
mej. Scheffelaar
Steenbergen, echtgenoote en kind
Sneevliet
Scheepens en echtgenoote
Staboert, echtgenoote en kind
van Tiel
van den Tempel
Thompson
Teunis
Tiberghier de Moulin
Tweedy
Vis en echtgenoote en kind
mej. van der Veen
Verhaegen
de Vries
de Vries en echtgenoote en kind
Veringa en echtgenoote en kind
Verkade
Verwey
Verstraaten
van Vuren
Vrijburg
Wijker
van der Woerd en echtgenoote
Willems
mevr. Willemse en 2 kinderen
van Wieringen
Welde(?)
Wiersema
van de Wetering
mej. van der Zeijde
Zuijderhout
Zemel

Derde klas:

Althuis
Boxman
van den Burg
van Balkum
Beerens
de Graaf
Goos (Goes) en echtgenoote en kind
Haarma (Haasma?)
Hoeflaak
Jacobs
Krop
Knijnenburg
Kloosterman
Lamberts
Neervoort
Pool en echtgenoote en kind
mevr. Prins en 4 kinderen
Roorda
Rohnstrom
Rijfkogel
Schmidt
Stekman
Tiellens
Tilman
mevr. Trouw en 3 kinderen
Reijenga
Riep
Vroom
Ververs
van der Werf
de Weerd
Wijnmalen
Wienneke
Zuijl
Zoeteman

Vierde klas:

Boellens
Bloemaarts
van den Burg
de Boer
Bertram
van Driel
van Dugteren
van Duinen
Denissen
Dubach
Dam
Driessen
Giffith
Hanninck
van der Hulst
Hoffman
Jonkergauw
Koppenburg
Keijzer
Kessels
Kramer(?)
Kranenburg
de Kloet
Lojaboer(?)
Lok (Lek?)
Lanting
den Oude
van der Plaats
Reesinck
Roosen(?)
Rodt(?)

[NRC 9 januari 1919, editie 1, blad 4]

http://d-compu.dyndns.org/passagiers (indiŽ-gangers 1910-1930)

* * *

Erica
Subject: ! passagierslijst 'Kawi' Batavia-Rotterdam (1919)
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 13 Nov 2004 07:34:27 GMT

http://d-compu.dyndns.org/passagiers (indiŽ-gangers 1910-1930)

PASSAGIERS

van het st. 'Kawi', gezagvoerder A. van Leeuwen, 22 Febr. van Batavia
vertrokken.

Eerste klasse:

A. de Mooy, echtg. en 2 kind.
T. van den Bout, echtg. en 6 kind.
mevr. de wed. A.M.J. Koot-Theys en kind
mevr. de wed. Ch. Kal-Brouwer
W. Jacometti, echtg. en kind
Th.M.B. v. Marle, echtg. en 3 kind.
W.J. Rinkel, echtg. en 2 kind.
P.L. Heyneman, echtg. en 3 kind.
mr. A.R. Bommezijn, echtg. en 2 kind.
G.H. van Emmerick, echtg. en kind
mevr. de wed. W. Nitsche-Slim en 2 kind.
mrs. Carlton
S. Thomas, echtg. en kindje
G.A. Yssel de Schepper, echtg. en 3 kind.
mevr. C.F.H. Domm
J. Stroobach, echtg. en kind
mevr. E. Boers
mr. L.H. Paehlig en kind
S. de Koning
J.J. Cramer
M.C.C. Rijckevorsel
D.J. Sanders en zoon
J. van Veen, echtg. en kind
J. Boos
J.A. Melkert
P.H.G. Matzen
C. de Bruyn
A.J.G. van Doornewaard
H.A.A. baron Collot d'Escury
W.M. Meertens en echtg.
M.J.A. Nieuwenhuys
J.F. Steygerwalt en echtg.
mevr. G. Vierling en 3 kind. en baboe
A.J.F. Wolf en echtg.
A. Franssen Herderschee
C. Haring
M.C. Plagge
F.J. Stuurman
A.P.R. Beusekom en dochter
mevr. W.Ch. Spits-Cheriex en 4 kind.

Tweede klasse:

H.F.C. de Groot
F.F. Heemstra
mevr. J. Schikker en kindje
mevr. W.C.J. Vervoorn
mej. K.L. Hameka
Th.B. Spuyman
A. Moritz
mevr. D.J.M. Gestman en 2 kind. en baboe
W. Lubberts, echtg. en 2 kind.
D. Dekker
H.J. Zwaardemaker
W.J.M. Crone
H.J. Pluim
J.A. van Aken
M.J.Ch.B. Feyntjes
E. Heimann
L. Croin
A.J.G.M. Geldens, echtg. en 3 kind.
W.A.E. Mulder
J.L. v.d. Winkel
W.H. Elliot
A.W.F. Maryt
J.Th. Steen, echtg. en 2 kind.
G. van den Berg, echtg., kind en kindje
D. Dijkers en echtg.
Raden Prawiradinata, echtg. en inlandsche bediende

Derde klasse:

L.F.J. Smit, echtg. en 3 kind.
mevr. A.C. Brinkman
mej. J. Frederiks
mej. E. Brummer
heer Bar
J. Marringa
H. Onderstal
E.E.R. Laan (2e kl. passagiers)
mevr. A.J.H. Pakhoo-Gerressen en 2 kind.
mevr. E.A. Belderok en 2 kind.
H.F. van Uden, echtg. en kind

[NRC 29 maart 1919, editie 1 blad 8]
* * *

Erica
Subject: ! Johan de Witt-speld 2003
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 19 Nov 2004 19:42:03 GMT

http://cms.dordrecht.nl/dordt?nav=kamfFsHaKnPTeebBnfbBKK
(Burgerjaarverslag 2003; Dordrecht)

* De Johan de Witt-speld wordt uitgereikt aan mensen die zich gedurende een
groot aantal jaren op bijzondere wijze geheel belangenloos hebben ingezet
voor de Dordtse samenleving.

- De heer F.L. KOPP, voor zijn loyale inzet voor en solidariteit met
allochtonen in Dordrecht
- De heer M.T. van BEZOOIJEN, voor zijn inzet als vrijwilliger bij de
Koninklijke Dordrechtse Roei- en zeilvereniging en de Scoutinggroep Johan en
Cornelis de Witt
- Mevrouw A.A.C. den Engelsen-Leijs, voor haar loyale inzet voor de
Dubbeldamse Oranjevereningen
- Mevrouw W.H. HULSHOF-Fortuin, voor haar langdurige en zeer gewaardeerde
inzet als vrijwilligster in het buurten buurthuiswerk
- Mevrouw J. JANSE, voor haar inzet als bestuurslid van diverse instanties
op het gebied van de zorg
- De heer W.F.G. Veldhuijzen, voor zijn grote loyale inzet voor de
Scoutinggroep Willem de Zwijger-groep III
- De heer W. de PAUS, voor zijn grote verdiensten voor de Vereniging
Dordrechts Museum
- Mevrouw Joolen-NIKKELS, voor haar loyale inzet voor het Unicef Comitť
Drechtsteden
- Mevrouw J.M.G. HULSMAN, voor haar inzet op sociaal cultureel gebied
- Mevrouw Noorland-van WELL, vanwege haar verdiensten voor Stichting De
Wielborgh
- Mevrouw Oskam-WEDEMEIJER, voor haar verdiensten voor Stichting De
Wielborgh
- De heer H.C.P. van BOKKUM ontving in 2003 de bronzen erepenning van de
stad Dordrecht. Door zijn stimulerende inzet is de Hollandse Biesbosch
uitgegroeid tot een veelzijdig gebied dat jaarlijks bijna ťťn miljoen
bezoekers trekt.

* Uitgereikte Koninklijke onderscheidingen in 2003

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw K. Andriesse-Wurms
Mevrouw W. van de Nadort-Bras
Mevrouw A.M. Olijve-Tempelaar
De heer H.J. Basters
De heer A. Berrevoets
De heer N.J.H. van der Boor

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer S.K. Bagci
De heer J.M. Bruns
De heer E. van de Burgt
De heer P. Bijl
De heer C.J. Rovers
De heer C. Sas
De heer G. Veldhuijzen

- - -
Erica
Subject: zwervers en vagabonden
From: loegiesen @ yahoo.com (Loe Giesen)
Date: 20 Nov 2004 07:20:39 -0800

Bij het verwerken van de DTB-registers van Beesel, Belfeld en Swalmen
(L) kwam ik onderstaande gegevens tegen van rondreizende personen.
Uitgebreide gegevens uit deze omgeving op: www.loegiesen.nl

Loe Giesen, Reuver

vůůr 21 juni 1652
Z.P. - Gehuwd: Rolandus Le Petie en Maria? Proficij de Grandpiel in
Nordenne (zwervers).
Uit dit huwelijk:
1. Joannes le Petie, ged. Swalmen 21-6-1652 (get. Joannes van Cruchten
en Catharina Corvers; 'hi sunt vagabundi et prostestanti se benos
Romanos Catholicos').

10 januari 1664
SWALMEN - Begraven: 'quidam leprosus vagabundus dictus Hans'.
DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 131.

vůůr 29 september 1669
Z.P. - Gehuwd: Henricus Henricxs [uit Kleve] en Catharina van Gulick
[zwervers].
Uit dit huwelijk:
1. Maria Henricxs, ged. Swalmen 29-9-1669 (get. Martinus Reiners en
Elisabetha Lamberts; dr. van Henricus Henricxs van Cleeff x Catharina
van Gulick 'leprosorum quasi vagabundorum').

25 april 1721
SWALMEN - Gedoopt: Anna Maria, dochter van wijlen de zwerver Joannes
Franssen en Helena Sebastiaens. Getuigen: Arnoldus Meuter, koster, en
Gertrudis Maria, eveneens zwerfster en moeder van Helena ('Baptisata
est Anna Maria filia posthuma vagabundorum scilicet Joannis Francisci
et Helenae Sebastiani ut refertur, susceptores fuerunt Arnoldus Meuter
custos et Gertrudis Maria etiam vagabunda et mater puerperae').
DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 12.

25 januari 1723
SWALMEN - Gedoopt: 'Henricus ex turba vagabundorum vulgo Aegyptiorum
filius, ut ferunt, Henrici Simondus et Mariae Toe..., susceptores
fuerunt Joannes et Maria Gertrudis, Aerqui ex turba Aegyptiorum'.
DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 15vs.

19 oktober 1726
BEESEL - Overleden: Anna Laumen uit Kirckhoven, zwervend en onnozel
("vaga et fatua").
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 221.

9 december 1727
SWALMEN - Begraven: zieke zwerfster uit Breda, 'vagabunda
occasionaliter hic infirmata obijt, dicitur esse Bredana'.
DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 170vs.

26 januari 1729
BEESEL - Overleden: Anna Catharina Schmitt, zwerfster en bedelares
("vaga et peregrina"), echtgenote van Gerardus Nobel, "iuxta
testimonium matrimoniala datum ab amplissimo d(ominus) Wierix
christianitatis Crickenbecannae decano datum 17 januari 1727".
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 222.

vůůr 13 februari 1729
Z.P. - Gehuwd: Adrianus Hallemans [Ollermans] en Maria Geelen
[Geulen].
Uit dit huwelijk:
1. Oligunda Hallemans, ged. Belfeld 13-2-1729 (get. Petrus Jansen en
Maria Classen; dr. van Adrianus x en Maria Geelen, 'de num...
vagabundorum').
...
2. Petronella Ollermans, ged. Beesel 23-5-1734 (get. "jugum vagorum
susceperunt" Adrianus van der Heijden en Petronella Croonen;
'baptizata est hic

vůůr 24 maart 1731
Z.P. - Gehuwd: Albertus Janssens en Maria Dericksen.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabetha Janssens, ged. Asselt 24-3-1731 (get. Henricus Coenen,
koster, en Eva Luren, vagabonde; dr. van zwervende ouders).

19 april 1734
BELFELD - Gedoopt: Joannes, zn. van Maria Frissen 'quae numerata inter
vaga venit in Belfelt ibique peperit'. Getuigen: Joannes Hoben
vervangen door Wilhelmus Josten en Margarita Wolffers.
DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 46vs.
Van de moeder verder geen gegevens in DTB-registers Belfeld, Beesel of
Swalmen.

22 maart 1738
BEESEL - Gehuwd met speciale toestemming van de bisschop van Roermond:
Henricus de Boeck uit Antwerpen (Antverpiensis) en Anna Maria
Hoogesteen uit ... (Embricencis), zonder vaste woonplaats (vagi).
Getuigen: Reinerus Alarts en Catharina Mantels.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 losse bijlage fol.
188 (pro memoria).

5 juli 1737
SWALMEN - Begraven: kind van rondzwervende bedelaars ('mendici
vagabundi').
DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 175.

12 oktober 1743
BEESEL - Plotseling overleden: Anna Catharina Bars, "vaga" (zwervend)
echtgenote van Henricus Laeren.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 227.

14 maart 1753
HELDEN - Overleden: NN Hellmans, dochter van Allegonda Hellmans
("vagae dicentij se oriundam ex Beselt"; zwervende, zegt afkomstig te
zijn van Beesel).
Betreft kind van Allegonda Hallemans, ged. Belfeld 13-2-1729 als dr.
van Adrianus Hallemans en Maria Geelen.

8 december 1759
SWALMEN - Begraven: kind van zwervers uit Suchtelen ('infans vagus ex
Suchtelen').
DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 16.

25 januari 1773
BEESEL - Gedoopt: Maria Metz, dr. van Joannes Jacobus Metz en Maria
Smets ('ut allegaverunt', 'vagabundorum'). Getuigen: Joannes Meuter en
Maria Derthoo.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 123; kind van
zwervende ouders.

16 februari 1774
SWALMEN - Gedoopt 'sub conditione': Elisabeth 'vulgo dicta Dick Libeke
quae sensibus destitut per multos annos hac in parochia vagata est
cujus origo ignotatus'. Getuigen: Sebastianus Heijnen en Magaritha
Heijnen.
DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 171vs.

woensdag 20 april 1785
BELFELD - Rond de middag gedoopt door Elisabeth Bruns, vroedvrouw van
Tegelen: NN, dochter van Joannes Baptista Bourjon 'ex Wasches' en
Agnetis Coolhaes 'ex Grunsulden', zwervend ('in Boolenbergh tempore
meridiano nata et ab obstetrice de Tegelen Elisabetha Bruns
provisionaliter baptisata').
DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 90; dezelfde
dag overleden.

woensdag 20 april 1785
BELFELD - Rond de middag overleden, na voorlopig te zijn gedoopt: NN,
dr. van Joannes Baptista Burjon en Agnetis Coelhaes, zwervend;
begraven 22 april d.a.v.
DTB-registers St-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 205.


Subject: ! arts geworden
From: "Margriet de Haan" <ane12moon @ het6net.nl>
Date: Sun, 21 Nov 2004 08:50:07 +0100

Onderstaande personen hebben in augustus en september 2004 hun artsenbul in
ontvangst genomen in het UMC Utrecht.

Bron: Medizine november 2004.

Vriendelijke groet,
Margriet de Haan

mevrouw van ALDEREN, E.D.

mevrouw DERKZEN - van ANGEREN, C.S.

mevrouw APPELMAN, A.P.A.

mevrouw BLAAUWGEERS, M.J.

de heer BLETTERMAN, A.H.

mevrouw BOOMSMA, M.

mevrouw BOSTANZAI, M.S.

de heer CHRISTIAANSE, E.C.Y.

mevrouw DEKKER, D.

de heer DERKSEN, J.W.

mevrouw DIERSELHUIS, M.P.

de heer DOGAN, S.

mevrouw de HAAS - van DORSSER, E.H.M.

de heer EKEN, Y.

de heer GEELS, B.

de heer GIARD, J.L.

mevrouw de GROOT, M.J.

de heer van der HEIJDEN, J.J.

de heer HULSHOF, F.

de heer KNOOPS, A.J.G.

mevrouw KOFFEMAN, E.C.

mevrouw KONEMANN, C.P.A.

de heer van KOPEREN, P.J.

mevrouw van LEEUWEN, M.A.

de heer van MANEN, J.

mevrouw MENSES, M.

de heer MUNDT, M.W.

de heer RECHARDS, M.

mevrouw ROOS, C.

mevrouw SCHILTHUIS, J.J.

de heer STREEFKERK, H.J.N.

de heer TURK, M.

de heer VERBURG, F.A.


Subject: ! Onverwachte bron: Chicago Rush verlengd contract met Riley Kleinhesselink
From: Eddy Landzaat <eddylandzaat2003 @ home.nl>
Date: 23 Nov 2004 18:40:22 GMT

http://www.chicagorush.com/news.asp?ID=312

Een heel verhaal over de American Footbal speler Riley Kleinhesselink (met
foto!) die opnieuw tekent voor de club Chicago Rush. Ik heb lichtjes de
indruk dat deze sportieve knul wat Nederlandse voorouders heeft!

(Oorspronkelijk gevonden op CNN Teletekst, maar deze link geeft veel meer
informatie)

--
Eddy Landzaat
================================ Altijd op zoek naar de familie Van Veen in Utrecht en Amsterdam.
Zie ook mijn website: http://www.landzaat.info
================================

Subject: ! Bezwaarschriften tegen de kiezerslijst, Den Haag 1913
From: Henk <h_vk @ hotmail.com>
Date: 28 Nov 2004 20:08:05 GMT

Uit: Verslag van den toestand der gemeente 's-Gravenhage over het
jaar 1913.

Bezwaarschriften tegen de kiezerslijst.
Verzoeken om verbetering van de kiezerslijst werden
ingediend door:
J. van den Beukel Jr., J. Toet, J. G. Geertsen, G. F.
Janssen, J. Ratelband, M. Rutgers van der Loeft, G. Stoof,
Mr. A. A. Dijkhoff, J. van der Hout, A. J. van Ginkel,
H. A. G. P. Siebkes, B. Geulebert, F. W. M. Karthaus,
P. Ringlever, L. W. van Bergenhenegouwen, C. J. Dicker-
scheid, J. Muller, L. F. Pennings, L. H. Luijendijk, F.
Koopmans, W. van Dael, J. H. C. Zwaart, H. L. Pluim,
P. Koster, W. J. van Hooff, A. M. Luijt, J. L. L. Wery,
J. de Wolf, J. W. Zwarts, P. J. van der Zijden, P. Lubbers,
J. Dam, H. A. R. M. Dart, J. L. Briejer, D. H. van Geer,
J. van Hoorn, G. Smit, E. Koning, C. Goedhart, J. C. C.
D. Pronk, G. J. van Andel, W. H. van Dee, C.B.Meijer,
H. F. Amsen, B. C. J. Rademakers, W. J. A. Roldanus Jr.,
J. F. Commerell, op grond, dat hunne namen daarop
niet voorkwamen;
G. W. Jongejan, op grond, dat daarop niet voorkwamen
de namen van A. C. H. de Wolf, E. M. J. Kuijpers, S.
de Jong, S. C. Voorberg, A. Zweering, J. Beekhuizen Jr.;
welke verzoeken allen werden ingewilligd.

Op het verzoek van H. C. Groot, om de namen van
C. J. Velu en J. van Leeuwen op de lijst te plaatsen, is,
evenals op de verzoeken van A. West, W. van Versen-
daal, P. A. Lezwijn, H. M. H. E. Hermans, W. J. A.
Dekkers, W. F. C. Lespau, H. G. G. van der Poll, R. C.
van Lent Jr., P. C. Kappetein en K. H. H. van Benne-
kom, om hunne namen op de lijst te plaatsen, afwijzend
beschikt.


--
Henk


Subject: ! Schipperskind Schellaars uit Dordrecht
From: hans.lington @ hccnet.nl
Date: Thu, 2 Dec 2004 15:46:42 +0000 (UTC)


Haarlem, BS geboorte, 1873, akte 109.

geboren 31 januari 1873, in een schip liggende in het Spaarne,
Roelloffina Schellaars
dochter van
Johannis Schellaars, oud 35 jaren, van beroep schipper, wonende te Dordrecht,
en
Roelfjen Elders, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende te Dordrecht.

getuigen:
Hendrik Fattje, oud 35 jaren, van beroep schipper, wonende te Groningen.
Pieter Fattje, oud 31 jaren, van beroep schipper, wonende te Groningen.

----------------------------------


__________________________

Hans Lington
Van Dortstraat 46
2023 JP Haarlem 023 525 59 89

op zoek naar Langton --> Lengton --> Lington
vanaf 1600 (Den Haag) tot heden (overal)Subject: ! Mutaties personeel gemeentewerken Den Haag 1913
From: Henk <h_vk @ hotmail.com>
Date: 4 Dec 2004 20:48:24 GMT

Uit: Verslag van den toestand der gemeente 's-Gravenhage over het
jaar 1913.

In de loop van 1913 hadden de volgende mutatiŽn plaats :

Bevorderd werden:
met ingang van 1 Januari 1913, tot opzichter-teekenaar 1e klasse, de
teekenaar 1e klasse F. J. d'Hersigny;
tot opzichter-teekenaar 2e klasse, de teekenaar 2e klasse W. L.
Scharroo;
tot 2e klerk de schrijvers W. J. van Dijck, W. F. Broekhuizen, W. Los
en W. F. Berlott;
met ingang van 1 Juli 1913 tot opzichter-teekenaar 1e klasse, de
opzichters-teekenaar 2e klasse A. Pierhagen, B. Vredegoor en M. H.
Knijff.

Aangesteld werden:
met ingang van 1 Januari 1913, in vasten dienst als adjunct-architect
de tijdelijke adjunct-architect J. G. Robbers, b. i.; als opzichter-
teekenaar 2e klasse, de tijdelijke opzichter-teekenaar J. Beck; voor
den tijd van 1 jaar tot schrijver, J. W. Middelraad, J. L. du Tour
Geerling en D. de Graaf;
met ingang van 1 Februari 1913, voor den tijd van 1 jaar tot
opzichter 2e klasse H. A. Meerburg, tot opzichter-teekenaar 2e klasse
G. Eggink en tot onderbaas, de tijdelijke opzichter-teekenaar 2e
klasse H.J.Segaar;
met ingang van 15 Februari 1913, in vasten dienst als schrijver de
tijdelijke schrijver A. A. Sikkens; voor den tijd van 1 jaar tot
teekenaar 2e klasse A. Rouwenhorst;
met ingang van 1 Maart 1913, in vasten dienst als schrijver, de
tijdelijke schrijver J. M. van Ee; voor den tijd van 1 jaar tot
opzichter 2e klasse M. Aarnoudse en tot teekenaar 2e klasse J. Th.
van Oijen;
met ingang van 10 Maart 1913, voor den tijd van 1 jaar tot adjunct-
ingenieur P. G. Rittershaus w. i.;
met ingang van 15 Maart 1913 in vasten dienst als schrijver, de
tijdelijke schrijver P. J. v. d. Maat;
met ingang van 1 April 1913 in vasten dienst als schrijver, de
tijdelijke schrijver C. Schravesande;
met ingang van 15 April 1913, voor den tijd van 1 jaar tot opzichter
1e klasse J. H. Visser, tot opzichter 2e klasse, A. Gravendahl en K.
Mirande;
met ingang van 16 Mei 1913, tot opzichter-teekenaar 2e klasse, bij
den bouw der school aan de Galvanistraat, A. Korteweg;
met ingang van 1 Juni 1913, wederom voor den tijd van 1 jaar tot
adjunct-ingenieur voor opmetingen en waterpassingen, H. van Rees, c.
i.;
in vasten dienst als schrijver, de tijdelijke schrijver J. Ph. F.
Bouwman;
met ingang van 1 September 1913, voor den tijd van 1 jaar tot
schrijver J. B. H. Bokop en W. G. Richel;
met ingang van 15 September 1913 tot opzichter-teekenaar 2e klasse
bij den bouw van een telephoon-gebouw aan de Marnixstraat, J. C.
Oldenburg en N. van Steenderen;
met ingang van 1 October 1913 voor den tijd van 1 jaar tot onderbaas
H. A. Cieraad, D. C. Coppoolse, H. van Houwelingen en de metselaar 1e
klasse in vasten dienst A. J. C. Broer; tot opzichter-teekenaar 1e
klasse bij den bouw der school aan de Galvanistraat, de opzichter-
teekenaar H. C. Kaal, resp. tot opzichter-teekenaar 2e klasse en
opzichter 2e klasse voor de verbouwing van de bureaux der
Gemeentewerken, de opzichter-teekenaar W. C. J. Tap en de opzichter
C. J. Peltenburg, laatstgenoemde met ingang van 1 December 1913 tot
opzichter 1e klasse voor de verbouwing van den Koninklijken
Schouwburg; tot 2en machinist, de bankwerker-hulpmachinist H. C. Bos;
met ingang van 1 December 1913 tot teekenaar 2e klasse voor het maken
van nieuwe kaarten der Gemeente, G. J. Wagemans.

Eervol ontslag werd verleend:

met ingang van 1 Januari 1913, wegens beŽindiging der werkzaamheden
aan den opzichter-teekenaar 2de klasse J. H. Witte;
met ingang van 1 Februari 1913 op verzoek en onder toekennig van
pensioen aan den opzichter 1e klasse C. Beck en wegens beŽindiging
der werkzaamheden aan den opzichter 2e klasse P. N. I. Schaepkens van
Riempst;
met ingang van 1 April 1913 op verzoek aan den opzichter-teekenaar F.
G. C. Hulsbosch;
met ingang van 1 Juli 1913 op verzoek aan den opzichter-teekenaar 1e
klasse W. Verschoor.

--
Henk


Subject: ! Scheepsongevallen Scheveningen 1913
From: Henk <h_vk @ hotmail.com>
Date: 5 Dec 2004 07:59:51 GMT

Uit: Verslag van den toestand der gemeente 's-Gravenhage over het
jaar 1913, verslag van de gemeentepolitie.

Bij het op 9 Februari binnenzeilen van de logger SCH 246 van den
reeder C. Pronk Cz., werd dit vaartuig tegen het Noorderhoofd van de
buitenhaven geslagen, tengevolge waarvan schip en lading verloren
gingen, terwijl de bemanning met moeite gered is kunnen worden.
Volgens den schipper was de oorzaak van dit ongeval toe te schrijven
aan de mindere diepte in de buitenhaven, dan op de seinen was
aangegeven.

Op den 25en Juni is de stuurman Cornelis Spaans, oud 34 jaar, wonende
te Scheveningen en varende op de SCH 352, bij het inhalen van het
fokzeil, op zee over boord geslagen en verdronken, nalatende eene
weduwe met 6 kinderen. Het lijk werd niet teruggevonden.

Den 3en Juli is de 18 jarige lichtmatroos Cornelis IJspelder, wonende
alhier, bij het openen van een poort in de verschansing, in zee
gevallen en verdronken. Ook dat lijk werd niet teruggevonden.

De 22 jarige ongehuwde matroos Jacob de Jong te Scheveningen
woonachtig, is, terwijl hij eenige oogenblikken alleen aan dek was,
van het vaartuig de SCH 452, door onbekend gebleven oorzaak, op zee
over boord gevallen en verdronken. Zijn lijk werd niet teruggevonden.

Op den 25en October werd met de logger SCH 442 aangebracht het lijk
van den alhier wonenden 47 jarigen matroos Willem Verheij, die daags
te voren op zee gestorven was. Hij liet eene weduwe, doch geen
kinderen na.

--
Henk


Subject: ! Toevalstreffers - soldaten op doortocht
From: loegiesen @ yahoo.com (Loe Giesen)
Date: 5 Dec 2004 07:54:27 -0800

Soldaten op doortocht ...

Door de ligging langs de oude route langs de oostkant van de Maas
heeft de omgeving van Beesel, Belfeld en Swalmen (NL Limburg) altijd
veel last gehad van doortrekkende troepen. Over veel van deze
troepenbewegingen is heel wat bekend en geschreven. Dat geldt echter
nauwelijks voor de soldaten ('miles') die deelnamen aan deze
veldtochten. Sommigen onder hen verkeerden waarschijnlijk hun hele
leven in typische macho-groepjes, anderen werden op hun tochten
vergezeld door hun vrouw of gezin. Sommige vrijgezellen troffen in
onze contreien hun levensgezellin en bleven er wonen, anderen lieten
hier een hevig gedesillusioneerd meisje achter met een kind of bliezen
hier hun laatste adem uit, ver van hun plaats van herkomst.
Van velen van hen is geen naam bekend. Wie was bijvoorbeeld de
ongelukkige waarover de gemeenterekening van Beesel op 13 maart 1651
schrijft: 'Item aen borgemeester Peter van Wessum so hij voor ons
verschoten heeft aen den coronell wegen den soldaet alhier doet
gheslagen, ende vorts ten huyse van Margreit Bammelraij in het
accordieren van de selven verteert is, ende voorts dat die van Belfent
verschoten hebben, beloept in alles voor onsen quote 228 gl 8 st'. En
elders in dezelfde rekening: 'Noch compt Evert [Ellens] van die
doetkiste van den doet ghevonden soldaet ende andere onkosten 7 gl 19½
st'.

Deze bijdrage probeert niet om een beeld te schetsen van hoe zij
leefden, daarvoor zijn de gegevens te summier. Veeleer is deze
bijdrage bedoeld om hun namen bekend te maken onder een wat breder
publiek, zodat vooral in samenwerking met andere heemkundeverenigingen
en genealogen in binnen- en buitenland weer een hulpmiddel ontstaat
bij het zoeken naar een groep mensen die, net als bijvoorbeeld
schippers, uit genealogisch oogpunt 'lastig' heeft geleefd.

Be‚, Franciscus, niet-katholiek; gehuwd met Margarita Geori, waarvan
een dochter Beatrix, ged. Swalmen 3-9-1760.

Beckers, Joannes, ged. Beesel 12-3-1755, overl. als soldaat in het
Holland leger 28-8-1794, zn. van Wilhelmus Beckers en Theodora Simons;
tr. Beesel 16-6-1777 met Helena Smits, waarvan twee kinderen.

Beijer, Arnoldus, bij zijn overlijden te Beesel (22-12-1789) soldaat
onder de Staten, oud ongeveer 80 jaar.

Bisschops, Joannes, uit Mulbracht (D); tr. (plaats onbekend) met
Mechtildis Peters uit Beesel, waarvan op 5-2-1739 reeds een
buitenechtelijk kind.

Bloemen, Petrus; gehuwd met Gertrudis Hermans, waarvan een dochter
Catharina, ged. Swalmen 18-7-1676.

Bongers, Jacobus, bij overlijden (Beesel 22-3-1788) soldaat in het
leger van generaal Palardi onder kapitein Eleghuijsen; tr. Beesel
7-1-1767 met Joanna Rutten, waarvan tussen 1767 en 1784 zeven
kinderen.

Borgie, Henricus, ged. Beesel 18-1-1752, zn. van Ludovicus Borgť en
Maria Derix. Verkoopt op 8-2-1790 samen met zijn moeder het ouderlijk
huis te Reuver, daarna wordt niets meer van hem vernomen

Charget, Joannes, 'militis imperatoris sub regimine generalis
Holsteenbeeck'; gehuwd met Eva Susanna Beiterin, waarvan een dochter
Anna Apollonia, ged. Swalmen 4-5-1712.

Croonen, Joannes Fredrick, zoon van Jan Croonen en Catharina Lindemans
uit Swalmen, op 16-11-1734 vermeld als soldaat ten dienste van de
Staten van de Verenigde Nederlanden onder het regiment van de overste
Marvela.

Custers, Matthias, uit Dillickrath (D), ex-soldaat en kleermaker; tr.
Belfeld 24-4-1785 met Mechtildis Rijvers.

Daemen, Henricus, verm. zn. van Joannes Damen alias Crompvoets en
Maria Paulissen; gehuwd met Elisabeth Goltstein, waarvan vijf kinderen
ged. te Swalmen tussen 1716 en 1731 (met hiaten).

Firmans, Josephus, gehuwd met Maria Kempen,'qui pertinent ad copias
militares Austriacus' en waarvan een dochter Maria Catharina, ged.
Swalmen 2-8-1779.

For, Ernestus; gehuwd met Catharina Weber, waarvan een zoon Joannes,
ged. Asselt 5-6-1762.

Heijnen, Henricus; gehuwd met Catharina Ma... [onleesbaar], waarvan
een dochter Anna Maria, ged. Swalmen 20-12-1712.

Houwenstein, Casparus, 'milites invalidi'; gehuwd met Maria Anna
Scholtzin, waarvan een zoon Joannes Nicolaus, ged. Swalmen
(Schaarbroek) 11-8-1778, overl. ald. 17-8-1778.

Janssen, Gerardus, Hollands soldaat; van hem en Anna Margaretha Metz
een buitenechtelijke dochter Maria, ged. Belfeld 20-4-1772.

Janssen, Henrick, uit Tongeren, soldaat onder La Faille; tr. Swalmen
12-6-1680 met Cornelia Vaessen, waarvan vier kinderen. Vergelijk akte
d.d. 25-8-1688 in het Schepenbankarchief van Swalmen en Asselt inzake
ophanging van een Hendrik Janssen te Swalmen.

Janssen, Joannes; van hem en Margaretha Geulen uit Beesel een
buitenechtelijk dochter Maria, ged. Beesel 25-3-1744.

Janssen, Nicolaus; gehuwd met Mechtildis Coenen, waarvan een zoon
Joannes, ged. Swalmen 15-2-1678.

Keldermans, Gerhardus; gehuwd met Elisabetha Breesman, waarvan een
dochter Anna Elisabetha, begr. Belfeld 22-5-1709.

Langes, Joannes Henricus, geb. te Zutphen, gepensioneerd soldaat van
de Staten Generaal van Holland onder generaal Rechteren ; tr. 1) Maria
Catharina Jansen, overl. Beesel 30-11-1789; tr. 2) Beesel 14-9-1790
met Joanna Meurs.

Linsen, Petrus, 'militis Extranei'; van hem en Anna Gubbels een
buitenechtelijke zoon Joannes, ged. Swalmen 30-1-1683.

Mulders, Simon; gehuwd met Gertrudis NN, waarvan een dochter
Gertrudis, ged. Swalmen 30-9-1747.

Naus, Arnoldus, soldaat onder de Staten Generaal, machtigt op
29-4-1725 een schepen van Swalmen tot de overdracht van zijn
bezittingen aldaar.

Puddomi, Petrus; gehuwd met Theodora Vreeden. Het register vermeldt
niet of het hier daarwerkelijk een soldaat betreft. Van hen een kind,
overl. Belfeld 8-12-1710.

Quidam, Petrus; Brandenburgs soldaat uit Leuth (D); van hem en
Catharina Peters uit Beesel een buitenechtelijke dochter Maria, ged.
Beesel 13-11-1744.

Reijnders, Joannes; gehuwd met Clara Cuypen uit Kessel, waarvan vijf
kinderen tussen 1686 en 1700.

Reijnders, Theodorus; tr. Beesel 28-1-1734 met Elizabetha Janssen
waarvan twee kinderen. Van Dirk wordt na 21-1-1751 niets meer
vernomen.

Richter, Christianus; gehuwd met Francisca Richterin, waarvan een zoon
Franciscus Antonius, ged. Swalmen 11-4-1763.

Samanskij, Stanislaus uit Polen; gehuwd met Rosalia Gnopienta (geb.,
ged. en geh. te Rshipez Kij..ole in Polen, militairen onder het
legioen van de heer Winckenstein in de compagnie van heer overste
Ullrich van Adelstein), waarvan een dochter Barbara, ged. Beesel
19-2-1794 (get. Joannes Steininger geb. en ged. te Wenen, 'praefati
legionis et compagniae corporalis' en Barbara Savatil geb. en ged. te
Klatou in Bohemen, allen tijdelijk verblijvend te Beesel).

Schreurs, Paulus, soldaat in het regiment van Holstein; leent op
15-2-1765 geld uit met als onderpand Beeselse goederen, welke lening
op 13-3-1789 bij hem wordt afgelost.

Smets, Wilhelmus, ongehuwd soldaat, overl. Beesel 26-2-1768.

Smit, Caspar, luitenant in het Hollands leger, overl. Beesel 6-4-1768.

Tessers, Willem uit Swalmen; vermeld als ongehuwd soldaat onder de
compagnie van de gouverneur van Roermond, 21-4-1677.

Wijnbergh, Johannes Michaelis, 'militis ducis uiliasis'; gehuwd met
Josina Wijnbergh, waarvan een zoon Arnoldus, ged. Swalmen 5-1-1709.

Wilraije, Albertus van, soldaat in het Spaanse leger; tr. Asselt
24-5-1622 met Elisabeth Willems.

NN, Johan Baptiste, soldaat in het leger van de Prins van Nassau; van
hem en Margrita Sillen een buitenechtelijke dochter, ged. Swalmen
9-4-1691.

NN, soldaat gehuwd met Anthonia Faessen uit Swalmen, waarover een
kerkelijk proces d.d. 6-9-1702.

NN, soldaat van Hannover; van hem en Christina Koerstjens een
buitenechtelijke dochter Petronella, ged. Belfeld 24-8-1747.

Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van:
Loe Giesen, Reuver - www.loegiesen.nl > Kroniek voor Beesel, Belfeld
en Swalmen.


Subject: Re: ! Toevalstreffers - soldaten op doortocht
From: Rob Kuijsten© <kuijsten @ SoftHome.net>
Date: Sun, 05 Dec 2004 19:10:37 +0100

On 5 Dec 2004 07:54:27 -0800 our friend loegiesen @ yahoo.com (Loe
Giesen) organization: http://groups.google.com wrote :

> Soldaten op doortocht ...
>
> Door de ligging langs de oude route langs de oostkant van de Maas
> heeft de omgeving van Beesel, Belfeld en Swalmen (NL Limburg) altijd
> veel last gehad van doortrekkende troepen. Over veel van deze
> troepenbewegingen is heel wat bekend en geschreven. Dat geldt echter
> nauwelijks voor de soldaten ('miles') die deelnamen aan deze
> veldtochten. Sommigen onder hen verkeerden waarschijnlijk hun hele
> leven in typische macho-groepjes, anderen werden op hun tochten
> vergezeld door hun vrouw of gezin. Sommige vrijgezellen troffen in
> onze contreien hun levensgezellin en bleven er wonen, anderen lieten
> hier een hevig gedesillusioneerd meisje achter met een kind of bliezen
> hier hun laatste adem uit, ver van hun plaats van herkomst.
> Van velen van hen is geen naam bekend. Wie was bijvoorbeeld de
> ongelukkige waarover de gemeenterekening van Beesel op 13 maart 1651
> schrijft: 'Item aen borgemeester Peter van Wessum so hij voor ons
> verschoten heeft aen den coronell wegen den soldaet alhier doet
> gheslagen, ende vorts ten huyse van Margreit Bammelraij in het
> accordieren van de selven verteert is, ende voorts dat die van Belfent
> verschoten hebben, beloept in alles voor onsen quote 228 gl 8 st'. En
> elders in dezelfde rekening: 'Noch compt Evert [Ellens] van die
> doetkiste van den doet ghevonden soldaet ende andere onkosten 7 gl 19½
> st'.
>
> Deze bijdrage probeert niet om een beeld te schetsen van hoe zij
> leefden, daarvoor zijn de gegevens te summier. Veeleer is deze
> bijdrage bedoeld om hun namen bekend te maken onder een wat breder
> publiek, zodat vooral in samenwerking met andere heemkundeverenigingen
> en genealogen in binnen- en buitenland weer een hulpmiddel ontstaat
> bij het zoeken naar een groep mensen die, net als bijvoorbeeld
> schippers, uit genealogisch oogpunt 'lastig' heeft geleefd.

knip

Loe, hartelijk dank voor deze zeer bijzondere ! Toevalstreffers
bijdrage. Uiteraard worden deze (doorzoekbaar) toegevoegd aan
http://www/kuijsten.de/tt

Deel 11 is in aantocht

Met vriendelijke groeten
Rob Kuijsten
--
<>
Een echtgenoot is iemand die een sexy nachtjapon voor je koopt en er
voor zorgt dat je hem nooit verslijt door erin te slapen.


Subject: Re: ! Toevalstreffers - soldaten op doortocht
From: "Kees van Adrichem" <cvadelft @ wanadoo.nl>
Date: Sun, 5 Dec 2004 20:49:01 +0100

Rob,
Als ik onderstaande link aanklik kom ik op een yahoo site maar verder niet
is de link wel goed?
Georgina van Adrichem-Gijselhart> http://www/kuijsten.de/tt
>
> Deel 11 is in aantocht
>
> Met vriendelijke groeten
> Rob Kuijsten
> --
> <>
> Een echtgenoot is iemand die een sexy nachtjapon voor je koopt en er
> voor zorgt dat je hem nooit verslijt door erin te slapen.
Subject: Re: ! Toevalstreffers - soldaten op doortocht
From: Rob Kuijsten© <kuijsten @ SoftHome.net>
Date: Sun, 05 Dec 2004 21:00:05 +0100

On Sun, 5 Dec 2004 20:49:01 +0100 our friend "Kees van Adrichem"
<cvadelft @ wanadoo.nl> organization: Wanadoo wrote :

> Rob,
> Als ik onderstaande link aanklik kom ik op een yahoo site maar verder niet
> is de link wel goed?
> Georgina van Adrichem-Gijselhart
>
> > http://www/kuijsten.de/tt
> >
> > Deel 11 is in aantocht
> >
> > Met vriendelijke groeten
> > Rob Kuijsten
> > --
> > <>
> > Een echtgenoot is iemand die een sexy nachtjapon voor je koopt en er
> > voor zorgt dat je hem nooit verslijt door erin te slapen.

Sorry Georgina. Het moet zijn: http://www.geneaservice.nl/tt/
Rob

PS, Bij Yahoo zijn ze wel heeeeeel erg slim !!!!!


Subject: De Friezen op Java Ned. Indie. deel 1
From: "A.G Musquetier" <musquetier @ home.nl>
Date: Sun, 19 Dec 2004 13:28:29 +0100


De Friezen op Java Ned. Indie. deel 1


AERTSZ., JA N- , van Heeg, baas metselaar in Compagnie%

dienst, j.m. oud 30 jaar, ondertr.

Batavia 21 Mei en tr. aldaar 7 Juni 1671

ME'I:IE WEY'TSMA, van Leeuwarden, wed.

HENIIRIK RAPENBURG, sergeant Cie.; in het

Testamentenreg.` van Batavia 1686/88 fol.

227 heet zij METJE CANT.

P L A N T E N G A; op de begraafplaats te Tanahabang

(Weltevreden) leest men op een grafsteen

in de Afdeeling 111 no 218:

Rustplaats/ van/ onzen innig geliefden/ echtgenoot

en vader/ JOHANNES N I C O L A A S/

PLANTENGA/ geb. te Metslawier-Friesland/

15 October 1838/ overl. 29 September 19101

en van zijne ecbtgenoote/PAULINAJOSEPHINA/

geb. COPI~IENS/ overl. den 19 Mei 1915/ in

den ouderdom van bijna/ 63 jaren.

H E L D E R, HA R M A N U S-, /geb. te Aalzum (Friesland/

8 Maart 18731 overleden te Weltevreden/

20 December 1919. (Grafschrift Tanahabang

Welt. Afd. IA no. 1).

VLIETSTRA; op een grafsteen in de Afdeeling IA op

de Begraafplaats Tanahabang te Welt.: Hier

rust/ onze lieve echtgenoot en vader/

F R E D E R I K VLIETSTRA/ geb. te Heeg/ den

9 Februari 1877/ overleden den 10 Februari

1920/ HENDRIKA CORNELIA/ VLIETSTRA geboren/

VAN OOSTERWIJ$ overleden 22 Mei

1921/ Rust zacht lieve doode. (92)

ADEMA, WILLEM REMELIUS-, geb. Rauwerd. oud 30 i.,


ANKRINGA, ELISABETH MARIA-, 27 j. dr. van JACOB A.

en CORNELIA V AN D U R A, afk. huw.

Pasoeroean 1 Feb. 1891 met JACOB DERK

KOBUS; haar wapen: Gedeeld; 1 de Friesche

adelaar ; 11 doorsneden : a een anker schuinsrechts

geplaatst; b een klaverblad.

BRUIN, PIETER DE-, geb. Dokkum 5 Dec. 1851, overl. oud

64 jaar als concierge Sanatorium Staatspoorwegen

te Tegalrandoe-Banjoewangi, ongehuwd

op 8 Juni 1916, nalatende:

1. FREDERIKA DE B R . geb. Gondosoeli

(Poespo, Pasoeroean) 13 Juni 1894.

2. JAN KLAAS DE BR. geb. a.v. 16 Feb. 1896.

3. AAFKE DE BR. geb. `a. v. 28 April 1900,

geh. 18 April 1916.

4. ALBERTHA DE BR. geb. Goenoeng Sari

(Tjoerahdami-Bondowoso) 5 Feb. 1905.

Deze kinderen woonden in 1916 te Loemadjang.

KRAK, JACOl Jusrus-, geb. Leeuwarden 1 ILfei 1845,

f Weltevreden 3 Sept. 1922, nalatende

kinderen; hij begr. Tanahabang ald. Afd. 1

no 60.

BOER, JACOU DE-. geb. Leeuwarden 19 Sept. 1853,

overl. Bat. Centrum 5 Jan. 1903, begr.

Tanahabang ald. Afd. 11 no. 104.

ID~ŃRDI, HETTO-, geb. Leeuwarden `-12 Oct. 1816,

overl. 8 Mei 1887, nalatende kinderen en

begr. Tanababang a.v. Afd. 11 no. 301.

ZETSTRA. Op het kerkhof te Serang leest men: Rustplaats/

van/ S. P. ZETSTRA/ le Luit. Kommandant/

der Djayang Secars/ geb. te

Leeuwarden 30 Oct. 1804/ overl. den 20

Mei 1848/ (no. 126).

HENGEVELDT , GERARDUS- van Leeuwarden, opperchir

en hospitalier te Amboina test. ald. 5 April

1749 met zijn hv. JOHANNA FREDRIKA VAN

RIJSWIJK, van Amboina dr. van toen wijlen

O TTO VAN R. en zijne wed. CO R N E L I A

HELENA SWARTSHOF. Hij kwam 1749 met

schip Ouernes als oppermeester op f 36.

`s m. naar IndiŽ voor de Kamer Amsterdam.

(Test. Reg. Amboina 1762 bl. 1).

DIJKSTRA, JAN JOHANNES-, geb. Oosterwolde; 33 jaar,

gehuwd en 6 kinderen in 1868; 12 Sept.

1862 dienststaat als ingenieur 3e kl. te

Pasoeroean; hij huwde 10 Maart 1856.

HARTHOLT, JOHANNES- van Sneek, pred. vertrok in 1721

naar Java en ondertr. Batavia 1 April 1723

CORNELIA WESTHOVEN, bij wie twee dochters,

nl. PHILIPPINA CORNELIA H. en MARIA

REINIERA H, welke laatste ged. Batavia 9

Dec. 1727 in de Holl. kerk: hij werd 30

Maart 1728 begr. op het Binnen Portugeesch

kerkhof te Batavia; zijn weduwe hertr. le

DS. WARNERUS VAN Loo, zn. van COENRADUS

COLLARD,

TEENSMA,

WANDERS,

VAN L. te Nederm,eer in Oostfriesland, met

wien zij 18 Oct. 1734 te Ambon testeert.

Ds. VAN LOO over]. kort daarna te Ambon.

Zij was in 1738 de hv. van LUBERTUS

VERMEHR.

EDUARD MATHIJS-. geb. Leeuwarden, oud

85 jaar particulier, wedr van JOSEPHINE

MARIA VAN DIJCK, zn van JOHANNES JACOBUS

C. en CATHARINA TRUMPER, overl. Batavia

(Parapattan) 20 Nov. 1923.

HAIKA ABRAHAMS-, geb. Schiermonnikoog

11 Oct. 1851, was in 1884 ongeh. en lichtopzichter,

4de kl. op flOO.- `Sm. op Zwaantjesdroogte

(Banjoewangi).

WANDER-, sergeant detachement Alg. Depot

te Besoeki, oud 39 jaar, man van TRIJNTJE

CANNEGIETER, zn. van WANDER TIESSENS

en TIEKE HARMS te Lijk in Friesland, overl.

fort Utrecht te Banjoewangi 14 Mei 1834;

hij was geb. te Lijk.

WIEBENGA, SIPKE-, oud 48 jaar geb. op -Ameland, zn.

van GERKO WIARDI W. en AGATHA JANS

SIPKES, wonende te Soemberpaken (Djember),

man van A NNA CHRISTINA FL O R A

MACDONALD MUNRO, overl. in Oost Java

13 Sept. 1894.

WOUDE, NAMLE VAN DER-, geb. Harlingen 22 Jan. 1874,

directeur Opleidingsschool Inl. Ambtenaren

te Probolinggo in 1918.

WOUDSTRA, DORUS-, geb. Leeuwarden 12 April 1876,

diende 18 jaar in het N. 1. leger en werd

.. gepensioneŽrd al8 sergeant majÚokinstructeur

Inf.; in 1918 was hij administrateur van het

pasarwegen te Probolinggo.

ZIJLSTRA, PIETER-, geb. Harlingen, in 1864 employť

in de tabak, zn. van DIRK CORNELIS Z. en

EVA FONTEIN, huwde Djember 16 Juni 1898

MAGDALENA MARGARETHA MECHTELD

STEENMEYER, geb. Soerabaja in 1873, dr

van REINI~R S. en MARGARETHA MECHTELD

VAN DER GANT, weduwe van FRANS HERMAN

OCEANUS TELANAX `POPKENS. .

SYNJA, LIEUWE REINDERS-, regeerend burgemeester

van Dokkum, was geh. met BETSKE B~TNIA.

Hun zoon NANNE S. was raad extraord. van

Justitie te Batavia (11 April 1774) wonende

Tijgersgracht, vanwaar hij 26 Aug. 1777 op

het Holl. kerkhof aldaar werd begr. in zijn

eigen kelder no. 15. Na zijn dood, bij patriaschen

brief van 10 Oct. 1777, kwam zijn

benoeming tot raad ord. vd. Van hem stamt

af O-rro JULLIUS FRANCOIS SYNJA, die 10

Juli 1875 -j- en 8 volle broeders had, O.W.

den bekenden spoorwegaannemer W. A. P.

F. J. SYNJA, aldaar 1 April 1930 overl. oud

66 jaar. Zij waren zoons van JOHANNES

W ILLEM S. en L. M. EEKHOUT. Hunne

afstammelingen leven nog in IndiŽ.

Bron: De Indische Navorscher

Wordt vervolgd

Bezoek ook eens mijn site met Toevalsvondsten
http://members.home.nl/musquetier/


Met Vriendelijke groet van
Anton Musquetier

http://members.home.nl/musquetier/
http://groups.yahoo.com/group/frieslandcopie
http://groups.yahoo.com/group/schippersenveldwachters_nederland
Uitgaande berichten worden eerst gescand met Norton Antivirus

--

Met Vriendelijke groet van
Anton Musquetier

http://members.home.nl/musquetier/
http://groups.yahoo.com/group/frieslandcopie
http://groups.yahoo.com/group/schippersenveldwachters_nederland
Uitgaande berichten worden gescand met Norton Antivirus
Subject: ! toevalsvonst te Breda.over Texel
From: "Ruud Martijn" <rmartijn @ wanadoo.nl>
Date: Wed, 22 Dec 2004 11:47:59 +0100

Bij het verwerken van het Notarieel archief in Breda, ben ik de volgende
vermelding tegengekomen.

Noterieel archief N. 1332 in 1
Datum 04-01-1828.
Onderwerp: Testament
Kopie authentiekvan een Testament dd. 30 nov. 1780.
Augustin Leendertz. Kleij, gehuwd op het eiland Texel, met Antje Cornelis
Kuijper, overleden 19 sept. 1827.

Groetjes Ruud Martijn, Breda

Subject: De Friezen op Java , Ned. Indie, deel 2
From: "A.G Musquetier" <musquetier @ home.nl>
Date: Wed, 22 Dec 2004 12:17:39 +0100

De Friezen op Java.


(Tieruolg uar~ No. 4 blz. 30)

WIERSMA, JAN NANNES, geb. Arum, 29 jaar, laatst

wonende te Rotterdam ; kwam 10 April 1862

met schip Johannes Lodewijk in IndiŽ;

kreeg bij G.B. 22 Mei.1862 no. 40 vergunning

tot verblijf aldaar.

RZ\Ľ~<~~~31~? yNZr:-, pred. Evang. gem. te Batavia, geb.

Workum 9 Feb. 1840, t 3 April 1896, begr.

Tnnahabang Weltevreden Afd.lX.


Roos, WILLEM-, geb. Dronrijp 12 Juni 1868,+Bekassie

29 Aug. 1893, begr. Tanahabang Weltevreden

Afd, X.

PRINS, FEY~ CORNELIS-, geb. Sneek 4 Mei 1873, + 22

Maart 1912 te- Weltevreden, begr. aldaar

op Tanahabang Afd. X11 no. 74, echtgen.

van B. KEUNING.

BEEKHUIS, GEERTRUIDA WILHELMINA-, geb. Buitenpost,

t Batavia 17 Sept. 1913, geh. met JAN VERSLUYS

; zij werd begr. Tanahabang Weltevreden

Afd. XXIV.

, LOON, kt.

SLOOTEN,

W. WEENINK VAN-, geb. Leeuwarden 9 Oct.

1837, t Batavia 19 Aug. 1918, begr. Tanahabang

Weltevreden Afd. VIII.

SIKKE VAN-, geb. Leeuwarden 1 April 1795,

t Batavia 30 Aug. 1850, begr. a.v. Afd. VI;

zijn weduwe JACOBA HERM~~NINA BAGGERS,

geb. Batavia 29 Aug. 1810, $- Batavia 27 Mei

1875, begr. a.v., hertr. c. C. COORENGEL.

FERWERDA, S.-, geb. Westerterp, j- Buitenzorg 26 Oct

1880, begr. Tjikeumeuh ald.

TIGLER WYBRANDI, LEENDERT N.-, geb. Leeuwarden

27 Aug. 1877, t Oenarang 8 Juni 1898, begr.

ald. Nieuwe Begraafplaats bij Paal 13.

MAASS, JACOBUS-, geb. Leeuwarden 25 Oct. 1840, t

Tjilatjap 26 April 1896, begr. ald. no 218,

zn. van PIETER M. en GRIETJE BRINK, beiden

toen -t en gehuwd met G~ERTRUIDA WILHELMINA

VAN DOORN.

1854 begr. a. v., uit a. v. ; hij was gep. soldaat

van het Oude Mannenhuis.

GELDERSMA, JAN-, geb. Franeker, oud 31 j. werd 18

Aug. 1854 begr. a.v. uit a. v.; hij was

flankeur van het 12e bat. 1nf:le Comp.

RIJGERSMA , HENDRIK VAN-, geb. Sneek 28 Mei 1829,

overl. Batavia 19 Sept. 1895. begr. Tanahabang

Weltevreden Afd. V no. 83.

ABRAHAMI, SIBRANDUS-, geb. Kollum, pred. in IndiŽ '

(Zie Troostenburg de Bruyn, Biographisch

Woordenboek van O.I. Predikanten) werd

22 Dec. 1761 naar Ambon beroepen en was

daar van af 18 Feb. 1762 werkzaam. Hij

huwde als wedr. van GRIETJE JANSZ en

LOLKJEN EGBERTS 3e ANNA CATHARINA DE

WITS, begr. Holl. Kerkh. Batavia 5 Feb. 1769.

BARTOU, JOHANNES-, geb. Leeuwarden (zie a.v.) begr.

Binn. Port. Kerkhof te Batavia 7 Mei 1722,

sterfhuis W. zijde Rhinocerosgracht.

BROUWER, SIRARDUS-, (zie a. v.) geb. in Friesland,

wonende Nieuwpoortstraat te Batavia, werd

berg. Batavia Holl. Kerkhof 11 Jan. 1755

als predikant. Zijn test. werd 26 Mei 1756

WIERDA, STEPHANUS-, geb. Joure 16 Oct. 1862, + Tjimahi

26 Dec. 1902, begr. graf no. 4, gehuwd.

VENING, JEAN ANNE-, geb. Leeuwarden 23 Feb. 1843,.

kap. ter zee K.N.M. ridder M.W.O., j-

Tosari 26 April 1893, begr. ald.

BIJLSMA, SIPKE PIERS-, geb. Beneden Knijpe 31 Aug.

1848, + Maros 30 Aug. 1899.

HERKLOTS, J. H.-, huisvr. van den Res. van Menado

A. J. VAN OLPHEN, geb. Harlingen 14 Dec

1816, j- 16 Sept. 1849, begr. Menado.

HAGA, H-, geb. Harlingen 26 April 1852, t Kema 29

Sept. 1879, controleur B.B. te Kema, begr.

aldaar.

PETERS, JOANNES-, geb. Leeuwarden, 'ongehd., oud 29

jaar, werd bij G.B. van 24 Oct. 1885 no. 9

schout te Malang.

PRINS, PIER-, geb. Oude Biltzijl (St. Anna Parochie) 54

jaar hoofd Europ. Lagere school te Loemadjang,

t aldaar 1 Oct. 1911, man van

BRUNETTA HENDRIKA MAGDALENA VINK.

MEULEN, JACOB HENDRIK FREDERIK TER-, Ass. res. te

Bangil bij G.B. 3 Mei 1895 na ..,_ 17, geb.

Oudemirdum, was in 1896 oud 45 jaar en

had toen 4 kinderen.

MENTZ, JOHANNES HENRIKUS-; geb. Oosterbierum, commies

controleur 1, U. A.; zijn dienststaat ao.

1865 in het Landsarchief.

KRUYER, CORNELIS-, geb. Joure, oud 42 j., werd 30Mei

1854 te Semarang begr. uit het Militair

Hospitaal; hij was fuselier ziekenoppasser

van het 2e garnizoensbat. Depot.

SCHAAP, MARTIN-, geb a.v., oud 54 j., werd 4 Juni

bij de Weeskamer te Batavia gedeponeerd.;

hij huwde LAURANTIA JOHANNA ADOLPHINA

D UBOIS DE CHAILLOU; hun dr. JACOBA

THEOĽORA werd 3 Mei in de Holl. kerk te

Batavia gedoopt.

CAMMINGA, GELLIUS-, (zie a.v.) werd 7 Jan. 1688 als

pred. naar Ternate beroepen.

CANTER VISSCHER, JACOBUS-, (zie a. v.) geb. Harlingen,

COLUMBA,

COLUMBA,

huwde MARIA ELISA&?-H ?g LAHAYE, begr:

Binnen Portug. Kerkhof Batavja 13 Mei

1726; huwde 2e ANTHONIA ADRIANA TURNHOUT,

die 11 April 1754 werd begr. a.v.

Hijzelf werd begr. Holl. Kerkhof Batavia

1 Jan. 1736 Hij ging 17 Sept. 1717 naar

Cochin, werd 7 Sept. 1723 naar Batavia

overgeplaatst en 28 Dec. benoemd bij de

Portug gemeente aldaar.

PETRUS-, (zie a. v.) geb. Aalsum; zijn wede.

SAAPKE JOUWSMŃ, begr. Holl. kerkhof

Batavia 13 April 1777.

SIBRANDUS-, (zie a.v.), geb. Dokkum, woonde

1757 op de Rhinocerosgracht te Batavia;

huwde le MARIA ANNA FALCK, begr. Holl.

Kerkhof Batavia 21 Feb. 1757; haar test.

bij Weeskamer ingediend 6 April 1757 ; hij

ondertr. 2e Batavia 21 Jan. 1758 SARA HENDRIE~

A LELIVELD, van Ternate, wede. ordin.

lid Raad van lust. Mr. JACOB WILLEM BAKE,

en dr. van MARTEN L. en HENDRIETTA

MARGARETHA VAN RHEE; zij begr. Holl.

kerkhof Batavia 22 Aug. 1760 uit woonhuis

Rhinocerosgeracht vd.; hij ondertr. 3e Batavia

4 Sept. 1762 FROUW CATHARINA DE

JONG, van Sloten, wede. opperkoopman

GEORCE AUGUST VAN KONINGSFELD .


COPSMA, CORNELIUS-, (zie Troostenburg de Bruijn

Biographisch Woordenboek van O.I. Predikanten)

was gehuwd met CHRISTINA VAN DER

VOORT, van Leeuwarden, die als weduwe hertr.

Tayouan(Formosa) 7 Jan. 1652 (ondertr. 17 Dec.

1651) CORNELIS PLOCKHOY.

FABER, WILHELMUS FERDINANDUS-, (zie a.v), geb. Menaldum,

begr. Hall. kerkhof Batavia 12 April

1745; zijn huisvr. ANNA CATHARINA ELISABETH

GERKEN, begr. aldaar 25 Mei 1742.


GEESTDORP, CORNELIUS-, (zie a.v.); geb. Leeuwarden,

vertrok met zijn hv. HESTER PLANCIUS naar

IndiŽ; zijn hv. maakte 6 Aug. 1649 haar test.

a.b. schip 't Wapen van Zutfen en overl.

kort daarna aan boord; hij hertr. Batavia 9 Dec.

1649 ELISABETH WILSOET van Haarlem, j.dr.;

als wede. hertr. zij Batavia 9 Juni 1650

JOANNES SONNESCHIJN.

PARS, JEREMIAS JOHANNUS-, geb. Leeuwarden , (zie a.v)

werd 13 Dec. 1715 naar Banda beroepen, werd

14 Sept. 1717 naar Batavia ontboden, en 24 Feb.

1719 bij de Portug. gem. aldaar beroepen; hij

was eerst geh. met REGINA- ELISABETH COOP

ņ GROEN en daarna met (ondertr. Batavia 2 Nov.

1726) LUCRETIA SIMONSZ van Batavia, wed.

opperkoopman ALEXANDER VAN WIJN.

PLESMAN, CHRISTIAAN WYARDI-, geb. Pitsum, (vgl. a.v.),

werd 27 Juni 1726 naar Qalakka beroepen en

12 Dec. 1730 naar Onrust in de baai van Batavia ;

hij huwde eerst met SUZANNA VOLTELEN, begr.

Holl. kerkhof te Batavia 15 Juni 1736 en daarna

aldaar 14 Juli 1737 (ondertr. 29 Juni 1737) met

PETRONELLA DE VOOGT, van Batavia, wed

Eerw. Heer PETRUS HOEVENAGEL; hij was met

Suz. VOLTELEN 27 Sept. 1725 te Batavia ondertr

zij was geb. te Cochin en wed. binnenregent

;

Chin. hospitaal te B~~~~~~ELDERT ONGEWASSEN.

POTTER, HERELIUS-, geb. Dokkum, (vgl. a.v. ) ; bij Gouv.

Besl. van 7 Jan. 1820 werd hij pred. te Soerabaja,

waar hij 10 Maart 1820 aankwam en

26 Maart d.a.v. zijn dienst aanvaardde.

RADERSMA, YNZK-, geb. Workum 9 Feb. 1840, overl.

Batavia 3 April 1896(vgl. a.v.) ; hij was geh. met

JOHANNA VEENSTRA en zn. van JOHANNES

R. en GEERTJE SMEDING.

RIEMERSMA, NICOLAAS-, werd 28 April 1710 onder

conditie en 15 Mei 1711 effectief naar Nederland

verlost; hij was geb. Bolsward (vgl. a.v.)

ROORDA VAN EYSINGA, SYTSE-, geb. Sneek, (vgl. a.v.);

zijn le vrouw IJDA CATHARINA PIERS, begr.

Buiten Port. Kerkhof Batavia 5 Jan. 1821; zijn 2e

vrouw GEERTRUIDA DIBBETZ, wier moeder

was MARIA CATHARINA VAN DER SPOEL. t

Soerabaja 28 Sept. 1827. Kinderen van hem

zijn te Batavia en te Buitenzorg gedoopt o.a.

3 Jan. 1827.

SINDIXRIXN, ULPIANUS VAN-, geb. Dokkum. (vgl. a.v.),

werd geŽxamineerd en gequalificeerd voor

den Ind. dienst opa 17 Jan. 1758.Bron De Indische NavorscherVoor Schippers en alles wat met schepen te maken heeft, Veldwachters,
Politiebeambten, Wezen, Vondelingen Bedelaars, Kolonisten enz. enz. en
natuurlijk mijn duizenden Toevalsvondsten,

Bezoek ook eens mijn Web-Site

http://members.home.nl/musquetier/

http://groups.yahoo.com/group/frieslandcopie
http://groups.yahoo.com/group/schippersenveldwachters_nederland

Met Vriendelijke groet van
Anton Musquetier

Uitgaande berichten worden gescand met Norton Antivirus


--

Met Vriendelijke groet van
Anton Musquetier

http://members.home.nl/musquetier/
http://groups.yahoo.com/group/frieslandcopie
http://groups.yahoo.com/group/schippersenveldwachters_nederland
Uitgaande berichten worden gescand met Norton Antivirus
Subject: Re: De Friezen op Java , Ned. Indie, deel 2
From: "Theo Kool" <theo.koolverwijder @ ditsupermail.nl>
Date: Wed, 22 Dec 2004 13:12:23 +0100

Beste A.G.,

Komt er ook nog een versie waarin de fouten als gevolg van het feit dat OCR
niet alles van scan heeft kunnen lezen, zijn verbeterd ?

mvg
Theo


"A.G Musquetier" <musquetier @ home.nl> schreef in bericht
news:cqbl8j$qos$1 @ news2.zwoll1.ov.home.nl...
> De Friezen op Java.
>
>
> (Tieruolg uar~ No. 4 blz. 30)
>
> WIERSMA, JAN NANNES, geb. Arum, 29 jaar, laatst
>
> wonende te Rotterdam ; kwam 10 April 1862
>
> met schip Johannes Lodewijk in IndiŽ;
>
> kreeg bij G.B. 22 Mei.1862 no. 40 vergunning
>
> tot verblijf aldaar.
>
> RZ\Ľ~<~~~31~? yNZr:-, pred. Evang. gem. te Batavia, geb.
>
>Subject: Toeval vondst Terschelling
From: "Peter van der Lee" <p.vander.lee @ hccnet.nl>
Date: Thu, 23 Dec 2004 07:16:06 GMT

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijnlands Midden

Algemeen Gemeente: Nieuwkoop en Noorden
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 6
Datum: 08-04-1830
Bruidegom Geerlof van der Lee
Leeftijd: 34
Geboorteplaats: Oudewater
Bruid Marijtje Schultz
Leeftijd: 29
Geboorteplaats: Terschelling
Vader bruidegom Jan van der Lee
Moeder bruidegom Sijgje van Kesteren
Vader bruid Pieter Schultz
Moeder bruid Grietje Cornelis Bakker
Nadere informatie Bruidegom Weduwnaar van Aaltje Stout


--
-------------------------------
Vriendelijke groeten
Peter van der Lee
Subject: ! passagierslijst 'Slamat'; 7-10-1931 R'dam-Batavia
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 24 Dec 2004 17:20:21 GMT

PASSAGIERS

van het dubbelschroef mailschip 'Slamat', gezagvoerder K.J. ter Marsch, 7
October van Rotterdam naar Batavia vertrokken.

Naar Southampton:

mr. D. Crena de Iongh
mej. S.C.W. von Hemert
L. von Hemert

Naar Tanger:

mej. A.D. Algie
mevr. Berilacqua
mevr. M. Breadon Bryant
mej. M. Breuer
mej. A.C. de la Camp
mej. M.R. Collins
mevr. C. Curry
R. Dibble
mej. D.L. Dibble
mevr. E.B. Glover
mej. C.S. Jennings
mej. M.D. Johnston
J.B. Keppie
Z. Khan
mevr. A.M. Kimbell
fam. J.G. Kirby Green
J.C. Lee
mevr. Lejeune en kind
mej. F.E. Mathew
mej. H. Moodie Vickers
mej. M.L. Nicolet
mej. A. Paulus
H. Pollen
mevr. F.K. Roberts
mevr. B.A. Sawday
mej. B.I. Sawday
mevr. W.A. Schlee
S. Serfaty
J. Stuart
mevr. S.A. Watkins
mevr. J.A. Watson
Yakoob Ali

Naar Gibraltar:

Lady Berkeley
The. Hon. H.C.F. Cox
K. Cox
mej. R. Cox
mej. D. Discombe
P. Grant
mevr. H.M. Hudson
mej. J. Hudson
mej. E.M. Laing
mevr. W. Mannion
G. Pile
mej. K.M. Pring
H.D. Thornton
mevr. K.D. White

Naar Marseille:

C.R.T. Brine
C.G.J. du Chatinier
E.J. Cobbett
E. Fitzgibbon
J. Henry
K. Kopfstein Penk
fam. N.A. Lee
E.R.F. Maier
mr. F. Mendes de Leon
fam. G.J. Neale
S. Norman
fam. G.J. Piner
dr. Fr. Quadfasel
A.H. Schaafsma
A.J. Schaafsma
C. Schulz
director C. Stolcke

Naar Port-Said:

M. Abdalla *
C. Adriaanse *
mevr. V. Arie *
mej. G. Arie *
mej. H. Arie *
mevr. Arie-Berggruen *
fam. H.T. Arnold
mevr. A. Beckhammar *
mevr. de Boysson en kind *
mevr. A.V. Carrington en kinderen
mej. L. Carrington
mevr. D. Despina *
mej. D.J. Dyer
fam. R. Godin *
mevr. A. Grosjean en kind *
fam. J. Grove-White
F.L. Hamer *
E.H. Hammad
mej. E.J. Hare
A. Homsy *
mevr. D. Johnson en kinderen
fam. A.C. King
fam. J. Konarzewski *
mevr. V. Kreuger en kind *
mevr. M.C. Larkins en kinderen
mej. H.M. Lloyd Browne *
D.A. McNeille
mevr. A. Oakey
Y. Orsini *
mevr. du Parc *
mej. du Parc *
C. Ramsay
mevr. Ramsay
mevr. H. Rauby en kind *
mevr. R. Rognon en kinderen *
mevr. S. de Rouvray
fam. A.C. Staritsky *
mej. B. Touad *
mej. V. Touad *
fam. E. Zampunieri *

Naar Ned.-IndiŽ:

E. Andersen *
fam. J. Andersen *
A. Augustijn*
fam. J. van Baak *
fam. W.H. van der Beek *
H.C. van Benthem *
R. Beving
P. Blanken
G.L.N. von BlŁcher *
A.G. den Boesterd *
J. Bongers *
mej. L.H.D. Bos Otten *
fam. J.G. Campbell
J.K. Caldwell *
mevr. R.A. Clunies-Ross en kinderen
mevr. Derwin Laws *
G.A. van Doornum *
G. van Dijk
fam. A.J. Edenburg
C.J. van Ek *
J. Elsdijk
P.M. Fletcher *
fam. A.P. Floresse *
fam. C. Fortgens
mej. G. Franz *
mej. W. Franz
fam. J.C.G. de Graaff *
mej. C. Greener *
mevr. C.J.E. van Gruting-van Dalsum
fam. A. Hainz *
mevr. L.E. Hansen
mej. W.J.M. van Hasselt *
mevr. C.M. de Hen-van Rongen en kind
fam. ir. J.M. van Heusden
mevr. J.J. Heydens-Wisse
Th. Hidma *
fam. W. Hoekstra
F.E. van Horn *
G. Houldey *
mej. I. Isaksen *
fam. J.W.G.H. Jansen
mej. L. Jarzynska
H.L.D. Johansen *
jhr. J.M. de Jonge *
fam. J.C. Kalshoven
fam. M.F.G. Kloeth *
mej. L.A. Kloeth *
mej. A.W. Kloeth *
M. Kok
mevr. W.M. Kooremans-Reyers en kind
A. Kooremans Jr.
fam. J.F. Koot
fam. G. van Leer
mevr. C.C.C. van Loon-Walhain
mej. B. Loonen *
N.I. Macpherson
fam. F.W. Manuel *
mej. M.W. Mathewson
E.P. Mente *
fam. P.J. Minderhoud *
fam. W. Mooy *
E. Mooyart *
mevr. Ch.J. Moser *
W. Muusze
B.P. Nienhuis
fam. D. Nijmegen Schonegevel *
fam. J.L. Ochtman
L.B. Ostrehan
J.D.J. Postma *
mevr. wed. Sj. Poutsma-Tigler Wybrandt *
mej. H.J. Reinking *
mej. A.Th. Reinking *
P.A. Risseeuw
mej. A. Rogman
fam. H.F.N. Roskott *
M.A. Ruttinger
fam. K. Salomons
A. Scholte *
fam. A.F. Schulze *
G. Sebok *
fam. J.F. Staal
fam. J. Stroobach *
fam. P. Stuyfbergen *
fam. ir. W.E. Sulser *
mej. E. Szilagzi *
A.W. Tasche
fam. J.G.B. Visser
2 kinderen P.J. Waterreus
fam. F. Weber *
mevr. J. Westerkamp *
W.G. van Wettum *
W.E. Wiersma
E.J.L. Willems
mej. L.C. Willems *
fam. A. Wijma *
J. de Wijn *
fam. G.H. Zietse
J.G. van der Zwan *

* Embarkeeren te Marseille

[bron: Het Vaderland 8 oktober 1931, editie 1, blad 6]

http://d-compu.dyndns.org/passagiers

* * *
Erica
Subject: ! passagierslijst 'Baloeran' 27-1-1932 R'dam - Batavia
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 26 Dec 2004 10:28:26 GMT

PASSAGIERS

van het motorschip 'Baloeran', dat 27 Januari van Rotterdam naar Batavia
vertrekt.

Naar Southampton:

fam. W. Price

Naar Tanger:

mej. L.V. Barker
mevr. H.A. Barrett Phillips
mevr. L. Buchanan
mevr. M.S.H. Ellers
mej. M.M. Glen
mej. B.M.E. Hesketh
fam. C.W. Hewett
mevr. F.O. Hobbes
fam. dr. C. Lane Roberts
fam. F. Larner Sugden
Lady E. Mac Lean en kind
mej. E. Mullock
mevr. K. O'Leary
mej. F.B. Prendergast
mevr. A. Pringle
mevr. A. Speck
mevr. F.A. Verdon
W.E. Washbourne
mej. M.M. Whately
fam. J.A.C. Younger

Naar Gibraltar:

fam. J.H. Breeze
mej. M. Breeze
mej. M.A.A.H. KŁppers
mevr. E.L. Pickworth
mej. M.F.M. Wright

Nara Marseille:

E.C. Brusse
mej. E.H. Green
fam. H.W. Horsting
rev. H. Ingerslev
mej. L. Pegott
fam. S. Poutsma
mej. Du Reany
Ph.F.W. Romondt
fam. W. Ruston

Naar Port-Said:

J. Carfield Buell
mej. K.R. Lankester
fam. R. de Marees van Swinderen

Naar Ned.-IndiŽ:

fam. ir. J. Adriaanse
mej. A. Adriaanse
mej. M. Adriaanse
fam. dr. W. v.d. Akker
J.H. Akkerman
W.N.J.M. Allard
H.T. Ament
fam. A. Anderson (Andreson)
fam. mr. W. Andrťe Wiltens
fam. K.F. Barink (Arink)
G. Bakker Schut
fam. C. Balbach
J.Chr. Barger
mr. B. Barlagen Bussemaker
K. Bauerfeindt
fam. A.W. Baur
mej. C.F. Beaupain
fam. H.A. Bier
mej. N.J.J.H. Bier
fam. L. Boljardt
fam. D.J. Bleeker
mevr. A.C. Blokhuis-Walkate en kinderen
E.F.S. Bonga
fam. J.G. Bouwmeester
mej. C.H.H. Bouwmeester
fam. J.A. Burger
J.H. Burger
F.J. Burger
Th. Bremer
mevr. F. Broerse-Kramer
H.C. van Caspel
mevr. H.W.Th.F. ten Cate-Johan
mevr. H.A. le Cocq d'Armandville-Offringa en kind
fam. G.B. Cools
J.M. Daly
G.J. Derks
fam. W.J.M.R. Diedrich
J.H.M. Dobbelman
fam. W.H.G. Doorman
mevr. S.C.L. van Dort
mej. A.F. Dumont
G. Dunk
fam. F. Duursma
J.W. van Dijk
J.F. Dijkstra
fam. D.J. Egberts
J.D. Egberts
mej. E. Egberts
fam. D.J.C. Egter van Wissekerke
fam. M.F. Elkerbout
fam. E. Ellinger
mej. M.J. van Erpers Royaards
fam. H. Faas
fam. H.F. Fischer
fam. ir. J.J.A. Floor
mej. L.Chr. Fraissinet
mej. C. FŁglisthaler
fam. A. Gazenbeek
W.E. Geerling
fam. D.J.W. van Geest
fam. N.R. Gilbert
fam. jhr. F.K. Goldman
fam. A.M. Goodman
fam. C. Gorter
mej. H.M. GŲtzen
J.J.E. Gouverneur
mevr. G.A.M. van Grafhorst-Hanraets
fam. W. Groeneveldt
fam. L.F. Gude
fam. P.A.W. Haar
H. Hadorn
E.R. Haighton
mevr. A.W.J. Hamer en kind
familie H.J. van Haperen
Pater Nic. Havenman
familie C. Haverhals
mevr. M.C. Helder-Verveen
mevr. A.H. Henderson
fam. Ch.B.B.M. Henneveld
mej. H.L. Herbschleb
fam. H. Hering
A.F. Heymann
fam. C. Hilgers
mevr. J. Hilgers
fam. E. Honnef
F.J. Houwert
P. Hugran
K.A.M. Hutchinson
A. van Huissteden
mej. L. Jacob
mej. A. Jacob
O.A. Jaeggi
mevr. F. Jansen-Akse
fam. J.C. Janssen
fam. Charles E. Jaques
mevr. W.S. Jobse-van Dijke
fam. ir. G.C. Kampman
fam. L.C. van de Kasteele
mej. M. Kayser
mevr. M.Th. Kessler-Beun
fam. P.H. Keys
Chr.P.H. Klerk
fam. B. Koppen
fam. dr. G.M. Kraay
fam. S.H. Kuypers
fam. P. Langelaan
mevr. mr. J.M.E. van Lindonk-Honig en kind
mej. E. Lion
J. Lion
fam. L.G. van Loon
mej. J.C. van Loon
mej. F.H. van Loon
fam. G.C. Looyen
fam. L.Ch. Loriť
mej. A. Loriť
L.Ch. Loriť Jr.
J.L.H. Lutz
mr. J. Luyten
E.S.A. Lijden
mevr. A.C. Marťchal-Korebritz
J.C. Margadant
mej. H.G. Marinissen
mej. L.S.D. Merkus
A.J. Meurs
mevr. A.C.G.E.W. Middelkoop-Niemeyer en kind
mevr. M.E. Minnaard-Clavant
fam. H.J. Monsanto
mej. F. Mulder
mej. ir. G.A. Neeb
H.N.G. Neujean
fam. L.K. van Neutegem
mevr. M.H. Nieuwenhuysen-Heutgens
mej. M.W.M.J. Nieuwenhuysen
fam. J.H.M.U.L.E. Ohl
mej. Z.W. Ooiman
J.F.Th.W. Otten
fam. H.O.B. van Otterloo
E. Peltzer
fam. dr. O.K. Preuss
mevr. M.E. Purnell en kinderen
mej. A.M.V. Ranfft
G. Ravenswaay
P. Reedijk
mevr. W.H. Reep
fam. J.B.H. Reestman
mevr. C.J.H. van Renesse-Doornick
mej. J. van de Rhee
fam. ir. Th.J. Roes
fam. C.J. van der Roest
J. Roos
fam. ir. H.J. de Roos
mej. M. Roos
W.J. Ruys
fam. S. Salomons
mevr. J.A. v. Santen-v. Baalen
G. Scheper
mej. M.Th. Scholte
H.H. Scholten en kind
H. Scholten
mej. H.C.J. van der Schraaf
mej. S.C. Schrijver
fam. A.G.H. Seyffer
R.C. Seyffer
mej. M.H. Shakepeare
fam. P. Sieben
Siong Kie Thoeng
fam. J.Ch. Sip
C.J.W. Smeeman
H.J. Smit
A. Sok
mevr. J.M.C. Sol-Klop
H.E. Somers
mr. C. Star Nauta Carsten
D.J. Stom
mevr. E.P. Strijkers
fam. J.H. Swan Benzie
G. Sybesma
fam. K. Terpstra
mej. C.A. Terpstra
mej. S.J.H. de Thouars
Ch. Tigges
mevr. E.E. Tigler Wybrandi Wennekendonk
dr. H. Toepffer
fam. N. Touwen
fam. J. Traas
mej. J.W. Ubbens
mej. J. Ubbens
fam. G.H. Verkruisen
Th.J.H. Vermeulen
A. Verroen
fam. G. Visscher
mevr. C.M. van Vliet-v. Zuylenkom en kind
J.C. van Vloten
E.F. Voelcker
fam. A. de Vries
C. de Vries Robbť
mevr. S.C. Vijge-Klaverstijn
fam. J. v. de Weerd
fam. J.A.J. Wanders
mej. S. de Weerdt
W.P. Wegener
mevr. D. Williams-Romondt
fam. P.Th. Wilms
mej. A. Wilms
mej. T. Wilms
P. Wilms
A. Wortman
fam. W. Wouters
mevr. D. Wijbrandts-Jansen
fam. A.A. Zausch
H. Zanders
H.E. Zegers de Beyl
fam. A.F. Zewald
een detachement aanvullingstroepen

[bron: Het Vaderland 27 januari 1932, editie 2, blad 7]
http://d-compu.dyndns.org/passagiers

* * *

Erica
Subject: ! passagierslijst 'Dempo'; jan. 1932 v. Batavia n. R'dam
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 26 Dec 2004 11:05:02 GMT

PASSAGIERS

van het motorschip 'Dempo', van Batavia naar Rotterdam, 20 Januari van
Colombo vertrokken.

Naar Marseille/Southampton/Rotterdam:

fam. H.M. Altena
mej. M.E.V.M. van Altena
J. Aspar
P.L. van Aartsen
mej. A. Ballantyne
fam. A. van den Brink
fam. ir. R. Bloemendaal
mej. G. Bloemendaal
A. Bloemendaal
M. Bonnevay
mevr. R.C. ten Brink
G.H. Barneveld
fam. J.H. Bax
A.S.A. Beijaert
N.H. Bennebroek Evertsz
G. Bloemendaal
fam. W. Bosch
fam. J.M. de Boer
fam. mr. Bromley
mej. E. Brocx
fam. J.J. Bol (Bai?)
H. Boogaard
heer Bosch
C.A. de Bruijn
G.J. Barneveld
C.F. Biesheuvel
J. de Boer
W.C. van Beek
A. Bonarius
J. de Boom
W. Bouman
R. Cotteda Soux
R.H. Court
C. Cheret
J.S.G. Disse
fam. F.W. Donkersloot
D. Drysdale
G. Duitscher
fam. G.P. van Dam
J.H. Deerns
C.A.S. Deerns
G.H.H. Deerns
mevr. W.C. Degens-Verhoeff en kind
mevr. Derksen
fam. C.W.A. van Deutekom
E.P. Dutordoir
mrs. Dyson en kd.
mevr. Edwards
J. van Egmond
H. Esveldt
mevr. G.M. Esselman-Klooster en 2 kn.
Rt. Hon. Sir Eric Geddes G.C.B.
Raey Geddes
fam. G.F.E. Gonggrijp
H. Gautzsch
fam. A. Goejer
J.F. Geytenbeek
W.F. Gonkel
C.L.J. Gaarenstroom
fam. Hansen
fam. dr. A.A. de Haas
J. Helfman
fam. Ch.A. Honigh
mej. C.W. Honigh
mevr. Harent en 2 kn.
mej. J. van Hartingsveld
fam. Ch.M. van Hattum
fam. J.B. Hubenet
fam. J. Heesterman
fam. W. Hoek
J.M.G. van Huizen
fam. M.H. Hijmans
K. Happee
P.H. van der Heide
M.J.C. Hijmans
P. Ingelse
fam. A.V. Israel
W. Joziasse
fam. R.D. de Jager
J. de Jager
L.J. de Jager
fam. J.H. Jongen
fam. A.H. Jonker
fam. C.J. Kruysse
J. Kerekes
C. van Keulen
H. Kiel
fam. F.W. KrŁss
fam. D.C. Kruysmulder
fam. M. de Koning
J.H. van Kalkeren
M.J. Kuypers
fam. B.H.F. van Lent
fam. J.C. Lindgreen
fam. F.J. van Loenen
mej. J.D. Lastdrager
fam. W. Linck
fam. J.W. Lublink Weddik
mevr. A.J.M.C. Lenderink-de Boer
mej. H.A.I. Lindwall
fam. Colin Mc. Phee
fam. R.F. Mc. Elveny
ir. H.A. Middelburg
E. Mooyaart
fam. J. Martijn
ir. T.A. Mayhew
H.W. Milne
fam. T. Meskes
M.J.W. Meyer
Paul A. Netland(?)
fam. Ch. Meys
fam. G. Ooms
mr. Offer
F.M.A. Oosterman
fam. G.G. Pringle
heer Pierr
fam. L.W.G. van de Pol
E.G. Pott
L. Pront
R.W. Purser
A.J. van Papendrecht
E. Propsma
S.J. Rikkers
fam. L.C.J. Rijsdijk
fam. J. Raamsdonk
J.H. Reys
W.M. Rooyen
G. Schwarz
mevr. Rooyen en 2 kn.
fam. F. Sjoukes
jongejuffr. Sparling
W.J. von den Steinen
fam. J. Steenhoff
fam. dr. Robert Salzer
fam. H.P. Salomons
mevr. A.M.G. Saltzherr-van Os
fam. A. Schoewert
fam. P.A. Schut
fam. G. Schunselaar
fam. C.W. Slot
fam. J.J. Segers(?)
A. Sinclair
mevr. de wed. M.A.G. Soeterik-Boers
D.J.H.W. Spanjaard
heer Spruit
G.G. Stok
mevr. E.L.A. Supheert-van Marum
fam. D.G. Stroboer
mej. C. Schnitzler
H.F. Snijders
mevr. T.M. Timmermans-van Peenen en kd.
H.P. Verschuur
H.A.J. Vlamings
A.A. van Vloten
fam. J.L. de Vos
M.C. Valois
dr. W.A. Versteeg
A.W. Verstelle
mej. J.Th. Visser
fam. H. Voigt
F. Vreede
R. Vegter
fam. H.L. van Vlier
C. Verschoor
fam. J.W. Vrijdag
G. Verwoert
J. Vos
S. van West
B. Winkelaar
mevr. D.L. Worswick
mej. J. Wray
fam. G.M. Wagemans
C.F. ter Weele
J. Widmer
mevr. Th.C.G. de Wilde en 3 kn.
A. de Wilde
fam. J.B. de Wit
W.J. Wolters
mevr. J. Zwager en kind

[bron: Het Vaderland 25 januari 1932, editie 0, blad 3]
http://d-compu.dyndns.org/passagiers

* * *
Erica
Subject: ! scheepspassagiers m.s. 'Christiaan Huygens' 1929
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 26 Dec 2004 11:09:10 GMT

2004-06-11 :
> In de onderstaande lijst komt een 'A. Hittler' voor ... !?

Schip : Baloeran
Schip van : Batavia
Schip naar : Rotterdam
Gezagvoerder :
Info : van Batavia naar Rotterdam, 13 April te Marseille aangekomen
Krant : Vaderland 13-4-1931, editie 0, blad 7

Naar Marseille/Southampton/Rotterdam:

A. Hittler

* * *
Erica
Subject: Re: ! scheepspassagiers m.s. 'Christiaan Huygens' 1929
From: Huub van Helvoort <hhelvooort @ chello.nl>
Date: Sun, 26 Dec 2004 12:24:43 +0100

Hallo Erica,

Je schreef:

>>In de onderstaande lijst komt een 'A. Hittler' voor ... !?
>
> Schip : Baloeran
> Schip van : Batavia
> Schip naar : Rotterdam
> Gezagvoerder :
> Info : van Batavia naar Rotterdam, 13 April te Marseille aangekomen
> Krant : Vaderland 13-4-1931, editie 0, blad 7
>
> Naar Marseille/Southampton/Rotterdam:
>
> A. Hittler
>
> * * *
> Erica

Effe checke op www.geneanet.org ..... een veel voorkomende naam
in Frankrijk, speciaal in de Elzas.

Zie ook de andere reacties toen deze vraag al gesteld werd in juni.


Gr. Huub.

--
reply to hhelvooort with 2 'o's
================================ Always remember that you are unique...just like everyone else...Subject: ! passagierslijst 'Christiaan Huygens'; 2 febr. 1932 A'dam-Batavia
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Mon, 27 Dec 2004 18:22:15 GMT

NB.
Een originele passagierslijst van de onderstaande lijst is te vinden is het
gemeentearchief te Amsterdam:

Archief van de Journalen van schepen waarop leden van de familie MŲrzer
Bruijns tot de bemanning behoorden of kapitein waren
Bron : gemeentearchief Amsterdam
Toegangsnr. : 872

38-39. S.S. Christiaan Huygens. 1932-1932
38. Reis 16. 3 februari 1932 - 12 april 1932.
39. Reis 17. 27 april 1932 - 6 juli 1932.

Vr. groet,
Erica
http://d-compu.dyndns.org/passagiers (1889 + 1909-1932)

********************************

PASSAGIERS

van het motorschip 'Christiaan Huygens', gezagvoerder M.F. MŲrzer Bruyns, 3
dezer (febr.) van Amsterdam naar Batavia vertrokken.

Naar IndiŽ:

fam. N. Abold
fam. H. Agerbeek
fam. P. Alicaris
fam. Raden Aloewi
C.C. Ament
G.W. v. Apeldoorn
fam. F.E. Baden
fam. W.G. Baker
E.A. Banning
fam. J.H. Bennink
I. Bink
mej. M. v. Blom
fam. J. Booy
G. Bosma
fam. J.R. Both
J.F. Boukamp
J.W. Brink
A. Broelman
A.V.A. Brons
fam. Ch.H. de Bijl
F. Casablanca
mej. L.D. Catterwoord
J. Craamer
Chr. Kramer en zoon
N.P. Damen
M.M. David
mej. E.L. Eckhardt
mej. I.H. Edema v.d. Tuuk
fam. H. v.d. Fange
mej. M. Ferguson
fam. Th.W. Ferguson
fam. J. Frey
H.H. Gerlings
A. v. Greuningen
C. Grift
J.C. Groen
G. Haalebos
H.A. de Haas
mevr. K.M.S. Hahn en dochter
G.W. Heidenis
S. Helleman
fam. J. Henne
fam. J.M. Hiddink
fam. S. Holster
H.Th.J. Hoppe
fam. ir. S. Horvath
mevr. E.C.L. de Jager
fam. J.B.A. Jagt
J.N. Janett
mej. J.H. Janzen
fam. M.J. de Jonge
mevr. G.L. Kaptein en 2 kind.
fam. F. Kirschstein
mej. M. Kissing
fam. K.A. Klinkert
mevr. M.Th. Kluth-Rohr
fam. ir. K.Th.J. KŲhler
mej. M. Kombrink
J. Kooistra
dr. R. Krebs
mej. L. Krebs
mej. J. Kulb
J.A. Kwant
mevr. S. Labohm
L. Leenheers
fam. mr. A. v. Leer
fam. S. v.d. Leest
L. de B. Lewis
O.L.J.E. Lohmann
V.A. March
fam. M. Marchant
fam. W.D. Marshall
mevr. N.A. Meermans, zoon en dochter
fam. P.H. v. Meeteren
mevr. J.C. Motshagen
fam. A.C. Neyndorff
fam. D. Nell
J. Nicolai
fam. F.O. Nielsen
fam. F. Nunes Arvelos
mevr. M. Nyessen
H.B. v.d. Oest
F.W.Th. v. Oordt
fam. P. Oosterop
mevr. E.C. Pesch en dochter
fam. L.J. Philippi
mevr. M. Poortvliet en 2 kind.
fam. F. Prass
G. de Pree
fam. W. Rauwerda
mevr. E.J. Renooy
mej. G.I. Reston
mej. M.C. Reston
mevr. D.A.M.L. RŲell
fam. M.K. Sabelis
G.B. Salm
fam. C. Sarink
fam. J.A. Schell
fam. C.M. Schilling
mevr. A.H. Schoustra-v. Ree
fam. ir. A.B. Schumacher
fam. W.G. Scott
S.P. Shelley
mevr. G.J. Slot en 2 kind.
fam. ir. A.W. Souman
fam. H.M. Spit
fam. P. v. Staalduinen
Ch.P.A. Stapels
ir. G.A.L. Statius Muller
Y. Stelma
fam. U. Stelwagen
E. Stiefel
dr. F.R.A. Stoll
J.F. Swart Sr.
Tan Tjoan Bouw
dr. N.J.M. Taverne
R.V. Thredgold
J.J.A. Tielung
mevr. C.G.M.A. v.d. Veen
fam. W.F. Verrijk
fam. J.F.V. Vervloet
mevr. Z. Verwoerd
J.S. Visser
dr. J. VoŻte
mevr. H. VoŻte-VoŻte en kind
mevr. H.C. Warden
mej. A. Warden
mej. M.A. Warden
C.J. de Weert
mej. S.E. Weintrť
mevr. Ch.H. Westerveld
fam. H.J. v. Winsen
R. de Wit
E.C. Wolsheimer
fam. W.M. v.d. Woude
B. v.d. Zwaan

[Vaderland 3 februari 1932, editie 2, blad 8]
Subject: ! passagierslijst 'Christiaan Huygens'; 23 mrt. 1932 Batavia-A'dam
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Mon, 27 Dec 2004 18:23:31 GMT

NB.
Een originele passagierslijst van de onderstaande lijst is te vinden is het
gemeentearchief te Amsterdam:

Archief van de Journalen van schepen waarop leden van de familie MŲrzer
Bruijns tot de bemanning behoorden of kapitein waren
Bron : gemeentearchief Amsterdam
Toegangsnr. : 872

38-39. S.S. Christiaan Huygens. 1932-1932
38. Reis 16. 3 februari 1932 - 12 april 1932.
39. Reis 17. 27 april 1932 - 6 juli 1932.

Vr. groet,
Erica
http://d-compu.dyndns.org/passagiers (1889 + 1909-1932)

********************************

PASSAGIERS

van het motorschip 'Christiaan Huygens', gezagvoerder M.F. MŲrzer Bruijns,
van Batavia naar Amsterdam, 23 Maart van Colombo vertrokken.

Naar Genua/Southampton/Amsterdam:

fam. Y.C. van Aalst
fam. J. Admiraal
E.J. van Amerongen
mej. M.L. van Arcken
fam. P. Bakker
A. Bamberger
E.W. Barth
J.K. Beasley en kd.
fam. G.W. van Beek
mevr. A.Th. Been en 2 kd.
mevr. D.M. Benjafield
mej. W.S.S. van Benthem Jutting
E.W. van den Berg
mevr. J.M. van den Berge en 3 kd.
A.H. Berts
mej. M.C. Beudeker
mej. O.G. Beudeker
jongej. M.E. Beudeker
K. van Blankenstein
R.T. Boffa
2 kinderen Borger
W.J.J.A. van den Bosch
fam. C.M. Botter
fam. H. von Brackenhausen
W.F.H. Brandon
R.J.C. Braun
P. Broeyer
fam. A.W.J. BrŁnings
fam. G.J. Brussen
mej. R.C. Brussen
fam. Th.H. van Buschbach
fam. C. van den Bussche
fam. J. van Buuren
M.A. van Caspel
fam. J. van Charldorp
mej. J.H. van Charldorp
C.H. Christiaans
fam. jhr. J.C. van Citters
fam. E.W. Comino(?)
mevr. de wed. L.A. Consemulder-Scheffer
hr. Cook
fam. H. CrŲn
J. Daansen
fam. J.M. Dagniaux
fam. dr. Daman
mevr. C.Ch. Deije
F.L. Dennis
fam. prof. F.A. Deuszer
fam. W. Dijkstra
mevr. de wed. C.J. Dongelmans-van Kalmthout en 2 kd.
mej. J. Dongelmans
L. Dongelmans
fam. N. Donskoy
F. van Doren
mej. S.R.S. Douwes Dekker
H.J. Drost
mej. K. Edwards
fam. H.J.J. Esmeyer
mej. G.J. Fortgens
H. Fuller
fam. A. Gaudel
mevr. E.C.J.L. Gaymans-Baumgarten en kd.
mevr. C. Geerts-Kuyer en kd.
fam. D.J. Gerritsen
fam. J.W. Goedhart
fam. H. Goldmann
P. Gort en kd.
fam. O.H. de Grave
N. de Grave
A. de Grave
mevr. C.H.A.M. Grobben-Keyzer en 3 kd.
fam. C. Hage
fam. A.H. Hagedorn
fam. W. Hagen
mej. J. Hagen
mej. C. Hagen
fam. N. Halie
mevr. K.M. Hall en 2 kd.
mej. E.G. Haytink
fam. C.J.A. Hazewinkel
fam. B. Helderman
mevr. M.F. van der Hem-Brouwer en kd.
fam. A. Hempen
mevr. F.M. Hendriks
H.H. Hes
J. den Heyer
mr. R. van Hinloopen Labberton
fam. C. Hoefnagel
fam. J.J. Hollander
A.E. Holtslag
mej. A.S. van der Hoop
fam. H.F. van Houten
R. Houwing
mevr. C.V. van Hulst-Ludwig
fam. J.F. van Hussen
fam. A.W. IJsseling
fam. K.P. Jansen
fam. W.J. Janssen
jongej. J. Kabel
I.S. Kijne
fam. W.F. Kingsland
H.M. Kinnigin
fam. J. Kinsbergen
fam. J. Klerk
G.W.H. Klok
fam. E.H.F. Koelhuis
mej. A.M. KŲhler
fam. J.P. Kok
fam. J.C. Koster
mr. B.H.A. van Kreel
J.A. de Kriek
fam. W.G.A. Krutschke
mevr. T. ter Kuile-Cransberg en kd.
H.W. Lafeber
J.H. Lagers
mej. U. de Lalande
mevr. H.G. Langenberg-van der Tas en kd.
T.H. Lauw
fam. P. van Lavieren
F.J.B. van Lierde
Lim Un Tien
mevr. A. van Loonen-Boelhouwer
mevr. A. Lorenz-Verbeek
mevr. mr. J. Lubbers
mevr. L. Ludewig
fam. G. Lulof
H.C. Mac Phail
fam. Th.J. de Maarť
fam. W.J. Maarschalk
mevr. J. van der Made-Borstlap en kind
fam. P.H. Marsman (Harsman)
mej. S.F.A. Masselink
fam. O.C. van der Meer
P.W. van der Meijden
D. Meinders
mevr. J.S. Meynderts
fam. W.Th.P. Mierop
fam. H. Mol
mej. E. Morel
fam. J.H. Mulder
mej. M.J.D. Mulder
mej. A.M. Mulder
J.H.E. Mulder
B.J. Muller
fam. J.B. Ontrup
J.F.Th.W. Otten
fam. J.A. Overtoom
fam. R. Paton
dr. H.J. Polak
fam. A.A.G. van Polanen Petel
T. Poutiainen(?)
fam. ir. J.S. ten Ras
W.J.H. Raats
mevr. M. Rappard
fam. J.P. Rawie
J.H. Rawie
mej. C.Th.H. Rawie
A.H.F. van Reuth
fam. mr. J. de Riemer
fam. A. Risseeuw
W. Roesink
mevr. S.J. Roggeband
W. Romeyn
fam. Th. Rossel
ir. J.J.G.E. RŁckert
mevr. B.J. de Ruyter en 2 kn.
J. Schild
mej. M.M. Scholte
hr. Sennitt
A.B. Sewell
fam. L.T. Schamdasani
fam. A.H.J.E. Smeets
A.E. Smeets
mej. L.W. Smeets
W. Smeets
mevr. de wed. E.M. Soesman-FŲck
mevr. K. de Souza
fam. dr. C. Spruit P.Pzn.
mej. A.C. Spruit
fam. H. Steegstra
J.W. van der Steen
mevr. J.H. van der Steenoven en 2 kn.
J. Sterringa
mevr. T.A. Strong en 2 kn.
fam. rev. J.R. Swaby
C. Swart
mej. K. Swerms
mevr. M.M. van Teym-Schram
dr. F.J. Thorne
K.A.H. van Tinteren en kind
mevr. J. Toovey
M.Th. Trip
fam. J. Tuyt
A.E.H. Uitewaal
mej. B. Umboh
fam. A.E.C. Veerman
hr. Voitman (Voltman?)
H.J.E. van der Ven
fam. G.W. Verhage
fam. A.G. Vermeulen
E. Vethake
fam. W. Visser
ir. A.M. de Visser
H. Volker
fam. H. Volz
mevr. A.M.H. Vooges Thonus
R. van de Vosse
mevr. C.S. de Vries-Bolte en kind
D. de Vries
G. de Vries
W.B. Wagemaker
fam. F.R. Walther
fam. F.S. Walton
J.C.F. Walton
mevr. B.M. Warrand
mej. Warrand
J.W. Welters
fam. P. Westacott
mevr. W.J. Westhoff-Brouwer en kind
L.M.W. Westerouen van Meeteren
fam. W. de Weyer
fam. L.W. Weyhenke
mevr. G.G.E. de Wit-Verhuip(?)
mej. W. de Wit
fam. H. Wolbeek
hr. Wood
fam. W. Zaadnoordijk
mevr. C.W.J. Zadelaar
W.J.R. Zieck
fam. F.C. (F.O.) Zwart

[Vaderland 30 maart 1932, editie 2, blad 3]
Subject: ! passagierslijst 'Christiaan Huygens'; 27 apr. 1932 A'dam-Batavia
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Wed, 29 Dec 2004 17:57:18 GMT

NB.
Een originele passagierslijst van de onderstaande lijst is te vinden is het
gemeentearchief te Amsterdam:

Archief van de Journalen van schepen waarop leden van de familie MŲrzer
Bruijns tot de bemanning behoorden of kapitein waren
Bron : gemeentearchief Amsterdam
Toegangsnr. : 872

38-39. S.S. Christiaan Huygens. 1932-1932
38. Reis 16. 3 februari 1932 - 12 april 1932.
39. Reis 17. 27 april 1932 - 6 juli 1932.

Vr. groet,
Erica
http://d-compu.dyndns.org/passagiers (1889 + 1909-1932)

********************************

PASSAGIERS

van het ms. 'Christiaan Huygens', 27 April van Amsterdam naar Batavia
vertrokken.

Naar IndiŽ:

Zuster Alberta
mej. L.H. Andes
zuster Andrea Ludwiga
fam. A.L. van Assenderp
fam. A. Avoocaat
fam. J.C. van Baarda
mej. C.A. Bakhoven
jongej. P. Bakhoven
fam. H.G. Bakker
mr. Ph. Bangert
jongej. M.A. Bargsma
fam. F.W.L. Barends
E.O.H. Bartels
H. Bartsma
fam. P.H. Baumann
mevr. P. Bauszat
mevr. A.J.M. Beerendonk en kd.
broeder Adjutus v. Beers
fam. A.G. Belvroy
fam. dr. H.P. Berlage jr.
zuster Bernadette
R. Beukenkamp
mej. M.E. Beumer
F.J.J. Biemond
mevr. A. Biet
B.W. de Blecourt
fam. P.C. Blondeau
P. BŲck en kd.
fam. H. Bode
fam. H. Boer
fam. P.M. de Boer
fam. J.W.A. Boerma
fam. J.P. Boon
mevr. E. Boonstra
mevr. H. Borsje en kdn.
fam. ir. F.J. Bouricius
mevr. S. Bremer en kd.
J.A.H. Breyman
fam. J.J. Breyman
fam. G.C. Bruin
fam. G.C. de Bruyn
fam. C.P. Burghardt
fam. J. Bijkerk
zuster Catharina Maria
C. Corst
fam. L. Corthals
fam. P.E. Court
fam. Ch.L. Crince le Roy
mevr. J.H.M. Davids
mevr. A.M. Deierkauff en 3 kdn.
R.F. Delmaar
H.P. Denchah
fam. D. Dengah
fam. N. Doeve
mej. A.M. van Dorssen
fam. L.J.M.L.F. Driesmans
fam. H.S. Drost
mevr. N. Drost en kdn.
fam. W.J.C. van Dun
J. van Duin
J.A. van Duyn
fam. J. Dijk
mevr. R.M. Dijksma en kd.
ds. W. van Dijk
mej. M.R. van Dijk
fam. F.M. Edmonds
fam. J.E. Edwards van Muyen
fam. F.W.E. Eekhout
mevr. J.L.L. Fanoy en kdn.
H. Fechner
zuster Felicienne
fam. W. Flohr
F. Florentinus
fam. ir. F.L.P.G. Fournier
zuster Francisca Josepha
fam. V.E. von Franquemont
mevr. A. Funneman
L.C.M. Gails
R. Gerbrands
mej. J. Gerla
mevr. jhr. mr. K.L.O. van der Goes
mevr. J.J.A. van der Goot
mej. J.A. GŲrtz
fam. J.G. GŲtze
B.Th.M. Grashuis
fam. J. Groenewege
fam. J.J. Groot
pater Edmundus Gijsbers
prof. mr. B. ter Haar
fam. J.E.J. de Haas
fam. A. de Haas
fam. J.T. Hallegraeff
fam. A.P. van Hamel
fam. K.R.A.K.A.L. Hanssens
W.L. Happee
fam. A.C.H. van Harrevelt
M.G. den Hartogh
mevr. S. Helleman en kdn.
fam. F.L. Hinsen
J.F. Hoefsmit
fam. H.R.J.H. van den Hoef
F. ten Hoor
mej. H.F.M. van Horn
mej. T. Huber
fam. G.J. Imbert
mevr. D.L. Ingelse en kdn.
M.E.L. IsraŽl
mevr. J. Itallie
fam. G.J. JŲbsis
J.H. Jonathans
mej. G. de Jong
mevr. L.M.M. de Jong
fam. J.N. Jonker
fam. J. Joseph
fam. R.M. Kasim
mevr. P.M.C. v. Kasteren
G. Katona
fam. J. Kats
ir. R.E. Kerkhoven
fam. ir. A. Klein
J. de Klerk
fam. A. de Kleyn
J. Klose
mevr. G.J. Kloppenburg
H.H. Knolle
mevr. C.M.J. van der Kolff en kdn.
mevr. M. Kršmer
fam. A. Kromhout
mevr. C.J. Kronborg
fam. J.G. Kroon
fam. mr. J.W.G. Kruseman
mej. N.G. Krijger
mevr. A.M.C. Kuiper en kd.
mej. A.C. Lammers
fam. J.L. Landheer
fam. H.S. Lanson
fam. Ch.L. Laprť
R. Leibensperger
mevr. J. Leeger
J. van Leeuwen
fam. A.L. van Lissa
fam. J.M. Lochtenberg
fam. J.M. Loderus
fam. dr. H. Loos
mevr. J.C. Loth
fam. D. Lursen
A.A.M. Luijmes
mevr. M.H. Maasdam
mej. S.A.J. Magniez
mej. G.C.E. Magniez
mej. B.M.E. Magniez
fam. mr. H. Marcella
fam. K.B. Marcus
mr. W.C. Marting
Th.E.C. Merens
mevr. B.C. Meulenbeld en kd.
A.M.E. Meyer
fam. dr. H. Meyer
N.P. Monsted
fam. M.L. van Motman
mevr. C.E. Neiteler
fam. J.F. Netto
fam. J.A. Neys
mevr. L. Nicolai
fam. J.F.M. Oosterman
fam. G. Pantekoek
H.G. Parsons
C.E. Pegler
M.A. Pelaupessy
R.H. Pieters
W. Pino Post
mevr. H.M. Quant en kind
jhr. C.E.J. Quarles van Ufford
fam. V. van Raadshoven
W.F. Ridder van Rappard
fam. H. Ratnarajah
zuster A. Reineria
zuster Reiniera Maria
fam. H. Riemers
mr. A. Roeterink
fam. A. Ronda
fam. ir. H. van Rooyen
E.W. Rose en kd.
fam. S. Rozemond
fam. dr. W.K.H.N. RŁcker
fam. D. Rijkhoek
fam. J.F. Saffery
fam. H.P. Salomons Jr.
mej. C.G.M. Santarel
mevr. J.C. Scheffer en kdn.
mej. C.H. van der Scheer
H. Scholte
B.J.F. Schoonenberg Kegel
ir. C.W. Schoorel
J.C.F. Schor
fam. J. Schriek
mej. E. Schweilinghaus
fam. A.W.G. Seegers
fam. E. Sigmond
G.A. Smit
zuster Stanislaus Maria
fam. R.E. Stok
J. Sturm
R.J. Swaab
E.J. Taylor Parkins
T. Terhenne
fam. H.F.Ch. Tieleman
mevr. L.M.J. Tieleman
fam. P. Tool
fam. ir. L. TŁckermann
mej. J. Twijsel
fam. P.P. Vaillant
mevr. H.C. Vermazen en kdn.
fam. R.R. Vermeer
fam. J.A. Versigny
fam. J.M.J. van der Vin
mevr. L. van der Vlies en kdn.
A.J.C.M. Vosters
fam. M.H.C. Vreede
fam. E.M. de Vries
mej. A.F. van der Waal
W.W. Wadden Martijn
mevr. E.S. Wagner en kdn.
fam. H.L. Wajon
mej. S. Wanka
W.J. Wassing
mevr. P. Wessels
dr. J.A.F. Wiederhold
J.T. Wigersma
zuster Wilhelmina
N.G.I. van Wingerden
mevr. W. de Wit en kd.
fam. F.H. Wright
mevr. E. Wijchgel
mevr. J. van Zanten en kind
J. van Zanten
mevr. E.M.G. Zimmermann

[bron: het Vaderland 28 april 1932, editie 2, blad 3]


SURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868


© R.Kuijsten 1999-2010

INDEX - HOME


Statistieken