INDEX-HOME       TOEVALSTREFFERS Genealogie - DEEL 19   © R.Kuijsten 1999-2010


Toevalstreffers Genealogie. Opmerkelijke vondsten bij onverwachte bronnen, Bijvangsten etc. Vermeldingen in archieven, almanakken, tijdschriften of adresboeken


Doorzoek het Toevalstreffers Archief       Input: Naam of Plaats    INDEX - HOME


Gebruik voor verder zoeken de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: + Familieberichten "De Dordtenaar" za 25 juni 2005 t/m vrij 29 juli 2005
From: "Erica" <genbook @spamtrap d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 29 Jul 2005 18:47:16 +0200* * *

- OUD-DORDRECHT-GRONDIG BEKEKEN (door Jan Koonings)
Keizer Napoleon bezoekt Dordrecht (1).
(zeeschilder J.C. Schotel)
[De Stem van Dordt wo 16-6-2004]

- OUD-DORDRECHT-GRONDIG BEKEKEN (door Jan Koonings)
Het bombardement op Dordrecht in 1813 (1).
(douanehuisjes bij de Blauwpoort, de Vuilpoort, bij Bellevue en aan de
Riedijk)
[De Stem van Dordt wo 23-6-2004]

- BEREISDE DORDTSE DOMINEE BESCHREVEN IN NIEUW BOEK.
(Francois Valentijn; door auteur R.R.F. Habiboe)
[Dordt Centraal wo 21-7-2004]

- OUD-DORDRECHT-GRONDIG BEKEKEN (door Jan Koonings)
Het bombardement op Dordrecht in 1813 (2).
(weduwe Ouboter)
[De Stem van Dordt wo 4-8-2004]

- OUD-DORDRECHT-GRONDIG BEKEKEN (door Jan Koonings)
Het bombardement op Dordrecht in 1813 (3).
(40 kozakken, Scheffersplein, schuitvoerder LAWENDE)
[De Stem van Dordt wo 25-8-2004]

- OUD-DORDRECHT-GRONDIG BEKEKEN (door Jan Koonings)
Munten bij het Minderbroedersklooster.
[De Stem van Dordt wo 27-10-2004]

- OUD-DORDRECHT-GRONDIG BEKEKEN (door Jan Koonings)
Dordtse zeerovers (10).
(Simon de Danser; in 1609 met zijn schip naar Frankrijk; onthoofd in het
paleis van de 'bassa', de Turkse havengouverneur)
[De Stem van Dordt wo 22-6-2005]

- OUD-DORDRECHT-GRONDIG BEKEKEN (door Jan Koonings)
Dordtse zeerovers (11).
(Simon de Danser; Klaas COMPAEN, een Zaankanter)
[De Stem van Dordt wo 6-7-2005]

- IN GEUREN EN KLEUREN.
(Willem GERRITSEN, broers Roelof en Adriaan; buitenplaats Weizigt (De Roo
van Westmaas))
[Het Nieuwsblad voor Nieuw Krispijn nr 3 juni 2005]

- DORDT-EIGENAARDIG (door Jaap Bouman).
EEN DORDTENAAR IN DE TOUR DE FRANCE.
(André de Korver in 1939; geboren Willemsdorp 20-6-1915, zoon van een
bakker, overl. Breda 25-2-1990)
[bron: De Dordtenaar 6-7-2005]
NB.
* ANDRIES DE KORVER, geb. Dordrecht 20-6-1915, overl. Breda 25-2-1990,
wielrenner, chauffeur, zoon van FULP DE KORVER (1893-1975) en TEUNTJE VAN
HAREN (1894-1978), tr. (1) Rotterdam 28-5-1941 FLORINA MARIA NIJMAN, geb.
Rotterdam 28-5-1921, overl. Rotterdam 23-4-1977.
Uit dit huwelijk: ELIZABETH DE KORVER, geb. Rotterdam 1 januari 1944.
[ http://www.camerama.demon.nl/kor/kor8/ ]

- GEEN TREKHONDEN MEER VOOR BAKFIETSEN.
in 1932: 33.000 trekhonden
thans: 8.000 trekhonden
dit jaar: nog met 2000 verminderen
[Vaderland 1939_01_17_2_03 ]
- In zeven jaar verminderd met 24.000.
[Vaderland 1939_05_26_1_02 ]

- (26-2-1935) Cornelis J. VERSLUIS (VERSLUYS), geb. 24-8-1899, verbaliseert
wegens overtreding van de Trekhondenwet.
[bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 8-A1960:234]

- Op reis naar Nederland overleed heden, na een korte ongesteldheid, onze
innig geliefde Echtgenoot en Vader
Mr. ALFRED JOHANNES CORNELIS VAN HAMEL
laatstelijk President van den Landraad te Menado.
Port-Said, 17 Augustus 1920
a/b. 'Patria'
Wed. Mr. A.J.C. VAN HAMEL-Eland en kinderen.
Volstrekt eenige kennisgeving.
- Op reis naar Nederland overleed heden, na een korte ongesteldheid, onze
innig geliefde zoon en Schoonzoon
Mr. A.J.C. VAN HAMEL
laatstelijk President van den Landraad te Menado.
Port-Said, 17 Augustus 1920
a/b. 'Patria'
* Wed. Mr. J.J.F. van HAMEL-Coets van BAGGEN, Lausanne, Avenue du Léman,
'Mon Repos'.
* Wed. Laméris-Segboer, 's-Gravenhage' (Beeklaan 373).
Volstrekt eenige kennisgeving.
[Vaderland 1920-08-20-1-04 ]

- zilveren jubileum J. van de PLANK, Riouwstraat 54, badhuis Bankastraat.
[bron: De Dordtenaar do 1-4-1954; SAD 569:1528]
- melkrijders willen huidige sanering veranderd en gesanctionneerd zien.
DMI wordt te zwart afgeschilderd
- FOTO: koepelkamer Wolwevershaven 17
- dodelijke val kind; 3-jarige J.M. Grootekerskbuurt 18.
[bron: De Dordtenaar za 3-4-1954; SAD 569:1528]
- 14 april. wed. Neeltje Gelderblom-Lanser, wijk D91 Sliedrecht, 100 jaar
(70-jarige ongehuwde dochter Pietje)
[bron: De Dordtenaar vrij 9-4-1954; SAD 569:1528]
- Dordtse melkklanten.
- FOTO: motorjacht Flores, Maartensgat.
[bron: De Dordtenaar wo 14-4-1954; SAD 569:1528]
- FOTO: Maaskamer, Wolwevershaven 7.
[bron: De Dordtenaar do 15-4-1954; SAD 569:1528]
- FOTO: R. Kusters, apotheek G. van der Rest.
[bron: De Dordtenaar wo 21-4-1954; SAD 569:1528]
- Otto DICKE poseert in Breda.
[bron: De Dordtenaar 27-4-1954; SAD 569:1528]
- wed. Schoon-van Herwijnen te Werkendam 100 jaar.
[bron: De Dordtenaar do 29-4-1954; SAD 569:1528]
- FOTO: Wijnstraat 50
[bron: De Dordtenaar za 1-5-1954; SAD 569:1528]
- FOTO: Wijnstraat 48 (vroeger schouwburg)
[bron: De Dordtenaar 15-5-1954; SAD 569:1528]
- C. VERMEER, Bleijenhoek 23.
[bron: De Dordtenaar 21-5-1954; SAD 569:1528]
- FOTO: Wijnstraat 51
[bron: De Dordtenaar za 29-5-1954; SAD 569:1528]
- mandenmaker G. de VRIES, 25 jaar Weeshuisplein.
[bron: De Dordtenaar 15-6-1954; SAD 569:1528]

- ONDANKS OORLOG IN HUWELIJKSBOOTJE.
* A. Verheij (88) en J. Herwig (86).
* (Alblasserdam) 18 juli 2005, 65 jaar getrouwd.
* 5 kinderen (een overleden), 16 kleinkinderen, 16 achterkleinkinderen.
[bron: De Dordtenaar di 19-7-2005]

- DORDT OP JE BORD, Culinair Dordrecht.
Ouderwets genieten van grootmoeder's recepten.
(Groenmarkt vlakbij Arij Scheffer, pand uit 1681, sinds 4 jaar 'Knollen &
Citroenen')
[bron: Stem van Dordt]

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Stefani WALLENTSCHAG
Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Stefani
Achternaam WALLENTSCHAG
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 737-810
Zie WALLENTSCHAG, Willibold

NB. Adresboek 1938: dienstbode, Willemstraat 18

- 'EIGENAREN TREKHONDEN WAREN ARM'.
(Strijen)
* FOTO begin jaren '30 Dirk GROENEVELD met zijn hondenkar om schoenen te
verkopen voor zijn vader Klaas (Strijen en omgeving).
* hondenbescherming bestaat ruim 90 jaar.
* rond 1900 ca. 80.000 in Nederland.
* in 1937 hondenkar massaal ingeruild voor bakfiets.
* Korstiaan van DRONGELEN uit Cillaarshoek (met hondenkar een bekend
verschijnsel).
* Paul HOOGVLIET, geb. Mijnsheerenland. (brood rondbrengen met een
kruiwagen, toen een hondenkar, later met paarden)
* in het artikel worden ook de gegevens over de Dordtse trekhonden genoemd
(eerder gepubliceerd door Jaap Bouman in Dordt Eigenaardig)
[bron: De Dordtenaar di 17-2-2004]

- Jan HELDEROP, geb. Grote Lindt (gem. Zwijndrecht) 24-1-1872,
groentenkoopman (nog met hondenkar in 1942), tr. Zwijndrecht 13-5-1896
Lijbbartha VAN HALEM, geb. H.I. Ambacht 2-1-1871.
Wonende te Dordrecht:
Kr. Elleboog 3boven, (12-9-1933) Kr. Elleboog 38rd, (19-9-1934)
Heerheijmansuisstraat 109, (1-9-1935) Heerheijmansuisstraat 89.

* * *
Erica- (1938) Raad van Arbeid, Wijnstraat 93 Dordrecht:
Controleerend ambtenaren :
Keulen, J. van Dordrecht: Oranjelaan 53
Mennega, K. Leerdam: Meent 70
Haas, C. de Meerkerk: Bazeldijk c 123
Piantoni, P.A. Gorinchem: Arkelsche Ond.weg 9
Barendregt, J.H. Sliedrecht: Merwestraat 27
Huisman, H. Zwijndrecht: Rotterdamscheweg 101

- Voogdijraad te Dordrecht (1938):
Spreekuur dagelijks van 1-2 uur, 's Zaterdags van 11.30-12.30 uur.
Voorzitter:
Mr. G. Snoeck Henkemans
Secretaris:
Mr. K.K. Douw van der Krap, Vest 28
Leden:
Mevr. E. Overwijn-Sauveur
Mr. J.A. Overwater te Gorinchem
J.W. van Bockel te Sliedrecht
M. Stevense
Mevr. C.E. Koopman-Wessel
Dr. B.G.J.M. Verbeeten
K.J.H. Wasch te Leerdam
B. Groeneveld de Kater te Maasdam
F. van Dam te Bleskensgraaf
W.J. Smit te Oud-Beijerland

- (1938) Dordrechtsche Voetbalbond
Bestuur:
Hoek P.H. v.d., Voorzitter Chr. de Wetstraat 13rd
Oosting W. Secretaris Balistraat 42
Verschuur P. Penningmeester Floresstraat 98
Aangesloten vereenigingen (+ Secretaris):
ALBLASSERDAM - Mouthaan P., Polderstraat A 545, Alblasserdam
ARKEL - Adel P. den, Vlietkade 35bis, Arkel
A.S.W. - Kelder A., Hooftstraat 66rood
D.F.C. - Randwijk B. van, van Slingelandtlaan 46
D.M.C. - Ponsen J., Almsvoetstraat 36
DORDRECHT - Rietdijk J., Lekstraat 21rood
D.O.S.B. - Wijk J.P. van, Melkstraat 7, Gorinchem
DUBBELDAM - Veld A. in 't, Reeweg (O.) A 287, Dubbeldam
E.B.O.H. - Hechten K.F. van, de la Reijstraat 20
EMMA - Bonte C.A., Hof de Vriendschap 20
FLUKS - Bouman A.H., Toulonschelaan 102a
GELUKSVOGELS - Pelt G. van, M. Schampersstraat 31
'S-GRAVENDEEL - Seip P.J., R. Vermaatstraat 4, 's-Gravendeel
HOOG-BLOKLAND - Paardekooper L., 95, Hoog-Blokland
I.F.C. - Jong A. de, Veerschedijk 36, H.I. Ambacht
M.E.D.O. - Graaf W. v.d., Math. Marisstraat 51
MERWEBOYS - Vries J. de, 1e Dijkstraat 13
MERWEDE - Hoogt W. de, Math. Marisstraat 68
MERWESTAD - Maaten C., Augustijnenkamp 46
MERWESTEIJN - Boef W.C. den, Nessestraat 65
O.D.O. - Markesteijn B., Nessestraat 58
O.D.S. - Jonge G. de, Eemkerkstraat 3rood
O.T.O. - Linden P. v.d., Vondelstraat 75
PAPENDRECHT - Visser Jac., Schoorweg 15, Papendrecht
SLIEDRECHT - Visser G.W.A., C 161, Sliedrecht 21
S.S.W. - Roubos J., Zeehavenlaan 57
STRIJEN - Maas P. v.d., Oude Havenweg 13, Strijen
STRIJENSAS - Noteboom Wzn. H., Havenstraat 42, Strijensas
S.V.W. - Vlasblom A.W., Heerenlaan 29, Gorinchem 2810
UNITAS - Verduin P.L., Molenstraat 79, Gorinchem
U.N.O. - Vlot G., Nieuweweg 72, Hardinxveld

- (1938) Familie-Vereeniging VRIESENDORP. Gevestigd te Dordrecht.
Opgericht in de Algemeene Vergadering te Dordrecht, den 12den Mei 1906.
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 9 Juli 1906, Nr. 98.
Opgenomen in het bijvoegsel Nr. 779 tot de Nederlandsche Staatscourant van
Donderdag 30 Augustus 1906, Nr. 202.
De gewijzigde Statuten zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21
Januari 1935, Nr. 58 en, in hun geheel, opgenomen in het bijvoegsel Nr. 255
tot de nederlandsche Staatscourant van Vrijdag 15 en Zaterdag 16 Maart 1935,
Nr. 53.
De vereeniging heeft ten doel de geestelijke (zedelijke) en stoffelijke
belangen der familie Vriesendorp en van de leden der vereeniging te
bevorderen en voor de eer en den goeden naam der familie Vriesendorp naar
vermogen zorg te dragen.
VRIESENDORP van Renesse J. - Voorzitter, Renesse
VRIESENDORP Mr. J.J. - Secretaris en Adjunct-Archivaris, Steegoversloot
89a, Dordrecht
VRIESENDORP J. - Eere-Voorzitter en Archivaris, Heerengracht 423,
Amsterdam (C.)
VRIESENDORP Mr. C., 's-Gravenhage

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Maria de Vries-wed. Guilio Cesaro PALOMBIT
Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Maria de Vries-wed. Guilio Cesaro
Achternaam PALOMBIT
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 737-810
Zie Vogel-de Vries, Jacobus

- LEDENLIJST IN STADSARCHIEF MAAR OOK IN PICTURA.
De historische ledenlijst die sinds jaar en dag in de hal van
Pictura hangt, was aangetast door vocht. Om verder verval
van dit document te voorkomen, is het nu onder ondergebracht in
Stadsarchief, waar het in een gecontroleerd klimaat
wordt bewaard .
Een prachtige kopie ervan - op ware grootte - heeft de
plaats van het origineel ingenomen. Wat je nu ziet is niet
echt, maar hangt wel waar het hoort.
Dat onze neplijst in goed gezelschap verkeert, blijkt uit
een vorm van bedrog die door menigeen wordt gewaardeerd:
namelijk de replica van Michelangelo's David, die voor
de Palazzo Vecchio van Florence staat. De echte David, staat
binnen in de academie, de replica op de originele plaats.
[ http://www.pictura.nl/pdf/Picturablad2_05.pdf ]

- ZEEBABOE Gevraagd baboe: vertrek 25 maart
Adres: Mevr. Greve, Parkweg 14, Den Haag
[NRC 1916_03_09_2_16 ]

Schip : Koningin der Nederlanden
Schip van : Amsterdam
Schip naar : Batavia
Gezagvoerder : Alberts, J.
Info : dat 2 Mei van Amsterdam via de Kaap de Goede Hoop naar Batavia
vertrekt
Krant : NRC 2-5-1916, editie 1, blad 4
O.a.: E.H. Greve
mevrouw Greve en kind

- * (pag 3) Truus VAN ELDIK (Dordrecht, 1929), geboren Tollensstraat
(Krispijn); vader koperslager, in 1938 bij Aviolanda.
* (pag. 21) Pie DEN OUDSTEN was 17 jaar ten tijde van de hongerwinter
1944-45; wonende Molenstraat te Kinderdijk; dagboek 'Hongerwinter in de
Alblasserwaard'
* (pag 33) Strijen: Alie KLUIT-BOS (94), Teuntje de KONING-STIGTER (92),
Toos Groeneweg-van Nederpelt (94), Eefje Verhoeks
[De Dordtenaar za 18-12-2004, Kerstbijlage 2004]

- Johannes Kerkhoven, geb. Groningen 3-6-1837, winkelier, verm. op lijst
hondenkarren als nr. 25 (ca. 1895), overl. Dordrecht 20-4-1897, tr. Cornelia
Sophia Carolina Hulleman, geb. 's-Gravenhage 26-3-1823, vertrekt naar
Sliedrecht 29-5-1897.
Wonende: Wijngaardstraat 62 (K263, 1860-1890), Raamstraat 57 (na 9-3-1897).
Vertrekken: 30-1-1890 naar Dubbeldam.
Vestigen: 29-5-1897 uit Sliedrecht.

Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 K
Johannes Kerkhoven
Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Johannes
Achternaam Kerkhoven
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 384-431
Bladzijde 41
Geboortejaar 1837
Deel 9

- Johannes Kerkhoven, geb. Leiden 8-4-1869, officier Leger des Heils,
vestigt uit Rotterdam 26-7-189.(?), vertrekt naar Rheden 5-3-1894.

* * *
* * *

- HEERJANSDAMS VERDWENEN MIDDENSTAND KOMT TOT LEVEN.
- Historisch Genootschap Heerjansdam, eerste lustrum.
- boek Handwerksman en Middenstand (Arie Gouw, Kees Brinkman)
- en jaarboek
- artikel met tweetal foto's: slager D.J. Noordzij en melkboer Joris van
Dijk met hondenkar.
[De Dordtenaar 25-8-2005]

- DUBBELDAM DOOR EEUWEN HEEN.
(deel 22 verschenen; Stichting Oud-Dubbeldam; oorlogsjaren Dubbeldam en
Dordrecht; E 4,50)
[De Stem van Dordt 24-8-2005]

- POPIJUS SCHRIJFT AANVULLING OP ZWIJNDRECHTS OORLOGSBOEK.
(Anton Mussert, Burgem. Jansen Manenschijn)
[De Dordtenaar za 27-8-2005]

- JORIS WIPPE, JOOSTEN'S SON, PUT TO DEATH AT DORTRECHT, A. D. 1558
Joris WIPPE, when he still lived in the darkness of popery, was a
burgomaster at MEENEN in Flanders, his native place; but having subsequently
come to the knowledge of the Gospel, he had to flee the country, and went to
live at Dortrecht, in Holland, where he established himself as clothdyer.
When he had lived there for a while, and was becoming known, he, through the
instigation of the enemies of the truth, was summoned to appear before the
lords in the large church. Somewhat alarmed on this account, Joris consulted
with several drapers, for whom he dyed, and who were men of influence, as to
what he should do. They, placing entire confidence in the magistracy, deemed
it advisable that he should appear before them, and hear what they had to
say to him... etc.
[http://www.homecomers.org/mirror/martyrs083.htm]

- huwelijken 's-Gravenhage:
DE NIJS
* Cornelis Gelijn + Elisa Catharina Lahou, B351, 21-3-1923
* Ludovicus + Elizabeth Maria van Lith, B796, 1-7-1927
* Willem John Dolf + Cecilia Regina Wilhelmina van Dieren, B125, 11-2-1931
* Jan Willem + Anna van Putten, A 1170, 9-9-1931
* Elias + Arendje Messemaker, B595, 11-5-1932
* Adrianus Johannes + Neeltje Jansje Geertruida Kemmers, A 1141, 7-9-1932
DE NIJS BIK
* Eugine Henri + Agatha Huberta Bouten, A 535, 28-5-1924

- Den 5den December j.l. overleed te Soerabaja mijn beste Zwager, L.Ch.
DERX, gep. Kapitein der Genie O.I.L.
Mede namens verdere familie
Wed. E.G.W.C. DERX-ESCHBACH
Den Haag, 8 December 1914
- Hiermede vervullen wij den treurigen plicht kennis te geven van het
overlijden van onzen geachten Patroon, den Heer
J.P.A. WYERS
Zijne nagedachtenis zal bij ons allen en eere blijven.
Het personeel der firma J.P. WYERS
Amsterdam, Rotterdam, 's Gravenhage, Utrecht en Leeuwarden.
7 December 1914
[NRC 1914_12_09_1_04 ]

- Heden overleed tot onze diepe droefheid, voorzien van de H.H. Sacramenten
der Stervenden, onze lieve Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer
JOHANNES PETRUS AUGUST WYERS,
Vice-Consul van Frankrijk, Oud-Voorzitter van de Kamer van Koophandel,
Ridder der Orde van Oranje-Nassau, Legioen van Eer, enz.
in den ouderdom van 63 jaren.
Dordrecht: S. WYERS, VAN DOOREN
Amsterdam: J.G.M. Wyers
D. Wyers-Povel en kinderen
F.H.M. Wyers
H. Wyers-Rikkers en kinderen
Dordrecht: Suze Wyers
Dordrecht: M. van den Brandeler-Wyers
Jhr. K.J. van den Brandeler
Dordrecht: Karel Wyers
Dordrecht, 7 December 1914
[NRC 1914_12_08_2_03 ]


* * *

- DE MALSCHAERT DYNASTIE VAN DE SOEMBASTRAAT.
SLEPERSFAMILIE IN DORDT; Van de 21 woningen die Malschaert ooit in bezit
had, is nu de laatste verkocht.
* een sleepboot kostte in 1945 vijf huizen. Tien huizen hingen voor 33.000
gulden van de hand. Nu doet een huis 140.000 euro.
* Sleepvaartbedrijf actief tot 1980. Frans Malschaert had een gezin met
negen kinderen. Zoon Jan schreef een boekje over Frans.
* (met pasfoto) Frans MALSCHAERT, geb. Rilland-Bath 8-11-1880, verhuist in
1883 Hansweert, overl. 16-8-1956.
[bron: AD De Dordtenaar vrij 9-9-2005]

- Beek bij Nijmegen
'Rusthof' Familie Pension 1ste rang.
[NRC 1917_06_23_2_13 ]
- Verkoop Hotel-Pension Beek bij Nijmegen
'Rusthof' gelegen aan den Straatweg te Beek (20 vertrekken)
[NRC 1921-02-05-2-07 ]
- Notaris W. Schroot te Amerongen:
5-4-1922 te Driebergen ten sterfhuize van mej. A.M.C. Blokhuis, Huize
'Rusthof', Rijksstraatweg 96, Fraaie en kostbare Inboedelsgoederen)
[NRC 1922-03-25-2-11 ]
- Vierhouten bij Nunspeet.
Gem. Landhuisje te huur voor 4 a 5 pers. Tot 1 Juli f 50 p. 14 dg. daarna f
70 p. 14 dagen.
Inl. Weteringkade 4, tel. 773065.
Van 14-22 April Rusthof Vierhouten.
[Het Vaderland 1933_04_15_2_04 ]
- Notaris N.S. Arriens te 's-Gravenhage 19/27 december 1933
de villa 'Rusthof' met voor en achtertuin aan den Oude Scheveningscheweg 54
(A.K. 511)
[Het Vaderland 1933_12_02_2_12 ]

* * *

- vergunning oprichting broodbakkerij, Toulonschelaan 74.
- (advert.) A. VAN SON, Augustijnenkamp, handel in schoenen en laarzen
- Te GINNEKEN, bij Breda, spookt het sinds eenige dagen ! (R.C. Kerkhof door
Domineestraatje, Schoolstraat ..)
- kermis te Dordrecht zo 31-5-1891 optreden Willem van Zuijlen
- De Deventer koek van de firma Jacob Bussink, Hofleverancier van H.M. de
Koningin-weduwe en van wijlen Z.M. de Koning (Eere-Diploma's, Gouden en
zilveren medailles) is te Dordrecht steeds verkrijgbaar bij den heer W. van
RIJSWIJK Wz.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad ma 1-6-1891 (fiche 11)]

- E. Keuss, Voorstraat.
Dames-, Heeren-, en Kinder-confectie.
Ruime Keuze. Billijke Prijzen.
- Voor de Jeugd.
Gedurende de KERMIS worden BONS voor een Draaimolen uitgereikt in het
Magazijn Voorstraat hoek Boomstraat, aan ieder die daar KOFFIE of THEE
koopt.
N. Bonten, Theehandel, opgericht 1820, Dordrecht.
- Café Merwestroom, Van af heden gedurende de Kermis alle ververschingen te
bekomen. Diners van af f 1.
Opnieuw ontvangen EXPORTBIER 15 ct per glas
E. Rotermundt, Vlak 7
- J.H. Hameter, Hof-Photographe van H.M. de Koningin der Nederlanden.
Bekroond te Utrecht 1876, Amsterdam 1877, Arnhem 1879, Leeuwarden 1881 en
Amsterdam 1883.
voor Onveranderlijke Photographie.
- RAVENSWAAIJ's Münchener-Bier wordt, wegens deszelfs voedzaamheid en
kracht, ten zeerste aanbevolen.
Verkrijgbaar bij den Heer W.J.J. Rotermundt, St. Jorisweg
Op fust en Gebotteld a 14 cts per 1/1 Flesch
7 cts per 1/2 Flesch
Bestellingen worden ook aan huis bezorgd.
- Wed. C. Van Drooge, volledige Meubileering van gebouwen.
- In de 'Toko' A.C. DE BLAUW, voorheen Louis WÜST.
Voorstraat No. 200 bij het Scheffersplein.
Magazijn van Kristal-, Porselein-, Glas- en Aardewerk.
Bijouterieen, parfumerieen. Luxe artikelen. Grootste Sorteering
Petroleum-Lampen, voorzien van de Nieuwste Branders.
Scherp Concurreerende Prijzen.
- Mr. A. HUISMAN, Kunsttandenmaker, Leopoldstraat, Turnhout
is te raadplegen of schriftelijk te ontbieden in Hotel de POLOGNE te
Dordrecht, elken eerste en derde Dinsdag van iedere maand, van 12 tot 5 ure
(dus
Dinsdag 2 Juni), der wortels of uittrekken der slechte tanden. Alle
gebrekkige mondstukken, ook die door Tandmeesters gemaakt zijn, worden door
mij hersteld.
- Nieuw ! Nieuw !
Chemische Stoomwasscherij en Ververij.
Bij deze heeft de ondergeteekende de eer het geachte publiek van Dordrecht
en Omstreken opmerkzaam te maken op zijne geheel nieuwe Machinale Inrichting
voor het Chemisch Wasschen en Uitstoomen van alle soorten Heeren- en
Dameskleedingstukken, Virage- Cretonne-, Ledikant-, Raam, SIts-, Nankin-,
Kanten-, Neteldoeksche Gordijnen en Tafelkjleeden; alsook van alle soorten
Witte fijne goederen, die bij hem door buitenlandsche werklieden chemische
gewasschen worden. Alle verschoten stoffen worden weder als nieuw
opgeleverd.
J.W.T. d'HERHIPON, Elfhuizen 54, Dordrecht
Nieuw ! Nieuw !
- L.M. Schaffers & Zoon, Persfustfabriek en Kuiperij, Vest No. 80
leveren BLOEMBAKKEN, Spoedig en Billijk.
- Geheimhouding verzekerd. Uitroeing van Wandgedierten. in Huizen en Schepen
met 6 jaar solide garantie.
M. COHEN DE HEER, firma J. van der Linden, Nieuwkerksplein 10, Dordrecht.
- Dordrecht - Breda- Tilburg
A.G. GOVERS & Zoon
225 Voorstraat 225
Speciale inrichting ter vervaardiging van Schoenen op Maat.
- MARIE NOTEMAN, Gediplomeerd voor solo-zang enz aan de Koninklijke
Muziekschool te 's-Gravenhage, beveelt zich aan tot het geven van grondig
ZANDONDERWIJS. Adres: Voorstraat 404.
- (wettig gedeponeerd handelsmerk) Dorp uit den Blikken Trommel.
Uitmuntend middel tegen hoest.
Scheikundig onderzocht door verscheidene Doctors en in den handel gebracht
in nette Blikken. Trommeltjes voor 25 cent,
door N. KATER & Co, Groningen
WAARSCHUWING Men gelieve er op te letten dat alk stukje drop den vorm heeft
van een zittende kat.
Verkrijgbaar te Dordrecht bij:
G.J. VAN GOUDOEVER DE JONGH
C. SCHIJFF
D.S.A. HAGENBERK firma KOONINGS
Eugene de GRAAFF
M. VETTEN
J. BERKMAN, Spuistraat
- SCHOONMAAK
Bij de aanstaande schoonmaak maken wij U beleefd opmerkzaam op onze
practisch ingerichte
Stoomververij en Chemische Wasscherij
Alle soorten van VITRAGE en TULE-GORDIJNEN worden uitgestoomd, gecrend en
opnieuw geappriteerd, tevens alle soorten van WOLLEN GORDIJNEN en
MEUBELSTOFFEN, in alle kleuren geverfd.
Goederen 's Maandags ten consent bezorgd, worden Maandag daaropvolgende
afgeleverd.
Aanbevelend, JANSEN & HERZOGENRATH, 38 Vriesestraat
- Wie prijs stel op geheel zuiver geditilleerd, als Cognac, Rum, Jenever,
Brandewijn enz bestelle het bij
H. VAN KAMMEN, Voorstraat 35, Telephoon 27.
Alle orders worden direct uitgevoerd.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad ma 1-6-1891 advertenties (fiche 11)]

- M.R. Brück, magnetisme.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad do 4-6-1891 (fiche 11)]

- (advertentie) Prijsvermindering. Wederom ontvangen:
Puike Edammer kaasjes à F 1,50
A. Ezerman, in koloniale waren, Nieuwe Haven 8(of 3?)
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad do 4-6-1891 (fiche 11)]
[zelfde advert.: do 11-6-1891 (fiche 11)]

- brand aan 't Bagijnhof in een der houten kermiskramen, van heeren Schmidt
en Jansma
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad za 6-6-1891 (fiche 11)]

- (tweede blad) Op weg van Middelburg naar hier, is hedenmorgen te 8 uur,
van de stoomboot stad Zierikzee, een der dekknechts t water gevallen en
verdronken. De ongelukkige - een oppassend man - laat een vrouw met 8
kinderen na.
- Openbare Vrijwillige Verkooping (notaris N.P. Jongkindt) 17/24-6-1891
1) Kuipershaven 6 en 8 (voorheen bedrijf scheepbenodigheden)
2) Wijnstraat 29
3) Wijnstraat naast perceel 2
4) Wijnstraat 27a naast perceel 3
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad ma 8-6-1891 (fiche 11)]

- hofstede WALBURG te Zwijndrecht van H.C. van Maaren, bewoond door W. BIJL
(ooievaarsnesten bestelen)
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad vrij 12-6-1891 (fiche 11)]

- Hedennamiddag te half 2 had een der matrozen van het Engelsch
schoenerschip 'Village Belle', liggende in de Wolwevershaven, het ongeluk
van de verschansing in het water te vallen. Alle pogingen, in het werk
gesteld om hem te redden, waren evenwel vruchteloos. Slechts zijn lijk werd
tenslotte met een dreg op gehaald. Door de politie werden onmiddelijk de
voorgeschreven maatregelen bij drenkelingen toegepast, evenwel zonder
gevolg, zoodat de inmiddels ontboden geneesheeren drs D.W. Schepers en
A.J. Admiraal slechts de dood constateeren.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad za 13-6-1891 (fiche 11)]
NB.
* overleden te Dordrecht 13-6-1891 (akte 367)
12/6 namiddag half 2 in een schip aan de Wolwevershaven is overleden
aangebracht: JOHN FIRTH, 19 jaar, lichtmatroos, wonende Sunderland in
Engeland, geb. aldaar, ongehuwd, namen ouders niet verstrekt
* Census England 1881:
John FIRTH Pauper U Male 7 Sunderland, Durham, England Scholar
[Sunderland Union Workhouse, Bishopwearmouth, Durham, England ]
* Census England 1881:
James FIRTH Head M Male 52 Lumley, Durham, England Coal Miner
Harriet FIRTH Wife M Female 40 Holywell, Wales
Mary FIRTH Daur U Female 17 Sherburn Hill, Durham, England Domestic
Servant
Dorothy FIRTH Daur U Female 16 Sherburn Hill, Durham, England
Domestic Servant
Sarah FIRTH Daur U Female 13 Sherburn Hill, Durham, England Scholar
Jno. Geo. FIRTH Son Male 7 Sherburn Hill, Durham, England Scholar
Elizabeth FIRTH Daur Female 1 Sherburn Hill, Durham, England
[54 Engine Row, Sherburn, Durham, England]
* Census England 1881:
Jonas FIRTH Head M Male 32 Durham, Durham, England Stone Mason
Isabella FIRTH Wife M Female 30 Durham, Durham, England
David FIRTH Son Male 10 Durham, Durham, England Scholar
John FIRTH Son Male 8 Durham, Durham, England Scholar
Thomas FIRTH Son Male 6 Durham, Durham, England Scholar
Jonas FIRTH Son Male 4 Durham, Durham, England
Samuel FIRTH Son Male 8 m Durham, Durham, England
[New Elvet Thompson Yard, Elvet, Durham, England ]

- Te Willemsdorp, gemeente Dubbeldam, heeft de 10en dezer, 's morgens 7 1/2
uur W. de E. oud 62 jaar, zich door ophanging van het leven beroofd. De rede
tot deze zelfmoord is niet bekend.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad za 13-6-1891 (fiche 11)]
NB.
overleden te Dubbeldam (akte 60) 11-6-1891
10/6 voormiddag half 8, Zb 37, Willem DEN ENGELSE, 62, winkelier, geb. Lage
Zwaluwe, gehuwd met Johanna PIEREN, zoon van Leendert den Engelse en
Adriaantje van Bavel.

- (advert.) schoonmaakster, 'Gouden Leeuw', Prinsenstraat
- (advert.) Mr. A. Huisman, kunsttandenmaker, Leopoldstraat, Turnhout
- (advert.) in de 'Toko' A.C. Blauw voorheen Louis Wüst, Voorstraat 200
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad 13-6-1891 (fiche 11)]

- Omtrent het treurige ongeluk, dat gisteren een der matrozen van den in de
Wolwevershaven liggende schoener 'VILLAGE BELLE' trof, en diens dood ten
gevolge had, vernemen wij nog het volgende:
De jongeman, die zich eerst kort geleden op dit vaartuig had laten
aanmonsteren, was de eenige van de equipage, die zich gistermiddag aan dek
bevond, om het vleesch in ontvangst te nemen, dat door een knecht van de
vleeschhouwer W. van D. werd gebracht.
Te dien einde in een roeiboot willende springen, schijnt hij zijn sprong te
kort genomen te hebben, althans, i.p.v. in de boot terecht te komen,
geraakte hij te water, na zich aan den rand der boot aan het achterhoofd te
hebben gewond.
Ware op dat oogenblik een goed zwemmer daar aanwezig geweest, dan zou het
geen twijfel geleden hebben, of de jonge man zou zijn gered. Alvorens de
overige matrozen van den schoener zich echter op het geroep om hulp naar dek
hadden begeven, en een van hen hem zelfs nagesprongen was, had het water
zich reeds boven hem gesloten en was de ongelukkige, die waarschijnlijk door
de hoofdwonde bewusteloos was geworden, reeds in de diepte verdwenen. Met
dreggen en haken werden onmiddellijk nog alle pogingen in het werk gesteld
om hem te redden, echter niet met het gewenschte gevolg.
Eerst na 20 minuten werd het lijk van den matroos opgehaald, waarop nog
geruimen tijd de voorgeschreven maatregelen om de levensgeesten weder op te
wekken tevergeefs werden toegepast. Na schouwing van het lijk door de
ingeroepen geneeskeeren D.W. SCHEEPERS en A.J. ADMIRAAL is het gekist naar
het lijkenhuisje op de Algemeene Begraafplaats alhier overgebracht.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad ma 15-6-1891 (fiche 11)]

- een voor een tilbury gespannen paard op hol / Beverwijcksplein (wed. C. v.

B.)
- Zaterdagavond is het lijk van A. v.d. HEUVEL, die op 6 Juni jl. op
noodlottige
wijze om het leven kwam, nabij Giessendam opgevischt.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad di 16-6-1891 (fiche 11)]

- Gevraagd in het centrum der stad: een kamer in te richten voor kantoor.
Aanbiedingen Buitenwalevest 18.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad 16-6-1891 (fiche 12)]

- Wordt gevraagd: een staljongen, goed bekend met het poetsen van Paarden en
Tuigen. Adres: Hooge Nieuwstraat 63.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad do 18-6-1891 (fiche 12)]

- nabij Baanhoek opgevischt het lijk van schipper W. KRUL (begraafplaats
Giessendam)
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad ma 22-6-1891 (fiche 12)]

- te Smitshoek, brand klompenmaker G. van Kooten
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad di 23-6-1891 (fiche 12)]

- Wij vernemen, dat het uurwerk in de Grootekerkstoren wegens daaraan te
verrichten werkzaamheden van 29 Juni - 11 Juli d.a.v. zal stilstaan.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad di 30-6-1891 (fiche 12)]

- Begrafenis-Vereeniging, gevestigd te Dordrecht.
Goedgekeurd bij Z.M. besluit van 8 Mei 1868 no. 71.
Het Bestuur der Begrafenis-Vereeniging, gevestigd te Dordrecht, geeft door
deze kennis dat het kantoor van 1 Juli af gevestigd is:
Vriesestraat 75 (rood).
Het Bestuur voornoemd:
Mr. J. de Koning, Jhr. J.G.C.P. Vrijthoff, Mr. H.W. Fangman, J.J. Blussé,
Mr. W. van der Elst.
De Secret.-penningm. A.J. HAGEMAN Jr., Buitenwalevest 18, tel. 77.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad wo 1-7-1891 (fiche 13)]

- te Wieldrecht bij A.G. de Quartel, 13/14 kippen ontvreemd
- te Wieldrecht huis H. Smaal / nest ooievaars mede genomen
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad za 4-7-1891 (fiche 13)]

- Gevraagd tegen Augustus een fatsoenlijke dienstbode. Adres: Buiten
Walevest 18.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad di 7-7-1891 (fiche 13)]

- Stationsweg te Zwijndrecht / hooi beladen wagen bestuurd door P. STAAT /
wagen kantelde bij grondgebied W. VALK
- uitstapje schoolen 2-7 (Scheveningen).
- Gisternamiddag omstreeks 5 uur heeft zekere J.G., woonachtig Elfhuizen
alhier, door ophanging een einde aan zijn leven gemaakt.
Zijn vrouw, die hem reeds gemist had, vond hem op zolder hangende. Zij
stelde de politie hiermede in kennis en deze sneed hem onmiddellijk af, doch
te laat om de levensgeesten weder op te wekken. Huiselijke onenigheid moet
de oorzaak van deze zelfmoord zijn.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad do 9-7-1891 (fiche 13)]
NB.
* overl. Dordrecht 8-7-1891 (akte 429)
7/7 namiddag 3 uur, Elfhuizen 21, is overleden gevonden: Jacobus Cornelis
GELEIJNS, 57, orgeldraaier, gehuwd met Hendrika Buijtenhek, zoon van
Anthonie Geleijns en Jannetje van den Schep
* overl. Dordrecht 13-7-1891 (akte 443)
namiddag 6 uur, in een schip aan de Wolwevershaven, JAN SCHUTTE, 18 dagen,
wonende Wildervank, geb. Leiderdorp, zoon van Pieter Schutte (schipper) en
Klaassien Schutte, wonende te Wildervank.

- (advert.) St. Anna Bier, G.H. van Goudoever de Jongh, Voorstraat 284
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad 11-7-1891 (fiche 13)]

- H. SCHOOLENBERG, Toulonschelaan (Eigen Haard).
Smederij Dolhuisstraat.
Beveelt zich minzaan aan voor de levering van Haarden, Kachels etc.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad vrijdag 17-7-1891 (fiche 14)]

- K.A.M., 30 jaar, zeeman, geb. Nijmegen, wonende Rotterdam / bordeel Lange
Breestraat / sloeg ruiten van bordeel stuk
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad za 18-7-1891 (fiche 14)]

- Wijers of Eijgenraam ?
Katholiek kiezers ! Zeer moeielijk zal het niet zijn uit een van
bovenstaande kandidaten keuze te maken.
Wie is de Heer Eijgenraam ? .. etc.
De Heer J.P.A. WIJERS, bij ons alle bekend als iemand, steeds bereid met
woord en daad krachtig te werken in elke betrekking hem opgedragen .. etc.
(kandidaten gemeenteraad)
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad ma 20-7-1891 tweede blad (fiche 14)]

- brand tapper G. PONSEN, Nieuwkerkstraat 2
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad di 28-7-1891 (fiche 14)]

- Attentie s.v.p. Aan H.H. Schoenmakers.
De ondergeteekende maakt door deze bekend, dat hij bij zijn zaak in schoenen
en laarzen, nog heeft gevoegd:
een uitsnijderij van leder en schoenmakersfournituren.
Hopende door goede waar en sterk concurreerende prijs zijn clientiéle
waardig te worden.
Abr. van SON, Boomstraat 8.
- Te huur aangeboden, tegen October of eerder een woonhuis (prachtig
uitzicht), Buitenwalevest 18.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad ma 10-8-1891 (fiche 15)]

- Te koop Een nieuwe boerenwagen bij A. TROMPETTER, smid, Wieldrecht bij
Dordrecht.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad di 11-8-1891 (fiche 15)]

- Hedenmorgen te omstreeks 9 uur is ten hoogte van het stoomgemaal aan den
's-Gravendeelschedijk in de rivier de Dordtsche Kil een lijk drijvende
gevonden, vermoedelijk van een Engelsch matroos, die sedert gisteren vermist
wordt, en tot de equipage behoort van een stoomschip dat hier in lossing
ligt.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad za 15-8-1891 (fiche 15)]
NB.
Overlijdensakte Dubbeldam (no. 77) 15-8-1891
+ 14/8 voormiddag 5 uur te Dubbeldam in de rivier de Oude Maas is overleden
gevondne: JOHN BAINSAIJ, stoker aan boord van het stoomschip 'Feran' van
Liverpool, 39 jaar, geboren en wonende te Liverpool, zijnde de namen ouders
onbekend

***

- een losse dienstbode gevraagd. Adres: Bagijnhof 44.
- Naaister en behangersjongen, R. Husen, Voorstraat 100.
- A.D. Hobbel, zaadtelerij, Ooltgensplaat.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad 18-1-1892 (fiche 2)]

- werkplaats Gebr. Breedvelt, Kasperspad.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad wo 20-1-1892 (fiche 2)]

- brief J.D. Roelijn.
- Een huishoudster gevraagd, voor dag en nacht, bij eene zieke vrouw uit den
arbeiders stand. Adres: Hoogennieuwstraat 45.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad do 21-1-1892 (fiche 2)]

- brand spekslager L. VAN DER SIJDE, Vriesestraat 86.
- Te huur: een ruim en licht lokaal met flink kantoor, (watervrije), gunstig
gelegen voor handel en scheepvaart.
hoek Buitenwalevest over de Harmonie.
- Steenkolen en Briquetten. Scherp concurreerende prijzen.
C.J. Singels Hordijk, Hooge Nieuwstraat 43.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad za 23-1-1892 (fiche 2)]

- Johs. Eddes, huisschilder, Hooge Nieuwstraat 55, blijft zich beleefd
aanbevelen.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad ma 25-1-1892 -naast 29/1- (fiche 2)]

- ingezonden stukken (G. Stillebroer, Geldeloozepad 14)
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad vrij 29-1-1892 (fiche 2)]

- Openbare Vrijwillige Verkooping (O.W.P. van Tussenbroek).
kapitale dubbel heerenhuis met grooten tuin, Groenmarkt 47 (F127)
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad di 1-3-1892]

- Gisteren door de politie alhier in arrest genomen wegens dronkenschap,
werd heden de koopman in schoensmeer P.J.L., 45 jr., woonachtig te
WISSEKERKE, overgebracht naar het huis van bewaring, omdat inmiddels was
gebleken, dat hij nog een paar dagen gevangenisstraf moest ondergaan en
daarvoor stond gesignaleerd in het Algemeen Politieblad.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad ma 7-3-1892]

- sequat(?)-seance (Charles DAVENPORT)
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad wo 9-3-1892]

- Hedenmorgen waagde het zoontje van HENDRIK BRANDT te Dubbeldam zich op het
ijs aan de Begraafplaats, met het gevolg dat hij er door zakte. Het ongeval
werd opgemerkt door den metselaar C. DE BRUIN, die door zich op het broze
ijs te begeven er in slaagde den jeugdigen drenkeling te redden.
- diefstal C.A.R., huisbewaarder en kantoorlooper, Wijnstraat 86.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad do 10-3-1892]

- brand rijnschip 'God met Ons', P. Zwaans.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad 14-3-1892]

- baggermolen De Wadde
- vigilant W.J. PONSEN en bleekerswagen Gebr. MOOI.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad 15-3-1892]

- Geheimzinnige verdwijning!
De heer G. Van Dijl, magnetiseur, Bleekersdijkje No. 14, verzoekt ons te
melden, dat hij door middel van eener somnambule [= helderziende,
slaapwandelaar] de plaats heeft ontdekt, waar het lijk van SARA JUETT
verborgen is.
De somnambule heeft het in ons blad afgedrukt portret herkend als dat van De
Jong en zag hem in haren magnetischen slaap met dolk en mes, terwijl zij als
plaats, waar het lijk van miss JUETT, dat geen enkele wond vertoonde, aan
wees eener plaatsje in Zuid-Oost-Duitschland bij een straatweg in een bosch.
De heer Van Dijl is bereid met belanghebbende er heen te gaan, om hun de
juister plaats te wijzen.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad di 17-10-1893 (fiche 19)]
[zie ook: 19/10 en 20/10]

- brand molen 'De Zwaan' (van de Weg).
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad vrij 20-10-1893 (fiche 19)]

- (advertentie) Kuipers gevraagd. Vast werk. Hoog loon.
Adres: G. SLEEKING, Tolbrug 7
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad 24-10-1893 (fiche 20)]

- (advertentie) Ondergeteekenden leveren tegen concurreerende prijzen:
Petroleum, in houten en ijzeren fust.
Bij contante betaling aanmerkelijk prijsvermindering.
Dordrecht G. Sillevis & Co.
- (advertentie) W. van RIJSWIJK Wz, Voorstraat 115-398, Teleph. 22.
Ruim voorzien van Mainzer en Hollandsche zuurkool, en verder alle soorten
ingemaakte, geconserveerde en gedroogde groenten tegen billijke prijzen.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad ma 30-10-1893 (fiche 20)]

- (advertentie) J.P. WIJERS (waterstoven, voetzakken)
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad 6-11-1893 (fiche 21)]

- firma N. BONTEN, gaf als presentje een theelepeltje.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad wo 8-11-1893 (fiche 21)]

- Kegelclub 'Boven 1.70 Meter'.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad di 14-11-1893 (fiche 21)]

- Blijkens missive van den district-veearts, dd. 20 dezer no 1139, is de
wegens schaapspokken besmette SCHAAPSKOOI van A. Vervelde te Dubbeldam,
volgens de afgegeven voorschriften ontsmet en zijn de schapen van bedoelden
persoon volkomen genezen van de ziekte.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad do 23-11-1893 (fiche 22)]

- (advertentie) W. SPERWER WIEKERAADT.
Handel in Garen, Band, Wol, Sajetten, Tricot Ondergoed en Gemaakte Goederen,
Eau de Cologne, Zeepen en verdere aanverwante artikelen. Zeer Goedkoop.
Lindegracht 14 zwart.
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad ma 4-12-1893 (fiche 22)]

- (advertentie) café 'Pas Buiten', T. KNIERIEM
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad di 5-12-1893 (fiche 22)]

* * *
Erica


Subject: ! huwelijken kinderen (1827, 1830): Cornelis van den Berg / Johanna Maria Heerenkindt
From: "Erica" <genbook @spamtrap d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 17 Sep 2005 08:47:13 +0200

Algemeen
Aktenummer: 315
Serieletter:
Aktedatum: 26 september 1827
Burgerlijke stand van: 's-Gravenhage
Soort akte: Huwelijksakte
Datum gebeurtenis: 26 september 1827

Bruidegom
Voornamen: Wilhelm
Tussenvoegsels:
Achternaam: Buijtendorp
Leeftijd: 23
Beroep: behanger
[geboren en wonende alhier]

Bruid
Voornamen: Pieternella
Tussenvoegsels: van den
Achternaam: Berg
Leeftijd: 27
Beroep: zonder beroep
[geboren en wonende alhier]

Vader bruidegom
Voornamen: Herman
Tussenvoegsels:
Achternaam: Buijtendorp
Beroep: kledermaker
[wonende alhier]

Moeder bruidegom
Voornamen: Anna Christina
Tussenvoegsels:
Achternaam: Rohler
Beroep:
[wonende alhier]

Vader bruid
Voornamen: Cornelis
Tussenvoegsels: van den
Achternaam: Berg
Beroep:
[overleden]

Moeder bruid
Voornamen: Johanna Maria
Tussenvoegsels:
Achternaam: Heerenkindt
Beroep:
[overleden]

Vorige echtgenote(s) Bruidegom
Vorige echtgenote(n) Bruid
Erkend(e) Kind(eren)

Getuige(n) Huwelijk
- Hendrik van Olphen, kabinetwerker
- Gerrit Pasman, schoenmaker
- Hermanus Buijtendorp, klerk
- Gerhard Diderich Buijtendorp, kleermaker

* * *

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Moeder bruid)
Archieflocatie Het Utrechts Archief
AlgemeenToegangnr: 481
Inventarisnr: 794
Gemeente: Amersfoort
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 10
Datum: 03-03-1830
Bruidegom Johannes Peter Torley
Leeftijd: 24
Geboorteplaats: Amersfoort
Bruid Allebertina van den Berg
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Utrecht
Vader bruidegom Jan Hendrik Torley
Moeder bruidegom Anna Margaretha Wilms
Vader bruid Cornelis van den Berg
Moeder bruid Johanna Maria Heerenkindt

* * *
Erica
Subject: ! huwelijk's-Gravenhage 1828: Magdalena Blom, ged. Dordrecht 8-6-1800
From: "Erica" <genbook @spamtrap d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 17 Sep 2005 08:48:16 +0200

Aktenummer:176
Aktedatum: 21 mei 1828
Burgerlijke stand van: 's-Gravenhage
Soort akte: Huwelijksakte
Datum gebeurtenis: 21 mei 1828

Bruidegom
Voornamen: Leonardus Petrus
Tussenvoegsels:
Achternaam: Gordijn
Leeftijd: 25
Beroep: timmerman
[geboren alhier, wonende te Wateringen]

Bruid
Voornamen: Magdalena
Tussenvoegsels:
Achternaam: Blom
Leeftijd: 27
Beroep: dienstbode
[geboen te Dordrecht, wonende alhier]

Vader bruidegom
Voornamen: Job
Tussenvoegsels:
Achternaam: Gordijn
Beroep:
[overleden]

Moeder bruidegom
Voornamen: Anastasia Jaquelina
Tussenvoegsels: de
Achternaam: Grave
Beroep:
[overleden]

Vader bruid
Voornamen: Jacob
Tussenvoegsels:
Achternaam: Blom
Beroep:
[overleden]

Moeder bruid
Voornamen: Florida
Tussenvoegsels: van der
Achternaam: Hum
Beroep:
[overleden]

Getuige(n) Huwelijk
- Dominicus van Breemen, commissionair (53 jr)
- Adrianus Cornelis Legel, vischverkooper (24 jr)
- Albertus Reterink, timmerman (23 jr)
- Bartholomeus Beijersbergen, arbeider (26 jr)
Allen wonende alhier.

* * *

Via http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.html_zk?p_vast=46 o.a.:

Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer 8-10
Naam kind Magdalena
Doopdatum 1800.06.08
Naam vader Blom, Jacob
Naam moeder Hum, Florida van der

Naam kind Johannes
Doopdatum 1795.03.15
Naam vader Blom, Jacob
Naam moeder Hum, Florida van der

Naam kind Hieda
Doopdatum 1776.06.16
Naam vader Blom, Jacob
Naam moeder Hum, Florida van der

Naam kind Elisabeth
Doopdatum 1787.10.21
Naam vader Blom, Jacob
Naam moeder Hum, Florida van der

Naam kind Willem
Doopdatum 1781.04.14
Naam vader Blom, Jacob
Naam moeder Hum, Florida van der

Naam kind Dirkje
Doopdatum 1778.05.10
Naam vader Blom, Jacob
Naam moeder Hum, Florida van der

* * *
Erica
Subject: ! huwelijk 's-Gravenhage 1828: Hendrik Weijmans, ged. Dordrecht 24-10-1804
From: "Erica" <genbook @spamtrap d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 17 Sep 2005 08:49:43 +0200

Aktenummer: 205
Aktedatum: 19 juni 1828
Burgerlijke stand van: 's-Gravenhage
Soort akte: Huwelijksakte
Datum gebeurtenis: 19 juni 1828

Bruidegom
Voornamen: Hendrik
Tussenvoegsels:
Achternaam: Weijmans
Leeftijd: 23
Beroep: ambtenaar
[geboren te Dordrecht, wonende alhier]

Bruid
Voornamen: Hermina Cornelia
Tussenvoegsels:
Achternaam: Wuestenenk
Leeftijd: 23
Beroep: zonder beroep
[geboren en wonende alhier]

Vader bruidegom
Voornamen: Gerrit
Tussenvoegsels:
Achternaam: Weijmans
Beroep:
[overleden]

Moeder bruidegom
Voornamen: Elisabeth
Tussenvoegsels:
Achternaam: Schmidt
Beroep: zonder beroep
[wonende alhier]

Vader bruid
Voornamen: Hendrik
Tussenvoegsels:
Achternaam: Wuestenenk
Beroep: deurwaarder
[wonende alhier]

Moeder bruid
Voornamen: Jenneken
Tussenvoegsels:
Achternaam: Wentink
Beroep:
[wonende alhier]

Getuige(n) Huwelijk
- Johannes Frederik Molenbroek, ambtenaar (32 jr.)
- Johannes van der Wulp, ambtenaar (44 jr.; neef van den bruidegom)
- Johannes Gerhardus Tromp, ambtenaar (43 jr.; neef van den bruidegom)
- Hendrik Pieter de Smit, boekdrukker (48 jr.; neef van de bruid)

* * *

Via http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.html_zk?p_vast=46 :

Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer 8-10
Naam kind Hendrik
Doopdatum 1804.10.24
Naam vader Weijmans, Gerrit
Naam moeder Schmidt, Elizabeth

Naam kind Wilhelmina
Doopdatum 1803.02.10
Naam vader Weijmans, Gerrit
Naam moeder Schmidt, Elizabeth

Datum ondertrouw 1800.06.07
Naam kind Johan Michael
Doopdatum 1801.03.16
Naam vader Weijmans, Gerrit
Naam moeder Schmidt, Elizabeth

* * *
Erica
Subject: ! huwelijk 's-Gravenhage 1828: Wijke Wouters, ged. Dordrecht 10-11-1799
From: "Erica" <genbook @spamtrap d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 17 Sep 2005 08:50:47 +0200

Aktenummer: 230
Aktedatum: 16 juli 1828
Burgerlijke stand van: 's-Gravenhage
Soort akte: Huwelijksakte
Datum gebeurtenis: 16 juli 1828

Bruidegom
Voornamen: Johannes Leonardus
Tussenvoegsels:
Achternaam: Graaf
Leeftijd: 27 (geboren en wonende alhier)
Beroep: geemployeerde

Bruid
Voornamen: Wijke
Tussenvoegsels:
Achternaam: Wouters
Leeftijd: 28 (geb. te Dordrecht en wonende alhier)
Beroep: zonder beroep

Vader bruidegom
Voornamen: Johannes
Tussenvoegsels:
Achternaam: Graaf
Beroep: (overleden)

Moeder bruidegom
Voornamen: Elizabeth Pieternella
Tussenvoegsels:
Achternaam: Waverlee
Beroep :zonder beroep (wonende alhier)

Vader bruid
Voornamen: Gijalt
Tussenvoegsels:
Achternaam: Wouters
Beroep: (overleden)

Moeder bruid
Voornamen: Hendrika
Tussenvoegsels:
Achternaam: Albertes
Beroep: (overleden)

Getuige(n) Huwelijk
- Carel de Heer, timmerman (30 jr)
- Frans Alexander Schlipp, particulier (77 jr)
- Carel Willem Adrianus Pasdeloup, geëmploijeerde (26 jr)
- Hendrik Jan Adriaan Moojen, geëmploijeerde (40 jr)

* * *

http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.html_zk?p_vast=46 :

Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer 8-10
Naam kind Wijke
Doopdatum 1799.11.10
Naam vader Wouters, Gijalt
Naam moeder Albertes, Hendrika

* * *
Erica

- Te huur terstond voor F 200 s jaars een Heerenhuis bevattende 5 kamers,
benevens keuken, kelder enz.
Te bevragen Hooge Nieuwstraat 39
[Dordrechtsch Nieuwsblad wo 14-5-1890 (fiche 9)]
[idem vrij 23-5-1890]

- lokaal Van der Horst 18-26 Mei wedstrijd werklieden (o.a. W. Wiekeraadt,
H. Verroen, H. Gunneweg).
- De onder geteekende bericht aan het geëerd publiek van Dordrecht en
Omstreken, dat hij, door vertrek naar elders, het Depot van de met roem
bekende GRONINGER KOEK van de firma H.J. Klaassens te Groningen heeft
overgedaan aan den heer W. van Rijswijk Wz., bij wien dezelve uitsluitend en
alleen te bekomen is, hopende dat hij hetzelfde debiet in dit artikel zal
ondervinden, als de ondergeteekende genoten heeft. G. VAN GENT, voorheen
winkelier in kruidenierswaren, in de Rooden Molen, Voorstraat n.b. de
Vuilpoort.
-> dit artikel ook verkrijgbaar bij J.B. Thobé.
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 19-5-1890 (fiche 9)]

- mevrouw Steen verlangt tegen Augustus eene geschikte dienstbode. Adres:
Nieuwe Haven 5.
[Dordrechtsch Nieuwsblad di 20-5-1890 (fiche 9)]

- krispijnsche kermis (A. de Bruijn)
[Dordrechtsch Nieuwsblad za 24-5-1890 (fiche 9)]

- landouwer van W. van Twist.
[Dordrechtsch Nieuwsblad wo 28-5-1890 (fiche 9)]

- Tinholt's Edammerkaas á F 1,60 bij 2 stuks à F 1,55, Schoonhovensche
ontbijtkoek en comestibles.
A. Ezerman, Nieuwe Haven 3.
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 2-6-1890 (fiche 10)]

- Hedenmorgen te 11 uur had op de rivier voor de Buitenwalevest alhier, een
aanvaring plaats. Een aldaar diep geladen voor anker liggend tjalkschip werd
door een andere tjalk, eveneens geladen, doch die in het ongereede raakte,
aangezeild. De eerste bekwam een lek en kon met veel moeite, pompende boven
water gehouden worden, totdat een der sleepbooten van den heer E. Hell het
vaartuig op sleeptouw had genoemen en hetzelve onder den Zwijndrechtsche wal
op het droge had gezet. Alleen materieele schade is het gevolg van dit
ongeval, daar persoonlijke ongelukken niet zijn te betreuren.
[Dordrechtsch Nieuwsblad di 3-6-1890 (fiche 10)]

- Heden bracht de ridder BUIJS, bekend door zijn heldhaftig gedrag, te Edi
in Atjeh een bezoek aan de alhier wonende weduwe van den op 26-6-1889 te
Kota-Pohaar(?) gesneuvelde 1e luit. der genie N. HAGEMAN.
- het théater van den heer Spriet aan de Vest (kermis).
[Dordrechtsch Nieuwsblad wo 4-6-1890 (fiche 10)]

- Bij de inwendige verbouwing van 't huis aan de Gravenstraat get. no. 11
vroeger bewoond door de heer A. KLUIT, heeft men in den haard onder de
stookplaat een in steen gegoten wapen gevonden van Karel V.
[Dordrechtsch Nieuwsblad vrijdag 6-6-1890 (fiche 10)]

- 16-jarige Arie van Son, Augustijnenkamp, redt 5-jarig meisje.
[Dordrechtsch Nieuwsblad do 12-6-1890 (fiche 10)]

- prijzen badhuis Buitenwalevest.
- (advert.) J. Joosten, Prinsenstraat, brillen, bliksemafleiders.
- (advert.) K. MARANG, sigarenfabrikant, Knolhaven 36.
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 16-6-1890 (fiche 10)]

- zoontje besteller W. TEMPERMAN uit boom gevallen.
[Dordrechtsch Nieuwsblad di 17-6-1890 (fiche 10)]

- blikslager M. van Trijffel, drenkeling aan wal.
[Dordrechtsch Nieuwsblad wo 18-6-1890 (fiche 11)]

- Lombardstraat/Lange Breestraat, 16-jarige Catharina, dochter van J.W.,
sprong uit het raam.
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 23-6-1890 (fiche 11)]

- Aanbesteding van het afbreken en weder opbouwen van een Blikslagerij met
winkelhuis en bovenwoningen staande aan de Veststraat te Dordrecht.
Teekening en Bestek liggen vanaf Maandag 23 Juni in 't Café H. van Berkel,
Vrieseweg 11.
Aanwijzing voor 25 Juni te 11 uur. Besteding Zaterdag 28 Juni te 2 uur.
Inlichting te bekomen bij den architect C. v.d. HOOGENBAND, Vriesesttraat
39.
[Dordrechtsch Nieuwsblad di 24-6-1890 (fiche 11)]

- Gisternamiddag te vier uur had op de rivier voor deze stad, ter hoogte van
de kazerne der pontonniers, ten aanschouwen van een groote menigte volks een
treurige gebeurtenis plaats. Het 6-jarig zoontje van den schipper M.
WITTMANN van Druten, die met zijn ijzeren sleepschip 'Mastenbroek II' op
stroom lag, wilde zich, nadat hij aan stuurboordszijde van het schip een
vlieger (roeibootje) had los gemaakt, daarin begeven toen hij waarschijnlijk
doordien hij misstapte, uitgleed en overboord viel.
Het knaapje had echter nog tegenwoordigheid van geest genoeg om den ring der
boot te grijpen en dien vast te houden; doch daar de boot los was, dreef
deze met den stroom, die er ging, mede, het knaapje met zich voerend.
Hoewel een en ander aanvankelijk niet werd opgemerkt, zagen eindelijk eenige
pontonniers het gevaar waarin het knaapje verkeerde. Zij waarschuwden den
24-jarige knecht, die aan bakboordszijde van het schip eenige werkzaamheden
verrichtte, en toen deze eindelijk op de hoogte van hetgeen er gaande was,
opkeek, zag hij ongeveer 70 meter van het schip het knaapje, dat nog met
eene hand poogde den ring van de roeiboot te grijpen, uitgeput in de diepte
verdwijnen.
Daar de schippersknecht geen tweede roeiboot bij de hand had, kon hij geen
hulp bieden en moest hij werkeloos het treurige schouwspel gadeslaan.
Onmiddellijk werden pogingen in het werk gesteld om met dreggen het knaapje
op te visschen - die helaas - alle mislukten.
Ook van de aanwezige pontonniers deden verscheidene al het mogelijke om het
kind te bereiken. Gekleed begaven de meesten zich te water, doch eveneens
met hetzelfde treurige gevolg.
Eerst tegen 6 uur haalde de schippersknecht, en de veerschipper W. MIJNDERS
het lijkje uit de diepte op.
Dr. GEIJL wiens geneeskundige hulp men inriep, kon slechts den dood
contateeren.
De vader van het kind was, toen het ongeluk plaats had, aan de wal en was
even, voor hij het schip had verlaten nog bij zijne vrouw en zijn kind in de
roet geweest, zoodat het ongeluk in een oogwenk moet hebben plaats gehad.
[Dordrechtsch Nieuwsblad di 1-7-1890 (fiche 11)]
NB.
* overlijdensakte Dordrecht 30-6-1890 (nr. 432)
overl. 29/6 namiddag 6 uur een schip op de rivier onder deze gemeente
ingebracht het lijk van Matheus WITTMANN, 6 jaar, wonende te Druten, geb.
Antwerpen, zoon van Jacob Wittmann, schipper, en van Wilhelmina van Woerkom.
* Jacob WITTMANN, geb. Beuel (Vilich Duitsland) 29-3-1843, schipper (1875),
zoon van Jacob Wittmann en Anna Maria Thiebes, tr. Millingen 19-08-1875
Johanna Wilhelmina van WOERKOM, geb. Vianen 29-3-1843, dochter vna Willem
van Woerkom en Sophia den Hartog (schipperse).
* http://home.wxs.nl/~mee00062/Aangehuwd_vWoerkom.htm

- afbreken Veststraat gegund Jos. KLAUS f 7575,75.
[Dordrechtsch Nieuwsblad vrijdag 4-7-1890 (fiche 12)]

- Bij mijn vertrekt naar Deli (Ned.-Indië) roep ik aan vrienden en bekenden
een hartelijk vaarwel en tot weerziens toe.
J.J. GEERKENS, Genua 7-7-1890.
a/b. stoomschip 'Preusse' (Duitsche Lloyd)
[Dordrechtsch Nieuwsblad di 8-7-1890 (fiche 12)]

- examens o.a. Middelbare Meisjesschool (o.a. A. NAEF, toel. examen).
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 14-7-1890 (fiche 12)]

- 9-jarig zoontje P. VERNES, Maartensgat te water.
- 12-jarig zoontje J. VERBOOR te Dubbeldam, te water.
[Dordrechtsch Nieuwsblad di 15-7-1890 (fiche 12)]

* * *

- bevolkingsregister Dordrecht 1928-1937 (1e serie)
1. Schröders, Antoon Lodewijk 19-9-1884 Maastricht, commies kadaster, tr.
Meersen 18-7-1916
2. Gilissen, Maria Catharina 18-8-1894 Maastricht
3. Schröders, Constant Antoon Jacobus 28-6-1921 Amsterdam
4. Schröders, Michiel Joseph Martin 28-9-1927 Maastricht

- bevolkingsregister Dordrecht 1928-1937 (2e serie)
1. Schröder, Elise, 28-12-1901 Elmendorf, vestigt 31-12-1927 uit Amersfoort,
ca. 11-7-1929 gehuwd met Van Strien.
Wonende: Hoge Nieuwstraat 11, Stooplaan 11 (vanaf 31-1-1928).

- [1907 De Prins] De heer C. van Altenburg te DORDRECHT, behaalde te
Rotterdam op het eind concours van den 6den Propaganda-schietwedstrijd,
uitgeschreven door de Kon., Vereeniging van Nederl. Scherpschutters, het
kampioenschap van Nederland met 29 cartons van 30 cm en 533 punten; maxima
waren 30 cartons en 600 punten. Er waren 66 deelnemers uit de verschillende
provinciën opgekomen; de overwinnaar ontving een gouden medaille met
opschrift.
[Foto: http://194.171.109.12/tschijf/vf1700/0002940001.jpg ]

- [1913] Onlangs herdacht de heer Arie D. AEREN, letterzetter bij de
Dordrechtsche Drukkerij- en Uitgeversmaatschappij te DORDRECHT, zijn
60-jarig jubileum; zijn nauwgezette plichtsvervulling en zijn ijzer hebben
hem achting en waardeering doen verwerven.
[Foto: http://194.171.109.12/tschijf/vf1700/0001490001.jpg]

- [1918 De Prins] De gem. DORDRECHT heeft door het overlijden van den
63-jarigen notaris W.H. VAN BILDERBEEK een zeer geacht ingezetene verloren.
[Foto: http://194.171.109.12/tschijf/vf1700/0016570001.jpg ]

- [1926 De Prins] Het echtpaar J.J.C. BAAS-A.J. LODDERS, te DORDRECHT, dat
den 10den Mei zijn 50-jarig huwelijksfeest vierde.
[ Foto: http://194.171.109.12/tschijf/vf1700/0005830001.jpg ]

- Heden overleed na eene kortstondige ziekte onze lieve Man en Vader
Prof. Dr. J. Schoondermark Jr., in den ouderdom van 66 jaar.
G.H. Schoondermark-van Loghem
Anna Schoondermark
Amsterdam, 24 October 1925
Eenige en algemeene kennisgeving.
[NRC 1915_10_26_1_03 ]

- First Name: Cornelis Ivan (Cornelis van Dijl)
Last Name: Dijl
Ethnicity: Holland, Dutch
Last Place of Residence: Dordrecht
Date of Arrival: June 21, 1904
Age at Arrival: 35 Gender: M Marital Status: M
Ship of Travel: Ryndam (Rijndam)
Port of Departure: Rotterdam
Manifest Line Number: 0030

- EXAMEN VOOR HOOFDONDERWIJZER(ES).
P.M. van Leeuwen, directeur der gemeentelijk kweekschool te Dordrecht.
P. van Duijvendijk, leeraar aan de bijzondere kweekschool voor onderwijzers
en onderwijzeressen, te Dordrecht.
[Vaderland 1932_05_25_2_09 ]

- ONDERWIJZERSEXAMENS.
DORDRECHT - Eindexamen Christelijke Kweekschool.
Geslaagd de heeren W. Vlieg, G. van Vliet, A.H. Walraven, K.D. de Weerdt en
H.J. van Zelm, allen te Dordrecht.
[Vaderland 1932_06_17_2_07 ]

- EXAMEN NUTTIGE HANDWERKEN.
DORDRECHT. Christelijke Kweekschool. Geslaagd de dames S. Slijper te
Dordrecht, W.J. Somsen te Ridderkerk en W.M. Vlieg te Dordrecht.
[Vaderland 1932_06_21_2_09 ]

- Benoemd tot officier in de Orde van van Oranje-Nassau:
mevr. A. van Rhijn-Naeff, letterkundige, te Dordrecht;
[Vaderland 1932_08_30_2_07 ]

* * *

- otr. Dordrecht 12-12-1627 (tr. 9-1-1628)
Robbrecht Alderdis, schotsman, soldaet onder Luijtenant colonel Coets met
Sara Pieters, van Dordrecht, wed van Isaack Davidsen timmerman, wondt in
Harmenzustraet.
* [Gens Nostra nr. 9, pag. 503 (sept. 2005)]
Lijst van gesneuvelden in de strijd van 19-2-1649 in de regimenten van Van
den Brande, Brinck, en Kerweer (Brazilie):
<Robbert Alderdeijts, Dordrecht, sergeant, 'Eenhoorn'>

Naam kind Robbert
Doopdatum 1628.03.01
Naam vader Alderijs, Robbert
Naam moeder Pieters, Sara

Naam kind Gerritgen
Doopdatum 1631.04.01
Naam vader Aldendis, Robbert
Naam moeder Pieters, Sara

* * *
Erica

* * *

- Openbare Vrijwillige verkooping (M.C. Sigmond)
(2) Marienbornstraat 11 (G 439-440)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 21-7-1890 (fiche 13)]

- Terwijl heden morgen ruim 9 uur een oppassend werkman, de 46-jairge
schildersknecht C. KLOOT, werkzaam bij den schilder W. STIEGELIS alhier,
bezig was met, op twee aan een gebonden ladders staande, eenig schilderwerk
te verrichten aan de gevel van pand no. 8 aan de Merwekade, bewoond door den
heer E. HELL, wilde een ander knecht H. LOUMAN genaamd, zich op denzelfde
ladders begeven .. etc.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 28-7-1890 (fiche 13)]

- Wilhelminalied (woorden van Willem Steiner, muziek Carel Bouman)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 29-7-1890 (fiche 13)]

- Terstond gevraagd een halfwas of leerling, niet beneden de 16 jaar bij
D.W. Koonings, mr. bakker, St. Jorisweg no. 7.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 30-7-1890 (fiche 13)]

- Gisteravond hield Het Leger des Heils in Dordrecht zijn eerste jaarfeest
in het lokaal Van der Horst .. etc.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 5-8-1890 (fiche 14)]

- de 70-jarige verlaten huisvrouw van J.W. Machielse ... etc
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 6-8-1890 (fiche 14)]
[zie ook 7-8-1890]

- 9-jarige Jakobus DUBBEL, Steekoven Vest, Matthijs Aarts
- Dubbeldamscheweg 36, inbraak C.B. BEKKERS
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 15-8-1890 (fiche 14)]

- Hedenmorgen te 7 uur, kwam op de rivier voor deze stad ter hoogte van de
Buiten Walevest de centreboard 'Stella' van den heer J.A. Vos van Hagestein
in aanvaring met een groot ijzeren aakschip van ongeveer 200 last, doordien
de stuurman van de centreboard voor een aankomende stoomboot wilde
uitwijken.
Het aakschip bekwam hierdoor vooraan den boeg een tamelijk groot gat,
terwijl van de 'Stella' den boeg en de steng vernield werden. Toen men
onmiddellijk daarop het anker van de 'Stella' wilde uitgooien, bleek dit
onklaar te zijn, terwijl het roer niet meer gehoorzaamde, zoodat de
centreboard tegen de drijvende inrichting van de Dordr. Zwem- en
Badinrichting aanvoert en ook hierin een gat van tamelijke afmeting
ontstond. De stoomboot 'Thor' nam daarna de 'Stella' op sleeptouw om deze
aan de werf van den heer Arbouw aan de Hellingen te doen herstellen. De
schade is echter niet aanzienlijk.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrijdag 15-8-1890 (fiche 14)]

- Heden namiddag te 3 uur kwam de broodbakker P. BOTHOF, wonende te
Dubbeldam, met zijn met een paard bespannen broodwagen de Toulonschelaan
inrijden toen plotseling zijn paard door onbekende oorzaak schrikte en hij
zelf van de wagen viel en beide wielen over de beenen kreeg, terwijl paard
en wagen in de sloot geraakten. Niet dan met veel moeite slaagde de
omstanders er in het paard en den zwaar beschadigden wagen op het droge te
brengen. Het paard had geen letsel bekomen, de voerman echter wel. Met zeer
veel moeite kon hij zich oprichte en eindelijk weer op den wagen plaats
nemen, daar hij beide beenen ernstig had bezeerd.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 16-8-1890 (fiche 14)]

- Als een zeldzaamheid deelt men ons mede, dat een bewoner der Hooge
Nieuwstraat alhier, den 16 April door een zijner kippen in het bezit werd
gesteld van een kuiken, dat heden dus na slechts twee maanden, reeds eenige
eieren gelegd heeft.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 18-8-1890 (fiche 14)]

- kapitein J.R. Naeff, detachement pontonniers
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 21-8-1890 (fiche 15)]

- Hedennamiddag te 6 uur ongeveer arriveerden op de rivier voor deze stad
een 6-tal Amsterdamsche jachten, teneinde zich te vereenigingen met twee
jachten van den heer J.A. Vos van Hagestein, alhier, om morgenochtend naar
Antwerpen te vertrekken en deel te nemen aan de Zondag a.s. aldaar te houden
zeilwedstrijd.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 21-8-1890 (fiche 15)]

- Hedenmorgen te half 10 had de 20-jarige dienstbode van den heer A. BUNINCK
aan de Wijnstraat alhier, toen zij aan de achterzijde der woning bezig was
met het schoonmaken der ruiten etc....
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 22-8-1890 (fiche 15)]

- Raamstraat 19, J. Schaardenburg, schoorsteenbrand
- 6-jarige zoontje uitdrager F. Kemp te water
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 25-8-1890 (fiche 15)]

- brand hooischelf W. Kraal te Papendrecht
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 26-8-1890 (fiche 15)]

- Waarschijnlijk doordien het gangboord, tengevolge van de aanhoudende
regenbuien glad geworden was, had de 16-jarige A.D. de WOLF, een stiefzoon
van schipper H. Brouwer, liggende met zijn vaartuig 'De Vier Gebroeders' op
de rivier voor de Walevest, gistermiddag te 5 uur het ongeluk overboord te
vallen. Hoewel alle pogingen tot redding werden aangewend mocht niets baten,
daar bijna niemand het ongeluk terstond had opgemerkt en het reeds te laat
was om hulp te bieden, toen men het gevaar, waarin de drenkeling verkeerde,
eindelijk zag.
Weinige oogenblikken daarna verdween de jongeling dan ook in de diepte,
terwijl zijn lijk, hoewel men gisteren terstond alle pogingen daartoe
aanwendde niet gevonden werd.
Ook heden was men een groot gedeelte van den dag bezig met dreggen naar het
lijk, evenwel met hetzelfde gevolg.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 26-8-1890 (fiche 15)]
NB.
- overlijdensakte Dordrecht 3-11-1890 (664)
30/9 in die gemeente ingevischt het lijk van August Dominicus de Wolf, 15
jaar, schipper, wonende alhier, geb. Vlissingen, zoon van Janus de Wolf (+)
en Adriana Henrietta Raff (zonder beroep)
- http://www.zeeuwengezocht.nl (ISIS)

- diefstal zilver Dubbeldamscheweg (signalement dader)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 30-8-1890 (fiche 15)]

- pontonnier beschonken toestand
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 2-9-1890 (fiche 15)]

- brand schoorsteen pottenmakerij (Lietz en Hausmann te Zwijndrecht)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 5-9-1890 (fiche 15)]

- Slijterij tapper D.J. Meijer Dz., Voorstraat 273, overgenomen door B.A.W.
Lindeman
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 6-9-1890 (fiche 16)]

- De in December van 1889 verdronken schipper WILLEM BOUMAN van Alblasserdam
is verleden week onder Nieuwe Tonge gevonden en door de familie aan kleeding
en anderzins herkend, waarna eene acte van overlijden is opgemaakt.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 8-9-1890 (fiche 16)]

- Hedenmorgen heeft de scheepstimmerman W. KRAMERS aan den Kromme Elleboog
alhier, door ophanging een einde aan zijn leven gemaakt. Sterke drank,
waaraan hij in den laatsten tijd had ten offer gebracht, schijnt ook hier
weder de aanleiding te zijn geweest.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 9-9-1890 (fiche 16)]

- LION Photograaf is steeds werkzaam in de tuin der Ver. Kunstmin en moge de
gunst die hij op de kermis steeds genoot, ook hier te genieten zijn
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 10-9-1890 (fiche 16)]

- Hedenmorgen is op een stuk bouwland, gelegen aan den Oudendijk, onder de
gemeente Dubbeldam, toebehoorende aan Arie BIJL, door de arbeiders Cornelis
BARENDRECHT en Jan SNIJDER, terwijl zij bezig waren om paardeboonen te
snijden het navolgende gevonden:
1) 3 afgebroken zilv. theelepels, waarvan gedeeltelijk een steel mankeert,
aan den achterkant der steel gemerkt P
2) ongeveer 5 cm onder den grond 7 zilv. theelepels waarvan 4 gemerkt aan de
onderkant P en
3) idem P,
voorts nog boven op den grond een koperen hangslootje met dubbele ...
waarop 4 oogjes
Alles zag er gaaf en nieuw uit en behoort vermoedelijk bij de onlangs aan
den heer Bekkers alhier ontvreemde voorwerpen.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 11-9-1890 (fiche 16)]
[12-9-1890: alpaca lepeltjes van WJ. Ponsen]

- Het door vrouwe Douairiére F.J. van de Santheuvel aangeboden vuurwerk, dat
gisterenavond op de rivier voor deze stad, ter hoogte van de societeit de
Harmonie ontstoken werd, bracht een groote menigte volks op de been, die
hoofdzakelijk op de Buiten Walevest of in den Veersteiger een plaatsje
trachtte te vinden, om het prachtige schouwspel gade te slaan.
Ook op de rivier waren tal van nieuwsgierigen aanwezig. De roeibootjes
kruisten elkander zonder ophouden, terwijl grootere booten - waaronder eene
der stoombootreederij Fop Smit & Co - aan een massa toeschouwers een
uitmuntend standpunt verschaften.
Van de rivier gezien leverde, het vuurwerk een fantastisch schouwspel op zag
men het eene oogenblik slechts zijne naaste omgeving, niet lang daarna af
men had een heerlijk vergezicht over het water, waarvan de indrukwekkende
aanblik vaak nog verhoogt werd door het prachtvolle effect, dat de
verschillende kleuren gaven.
Rood, paars, blauw, violet, geel, groen, rose, oranje, met al deze kleuren
was het toneel beurtelings verlicht, op zulk een fantastische wijze, dat men
zich van de plaatsen, waar de duizend-en-één-nacht geschiedenissen eertijds
werden afgespeeld.
Het publiek is, zoowel op den wal als op het water deed herhaalde malen
zijne bijvalsbetuigingen hooren, en gaf daardoor blijk van zijn waardeering
voor het streven van mevrouw van der Santheuvel, om een ieder zoo onbeperkt
mogelijk de gelegenheid te verschaffen iets schoons te zien.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 13-9-1890 (fiche 16)]

- Gisterennamiddag te kwart voor 5 steeg de kapitein Auronaut LEON MARY,
ingenieur te s Hage, met zijn groote ballon 'Prinses Wilhelmina', onder een
groote toeloop van menschen, uit Musis Sacrum op .. etc.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 13-9-1890 (fiche 16)]

- Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Harmonieorkest van de
Ver. Musis Sacrum, gaf dat orkest gisteravond een feestconcert, door
schitterend vuurwerk en een feestbal gevolgd etc...
- (advert.) Depot van manufacturen. De ondergeteekende beveelt zich
beleefdelijk aan tot het leveren van alle manufacturen tegen concurreerende
prijzen. Nette en spoedige uitvoeren der bestellingen wordt verzekerd.
Mej. C. Ezerman-van Beuningen van Helsdingen, Nieuwe Haven 3
- Badhuis Buitenwalevest / prijzen
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 15-9-1890 (fiche 16)]

- brand Papeterspad 15
- 28-jarige schippersknecht Willem Stoffels (vaartuig Maartensgat)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 16-9-1890 (fiche 16)]

- Hedenmorgen te 6 uur is op het dek van de 'Nelson', een schip, liggende in
de Nieuwehaven, het lijk van den schipper gevonden. Het lijk lag met hoofd
op een spijkerbakje, terwijl een tabakspijp en een hamer daarnaast lagen.
Uit het ingesteld geneeskundig onderzoek is gebleken, dat de schipper
plotseling aan een beroerte moet zijn overleden.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 24-9-1890 (fiche 17)]
NB.
- overlijdensakte Dordrecht 24-9-1890 (575)
23/9 voormiddag 6 uur in een schip aan de Nieuwe Haven is overleden gevonden
Alfred Joseph Spiroux, 41, schipper, wonende en geboren Seilles in Belgie,
ongehuwd, zoon van Joseph Spiroux en Rosalie Bertrand (beiden +)

- Van af heden: Prima kachelkolen tegen f 14 per 18 H.L. bij: A.J. Hageman
Jr., Buitenwalevest 18, telephoon no. 77.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 4-10-1890 (fiche 17)]

- Openbare Vrijwillige Verkooping (notaris N.P. Jongkindt)
woonhuis met erf en annexe poort, tuin (bloemisterij), Singel (van
Hoogstraten) no. 15 ( C 2124).
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 6-10-1890 (fiche 17)]

- (advert.) M.J. Masion en Zonen, Nieuwe Haven 65
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 15-10-1890 (fiche 18)]

- 7-jarige D. Wiemans, te water in de Nieuwe Haven
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 16-10-1890 (fiche 18)]

- 21-jarige dienstbode van Breunissen Troost te water (Hooikade)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 20-10-1890 (fiche 18)]

- woning JAN KOK, Kop van 't Zand [geen Land] onder Dubbeldam, afgebrand
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 25-10-1890 (fiche 18)]

- paard F.H. Onderwater te water, bij Dordtwijk
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 27-10-1890 (fiche 19)]

- brand stoomgrutterij D.R. van NUGTEREN (Zwijndrecht)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 14-11-1890 (fiche 20)]

- J.R. ZITWING, 4-6-1865 in dienst H.J. Giltay, apotheker
- J. van Pelt, 1-1-1864 in dienst J.F. van Leen, loodgieter
- Sander de Boeff, 46 jaar bij fa. Karsseboom
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 15-11-1890 (fiche 20)]

- Gisteravond te 11 uur had een matroos, thuis behoorende aan boord van
Hr.Ms. Monitor 2e kl. 'Panther', warschijnlijk wijl hij in kennelijken staat
verkeerde, misschien ook door de gladheid, het ongeluk aan de Buitenwalevest
in de rivier te vallen.
Er was niemand in den omtrek, die het ongeval bemerkte, dan de stuurman van
het veerbootje op Zwijndrecht, dat juist afvoer.
Hij riep den commissaris van het veer, die aan den wal stond, te hulp, en
deze mocht er gelukkig in slagen den drenkeling te redden, door zijn jas uit
te trekken en hem deze toe te steken.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 2-12-1890 (fiche 21)]

- (advert.) Jansen en Herzogenrath
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 7-12-1890 (fiche 21)]

- Hedenmorgen had een der knechts van den heer B., toen hij een wijnwagen
van uit den zg. 'Donkeren Steiger' naar de Voorstraat had gereden het
ongeluk den wagen niet vast genoeg aan den hoek van de Voorstraat en den
Steiger neder te zetten. Dientengevolge wendde de wijnwagen, toen de knecht
zich even had verwijderd, en kwam tegen het winkelraam der broodbakkerij van
den heer M.J. de Haan terecht, dat geheel verbrijzeld werd.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 9-12-1890 (fiche 21)]
NB.
de heer B. = G.M. Brugman, in petroleum

- Chemische Waschinrichting en Stoomkunstververij. Fabriek: Hooge
Nieuwstraat.
Jansen & Herzogenrath, Dordrecht
bevelen hunne inrichting beleefd aan. Goederen worden aangenomen,
Vriesestraat 38.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 11-12-1890 (fiche 21)]

- ongeluk arbeider J. MULLER, boterfabriek W.J. Albers (Willigenbosch)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrijdag 12-12-1890 (fiche 21)]

- In zijne woning aan de Vest alhier, is heden op 68-jarige leeftijd
ontslapen, een onzer meest bekende straattypen, KLAASJE VAN EFFEREN genaamd,
meer algemeen vooral bij de lieve schooljeugd bekend onder den vereerenden
toenaam van 'd'n horl'.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad maandag 15-12-1890 (fiche 22)]
NB.
* Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 E
Nicolaas Efferen, van
Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Nicolaas
Achternaam Efferen, van
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 384-431
Bladzijde 173
Deel Db 1879-1881
Geboortejaar 1822
Vindplaats Stadsarchief Dordrecht
* Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (7)
Nicolaas van Efferen
Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Nicolaas
Achternaam van Efferen
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 352-383
Bladzijde 1721
Deel 12
Geboortejaar 1821
Vindplaats Stadsarchief Dordrecht

- IJsvermaak. Te huur of te koop: een tentje, zeer geschikt voor IJsbanen en
geheel van hout. Adres: Hooge Nieuwstraat 2.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 16-12-1890 (fiche 22)]

- Blijkens herhaalde aankondigingen in ons blad, bestaat sedert eenigen
tijd te dezer stede een chemische waschinrichting en stoomkunstververij van
de firma Jansen en Herzogenrath. Het kantoor dier firma is gevestigd
Vriesestraat 38, de fabriek Hooge Nieuwstraat 37.
De flinke en practische inrichting dezer fabriek valt alleszins te roemen.
Treedt men deze binnen, dan valt het ook allereerst op een stoommachine van
5 paardekrachten, door welke de verschillende zich in het gebouw verbindende
ketels en de appreteermachine, door middel van langs de wanden loopende
buizen aan de kook worden gebracht.
Tot het droogmaken van geverfde goederen is een centrifuge aangebracht.
De verschillende bewerkingen, die het goed ondergaat, geschieden alle naar
de eisch des tijds, terwijl met de meeste zorgvuldigheid voor alles wordt
zorg gedragen. Kleedingstukken, gordijnen enz., die om te verven worden
aangeboden, worden slechts als 't noodig blijkt uit elkander gehaald, tenzij
men uitdrukkelijk het tegendeel verlangt.
Daarna gaan de verschillende stukken of het geheele stuk goed, naar den
verfketel, waarin, zij op de verlangde wijze en in de verlangde kleur
geverfd worden, om vervolgens gedroogd te worden en op de aparte
appreteer-machine de noodige bewerking te ondergaan, terwijl stoffen van
steviger substantie, die niet geappreteerd kunnen worden, onder de
persmachine geperst en geglansd worden.
In de bovenappartementen worden de goederen na het ondergaan van al die
bewerkingen, op een zg. décarteermachine opgestoomd, welke bewerkingen
steeds met het meest gewenscht gevolg plaats heeft.
Damesmantels en heerengoederen bv., die door al die bewerkingen een weinig
samengetrokken zijn en uit hun vorm geraakt worden op de décarteermachine
zoo goed als nieuw te voorschijn gebracht en geheel in hun oorspronkelijke
fatsoen teruggebracht.
Voor het linnengoed is een droogkamer aanwezig, in welke door middel van
eener buizenleiding stoomverwarming is aangebracht. Voorts bevat de fabriek
een strijkkamer, waar het goed wordt uitgestreken, terwijl daar ook aan de
bewerking van fluweel, draperieën, franje enz. goede zorg wordt besteed.
Voegen wij daarbij dat de heeren Jansen en Herzogenrath door de flinke
inrichting hunner fabriek in staat gesteld, zijn alle goederen binnen zeer
korten tijd af te leveren dan lijdt het geen twijfel of hun onderneming zal
zich in toenemende bloei verheugen.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrijdag 19-12-1890 (fiche 22)]

- Naar wij met zekerheid vernemen, wordt a.s. Zondag alhier in exploitatie
gebracht een tram-omnibusdienst. De exploitatie geschiedt door een
onderlinge maatschappij onder directie van den heer W.J. Ponsen.
Bij goed weder zal a.s. Zondag te 12 uur aan het Scheffersplein, een omnibus
(aangekocht van de Amsterdamsche Omnibus-Maatschappij in likwidatie) gereed
staan tot het vertrek naar den Windhondpolder. De omnibus biedt plaats aan
plus minus 18 personen.
De geregelde dienst zal plaats hebben van het station naar de BLAUWPOORT
vice versa.
Blijkt deze eerste proefneming te slagen, dan zal een 2de omnibus in
exploitatie worden gebracht, loopende van het station door de Wijnstraat
naar het Groothoofd vice versa.
Tevens zullen boven op dien omnibus zitplaatsen worden aangebracht, waardoor
men des zomers ruimschoots gelegenheid heeft, langs het park en Kunstmin
gaande, den fraaien omtrek gade te slaan.
Van harte wenschen wij die onderneming geluk.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 20-12-1890 (fiche 22)]
NB.
--> zie pagina 46/48 van het jaarboek 2004 (Van Paardentram tot Waterbus)

- (advert.) Jansen en Herzogenrath
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 22-12-1890 (fiche 22)]

- JOSEPH VAN PRAGA veroordeeld
- bovenstelling J. ELK, brand
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 27-12-1890 (fiche 22)]

* * *

- Groep B 11-18- jaar:
4e Prijs: Eversharp Potlood; LOUIS SIMONS, Wijnstraat 124, Dordrecht
[Het Centrum 1923-12-08-12 ]

- HET GEBOORTEHUIS VAN JACQUES PERK.
De heer J.L. van Dalen, archivaris van Dordrecht, schrijft in de 'Dordr.
Ct.' (Dordrechtsche Courant):
Den 10 Juni 1859 werd te Dordrecht geboren Jacques Fabrice Herman PERK, zoon
van Ds. Marie Adrien Perk, van 1855 tot 1868 predikant bij de
Waalsch-Hervormde Gemeente alhier, en jkvr. Justine Georgette Caroline
Clifford Cock van Breugel.
Het huis, wass Ds. Perk toen woende, stond in de Lange BReestraat, en was
genummerd D 666.
In het Adresboek van 1860 vindt men:
Wijk D 661 C. Hulst, Smid
Wijk D 662 J.P. Itz, opzichter gemeentewerken
Wijk D 663 J.A. Sels, broodbakker
Wijk D 664 A. van Heck, klerk ter secretarie
Wijk D 665 vier verschillende gezinnen
Wijk D 666 M.A. Perk, predikant
Wijk D 667 K. van der Made, kantoorbediende
Wijk D 668 A. van Veenendaal, barbier
No. 662 wordt later bewaarschool; no. 663 wordt de broodbakkerij van J.J.
Dalmeyer; no. 666 wordt in 1865 bewoond door D.J. van Goudoever de Jongh,
in 1873 door Wed. J. de Klerk, inn 1879 door C.M. van Eynsbergen, wiens
zoon, C.H. van Eynsbergen er onlangs overleed. No. 668 is afgebroken en
vervangen door het filiaal der D.M.I.
Ds. Perk was dus in 1865 reeds verhuisd, en wel naar de Wijnstraat B 13
tussen de Beurs en de Wijnbrug. Maar het huis in de Lange BReestraat, thans
no. 4, is het geboortehuis van dne dichter JACQUES PERK, die zijn eerste
negen levensjaren te Dordrecht heeft doorgebracht. Wijlen Dr. Jan VETH heeft
zijn jeugdherinneringen aan Perk te Dordrecht in de Gids te boek gesteld.
Helaas, den genialen dichter was geen lang leven beschoren. Op 22-jarigen
leeftijd stierf hij te Amsterdam, waar zijn vader toen, na een kort verblijf
te Breda, predikant was.
Zou het geen aanbeveling verdienen, in dat geboortehuis in de Lange
Breestraat een gedenksteen aan te brengen, ter eere van den dichter van
Mathilde ?
[NRC 1925-09-19-2-17 ]

- ONAFHANKELIJKHEIDSFEESTEN.
Te koop een 180 Meter lange straatversiering. Te zien 3 en 4 September a.s.
te Dordrecht, Lange Breestraat. Informatien nu reeds bij: M. v.d. WEIJDEN,
L. Breestraat 20, Dordrecht.
[NRC 1913_08_21_2_08 ]

- N.V. de Nieuwe Russische Houthandel.
Dividendbewijs no. 7
is vanaf heden betaalbaar met 5 % netto te Arnhem ten kantore der
Vennootschap, bij de Geldersche Credietvereeniging en bij de Heeren Foekens
Hompe & Van der Schooren, te Amsterdam, 's-Hage en Rotterdam bij de
Nederlandsche Handelmaatschappij te DORDRECHT bij de Twentesche Bank (v/h
Firma STOOP & ZOON)
De Directie, Arnhem, 16-6-1921
[NRC 1921-06-20-2-12 ]

- TREKHONDENCONCOURS.
130 honden. In gekruiste honden prima materiaal. Matins mooi. Onder de
Hollandsche honden veel minderwaardigs.
De vraag of de hond als trekdier geschikt kan zijn, heeft al heel wat pennen
in beweging gebracht.
Bij de gisteren gehouden trekhondenkeuringen op de overdekte veemarkt viel
het op, dat onder oudere materiaal, de zgn. Hollandsche honden veel
minderwaardigs rondliep. Keurmeester THEO HAGERAATS heeft het mes er goed
ingezet en liet wat in bouw slecht was, niet aan de trekpoef meedoen. De
honden met Engelsche zoekte en hazenvoeten werden alle uitgeschakeld.
Het matin-materiaal was heel goed. Bekende kampioenen liepen mede en toonden
ook in de trekproef te voldoen. Maar de bereikte resultaten met het
gekruiste materiaal, de honden, die matin-bloed voeren, waren zeldzaam goed.
Onder de jongere honden waren voorbeeldig gebouwde exemplaren, vooral Dicky
van Werklust van H. ROOS te ROTTERDAM, viel op.
De keuringen gaven de volgende eerste prijswinners:
* Matins;
winnersklasse;
reuen: Bruno, eig. F. Hendriks, Rotterdam;
teven: Tonia, eig. G. van der Kuil, Hillgersberg;
open klasse
reuen: Jules, eig. D. den Haay, Rotterdam;
teven: Nelly, eig. A. Hakman, Rotterdam
jeugdklasse: Theo, eig. P. DE JONG, DORDRECHT;
klasse ter opluistering: Nelly, eig. L. Verstraten, Rotterdam;
puppyklasse: Prins, eig. C. v.d. Kooy, Rotterdam;
* Hollandsche honden;
winnersklasse reuen: Prins, eig. M. Hussaart, Rotterdam
teven: Snoek, eig. W.C. Kamps, Rotterdam
openklasse reuen: Bello, eig. F. Diepstraten, Rotterdam
teven: Nera, eig. D.J. de Jong, Rotterdam
* Gekruiste matins
winnersklasse teven: Bruno, eig. H. Stibbe, Rotterdam
open klasse reuen: Lux, eig. D. van der Heyde, Rotterdam
teven: Bella, eig. J.G. de Bruin, Rotterdam
jeugdklase: Dampa, eig. J. Verstrate, Rotterdam
* Best werkende reu van het concours was de matin Brunoi, eig. F. Hendriks,
Rotterdam
de best werkende teef was: de gekruiste matin Bruno, eig. H. Stibbe,
Rotterdam
[bron: NRC 1929-08-22-1-02 ]

- De Heer en Mevrouw VERHEY - WYERS danken voor de vele blijken van
belangstelling, bij de geboorte van hun Zoon ondervonden. Dordrecht, 10 Juli
1929.
[NRC 1929-07-11-2-08 ]

- Dordrecht 1928. BELANGRIJKE VERKOOPING wegens liquidatie
Corn. de Vlaming & L. Backer, Beëdigde Makelaars in Machinerieen en Metalen
te Amsterdam (C.), Telef. 32198, en Jos. COHEN, Beëdigde Makelaar in
Machinerieen en Metalen te Dordrecht, Tel. 350 en 1213, zullen op Donderdag
26 Januari 1928, des voormiddags ten 10 ure inhet Gebouw van den N.A.B.
Steegoversloot te Dordrecht ten overstaan van de Deurwaarders Borsje &
Hoogedoorn, aldaar, verkoopen:
De Machinerieen, Gereedschappen en enormen voorraad moderne vormen van de
CHOCOLADE- en SUIKERWERKENFABRIEK der N.V. LIGTMANS, L. Breestraat 37,
Dordrecht.
W.o.v.k.: 14 Electromotoren 7.5 tot 1 p.k.; Drijfwerken, kapitale vertivale
Vijfwals, Driewals, Drieling Cacaomolen voor gasverwarming, Langreimachine
met granieten walsen en bodem.
2 Sorteerwalsen (fabr. Lehmann), Suikermolen, Verwarmingstafels,
Cacaobranders, 2 koperen Dragéspannan, Plastiek-, Amandel-, Nougat-, Kluts-
en Fondantmachines, Thee-meleermachine enz.
ENORME PARTIJ St. Nicolaas-, Paasch- en andere Vormen, verschillende koperen
Kookpannen en Drupswalsen, Gipsvormen, IJskast, Handwagen, Basoules,
Staniool, Essences, gegolfd Papier
VERSCHILLENDE ARTIKELEN VOOR COMSUMPTIE, benevens LIPS Brandkast 62x62x76
c.m., schrijftafel, 1.5 tons FORD vracht-auto.
Alles te bezichtigen aan bovengenoemd Fabriek op 23, 24 en 25 Januari 1928
van 10-4 ure en op den Verkoopdag van 8-9 1/2 u.
Uitgebreide Catalogi intijds verkrijgbaar.
[NRC 1928-01-17-2-12 ]

- "Iungantur Gaudia Musis". De Senaat v.d. Bond v. Leidsche Studenten
"Iungantur Gaudia Musis" maakt bekend, dat de INSCHRIJVING van Nieuwe Leden
zal plaats hebben op de Woensd. 17, 24 Sept en 1 Oct., telkens van 10 u.
voorm. - 3 u. nam., in één der zalen v.d. Societeit v.d. Bond HARMONIE,
Breestraat.
Namens den Senaat voorn. M. HAISMA, h.t. ab.-actis.
[NRC 1913_08_29_2_12 ]

- d) Naamlooze Vennootschap Koper- en Blikslagerij voorheen Gebroeders van
KAMEN, te DORDRECHT. Doel: de voortzetting der door den heer Gerardus van
Kamen tot heden te Dordrecht onder de firma Gebroeders VAN KAMEN gedreven
Koper- en Blikslagerij en daarbij behoorende winkelaffaire. Duur: 30 jaren.
Kapitaal: f 23.000, verdeeld in 100 aandeelen van f 250, waarvan 66
geplaatst en volgestort; 20 door inbreng van een winkelhus, te Dordrecht,
aan de Voorstraat no. 120, met daarachter gelegen woning, koper- en
blikslagerswerkplaats en huis en erf aan de Weeshuisstraat nos. 1 en 3, te
zamen bij het kadaster der gemeente Dordrecht bekend in Sectie G no. 1718
huis en erf 4 aren 78 c.a., Het bestuur bestaat uit een directeur of
directrice. onder toezicht van 2 comissarissen. Voor de eerste maal is als
directeur benoemd de heer G. VAN KAMEN, koperslager, te Dodrecht.
[NRC 1912_03_22_1_04 ]

- Gevraagd tegen November in een klein gezin te DORDRECHT een flinke
dienstbode, liefst kunnende koken en netjes kunnende werken, R.K. en van
g.g.v. Loon F 150, waschgeld en verval. Br. fr. Mevrouw J. LIPS, Singel 163
E, Dordrecht.
['t Centrum 1917_09_12_0_04 ]

- H.H. Barbiers. Gevraagd: een nette bediende uitstekend kunnende scheren in
een Heerenzaak voor direct of later. Adres: H.J. RIEFF, Coiffeur, Dordrecht
- HUISHOUDSTER of Meid-Huishoudster gevraagd. Brieven: mevrouw
Trossel-Renkin, Voorstraat 398, Dordrecht.
[Centrum 1914_06_03_0_04]

- Gerechtshof te 's-Gravenhage.
Het gerachtrshof heeft heden vernietigd het vonnis der rechtbank te
Dordrecht, waarbij B. v. H., pettenamker te DOrdrecht, tot 5 maanden
gevangenisstraf werd veroordeeld wegens het vootgezet misdrijf van
verduistering in ijn hoedanigheid van penningmeester van de Ned. Herv.
Vereeniging Calvijn.
Het hof verklaarde beklaagde schuldig aan verduistering, meermalen gepleegd,
en veroordeelde hem tot 5 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor een
proeftijd van 3 jaren.
[NRC 1918_02_20_2_04 ]

- Gevraagd in een Kristal- en Porseleinzaak te Dordrecht, een jonge dame,
bekend met eenvoudige boekhouding en correspondentie. Kennis der moderne
talen vereischte. Zij die practisch werkzaam zijn geweest genieten de
voorkeur. H.F. MAROTZKE, Steegoversloot 18, Dordrecht.
[NRC 1913_06_11_2_12 ]

- Heden overleed tot onze diepe droefheid, mijn geliefde Echtgenoot, en der
kinderen zorgvolle Vader, de Heer Nicolaus Daniel Joachim VOSS, in leven
gezagvoerder s.s. 'Pennoil', in den ouderdom van 56 jaar.
Wed. F.C. Voss- van Heck
Dordrecht, 4 April 1911.
Eenige en algemeene kennisgeving.
Bezoeken kunnen niet worden afgewacht.
[NRC 1911_04_04_2_08 ]

- Wegens vergevorden leeftijd TE KOOP aangeboden een uit deftige klanten
bestaande ZAAK IN BRANDSTOFFEN op een der beste standen te Dordrecht,
gunstig aan 't water gelegen.
Brieven fr. lett. A., Algem. Adv. Bureau, Dordrecht, Bagijnhof 58, te
Dordrecht.
[NRC 1911_03_26_0_06 ]

- 25-jarig jubileum F.W. Feyen.
De vlag wapperde heden van het gebouw van de Kon. Pharmaceutische Fabrieken
aan den Rijswijkscheweg 51, alhier. Apothekers-adsistent controleur F.W.
FEYEN, herdacht den dag, waarop hij voor 25 jaren in functie trad als
apothekers-adsistent bij de firma K.G.W. DE BOSSON te DORDRECHT. In 1919,
bij de fusie met Bricades en Stheeman, werd dankaar gebruik gemaakt van zijn
langjarige ervaring en de functie van controleur hem opgedragen. Bij de
overplaatsing van de afdeeling Dordrecht naar Den Haag, nu 5 jaar geleden,
kwam de heer FEYEN alweer als controleur mee naar Den Haag. Gedurende die 5
jaar is er practisch geen enkel artikel afgeleverd aan apothekers,
apotheekhoudende artsen, drogisten of industrie, of heeft het .. etc.
[Vaderland 1932_10_03_0_02 ]

in brons aan:
* K. VAN ES, oudste knecht bij de firma H.C. WIJERS en Co, te Dordrecht;
* C. Haksteen, J.E. Dolk, B. Mensch, F. Plieger, J. Busink Sr., allen
arbeiders bij de firma Penn en Bauduin te Dordrecht;
* H.J. Molenaar, P. Broere, P. Kortman, H. Tims, wonende te Dordrecht, allen
arbeiders bij de N.V. Zwijndrechtsche Oliefabrieken v.h. Vliegenhart en
Zoon, te Zwijndrecht;
[NRC 1925-08-29-2-14 ]

- Stoomtimmerfabriek S.M. HURKMANS.
Dordrecht. Opgericht 1897. telefoon 1085.
Speciale Inrichting voor het maken van timmerwerken voor woningbouwen.
[Centrum 1918_06_28_0_03 ]

- g) Electrische Timmerfabriek, te Dordrecht. Doel: het vervaardigen van
alle voorkomende timmerwerken, het koopen en verkoopen van alle houtsoorten
en alles wat in den ruimsten zin genomen daaraan verwant is of daarmede in
verband staat. Duur: tot ultimo 1961, Kapitaal f 30.000, verdeeld in 30
aandeelen van f 100, alle(?) geplaatst en volgestort. Het vestuur der
vennootschap is opgedragen aan 1 directeur, onder toezicht van 1
commissaris. Voor de eerste maal is benoend tot directeur de heer J.H.
SCHULZING (Schuzling), mr timmerman, te Dordrecgt, en tot commissaris de
heer B. GROENEVELD, aannemer, te Dubbeldam.
h) N.V. Dordrechtsche Kaashandel, te Dordrecht. Doel: het koopen en
verkoopen van kaas in het binnen- en buitenland. Duur: 25 jaar. Kapitaal f
10.000, verdeeld in 40 aandeelen van f 250, waarvan 14 geplaatst. De
vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van een
commissaris.Voor de eerste maal zijn benoemd: tot directeur de heer D.
COSTERUS koopman, te Dordrecht, en tot commissaris de heer F.P. WIENHOVEN,
boekhouder, te Breda.
[NRC 1911_04_19_1_04 ]

- WEER EEN LEERLINGE VERGETEN.
De Dordr. Ct. (Dordrechtsche Courant) schrijft:
Het is nog niet zoo heel lang geleden, dat een onderwijzeres te Delft een
meisje in een kast zette en vergat. De volgende morgen vond men haar,
plaatjes kijkens en geheel kalm.
Thans is hier ter stede in de R.K. School aan de VRIESESTRAAT een dergelijk
geval voorgekomen. Hier echter is het niet zoo bijzonder gunstig verloopen.
Een onderwijzeres had het 9-jarige meisje C.K. wonende Kromhout, alhier
aangehouden. Zooals meer voor kwam, moest zij echter van 4-5 lessen bij
wonen. Zij waarschuwde dan een harer collega's, die de wegblijvers van haar
overnam. Ongelukkigerwijze vergat zij dit te doen, en door een noodlottige
samenloop van omstandigheden waren er geen andere schoolblijvers, terwijl
bij het sluiten der school, door niemand is gecontroleerd of deze door alle
leerlingen veralten was.
De kleine bemerkend dat geheel alleen in het gebouw aan haar lot was
overgelaten heeft zich danig overstuur gemaakt. Te ongeveer 5 uur heeft zij
een bovenschuifraam opengetrokken, een aantal bloempotten neergezet en is
zij tegen het raam opgeklommen.
Zich geen rekenschap van de gevolgen gevend is zij toen 8 meter naar beneden
gesprongen en zoodanig op de binnenplaats terecht gekomen, dat zij haar
rechteronderbeen gebroken en het zitvlak verwond heeft. De winkelier van H.
uit de Vriesestraat, die het kind heeft zien vallen, heeft de politie van
een en ander in kennis gesteld. Door den geneeskundigen dienst is de
stakker per rijtuig naar haar woning vervoerd.
Dat de betrokken onderwijzeres, die intusschen reeds een reprimande heeeft
ontvangen, zeer onder den indruk van het gevolg harer betreurenswardige
nalatigheid is, is natuurlijk te begrijpen.
[NRC 1925-05-06-1-04 Jaargang 82 ]
[zie ook : centrum 1925-05-06-01 ]

- Ieder, die iets te vorderen heeft van - of verschuldigd is aan de onder
het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van den Heer
GERARDUS LAKERVELD Gzn., in leven handelaar en winkelier in ijzerwaren,
gewoond hebbende te Dordrecht, Vriesestraat 52 en aldaar den 4den September

1923 overleden, wordt verzocht daarvan voor 1 October a.s. opgaaf of
betaling te doen ten kantore van den Notaris D. Wisboom Verstegen te
Dordrecht, Vrieseweg 42.
[NRC 1923-09-13-2-07 ]

- ER WAS AL EEN SCHUILKELDER.
En wel een uit de Middeleeuwen.
Op de binnenplaats van het voormalige hospitaal aan de Vriesestraat te
Dordrecht, zou van gemeentewege een schuilkelder worden aangelegd. Toen de
werklieden bezig waren te graven, bleek hun werk echter niet noodig te zijn;
er was reeds een schuilkelder ! De mannen ontdekten een onderaardsch gewelf,
gevuld met schoon water.
Niemand had eenig vermoeden van het bestaan van dit gewelf, dat afgesloten
was met twee steenen dekstels. Het werd leeggepompt waarna men kon
vaststellen, dat er een gemetselde ruimte was met een oppervlak van 7,50 bij

4 m. en een hoogte van 2.50 m. De constructie bleek zoo goed, dat men het
plan, om een schuilkeder te maken, heeft laten varenb en aan dezen put de
bestemming heeft gegeven van bomvrije schuilplaats.
Wanneer de kelder is gebouwd, valt moeilijk na te gaan. In 1303 bevond zich
hier het Heilige Geest- en Pesthuis van de Groote Kerk, waar de ouden van
dagen, weezen en pestlijders werden verpleegd, aldus de Tel.
[Vaderland 1939_10_28_1_06 ]

- Ongelukkkig einde. Gistermiddag om ruim half 4 is op de Voorstraat te
Dordrecht het 15-jarig zoontje van J.A., wonende op den Spuiweg, toen hij
met zijn fiets een vuilniskar wilde passeeren, gevallen en onder den wagen
gekomen. Het wiel ging hem over de borst. Hij was bijna onmiddellijk dood.
[Volk 1910_07_30_0_05 ]

- Verdronken. Zaterdag is bij een krib in de rivier de Merwede, nabij de
scheepstimmerwerf van de firma BIJVOET te Dordrecht, een 16-jarige jongen,
P. de V., uit de HEERHEIJMANSUISSTRAAT, die op de werf werkzaam was, bij het
zwemmen verdronken.
[bron: Volk 1911_07_17_0_03 ]

- Bijtijds gered. Het volgende speelde zich, te Dordrecht op de Voorstraat
af, gisteravond, tegen 11 uur. Van de gelegenheid, dat de vrouw aan tafel
was ingeslapen, maakte de man gebruik om een kroeg op te zoeken. Toen de
vrouw wakker werd, wilde zij de petroleumlamp zonder lager te draaien
uitblazen, waardoor de vlam in de peer sloeg die met een harden knal
ontplofte, zoodat de tafel en zijzelf in brand vlogen.
Willende vluchten, werd ze, daar haar man de deur te goed gesloten had, met
behulp van de buren na het inslaan van de ruiten naar buiten geholpen. De
vrouw had nog zooveel tegenwoordigheid van geest om door zich op de straat
te rollen de vlammen van hare kleeren te blusschen.
Nadat de twee kinderen gered waren, werd de brand door de buren gebluscht.
De vrouw werd in het ziekenhuis opgenomen.
[Volk 1911_07_29_0_05 ]

- OPenbare Vrijwillige Verkooping (N.P. Jongkindt)
8 en 15 Juni 1910
Een Winkel- en Woonhuis met erf te Dordrecht aan de Voorstraat no. 318
landzijde, tusschen de Pelserstraat en de Botgensstraat gediend hebbende tot
piano-magazijn, had. Sectie E 302, groot 1 a 26 c.a.
[NRC 1910_05_22_0_08 ]

- Te koop aangeboden tegen spotprijs een compleet KORFBALSPEL bij Jos.
Cohen, Voorstraat 12, Dordrecht.
[NRC 1910_08_31_2_05 ]

- Gebruikte olievaten te koop gevraagd. Adres: Jos. Cohen, Voorstraat 12,
Dordrecht.
[NRC 1911_03_03_2_12 ]

- Het pleit is beslecht, schrijft de Dordrechtsche Courant.
Gisteren is een begin gemaakt met het sloopen van den fraaien ouden
trapgevel van het pand Voorstraat 312, bekend als het HUIS DE TWEE VERGULDE
BEILEN.
Een hernieuwd bezoek, door den heer W.A. HEMSING, opzichter-teekenaar bij
het toezicht op de gedenkteekenen van geschiedenis en kunst namens den
Rijksarchitect den heer A.J.M. Mulder aan den eigenaar van het pand
gebracht, heeft dus niets uitgewerkt. En ook de reis naar Dordrecht van den
heer J. KALF, secretaris der Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van
een inventaris en eenebeschrijving van de Nederlandsche monumenten van
geschiedenis en kunst, was vergeefsch.
De sierlijk bekroonde top is reeds door den moker verbijzeld. Het pand
Voorstraat 312 krijft een modernen gevel.
[NRC 1912_03_28_1_06 ]

- Te koop snel loopende en zoo goed als nieuw STEAM LAUNCH van de Liquid
Fuel Company Cowes England. Adres: Willem Boot, Voorstraat 69, Dordt.
- De heer en mevrouw BRASSER- VON WEILER betuigen hun hartelijken dank voor
de bewijzen van belangstelling, bij de geboorte van hun Dochtertje
ondervonden. Dordrecht, 12 Juli 1912.
[NRC 1912_07_12_2_07 ]

- (adv.) Vulhaarden. Lips en Peters, Dordrecht.
[NRC 1912_10_17_2_10 ]

- HET OUDE DORDTSCHE GEVEL.
Men meldt uit Dordrecht aan het Hbl.:
Het fraaie huis Voorstraat 201 te Dordrecht, vroeger genaamd SCHIEDAM, thans
bekend als DE PAUW, dateerende van 1618, zal, naar wij vernemen, afdoende
gerestaureerd worden. De gevel behoort tot de fraaiste in Dordrecht, en
wordt door sommigen zelfs toegeschreven aan Hendrick den Keyser, die ook de
Groothoofdpoort heet gebouw te hebben. Dit is echter onzeker.
In het huis bevond zich voorheen een schitterend oud-Hollandsche
kamerbetimmering, in de 19e eeuw in eigen overgegaan aan baron VAN HEEMSTRA.
[Vaderland 1921-03-08-2-06 ]

- Veertig-Jarige Echtvereeniging op Woensdag 23 October 1918 van Johannes
VAN DER WIEL en Adriana Maria SMIT, Dordrecht, Nieuwstraat 16.
[Het Volk 1918_10_21_0_04 ]

- Te Koop: Een Amerikaansch greenen houten kamerbetimmering met Schouw en
Plafond, in besten staat.
Te bevragen bij H. VAN DER LINDEN opde Hofstede 'Crabbehoff' te Dordrecht.
[NRC 1912_05_25_2_13 ]

- Het verslag van het Gemeentearchief te Dordrecht over 1923, herinnert aan
de 40-jarige ambtsvervulling in dienst der gemeente van den archivaris, den
heer J.L. van Dalen.
* doopkaartencollectie uitgebreid tot 1631
* in het Hof tentoonstelling het huis Oranje Nassau
* vers postmeester Jan Hudde Hedel
* aangekocht: Kamerbetimmering in het huis DE PAUW, door J.C. Laarman
[NRC 1924-11-25-2-17 ]

- Een aflevering van 'Het Huis, Oud en Nieuw' is gewijd aan het gebouw der
Ziekenverpleging te Dordrecht, de stichting ter nagedachtenis van Francois
Stoop onstaan; architect Eduard Cuypers.
- catalogus Mak, 21-26 Oct. Naltenschap Arn. de Kat te Soestdijk /
Louis-Seize-kamer met betimmeringen en schilderwerk uit het huis Wijnstraat
123 te Dordrecht (kamerbetimmering 5 geschilderde vakken van J. van STRIJ)
[NRC 1916_10_18_2_09 ]

- A. Mak veiling
* portret van mr. Jac. v.d. Dussen, oud-burgemeester van Dordrecht
* zeer groot KAMERBEHANGSEL, uit de Catechisatiekamer der Prot. Gem. te
Zwolle
[NRC 1928-11-04-1-08 ]

- A. Mak veiling
zeer groot geschilderd kamerbehangsel met een voorstelling in levensgroote
figuren, vermoedelijk een voorstelling uit de geschgiedenis van Koning
Salomo en de Koningin van Scheba (Catechisatiekamer der Prot. Gem. te
Zwolle).
[Vaderland 1928-11-15-2-09 ]

- De antikwaar en veilingmeester, de heer A. MAK te Dordrecht, is een man
van smaak, en in een catalogus, door hem uitgegeven, pleegt men met genogen
te bladeren. Den 22en en 23en dezer maand zal bij in het verkooplokaal te
Dordt een groote veiling houden, uit verschillende verzamelingen: van
schilderijen, .... Daar is een groote oud-Hollandsche kamerbetimmering, een
groot en drie vakken; daar is een fraaie bolpottafel; daar zijn ... etc.
[NRC 1912_10_15_2_02 ]

- ANTIEK VEILING TE DORDRECHT.
(Mr. J.R. de Koning te Dordrecht 15 juni 1910)
in het bekende historische heerenhuis genaamd De Onbeschaamde (Wijnstraat
69) / vier antieke Schoorsteenmantels en Kamerbetimmering in Louis Quinze
stijl benevens de daarbij behoorende schilderwerken en dessus de Porte
waaronder
het prachtige schilderde De Beerenjacht (Joannes Fyt 1654)
[NRC 1910_06_04_1_04 ]

- DE BEROOVING van f 23.000.
(... een Dordtenaar meegelokt naar een kamer in de Prinsenstraat, welke,
naar ze wist, tot roofhol was ingericht. Door een geheime deur had een
eengrazende keuken met die kamer gemeenschap, terwijl in die deur een
kijkgaatje was aangebracht, waardoor de onbekend gebleven persoon, die zich
van het geld moet hebben meester gemaakt, kon zien, wanneer het oogenblik
gunstig was, om zijn slag te slaan...)
[Vaderland 1925-07-10-1-03 ]
[zie NRC 1925-03-20-2-03 ]

- VEEL IJSONGEVALLEN
.. Zaterdagmiddag viel de 23-jarige L. CORPELIJN uit Dordrecht tijdens het
rijden op de ijsbaan te Dordrecht op het ijs. Toen een op de baan aanwezige
medicus den jongeman onderzocht, bleek deze reeds te zijn overleden. Vermoed
wordt, dat hij door een hartverlamming werd getroffen.
[Het Vaderland 1940_01_15_0_02 ]

- Meisje door auto gegrepen.
In zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis overgebracht.
Zondagavond omstreeks kwart voor 9 is op den Rijksstraatweg tusschen
Dordrecht en Willemsdorp even voorbij den WILHELMINABOOM een vrij ernstig
aanrijding geschied, waarvan een meisje- de 19-jarige mej. H. uit Lage
Zwaluwe - het slachtoffer is geworden. etc......
[Vaderland 1938_06_20_0_11 ]

- ONDER EEN SPROEI-AUTO GEDOOD.
Gistermiddag om 5 uur had op het Stationsplein te Dordrecht, een doodelijk
ongeval plaats. Een gemeentelijke sproeiwagen was op dit plein aan het werk
en reed langs een trottoir, toen de 8-jarige V.K. uit de Theophile de
Bockstraat zonder te letten op de auto van de stoep afliep met het
noodlottig gevolg, dat het knaapje onder den wagen geraakte. Een der wielen
gingn den jongen over het hoofd. Het slachtoffer was op slag dood.
[Het Vaderland 1932_08_19_1_03 ]

* * *
Erica
http://d-compu.dyndns.org/gensearch


** *

- Te Dordrecht heeft - naar de Dordr. Ct. (Dordrechtsche Courant)
mededeelt - de vrouw van den heer H. REICHARDT, Voorstraat 357, zich
deerlijk gebrand, daardat, toen zij een petroleumlamp aanstak, de vlam in de
peer sloeg. De brandende petroleum over tafel en vermoedelijk zijn de
kleeren der vrouw in brand geraakt bij haar pogen om de vlammen te dooven.
De kleeren brandden haar van 't lijf en de vrouw zelf werd in zorgwekkenden
toestand in het ziekenhuis opgenomen.
[Centrum 1911_07_29_0_03]

- HET STERFHUIS VAN AELBERT CUYP.
Wij lezen in de Dordr Ct: Het stemt wrevelig, te zien, dat voor het
wereldverkeer, dat men zich droomt, het eenmaal prachtige heerenhuis op den
hoek der Lombardstraat te DORDRECHT, de aloude brouwerij DE LELIE der
familie de CONINCK, later der familie ONDERWATER, gelijk uit het wapenschild
boven de deur blijkt, wordt afgebroken, nadat eerste voor winkelpand was
bedorven. Met het verdwijnen van dit pand gaat het huis waarin 15 November
1691 de Dordtsche schilder Aelbert Cuyp ten huize van zijn schoonvader
Pieter Onderwater overleed, verloren.
[NRC 1926-07-13-2-09 ]

- DORDRECHT Naar de Dordr. Ct. verneemt, zal de heer mr. J.L.N. ZILLINGER
MOLENAAR met Augustus de stad verlaten en derhalve bedanken als lid van den
gemeenteraad. Zijn opvolger als raadslid zal zijn de heer L. DE LANGE.
[NRC 1926-07-13-2-02 ]

- Gisternacht hebben onbekenden een bezoek gebracht aan de allen wonende
vrouw TIMMER in wijk A te SLIEDRECHT. Vermoedelijk zijn zij van achter de
woning binnen gedrongen. De daders hebben de vrouw ernstig met een stuk
ijzer aan het hoofd en de armen verwond, doch zijn er weer, zonder iets te
hebben meegenomen, vandoor gegaan. De politie was spoedig ter plaatse, en
stelde dadelijk een onderzoek in. Van de daaders heeft zij echter nog geen
spoor gevonden (Dordr. Crt)
[NRC 1924-06-22-1-03 ]

- Op de werven van de N.V. v.h. Wed. A. van DUIJVENDIJK te Papendrecht is
Woensdag naar de Dordr. Ct meldt, een heiblok losgeschoten en neergekomen op
het hoofd van NEDERHOF, uit Sliedrecht. De man was terstond dood.
[NRC 1920-06-04-1-02 ]

- Zaterdagavond is, naar de Dordr Ct meldt, de nachtwaker J. v.d. E. in de
Biesboschhaven te Dordrecht gevallen en verdronken.
[NRC 1920-01-13-1-02 ]

- Zaterdagmiddag is, naar de Dordr Ct meldt, tijdens den sneeuwstorm, het
CORNELIA, schipper MOLENDIJK, een tweemaster, geladen met 250 ton bieten,
met bestemming naar Zwartenberg 2300 m beneden Strijensas op het Hollandsch
Diep gezonden. De opvarenden zijn gered en te WILLEMSDORP aan wal gebracht.
[NRC 1919_11_18_1_02 ]

- EEN ENGELSCH LUCHTSCHIP.
.....Gistermorgen werd, zoo wordt aan de Dordr Ct gemeld, ter beschikking
gesteld de 18-jarige Engelsche marconist F.W. WATMAN, van het Royal Naval
Airschip Station te Norfolk, die 's morgens vroeg zich bij den veldwachter
van OTTOLAND aanmeldde als afkomstig uit een verdwaald luchtschip. Genoemde
marconist had deel uitgemaakt van de beamnning van een
verkenningsluchtischip dat Dinsdagmorgen ter verkenning rond Engeland was
opgestegen. Tengevolge van mist ... etc. (Poortugaal)
[NRC 1917_12_14_1_01 ]

- Het verzoek om gratie voor den, wegens het smokkelen van brieven, ter dood
veroordeelden machinist op een sleepboot, den heer HOEGÉE, I. naar de Dordr
Ct meldt, van de hand gewezen. De gouverneur-generaal van Belgie heeft de
executie echter opgeschort, in verband met en mogelijke revisie van het
gewezen vonnis.
[NRC 1917_09_18_1_04 ]

- Een veldwachter opgehangen.
De veldwachter DEN B. uit Nieuw-Lekkerland, was een dezer dagen de dupe van
een flauwe, zoo niet ergerlijke grap. Toen hij, na zijn gewone route naar
huis keerde, werd hij plotseling overvallen door drie gemaskerde kerels. Zij
stopten hem een prop in den mond en hinden hem daarna op aan een dikken
boom, even voorbij het Elshoutsche stoomgemaal; gelukkig niet aan den hals,
want dan was de man er niet zoo afgekomen. Een touw werd hem onder de armen
gebonden en daar hing de man een par voet van den grond te bengelen.
Hulp kwam niet opdagen, schreeuwen was hem niet mogelijk, en zoo hing hij
den ganschen kouden, ijzigen Novembernacht. Stijf van kou en schrok werd hij
den volgende morgen uit zijn netelige positie verlsot. Men is op het spoor
van twee der daders. (Dordr. Ct.)
[NRC 1916_11_29_1_02 ]

- Zuid-Afrikaansch Museum. (Hidde Nijland, Dordr. Ct. / P. Havenkorn van
Rijsewijk, dr. P.A. Meilink, A. Hoynck van Papendrecht)
[NRC 1916_11_14_2_10 ]

- De 32-jarige rijwielhandelaar A. TAKKENBERG en zijn 21-jarige knecht M.G.
KOPPES hebben in de autogarage van den heer WIJERS aan het Kasperspad te
Dordrecht den dood gevonden.
Beide personen waren aan het schoonmaken van den auto en aan het nazien van
den motor. Vermoedelijk door het gas, dat ontsnapt is tijdens het werken van
den motor
en dat zich ophoopte in deze betrekkelijk kleine ruimte - de deuren en
vensters waren gesloten - zijn beiden g e s t i k t. (Dordr. Ct.)
[NRC 1914_11_27_1_03 ]

- KERKBRAND ... De dord. Ct. schrijft: Donderdagavond halfnegen: een troepje
menschen in de GROOTEKERKSBUURT, scherp turend naar het Zuidertransept van
onze Groote Kerk.
Gut ja, je kon het duidelijk zien, daar kwam rook uit de kerk, geen twijfel
aan.
Waar ? - vroeg een oud mannetje, dat niet al te schep van gezicht meer was.
Dáár, bij die steenen váás! - klonk het gelijktijdig uit veler mond.
Warempel, daar bij die massieve hardsteenen peer op het Zuidertransept was
een licht wolkje. 't Werd al grooter en grooter en telkens kon je duidelijk
het dwarrelen van den rookpluim zien ...
Daar kwam een hoofdagent van politie aangewandeld, kalm en waardig. Met een
half oog had hij het geval overzien en onmiddellijk liep hij naar den koster
van onze prachtige, nu zoo bedreigde Groote Kerk.
De heer VAN DER HUM was zich niets van het gevaar bewust, hij zat gezellig
zijn krantje te lezen.
Nieuwsgierig hokten jongens vóóor de conciergewoning samen, met spanning den
uitslag van het onderzoek afwachtend.
De concierge had het den hoofdagent onmiddellijk aan het verstand gebracht,
dat er geen brand kon zijn, omdat er niemand boven was geweest, en de
werklieden van de restauratie aan de voorzijde nooit rookten.
Koster en hoofdagent naar buiten, voor de menigte ijzingwekkend langzaam,
naar de samenscholenden, die steeds zenuwachtiger werden.
Talrijke gestrekte armen wezen in de richting van de massieve hardsteenen
peer van het ZUidertransept, waar de verdachte rookkolom zich afteekende.
Koster en hoofdagent stelden de menschen gerust, dat het niet kon, doch de
tegenspraak bleef niet uit.
Eén van de menigte had immers al vonken uit de vaas zien vliegen !
De loodgieter REINHARDT en een agent van politie eerste klas, een ouwe rot,
voor niets en niemand vervaard, leverden de proef op de som, Ze klommen naar
de zolders. REINHARDT, behendig klauteraar, als vakman, slingerde zich langs
den gevel naar buiten en was spoedig bij de hardsteenen peer.
Ja. toen zagen ze het duidelijk beneden, een hééle rookwolk !
REINHARDT en de politieman zagen het ook, maar nog beter .. een dichte zwrm
muggen, die om de neer dwarrelden in de zoete avondlucht.
Beneden bleef de stemming zenuwachtig, ook na de tijding der twee
onderzoekers. Ze wilden het niet gelooeven. En toen de heer VAN DER HUM
toogde, dat, als er iets aan de hand was van wat zij dachten, hij niet zoo
kalm bij hen zou staan, had dit wel overtuigingskracht, maar toch, zie je,
kijk, daar bij die vaas dan toch !
De heer VAN DER HUM naar huis, hoofdagent weg, egent eerste klas weg ! De
menigte nog een kwartiertje napleitend ... toen was de kalmte teruggekeerd
enOnze Lieve Vrouwe of Groote Kerk stond in heer heerlijken luister in den
zomerschen avondschemer, ongedeerd.
[NRC 1914_07_11_1_02 ]

- Op de Oude Maas heeft, naar de Dordr. Ct. meldt, gistermorgen een
aanvaring plaats gehad tusschen de EMMA 86, groot ongeveer 300 last, die
gesleept werd door de Belgische sleepboot SPER VERA, en de geladen spits
BRUXELLES, van Antwerpen, groot 650 ton, schipper JEAN GILBERT. De Amma 86,
geladen met steen, bestemd naar Belgie, kreeg schade aan het voorschip, de
voorplek maakte water en het reddingzeil werd aangebracht. Men sleepte het
schip naar den BIESBOSCH, naar de werf der heeren HOEBEE ter reparatie. De
spits BRUXELLES kreeg ook schade en werd voor alle zekerheid te Zwijndrecht
pompend op het droge gebracht aan de werf der heeren C.H. SUNDERMAN & Zoon.
[NRC 1913_11_02_0_12 ]

- Letteren en Kunst. De Dordr Ct meldt, dat FL. ARNTZENIUS het portret
schildert van den heer en mevrouw M. EMANTS.
[NRC 1913_07_06_0_03 ]

- De heer H.A. REUS te Dordrecht is uitgenodigd, een ontwerp in te dienen
voor het Nederlandsche paviljoen, op de in 1915 te houden internationale
tentoonstelling te San Francisco (Dordr. Ct).
[NRC 1913_07_04_1_07 ]

- DORDRECHT. DE Dordr. Ct. meldt, dat Donderdagavond hier ter stede in
beginsel in besloten tot oprichting van een coöperatieve
woningbouwvereeniging, genaamd DE GOEDE WONING. Deze stelt zich ten doel te
werken in het belang van de volkshuisvesting en woningen te doen bouwen,
welke voldoen aan de eischen van hygiene en gerieflijkheid, gesteld door een
in bescheiden financiele omstandigheden verkeerend gezin.
[NRC 1913_03_02_0_02 ]

- EEN JEUGDIGEN ZWERVER.
Er zijn, naar de Dordr. Ct. meldt, de laaste dagen verschillende
aanwijzingen gekomen, welke zeer sterk het vermoeden wettigen, dat de jonge,
die op 's GRAVENDEEL door de familie KOSTER is aangenomen als hun zoon
REINIER, die 12 jaren geleden plotseling werd vermnist, toch REINIER niet
is.
De commissaris van politie van BEVEREN WAES, in Belgie, heeft aan de D Ct
geschreven, dat hij sterke bewijzen had, dat deze REINIER in werkelijkheid
is de 12-jarige AUGUSTIEN JANSSENS, aldaar eenigen tijd geleden van zijn
ouders weggeloopen. Verschillende omstandigheden leiden er thans toe, aan
dit oordeel meer van waarde toe te kennen.
Van den beginne af is REINIER niet erg mededeelzaam geweest omtrent zijn
voormalig z.g.n. zwerversleven. Er was niets uit hem te halen en zoon gauw
het gesprek kwam op den woonwagen en de menschen, met wie hij BELGIE zou
rondgetrokken zijn, hield zijn herinneringsvermogen plotseling op.
Deze week echter is daarin wel eenige verbetering te bespeuren.
Een paar dagen geleden toch waren er menschen bij vrouw KOSTER op bezoek en
dezen stelden haar in kennis met den brief van vorengenoemden
politiecommissaris. REINIER was in de buurt, bij J.D. SICO, op visite en
met andere kinderen daar aan het seuteren (ongeschilde aardappelen braden in
olie en vet) doch zij moeder liet hem na kennisneming van dien brief, halen
en nam hem flink onder handen, om te eindigen met de pertinente vraag, wie
nu zijn ouders zijn.
En... toen kwam het er uit: FRANS JANSSENS en zijn moeder CLEMENTINE VAN
CAMPENHOUT.
Dit klopt nauwkeurig met de namen uit den brief van den commissaris van
politie.
Eenmaal aan het biechten, kwam er meer los. Voorheen had Reinier beweerd,
geen broertjes of zusjes te hebben gehad. Thans wist hij het echter beter en
vertelde, twee zusjes te hebben van 7 jaar en 16 jaar mitsgaders de volgende
broertjes: Theophile (10 jaar), Adolf (9), Piet (4) en Alphonse (2 jaar).
Dit komt ongeveer overeen met het door den commissaris van politie tijdens
zijn bezoek aan 's GRAVENDEEL vertoonde trouwboekje van het echtpaar
JANSENS.....etc...
(klompenmaker Arthus Joris uit Beveren Waes)
[NRC 1912_02_25_1_09 ]
NB.
* Reinier Koster, verdwenen kind uit 's-Gravendeel (Uit jaargang 8, nr. 3,
augustus 2002)
http://s-gravendeel.net/historie/artikelen/reinierkoster.htm
http://www.vermist.nl/?url=vrm_detail_page?id=4697

- DE BRAND TE DORDRECHT.
Omtrent het afbranden van de asfaltfabriek te Dordrecht, ontleenen we nog
aan de Dordr Ct., dat naar men veronderstelt, de brand ontstaan is door
kortsluiting, daar één der drie nog in de fabriek aanwezige arbeiders op
zeker oogenblik, boven een asfaltketel, ongeveer in het midden der fabriek
en bij een electrische leiding, een vlam moet gezien hebben, die zich direct
aan het in den ketel aanwezige asfalt mededeelde.
Verzekering dekt de schade welke ongeveer twee ton bedraagt. Voorloopig zijn
ongeveer 30 menschen werkloos.
[Vaderland 1925-02-28-2-11]

- Kindermoord. Zekere vrouw V.D. G., oud 31 jaar, wonende onder Dubbeldam,
is dezer dagen na door een zgn. deskundige te Rotterdam te zijn behandeld,
bevallen van een levend kind. Onmiddellijk na de geboorte van het kind heeft
de moeder het achter het huis begraven.
Toen het geval den burgemeester en den gemeenteveldwachter ter oore kwam,
hebben beiden een onderzoek ingesteld. De vrouw bekende en wees hun de
plaats waar het was begraven.
Het lijk van het oogenschijnlijk geheel voldragen kind is opgraven en naar
het ziekenhuis te Dordrecht overgebracht ter gerechtelijke schouwing.
(Dordr. Crt.)
[Het volk 1915_03_22_0_06 ]

- Hector-schoenenzaken voorgoed gesloten.
Prijsbeheersing grijpt in.
* 20 filialen van een Dordtschen schoenenhandel
* firma J.M. Peels te Dordrecht, onder den naam 'Hector'
[Vaderland 1942_09_04_0_01 ]

- PAPIEREN TRANSPORTZAKKEN voor alle doeleinden geschikt. Te koop ca. 8000
nieuwe PAPIEREN ZAKKEN (drie in elkaar) afmeting 100 m x 70 cm. Te bevragen
bij: J.L. DE KLUIZENAAR, Museumstraat 31, Dordrecht, telefoon 1186.
[NRC 1920-06-17-2-11 ]

- Juffrouw in de huishouding.
In een klein gezin wordt tegen September gevraagd een Juffrouw om met behulp
van dienstbode de huishouding waar te nemen. Leeftijd 30-35 jaar. Ook weduwe
zonder kinderen komt in aanmerking.
Br. met inlichtingen aan kapelaan H. VAN KAN, Havenstraat 23, Dordrecht.
[Centrum 1920_04_21_0_04 ]

- Dordr. Harmonie Gezelschap 'De Bazuin' (repeteerende Zondag en Donderdag)
vraagt een Directeur. Brieven met conditien in te zenden aan het adres van
P.J. VAN DEN DORPEL, Doelstraat 16, Dordrecht.
[NRC 1911_11_14_2_10 ]

- Te Dordrecht. De verjaardag van H.M. de Koningin is hier met veel
opgewektheid gevierd. 's Morgens om half 8 luidden de klokken der Groote
Kerk den feestdag in, terwijl een godsdienstoefening om 8 uur gehouden aan
den dag wijding gaf. Tegen half 10 verzamelden de kinderen van de
verschillende scholen zich in het Oranjepark voor den opticht, die door de
voornaamste straten der stad naar Kunstmin leidde, waar de kleinen onthaa;d
werden. Tegen 11 uur trok, alles naar het Scheffersplein ter bijwoning van
den volkszang met medewerking van Jos. M. Orelio en het Dordr. Fanfarecorps.
Om 12 uur werd een parade gehouden, een schouwspel, dat als steeds veel
belangstelling trok.
Van 2-5 uur werden op het voetbalterrein van D.F.C. sport- en kinderfeesten
gehouden, terwijl nog op het programma stonden een concert op het
Scheffersplein van 4-half 6, een avondconcert in de Groote Kerk met
medewerking van de dames Riek van LOON van Rotterdam en Bertha ROLAND van
Frankfort a/d M. op het Scheffersplein en in het feestelijk verlichte
Oranjepark en een feestavond in Kunstmin, waar eveneens Jos. M. Orelio zijn
medewerking verleende.
[NRC 1911_08_31_2_02 ]

- BETOOVERD. In een gemeente in de buurt van Dordrecht is, zoo vertelt de
Dordr. Ct., sinds eenig dagen het onderwerp van den dag: de betoovering van
een 15-jarig meisje, dat helaas is overleden. Aan de gevolgen en de
uitkomsten dier betoovering, volgens een groot deel der gementenaren, aan
een ziekte, die ernstig was zeker en wellicht weinig voorkomend en dus
vreemd, maar waarbij van mysterie geen sprake was, volgens de anderen. En
toch zijn het juist de lantaten, die het meest over het geval praten.
Terweijl de eersten stokstijf blijven bij hun overtuiging, dat hier tooverij
in het spel is, maar overigens gesloten zijn tegenover ongeloovigen.
Tien weken geleden kwam het bewuste meisje ten huize van een dorpsgenoot,
wiens overgrootmoeder en grootmoeder den naam hebben gehad van toovenaressen
te zijn en die nu op zijn beurt in den roep staat, van zich met duistere
dingen bezig te houden. Het meisje dronk daar een kopje thee en van dat
oogenblik af klaagde zij over een onaangenaam gevoel in maag en buik en zelf
verklaarde zij, betooverd te zijn.
Daaraan is toen geen aandacht geschonken en zeker geen geloof gehecht. Doch
het meisje werd bedlegerig en ernstig ziek. Hevige koortsen grepen haar aan
en zij, die eerst een zachtzinnig kind was, sprak nu de ruwste scheldwoorden
tegen verschillende personen. Doch als die aanvallen geweken waren, vroeg
zij allen weer vergiffenis en verzekerde zij, al dat leelijke te hebben
moeten zeggen. Dan weer gilde zij het uit: 'daar heb je hem weer !' en wild
trachtte zij te vluchten voor wie er niet was. Eindelijk namen de koortsen
af, de aanvallen van wildheid hielden echter aan. De dokters spraken van
zenuwen en vreesden een hersen-ziekte, doch buren opperden nu met grooter
aandrang het vermoeden van tooverij en zij praatten, totdat ook de ouders
van het zieke meisje overtuigd was.
De vader is yoen met een fleschje urine van de zieke naar een stad gereisd,
waar iemand woont, die met gevallen van betoovering goed op de hoogte is en
daartegen kan inwerken. De urine werd geschouwd, en weldra was de diagnose
gesteld: op het meisje was een kwade hand gelegd en haar toestand was hoogst
ernstig. Kruiden werden meegegeven om de duistere machten te weerstaan. En
veel nog voorspelde de anti-toover-dokter van wat gebeuren zou. Den eersten
avond zouden de wakers de Waarheid ontmoeten, den tweeden acond zouden zij
in aanraking komen met den Geest en den derden avond zouden zij den Persoon
ontmoeten, aan wiens toedoen de ziekte te wijten viel. Met het oog hierop
moesten de vrouwen, die bijna 7 weken achtereen 's nachts gewaakt hebben,
door mannen worden vervangen.
'En alles is uitgekomen', vertelde onze zegsman.
Den eersten nacht zijn de wakers verschrift door luid gestommel van
onbegrepen herkomst. Den tweeden nacht weerklonken zeven zware voetstappen,
zonder dat iemand werd gezien. En onrustig vloog het kind door de bedstede.
Den derden nacht heeft het zieke kind niet beleefd; 's morgens is ze,
dood-zwak als ze was, bezweken.
Toch geeft de dader het huis genaderd, zooals was voorspeld. Toen de
doodkist het huis werd binnengedragen, passeerde de toovenaar het huis,
zoodat hij voor de kist moest uitwijken.
Toovenarij laat sporen achter in de veeren van het bed, waarop de betooverde
heeft geslapen. Edoch, het bed was hier met kapok gevuld en 'daarin kan niet
gewerkt worden'. Doch de hoofdpeluw was met echte veeren gevuld ! Na opening
werden gevonden:
(1) Ten eerste een prachtig-gevormde roos van veeren.
(2) Ten tweede een dot veeren in den vorm van een raagbol.
(3) Ten derde een touwtje luschvormig opgerold en met veeren omwonden. Nog
was een eindje van het touw niet gekronkeld; ware ook dat gerold geweest,
het kind ware gewurgd.
Drie bewijzen !
Derhalve niet geaarzeld en den bewusten dorpsgenoot, zijn familie en
kinderen op straat nageroepen: 'toovenaar' en niet te noemen fraaie
betitelingen. O, niet door familieleden van de gestorvene, want die zijn te
zeer in droefheid gedompeld, doch door buitenstaanders, die het geval gretig
meeleven, het aandikken en vergrooten tot het ijselijkste.
De toovenaar komt niet om zich te verdedigen. Een nieuw bewijs !
Maar een groot deel van de inwoners geeft den man gelijk, dat hij zwijgt en
niet onzinnige beschuldigen ingaat. Door hen wordt de faam van tooverij
teruggebracht tot jalouzie tegen den man, wiens zaken voorspeodig gaan.
Zeker tooverij !
Aldus geschiedt in een gemeente van Zuid-Holland in den jare 1910 !
[NRC 1910_09_06_1_02 ]

- VALSCHE AANGIFTE. De 21-jarige werkman T. VAN D. deed Dinsdagavond bij de
politie te Dordrecht aangifte, dat iemand op de fabriek hem spelden tusschen
zijn boterham had gestoken en dat hij meende, er zelfs een te hebben
doorgeslikt. De politie was, als gewoondlijk, weer niet lichtgeloovig en de
zaak welke met zoo veel gevoel was voorgedragen, kwam haar verdacht voor.
Naa eenige nadere ondervraging bleek VAN D. niet al te vast in zijn schoenen
te staan en toen hij flink onder handen was genomen, viel hij door de mand.
Hij deelde, daartoe aangespoord, mede, dat hij zelf spelden ijn zijn
boterhammen had gedaan, om te trachten, de verdenking op een medearbeider te
schuiven en deze daardoor van de fabriek te doen verwijderen. Er is
procesverbaal tegen hem opgemaakt wegens valsche aangifte. (Dordr. Crt.)
[Het Volk 1913_11_01_0_07 ]

- We lezen in de Dordr. Ct. [Dordrechtsche Courant]: De heer D. CRENA DE
IONGH te Dordrecht, die - .. gelooven niet te overdrijven als we dit beweren
al bijna de geheele tooneelwereld kent en tot vriend heeft, zal op den dag
der jubileum-voorstelling daar, a.s.(?) Maandag een tentoonstelling van
portretten van Mevrouw ALIDA TARTAUD-KLEIN organiseeren, die bestaan zal uit
meer dan 50 kiekjes der artieste in verschillende rollen. De heer CRENA DE
IONGH heeft een collectie van ver over de 2000 portretten van de voornaamste
kunstenaars en kunstenaressen op tooneelgebied. En uit deze ruime collectie
nu heeft de heer CRENA DE IONGH alle foto's van de jubileerende artieste
bijeengezocht om ze tentoon te stellen.
In de koffiekamer der Schouwburg-Vereeniging is de verzameling op een
speciaal daarvoor gereed gemaakten standaard opgesteld. De portretten zijn
er naar kleur en grootte gerangschikt. Bloemen en groen zullen om den
standaard geplaatst worden.
De verzameling bevat portretten van de kunstenares als jong meisje tot het
laatste, dat werd vervaardigd, toe. Bijna allen zijn door Ali TARTAUD den
heer CRENA DE IONGH ten geschenke gegeven. Niets dat door hem als grage
verzamelaar, altijd zeer op prijs gesteld werd. En juist omdat de meeste
portretten geschonken zijn, bevat de verzameling ook veel kiekjes van Ali
TARTAUD in haar particuliere leven, zoo b.v. als meisje van 18 jaar oud,
toen zij nog maar kort bij het gezelschap Le Gras en Haspels was, en als
jonge moeder met haar eerste kind.
[NRC 1916_11_09_2_11 ]

- Gisternamiddag heeft jhr. mr. RÖELL, commissaris voor Zuid-Holland van her
Roode Kruis, aan den voorzitter van het Dordrechtsche comité mr. K. MEIJER
WIERSMA, het kruis van verdienste van het Roode Kruis uitgereikt.
Hedennamiddag zal jhr. Roell ten huize van prof. ir. W. NOLEN te Leiden, het
kruis van verdienst uitreiken aan prof. Nolen, dr. C.J.M. Timmermans, dr.
C.J.A. van Iterson, freule Panthaloon van Eck, dr. J.P.H. van Kerckhoff en
den heer Gerlings en de bronzen medaille aan den heer L.Th. DEE.
[NRC 1916_07_07_1_01 ]

- Er. b.z.n., terstond of later, een net burgermeisje, van buiten, g.k.
koken en werk., v. hier of buit. d. stad. Adr. MEJ. BAX, Hoofdstraat 56rood,
Dordr.
[NRC 1915_11_29_2_09 ]

- Werkende Stand. Twee Zusters zagen zich gaarne geplaatst een als
Huishoudster of Keukenmeid en een als Tweede Meid- of Meid-alleen v.g.g.v.
Br. C.C. DE WIJS, Kolfstraat 35, Dordrecht.
[NRC 1915_11_10_2_17 ]

- Gistermiddag werd er brand ontdekt aan boord van de motorboot 'Annie',
behoorende aan de heer VINCENT ERAS en liggende in de NIEUWE HAVEN langszij
van het Schuitenhuis der Dordrechtsche Roei- en Zeilvereeniging te
Dordrecht.
De brand is vermoedelijk ontstaat doordat, toen de chauffeur W. VAN D. de
motor in werking zette, een vonk van de ontsteling sloeg in een
benzinereservoir. Het vuur greep spoedig om zich heen en vond in de kajuit
een goede prooi. De chauffeur trachte met een emmer het vuur te blusschen,
doch .. vloeide de brandende benzine overal heen.
Het vaartuig werd verhaald, daar het voor het Schuitenhuis van de Dordr.
Roei- en Zuilvereeniging gevaar opleverde. Aan de gasten van een spuit
gelukte het ten slotte het vuur meester te worden. (D. Ct.)
[NRC 1915_09_04_1_02 ]

- In de Nieuwstraat in Dordrecht is, naar de D.Ct. meldt, gisternamiddag de
4-jarige A. VAN B. van een sleeperswagen gevallen en overreden; het meisje
is kort daarna gestorven.
[NRC 1915_08_20_1_03 ]
NB.
* Begraafdatum: 23-8-1915 (Veld / rij: K 30)
Naam : het kind Aaltje van Bruchem
Leeftijd : 3 jaren

- MAATSCHAPPIJ VAN NIJVERHEID.
De tentoonstelling, op touw gezet door het departement Dordrecht der
Maatschappij van Nijverheid ter viering van zijn 60-jarig bestaan, mag in
vele opzichten geslaagd heeten. Wel ontbreken er tal van
nijverheidsondernemingen ... etc.
[lokaal VAN DONGEN, machinefabrikanten Penn en Bauduin, scheepswerf
Dordrecht, machinefabr v/h Van Dorsser en Terhorst, firma J. en A. van der
Schuit, werktuigkundige Deutekom, koper- en metaalgieterij Van Ströming en
Van Asperen, motorenfabriek van Willem Smit & Co. en van A. van Rossum,
Lips' Slotenfabriek; lichtdrukinrichting en techn. boekhandel G. van
Herwijnen; Geuze en Co.; Obreen en Co.; lakken en vernissen van C.A.
Vriesendorp en van de lak- en verffabriek PREMIER; Prins en Co., Dordr.
Metaalwarenfabriek v.h wed. J. Bekkers en Zoon, lingeriefabriek C. HIENSCH;
banketbakker DE KORTE; speculaas-uitstalling van W. DOORN, jams en
tafelzuren van K. DE WIJS & Co., haard van Lips & Peters; te bouwen
broodfabriek door architect Anth. EK A.J.zn.; timmerfabriek De Industrie, De
Maalindustrie met hare kunstmolensteenen van kwarta; steenhouwer H. van
Heusden; meubelfabriek C. van Drooge; spiegelfabriek en glasslijperij
NEERLANDIA; steenhouwerij voorheen A. Singels; aardappel- en siproopfabriek
van Duintjer, Wilkens Meihuizen en Co. te Gorinchem; reproductie oorkonde
van den Dordrechtschen sieraadschilder Adr. SCHOTEL]
[NRC 1915_02_11_2_03 ]

- DE PAUW TE DORDRECHT.
De herberg De Pauw te Dordrecht bezat historische vermaardheid. Veertig
jaren geleden heeft de toenmalige gemeentearchivris, de heer A. van de Weg,
een onderzoek ingesteld en tennaastenbij de plaats aangewezen, waar zij
gevestigd is geweest. De heer J.L. van Dalen, de tegenwoordige archivaris,
geeft in de Dordr. Ct. nadere bizonderheden en nauwkeuriger aanduiding van
de plek: Wijnstraat 18 en 20, waar kort geleden de fabriek van
geconderveerde levensmiddelen DE EENHOORN was.
In 1555 woonde ter plaatse de heer Arent Cornelisz van der MIJLE,
burgemeester, door Filips II in 1571 in den adelstand verheven. 'Hij belette
in April 1572 den Graaf Van Bossu met zijn Spanjaarden binnen de stad te
komen, en voorkwam daardoor een bloedbad. Van der Mijle en de raadsheer
Cornelis van Beveren waren naar Bossu afgezonden, om hem te bewegen vanzijn
plan, om binnen te trekken af te zien, uit vrees voor oproer van de
burgerij, maar zij beloofden, hem van al het noodige te voorzien. Bossu,
buiten de Riedijksche poort gelegerd, was over de beleefde maar stellige
weigering om ingelaten te worden, zeer ontstemd en zeide tot zijn volk,
ziende op den grijzen baard van den burgemeester: 'Deze oude is mede den
koning ontrouw.' Van der Mijle antwoordde evenwel, 'dat hij de stad nu ook
wel, gelijk dikwijls en lang gedaan had, zonder soldaten in gehoorzaamheid
aan den koning zou bewaren. Bossu en zijn benden trokken daarna plunderende
en brandstichtende naar Rottredam, en slaagden' daar meer naar wensch.'
Jonker CORNELIS VAN DER MYLE, de zoon, heeft vóór 1594 de panden verkocht
aan Hendrick GEY. Deze schijnt van De Pauw, die zeven haarsteden bezat,
eenlogement te hebben gemaakt. De archivaris gaat de verdere geschiedenis
in.
'In den tijd van Jacobus Dionysz BISSCHOP, die in 1645 eigenaar werd, en
daarna van zijn dochter Jannette werd De Pauw de beroemde herberg. Den 8
Juni 1650 verscheen prins Willem II op last der Agemeene Staten met een
groot aantal krijgsoversten te Dordrecht, ter onderhandeling over de
bestaande geschillen wegens de afdanking van krijgsvolk enz. en nam zijn
intrek in De Pauw. Hij werd reeds den volgenden dag in den Oudraad
ontvangen, maar een der burgemeesters verklaarde vooraf, dat men dit gehoor
alleen toestand uit achting voor Zijne Hoogheid, zonder eenige krenking van
de opperste macht der Staten van Holland en de vrijheid van stemming in die
verandering. De zending liep vergeefs af, ondanks de bedreiging van den
Prins met strengere maatregelen, en kort daarna vertrok hij, hoogst gebelgd
over de hem te buurt gevallen ontvangst.
Jacbus BISSCHOP, de waard in de Pauw, was de vader van Cornelis BISSCHOP,
den bekenden schilder. Deze trouwde 21 October 1653, wonende aan 't
Groothoofd (dus in de Pauw) met Geertruyd van Botland. Behalve een Cornelis
waren er nog een zoon, Johannes en een dochter Jannette. De laatste huwde in
1651 met Johannes BEYERUS, koopman van Schiedam wonende te Amsterdam en
daarna in 1659 met Clement van Sorgen, weduwnaar van Delft, makelaar,
wonende te Amsterdam. Zij volgde haren vader Jacobus op in 'DE PAUW'. Of zij
ook aan haar huis verbouwd heeft, of dat de zaken minder goed gingen, weten
wij niet, maar 5 December 1667 nam zij f 2000 hypotheek op de Pauw.
Een tweede vorstelijk bezoek viel haar logement ten deel in de woelige dagen
van Juni 1672. Toen was prins Willem III op aandrang der burgerij door de
regeering der stad uitgenoodigd, om de verdedigingswerken te komen
bezichtigen. Hij kwam den 29sten Juni en werd door de regenten overal
rondgeleid en daarna in de Pauw kostelijk onthaald, maar tevens onder den
druk van het oproerige volk tot stadhouder verklaard (zie Balen 891). In de
Pauw werd de verklaring opgesteld en door alle aanwezige regeeringsleden
onderteekend, behalve door Mr. Cornelis de WITT, die ziek was, en gelijk
bekend, is te zijnen huize met geweld ertoe gedwongen werd.'
Uit de verdere geschiedenis van de Pauw stippen wij nog aan, dat Ds.
Johannes VERHOVEN in 1715 eigenaar werd. Hij heeft het huis waarschijnlijk
laten verbouwen.
'Het is wel teekend, hoe weinig historische zin in Dordrecht steeds gehuist
heeft. Nagenoeg niets van het roemrijke verleden is gespaard gebleven. De
Pauw behoort reeds lang tot de geschiedenis en was slechts een herberg met
eenige historische beteekenis. Van een domino kon men niet verwachten, dat
hij daarvoor eenige aandacht zou hebben, toen hij een geschikt woonhuis
zocht. Maar ook zonder eenige pieteit hebben anderen gesloopt of
verwaarloosd. Gebouwen, waarop iedere stad trotsch geweest zou zijn, als de
Doelen (vooral de Kloveniersdoelen), poorten als de Riedijks- en Spuipoort.
kloostergebouwen als de Krypt van het Marienbornklooster, hetgeboortehuis
van Charlotte Brabantine van Nassau (hoek Kleine Spuistraat) en zoovele
andere werden weggebroken, zonder dat er wat beters of fraaiers voor in de
plaats gekomen is. Laten wij hopen, dat het weinige, dat thans nog rest, wat
beter in eere zal gehouden worden. '
[NRC 1924-02-11-2-09 ]
NB.
Datering: 10-11-1757, Soort akte: overdracht
Plaatsnaam: Dordrecht, Naam object: onbekend
Straatnaam WIJNSTRAAT
Verkoper claude chabrot, zijdewerker
Koper anthonij knoch, koopman
Buur huijbert uijtterlimmigen, johannes VERHOEVEN
Overige personen philip van den brandeler, oud-burgemeester
Bedrag f 430
Archiefnummer 9, inv. 826, Folio 64, Akte 1
Bijz: het object is bij de wijnsteiger gelegen en grenst aan de haven.
Vindplaats Stadsarchief Dordrecht

- OUD-DORDRECHT.
Men schrijft ons uit Dordrecht: Gisteren heeft de ver. Oud-Dordrecht haar
jaarlijkschen algemeene vergadering gehouden, warin... etc.
Het jaarverslag over 1924 gewaagt uitvoerig van de werkzaamheden aan het
heerenhuis aan de Neiuwehaven, het vroegere woonhuis van mr. S. van Gijn...
[NRC 1925-05-26-2-09 ]

- FREDERIK MULLER & Co.
Men schrijft ons uit Amsterdam: Een groot aantel antiquiteiten,
kunstvoorwerpen en oude schilderijen afkomstig uit verschillende
nalatenschappen ... etc.
Op een ezel staat er het schoonste schilderij, dat de collectie bevat: het
portret van ERNST VAN BEVEREN, burgemeester van Dordrecht, door Aert de
Gelder, uit 1683. Een zeer etc... (doek uit collectie van het kasteel
Biljoen; tentoongesteld Haagschen Kunstkring 1903)
[NRC 1918_05_25_2_09 ]

- EEN KIND KAN KOKEN !
Wat zal een man, die steevast elken middag zijn peultjes gedopt en zoetjes
gaar gestoomd, zijn aardappels goudgelig gebakken, zijn reebout wasemend
opgediend krijgen, gebaat zijn bij de eigen aanschouwing van KOHLMAN'S
PATENTKOOKPANNEN ?
Hij gelooft het grif, dat koken deel uitmaakt van de huishoudelijke
besognes, die vrouwen, grijze haren kunnen geven in schoonmaaktijd, inmaak,
plotseling familiebezoek of gouden bruiloften. Zal hij dan met zijn
mannelijk, egoist optimisme (mannelijk optimisme is te dezen aanzien maar al
te vaak egoist!) dan niet even grif gelooven, dat KOHLMAN uit DORDT een pan
gecontrueerd heeft die - zooals de bijbehoorende brochure zegt -
ongeevenaard is ?
Als hij daarbij gepaste rekening houdt met den grooten toevloed van
belangstellende dames, die gisteren een groote zaal van UNITAS in de
PRINSESTRAAT (waar KOHLMAN zijn wonderkookpan demonstreerde) vulden, die
luisterden naar de inlichtingen, royaal geschonken door den dikken smetloos
witten kok... Als hij afgaat op het vakkundig opsnuiven van de geurige,
kruidige, keukendampen, dan heeft hij .. etc. [zijn patentkoopan 'altijd een
heerlijken, vasten, kruimigen aardappel veroorzaakt']
[Vaderland 1923-09-18-1-03 ]

- Waarschuwing. De Commissaris van politie te DORDRECHT geeft in het
Algemeen Politieblad een ieder in overweging, alvorens relatie aan te
knoopen met C.A. VAN DER ZEE, houder van een incasso- en informatiebureau,
wonende te Rotterdam, Swindenstraat 39, kantoorhoudende te Dordrecht, aan de
BOOGJES 55, inlichtingen in te winnen aan zijn bureau afdeeling recherche
GROENMARKT 69, Dordrecht.
[NRC 1929-11-29-1-06 ]

- Verkoop bij Gerechtelijke Uitwinning van het
MOTORVRACHTSCHIP 'IDEAAL' op ma 24 dec. 1928 ...etc.
ten laste van WILLEM KARS, gedomicileerd te Groningen, verblijvende aan
boord, eigenaar en schipper van na te melden motorvrachtschip ...
'IDEAAL' (ex Vooruitgang I), gebrand 713 b Dordr./ 1927, vroeger gebrand
5155 Dordr. 1923, lang m. 29,54, grootste breedte 5,08 m...... overdekt met
houten luiken, voorzien van salonroef, teakhouten stuurhut met ijzeren
onderbouw.
[NRC 1928-12-01-2-11 ]

- uitslag van onzen Raadselwedstrijd:
B. de grooten van 11 tot ...
11) Wim SIMONS, Wijnstraat 124, Dordrecht
12) Elly SIMONS, idem.
[Centrum 1929-02-13-03 ]

- JUBILEUM A. BOS Pzn.
26 Maart zal de heer A. Bos Pzn te Dordrecht, den dag herdenken, waarop hij
50 jaar geleden zijn werkzaamheid als aannemer begon. Met zijn zoons ir. P.
BOS Azn, ir. J. BOS en B. BOS oefent hij nog steeds het groote
aannemersbedrijf op de Oud-Nederlandsche wijze uit, dus zonder dat dit, als
zooevele andere, in een N.V. werd omgezet. Zoowel voor de verruiming der
werkgelegenheid onzer technici als voor onze industrie heeft de voortdurende
bloei van dit bedrijf, zegenrijke gevolgen gehad.
In de ING wordt er aan herinnerd, dat de aannemers VOLKEN & BOS zoowel de
werken van den Neiuwen Waterweg, als die van IJmuiden (sedert de stagnatie
van het werk van den oorspronkelijken Engelschen concessionaris) feitelijk
zoo goed als geheel hebben tot stand gebracht. Nog in den tegenwoordigen
tijd worden de uitbreidingswerken van het Noordzeekanaal door de
samenwerking dezer firma's uitgevoerd. Hierbij doet zich de merkwaardige
figuur voor, dat ieder dezer aannemers voor andere werken geheel
onafhankelijk van elkander optreedt; ja, dat zij dan zelfs scherp met
alkander concurreeren.
Achtereenvolgens werkte de HEER BOS te Hoek van Holland en IJmuiden samen
met den heer A. VOLKER Lzn., den stoeren pionier onzer groote aannemers, die
o.a. den onderbouw van de brug over den MOERDIJK geheel zelfstandig had
uitgevoerd, later met diens zoon den heer L. VOLKER Azn en thans met diens
kleinzoon den heer A. VOLKER Lzn.
Hoogst belangrijke werken werden en worden nog steeds door de firma BOS in
het buitenland uitgevoerd.... etc.
[....meer dan 100 jaar bestaat de aannemersfirma BOS....firma Van
Tienhoven...]
[Vaderland 1933_03_24_2_02 ]

- De geboorteplaats en geboortedatum van Johan de Witt.
(door C. de Waard Jr.)
* inschrijving Johan de Witt, student Leiden -> leeftijd (geb. 1623)
* oudste dochter in een brief van 1673 (geb. 24-9-1625, ged. 5-10-1625)
* Ismaël Boullioud, te Parijs ten huize Du Puy's, Mei 1657 in Den Haag, Dec.
1657 te Parijs, Oct. 1660 in Den Haag, Nov. 1661 in Den Haag, nagelaten
papieren (Mss francais 13028, fol 1 verso) :
"de WITH, nay á Delft 1625, le 24 septembre, il est pensionnaire de
Hollande des Pan 1653"
[NRC 1924-06-20-2-09 ]
NB.
De Ware Vrijheid - Luc Panhuysen
pag. 21 Cornelis de Witt, geb. 15-6-1623
Johan de Witt, geb. 25-9-1625

- Feuilleton. Een ontrouw magistraat in de Beyerlanden in de achttiende
eeuw.
* Mr. Cornelis Ascanius van Zijpestein, baljuw en schout tevens dijkgraaf
van de Beyerlanden (oud, nieuw en Zuid-Beyerland of den Hitsert sedert 1705)
* Arij Hendrik LATHOUWER, anno 1703 doodgestoken (Zuid-Beyerland)
* in 1708 waren er 2 vrouwen (Geertruyd van SAAN en Francijn Hendriks)
wegens dieverijen gearresteerd
* in 1715 Jeroen van 's GRAMADE, op begrafenis Karel van BRAKEL, diens
broeder Johannes met een mes een snede over 't gelaat
* in 1717 Pieter Jansz de REUS, herberg 'Nieuwe Hoorn'
* Cornelis GROEN
* in 1722 OLievier / twee vrouwen Marijtje Jans weduwe van Dirk Goudswaart
en haar dochter Magdalena Goudswaard mishandeld.
* Joost de Groot / Joost van Ceulen
* in 1704 zekere Joostje DUIJSSERT tenonrechte beschuldigd van vegterije
(haar man Cornelis QUARTEL)
* in 1712 had de baljuw zekeren Johannes Thomasse WILDY, een welgesteld
getrouwd man, en Marijtje COENEN, beiden wonende te Oud-Beijerland, van
overspel beschuldigd. Laatstgenoemde was nl op 5-1-1712 te DORDRECHT ten
huizen van zekeren AART PLOMP bevallen en had verklaard dat een jonggezel,
Jan Pieterse, die toen op zee voer, de vader van het kind was.
... 15-1-1712 Wildy te Dordrecht in de herberg 'De Koornbeurd' onder
bewaking gesteld
(Arie Klaasse Romeyn, Claas Evertze KNEGT)
[NRC 1924-06-15-1-09 ]

* * *
Erica

* * *

- BRAND TE DORDRECHT.
EEN BEJAARDE MAN VERBRAND.
Gistermiddag tegen 3 uur is brand uitgebroken in een perceel aan de
Voorstraat te Dordrecht, dat bewoond werd door den 84-jarige VAN ZUYLEKOM.
De man woonde daar alleen in. Vermoedelijk is het vuur ontstaan door het
omwerpen van een petroleumkacheltje. De brandweer was spoedig ter plaatse.
Men vond den man bewusteloos op den grond liggen, met brandwonden overdekt.
Kort na zijn vervoer naar het ziekenhuis is de man aan zijn bekomen
verwondingen overleden. Het pand is geheel uitgebrand. In den brand is ook
verloren gegaan de geheele INVENTARIS DER OP DE EERSTE VERDIEPING GEVESTIGDE
BORSTELFABRIEK van den heer Uitdenboogaard.
Nader meldt men ons, dat het vuur ontstond, doordat de 84-jarige rentenier
VAN ZUIJLEKOM te bed een pijp lag te rooken, met het gevolg, dat op een
gegeven oogenblik de dekens vlam vatten. Het vuur greep zeer snel om zich
heen en de buren die hem wilden redden, slaagden er niet in het huis binnen
te dringen. Het geheele pand brandde uit. Het verkoolde lijk van den ouden
man werd naar het ziekenhuis overgebracht.
[bron: Het Centrum 1926-12-31-14 ]
[zie ook NRC 1926-12-31-1-02 : de zoon van den winkelier S. (SEBES ? ) aan
de Voorstraat, Voorstraat 415; 89-jarige B.H. van Zuylichem en zijn
huishoudster; winkelier U. (=H.A. Uittenbogaard) op Voorstraat 417]

- Geboorte en doop van Johan de Witt.
De heer A.J. Bicker Caarten te Baarn schrijft ons:
Mag ik u naar aanleiding van den brief van den heer A.B. v.d. Vies het
volgende opmerken:
Volgens deze brief is op 30 Jan. 1655 te Amsterdam aageteekend (getr. aldaar
16 Febr. 1653 A.J.B.C.) Wendela Bicker (dochter van dr. Jan Bicker en
Angniet
de Graeff A.J.B.C.) met mr. JOHAN DE WITT oud 29 jaar en rekent genoemde
heer uit 1655-29 is 1626 geboren; dit gaar echter alleen op wanneer J. de W.
in 1626 op of voor 30 Januari geboren was, daar het echter vrijwel vast
staat dat hij in de maand September geboren en in October gedoopt is, zoo
moet men rekenen Sept. 1654 29 jaar geworden 1654-29 is 1625 geboren...etc.
- De opsteller van het feuilleton in deze courant (Avond blad B van 20
dezer) schrijft ons:
De heer VAN D. schreef in de Dordrechtsche Courant, door U overgenomen in
het Avondblad D van 23 dezer, eenige regels, waarin hij, onder aanvoering
van redenen, DORDRECHT als geboorteplaats van DE WITT handhaaft. Het was
aanvankelijk niet mij voornemen om daarop te antwoorden, maar bij na- etc.
[NRC 1924-06-28-2-10 ]

- Over de geboorte en doop van Johan de Witt.
De heer A.B. van der Vies te Amsterdam schrijft ons: ..
[NRC 1924-06-25-2-09 ]

- BEGRAFENIS J.F.J. WIJERS.
Onder groote belangstelling van familie en vrienden is hedenmorgen op de
R.K. Begraafplaats te DORDRECHT teraardegesteld het stoffelijk overschot van
den dezer dagen in Limburg bij een auto-ongeval om het leven gekomen heer
J.F.J. WIJERS, vroeger consulair agent van Frankrijk te Dordrecht, thans
gewonnd hebbend te Uccle bij Brussel.
Onder de familieleden was ook oud-minister Lambooy, burgemeester van
Hilversum, en de heer Friet te Antwerpen, welke laatste tevens
vertegenwoordige de Royal Yacht Club de Belgique. Verder waren o.m. aanwezig
mr. J. Salomonson, consulair agent van Frankrijk te Dordrecht en de heer W.
Schouten, eerelid van de Dordtsche Roei-en Zeilvereeniging, waarvan de
overledene jarenlang panningmeester is geweest.
Aan het graf is niet gesproken.
[Vaderland 1931_02_14_2_03 ]

- BRAND TE DORDRECHT.
SCHADE ANDERHALVE TON.
Gistermorgen omstreeks half 12 is te Dordrecht brand uitgebreoken in de
ijzeren loods gevuld met zakken chilisalpeter, toebehoorende aan het
Centraal Bureau van het Nederlandsch Landbouwcomite te Dordrecht...etc.
[bron: online-krant Het Centrum 1923-02-20-02 ]

- BRAND TE DORDRECHT. TWEE ERNSTIG GEWONDEN.
Gistermorgen omstreeks half 7 is te Dordrecht brand uitgebroken in een
winkel in manufacturen. Een der bewoners wilde het 2 1/2-jarig dochtertje
redden, doch bekwam daarbij ernstige brandwonden, terwijl het kindje nog
veel ernstiger verwond werd, zoo dat men voor het leven vreest. De
vermoedelijke oorzaak is, dat de vrouw des huizes met een brandende
petroleumfakkel is gevallen.
[Het Centrum 1923-01-04-06 ]

- BRAND TE DORDRECHT.
Donderdagmiddag tegen één uur, brak, door tot nu onbekende oorzaak een
hevige brand uit in de perceelen 10-12 aan de SCHRIJVERSSTRAAT te Dordrecht,
alwaar gevestigd zijn de pakkerij enhet machinegebouw van de N.V. Kon.
Nederl. Glasfabriek J.J.B.J. BOUVY.
Te ongeveer kwart voor drie was men den brand, die zich aanvankelijk ernstig
deed aanzien engebluscht werd met een stoomspuit, slangen op de waterleiding
en een eenvoudige handbrandspuit, meester. Ook werd nog door een varende
stoomspuit water gegeven.
Het groote bovenpand brandde geheel uit, terwijl de machinekamer behouden
bleef.
[Het Centrum 1922-03-17-03 ]

- BRAND TE DORDRECHT.
In den nacht van Zaterdag op Zondag brak te Dordrecht een felle brand uit in
het winkelhuis (sigarenmagazijn) VOORSTRAAT 303, dicht bij het stadhuis. De
politie met haar slangenwagen was het eerst ter plaatse. De brandweer -
waarvan de stoomspuit lang niet vlug op het appèl was - wist de brand te
beperken tot het huis in quaestie, dat echter schoon uitgebrand is; enkele
verschroeide balken is alles wat men er nog van ziet. Met levensgevaar zijn
een paar kinderen uit het brandende perceel gered. De groote winkelruiten
van het confectiemagazijn BISSCHOF aan de overzijde sprongen, alsmede ruiten
van andere aangrenzende en overliggende huizen. Naar men wil zou de kachel
de oorzaak van den brand zijn.
[Het Centrum 1921-04-19-03 ]

- GROOTE BRAND TE DORDRECHT.
Gisteravond omstreeks half 7 is brand uitgebroken in de magazijnen van
kunstmestsoffen van de firma P.J. VAN ARDENNEN aan den 's-Gravendeelsche
dijk te Dordrecht. Na het uitrukken van de eerste ban van de brandweer bleek
al spoedig dat meer hulp noodig was, waarom de generaal-brandmeester de
tweede ban requireerde. Tegen 7 uur was al het materiaal van de brandweer
ter plaatse, de lafly en de auto van den reinigingsdienst, die ieder met 2
stralen het vuur bestreden, terwijl de spuiten van den betrokken brandkring
met 1 straal werksten en de drijvende stoomspuit met 4 pijpen. Het vuur
woedde toen in twee groote loodsen, die tot de nok met kunstmeststoffen
gevuld waren. Er ontwikkkelde zich een geweldige rook en waterdamp, zoodat
de treinen op de spoorbrug er hinder van hadden en onafgebroken fluitend de
hindernis moesten passeeren. Het vele water dat in de brandende massa
geworpen werd maakte dat men het vuur spoedig meester was. De voorraad
kunstmeststoffen is echter geheel waardeloos geworden door vuur en water. De
oorzaak van den brand is onbekend.
[NRC 1929-10-18-1-02 ]
[zie ook: Vaderland 1929-10-18-1-01 ]

- BRAND TE DORDRECHT.
Vanochtend om 4 uur werd brand ontdekt in de steenkolenbergplaats van de
FIRMA M. VAN PELT Jr. EN CO aan de Vest te Dordrecht. Daaraan grenst de
machinefabriek van de firma KOOPMAN, die op het oogenblik dienst voor
berging van modellen van machine-onderdeelen. Deze fabriek is van achteren
en op de bovenverdiepingen uitgebrand en het belendende bezinedepot van de
Mij. DE AUTOMAAT is aan het dak aangetast.
Met behulp van drie groote autospuiten, de rijdende stoomspuit en slangen op
de waterleiding was men het vuur om half 7 meester. De schade wordt door
verzekering gedekt. Of de brand ontstaan is in de kolenbergplaats of in de
fabriek wordt nog onderzocht.
[Vaderland 1927-07-06-2-03 ]

- BRAND TE DORDRECHT.
Gisteravond omstreeks 7 uur is te Dordrecht brand ontdekt in de oude
brandkastenfabriek van LIPS, thans toebehoorende aan de Rotterdamsche
Metaalindustrie, die een gedeelte in eigen gebruik heeft en verschillende
andere deelen heeft verhuurd. De brand ontstond in het deel waarin de
fabriek van massa-artikelen TOMADO haar werkplaats heeft. De brand had
terstond een dreigend aanzien, zoodat de brandweer met al haar materiaal
uitrukte. Omstreeks 8 uur had zij het vuur bedwongen. Toen was het brandende
gedeelte zoo goed als vernield benevens een houten loods die op het terrein
stond. Verschillende autoriteiten, onder wie de burgemeester, waren op het
terrein aanwezig. De oorzaak van den brand is tot dusver onbekend.
[Vaderland 1925-11-26-2-02 ]
NB.
Tomado = Spuiweg 91 (adresboek 1930)
Spuiweg 91 = Electrische Nikkelinrichting 'Ampère'; Bas van der Esch;
Metaalwarenfabriek & Kopergieterij 'Muilwijk'. (adresboek 1930)

- De BRAND TE DORDRECHT.
Men meldt ons nog uit Dordrecht:
Gisterenavond brak, zooals reeds telegrafisch gemeld is, een felle brand uit
in de WAGENSWERKPLAATS (of in de woning) van den wagenmaker de Gr. Die
woning en drie werkplaats, mitsgaders de kosterswoning staan gedeeltelijk
tegen het kerkgebouw aangebouwd.
Tusschen den toren en de werkplaats is een ruimte, die met een voorraad hout
gevuld was. Hoe de brand ontstaan is, weet men niet. De familie DE GR. [van
der Graaf ?] was niet eens thuis. Tegen tienen werd de politie opgebeld,
toen de brand ontdekt was. Spoedig was de brandweer gealarmeerd, maar de
stevige wind, die gelukkig nog uit denngoeden hoek blies, had het vuur
aangewakkerd. Dra laaiden de vlammen hoog op. Een schrifjagend gezicht was
het de vlammen als 't ware in de galmgaten te zien trekken. Binnenwaarts
hadden zich tientallen van mannen opsteld, die elkaar emmers water
aanreikten en bovenop het dek spreidden burgers pontonniers dat nat uit. Om
een uur ongeveer was men den brand meester, en was dus het gevaar voor het
kerkgebouw bezworen. Voor zover te zien heeft dit gebouw aan de buitenzijde
weinig te lijden gehad en binnenwaarts, voor zoover we daar 'n kijkje konden
nemen, was het nog beter afgeloopen.
Misschien heeft deze brand wel dit goede gevolg, dat de uitgebrande kosters-
en wagenmakerswoning met werkplaats nooit meer te dier plaatse worden
opgebouwd. Het uiterlijk der kerk kan er slechts bij winnen en een
gevaarlijke belending voor de kerk is dan weggenomen.
[Vaderland 1921-08-09-2-02 ]

- BRAND TE DORDRECHT.
Vannacht omstreeks half twee is brand ontstaan in het koffiehuis aan de
WIJNBRUG no. 1 te Dordrecht, bewoond door den caféhouder J.H. SCHEFFER.
Onmiddellijk zijn de bewoners gewekt en deze konden het brandende huis
verlaten. Zij vonden een onderdak in het tegenover hen gelegen koffiehuis DE
POORT VAN KLEEF. De brandweer was spoedig ter plaatse en heeft met 4
motorspuiten, het vuur bestreden. Omstreeks half 4 was de brand gebluscht.
Het pand is boven geheel uitgebrand. Het koffiehuis had veel waterschade.
Ook de aangranzende boter en kaaswinkel van den heer O. [J. OUBORG] aan de
VOORSTRAAT 201 heeft veel schade ondervonden door het blusschingswater. Op
het terrein van den brand waren o.m. aanwezig de burgemeester en de
commissaris van politie. De oorzaak van den brand is onbekend.
[Vaderland 1933_08_01_2_06 ]

- BRAND TE DORDRECHT.
Hedenmorgen om 10 minuten voor 9 brak brand uit in het pand DWARSGANG 7 hoek
KOLFSTRAAT te Dordrecht. Een der drie kinderen van de bovenbewoners, de
familie H.K., bemerkte dat er rook uit de kamer naar boven kwam, kroop door
de dakgoot en waarschuwde de buren, die even later met de moeder toesnelden
om de andere kinderen te redden. Het vuur greep snel om zich heen, ten
gevolge waarvan een der kinderen, de 6-jarige JOHANNES, ernstige brandwonden
aan armen en lichaam bekwam. De kleine is in het ziekenhuis opgenomen.
De brandweer, die spoedig ter plaatse was, slaagde er in den brand met drie
stralen te blusschen. Het pand, dat geheel uitbrandde, was tegen brandschade
verzekerd; de inboedel niet. De poltie stelt naar de oorzaak een onderzoek
in. De OUDE GEVEL van het huis moest worden geschoord.
[Vaderland 1931_07_28_2_02 ]

- VERKEERSONGEVALLEN. Onmiddellijk dood.
Woensdagavond tusschen 7 en 8 uur is een ernstig auto-ongeluk te Dordrecht
gebeurd, meldt het 'Hsgz'. De 18-jarige wees PROOK, wonende in het Weeshuis
te Dordrecht fietste met een tamelijke vaart den hoek om van de BANKASTRAAT,
toen hij plots een auto zag aankomen. Doordat hij met geweld remde, sloeg
hij over het stuur van zijn fiets heen en kwam terecht onder de auto. Deze
ging over het hoofd van den knaap, die onmiddellijk dood was.
[Centrum 1924-05-31-07 ]
NB.
Via http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.html_zk?p_vast=46 :
Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Arie Prook
Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Arie
Achternaam Prook
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 737-810
Zie Weeshuis

- DOODELIJK ONGELUK TE DORDRECHT.
Op de werf van de machinefabriek der firma PENN EN BAUDUIN te Dordrecht is
gisteren de 42-jarige arbeider G. FLORUSSE van een in aanbouw zijnde
spanning voor de nieuwe Moerdijksche brug gestort. De man was op slag dood.
Hij laat een vrouw en een kind achter.
[Vaderland 1935_09_10_1_03 ]
NB.
Adresboek 1930:
Florusse, G., Zeehavenlaan *144, smid, 1930, pag. 247

- EEN ONGELUK. Te Dordrecht waren gisterochtend werklieden van den
lompenhandelaar L. [Is. Leviticus, Boogjes 17], aan de BOOGJES, bezig balen
lompen van den pakhuiszolder omlaag te laten. Plots schoot het staaldraad
uit de lier en viel daardoor een baal lompen van 250 kg op den rug van den
beneden staanden 62-jarige weger G.K. Zeer ernstig gekwest werd de man door
den geneesheer der politie behandeld en vervolgens per ziekenwagen naar het
Gemeentelijke Ziekenhuis vervoerd. Vermoedelijk is de ruggegraat gebroken.
[Het Volk 1917_08_15_0_04 ]

- DOODELIJK ONGEVAL TE DORDRECHT.
Hedenmorgen vroeg had te Dordrecht aan de spoorburg over de Oude Maas een
doodelijk ongeluk plaats. De 46-jarige brugknecht W. van V. uit Dordrecht
was behulpzaam bij het opendraaien van de brug en viel, toen hij een
lantaarn wilde aansteken in het water. De brugwachter, die een gil had
gehoord, stapte direct in een roeiboot en zocht de omgeving af, evenwel
tevergeefs. Van den knecht was niets meer te ontdekken. Ook dreggen leverde
geen resultaat op. De man was gehuwd en had vier kinderen.
[Vaderland 1938_02_11_2_07 ]
NB. Adresboek 1938
Venrooij, Wed. W. van, 's-Gravendeelschedijk 4, 1938, pag. 421

- Te huur. EEN PAKHUIS te Dordrecht met vergunning tot berging petroleum,
stal voor een paard en zolder. Adres: VAN SON Azn., Reeweg Oost 110 [of
410], Dordrecht
[NRC 1919_01_23_2_07 ]

- MENSCHLIEVEND HULPBETOON:
Bij Kon. Belsuit van 15 (of 16) dezer is als blijk van goedkeuring en
tevredenheid de bronzen eerepenning voor menschlievend hulpbetoon en een
loffelijk getuigschrift toegekend aan (o.a.):
* A.F.Th. LAUWERS, schipper te ZWIJNDRECHT (Belgie), wegens de door hem
met
levensgevaar verrichte redding van een kind uit het water van de Nieuwe
Haven te Dordrecht, op 5 Februari 1915;
* G. BODDE, los werkman te Delft, wegens de door hem met levensgevaar
verrichte redding van een kind uit het Singelwater te Delft, op 8 maart
1915;
[NRC 1915_04_21_1_01 ]

- Zonder dat daartoe eenige aanleiding bestond heeft gistermiddag de
lompenkoopman A.D. te Dordrecht den 25-jarige werkelooze A. de H. in de
Wijngaardstraat met een mes in den buik gestoken. De man is kort daarop aan
de bekomen verwondingen overleden. D. is gearresteerd en opgesloten. De
politie heeft de zaak in handen. Het lijk is naar het Gemeentelijk
Ziekenhuis overgebracht ter gerechtelijke schouwing.
[Vaderland 1928-05-30-1-01 ]

- Hedenmorgen is de stoombootkapitein P. KUNST (Pieter Kunst) bij het
schoonmaken van zijn boot De Bruinvisch in de Nieuwe Haven te Dordrecht te
water geraakt en verdronken. Het lijk is opgevischt.
[NRC 1916_05_06_2_09 ]

- GOUDLEER NAAR RUBENS.
De heer Otto van Tussenbroek schrijft ons:
In een der zalen van het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem worden thans
een vijftal zeer groote (hoog m. 4.65 en wisselend tusschen m. 3.50 en m. 5
breedte) goudleeren paneelen tentoongesteld naar ontwerpen van RUBENS,
jachttafereelen met als afsluiting van den middenwand: dansende figuren in
het park van het kasteel 't Steen te Antwerpen. Het is, nadat het in 't
museum geplaatst werd, gebleken, dat dit stuk een sterke overeenkomst heeft
met schilderij van Rubens, hetwelk zich in het Hof-Museum te Weenen bevindt
en van omstreeks 1635-1640 dateert.
Rubens schijnt vaak ontwerpen te hebben gemaakt voor gobelins en het
vermoeden rijst, dat deze GOUDLEER PANEELEN naar gobelin-kartons vervaardigd
zijn, want er zijn dingen in deze doeken, die daar sterk aan
herinneren........etc.
De paneelen, voor het meerendeel knap gerestaureeerd, zijn afkomstig UIT EEN
HUIS TE DORDRECHT, waaruit zij ruim 30 jaar geleden overgingen aan den heer
Schouten te Delft.... etc.
[NRC 1920-08-12-2-09 ]

- Zoo spoedig mogelijk gevraagd in een klein gezin, eene nette fatsoenlijke
Dienstbode, v.g.gv.
Adres: P. Coenegrachts, Wijnstraat, Dordrecht.
[Centrum 1916_12_18_0_12 ]

- Gezocht familie Thibaut, Antwerpen.
Inlichting geven Hotel HENDRIK, Vriesestraat, Dordrecht, Steenweghen.
[NRC 1914_10_11_1_08 ]

- Beek bij Nijmegen: Hotel 'Groot Berg en Dal' tel. Nijmegen 400, Sch. gel.
in eig. gr. t. en boss. 's Winters str. w. en k.w. Centr verw. Het plekje v.
Uw Pinkster- en weekend-uitstapje. Pr. op aanvr.
- Bergen (Binnen) ''t Huis de Haemstede' tel 10 Stroomend warm en koud
water. Centrale verwarming.
- Bergen (N.H.) 'Oranje-Hotel' tel 3 vraagt pension-tarieven
- Breda. Hotel Mastbosch.
- Bussum (Gooi). Hotel Pens-Rest. 'Nieuw Bussum' tel. 96 (A.C. van
Hardevelt)
- Doorn. De parel der Stichtsche lustwaranda.
- 's-Gravenhage. Hotel de la Promenade (G.A. Vermaat)
- Heelsum. Hotel 'Klein Zwitserland' (A.H. de WILDE)
- Laag Keppel. Hotal Pension 'De Gouden Leeuw' (G.W. KETS)
- Laren. Hotel Larenberg (eig. J.A. Dallovaux)
- Lunteren. Hotel De Veluwe (P. Rutgers)
- Noordzeebad Norderney, Strand Hotel Kaiser (Jan Dommering)
- Ooserbeek. Hotel Pension Ter A.A. Doorwerth (H.J. Hegger)
- Rhenen. Dennenlust fam pension Villa Bergzicht (gez. Hootsen)
- De Steeg. fam. pension Lindenhove. (eig. B.A. Hupkes)
- Zandvoort. Cornerhouse, naast Jurhaus (dir. Camping)
[NRC 1929-05-11-1-14 ]

- Echtscheiding - Tweede aankondiging.
KOSTELOOS - Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te ROTTERDAM, van 28
April 1913, is het huwelijk tusschen Jansje de GROOT, verpleegster en Pieter
BEERENS, los werkman, beiden wonende te Rotterdam, ten verzoeke van
eerstgenoemde ontbonden verklaard door echtscheiding met al de gevolgen bij
wet bepaald. Mr. W. NOLEN.
[NRC 1913_07_04_1_04 ]

# # # # #

- [Navorscher 1865] Cornelis Gillis Ocker Stoop (vgl. XIV. bl. 336).
* Zijn portret werd vervaardigd ten koste der loge La Flamboyante en in eene
plegtige rouwloge aan de leden ten geschenke gegeven.
* door SMITS VAN NIEUWERKERK, Dordrecht.

- [Navorscher 1865] Jacob Moelaert (vgl. XV. bl. 120). JACOB MOELART was
portretschilder en kunstliefhebber te Dordrecht en geboren in het Jaar 1649.
Zijn portret wordt aldus beschreven etc.

- [Navorscher 1865] Huwelijken van predikanten, te Goes gesloten of aldaar
aangeteekend.
O.a. :
* 1684, ondertr. 1 dec., en getr. 20 do.
ALBERTUS BUYTENDYCK, j.m.van Dordrecht, en CORNELIA VAN SABBINGE, j.d. van
Goes.

- [Navorscher 1863] OUDHEID-, MUNT- EN PENNINGKUNDE.
1813 (24 november). Verdedìging van Dordrecht. Zilveren eerepenning door de
heeren mr. W.B. DONEER CURTIUS en jhr. P. REPELAER VAN SPIJKENTSSE,
alsdaarmede door Z. M. belast, den 3den mei 1819 toegezonden aan 51 burgers
van Dordrecht, die zich bij de omwenteling van 1813 bijzonder gekweten
hadden, en later nog toegezonden (volgens de Staats-Courant v. 9 augustus
1819) aan 16 andere burgers.
Het lint, waaraan deze penning gedragen werd, was (volgens ROCHEMONT en
BISCHOF, Ridderorden, enz.. . . 1843 bl. 141) wit met roode binnenranden, d.
i. met twee roode strepen.
[In den catalogus der delfsche
tentoonstelling staat verkeerdelijk 1809 in plaats van 1819 als jaar van
uitreiking opgegeven; ook is op dezelfde bladzijde verzuimd na no. 123
eenige ruimte over te laten, waarboven het opschrift Penningen had behooren
geplaatst te zijn].

- [Navorscher 1864] Omwenteling van 1813.
Een Dordrechtenaar dezer dagen met belangstelling het Gedenkstuk der
Verlossing en Herstelling van Nederland in den jare 1313, door A. B.
LASTDRAGER, bekroond en uitgegeven door de Maatschappij Tot Nut van 't
Algemeen, weder opslaande, leest daarin, met betrekking tot zijn vaderstad,
van den 24 nov. 1813 het volgende: "Trouweloos naderden evenwel, en
niettegenstaande hunne belofte, de Franschen Dordrecht, op den 24sten in den
vroegen morgen, welke tot de levering (van 200,000 Francs) bepaald was ;
verdreven, na eenigen wederstand, de aan het Papendrechtsche Veer geplaatste
en door de gemelde booten niet doelmatig genoeg ondersteunde manschappen. Na
dezen aftogt plaatste de vijand zijn geschut aan het Veer, tegenover de
stad, en ving een hevig bombardement, twee uren lang durende, op haar aan.
In den beginne werd het vijandelijk vuur, door beide de gewapende
vaartuigen, beantwoord, maar een derzelve afdeinzende, vattede het andere
post over het Veer, en schoot van tijd tot tijd terug, ofschoon met zoo
weinig nut, dat der Franschen magt geene afbreuk leed, en het kruid en lood
der onzen bijna geheel verbruikt geraakte. Nu klom de vrees, in aller harten
reeds hoog gestegen, ten top; men stelde zich de aanstaande ijselijkheden
voor, zoo de Franschen de stad, na dezen wederstand, bemagtigden; de
verwarring bekwam de overhand, en slechts ééne kardoes was nog maar overig
in de boot, welke bijna alleen de stad beschermde.
Zoo deze laatste nu ook nutteloos verschoten werd, dan!.... Doch neen! God
zond, in dezen angst, een' 'man, die de rigting des geschuts beter kende. De
heer MERKUS vroeg, en kreeg verlof, om het stuk op de Franschen aan te
leggen en los te branden. Het thans zoo kostbare overschot van den voorraad
werd ingeladen, een daar liggende koevoet er voor gestopt, en met dit schot,
zeven vijanden te gelijk verdelgd. Nu meenden de Franschen, dat het den
onzen eerst regt ernst werd. Zij verschrikten over een zoo wel bestuurd en
moordend vuur. Het ophijschen der roode met wit doorstreepte Dordsche vlag,
door hen voor de Britsche gehouden, deed hen de aankomst van engelsche
hulpbenden vreezen, en zij vlugtten, na een verlies van ongeveer dertig
hunner aan dooden en gekwetsten."
Bovengemelde vraagt, of gemelde heer MERKUS, aan wien Dordrecht, naast God,
vooral zijne redding en verlossing dankt, nog in leven is; zoo niet, wanneer
en waar die heer is overleden?
J. H. P.

- Akte van indemniteit, afgegeven door de Dordtse predikant J. Dibberius
namens Ds. Joannes Bocardus, d.d. Dordrecht 13-4-1619 betr. Magdaleenken
Meganck van Pruissel, wed. Jan van Espen die elders gaat wonen.
- Rentebrief van 6 gulden per jaar op een huis aan het Grote Hooft te
Dordrecht, verkocht door Lucia Willemsdochter, wed. van Cornelis van Nuys
Cornelisz. aan gasthuismeesters van het H. Sacramentsgasthuis, d.d.
Dordrecht 18-6-1658. Getekend G. Michaelis. Charter op perkament. Zegels
verloren.
- Oorkonde d.d. 3-11-1463 ten overstaan van schepenen van Dordrecht (Heynric
Pupken, Jacob Jansz, Bertout [Coe..]soon en Cornelis Boegarthen Geritsz)
waarbij Cornelis Evertszoon van Boomel aan Aernt Geritssoon van Slydrecht
verkoopt 12½ morgen land in Adriaen van Naeldwycx Ambacht tot Slydrecht,
tussen Reynen Willemssoon lant en Adrien van Naeldwycx land. Borg: Jan
Willemssoon Slydrecht. Charter op perkament, met drie nog vrij gave zegels
[ http://www.vandersteur.nl/manuscripten/cat27_online.htm ]

* * *
Erica
- WEBSITE SCHILDERT WERVEN LANGS NOORD.
* Cees van Homoet, scheepswerf Van der Giessen de Noord in Krimpen aan de
IJssel.
* www.scheepsbouw-alblasserdam.nl
[AD/De Dordtenaar za 15-10-2005]

- interview: De Dordtse freelancejournalist Wim van Wijk schreef met zijn
collega Frits Baarda Het Dordtboek. De geschiedenis van de stad in
bijna-zakformaat.
STAD DORDRECHT IN EEN 'WEETJESBOEK'.
(o.a. Siem Wulfse, in 1983 Sterkste Man van Europa)
[AD/De Dordtenaar vrij 21-10-2005]

- HISTORIE HERVORMDE GEMEENTE DUBBELDAM.
* 375-jarig bestaan haar geschiedenis in boekvorm (E 7,50).
[Dordt Centraal za 15-10-2005]

- 'OUWE WERF' BELICHT.
* boek 'De Ouwe Werf van Cornelis Smit tot Cornelis Verolme 1812-2005' (door
Bram Belder).
[AD/De Dordtenaar za 22-10-2005]

- Bedrijf verkast na eeuw. De Koning Vlees-Vleeswaren sluit na 95 jaar het
hoofdstuk Rijsoord.
'Oer-Rijsoords' vleesbedrijf na 95 jaar weg uit Vlasdorp. Volgende maand
wordt het nieuwe pand betrokken.
(grootvader Jacob Jan DE KONING in 1910 het vleesbedrijf startte
(Dorpsstraat nu Rijsoordsestraat))
[AD/De Dordtenaar di 25-10-2005]

* * *

- Verkooping bij E.J. Brill te Leiden.
18 October 1886 en volgende dagen, der belangrijke Bibliotheken van wijlen
de Heeren: Dr. P. Harting, Prof. aan de Hoogeschool te Utrecht; Dr. A.
Heynsius, Prof. an de Hoogeschool te Leiden, Dr. J.A. DELHEZ, GENEESHEER TE
DORDRECHT; Dr. N. van de Wall, Leraar afd. Natuurk. te Amsterdam.
De Catalogus is op franco aanvrage verkrijgbaar.
[bron: De Groene Amsterdammer Datum 18861010 Pagina 8 ]
(online op : www.groene.nl/zylab ; Hier vindt u - in facsimile - de 64
eerste, volledige jaargangen van De Groene, van 1877 tot en met 1940. Dit
archief is per pagina en per artikel doorzoekbaar op in de tekst voorkomende
termen)

- De vader van JACOB SPRUIT te Alblasserdam, wiens zoon bij het breken van
de brug aan het Papendrechtsche veer te DORDRECHT het leven verloor, heeft
bij het gemeente bestuur van Dordrecht eene aanvrage tot schadevergoeding
ingediend, welke aanvrage bij de eerste raadsvergadering behandeld zal
worden. Andere ingezeten uit diezelfde plaats, die bij die gelegenheid te
water zijn geraakt en daardoor hun kleederen in meerdere mate beschadigd
zagen, schijnen reeds eene schadeloosstelling ontvangen te hebben.
[bron: De Groene Amsterdammer Datum 18850719 Pagina 14 ]

- In een Woensdag gehouden vergadering van den gemeenteraad van Dordrecht
kwam aan de orde het verzoek van J. SPRUIJT te Alblasserdam, om
schadevergoeding wegens het verdrinken van zijn zoon bij het ongeluk aan het
Papendrechtsche veer op 7 Juni jl.
B. en W. hebben een onderzoek naar den oorzaak dier ramp ingesteld, waarvan
het resultaat is dat het breken der brug niet aan de schuld of nalatigheid
van gemeente-ambtenaren is te wijten. Van verplichting tot vergoeding kon
derhalve h.i. geen sprake zijn. Zou wellicht op grond van billijkheid -
afgescheiden van verplichting - eenige vergoeding zijn toe te kennen, B. en
W. vreesden dat die billijkheid, zooals ook in het verzoek van adressant
doorstraalde, niet geheel van het denkbeeld van verplichting zou zijn af te
scheiden en meenden daarom, dat het van hun standpunt juister was den Raad
te adviseeren afwijzend op het adres te beschikken.
Dienovereenkomstig is blijkens de Dordr. Ct. besloten.,
[bron: De Groene Amsterdammer Datum 18850823 Pagina 14 ]

- EEN DUBBELZINNIG GRAFSCHRIFT.
Op 't kerkhof te Bingen staat op een grafsteen:
Wohl auch die stille Häuslichkeit
Ist eines Denkmals werth
Ihr sei es hier von mir geweiht
Und wer die Tugend ehrt,
Auch in dem einfachen Gewand,
Mir meinem Schmerz, ist er verwandt.
Baedeker verhaalt hiervan, dat de notaris FABER, een geestig man, dit versje
maakte, teon een weduwnaar, die niet bijzonder gelukkig met zijne vrouw had
geleefd, hem een grafschrift had verzocht en dat die regelen reeds jaren op
het graf hadden gestaan, toen men tot de ontdekking kwam: dat een ondeugende
trek door de beginwoorden speelde: Wohl ist Ihr und auch mir.
E. Laurillard.
[bron: De Groene Amsterdammer Datum 18851220 Pagina 14 ]

- De afd. Dordrecht der Vereeniging tot Bevordering van Fabrieks- en
Handwerknijverheid in Nederland vierde deze week haar 30-jarig bestaan. De
afdeeling is den 10 Februari 1855 opgericht door den heer mr. J.E.B.L.
MARITZ VAN CRAIJESTEIN, en telde aanvankelijk 23 leden, welk getal in dat
jaar is vermeerderd tot 31 leden. Het is geleidelijk geklommen tot 100 leden
in 1877, tot nu in 1885 het cijfer van 125 is bereikt.
[bron: De Groene Amsterdammer Datum 18850215 Pagina 13 ]

- De Ned. Bell-Telephoon-Maatschappij te DORDRECHT heeft haren dienst
geopend. Zijn aanvankelijk slechts enkele ruim 60 geabonneerden aangesloten,
met het maken der geleidingen wordt ijverig voortgegaan, zoodat binnenkort
de geheele stad met een net van draden zal zijn overspannen. Het voornemen
bestaat, het kantoor der Rijkstelegraaf aan te sluiten.
[bron: De Groene Amsterdammer Datum 18840810 Pagina 13 ]

- De heeren Van der Made en Bikkens, te Dordrecht, hebben concessie gevraagd
voor een tramlijn Zevenbergen-Klundert-Willemstad.
[bron: De Groene Amsterdammer Datum 18841116 Pagina 14 ]

- Aan het examen van Tesselschade te ARNHEM namen 32 aspiranten deel.
Geslaagd zijn de dames
Blauw, Van Dijk, De Mol, Norenberg, Van Hoist UIT DORDRECHT,
Deljest uit Den Haag, Grenier te Delft, De Jong te Rijnsburg, Linders te
Rotterdam, Altena te Schagen, Van Braam te Leersum, Kuit te Uitgeest,
Langereis te Medemblik, Van der Lijn te Bovenkarspel, Roos te Zaandijk, J.
en B. Van Sonsbeeck te Hoorn, Swart te Wognum, Van Weurdingen te Tessel
(Texel).
[bron: De Groene Amsterdammer Datum 18840406 Pagina 13 ]

- H. VRIESENDORP en C. VAN WAGENINGEN, Makelaars te Dordrecht, zullen op
Dinsdag 15 Mei 1883 namiddag een uur publiek verkoopen:
EEN PARTIJ KOFFIE EN THEE
door zoet water beschadigd, afkomstig uit den brand van 6 Mei jl. en
liggende in het pand wijk C. No. 147 aan de BOOMSTRAAT te Dordrecht, alwaar
de verkooping zal plaats hebben en de goederen op den dag van verkoop van 's
morgens 8 uur af bezichtigd kunnen worden.
[bron: De Groene Amsterdammer 13 mei 1883, pagina 5 ]
[ook(!): De Groene Amsterdammer 20 mei 1883, pagina 1 ]

- VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOOPING, wegens sterfgeval,
ten overstaan van den Notaris Mr. J.D. Schultz van Haegen, te Dordrecht, in
het Koffiehuis ZAHN, bij veiling en afslag, op Dinsdagen 10 en 17 Juli 1883,
's avonds 7 ure, van het hechte, sterke, uitmuntend onderhouden, van ouds
gerenommeerde en florissante Logement 'HET WITTE PAARD', met Bleekveld, of
Tuin, Achterhuis en Erf, te Dordrecht, aan den Riedijk, get. C. 321, achter
uitkomende aan de Gedempte Gracht en met een vrijen gang in het
Torenstraatje, groot ..(?) A 68 c.a.
Bevattende, beneden: voorkamer met bedstede en kast, décharge of pakkamer
met slaapkamertje daarboven binnenkamer en groote gelagkamer achter, alles
van gasleiding voorzien en met waterleiding door het geheele huis, flinke
keuken in het onderhuis, 2 groote verwulfde watervrije kelders met toegang
tot de straat, afdak met privaat, en in het afzonderlijk achterhuis, beneden
werkplaats en privaat, en boven nieuw ingericht Atelier voor schilders;
boven: 18(13?) meerendeels net behangen en van kasten voorziene
logeerkamers, waarvan enkelen met bedsteden, voorts kasten op de portalen,
en dientbodenkamer met 2 bedsteden; loopende over het geheele huis een
groote droogzolder.
De kooper zal moeten overnemen den geheelen Inventaris tegen taxatie van
wederzijdsche deskundigen.
Aanvaarding 1 September 1883; grondlasten 1883 f 44,22.
Bezichtiging met een consentbillet van voornoemden Notaris Maandagen en
Dinsdagen 9, 10, 16 en 17 Juli 1883, 's morgens 10 tot 2 ure.
[bron: De Groene Amsterdammer Datum 18830701 Pagina 4 ]

- STAMKART. Een kortstondige ziekte maakte op den 15en Januari ll een einde
aan een welbesteed leven. De oud-hoogleeraar. dr F.J. STAMKART ontsliep op
dien dag in den ouderdom van bijna 77 jaren. Velen in ons land weten welk
...etc.
Dordrecht, 9 Febr. 1882, A.L.J. BOUTEN.
[bron: De Groene Amsterdammer Datum 18820219 Pagina 3 ]

- LETTERKUNDE. VISITE EN HOLLANDE PAR JEAN AICARD.
Als een zanger der Middeleeuwen, als een Grieksche rapsodist, is de Fransche
dichter, Jean Aichard naar Holland getogen. Hij trok van stad tot stad,
overal zijn gehoor door zangerige gedichten aan zich kluisterende.
Zijn...etc.
Het boek van Jean Aicard geeft achtereenvolgens den indruk weer, dien
DORDRECHT, Leyde, Amsterdam, Den Haag, Scheveningen en Rotterdam op den
dichter maakte en moge het der beschrijving aan belangrijkheid falen, de
dichterlijke taal, het hart dat warm klopt voor Holland en zijn vrienden,
vergoedt die ruimschoots. Te Amsterdam...etc....
[bron: De Groene Amsterdammer Datum 18790302 Pagina 4 ]

- Met ingenomenheid vermelden de buitenlandsche tijdschriften die zich met
kunst in laten eene ets: DORDRECHT, door den heer Storm van 's Gravensande
in het tijdschrift 'the Etche' geleverd. De nevelachtige zonneschijn of de
zonnige mist over de laaggelegen stad aan de rivier verspreid is met
kunstvaardige naakt weergegeven.
[bron: De Groene Amsterdammer Datum 18790921 Pagina 2]

- Muziekfeest van de Maatschappij tot bevordering der Toonkumst.
mej. Wilhelmine GIPS uit Dordrecht (sopraan)
[bron: De Groene Amsterdammer 18790525 Pagina 3]

- VEILINGEN.
Dordrecht. 23 Oct., 7 u., Koffiehuis van Zahn, 5 perceelen bouwgrond aan de
Vischstraat.
[bron: De Groene Amsterdammer Datum 18781027 Pagina 1]

- VEILINGEN.
Dordrecht. 11 Sept., 7.30 u Zahn,
Huis, Wijngaarden [Wijngaardstraat ?] 453
Huis, idem, 471
Huis, Torenstraat 451
Huis, id, 450
Huis, Heerheijmanstraat 560
Winkelhuis, Steegoversloot 1087
Dordrecht. 13 Sept., 10 u Zahn, Bouw- en Weiland. polder Oud-Piershil, gr.
4.96.90 hect, Herberg de Roode Leeuw, Zwarteluizendijk
[ bron: De Groene Amsterdammer Datum 18780915 Pagina 1]

- (Uit de Javasche Ct.)
Departement van Binnenlandsch bestuur.
Verlengd: het aan de tweede klerke op het ass. redidentiekantoor te Bangil
(res. Pasoeroean), mevr. N. BOLDUAN geb. FUKUR, gerekend van 30 Nov. 27
wegens gew. redenen verleend binnenl. verlof voor den tijd van twee maanden
b.b. van den lande, om dezefde redenen en onder dezelfde voorqaarden met een
gelijk tijdvak.
[NRC 1928-04-01-1-14 ]

- SPAANSCHE GRIEP. Te Dordrecht wordt de Spaansche griep nog al onder de
militairen, van wie reeds een kleine honderd zijn aangetast. Ook onder de
burgerij zijn verschillende patienten, zoowel onder de volwassenen, als
onder de kinderen. Deze laatsten gevoelen zich minder ziek dan de grooteren.
[Het Centrum 1918_07_25_0_03 ]

- (advertentie) Hiermede berichten ondergeteekenden dat, zij wegens het
heerschen der Spaansche Griep hare KANTOREN en FABRIEKEN tot Maandag a.s.
gesloten houden.
N.V. Vereenigde Banket en Speculaas-fabrieken Dordrecht.
[NRC 1918_10_23_2_07 ]

- Gistermorgen is de 10-jarige N. de W., in de Voorstraatshaven te Dordrecht
gevallen en verdronken (D.Ct.).
[NRC 1918_08_02_1_02 ]

- Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve Vader, Behuwd- en
Grootvader DANIEL CRENA DE IONGH
Dordrecht, Groenmarkt 17.
S. CRENA DE IONGH Dzn.
A. CRENA DE IONGH-van Oldenborgh
en Kleinkinderen
Dordrecht, 17 Januari 1933.
[Het Vaderland 1933_01_18_2_04 ]

* * *
http://www.swissinfo.org/sen/swissinfo.html?siteSect=108&sid=4047437
Sunday 23.10.2005, CET 02:08
River Rhine transports Swiss to New World
[afb.]
The River Rhine transports Swiss to the New World (Musée d'Art et
d'Histoire, Fribourg)
"It was an immense journey over water."
Thousands of Swiss poured into the port of Dordrecht in the Netherlands at
the start of the 19th century, on their way to the New World and a new life.
Their arduous journey began at Basel, where they climbed on board barges and
followed the Rhine - Europe's busiest waterway - to the sea.
"The two- or three-week journey was no pleasure trip," recounted Swiss
historian Martin Nicoulin. "They were crammed onto boats sailing along a
heavily polluted river."
When the emigrants reached the Rhine delta, many were taken to hospitals in
Dordrecht and 's-Gravendeel with smallpox and nursed there, explained Cees
Esseboom, a local historian.
"Since 1686, there had been no cases of smallpox reported in Europe and so
there was quite a scene when smallpox was once again found in Dordrecht," he
said.
Those who succumbed to the disease were buried next to the town's "New
Church". However, there is little evidence of their suffering. The church is
now a supermarket and the cemetery a car park.
The Swiss emigrants who passed through Dordrecht around 1819 had the biggest
impact on the region. Around 2,000 Swiss - mostly from Fribourg - were
heading to Brazil to found the city of Nova Friburgo.
Driven from their homes by hunger and poverty, the emigrants were anxious to
start a new life.
However, they had to spend many months around Dordrecht before they could
set sail to Nova Friburgo.
King John VI of Portugal - who had fled Napoleon's army to Brazil - gave
them each the handsome sum of one guilder per day to keep their spirits up
before embarking on the journey across the ocean.
The journey up the Rhine was just a foretaste of the treacherous voyage that
they were about to undertake.
swissinfo special correspondent, Samantha Tonkin in Dordrecht

* * *
- The History and Genealogy of the van der Merwede Family:
http://vandermerwede.net .
- LUNENBURG TOWNSHIP FIRST FAMILIES 1750-1784 Master Index V:
Johannes VAN HOBOKEN - Holland Dordrecht on ship Gale 1751 (32 yrs.);
Halifax Victualling List 1753; Return of Arms 1753; Live Stock 1754; Town
Lot 1753/4; 30 ac Lot 1753/4; L'burg Victualling List 1755;
Doopdatum 1719.02.14
Naam kind Johannes
Naam moeder Pergens, Maria
Naam vader Hoboken, Robert van
- Bernard Mandeville (1670-1733) was a British philosopher and social
satirist. He was born in DORT, Holland, and received a Doctor of Medicine
degree from University of Leyden in 1691. He began his practice in stomach
and nervous disorders. Shortly thereafter, Mandeville went to England and
married. It is believed that he had two children. Benjamin Franklin met
Mandeville in London and wrote in his Autobiography that he seemed "a most
facetious, entertaining companion."
[http://home.business.utah.edu/~fincmb/mand.html]
- In the records of the Reformed Church at Flatbush, Elbert Stoothoff
married Johanna Lupardus, born in DORT and lived in Flatlands, on March 28,
1714. [http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~hoagland/cortelyou.html]
Naam vader Luperdus, Wilhelmus
Doopdatum 1695.01.20
Naam kind Joanna
Naam moeder Wesel, Cornelia van
- NATURALIZATION ACTS: THOMAS OULRY, born at Dort in Holland, son of Thomas
Oulry and Catharina Reus.
[http://199.4.147.11/gen/Denizations/XVIII-p224.txt]
Naam vader Oulrij, Thomas
Doopdatum 1664.10.20
Naam kind Thomas
Naam moeder Rens, Catharina
- Press 1. L. 38. after "Germany," add "George Penuce, Son of George Penuce,
and Margaret his Wife, born at Smirna in Turkey, Philip Lewis Talbor, an
Infant of about Twelve Years of Age, Son of Sir Rob. Talbor and Dame Eliz.
his Wife, born at Paris in France, and Jean Sneeuw, Son of Jan Paterson
Sneeuw and Annakie de Kest his Wife, born at Dort in Holland."
Press 2d, L. 15. after "Waldeck," insert "George Penuce, Philip Lewis
Talbor, and Jan Sneeuw."
[From: 'House of Commons Journal Volume 10: 4 March 1693', Journal of the
House of Commons: volume 10: 1688-1693 (1802), pp.
842-43][http://www.british-history.ac.uk/report.asp?compid=29328]
Naam vader Sneeuw, Jan Pietersen
Doopdatum 1672.06.05
Naam kind Cornelis
Naam moeder Kedts, Annichje de
- DEKKER, JEREMIAS DE (1610-1666), Dutch poet, was born at DORT in 1610. His
father was a native of Antwerp, who, having embraced the reformed religion,
had been compelled to take refuge in Holland. Entering his father's business
at an early age, he found leisure to cultivate his taste for literature and
especially for poetry, and to acquire without assistance a competent
knowledge of English, French, Latin and Italian. His first poem was a
paraphrase of the Lamentations of Jeremiah (Klaagliedern van Jeremias),
which was followed by translations and imitations of Horace
[http://jcsm.org/StudyCenter/Encyclopedia_Britannica/DAH_DEM/DEKKER_JEREMIAS
_DE_1610_1666_.html ]

* * *
Erica


* * *
EricaSubject: ! 1819: niet-Haarlemmers getrouwd in Haarlem
From: hans.lington @spamtrap hccnet.nl
Date: Sun, 11 Sep 2005 20:54:02 +0000 (UTC)

1819: niet-Haarlemmers getrouwd in Haarlem

naam lft geb plaats
Johann Friedrich Allbrecht 62 Guthmannshausen
Nikolaas Anslijn 18 Leijden
Maria Arentsen 32 Deventer
Catharina Bakker 28 Velsen
Johannes Cornelis van den Berg 22 Amsterdam
Susanna Beth 25 Amsterdam
Henderik de Boer 26 Hensbroek (N-H)
Joannes Bonfrere 27 Heemstede
Elisabeth Catharina Bos 32 Gouda
Jan Bosman 24 Arnhem
Cornelia van Breemen 25 Waverveen
Petronella van Breevoort 40 Bloemendaal
Johannes Breukers 33 Nijmegen
Hendrik Antonij van der Burgt 57 Rheden
Anna Michtilda Coninx 29 Bree
Cornelis Corver 24 Velzen
Margarethe Marie Cruse 36 Bramsche in Hannover
Mattheus Daalmeijer 40 Amsterdam
Johanna Anthonia Deijs Of Feijssen 27 Arnhem
Jacobus Le Duc 26 Amsterdam
Knelisjen Eiberts (Driessen) 26 Doornspijk
Jannigje van Eijk 37 Dordrecht
Abraham Emens 50 Rotterdam
Marijtje van Ferm 47 Bloemendaal
Jan le Fevre 26 Amsterdam
Andreas Frink 50 Neitershausen Bij Cobentz
Joannes Josephus Martinus Frönd 27 Boke in het Paderbornse
Esther van Gasteren 24 Amsterdam
Jean Florent Anne de Geer 33 Utrecht
Johan Jacob Gieszen 20 Enkhuizen
Hijacinthe Girard 23 Neuchâtel (Zw)
Daniel Goguelin 65 Amsterdam
Adrianus Gotting 30 Bloemendaal
Venna Maria Greswinkel 31 Furstenau (Hannover)
Neeltje van Grijpenstijn 41 Weesp
Pieter de Haan 23 Weesp
Joanna Maria Habraken 40 's Hertogenbosch
Hendrik Jan Hartgerink 30 Lochem (Gld)
Adrianus Simon Havelaar 24 Aalst Bij Bommel
Theunes Hendrikse Bloksma 31 Dokkum
Johannes Casparus Henning 21 Hoorn
Fredrick Holderbergh 33 Zaltbommel
Jan Holleman 20 Montfoort
Dirk Hoogendam 25 Rotterdam
Hendrikje van der Horst 47 Alkmaar
Regina Catharina Huijghens 27 Amsterdam
Johann Georg Hütter 69 Wesenbach
Anthonij Carel Inpijn 21 Utrecht
Harrewijntje Jacobs 34 Bloemendaal
Elizabeth Jonas 21 Amsterdam
Jannetje Kerkhoven 24 Spaarndam
Jannetje Kerkman 40 Zandvoort
Willemijntje Kinderman 19 Spaarnwoude
Anna Margaretha Kisselbach 22 Marburg (In Keur Wessen)
Jacobus van der Klos 38 Rhijnsaterswoude
Clara Kraan 21 Rhijnsaterswoude
Johannes Henricus Krul 30 Amsterdam
Gerrit Landwerd 35 Heemstede
Anna Margaretha Lange 29 Gock (In Pruissen)
Geertruida Petronella van de Linde 28 Elburg
Alida Jacomina Lindeman 26 Apeldoorn
Carel van der Linden 23 Gouda
Aaltje van Loosen 27 Enkhuizen
Abraham Johannes van Louwen 28 Amsterdam
Petrus Henricus Martinus Maas 25 's Hertogenbosch
Johann Georg Mangold 43 Ohrenberg in Wustenberg
Friedrich Wilhelm August
Ferdinand Matthes 28 Berlijn
Anna Cornelia Meijer 28 Bodegraven
Geertruij Maria Metrop 33 Amsterdam
Petrus Molenkamp 28 Alkmaar
Johannes Munnik 39 Maastricht
Frans Nieuwenhof 27 Heemstede
Henricus Oomes 32 Oosterhout
Neeltje Passchier 31 Bloemendaal
Julie Patus 36 Neuvevrele in Neuchatel
Michel Pellegrin 37 Villar in Piemont
Pietrus Peterssen 31 Amsterdam
Cornelis Quetters 27 Veen (Nbr)
Joannes van Raaphorst 24 Sassenheijm
Albertus Radijs 30 Meppel
Gis van Rijn 38 Teckop
Gijsbert Rolman 33 Beverwijk
Maria Gerarda Elisabeth Rood 43 Amsterdam
Hendrica van Santen 26 Aan de Bilt
Carolina van Schaik 27 Maarssen
Joannes Henricus Scholte 50 Freren in 't
Hanoversche
Henricus Joannes Schoonhuijsen 28 Rotterdam
Johann Jacob Schoor 35 Nassau
Joanna van Schooten 26 Bloemendaal
Joseph Schreider 32 in 't Oostenrijksche
Wilhelma Slosser 55 Arnhem
Geertruij Smits 29 Bloemendaal
Cornelia Snijders 56 Wijk Op Zee
Maria Sprenger 38 Bloemendaal
Martinus Springveld 32 Ilpendam
Sara Hendrica Stammler 36 's Gravenhage
Nikolaas Isaak Steevens 23 Leijden
Nicolaas Straatjes 21 Bloemendaal
Metje Venendaal 36 Culemborg
Margaretha Vonk 24 Heemstede
Margaretha Cornelia de Vries 44 Amsterdam
Peteronella Teodora van Westerheenen 38 Naarden
Hermina de Witt 28 Enkhuizen
Antje van Zeil 28 Heemstede
Abraham Benedictus Zijnen Wartel 34 Kedichem

scans verkrijgbaar.

mvrgr.

Hans

__________________________

- DORDTSE COMPONIST ROEST HERDACHT.
Adriaan Roest (1884-1930), dirigent, organist Bonifaciuskerk Wijnstraat,
pianist en violist
[Dordt Centraal za 29-10-2005]

- 375 JAAR HERVORMDE GEMEENTE DUBBELDAM.
boek (auteur Ary van Spijk)
[De Merwesteyn 26-10-2005]

* * *
- De wereldtentoonstelling te Antwerpen. [Wereldtentoonstelling voor
Kolonien, Zeevaart en Vlaamsche kunst]
Bekroningen voor Nederlandsche inzenders.
* Klasse 40: BOONEN en VAN HOOGSTRATE en Zn., Dordrecht, bronzen medaille;
* Klasse 90: N.V. Stikstofbindingsindustrie 'Nederland', Dordrecht, gouden
medaille;
* Klasse 85: N.V. Steenkolenhandel v.h. P. Looman en zn., Dordrecht, bronzen
medaille; Fa. A. Bos Rzn., Dordrecht, gouden medaille; N.V. Scheepswerf en
Machinefabr 'De Biesbosch', Dordrecht, zilveren medaille; Gerard Mauritz,
Dordrecht, zilveren medaille;
* Klasse 86: fa A Bos Pzn., Dordrecht, prix d'honneur; Boonen van van
HOOGSTRATEN en Zn., Dordrecht, bronzen medaille; medewerker JAAP KASTELEYN,
Dordrecht, gouden medaille;
* Klasse 89: N.V. Machinefabriek v.h. H.J. Koopman, Dordrecht, prix
d'honneur;
* Klasse 96: N.V. Scheepswerf en Machinefabr 'De Biesbosch', Dordrecht,
zilveren medaille;
Buiten mededinging, lid van de jury.
* Klasse 83: N.V. Schoen- en Lederfabriek FRANS V.D. ASSUM, Dordrecht.
[Het Vaderland 1930_10_04_1_05 ]

- BRAND IN EEN BIERBROUWERIJ.
Zondagavond om half 11 is brand ontstaan in de bierbrouwerij De Sleutel,
gelegen in de Raadhuisstraat te Gilze...etc.
[Het Vaderland 1937_09_13_0_08 ]

- Brouwerij De Sleutel
Varkenmarkt 64, Dordrecht
VERGADERING van aandeelhouders op Maandag den 3 April 1922 des voormiddags
ten 11 ure in een der lokalen van de Brouwerij te Dordrecht. De punten van
behandeling liggen ter visie ten kantore der Maatschappij.
[NRC 1911_03_18_1_04 ]

- Brouwerij De Sleutel
Varkenmarkt 64, Dordrecht
VERGADERING van aandeelhouders op Donderdag den 2 Maart 1922, des namiddags
ten 2 ure in een der lokalen van de Brouwerij te Dordrecht. De punten van
behandeling liggen ter visie ten kantore der Maatschappij.
[NRC 1922-02-22-2-12 ]

- Te Koop gevraagd: AFVAL STROOKEN PLAATIJZER, dikte 1 mm, 2 mm en 3 mm,
minste breedte 90 mm of veelvouden daarvan.
BANDIJZER 5/8 No. 14 en 1/4 ROND IJZER
Offerten met prijsopgaaf spoedigst aan: v.d. BERG & Co, Metaalwarenfabriek,
Varkenmarkt 2, Dordrecht.
[NRC 1918_03_13_2_11 ]

- Te koop gevraagd: een solide draaibank...etc.
Offerten zoo spoedig mogelijk aan VAN DEN BERG & Co, Varkenmarkt 2,
Dordrecht
[NRC 1917_11_22_1_04 ]

- OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
G.C. Hoolmans te Dordrecht en D.W. van Niekerk te Haarlem, Koffiehuis Zahn,
30 Maart en 6 April 1910.
1) Een kapitaal modern HEERENHUIS get. 11 met grooten Tuin en fraai
Koetshuis ge. 40 en 42 en Erven te Dordrecht met een frontbreedte van circa
15 meter, aan de GROENMARKT uitkomende aan de Varkenmarkt, Sectie F nr
1695..etc.
[NRC 1910_03_29_1_04 ]

- Van particulier te koop een zoo goed als nieuw FORD LANDAULETTE type 1926.
Rood bruin gelakt met ballonbanden en reiskoffer. VERSCHUUR, Varkenmarkt 37,
Dordrecht, Telefoon 332.
[Het Vaderland 1926-06-25-2-04 ]

- CANDIDAAT INDISCHE AMBTENAREN.
Bij beschikking van den minister van kolonien a.l., zijn aangewezen als
candidaat-Indische ambtenaren:
1) Louis NOÉ, geb. Volksrust (Zuid-Afrika) 12-4-1898
2) Frank BEET (Boet ?), geb. Den Helder 6-9-1892
3) Willem Johannes LEYDS, geb. Groningen 1-12-1896
4) Cornelis BAKKER, geb. Utrecht 3-4-1897
5) Sieze NIJDAM, geb. Groningen 3-3-1894
6) Gijsbert Arie Dirkse VAN ANDEL, geb. Grootegast 6-9-1897
7) Maximiliaan Pierre Eugène de MAN, geb. Maastricht 17-4-1894
8) Barthlomeus CORE, geb. Arnhem 1-8-1894
9) Lucas Evert DE VRIES, geb. Den Helder 3-9-1893
10) Jean Guillaume HART, geb. Amsterdam 3-5-1897
11) Frederik Willem CONRAD, geb. Amsterdam 25-3-1894
12) Edward George SEEPERS, geb. Batavia 16-12-1895
13) Willem Frederik Jacob BROUWER, geb. Onderdendam 5-12-1894
14) Hendrikus Albertus GIESEN, geb. 's-Gravenhage 12-7-1897
(St.Ct.)
[NRC 1916_01_05_1_02 ]

* * *
- Cornelis, Commertge;
weduwe van Dirck Eeuwoutsz., wo. te Schiedam, verklaart op verzoek van haar
zoon Arien Dircxsz. Quila, wo. te Rotterdam: dat zij zeer wel heeft gekend
en nog kent Lieventge EEUWOUTS, wo. te 's-GRAVENDEEL en Jan Eeuwoutsz. Quila
za., die gehuwd geweest is met Pietertge Meeuws, welke Jan Eeuwoutsz. enige
jaren regerend burgemeester in deze stad is geweest. Verder noemt zij nog in
dit verband de namen van Huijbrecht Corsz za., Gerrit Vis, de Visch (van wie
nog nazaten in Rotterdam wonen.), zie voor het familieverband 21 januari
1662.
[BRON: O.N.A. Schiedam, inv. no.: 772 blz.: 890]
[http://www.schiedamarchief.nl/index2.html]

- Visschers, Johan;
Coopman tot DORDRECHT, koopt zeker huis en erve staande en gelegen in de
Lange Nieustraat in de vergroting van Schiedam, van Pieter MARICHAL,
spijkermaecker, wonende in 's Gravenhage, in dato 20 October 1665.
[O.N.A. Schiedam inv. no. : 762 blz: 221]
[http://www.schiedamarchief.nl/index2.html]

* * *
- Johannes Cornelis Verheijden
Tweede distributie stamkaart, nr 055876, K Scheidingsweg 34 Dordrecht
E 7.00
[http://www.tweedehands-boeken.nl (Pauw-books)]

* * *
- Jan BOLLEURS
* 15-7-1927
+ 16-12-1947 Muarakuang
[bron: herdenkingsmonument begraafplaats Essenhof te Dordrecht]
- Begrafenis te Dordrecht sergeant vliegtuigtelegrafist Bolleurs. Op weg
naar begraafplaats (26 juli 1948).
[FOTO'S op: http://beeldbank.nationaalarchief.nl]

* * *
http://www.familysearch.org (1881 British census)

Household:
Name Relation Marital Status Gender Age Birthplace Occupation Disability
Theophilas HARGREAVES Head W Male 36 Hunslet Leeds, York, England
Manufacturer Starch
George P. HARGREAVES Son U Male 7 Hull, York, England Scholar
Agnes HARGREAVES Daur U Female 5 Hull, York, England Scholar
Florence E. HARGREAVES Daur U Female 1 Hull, York, England
Ann M.H. ABBOTT Sister In Law U Female 45 Sutton, Bedford, England
William BOOTH,Visitor, M, Male,52,Notts,Nottingham,England,GENERAL
SALVATION ARMY
Charlotte BURNHAN Servent U Female 18 Brigg, Lincoln, England
Domestic Servant

Source Information:
Dwelling 3 Studley Ter Beverley Rd
Census PlaceSculcoates, York, England
Family History Library Film 1342150
Public Records Office Reference RG11
Piece / Folio 4760 / 25
Page Number 2

Household:
Name Relation Marital Status GenderAge Birthplace Occupation Disability
Catherine BOOTH (b. Mumford),Wife
(Head),M,Female,52,Ashbourne,Derby,England
Marion BOOTH Daur U Female 15 Leeds, York, England Scholar
Lucy BOOTH Daur Female 12 Hackney, Middlesex, England Scholar
George H. BOOTH Son Male 10 Hythe, Kent, England Scholar
Henry ANDREWS (BOOTH) Adopted Male 5 Hackney, Middlesex, England Scholar
Helene BUNOT Serv U Female 21 France Governess
Eliza DUTTON Serv M Female 32 Whitechapel, Middlesex, England Cook
Thomas DUTTON Boarder Male 10 Bethnal Gn, Middlesex, England Scholar
Fanny MOORING Serv U Female 22 Milton, Northampton, England Housemaid
Emily FOSBERG Serv U Female 36 Lambeth, Surrey, England Dressmaker

Source Information:
Dwelling 114 Clapton Common
Census Place London, Middlesex, England
Family History Library Film 1341062
Public Records Office Reference RG11
Piece / Folio 0286 / 30
Page Number 53

Op http://en.wikipedia.org/wiki/William_Booth :
William Booth and Catherine Mumford were married June 16, 1855 at Stockwell
Green Congregational Church in London.
They had eight children:
1. Bramwell Booth (March 8, 1856 - June 16, 1929).
2. Ballington Booth (July 28, 1857 - October 5, 1940).
3. Kate Booth (September 18, 1858 - May 9, 1955).
4. Emma Booth (January 8, 1860 - October 28, 1903).
5. Herbert Booth (August 26, 1862 - September 25, 1926).
6. Marie Booth (May 4, 1864 - January 5, 1937).
7. Evangeline Booth (December 25, 1865 - July 17, 1950).
8. Lucy Booth (April 28, 1868 - July 18, 1953).

* * *

- [onafhankelijkheidsfeesten 1913 / historische optocht 1913]
DORDRECHT. Het hoofdnummer van de feestviering, de optocht, mag in ieder
opzicht opgeslaagd worden genoemd. Hij bestond uit niet minder dan 46
nummers en had een historische, een allogorische en een reclame-afdeeling.
Onder de historische nummers blonken uit:
* Het hijschen van de Dordtschen vlag op den Riedijkstoren (de vlag werd
hier tijdens den optocht geheschen door een kleinzoon van KEES LAWENDE, den
man, die in November 1813 de vlag ophaalde en daardoor schrik bracht on der
Franschen;
* verder de kannoneerboot voor Dordrecht tijdens de beschieting aan het
Papendrechtsche veer
* het inhalen van KAAT MOSSEL te Rotterdam mt een prachtige creatie van
Kaat;
* ook de burgerwacht en de kozakken waren in den optocht ingedeeld.
Van de allegorische verdienen vermelding, de herleving van kunst en
nijverheid door het 100-jarige tijdperk van vrede en De Kunst bezielt de
Nijverheid, voorgesteld door de vereeniging Voor Vak en Kunst, beide
ontwerpen vam Adr. SCHOTEL; verder de praalwagen, voorstellende het bouwvak,
voorgesteld door de timmerlieden-patroonsvereeniging.
Bij het stadhuis hield de optocht eenige oogenblikken stil; het comité zou
hier de overheid begroeten. In de raadszaal, waar zich behalve burgemeester
en wethouders de garnizoenscommandant met zijn adjudant, het Tweede Kamerlid
mr. Schim van der Loeff, de havenmeester en een aantal genoodigden bevonden,
sprak dr. H.J. Kiewiet de Jonge namens het comite; hij wees op de beteekenis
van het feest, dat gevierd is met verhoogd nationaliteitsgevoel. Namens het
comite en namens de geheele burgerij bracht spr. aan den burgemeester als
hoofd der gemeente, oprechte hulde.
Burgemeester WICHERS wees in zijnn kort antwoord op de historische
beteekenis van feesten als dit en merkte op, dat de grootste reden voor
feestvieren is de plaats, die wij blijven innemen in de rij der volkeren; in
den bloei van onzen handel en onze nijverheid, in het voortbrengen van
mannen van beteekenis als hoedanig hij noemde ISRAELS, VAN 'T HOF en ASSER.
Ook wij Dordtenaren, zal spr. behoeven niet te bloozen voor andere steden,
wij zijn nog altijd een stad van beteekenis, nemen een eervolle plaats in
als stad vban nijverheid en handel en van onderwijsinrichtingen. Spr. uitte
vervolgens goede wenschen voor land en stad en sprak woorden van hulde aan
allen, die hadden meegewerkt aan het slagen van dit feest; waarmede hij
zeide, niet alleen te bedoelen de leden van het comite, maar alle
ingezetenen, die iets hadden bijgebracht aan de spontane uiting van
feestvreugde, waaruit gebleken is, dat onder ons toch een kern bestaat, die
hoog en laag vereenigt.
Nadat de eerewijn was rondgedoend, vervolgde de optocht zijn weg door de
stampvolle straten. Alles verliep in de beste orde.
[NRC 1913_09_05_1_02 ]

* * *
Gemeente: Middelburg
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 137
Datum: 29-09-1922
Bruidegom Jan Cornelis Kambier
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Middelburg
Bruid Francina SCHUEGARD
Leeftijd: 20
Geboorteplaats: Dordrecht
Vader bruidegom Pieter Jacobus Kambier
Moeder bruidegom Adriana Izeboud
Vader bruid Karel SCHUEGARD
Moeder bruid Johanna Zwang

* * *
Erica
Subject: + familieberichten rouwbericht.nl
From: "Erica" <genbook @spamtrap d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 5 Nov 2005 08:08:09 +0100

ANDRIESE Jacob 89 9-7-1916 27-10-2005 Adriaantje den HOED Overige
familienamen: van Bergeijk.
BAARS Margaretha 82 10-10-2005 Gerrit Arie ZIJDERVELD
BAL Cornelis Johannis Hendrik 73 15-7-2005 G.K. BACH
BASTEMEIJER Adriaan 3-11-1918 18-10-2005 T. VERSCHOOR
BERGMAN Arnold Cornelis 18-7-1933 6-10-2005 Namens: notaris mr. J.B.
Gregoire.
BLOKLAND Aantje 84 2-10-2005 Gijsbertus KOPPELAAR Overige familienamen:
Hardam, de Bruyn, Jacobse.
BOUMA Anna Wilhelmina 6-2-1922 28-10-2005 A.C. BOLLAARD
BRUCHEM Arie van 92 12-10-2005 A. ROSKAM
ERKELENS Jannigje 95 17-10-2005 Teunis Jan den OUDEN Overige familienamen:
Valk, de Bondt, Mulder.
ES Theodoor van der 29-6-1942 3-10-2005 Siella Overige familienamen:
Wanders.
GRAAF Cornelis van der 19-3-1922 19-10-2005 Cornelia TWIGT Overige
familienamen: Schaalje, Bauer, 't Hooft.
GRUIJTER Carolina Christina de 12-10-1926 30-9-2005
HARTEN Annie van 60 7-10-2005 Daan BAKKER Overige familienamen: de Jong,
Bügel, Roos.
HEIJDEMAN Eleonora 69 4-10-2005 Jaap Overige familienamen: Nugter.
HEL Arie van der 19-6-1940 27-10-2005 Tiny VETH
JONG Jan de 65 21-10-2005 M. FORTES
KLEIN Maria 95 21-10-2005 Izaäk VERMAAS Overige familienamen: Kroon.
KLOP Maria Johanna 18-9-1933 6-10-2005 Wim LENSEN
KOPPELAAR Jan 64 11-10-2005 E. van ZON Overige familienamen: de Boer, van
der Steeg, Maarschalkerweerd.
KRUYF Petrus Hermanus de 12-7-1937 5-10-2005 Suzan
KURTH Anna 20-5-1925 24-10-2005 J. van 't HOF
LOON Hendrika Maaike van 90 14-10-2005 Cornelis de HAAN
MEINSTER Maria 93 18-10-2005 Hendrik SCHAAP Overige familienamen:
Kranendonk, Nugteren, Ketting, Stip.
MIJN Magaretha van der 8-1-1932 28-10-2005 J.Th. COENRAAD
MUILENBURG Sander 72 ca. 21-10-2005 B. van DONGEN
RIET Akke Jannetje Dina Geertruida 28-2-1910 24-10-2005 L. SMELIK (L.
Smelik, voorheen notaris te Ridderkerk) Overige familienamen: Vlugter,
Damsteeg, Samson, Mies.
ROON Annigje de 25-3-1929 28-10-2005 Frans BENDERS
SCHUMACHER Jannigje 84 31-10-2005 Johannes BODE
SNIJDERS Adriaantje 84 14-10-2005 Herman BOUDEWIJNS Overige familienamen:
Bulk, van Haaften, van Wingerden, Lagerwaard.
VERMAAS Jan 21-10-1923 6-10-2005 Anne MORRISON Overige familienamen:
Evans, Wallace, Carolan.
VLIET Jan van 82 2-10-2005 Wouterina Neeltje BOENDER

* * *

- Gebrs. de Groot, patentoliefabr., pakhuis en kantoor, verplaatst van de
Wijnstraat naar de Nieuwe Haven. Pakhuis Oud-Grond.
[Dordrechtsch Nieuwsblad 1-1-1900 (fiche 1)]

- De oudste inwoner onzer gemeente de heer A.J. de Boer, wiens afbeelding(?)
wij bij zijn 100sten verjaardag in Het Nieuwsblad plaatsten, is gisteren
overleden. Den 24sten Maart zou de oude heer 102 jaar geworden zijn en heeft
wanneer wat sommigen menschen beweren de 20ste eeuw is ingegaan in drie
eeuwen geleefd.
[Dordrechtsch Nieuwsblad vrijdag 5-1-1900 (fiche 1)]
NB.
Atse Joosten de Boer, geb. Joure 24-3-1798.

- Hedenmorgen omstreeks 11 uur had er tusschen de stoomboot Eendracht en een
zandaak van schipper T. van den Adel, eene aanvaring plaats. Bij het
instoomen der Nieuwe Haven liep eerstgenoemde vaartuig tegen de aak aan, ten
gevolge waarvan het zwaard brak.
[Dordrechtsch Nieuwsblad za 6-1-1900 (fiche 1)]

- (advertentie) Een trekbok te koop gevraagd ...etc.
[Dordrechtsch Nieuwsblad wo 10-1-1900 (fiche 1)]

- Openbare Verkoping (N.P. Jongkindt)
4) huis en erf, Marienbornstraat 33, G 425
5) Paulusgang
6) Heerheimansuisstraat 47, G 612
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 15-1-1900 (fiche 2)]

- Verhuisd van Lange Breestraat No. 15 naar Binnenwalevest No. 6 G.R.
TIjssen, kleermaker, blijft zich voortdurend minzaam aanbevelen.
[Dordrechtsch Nieuwsblad di 16-1-1900 (fiche 2)]

- Transvaalavond in lokaal van der Horst, Groenmarkt.
- Hedenmorgen wilde men het gelichte schip dat eenigen tijd gezonken is in
den mond der Nieuwe Haven bij de Hooikade, de rivier opsleepen, toen dit
vaartuig brak en wederom zonk, in de rivier nabij het veer.
Hierdoor is het zeer moeielijk overdag met de stoompont te varen, des avond
zal dit waarschijnlijk geheel onmogelijk zijn.
[Dordrechtsch Nieuwsblad za 20-1-1900 (fiche 2)]

- Openbare Verkooping (N.P. Jongkindt en O.W.P. Tussenbroek)
winkel en woonhuis, Groenmarkt 2 (F 899)
- Het op de rivier gezonken aakschip in de nabijheid van het Zwijndrechtsch
Veer levert thans geen belemmering meer op voor de invaart der Nieuwe Haven
en 't aanleggen der stoompont, daar het vaartuig hedenmorgen gelicht en aan
de Hooikade gemeerd is.
[Dordrechtsch Nieuwsblad 22-1-1900 (fiche 2)]

- Het aakschip bij de Harmonie, aan de Buitenwalevest liggende, welk
vaartuig vroeger gezonken is geweest in den mond der Nieuwe Haven, zou
hedenmorgen door een sleepboot naar Goedereede worden gebracht. Op de rivier
kreeg het schip zooveel water in, dat het noodig was, om te voorkomen ...(?)
het onder Zwijndrecht aan den grond te zetten.
[Dordrechtsch Nieuwsblad di 20-2-1900 (fiche 4)]

- 80 jaar geleden firma P. Martinot
[Dordrechtsch Nieuwsblad 21-2-1900 + za 24-2-1900 (fiche 4)]

- Een zindelijke werkvrouw gevraagd voor Zaterdag s middags en voor den
schoonmaak, tegen hoog loon. Te bevragen Nieuwehaven 35.
[Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 2-3-1900 (fiche 5)]

- een nieuwe uitvinding op het gebied der photografie (Karel Le Grand)
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 5-3-1900 (fiche 5)]

- etalage E. Keuss.
[Dordrechtsch Nieuwsblad do 6-3-1900 (fiche 5)]

- Een fatsoenlijk zeilmakersjongen gevraagd die lust heeft het vak te
leeren. Adres: Vlak 13.
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 12-3-1900 (fiche 5)]

* * *

- Heden overleed, tot onze groote droefheid, onze geliefde Echtgenoote,
Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mevrouw
Jeanne Willemina SPRUIJT, bijna 63 jaren
Baarn: A. Frederikse
Nijmegen: J.J. Frederikse / M.T. Frederikse-Grevers en kinderen
Alkmaar: dr. F.J. Frederikse
Baarn: C.M.M. Frederikse
Wageningen: J.H. van Eck
sf. Kartasoera: J.H. Frederikse
M.G. Frederikse -Ankersmit en kinderen
Baarn: W.A. Frederikse
Baarn, 6 Juli 1928
Amalialaan, 20
Geen bezoeken
De teraardebestelling zal plaats hebben Dinsdag 10 Juli 12 uur op de Nieuwe
Algemeene Begraafplaats te baarn.
Eenige en algemeene kennisgeving.
[NRC 1928-07-07-2-07 ]

- Heden overleed onze lieve Tante Vrouwe Johanna van DORP, Weduwe van den
Heer Emil Gehricke, in den ouderdom van 72 jaren.
Baarn: C.H. van Dorp-van Dorp
Amsterdam: J.G.L. van Dorp
's-Gravaenhage: B.J.C. van Dorp
Leiden: A. van Dorp
Amsterdam: J.E. van Dorp
Stadhoudersplein 36, 's-Gravenhage
20 December 1927.
De crematieplechtigheid zal plaats hebben Maandag 2 Januari te 2 1/4 uur te
Westerveld
[NRC 1927-12-30-2-07 ]

- Heden overleed, tot onze groote dreofheid, onze geliefde Broeder en
Behuwdbroeder Mr. M.B.H. SALOMONSON, in den ouderdom van 62 jaren.
Baarn: F.L. Buchner-Salomonson
Dordrecht: Mr. J. Salomonson
A. Salomonson-Hoyer
Amsterdam, 11 Mei 1926
Nicolaas Maesstraat 130
Bezoeken kunnen niet worden afgewacht.
Geen bloemen.
De teraardebestelling zal plaats hebben Vrijdag a.s. te 12 uur op de
begraafplaats 'Zorgvlied' (Amsteldijk).
Volstrekt eenige kennisgeving.
[NRC 1926-05-12-2-07 / 1926-05-12-1-08 ]

- Hedenoverleed, in vollen vrede, na een kortstondige ziekte, onze innig
geliefde jongste Zuster, Behuwdzuster en Tante Alida Magdalena ASTRO, in den
ouderdom van 44 jaren.
Baarn: J.E. Astro, F.N. Astro
Delft: W. Rooseboom-Astro
H.J. Rooseboom en kinderen
Baarn: M.W. Astro
dr. P.V. Astro
H.A. Astro-Westendorp en kinderen
Baarn, 29 Januari 1926
Anna Paulownastraat 1.
Geen bezoek. Geen bloemen.
Eenige en Algemeene Kennisgeving.
[NRC 1926-01-31-1-07 ]

- Heden overleed te Baarn, tot onze diepe droefheid, onze lieve Broeder,
Schoonbroeder en Oom, Petrus Tiemen BOELHUIS, Oud-gezagvoerder b.d. Kon.
Paketvaart-Maatschappij, in den ouderdom van 52 jaren.
Baarn: H. Kramer-Boelhuis
J. Kramer en Kinderen
Ouderkerk a.d. Amstel: J. Boelhuis
S.J. Boelhuis-Kanse
Delfzijl: J. de Brouwers-Boelhuis
N. de Brouwers
Baarn: H.E. de Brouwers-Boelhuis
J.R. de Brouwers en Kinderen
Bezoeken kunnen niet worden afgewacht.
Baarn, 29 Januari 1925.
Nassaulaan 42.
De teraardebestelling zal plaats hebben Vrijdag 23 Januari 1925 ten 1.30 ure
n.m. op de Algemeene Nieuwe Begraafplaats te Baarn.
[NRC 1925-01-22-2-07 ]
[zie ook www.groenegraf.nl ]

- Heden overleed te 's-Gravenhage onze geliefde Broeder en Zwager K.C.
KETNER, Kolonel der Artillerie b.d., op den leeftijd van 63 jaren.
Baarn: H. Ketner, C. Ketner-Peters
Utrecht: M.C. Ketner-Ketner
6 December 1924
[NRC 1924-12-08-2-07 ]

- Heden overleed onze beste Vader en Grootvader Mr. Eduard Star Busmann,
Weduwnaar van Jonkvrouwe M.T.I. de Milly,
Oud-Raadsheer in het Gerechtshof te Amsterdam
Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw,
in den ouderdom van 81 jaren.
Baarn, 5 Nov. 1924
Bilthoven: Mr. C.W. Star Bussmann
E. Star Busmann
J.A. Star Busmann
- De Familie De Vos betuigt haren dank voor de bewijzen van deelneming,
ontvangen bij het overlijden van hun Broeder, den Heer Antonie Herman de
VOS, te Dordrecht.
- De Heer en Mevrouw KALIS-HOEBEE betuigen hiermede hun hartelijken dank
voor de vele bewijzen van belangstelling bij de geboorte van hun zoon
ondervonden. Dordrecht, 5 November 1924.
- Overleden te BORDEAUX op 30 October 1924 G.A. QUIEN, in firma Quien & Cie,
te Bordeaux, oud 60 jaar.
Namens de familie: FRED. C. QUIEN Jr.
Executeur Testamentair
Bordeaux Cauderan, rue Jules Ferry 76.
[NRC 1924-11-06-2-07 ]

- Volstrekt eenige Kennisgeving.
Heden overleed onze lieve Vrouw en Moeder Vrouwe C.P.G. Martini Buys, geb.
Bicker Caarten, in den ouderdom van 49 jaren.
JHr. A.A. Martini Buys en Kinderen
Rotterdam, 25 Maart 1924.
Avenue Concordia 68
De teraardebestelling zal plaats hebben Vrijdag a.s. te elf uur op de
begraafplaats te Baambrugge.
- Heden overleed tot onze groote droefheid, na langdurig lijden, onze lieve
Zuster en Behuwdzuster
Vrouwe C.P.G. Martini Buys, geb. Bicker Caarten, in den ouderdom van 49
jaren.
Baarn: A.J. Bicker Caarten
A.M. Bicker Caarten-Elink Schuurman
Rotterdam: M.D. Bicker Caarten
Baarn: mr. G. Bicker Caarten
E.J. Bicker Caarten-de Monchy
Oegstgeest: etc....
[NRC 1924-03-26-2-07 ]

- Op 28 Oct. overleed te Baarn, na een kortstondig lijden, onze geliefde
Echtgenoot en Stiefvader Mr. Frederik Reinhard CROMMELIN, oud-griffier van
de arr.-rechtbank te Arnhem
in dne ouderdom van 67 jaren.
Baarn: M.S.C. Crommelin geb. Scheurleer
Den Haag: M.S.C. van Kan-geb. de Vries van Heyst
P. de Vries van Heyst
De begrafenis heeft in alle stilte plaats gehad op de Algemeene
Begraafplaats te Baarn.
Condoleantie-adres:
Lange Voorhout 50, Den Haag
Eenige en algemeene kennisgeving.
[Vaderland 1944_10_31_0_02 ]

* * *

- AL 102 JAAR IJZERSTERK.
fietsenhandelaar Goof IJzerman (55); zaak bestaat 102 jaar. (Brandwijk)
[Bron: AD/De Dordtenaar za 19-11-2005]

- VAN KOOPMANSHUIS TOT STADSHOTEL.
Nog geen bewijs van bestaan eeuwenoude grafelijke herberg in Wijnstraat.
foto: Het pand HOLSTER en het pand HENEGOUWEN (voorgrond) moeten in de
toekomst een trekpleister voor toeristen worden.
* pand drukkerij Holster, Wijnstraat 153.
[Bron: AD/De Dordtenaar za 12-11-2005]

* * *

- Heden overleed tot onze groote droefheid, onze lieve Moeder, Behuwd,
Groot- en Overgrootmoeder Antoinette Marie van Roosendaal geb. ZWANG, in den
ouderdom van bijna 85 jaren.
Dordrecht: A.F. van Roosendaal
Cappellen bij Antwerpen: W. van Roosendaal
C.H. van Roosendaal-van Schermbeek
's-Gravenhage: A. van Roosendaal
A.W.S. van Roosendaal-Jorissen
M.A. Krause-van Roosendaal
E.J. van Roosendaal
Kleinkinderen en achterkleinkind.
's-Gravenhage, 27 November 1929
Juliana van Stolberglaan 49
Verzoeke geen bezoek, geen bloemen.
De verassching zal plaats hebben Zaterdag a.s. in het Crematorium te Velsen,
na aankomst van trein 13.16 halte Driehuis-Westerveld.
Volstrekt eenige kennisgeving.
[NRC 1929-11-29-1-04 ]

- Heden overleed plotseling, tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde
Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, Zoon, Behuwdzoon, Broeder,
Behuwdbroeder en Oom, de Heer Anthonie CAMERLING Jr., in den ouderdom van 51
jaren.
Dordrecht, 16 October 1929.
Voorstraat 210
Mede namens de familie:
H.W.J. Camerling-du Hen
Madioen (N.O.I.) H. Uittenbogaard-Camerling
E. Uittenbogaard
A. Camerling Azn
A. Camerling Sr.
J.A. Camerling-Hoskorn
Rotterdam: T. Camerling
J. Camerling-Merghart
P. Camerling
De begrafenis zal plaats hebben Zaterdag 19 October. Vertrek vanaf het
sterfhuis te 12 1/4 ure. Geen bloemen.
[NRC 1929-10-16-2-10 ]

- Heden overleed in vollen Vrede tot onze diepe droefheid onze innig
geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader de Heer PIETER OUBORG, in den
ouderdom van ruim 68 jaren.
Dordrecht: C. Ouborg-van Driel
Vlissingen: J. Ouborg / A. Ouborg-van Geelen
Apeldoorn: C.A. van Ommen-Ouborg
J.C. van Ommen
Weltevreden (N.O.I.): Th.J. Ouborg
B.J. Ouborg-Dixon
P. Ouborg Jr
J. Ouborg-Bakker
J.K. Ouborg
H.H. Ouborg-Hanewinckel
Eindhoven: J.S. Ouborg
Voorburg: H. Ouborg / C.L.H. Ouborg-Hanewinckel
Eindhoven: C. de Vries-Ouborg
J.C. de Vries
Tilburg: ir. A.C. Ouborg / H Ouborg-van Dngen
Barcelona: C.P. Ouborg en Verloofde
en Kleinkinderen
Dordrecht, 11 September 1929
Spuiweg 28.
De begrafenis is bepaald op Maandag 16 September a.s. op de Algemeene
Begraafplaats. Vertrek te 2 uur van het sterfhuis af.
[NRC 1929-09-13-2-08 ]

- Heden overleed tot onze diepe droefheid na langdurig, geduldig gedragen
lijden, onze beste Man, Vader en Behuwdvader, Broeder, Behuwdbroeder en Oom,
de Heer AART TE VELDHUIS, in den ouderdom van 61 jaren.
Dordrecht, 11 September 1929.
Kromhout 11 rood.
Mede namens de familie:
K. te Veldhuis-Dales
D. te Veldhuis
M. te Veldhuis-Boot
J. te Veldhuis
Verzoeke beleefd geen rouwbeklag.
De begrafenis zal plaats hebben Maandag 16 September ten 12 1/4 uur vanaf
het sterfhuis.
[NRC 1929-09-12-2-07 ]

- Eenige en algemeene kennisgeving.
Heden overleed onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mevrouw Suzanna
Hendrika JUNG, Weduwe van den Heer Dirk SCHENK, in den ouderdom van ruim 79
jaren.
Dordrecht, 4 Juni 1929. Reeweg 112.
B.S. Dronker-Schenk
P. Dronkert
en Kinderen
[NRC 1929-06-05-2-08 ]

- Heden overleed na een langdurig, geduldig gedragen lijden, zacht en kalm,
onze innig geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwdvader, Behuwdzoon, Broeder en
Behuwdbroeder Johannes Cornelis VERHEIJDEN, in den ouderdom van 56 jaren.
Dordrecht, 22 Mei 1929. Singel 160.
Namens de familie:
A.C. Verheijden-van der Straaten
Aa.Ca. Verheijden
Aa.Ma.E. Verheijden en Verloofde
Adr. J. Verheijden
J.C.A. Krebs-Verheijden
J.R. Krebs
A.a.Ja. Verheijden
Ja.C. Verheijden
De begrafenis zal plaats hebben Maandag 27 Mei, Vertrek van het sterfhuis
ten 1 3/4 ure. Geen bezoek. Geen bloemen.
[NRC 1929-05-23-2-07 ]

- Heden overleed onze lieve Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer MARCUS
GEEST, Oud-Gezagvoerder der K.N.S.M. in den ouderdom van 81 jaren.
Dordrecht: dr. J. Geest
N.C. Geest-Brust
dr. T.J. Geest
Weltevreden: ir. D.C. Geest
J.J. Geest-van den Borg
en Kleinkinderen
Amsterdam, 13 Maart 1929. Staringstraat 23.
Bezoeken kunnen niet afgewacht worden.
De teraardstelling zal plaats hebben Zaterdag 16 Maart te 2 uur op de
Begraafplaats Nieuw Eik en Duinen te 's-Gravenhage.
[NRC 1929-03-15-1-04 ]

- Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze lieve Zoon, Broeder en
Behuwdbroeder Alexander Jacob Jan DIJCKMEESTER in den leeftijd van 38 jaren.
Dordrecht, 19 Juni 1928.
Vrieseweg 56.
M. Dijckmeester-Fangman
M. Elderink-Dijckmeester
Enschede: K.J. Elderink
[NRC 1928-06-19-2-08 ]

- Algemeene kennisgeving. Heden overleed tot onze diepe droefheid, zacht en
kalm, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze innig geliefde
Echtgenoote, Moeder en Behuwdmoeder Anna Maria Christina SERRARENS, geb.
Janssen in den ouderdom van 75 jaren.
Dordrecht: P.F. Serrarens
M. Wisse-Serrarens
F. Wisse en kind
Utrecht: P.J.S. Serrarens
M.L.H.H. Serrarens-Welters
Dordrecht, 11 Dec. 1920, Rozenhof 23. Geen bezoek.
[Het Centrum 1920-12-14-03 ]

- http://www.historischgisfryslan.nl/index.htm
ID namen voornamen beroepen woonplaatsen legger_nr soort_eigendom
srt_eig_norm inhoudsgrootte bel_ink_gebouwd
Arum B512 Verweij Samuël Predikant Dordrecht 228 Huis en Erf Huis 1680 45
Arum B512 Verweij Samuël Predikant Dordrecht 228 Huis en Erf Huis 1680 45
Arum B514 Verweij Samuël Predikant Dordrecht 228 Molen en Erf Overige
algemene gebouwen 120

* * *

-
[http://www.ministrytoday.org/family/belyea/ships/ships-netherlands/passenge
rs-netherlands-list.htm]
* 1658 The Bruynvis (Brownfish) June, 1658, departed Amsterdam, Netherlands,
for New Amsterdam, New Netherlands
Dorigeman Jansen, from Dordrecht & his bride.
Plaatsnaam Dubbeldam
Huwelijksdatum 1647-05-05
Bruidegom Dingeman Jansz.
Bruid Trijntien Isaaxdr.
Archiefnummer 240 Doop-, trouw- en gaardersboeken van Dubbeldam
Inventarisnummer 1-a
Bladzijde 306
Opmerking met attestatie D. Borstii
+
Naam vader Jansz, Dingeman
Doopdatum 1651.06.02
Naam moeder Isaacx, Trijntjen
Naam kind Isaac
+
Naam vader Janssen, Dingeman
Doopdatum 1654.01.05
Naam moeder Isaacx, Trijntje
Naam kind Isaac
* May, 1662 The Vos (Fox) departed Amsterdam, Netherlands and arrived August
31, 1662, at New Amsterdam, New Netherland
Claes Barents, from Dort.
Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer 1-7
Naam vader Barentsz, Staes
Doopdatum 1649.07.09
Naam moeder Tijs, Janneken
Naam kind Barent

* * *

- [http://www.famousamericans.net/corneliusbahlranlaurent/]
LAURENT, Cornelius Bahlran (also called DE GRAFF), Dutch buccaneer, born in
DORDRECHT, Holland, in the latter half of the 17th century. He was at first


in the Spanish service and fought against the buccaneers, but, having been
captured by the latter, joined them and soon became one of their chiefs. He
.....
- [http://www.vleonica.com/simonson.htm]
Captain Simon a.k.a der Tantzer (the Dancer), also as Delli Reis (Captain
Devil). Simon Simonson was born in DORDRECHT, Holland circa
1606. As an experienced shipbuilder, He moved from Marseilles to
Algiers, leaving his family behind.


Subject: ! enkele van de duizenden Toevalsvondsten op mijn Site
From: "A.G Musquetier" <musquetier @spamtrap home.nl>
Date: Sat, 15 Oct 2005 13:25:00 +0200


Huber Lambert Joh. --- Johan Sjerps, hij heeft benoemd Poelsma Hjerre
Harmens als taxateur van gronden die voor de weg van Leeuwarden naar
Harlingen nodig zijn en met de eigenaren enz. enz. de eigenaren zijn; Bohm
Wentholt ten Pieter, Huber Lambert Joh. , Dijkstra Gerben Jans, Fontein
Freerk Jans (de weduwe), Buwalda Anne Jouwes, Andringa Aane Pieters, Anema
Minne Wybes, Fontein zijn weduwe Ingerna Hannema, Ypma Jelle Jans, Dijkstra
Gerben Jans, Adema Jan (de erven) jaar 1841 (6)

Lubach Pieter gewezen Fuselier bij het garnizoen te Veere , een
handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij vermeld dat hij 17
jaar heeft gediend en wegens lichaamsgebreken enz. enz. thans te Leeuwarden
wonende en te Utrecht gehuwd en zijn 3e kind op komst, verzoekt een functie
als Ambtenaar enz. enz. Jaar 1841 (1)

Tolhuis----- Leeuwarden , een bestek en tekening van het te bouwen Tolhuis
aan de Straatweg Leeuwarden Marssum een mooie tekening van de woning en een
platte grond van het terrein waarop ingetekend waar het tolhuis komt te
staan Genaamd Gabel 1Jaar 1841 (9)Kool van Heerens, Hendrikus Johannes Wiehelmus kandidaat Notaris te Rijswijk
kanton Heusden Noord Braband , een handgeschreven brief met zijn
handtekening waarin hij verzoekt hem te ontslaan zodat hij een functie in
Heerenvaan kan aannemen enz. jaar 1841 (2)Windtje Klaas Matthijs , schipper te Nes Ameland , een handgeschreven brief
met zijn handtekening waarin hij verteld dat zijn vaartuig in de storm van
12 augustus 1841 aann de grond is gelopen en veel schade heeft en hij
verzoekt de gouveneur dan ook enz. enz. jaar 1841 (4)Beyerinck M. Rijks Ingenieur, een betaling van 2e termijn aan de aannemers
Mijnlieff J. Az. Te Krimpen aan de IJssel en Doorenbos P. te Oldeboorn jaar
1841 (1)

Battema H. J. BierbaumVietor N. B. te Dronrijp, Onderwerp een handgeschreven
brief met zijn handtekening waarin hij het heeft over inhouding op het
tractement van de commies Antonius Rood te Sexbierum wegens schulden
(bijgevoegd ook de schuldbekentenissen door hem ondertekend) , en ook van
hem een handgeschreven brief met zijn handtekening , wordt verder genoemd
Molenman L. te Lemmer en Battema H. J. dossier jaar 1841 (2)

Met Vriendelijke groet van
Anton Musquetier

Mijn site al eens bezocht ?, U zult verrast zijn, met zoveel gegevens, o.a.
duizenden toevallige vondsten,
Wat zit er zoal in deze vondsten ?, vergunningen, handgeschreven brieven met
handtekeningen, belastingdossiers, lijsten met alle inwoners van een dorp,
verklaringen van de Geneesheren als er weer eens een besmettelijke ziekte
was, sollicitatie brieven voor b.v. een functie als Ambtenaar, Veldwachter,
Burgemeester enz..Ook Schippers, Veldwachters en Bedelaars een Luilekkerland
voor de Genealoog die wat meer van zijn voorouders wil weten , waarvan u ook
copieen kunt bestellen.
http://members.home.nl/musquetier/

U bent om wat voor reden ook, niet in staat naar het archief in Friesland te
komen, maar wilt toch copieen van stukken? zie;
http://groups.yahoo.com/group/frieslandcopie


Uitgaande berichten worden gescand met Norton Antivirus
Subject: ! 1886 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht
From: "Erica" <genbook @spamtrap d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 16 Oct 2005 10:13:54 +0200

(21-1-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 13 Januari 1886 is veroordeeld de persoon van:
* A. v.d. Weg
* H. Vermeulen
* J. van Dam
* S. v.d. Boor
* L. Klok
* C. Mouwen
* G. Revier
* S. Verdoorn Weele
* H. Groenenberg

(9-2-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 3 Februari 1886 is veroordeeld de persoon van:
* J. van Deursen
* P. Ponsen
* M. Sel
* J. de Roo
* P. Zomer
* en A. de Vries

(24-2-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 17 Februari 1886 is veroordeeld de persoon van:
* J.G.F. Verboom
* L. Zoetendorp
* J. Petiet
* W. Nachtegaal
* W. Temperman
* C. van Doorn
* C. Sandman
* F.J. Herwaarden
* A. de Vries
* J. Kipping
* H. v.d. Merwe
* J. de Roo
* en K. Wemmers

(10-3-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 3 Maart 1886 is veroordeeld de persoon van:
* P.J. van Diggelen
* J. Wapperom
* J. Verschoor
* J. Gennisse
* J. van Dam
* A.H. Pastoor

(24-3-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 17 Maart 1886 is veroordeeld de persoon van:
* J. Willaars
* W.J. de Boer
* J.H.v an Wijk
* W. Rosier
* P. Schoonenberg
* G. de Graaf
* P. de Graaf
* C. de Graaf
* G.J. Hulsbosch
* G. Kroonen
* doorgestreept: D. Kroon
* H.B. v.d. Linden
* P. Dubbelt
* P. v.d. Krap
* J.H. Burg
* en A. Smeetjes

(Dordrecht 21-4-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 14 April 1886 is veroordeeld de persoon van:
* W.K. Schouten
* A. Smeetjes
* J. Zwang
* G. v.d. Stiggel
* A. Molenaar
* C. v.d. Teen
* C.C. de Klundert
* C. Metzer
* H. v.d. Merwe
* en M. v.d. Boor

(1-5-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 28 April 1886 is veroordeeld de persoon van:
* W. van Gheijn
* W. Stoffels
* L. Klok
* W. Rijnen
* J. Wapperom
* en J.A. van Eijgens

(19-5-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 12 Mei 1886 is veroordeeld de persoon van:
* F. v.d. Graaf
* B. Makkelie
* J. Remers
* J. de Ruiter
* J. van Dam
* J. Gennisse
* J. Wapperom
* P. Zomer
* J.A. van Eijgens
* A. van Raaijen
* A. van Leeuwen
* en H. Beekman

(1-6-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 26 Mei 1886 is veroordeeld de persoon van:
* G. Verhoeven
* M. Welscherte
* A. Uitterlinden
* B. de Kaper
* N. Aelmans
* N. Hemelaar
* W. Stoffels
* P. Ponsen
* W. Kortbeek
* J. Gennisse
* A. Teuling
* A. Veen
* C. v.d. Straaten
* F. van Dam

(13-6-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 9 Juni 1886 is veroordeeld de persoon van:
* J.B. Bozua
* J. Jansen
* J. Petiet
* L. Gijbels
* H. Vermeulen
* G. Boom
* A. Vaes
* W. Rozier

(28-6-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 23 Juni 1886 is veroordeeld de persoon van:
* P. de Waard
* A. van der Sluis
* J.G. Groenberg
* H. de Graaf
* J. Remers
* J. Wapperom
* J. Kipping
* J. Gennisse
* S. van der Boor
* en G. Revier

(Dordrecht, den 13-7-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te
Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 7 Juli 1886 is veroordeeld de persoon van:
* J. v.d. Graaf
* M.J. Schouten
* C.J. v.d. Mierde
* W. Uittenbogaard
* F. Kruisifikx
* O. v.d. Krap
* J. v.d. Meijlen
* J.H. Burg
* M. Welscherte
* W. Stoffels

(27-7-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 21 Juli 1886 is veroordeeld de persoon van:
* J. Bouwman
* J.B. Bozua
* H. Reemans
* en H. v.d. Merwe

(2-8-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 28 Juli 1886 is veroordeeld de persoon van:
* A. Teuling
* J. v.d. Graaff
* M. Welschert
* A.H. Pastoor
* H.J. Buijs
* Alb. Teuling
* A. Mijnders
* F. Siveu(?)
* W. Uittenbogaard
* J.B. Bozua

(Dordrecht 2-9-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Gorinchem(!) op den 30 Augustus 1886 is veroordeeld de persoon van:
* J. Wapperom
* en J. Stuurman

(Dordrecht 4-9-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 31 Augustus 1886 is veroordeeld de persoon van:
* P.J. Hulsbosch
* K. Magendans
* D. Tims
* J. Jansen
* A.H. Pastoor
* N. Hemelaar
* J. Wagenaar
* A. Roodnat
* J. Potters
* J. v.d. Meijlen

(Dordrecht 13-10-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 6 Oktober 1886 is veroordeeld de persoon van:
* A. van Heusden
* H. Borsje
* F. Siveu
* A. Smeetjes
* C.H. de Zeeuw
* F. van Dam
* N. Kwak
* C. Schaap
* N. van Welie
* S. Rupperts(?)
* J. de Roo
* W. Temperman
* P. van Milt
* M. Welscherte
* M. de Bruin
* J.B. Bozua
* J. v.d. Meijle
* A.H. Pastoor
* J. Remers
* en P. Keldermans

(Dordrecht 11-10-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Gorinchem(!) op den 4 Oktober 1886 is veroordeeld de persoon van:
* G. Kreijne

(24-10-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Gorinchem(!) op den 18 Oktober 1886 is veroordeeld de persoon van:
* H. Falmon

(Dordrecht 25-10-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 20 Oktober 1886 is veroordeeld de persoon van:
* A.J. Schot
* J. van Hemert
* J. Wagenaar
* A. Verwaard
* C. Cheret
* J. Bouman
* K. van Raamt
* en K.H. Lugten

(1-11-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Sliedrecht(!) op den 18 Oktober 1886 is veroordeeld de persoon van:
* A. van Goch

(9-11-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 3 November 1886 is veroordeeld de persoon van:
* D. Spoel
* M. v.d. Schulp
* J. Gennisse
* J. Zwang
* J. Bouwman
* W. Tilgenkamp
* C. Lelievelt
* W. Temperman
* en A. Smeetjes

(25-11-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 17 November 1886 is veroordeeld de persoon van:
* J. Gennisse
* D.W. Lipjes
* W. Kuijters
* W. Uittenbogaard
* F. Reppel
* K.H. Lugten
* A. van Welie
* W. Vlieg
* K. Maagendans
* B. van Scheers
* J. Mikhout
* J. Remers
* D. de Bis
* J. Zwang
* A. Teuling
* A.J. Schot
* A. Smeetjes
* J.G.F. Verboom
* en M. van der Boor

(Dordrecht 7-12-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 1 December 1886 is veroordeeld de persoon van:
* J. Zwang
* N. van Welie
* W. Uittenbogaard
* J. v.d. Meijlen
* W. Louman
* W. Klein
* F.F. van Helden
* J. de Leeuw
* L. v.d. Ven
* W. Peters
* N. Reus
* A. Smeetjes
* E.J. Gloudemans
* L. van Chastelet
* en C.F.H. de Bruijne

(Dordrecht 13-12-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Gorinchem(!) op den 7 December 1886 is veroordeeld de persoon van:
* C. van Leeuwarden
* en J. Wapperom

(21-12-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 15 December 1886 is veroordeeld de persoon van:
* L.B. van Weelderen
* A. Smit
* J.W. Schimmel
* A. Abbema
* W. Rosier
* H. v.d. Plank
* J. van de Graaf
* A. Jansen
* A. Teuling
* H. Reemans
* L. Klok [Leendert Klok]
* A. de Bruijne
* C. Lelievelt
* J. van Dam
* P. Keldermans
* J.B. Bozua [Jacob Bernardus Bozua]

(29-12-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 22 December 1886 is veroordeeld de persoon van:
* A. van Kamen
* J.A. van Eijgens
* D. van Scheers
* C. Lelievelt
* D. Tims
* en G. Valkhoff

* * *
Erica
http://d-compu.dyndns.org/gensearch
(kies pagina: Dordrecht brieven burgemeester)
(NU met afbeelding van het formulier voor openbare dronkenschap)

Eerder gepubliceerd:
- '! 1887 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
[zondag 9 oktober 2005 (soc.genealogy.benelux)]
- '! 1888 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1889 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1890 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1891 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1892 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1893 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1894 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1898 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
Subject: ! 1885 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht
From: "Erica" <genbook @spamtrap d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 16 Oct 2005 10:15:21 +0200

(26-2-1885) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Sliedrecht op den 19 Februari 1885 is veroordeeld de persoon van:
* G. Valkhoff

(26-2-1885) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Sliedrecht op den 19 Februari 1885 is veroordeeld de persoon van:
* G. Valkhoff

Staat onherroepelijk veroordeelden (jan en febr. 1885)
* Christina Welscher, Dordrecht, 30-4-1884, (artikel) 23
* A.J. van Dalzen, Dordrecht, 30-4-1884, (artikel) 23

(27-4-1885) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 20 April 1885 is veroordeeld de persoon van:
* M. van Schaik
* A. de Vries
* A. de Waal
* A. Smeetjes
* J. v.d. Meulen
* P.J. Hulsbosch
* G.J. Hulsbosch
* W. Beekman
* J. Aarnouts
* M. Husen
* C. Zwang
* J. Metzer
* H. Versteeg
* H.J. Verhoeven
* J. van Wijk
* J.H. Heerooms
* W. Kooijman
* A.F.M. van Diek
* A.A. Nieuwenhuis
* A. van Welie
* J. v.d. Graaf
* E.J. Geroun(?)
* H. v.d. Schulp
* P. Keldermans
* J. Gennisse
* K. Wemmers

(12-5-1885) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 6 Mei 1885 is veroordeeld de persoon van:
* J.E. van Eijgens
* M. v.d. Boor
* W.L. van Riemsdijk
* C. Zwang
* J. de Roo
* G.C.L. de Gunst
* J. Jansen
* K. den Dunnen
* J.B. Bozua
* F. Kruisifikx
* en D. Tims

(2-5-1885) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Sliedrecht op den 21 Mei 1885 is veroordeeld de persoon van:
* H. Valk

(9-6-1885) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 2 Juni 1885 is veroordeeld de persoon van:
* J. Jonkers
* H. den Dunnen
* A. van Dalsem
* G. Arbouw

(15-6-1885) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Sliedrecht op den 4 Juni 1885 is veroordeeld de persoon van:
* P. Dubbel

(18-6-1885) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 10 Juni 1885 is veroordeeld de persoon van:
* A de Jong
* G. den Toom
* J. van Geldorp
* W. van Scheers Alblas
* G. Nanninghs
* A. Jansen
* J.F. Geerts
* J. Buitenhek
* W.J. de Jong
* A. Krulman(?)
* P. Vrijdag [Pieter Vrijdag]
* J. van Dam
* J. v.d. Meijlen
* J. Zwang
* C. Kiele
* en W. Driessen

(17-7-1885) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 10 Juli 1885 is veroordeeld de persoon van:
* P. Schoonenberg
* A. van Welie
* T. de Heus
* D. Los
* J.H. Borg
* J. Booij
* J.H. de Roo
* J. Schneider

(23-9-1885) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 16 September 1885 is veroordeeld de persoon van:
* G.J. Hulsbosch
* J. van Bohemen
* A. van de Graaf
* W. Rozen
* J. de Roo
* J.H. Heerooms
* F.W. Tilgenkamp
* D. de Jong
* W. Kramers
* A.D. Scheepbouwer
* F. Bakker
* G.J. Beekhuis
* S. Verdoorn Weele
* H. v.d. Merwe
* en J. van Dam

(24-10-1885) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Gorinchem(!) op den 20 October 1885 is veroordeeld de persoon van:
* A. van Gent
* en J. Molenaar

(4-11-1885) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 4 November 1885 is veroordeeld de persoon van:
* J. Bouman
* P. Piantoni
* A.J. de Steur
* H.W. van Aalst
* N.C. Haremaker
* A. Dopman
* J. Remers
* A. v.d. Sluis
* J. v.d. Bilt
* K. Raamt
* P. de Waard
* W. Plomp
* M. van Doorn
* J. en van Dam

(1-12-1885) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 25 November 1885 is veroordeeld de persoon van:
* J.C. Piliakus
* J.E. Enzler
* J.L. Stegeman
* J.H. Burg
* H. Kooiman
* F. de Keizer
* H. Koster
* J. de Klerk
* S. Mikhout
* M. Welschert
* C.S. Hofman
* A. de Vries
* B. Schouten
* C. Lelieveld
* A.H. Pastoor
* J. van Dort

(Rotterdam/Schoonhoven 9-12-1885) Veroordeelden :
* Leendert Blom, 32, 11-7-1884 Schoonhoven
* Ev. Johannes Gloudermans, 37, 21-11-1884 Schoonhoven
* Willem Peters, 42, 21-11-1884 Schoonhoven

(23-12-1885) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
te Dordrecht op den 16 December 1885 is veroordeeld de persoon van:
* J. Hartman
* A.H. Pastoor
* M. Geerlof
* C. Lelievelt
* N. Farton(?)
* E.C. Zijlstra
* J. Wapperom
* W. Peters
* N. Svenssen
* W. Temperman
* J.H. Beekman
* W. Kuiters
* J. de Jong
* J. de Zeeuw
* C.S. Dubbelt
* J. v.d. Graaf
* H. Kooijman
* P. Zomer
* P. Keldermans
* J. v.d. Meijlen
* J.A. Eijgens
* G.S. Hulsbosch
* J. Zwang

* * *
Erica
http://d-compu.dyndns.org/gensearch
(kies pagina: Dordrecht brieven burgemeester)
(NU met afbeelding van het formulier voor openbare dronkenschap)

Eerder gepubliceerd:
- '! 1886 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
[zondag 16 oktober 2005 (soc.genealogy.benelux)]
- '! 1887 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
[zondag 9 oktober 2005 (soc.genealogy.benelux)]
- '! 1888 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1889 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1890 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1891 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1892 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1893 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1894 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1898 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
Subject: Re: ! 1885 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht
Dordrecht
From: Richard van Schaik <f.m.a.vanschaikREMOVE @spamtrap THISwanadoo.nl>
Date: Sun, 16 Oct 2005 10:44:53 +0200

Erica wrote:
> (27-4-1885) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
> Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October
> 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap
> te Dordrecht op den 20 April 1885 is veroordeeld de persoon van:
> * M. van Schaik

Hi Erica,

Als eerste proost ;-) maar is er ergens iets meer af te leiden over de
familiebanden of leeftijd e.d. Ik kan de lijst M. inperken tot krap 20
kandidaten totaal, waarvan een 4-tal ook nog in de buurt van Dordrecht
woonde. Maar dat zegt niets daar mijn database verre van compleet is.
Leuke bron trouwens (of is het bezopen bron?), ik zou M. dan ook graag
kunnen plaatsen.

Groeten,
Richard

--
Richard van Schaik
f.m.a.vanschaikREMOVE @spamtrap THISwanadoo.nl
http://www.fmavanschaik.nl/


Subject: Re: ! 1885 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht
From: "Erica" <genbook @spamtrap d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 16 Oct 2005 10:51:09 +0200

Richard,

Via http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.html_zk?p_vast=46 :

meer...Persoon in bevolkingsregister
Margarietha van Schaik
meer...Persoon in bevolkingsregister
Margritha Schaik, van
meer...Persoon in bevolkingsregister
Maria A. Schaik, van
meer...Persoon in bevolkingsregister
Maria Carolina Schaijk, van
meer...Persoon in bevolkingsregister
Maria J. Schaik, van
meer...Persoon in bevolkingsregister
Maria Magdalena Van Schaik
meer...Persoon in bevolkingsregister
Maria Schaik, van
meer...Persoon in bevolkingsregister
Maria Schaik, van
meer...Persoon in bevolkingsregister
Marianne Schaijck
meer...Persoon in bevolkingsregister
Marie van Schaik
meer...Persoon in bevolkingsregister
Mechteld Schaik van (getr. Visser, Cornelis Johannes 1917-1938)

Waarschijnlijk is het :
- Maria van Schaik (geb. 1849) of
- Margarietha van Schaik (geb. 1855)

Meer dan 'M. van Schaik' staat er niet op het formulier.

Vgr.,
Erica

"Richard van Schaik" <f.m.a.vanschaikREMOVE @spamtrap THISwanadoo.nl> schreef in
bericht news:43521268$0$95473$dbd4b001 @spamtrap news.wanadoo.nl...
>
> Erica wrote:
> > (27-4-1885) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
> > Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten
October
> > 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare
dronkenschap
> > te Dordrecht op den 20 April 1885 is veroordeeld de persoon van:
> > * M. van Schaik
>
> Hi Erica,
>
> Als eerste proost ;-) maar is er ergens iets meer af te leiden over de
> familiebanden of leeftijd e.d. Ik kan de lijst M. inperken tot krap 20
> kandidaten totaal, waarvan een 4-tal ook nog in de buurt van Dordrecht
> woonde. Maar dat zegt niets daar mijn database verre van compleet is.
> Leuke bron trouwens (of is het bezopen bron?), ik zou M. dan ook graag
> kunnen plaatsen.
>
> Groeten,
> Richard
Subject: Re: ! 1885 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht
Dordrecht
From: Richard van Schaik <f.m.a.vanschaikREMOVE @spamtrap THISwanadoo.nl>
Date: Sun, 16 Oct 2005 11:31:58 +0200

Erica wrote:

> Richard,
>
> Waarschijnlijk is het :
> - Maria van Schaik (geb. 1849) of
> - Margarietha van Schaik (geb. 1855)

Het kan (zonder nadere aanduiding) toch ook iemand zijn uit een naburige
plaats?

> Meer dan 'M. van Schaik' staat er niet op het formulier.

Jammer, maar veel dank voor de lijst en link van het B.R. uit Dordrecht.
Moet ik dus ook weer langs om verder uit te pluizen, ik was juist van
plan Noord-Holland bij te gaan werken nadat ik een tijd met Zuid-Holland
aan het stoeien ben geweest. Het tempo van nieuwe bronnen is gewoon niet
bij te houden.

Groeten,
Richard

--
Richard van Schaik
f.m.a.vanschaikREMOVE @spamtrap THISwanadoo.nl
http://www.fmavanschaik.nl/


Subject: ! ANTONISSE - VAN DER GIJP
From: "Esther" <esther_p @spamtrap telus.net>
Date: Tue, 18 Oct 2005 12:47:53 GMT

Gevonden in de doopboeken van Fijnaart en Heijningen:

1809
"Krijn, zoon van Marijnus ANTONISZE en Pieternella VAN DER GIJP is geboren 1
van Wijnm: gedoopt den 15 dito in de Willemstad. NB. Deze menschen wonen te
Tholen en werken thans in den oude Heijningsche Meestoof."

Esther.
Subject: ! SLOOTEMAKERS - VAN DALEN
From: "Esther" <esther_p @spamtrap telus.net>
Date: Tue, 18 Oct 2005 12:50:06 GMT

Gevonden in de doopboeken voor Fijnaart en Heijningen:

1810
"Cornelis zoon van Louis SLOOTEMAKERS en Elizabeth VAN DALEN is geboren den
14 van Hooim: gedoopt 22 dito. Deze menschen wonen te Tholen en zijn hier
thans in de Nieuwe Heijningsche Meestoof."

Esther
Subject: ! schipper Herman Slotboom (Dinteloord) / vrouw Lijntje Edelschaap (1883)
From: "Erica" <genbook @spamtrap d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 23 Oct 2005 09:39:10 +0200

Stadsarchief Dordrecht (brieven burgemeester 1883):

- (19-2-1883)
med. dr. J. Leedegang .... schipper Herman Slotboom, gedomicileerd te
Dinteloord, liggende met zijn vaartuig (tjalkscheepje) aan de Bomkade [TE
DORDRECHT], komende uit Oud-Alblas, alwaar deze eene lading pulp, ingenomen
te Oud-Gastel, had gelost ... diens vrouw Lijntje Edelschaap 40 jaar,
lijdende was aan eene besmettelijke ziekte (pokken) .....etc.

- (26-2-1883)
Herman Slotboom, bevracht is met eene lading spoorleggers (biels) op
Feijenoord ...


NB.
Via rijksarchief.colo.bit.nl/SISIS.DLL/criteria?lang=N :

Bron: RANB inventarisnummer: 1778 plaats: Dinteloord
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 14, datum: 20-06-1867
BRUIDEGOM: Harmen SLOTBOOM
geboorteplaats bruidegom: Katendrecht
BRUID: Leintje EDELSCHAAP
geboorteplaats bruid: Dinteloord en Prinsenland
Vader bruidegom: Willem Slotboom
Moeder bruidegom: Pietronella Los
Vader bruid: Cornelis Edelschaap
Moeder bruid: Francijna Lassaart

Bron: RANB inventarisnummer: 8963 plaats: Willemstad
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 10, datum: 5-11-1896
BRUIDEGOM: Pieter Slotboom
geboorteplaats bruidegom: Dinteloord en Pruinsenland
BRUID: Catharina Maatje Driesman
geboorteplaats bruid: Fijnaart enHeijningen
Vader bruidegom: Harmen SLOTBOOM
Moeder bruidegom: Leintje EDELSCHAAP
Vader bruid: Gilles Driesman
Moeder bruid: Marigje Boertjens
Opmerkingen: Bruidegom geboren circa 1875 Bruid geboren circa 1871

Op http://www.wagenmakers.demon.nl/vogel.html :

7: Adriana Vogel, geb. Hardinxveld 4-8-1870, ged. 4-9-1870, tr. Hardinxveld
2-12-1893 Willem Slotboom, geb. Dinteloort 26-9-1868, zoon van Harman
SLOTBOOM en Lijntje EDELSCHAAP.

* * *
Erica
http://d-compu.dyndns.org/gensearch
Subject: ! Hartog de Bruin, geb. Leeuwarden 2-4-1867 / handwagen markt Dordrecht (1883)
From: "Erica" <genbook @spamtrap d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 23 Oct 2005 10:16:08 +0200

Stadsarchief Dordrecht (brieven burgemeester 1883):

- (8-3-1883) PROCES-VERBAAL.
Op Vrijdag den 2-3-1883 den voormidaag ten ongeveer 10 ure, heb ik
ondergeteekende Goossen van Leeuwen, marktmeester van den algemeene week, en
dagelijksche markten te Dordrecht aan de zich noemende HARTOG DE BRUIJN, oud
16 jaren, van beroep koopman, wonende ten huize van zijn moeder de wed.
Hanna de Bruijn in de Raamstraat te Rotterdam, een staanplaats aangewezen
voor zijn handwagen waarop kastanjes en china's appelen ter verkoop waren
uitgestald aan den hoek van de Groenmarkt bij het Scheffersplein alhier. En
aangezien genoemden Hartog de Bruijn ongeveer een uur later de hem
aangewezen plaats had verlaten en met zijn handwagen zich ter verkoop zijner
koopwaren over het Tolbrugstraatje Wz waardoor het publiek verkeer door de
aldaar passerende tramwagen onveilig was...etc.

NB.
Via http://rotterdam.digitalestamboom.nl :

Bruidegom HARTOG DE BRUIN , Leeuwarden , 22
Vader Izak DE BRUIN
Moeder HANNA Drielsma
Bruid Truitje van der Sluis , Rotterdam , 21
Vader Izak Simon van der Sluis
Moeder Hendrijntje Brandel
Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 12-06-1889
Opmerkingen akte nr. 591

Kind Sara de Bruin
Vader Izak de Bruin
Moeder HANNA Drielsma
Plaats Rotterdam
Geboortedatum 16-07-1869
Opmerkingen akte nr. 2419

Kind Clara de Bruin
Vader Izak de Bruin
Moeder HANNA Drielsma
Plaats Rotterdam
Geboortedatum 08-09-1871
Opmerkingen akte nr. 3279

Bruidegom Levie Lagrand , Rotterdam , 18
Vader Aron Lagrand
Moeder Rachel van der Kruk
Bruid Mietje de Bruin , Leeuwarden , 18
Vader Izak de Bruin
Moeder HANNA DRIELSMA
Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 27-06-1883

Via http://www.tresoar.nl :

Geboorteakte Leeuwarden, 1867
Aangiftedatum 4 april 1867, akte nr. 224
HARTOG DE BRUIN, geboren 2 april 1867
Zoon van Izak de Bruin en Hanna Drielsma

Huwelijksakte Leeuwarden, 1866
Man: Izak de Bruin
Vrouw: HANNA DRIELSMA
Datum: 9 december 1866, akte nr. 219
[Zoon van Hartog Jonas de BRUIN en Sara Heimans HEIJMANS LE Grand]
[Dochter van Isaac Machiels DRIELSMA en Maijke MIETJE WOLF BENJAMIN Cohen]
[bron: http://www.jeffnyveen.com/familytree/wc01/wc01_138.html ]

Geboorteakte Leeuwarden, 1865
Aangiftedatum 26 juni 1865, akte nr. 431
Mietje de Bruin, geboren 23 juni 1865
Dochter van Izak de Bruin en HANNA DRIELSMA
N.B. Kind door ouders erkend bij huwelijksakte d.d. 9-12-1866

* * *
Erica
http://d-compu.dyndns.org/gensearch
Subject: ! 1884 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht
From: "Erica" <genbook @spamtrap d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 23 Oct 2005 12:57:17 +0200

(Dordrecht 28-1-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van
den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens
openbare dronkenschap te Dordrecht op den 23 Januari 1884, is veroordeeld de
persoon van :
1. J. Zwang
2. H. v.d. Net
3. J. Jansen
4. P.L. de Lange
5. J.H. Cornelisse
en J.P. v.d. Wall

(12-2-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den
31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare
dronkenschap te Dordrecht op den 6 Februari 1884, is veroordeeld de persoon
van :
* C. Lelieveld
* L. Klok
* J.A. van Eijgens
* J. van Dam
* J. v.d. Mijle
* J. Gennisse
* N. van Welie
* N. Tonninger
* F.J.C. Terwindt
* H. v.d. Graaf
* J.L. Norbach
* J.H. Heerooms
* C. van Emmerik
* A. de Graaf
* A. Sterk

(1-3-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten
October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare
dronkenschap te Gorinchem(!) op den 26 Februari 1884, is veroordeeld de
persoon van :
* H. Schoentjes

(Dordrecht 5-3-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van
den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens
openbare dronkenschap te Oud-Beijerland(!) op den 3 Maart 1884, is
veroordeeld de persoon van :
* Jan Willem Bouman

(Dordrecht 10-3-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van
den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens
openbare dronkenschap te Dordrecht op den 5 Maart 1884, is veroordeeld de
persoon van :
* P. van Efferen
* J.W. de Man
* A. Wesselink

(2-4-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten
October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare
dronkenschap te Dordrecht op den 2 April 1884, is veroordeeld de persoon
van:
* P. Keldermans
* C. Lelieveld
* G.L. van Leeuwen
* W. van Dee
* J. Hartman
* J. Potters
* H. Kool
* P. Aergeloo
* J. v.d. Mijle
* en H. v.d. Merwe

(13-5-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den
31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare
dronkenschap te Dordrecht op den 7 Mei 1884, is veroordeeld de persoon van :
* J.A. van Eijgens
* P. Rock(?)
* G. Schouten
* A. Molendijk
* E(?). Schaap

(11-6-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den
31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare
dronkenschap te Dordrecht op den 3 Juni 1884, is veroordeeld de persoon van:
* H. den Dunnen
* J.B. Bozua
* F. Reppel
* J.A. Eijgens
* J. v.d. Meijle
* C. Lelieveld
* P.J. Hulsbosch (Hulschbosch)

(8-7-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten
October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare
dronkenschap te Dordrecht op den 2 Juli 1884, is veroordeeld de persoon van:
* A. van Leeuwen
* J. Hartman
* R.E. Valkhof
* J. van Bohemen
* W. Kortbeek
* M.B. Kok
* P. Stroubenrauch
* N. Faktor(?)
* A. Teuling
* A.J(?). Kampsteeg
* F. Beukelaar
* P. de Waard
* J. Landmeter
* C. Spijkerman
* M. van Doorn
* A. de Vries
* W. van Driessen
* P. Rock

(29-7-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den
31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare
dronkenschap te Dordrecht op den 23 Juli 1884, is veroordeeld de persoon
van:
* N. Collee
* A.C. Cheret
* A. de Vries
* W. Somers
* M. Weber
* J. van Dam
* J.F. v.d. Wall
* H.M. Dirks
* J. v.d. Mijle

(11-9-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den
31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare
dronkenschap te Dordrecht op den 5 September 1884, is veroordeeld de persoon
van :
* J. v.d. Velden
* Z. Goedhart
* A. Zwang
* A.M. Koks
* J.H. Cornelisse
* C. Brans
* W. Sommer
* C.J. Knieriem
* J.H. Speulman (Speelman)
* W. Wulfse
* P. Erkens
* H.M. Dirks
* J.B. Bozua

(9-10-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den
31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare
dronkenschap te Dordrecht op den 1 Oktober 1884, is veroordeeld de persoon
van :
* J. Bisschop

(21-10-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den
31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare
dronkenschap te Dordrecht op den 15 Oktober 1884, is veroordeeld de persoon
van :
1. A. van Hemert
2. A. Lagendijk
3. A. Janssen
4. L. Dubbel
5. P. Groenenberg
6. A.H. van Duinen
7. A. Smeetjes
8. J.G. Wassink
9. G. v.d. Wall
10. W. van Deursen
11. G. Vermeulen
12. A. van Welie
13. J. Snijders
14. M. Smits
15. M. Dubois
16. G. Kammermans
17. P. de Waard
18. H. van Bohemen
19. A. Mijnders
20. C. Schaap
21. J. Aarnoud
22. H. Hamel
23. J. Jansen
24. H. den Dunnen
25. J. v.d. Meijlen
26. P. Schouten
27. N.M. Dirks
28. J. van Dam
29. E. van Doorn
en 30. J. Gennisse

(25-11-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den
31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare
dronkenschap te Dordrecht op den 19 November 1884, is veroordeeld de persoon
van :
* A.M. Brand van Straaten
* A. de Vries
* H. Verdoorn Weele
* A. Smeetjes
* A. van Dijl
* P. Schaap
* F. Tellekens
* G. Hulsbosch
* M. v.d. Stiggel
* A. de Bruin
* J.H. Beekman
* W. Kortbeek
* J.B. Bozua
* J. Janssen
* J. Gennisse
* P. Dubbelt
* J. v.d. Mijle

(9-12-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den
31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare
dronkenschap te Dordrecht op den 3 December 1884, is veroordeeld de persoon
van :
* A. van Leeuwen
* W. Jongeneel
* W. v.d. Engh
* G.A. van Kol
* J. Schouten
* C. van Galen
* J. van Bohemen
* A. Tilgenkamp
* J. Verschoor
* P. Schouten
* A. Sterk
* en J. van der Meijle

(11-12-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den
31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare
dronkenschap te Oud-Beijerland(!) op den 8 December 1884, is veroordeeld de
persoon van :
* M. van Schaik

(24-12-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den
31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare
dronkenschap te Sliedrecht(!) op den 18 December 1884, is veroordeeld de
persoon van :
* C. te Welscher

(29-12-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den
31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare
dronkenschap te Dordrecht op den 24 December 1884, is veroordeeld de persoon
van :
* J.W. Krul
* J. Gennisse
* A. Gentenaar
* A. van Dalsen
* H. van Es
* Ch. van Es
* G.C.L. de Gunst
* G. Nanninghs
* M. v.d. Boor
* F. Siveu [Franciscus Liveu]
* J. van Dam
* J. Kipping
* D. Tims
* H. den Dunnen
* J. v.d. Meijle
* S. Verdoorn Weele
* A.H. Pastoor
* en. E.J. de Mug

* * *

- 33 Kantongerecht Dordrecht, 1839-1929
Datering 1838-1929
Titel inventaris 3.03.23.01 - Kantongerecht te Dordrecht, 1838-1929
Omvang 35,5 meter dozen staand, < 37 cm diep
Openbaarheid Stukken betreffende nog levende personen zijn niet openbaar,
dan voor wetenschappelijk onderzoek. Toestemming kan worden verleend door de
directeur Nationaal Archief
Vindplaats Nationaal Archief
[ www.archieven.nl ]

* * *
Erica
http://d-compu.dyndns.org/gensearch
(kies pagina: Dordrecht brieven burgemeester)

Eerder gepubliceerd:
- '! 1885 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
[zondag 16 oktober 2005 (soc.genealogy.benelux)]
- '! 1886 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1887 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1888 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1889 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1890 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1891 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1892 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1893 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1894 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1898 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
Subject: ! 1883 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht
From: "Erica" <genbook @spamtrap d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 23 Oct 2005 12:58:12 +0200

[geen voorgedrukt formulier] (Dordrecht 13-2-1883) Ingevolge de circulaire
dd 31 October 1881 Afdeeling IIa No. 104 heb ik de eer U Ed. Achtb. te
berigten dat de navolgende personen op den 7 Februari 1883 te Dordrecht
wegens openbare dronkenschap zijn veroordeeld:
* A. de Vries
* M. Ponte
* J. de Klein
* T. Hagenberg
* P. Raadgeep
* J.F.J. Simonis
* T. van Nieuwkasteel [Thomas van Nieuwkasteel]
* J.F. Uittenbogaard
* A.J. de Steur
* W. van Nimwegen
* A. v.d. Linden
* H.C. Kaho
* J. Tims
* D. Tims
* J. Koper
* J. van Dam
* L. Groenenberg
* en J. Gennisse

(13-3-1883) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den
31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare
dronkenschap te Dordrecht op den 7 Maart 1883, is veroordeeld de persoon
van:
* J.H. Beekman
* C. Leliveld
* J. Gennisse
* A. van 't Heusden [Arie van 't Heusden]
* H. Valk
* J.W. Advocaat [Johannes Wilhelmus Advokaat]
* M.B. Osendorp [Martin Bernardus Osendorp, geb. 1827]
* A. van der Rest
* en A. van Raaijen (Kaaijen?)

(24-4-1883) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den
31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare
dronkenschap te Dordrecht op den 18 April 1883, is veroordeeld de persoon
van :
* P. van Milt
* J. Mijnhart
* P. de Waard
* J. v.d. Mijle
* M. v.d. Boor
* H. Reeman
* G. Revier
* P. Schouten
* J. van Dam
* J. Gennisse
* J.H. Burg
* J. de Wild
* J. Bouman
* H. Versteeg
* J.C. Kuiters
* G. Valkhof
* C. Lodders
* P. Potters
* en H. van Unnik

[geen voorgedrukt formulier] (12-6-1883) Ik heb de eer UEd. Achtb. te
berigten dat op den 6 Juni 1883 voor het kantongeregt Dordrecht zijn
veroordeeld den navolgende personen wegens openbare dronkenschap:
* C. van Dooren
* H. Donkelaar
* J. de Roo
* H. Verheul
* P. van Kooten
* P. Ponsen
* R.D. van Bucholtz
* H.J. Recourt
* F. Groenenberg
* J. Kroon
* G. Krijne
* P. van den Bosch
* G. Revier
* J. Jansen
* P. Zwang
* en J. v.d.Mijle
* en W.J. de Jong
* F.J.H. de Vries [Franciscus Johannes Hendr. de Vries]
* en A.H. Pastoor

[geen voorgedrukt formulier] (12-6-1883) Ik heb de eer UEd. Achtb. te
berigten dat op den 11 Juli 1883 voor het kantongeregt Dordrecht den
navolgende personen wegens openbare dronkenschap zijn veroordeeld:
1. H. Groenenberg
2. J. van der Mijle
3. J. de Koning
4. J. Faas
5. D. Tims [Dammis Tims]
6. G.J. Zwang [Gerrit Johannes Zwang]
7. J. den Boer
8. H.C. Kroone
9. D. de Bis [Dirk de Bis]
10. J. de Man
11. S. Bammens
12. H.C.P. de Hosson [nus Carolus Philippus de Hosson]
13. J.C.F. Verbaan
14. A. Knikman
15. P. Schouten
16. R.D. von Bucholtz
17. A. Piek [Arnoldus Piek of Apolonia Piek]
18. H. van Hoek
19. C. Brand
20. C. de Jong
21. C. v.d. Kooij
22. A. Teuling
23. J.P. v.d. Wall [Johan Philippus van de Wall]
24. H. den Dunnen [Huibert den Dunnen]
25. J. van Dam
26. J.A. van Eijgens
27. F. Reppel

(28-7-1883) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den
31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare
dronkenschap te Gorinchem(!) op den 23 Julij 1883, is veroordeeld de persoon
van:
* Pieter Schaap

### (4-9-1883 vragen uit Scheveningen)
A) aantal inwoners Dordrecht
1/1 1880: 27.292; 1/1 1881: 27.551; 1/1 1882: 27.722
B) vergunning verkoop van sterke drank: 1882->280, 1883-> 235
D) er door de politie alhier wegens openbare dronkenschap in bewaring
genomen of vervolgd werden in
1880 in bewaring 286 vervolgd 255 personen
1881 in bewaring 261 vervolgd 213 personen
1882 in bewaring 290 vervolgd 355 personen
1883 (1e en 2e kwartaal) in bewaring 89 vervolgd 133 personen

(29-9-1883) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den
31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare
dronkenschap te Dordrecht op den 26 September 1883, is veroordeeld de
persoon van:
* N.C. van Emmerik
* D. Tims
* D. Walson
* C. Leliveld
* N. van Efferen
* J.P. v.d. Wall
* H. den Dunnen
* J. Jansen
* G. Revier
* W. de Vries
* H.M. Dirks [Helena Magdalena Dirks]
* J.H. Kornelisse [Jan Hendrik Kornelisse]
* J. Visser
* L. Gluvers [Leendert Gluvers, geb. 1856]
* C. Ardon [Cornelia Ardon]
* A. van Hemert
* J.E. Ensler
* H. Schouten
* A. Jilleba
* A. Abbema
* N. Blom
* A. Verwoerdt
* en J. Boom

(9-10-1883) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den
31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare
dronkenschap te Gorinchem(!) op den 1 October 1883, is veroordeeld de
persoon van:
* J.B. Bozua

(15-10-1883) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den
31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare
dronkenschap te Sliedrecht(!) op den 11 October 1883, is veroordeeld de
persoon van:
* N.C. van Emmerik
[NB. Huis van Arrest en bewaring en cellulaire gevangenis voor vrouwen te
Dordrecht, dec. 1883 (recht van appèl); Nicolaas Cornelis van EMMERIK, 51,
geb. Dordrecht, 3 maanden eenzame opsluiting en opzenden naar een
bedelaarsgesticht]

(1-11-1883) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den
31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare
dronkenschap te Gorinchem(!) op den 30 October 1883, is veroordeeld de
persoon van:
* A.J. Morelis

[geen voorgedrukt formulier] (13-11-1883) Ik heb de eer UEd. Achtb. te
berigten dat op den 7 November 1883 voor het kantongeregt Dordrecht de
navolgende personen wegens openbare dronkenschap zijn veroordeeld:
1. J.H. Burg
2. H. v.d. Merwe
3. P. Keldermans
4. P. Zoeteman
5. C. Lelieveld
6. A.J. Schot
7. J. v.d. Mijlen
8. C. Uittenbogaard
9. J. v.d. Heuvel
10. A. de Waal
11. P. van der Krap
12. H. Piek
13. A. Lagendijk
14. A.S. Fok
15. K. Wemmers
16. D. Littooij
17. P. Boom
18. N.C. de Ligt
19. P. van Efferen
20. C. Lodders
21. H. Kool
22. J. Oldemans
23. P.M. de Snoo
24. W. Tilgenkamp
25. H. Vervoorn
26. J. Stuurman
27. G. Valkhoff
28. P. Spoel
29. C. v.d. Berg
30. P. van der Hoek
31. L. Biele
32. A. v.d. Rest
33. A.M. Kohu
34. J. Snijders
35. P. Zoomer
36. P. Schouten
37. J.A. van Eijgens
38. A. Teuling
39. W. de Vries
40. H.C. Kaho
41. A. Piek
42. G. Revier
43. N. van Efferen
44. J. Gennisse
45. A.J. van Dam
46. J.P. van der Wall

(19-11-1883) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den
31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare
dronkenschap te Sliedrecht(!) op den 15 November 1883, is veroordeeld de
persoon van:
* B. Kraaijveld Tzn.

[geen voorgedrukt formulier] (11-12-1883) Ik heb de eer UEd. Achtb. te
berigten dat op den 5 December 1883 voor het kantongeregt Dordrecht de
navolgende personen wegens openbare dronkenschap zijn veroordeeld:
1. Johannes Hofman
2. Arie van Hemert
3. Anna van Drunen
4. Johannes Gennisse
5. Cornelis Lelieveld
6. Arie Teuling
7. Jacob Bernardus Bozua
8. Gijsbert den Haring
9. Johannes van der Mijle
10. Pieter Keldermans
11. Jacobus Kipping
12. Henri Capelle
13. Martinus Ponte
14. Teunis Schilthuizen
15. Willem Kuiters
16. Simon Verdoorn Weele

* * *

- 14 OP ZOEK NAAR GEVANGENEN IN GEVANGENISARCHIEVEN
Op: http://www.nationaalarchief.nl/images/3_2008.pdf

- 33 Kantongerecht Dordrecht, 1839-1929
Datering 1838-1929
Titel inventaris 3.03.23.01 - Kantongerecht te Dordrecht, 1838-1929
Omvang 35,5 meter dozen staand, < 37 cm diep
Openbaarheid Stukken betreffende nog levende personen zijn niet openbaar,
dan voor wetenschappelijk onderzoek. Toestemming kan worden verleend door de
directeur Nationaal Archief
Vindplaats Nationaal Archief

* * *
Erica
http://d-compu.dyndns.org/gensearch
(kies pagina: Dordrecht brieven burgemeester)

Eerder gepubliceerd:
- '! 1884 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
[zondag 23 oktober 2005 (soc.genealogy.benelux)]
- '! 1885 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1886 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1887 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1888 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1889 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1890 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1891 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1892 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1893 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1894 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
- '! 1898 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht'
Subject: ! huwelijk 's-Gravenhage 1828: Hendrik Reekoert, ged. Dordrecht 30-1-1785
From: "Erica" <genbook @spamtrap d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 23 Oct 2005 13:00:07 +0200

Algemeen
Aktenummer: 319
Aktedatum: 24 september 1828
Burgerlijke stand van: 's-Gravenhage
Soort akte: Huwelijksakte
Datum gebeurtenis: 24 september 1828

Bruidegom
Voornamen: Hendrik
Achternaam: Reekoert
Leeftijd: 43 (geboren te Dordrecht, wonende alhier)
Beroep: bediende

Bruid
Voornamen: Adriana Francina
Tussenvoegsels: van
Achternaam: Ingen
Leeftijd: 27 (geboren te Echteld in Gelderland, wonende alhier)
Beroep: dienstbode

Vader bruidegom
Voornamen: Hendrik
Achternaam: Reekoert
Beroep: tuinman (wonende te Dordrecht)

Moeder bruidegom
Voornamen: Anna Elisabeth
Achternaam: Visser
Beroep: (overleden)
[notaris Willem van Wageningen Willemszoon te Papendrecht 9-9-1828]

Vader bruid
Voornamen: Cornelis
Tussenvoegsels: van
Achternaam: Ingen
Beroep: schutter (wonende te Echteld)

Moeder bruid
Voornamen: Jacoba
Tussenvoegsels: de
Achternaam: Ridder
Beroep: (wonende te Echteld)

Vorige echtgenote(s) Bruidegom
- Elisabeth Raktwitsz [Raekwitz, Rackwitz]

Getuige(n) Huwelijk
- Teunis van der Loos, besteller (26 jr)
- Jan Dirk van Eelen, bediende (28 jr)
- Gerardus Brenner, schoenmaker (22 jr)
- Johannes Knevel, schoenmaker (75 jr)

* * *

Via http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.html_zk?p_vast=46 :

Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer 8-10
Datum ondertrouw 1783.03.13
Naam kind Hendrik
Doopdatum 1785.01.30
Naam vader Reekoert, Hendrik
Naam moeder Visser, Anna Elisabeth

Naam kind Willem
Doopdatum 1792.01.06
Naam vader Rekoert, Hendrik
Naam moeder Visser, Elisabeth

Naam kind Hendrik
Doopdatum 1808.02.20
Naam vader Rekoert, Hendrik
Naam moeder Raekwitz, Elizabeth

* * *
Erica
Subject: ! huwelijk 's-Gravenhage 1828: Frederik Stam, ged. Dordrecht 5-2-1804
From: "Erica" <genbook @spamtrap d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 23 Oct 2005 13:00:47 +0200

Algemeen
Aktenummer: 351
Aktedatum: 29 oktober 1828
Burgerlijke stand van: 's-Gravenhage
Soort akte: Huwelijksakte
Datum gebeurtenis: 29 oktober 1828

Bruidegom
Voornamen: Fredrik
Achternaam: Stam
Leeftijd: 24 (geb. te Dordrecht wonende alhier)
Beroep: drogist

Bruid
Voornamen: Sara Johanna
Achternaam: Vaupel Kleijn
Leeftijd: 22 (geb. en wonende alhier)
Beroep: zonder beroep

Vader bruidegom
Voornamen: Frederik
Achternaam: Stam
Beroep: koekbakker (wonende te Dordrecht)

Moeder bruidegom
Voornamen: Barendina
Achternaam: Hooghwinkel
Beroep: (wonende te Dordrecht)

Vader bruid
Voornamen: Johan Adam
Achternaam: Vaupel Kleijn
Beroep: apotheker (wonende alhier)

Moeder bruid
Voornamen: Hendrina
Achternaam: Overklift
Beroep: (wonende alhier)

Getuige(n) Huwelijk
- Isaac Stam, particulier (34 jr., broeder bruidegom, wonende te Dordrecht)
- Willem Cornelis Anthonij Vaupel Kleijn, particulier (25 jr., broeder
bruid, wonende alhier)
- Dirk Overklift Vaupel Kleijn, particulier (24 jr., broeder bruid, wonende
alhier)
- Johannes Louis Wilhelm Leers, particulier (25 jr., wonende alhier)

* * *

Via http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.html_zk?p_vast=46 o.a.:

Naam kind Fredrik
Doopdatum 1804.02.05
Naam vader Stam, Frederik
Naam moeder Hooghwinkel, Barendina

Naam kind Fredrik
Doopdatum 1800.08.16
Naam vader Stam, Fredrik
Naam moeder Hoogwinkel, Barendina

Naam kind Isaak
Doopdatum 1794.04.24
Naam vader Stam, Frederik
Naam moeder Hoogwinkel, Barendina

Naam kind Maria Gerarda
Doopdatum 1789.10.09
Naam vader Stam, Frederik
Naam moeder Hoogwinkel, Barendina

Naam kind Anna Cornelia
Doopdatum 1801.11.25
Naam vader Stam, Fredrik
Naam moeder Hooghwinkel, Barendina

* * *
Erica
Subject: ! huwelijk 's-Gravenhage 1827: Johannes Jacobus Oosterling, ged. Dordrecht 1802
From: "Erica" <genbook @spamtrap d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 23 Oct 2005 13:01:49 +0200

Algemeen
Aktenummer: 175
Aktedatum: 23 mei 1827
Burgerlijke stand van: 's-Gravenhage
Soort akte: Huwelijksakte
Datum gebeurtenis: 23 mei 1827

Bruidegom
Voornamen: Johannes Jacobus
Achternaam: Oosterling
Leeftijd: 24
Beroep: koornmolenaar
[geboren te Dordrecht, wonende alhier]

Bruid
Voornamen: Susanna
Achternaam: Crama
Leeftijd: 22
Beroep: zonder beroep
[geboren te Leijden, wonende alhier]

Vader bruidegom
Voornamen: Willem
Achternaam: Oosterling
Beroep: koornmolenaar
[wonende te Dordrecht]
[notaris Huibert Struik akte 1-5-1827]

Moeder bruidegom
Voornamen: Adriana
Achternaam: Fuikschot
Beroep: zonder beroep
[wonende alhier]

Vader bruid
Voornamen: Abram
Achternaam: Crama
Beroep: wever
[wonende te Leijden]

Moeder bruid
Voornamen: Christina
Achternaam: Rijkerwaard
[wonende te Leijden]

Getuige(n) Huwelijk
- Anthonie Kop, voerman (40 jr)
- Hendrik Picard, sjouwer (31 jr)
- Daniel Fredrik van Esveld, timmerman (42 jr)
- Hendrik Haakmeester, schoenmaker (38 jr)
allen wonende alhier

* * *

Via http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.html_zk?p_vast=46 :

Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer 8-10
Naam kind Johannes Jacobus
Doopdatum 1802.05.27
Naam vader Oosterling, Willem
Naam moeder Fuikschot, Adriana

Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer 8-10
Naam kind Jacobus
Doopdatum 1805.11.04
Naam vader Oosterling, Willem
Naam moeder Fuijkschot, Adriana

Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer 8-10
Naam kind Maria
Doopdatum 1804.02.15
Naam vader Oosterling, Willem
Naam moeder Fruikschot, Adriana

* * *
Erica
Subject: ! Toevalsvondsten Maas- en Roerbode
From: "Loe Giesen" <loegiesen @spamtrap yahoo.com>
Date: 23 Oct 2005 04:55:29 -0700

Uit een Limburgse krant:

zaterdag 31 maart 1900
ROERMOND - "Door de marechaussees van de brigade alhier werden
gisterennamiddag van die te Reuver overgenomen en naar de gevangenis
alhier overgebracht twee gebroeders Kwarten, gedomicilieerd te Asten,
thans zwervende, die door den veldwachter van Belfeld waren aangehouden
als verdacht van diefstal van ijzer aan de fabriek van den heer Konings
te Swalmen, terwijl zij ook van diefstal in andere gemeenten worden
verdacht."
Maas- en Roerbode

zaterdag 21 april 1900
BEESEL - Ontginning Meerlebroek - "Thans kunnen wij mededeelen, dat
door den heer J. Ruiten, koopman te Amersfoort, op den door hem van het
gemeentebestuur alhier aangekochten heidegrond, genaamd het
'Meerlebroek', reeds een begin is gemaakt met het bouwen van een
schaapsstal. Naar wij vernemen, zullen er voorloopig circa 250 stuks
schapen gehouden worden. Daar het terrein met heide en gras bewassen
is, zullen de schapen er eene goede en gezonde weide vinden en kan de
heer Ruiten voorzeker op goede rente rekenen bij zijn onderneming.
Ook vernemen wij, dat door genoemden heer Ruiten binnenkort
een begin zal gemaakt worden met het in exploitatie brengen van een
gedeelte van genoemden heidegrond. Wij zijn zeer benieuwd naar het
resultaat, dat dit zal opleveren."
Maas en Roerbode

donderdag 21 juni 1900
REUVER - "Door de marechaussees werd heden van hier naar Roermond ter
beschikking der Justitie overgebracht A.F. Pijpenzeel, oud 60 jaar,
pottenbakker, zonder vaste woonplaats, aangehouden ter zake van
bedelarij. Eerst kort geleden werd hij uit de Rijkswerkinrichting te
Veenhuizen ontslagen."
Maas- en Roerbode

14 februari 1921
REUVER - "Het echtpaar Wijzeveld-Buskens, eenige jaren geleden naar
Amerika vertrokken, is thans teruggekeerd."
Maas- en Roerbode

23 januari 1923
REUVER - "De sergeant der Mil. Politietroepen Van Rhee van hier is
overgeplaatst naar de groep van gemeld wapen te Den Helder."
Maas- en Roerbode

23 augustus 1924
REUVER - "De heer H. Zwiers, kommies bij 's Rijks belastingen alhier,
is met ingang van 1 september e.k. als zoodanig overgeplaatst naar
Amsterdam".
Maas- en Roerbode

28 mei 1925
REUVER - "Door H.M. de Koningin werd aan het gezin P.J. aan den Boom
alhier, bestaande uit 19 personen, t.w. man, vrouw met 11 jongens en 6
meisjes, toen het gezin onlangs met een tweeling vermeerderde, een
bedrag van =A6 40 geschonken. Ook bij een vorige familievermeerdering
mocht het gezin Aan den Boom eenzelfde Koninklijke belangstelling
ondervinden."
Maas- en Roerbode

22 december 1926
REUVER - "Den metselaar Chr. v.d. St. had maandag j.l. het ongeluk in
de gr=E8sbuizenfabriek der Fa. Janssen-Willemsen van een steiger te
vallen. De ijlings ontboden en spoedig ter plaatse aanwezige dr.
Crasborn uit Swalmen achtte na eerste hulp te hebben verleend,
onmiddellijke overbrenging naar het hospitaal te Roermond noodzakelijk,
daar de gevallene deerlijk aan het gezicht verwond was, waarbij
plaatselijke behandeling niet mogelijk was."
- Met ingang van 4 januari a.s. wordt de sergeant Wolters, thans
gestationeerd te Herwen en Aardt, naar hier overgeplaatst. Op dien
datum worden de soldaten Schram en Van Bergen van hier overgeplaatst
resp. naar Winterswijk en Zevenaar."
Maas- en Roerbode

zaterdag 8 februari 1930
REUVER - Met de hand tusschen een machine.
"Donderdag is de 16-jarige J. a.d. Boom, op de dakpannenfabriek van de
firma Curstjens te Tegelen, tusschen de pers bekneld geraakt. De jongen
werd direct naar het Gasthuis te Venlo vervoerd, waar hem de linkerhand
boven den pols moest geamputeerd worden."
Maas- en Roerbode

zaterdag 8 februari 1930
BEESEL - Harmonie.
"Door de Harmonie alhier zal op Zondag 23 Februari a.s. een
buitengewoon concert met tooneeluitvoering gegeven worden waarbij de
bekende humoristen Gebr. Busch te Amsterdam hunne medewerking zullen
verleenen."
Maas- en Roerbode

5 september 1930
BEESEL - Koninklijke onderscheiding. "Aan Mej. Landsweers,
gezelschapsjuffrouw bij Douairiere Markiezin de Villers op kasteel
Waterloo alhier, werd de zilveren medaille van de Oranje Nassau orde
toegekend. De Harmonie met de Schutterij zijn naar Waterloo getrokken
en hebben Mej. Landsweers een serenade gebracht. De resp. voorzitters
der vereenigingen complimenteerden Mej. Landsweers met de Koninklijke
onderscheiding. Van verschillende zijden mocht de geachte
gezelschapsjuffrouw, die als zoodanig circa 40 jaren op Waterloo in
betrekking is geweest, blijken van belangstelling ontvangen."
Maas- en Roerbode

31 juli 1931
REUVER - Naar Cura=E7ao. "Heden vertrokken per stoomschip naar Cura=E7ao
de dames: M. de Cuba en L. Paskel, pasgeslaagde onderwijzeressen van de
kweekschool van het H. Hart alhier.
Beide dames verlieten voor vijf jaar ouders en Vaderland om in Holland
haar opleiding voor onderwijzeres te ontvangen. Met succes voltooiden
ze haar studies en nu gaan ze scheep om op haar geboorte eiland Aruba
zich aan het katholiek onderwijs te wijden.
Het idealisme, dat haar beiden den moed gaf, zich in haar jonge jaren
zoover van huis en vaderland voor deze taak te bekwamen, is met de
opleiding, die zij alhier bij de zusters mochten genieten, de beste
waarborg, dat de Dominicaansche missie op Aruba twee uitstekende
onderwijskrachten rijker wordt."
Maas- en Roerbode

Mvg
Loe Giesen, Reuver
www.loegiesen.nlSubject: Re: ! Toevalsvondsten Maas- en Roerbode
From: "Erica" <genbook @spamtrap d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 23 Oct 2005 14:04:57 +0200

31 juli 1931
REUVER - Naar Curaçao. "Heden vertrokken per stoomschip naar Curaçao
de dames: M. de Cuba en L. Paskel, pasgeslaagde onderwijzeressen van de
kweekschool van het H. Hart alhier.
Beide dames verlieten voor vijf jaar ouders en Vaderland om in Holland
haar opleiding voor onderwijzeres te ontvangen. Met succes voltooiden
ze haar studies en nu gaan ze scheep om op haar geboorte eiland Aruba
zich aan het katholiek onderwijs te wijden.
Het idealisme, dat haar beiden den moed gaf, zich in haar jonge jaren
zoover van huis en vaderland voor deze taak te bekwamen, is met de
opleiding, die zij alhier bij de zusters mochten genieten, de beste
waarborg, dat de Dominicaansche missie op Aruba twee uitstekende
onderwijskrachten rijker wordt."
Maas- en Roerbode

- - - - -

Op http://d-compu.dyndns.org/passagiers :

Schip : Costa Rica
Schip van : Amsterdam
Schip naar : West-Indië
Info : dat 31 Juli van Amsterdam naar West-Indië vertrekt, zullen o.a. de
volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
Krant : Vaderland 30-7-1931, editie 1, blad 3

H. van den Arend
mevr. E.L. de Booy en 2 kinderen
A.H. Cranen
mej. J.M. de Cuba
mevr. A.C.P. Dilg en 2 kinderen
R. Dros
F.R. v. Dijk
J.M. de Graaff
H.G. Janssen
B.B. Joppe
mej. C.M. Massiera
K.F. v. Muyden
mej. S.L. Paskel
J. v.d. Plaat
mevr. M.M. Reith
H. Ritsema
C.W. Rotteveel
mevr. N. Struyving en kind
mevr. A.J. van Stuyvenberg
J. Tijssen
P.J. Verhoog

Vgr.,
Erica
Subject: !Toevalstreffer Almelo NH doop LURUM-PLAITOR
From: Afina Broekman <afinab @spamtrap hotmail.com>
Date: Mon, 31 Oct 2005 01:55:55 GMT

Almelo (NH) 4 Oct 1760 laat Anna Catharina PLAITOR, op doorreis naar haar
man Jan Hendrik LURUM, en gevangen soldaat, een tweeling dopen (Jan Hendrik
en Janna Margaretha)


Subject: Re: !Toevalstreffer Almelo NH doop LURUM-PLAITOR
From: Afina Broekman <afinab @spamtrap hotmail.com>
Date: Mon, 31 Oct 2005 01:59:22 GMT

Afina Broekman <afinab @spamtrap hotmail.com> wrote in
news:Xns96FFD4EDCDA68genmom @spamtrap 199.45.49.11:

> Almelo (NH) 4 Oct 1760 laat Anna Catharina PLAITOR, op doorreis naar
> haar man Jan Hendrik LURUM, en gevangen soldaat, een tweeling dopen
> (Jan Hendrik en Janna Margaretha)
>
Sorry, dat moet 3 Oct 1760 zijnSubject: ! Jacob Leonhard Wagner (1830-1882), overl. Dordrecht 1882
From: "Erica" <genbook @spamtrap d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 6 Nov 2005 12:52:23 +0100

Brieven burgemeester (Stadsarchief Dordrecht) :

(14-2-1882)
* Jacobus Krijgsman, 37 jr., geb. Brielle, gezagvoerder Ned. fregat 'A.H.
van Tienhoven', aan de Merwekade.
* sjouwer Jacob Wagner, wonende Rotterdam, door een luik in het ruim
gevallen (overleden)
* Jacob Leonhard Wagner, geb. Manheim 5-9-1830, tr. Johanna Wilhelmina van
Wijngaarden.

Via http://rotterdam.digitalestamboom.nl :

Bruidegom Jacob Leonhard WAGNER, Mannheim , 28
Vader Johann Wagner
Moeder Katharina Brenner
Bruid Anna Dorothea Margaretha Boenon , Rotterdam , 25
Vader Johan David Boenon
Moeder Jannetje Adriana Schott
Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 27-07-1859
Opmerkingen akte nr. 192

Kind Jacob Leonhard Wagner
Vader Jacob Leonhard WAGNER
Moeder Anna Dorethea Margaretha Boedon
Plaats Rotterdam
Geboortedatum 10-02-1861
Opmerkingen akte nr. 478

Bruidegom Jacob Leonhard WAGNER, Mannheim , 47
Vader Johann Wagner
Moeder Katharina Brenner
Bruid Johanna Wilhelmina van Wijngaarden , Rotterdam , 37
Vader Cornelis van Wijngaarden
Moeder Machtildis van Essel
Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 19-06-1878
Opmerkingen akte nr. 568

Kind Maria Johanna Wagner
Vader Jacob Leonard WAGNER
Moeder Johanna Wilhelmina van Wijngaarden
PlaatsRotterdam
Geboortedatum 06-04-1879
Opmerkingen akte nr. 1640

Kind Jacob Leonhard Wagner
Vader Jacob Leonhard WAGNER
Moeder Johanna Wilhelmina van Wijngaarden
Plaats Rotterdam
Geboortedatum 02-10-1881
Opmerkingen akte nr. 4522

Bruidegom Willem Baard , Oost en West Souburg , 28
Vader Pieter Baard
Moeder Elizabeth Akkermans
Bruid Maria Johanna Wagner , Rotterdam , 22
Vader Jacob Leonhard WAGNER
Moeder Johanna Wilhelmina van Wijngaarden
Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 16-10-1901

Bruidegom Jacob Leonhard Wagner , Rotterdam , 25
Vader Jacob Leonhard WAGNER
Moeder Johanna Wilhelmina van Wijngaarden
Bruid Trijntje van Kesteren , Rotterdam , 27
Vader Cornelis van Kesteren
Moeder Margaretha Catharina van Werkhoven
Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 01-05-1907

* * *
Erica
Subject: ! 1882 wegens openbare dronkenschap veroordeeld, kantongerecht Dordrecht
From: "Erica" <genbook @spamtrap d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 6 Nov 2005 14:07:35 +0100

subs. = subsidiair (te vervangen door)
c.e. = cum expensis (met (eis van) kosten)

[geen voorgedrukt formulier] (Dordrecht 24-1-1882) Ik heb de eer U Ed.
Achtb. ingevolge de Circulaire van den 31e October 1881 Afdeeling IIa No.
104, te berigten dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht den 18
Januarij 1882 de navolgende personen zijn veroordeeld:
* P. Polman
* D. Walson
* A.J. Schot
* J. Erkers
* J.E. Enszloo
* N.J. Lareman
* C. van den Berg
* A. de Bruin
* P.J. Sagius
* H.M. Dirks
* A. Chastelet
* J. Pidoux
* D. Louman
* K. Wemmers
* J. van der Mijlen
* J. Wapperom (Wasperom)
* J. Gennis (Kennis)
* H. den Dunnen
De Ambtenaar O.M.

[geen voorgedrukt formulier] (Dordrecht 13-2-1882) Ik heb de eer U Ed.
Achtb. ingevolge de Circulaire van den 31e October 1881 Afdeeling IIa No.
104, te berigten dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht den 8
Februarij j.l. de navolgende personen zijn veroordeeld:
Tot f 3 subs. 1 dag c.e.
1) A. Roodnat
2) W. Driessen
3) F.H. van der Koog
4) W.M. Romijn
5) Ch. Pratte(?)
6) H. Kip
7) H. Verheul
Tot f 15 subs. 3 dagen c.e.:
D. Walson
en T. Kruisifiks.

[geen voorgedrukt formulier] (Dordrecht 13-2-1882) Ik heb de eer U Ed.
Achtb. ingevolge de Circulaire van den 31e October 1881 Afdeeling IIa No.
104, te berigten dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht den 22
Februarij j.l. de navolgende personen zijn veroordeeld:
* J. van Dam, tot 2 x f 15 elke boete subs. 7 dagen c.e.
* J. Gennis (Kennis)
* en Gesthuizen, ieder tot f 15 dubs. 7 dagen c.e.
* F.F. Verhoeven
* H. de Kok
* J. Jansen
* en A. Elshout, ieder tot f 3 subs. 1 dag c.e.

[geen voorgedrukt formulier] (Dordrecht (28-3-1882) Ik heb de eer U Ed.
Achtb. ingevolge de Circulaire van den 31e October 1881 Afdeeling IIa No.
104, te berigten dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht den 23 Maart
1882 de navolgende personen :
Tot f 3 subs. 2 dag c.e.
* A. Jilleba
* A. Vervoort
* A.S. Grootenboer
* W. Hovenier
* A. van der Kooij
* A. de Bruin
Tot f 15 subs. 7 dagen c.e.
* H. de Dunnen
* J. Zwang
* M. Kallau
* en F. Liveu
zijn veroordeeld.
De Ambtenaar O.M. bij 't Kantongeregt Dordrecht.

[geen voorgedrukt formulier] (Dordrecht 24-4-1882) Ik heb de eer U Ed.
Achtb. ingevolge de Circulaire van den 31e October 1881 Afdeeling IIa No.
104, te berigten dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht den 19 April
1882 de navolgende personen zijn veroordeeld:
1) G. Vervoort, tot f 3 subs. 1 dg c.e.
2) C. Timmers, idem
3) W. Vogel, idem
4) J. Sloof, idem
5) W. Koorevaar
6) E. van der Kolk [?Elizabeth van der Kolk, geb. 1804?], idem
7) T. Bezemer, idem
8) C. Bosch, idem
9) P. Bakker, idem
10) P. Schouten
11) T. Schram, idem
12) J. de Heer, idem
13) J. Schmitz, idem
14) F. Reppel, idem
15) B.H.J. Keukenbring [Bernard Heinrich Joseph Keukenbring, geb. 1849],
idem
16) H. Vermeulen, idem
17) T. Hagenberg, idem
18) H. van de Merwe, tot f 3 subs. 3 dagen c.e.
19) J.B. Bozua, idem
20) M. van der Boor, idem
21) J. van Dam, tot f 15 subs 7 dagen c.e.
22) D. Walson, idem
23) H. den Dunnen, idem
24) J. Gennisse, idem
25) A.H. Pastoor, idem
26) S. de Koning, idem
27) F. Liveu, idem
28) J.M. Blommers, tot f 6 subs. 3 dagen c.e.
29) A.P. de Groot, tot 2 x f 10 elke boete 3 dagen c.e.

[voorgedrukt formulier] (2-5-1882) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolge de
Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten,
dat wegens openbare dronkenschap te Sliedrecht(!) op den 2 Mei 1882, is
veroordeeld de persoon van :
* Alexander Machiel Bherends, tot 50 centen subs. 1 dag c.e.

[geen voorgedrukt formulier] (23-5-1882) Ik heb de eer U Ed. Achtb.
ingevolge de Circulaire van den 31e October 1881 Afdeeling IIa No. 104, te
berigten dat voor het Kantongeregt te Dordrecht wegens openbare dronkenschap
zijn veroordeeld op den 17 Mei l.l. de navolgende personen:
Tot f 3 subs. 1 dag c.e.
* A. van Leeuwen
* C. de Jong
* T. Stuurman
* A.A. Nieuwenhuis
* J.P. v.d. Wal
* C. Ponsen
* G. Arbouw
* F.S. Pidoux
* J.A. Voogt
* H. Seplij
* A. Franzen
* C. den Doorn
* S. Verdoorn Weele
* G. de Snoo
* J.F.G. Verboom
* P. Zwang
* G. Vermeulen
* J.P. Engelaar
* P. Stroubenroug [Petrus Stroubenroug, geb. 1848]
* J. Zwang
* D.C. Niessing
* C. de Breker
* K. Dijkema
* G. Vink
* C. Tuitel
* en J. van Rijn
Tot f 3 subs. 3 dagen c.e.
* H. Eijgel
Tot 2 x f 3 subs 1 dag c.e. elke boete
* J. Schilderpoord
Tot f 15 subs. 7 dagen c.e.
* H. Dunne
* D. Walson
* J. Gennisse

[voorgedrukt formulier] (23-5-1882) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolge de
Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten,
dat wegens openbare dronkenschap te Gorinchem(!) op den 23 Mei 1882, is
veroordeeld de persoon van :
* J. Kaijoo
* en P. Hennekes, ieder tot f 0,50 subs. 1 dag c.e.

[geen voorgedrukt formulier] (31-5-1882) Ingevolge de Circulaire van den
31e October 1881 Afdeeling IIa No. 104, heb ik de eer U Ed. Achtb. te
berigten dat op den 25 Mei 1882 te Sliedrecht(!) wegens openbare
dronkenschap is veroordeeld de persoon van:
* Jacobus Cornelis Geleijns, vroeger gewoond hebbende te Alblasserdam thans
te Dordrecht, tot eene geldboete van 50 centen subs. 1 dag c.e.

[geen voorgedrukt formulier] (Dordrecht 26 Junij 1882) Ingevolge de
Circulaire van den 31 October 1881 Afdeeling IIa No. 104 heb ik de eer U Ed.
Achtb. te berigten, dat voor het Kantongeregt te Dordrecht op den 12 Junij
1882 wegens openbare dronkenschap de navolgende personen zjn veroordeeld:
1) P.J. du Vijn, tot f 3 subs. 1 dag c.e.
2) J.J.C. van Alphen, tot 3 x f 6 elke boete subs. 3 dagen c.e.
3) H. Reemans, tot 2 x f 3 elke boete subs. 2 dagen c.e.
4) Cornelis Jolie
5) J. Scharloo
6) P.J. van Eijsden
7) C. de Kievit
8) A. Knikman
9) C.T. Lawende
10) W.J. de Jong
11) H.D. van Meerkerk
12) J.A. Zwang
13) W. Duister
14) J.B. van Bohemen
15) C. de Jong
16) J. Stuurman
17) A. Zwang
18) A. Stichter [Adriana Stichter, geb. 1815]
19) A.J. de Steur
20) J. de Roo
21) G. Nanninghs
22) M. Meijnders
23) H. van der Plas
24) C. van Gink
25) P. Rijken
26) L. Groenenberg
27) A. Smeetjes
28) P. van Milt
29) T/F. Meijerink, ieder tot f 3 subs. 1 dag c.e.
29) J. van Dam
en 30) W. de Vries, ieder tot f 15 subs 3 dagen c.e.
31) J. Wapperom
32) H. Vermeulen
33) H. Seplij
34) H. Eijgel
35) C. Bakker
36) W. Bezemer
37) J. Koper
38) A. de Zwart
39) G. van Aggelen, ieder tot f 15 subs. 7 dagen c.e.
De Ambtenaar van het O.M. bij het Kantongeregt te Dordrecht.

[voorgedrukt formulier] (Dordrecht 6-7-1882) Ik heb de eer U Ed. Achtb.,
ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104,
te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Oud-Beijerland(!) op den 3
Julij 1882, is veroordeeld de persoon van :
* Barbara Smits wed. J. Droogendijk, tot f 6 subs. 1 dag c.e.

[geen voorgedrukt formulier] (Dordrecht 13 Julij 1882) Naar aanleiding der
Circulaire van de 31e October 1881 Afdeeling IIa No. 104 heb ik de eer U Ed.
Achtb. te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 5
Julij 1882 de navolgende personen zijn veroordeeld:
1) P. Keldermans
2) J.G. Vrolik
3) G. Dwarswaard
4) J. Jansen
5) J.J. van Spankeren
6) J.A.V. van Kessel
7) J. de Wit
8) L. Dubois, ieder tot f 3 subs. 1 dag c.e.
9) H. v.d. Merwe
10) M. van Schaik
11) J.B. Bozua
12) J. Schilperoord
13) J. van Dam, ieder tot f 15 subs. 7 dagen c.e.
De Ambtenaar van het O.M. bij het Kantongeregt te Dordrecht.

[geen voorgedrukt formulier] (Dordrecht 1-8-1882) Naar aanleiding der
Circulaire van de 31e October 1881 Afdeeling IIa No. 104 heb ik de eer U Ed.
Achtb. te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 26
Julij 1882 de navolgende personen zijn veroordeeld:
1) Cornelis Ridderhof
2) A. Tilgenkamp
3) H. Althof
4) J. Geerlof
5) S. Pols
6) H. Eisman
7) C. Sluiters
8) A. Teuling
9) H. Ooms
10) C. Zwang
11) D. Tims
12) C. Koele (Kiele?)
13) A.P. Blommers
geen 14-15
16) P. van Duinen
17) S. Jansen
18) N. Blom
19) M.W. van Oord
20) F. Hessel
21) P. Konijnenburg, ieder tot drie gulden subsidiair een dag en in den
kosten
22) J.B. van Bohemen
23) K. Wemmers
24) J. Zwang
25) J.B. Bozua
26) G. van Aggelen
27) J. Koper
28) H. van der Plas
29) J. Wapperom
30) A. Stip, ieder tot vijftien gulden subs. 7 dagen c.e.
31) A. de Bes, tot twee weken boete ieder van zes gulden elke boete
subsidiair drie dagen c.e.

[geen voorgedrukt formulier] Lett. O.M. No. 1518 B, Dordrecht, 25 Septemeber
1882.
Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolge de circulaire van den 31n October
1881 Afdeeling IIa No. 104, te berigten dat wegens openbare dronkenschap te
Sliedrecht(!) op den 14 September l.l. is veroordeeld de persoon van :
* Pieter Vrijdag tot eene geldboete van 50 centen subsidiair een dag c.e.
De Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de Kantongeregten in het
Arrondissement Dordrecht.
(get.) Schram de Jong.

[geen voorgedrukt formulier] (Dordrecht 3-10-1882) Ik heb de eer U Ed.
Achtb. te berigten dat op den 27 September 1882 voor het kantongeregt te
Dordrecht wegens openbare dronkenschap is veroordeeld:
1) A.H. Pastoor
2) G.A. Mulder
3) J. van den Berg
4) J. van Dam
5) J.A. Eijgens
6) A.J. Schot
en 7) F. Kruisifikx, ieder tot f 15 7 d. c.e.
8) W. Driessen
9) J. van Betzhoven(?)
10) W. Peters
11) J. Vliegenthart
12) T.A. Armstrong
13) W. Kuijters
14) H. Bras
15) F. Rooze
16) A. Driessen
17) F. Kamps
18) B. Koch
19) A. Jansen
20) A. Zoutenwel, f 3 subs. 1 dag c.e. ieder
De Ambtenaar van 't O.M.

[voorgedrukt formulier] (3-10-1882) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de
Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten,
dat wegens openbare dronkenschap te Sliedrecht(!) op den 28 September 1882,
is veroordeeld de persoon van :
* Johannes Regeer, oud 50 jaar, koperslager te Dordrecht, tot f 0,50 subs.
1 dag c.e.

[voorgedrukt formulier] (10-10-1882) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de
Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten,
dat wegens openbare dronkenschap te Oud-Beijerland(!) op den 7 October 1882,
is veroordeeld de persoon van :
1) Anthonie de Graaf en
2) Abraham van Kaaijen, ieder tot f 0,50 subs. 1 dag sol(?) c.e.

[geen voorgedrukt formulier] (Dordrecht 21-11-1882) Ik heb de eer U Ed.
Achtb. te berigten, dat op den 15 November 1882 te Dordrecht de navolgende
personen wegens openbare dronkenschap zijn veroordeeld:
1) Christoffel van Buiten, tot 2 x f 5 subs. 3 dagen c.e. elke boete
2) Geertrui Koenraads
3) Christina Geurkens
4) Anthonie van Leeuwen
5) Cornelis Leliveld [bijnaam Cees Spijkervet]
6) Gradus van Aggelen
7) Anthonij Smeetjes
8) Cornelis Brand
9) Cornelis de Jong
10) Cornelis Sluiters
11) Willem Peters, allen tot f 15 subs. 7 dagen c.e.
12) Christiaan Damen
13) Abraham van der Matten
14) Borger van Scheers
15) Gerrit Revier
16) Johannes Barendrecht
17) Hendrik van der Koogh
18) Hendrikus Priele
19) Johannes Valk
20) Johannes Netten
21) Ludolph Groenenberg
22) Johannes Verschoor
23) Anthonie van Chastelet
24) Adriaan Versluis
25) Elias van Doorn
26) Leendert Biek
27) Johannes Kennis
28) Hendrik Johan Paff
29) Lambertus Petrus van Koppen, allen tot f 3 subs. 1 dag c.e.

(Breda 23-11-1882) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berigten dat Andries DE
LEEUW, oud 27 jaren, wonende in Uwe gemeente, bij vonnis van 't kantongeregt
te Zevenbergen van 21 December 1881 is veroordeeld wegens overtreden van
art. 23 der Wet van 28 Junij 1881 (Staatsblad 96) en dat dit vonnis in
kracht van gewijsde is gegaan op 10 Junij 1882.

[voorgedrukt formulier] (29-11-1882) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolge
de
Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten,
dat wegens openbare dronkenschap te Sliedrecht(!) op den 23 November 1882,
is veroordeeld de persoon van :
* P. Vrijdag
De Ambtenaar v/h Openbaar Ministerie b/d Kantongeregten in het Arr.
Dordrecht, (getr.) Schram de Jong.

* * *

- 14 OP ZOEK NAAR GEVANGENEN IN GEVANGENISARCHIEVEN
Op: http://www.nationaalarchief.nl/images/3_2008.pdf

- 33 Kantongerecht Dordrecht, 1839-1929
Datering 1838-1929
Titel inventaris 3.03.23.01 - Kantongerecht te Dordrecht, 1838-1929
Omvang 35,5 meter dozen staand, < 37 cm diep
Openbaarheid Stukken betreffende nog levende personen zijn niet openbaar,
dan voor wetenschappelijk onderzoek. Toestemming kan worden verleend door de
directeur Nationaal Archief
Vindplaats Nationaal Archief

* * *
Erica
http://d-compu.dyndns.org/gensearch
(kies pagina: Dordrecht brieven burgemeester)
Subject: ! Joh.G. van Oosterbeek x Corn. Hendr. Corstius
From: Eddy Landzaat <tijdelijk @spamtrap landzaat.info>
Date: Thu, 24 Nov 2005 21:25:17 +0000 (UTC)

Uit de klapper op de huwelijken 1750-1811 van de Provincie Groningen
(m.u.z. van Stad Groningen):
Joh. G. Oosterbeek, van Borsum in Oost-Friesland, predikant te Ten Boer
en Corn. Hendr. Corstius, van Velp, huwen op 20 september 1801 te
Oldenzijl. Zij wonen te Ten Boer.

--
Eddy Landzaat
================================ Altijd op zoek naar de familie Van Veen in Utrecht en Amsterdam.
Zie ook mijn website: http://www.landzaat.info
Emigratie naar Ierland als weblog: http://desprong.blogspot.com
================================

Subject: ! Toevalsvondst Douwe Lolles en Benne Bennes van Vlieland
From: Jacob Boerema <j.g.boerema @spamtrap gmail.invalid>
Date: Wed, 30 Nov 2005 16:38:03 +0100

Misschien kan ik iemand blij maken met deze toevalsvondst.

Groninger Archieven RA Oldambt (toegang 731), rechtdagen Klei-Oldambt,
inv.nr. 6323

Gerichtelijcke attestatie.
Is gecompariert voor mij Ambtman des Cleij Oldampts seecker schipper
van Vlielandt, sick noemende Douwe Lolles, bekande en verclaerde bij
hanttastinge in eedes standt de oprechte waerheijt te zijn, dat hij
int eerste van februario anni presentis 1657 voor hem ende zijn swager
Benne Bennes mede aldaer wonende op verscheijden daegen bij
Termunterzijl hadde gecoft enige kleijne vatjens botter ende deselve
elckmael behoorlijcken bij den collecteur van Termunterzijl op Benne
Bennes angegeven, bedragende int gehiel drie tonnen ende een kintjen
ende dat hij op den tijnden februarij deses jaers van daer wederom nae
huijs willende varen deselve botter te samen hadde laeten teeckenen
ende daervan een notel ofte opstellinge van gemelte collecteur
genomen, meldende van drie tonnen ende een kintjen aldaer te hebben
angegeven ten eijnde datselve voor hem bij andere collecteuren muchte
connen dienen, welcke opstellinge hij naderhant hadde verloren,
verclarende voorts dat hij noeijt voor desen drie tonnen botter op een
dach bij Termunterzijl hadde gekoft ofte angegeven, is desen aldus ter
instantie van den collecteur Jurrien Schultes in actis getieckent ende
bij den attestant vertieckent omme te mogen strecken nae behoren,
actum Termunten den 17 septembr 1657. [handtekening van:] Douwe Lolles

Groeten,

Jacob Boerema
http://home.wanadoo.nl/jgboerema/

--
Jacob Boerema
E-mail: verwijder de punten uit j.g.boerema en vervang "invalid" door
"com"
Website: http://home.wanadoo.nl/jgboerema/


Subject: ! flessenpost voor B. van Randwijk te Dordrecht (1876)
From: "Erica" <genbook @spamtrap d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 17 Dec 2005 17:02:53 +0100

Tussen de brieven aan de Dordtse burgemeester:

(23-8-1876) Aan burgemeester van Dordrecht,
Namens den Heer Minister van Buitenlandsche Zaken heb ik de eer U te
verzoeken, nevensgaande missive, die door den kapitein van een Fransch
vaartuig in een flesch drijvende in zee is gevonden, aan de geadresseerde te
doen toekomen.
De Commissaris des Konings in de provincie Zuid-Holland.

Adres: B. van Randwijk Bzn., Vriesestraat.

* * *
Erica
Subject: ! te Geertruidenberg een jachthond van *Eland* gevonden (1876)
From: "Erica" <genbook @spamtrap d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 17 Dec 2005 17:32:08 +0100

Tussen de brieven aan de Dordtse burgemeester:

(Geertruidenberg 5-10-1876)
Den 21 September 1876 is alhier in bewaring genomen een jachthond, oud
ongeveer 3 jaren, zwart getikkeld met zwarte ooren en groote zwarte plek op
den rug naar den buik en lange staart.
Kenteekenen: een nieuwen bruinlederen halsband, waarop een koperen plaat met
den naam ELAND en een penning met het no. 325 zeker van betaalde
hondenbelasting.
Mogt deze hond uit Uwe gemeente afkomstig zijn dan kan de eigenaar den zelve
tegen betaling der gemaakte kosten terugbekomen.
Burgemeester van Geertruidenberg.

* * *
Erica
Subject: ! lijst stoomboten, dienst op Dordrecht (1876)
From: "Erica" <genbook @spamtrap d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 18 Dec 2005 09:09:55 +0100

Op http://d-compu.dyndns.org/gensearch :
(onder brieven burgemeester)

Lijst van stoombooten wier dienst te Dordrecht is gevestigd of die aldaar
aanleggen en aan de gezagvoerders waarvan is uitgereikt de circulaire van
den Burgemeester dezer gemeente dd. 15 Maart 1876 No. 373/208, betreffende
't stoomen met hoogstens halve kracht, dààr, waar de toestand der dijken dit
vordert.

# Naam der agenten te Dordrecht :

F. Arnout
Baan
v.d. Bent
Blankert
S. Bouman
J. Bouten
Bouvy
A. de Bruijn
C. van Burekum
J. Colijn
N. Franken
van Herwaarden
v.d. Heuvel
v.d. Heijden
J. v.d. Heijden Tarmond
J. Lawende
A. v.d. Linden
D. van Loon
M. van Loon
J. van Maarseveen
H.W. Mast
J. Mast
Monté
Planjer
Sillevis
v.d. Slik
v.d. Sluis
J. Smit
J.A. Staps
Tilleman
v.d. Veer

# Aan wie de concessie is verleend :

J. en A. van Andel
P.J. den Berger
Gebrs. v.d. Boom
G. en J.L. v.d. Boom
J. Bouten
J.J.B.J. Bouvy
W. de Bruin c.s.
de Bruijn en Monk
Chemaij Des-gray / Chemay-Descry
J. Colijn
Dronkers
Duischer
J. Dijkmans
Emanuel
N. Franken
van Gastel
H. de Graauw en G. Boers
A. van Hammen
van Herwaarden
v.d. Heuvel
Huisser en Co
van Hulst en Wagemaker
C. Koene
Kwakenaat en v.d. Speijk
A. v.d. Linden
M.J. Masion en Zoonen
C. Merkenbag
H. van Mierlo
Mispelblom, Beijer en Co
A.C. v.d. Noord
Gebrs. Oomes
P. Planjer
Gebr. Pot
van Roere / van Roer
A. van Santen
Schalij
J.S. Schippers
v.d. Schuit en Rijckevorsel
Sillevis
v.d. Slik
J. Smit
P. Smit
J. en C. Staal
Teunissen
v.d. Velde
J.H. Verhulst
Verhulst-Stam-v.d. Berg
B. Versluis en Teunissen
Vermeulen
dr. A. Verschuur
J. en B. Verschuur
Versterre
D. en A. Volkert

# Woonplaats der concessionarissen :

Bolnes
Breda
Doesburgh
Dordrecht
Eindhoven
Gorinchem
Helmond
's Hertogenbosch (s Bosch)
Heusden
Kinderdijk
Krimpen
Leerdam
Luik
Maastricht
Middelburg
Moerdijk
Nijmegen
Oosterhout
Oud-Beijerland
Papendrecht
Ravensteijn
Rotterdam
Slikkerveer
Tiel
Veggel
Venlo
Waalwijk
Zierikzee
Zutphen
Zwijndrecht

* * *
Erica
Subject: + Familieberichten Dagblad van het Noorden 01-12-2005 (wk 48)
From: "Margriet van Oostrum" <margrietvanoostrum @spamtrap tiscali.nl>
Date: Wed, 21 Dec 2005 22:14:06 +0100

De familieberichten uit dit bericht zijn te downloaden via:
http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/dvhn/index.html
Bij vragen graag mailen binnen 14 dg na plaatsing van dit bericht op
21-12-2005.


FAMILIEBERICHTEN GRONINGEN

**Overleden**

Roelof BOSKERS ev DE ROOS
Johannes OEDZES ev RIEMERSMA
Albert BAKKER ev VAN DER WAL
Wilhelmina ELLÉRIE - SMIT
Cornelis Julianus MULLER wv STIEKEMA
Derk MAJOOR
Willemtien PAUWELS - BOEREMA
Aapko SPORTEL ev BOERMA
Hennie WIERINGA
Abel DEKKER
Kornelske SCHUITEMA - ABBRING
Jan Tonnis STREUNDING
Johan Jan STÄBLER
Hilberta ZIJLSTRA - NAATJE
Luikje OUDMAN
Anna Margaretha WOLBERS - BERENDS

**Dankbetuigingen**

Jan KAMMENGA ev BLOK


FAMILIEBERICHTEN DRENTHE

**Overleden**

Cornelis Maria SNEL ev ORIJ
Bronger SPANDAUW hv RAANGS
Aukje Elisabeth STEEGEN - GROOT
Albert BOS
Pieter LUIK
Jan KIERS ev OOSTING
Jan VAN DER VEEN ev OOSTING
Lammert STENEKES
Antje PIETERS - GROENEVELD
Tientje SCHURUPS - DE GROOT
Ida BOSGroetjes,

Margriet
http://home.tiscali.nl/vanoostrum
zoekend naar oa de namen: Van Oostrum, Hoonhorst, Van Kampen, Buijs, Meijer,
Van der Veen, Venema en Sikkens....
"Groninger Grafschriften" op de site.... --> Begraafplaats Wildervank
Protestants Kerkhof te Deurne (Noord-Brabant) op de site....Subject: + Familieberichten Dagblad van het Noorden 29-11-2005 (wk 48)
From: "Margriet van Oostrum" <margrietvanoostrum @spamtrap tiscali.nl>
Date: Wed, 21 Dec 2005 22:41:21 +0100

De familieberichten uit dit bericht zijn te downloaden via:
http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/dvhn/index.html
Bij vragen graag mailen binnen 14 dg na plaatsing van dit bericht op
21-12-2005.


FAMILIEBERICHTEN GRONINGEN

**Geboorte**

Pascal zv TOGTEMA en LOUWES

**Overleden**

Ina KORTHUIS - DE VRIES
Geertruid HARKEMA - DREWEL
Albertus POT
Lies BROEKEMA - CLEMENS SCHRÖNER
Frans VISSCHER ev SMID
Jacob Hendrik TEN KATE ev KERSAAN
Riemke VOS
Rika KASPERS - WAPSENKAMP
Henk OPHOF
Lien MULDER - HOLTKAMP
Geert VAN DER LAAN
Trientje BIESMA - WIJKSTRA
Magritha SNOEK - BOS
Hendrikus Gerhardus Antonius NIJLAND wv BRAND
Daniël DE HOOP


FAMILIEBERICHTEN DRENTHE

**Overleden**

Anna EBBINGE - BELLIJN
Annie ARENDS - HARMS
Zwaantje KROEZE - KROEZE
Jantje JOLDERSMA wv VAN DER VELDE
Jantje MENGES - DIEDERING
Albert Jan REINDERS ev KAMPHERBEEK
Antje SCHADENBERG
Wieger KROL sv KARSSENS - NIJDAM
Geesje UINEKEN - NABER
Gesina Regina ESDERS - WÜBKES
Roelof LOOF ev VAN VEEN
Tjitske GELLING
Hendrik SEEGERSGroetjes,

Margriet
http://home.tiscali.nl/vanoostrum
zoekend naar oa de namen: Van Oostrum, Hoonhorst, Van Kampen, Buijs, Meijer,
Van der Veen, Venema en Sikkens....
"Groninger Grafschriften" op de site.... --> Begraafplaats Wildervank
Protestants Kerkhof te Deurne (Noord-Brabant) op de site....Subject: +overlijdensberichten BN-DeStem 21-11 t/m 30-11-2005 editie Oosterhout
From: phemie @spamtrap planet.nl (Phemie Koopman)
Date: Wed, 21 Dec 2005 22:13:52 +0000 (UTC)

Zie: http://www.bndestem.nl

Dan extra/overleden

met vriendelijke groeten

Phemie Koopman-Negrijn

Diny AALDIJK
* Haarlem, 11 Augustus 1940
+ Tiel, 25 November 2005
e.v. Huib TELLEMAN

_____

Johanna AARTS
oud 96 jaar
+ Etten Leur, 21 November 2005
w.v. Theodorus LAMBREGTS

_____

August BALEMANS
oud 87 jaar
+ Zundert, 25 November 2005
w.v. Maria Johanna SCHRAUWEN

_____

Adriana Cornelia BERG, VAN DEN
oud 74 jaar
+ Breda, 22 November 2005
e.v. Cornelis VOESENEK

_____

Ben BOER, DEN
oud 77 jaar
+ Breda, 23 November 2005
e.v. Lisette POST

_____

Maria Cornelia BOGERS
oud 78 jaar
+ Rijsbergen, 22 November 2005
e.v. Adrianus Antonius VERSCHUEREN

_____

Eric BOOM, VAN DEN
oud 40 jaar
+ Breda, 19 November 2005


_____

Tonia Hendrika Johanna (Toos) BORGERS
* Utrecht, 5 Februari 1939
+ Amsterdam, 18 November 2005
w.v. Cor DONK, VAN

_____

Boris Andreas BROUWERS
oud 33 jaar
+ St.Willebrord, 28 November 2005
e.v. Cornelia Adriana Maria KERSTENS

_____

Piet CHATRER
oud 66 jaar
+ Den Bosch, 24 November 2005


_____

Jeanne COOLS
oud 83 jaar
+ Teteringen, 27 November 2005
ovl. partner van Wim BERKHOUT

_____

Jeanne COOLS
oud 83 jaar
+ Teteringen, 27 November 2005
w.v. Antoon SANTVLIET, VAN

_____

Cornelia Catharina CRAEN, DE
* Princenhage, 27 September 1921
+ Prinsenbeek, 20 November 2005
w.v. Adrianus WILDHAGEN

_____

Jan DIGNERS
oud 74 jaar
+ Breda, 25 November 2005
e.v. Trees OIRSCHOT, VAN

_____

Tim DIRKSE
oud 60 jaar
+ Breda, 26 November 2005
partner Eugenie ADANK DUYNSTEE

_____

Joannes Theodorus (Jan) DORTMONT, VAN
oud 94 jaar
+ Geertruidenberg, 27 November 2005
e.v. Johanna Hendrika WIJS, DE

_____

Willibrordus Theodorus Johannes (Wim) EXTER, DEN
* Hooge Zwaluwe, 13 Februari 1929
+ Etten Leur, 24 November 2005
e.v. J.J.A. HASAART

_____

Wim GESTEL, VAN
oud 83 jaar
+ Dongen, 23 November 2005
e.v. Nanny KLAASSEN

_____

Petrus Adriaan GROEN, IN 'T
oud 77 jaar
+ Made, 26 November 2005
w.v. Huiberdina Henrica PALS

_____

Adriana Antonia HENDRICKX
* Teteringen, 5 Februari 1910
+ Oosterhout, 27 November 2005
w.v. Wilhelmus Adrianus STADHOUDERS

_____

Marinus Johannes (Rinus) HERMANS
oud 70 jaar
+ Etten Leur, 29 November 2005
e.v. Greet BONT, DE

_____

Marinus Johannes (Rinus) HERMANS
oud 70 jaar
+ Etten Leur, 29 November 2005
w.v. Wilhelmina VOERMANS

_____

Francien HERMSEN
oud 42 jaar
+ Breda, 19 November 2005
e.v. Geert HOES

_____

Janny HOEK, VAN DER
oud 70 jaar
+ Oosterhout, 19 November 2005
e.v. Jan SIEWERTSEN

_____

Riet HOOIJMAIJERS
oud 66 jaar
+ Dongen, 22 November 2005
e.v. Jan VISSERS

_____

Betsy HULLEMAN
oud 71 jaar
+ Breda, 26 November 2005
e.v. Sander HULLEMAN

_____

Jac JANSEN
oud 64 jaar
+ Dongen, 23 November 2005
e.v. Corry HAARBOSCH

_____

Irma JASPERS
oud 65 jaar
+ Strijbeek, 20 November 2005
e.v. Jan ROELEN

_____

Nannie JONG, DE
* ?, 23 Februari 1934
+ Wilrijk, 21 November 2005
w.v. Cas VERSCHUREN

_____

Piet KESSEL, VAN
oud 66 jaar
+ Breda, 20 November 2005
e.v. Corrie POPPELAARS

_____

Antonia Maria KEULEMANS
oud 92 jaar
+ Oosterhout, 27 November 2005
w.v. Marcelis Petrus BONT, DE

_____

Anna Cornelia Elisabeth LAMBRECHTS
* Zundert, 21 Maart 1920
+ Breda, 21 November 2005
w.v. Petrus TIMMERMANS

_____

Johannes (Jo) LIGTVOET
oud 62 jaar
+ Oosterhout, 24 November 2005
e.v. Caroline SOETERS

_____

Antoon LUIJTEN
oud 81 jaar
+ Rijsbergen, 25 November 2005
e.v. Feli HEIJDEN, VAN DER

_____

Sjef LUITGAARDEN, VAN DEN
oud 77 jaar
+ Etten Leur, 20 November 2005
w.v. Tonny LIST, VAN DER

_____

Willem MAAS
oud 92 jaar
+ Dongen, 26 November 2005
w.v. Elisabeth RAAIJMAKERS

_____

Gerardus Josephus (Gerard) MADE, VAN DER
oud 84 jaar
+ Breda, 27 November 2005
e.v. Betsie LIGTVOET

_____

Gien MARGÉS
* Voorburg, 2 November 1948
+ Breda, 22 November 2005
e.v. Theo GANS

_____

Maria Louisa Johanna MORTIER
oud 56 jaar
+ Breda, 26 November 2005
e.v. Petrus Adrianus ENDEN, VAN DEN

_____

Piet NOOIJENS
oud 81 jaar
+ Etten Leur, 22 November 2005
e.v. Cor TEUNISSEN

_____

Henk NUIJTEN
* ?, 4 December 1918
+ ?, 22 November 2005
w.v. José EIKEREN, VAN

_____

Adrianus OPSTAL, VAN
* Princenhage, 17 November 1912
+ Breda, 25 November 2005
ongehuwd

_____

Gerard (broeder) PAVOORDT, VAN DE
oud ? jaar
+ Oosterhout, 21 November 2005
ongehuwd

_____

Petrus PEETERS
* Oosterhout, 11 Augustus 1912
+ Oosterhout, 23 November 2005
w.v. Antonia Maria BROEDERS

_____

Lijntje REPPEL
* Dordrecht, 2 Juli 1920
+ Breda, 27 November 2005
e.v. Johannes W. WIJNBERG

_____

Kees SCHREUDERS
oud 79 jaar
+ Made, 18 November 2005
w.v. Truus JANSEN

_____

Gerard SCHUURMANS
oud 67 jaar
+ Breda, 28 November 2005
e.v. Jo HEUVEL, VAN DEN

_____

Justin John SCHUYFFEL
* ?, 30 December 1983
+ Breda, 24 November 2005
ongehuwd

_____

Anna Maria Cornelia SEGEREN
oud 83 jaar
+ Made, 22 November 2005
w.v. Petrus Henricus Antonius OOIJENS

_____

Cornelia Henrica (Cor) SMITS
* Made, 15 Juni 1921
+ Boxmeer, 20 November 2005
w.v. Harry SEGEREN

_____

Mathilde Jacoba Renilde (Tilly) SMOLDERS
* Ginneken, 26 Februari 1927
+ Breda, 23 November 2005
w.v. Jan Józef LESMAN

_____

Maria Frederica (Riet) SPAN
oud 91 jaar
+ Breda, 25 November 2005
w.v. Adrianus Hendrikus VERSTALLEN

_____

Maria Johanna (Marianne) SPIEGELS
* Heerlen, 8 November 1929
+ Dongen, 22 November 2005
e.v. Roger GRUIJTERS

_____

Coléta Agnes Maria (Lettie) STAPS
oud 82 jaar
+ Ulvenhout, 25 November 2005
w.v. Henk DORST, VAN

_____

Helena Lamberta Maria (Leny) THISSEN
oud 84 jaar
+ Breda, 29 November 2005
w.v. Alphonsus Johannes BASTEN

_____

Petronella Elisabeth Adriana TIELEN
oud 72 jaar
+ Zevenbergen, 28 November 2005
e.v. Dionisius Johannes Maria BROEDERS

_____

Cornelis Johannes Maria (Cees) VEEKEN, VAN DER
oud 83 jaar
+ Breda, 20 November 2005
w.v. Adriana Cornelia Theresia BAVEL, VAN

_____

Jo WENS
* Baarle Nassau, 8 Maart 1924
+ Breda, 22 November 2005
w.v. Bart BEZOUW, VAN

_____

Adriana Cornelia (Sjaan) WIJNINGS
oud 86 jaar
+ ?, 23 November 2005
w.v. Marinus PEER, VAN

_____

Johannes Barend WUIJCKHUIJSE, VAN
* ?, 20 Oktober 1915
+ ?, 19 November 2005
e.v. Petronella WEELAND

_____

Johannes Barend WUIJCKHUIJSE, VAN
* ?, 20 Oktober 1915
+ ?, 19 November 2005
w.v. Elisabeth Annetje ROTTE

_____Subject: ! Toevalsvondst coopman Adriaan Peres te Oostende in 1658
From: Jacob Boerema <j.g.boerema @spamtrap gmail.invalid>
Date: Thu, 22 Dec 2005 13:18:44 +0100

Misschien kan ik iemand blij maken met deze toevalsvondst.

Groninger Archieven
RA Oldambt (toegang 731), rechtdagen Klei-Oldambt,
inv.nr. 6324

Acte van volmacht van den 19 julij 1658
Is gecompariert bij gerichte de E: Adriaan Peres coopman binnen
Oostende, constituerende ende volmachtigende die E. advocaet Sjammo
Reusnerus omme uit sijn naeme ende sijnent wegen te moegen vorderen
van de confoimester Hans Caarels Becks alsoedaene kosten als door
denselven ter cause van het opbrengen van het vrembde schip in de
haeven van Termunterzijl zijn gedaen, ende tot dien fine alle rechtes
middelen te emplojeren ende an toe wenden, soe wel bij hoegen als
leegen gerichte, belovende hij constituant al 't geene dese zijn
constitueerde hijr in bij rechte ofte vrindtschap muchte coemen te
doen te approbieren ende ratificieren, niet anders als of hij
constituant selvest muchte zijn present gewest ende alles
geeffectueert, als mede de constitueerde te indemnieren ende in alles
vrij cost ende schaedeloos te holden, is desen aldus in actis
getieckent, Termunten den 19 julij 1658.


--
Jacob Boerema
E-mail: verwijder de punten uit j.g.boerema en vervang "invalid" door
"com"
Website: http://home.wanadoo.nl/jgboerema/


SURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868


© R.Kuijsten 1999-2010

INDEX - HOME


Statistieken