INDEX-HOME       TOEVALSTREFFERS Genealogie - DEEL 20   © R.Kuijsten 1999-2010


Toevalstreffers Genealogie. Opmerkelijke vondsten bij onverwachte bronnen, Bijvangsten etc. Vermeldingen in archieven, almanakken, tijdschriften of adresboeken


Doorzoek het Toevalstreffers Archief       Input: Naam of Plaats    INDEX - HOME


Gebruik voor verder zoeken de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: ! Toevalsvondst Jan Gerrijts Lijsterus te Makkum
From: Jacob Boerema <j.g.boeremaANTI@SPAM gmail.invalid>
Date: Fri, 30 Dec 2005 11:46:55 +0100

Voor wie er belang bij heeft een toevalsvondst.

Groninger Archieven
RA Oldambt (toegang 731), rechtdagen Klei-Oldambt, inv.nr. 6323

Acte van volmacht.
Is gecompariert bij gerichte de Eerb Hinderick Jansen coopman bij
Termunterzijl, bekande te hebben geconstitueert ende volmachtiget,
constituerende ende volmachtigende mits desen de E: confoimester Hans
Carels Bex bij Termunterzijl omme uit zijn naeme en de sijnentwegen
bij middel van rechte ofte vrintschap te vorderen ende boeren van
Lijsbet Tomas, weduwe van wijlen Jan Gerrijts Lijsterus, gewesene
chercher van de confoijen tot Mackum, alsoedaene honder car gld
capitael mit de achterwesende renten van dien als gemelte Jan Gerrijts
volgens pampijren obligatie in dato den eersten novembr 1655 an den
constituant Hinderick Jans is schuldich gewest ende tot dien fine alle
middelen het sij bij rechte ofte vrintschap te emplojeren ende an toe
wenden, oock bij ontfanck van de penningen quitantie te passeren ende
voorts te doen als de constitueerde an besten sal vinden toe behoeren,
idqe cum potestate substituendi, belovende hij constituant al t'geene
dese sijne constitueerde ofte desselfsten substitueerde hijr in mach
comen te doen te approbieren, ratificieren ende van vollen waerden te
houden, niet anders als of hij constituant datselve in eegener persone
muchte hebben gedaen, als mede denselven te indemnieren ende in alles
vrij cost ende schaedeloos te holden, is desen aldus ten versoeck van
den constituant in actis getieckent, Termunten den 9 aprilis 1659.


--
Jacob Boerema
E-mail: verwijder de punten uit j.g.boerema en vervang "invalid" door
"com"
Website: http://home.wanadoo.nl/jgboerema/


Subject: ! Toevalsvondst: overlijden Geert Suk
From: "Frank van de Velde" <frank.vandeveldeANTI@SPAM gmail.com>
Date: 4 Jan 2006 07:15:47 -0800

In Den Haag is op 7 oktober 1876 overleden: Geert Suk, zonder beroep,
gewoond hebbende te Veendam (eerst genoteerd: Wildervank, maar is
doorgehaald. oud 18 jaren, geboren te Veendam, ongehuwd zoon van Jakob
Lukas Suk en Lieka Boerhaven, beiden overleden.

Overlijdensakte Den Haag 1876, nummer 2293. Online te vinden op fiche
480, afbeelding 44.Subject: ! De Vos/Pepping in GA Harderwijk
From: martijn_pijnenburgANTI@SPAM hotmail.com ("Martijn Pijnenburg")
Date: Wed, 11 Jan 2006 16:24:42 +0000 (UTC)


Vandaag gevonden in het Schilder's Nieuws en Advertentieblad van Harderwijk,
jaargang 1933:
Dhr. Pepping, directeur eener Zuivelfabriek te Dedemsvaart, per Chevrolet
waarin als medepassagier zijn collega A. de Vos te Slagharen was gezeten, in
een hevige botsing gekomen met een boom bij Hierden, op maandagavond 13
maart 1933, ongeveer 10 uur. De heer De Vos is overleden in het Pius
Gesticht, Pepping was lichtgewond.

Met vriendelijke groet,
Martijn Pijnenburg, Harderwijk

arcomserANTI@SPAM wanadoo.nl
http://home.wanadoo.nl/arcomser
http://www.straatmannen.nl
http://www.catharinakerkharderwijk.nl

Altijd op zoek naar Peijnenborch (alle vormen), Huitenga en StraatmanSubject: ! proces verbaal botermarkt Dordrecht: Adrianus Bongers, Bleskensgraaf (1875)
From: "Erica" <genbookANTI@SPAM d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 15 Jan 2006 10:41:59 +0100

http://d-compu.dyndns.org/gensearch
(Dordrecht brieven burgemeester)

(22-8-1873) ... Aart van Dijl, marktmeester, Botermarkt, dat 22/8 door
Adrianis Bongers, landbouwer te Bleskensgraaf een hoeveelheid van eenige
stukken boter ter markt zijn gebragt welke bij weging gebleken allen een en
een en half Decagram minder wogen dan een half kilo gram ... proces verbaal.

NB.
- REMPLACANTEN.
datum fichenr. fichenr.akte nr. Ouder/Voogd Beroep Woonplaats Loteling
Plaatsvervanger Beroep Woonplaats
15-04-1864 75 BONGERS Adrianus Bouwman Bleskensgraaf Bongers Arie Hordijk
Jan Wagenmaker Heerjansdam
[http://www.historischbarendrecht.nl/remplacanten.htm]

* * *
Erica
Subject: ! Toevalstreffers Stadsarchief Breda
From: "Ria Hendriks" <ms_hendriks48 nep ANTI@SPAM nep hotmail.com>
Date: Tue, 17 Jan 2006 20:34:51 +0100

Uit de Nieuwe notariele archieven, notaris F.R. van Naerssen 1836-1842:
(de inventarisnummers, volgnummers en datums zijn te vinden op
http://stadsarchief.breda.nl/ )

Personen uit Amersfoort:

Martinus Frederik Alewijn, Agent van de Mij. van Nijverheid en
Volksvlijt, 1x Ophef en 1x Transport van obligatie.
Antonie Hendrik Drijfhout van Hooff, 1e Luit. en Adj. bij Corps
Rijdende Artillerie, 5x Ophef, Gehuwd met Johanna Ruperta Elemans.
Petrus Alidus Cornelius van Wickevoort Crommelin, 1e Luit. instructeur
bij Corps Rijdende Artillerie, 5x Ophef, Gehuwd met Emmenica Catharina
Sebilla Elemans.

Met vriendelijke groet,
Ria Hendriks
--
Mijn stamboom-website
http://home.hccnet.nl/ms.hendriks/
of: http://gw.geneanet.org/index.php3?b=mshendriks
Subject: ! Toevalstreffers Stadsarchief Breda
From: "Ria Hendriks" <ms_hendriks48 nep ANTI@SPAM nep hotmail.com>
Date: Tue, 17 Jan 2006 20:55:38 +0100

Uit de Nieuwe notariele archieven, notaris F.R. van Naerssen 1836-1842:
(de inventarisnummers, volgnummers en datums zijn te vinden op
http://stadsarchief.breda.nl/ )

Willem Stilling, Ampel (Java), Particulier, Volmacht.

Personen uit Amsterdam:

Theodora Elisabeth van Ommeren, Particuliere, Acte van verband, te huwen
met Jan François Beckman.
Engbert van Goor, Commissionair, Volmacht.
Constantinus van Goor, Commissionair, Volmacht.
Emanuel Jozeph Collier, Grondeigenaar, Ophef, Gewoond hebbende te Breda.
Barbara Cremer, Hypotheek, Weduwe van Bogeslaus Frederik von Liebeherr.

Met vriendelijke groet,
Ria Hendriks
--
Verwijder nep en nep en de spaties voor en na de ANTI@SPAM in het hotmailadres.
Mijn stamboom-website:
http://home.hccnet.nl/ms.hendriks/
of: http://gw.geneanet.org/index.php3?b=mshendriks
Subject: ! Toevalstreffers Stadsarchief Breda
From: "Ria Hendriks" <ms_hendriks48 nep ANTI@SPAM nep hotmail.com>
Date: Wed, 18 Jan 2006 20:50:19 +0100

Uit de Nieuwe notariele archieven, notaris F.R. van Naerssen 1836-1842:
(de inventarisnummers, volgnummers en datums zijn te vinden op
http://stadsarchief.breda.nl/ )

Personen uit Antwerpen waarvoor aktes gepasseerd werden in Princenhage:

Johannes Leijten, Schoolmeester, Ophef
Augustinus Aloysius Georgerie, Koopman in garens, Ophef
Augustinus Antonius Georgerie, Ophef, Zoon van Augustinus Aloysius
Georgerie
Eduardus Josephus Cogels, Eigenaar, Ophef
Albertus Ferdinandus Cogels, Eigenaar, Ophef
Johannes de Poorter, Koopman, Ophef en Verkoop
Johannes Baptista Omgenaede, Koopman, Acte van ophef, Gehuwd met Anna
Maria Meesters

Ria Hendriks
--
Verwijder nep en nep en de spaties voor en na de ANTI@SPAM in het hotmailadres.
Mijn stamboom-website:
http://home.hccnet.nl/ms.hendriks/
of: http://gw.geneanet.org/index.php3?b=mshendriks
Subject: ! Toevalstreffers Stadsarchief Breda
From: "Ria Hendriks" <ms_hendriks48 nep ANTI@SPAM nep hotmail.com>
Date: Wed, 18 Jan 2006 20:58:49 +0100

Uit de Nieuwe notariele archieven, notaris F.R. van Naerssen 1836-1842:
(de inventarisnummers, volgnummers en datums zijn te vinden op
http://stadsarchief.breda.nl/ )

Personen uit Bergeijk en Bergen op Zoom waarvoor aktes gepasseerd werden
in Princenhage:

Govert en Johannes Aarts, Bergeijk, beiden koopman, een aantal
verkopingen.

Personen uit Bergen op Zoom:

Petrus Josephus Cuypers, Lid van de 2e kamer der Staten Generaal,
Koopcontract, Burgemeester der stad Bergen op Zoom.
Jacobus Petrus Jespers, Kapitein bij de Noord-Brabandsche Schutterij
derde afdeling derde bataillon 2e Compagnie, Insinuatie acte van eerbied
en acte van eerbeid.
Willem Staps, Molenaar, Huurcontract.
Josephus Dielemans, Brigadier bij de Kurassiers No 1, Obligatie en
hypotheek.

Ria Hendriks
--
Verwijder nep en nep en de spaties voor en na de ANTI@SPAM in het hotmailadres.
Mijn stamboom-website:
http://home.hccnet.nl/ms.hendriks/
of: http://gw.geneanet.org/index.php3?b=mshendriks
Subject: Re: ! Toevalstreffers Stadsarchief Breda
From: "Ria Hendriks" <ms_hendriks48 nep ANTI@SPAM nep hotmail.com>
Date: Wed, 18 Jan 2006 21:03:56 +0100

Ria Hendriks wrote:
> Uit de Nieuwe notariele archieven, notaris F.R. van Naerssen
> 1836-1842: (de inventarisnummers, volgnummers en datums zijn te
> vinden op http://stadsarchief.breda.nl/ )
>
> Personen uit Bergeijk en Bergen op Zoom waarvoor aktes gepasseerd
> werden in Princenhage:
>
> Govert en Johannes Aarts, Bergeijk, beiden koopman, een aantal
> verkopingen.
>
> Personen uit Bergen op Zoom:
>
> Petrus Josephus Cuypers, Lid van de 2e kamer der Staten Generaal,
> Koopcontract, Burgemeester der stad Bergen op Zoom.
> Jacobus Petrus Jespers, Kapitein bij de Noord-Brabandsche Schutterij
> derde afdeling derde bataillon 2e Compagnie, Insinuatie acte van
> eerbied en acte van eerbeid.
> Willem Staps, Molenaar, Huurcontract.
> Josephus Dielemans, Brigadier bij de Kurassiers No 1, Obligatie en
> hypotheek.
>
> Ria Hendriks

Hoewel ik de Toevalstreffers als nieuwe berichten post, komen ze toch
als antwoord op mijn eerste bericht in de groep. Moet ik ze nummeren om
ze als losse berichten geplaatst te krijgen? Of is er een andere
oplossing?

Groeten,
Ria
--
Verwijder nep en nep en de spaties voor en na de ANTI@SPAM in het hotmailadres.
Mijn stamboom-website:
http://home.hccnet.nl/ms.hendriks/
of: http://gw.geneanet.org/index.php3?b=mshendriks
Subject: ! Toevalstreffers Stadsarchief Breda
From: "Ria Hendriks" <ms_hendriks48 nep ANTI@SPAM nep hotmail.com>
Date: Thu, 2 Feb 2006 21:47:16 +0100

Uit de Nieuwe notariele archieven, notaris F.R. van Naerssen 1836-1842:
(de inventarisnummers, volgnummers en datums zijn te vinden op
http://stadsarchief.breda.nl/ )

Personen van buiten Breda e.o. waarvoor aktes gepasseerd werden in
Princenhage:

Erland Robert Nicolaij d' Abo, Samarang (Java), Notaris, Volmacht.

Johannes Jacobus Bantzinger, Sleupwijk, bij Gouda, Ontvanger der directe
belastingen, Veiling, Verkoop, Koopcontract, Gehuwd met Lucia Jacoba
Weterings.

Ferré Chevalier, Sluis, Koopman, Verkoping.

Jan de Jagerlij, Suriname (colonie), Procuratie.
Joost Zaal, Suriname (colonie), Procuratie.

Wouter Cornelis de Wit, Tholen, Boekhandelaar, Acte van transport.

Maria Otten, Tilburg, Particuliere, Obligatie en hypotheek.
Samson van den Meijdenberg, Tilburg, Koopman, Verkoping, Ook Abraham.
Thomas van Houten, Tilburg, Koopman, Verkoping.
Adriaan Jansen, Tilburg, Fabrikant, Ophef, Gehuwd met Hendrika Anna
Bernardina Gram.
Abraham van den Meijdenberg, Tilburg, Koopman, Verkoping, Ook Samson.
Maria Mutsaers, Tilburg, 2x Verkoping, Weduwe van Hendrik Kerstens.

Mvg,
Ria Hendriks
--
Mijn stamboom-website
http://home.hccnet.nl/ms.hendriks/
of: http://gw.geneanet.org/index.php3?b=mshendriks
Subject: ! Toevalstreffers Breda
From: "Ria Hendriks" <ms_hendriks48 nep ANTI@SPAM nep hotmail.com>
Date: Tue, 17 Jan 2006 20:38:39 +0100

Tot mijn verbazing verdween mijn vorige bericht onmiddelijk van de
server, dus nog maar eens:

Uit de Nieuwe notariele archieven, notaris F.R. van Naerssen 1836-1842:
(de inventarisnummers, volgnummers en datums zijn te vinden op
http://stadsarchief.breda.nl/ )

Personen uit Amersfoort:

Martinus Frederik Alewijn, Agent van de Mij. van Nijverheid en
Volksvlijt, 1x Ophef en 1x Transport van obligatie.
Antonie Hendrik Drijfhout van Hooff, 1e Luit. en Adj. bij Corps
Rijdende Artillerie, 5x Ophef, Gehuwd met Johanna Ruperta Elemans.
Petrus Alidus Cornelius van Wickevoort Crommelin, 1e Luit. instructeur
bij Corps Rijdende Artillerie, 5x Ophef, Gehuwd met Emmenica Catharina
Sebilla Elemans.

Met vriendelijke groet,
Ria Hendriks
--
Mijn stamboom-website
http://home.hccnet.nl/ms.hendriks/
of: http://gw.geneanet.org/index.php3?b=mshendriks

--
Mijn stamboom-website
http://home.hccnet.nl/ms.hendriks/
of: http://gw.geneanet.org/index.php3?b=mshendriks
Subject: ! Toevalstreffers Alphen (ZH)
From: "Joke" <bootjemditweghalenANTI@SPAM chello.nl>
Date: Wed, 18 Jan 2006 11:18:44 +0100

DIRCK JANSE OUDSHOORN j.m. wonend aan de Lage Zijde x Alphen 21 mei 1670
ELISABETH JANS, j.d. van de Hooge Zijde van het Dorp Alphen.

PIETER PIETERSZ VAN DER MARCK j.m. van Alphen x Alphen 25 mei, Pinksterdag
1670 MEYNSJE TEUNIS VERBAAN, j.d. wonend te Koudekerk.

JAN DIRCKSE VAN TOL, weduwnaar, x Alphen 29 juni 1670 ANNETJE JACOBS
OUTSHOORN (zie 18 jan, 1862), j.d. beiden van Alphen.

Mr JACOBUS COLTHOF, weduwnaar van MARIA DE LA COURT, wonend te Alphen x
Alphen 27 juli 1670 ELISEA GILLIS BARMENTLOS, weduwe van ADRIAAN VAN DEN
BERGH, wonend te Leiden.

JACOB MATTHEUWISSE VAN HEIJNINGEN, j.m. x Alphen 3 augustus 1670 (zie 30
januari 1675) GRIETJE ROELEN VAN HEIJNINGEN, j.d. beiden wonend te Alphen

JACOB GIJSBERTZE COP, j.m. van de Lage Zijde x Alphen 10 augustus 1670 (zie
29 dec. 1675) DIEVERTJE PIETERS VAN LEEUWEN, j.d. wonend in de Cortesteech.

PIETER HENDRICKZE BROUWER, weduwnaar van JAAPJE ALBERTS HEERMANS, x Alphen
17 augustus 1670 GRIETJE ABRAMS MABILIUS, j.d. beiden wonend te Alphen.

JAN RIJERZE SWANENBEEK, weduwnaar van CORNELIA THOMAS KRAEN van Alphen x
Berkel 31 augustus 1670 ARIAANTJE VAN DE SCHILDE, j.d. van Berkel, wonend
aldaar.

PIETER JANSSEN GROENENDIJCK j.m. van Aarlanderveen x Alphen 7 september 1670
(zie 7 juli 1675)MARIA CHRISTIAANSE BORST, j.d. beiden wonend te Alphen.

EVERT JANSSEN VAN LEEUWEN, j.m. x Alphen 17 september 1670 MARRETJE WILLEMS
MAES. j.d.
beiden wonend aan Gouwsluis.
Subject: ! Toevalstreffers Stadsarchief Breda 005
From: "Ria Hendriks" <ms_hendriks48 nep ANTI@SPAM nep hotmail.com>
Date: Thu, 19 Jan 2006 19:23:17 +0100

Uit de Nieuwe notariele archieven, notaris F.R. van Naerssen 1836-1842:
(de inventarisnummers, volgnummers en datums zijn te vinden op
http://stadsarchief.breda.nl/ )

Personen uit Brussel waarvoor aktes gepasseerd werden in Princenhage:

Antoine Moons, Particulier, Hypotheek.
Joannes Baptista Lauwens, Raadsheer bij het Hof van Appel te Brussel,
Ophef, Gehuwd met Johanna Catharina Elise Everaerts.
Ferdinandus Josephus Cogels, Eigenaar, Ophef.
Johannes de Roy van Wichem, Particulier, Verpachting.
Louis Nicolle, Koopman commissionair en scheepreder, Acte van hypotheek,
Ook Louis Charles Francois. Woonde eerder te Amsterdam.

Mvg
Ria Hendriks

--
Verwijder nep en nep en de spaties voor en na de ANTI@SPAM in het hotmailadres.
Mijn stamboom-website:
http://home.hccnet.nl/ms.hendriks/
of: http://gw.geneanet.org/index.php3?b=mshendriks
Subject: ! Toevalstreffers Stadsarchief Breda 006
From: "Ria Hendriks" <ms_hendriks48 nep ANTI@SPAM nep hotmail.com>
Date: Thu, 19 Jan 2006 20:16:38 +0100

Uit de Nieuwe notariele archieven, notaris F.R. van Naerssen 1836-1842:
(de inventarisnummers, volgnummers en datums zijn te vinden op
http://stadsarchief.breda.nl/ )

Personen van buiten Breda e.o. waarvoor aktes gepasseerd werden in
Princenhage:

Gilles Cantzelaar, Demarary (Suriname), Planter, Verkoping en
Handlichting.

Jan Schouten, Deventer, Kolonel, Verkoop, Procesverbaal van veiling en
Ophef, Overleden op 22 jul 1835.

Personen uit Dinteloord:

Joseph Jiskoot, Burgemeester van Dinteloord, Ophef.
Adriaan Leonardus den Engelsen, Bouwman, Ophef.
Johannes van der Heyden, Bouwman, 2x Oligatie en hypotheek.
Cornelia de Bruyn, Landbouweres, Toestemming tot verkoop en Overgifte
van huur, Weduwe van Johan Huijsmans.
Sya Anna Timmers, Particuliere, Ophef, Weduwe van Johannes Pieterse
Vogelaar. Sya Anna Timmers heeft gewoond en is overleden te Dinteloord.
Leendert Segboer, Koopman, Ophef en Acte van ophef, Gehuwd met Maria
Vogelaar.

Mvg
Ria Hendriks
--
Verwijder nep en nep en de spaties voor en na de ANTI@SPAM in het hotmailadres.
Mijn stamboom-website:
http://home.hccnet.nl/ms.hendriks/
of: http://gw.geneanet.org/index.php3?b=mshendriks
Subject: Regiment Zwitsers in het Friese Archief
From: "A.G Musquetier" <musquetierANTI@SPAM home.nl>
Date: Fri, 20 Jan 2006 14:51:03 +0100


Blancke August Frederich * 1782 te Basel , Regiment Zwitsers, Muzikant ; hij
wordt vermeld als soldaat Muzikant op een Nominative Staat van Militairen
die met briefjes van ontslag weggezonden zijn op deze staat wordt zijn
personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond
haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo's
enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,
jaar 1825 (5)Mark Bagot * 26-02-1803 Almenz, Regiment ; hij wordt vermeld als soldaat op
een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden
zijn op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals
aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare
teekenen zoals Pokdalig, Tatoo's enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en
het regiment waarin hij diende, jaar 1825 (5)Lanker Ulrich * 06-03-1800 Spenzer, Regiment Zwitsers; hij wordt vermeld als
soldaat op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag
weggezonden zijn op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld
zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom
merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo's enz. enz. ook een kolom met
aanmerkingen en het regiment waarin hij diende, jaar 1825 (5)

Heftij Johan 26-02-1799 Leichtingen , Regiment Zwitsers ; hij wordt vermeld
als soldaat op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van
ontslag weggezonden zijn op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen
vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een
kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo's enz. enz. ook een kolom met
aanmerkingen en het regiment waarin hij diende, jaar 1825 (5)Met Vriendelijke groet van
Anton Musquetier

Mijn site al eens bezocht ?, U zult verrast zijn, met zoveel gegevens, o.a.
duizenden toevallige vondsten,
een Luilekkerland voor de Genealoog die wat meer van zijn voorouders wil
weten.
http://members.home.nl/musquetier/ (Up-date 15-01-2006)

U bent om wat voor reden ook, niet in staat naar het archief in Friesland te
komen, maar wilt toch copieen van stukken? zie;
http://groups.yahoo.com/group/frieslandcopie


Uitgaande berichten worden gescand met Norton AntivirusSubject: ! Dordrecht: lijders van cholera (1873)
From: "Erica" <genbookANTI@SPAM d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 20 Jan 2006 19:56:19 +0100

http://d-compu.dyndns.org/gensearch
(bron: Dordrecht 'brieven burgemeester')

- (9-10-1873) Staat van lijders van Cholera Aziatica 1873.
aangifte - naam - geslacht - ouderdom - beroep - straat - geneeskundige

Sept. 28; Elisabeth Jansen, dochter van Johannes Jansen; v; 2; arbeider;
Torenstraatje C 358; F.J. Boudier.
(doorgestreept) Sept. 29; Johan Jurrien Larsen; m; 16; matroos; Noord..;
M.F. Onnen.
Sept. 29; Jacoba Bisschop echtg. W.A. van Hemert; v; 31; winkelier in
schoenen, laarzen en gemaakte kleeding; Voorstraat D 60; W.D. van
Oldenburgh.
Sept. 30; Johan Jurrien Larsen; m; 16; matroos; aan boord van de Noordsche
bark Freia liggende op stroom; M.F. Onnen.
Oct. 1; Andreas Beutzen; m; 27; matroos; aan boord van de Noordsche bark
Freia liggende op stroom; M.F. Onnen.
Oct. 1; Hans Housen; m; 17; matroos; aan boord van de Noordsche bark Freia
liggende op stroom; M.F. Onnen.
Oct. 2; Simon Wagenaar, zoon Jan Wagenaar; m; 2; schilder; Sarisgang D 968;
H. van Hees;
Oct. 3; Mijntje Romijn; v; 50; zonder; Voorstraat D 86; J.A. Delhez.
Oct. 6; Geertruida de Bruin echtg. H. van Straaten; v; 67; vleeschhouwer;
Voorstraat C 1343; F. de Vries.
Oct. 6; Dorothea Franc. Elise Pauwels echtg. J.M. van Kuijk; v; 46;
passementwerker; Vest D 835; J.A. Delhez.
Oct. 6; Gerardus Phielix, zoon Jan Phielix; m; 3 1/2; schoenmaker; Kromme
Elleboog C 1582; D.J. Admiraal.
Oct. 6; Remmert Soelen; m; 71; zonder; Voorstraat D 7; M.F. Onnen.

- (Dordrecht 17-10-1873) C. MUIJEN, schipper, wonende Visschersdijk
(Dubbeldam), komende van Krimpen a.d. Lek, zijn aak in Riedijksche Haven in
gevaren / cholera lijdende.

- (28-10-1873) Staat van lijders van Cholera Aziatica 1873.
aangifte - naam - geslacht - ouderdom - beroep - straat - geneeskundige

Oct. 20; Albertus van der Steen; m; 56; timmerman; Heerheijmansuisstraat C
567; F.J. Boudier;
Oct. 21; Wilhelmina de Vries stiefdochter M. Tijsen; v; 6; kleermaker;
Kolfstraat C 1377.
Oct. 22.; Christiaan Schiebaan; m; 40; zonder; Sluisweg E 692; B. v. Elst.

- (1-11-1873) Staat van lijders van Cholera Aziatica 1873.
aangifte - naam - geslacht - ouderdom - beroep - straat - geneeskundige

Oct. 26.; Maria Vlasblom dochter van C. Vlasblom; v; 9; kuipenknecht; Vest D
524c.
Oct. 27; Maria Johanna Leemans dochter Gerardus Leemans; v; 5; besteller
telegraphie; Hellingen E 236.

* * *

Via http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.html_zk?p_vast=46 :

- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 P
Dorothea Francoise Elize PAUWELS
Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Dorothea Francoise Elize
Achternaam Pauwels
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 384-431
Bladzijde 128
Geboortejaar 1824
Deel 8

- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (16)
Gerardus LEEMANS
Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Gerardus
Achternaam Leemans
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 352-383
Bladzijde 180
Deel 1
Geboortejaar 1831

- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 S
Christiaan SCHIEBAAN
Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Christiaan
Achternaam Schiebaan
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 384-431
Bladzijde 14
Deel 10
Geboortejaar 1833

- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (25)
Albertus Johannes v. d. STEEN
Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Albertus Johannes v. d.
Achternaam STEEN
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 352-383
Bladzijde 220 (402)(86)(2393)
Deel 4 (1b)(4)(15)
Geboortejaar 1816

- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 P
Gerardus PHIELIX
Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Gerardus
Achternaam PHIELIX
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 384-431
Bladzijde 73
Deel 12
Geboortejaar 1869

* * *
Erica
Subject: ! Dordrecht: Picturaleden A-J (ca. 1930-1939)
From: "Erica" <genbookANTI@SPAM d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 20 Jan 2006 19:59:51 +0100

[bron: Stadsarchief Dordrecht 206, inv. nr. 248 (1930-1939)]
[gedeeltelijk]

Kunstlievende leden
1917 H.G.W. van Aardenne, Singel 165 bedankt 1/8 '36.
1920 Ir. J.P. van Aardenne, Spuiweg 85, Singel 205.
1922 dr. W.J. Assies, Oranjepark 9.
1923 G.W. van Aardenne, Zuidendijk 263.
1928 Ir. J.T. van Asperen, van Slingelandtlaan 36.
1932 mej. A.J. Alma, Krispijnscheweg 87.
1932 Ir. J.H. Albers-Meijer, Singel 206.

Bezoekt de Teekenavonden f 10
1928 Louis Akkerman, Wijnstraat 63.

Werkende Leden
1914 M. Adamse, Steegoversloot 66.

Kunstlievende leden
mevr. Mr. A. Blussé van Oud-Alblas Crena de Jongh, Steegoversloot 33.
A. Bos Pzn., Nieuwe Haven 17, bedankt mrt 1935.
Wed. A.J.A. de Bosson-Reinhold, Joh. de Wittstraat 17, overleden 1932.
1915 Mr. P. Blussé van Oud-Alblas, Wolwevershaven 17.
Mevr. de Wed. N. Bartelds-van Hattem, Singel 186, 66.
1918 W.A. Boogaardt, Singel 172.
1919 Mr. L.C.H. van Beeck Calkoen, Wolwevershaven 14, bedanbkt 1932.
1923 Toon Berg, Havenstraat 29rd.
1923 H. Bax Jr., Krispijnscheweg 127rd, bedankt juni 1935.
1924 Dr. G. Bol, C.J.A. Bol Echtg., Dubbeldamscheweg 38.
1924 J.A.C. Bremekamp, Vischbrug 2, sept 1933 bedankt.
1924 Mej. N. van Berkum, Steegoversloot 44.
1924 R.E.M. de Bruijn, Bt. Walevest 6, overleden 1934.
1935 W.K.U. de Bruijn.
1925 Ir. A. Blomhert, Vrieseplein 10.
1927 Mr. C. Burger, Groenendijk 40.
1927 A. Bakker, Frederikstraat 47, bedankt 1934.
1928 C.E. Bierens, Kromhout 24, bedankt 27 sept. 1924.
1929 Dr. J. Broekmeijer, Oranjelaan 75.
1932 Dr. D.J. van Bruggen, Nieuwe Haven 27, bedankt?.
1932 W.C.B. de Blecourt, van Bleijenburgstraat 13rd.
1932 M.A.F.H. v.d. Broek, arts, Maartensgat 1.
1932 B. Bos, Wolwevershaven 4, bedankt febr. 1936.
1932 Ir. J.J. v.d. Broek, Singel 63.
A. Bosman, Voorstraat 100.
Mevr. de Wed. W.H. van Bilderbeek Lamaison van Heenvliet, eerelid,
Wijnstraat 76.
1934 Mej. J. Braun, Bosb. Toussaintstraat 3.
1934 P. Bisschop, arts, Oranjelaan 46.
1936 Mr. J.A.W. Burger, Prinsenstraat 6.
1939 J.H. Bertels, Joh. de Wittstraat 27.

Werkende Leden
1914 B. van Bilderbeek, architect, Bt Walevest 2, Dordrecht.
1932 Jos. v.d. Berg, Geraniumstraat 226, Den Haag, bedankt 1935.
1921 Mej. L.J. van Bijsterveld, L. van Meerdervoort 366, Den Haag.
1924 L. Bolle, beeldhouwer, Achterveldstr 45 c (of e), Rotterdam.
1927 A. Beekmans, Sam Mullerstraat 20B, Rotterdam, onbestelbaar.
1935 Mej. M. Brouwer Nijhoff, Roemer Bisscherstraat 146, Amsterdam W.

Bezoekt de Teekenavonden
1931 G.M. Brugman, Voorstraat 102.
1931 Mej. J. Braun, Bosb. Toussaintstraat 3.
1932 Blok v.d. Velde, J. Schoutenstraat.

Kunstlievende leden
1919 C.C.A. Croin, Oranjepark 14.
S. Crena de Jong A.Czn., Singel 159.
1932 A.A. Corijnus, Toulonschelaan 5.
1932 K.F. Creutzberg, Burg. Jaslaan 30, Dubbeldam, bedankt Febr. 1936.
1933 E.S. Cohen, Voorstraat 44.
1934 F.A. de Court Onderwater, Wijnstraat 50.

Werkende Leden
1927 H. Chabot, Wijnstraat 109, Rotterdam, bedankt.

Kunstlievende leden
dr. F. Delhez, Singel 289.
Dordr. Courant, Postbus 74.
1918 F.G. van Dijl, Toulonschelaan 17.
1920 J.A. Delhez, arts, Spuiweg 55.
1932 Mr. F.A.J. Deelen, Wijnstraat 109 / Breda.
1934 C. van Dijk, Achterweg 20.
1936 P.L. Dooremans, Oranjelaan 24.

Bezoekt de Teekenavonden
C. van Dijk, Achterweg 20.

Werkende Leden
Theo Dijkwel, Aucabastraat 8, Klimophof 10, Den Haag.
A. Dorgelo, J.P. Sweelinckstraat 29, Deventer.
1916 Mevr. H. Dingemans-Numans, Spruijt en Boschstraat 7, Haarlem.
1919 Lucie van Dam van Isselt, Veere.
1918 G. van Duffelen, Joh. Verheulstraat 91, Amsterdam Z, Amstelveenscheweg
275, Amstelveen / postr. 143935.
1934 C. van Dijk, Achterweg 20, adres atelier Pictura.

Kunstlievende leden
?1918 Vincent Eras, Oranjepark 1.
1924 Mevr. A.C. Erzeij-Vriesendorp, Stationsweg 2, bedankt Jan 1933.

Werkende Leden
1923 H.A. v.d. Eijrede(?), W. v.d. Veldekade (dorp), Heemstede, bedankt
1934.

Kunstlievende leden
1919 P.C. de Fuijk, Singel 65, bedankt sept 1933, 1 dec 1934 weer lid
geworden.
1932 Mej. C.L. Feldmeijer, Lombardstraat 1 bedankt 1934.

Kunstlievende leden
S.M. Hugo van Gijn, Achterhakkers 1, overleden 1937.
Mevr. A.C. van Gijn-van Wageningen, Singel 69.
F. Herman van Gijn, Joh. de Wittstraat 10, overleden 1932.
1917 W. Günther, Groenmarkt 50, vertrokken 1937.
1920 Mej. dr. T.J. Geest, Krispijnscheweg 95, mrt 1934 bedankt.
1920 J.G. v.d. Gijp Barendregt, Singel 139.
1920 H. van Gijn, Singel 129, 234 (doorgestreept: bedankt 1932?).
1923 P.L. de Gaay Fortman, Joh. de Wittstraat 12, vertrokken 1937.
1924 Ir. H. de Groot, Groenendijk 90, overleden.
1924 Mevr. J.C. Grottendieck-v.d. Steenhoven, Singel 338.
1931? Mr. J.W. Gratama, Wijnstraat 51.
1927 J. Gerritse, Krispijnscheweg 133, Brouwersdijk 111.
1936 H. Groeneveld, Bagijnhof 33.
A. Glavimans, Saftlereusstraat(?) 22, Rotterdam.

Werkende Leden
1914 J.H. de Groot, Verdronken Ond. 99, Rippingstraat 27, Alkmaar.
1922 Mej. Neelie Goedewagen, Gouwe 97, Gouda.

Bezoekt de Teekenavonden contr. f 10
1927 J. Gerritse, Krispijnscheweg 133.

Kunstlievende leden
C. van Hattem, Singel 66.
1919 Mej. N.J. Hamelberg, van Beverenstraat 7.
1920 R.E. Hattink, SIngel 236.
1920 Dr. A. Heijboer, Rozenhof 20.
1924 W.B. Heeringa, Steegoversloot 39.
1924 A.F. Heeris, Stooplaan 14
1924 Mr. H. Heuvelink, Bagijnhof 34.
1920 Mej. J.A. Hazewinkel, van Bleijenburgstraat 2.
1927 J. Henskes, Kon. WIlhelminastraat 24.
1920 Mevr. Winters, Achterh. (Aksche) Molenweg 5, Hengelo.
1931 J. Hoolboom, Stooplaan 2.
1932 A.J. Heuff, Joh. de Wittstraat 37, vertrokken 1938.
1932 E. Hamburger, Kuipershaven 33arood, bedankt aug. 1933.
1933 D. J.F. Hagen, chirurg, Vrieseweg 50B.
1938 H. Hijmans, Reeweg Oost 215.
1939 Ir. E.P. Haverkamp-Begemann, Levensverzekeringstraat 8.

Werkende Leden
1915 H. Heuff, Koldieflaan(?) 69, Heemstede.
1916 Mevr. Marianne Hartong, Johan van Oldenbarneveltlaan 8, Den Haag,
bedankt 1932.
1922 J.A. Herfst, Oosterink 58, 52, Voorburg.
1922 Mevr. Hoogewerff-Goddard, Vijverweg 38, Rotterdam.
1927 Mevr. L. Heertjes-Comwell, Londen N.W. 2, Linell-Close.
1932 D. v.d. Heuvel, Vogelkersstraat 20, Den Haag.
1932 D.J.G. Herwijnen, Kromhout 139

Kunstlievende leden
1914 D. Jonkers, Stoofstraat 24.
1914 J.F. Jonkers, Wijnstraat, bedankt 1934.
1920 H.O. de Joncheere, N. Maessingel 141.
1922 Dr. Teije de Jong, arts, Steegoversloot 16, overleden 1938.
1923 A.A.M. de Jong, arts, Noordhoveweg 8, bedankt 1932.
1923 L. de Jong, Gravenstraat 10.
1924 Ir. P. de Jong, Engelb.kade, bedankt mrt. 1934.
1932 Wijtze de Jong, arts, Dubbeldam, bedankt 1938.

Werkende Leden
Germ de Jong, tijd. Parijs
1933 Joh. A.H.(?) Jaspers, arts, Geertruidenberg

etc....

**************
www.rkd.nl levert op :

- Marinus ADAMSE (schilder, tekenaar)
geb. Dordrecht 1891-10-11
overl. Dordrecht 1977-08-15
- Theo DIJKWEL
(Dykwel, Mattheus)
geb. Dordrecht 1881-07-15
overl. Den Haag 1952-01-31
- Henriëtte Dingemans-NUMANS (schilder)
geb. Sintang (Borneo) 1877-08-15
overl. Zeist 1955-05-11
- Lucie van DAM VAN ISSELT (schilder)
(gehuwd geweest met E.C. Ekker (1858-1943))
(en met A.Chr.A. Plasschaert.(1874-1941))
geb. Bergen op Zoom 1871-06-15
overl. Den Haag 1949-06-06/07
- Gerrit van DUFFELEN
geb. Rotterdam 1889-09-21
overl. Bloemendaal 1967-04-05
- Marianne Meijer-HARTONG
(Hartong, Maria Anna Elisabeth)
geb. Leiden 1879-11-25
overl. 1975
- Jan Andries HERFST (schilder)
geb. Kralingen (Rotterdam) 1888-10-05
overl. Sassenheim 1978-04-03
- Elisabeth Johanna GODDARD (schilder)
(Lizzy Hoogewerff-Goddard)
geb. Batavia 1881-11-29
overl. Rotterdam 1947-12-18
- Leendert BOLLE (beeldhouwer)
geb. Rotterdam 1879-04-11
overl. Rheden 1942-12-13
- Germ DE JONG (schilder, tekenaar)
geb. Sint Jacobi parochie 1886-03-08
overl. Overveen (Bloemendaal) 1967-04-11
- Johannes August Hubertus JASPERS (schilder, tekenaar)
geb. Meijel 1898-11-04
overl. Prinsenbeek (Breda) 1987-03-12

* * *
Erica
Subject: ! Toevalstreffers Stadsarchief Breda 007
From: "Ria Hendriks" <ms_hendriks48 nep ANTI@SPAM nep hotmail.com>
Date: Fri, 20 Jan 2006 21:19:40 +0100

Uit de Nieuwe notariele archieven, notaris F.R. van Naerssen 1836-1842:
(de inventarisnummers, volgnummers en datums zijn te vinden op
http://stadsarchief.breda.nl/ )

Personen van buiten Breda e.o. waarvoor aktes gepasseerd werden in
Princenhage:

Personen uit Dordrecht:

Pieter Francois Timmers Verhoeven, Officier bij de
arrondissementsrechtbank, Testament en huwelijkse voorwaarden, Te huwen
met Elisabeth Catharina Tissot v. Patot. Pieter Francois Timmers is
overleden op 10 jun 1850.
Huibert Dirk Esser, Koopcontract, Gehuwd met Clara Johanna Jacoba
Krayenhoff, beiden overleden. Gewoond en overleden te Dordrecht.
Hendrik Donkers, Kastelein, Veiling, 2e zitdag en Proces verbaal van
veiling, Gehuwd met Cornelia van Beckhoven.

Uit Eindhoven:

Johannes de Pooter (Poorter), Particulier/koopman, Verpachting.

Personen uit Gend:

Josephus Segers, Koopman, 2x Ophef (gedeeltelijk) en Transport.
Hubertus Augustus Le Febvre, Hoogleraar aan de Hoogeschool te Gend,
Koopcontract, Gehuwd met Wilhelmina Dimphina van Loon.

Mvg
Ria Hendriks

--
Verwijder nep en nep en de spaties voor en na de ANTI@SPAM in het hotmailadres.
Mijn stamboom-website:
http://home.hccnet.nl/ms.hendriks/
of: http://gw.geneanet.org/index.php3?b=mshendriks
Subject: ! Rotterdam: Cornelis Janssen 1628
From: "Loe Giesen" <loegiesenANTI@SPAM yahoo.com>
Date: 21 Jan 2006 03:44:37 -0800

juni 1628, z.d.

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van de scholtis, Jacob Gubbels en Johan Peukens,
schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Nelis Janssen van gen Heidt,
burger te Rotterdam, met toestemming van zijn vrouw blijkens volmacht
d.d. 6 juli 1628 1 morgen land aan de Wolffsbaum gelegen naast Lenart
van Gangelt en met een korte zijde grenzend aan de Vendlischen weg voor
een bedrag van 100 daalder Roermonds over aan zijn halfbroer Wilhelmken
Janssen en diens echtgenote Geerdtgen Bouten.

RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 14.Subject: ! Toevalstreffers Stadsarchief Breda 008
From: "Ria Hendriks" <ms_hendriks48 nep ANTI@SPAM nep hotmail.com>
Date: Mon, 23 Jan 2006 13:26:22 +0100

Uit de Nieuwe notariele archieven, notaris F.R. van Naerssen 1836-1842:
(de inventarisnummers, volgnummers en datums zijn te vinden op
http://stadsarchief.breda.nl/ )

Personen van buiten Breda e.o. waarvoor aktes gepasseerd werden in
Princenhage:

Uit Gouda:

Mw. de weduwe van Willem van Tets, ontvanger te Gouda, verkoping.

Uit Hemizen (B):

Ludovicus Josephus Moretus, Grondeigenaar, acte van ophef.

Uit Huise Weldam bij Goor te Overijssel:

Huibert Gerard Nahuys van Burgst, Generaal Majoor Raad van Nederlandsch
Indiën, Koopcontract, Verkoping en Volmacht, Gehuwd met Ellen Hodgson.

Uit Leeuwarden:

Cornelis Jan van Dam van Isselt, Hoofdinspecteur der belastingen,
Procuratie

Mvg,
Ria Hendriks

--
Mijn stamboom-website
http://home.hccnet.nl/ms.hendriks/
of: http://gw.geneanet.org/index.php3?b=mshendriks
Subject: ! Toevalstreffers Stadsarchief Breda 009
From: "Ria Hendriks" <ms_hendriks48 nep ANTI@SPAM nep hotmail.com>
Date: Tue, 24 Jan 2006 17:21:14 +0100

Hallo allemaal,

Even vooraf: mijn websites zijn gisteren flink geupdate, niet veel meer
personen, maar zoveel mogelijk informatie over de personen in mijn
database. Zie de adressen onder dit bericht.

Uit de Nieuwe notariele archieven, notaris F.R. van Naerssen 1836-1842:
(de inventarisnummers, volgnummers en datums zijn te vinden op
http://stadsarchief.breda.nl/ )

Personen van buiten Breda e.o. waarvoor aktes gepasseerd werden in
Princenhage:

Uit Leiden:
Josephus Dielemans, Brigadier bij de Kurassiers No 1, Obligatie en
hypotheek.
Francois Jaques Dozij, Medicinae Doctor, Ophef.
Gerardus Rens, Obligatie en hypotheek, Minderjarig.

Uit Lier (B):

Lodewijk Leendert Bekkers, Wagenmaker, Obligatie en hypotheek.
Jan Francois Montens, Verkoping, Koopcontract en Verpachting, Heer van
Oosterwijck Houtrenne en van de Baronie Massenhove.
Florentius Josephus van Havre, Rentenier, Hypotheek.

Andere plaatsen:

Carel Marinus Frijlinck, Lith, Notaris, Transport van obligatie.
William Staver, Londen, Kapitein-Adjudant, Volmacht, Ridder in de
Militaire Willemsorde.
Maria van der Elsacker, Maastricht, Ophef, Weduwe van Hendrik Simons.

Mvg,
Ria Hendriks
--
Verwijder nep en nep en de spaties voor en na de ANTI@SPAM in het hotmailadres.
Mijn stamboom-website:
http://home.hccnet.nl/ms.hendriks/
of: http://gw.geneanet.org/index.php3?b=mshendriks
Subject: ! Toevalstreffers Stadsarchief Breda 010
From: "Ria Hendriks" <ms_hendriks48 nep ANTI@SPAM nep hotmail.com>
Date: Fri, 27 Jan 2006 00:42:00 +0100

Uit de Nieuwe notariele archieven, notaris F.R. van Naerssen 1836-1842:
(de inventarisnummers, volgnummers en datums zijn te vinden op
http://stadsarchief.breda.nl/ )

Personen van buiten Breda e.o. waarvoor aktes gepasseerd werden in
Princenhage:

Gustavus Johannes Roye de Wichen, Meerhout (B), Rentenier, 3x
Koopcontract, Verkoping.

Emanuel Jozeph Collier, Muyten bij Mechelen, Grondeigenaar, 4x
Verkoping, Gewoond hebbende te Breda.

Jacob van Oosterhout, Nijmegen, Militair Intendant, 3x Obligatie en
hypotheek, Ophef (gedeeltelijk), Ook Oosterhoudt.
Johannes Jacobus Hennegrien, Nijmegen, Kapitein-Ingenieur, Obligatie en
hypotheek.
Claudina Johanna Verspijck, Nijmegen, Volmacht, Gehuwd met Tille Emile
Dinaux.

Mauricius Franciscus Gislenus Lenoye, Overijsche, arrondissement
Brussel, Eigenaar, Ophef, Gehuwd met Cornelia Maria Cogels.

Mvg,
Ria Hendriks
--
Mijn stamboom-website (laatste flinke update 23 januari 2006)
http://home.hccnet.nl/ms.hendriks/
of: http://gw.geneanet.org/index.php3?b=mshendriks
Subject: ! Toevalstreffers Stadsarchief Breda 011
From: "Ria Hendriks" <ms_hendriks48 nep ANTI@SPAM nep hotmail.com>
Date: Sun, 29 Jan 2006 16:35:38 +0100

Uit de Nieuwe notariele archieven, notaris F.R. van Naerssen 1836-1842:
(de inventarisnummers, volgnummers en datums zijn te vinden op
http://stadsarchief.breda.nl/ )

Personen van buiten Breda e.o. waarvoor aktes gepasseerd werden in
Princenhage:

Vught, Roosendaal, Notaris, Verpachting, De heer van. (Woonplaats
geschreven als Rozendaal).
Adrianus Kuypers, Rozendaal, Postmeester te Rozendaal, Verkoping.

Johannes Frederik Hoffman, Rotterdam, Koopman, Verkoping, Verpachting.
Lobbereyt, Firma Jan Lobbereyt en zonen, Rotterdam, Kooplieden, Ophef en
kwitantie.
Jan Pieter de Bie, Rotterdam, Koopman, Koopcontract.
Cornelis Martinus van der Mee, Rotterdam, 's Rijks ontvanger, Testament,
Overleden op 2 okt 1838.

Josephina Louisa Adriana Raupp, 's Graveland, Verklaring en Acte van
verband, Te huwen met Peter Josephus Wirix.

Otto Anne van Bijlandt, 's Gravenhage, Graaf, particulier, 3x
Koopcontract.
Francis Twiss, 's Gravenhage, Particulier, 3x Verkoping, Verpachtng, 2x
Koopcontract, Eerder wijnhandelaar, wonende te Breda.
Dirk Schouten van den Bergh, 's Gravenhage, Verkoop, Ophef, Proces
verbaal van veiling, Overleden op 01 mrt 1834. Gewoond hebbende te 's
Gravenhage.
Daniel Trip, 's Gravenhage, Luitenant-generaal, 2x Verkoping, Overleden.
van Brakel, 's Gravenhage, Jonkvrouwe, particuliere, Verkoping.

Met vriendelijke groet,
Ria Hendriks
--
Mijn stamboom-website
http://home.hccnet.nl/ms.hendriks/
of: http://gw.geneanet.org/index.php3?b=mshendriks
Subject: ! Toevalstreffers Leiden
From: "Joke" <bootjemditweghalenANTI@SPAM chello.nl>
Date: Sun, 29 Jan 2006 19:32:38 +0100

Ondertrouw 12-05-1656 Leiden, Waalse kerk
PAULS SANNEKEN, wonend Voldersgraft te Leiden, drapier, jm van Yperen, met
LOURIS JOOSTEN, zijn bekende in de Annesteech te Leiden met FRANCHIJNTGEN
JANS Jans, wonend Langegraft te Leiden, jd van Yperen, met AELTGEN JACOBS,
haar bekende in de Camp te Leiden.

Ondertrouw 27-12-1664 Leiden Waalse Kerk
PAULS SANNICKE, weduwnaar van FRANCHIJNTGE BONTING, wonend Choersteech, met
JAECQ REVIER, zijn bekende aldaar met JUDITH JANS, weduwe van JAN STANDERT,
wonend Levendael, met NEELTJE MARCUS, haar moeder in de Voorstraet.

Ondertrouw 04-10-1662 Leiden
CORNELIS STELLINGWERFF jm van Lisse, landmeter op de Langebrugge met GIDEON
PIAET, zijn bekende in de Bredestraet met CATHARIJNE PALAMEDES, jd van Delft
op de Langebrugge met MARYA SGRAVENSANDE, haar meuye te Delft.

Doop Hooglandsche Kerk Leiden 03-06-1666
ANNA STELLINGWERVE, dochter van CORNELIS STELLINGWERVE en CATARINA
PALAMEDES. Getuigen WILLEM EN MARIA PALAMEDES.

Groet
Joke
Subject: Re: ! Toevalstreffers Leiden
From: René Wassenaar <rene.wassenaarNOANTI@SPAM SPAMhccnet.nl>
Date: Sun, 29 Jan 2006 22:58:29 +0100

On Sun, 29 Jan 2006 19:32:38 +0100, "Joke"
<bootjemditweghalenANTI@SPAM chello.nl> wrote:


>Ondertrouw 04-10-1662 Leiden
>CORNELIS STELLINGWERFF jm van Lisse, landmeter op de Langebrugge met GIDEON
>PIAET, zijn bekende in de Bredestraet met CATHARIJNE PALAMEDES, jd van Delft
>op de Langebrugge met MARYA SGRAVENSANDE, haar meuye te Delft.
>

Kan dat ook Piket zijn, Joke?
--
René Wassenaar


Subject: Re: ! Toevalstreffers Leiden
From: "Joke" <bootjemditweghalenANTI@SPAM chello.nl>
Date: Sun, 29 Jan 2006 23:55:48 +0100


"René Wassenaar" <rene.wassenaarNOANTI@SPAM SPAMhccnet.nl> schreef in bericht
news:0jeqt1te0djd4om013mfeq5qkllhghetbjANTI@SPAM 4ax.com...
> On Sun, 29 Jan 2006 19:32:38 +0100, "Joke"
> <bootjemditweghalenANTI@SPAM chello.nl> wrote:
>
>
>>Ondertrouw 04-10-1662 Leiden
>>CORNELIS STELLINGWERFF jm van Lisse, landmeter op de Langebrugge met
>>GIDEON
>>PIAET, zijn bekende in de Bredestraet met CATHARIJNE PALAMEDES, jd van
>>Delft
>>op de Langebrugge met MARYA SGRAVENSANDE, haar meuye te Delft.
>>
>
> Kan dat ook Piket zijn, Joke?
> --
> René Wassenaar

Geen idee René. De akten zijn voor me bekeken door een doorgewinterde
zoeker. Maar hij kan natuurlijk ook een fout maken. En ik zoek een andere
Stellingwerf-Stellingwerve. Dus ik heb geen kopie gevraagd.

Joke
Subject: Re: ! Toevalstreffers Leiden
From: "Joke" <bootjemditweghalenANTI@SPAM chello.nl>
Date: Mon, 30 Jan 2006 11:05:15 +0100>
>>Ondertrouw 04-10-1662 Leiden
>>CORNELIS STELLINGWERFF jm van Lisse, landmeter op de Langebrugge met
>>GIDEON
>>PIAET, zijn bekende in de Bredestraet met CATHARIJNE PALAMEDES, jd van
>>Delft
>>op de Langebrugge met MARYA SGRAVENSANDE, haar meuye te Delft.
>>
>
> Kan dat ook Piket zijn, Joke?
> --
> René Wassenaar

De Digitale Stamboom Leiden geeft een aantal treffers op Pi(e)aet, waaronder
het huwelijk van Gideon.

Bruidegom Gedion Pieaet, wonend: Langebrugge
Bruid Jaepgen Jansdr Heermans, wonend: Langebrugge
Plaats Leiden
Datum ondertrouw 24-03-1650
O folio 144v

Joke
Subject: ! Toevalstreffers Stadsarchief Breda 012
From: "Ria Hendriks" <ms_hendriks48 nep ANTI@SPAM nep hotmail.com>
Date: Thu, 2 Feb 2006 23:51:40 +0100

Bij vorige bericht nummer 012 vergeten, waardoor dit weer onder mijn
eerste Toevalstreffers terecht kwam, daarom nog maar een keer met
nummer.

Uit de Nieuwe notariele archieven, notaris F.R. van Naerssen 1836-1842:
(de inventarisnummers, volgnummers en datums zijn te vinden op
http://stadsarchief.breda.nl/ )

Personen van buiten Breda e.o. waarvoor aktes gepasseerd werden in
Princenhage:

Erland Robert Nicolaij d' Abo, Samarang (Java), Notaris, Volmacht.

Johannes Jacobus Bantzinger, Sleupwijk, bij Gouda, Ontvanger der directe
belastingen, Veiling, Verkoop, Koopcontract, Gehuwd met Lucia Jacoba
Weterings.

Ferré Chevalier, Sluis, Koopman, Verkoping.

Jan de Jagerlij, Suriname (colonie), Procuratie.
Joost Zaal, Suriname (colonie), Procuratie.

Wouter Cornelis de Wit, Tholen, Boekhandelaar, Acte van transport.

Maria Otten, Tilburg, Particuliere, Obligatie en hypotheek.
Samson van den Meijdenberg, Tilburg, Koopman, Verkoping, Ook Abraham.
Thomas van Houten, Tilburg, Koopman, Verkoping.
Adriaan Jansen, Tilburg, Fabrikant, Ophef, Gehuwd met Hendrika Anna
Bernardina Gram.
Abraham van den Meijdenberg, Tilburg, Koopman, Verkoping, Ook Samson.
Maria Mutsaers, Tilburg, 2x Verkoping, Weduwe van Hendrik Kerstens.

Mvg,
Ria Hendriks
--
Mijn stamboom-website
http://home.hccnet.nl/ms.hendriks/
of: http://gw.geneanet.org/index.php3?b=mshendriks

--
Verwijder nep en nep en de spaties voor en na de ANTI@SPAM in het hotmailadres.
Mijn stamboom-website:
http://home.hccnet.nl/ms.hendriks/
of: http://gw.geneanet.org/index.php3?b=mshendriks
Subject: ! s.s. 'Prins Willem II' (vergaan Golf van Biskaje ca. 23/29 jan. 1910)
From: "Erica" <genbookANTI@SPAM d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 3 Feb 2006 19:14:44 +0100

http://d-compu.dyndns.org/passagiers
(toegevoegd de kapitein, de 38 bemanningsleden en 15 passagiers
van het vergane stoomschip 'Prins Willem II')


- DE PRINS WILLEM II.
Uit Amsterdam meldt men ons: De directie van den Kon. West-Indischen
Maildienst heeft door bemiddeling van het ministerie van buitenlandsche
zaken het navolgende bericht ontvangen van den vice-consul der Nederlanden
te Lorient:
In zee bij Belle Ile (Westkust van Frankrijk) werd opgevischt een
reddingboei, dragen het opschrift 'Prins Willem II - Amsterdam' en een
sloepriem, gemerkt 'Prins Willem II', terwijl voorts op het eilandje Hoedie
(in de nabijheid van Belle Ile gelegen) is aangedreven een zwart bord,
waarop in witte letters het navolgende geschilderd is:
Roercommando
Indien gecommandeerd wordt
Bakboort uit <--2--> Stuurboord uit
welk bord eveneens tot de inventaris van een onzer schepen behoord moet
hebben.
Hoewel uit het aandrijven van deze inventarisartikelen niet direct de
conclusie mag getrokken worden dat de 'Prins Willem II' vergaan is, omdat
het alle losse dekartikelen zijn, die bij slecht weer betrekkelijk spoedig
over boord kunnen geraken, zoo geeft het, naar de directie der K.W.I.M. ons
meedeelt, zeer zeker aanleiding, het het vermoeden uit te spreken dat het
ergste te vreezen is.

De 'Prins Willem II', van den Koninklijken West-Indischen Maildienst te
Amsterdam, werd in 1890 te Amsterdam door de Nederlandsche
Scheepsbouw-maatschappij gebouwd.
De hoofdafmetingen zijn; lang 264, breed 36 en hol 21 Eng. voet. De
bruto-inhoud is 1621 en de netto-inhoud 1015 register-ton.
De triple expansie-machines die 1250 I.P.K. kunnen ontwikkelen, hebben
cilinders mnet middellijnen van 22 1/2 -34 en 56 Eng. duim, bij een slag
van 40 Eng. duim. De ketels 11 x 25 voet, werkten met een druk van 160 Eng.
u.

De equipage van de 'Prins Willem II' was volgens de ons door de directie
verstrekte monsterrol als volgt:
Kapiten J.W. van Slooten.
1e officier W.K. de Groot
2e officier H.O. Friedrich
3e officier J.C.G. Jongman
1e machinist A. de Weger (Weijer)
2e machinist F.L. Kelders
3e machinist M. Kersloot (Versloot)
4e machinist R. Meijer
geneesheer L. Vrind
hofmeester F. v.d. Ben
2e hofmeester A. van Leiden
linnenjuffrouw C.M. Buysman
chefkok J. Noordenbos
2e kok J.H.J. Foullois (Poullois)
koksjongen D. Hermandez
bediende 2e kl. H.H. Lugten
bediende salon M.J. Pothuys
bediende messroom K.M. Tatgenhorst
bediende pantry M. Hermandez
bootsman W.H. van Leeuwen
timmerman L. Biesbrouch
lampenist D. Lepplaa (Lippla)
matroos D. Roda (Roorda)
matroos Warner Bakker
matroos C. Hofker
matroos S. Wiebenga
matroos C.K. Kuyper
matroos J. Sparrius
lichtmatroos T. Vogelzang
lichtmatroos S. Postma
donkeyman J.P. de Vries
1e stoker Josef van Uiter
1e stoker J. Rooijer
2e stoker Jan de Jong
2e stoker L. Vernier (Vornier)
2e stoker P. Cuales
tremmer J. Laher
tremmer J. Crips
tremmer O. Koeiman

Het vergane stoomschip had de volgende passagiers aan boord:
E. Reichel
W.N. Sevenoaks en echtg.
F. Vogler
R.C. Tyson
S.D.F.Th. Bont
N.J. Bijl, echtg. en 3 kinderen
F. Stempel
H. Hövelmann
J. van Radenbach
en A. van Kregten
De R.C. Tyson, ingenieur, was vanwege de firma THOM AND CAMERON uitgezonden
met opdracht een onderzoek in te stellen op het placer La Fortuna.
De heer Sevenoaks, districtsgeneesheer, had gedurende zijn verloftijd het
artsexamen afgelegd, en maakte te Berlijn en te Londen studies in huis- en
geslachtsziekten en aan de London School Of Tropical Medicina in tropische
ziekten, waaronder beri-beri, tropische dysentrie en filariosis. In Januari
j.l. was de heer Sevenoaks gehuwd met mejuffrouw Helene Rempel te Dresden.
[NRC 1910_03_16_2_01]

+

- [..] De directie van den Kon. West-Indischen Maildienst heeft, zoo meldt
de Tel., gisteren nog een nader telegram ontvangen, waarin meegedeeld word,
dat in de buurt van Belle Ile ook een kist is aangespoeld, behoorende tot de
lading van het verdwenen stoomschip 'Prins Willem II'. Deze vondst maakt het
vermoeden dat het schip in de Golf van Biscaye vergaan is, welhaast tot
zekerheid.
Wij kunnen nog meedeelen, dat de tremmers en de stokers, één uitgezonderd,
allen afkomstig waren uit Curacao. De machinisten Kelders en Meijer, de 2e
hofmeester Van Leiden, de linnen-juffrouw Buysman, de chef-kok Noordenbos,
de 2e kok Poulloir [Foulloir?], de 2e bediende Lugten, de bediende
Fatgenhorst [Tatgenhorst?], de lichtmatroos Vogelzang, de donkeyman De Vries
en de 2e stoker De Jong zijn allen Amsterdammers; De Vrind, de scheepsdokter
en de hofmeester F. van der Ben, zijn Hagenaars; de salon-bediende Pothuys
en de timmerman Biesbrouck zijn Haarlemmers; de koksjongen Hermandez en de
bediende Hermandez waren afkomstig uit Curaçao.
De gezagvoeder van het verongelukte s.s. 'Prins Willem II' de heer J.W. van
Slooten, was gehuwd en woonde te Leeuwarden, de officieren waren alle drie
ongehuwd en hadden hun domicilie te Amsterdam.
Van de machinisten was de heer A. de Weyer gehuwd en de heer M. Versloot,
ongehuwd; de eerste woonde te Bussum, de tweede had het laatst in Amsterdam
gewoond.
De bootsman W.H. van Leeuwen, de matrozen Roorda, Warner, Bakker, Hofker,
Wiebenga en Sparrius waren Amelanders, terwijl Lippla en Kuyper
Amsterdammers zijn.
[Het Centrum 1910_03_17_0_03]

+

PRINS WILLEM II
Koninklijke West Indische Maildienst; 1890; Koninklijke Fabrik van Stoom en
Andre Werk; 1,621 tons; 264 x 36x20-7; 250 n.h.p. triple-expansion engines.
The Dutch steamship Prins Willem II, Capt. van Slooten, left Amsterdam for
Paramaribo on January 21st, 1910. She carried a crew of 39 and 14
passengers, as well as a general cargo. She passed Ushant on the 23rd, after
which she was never heard of again.On March 16th and subsequently, a case of
varnish, lifebuoys and oars, all from the Prins Willem II, were washed
ashore at Belle Isle on the west coast of France, and at St. Nazaire. This
was sufficient proof that the ship had foundered in European waters and the
Dutch West Indies Line announced that the vessel was probably lost off the
coast of France between January 23rd and 29th, 1910, with all on board.
[ http://perso.wanadoo.fr/cdasm.56/dictionnaire/568.pdf ]


Vgr.,
Erica
Subject: soldaat Deryck Kortleven, 1666
From: "Loe Giesen" <loegiesenANTI@SPAM yahoo.com>
Date: 12 Feb 2006 05:10:01 -0800

Bijna 340 jaar geleden maakte soldaat Deryck Kortleven bijna zijn
achternaam waar, toen hij betrokken was bij een schermutseling ten
zuiden van Venlo, waar hij gelegerd was. Alweer 14 jaar geleden
publiceerde ik onderstaand verhaal. Misschien heeft iemand er iets aan.

Dodelijk incident in Belfeld
door Loe Giesen
.=2E.
We schrijven 15 juni 1666, dinsdag na Pinksteren. (1) Belfeld heeft,
net als de meeste omliggende plaatsen, vrijwel voortdurend last van
ongedisciplineerde soldaten die in Venlo gelegerd zijn. Deze
krijgslieden krijgen - als alles goed is - weliswaar geregeld hun
soldij, maar proberen tevens de kosten van levensonderhoud te drukken.
Her en der worden gewassen van de velden gestolen en af en toe maken ze
zich meester van wat vee. De huurlingen zijn veelal gewapend met
karabijnen (geweren met korte loop) en bandeliers roers: vuurwapens met
een lengte van ongeveer een meter. De roers zijn op dat moment reeds
vrij ouderwets maar zijn desondanks vanwege hun draagbaarheid al twee
eeuwen vrij populair. De benaming "bandelier" houdt verband met het
Franse woord voor draagriem.
Om zich enigszins te kunnen beschermen hebben de "huisluiden" van
Belfeld in de voorgaande tientallen jaren reeds tussen Belfeld en Geloo
een vluchtschans opgeworpen, waar ze zich in geval van nood binnen de
omgrachting kunnen terugtrekken. (2) Hoewel de Tachtigjarige Oorlog
(1568-1648) al bijna 20 jaar is afgelopen, is de rust tussen Venlo en
Roermond niet echt teruggekeerd. Belfeld heeft mogelijk een eigen
schutterij om een oogje in het zeil te houden. Om hun bezittingen te
bewaken hebben de boeren in ieder geval een nachtwacht ingesteld. (3)
.=2E.
Tegen het vallen van de avond op Pinksterdinsdag 1666 betrekken vier
inwoners van Belfeld de wacht in de buurt van de huidige Mergelstraat,
bij enkele percelen hooiland langs de Maas. Het zijn Jan van Obroick,
Leonard Hendricks, Peterken, schaapherder bij Jan Waegens, en Jan,
knecht bij Hendrick Gijsen. (4) Gewapend met roers vatten ze post bij
een paar heggen "boven op't cleef van de Maese", vlak bij een stuk
grasland dat regelmatig door soldaten uit Venlo wordt bezocht. Jan zal
later verklaren dat de ruiters "seer dickwils op de voorschreven maesen
sijn geweest ende in sommige luyden bempden meer als de helft van't
gras ewech gehaelt ende genomen hebben". Ook Leonard is op deze manier
nog onlangs een halve morgen gras kwijtgeraakt.
Tegen middernacht komt het tot een confrontatie tussen enkele ruiters
en zeven Belfeldenaren, waarbij een soldaat van ritmeester Alexander
MacDonnald uit Venlo "gequetst" wordt. Hij overlijdt aan zijn
verwondingen en wordt de volgende morgen dood gevonden.
.=2E.
Zowel de Belfeldenaren als de ruiters worden in voorlopige hechtenis
genomen. Zoals gebruikelijk bij criminele rechtspraak, wordt het proces
aangespannen door de drossaard van het ambt Montfort, Marcellus
Hovelmans, in plaats van ritmeester MacDonnald. 's Vrijdags na het
incident worden de eerste getuigen gehoord, die onder ede hun
verklaringen afleggen. De verdediging voor de Belfeldenaren wordt
gevoerd door advokaat Suijverich. Jacob Suijverich trad vaak op als
procurator van het ambt Montfort en was tevens secretaris van de
heerlijkheid Daelenbroeck. (5) In 1651 verdedigde hij Grietgen
Gijsberts, die haar pasgeboren buitenechtelijk kind door verstikking
had gedood. Ze werd uiteindelijk bij de oude gerechtsplaats van Beesel
onthoofd en op een rad gebonden.(6)
.=2E.
Op vrijdag 18 juni 1666, drie dagen na het dodelijk incident, roepen de
Beeselse schepenen Geurt Cruijsberg en Hubertus Quijten de eerste
getuige op. Het is de ongeveer 50-jarige Jan van Obroick. Deze
verklaart "dat voorleden dynsdach, als sijnde tour dat hij snachts op
de wacht moeste staen, gelijck sulcx alle nachten in hunne naebuyrschap
omgaat, mits hun gras ontveurt ende gestolen bij daegen ende bij
nachten, op seecker plaetse genoemt de Maesen". Hier heeft Jan samen
met zijn 17-jarige neef Leonard Hendricx, herder Peter en knecht Jan de
wacht gehouden. Alles lijkt rustig, totdat ze rond middernacht
verdachte geluiden horen. Het blijken vier ruiters te paard. Ze stappen
van hun paarden en een van hen begint gras te maaien. De drie anderen
leggen dit gereed om af te voeren.
Jan houdt zich rustig en blijft samen met zijn neef Leonard voorzichtig
van achter een heg toekijken. De twee anderen gaan weg om hulp te
halen.
.=2E.
Rond twaalf uur komt Peterken Waegens aan bij Nelis Waegens in Geloo.
Deze krijgt meteen de opdracht "dat hij soude comen helpen op de Maese,
dat de ruyters in't gras weren". Het zit Nelis behoorlijk dwars "dat de
ruyters sijn gras seer bedorven ende ontveurt hebben" en hij heeft nog
wel een appeltje te schillen met de dieven. Hij is zelfs een keer door
de ruiters "gedrongen om voor hun op de voorschreven maesen te mayen".
Snel schiet Nelis in de kleren en samen met acht of negen buren,
waaronder de ongeveer 25-jarige Willem Rijvers en de ongeveer 31-jarige
Jacob Schroers, haasten ze zich in de richting van de Maas. Willem
verklaart later "dat de ruyters hem wel eenen halven morgen gras hebben
affgemayt ende ontveurt".
.=2E.
Korte tijd later komen de Belfeldenaren bij de Maas aan. Ze beginnen
luid om hulp te schreeuwen. Nelis heeft "mette andere nabuyren oock
gekaeckt ende hulp geroepen", zoals hij later verklaart. Ook Jan van
Obroick en Leonard Hendricx maken zoveel mogelijk lawaai om de ruiters
schrik in te boezemen. "Com al aen", horen ze nog een van de ruiters
zeggen, maar erg ver komt deze niet meer.
Enkele ogenblikken later vallen er van beide zijden verscheidene
schoten, waarbij volgens Jan van Obroick en Nelis Waegens niet
duidelijk is wie het eerste schot heeft gelost. Nelis heeft zelf in
ieder geval niet geschoten, want hij is slechts gewapend met een
knuppel. Leonard weet zeker dat de ruiters v=F3=F3r hem hebben geschoten,
maar hij weet niet hoe vaak.
.=2E.
De Belfeldenaren, beter bekend met de plaatselijke situatie, hebben een
strategische positie ingenomen, "sijnde de ruyyters onder op de Maese
en de huysluydens boven op 't Cleef" (het talud), aldus Jacob Schroers
in zijn verklaring. Hij heeft gemist wat er precies is gebeurd, omdat
hij iets later bij de Maas is gearriveerd. Wel geeft hij toe "dat hij
oock in de locht geschoten heeft om dat de ruyters de vlucht souden
nemen".
De ruiters zetten het inderdaad op een lopen en laten op hun vluchtweg
een paard achter dat staat aangebonden aan de heg. Jan van Obroick en
Leonard Hendricx blijven nog een poosje langs de Maas de wacht houden,
maar gaan na enige tijd naar huis. Het paard laten ze achter,
vastgebonden aan de heg. Beiden verklaren dat ze niet hebben gemerkt
dat een van de soldaten gewond is geraakt. Ook Jacob Schroers verklaart
"niet geweten te hebben datter eenige van de ruyters sijn gequetst
geweest, dan sulcx des anderen daegs gehoort te hebben".
.=2E.
Willem Rijvers heeft bijna alles gemist. Op weg naar de Maas moest hij
plotseling "voldoen aan sijne natuyre, is een stuck weegs achter
gebleven, als wanneer hij verscheyde schooten heeft gehoort, en
terstont hem int gemoet sijn gecomen drye ruyters", waarop hij "van den
wech een wenich is affgeweken, t'welck de ruyters siende, hebben naer
hem geschooten". Kennelijk heeft hij behoorlijk last gehad van zijn
zenuwen.
.=2E.
De volgende ochtend lijkt alles weer zijn normale gang te gaan, totdat
het lichaam van de dode soldaat wordt aangetroffen. Op woensdagavond,
daags na de confrontatie met dodelijke afloop, is het opnieuw raak. Zo
verklaart Jacob Schreurs "dat de ruyters des anderen daegs wederom op
de maesen sijn gecomen ende verscheyden reysen (keren) het gras van de
maesen gehaelt ende ontveurt hebben".
.=2E.
Voor zover de eerste lezing van de Belfeldenaren. De in Venlo
gestationeerde leger-overste neemt de zaak uiteraard hoog op. Jonker
Hubertus Fijts, luitenant onder ritmeester MacDonnald, dient namens
zijn meerdere een aanklacht in en wendt zich korte tijd later tot de
schepenbank van Beesel en Belfeld. De schepenen komen gewoonlijk eens
in de twee weken bijeen, maar de luitenant is van mening dat deze zaak
"geenen uytstel en can leyden" en dringt aan op een spoedzitting. Nog
op 18 juni, de dag waarop de getuigen voor het eerst gehoord worden,
stuurt het Hof van Gelder in Roermond een brief aan Bartholomeus van
Dijck, de landscholtis van het ambt Montfort, waartoe ook Beesel en
Belfeld behoren. Het Hof stelt Van Dijck er hierbij van op de hoogte
dat de schout van Venlo met hun goedvinden de hoofdverdachte Henrick
Schreurs (waarschijniijk wordt Jacob bedoeld) uit Belfeld aan hem zal
uitleveren. De landscholtis wordt dan ook verzocht "den voorschreven
gevangen t'aenveerden ende tegen den selven te procederen naer
gelegentheyt van de saeke". Zoals later zal blijken is Schreurs 's
nachts door de soldaten van zijn bed gelicht en aan zijn haren naar
Venlo gevoerd. Onduidelijk is waarom juist hij als hoofdverdachte wordt
gezien, daar hiervoor geen aanwijzingen zijn in de processtukken.
.=2E.
Op 5 juli 1666, precies drie weken nadat het fatale schot in Belfeld
werd afgevuurd, wordt Schreurs overgebracht naar het kasteel van
Montfort, waar de landscholtis resideert. Diezelfde dag worden ook drie
van de zes ruiters gehoord. In afwachting van een uitspraak zijn
kennelijk ook zij in voorlopige hechtenis genomen.
Wanneer ze precies gearresteerd werden, wordt uit de processtukken niet
helemaal duidelijk. Zoals we uit hun verklaringen kunnen zien, hebben
ze waarschijnlijk meer tijd gehad dan de Belfeldenaren om te zorgen
voor een eensluidend verhaal. De eerste soldaat die een verklaring
aflegt is de 26-jarige Willem Wijnants, "gearresteert ruyter ten
dienste van Sijne Majesteyt, onderdeel compagnie van heere ritmeester
Alexander MacDonelle". Hij verklaart "dat hij op pincxtdynsdach
lestleden met hun zessen als hebbende de wacht in't Broeck, daer de
peerden van hunne compagnie ordinaris (gewoonlijk) gaen weyden, sijn
gereden om voragie te haelen". Kennelijk worden de paarden geweid in
het Belfelds Broek, maar vinden ze hier zo weinig eetbaars dat voor
extra fourage moet worden gezorgd. Naar het schijnt zijn ook twee
soldaten aan de aandacht van de Belfeldenaren ontsnapt. "Gecomen sijnde
op seeckeren hoybempdt ontrint de maese gelegen tusschen negen en thien
uren s'avonts, heeft seeckeren Deryck, oock ruyter, bestaen gras te
mayen". De vier anderen zijn bezig om het gras bijeen te brengen,
terwijl de knecht van de ritmeester "den busel maeckte".
Plots verschijnen de Belfeldenaren "boven op't cleef van de maese,
roepende 'Gij schelmen, sout gij ons het gras hier soo affmeyen?', als
wanneer sij terstont ses off seven schooten op hun gelost hebben".
Wijnants probeert naar zijn paard te rennen "t'welck gebonden stont aen
eene hegge", maar "waerbij hij niet en derffde comen vermits drye van
de voorschreven huysluyden op hem quaemen aenloopen, treckende hunne
roers aff dat het op de pan affbrande". Wijnants voelt zich belaagd en
verklaart later dat hij "sijnen carbijn oock gelost heeft op den
naesten bij hem sijnde", waarna hij de vlucht heeft genomen, "laetende
zijn peerdt aldaer staen". Terwijl de burgerwacht luid om hulp roept,
zoeken de soldaten zo snel mogelijk hun paarden en haasten zich naar de
rest van de wacht, "niet wetende waer den vijffden, sijnde den
gequetsten, nochte den sesden waeren gebleven".
.=2E.
De tweede soldaat die als getuige wordt opgeroepen had op 15 juni bijna
zijn naam waar gemaakt. Deryck Kortleven verklaart dat hij eerst vanuit
Venlo naar het Broek is gegaan, waar hij zijn paard heeft laten grazen.
Van hieruit is hij met vijf anderen uitgereden "om een bussel
voedergras te haelen". Het is voor hem de derde keer dat hij hier in
Belfeld gras komt maaien. Zijn gevoel voor tijd is kennelijk iets
anders dan dat van Wijnants, want volgens hem arriveren ze "ontrent soo
hij meynt den elff uren des snachts min of meer" bij de Maas. Wanneer
we bedenken dat de kerkklokken in de 17e eeuw niet elk uur werden
geluid, is het uur tijdverschil in beide verklaringen best wel
aannemelijk en aanvaardbaar en ook de schepenen maken hier kennelijk
geen punt van. Kortleven begint "gras te mayen, ende sijnen cameraet
die gequetst wuerde, maeckte de bussel".
"Heij ghij dieven, snijt ghij ons hier het gras af?" Nog voordat ze een
antwoord kunnen geven is er op hen geschoten, aldus Kortleven, waarna
"oock eenige van sijne cameraeten op de huysluiden geschoten hebben,
hebbende alleen bij hun gehadt drye bandelier roers, een pistool ende
eenen degen".
Kortleven is de laatste die het op een lopen zet. Zijn eigen paard is
waarschijnlijk door de schoten op hol geslagen en hij rent naar het
paard toe dat een van zijn kameraden aan de heg aangebonden heeft laten
staan. Halverwege moet hij zijn plan bijstellen, "mits hij soo seer van
de huysluydens ingevolght wierde ende voorders moest vluchten den bergh
op naer Belffent in, blijvende in't coren liggen tot dat hulp roepen
gestilt was".
.=2E.
Wanneer de rust lijkt wedergekeerd, komt Kortleven voorzichtig uit zijn
schuilplaats. Korte tijd later klopt hij aan in Belfeld "ten huyse van
Gertien Wolffers, seggende aldaer dat hij van Ruremonde quam, ende
willende voorders naer Venlo gaen". Nadat Kortleven heeft overnacht in
de herberg van Gertien Wolffers vertrekt hij de volgende ochtend naar
Venlo. Onderweg komt hij de ritmeester tegen die hem mee terugneemt
naar Belfeld en hem vertelt dat een van zijn kameraden bij de
schermutseling is gesneuveld.
.=2E.
Ook Gerardt Daemen, ongeveer 24 jaar oud, kan zich zijn nachtelijk
avontuur nog goed herinneren. Hij bevestigt dat hij "met noch vijff
andere sijn gegaen uyt Venlo naer het Tegelse Broeck, alwaer hun
paerden gongen weiden". Voor hem is het de eerste keer dat hij naar
Belfeld is geweest "met intentie om aldaer een bussel grasse te halen".
Volgens hem heeft "eenen van hun mede ruyters sijn peerdt gebonden aen
de hegge, ende de andere hebben sij in't grass laeten weyden ende hun
geweer (wapens) in't gras neder leggende, bestaende in twee carbijns
ende een pistoel met noch eenen degen, den welcken den ruyter aen sijne
sijde heeft gehouden".
De ruiters vormen kennelijk een prima team. "Eenen van hun heeft gras
gemeyt ende dyen vermeyt sijnde (nadat dit gemaaid was) is eenen
anderen op sijn plaetse gecomen, ondertusschen de andere besich sijnde
om den tres ofte bussel te maecken ende twee van hun luyden boven
gegaen sijnde om coren te crijgen om seylen (touwen) te maecken". Geen
van hen heeft in de gaten gehad dat "de boeren sijn aengecomen,
roepende 'Ghij dieven, ghij snijt ons t'gras aff". Ook Daemen verklaart
dat de huislieden als eerste hebben geschoten en dat de ruiters pas
hierna ook zelf twee schoten hebben gelost.
.=2E.
In alle tumult zijn de grazende paarden op hol geslagen, maar Daemen
slaagt er toch in om drie of vier paarden weer te vangen. Wanneer hij
zich bij enkele van zijn kameraden voegt zegt een van hen: "Ick ben
gequetst in mijn been". Voor zover Daemen weet heeft de gewonde echter
zijn weg richting Tegelen vervolgd en zijn de anderen weer naar het
Tegels Broek gereden. Omdat de gewonde zich na geruime tijd nog niet
bij zijn makkers heeft gevoegd, zijn de ruiters "des snachts wederom te
voet uyt voorschreven Broeck gaende om hunnen gequetsten cameraet te
soecken ende hebben den selven niet connen vinden". Later komt deze hen
vanuit Tegelen toch nog tegemoet.
.=2E.
Met deze "depositie" of verklaring wordt de "preparatoire informatie"
(het voorbereidend onderzoek) afgesloten. De volgende zitting wordt
vastgesteld op donderdag 7 juli 1666. Ook na deze getuigenverklaringen
zal het voor de schepenen van Beesel en Belfeld niet eenvoudig zijn
geweest om de juiste toedracht op deze late zomeravond te achterhalen.
De kern draaide daarbij om de vraag of er nu wel of niet sprake was van
noodweer. De aanklager stelt dat de soldaten niet alleen slecht
bewapend waren, maar dat zij hun wapens bovendien hadden weggelegd. Hij
vindt "dat dit niet en is geweest eenen nootweer, maer eenen erdachten
ende vrijwilligen moetwill, want hoe sal men in desen cas (zaak) connen
off derven seggen dat de gedaeghdens sijn gedwongen tot nootweeringe
off defensie van hun lijff, also de soldaten van hun peerden ende
geweer ontbloot sijnde alleenlick besich waeren om eenich gras te
maeyen, t'selvige bijeen te dragen ende te binden, niet wetende dat
eenige huyslieden daer omtrent waeren!" De schoten die door de ruiters
werden gelost zijn volgens hem in de vlucht gedaan. Volgens de
aanklager hadden de boeren kunnen volstaan met de arrestatie van de
eventuele dader inclusief kar, paard en wapens, en hun toevlucht moeten
nemen tot een officier of de gemeente.
.=2E.
Uiteraard is de verdediging het met deze voorstelling van zaken
volstrekt niet eens. Zij beroept zich op een artikel in het landrecht
van Montfort, waarin staat "dat noodweer ghedaen tot defentie van sijne
goederen oyck toegelaeten is... waer het oyck schoen soo, dat daer
eenige persoenen doodt bleven". Zij vindt het verder niet re=EBel te
stellen dat de op heterdaad betrapte ruiters gemakkelijk gearresteerd
hadden kunnen worden, "wandt allen die wereldt kennelijck is, dat seven
huysluyden bij nachte die machte nyet en hebben om vijff ghewaepende
ruyters t'apprehenderen (staande te houden) ende t'arresteren, te meer
alsoo (omdat) bij nachte nyet en kan recognisieren (herkennen) wat
achterhaldt dieselven noch mochten hebben". De huislieden waren dan wel
in de meerderheid geweest, maar het had inderdaad net zo goed kunnen
zijn dat nog andere soldaten in de achterhoede waren gebleven. Ook dat
deze diefstal 'slechts' gras betrof, wordt door de boeren bestreden
"want eenen armen huysman den welcken daeghelijcks overvallen wordt om
zijne ordinarisse (vaste) lasten te betaelen, die ontwelding (roof) van
t'grass meerder incommodeert (hindert) als eene welhebbende persoon die
ontwelding van costelijcke waeren".
De boeren verklaren verder dat zij nooit de bedoeling hebben gehad om
gericht op iemand te schieten maar "dat zij comende om de ruytters uyt
die Bemden te verjaegen, onder sich vastgestelt hebben dat indyen zij
de ruytters nyet en consten verjaeghen, eenighe scheutten in de locht
souden lessen om hun t'inthimideeren". Bij het veld gekomen maakten ze
een hoop lawaai, maar in plaats van te vertrekken zeiden de ruiters:
"Compt aen, wij sullen u wel hebben". Dat een van hen in de daarop
volgende schietpartij zou zijn geraakt door de boeren zou moeilijk te
bewijzen zijn. Immers "hij kan zijn doorschoten gheweest van de
ruytters selver, overmits (aangezien) de ruytters oyck hebben
geschoetten ende dat dit rencontre (ontmoeting) in de nacht geschiet
is".
De verdediging kan ook bewijzen "dat den heere cleger s'daegs naer
dattet voorschreven ongeluck geschiet was, met eenige ruytters tot
Belfent ghecommen is ende dat de ruytters ende knechten van den heere
cleger t'grass aldaer vervoert ende affgehaelt hebben". Bovendien
hebben een luitenant en enkele soldaten van ritmeester MacDonnald de
moed gehad "des nachts den medegedaeghden Jacob Schruers, kranck
zijnde, met gewaldt uyt sijn huys te haelen ende mit eene pistoele
denselven om zijn hooft te quetzen, dat hij veerthien daegen onder
handt van den chirurgijn heeft moeten wesen, met veel dreygementen van
hem te willen doorschieten... ende dat zij, daermede nyet te vreden
zijnde, den voorschreven medegedaeghden zijne handen als eenen
misdaediger op zijnen rugghe ghebonden hebbend, denselven mit zijn
haeren gevangen neffens het peerdt van eenen ruytter naer de
Holdtmoellen bij Venloe ghevoert hebben, alwaer zij de voeten van den
medegedaeghden gebonden ende denselven op zijnen rugghe lighende zeer
qualijck ghetracteert hebben, oyck soo dat men sich soude schaemen
t'zelve alhier te verhaelen". Zoals ook uit allerlei andere processen
steeds weer naar voren komt ging het krijgsvolk in de 17e eeuw niet
bepaald zachtzinnig te werk en speelde zeker net zo graag eigen rechter
als de Belfeldenaren zelf.
.=2E.
Op 30 juli 1666, anderhalve maand na het incident, worden Claes Gerits
en Reinder Jacobs als laatste twee getuigen door de rechtbank gehoord.
Claes, die met zijn zeis naar een van de graslanden was gegaan, vertelt
"dat hij nyet anders als stucken ende stompen en heeft connen snijen.
Seght oock voorders gesien te hebben dat de baent (grasland) van
Henrick Giesen doorsnijden ende seer bedorven was". Ook Reinder
bevestigt dat het beste gras van Giesen is afgesneden.
.=2E.
Het proces, dat aanvankelijk voor de schepenbank van Beesel en Belfeld
wordt gevoerd, blijkt uiteindelijk voor de betrekkelijk eenvoudige
schepenen te ingewikkeld. Ze komen dan ook tot de conclusie dat zij
niet wijs en bekwaam genoeg zijn om tot een verantwoorde uitspraak te
komen. Hierop wordt de zaak 'ter hoofdvaart' overgebracht naar
Roermond, waar het Hoofdgerecht de zaak verder in behandeling neemt.
Hoe de uiteindelijke uitspraak van de schepenbank luidt, is uit de
bewaard gebleven archiefstukken niet duidelijk op te maken. De laatste
stukken dateren van 3 augustus 1666, bijna twee maanden na het
veelbesproken voorval. In deze stukken worden nogmaals de bewijzen
aangevoerd dat het hier om noodweer zou hebben gehandeld ter
bescherming van de weinige bezittingen die de Belfeldenaren hadden.
.=2E.
Of de aangeklaagden zijn vrijgesproken is onduidelijk. In zijn
getuigenverklaring van 18 juni 1666 vertelde de hoofdverdachte Jacob
Scheurs dat hij op dat moment ongeveer 31 jaar oud was. In de
overdrachtsregisters van Beesel en Belfeld is ruim twee jaar na het
incident sprake van erfgenamen van Jacob Schuers. (7) De
overlijdensregisters van Belfeld, die vanaf 1662 werden bijgehouden,
vermelden het vroegste overlijden van een Jacob Schrors op 28 juni
1671. Al met al weten we daarmee niet of de hoofdverdachte schuldig is
bevonden en wellicht nooit levend is teruggekeerd van het kasteel van
Montfort.
.=2E.
Jaarboek Maas- en Swalmdal 12 (1992), blz. 99-107.
(1) De meeste gegevens voor dit artikel werden ontleend aan G.A.R.:
Hoofdgerecht te Roermond, inv.nr. 498, procesnr. 3314. Ze verschenen
eerder in 't Gazetje en het Tegels Nieuwsblad.
(2) Voor de Geloer Schans zie o.a. W. Luys: Schansen, eens
vluchtplaatsen voor de plattelandsbewoners tijdens de Tachtigjarige
Oorlog (1568-1648). In: Maas- en Swalmdal 5 (1985), blz. 108-132. Deze
schans wordt voor het eerst genoemd in 1642. In een akte van 4 juli
1710 is sprake van hooiland gelegen in de Schanshoven tussen de
Leijgraeff en de Schans Wijer in Belfeld (R.A.L.M.: Schepenbank Beesel
en Belfeld, inv.nr. 36, fol. 216).
(3) Van een schutterij te Belfeld op dat moment zijn (nog?) geen
schriftelijke bewijzen overleverd. Onder het koningszilver van de
St.-Urbanusbroederschap van Belfeld bevindt zich echter een zilveren
havik met op de linkervleugel "Peter Jaspers 1653". Deze Peter verkocht
rond 1660 zijn huis te Belfeld-Geloo. R.A.L.M.: Sehepenbank Beesel en
Belfeld, inv.nr. 36, fol. 142; te boek gesteld 6 december 1661.
(4) Hendrick Giesen of Gijsen wordt tussen 1646 en 1665 genoemd als
schepen van Belfeld. Hij was gehuwd met Catharina (Trijn) NN en had
bezittingen in Geloo (R.A.L.M.: Schepenbank Beesel en Belfeld, inv.nr.
36).
(5) R.A.L.M.: Schepenbank Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, fol.
109vs-110.
(6) Zie W. Luys: Grietgens Gericht, een oude gerechtsplaats van Beesel.
In: Maas- en Swalmdal 1 (1981), biz. 108-117. In dit artikel wordt de
advokaat Suijnerich genoemd; dit is onjuist.
(7) R.A.L.M.: Schepenbank Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, fol.
156vs-157. Akte d.d. 20 september 1668.Subject: ! Judocus Meijer, Brugge 1694
From: "Loe Giesen" <loegiesenANTI@SPAM yahoo.com>
Date: 12 Feb 2006 05:36:10 -0800

19 augustus 1694

SWALMEN - Overdracht akkerland aan de stenen brug.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Peter Quijten en Aret Meuter,
schepenen van Swalmen en Asselt, draagt de notaris en procureur
Coppeneur als gevolmachtigde van de advokaat Judocus Meijer gepasseerd
voor griffier van het Hof d.d. 28 juni 1694 laatstleden, krachtens
volmacht met clausule van substitutie aan hem gegeven bij akte van de
vierschaar van de stad Bruggen in Vlaenderen d.d. 2 april 1694 (beide
hier in origineel vertoond), ongeveer =BD bunder akkerland aan de stenen
brug ('steene brugge') gelegen, zoals in genoemde akte onder andere bij
wijze van schenking onder levenden is bepaald ten behoeve van de
kinderen van Jelis Beeck, over aan Bernardina Schrievers, weduwe van
Jelis Beeck voornoemd.

RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 180.

mvg,

Loe Giesen, Reuver

www.loegiesen.nl > Kroniek voor Beesel, Belfeld en SwalmenSubject: Soldaten omgeving Venlo-Roermond, 1600-1800
From: "Loe Giesen" <loegiesenANTI@SPAM yahoo.com>
Date: 12 Feb 2006 06:53:36 -0800

Voor Rian Dirksen's http://soldaten-genealogie.nl/

17 februari 1600
donderdag na Asdach den 17 feb.
VENLO - Mewes Bisschops van Heythuysen, soldaat, legt beslag op de
goederen van Wolter van Oest van Swamen en Rijcken, echtelieden.
GA Venlo, SA Venlo B 2710, zonder folionr.

10 en 11 augustus 1600
BEESEL - Zes soldaten uit Venlo hebben in Beesel Jacob van Obrouck
doodgeschoten. Jan Wolfs, Jan, knecht bij Jacob van Obrouck, Niellis
Geerckens, jongen 'op gen beeck' en de vrouwen die bij de beek wonen,
zijn het dichtstbij geweest.
Na het voorval is de noodklok geluid en zijn de soldaten ca. =BD uur
gaans gevlucht. Twee van hen zijn na een achtervolging 'geschoten', de
andere vier zijn gearresteerd en naar het huis van de koster gebracht,
die hen de volgende dag naar Kessel heeft gebracht.
Reeds op 30 juli 1600 had luitenant Adam van Stockum een soldaat en een
'trommensleger' naar Beesel gestuurd met twee brieven.
Op 10 augustus is Adam van Stockum met enkele soldaten in Tegelen bij
Michaell Rijvers gekomen en heeft hier dreigementen aan het adres van
Beesel geuit, zoals Arit den Schroer later van Michael vernomen heeft.
Vervolgens trekken de soldaten verder in een ware strooptocht:
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 395.

1607, z.d.
BEESEL EN BELFELD - Overdracht huisplaats.
Ten overstaan van Gerardt Wolffertz en Wilhelm Verkissen, schepenen,
dragen Lenardt, Hill en Goetz, kinderen van Goerdt van der Hoeven, een
huisplaats met het kempke daarbij gelegen naast Lem Fullinx en verder
rondom in de gemeinte gelegen, voor een niet genoemd bedrag over aan
Peter Schroers en Thrincken, echtelieden.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, fol. 41vs.

1607, z.d.
BEESEL - Vragenlijst voor jonker Johan von Holthausen, ten behoeve
van het proces tegen de erfgenamen Van Eijll:
Gubbel verklaart:
9=2E dat hij zelf heeft gezien dat de luitenant Merten van Achen
diverse jaren met soldaten op beide Rayer hoeven in de schuren heeft
laten dorsen.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 31. Origineel op papier,
slecht leesbaar.

3 oktober 1620
KESSEL / BEESEL - Brief van het Hof van Gelder aan Caspar van Merwick,
waarin het Hof hem laat weten dat Maria van Doorne, dochter van wijlen
Jan van Doorne en erfgename van wijlen Jasparken Borremans, in haar
leven echtgenote van Jan van Doorne voornoemd, een verzoekschrift
(z.d.) aan het Hof heeft gericht zoals bijgevoegd in kopie:
- Verzoekschrift van Maria van Doorne, dochter van wijlen Jan
van Doorne en erfgename van ook wijlen Jasparken Borremans, in leven
echtgenote van Jan van Doorne voornoemd. Maria heeft samen het haar
broer enkele jaren geleden "seeckeren weert gelegen tusschen Kessel
ende Biesel" en afkomstig van Jasparken tho Kessel [sic] voornoemd,
verkocht aan Van Merwijck, nadat haar vader Jan afstand had gedaan van
het vruchtgebruik dat hij van deze weerd bezat.
Jonker Geeraert van Kessel genaamd Ruffaert heeft nu, wegens de
garantstelling voor een vordering van 400 =E0 600 gulden ten laste van
Jan van Doorne, arrest verzocht op de resterende kooppenningen van
circa 1.000 gulden. Hierop is voor het Hof van Gelder een proces
gerezen tussen Jan van Doorne en genoemde Roffaert.
Maria's broer is nu ongeveer twee jaar geleden vertrokken naar Bohemen
in dienst van Zijne Koninklijke Majesteit en heeft haar voor zijn
vertrek benoemd als algemeen gemachtigde. Roffaert eist nu zijn
jaarlijkse rente. Hoewel Maria onder Ruremonde een huis en erf bezit,
dreigt zij door schulden en proceskosten in geldnood te komen, waarom
zij verzoekt om Caspar van Merwijck te gelasten om de afbetaling van
het afgelopen jaar zo spoedig mogelijk te voldoen.
RAL Maastricht, Inv. archief Huis Kessel (16.1111), inv.nr. 438; 1 stuk
in afschrift.

24 mei 1622
ASSELT - Gehuwd: Albertus van Wilraije? en Elisabeth Willems, 'milites
regis Hispaniorum'. Getuigen: Conrardus de Keiser en Renardus de
Keiser, broers ('fratribus').
DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 131.

9 september 1631
ROERMOND - Gehuwd: Nicolaus Piper en Barbara Tinnot. Getuigen: Adam
Gilde, Michael Smit en Petrus Tinnot 'milites cum sponso sub Rickel'.
DTB-registers Roermond, fol. 10.

31 maart 1633
ROERMOND - Gehuwd: Matthias Damiaens, soldaat onder kapitein Kessel,
en Gertrudis Tobben. Getuigen: Franciscus van Kessel, cornet, en Paulus
van de Veld.
DTB-Registers Roermond, fol. 15.

15 mei 1633
ROERMOND - Gehuwd: Theodorus van Lin, soldaat, en Catharina Das.
Getuigen: Matthias Huyben en Gerardus van Dael.
DTB-Registers Roermond, fol. 16.

15 september 1633
ROERMOND - Gehuwd: Hans Zymmer en Maria Vorstermans. Getuigen:
Joannes Janssen en Paulus Weinsteden, soldaten onder kapitein Pyckel.
DTB-Registers Roermond.

2 december 1634
MAASTRICHT - Gehuwd: Henricus Janssen van Swamen, soldaat (miles), en
Joanna Lemmerts van Steyn, '=E4gra incens in lecto puerpery'. Getuigen:
Petrus Philippens, Wilhelmus NN, Francisca Sturm en Maria Stas.
DTB-Registers parochie St.-Catharina, Maastricht

5 mei 1645
SWALMEN - Gehuwd met toestemming van vicaris generaal Bossman: Henricus
Peters, ruiter uit Straelen gelegerd te Roermond ('eques Stralensis
Ruremunda oriundus') en Anna Neuiens uit Straelen. Getuigen: Joannes in
den Haywinckel en Joannes van Cruchten.
DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 6 (RAL 14).

Z=2EP. - Gehuwd: Alexander van der Rijdt [mogelijk zn. van Levinus van
der Rijt en Anna Maria Curens] en Joanna Cornelia Grammaije [ged.
Roermond 14-12-1619, dr. van Ido van Grammaij en Theodora van Heerma].
Uit dit huwelijk o.a.:
6=2E Anna Lucia van der Rijt, ged. Roermond 13-12-1662 (get. Garsia
de Ozorio, betaalmeester van het leger / Antonius de Byzarra en
Thomassina Lucia de Grammeye van Walbeeck / Clara Margarita de
Grammey).

v=F3=F3r 18 juli 1676
Z=2EP. - Gehuwd: Petrus Bloemen, soldaat, en Gertrudis Hermans.
Uit dit huwelijk:
2=2E Catarina Bloemen, ged. Swalmen 18-7-1676 (get. Henricus Arits
en Matthia Geuien; dr. van Petrus, 'militis', x Gertrudis Hermans; de 1
van 18 lijkt er te staan, echter slechts vaag, waardoor onder
voorbehoud).

21 april 1677
SWALMEN-WIELER - Overdracht huizen te Wieler en in de Biesweerd.
Ten overstaan van Jan Smiets en Jan Beeck, schepenen, en Andries
Moeren, bode in plaats van de scholtis, tevens als gerechtspersonen van
de laatbank van het huis Hillenraedt, dragen
- Dierck Tessers en Jenneke?, echtelieden;
- Nelis Tessers en Mercken [Janssen], echtelieden;
- Dierck Tessers bijgestaan door de voogden van zijn minderjarige
kinderen verwekt bij wijlen zijn vrouw Catharina [Philipsen];
- Willem Tessers, ongehuwd soldaat onder de compagnie van de
gouverneur van Ruremunde;
- en Nelis Tessers voornoemd en Lendert Derickx als be=EBdigde voogden
van de minderjarige kinderen van wijlen Maes Maessen en Gertruijt
Tessers, gewezen echtelieden,
als gezamenlijke erfgenamen van wijlen Lendert Tessers en Mercken aen
gen Stap,
.=2E.
op verleende aarde binnen de stad Ruremunde tot aflossing van een
schuld groot 2.700 gulden plus 734 gulden achterstallige rente over aan
Gerart Fabritius, apotheker te Ruremunde.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol.
89vs-90.

v=F3=F3r 15 februari 1678
Z=2EP. - Gehuwd: Nicolaus Janssen, soldaat, en Mechtildis Coenen [uit
Swalmen].
Uit dit huwelijk:
1=2E Joannes Janssen, ged. Swalmen 15-2-1678 (get. Joannes
Vermeulen en Lucia Schrijvers; zn. van Nicolaus, 'militis', x
Mechtildis Coenen 'oriunda ex Swalmen').

12 juni 1680
SWALMEN - Gehuwd: Henrick Janssen [Jansen], soldaat uit Tongeren
('miles cohortis D La Faille Tongrensis'), en Cornelia Vaessen [Faesen
alias Willems, ged. Swalmen 17-9-1651, dr. van Guilielmus Faesen en
Sophia Thonissen] uit Swamen ('Swamensis'). Getuigen: Joannes Vaessen
en Arnoldus Meuters.
DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 26 (RAL 52).
Uit dit huwelijk:
1=2E Maria Janssen, ged. Swalmen 18-3-1681 (get. Matthias Hoecx en
Maria Willems).
2=2E Gulielmus Janssen, ged. Swalmen 1-2-1684 (get. Lambertus
Cuijpers en Sophia Hermens), verm. jong overl.
3=2E Wilhelmus Jansen, ged. Swalmen 15-2-1685 (get. Joannes Fatsen
en Sophia Jansen).
4=2E Johannes Jansen, ged. Swalmen 1-5-1688 (get. Godefridus
Tenisse en Maria Paulissen; let op: genoteerd tussen 6 en 13 mei).

30 januari 1683
SWALMEN - Gedoopt: Joannes, buitenechtelijke zoon van Petrus Linsen,
'militis Extranei', en Anna Gubbels. Getuigen: Joannes Bremers en
Gerardus Gubbels. Hierv=F3=F3r een aantekening: 'Nota quod ..quens proles
nata sit illegitimo thoro'.
DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 61vs.

v=F3=F3r 8 januari 1686
Z=2EP. - Gehuwd: Joannes Reijnders [Reineri, overl. Kessel 26-4-1717],
soldaat, en Clara Cuypen.
Uit dit huwelijk o.a.:
1=2E Anna Reineri, ged. Kessel 8-1-1686 (get. Servatius Cuypen en
Agnes Cuypen; dr. van Joes, 'militis' x Clara Cuypen), overl. ald.
12-5-1723 in het kraambed. Tr. Kessel 28-10-1721 met Henricus Mulkes.

9 april 1691
SWALMEN - Gedoopt: Maria, buitenechtelijke dochter van Johannes
Baptiste '..mis ..gromar ignora...' [soldaat in het Nassaus leger] en
Margrita Sillen. Getuigen: Lambertus Custers en Maria Sillen. 'Nota
quod pater sit miles principis Nassouia'.
DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 34 (RAL 61).

3 november 1697
SWALMEN - Begraven: Petrus Sillen, 'qui fuit occisus a milite
Brandeburgico'.
DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 152.

28 augustus 1703
SWALMEN - Verzoekschrift om twee inwoners van Swalmen vrij te laten
passeren.
Areth Meuter en Geret Wijnen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en
Asselt in het Overkwartier van Gelder gelegen, verklaren dat Peter
Custers en Anna Hendericx, inwoners aldaar, van plan zijn om naar het
leger te gaan om te informeren naar hun respektievelijke broer en man;
de schepenen verzoeken eenieder om genoemde personen vrij en
ongehinderd te laten passeren.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Assetl, magazijnlijst nr. 349; concept,
niet ondertekend.

18 november 1708
BELFELD - Gedoopt: Henricus, buitenechtelijke zoon van Anna Huijels en
Joannes Huberts, kapitein in het Brandenburgs leger. Getuigen: Joannes
aen der Steegen en Godefrida Wagens.
DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 29.

v=F3=F3r 5 januari 1709
Z=2EP. - Gehuwd: Johannes Michaelis Wijnbergh, 'militis ducis uiliasis'
en Josina Wijnbergh.
Uit dit huwelijk:
1=2E Arnoldus Wijnbergh, ged. Swalmen 5-1-1709 (get. Arnoldus
Meuters en Helena Duijsent).

22 mei 1709
BELFELD - Overleden: Anna Elisabetha Keldermans, dr. van Gerhardus
Keldermans, soldaat, en Elisabetha Breesman.
DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 179vs.

8 december 1710
BELFELD - Overleden: NN, kind van Petrus Puddomi en Theodora Vreeden.
DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 180; betreft
verm. kind van doortrekkende ouders, mogelijk was de vader soldaat.

v=F3=F3r 4 mei 1712
Z=2EP. - Gehuwd: Joannes Charget, 'militis imperatoris sub regimine
generalis Holsteenbeeck', en Eva Susanna Beiterin.
Uit dit huwelijk:
1=2E Anna Apollonia Charget, ged. Swalmen 4-5-1712 (get. Ernestus
Herstal en Anna Magdalena Processin).

v=F3=F3r 20 december 1712
Z=2EP. - Gehuwd: Henricus Heijnen, soldaat ('militis'), en Catharina
Ma...
Uit dit huwelijk:
1=2E Anna Maria Heijnen, ged. Swalmen 20-12-1712 (get. Andreas
Hijnen en Anna Catharina Vogels).

28 juni 1715
Z=2EP. - Gerard van Baexen, luitenant in het regiment van de overste
Roulie, gelegerd te Nijmegen, heeft schulden.
GA Roermond, Archief Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 324

8 december 1715
ROERMOND - Ondertrouw tussen Jacobus Breekelaar, soldaat in het
regiment van de commandeur overste Wichers in de compagnie van kapitein
Jan Leeuwe, en Elisabeth Muijters, jongedame uit Swalmen. Getuigen:
Pieter Hildebrands en Johanna Maria Hebbelaa.
GA Roermond, Nederlands Hervormde Gemeente Roermond.

v=F3=F3r 29 juni 1716
Z=2EP. - Gehuwd: Henricus Daemen [soldaat, verm. begr. Swalmen 17-4-1736,
verm. zn. van Joannes Damen alias Crompvoets en Maria Paulissen] en
Elisabeth Goutsteen [Goltsteins, Golts, Goltsmits, Goltz, Goudtsmit,
Holstijn, ged. Buggenum 6-1-1686, begr. Swalmen 28-1-1759, dr. van
Joannes Goltsmits en Catharina Janssen; zij hertr. Swalmen 29-7-1736
met Joannes Georgius Keijsers].
Uit dit huwelijk:
1=2E Maria Daemen, ged. Swalmen 29-6-1716 (get. Henricus Custers
voor Joannes Goutsteen en Maria Daemen; dr. van Henricus x Elisabeth
Goutsteen).
2=2E Maria Catharina Daemen, ged. Swalmen 25-6-1717 (get. Petrus
Hommen en Maria Hauwinckel voor Henrica Holstijn; dr. van Henricus x
Elisabetha Holstijn), overl. ald. 8-1-1788. Tr. Swalmen 15-6-1748 met
Henricus Gravers.
.=2E.
3=2E Joannes Daemen, ged. Swalmen 16-3-1723 (get. Joannes Crijns en
Petronella Bongaerts). Tr. Swalmen 15-6-1759 met Gertrudis Theelen.
4=2E Paulus Daemen, ged. Swalmen 16-2-1727 (get. Henricus Hawinckel
en Joanna NN vervangen door Catharina Pijpers, vroedvrouw; zn. van
Henricus x Elisabetha Goltz).
5=2E Maria Daemen, ged. Swalmen 20-10-1731 (get. Joannes Golts
vervangen door Franciscus Meuter en Elisabetha Hawinckel; dr. van
Henricus x Elisabetha Golts).

29 april 1725
tot Swalmen
SWALMEN - Volmacht.
Arnoldus Naus, soldaat ten dienste van de heren Staten Generaal der
Verenigde Nederlanden, machtigt Goossen Gerardts, schepen van de
heerlijkheid Swalmen en Asselt, tot de overdracht van al zijn
landerijen die hij bezit onder Swalmen en Asselt en welke hij 'over
eenigen tijdt' heeft verkocht, aan Joachim Naus en diens echtgenote.
Getuigen: Gosen Gerits en Godefridus Crijnen, koster te Swalmen.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 184vs.

20 februari 1733
SWALMEN - Overdracht land.
Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Geurt Smeets en
Christiaen Bongarts, schepenen van Swalmen en Asselt, dragen de
echtelieden Jan Criens [ook: Crijns] en Mercken Daemen alsmede Elsken
Goltsteijn, de eerste comparanten zich sterkmakend voor Hendrick
Daemen, echtgenoot van Elsken Goltsteijn voornoemd, 'wesende soldaet
ten dienste van de heere Staeten der Vereenighde Nederlanden', ongeveer
1 morgen land in het Asseldervelt gelegen tussen de erfgenamen van de
ontvanger Poel en Wilhelmus Segers, met een korte zijde grenzend aan de
Asselderstraete, voor een bedrag van 36 pattacons over aan de schepen
Gerardt Emens en Agnes Cuijpers, echtelieden, kosten van overdracht,
lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.
Een bedrag van 100 gulden Roermonds, gevestigd op dit land, is afgelost
aan de schoolmeester Francys Meuters volgens kwitantie onder de
rentebrief van 1 september 1716 [zie aldaar].
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 80.

1 december 1733
BEESEL - Gedoopt: Gertrudis, buitenechtelijke dochter van Elizabetha
Janssen. Als vader is genoemd Theodorus Reijnders, soldaat ("miles").
Getuigen: Mathias Gerits voor Judocus Bourgoens en Christina
Christiaens. Later gewettigd door huwelijk ouders.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 47.

28 januari 1734
BEESEL - Gehuwd: Theodorus Reijnders [soldaat, overl. n=E0 21-1-1751,
zn. van Gerardus Reijnders en Wilhelmina Linders alias Schreurs; wedn.
van Berta Beurskens, overl. 31-7-1726] en Elizabetha Janssen [mogelijk
overl. Beesel 5-4-1762; zij hertr. mogelijk Beesel 26-7-1752 met Anton
Stickmaer]. Getuigen: Cornelius Cruijsbergh en Leonardus Reijnders.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 186.
Uit en v=F3=F3r dit huwelijk:
1=2E Gertrudis Reijnders, ged. Beesel 1-12-1733 (get. Judocus
Borgoens en Christina Christiaens) als buitenechtelijke dochter van
Theodorus Reijnders, soldaat, en van Elizabetha Janssen. Gewettigd door
later huwelijk.
2=2E Gerardus Reijnders, ged. Beesel 6-5-1735 (get. Cornelius
Cruijsbergh en Mechtildis Reijnders), verm. jong overleden.

16 november 1734
actum op den raedthuyse tot Swalmen
SWALMEN - Overdracht obligatie.
Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Wijn Peggen en Jan
Heijlen, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Catharina Lindemans,
weduwe van Jan Croonen, bijgestaan door haar zoon Joannes Fredrick
Croonen, soldaat ten dienste van de Staten van de Verenigde Nederlanden
onder het regiment van de overste Marvela, een obligatie d.d. 11 juli
1719 groot 100 gulden Roermonds ten laste van de licentiaat Henrick
Crebbers en A.E. Coppeineur, echtelieden, met transfix 3 juli 1731,
over aan Hendrick Coelmont, koopman te Ruremonde en ontvanger van de
heerlijkheid Swalmen en Asselt, en Catharina Severijns, echtelieden.
Gerechtsbode Jurgen Keijsers wordt namens Coelmont ge=EBrfd en gegoed.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 99-100.

5 februari 1739
BEESEL - Gedoopt: Maria, buitenechtelijke dochter van Mechtildis Peters
("procreata ex fornicatione simplici"). Getuigen: Mathias Gerits voor
Petrus Peters en Gertrudis Janssen. Als vader is genoemd Joannes
Bisschops uit Mulbracht, nu soldaat in het Holland leger ("modo miles
hollandicus"). Beiden zijn hierna gehuwd ("et matrinomio junctus post
copulam habitam").
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 58.

21 februari 1742
BEESEL - Verzoekschrift door J.J. van der Heijden, drossaard van het
ambt Montfort met verzoek om de gemeente Besel te belasten met 34
gulden 12 stuiver brabants wegens de kosten die hij heeft gehad door de
arrestatie van drie soldaten van het regiment van Van der Lippe,
aangehouden bij het weghalen van stenen met een aak ('aeke'),
gearresteerd op last van borgemeesters en regeerders van Besel op 18
juli 1741.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 329

25 maart 1744
BEESEL - Gedoopt: Maria Geulen, buitenechtelijke dochter van Margareta
Geulen [ged. Beesel 22-7-1716, dr. van Henricus Geulen en Godefrida
Peters]. Getuigen: Albertus Meuter voor Joannes Geulen en Catharina
Vosbeeck. Als vader is genoemd de soldaat Joannes Janssen.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 67.

10 juli 1744
BEESEL - Gedoopt: Wilhelmus Tijssen, buitenechtelijke zoon van
Margaretha Tijssen. Getuigen: Albertus Meuter voor Mathias Tijssen en
Mechtildis Snijders. Als vermoedelijke vader is genoemd Joannes Quidam
uit Luik (leodiensis).
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 67.

13 november 1744
BEESEL - Gedoopt: Maria Peters, buitenechtelijke dochter van Catharina
Peters (procreata ex fornicatione simplici). Getuigen: Theodorus Peters
en Anna Driessen voor Catharina Mantels. Als vader is genoemd Petrus
Quidam, Brandenburgs soldaat uit Leuth.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 68.

v=F3=F3r 4 oktober 1746
Z=2EP. - Gehuwd: Nicolaus Merschen en Elisabetha Horward.
Uit dit huwelijk:
1=2E Anna Maria Dorothea Merschen, ged. Swalmen 4-10-1746 (get.
Antonius Menegati en Anna Maria Dorothea Menegati; dr. van Nicolaus x
Elisabetha Horward).
Vermoedelijk dochter van soldaten; de geestelijke spelde waarschijnlijk
de Engelse namen Merchant en Howard verkeerd. De familienaam Menegatti
komt o.a. voor in Itali=EB en Brazili=EB.

8 april 1747
SWALMEN - Begraven: Matthias Tibicen 'ex legione Diemar Austriaca'.
DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 2.

15 april 1747
SWALMEN - Begraven: Joannes Georgius 'eques ex legione Diemar'.
DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 2.

30 september 1747
SWALMEN - Gedoopt: Gertrudis, dochter van Simon Mulders 'militis' en
Gertrudis 'cujus nomen isnotum est'. Getuigen: Reijnerus Diters en
Elisabeta ... [CONTROLEREN fol. 83vs]).
DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 83vs.

24 augustus 1747
BELFELD - Gedoopt: Petronella, buitenechtelijke dr. van een soldaat van
Hannover en Christina Koerstjens. Getuigen niet vermeld ('baptisata est
Petronella filia illegitima cujus pater denominatus est miles
Hanoveranorum et mater Christina Koerstjens').
DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 220.

v=F3=F3r 25 mei 1748
Z=2EP. - Gehuwd: Franciscus Kruger en Eva Mooringerin.
Uit dit huwelijk:
1=2E Sebastianus Kruger, ged. Swalmen 25-5-1748 (get. Sebastianus
Disteleer en Anna Maria Disteleerin).
Mogelijk zoon van soldaten of reizigers.

13 september 1748
ASSELT - Gedoopt: Andreas Tollach, zoon van Martinus Tollach, 'miles
regiminis Hogensolder' en Elisabetha Sterringerin. Getuigen: Andreas
Slemmen en Anna Maria Mokerin.
DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 79.

27 januari 1749
ROERMOND - Gehuwd: Petrus Franciscus Baraux, wonend te Belgi=EB,
postmeester van het keizerlijk leger, en Anna F. des Amoris. Getuigen:
Petrus Franciscus Ghshier (?), Maria Eva Keipkens en Maria Regina
Willingh.
GA Roermond, DTB-registers.

v=F3=F3r 3 september 1760
Z=2EP. - Gehuwd: Franciscus Bea [soldaat?] en Margarita Geori.
Uit dit huwelijk:
1=2E Beatrix Be=E2, ged. Swalmen 3-9-1760 (get. Joannes De Puis en
Maria G=EBori, 'coetores caterum').

5 juni 1762
ASSELT - Gedoopt: Joannes Nicolaus, zoon van Ernestus For [soldaat]
'equitus legionis galli.. rojael' en Catharina Weber. Getuigen: Joannes
Nicolaus Gieb en Maria Anna Leonarda Tausing.
DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 89.

v=F3=F3r 11 april 1763
Z=2EP. - Gehuwd: Christianus Richter [soldaat], 'militis inclyta legionis
Sorenissimi domini principis ac ducis De Salm' en Francisca Richterin.
Uit dit huwelijk:
1=2E Franciscus Antonius Richter, ged. Swalmen 11-4-1763 (get.
Josephus Crois, Christophorus Legts en Anna Maria Pr=F6tzin).

15 februari 1765
BEESEL - Verpanding onroerende goederen.
Ten overstaan van Daniel Mooren, voorzittend schepen bij afwezigheid
van landscholtis Leentgens, Goert Slusen en Peeter van den Broeck,
schepenen van Besel en Belfelt, bekennen Henderick van der Velden en
diens echtgenote Metijen Heggers dat zij een bedrag van 100 specie
pattacons tegen een jaarlijkse rente van 3% en een opzegtermijn van 3
maanden, waarvan de eerste aflossing zal plaatsvinden op O.L.V.
Lichtmis 1766, hebben opgenomen van Paulus Schrurs, soldaat in het
regiment van Holstein, met als onderpand al hun goederen onder de
klokkenslag van Besel gelegen.
Met dorsale aantekeningen als volgt (o.a.):
2=2E aantekening d.d. Besel 13 maart 1789 door Paulus Schreurs dat
hij het volledige bedrag heeft ontvangen uit handen van Hendrik van der
Velden en Metjen Heggers, echtelieden.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 170-170vs,
gecancelleerd; ondertekend door J.A. Gielen, schepen bij afwezigheid
van de landschrijver.

7 januari 1767
BEESEL - Gehuwd: Jacobus Bongers [geb. ca. 1738, soldaat, overl. Beesel
22-3-1788] en Joanna Rutten [ged. Beesel 8-3-1740, dr. van Rutgerus
Rutten en Margaretha Nijssen]. Getuigen: Jacobus Rulkens en Joannes
Meuter.
Archief St.-Gertrudisparochie Beesel, Registers DTB, deel I fol. 199.
Uit dit huwelijk:
1=2E Maria Bongers, ged. Beesel 16-9-1767 (get. Rut Rutten en
Catharina Bouten), mogelijk begr. Belfeld 31-5-1769 als Catharina
Bongarts.
2=2E Girtrudis Bongarts, geb. en ged. Belfeld 31-10-1769 (get.
Joannes Driessen en Margaretha Nijssen; dr. van Jacobus x Joanna
Rutten).
3=2E Joannes Bongaerts, geb. en ged. Belfeld 23-11-1772 (get.
Wilhelmus K=FCrstjens en Joanna Timmermans; zn. van Jacobus x Joanna
Rutten).
.=2E.
4=2E Henricus Bongers, ged. Beesel 20-11-1776 (get. Jacobus Rutten
en Joanna Trijnes; naam moeder: Anna Rutten; datum gewijzigd, mogelijk
24 nov.).
5=2E Andreas Bongers, ged. Beesel 12-10-1778 (get. Henricus Drissen
en Gudula Rutten).
6=2E Jacobus Beurskens [sic; moet zijn: Bongers], ged. Beesel
30-5-1781 (get. Hermanus Leenkens en Joanna Dorssers; zn. van Jacobus
Beurskens! x Joanna Rutten).
7=2E Henricus Bongers, ged. Beesel 19-4-1784. (get. Franciscus
Bongers en Catharina Stroucks).

26 februari 1768
BEESEL - Overleden: Wilhelmus Smets, ongehuwd soldaat ("caelebs et
miles").
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 236.

6 april 1768
BEESEL - Overleden: Caspar Smit [soldaat], luitenant in het Hollands
leger.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 236.

20 april 1772
BELFELD - Gedoopt: Maria, buitenechtelijke dr. van Gerardus Janssen,
Hollands soldaat, en Anna Margaretha Metz. Getuigen: Joannes Jacobus
Metz en Joanna Wolfers ('hic inter montes nostros arena ribs? nata et
in ecclesia baptisata est Maria, filia Anna Margareta Metz quae
declaravit se matrimonio junctam esse cum Gerardo Janssen milite
Hollando quae et alta lit scedilam in qua dictus Gerardus Janssen
confessus est se esse patrem susceptores faerunt Joannes Jacobus Metz
et Joanna Wolfers').
DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 220.

16 juni 1777
BEESEL - Gehuwd met dispensatie in drie roepen verleend door de dekaan
d=2Ed. 15 juni (cum dispensatione in tertio proclamationis banno):
Joannes Beckers [ged. Beesel 12-3-1755, soldaat, zn. van Wilhelmus
Beckers en Theodora Simons] en Helena Smits [Smets, geb. ca. 1744,
overl. Beesel 18-8-1794]. Getuigen: Albertus Beckers en Arnoldus
Meuter.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 209.
Uit (v=F3=F3r) dit huwelijk een tweeling:
1=2E Wilhelmus Beckers, ged. Beesel 16-5-1777 (get. Wilhelmus
Beckers en Catharina Trines voor Petronella Brouwers).
2=2E Arnoldus Beckers, ged. Beesel 16-5-1777 (get. Petrus Peters
voor Arnoldus Smets en Anna Maria Misdom voor Derisken Simons).

17 november 1777
BEESEL-RIJKEL - Overdracht huis, hof en landerijen (met naasting).
Ten overstaan van G. Janssen, oudste president schepen bij afwezigheid
van de chevalier landscholtis De Partz, J. Schreurs en P. Meuter,
schepenen van Besel en Belfelt, draagt de jonkman Poulus Schreurs,
soldaat in het regiment van Holsten ten dienst van de Ge=FCnieerde
Provinci=EBn,
.=2E. over aan de medeschepen Frans Heldens en Maria van Hees,
echtelieden.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 18vs-19.

11 augustus 1778
SWALMEN - Geboren en gedoopt 'in villa Schaerbroek': Joannes Nicolaus
Houwenstein, zoon van Casparus Houwenstein 'milites invalidi' en Maria
Anna Scholtzin. Getuigen: Joannes Nicolaus Wygardijn en Anna Margaritha
Doussin.
DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. RAL 38).

15 oktober 1778
KIRCHHOVEN (bij Heinsberg, D) - Gehuwd: Arnold R=FCtte [Arnoldus Rutten
alias Kessels, ged. Beesel 13-5-1752, overl. ald. 13-2-1795, zn. van
Theodorus Kessels en Catharina Reuvers], Hollands soldaat gedoopt te
Beesel, en Anna Maria Josepha Peters [ged. Kerckhoven; zij hertr.
Beesel 4-7-1796 met Godefridus Peters]. Getuigen: Joannes Peter Peters,
broer van de bruid, en Maria Agnes R=FCtte, zus van de bruidegom.
Parochie St.-Hubertus, Kirchhoven, Urk. Heirat 1778/013/5

v=F3=F3r 2 augustus 1779
Z=2EP. - Gehuwd: Josephus Firmans en Maria Kempen, 'qui pertinent ad
copias militares Austriacus'.
Uit dit huwelijk:
1=2E Maria Catharina Firmans, geb. en ged. Swalmen 2-8-1779 (get.
Petrus Josephus Davr=E9 en Maria Catharina Balfor 'qui pertinent ad
copias militares Austriacus').

17 mei 1782
BEESEL - Schuldbekentenis door bewoners huis Nieuwenbroeck.
Ten overstaan van P. van den Broek, oudste schepen bij afwezigheid van
landscholtis de chevalier De Pars, Frans Heldens en Peter Meuter,
schepenen van Besel en Belfelt, bekennen Johan Adriaan Balfour,
kapitein in het leger van de Staat der Vereenigde Neederlanden, en
vrouwe Susanna Maria de Malapert, echtelieden thans wonend te Beesel op
het kasteel Nieuwenbroek nabij de stad Ruremonde, [...]
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 76-77.

24 april 1785
BELFELD - Gehuwd: Matthias Custers [ged. Dillickrath ..., overl.
Belfeld 3-6-1808], ex-soldaat en kleermaker ('miles pensionatus et
sartor'), weduwnaar geb. te Delickraedt (D) en wnd. te Belfelt, en
Mechtildis Rijvers [ged. Belfeld 8-7-1756, dr. van Michael Rijvers en
Joanna Hensen], landbouwster geb. en wnd. te Belfelt. Getuigen: Petrus
Rijvers, landbouwer wnd. te Belfelt en Catharina Custers, dienstmeid
wnd. te Tegelen.
DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 147vs

22 maart 1788
BEESEL - 's Morgens overleden: Jacobus Bongerts, soldaat ('miles sub
legione generalis Pallardij sub capitaneo Eleghuijsen') oud ongeveer 50
jaar, echtgenoot van Joanna Rutten [geh. Beesel 7-1-1767]. Begraven 24
d=2Ea.v.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 2 fol. 139.

22 december 1789
BEESEL - Overleden rond 23.00 uur: Arnoldus Beijer, soldaat ('miles
subditione statuum hollandorum') oud ongeveer 80 jaar. Begraven 24
d=2Ea.v.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 2 fol. 145.

8 februari 1790
REUVER - Overdracht huis aan de Reuver in ruil voor levensonderhoud.
Hendricus Borgie en zijn moeder Maria Dirickx, laatst weduwe van Willem
Peijs, voor zover nodig bijgestaan door haar zoon voornoemd als haar
daartoe gekozen voogd, dragen het eigendom respektievelijk
vruchtgebruik van huis en erf met schuur, stallingen en moesgaard aan
den Reuver gelegen onder de gemeente Bezel met ongeveer 15 morgen
akkerland, bemden en houtgewas, met alle rechten en gerechtigheden
daarbij behorend, zoals dit huis thans wordt gehuurd door Johannes
Rulkens en zoals Henricus Borgie dit heeft ge=EBrfd door overlijden van
zijn vader Louis Borgie, belast met jaarlijks 2 vat rogge aan de baron
Van Merwijck, heer van Kessel, en de bemd belast met een jaarlijkse
tijns aan de Prins van Oranje en Nassau, over aan de echtelieden
Jacobus Henssen en Cornelia Buskens.
Jacobus Henssen en Cornelia Buskens verplichten zich om Maria Derickx,
weduwe van Willem Peijs, 'van nu af tot haeren sterfdag toe [te]
furneeren den noodigen dranck, cleagie van linen, wollen, behoorlijcke
oppassinge soo bij siecte als gesondheid wooninge ten hunnen huyse en
generaalijcken alle het geene sij tot lijf en leeven sal nodig hebben
en naar haare dood eene eerlijcke begraffenisse.' Henricus Borgie,
soldaat, ontvangt een bedrag van 13 Franse kronen. Beide oorkonders
verklaren tenslotte dat zij dit akkoord met niemand anders zouden
hebben gesloten 'dan alleen mit de voorss. eheluiden overneemeren als
mit hun preferabel aan alle andere contract sijnde.'
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 178-179vs.

14 september 1790
BEESEL - Gehuwd: Joannes Henricus Langes [geb. Zutphen; wedn. van Maria
Catharina Jansen, overl. Beesel 30-11-1789] geb. te Zutien,
gepensioneerd soldaat van de Staten Generaal van Holland onder generaal
Rechteren ('miles pensionatus altipotentium statuum Hollandorum sub
legione generalis Rechteren'), en Joanna Meurs [ged. Beesel 30-6-1759;
dr. van Joannes van Meurs en Joanna Schoenmakers], meerderjarige
landbouwster geb. en wnd. te Besel. Getuigen: Petrus van Zeebroeck en
Joannes Beurskens, landbouwer wnd. te Besel.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 2 fol. 116-117

28 augustus 1794
BEESEL - Overleden rond 19.00 uur: Helena Smits, oud ongeveer 50 jaar,
echtgenote van Joannes Beckers [geh. Beesel 16-6-1777], soldaat in het
Hollands leger ('militis hollandici sub legione ...' - niet ingevuld).
Begraven 30 d.a.v.
DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 160.

v=F3=F3r 19 september 1794
Z=2EP. - Gehuwd: Stanislaus Samanskij [geb. Polen] en Rosalia Gnopienta
[geb. Polen].
Uit dit huwelijk (DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 2
fol. 80):
1=2E Barbara Samanskij, geb. en ged. Beesel 19-2-1794 (get. Joannes
Steininger geb. en ged. te Wenen, 'praefati legionis et compagniae
corporalis' en Barbara Savatil geb. en ged. te Klatou in Bohemen, allen
tijdelijk verblijvend te Besel; dr. van Stanislaus x Rosalia Gnopienta
geb., ged. en geh. te Rshipez Kij..ole in Polen, militairen onder het
legioen van de heer Winckenstein in de compagnie van heer overste
Ullrich van Adelstein).

Met vriendelijke groet,

Loe Giesen, Reuver
www.loegiesen.nl > Kroniek voor Beesel, Belfeld en SwalmenSURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868


© R.Kuijsten 1999-2010

INDEX - HOME


Statistieken