INDEX-HOME       TOEVALSTREFFERS Genealogie - DEEL 21   © R.Kuijsten 1999-2010


Toevalstreffers Genealogie. Opmerkelijke vondsten bij onverwachte bronnen, Bijvangsten etc. Vermeldingen in archieven, almanakken, tijdschriften of adresboeken


Doorzoek het Toevalstreffers Archief       Input: Naam of Plaats    INDEX - HOME


Gebruik voor verder zoeken de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: ! Toevalstreffers Stadsarchief Breda 013
From: "Ria Hendriks" <ms_hendriks48 nep ANTI@SPAM nep hotmail.com>
Date: Wed, 15 Feb 2006 22:02:09 +0100

Uit de Nieuwe notariele archieven, notaris F.R. van Naerssen 1836-1842:
(de inventarisnummers, volgnummers en datums zijn te vinden op
http://stadsarchief.breda.nl/ )

Personen van buiten Breda e.o. waarvoor aktes gepasseerd werden in
Princenhage:

Joannes Theodorus Antonius de Somer, Turnhout, Fabrikant, Acte van
ophef, Weduwnaar van Wilhlemina Clara Lockhorst.
Johannes Baptista Franciscus de Somer, Turnhout, Acte van ophef,
Minderjarig kind van Johannes Theod. Ant. de Somer en Wilhelmina Clara
Lockhorst.
Joanna Wilhelmina Josepha de Somer, Turnhout, Acte van ophef,
Minderjarig kind van Johannes Theod. Ant. de Somer en Wilhelmina Clara
Lockhorst.
Petrus Hubertus Alexander de Somer, Turnhout, Rentenier, Obligatie met
hypotheek.
Johannes Baptista Looyens, Turnhout, Ontvanger van 's lands belastingen,
Acte van ophef, Procesverbaal van veiling, Verkoop, Ophef, Gehuwd met
Maria Geertrudis de Somer.

Theophile Francois Lemire, Udenhout, Particulier, Obligatie en
hypotheek, Gehuwd met Wilhelmina Elisabeth Johanna van Franckenbergen
Proschlitz.

Cornelis Antonissen, Ulicoten, Bouwman, Ophef (2x), Gehuwd met Maria
Catharina de Roover.

Adrianus Teurlings, Vlijmen, Particulier, Transport van obligatie,
Ophef

Bartholomeus van Dorp, Voorburg, Vrederegter in het kanton Voorburg,
Huwelijkse voorwaarden, Te huwen met Anna Hermina van Naerssen.

Adrianus Oomen, Waalwijk, Leertonner, Obligatie en hypotheek, Gehuwd
met Wilhelmina Dielemans.

Mvg
Ria Hendriks
--
Mijn stamboom-website
http://home.hccnet.nl/ms.hendriks/
of: http://gw.geneanet.org/index.php3?b=mshendriks
Subject: ! brief Katwijk aan Zee 13-2-1901 - Willy Sluiter (1873-1949)
From: "Erica" <genbookANTI@SPAM d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 26 Feb 2006 13:02:22 +0100

Stadsarchief Dordrecht:

- (Hotel Restaurant du Rhin, Proprétaire A. van Leeuwen, Katwijk a. Zee; 80
kamers, aparte eetzaal, remise, schildersateliers, bergplaats voor
rijwielen, Bonds-Hotel; 13 Febr. 1901)
Mijnheeren,
De schilderij waarmee ik in Parijs de Bronzen Medaille behaalde op de
tentoonstelling van 1900 is thans te Dordrecht, bij de firma Bosman. Mijn
plan is het maandag 3 Maart naar Amsterdam te sturen als inzending voor een
door St. Lucas te houden tentoonstelling in Riga en St. Petersburg. Zou er
gelegenheid zijn dit schilderij die paar weken, 3 Zondagen, op het Museum te
Dordrecht te exposeren? Zoo ja, zou ik dan even mogen vernemen aan
bovenstaand adres, op dat ik dan de firma Bosman kan berichten, de
schilderij op het Museum te bezorgen. Uw antwoord tegemoet ziende heb ik de
eer te zijn... Hoogachtend,
Willy Sluiter

- [1250] (Hotel Restaurant du Rhin, Proprétaire A. van Leeuwen, Katwijk a.
Zee; 80 kamers, aparte eetzaal, remise, schildersateliers, bergplaats voor
rijwielen, Bonds-Hotel; 6-3-1901)
...dankbetuiging schilderij... Willy Sluiter

- (dec. 1901) Aan het bestuur van het Dordrechtsche Museum,
Mijnheeren.
Bij deze heb ik de eer U uit te noodigen tot een bezoek aan de door mij te
houden tentoonstelling van schilderijen enz in 't lokaal van het
Teekengenootschap Pictura vanaf 2 Dec. 1901 tot half januari 1902.
Hoogachtend,
Willy Sluiter

* * *
Erica
Subject: ! Toevalstreffers Stadsarchief Breda 014
From: "Ria Hendriks" <ms_hendriks48 nep ANTI@SPAM nep hotmail.com>
Date: Thu, 9 Mar 2006 12:10:38 +0100

Laatste bericht betreffende deze notaris:

Uit de Nieuwe notariele archieven, notaris F.R. van Naerssen 1836-1842:
(de inventarisnummers, volgnummers en datums zijn te vinden op
http://stadsarchief.breda.nl/ )

Personen van buiten Breda e.o. waarvoor aktes gepasseerd werden in
Princenhage:

Johanna van Heusden, Waspik, Particuliere, Verkoping, Weduwe van Gerrit
Vermeulen.

Jan Brand, Willemstad, Ontvanger van Willemstad, Obligatie en hypotheek.
Johannes Petrus Resler, Willemstad, Medicinae Doctor, Obligatie en
hypotheek.
Kaatje Timmers, Willemstad, Ophef, Weduwe van Nicolaas Koomans.

Frederica Maria Egter van Wissekerke, Wissekerke (Zeeland), Transport,
Meerderjarig ongehuwd.
Johanna Cornelia Elisabeth Egter van Wissekerke, Wissekerke (Zeeland),
Transport, Meerderjarig ongehuwd.
Jacoba Frederica Johanna Egter van Wissekerke, Wissekerke (Zeeland),
Transport, Meerderjarig ongehuwd.

Adriana Doggen, Wouw, Molenaarster, Koopcontract, Weduwe van Johannes
van den Bergh.
Pieter Melchior Philips, Wouw, Brouwer, Obligatie en hypotheek, Gehuwd
met Cornelia Willems.

Met vriendelijke groet,
Ria Hendriks
--
Verwijder nep en nep en de spaties voor en na de ANTI@SPAM in het hotmailadres.
Mijn stamboom-website:
http://home.hccnet.nl/ms.hendriks/
of: http://gw.geneanet.org/index.php3?b=mshendriks
Subject: ! Toevalstreffer Willem Cornelis schipper van Jisp
From: Jacob Boerema <j.g.boeremaANTI@SPAM gmail.invalid>
Date: Thu, 9 Mar 2006 16:42:06 +0100

Uit:
Groninger Archieven
RA Oldambt (toegang 731), rechtdagen Klei-Oldambt, inv.nr. 6325

Volmacht.
Is gecompariert bij gerichte Willem Cornelis schipper van Jisp,
bekande te hebben geconstitueert ende volmachtiget, constitueerde ende
volmachtigde bij desen de Erb: Egbert Jan Luilfs bij Termunterzijl,
omme uit sijns constituants name ende sijnent wegen te bevodderen bij
gerichte de confirmatie van alsodaene arrest als hij over Meinert
Geerdts speck, bij Freke Ritses en anderen berustende, hadde laeten
doen, ende voorts alles te effectueren wat de saeke nae rechte wijders
is vereischende, ende tot dien fine alle middelen te moogen gebruicken
ende anwenden bij gerichte ofte anders, soo wel teegens Freke Ritses
als tegens Meinert Geerts selvest, soo ende als hij constitueerde sal
vinden te behooren, alles cum potestate substituende et sub clausulus
indemnitaties et ratihabitionis ende sulx soo wel voor hoogen als
laegen gerichte nae vereisch van saeken, Termunten den 29 decemb:
1663.

9 januari 1664
Willem Cornelis van Jisp Impt C Freke Rindelts en Folckert Jacobs
(waervoor Meindert Geerdts interveniert) Gede
De verclaringe over des impts uitgebrachte mandaet van arrest over des
intervenients speck, bij geden berustende, wordt gedifferiert, ende de
intervenient geordonniert op des impts versoeck (ten opsicht het
contract waerover partijen questieus alhijr in gerichte celebriert)
bij provisie domicilium citandi te nominieren, salfs andersins
partijen haer recht.


--
Jacob Boerema
E-mail: verwijder de punten uit j.g.boerema en vervang "invalid" door
"com"
Website: http://home.wanadoo.nl/jgboerema/


Subject: =?iso-8859-1?q?!_Chretien_Guissard,_Li=E8ge?=
From: "Loe Giesen" <loegiesenANTI@SPAM yahoo.com>
Date: 17 Mar 2006 02:49:50 -0800

17 juni 1719
SWALMEN - Overleden ('misserrime occisus est'): Christianus Guissar
'Walo Leodiensis et hic sepultus'.
DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 166.

Misschien heeft iemand iets aan deze toevalsvondst. Op basis van even
Googlen lijkt me een spelling Guissard de meest gebruikelijke voor deze
uit Luik afkomstige maar in Nederlands Limburg overleden persoon.

mvg,

Loe GiesenSubject: ! erfloze nalatenschappen 1e kwartaal 2006
From: "Patrick Vanoppen" <Patrickmoetweg.Vanoppen1ANTI@SPAM telenet.be>
Date: Thu, 06 Apr 2006 17:43:33 GMT

Hieronder vindt u eerst een alfabetische lijst van de personen wiens erfloze
nalatenschap in de loop van het eerste kwartaal van 2006 in het Belgisch
Staatsblad werd gepubliceerd, gevolgd door de teksten van de publicatie
(oudste publicatie eerst). 2005 werd reeds eerder op dezelfde manier
geplaatst.
Sinds de invoering van de electronische versie van het Belgisch Staatsblad
is er al 815 maal een lijst erfloze nalatenschappen gepubliceerd waarvan 24
in de loop van 2006.
In de teksten vindt u de geboorteplaats en -datum, de overlijdensplaats
en -datum, het laatste adres, eventuele (ex-)partners en soms zelfs ouders.

Beckers, Isabella Maria Emiel
Bergen, André Victor Franciscus
Bernard, Gisela Maria Coralia Octavia
Camus, Louise
Casselman, Suzanne Marcelle
Charles, Gustave Jules Joseph
Christophe, Christiane Lucienne Valentine
Courouble, Lucien Gérard Charles
Cyferblat, Ita
Dehandschutter, Achilles Petrus
Derême, Daniel Christian Jean-Marie Michel
Deschepper, Walter
De Vos, Marcellus Henricus Ludovicus
Donckels, Jean Noël Gerard
Donvil, Josephina
Dubowyj, Stéfan
Dumont, Francine Joséphine
Enckels, Luc Octave Malvine
Fillée-Dort, Yves Thierry Georges Jacques
Fraigneux, Lucienne
Franken, Frans Lodewyk
Gillet, Lucienne Lambertine Albertine
Jadot, Paula Odile Marie Ghislaine
Kuhn, Alfred Léon
Lazar, Stanisavljevic
Leroy, Roger
Louwers, Michel
Luciez, Léopold Joseph Toussaint Marie Albert
Marcinkowski, Marie Elisabeth
Marnette, Madelaine Bertha Ghislaine
Marrant, Louis
Mauguit, Huguette Juliette Lucienne Ghislaine
Menten, Théofiel Jozef
Mertens, Alice Madeleine Ghislaine
Molle, Gaston
Pawelka, Stanislas Johann
Pertry, Marie-Louise Elise
Picalausa, Emile Joseph Gustave Ghislain
Pluys, Clementina Antoinetta
Poelmans, Maria
Prevost, Jacqueline Yvonne
Prosec, Théophile Henri
Ries, Philipp
Rolus, Julia Francine Maria
Rombeaux, Simonne Elisabeth Emilia
Quoibion, Marcel Victor Vital Ghislain
Sauveur, Pierre Joseph Charles Sauveur
Schechter, Vilhelm
Stern, Mozes Mendel
Scheepers, Godfried Wilhelmus
Soetens, Gilbert Richard Maria
Spinn, Bernard
Stone, Robert Grant Stone
Taboux, Sylvain Jean Marcel
Tanghe, Noël Emiel
Timmermans, Albert Frederik
Urkens, Thérésia
Van Damme, Henri Raymond Albert
Van den Ackerveken, Isabelle Françoise
Vandenberghe, Raoul Oscar
Van de Put, Arnoldus
Vanderhoeft, Jean Jozef Raymond
Van Horen, Pieter Frans Joanna
Van Laethem, Germain
Van Namen, Frank Antoine Jeanne
Verbist, Clara Martha Joanna Maria
Verlaenen, Hilda Maria
Wajsbrot, Tauba
Wuytens, Walter Jan Karel René Maria
Erfloze nalatenschap van Poelmans, Maria
Poelmans, Maria, weduwe van Jacquemyns, Albert, geboren te Jette op 15
oktober 1913, dochter van Poelmans, Jozef, en van Detroch, Joanna
(overleden), wonende te Sint-Agatha-Berchem, Josse Goffinlaan 216, is
overleden te Anderlecht op 19 december 1997, zonder gekende erfopvolger na
te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, om namens de Staat, de inbezitstelling te bekomen
van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, bij
bevelschrift van 26 oktober 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brussel, 15 december 2005.
De gewestelijke directeur a.i.,
P. De Mol.
(54350)

Erfloze nalatenschap van Taboux, Sylvain
Taboux, Sylvain Jean Marcel, ongehuwd, geboren te Vorst op 9 december 1905,
zoon van Taboux, Nicolas, en van Van Sichelen, Stéphanie (overleden),
wonende te Evere, Lindestraat 389, is overleden te Schaarbeek op 12 december
1997, zonder gekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, om namens de Staat, de inbezitstelling te bekomen
van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, bij
bevelschrift van 26 oktober 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brussel, 15 december 2005.
De gewestelijke directeur a.i.,
P. De Mol.
(54351)

Erfloze nalatenschap van Picalausa, Emile
Picalausa, Emile Joseph Gustave Ghislain, ongehuwd, geboren te Rebecq-Rognon
op 10 december 1922, wonende te Waterloo, Postensesweg 260, is overleden te
Waterloo op 30 november 2004, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Nijvel, bij beschikking van 20 mei 2005,
de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het
Burgerlijk Wetboek bevolen.
Namen, 28 juni 2005.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont.
(54308)

Erfloze nalatenschap van Wuytens, Walter
Walter Jan Karel René Maria Wuytens, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 28
februari 1934, wonende te Antwerpen (district Deurne), Bisschoppenhoflaan
432/434, is overleden te Antwerpen (district Deurne) op 18 augustus 2003,
zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 17 mei 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 28 juni 2005.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54309)

Erfloze nalatenschap van Deschepper, Walter
De heer Deschepper, Walter, geboren te Antwerpen op 21 maart 1937,
woonachtig te Oostende, Tarwestraat 21, is overleden te Oostende op 1 april
2003, zonder gekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij
beschikking van 20 septembre 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brugge, 30 september 2005.
De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,
P. Verstraete

Erfloze nalatenschap van Marcinkowski, Marie
Mevr. Marcinkowski, Marie Elisabeth, geboren te Dourges (Frankrijk) op 10
november 1946, woonachtig te 8930 Menen, Dronckaertstraat 181, is overleden
te Menen op 30 mei 2003, zonder gekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, bij
beschikking van 13 septembre 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brugge, 30 september 2005.
De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,
P. Verstraete

Erfloze nalatenschap van Menten, Théofiel
Menten, Théofiel Jozef, ongehuwd, geboren te Herk-de-Stad op 8 juli 1921,
wonende te Namen, Sint-Niklaassestraat 2, is overleden te Namen op 17
november 1988, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 22 juni 2005, de
bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.
Namen, 3 oktober 2005.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont

Erfloze nalatenschap van Quoibion, Marcel
Quoibion, Marcel Victor Vital Ghislain, echtgescheiden van Bodart, Andrée,
geboren te Champlon op 7 september 1923, wonende te Belgrade, Jozef
Abrasstraat 11, is overleden te Dave op 22 juli 1989, zonder bekende
erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 22 juni 2005, de
bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.
Namen, 3 oktober 2005.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont

Erfloze nalatenschap van Mauguit, Huguette
Mauguit, Huguette Juliette Lucienne Ghislaine, ongehuwd, geboren te Andenne
op 30 januari 1931, wonende te Andenne, Ziekenhuissestraat 19, is overleden
te Andenne op 1 oktober 2004, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 12 juli 2005, de
bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.
Namen, 3 oktober 2005.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont

Erfloze nalatenschap van Luciez, Léopold
Luciez, Léopold Joseph Toussaint Marie Albert, ongehuwd, geboren te Slins op
23 februari 1934, wonende te Seilles, Emile Godfrindstraat 101, is overleden
te Seilles op 6 november 2004, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 12 juli 2005, de
bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.
Namen, 3 oktober 2005.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont

Erfloze nalatenschap van Charles, Gustave
Charles, Gustave Jules Joseph, weduwnaar van Blaise, Marcelle, geboren te
Thorembais-Saint-Trond op 12 januari 1923, wonende te Dave,
Sint-Hubertstraat 84, is overleden te Namen op 13 juni 1992, zonder bekende
erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 22 juni 2005, de
bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.
Namen, 3 oktober 2005.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont

Erfloze nalatenschap van Molle, Gaston
Molle, Gaston, ongehuwd, geboren te Biesme op 10 mei 1920, wonende te
Mettet, Jeugdsestraat 16B, is overleden te Dave op 23 december 1999, zonder
bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 22 juni 2005, de
bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.
Namen, 3 oktober 2005.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont

Erfloze nalatenschap van Courouble, Lucien
Courouble, Lucien Gérard Charles, ongehuwd, geboren te Mechelen op 7
augustus 1927, wonende te Ottignies-Louvain-la-Neuve, Vredelaan 5, is
overleden te Ottignies-Louvain-la-Neuve op 12 augustus 2003, zonder bekende
erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Nijvel, bij beschikking van 26 mei 2005,
de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het
Burgerlijk Wetboek bevolen.
Namen, 1 juli 2005.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont.
Erfloze nalatenschap van Derême, Daniel
De heer Derême, Daniel Christian Jean-Marie Michel, geboren te Chantemelle
op 14 februari 1946, ongehuwd, wonende te Chantemelle (Etalle), rue de la
Fosse Mougno 2, is overleden te Aarlen op 12 juli 2002, zonder bekende
erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de gewestelijke directeur der
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Aarlen, bij
beschikking van 16 september 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Aarlen, 4 oktober 2005.
De gewestelijke directeur der registratie a.i.,
F. Thonus.

Erfloze nalatenschap van Vandenberghe, Raoul
Vandenberghe, Raoul Oscar, geboren te Baudour op 12 februari 1922, wonende
te Quaregnon, rue de l'Espinette 24, is overleden te Dour op 8 november
2002, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Bergen, bij
beschikking van 12 september 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 4 oktober 2005.
De directeur,
F. Faignard.

Erfloze nalatenschap van Mertens, Alice
Mertens, Alice Madeleine Ghislaine, geboren te Enghien op 18 juni 1932,
wonende te Baudour, rue d'Herchies 10, is overleden te Saint-Ghislain op 22
november 2002, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Bergen, bij
beschikking van 12 september 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 4 oktober 2005.
De directeur,
F. Faignard.

Erfloze nalatenschap van Donvil, Josephina
Josephina Donvil, weduwe van Richard Jozef Maria Roziers, geboren te Merksem
op 14 juni 1916, wonende te Antwerpen, Schoytestraat 19, is overleden te
Antwerpen op 14 augustus 2003, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 19 december 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 6 januari 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.

Erfloze nalatenschap van Urkens, Thérésia
Urkens, Thérésia, geboren te Merksplas op 15 juni 1930, wonende te Doornik
(Saint-Maur), Grand-Place 47, is overleden te Doornik op 7 januari 2004,
zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Doornik, bij
beschikking van 7 september 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 10 oktober 2005.
De directeur,
F. Faignard.

Erfloze nalatenschap van Prosec, Théophile
Prosec, Théophile Henri, weduwnaar van Dufoort, Julia, geboren te Diksmuide
op 19 augustus 1901, wonende te Jambes, Davesestraat 163, is overleden te
Ciney op 25 december 1985, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 12 juli 2005, de
bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.
Namen, 7 oktober 2005.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont.

Erfloze nalatenschap van Van Damme, Henri
Van Damme, Henri Raymond Albert, echtgescheiden van Tinel, Solange, geboren
te Lodelinsart op 4 april 1919, wonende te Charleroi, Casimir Lambertstraat
27, is overleden te Charleroi op 19 augustus 2002, zonder bekende
erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Charleroi, bij beschikking van 23 juni
2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het
Burgerlijk Wetboek bevolen.
Namen, 15 juli 2005.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont.
(54311)

Erfloze nalatenschap van Pertry, Marie-Louise
Pertry, Marie-Louise Elise, geboren te Ploegsteert op 12 augustus 1909,
wonende te Comines-Warneton, rue de Warneton 4, is overleden te
Comines-Warneton op 20 april 2003, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Doornik, bij
beschikking van 7 september 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 10 oktober 2005.
De directeur,
F. Faignard.
(54337)

Erfloze nalatenschap van Enckels, Luc
Luc Octave Malvine Enckels, uit de echt gescheiden van Nicole Janssen,
geboren te Basankusu (Congo) op 19 februari 1951, wonende te Antwerpen,
Bolwerkstraat 12, is overleden te Antwerpen (district Deurne) op 14 februari
2004, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 3 januari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 19 januari 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54353)

Erfloze nalatenschap van Timmermans, Albert
Albert Frederik Timmermans, uit de echt gescheiden, geboren te Antwerpen op
14 maart 1917, wonende te Antwerpen (district Merksem), Beukenhofstraat 33,
is overleden te Antwerpen (district Merksem) op 13 augustus 2003, zonder
bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 19 december 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 19 januari 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54354)

Erfloze nalatenschap van Stanisavljevic, Lazar
Lazar Stanisavljevic, weduwnaar van Vida Hadalin, geboren te Zemun
(Joegoslavië) op 10 april 1925, wonende te Antwerpen (district Antwerpen),
Duinstraat 21/23, is overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op 20
januari 2005, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 6 januari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 19 januari 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54355)

Erfloze nalatenschap van Van Namen, Frank
Frank Antoine Jeanne Van Namen, echtgenoot van Patricia Maria August de
Permentier, geboren te Antwerpen op 15 november 1967, wonende te Schilde,
Friedadreef 42, is overleden te Wuustwezel op 3 februari 2002, zonder
bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 19 december 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 19 januari 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54356)

Erfloze nalatenschap van Rolus, Julia
Julia Francine Maria Rolus, uit de echt gescheiden van Gaston Ludovicus
Ivens, geboren te Antwerpen op 22 februari 1937, wonende te Antwerpen,
Kuipersstraat 9, bus 1, is overleden te Antwerpen op 18 december 1999,
zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 3 januari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 19 januari 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54357)

Erfloze nalatenschap van Franken, Frans
Frans Lodewyk Franken, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 16 augustus 1918,
wonende te Antwerpen (district Antwerpen), Handelsteeg 27, bus 1, is
overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op 16 november 2004, zonder
bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 3 januari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 19 januari 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54358)

Erfloze nalatenschap van Dehandschutter, Achilles Petrus
Achilles Petrus Dehandschutter, weduwnaar van Joanna Francina Debbaut,
geboren te Vlissingen (Nederland) op 24 juli 1916, wonende te Antwerpen,
Plantin en Moretuslei 134, is overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op
30 maart 2004, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 1 maart 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen bevolen, voorgeschreven
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek.
Antwerpen, 26 juli 2005.
Voor de gewestelijke directeur der registratie,
De directeur a.i.,
Carmen, Windey.
(54312)

Erfloze nalatenschap van Vanderhoeft, Jean
Vanderhoeft, Jean Jozef Raymond, ongehuwd, geboren te Grazen op 11 juli
1932, in leven wonende te Alken, Kluisstraat 10, zoon van Vanderhoeft, Louis
Edmond Arthur Victor, en van Vanderbruggen, Carolina Paulina Elvira, is
overleden te Sint-Truiden op 17 april 2001, zonder bekende erfopvolger na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, bij
beschikking van 21 december 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Hasselt, 23 januari 2006.
De gewestelijke directeur der registratie en domeinen,
P. Philippaerts.
(54359)

Erfloze nalatenschap van Marnette, Madelaine Bertha Ghislaine
Mevr. Marnette, Madelaine Bertha Ghislaine, geboren te Achet op 7 mei 1916,
weduwe van de heer Henri Fievet, wonende te Villers-le-Bouillet, place
Maurice Grandgagnage 10, is overleden te Villers-le-Bouillet op 23 juli
2004, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie het kadaster, de
registratie en de domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Hoei, bij beschikking
van 25 juli 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Luik, 29 juli 2005.
Voor de gewestelijke directeur der registratie en domeinen,
J.-Y. Lixon
(54313)

Erfloze nalatenschap van Mevr. Camus, Louise
Mevr. Camus, Louise, geboren te Ukkel op 31 mei 1913, wonende te
Knokke-Heist, Antoine Bréartstraat 8/41, is overleden te Knokke-Heist op 11
december 2003, zonder gekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij
beschikking van 18 oktober 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brugge, 26 oktober 2005.
De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,
P. Verstraete.

Erfloze nalatenschap van Mevr. Fraigneux, Lucienne
Mevr. Fraigneux, Lucienne, geboren te Luik op 24 mei 1909, wonende te
Knokke-Heist, Bremlaan 5, is overleden te Knokke-Heist op 8 december 2004,
zonder gekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij
beschikking van 18 oktober 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brugge, 26 oktober 2005.
De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,
P. Verstraete.

Erfloze nalatenschap van Pawelka, Stanislas
Pawelka, Stanislas Johann, weduwe van Torz, Agathe, geboren te Datteln
(Duitsland) op 20 februari 1920, wonende te Quiévrain, rue du Moulin 5, is
overleden te Quiévrain op 15 april 2005, zonder bekende erfopvolger na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Mons, bij beschikking
van 9 maart 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 25 oktober 2005.
De directeur,
F. Faignard.

Erfloze nalatenschap van Van de Put, Arnoldus
Arnoldus Van de Put, ongehuwd, geboren te Nieuw Ginneken (Nederland) op 21
september 1932, wonende te Antwerpen, Balansstraat 15/16, is overleden te
Antwerpen (district Antwerpen) op 7 november 2004, zonder bekende
erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 16 januari 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 31 januari 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
Erfloze nalatenschap van Cyferblat, Ita
Ita Cyferblat, uit de echt gescheiden van Mordka Sztark, geboren te Warschau
(Polen) op 10 september 1906, wonende te Antwerpen, Marialei 2/8, is
overleden te Antwerpen op 24 november 2004, zonder bekende erfopvolger na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 24 juni 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 9 augustus 2005.
Voor de gewestelijke directeur a.i. der registratie,
C. Windey.

Erfloze nalatenschap van Van Horen, Pieter
Pieter Frans Joanna Van Horen, weduwnaar van Adela Francisca Cannaerts,
geboren te Lier op 2 februari 1920, wonende te Zoersel, Halmolenweg 68, is
overleden te Zoersel op 23 juli 2004, zonder bekende erfopvolger na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 24 juni 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 9 augustus 2005.
Voor de gewestelijke directeur a.i. der registratie,
C. Windey.

Erfloze nalatenschap van Bernard, Gisela
Gisela Maria Coralia Octavia Bernard, ongehuwd, geboren te Berchem op 4
maart 1907, wonende te Antwerpen (district Antwerpen), Vredestraat 93, is
overleden te Antwerpen (district Berchem) op 30 september 2001, zonder
bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 24 juni 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 9 augustus 2005.
Voor de gewestelijke directeur a.i. der registratie,
C. Windey.

Erfloze nalatenschap van Verlaenen, Hilda Maria
Verlaenen, Hilda Maria, geboren te Herent op 4 juni 1922, weduwe van
Bertels, Romanus, dochter van Verlaenen, Philippus, en van Enis, Anna,
beiden overleden, wonende te Herent, Guido Gezellelaan 5, is overleden te
Leuven op 11 december 2004, zonder gekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, bij beslissing
van 23 januari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Hasselt, 10 februari 2006.
De gewestelijke directeur der registratie en domeinen,
P. Philippaerts.
(54361)

Erfloze nalatenschap van Pluys, Clementina
Clementina Antoinetta Pluys, weduwe van René Etienne Mathilde Timmermans,
geboren te Edegem op 26 januari 1914, wonende te Edegem,
Onafhankelijkheidsstraat 65, is overleden te Edegem op 18 oktober 2004,
zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 17 juni 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 8 augustus 2005.
Voor de gewestelijke directeur a.i. der registratie,
C. Windey.
(54317)

Erfloze nalatenschap van Christophe, Christiane
Christiane Lucienne Valentine Christophe, ongehuwd, geboren te Brussel op 24
oktober 1921, wonende te Antwerpen (district Berchem), Floraliënlaan 400, is
overleden te Antwerpen (district Berchem) op 23 augustus 2003, zonder
bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 24 juni 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 8 augustus 2005.
Voor de gewestelijke directeur a.i. der registratie,
C. Windey.
(54318)

Erfloze nalatenschap van Dumont, Francine
Dumont, Francine Joséphine, ongehuwd, geboren te Brussel op 30 december
1921, wonende te Namen, Sint-Niklaasstraat 2, is overleden te Namen op 22
maart 2005, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 25 januari 2006, de
bekendmakingen en aanplakkingen, voorzien bij artikele 770 van het
Burgerlijk Wetboek, bevolen.
Namen, 14 februari 2006.
M. de Pierpont,
directeur der registratie en domeinen
(54362)

Erfloze nalatenschap van Ries, Philipp
De heer Ries, Philipp, geboren te Ehlerange (Groot-Hertogdom Luxemburg) op
10 juni 1930, wonende te Oostende, Zeedijk 286, is overleden te Oostende op
4 februari 2005, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij
beschikking van 7 februari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen,
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek, bevolen.
Namen, 15 februari 2006.
Pierre Verstraete,
gewestelijke directeur der registratie a.i.
(54363)

Erfloze nalatenschap van Casselman, Suzanne Marcelle
Mevr. Casselman, Suzanne Marcelle, geboren te Sint-Jans-Molenbeek op 10
januari 1911, woonachtig te Brugge, Peterseliestraat 21, is overleden te
Brugge op 3 september 2004, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij vonnis van
7 februari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen, voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek, bevolen.
Namen, 15 februari 2006.
Pierre Verstraete,
gewestelijke directeur der registratie a.i.
(54364)

Erfloze nalatenschap van Louwers, Michel
Louwers, Michel, ongehuwd, geboren te Gent op 13 juli 1924, wonende te
Incourt, Eugène Halletstraat 4, is overleden te Ter Hulpen op 29 oktober
1988, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Nijvel, bij vonnis van 23 december 2005,
de bekendmakingen en aanplakkingen, voorzien bij artikele 770 van het
Burgerlijk Wetboek, bevolen.
Namen, 20 februari 2006.
M. de Pierpont,
directeur der registratie en domeinen
(54365)

Erfloze nalatenschap van Stern, Mozes Mendel
Mozes Mendel Stern, weduwnaar van Frimet Rosenfeld, geboren te Neu Sandez
(Polen) op 13 augustus 1908, wonende te Antwerpen, Belgiëlei 73a, is
overleden te Antwerpen op 28 juli 2004, zonder bekende erfopvolger na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 25 oktober 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 18 november 2005.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54341)

Erfloze nalatenschap van Scheepers, Godfried
Godfried Wilhelmus Scheepers, uit de echt gescheiden van Joanna Elisa
Peepermans, geboren te Rotterdam (Nederland) op 16 februari 1922, wonende te
Antwerpen, Mercatorstraat 132, bus 43, is overleden te Antwerpen op 2
november 2004, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 25 oktober 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 21 november 2005.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54342)

Erfloze nalatenschap van De Vos, Marcellus
De heer De Vos, Marcellus Henricus Ludovicus, geboren te Gent op 6 januari
1921, weduwnaar, laatst wonende te De Panne, Ollevierlaan 22, is overleden
te Veurne op 10 augustus 2004, zonder gekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, bij
beschikking van 16 november 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brugge, 21 november 2005.
De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,
P. Verstraete.
(54343)

Erfloze nalatenschap van Van Laethem, Germain
De heer Van Laethem, Germain, geboren te Roborst op 11 juli 1938, wonende te
Oostende, Dokter Verhaeghestraat 72B, is overleden te Oostende op 21 maart
2005, zonder gekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij
beschikking van 14 februari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brugge, 22 februari 2006.
De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,
P. Verstraete.
(54366)

Erfloze nalatenschap van Dubowyj, Stéfan
Dubowyj, Stéfan, ongehuwd, geboren te Michajliwka (ex-URSS) op 15 januari
1925, wonende te Farciennes, Jules Destréestraat 10, is overleden te
Charleroi op 27 maart 2004, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Charleroi, bij beschikking van 2 februari
2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het
Burgerlijk Wetboek bevolen.
Namen, 22 februari 2006.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont.
(54367)

Erfloze nalatenschap van Gillet, Lucienne
Lucienne Lambertine Albertine Gillet, weduwe van Franciscus Antonius Albert
Bollansee, geboren te Antwerpen op 4 mei 1920, wonende te Antwerpen
(district Borgerhout), Luitenant Lippenslaan 59, is overleden te Antwerpen
(district Borgerhout) op 17 november 2003, zonder bekende erfopvolger na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 20 januari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 1 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur a.i der registratie.
C. Windey.
(54368)

Erfloze nalatenschap van Prevost, Jacqueline
Prevost, Jacqueline Yvonne, weduwe Aimable François, geboren te Parijs
(Frankrijk) op 24 november 1936, zonder beroep, laatst gehuisvest te Gent,
Loodsenstraat 33, is overleden te Gent op 12 november 2002, zonder gekende
erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
de registratie en de domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Gent, bij beschikking
van 10 november 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Gent, 5 december 2005.
De gewestelijke directeur der registratie en domeinen,
D. Claeys.

Erfloze nalatenschap van Marrant, Louis
Marrant, Louis, ongehuwd, geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 13 mei 1930,
wonende te Kasteelbrakel, Hof Bosestraat 12, is overleden te
Sint-Lambrechts-Woluwe op 22 oktober 2003, zonder bekende erfopvolgers na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Nijvel, bij beschikking van 29 juni 2005,
de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het
Burgerlijk Wetboek bevolen.
Namen, 8 september 2005.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont.
(54319)

Erfloze nalatenschap van Tanghe, Noël
Noël Emiel Tanghe, ongehuwd, geboren te Oostende op 25 december 1939,
wonende te Antwerpen, Klapdorp 53, bus 2, is overleden te Antwerpen
(district Antwerpen) op 11 februari 2000, zonder bekende erfopvolger na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 2 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 10 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54369)

Erfloze nalatenschap van Bergen, André
André Victor Franciscus Bergen, ongehuwd, geboren te Oevel op 9 september
1941, wonende te Antwerpen, Van Kerckhovenstraat 88, bus 43, is overleden te
Antwerpen op 22 september 2004, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 2 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 10 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54370)

Erfloze nalatenschap van Soetens, Gilbert
Gilbert Richard Maria Soetens, weduwnaar van Paula Elisa Van den Broeck,
geboren te Sint-Pauwels op 30 juni 1921, wonende te Antwerpen (district
Merksem), Jaak De Boeckstraat 6, is overleden te Antwerpen (district
Merksem) op 4 juli 2000, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen,
bij vonnis van 2 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 10 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54371)

Erfloze nalatenschap van Donckels, Jean
Jean Noël Gerard Donckels, uit de echt gescheiden van Beatrice Lutgarde
Maria Cecile Travers, geboren te Menen op 15 december 1937, wonende te
Antwerpen, Fortuinstraat 19/21, is overleden te Antwerpen op 4 augustus
2003, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 2 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 10 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54372)

Erfloze nalatenschap van Jadot, Paula
Mevr. Jadot, Paula Odile Marie Ghislaine, geboren te Marilles op 8 januari
1909, weduwe van Rigot, Gustave, wonende te Hannuit, rue de Landen 107, is
overleden te Hannuit op 31 december 2002, zonder bekende erfopvolger na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en de domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Hoei, bij beschikking
van 6 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Luik, 13 maart 2006.
De gewestelijke directeur der registratie en domeinen,
J.-Y. Lixon.
(54373)

Erfloze nalatenschap van Verbist, Clara
Clara Martha Joanna Maria Verbist, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 28
september 1902, wonende te Antwerpen, Sint-Antoniusstraat 21, is overleden
te Antwerpen (district Antwerpen) op 14 januari 1999, zonder bekende
erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 28 november 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen bevolen,
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek.
Antwerpen, 14 december 2005.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.
C. Windey.
(54345)

Erfloze nalatenschap van Schechter, Vilhelm
Vilhelm Schechter, weduwnaar van Leonia Alberta Eduard Grégoire, geboren te
Lupeni (Roemenië) op 14 december 1908, wonende te Antwerpen, Marialei 2, is
overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op 15 december 2004, zonder
bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 29 november 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 14 december 2005.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.
C. Windey.
(54346)

Erfloze nalatenschap van Kuhn, Alfred Léon
Kuhn Alfred Léon, geboren te Wasmes op 26 maart 1907, wonende te
Colfontaine, rue de la Perche 151, is overleden te Boussu op 23 maart 1994,
zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Mons, bij beschikking
van 14 november 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 12 december 2005.
De directeur van de registratie,
F. Faignard.
(54347)

Erfloze nalatenschap van Leroy, Roger
Leroy, Roger, geboren te Montroeul-au-Bois op 8 april 1926, wonende te
Ellezelles, rue de Renaix 177, is overleden te Renaix op 27 december 2002,
zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Mons, bij beschikking
van 12 oktober 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 12 december 2005.
De directeur van de registratie,
F. Faignard.
(54348)

Erfloze nalatenschap van Filée-Dort, Yves
Fillée-Dort, Yves Thierry Georges Jacques, ongehuwd, geboren te Charleroi op
20 februari 1969, wonende te Namen, Brusselsestraat 7, is overleden te Namen
op 1 april 2000, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 9 november 2005, de
bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.
Namen, 15 december 2005.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont.
(54349)

Erfloze nalatenschap van Spinn, Bernard
Bernard Spinn, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 28 december 1941, wonende
te Antwerpen, Wilgenstraat 23, is overleden te Antwerpen (district
Antwerpen) op 6 september 2003, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 3 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 14 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey
(54374)

Erfloze nalatenschap van Stone, Robert
Robert Grant Stone, weduwnaar van Annie Veneranda Leonia Cornelia Salens,
geboren te Montana (Verenigde Staten) op 29 januari 1935, wonende te
Antwerpen, Huikstraat 5, is overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op 8
november 2000, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 3 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 14 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey
(54375)

Erfloze nalatenschap van Van den Ackerveken, Isabelle
Isabelle Françoise Van den Ackerveken, weduwe van Albert Baten, geboren te
Jemeppe-sur-Meuse op 27 januari 1922, wonende te Antwerpen, Schoytestraat
19, is overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op 27 juni 2002, zonder
bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 3 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 16 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey
(54376)

Erfloze nalatenschap van Beckers, Isabella
Isabella Maria Emiel Beckers, weduwe van Laurent Gustaaf Maria Lauwers,
geboren te Mechelen op 12 mei 1924, wonende te Antwerpen, Pieter van
Hobokenstraat 3, is overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op 8
augustus 2002, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 3 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 14 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey
(54377)

Erfloze nalatenschap van Wajsbrot, Tauba
Tauba Wajsbrot, weduwe van Moszko Naftula Sztruzer, geboren te Szydlowiec
(Polen) op 15 mei 1925, wonende te Antwerpen, Mercatorstraat 132, is
overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op 5 maart 2004, zonder bekende
erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 9 september 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 23 september 2005.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.
C. Windey.
(54320)

Erfloze nalatenschap van Sauveur, Pierre Joseph
Pierre Joseph Charles Sauveur, weduwnaar van Maria Francisca Camilla
Verbeeck, geboren te Antwerpen op 4 november 1907, wonende te Antwerpen,
Plantin en Moretuslei 134, is overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op
15 april 2001, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 9 september 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 23 september 2005.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.
C. Windey.
(54321)

Erfloze nalatenschap van Marcinkowski, Marie
Mevr. Marcinkowski, Marie, geboren te Dourges (Frankrijk) op 10 november
1946, echtgescheiden, wonende te Rekkem, Dronckaertstraat 181, is overleden
te Menen op 30 mei 2003, zonder gekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, bij
beschikking van 13 september 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brugge, 23 september 2005.
De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,
P. Verstraete.
(54322)

Erfloze nalatenschap van Rombeaux, Simonne
Rombeaux, Simonne Elisabeth Emilia, weduwe in eerste echt van Cobbaut,
Joseph, en in tweede echt van Naniot, Paul, geboren te Fayt-lez-Manage op 24
mei 1914, wonende te Montigny-le-Tilleul, Fazantenselaan 4, is overleden te
Montigny-le-Tilleul op 14 februari 1999, zonder bekende aannemende
erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Charleroi, bij beschikking van 30
november 2000, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770
van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Namen, 23 september 2005.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont.
(54323)


Subject: ! Toevalstreffer Otto Jans biersteker van Haerlem
From: Jacob Boerema <j.g.boeremaANTI@SPAM gmail.invalid>
Date: Sat, 8 Apr 2006 21:11:54 +0200

Uit:
Groninger Archieven
RA Oldambt (toegang 731), rechtdagen Klei-Oldambt, inv.nr. 6326

Acte van volmacht.
Is gecompariert bij gerichte Otto Jans biersteker van Haerlem ende
heeft geconstitueert ende volmachtiget de E: welgel: redger Hermannus
Wolf van der Nijs om sijnentwegen te agieren ende procedieren teegens
IJde Hendricks, weduwe van wijlen Mr. Frerick Ufkens bij Termunterzijl
om betaelinge van hondert en acht car gld soo gemelte weduwe an hem
constituant volgens rekenboeck schuldich is, idq cum potestate
substituendi et sub clausulis indemnitatis et ratihabitionis, is
deesen in actis geteikent, Termunten den 20 februarij 1666.

--
Jacob Boerema
E-mail: verwijder de punten uit j.g.boerema en vervang "invalid" door
"com"
Website: http://home.wanadoo.nl/jgboerema/


Subject: ! toevalsvondst Dordrecht 1664
From: "Loe Giesen" <loegiesenANTI@SPAM yahoo.com>
Date: 26 Apr 2006 08:21:17 -0700

Onderstaande akte kwam ik tegen bij het uitwerken van een
schepenbankarchief. Indien iemand meer weet over Anna Vossen gehuwd met
Andries Boesch, houd ik me aanbevolen.

Met vriendelijke groet,

Loe Giesen, Reuver

5 september 1664
DORDRECHT / ASSELT - Volmacht.
Ten overstaan van Willem van der Elst, openbaar notaris aan het Hof en
Raad van Hollandt en Westvrieslandt, gevestigd te Dordrecht, machtigt
Anneken Vossen haar man Andries Boesch om al haar goederen in en om
Assel onder Swalmen of elders gelegen, afkomstig van zowel vaderlijke
als moederlijke zijde, te mogen scheiden en delen, verkopen, de
overdrachtspenningen te ontvangen etc., en hiertoe eventueel iemand
anders te machtigen. Getuigen: Joachim van Hall en Cornelis Pieters
Schuijt, beiden inwoners en burgers van Dordrecht.
RAL Maastricht, Schepenbank Swalmen en Asselt (01.010), magazijnlijst
nr. 80Subject: ! toevalsvondst Jan Nissen uit Tilburg, 1664
From: "Loe Giesen" <loegiesenANTI@SPAM yahoo.com>
Date: 26 Apr 2006 08:35:37 -0700

25 augustus 1665
SWALMEN - Gehuwd: Joannes Nissen 'a Tilborgh' en Maria Brixen.
Getuigen: Conradus Coonen en Petrus van ... [Elmpt?].
DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 31 (RAL 35).

Heb je aanvullende gegevens, dan laat het even weten.

Met vriendelijke groet,

Loe Giesen, Reuver
* * *

PUBLICATIE
Vryheid, Gelykheid en Broederschap.
Provisioneele Municipaliteit der Stad Dordrecht in aanmerking genomen
hebbende het instantelyk doch rechtmaatig Verzoek van een aanzienelyk
gedeelte der Vryheidlevende Burgery en Ingezeetenen, aan hun gedaan / ten
einde op grond van het edelmoedig Declaratoir van Commissarissen der
Fransche Natie, ook hunne eigene Regeering te kunnen en mogen aanstellen /
heeft, in aanmerking neemende de noodzakelykheid / dat de belangen der
goede Burgery, zo in Staats- als Stads bestuur, mitsgaders in cas van
Justitie, provisioneel op eene billyke en vrye wyze werde waargenomen /
goedgevonden en verstaan, de geheele Burgery, mitsgaders alle In- en
Opgezeetenen dezer Stad en Merwede, opteroepen / zo als wy allen en tegelyk
van dien oproepen by en door deeze / om heden namiddag / van de klokke twee
en vyf uuren / te verschynen in de Groote Kerk alhier voor Commissarissen
uit deze Municipaliteit, alwaar een tegelyk zal kunnen obergeeben een by hem
eigenhandig ondertekend Billiet, houdende de naamen van een Burger tot
Bailliuw, mitsgaders vier en twintig Burgers tot Representanten of Raaden,
als mede van zeven Burgers tot Schepenen ober deze Stad en Merwede, zullende
na de klokke van vyf uuren op dezelfde Commissie geene Billietten meerder
werden aangenomen / maar dadelyk met het opneemen der ingekomene Billietten
een aanvang gemaakt / ten einde de alzo verkozene Representanten den
volgenden dag in hunne Posten kunnen werden geinstalleerd en beeedigd / waar
van den Volke behoorlyke Afkondiging zal geschieden.
Aldus gearresteerd binnen DORDRECHT den 29 January 1795, het 1ste Jaar der
Bataafsche Vryheid.
Ter Ordonnantie van dezelve.
[Dordrecht 1795, betreffende oproep tot verkiezing van de Bailliuw, Raaden
en Scheepenen voor de stad (45 x 53);
http://www.collectplaza-auctions.com/auction/picture.php?id=bin.1.11754]

* * *

- WINKELHUIS. Dordrecht.
Wegens hoogen leeftijd en gebrek aan Opvolger wordt te koop of te huur
aangeboden een WINKELHUIS aan de Voorstraat te Dordrecht. Met succes wordt
er ongeveer 62 jaren een beddenzaak in uitgeoefend. Het pand is in 1902
nieuw gebouwd. Oppervlakte ca. 350 m2... etc
[NRC 1911_02_22_2_07 ]

- Doordat de bewoonster een brandende petroleumkachel, die zij wilde
verplaatsen, liet vallen, is vanmorgen omstreeks 8 uur brand intstaan in het
perceel STEEGOVERSLOOT 76 te Dordrecht, waarin een winkeltje in garen en
band gevestigd was. Het geheele perceel is uitgebrand, en er is zoo goed als
niets gered kunnen worden. Alles was verzekerd. Een tweejarig meisje kreeg
zulke ernstige brandwonden, dat men voor haar leven vreest. Haar ongehuwde
oom, die met zijn moeder boven woonde en die het kind uit het brandende huis
heeft gered, liep eveneens zware brandwonden op.
[NRC 1923-01-03-2-02 ]
NB.
Adresboek Dordrecht:
1930 : Hartigh A.A. den Steegoversloot 76 bode
Hartigh Echtg. A.A. den Steegoversloot 76 winkelier
Heis W. Steegoversloot 76 ijker
1938 : Kroonen A. Steegoversloot 76 winkelier

- Notaris D. Wisboom Verstegen (Steegoversloot 42) 25 Jan. en 1 Febr. 1923.
* een fraaie villa met tuin aan den Singel 59.
* vijf heerenhuizen, erven en tuinen aan de Adr. van Bleyenburgstraat 16,
28, 30, 34 en 23
* twee huizen (afd beneden en bovenwoningen), erven en tuinen aan de Kon.
Wilhelminastraat 11 en 17
* twee heerenhuizen, erven en tuin met pakhuisruimte aan de Korte
Engelburgerkade 3, 5 7
* een groot pakhuis, kantoor en erf aan de Hooikade 1 en Korte
Engelburgerkade 1
* een heerenhuis, erf, kantoor en loodsen aan de Wijnstraat 105 en 107
* een winkelhuis met afz bovenwoning aan de Voorstraat 390 en 390rood
* een winkelhuis met afz. bovenwoning aan de WIJNSTRAAT 91 en 91rood
* een huis, erf en tuin ingericht tot koffiehuis aan de Toulonsche laan 10
* een handelsterrein aan de Weeskinderdijk groot 1265 c.a.
* een betonnen woonschip genaamd CASA NUESTRA liggende in de
Voorstraatshaven
[NRC 1923-01-18-2-12]

- Faillissement N.V. Roth's Orthopaedische fabriek te DORDRECHT.
Door den E.A. Heer Rechter-Commissaris in dit faillissement is bepaald dat
de schuldvorderingen bij mij moeten worden ingediend ....De Curator Mr. W.O.
de Kat Angelino, Dordrecht 27 AUg. 1924. Vest 28.
[NRC 1924-08-28-2-08]

- Notaris WISBOOM VERSTEGEN te Dordrecht, is voornemens op Woensdag 11 febr
1925 des voormiddags 11 uur in het gebouw van den N.A.B aan de
Steegoversloot aldaar in een zitting in het openbaar te verkoopen; de solied
gebouwde stalen Schroefstoomsleepbooten Helena en Adma VII ... Kalkhaven te
Dordrecht ...
[NRC 1925-02-05-2-11]

- Faillissement Naamlooze Vennootschap Koninlijke Dordtsche IJzerhandel
voorheen VETH & Co te DORDRECHT....De Curator mr. G.J. van Tricht Jr. Adv en
Proc. Kantoor: Wijnstraat 116. tel. 1691.
[NRC 1925-09-09-2-08]

- SURSEANCE VAN BETALING.
Ingevolge beschikking der Arrond-Rechtbank te Dordrecht van heden worden de
schuldeischers van den heer JOHANNES ADOLF PIETER BOUWENSE manufacturier,
wonende te Dordrecht, opgeroepen ...etc. (K.K. Dow van der Krap, adv en
poc.)
[NRC 1926-08-21-2-07 ]

- Verloofd: Otti Bernegau en D.F. van Dijl, Wezel (Duitschland),
Hindenburgstrasse 72 / Dordrecht, Steegoversloot 62. Ontvangdag 2 Januari
1927, van 4 1/2 u. 24 Deember 1926.
[NRC 1926-12-24-2-07 ]

- AFSLAF ten overstaan van Notaris Mr. A. Sigmond, te Dordrecht, op wo 27
april 1927 Cafe N.A.B. Steegoversloot, van de zeer gunstig aan water gelegen
en goed onderhouden FABRIEKSGEBOUWEN, KANTOREN EN PAKHUIZEN aan de
Kuipershaven en de Schrijversstraat te Dordrecht ... waarin gedreven zijn de
zaken van de N.V. Kon. Ned. Glasfabriek J.J.B.J. Bouvy ..etc.
[NRC 1927-04-21-2-15 ]

- Ondertrouwd: J.N. REUS en Mies VISSER. Dordrecht, Steegoversloot 64 /
Zwijndrecht Woonschip Marwente. 3 Aug. 1927.
[NRC 1927-08-03-2-08 ]

- HUISHOUDSCHOOL TE DORDRECHT.
De tentoonstelling bij gelegenheid van het gouden jubileum.
De Dordrechtsche Huishoudschool viert haar 50-jarig bestaan door een
tentoonstelling van door de leerlingen vervaardigde voorwerpen. Dezer dagen
is deze tentoonstelling geopend en ter bijwoning hiervan hadden zich in een
der lokalen van het gebouw DE BERKEPOORT aan de Nieuwstraat talrijke dames
en heeren vereenigd, onder wie de burgemeester met de wethouders VAN HUIDEN
en REINHARDT en de gemeente-secretaris mr. K.J. POLL, benevens een paar
raadseleden.
De voorzitter van het bestuur de heer Adr. SCHOTEL, heeft de aanwezigen
welkom geheten en zich verheugd verklaard over de officieele belangstelling.
Hij heeft vervolgens het lev ender school geschets, welke in 1879 is
opgericht als voortzetting van een liefhebberij cursusje van den heer P.
EVEKINK; de oprichting is geschied door de heeren H.H.Th. HOYER, ds. P.
STEEN en mr. F.N. SICKENGA, terwijl het gemeentebestuur en het departement
Dordrecht der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen steun hebben verleend.
Uitvoerig heeft spr. de geschiedenis der school verhaald, waarbij hij o.a.
opmerkte, dat zoolang handenarbeid nog niet opgenomen is onder de verplichte
vakken van het lager onderwijs, de Huisvlijtschool, die thans 125 leerlingen
telt, jongens en meisjes van 9-12 jaar, een taak heeft te vervullen.
Met waardering gewaagde spr. van een belangstellenden brief met een
feestgave van mevr. de wed. SICKENGA-KNAPPERT, die berichtte tot haar spijt
verhinderd te zijn de opening bij te wonen van de tentoonstelling van de
voorwerpen vervaardigd in de inrichting, waar wijlen haar echtgenoot steeds
had geijverd.
Vervolgens heeft een der onderwijzers van de school, de heer J. VAN SOEST,
eenuitvoerige uiteenzetting gegeven van de beteekins van handenarbeid voor
het leven. Daarna heeft de burgemeester de heer P.L. DE GAAY FORTMAN, met
een kort woord de tentoonstelling geopend, waarna er gelegenheid was de
voorwerpen te bezichtigen en door het koopen van een lootje het goede werk
te steunen.
[NRC 1929-12-24-1-06 ]
[NB. SCHOLENGEMEENSCHAP DOELESTEYN, DORDRECHT
Op zaterdag 24 november 2001 van 10.00 - 15.30 wordt een reunie gehouden
voor oud-medewerkers en oud leerlingen van scholengemeenschap Doelesteyn te
Dordrecht in het kader van 100 JAAR onderwijs op de lokatie. Plaats:
STEEGOVERSLOOT 38, 3311 PP Dordrecht.]

- Er biedt zich aan een Nette Juffrouw van buiten, voor hulp in de
huishouding, 23 jaar, P.G., met huiselijk verkeer. Inlicht. Mevr.
GROENEWEGEN, Nieuwehaven 30, Dordrecht, Tel. 914.
[NRC 1929-03-16-2-16 ]

- Mevr. van Gijn-Roodenburg +.
Te DORDRECHT is overleden, in den ouderdom van 75 jaar, mevrouw J.H. VAN
GIJN-Roodenburg, echgenoote van den heer S.H. Hugo van Gijn. De overledene
heeft zich in de plaats harer inwoning zeer verdienstelijk gemaakt voor het
opvoedingswerk van het meisje boven den leerplichtigen leeftijd. Zij
stichtte de Dordrechtsche Industrie- en Huishoudschool voor vrouwen en
meisjes, welke school 26 October 1901 werd ingewijd die voortdurend door
haar geldelijk en moreel werd gesteund. Mevrouw van Gijn werd in 1922
benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
[Het Vaderland 1925-02-07-2-01 ]

- 1938:
Steegoversloot 48 Breemer Th. [leesbibliotheken]
Steegoversloot *48 Breemer Th. wink. en boekhand.
Steegoversloot 50 Takx J.A.P. kapper
Steegoversloot *50 Broeder P. den metaalbewerker
Steegoversloot *50 Elst Mej. G. van huishoudster
Steegoversloot *50 Wannée Mej. J.C.
Steegoversloot 52 Gerritsen H. wink. en steenh.
Steegoversloot 52 Dordr. Electrische Steenhouwerij en Terrazobedrijf
Steegoversloot *52 Burgmans C. apothekersbed.
Steegoversloot *52 Bastiaan H. buffetchef
Steegoversloot *52 Bastiaan mw. H. fabrieksarb.
Steegoversloot *52 Sterrenburg Mej. M. kantoorbediende
Steegoversloot 54 [schoenmakerswerkplaats]
Steegoversloot *54 Boor A. van der
Steegoversloot 56 Manschot A. meubelm. en winkel
Steegoversloot 58 Kuiters P.L. coupeur
Steegoversloot 58 Kuiters Wed. W.
Steegoversloot *58 Lorist H.A. handperser
Steegoversloot 60 [Vakteekenschool 'Patrimonium' te Dordrecht]
Steegoversloot *60 Kooijmans Mej. J.J.

- 1958:
Steegoversloot 40, 53 21 Justitie Arrondissements Rechtbank
Steegoversloot 44, 88 00 Industrie- en Huishoudschool School
Steegoversloot 48, 37 75 Breemer, Th. Boekh., biblioth.
Steegoversloot 50, 53 68 Gerritsen, H. Steenhouwerij en Terrazzobedr.
Steegoversloot 54, 90 46 Interieurverzorging A. Manschot
Steegoversloot 60, 99 69 Burgers, E. Pension
Steegoversloot 64, 95 17 Autoverhuur De Noord
Steegoversloot 64, 95 17 Fransen, P.J.
Steegoversloot 66, 36 30 Kant & Co., H. TV- en Radioh.
Steegoversloot 70, 99 70 A.G.O.R. Dordtse Rolschaatsclub Secr.

- PENKA Voor kleine tuinen de ideale kunstmest Stort f 1,75 op giro 203061
en U ontvangt een baaltje van 3 k.g. met gebruiksaanw. franco huis
DORDRECHTSCHE KUNSTMESTHANDEL - Buiten Kalkhaven 14-22 - DORDRECHT
[Het Vaderland 1934_03_30_0_07 ]

- Financieele steun voor bijzondere bewaarscholen. Vervolgens is behandeld
het voorstel van de meerderheid van B. en W ook gedurende het jaar 1930 geen
nieuwe subsidies te verleenen overeenkomstig de verordening op het verleenen
van subsidies aan bijzondere bewaarscholen en geen uitbreiding te geven aan
het openbaar bewaarschoolonderwijs, alsmede om ten opzichte van de R.J.
Bewaarschool aan de DOELSTRAAT en de gemeentelijke bewaarscholen 1 en 4
welke niet voldoen aan de door den inspecteur der volksgezondheid gestelde
eischen, de noodige herstellingen te doen verrichten. Een minderheid ..etc.
[NRC 1929-12-11-1-02]

- HET PARTICULIER BEZIT AAN SCHILDERKUNST EENER PROVINCIESTAD.
(Kersttentoonstelling der Firma A. Mak, Dordrecht)
I. Het is wel eens leerzaam den huidigen staat van het particulier
kunstbezit in een Hollandsche provinciestad op te maken, eens na te gaan wat
nog over is van de schatten uit de 17de eeuw, die van iedere Hollandsche
stad mede de glorie uitmaakten, wat geleidelijk is bijeengebracht in latere
jaren, op de argelooze maar eigenlijk meest logische wijzw van hen, die,
welvarend, ook het zintuig van het oog streelen willen in eigen huis. Wat er
dus uit onze oude overblijfselen van een afgesloten tijdperk van algemeenen
bloei en uit het vele van ongelijke qualiteit dat daaraan is toegevoegd, is
ontstaan. De tentoonstelling, die de heer A. MAK VAN WAAY thans in het
welbekende veilingslokaal ten bate der vereeniging ARMENZORG heeft
georganiseerd, geeft aanleiding eens voor een in sommige opzichten typische
Hollandsche stad, DORDRECHT, dit onderzoek aan te vangen, een onderzoek dat
noodgedwongen beknopt zal wezen.
Als iedere oude stad heeft ook DORDRECHT zijn primitieve meesters gehad; wij
kennen hun werken niet, indien wij de geschonden muurschilderingen in de
GROOTE KERK terzijde laten. Een belangrijk centrum van kunstleven, als
Haarlem, later Leiden, Amsterdam, Delft, Utrecht, was DORDRECHT, ondanks
zijn aanzienlijke positie als eerste stad en ondanks het vermogen van zijn
handeldrijvend patriciaat, niet, anderes waren althans de namen de roem
zijner meesters ons wel door van Mander overgelverd. Het weinige, dat de
Hervorming heeft overgelaten van het oude bezit der kerken, is van later
tijd, uit de 16de eeuw, en wijst niet op een eigen Dordtsche kunsttraditie.
Tot dat weinige behoort waarschijnlijk het Laatste Avondmaal, door den
niet-Dordtschen Anth. VAN MONTFOORT, gezegd van Blocklandt, dat afkomstig
zoude zijn uit de Groote Kerk, tot voor korten tijd in het museum te zien
was en nu is teruggebracht naar het Raadhuis; een ander bewijs zijner
aanraking met Dordrecht is het portret van dn burgemeester Jacob MUYS VAN
HOLY, door Hoogstraten gegraveerd, en eenige tafereelen ui de Passie,
vroeger in den ST. JORIS-DOELEN te Dordrecht aanwezig, die Van Mander
vermeldt. In den loop der 16de eeuw ontstaat ook te Dordrecht het
familieportret. De oude regentengeslachten, ook als ambtenaren van KAREL V
tot een meer algemeen aanzien gekomen buiten de stad, omgeven zich met
steeds meer weelde, handhaven het aanzien van hun geslacht ook door het
laten maken hun portretten, ter overlevering aan het nageslacht, gelijk de
Vlaamsche kooplieden en de rijke edellieden uit de Noordelijke Nederlanden
al eerder hadden gedaan.
De gewoonte om alleen de donateurs van votiefstukken in de kerken met hun
kinderen in beeltenis voor het nageslacht te bewaren, vervalt met de
Hervorming, die in het algemeen aan het individu een meer geisoleerd bestaan
geeft. Behalve veel kunstschoon heeft de Hervormin ook veel iconographisch
belang uit de kerken verspreid en indirect waarschijnlijk doen verloren
gaan; de familiegroepen b.v. van Willem VAN BEVEREN (_1505) en van Jacob
Tielmansz OEM (+1485) zijn uit de Groote Kerk verdwenen. De nieuwe
beeldenstorm van 1795 vernielde op zijn beurt het monument met de
portretbuste van den gezant JOHAN BERCK (+1697) uit de Augustijnenkerk, waar
ook de geslachten met de portretten van twee 16de eeuwsche schouten van
Drinkwaert zijn teloor gegaan.
Voor zover bekend is slechts bewaard gebleven de bekende STOOP-triptiek door
een navolger van Jan van Scorel, voorstellend ter weerszijden van de Heilige
Familie op het Middenpaneel, Willem STOOP (+1557) en zijn huisvrouw Adriana
VAN ROON (+1523), met hun talrijk kroost. Op de tentoonstelling van de FIRMA
MAK vormt zij de historische meest merkwaardige inzending.
Ook van de portretschilders uit de tweede helft der 17e eeuw weten wij
vrijwel niets, toch is er althans een belangrijk kunstenaar onder hen
geweest; het portret van burgemeester Cornelis VAN BEVEREN (1524-1586) en
van den Geuzenvriend Adriaan van BLEYENBURG doen verlangen, dat wij eens den
maker zullen leeren kennen. In dien tijd, wanneer vele Antwerpsche
kunstenaar, schilders van boerenleven en landschap, naar het noorden
trekken, vluchtend voor het Spaansche geweld, wanneer de patriciers beginnen
een verzameling familieportretten aan te leggen, begint het particulier
kunstbezit, voor zoover het schilderkunst betreft, het bijeenbrengen van
schilderijen voor het genoegen van het zien; te voren zal men slechts bij de
allerrijksten kleine huisaltaren en verluchte getijdeboeken hebben
aangetroffen.
De Hervorming in 1571 bracht ook nieuw bloed in het regenten-patriciaat.
Naast de oude namen als Hallincq, van der Mijle, van Overstege, Oem, van
Beaumont, van Bleyenburg, de Witt, Stoop, van Beveren, van Segwaert, van der
Burch, Bogaert, Muys van Holy, Cool, van Slingelandt, treffen wij telkens
nieuwe namen aan onder schepenen en raden: Hoynck, Repelaer, Pompe, Hoeufft,
Onderwater, van den Santheuvel, Rees, Beelaerts, van den Brandeler,
Reepmaker, Gevaerts, van Tets, de Roo, geslachten, die, deels van elders
gekomen, op hun beurt naast de oude geslachten aan DORDT nieuwe reeksen
regenten schonk. Hoevele nog voortlevende tregentenfamilies in DORDRECHT tot
bloei, of nieuwen bloei zijn gekomen, heeft de heer HOYCK VAN PAPENDRECHT
kort gelden in dit dagblad aangeduid.
De toevloed van gevluchte Vlamen, spoedig de nieuwe handelsbloei, en
indirect gevolg, het ontstaan te DORDT van een eigen SCHILDERSSCHOOL werkten
alle samen om voor die talrijke vermogende geslachten, ter versiering hunner
fraaie, thans helaas bijna alle van hun inwendigen tooi beroofde huizen, een
groot antal portretten, landschappen, stillevens, genrestukken, allegorische
en mythologische decoratiestukken te doen ontstaan. Voor iedere kunstsoort
had de stad een of meer specialiteiten.
Een TENTOONSTELLING VAN OUDE SCHILDERIJEN EN GESCHILDERDE FAMILIEPORTRETTEN
UIT PARTICULIER DORDTSCH BEZIT; welk een groote schimmen roept zulk een
titel niet te voorschijn ! Men stelt zich voor lange wanden met de weken van
Jacb en Albert CUYP, Samuel van Hoogstraten, Nicolaes Maes, Aert de Gelder,
Schlacken en Boonen, ten slotte overgaanden in min beroemde, maar toch
bekende namen als Aart Schouman, de gebroeders Van Strij, Ary Schffer.
Helaas, wie dit zoekt, gaat met te gespannen verwachtingen naar de Dordtsche
tentoonstelling. De stevig gegrondveste regentengeslachten, die hun nezit
vergaarden en het ook behielden, zij bestaan meerendeels nog wel, maar zij
bewonen niet meer hun statige huizen aan de havens, de Voorstraat en de
Wijnstraat noch de fraaie lusthoven of vriendelijke landhuizen, waarmee
vroeger het Dordtsche eiland bezaaid was, of de geestige kasteeltjes aan den
overkant der Oude Maas. De portretten, die bekende Dordtsche schilders van
hun voorouders maakten, ook zij zijn grootendeels nog wel na te speuren,
maar binnen Dordrechts wallen vindt men ze niet meer. Het gecentraliseerde
landsbestuur van de 19de eeuw, dat gaarne partij trok van zoovele opgetaste
bestuursqualiteiten, lokte velen weg naar een ambtelijken werkkring; het
geleidelijk achteruitgaan in aanzien en handelsbloei der stad maakte dat er
voor zoovele gestudeerden van aanzienlijken huizen geen passende werkkring
meer was te vinden, terwijl de jonge democratie, overmoedig als alles wat
jong is, veelal meende hun medewerking te kunnen missen of te mogen
afstooten, waardoor voor het blijven in een provinciestad geen reden meer
overbleef, wilde men noet of zich aansluiten bij een anderen kring of
werkeloos blijven vegeteeren. Zelfs de burgemeesters.......etc. A.S.
[NRC 1923-12-27-2-09 ]

- - HET PARTICULIER BEZIT AAN SCHILDERKUNST EENER PROVINCIESTAD.
(Kersttentoonstelling der Firma A. Mak, Dordrecht)
II. Naast de regenten waren er ook andere welvarende burgers in de stad,
lieden, die, zoo al geen statige portretten, toch schilderijen voor de
aankleeding van hun geriefelijk huis behoefden. Wel konde men hier niet,
zooals b.v. in Amsterdam, uitgebreide groepen deftig oude families die enkel
om hun geloof van de regeering waren uitgesloten, maar er waren toch ook
anderen dan de zoons der aanzienlijke families, die van de handelsvoordeelen
hunner stad konden profiteren. In de 18de eeuw is zoo geleidelijk een neiwe
klasse van gezeten, geletterde, zich onderling aaneenslutiende burgers tot
aanzien gekomen, die, uitgesloten van de regeering omdat zij aan haar leden
niet verwant waren, zich rijp voelden worden voor de bewindsfuncties, nadat
zij een ...etc.
[...... Kees de Gijselaar; Aart Schouman; Dordtschen kamerdecoraties (op den
Duin-en-Kruidberg te Velzen, het is de geschiedenis van den Pastor Fido uit
het huis met den laat-Gothische gevel naast de R. Cath kerk in de
WIJNSTRAAT). Nog in 1918 is een betimmering, uit een tot winkel
gedegradeerde Dordtsch heerenhuis verkocht. Van zijn portretten zien wij op
de tentoonstelling een naar typische exemplaren uit zijn jongen, nog geheel
Dordtschen tijd, leden van de familie VRIESENDORP uit 1733, toen Schouman,
eerst 23 jaar oud was; Arie van Burg; Dirk Kuypers; Arie Lamme; J.B.
Scheffer; Pieter VAN BEEST; Pieter Fontijn (schilder van cultuurhistorische
onderhoudende interieurs); Abraham van Strij; portret Van Emmerik,
vlottersbaas bij firma Boonen & Van Hoogstraten; Noteman, bediende; G.A.
Schmidt; portret echtpaar DELHEZ uit 1838; portrejte van mevr. Crena de
Iongh 1839; heer De kat van Barendrecht; Christuskop van de familie De Kat;
C.H. Hodges; pastellist Liotard; 8-jarige Pieter Blusse 1756; Albert Cuyp;
beschilderde deuren hofstede Dordwijk; veilingcatalogus 1743 Cornelis VAN
LIL; A. van der Burg; bloemschilder Jan van Huysden(?); burgemeester Pompe
van Meerdervoort; Terwisten ca. 1752; Mr. Johan van der Linden; uurwerkmaker
Grandjean; Desenfans (Dulwich College); A. Calraet; Arie Lamme; Pompejaansch
laat Lod-XVI betimmering door Abraham van Strij (1916 naar woning van een
o.w.-er); L. de Koningh; Smak Gregoor; A. van der Koogh; Quispel;
kaarslichtschilders M. Versteegh en I. Rosierse]
[NRC 1923-12-28-2-01 ]

- In plaats van kaarten. Verloofd: M. KEELLER en A.L. VERKOUTEREN, 1 Luitnt.
der Artie. Elberfeld (tijdelijk Soest, Boschstraat 5, Holland) / Dordrecht,
Steegoversloot 56. 5 September 1923. Geen ontvangdag. [ook: Vaderland
1923-09-06-2-04]
- De Heer en Mevrouw Schreuder-Verbeek van der Sande geven kennis van de
geboorte van een ZOON. Dordrecht, 6 september 1923. Toulonschelaan 25.
Eenige en algemeene kennisgeving.
- De Heer en Mevrouw Mr. J.C. Berenschot-Graf geven kennis van de geboorte
van een zoon JAN. Djokjakarta, Sportlaan. 4 september 1923.
[NRC 1923-09-06-2-07 ]

- Andere Gemeenten. DORDRECHT. B. en W. stellen den gemeenteraad voor met
den heer A.W. PEUCHEN (Ceuchen) alhier een overeenkomst aan te gaan, waarbij
deze van de gemeente in eigendom ontvangt den binnen de rooilijn van de
STEEGOVERSLOOT (Steeg over sloot) gelgen grond van de perceelen 2 en 4 en
daartegenover aan de gemeente in eigendom afstaat den buiten de rooijlijn
gelegen grond van het perceel STEEGOVERSLOOT 4a. Wat de heer PEUCHEN van de
gemeente meer ontvangt, dan hij afstaat, zal hij betalen met f 70 per m2. De
heer Peuchen zal ter plaatse een WINKELHUIS bouwen waarvan het plan ook wat
het uiterlijk aanzien betreft, de goedkeuring van B. en W. moeten
verkrijgen. De perceelen STEEGOVERSLOOT 2 en 4 zijn eenige jaren gelden door
de gemeente aangekocht ter verbreeding van die straat.
B. en W. stellen verder voor afwijzend te beschikken op het verzoek van de
afdeeling Dordrecht van SCHUTTEVAER om het havengeld voor motor- en
beurtschepen te verlagen tot ten hoogstens 15 cent per ton per jaar.
[NRC 1914_06_29_0_02 ]

- In den jare 1912 den 23 October ten verzoek van DIRK DE WILD, veehouder,
wonende te Sliedrecht ten deze aldaar domicilie kiezende ten kantore van den
procureur Mr. K.A. NEDERLOF - aan den Stationsweg B 530a, en te DORDRECHT,
aan het door dezen aldaar gekozen domicilie ter griffie van de
Arondissementsrechtbank - die door eischer tot procureur wordt gesteld en
als zoodanig voor hem zal occupeeren;
heb ik ADRIANUS BORSJE, deurwaarder bij de Arr. rb. te Dordrecht en bij het
Kantongerecht te Sliedrecht wonende en kantoorbediende te Sliedrecht, wijk D
no. 31 Aan PLEUN JOHANNES RIETVELD, laatste gewoond hebbende te Wijngaarden,
doch thans afwezig en zonder bekende woonplaats ...etc. [28 nov. 1900
Wijngaarden verlaten, op die dag een prentbriefkaart uit Amersfoort;
verklaring overlijden]
[NRC 1912_10_26_1_04 / 1912_06_24_0_09 / 1912_01_26_1_04 ]

* * *
- Het was eergisteren den 29en December, 50 jaar geleden dat te dezer stede
het laatst voltrekken der doodstraf plaats had. Toen werden op een dag vier
beruchte inbrekers, wonende te Werkendam, op het stadhuisplein alhier met de
koord voor hunne misdraven gestaft. Een vijfde, van medeplichtigheid
beschuldigd, werd dien dag gegeeselt en gebrandmerkt.
- Heer RIJKEN, concierge raadhuis, op 1 febr 1897, 25 jaar.
- vinden lijkje Puttershoek (26-jarige Cornelia Z., dienstbaar bij
landbouwer TEUNIS VOGELAAR)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 1-1-1897 (fiche 1)]

- AFKONDIGING. Havengeld voor zeevaartuigen.
- 1-1-1897; 20 jaar geleden, H. den Bandt, ontving zijn mandaat als regent
van 't Geneesk. Gesticht voor Krankz.
- Heden namiddag 2 1/2 uur viel nabij de Vriesebrug een zesjarig knaapje te
water. Op een zandhoop spelende, gleed hij er af, waardoor hij in de haven
terechtkwam. Zeker zou hij verdronken zijn was de zestienjarige C.M. BRUGMAN
er niet bijgesprongen, die het geluk had hem op het droge te brengen. Alleen
met een nat pak, doch overigens ongedeerd, kon de kleine zich huiswaarts
begeven.
- 14 Jan. JAN SCHEEPBOUWER, knecht op de zeevischmarkt, 50 jaar.
- nieuwjaarsmorgen arbeider J. BRAND, wonende aan de Oudendijk te 8 1/2 uur
in een sloot gevonden (voor Eickendonck)
- Jan Gaastra Bzn, 25 jaar als koopman (2,5 jaar te Amsterdam in den
koffiehandel)
- Openb. Verkooping (G.C. Hoolmans)
winkelhuis en erf, aan de Groenmarkt havenzijde 4 (F 900)
- (advert.) I. van Dongen, in Zout, steenkolen en Briquetten, is VERHUISD
van Hooge Nieuwstraat naar het Kromhout 128 o/d kerk.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 4-1-1897 (fiche 1)]

Wereld-kampioen-athleet SAMPSON in Dordt.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 5-1-1897 (fiche 1)]

Brand 's-Gravendeel (steenen gebouwtje C. Reedijk)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 7-1-1897 (fiche 1)]

Kennisgeving. E. van Dijk te Delft en J.B. Treure te Lekkerkerk, oprichten
kalkblusscherij, Lijnbaan (C. 3390 en 3469)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 8-1-1897 (fiche 1)]

- Kennisgeving. Belasting op honden.
- "Als de vos de passie preekt, Boer pas op je kippen"
- Openbare Vrijwillige verkooping (notaris N.P. Jongkindt)
(1) een voor eenige jaren nieuw gebouwd pand en erf aan het Vlak 7 op den
hoek der Hoogenieuwstraat waarin beneden cafe met recht van vergunning en
woning, bovenwoning .. Hoogenieuwstraat (F 1702).
Verhuurd aan G.W. Lieshout tot 31-5-1904.
(2) Pand, beneden timmerwinkel, Hoogenieuwstraat 2 (F 133).
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 11-1-1897 (fiche 1)]

- vergunning varkensslachterij, B.A. van Rietschoten Jr., Voorstraat 158.
- vergunning bergplaats 2 vaten petroleum, Johannes Doren, Dubbeldam
(A2300).
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 14-1-1897 (fiche 1)]

- kleinhandel in sterke drank.
Friedrich Herrman te Halle a.d Saale, Schrijversstraat 12.
- Zuidendijk, ongeluk, 3-jarige dochtertje A. SCHIPPERS.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 16-1-1897 (fiche 1)]

- H. NIJHUIS, beeldhouwer beveelt zich beleefd in UEd gunst aan.
Steegoversloot 11
- P. SMITS, Kromme Elleboog 64, vijlt zagen en scherpt koffiemolens.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 26-1-1897 (fiche 2)]

9-jarige H. Sprenger de Roover (door het ijs gezakt)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 29-1-1897 (fiche 2)]

Arrond.rechtbank.
Franciscus Hendricus ROSIER, oud 22 jaar, smid, geb. te UTRECHT wonende te
Rotterdam, in huis van arrest alhier ("Haarlemsche Frans") [Baltus MEIJER,
goud en zilver smid te Gorinchem, stoomschip 'Obdam']
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 30-1-1897 (fiche 2)]

- kleinhandel in sterke drank. S. KLIPHUIS, Groothoofd 4.
- (advert.) VAARWEL. Bij mijn vertrek naar Cabinda, Congastraat Westkust
Afrika, Roep ik mijn vrienden en bekenden een hartelijk vaarwel en tot
wederziens toe.
J.P. VERDOORN, Antwerpen, 5 Febr. 1897.
Aan boord s.s. 'Leopoldville'.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 6-2-1897 (fiche 3)]

Zaterdagavond ten omstreeks 8 uur hoorden eenige opvarenden van de in de
nabijheid van het Groothoofd alhier liggende vaartuigen om hulp roepen,
blijkbaar door iemand die aan den mond der Wolwevershaven in het water lag.
Onmiddellijk sprongen twee flinke mannen in een roeiboot, die er in mochten
slagen den drenkeling, die reeds in zinkende toestand verkeerde en
bewusteloos was te grijpen en binnen de boot te halen. Zoospoedig mogelijk
werd de man in eene tapperij gebracht, alwaar men terstond poging in het
werk stelde de levensgeesten weder op te wekken, die helaas niet met een
gunstigen uitslag mochten werden bekroond, zoodat de dood moest worden
geconstateerd.
De ongelukkige zekere R.S., oud 59 jaren, gedomicileerd te GORINCHEM, die in
den laatsetn tijd in eenigszins malende toetand moet hebben verkeerd, was
sedert een paar dagen opgenomen in de toevlucht voor daklozen van het Leger
des Heils alhier en vermoedt men dat hij langs den waterkant ronddwalende in
het water is geraakt. Het lijk is naar de algemeene begraafplaats gebracht.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 9-2-1897 (fiche 3)]
NB.
(nr. 90) 8-2-1897
6/2 27 Dubbeldamscheweg ingebracht REINIER SAS, 29 jaar, pakhuisknecht, geb.
te Gorinchem wedn van Adriana van Wijne, zoon van Willem Sas Willemszoon (+)
en Wijntje van de Meijden (+)

steenen muur bezweken; Loverstraatje ...
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 11-2-1897 (fiche 3)]

Gisteravond omstreeks 11 ure bemerkte de vischhandelaar J. AARNOUTSE en
diens zoon aan de Knolhaven dat er iemand in het water lag. Onmiddellijk
tiegesnald mocht het hun gelukken den drenkeling met een haak te grijpen,
waarna in het pakhuis van den heer AARNOUTSE beproefd werd, de blijkbaar
uitgedoofde levensgeesten weder op te wekken, welke pogingen ondanks de
flinke hulp van de heeren doctoren D.J. ADMIRAAL en J.J. BENJAMINS, niet met
een gunstigen uitslag werden bekroond, zoodat de dood moest worden
geconstateerd.
Het lijk, dat inmiddels herkend was als te zijn zekere A.R. oud 29 jaar,
tuinman, wonende te Zwijndrecht, is ten verzoek der familie, nog dienzelfden
avond per brncard naar de ouderlijke woning overgebracht. De man moet per
ongeluk in het water zijn geraakt.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 12-2-1897 (fiche 3)]
NB.
(nr. 102) 12-2-1897
overl. 10/2 namiddag 11 uur aan de Knolhaven, ARIE RIJKEN, 29 jaar, tuinman,
geb. Zwijndrecht, ongehuwd, zoon van Andries RIJKEN (tuinman) en Hendrika de
Bondt.

- Op de gisteravond gehouden vergadering van werkende leden der IJsclub
'Voor de Armen' .....
- Het 4-jarig zoontjes van een alhier in de Nieuwehaven tjalkschipper, dat
zich heden voormiddag te ruim 11 1/2 uur naar boord wilde begeven, verloor,
terwijl het zich op de looplank bevond, het evenwicht en viel te water, doch
werd door onmiddellijk door eenige burgers gered, zonder letsel te hebben
bekomen.
- Tegen mei gevraagd om mede naar Keulen te gaan, bij jonggehuwden lieden,
een nette dienstbode, als meid-alleen.
Adres: Blauwpoortsplein 3.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 19-2-1897 (fiche 4)]

vergunning zeepziederij, D. Schouten, Hoge Nieuwstraat 61 (F 78)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 22-2-1897 (fiche 4)]

De elfjarige J. den BREKER aan de Raamstraat, die gisteravond te half 7 zich
vermaakte met het afduwen van een schuitje dat nabij het zwemschool in de
Spuihaven lag, had het ongeluk hierbij te water te geraken. Een zijne
makkertjes, de 10-jarige JAN OIRSCHOT, kon hem evenwel nog grijpen en
behouden op het droge te trekken, zoodat hij er met een nat pak is
afgekomen.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 24-2-1897 (fiche 4)]

- Hedennamiddag te twee uur geraakte de veertienjarige JAN FRANKEN (Fanken)
aan den Marienbornstraat 75, die op een in de Lijnbaanhaven liggend vlot aan
het spelen was te water. Door de jeugdige HENDRIK SPOEL, eveneens in de
Marienbornstraat woonachtig en die juist passeerde, werd het ongeluk
opgemerkt. Deze aarzelde niet, sprong op het vlot, en mocht den drenkeling
behouden op het droge brengen.
- 9-jarige PIET MEULDIJK door een keeshond gebeten
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 2-3-1897 (fiche 5)]

10-jarige ARIE MOL aan het Kromhout door een keeshond gebeten.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 4-3-1897 (fiche 5)]

- De ondergeteekende beveelt zich beleefd minzaam aan tot het aanleggen en
onderhouden van tuinen en parken etc. P. BOTHOF jr., voorloopig adres Reeweg
139, Dordrecht-Dubbeldam.
- Wegens hoogen leeftijd heeft ondergeteekende zijn zaak overgedaan aan D.
POLS alhier. Dankende voor het genoten vertrouwen, beveelt hij zijnen
opvolger aan, terwijl deze zaak in zijnen winkel zal voortzetten. P. BAK, mr
timmerman, Hil no. 7.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 8-3-1897 (fiche 5)]

Bij de in afbraak zijnde panden aan de Groote-Kerksbuurt in welker plaats
een rijwielmagazijn en school zal worden gebouwd voor rekening van de heer
Joh. TUINENBURG, had hedenmorgen te 8 uur reeds een ongeluk plaats ...
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 13-3-1897 (fiche 5)]

Openbare Vrijwillige Verkooping.
(1) Het Dorstig Hert, te Zwijndrecht ...
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 15-3-1897 (fiche 5)]

bootwerker G. EBBERS, Marienbornstraat, hand bekneld
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 25-3-1897 (fiche 6)]

- C. van der BOOR 6 jaar, Marienbornstraat 64
(mevr. de wed O.B. de Kat; 12-jarige Kobus Potters)
- Jan Willem HOLLANDER (11 jaar), te water; G. Bozuwa, mr timmerman
- 11-jarige W. VEENHOVEN a/d Hil 54 (knikkeren)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 27-3-1897 (fiche 6)]

Door den jeugdigen Corn. LOFFELT aan de Wijnstraat 1003 werd gisteravond,
wat men ons als groote zeldzaamheid hier kwam mededeelen, een meerkol [=
meerkoet, een watervogel] gevangen, die dood kalm over het troittoir
wandelde.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 8-4-1897 (fiche 8)]

LEVEND VERBRAND.
(weduwe P.A. Zondervan, Heerheymansuisstraat 84)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 9-4-1897 (fiche 8)]

Op het treurige feit, waarvan we gisteren melding maakte, moeten we ter
waarheidswille nog leven terugkomen.
Gerrit KOMAN, de benedenbuurman der weduwe Zondervan, had wel degelijk
angstkreten gehoord, waarop hij onmiddellijk het bed uitsnelde, slechts een
broek aanschoot en zijn deur uittoog om hulp te bieden. De vader der vrouw
R. KAMBERG aan de Noordendijk, stond juist aan den knop der deur ... etc.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 10-4-1897 (fiche 8)]

Bij de firma Morks en Geuze, hebbende hunne 'drukkerije aen de Groenmerckt
over 't huijs Den Gulden Os' is het eerst no. verschenen Out-Dordrecht's
Nieuw-Maere onder redactie van den heer C.L. van Balen .... [photografie
FLUOS]
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 17-4-1897 (fiche 9)]

- Openbare Vrijwillige Verkooping.
een groot huis waarin thans kurkfabriek met erf en tuin, Wijnstraat
landzijde 51.
- (advert.) E.E. Haagers, Voorstraat 230, luxe postpapier en cartes de
correspondence
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 20-4-1897 (fiche 9)]

- De melkboer A. van de NADORT te Dubbeldam wilde gistermorgen te elf uur
met zijn twee zoontjes in een met paard bespannen eierenwagen een bezoek
afleggen bij den landbouwer P. DE JONGH DE LEEUW, aan de Reeweg ... etc.
- H.J. Vaarties, Voorstraat 322, ongeval
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 21-4-1897 (fiche 9)]

10-jarige Arie KIEBOOM, Bomkade, te water
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 24-4-1897 (fiche 9)]

8-jarige Jos L., Voorstraat 246, te water
(Louis Possemiers, Corn. van der Giesen)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 27-4-1897 (fiche 9)]

Gistermiddag te twee uur kwam de met een hit bespannen kolenwagen van G.J.
v. S. aan de Singel in aanraking met de Orangerie van GEBR. BOTHOF aan het
Kasperspad. Door het minder goed besturen van de hit, kwam ... etc.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 30-4-1897 (fiche 9)]

Een nieuwe gelegenheid om zich te doen photografeeren is thans geopend door
den heer J.C.M.A. BOSCH-EVERS, aan de Voorstraat 329 alhier ..... etc.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 5-5-1897 (fiche 10)]

Door den heer A.H. VAN DE WEG in de Lijnbaan werd sedert 4 dagen een poes
vermist ... (in boom)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 8-5-1897 (fiche 10)]

Bij het lossen van vee van een der stoomboten der reederij Fop Smit en Co.,
gekomen van Rotterdam, ging hedenmiddag te één uur een os, bestemd voor den
heer D. KRUIJMEL aan de Groenmarkt alhier, aan den haal etc..... [spekslager
J.F.L. Oorsprong, slager H. Sprangers]
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 11-5-1897 (fiche 10)]

- Hedenmiddag bij het ontruimen van een kast in het afbraak zijnde pand aan
de Groenmarkt no. 4. ontdekte de werklieden achter het behang een
beschilderd raam waarop nog leesbaar 1421. Men vermoedt dus dat het
betrekking heeft op den St. Elisabeth's vloed.
- Tot havenmeester, tevens fungeerende ontvanger der in- en uitvoerrrechten
en accijnzen te Soemenep (Madoera) is benoemd de onderhavenmeester, tevens
loodscommissaris voor de haven Tandjong Priok de heer W.N.A.F.K.H. van
Nassau en diens plaats de 1e stuurman bij de gouv. marine de heer H.M.W.
Ochsendorf. Beiden zijn Dordtenaren.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 18-5-1897 (fiche 11)]

- Werkvrouw gevraagd van 's morgens 6 tot 's avonds 8. Goed wasschen
vereischt. Loon f 6,50 per week. Zich aan te melden Buiten Walevest 6.
- Spoedig gevraagd eene dienstbode liefst van buiten loon f 3 per week.
Aanbiedeingen in persoon Buiten Walevest 6.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 22-5-1897 (fiche 11)]

Zaterdagmorgen te negen uur hadden de benedenbewoners van de wed. M. Den
Haan, aan de Hooge Nieuwstraat 71rood, nog totaal geen beweging gehoord op
de woning van hun bovenbuurvrouw. Daar dit een vreemd verschijnsel was, ging
men onderzoeken naar oorzaak, wat des te gemakkelijker ging, daar de wed.
Den H. nooit haar deur sloot.
Het bleek bij slot dat de vrouw dood in bed lag, met een kussen op het
hoofd, terwijl zich blauwe plekken aan het hoofd vertoonden. De onmiddellijk
ontboden geneesheer dr. De. Graaf vond het raadzaam er onmiddellijk de
politie van in kennis te stellen, die dadelijk verscheen, vergezeld van de
politiedokter den heer Admiraal. Door dezen werd geconstateerd dat vrouw Den
Haan geen natuurlijken dood was gestorven en noodzakelijk gevonden haar lijk
over te brengen naar het stedelijk Ziekenhuis, na eerst de justitie te
hebben ingelicht. Ook werden geen sporen van braak in de woning der vrouw
gevonden.
Weldra rezen zware vermoedens tegen zekere B.C. den D., schoonzoon der
weduwe, die den voorafgaanden nacht op den zolder had geslapen. Gearresteerd
en met het lijk van zijn schoonmoeder geconfronteerd, werden die vermoedens,
alhoewel hij niet bekende, versterkt door het uiterlijk van den
beschuldigde, zoodat de justitie het raadzaam vond hem preventief naar het
huis van bewaring te doen overbrengen.
Voor zoover ons tot op dit oogenblik bekend, heeft de beschuldigde nog geen
bekentenis afgelegd.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 1-6-1897 (fiche 13)]

* overlijdenakte (no. 299) 31-5-1897
29/5 voormiddag half 8, 17 Hoge Nieuwstraat, Ditje DEN HAAN, 71, geb.
Werkendam, wed. Marinus den Haan, dochter van Joost den Haan (+) en Francina
Kuik (+)

* bevolkingsregister 1890-1917 (33)
1. den Haan, Marinus, 22-8-1825 Werkendam, schipper, van 6/36, overl.
15-8-1892.
2. den Haan, Ditje, 22-2-1826 Werkendam, overl. 29-5-1897.
3. den Haan, Marinus, 1-9-1865 Berlicum (N-Br), naar H34.
4. den Haan, Willem Jacobus 10-3-1868 's-Gravenhage, 9-8-1893 naar
Sleeuwijk.
5. den Haan, Barned, 5-8-1870 Nijmegen, overl. 3-6-1896.

* bevolkingsregister 1890-1917 (34)
1. den Haan, Marinus, 1-9-1865 Berlicum (N-Br), schipper, houtzaagmolenaar,
overl. 6-8-1910.
2. Drijver, Elisabeth, 25-9-1869 Hoge en Lage Zwaluwe, naar Barendrecht
8-10-1914.
3. den Haan, Marinus Willem Jacobus, 28-6-1894, naar Barendrecht 8-10-1914.
4. Snelleman, Marinus, 4-12-1883 Rotterdam, terug naar Rotterdam.
(Wonende o.a.: Hoge Nieuwstraat 31 en 8)

* Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 H
- voornaam Ditje / achternaam Haan, den
archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
inventarisnummer 384-431
bladzijde 36
geboortejaar 1826
deel 6
- voornaam Dirkje / achternaam Haan, den
bladzijde 36
geboortejaar 1851
deel 6
- voornaam Francijna Josina / achternaam Haan, den
bladzijde 36
geboortejaar 1861
deel 6
- voornaam Francina Jozina / achternaam Haan, den
bladzijde 36
geboortejaar 1867
deel 6
- voornaam Barend / achternaam Haan, den
bladzijde 36 / geboortejaar 1870 / deel 6
* Bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 H
plaatsnaam Dordrecht
voornaam Ditje
achternaam Haan, den
archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
inventarisnummer 435-516
bladzijde 33
deel H

- 6o-jarige Jan Stolk (overleden)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 11-12-1899 (fiche 24)]

- banen der IJssclub 'Voor de armen' ....
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 15-12-1899 (fiche 24)]
* * *

430. Aangifte van miltvuur bij een rund van J.H. MEIJER alhier.
249. Vergunning aan M. FRANKENHUIS te Sliedrecht tot het berijden van voor
motorrijtuigen gesloten wegen.
315. Kennisgeving van 't verdrinken van schipper Pieter DE JONGH.
323. verzoek van de wed E.H. VAN DUIJKEREN-VAN DER KWAST om vergunning tot
opgraving lijk van E.H. van Duijkeren.
[bron: Stadsarchief Dordrecht archief 6, inv.nr. 1352 (over 1911)]

Vleeschkeur in 1900.
Slagers.
M. Allemans
D.H. Batenburg (sedert 1 juli 1899)
W. Bouhuijs
G. Coolen
F. van Hechten (voerde in 1899 bijna uitsluitend vleesch in)
C. Hogerzeil
A. de Jonge
D. Kruijmel
H.J. Mellegers
B.A. Meijer (sedert 1-11-1899)
Wed. B.A. Meijer
J.H. Meijer (sedert 1-10-1899)
N. Mostert
J. van Noort (6 runderen (Jan.), 4 runderen (febr.), 4 runderen (Mrt.), 4
runderen (Apr.); totaal 60 runderen, vorig jaar 25 (sedert 1-9-1899))
Wed G. v.d. Put (sedert 1-11-1900 is deze zaak overgegeven aan M.J. van
Hemert)
J.C. v.d. Rest
G.W.F.H. v. Rietschoten
C.J. Schroots
A. v.d. Straaten
A.G. Straaten
J.P. Straaten
W. van Twist
C. Versteeg
H. Versteeg
A.J. Visser
W.A. Visser
Gebr. Waalwijk van Doorn
J. van Zanten en zoon
W.H.H. van Zanten
+ W.C. Klein, A. Kuipers, J. Leewis, J.H. Meijers, J.C. v.d. Straaten
[BRON: SA Dordrecht, archief 6, inventarisnr. 1588 (over 1900)]

* * *
Erica


KENNISGEVING. A. Verhave, koek-en banketbakkerij, Prinsenstraat 22 (E 71).
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 7-1-1891 (fiche 1)]

40 jaar getrouwd. P. Dorstman en Aagje Wils.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 9-1-1891 (fiche 1)]

7-jarig knaapje aan de Boogjes; door ijs gezakt.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 15-1-1891 (fiche 1)]

- Een ongewoon schouwspel
voor ouden en jongen, leverde gisteravond weder de met een ijsvloer bedekte
rivier voor deze stad op.
Reeds van verre rees de rosse gloed, alsof er ergens een felle brand woedde,
de plek aan, waar de IJsclub 'Voor de armen' haar 3e groote ijsfeest had
georganiseerd. Breede scharen van menschen stroomden van 7 uur af naar de
Buiten Walevest om zich van daar door den met vlaggen en wimpels versierden
hoofdtoegang naar het feestterrein te begeven.
Phantastisch was de aanblik der beide naast elkander gelegen banen, die zich
van de societeit 'Harmonie' tot het Zwijndrechtsche Veer uitstrekte, en
gescheiden waren door eene guirlandesgewijze illuminatie met vetglazen.
Van afstand tot afstand verspreidden bovendien verscheidene flambouwen, dat
eigenaardig, licht, hetwelk bij avondfeesten zulk een schiterend effect
maakt, terwijl het telkens en telkens ontsteken van veelkleurige bengaalsch
licht aan het geheel een bijzondere luister bijzette. Begunstigd door stil
weder en vergelijkender wijze gesproken, zachte temperatuur bewogen zich
honderden over en langs de ijsbanen.

Men liep of reed er rustig heen
Als was men op een vloer van steen
Men zag er tal van kunstenaars
En hier en daar ook krabbelaars
Doch elk - hiervan zijn we ons bewust -
Verheugde zich naar hartelust

Was men vermoeid, dan boden talrijke tenten á la giorno verlicht, eene
geschikte gelegenheid aan, om even uit te rusten en tegelijkertijd de droog
geworden keel te laven onder het genot van de tonen der muziek door het
gezelschap 'Apollo', dat zich bij tusschenpoozen op de Buitenwalevest deed
hooren.
Bij al die vreugde, bij al die ontspanning werd echter het edele doel van
dit feest niet vergeten.
Een groot aantal personen had zich welwillend met de taak belast, om, van
busse voorzien, U met een 'Gedenk de armen' aan de dure verplichting te
herinneren het bitter tot zijner arme natuurgenooten door een geldelijk
offer te lenigen.
Een woord van hulde komt daarom toe aan de IJsclub, die dit feest, tot
zoodanig doel deed plaats hebben. Dat zij met succes is werkzaam geweest en
met voldoening op hare taak kan terug zien, hiervan houdt zeker ieder, die
van dit feest heeft geprofiteert, zich ten volle overtuigd.

- Dat de rivier, in haren tegenwoordige toestand voor velen aanleiding geeft
de verschillende gezichten, die zij onophoudelijk aanbiedt, in beeld te
brengen, ligt voor de hand.
Zoo werd o.a. ook heden een groepje door den heer Karel Le Grand
gephotografeerd, dat waard is door lengte van tijd in ieders herinnering te
bljven voortleven.
Het zijn de leden der IJsclub 'Voor de armen' dien niet alleen het
initiatief namen tot het geven van 3 welgeslaagde ijsfeesten, maar daaraan
ook een edel doel wisten vast te knoopen.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 21-1-1891, vierde jaargang no. 995 (fiche
2)]

De sedert 21 December van het vorig jaar alhier opgericht ijsclub 'Voor de
armen' hield gisteravond in het bovenlokaal van het café Neuf een goed
bezochte vergadering.
[samengevat:]
* secretaris J.A. Houbolt Jr.
* feest (1) 25 Dec. op den Noordpolder gehouden ijsfeest, netto f 103, 25
f 25 voor jhr P.J.J. Repelaer, algemeene armen Dubbeldan
f 75 aan ds M. Mooij, voor avondbrood
* feest (2) 2 Jan. op de rivier f 261, 14 1/2 [aan Burgelijk Armbestuur]
* feest (3) het best geslaagde en meest luisterrijk ijsfeest 19/1 op de
rivier [penningmeester H. van Kammen]
1000 illumineerglazen )
2200 pekkransen )
120 fakkels ) f 162,70
een aantal lampions )
de decoratie eener tent )
vervaardiging eener poort )
f 50 aan Commissie Werkverschaffing voor in orde brengen banen
f 440,12 1/2
batig slot f 210,92 1/2 aan W.R.A.C. graaf van Rechteren Limpurg,
penningmeester Comite Leniging der Armen EN f 50 aan Commissie
Werkverschaffing
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 30-1-1891 (fiche 2)]

Tegen 9 uur had hedenmorgen nabij de kurkfabriek der firma Korthals aan de
Boogjes alhier zekere G. DUBBELMAN de onvoorzichtigheid zich te wagen op het
broze ijs in de Spuihaven alhier, met het gevolg dat hij door het ijs heen
zakte ... etc (gered door L.T. van Wouw)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 7-2-1891 (fiche 3)]

Gisteravond is door de politie de hand gelegd op twee jongens van 17- en
18-jarige leeftijd, alhier woonachtig, die uit een sigarenwinkel aan de
Voorstraat een kistje met sigaren hadden ontvreemd.
Het kistje, dat door een hunner was verborgen onder een partij hout in een
der houtloodsen aan de Buiten Walevest, werd opgespoord en in beslag
genomen.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 10-2-1891 (fiche 3)]

Door eene familie, wonende aan de Hooikade alhier, werd gistermiddag
politieassistentie verzocht, omdat een familielid uit Rotterdam, in eenen
niet al te nuchteren toestand over was gekomen en dadelijk bij zijne
aankomst ruzie begon te zoeken, die zoo hoog liep, dat hij zelfs met een
geladen pistool zijn familie begon te bedreigen. Toen de politie te plaatse
verscheen, waar hij reeds vertrokken, maar liep nog op de Hooikade te
wandelen en daar hij nog in bezit was van een geladen pistool, werd dit in
beslag genomen en tegen hem procesverbaal opgemaakt, wegens het dragen van
een verboden wapen.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 12-2-1891 (fiche 3)]

M. Haezer, oprichting smederij, Heerheymansuisstraat 8 (kad. G 305).
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 19-2-1891 (fiche 4)]

Kleinhandel in sterken drank.
Johannes Hendrikus WIJNHOVEN, Groenmarkt 5.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 12-3-1891 (fiche 5)]

Hedenmorgen te ruim 10 uur geraakte de aan toevallen lijdende touwslager A.
v. E., nabij de Langehoutebrug aan de Nieuwe haven te water. De schipper W.
Mijnders, die dat ongeval bemerken, begaf zich onmiddellijk in een roeiboot
en mocht er alles in slagen den drenkeling te redden en op het droge te
brengen, waar na v. E. door eenige voorbijgangers naar zijne wooning aan den
Kromme Elleboog gebracht werd.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 14-4-1891 (fiche 7)]
NB.
Adresboek 1890: N. van Es, touwslager, Kromme Elleboog 81
A. van Es, arbeider, Kromme Elleboog 81
P. van Es, borstelmaker, Kromme Elleboog 81

Kleinhandel in sterken drank.
Andreas Kindermans, Binnen Walevest 3.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 22-4-1891 (fiche 8)]

Heden namiddag te half twee ontdekte een brievenbesteller, in de sloot aan
den Burgemeester de Raadtsingel, nabij den Kinderspeeltuin, alhier, iets dat
bijzonder zijn aandacht trok. Hij voorzag zich in den omtrek van een raagbol
en haalde, tot zijn niet geringe verbazing, daarmede het lijk op van een
manspersoon, reeds in vergevorderden staat van ontbinding, dat bij nader
onderzoek bleek te zijn het lijk van zekeren NOLMAN, woonachtig aan de Vest,
die sedert 14 dagen vermist werd. Het lijk is onder politietoezicht naar het
lijkenhuisje ter algemeene begraafplaats overgebracht. De kannonier wiens
lijk 3 maanden geleden op dezelfde plaats werd gevischt - zooals onze lezers
nog wel herinneren zullen - was, naar wij vernemen, de broeder van hem,
wiens lijk thans werd opgehaald.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 24-4-1891 (fiche 8)]
NB.
Adresboek 1890: wed. J.H. Nolman, particuliere, Vest 145

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
I. Johan Hermanus Nolman (Nollemans), overl. Dordrecht 25-4-1848, tr.
Maartje Rensen.
Kinderen:
1. Metje, geb. Delft 24-1-1819, overl. Delft 11-2-1819 .
2. Johan Hendrik Nolman, geb. Delft 15-6-1820, volgt IIa.
3. Cornelis Jacobus, geb. Delft 17-8-1823.
4. Johan Hermanus Nolman, geb. Dordrecht 21-2-1827, volgt. IIb.

IIb. Johan Hendrik Nolman, geb. Delft 15-6-1820, arbeider, tr. Dirkje
Zwang, geb. Dordrecht 6-4-1833, overl. Delft 3-6-1890 , dochter van Willem
Georg Frederik Zwang en Lena Coenraad.
Vertrekken 11-4-1863 naar Delft.
Kinderen:
1. Maartje, geb. Dordrecht 12-11-1857, tr. Delft 8-9-1880 Hendrik Koster,
geb. (27 in 1880), zoon van Leendert Anthonie Koster en Hendrika van Aalst.
(NN, geb. Leiden 31-7-1889? (gewettigd); Dirk, geb. Delft 22-10-1879 )
2. Johan Hermanus, geb. Dordrecht 10-7-1860, overl. Delft 18-1-1864 (3 jr).
3. Helena, geb. Dordrecht 3-1-1863, overl. Delft 25-12-1863 (11 mnd).
4. Helena, geb. Delft 26-10-1864, overl. Delft 9-11-1864.
5. Lena, geb. Delft 19-10-1865, tr. Delft 8-5-1889 Hendrik Marinus Esser.
6. Johan Hermanus, geb. Delft 30-1-1868, overl. Delft 10-4-1868.
7. Dirkje, geb. Delft 11-5-1869, tr. Delft 5-8-1891 Dirk Bezemer .
8. Johan Hermanus, geb. Delft 12-12-1871, tr. Delft 23-8-1893 Catharina
Kluitenberg.
9. Johan Hendrik, geb. Delft 17-3-1876, overl. 10-11-1877 (1 jr).

IIa. Johan Hermanus Nolman, geb. Dordrecht 21-2-1827, winkelknecht, overl.
Dordrecht 12-12-1881, tr. Dordrecht 12-5-1852 (aktenr. 65) Magdalena de Bis,
geb. Dordrecht 19-1-1826, werkvrouw (1891), dochter van Dirk de Bis (45 in
1852) en Anna Goor (44 in 1852).
Kinderen:
1. Dirk Nolman, geb. Dordrecht 13-7-1855, overl. Dordrecht 1891 (akte 93,
4-2-1891, 3/2 namiddag 1 uur, 27 Dubbeldamscheweg ingebracht het lijk van
Dirk Nolman, 35 jaar, tabakskerver).
2. Maartje Nolman, geb. Dordrecht 17-9-1857.
3. Johan Hermanus Nolman, geb. Dordrecht 4-3-1861, 11-5-1881 naar Krankz.
Gesticht, overl. Dordrecht 1891 (akte 293, 24-4-1891, 23/4 namiddag half 2,
27 Dubbeldamscheweg ingebracht het lijk van Johan Hermanus Nolman, 30 jaar,
azijnmakersknecht).

352-383 629 deel 20 (1860-1890):
Aletta Nolman geb. 1830
Cornelis Jacobus Nolman geb. 1824

352-383 817 deel 21 (1860-1890):
Cornelis Jacobus Nolman geb. 1823
Cornelia Nolman
Maartje Nolman geb. 1850

352-383 829 deel 21 (1860-1890):
Johan Hendrik Nolman geb. 1820
Johan Hermanus Nolman geb. 1827

352-383 862 deel 21 (1860-1890):
Johan Hendrik Nolman geb. 1820

352-383 1025 deel 22 (1860-1890):
Dirk Nolman geb. 1855
Johan Hermanus Nolman geb. 1827

352-383 1478 deel 23 (1860-1890):
Cornelis Jacobus Nolman geb. 1823
Cornelia Nolman geb. 1854
Johan Hermanus Nolman geb. 1857

352-383 1552 deel 24 (1860-1890):
Johan Hermanus Nolman geb. 1827
Johan Hermanus Nolman geb. 1853
Dirk Nolman geb. 1855

352-383 949 deel 28 (1860-1890):
Aletta Nolman geb. 1830

Maartje Nolman
435-516 bladzijde 21 deel C (1890-1917)
435-516 bladzijde 691 deel W (1890-1917)
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Heden namiddag te 3 uur geraakte het paard en wagen van den grutter
SMITSKAM, alhier, doordien het paard van een orgel schrok, te Dubbeldam in
het water ... etc.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 29-4-1891 (fiche 8)]

-----

- HINDERWET. H. Leviticus, inrichting tot het bewaren en verwerken van oude
metalen en oude rijwielbanden, Kleine Spuistraat 3.
- JUBILEUM. C. Eichhorn, kantoorknecht der Posterijen, 25 jaar in dienst.
(dir. H.B. Charbon)
- JUBILEUM. P.J. van LEENT, koster St. Bonifaciuskerk, zilveren jubileum.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrijdag 2-1-1942 (fiche 1)]

Loop der bevolking. Ingekomen/Vertrokken personen.
C. Spoelder, Vlak 2 boven, naar Groningen, Hofstraat 20, kantoorbed.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 3-1-1942 (fiche 1)]

Dankbetuiging. Aan patroon B. KOOMANS en E. Reedijk. (personeel B. Koomans,
vlasserij 's-Gravendeel)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 5-1-1942 (fiche 1)]

- Vervoer van melk en taptemelk. [taptemelk = vetloze melk]
De burgemeester van Dordrecht; Gelet op het bepaalde artikel 19, 3e lid van
het Melkbesluit (Stbl 1929, nr. 43).
Verklaart het ongewenscht, dat in de gemeente Dordrecht melk en taptemelk
gelijktijdig met hetzelfde vervoermiddel of door denzelfden persoon worden
vervoerd, zoodat dit vervoer niet mag plaats hebben, tenzij namens het door
den directeur van den keruingsdienst van waren daartoe schriftelijk
vergunning is verleend, aan welke vergunning door dien directeur voorwaarden
kunnen worden verbonden.
Dordrecht, 8 Januari 1942.
De burgemeester voornoemd, BLEEKER.
- FOTO: kapelaan F.M.H.J. EPPINGS (naar Alphen aan den Rijn)
(het St. Franciscus-liefdewerk, sinds korten tijd i.s.m. de zusters aan de
Buiten Walevest)
(Th. Frumeau, H.J.M. van Lamoen, Jos van Dusseldorp, kapelaar de Groot, F.J.
Buck, mej. Jo Tijssen)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrijdag 9-1-1942 (fiche 1)]

- DANKBETUIGING. H. Buikhuizen.
Wed. J. Buikhuizen-Kraajeveld, Binnen Walevest 33.
- Fietsbanden. Speciaal inrichting voor het vulcaniseeren van fietsbanden en
rubberlaarzen.
H. Deurloo, Nieuwe Haven 34.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 10-1-1942 (fiche 1)]

- In de haven gereden en verdronken.
(18-jarige J. WENSVEEN, wonende te Kinderdijk)
- ZILVEREN JUBILEUM. Chef-machinist hoogdrukwaterleiding P. Meuldijk.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 15-1-1942 (fiche 1)]

- Verhuizingen in de stad.
D.J.A. v.d. Vlis, techn-ambt, van Veersteiger 3rd -> Zuidendijk 13.
- (overl.adv.) Roode Kruis, 20-11-1940 door ongeval in Schotland
+ HERMAN NATZIJL, bootsman s.s. 'Algorab'
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 17-1-1942, eerste blad (fiche 2)]

ECONOMISCHE RECHTER.
* varkens geslacht. C. GOUD, wonende te Dordrecht.
* chandestien geslacht, J. BAAN, landbouwer te Dubbeldam (klein varken)
* verboden vervoer. H.J. BUYS, fab.arb., wonende te Dordrecht (tarwe,
peulvr., aardapp.)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 21-1-1942 (fiche 2)]

- DOXA WORDT 75 JAAR.
Oudste medewerker Dordrechtsch Nieuwsblad, C. van Son, 70 jaar.
- ZILVEREN JUBILEUM. 25 jaar A. van Dijk, N.V. Delicatessefabriek v.h. Van
Asperen.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 24-1-1942, tweede blad (fiche 2)]

JUBILEUM. C.J.P. LIPS, 25 jaar. (als 13-jarig knaapje bij archivaris)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 27-1-1942 (fiche 2)]

- Een halve eeuw bij een mevrouw.
(Johanna Sprenger de Roover, als 19-jarig meisje bij mevr. H.C. Visscher van
Aalst (nu 96 jaar), Groenmarkt)
- (overl.) Bastiaan van de Erve, 79 jaar.
J. Drost-v.de Erve
T. Drost
wed. M. Naaktgeboren-v.de Erve
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 2-2-1942 (fiche 3)]

- Gouden Echtpaar (met foto).
C. Vlasblom en J. Vlasblom-van Rietschoten.
- Gouden Bruidspaar.
M.G.A. v.d. Kamp en A.C. Naerbout.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 3-2-1942 (fiche 3)]


SURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868


© R.Kuijsten 1999-2010

INDEX - HOME


Statistieken