INDEX-HOME       TOEVALSTREFFERS Genealogie - DEEL 24   © R.Kuijsten 1999-2010


Toevalstreffers Genealogie. Opmerkelijke vondsten bij onverwachte bronnen, Bijvangsten etc. Vermeldingen in archieven, almanakken, tijdschriften of adresboeken


Doorzoek het Toevalstreffers Archief       Input: Naam of Plaats    INDEX - HOME


Gebruik voor verder zoeken de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)
* * *

- Openbare Verkooping. O.W.P. Tussenbroek, (1) Steegoversloot 35.
[Dordrechtsch Nieuwsblad 14-7-1894 (fiche 14)]

- Gedurende het onweer van gistermorgen sloeg omstreeks 11 uur de bliksem in
pand No. 32 aan de Binnenwalevest. De schoorsteen werd gedeeltelijk vernield
en een paar pannen stukgeslagen.
Verdere ongelukken werden niet aangericht. Ook sloeg de bliksem in een der
wachthuisjes op de spoorwegbrug, zonder echter schade aan te richten.
[Dordrechtsch Nieuwsblad di 17-7-1894 (fiche 14)]

- Onder een aardige reclame brengt de firma R. en W.J. HULSCHER een nieuw
merk sigaren onder de aandacht van het publiek. 'Nos Contemprains' is de
naam van 't geurige 2 1/2 cts sigaartje, waarop de firma door haar
eenvoudige doch fraaie etalage in haar magazijn op de Voorstraat 253 ieder
voorbijganger opmerkzaam maakt. Elk kistje draagt nl. in het deksel op een
perceleinen tegeltje een reproductie van een schilderij van een onzer
levende meesters, Israëls, Apol, Mauve enz die door een veertigtal
verschillende stukjes vertegenwoordigd zijn...etc.
[Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 20-7-1894 (fiche 14)]

- 10-jarige C. van HEEREN te Zwijndrecht, broertje Piet (te water).
[Dordrechtsch Nieuwsblad za 21-7-1894 (fiche 14)]

- Ondergeteekende vormende de bemanning van de sleepboot JASON brengen bij
dezen hunnen dank aan de kapiteein der boot, den Heer P. VAN VLIET, die bij
de verkooping der boot deze aan zich hield, en hen daardoor in de
gelegenheid stelde onder hem, wien zij allen om zijn welwillendheid
waardeeren te blijven varen.
G. HEGEMAN, H. RIDDERHOF, H. VRIJDAG, C.L. v. ALTENBURG.
Dordrecht, 4 aug. 1894.
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 6-8-1894 (fiche 15)]

- drinkwater (personeel schepen) verkrijgbaar bij o.a. : 6e in het
Commissarishuis van het Zwijndrechtsch Veer, buiten de Blauwpoort.
[Dordrechtsch Nieuwsblad 8-8-1894 (fiche 15)]

- KUNSTNIEUWS. De zomertentoonstelling in Pictura II.
[Dordrechtsch Nieuwsblad 9-7-1906 (fiche 18)]

- KUNSTNIEUWS. Evert Moll. De schilder Evert MOLL, die zich kort geleden
hier ter stede heeft gevrestigd en reeds als bestuurslid van Pictura werd
gekozen, stel een groot aantal proeven van zijn talent ten toon in de
Gallery van de Royal Society of Painters in Watercolors. De 'Globe' schijnt
een vleiende critiek over hem geschreven te hebben...etc. (vertaling artikel
Globe)
[Dordrechtsch Nieuwsblad wo 11-7-1906 (fiche 18)]

- KUNSTNIEUWS. De zomertentoonstelling in Pictura III.
[Dordrechtsch Nieuwsblad 16-7-1906 (fiche 18)]

- KUNSTNIEUWS. De zomertentoonstelling in Pictura IV (slot).
- (tweede blad) Een gisteravond kwart voor 12 uur in de Hooge Nieuwstraat
surveilleerende politieagent, hoorde om hulp roepen aan den kant vanhet
Blauwpoortsplein. Er heen gaande bemerkte hij dat een man in de Nieuwe Haven
lag, die zich vastklemde aan een meerpaal. Met behulp van nog enkele
personen..etc. (47 jaar C.F.A. uit Rotterdam)
[

Dordrechtsch Nieuwsblad ma 30-7-1906 (fiche 20)]

* * *
SAD archief 27, inv. 2446 bezoekersregister Grote Kerk:
(visitors Grote Kerk at Dordrecht)
Een selectie:
5 mei 1896 Montore(?) Cloeta(?), London
5 mei 1896 dr Thomas Horvell(?) Lite(?), Jonkers, New York U.S.
5 mei 1896 mrs P.H. Lite(?), nee van Dueren
5 mei 1896 miss Zenobia H.J. ...
5 mei 1896 mrs. McLeod, Montreal Canada
5 mei 1896 miss Ethel McLeoad, Montreal Canada
7 mei 1896 O. van der Made, Pretoria
8 mei 1896 miss A.C. Wickham, Worthing England
8 mei 1896 mrs Emile Smits Warleigh, Worthing England
8 mei 1896 the misses Sadler, London
8 mei 1896 miss O'Callaghen, Dublin
12 mei 1896 mrs Edwin P. Robinson, Dan...(?), Penn, U.S.A.
22 mei 1896 E.O. (Paul, Isabella, Marie) Wielemans, Bruxelles
22 mei 1896 Edmond Francke, opr-le-grand (Belg.)
27 mei 1896 G.W.W.C. baron van Hoëvell, O. Indië
27 mei 1896 Jane Hamilton, Toronto, Canada
31 mei 1896 C.J. Hessels, Arnhem
15 juni 1896 P. Bokma, Jac. Eringa, v.d.m., Gorcum
15 juni 1896 J.M. Charles, Birmingham
23 juni 1896 H. Nuppman, London (nombre des cartes: 2)
25 juni 1896 E. Whistler, Chalham (nombre des cartes: 4)
28 juni 1896 A.J. Terwen, met de leerlingen der 5de kl. M.S.v.M. De Dames:
Romijn, Bokma, Goedhart, Roosendael, van Ruijven, Slang; Dordrecht.
30 juni 1896 Philip C. Frosdich, Cincinnati U.S.A.
3 juli 1896 W.G. Millburn, London
20 juli 1896 Mary H. Basker, Boston U.S.A.
15 aug. 1896 Jhr. L.C. van Panhuys, Suriname
27 aug. 1896 Louis Kolling, Soerabaia
3 Sept. 1896 A. Hüsen, -
8 Sept. 1896 Nona Baldwin, Chicago U.S.A.
8 Sept. 1896 Gilbert H. Lovegrove, London
21 Sept. 1896 Arthur C. Beard, London
30 Nov. 1896 K. Peereboom, eiland Marken
25 May 1897 Lena Ballantine/David Ballantine, Boness
11 julij 1897 A. DeWamme, Nivelles (Belgique)
18 aug. 1897 (KONINGIN) Wilhelmina -apart blad-
24 aug. 1897 Mary E. Davy, Paris (France)
25 aug. 1897 G. Sluis, Rene DeDulle (Paris)
25 aug. 1897 C.J. Schotel, Dordrecht
27 aug. 1897 J. v.d. Borch, Laren
3 sept. 1897 M.W. Chapman, London
20 apr. 1898 mr. Arnold Mitchell, Narrow London
4 juli 1898 M. Voorendijk, Rowno Rusland
9 Juli 1898 C. Vissers, Amsterdam (aantal kaarten: 1)
9 Juli 1898 G. Kooij, Alblasserdam (aantal kaarten: 1)
9 Juli 1898 J. de Haan, Alblasserdam (aantal kaarten: 1)
9 Juli 1898 S.A. Kooij-Vissers, Alblasserdam (aantal kaarten: 1)
9 Juli 1898 A. Kooij Pzn., Alblasserdam (aantal kaarten: 1)
9 Juli 1898 D.A. Baks geb. Bakker
9 Juli 1898 A. van Rietschoten
9 Juli 1898 J. Mels geb. Flach
9 Juli 1898 G. Mels geb. Bergrijk
11 jul 1898 A. Feldwisch g Drentrup
11 jul 1898 Georgina Merritt, New York U.S.A.
11 jul 1898 Florence Merritt, New York U.S.A.
12 juli 1898 H.G. ..em..(?)
12 juli 1898 .. Jac..(?)
12 juli 1898 G. Dubel
12 juli 1898 Mejufvr v. Joden geb. Bakker
12 juli 1898 Mejufvr. Hilten geb. Been
12 juli 1898 mej. N. Pelman
12 juli 1898 Ree(?) H.B.(?) Allen, N.V.(?) Allen
12 juli 1898 J. Chapman
13 juli 1898 E. Mesdag, Groningen
13 juli 1898 Wed. P.J. 't Hooft-Do..en(?)
13 juli 1898 Cateau J.A. 't Hooft
13 juli 1898 J.C.Aller..a, London
13 juli 1898 J.F. Jurriaanse, Rotterdam
13 juli 1898 A.J. Carmichael, Aluceria(?), Spain
14 juli 1898 Corn: Penning, Bergen op Zoom
14 juli 1898 D. Schotman Ezn, Dordt
14 juli 1898 D.H. Althof, Amsterdam
9 aug. 1898 mr. J.C. Symonds, London
10 aug. 1898 Julie T.(?) E. Hintermeister, Chicago
18 aug. 1898 Joh. van Nes, Rijsoord
18 aug. 1898 Geertruy Sintnicolaas, Rijsoord
18 aug. 1898 Th. Wallis, Southampton England
20 aug. 1898 W.H. Bretell, London
20 aug. 1898 Herman Jiller, Berlin
20 aug. 1898 miss E.G. Cumming, Boston
20 aug. 1898 miss H.E. Freeman, Boston
26 aug. 1898 John Galloway Watson, London
1 sept 1898 C.H O'Connell O'Riordan, London
18 oct. 1898 Robert D. Gauley, Boston U.S.A.
18 oct. 1898 Willy(?) Sluiter(?), Zwijndrecht
1 june 1899 mrs Edwin L. Gillette, Chicago
20 june 1899 William Edward Arthur Brown, London
17 juli 1899 Arthur Geo. Ellis, London
1 aug 1899 Germain Clery, Paris
27 sept 1899 A.J. de Jong, Laren (gooiland)
12 febr 1900 mr and mrs Edwin S. George, Detroit U.S.A.
18 apr 1900 Caran d'Ache (acrobaat), Parijs
2 mei 1900 Sarah Banning, Chicago
29 juni 1900 Jeanne Sparrius, Vlaardingen
11 juli 1900 Nella B. Toonder, Kalamazoo, Mich, U.S.A.
23 nov 1900 mr N.M. LEBRET en mevr M.H. Lebret-Bloys van Treslong Prins,
Pasoeroean (Java)
26 dec 1900 L.J. van Dalen, Rijsoord

* * *

- Mrs. Demmis Dewey Comstock Kellogg, widow of Charles White Kellogg, and
for forty years a resident of brooklyn, died at her home, 48 Fourth place,
yesterday. Mrs. KELLOGG was born December 3 1821 at Comstock, formerly
Comstock's Landing, ten miles south of Whitehall, N.Y. The town was founded
by and named after her father, Peter COMSTOCK, a pioneer settler of
Washington County. She was married at Troy, January 9 1840, to Peter White
KELLOGG, afterward a well known merchant of New York for many years. Of late
years she had spent her summers at Port Kent. A son, Peter C. KELLOGG, and
two daughters, the Misses Gertrude and Fanny KELLOGG, survive her, as do tow
grandsons, Charles Snow Kellogg, a lawyer, and Frederick Snow Kellogg, all
of this borough. The funeral services will be held this evening at 8:30, the
Rev Mr. Wright of Montpelier, Vt., officiating.
[bron: 1900 Jan 12 Brooklyn Eagle]

* * *
Erica

* * *

- I. Johan Conrad WUST, tr. Henriëtta Cunigunda Christiana Muller.

II. Christoffel/Christoph WUST, ged. 's-Hertogenbosch (Lutherse Kerk)
7-12-1801, schilder (1841, 1843, 1847); wonende te Dordrecht, Bergen op
Zoom, Amerika (vanaf 1843); genre- en figuurschilder, leerling van P.
Fontijn en leermeester Alexander Wust; overl. New York 11-4-1853, tr.
Hendrika de ZEEUW, ?ged. Dordrecht 30-11-1804?, dochter van ?Hendrik de
Zeeuw en Stijntje van Kampen?.
NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (30)
Christoffel Wust/Bladzijde 1229, Deel 10, Geboortejaar 1801
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (31)
Hendrika de Zeeuw/Bladzijde 1229, Deel 10, Geboortejaar 1804
Kinderen:
1. Hendrik WUST, geb. 1829.
2. Karel Leendert WUST, geb. 1833.
3. Alexander WUST, geb. Dordrecht 15-12-1837, volgt III.
4. Cornelia WUST, geb. Bergen op Zoom april 1841 (akte 16-04-1841, nr. 101;
getuigen Johann Ludwig Langguth en Louis Lebeau).
5. Louize WUST, geb. Bergen op Zoom okt. 1843 (akte 18-10-1843, nr. 198;
getuigen
Jacobus Laurentius La Fontijn en Cornelis Johannes Pilaar).
6. Magdalena WUST, geb. Bergen op Zoom febr. 1847 (akte 10-02-1847, nr. 31;
getuigen Johannes Andreas Becht en Cornelis Johannes Pilaar), 'keeping
house' (census 1880), tr. Manhattan (New York, New York) 28-4-1879 Alfred H.
MOMENT, geb. Clarke (Durham, Ontario, Canada), clergyman (census 1880), zoon
van Edward J. Moment (from England) en Mary Cowan (from Ireland).

III. ALEXANDER/ALEXANDRE WUST, geb. Dordrecht 15-12-1837; wonende New York
(1858-1870), Antwerpen (1864); schilderde New England, in de Adirondacks, in
Noorwegen (1871 met Willem Maris); overl. Antwerpen, 3-5-1876, tr. [...]
NORTON, dochter van Henry
G. Norton en mrs. Henry G. Norton (233 West 14nd St., New York (1884)).
NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (30)
Alexander Wust/Bladzijde 1229, Deel 10, Geboortejaar 1837
- Werk:
* "Hertenjacht in Amerika" 1875 (Antwerpen, K.M.S.K.);
* "Morning in the Catskills" (Pawtucket Club in Haverhill);
* 'View of Mountain Washington' (Yale College);
* 'Daybreak in the American Forest' (Shah of Persia);
* 'Bergstroom in Finmark (Noorwegen)' (schenking aan Dordrechts Museum van
mrs. Henry G. Norton, 1884);
* two oil paintings and three unframed water colors (legaat aan Dordrechts
Museum van mrs. Henry G. Norton, 1891);
- Exposeerde:
* National Gallery of Design in New York;
* Pennsylvania Academy of Fine Arts;
* Brooklyn Art Association.
* Faust Club rooms ('Norwegian Waterfall');
[http://www.artsite.be/musea/finearts/special.htm]

- Willem Maris 1844 - 1910 ----- Leerling van de Academie van Den Haag en
van zijn broers Jacob en Matthijs. Ontving raadgevingen van de veeschilder
P. Stortenbeker. Maakte reizen naar Frankrijk (Parijs), Duitsland en in 1871
een reis samen met de landschapschilder A. WÜST naar Noorwegen. Beroemd
schilder van landschappen met zonlichteffect met koeien en eenden.
[http://www.polak-gallery.nl/kunstenaars_overzicht.html ]

- THE BROOKLYN ART ASSOCIATION-THE ART EXHIBITION.
The Art Exhibition, which is open to the public, gratis, from 8 a.m. to 10
p.m. every day this week, was extensively patronised last evening. Of course
the auduence were not so select as on the night of the reception - calico
dresses and woolen shawls being more abundant than sliks and satins; opera
cloaks being entirely banished. There was a good deal of discromination
displayed by those who are not supposed to be the creme de la creme of our
society, and considering their tastes have not been cultivated up to that
standard which ../....224. 'Sunset, Lake Winnepisseoge' by A. WUST, the
property of J.S. Rockwell, has a plentitude of golden hues- the clouds
rising from the left, and obscuring with their fantastic forms that part of
the back ground. The light color brings out in strong contrast the deep dark
follage of a giant tree that surmounts an eminnence, covered with green
shrubbery, on the margin of the lake. To the right is a bed of waterlilies,
and in the centre is a small island, covered with groves of lofty trees;
just peeping from the sun-clouds in a sort of mirage, that resembles a
forest, or a city with mosques and minarets, and from the edge of the water
a chain of misty mountains extending into the distance. In the foreground is
the figure of a shepherd, who is homeward plodding his weary way. his
picture might do to illustrate some of the passages in Lallah Rookh....etc.
[bron online-krant: 1867 Mar 28 Brooklyn Eagle]

- AN EXODUS OF ARTISTS.
The number of artists who have already gone to Europe or are making
arrangements, looking to an early departure, is unparallelled in the history
of American art. That they may be benefited by the tour and by foreign study
is to be earnestly hoped. Among the artists now abroad or anticipating an
early departure are:
George H. Hall, Edward L. Henry, George R. Baker, P.S. Hawls/Hawis, George
H. Boughton, J.G. Chapman, Samuel Colman, W.P.W. Dana, James E. Freeman,
Regis Gignoux, J.B. Whittaker, Henry Baerer, Henry Peters Gray, C.C.
Griswold, Frederick A. Bridgeman, W.S. Haseltine, W.J. Hennessay, George
INNESS, louis Lang, Thomas Le Clear, A.F. Taft, Elihu Vedder, Edwin White,
Eugene Beuson, C.C. Coleman, Eliza Greatorex, Edward H. May, David D. Neal,
Clinton Oglivie, John T. Peele, Arthur Parton, Emile Saintin, G.Q.
Thorndike, ALEXANDER WUST, George H. Jewell, A. Wadsworth Thompson, Thomas
W. Marshall, and G.P.A. HEALY. That list does not by any means include all
the names but it is full enough to give an idea of the magnitude of the
foreign movement.
[bron: 1872 July 12 Brooklyn Eagle]

- ALEXANDER WUST.
It is reported that the Shah of Persia in a recent visit to the rooms of the
International Exhibition selected among the paintings for the adornment of
his palace, a picture by ALEXANDER WUST, entitled 'Daybreak in the American
Forest'. This artist was formerly a well know painter of landscapes, of NEW
YORK CITY, and resided, we believe, for some years in BROOKLYN. His style is
bold and dashing, and withal, decadedly effective. His most spirited
pictures are views of waterfalls, the rushing water of which he paints to
perfection. WUST during his career as an artist in this country, visited
Europe, and spent much time in NORWAY, making studies of its waterfalls, and
magnificent mountain scenery, and on his return home he painted a number of
pictures from his sketch book, which were remarkable for brilliant handling
and breadth of execution, and they are now mostly held in private
collectons. One of his largest pictures giving a 'View of Mountain
Washington' is owned by Yale College. A view of a 'Norwegian Waterfall',
painted in WUST's best style, was recently on exhibition at the Faust Club
rooms. Mr. WUST returned to Europa three years ago, and proposes to remain
there permanently.
[bron online-krant: 1873 Jul 24 Brooklyn Eagle]
[source: http://www.brooklynpubliclibrary.org/eagle/]

- SALE OF PICTURES.
The sale of pictures and interesting collection of paintings and water color
drawings will be commenced this evening, at the Somerville Gallery, No. 82
Fifth avenue, New York, at 8 o'clock, under the direction of Robert
Somerville, auctioneer. The sale to-night is made up entirely of water color
drawings, many of which represent well known end eminent names. Among the
number are those of Eugene Verboekckhoven, Carl Voom, Bechet Lafage, LeRoy,
Louis Thomas, Victor Adam, Langos, Monier, Edward J. Hamman.../...Th.
WUST.../...'Rheinback Falls' by ALEXANDER WUST....etc.
[bron: 1874 June 3 Brooklyn Eagle]

- FINE ARTS. Winter Exhibition of the Art Association.
A collection of paintings and water color drawings, numbering upward of two
hundred, has been arranged for exhibition in the Association galleries,
under the direction of the curator, mr. H.R. Latimer, which is in every
rrespect worthy of the attention of our admirers of art. The leading
paintings in the exhibition are not new works, but they are
valuable.../...'A Forest Brook' by ALEXANDER WUST; 'Scene in the Berkshire
Hills' by KRUSEMAN VAN ELTEN; 'The Keene Valley' by Clinton Ogilvie;
....etc.
[bron: 1876 Jan 07 Brooklyn Eagle]

- FINE ART. The Faulkner Collection of Water Colors.
A large and brilliant collection of water color drawwings from the easel of
mr. John Faulkner, an artist of great ability who practiced his art for
several years in this country but has returned to Europe and settled in
London, is now on exhibition at the Miner art galleries, No. 845 Broadway.
Mr. FAULKNER is a member of the Royal Hibernian Academy at Dublin, and his
pictures are in nearly all of the private art collections of this country
and Europe. In the collection of John Taylor Johnston, recently sold by
auction at Chickering Hall, a little drawing by this artist was knocked
down, after spirited competition for $75. Tho present collection comprises
more than one hundred works by this artist. If represents all phases of
landscape and sea coast scenery, and exhibits, in an artictic .../...In
addition to the water colors, there are about one hundred and twenty oil
paintings, among which are several by Mr. Faulkner. One is a brook scene in
the early Summer, with children gathering water cresses; and
another.../...By the late ALEXANDER WUST there is a bright and cheerful
scene on a trount brook, with figures; and by Echtler there is a
.../....etc.
[bron: 1877 Feb 23 Brooklyn Eagle]

- GALLERY AND STUDIO.
Exhibition by the New York Water Color Club.
The present show of the Water Color club at the Fith avenue galleries is a
better one than it made last year. Its average is even high and that in
spite of the imported ..../.... Elliott Daingerfield has forsworn allegiance
to Inness and Millet and is now going in fot the grayws and blacks of the
Dutchmen. Clara McChesney, Emma E. LAMPERT and L.M. Stewart also suggest
them. The Israels referred to, which is forcibly handled, represents a rough
ans rosy infant in a trundling chair. As showing how much may be told by
leaving out a good deal it is interesting. MESDAG likewise exhibits a
powerful elbow stroke and a Puritanic palette in his picture of a hut. W.
Sawyer, though he.../...The pictures by Colin Campbell COOPER that have
recently been put on exhibition here, are few in number, but they suffice to
display unusual range, his miser counting his silver being represented with
the same practiced freedom of handling, the same refinement of tone and
subdued joyousness of color as his river view, with houses and tress on the
farther bank at Mystic - a really delightful work. Mr. COOPER paints
broadly, but surely with taste and knowlegde. Nelson Bickford, who is now
asociated with Mr. Blakeslee, has resumed...etc.
[bron: 1892 Dec 25 Brooklyn Eagle]

- NEWS OF THE RECENT EXHIBITIONS IN NEW YORK.
Mr. Ranger's Work From France and Holland/More Water Colors/The Academy/A
Lively Time With Indians/Notes.
Among the water colors in the American art galleries that deserve mention
are the cican and charming little landscapes by Delancey Gill, photographie
without hardness, grateful in tone, atmospheric, and the way that grass is
put in is a lesson in water color painting. The porcelain ...etc.
Henry W. RANGER, who has been back not many days from 'the other side',
shows in Richard gallery what he has been doing with some of his time
abroad. He has not been wasting it. He paints with about as much boldiness
as before, but with less ferocity: in fact, he is gaining a just balance
between fact and feeling, putting more and finer color and more light into
his pictures and softening the heavy darks that used to form his groundwork.
His marine in the north-west corner of the gallery, for example, 'A Tow
Coming Up the Maas', suggests a freer flow in technique as well as in the
water, and an amplitude of air and sunlight, a refinement in tone and color
scheme. In France he did some things that recall Corot, with their feathery
willows, their stuggish, sedgy streams, low distances thatched roofs,
figures in boats and warm skies hazy with moisture, but he did this without
intention, for he had been on Corot's 'stamping ground' for several days
without knowing it, and when people began to whisper 'Corot' as they looked
at his pictures, he packed his kit and went to Holland. From the low
countries he has brought some delightful pictures, small and simple, but
full of air and local color, and one of these he has sold to a Dutch
collector, FOP-SMITH. He took his coats to Newcastle or to Amsterdam - for a
purpose. His 'LAREN Kitchen Garden', crisp, sparkling, yet solid, and his
'Winter in 'LAREN', gray with hindered sunlight and charged with the feeling
of snow, are equall admirable in different ways. There is a wood interior,
with little penetration of light and no undergrowth of shubbery, but wish
fas gleams of sky. His 'Tide and Current Meeting at King's Lynn' is in this
collection. There is a 'Farm in the Hackensack Swamp', painted with a
swinging stroke, and four water colors that have a soft and quiet luxuruance
of green and mellowness of gray.
[1890 Nov 23 Brooklyn Eagle]
[http://www.brooklynpubliclibrary.org/eagle/]

- BOUND FOR HOLLAND. Miss M.E. Robinson starts off with a class.
Mr. Steenks Goes over for a Dutch Bride-Miss Bannister's Portraits of
Boys-mr Ruger's general Woodward.
A gay and festive party of art students under the chaporonage of MISS M.E.
ROBINSON, who is a well known local painter here, started for HOLLAND
yesterday. Dykes, storks, tulips, delft ware, windmills and other Dutch
products wete metaphorically upon tongues of the ethusiastic art pilgrims as
they held a levee on the deck of the big steamer which was to carry them,
across the ocean. The party will go first to PARIS, but Holland is their
mecca, their promised land, toward which they journey with the eye of faith
and the fondest anticipations. Another local artist, GERARD M. STEENKS, s in
Holland this season, or rather he is a transplanted painter from
AMSTERDAM,...etc.
[1896 April 28 Brooklyn Eagle]

- LOCAL ART NOTES. M.E. Robinson has a large canvas upon which she is at
work at present, called 'News of the Boats'. It is the most important
picture she has yet painted, and shows a Holland interior, with figures of
young girls in qualme white caps, a strong type of a granddame and the
figure
of a mother, with a bright little child for balance. Miss ROBINSON was
abroad on a sketching tour this summer in HOLLAND, and gathhered this
material. Mrs J. Douglass Stearns has been painting.../...Miss Coleman...etc
[1897 March 7 Brooklyn Eagle]

- [....] The Art Students' League has elected as its Officers: C.R. Lamb,
president; Miss W.D. HAWLEY and H.B. Snell, vice presidents; Miss F.H.
Throop, Messrs. H.E. Twining and F.S. Lamb, Board of Control.
The League has been in daily session from 8 A.M. to 10 P.M., since October
5, and maintains seventeen classes in life, panting, head, antigue, costume,
sketch, compsition, anatomy and perspective, which have been attended by 475
students, sixty-six more than last year. The instructors are of unquestioned
competence: Kenyon Cox, Walter Shirlaw, William Sartain, William M. Chase,
J. Alden Weir, J. Carroll Beckwith, F.E. Scott, Thomas Bakins and E.H.
Blashfeld. The Art Students' League is one of the solid institutions of New
York. C.M.S.
[bron: Brooklyn Eagle Archive 1886 Apr 25]
NB.
Linea 2003: With These Notes I Will Remember (Wilhelmina Douglas Hawley)
http://www.theartstudentsleague.org/pdf/LINEA%20Spring%202003.pdf

- Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurige ongesteldheid,
voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze dierbare Echtgenoot en
zorgvolle Vader
de Heer HENDRIK CHRISTOFFEL WÜST, in den ouderdom van 62 jaren.
C.J. Wüst-Beyskens
M. Wüst, H. Wüst, Th. Wüst
Dordrecht, 30 Maart 1917.
[bron: Het Centrum 1917_03_31_0_03 ]

- De firma UNGER EN VAN MENS opent morgen de tentoonstelling van ongeveer 70
werken door Suze ROBERTSON. De catalogus geeft het portret met facsimile der
kunstenares en reproducties van twee werken. Ter inleiding een fragment uit
een studie over de schilderes door Mej. G.H. MARIUS.
[NRC 1912_10_05_2_09 ]

- DRUKTE AAN HET ZWIJNDRECHTSCHE VEER.
... Op het Waaltje bij Rijsoord is het mooie ijs met een sneeuwlaag bedekt,
doch verderop, op de ijsbaan wordt toch gereden. En nu naar Zwijndrecht. Als
wij de veerstoep opkomen en bij HET WITTE PAARD naar de rivier willen
rijden, wenkt men ons, dat wij linksaf moeten. Van den aanlegsteiger van de
pont loopt alleen een brug voor voetgangers de rivier op, de steiger voor
het wagenverkeer hebben de pontonniers geslagen bij den loswal, even boven
het veer. De rivier biedt een merkwaardigen aanblik. Midden door de
schotsen,die inderdaad schots en scheef zijn opgestapeld, loopt een vlak
pad, met zand bestrooid, recht van veer tot veer, met eenkleine zijtak aan
den Zwijndrechtschen wal, naar den auto-oprit toe. Op dit pad....
[NRC 1929-02-18-2-17 ]

- In de Galerie Fieves te Brussel zal op 10 Maart een veiling worden
gehouden van schilderijen, miniaturen, prenten, beeldhouwwerken en meubels,
voornamelijk afkomstig uit de verzameling Georges Talon. De geillustreerde
catalogus noemt onder de werken van oude meesters:...J.A. BEERSTRATEN,
Gezicht op Leiden in den winter;...
[NRC 1927-02-24-2-09 ]

- Men schrijft ons uit DORDRECHT: 't Is wel een bijzondere veiling, die de
firma A. MAK 14 en 15 dezer in haar verkooplokalen zal houden, al was het
alleen maar om de bijzondere collectie schilderijen, welke de firma in de
door haar met recht zoo geroemde kunst- en antiekveiling, onder den hamer
zal brengen. Daar is in de eerste plaats een erfdeel van het atelier H.W.
MESDAG, waarop de firma de hand heeft weten te leggen met stukken van dien
meester en van S. MESDAG-VAN HOUTEN, benevens een door H.L. vervaardigde
aquarel vootstellende een hoekje in het atelier van den zeeschilder. Dan is
er onder de oude schilderijen een verzameling van Dordtsche meesters, zooals
misschien nog nooit, tenzij dan in een museum, bijeen geweest is; Dan. GIPS,
Jan van der KAA, L. de KONINGH, H.F. VERHEGGEN, Andr. VERMEULEN, Joh.
ROSIERSE, Johannes RUTTEN, Ary SCHEFFER en J.C. SCHOTEL zijn allen met een
of meer stukken vertegenwoordigd. Het stuk vanm J.C. Schotel 'Het laatste
schot' een epidode uit de beschieting van Dordt door de Fransschen in 1713
[=1813!], was tot heden zelfs onbekend en is heel toevalling in handen der
veilingfirma gekomen. Van de moderne schilderijen mag ook nog wel genoemd
worden een kerkinterieur Johannes BOSBOOM in sepia, voorstellende een
gedeelte van de Bakenesserkerk te Haarlem.
Maar niet enkel om de schilderijen is deze veiling bijzonder, maar ook om de
buitengewone verzamelingen porcelein waarin verschillende varieteiten
voorkomen...etc.
[NRC 1929-05-12-1-12 ]

- Aangesloten aan telephoon no. 677 H.W. van Rhijn, arts.
[Dordrechtsch Nieuwsblad 30-4-1905 (fiche 10)]

- Heden werd het personeel der broodfabriek 'De Onderneming' (eigenaar de
heer Jac. M.A. Balintijn) verrast met de mededeling, dat gedurende de
zomermaanden aan ieder werkman een verlof van drie dagen zal worden
verleend, met behoud van loon...etc.
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 1-5-1905 (fiche 10)]

- Te koop: een jong Trek- of Plezierhond. Adres: Binnenwalevest 22.
[Dordrechtsch Nieuwsblad do 11-5-1905 (fiche 10)]

- H.Th. de Court Onderwater.
Onder groote belangstelling is hedenmiddag te half een het stoffelijk
overschot van den jongen kunstschilder DE COURT ONDERWATER ten grave
gebracht ... tekst linten Club De Tien, Je Larensche vrienden, Pictura ...
Door een zestien Larensch kunstvrienden werd de baar grafwaarts gedragen en
toen de kist in den familiegrafkelder was neergelaten, nam allereerst de
heer J. Wilkens, uit Rotterdam, het woord ... schilder Schulmann ... Co
Breman (St. Lucas)... C. Blusse ... K. Lotsy ...
[Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 12-5-1905 (fiche 10)]
NB.
- (Parijs) Catalogue illustré du Salon de 1901:
532. COURT-ONDERWATER (H.T. de), rue Fontaine, 24 - Garde-malade/Sitting up
with the invalid (afbeelding op pagina 106!)
[http://gallica.bnf.fr/]

- Te koop aangeboden: een goede TREKHOND, geschikt voor alle werk. Adres:
pakhuis G. BAIJENS, Noordendijk 45 D rood.
[Dordrechtsch Nieuwsblad 18-5-1905 (fiche 11)]

- Maandag den 29en dezer, des namiddag te vier uur, zal in het Café Central
Das de trekking plaats hebben der beide waterverfteekeningen, door
Dordrechtsche kunstenaars ter beschikking gesteld voor de verloting ter bate
der verpleging van Dordrechtsche lupuslijders in de inrichting van dr.
Bollaan te Rotterdam. De loting is toegankelijk voor alle houders van loten.
[Dordrechtsch Nieuwsblad za 20-5-1905 (fiche 11)]

- D.K.P. (Dordrechstche Kunstpotterij) .. Brouwer ... de Bruin (schilder)
...
[Dordrechtsch Nieuwsblad 22-5-1905 (fiche 11)]

- De 9-jarige Paulus STAM, wonende Hooge Nieuwstraat 31, wilde gistermiddag
een meikever halen, die in een der daar geplaatste boomen was gevlogen.
Boven gekomen viel hij op straat. Aanvankelijk bleek hij geen letsel bekomen
te hebben, doch een kwartier later verloor hij zijn bewustzijn, dat eerst na
ruim een uur terugkeerde. Dr Benjamins en later dr. Arie de Jong verleende
geneeskundige hulp, daar de knaap een kwetsuur aan het hoofd had bekomen.
[Dordrechtsch Nieuwsblad wo 24-5-1905 (fiche 11)]

- (advertentie) bode A. de Jongh, Veststraat 9.
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 26-6-1905 (fiche 14)]

- H.L. Ellerman Lzn., keurmeester vleesch en spek, 25 jarig jubileum.
[Dordrechtsch Nieuwsblad wo 28-6-1905 (fiche 14)]

- (advertentie) Te koop aangeboden: een HONDENKAR met Hond. Te bevragen bij
B. de Jong, boekhandel. Zwijndrecht.
[Dordrechtsch Nieuwsblad do 29-6-1905 (fiche 14)]

- De Schotsche herdershond van den heer H.V. in de WIJNSTRAAT alhier,
algemeen onder de jeugd bekend om zijn draaien om zijn staart en daarom
'Staartje' geheeten, had de gewoonte de paarden aan te blaffen en voor hun
pooten te springen. Toen nu deze morgen de wagen der firma H.C.W. de
Wijnstraat passeerde, volgde de hond zijn slechte gewoonte waardoor hij door
een trap dien het paard hen gaf, viel en het wiel hem over de kop ging. Het
dier was bijna onmiddellijk dood.
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 3-7-1905 (fiche 15)]

- (advertentie) P.J. VAN HORSSEN, Wijnstraat 37, koopt tegen hooge prijzen
oud Porselein, Meubilen en Antiquiteiten.
[Dordrechtsch Nieuwsblad do 6-7-1905/vrij 7-7-1905 (fiche 15)]

- Te koop voor billijken prijs: een jonge Colli, Schotsche herdershond, met
stamboom. A. de Man, Krommedijk.
[Dordrechtsch Nieuwsblad wo 12-7-1905 (fiche 15)]

- Flinke werkhond te koop, voor billijken prijs. Adres: Palingstraat 6.
[Dordrechtsch Nieuwsblad do 20-7-1905 (fiche 16)]

- Te koop aangeboden een waakhond, Marienbornstraat 99.
- Te koop gevraagd: een ziekenwagentje of ligstoel. Adres: J. de Boer,
Buitenwalevest 16.
[Dordrechtsch Nieuwsblad za 22-7-1905 (fiche 15)]

- Nijdige honden op de openbare weg...etc. (Dubbeldamscheweg)
[Dordrechtsch Nieuwsblad di 25-7-1905 (fiche 15)]

- Pictura tentoonstelling door de leden 28/11-19/12.
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 13-12-1915 (fiche 46)]

- KUNSTNIEUWS. Roland Lary.
Men schrijft ons: Van 23 December 1915 tot en met 16 Januari 1916 zal te
Dordrecht een eere-tentoonstelling...60e verjaardag ... geboren 22-12-1855
... 18-23e jaar academie te Antwerpen ...etc.
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 20-12-1915 2e blad (fiche 47)]

- broodbakkerij De Samenwerking;
[Dordrechtsch Nieuwsblad di 21-12-1915 (fiche 47)]

- Poppenkast Kellenbach;
- Inwijding der Eere-Tentoonstelling Roland Lary (Larij);
[Dordrechtsch Nieuwsblad do 23-12-1915 (fiche 47)]

- Inwijding der Eere-Tentoonstelling Roland Lary (Larij) II;
[Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 24-12-1915 (fiche 47)]

- De portefeuille den heer Roland Lary bij zijn jubileum aangeboden: ...
Anth. Schotel, Jan Toorop...etc.
[Dordrechtsch Nieuwsblad di 28-12-1915 (fiche 48)]

- FOTO strandhotels Oostvoorne (Th.J. v.d. Steeg);
[Dordrechtsch Nieuwsblad 16-11-1921 (fiche 41)]

- (advertentie) Hotel, Café-Restaurant Het Rijsoordsche Koffiehuis te
Rijsoord. Gunstig gelegen bij de IJsbaan. Restaurant à la carte.
Auto-garage. Rijwielstalling. Aanbev...(?)
- Afslag notaris B. Kuipers. 1) Wolwevershaven 35; 2) kapitale kantoorpand
VLAK 1;
- Openbare verkoping (notaris B. Kuipers). 3) Nieuwe Haven 4; Wijnstraat 51;
[Dordrechtsch Nieuwsblad za 3/zo 4-12-1921 (fiche 43)]

- (ADVERTENTIE) Kunstzaal WILLEM BROK
Hilversum - Teleph 628 Van Lenneplaan 6 bij de Boomberglaan
TENTOONSTELLING van werken door Anthonie P. SCHOTEL
[Bron: De Groene Amsterdammer 19300208, 20]

- OPENINGSTENTOONSTELLING.
Zaterdagmiddag heeft de voorzitter der Gooische Kunstschidlersvereniging, de
Larensche kunstschilder David Schulman, in de kunstzalen van Hotel Hamdorff
te Laren N.H., in tegenwoordigheid van vele belangstellenden de officieele
opening verricht van de eerste tentoonstelling, welke deze nog jonge
vereniging heeft georganiseerd in het Gooische Kunstcentrum, Hotel Hamdorff
te Laren N.H.
De voorzitter zeide, dat op deze tentoonstelling door het exposeeren van
twee zijner werken een eerbiedige hulde wordt gebracht aan het overleden
lid, den schilder Ferd. Oldewelt.
De heer Schulman merkte voorts op, dat velen hebben betreurd, dat in de
verzameling kunstwerken van de gemeente Laren nog geen werk voorkomt van
Henk de Court Onderwater, den talentvolle Larenschen schilder, die in 1905
overleden is. Spreker achtte zich gelukkig te kunnen mededeelen, dat mevrouw
Chabot-de Court Onderwater een schilderij heeft afgestaan, dat de heer
Schulman, ter eere van de Gooische Schildersvereeniging aan de gemeente
Laren aanbiedt ter plaatsing in het gemeentelijke museum.
De expositite welke tot 1 september geopend blijft bevat een 64-tal werken
bijeengebracht door 33 leden der vereeniging.
[Het Vaderland 1935_07_22_0_09]

- LAMMERT VAN DER TONGE.
Toen Van der Tonge, die morgen 60 jaar wordt, als jongeman zich naar wensch
van zijn vader in het diamantvak oefende, bracht hij zijn vrije uren door op
zijn zolderkamertje om zich aan zijn lust tot teekenen te geven. Ed.
Frankfort en maurits Niekerk, die thans te Parijs woont, spoorde hem aan om
naar de Academie te gaan. Tijdens een periode van werkeloosheid liet hij
zich op 23-jarigen leeftijd inschrijven. Onder leiding van Allebé, Dake en
Van der Waay studeerde hij een paar jaren. Hierna kreeg hij Koninklijke
subsidie. Des zomers werkte hij te EPE, en bij EMMEN. In de laatste streek
samen met VAN BEEVER. Geruimen tijd heeft hij een atelier in Artis te
Amsterdam gehad. Hier kreeg hij door bemiddeling van Allebé zijn eerste
opdracht voor een portret.
Ruim 30 jaar geleden vestigde hij zich in het Gooi, waar hij des zomers veel
vertoefd had. Met den DORDTSCHEN schilder DE COURT ONDERWATER, die jong
gestorven is, woonde hij samen te LAREN. Sinds zijn huwelijk - hij heeft
juist zijn zilveren bruiloft gevierd - woont hij op de Berm, waar vrienden
en jonge kunstenaars een gastvrij onthaal vinden.
In dien eersten Larenschen tijd maakte hij deel uit van de CLUB DER TIEN,
waarvan Le Gras president was. Op vele plaatsen van ons land heeft hij toen
tenstellingen gehouden. In 1914 heeft hij de eerste kunsttentoonstelling in
hotel Hamdorff ingericht.
12 jaar is hij van deze club secretaris geweest. In binnen-en buitenland
heeft hij vele onderscheidingen gekregen voor zijn werk, dat hoofdzakelijk
uit binnenhuisjes, bloemen, en portretten bestaat. Voor het album, dat de
Koningin bij Haar regeeringsjubileum is aangeboden, heeft hij een gezicht op
STAPHORST geschilderd. In Engeland en de Vereenigde Staten is het werk van
VAN DER TONGE nog steeds gezocht.
- Huldiging H.W. Mesdag...
[Het Vaderland 1931_02_23_0_07 ]

- TERAARDEBESTELLING L. VAN DE TONGE.
Lammert van de Tonge, die veertig jaren temidden van de Larensche
schilderskolonie heeft gewoond, is gistermiddag door zijn kunstbroeders naar
zijn rustplaats gebracht.
Nadat velen inhet sterfhuis hun opwachting hadden gemaakt, kwam men samen in
de wachtkamer van de Joodsche begraafplaats te Muiderberg.
De voorzitter van de Gooische Kunstenaarsvereeniging, David Schulman, die
ook namens de andere corporaties en vrienden het woord voerde, wilde in den
geest van den overledene een sober woord van afscheid spreken. Hij
herinnerde aan den tijd toen VAN DE TONGE veertig jaar geleden te Laren
kwam, aan zijn tocht met DE COURT ONDERWATER naar Engeland; de Noordwijksche
en andere episoden.
VAN DE TONGE was een der trouwe en lieve kameraden van den kring, die Jan
Hamdorff om zich heen heeft gevormd. Zijn wensch, om niet een lastig oud
mannetje te worden, is thans in vervulling gegaan.
Martyn Monnickendam gevoelde behoefte omeven iets te zeggen over den
kunstenaar in Van de Tonge en kon dit het best doen door het Bijbelsch woord
te citeeren: Alleen zij, die zich van den geest Gods gedragen weten, mogen
deelnemen aan den bouw en inrichting van den tabernakel. Deze opvatting van
den wetgever Mozes getuigt van diepen eerbied voor den kunstenaar en vervult
ook de kunstenaars met eerbied voor hun kunst.
Een familielid vertolkte de erkentelijkheid van de naaste verwanten.
Nadat allen aan de beaarding hadden deelgenomen en de ceremonieele gebeden
waren gezegd, heeft de heer Schulman de krans der Gooische
schildersvereeniging op het graf gelegd.
Een bloedverwant heeft dank voor de deelneming betuigd.
[Het Vaderland 1937_12_14_2_11 ]

- Overleden:
Mei 31. H.B. Lotsy-De Court Onderwater, 55 j. Dordrecht;
[Het Vaderland 1931_06_02_1_04 ]

* * *

http://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/accueil.html

* Album de photographies des oeuvres achetées par l'Etat intitulé :
"Direction
des Beaux-Arts. Tableaux commandés ou acquis par le Service des Beaux-Arts.
SALON DE 1873. Photographié par Michelez."
Oeuvres exposées au salon annuel organisé par le Ministère de l'Instruction
publique, des Cultes et des Beaux-Arts (Direction des Beaux-Arts), en 1873,
au Palais des Champs-Elysées à Paris.
Tirage photographique sur papier albuminé représentant :
- "Fruits et fleurs d'automne", tableau par Charles de Serres, No 1356 ;
- "Une lecture des Contes de la Reine de Navarre à la cour de François I",
tableau par Léon Olivié, No 1122 ;
- "DORDRECHT (Pays-Bas)", tableau par Charles LAPOSTOLET, No 873 ;
- "Le dimanche matin", tableau par Gustave Jundt, No 811, récompensé par une
troisième médaille;
- "Les Vierges folles", d'après l'"Evangile" de saint Matthieu, chapitre
XXV, versets 1 à 12, tableau par Auguste Gendron, No 620, présenté hors
concours ;
- "Le repentir de Marguerite", d'après "Faust" de Goethe, tableau par Franc
Dumont, No 517.
[http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/archim/0004/dafanch99_764308_2.jpg]

* Album de photographies des oeuvres achetées par l'Etat intitulé :
"Direction des Beaux-Arts. Tableaux commandés ou acquis par le Service des
Beaux-Arts. SALON DE 1873. Photographié par Michelez."
Oeuvres exposées au salon annuel organisé par le Ministère de l'Instruction
publique, des Cultes et des Beaux-Arts (Direction des Beaux-Arts), en 1873,
au Palais des Champs-Elysées à Paris.
Tirage photographique sur papier albuminé représentant :
- "Vue de DORDRECHT (Pays-Bas) ; Effet de nuit", tableau par VAN HIER, No
1422 ;
- "Vénitienne", tableau par Mme Mathilde Robert, No 1276, dans le catalogue,
l'artiste est enregistrée "Mlle Mathilde Robert", l'oeuvre appartient à
l'artiste ;
- "La fuite de Néron", d'après Suétone, tableau par Pierre Cabanel, No 215,
récompensé par une troisième médaille;
- "La toilette de l'atelier", tableau par Pierre Marie Beyle, No 116.
[http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/archim/0004/dafanch99_764316_2.jpg]

* Album de photographies des oeuvres achetées par l'Etat intitulé :
"Direction des Beaux-Arts. Ouvrages commandés ou acquis par le Service des
Beaux-Arts. SALON DE 1900. Photographies de L. Mercier."
Oeuvres exposées au salon annuel organisé par la Société des artistes
français, en 1900, place de Breteuil à Paris.
Tirage photographique (No 7506) sur papier albuminé représentant :
- "Les bateliers d'AMSTERDAM", tableau par E. Very [Emile Wéry], No 1359,
présenté hors concours.
[http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/archim/0005/dafanch99_76671901_2.jpg]* * *

- The latest number of the Decorator and Furnisher has a large colored
supplement showing the interior of the Consolidated Stock and Petroleum
Exchange.../...Miss Mille STARBUCK, whose home is on the Heights in this
city, but who has been studying art in Germany, Italy and France for nine
years, is among the exhibitors in the Salon, her contribution being a
three-quarter lenght portrait of a young lady. Miss STARBUCK is now in Paris
with her mother....
[bron: Brooklyn Eagle 13 May 1888]

- .../... My call on Miss Ellen M. STARBUCK, of Brooklyn, has also been a
pleasant and profitable one. This young lady had studied in Germany a few
years prior to her coming to Paris. About two years ago I met her hard at
work ar Mr. Henry Mosler's studio. She is now one of the many COLOROSSI
intelligent and strong students. Her forte lies principally in
outdoor-studies, and many of the sketches she showed me were finely done bit
of nature. Her canvas for the new salon is quite large and complex. It is
harvest time near Etretat, a seashire resort, where the young artist spends
her Summers. The hills and valleys are covered with the golden ripe wheat,
studded with red, white and blue wild flowers.
To the left the wgeat is stacked into large sheaves; to the right a group of
peasant women are gleaning. While these women give life and animation to the
picture, they are well ordered, easy and natural in posture. Beyond, in the
horizon, are green, cultivated hills, suggestive of a plentiful harvest.
Like Miss NORTON, Miss STARBUCK thinks good work is done in one branch so
much the better that one has paid special attention to others. She is quite
a linguist, speaks German and French perfectly and is as conversant with the
litarature of both countries as she is of her own. Earnestness and sincerity
seem to be Miss STARBUCK's dominant pushing qualities, and Brooklyn ought to
be proed of such worthy representatives. (Emma Bullet)
[bron: Brooklyn Eagle 6 April 1890]

- FOR AMERICAN ARTISTS. A Headquarters Provided in Paris by a New Yorker.
.../...There are quite a number of Colarain's pupils who have their pictures
hung in the new Salon. Miss NORTON and Miss STARBUCK, of Brooklyn, whose
pictures I have mentioned in another letter, are admirably placed next to
some very strong masters. But the proportion of American exhibitors is much
greater in the old Salon, and Mr. MacEWEN's picture is one of its
attractious. From .../... (Emma Bullet)
[bron: Brooklyn Eagle 15 June 1890]

- .../...Miss Ellen STARBUCK, an older student, has done some very good work
under the tuition of M. Courtois. She is one of the exclusive ten who are
under his particular direction. There is no doubt that Miss STARBUCK's work
would have been admitted had she consented te send what she has done this
year. But her master tells her that women never accomplish anything that
artists can pronounce good because they are in too great a hurry to come
out. Art is slow, perfection can only be attained with years and years of
labor, and one who can afford to bide her time and who has patience, does
well to be inspired by the words of the immortal MILTON, who when asked why
he did not give works to the world, that age was fast coming on answered: "I
do not care at what time I come out, so I come out fit." Miss STARBUCK has
decided that she would come out only when she could come out fit. She has
already left PARIS to sketch spring with allits beauties of light and
landscape in St. Pierre en Port, in Normandy. .../... (Emma Bullet)
[bron: Brooklyn Eagle 28 May 1893]

- BLACK AND WHITE CLUB... Brooklyn...Durand-Ruel gallery...Ellen STARBUCK...
[bron: Brooklyn Eagle 4 Dec 1900]

- ART EXHIBITS IN VENICE.
... John MacLure Hamilton a portrait of Gladstone in his study, Isabel M.
ROSS [Belle Ross] a charming study of a Venetian head-stringer and a
serenade on the Grand Canal, and Gari Melcher's a.../...
[bron: Brooklyn Eagle 21 May 1899]

- GALLERY AND STURDIO. Opening of the Fall Exhibition of the Academy.
... The impression as you enter the building and climb the stair is
agreeable and there is a sign of promise held out in the flower and still
life paintings that are grouped at the head of the staircase, the work of
E.M. Scott, BEULAH STRONG, Julia H. Dewey, William Southworth, Myron Ward,
Ben Foster and other. This grouping of pictures ...
[bron: Brooklyn Eagle 22 Nov 1891]

- FINE PICTURES IN PARIS. Some Remarkable Paintings Exhibited at the Old
Salon.
Paris, May 3 - I have been asked what I meant by the mention of TWO SALONS,
that of the CHAMPS ELYSSEES and that of the CHAMPS DE MARS. People who have
not been a broad have only a vague idea of our salon-that is the annual
spring exhibition of patintings. They want to know how it comes about that
there are two? The initiated, who know of the break between artists at the
time of the world fair of 1880, naturally-smile at the ignorance of the
uninitiated. To-day, with the frequent traveling to and from the two
continents, ignorance on certain things becomes unpardonable. Even those who
never cross the ocean must to a certain degree be posted.
At the time of the break in the old salon I went into minute details. It was
the absorbing topic of paris talk, and it was not to ...etc.
[bron: Brooklyn Eagle 21 May 1893]

- ... Miss Jeanie L. BOYD, a pupil of Carolus Doran, Jules Dupre and
Lefebvre, with a studio in New York, has given out the word that she will
take a class of ten young women to pass the summer in HOLLAND.
Miss Margot Tennant of London, sister-in-law of STANLEY the explorer, is
said to have posed for the heroine in Dodo. She is not popular with women
but decidedly so who the other sex, especially the middle aged celebrities.
[bron: Brooklyn Eagle 11 Mar 1894]

- Miss KATE M. DOW expects to go to Paris to continue her art studies early
next month. Miss DOW has studied under CHASE, Mowbray, Cox and other mastes
at the Brooklyn Art School and the League and exhibited at the Academy and
elsewhere. She has painted portraits to some extent and landscapes
eccasionally. She was in PARIS some months since, sketching but little,
however.
[bron: Brooklyn Eagle 27 nov 1898]

- F.A. BRIDGMAN, onc a Brooklyn bo, who has attained renown, had a studio in
PARIS several years and is now again in this country, ha an exhibit of his
work in Manhattan at present. 'Music of the Past' and 'Fate of the Woods'
are two examples of is which are well spoken off. Other hings in the exhibit
are Algerian coast scenes, Egyptian figure pieces and portraits.../...Miss
Kate DOW has arrived in PARIS and is settling down to work under the teacher
recommended to her by her former master, Carroll BECKWITH. Miss DOW spent
some time in DUBLIN and LONDON, visiting art galleries and exhibitions.
Before leaving home she painted a portrait of a Lefferts place sitter. Miss
Eilers occupies Miss DOW's studio at the bank building during her absence.
[bron: Brooklyn Eagle 29 jan 1899]

* * *
- pagina 214:
76 kil. DORDRECHT - Hotels: Bellevue (Boudier), au débarcadère des bateaux à
vapeur; Aux Armes de Hollande, immédiatement derrière dans la Wijnstraat -
Café à la gare = Tramway entre la gare et la ville, prenant jusqu' à 30
kilogr. de bagages.

DORDRECHT, vulgairement nommé DORDT, est une ville de 27 800 hab., la plus
ancienne et jadis la plus commerçante de la Hollande. Elle a été séparée de
la terre ferme par l'inondation de 1421. La rivière, un bras de la Meuse
nommé ici Merwede (v.p. 233), forme sous les murs de la ville un vaste port,
qui permet aux plus grands navires de remonter jusqu' ici. Elle est
traversée par un pont de chemin de fer (p. 216). Cést à Dordrecht aussi que
s'arretant ordinairement les trains de bois du Rhin, dont on fait des
planches dans les nombreux moulins à vent des environs. Le bois est un des
principaux articles de commerce de la ville. DORDRECHT possède quantité de
vieilles maisons à pignon, inéressante pour les architectes.
De la gare, on suit le tramway. la ville est à 5 min., au delà d'un pont.
Suivant plus loin le grande rue, on arrive aussi en 5 min. à la petite
VISCHBRUG, et l'on prend ensuitemà g (GROENMARKT), pour aller à l'hotel de
ville et de là à la Grande-Eglise, ou bien à dr. (WIJNSTRAAT) au musée (v.
ci-dessous).
L. HOTEL DE VILLE, rebati en 1850, renferme quelques tableaux: le Cene, par
BLOCKLANDT'; l'Incendie de la Nouvelle-Eglise, avec de bons portraits, peint
par DOUDYN en 1568; Samson et Dalila, par HONTHORST; le Synode de Dordrecht,
par S. van Hoogstraeten, tebleau .../...Le GROOTE KERK, église gothique du
XIVe s., avec souer du XVe s., a 97 m. de long, 40 de large et 27 de haut
dans la grande .../....La WIJNSTRAAT, à dr(oit). de la VISCHBRUG,passe
devant une petite place ou l'on a erigé en 1862 un monument au peintre
ARYSCHEFFER né à Dordrecht en 1795 et mort à Paris en ... /.... .MUSÉE,
visible tous les jours de 9 h. à 4, movennant 10 c. (catalogue 25 c.). Il
comprend surtout des tableaux de peintres modernes, dont beaucoup
originaires de Dordrecht. Il y en a de TEN KATE, no 17; KOEKKOEK, 20; Andr.
SCHELFHOUT 46; J.Ch. SCHOTEL, 48; .../....Le long mur de dr. de la alle est
presque uniquement consacré à Ary Scheffer (v. cidesssus): tableau (surtout
des copies), dessins et quelques platres, ... / ... LA WIJNSTRAAT conduit
plus loin à la Meuse, dur laquelle règne toujours une grande animation. En
face débouche le canal de la Meuse nommé le NOORD....etc
[Belgique et Hollande : manuel du voyageur / par K. Baedeker 1885 ]
[http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-204146]

* * *
- * Groupe IV - Classe 31 (pagina 12)
PAYS-BAS.
1. PLANTEYDT [Planteyat] (S.), à Krommenie - Teiles à voilles, baches etc.
(PALAIS);
* Groupe IV - Classe 35 (pagina 29)
PAYS-BAS.
1. JANSEN & ZILANUS, à Oriezenveen [Vriezenveen] - Mérinos naturel, articles
de tricot, hygienique, pure laine. Articles de bonneterie, coton jumel.
(PALAIS);
* Groupe IV - Classe 36 (pagina 37)
PAYS-BAS.
1. BÉRAUD (H.) Fils, à Maestricht - Vetements de béraudine. (PALAIS);
2. HECK (J.L. Van), à Amsterdam - Chaussures en tout genre. (PALAIS);
* Groupe IV - Classe 40 (pagina 11)
PAYS-BAS.
1. BIERMAN (J.A.), à Amsterdam - Jouets d'enfants et instruments mécaniques.
(PALAIS);
2. SCHUSTEROWITZ (Jacob), à Rotterdam - Joujoux en bois russes. (PALAIS);
[bron: Catalogue général officiel de l'exposition universelle de 1889 /
Exposition universelle internationale de 1889, à Paris]
[http://gallica.bnf.fr]

- DE WALCHERSCHE SCHILDERS TE DOMBURG I.
Men schrijft ons: Dat het zoo weelderige, bij uitstek picturale Walcheren,
schilders zou doen ontstaan en schilders tot zich zou roepen, is iets, wat
van zelve spreken moest.
Reeds een vijftiental jaren geleden reproduceerde 'THE STUDIO' 't werk van
Engelsche en belgische schilders, die onder de bekoring van het stadje VEERE
waren geraakt, die het weggekrompen stadje bewonderden, dat in altijd oude
droomen rust, waar ieder voorjaar de natuur krachtig oprijst, onaandoenlijk
en grootsch, overmoedigkomend tusschen de zware keien, victorieus bottend
in de afgeknaagde muren, wreed...etc.
(Toorop, Jan Heyse, mevr. Elout-Drabbe, jonkvr. Jacoba van Heemskerck, F.
Hart Nibbrig, mej. Toorop, L. van Dam van Isselt, Vaarzon Morel, W.J.
Schütz, G. Bergsma, M. Zwart)
[NRC 1911_08_03_2_12]

- Uit Ridderkerk wordt aan de D.Ct. [Dordrechtsche Courant] gemeld: Op den
Hoogerweg onder deze gemeente reed de 51-jarige N.R., huisvrouw van W.B., in
een tilbury, toen een der wielen in een put zakte, waardoor de wagen hevig
schokte. N.R. viel met zulk een kracht tegen het ijzerwerk van de kap aan,
dat haar halswervel brak en zij kort daarop overleed.
[NRC 1910_08_09_1_02]

- Café-Restaurant 'Het Witte Huis'
plaats van vestiging RIJSOORD dossiernummer RO-092178 /3986
[http://www.nationaalarchief.nl/register_zh/index.htm vanaf 1921]

- Getrouwd: J.P. WEPSTER en C. v.d. GIJP die mede namens wederzijdsche
familie, hartelijk dankzeggen voor de vele blijken van belangstelling, bij
hun huwelijk ondervonden.
Ridderkerk, 6 Juli 1911.
[NRC 1911_07_07_1_04]

- BELEMMERING VAN VERKEER. De Commissaris der Koningin in de Provincie
Zuid-Holland, brengt ter kennis van belanghebbenden dat wegens het uitvoeren
van onderhoudsherstellinen aan de ijzeren brug over de WAAL, te RIJSOORD
(gemeente Ridderkerk), in den Rijksweg van Rotterdam naar Zwijndrecht, het
verkeer daarover, vermoedelijk gedurende 6 weken, ingaande 23 October a.s.,
slechts zal kunnen plaats hebben, hetzij over de linker-, hetzij over de
rechter helft van de brug en van het onmiddellijk daaraan sluitend gedeelte
van den weg, aan de zijde van Zwijndrecht, zoodat slechts eene vrije ruimte
van hoogstens 3 M. breedte voor het verkeer beschikbaar zal zijn...etc.
[NRC 1912_10_24_2_18 ]

- Heden overleed na een droevig lijden onze innig, geliefde Echtgenoot,
Vader, Behuwd- en grootvader de Heer ARIE VAN NES Fzn, in den ouderdom van
ruim 75 jaren.
Uit aller naam: Wed. A. VAN NES-van der Hoog
Ridderkerk, 28 December 1912.
Algemeene kennisgeving.
[NRC 1912_12_30_0_11 ]

- Gistermorgen is brand uitgebroken in de vlassersstelling van den heer Jb.
Rudijk [=Rijsdijk?] aan den Waalweg te RIJSOORD. Het woonhuis en de
aangebouwde schuur, gevuld met vlas, zijn geheel afgebrand. Het
machinegebouw en de aangrenzende arbeiderswoningen bleven behouden.
[NRC 1925-02-27-2-10 ]

- Gistermiddag is brand uitgebroken in de vlasfabriek der N.V. Cornelis VAN
NES, staande aan den Pruimendijk te RIJSOORD. De fabriek, waarin een groote
hoeveelheid vlas, brandde geheel uit. Het belendende woonhuis bleef
gespaard.
[NRC 1925-02-07-1-07 ]

- De Landbouwfeesten te Ridderkerk. Het Koninklijk bezoek.
... De vereeniging Sursum Corda uit Rijsoord speelde hier het Wilhelmus en
de 22-jarige mej. G. DE KONING uit dat dorp bood H.M. bloemen aan, bij welke
aanbieding ze een vlot en keurig speechje afstak. Hartelijk dankte de
Koningin juffrouw DE KONING voor deze tweeerlei hulde.
Van RIJSOORD ging het naar het raadhuis in het dorp RIDDERKERK. Hier stond
weer de bevolking voor de drie scholen uit dit deel der gemeente
opgesteld...etc.
[Het Vaderland 1927-09-15-2-05 ]

- WEER EEN FABRIEK GESLOTEN. Hedenmorgen is de vlasfabriek der N.V. C. VAN
NES te RIJSOORD stilgelegd en zijn de 40 arbeiders ontslagen. Deze sluiting
vingt zijn oorsprong hier, dat de subsisieregeling voor de verwerking van
oud vlas nog niet wordt toegepast.
[Het Vaderland1932_11_21_0_02 ]

- Verhuring bij inschrijving voor zeven jaren van de Hofstede BURGHOEVE
staande aan den Pruimendijk, nabij den Rijksstraatweg, te RIJSOORD, met
diverse perceelen Wei- en Bouwland, gelegen in den polder...etc.
[NRC 1920-04-24-2-07 ]

* * *
- WORK IN LOCAL STUDIOS. What the Brooklyn Artists Are Preparing for the
Public.
The visitor to the studio of G. DOUGLASS STEARNS enters it half expecting to
hear the music of a Highland pibroch, and to find the walls decorated with
plaidie and claymore, so suggestive of Scotia and its warlike hero is the
artists name. Instead of all this, hoewever, as the studio door is swung
open a vision of fair women is vouchsafed the visitor, their pictured grace
set off by clusters of roses, branches of chrysanthemums and sprays of
marigolds which appear to blossom out from the atelier walls. Recalling
certain press notices to the effect that 'G. DOUGLASS STEARNS gives promise
of excelling inhis profession' the visitor fills the interim of
waiting../...Mrs. STEARNS was a Packer girl, studying also in its art
department, several years ago. fterward under Professor Whittaker, she
began to apply herself seriously to the work, and from thence onward, she
has
grown steadily in art and popularity, exhibiting in the Academy of Design,
Society of American Artists and the Brooklyn Art club of which she is a
member. On entering her studio one seems to find the keynote to what which
is within it, in a large canvas upon the wall which shows a young girl,
.../...
[Brooklyn Daily Eagle 20 Aug 1893]

- Mrs. J. DOUGLASS STEARNS has been for some weeks settled in her new studio
at 29 Brevoort Place. At the Ovington building her studio was always
occupied by some excellent canvases. A large portrait of a young girl is one
of Mrs. Stearns' most interesting recent works.
[Brooklyn Daily Eagle 11 July 1897]

- IN LOCAL STUDIOS.
Miss KATE DOW has arrived in PARIS and settled down to work under the well
known artist, MERSON. She is to draw under him in the morning and copy at
the LOUVRE in the afternoon. Both Merson and Colin apporve of the work Miss
Dow has done here in this country. The young artist will remain some months
abroad.../...Mrs. J. Douglass STEARNS is preparing for the exhibit of the
Black and White Club, of which she is a member, a figure sketch in oil of a
young HOLLAND GIRL. She wears the lace cap of the country, and on each side
of her head are the metal spirals which are used in HOLLAND to fasten the
cap on. The shoulders have a small lace cape thrown over them. [=omgeving
Rijsoord ???????] .../...
[bron: Brooklyn Daily Eagle 19 febr. 1899]

- ...by F. Hopkinson Smith of a scene 'At the Hague, Holland', which is not
so good as he useally paints.../...and pictures by Laura Woodward, H. Bolton
Jones, Benoni Irwin, Charles E. Dana and others.
[bron: Brooklyn Daily Eagle 15 Mar 1883]

- Among the pictures in the Fall exhibition at the National Academy that
deserve commendation is the
'Heavy Surf' (No. 281) of E.M. Bicknell; Landscape: Afternoon (No. 242);
Fresh Woods and pastures New (No. 249); M.L. Macomber - Ruth (No. 248);
Edgar M. Ward - Sail Maker (No. 279); S.J. Guy - By by, Papa (No 270); Fred
Free - Ready for a Walk (No. 267); A.H. Wyant - Evening (No. 283); T.A.
BROUWERS - Old Timer (No. 291); Louise H. King - portrait (No. 204); Benoni
IRWIN - portrait (No. 307); Leonard OCHTMAN -Moonlight (No. 315)...etc.
[bron: Brooklyn Daily Eagle 1 Dec 1889]

- Holbein Buildings: George Inness, Benoni IRWIN, Elliott Daingerfield, J.
Scott Hartley, C.C. Cookman, William M. Cary, F.S. LAMB, A.F. Bunner,
...etc.
[bron: Brooklyn Daily Eagle 11 Mar 1888]

- ...S.R. Koehler was the first lecturer in the course of practical talks
before the GOTHAM ART STUDENTS at 17 Bond street the other night. is talk
was on that he has written about in a huge and gorgeous volume that the
Cassels are publishing. The lecturers to secceed Mr. Koehler are Fred
Juengeling, who will speak on wood engraving; Charles Volkmar, keramics;
Roger Riordan, stained glass; S.C. Wheeler, textiles; and G.G. ROCKWOOD,
photography.
To-Day - a bright and talkative little sheet - says that Thomas B. CLARKE
has added Alfred KAPPES' 'Rent Day' to his collection. It is a thoroughly
American picture and will itself in the best of company. The paper also
states that Mr. KAPPES is teaching the Sunday class of GOTHAM STUDENTS. If
there is a Sunday class, it is a wonder that some virtuous person does not
complain. When all the groggeries and concert saloons are open, and all the
galleries, libraries and museums closed, what right have art students to
assemble for study or training on Sunday?
[bron: Brooklyn Daily Eagle 6 dec 1885]

- The GOTHAM ART STUDENTS report progress and request that Alfred Kappes,
instructor of the new Sunday class, be given the credit of teaching without
charge. It is so rare a pleasure to find a man whose consciousness of duty
well done is a sufficient reward for his work that this fact is cheerfully
recorded. The Sunday class is full in n umbers and interest. Walter SHIRLAW,
Frederick FREER, Kenyon COX and Max SCHWARZOTT are other instructors and the
president is John S. Sharp. Fred Juengeling, the wood engraver, who has
done as much as anybody to raise his art above the geeble, commonplace,
characterless methods in vogue before the esthablishment of the American
magazine, will lecture on wood engraving at the quarters of the students, 17
Bond street, NEW YORK, on or about the 0th of January. Messrs. Sutton and
Kirby of the American Art Galley, have offered tot the students the gross
receipts of that gallery on two successive Sundays in April, during the
exhibition of impressionistic works.
Professor EAKINS, of the Art Students' League, is continuing his
demonstrations of synthetical anatomy on Tuesdays, molding the muscles in
clay durectly on the bones of the human skeleton, then tracing them beneath
the skin of the living model. This is now a new way of teaching artistic
anatomy, and one that commends itself to the student more forcibly than the
analytical anatomy of the dissecting room hitherto in vogue.
[bron: Brooklyn Daily Eagle 27 dec 1885]

- TO LECTURE IN NEW YORK. Mr. Edwin H. Blashfield, of this city, will
lecture on Friday evening, 19th instant, before the GOTHAM ART STUDENTS,
Bond street, New York, on 'Paul Baury, His Life and Work'.
[bron: Brooklyn Daily Eagle 10 febr 1886]

- .. The GOTHAM ART STUDENTS will benefit by to-day's exhibition of the
paintings by the French impressionists at the American Art Galleries. The
rooms will be open drom 10 A.M. to 5 P.M., and admission will be reduced to
25 cents. If a Phillistine cannot extract a quarter's worth of fun out of
the thing he is hard to please. It is an exhibition that everybody should
see-once ...
[bron: Brooklyn Daily Eagle 18 April 1886]

- ...The GOTHAM ART STUDENTS are about to remove from their picturesque
though undeniably dingy quarters, in BOND STREET, to large, airy rooms at
659 Broadway, corner of Fourth street. The cast and life classes will work
on half time during the warm season, for the benefit of the stay at homes,
sessions being hold on Monday, Wednesday and Friday evenings. This earnest
little club has a considerable contingent of Brooklyn students.
The Art Students' league grows larger and stronger every year, and is
rapidly advancing to th eplace of foremost art school in this country. The
academies of NEW YORK and Philadelp[hia, the school at Cincinnati, the
normal and museum schools in Boston, have more room and a larger...etc.
[bron: Brooklyn Daily Eagle 20 June 1886]

- ...A lecture was give last evening before the GOTHAM ART STUDENTS by Henry
O. Avery, member of the American Institute of Architects. His subject was
the government school of arts in PARIS, of which he is a graduate, and the
interest of the discourse was heightened by an exhibition of photographs,
paintings and drawings by pupils of the school. The GOTHAM ART STUDENTS are
now in new quarters at 695 Broadway.
[bron: Brooklyn Daily Eagle 17 oct 1886]

- THE GOTHAM ART STUDENTS. Brooklyn Well Represented at the Annual Reception
and Exhibition.
Artistic New York and Brooklyn were well represented last evening at the
seventh (7th) anniversary reception and exhibition of the GOTHAM ART
STUDENTS' club. The reception took place in the new rooms of the Gotham,
corner of Broadway and Fourth Street, NEW YORK.
It was thoroughly artistic and informal, the guests and members helping
themselves to long pipes and cigarettes and...The exhibition was largely
made up of on oil studies, a few water color drawings and pencil sketches
giving variety to the display. Vigorously handled studies of landscape,
figures, still life and flowers thickly dotted the walls. Much of the work
was broad enough to be classed under the impressionist style of painting,
and the dash and freedom displayed in the handling of many of the studies
showed Gotham to be fully as progressive in its ideas as the Art Students'
League or the Brooklyn Art Guild.
Effectively arranged along the walls were examples of the brush work of
WIlliam M. CHASE, J. Carroll BECKWITH, Frank FOWLER, Bolton JONES, H.
Sinddon MOWBRAY, M.B. ODDENHEIMER FOWLER, H. DOLPH, C.Y. Turner, J.W.
Maynard, A. Rider, Robert C. Minor, A.H. Thayer, J.G. Brown, FREER, Frank
Currier, A.F. Bunner, Godney Bunce, Alfred Wear, Arthur Quartley, R. Swain
Gifford, Frank Jones, A. DOLPH, Rhoda Holmes Nichols, A.H. Wyant, GEORGE
INNESS, Herbert Denman, Walter Shirlaw, Van Boskirk and TRYON.
William M. CHASE exhibited three or four heads and a sunn little marine, one
of his heads showing a sketchy portrait of his artist friend Charles ULRICH,
painted against dark, broken background.
Gilbert Gaul...
[bron: Brooklyn Daily Eagle 29 Dec 1886]

- The GOTHAM ART STUDENTS made an interesting exhibit of life drawings and
compisition sketches by American students weorking in the PARIS schools, at
its rooms, 695 Broadway, last night.
[bron: Brooklyn Daily Eagle 27 maart 1887]

- ... The GOTHAM ART STUDENTS, who form a prosperous and useful order,will
resume work on the 3rd of October at their quarters, 697 Broadway, NEW YORK.
The instructors for the coming season will be H. Siddons Mowbray, B.R. FITZ,
F.W. Freer and Fred Moyalhan, and the course of study will include drawing
from he cast and life, painting, modelling and sketching in color, with
talks and lectures on technical and industrial art and exhibition of
studies, drawing, paintings and photographs. John S. SHARP is president of
the club and John Faber corresponding secretary...
[bron: Brooklyn Daily Eagle 11 sept 1887]

- ....The GOTHAM ART STUDENTS had a pleasant reseption at their rooms on
Thursday night, to commonorate their eight (8th) anniversay. Their cards of
invitation, with a goddess of art standing on hr dals, ready to award palms
to the deserving, were original and neat...
[bron: Brooklyn Daily Eagle 1 Jan 1888]

- ...The annual exhibition of the GOTHAM ART STUDENTS' work will be made
next Thursday. The school will remain open until the 1st of June. This is
the second season that is has been opened for day classes, and the result is
satisfactory...
[bron: Brooklyn Daily Eagle 6 May 1888]

- The GOTHAM ART STUDENTS have numbered 120 during the past season. Next
Winter the staff of instructors will include Siddons Mowbray, B.R. Firz,
Charles Mente, Edward Dowdall and B. West Clinedinst.
[bron: Brooklyn Daily Eagle 17 June 1888]

- ...The GOTHAM ART STUDENTS announce that they will conduet a cast class
this season, under direction of B.W. Clinedinst; the life classes will be
taught by Siddons Mowbray and B.R. Fitz; painting classes by Charles MENTE
and Amil Carlsen; preparatory painting class by Edward Dowdall; and there
will be elementary classes, an evening and an afternoon sketch class, a
Sunday painting class, talks on art by prominent painters and lectures on
technical and industrial art subjects. Tere will be a series of exhibitions
during the year...
[bron: Brooklyn Daily Eagle 16 sept 1888]

- ....Art never has any superfluity of encouragement in this country, and
artists are sometimes reduced to querr shifts for a living, but probably
most people are not aware of the fact that some of the students of the Union
League and of the GOTHAM ART SOCIETY make a good part of their living by
designing posters. It reminds one of the old tales of impecunious artists
who paid their bill at the inn by painting a new sign for it. The bills of
Palmer's unaugural play in Wallack's old house, 'Held by the Enemy', have
been liberally and very graphically, and blue and redly posted on the fences
and dead walls, and the thrilling tableaux depicted thereon are the work of
a student of the GOTHAM ART SOCIETY, who is earning his living by such
shifts as these while he works at his art. He went down pretty low at one
time and for a few weeks lunched at Mrs. Lamadrid's 1 cent coffee stands,
where the impecunious can obtain quite a substantial little snack for five
cents, but as he was tiring somewhat of the menu.....The GOTHAM ART SOCIETY
started as a social club in the rear of a little lager beer saloon down on
Broome street nine years ago, and the first of last week it gave a house
warming at its comfortable rooms on corner of Broadway and Fourth street. It
has turned into a sort of ART LEAGUE for students who mean business and have
neither time nor money to waste. The rich amateurs are not encouraged to
fill up the classes. WOMEN get as good instruction there as the men and
mingle freely with them in all the classes except the life nude, and for
this they have a separate class of their own.
the fees are so low that the poorest aspirant can share in the advantages
they offer, and it is altogether a practical, businesslike association.
They don't confine themselves to theatrical postrs by any means. The
managers of the Metropolitan Museum were so pleased with the drawings done
by the GOTHAM'S LIFE CLASS that they purchased several to be used in their
own life class as an example and also by way of stimulating the competitive
spirit of their students.
Siddons Mowbray, a pupil of Bonnat, is the instructor, and men like Fitz, Cl
inedinst and Dowdall assist him in various departments. They are to have a
series of lectures this Winter by C. Harriet HOSMER, Edwin BLACKFIELD,
Carroll BECKWITH, Kenyon COX, Mrs. Candace WHEELER, Rockwood, the
photographer, and others of that ..k(?), and there is an effort being made
to raise an endowment fund, so that he school may continue its small fees
and yet not be obliged to always keep trimmed so close up in the mind's eye.
[bron: Brooklyn Daily Eagle 4 nov 1888]

- W. Lewis FRASER is to lecture to the GOTHAM ART STUDENTS this week on 'The
Nude in Art', and Mr. Fitz will begin lectures on perspective to-morrow
night. Mr. Mowbray's class in painting from the nude will be open onl to
advanced pupils. On the 14th of December the club will have a benefit
concert at Steinway Hall, in which Mme Murlo Celli will take part.
[bron: Brooklyn Daily Eagle 11 nov 1888]

- The annual exhibition by the GOTHAM ART STUDENTS will be made next
Wednesday afternoon and night, at the students' quarters, 697 Broadway, NEW
YORK.
[bron: Brooklyn Daily Eagle 8 April 1889]

- Miss S. MARY NORTON, of 518 Greene avenue, who is one of the pupils of the
Art League and has also studied for two years in PARIS under Julien,
Colorossi and Contori will have a genre picture in the SALON this year and
two canvases un the universal exposition.
There was an exhibition of pupils' work at the rooms of the GOTHAM ART
STUDENTS on Wednesday. The association thrives under direction of H. Siddons
Mowbray, Charles Mente and W.B. Clinedinst, whose teachings have prodiced
excellent results. There are several Brooklynites among the students, and
the young ladies have done work that is full of promise....
[bron: Brooklyn Daily Eagle 14 April 1889]

- AN ART SCHOOL SOLD OUT.
The GOTHAM ART STUDENTS have closed their school because of insufficcient
support, and their books, photographs, etchings, casts and studio furniture
will be sold to-night at auction in their rooms, 697 Broadway, NEW YORK.
[bron: Brooklyn Daily Eagle 27 April 1889]

* * *
Erica

- Nicolaas GROENHART, geb. Hilversum 17-2-1864, loodgieter, zinkwerker,
overl.
Dordrecht 27-3-1910, tr. Petronella Wilhelmina MOLEMAN, geb. Aalsmeer
9-2-1865.
Wonende te Dordrecht (G521 1890-1917).
Kinderen o.a.:
1. Nicolaas GROENHART, geb. Utrecht 24-7-1892, electricien, naar Berlijn
31-121913, uit Berlijn 28-5-1914.
2. Petronella Wilhelmina GROENHART, geb. Dordrecht 13-11-1900.

- Henry Antoni BOLLEURS, geb. 's-Gravenhage 17-5-1866 (n.h.), tr. 26-2-1890
Sara Maria KROMME, geb. Edam 20-2-1865 (oud R.C.).
Wonende te Dordrecht (2e serie 1918-1937).
Kinderen o.a.:
1. Henri Arie Johannes Cornelis Matheus BOLLEURS, geb. Rotterdam 9-9-1904.
2. Margo Maria BOLLEURS, geb. 10-11-1894.

- Henry Antoni BOLLEURS, geb. Rotterdam 9-7-1890, tr. Rotterdam 13-1-1918
Maria HOFMAN, geb. 24-12-1893.
Kinderen o.a.:
1. Henry Antoni BOLLEURS (Harry), geb. Dordrecht 30-8-1919, overl. 9-7-1940
(begr. Dordrecht).

- Henry Antoni BOLLEURS, overl. voor mei 1949, tr. Elizabeth Catherina
JONES, woont te Dordrecht (1949).
Kinderen o.a.:
1. Harry Antoni BOLLEURS, geb. Liverpool ca. 1947, overl. Dordrecht
2-5-1949 (begr. Dordrecht).

- Heden overleed onzen geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwdvader, Grootvader
en
Oom Christianus van RIEMSDIJK, in den ouderdom van 82 jaar.
H. van Riemsdijk-Coerman
Bandoeng:
J.A. van Riemsdijk
J. van Riemsdijk- v.d. Geugten
J.A.L.M. van Riemsdijk
E. van Riemsdijk-Klein
en verdere familie
's-Gravenhage 11 December 1916.
Regentesselaan 282.
Algemeene kennisgeving
[NRC 1916_12_12_2_08]

- Aanbestedingen ....... Hedenmorgen werd door den architect B.H. BAKKER te
Hilversum aanbesteed het bouwen van een villa aan de Borneolaan aldaar.
Ingekomen 14 biljetten. Laagste inschrijvers N. Verhage en J. Voufelde te
Hilversum, voor f 17.285.
[Het Volk 1912_10_16_0_07 ]

- VERKOOPING (notaris P. de Booy te Amsterdam) een villa aan de Koningstraat
No 1-h hoek Wernerlaan te Hilversum, met prieel, schuur, broeikas en
vruchtboomen, groot 19 aren, 70 centiaren.
1) Villa groot 9 aren 36 c.a., bevattende 8 kamers, groote Serre, Badkamer
enz.
2) een bouwterrein hoek Koningstraat en Wernerlaan
[NRC 1920-10-24-1-12 ]

- Wegens vertrekt naar Indie te huur te Hilversum .... een in 1920 door
architect J. London ontworpen villa in het Nimrodpark ....
[NRC 1921-04-10-1-14 ]

- Veiling te Hilversum... de villa CORVILL met schuur, erf en tuin aan de
Steijnlaan nummer 1 hoek 's Gravelandscheweg te Hilversum sectie E no 4803,
solide gebouwd onder architectuur van den Heer Salm. De villa bevat beneden:
hall, 3 kamers, serre, provisiekamer, keuken en bijkeuken, 1e verdieping: 2
groote en 2 kleine kamers met garderobe en badkamer, 2e verdieping:
dientbodenkamer en ruime zolder.
[NRC 1921-02-27-1-12 ]

- Veiling te Hilversum.
Notaris J.B. Luykx te Hilversum ... villa CORRY, stalling, koetsierswoning,
erf en tuin aan den 's-Gravelandscheweg 76a en 76b te Hilversum ... vila
bevat 18 kamers, is van moderne installaties en gemakken voorzien...
[NRC 1921-01-23-1-12 ]

- Heden overleed... Pieter van Exter, 61 jaar.
Hilversum: G. van Exter-Strijbis
Shanghai: B. van Exter, W.M. van Exter-Russell
Blitar: C.G. de Braconier-van Exter
A. de Braconier
Delft: P. van Exter, A.M. van Exter-Hoogerduijn
Oostburg: A.M. Beyerle-van Exter
G.J.. Beyerle
en Kleinkinderen
Hilversum, 20 October 1922. Borneolaan 7.
Geen bloemen...etc.
[bron: NRC 1922-11-01-2-11 ]

- Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze geliefde Zoon, Broeder,
Behuwdbroeder en Oom Adrianus Houttuijn PIEPER, in den ouderdom van 44 jaar.
Wed. M.F. Pieper-Houttuijn
Zeist: C. Kotting-Pieper
H.C. Kotting en Kinderen
Malang: H.P. Pieper, I. Pieper-van Eps en Kind
Vevey: A. Ritzmann-Pieper, E. Ritzmann en Kind
Mercedes-Corrientes Argentinie: M.F. Pieper
Hilversum, 9 November 1923.
Borneolaan 27.
Bezoeken kunnen niet worden afgewacht.
De teraardebestelling zal plaats hebben op Dinsdag 13 November 1923 op de
Algemeene Begraafplaats te Hilversum. Vertrek 12.30 uur van het sterfhuis.
Volstrekt eenige Kennisgeving.
[NRC 1923-11-12-2-08 ]

- De Heer en Mevrouw F. van der Graaf-Frost Helmsing geven kennis van de
geboorte van hun Zoon Eric Pieter.
Hilversum, 30 Januari 1924, Borneolaan 29.
[NRC 1924-01-30-2-07 ]

- Gevraagd tegen 1 Feberuari een nette DIENSTBODE lieft een Larensche, als
meid-alleen. Goed kunnende koken en netjes werken. Zich te vervoegen 's
avonds na 7 uur, Borneolaan No. 13, Hilversum.
[Het Centrum 1924-12-31-04 ]

- Hilversum (notaris de Haan) de riant gelegen onder architectuur van De
Clercq gebouwde VILLA met garage, schuur, erf en tuin aan den Utrechtschen
Straatweg no 93 te Hilversum bevattende: hall, vestibule, eetkamer,
woonkamer, studeerkamer, linnenkamer, keuken, bijkeuken en dienkeuken;
boven: 7 kamers, badkamer en donkere kamer, daarboven: zolder en 2
slaapkamers.
[NRC 1924-04-19-2-11 ]

- Heden ontvingen wij het treurige bericht van het overlijden van onzen
geliefden Zoon, Broeder, Behuwdbroeder en Oom de Heer Hendrik Paulus Pieter
PIEPER, Kapitein der Infanterie O.I.L., Echtgenoot van Mevrouw Irma van Eps,
in den ouderdom van 44 jaar te Lahat (Sumatra) op 3 Maart 1925.
Hilversum: Wed. A. Pieper-Houttuijn
Zeist: C. Kotting-Pieper
H.C. Kotting en Kinderen
Vevey: A. Ritzmann-Pieper, E. Ritzmann
Mercedes (Corrientes): M.F. Pieper
Hilversum, 5 Maart 1925.
Borneolaan 27. Volstrekt eenige kennisgeving.
[Het Vaderland 1925-03-07-2-04 ]

- HILVERSUM. TEHUIS VOOR OUD-VERPLEGENDEN. Gisteren is aan de Borneolaan het
eerste tehuis voor oud-verpleegden geopend. Nadat enkele meisjes een
welkomstlied hadden gezongen heeft de heer Th. HAMMES een rede
uitgesproken. Hij heette de vertegenwoordigers van Rijk, provincie,
gemeenten en vereeningingen welkom en zeide dat de opening van dit tehuis in
villa ARDJOENO de kroon is op een werk van 17 jaar. Spr. ging vervolgens de
wordingsgeschiedenis van het tehuis na.
Het tehuis bevat een ruime eetzaal, salon met serre en terras, kamers voor
personeel, 20 woonvertrekken voor oud-verplegenden en één ziekenvertrek.
Mevrouw BLOMMENDAAL is tot directrice en mej. CLAUS tot hoofd van de
huishouding aangesteld. De directrice wordt bijgestaan door een commissie
van toezicht...etc...etc. Na de redevoeringen is het mooie gebouw
bezichtigd.
[NRC 1926-05-09-1-03 ]

- UIT HET GOOI. Gemeenteraad van Hilversum. Aan de Borneolaan heeft villa
ARDJOENO de bestemming gekregen van een tehuis voor oud-verplegenden. De
instelling uitgaande van den Ned. Bond voor Ziekenverpleging is officieel in
tegenwoordigheid van tal van autoriteiten Zaterdagmiddag geopend.
[Het Centrum 1926-05-12-07 ]

- STICHTING T.O.V. Tehuis en huisvesting voor Oud-Verplegenden van den Ned.
Bond voor Ziekenverpleging. Jaarvergadering Zaterdag 5 Febr 2 1/2 uur.
Villa ARDJOENO, Borneolaan 13 Hilversum. Agenda: Verslag, Rekening en
verantwwording. Het Bestuur.
[bron: NRC 1927-02-01-2-12 ]

- ... Hilversum: Mevr. J. Boers-Banga, Borneostraat 18 ...
[NRC 1929-09-17-1-10 ]

- ir. L.C. Westhoff, Hilversum, Borneolaan 29.
[Vaderland 1929-02-20-2-07 ]

- Na een zeer langdurige lijden overleed heden onze lieve Zuster,
Behuwdzuster en Tante Catharina Margaretha JONKER, oud-verpleegster, in den
ouderdom van 68 jaar.
Uit aller naam: Mr. L.F. Melchior, executrice-testamentair
Hilversum, 27 Juni 1932. Borneolaan 13.
Bezoeken kunnen niet worden afgewacht.
De crematie zal plaats hebben Woensdag 29 Juni a.s. op Westerveld halte
Driehuis, na aankomst van trein 10.41 uur.
[bron: Vaderland 1932_06_28_2_04 ]

- Indische dienst. Verlof :
C. Op 't Land, olt. genie, Hilversum, Borneolaan 18;
[Vaderland 1935_05_10_2_06 ]

- DE INBRAKEN TE HILVERSUM. Arrestaties in een pension. Dezer dagen hebben
we bericht omtrent een tweetal inbraken te Hilversum, waarbij een groot
aantal voorwerpen waren ontvreemd. De daders en de medeplichtigen zijn thans
aangehouden in een pension in de Borneolaan te Hilversum. Aldaar is een
aantal voorwerpen..etc.
[Vaderland 1938_09_14_1_03 ]

- De Hilversumsche recherche heeft een 29-jarigen bewoner van de Borneolaan
gearresteerd wegens verduistering en valschheid in geschrifte. Hierdoor had
hij zich ten nadeele van de gemeente Hilversum een bedrag van ruim 5300
gulden toegeëigend. De fraude loopt over een tijdvak van anderhalf jaar,
doch werd voornamelijk in den loop der laatste maanden gepleegd. De
aangehoudene heeft bekend.
[Vaderland 1941_06_10_1_03 ]

- GROOTBOEKINSCHRIJVINGEN
Naam - Rek. nr. - % - Vruchtgebruik
* ERFGENAMEN DR. BENJAMIN G.E.W. VAN DUGTEREN 004.007.94 2,5 N
* VERENIGING HET ORANJEFONDS TE DUBBELDAM 004.008.15 2,5 N
* JULIUS D. VRIESENDORP 022.008.44 2,5 N
* ABIGAEL M. BRUSSAARD TE DORDRECHT 002.003.20 2,5 N
* VICARIE SLINGELANDTS CAPELLE TE DORDRECHT 004.006.19 2,5 J
* VICARIE GEFUNDEERD OP DE ST. ODULPHUS CAPELLE STAANDE IN DE GROOTE KERK TE
DORDRECHT 004.006.20 2,5 N
* STICHTING "HET GRAVENFONDS" TE DORDRECHT 054.003.36 2,5 N
* STICHTING "HET GRAVENFONDS" TE DORDRECHT 054.003.60 2,5 N
* STICHTING "HET GRAVENFONDS" TE DORDRECHT 054.003.61 2,5 N
* VICARIE COULSTERKAPEL TE DORDRECHT 054.034.06 2,5 N
* STICHTING DORDRECHTSE ALG. WINKEL ETALAGE TENTOONSTELLING TE DORDRECHT
004.007.063 N
* VERNES, NALATENSCHAP VAN WIJLEN TOBIAS 972.000.56 2,5 N
[http://www.dsta.nl/index.cfm?menu2=18&defaultcontent=24&introtext=&template
=]

- Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Tobias
Achternaam Vernes
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 352-383
Bladzijde 2296
Geboortejaar 1823
Deel 15

- In aansluiting aan het bericht, voorkomende in de Nederlandsche
Staatscourant van 17 April 1912, brengt de minister van buitenlandsche zaken
in de Stct. ter algemeene kennis, dat bij Koninklijk Besluit de heer J. VAN
TIJEN benoemd is tot consul der Nederlanden te Port Arthur (V.S.A.) buiten
bezwaar van 's lands schatkist. Aan den heer VAN TIJEN kan in het
Nederlandsche geschreven worden. Het ressort van het consulaat omvat den
staat Texas, met uitzondering van Galveston en omstreken.
[NRC 1912_12_22_0_01 ]

- Heden overleed tot onze groote droefheid, onze Schoonzoon en Zwager
Jacques Willem FRANCKEN.
Haarlem: Wed. M. Bock-Verbeek
Parigueux: W.D.H. Bock
Haarlem: V. Bock
Baarn: M.A.J. op ten Noort-Bock, Jhr G.C. Op ten Noort
Madan: H. van Tijen-Bock, W.H. VAN TIJEN
Arnhem: J. Bock
Volstrekt eenige kennisgeving.
[NRC 1914_01_27_2_11 / 1914_01_26_0_11 ]

- Mevrouw de Wed. W.M. VAN TIJEN-LAAN en de Heer en mevrouw Mr. J.J.L. NOLST
TRENITÉ-van Rossem betuigen hun hartelijken dank voor de bewijzen van
belangstelling bij het huwelijk hunner kinderen ondervonden.
Hilversum/Rotterdam, 29 Juni 1916.
- Getrouwd H.W. van TIJEN w.l. en Dini NOLST TRENITÉ, Amsterdam/Rotterdam 29
juni 1916.
De heer en mevrouw Van Tijen-Nolst Trenite betuigen hun hartelijken dank
voor de bewijzen van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden.
[NRC 1916_06_29_2_07 ]

- (advert.) NV Maatschappij tot Expoitatie v/h Restaurant POLMANSHUIS
gevestigd te Amsterdam...aandelen...Willeumier, Van Tijen & Van Laer re
Amsterdam en te Wormerveer
[NRC 1914_03_18_3_08 ]

- Noord-Holland. Amsterdam. Geslaagd van de eerste H.B.S.:
J.R. van TIJEN, van Hilversum;
[Het Centrum 1916_08_07_0_08 ]

- NV Holland Texas Hypotheekbank...aandelen... Vertegenwoordiging van de
Directie te Port Arthur, Texas: Jan VAN TIJEN, Mr. C. Droogleever Fortuyn.
[het Centrum 1915_06_03_0_04 ]

- LEGER EN VLOOT. jongelingen in aanmerking tot benoeming tot adelborst te
Willemsoord: R. VAN TIJEN.
[het Centrum 1910_08_22_0_04 ]

- De Heer en Mevrouw ROLAND HOLST-VAN TIJEN en de Heer en Mevrouw De
Meester-Obreen danken voor de belangstelling, aan hen en hunne kinderen bij
het huwelijk betoond. Hilversum/Rotterdam, 26 October.
[NRC 1916_10_26_2_07 ]

- Deli-Maatschappij...De heer VAN TIJEN keerde van verlof aan het hoofd der
administratie terug, waarna de heer van IJzeren als inspecteur optrad in de
plaats van den heer Holnecken, die met verlof onderweg is. De heer Ch. Roëll
bleef inspecteur en de heer Andreae secretaris...etc.
[NRC 1916_04_28_1_07 ]

- De luitenants ter zee 3e kl P.J.M. Cikot en R. VAN TIJEN zijn in de
directie der marine te Willemsoord geplaatst aan boord van het voor het
eskader in Oost-Indie bestemde pantserschip De Ruyter.
[NRC 1915_08_02_1_02 ]

- Luitenants ter zee 3e klasse: R. VAN TIJEN, 3 Augustus geplaatst aan boord
van Hr. Ms. De Ruyter; P.J.M. Cikot, 3 Augustus geplaatst aan boord van Hr.
Ms. De Ruyter;
[NRC 1915_07_30_1_07 ]

- SUMATRA EN OMGEVING. De Deli Planters Vereeniging ... Het planterscomite
bestond als gevolg der verkiezing op de algemene vergadering in Mei 1913 uit
de heeren W.H. VAN TIJEN, voorz; L. Weigrand, J.J.C. de Knokke van der
Meulen, R. Maclean en D.W. Kappelie...
[NRC 1914_07_13_0_15 ]

- De heden te Amsterdam gehouden jaarlijksche algemeene vergadering van
aandeelhouders in de Deli Spoorwegmaatschappij heeft de balans met de winst
en verliesrekening goedgekeurd en het dividend bepaald op 15 pct. De heer
W.H. van TIJEN werd als lid van het plaatselijk comite te MEDAN herkozen. In
de vacature in dat comite werd de heer E. Goldenberg definitief gekozen. Het
voorstel...etc.
[NRC 1914_05_28_]

- De adelborsten 1e kl ... R. van Tijen .... die 20 dezer overgeplaatst
worden aan Hr. Ms Kortenaar, komen of blijven dan te Nieuwediep in
station...
[NRC 1913_12_12_1_02 ]

- Deli Maatschappij... De heer W.H. van TIJEN werd benoemd tot
hoofdadministrateur in Deli.
[NRC 1913_04_08_1_07 ]

- De Sumatra Post verneemt dat de heer Sleener om gezondsheidsredenen
binnenkort zal aftreden als administrateur van de Deli Maatschappij, om zich
tot herstel van gezondheid met verlof naar Europa te begeven. Als tijdelijk
administrateur zou optreden de heer M.H. VAN TIJEN (=W.H.?), secretaris der
maatschappij.
[NRC 1911_09_16_2_09 ]

- Heden overleed in den ouderdom van 7 jaren, mijn gelioefde Echtgenoot
Gerrit Willem Hendrik van TIJEN. Mede uit naam van Kinderen, Behuwd- en
Kleinkinderen,
Wed. C. VAN TIJEN-STEIJGER
Haarlem, 13 April 1911.
Eenige en algemeene kennisgeving.
Wegens buitenlandsche betrekkingen eerst heden geplaatst.
[NRC 1911_04_19_2_07 ]

* * *
Erica

* * *

- Een piëteitvol werk. Versiering van de oorlogsgraven.
Medewerking der bloemisterij.
Bezoek aan rustplaatsen van hen die vielen.
... De tocht ging allereerst naar de algemeene begraafplaats te DORDRECHT,
waar plaatselijke autoriteiten ter begroeting op de begraafplaats aanwezig
waren. Eerbiedig groette het gezelschap de graven der gesneuvelden Duitsche
en Nederlandsche militairen. Stram in de houding bracht de Duitsche kapitein
Pohlenz den gevallenen het eere-saluut; de aanwezige leden der N.S.D.A.P.
groetten met opgeheven arm, terwijl de overige leden van het gezelschap met
ontbloot hoofd bj de graven toefden.
Gescheiden van elkaar liggen hier 139 Duitsche en ongeveer 100 Nederlandsche
militairen.
Een plaatselijk comite heeft hier voor grafsteenen gezorgd. Een kleed van
bloemen is over de graven gespreid, welke met liefde en toewijding zijn
geplant. Er staan hier geraniums, agratum, africanen, sedums, lobelia's,
calceolaria's, margrieten en salvia's.
De tocht ging daarna verder naar DUBBELDAM. Hier bevindt zich een kleiner
graf van Nederlandshce militairen. Bij den ingang der begraafplaats verheft
zich tegen een wondermooien achtergrond, die rijk is aan natuurschoon, een
klein steenen monument. Het is opgericht oor de kameraden van hen, die hier
vielen. De inscriptie is kort, doch alleszeggend: Aan onze gevallen
kameraden.
De graven zijn keurig verzorgd. Met opzet is veel ruimte op de graven
onbeplant gelaten, zoodat ook familieleden en anderen er hun bloemen kunnen
brengen. Het is een echt soldatenkerkhof, eenvoudig doch ontroerend. Op
ieder graf ligt de helm van den gesneuvelde.
Verder ging het naar 's-Hertogenbosch....
[Het Vaderland 1940_08_13_1_03 ]

-TERAARDEBESTELLING Jhr. Mr. J.C. STOOP (geb. 18-2-1867; KB 3-6-1935
verheven Ned. adel).
Onder groote belangstelling,vooral uit financieele en industrieele kringen,
is hedenmiddag op de Algemeene Begraafplaats te Dordrecht het stoffelijk
overschot van jhr mr J.C. STOOP, oud-directeur der Twentsche Bank te
Dordrecht en president-commissaris van eenige industrieele en financieele
ondernemingen in den GRAFKELDER van de familie STOOP bijgezet. Nadat twee
zwagers van jhr. Stoop de gevoelens van de familie hadden vertolkt, heeft de
heer Ch. REDELÉ namens de directie en commissarissen van de N.V.
Biscuitfabriek VICTORIA te Dordrecht een woord van waardeering en
hoogachting tot den overleden president-commissaris gesproken .... K. Lotsy
... mr H. Heuvelink .... P. Barendzen ...etc.
[Het Vaderland vrijdag 1939_12_22_2_03 ]

- Heden ontsliep in vrede na een kortstondige ongesteldheid Mevrouw
Alexandra Rudolphine 't HOOFT in den ouderdom van 70 jaar.
Ermelo - Veldwijk, 5 Dec. 1939.
Namens de familie: S.F.H.J. BERKELBACH VAN DER SPRENKEL
Volstrekt eenige kennisgeving.
De teraardebestelling is vastgesteld op Zaterdag 9 December op de Algemeene
begraafplaats te Dordrecht om 2 uur.
[Het Vaderland 1939_12_07_2_03 ]

- Tot onze droefheid overleed heden zacht en kalm, in het Diakonessenhuis
Bronovo onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mevrouw Pieternella
Cornelia VREEBURG weduwe van den heer H. SPITS in den ouderdom van ruim 86
jaar.
[Van der Kloet, Cheriex, Carpentier Alting]
De teraardebestelling zal plaats hebben Dinsdag 7 November a.s. te 12 uur op
de Algemeene begraafplaats te Dordrecht.
[Het Vaderland 1939_11_04_2_04 ]

- BEGRAFENIS ZEE-MILICIEN HOFMAN.
Slachtoffer van de Willem van Ewijck.
Op de Algemeene begraafplaats te Dordrecht is met militaire eer en onder
enorme belangstelling het stoffelijk overschot van den zee-milicien HOFMAN,
een van de omgekomenen bij de ramp met Hr Ms. 'Willem van Ewijck' ter aarde
besteld....etc.
[Het Vaderland 1939_09_21_1_03 ]

- Onder buitengewoon groote belangstelling is gistermiddag op de Algemeene
begraafplaats te Dordrecht ter aarde besteld het stoffelijk overschot van
den K.L.M.-werktuigkundige A. WAPPEROM, die eveneens bij de ramp met de
Flamingo zoo noodlottig on het leven kwam...etc.
[Het Vaderland 1937_08_03_1_01 ]

- Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Zuster, Behuwdzuster
en Tante Barbera Catharina KOK weduwe F.E. PIEREN in den ouderdom van 90
jaar.
Uit aller naam: Cato L. KOK
's-Gravenhage 3 Juni 1937. Snelliusstraat 34.
De teraardebestelling zal plaats hebben Zaterdag a.s. twee uur op de
Algemeene begraafplaats te Dordrecht. Vertrekt van het sterfhuis te twaalf
uur. Volstrekt eenige kennisgeving.
[Het Vaderland 1937_06_04_2_04 ]

- J. WOLTER VAN HERWAARDEN +.
(71 jaar, overl. Amsterdam, directeur NV Eerste Nederlandsche Scheepsverband
Mij, geb. 17-5-1866 te Dordrecht, lid gemeenteraad Dordrecht juli 1911-sept
1916, begraven te Dordrecht za 22 mei 1937)
[Het Vaderland Woensdag 1937_05_19_2_06 ]

- Op de Algemeene begraafplaats te Dordrecht is vanochtend in allen eenvoud
ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den heer A.A. WILTON VAN
REEDE, die dezer dagen op 80-jarige leeftijd te DELFT is overleden. Slechts
enkele familieleden en employes, die onder den heer WILTON VAN REEDE te
Papendrecht hebben gewerkt, woonden de plechtigheid bij. De schoonzoon van
den overledene, de heer WESSELMAN uit Rotterdam, heeft voor de
belangstelling dank gezegd.
[Het Vaderland donderdag 1937_02_04_2_07 ]

- Dr. H.D. VERDAM +.
(rector Dordtsche gymnasium mei 1918- maart 1934 (opvolger A.H. KAN),
tijdelijk leraar oude talen gymnasia Leiden en Dordrecht (1903), leraar
gymnasium Leeuwarden 1904-1913, rector gymnasium Sneek 1912-1918; geboren
Leiden 15-5-1876; begr. zaterdag 9/1 te Dordrecht)
[Het Vaderland woensdag 1937_01_06_2_07 ]

- BEGRAFENIS DER SLACHTOFFERS VAN DE 'LIJSTER'.
Het stoffelijk overschot van vier slachtoffers van de Lijster nl van de
heeren L. HAUTZMAYER (begr. Weenen), ir. VAN DONKELAAR (begr. Dordrecht),
VAN BEMMEL (begr. Amsterdam) en J. VERKERK (begr. Katwijk aan Zee) wordt
zondag per Batavierboot te Rotterdam verwacht...etc.
[Het Vaderland 1936_12_12_2_03 ]

- In treffenden eenvoud is gistermiddag op de Algemeene begraafplaats te
Dordrecht ter aarde besteld het stoffelijk overschot van ds D. BINS jr. in
leven predikant der Ned. Herv. gemeente aldaar. Groot was de belangstelling
voor deze in stroomenden regen voltrokken plechtigheid...etc.
[bron online-krant: Het Vaderland 1936_12_06_0_03 ]

- Gistermiddag is een meisje, de vijftienjarige A. BROOS uit Dordrecht, op
den onbewaakten spoorwegovergang aan den Kilweg te DUBBELDAM door een
passeerende trein gegrepen en op slag gedood. Het lijk werd door de politie
naar de Algemeene begraafplaats te Dordrecht vervoerd.
De uit Dordrecht komende trein had een half uur vertraging.
[bron online-krant: Het Vaderland 1936_09_18_1_01 ]

- Op de Algemeene begraafplaats te Dordrecht is gisteren ter aarde besteld
het stoffelijk overschot van wijlen den heer Jac. VAN WAGENINGEN voorzitter
van het bestuur van Dordrechts Museum en penningmeester van het
teekengenootschap PICTURA ... etc. [E.H. de Koning, mr. P. Blusse van
Oud-Alblas, B. van Bilderbeek, dr F. Delhez, A. Kunst, neef J. van
Wageningen]
[Het Vaderland 1936_06_04_2_06 ]

- Heden overleed in den ouderdom van 80 jaar Carel Christiaan UITTENBOGAARD.
weduwnaar mevr. M.P.F. Springer, eerder weduwnaar mevr. M.C.W. van de Weg
... Morks, van Houten, Steensma ... teraardebestelling Za 7 Maart op de
Algemeene begraafplaats te Dordrecht des namiddags 3 uur.
[Het Vaderland 1936_03_05_2_04 ]

- Onder groote belangstelling is vanmiddag op de Algemeene begraafplaats te
Dordrecht ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den heer A. VAN
DRIEL, in leven aannemer van groote bouwwerken en directeur van de Bouw- en
Beton Mij v.d. P. van Driel te DORDRECHT, die vorige week op 53-jarigen
leeftijd in Den Haag is overleden...etc.
[Het Vaderland 1935_10_14_0_03 ]

- BEGRAFENIS dr A.J. VAN DE VEN.
Op de Algemeene begraafplaats te Dordrecht is onder zeer groote
belangstelling gistermiddag stoffelijk overschot van dr A.J. VAN DE VEN aan
den schoot der aarde toevertrouwt. Onder de overtallige aanwezigen bevonden
zich deputaties van verschillende Dordtsche muziekvereenigingen o.a. van het
fanfarecorps, de harmonievereeniging VOLHARDING, het mannenkoor CAECILIA en
de Liedertafel Zanglust, alle met hun dirigenten en hun omfloersten vaandel,
die den overledene als muziekliefhebber den laatsten groet kwamen
brengen....muziekschool...zangkoor oud-katholieke gemeente.. in den
rouwstoet kwamen mee de muziekvereniging DE BAZUIN, waarvan de overledene
voorziter was. Enkele leden fungeerden als slippendragers. De baar was
bedolven onder bloemen van ... L.F. Dooremans, E. Erdelmann, ir. J.A.L.
Bouma, B. van Bilderbeek, J.C. Vrolijk, pastoor A. de Vrij, de Meel.
[Het Vaderland 1935_08_21_2_06 ]

- Op de Algemeene begraafplaats te Dordrecht is gisteren ter aarde besteld
het stoffelijk overschot van ds J.J. DE KAT ANGELINO, den op 79-jarigen
leeftijd te DUBBELDAM overleden emiritus predikant van DEIL.
Op de begraafplaats waren o.m. aanwezig mr. W.M. KOLFF, burgemeester van
Deil en Enspeyk, de heer C.J. SCHROOT, vertegenwoordiger van den kerkeraad
der Ned Herv gemeente aldaar, en de heer H. WIERSMA, oud-hoofd der school te
Deil. Aan de groeve heeft de burgemeester van Deil namens den kerkeraad van
die gemeente den overledene herdacht.
De heer J.A. Haag, scriba van de classis Bommel, getuigde aan de groeve, 30
jaar lang met denoverledene in den Tielerwaard te hebben samengewerkt. Hij
merkte op, dat ds. DE KAT ANGELINO de leidende persoonlijkheid van de
classis was en veel verdiensten heeft verworven voor maatschappelijk en
kerkelijk werk. Ds. Meyer uit Dubbeldam....etc.
[Het Vaderland 1935_04_09_1_06 ]

- Heden den 24-11-1913. Ten verzoeke van GERARD VRIND, leeraar in de oude
talen, wonende te 's-Gravenhage, ten deze domocilie kiezende aldaar aan de
Molenstraat no 18 ten kantore van de Advocaten en Procureurs mrs. LIMBURG en
DE KANTER van wie mr. Jan Willem de Kanter door mijn requirant tot zijn
procureur gesteld wordt en als zoodanig voor hem zal optreden.
Heb ik WILLEM JOHANNES BIKBERGEN, eerste deurwaarder bij de
Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, wonende en kantoor houdende
aldaar aan de Wagenstraat no 38a (of 88a).
Gedagvaard. LUCAS VRIND, laatstelijke gewoond hebben te 's-Gravenhage doch
thans afwezig en zonder bekende woon- of verblijfplaats, mitsdien min
exploit doende door aanplakking van een afschrift dezes aan de hoofddeur van
de vergaderplaats des Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage en aan het
huis dier gemeente, terwijl gelijk afschrift door mij deurwaarder is
overgeven aan den E.A. Heer Officier van Justitie bij gemelde Rechtbank,
doende ik deurwaarder mijn exploit te diens parkette in het paleis van
Justitie aan het Korte Voorhout No 11 te 's-Gravenhage, alwaar ik sprak met
en afschrift dezes liet aan Z. E.A. Mr. J.J. CARSTEN, Officier van Justitie
in persoon, door wien het origineel van dit exploit met gezien is geteekend,
terwijl eindelijk dit exploit zal worden geplaatst in het dagblad De
Avondpost verschijnende te 's-Gravenhage en in hte dagblad De Neiuwe
Rotterdamsche Courant verschijnende te Rotterdam.
Om op Donderdag den 26-2-1914 des voormiddags te half 11 ure, te verschijnen
ter openbare burgerlijke terechtzitting van de Arr.Rechtbank te
's-Gravenhage Tweede Kamer, gehouden wordende aldaar in het Paleis van
Justitie aan het Korte Voorhout No 11.
Ten einde: Aangezien gedaagde, broeder van deneischer, geboren te ZUID-LAREN
den 23-2-1873 laatstelijk heeft gewoond te 's-Gravenhage aan de Buys
Ballotstraaat nummer 17 en deze woonplaats, zonder orde op zijne zaken te
hebben gesteld of volmacht tot het waarnemen daarvan te hebben gegeven,
heeft verlaten in Januari 1910 door op den 21sten Januari 1910 met het
stoomschip 'PRINS WILLEM II' als passagier uit Amsterdam te vertrekken naar
West-Indie;
Aangezien dit schip daar nimmer is aangekomen en de laatste tijding die van
dit schip is ingekomen, is die van het passeeren van Quessant op 23 Januari
1910;'
Aangezien sedert geenerlei bericht is ingekomen waaruit van zijn in leven
zijn of overlijden blijkt;
Aangezien er alzoo meer dan drie jaren zijn verloopen sedert zijn vertrek en
er dus rechtsvermoeden van overlijden en aanzien van voormelden LUCAS VRIND
kan worden uitgesproken;
Aangezien eischer bij beschikking van de Arr-Rechtbank te 's-Gravenhage van
den 10-1-1913 verlof heeft verkregen om den gedaagde bij eene openbare
dagvaarding loopende op een termijn van drie maanden voor de ze Rechtbank op
te roepoen;
Aangezien bij exploit van deurwaarder BIKBERGEN van 22-2-1913 de gedaagde is
opgeroepen om ter terechtzitting van den 29-5-1913 in persoon of door iemand
van zijnentwege van zijn aanwezen te doen blijken, welk exploit krachtens de
zooevenvermelde beschikking is aangekondigd in de dagbladen de NRC van
25-2-1913 en De Avondpost van 24-2-1913;
Aangezien echter op genoemde terechtzitting gedaagde noch in persoon noch
door iemand vanzijnentwege is verschenen of van zijn aanwezen heeft doen
blijken;
Aangezien de Rechtbank daarop bij vonnis van den 12-6-1913 akte der
niet-verschijning van den gedaagde heeft verleend en den eischer verlof
heeft verleend om op dezelfde termijnen en met inachtneming van dezelfde
formaliteiten als waarop de eerste dagvaarding is gedaan eene tweede
openbare terechtzitting te doen;
Aangezien bij exploit van deurwaarder W.J. BIKBERGEN van 14-7-1913, welk
exploit is aangekondigd in de dagbladen de NRC van 15-7-1913 en de Avondpost
van 15-7-1913, de gedaagde voor de tweede maal is opgeroepen, thans om ter
terechtzitting der Rechtbank van 16-10-1913 in persoon of door iemand van
zijnentwege van zijn aanwezen te doen blijken;
Aangezien echt op bedoelde terechtzitting gedaagde noch in persoon noch door
iemand van zijnentwege is verschenen of van zijn aanwezen deed blijken;
Aangezien de Rechtbank daarop acte van die niet-verschijning gevende, bij
vonnis van 30-10-1913 den eischer verlof heeft verleend om op denzelfden
termijn en met inachtneming van dezelfde formaliteiten als waarop de eerste
en tweede dagvaarding zijn gedaan een derde dagvaarding te doen;
Mitsdien in persoon door iemand van zijnentwege van zijn aanwezen te doen
blijken, bij gebreke waarvan de eischer zal concludeeren dat het der
Rechtbank behage te verklaren dat er regtsvermoeden van overlijden ten
aanzien van gedaagde LUCAS VRIND bestaat sedert 23-1-1910, kosten rechtens.
De kosten dezes zij f 1,50 buiten schrijfloon, verschotten en visa.
(getekend) Bikbergen, deurw.
Gezien De Officier van Justitie, bij de Arr-Rechtbank te 's-Gravenhage (get)
J.J. CARSTEN
[NRC 1913_11_25_1_04 ]

- NAAR DE MISSIE.
Zooals het 'Huisgezin' mededeelt, zijn Vrijdag jl zes eerw. Zusters
Ursulinen uit het klooster Mariaoord te VUGHT maar de missie van
Nederlandsch-Indie vertrokken, met het stoomschip KAWI, terwijl drie Zusters
nog deze maand met de WILIS naar Ned.Indie zullen vertrekken, daar er op de
KAWI geen plaats meer was voor alle negen Zusters. Deze religieuzen zijn
bestemd voor de huizen der Ursulinen te Noordwijk (Batavia), Buitenzorg,
Soerabaja, Malang en Bandoeng.
De namen der Religieuzen zijn:
* Mère Fernanda (DICKHAUS), Munster; [per Kawi]
* Mère Bernard (Maucel), Mortain; [per Kawi]
* Mère Hedwig (Schultes), Keulen; [per Kawi]
* Mère Angela (BAL), Amsterdam;
* Mère Cordula (VAN DER A), Den Haag; [per Kawi]
* Mère Agnes (VAN HOUTS), Deurne; [per Kawi]
* Mère Berchmans (VAN GOG), Deurne; [per Kawi]
* Soeur Angeline (FLEUREN), St. Anthonis;
* Soeur Elisabeth (VAN HELVOORT), Vlijmen;
Deze kleine kolonie zal een groote aanwinst zijn voor de huizen op Java,
daar de Zusters ook 4 aken middelbaar onderwijs meebrengen, daarenboven een
goede gezondheid, jeugdigen krachten en een grooten ijver.
De afscheidsplechtigheid in de kapel van Mariaoord Vrijdagochtend was zeer
indrukwekkend. De weleerw. pater Merten S.J., missionaris in Ned-Indie,
thans met verlof hier te lande (vertoevende in het retraitehuis te VUGHT),
deelde aan de vertrekkende Zusters de Missiekruisen uit en gaf haar voor het
laatst den zegen met het Allerheiligste.
[Het Centrum 1913_11_04_0_03 ]

- HUWELIJKS-BELEMMERING. Het Handelsblad meldt:
Men herinnert zich de twee zusters ROSA en JOSEPHA ? ... Zij waren eigenlijk
minder dan twee zusters: zij vormden samen een tweelingzuster, een
twee-eenheid, die men in wetenschappelijke taal aanduidt met:
eusomphaliaansche pygophaag. Het zusterpaar is dezer dagen te PARIJS
aangekomen, per zelfden trein, om gezamenlijk uit haar coupe t stappen, en
eendrachtiglijk naar een flacre te wandelen, omdat beider heupen immers
aaneen gehecht zijn.
De dames reisden niet alleen. Bij haar gezelschap bevond zioch een heer en
een kind. En beider aanwezigheid verlangt eenige toelichting.
Zooals men zich zal herinneren trok dit tweelingspaar eenige maanden geleden
de aandacht in wetenschappelijke en wereldsche kringen door het moeder
worden van een der twee. Wij zijn vergeten, of het Rosa was of Josepha.
Doch degeen, die het niet was, heeft zich over het een en ander dusdanig
geergerd, dat tusschen beide zusters sedert dien een verwijdering is
ontstaan - in figuurlijke zin.
Deze toestand was voor zulk een zoo intiem verbonden tweetal ondragelijk,
een een toenadering - al weer in figuurlijke zin - werd gevonden, toen de
vader van het onechte kind aanbood, zijn fout te herstellen en de moeder tot
zijn vrouw te nemen.
Doch daarmede haalde hij zich grooer verantwoordelijkheid op den hals, dan
hij voorzien had, want zijn schoonzuster bleek onafshceidelijk van zijn
vrouw - dit in letterlijke zin. Het werd bijna een dubbel huishouden. Op de
huwelijksreis reisde de zuster mee; aan de tables-d'hotes zat zij mee aan.
Bij de maneschijn-wandelingen gedurende de wittebroodsweken was zij altijd
facheuse troisieme.
De toestand werd zoo onhoudbaar, dat het drietal gezamelijk op een oplossing
zon. En men vond er dit op: de echtgenoot vroeg ook zijn schoonzuster ten
huwelijk.
Doch hoe bevredigend deze oplossing ook leek, de moeilijkheid was daarmede
niet uit den weg geruimd, omdat de DUITSCHE WET zich beslist tegen het
tweede huwelijk verzette. Deze redeneerde: Rosa en Josepha zijn howel
feitelijk één, toch twee; met de eene gehuwd zijnde, zal het den echtgenoot
verboden zijn, met de andere te huwen.
De Duitsche wet bleek onverbiddelijk.
Zoo zijn de twee zusters benevens de echtgenoot-vrijer, te PARIJS aangekomen
om te onderzoeken of in Frankrijk williger rechters woonen, die dit geval
niet als bigamie willen beschouwen.
[bron: HET VOLK 1910_09_15_0_06 ]
NB.
- Conjoined twins: Rosa and Josepha BLAZEK of Bohemia (modern-day Czech
Republic; 1878-1922);
- http://freaks.monstrous.com/josepha-rosa_blazek.htm;
- In the case of Rosa and Josepha Blazek, twins born in 1878 and joined
side-to-side at the sacrum, Bondesonreports that they exhibited themselves
by singing andplaying violin duets. He goes on to say that they pre-sented
to the Prague General Hospital in 1910, wheredespite Rosa and Josepha s
denials, Rosa gave birth to a baby boy. Although this suggests that Rosa and
Josepha were leading a dramatic secret life, Bondeson does not pursue this
intriguing
possibility...;[http://www.aecom.yu.edu/home/ejbm/PDFs/Volume_18/Number_2/Bo
ok_Reviews_86-87.pdf.]

* * *
Erica

* * * EXTRA * * *

- Oost-Indie. Batavia, 25 Augustus.
Familieberichten.
OVERLEDEN.
S. van Eecke-Maas, v, 81
Salatiga
H.M. Veelenturf, k, 4 j
E.A.E. Steenbergh-Philips, v, 71 j
J.M. de Bruin, k, 1 j en 5 mnd, allen Semarang;
G.A. Lissel-Habe, vr, 57
A.J.S. Floris, m, 74
H.A.L. Bienema-Bethbeder, vr, 23
inl. vr. Siepa, weduwe van J.H. Leurssen, vr. 65 j.
B.A. Kouthoofd, k, 2 j
J.C. van Zwieten, vr, 69 j
E. Heyman, m, 73 j.
M.H. Toria/Torla, m, 28 j
J. Hessing, m, 53 j.; allen Soerabaja;
J. Saueressig, k, 11 j, Weltevreden;
H. Pley, v, Bandoeng;
L.A. Miseor, m, 80, Makassar;
P.H. Briët, m, Semarang;
H. Wener, m, 30 j, Kediri;
D.E. Latussau, m, Batavia;
W.F. Doornik, m, 82, j, Buitenzorg
[NRC 1915_09_28_1_03 ]

- OVERLEDEN.
Ch.F.R. Ball, m, Bandoeng
P.J. Edwards, v, 19, Soekaboemi;
K. Schaap-Gerson, v, Weltevreden
A.B.C. Malasch, m, 28, Pontianak
H.W(?). Kouthoofd, m, 40, Soekaboemi
H.L. van Ouwerkerk, k, 4 mnd, Semarang
E.A. Bogaardt-Tremio/Tremlo, v, 75, Weltevreden
S. Poryo, m, Medan
J.S. Numans, k, 9 jr, Tegal
A. Ligtenberg, m, Cheribon
[NRC 1915_07_28_2_11 ]

- VERLOOFD
S. Speijer en R.M.E. Engel, Bandoeng/Djokjakarta
H.G. Burger en Th. Opheij, Batavia/Grissee
M. Chaytor en N.M. Carapiet, Soerabaja/Kraksaan
M.C. Crince le Roy en H. Kleinhoonte, Buitenzorg/Weltevreden
M.A.C. van Dijk en J.J. Azon Jacometti, Soekaboemi
J. van Gumster en J.G. Westra, Semarang/Doplang
A. van den Vrijhoef en J. Bletterman, Tjepoe
M. Reysenbach en J. Williams
E. Abeli en C.Th. Keizer, alle Soerabaja
A.M. Thielsch en E.A. Bartels
L.Ch. Thielsch en L.F. Gilles, allen Weltevreden
G.V.A. Gramberg en P. Heidsieck, Meester-Cornelis
E.C. LAPRÉ en F.CH. Lutter, Weltevreden
J. de BYS BIK en A.C. Schäftlein, Weltevreden/Soerabaja
ONDERTROUWD
D.W. Jolly en E.L. Stekkinger
H.C. van Arenthals en J.L. Fikenscher
J.H. Simon en F. van Straten, allen Semarang
E.M. von Franquemont en M.A. Voorneman, Soerabaja
H.J.V. Smagge en L. Praalder
J.G. Smagge en J. Wassington, allen Weltevreden
F. Haacke en J. Schallig, Padang
I. Schuller tot Peursum en C.M. Kamerling, Weltevreden/Pontianak
GEHUWD
J.A. Dengah en V.E.M. Jansens
L.M. Thoen en A. Palengkahu
D.J.Ch. Dikkers en F.H. van Drecht
D. Vorst en J.E. Schaffer
B. Willison en A.I.I.E. Mariani
M.D. Neijman en Go Siang Nio, allen Soerabaja
A.Th. Vincentie en S.W. LAPRÉ
A. Beets en C.A. van der Poel, allen Semarang
J.J. Sneeuwjagt en L. Butin Bik, Oengaran
F.J.D. Noordhoek Hegt en L. Braun, Soerabaja
P.J.C. van Kleeff en L. Peis
W.H.J. Dijkman en H.E. Schleenstein
Th.Ph.A. de Graaf en G.S.M. Bootsma
H.J. de JAMAER en C.L. WOLHOFF, allen Weltevreden
A. Beets en C.A. van der Poel, Ngawi/Semarang
BEVALLEN
mevr. G. Tupenalay-Pieter, z[oon]
mevr. E.E. R. Padberg-Berg, d[ochter]
mevr. G.H. Briët-de Rooy, d
mevr. B.A. Ballingah(?)-Symes, d
mevr. G.W. Schmidtpott-Leenders, d
mevr. L. Elias-Katan, z
mevr. J. Nunumeus-Dietz/Diety, z
mevr. M.J. Goedhart-Serie, d[ochter]
mevr. M.A. Hartelust-de Val, allen Soerabaja
mevr. A.A. Wessels-Lewis, z
mevr. J. BOIT-Wolf, z, beiden Semarang
mevr. Duyster-Hartmann, z, Bandjermasin
mevr. D.J.M.G. van SLINGELANDT-Westenbrink, d, Djoeja
mevr. H. de Cock-van Vliet, z
mevr. Holtrop-Malga, z, beiden Speraia
mevr. R.G. van den Berg-Boyer, z, Djokja
mevr. Danekes-NEIJS, z[oon], Koedoes/Semarang
mevr. J.D.H. Pronk-Landzaat, d, Weltevreden
mevr. A.C.A. Uhlenbeck-Doorman, d, Soekaboemi
mevr. Bremer-Beiagsick(?), d, Karang Asome
mevr. R. van Magius-van Gendt, d, Menade
mevr. F.J. Sirach-Post, z, Semarang
mevr. Steenhuis-Matthes, d
mevr. H.J.C. van Rietschoten-Busselar, z, beiden Semarang
OVERLEDEN
H.F. KROON, m[an], 51 j[aar];
Keijner-Nalosra(?), vr[ouw], 53 j[aar];
W. NIJLAND, k[ind], 6 m[aanden];
F. ELIAS, k, 2 u.;
Ch.R. Weber, k, 3 1/2 m.
C.M. Strunk-Kleykamp, vr, 69, allen SOERABAJA
G.L. Harms, m,. 64
M. Remeeus, vr, 23 j, beiden SEMARANG
E. Hellmayer, vr, 61 j, Poerwokerto
E. de Munck Mortier, m, 58, j., Buitenzorg
P.B. Peeters, m, 55 j, Weltevreden
J.P. Wegenaar-Milar, vr, 63 j., Tjandi-Djatingaleh
C.T. van Braam-Lion, vr, 71 j., Weltevreden
J.K. EEKHOUT, vr, 87 j., Semarang
H. Helb, m, 76 j., Buitenzorg
M. van Heuns Jz, m, 84 j., Malang
S. Koelewijn-Mulder, vr, 65 j., Demak
H.J. van der Spek, k, Palembang
[NRC 1917_09_14_2_03 ]

- VERLOOFD
H. Holtius en P.J. Stek, Bittar/Weltevreden
J. Oliemans-Gray en N.E. Hillis, Weltevreden/Meester Cornelis
Ch.W. de Feniks en J.H. Benjamins, Batavia
H.Th. Schell en P. Görs, Weltevreden/Djatiwangi
S.C. Winkler Prins en G.H.H.A. Hoedt, Weltevreden
M. Ebbink en J.D. Sadee(?), Soerabaia
M.J. Stock en E.W. Bernhold, Benjoemas/Soekowono
ONDERGETROUWD
N. Lange en A. Hakking, Weltevreden
W.Th.C. Honstein en F.C.J. van der Zweep, Soerabaia
W. de Jongh en L.A. Nooman, Weltevreden
P.C. Dwarshuis en J.F. HOEDT, Buitenzorg/Weltevreden
W.M.E. Paul en A.B.F. Aartsma
A. von Dorssen en A Fritzscher, allen Weltervreden
A.M.G. Sutherland Hoyaards en J.M. Ruys, Tjepoe
C.R.Z.P. Amsingh en A.A. Jaquet, Weltevreden
GEHUWD
F.G. Neirinckx en M. Scheffer, Weltevreden
J.J. Jonckheer en E.H. Uyt den Bogaard, Weltevreden
W.E. van Tienhoven en H.J. Mackenzie, SINGAPORE
E.J. van Ebbenhorst Tengbergen en E. van Velthoven
H.H. Jopp/Jepp en A.A. van Centbergh(?), allen Weltevreden
A.M.E. van Reijn Soesek(?) en J.W. Feith, Cheribon
BEVALLEN:
mevr. G. Remmert-Iwsma, d., Weltevreden
mevr. F.M. Bond-Helwing, z., Mr Cornelis
mevr. L.A. Bajetto-Schuller tot Peursum, z
mevr. C.A. Spangenberg-Snackerij(?), d.
mevr. E. Versteegh-Alexander, z
mevr. Holle, z
mevr. Aalbers-May/Mey, d, allen WELTEVREDEN
mevr. J.P. Metman/Motman-Hogenraad, d, Soekaboemi
mevr. H. Altink du Cloux-van Zuylen, z, Pekalongan
mevr. A. van der Horst-Eweg, z, Soerabaja
OVERLEDEN:
J.A. Danekes-Schlak, vr, Ledok (Tjepoe)
C.W. Noya, vr. Weltervreden
M. Quartero, m, 88 jaar, Malang
M. Gorter, geb. HOFSTEE, vr
A.M. Noëll-ten Brink, vr, Weltevreden
J. Dersjant-Bond, vr, Kediri
[NRC 1917_11_13_1_08 ]

- VERLOOFD:
C. Mandagie en V. PANHUYSEN, Buitenzorg/Bandoeng
A. Voll en F.W.H. de Kater, Macassar
G.S. Barend en A. Schmitz, Goendih/Bandoeng
M.A.E. Varkevisser en J.V. Hubeek, Soekaboemi
J. De Wilde en W.P. Wolterbeek, Semarang
S. Marcella en J.M. Elshout, Magelang
M. Corbet en A.G. Samthini, Soerabaia
C. Dumstorff en L.G. Tupker, Djokja
L. Braakman en J.G.H. Doorman, Fort de Kock
A. Sutherland Roijaards en J.M. Tjepoe
A. Posno en mr. A. Sikkel, Weltevreden
H.A. Schürmann en W.F.J. Fels, Weltevreden
Th.J.C. Coolen en J.A.H. Rijnders, Weltevreden
L.Ch. Coster en D.J. Renger, Tjibabak/Weltevreden
M. Klein en W.Chr. Leyding, Kediri/Kotabaroe-Batanghari
M.A.E. Varkevisser en J.V. Hubeek, Soekaboemi
J.H.A. Winckler en J.C. Cordia, Pasoeroean
B. Kuijpers en G.A. Timmerman, Probolinggo
J.A. van DAM en F.J. Kosmans, Weltevreden
W.E. van Tienhoven en H.J. Mackensie, Tjepoe
L.M.J. van Garling en W.A.P.F.L. van Room, Pekalongan
H. Rondeau en J. Gesterkamp, Sitoebondo
Th.L. baresse Quarles de Quarles en H.G. Levert, Soerabaia
N. Friser en F. Stalder, Djoeja
G. Jacobsz en W.H. Massen, Cheribon/s.f. Kadipaten
T. de Beijl en E.W. van Wessem, Djoeja
A. van Stralendorff en A.D.A. von Kriegenberg, Klaten/Djoeja
L.Ch. Mac Gillavrij en F.L. Mente, Djember/Rambipoedji
ONDERTROUWD:
H.J. Plasmeijer en C. Schreuel
A.B.C. Paulsen en G.F. Meijer
F.M. de Vos en J.M.E. van Setten
Y.J.W. Hilje en C.J.E. Moll
K.H. Bergers en J.Th. Pieters
A.C.H. Busselaar en H.E. van Hek, ALLEN SEMARANG
P. Dornselff en J. Damwijk, Cheribon/Goenoeng Sitoli
A.Th. Yssel de Schepper en L. Wattendorff, Rendeh/Solo
J. van PREHN en J. Kolkman, Blitar/Djember
W.F. Wijting en E.A. van der Reijden, Soerabia/Djember
F.S.A. Braans en De Coert, Weltevreden
F. Cassa en P.J.W. Noorduijn, Djoeja/Solo
N.H. van Steenwijk en M.Th.S. Hartong, Cherobon/Semarang
J.E. Drinkhuijzen en Wm.H. Rappa, Semarang
W.E. Gramberg en L. van Haften, Modjokerto, s.f. Sentanan Lor/Soerabaia
E.H. Gerth van Wijk en L. Koperberg, Magelang
E. Rondeau en F.M. van Zeijl, Sitoebendo/s.f. Olean
D. IKEN en A.M. Iken-Nusteeg, Weltevreden/Foerbelingo
C.C. Edwards van Muijen en R.P.J. Reiman, Weltevreden/Cheribon
J.M. de Ravallet en A. Scheffer, Kediri
C.Th. Werdmuller van Elgg en W.G. Esam, Wlingi/s.f. Toelangan
H. Röhr en W. Cebrat, Weltevreden/Sedong
A. Boyd en H.G. Bawtree, Weltevreden
F. van Felde en H.F. Roussel, Weltevreden
J.H. Sieveking en W. Koops, Soerabana
GEHUWD:
W.H. Rappa en J.E. Drinhuyzen
A.E. Otken en M.W.E. Veerkamp/Voerkamp
M. van den Tol en J.T. van der Kerk
E.H. Schweitzer en P.J. van Herwijnen
H. Klink en J.S. van Steenbergen
F.F. Voege/Voegs en J.H. Hiert
W.H.K. Driessen en M.J. Mattheeussens, allen SEMARANG
S. Abraham en L. de Lanneé de Bretancourt
M.E. Manuhutu en H.S. Willemsen
E.H. van Hemert en H. Servaes
Ch.F. Lattmann en de inl. vr. Markoeneh
V.A. Schell en E.E. Smit
M. Scheltens en G.L. Crawfurd
A.Ch. v.d. Byllaardt en E.M.L. Meyer, ALLEN SOERABAJA
C.J. MOENS en S. Westendorp, Buitenzorg
E.C.B. Vogelzang en Z.L.E. Haag, s.f. Tjolomadoe
M.M. Pael en S.J. Hillen, Singapore
G. JULSING en G.H. Struby, Weltevreden
E.C. Meijboom en H.P. Carp, Weltevreden
A.E.J. Blok en T. van Delden, Bandoeng
E. Perné en F. Henner, Tjilegon
A.C.M. TAK en G.Th.J. Haarman, Soerabaja/Weltevreden
E.E. Vels en W. Settzinger, s.f. Redjosarie
J.A. van Oosterzee en A.C.E. Lawson, Pemalang
J.F. van der PIJL en C. Jonxis, Buitenzorg
J. Plenter/Pleuter en J. Mulkens, Tjimahi
BEVALLEN:
mevr. J. Hafman-van Korlaar, d[ochter]
mevr. H.C. Hofdijk-Philippi, d
mevr. F.J. van der Schoot-Kuiper, d
mevr. M.V.Th. Ritter-Burer, z
mevr. L. Hens-Ollferne, d., allen SEMARANG
mevr. C.E.J. groen-Waersegers, d
mevr. C.L. Guthschmidt-Buttinger, d
mevr. A. Schikker-Bos, d
mevr. D. Walpoott-Hartich, d
mevr. A. Donk-Reijgers, d
mevr. H.W. Hughan-Berretty, d
mevr. B. Zorab-Nahapiet, d
mevr. A. Schellings-Meijer, z
mevr. E.E. Klein-Wetzel, d
mevr. A.Ch.E. Riemens-de Roo, d
mevr. W.F. Duikers-de Witt, z
mevr. C.E. von Franquemont-van der Palm, z
mevr. J.M. Middendorp-van Ligten, z
mevr. J.M. Schnitz-van Daalen, z
mevr. M.L.W. Evers-Verhoeven, d
mevr. S.M. Loppies-Aijhuwan, z
mevr. A.G. Laurens-Gilhuijs/Gilhuijls, z
mevr. V. Cramm-Reindorp, z
mevr. H.S. Gligoor-Loth, z
mevr. M.L.R. Muler-Robert, d
mevr. A. Kleyn-Hofmeester, z
mevr. H.H.E.Th. van Hattem-Harte, d
mevr. J.H. de Jaeger-Boer, z, ALLEN SOERABAJA
mevr. Labrijn-Parera-Manoppa, d., Meester Cornelis
mevr. W. Muller-van der Worm, d
mevr. L. Wolzak-van der Veen, D[ochter];
mevr. Spoon-Pompe, d
mevr. Schmid-Duppen, z
mevr. Milius-Steenhuisen, z
mevr. H. SPITS-Cheriex, z
mevr. J.S. Vos-Specht, d
mevr. M. Schreuders-Janssens, z
mevr. van der Voort-de Ruijter, d
mevr. A.G.E. de Soete-Lefebre, z
mevr. M. van Loo(?)-Ridder, z, ALLEN WELTEVREDEN
mevr. Schöne-Eresser, d
mevr. Lakeman-Keidsmeier, z, Soekaboemi
mevr. F. Herrebrugh-Dalmaar, 2 z, Magelang
mevr. E.C. Westhoff-Kooy, z., Gvts Rubber Ondern Soebah, Batang
mevr. J.P. van der Hoff-Schaap, d, Dampit
mevr. K. van den Bos-Bloemen Waanders, d, sf Wringin Anom
mevr. J.M. Jordann-Obertop, d, Magelang
mevr. Bijleveld-Steltman, d
mevr. E.P. Harte-Noordhoorn, beiden Weltevreden
mevr. Boode-de Lange, z, Soekaboemi
mevr. A. Corcelmont-Passa, d, Weltevreden
mevr. Gaillard-Gaillard, z, Buitenzorg
mevr. Schmid-Dippen, z
mevr. Thomassen-Ankersmit, beiden We'ltevreden
mevr. J.P. van der Hof-Schaap, d, Dampit
mevr. mevr. C.E. Keijer-Schmellzeisen, d, Sf Rendeng (Koedoes)
mevr. Evers-Voorhoeve, d, Soerabaja
mevr. Everaaarts-Evers, d, S.F. Djembang;
mevr. Honig van den Bossche, z, Banjoewangi
mevr. Laufer-de Brij, z, Semarang
mevr. J.K. van haastert-van Olden, D, Pasoeroean
mevr. Harkink-Labrijn, d, Palembang
mevr. van Lingen-In de Meij, D, Weltevreden
mevr. A.J. Walter-van Valkenburg, z., Pfellen/Weleri
mevr. van Dorssen-Kies, D, Salatiga
mevr. J. Walpoott-Hartrich, d, Malang
mevr. Batenburg-Wilink Ketjen, D, Pager Alam
mevr. Utermark-Liebenschutz, d, Sau Rampel/Malang
mevr. C.G. van Baerle-Chapman, z, Kalianget
OVERLEDEN:
H.E. KETELAAR, v, 46 j
J.W. BARENDREGT, m, 35 j.
J.E. Steffin-Manuel, vr, 34 j
J.F. Leendert, m, 59 j
F.W.A. Brunot, m, 56 j., ALLEN SEMARANG
E. Duski(?)-Jacobs, k, 1 jaar
C. van VLEUTEN, vr, 27
J.W. Smakman, kind, 6 jaar
J.M. Daudey, kind, 1 jaar 4 mnd
G.F. Zange, man, 63 jaar
E.Ch. Greeve-Heijnneman, vrouw, 60 jaar
A.M. Kloesmeijer-Schmitt, vrouw, 67 jaar
C.W. Waalewijn, vrouw
C.M. Ament-BIK, vrouw, 70 jaar, Beiden WELTEVREDEN
W.G.F. Schröder, man, 27, Tandjong Poera
J.H. Oudkerk Pool, kind, 3 j
L.W.J. Olivier Sr, man, 70, Meester-Cornelis
L.C. Vermandel-Botz, vr. 83, Soeranaja
P.W.J.L. Scheltema Beduin-Haubner, vr, 80, Batavia
dr. D.J. Fangman, Tosari
W.R. van Sippsma, m, 75 j.
C.H. Walsh, kind, 8 jr.
W. Harms, vr., Semarang
C.H.C. Jansen-Monteiro, vr, 76 j., Weltevreden
E.A. Salomonsz, vr., 66 j., Batavia
H.A. Krijgsman, m, 68 j., Sindangwangi/Tjitjalenka
J. DOIJER-Teuret/Tenret,
F.W. de Rijck van der Gracht, man
S. Canne-Lingeman, vrouw, batavia
J. Schwab, man, 78 j., Weltevreden
[NRC 1917_04_07_1_07 ]

- Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van
onzen lieve Man en Vader betuigen wij onzen hartelijken dank.
M.J. ONDERWATER-Dresselhuijs, M.J. Onderwater, H.F. Onderwater. Dordrecht, 1
Juli 1929.
[NRC 1929-07-05-2-08 ]

- Bruidegom Roelof Ponse, DUBBELDAM, 57
Vader Pieter Ponse
Moeder Hester van der Mark
Bruid Maria Walrave, Goes, 49
Vader Willem Walrave
Moeder Johanna Knuit
Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 25-08-1897
Opmerkingenakte nr. 1556

- Bruidegom Pieter Ponsen, DORDRECHT, 21
Vader Adrianus Ponsen
Moeder Cornelia Bosser
Bruid Alida Snelleman, Rotterdam, 29
Vader Jacobus Snelleman
Moeder Geertruij van Zon
Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 19-05-1830

- Gezinskaarten Alkmaar. (D.B. register):
Geeertruida HEIJLOO, geb. Zaandam 11-12-1890, dienstbode.
ingeschr. 28-7-1911 van Zaandam, vertr. 4-1-1912 Dordrecht (Adr. van
Bleijenburgstraat 32);
ingeschr. 1-5-1912 van Dordrecht, vertr. 18-3-1915 Zaandam;
ingeschr. 30-10-1916 van Zaandam, vertr. 5-4-1917 Apeldoorn;

Bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 H
Geertruida HEIJLOO
Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Geertruida
Achternaam Heijloo
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 435-516
Bladzijde 382c
Deel L

- internationale zangwedstrijd .... de 3e prijs, verguld zilveren medaile
met f 150, door Crescendo, dir. A. HIJLO, te 's-Gravenhage;
[NRC 1912_06_24_0_01 ]

- Mannenzangvereeniging CRESCENDO en Haagsch Gemengd Koor ONDER ONS
Directeur : ALBERT HIJLOO
11de VOLKSMATINEE op zondag 20 October a.s. des middags ...etc.
[Het Volk 1912_10_16_0_03 ]

- MANNENKOOR EXCELSIOR
Opgericht 5 April 1908 -- Koninklijk Goedgekeurd 9 April 1913
Directeur: ALBERT HEIJLOO
Afdeeling van den Bond van Amsterdamsche Zangvereeningen
GROOT VOCAAL CONCERT op zo 21 febr in het COncertgebouw.
Wegens ziekte van den heer Albert Heijloo onder leiding van den heer Fred.
J. ROESKE.
Met welwillende medewerking van:
Mevr. C. Engelen-Sewing (Sopraan), de Heeren L. Morrisson (Tenor), Jos M.
Orelio (Bariton), mej. Betsy VAN PRAAG (Piano).
Aanvang 8 uur precies.
Gedurende de uitvoering der verschillende nummers blijven de zaaldeuren
gesloten.
[Het Volk 1915_02_20_0_04 ]

- DEN HAAG Partijgenooten en geestverwanten, verzuimt niet de schitterende
VOLKSMATINÉE, zondag 21 october a.s., 's middags 2 uur, Gebouw voor Kunsten
en Wetenschappen, Directeur ALBERT HEIJLOO.
Uw eigen liederen zullen boeiend vertolkt worden.
Medewerking v.d. Jonge Toonkunstenaars-Geh.-Onth-Vereen.
Alle rangen 25 cent.
Programma nog aan de zaal.
HET BESTUUR.
[Het Volk 1915_10_22_0_08 ]

- Hiermede betuigt de Zangvereeniging De Stem des Volks Den Haag haar diep
leedwezen door het plotseling en zeer zwaar verlies, dat haar trof door het
overlijden van haar talentvollen en bezielenden leider, den directeur den
heer ALBERT HEIJLOO.
'De Stem des Volks' afd. Den Haag van den Bond van Arbeiders Zangvereeningen
in Nederland.
[bron: Het Volk 1918_11_11_0_08 ]SURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868


© R.Kuijsten 1999-2010

INDEX - HOME


Statistieken