INDEX-HOME       TOEVALSTREFFERS Genealogie - DEEL 25   © R.Kuijsten 1999-2010


Toevalstreffers Genealogie. Opmerkelijke vondsten bij onverwachte bronnen, Bijvangsten etc. Vermeldingen in archieven, almanakken, tijdschriften of adresboeken


Doorzoek het Toevalstreffers Archief       Input: Naam of Plaats    INDEX - HOME


Gebruik voor verder zoeken de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: ! Bijzondere grafsteen als rioolafsluiter
From: Rob Kuijsten© <kuijsten@nerdshack.com>
Date: Fri, 12 May 2006 20:20:09 +0200
--------
[Bron: Blik op Nieuws Zeeland, 22 april 2006]

Op donderdag 22 maart meldde mevrouw M. de Valk de vondst van een
grafsteen aan het Provinciaal Archeologisch Depot in Middelburg. De
steen was bij graafwerkzaamheden voor een nieuw wegdek aan de Seisdam
aan het licht gekomen. Vermoedelijk is de grafsteen eerst als
stoepsteen gebruikt en kreeg later een functie als rioolafsluiter.

Door hem tijdelijk te verplaatsen kon mevrouw De Valk voorkomen dat de
steen in de puinbreker verdween.

De steen is vervaardigd uit hardsteen. Slechts een deel van de
oorspronkelijke steen is bewaard gebleven. Het huidige formaat is 0,94
x 0,50 meter. De steen is rondom aan alle zijden gedeeltelijk
afgekapt. Onderzoek in het Zeeuws Archief leverde de herkomst- en
familiegegevens op. Het komt vaker voor dat grafstenen bij toeval of
tijdens archeologisch onderzoek worden gevonden, maar vrijwel nooit is
er archivarische informatie voorhanden.

De nog aanwezige tekst op de grafsteen is hieronder aangevuld met
tekst (in cursief en tussen haken) van de complete steen.

(SEPULTURE VAN D'HEER
SAMUWEL BEECKMAN
STERFT) DEN 3 AUGUSTUS
(1689 EN) DESSELFS HUY(S)
(VROUW) MARIA DE WITH
(STERF)T DEN 7 JUNI 1692
(NOG V)AN DEN HEERE
(SAMU)EL RADERMACHER
(HEERE VA)N NIEWERKERKE
(BURGE)RMEESTER DER
(STAD)MIDDELBURG EN
(BEWIN)DHEBBER DER
(OOSTIN)DISE COMPAGNIE
(OVERLE)DEN 29 OCTOB(ER
1761 EN DESSELFS EERSTE
EGTGENOOTE VROUWE
MARIA ELISABETH DE LA
RUË OVERLEDEN DEN
31 MAART 1730)

Het bewaarde gedeelte van de steen geeft weinig problemen voor
ontcijfering. De ontbrekende tekst is in cursief aangevuld. Deze
gegevens zijn ontleend aan een tekening van de complete grafsteen,
vervaardigd in opdracht van Daniël Radermacher (1722-1803), de zoon
van Samuel. Deze Daniël heeft een aantal tekeningen van grafstenen
laten vervaardigden van familieleden, voornamelijk uit de kerken van
Middelburg, en gedocumenteerd door hemzelf in 1797.

Dankzij deze tekeningen weet de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
(SCEZ) dat het hier gaat om de grafsteen van Samuel Beeckman
(1625-1689) en zijn vrouw Maria de With (1672-1692). Van deze Samuel
Beeckman is nog te vermelden dat hij de neef was van de beroemde Elias
Beeckman. Deze werd bekend door zijn heldhaftig gedrag op 25 juni 1672
toen de Fransen met een overmacht van 5.000 man de vesting Aardenburg
binnen vielen.

Plaatsvervangend commandant Beeckman en circa 200 soldaten en burgers
sloegen deze ‘berenning’ af, waarop de Fransen afdropen met
achterlating van circa 500 doden.

Tevens is op de grafsteen hun kleinzoon Samuel Radermacher (1693-1761)
en zijn vrouw uit zijn eerste huwelijk, Maria Elisabeth de la Ruë
(1700-1730), vermeld. De dochter van Samuel Beeckman, Maria
(1671-1719), huwde met Daniël Radermacher (1664-1708). Hun zoon
Samuel, huwde met Maria Elisabeth de la Ruë, vervolgens met Cornelia
Boddaert (1696-1757).

De steen is afkomstig uit de Noordmonsterkerk (ook wel Oude Kerk
genoemd) die aan het Hofplein in Middelburg heeft gestaan. De
stichtingsdatum gaat vermoedelijk terug tot de elfde eeuw; in 1833 is
de kerk echter voor afbraak verkocht. Waarschijnlijk zijn toen ook
alle grafstenen verkocht. De kerk stond vóór het Van de Perrehuis, het
huidige Zeeuws Archief.

De tekst op de grafsteen is enigszins merkwaardig; de genoemde
personen zijn niet bijvoorbeeld vader en zoon of man, vrouw en
kinderen. Het gaat hier om de grootvader en grootmoeder van Samuel
Radermacher. Daarnaast wordt, ondanks het feit dat Samuel zijn beide
echtgenoten over-leefde, alleen zijn eerste vrouw op de grafsteen
vermeld. http://archeonet.nl/index.php?itemid=9319

--
Toevalstreffers : http://www.geneaservice.nl/tt
Vloeken, Kerstgedachte: Als de boom in brand gaat, ja, dan wordt God
nog wel eens aangeroepen. - Koot & Bie, Het groot bescheurboek, 1976


Subject: ! website: collectie.tropenmuseum.nl
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 20 May 2006 07:49:55 +0200
--------
http://collectie.tropenmuseum.nl

- Gedenksteen opgericht door leden van de Wilhelmina-gebergte expeditie in
1926 ter ere van Luitenant J.W.G.J. Eilerts de Haan, nabij diens graf in de
regio Gran Rio, Suriname. Eilerts de Haan stierf gedurende de
Corantijn-expeditie in 1910.
["J.W.G.J. Eilerts de Haan | 3 oct 1865 - 29 aug. 1910 | ter nagedachtenis
aan | hunnen voorganger | de leden der expeditie | naar het Wilhelmina- |
gebergte 1926 | Stahel | Kremer | Fernandes | IJzerman | van Ommeren"]
TM-nummer: 0000 6223
Objectnaam: Foto
Datering: 1926
Afmetingen: 12 x 9cm (4 3/4 x 3 9/16in.)
Afdeling: Midden-en Zuid-Amerika
Deelcollectie: Beeldcollecties: Fotocollecties: Foto's
Gerelateerd persoon: J.H.G. Kremer

- Grafsteen van Jaap Ingenegeren op de begraafplaats in Semarang,
Midden-Java. ["hier rust | J. Ingenegeren | geb. 4 october 1887 | overl. 30
december 1912" + "hier rust mede | .... | ..."]
TM-nummer: 0000 7977
Objectnaam: Foto
Datering: ca. 1915
Afmetingen: 11 x 8,4cm (4 5/16 x 3 5/16in.)
Afdeling: Insulair Zuidoost-Azië
Deelcollectie: Beeldcollecties: Fotocollecties: Foto's
Gerelateerd persoon: Jaap Ingenegeren

- Het graf van Charles Sayers op de begraafplaats van slachtoffers van de
aanleg van de Burma spoorlijn te Thambyuzayat
TM-nummer: T-2004-SAY-61
Objectnaam: Foto
Datering: 1943-2005
Afmetingen: [N.B.]
Afdeling: Zuid-Azië en vasteland Zuidoost-Azië
Deelcollectie: Overig: Tijdelijke nummers

- Het graf van Henri en Conradine Moorrees op een Europees kerkhof
TM-nummer: 0004 2776
Objectnaam: foto
Datering: 1880-1940
Afmetingen: 16,6 x 22,6cm (6 9/16 x 8 7/8in.)
Afdeling: Insulair Zuidoost-Azië
Deelcollectie: Beeldcollecties:F otocollecties: Foto's
Gerelateerd persoon: H. (Henri) Moorrees

- Militaire begraafplaats met gevallenen aan Nederlandse kant in Atjeh en
Noord-Sumatra; met het graf van C.J.H. van Steijn van Hensbroek
TM-nummer: 0004 2370
Objectnaam: foto
Datering: 1900-1940
Afmetingen: 18 x 18cm (7 1/16 x 7 1/16in.)
Afdeling: Insulair Zuidoost-Azië

- Johannes (Jan) Larij 1879-1962, Nederlander, 1879 - 1962
Jan Lary kreeg schilder en tekenlessen van zijn oom Ronald Lary
[=Roland/Roeland Lary ?] en zijn vader C. Lary. Van 1898 tot 1913 verbleef
hij in Indie, waar hij werkzaam was als inspecteur van een
petroleummaatschappij en later als correspondent in vreemde talen bij prof.
Melchior Treub, directeur van ' s lands plantentuin in Buitenzorg. Hij
schilderde met name landschappen. Woonde na zijn terugkeer o.a. in Laren en
Loenen. Overleed te Haarlem.
[U.N., 5 december 1959, 67e jaargang nr. 186]

- De heer en mevrouw VATTIER KRAANE aan boord van het mailschip Johan van
Oldebarneveld
TM-nummer: 0000 6400 / Datering: ca. 1933
NB.
Vattier Kraane, fam. C.G., Johan van Oldenbarnevelt, Amsterdam, Batavia,1932
Vattier Kraane, fam. C.G., Johan van Oldenbarnevelt, Batavia, Amsterdam,1933

- Leden van cabaretgroep "De brulboei" poseren tijdens een reis naar
Nederlands-Indië met een affiche van een voorstelling aan boord van de
"Prinses Juliana" / TM-nummer: 0002 9130 / Datering: november 1929

- Potloodtekening van Pater Masure door Pater P. Vertenten (1910);
NB.
P. Vertenten + E. Masure, Ophir, Rotterdam, Ned.-Indië 1910
eerw. Pater Vertenten, Tjerimai, Batavia, Rotterdam 1926

* * * extra info * * *

- Eilerts de Haan +.
De West van 28 October bevat de volgende bijzonderheden over het officieele
bericht, te Paramaribo ontvangen van het overlijden van Eilerts de Haan:
"Het schrijven van den heer Kayser is uiterst beknopt en sober. Details die
men gaarne zou hebben gehad over het overlijden van Eilerts de Haan
ontbreken...etc."
[NRC 1910_11_16_1_07 ]
[verder in: Het Centrum 1910_10_14_0_02 ]

- [West-Indie. Suriname] Eilerts de Haan +.
Onze correspondent te Assen seint ons, dat bij de familie Eilerts de Haan te
MEPPEL het bericht is otnvangen van het overlijden in Suriname op 30
Augustus ll van den luit. ter zee 1e kl. J.G.W.J. Eilerts de Haan. Bovendien
...etc.
[NRC 1910_10_14_2_02 ]

- Blijkens heden ontvangen bericht is op 30 Augustus l.l. in Suriname
overleden onze geliefde Broeder en behuwdbroeder de Heer JOHAN GIJSBERT
WILLEM JACOBUS EILERTS DE HAAN Luitenant ter Zee 1ste Klasse, in den
ouderdom van 44 jaar.
Amersfoort: L.J. Eilerts de Haan / C. Eilerts de Haan-Court
Heiloo: D. Eilerts de Haan / J.M.C. Eilerts de Haan-Jorissen
Meppel: W.Th. Eilerts de Haan / J.A. Eilerts de Haan-Roelink
11 Oct. 1910.
Eenige en algemeene kennisgeving.
[BRON: NRC 1910_10_17_0_07 / 1910_10_15_2_08 ]

- Schip : Prins van Oranje
Schip van : Batavia
Schip naar : Amsterdam
Info : per ss. "Prins van Oranje" vertrokken van Batavia naar Amsterdam
23/21 Maart en aangekomen te Genua 20 April (Nederlandsche Mail)
Krant : De Indische Mercuur nr. 17 1891
de heer J.G.W.J. Eilerts de Haan, Genua
[BRON: http://d-compu.dyndns.org/passagiers ]

- GEDENKPLAAT EILERTS DE HAAN. De eerste afdeeling der expeditie naar het
Wilhelminagebergte is 5 Januari vertrokken. De West mocht de gedenkplaat
zien, die de expeditie medeneemt om in te merselen in een rots aan de
rivierzijde, nabij het graf van EILERTS DE HAAN. Het is een eenvoudige
cementen steen, met in looden letters het opschrift: J.W.G.J. Eilerts de
Haan | 3 oct 1865 - 29 aug. 1910 | ter nagedachtenis aan | hunnen voorganger
| de leden der expeditie | naar het Wilhelmina- | gebergte 1926 | Stahel |
Kremer | Fernandes | IJzerman | van Ommeren.
[BRON: Het Vaderland 1926-02-11-2-03 ]

- Tijdschrift Kon. Ned. Aardr. Genootschap. [I] Inhoud Novemberafl. De
expeditie naar het Wilhelmina-gebergte.
(dr. G. Stahel, R. IJzerman)
[BRON: NRC 1926-11-20-1-04 ]

- Achternaam Voorletters Naam schip Herkomst schip Bestemming schip Jaar
dr. Gerold Stahel, Oranje Nassau, Amsterdam, West-Indië, 1914
dr. G. Stahel, Commewijne, West-Indië, Amsterdam, 1919
prof. G. Stahel, Nickerie, Paramaribo, Amsterdam, 1921
prof. G. Stahel, Nickerie, Paramaribo, Amsterdam, 1921
prof. dr. Gerold Stahel, Nickerie, West-Indië, Amsterdam, 1928
fam. prof. G. Stahel, Van Rensselaer, Amsterdam, West-Indië, 1934
[BRON: http://d-compu.dyndns.org/passagiers ]

* * *
Erica
Subject: ! Toevalsvondst Arnold Schinckel en Jacomina Plaaten en verwanten
From: Jacob Boerema <j.g.boerema@gmail.invalid>
Date: Wed, 24 May 2006 17:04:37 +0200
--------
Voor wie er belang bij heeft: gevonden in de Groninger Archieven

RA Oldambt (toegang 731)
Rechtdagen Klei-Oldambt, inv.nr. 6327

Acte van volmacht den 19 octob: 1669.
Zijn gecompariert voor mij Phoebus Themmen ambtman van het gerichte
des Cleij-Oldampt de eerentfeste ende achtbaere Arnold Schinckel ende
Jacomina Plaaten eehluiden, bekanden te hebben geconstiuert ende
volmachtiget, gelijck sij constitueren ende volmachtigen chracht
deesen haer beide swaegeren, de eer und achtbaere Volckert Toll ende
Willem Thoonhuijs omme tot proftij van haer constituanten mede te
moogen vercoopen alsoodaene quota ende anpart van landt ende goet als
sij neffens beide constituerden in Velouwen in 't Neije Broeck en Oene
hebben liggen ende ten eigendoom coenen verdegenen, beloovende sij
constituanten al 't geene haere beide constituerden hijrin moogen
coomen te doen, te approbieren, ratificieren ende van vollen waerden
te houen, niet anders als of sij constituanten dat selve in eigenaer
persoone selvest mochten hebben geeffectuert, alsmede den selven
weegens haer quota te indemnieren ende in alles vrij cost ende
schadeloos te houden, actum in judico Termunten den 19 octob: 1669.

Acte van volmacht den 19 octob: 1669.
Zijn gecompariert voor mij Phoebus Themmen ambtman van 't gerichte des
Cleij-Oldampts de eerentfeste ende achtbaere Arnold Schinckel ende
Jacoba Plaaten eeluiden, bekanden in de beste forma rechtens
geconstituert ende volmacht gemaeckt te hebben gelijck sij
constitueren ende volmacht maeken de hooch geleerde heer Joan Focking
J.U.D. ende advocaet binnen Deventer om uit haer constituanten naem te
cederen en op te draegen aen aen de E: Volckert Toll en Elijsabet
Plaate eeluiden haer gerechte derde part van de sieperije en die
behuisinge in de Polstraet tot Deventer gelegen ende voorts mede
quitantie te passieren ende alles te doen soo ende als de gelegentheit
van de saeke mach comen te vereischen, beloovende dat al het geene
hier in gedaen mach worden te laudieren ende te ratificieren, niet
anders als sij constituanten dit selven in eigenaer persoonen mochten
hebben geeffectuert, actum in judico Termunten den 19 october 1669.


--
Jacob Boerema
E-mail: verwijder de punten uit j.g.boerema en vervang "invalid" door
"com"
Website: http://home.wanadoo.nl/jgboerema/


Subject: Toevalstreffer: een drieling in Zundert
From: "Harm van Tubergen Lotgering" <hvtl@euronet.nl>
Date: Fri, 26 May 2006 18:07:57 +0200
--------
Uniek zal het zeker niet zijn, maar ik althans ben in doopboeken nog niet
eerder een drieling tegengekomen: op 19 april worden in Zundert Wilhelmus,
Clasina en Leonardus gedoopt, kinderen van Petrus Visser uit Zwitserland en
Magdalena Peson uit 's-Gravenmoer; van hetzelfde echtpaar is op 4 juni 1792
een zoontje Hubertus gedoopt, waarbij Wileranbrining (letterlijke
transcriptie) in Zwitserland als de plaats van herkomst van de vader staat
vermeld en als familienaam van de moeder Bosson.
Met vriendelijke groet,
Harm van Tubergen Lotgering
Subject: Re: Toevalstreffer: een drieling in Zundert
From: "EllydJ" <elly.dejong@chello.nl>
Date: 26 May 2006 09:36:20 -0700
--------
Dat ze op dezelfde dag gedoopt worden wil nog niet automatisch zeggen
dat ze ook op dezelfde dag geboren zijn.

succes. EllySubject: ! Koers van de roebel in 1839
From: "Richard Keijzer" <ristcard@hotmail.com>
Date: 27 May 2006 11:59:25 -0700
--------
Hallo allemaal,

Bij het uitpluizen van de inventaris van een voorvader, overleden in
1839 te Zaandam, blijkt dat hij Russische schuldbrieven in bezit had.
De notaris tekent daarbij aan, dat de koers van de roebel
tweeënvijftig en een halve cent bedraagt.

Vond ik leuk genoeg om hier even te melden.

Groeten van RichardSubject: ! Münchener Jahres-Ausstellung in Glaspalaste 1883
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 30 Jun 2006 20:06:43 +0200
--------
http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/glaspalast/

- 2600. GROOT, G. de, Brussel. Die Arbeit. Broncestatue fur das grosse
Vestibul des Bahnhofes in Tournay (Belgien). [+ afbeelding pag. 2]
- saal 2, 819. HENNINGS, J.F., Munchen, Canal in Amsterdam.
- 1833. SCHÖNLEBER, Gust., Prof., Karlsruhe, Hollandisches Dorf (Eigenthum
der grossh. Gallerie Karlsruhe)
- 80. BAISCH, Hermann, Professor, Karlsruhe, Frühlingsmorgen. [afbeelding
pag. 12]
- 79. BAISCH, Hermann, Professor, Karlsruhe, An der Tränke (Eigenthum der
städtischen Gallerie in Hannover)
- pag. 12, 1834. SCHÖNLEBER, Gust., Professor, Karlsruhe, Hafen von
DORDRECHT(!)
- 850. HERMANN, Hans, Düsseldorf. Nach dem Regen. Herbstlandschaft im
Charakter der holländischen provinz DRENTHE(!).
- 1072. KOCH, Hermann, München. Tintoretto, die Leiche seiner Tochter
malend.
- 303. CANAL, G. von., Düsseldorf. Landschaft. Herbststimmung am Flusse.
- 1835. SCHÖNLEBER, Gustav, Professor in Karlsruhe. Frühjahr in Schwaben.
- 286. BURNIER, R., Düsseldorf. Abend in den ARDENNEN. [afbeelding pag. 32]
- 1345. MEYER, Claus, Aus einem Beguinenkloster.
[http://mdz1.bib-bvb.de/~db/bsb00002280/images/bsb00002280_00045.jpg]
- 81a. BAISCH, Hermann, Professor in Karlsruhe. Spätsommer.
- 1183. LIEBERMAN, Max, München. Amsterdamer Waisenmädchen.
- 1243. MALCHUS, Carl Frhr. v., München. Holländische Landschaft.
- 2488. SCHÖNLEBER, Gustav, Karlsruhe. Windmühle bei AMSTERDAM. Aquarell.
- 998. KALLMORGEN, Friedrich, Karlsruhe. Herbstsonne. [afbeelding pag. 103]
- 1381. MÖLLER, R v., München. 'Strand bei KATWIJK, Holland'.
- 1829. SCHÖNGEN, Leopold, München. 'Aus Holland'.
- 2092. VELTEN, Wilhelm, München. 'Pferde auf der Weide'.
- pag. 105, 635. FREY, Wilhelm, Munchen. 'Auf den Dünen von KATWIJK in
Holland'.
-1069. KNORR, Hugo, Karlsruhe. Hoch oben.
- 996. KALLMORGEN, Friedrich, Karlsruhe. 'Canalbau an der Nordsee'.
- 1382. MÖLLER, Reinhold v., München. 'Am Kanal. Motiv aus Holland'.
- 3348. RODIN, Aug., Paris. Johannes der Täufer. Broncebüste.
- 3232. COURTOIS, Gustave, Paris. Portrait von Madame Dagnan.
- 3228. COLIN, Paul, Paris. Der Teich von Guéville.
- 470. DE VRIENDT, J., Brussel. Palastgarde unter den Königen von Juda.
- 850c/b. HERTEL, Alb., Professor, Berlin. 'Stimmungslandschaft am Strande
von SCHEVENINGEN'.
- 378. COOSEMANS, J.Th., Brüssel. Strasse in der Heide von Genck.
- 1046. KIRBERG, O., Düsseldorf. Holländische Kirmesscene.
- 471a. DE VRIENDT, J., Brussel.
- 30a. ALMA TADEMA L. (R.A.), London. 'Der Anschiedskuss'.
- 3364. DAMMAN, Benjamin Auguste Louis, Paris. Die Aehrenleserinnen, nach
Millet. Stich.
- 3218. BILLOTTE, René, Paris. Ein Plätzchen an der Maas.
- 1792. SCHINDLER, Emil, Wien. 'Partie aus ZUTPHEN in Holland'.
- 1731. RUSS, Robert, Wien. Hollandischer Canal.
- pag. 174 1658. RIBARZ, Rudolf, Paris. 'Canalufer bei Rotterdam'.
[http://mdz1.bib-bvb.de/~db/bsb00002280/images/bsb00002280_00176.jpg]
- pag. 175, 1660. RIBARZ, Rudolf, Paris. 'Hollandische Canal-Landschaft'.
- 746. HAANEN, Remie v., Wien. Hollandische Stadtansicht bei
Mondbeleuchtung.
- pag. 179, 1659. RIBARZ, Rudolf, Paris. 'Holländisches Bauerngehöfte'.
- 2086. VAN SOOM, H., Antwerpen. Herannahendes Gewitter.
- 317. CAPEINICK, J., Brussel. Eine Blumenauslage.
- pag. 235. LIEBERMANN, Max., München. 'Die Bleiche'.
- 81b. BAISCH, H., Carlsruhe. Landschaft.
- 177b. BISSCHOP, C., Haag. 'Stilleben'.
- 1362. MICHEL, London. Hollandische Landschaft (Eigenthum des M. Colnaghi
Esq. in London)
- 364. CLAYS, P.G.C., Brüssel. Hollandische Marine.
- 184. BLOMMERS, B., Brüssel. Hollandische Dorf.
- 1287. MAUVE, A., London. Im Stall.
- 2199. WYLIE, R., New York. 'Die Waisen'
- 659. GABRIEL, P.J.C., Brüssel. Die Schleuse.
- 1545. PICKERING, J.L., London. Abend.
- pag. 239, 176. BISSCHOP, C., Haag. 'Die Kronjuwelen'.
- 798. HEFFNER, C., München. Holländische Landschaft.
- 1267. MARIS, J., Brüssel. 'Amsterdam'.
- 30. ALMA TADEMA, L. (R.A.), London
- 1288. MAUVE., A, London. Die Heumacher.
- 171. BILDERS, J.W., Haag. Holländische Landschaft.
- 2139. WEBB, J., London. "Marine, DORDRECHT(!)".
- pag. 240, 441. DE JONGHE, G., Brussel. Ruhestunde.
- 1685. ROELOFS, G., Brussel. Holländische Weide.
- 658.GABRIEL, P.J.C., Brüssel. "Die Windmühle".
- pag. 241. 1329. MEDAG, H.W., Haag. In den Dünen (Eigenthum des Herrn Carl
heffner in Munchen)
- 445b. DE KNYFF, A., Haag. "Landschaft".
- pag. 242, CHASE, Wm. M., New-York. "Mädchen, lesend".
- 2059. TWACHTMANN, J.H., Avondale Ohio. Winter.
- 347. CHASE, Wm. M., New-York. "Portrait der Miss Dora Wheeler".
- 206. BOGGS, F.M., Paris. "Marine. Ufer des Honfleur"
- 345. CHASE, Wm. M., New-York. "Auf den flämischen Sandbänken"
- 1230. MAC-EWEN, Walter, Munchen. "Die Ausgelachte (La Mocquee)"
- 1504. PAGE, W., New-York "Portrait".
- pag. 244, WEIR, J. Alden, New-York. "Kopt eines Bauernkindes".
- pag. 245, 974. IRWIN, Benoni, New York. "Die Kunstbeflissene".
- pag. 247, 956b. INNES, G., New-York. "Im Sommer".
- pag. 253, 794. HEALY, G.P.A., Paris. "Portrait Ihr. Maj. der Königin von
Rumänien".
[http://mdz1.bib-bvb.de/~db/bsb00002280/images/bsb00002280_00255.jpg]
- pag. 254, 793 . HEALY, G.P.A., Paris. "Portrait Sr. maj. des Königs Carl I
von Rumänien".
- pag. 262, 1327* MESDAG, H.W., [Den] Haag. "Der Morgen"
- 1683. ROELOFS, W., Brussel "Der Sommer".
- 43. DE HAAS, J.H.L.,, Brussel. Weide in Holland.
- 1334. MESDAG kz, T., Scheveningen. "Sonntagsmorgen in Vries, Niederlande"
- 657. GABRIEL, P.J.C., Brussel. Umgegend von Amsterdam.
- 436. DE HAAS, J.H.L., Brussel. Die Rast von Eseln in Flandern.
- 2016. THOLEN, Willem B., Kampen (Holland). Hollandische Landschaft.
- 2135. WAUTERS, Emil, Brussel. Portrait.
- pag. 263, 1700. ROOSENBOOM, Margaretha, Haag (Holland). "Rosen"
- MAASDYK, Alexander van, Roterdam. "Der Zweifel"
- 2079. VAN DE SANDE-BACKHUYZEN, Julius, Haag. "Im Walde"
- 656. GABRIEL, P.J.C., Brussel. Aussicht in den Polder de KORTENHOEF,
Holland
- 978* ISRAELS, Josef, Haag. "Nichts mehr".
- 1326. MESDAG, H.W., Haag, Die Abfahrt der Boote in SCHEVENINGEN.
- 1862b. SCHWARTZE, Therese, Amsterdam "Sjoukje. Frieslandisches Costüm".
- 1319. MELIS, H.J., Rotterdam. Grosselternglück
- 2122. VROLIJK, Jan, Haag. "Bei aufzehendem Gewitter"
- 1953. STEFFELAAR, N., Haag., Die kleinen Hasen
- 933b. HUYGENS, Joh., Holland "Am Strande"
- pag., 265. 2077. VAN DE SANDE-BACKHUYZEN, Gerardine, im Haag. "Blumenkorb"
- 1740. SADEE, Philippe, haag.
- 1386. MOLYN, Marie, Rotterdam
- 2192a. WOLBERS, Herm. G., Heemstede
- 2076. VAN DER FLIER, Helm. Rich., Baarn
- 461. DESTREE, Johann Josef, Haag (Holland). Düne von Scheveningen.

[BRON: Illustrirter Katalog der internationalen Kunstausstellung im Königl.
Glaspalaste in München 1883, München 1883]

* * *
Erica
Subject: ! Münchener Jahresausstellung in Glaspalast 1893
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 30 Jun 2006 20:07:43 +0200
--------
* Ölgemäde [oils]
- Alma-Tadema, L., London, St. Johns'-wood, NW
19. Portrait des Herrn E.A. Waterlow [in Saal] 53
19a. Genre [in Saal] 53
- Alma-Tadema, Laura T., London, 17 Grove End Road, St. Johns'-wood, NW
20. Tout en causant [in Saal] 39
- ARNTZENIUS, Floris, Im haag, Piet Heinstraat 15.
32. Abendstimmung [in Saal] 56.
33. An der Düne von Scheveningen [in Saal] 55.
- ARTZ, David Adolphe Constant (+) Im Haag.
34. Tauholer aus Katwyk [in Saal] 55.
35-43...etc.
- BAHNER, Hermann, Düsseldorf, Karlstr 131.
57. Im Mai [in Saal] 8.
58. Hollandischer Kanal [in Saal] 10.
- BAISCH, Hermann, Karlsruhe Seminarstr 11
59-61.
- BASTERT, Nicolas, Amsterdam, I. parkstr 452
79-81.
- BECKER, Carl, Dusseldorf, Kunstakademie.
86. Lootsenboot [in Saal] 10.
- BERGMANN, Julius, Karlsruhe, Bismarckstr. 16.
105-107.
- BISSCHOP, Christoffel, Scheveningen, Villa TRISIA.
122a. Portrait [in Saal] 56.
- BOHNHORST, Aug., Scheveningen, Belgisch Park.
152. Septemberabend bei Voorburg [in Saal] 56.
- BOUTEN, Charlotte, Amsterdam, P.C. Hooftstraat 150.
171. Partie aus Amsterdam [in Saal] 55.
- CALISSENDORFF, Abraham, Ryswyk beim Haag.
225. In der Dämmerstunde [in Saal] 55.
- COLEMAN, W.S., S. Hampstead, Broadhurstgfardens 95.
258. Badende Kinder [in Saal] 45.
- DAKE, Carel Lodewijk, Amsterdam, Sarphatipark 120.
293. Fremde Vögel [in Saal] 55.
- DANKMEYER Charles, Im Haag, Beeklaan 10.
299. Der Dom in Aken [in Saal] 56.
In einem holländischen Dorfe [in Saal] 56.
- GABRIEL, Paul Joseph Constatin, Scheveningen, Kanaalweg 113.
469. Ein Weiler in Brabant [in Saal] 55.
- HAAK, Rudolph, Nieuwe-Amstel, Boeren Wetering 11.
556. Am Kanalufer [in Saal] 55.
- HART-NIBBRIG, Ferdinand, Amsterdam, Rozengracht 66.
589. Kulter der hollandischen Blumenzwiebel [in Saal] 55.
- HASSAM, Childe, New-York, 222 d Avenue 23 d Street.
592-593.
- HAVERMANN, Hendrik Johannes, Im Haag, Kasuariestraat 1.
595-596.
- HENKES, Gerke, Voorburg beim Haag.
627. Beim Fruhstück [in Saal] 55.
- VAN HOGENDORP-'s Jacob, Adrienne, Im Haag, Koningingracht 30.
672.
- JANSEN, Hendrik Willebrord, Amsterdam, Van Lennepkade 55.
699. Hafen zu HOORN (Holland)
700. In Gedanken.
701. Kirche in Calcar.
- de Josseling de Jong, Peter, Im Haag, Prinzengracht 32.
731. Meine Mutter.
- IVES-BROWNE, Robert, Im Haag, Prins Hendrikstraat 39.
741. Alte Frau aus Scheveningen [in Saal] 56.
- KAEMMERER, Frederic Henri, Boulevard du Montparnasse 25, Paris.
743a.
- KALLMORGEN, Friedr., Grötzingen b. Karlsruhe.
747. Hof-Interieur
748. Abendsonne.
749. An der Abbruchstelle.
750. Zwischen blühenden Bäumen.
- VAN DE KASTEELE, Johanna M., Jutfaas bei Utrecht.
761. Rosen.
- VAN KONIJNENBURG, A. Willem., Im Haag, van Speykstraat 31.
804. Landschaft.
805. Brucke im Maastricht.
- KONING, Arnold Hendr., Im Haag, Spuistraat 58.
806. Hafen in DORDRECHT [in Saal] 55.
- van LEEMPUTTEN, Frans, Antwerpen, Rue Venus 5.
866-867.
- VAN LOOY, Jacobus, Niemoer-Amstel bei Amsterdam, Hoedemakerskade 48.
933. Reisende [in Saal] 56.
- van der MAAREL, Marius, Im Haag, gedempte Raamstraat 18.
952. Portrait [in Saal] 55.
- MARCH, Vicente, Rom, Via Margutta 53b
977. Hahnenkampf in Tanger. [in Saal] 33.
- MARTENS, Willy, Im haag, Laan van Meerdervoort 127.
989. Die Wittwe.
990. Im Schatten.
991. Im Hofe.
- MEIJERS, Isid., Brüssel, Rue Montagne du Parc 15.
1007-1008.
- MERTENS, Charles, Antwerpen, Place de Meir 75.
1017. Auf der Schelde.
1018. Im Lebensherbst.
- MESDAG, Hendrik Willem, Im Haag, Laan van Meerdervoort 9.
1019. Winternachmittag in Scheveningen.
1020. Das Ankommen der Fischerboote.
1021. Sonnenuntergang.
- MASDAG Taco, Scheveningen, Scheveningsche Weg 19.
1022-1023.
1024. Der Jadenhelt bei HATTEM.
- Mesdag van Calcar, Geesje, Scheveningen, Scheveningsche Weg 19.
1025-1026.
- Mesdag van Houten, Sientje, Im Haag, Laan van Meerdervoort 9.
1027-1029.
- MIDDLETON, James, R., Glasgow, W. Regent Str. 132.
1039. Garten in Tanger.
- MOULIJN, Simon, Im haag, Beeklaan 8.
1060a. Landschaft, [in Saal] 54.
- MULLER, Gérard, Amsterdam, I. Parkstraat bei Linnaeusstraat 438.
1070. Junge Mutter.
- van Oosterzee, Hermannus Adrianus, Ryswyk, Holland.
114. Landschaft
- Oppenoorth, Willem, Im Haag, Emmastraat 13.
1115. Am Strom.
- POGGENBEEK, George, Amsterdam, I. Parkstrasse 450.
1164. Herbsttag.
- RIP, Willem Cornelis, Rotterdam, Diergaardesingel 70.
1238a. Flusslandschaft.
- Roermeester, G.J., Im Haag, Toussaintkade 15.
1258. Winter in Holland.
- RUYSCH, Aletta, Im Haag, Waldeck Pirmonskade
1297-1298.
- SADEE, Philippe, Im Haag, de Riemerstraat 31.
1302-1303.
- van de Sande-Bakhuyzen, Gerardina Jacoba, Im haag, Nieuwehaven 142.
1317. Feldblumen.
1318. Pfirsiche und Pflaumen.
- SCHWARTZE Therese, Amsterdam, Prinsengracht 1091.
1414. Portrait Sr. Exc. des Ministers des Auswartigen dr. jur. G. van
TIENHOVEN
1415. Portrait ... dr. jur. N.G. PIERSON.
- van SOEST, L.W., Im Haag, Leestraat 78.
1440. Landschaft zu HEELSUM.
- STORTENBEKER, Pieter, Im Haag, Spuistraat 242.
1495. Kuhe auf dem Deich.
- STROEBEL, Joh. Ant. Balth., Im haag, Cesebesstr 34
1504.
- STRUYS, Alexander, Mecheln, Boulevard des Capucines 172.
1507. Todt!
- TEN KATE, Joh. M. Mz., Im haag, Pieter Hoogstraat 51.
1522. Essenszeit. [in Saal] 54.
1523. Scheveningen. [in Saal] 56.
- van THOL, Hendrik Otto, Im Haag, van Brakelstraat 71.
1533. Im Gelderland. [in Saal] 54.
- TOOROP, Jan
- VALCKENAERE, Leon, Brussel, Rue Rogier 278.
1579-1580.
- VERSTER, Floris, Leyden.
1590/1591. Blumen
- VOGEL, Johannes Gysbertus, Voorburg.
1602. Mondschein in Drente.
1603. Nach Sonnenuntergang in Drente.
- VROLYK, Jan, Im haag, Noordeinde 103.
1615-1616.
- VAN DER WAAY, Nicolaas, Amsterdam, Stadhouderskade 86
1617-1618.
- van WANING, Cornelis Anthony, Im Haag, Westeinde 609.
1630. Heimkehr. [in Saal] 55.
- WEEKS Edwin L, Paris
- van der WEELE, Herman Johannes, Im Haag, Koningin Emmastraat 5.
1660. Feldarbeit in Zeland.
- WITKAMP Ernst Sigismund, Amsterdam, Noorderstraat 78.
- WOLBERS Hermanus Gerhardus, Im Haag.
- WYSMULLER Jan Hillebrand, Amsterdam, Overtoom 3.
- ZILCKEN, Philipp, Im Haag, Villa HELENE.

* Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen etc.
- ARTZ David Adolphe (+), im Haag.
- BAISCH Hermann, Karlsruhe, Seminarstr. 11
1753a. An der Stallmauer (aquarell) [in Saal] 27.
- BAUER M.A.J., Im Haag
1757. Inneres einer Moschee (Kreidezichnung).
- BOUDEWIJNSE, A., Im Haag, Prinsengracht 3.
1785. Interieur auf Zeland
1786. Lesende Frau.
- DYSSELHOF, Gerrit Willem, Amsterdam, verlengde Hoedenmaakersgade 7.
1824. Im Aquarium.
- HAVERMAN, Hendrik Johannes, Im Haag.
- van HOYTEMA, Theodoor, Loosduinen, Oranje Nassaustraat 186.
1871-1872.
- de Josseling de Jong, Peter, Im Haag, Prinsengracht 32.
1878.
- KONING, Arnold Hendrik, Im Haag, Spuistraat 58.
1885-1886.
- KONING, Edvard, Loosduinen.
1887-1888.
- van der LAAN, Gerard, Im Haag, Hartogstr. 9.
1893. Nachmittags auf der Nordsee (Aquarell).
- LEIPOLD, Karl, Diessen am Ammersee.
1900. JAN MAAT an Land.
1901. Im Kanal.
- MULLER, Geard, Amsterdam
1926-1927.
- ROELOFS, Willem E. jun., Im Haag, Laan van Meerdervoort 194.
1950. Helm und Fahne (Aquarell).
- Rolshoven, Julius, Paris, Faubourg St. Honore 233.
- SOMMER, A.C., Im Haag, I. Prinsegracht
1995. Kinderstudie.
- van SOEST, L.W., Im Haag, Leestraat 78.
1996. Aus der Umgebung von LAAG-SOEREN (Aquarell).
1997. Junge Birken (Aquarell).
- UYTTERSCGAUT, Victor, Brussel, Rue Grosse Tour 16.
2015.
2016. Nebel in Scheveningen (Aquarell).
2017-2017c.
- VERVEER Elchanor, Im haag, Zeestraat 52
- van der WAAY Nicolaus, Amsterdam, Stadhouderskade 86.

* Bildhauerei
- VAN HOVE, Bart., Amsterdam, Vossiusstraat 46.
2140. Wasserlilie (Marmor).
- ODÉ-Jazn., A.W.M., Im Haag, Laan Coper van Cattenburgh 51a.
2195. Andacht (Gyps)
2196. Portraitbuste des Hernn J. TOOROP (Bronzirter Gyps)
2197. Romischer Redner (marmor)
2198. Mannliche Buste (Scheveningen)(Gyps)

* Illustrationen.
- 10 Willy Martens - Im Hofe
- 16 Pieter Stortenbeker - Kuhe auf dem Deich
- 26 H.W. Mesdag
- 32 L. van Flesch-Brunningen
- 33 P.J.C. Gabriel - Ein Weiler in Brabant
- 34. Henricus Johannes Mélis - Eine hollándische Scheune
- 45. Jan Vrolijk - Auf dem Wege
- 54. Elchanor Verveer
- 56. Wilhem Frey - Heerde in den Dünen.
- 61. Hans von Bartels - Portrait meiner Tochter.
- 79. L. Alma-Tadema - Portrait des Herrn E.A. Waterlow

[BRON: Illustrirter Katalog der Münchener Jahresausstellung von Kunstwerken
aller Nationen im Kgl. Glaspalaste 1893, München 1893]
[http://mdz1.bib-bvb.de/~db/bsb00002279/images/index.html?id=00002279&seite=
15]

http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/glaspalast/

* * *
Erica
Subject: ! Münchener Jahres-Ausstellung in Glaspalast 1896
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 30 Jun 2006 20:08:29 +0200
--------
http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/glaspalast/

* Verzeichnis der Medaillenträger
* Inhaltsverzeichnis
* Ölgemälde
- BOCHMANN, Gregor von, Düsseldorf, Kurfürstenstrasse 18.
51. Der Bettler. [in Saal] 18.
52. Holländischer Strand. [in Saal] 2.
- BÜCHMANN, Helena, Berlin W., Bülowstraase 1
83. Hollanderin. [in Saal] 18.
84-85.
- CANAL, Gilbert von, Munchen, Schillerstr. 26
91-93.
- CARPENTIER, Evariste, La Hulpe (Belgien)
94-96.
- DES COUDRES, Adolf, Karlsruhe, Bismarckstrasse 75.
120. Hollandische Landschaft
121. Herbst.
- DIERCKX, Pierre Jacques, Antwerpen, Rue Hoboken 18.
123. [med.] Im Kinderasyl. [in Saal] 18.
- HAITE, Geo C., Ormsby-lodge, The Avenue, Belford-pk., London W.
200-201.
202. Ein hollandische Dorf. [in Saal] 31.
- HÖPPE, Bernhard, Im Haag, Obrechtstrasse 47.
260. Bentheimer Steingrube
261. September-Abend.
- HUNTER, G., Sherwood, 2, brick-ct., Temple, London E.C.
274a. Begräbnis eines Volendamer Fischerkindes. [in Saal] 32.
- KOOL, Catharina, Amsterdam, Keisergracht 738.
328. Auf dem Lande. [in Saal] 27.
- LASCH, Hermann, Düsseldorf, Grafenberger Chaussee 103.
345. Hollandisches Interieur.
346. Motiv vom Niederrhein.
- LIEBERMANN, Max, Berlin, Pariserplatz 7.
365a. Hollandische Nähschule. [in Saal] 22.
- LIESEGANG, Heinrich, Düsseldorf, Herderstr. 1.
366. Allee im Herbst
367. An der Scheldenmundung bei VLISSINGEN
368. A, Werft.
- Mc Grogor, Robert, 36, Hanover-st., Edinburgh.
391b. Hollandische Fischerbarke.
391c. Am Strande.
391d. Mutter mit Kind
- MONDRIAAN, Fritz, Im Haag, Spuistraat 5.
428. Landschaft bei Heelsum. [in Saal] 17.
- MUNTHE, Ludwig (+), Dusseldorf.
448. Winter im Walde. [in Saal] 14.
449. Kartoffelernte im Herbst (Holland)
450. Mondaufgang am hollandischen Canal
451-457a.
- RITSEMA, Jacob Coenraad, Haarlem, Lange Begijnestraat 20.
516. Feldeinsamkeit.
- RUYSCH, Aletta, Im Haag, Waldeck-Pyrmontkade 45.
530. Pflaumen und Trauben. [in Saal] 27.
- SCHILDT, Martinus, Rotterdam, Stockvischwater 3.
537-539.
- Van der Ouderaa, Pierre Jean, Antwerpen, Avenue Plantin 56.
610.
- Van der Weyden, Harry, Paris, 31, Avenue d'Eylau.
- Verstraete, Theodore, Antwerpen, 34, Courte rue du Vanneau.
613. Obstgarten in Seeland. [in Saal] 11.
- Wijsmuller, Jan Hillebrand, Amsterdam, Overtoom 3.
638a-638b.

* Aquarell, Pastelle, Gouachen
- JUERGENS, Alfred, München, Gabelsbergerstr. 73.
700. Zwijndrecht (Holland) (Aquarell).
- LEGNER, J.C.W., Utrecht, Poortstr 21.
705. Hollandischer Bauernhof (Aquarell).
706. Loenen a.d. Vecht (Aquarell).

* Bildhauerei
* Schwarz- und Weiss-Abtheilung
- KOSTER, A.L., Haarlem, Frans Halsstraat 23.
878a-878c.
- Schönleber, Gustav, Karlsruhe, Jahnstrasse 18.
926-927.
- STANG, Rudolf, Amsterdam, Sarphatipark 86.
936. Ruhe auf der Flucht nach Egypten.
- STORM VAN s'GRAVESANDE, Ch., Wiesbaden
937. Düne bei KATWIJK (Lithographie)
937a. DORDRECHT (Lithographie)
937b. Fluth bei Dordrecht (Lithographie)
937c. Abend bei Rotterdam (Lithographie)

* Verein für Original-Radierung in München
* Verzeichnis der Abbildungen
* Illustrationen

[http://mdz1.bib-bvb.de/~db/bsb00002281/images/?projectdirectory=glaspalast&
templateurl=templates2&collectionurl=http://www.bayerische-landesbibliothek-
online.de]

* * *
Erica
Subject: ! Münchener Jahres-Ausstellung in Glaspalast 1898
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 30 Jun 2006 20:09:23 +0200
--------
* Ölgemälde
- BROUWER, B., Diepenveen bei Deventer
103. Wintertag in Holland [Saal-Nr.] 51
- DOWNIE, John, Glasgow, Bath-Str. 160
167. Bauernfamilie aus Nord-Holland [Saal-Nr.] 51
- ENFIELD, Henry, Charlottenburg-Berlin, Fasanenstr. 22.
190. Die Maas im Winter [Saal-Nr.] 46.
- GORTER, Arnold Marc., Amsterdam, Nassaukade 362.
302. Waldweg [Saal-Nr.] 41.
- GRUPPE, Carl Paul, Im Haag, Obrechtstraat 400.
316. Novembersonne [Saal-Nr.] 63.
- GUDDEN, Rudolf, Frankfurta M. Schwindstrasse 20.
317. Holländische Spinnerei [Saal-Nr.] 15.
- HAGEMANS, Maurice, Brüssel, Rue de Magistrat 21.
332. Fischerbarken [Saal-Nr.] 63.
- HERMANNS, Heinrich, Dusseldorf, Franklinstr 22.
383-384.
385. Herbstnachmittag in Amsterdam [Saal-Nr.] 60.
- HERRMANN, Agathe, Berlin, Potsdamerstrasse 121/d.
387. Abendfrieden in Holland [Saal-Nr.] 23.
- HERRMANN, Hans, Berlin W., Dörnbergstrasse 7.
392. Fischmarkt [Saal-Nr.] 47.
393. Die Maass bei MAASSLUIS [Saal-Nr.] 47.
- KALLMORGEN, Friedrich, Grötzingen bei Karslruhe i. B.
457. Amsterdamer Strasse bei Nacht [Saal-Nr.] 6.
- KAMPF, Eugen, Dusseldorf, Wagnerstr 34
462. Hollandische Stadt [Saal-Nr.] 46.
463. Flandrische Landschaft [Saal-Nr.] 60.
- KOOL, Cath., Maarssen b. Utrecht.
529. Spielendes Kind [Saal-Nr.] 63.
- KRATKY, Therese, Steyr (Oberösterreich), Berggasse 2.
538. Weisse Tulpen [Saal-Nr.] 63.
- KRAUSS, Joh. Ph., ROTTERDAM, Ochterveldstraat.
540. Anlage bei Rotterdam [Saal-Nr.] 51.
- KRICHELDORF, Hermann Gottlieb, München, Georgenstr 66
544. Stilleben [Saal-Nr.] 3.
545. Tulpen [Saal-Nr.] 15.
- LAING, James G., Glasgow, Bathstr. 176.
570. In Gefahr [Saal-Nr.] 51.
571. Mühle zu DORDRECHT (Sonnenuntergang) [Saal-Nr.] 51.
- LAPIDOTH, M.C., Nunspeet (Holland).
577. Im Walde [Saal-Nr.] 63.
- LEGNER, Johann C.U., Utrecht, Poortstraat 21.
589. Alte Stadt UTRECHT [Saal-Nr.] 51.
- LIEBERMANN, Max, Berlin NW., Pariserplatz 7.
611. Damenbildnis [Saal-Nr.] 55.
612. Holländisches Interieur [Saal-Nr.] 47.
613. Amsterdam [Saal-Nr.] 47.
614. Sonntag-Nachmittag in LAREN (Holland) [Saal-Nr.] 45.
- LÜBBES, Maria, München, Schellingstr. 58.
643. Schmalzblumen [Saal-Nr.] 18.
644. Tulpen [Saal-Nr.] 5.
645. Anemonen [Saal-Nr.] 9.
- MUNTHE, Ludwig (+), Düsseldorf.
729. Winterabend [Saal-Nr.] 46.
730. Holländischer Kanal [Saal-Nr.] 59.
731. Winterbild [Saal-Nr.] 60.
- POSSIN, Rudolf, Kolonie Grunewald bei Berlin, Hagenstr. 16.
795. Im holländischen Fischerhause [Saal-Nr.] 56.
- SCHEVE-KOSBOTH, Luise von, München Amalienstr. 4.
901. Holländerin [Saal-Nr.] 33.
- SCHMUTZER, Ferdinand, Wien VII., Kaiserstrasse 85.
927. Erstes Missverstandnis [Saal-Nr.] 32.
928. Holländische Bettlerherberge zu EDAM [Saal-Nr.] 52.
929. Leuchttermwächter von der Insel MARKEN [Saal-Nr.] 41.
- SMISSAERT, Franz., Haag, N. Schoolstr. 30.
996. Bei Gouda [Saal-Nr.] 63.
- VAN DER HAAR, Hermann, Haag, Koningin Emmakade 111.
1072. Eine Auktion aif einer Tenne [Saal-Nr.] 51.
- VANDEROYE, Joseph, Antwerpen, Avenue Isabelle 85.
1073. Fruchtstück [Saal-Nr.] 41.
- VAN DER WAAY, Nicolaas, Amsterdam, Stadthouderskade 86.
1074. Die Professoren der Amsterdamer Universotät nach der Vorlesung
[Saal-Nr.] 42.
1075. Studie (Directoire) [Saal-Nr.] 63.
- VERHEYDEN Isidore, Brussel, rue de l'Abbaye 47.
1077-1078.
- WYSMULLER, J.H., Amsterdam, Overtoom 3.
1134. Schönes Wetter [Saal-Nr.] 17.
1135. Holländische Landschaft [Saal-Nr.] 41.
1136. Winterabend [Saal-Nr.] 63.

* Aquarell, Pastelle, Gouachen, Tempera-Gemälde und Zeichnungen
- DES COUDRES, Adolf, Karlsruhe i. B., Bismarckstr. 75.
1219c. In den Dünen (Zeichnung) [Saal-Nr.] 49.
1219d. Hollandsicher Bauernhof (Zeichnung) [Saal-Nr.] 49.
- GRUPPE, Carl Paul, Den Haag, Obrechtstraat 400.
1266. Hollandischer Scheerenschleifer (Aquarell) [Saal-Nr.] 31.
- KALLMORGEN, Friedrich, Grötzingen bei Karlsruhe i B.
1319. An der Themse (Zeichnung) [Saal-Nr.] 49.
1320. Fugurenstudie (Zeichnung) [Saal-Nr.] 49.
1321. Kanal in DORDRECHT (Zeichnung) [Saal-Nr.] 49.
- KOOL, Cath., Maarssen b. Utrecht.
1335. Am Klavier (Aquarell) [Saal-Nr.] 50.
- KRIENS, Otto G.A., Den Haag, Huygenspark 58a.
1341. Holländische Kinderwärterin (Zeichnung) [Saal-Nr.] 50.

* Bildhauerei

* Vervielfaltigende Künste
- GRAADT VAN ROGGEN, Johannes M., Bloemendaal bei Haarlem.
1655. Ein frohlicher Mann (Radirung nach Frans Hals) [Saal-Nr.] 50.
1656. Stevenskirche zu Nijmegen (Radirung) * [Saal-Nr.] 50.
1656a. Radirung [Saal-Nr.] 50.
- KALLMORGEN, Friedrich, Grötzingen bei Karlsruhe i. B.
1698. Nasses Water [Amsterdam] (Lithographie) [Saal-Nr.] 49.
1699. Strasse in Hamburg (Lithographie) [Saal-Nr.] 49.
1700. Landungsstelle (Lithographie) [Saal-Nr.] 49.
1701. Hollandsiches Kind (Lithographie) [Saal-Nr.] 49.
- SCHMUTZER, Ferdinand, Wien VII, Kaiserstrasse 85.
1782. Holländisches Mädchen (Remarquedruck) [Saal-Nr.] 50.

* Illustrationen
- 26. Gregor von Bochmann - Nordwyker Muschelkarren [Noordwijk]
- 28. Friedrich Klein-Chevalier - Morgengrauen in Ostende
- 48. Max Koner - Bildnis des Professors Du Bois-Reymond.
- 49. Otto Propheter - Bildnis des Professors Ferdinand KELLER.
- 51. Rudolf Beréry - Bildnis des malers Hans THOMA.

[BRON: Offizieller Katalog der Münchener Jahres-Ausstellung 1898 im Kgl.
Glaspalast, München 1898
Signatur: ZI:Kat.Ausst. München Glaspalast 1898 R]
[http://mdz1.bib-bvb.de/~db/bsb00002282/images/index.html]

* * *
Erica
Subject: ! Münchener Jahres-Ausstellung in Glaspalast 1900
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 30 Jun 2006 20:10:29 +0200
--------
* Öl- u. Temperagemälde [oils]
- BAUR jr., Albert, Dusseldorf, Sternstrasse 24 (F.V.D.)
35. Anschleppen der Fischerboote in Holland [Saal-Nr.] 43.
- BROUWER, B., Diepenveen bei Deventer (Holland) (M.K.G.)
103. Oktobersonne [Saal-Nr.] 42.
104. Winter [Saal-Nr.] 45.
- DEKKER, Hendr. Adr. Christ., Amsterdam, Stadhouderskade 101 (M.K.G.)
166. neuer Markt zu AMSTERDAM [Saal-Nr.] 34.
167. Bei dem Leinenweber (Holland) [Saal-Nr.] 2.
- DIERCKS, Pierre Jacques, Antwerpen, rue Hoboken 18 (M.K.G.)
174. Inneres einer Hütte im Kempenland (Belgien) [Saal-Nr.] 35.
- GRUPPE, Char. Paul, Haag, Pieter Bothstraat 65. (M.K.G.)
329. Am Strande (KATWIJK, Holland) [Saal-Nr.] 35.
330. Auf dem Landwege (Holland) [Saal-Nr.] 2.
- GUDDEN, Rudolf, Frankfurta a. M., Kettenhofweg 44 (F.C.K.)
331. Hollandische Seilerei [Saal-Nr.] 37.
332. VOLENDAMER Fischer [Saal-Nr.] 37. [VOLENDAM]
- HERRMAN, Hans, Berlin W., Dörnbergstrasse 7. (V.B.K.)
385a. Hollandische Landschaft [Saal-Nr.] 59.
- HEYBERG, Johannes Gerardus, ROTTERDAM, Oostzeedijk 144. (M.K.G.)
389-390.
- HEYBERG-LEDEBOER, Sara, ROTTERDAM, Oostzeedijk 144. (M.K.G.)
391-392.
- HEYL, Marinus, Amsterdam, 1ste Helmersstraat 169. (M.K.G.)
393. Erinnerung an Alt-Amsterdam [Saal-Nr.] 35.
394. Am Polder (Hollandsioche Landschaft) [Saal-Nr.] 35.
- HÖPPE, Bernhardt, Haag, Obrechtstr 47 (M.K.G.)
416a. Nach Sonnenuntergang [Saal-Nr.] 35.
- HORMUTH-KALLMORGEN, Margarethe, Grötzingen b. Karlsruhe i. B. (K.B.K.)
436. Quitten [Saal-Nr.] 52.
- HYNER, Aend, Haag, 1 v.d. Boschstrasse 145. (M.K.G.)
444. Plauderstündchen [Saal-Nr.] 45.
- KALLMORGEN, Friedrich, Grötzingen b. Karlsruhe i. B. (K.B.K.)
462-464.
- LAING, James G., Glasgow, Albany Mansions. (G.G.)
561. Hafen in ZEELAND [Saal-Nr.] 63.
562. Kathedrale in DORDRECHT [Saal-Nr.] 63.
- LEGNER, Johann C. Ulr., UTRECHT, Poortstrasse 21. (M.K.G.)
588. Der Rhein in Woerden * [Saal-Nr.] 2.
- MEYERHEIM, Paul, Berlin W., Hildebrandtstrasse 22. (V.B.K.)
681. Umzug der Kunstreiter [Saal-Nr.] 59.
682. Verbrannte Windmühle (HOLLAND) [Saal-Nr.] 59.
683. Gute Freunde [Saal-Nr.] 16.
- MONDRIAAN, Fritz, Haag, Spuistraat 52. (M.K.G.)
696. Fruhling im Haag'schen Bosch [Saal-Nr.] 55.
697. Herbstnachmittag [Saal-Nr.] 2.
- Morley, Henry, Stirling bei Glasgow (G.G.)
- OTTEVAERE, Henri, Brussel, Rue Moris 38 (M.K.G.)
- PERLMUTTER, ISak, Budapest, Andrassystrasse 21. (M.K.G.)
- PIETERS, Evert, Blaricum (Holland). (M.K.G.)
776a. Heimatlos [Saal-Nr.] 2.
- PORTIELJE, Gérard, Antwerpen, rue de l'harmonie 80. (M.K.G.)
785. Bei dem Wucherer. [Saal-Nr.] 37.
- POSSIN, Rudolf, Grunewald bei Berlin, Hagenstr. 16 (V.B.K.)
787. Holländisches Mädchen [Saal-Nr.] 46.
788. Holländisches Standbube [Saal-Nr.] 46.
- RASCH, Heinrich, München, Schwanthalerstrasse 98. (M.K.G.)
812. Holländisches Standleben [Saal-Nr.] 33.
813. Fischerboote in Sicht. [Saal-Nr.] 42.
814. Singende Madchen am Sonntagg Nachmittag in HOLLAND. [Saal-Nr.] 33.
- REPELIUS, Betsy, Amsterdam, Vondelstraat 29. (M.K.G.)
829. Putzen. [Saal-Nr.] 2.
- RIP, Willem Cornelis, Haag, Weimarstraat 35. (M.K.G.)
837. Hollandische Landschaft (VOSMEER) [Saal-Nr.] 2.
- RITSEMA, Jacob Coenraad, Haarlem, Lange Bagijnestraat 20 (M.K.G.)
839. Abendstimmung [Saal-Nr.] 40.
- RONNER, Alice, Brussel, Chaussee de Vleurgat 57. (M.K.G.)
- SANDROCK, Leonhard, Charlottenburg, Fasanenstr. 10 (V.B.K.)
883. In der Wesermundung. [Saal-Nr.] 59.
884. Am Damrak in AMSTERDAM [Saal-Nr.] 59.
- SMISSAERT, Frans, Voorburg bei Haag (Holland) (M.K.G.)
962. Das Netzflicken in den Dünen [Saal-Nr.] 40.
- STERRE DE JONG, Jacobus Fredrich, Haag, Van Hogendorpstraat 16. (M.K.G.)
992. Ingfart.
993. Mutter und Kind.
- Van den Eycken, Charles, Brüssel, Rue au Bois 29. (M.K.G.)
- Van der Haar, Hermann, Utrecht, Willem Barentzstr 55 (M.K.G.)
- Van der Waay, Nicolaas, Amsterdam, Stadhouderskade 86 (M.K.G.)
- Van Hove, Edmund, Antwerpen, rue Albert Grisar 26 (M.K.G.)
- Verheyden, Isidore, Brussel, rue de l'Abbaye 47. (M.K.G.)
- WALLISCHECK, Franz, München, Giselastrasse 8. (M.K.G.)
1071. Holländische Fischerstube. [Saal-Nr.] 2.
- WYSMULLER, Jan Hillebrand, Amsterdam, Overtoom 3. (M.K.G.)
1120. Stadtansicht (AMSTERDAM). [Saal-Nr.] 2.
1121. Holländische Stadt. [Saal-Nr.] 2.

* Aquarell, Pastelle, Gouachen und Zeichnungen
- MARCHANT, Wilhelmina, Velp bei Ernheim (Holland). (M.K.G.)
1318. Kindesleid (Pastell). [Saal-Nr.] 58.
1319. Hundekopf (Pastell). [Saal-Nr.] 29.
- SCHEVE-KOSBOTH, Luise von, Munchen, Amalienstr 4 (M.K.G.)
1401. Hollandisches Madchen (Rötelzeichnung) [Saal-Nr.] 27.
- STERRE DE JONG, Jacobus Fredrich, Haag.
1432. gesuch (Aquarell) [Saal-Nr.] 58.

* Bildhauerei
* Vervielfältigende Künste
- KALLMORGEN, Friedrich, Groetzingen b. Karlsruhe i. B. (K.B.K.)
1707-1711b. [Spitzbergen, Norwegen, Hamburger Hafen etc.]
- NACHMANN, Frieda, Frankfurt a. M., Elsheimerstr 6 (M.K.G.)
1807. Hollandsiches Interieur (Radierung nach Pieter de Hoongh).

* Kopien
* Kunstgewerbe
* Illustrationen
- 7. N. Van der Waay - Amsterdamer Waise
- 9. Th. Lybaert - Am Lebensabend.
- 12. W.C. Rip - Hollandische Lanschaft
- 18. Heinrich Rasch - Hollandische Standleben.
- 48. Evert Pieters- Heimatlos.
- 68. Max Stern - Gurkenverkäufer im Amsterdamer Judenviertel.
- 85. Otto Seitz - Niederländische Kneipe.
- 86. Albert Baur jr - Abschleppen der Fischerboote in Holland.
- 90 . Friedrich Kallmorgen - An die Arbeit. [stoomboten op rivier]

[Offizieller Katalog der Münchener Jahres-Ausstellung 1900 im kgl.
Glaspalast, München 1900]
[http://mdz1.bib-bvb.de/~db/bsb00002283/images/index.html]

* * *
Erica
Subject: ! Münchener Jahres-Ausstellung in Glaspalast1905
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 1 Jul 2006 07:55:03 +0200
--------
* Raumeinteiling
Belgien in den Sälen 2-42
Niederlande in den Sälen 45, 46, 49

* Spezialkommissare auswärtiger Regierungen:
Niederlande: Professor J.H.L. de Haas, Maler in Brüssel.

* Kombiniertes Verzeichnis der bei Internationalen Kunstausstellingen und
Jahrsausstellungen zu Munchen bis zum Jahre 1901 incl. mit Medaillen
ausgezeichneten Künsteler.
Abbey, Edw. A., London [jahr] 1883 [Medaille] II
Aken, Leo van, Antwerpen, 1890 II
Apol, Luis, Velp, 1888, II
Artz, Adolphe, im Haag +, 1888, II
Baer, Fritz, Pasing
Baertson, Albert, Gent, 1890 II, 1901 I
BAISCH, Hermann, Karlsruhe +, 1883 I.
BASTERT, Nikolaus, Nieuwersluis b. Amsterdam, 1897 I
BERGMANN, Julius, Karlsruhe, 1892, II
BISSCHOP, Christoffle, im Haag, 1883, II.
BOCK, Theophile de, im Haag, 1890 II, 1901 I.
BREITNER, George H., Amsterdam, 1891 II, 1897 I.
Bridgman, Frederik, Paris, 1888 II
Briet, Arthur, Nunspeet (Holland), 1901 I.
Chase, William, New-York, 1883 II
Cock, Cesar de, Gent, 1869 M.
Courtois, Gustave, Paris, 1888 I
Dierckx, Pierre Jacques, Antwerpen, 1896 II
Donders-Hubrecht, Bramine, im Haag, 1888 II
Dupre, Julien, Paris, 1890 II
Gabriel, Paul Josef, Scheveningen, 1891 II.
HAAK, Rudolf, Nieuwen-Amstel, 1893 II
HAAS, Joh. Hubert Leonardus de, Brussel, 1869 M.
HASSAM, Childe, New-York, 1892 II
HERMANN, Hans, Berlin, 1888 II.
HEYDEN, Hubert von, Munchen, 1897, II
Hitchcock, George, Egmond Hoef (Holland), 1901, ii
Innes, George, New-York, 1892 II
ISRAELS, Josef, im Haag, 1882 II
JANSEN, Hendrik Willebrord, Amsterdam, 1891 II, 1893 I
Joors, Eugene, Antwerpen, 1889 II
Josselin de Jong, Pieter de, im Haag, 1897 I
Kallmorgen, Friedrich, Karlsruhe, 1888 II
KEVER, J.S.H., Amsterdam, 1901 II
Klinkenberg, Karel, im Haag, 1888 II
KOLDEWEIJ, Bernard M. (+), 1897 II. [overl. Dordrecht 1898]
Leemputten, Franz von, Brüssel, 1888 II
Lefebvre, Jules, Paris, 1901 I.
Liebermann, Max, Berlin, 1883 II, 1888 II, 1891 I
LUYTEN, Henr., Antwerpen, 1888 II
Mac Ewen, Walter, Paris, 1897 II.
Mastenbroek, Joh. Hendrik van, Rotterdam, 1901 II
Melchers, J. Gari, Egmond-aan-Zee, 1888 I.
Mertens, Charles, Antwerpen, 1901 II.
Mesdag, Heinrich Wilh., im Haag, 1879 II
Morot, Aime, Paris, 1879 II, 1892 I
Neuhuys, Alb., im Haag, 1890 I
Oldewelt, Ferd., Gustav Willem, Amsterdam, 1893 II
Pratere, Edmond de, Brussel +, 1883 II
SCHILD, Martinus, Rotterdam, 1901 II
Schwartze, Therese, Amsterdam, 1890 II
SMITS, Jakob, Mol (Belgien), 1897, II
Van Damme-Sylva, Emile, Brussel, 1891 II
Van der Waay, Nikolaus, Amsterdam, 1893 II
Van der Weele, Hermann Joh., im Haag, 1897 II
Van der Weyden, H., Paris, 1901 II
VETH, Jan, Bussum b. Amsterdam, 1901 II
Verheyden, Isidor, Brussel, 1892 II
Verstraete Theodro, Antwerpen, 1891 II, 1897 I
Weeks Edwin Lord, Paris, 1897 I
Whistler, James McNeil, London, 1888 II, 1892 I
Zwart, Wilhelmus Henricus de, im haag, 1892 II

II. Original-Radierungen...etc.
DAKE, Carel Lodeweijk, Amsterdam, 1892 I

* Öl- und Temperagemälde [oils]
- AKKERINGA, Johannes, Scheveningen, Frankenslag 59.
14. Hinter dem Bauernhof. *
- APOL, Louis, im Haag, Wilhelminastraat 2a.
40. Winter im Walde.
41. DORDRECHT AM FLU?.
42. Sonnenuntergang.
- BASELEER, Richard, Antwerpen, Quai Van Dijck 7
75. Alte Schiffe nach dem Regen.
- BASTERT, Nikolaas, Nieuwersluis bei Amsterdam.
76. Dorfansicht.
77. Herbstmorgen.
- BISSCHOP, Richard, im Haag, Westerbaenstraat 116.
119. In der grossen protestantischen Kirche zu Rotterdam
- BISSCHOP-ROBERTSON, Suza, im Haag, Westerbaenstraat 116.
120-121.
- BLECKMANN, Wilhelm Ch.C., im Haag, Wilhelminastraat 2b.
125. Tulpenfelder (Holland).
- BLOMMERS, Bernardus Johannes, im Haag, Van Stolkweg 17.
129. Das Haus des Landmanns.
- BOCHMANN, Grogor v., Dusseldorf, Kurfurstenstr 18.
139. Die Schiffe kommen ! (Holland).
- BREITNER, George Hendrik, Aerdenhout bei Zandvoort (Holland).
171. Strassenanlage in Amsterdam.
- CHASE, M., New York, 303 Fifth Ave.
204. Dieu donné.
205. Der japanische Druck
206. Am Fenster.
- CHATTEL, Fredericus Jacobus du, im Haag, Frankenslag 9.
207. Die zwei Windmühlen.
208. Herbsttag.
- DE SMETH, Henri, Antwerpen, 46 rue de la Couronne 46.
260. Der Schauspieler.
- EERELMAN, Otto, Arnhem, Weststraat 8.
281. Kopf des St. Bernhard.
- Fonteyne, Jules, Brugge, rue de la bouverie 43.
349. Der Hahn und die Perle (la Fontaine).
- GABRIEL, Paul Joseph Const (+)
370. Hollandische Landschaft.
371. Fischnetze.
- GORTER, Arnold Marc, Amsterdam, Nassaukade 372.
413. Heideweg
- Gouweloos, Jean, Brussel, rue d'Irlande 140
414. Bildnis einer alten Dame.
- GRAF, Paul (+)
419. Kanal im Mondschein (Brugge).
- GUNNEWEG, Herman (+) [Hermanus G.; Dordrecht 1846-1904]
435. Sonnenuntergang
436. Landschaft.
- HAAS, Johannes H.L. de, Brussel, Place du Luxembourg 9
439. [med.] Am Nordseeufer (Flandern).
- HART-NIBBRIG, Ferdinand, LAREN (Nord-Holland).
470. Okotber.
- Hassam, Childe, New York 27 West 67th Street.
- HAVERMAN, Hendrik Johannes, im Haag, Wagenaarweg 5.
479. Junge Muter.
480. Junges Mädchen.
- HENS, Franz, Antwerpen, 10 rue Coquilhat.
503. Boote auf der Schelde.
- Heymans, Adrien Joseph, Brüssel, rue Verte 224.
521. Sonnenaufgang.
- HÖPPE, Bernhardt, im Haag, Sweelinckstraat 91.
537. Mondschein, Spätabend im Herbst.
- HOYNCK VAN PAPENDRECHT, Jan, im Haag, 1ste van den Boschstraat 15.
553. Sächsische Gardereiter.
- ISRAELS, Jozef, im Haag, Koninginnegracht 2.
576. Das stille Mütterchen.
577. Selbstbildnis.
- IVES-BROWNE, Robert, im Haag, Frankenslag 23.
579. Landschaft.
- JANSEN, Hendrik W., Amsterdam, van Lennepkade 55.
585. Sonja, in dem Dock zu AMSTERDAM.
- JANSSENS, Rene, Brussel, 48 rue Defacqz.
- Josselin de Jong, Pieter de, im Haag, Stadhouderslaan 190.
- JURRES, Johan Hendrik, Amsterdam, 1e Helmersstraat 111.
608. Joseph wird von seinen Brüdern verkauft.
- KALLMORGEN, Friedrich, Berlin W., Uhlandstrasse 161
613-615.
- KAMERLINGH-ONNES, Menso, Leiden, Haagweg 5.
623. Bildnis.
- KARSEN, Eduard, Amsterdam, Nassaukade 505.
628. Alte Gracht in Amsterdam
629. Bauernhaus
630. Zuidersee
- KEVER, Jacob S.H., Amsterdam, Oosterpark 87.
643-645.
- KLINKENBERG, Karel, im Haag, bezuidenhout 327.
651. Auf dem alten Walle von Vlissingen.
652. Kanal in Hoorn.
653. Brücke in Rotterdam.
- KOSTER, Antonie Louis, Haarlem, Spruijtenboschstraat.
671. Die Tulpenkultur bei Rijnsburg in Holland.
- KRABBÉ, Hendrik Maarten, Watergraafsmeer (Holland), 40 Breedeweg.
676. Schmeichelkatze.
- LAERMANS, Eugene, Brüssel, Chaussee de Gand 118.
713. Bauern.
- LEEMPOELS, Joseph, Brussel, rue Van Moer 8.
- LOOYMANS, R.P.M., Antwerpen, 113 rue de l'eglise.
- MARIS, Simon Willem, Amsterdam, Keizersgracht 498.
802. Glückliche Mutter.
- MARIS, Willem, im Haag, Van Lennepweg 14.
803. Kühe am Wasser.
- MARTENS, Willy, im Haag.
- MELSEN, Marten, Stabroeck (Belgien).
827. Spielende Kinder in der Wiese.
- MENDLIK, Oszkar, Scheveningen.
828. Der fliegende Hollander.
829. Salamis
- MESDAG, Hendrik Willem, im Haag, 9 Laan van Meerdervoort.
- MEULEN, Francois Pieter ter, im Haag, Nassau-Dillenburgstr 47.
837. In den holländischen Dünen.
- MOES, Wally, LAREN bei Hilversum.
852. Kindchen entwöhnen.
- MONDRIAAN, Fritz, im Haag, Spuistr. 110.
860. Fruhling im Haagschen Busch.
- MORREN, George, Antwerpen, 271 Chaussee de malines
- PERLMUTTER, Isaac, Budapest, Andrassystrasse 21.
947. Das Gebet.
948. Der Sommer in Holland.
949. Hollandische Strasse.
- PIETERS, Evert, Blaricum (Holland).
966. Der Muschelfischer
- RIP, Willem Cornelis, im haag, Laan van Meerdervoort 286.
1027. Die Maas bei RAVENSTEIN.
- ROELOFS, Albert, im Haag, Joan Maetssuyckerstraat 14.
1038. Das Ringlein.
1039. Eingeschlummert.
- SCHILDT, Martinus, Rotterdam, Groenendaal 25.
1099. Waschtag.
1100. Beim Flicken.
- SCHWARTZE, Therese, Amsterdam, 1091 Prinsengracht.
1149. Verloren.
1150. Frühling.
- SLUITER, Willy, Katwijk am Zee.
1178. Winter in KATWIJK.
- SMITH, Hobbe, Amsterdam, Sarphatipark 42.
1180. Die Toilette.
- SMITH, Wilhelm, Bohnen (Schweden).
1181-1185.
1186. Genusemarkt in Brügge.
- SMITS, Jakob, Moll (Belgien).
1188. Sinnbild der Kempe.
- STEELINK, Willem, im Haag, Staatenlaan 10.
1200. Schafmarkt in Holland.
1201. Abendstimmung.
- STOBBAERTS, Johann, Schaerbeek-Brussel, 54 rue Vifquin.
1215. Ecke eines altes Stalles in BRABANT.
- THOLEN, Willem Bastiaan, im Haag, Wittebrug, Kanal Villa.
1269. Hafen von HARDERWIJK.
1270. Kanal in MONNIKENDAM.
- TOOROP, Johannes, Amsterdam, Vossiustraat 42.
1287-1291 (o.a. Domburg).
- VAES, Walter, Antwerpen.
- Van der Maarel, Marius, im Haag.
- Van der Waay, Nicolaas, Amsterdam.
- Van der Weele, Hermann Joh., Im Haag.
- Van Essen, Jan, im Haag.
- Van Holder, Franz, Brussel.
- Van Hove, Edmond, Gent, rue Ledeganck 31.
- Van Leemputten, Frans, Antwerpen.
- Van Mastenbroek, Johan Hendrik, Rotterdam, Heemraadsplein 39.
1332. Kanal in DELFSHAVEN.
1333. Beim Maasufer in Rotterdam.
- Van Soest, Louis Willem, im Haag.
- Van Thol-Ruysch, Aletta, im Haag.
- Verheyden, Isidore, Brussel.
- Verstraee, Theodore, Antwerpen.
- VLOORS, Emil, Antwerpen, 79 rue de la province (Süd).
- WANDSCHEER, Marie, Ede, Prov. Gelderland.
1373. Holländische Bauernfrau am Spinnrade.
- WENCKEBACH, L.W.R., Santpoort pres de Haarlem.
1393. Dünenlandschaft.
- Westerbeek jun., Cornelis, im Haag, Weimarstr 149.
- Wijsmuller, Jan Hillebrand, Amsterdam.
- Willaert, Ferdinand, Gent.
- ZOETELIEF-TROMP, Jan, Blaricum (Holland).
1444. Sommer.
- ZWART, Wilhelmus H. de, Bloemendaal bei Santpoort, Jan Gyzen Vaart 133e.
1453-1454.

* Aquarelle, Pastelle, Gouachen und Zeichnungen
- BAUER, Mari A.J., Aerdenhout bei Zandvoort (Holland).
1468. Die Konigin von Sheba (Aquarell).
1469. Terrasse (Aquarell).
- BISSCHOP, Christoffel +
- CASSIERS, Henry, Brussel, 18 rue de l' Abbaye
1493. In Holland (Aquarell).
- De Saegher, Rudolphe, Gent
- JANSEN-GROTHE, Sophie J.W., Amsterdam, van lennepkade 55.
1543. Die Weisheit (Stilleben) (Aquarell).
- Jentzsch, Hans Gabriel, Pasing, Kolonie I, Arnulfstr 4
- Josselin de Jong, Pieter de, im Haag
- Uytterschaut, Viktor, Brüssel

* Bildhauerei
* Vervielfältigende Künste
- STORM VAN 's S GRAVESANDE, Carl, im Haag, 5 Nieuwe Parklaan
2167-2168

* Architektur
* Illustrationen
- Paul Philip RINK, Hochzeit in Volendam
[http://mdz1.bib-bvb.de/~db/bsb00002284/images/bsb00002284_00211.jpg]
- J.H.L. de Haas - Am Nordseeufer
- Eugene Laermans - Die Bauern
- Wilhelm H. de Zwart
[http://mdz1.bib-bvb.de/~db/bsb00002284/images/bsb00002284_00218.jpg]
- Walter Vaes
- W.B. Tholen - Kanal in Monnikendam
- B.J. Blommers
- Gilbert von Canal - Motiv an der VECHT
[http://mdz1.bib-bvb.de/~db/bsb00002284/images/bsb00002284_00251.jpg]

[Offizieller Katalog der IX. Internationalen Kunstausstellung im Kgl.
Glaspalast zu München 1905, München 1905]
[http://mdz1.bib-bvb.de/~db/bsb00002284/images]

* * *
Erica
Subject: ! Münchener Jahres-Ausstellung in Glaspalast1907
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 1 Jul 2006 07:56:26 +0200
--------
B.Z.K.= Bund zeichnender Künstler in München
V.B.K.= Verein Berliner Künstler
K.G.K. = Kunstgenossenschaft Karlsruhe
G.G. = Glasgow-Group
M.K.G. = die Werke ... der Jury der Münchener Künstler-Genossenschaft

* Öl- und Temperagemälde
- BASELEER, Richard, Antwerpen
31. Fischer (Untere Schelde). [Saal-Nr.] 51.
- Bergsma, Gerard, München, Leopoldstr 87 (l.G.)
- BERKEMEIER, Ludoph, Noordwijk a. Zee, Dorpzicht. (M.K.G.)
54. Sturmflut an der hollandischen Küste. [Saal-Nr.] 47.
- BURMESTER, Georg., Möltenorth b. Altheikendorf (Holstein). (S.H.K.)
116-117.
118. Hollandische Tjalk im Hafen.
- CANAL, Gilbert von, München, Mozartstr 12 (M.K.G.)
126. Windmühlen bei Amsterdam.
127. [med.] Stimmung bei DORDRECHT (Marine).
128. Dorf OVERSCHIE bei Rotterdam.
- COOPER, Colin Campbell, New York, 58 West 57th St (M.K.G.)
134. Bahnhof in Philadelphia.
- Csallokozi, Franz, Nurnberg, Herzgasse 13 (M.K.G.)
137. Alte Hollanderin.
- HÖPPE, Bernhardt, im Haag, Columbusstraat 201 (M.K.G.)
416. Im Moorgrund, hollandische Landschaft.
417. Mondscheinabend, hollandische Landschaft bey Leyden.
- JAMAR, Armand, Brussel, Rue Albert de la Tour 30 (M.K.G.)
445. Der Teich.
446. Hollandische Interieur.
- KOCH, Friedrich Ferdinand, z. Z. Zwyndrecht b. Antwerpen, Chateau Levoir.
(M.K.G.)
- Mangold, Anton, München, Arcostr. 14. (M.K.G.)
627-629.
- MONNICKENDAM, Martin, Amsterdam, de Ruyterstr. 2. (M.K.G.)
677. Antiquitätenauktion.
- RASCH, Heinrich, München, Schwanthalerstrasse 98. (S.H.K.)
803. Auf der Rhede von VLISSINGEN.
804. [med.] Ein fremdes Schiff im Hafen.
805. Windiger Tag.
- REPELIUS, Betsy, Amsterdam, Vondelstraat 29. (M.K.G.)
826. Ave Maria.
- ROHLFS, Christian, Hagen i. W., Museum Folkwang. (V.W.K.)
862. Pauliturm in Soest.
863. Weiden.
- Saegher, Rodolphe de, Gent
- SCHILDT, Martinus, Rotterdam., Groenendaal 25. (M.K.G.)
892. Hutte in der Drente.
- SCHLÜTER, August, Dusseldorf, Graf Reckestrasse 9. (V.D.K.)
903. Heide bei Dülmen.
- SCHÖNCHEN, Leopold, München, Theresienstrasse 36. (M.K.G.)
924. [med.] Abendstimmung in DORTRECHT [Dordrecht].
925. An der Maas.
926. Bei Vlissingen.
- SCHRAG, Julius, München, Kaulb.str. 68 [M.K.G.]
930. [med.] Das Haus des Fischers.
931. Hollandische Landschaft.
- STERN, Max, Dusseldorf, Stockkampstr. 12 (V.D.K.)
988. [med.] Markt in Dusseldorf.
989. Trödler aus dem Amsterdamer Judenviertel.
- TERRIS, John, Bridge of Allan b. Glasgow, Joy Lodge. (G.G.)
1004. Hollandische Fischer (VOLENDAM)
1005. Goldener Abend (Durham).
- Theunissen, Charles, Luttich.
- Van der Waay, Nicolaas, Amsterdam, Stadhouderskade 86. (M.K.G.)
- Van Mastenbroek, J.H., Rotterdam
- Van Thol-Ruysch, Aletta, im Haag.

* Aquarelle, Pastelle, Gouachen und Zeichnungen
- FRITZ, Wilhelm, Berlin
1359. Pappenheim
1360. Max Liebermann (Karikatur, Aquarell)
- KALLMORGEN, Friedrich, Berlin W., Uhlandstasse 161. (B.G.)
1438a-h. Zeichnungen (..., d. ROTTERDAM ...)
1439. Blick ins Pfinztal (Baden)
- SCHILDT, Martinus, Rotterdam, Groenendaal 25. (M.K.G.)
1615. lesender alter Mann (Aquarell).
- Van der Waay, Nicolaas, Amsterdam
1679. Volendamer Mädchen (Aquarell).
- Van Mastenbroek J.H.
1680. Ruderboote im Rheinhafen in Rotterdam (Aquarell).

* Bildhauerei
* Vervielfältigende Künste
- Kramer, Marinus, im Haag, 9 Wattstraat (M.K.G.)
2006. Rahmen mit Radierungen.

* Architektur
* Kopien
* Verzeichnis der Illustrationen
* Illustrationen
- Gilbert von Canal - Stimmung bei Dortrecht [Dordrecht].
[http://mdz1.bib-bvb.de/~db/bsb00002285/images/bsb00002285_00212.jpg]
- 10. Julus Schrag - Das Haus des Fischers
- 19. Leopold Schöngen - Abendstimmung in Dortrecht [Dordrecht].
[http://mdz1.bib-bvb.de/~db/bsb00002285/images/bsb00002285_00225.jpg]
- 69. Georg Burmester - Hollandische Tjalk im Hafen.

[Offizieller Katalog der Münchener Jahresausstellung 1907 im kgl.
Glaspalast, München 1907]
[http://mdz1.bib-bvb.de/~db/bsb00002285/images]

* * *
Erica
Subject: ! Münchener Jahres-Ausstellung in Glaspalast 1910
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 1 Jul 2006 07:57:21 +0200
--------
* Öl- und Temperagemälde [oils]
- BARTELS, Hans v., Munchen, Pettenkoferstrasse 29. (B.)
23. Alte Stadt an der Zuidersee. [Saal-Nr. 41]
24. Der Alte Muschelfischer. [Saal-Nr. 41]
- BARTHOLD, Manuel, Paris, 56 rue Rochechouart. (M.K.G.)
26. Junge Bäurin (Holland). [Saal-Nr. 42]
27. Frau am Butterfass. [Saal-Nr. 50]
- BRESSLER, Reinhold, Berlin W., Lutzowstasse 60a. (V.B.K.)
74. Hollandischen Interieur Alt-Holland. [Saal-Nr. 55]
- CANAL, Gilbert von, Munchen, Mozartsttr 14 (M.K.G.)
- HERRMANN, Hans, Berlin, Dornbergstr 7 ( V.B.K.)
285. Rotterdam.
286. Fischmarkt.
- HOVEN, Gottfried v., Munchen, Ansbacherstrasse 3. (M.K.G.)
305. Der neue Hafen [Nieuwehaven] in DORDRECHT [Saal-Nr. 21]
- JANSSEN, Maria, Nijmegen, Kelfensbosch 21 (Holland). (M.K.G.)
313. Nach dem Regen. [Saal-Nr. 50]
- KALLMORGEN, Friedrich, Berlin W., Uhlandstrasse 161. (S.H.)
328. Winterabend. [Saal-Nr. 69]
329. [med.] Das Fruhstuck in der Werkstatte. [Saal-Nr. 69]
330. Abend im Hamburger Hafen [Saal-Nr. 69]
- LANGE, Carl, Munchen, Nordendstr 18a (M.K.G.)
421. Promenade in Wyk.
- MAIER-KAUFFMANN, Elise, Karlsruhe i. B., Gartenstr 40. (Bd.)
478a. Interieur (Holland).
- MELCHERS, Gari, Weimar, Crabachstr 35 (W.)
489-490.
- SCHÖNCHEN, Leopold, Munchen, Theresienstrasse 36. (M.K.G.)
653. [med.] Der Schlepper
654. Kleiner hollandischer Hafen.
655. Abendstimmung am Strand.
- Schönleber, Gustav, Karlsruhe i B., Jahnstrasse 18. (Bd.)
656. [med.] holländischer Stadt.
657. Mühle
658. An der Günz.
- Van der Waay, Nicolaas, Amsterdam
- Voss, Ludwig, München, Kaiserstr 27. (L.G.)
787-788.
789. Holländerjunge

* Aquarelle, Pastelle, Gouachen und Zeichnungen
- BARTELS, Hans v., Munchen, Pettenkoferstrasse 39. (B.)
1065. Bretagne, die Segnung des Meeres
1066. Hollandischen Milchmadchen (Aquarell)
- PATERSON, Emily Murray, Edinburg, 1 Albyn Place. (Sch.K.)
1325. Tarbert, Loch Fyne (Schottland) (Aquarell) [Saal-Nr. 50]

* Bildhauerei
* Graphik
- KALLMORGEN, Friedrich, Berlin W., Uhlandstrasse 161 (M.K.G.)
1712. Meeresstille (lithographie)

* Architektur
* Kopien
* Japanische Kunst
* Verzeichnis der Kunstwerke nach Sälen geordnet
* Verzeichnis der Illustrationen
* Illustrationen

[Offizieller Katalog der Münchener Jahresausstellung 1910 im kgl.
Glaspalast, München 1910]
[http://mdz1.bib-bvb.de/~db/bsb00002286/images]

* * *
Erica
Subject: ! Münchener Jahres-Ausstellung in Glaspalast 1912
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 1 Jul 2006 07:58:35 +0200
--------
http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/glaspalast

- BERGMANN Julius, Karlsruhe (Bd).
115. Abend (Oel.).
116. Man mit Kuh (Oel.).
- CAMERON, Hugh Armstrong, Edinburgh (SchK).
247. In Sussex.
- CRAWFORD, William Calswell, Edinburgh (SchK).
279-281.
- DAKE, Carel Lodewijk, Amsterdam (MKG)
298. Elfentanz (Oel.)
- DOUZETTE, Louis, Barth., (MKG)
332. Alt-Amsterdam, Mondnacht (Oel.).
- EULE, Emil Ludwig, Munchen (RV)
395-397.
398. Skizzen aus Holland (Zeichnungen)
- GAISSER, Max, Pasing (MKG, MA)
510. Am Nordseestrad (Heyst s. m.)
511/512. Stasse in Brügge.
- HELL, Willy ter, Berlin (VBK)
- HERMANNS, Heinrich, Dusseldorf-Oberkassel (D)
752. Herbsttag in Amsterdam (Oel.).
- HERRMANN, Hans, Berlin (VBK)
757. Hollandische Bauerinnen (Oel.).
- JAHN, Georg, Loschwitz-Dresden (MKG)
871. Hollandische Fischerjungen (Radierung).
872. Hollandische Fischerfrauen (Radierung).
- JÜTTNER, Willy, München (MKG)
901. [med.] Volendamer Fischer in der Schenke (Oel.)
- KALLMORGEN, Friderich, Berlin (VBK)
910. Fischer aus HINDELOOPEN (Oel.) [Hindelopen]
911. Regentag in Holland.
912. Auf der Weide (Oel.)
- KLATT, Hans, Munchen (MKG, VDI)
969-970.
971. Mühle in Holland. (Farbige Tischzichnung)
- KLOCKE, Maria, Munchen (MKG)
978. Inneres einer hollandischen Wohnstube (Kopie nach Pieter de Hooch
1630 bis 1681)(Kgl. Pinakothek, Munchen)
- KNUP, Ernst, Munchen
984. Bildnis des Willem CROES (Kopie nach Frans Hals d. Aelt 1580-1666)
- KOENEMANN, Hermann, Schwerin. (BG).
993. Quai vert in Brügge.
994. Birkenwald.
- LAING, A.R., Glasgow (SchK).
- LAING, James G., Glasgow (SchK).
1096. Mondschein, Holland (Aquarell).
1097. Früher Morgen, AMSTERDAM (Aquarell).
- LÖFFTZ, Ludwig v. (+) (MKG)
Oelgemälde 1192-1235.
1200. Erasmus von Rotterdam
- MELCHERS, Gari, Weimar (W)
1363. Mutter mit Kind (pastell)
1364-1365.
- MÜLLER-RIGA, Mary, Paris (MKG)
1452. Esel (Bronze)
- ORR, Patrick W., Glasgow (SchK)
- ORTH, Karl, Pasing (LG)
- POSSIN, Rudolf, Berlin-Grunewald (VBK)
1601. Hollandisches Interieur (Oel.)
- SCHMIDT, Eduward Adam, Weimar (W)
1807. Hafen in Riga.
1808. Im März (Tempera)
1809. Garten in EGMOND (Oel.)
- SCHUMACHER, Bernard, Bremen (BG)
1902. Beguinenhof [Begijnenhof], Brugge
1903-1904.
- VAN DER HEIDE, Johannes Wilhelm, Munchen (LG)
2144-2146.
- Van der Waay, Nicolaas, Amsterdam (MKG)
2147. Eine Gewissensfrage (Oel.)
2148. Der junge Liebhaber (Volendamer Kinder)(Oel.) [Volendam]
- WEBER, Paul, München (MKG)
2238. Holländische Landschaft (Abend) (Oel.)
2239. [med.] Holländische Landschaft (Morgen) (Oel.)

Illustrationen
- 36. Paul WEBER- Holländische Landschaft (Morgen)
[http://mdz1.bib-bvb.de/~db/bsb00002410/images/bsb00002410_00354.jpg]
- 38. Max Gaisser - Am Nordseestrand
[http://mdz1.bib-bvb.de/~db/bsb00002410/images/bsb00002410_00356.jpg]
- 57. Franz Bernauer - Tgomas KNORR, dr. Georg HIRTH
- 72. Carl Ludwig Jessen - Nordfriesische Bauernstube
- 78. Otto Heinrich ENGEL - Mittags im Dorf
[http://mdz1.bib-bvb.de/~db/bsb00002410/images/bsb00002410_00396.jpg]
- 90. August Lüdecke - Sommertag [koeien in weide]
- 91. Willy Jütnner - Voledamer Fischer in der Schenke
[http://mdz1.bib-bvb.de/~db/bsb00002410/images/bsb00002410_00409.jpg]
- 92. Johannes Wilhelm van der Heide - Heimkehr
- 122. Oskar Freiwirth-Lützow - Der Vogelfreund

[BRON: Münchener Jahresausstellung 1912 im königlichen Glaspalast, 1. Juni
bis Ende Okt. ; offizieller Katalog, München 1912]
[http://mdz1.bib-bvb.de/~db/bsb00002410/images/index.html?id=00002410&seite=
15]

* * *
Erica
Subject: ! Münchener Jahres-Ausstellung in Glaspalast 1914, 1919, 1921
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 1 Jul 2006 08:00:33 +0200
--------
* Werke nach Künstlern geordnet
- BARTELS, Hans v., (+)
82. Bildnis des Professors Hans v. Bartels (Öl, gemalt v. Willy SLUYTER,
Katwijk a. Zee)
83-86.
87. Rettungsboot in Brandung (Öl)
88. Mühle in einer hollandischen Stadt
89. Heimkehrende Muschelfischer
90. Alte Stadt an der Zuidersee
91. Lachendes Mädchen (Aquarell)
92-98.
99. [med.] Dordrechter Milchmädchen (Aquarell) [DORDRECHT!]
100. Fliegender Schaum
101. Katwijk bei Mondaufgang (Aquarell)
102-109.
110. Spuckender Volendamer Fischer (Aquarell) [VOLENDAM!]
111. Fischer von der Insel URK (Öl.)
112. Alida. (Öl.)
113. Alter Fischer (Öl.)
114. Fischstudie.
115. Fischmarkt in Ostende
116-126.
127. Viehmarkt in NUNSPEET
128. Sturm in KATWIJK
129-148.
149. DORDRECHT (!)
150-167.
168. Sonntag auf der Insel URK (Aquarell)
169-189.
- BAUER, August, Düsseldorf (D)
194. Bildnisbuste (bronze und Marmor)
195. Hollandisches Madchen (Porzellan)
- BERGMANN, Julius, Karlsruhe (Bd)
238. Regenlache im Schafhof
239. Weiden am Fluss
240-243.
- BREMER, Hans, Berlin (MKG)
362-363.
364. Sonnenflecke (Holländische Gracht)
- CANAL, Gilbert v., Munchen (MKG)
412. Windmühle an der VECHT (Öl.)
413. Gehoft bei Erding im Herbst
414. Segenschiff und aufsteigende Wolke
- COURTEN, Angelo v., Munchen (MKG)
443. Hollanderin (Öl.).
- DIRCKSEN, Elisabeth, Charlootenburg (MKG)
- FERSTL, Friedericke, Munchen
620. Knecht mit einem Pferde (Kopie nach Benjamin Gerritsz Cuyp 1612-1652)
- FUNK, Wilhelm, New-York (MKG)
694-695.
- GAISSER, Max, Pasing (MA)
702. Die Beginage in Brugge
703. Schiffswerft in Ostende
704. Stasse in Nieuport
- GRAADT VAN ROGGEN, Johannes Mattheus, Bergen (MKG)
780. Alte Häuser von GIETHOORN (Radierung)
781. Ponte di Rialto in Venedig (Radierung)
- GUILLERY, Franz, Munchen (MKG)
830-832.
833. Hollanderin (Pastell)
- HERRMANN, Hans, Berlin (VBK)
986. Fischerdorf (Öl.)
- KALLMORGEN, Friedrich, Berlin. (VBK)
1118. Luftspiegelung (Öl.)
- KÖCKE, Hugo, Berlin-Halensee (MKG)
1234. Aus Holland (Öl.)
- LEEMPOELS, Jef, Brussel (MKG)
1390. Selbstbildnis (Öl.)
- MÜCKE, Carl, Düsseldorf (D)
1610. Holländisches Interieur mit Kind.
- O'LYNCH OF TOWN, Karl, Partenkirchen (MKG)
1691. Trödelmarkt in Brügge (Öl.)
1692. Nachleuchten am Karwendel (Öl.)
1693. [med.] Sonniger Wintertag (Öl.)
- RASCH, Heinrich (+)
1916. Vlissingen
1919. Hollandische Standstudie mit Pferd
1920. Hollandische Standstudie, Schiffe
1921. Blaue Wasserstudie, Holland
1922. Grüne Wasserstudie, Holland
1923. Standleben in Holland
1924-1928.
1929. Kiche in Katwijk.
- ROTH, Ludwig Max, Dusseldorf (D)
2046. Hof in Katwijk am Zee (Öl.)
- SCHRAG, Julius, Munchen (MKG)
2248. Fischmarkt in Brugge (Öl.)
- TROOST, Paul Ludwig, Munchen

* Werke nach Sälen geordnet
- SAAL 41 Sluyter, Willy, Katwijk
82. Bildnis, Professor Hans von Bartels
111. Fischer von der Insel Urk
112. Alida
154. Rast beim Holzsammeln
152. Aufkommender Nebel an der Küste von Cornwall
130. Mädchen in den Dünen
107. Brandung
113. Alter Fischer
159. Kloster Dance, Dalmatien
137. Ende der Tulpenblüte
86. Vlämische Schenke
141. Sonnabend im Volendamer Hafen
151. Tulpenfelder in Holland
94. Mühle in Haldsonne
142. Kurische Nehring
105. Hollandische Stadt mit Mühle
147. Schlafendes Mädchen
15. Brandung gegen die Sonne
109. Gerupftes Huhn
101. Katwijk bei Mondaufgang
110. Spuckender Volendamer Fischer
83. Segnung des Meeres
...etc.

* Illustrationen
- 12. Georg M. Meinzolt - Auf der Insel Föhr [afbeelding molen]
- 13. Gilbert von Canal - Segelschiff und aufsteigende Wolke
- 31. Hans von Bartels - Dordrechter Milchmädchen
[http://mdz1.bib-bvb.de/~db/bsb00002395/images/bsb00002395_00405.jpg]
- 103. Arnold Marc Gorter - Herbstsonne

[BRON: Münchener Jahresausstellung 1914 im königlichen Glaspalast, 1. Juni
bis
Ende Okt. ; offizieller Katalog, München 1914
[http://mdz1.bib-bvb.de/~db/bsb00002395/images/?]projectdirectory=glaspalast
&templateurl=templates2&collectionurl=http://www.bayerische-landesbibliothek
-online.de]

* * *
- EGERSDOERFER, Andreas, Frankfurt.
205. Aus Holland (Öl.)
- FRANZ, Otto Damasius, Munchen.
271. [med.] Bildnes des Komponisten Max Ettinger (Öl.)
272. Stille Stunde, VOLENDAM. (Öl.)
273. Muschelfischer, KATWIJK. (Öl.)
274. Bildnis, Fürst Karl Wrede.
275. Innenraum eines Würzburger Patrizierhauses. (Öl.)
- GAISSER, Max, Munchen.
282. Stasse in Mecheln
283. Kanal in Brügge.
- HAMME, Peter v., München.
391. Der Alte. (Öl.)
392. Höllanderin. (Öl.)
- JAHN, Georg, Lodschwitz.
479. Volendamer Frauen. (Radierung)
480. Am Meer. (Radierung)
481. Volendamer Fischerfrau. (Zeichnung)
- KUPPER, Alice, München.
599. Tulpen. (Öl.).
- SCHROETER, Richard, Berlin.
1031. Bornhom, Ruine Hammershus.
1032. Nordseestrand.
- SICHERER-STENGEL, Jutta v., München.
1051. Bildnis Frau J.F. (Pastell).
1052. Inneres einer holländischen Wohnstube. (Kopie nach P. Janssens)

* Freie Kunstausstellung
- SCHÜLLER, Gottfried, München.
2670. Hollandischer Kanalhafer
2671. Abend am Bergsee.
- VOIGT, Otto, Munchen
2780. Ausfahrt hollandischer Fischerboote
2781. Hollanderin.

[BRON: Münchener Kunstausstellung 1919 im Glaspalast, 1. Aug. bis Okt. ;
off.
Katalog, München 1919]
[http://mdz1.bib-bvb.de/~db/bsb00002415/images/?projectdirectory=glaspalast&
templateurl=templates2&collectionurl=http://www.bayerische-landesbibliothek-
online.de]

* * *
* Münchner Künstlergenossenschaft
- ECKHARDT, Ferdinand, Wien.
382. Maashafen in Rotterdam (Radierung).
383. Fischmarkt in Rotterdam (Radierung).
384. Beethovens Geburtshaus in Bonn (Radierung).
- HACKE, Ida, Leipzig.
637. Kanal in Utrecht.
638. Strauss im Freien
39. Sönnige Häuser
- HASSENTEUFEL, Hans, München
661. Holländerin (Kreidezeichnung)
- KAISER, Hermann, Ilmenau.
837. Hollandische Stube (Öl.)
- KROBSHOFER, OSwald, Leipzig
954. Ostende, Fischerhafen. (Radierung)

* Münchner Secession
- GERSON, Hans, Berlin
- TERHORST, Bernd, München
2464. Altwasser

* Kunstgewerbliche Abteilung
* Freie Kunstausstellung
* Illustrationen Münchner Künstlergenossenschaft
- 9. Hermann Knopf - Frühling [meisje met mand]

[bron: Münchener Kunstausstellung 1921 im Glaspalast, 15. Juni bis 30.
Sept.; off. Katalog, München 1921]
* * *
Erica
Subject: ! verklaring van tweebeen en driebeen
From: "Richard Keijzer" <ristcard@hotmail.com>
Date: 5 Jul 2006 11:26:40 -0700
--------
Hallo allemaal,

In een akte die in 1839 is opgemaakt voor de kantonrechter te Zaandam
staat een reeks bezittingen van een van mijn voorvaderen. De goede man
bezat nogal wat land te Westzaan, en een van de stukken werd nader
aangeduid met de term "driebeen". Ik dacht in eerste instantie te maken
te hebben met een driehoekig stuk land, mogelijk in de vom van een
gelijkbenige driehoek.
Helaas, verderop in de akte staat een vermelding van een stuk land,
zijnde een tweebeen. Enig verder speuren bracht aan het licht dat een
tweebeen een stuk land is, omringd door water, met in het midden nog
een sloot. Als je een spijkerbroek op de grond legt, dan is dat
dezelfde vorm.
Dat eenmaal gevonden hebbend was "driebeen" niet meer zo moeilijk te
verklaren, een stuk land met niet één, maar twee sloten en omringd
door water. Een spijkerbroek met een extra pijp, zeg maar.

Ik wilde deze grappige vondst toch even met jullie delen.

Groeten van RichardSubject: ! Utah (USA) Cemetery Burials
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: 4 Aug 2006 10:07:15 -0700
--------
http://history.utah.gov/apps/burials/execute/searchburials

Name Birth Date Death DateBurial Place
BOEKWAY, HENDRIKA 7/16/1905 10/20/1905 Ogden City Cemetery
ELZINGA, HENDRIKA M. 3/21/1874 6/2/1962 Salt Lake City Cemetery
KAUW, HENDRIKAS 8/7/1900 12/9/1909 Ogden City Cemetery
LAMAITRE, HENDRIKA WILHELMINA 0/0/1896 5/21/1952 Salt Lake City
Cemetery
MAARLEVELD, HENDRIKA 0/0/1884 1/18/1914 Salt Lake City Cemetery
NORDHOFF, HENDRIKA JACOBA MAYER 9/5/1906 5/29/1989 Salt Lake City
Cemetery
ROTH, HENDRIKA 8/26/1901 6/28/1980 Salt Lake City Cemetery
VANDERSHOUT, HENDRIKA 4/27/1908 9/25/1908 Ogden City Cemetery
VANDERWOUDE, HENDRIKA 5/8/1884 12/25/1960 Ogden City Cemetery
VANWOERKON, HENDRIKA 0/0/0 8/15/1900 Ogden City Cemetery
WIEGEL, HENDRIKA 4/8/1895 12/26/1981 Salt Lake City Cemetery

OPHEIKENS, TJERK JACOB 12/17/1850 10/23/1936 Ogden City Cemetery

BLOEM, WILLEMKE 0/0/1853 12/7/1915 Salt Lake City Cemetery
DEHEIDE, WILLEMINA 5/16/1923 4/8/1972 Mount Calvary Catholic Cemetery
KOSTER, Willemke 0/0/0 8/19/1942 Elysian Burial Gardens
MEENDERINK, WILLEMLGJE H. 8/12/1843 4/12/1927 Ogden City Cemetery
SLADE, WILLEMENA 9/27/1894 12/15/1894 Ogden City Cemetery
VAN GELDEREN, WILLEM 10/25/1909 8/16/1969 Salt Lake City Cemetery
VAN WENSVEEN, WILLEM 10/26/1885 12/31/1964 Salt Lake City Cemetery

BERGHOUT, CORNELIA MARGRETHA WEENING 4/17/1880 10/1/1960 Ogden City
Cemetery
De Reus, Cornelia Zappy 0/0/1897 10/25/1923 Salt Lake City Cemetery
DE REUS, CORNELIA ZAPPY 0/0/1897 10/25/1923 Salt Lake City Cemetery
DEE, CORNELIA VANDYKE 1/26/1875 8/11/1963 Ogden City Cemetery
Degraff, Cornelia 6/26/1840 4/25/1903 Mt. Pleasant City Cemetery
DE HEER, CORNELIA 5/23/1857 9/23/1911 Ogden City Cemetery
DE HEER, CORNELIA M. 2/20/1871 10/4/1935 Ogden City Cemetery
Groesbeck, Cornelia 8/11/1849 11/18/1922 Springville City Cemetery
KARGIS, CORNELIA JACOBA JANSEN 3/24/1910 11/22/1954 Salt Lake City
Cemetery
KOLDEWYN, CORNELIA 7/30/1964 5/12/1922 Ogden City Cemetery
KONING, CORNELIA GERTRUDE 8/22/1865 1/3/1942 Ogden City Cemetery
SCHIPAANBOORD, CORNELIA FLINK 9/8/1891 9/29/1962 Salt Lake City
Cemetery
SMITH, CORNELIA JACOBA EIELTS 7/9/1913 5/30/1991 Salt Lake City
Cemetery
STAM, CORNELIA 0/0/1834 2/18/1908 Salt Lake City Cemetery
VALK, CORNELIA 0/0/0 11/10/1900 Ogden City Cemetery
VAN DE MERWE, CORNELIA 7/6/1895 4/28/1974 Salt Lake City Cemetery
VAN HAREN, CORNELIA VANDEKKER 7/8/1886 11/6/1977 Salt Lake City
Cemetery
VAN TOON, CORNELIA 0/0/0 12/15/1889 Ogden City Cemetery
VAN VEMDE, CORNELIA A. 12/2/1921 2/1/2001 Salt Lake City Cemetery
VAN WEYMAN, CORNELIA IN-WK- 0/0/1891 10/25/1918 Salt Lake City Cemetery
VAN DER WEIL, CORNELIA WURS 11/12/1876 5/24/1957 Salt Lake City
Cemetery
VAN DER WAL, CORNELIA 0/0/1841 10/14/1917 Salt Lake City Cemetery
VAN DYKE, CORNELIA BUCKWAY 11/22/1885 8/23/1964Ogden City Cemetery
VAN KAMPEN, CORNELIA 7/21/1834 12/15/1916 Ogden City Cemetery
VAN OS, CORNELIA E.G. 11/8/1882 6/30/1976 Salt Lake City Cemetery
VERSTEEG, CORNELIA OSTERVEEN 0/0/1876 4/20/1934 Salt Lake City Cemetery

etc...............

Vgr., EricaSubject: ! algemene begraafplaats Dordrecht
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: 25 Aug 2006 10:27:15 -0700
--------
Stadsarchief Dordrecht - archief 6 : 7019

Hierin staat onder andere:

- (los briefje) [no. 4] Dordrecht, den 23 April 1851. Gelevert tot de
Begraving voor 't kind van KOK genaamd Geertruy Theodora een Vuren
Dood-Kistje van 2 Vt en onkosten van begraving f 2,15. [doorgestreept
de
woorden: Ringen, Letters, Schroeven, Voor 't stil begraven]
Abusievelijk
op 1851 niet in uitgaaf gebragt.

- (los briefje) Dordrecht, den 18 Junij 1852. Gelevert tot het Begraven
van
Arend Bazones Een Vuren Doodkist en onkosten van begraving f 5,25.
[doorgestreept de woorden: Ringen, Schroeven, Stokken, Letters op kist]

- (los briefje) Dordrecht, den 21 Junij 1852. Gelevert tot het Begraven
van
Gerrit Last Een Vuren Doodkist met Extra onkosten van Transport en
kisten,
en onkosten van begraving f 7,35. [doorgestreept de woorden: Ringen,
Schroeven, Stokken, Letters op kist]

- (los briefje) Dordrecht, den 14 Aug. 1852. gelevert tot de Begraving
voor
't kind van [-] doodgevonden van het mannelijk geslacht een Vuren
Dood-kistje van 2 vt en begravingskosten f 2,17. [doorgestreept de
woorden:
Ringen, Letters, Schroeven, Voor 't stil begraven]

- (los briefje) Dordrecht, den 9 Nov. 1852. Gelevert tot het Begraven
van
Gerrit ABELS Een Vuren Doodkist en onkosten van begraving f 5,25.
[doorgestreept de woorden: Ringen, Schroeven, Stokken, Letters op kist]

* UITGEGEVEN 1829
aan J. Kooiman, aankoop f 6500
aan F. de Bruin, afmaking huur f 756
aan H. Struik f 511, 39
aan idem f 70,59
aan A. den Bandt f 64,85
aan D. Koekelis f 49,40
aan L. Hoogwinkel f 49,40
aan W. Hordijk f 25,00
aan Blussé en Vriesendorp f 45
aan G. Mauritz f 7,50
aan H. Boet Jzn, op lange op palen f 528,60
aan G. de Haas, banden voor idem f 90,60
aan F.W. Schuldt, klein hek f 399
aan H. Boet Mzn, bestek en buitenwerk f 7338,40
aan H. Hazer, groot hek f 805
aan R. v.d. Blijk, f 269,18
aan D. de Bondt, lijkwagen f 240
aan J. Joris, idem f 230
aan A. van Dijk, bestek buitenwerk f 259,00
aan L. Schillemans, meubelen f 3,50
aan Blusse en Comp, f 41,50
aan J. van Breda, meubelen f 24,80
aan S.W. Noorda, kaart f 5,00
aan W. van Randwijk, meubelen f 2,625
aan R. Stempels, meubelen f 25,00
aan Roterman, Egberts en Comp, meubelen f 23-
aan J.B. van de Maade, meubelen f 21,90
aan C. Ouborg, meubelen f 53,00
aan P. Plukhooij, reiskosten f 31,75
aan E. Chevalier, thee f 20,77
aan M.J. van Beuzekom, meubelen f 19,65
aan A. van Heck, assurantie f 23,25
aan Blussé en Van Braam f 28,05
aan D. Rozendaal, meubelen f 90,00
aan J. Pennock, meubelen f 2,80
aan C. Moolendijk, boomen f 25,00
aan de Court van Valkenswaard, weihuur f 34
aan J. Candel, meubelen f 15,975
aan J. Kalkman, meubelen f 22,40
aan W. Hoppestein, belasting f 22,93
aan M. Bottemanne, hoekpalen f 597,82
aan A. de Groot, hout f 312,95
aan S. 't Hooft en Zn, hout f 196,-
aan B. Rees, rolkoets, f 275,20
aan J. van Rij, reiskosten voor idem, f 34,20
aan P. Courts, bestek en buitenwerk f 175,30
aan H. van Randwijk, schilderen, f 87,80
aan F. Stoop, verschot f 400
aan P. Plukhooij Bzn, idem f 200
aan F. van Wingaarde, idem f 100
aan G. v.d. Linde, rolkoets f 90,25
aan P.M. Gregoor, idem schilderen f 36,25
aan N. Hooglander, hout f 48,91
aan F. van Wingaarde f 107,80
aan C. van Wijngaarden, weekcedul f 1469,045 / f 296,125
aan H. Veth, meubelen f 38,10
aan H. van Randwijk, schilderen, f 5,59
aan C. van Attenhoven, schilderen, f 26,19
aan M. Bottemanne f 21,40
aan F. Stoop, verschot f 56,48
aan C. van Pelt, plantagie f 7,21
aan G. van der Linden, koetsje f 1,40
aan de wed. C. Plukhooij, loodgieten f 6,20
aan H. Berg en Van Ardenne, schilderwerk f 17,50
aan F.W. Schuldt, smidswerk f 7,97
aan S. 't Hooft en Zn, hout f 80,83
aan Blussé en Van Braam, f 43,09 / f 21,40
aan L. Hoogwinkel, f 400
aan P. van der Vijle, karrepuin f 100,65
aan F. Koltman, meubelen f 55,25
aan H. Brunner, kolen f 16,95
aan C. van Wijngaarden, weekcedul f 327
aan F . van Wijngaarden, verschot f 180,60
aan idem voor gron plantsoen f 36,30
aan idem werk aan de nieuwe weg f 72,25
aan A. Singels, volgens quitantie f 57,72
aan H. van Ardenne, verschot lijsten straatweg f 140,52
aan J. van de Ven, volgens quitantie f 156,62
aan J.J. van Stokrum f 43
aan Tessa en Comp f 30
aan M. van der Linden, straatweg f 1400
aan idem, buitenwerk idem f 88,35
aan J. Robol, plantsoen f 685
aan wed. G. 't Hooft en Zn, f 5,76

ONTVANG 1829
- twee jaar huur van Jan Millenaar van een huisje en 3 roeden land
- D. de Bondt, lijkwagen f 129,21
- P. Piera, kelder, f 58,725

UITGAAF 1831
19/2 wed. C. Plukhooij volgens quit[antie] glas en loodwerk f 23, 975

ONTVANG 1834
Kooppenningen van vroeger verkochte graven welke ten goede van den
ordonnantie wegens de eigendom en onderhoud der graven in dato
15-12-1834:
Augustinus de Mandt, 3 graven f 22
A. van der Giessen wed van Galen, een graf f 10
J. Freund wed. C. Angers, twee graven f 16
Adriaan Pit, drie graven f 22
M.C. van Riemsdijk, een graf f 10
Klaas Eijsbergen, vijf graven f 34
D.A. Vos, 6 graven f 40
C.M. de Quindt, 2 graven f 16
G. de Gelder wed. C. van der Werff Bzn, 2 graven f 16
J.B.P. van Rossen, drie graven f 22
Johannes Renout, vijf graven f 34
Pieter van Geluk, 3 graven f 22
G.A. Schuldt, 2 graven f 16
Jan van Houtrijven(s), 2 graven f 16
Arnoldus de Groot, 4 graven f 28
W. van Welsenis van Ooijen, 3 graven f 22
M. van de Waijfort, 1 graf f 10
K. Trumpie wed. F. Brunner, 4 graven f 28
C.F. Peletier, 2 graven f 16
E. de Bruin wed. N. Hooglander, 1 graf f 10
C.F.J. Petit de Tontenelle wed. F. van Kooten, 1 graf f 10
Abraham Olivier, 3 graven f 22
F. de Visser wed. D.J. Breedveld, 1 graf f 10
J. van Dongen wed. P. Bisschop, drie graven f 22
L.W.F. van Heekeren van Kell wed. H.J. Woldringh, 2 graven f 16
Barend Leemschot, drie graven f 22
Ida Meloen, twee graven f 16
Leenderd Feirabend, twee graven f 16
Cornelis Vieweg, 1 graf f 10
mr. Pieter Beelaerts van Emmichoven, 1 graf f 10
G.L. Walkart, twee graven f 16
J.V. Groen van Prinsterer wed. Joachim Bodel, twee graven f 16
A. Koopman wed. H. Verhoeff, vijf graven f 34
François Beudt voor erven Beudt, 1 graf f 10
jonkhr. J. van der Dussen, 1 graf f 10
jonkhr. J.H. van Slingeland van Goidschalxoort, 1 gra f 10
A. Blussé van Oud-Alblas, 2 graven f 16
Jacob de Koning, 5 graven f 34
C.J. Rens, 1 graf f 10

ONTVANG 1835
grafbrieven afgegeven:
Gerrit Cornelis 't Hooft f 0,60
S. Bussing wed. 't Hooft f 0,60
C.D. van der Leeuw wed. den Bandt f 0,60
C. Boon de Wind f 0,60
P.M. Brouwer f 0,60
P.M. Brouwer qq f 0,60
+ A. van Heck; A.H. de Hart; J.W. Grimm; C. Giltaij; H. van der Sande
Lacoste; G. Brandt; K. Kouwens; J. Kisselius; wed. J.C. de Klerk; A.
Kluit;
M.A. van Nievervaart; M. de Witt echtgenoot van mr. H.P. Hoog[-]
Jantzon van
Erffrenten van Capelle; mr. A. van der Werff; wed. N.W. van Duren; M.W.
Rees; G. Telders; wed. P. Balen; M.J. Bax; H. de Kat; wed. A. van der
Koogh;
H.M. van der Kaa; Kuijpers van Meerdervoort; Noels van Serooskerken; A.
Kist
Ezn qq; Haentjens Dekker; mr. H. Gevers; wed. Jan Schouten ; Fr.C.
Kuijpers;
M. de Voogd huijsvr van F. Boekee; weduwe Jacob van Dorsser; J.A. van
Dorsser; Jacob Hordijk ...etc.

ONTVANG 1839
Kooppenningen van graven:
van P.J. de Boer, een graf f 1-
van weduwe BRUMMEL, twee graven f 16
van weduwe P.A. Spiering, een graf f 10
van Huibert Schouten, 6 graven f 40
+ voor regt van bemetselen van het graf van mevrouw BRUMMEL f 10

ONTVANG 1840
Kooppenningen van graven:
P. Emaus de Micault, 2 graven f 16
wed. Immerzeel, 2 graven f 16
C. van Emmerik, 6 graven, f 40
J. Pieren, 4 graven, f 28
M. Versteeg, 2 graven, f 16
Verboeken van graven:
no. 47 A.J. van de Ven, 4 graven f 2
no. 48 S. Rueb, 9 graven f 4,50

ONTVANG 1841
Kooppenningen van graven:
16/2 J. Staps Jun[ior], 3 graven f 22
11/5 G.S. Visser wed. van Riemsdijk, 2 graven f 16
27/5 Judith Papenhuijzen, 2 graven f 16
Verboeken van graven:
no. 59 C.W. Stronck, agt graven f 4

ONTVANG 1844
Kooppenningen van graven:
27/2 J.J. de Reus, 12 graven f 76
27/3 H.F.W.S. van den Bergh, 12 graven f 76
5/9 Jan de Haan, 2 graven f 16

ONTVANG 1845
Kooppenningen van graven:
5/2 Louis van Son, 2 graven f 16
21/9 L.E. Waterbeek, 2 graven f 34

ONTVANG 1846
Verboeken van graven:
nr. 87 wed. Jacob de Koning geb. Meertens, 2 graven op veld B
nr. 88 Jan de Koningh Jbz, 3 graven op veld B
nr. 89 C.W. Stronck c.s., 6 graven op veld B
nr. 90 P. Blussé van Zuidland, 15 graven op veld C
nr. 91 H. Kuijl Azn, 5 graven op veld B
nr. 92 J. van der Schoor, 6 graven op veld C
nr. 93 D.W. Hordijk, 5 graven op veld A
nr. 94. J.J. Bauduin Fz c.s, 3 graven op veld D
nr. 95 A.G. van der Kaa, 10 graven op veld B ...etc.

UITGAAF 1846
J. Roobol, hovenier f 13,10
G.A. van der Linden, zadelmaker f 6,50
S. Haeser, smid f 2,50

ONTVANG 1847
Kooppenningen van graven:
29/1 A.C.G.M. Cornelli, 2 graven op veld H
29/3 Pieter Vuijck, 2 graven op veld B

ONTVANG 1848
Kooppenningen van graven:
10/10 J.L. WIJERS, 2 graven op veld E
Verboeken van graven:
16/5 no. 123 A.C. Boes wed. C.J. Rens, 3 graven op veld D

ONTVANG 1849
Kooppenningen van graven:
20/12 van C.F. BENDORP, 2 graven op veld A f 34

ONTVANG 1851
Kooppenningen van graven:
17/4 van M.J. MASION, 4 graven op veld E f 54

ONTVANG 1853
Kooppenningen van graven:
5/5 A.A. Janssen, 1 graf veld A
21/6 H. van Zanten, 3 graven veld B f 44
29/10 E. Boonen, 6 graven veld B f 74

ONTVANG 1854
Kooppenningen van graven:
17/3 van dr. P. de VRIJ, 3 graven op veld C f 44

UITGAAF 1855
aan P. Lantmeester, voerman f 1,50

ONTVANG 1856
12/9 van Johannes Frederik KOLKMAN, 4 graven op veld E

ONTVANG 1858
Overboeking:
28/12 no. 205 DROEZE, Johannes Jacobus Haver, 3 graven veld C f 1,50

ONTVANG 1860
4/5 FAGOT, Theresia Petronella van der Sande wed. Augustinus Josephus,
groot
2 graven op veld E f 34
15/6 VENNEMANN, Carolina Hendrika Schotman wed. Adolph Heinrich, groot
3
graven op veld E f 44

ONTVANG 1861
- 1/7 HOGENDORP, Andries Gerard Willem Grave van, 2 graven op veld B f
34
- voor het regt van bemetzelen van grafruimte als:
HOGENDORP, Andries Gerard Willem Grave van, op veld B f 10

UITGAVEN 1868
H. de Borst te Papendrecht, [-] el grond a f 3, f 33

UITGAVEN 1870
M.J. Masion en Zonen, 17 h Ruhr steenkolen f 9,945
H. van Randwijk te HI Ambacht, eene roeiboot 17 vt. geteerd en geverfd
f 80

UITGAVEN 1871
J. de Heer, boer op Dubbeldam f 18
J. Germ, tuinman f 73,71

UITGAVEN 1872
M.C. Lebret, ijzerwaren f 2,87
J. van Nes, boomkweeker f 98,15
H. van Aardenne Dzn, verf f 3,895

UITGAVEN 1875
Buijs en Kop, 12 stoelen f 60
G. Raijmaakers, smidswerk f 100,30

UITGAVEN 1879
C. de Borst te papendrecht, 8 m3 zand f 7,20
J. van Welsenes, levering van eene baar f 15
H.R. van Elk, drukwerk grafbrieven f 10

UITGAVEN 1881
J. Degens Hzn, maakloon voor twee zwarte jassen en broeken voor de
knechts f
18

UITGAVEN 1883
H. Roobol en Zonen, meibeuken boomen f 18
J.J. van Stokrom, behangerswerk f 5,20

UITGAVEN 1884
A. Camerling, petten f 4,50

UITGAVEN 1886
wed. Kohn en Co, loog f 1,80
C. van den Adel, grint f 128
C. de Wit Jr, kruiwagen f 16,85
J.C. Zellmann, metselaarswerk f 71,07

UITGAVEN 1887
N. Reus Pzn, schopjes f 1-
W.F. van Dalen, boenders, f 1,44
C. de Wijs, gordijnen f 44,20

UITGAVEN 1888
J. Kip, boenders, f 0,25
D. Monté, zitbanken f 34

* * *
Erica


SURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868


© R.Kuijsten 1999-2010

INDEX - HOME


Statistieken