INDEX-HOME       TOEVALSTREFFERS Genealogie - DEEL 26   © R.Kuijsten 1999-2010


Toevalstreffers Genealogie. Opmerkelijke vondsten bij onverwachte bronnen, Bijvangsten etc. Vermeldingen in archieven, almanakken, tijdschriften of adresboeken


Doorzoek het Toevalstreffers Archief       Input: Naam of Plaats    INDEX - HOME


Gebruik voor verder zoeken de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: Johannes Weijmar
From: Olaf Nijhuis <genealogie @ olafsgenea.nl (spaties rond @ verwijderen)>
Date: Sat, 16 Sep 2006 09:21:18 +0200
--------
Beste medespeurders,

Hetvolgende kwam ik tegen in een ovl akte van Callantsoog:

Op 3 november 1832 overlijd Johannes Weijmar, geboren te Amsterdam,
op het strand bij Callantsoog.
Hebbende als helper Carga de reis gedaan van Sint Thomas, met het
schip Ceres, geladen met tabak en verfhout gevoerd bij kapitein
Gaetans Castellans, zittende alhier op het strand, en zijnde de
overldene bij de stranding omgekomen.
Op verklaring van Gaetans Castellans, kapitein en vriend van de
overledene, wonende te Napels


Groeten
Olaf Nijhuis

=========================================== Familieberichten van Den Helder en omgeving vanaf
1 mei 2003, via mijn homepage te raadplegen.
Scans zijn per mail opvraagbaar. Vermeld: nummer, naam en overlijdensdatum

Op zoek naar gegevens van de families:
Nijhuis - Bovenkerk - Willemsen
e-mail: genealogie @ olafsgenea.nl (verwijder de spaties rond @)
http://olafsgenea.nl
===========================================

Subject: ! overlijden Leonardus Hermens
From: "Patrick Vanoppen" <Patrickmoetweg.Vanoppen1@telenet.be>
Date: Wed, 27 Sep 2006 15:15:49 GMT
--------
Bron BS Heusden, Limburg, Belgie 1839 overlijdensakte 8
overlijden van Leonardus Hermens
° ca 1789 Elst, Gelderland, Nederland
+ 9-3-1839 Heusden, Limburg, Belgie
beroep: kapelaan
vader: Hermanus Hermsen
moeder: Elisabeth Tits
aangevers overlijden: Jan Michiel Put en Willem Brusten
Subject: ! Erfloze nalatenschappen 2006 2e en 3e kwartaal
From: "Patrick Vanoppen" <Patrickmoetweg.Vanoppen1@telenet.be>
Date: Mon, 09 Oct 2006 16:30:27 GMT
--------
Hieronder vindt u eerst een alfabetische lijst van de personen wiens erfloze
nalatenschap in de loop van het 2e en 3e kwartaal van 2006 in het Belgisch
Staatsblad werd gepubliceerd, gevolgd door de teksten van de publicatie
(oudste publicatie eerst).
Sinds de invoering van de electronische versie van het Belgisch Staatsblad
is er al 859 maal een lijst erfloze nalatenschappen gepubliceerd waarvan 68
in de loop van 2006.
In de teksten vindt u de geboorteplaats en -datum, de overlijdensplaats
en -datum, het laatste adres, eventuele (ex-)partners en soms zelfs ouders.


Beckers, Isabella Maria Emiel
Belleville, Odette Emilia Louise
Bergen, André Victor Franciscus
Beth, Madeleine Aimée Henriette Renée Ghislaine
Bonte, Maria
Boulanger, Bernard
Camus, Louise
Carton, Blanche
Casselman, Suzanne Marcelle
Charles, Gustave Jules Joseph
De Bruyn, Marie Françoise
De Foor, Magdalena
De Vos, Marcellus Henricus Ludovicus
Debruyne, Huguette Julia
Derême, Daniel Christian Jean-Marie Michel
Deschepper, Walter
Donckels, Jean Noël Gerard
Donvil, Josephina
Dubowyj, Stéfan
Dumont, Francine Joséphine
Dykers, Jeanne Antoinette Louise
Enckels, Luc Octave Malvine
Fallet, Cirilyn
Fillée-Dort, Yves Thierry Georges Jacques
Fraigneux, Lucienne
François, Ida
Franken, Frans Lodewyk
Genotte, Andrée Camille Louise
Gillet, Lucienne Lambertine Albertine
Grumeau, Madeleine
Holderbeke, Francis Ghislain
Jadot, Paula Odile Marie Ghislaine
Kowalenko, Anatoli
Kuhn Alfred Léon
Legrain, Jean Camille
Lepinoy, Frieda Lea Maximilienne
Leroy, Roger
Lipkowski, Bogdan
Louwers, Michel
Luciez, Léopold Joseph Toussaint Marie Albert
Maerschalck, Julie Jeanne
Marchal, Albert Félicien Joseph
Marcinkowski, Marie Elisabeth
Matthys, Marcelin Eugène
Mauguit, Huguette Juliette Lucienne Ghislaine
Menten, Théofiel Jozef
Merckx, Anna Katharina Francisca
Mertens, Alice Madeleine Ghislaine
Molle, Gaston
Naessens, Robert Petrie Lockhart
Pawelka, Stanislas Johann
Pertry, Marie-Louise Elise
Poelmans, Maria
Prevost, Jacqueline Yvonne
Prosec, Théophile Henri
Quoibion, Marcel Victor Vital Ghislain
Rens, Louis Joseph François
Ries, Philipp
Rolus, Julia Francine Maria
Schechter, Vilhelm
Scheepers, Godfried Wilhelmus
Smissaert, Joanna
Soetens, Gilbert Richard Maria
Sougnez, Ghislaine Joséphine
Spinn, Bernard
Stanisavljevic, Lazar
Stern, Mozes Mendel
Stone, Robert Grant
Strijbos, Patrick Maria Alfons
Taboux, Sylvain Jean Marcel
Tanghe, Noël Emiel
Timmermans, Albert Frederik
Torfs, Henri Louis Philippe
Urkens, Thérésia
Van Embden, Maurice Simonne Frans
Van de Put, Arnoldus
Van de Wiele, Godelieve Maria
Van den Ackerveken, Isabelle Françoise
Van Laethem, Germain
Van Namen, Frank Antoine Jeanne
Van Schaeren, Bertha Regina Alphonsina
Van Thillo, Walter
Van Wijnsberghe, Maria Andrea Gustavina
Vandenberghe, Raoul Oscar
Vanderhoeft, Jean Jozef Raymond
Vasamuliet, Suzanne Charlotte Augusta Ghislaine
Velaers, Frieda
Verbist, Clara Martha Joanna Maria
Verlaenen, Hilda Maria
Vervinckt, Angela Maria Alfonsina
Winkelmans, Daniël Florent Amandus
Wydaeghe, Maria
Wyffels, Frans Joseph


Erfloze nalatenschap van Strijbos, Patrick
Patrick Maria Alfons Strijbos, uit de echt gescheiden van Juliana Amoah,
geboren te Borgerhout op 21 oktober 1961, wonende volgens akte van
overlijden te Antwerpen, Rotterdamstraat 89, en volgens akte van verwerping
te Gent, Halvemaanstraat 84 K 10, is te Gent levenloos aangetroffen op 2
december 2002, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 14 november 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 21 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54378)

Erfloze nalatenschap van Poelmans, Maria
Poelmans, Maria, weduwe van Jacquemyns, Albert, geboren te Jette op 15
oktober 1913, dochter van Poelmans, Jozef, en van Detroch, Joanna
(overleden), wonende te Sint-Agatha-Berchem, Josse Goffinlaan 216, is
overleden te Anderlecht op 19 december 1997, zonder gekende erfopvolger na
te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, om namens de Staat, de inbezitstelling te bekomen
van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, bij
bevelschrift van 26 oktober 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brussel, 15 december 2005.
De gewestelijke directeur a.i.,
P. De Mol.
(54350)

Erfloze nalatenschap van Taboux, Sylvain
Taboux, Sylvain Jean Marcel, ongehuwd, geboren te Vorst op 9 december 1905,
zoon van Taboux, Nicolas, en van Van Sichelen, Stéphanie (overleden),
wonende te Evere, Lindestraat 389, is overleden te Schaarbeek op 12 december
1997, zonder gekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, om namens de Staat, de inbezitstelling te bekomen
van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, bij
bevelschrift van 26 oktober 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brussel, 15 december 2005.
De gewestelijke directeur a.i.,
P. De Mol.
(54351)

Erfloze nalatenschap van Maerschalck, Julie
Maerschalck, Julie Jeanne, weduwe van De Smedt, Guillaume, geboren te
Brussel op 9 april 1920, wonende te Evere, Friulilaan 20, dochter van
Maerschalck, François, en van Verstrepen, Sophie (beiden overleden), is
overleden te Schaarbeek op 16 maart 1998, zonder gekende erfopvolger na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, om namens de Staat, de inbezitstelling te bekomen
van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, bij
bevelschrift van 20 februari 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brussel, 22 maart 2006.
De gewestelijke directeur a.i.,
P. De Mol.
(54379)

Erfloze nalatenschap van Deschepper, Walter
De heer Deschepper, Walter, geboren te Antwerpen op 21 maart 1937,
woonachtig te Oostende, Tarwestraat 21, is overleden te Oostende op 1 april
2003, zonder gekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij
beschikking van 20 septembre 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brugge, 30 september 2005.
De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,
P. Verstraete
(54324)

Erfloze nalatenschap van Marcinkowski, Marie
Mevr. Marcinkowski, Marie Elisabeth, geboren te Dourges (Frankrijk) op 10
november 1946, woonachtig te 8930 Menen, Dronckaertstraat 181, is overleden
te Menen op 30 mei 2003, zonder gekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, bij
beschikking van 13 septembre 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brugge, 30 september 2005.
De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,
P. Verstraete
(54325)

Erfloze nalatenschap van Menten, Théofiel
Menten, Théofiel Jozef, ongehuwd, geboren te Herk-de-Stad op 8 juli 1921,
wonende te Namen, Sint-Niklaassestraat 2, is overleden te Namen op 17
november 1988, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 22 juni 2005, de
bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.
Namen, 3 oktober 2005.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont
(54326)

Erfloze nalatenschap van Quoibion, Marcel
Quoibion, Marcel Victor Vital Ghislain, echtgescheiden van Bodart, Andrée,
geboren te Champlon op 7 september 1923, wonende te Belgrade, Jozef
Abrasstraat 11, is overleden te Dave op 22 juli 1989, zonder bekende
erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 22 juni 2005, de
bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.
Namen, 3 oktober 2005.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont
(54327)

Erfloze nalatenschap van Mauguit, Huguette
Mauguit, Huguette Juliette Lucienne Ghislaine, ongehuwd, geboren te Andenne
op 30 januari 1931, wonende te Andenne, Ziekenhuissestraat 19, is overleden
te Andenne op 1 oktober 2004, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 12 juli 2005, de
bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.
Namen, 3 oktober 2005.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont
(54328)

Erfloze nalatenschap van Luciez, Léopold
Luciez, Léopold Joseph Toussaint Marie Albert, ongehuwd, geboren te Slins op
23 februari 1934, wonende te Seilles, Emile Godfrindstraat 101, is overleden
te Seilles op 6 november 2004, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 12 juli 2005, de
bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.
Namen, 3 oktober 2005.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont
(54329)

Erfloze nalatenschap van Charles, Gustave
Charles, Gustave Jules Joseph, weduwnaar van Blaise, Marcelle, geboren te
Thorembais-Saint-Trond op 12 januari 1923, wonende te Dave,
Sint-Hubertstraat 84, is overleden te Namen op 13 juni 1992, zonder bekende
erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 22 juni 2005, de
bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.
Namen, 3 oktober 2005.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont
(54330)

Erfloze nalatenschap van Molle, Gaston
Molle, Gaston, ongehuwd, geboren te Biesme op 10 mei 1920, wonende te
Mettet, Jeugdsestraat 16B, is overleden te Dave op 23 december 1999, zonder
bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 22 juni 2005, de
bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.
Namen, 3 oktober 2005.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont
(54331)

Erfloze nalatenschap van Vervinckt, Angela Maria Alfonsina
Vervinckt, Angela Maria Alfonsina, weduwe van Vermeulen, Juliaan Kamiel,
geboren te Lovendegem op 24 januari 1903, zonder beroep, laatst gehuisvest
te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 115, is overleden te Gent op 31 juli
2003, zonder gekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Gent, bij beschikking
van 23 februari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Gent, 15 maart 2006.
De gewestelijke directeur der registratie en domeinen,
D. Claeys
(54380)

Erfloze nalatenschap van Derême, Daniel
De heer Derême, Daniel Christian Jean-Marie Michel, geboren te Chantemelle
op 14 februari 1946, ongehuwd, wonende te Chantemelle (Etalle), rue de la
Fosse Mougno 2, is overleden te Aarlen op 12 juli 2002, zonder bekende
erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de gewestelijke directeur der
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Aarlen, bij
beschikking van 16 september 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Aarlen, 4 oktober 2005.
De gewestelijke directeur der registratie a.i.,
F. Thonus.
(54332)

Erfloze nalatenschap van Vandenberghe, Raoul
Vandenberghe, Raoul Oscar, geboren te Baudour op 12 februari 1922, wonende
te Quaregnon, rue de l'Espinette 24, is overleden te Dour op 8 november
2002, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Bergen, bij
beschikking van 12 september 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 4 oktober 2005.
De directeur,
F. Faignard.
(54333)

Erfloze nalatenschap van Mertens, Alice
Mertens, Alice Madeleine Ghislaine, geboren te Enghien op 18 juni 1932,
wonende te Baudour, rue d'Herchies 10, is overleden te Saint-Ghislain op 22
november 2002, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Bergen, bij
beschikking van 12 september 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 4 oktober 2005.
De directeur,
F. Faignard.
(54334)

Erfloze nalatenschap van Velaers, Frieda
Velaers, Frieda, geboren te Halen op 14 maart 1926, ongehuwd, dochter van
Velaers, Jean, en van Frederickx, Elisa, beiden overleden, wonende te
Leuven, Frederik Lintstraat 33, is overleden te Leuven op 22 september 2004,
zonder gekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, bij beslissing
van 20 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Hasselt, 5 april 2006.
De gewestelijke directeur der registratie en domeinen a.i.,
P. Philippaerts.
(54381)

Erfloze nalatenschap van Grumeau, Madeleine
Grumeau, Madeleine, geboren te Hacquegnies op 31 januari 1909, wonende te
Frasnes-lez-Buissenal, place de la Liberté 1, is overleden te
Frasnes-lez-Buissenal op 25 juli 2000, zonder bekende erfopvolger na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Doornik, bij
beschikking van 8 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 29 maart 2006.
De directeur van de registratie,
F. Faignard.
(54382)

Erfloze nalatenschap van Donvil, Josephina
Josephina Donvil, weduwe van Richard Jozef Maria Roziers, geboren te Merksem
op 14 juni 1916, wonende te Antwerpen, Schoytestraat 19, is overleden te
Antwerpen op 14 augustus 2003, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 19 december 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 6 januari 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54352)

Erfloze nalatenschap van Urkens, Thérésia
Urkens, Thérésia, geboren te Merksplas op 15 juni 1930, wonende te Doornik
(Saint-Maur), Grand-Place 47, is overleden te Doornik op 7 januari 2004,
zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Doornik, bij
beschikking van 7 september 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 10 oktober 2005.
De directeur,
F. Faignard.
(54335)

Erfloze nalatenschap van Prosec, Théophile
Prosec, Théophile Henri, weduwnaar van Dufoort, Julia, geboren te Diksmuide
op 19 augustus 1901, wonende te Jambes, Davesestraat 163, is overleden te
Ciney op 25 december 1985, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 12 juli 2005, de
bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.
Namen, 7 oktober 2005.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont.
(54336)

Erfloze nalatenschap van Pertry, Marie-Louise
Pertry, Marie-Louise Elise, geboren te Ploegsteert op 12 augustus 1909,
wonende te Comines-Warneton, rue de Warneton 4, is overleden te
Comines-Warneton op 20 april 2003, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Doornik, bij
beschikking van 7 september 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 10 oktober 2005.
De directeur,
F. Faignard.
(54337)

Erfloze nalatenschap van Enckels, Luc
Luc Octave Malvine Enckels, uit de echt gescheiden van Nicole Janssen,
geboren te Basankusu (Congo) op 19 februari 1951, wonende te Antwerpen,
Bolwerkstraat 12, is overleden te Antwerpen (district Deurne) op 14 februari
2004, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 3 januari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 19 januari 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54353)

Erfloze nalatenschap van Timmermans, Albert
Albert Frederik Timmermans, uit de echt gescheiden, geboren te Antwerpen op
14 maart 1917, wonende te Antwerpen (district Merksem), Beukenhofstraat 33,
is overleden te Antwerpen (district Merksem) op 13 augustus 2003, zonder
bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 19 december 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 19 januari 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54354)

Erfloze nalatenschap van Stanisavljevic, Lazar
Lazar Stanisavljevic, weduwnaar van Vida Hadalin, geboren te Zemun
(Joegoslavië) op 10 april 1925, wonende te Antwerpen (district Antwerpen),
Duinstraat 21/23, is overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op 20
januari 2005, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 6 januari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 19 januari 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54355)

Erfloze nalatenschap van Van Namen, Frank
Frank Antoine Jeanne Van Namen, echtgenoot van Patricia Maria August de
Permentier, geboren te Antwerpen op 15 november 1967, wonende te Schilde,
Friedadreef 42, is overleden te Wuustwezel op 3 februari 2002, zonder
bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 19 december 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 19 januari 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54356)

Erfloze nalatenschap van Rolus, Julia
Julia Francine Maria Rolus, uit de echt gescheiden van Gaston Ludovicus
Ivens, geboren te Antwerpen op 22 februari 1937, wonende te Antwerpen,
Kuipersstraat 9, bus 1, is overleden te Antwerpen op 18 december 1999,
zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 3 januari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 19 januari 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54357)

Erfloze nalatenschap van Franken, Frans
Frans Lodewyk Franken, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 16 augustus 1918,
wonende te Antwerpen (district Antwerpen), Handelsteeg 27, bus 1, is
overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op 16 november 2004, zonder
bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 3 januari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 19 januari 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54358)

Erfloze nalatenschap van Vanderhoeft, Jean
Vanderhoeft, Jean Jozef Raymond, ongehuwd, geboren te Grazen op 11 juli
1932, in leven wonende te Alken, Kluisstraat 10, zoon van Vanderhoeft, Louis
Edmond Arthur Victor, en van Vanderbruggen, Carolina Paulina Elvira, is
overleden te Sint-Truiden op 17 april 2001, zonder bekende erfopvolger na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, bij
beschikking van 21 december 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Hasselt, 23 januari 2006.
De gewestelijke directeur der registratie en domeinen,
P. Philippaerts.
(54359)

Erfloze nalatenschap van Marchal, Albert Félicien Joseph
Marchal, Albert Félicien Joseph, ongehuwd, geboren te Presles op 16 maart
1917, wonende te Biesme, Marchanderiesestraat 7/A, is overleden te Mettet op
24 september 2004, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg te Namen, bij vonnis van 28 september 2005,
de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het
Burgerlijk Wetboek bevolen.
Namen, 20 april 2006.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont
(54383)

Erfloze nalatenschap van Matthys, Marcelin Eugène
Matthys, Marcelin Eugène, geboren te Saint-Gobert (Frankrijk) op 2 februari
1908, wonende te Dour, rue Grande 80, is overleden te Havré op 4 september
1967, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, bij
beschikking van 3 april 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 3 april 2006.
De directeur van de registratie,
F. Faignard
(54384)

Erfloze nalatenschap van Debruyne, Huguette Julia
Debruyne, Huguette Julia, geboren te Marcq op 30 oktober 1942, wonende te
Enghien, rue de la Fontaine 44, is overleden te Halle op 14 augustus 2003,
zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, bij
beschikking van 14 februari 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 2 maart 2006.
De directeur van de registratie,
F. Faignard
(54385)

Erfloze nalatenschap van Holderbeke, Francis Ghislain
Holderbeke, Francis Ghislain, geboren te Guignies op 22 augustus 1949,
wonende te Brunehault (Guignies), rue de la Tuilerie 33, is overleden te
Doornik op 17 februari 2003, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, bij
beschikking van 29 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 20 april 2006.
De directeur van de registratie,
F. Faignard
(54386)

Erfloze nalatenschap van Mevr. Camus, Louise
Mevr. Camus, Louise, geboren te Ukkel op 31 mei 1913, wonende te
Knokke-Heist, Antoine Bréartstraat 8/41, is overleden te Knokke-Heist op 11
december 2003, zonder gekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij
beschikking van 18 oktober 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brugge, 26 oktober 2005.
De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,
P. Verstraete.

Erfloze nalatenschap van Mevr. Fraigneux, Lucienne
Mevr. Fraigneux, Lucienne, geboren te Luik op 24 mei 1909, wonende te
Knokke-Heist, Bremlaan 5, is overleden te Knokke-Heist op 8 december 2004,
zonder gekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij
beschikking van 18 oktober 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brugge, 26 oktober 2005.
De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,
P. Verstraete.

Erfloze nalatenschap van Pawelka, Stanislas
Pawelka, Stanislas Johann, weduwe van Torz, Agathe, geboren te Datteln
(Duitsland) op 20 februari 1920, wonende te Quiévrain, rue du Moulin 5, is
overleden te Quiévrain op 15 april 2005, zonder bekende erfopvolger na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Mons, bij beschikking
van 9 maart 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 25 oktober 2005.
De directeur,
F. Faignard.

Erfloze nalatenschap van Van de Put, Arnoldus
Arnoldus Van de Put, ongehuwd, geboren te Nieuw Ginneken (Nederland) op 21
september 1932, wonende te Antwerpen, Balansstraat 15/16, is overleden te
Antwerpen (district Antwerpen) op 7 november 2004, zonder bekende
erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 16 januari 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 31 januari 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.

Erfloze nalatenschap van Wydaeghe, Maria
Mevr. Wydaeghe, Maria, geboren te Emelgem op 30 september 1904, wonende te
Izegem, Hogestraat 68, is overleden te Izegem op 25 april 2003, zonder
gekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij
beschikking van 18 april 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brugge, 3 mei 2005.
De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,
P. Verstraete.

Erfloze nalatenschap van Van de Wiele, Godelieve
Mevr. Van de Wiele, Godelieve Maria, geboren te Menen op 28 april 1927,
woonachtig te Menen, Stijn Streuvelslaan 16, is overleden te Menen op 21
februari 2005, zonder gekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, bij
beschikking van 18 april 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brugge, 3 mei 2005.
De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,
P. Verstraete.

Erfloze nalatenschap van Beth, Madeleine
Beth, Madeleine Aimée Henriette Renée Ghislaine, geboren te Soignies op 12
februari 1931, wonende te Soignies, rue Marcas 5, is overleden te Anderlecht
op 27 juli 2004, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Mons, bij beschikking
van 24 april 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 9 mei 2006.
De directeur van de registratie,
F. Faignard.
(54389)

Erfloze nalatenschap van Kowalenko, Anatoli
De heer Kowalenko, Anatoli, geboren te Diariezi (Polen) op 18 december 1922,
ongehuwd, wonende te Rochefort, rue des Grêlons 11, Mont-Gauthier, is
overleden te Rochefort op 13 april 2004, zonder bekende erfopvolger na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de gewestelijke directeur der
registratie te Aarlen, namens de Staat tot inbezitstelling van de
nalatenschap heeft de rechtbank van eerste aanleg van Dinant, bij
beschikking van 4 mei 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek.
Aarlen, 15 mei 2006.
De gewestelijke directeur der registratie a.i.,
F. Thonus.
(54390)

Erfloze nalatenschap van Dykers, Jeanne
Dykers, Jeanne Antoinette Louise, weduwe van Fritz Zenobia Maria Aercke,
geboren te Antwerpen op 27 april 1911, wonende te Antwerpen (district
Deurne), Europasquare 0, is overleden te Antwerpen (district Deurne) op 30
januari 2004, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, bij vonnis
van 9 mei 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen bevolen, voorgeschreven
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek.
Antwerpen, 18 mei 2006.
Voor de gewestelijke Directeur der Registratie,
De directeur a.i., Carmen Windey

Erfloze nalatenschap van Lipkowski, Bogdan
Lipkowski, Bogdan, uit de echt gescheiden van Jadwiga Cramecka, geboren te
Drzycim (Polen) op 26 juni 1935, wonende te Antwerpen, Evert Larockstraat 1,
bus 2/4, is overleden te Antwerpen op 17 juli 2004, zonder bekende
erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, bij vonnis
van 9 mei 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen bevolen, voorgeschreven
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek.
Antwerpen, 18 mei 2006.
Voor de gewestelijke Directeur der Registratie,
De directeur a.i., Carmen Windey

Erfloze nalatenschap van Van Schaeren, Bertha
Van Schaeren, Bertha Regina Alphonsina, weduwe van Frans Karel Bernard
Jaspers, geboren te Antwerpen op 11 oktober 1917, wonende te Antwerpen
(district Ekeren), Gerardus Stijnenlaan 76, is overleden te Brasschaat op 11
mei 2004, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, bij vonnis
van 9 mei 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen bevolen, voorgeschreven
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek.
Antwerpen, 18 mei 2006.
Voor de gewestelijke Directeur der Registratie,
De directeur a.i., Carmen Windey

Erfloze nalatenschap van Stern, Mozes Mendel
Mozes Mendel Stern, weduwnaar van Frimet Rosenfeld, geboren te Neu Sandez
(Polen) op 13 augustus 1908, wonende te Antwerpen, Belgiëlei 73a, is
overleden te Antwerpen op 28 juli 2004, zonder bekende erfopvolger na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 25 oktober 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 18 november 2005.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54341)

Erfloze nalatenschap van Scheepers, Godfried
Godfried Wilhelmus Scheepers, uit de echt gescheiden van Joanna Elisa
Peepermans, geboren te Rotterdam (Nederland) op 16 februari 1922, wonende te
Antwerpen, Mercatorstraat 132, bus 43, is overleden te Antwerpen op 2
november 2004, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 25 oktober 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 21 november 2005.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54342)

Erfloze nalatenschap van De Vos, Marcellus
De heer De Vos, Marcellus Henricus Ludovicus, geboren te Gent op 6 januari
1921, weduwnaar, laatst wonende te De Panne, Ollevierlaan 22, is overleden
te Veurne op 10 augustus 2004, zonder gekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, bij
beschikking van 16 november 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brugge, 21 november 2005.
De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,
P. Verstraete.
(54343)

Erfloze nalatenschap van Verlaenen, Hilda Maria
Verlaenen, Hilda Maria, geboren te Herent op 4 juni 1922, weduwe van
Bertels, Romanus, dochter van Verlaenen, Philippus, en van Enis, Anna,
beiden overleden, wonende te Herent, Guido Gezellelaan 5, is overleden te
Leuven op 11 december 2004, zonder gekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, bij beslissing
van 23 januari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Hasselt, 10 februari 2006.
De gewestelijke directeur der registratie en domeinen,
P. Philippaerts.
(54361)

Erfloze nalatenschap van Dumont, Francine
Dumont, Francine Joséphine, ongehuwd, geboren te Brussel op 30 december
1921, wonende te Namen, Sint-Niklaasstraat 2, is overleden te Namen op 22
maart 2005, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 25 januari 2006, de
bekendmakingen en aanplakkingen, voorzien bij artikele 770 van het
Burgerlijk Wetboek, bevolen.
Namen, 14 februari 2006.
M. de Pierpont,
directeur der registratie en domeinen
(54362)

Erfloze nalatenschap van Ries, Philipp
De heer Ries, Philipp, geboren te Ehlerange (Groot-Hertogdom Luxemburg) op
10 juni 1930, wonende te Oostende, Zeedijk 286, is overleden te Oostende op
4 februari 2005, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij
beschikking van 7 februari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen,
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek, bevolen.
Namen, 15 februari 2006.
Pierre Verstraete,
gewestelijke directeur der registratie a.i.
(54363)

Erfloze nalatenschap van Casselman, Suzanne Marcelle
Mevr. Casselman, Suzanne Marcelle, geboren te Sint-Jans-Molenbeek op 10
januari 1911, woonachtig te Brugge, Peterseliestraat 21, is overleden te
Brugge op 3 september 2004, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij vonnis van
7 februari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen, voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek, bevolen.
Namen, 15 februari 2006.
Pierre Verstraete,
gewestelijke directeur der registratie a.i.
(54364)

Erfloze nalatenschap van Louwers, Michel
Louwers, Michel, ongehuwd, geboren te Gent op 13 juli 1924, wonende te
Incourt, Eugène Halletstraat 4, is overleden te Ter Hulpen op 29 oktober
1988, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Nijvel, bij vonnis van 23 december 2005,
de bekendmakingen en aanplakkingen, voorzien bij artikele 770 van het
Burgerlijk Wetboek, bevolen.
Namen, 20 februari 2006.
M. de Pierpont,
directeur der registratie en domeinen
(54365)

Erfloze nalatenschap van Beth, Madeleine
Beth, Madeleine Aimée Henriette Renée Ghislaine, geboren te Soignies op 12
februari 1931, wonende te Soignies, rue Marcas 5, is overleden te Anderlecht
op 27 juli 2004, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Mons, bij beschikking
van 24 april 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 9 mei 2006.
De directeur van de registratie,
F. Faignard.
(54389)

Erfloze nalatenschap van Kowalenko, Anatoli
De heer Kowalenko, Anatoli, geboren te Diariezi (Polen) op 18 december 1922,
ongehuwd, wonende te Rochefort, rue des Grêlons 11, Mont-Gauthier, is
overleden te Rochefort op 13 april 2004, zonder bekende erfopvolger na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de gewestelijke directeur der
registratie te Aarlen, namens de Staat tot inbezitstelling van de
nalatenschap heeft de rechtbank van eerste aanleg van Dinant, bij
beschikking van 4 mei 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek.
Aarlen, 15 mei 2006.
De gewestelijke directeur der registratie a.i.,
F. Thonus.
(54390)

Erfloze nalatenschappen
van Legrain, Jean, en van Vasamuliet, Suzanne
Legrain, Jean Camille, geboren te Namen op 13 september 1924, en zijn vrouw,
Vasamuliet, Suzanne Charlotte Augusta Ghislaine, geboren te Namen op 22
februari 1930, samenwonende te Namen, Croisierssestraat 41, zijn overleden
te Namen, dezelfde dag, op 24 februari 2005, zonder bekende erfopvolgers na
te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds Administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 19 april 2006, de
bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.
Namen, 24 mei 2006.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont.
(54394)

Erfloze nalatenschappen
van Legrain, Jean, en van Vasamuliet, Suzanne
Legrain, Jean Camille, geboren te Namen op 13 september 1924, en zijn vrouw,
Vasamuliet, Suzanne Charlotte Augusta Ghislaine, geboren te Namen op 22
februari 1930, samenwonende te Namen, Croisierssestraat 41, zijn overleden
te Namen, dezelfde dag, op 24 februari 2005, zonder bekende erfopvolgers na
te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds Administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 19 april 2006, de
bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.
Namen, 24 mei 2006.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont.
(54394)

Erfloze nalatenschap van Van Laethem, Germain
De heer Van Laethem, Germain, geboren te Roborst op 11 juli 1938, wonende te
Oostende, Dokter Verhaeghestraat 72B, is overleden te Oostende op 21 maart
2005, zonder gekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij
beschikking van 14 februari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brugge, 22 februari 2006.
De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,
P. Verstraete.
(54366)

Erfloze nalatenschap van Dubowyj, Stéfan
Dubowyj, Stéfan, ongehuwd, geboren te Michajliwka (ex URSS) op 15 januari
1925, wonende te Farciennes, Jules Destréestraat 10, is overleden te
Charleroi op 27 maart 2004, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Charleroi, bij beschikking van 2 februari
2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het
Burgerlijk Wetboek bevolen.
Namen, 22 februari 2006.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont.
(54367)

Erfloze nalatenschap van De Bruyn, Marie Françoise
Marie Françoise De Bruyn, weduwe van Leonard Corneel Maria Van Houtven,
geboren te Antwerpen op 18 mei 1925, wonende te Antwerpen (district
Berchem), Floraliënlaan 400, is overleden te Antwerpen (district Berchem) op
4 januari 2004, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 24 april 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 29 mei 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54395)

Erfloze nalatenschap van Van Thillo, Walter
Walter Van Thillo, ongehuwd, geboren te Edegem op 8 januari 1912, wonende te
Antwerpen (district Berchem), Hof ter Schriecklaan 14, is overleden te
Antwerpen (district Berchem) op 10 december 2003, zonder bekende erfopvolger
na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 24 april 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 29 mei 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54396)

Erfloze nalatenschap van Winkelmans, Daniël
Daniël Florent Amandus Winkelmans, ongehuwd, geboren te Heist-op-den-Berg op
18 september 1957, wonende te Antwerpen, Belegstraat 54/1, is overleden te
Edegem op 1 oktober 2004, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 24 april 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 29 mei 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54397)

Erfloze nalatenschap van Van Wijnsberghe, Maria Andrea
Maria Andrea Gustavina Van Wijnsberghe, ongehuwd, geboren te Berchem op 10
januari 1923, wonende te Zoersel, Andreas Vesaliuslaan 39, is overleden te
Malle op 11 januari 2001, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 24 april 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 29 mei 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54398)

Erfloze nalatenschap van Wyffels, Frans
Wyffels, Frans Joseph, geboren te Roeselare op 18 juli 1930, woonachtig te
8660 De Panne, Zeelaan 71, is overleden te De Panne op 14 februari 2004,
zonder gekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, bij
beschikking van 17 mei 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brugge, 29 mei 2006.
De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,
P. Verstraete.
(54399)

Erfloze nalatenschap van Belleville, Odette
Belleville, Odette Emilia Louise, ongehuwd, geboren te Saint-Quentin
(Frankrijk) op 20 augustus 1923, wonende te Saint-Servais, Bricgniotstraat
25, is overleden te Namen op 29 april 2005, zonder bekende erfopvolgers na
te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij beschikking van 19 april 2006,
de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het
Burgerlijk Wetboek bevolen.
Namen, 29 mei 2006.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont.
(54400)

Erfloze nalatenschap van Gillet, Lucienne
Lucienne Lambertine Albertine Gillet, weduwe van Franciscus Antonius Albert
Bollansee, geboren te Antwerpen op 4 mei 1920, wonende te Antwerpen
(district Borgerhout), Luitenant Lippenslaan 59, is overleden te Antwerpen
(district Borgerhout) op 17 november 2003, zonder bekende erfopvolger na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 20 januari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 1 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur a.i der registratie.
C. Windey.
(54368)

Erfloze nalatenschap van Prevost, Jacqueline
Prevost, Jacqueline Yvonne, weduwe Aimable François, geboren te Parijs
(Frankrijk) op 24 november 1936, zonder beroep, laatst gehuisvest te Gent,
Loodsenstraat 33, is overleden te Gent op 12 november 2002, zonder gekende
erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
de registratie en de domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Gent, bij beschikking
van 10 november 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Gent, 5 december 2005.
De gewestelijke directeur der registratie en domeinen,
D. Claeys.
(54344)

Erfloze nalatenschap van Merckx, Anna Katharina
Anna Katharina Francisca Merckx, weduwe van Joannes Josephus Anna Claus,
geboren te Anderlecht op 23 november 1912, wonende te Antwerpen,
Sint-Jacobsmarkt 38, is overleden te Antwerpen op 3 maart 2000, zonder
bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 18 mei 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 7 juni 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54401)

Erfloze nalatenschap van Van Embden, Maurice
Maurice Simonne Frans Van Embden, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 20 april
1935, wonende te Antwerpen, Willem Leoelstraat 15, bus D2, is overleden te
Antwerpen op 22 mei 2003, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 15 mei 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 7 juni 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54402)

Erfloze nalatenschap van Tanghe, Noël
Noël Emiel Tanghe, ongehuwd, geboren te Oostende op 25 december 1939,
wonende te Antwerpen, Klapdorp 53, bus 2, is overleden te Antwerpen
(district Antwerpen) op 11 februari 2000, zonder bekende erfopvolger na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 2 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 10 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54369)

Erfloze nalatenschap van Bergen, André
André Victor Franciscus Bergen, ongehuwd, geboren te Oevel op 9 september
1941, wonende te Antwerpen, Van Kerckhovenstraat 88, bus 43, is overleden te
Antwerpen op 22 september 2004, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 2 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 10 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54370)

Erfloze nalatenschap van Soetens, Gilbert
Gilbert Richard Maria Soetens, weduwnaar van Paula Elisa Van den Broeck,
geboren te Sint-Pauwels op 30 juni 1921, wonende te Antwerpen (district
Merksem), Jaak De Boeckstraat 6, is overleden te Antwerpen (district
Merksem) op 4 juli 2000, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 2 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 10 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54371)

Erfloze nalatenschap van Donckels, Jean
Jean Noël Gerard Donckels, uit de echt gescheiden van Beatrice Lutgarde
Maria Cecile Travers, geboren te Menen op 15 december 1937, wonende te
Antwerpen, Fortuinstraat 19/21, is overleden te Antwerpen op 4 augustus
2003, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 2 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 10 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54372)

Erfloze nalatenschap van Jadot, Paula
Mevr. Jadot, Paula Odile Marie Ghislaine, geboren te Marilles op 8 januari
1909, weduwe van Rigot, Gustave, wonende te Hannuit, rue de Landen 107, is
overleden te Hannuit op 31 december 2002, zonder bekende erfopvolger na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en de domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Hoei, bij beschikking
van 6 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Luik, 13 maart 2006.
De gewestelijke directeur der registratie en domeinen,
J.-Y. Lixon.
(54373)

Erfloze nalatenschap van Genotte, Andrée
Mej. Genotte, Andrée Camille Louise, geboren te Watermaal-Bosvoorde op 23
juli 1942, ongehuwd, wonende te Vresse-sur-Semois (Bohan), rue de la
Seigneurie 51, is overleden te Vresse-sur-Semois op 29 mei 2005, zonder
bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de gewestelijke directeur der
registratie te Aarlen, namens de Staat tot inbezitstelling van de
nalatenschap heeft de rechtbank van eerste aanleg van Dinant, bij
beschikking van 18 mei 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek.
Aarlen, 13 juni 2006.
De gewestelijke directeur der registratie a.i.,
F. Thonus.
(54403)

Erfloze nalatenschap van Verbist, Clara
Clara Martha Joanna Maria Verbist, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 28
september 1902, wonende te Antwerpen, Sint-Antoniusstraat 21, is overleden
te Antwerpen (district Antwerpen) op 14 januari 1999, zonder bekende
erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 28 november 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen bevolen,
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek.
Antwerpen, 14 december 2005.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54345)

Erfloze nalatenschap van Schechter, Vilhelm
Vilhelm Schechter, weduwnaar van Leonia Alberta Eduard Grégoire, geboren te
Lupeni (Roemenië) op 14 december 1908, wonende te Antwerpen, Marialei 2, is
overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op 15 december 2004, zonder
bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 29 november 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 14 december 2005.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54346)

Erfloze nalatenschap van Kuhn, Alfred Léon
Kuhn Alfred Léon, geboren te Wasmes op 26 maart 1907, wonende te
Colfontaine, rue de la Perche 151, is overleden te Boussu op 23 maart 1994,
zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Mons, bij beschikking
van 14 november 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 12 december 2005.
De directeur van de registratie,
F. Faignard.
(54347)

Erfloze nalatenschap van Leroy, Roger
Leroy, Roger, geboren te Montroeul-au-Bois op 8 april 1926, wonende te
Ellezelles, rue de Renaix 177, is overleden te Renaix op 27 december 2002,
zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Mons, bij beschikking
van 12 oktober 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 12 december 2005.
De directeur van de registratie,
F. Faignard.
(54348)

Erfloze nalatenschap van Filée-Dort, Yves
Fillée-Dort, Yves Thierry Georges Jacques, ongehuwd, geboren te Charleroi op
20 februari 1969, wonende te Namen, Brusselsestraat 7, is overleden te Namen
op 1 april 2000, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 9 november 2005, de
bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.
Namen, 15 december 2005.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont.
(54349)

Erfloze nalatenschap van Spinn, Bernard
Bernard Spinn, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 28 december 1941, wonende
te Antwerpen, Wilgenstraat 23, is overleden te Antwerpen (district
Antwerpen) op 6 september 2003, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 3 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 14 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey
(54374)

Erfloze nalatenschap van Stone, Robert
Robert Grant Stone, weduwnaar van Annie Veneranda Leonia Cornelia Salens,
geboren te Montana (Verenigde Staten) op 29 januari 1935, wonende te
Antwerpen, Huikstraat 5, is overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op 8
november 2000, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 3 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 14 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey
(54375)

Erfloze nalatenschap van Van den Ackerveken, Isabelle
Isabelle Françoise Van den Ackerveken, weduwe van Albert Baten, geboren te
Jemeppe-sur-Meuse op 27 januari 1922, wonende te Antwerpen, Schoytestraat
19, is overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op 27 juni 2002, zonder
bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 3 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 16 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey
(54376)

Erfloze nalatenschap van Beckers, Isabella
Isabella Maria Emiel Beckers, weduwe van Laurent Gustaaf Maria Lauwers,
geboren te Mechelen op 12 mei 1924, wonende te Antwerpen, Pieter van
Hobokenstraat 3, is overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op 8
augustus 2002, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 3 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 14 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey
(54377)

Erfloze nalatenschap van Boulanger, Bernard
Boulanger, Bernard, geboren te Bruay-sur-Escaut (Frankrijk) op 9 januari
1938, wonende te Leuze-en-Hainaut, avenue de Loudun 126, is overleden te
Leuze-en-Hainaut op 7 november 1999, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Tournai, bij
beschikking van 17 mei 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 13 juni 2006.
De gewestelijk directeur van de registratie,
M. Evrard.
(54404)

Erfloze nalatenschap van Strijbos, Patrick
Patrick Maria Alfons Strijbos, uit de echt gescheiden van Juliana Amoah,
geboren te Borgerhout op 21 oktober 1961, wonende volgens akte van
overlijden te Antwerpen, Rotterdamstraat 89, en volgens akte van verwerping
te Gent, Halvemaanstraat 84 K 10, is te Gent levenloos aangetroffen op 2
december 2002, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 14 november 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 21 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54378)

Erfloze nalatenschap van François, Ida
François, Ida, geboren te Wiesme op 20 februari 1922, wonende te Paris
(Frankrijk), rue Meynardier 3, is overleden te Draveil (Essonne) op 18
december 2002, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Doornik, bij
beschikking van 17 mei 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 23 juni 2006.
De gewestelijk directeur van de registratie,
M. Evrard.
(54405)

Erfloze nalatenschap van Poelmans, Maria
Poelmans, Maria, weduwe van Jacquemyns, Albert, geboren te Jette op 15
oktober 1913, dochter van Poelmans, Jozef, en van Detroch, Joanna
(overleden), wonende te Sint-Agatha-Berchem, Josse Goffinlaan 216, is
overleden te Anderlecht op 19 december 1997, zonder gekende erfopvolger na
te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, om namens de Staat, de inbezitstelling te bekomen
van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, bij
bevelschrift van 26 oktober 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brussel, 15 december 2005.
De gewestelijke directeur a.i.,
P. De Mol.
(54350)

Erfloze nalatenschap van Taboux, Sylvain
Taboux, Sylvain Jean Marcel, ongehuwd, geboren te Vorst op 9 december 1905,
zoon van Taboux, Nicolas, en van Van Sichelen, Stéphanie (overleden),
wonende te Evere, Lindestraat 389, is overleden te Schaarbeek op 12 december
1997, zonder gekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, om namens de Staat, de inbezitstelling te bekomen
van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, bij
bevelschrift van 26 oktober 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brussel, 15 december 2005.
De gewestelijke directeur a.i.,
P. De Mol.
(54351)

Erfloze nalatenschap van Maerschalck, Julie
Maerschalck, Julie Jeanne, weduwe van De Smedt, Guillaume, geboren te
Brussel op 9 april 1920, wonende te Evere, Friulilaan 20, dochter van
Maerschalck, François, en van Verstrepen, Sophie (beiden overleden), is
overleden te Schaarbeek op 16 maart 1998, zonder gekende erfopvolger na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, om namens de Staat, de inbezitstelling te bekomen
van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, bij
bevelschrift van 20 februari 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brussel, 22 maart 2006.
De gewestelijke directeur a.i.,
P. De Mol.

Erfloze nalatenschap van Vervinckt, Angela Maria Alfonsina
Vervinckt, Angela Maria Alfonsina, weduwe van Vermeulen, Juliaan Kamiel,
geboren te Lovendegem op 24 januari 1903, zonder beroep, laatst gehuisvest
te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 115, is overleden te Gent op 31 juli
2003, zonder gekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Gent, bij beschikking
van 23 februari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Gent, 15 maart 2006.
De gewestelijke directeur der registratie en domeinen,
D. Claeys
(54380)

Erfloze nalatenschap van Fallet, Cirilyn
Cirilyn Fallet, weduwe van Roger Brodbeck, geboren te Vigan (Ilocos Sur,
Filippijnen) op 1 augustus 1960, wonende te Antwerpen, Montignystraat 1, is
overleden te Kloten (Zwitserland) op 13 januari 2003, zonder bekende
erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 15 juni 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 29 juni 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54406)

Erfloze nalatenschap van Naessens, Robert
Robert Petrie Lockhart Naessens, echtgenoot van Louisa Francisca Van den
Brande, geboren te Glasgow (Groot-Brittannië) op 3 december 1916, wonende te
Antwerpen, Eendrachtstraat 35, is overleden te Antwerpen (district Merksem)
op 12 juli 2005, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 15 juni 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 29 juni 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54407)

Erfloze nalatenschap van Rens, Louis Joseph
Louis Joseph François Rens, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 29 juli 1914,
wonende te Antwerpen, Zaanstraat 90, is overleden te Antwerpen (district
Hoboken) op 15 februari 1996, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 13 juni 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 29 juni 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54408)

Erfloze nalatenschap van Lepinoy, Frieda
Frieda Lea Maximilienne Lepinoy, uit de echt gescheiden van Renier
Verschueren, geboren te Merksem op 6 oktober 1953, wonende te Antwerpen
(district Deurne), Hendrik Meyslaan 4, is overleden te Wezet op 12 november
2002, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 13 juni 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 29 juni 2006.l
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54409)

Erfloze nalatenschap van Smissaert, Joanna
Mevr. Smissaert, Joanna, geboren te Oostende op 9 juni 1908, wonende te
Oostende, Eduard Moreauxlaan 322, is overleden te Oostende op 24 maart 2005,
zonder gekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij
beschikking van 27 juni 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brugge, 5 juli 2006.
De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,
P. Verstraete.
(54410)

Erfloze nalatenschap van Velaers, Frieda
Velaers, Frieda, geboren te Halen op 14 maart 1926, ongehuwd, dochter van
Velaers, Jean, en van Frederickx, Elisa, beiden overleden, wonende te
Leuven, Frederik Lintstraat 33, is overleden te Leuven op 22 september 2004,
zonder gekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, bij beslissing
van 20 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Hasselt, 5 april 2006.
De gewestelijke directeur der registratie en domeinen a.i.,
P. Philippaerts.

Erfloze nalatenschap van Grumeau, Madeleine
Grumeau, Madeleine, geboren te Hacquegnies op 31 januari 1909, wonende te
Frasnes-lez-Buissenal, place de la Liberté 1, is overleden te
Frasnes-lez-Buissenal op 25 juli 2000, zonder bekende erfopvolger na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Doornik, bij
beschikking van 8 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 29 maart 2006.
De directeur van de registratie,
F. Faignard

Erfloze nalatenschap van Donvil, Josephina
Josephina Donvil, weduwe van Richard Jozef Maria Roziers, geboren te Merksem
op 14 juni 1916, wonende te Antwerpen, Schoytestraat 19, is overleden te
Antwerpen op 14 augustus 2003, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 19 december 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 6 januari 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54352)

Erfloze nalatenschap van Enckels, Luc
Luc Octave Malvine Enckels, uit de echt gescheiden van Nicole Janssen,
geboren te Basankusu (Congo) op 19 februari 1951, wonende te Antwerpen,
Bolwerkstraat 12, is overleden te Antwerpen (district Deurne) op 14 februari
2004, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 3 januari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 19 januari 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54353)

Erfloze nalatenschap van Timmermans, Albert
Albert Frederik Timmermans, uit de echt gescheiden, geboren te Antwerpen op
14 maart 1917, wonende te Antwerpen (district Merksem), Beukenhofstraat 33,
is overleden te Antwerpen (district Merksem) op 13 augustus 2003, zonder
bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 19 december 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 19 januari 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54354)

Erfloze nalatenschap van Stanisavljevic, Lazar
Lazar Stanisavljevic, weduwnaar van Vida Hadalin, geboren te Zemun
(Joegoslavië) op 10 april 1925, wonende te Antwerpen (district Antwerpen),
Duinstraat 21/23, is overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op 20
januari 2005, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 6 januari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 19 januari 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54355)

Erfloze nalatenschap van Van Namen, Frank
Frank Antoine Jeanne Van Namen, echtgenoot van Patricia Maria August de
Permentier, geboren te Antwerpen op 15 november 1967, wonende te Schilde,
Friedadreef 42, is overleden te Wuustwezel op 3 februari 2002, zonder
bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 19 december 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 19 januari 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54356)

Erfloze nalatenschap van Rolus, Julia
Julia Francine Maria Rolus, uit de echt gescheiden van Gaston Ludovicus
Ivens, geboren te Antwerpen op 22 februari 1937, wonende te Antwerpen,
Kuipersstraat 9, bus 1, is overleden te Antwerpen op 18 december 1999,
zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 3 januari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 19 januari 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54357)

Erfloze nalatenschap van Franken, Frans
Frans Lodewyk Franken, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 16 augustus 1918,
wonende te Antwerpen (district Antwerpen), Handelsteeg 27, bus 1, is
overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op 16 november 2004, zonder
bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 3 januari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 19 januari 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54358)

Erfloze nalatenschap van Vanderhoeft, Jean
Vanderhoeft, Jean Jozef Raymond, ongehuwd, geboren te Grazen op 11 juli
1932, in leven wonende te Alken, Kluisstraat 10, zoon van Vanderhoeft, Louis
Edmond Arthur Victor, en van Vanderbruggen, Carolina Paulina Elvira, is
overleden te Sint-Truiden op 17 april 2001, zonder bekende erfopvolger na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, bij
beschikking van 21 december 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Hasselt, 23 januari 2006.
De gewestelijke directeur der registratie en domeinen,
P. Philippaerts.

Erfloze nalatenschap van Marchal, Albert Félicien Joseph
Marchal, Albert Félicien Joseph, ongehuwd, geboren te Presles op 16 maart
1917, wonende te Biesme, Marchanderiesestraat 7/A, is overleden te Mettet op
24 september 2004, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg te Namen, bij vonnis van 28 september 2005,
de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het
Burgerlijk Wetboek bevolen.
Namen, 20 april 2006.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont

Erfloze nalatenschap van Matthys, Marcelin Eugène
Matthys, Marcelin Eugène, geboren te Saint-Gobert (Frankrijk) op 2 februari
1908, wonende te Dour, rue Grande 80, is overleden te Havré op 4 september
1967, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, bij
beschikking van 3 april 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 3 april 2006.
De directeur van de registratie,
F. Faignard

Erfloze nalatenschap van Debruyne, Huguette Julia
Debruyne, Huguette Julia, geboren te Marcq op 30 oktober 1942, wonende te
Enghien, rue de la Fontaine 44, is overleden te Halle op 14 augustus 2003,
zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Mons, bij beschikking
van 14 februari 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 2 maart 2006.
De directeur van de registratie,
F. Faignard

Erfloze nalatenschap van Holderbeke, Francis Ghislain
Holderbeke, Francis Ghislain, geboren te Guignies op 22 augustus 1949,
wonende te Brunehault (Guignies), rue de la Tuilerie 33, is overleden te
Doornik op 17 februari 2003, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, bij
beschikking van 29 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 20 april 2006.
De directeur van de registratie,
F. Faignard

Erfloze nalatenschap van Vanderhoeft, Jean
Vanderhoeft, Jean Jozef Raymond, ongehuwd, geboren te Grazen op 11 juli
1932, in leven wonende te Alken, Kluisstraat 10, zoon van Vanderhoeft, Louis
Edmond Arthur Victor, en van Vanderbruggen, Carolina Paulina Elvira, is
overleden te Sint-Truiden op 17 april 2001, zonder bekende erfopvolger na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, bij
beschikking van 21 december 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Hasselt, 23 januari 2006.
De gewestelijke directeur der registratie en domeinen,
P. Philippaerts.
(54359)

Erfloze nalatenschap van Van de Put, Arnoldus
Arnoldus Van de Put, ongehuwd, geboren te Nieuw Ginneken (Nederland) op 21
september 1932, wonende te Antwerpen, Balansstraat 15/16, is overleden te
Antwerpen (district Antwerpen) op 7 november 2004, zonder bekende
erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 16 januari 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 31 januari 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54360)

Erfloze nalatenschap van Marchal, Albert Félicien Joseph
Marchal, Albert Félicien Joseph, ongehuwd, geboren te Presles op 16 maart
1917, wonende te Biesme, Marchanderiesestraat 7/A, is overleden te Mettet op
24 september 2004, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg te Namen, bij vonnis van 28 september 2005,
de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het
Burgerlijk Wetboek bevolen.
Namen, 20 april 2006.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont.
(54383)

Erfloze nalatenschap van Matthys, Marcelin Eugène
Matthys, Marcelin Eugène, geboren te Saint-Gobert (Frankrijk) op 2 februari
1908, wonende te Dour, rue Grande 80, is overleden te Havré op 4 september
1967, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Mons, bij beschikking
van 3 april 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 3 april 2006.
De directeur van de registratie en domeinen,
F. Faignard.
(54384)

Erfloze nalatenschap van Debruyne, Huguette Julia
Debruyne, Huguette Julia, geboren te Marcq op 30 oktober 1942, wonende te
Enghien, rue de la Fontaine 44, is overleden te Halle op 14 augustus 2003,
zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, bij
beschikking van 14 februari 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 2 maart 2006.
De directeur van de registratie en domeinen,
F. Faignard.
(54385)

Erfloze nalatenschap van Holderbeke, Francis Ghislain
holderbeke, Francis Ghislain, geboren te Guignies op 22 augustus 1949,
wonende te Brunehault (Guignies), rue de la Tuilerie 33, is overleden te
Doornik op 17 februari 2003, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, bij
beschikking van 29 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 20 april 2006.
De directeur van de registratie en domeinen,
F. Faignard.
(54386)

Erfloze nalatenschap van Wydaeghe, Maria
Mevr. Wydaeghe, Maria, geboren te Emelgem op 30 september 1904, wonende te
Izegem, Hogestraat 68, is overleden te Izegem op 25 april 2003, zonder
gekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij
beschikking van 18 april 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brugge, 3 mei 2005.
De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,
P. Verstraete.
(54387)

Erfloze nalatenschap van Van de Wiele, Godelieve
Mevr. Van de Wiele, Godelieve Maria, geboren te Menen op 28 april 1927,
woonachtig te Menen, Stijn Streuvelslaan 16, is overleden te Menen op 21
februari 2005, zonder gekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, bij
beschikking van 18 april 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brugge, 3 mei 2005.
De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,
P. Verstraete.
(54388)

Erfloze nalatenschap van Verlaenen, Hilda Maria
Verlaenen, Hilda Maria, geboren te Herent op 4 juni 1922, weduwe van
Bertels, Romanus, dochter van Verlaenen, Philippus, en van Enis, Anna,
beiden overleden, wonende te Herent, Guido Gezellelaan 5, is overleden te
Leuven op 11 december 2004, zonder gekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, bij beslissing
van 23 januari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Hasselt, 10 februari 2006.
De gewestelijke directeur der registratie en domeinen,
P. Philippaerts.

Erfloze nalatenschap van Beth, Madeleine
Beth, Madeleine Aimée Henriette Renée Ghislaine, geboren te Soignies op 12
februari 1931, wonende te Soignies, rue Marcas 5, is overleden te Anderlecht
op 27 juli 2004, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Mons, bij beschikking
van 24 april 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 9 mei 2006.
De directeur van de registratie,
F. Faignard.

Erfloze nalatenschap van Kowalenko, Anatoli
De heer Kowalenko, Anatoli, geboren te Diariezi (Polen) op 18 december 1922,
ongehuwd, wonende te Rochefort, rue des Grêlons 11, Mont-Gauthier, is
overleden te Rochefort op 13 april 2004, zonder bekende erfopvolger na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de gewestelijke directeur der
registratie te Aarlen, namens de Staat tot inbezitstelling van de
nalatenschap heeft de rechtbank van eerste aanleg van Dinant, bij
beschikking van 4 mei 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek.
Aarlen, 15 mei 2006.
De gewestelijke directeur der registratie a.i.,
F. Thonus.

Erfloze nalatenschap van Dumont, Francine
Dumont, Francine Joséphine, ongehuwd, geboren te Brussel op 30 december
1921, wonende te Namen, Sint-Niklaasstraat 2, is overleden te Namen op 22
maart 2005, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 25 januari 2006, de
bekendmakingen en aanplakkingen, voorzien bij artikele 770 van het
Burgerlijk Wetboek, bevolen.
Namen, 14 februari 2006.
M. de Pierpont,
directeur der registratie en domeinen

Erfloze nalatenschap van Ries, Philipp
De heer Ries, Philipp, geboren te Ehlerange (Groot-Hertogdom Luxemburg) op
10 juni 1930, wonende te Oostende, Zeedijk 286, is overleden te Oostende op
4 februari 2005, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij
beschikking van 7 februari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen,
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek, bevolen.
Namen, 15 februari 2006.
Pierre Verstraete,
gewestelijke directeur der registratie a.i.

Erfloze nalatenschap van Casselman, Suzanne Marcelle
Mevr. Casselman, Suzanne Marcelle, geboren te Sint-Jans-Molenbeek op 10
januari 1911, woonachtig te Brugge, Peterseliestraat 21, is overleden te
Brugge op 3 september 2004, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij vonnis van
7 februari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen, voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek, bevolen.
Namen, 15 februari 2006.
Pierre Verstraete,
gewestelijke directeur der registratie a.i.

Erfloze nalatenschap van Louwers, Michel
Louwers, Michel, ongehuwd, geboren te Gent op 13 juli 1924, wonende te
Incourt, Eugène Halletstraat 4, is overleden te Ter Hulpen op 29 oktober
1988, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Nijvel, bij vonnis van 23 december 2005,
de bekendmakingen en aanplakkingen, voorzien bij artikele 770 van het
Burgerlijk Wetboek, bevolen.
Namen, 20 februari 2006.
M. de Pierpont,
directeur der registratie en domeinen

Erfloze nalatenschap van Torfs, Henri Louis Philippe
Torfs, Henri Louis Philippe, geboren te Antwerpen op 7 juni 1921, ongehuwd,
zoon van Torfs, Ludovicus Constantinus en van Geenen, Maria Josephina,
beiden overleden, wonende te Tremelo, Pater Damiaanstraat 39, is overleden
te Tremelo op 20 maart 2001, zonder gekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
de registratie en de domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, bij beslissing
van 19 juni 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen, voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek, bevolen.
Hasselt, 18 augustus 2006.
De gewestelijke directeur der Registratie en Domeinen, a.i.,
K. Derhaeg

Erfloze nalatenschap van Dykers, Jeanne
Dykers, Jeanne Antoinette Louise, weduwe van Fritz Zenobia Maria Aercke,
geboren te Antwerpen op 27 april 1911, wonende te Antwerpen (district
Deurne), Europasquare 0, is overleden te Antwerpen (district Deurne) op 30
januari 2004, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, bij vonnis
van 9 mei 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen bevolen, voorgeschreven
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek.
Antwerpen, 18 mei 2006.
Voor de gewestelijke Directeur der Registratie,
De directeur a.i., Carmen Windey

Erfloze nalatenschap van Lipkowski, Bogdan
Lipkowski, Bogdan, uit de echt gescheiden van Jadwiga Cramecka, geboren te
Drzycim (Polen) op 26 juni 1935, wonende te Antwerpen, Evert Larockstraat 1,
bus 2/4, is overleden te Antwerpen op 17 juli 2004, zonder bekende
erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, bij vonnis
van 9 mei 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen bevolen, voorgeschreven
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek.
Antwerpen, 18 mei 2006.
Voor de gewestelijke Directeur der Registratie,
De directeur a.i., Carmen Windey

Erfloze nalatenschap van Van Schaeren, Bertha
Van Schaeren, Bertha Regina Alphonsina, weduwe van Frans Karel Bernard
Jaspers, geboren te Antwerpen op 11 oktober 1917, wonende te Antwerpen
(district Ekeren), Gerardus Stijnenlaan 76, is overleden te Brasschaat op 11
mei 2004, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, bij vonnis
van 9 mei 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen bevolen, voorgeschreven
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek.
Antwerpen, 18 mei 2006.
Voor de gewestelijke Directeur der Registratie,
De directeur a.i., Carmen Windey

Erfloze nalatenschap van Legrain, Jean, en van Vasamuliet, Suzanne
Legrain, Jean Camille, geboren te Namen op 13 september 1924, en zijn vrouw,
Vasamuliet, Suzanne Charlotte Augusta Ghislaine, geboren te Namen op 22
februari 1930, samenwonende te Namen, Croisierssestraat 41, zijn overleden
te Namen, dezelfde dag, op 24 februari 2005, zonder bekende erfopvolgers na
te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 19 april 2006, de
bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.
Namen, 24 mei 2006.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont.
(54394)

Erfloze nalatenschap van Van Laethem, Germain
De heer Van Laethem, Germain, geboren te Roborst op 11 juli 1938, wonende te
Oostende, Dokter Verhaeghestraat 72B, is overleden te Oostende op 21 maart
2005, zonder gekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij
beschikking van 14 februari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brugge, 22 februari 2006.
De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,
P. Verstraete.
(54366)

Erfloze nalatenschap van Dubowyj, Stéfan
Dubowyj, Stéfan, ongehuwd, geboren te Michajliwka (ex-URSS) op 15 januari
1925, wonende te Farciennes, Jules Destréestraat 10, is overleden te
Charleroi op 27 maart 2004, zonder bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Charleroi, bij beschikking van 2 februari
2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het
Burgerlijk Wetboek bevolen.
Namen, 22 februari 2006.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont.
(54367)

Erfloze nalatenschap van De Bruyn, Marie Françoise
Marie Françoise De Bruyn, weduwe van Leonard Corneel Maria Van Houtven,
geboren te Antwerpen op 18 mei 1925, wonende te Antwerpen (district
Berchem), Floraliënlaan 400, is overleden te Antwerpen (district Berchem) op
4 januari 2004, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 24 april 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 29 mei 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54395)

Erfloze nalatenschap van Van Thillo, Walter
Walter Van Thillo, ongehuwd, geboren te Edegem op 8 januari 1912, wonende te
Antwerpen (district Berchem), Hof ter Schriecklaan 14, is overleden te
Antwerpen (district Berchem) op 10 december 2003, zonder bekende erfopvolger
na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 24 april 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 29 mei 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54396)

Erfloze nalatenschap van Winkelmans, Daniël
Daniël Florent Amandus Winkelmans, ongehuwd, geboren te Heist-op-den-Berg op
18 september 1957, wonende te Antwerpen, Belegstraat 54/1, is overleden te
Edegem op 1 oktober 2004, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 24 april 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 29 mei 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54397)

Erfloze nalatenschap van Van Wijnsberghe, Maria Andrea
Maria Andrea Gustavina Van Wijnsberghe, ongehuwd, geboren te Berchem op 10
januari 1923, wonende te Zoersel, Andreas Vesaliuslaan 39, is overleden te
Malle op 11 januari 2001, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 24 april 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 29 mei 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54398)

Erfloze nalatenschap van Wyffels, Frans
Wyffels, Frans Joseph, geboren te Roeselare op 18 juli 1930, woonachtig te
8660 De Panne, Zeelaan 71, is overleden te De Panne op 14 februari 2004,
zonder gekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, bij
beschikking van 17 mei 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Brugge, 29 mei 2006.
De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,
P. Verstraete.
(54399)

Erfloze nalatenschap van Belleville, Odette
Belleville, Odette Emilia Louise, ongehuwd, geboren te Saint-Quentin
(Frankrijk) op 20 augustus 1923, wonende te Saint-Servais, Bricgniotstraat
25, is overleden te Namen op 29 april 2005, zonder bekende erfopvolgers na
te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij beschikking van 19 april 2006,
de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het
Burgerlijk Wetboek bevolen.
Namen, 29 mei 2006.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont.
(54400)

Erfloze nalatenschap van Gillet, Lucienne
Lucienne Lambertine Albertine Gillet, weduwe van Franciscus Antonius Albert
Bollansee, geboren te Antwerpen op 4 mei 1920, wonende te Antwerpen
(district Borgerhout), Luitenant Lippenslaan 59, is overleden te Antwerpen
(district Borgerhout) op 17 november 2003, zonder bekende erfopvolger na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 20 januari 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 1 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur a.i der registratie,
C. Windey.
(54368)

Erfloze nalatenschap van Merckx, Anna Katharina
Anna Katharina Francisca Merckx, weduwe van Joannes Josephus Anna Claus,
geboren te Anderlecht op 23 november 1912, wonende te Antwerpen,
Sint-Jacobsmarkt 38, is overleden te Antwerpen op 3 maart 2000, zonder
bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 18 mei 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 7 juni 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54401)

Erfloze nalatenschap van Van Embden, Maurice
Maurice Simonne Frans Van Embden, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 20 april
1935, wonende te Antwerpen, Willem Leoelstraat 15, bus D2, is overleden te
Antwerpen op 22 mei 2003, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 15 mei 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 7 juni 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54402)

Erfloze nalatenschap van Tanghe, Noël
Noël Emiel Tanghe, ongehuwd, geboren te Oostende op 25 december 1939,
wonende te Antwerpen, Klapdorp 53, bus 2, is overleden te Antwerpen
(district Antwerpen) op 11 februari 2000, zonder bekende erfopvolger na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 2 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 10 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54369)

Erfloze nalatenschap van Bergen, André
André Victor Franciscus Bergen, ongehuwd, geboren te Oevel op 9 september
1941, wonende te Antwerpen, Van Kerckhovenstraat 88, bus 43, is overleden te
Antwerpen op 22 september 2004, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 2 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 10 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54370)

Erfloze nalatenschap van Soetens, Gilbert
Gilbert Richard Maria Soetens, weduwnaar van Paula Elisa Van den Broeck,
geboren te Sint-Pauwels op 30 juni 1921, wonende te Antwerpen (district
Merksem), Jaak De Boeckstraat 6, is overleden te Antwerpen (district
Merksem) op 4 juli 2000, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 2 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 10 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54371)

Erfloze nalatenschap van Donckels, Jean
Jean Noël Gerard Donckels, uit de echt gescheiden van Beatrice Lutgarde
Maria Cecile Travers, geboren te Menen op 15 december 1937, wonende te
Antwerpen, Fortuinstraat 19/21, is overleden te Antwerpen op 4 augustus
2003, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 2 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 10 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.
(54372)

Erfloze nalatenschap van Jadot, Paula
Mevr. Jadot, Paula Odile Marie Ghislaine, geboren te Marilles op 8 januari
1909, weduwe van Rigot, Gustave, wonende te Hannuit, rue de Landen 107, is
overleden te Hannuit op 31 december 2002, zonder bekende erfopvolger na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en de domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Hoei, bij beschikking
van 6 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Luik, 13 maart 2006.
De gewestelijke directeur der registratie en domeinen,
J.-Y. Lixon.
(54373)

Erfloze nalatenschap van Genotte, Andrée
Mej. Genotte, Andrée Camille Louise, geboren te Watermaal-Bosvoorde op 23
juli 1942, ongehuwd, wonende te Vresse-sur-Semois (Bohan), rue de la
Seigneurie 51, is overleden te Vresse-sur-Semois op 29 mei 2005, zonder
bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de gewestelijke directeur der
registratie te Aarlen, namens de Staat tot inbezitstelling van de
nalatenschap heeft de rechtbank van eerste aanleg van Dinant, bij
beschikking van 18 mei 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek.
Aarlen, 13 juni 2006.
De gewestelijke directeur der registratie a.i.,
F. Thonus.
(54403)

Erfloze nalatenschap van Sougnez, Ghislaine Joséphine
Sougnez, Ghislaine Joséphine, weduwe van Doumont, Emile, geboren te Sclayn
op 7 juni 1904, wonende te Namen, Sint-Niklaasstraat 2, is overleden te
Namen op 11 oktober 2005, zonder bekende aannemende erfopvolgers na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
de registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie
en domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap,
heeft de rechtbank van eerste aanleg te Namen, bij vonnis van 11 juli 2006,
de bekendmakingen en aanplakkingen, voorzien bij artikel 770 van het
Burgerlijk Wetboek, bevolen.
Namen, 12 september 2006.
De directeur der registratie en domeinen,
M. de Pierpont
(54412)

Erfloze nalatenschap van Spinn, Bernard
Bernard Spinn, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 28 december 1941, wonende
te Antwerpen, Wilgenstraat 23, is overleden te Antwerpen (district
Antwerpen) op 6 september 2003, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 3 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 14 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey
(54374)

Erfloze nalatenschap van Stone, Robert
Robert Grant Stone, weduwnaar van Annie Veneranda Leonia Cornelia Salens,
geboren te Montana (Verenigde Staten) op 29 januari 1935, wonende te
Antwerpen, Huikstraat 5, is overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op 8
november 2000, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 3 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 14 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey
(54375)

Erfloze nalatenschap van Van den Ackerveken, Isabelle
Isabelle Françoise Van den Ackerveken, weduwe van Albert Baten, geboren te
Jemeppe-sur-Meuse op 27 januari 1922, wonende te Antwerpen, Schoytestraat
19, is overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op 27 juni 2002, zonder
bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 3 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 16 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey
(54376)

Erfloze nalatenschap van Beckers, Isabella
Isabella Maria Emiel Beckers, weduwe van Laurent Gustaaf Maria Lauwers,
geboren te Mechelen op 12 mei 1924, wonende te Antwerpen, Pieter van
Hobokenstraat 3, is overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op 8
augustus 2002, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 3 maart 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Antwerpen, 14 maart 2006.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey
(54377)

Erfloze nalatenschap van Boulanger, Bernard
Boulanger, Bernard, geboren te Bruay-sur-Escaut (Frankrijk) op 9 januari
1938, wonende te Leuze-en-Hainaut, avenue de Loudun 126, is overleden te
Leuze-en-Hainaut op 7 november 1999, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Tournai, bij
beschikking van 17 mei 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 13 juni 2006.
De gewestelijk directeur van de registratie,
M. Evrard.
(54404)

Erfloze nalatenschap van Mevr. Carton, Blanche
Mevr. Carton, Blanche, geboren te Vollezele op 22 februari 1919, weduwe van
Naert, Arthur, woonachtig te Kortrijk, Budastraat 30, is overleden te
Kortrijk op 16 december 2004, zonder gekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, bij
beschikking van 12 september 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen,
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek, bevolen.
Brugge, 20 september 2006.
(Get.) Pierre Verstraete,
gewestelijk directeur der registratie, a.i.
(54413)

Erfloze nalatenschap van Maria Bonte
Maria Bonte, uit de echt gescheiden van Albrecht Ludovicus Paulus
Detremmerie, geboren te Bayreuth (Duitsland) op 30 april 1944, wonende te
Antwerpen, Brusselstraat 35, is overleden te Antwerpen op 7 maart 2005,
zonder gekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, bij vonnis
van 12 september 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen bevolen,
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek.
Antwerpen, 22 september 2006.
Voor de Gewestelijke Directeur der Registratie :
De Directeur, a.i.,
(get.) Carmen, Windey
(54414)

Erfloze nalatenschap van Mevr. De Foor, Magdalena
Mevr. De Foor, Magdalena, geboren te Blankenberge op 16 december 1908,
woonachtig te Bredene, Kapelstraat 251, is overleden te Koksijde op 7
september 2005, zonder gekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij
beschikking van 12 september 2006, de bekendmakingen en aanplakkingen,
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek, bevolen.
Brugge, 20 september 2006.
(Get.) Pierre Verstraete,
gewestelijk directeur der registratie, a.i.
(54415)SURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868


© R.Kuijsten 1999-2010

INDEX - HOME


Statistieken