INDEX-HOME       TOEVALSTREFFERS Genealogie - DEEL 27   © R.Kuijsten 1999-2010


Toevalstreffers Genealogie. Opmerkelijke vondsten bij onverwachte bronnen, Bijvangsten etc. Vermeldingen in archieven, almanakken, tijdschriften of adresboeken


Doorzoek het Toevalstreffers Archief       Input: Naam of Plaats    INDEX - HOME


Gebruik voor verder zoeken de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: ! Toevalstreffer Udenhout
From: mfja.vd.hurk-maas nospam @ hccnet.nl
Date: Tue, 10 Oct 2006 22:16:31 +0200
--------

Uit geboortenakten Udenhout (Nbr) 1817.

Geboren 22-05-1817 om 21.00u Margareta
dochter van Hendrik Barlé, Koopman, 36 jr wonend te Nijmegen
en Clasina Groot, zijne ondertrouwde bruid, mede wonend
te Nijmegen
Getuigen bij de aangifte zijn:
Adriaan Martien Witlox, landbouwer 46 jr
Jan Francis Leijten, timmerman 24 jr.

Een PDF print van de akte is in mijn bezit.

Monique


Subject: ! begraven Dordrecht Nieuwkerk
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 20 Oct 2006 19:22:26 +0200
--------
BRON:
A. Nelemans - Hic Conditur, De Graven van de Nieuwkerk te Dordrecht (De
Bataafsche Leeuw 2006).----------------------------------------------------
FEIT
[pag. 66] graf 10 [in de kerk].
begr. 16-8-1797 Douwe OETZES, schipper van Groningen, verdronken, 49 jaar

----------------------------------------------------
FEIT
[pag. 66] graf 10 [in de kerk].
begr. 13-8-1808 Geugtje OTTESAP [=?Geugtje Otte Sap?], van Veendam
(Groningerland), binnen scheepsboord overleden, 55 jaar;

OPMERKING Misschien iets te maken met:
I. Geugjen Jacobs SAP, tr. Wichertje Jacobs
II. Otto Geugjes SAP, ged. Veendam 7-12-1714, tr. Veendam 31-12-1741
Trientjen Reurts.
Kinderen:
* zoon Geugje Ottens SAP, ged. 7 okt. 1742
* dochter Wichertje Ottens SAP
* dochter Margjen Ottens SAP - doop 13 okt 1747, tr.met Remmelt Remmelts
Engelsman
* dochter Hindrikjen Ottes SAP - doop 4 sept 1750
* zoon Guigjen Ottes SAP - doop 17 feb 1753, tr. Jeisel Hindrix Schrage
(!!!)
* dochter Hindrickien Ottes SAP
[BRON: http://www.rubingh.com/ODPKWST%202004/kwst10.htm ]

----------------------------------------------------
FEIT
[pag. 93] graf 29 [in de kerk].
begr. 12-8-1822 Antje Cornelisse LAP huisvr Douwe Geerts Hagenaar, binne
scheepsboord leggend agter Walevest, 50 jaar;

OPMERKING
Douwe Geerts Hagenaar, geb. ca 1749, ovl. 11 sep 1827 te Utingeradeel, tr.
Oldeboorn (Friesland) 16 okt 1785 te met:
Antje Cornelisse Lap, geb. ca 1763, overl. 7 aug 1822 te Dordrecht, dochter
van Cornelis Willem Lap en Jitzke Agis
[BRON: http://www.familie-visser.nl/voorouder/47.htm ]

----------------------------------------------------
FEIT
[pag. 93/94] graf 29 [in de kerk].
begr. 6-12-1823 Jantje HENDRIKS, dochter van schipper Hendrik Mees HENDRIKS,
wonende Groningen, boord schip Taankaaij, 11 jaar;

----------------------------------------------------
FEIT
[pag. 101] graf 35 [in de kerk].
begr. 30-6-1809 Jan Benses VAN DE HOMMERT, in Vriesland op zijn schip
alhier, 58 jaar;

OPMERKING Misschien iets te maken met:
Wymbritseradeel, doopjaar 1752
Jutrijp en Hommerts, Doop Herv. gem. 1682-1811
DTB: 875
Dopeling: Jan
Gedoopt op 17 december 1752 in Hommerts
Kind van Binse Jans en Tryntie Wytses
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JAN of JANKE
Vader : BIENSE JANS
Moeder : TRIJNTJE WIETSES
[BRON: Tresoar]

----------------------------------------------------
FEIT
[pag. 106] graf 36 [in de kerk].
begr. 19-4-1806 Gerrit SCHUMACHERS, van Amsterdam, cadet onder de
Waldekkers, ongehuwd, 21 jaar;

----------------------------------------------------
FEIT
[pag. 173] graf 73 [in de kerk].
begr. 12-9-1820 schipper Sjoerd Jeltes, thuishorende te Oldeboorn in
Vrieslant, 48 jaar;


Vgr.,
Erica
Subject: ! kroeghouders te Dordrecht (adresboek 1855)
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 18 Nov 2006 08:14:25 +0100
--------
KROEGHOUDERS volgens het adresboek 1855 (Dordrecht)

P. Aarnout
C. Aarnout geb. Vreeburg
C. Aarnouts
A. van Andel
F. van Bart
J. [Jacoba G.] Beelen geb. Genefasen
J. van den Berg
J. Boers
A. Boet
A.G. Boet
M. Bovens geb. de Zwart [Margaretha, geb. 1817]
J. Brandt
D. [Dirkje] den Broeder geb. de Zwart
E. [Elizabeth] Buitenhek geb. van de Rest
P. van Buul
G. van Dalen geb. van Raamt
wed. W. van Dieen geb. van Twist
G. van Dijl
wed. W. van Dooren geb. Grollee
J. Dotman
T. Eisen geb. de Boer
F. van der Elst
P.J. van den Ent
P. van Es
C. Fraterman
M.C. Fugers
A. de Geus
D. van Gink geb. Stuurman
J. van Gisteren geb. Klomp
E. van de Graaf geb. van Welie
W. de Haan geb. Ederveen [Nederveen?]
M. Haezer geb. Telders
J. van Hemert
W. van Hemert Jr.
wed. A. Heybeek geb. de Koning
D. Jacobs geb. van der Zand
W. Jansen
C. Jansen geb. van Eysbergen
W. Jilleba
M. Joosten geb. Scheeren
A.S. Kes
J. Keulemans
J.de Klerk geb. Arbouw
wed. J. van der Kloet geb. Polsma
M. Krekels
C. Landmeter geb. Lansdouw
G. Ligtmans geb. Huisman
J. van der Linden
wed. J. Lugten geb. Stievink
M. van de Merwe
G. van der Monde geb. Vrieseman
A. Morang
W. van der Munt geb. Siffers
P. de Mutsert
A. de Nagtegaal geb.Zoeteman
P. Nederveen
J. Nijssen geb. van Ham
T. Nodelijk geb. Smits
J.A. van Peeren
W. Peters
M. van Pijpen geb. Hamerpagt [Maria, geb. 1780 ?]
H. Plaisier
E. Plankert geb. van Erp
L. Reidel
J. Riek geb. Baks
S. della Rosette geb. Valkhof
C.J. Ruijtenberg geb. van der Hagen
G. Schouten geb. Ponsen
H. van der Schulp
T. Sepli
A.J. Smitshoek
J.M. Spoel geb. Bak
J. Stevens geb. van Ham
M. Stoel
C. Stokvis geb. van den Enk
wed. J. Stroober geb. Smallenburg
J. van der Teen
E. Traarbach geb. van den Brasem
A. van Twist
B. Valk
J. van Velzen geb. van Zomeren
N. Verhoeven
P. Verlinden
C.M. Verpoorten
wed. P. Verschuur geb. Boers
A. Vink geb. Kanters
P. van Vlimmeren
wed. P. van Vlokhoven geb. Kemperman
M. Volkert
T. de Vos
wed. J. de Vries geb. van der Linden
wed. J. van Wel geb. de Zeeuw
wed. H. van Welsenes geb. Bouman
J. Westerbaan
J. Westerbaan
A. Wijnhoven geb. Verboekend
D. Woudstra
Subject: ! inhoud DiEP, Cultuurhistorisch Magazine Dordrecht en regio
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Thu, 14 Dec 2006 19:57:10 +0100
--------
[http://cms.dordrecht.nl/dordt?nav=jinjzCsHaKpPRotbBrtbBFJ&partpush=qoquDsHa
KpPRVoBcD&0nopv=1]

DiEP
Cultuurhistorisch Magazine Dordrecht en regio

[editie 1, nov. 2005]
themanummer 1572
03 # Redactioneel
04-05 # Actueel
06-07 # 1572 Feiten en Spelers
08-10 # 1572 In gesprek met burgemeester Bandell
11 # 1572 Dordrecht rond 1572
12 #1572 Gastcolomn Frans Smits, hoofdredacteur Historisch Nieuwsblad
13-14 # 1572 Prof. A.Th. Van Deursen: De Staten van Holland
15-17 # 1572 Het gezicht van Dordrecht
18-21 # beeldessay
22 # 1572 Presentatie in 't Hof
23-27 # Varia/regio
24-25 # Centerfold: Het dak van de hemel
28-31 # Het Hofkwasrtier. DiEP: Reginaal Cultuurhistorisch Centrum.
Interview architect Hubert Jan Henket. Vebrouwing Dordrechts Museum.
32-33 # Uit de collectie: Man van Smarten
34-35 # Dordtenaren vertellen: Chris de Bruyn, Jaap Bouman, Remco van der
Kruk
36-37 # Geopend: Stadsdepot
38-39 # Achter de gevel van: Grotekerksbuurt 56
40 # Ingezonden: De keukenmeid
41-42 # TopTien: Hangen en Wurgen
45-46 # Boekbespreking

[editie 2, april 2006]
themanummer De jaren Vijftig in Dordrecht
03 # Redactioneel
04-05 # Actueel
06-07 # Het Hofkwartier. Dacelift openbare ruimte. Huis voor de Democratie.
08-09 # Een Dordtse Canon?
10-11 # Uit de collectie: Archeologie
12 # Varia/regio
13-29 # Themakatern De jaren '50 in Dordrecht
14-15 # Dordrecht in de jaren '50
16-17 # Een nieuw leven voor Wielwijk, Crabbehoff en Nieuw-Krispijn
18 # Zo zijn onze manieren
19 # Dagelijks leven: in de jaren '50
20-21 # Centerfold
22-23 # Dagelijks leven: in de jaren '50
24-25 # Dordrecht-West: naoorlogse wijken met een hart
26-28 # Beeldessay: Dordrecht-West
28 # Gatscolomn
29 # Dordtenaren vertellen:
30-31 # Achter de gevel van : Groenmarkt 78-80
32-34 # Schatten, zwendel en handjeklap. Munten van het Statenplein
35-36 # TopTien: Erotica uit de collectie Dordrecht
37-38 # Boeken
39 # Ingezonden

[editie 3, sept. 2006]
themanummer Feest
03 # Redactioneel
04-05 # Actueel
06-07 # Het Hofkwartier. Ontwerpen voor Dordrect Museum en Kloostertuin.
08-12 # Sint Elisabethsvloed. Watermanagement toen en nu. Interview
stadsarcheoloog Mark Spanjer. Overzichtstentoonstelling in Dordrechts
Museum.
13-31 # Themanummer Feest, 20 jaar Open Monumentendag
14-15 # Zeven eeuwen feest
16-17 # Feestten, kerk en staat
18-19 # Uit de collectie van Simon van Gijn
20-21 # Centerfold
22 # Column Feest en Dordt
23-25 # Dagelijks leven. Een leven lang feest
26-27 # Beeldessay. Verborgen theaters
28-29 # Legendarische Dordtse uitgaansgelegenheden
30-31 # Achter de gevel van Pandora
32-39 # Extra katern. Fantasiestad Oud Dordt uit 1897
40-41 # Varia/regio
42 # Dordtenaren vertellen: Schuurfeesten op het platteland
43-44 # Top Tien: Liederen van alle tijden
45-46 # Boeken
47 # Ingezonden

[editie 4, dec. 2006]
themanummer Spijs & Drank
03 # Redactioneel
04-05 # Actueel
06 # Het Hofkwartier. Mecanoo ontwerp DiEP.
07-37 # Thema: Spijs & Drank
07 # Voedzame soepen
08-09 # Terugkeer van vergeten groenten
11 # Tentoonstelling ETEN
1 2-13 # Lusten en lasten van het stapelrecht
14-15 # De Dordtse wijnhandel
16 # Te Eat to be Eaten
17 # Uit de collectie van Dordrechts Museum
18-19 # Dagelijks Leven. In de keuken van mevrouw Hooghwinkel-Van Gijn
20-21 # De Victoria Koekjesfabriek
21 # Nieuwe rol voor Dordtse brouwerij
22-23 # centerfold: De feestdis van de familie Van Gijn
24-25 # Beeldessay: Horeca bijzonder gehuisvest
26-29 # Wat de pot schaft .. eten onder het Statenplein
30-33 # Boerenbestaan op de Alloysehoeve
34-35 # Achter de gevel van Distilleerderij RUTTE
36-37 # Dordtenaren vertellen: Eten bij de buren
37 # Column Zure Eigenheimers
38 # Varia/Regio
39-40 # Top Tien: Extreem Weer
41-42 # Boeken
43 # Ingezonden


distilleerderij RUTTE (sinds 1872) : http://www.rutte.nl
VREEKEN's Zaden (sinds 1926) : http://www.vreeken.nl
natuur- en cultuurhistorisch museum TWINTIGHOEVEN (vanaf 2007) :
http://www.twintighoeven.nl
museum Simon van Gijn : www.simonvangijn.nl
de unieke warwinkel PANDORA : http://www.pandora-dordt.com
Subject: !Toevalstreffer - Trouwboek Schiedam 1630
From: "Joke" <bootjemditweghalen@chello.nl>
Date: Wed, 20 Dec 2006 22:49:56 +0100
--------
Trouwboek Schiedam augustus-september 1630

27-7-1630: Michiel Claess Ploij, J.M.
(geass. met Reijn Corneliss Aartich, sijn
Neeff) ende Aeltgen Ariens, J.D. beijden
van Schiedam (geass. met Bastiaantgen
Sijmons, haer moeder).
[gehuwd 11-8-1630 Trouwboek inv. Nr. 51]

2-8-1630: Gerridt Janss. Wedr ( geass. met
Rijck Pieterss. Sijn swager) ende Jaepgen
Thonis, wedue, beijde van Schiedam (geass.
Met Ariaentgen Gleijnen, haer snaer).
[gehuwd 21-8-1630 trouwboek inv. Nr. 51]

17-8-1630: Arijen Corneliss. Loy (geass. met
Truitgen Gerritss. Sijn moeder) ende Maert-
Gen Pieters, beijden van Schiedam (geass.
Met Hilletgen Pit haer suster)

24-8-1630: Pr. Heijndricxss. Jm. (geass.
Met Heijndrick Groen, sijn swager). Ende
Trijntgen Willems, J.D. beijde van Schiedam
(geass. met Annitgen Harpers, haer moije).

25-8-1630: Hendrick Pieterss. JM. (geass
Met Lenart Bastiaanss. Sijn goede beken-
De) ende Woutertgen Cornelis, weduwe beijden
Van Schiedam (geass. met Lijsbet Jans, hare
Goede bekende).
[gehuwd 8-9-1630 trouwboek inv. Nr. 51]

31-8-1630: Gerrit Corneliss. Wedr. (geass
Met Harmen Goossens. Sijn goede bekende)
ende Geertgen Cornelis . wede. Beijde van
Schiedam (geass. met Annitgen Janss, haer
Goede bekende)
[gehuwd 23-11-1630 trouwboek inv. Nr. 51]

13-9-1630: Aldert Gilberts. JM. (geass.
Met Corn. Claess. Sijn swager) ende Neelt-
Gen Cornelis, wedue, beijde van Schiedam
(geass. met Ariaantgen Cornelis, haer moeder)
[gehuwd 29-91630 trouwboek inv. Nr. 51]

19-9-1630: Claes Ghijsen, wedr. Van Delff
(geass. met Kniertgen Ghijsen, sijn suster)
Ende Neeltgen Jans, JD. Van Schiedam
(geass. met Dingman Joosten, haar snaar)
Subject: ! Dordtse firma's volgens het adresboek 1860
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 22 Dec 2006 19:38:06 +0100
--------
130 Dordtse firma's volgens het adresboek 1860

Firma W. van Aardenne en Zoon huisschilder Wijk B Wijnstraat No. 145
Firma Backer en Rombouts suikerraffinadeurs Wijk D Kalkhaven No. 168
Firma Balen en Rovers koopman en commissionair in granen, wind-oliemolenaar
Wijk D Prinsenstraat No. 208
Firma J. Bekkers koper- en blikslager, verlakker Wijk D Voorstraat No. 12-13
Firma F.J.F. Bertrand en Co. koopman in wijnen, likeurstoker Wijk A
Varkenmarkt No. 345
Firma Blankenbijl en van der Mijle chemisten Wijk A Groenmarkt No. 8
Firma Blom van van Maaren winkelier in kruidenierswaren, sigarenmaker Wijk A
Groenmarkt No. 299
Firma Blussé en Co. [Boek- en Courantdrukkerij] boekdrukker, courantier Wijk
A Grootekerksplein No. 125
Firma Blussé en van Braam boekverkoopers Wijk C Voorstraat No. 1602
Firma F. Boekee boekhandelaar Wijk C Voorstraat No. 910-911
Firma A. du Bois en Zn. reeder, assuradeur, koopman in stokvisch en traan
Wijk A Maartensgat No. 108
Firma Boonen & van Hoogstraten en Zn. commissionair Wijk E Noordendijk No.
622-623
Firma de Bosson en van Deinse chemist Wijk C Voorstraat No. 907
Firma Simon van Brakel & Zoon koopman, winkelier in kruidenierswaren Wijk C
Voorstraat No. 167
Firma Jac. Brand & Co. poulier en koopman Wijk C Voorstraat No. 709
Firma Jan van Breda Jr. blikslager, patentolie-fabriekant Wijk D Voorstraat
No. 316
Firma de Bruyn & Oosterling korenmolenaar Wijk E Noordendijk No. 606
Firma W. de Bruyn c.s. stoomboot-ondernemer op Rotterdam, Dordrecht en
Moerdijk, grofsmid, ijzerdraaijer, stoomwerktuig-fabriekant, koopman Wijk B
Kuipershaven No. 299
Firma de Court en Co. koopman en commissionair, kassier Wijk D Kalkhaven No.
171
Firma Jan Degens en Zoon aannemer, timmerman, huisschilder, koopman Wijk C
Voorstraat No. 6a
Firma Dekker & Vriesendorp commissionair Wijk A Nieuwe Haven No. 409
Firma Wed. W. van Dieën tapper, matrozenverhuurder Wijk E Twintig huizen No.
486
Firma Domhoff en Co winkelier in gemaakte kleederen Wijk D Voorstraat No. 47
Firma L. Dooremans & Zn. lakmoes en blaauwselfabriekant Wijk C Voorstraat
No. 528-529-530-531
Firma van Dorsser & Co. houtkooper, houtzaagmolenaar Wijk E Lijnbaan No. 635
Firma Gebrs. Ek molenmaker, timmerman Wijk E Achter 's Landswerf No. 123
Firma Corns. van Emmerick en Zoon drogist, winkelier in kruidenierswaren
Wijk D Prinsenstraat No. 225
Firma W. van Eyl en Zn. winkelier in kruidenierswaren Wijk D Voorstraat No.
698
Firma Wed. H. Feirabend (Feirabent) houtkooper Wijk E Hellingen No. 69
Firma van Gelder & van Wageningen apotheker Wijk D Voorstraat No. 891
Firma S. de Geus en Zn. slijter Wijk A Nieuwe Haven No. 388
Firma Jan Gips scheepsbouwmeester Wijk E Lijnbaan No. 640
Firma W.P. Gips en Co. wijnkooper Wijk A Plein Blaauwpoort No. 531
Firma Cornelis Gips en Zonen scheepsbouwmeester en koopman Wijk E Lijnbaan
No. 642
Firma J. van Goudoever de Jongh en Zoon kuiper Wijk D Kleine Spuistraat No.
423
Firma Arnoldus de Groot en Zonen [Lootsen] houtkooper, houtzaagmolenaar Wijk
E Korte Kromhout No. 7-8-9
Firma G. van Heck en Comp. koopman, commissionair Wijk A Varkenmarkt No.
325-326
Firma Wed. L. van der Heijden & Zoon commissionair, convooilooper Wijk C
Riedijk No. 170
Firma Wed. J. van Herwaarden en Zoon zeilmaker Wijk A Buitenwalevest No. 538
Firma Gebrs. Hoebee scheepsbouwmeester Wijk E Hellingen No. 51
Firma Hofman en van der Koogh huisschilder Wijk C Vriesestraat No. 1684-1685
Firma Wed. Gerardus 't Hooft en Zoonen koopman, touwslager Wijk C Vest No.
1080
Firma J. van den Hoogen zeilmaker, koopman Wijk B Wolwevershaven No. 324a
Firma van den Hoogen en Co. wijnkooper Wijk B Wolwevershaven No. 324a
Firma Hooghwinkel en Co. koopman en commissionair in effecten, kassier Wijk
D Voorstraat No. 1045-1046
Firma Hoogstraten & Hoffen kassier, commissionair in effecten Wijk C
Steegoversloot No. 1183
Firma Gerrit van Hoogstraten & Zoon koopman, reeder, touwslager Wijk C Vest
No. 1396
Firma Jan Hordijk loodwitmaker Wijk D Voorstraat No. 255
Firma Pieter en Jan Hordijk reeder, koopman in boter en kaas Wijk D
Voorstraat No. 255
Firma Hordijk & Gips brander en korenmolenaar Wijk C Voorstraat No. 166
Firma van der Horst & Hesselink koopman en winkelier in izjerwaren Wijk D
Prinsenstraat No. 115
Firma Janzton van Erffrenten en Zoon koopman en commissionair Wijk A
Varkenmarkt No. 349
Firma Gebr. de Joncheere platloodgieter, loodsmelter Wijk D Voorstraat No.
319-320
Firma de Joncheere, den Bandt & Co. zeepzieder Wijk D Voorstraat No. 368
Firma de Jongh & Co. commissionair Wijk A Grootekerksbuurt No. 143
Firma H. de Jongh & Co. brander Wijk C Voorstraat No. 535
firma de Kat en van der Linden koopman, commissionair in effecten, kassier
Wijk B Wijnstraat No. 141
Firma Otto de Kat en Zn. koopman, commissionair in effecten, kassier Wijk B
Wijnstraat No. 195-196
Firma A. Kisselius en Zoon patentoliefabriekant Wijk B Wijnstraat No. 46
Firma Klerk en Voogd koopman en reeder Wijk B Kuipershaven No. 279-280
Firma G. de Klerk en Zn. timmerman Wijk D Vest No. 834 (835?)
Firma Wed. Köhn & Co. drogist Wijk D Voorstraat No. 287
Firma Willem Kolkman koopman in ijzer Wijk C Vest No. 607
Firma A. en P. de Koning koopman in duigen Wijk A Houttuinen No. 236
Firma A. de Koning en Zn. koopman in bouwmaterialen Wijk D Kalkhaven No. 166
Firma Jan de Koningh & Zn. koopman in wijnen en steenkolen Wijk C Voorstraat
No. 536
Firma W.W. van der Koog zaagmolenaar Wijk MW Noordendijk No. 81
Firma Kroes en Co. distillateur 6e klasse Wijk C Glasblazersvest No. 182-183
Firma A.H. Kuipers en Co. koopman in bouwmaterialen Wijk D Kalkhaven No. 159
Firma Kuyl & van Gijn houtkooper Wijk E Achter Hakkers No. 460
Firma Lefèbre en van Roosendaal winkelierster in manufacturen Wijk D
Bagijnhof No. 877
Firma J.A. de Leng & Comp. koopman in wijnen Wijk A Grootekerksbuurt No. 67
(Firma) F. en A. van der Linden koopman in hout en molensteenen Wijk A
Maartensgat No. 103
Firma Lutkie en Cranenburg boekverkooper Wijk A Vischbrug No. 33
Firma van der Made en van Breda gaz-fabriekanten Wijk C Riedijk No.
224-225-226-227
Firma de Mandt en Co. koper- en metaalgieter Wijk D Voorstraat No. 1045-1046
Firma G. en H. Maritz rentmeester Wijk D Voorstraat No. 716
Firma M.J. Masion Albert koopman Wijk E Spuiweg No. 391
Firma L. Masion en Co. korenmolenaar Wijk A Knolhaven No. 360
Firma Gerard Mauritz koopman, commissionair, scheepsmakelaar, reeder Wijk A
Maartensgat No. 107
Firma van der Mijle & van Deinse apotheker Wijk C Voorstraat No. 907
Firma J. Minnigh & Zoon lood-, lei-, zink- en glasverwerker Wijk D
Voorstraat No. 376
Firma Morjé, Telders en Co. koopman in steenkolen Wijk B Kuipershaven No.
282b
Firma D.F. Muller & Zn. hovenier Wijk E Zandweg No. 584
Firma T. Nieveler koopman en winkelier in manufacturen Wijk D Voorstraat No.
321
Firma van Nievervaart, Heijtink en Co. commissionair in granen Wijk D
Kalkhaven No. 152
Firma J. van Oldenborgh & Zonen koopman in wijnen, reeder Wijk B Wijnstraat
No. 133
Firma F.J. Penn de Jonge koopman Wijk D Prinsenstraat No. 123
Firma Penn en Bauduin koopm., commissionair, reeder, kalkblusscher Wijk A
Maartensgat No. 114
L. Pennock, Firma J.J. Pennock koopman en winkelier in galanterien Wijk C
Voorstraat No. 1
firma M.A. Rees & Co [Kantoor en pakhuis] commissionair Wijk A Houttuinen
Nr. 162
Firma G.J. van Rijsoort en Zn. apotheker Wijk D Voorstraat No. 421
Firma C.H. Rissik bedden- en paardenharen-matrassenmaakster Wijk D
Voorstraat No. 373
Firma W.M. & J. Roodenburg pondgaarder Wijk D Kalkhaven No. 161
Firma Sandberg en Co. kargadoor, commissionair, scheepsreeder, assurad. Wijk
A Maartensgat No. 93
Firma Herman van der Sande Hz. kargadoor, koopman, commissionaie,
expediteur, reeder, gemagtigde eener verzekeringsmaatschappij tegen
zeegevaar Wijk A Maartensgat No. 106
Firma van der Sande Lacoste en Kluit commissionair Wijk A Hoogenieuwstraat
No. 496
Firma van Santen & Jansse koopman en commissionair in granen Wijk D
Prinsenstraat No. 124
Firma W.B. van den Santheuvel & Zoon collecteur der staats-loterij Wijk C
Steegoversloot No. 999 [=Doelensteijn gebouwd door C. Vaens]
Firma C. & P.J. Schepens koopman in turf en steenkolen Wijk C Boomstraat No.
130
Firma J. en E. Schotman goud- en zilversmid Wijk D Vischstraat No. 735
Firma A. Schotman & Zn. wijnkooper Wijk A Hoogenieuwstraat No. 455
J. Schotman en Co. azijnfabr. Wijk A Nieuwe Haven No. 391-392
Firma Jan Schouten scheepsbouwmeester, koopman, wind-houtzaagmolenaar,
mastenmaker Wijk E Lage Bakstraat No. 499
Firma H. en L. Schouten en Co. commissionair, reeder Wijk B Wolwevershaven
No. 323
Firma Schuld & Zoonen grof- en hagchelsmid Wijk A Grootekerksbuurt No. 49
Firma Selis en van Wageningen zeepzieder, koopman Wijk A Buitenwalevest No.
536
Firma L. Snijders en Zoon splitter der staats-loterij Wijk B Wijnstraat No.
85
Firma Stenbith en Comp. commissionair Wijk B Wijnstraat No. 135
Firma C. Stoop winkelierster in manufacturen Wijk D Voorstraat No. 1050-1051
Firma Stoop en Co. bierbrouwer Wijk B Wijnstraat No. 213
Firma Stoop en Rens kassier en commissionair in effecten Wijk B Wijnstraat
No. 213
Firma J. van Straaten en Zn. koopm. Wijk A Grootekerksbuurt No. 146
Firma Dirk Struys & Zn. stoker van fijne likeuren en distillateur Wijk C
Vest No. 1699
Firma V. Thierens & Zn. pondgaarder Wijk D Prinsenstraat No. 119
Firma J. Tijssens en Co. modiste Wijk D Voorstraat No. 62
Firma J. van de Ven & Zoon huisschilder Wijk C Voorstraat No. 487
Firma H. Vennemann koopman en winkelier in manufacturen, modemaker Wijk D
Voorstraat No. 418
Firma Vermeulen en Houtgraaf blikslager Wijk C Vriesestraat No. 1647
Firma Vigler frerès parapluiemaker Wijk D Voorstraat No. 26
Firma Visser en van der Sande Wijk A Maartensgat No. 104-105
Firma A. Vos en Zn. koopman Wijk D Voorstraat No. 703-704
Firma Jacob Vriesendorp & Zonen commissionair, boekhouder eener reederij
Wijk A Hoogenieuwstraat No. 485
firma Jakob van Wageningen [Kantoor en winkel] koopman in ijzer en glas,
commissionair Wijk A Grootekerksbuurt No. 183
Firma A.R. van de Weg commissionair Wijk D Voorstraat No. 252
Firma D'Erven A. van de Weg Ez. & Co. kuiper Wijk D Vest of Boogjes No. 398
Firma Simon Zadoks en Zoon koopman en commissionair in effecten Wijk D
Voorstraat No. 893-894
Firma Zahn en Co. zaakwaarnemer Wijk B Wijnstraat No. 217
Firma A.C. Zoethout en Zoon horlogiemaker Wijk D Voorstraat No. 28
Firma Zwang en van Heyningen patentoliefabriekant Wijk D Vriezestraat No.
942

adresboek Dordrecht 1860 : http://www.archieven.nl/46/pdf/04-1860.pdf

----
Erica http://d-compu.dyndns.org/adresboek
Subject: ! Dordtse firma's volgens het adresboek 1865
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Mon, 25 Dec 2006 14:48:37 +0100
--------
ca. 163 Dordtse firma's volgens het adresboek 1865

- Firma W. van Aardenne en Zoon huisschilder
Wijk B Wijnstraat No. 145
- firma H. van Aarsen en Zoon goud- en zilversmid, winkelier
Wijk D Voorstraat No. 378
- Firma van den Anker en Verbroek koopman, winkelier in kruidenierswaren,
patentolie-fabriekant, tabaks-kerver
Wijk B Wijnstraat No. 8
- Firma Gez. Antoni winkeliersters, modemaaksters
Wijk D Voorstraat No. 1044
- Firma Backer en Rombouts suiker-raffinadeurs
Wijk D Kalkhaven No. 168
- firma Gez. Baggerman winkelier
Wijk C Vriezenstraat No. 1682
- firma Balen en Rovers commissionair
Wijk D Prinsenstraat No. 208
- firma Wed. J. Bekkers en Zn. koper- en blikslager, blikschilder,
koperdraaijer, winkelier en koopman
Wijk D Raamstraat No. 615-616-617-618-619
- Firma Blussé en Co. [Boek- en Courantdrukkerij] courantier
Wijk A Grootekerksplein No. 125
- Firma Blussé en van Braam boekverkoopers
Wijk C Voorstraat No. 1602
- Firma F. Boekee boekhandelaar
Wijk C Voorstraat No. 910-911
- Firma A. du Bois en Zn. reeder, assuradeur, koopman in stokvisch en traan
Wijk A Maartensgat No. 108
- firma H. Venneman koopman en winkelier in manufacturen, modemaker
Wijk D Voorstraat No. 418
- Firma Boonen en van Hoogstraten en Zn. commissionair
Wijk E Noordendijk No. 622-623
- Firma de Bosson en van Deinse, chemist
Wijk C Voorstraat No. 907
- Firma Simon van Brakel & Zoon koopman, winkelier in kruidenierswaren
Wijk C Voorstraat No. 167
- firma de Erven J. BRAND, slijtster en tapster
Wijk E Achter 's Landswerf No. 30
- firma L. Briant en Co. kapper, paruikmaker, winkelier
Wijk D Voorstraat No. 25
- Firma v.d. Broek en Co. winkelier
Wijk D Vest of Boogjes No. 398
- Firma van den Broek en Co. winkelier
Wijk A Buitenwalevest No. 536
- firma D'Erve A. van de Weg Ez. en Co. kuiper
Wijk D Vest of Boogjes No. 398
-Firma W. de Bruyn c.s. stoomboot-ondernemer op Rotterdam, Dordrecht en
Moerdijk, grofsmid, ijzerdraaijer, stoomwerktuig-fabriekant, koopman
Wijk B Kuipershaven No. 299
- Buys, firma H. Buys en Zn. J. goud- en zilversmid
Wijk C Nieuwstraat No. 1298
- Firma La Coste en van der Veer wijnkooper
Wijk B Wijnstraat No. 205
- J. Degens en Firma Jan Degens en Zoon aannemer, timmerman, huisschilder,
koopman
Wijk C Voorstraat No. 6a
- Firma Dekker en Vriesendorp commissionair
Wijk A Nieuwe Haven No. 409-410
- Firma W.A. DENTIS, winkelier
Wijk D Voorstraat No. 367
- Firma L. DOOREMANS en Zn. lakmoes en blaauwsel-fabriekant
Wijk C Voorstraat No. 528-529-530-531
- firma Gez. van Dijl winkelierster
Wijk C Voorstraat No. 1345
- firma van der Schalk en van Dijl boekhandelaar, leesbibliotheekhouder,
winkelier
Wijk C Voorstraat No. 1344
- Firma A. van Hemert en van den Dorpel , grofsmid
Wijk D Raamstraat No. 583-584
- Firma van Dorsser en Co. houtkooper, houtzaagmolenaar
Wijk E Lijnbaan No. 635
- firma Gebr. EK, molenmaker, timmerman, koopman
Wijk E Achter 's Landswerf No. 123
- firma J. EK & Zn. huis- en schepenschilder
Wijk A Grootekerksbuurt No. 64
- firma Corns. van Emmerick en Zoon drogist, winkelier, tabakskerver
Wijk D Prinsenstraat No. 225
- Firma Jan ENGELS, wijnkooper, likeurstoker
Wijk A Varkenmarkt No. 320
- firma van Heemst en Co. commissionair en scheepsbevrachter
Wijk E Latoerpad (Latourpad) No. 599c (kantoor B 98)
- Firma Faassen en Co. handels-agent
Wijk D Voorstraat No. 367
- Firma FAFOT en MASION patentoliefabriekant en koopman
Wijk A Nieuwe Haven No. 425
- firma Wed. H. Feirabend en Zn. koopman
Wijk E Hellingen No. 69
- firma A.H. FRENK en Zn. papierzakkenmaker
Wijk A Vleeschhouwersstraat No. 212a
- Firma S. de GEUS en Zn. slijter
Wijk A Nieuwe Haven No. 388
- Firma Jan GIPS scheepsbouwmeester
Wijk E Lijnbaan No. 640
- Firma D. Gips & Zonen brander
Wijk C Voorstraat No. 166
- Firma Gips en Co. verhuurder der stoom-sleephelling te Papendrecht
Wijk E Lijnbaan No. 644
- Firma C. Gips en Zonen koopman, scheepmaker, grofsmid
Wijk E Lijnbaan No. 644
- firma Gebr. Goudoever de Jongh stoom-houtzaagmolenaar
Wijk D Voorstraat No. 726-727
- Firma J. van Goudoever de Jongh en Zoon kuiper
Wijk D Kleine Spuistraat No. 423
-Firma Gebr. de GROOT patentolie-fabrikant
Wijk B Wijnstraat No. 46
- firma Arnoldus de Groot en Zonen [Lootsen] houtkooper, houtzaagmolenaar
Wijk E Korte Kromhout No. 7-8-9
- firma Kuyl en van Gijn koopman
Wijk E Achter Hakkers No. 460
- Firma G. van HECK en Comp. koopman, commissionair
Wijk A Varkenmarkt No. 325-326
- Firma Wed. J. van Herwaarden en Zoonzeilmaker
Wijk A Buitenwalevest No. 538
- firma Gebr. HOEBEE, scheepsbouwmeester
Wijk E Hellingen No. 51
- firma Papenhuizen en Co boek- en papierhandelaar
Wijk D Vriezenstraat No. 905
- firma C. Holtmark van Dijkerhof en Zn. borstelmaker
Wijk D Voorstraat No. 55
- Firma Wed. Gerardus 't HOOFT en Zoonen koopman, touwslager
Wijk C Vest No. 1080
- firma van Dorsser en Co.houtkooper en houtzaagmolenaar
Wijk C Steegoversloot No. 1175
- Firma J. van den HOOGEN zeilmaker, koopman
Wijk B Wolwevershaven No. 324a
- Firma van den Hoogen en Co. wijnkooper
Wijk B Wolwevershaven No. 324a
- Firma HOOGHWINKEL en Co., koopman en commissionair in effecten, kassier
Wijk B Wijnstraat No. 32
- Firma Gerrit van Hoogstraten & Zoon, koopman, reeder, touwslager
Wijk C Nieuwstraat No. 1396
- Firma Hoogstraten en Hoffen kassier, commissionair in effecten
Wijk B Wijnstraat No. 60
- Firma P. en J. Hordijk, koopman, loodwitmaker, agent eener
brandwaarborg-maatschappij
Wijk D Voorstraat No. 255
- firma Hordijk en van der Elst commissionair
Wijk D Kalkhaven No. 155
- firma J.A. HOSKORN en Zn. hovenier
Wijk E Tweede Singel No. 257
- firma C. Vermeulen en H. Houtgraaf blikslager
Wijk C Vriezenstraat No. 1647
- firma Jantzon van Erffrenten en Zoon koopman en commissionair
Wijk A Groenmarkt No. 296
- firma Gebr. de Joncheere PLATLOODGIETER en loodsmelter
Wijk D Voorstraat No. 319-320
- Firma de Joncheere, den Bandt en Co. zeepzieder, koopman, winkelier
Wijk D Vest of Boogjes No. 400-401-402
- Firma H. de Jongh en Co, distillateur, likeurstoker
Wijk C Voorstraat No. 535
- Firma Jongh en Co. commissionair
Wijk A Grootekerksbuurt No. 143
- Firma de KAT en van der Linden koopman, commissionair in effecten, kassier
Wijk A Nieuwe Haven No. 420
- Firma Otto DE KAT en Zn. koopman, commissionair in effecten, kassier
Wijk B Wijnstraat No. 195-196
- Firma Kemp en Schotel stoom-marmerzager
Wijk A Houttuinen No. 191 achter
- firma KETTING & Co kleermaker
Wijk A Grootekerksbuurt No. 79
- Firma Klerk en Voogd, koopman en reeder
Wijk B Kuipershaven No. 281
- Firma G. de Klerk en Zn. timmerman en koopman
Wijk B Wijnstraat No. 198
- Firma Wed. KÖHN en Co., drogist, winkelier
Wijk D Voorstraat No. 287
- Firma Willem KOLKMAN, koopman in ijzer
Wijk C Vest No. 607
- firma A. de Koning en Zn koopman
Wijk D Kalkhaven No. 166
- Firma A. en P. de Koning koopman in DUIGEN
Wijk A Houttuinen No. 236
- Firma Jan de Koningh en Zn. koopman in wijnen en steenkolen
Wijk C Voorstraat No. 536
- firma Hoffman en van der Koogh huisschilder
Wijk C Vriezenstraat No. 1684-1685
- Firma van der KOOGH EN BAX, vernis-bereider
Wijk C Vriezenstraat No. 1684-1685
- Firma H. KROES EN CO. brander
Wijk C Glasblazersvest No. 182-183
- firma A.H. Kuipers en Co koopman
Wijk D Kalkhaven No. 159
-A. Laboyrie, firma Vigler fréres, parapluiemaker
Wijk D Voorstraat No. 26
- firma J.P. de Landtsheer en de Wed. van Oppen winkelier in manufacturen
Wijk C Voorstraat No. 125
- firma J.P. de Landtsheer en de Wed. van Oppen winkelier in manufacturen
Wijk C Voorstraat No. 484
- J. Lariviere (Larivière), firma N.A. SOEK, koopman
Wijk D Kalkhaven No. 145
- Firma J.A. de LENG & Comp. koopman in wijnen
Wijk A Grootekerksbuurt No. 67
- Firma B. van Limmen en Co. houtzaagmolenaar, koopman
Wijk C Vest No. 616
- firma F. en A. VAN DER LINDEN, koopvrouw in hout en molensteenen
Wijk A Maartensgat No. 103
- Firma van der Made en van Breda gaz-fabriekanten
Wijk C Rietdijk No. 224-225-226-227
- M. Mair, Firma Mair en Co., winkelierster
Wijk D Voorstraat No. 287b
- G.J.L. Maritz van Craijesteyn, firma G. en H. Maritz, Rentmeester
Wijk D Voorstraat No. 716
- Firma P.J. Masion en Co patentolie-fabriekant, koopman en winkelier
Wijk D Lange Breedstraat No. 643
- Firma L. Masion en Co. korenmolenaar
Wijk A Knolhaven No. 360
- Firma M.J. Masion en Zn. koopman, commissionair
Wijk A Knolhaven No. 360
- Firma GERARD MAURITZ, koopman, commissionair, scheepsmakelaar, reeder
Wijk A Maartensgat No. 107
- A.M. Modoo, Firma A.M. MODOO EN CO, blikslager, blikverwer en winkelier
Wijk C Wijngaardstraat No. 509
- Firma Morjé, Telders en Co. koopman in steenkolen
Wijk B Kuipershaven No. 282b
- D.F. Muller, firma D.F. Muller en Zn., hovenier
Wijk E Zandweg No. 584
- Firma van der Mijle en van Deinse, apotheker
Wijk C Voorstraat No. 907
- Nieveler, firma T. Nieveler J.T.H. koopman en winkelier
Wijk D Voorstraat No. 321
- Nievervaart, Heijtink en Co. Firma van commissionair, winkelier
Wijk D Kalkhaven No. 162
- Firma A.A. Obreen & Co papierenzakkenmaker, papierklopper
Wijk A Groenmarkt No. 28
- Firma Obreen & van Dooren commissionair
Wijk A Groenmarkt No. 28
- Firma J. van Oldenborgh en Zonen koopman in wijnen, reeder
Wijk B Wijnstraat No. 133
- Firma M. van Olst Jr. snel-azijnmaker
Wijk A Varkenmarkt No. 345
- Firma Ophorst en Herwaarden koopman, commissionair in effecten en kassier
Wijk D Voorstraat No. 724
- Onderwater van Brandwijk, firma de Court en Co. J.P.B. koopman,
commissionair, kassier
Wijk D Kalkhaven No. 171
- A. Oosterling, firma de Bruyn & Oosterling, korenmolenaar
Wijk E Noordendijk No. 606
- P. Overbeek Gz., firma P. van Overbeek en Co., van grutter
Wijk D Voorstraat No. 699
- Firma Penn en Bauduin koopman, commissionair, reeder, kalkblusscher
Wijk A Maartensgat No. 114
- Firma F.J. Penn en Co. koopman
Wijk D Prinsenstraat No. 123
- J.F.M. Pieraerts, firma J. Pieraerts, houtzaagmolenaar
Wijk E Achter 's Landswerf No. 38
- Firma Pieraerts en Fagot wijnkooper
Wijk A Nieuwe Haven No. 425
- Firma Prins en Giltaij apotheker
Wijk C Voorstraat No. 30
- firma M.A. Rees en Co. [Kantoor en pakhuis] commissionair
Wijk A Houttuinen No. 162
- firma J. Ridderhof en Co. koopman en metselaar
Wijk C Marienbornstraat No. 820
- firma W.M. en J. Roodenburg commissionair
Wijk A Maartensgat No. 90
- firma G.J. van Rijsoort en Zn., apotheker
Wijk D Voorstraat No. 421
- Firma Lafeber en van Roosendaal winkelier
Wijk D Bagijnhof No. 877
- Firma Sandberg en Co. kargadoor, commissionair, scheepsreeder, assurad.
Wijk A Maartensgat No. 93
- Herman van der Sande Hz. Firma kargadoor, koopman, commissionair,
expediteur, reeder, gemagtigde van eene vennootschap
Wijk A Maartensgat No. 105
-Firma van Santen en Jansse koopman en commissionair
Wijk D Prinsenstraat No. 124
- Firma W.B. van den Santheuvel & Zoon Collecteur der Staats-Loterij
Wijk C Steegoversloot No. 999
- firma C. & P.J. Schepens koopman in turf en steenkolen
Wijk C Boomstraat No. 130
- Firma SCHOTMAN en Co. slijter
Wijk A Nieuwe Haven No. 401
- Firma A. SCHOTMAN en Zoon wijnkooper
Wijk A Hoogenieuwstraat No. 455
- firma J. en E. SCHOTMAN, goudsmid
Wijk E Kasperspad No. 276
- firma J. en E. SCHOTMAN goudsmid
Wijk D Vischstraat No. 735
- Firma H. en L. Schouten en Co. commissionair, reeder
Wijk B Wolwevershaven No. 323
- Firma G. Schuld & Zoonen grof- en kagchelsmid
Wijk A Grootekerksbuurt No. 52-53
- Firma Selis en van Wageningen zeepzieder, koopman
Wijk A Buitenwalevest No. 536
- Firma L. Snijders en Zoon splitter der staatsloterij
Wijk B Wijnstraat No. 85
- Firma Stenbith en Co. commissionair
Wijk B Kuipershaven No. 297
- Firma Stoop en Co. bierbrouwer
Wijk B Wijnstraat No. 213
- Firma Stoop en Rens kassier en commissionair in effecten
Wijk B Wijnstraat No. 213
- firma Dirk Struys en Zn. stoker van fijne likeuren en distillateur
Wijk C Vest No. 1699
- Firma V. Thierens en Zn. pondgaarder
Wijk D Prinsenstraat No. 119
- firma J. Tijssens en Co. modiste
Wijk D Voorstraat No. 62
- firma C.H. Tollens en J. Nijsen koper- en metaalgieter
Wijk D Vischstraat No. 761
- Firma G. van Erp en Co. convooilooper, commissionair
Wijk A Vlak bij de Roobrug No. 456
- firma G. de Kock en Co. en G.H. Veth koopman en winkelier
Wijk C Voorstraat No. 1335
- Firma Visser en van der Sande
Wijk A Maartensgat No. 104-105
- Vliegenthart, Firma M. Vliegenthart en C. Morks M.J. korenmolenaar
Wijk D Kalkhaven No. 176-177
- Firma A. Vos en Zn. koopman en Commissionair
Wijk D Voorstraat No. 703-704
- Firma Gebr. de Vries logementhouder en tapper
Wijk B Wijnstraat No. 110-111
- Firma C.A. Vriesendorp en Zn. fabriekant van lakken en vernissen
Wijk A Plein Blaauwpoort No. 528
- Firma Jacob Vriesendorp en Zonen commissionair, boekhouder eener reederij
Wijk A Hoogenieuwstraat No. 485
- Firma J. Waals bierbrouwer
Wijk D Vest No. 1009
- firma van Gelder en van Wageningen apotheker
Wijk D Voorstraat No. 891
- Firma van Wageningen en Keyser cargadoor, convooilooper, expediteur
Wijk A Grootekerksbuurt No. 181
- firma W. en M. van de Weg houtzaagmolenaar, koopman
Wijk MW Noordendijk No. 79-80
- Firma A.R. van de Weg commissionair, winkelier, grutter
Wijk D Voorstraat No. 252
- Firma J.P. Wijers koopman, winkelier
Wijk A Vlak No. 514-515
- firma Simon Zadoks en Zoon gedelegeerde 1e klasse der Staats-Loterij,
koopman, commissionair in effecten
Wijk D Voorstraat No. 894
- firma L.P. Zadoks en Zn. gedelegeerde 1e kl. Staats-Loterij
Wijk D Voorstraat No. 700
- firma Zwang en van Heyningen patentolie-fabriekant, koopman
Wijk D Vriezenstraat No. 942

* * *
Erica
Subject: ! Dordrecht: koopvaardij-kapiteins (volgens adresboeken)
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Mon, 25 Dec 2006 14:50:11 +0100
--------
Volgens het tijdschrift 'Oud-Dordrecht (pagina 48; nr. 3, dec. 2006;
www.oud-dordrecht.dordt.nl) heeft H.W.G. van Blokland-Visser ingeleverd bij
het stadsarchief Dordrecht:

(1) een overzicht van 21 rederijen met hun schepen + overzicht gebouwde
schepen op drie grote scheepswerven van Jan Schouten, Cornelis Gips en
Barend van Limmen;
(2) register Bijl en koopbrieven te Dordrecht 1819-1869 (Nat. Archief): 268
schepen met kapitein, eerste reis, monsterrol, bemanning en reisbestemming;
(3) overzicht 270 kapiteins der koopvaardij in de Drechtstreek in dienst
1818-1880, aangevuld met achtergronden (schepen);

-------------
Dordrecht: koopvaardij-kapiteins (volgens adresboeken 1854-1865) :

Bakker D. koopvaardij-kapitein Wijk D Prinsenstraat No. 130
Batner J.W. koopvaardij-kapitein Wijk A Groenmarkt No. 9
Beest Holle J.P. van koopvaardij kapitein Wijk D Voorstraat No. 24
Boer H. de koopvaardij-kapitein Wijk A Nieuwe Haven No. 397
Boer H. de koopvaardij-kapitein Varkenmarkt A338
Borghorst C.M. koopv.-kapitein Wijk A Vlak bij de Roobrug No. 456
Bouten J. koopvaardij-kapitein Wijk C Nieuwstraat No. 1299
Bouten J. koopvaardij-kapitein Wijk A Groenmarkt No. 12
Breems A. den koopvaardij-kapitein Wijk E Sluisweg No. 415
Chevallier W.J. koopv.kapit. Wijk B Wolwevershaven No. 305d
Crans G. koopvaardijkapitein Boomstraat C154
Derks W.B. koopvaardijkapitein Prinsenstraat D211
Don A. koopvaardijkapitein Rietdijk C215
Don A. koopvaardij-kapitein Wijk C Blijenhoek No. 247-248
Don P. koopvaardijkapitein Bleijenhoek C252
Eddes F.H. koopvaardijkapit. Nieuwehaven A419
Eyk A. van der koopvaardij-kapitein Wijk C Nieuwstraat No. 1302
Giesse A.F. koopvaardij-kapitein Wijk C Voorstraat No. 104
Giesse A.F. koopvaardij-kapitein Wijk B Wijnstraat No. 130
Giesse A.F. koopvaardijkapitein Wijnstraat B58-59
Göbel J.F.H. koopvaardijkapitein Groenmarkt A209boven
Göbel J.F.H. koopvaardij-kapitein Wijk A Grootekerksbuurt No. 70
Göbel J.F.H. koopvaardij-kapit. Wijk A Grootekerksbuurt No. 210
Goede H. de koopvaardij-kapitein Wijk A Grootekerksbuurt No. 191
Groeneveld Cadee E. [Evert, geb. 1808] koopvaardij kapitein Prinsenstraat
D125
Hoogland P. koopvaardij-kapitein Korte Breestraat D922
Hoogland P.P. koopvaardij kapitein Wijk D Prinsenstraat No. 211
Hoogland P.P. koopvaardijkapitein Wijk A Nieuwe Haven No. 399
Hordijk A.J.B. koopvaardij-kapitein Vriesestraat D972
Immink D.L. koopvaardij-kapitein Wijk C Voorstraat No. 87
Kleij P. koopvaardijkapitein Bagijnhof C798
Koning J. koopvaardijkapitein Groenmarkt A19
Koning J. koopvaardij-kapitein Wijk E Zandweg No. 586
Kruymel L. koopvaardij-kapitein Wijk E Hoogt No. 441
Kuipers A. koopvaardij-kapitein Wijk C Voorstraat No. 75
Kuipers A. koopvaardij-kapitein Voorstraat C939
Kunst G. koopvaardij-kapitein Wijk A Groenmarkt No. 209
Kunst J. koopvaardijkapitein Wijk D Voorstraat No. 80
Kunst J. koopvaardij-kapitein Kuipershaven B282
Kunst J.G. koopvaardij-kapitein Wijk A Groenmarkt No. 12
Lammerts K.F. koopvaardij-kapitein Wijk D Voorstraat No. 365
Ligny M. de koopvaardij-kapitein Wijk E Sluisweg No. 435
Linden J. van der koopvaardij-kapitein Wijk D Prinsenstraat No. 125
Linden J. van der koopvaardij-kapitein Sluisweg E443
Lipjes E. koopvaardij-kapitein Wijk C Voorstraat No. 104
Logger M.J. koopvaardijkapitein Nieuwehaven A406b
Meppelder F. koopv.-kapitein Wijk A Nieuwe Haven No. 419
Prater E. koopv. kapitein Wijk D Binnen Kalkhaven No. 178
Rijn van Alkemade M. van koopvaardijkapitein Voorstraat D935
Rijn van Alkemade M. van koopvaardij-kapitein Wijk B Wijnstraat No. 5
Rotgans C.J. koopvaardij-kapitein Wijk D Bagijnhof No. 856
Rotgans C.J. koopvaardijkapitein Bleekerssloot E240
Rotgans C.J. koopvaardij-kapitein Wijk D Vriezenstraat No. 975
Striemen H.F. van koopvaardij-kapitein Wijk A Vleeschhouwerstraat No.
232-233
Velde G. van der koopvaardij-kapitein Wijk B Kuipershaven No. 300
Veldman T.K. koopv.-kapitein Wijk A Nieuwe Haven No. 425
Veltman T.C. koopvaardijkapitein Nieuwehaven A425
Vernes P. koopvaardij-kapitein Nieuwehaven A385 boven
Vogelsang P.M. koopv. kapitein Wijk A Groenmarkt No. 7
Voogd van der Straaten H. de koopvaardij-kapitein Wijk C Voorstraat No. 527
Vos W.J. koopvaardij-kapitein Wijk A Grootekerksbuurt No. 70
Vos W.J. koopvaardij-kapitein Wijk D Voorstraat No. 86
Wegman G. koopv. kapitein Wijk A Nieuwe haven No. 397
Weijland (Wijland) B.P. (van) koopvaardij-kapitein Hoog E404
Wijbrands T. koopvaardij-kapitein Wijk D Voorstraat No. 63
Wijland B.P. van koopvaaardij kapitein Wijk E Hoogt No. 404-405
Wijngaarden J.H. van koopvaardij-kapitein Wijk B Wijnstraat No. 48
Wijngaarden J.H. van koopvaardij-kapitein Wijk E Sluisweg No. 416
Wijngaarden van Rees W. van koopvaardij-kapitein Wijk E Twintighuizen No.
471
Zanten A. van koopvaardij-kapitein Wijk D Vriezenstraat No. 1039
Zanten A. van koopvaardij-kapitein Wijk A Groenmarkt No. 23

* * *
Vgr.,
Erica
Subject: ! Toevalstreffers uit rechtdagen Klei-Oldambt
From: Jacob Boerema <j.g.boerema@gmail.invalid>
Date: Mon, 25 Dec 2006 17:08:13 +0100
--------
Bij deze een aantal toevalstreffers uit de rechtdagen van het Klei-
Oldambt.
Groninger archieven, rechterlijke archieven Oldambt (toegang 731)

Uit inv.nr. 6329

Acte van den 14 maij 1673.
Zijn gecompariert bij gerichte Annichien Jansen van Amsterdam, mede de
rato cavierende voor haer broeder Jochum Jans, als arfgl: van zael:
Jan Jans Oostindier, ende dan noch Edsart Boeckholt, de rato
cavierende voor de E: Gerhardus Westerborgh, mitsgaders Albert ten
Campe neffens sijn huisfrouw Eltie Rieuwens, mede respondierende voor
haer consorten consorten als arfgenaemen van zael: Eebeltien Udens,
ende hebben laeten teikenen dat alsodane vercopinge, als sij weegens
zael: Jan Jans ende Eebeltien Udens naegelaetene behuisinge ende hiem
tot Termunten hadden gedaen, ende bij gerichte belijet, was geschiet
tot reddinge van den boedel, ende sulx sonder prejudicie van een
jeeder sijn hebbende recht van arfnisse tot het geene, soo nae
betalinge van de creditoren in preferentie overich mach worden
bevonden, is desen in actis geteikent, Termunten den 14 maij 1673.

Volmacht den 24 novemb: 1674.
Is gecompariert bij gerichte Claes Ockens van Worcum ende heft
geconstitueert ende volmachtiget, gelijck deselve constitueerde ende
volmachtigde bij desen de E: welgel: redger Frans Folckers, omme uit
sijns constituants naeme ende sijnentwegen te maenen ende vorderen bij
middel van rechte ofte vrientschap, van Reint Boelens kuiper tot
Woldendorp alsodaene ses car gld 1 bb st en 8 penn: als deselve an hem
constituant wegens geleverde waeren, volgens rekenboeck, noch is
schuldich ende ten achteren, alles onder de clausulen van
indemnisatie, ratihabitie ende substitutie, is desen in actis
geteikent, Termunten den 24 novemb: 1674.

(8 mei 1675)
Acte van volmacht.
Is gecompariert bij gerichte Anna Jans, huisfrou van Derck Jochums in
Amsterdam, bekende ende verclaerde te hebben geconstitueert ende
volmachtiget, constitueerde ende volmachtigde bij desen de E:
welgeleerde redger Frans Folckers omme uit haer naeme ende
haerentwegen, als arfgl: van zael: Trijntien Tiewes, te agieren ende
procedieren teegens Albert Jansen als gewesene eehman van gemelte
Trijntien Tiewes, ende tegens alle anderen, soo voor denselven muchten
intervenieren ende sich partije maeken, ten einde deselve met haer
ofte haer eehman sal moeten treden tot scheidinge ende dielinge van
zael: Trijntien Tiewes naegelaetene goederen, belovende al 't geene
haer constitueerde in dese scheidinge, ende 't geene daeran eenichsins
is dependierende, mach coomen te doen, te approbieren, ratificieren
ende van vollen waerden te houden, niet anders als of sij constituante
ofte haer eehman Derck Jochums datselve in eigenaer persone muchten
hebben gedaen, ende voorts in alle processen, dese saeke raekende tam
active quam passive soo wel in secunda als prima instantia haer recht
te moogen verdegen, onder de clausulen van indemnisatie ende
substitutie, is desen in actis geteikent.


Uit inv.nr. 6330

Acte van volmacht den 26 aprilis 1676.
Is gecompareert bij gerichte Deeutien Jans, wed: van zael: Pieter
Elties tot Enckhuisen, gevende vollencomen last an de E: Geert Jans
kliermaker tot Woldendorp, omme uit haer naeme ende haerentwegen te
moogen ontfangen ende vodderen van Luppo Eilerts tot Baemsum de
jaerlijckse renten van alsodaene hondert daeler capitael, als deselve
van haer volgens versegelde obligatie in dato den 1 septembris 1665
schuldich is, ende daervan quitantie haerentwegen tijtlijcks te
passeren, alles onder de clausulen van indemnisatie ende ratihabitie,
is desen in actis geteikent, Termunten den 26 aprilis 1676.

Acte van volmacht.
Is gecompareert bij gerichte de E: Arent Cornelis Mandt, schipper van
Haerlem, bekende te hebben geconstitueert ende volmachtiget, gelijck
deselve constitueerde ende volmachtigde bij desen de E: welgel: redger
Frans Folckers omme uit sijn naeme ende sijnentwegen te eischen ende
vodderen van Griete Tammes, gewesene huisfrouw van Tiewes Clasen,
alsodane penningen, als denselven van zael: Tiewes Clasen wegens
gelevert Hollans bier volgens rekenboeck zijn competerende ende tot
dien fine alle middelen daertoe dienstich bij gerichte an toe wenden,
alles onder de clausulen van indemnisatie, ratihabitie ende
substitutie tam in secunda, quam in prima instantia, is desen in actis
geteikent, Termunten den 4 maij 1678.

Acte van borchstellinge den 27 septembris 1678.
Is gecompareert bij gerichte de E: Otto Jans, schipper van Haerlem,
ende heft geconstitueert ende volmachtiget, constitueerde ende
volmachtigde bij desen de E: advocaet Daniel Tiepens, omme uit sijn
naeme ende sijnentwegen te ageren ende procederen tegens Harmen Eltes
nomine uxoris, om de betalinge van alsodaene hondert en tien car gld,
rest van meerder summa, als hem constituant volgens pampijren
obligatie zijn competerende, met de rente van dien, alles onder de
clausulen van indemnisatie, ratihabitie ende substitutie, tam in
secunda, quam in prima instantia, is desen aldus ter instantie van
comparant in actis geteikent, Termunten den 27 septembris 1678.


Uit inv.nr. 6331

De E advocaet Martinus Roebers van Eghmondt, bij gerichte
compareerende, heeft ingevolghe apostill op seker request bij sijn E.
op heden in gerichte ingedient, den eedt als advocaet conform
landtrecht gepresteert, t' welcke in actis is geteeckent, Termunten
den 20 martij 1680.

Acte van procuratie.
Otto Jansen, schipper van Haerlem, bij gerichte comparerende, heeft
verklaert geconstitueert ende gevollmachticht te hebben, gelijck hij
constitueert ende vollmachticht bij desen de E. advocaet Daniel Tepens
om uijt sijnen naem tam active quam passive te ageren ende procederen
tegens de E. Roeleph Harmens tot Woldendorp om betaelinghe van 191
carl guld 14 stb rest van meerder kracht verteeckende handt,
penninghen te ontfanghen, ende quitantie te passeren, idque sub
potestate substituendi, ratihabitionis et indemnitatis, 't welcke in
actis is geteeckent, Termunten den 1 7bris 1681.

(Daarnaast nog diverse vermeldingen van Otto Jansen zonder
plaatsvermelding. Blijkbaar deed hij veel zaken met Termunten.)

--
Jacob Boerema
E-mail: verwijder de punten uit j.g.boerema en vervang "invalid" door
"com"
Website: http://home.wanadoo.nl/jgboerema/


Subject: ! inhoud 2006 - Dordt Eigenaardig (door Jaap Bouman)
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 31 Dec 2006 15:54:08 +0100
--------
Artikelen Dordt Eigenaardig (door Jaap Bouman)
(wekelijks gepubliceerd in AD De Dordtenaar)

Oude artikelen op: www.dordt.nl/eigenaardig/home.htm


[3 januari 2006] IN DORDRECHT IS DICHTER JACQUES PERK VERGETEN. (monument
La-Roche-en-Ardenne)

[10 januari 2006] NOG ËËN KEERTJE:: de Singel heet alleen maar Singel.

[17 januari 2006] DORDTSE STATIONSKAPPER HERLEEFT IN MUSEUM. In het
Spoorwegmuseum in Utrecht is het interieur van de Dordtse stationskapper.
Van de kapperszaak is in Dordrecht en in Utrecht weinig bekend.

[24 januari 2006] MOEITE MET 'Niet sonder moeite'. (gevelsteen ca. 1725
(man raapt geld op) bakkerij Stoofstraat (fabriek Lieverkoekjes), pand is
afgebroken; N.V. Aannemingsbedrijf v/h P.A. van Wijnen)

[31 januari 2006] DAG LIPS. (Jacobus (Koos) Lips -23 jr overl. 1921 -uit
Rotterdam kocht in 1870 smederij Van der Boom; uit Botgensstraat 1883;
herenhuis Groenmarkt; brandkastenfabriek Spuiweg 1899; schoonzoon Vincent
Eras; Merwedestraat 1920)

[7 februari 2006] EEN NATUURSTENEN KADEMUUR. (Spuihaven; Vest richting
Blekersdijk)

[14 februari 2006] DORDT-PROMOTIE ANNO 1928. ("Dordrecht, Seine Bedeutung
für Handel, Industrie und Verkehr")

[21 februari 2006] DE WILLEM II STOND IN DE WEG

[7 maart 2006] DE EERSTE VROUW IN DE DORDTSE RAAD (ziekenfondsbode D.A.
Smits, bankierszoon Th. Stoop, A.M.J. Snouck Hurgronje, eerste vrouw:
Francina Kramer-Mampaeij, suikerwerker Pieter Kramer)

[14 maart 2006] OUDE VRIESEBRUG BESTAAT NOG STEEDS

[21 maart 2006] DORDRECHT IN STRIPS (Carry Brugman, Martin Lodewijk, Willem
Peper (Henk 't Jong))

[28 maart 2006] BRIEF AAN DE OUDE MAN (Dordrecht 28-3-2006 Geachte Oude Man,
poortje Oudemannenhuis Vriesestraat)

[4 april 2006] GEEN WULPSCHE BEWEEGINGEN. (bioscoop Astoria aan de
Voorstraat, Luxor aan de Visstraat)

[11 april 2006] DICHTWERK VAN DORDTSE BEDRIJVEN. [Millioenen dragen
Hoogenbosch Schoenen; Bij wie ook weer? Bij Harry van der Meer! (bakker Van
der Meer); Bloemen van Huijgen zullen niet buigen (Marry Huijgen op de
markt); Dames, u hebt de allerpeste pret in een slipje van de gebroeders Van
der Net; Alle mannen, lang, kort, dik of dun, maken ooit de gang naar het
Broekenhuis; Kom vlug binnen, eer u en wij verhongeren (De Beerenkamp); Bij
Hoebee geklonken, in de Noord gezonken; Vooruit pa en ma, op naar de markt
voor koek van Pollema]

[25 april 2006] Vriesebrugkiosken worden gesloopt. (Vriesebrug uit 1931)

[3 mei 2006] DE HEBZUCHT VAN ROTTERDAM. (archivaris J.L. van Dalen ('Kromme
Jan'), geb. 24-7-1864, overl. 1-1-1936)

[9 mei 2006] KUNSTWERK VOOR EEN APPEL EN EEN EI (panelen Sint
Elisabethsvloed; Willem de Bondt, overl. 24-4-1811 (44 jr., Varkenmarkt);
firma Goudstikker)

[16 mei 2006] WIE KENT JAN JAAP SNOEP [=J. Snoep Jr.] NOG ? (Jan Snoep, geb.
14-7-1891, zoon van een bakker uit Hardinxveld-Giessendam; overl. Rotterdam
15-10-1980)

[23 mei 2006] W. SCHIPPERS: 700.000 BOEKEN EN NOG ONBEKEND (Willem
Schippers, geb. Grote Lindt 4-4-1864, overl. 11-6-1954, tr. Maria van
Schelt; wonende Zuidendijk, 's-Gravendeelsedijk; W. Schippers: De Vleermuis
De Stroper, Het Hofje van Gerbrandus)

[6 juni 2006] DORDTENAREN IN ORANJE (DFC opgericht 1883; Reinier Beeuwkes,
Dirk Lotsy, Bok de Korver, Willy de Vos, Piet Bouman, Nico Bouvy, Arie
Bijvoet, Barend van Hemert, Dick Sigmond, Eef Ruisch, Kees Mijnders, Piet
Punt, Cor van der Gijp, Wim van der Gijp, Jan Klijnjan, Michel Valke
1979-1986, Rene van der Gijp 1982-1987, Jull Ellerman 1989-1991)

[13 juni 2006] INTERLANDS IN DORDRECHT (Boonenpad aan de Markettenweg; Bok
de Korver, dr. W. van Rhijn)

[20 juni 2006] HEEL DE WERELD DRAAIT OM GELD. (gevelsteen Augustijnenkamp;
kerk Lindengracht, ontwerp A. Schmidt; GEVELSTEEN: Rapen-segh-ick-is so,
goeden-cruyt-al-die, werelt-is-om-rapen-wt, noeit-als-nu-A 1597; Johannes
Rutten tekende gevelstenen na)

[27 juni 2006] DE ZINKEN VUILNISEMMER. (tekenaar Jaap Beckman; werking van
de zinken vuilnisemmer (jaren '50))

[4 juli 2006] EEN REFERENDUM OVER EEN BRUG. (oeververbinding Hoekse Waard en
Eiland van Dordrecht; F.E. Vaarzon Morel)

[11 juli 2006] VEEL NAMEN VOOR STADSVERVOER. (Arriva SVD-Dordrecht; Arriva
(vanaf 2007); stadsvervoer terug tot 1879; paardentram 23 nov. 1879 van
station naar Groothoofd/Merwekade, via Scheffersplein; Societe Anonyme Belge
des Tramways de Dordrecht; vanaf 1891 Rotterdamse Tramweg Maatschappij
(RTM);15 mrt 1919 laatste paardentram; 20 dec. 1922 autobuslijndienst
E.D.A.; FOTO: Carrosserie en Wagenmakerij Fa. D. Meeldijk, Grotekerksbuurt
tel. 1222)

[18 juli 2006] VAN ARMELUISHOF TOT MODEBOULEVARD (Drievriendenhof; 1875 drie
mannen aan de Vest zestien huisjes; timmerman Jacobus Johannes van Sluisdam
(* 11-3-1846), metselaar Willem Verhoeven (*20-3-1845), kleermaker Hendrik
Jasper Johannesz Degens (*16-4-1844); vanaf 1919 officieel Drievriendenhof;
1875 gedenksteen met de namen (steen is verdwenen); bewoners Piet Hakkert
(Rooie Piet), ziin echtgenoote Pia met het Lamme Handje (OP FOTO))

[25 juli 2006] BIJZONDER ZITTEN OP STRAAT.
- G.E.B. bank Merwesteinpark 1910-1935;
- bank Van Baerleplantsoen, Dordrechtsch Nieuwsblad 1887-1937, architect B.
van Bilderbeek, tuinarchitect D.F. Versteeg;
- Overvoordebank Stek, prof. ir. C. Weeber, plaquette van Chrstine Nijland;

[15 augustus 2006] BIJZONDER ZITTEN IN DORDT, deel 2
- bank/vlaggenmast, kruising Burg. de Raadtsingel - Spuiweg (herinnering aan
molen de Oranjeboom ca. 1750-ca. 1900);
- Pluvierstraat, schaakbank (ontwerp Cees de Visser); Hoftuin (1977) en
Dubbelsteijnlaan West (1981);
- Statenpleinbank (ontwerp Frank Meijer);
- keramieke boeken, Hugo de Grootplein (ontwerp Trudy Kunkeler);
- Spuiboulevard/Veemarkt (ontwerp MTD-landschapsarchitecten te Den Bosch);

[23 augustus 2006] DORDRECHT DOOR ENGELSE OGEN (Aelbert Cuyp, E.V. Lucas
(1868-1938), tijdschrift Punch)

[29 augustus 2006] LAATSTE BADHUIS WACHT SLOOPHAMER (Bankastraat (buurthuis
De Driesprong; oudste badhuis aan de Buitenwalevest; tweede badhuis aan de
Vest in 1898; in 1922 Gouverneurstraat (Krispijn); derde badhuis in 1929 aan
de Bankastraat)

[5 september 2006] 25 JARIG BESTAAN: LUXOR THEATER. [P. Silvius; voormalige
school van Gips aan de Vischstraat; lunchroom aan de Voorstraat; zaal van
Van Dongen (later Eisen)]

[12 september 206] PRIJS MET STANDPLAATS FOTOGRAAF. [oplossing
foto-prijsvraag maand augustus); zie voor de opgave: AD/De Dordtenaar
zaterdag 5 augustus 2006 (pagina 8 en 9)]

[19 september 2006] STRAATNAMEN EEN HEIKELE KWESTIE. (1898 bierhuishouder
G.J. de Koning, Visstraat-Bagijnhof -> Koninginnestraat/Wilhelminastraat;
1917 Blekersdijk => Nassaulaan/Julianastraat; jaren 60 Kromme Elleboog =>
Julianastraat/President Rooseveltstraat; 1934 Steegoversloot =>
Parkstraat/Parklaan; Sisarijs- of Sarisgang => geen gang; 2de WO Kon.
Wilhelminastraat => Repelaerstraat, Prinses Julianastraat => Juliana van
Stolbergstraat; Smouzenpad ca 1900 = > Steltenstraat; verlengde
Twintighoevenweg => Strienmondestraat; Frans Lebretstraat 1937 = > Frans
Lebretlaan)

[26 september 2006] RAMPGEBIED INDUSTRIEEL ERFGOED. [watertoren
Noordendijk/Oranjelaan; kantine Victoriafabriek; blikken loods pontonniers;
DMI-pijp; gebouwen scheepswerf De Biesbosch]

[4 oktober 2006] Wonen en winkelen in voormalige distilleerderij Korte
Breestraat OOST WEST, WYERS BEST. (ca 1795 kwam Dirk Struijs vanuit Bremen
naar Dordrecht; 1826 slijterij in handen van zoon Dirk Struijs jr (+ 1833)
en vrouw D. Struijs-Wyers; neef H.C. Wyers; in 1889 in Schiedam stokerij
overgenomen; 1899 overnamen distilleerderij De Ooievaar van D. Gips aan de
Voorstraat/Merwekade; overname distilleerderij D. Muysson, likeurstokerij
Het Lam; in 1936 kleinzoon van H.C. Wyers nam bedrijf over; 1962 naar de
Mijlweg; in 1970 overname bedrijf door Henkes)

[17 oktober 2006] CATHARINA KRAFFTHOF: HET EINDE NADERT. (huizen hoek Groene
Kruislaan/Koningstraat;stichter Pieter Gerardus Krafft, ca 1900
margarinefabrikant, overl. 19-5-1949; 16 woningen ontworpen door architect
J. Dicke (eerste paal 12-12-1972))

[24 oktober 2006] DE RIJKSTEN VAN DORDRECHT. (afbeelding: spion en koopman
William DAVIDSON; Margaretha de GEER)
(Boek: De 250 rijksten van de Gouden Eeuw door Kees Zandvliet)(4e plaats
Louis de GEER (vader kwam uit Luik), ijzer en wapens; 7e plaats Louis TRIP,
neef van Louis de Geer, geb. Dordrecht 1605, wapenhandelaar, familie
afkomstig van Zaltbommel; 11e plaats Mattheus HOEUFFT, geb. Dordrecht 1606;
77e plaats Johan de WITT, raadspensionaris van Holland; 103e plaats Jacob
CATS, pensionaris van Dordrecht; Arend MAARTENSZ, in 1626 rijkste
Dordtenaar, 1624 stichter van het Hofje in (Museumstraat); 185e plaats
William DAVIDSON, geb. Schotland, lakenkoopman;)

[7 november 2006] BEGRAAFPLAATSEN VINDEN PLEK IN WIJK
- 125 jaar RK begraafplaats Reeweg (herdenkingsboek voorwoord Bandell);
- 1829 begraafplaats Dubbeldamseweg;

[di 14 november 2006] HERINNERINGEN AAN HOOG WATER
- doorgang Varkenmarkt/Buddinghplein 1906; 13-1-1916; 1928, 1936, 1953,
1954;
- Sint-Elizabethsvloed 1421;
- Allerheiligenvloed 1570;
- hoog water 1610, 1725, 1825;
- naast een deur in de Grote Kerk 1825 en 1916;
- leeuw bij stadhuis 1916, 1953;
- pakhuis Neurenberg aan de Korte Engelenburgerkade 12-3-1906; 13-1-1916;
26-11-1928; 23-12-1953 (bijna 1.70 m);

[28 november 2006] DORDTSE MOEDERKLOK BESTAAT NOG.
12-8-1884 Bertels Co; 16-2-1885 A.C. Zoethout en Zn; Adrianus Cornelis
Zoethout 1-5-1894 opdracht gekregen voor 10 uurwerken met 11 wijzerplaten f
4600 (klokkennet); moeder klok in particulier bezit;

[5 december 2006] 'HUIS ROODENBURCH VERDIENT PRIJS'.
16 december Bankgiro Loterij Restauratie; huis Roodenburch (Huis Holster);
buurpand huis Henegouwen; ca. 1580 gebouwd door Pieter Aertsz van
Heerjansdam (ambachtsheer); later wijnhandelaar Caspar Beeck en bank van
lening; verbouwd door Gijsbert Beudt en Jacoba de Koning; 1777 inventaris
beschreven; 1779 verkocht voor f 12.505; mr. G.A. de Raadt, J.C. Schotel; in
1973 in handen van firma Holster; (bron: Oud-Dordrecht, nr 2006/1)

[12 december 2006] HERINNERINGEN AAN HOOG WATER (2).
- garage Maartensgat: 24 dec 1954, 10 dec 1969, 16 febr. 1962, 30, nov 1965,
febr. 1953
- huis Amstelwijckweg, Dyk Peil Wieldrecht, 14 nov 1775, 2 mei 1825
- Zeedijk 11; waterteken
- Pottenkade (onleesbaar)
- Zwijndrecht Maasboulevard 6; 1953 streep; Jaap POL;

[19 december 2006] Burgemeester als enige aanwezig op laatste
raadsvergadering Wieldrecht DE HANDTEKENING VAN VAN DORSSER.
(Wieldrecht 27-12-1856; C.W.O. van Dorsser; eerste burgemeester Wieldrecht
mr. J.H. HOLLE; vervanger 1830-1838 Arij SCHIPPER Azn; 1838 opgevolgd door
mr Cornelis Willem Otto van Dorsser)
Subject: ! toevalsvondst Zeeuwse Manhave's in Den Haag
From: "Fokke Zwaan" <fokke.zwaan@wxs.nl>
Date: Fri, 5 Jan 2007 23:12:25 +0100
--------
Stamboomvrienden,

In de transcripties van de DTB-registers in het Gemeentearchief van Den Haag
kwam ik (inderdaad bij toeval) de volgende vermeldingen van (o.a.) enige
Zeeuwse Manhave's tegen.

Johanna Catharina Manhave ged. 26 mei 1803 Groote Kerk, geb. 21 mei, vader
Johannes, moeder Cornelia van Dop.

Adrianus Wouterse ged. 7 maart 1784 Groote Kerk, vader Mattheijs, moeder
Pieternella Manhave.

10-4-1803 ondertr. Johannes Manhave j.m. van Middelburg en Johanna van Dop,
j.d. van en beide wonende alhier. Getr. 24-4-1803.

9-4-1803 ondertr. Pieter Jurjen v.d. Hoof, j.m. van Leeuwarden en
Pieternella Manhaaven van het Land van Casant b.w. alhier. Getr. 9-4-1803
(Stadhuis).

Met vriendelijke groet,
Fokke Zwaan
Subject: Re: [GEN-BENELUX] !Toevalstreffer - Geboorteaktes Gouda
(toevalligepassanten)
From: "M. Boers" <michael.boers@hccnet.nl>
Date: Tue, 9 Jan 2007 20:01:55 +0100
--------
Hartelijk dank, Jan.

Het is bijzonder moeilijk om muzikanten te 'vangen', omdat het vaak
onvoorspelbaar is waar ze opduiken.
Toevallig zit bij deze personen niemand waarnaar ik op zoek was, maar een
aantal maanden geleden publiceerde hier iemand over een koorddanser in
België, die voor mij wel heel belangrijk was.
Ik hoop dat iedereen die passanten tegenkomt in het archief ze ergens in een
nieuwsgroep (bij voorkeur deze) publiceert.
Ze zijn dan voor iedereen op ieder moment terug te zoeken en ze vormen vaak
een belangrijke aanleiding voor verder onderzoek in die regio. Want als je
niet weet waar je met zoeken moet beginnen, is de kleinste hint vaak al
genoeg.

Michaël Boers, Haarlem
E-Mail: michael.boers @ hccnet.nl
Research: Boers/Buhrs/Buers/Buhr, Distelbrink, Keulemans/Ceulemans, Reuvers,
Liesoij/Liesoy/Lisois/Liegois, Franscella/Fransella/Francella-----Original Message-----
From: gen-benelux-bounces@rootsweb.com
[mailto:gen-benelux-bounces@rootsweb.com]O] Behalf Of Jan Lafeber
Sent: Tuesday, January 09, 2007 2:35 PM
To: gen-benelux@rootsweb.com
Subject: [GEN-BENELUX] !Toevalstreffer - Geboorteaktes Gouda
(toevalligepassanten)


Geboorteakte Gouda 1814
aktenummer 234
naam Engelberta Sampimon
aktedatum 02-08-1814
geboortedatum 31-07-1814
vader Franciscus Sampimon (26 jaar; bediende; Amsterdam)
moeder Maria Louisa Smithuyzen (30 jaar; z.b.; Lange Tiendeweg E 6)
getuige Johannes Ulrieke (43 jaar; muzikant; Rotterdam)
2e getuige Johannes van Son (40 jaar; pijpenmakersknecht (tevens
logementhouder ?); Lange Tiendeweg)
annotatie Het gezin logeert in Gouda

Geboorteakte Gouda 1814
aktenummer 238
naam Catharina Komma
aktedatum 03-08-1814
geboortedatum 01-08-1814
vader onbekend
moeder Dorothea Komma (24 jaar; muzikante; Zeugstraat L 6) Logeert
tijdens de kermis in Gouda
aangever Antje Nagel (70 jaar; stadsvroedvrouw)
getuige Johannes van Son (40 jaar; pijpenmakersknecht; Lange Tiendeweg)
2e getuige François Cuvilje (44 jaar; muzikant; Amsterdam)

Geboorteakte Gouda 1815
aktenummer 65
naam Theodorus Hendrik Broers
aktedatum 13-02-1815
geboortedatum 11-02-1815
vader Theodorus Hendrik Broers (25 jaar; militaire dienst in Namen (B);
Varkenmarkt F 141)
moeder Johanna Christina Fresia Jaquet (20 jaar; z.b.) Logeert op de
Varkenmarkt, zij komt waarschijnlijk uit Namen.
aangever Hendrika van der Palm (39 jaar; stadsvroedvrouw)
getuige Balthazar van der Kleijn (45 jaar; baandersbaas; Varkenmarkt)
2e getuige Johannes van Gaalen (23 jaar; baandersknecht; Varkenmarkt)

Geboorteakte Gouda 1815
aktenummer 221
naam Cornelis Schouten
aktedatum 16-05-1815
geboortedatum 14-05-1815
vader Willem Schouten (51 jaar; liedjesverkoper; Rotterdam)
moeder Lijntje de Man (22 jaar; liedjesverkoopster)
getuige Jozeph Izak Sanders (35 jaar; koopman; Turfmarkt)
2e getuige Jacobus van Dorp (38 jaar; tuinman; Turfmarkt)
annotatie
De ouders logeren in de herberg Het Rode Hart op de Turfmarkt M 25.

Geboorteakte Gouda 1815
aktenummer 228
naam Anna Luisies
aktedatum 18-05-1815
geboortedatum 17-05-1815
vader Fredrik Luisies (26 jaar; muzikant; Amsterdam) Logeert in herberg
De Nagtegaal op de Lange Tiendeweg.
moeder Femmetje van der Woude (31 jaar; z.b.)
getuige Nicolaas Waterman (28 jaar; muzikant; Amsterdam)
2e getuige Johannes Jacobus Mullens (22 jaar; muzikant; Amsterdam)

Geboorteakte Gouda 1815
aktenummer 375
naam Johanna Godefrieda Hammecher
aktedatum 07-09-1815
geboortedatum 05-09-1815
vader Jacobus Hammecher (28 jaar; acteur; Amsterdam)
moeder Johanna van Baalen (30 jaar; actrice; Amsterdam) Logeert in de
Hoogstraat O 106.
aangever Anna Sibbes (61 jaar; stadsvroedvrouw)
getuige Aart de Vlugt (46 jaar; timmermansknecht; Hoogstraat)
2e getuige Willem de Vlugt (23 jaar; broodbakkersknecht; Lange Tiendeweg)

Jan Lafeber
www.lafeber.info

-------------------------------
To unsubscribe from the list, please send an email to
GEN-BENELUX-request@rootsweb.com with the word 'unsubscribe' without the
quotes in the subject and the body of the messageSubject: !Toevalstreffer - Geboorteaktes Gouda (toevallige passanten) - aanvulling
From: Jan Lafeber <jlafeber@planet.nl>
Date: Tue, 09 Jan 2007 20:53:48 +0100
--------
Geboorteakte Gouda 1815
aktenummer 330
naam Rachel van Allemans
aktedatum 02-08-1815
geboortedatum 31-07-1815
vader Jacob Abraham van Allemans (33 jaar; koopman; Dordrecht)
moeder Dina Nathan Foks (27 jaar; koopvrouw)
getuige Emanuel Joseph (55 jaar; koopman; Amsterdam)
2e getuige Machiel Soesman (67 jaar; koopman; Rotterdam)
annotatie
Alle personen zijn gelogeerd in de herberg Het Roden Hart op de Turfmarkt.


Geboorteakte Gouda 1816
aktenummer 120
naam Koenraad Mulder
aktedatum 09-04-1816
geboortedatum 07-04-1816
vader Koenraad Mulder (40 jaar; reizend muzikant; geen vaste woon- of
verblijfplaats)
moeder Maria Nolten (40 jaar; reizend met gebakjes verkoop aan huis)
getuige Hendrik Kulik (43 jaar; uitdrager; Zeugstraat)
2e getuige Abraham van der Poel (28 jaar; z.b.; Rozendaal)
annotatie
De ouders zijn gelogeerd bij de weduwe Hoogwinkel op de Oosthaven A 67.

Jan Lafeber
www.lafeber.info


Subject: ! Toevalstreffers Leiden ca 1670
From: "Joke" <bootjemditweghalen@chello.nl>
Date: Sun, 14 Jan 2007 16:15:43 +0100
--------
Leiden
Ondertrouw 13-06-1665 (S-107v)
Huwelijk 01-07-1665 Waalse Vrouwenkerk
CHRISTOFFEL MAGIRE, wonend Waertgraft, jm uyt 't land van Luyck, met JAN DE
GOEY, zijn bekende op de Waertgraft
met BEATRICX CLAESDR, wonend Kijffgraft, jd van Gouda, met FRANCIJNTJE
CORNELIS, haar bekende op de Kijffgraft.

Leiden
Ondertrouw 25-10-1675 (W-183v)
Huwelijk 10-11-1675 Pieterskerk
JACOB PIETERSZ, wonend Oude Voldersgraft, lakenwerker, jm van Leyden met
PIETER LANOY, zijn bekende op de Oude Voldersgraft
met JACOMIJNTGE CLAES, wonend Uytterstegraft in de Pottebakkerspoort, jd van
Leyden, met ANNETGE DE LACKSTER, haar night in de Claresteegh

Leiden
Ondertrouw 13-09-1680 (X-185)
Huwelijk 29-09-1680 Pieterskerk
JACOB PIETERSZ STELLINGH, weduwnaar van JACOMIJNTGEN CLAES, wonend
Haverstraet, met ANTHONY PAINDERS, zijn zwager in de Haverstraet
met MARIJTIE ENTE wonend op de Have, jd van Leyden, met MARIJTIE PIETERS,
haar bekende in de Haverstraet

Leiden
Ondertrouw 30-01-1681 (X-212v)
Huwelijk 16-02-1681 Pieterskerk
JACOB LAMPE, wonend Voldersgraft, droogscheerder, jm van Bremen, met
HENDRICK RONDAER, zijn bekende op de Middelwegh
met JACOMIJNTGE CLAES, wonende Middelwegh, jd van Leyden, met DIBA COOLMAN,
haar zuster op de Middelwegh.

Subject: ! Toevalstreffers Leiden 1670-1671
From: "Joke" <bootjemditweghalen@chello.nl>
Date: Sun, 14 Jan 2007 20:09:28 +0100
--------
Leiden
Ondertrouw 25-07-1670 (T-289)
ANTHONY PAINDERS, wonend Middelstegraft, saaiwerker, jm van Nimwegen met
PIETER MERMENTIER, zijn bekende op de Middelstegraft
x
GRIETGEN WILLEMS, wonend Middelstegraft, jd van Louwen, met MARYA CORNELIS,
haar bekende op de Hoochlantsekerckhoff.

Leiden
Ondertrouw 28-02-1671 (V-66v)
ANTHONY PAINDERS, weduwnaar van Grietge Willems, wonend Middelstegraft, met
JACOBUS CAMIUS, zijn bekende op de Middelstegraft
x
MARIJTGE PIETERS, wonend Middelstegraft, met MADDELENA PIETERS, haar moeder
op de Middelstegraft.
Subject: ! Dordrecht 1879: lijst van veer- en beurtschippers
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Thu, 18 Jan 2007 19:58:00 +0100
--------
Bron: pagina 88 e.v. van het Adresboek Dordrecht 1879


LIJST van VEER- en BEURTSCHEPEN
die op bepaalden tijd van Dordrecht afvaren, met vermelding der plaats van
bestemming, naam van den schipper enz.

plaatsen - schippers - bestellers - ligplaats - vertrek

Alblas, Oud - A. ZWART - geene - Turfsteiger - Vrijdags;
Alblas, Oud - A.D. TRIET - geene - Taankade - om de 2 dagen;
Alblasserdam - L. GROENENDIJK - Erve DROGENDIJK - Taankade - Vrijdags 12
uur;
Alblasserdam - Gebr. de HAAN - geene - Damiatenbrug - Vrijdags 12 uur;
Alblasserdam - van 't HOFF - geene - Damiatenbrug - Vrijdags 12 uur;
Alblasserdam - N. VERLOOP - geene - Taankade - dagelijks;
Almkerk - L. KANTERS - J. COLIJN - Bom - Dingsdag avonds;
Ambacht, H.I. - J. KRANENBURG - geene - Knolhaven - Vrijdags;
Ammers, Groot - D.OOMS - geene - Knolhaven - Vrijdags;
Ammers, Groot - G. v.d. WERKE - geene - Kalkhaven - onbepaald;
Amsterdam - J. BISSCHOP - SPIERING - Roobrug - Zondag morgen;
Amsterdam - R. MULDER - SPIERING - Roobrug - Zondag morgen;
Amsterdam - A. VOS - SPIERING - Roobrug - Zondag morgen;
Annaland, St - J.C. QUINT - J. COLIJN - Bom - Dingsdag avonds;
Annaland, St - L. TEUNISSE - J. COLIJN - Bom - Dingsdag avonds;
Annaland, St - J. TEUNISSE - J. COLIJN - Bom - Dingsdag avonds;
Antwerpen - J. VERSTRAATEN - geene - onbepaald - Zaturdags om de 3 weken;
Antwerpen - J. van VLIET - geene - onbepaald - Zaturdags om de 3 weken;
Axel - J. PROVOOST - J. COLIJN - Bom - Donderdags;
Axel - P. van DOORN - J. COLIJN - Bom - Donderdags;
Baarland - A. van DUINE - C. BRAND - Bom - Donderd. om de 14 dagen;
Barendrecht - M. TAASSELAAR - J. COLIJN - Bom - Vrijdagsmorgen;
Bath - J. DRONKERS - J. COLIJN - Bom - Donderd. om de 14 dagen;
Beijerland, Nieuw - ?..man - J. COLIJN - Bom - Donderdags;
Beijerland, Oud - D. BLOM - J. COLIJN - Bom - Donderdags;
Beijerland, Zuid [zie Den Hitzert]
Bleskengraaf - W. BREEDVELD - geene - Turfsteiger - Vrijdag 12 uur;
Bleskengraaf - J. van HOUWELINEGN - geene - Turfsteiger - Vrijdag 12 uur;
Bolnes - M. BODE - geene - Damiatenbrug - Vrijdag 12 uur;
Bommel - H. WACHTER - J. COLIJN - Bom - Woensdag om de 3 weken;
Borsele - J. KIEBOOM - J. COLIJN - Bom - Woensdag voorm.;
Borsele - K. SCHIPPERS - J. COLIJN - Bom - Woensdag voorm.;
Bosch, Ouden - J. GEERTS - L.v.d. LINDEN - Bom - Dingsdag middag;
Bosch, Ouden - G. HORIANS - L.v.d. LINDEN - Bom - Dingsdag middag;
Bosch, Ouden - C.A. KUIPERS - L.v.d. LINDEN - Bom - Dingsdag middag;
Breda - M. DE WIT - L.v.d. LINDEN - Bom en N.haven - Zaterdags;
Breda - SPRING IN 'T VELD - L.v.d. LINDEN - Bom en N.haven - Zaterdags;
Breskens - A. van HOUTEN - L.v.d. LINDEN - Bom - Donderdags;
Breskens - A. JACOBS - L.v.d. LINDEN - Bom - Donderdags;
Breskens - J. JACOBS - L.v.d. LINDEN - Bom - Donderdags;
Breskens - J. WATE - J. COLIJN - Bom - Donderdags;
Breskens - E. KLAASSEN - J. COLIJN - Bom - Donderdags;
Brielle - M.ten HAM - L.v.d. LINDEN - Bom - Vrijdag om de 3 weken;
Brouwershaven - C. BEVEREN - J. COLIJN - Bom - Woensdag voorm.;
Brouwershaven - W. van der SLUIS - L. v.d. LINDEN - Woensdag voorm.;
Bruinisse - L. van den BERGE - J. COLIJN - Bom - Dingsdag avond;
Bruinisse - J. SCHELPEROORD - J. COLIJN - Bom - Dingsdag avond;
Buitensluis - A. BOUMAN - J. COLIJN - Bom - Vrijdag 12 uur;
Buitensluis - P. BOUMAN - J. COLIJN - Bom - Vrijdag 12 uur;
Buitensluis - J. de GRAAF - J. COLIJN - Bom - Vrijdag 12 uur;
Burghsluis - M. van der EST - J. COLIJN - Bom - Woensdag voorm;
Capelle - J. VISSER - :L. v.d. LINDEN - Bom - Dingsdag avond;
Capelle - C. BOESER - :L. v.d. LINDEN - Bom - Dingsdag avond;
Colijnsplaat - H. MERISON - J. COLIJN - Bom - Donderdags;
Colijnsplaat - P. KOOLE - J. COLIJN - Bom - Donderdags;
Colijnsplaat - J. de MUL - J. COLIJN - Bom - Donderdags;
Colijnsplaat - P. van der VILLE - J. COLIJN - Bom - Donderdags;
Culemborg [zie Kuilenb.]
Deventer - Wed. C. ENGELSMAN - BAX - Engelburgerbrug - Zaterdags;
Deventer - H. ENGELSMAN - BAX - Engelburgerbrug - Zaterdags;
Develsluis - VERMAAS - J. COLIJN - Bom - Vrijdag morgen;
Develsluis - WILLEMSTEYN - J. COLIJN - Bom - Vrijdag morgen;
Dirksland - H. OKKER - J. COLIJN - Bom - Donderdags;
Dreischor - H. BARENDRECHT - J. COLIJN - Bom - Dingsdag;
Druten - L. KOSTER - geene - onbepaald - onbepaald;
Dussen - J. SCHOENMAKER - L.v.d. Linden - onbepaald - Donderdags;
Eendracht - K. VERMAAT - J. COLIJN - onbepaald - Donderdags om de 14 dagen;
Ellewoutsdijk - W. GEENSE - J. COLIJN - onbepaald - Donderdags om de 14
dagen;
Fijnaart - C. van der MADE - J. Colijn - onbepaald - Dingsdag;
Geertruidenberg - C.A. ZANDBERG - L. v.d. Linden - onbepaald - Woensdag
voorm;
Giessendam - Wed. BREUR - geene - Nieuwbrugsteiger - Vrijdags;
Goedereede - van GELDEREN - J. Colijn - Bom - Woensdag om de 14 dagen;
Goes - D. de BOER - J. Colijn - Bom - Vrijdags;
Goes - A. van BEVEREN - J. Colijn - Bom - Vrijdags;
Goes - J.C. OSSEWAARDE - J. Colijn - Bom - Vrijdags;
Goes - A. van der KLOOSTER - J. Colijn - Bom - Vrijdags;
Gorinchem - J. HAVERMANS - J. Colijn - Bom - Vrijdags;
Gouda - L. van den BERG - geene - Taankade - Vrijdag morgen;
Haaften - J. HERMANS - geene - onbepaald - onbepaald;
Hardinxveld - P. PERDIJK - geene - Nieuwbrugsteiger - Vrijdag 12 uur;
Haringvliet [zie Stad-]
H..? - Nieuwenhuizen - J. Colijn - Bom - Donderdag voorm;
H...?
H...? - ? - J. Colijn - ? - Woensdag;
Heusden - W. NEEF - P. Arenout - Damiatenbrug - Donderdag;
Heinenoord - D. BLOM - geene - Bom - Vrijdags;
Hitzert, den - K. LANSEN - J. Colijn - Bom - Donderdags;
Hitzert, den - J. BAAN - J. Colijn - Bom - Donderdags;
Hoedekenskerke - M. van den BERG - J. Colijn - Bom - Donderdags;
Hoedekenskerke - P. de JONG - J. Colijn - Bom - Donderdags;
Hoofdplaat - W.J. de JONG - J. Colijn - Bom - Donderdags;
Hoofdplaat - A. den BOER - J. Colijn - Bom - Donderdags;
Hoofdplaat - C.J. van WIJNEN - J. Colijn - Bom - Donderdags;
IJerseke - M. STEKETEE - J. Colijn - Bom - Woensdags;
IJerseke - J. IJSSELDIJK - J. Colijn - Bom - Woensdags;
Jacobapolder - C. van den BERG - J. Colijn - Bom - Donderdags;
Jacobapolder - J. BLOK - J. Colijn - Bom - Donderdags;
Kemperland - M. van den BERG - J. Colijn - Bom - Donderdags;
Kemperland - A. SCHIPPERS - J. Colijn - Bom - Donderdags;
Kemperland - C. van de VILLE - J. Colijn - Bom - Donderdags;
Kemperland - P. van de VILLE - J. Colijn - Bom - Donderdags;
Kats - P. van der VOORDE - J. Colijn - Bom - Dingsdag avond;
Klingen - N. KLAASSEN - J. Colijn - Bom - Woensdag om de 14 dagen;
Klundert - J. WAARDENBURG - J. Colijn - Bom - Vrijdags;
Korendijk - J. BOUMAN - J. Colijn - Bom - Donderdags;
Kortgene - K. SCHIPPERS - J. Colijn - Bom - Woensdags;
Kortgene - C. SCHIPPERS - J. Colijn - Bom - Woensdags;
Kortgene - J. TIMMERMAN - J. Colijn - Bom - Woensdags;
Kraaije, Zuid - A. BOELIER - J. Colijn - Bom - Woensdags;
Kraaije, Zuid - N.KIEBOOM - J. Colijn - Bom - Woensdags;
Kraaije, Nieuw - J. OSSEWAARDE - J. Colijn - Bom - Donderd. om de 14 dagen;
Krabbedijk - J. van der EST - J. Colijn - Bom - Woensdag om de 14 dagen;
Kreuningen - Gebr. GRIEP - J. Colijn - Bom - Woensdags;
Kruispolder - A. BROEKHART - J. Colijn - Bom - Woensdag om de 14 dagen;
Kuilenburg - A. van ASCH - J. Colijn - Bom - Maandag om de 14 dagen;
Land van Hulst - BAKKER - J. Colijn - Bom - Woensdag om de 14 dagen;
Leur - P. JERSEN - J. Colijn - Bom - Dingsdag avond;
Leur - J. OTTO - J. Colijn - Bom - Dingsdag avond;
Lindt, Groote - P. van BREUGEL - geene - onbepaald - onbepaald;
Lindt, Groote - A. BUITENDIJK - L. van EFFEREN - Kalkhaven bij de
Kalkstraat - Vrijdags;
Lithoijen - de GROOT - J. Colijn - Bom en Ried.haven - Donderdag om de 14
dagen;
Lithoijen - BALLEGOOIJEN - J. Colijn - Bom en Ried.haven - Donderdag om de
14 dagen;
Maartensdijk, St - A. VERMEULEN - J. Colijn - Bom - Donderdags;
Maartensdijk, St - :L. STEKETEE - J. Colijn - Bom - Donderdags;
Maasdam - D.VISSER - J. Colijn - Bom - Vrijdags;
Maden en Drimmelen - J. van der VOORT - J. Colijn - Bom - Woensdags;
Mauritzfort - C. LEUNIS - J. Colijn - Bom - Donderdags;
Middelburg - W. VERMEULEN - J. Colijn - Bom - Zaterdags;
Middelburg - J. VERMEULEN - J. Colijn - Bom - Zaterdags;
Middelharnis - N. ESSENBAGER - J. Colijn - Bom - Donderdags;
Moerdijk - P. ten HAAF - J. Colijn - Bom - Vrijdags;
Molenaarsgraaf - VERSCHOOR - geene - Turfsteiger - Vrijdags;
Ooltgensplaat - H. van GENT - J. Colijn - Bom - Dingsdags;
Ooltgensplaat - H.B. WALING - J. Colijn - Bom - Dingsdags;
Oostendam - W. BARENDRECHT - geene - Nieuwehaven - Vrijdags;
Oostendam - .. PERELE - Erve Drogendijk - Taankade - Dagelijks;
Oostendam - .. van LEER - Erve Drogendijk - Taankade - Dagelijks;
Oosterhout - C. JASPERS - L. v.d. Linden - Bom - Vrijdag avond;
Oosterhout - H. van HASSELT - L. v.d. Linden - Bom - Vrijdag avond;
Ouddorp - A. van der LINDEN - J. Colijn - Bom - Dingsdag;
Philipsland - H. ROGGEBAND - J. Colijn - Bom - Woensdag voorm;
P..? - ? - J. Colijn - Bom - Donderdags;
P..?- .. van ?? - J. Colijn - Bom - Donderdags;
P..? - A. de VISSER - J. Colijn - Bom - Donderdags;
Puttershoek - D. VERLOOP - geene - Bom Goud.Leeuw - Dagelijks;
Puttershoek - J.DORSMAN - geene - Bom Goud.Leeuw - Dagelijks;
Raamsdonk - VUGHT - L. v.d. Linden - Bom - Woensdag morgen;
Ridderkerk - M. ROOS - geene - Damiatenbrug - Vrijdags;
Rhoon - J. van der ENT - J. Colijn - Bom - onbepaald;
Roosendaal - A. de GRAAFF - L.v.d. Linden - Bom - Donderdags;
Roosendaal - A. van ROOIJ - L.v.d. Linden - Bom - Donderdags;
Roosendaal - J.van ROOIJ - L.v.d. Linden - Bom - Donderdags;
Rijsoord - W. van STRAATEN - geene - Knolhaven - Vrijdags 12 uur;
Schoonhoven - MAASLAND - geene - Taankade - Vrijdags;
Scherpenisse - A. HARTOG Czn - J. Colijn - Bom - Woensdags;
Scherpenisse - A. HARTOG - J. Colijn - Bom - Woensdags;
Sirjansland - S.J. RIJKE - J. Colijn - Bom - Woensdag voorm;
Sliedrecht - WISSELING - Erve Drogendijk - Taankade - Dagelijks;
Sliedrecht - T. KRIEK - geene - Nieuwbrugsteiger - Vrijdags 12 uur;
Sliedrecht - J. KRIEK - geene - Nieuwbrugsteiger - Vrijdags 12 uur;
Sliedrecht - T. HOFMAN - Erve Drogendijk - Taankade - Dagelijks;
Sluis - Wed. VISCHPOEL - J. Colijn - Bom - Donderdag om de 3 weken;
Sluis - G. van MEELEN - J. Colijn - Bom - Donderdag om de 3 weken;
Sommelsdijk - A. HOEK - J. Colijn - Bom - Vrijdags;
Stad (Haringvliet) - P. BREEDSNEE - J. Colijn - Bom - Donderdag om de 3
weken;
Stampersgat - W. HARIANS - J. Colijn - Bom - Dingsdag avond;
Stampersgat - WC. van OSTA - J. Colijn - Bom - Dingsdag avond;
Standdaarbuiten - C. VISSER - J. Colijn - - Bom - Woensdag voorm;
Stavenisse - P. BOOGAERT - J. Colijn - - Bom - Woensdag voorm;
Stavenisse - P.van OOST - J. Colijn - - Bom - Woensdag voorm;
Stavenisse - P.C. VERSTRAATEN - J. Colijn - - Bom - Woensdag voorm;
Steenbergen - J. VISSER - J. Colijn - Bom - Dingsdags;
Steenbergen - G. SNELLEMAN - J. Colijn - Bom - Dingsdags;
Stoppeldijk - G. BAKKER - J. Colijn - Bom - Woensdag om de 14 dagen;
Strijen - J. de GRAAF - J. Colijn - Bom - Vrijdag voorm.;
Strijen - M.J. de ROON - J. Colijn - Bom - Vrijdag voorm.;
Strijen - A.VISSER - J. Colijn - Bom - Vrijdag voorm.;
Strijenham - M. de GRAAF - J. Colijn - Bom - Dingsdag avond;
Terneuzen (Neuzen) - J. LEUNIS - J. Colijn - Bom - Donderdags;
Terneuzen (Neuzen) - J.C. HARTEN - C. BRAND - Bom - Donderdags;
Terneuzen (Neuzen) - W. WIELAND - J. Colijn - Bom - Donderdags;
Terneuzen (Neuzen) - M.J. Adriaanssen - J. Colijn - Bom - Donderdags;
Tholen - W. VERMEULEN - J. Colijn - Bom - Woensdags;
Tholen - H. KORNELISSEN - J. Colijn - Bom - Woensdags;
Tiengemeten - A. LUCAS - J. Colijn - Bom - Donderdags;
Tiengemeten - P. BOOT - J. Colijn - Bom - Donderdags;
Tonge, Nieuwe - L. van der DOEL - J. Colijn - Bom - Dingsdag avond;
Tonge, Nieuwe - J. VOLAART - J. Colijn - Bom - Dingsdag avond;
Tonge, Nieuwe - A. van der KLOOSTER - J. Colijn - Bom - Dingsdag avond;
Tonge, Oude - H. van DONGEN - L. v.d. Linden - Bom - Woensdag voorm;
Tonge, Oude - D.OOMS - J. Colijn - Bom - Woensdag voorm;
Utrecht - C. WOUDENBERG - J.J.B.J. BOUVY - Kuipershaven - Vrijdag om de 14
dagen;
Vianen - J. HOOGENBOEZEM - J. Colijn - Bom - Woensdag voorm.;
Vianen - D. van den BERG - J. Colijn - Bom - Woensdag voorm.;
Vlissingen - P. VERMEULEN - C. BRAND - Bom - Woensdag voorm.;
Vlissingen - J. OUWERKERK - C. BRAND - Bom - Woensdag voorm.;
Vossemeer, Nieuw - J.A. SMITS - J. Colijn - Bom - Woensdag voorm.;
Vossemeer, Oud - J. WADDE - J. Colijn - Bom - Woensdag voorm.;
Vossemeer, Oud - J. KOOIJMAN - J. Colijn - Bom - Woensdag voorm.;
Vossemeer, Oud - M. van de VILLE - J. Colijn - Bom - Woensdag voorm.;
Vuilendam - S. SUIKER - geene - Nieuwbrugsteiger - Vrijdag 12 uur;
Waarde - J. GEENSE - J. Colijn - Bom - Donderd. om de 14 dagen;
Waspik - G. DUSSELDORP - L. v.d. Linden - Bom - Woensdag voorm.;
Waspik - A. KIRCHE(?) - L. v.d. Linden - Bom - Woensdag voorm.;
W..?
W..? - J. HERMANS - ? - ? - ? voorm;
Wemeldinge - C. VERBRUGGE - ? - ? - Donderd. om de 14 dagen;
Werkendam - J. HOEGEE - geene - Bom en Ried.haven - Wekelijks;
Werkendam - DE VRIES - geene - Bom en Ried.haven - Wekelijks;
Werkendam - J. ZWETS - geene - Bom en Ried.haven - Wekelijks;
Westmaas - P. BOUMAN - J. Colijn - Bom - Woensdags;
Westmaas - A. BOUMAN - J. Colijn - Bom - Woensdags;
Willemstad - W. SONNEVELD - J. Colijn - Bom - Donderdags;
Wissekerke - H. SCHIPPERS - - J. Colijn - Bom - Donderdag om de 14 dagen;
Weerden - J. HAMERSLAG - geene - Bom - onbepaald;
Wolphaartsdijk - P. GEENSE - J. Colijn - Bom - Donderdag om de 14 dagen;
Wolphaartsdijk - J. van der VOORDE - J. Colijn - Bom - Donderdag om de 14
dagen;
IJsselmonde - A. TAASSELAAR - geene - onbepaald- onbepaald;
Zaamslag - C. LEUNIS - J. Colijn - Engelb.brug - Donderdag om de 14 dagen;
Zevenbergen - J. VOGEL - J. Colijn - Bom - Donderdags;
Zierikzee - J. van DIJK - J. Colijn - Bom - Donderdags;
Zierikzee - J. PAPE - J. Colijn - Bom - Donderdags;
Zierikzee - KEIJSER - J. Colijn - Bom - Donderdags;
Zonnemaire - J. de WEDUWE - J. Colijn - Bom - Dingsdags;
Zwaluwe, Lage - B. ter HAAF - J. Colijn - Bom - Woensdags;
Zwaluwe, Lage - W. ter HAAF - J. Colijn - Bom - Woensdags;
Zwaluwe, Lage - A.P. VISSER - J. Colijn - Bom - Woensdags;
Zwaluwe, Lage - A. VOS - J. Colijn - Bom - Woensdags;
Zwaluwe, Hooge - L. VISSER - J. Colijn - Bom - Woensdags;

==> Voor alle Zeeuwsche en Noord-Brabantsche Schippers zijn de Bestellers L.
van der Linden, J. Colijn en C. Brand aangewezen.

NB.
- A. Vos, beurtschipper, Wijk A Hoogenieuwstraat No. 501 [zie: Lage Zwaluwe,
Amsterdam);

* * *
Erica


SURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868


© R.Kuijsten 1999-2010

INDEX - HOME


Statistieken