INDEX-HOME       TOEVALSTREFFERS Genealogie - DEEL 29   © R.Kuijsten 1999-2010


Toevalstreffers Genealogie. Opmerkelijke vondsten bij onverwachte bronnen, Bijvangsten etc. Vermeldingen in archieven, almanakken, tijdschriften of adresboeken


Doorzoek het Toevalstreffers Archief       Input: Naam of Plaats    INDEX - HOME


Gebruik voor verder zoeken de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: ! schepen (Oostzee gebied) in Finse kranten
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 25 Feb 2007 15:05:18 +0100
--------
********************************************

...The Dutch bark JACOB also suffered severely and put back for repairs, Tne
American steamer Fang Shney has been to- tally wrecked In the harbor of Hong
Kong. ...
[BRON: New York Herald (Newspaper) - September 20, 1869, New York, New York]

- .... THE JONGE JACOB, Dediken, from Zinte, bound to Hamburg, with currants
and Louisa, from Hambiii g jo Bourdeaux, with wheat and hemp, arc put into
Cowes in ..
[BRON: The Times (Newspaper) - December 22, 1791, London, Middlesex]

- ... on the 29th ult., wilh all on board- THE JONGE JACOB, from Koningsberg
for ...
[BRON: The Times - NewspaperArchive - Dec 29, 1821]

********************************************

http://digi.lib.helsinki.fi/index.html

SKEPPSLISTA
WIBORG inklarerade, 23 Juni H. a Alblasserdam, TAAT, Dortrecht;
[Åbo Tidning 29.06.1885, nro. 172 sivu 3 ]

SKEPPSLISTA
utklarerade
hollandska barksk MERCURIUS, kapt. M. RISTMA, till Dordrecht, travaror;
[19.07.1887 Wiborgsbladet no 110 ]

SKEPPSLISTA
inklarerade, Hollandska angf. 'ABBASSERDAM', W. TAAT, Dortrecht,
vattenblallast till Rosemas & Seasmann
[27.06.1885 Östra Finland no 145 ]

DORTRECHT, juni 3 'Mathilda', SCHULTE, fr. Fredrikshamn.
[14.06.1873 Åbo Underrättelser no 89 ]

HANDEL OCH SJOFART.
SKEPPSLISTA.
Pascagoula d. 17 april, 'Argo', ROOS, t. Dordtrecht.
[11.05.1889 Finland no 109 ]

SJOBERATTELSE.
Helvoet den 14 jan. Vraket afstrandade hollandska fartygat 'Phonix' VAN DER
HOEF, fran Lovia till Dortrecht, har helt och hallet krossats och detsammas
tast drifver om kring i Seegat. Atskilliaga bjelkar drifva till stranden.
[24.01.1878 Morgonbladet no 20 ]

HELSINGFORS SKEPPSLISTA. SJOBERATTELSE.
Kopenhaura
den 28, 'Mathilda' DE JONGE, fran Ulcaborg till Dortrecht;
den 25, 'Industri', OVERLAND, fran Stavanger till Wiborg;
[10.08.1877 Morgonbladet no 184 ]

SKEPPSLISTA.
Sundst passerat, juli 20, 'Mathilda',v.d. HEUVEL, fran Wiborg till
Dortrecht;
'Victoria', DE GROOT, fr. Borga t. Harlingen;
[30.07.1872 Morgonbladet no 174 ]

- ... VRIESENDORP sr. Dortrecht, possessionat Roo sr ...
[18.07.1888 Folkwännen no 165 ]

- Jan Jacob, Burghardt, Dortrecht, en wiborg, faarJast....
[Åbo Underrättelser 27.07.1867, nro. 88 sivu 4]

- Riga, maj 1, Kapten DE JONGE, forande hollandske skeppet 'Frouwina
Elisabeth', i dag bit inkommet, berattar, att ....storm i Kattegat ....
[12.05.1866 Åbo Underrättelser no 54]

- Tonningen, nov. 24 'Sjoukiena', DE JONGE, fr. Borga t. Amsterdam med tra.
[05.12.1868 Åbo Underrättelser no 145]

- SKEPPSLISTA.
Amsterdam, nov 15 'Jonge Rieks' KLEIN, fr. Wiborg.
Texel nov 15 'Oani' DAHLBERG, fr. Wiborg;
Vlissingen nov 13, 'Saltvik', Bamberg, t. Kopenhamn;
Vlie, nov 16, 'Cornelia', TEENSMA, fr. Fredrikshamn.
[28.11.1868 Åbo Underrättelser no 142]

- Bergen, sept 11, 'Sjoukiena', DE JONGE, klar. t. Finland;
Amsterdam, sept 19, 'Minerva', OHRE, fr. Wiborg;
[01.10.1868 Åbo Underrättelser no 117]

- SJOFART och HANDEL. SKEPPSLISTA.
Hamburg. maj 17 'JONGE GERRIT', HAZEWINKEL, t. Wiborg.
[27.05.1862 Åbo Underrättelser no 62]

- Grimsby 1 aug Briggen 'Harlequin' kapten GATEGENS fr. Hull, fran Liverpool
till Wiborg med salt, har den 26 juni i Nordsjon, pa 56 n.br. 4 26 o.l.,
blifvit lack och sjunkit. Manskaoet raddadt och i dag med holl. fiskarefart
'JONGE NAETJE' hit anlandt.
[18.08.1864 Åbo Underrättelser no 97]

- Liverpool, Aug 5 'Arendina Jacoba', DE JONGE, fr Elborg
[23.08.1853 Åbo Underrättelser no 65]

- London 11 sept .... Hollandska skeppet 'DE JONGE ALBERT', hwillet
uppbringatsför bloladbrott, men lya undkomma till nederländsk hamn,
hwarifrån det ater utleererats...
[06.10.1854 Åbo Tidningar no 78]

- 'Arentina Jan', de Jonge, wiborg
[26.07.1853 Åbo Tidningar no 57]

- OFFICIELLA OCH LEGALA KUNGOREISER.
Testamente klandras: eft. afl. handelsmansdottren 'Fredrika Adriana', DE
JONGE inom n.o. a
[05.03.1860 Wiborg no 27 ]

- Gestemunde okt 1, 'Barend', HAMSTRA, t. Abo.
[13.10.1864 Åbo Underrättelser no 121 ]

- Cephalonien, 'Ida', - t. Rotterdam;
[11.11.1862 Åbo Underrättelser no 130]

- Holländska skeppet Elisabeth Jacoba,kapten .eeman
[Helsingfors Annonsblad 16.06.1854, nro. 46 sivu 2]

- Holländska skeppet "Neerlands Nyverheids"
[Åbo Underrättelser 21.11.1848, nro. 92 sivu 3 ]

- .. holländska skeppet "Fiuuechiua" [?Fiechiena], kapten ot....
[12.01.1869 Hufvudstadsbladet no 8 ]

- Utklarerade: .. Holländska skeppet "Neerlands Nyverheid" om 250 laster,
fördtKapt L. Deijer, med destination lfrån Amsterdam till st....
[Åbo Underrättelser 24.10.1848, nro. 84 sivu 1 ]

- ETT SLEPPSBROTT (Efter s:t P.Z.)
Hollandska barksskeppet 'J.C.C. VAN SPEYK', kapten J. NOLTEE, led sistlidne
host skeppsbrott vid norra kusten af Ryssland. Handelsen beskrifves af
fortse styrmannen pa fartygat salunda: Den 13 Oktober lemnade ..etc.
[11.01.1854 Borgå Tidning no 3 ]

- Adgangne fartyg:
Juni 16 den 17, Hollandska koffen 'Aurora', P.G. LESSTUIVER, Lybeck,
plankor, brader och vet;
[27.06.1856 Wiborg no 48 ]

- Kristinestadt, skeppet 'Caroline', F. NYEGAARD, fr. London, med ballast.
[10.09.1857 Finlands Allmänna Tidning no 208 ]

- Holländska briggen 'Aurora', H.Rademaker, Bahia
[26.09.1862 Helsingfors Tidningar no 223]

- .. genom hollandska barkskeppet 'Jacoba Helena' som anlandt till Texel.
[25.10.1860 Åbo Underrättelser no 127 ]

- Vlie, den 28 Juni, '2 gebroeders', HOUVINK, fr(an) Kotka
'Albertina Amelia', MEINSMA, fran d:o.
Harlingen, d. 28 JUni, 2 Gebroeders, HOUVINK, fr(an) Kotka
'Albertina Amelia', MEINSMA, fran d:o.
[11.07.1889 Finland no 158]

- WASA Utklarerade: 17. 'Familietrouw', BAKKER, Holland, rag;
HARLINGEN juli 15, 'Argo', Alta, fr. Helsingfors;
17. 'Maria', MEINSMA, dr. d:o;
TEXEL, juli 15. 'Herman de Ruiter', DRAYER, fr. Helsingfors;
'Eensgezindheid', SEINSTRA, fr. Borga;
VLIE, juli 17 'Maria', MEINSMA, fr. Helsingfors;
HELVOET, juli 15. 16 'Catharina Wilhelmina', ZEVEN, fr. Helsingfors;
'Elisabeth', SEEMAN, fr. Helsingfors;
[27.07.1871 Åbo Underrättelser no 114 ]

- REVAL. okt 16. Besattningen pa det i aarbeten af Degerort stradade skeppet
'MARIA', MEINSMA, fran HARLINGEN till Lovisa, har anlandt hit och ...etc.
[11.11.1871 Åbo Underrättelser no 175 ]

- Popenburg, 24 juli. 'Freude', DE JONGE, fr. Kotka.
Dundee, d. 27 juli. 'Albertina Amelia', MEINSMA, t. Svesborg.
[08.08.1889 Finland no 182]

- NYTT GRUND I FARLEDEN mellan Kotka och Lovia. Da hollandska angaren
ALLBLASERDAM, fordt af kaptenen W. TAAT, senaste manda pa vag fran Kotka
till Lovia omkr. kl. 2 nalkades Watskar, stotte den pa ett forut okandt
grund. Fartyget, etc...
- Utedborg, utklarerade 22 juni. 'Nooraster', ROEST, ALBLASSERDAM;
[05.07.1885 Åbo Tidning no 178 ]

- Under veckan in - och utklarerade fartyg:
Koffen, 'Jacobina', BONTEKOE, t. Holland, rag;
Koffen, 'Vrow Jeantina', MULDER, t. Holland, rag;
[14.06.1856 Vasabladet no 7 ]

- Sjofert och handel.
ABO: skeppet 'Meiskina', B.J. BARKEMA, fr. Holland med. tabak;
[08.06.1857 Finlands Allmänna Tidning no 129 ]

- Sjofert och handel.
Inkome fartyg fran den 16 till den 23 maj.
(INKOMENDE VAARTUIGEN van 16-23 mei)
FREDRIKSHAMN:
Briggen 'Venskabot', skepp. T. Lorensen, fr. Holland med ballast;
Briggen 'Expedit', skepp. Ch. Christensen, fr. Dammen med ballast;
Barksskeppet 'Eijer', skepp. A.H. HOLST, fr. Holland, med ballast;
KRISTINESTAD:
'Margaretha', skepp. C.F. LOHMANN, fr. Kiel, med korn;
'Catharina Augusta', skepp. N.P. Spieler, fr. Kiel, med korn;
[29.05.1857 Finlands Allmänna Tidning no 122 ]

- Afgangne fartyg:
den 13, koffen 'Jacobina', BONTEKOE, Holland, d:o (dito);
den 14, koffen 'Vrouw Jantina', MULLDER, Holland, d:o.
[27.06.1856 Wiborg no 48 ]

- skonerten "Ervartung", Stapelmann, Holland, d:o.(London).
[Finlands Allmänna Tidning 17.09.1860, nro. 218 sivu 3 ]

- Bolderaa, juli 20. 'Willem', JANSONIUS, t. Holland;
[04.08.1864 Åbo Underrättelser no 91 ]

- Bolderaa, maj 18. 'Alida', ROSBERG, t. Holland;
[02.06.1864 Åbo Underrättelser no 64 ]

- KRISTINESTAD:
skeppet 'Caroline', F. NYEGAARD, fr. Londen, med ballast;
[10.09.1857 Finlands Allmänna Tidning no 208 ]

- KRISTINESTAD:
skeppet 'Maria Elisabeth', C. GOUDSWAARD, fr. Vlaardingen, med ballast;
angfartyget 'Noord Holland', J. BLAD, fr. Stockholm, med jerngous;
BJORNEBORG:
skonerten 'Ellida', J. LUTTEMAN, fr. Wisby, med kalk;
[07.08.1857 Finlands Allmänna Tidning no 179]

- Sjofart. Fran utrikes ort hafva ankommit:
till Bjorneborg den 31 juli-6 augusti:
slupen Ellida, T. Rasmussen, fran Norge med fisk;
till Christinestad den 31 juli-6 augusti:
hockerten 'Maria & Elisabeth', J. VAN DORP, fran Holland med mineralvatten
o.s.v.;
till Frederikshamn den 31 juli-6 augusti:
koffen 'Wiebe Jacobs', J.W. VISSER, fran Amsterdam med barlast, till J.
Bruun;
[BRON: Finlands Allmänna Tidning no 184 11.08.1864]

- ORESUND
23. 'Cornelia', van HENGELAAR, fr. Frederikshamn t. Holland, d:o.
[BRON: 02.08.1866 Helsingfors Tidningar no 177]

- KRISTINESTAD
28 Maj. Briggen 'Vasco de Gama', W. van GELDEREN fran Vlaardingen i Holland,
med barlast;
[BRON: 05.06.1866 Helsingfors Tidningar no 127 ]

- ORESUND.
Juni 4 'Mina', HOGEWERF, Kristinestad, Holland, tjara;
[BRON: Åbo Underrättelser no 69 15.06.1861]

- SJOVART OCh HANDEL.
Inkomme fatyg fran den 30 maj till den 8 juni:
KRISTINESTAD:
skeppet 'Maria Elisabeth', C. GOUDSWAARD, fr. Stockholm, med jern och smide;
skeppet 'Anna Christina', B.F. SCHETELIG, fr. London, med ballast;
skeppet 'Westphalen, L. Schon, fr. London, med ballast;
skeppet 'Bruno', E.F. EGELIN, fr. Arendel, med ballast;
skeppet 'Augusta', C. WESTERGAARD, fr. Stockhom, med jern och smide;
[12.06.1857 Finlands Allmänna Tidning no 133]

- SJOVART OCH HANDEL.
Inkomme fatyg fran den 16 till den 31 maj:
WIBORD
skeppet 'Elisabeth', H. Luetjens, fr. Lybeck, met styckegods;
[04.06.1857 Finlands Allmänna Tidning no 126 ]

- Barkskeppet 'Aura', hemma i Abo, fran China destinetadt till Hamburg, har
den 19 maj blifvit prejadt pa 47 1 nordl. br 25 18 vestlig langd, genom
Hollandska skeppet 'Elisabeth Jacoba', kapten ZEEMAN, som den Maj fr.
Batavia inkom till Texel;
[16.06.1854 Helsingfors Annonsblad no 46]

#####################
- ORESUND, passerat, juni 15:
'Cornelia', van HENGELAAR, Middelburg, Frederikshamn, barlast;
[26.06.1866 Åbo Underrättelser no 73 ]

- FREDRIKSHAMN 26 juni:
'Cornelia', HENGELAAR, fr. Middelburg, barlast;
[BRON: Helsingfors Tidningar no 151 03.07.1866]

- ORESUND:
'Cornelia', van HENGELAAR, Frederikshamn, Holland, d:o;
'Waterloo', ROODENBERG, Uleaborg, Rotterdam tjara;
'Ceres', Olsen, Jakobstad, Amsterdam, timmer;
[BRON: Åbo Underrättelser no 89 02.08.1866]

NB.
I. Hermanus van HENGELAAR, tr. Anna Maria Wilhelmina Hackstroch.
II. Hermanus van HENGELAAR, geb. Utrecht (41 in 1862), stuurman ter
koopvaardij (1862), koopvaardijkapitein (1863/1864), scheepsgezagvoerder
(1867), overl. Hellevoetsluis 21-11-1867 (akte Middelburg 1867/387), tr.
Middelburg 2-6-1862 Cornelia Pietronella van den Houte Willems, geb.
Middelburg (31 in 1862), dochter van Johannes van den Houte Willems en
Geertruij de Cloedt.
Kinderen:
1. Hermanus van Hengelaar, geb. Middelburg 22-03-1863.
2. Geertruida van HENGELAAR, geb. Middelburg 17-07-1864.
3. Johanna van HENGELAAR, geb. Middelburg 20-11-1867 (wijk H, nummer 44).

#####################

- ORESUND passerade:
'Catharina Elisabeth', PANDER, Frihamn, Middelburg, timmer;
AMSTERDAM - 25, 'Hendrika Marg.', FREYE, fr. Fribamn;
LONDEN - 23, 'Anna Mathilda', Horndahl, t. Boborg;
MAASSLUIS - 36; 'Vertrouwen', KAL, t. Kristinestad;
[11.09.1862 Åbo Underrättelser no 104 ]

HANDEL OCH SJOFART. SKEPPSLISTA.
Brouwershaven den 27 Aug. 'Merwede', TEENSMA, till Dortrecht fran Borga.
[08.09.1884 Morgonbladet no 209 ]

SKEPPSLISTA.
Brouwershaven den 28 juli. 'Concordia', TEENSMA, till Dortrecht, fran
Viborg.
[07.08.1882 Morgonbladet no 180 ]

- Juni 17.
'Adolph Edward', TEENSMA, Middelburg, Fredrikshamn, barlast;
[28.06.1853 Åbo Tidningar no 49 ]

- Juli 26.
'Adolph Edward', TEENSMA, Fredrikshamn, Middelburg, planter;
[09.08.1853 Åbo Tidningar no 61 ]

- SKEPPSLISTA.
Utklarerade: 9 juli.
Hollandska skpt. 'Concordia', J.T. TEENSMA, t. Nieuwediep, tra;
den 28
'Houtvaart', TEENSMA, fr. Wiborg;
[09.07.1885 Finland no 155 ]

NB.
* Jan Teens Teensma, overl. Middelburg 21-12-1858 (8(?) jr.);
* Jeppe Teen Teensma, tr. Catharina Geertruida Teijes (ook genaamd Feijes).
Kinderen:
1. Lotje Teensma, tr. Dordrecht 07-12-1898 Jacobus Andries Houbolt.

#####################

- [ADVERT.] Okande emottagaren af en half legel Arrac, ankommet med
Hollandska barkskeppet ,Heemse", kepten V.V. VISSER, från Herrar O Broms &
Co i Amsterdam, behagade anmala sig hos. BECKER & BLOHM.
[24.05.1883 Wiborgsbladet no 117]

- Konsultsagenter
Delfeyl : J.P. Vos
Harlingen : HARMENS
Helder: J. van Herwerde
Texel och Flieland : Willem Bock
Ter Schelling : Cornelis Zunderdorp
Vliessingen : O.J.V. Borgmans
[11.05.1861 Finlands Allmänna Tidning no 108 ]
[Liite 1: RYSKE KONSULER Å UTLÄNDSKA ORTER]

- WINDAU, 1 jan. Hollandska segelfartyg 'Vorwarts' lastad med bjelk fran
Windau till HARLINGEN, kastades i nejden af Sernaten pa en sandbank.
Fartygets besattning lyckades valbehallna upopna stranden.
[03.01.1883 Wiborgsbladet no 2]

- SKEPPSLISTA.
Utklarerade: 9 juli.
Hollandska skpt. 'Concordia', J.T. TEENSMA, t. Nieuwediep, tra;
NIEUWEDIEP.
d. 27 juni,
'Meteor', Ihme, fr. Finaldn
'Koophandel', EKAMP, fr. LOvisa;
'Minerva', DE JONGE, fr. Korka;
'Josina Louise', STEFFENS, fran d:o (dito);
den 28
'Houtvaart', TEENSMA, fr. Wiborg;
ZAANDAM d 28 juni
'Neptun', OTTERSEN, fr. Fredrikshamn
WESTZAAN d. 27 juni
'Bertha', KLIP, fran Korka;
AMELAND d. 25 juni
'Helena', v.d. MOLEN, t. Nystad;
HARLINGEN d. 27 juni
'Onderneming', KUIPER, fr. Borga;
VLISSINGEN d 28 juni.
'Ida', CILANDER, fr. Helsingfors
[09.07.1885 Finland no 155 ]

- SKEPPSLISTA.
Inklarerade Den 12 Okt:
hollandska skonerten 'Argo', G. MENSONIDES, Harlingen, ballast;
[16.10.1883 Östra Finland no 241]

- SKEPPSNYBETER.
DELFZIJL, 23 dec. Hollandska fartyget 'Argo', MENSONIDES, fran Wibord till
Harlingen, bar lack och med forlust af en del af dackslasten inkommit hit.
[02.01.1884 Åbo Tidning no 1]

- NIEUWEDIEP, 20 Nov.
'Stor' JONKER, fr. Lappvik;
VLIE, 20 Nov.
'Argo', MENSONIDES, fr.[=van] Kotka;
[27.11.1884 Åbo Tidning no 323 ]

- DANZIG, 11 sept.
'Argo', MENSONIDES, t.[=naar] Kotka.
[17.09.1884 Åbo Tidning no 252 ]

- WIBORG, utklarerade, 2 juni.
H. bksk. 'Houtvaart', TEENSMA (Seensma), Purmerende;
HOLTENAU, 3 juni.
'De Houp (?Hoop?)', PRONK, fr. Altona, t. Wasa;
[08.06.1885 Åbo Tidning no 152 ]

- NIEUWEDIEP, den 14 sept.
'Houtvaart', TEENSMA fran Gamilkarleby.
[22.09.1881 Morgonbladet no 218]

- SKEPPLISTA.
TEXEL den 25 aug, 'Houtvaart', TEENSMA, till Kotka;
VLIE den 25 aug.
'Oostzee Packet', SMIT, till Lovisa;
'Catharina Elisabeth', LEVER, fran Kotka.
MAASSLUIS den 25 aug.
'Salus', Minor, fran Wasa;
'Helena', DOUWES, till Wasa;
BORDEAUX den 23 aug.
'Cornelia', NIEUWENHUIS, fran Wiborg;
[02.09.1880 Morgonbladet no 203 ]

- SKEPPLISTA.
AMSTERDAm den 17 juni.
'Salus', MINOR, fran Wasa;
TEXEL den 17 juni.
'Amstelstroom', TEENSMA, fran Pernoviken;
den 18 'Houtvaart', TEENSMA, fran Pernoviken;
YMUIDEN den 17 juni
'Christine', BERENTZEN, fran Bjorneborg;
BROUWESHAVEN den 17 juni
'Adriaans', BURGHOUT, fran Kotka;
[26.06.1880 Morgonbladet no 145 ]

- TEXEL juli 8
'Houtvaart', VISSER, fr. Borga;
[18.07.1878 Åbo Underrättelser no 191 ]

- Den hollandska skonert 'Pauline R. Cornelie' ..etc.
- Inklarerade fartyg:
SKONERTEN "Zeemeeuw", S(?).S. BONTEKOE, London, Leeuwarer, rum och porter;
[20.10.1862 Helsingfors Tidningar no 243 ]

- Skeppet "Zeemeeuw", kapten BONTEKOE, lag d. 23 sept. i Londen under
lastning pa Helsingfors.
- ORESUND, Passerade:
Sept 28 . 'Voruitgang', LYCKENS, Kristinestad, Liverpool, tjara;
[09.10.1862 Åbo Underrättelser no 116]

- Under veckan ankomme och afgangne fartyg aro:
koffen 'Jacobine', BONTEKOE, fr. Stockh. med ballast;
koffen 'Vrow Jeantina', MULLDER, fr. Stockh. med ballast;
[07.06.1856 Vasabladet no 6]

- HELSINGOR .. gar till:
'Die Jahde', HEYDERDAHL, Dortrecht, Wiborg;
[11.09.1839 Åbo Underrättelser no 72]

- SJOFARANDE
HELSINGOR 22. 'Zwaan', VAN DRIESTEN, Dortrecht, Fredriksh.;
[09.05.1832 Åbo Underrättelser no 37]

- BORGA, inklarerade 30 maj.
H. bk. 'Nicolaas Witzen', BAKKER, Amsterdam;
H. bk. 'Lina & Johanna', WIERSMA, Amsterdam;
31. H. bk 'Zeeleeuw', PUISTER, Amsterdam;
H. bk. 'Henriette Susanna', SCHULTE, Dordrecht;
2 juni. T sk.'Hesperus', MEIjER, Geestemunde;
6 juni. h bk. 'Friesland', SMEDEN, Amsterdam;
H. bk. 'Merwede', TEENSMA, Dordrecht;
H. bk. 'Roggeveen', SLUISMAN, Westzaan;
BORGA, utklarrerade 1 juni
bg. 'Onderneming', KUIPER Azo, HARLINGEN;
15 juni H bk 'Lina & Johanna', WIERSMA, Amsterdam;
H. bk. 'Henriette Susanna', SCHULTE, Dordrecht;
16. H. bk 'Zeeleeuw', PUISTER, Amsterdam;
H. bk. 'Adrianus', BURGHOUT, Schiedam;
H. bk. 'Nicolaas Witzen', BAKKER, Amsterdam;
KOTKA, utklarrerade 15 juni
H bk. 'Vredenhowen', STRIJKER, Bordeaux;
NIEUWEDIEP 16 juni.
'Josephine', FENENGA, fr. Kotka;
[??.06.1885 Åbo Tidning no 167 ]

- SKEPPSLISTA.
YMUIDEN d 13 juli.
'Nicolas Witsen', BAKKER, fr. Borga;
HELVOET d. 13 juli.
'Henriette Susanne', SCHULTE, fr. Borga;
'Zeeleeuw', PUISTER, fr. Borga;
[22.07.1885 Finland no 166 ]

- YMUIDEN den 5 sept.
'Zeeleeuw', PUISTER, till Borga;
MAASSLUIS den 5 sept.
'Vaalstroom', RIDDER, till Viborg;
[14.09.1882 Morgonbladet no 213 ]

- VLIE, 27 apr.
'Margrietha', BOERHAVE, till Kotka;
HELVOET, 26 apr.
'Egbert & Nicolaas', FENENGA, t. Wiborg;
YMUIDEN 27 apr.
'Bertha', BROUWER, till Borga;
'Zeeleeuw', PUISTER, t. Borga;
'Adrianus', BURGHOUT, t. Kotka;
'4 Gebroeders', v.d. ZEE, t. Lappviken;
'Anna Margareta', COERKAMP, t. Pernoviken;
[06.05.1884 Åbo Tidning no 122]

- VEILE 14 aug.
'Emerentia', MARTENSEN, t. Finland;
BREMERHAVEN 15 aug.
'Betha', SCHOON, fr. Wiborg;
PAPENBURG 16 aug.
'Jacob Synes', ALBERS, fr. Kotka;
AMSTERDAM 16 aug.
'ANNA & BERTHA', VISSER, fr. Wiborg;
NIEUWEDIEP 16 aug.
'Minerva', DE JONGE, fr.Kotka;
15 aug. 'Vrachtzoeker', BAKKER, fr. Borga;
'Koophandel', EKAMP, fr. Lovisa;
'Dina', COERKAMP, fr. Pernoviken;
ZAANDAM 13 aug.
'Johanna', VISSER, fr. Borga;
WESTZAAN 15 aug.
'Jacob Roggeveen', SLUISMAN, fr. Borga
YMUIDEN 16 aug
'Anna & Bertha', VISSER, fr. Wiborg;
NIEUWE WATERWEG 1 7aug.
15 aug 'Anneken', KRAMER, fr. Wiborg;
ANTWERPEN 16 aug
'De Zwaan', DE VRIES, fr. Raumo;
BARCELONA 13 aug
'Telegraf', BERG, t. Pensacola;
[23.08.1884 Åbo Tidning no 227 ]

- SKEPPLISTA.
YMUIDEN d,. 22 juli
'President van Ryckevorsel', COERKAMP, fr. Borga
'Egbert & Nicolaas', FENENYA, fran Borga;
[31.07.1886 Finland no 174]

- Utklarerade. Den 24 Maj.
Hollandska barkskpt. 'Holland', F. COERKAMP, Amsterdam, Hollandsk bjelk;
Den 25 maj.
Holl. briggen 'Confiance', H. GRASDIJK, Amsterdam, br.o.pl;
[26.05.1882 Östra Finland no 60 ]

- Gustava Albertina Ingerman, född Lindeberg....Zacharias INGERMAN
[13.06.1829 Åbo Tidningar no 45 ]

- VLIE okt 3.
'Baudina Elisabeth', DE JONGE, fr. Borga;
TEXEL okt 5.
'Maria Catharina', HUISMAN, fr. Helsingfors;
[14.10.1872 Åbo Underrättelser no 158 ]

- WIBORG aug 29.
'Henriette Susanna', BAKKER, t. Dordrecht;
VLIE aug 22.
'Trientje Meyer', TONKENS, fr. Raumo;
TEXEL aug 21.
'Elisabeth', VISSER, i. Wiborg;
[02.09.1872 Morgonbladet no 203 ]

- DELFZYL 8 apr.
'Elisabeth', GOSSELAAR, till Lovisa;
AMSTERDAM 8 apr.
'Maria Catharina', SLUISMAN till Helsingfors;
LONDON 10 apr.
'Henriette Susanna', BAKKER, till Wiborg;
[21.05.1872 Morgonbladet no 115 ]

- holländska Koffen Jantina Gezina....
[Borgå Tidning 20.11.1852, nro. 93 sivu 3 ]

- AUCTIONS-ANSLAG.
... holländska Koffen 'Frouke kallad, ford af Skepparen BOOMGAARD .. 16 Nov
1846
[04.12.1846 Finlands Allmänna Tidning no 282]

- Inklarerade fartyg
Den 27 juni Augf. abo fran Stockholm, tyska koffen 'BERTHA', J. de VRIES,
fran Vestervik, barlast sevenska skonerten Sjofroken;
[28.06.1887 Finland no 145 ]

- Inklarerade
Hollandska skeppet 'Gerrit Willem', F.W. VISSER, fran Amsterdam, barlast;
tyska sknerten 'Zuaaw' C.K. KRULL, fr. Antwerpen, jernvaror;
[16.06.1887 Finland no 136 ]

- Inklarerade fartyg:
Juli 4:
svenska skouert 'Maria', N. BRANDT, fran Newcastle, stenkol;
Hollandska skeppet 'ADELAAR', P. LESTUIVER, fran Newcastle, stenkol
Utklarerade fartyg: Juli 4
tyska koffen 'BERTHA', J. de VRIES, till Emden, tralast;
[06.07.1887 Finland no 152 ]

- HARLINGEN d. aug.
'Adelaar', de BOER, fr. Kotka;
[19.08.1890 Finland no 1890]

- KRONSTADT. aug 9.
juni 'Mathilda', DE JONGE, t. K:stad;
[23.08.1872 Morgonbladet no 195]

- Utklarerade. den 1 juni.
tyska skonerten 'Elisabeth Wieman', H.de JONGE, Emden, brader, al Rosenius &
Sesemann;
[03.06.1885 Östra Finland no 125]

- ABO. Da hos Hans Kejserliga Mahestat i underdanighet blifvit anmaldt,
hurcledes Skepparen G.J. SCHURING, forande Hollandska skeppet 'ANTINA' med
afventyrande af eget lif, raddat Skepparen och fyra matroser a fartyget
Enigheten ifran Abo, hvilket under resa frau Wismar till Finland lidit
skeppsbrott, har Hans Majestat i nader tilldelat SCHURING en med lempelig
paskrift forsedd medalj af guld.
[19.05.1841 Åbo Tidningar no 39 ]

- NIEUWEDIEP d. 14 okt.
'Maria', Ketelaar, fr. H:fors;
VLIE d. 15 okt.
'2 Gebroeders', HOUWINK, fr. kotka;
[28.10.1889 Finland no 251 ]

- YMUIDEN 12 aug.
'4 Gebroeders', v.d. ZEE, t. Borga;
GAMLAKARTEBY utklarerade
10. Bksk. 'Koophandel', Purmerende
Bk S:t 'Christophorus', Purmerende
[19.08.1885 Åbo Tidning no 223]

- Inklarerade 26 sept.
Hollandska barkskeppet 'Vier Gebroeders', O. VAN DER ZEE, Amsterdam,
ballast;
utklarerade 26 sept
Hollandska barkskeppet 'Lina & Johanna', H.O. VAN WIJK, Amsterdam, brader &
plankor;
[28.09.1883 Wiborgsbladet no 226 ]

- AMELAND d. 8 aug
'Twee Gebroeders', v.d. LINDEN, fr. H:fors;
[22.08.1890 Finland no 192]

- DELFZIJL den 4 sept.
'3 Gebroeders', LODEWYKS, till Kotka;
[16.09.1879 Morgonbladet no 214 ]

- Inklarerade Maj 27
hollandska briggen 'Marcurius', H. HELMERS, ifran Harlingen med ballast;
utklarerade 27 maj
norska skeppet 'Firdar', G. HOLST, till Holland med bjelk o. kult;
28 hollandska skeppet 'Gebroeders Janzen', M.T. SANNE, till Holland med
bjelk o kult;
[03.06.1872 Morgonbladet no 126 ]

- NIEUWEDIEP den 6 sept
'Mercurius', COOLE, fran Borga;
NIEUWEDIEP den 9 sept
'Brouwershaven', TEENSMA, fran Borga;
YMUIDEN den 8 sept
'Alblasserdam' till Wiborg;
'4 Gebroeders', v.d. Zee, till Wiborg;
DORDRECHT den 7 Sept
'Roska', FLINKENBERG, fran Pensacola;
[17.09.1883 Morgonbladet no 216 ]

- Sjogart och handel.
Inkomme fartyg fran den 22 juni till den 3 juli.
HELSINGFORS "Jantje Tuinema", S. SIKKENS, Newcastle, stenkol;
[06.07.1861 Finlands Allmänna Tidning no 154]

- utklarerade fartyg:
juli 9 koffen "Jantje Tuinema", S. SIKKENS, Nordsjön, hafra;
[13.07.1861 Helsingfors Tidningar no 81 ]

- Sundet passerat den 22 nov.
'Dirk Hendrik', POTJEWYD, fran Borga till Harlingen med timmer;
[02.12.1878 Morgonbladet no 281 ]

- VLIE den 24 Aug.
'Dirk Hendrik', POTJEWYD, till Borga;
[03.09.1878 Morgonbladet no 204 ]

- ORESUND passerade
10 Nov. 'Dun', Uleaborg, Dortrecht, tjara;
HELVOET Nov 8
'Vertrouwen', KAL, fr. Kristinestad
'Mina', HOOGERWERF, fr. Kristinestad
GRAVESEN Nov 9 'Adelaar', POTJEWYD, fr. Kristinestad
[02.12.1862 Åbo Underrättelser no 139 ]

- AMSTERDAM 4 April
'Minerva'(a0, t. Kotka
5 apr. 'Onderneming', de WEERD, t. Borga;
NIEUWEDIEP, 7 April
'St. Christophorus', DUINKER, t. Kotka;
YMUIDEN 5 April.
'Amstelstroom', TEENSMA, t. Pernoviken
'Onderneming', de WEERD, t. Borga;
7 'Minerva', OOSTERVINK, t. Kotka;
LONDON 3 april
'Alliance', BERENTZEN, klar. t. Kotka;
GRANGENOUTh 3 april.
'Frisia', BOSWYK, t. Helsingfors;
[17.04.1884 Folkwännen no 89]

- ORESUND passerat:
'Jan & Jacob', BURGHARDT, Wiborg, Amsterdam, timmer;
VLIE aug 21
'Onderneming', FEENSTRA, fr. G:Karleby;
[29.08.1867 Åbo Underrättelser no 102 ]

- KRONSTADT, juni 16
Kapten DE JONGE, forande skeppet 'Sjoukina', hit anlandt ifran Rotterdam,
berattar, att ban vid Gotland sett ett kantradt fartyg drifva.
[28.06.1866 Åbo Underrättelser no 74]

- SKEPPLISTA.
SWINEMUNDE aug 3.
'Petrus Hendriks', SIKKENS, t. P:burg
SUndet passerat aug 3:
'Nord', Swendsen, fr. Borga t. Dortrecht;
TEXEL aug 3.,
'Johan Eilard Marie', SCHEURLEER, t. Lovisa;
VLIE aug 2
'Baudina Elisabeth', DE JONGE, t. Finland;
[13.08.1872 Morgonbladet no 186 ]

- ORESUND 25 juni
'Delphin', Bjonness, Abo, Dortrecht;
HOLTENAU juni 24
'Leentje', MUNTENDAM, fr. WIborg t. Fredriksstad;
BRAKE juni 23
'v.d. Palm', DATEMA, t. Helsingfors;
DELFZYL juni 20
'Martje Doornbos', VOS, t. Abo;
25/6 'Jan & Jacob', BROUWER, fr. Wiborg;
[03.07.1873 Åbo Underrättelser no 99 ]

- UTKLARERADE FARTYG Maj 31
Kuffen 'Jantje Dornboos', H.S. ADDENS, Sevilla, pl. & batt.
[04.06.1861 Wiborg no 43 ]

- ORESUND sept 5
'Zwaluw', FENNINGA, Amsterdam, Wiborg, barlast;
TEXEL aug 31
'Aart & Cornelia', KRYNEN, fr. Finland;
DELFZYL aug 30
'Maartje Doornbos', SMAAL, fr. Lovisa;
[12.09.1872 Åbo Underrättelser no 140 ]

- NIEUWEDIEP den 17 juni
'Minerva', OOSTERVINK, till Pernoviken;
YMUIDEN, den 17 juni
'Janna', VALK fran Viborg;
BROUWERSHAVEN, den 16 juni
'Thecla', NIELSEN, fran Kotka till Dortrecht;
DEAL den 14 juni
'Veendam', WIERSMA, fran Abo till Dieppe;
YMUIDEN den 19 juni
'Confiance', GRASDIJK, till Viborg;
[26.06.1882 Morgonbladet no 144 ]

- DORDRECHT den 1 aug.
'Concordia', TEENSMA, fran Viborg.
Sundet passerat den 1 aug.
'Minerva', Oostervink, fran Pornoviken till Nieuwediep med d:o;
[10.08.1882 Morgonbladet no 183 ]

- HAMBURG 17 Maj
'Jonge Gerrit', HAZEWINKEL, t. Wiborg;
[27.05.1862 Åbo Underrättelser no 62 ]

- LEER sept 20
'Catharina Hoffland', HAZEWINKEL, fr. Uleaborg;
VEERE sept 19
'Wiebe Jacob', VISSER, fr. Fredrikshamn
[08.10.1864 Åbo Underrättelser no 119]

- ORESUND passerat, 20 nov.:
'Ida Zylker', HAZEWINKEL, Gamlskarleby, London, tjara;
[03.12.1863 Åbo Underrättelser no 143 ]

- St. Naqziere den 132 sept
'Cosmopolit', HAZEWINKEL, fran Kotka;
[25.09.1884 Morgonbladet no 224]

- EMDEN juli 22.
'Catharina', HAZEWINKEL, t. Sverige [naar Zweden];
VLIE juli 24
'Wiebe Jacob', VISSER (Wisser), t. Frederikshamn;
HELVOET, juli 25
'Concordia', DE GROOT, fr. Wiberg;
[11.08.1864 Åbo Underrättelser no 94 ]

- HARLINGEN juli 29
'Frisia', BOSWIJK, fr. d:o.
YMUIDEN juli 28
'Hendrik Daniel', OUWEHAND, fr. Wiborg;
HELVOET, juli 29
'Mathilde', DE JONGE, fr. Wiborg;
MAASSLUIS, juli 29.
'Zeus', ROEST, fr. Uleaborg;
'Frans', SLIEP, fr. Ekenas.
[07.08.1878 Åbo Underrättelser no 211 ]

- INKLARERADE Den 6 AUg.
hollandska skpt. 'Van der Palm', N. OUWEHAND, Schiedam, ballast;
UTKLARERADE Den 6 AUg.
hollandska briggen 'Aurora', J. van BUUREN, Gaud, br., batt.o.pl.;
[08.08.1879 Östra Finland no 90 ]

- YMUIDEN den 8 juni
'Henrik Daniel', OUWEHAND, till Viborg.
[18.06.1878 Morgonbladet no 139]

- "Johanna Elisabeth", Zwaal, d:o, ballast .
[ Finlands Allmänna Tidning 24.07.1861, nro. 169 sivu 4 ]

- "Johanna Elisabeth", kapten ZWAAL, fr. Uleaborg t. Dortrecht, com
sjoskadad inkommit till Harlingen, har, enligt avis fran Amsterdam den 4
okt. ofter fullandad reparation, fortsatt resan.
[17.10.1861 Åbo Underrättelser no 122 ]

- HARLINGEN Juli 6
'Gysbert Jan', ZWAAL, till Uleaborg.
[26.07.1851 Ilmarinen no 59 ]

- TEXEL den 2 sept.
den 3 'Maria Catharina', SLUISMAN, fran Ekenas.
MAASSLUIS den 2 sept
'Zeus', ROEST, till Uleaborg
den 3 'Jan & Jacob', VENNENGA fran Uleaborg
den 4 'Friesland', de HAAS, till Kotka.
'Hillechiena Margaretha', JOOSTEN, till Fredrikshamn.
[15.09.1876 Morgonbladet no 214]

- VLIE juni 1
'Activ', Martensen, t. Abo.
'Geertuida Cornelia', RIDDERHOFF, t. Wiborg.
'Aleida & Maria', VERBEEK, t. Wiborg.
DORDRECHT juni 3
'Mathilda', SCHULTE, fr. Fredrikshamn.
VLIE juni 9.
'Harlingen', DE JONGE, fr. Borga.
[14.06.1873 Åbo Underrättelser no 89]

- UTKLARERADE
Hollandska briggen 'Abraham', J.M. RIDDERIKHOFF, Amsterdam, d:o.
[07.08.1882 Östra Finland no 90 ]

- KRISTINESTAD
'Mervestroom (Merwestroom)', GOEDE, Dordrecht, d:o(ballast).
[01.06.1859 Finlands Allmänna Tidning no 125 ]

- [PINKSTERSTORM] .. pa westkusten tyckes orkanen ha gjort mindre skada,
...I Londen ...Fran Antwerpen barattas, att ett angfartyg forlist pa MOERDYK
pa hojden af ZWALUA [Zwaluw]; af 80 personen ombord raddades endast G. Vid
DORTRECHT forolyckades ett annat angfartyg: 45 passagerare, h varibland 25
fruntimmer [vrouwen], drunknade och endast 10 personen blefvo raddade.... I
Texel.....
[BRON: Papperslyktan no 28 09.07.1860 ]

* KRONSTADT Nov. 1
'Carolina', NYSTEN och Elisabeth, Rickonen, t. Helsingfors;
* Hollandska fartyget 'Den Zes Gebroeders', fordt af Kapt. HUNNING och
destinerad till Kronstadt med soekersand har den 4 Nofember inkommt till
Borga, efter att under de sednaste svara stormanre hafva i skargarden
utanfore forloral sma alla tie ankaren (B.T.)
[17.11.1848 Åbo Underrättelser no 91 ]

- ... Enligt allmanna sagnen var Willem DEUKELZOON, en fiskare fran
BIERVLIET i Hollandska Flandern, den forsta, ...etc.
[22.08.1849 Borgå Tidning no 66]

- In- och utklarerade fartyg:
Maj 7 'Tre Sudskende', SVENDSEN, fran Dortrecht, till Wiborg;
[21.05.1850 Åbo Underrättelser no 41]

- Sjofart och handel:
Utklarerade:
Abo Maj 16 'Ida', JANSSEN, Lybeck, sparrar;
ORESUND passerat Maj 12:
'Freya', OLSEN, Dortrecht, Wiborg, barlast;
[19.05.1866 Åbo Underrättelser no 57 ]

- ABO 16 Maj
'Ida', JANSSEN t. Lubeck, sparrar
ORESUND passerat Maj 12:
'Freya', OLSEN, Dortrecht, Wiborg, barlast;
[23.05.1866 Helsingfors Tidningar no 116 ]

- ORESUND passerat. Juli 19.
'Delphio', Ramsten, Lissabon, Frederikskamn, salt
'Apelonia', Johansson, Frederikskamn, Londen, hafre
'Oskar', Osterblad, Kristinestad, d:o
'India', Blomstrom, Dublin, Jakobstad, barlast;
'Derade', Allain, Lannion, uleaborg, d:o
'Apelina', Eriksson, Gefle, London, timmer;
'Thor', SMITH, Wiborg, Antwerpen, d:o
20. 'Orient', Eriksson, Newcastle, Dahlabruk, jera;
'JAN & JACOB', BURGHARDT, Dordrecht, Wiborg, barlast;
'Osmo', Hannita, Marseille, Kronstadt, kopm.gods.;
Brahe, Malmstrom, Bristol, Brabestad, barlast;
[27.07.1867 Åbo Underrättelser no 88 ]

- Oresund sept 21
'Wassenaar', Astrup, Uleaborg, Hull, timmer
'Westphalia', SCHAU, Toraea, Dortrecht, timmer
BERGEN sept 11
'Sjoukiena', de JONGE, klar t. Finland;
[01.10.1868 Åbo Underrättelser no 117]

- Juli 15 'Gur', Beug, fr. Frederikshamn till Dortrecht.
Juli 18 'Edward', Jorgensen, fr. Frederikshamn till Dortrecht.
[04.08.1852 Borgå Tidning no 62 ]

- Oresund passerat juli 25.
'August', BANCK, Kristinestad, Dortrecht, tjara.
TRAVEMUNDE juli 28
'Johannes Emanuel', Hildebrandt, fr. Wiborg
[07.08.1866 Åbo Underrättelser no 91 ]

- KOPENHAMN, okt 15
'Ida', LUKJE, fr. GalaKarleby, t. Dortrecht.
TRAVEMUNDE okt 13
'Johanna Catharina', Westin, fr. Wasa
[23.10.1866 Åbo Underrättelser no 124 ]

- In- och utklarerade fartyg i Finland:
WIBORG 28 Maj 'Freja', OLSEN, fr. Dortrecht, barlast & styckegods [ballast
en stukgoederen];
[02.06.1866 Helsingfors Tidningar no 125 ]

- HELVOET aug 18 'Vertrouwen', KAL, fr. Kristinestad.
[02.09.1862 Åbo Underrättelser no 100 ]

- ORESUND juni 18 :
20. 'Mathilde', WIERSMA, Dortrecht, Frederikshamn, barlast;
HELVOET juni 18:
'Helena', SMIT, fran Kristinestad.
[27.06.1868 Åbo Underrättelser no 76 ]

- Oresund passerant : juni 18
'Amsterdam Packet', THIIS, Fr:hamn, Dortrecht, tralast;
[29.06.1861 Åbo Underrättelser no 75]

- HELSINGFOR juli 9 'Ceres', Kjolner, Fredrikhamn, Dortrecht;
[19.07.1850 Åbo Underrättelser no 58]

- KRONSTAD. Maj 24. 'Jacob', Pitkepaas
[19.06.1850 Ilmarinen no 48 ]

- Oresund passerant : april 27
'Spekulation', Bjorness, Dortrecht, Fredrikshamn, barlast;
[07.05.1861 Åbo Underrättelser no 53 ]

- DEAL. okt 22.
'Vredelust', BROUWER, fr. Gelsingfors, t. Cadiz;
GOTEBORG. okt. 26. Hollandska skeppt 'HARLINGEN', kapten de Jonge, fran Wasa
till Holland, ..etc.
[31.10.1874 Åbo Underrättelser no 253 ]

- SKEPPSLISTA. Inklarerade Den 24 Maj.
hollandska skon. 'Confiance', P. LUKKIEN, Harlingen, cichorierotter;
[26.05.1880 Östra Finland no 60]

- BORGA. H.bk. 'Nicolaas Witzen', BAKKER, Amsterdam;
H.bk. 'Lina & Johanna', Wiersma, Amsterdam;
31. H.bk 'Zeeleeuw', PUISTER, Amsterdam;
H.bk. 'Henriette Susanna', Schulte, Dordrecht;
6: H.bk 'Friesland', SMEDEN, Amsterdam;
H.bk. 'Merwede', TEENSMA, Dordrecht;
H.bk. 'Jacob Roggeveen', Sluisman, Westzaan;
[23.06.1885 Åbo Tidning no 167]
Subject: !Toevalstreffer Digitale Stamboom Rotterdam 1765
From: "Blauwwitje" <nothingelse_m@hetnet.nl>
Date: Tue, 27 Feb 2007 19:38:55 +0100
--------
DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd, indexnur. 139

Ondertrouw 03-02-1765 Rotterdam

Bruidegom: Hendrik Sikking, jongeman, Brummen, wonend: Brummen

Bruid: Anneken Jacobs, jongedochter, Steenderen, wonend: Steenderen Onlangs
Hier Gwoont Hebbende
! Ter dood veroordeeld (1) 5 aug. 1944

Ter dood veroordeeld
Wegens misdrijven tegen de bezettende macht

's-Gravenhage, 9 Aug. - De Höhere SS und Polizeifürer
"Nordwest" maakt bekend:

Het Polizeistandgericht 's-Hertogenbosch heeft op 5 Augustus
'44 onderstaande Nederlanders wegens misdrijven tegen de
verordening op de bescherming der orde ter dood veroordeeld:

1 den installateur Willem SANTEMA, geb. 2 Maart 1902
2 den winkelbediende Jan van der LAAN, geb. 14 Dec. 1914
3 den hulpmachinist Germanus MOOIJ, geb. 30 Jan. 1923
4 den belastingambtenaar Petrus van GILS, geb. 6 Oct. 1916
5 den vlashandelaar Friedrich VOGEL, geb. 23 Mei 1909
6 den student Rudolph van BAARLE, geb. 31 Juli 1918
7 den bestuursambtenaar Johannes SPITS, geb. 18 Maart 1916
8 den laborant Theodor MOOIJ, geb. 21 Feb. 1920
9 den ingenieur Jan Willem H. PENNING, geb. 21 Sept. 1917
10 den boekhandelaar Douve WERKMAN, geb. 14 Juli 1914
11 den winkelbediende Dionisius ENGELSEN, geb. 1 April 1921
12 den handelsbediende Pieter PLEURKE, geb 1 Dec. 1920
13 den kantoorbediende Johannes HAGEDOORN, geb. 2 Juni 1911
14 den drukker Everhardus OVEREEM, geb. 12 Oct. 1919
15 den conservator Steeven BASTIAANS, geb. 7 Feb. 1891
16 den leeraar Hendrik UITTIEN, geb. 16 Sept 1898
17 den kantoorbediende Josef van de MORTEL, geb. 5 Apr. 1910
18 den patroonteekenaar Andries GORT, geb. 24 Jan. 1914
19 den schilder Cornelis de GRAAFF, geb. 3 Nov. 1914
20 den den advocaat Louis Cornelis DIJKMAN, geb. 5 Aug. 1919
21 den student Lodewijk van DUUREN, geb. 5 Aug. 1917
22 den kantoorbediende Johannes Rainer de MILDT, geb. 26 Feb. 1924
23 den onderwijzer Jan NAUTA, geb. 3 Mei 1917
24 den magazijnbediende Arthur Viktor MARTENS, geb. 27 Sept. 1917

Alle veroordeelden waren vooraanstaande actief deelnemende leden
van een organisatie tot het verspreiden van ophitsende geschriften.
Allen waren reeds voor de oprichting dezer organisatie werkzaam
in andere illegale vereenigingen.

Volgens een bepaald organisatieplan namen zij deel aan de
samenstelling en verspreiding van een vrij omvangrijk illegaal
ophitsend geschrift, dat den laatste tijd openlijk opriep tot
strijd tegen de bezettende macht. Ook vereenzelvigt zich het
geschrift met degenen die Nederlandse nationaal-socialisten
vermoorden. Het bevatte verder zeer onbehoorlijke caricaturen,
die den Führer van het Groot-Duitsche rijk en zijn soldaten
moeten beleedigen, maar tegelijkertijd Stalin verheerlijken.

Het Standgericht heeft geconstateerd, dat in deezen kring van
daders de auctores intellectuales moeten worden gezien van
talrijke misdaden tegen de bezettende macht, die de laatste
maanden gepleegd zijn. Op grond van deze overweging en omdat
de in de verordening op de bescherming der orde genoemde
strafbare feiten in meer dan één opzicht aanwezig zijn, moest
de doodstraf worden uitgesproken.

Het vonnis is na onderzoek van de mogelijkheid van gratie aan
23 veroordeelden voltrokken.

De Nederlander Andries Gort werd begenadigd tot 15 jaar
tuchthuisstraf.

Bron: Het Nieuws van den Dag, Woensdag 9 Augustus 1944

* * *

PUBLICATIE
Vryheid, Gelykheid en Broederschap.
Provisioneele Municipaliteit der Stad Dordrecht in aanmerking genomen
hebbende het instantelyk doch rechtmaatig Verzoek van een aanzienelyk
gedeelte der Vryheidlevende Burgery en Ingezeetenen, aan hun gedaan / ten
einde op grond van het edelmoedig Declaratoir van Commissarissen der
Fransche Natie, ook hunne eigene Regeering te kunnen en mogen aanstellen /
heeft, in aanmerking neemende de noodzakelykheid / dat de belangen der
goede Burgery, zo in Staats- als Stads bestuur, mitsgaders in cas van
Justitie, provisioneel op eene billyke en vrye wyze werde waargenomen /
goedgevonden en verstaan, de geheele Burgery, mitsgaders alle In- en
Opgezeetenen dezer Stad en Merwede, opteroepen / zo als wy allen en tegelyk
van dien oproepen by en door deeze / om heden namiddag / van de klokke twee
en vyf uuren / te verschynen in de Groote Kerk alhier voor Commissarissen
uit deze Municipaliteit, alwaar een tegelyk zal kunnen obergeeben een by hem
eigenhandig ondertekend Billiet, houdende de naamen van een Burger tot
Bailliuw, mitsgaders vier en twintig Burgers tot Representanten of Raaden,
als mede van zeven Burgers tot Schepenen ober deze Stad en Merwede, zullende
na de klokke van vyf uuren op dezelfde Commissie geene Billietten meerder
werden aangenomen / maar dadelyk met het opneemen der ingekomene Billietten
een aanvang gemaakt / ten einde de alzo verkozene Representanten den
volgenden dag in hunne Posten kunnen werden geinstalleerd en beeedigd / waar
van den Volke behoorlyke Afkondiging zal geschieden.
Aldus gearresteerd binnen DORDRECHT den 29 January 1795, het 1ste Jaar der
Bataafsche Vryheid.
Ter Ordonnantie van dezelve.
[Dordrecht 1795, betreffende oproep tot verkiezing van de Bailliuw, Raaden
en Scheepenen voor de stad (45 x 53);
http://www.collectplaza-auctions.com/auction/picture.php?id=bin.1.11754]

* * *

- WINKELHUIS. Dordrecht.
Wegens hoogen leeftijd en gebrek aan Opvolger wordt te koop of te huur
aangeboden een WINKELHUIS aan de Voorstraat te Dordrecht. Met succes wordt
er ongeveer 62 jaren een beddenzaak in uitgeoefend. Het pand is in 1902
nieuw gebouwd. Oppervlakte ca. 350 m2... etc
[NRC 1911_02_22_2_07 ]

- Doordat de bewoonster een brandende petroleumkachel, die zij wilde
verplaatsen, liet vallen, is vanmorgen omstreeks 8 uur brand intstaan in het
perceel STEEGOVERSLOOT 76 te Dordrecht, waarin een winkeltje in garen en
band gevestigd was. Het geheele perceel is uitgebrand, en er is zoo goed als
niets gered kunnen worden. Alles was verzekerd. Een tweejarig meisje kreeg
zulke ernstige brandwonden, dat men voor haar leven vreest. Haar ongehuwde
oom, die met zijn moeder boven woonde en die het kind uit het brandende huis
heeft gered, liep eveneens zware brandwonden op.
[NRC 1923-01-03-2-02 ]
NB.
Adresboek Dordrecht:
1930 : Hartigh A.A. den Steegoversloot 76 bode
Hartigh Echtg. A.A. den Steegoversloot 76 winkelier
Heis W. Steegoversloot 76 ijker
1938 : Kroonen A. Steegoversloot 76 winkelier

- Notaris D. Wisboom Verstegen (Steegoversloot 42) 25 Jan. en 1 Febr. 1923.
* een fraaie villa met tuin aan den Singel 59.
* vijf heerenhuizen, erven en tuinen aan de Adr. van Bleyenburgstraat 16,
28, 30, 34 en 23
* twee huizen (afd beneden en bovenwoningen), erven en tuinen aan de Kon.
Wilhelminastraat 11 en 17
* twee heerenhuizen, erven en tuin met pakhuisruimte aan de Korte
Engelburgerkade 3, 5 7
* een groot pakhuis, kantoor en erf aan de Hooikade 1 en Korte
Engelburgerkade 1
* een heerenhuis, erf, kantoor en loodsen aan de Wijnstraat 105 en 107
* een winkelhuis met afz bovenwoning aan de Voorstraat 390 en 390rood
* een winkelhuis met afz. bovenwoning aan de WIJNSTRAAT 91 en 91rood
* een huis, erf en tuin ingericht tot koffiehuis aan de Toulonsche laan 10
* een handelsterrein aan de Weeskinderdijk groot 1265 c.a.
* een betonnen woonschip genaamd CASA NUESTRA liggende in de
Voorstraatshaven
[NRC 1923-01-18-2-12]

- Faillissement N.V. Roth's Orthopaedische fabriek te DORDRECHT.
Door den E.A. Heer Rechter-Commissaris in dit faillissement is bepaald dat
de schuldvorderingen bij mij moeten worden ingediend ....De Curator Mr. W.O.
de Kat Angelino, Dordrecht 27 AUg. 1924. Vest 28.
[NRC 1924-08-28-2-08]

- Notaris WISBOOM VERSTEGEN te Dordrecht, is voornemens op Woensdag 11 febr
1925 des voormiddags 11 uur in het gebouw van den N.A.B aan de
Steegoversloot aldaar in een zitting in het openbaar te verkoopen; de solied
gebouwde stalen Schroefstoomsleepbooten Helena en Adma VII ... Kalkhaven te
Dordrecht ...
[NRC 1925-02-05-2-11]

- Faillissement Naamlooze Vennootschap Koninlijke Dordtsche IJzerhandel
voorheen VETH & Co te DORDRECHT....De Curator mr. G.J. van Tricht Jr. Adv en
Proc. Kantoor: Wijnstraat 116. tel. 1691.
[NRC 1925-09-09-2-08]

- SURSEANCE VAN BETALING.
Ingevolge beschikking der Arrond-Rechtbank te Dordrecht van heden worden de
schuldeischers van den heer JOHANNES ADOLF PIETER BOUWENSE manufacturier,
wonende te Dordrecht, opgeroepen ...etc. (K.K. Dow van der Krap, adv en
poc.)
[NRC 1926-08-21-2-07 ]

- Verloofd: Otti Bernegau en D.F. van Dijl, Wezel (Duitschland),
Hindenburgstrasse 72 / Dordrecht, Steegoversloot 62. Ontvangdag 2 Januari
1927, van 4 1/2 u. 24 Deember 1926.
[NRC 1926-12-24-2-07 ]

- AFSLAF ten overstaan van Notaris Mr. A. Sigmond, te Dordrecht, op wo 27
april 1927 Cafe N.A.B. Steegoversloot, van de zeer gunstig aan water gelegen
en goed onderhouden FABRIEKSGEBOUWEN, KANTOREN EN PAKHUIZEN aan de
Kuipershaven en de Schrijversstraat te Dordrecht ... waarin gedreven zijn de
zaken van de N.V. Kon. Ned. Glasfabriek J.J.B.J. Bouvy ..etc.
[NRC 1927-04-21-2-15 ]

- Ondertrouwd: J.N. REUS en Mies VISSER. Dordrecht, Steegoversloot 64 /
Zwijndrecht Woonschip Marwente. 3 Aug. 1927.
[NRC 1927-08-03-2-08 ]

- HUISHOUDSCHOOL TE DORDRECHT.
De tentoonstelling bij gelegenheid van het gouden jubileum.
De Dordrechtsche Huishoudschool viert haar 50-jarig bestaan door een
tentoonstelling van door de leerlingen vervaardigde voorwerpen. Dezer dagen
is deze tentoonstelling geopend en ter bijwoning hiervan hadden zich in een
der lokalen van het gebouw DE BERKEPOORT aan de Nieuwstraat talrijke dames
en heeren vereenigd, onder wie de burgemeester met de wethouders VAN HUIDEN
en REINHARDT en de gemeente-secretaris mr. K.J. POLL, benevens een paar
raadseleden.
De voorzitter van het bestuur de heer Adr. SCHOTEL, heeft de aanwezigen
welkom geheten en zich verheugd verklaard over de officieele belangstelling.
Hij heeft vervolgens het lev ender school geschets, welke in 1879 is
opgericht als voortzetting van een liefhebberij cursusje van den heer P.
EVEKINK; de oprichting is geschied door de heeren H.H.Th. HOYER, ds. P.
STEEN en mr. F.N. SICKENGA, terwijl het gemeentebestuur en het departement
Dordrecht der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen steun hebben verleend.
Uitvoerig heeft spr. de geschiedenis der school verhaald, waarbij hij o.a.
opmerkte, dat zoolang handenarbeid nog niet opgenomen is onder de verplichte
vakken van het lager onderwijs, de Huisvlijtschool, die thans 125 leerlingen
telt, jongens en meisjes van 9-12 jaar, een taak heeft te vervullen.
Met waardering gewaagde spr. van een belangstellenden brief met een
feestgave van mevr. de wed. SICKENGA-KNAPPERT, die berichtte tot haar spijt
verhinderd te zijn de opening bij te wonen van de tentoonstelling van de
voorwerpen vervaardigd in de inrichting, waar wijlen haar echtgenoot steeds
had geijverd.
Vervolgens heeft een der onderwijzers van de school, de heer J. VAN SOEST,
eenuitvoerige uiteenzetting gegeven van de beteekins van handenarbeid voor
het leven. Daarna heeft de burgemeester de heer P.L. DE GAAY FORTMAN, met
een kort woord de tentoonstelling geopend, waarna er gelegenheid was de
voorwerpen te bezichtigen en door het koopen van een lootje het goede werk
te steunen.
[NRC 1929-12-24-1-06 ]
[NB. SCHOLENGEMEENSCHAP DOELESTEYN, DORDRECHT
Op zaterdag 24 november 2001 van 10.00 - 15.30 wordt een reunie gehouden
voor oud-medewerkers en oud leerlingen van scholengemeenschap Doelesteyn te
Dordrecht in het kader van 100 JAAR onderwijs op de lokatie. Plaats:
STEEGOVERSLOOT 38, 3311 PP Dordrecht.]

- Er biedt zich aan een Nette Juffrouw van buiten, voor hulp in de
huishouding, 23 jaar, P.G., met huiselijk verkeer. Inlicht. Mevr.
GROENEWEGEN, Nieuwehaven 30, Dordrecht, Tel. 914.
[NRC 1929-03-16-2-16 ]

- Mevr. van Gijn-Roodenburg +.
Te DORDRECHT is overleden, in den ouderdom van 75 jaar, mevrouw J.H. VAN
GIJN-Roodenburg, echgenoote van den heer S.H. Hugo van Gijn. De overledene
heeft zich in de plaats harer inwoning zeer verdienstelijk gemaakt voor het
opvoedingswerk van het meisje boven den leerplichtigen leeftijd. Zij
stichtte de Dordrechtsche Industrie- en Huishoudschool voor vrouwen en
meisjes, welke school 26 October 1901 werd ingewijd die voortdurend door
haar geldelijk en moreel werd gesteund. Mevrouw van Gijn werd in 1922
benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
[Het Vaderland 1925-02-07-2-01 ]

- 1938:
Steegoversloot 48 Breemer Th. [leesbibliotheken]
Steegoversloot *48 Breemer Th. wink. en boekhand.
Steegoversloot 50 Takx J.A.P. kapper
Steegoversloot *50 Broeder P. den metaalbewerker
Steegoversloot *50 Elst Mej. G. van huishoudster
Steegoversloot *50 Wannée Mej. J.C.
Steegoversloot 52 Gerritsen H. wink. en steenh.
Steegoversloot 52 Dordr. Electrische Steenhouwerij en Terrazobedrijf
Steegoversloot *52 Burgmans C. apothekersbed.
Steegoversloot *52 Bastiaan H. buffetchef
Steegoversloot *52 Bastiaan mw. H. fabrieksarb.
Steegoversloot *52 Sterrenburg Mej. M. kantoorbediende
Steegoversloot 54 [schoenmakerswerkplaats]
Steegoversloot *54 Boor A. van der
Steegoversloot 56 Manschot A. meubelm. en winkel
Steegoversloot 58 Kuiters P.L. coupeur
Steegoversloot 58 Kuiters Wed. W.
Steegoversloot *58 Lorist H.A. handperser
Steegoversloot 60 [Vakteekenschool 'Patrimonium' te Dordrecht]
Steegoversloot *60 Kooijmans Mej. J.J.

- 1958:
Steegoversloot 40, 53 21 Justitie Arrondissements Rechtbank
Steegoversloot 44, 88 00 Industrie- en Huishoudschool School
Steegoversloot 48, 37 75 Breemer, Th. Boekh., biblioth.
Steegoversloot 50, 53 68 Gerritsen, H. Steenhouwerij en Terrazzobedr.
Steegoversloot 54, 90 46 Interieurverzorging A. Manschot
Steegoversloot 60, 99 69 Burgers, E. Pension
Steegoversloot 64, 95 17 Autoverhuur De Noord
Steegoversloot 64, 95 17 Fransen, P.J.
Steegoversloot 66, 36 30 Kant & Co., H. TV- en Radioh.
Steegoversloot 70, 99 70 A.G.O.R. Dordtse Rolschaatsclub Secr.

- PENKA Voor kleine tuinen de ideale kunstmest Stort f 1,75 op giro 203061
en U ontvangt een baaltje van 3 k.g. met gebruiksaanw. franco huis
DORDRECHTSCHE KUNSTMESTHANDEL - Buiten Kalkhaven 14-22 - DORDRECHT
[Het Vaderland 1934_03_30_0_07 ]

- Financieele steun voor bijzondere bewaarscholen. Vervolgens is behandeld
het voorstel van de meerderheid van B. en W ook gedurende het jaar 1930 geen
nieuwe subsidies te verleenen overeenkomstig de verordening op het verleenen
van subsidies aan bijzondere bewaarscholen en geen uitbreiding te geven aan
het openbaar bewaarschoolonderwijs, alsmede om ten opzichte van de R.J.
Bewaarschool aan de DOELSTRAAT en de gemeentelijke bewaarscholen 1 en 4
welke niet voldoen aan de door den inspecteur der volksgezondheid gestelde
eischen, de noodige herstellingen te doen verrichten. Een minderheid ..etc.
[NRC 1929-12-11-1-02]

- HET PARTICULIER BEZIT AAN SCHILDERKUNST EENER PROVINCIESTAD.
(Kersttentoonstelling der Firma A. Mak, Dordrecht)
I. Het is wel eens leerzaam den huidigen staat van het particulier
kunstbezit in een Hollandsche provinciestad op te maken, eens na te gaan wat
nog over is van de schatten uit de 17de eeuw, die van iedere Hollandsche
stad mede de glorie uitmaakten, wat geleidelijk is bijeengebracht in latere
jaren, op de argelooze maar eigenlijk meest logische wijzw van hen, die,
welvarend, ook het zintuig van het oog streelen willen in eigen huis. Wat er
dus uit onze oude overblijfselen van een afgesloten tijdperk van algemeenen
bloei en uit het vele van ongelijke qualiteit dat daaraan is toegevoegd, is
ontstaan. De tentoonstelling, die de heer A. MAK VAN WAAY thans in het
welbekende veilingslokaal ten bate der vereeniging ARMENZORG heeft
georganiseerd, geeft aanleiding eens voor een in sommige opzichten typische
Hollandsche stad, DORDRECHT, dit onderzoek aan te vangen, een onderzoek dat
noodgedwongen beknopt zal wezen.
Als iedere oude stad heeft ook DORDRECHT zijn primitieve meesters gehad; wij
kennen hun werken niet, indien wij de geschonden muurschilderingen in de
GROOTE KERK terzijde laten. Een belangrijk centrum van kunstleven, als
Haarlem, later Leiden, Amsterdam, Delft, Utrecht, was DORDRECHT, ondanks
zijn aanzienlijke positie als eerste stad en ondanks het vermogen van zijn
handeldrijvend patriciaat, niet, anderes waren althans de namen de roem
zijner meesters ons wel door van Mander overgelverd. Het weinige, dat de
Hervorming heeft overgelaten van het oude bezit der kerken, is van later
tijd, uit de 16de eeuw, en wijst niet op een eigen Dordtsche kunsttraditie.
Tot dat weinige behoort waarschijnlijk het Laatste Avondmaal, door den
niet-Dordtschen Anth. VAN MONTFOORT, gezegd van Blocklandt, dat afkomstig
zoude zijn uit de Groote Kerk, tot voor korten tijd in het museum te zien
was en nu is teruggebracht naar het Raadhuis; een ander bewijs zijner
aanraking met Dordrecht is het portret van dn burgemeester Jacob MUYS VAN
HOLY, door Hoogstraten gegraveerd, en eenige tafereelen ui de Passie,
vroeger in den ST. JORIS-DOELEN te Dordrecht aanwezig, die Van Mander
vermeldt. In den loop der 16de eeuw ontstaat ook te Dordrecht het
familieportret. De oude regentengeslachten, ook als ambtenaren van KAREL V
tot een meer algemeen aanzien gekomen buiten de stad, omgeven zich met
steeds meer weelde, handhaven het aanzien van hun geslacht ook door het
laten maken hun portretten, ter overlevering aan het nageslacht, gelijk de
Vlaamsche kooplieden en de rijke edellieden uit de Noordelijke Nederlanden
al eerder hadden gedaan.
De gewoonte om alleen de donateurs van votiefstukken in de kerken met hun
kinderen in beeltenis voor het nageslacht te bewaren, vervalt met de
Hervorming, die in het algemeen aan het individu een meer geisoleerd bestaan
geeft. Behalve veel kunstschoon heeft de Hervormin ook veel iconographisch
belang uit de kerken verspreid en indirect waarschijnlijk doen verloren
gaan; de familiegroepen b.v. van Willem VAN BEVEREN (_1505) en van Jacob
Tielmansz OEM (+1485) zijn uit de Groote Kerk verdwenen. De nieuwe
beeldenstorm van 1795 vernielde op zijn beurt het monument met de
portretbuste van den gezant JOHAN BERCK (+1697) uit de Augustijnenkerk, waar
ook de geslachten met de portretten van twee 16de eeuwsche schouten van
Drinkwaert zijn teloor gegaan.
Voor zover bekend is slechts bewaard gebleven de bekende STOOP-triptiek door
een navolger van Jan van Scorel, voorstellend ter weerszijden van de Heilige
Familie op het Middenpaneel, Willem STOOP (+1557) en zijn huisvrouw Adriana
VAN ROON (+1523), met hun talrijk kroost. Op de tentoonstelling van de FIRMA
MAK vormt zij de historische meest merkwaardige inzending.
Ook van de portretschilders uit de tweede helft der 17e eeuw weten wij
vrijwel niets, toch is er althans een belangrijk kunstenaar onder hen
geweest; het portret van burgemeester Cornelis VAN BEVEREN (1524-1586) en
van den Geuzenvriend Adriaan van BLEYENBURG doen verlangen, dat wij eens den
maker zullen leeren kennen. In dien tijd, wanneer vele Antwerpsche
kunstenaar, schilders van boerenleven en landschap, naar het noorden
trekken, vluchtend voor het Spaansche geweld, wanneer de patriciers beginnen
een verzameling familieportretten aan te leggen, begint het particulier
kunstbezit, voor zoover het schilderkunst betreft, het bijeenbrengen van
schilderijen voor het genoegen van het zien; te voren zal men slechts bij de
allerrijksten kleine huisaltaren en verluchte getijdeboeken hebben
aangetroffen.
De Hervorming in 1571 bracht ook nieuw bloed in het regenten-patriciaat.
Naast de oude namen als Hallincq, van der Mijle, van Overstege, Oem, van
Beaumont, van Bleyenburg, de Witt, Stoop, van Beveren, van Segwaert, van der
Burch, Bogaert, Muys van Holy, Cool, van Slingelandt, treffen wij telkens
nieuwe namen aan onder schepenen en raden: Hoynck, Repelaer, Pompe, Hoeufft,
Onderwater, van den Santheuvel, Rees, Beelaerts, van den Brandeler,
Reepmaker, Gevaerts, van Tets, de Roo, geslachten, die, deels van elders
gekomen, op hun beurt naast de oude geslachten aan DORDT nieuwe reeksen
regenten schonk. Hoevele nog voortlevende tregentenfamilies in DORDRECHT tot
bloei, of nieuwen bloei zijn gekomen, heeft de heer HOYCK VAN PAPENDRECHT
kort gelden in dit dagblad aangeduid.
De toevloed van gevluchte Vlamen, spoedig de nieuwe handelsbloei, en
indirect gevolg, het ontstaan te DORDT van een eigen SCHILDERSSCHOOL werkten
alle samen om voor die talrijke vermogende geslachten, ter versiering hunner
fraaie, thans helaas bijna alle van hun inwendigen tooi beroofde huizen, een
groot antal portretten, landschappen, stillevens, genrestukken, allegorische
en mythologische decoratiestukken te doen ontstaan. Voor iedere kunstsoort
had de stad een of meer specialiteiten.
Een TENTOONSTELLING VAN OUDE SCHILDERIJEN EN GESCHILDERDE FAMILIEPORTRETTEN
UIT PARTICULIER DORDTSCH BEZIT; welk een groote schimmen roept zulk een
titel niet te voorschijn ! Men stelt zich voor lange wanden met de weken van
Jacb en Albert CUYP, Samuel van Hoogstraten, Nicolaes Maes, Aert de Gelder,
Schlacken en Boonen, ten slotte overgaanden in min beroemde, maar toch
bekende namen als Aart Schouman, de gebroeders Van Strij, Ary Schffer.
Helaas, wie dit zoekt, gaat met te gespannen verwachtingen naar de Dordtsche
tentoonstelling. De stevig gegrondveste regentengeslachten, die hun nezit
vergaarden en het ook behielden, zij bestaan meerendeels nog wel, maar zij
bewonen niet meer hun statige huizen aan de havens, de Voorstraat en de
Wijnstraat noch de fraaie lusthoven of vriendelijke landhuizen, waarmee
vroeger het Dordtsche eiland bezaaid was, of de geestige kasteeltjes aan den
overkant der Oude Maas. De portretten, die bekende Dordtsche schilders van
hun voorouders maakten, ook zij zijn grootendeels nog wel na te speuren,
maar binnen Dordrechts wallen vindt men ze niet meer. Het gecentraliseerde
landsbestuur van de 19de eeuw, dat gaarne partij trok van zoovele opgetaste
bestuursqualiteiten, lokte velen weg naar een ambtelijken werkkring; het
geleidelijk achteruitgaan in aanzien en handelsbloei der stad maakte dat er
voor zoovele gestudeerden van aanzienlijken huizen geen passende werkkring
meer was te vinden, terwijl de jonge democratie, overmoedig als alles wat
jong is, veelal meende hun medewerking te kunnen missen of te mogen
afstooten, waardoor voor het blijven in een provinciestad geen reden meer
overbleef, wilde men noet of zich aansluiten bij een anderen kring of
werkeloos blijven vegeteeren. Zelfs de burgemeesters.......etc. A.S.
[NRC 1923-12-27-2-09 ]

- - HET PARTICULIER BEZIT AAN SCHILDERKUNST EENER PROVINCIESTAD.
(Kersttentoonstelling der Firma A. Mak, Dordrecht)
II. Naast de regenten waren er ook andere welvarende burgers in de stad,
lieden, die, zoo al geen statige portretten, toch schilderijen voor de
aankleeding van hun geriefelijk huis behoefden. Wel konde men hier niet,
zooals b.v. in Amsterdam, uitgebreide groepen deftig oude families die enkel
om hun geloof van de regeering waren uitgesloten, maar er waren toch ook
anderen dan de zoons der aanzienlijke families, die van de handelsvoordeelen
hunner stad konden profiteren. In de 18de eeuw is zoo geleidelijk een neiwe
klasse van gezeten, geletterde, zich onderling aaneenslutiende burgers tot
aanzien gekomen, die, uitgesloten van de regeering omdat zij aan haar leden
niet verwant waren, zich rijp voelden worden voor de bewindsfuncties, nadat
zij een ...etc.
[...... Kees de Gijselaar; Aart Schouman; Dordtschen kamerdecoraties (op den
Duin-en-Kruidberg te Velzen, het is de geschiedenis van den Pastor Fido uit
het huis met den laat-Gothische gevel naast de R. Cath kerk in de
WIJNSTRAAT). Nog in 1918 is een betimmering, uit een tot winkel
gedegradeerde Dordtsch heerenhuis verkocht. Van zijn portretten zien wij op
de tentoonstelling een naar typische exemplaren uit zijn jongen, nog geheel
Dordtschen tijd, leden van de familie VRIESENDORP uit 1733, toen Schouman,
eerst 23 jaar oud was; Arie van Burg; Dirk Kuypers; Arie Lamme; J.B.
Scheffer; Pieter VAN BEEST; Pieter Fontijn (schilder van cultuurhistorische
onderhoudende interieurs); Abraham van Strij; portret Van Emmerik,
vlottersbaas bij firma Boonen & Van Hoogstraten; Noteman, bediende; G.A.
Schmidt; portret echtpaar DELHEZ uit 1838; portrejte van mevr. Crena de
Iongh 1839; heer De kat van Barendrecht; Christuskop van de familie De Kat;
C.H. Hodges; pastellist Liotard; 8-jarige Pieter Blusse 1756; Albert Cuyp;
beschilderde deuren hofstede Dordwijk; veilingcatalogus 1743 Cornelis VAN
LIL; A. van der Burg; bloemschilder Jan van Huysden(?); burgemeester Pompe
van Meerdervoort; Terwisten ca. 1752; Mr. Johan van der Linden; uurwerkmaker
Grandjean; Desenfans (Dulwich College); A. Calraet; Arie Lamme; Pompejaansch
laat Lod-XVI betimmering door Abraham van Strij (1916 naar woning van een
o.w.-er); L. de Koningh; Smak Gregoor; A. van der Koogh; Quispel;
kaarslichtschilders M. Versteegh en I. Rosierse]
[NRC 1923-12-28-2-01 ]

- In plaats van kaarten. Verloofd: M. KEELLER en A.L. VERKOUTEREN, 1 Luitnt.
der Artie. Elberfeld (tijdelijk Soest, Boschstraat 5, Holland) / Dordrecht,
Steegoversloot 56. 5 September 1923. Geen ontvangdag. [ook: Vaderland
1923-09-06-2-04]
- De Heer en Mevrouw Schreuder-Verbeek van der Sande geven kennis van de
geboorte van een ZOON. Dordrecht, 6 september 1923. Toulonschelaan 25.
Eenige en algemeene kennisgeving.
- De Heer en Mevrouw Mr. J.C. Berenschot-Graf geven kennis van de geboorte
van een zoon JAN. Djokjakarta, Sportlaan. 4 september 1923.
[NRC 1923-09-06-2-07 ]

- Andere Gemeenten. DORDRECHT. B. en W. stellen den gemeenteraad voor met
den heer A.W. PEUCHEN (Ceuchen) alhier een overeenkomst aan te gaan, waarbij
deze van de gemeente in eigendom ontvangt den binnen de rooilijn van de
STEEGOVERSLOOT (Steeg over sloot) gelgen grond van de perceelen 2 en 4 en
daartegenover aan de gemeente in eigendom afstaat den buiten de rooijlijn
gelegen grond van het perceel STEEGOVERSLOOT 4a. Wat de heer PEUCHEN van de
gemeente meer ontvangt, dan hij afstaat, zal hij betalen met f 70 per m2. De
heer Peuchen zal ter plaatse een WINKELHUIS bouwen waarvan het plan ook wat
het uiterlijk aanzien betreft, de goedkeuring van B. en W. moeten
verkrijgen. De perceelen STEEGOVERSLOOT 2 en 4 zijn eenige jaren gelden door
de gemeente aangekocht ter verbreeding van die straat.
B. en W. stellen verder voor afwijzend te beschikken op het verzoek van de
afdeeling Dordrecht van SCHUTTEVAER om het havengeld voor motor- en
beurtschepen te verlagen tot ten hoogstens 15 cent per ton per jaar.
[NRC 1914_06_29_0_02 ]

- In den jare 1912 den 23 October ten verzoek van DIRK DE WILD, veehouder,
wonende te Sliedrecht ten deze aldaar domicilie kiezende ten kantore van den
procureur Mr. K.A. NEDERLOF - aan den Stationsweg B 530a, en te DORDRECHT,
aan het door dezen aldaar gekozen domicilie ter griffie van de
Arondissementsrechtbank - die door eischer tot procureur wordt gesteld en
als zoodanig voor hem zal occupeeren;
heb ik ADRIANUS BORSJE, deurwaarder bij de Arr. rb. te Dordrecht en bij het
Kantongerecht te Sliedrecht wonende en kantoorbediende te Sliedrecht, wijk D
no. 31 Aan PLEUN JOHANNES RIETVELD, laatste gewoond hebbende te Wijngaarden,
doch thans afwezig en zonder bekende woonplaats ...etc. [28 nov. 1900
Wijngaarden verlaten, op die dag een prentbriefkaart uit Amersfoort;
verklaring overlijden]
[NRC 1912_10_26_1_04 / 1912_06_24_0_09 / 1912_01_26_1_04 ]

* * *
- Het was eergisteren den 29en December, 50 jaar geleden dat te dezer stede
het laatst voltrekken der doodstraf plaats had. Toen werden op een dag vier
beruchte inbrekers, wonende te Werkendam, op het stadhuisplein alhier met de
koord voor hunne misdraven gestaft. Een vijfde, van medeplichtigheid
beschuldigd, werd dien dag gegeeselt en gebrandmerkt.
- Heer RIJKEN, concierge raadhuis, op 1 febr 1897, 25 jaar.
- vinden lijkje Puttershoek (26-jarige Cornelia Z., dienstbaar bij
landbouwer TEUNIS VOGELAAR)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 1-1-1897 (fiche 1)]

- AFKONDIGING. Havengeld voor zeevaartuigen.
- 1-1-1897; 20 jaar geleden, H. den Bandt, ontving zijn mandaat als regent
van 't Geneesk. Gesticht voor Krankz.
- Heden namiddag 2 1/2 uur viel nabij de Vriesebrug een zesjarig knaapje te
water. Op een zandhoop spelende, gleed hij er af, waardoor hij in de haven
terechtkwam. Zeker zou hij verdronken zijn was de zestienjarige C.M. BRUGMAN
er niet bijgesprongen, die het geluk had hem op het droge te brengen. Alleen
met een nat pak, doch overigens ongedeerd, kon de kleine zich huiswaarts
begeven.
- 14 Jan. JAN SCHEEPBOUWER, knecht op de zeevischmarkt, 50 jaar.
- nieuwjaarsmorgen arbeider J. BRAND, wonende aan de Oudendijk te 8 1/2 uur
in een sloot gevonden (voor Eickendonck)
- Jan Gaastra Bzn, 25 jaar als koopman (2,5 jaar te Amsterdam in den
koffiehandel)
- Openb. Verkooping (G.C. Hoolmans)
winkelhuis en erf, aan de Groenmarkt havenzijde 4 (F 900)
- (advert.) I. van Dongen, in Zout, steenkolen en Briquetten, is VERHUISD
van Hooge Nieuwstraat naar het Kromhout 128 o/d kerk.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 4-1-1897 (fiche 1)]

Wereld-kampioen-athleet SAMPSON in Dordt.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 5-1-1897 (fiche 1)]

Brand 's-Gravendeel (steenen gebouwtje C. Reedijk)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 7-1-1897 (fiche 1)]

Kennisgeving. E. van Dijk te Delft en J.B. Treure te Lekkerkerk, oprichten
kalkblusscherij, Lijnbaan (C. 3390 en 3469)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 8-1-1897 (fiche 1)]

- Kennisgeving. Belasting op honden.
- "Als de vos de passie preekt, Boer pas op je kippen"
- Openbare Vrijwillige verkooping (notaris N.P. Jongkindt)
(1) een voor eenige jaren nieuw gebouwd pand en erf aan het Vlak 7 op den
hoek der Hoogenieuwstraat waarin beneden cafe met recht van vergunning en
woning, bovenwoning .. Hoogenieuwstraat (F 1702).
Verhuurd aan G.W. Lieshout tot 31-5-1904.
(2) Pand, beneden timmerwinkel, Hoogenieuwstraat 2 (F 133).
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 11-1-1897 (fiche 1)]

- vergunning varkensslachterij, B.A. van Rietschoten Jr., Voorstraat 158.
- vergunning bergplaats 2 vaten petroleum, Johannes Doren, Dubbeldam
(A2300).
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 14-1-1897 (fiche 1)]

- kleinhandel in sterke drank.
Friedrich Herrman te Halle a.d Saale, Schrijversstraat 12.
- Zuidendijk, ongeluk, 3-jarige dochtertje A. SCHIPPERS.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 16-1-1897 (fiche 1)]

- H. NIJHUIS, beeldhouwer beveelt zich beleefd in UEd gunst aan.
Steegoversloot 11
- P. SMITS, Kromme Elleboog 64, vijlt zagen en scherpt koffiemolens.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 26-1-1897 (fiche 2)]

9-jarige H. Sprenger de Roover (door het ijs gezakt)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 29-1-1897 (fiche 2)]

Arrond.rechtbank.
Franciscus Hendricus ROSIER, oud 22 jaar, smid, geb. te UTRECHT wonende te
Rotterdam, in huis van arrest alhier ("Haarlemsche Frans") [Baltus MEIJER,
goud en zilver smid te Gorinchem, stoomschip 'Obdam']
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 30-1-1897 (fiche 2)]

- kleinhandel in sterke drank. S. KLIPHUIS, Groothoofd 4.
- (advert.) VAARWEL. Bij mijn vertrek naar Cabinda, Congastraat Westkust
Afrika, Roep ik mijn vrienden en bekenden een hartelijk vaarwel en tot
wederziens toe.
J.P. VERDOORN, Antwerpen, 5 Febr. 1897.
Aan boord s.s. 'Leopoldville'.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 6-2-1897 (fiche 3)]

Zaterdagavond ten omstreeks 8 uur hoorden eenige opvarenden van de in de
nabijheid van het Groothoofd alhier liggende vaartuigen om hulp roepen,
blijkbaar door iemand die aan den mond der Wolwevershaven in het water lag.
Onmiddellijk sprongen twee flinke mannen in een roeiboot, die er in mochten
slagen den drenkeling, die reeds in zinkende toestand verkeerde en
bewusteloos was te grijpen en binnen de boot te halen. Zoospoedig mogelijk
werd de man in eene tapperij gebracht, alwaar men terstond poging in het
werk stelde de levensgeesten weder op te wekken, die helaas niet met een
gunstigen uitslag mochten werden bekroond, zoodat de dood moest worden
geconstateerd.
De ongelukkige zekere R.S., oud 59 jaren, gedomicileerd te GORINCHEM, die in
den laatsetn tijd in eenigszins malende toetand moet hebben verkeerd, was
sedert een paar dagen opgenomen in de toevlucht voor daklozen van het Leger
des Heils alhier en vermoedt men dat hij langs den waterkant ronddwalende in
het water is geraakt. Het lijk is naar de algemeene begraafplaats gebracht.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 9-2-1897 (fiche 3)]
NB.
(nr. 90) 8-2-1897
6/2 27 Dubbeldamscheweg ingebracht REINIER SAS, 29 jaar, pakhuisknecht, geb.
te Gorinchem wedn van Adriana van Wijne, zoon van Willem Sas Willemszoon (+)
en Wijntje van de Meijden (+)

steenen muur bezweken; Loverstraatje ...
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 11-2-1897 (fiche 3)]

Gisteravond omstreeks 11 ure bemerkte de vischhandelaar J. AARNOUTSE en
diens zoon aan de Knolhaven dat er iemand in het water lag. Onmiddellijk
tiegesnald mocht het hun gelukken den drenkeling met een haak te grijpen,
waarna in het pakhuis van den heer AARNOUTSE beproefd werd, de blijkbaar
uitgedoofde levensgeesten weder op te wekken, welke pogingen ondanks de
flinke hulp van de heeren doctoren D.J. ADMIRAAL en J.J. BENJAMINS, niet met
een gunstigen uitslag werden bekroond, zoodat de dood moest worden
geconstateerd.
Het lijk, dat inmiddels herkend was als te zijn zekere A.R. oud 29 jaar,
tuinman, wonende te Zwijndrecht, is ten verzoek der familie, nog dienzelfden
avond per brncard naar de ouderlijke woning overgebracht. De man moet per
ongeluk in het water zijn geraakt.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 12-2-1897 (fiche 3)]
NB.
(nr. 102) 12-2-1897
overl. 10/2 namiddag 11 uur aan de Knolhaven, ARIE RIJKEN, 29 jaar, tuinman,
geb. Zwijndrecht, ongehuwd, zoon van Andries RIJKEN (tuinman) en Hendrika de
Bondt.

- Op de gisteravond gehouden vergadering van werkende leden der IJsclub
'Voor de Armen' .....
- Het 4-jarig zoontjes van een alhier in de Nieuwehaven tjalkschipper, dat
zich heden voormiddag te ruim 11 1/2 uur naar boord wilde begeven, verloor,
terwijl het zich op de looplank bevond, het evenwicht en viel te water, doch
werd door onmiddellijk door eenige burgers gered, zonder letsel te hebben
bekomen.
- Tegen mei gevraagd om mede naar Keulen te gaan, bij jonggehuwden lieden,
een nette dienstbode, als meid-alleen.
Adres: Blauwpoortsplein 3.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 19-2-1897 (fiche 4)]

vergunning zeepziederij, D. Schouten, Hoge Nieuwstraat 61 (F 78)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 22-2-1897 (fiche 4)]

De elfjarige J. den BREKER aan de Raamstraat, die gisteravond te half 7 zich
vermaakte met het afduwen van een schuitje dat nabij het zwemschool in de
Spuihaven lag, had het ongeluk hierbij te water te geraken. Een zijne
makkertjes, de 10-jarige JAN OIRSCHOT, kon hem evenwel nog grijpen en
behouden op het droge te trekken, zoodat hij er met een nat pak is
afgekomen.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 24-2-1897 (fiche 4)]

- Hedennamiddag te twee uur geraakte de veertienjarige JAN FRANKEN (Fanken)
aan den Marienbornstraat 75, die op een in de Lijnbaanhaven liggend vlot aan
het spelen was te water. Door de jeugdige HENDRIK SPOEL, eveneens in de
Marienbornstraat woonachtig en die juist passeerde, werd het ongeluk
opgemerkt. Deze aarzelde niet, sprong op het vlot, en mocht den drenkeling
behouden op het droge brengen.
- 9-jarige PIET MEULDIJK door een keeshond gebeten
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 2-3-1897 (fiche 5)]

10-jarige ARIE MOL aan het Kromhout door een keeshond gebeten.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 4-3-1897 (fiche 5)]

- De ondergeteekende beveelt zich beleefd minzaam aan tot het aanleggen en
onderhouden van tuinen en parken etc. P. BOTHOF jr., voorloopig adres Reeweg
139, Dordrecht-Dubbeldam.
- Wegens hoogen leeftijd heeft ondergeteekende zijn zaak overgedaan aan D.
POLS alhier. Dankende voor het genoten vertrouwen, beveelt hij zijnen
opvolger aan, terwijl deze zaak in zijnen winkel zal voortzetten. P. BAK, mr
timmerman, Hil no. 7.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 8-3-1897 (fiche 5)]

Bij de in afbraak zijnde panden aan de Groote-Kerksbuurt in welker plaats
een rijwielmagazijn en school zal worden gebouwd voor rekening van de heer
Joh. TUINENBURG, had hedenmorgen te 8 uur reeds een ongeluk plaats ...
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 13-3-1897 (fiche 5)]

Openbare Vrijwillige Verkooping.
(1) Het Dorstig Hert, te Zwijndrecht ...
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 15-3-1897 (fiche 5)]

bootwerker G. EBBERS, Marienbornstraat, hand bekneld
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 25-3-1897 (fiche 6)]

- C. van der BOOR 6 jaar, Marienbornstraat 64
(mevr. de wed O.B. de Kat; 12-jarige Kobus Potters)
- Jan Willem HOLLANDER (11 jaar), te water; G. Bozuwa, mr timmerman
- 11-jarige W. VEENHOVEN a/d Hil 54 (knikkeren)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 27-3-1897 (fiche 6)]

Door den jeugdigen Corn. LOFFELT aan de Wijnstraat 1003 werd gisteravond,
wat men ons als groote zeldzaamheid hier kwam mededeelen, een meerkol [=
meerkoet, een watervogel] gevangen, die dood kalm over het troittoir
wandelde.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 8-4-1897 (fiche 8)]

LEVEND VERBRAND.
(weduwe P.A. Zondervan, Heerheymansuisstraat 84)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 9-4-1897 (fiche 8)]

Op het treurige feit, waarvan we gisteren melding maakte, moeten we ter
waarheidswille nog leven terugkomen.
Gerrit KOMAN, de benedenbuurman der weduwe Zondervan, had wel degelijk
angstkreten gehoord, waarop hij onmiddellijk het bed uitsnelde, slechts een
broek aanschoot en zijn deur uittoog om hulp te bieden. De vader der vrouw
R. KAMBERG aan de Noordendijk, stond juist aan den knop der deur ... etc.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 10-4-1897 (fiche 8)]

Bij de firma Morks en Geuze, hebbende hunne 'drukkerije aen de Groenmerckt
over 't huijs Den Gulden Os' is het eerst no. verschenen Out-Dordrecht's
Nieuw-Maere onder redactie van den heer C.L. van Balen .... [photografie
FLUOS]
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 17-4-1897 (fiche 9)]

- Openbare Vrijwillige Verkooping.
een groot huis waarin thans kurkfabriek met erf en tuin, Wijnstraat
landzijde 51.
- (advert.) E.E. Haagers, Voorstraat 230, luxe postpapier en cartes de
correspondence
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 20-4-1897 (fiche 9)]

- De melkboer A. van de NADORT te Dubbeldam wilde gistermorgen te elf uur
met zijn twee zoontjes in een met paard bespannen eierenwagen een bezoek
afleggen bij den landbouwer P. DE JONGH DE LEEUW, aan de Reeweg ... etc.
- H.J. Vaarties, Voorstraat 322, ongeval
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 21-4-1897 (fiche 9)]

10-jarige Arie KIEBOOM, Bomkade, te water
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 24-4-1897 (fiche 9)]

8-jarige Jos L., Voorstraat 246, te water
(Louis Possemiers, Corn. van der Giesen)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 27-4-1897 (fiche 9)]

Gistermiddag te twee uur kwam de met een hit bespannen kolenwagen van G.J.
v. S. aan de Singel in aanraking met de Orangerie van GEBR. BOTHOF aan het
Kasperspad. Door het minder goed besturen van de hit, kwam ... etc.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 30-4-1897 (fiche 9)]

Een nieuwe gelegenheid om zich te doen photografeeren is thans geopend door
den heer J.C.M.A. BOSCH-EVERS, aan de Voorstraat 329 alhier ..... etc.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 5-5-1897 (fiche 10)]

Door den heer A.H. VAN DE WEG in de Lijnbaan werd sedert 4 dagen een poes
vermist ... (in boom)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 8-5-1897 (fiche 10)]

Bij het lossen van vee van een der stoomboten der reederij Fop Smit en Co.,
gekomen van Rotterdam, ging hedenmiddag te één uur een os, bestemd voor den
heer D. KRUIJMEL aan de Groenmarkt alhier, aan den haal etc..... [spekslager
J.F.L. Oorsprong, slager H. Sprangers]
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 11-5-1897 (fiche 10)]

- Hedenmiddag bij het ontruimen van een kast in het afbraak zijnde pand aan
de Groenmarkt no. 4. ontdekte de werklieden achter het behang een
beschilderd raam waarop nog leesbaar 1421. Men vermoedt dus dat het
betrekking heeft op den St. Elisabeth's vloed.
- Tot havenmeester, tevens fungeerende ontvanger der in- en uitvoerrrechten
en accijnzen te Soemenep (Madoera) is benoemd de onderhavenmeester, tevens
loodscommissaris voor de haven Tandjong Priok de heer W.N.A.F.K.H. van
Nassau en diens plaats de 1e stuurman bij de gouv. marine de heer H.M.W.
Ochsendorf. Beiden zijn Dordtenaren.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 18-5-1897 (fiche 11)]

- Werkvrouw gevraagd van 's morgens 6 tot 's avonds 8. Goed wasschen
vereischt. Loon f 6,50 per week. Zich aan te melden Buiten Walevest 6.
- Spoedig gevraagd eene dienstbode liefst van buiten loon f 3 per week.
Aanbiedeingen in persoon Buiten Walevest 6.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 22-5-1897 (fiche 11)]

Zaterdagmorgen te negen uur hadden de benedenbewoners van de wed. M. Den
Haan, aan de Hooge Nieuwstraat 71rood, nog totaal geen beweging gehoord op
de woning van hun bovenbuurvrouw. Daar dit een vreemd verschijnsel was, ging
men onderzoeken naar oorzaak, wat des te gemakkelijker ging, daar de wed.
Den H. nooit haar deur sloot.
Het bleek bij slot dat de vrouw dood in bed lag, met een kussen op het
hoofd, terwijl zich blauwe plekken aan het hoofd vertoonden. De onmiddellijk
ontboden geneesheer dr. De. Graaf vond het raadzaam er onmiddellijk de
politie van in kennis te stellen, die dadelijk verscheen, vergezeld van de
politiedokter den heer Admiraal. Door dezen werd geconstateerd dat vrouw Den
Haan geen natuurlijken dood was gestorven en noodzakelijk gevonden haar lijk
over te brengen naar het stedelijk Ziekenhuis, na eerst de justitie te
hebben ingelicht. Ook werden geen sporen van braak in de woning der vrouw
gevonden.
Weldra rezen zware vermoedens tegen zekere B.C. den D., schoonzoon der
weduwe, die den voorafgaanden nacht op den zolder had geslapen. Gearresteerd
en met het lijk van zijn schoonmoeder geconfronteerd, werden die vermoedens,
alhoewel hij niet bekende, versterkt door het uiterlijk van den
beschuldigde, zoodat de justitie het raadzaam vond hem preventief naar het
huis van bewaring te doen overbrengen.
Voor zoover ons tot op dit oogenblik bekend, heeft de beschuldigde nog geen
bekentenis afgelegd.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 1-6-1897 (fiche 13)]

* overlijdenakte (no. 299) 31-5-1897
29/5 voormiddag half 8, 17 Hoge Nieuwstraat, Ditje DEN HAAN, 71, geb.
Werkendam, wed. Marinus den Haan, dochter van Joost den Haan (+) en Francina
Kuik (+)

* bevolkingsregister 1890-1917 (33)
1. den Haan, Marinus, 22-8-1825 Werkendam, schipper, van 6/36, overl.
15-8-1892.
2. den Haan, Ditje, 22-2-1826 Werkendam, overl. 29-5-1897.
3. den Haan, Marinus, 1-9-1865 Berlicum (N-Br), naar H34.
4. den Haan, Willem Jacobus 10-3-1868 's-Gravenhage, 9-8-1893 naar
Sleeuwijk.
5. den Haan, Barned, 5-8-1870 Nijmegen, overl. 3-6-1896.

* bevolkingsregister 1890-1917 (34)
1. den Haan, Marinus, 1-9-1865 Berlicum (N-Br), schipper, houtzaagmolenaar,
overl. 6-8-1910.
2. Drijver, Elisabeth, 25-9-1869 Hoge en Lage Zwaluwe, naar Barendrecht
8-10-1914.
3. den Haan, Marinus Willem Jacobus, 28-6-1894, naar Barendrecht 8-10-1914.
4. Snelleman, Marinus, 4-12-1883 Rotterdam, terug naar Rotterdam.
(Wonende o.a.: Hoge Nieuwstraat 31 en 8)

* Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 H
- voornaam Ditje / achternaam Haan, den
archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
inventarisnummer 384-431
bladzijde 36
geboortejaar 1826
deel 6
- voornaam Dirkje / achternaam Haan, den
bladzijde 36
geboortejaar 1851
deel 6
- voornaam Francijna Josina / achternaam Haan, den
bladzijde 36
geboortejaar 1861
deel 6
- voornaam Francina Jozina / achternaam Haan, den
bladzijde 36
geboortejaar 1867
deel 6
- voornaam Barend / achternaam Haan, den
bladzijde 36 / geboortejaar 1870 / deel 6
* Bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 H
plaatsnaam Dordrecht
voornaam Ditje
achternaam Haan, den
archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
inventarisnummer 435-516
bladzijde 33
deel H

- 6o-jarige Jan Stolk (overleden)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 11-12-1899 (fiche 24)]

- banen der IJssclub 'Voor de armen' ....
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 15-12-1899 (fiche 24)]

* * *

430. Aangifte van miltvuur bij een rund van J.H. MEIJER alhier.
249. Vergunning aan M. FRANKENHUIS te Sliedrecht tot het berijden van voor
motorrijtuigen gesloten wegen.
315. Kennisgeving van 't verdrinken van schipper Pieter DE JONGH.
323. verzoek van de wed E.H. VAN DUIJKEREN-VAN DER KWAST om vergunning tot
opgraving lijk van E.H. van Duijkeren.
[bron: Stadsarchief Dordrecht archief 6, inv.nr. 1352 (over 1911)]

Vleeschkeur in 1900.
Slagers.
M. Allemans
D.H. Batenburg (sedert 1 juli 1899)
W. Bouhuijs
G. Coolen
F. van Hechten (voerde in 1899 bijna uitsluitend vleesch in)
C. Hogerzeil
A. de Jonge
D. Kruijmel
H.J. Mellegers
B.A. Meijer (sedert 1-11-1899)
Wed. B.A. Meijer
J.H. Meijer (sedert 1-10-1899)
N. Mostert
J. van Noort (6 runderen (Jan.), 4 runderen (febr.), 4 runderen (Mrt.), 4
runderen (Apr.); totaal 60 runderen, vorig jaar 25 (sedert 1-9-1899))
Wed G. v.d. Put (sedert 1-11-1900 is deze zaak overgegeven aan M.J. van
Hemert)
J.C. v.d. Rest
G.W.F.H. v. Rietschoten
C.J. Schroots
A. v.d. Straaten
A.G. Straaten
J.P. Straaten
W. van Twist
C. Versteeg
H. Versteeg
A.J. Visser
W.A. Visser
Gebr. Waalwijk van Doorn
J. van Zanten en zoon
W.H.H. van Zanten
+ W.C. Klein, A. Kuipers, J. Leewis, J.H. Meijers, J.C. v.d. Straaten
[BRON: SA Dordrecht, archief 6, inventarisnr. 1588 (over 1900)]

* * *
Erica


KENNISGEVING. A. Verhave, koek-en banketbakkerij, Prinsenstraat 22 (E 71).
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 7-1-1891 (fiche 1)]

40 jaar getrouwd. P. Dorstman en Aagje Wils.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 9-1-1891 (fiche 1)]

7-jarig knaapje aan de Boogjes; door ijs gezakt.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 15-1-1891 (fiche 1)]

- Een ongewoon schouwspel
voor ouden en jongen, leverde gisteravond weder de met een ijsvloer bedekte
rivier voor deze stad op.
Reeds van verre rees de rosse gloed, alsof er ergens een felle brand woedde,
de plek aan, waar de IJsclub 'Voor de armen' haar 3e groote ijsfeest had
georganiseerd. Breede scharen van menschen stroomden van 7 uur af naar de
Buiten Walevest om zich van daar door den met vlaggen en wimpels versierden
hoofdtoegang naar het feestterrein te begeven.
Phantastisch was de aanblik der beide naast elkander gelegen banen, die zich
van de societeit 'Harmonie' tot het Zwijndrechtsche Veer uitstrekte, en
gescheiden waren door eene guirlandesgewijze illuminatie met vetglazen.
Van afstand tot afstand verspreidden bovendien verscheidene flambouwen, dat
eigenaardig, licht, hetwelk bij avondfeesten zulk een schiterend effect
maakt, terwijl het telkens en telkens ontsteken van veelkleurige bengaalsch
licht aan het geheel een bijzondere luister bijzette. Begunstigd door stil
weder en vergelijkender wijze gesproken, zachte temperatuur bewogen zich
honderden over en langs de ijsbanen.

Men liep of reed er rustig heen
Als was men op een vloer van steen
Men zag er tal van kunstenaars
En hier en daar ook krabbelaars
Doch elk - hiervan zijn we ons bewust -
Verheugde zich naar hartelust

Was men vermoeid, dan boden talrijke tenten á la giorno verlicht, eene
geschikte gelegenheid aan, om even uit te rusten en tegelijkertijd de droog
geworden keel te laven onder het genot van de tonen der muziek door het
gezelschap 'Apollo', dat zich bij tusschenpoozen op de Buitenwalevest deed
hooren.
Bij al die vreugde, bij al die ontspanning werd echter het edele doel van
dit feest niet vergeten.
Een groot aantal personen had zich welwillend met de taak belast, om, van
busse voorzien, U met een 'Gedenk de armen' aan de dure verplichting te
herinneren het bitter tot zijner arme natuurgenooten door een geldelijk
offer te lenigen.
Een woord van hulde komt daarom toe aan de IJsclub, die dit feest, tot
zoodanig doel deed plaats hebben. Dat zij met succes is werkzaam geweest en
met voldoening op hare taak kan terug zien, hiervan houdt zeker ieder, die
van dit feest heeft geprofiteert, zich ten volle overtuigd.

- Dat de rivier, in haren tegenwoordige toestand voor velen aanleiding geeft
de verschillende gezichten, die zij onophoudelijk aanbiedt, in beeld te
brengen, ligt voor de hand.
Zoo werd o.a. ook heden een groepje door den heer Karel Le Grand
gephotografeerd, dat waard is door lengte van tijd in ieders herinnering te
bljven voortleven.
Het zijn de leden der IJsclub 'Voor de armen' dien niet alleen het
initiatief namen tot het geven van 3 welgeslaagde ijsfeesten, maar daaraan
ook een edel doel wisten vast te knoopen.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 21-1-1891, vierde jaargang no. 995 (fiche
2)]

De sedert 21 December van het vorig jaar alhier opgericht ijsclub 'Voor de
armen' hield gisteravond in het bovenlokaal van het café Neuf een goed
bezochte vergadering.
[samengevat:]
* secretaris J.A. Houbolt Jr.
* feest (1) 25 Dec. op den Noordpolder gehouden ijsfeest, netto f 103, 25
f 25 voor jhr P.J.J. Repelaer, algemeene armen Dubbeldan
f 75 aan ds M. Mooij, voor avondbrood
* feest (2) 2 Jan. op de rivier f 261, 14 1/2 [aan Burgelijk Armbestuur]
* feest (3) het best geslaagde en meest luisterrijk ijsfeest 19/1 op de
rivier [penningmeester H. van Kammen]
1000 illumineerglazen )
2200 pekkransen )
120 fakkels ) f 162,70
een aantal lampions )
de decoratie eener tent )
vervaardiging eener poort )
f 50 aan Commissie Werkverschaffing voor in orde brengen banen
f 440,12 1/2
batig slot f 210,92 1/2 aan W.R.A.C. graaf van Rechteren Limpurg,
penningmeester Comite Leniging der Armen EN f 50 aan Commissie
Werkverschaffing
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 30-1-1891 (fiche 2)]

Tegen 9 uur had hedenmorgen nabij de kurkfabriek der firma Korthals aan de
Boogjes alhier zekere G. DUBBELMAN de onvoorzichtigheid zich te wagen op het
broze ijs in de Spuihaven alhier, met het gevolg dat hij door het ijs heen
zakte ... etc (gered door L.T. van Wouw)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 7-2-1891 (fiche 3)]

Gisteravond is door de politie de hand gelegd op twee jongens van 17- en
18-jarige leeftijd, alhier woonachtig, die uit een sigarenwinkel aan de
Voorstraat een kistje met sigaren hadden ontvreemd.
Het kistje, dat door een hunner was verborgen onder een partij hout in een
der houtloodsen aan de Buiten Walevest, werd opgespoord en in beslag
genomen.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 10-2-1891 (fiche 3)]

Door eene familie, wonende aan de Hooikade alhier, werd gistermiddag
politieassistentie verzocht, omdat een familielid uit Rotterdam, in eenen
niet al te nuchteren toestand over was gekomen en dadelijk bij zijne
aankomst ruzie begon te zoeken, die zoo hoog liep, dat hij zelfs met een
geladen pistool zijn familie begon te bedreigen. Toen de politie te plaatse
verscheen, waar hij reeds vertrokken, maar liep nog op de Hooikade te
wandelen en daar hij nog in bezit was van een geladen pistool, werd dit in
beslag genomen en tegen hem procesverbaal opgemaakt, wegens het dragen van
een verboden wapen.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 12-2-1891 (fiche 3)]

M. Haezer, oprichting smederij, Heerheymansuisstraat 8 (kad. G 305).
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 19-2-1891 (fiche 4)]

Kleinhandel in sterken drank.
Johannes Hendrikus WIJNHOVEN, Groenmarkt 5.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 12-3-1891 (fiche 5)]

Hedenmorgen te ruim 10 uur geraakte de aan toevallen lijdende touwslager A.
v. E., nabij de Langehoutebrug aan de Nieuwe haven te water. De schipper W.
Mijnders, die dat ongeval bemerken, begaf zich onmiddellijk in een roeiboot
en mocht er alles in slagen den drenkeling te redden en op het droge te
brengen, waar na v. E. door eenige voorbijgangers naar zijne wooning aan den
Kromme Elleboog gebracht werd.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 14-4-1891 (fiche 7)]
NB.
Adresboek 1890: N. van Es, touwslager, Kromme Elleboog 81
A. van Es, arbeider, Kromme Elleboog 81
P. van Es, borstelmaker, Kromme Elleboog 81

Kleinhandel in sterken drank.
Andreas Kindermans, Binnen Walevest 3.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 22-4-1891 (fiche 8)]

Heden namiddag te half twee ontdekte een brievenbesteller, in de sloot aan
den Burgemeester de Raadtsingel, nabij den Kinderspeeltuin, alhier, iets dat
bijzonder zijn aandacht trok. Hij voorzag zich in den omtrek van een raagbol
en haalde, tot zijn niet geringe verbazing, daarmede het lijk op van een
manspersoon, reeds in vergevorderden staat van ontbinding, dat bij nader
onderzoek bleek te zijn het lijk van zekeren NOLMAN, woonachtig aan de Vest,
die sedert 14 dagen vermist werd. Het lijk is onder politietoezicht naar het
lijkenhuisje ter algemeene begraafplaats overgebracht. De kannonier wiens
lijk 3 maanden geleden op dezelfde plaats werd gevischt - zooals onze lezers
nog wel herinneren zullen - was, naar wij vernemen, de broeder van hem,
wiens lijk thans werd opgehaald.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 24-4-1891 (fiche 8)]
NB.
Adresboek 1890: wed. J.H. Nolman, particuliere, Vest 145

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
I. Johan Hermanus Nolman (Nollemans), overl. Dordrecht 25-4-1848, tr.
Maartje Rensen.
Kinderen:
1. Metje, geb. Delft 24-1-1819, overl. Delft 11-2-1819 .
2. Johan Hendrik Nolman, geb. Delft 15-6-1820, volgt IIa.
3. Cornelis Jacobus, geb. Delft 17-8-1823.
4. Johan Hermanus Nolman, geb. Dordrecht 21-2-1827, volgt. IIb.

IIb. Johan Hendrik Nolman, geb. Delft 15-6-1820, arbeider, tr. Dirkje
Zwang, geb. Dordrecht 6-4-1833, overl. Delft 3-6-1890 , dochter van Willem
Georg Frederik Zwang en Lena Coenraad.
Vertrekken 11-4-1863 naar Delft.
Kinderen:
1. Maartje, geb. Dordrecht 12-11-1857, tr. Delft 8-9-1880 Hendrik Koster,
geb. (27 in 1880), zoon van Leendert Anthonie Koster en Hendrika van Aalst.
(NN, geb. Leiden 31-7-1889? (gewettigd); Dirk, geb. Delft 22-10-1879 )
2. Johan Hermanus, geb. Dordrecht 10-7-1860, overl. Delft 18-1-1864 (3 jr).
3. Helena, geb. Dordrecht 3-1-1863, overl. Delft 25-12-1863 (11 mnd).
4. Helena, geb. Delft 26-10-1864, overl. Delft 9-11-1864.
5. Lena, geb. Delft 19-10-1865, tr. Delft 8-5-1889 Hendrik Marinus Esser.
6. Johan Hermanus, geb. Delft 30-1-1868, overl. Delft 10-4-1868.
7. Dirkje, geb. Delft 11-5-1869, tr. Delft 5-8-1891 Dirk Bezemer .
8. Johan Hermanus, geb. Delft 12-12-1871, tr. Delft 23-8-1893 Catharina
Kluitenberg.
9. Johan Hendrik, geb. Delft 17-3-1876, overl. 10-11-1877 (1 jr).

IIa. Johan Hermanus Nolman, geb. Dordrecht 21-2-1827, winkelknecht, overl.
Dordrecht 12-12-1881, tr. Dordrecht 12-5-1852 (aktenr. 65) Magdalena de Bis,
geb. Dordrecht 19-1-1826, werkvrouw (1891), dochter van Dirk de Bis (45 in
1852) en Anna Goor (44 in 1852).
Kinderen:
1. Dirk Nolman, geb. Dordrecht 13-7-1855, overl. Dordrecht 1891 (akte 93,
4-2-1891, 3/2 namiddag 1 uur, 27 Dubbeldamscheweg ingebracht het lijk van
Dirk Nolman, 35 jaar, tabakskerver).
2. Maartje Nolman, geb. Dordrecht 17-9-1857.
3. Johan Hermanus Nolman, geb. Dordrecht 4-3-1861, 11-5-1881 naar Krankz.
Gesticht, overl. Dordrecht 1891 (akte 293, 24-4-1891, 23/4 namiddag half 2,
27 Dubbeldamscheweg ingebracht het lijk van Johan Hermanus Nolman, 30 jaar,
azijnmakersknecht).

352-383 629 deel 20 (1860-1890):
Aletta Nolman geb. 1830
Cornelis Jacobus Nolman geb. 1824

352-383 817 deel 21 (1860-1890):
Cornelis Jacobus Nolman geb. 1823
Cornelia Nolman
Maartje Nolman geb. 1850

352-383 829 deel 21 (1860-1890):
Johan Hendrik Nolman geb. 1820
Johan Hermanus Nolman geb. 1827

352-383 862 deel 21 (1860-1890):
Johan Hendrik Nolman geb. 1820

352-383 1025 deel 22 (1860-1890):
Dirk Nolman geb. 1855
Johan Hermanus Nolman geb. 1827

352-383 1478 deel 23 (1860-1890):
Cornelis Jacobus Nolman geb. 1823
Cornelia Nolman geb. 1854
Johan Hermanus Nolman geb. 1857

352-383 1552 deel 24 (1860-1890):
Johan Hermanus Nolman geb. 1827
Johan Hermanus Nolman geb. 1853
Dirk Nolman geb. 1855

352-383 949 deel 28 (1860-1890):
Aletta Nolman geb. 1830

Maartje Nolman
435-516 bladzijde 21 deel C (1890-1917)
435-516 bladzijde 691 deel W (1890-1917)
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Heden namiddag te 3 uur geraakte het paard en wagen van den grutter
SMITSKAM, alhier, doordien het paard van een orgel schrok, te Dubbeldam in
het water ... etc.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 29-4-1891 (fiche 8)]

-----

- HINDERWET. H. Leviticus, inrichting tot het bewaren en verwerken van oude
metalen en oude rijwielbanden, Kleine Spuistraat 3.
- JUBILEUM. C. Eichhorn, kantoorknecht der Posterijen, 25 jaar in dienst.
(dir. H.B. Charbon)
- JUBILEUM. P.J. van LEENT, koster St. Bonifaciuskerk, zilveren jubileum.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrijdag 2-1-1942 (fiche 1)]

Loop der bevolking. Ingekomen/Vertrokken personen.
C. Spoelder, Vlak 2 boven, naar Groningen, Hofstraat 20, kantoorbed.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 3-1-1942 (fiche 1)]

Dankbetuiging. Aan patroon B. KOOMANS en E. Reedijk. (personeel B. Koomans,
vlasserij 's-Gravendeel)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 5-1-1942 (fiche 1)]

- Vervoer van melk en taptemelk. [taptemelk = vetloze melk]
De burgemeester van Dordrecht; Gelet op het bepaalde artikel 19, 3e lid van
het Melkbesluit (Stbl 1929, nr. 43).
Verklaart het ongewenscht, dat in de gemeente Dordrecht melk en taptemelk
gelijktijdig met hetzelfde vervoermiddel of door denzelfden persoon worden
vervoerd, zoodat dit vervoer niet mag plaats hebben, tenzij namens het door
den directeur van den keruingsdienst van waren daartoe schriftelijk
vergunning is verleend, aan welke vergunning door dien directeur voorwaarden
kunnen worden verbonden.
Dordrecht, 8 Januari 1942.
De burgemeester voornoemd, BLEEKER.
- FOTO: kapelaan F.M.H.J. EPPINGS (naar Alphen aan den Rijn)
(het St. Franciscus-liefdewerk, sinds korten tijd i.s.m. de zusters aan de
Buiten Walevest)
(Th. Frumeau, H.J.M. van Lamoen, Jos van Dusseldorp, kapelaar de Groot, F.J.
Buck, mej. Jo Tijssen)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrijdag 9-1-1942 (fiche 1)]

- DANKBETUIGING. H. Buikhuizen.
Wed. J. Buikhuizen-Kraajeveld, Binnen Walevest 33.
- Fietsbanden. Speciaal inrichting voor het vulcaniseeren van fietsbanden en
rubberlaarzen.
H. Deurloo, Nieuwe Haven 34.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 10-1-1942 (fiche 1)]

- In de haven gereden en verdronken.
(18-jarige J. WENSVEEN, wonende te Kinderdijk)
- ZILVEREN JUBILEUM. Chef-machinist hoogdrukwaterleiding P. Meuldijk.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 15-1-1942 (fiche 1)]

- Verhuizingen in de stad.
D.J.A. v.d. Vlis, techn-ambt, van Veersteiger 3rd -> Zuidendijk 13.
- (overl.adv.) Roode Kruis, 20-11-1940 door ongeval in Schotland
+ HERMAN NATZIJL, bootsman s.s. 'Algorab'
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 17-1-1942, eerste blad (fiche 2)]

ECONOMISCHE RECHTER.
* varkens geslacht. C. GOUD, wonende te Dordrecht.
* chandestien geslacht, J. BAAN, landbouwer te Dubbeldam (klein varken)
* verboden vervoer. H.J. BUYS, fab.arb., wonende te Dordrecht (tarwe,
peulvr., aardapp.)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 21-1-1942 (fiche 2)]

- DOXA WORDT 75 JAAR.
Oudste medewerker Dordrechtsch Nieuwsblad, C. van Son, 70 jaar.
- ZILVEREN JUBILEUM. 25 jaar A. van Dijk, N.V. Delicatessefabriek v.h. Van
Asperen.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 24-1-1942, tweede blad (fiche 2)]

JUBILEUM. C.J.P. LIPS, 25 jaar. (als 13-jarig knaapje bij archivaris)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 27-1-1942 (fiche 2)]

- Een halve eeuw bij een mevrouw.
(Johanna Sprenger de Roover, als 19-jarig meisje bij mevr. H.C. Visscher van
Aalst (nu 96 jaar), Groenmarkt)
- (overl.) Bastiaan van de Erve, 79 jaar.
J. Drost-v.de Erve
T. Drost
wed. M. Naaktgeboren-v.de Erve
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 2-2-1942 (fiche 3)]

- Gouden Echtpaar (met foto).
C. Vlasblom en J. Vlasblom-van Rietschoten.
- Gouden Bruidspaar.
M.G.A. v.d. Kamp en A.C. Naerbout.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 3-2-1942 (fiche 3)]

----

(stukken gemeente-jaarverslagen)
Particuliere gymnastiekschool van mej. Berkhout opgegeven / idem mej.
Korthals
[BRON: SA Dordrecht, archief 6, inventarisnr. 1593 (over 1905)]

[nr. 354]
Begraafplaats: opgraven van een lijk
(1) - verzoek van M.A. van Dooremalen alhier d.d. 16 Dec 1918 om vergunning
tot opgraving van het lijk van Gilberti Flori Grun(?) en vervoer van dat
lijk naar La Louvière(?) (Belgie).
- 17 Dec. 1918 advies gevraagd van de Geneeskundige der Politie
(2) - advies Geneeskundige der Politie d.d. 23 Dec 1918 tot inwilliging van
het verzoek
(3) - 27 Dec 1918 het sub 1 vermeld verzoek voorwaardelijk ingewilligd,
bericht aan adressant, het Bestuur der R.K. Begraafplaats en den
Geneeskundige der Politie
(4) - 30 Dec 1918 verklaring bedoeld in art 7 van het KB van 18-10-1869
(Stbl. 69)

[BRON: SA Dordrecht, archief 6, inventarisnr. 1443 (dossier bij 6:1359)]

* * *

- DORDRECHT In de raadsvergadering van 21 Maart is de beslissing omtrent het
voorstel van B. en W. tot herstelling van het afgebrande manegebouw
aangehouden met de bedoeling om vooraf vast te stellen welke bestemming van
het geheele terrein tusschen STEK en de VEST zal worden gegeven. Inmiddels
hebben de commandant van het korps PONTONNIERS en de directie van de
rijschool op spoedige voorziening aangedrongen en hebben B. en W. van het
hoofd der school, waarvan sprake was dat zij op bedoeld terrein zou
gevestigd worden, een brief ontvangen, waarin de vestiging van een nieuwe
school ter plaatse ontraden wordt, terwijl de gemeentesecretaris en de
archivaris rapporten inzonden omtrent de noodzakelijkheid van uitbreiding
van dienstlokalen in het raadhuis en omtrent de wenschelijkheid van
verbetering der archieflokaliteiten. B. en W. hebben ... etc.
[NRC 1914_04_24_2_01 ]

* * *
Erica

- Jubileum B. de Wit. 40 jaren geleden, grafmaker.
[Dordrechtsch Nieuwsblad vrijdag 2-1-1931, 4e blad (fiche 1)]

- Flinke Trekhond. Te koop, stamboom; borstbreedte 16 c.m., Rotterdamscheweg
72, Zwijndrecht.
[Dordrechtsch Nieuwsblad za/zo 3/4-1-1931 (fiche 1)]

- 50-jarige echtvereeniging. Hendrik Zierts en Geertrui Bakker,
Vleeschhouwersstraat 23.
[Dordrechtsch Nieuwsblad za/zo 10/11-1-1931, 4e blad (met foto) (fiche 2)]

- Gouden Echtparen: Frans Schaap en Elsje Groeneveld + Hendrik Kroonen en
Huigje de Keizer.
[Dordrechtsch Nieuwsblad za/zo 17/18-1-1931 (met foto) (fiche 4)]

- 12 1/2 Ct. Dordtenaartje Anthon de Korte
Dordtenaartje
Heerlijk taartje,
Zoo bijzonder fijn gevuld,
Exquis chocola-gebakje
Waar weldra heel Dordt aan smult
Dordtenaartje
Heerlijk taartje,
Prachtig stukje bakkerswerk
Met je schitt'rende afbeelding
Van de mooie Groote Kerk
Trots der firma A. de Korte
Die je in het leven riep
En die jouw alleenverkoop heeft
omdat zij het wezen schiep
Dordtenaartje
Heerlijk taartje,
Welkom op de taartjesschaal
Voor jouw smaak is er maar één woord
Een waardeering: ideaal
Roodenburg Vermaat.
[Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 23-1-1931, tweede blad (fiche 5)]
NB.
Adresboek 1938: Korte, Banketbakkerij v.h. Anton de, Voorstraat 246

- De vier op den Rijn omgekomen stadgenooten (MET FOTO), sleepboot 'Frans'
nabij Xanten:
* J. Arenoe, Schoenerstraat 14rd
* D. Schipper, Noorderstraat 8rd
* B. Pors, Vest 6
* D. v.d. Heuvel, Nicolaasstraat 9
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 26-1-1931, 3e blad (fiche 5)]
+
- EEN NEDERLANDSCHE SLEEPBOOT OP DEN RIJN BIJ XANTEN GEZONKEN.
De vier opvarenden waarschijnlijk verdronken.
De sleepboot FRANS is in den nacht van Vrijdag op Zaterdag op den Rijn ter
hoogte van Xanten, waarschijnlijk ten gevolge van den storm, gezonken. De
sleepboot was op weg met eenige sleepschepen van Rotterdam naar Duisburg.
Tegen den avond is, zoo deelt men ons mede, de sleep in de buurt van Xanten
voor anker gegaan. Toen men den volgenden ochtend de reis wilde vervolgen
bemerkte de schipper van het voorste sleepschip, de CONSTANTINE, geen spoor
van de sleepboot.
Bij nader onderzoek zag de schipper, dat op de plaats, waar de sleepboot
voor anker was gegaan, een gedeelte van de mast en van den schoorsteen boven
water uitstak. Van de opvarenden was geen spoor te ontdekker. Zij zijn
vermoedelijk verdronken. Hun namen zijn: B. Pors, Kapitein, J. Arenoe,
machinist, P.J. van den Heuvel, stuurman en J. Schippers, stoker. Zij zijn
allen te DORDRECHT woonachtig. De sleepboot FRANS behoort aan de N.V.
Sleepdienst SECUNDA, directeur C. OTTE, gevestigd te DORDRECHT.
[bron: Het Vaderland 1931_01_25_0_01 ]
- OP DEN RIJN GEKAPSEISD.
De Nederlansche sleepboot, die bij Büderich is gezonden, ligt vrij in diep
water. Zij zou gisteren worden gelicht. Van de vier opvarenden is tot nu toe
geen spoor gevonden. Omtrent de toedracht van het ongeluk meldt het Dbl. v.
Rott. noh het volgende:
Vrijdagavond waren de sleepbooten CONSTANTINE en FRANS, die een sleep ledige
schepen naar boven brachten, met de sleep op den Rijn bij Xanten voor anker
gegaan. De beide sleepbooten lage toen, volgens de mededeeling van
denkapitein der CONSTANTINE vlak naast elkaar. Dit is gebruikelijk en kon
geen kwaad, daar 't weer goed was. 's Nachts echter stak een storm op, 'n
storm, dien den Rijn in wilde beroering bracht, zoodat de CONSTANTINE en de
FRANS krachtig tegen elkaar bonkten. Om half drie hebben beide kapiteins
daarom 'n scheepsraad gehouden, waarbij besloten werd, dat de FRANS 'n eind
hoogerop dus los van de CONSTANTINE zou gaan liggen. Dit is gebeurd. De
FRANS stoomde wat op, en ankerde weer. Dit geschiedde zonder dat de
verbinding met de sleepschepen verbroken werd. De sleepstreng werd dus wat
gevierd. We vermelden dit speciaal tot goed begrip van hetgeen volgt: In de
verdere uren van den nacht hoorde iemand, noch op de sleepschepen, wier
bemannen van 't verhalen onkundig was, noch op de CONSTANTINE, iets
bijzonders.
Zaterdagochtend om half 6 kwam de stoker van de CONSTANTINE zijn kapitein
wekken met de ontstellende mededeeling, dat van de FRANS niets meer was te
bespeuren. De kapitein, die zich van de waarheid van dit vreeselijke nieuws
wilde overtuigen, snelde aan dek en zag evenmin iets van de sleepboot. 'n
Onderzoek door hem ingesteld leidde tot niets, totdat 'n vondst op een der
sleepschepen 't vermoeden, dat de FRANS gezonken zou zijn, waar maakte.
Immers men ontdekte dat de sleepstrengen, waarmee het schip aan de sleepboot
verbonden is, waren afgeknapt. Van dit afknappen had men aan boord der
sleepschepen niets gemerkt.
Men bespeurde niets van de 4 koppige bemanning van de FRANS, zoodat men
aanam dat deze verdronken zou zijn. En daar, trots langdurig zoeken, niets
gevonden werd, veronderstelt men, dat hun lichamen nog in de slaapplaatsen
of kajuiten van de gezonken sleepboot zijn.
Wij vroegen den heer JEGEN nog of er vermoedens bestaan over de oorzaak van
't droevig ongeval, dat vier menschen het leven kostte. Deze deelde nu ons
mee, dat de kapitein van de CONSTANTINE, als zijn meening over de oorzaak
van 't vergaan van de FRANS, had te kennen gegeven, dat deze boot
vermoedelijk door den storm dwars tegen den stroom is komen te liggen en
door de kracht van den Rijn gekapseisd is. En dit zal zoo snel geschied zijn
dat de bemanning zich niet meer redden kon. Zooals reeds gezegd is, is er
van het verongelukte schip niets te zien, daar het in 8 Meter diep vaarwater
ligt. 'r Roeiboot geeft, naar de heer JEGEN vertelde, de plaats aan, waar,
naar men aaneemt, de FRANS moet liggen.
[bron: Het Vaderland 1931_01_27_1_06 ]

* * *

- TE KOOP: 2 Vrachtstoombooten, 34 en 26 ton; Vrachtmotorboot 26 ton; Verder
5 Lichterschepen 80-48-29-26-10 ton. Te zien en te bevragen Scheepswerf
C.H.C. SUNDERMAN, Zwijndrecht.
Telefoon 1020 / 255 huis DORDRECHT.
[NRC 1917_04_17_2_10 ]

- OPGELICHT. Eenige dagen geleden bracht een onbekende dame een bezoek aan
een MODEWINKEL te Dordrecht om een mantelcostuum te koopen. Er werden haar
eenige voorgelegd en gepast, maar zij wenschte ook een costuum te zien, dat
in de uitstalling stond. Dit werd voot haar gehaald, maar het beviel haar
evenmin als de andere, reden waarom zij stof uitzocht om daarvan een costuum
op maat te maken, dat aan een opgegeven adres aan de STEEGOVERSLOOT moest
worden bezorgd. Nadat de dame was vertrokken werden haar vertoonde costuums
weer opgeborgen maar den volgenden dag kwam men tot de ontdekking, dat er
een verdwenen was. Alles werd nagegaan, maar vergeefs, zoodat er geen andere
mogelijkheid scheen te bestaan, dan dat de onbekende dame van de
gelegenheid, dat de winkeljuffrouw zoch een oogenblik verwijderd had om het
costuum uit de uitstalling te halen, gebruik had gemaakt, om het thans
vermiste costuum onder hare kleeren te verbergen. Hoe het mogelijk was dat
dit niet bij het maatnemen zou zijn ontdekt bleef een raadsel, maar het
vermoeden werd nog sterker, toen de dame aan het opgegeven adres aan de
STEEGOVERSLOOT niet bekend bleek te zijn. De politie ...etc. [vrouw uit
Rotterdam] (D.Ct.)
[Het Centrum 1909_10_21_0_03 ]

- DORDRECHT. Notaris B. Kuipers te Dordrecht is voornemens bij veiling en
afslag op Woensdagen 7 en 14 Maart 1928 telkens des avonds 7 uur ... publiek
te verkoopen: Het Goed Onderhouden, op gunstigen stand gelegen WINKELHUIS,
Dordrecht, Steegoversloot met groote etalageruimte, totaal groot 200 m2, in
welk pand sedert tal van jaren is gevestigd de gerenommeerde zaak in kunst-
glas en aardewerk en luxe voorwerpen onder de firma MAROTZKE-STEINER
[=Steegoversloot 18] ...etc.
[NRC 1928-03-03-2-11 ]

- wegens faillissement. Notaris J.W. van Bockel te Sliedrecht.
N.V. SCHEEPSWERF 'BAANHOEK' voorheen T. NEDERLOF te Sliedrecht (gebouw
N.A.B. Steegoversloot, Dordrecht)
[NRC 1926-09-15-2-12 ]

- Publieke verkooping. Wegens algeheele liquidatie J. & A. VAN DER SCHUYT's
Scheepswerf en Machinefabriek te Papendrecht ..etc.
[NRC 1926-03-16-2-12 ]

- Veiling wegens faillissement. N.V. Lithographische Metaaldrukkerij en
Blikamballagefabriek v/h A. MEIJERS Jr. aan den Dubbeldamscheweg 54 te
Dordrecht
- Openbare Verkooping. Notaris D.W.I. Harshagen te Dordrecht, Het MODERN
FABRIEKSGEBOUW met afzonderlijke magazijnen en groot Openterreun met
woonhuis tezamen groot 41 Aren 19 c.a., gelegen te Dordrecht aan den
Dubbeldamscheweg 52 en 54 (kad. Sectie K. Nos. 3075, 4320, 4221)
[NRC 1924-12-04-2-12 ]

- Uit overweging dat op grond van een ingesteld deskundig onderzoek als
vaststaande moet worden aangenomen, dat in de militarie SMEDERIJ en in het
militair bureelgebouw ter plaatse geen ernstige hinder door
stankverspreiding zal worden ondervonden, is ongegrond verklaard het beroep
van den minister van Oorlog tegen het besluit van B. en W. van DORDRECHT,
waarbij aan de Eerste. Ned. DOGCAKESFABRIEK P. LAMMENS en Zonen
voorwaardelijk vergunning is verleend voor het oprichten van een fabriek tot
het vervaardigen van scheepsbeschuit, honden-, katten, pluimvee en andere
voedingsartikelen op de perceelen aan de ACHTERHAKKERS nos. 3 en 4.
[NRC 1927-12-15-1-07 ]

- AANBESTEDING Namens zijne lastgeefster, de N.V. Eerste. Ned.
DOGCAKESFABRIEK zal onderget. in het ORANJEHOTEL den 26 Febr. 1927 des
namiddags 4 uur, trachten AAN TE BESTEDEN:
Het verbouwen van het fabrieksgebouw, staande en gelegen aan ACHTERHAKKERS
3-4-5 te Dordrecht.
Nadere inlichtingen worden verstrekt alle werkdagen des n.m. 3-6 uut, ten
huize van den onderget. Adr. van Bleijenburgstraat 31, Dordrecht
A.A. SCHMIDT Azn., Architect
Afzonderlijke exmeplaren van bestek en teekening verkrijgbaar a f 9 per
stel, waarvan f 4,50 per stel wordt vergoed bij onbeschadigde terugbezorging
binnen 3 dagen na de aanbesteding.
[NRC 1927-02-18-2-14 ]

- De Commandant v.h. Korps Pontonniers en Torpedisten te Dordrecht vraagt
inschrijvingen voor HET Vervaardigen en leveren van 15 (vijftien)
tweedeelige IJzeren PONTONS. Inlichtingen worden verstrekt in de SMEDERIJ
van het Korps aan de ACHTERHAKKERS No 8, te Dordrecht. Inschrijvingen op
zegel voor 3 December 1925. Adres: HOOGT 25, Dordrecht.
[NRC 1925-11-21-2-07 ]

- WINKEL en MAGAZIJNPAND. Te Zwijndrecht is te koop of te huur een zeer ruim
Winkel en Magazijnpand. De ruime bovenwoning kan eventueel ook als kantoor
benut worden. Het staat aan den RINGDIJK in de allerbeste winkelwijk; van
achteren diep vaarwater (MAAS). Te Bevragen bij N.V. ZAADHANDEL v/h GEBR.
VAN NAMEN, Achterhakkers, Dordrecht.
[NRC 1925-05-29-2-16 ]

-TE KOOP. Het Solide en voor eenige jaren onder architectuur gebouwde
voormalig KAASPAKHUIS met woonhuis en KANTOOR open grond, apart koetshuis
loods en daarnaast gelegen Pakhuis, tezamen vormend één schitterend complex
ter gez. grootte 1041 c.a. Kadastraal bekend Sectie D. No. 2021 en 4481.
Allen staande en gelegen ACHTERHAKKERS No., 13-14-15-16 te DORDRECHT met
smalspoorbaan verbonden met de Kalkhaven. Te bevragen bij N.V. Aanneming Mij
GROENEVELD, Spuiweg 5, te Dordrecht, Telefoon 1391.
[NRC 1923-07-17-2-12 ]
NB.
Adresoek 1930: Boer J. de Achterhakkers 14 dir. zaadh.
N.V. 'Zaadhandel' v.h. Gebr. van Namen Achterhakkers 13-16
Adresoek 1938: Baars mej. M. Achterhakkers 14 dienstbode
Boer J. de Achterhakkers 14 dir. v. Namen's zaadh.

- De Heer en Mevrouw Ir. P.H. Kalis-Klaasen geven kennis van de geboorte van
hunnen zoon CORNELIS JAN. Dordrecht, 11 Sept. 1921. Achterhakkers 11.
[NRC 1921-09-12-2-11 ]

- den completen inventaris der STOOMOLIESLAGERIJ van de firma Lebret aan de
Achterhakkers 4 te Dordrecht (Hendrik van Essen, Amsterdam)
[NRC 1919_09_04_2_04 ]

- OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING. (A. Sigmond) 17 en 24 Jan 1917.
(1) Heerenhuis No 2a met erf aan de Kalkhaven te Dordrecht kadaster Sectie E
nr 760 groot 105 c.a. Het perceel bevat beneden: .....................etc.
(2) Heerenhuis No 29 (B 750)
(3) huis no 2b met erf en open grond aan de Kalkhaven, kad E 525
(4) pakhuis nr 4 met erf aan de Kalkhaven, E`13
(5) bovenheerenhuis no 21, E 12
(6) bovenheerenhuis no 33, E 12
[NRC 1917_01_06_2_12 ]

- DE OUDE STAD ONDER WATER GELOOPEN.
DORDRECHT, 26 Nov. - De storm heeft te Dordrecht hoog water veroorzaakt,
hooger dan sinds 1916 het geval is geweest. Hedenmorgen te 3.45 bereikte het
water een hoogte van 3.27 m. boven A.P. In 1916 was de hoogste stand 3.43 m.
Tengevolge van het hooge water is de geheele oude stad, liggentusschen de
MERWEDE en de OUDE MAAS, onder water geloopen. Honderden kelders en
laaggelegen woningen werden overstroomd. In de lectrische centrale, die aan
den Noordendijk ligt, werden alle omliggende gemeenten, die van Dordrecht
stroom betrekken, van electrische stroom verstoken. De storing duurde van
hedenmorgen half 5 tot ongeveer 9 uur. Gedurende dien tijd stond alles in en
om Dordrecht stil. Ook de waterleiding werkt niet. Te 9 uur was de storing
opgeheven. Tegen 8 uur heden morgen was het water zoo ver gezakt, dat de
straten weer watervrij waren.
[Het Centrum 1928-11-26-02/03 ]
[ook in : NRC 1928-11-26-2-02 ]

* * *

Koninklijke Onderscheidingen:
- de heer M. Bakker
- mevrouw C. Hoffland-Dekker
- de heer R.J. Kitsz
- de heer P Kraaijeveld
- de heer B. van der Linden
- de heer A. de Ruiter
- de heer W. de Wild

Erepenning: - de heer J.T. Meijers

Gemeentepenningen:
- mevrouw J.A. Baan-van Andel
- de heer J. Bisschop
- de heer J. Dekker
- mevrouw A. de Gelder-v.d. Herik
- de heer C. Holleman
- de heer J. Veenis
- mevrouw N. Visser

Jubilerende echtparen
50 jaar getrouwd :
- echtpaar Wor 28 januari
- echtpaar Van Mourik 30 januari
- echtpaar Den Breejen 26 februari
- echtpaar van Heteren 18 maart
- echtpaar Labee 1 april
- echtpaar Sluimer 29 april
- echtpaar Vlot 13 mei
- echtpaar Spruyt 13 mei
- echtpaar Dubbeldam 20 mei
- echtpaar Heijkoop 13 juni
- echtpaar Leeuwis 10 juni
- echtpaar Treffers 8 juli
- echtpaar Gort 22 juli
- echtpaar Hak 16 augustus
- echtpaar Berrevoets 9 september
- echtpaar Labree 1 oktober
- echtpaar Mostert 18 november
- echtpaar Korevaar 18 november
- echtpaar Visscher 21 november
- echtpaar Huijzer 24 november
- echtpaar De Haas 3 december

60 jaar getrouwd:
- echtpaar Kramer 31 maart (bezoekdatum 30 maart)
- echtpaar Klop 21 april (bezoekdatum 22 april)
- echtpaar Van der Ende 30 april
- echtpaar Dielhof 20 mei
- echtpaar Vermeij 26 mei
- echtpaar Boogaard 2 juni
- echtpaar Van de Wetering 10 oktober
- echtpaar Van der Vlies 14 november

65 jaar getrouwd: - echtpaar Nederlof 13 november

Bijzondere leeftijden: - Mevrouw A. Jobse-Pin 101
[http://www.sliedrecht.nl/documenten/bestuur/burgerjaarverslag/2002/Pagina%2
015.pdf]

* * *

- Monumentenfotografie
Dordrecht: Steegoversloot 13; Vooraanzicht trapgevel
Vooraanzicht trapgevel
Maker: Steenbergh, C.
Gemaakt in: 1910-1935
Copyright: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, Holland
Collectie: Oude Foto's
[ www.hetgeheugenvannederland.nl ]
[met Steegoversloot 11 (Banket Chocolaad, Suikerwerken; waars. A. SCHMIDT);
Steegoversloot 9 anno 1621 (Vleeschhouwerij G. de Bruin); Steegoversloot 7
(Hotel Restaurant)]
NB.
adresboek 1930: Schmidt A. Hof 4 [bakkers: brood en beschuit]
Bruin G. de Jac. Marisstraat *113 slager
Hurk L.F. v.d. Steegoversloot 5-7 Hotel,
Café-Restaurant
adresboek 1938: Bruin G. de Billitonstraat 19 slager

- Monumentenfotografie
Dordrecht: WIJNSTRAAT 123-125; Interieur achterzaal schoorsteen
Interieur achterzaal schoorsteen
Maker: Hoog, G. de
Gemaakt in: 1910-06-02
Copyright: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, Holland
Collectie: Oude Foto's
[ www.hetgeheugenvannederland.nl ]

- Monumentenfotografie
Dordrecht: KLOVENIERSDOELEN [in de Doelstraat; foto vanuit het Stek?]
Kloveniersdoelen, voor de sloop
Maker: Steenbergh, C.
Gemaakt in: 1910-1935
Copyright: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, Holland
Collectie: Oude Foto's
[ www.hetgeheugenvannederland.nl ]

- Monumentenfotografie
Dordrecht: Steeg over sloot / Steegoversloot 71 [anno 1696]; Overzicht
gevelwand
Overzicht gevelwand
Maker: Onbekend
Copyright: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, Holland
Collectie: Oude Foto's
[ www.hetgeheugenvannederland.nl ]

- Monumentenfotografie
Dordrecht: Korenmetershuisje
Voorgevel en zijgevel huisje tegen de Grote kerk
Maker: Onbekend
Gemaakt in: 1932-00-00
Copyright: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, Holland
Collectie: Oude Foto's
[ www.hetgeheugenvannederland.nl ]


NB. Via http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.html_zk?p_vast=46 :
* Register Burgerlijke Stand Zwijndrecht 627.83
Willem BAKKER
Plaatsnaam Zwijndrecht
Voornaam Willem
Achternaam Bakker
Archiefnummer 627 Burgerlijke stand en bevolking van Zwijndrecht
Inventarisnummer 83
Bladzijde 182
Geboortedatum 11 Januari 1929
Geboorteplaats Zwijndrecht
* Register Burgerlijke Stand Zwijndrecht 627.86
Marinus Dirk HOOGERLAND
Plaatsnaam Zwijndrecht
Voornaam Marinus Dirk
Achternaam HOOGERLAND
Archiefnummer 627 Burgerlijke stand en bevolking van Zwijndrecht
Inventarisnummer 86
Bladzijde 141
Geboortedatum 29 April 1914
Geboorteplaats Zwijndrecht
* Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Wilhelmina Louiza Adolphina Gerritsen
Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Wilhelmina Louiza Adolphina
Achternaam Gerritsen
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 737-810
Zie Ditiecher, Mattheus Gerardus
* adresboek Dordrecht:
1930: Ditiecher M.G.;M. Schampersstraat 21;sleepb.kap.;
1938: Ditiecher M.G.;Steltenstraat 10;stuurman sleepboot;

- Het complimentje van de dag (nieuwsjaarswensen 1881-1941).
* directie en redactie der Dordrechtsche Courant danken met wederkeerige
heilwensch voor de bewijzen van belangstelling bij de Jaarwisseling
ontvangen. 2 Januari 1936.
* H. VAN GIJN Dir Rotterd. Bankvereeniging betuigt met wederkeerigen
gelukwensch, dank voor de bij de jaarwisseling ondervonden blijken van
belangstelling.
* S.M. HUGO VAN GIJN 2-1-1936
* B.J. Grobben, P.J. de Kanter, Z. van Schelt, M. van Zanten
* mr. K.J. POLL
* Wed. P.J. DE FUIJK Boomstraat 24 teleph. 62
* Aan familie vrienden en bekenden Gelukkig Nieuwjaar toegewenscht J. v.d.
BERG Automobielen en Motorrijwielen C. de Wittstraat 55 tel. 1131 Dordrecht.
Vertegenwoordiger der Dodge Automobielen, Douglas en Indian Motorrijwielen.
* J.A.J. Jansen 3-1-1938
* Lips 'Brandkasten en Slotenfabrieken NV
* Wed. A. van Strij & Zoon Schilders Dékorateurs
* D VERBOOM koper- en blikslager, in Huishoudelijke artikelen, Vriesestraat
84
* W.F. GROESBEEK, Spekslagerij Vriesestraat 86
* P. PIANTONI schoorsteenveger metselaar, Doelstraat 10
* W.F.C.A. Haar en echtgenoote
* J.L. WOUTERS, Mr Stukadoor grootekerksbuurt 37
* HET GLAZEN MUILTJE, F. van der TOORN
* A. de Waal, Meubelfabrikant
* L.P. van Rest, Voorstraat C 103
* ASTORIA Theater. gelukkig 1941
* Mannenkoor Caecilia, aanvang jaar 1906
* Hotel PONSEN
* J.L. van Dalen
* Atelier TOLLENS, Vrieseplein 1
* J.G. HAMETER
[bron: AD/De Dordtenaar di 27-12-2005]

* * *

- PAPENDRECHT, 8 April. Van de scheepswerf van den heer Pl. DE KONING ahier
werd heden met goed gevolg te water gelaten de stalen stoomsleepboot TILLY.
Dit schip, gebouwd voor rekening van den heer SCHLESS te DORDRECHT, is 20.5
M bij 4.60 M bij 2.30 M. De machine-installatie wordt vervaardigd in de
fabriek van den heer STRAATMAN te DORDRECHT. De kiel zal worden gelegd van
een motorsleepboot, groot 15 m bij 4 m bij 1.80 m, terwijl een contract is
afgesloten voor den bouw van een sleepboot van de zelfde afmetingen als de
TILLY.
[NRC 1929-04-09-2-10 ]
NB.
Adresboek 1930: Schless F.W. Melkpoortje *6 sleepagent
Schless G.H. Singel 51a sleepd.
[Tilly, April, N.V. Slb. Anton p/a H. Schless, Merwekade 24, Dordrecht]
[Bron: Stadsarchief Dordrecht archief 150 inv. 2286]

- ROTTERDAM, 29 December. Door bemiddeling van P. REITSMA en Co's
Scheepsmakelaarskantoor alhier is bij de N.V. Machinefabriek DE BIESBOSCH te
DORDRECHT voor Rotterdamsche rekening een zeewaardige sleepboot besteld van
175 i.p.k. Afm. 20 x 4.80 x 2.30 m, v.o. 60 m2, werkdruk 15 kg.
- DORDRECHT, 27 december. De machinefabriek L. STRAATMAN alhier, ontving
opdracht van den heer A. NOELS te Hansweert voor den bouw van een sleepboot
met afmetingen 23 x 5.20 x 2.50 m voorzien van een machine van 250 I.P.K. en
een stoomketel met een v.o. 75 m2, stoomdruk 15 kg/cm2.
[NRC 1928-12-30-1-12 ]

- VLAARDINGEN, 26 Nov. Na goed geslaagde proeftocht is door de N.V.
Vlaardingsche Machinefabriek I.A. KREBER alhier afgeleverd, de stalen
sleepboot HOLLANDIA, gebouwd voor rekening van de N.V. Transport Mij v/h
A.H. VAN DEN BOSCH en Zn te DORDRECHT. De sleepboot is voorzien van een
verticale triple expansie machine van 190 I.P.K.
Tevens werd aan de Vlaardingsche Machinefabriek opgedragen den bouw van een
sleepboot van 160 I.P.K. eveneens voor rekening van een DORDTSCHE FIRMA.
[NRC 1928-11-27-1-12 ]
NB.
Adresboek 1930: Bosch A.H. van den Singel 51 sleepd.ond.
Bosch A.H. van den Steegoversloot 47 sleepd.ond.
[Hollandia, December, N.V. transp.Mij. A.H. v/d Bosch, Merwekade 16,
Dordrecht][Bron: Stadsarchief Dordrecht archief 150 inv. 2286]

- Bij akten 5 Juni 1913 voor den Notaris W.H. van BILDERBEEK te DORDRECHT
verleden, zijn opgericht de naamlooze vennnootschappen:
1. Sleepboot J. van Steen 1
2. Sleepboot J. van Steen 2
3. Sleepboot J. van Steen 3
4. Sleepboot J. van Steen 4
5. Sleepboot J. van Steen 5
6. Sleepboot J. van Steen 6
7. Sleepboot J. van Steen 7
8. Sleepboot J. van Steen 8
9. Sleepboot J. van Steen 9
10. Sleepboot J. van Steen 10
11. Rijnschip Johannes
12. Rijnschip Maria
13. Rijnschip Anna
14. Rijnschip Augustinus
15. Rijnschip Johanna I
alle gevestigd te ROTTERDAM.
De akten benevens het K.B. van bewilliging zijn in hun geheel opgenomen in
de bijvoegsels tot de Nederlandsche Staatscourant. de Nos 1 t/m 10 van 15
Augs. 1913 No 190 / de Nos 11 t/m 15 van 19Augs. No. 193;
[NRC 1913_08_20_1_04 ]

- SCHELDEVAART. Hansweert gepasseerd 28 Spet. en bestemd naar:
4 Gebroeders, Hoogendoorn;
Telegraaf 18, st;
Vredenburg, PAUWELS;
Anomo, st;
Damco 7, Schelling;
Damco 5, TIMMERMANS;
Agnella, de BOT;
Providence, PIJL;
Fluciale 23, FROMM;
Corry, MEINEN;
Strijd, KOSTER;
Peseidon, VERBERGHT;
Clamarant, POPPELIER;
Jacobus, VAN DOODEWAARD;
Telegeraaf 17, BOUT, Alle Rotterdam;
Blazina, st, Hansweert;
Marnix 1, STURS, Amsterdam;
l'Espérance, GRINWIS, dito;
Spes, st, Wormerveer;
Adri, FRENKS;
CLARA ELISABETH, VAN DIJK; <--------
Adriana, de LOOY;
Spes secunda, st;
Sago, OOSTERLOO;
Maria Anna, SIJBRANDS;
Ambulant, st;
Driesland, SMIT;
Emile, VAN CAUWENBERG;
Conscordia, BAL;
Pieternella Johanna, BIJL, ALLE DORDRECHT;
Gloria, st, Wieringen;
Fidelite, HOOGLANDER, dito; etc.......
[NRC 1928-09-29-1-04 ]

- LOBITH gepasseerd 22 Januari en bestemd naar:
De s.s.: ...Clara Elisabeth, van Zundert;
[NRC 1927-01-24-2-11 ]

- RIJNVAART gepasseerd 27 Jan. en bestemd naar:
de s.s.: ..... Clara Elisabeth, alle Duitschland.
[NRC 1927-01-28-2-11 ]

- LOBITH gepasseerd 4 Mei en bestemd naar:
....Clara Elisabeth, v. ZUNDERT, Tilburg;
[NRC 1927-05-05-2-11 ]

- RIJNVAART. Lobith gepasseerd 9 Juni en bestemd naar:
De st. ....Clara Elisabeth...; Tilly, Zwets; ... alle Rotterdam;
[NRC 1927-06-10-2-11 ]

- VRIJWILLIGE VERKOOPING (not J.W. van Bockel te Slierdrecht)
N.A.B. Steegoversloot te Dordrecht 19-10-1928
DEN GRINTBAGGERMOLEN genaamd 'RIJNSTROOM' gebouwd in 1905 met emmerinhoud
van 150 l., baggerdiepte 12 m., compoundmachine van 70 I.P.K. ketel met
verwarmd oppervlak van 50/55 m2.
De Directie-ARK genaamd TRUUS gebouwd 1921 etc...
EEN ONDEROPLOSSER lang 24 m, breed 5 m en hol 1,90 m, inhoud 70 m2.
... inlichtingen M. BLOKLAND, Merwestraat 18 en C. van BALLEGOOIJEN,
Stationsweg 30 ...
[NRC 1928-10-06-2-12 ]

- De stct. no 91 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
* a. Rijnschip Johanna, te Rotterdam...etc.
* g. ELECTRISCHE TIMMERFABRIEK te DORDRECHT. Doel: het vervaardigen van
alle voorkomende timmerwerken, het koopen en verkoopen van alle houtsoorten,
en alles wat in den ruimsten zin genoemen daaraan verwant is of daaarmede in
verband staat. Duur: tot ultimo 1961. Kapitaal f 30.000, verdeeld in 30
aandeelen van f 1000 alle geplaatst en volgestort. Het bestuur der
vennootschap is opgedragen aan 1 directeur, onder toezicht van 1
commissaris. Voor de eerste maal is benoemd tot directeur de heer J.H.
SCHUZLING, mr. timmerman, te DOrdrecht, en tot commissaris de heer B.
GROENEVELD, aannemer, te Dubbeldam.
* h. N.V. DORDRECHTSCHE KAASHANDEL, te Dordrecht. Doel: het koopen en
verkoopen van kaas in het binnen- en buitenland. Duur: 25 jaar. Kapitaal f
10.000, verdeeld in 40 aandeelen van f 250, waarvan 14 geplaatst. De
vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van een
commissaris. Voor de eerste maal zijn benoemd: tot directeur de heer D.
COSTERUS, koopman te Dordrecht, en tot commissaris de heer F.P. WIENHOVEN,
boekhouder, te Breda.
[NRC 1911_04_19_1_04 ]

- Men schrijft ons uit DORDRECHT d.d gisteren:
Het mooie winterweer heeft zich Zondag hier in zijn volle bekoring doen
genieten. De jeugd vermaakte zich reeds vroeg met slee en glijbaan en later
op den dag kwam het vroolijk gerinkel van talrijke arren. Zelden heeft in de
stad de sneeuw zulk een mooie gelegenheid voor het arvermaak gegeven;
doordat Zaterdagavond een massa sneeuw viel en er toen van opruimen geen
sprake meer kon zijn, waren Zondagmorgen alle straten met een dik
sneeuwtapijt bekleed, dat dank zij de strenge vorst den geheelen dag bleef
liggen, zoodat het arverkeer door de geheele stad kon plaats hebben. De
buitenwegen lokten minder uit tot sleedjevaren. Vele boeren uit den omtrek
leverden eveneens hunne bijdragen voor het levendig en opwekkend
wintergezicht. Ook de schaatsenrijders hebben hun hart opgehaald.
Wel was het ijs niet bijzonder mooi, maar vooral des middags waren de banen
van de DORDTSCHE SNEEUW- EN IJSCLUB en van de Dordrecht vrij druk bezocht,
terwijl de laatste ook des avonds gelegenheid bood voor ijsvermaak. De
groote ijsvlakte in den WEST-MERWEDEPOLDER was jammer genoeg dik met sneeuw
bedekt, zoodat daar slechts weinig schaatsenrijders bewogen.
[NRC 1912_02_06_1_06 ]SURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868


© R.Kuijsten 1999-2010

INDEX - HOME


Statistieken