INDEX-HOME       TOEVALSTREFFERS Genealogie - DEEL 33   © R.Kuijsten 1999-2010


Toevalstreffers Genealogie. Opmerkelijke vondsten bij onverwachte bronnen, Bijvangsten etc. Vermeldingen in archieven, almanakken, tijdschriften of adresboeken


Doorzoek het Toevalstreffers Archief       Input: Naam of Plaats    INDEX - HOME


Gebruik voor verder zoeken de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)- Voorloopige Dienstregeling Auto-Omnibusdienst RIJSOORD.
Van Rijsoord: 7 1/2 u, 9 3/4 u., 3 u. en 6 uur
Van Rotterdam: 8 1/2 u, 12 1/4 u., 4 1/2 u. en 8 uur
Rijsoord, Mauritsweg, Lagendijk :
naar Rotterdam, enkele reis 50 cent
Zwaantje, Voorweg :
naar Rotterdam, enkele reis 45 cent
Krommeweg, Van der Jagt :
naar Rotterdam, enkele reis 40 cent
Kinderen van 3 tot 10 jaar halve prijs.
Van Rijsoord tot Van der Jagt van halte tot halte 5 cent.
Abonnementen per 3 maanden.
De Directeur, B. DE KONING, Rijsoord.
[online-krant: NRC 1923-03-02-2-14 ]

- Dinsdagavond is aan den Dordtschen Straatweg in RIJSOORD (gemeente
Ridderkerk) een auto-omnibus van den autobusdienst Rijsoord-Rotterdam door
een defect aan den motor in brand geraakt en totaal vernield. De chauffeur
en de eenige inzittende passagier wisten zich bijtijds te redden.
- Sedert 29 October wordt te AMSTERDAM vermist C. VAN DER VOSSE, 31 jaar,
rijwielhandelaar. Men vreest dat hem een ongeluk is overkomen.
[NRC 1924-11-20-1-03 ]

- Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben een verzoek van W. DRIESSEN te
ROTTERDAM om vergunning tot het in werking brengen van een autobusdienst van
Rotterdam langs Barendrecht en Rijsoord naar Zwijndrecht, afgewezen.
[Het Vaderland 1927-04-29-2-02 ]

- AUTOBUSSEN. Bij K.B. is met vernietiging van de beschikking van de
commissie, reglement autovervoer personen, aan DE JONGH's AUTOBEDRIJF N.V.
te Rijsoord, alsnig vergunning voor de uitoefening van autobusdiensten
tusschen a. Zwijndrecht en Rotterdan over Hendrik-Ido-Ambacht, b.
Hendrik-Ido-Ambacht en Rotterdam, en c. Hendrik-Ido-Ambacht en Rotterdam
over Ridderkerk en IJsselmonde, alle diensten uitsluitend tot vervoer van
arbeiders naar en van de N.V. Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, te
onderhouden op dagen, waarop aldaar gewerk wordt.
[bron: Het Vaderland 1939_11_16_2_03 ]

- De Ned. Heide Mij, welke eergisteren te Rotterdam de vijftigste algemeene
vergadering heeft gehouden, is gisteren op excursie geweest naar Oostvoorne.
Reeds vroeg vertrok het gezelschap per autobus uit Rotterdam naar RIJSOORD,
waar een bezoek is gebracht aan het fruitteektbedrijf van den heer M.
HUYSER, aldaar. Hierna bracht men ene bezoek...etc.
[Het Vaderland 1938_09_18_0_10 ]

- Wijlen mevr. de weduwe A. van 't HOFF-NUGTEREN te Rijsoord heeft aan de
Geref. Kerk van Heerjansdam f 1000 vermaakt vrij van rechten en kosten.
[Het Vaderland 1927-03-29-2-10 ]

- IN KOKENDE TEER GEVALLEN. De 33-jarige C. VAN LEEUWEN wonende te RIJSOORD
viel op het terrein van de N.V. Staalindustrie aan den Keileweg te Rotterdam
in een emmer kokende teer. Met brandwonden aan beide handen in de derde
graad is de man in het ziekenhuis aan den Coolsingel opgenomen.
[Het Vaderland 1937_12_08_1_04 ]

- Gistermiddag is de 10-jarige A. v.d. L., uit het zolderraam van de
ouderlijke woning aan den PRUIMENDIJK te RIJSOORD gevallen. Het meisje werd
dood opgenomen.
[NRC 1928-11-08-2-10 ]

- [ROTTERDAM] Hotel-Rest. 'BELLEVUE', Spaanschekade 7, tel. 10152 t.o. 't
Witte Huis, onm. bij Station en Booten. H.H. DREWES.
Matige Prijzen = v/h Oberkellner Hotel 'DE FRANCE', Rotterdam.
[NRC 1916_08_08_1_06 ]

- Gisteravond is ten nadeele van den autohandelaar J.T. BESTEBREURTJE te
Rijsoord een luxe auto, merk Chevrolet, gestolen. De auto stond buiten voor
de showroom van den autohandel N.V. Tresfon aan de kruiskade te Rotterdam.
De auto is weggehaald, terwijl den eigenaar binnen was. Het signalement van
de auto is als volgt: jaar 1926, blauw gelakt met breeden band,
schokbrekers, pumper, twee reserve-wielen, op radiateur manometer.
[bron: het Vaderland 1928-11-15-2-03 ]

- Toen vanmorgen mejuffrouw v.d. WULP, te Rijsoord, haar kindje van 5
maanden uit het bedje zou halen, ontdekte zij dat het was overleden. Een
ignesteld geneeskundig onderzoek heeft uitgewezen dat het kind in den nacht
in de dekentjes moet zijn gestikt.
[het Vaderland 1939_12_06_0_17 ]

- Bij K.B. van 25 Februari 1939 is toegekend de aan de Orde van
Oranje-Nassau verbonden eere-medaille in brons aan B. VAN DER WAAL,
bakkersknecht bij de firma VAN DER LINDEN te Rijsoord, gemeente Ridderkerk.
[het Vaderland 1939_03_09_2_03 ]

- Maandagmiddag is te Ridderkerk aan den Oudelandscheweg een ernstig ongeluk
gebeurd. Op een onverklaarbare manier is een landbouwtractor, bestuurd door
den 19-jarigen P. VISSER, wonende te Rijsoord, van den weg in de sloot
terecht gekomen. Zoowel de bestuurder als de 10-jarige H. v.d. HERIK, die
met hem meereed, geraakten onder den tractor en werden op slag gedood.
[bron: het Vaderland 1941_08_05_1_02 ]

- RIDDERKERK EN WAT DAAR KOMT. De viering van het 80-jarige bestaan van de
Hollandsche maatschappij van landbouw. De voorbereiding van een groote
tentoonstelling van land- en tuinbouw in September.
[bron: NRC 1927-07-29-2-14 ]

- Voor de vele bewijzen van deelneming ons betoond bij het overlijden van
onzen Broeder en Behuwdbroeder, den Heer A.C. VAN DER ELST betuigen wij
onzen hartelijken dank.
's-Gravenhage: F.C.W. de Vrij-van der Elst, dr. J. van der Elst
Dordrecht: C.W. Vriesendorp-van der Elst, J.S.J. Vriesendorp
Sloterdijk: mr H.B. van der Elst, J. van der Elst-Engels
Dordrecht: A.C. Erzey-Vriesendorp, N.J. Erzey
Levico-Tyrol: J.J. Vriesendorp Czn, J.J. Vriesendorp-DE BOSSON
[NRC 1913_09_20_2_11 ]
[zie ook 1913_09_01_0_07 ]

- Tot ons diep leedwezen geven wij hierbij kennis van het overlijden van
onzen hooggeachten Zwager, den Heer Dr. A.S. VAN OVEN, in den leeftijd van
77 jaren, Oud-Directeur der Hoogere Burgerschool, Officier in de orde van
Oranje Nassau.
Dordrecht, 17 augustus 1915.
A.L.A. DE BOSSON
A.M. DE BOSSON-REINHOLD
Utrecht: N. Masthoff-de Bosson, M.J.A. Masthoff
Chantarella/St Moritz: I.I. Vriesendorp Czn-DE BOSSON, I.I. Vriesendorp Czn
[bron: NRC 1915_08_19_2_04 ]

- [pag. 102] MILLAR, Addison T. 4. Wash Day, LAREN, Holland, 72. Ronda de
Toledo, Madrid, 209. Autumn
[pag. 208] CHAPMAN, Carlton T. 24. Fishing Boats of Scheveningen
[pag. 251] SCHILLING, Alexander 354. Morning Mist
SCOTT, E.M. 490. Petunias
[pag. 287] HOLBROOK, Emerline M. 210. Memory, Scheveningen.
HOMANS, Nannie. 324. Portrait Head
[pag. 463] LAMB, Ella Condie, Studio 360 West 22d St., New York, N.Y. (LAL)
Born New York City. Pupil of Wm. M. Chase and C. Turner, New York; Collin
and Courtois, Paris. Dodge Prize 1889. medal, Atlanta Exposition. Honorable
Mention World's Fair Chicago 1893 Member...
[bron: American Art Directory, American Federation of Arts (ca. 1898)]

- [pagina 83] [...] ment of Fine Arts are at present pursuing their art
study abroad. Miss Mary S. GREENE, who went to Paris two years ago, has
painted very interesting pictures this summer. They are out-of-door figure
compositions, and are described as exquise in color. At the Girls' Club in
Paris, last year, Miss Greene's work was given the place of honor. She
spends the autumns months in Holland.
Miss FLETCHER and Miss KEMPSHALL left last month for several years' study
abroad. Miss Kathleen HEAP, who attended the art classes of the Institute
two years ago, has just gone abroad to perfect her work in sculpture. Mr.
Von der Laucken, Mr. Lehmann, Mr. Baker, Mr. Paddock and Mr. Stout are also
identified with this little Pratt Institute colony in Paris. Mr. Paddock and
Mr. Stout spent last summer in the country [...]
[bron: Pratt Institute Monthly ca. 1896]

- Pag. 202-224: The Parthenon by way of Papendrecht. (o.a. Hotel Bellevue te
Dordrecht, Herr Boudier, Herr Teitsma)
[Forty Minutes Late and Other Stories door Francis Hopkinson Smith]

- pag 33 '... pensions, nor stopping-places - just inns. he Bellevue at
DORDT is one, and the HOLLAND ARMS is another, and the - no, there are no
others. DORT only boasts these two and Dort ...'
pag 35 '...mine own inn is the Bellevue, and my old friend of fifteen years,
Heer Boudier, is host, ..'
[The Novels, Stories and Sketches of F. Hopkinson Smith door Francis
Hopkinson Smith (1905)]

- Faillissementen: uitgesproken:
* H.A. BOSSHARDT, handelaar in manufacturen, UTRECHT, Twijnstraat 24/26;
r.-c. mr. H. v. Wageningen; cur. mr. B.R. Wesseling
* Dordrecht, 28 maart. J.P. DE GRIJP, hooihandelaar, Papendrecht;
* J. van Valen, schipper, Papendrecht;
[NRC 1928-03-29-2-02 ]

- Onderwijzersexamen. AMSTERDAM Geexamineerd 16 candidaten geslaagd de dames
... M.A. Bosshardt (Utrecht), C.W. van Zon (Utrecht), D.A. Gabrielse
(Utrecht)...etc.
[bron: Het Vaderland 1926-06-24-2-10 ]

- Verloofd: H.A. Bosshardt en R. Pennings, Utrecht.
[Het Vaderland 1941_04_17_1_04 ]

- ongeval 13-jarige Jac. GROBBEN / C. Morks.
- opgericht Wielerver. Uitspanning Na Arbeid.
- pand en erf 'Duitschland', Kuipershaven 40-42 (F728) (notaris N.P.
Jongkindt).
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 1-7-1895 (fiche 13)]

- koetsier Arie Zwang, paard gevallen.
[Dordrechtsch Nieuwsblad za 6-7-1895 (fiche 13)]

- ongeluk Jan Uiterlinden, 8 jaar.
[Dordrechtsch Nieuwsblad di 9-7-1895 (fiche 13)]

- bewoners Engelburgerkade (pakhuizen Jac. M.A. BALLINTIJN, rook/brand).
[Dordrechtsch Nieuwsblad za 13-7-1895 (fiche 13)]

- Ambachtsschool.
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 15-7-1895 (fiche 14)]

- 's-Gravendeel, vlasserstelling van C. v.d. MAST / brand.
[Dordrechtsch Nieuwsblad za 20-7-1895 (fiche 14)]

- Zaterdagmiddag omstreeks 5 uur geraakte het 10-jarige dochtertje van den
kapitein BEKKERS van 't Riedijkshaven liggen stoomschip 'CATHARINA I' aan
het Geldeloozepad in het water. De koopman E.C. VAN HOOVEN, wonende
Augustijnenkamp 22, die met zijn wagen passeerde, aarzelde niet, geheel
gekleed in de sloot te om het kind ...etc.
[Dordrechtsch Nieuwsblad di 6-8-1895 (fiche 15)]
NB.
E.C. van Hooven komt voor op de lijst HONDENKARREN 1895 als nr. 61
(Everhardus Catharinus van Hooven, geb. Almkerk 7-2-1856, overl. Dordrecht
13-11-1926).

- Hedenmiddag omstreeks half 2 geraakte aan de Buiten-Walevest bij het
Swijndrechtsch Veer de 10-jarige K.N., wonende Tolbrugstraat spelende te
water....etc. (schipper W. van Meesen)
[Dordrechtsch Nieuwsblad za 10-8-1895 (fiche 15)]

* * *
Erica

* * *

- Kloosterling in Karmel Crabbehof. (Johan Hettinga)
[bron: AD/De Dordtenaar 28-4-2006]

- De Stem van Dordt duikt in het Stadsarchief.
(prentencollectie; H. Harsthagen uit Papendrecht (veroordeeld 20-12-1907);
spotprent)
[bron: de Stem van Dordt 19-4-2006]

- Al twintig jaar Breicaravan.
- Knaagdierenfokkerij viert tienjarig bestaan (Jan Beljaars).
[bron: de Stem van Dordt 26-4-2006]

- Zaterdagavond omstreeks half 11 reed de motorrijder V.D. L. met den
duorijder S., beiden wonende te DUBBELDAM, van de richting Rotterdam
huiswaarts. Op den rijksstraatweg te Rijsoord reed de MELKRIJDER G. voor hen
uit. Met groote snelheid reed de motorfiets tegens diens wagen. De
motorrijder en zijn reisgenoot werden ernistig verwond opgenomen. Nadat de
dokter uit Rijsoord de eerste hulp had verleend, zijn zij naar het
gemeenteziekenhuis aan den Coolsingel te Rotterdam overgebracht.
- Zondagmorgen reed de wielrijder V.D. V. uit Rotterdam over de tramrails
bij de kruising van den rijksstraatweg en de Lindenlaan te RIJSOORD. Hij
reed aan de rechterzijde van den weg, toen een auto uit Gouda, op weg naar
Antwerpen, wilde passeeren. Op het laatste oogenblik stak de wielrijder den
weg nog over, waardoor een aanrijding niet meer te voorkomen was. Hij werd
door den auto gegrepen en met gebroken beenen en een gapende hoofdwonde naar
het gemeenteziekenhuis aan den Coolsingel te Rotterdam vervoerd. De auto
werd terzijde van den weg geworpen en later naar DORDRECHT vervoerd.
[NRC 1927-07-04-2-02 ][Vaderland 1927-07-04-2-05 ]

- Weer een slachtoffer te Rijsoord.
Waar de auto's met 100 KM-vaart mogen rijden.
Gisternamiddag halfeen is te RIJSOORD aan den Rijksstraatweg bij Wevershoek
het 8-jarig zoontje van I.G. VAN OOYEN door een vrachtauto van de
zuurstoffabriek te DORDRECHT gegrepen en op slag gedood. Den chauffeur treft
geen schuld. Binnen een jaar zijn te RIJSOORD aan den straatweg vier
kinderen door auto's gedood. Maximumsnelheid is niet aangegeven, zoodat door
Rijsoord met snelheden tot 100 kilometer per uur wordt gereden.
[Hat Vaderland 1929-05-09-1-01 ]

- Gistermiddag te drie uur is te RIJSOORD op den Rijksstraatweg een ernstig
ongeluk gebeurd met doodelijken afloop. De 14-jarige N., wonende te
BARENDRECHT, reed per rijwiel, waarop een pak manufacturen. Doordat hij
plotseling zijn stuur kwijt raakte, slingerde hij tegen een boom en kwam te
vallen voor een juist passeerenden vrachtauto, geladen met steenen. Hij werd
gegrepen en gedood. De politie onderzoekt de zaak.
[het Centrum 1928-10-16-05 ]

- Het bestuur van de vereeninging Een School met den Bijbel, gevestigd te
Rijsoord, welke rechtspersoonlijkheid bezit en wier statuten zijn
goedgekeurd, heeft aan den gemeenteraad het verzoek gericht, en
overeenkomstig artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 de voor de stichting
van een bijzondere lagere school langs den Rijksstraatweg, aan 'T ZWAANTJE
te Rijsoord, benoodigde gelden uit de gemeentekas te verstrekken.
De bestaande bijzondere lagere school dezer vereeniging is reeds overbevolkt
en telt ongeveer 365 leerlingen. B. en W. hebben de volgens art. 73 der wet
vereischte stukken onderzocht en in orde bevonden en stellen thans den raad
voor de gevraagde medewerking overeenkomstig artikel 74 der wet te
verleenen.
[NRC 1927-02-11-2-10 ]

- Gisteravond is de 18-jarige tuinder A. TROMP, wonende te Zwijndrecht,
rijdende per rijwiel over den rijksstraatweg onder RIjsoord bij wevershoek,
door een auto aangereden. Met zeer ernstige kneuzingen en verwondingen is
de ongelukkige een woning binnengebracht en door dr. HOOGEZAND voorloopig
behandeld. Daarna is hij per ziekenauto overgebracht naar het ziekenhuis te
DORDRECHT. Zijn toestand was hedenmorgen nog zeer ernstig. Den chauffeur van
den auto treft geen schuld.
[het Vaderland 1929-05-21-2-03][NRC 1929-05-21-2-04 ]

- Zondagmiddag is het 8-jarige meisje M. DE RUITER te Rijsoord op den
Rijksstraatweg aangereden door een wielrenner. Het kind kreeg ernstige
verwondingen aan het hoofd, benevens een herssenschudding. Het publiek nam
een dreigende houding tegenover den renner.
[Het Vaderland 1935_02_25_0_04 ]

- Vanmorgen omstreeks halfnegen is te Rijsoord op den Rijksstraatweg een
ernstig verkeersongeluk gebeurd. De huisschilder M. VAN KOOTEN liep met zijn
zesjarig dochtertje en zijn fiets aan de hand aan den rechterkant van den
weg. Van achteren werd zijn kind gegrepen door een vrachtauto, bestuurd door
C. IJ. Azn., eveneens wonende te Rijsoord. VAN KOOTEN werd in de sloot
geslingerd met het gevolg, dat hij met het hoofd door het ijs schoot, zoodat
slechts één been boven het ijs uitstak. Ook de vrachtauto reed te water. Het
kind werd over de sloot geslingerd. Werklieden van de firma SPINTLER die ter
plaatse werkten, verleenden hulp. Deze gelukte het na veel moeite het
slachtoffer onder de auto uit het ijs te trekken. Met zware verwondingen
werd hij naar den naastbijzijnden geneesheer vervoerd. Het kleine meisje had
slechts lichte verwondingen opgeloopen. De bestuurder van de vrachauto bleek
niet in het bezit te zijn van een rijbewijs.
[Het Vaderland 1932_02_11_2_03 ]

- Gisteravond om 5 uur is de 66-jarige A. HUIZER te Zwijndrecht achter zijn
woning - het voormalig tolhuis - langs den rijksstraatweg, tusschen Rijsoord
en Dordt door de stoomtram der R.T.M. doodgereden. De man kwam van zijn werk
en is op het laatste oogenblik voor de locomotief langs gegaan.
[NRC 1928-12-07-1-03 ]

- Vanmiddag 12 uur is het 7-jarige zoontje van den arbeider G. ROMIJN te
Rijsoord, dat uit school kwam, op den Rijksstraatweg door een auo, komende
uit de richting Dordrecht, overreden. Het jongetje was op slag dood.
[NRC 1928-06-08-2-10 ]

- Er biedt zich aan een Nette Dienstbode, oud 17 jaar. Adres: C. VAN WIJK,
Oudedijk G71, Rijsoord.
[NRC 1926-12-02-2-18 ]

- RIJSOORD te koop circa 1500 meter bouwgrond a f 2 per meter2 en twee nette
arbeiderswoningen, tegen billijken prijs, waterleiding en electrisch licht
aanwezig. Voor rustig buiten wonen ideaal gelegen. Te bevragen bij den
eigenaar G. SLOOFF, manufacturier te Ridderkerk.
[NRC 1926-05-01-2-16 ]

- Door nog niet bekende oorzaak is vanochtend omstreeks half 12 brand
ontstaan in de boerderij van den heer S.C. DE KONING te Rijsoord, gemeente
Ridderkerk. Het vuur, dat door den fellen wind werd aangewakkerd sloeg
direct over naar de aan de overzijde van den weg staande boerderij van den
heer JOH. VAN NES, die eveneens in korten tijd in lichter laaie stond. De
motorspui kon tegen de vuurzee niets uitrichten, zoodat beide perceelen een
prooi der vlammen werden. Niets is gered. De boerderijen waren verzekerd.
[Vaderland 1938_10_03_0_07 ]

- RIJSOORD - Bij de familie REEDIJK is aan den Rijksstraatweg een projectiel
van luchtafweergeschut door een dak geslagen, waarbij een ijzeren rolluik,
ernstig beschadigd werd. De bewoners sliepen in de kamer, welke achter het
rolluik is gelegen, doch niemand kreeg letsel.
[Vaderland 1940_02_24_2_01 ]

- OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
(notaris van Spall te Barendrecht) 9 + 16 april in de zaal van het HOTEL
BOON te Rijsoord in het openbaar verkoopen:
Voor de Naaml. Venn. Vlasfabriek 'RIJSOORD', gevestigd te Rotterdam:
(1) Het solied en goed onderhouden HEERENHUIS genaamd 'SWEET-HOME' met
autogarage en stalling, benevens erf en tuin, waarin fijne vruchtboomen, aan
den Straatweg Rotterdam-Dordt, kad. perceel C 3124
(2) een perceel BOUWGROND C3124
[NRC 1924-03-29-2-05 ]

- OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
(notaris van Spall te Barendrecht) 20 + 27 Januari 1921 in het Hotel van den
Heer Boon te Rijsoord, voor den heer B.J. AALBERS te Rijsoord:
EEN FRUITKWEEKERIJ met ruim 960 twintigjarige boomen (marktsoorten)
benevens de daarop aanwezige gebouwen, erf, tuin en rietland, in den Polder
Rijsoord en Strevelshoek aan den WAALDIJK te Rijsoord samen groot 5 H.A. 88
Aren 28 c.a.
[NRC 1921-01-09-1-10]

- Heden behaagde het den Heere van ons weg te nemen onze geliefde Moeder,
Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder Mej. GEERTJE VAN DER GIESSEN, Wed. van P.
de Koning, in den ouderdom van ruim 84 jaren.
Heerjansdam: H. de Koning
Rijsoord: L. van Nes-de Koning
J.M. van Nes
B. de Koning
W.D. de Koning-HAWLEY
S.C. de Koning
P.A. de Koning-de Zeeuw
G.H. van Nes-de Koning
Jac. van Nes
P.H. de Koning
Rijsoord, 6 Februari 1925.
[bron online-krant: NRC 1925-02-06-2-07 ]

- Raad van State..... 1) dat van A. WILSCHUT Wz te Ridderkerk tegen het
besluit van B en W dier gemeente, waarbij aan de firma LUCARDIE EN CO te
Gent voorwaardelijk vergunning is verleend tot het oprichten van eene
inrichting tot het bewerken van vlas gedreven door eene stoommachine van 10
P.K. op een perceel aan den Waaldijk te Rijsoord gemeente Ridderkerk.....
[bron online-krant: NRC 1911_02_08_2_02 ]

- De stc.ct. no 23 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
a) VLASFABRIEK 'RIJSOORD', te Rotterdam.
Doel: het telen, bewerken, koopen en verkoopen van vlasstroo, vlas, afval en
lijnzaad, alsmede het deelnemen in ondernemingen, welke een gelijksoortig
doel beoogen.
Duur: tot ultimo Juni 1988.
Kapitaal: f 100.000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000, waarvan 60
geplaatst. Inbreng als volledige storting op 25 aandeelen de
stoomvlasfabriek 'ARBEID ADELT', met schuren, woningen en verdere opstallen,
machienerieën, open grond en erve, gelegen aan den WAALDIJK onder Rijsoord.
De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit ten hoogste
2 directeuren, onder toezicht van ten minste 3 commissarissen. Voor de
eerste maal zijn benoemd: tot directeur de heer P.J. LUCARDI, lid der firma
LUCARDIE EN CO, te Gent, koopman, te 's-Gravenhage, en tot commissarissen de
heeren J.P.J. LUCARDIE, particulier, te Rotterdam, G.A. Hasselman, directeur
der Brandverzekering-Mij. van Eigen Hulp, te 's-Gravenhage, E.J. VAN TRIGHT,
lid der firma Lucardie en Co, te Gent, en M. DUTILH, koopman, te Rotterdam;
b) Sleepmaatschappij 'Klazina II' te Rotterdam; (H. Sipkema,
sleepbootkapitein te Rotterdam)
c) Naamlooze Vennootschap Prinses Juliana Hollandsche Algemeene Exploitatie
Maatschappij van roerende en onroerende goederen, te Rotterdam;
d) Scheepsexploitatie Maatschappij Hercules, te Amsterdam; (v.o.f. Van der
Elst en Matthes, te Amsterdam)
e) Eerste Nederlandsche Papierstücfabriek voorheen Bennewits & Co, te
Amsterdam;
f) Bouwmaatschappij Beider Belang tot exploitatie van onroerende goederen,
te Amsterdam; (J. Speelman, bouwondernemer en S. van der Bijl, fabrikant
beiden te Amsterdam)
g) Maatschappij 'Aroturus' tot exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam;
(J. Scheltema en A.P. Scheltema Jr, beiden wijnhandelaar, te Amsterdam)
h) Electrotechnische Mechanische Insdustrie, te Utrecht; (D. Ricardo,
fabrikant te Amsterdam, C.F.P. Böhtlingk, notaris te Arnhem, mr. J.G.
Wurfbain, particulier te Rheden, jhr mr K.J. Schorer, adv en procureur te
Utrecht, mr dr C. Sleeswijk, lid der firma Wurfbain en Zoon te AMsterdam)
[bron online-krant: NRC 1913_01_28_1_03 ]

- Gemeente Ridderkerk Gids voor Ridderkerk ZH; Amsterdam : Alta, 1925 ;
Ridderkerk : Gemeente, 52 p. : ill. ; 24 cm. Bevat 22 pag. advertent. van
region. firma's en plattegrond., 7.50, ***BoekEtc***
[http://www.tweedehands-boeken.nl]

- * POPINDRECHT [=Papendrecht] - HOLLAND 1881
Artist: JOHN FERGUSON WEIR 1841 - 1926
Overall: 64.8 x 46.4 cm (25 1/2 x 18 1/4") Oil on Canvas
Country: USA Rural scene bordered by 2 stucco build. w/thatched roofs.
Inventory Number: 840037100
* LANDSCAPE IN HOLLAND 1885 ca.
Artist: JOHN HENRY TWACHTMAN 1853 - 1902
Overall: 46 x 57.2 cm (18 1/8 x 22 1/2") Pastel
Country: USA Path surrounded with tall grass and trees, painted in all
green.
Inventory Number: 820016300
[bron: http://bennion.byu.edu/code/eMuseum.asp?lang=EN]

- Doopdatum 1695.06.15
Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer 1-7
Naam vader Ariensz, Benjamin
Naam moeder Fransz, Stijntje
Naam kind Lijsbeth

- Bruidegom Jan de Jager , jongeman, Luna In Schotland, wonend: Rotterdam
Bruid Elisabeth VISSER, jongedochter, Puttershoek, wonend: Puttershoek
Plaats Rotterdam Datum ondertrouw 26-04-1761
[DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd , index nummer 065]

- First Name: Gysbertus [Gijsbertus van Dorssen]
Last Name: VanDorsen
Ethnicity: Holland
Last Place of Residence: [traveller, naar New York]
Date of Arrival: Oct 25, 1895
Age at Arrival: 33y Gender: M Marital Status:
Ship of Travel: Rotterdam
Port of Departure: Amsterdam
Manifest Line Number: 0015
[bron: http://ellisisland.org/search/passRecord.asp?pID=103038120019]
NB.
Gijsbertus van DORSSEN, geb. Sneek 30-7-1862, portrait painter, tr.
Rotterdam (ontbonden 22-6-1916).

* * *
Erica

* * *

- Sort by Name : Anna A Tadema
Sort by Age : 33
Sort by Where Born : Brussells Naturalised British Subject
Sort by Administrative County : London
Sort by Civil Parish : St Marylebone
Sort by Occupation : Painter Artist

Sort by Name : Laura T A Tadema
Sort by Age : 48
Sort by Where Born : London
Sort by Administrative County : London
Sort by Civil Parish : St Marylebone
Sort by Occupation : Painter Artist

Sort by Name : Laurence A Tadema
Sort by Age : 35
Sort by Where Born : Brussells Naturalised British Subject
Sort by Administrative County : London
Sort by Civil Parish : St Marylebone
Sort by Occupation : Literary Authoress

Sort by Name : Sir Lawrence A Tadema
Sort by Age : 65
Sort by Where Born : Dronry To The Netherlands Denized British Subject
Sort by Administrative County : London
Sort by Civil Parish : St Marylebone
Sort by Occupation : Painter Artist

Sort by Name : Julia [Helen] Heynemann
Sort by Age : 31
Sort by Where Born : Hamburg German Germany
Sort by Administrative County : Middlesex
Sort by Civil Parish : Paddington
Sort by Occupation : Artist Portrait Painter
[bron: http://www.1901census.nationalarchives.gov.uk/ ]

- Aleida Johanna NIBBELINK, geb. 1812, Db 1881-1884 (Dordrecht 1860-1890),
begr. Dordrecht 1885 (in 2006 grafsteen aanwezig), tr. (1) Gaasterland
5-10-1840 (nr. 20) Dirk Wouter Rookmaaker (Diedrich Walther), tr. (2)
Gaasterland 13-9-1855 (nr. 22) Jan Poppes.

- ANNTEEKENINGEN - SCHILDERKUNST....De levensgeschiedenis van Jan David
Geerling Grootveld is eenvoudig, schier prozaïsch/ Op 10 Mei 1821 geboren te
Amsterdam, is hij op 26 Februai 1890 aldaar overleden. Het is de oude,
altijd weer nieuwe geschiedenissen van den moedigen bezielden jongeling die
kunstnaar wil worden .... Nadat hij de lessen van den heer VAN BOMMEL, later
schilder te Weenen, had gevolgd, kwam hij achtereenvolgend als
decoratie-schilder bij den heer Dupont in de NES, een der brandpunten der
toneelspeelkunst dier dagen, daarna te DORDRECHT, om eindelijk aan de
onbekendheid waarin hij verkeerde, te woden onttrokken door Jan Eduard DE
VRIES, den veelzijdigen ontwikkelenden, scherpzinnigen man, die het geheim
bzat het talent te ontdekken, wakker te schudden ...etc.
[Bron : De Groene Amsterdammer 18900316 Pagina 3]

- INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN ... De 'Mentor' Oct 1897 bevat, behalve dan
gewonen inhoud, Het Zilveren Feest van levensverzekering maatschappij 'De
Dordrecht', met tal van zeer goed uitgevoerde illustraties.....
[Bron : De Groene Amsterdammer 18991105 Pagina 6]
[online op : http://213.222.9.137/dga/]

- (advertentie) Dordrecht: Hotel-Restaurant PONSEN TELEPHOON 279.
[Bron : De Groene Amsterdammer 19170505 Pagina 6]

- (tentoonstellingen) PICTURA, Dordrecht, Werk van Joep Nicolas en Leo
Franssen. Tot 9 Maart.
[Bron : De Groene Amsterdammer Datum 19310228 Pagina 3]

- VALKENBURG (L.) Hotel LENNARDS - Houthemmer Villaweg - degelijk net
hotel - bollijke prijzen - vraagt prospectus Minzaam Aanbevelend, E.
LENNARDS.
[Het Centrum 1921-05-07-10 ]

- VALKENBURG (L.) Hotel-Pension LENNARDS Het meest bekend door zijn prima
Keuken, Consumpties enz. Maanden Mei-Juni pensionpr. f 3,50 per d.p.p.. Bij
verblijf van 3 volle dagen f 10 p. pers. Prospectus op aanvraag.
Aanbevelend, L. van Happen-Lennards
[Het Centrum 1923-05-12-11 ]

* Joshua COLEMAN, a well-known resident of Brockport, died Sunday, aged 66
years. An autopsy will be held over the remains. He was born in Pompey,
Onondaga county, N. Y., in 1830 and has resided in Western New York for the
past twenty years. A wife and two children, Dr. Byron COLEMAN, of Rochester,
and Bertha COLEMAN, drawing teacher at the Brockport Normal, survive him.
[Rochester, Monroe, NY, Democrat & Chronicle, Tue Sept 15, 1896]
[http://users.rootsweb.com/~nymonnws/1896/SEP.html]
* Bertha Helena COLEMAN was born about 1864 in Clarendon, Orleans County,
NY. She died about 1924. Bertha was a member of D.A.R. and G.S.A.
[http://www.burrcook.com/history/depuy.htm]
* Census 1880 (Census Place: Brockport, Monroe, New York):
Jushua COLEMAN Self M Male W 50 NY Farmer NY NY
Martha J. COLEMAN Wife M Female W 42 NY Keeping House NY NY
Byron S. COLEMAN Son S Male W 18 NY At School NY NY
Bertha H. COLEMAN Dau S Female W 16 NY At School NY NY
* NB. Bertha Coleman in 1895 in Dordrechts Museum (Dordrecht, NL) with Emma
Lampert and Colin Campbell Cooper;

- Heden overleed te DELFT, na een langdurig lijden, onze geliefde Man, Zoon,
Vader, Broeder en Behuwd-broeder, de Heer G. VAN DONKELAAR in den ouderdom
van 42 jaren.
Uit aller naam : Wed. G. VAN DONKELAAR-DE NEEF
Dordrecht, 10 December 1914.
Koningin Wilhelminastraat 27r.
Eenige en algemeene kennisgeving.
De begrafenis zal plaats hebben te Dordrecht op Maandag 14 December, te 10
1/2 uur vanaf het sterfhuis.
[bron: NRC 1914_12_12_1_04 ]
NB.
Begraafdatum: 14-12-1914
Naam : Gerrit van Donkelaar
Leeftijd : 42 jaren
Veld / rij: H 12
Bron: SA Dordrecht, archief 180, inv.nr. 28 (reg. begravenen 1910-1917)

- Dordtse kunstschilders in het adresboek 1930 en 1938:
Adamse, M., Steegoversloot 66, kunstschilder, 1930/1938
Blok van der Velden, A.D., J. Schoutenstraat 15, kunstsch., 1938
Dijk, C. van, Achterweg 20/Voorstraat 152, kunstsch., 1930/1938
Korthals, G.N., Steegoversloot 81, kunstsch., 1930
Larij, Mej. J.C.M., Voorstraat *153, kunstsch., 1930/1938
Larij, R., St. Jorisweg 3, kunstschilder, 1930
Muehlhaus, D., Voorstraat 152, kunstschilder, 1938
Noltee, B.C., Dongestraat 13, kunstschilder, 1938
Reus, M.P., Voorstraat *177, kunstsch., 1930
Straasheijm, M.J.P., Aardappelmarkt *7, kunstsch., 1930
Straasheijm, M.J.P., Oudenhovenstraat 14, kunstschilder en fotograaf, 1938
Verhoeven, L.A., K. Wilhelminastraat *7, kunstsch., 1930
Visser, W.C. de, Reeweg Oost *30, kunstschilder, 1938
Wijnhoven, S.H., Brouwersdijk 103, kunstschilder, 1938
Wit, A.E.(A.) de, Groenendijk 27/Singel *199, kunstschilder, 1930/1938

- WAR-TIME by Julie Heyneman
[Miss Heyneman is a writer artist whose home is in San Francisco, but who
joined relatives resident in ... lescent Belgian soldiers, and has rendered
notable service in other London agencies for war-time relief. A visit tot
institutions under her auspicion, in October, led to the suggestion that she
write this tribute to the patient endurance of the English people under the
every-day hardships due to the necessary sacrifices of war-time - THE
EDITOR]
[page 630, Review of Reviews and World's Work: An International Magazine]

- Wij vernemen dat mej. BETZY BERG uit Christiania, de beroemde
Marine-schilderes, die onlangs de kaken van den door den Duitschen Keizer
gevangen walvisch heeft beschilderd, te PAPENDRECHT in den echt zal treden.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 23-2-1893 (fiche 4)]

- schilder Voerman (firma Buffa en Zonen, Amsterdam).
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 21-2-1893 (fiche 4)]

- Openbare Verkooping (Sigmond en Jongkindt).
1) Heerenhuis Steegoversloot 38 (G358) gehuurd bij I. Posthumus
2) Heerenhuis Steegoversloot 46 (G354) gehuurd bij A.W.L. Talma
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 23-7-1900 (fiche 15)]

- 25-jarig jubileum W.F.C. BAAR en echtgenoote, weesvader weeshuis
Dordrecht;
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 9-8-1900 (fiche 16)]

- Openbare Verkooping (O.W.P. van Tussenbroek).
dubbel Heerenhuis genaamd 'Oosterweijck', Voorstraat bij de Munt.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 13-8-1900 (fiche 16)]

- (advert.) Gedurende de kermis elken avond optreden van den Humorist DAVID
LUZA, café hoek Vischbrug.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 4-6-1912 (fiche 21)]

- BOTSING. Een ongeval, dat zeer goed afliep, had hedenmorgen omstreeks 11
uur plaats aan de Nieuwe Haven. Uit de Lange IJzerenbrugstraat kwam een
slagersjongen op een rijwiel gezeten den hoek om, van de Blauwpoortzijde
snorde een auto aan. De bestuurders van beide vervoermiddelen gaven
signalen, doch schenen bij den hoek niet vlug genoeg te kunnen stoppen. Een
botsing was onvermijdelijk en de slager, dit ziende, sprong ijlings van zijn
'car', die daarop door de auto gegrepen en gedeeltelijk onbruikbaar gemaakt
werd. Als de fietser een halve seconde later van zijn rijwiel was
gesprongen, zou hij eveneens gegrepen zijn. Thans kwam hij er zonder
kleerscheuren af.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 8-6-1912 2de blad (fiche 21)]

- Wegens huwelijk der tegenwoordige tegen 1 Aug. een flinke dienstbode
gevraagd, v.g.g.v. Adres: Nieuwe Haven 29.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 19-6-1912 (fiche 22)]

- SCHIP AAN DEN GROND. Het diep geladen scheepje 'Jacoba Aleida', schipper
J. WENNEKES te Renkum, kwam gisteravond omstreeks half 7 aan de Noordersluis
de Spuihaven binnen. De lading van het vaartuig, een zg. 'Kagenaar'
[Hagenaar?], moest worden gelost achter den molen DE MAAGD. Met een vrij
snellen gang, veroorzaakt door de sterke eb, naderde de schuit de nog niet
geopende Sint Jorisbrug. Om de vaart te verminderen, liet de schipper nu
vlug een anker vallen, doch tevergeefs. 'Jacoba Aleida' kwam dwars voor de
brug te liggen en zat weldra voor en achter aan den grond. Het stoombootje
'Gemeentewerken' probeerde nog het schip los te werken, doch zonder
resultaat.
De doorgang was nu geheel afgesloten. Gelukkig was de tijd voor 't sluiten
der sluisdeuren spoedig aangebroken, zoodat er weinig kans meer bestond dat
er vaartuigen moesten passeeren. Vannacht, gedurende den vloed, is het schip
in de vaargeul gebracht, terwijl het hedenmiddag even 12 uur door de brug
mocht, teneinde het doel der reis te bereiken.
De scheepvaart in onze havens heeft weinig of geen overlast van dit ongeval
ondervonden.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 27-6-1912 (fiche 23)]

- IN MEMORIAM. De tijding dat GERRIT BEZEMER, onze oude nachtwaker, was
overleden, werd gisteren door bijna de geheele bevolking onzer gemeente met
leedwezen vernomen. Want, hoewel Gerrit slechts de nederige betrekking van
'KLEPPERMAN' vervulde, toch was hij bij iedereen zeer gezien. Tal van jaren
toch was BEZEMER in dienst der gemeente en steeds trouw op zijn post
geweest. Toen echter voor eenige jaren de nachtdienst der politie opnieuw
geregeld werd, kreeg hij, met 't oog op zijnn hoogen ouderdom, eervol
ontslag en met ingang van 1 Januari 1907 gaf de gemeenteraad hem, op
voorstel van Burgemeester en Wethouders zijn pensioen. Jammer genoeg, bleek
dit niet voldoende om in zijn onderhoud te kunnen voorzien, zoodat GERRIT
sedert zijn ontslag uit den gemeentedienst als particulier nachtwaker
speciaal voot 't OOSTEIND, bleef dienst doen. Milddadige inwoners zorgden er
voor, dat hij daarvoor werd beloond.
Precies 6 weken geleden nu stierf zijn trouwe echtgenoote, met wie hij ruim
55 jaren lief en leed had gedeeld. Dat was een gevoelige slag voor den ouden
man. Hij zou dien niet te boven komen. Na een ongesteldheid van slechts
enkele dagen is de eens zoo stoere en krachtige OOSTEINDER gestorven. Hij
bereikte den leeftijd van 77 jaren. Zijn nagedachtenis zal zeer zeker bij
velen in eere blijven.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 28-6-1912 (fiche 23)]

- Matthijs SCHEPERS, geb. Dordrecht 2-4-1875, banketbakker, overl.
Rotterdam 15-5-1933 (auto te water, verdronken), begr. Dordrecht, tr.
Dordrecht 17-5-1899 Johanna Cornelia
RITTEL, geb. Dordrecht 20-12-1877, overl. Rotterdam 15-5-1933 (auto te
water, verdronken), begr. Dordrecht.
Wonende: Dordrecht: (Van Strij)Singel 262 (gezinskaart 1917-1938 2e serie);
Kinderen:
1. Christiaan Pieter SCHEPERS, geb. Dordrecht 6-11-1899, banketbakker,
overl. Dordrecht 11-11-1919.
2. Johanna SCHEPERS, geb. Dordrecht 20-7-1901, op 24-10-1933 naar
gezinskaart G. van Driel.
3. Pieter SCHEPERS, geb. Dordrecht 8-8-1912, banketbakker, op 4-8-1938 naar
Barendrecht.

- Christiaan Petrus SCHEPERS, geb. 's-Gravenhage 23-12-1913, banketbakker.
Wonende: Dordrecht Singel 262 (gezinskaart 1917-1938 1e serie);

- Tragisch ongeluk in de Koningshaven te Rotterdam.
Auto [Chrysler H39502] door geopende brug gereden.
Dordtsch echtpaar verdronken.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 16-5-1933 (derde blad)(met foto's) (fiche
28)]

- ONZETTEND ONGELUK TE ROTTERDAM. Auto in de Koningshaven. Alle inzittenden
verdronken. Zeer moeilijk bergingswerk.
Gisteravond omstreeks half 11 is bij de Koninginnebrug te Rotterdam een
ernstig ongeluk gebeurd. Op dat tijdstip zou de Koninginnebrug wordne
geopend. De gebruikelijke stoplichten waren ontstoken en de beide kleppen
gingen omhoog, juist toen uit de richting van de Van der Takstraat een
gesloten personenauto kwam aanrijden. De bestuurder merkte blijkbaar niet,
dat de brug open ging en hij reed de vast overspanning op, hoewel een agent
van politie hem nog trachtte te waarschuwen. Het reeds voor de brug
wachtende publiek zag tot zijn ontzetting de auto doorrijden en hoewel men
door schreeuwen en weken probeerde, de aandacht van den bestuurder te
trekken, reed de wagen onder het snel dalende portaal van de Noorderlijke
brugklep door. Vermoedelijk heeft de bestuurder het ongeluk op het laatste
oogenblik zien aankomen, althans de wagen maakte plotseling een korte
zwenking, maar de bestuurder kon niet verhinderen, dat zijn wagen in het
water stortte....etc.
[Het Vaderland 1933_05_16_1_01 ]

- HET ONGELUK OP DE KONINGINNEBRUG TE ROTTERDAM. Minstens twee dooden.
Vanmorgen in de vroegte is de auto, die gisterenavond bij de Koninginnebrug
te water is gereden, opgehaald. Het is gebleken te zijn de auto van den
banketbakker M. SCHEPERS te Dordrecht, gewoond hebbende Van Strijsingel 32.
Op het oogenblik, dat de auto te water reed, hebben in elk geval de heer
Schepers en zijn vrouw in den wagen gezeten, zoodat het ongeluk teminste aan
twee mensschen het leven heeft gekost. Hoewel het niet waarschijnlijk wordt
geacht, dat zich nog een derde persoon in den wagen heeft bevonden, is deze
mogelijkheid niet geheel utigesloten.
ONGERUSTHEID BIJ DE FAMILIE. In den loop van den nacht zijn de zoon, de
dochter en de verloofde per auto uit Dordrecht naar Rotterdam gekomen, omdat
zij ongerust waren over het uitblijven van het echtpaar Schepers, dat
gisteravond naar Rotterdam was gereden om een paar bezoeken af te leggen, en
dat omstreeks 11 uur werd thuis verwacht. De jongelieden waren naar
Rotterdam gekomen om naar het echtpaar te informeeren. Op de Koninginnebrug
gekomen, merkten zij aan de drukte, dat er iets gaande was en toen zij
hoorden, dat des avonds omstreeks half 11 een auto, van welken de eigenaar
nog niet bekend was, het water was ingereden, en dat daarbij een onbekend
aantal personen zou zijn verdronken, rees bij hen het angstige vermoeden,
dat dit de auto van het echtpaar Schepers zou zijn. Voor alle zekerheid
gaven de jongelui een beschrijving van de auto: een gesloten blauwe
Chrysler, met 4 deuren, rijdende onder nummer H39502. Daarna zijn zij naar
Dordrecht teruggekeerd.
DE AUTO OPGEHAALD. Omstreeks half 5 is personeel van de firma De Graaf en
Koelman's Bergings- en Transportbedrijf met een drijvende bok aan het werk
...etc.
Het Lijk van mevrouw Schepers gevonden?. Heden morgen te 8 uur heeft
schipper BIJL uit Pernis op de Maas onder de gemeente Vlaardingen drijvend
gevonden het lijk van een geheel gekleede vrouw, lang 1,60 m, gezet postuur,
donkerblond polkahaar, gekleed met donkergrijs geruiten mantel, met bont
afgezet, blauw geruite japon, bruine kousen, lage zwarte schoenen, zilveren
halsketting, zilveren broche, twee gladde gouden ringen aan den rechter
ringvinger, een gladde zilveren ring aan de rechter pink. Vermoedelijk is
dit het stoffelijk overschot van mevr. Schepers-RITTEL uit Dordrecht, die
bij het auto-ongeluk aan de Koninginnebrug om het leven is gekomen...etc.
[Het Vaderland 1933_05_16_2_01 ]

- Onderschrift foto: Duiker HUIZINGA begeeft zich te water om te zoeken naar
den gisteravond in de Koningshaven te Rotterdam verongelukten auto.
Onderschrift foto: Vanmorgen te ongeveer half 6 is de auto van den heer M.
SCHEPERS te Dordrecht, die gisteravond in de Koningshaven was gestort,
opgehaald (Men zie ons hedenochtendblad)
[Het Vaderland 1933_05_16_2_14 ]

- HET AUTO-ONGELUK BIJ DE KONINGINNEBRUG TE ROTTERDAM. Het lijk van den heer
Schepers gevonden. Gistermiddag heeft een schipper in de Koningshaven te
Rotterdam, vlak bij de Wilhelminabrug drijvende gevonden het lijk van een
man. Het is herkend als dat van den heer M. SCHEPERS uit Dordrecht, die de
vorige week met zijn auto in de Koningshaven is gereden en verdronken.
[bron: Het Vaderland 1933_05_24_1_03 ]

- TWEE AANSPRAKEN OP EEN BELOONING. Zooals is gemeld, werd te Rotterdam in
de Koningshaven drijvende gevonden het lijk van den heer M. SCHEPERS uit
DORDRECHT, den automobilist, die vorige week Maandagavond met zijn auto van
de brug in de haven was gereden, waarbij ook zijn echtgenoote om het leven
kwam. Door de familie was, zooals men zich zal herinneren, een belooning van
f 250 uitgeloofd voor het vinden van het stoffelijk overschot van den heer
SCHEPERS. Een bewoner uit Spijkenisse, die met een roeiboot in de
Koningshaven voer, heeft het lijk drijvende gevonden, vlak bij de brug. Deze
vinder wist van n uitgeloofde belooning niets af en heeft dan ook een paar
visschers, die netten bij zich hadden en die juist in een roeiboot langs
kwamen, verzocht het lijk over te nemen. De visschers deden het en meldden
zich bij de rivierpolitie, waarbij zij ook hun aanspraken op de belooning
deden gelden. Intusschen was de oorspronkelijke vinder door omstanders, op
de hoogte gebracht van deze belooning, waarna deze ook zijn rechten deed
gelden. Er zal nu dus moeten worden uitgemaakt aan wie de uitgeloofde som
toekomt.
[bron: Het Vaderland 1933_05_27_1_03 ]

- Algemeene Kennisgeving. Heden overleden tot onze diepe smart tengevolge
van een droevig ongeval, onze innig geliefde ouders Matthijs SCHEPERS en
Johanna Cornelia SCHEPERS-RITTEL
Joha. Schepers en verloofde
Pieter Schepers
Dordrecht, 15 mei 1933, Singel 262.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 17-5-1933 (fiche 28)]

- Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze lieve Man en Vader de Heer
Pieter Cornelis Supet van HATTEM, in den ouderdom van 39 jaar.
E.C.S. van Hattem-Vermast en kinderen
Dordrecht, 15 mei 1923. Wolwevershaven 27.
Geen bezoek.
De teraardebestelling zal plaats hebben op Zaterdag 19 Mei ten 12 1/2 uur
op de Algemeene Begraafplaats.
- Heden overleed onze lieve Zoon, Broeder en Behuwdbroeder de Heer Pieter
Cornelis Supet van HATTEM, in den ouderdom van 39 jaar.
Uit aller naam: mevr. de wed. H. van Hattem-van de Graaf
Dordrecht, 15 mei 1923.
- Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onzen geachten
Direkteur de Heer P.C.S. van HATTEM Hzn te Dordrecht.
De raad van Commissarissen der N.V. Aannemings-Maatschappij voorheen G.A.
van Hattem.
C.H. van Hattem, Voorzitter
Dordrecht, 15 mei 1923.
[bron: NRC 1923-05-17-1-08 ]

- C.S.C. VAN WAALWIJK VAN DOORN +
Tijdens raadsvergadering overleden.
De gistermiddag gehouden vergadering den den gemeenteraad van DORDRECHT
heeft een tragisch einde gevonden, doordat even voor 5 uur de heer C.S.C.
van Waalwijk van Doorn, die over de interpellatie Scheepbouwer het woord
voerde, plotseling onwel werd en in elkaar zakte. Hevig ontsteld schoten
enkele raadsleden toe en legden hem voorzichtig op den vloer, terwijl
anderen een dokter waarschuwden. De heer P. ROMIJN, direkteur van den Hem.
geneeskundigen Dienst, was spoedig aanwezig en moest vaststellen, dat de
heer Van Waalwijk van Doorn inmiddels aan een hartverlamming was overleden.
Begrijperlijkerwijze was de onsteltenis bij allen zeer groot, ook in de
stad, waar de droeve tijding spoedig bekend was. Want de heer Van Waalwijk
van Doorn was een zeer geziene figuur.
De heer C.S.C. van Waalwijk van Doorn is op 9 juni 1881 te Dordrecht
geboren. Hij was makelaar van beroep en voorts voorzitter van de
DORDRECHTSCHE IJSFABRIEK en de Onderlinge Glasverzekering. In November 1922
volgde hij voor de Liberale Staatspartij den heer HUISMAN als raadslid
op...etc.
[Vaderland 1936_02_05_1_03 ]

* * *
Erica


- K943 (bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917)
1. KORTHALS Nicolaas 10-2-1837 Dordrecht, schilder (h) overl. 3-6-1912, tr.
2. VAN LIMMEN, Nella 17-3-1830 Dordrecht overl. 1-12-1900
3. Korthals Johannes Herme 22-6-1867 D, schilder, naar K940
4. Korthals Nelly Wijnandina Hendrika 20-11-1869 D -> T319
5. Korthals Gerard Nicolaas 3-7-1872 D, schilder (o) -> T319
6. Boeser Neeltje, nvt, 22-5-1870 Willemsdorp, dienstbode
7-9.
10. BISSCHOP, Jenneke -vrouw- 31-12-1843D, overl. 13-5-1913, tr. 21-10-19..
11. Bisschop, Wilhelmina -nicht- 18-8-1880D
Wonende: Steegoversloot 79, 77, Singel 56, Kromhout 45, M. Balenstraat 15.

K940 (bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917)
1. KORTHALS Johannes Herme 22-6-1867 Dordrecht, decoratieschilder, overl.
31-3-1893, tr. 23-4-1891
2. Bonten, Cornelia Geertruida, 3-3-1868 Dordrecht, 1-8-1896 naar Haarlem
Wonende: Steegoversloot 11rd.

T319 (bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917)
1. Willem van Twist, 17-5-1864 Dordrecht, tr. 22-2-1899
2. KORTHALS, Nelly Wijnandina Hendrika 20-11-1869 Dordrecht.
3-8.
9. KORTHALS, Gerard Nicolaas - zwager- 3-7-1872 Dordrecht, schilder
10-12.

- Heden overleed in het Diaconessenziekenhuis, onze lieve Broeder,
Behuwdbroeder en Oom, WILLEM FREDERIK STEINER, Weduwnaar van Jacoba
Sparnaay, in den ouderdom van 69 jaar.
Dordrecht: A.M. Steiner
Bilthoven: H.F. Marotzke-Steiner, E.J.H. Marotzke
Amsterdam: J.H. Steiner
Dordrecht: H.J.A. Steiner, J.G. Steiner-van der Dussen en Kind
J.J. Steiner
Dordrecht, 13 Juni 1927.
De teraardebestelling zal plaats hebben Vrijdag 17 Juni. Vertrek van
Rozenhof 9 te 12.15.
[NRC 1927-06-15-2-07, 1927-06-15-1-08 ]

- A.P. SCHOTEL (1890-1958) een overzicht van zijn schilderijen.
Geïdentificeerde personen.
319. WILLEM STEINER, Dordts beeldhouwer.
Signatuur: (ubi) doek 100x80 (of 80x100).
Steiner werkt aan het Christusbeeld, bestemd voor het St. Jacobsgasthuis.
Dordrecht, Pictura (in 1959 geschonken door mevrouw E. Schotel-Goedvolk).
[bron: www.zuiderzeemuseum.nl/pdf/
Tentoonstellingscatalogi%201986%20(1890-1958).pdf]

-... Reeds enige tijd vòòr de toestroom der Belgen was een particulier
comité Noordhove opgericht, onder voorzitterschap van de beeldhouwer W.F.
STEINER. Het comité was genoemd naar de gelijknamige villa aan de
Oranjelaan...
[bron: http://www.wereldoorlog1418.nl/vluchtelingen/dordrecht.htm]

- Tot onze diepe droefheid overleed te DORDRECHT, onze geliefde Zuster en
Behuwdzuster Vrouwe Catharina Margaretha baronesse MULERT geb. DIEMONT
J.R. Diemont
D.W. Diemont-Hackk (Hack)
Utrecht, 26 Juni 1916.
[NRC 1916_06_27_2_07]

- Wie Dordrecht komt bezoeken | Vergeet zijn koopmanschap | en al zijne
wijze boeken | Comt vreemdeling naar hier, | hier vindt gij gul onthaal | De
wijnkan op den disch, de | magistraat aan 't maal
[NRC 1925-06-20-1-04]

- P.J. ARENDZEN +.
Te LONDEN is in den ouderdom van 86 jaar overleden de vroeger ook in ons
land zeer bekende etser P.J. Arendzen. ARENDZEN werd 23 October 1846 te
Amsterdam geboren en nam les bij prof. Keizer, den graveur, terwijl verder
aan zijn artistieke opvoeding medewerkten prof. WIJNVELD van de
Amsterdamsche Academie, PORTAELS en zijn schoonvader STRACKÉ. Tot 1880
maakte hij hoofdzakelijk z.g. burijngravures, meestal portretten naar
schilderijen en foto's. Hij etste copiën naar Rembrandt, Hals en Ten Borch
en vervaardigde in ENGELAND, waarheen hij in 1873 vertrokken was, een serie
copieën naar groote Nederlandsche meesters. Aan de overzijde van de Noordzee
trok zijn werk zeer de aandacht en zoowel Buckingham Palace als 't kasteel
Windsor bezitten etsen van zijn hand. Zijn eerste omvangrijke etsuitgave is
indertijd bij HOLKEMA onder den titel 'Moderne Kunst' verschenen.
[bron: Het Vaderland 1932_12_20_1_05 ]
NB.
(GENLIAS) Petrus Joannes ARENDZEN, geb. Amsterdam 23-10-1846, graveur
(1870), zoon van Johannes Jurriaan Arendzen (graveur) en Margaretha Johanna
van Hemert, tr. Nieuwer-Amstel 19-1-1870 Epiphanie Josephine Leontine Ursule
STRACKÉ, geb. Schaerbeek (België) (24 in 1870), dochter van Jean Theodore
Stracké (beeldhouwer) en Maria Leontine Verginie Epiphanie Marchal.

- P.J. ARENDZEN +. Te HAMPSTEAD is in den ouderdom van 86 jaar overleden de
schilder P.J. Arendzen.....Hij heeft vaak in de Royal Academy
tentoongesteld.
[bron: Het Vaderland 1932_12_16_2_07 ]

- Sort by Name : Peter John Arendzen
Sort by Age : 54
Sort by Where Born : Amsterdam Holland Fgn Subject
Sort by Administrative County : London
Sort by Civil Parish : Hampstead
Sort by Occupation : Artist Scalp
- Alphonse Arendzen 11; Anna Arendzen 24; Bernardine Arendzen 20; Euphemia
Arendzen 55; John P Arendzen 28 (Roman Catholic Priest); Leo A Arendzen 26
(Artist); Peter T Arendzen 14; Wilhelmine Arendzen 22; William Arendzen 15;
[bron: http://www.1901census.nationalarchives.gov.uk/main.asp]

- Pictura te Dordrecht. Werk van Leden.
(M. Adamse, nr. (3) die schedels en een tak eucalyptus; nr. (4) profiele van
een vrouwekop; nr. 6 bloemstukje; mej. Bieruma Oosting, nr. (9) stilleven
gedekte tafel; mej. Gesina Boevé, nr. (11) grote waterverftekening van een
boerengezin; mej. van Bijsterveld, nr. (17) Zonnebloemen; extremist H.
CHABOT, beeldhouwer en schilder, (21) groet doek 'Boeren'; mevrouw van Dam
van Isselt, 4 stillevens waaronder nr. (23) Fuchsia's, nr. 25)
herfstchrysanten; G. van Duffelen, nr. (54)Havenbedrijf; nr. (32) geplukte
zwaan; Theo Dijkwel, nr. (37) waterlelies; Wout van Heusden, nr. (44)
plastiek mansportret; nr. (43) naakt; mevr. Hoogewerff, nr. (47) portret; R.
KENNEDY, nr. (48) oude man; Anton Pieck, nrs. (56/57) Amsterdam; Hugo
Polderman, nr. (58) olieverfschilderij; nr. (59) aquarel Le Croisic; Anton
SCHOTEL, nrs. (67, 68) olieverfstukken Volendam; Lodewijk Sengers, nr. (69)
tekening; Jan Sluyters, nr. (72) Het Zusje; Het is met een gevoel van
verlichting, dat wij ons keeren tot het bescheiden, maar eerlijke werk van
M.J.P. STRAASHEIJM (nr. 76) een stilleven; Leen Verhoeven (nr. 80) Dahlia's
in olieverf; nr. (77) krijttekening boomgaard; K. de Voogt, nr. (82)
orchideeën; nr. (81) O.I. kers; mej. Van den Wall Bake, nr. (84) Gouden
Regen; nr. (85) studiekop)
[bron: NRC 1927-04-25-2-09 ]

- Heden ontsliep plotseling onze lieve vrouw en Moeder, Henriette Jacoba
MANGOLD geb. PEELEN in den ouderdom van 67 jaar.
Blaricum: G.A. Mangold
Rotterdam: H.A. Schuurman-Mangold, G. Schuurman
Blaricum, 30 October 1933.
Geen bezoek. Geen bloemen.
De teraardebestelling zal plaats hebben te DARMSTADT.
[bron: Vaderland 1933_10_31_2_04 ]

- SCHENKING AAN DE GEMEENTE BLARICUM.
Het schilderijenbezit der gemeente Blaricum dat zich vooral in de laatste
twee jaren heeft uitgebreid, is weer vergroot door de schenking van twee
doeken, oude Blaricumsche boerderijen voorstellende, van den Blaricumschen
schilder G.A. MANGOLD.
[bron: Vaderland 1934_05_15_2_07 ]

* * *
Erica


- Werving voor het vreemdelingen-legioen in Algiers.
Uit Zuid-Limburg schrijft men ons:
De laatste maanden werd de bevolking van de Nederlandsche-Duitsche
grensgemeenten meermalen verontrust door een bericht, dat weer een jonge man
in dronkenschap geworven was door een ronselaar als soldaat bij het
vreemdelingen-legioen in Algiers.
Een jeugdige mijnwerker uit KERKRADE, de 21-jarige W. MOHR, is nu ook
slachtoffer geworden van een agent van het vreemdelingen-legioen. Sinds half
januari hadden zijn ouders niets meer van hem vernomen; zij wisten niet,
waar hij was, allle nasporingen bleven vruchteloos. Tot enkele dagen gelden
de post een brief bracht van hun zoon, gepost te Sidi-Bel-Abbes...etc.
[NRC 1927-03-12-2-03 ]

- DE AANWERVING VOOR HET FRANSCHE VREEMDELINGENLEGIOEN.
In maart jl. maakten eenige Nederlandsche couranten melding van het geval
van een jonge man, WILLI MOHR, wonen te Bleijerheide bij Kerkrade, die in
beschonken toestand in het Duitsch-Nederlandsche grensgebied met geweld
door eenige Fransche ronselaars zou zijn aangeworven voor het Fransche
vreemdelingen-legioen. Een Havasbericht meldt thans hieromtrent het
volgende:
WILLI MOHR, een Duitscher van geboorte, verscheen te Oraa voor den
Nederlandschen consul. Hij verklaarde daar, dat hij wegens moeilijkheden met
zijn vader het oudelrijk huis verlaten en zich naar Duitschland begeven had
en dat hij in het geheel niet beschonken was toen hij zich naar Metz begaf,
waar hij in volle vrijheid en bewust van wat hij deed voor vijf jaar
teekende voor het Fransche Vreemdelingen-legioen.
Op een vraag van den consul antwoordde hij, dat hij drie en halve maand
reeds diende en geen enkele reden had zich te beklagen.
[Het Vaderland 1927-05-22-1-03 ]

- DE MOORD OP MR WIJSMAN IN EEN TREIN.
Vage aanduidingen van iemand uit het vreemdelingen-legioen in Marokko.
Woensdagavond heeft de Belgische politie over de Nederlandsche grens gezet
een Hollander, die eenige tijd gediend had bij het vreemdelingen-legioen,
dat onder Fransch commando in Marokko vocht.
Toen de man aan de marechaussee overgegeven was, en deze zijn papieren
onderzochten, bleek, dat hij nog een gevangenisstraf tegoed had wegens
verduistering, in 1921 te HAARLEM gepleegd. Men besloot toen, den man naar
Haarlem over te brengen. Onderweg ....etc.
[NRC 1925-09-25-2-02 ]

- Hoog Militair Gerechtshof. Naar het vreemdelingenlegioen vertrokken.
De Bossche Krijgsraad heeft den korporaal M.J. SCH. van de 2e Afdeeling
politietroepen te AMSTERDAM indertijd tot 2 maanden voorwaardelijke
gevangenisstraf veroordeeld met een proeftijd van een jaar en verlaging tot
den rang van soldaat.
De korporaal werd schuldig bevonden aan desertie. Hij heeft in 1934 het ladn
verlaten en dienst genomen bij het vreemdelingenlegioen. Reden van dit
vertrekt en van zijn indiensttreding bij het vreemdelingenlegioen was, dat
beklaagde in geldnood verkeerde...etc.
[Het Vaderland 1938_03_15_2_08 ]

- Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze lieve Moeder, Behuwd- en
Grootmoeder Mevrouw Wed. S.M. HEELEY-FOL in den leeftijd van 77 jaren.
Parijs: G. Heeley
A.A. Heeley-Chamon en Kinderen
M.C. Koning-Heeley en Kinderen
Arnhem, 28 November 1912
Op verlangen van de overledene, geen bloemen.
[NRC 1912_11_30_1_04 ]

- Voor de deelneming betoond bij het overlijden van onze geliefde Moeder,
behuwd- en grootmoeder, Mevrouw Wed. S.M. HEELEY-FOL, betuigen wij onze
hartelijken dank.
Parijs: G. Heeley
A.A. Heeley-Chamon en Kinderen
Arnhem: M.C. Koning-Heeley en Kinderen
[NRC 1912_12_23_0_11 ]

- 1. SMITSHOEK, Isaak, hoofd, 10-8-1891 Dordrecht, kantoorbediende
machinefabriek, tr. Dordrecht 28-5-1919
2. ROELAND, Elisabeth, vrouw, 9-11-1891 Dordrecht overl. 8-3-1921
3. Smitshoek, Elisabeth Adriana, dochter, 13-3-1920 Hengelo gehuwd 13-4-1939
met E.J. Minkman (wonende te Dordt)
4. Smitshoek, Arie Jan, zoon, 6-7-1925 Hengelo
[bron: http://hengelo1.introweb.nl/genealogie/data/028/27/00000087.TIF ]

- Vanmorgen is in de Buitenhaven te Vlissingen den bekenden duiker Sperling
een ernstig ongeluk overkomen. Hij werd op een sleepboot door eenlier
gegrepen. De linkarm werd hem uitgerukt, en de rechterarm is gebroken.
Bovendien kreeg Sperling ernstige schdelwonden. In bedenkelijken toestand is
hij naar het ziekenhuis gebracht.
[bron: NRC 1926-05-12-2-09]

- Duiker Sperling overleden. De duiker Sperling, die gistermorgen het
ongeluk had bekneld te raken tusschen een lier in de buitenhaven te
Vlissingen, is in het ziekenhuis, waarheen hij vervoerd was om te worden
verpleegd, aan de bekomen verwondingen overleden.
[bron: NRC 1926-05-13-1-02]

- BEGRAFENIS C. SPERLING. Onder buitengewone belangstelling is gistermiddag
op de algemeene begraafplaats te Dordrecht ter aarde besteld het stoffelijk
overschot van den dezer dagen te Vlissingen tengevolge van een ongeluk
overleden oud-duiker Cornelis Sperling, den laatsten tijd uitvoerder in
dienst van de N.V. W.A. VAN DER TAK's Bergingsbedrijf te Rotterdam. Deze
onderneming toonde haar belangstelling door zich te laten vertegenwoordigen
door den heer Murk Lels, onder-directeur en den heer Piet Lels,
president-commissaris der vennootschap. De heer W.A. VAN DER TAK was wegens
verblijf buitenlands verhinderd aanwezig te zijn, maar zijn echtgenoote gaf
door hare tegenwoordigheid met haar dochter een bewijs van medeleven met de
zwaar getroffen familie. Nadat de kist, bedekt met bloemen van v.d. Tak's
Bergingsbedrijf, van mevr. v.d. Tak, van L. Smit en Co's Internationalen
Sleepdienst en van het personeel van de firma Van der Tak, gedragen door dat
personeel, in de groeve was neergelaten, heeft ds. W. Meynen het woord
gevoerd, waarbij hij herinnerde aan de daden der Sparlings (Sperlings) bij
de ramp van de 'Berlin' in Februari 1907, waardoor de naam Sparling
(Sperling) een buitenlandsche bekendheid heeft gekregen; hij deelde mede,
dat niet alleen ....etc..... Een zwager van den overledene bedankte voor de
getoonde belangstelling en in het bijzonder voor de belofte tenopzichte der
weduwe met hare vijf kinderen.
[bron: NRC 1926-05-16-1-12]

- BEGRAFENIS C. SPERLING.
Bij de begrafenis van den oud-duiker C. Sperling was een krans gezonden door
de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot redding van schipbreukelingen.
(verbeterd bericht)
[bron: NRC 1926-05-19-1-11]

- Te Vlissingen heeft gisteren de werkman Sperling, een neef van den onlangs
verongelukten duiker, een losschietenden ketting tegen het hoofd gekregen.
Ernstig verwond is de man naar het ziekenhuis vervoerd.
[bron: NRC 1926-05-27-2-02]

- Hermanus van DIJK, geb. Dordrecht 20-3-1851, kantoorbediende,
administrateur, overl. Dordrecht 10-1-1922, tr. Adriana Johanna van der TAK,
geb. Dordrecht 24-4-1857, overl. Dordrecht 11-2-1931.
Wonende: Groenmarkt 55 (1890-1917).
Kinderen:
1. Leentje Adriana Johanna Catharina van DIJK, geb. Dordrecht 9-10-1887,
eigen kaart.
2. Jan Adrianus van DIJK, geb. Dordrecht 26-6-1893, overl. Dordrecht
27-3-1894.

- Adrianus Johannes van der TAK Sr., geb. Dordrecht 29-7-1822, timmerman,
overl. Dordrecht 12-5-1896, tr. Neeltje STILLEBROER, geb. Dordrecht
30-4-1822, overl. Dordrecht 20-6-1899.
Inwonend: Anthonia van Megchelen, geb. Dordrecht 20-6-1869.
Kinderen:
1. Adrianus Johannes van der TAK Jr., geb. Dordrecht 2-5-1860, teekenaar bij
het kadaster, overl. Dordrecht 28-1-1893.

* * *
Erica


* * *
- Bevolkingsregister Dordrecht H382 (1890-1917):
1. HEINS Johannes Antonie Jan 3-5-1872 Zevenhoven, agent van politie, tr.
2. ANKER, Grietje 17-12-1872 Reeuwijk
3. Rijn, Jacob, nvt, 17-9-1878 Wolphaartsdijk

- In het Stadsarchief Dordrecht, archief Dordrechts Museum => brieven
Johannes Nicolaas jr., atelierschip 'De Nicolaas' Haven 't Eind te Gorinchem
(1931);
NB.
Nicolaas, Johannes jr. (www.rkd.nl)
Geboorteplaats/datum Amsterdam 1885-06-14
Sterfplaats/datum Eindhoven 1943-01-15

* * *
- VERASSCHING G.H. GRAUSS.
Gistermiddag is op Westerveld onder zeer veel belangstelling de verassching
geschied van het stoffelijk overschot van den Amsterdamschen kunstschilder
G.H. Grauss, overleden te Den Haag...etc.
[bron: NRC 1929-10-05-1-02 ]

- ROLAND LARY +. De schilder Roland Lary is gisteren na een korte
ongesteldheid, 77 jaar oud, te Dordrecht overleden. Hij was eerelid van het
Teekengenootschap Pictura aldaar en eerelid van Dordrechts Museum. ROLAND
LARY, 22 December 1855 te Dordrecht geboren, had dokter willen worden, doch
toen ziekte belemmering bleek, is hij gaan teekenen. Hij trok naar de
Academie te ANTWERPEN, waar hij met volle toewijding heeft gwerkt, onder
VERLAT. In ons land teruggekeerd, heeft hij behalve in Dordrecht, te KATWIJK
gewerkt en veel in Brabant, te HEEZE, waar hij zijn interierus vond en waar
hij buiten het zwoegen van de boeren aanschouwde en den oer-sterken arbeid
van het werkdier. Ploegende ossen waren hem een geliefd onderwerp, dat hij
weergaf in impressionistische stijl; een specimen daarvan bezit Dordrechts
Museum, met een interieur, een portret en een bloemstuk. Het museum VAN
BILDERBEEK, het Museum Boymans en het museum te 's-Hertogenbosch bezitten
werk van zijn hand. Ter eere van zijn 70ste verjaardag heeft Pictura
indertijd op een ledententoonstelling een groep zijner werken geexposeerd.
Veertig stuks, waarin vele uit particulier bezit. Zijn beteekenis als
schilder is toen duidelijk naar voren gekomen: een krachtig
schilderstemperament, met spontanen toets en warme zuivere kleuren,
veelzijdig in de keuze van onderwerp. Trots op zijn hoogen leeftijd bleef
hij werken en ook op de thans in Pictura gehouden ledententoonstelling is
hij vertegenwoordigd. Een eerlijk kunstetnaar, een stil fijn mensch is in
Lary heengegaan. Pictura heeft een trouw lid verloren.
[Het Vaderland 1932_12_25_0_02 ]

- BEGRAFENIS R. LARY [Roeland Larij]. In allen eenvoud is vandaag het
stoffelijk overschot van den schilder R. Lary te DORDRECHT ter aarde
besteld. Tot de belangstellenden behoorden ook mevrouw Verhoeven-Schmitz en
jhr. Six, directeur van het museum. Nadat de kist, gedekt door kransen met
linderen van Dordrechtsch Museum en Pictura, in de groeve was neergelaten,
heeft de heer J. van Wageningen Dzn, namens het Dordrechts Museum en den
directeur het woord gevoerd. Een eenvoudig woord, zei spr., omdat het heele
leven van LARY eenvoudig was. Het heeft behoord tot de voortijdsche
generatie, en had daarvan ook de denkbeelden. Toch was hij volkomen
objectief en kon hij het goede in de andere richting waardeeren. Dat is ook
voor het museum van groote waarde geweest, en spr. bracht hem dank voor
hetgeen hij als bestuurder voor het museum gedaan heeft.
In een persoonlijk afscheidswoord gewaagde spr. van de levensblijheid van
LARY en spr. zei dankbaar te zijn hem op zijn levensweg te hebben ontmoet.
Daarna heeft de heer B. van BILDERBEEK namens het teekengenootschap PICTURA
herdacht het eerelid en den oud-bestuurder der vereeniging, den nestor der
Dordtsche schilders. Deze plechtigheid zei spr. is geheel naar zijn aard en
wezen sober en eenvoudig. Een van zijn laatste wenschen was geen lange
redevoeringen aan zijn graf, geen bloemen op zijn baar. Hij heeft daarbij
een enkele uitzondering gemaakt, nl voor het Dordrechts Museum en voor
Pictura. Een bloemenhulde, en een kort afscheidswoord van deze instellingen,
die hem dierbaar waren zijn naar zijn geest en bedoeling. Zoo staan wij, zei
spr. dan hier om met dezen soberen krans en met simpele woorden te gedenken
en te getuigen van den bescheiden en eenvoudigen kunstenaar LARY die zeven
en vijftig jaar lang een waardig en verdienstelijk lid van Pictura is
geweest, die in zijn sterke jaren meermalen medebestuurder en voorzitter
geweest is en die in moeielijke tijden en perioden van teruggang de jongeren
wist op te roepen en te bezielen en 't oude Pictura in stand te houden en
het weer tot nieuwen bloei te brengen. Spr. herdacht den talentvollen
begaafden kunstenaar van zoo talrijke knappe, gevoelige echt Hollandsche
kunstwerken, die groote waardeering genieten bij kunstvereerders en
kunstbroeders en die talrijke jongeren topt leidsman is geweest op het
moeilijke pad der kunst. Lange jaren heeft LARY als begaafd schilder de faam
van de Dordtsche schildersbent, de eer van Dordt en Pictura hoog gehouden.
Spr. merkte op dat het op den voorgrond reden allerminst in zijn aard heeft
gelegen. Hij zocht veeleer de stilte en de eenzaamheid. In de natuur en op
zijn atelier met zijn werk alleen zal hij ongetwijfeld het hoogste geluk, de
meeste vreugdevolle dagen hebben doorgebracht.
Namens Pictura dankt spr. den overledene voor het vele, voor alles wat hij
voor de kunst in zijn vruchtbaar leven heeft gedaan. Pictura heeft, zei spr.
van alle dankbaarheid bij zijn jubila meermalen kunnen getuigen en hij
verklaarde voor het laatst eveneens daarvan uiting te willen geven. Pictura,
zei hij, zal U niet vergeten. Rust in vrede.
Willy SLUITER herinnerde diep bewogen aan de lange jaren van buitengewone
hartelijke vriendschap, welke tusschen hem en LARY heeft bestaan. Hij sprak
van de vriegere dagen van Pictura, toen KOLDEWEY, GUNNEWEG, Bas VETH en VAN
DER SANDE LACOSTE daar den toon aangaven en toen ook spr. en Lary daar
werkten. Hij herdacht in Lary den hartelijken, eerlijken braven, nobelen
vent, die hij altijd geweest is. De heer J. LARY van Koudekerke dankte
namens de familie voor de betoonde belangstelling.
[bron: Het Vaderland 1932_12_27_0_07 ]

- Van het comité, dat zich indertijd gevormd heeft ter huldiging van ROLAND
LARY bij het brreiken van den 75-jarigen leeftijd op 22 Dec. jl, heeft het
Dordrechtsch Museum een pastel van Lary ten geschenke ontvangen,
voorstellende den tuin van zijn voormalig woonhuis aan het STEEGOVERSLOOT te
Dordrecht. Tevens is, door aankoop, een bloemstuk van Leen VERHOEVEN
verworven, waardoor de verzamelingen tegerlijkertijd met een karakteristiek
wek van dezen Dordtschen schilder zijn aangevuld.
[bron: Het Vaderland 1931_01_31_2_09]

- VERASSCHING HIDDE NIJLAND.
Gistermiddag is op Westerveld te Velsen onder veel belangstelling de
verassching geschied van het stoffelijk overschot van den heer Hidde
Nijland, oud-voorzitter van Dordrecht's Museum hier ter stede overleden
...... De oudste zoon van den overledene, de schilder Dirk Nijland, heeft
bedankt voor de belangstelling.
[bron: Het Vaderland 1931_03_12_1_03 ]

- Heden overleed na korte ongesteldheid onze beste Man, Vader, behuwd-
groot- en Overgootvader HIDDE NIJLAND Ridder in de Orde van Oranje-Nassau,
in den ouderdom van 77 jaar.
Uit aller naam: A. NIJLAND-VOLKER
's-Gravenhage 7 maart 1931
Koninginnegracht 36
Geen bezoek.
De verassching zal plaats hebben Woensdag a.s. in het Crematorium te Velsen
na aankomst van trein 14.16, halte Driehuis-Westerveld.
Volstrekt eenige kennisgeving.
[bron: Vaderland 1931_03_09_0_04 ]
NB. Grafsteen aanwezig op de algemene begraafplaats Essenhof te Dordrecht
(2006);

- Hiermede vervul ik, namens de familie, den treurigen plicht U kennis te
geven van het overlijden van den Heer J.D. [Jan Dirk] BRINKGREVE Weduwnaar
van Mevrouw A. BAERENDS in den ouderdom van 75 jaar.
J. Wissink, Ex. Test.
Dordrecht, 29 Augustus 1915.
Singel 185.
Bezoeken kunnen niet worden afgewacht.
De teraardebestelling zal plaats hebben Woensdag 1 September, ten 12 uur van
het sterfhuis.
[bron: NRC 1915_08_31_1_05 ]

- Algemeene kennisgeving.
Heden overleed na een langdurig en geduldig lijden, onze beste Broeder,
Behuwd-Broeder, Oom en Oudoom, de Heer ANDRIES NOORDANUS, in leven
collecteur der Nederl. Staatsloterij, in den ouderdom van 71 jaar.
Uit aller naam : J.A.L. VERVLOET, Exec. Test.
Dordrecht, 12 Maart 1935.
Willemstraat 13.
Verzoeke geen bloemen en geen bezoek.
De teraardebestelling zal plaats hebben op de alg. begraafplaats te
Dordrecht [veld L, rij M], op Vrijdag 15 Maart a.s. des v.m. 11.30 uur vanaf
het sterfhuis.
[bron: Het Vaderland 1935_03_13_2_04 ]

* * *
Erica

* * * V A R I A * * *

- Gedeserteerde onderofficieren. Van de drie te 's Hertogenbosch
gedeserteerde onderofficieren hebben zich SIMONS en VERHAGEN gisteren
vroegtijdig bij hun garnizoen gemeld. PIEKEMA is voortvluchtig naar het
Fransche vreemdelingenlegioen.
[bron: Het Centrum 1909_09_01_0_04 ]

- DESERTEURS UIT HET FRANSCHE VREEMDELINGEN-LEGIOEN.
Met het Nederlandsche stoomschip 'Leda', gistermorgen van Malaga te IJmuiden
binnengekomen, werden aangebracht twee Hollanders: SCHNEIDERS, van Amsterdam
herkomstig, en BOONEBERG, een Arnhemmer, die in Marokko uit het Fransche
vreemdelingenlegioen zijn gedeserteerd.
Zij vertelden, dat zij het kampement te Tisza in Zuid-Marokko waren
ontvlucht en na drie dagen en drie nachten loopen de kustplaats Melilla
hadden bereikt. SCHNEIDER is deserteur van het Nederlandsche stoomschip
'Megres', waarvan hij in December 1912 wegliep; BOONEBERG is een jonge man,
die de Nederlandshce marine wegens desertie met rood paspoort heeft
verlaten. Na drie en een half jaar hadden zij genoeg van den Franschen
vreemdelingendienst. Te Melilla gaven zij zich voor Duitschers uit en werden
zij in hun vlucht geholpen door een Duitschen consulairen agent aldaar, die
hun ieder een oud-burgerpakje bezorgde. Zoo wisten ze met een stoomschip de
Middellandsche zee over te steken en kwamen zij te Malaga aan. Daar treffen
ze het Nederlandsche stoomschip 'Leda' aan, dat voor de reis naar Nederland
gereed lag, en des nachts wisten zij zich in een ruim te verbergen tusschen
een groot aantal kisten. dar hebben ze acht dagen en nachten gelegen met
geen ander voedsel of drank dan een paar meegenomen korsten brood en een
fleschje water.
Na dit langdurige verblijf in het donkere ruim, van geen plaats of tijd meer
wetende, meenden ze, wel de Hollandsche kust bereikt te zullen hebben en
kwamen ze voor den dag, toen de 'Leda' juist Falmouth aandeed. Daar werden
ze eenige malen door de havenpolitie verhoord en werd hun ten strengsten
verboden het schip te verlaten. Ze mochten met de 'Leda' naar Holland
vertrekken en verrichten nu aan boord eenige diensten, waarvoor ze kost en
ligging kregen en verder een goede behandeling genoten.
Uit hun laatste kampement wisten ze nog te vertellen, dat er dagelijks
tusschen Duitschers en Franschen gevochten werd wegens meeningverschil over
de oorlogsberichten, die in hoofdzaak uit Fransche bron kwamen en waarover
de Dutischers zich ergerden. Den laatsten tijd was de desertatie van
Duitschers uit het vreemdelingenlegioen zeer groot; zij liepen meestal naar
Marokkaansche stammen over en namen zooveel mogelijk geweren en andere
wapens mee. De voeding in het vreemdelingenlegioen was goed geweest, en de
soldij werd geregeld uitbetaald, maar de beide mannen hadden het leven in
het kampement den laatsten tijd ondraaglijk gevonden, ook al door de
veelvuldige twisten en de vechtpartijen tusschen de Duitsche en Fransche
soldaten.
Men kon hun het bijkans vierjarige verblijf in Marokko goed aanzien: zij
zagen zoo bruin als Javanen.
[bron: NRC 1916_10_17_1_06 ]

- Onze landgenoot de heer Ebed. v.d. VLUGT was zoo vriendelijk .....den heer
v.d. VLUGT, die als oud-officier van het Fransche Vreemdelingenlegioen met
enkele kameraden, evenals hijzelf teruggekeerd uit de loopgraven, een werk
heeft willen stichten, dat zooveel mogelijk misstanden zou wegnemen tusschen
het eene volk en het andere...etc.
[BRON: Vaderland 1921-03-04-2-08 ]

- Prins Willem I, 1/5 v. Paramaribo naar Amsterdam.
[BRON: NRC 1914_05_02_2_02 ]
- Prins Willem V, p. 9/5 9 u. 45 m. v.m. Dover, Amsterdam n. Paramaribo.
[BRON: NRC 1914_05_09_2_03 ]
- Prins Willem I, 13/5 10 u. n.m. v. Madera, Paramaribo naar Amsterdam.
[BRON: NRC 1914_05_14_2_03 ]
- Prins Willem V, Amsterdam-Paramaribo, passeerde 1 mei St. Michael.
[BRON: Het Centrum 1914_05_16_0_03 ]
- Prins Willem I, van Paramaribo naar Amsterdam, wordt heden te Havre
verwacht met de Nederlandsche mail.
[BRON: Het Centrum 1914_05_19_0_02 ]
- Prins Willem I, p. 18/5 1.40 n.m. Ouessant, Paramaribo n. Amsterdam.
[BRON: NRC 1914_05_19_1_10 ]
- Prins Willem I, Paramaribo-Amsterdam, vertrok heden v.m. 7 uur van Havre.
[BRON: Het Centrum 1914_05_23_0_03 ]
- Prins Willem I, 25/5 te Amsterdam v. Paramaribo.
[BRON: NRC 1914_05_25_0_15]

- [FLYER] Featuring the paintings and letters of the recently-discovered
gifted American artist of the late 1800s, Anna Huntington Stanley. Daugther
of a Civil War General, Ms. Stanley's talents led her in 1883 to enroll as a
student in the Pennsylvania Academy of Fine Arts in Philadelphia, and later
to join the atelier of Academie Julien [Julian] in Paris. her works,
including oil and watercolor paintings, sketches, and illustrated letters,
have been widely shown across the United States as well as thoughout Europe.
This exhibition is made by possible through the generosity of Ms. Stanley's
granddaughters, Mount Vernon Seminary alumnae Joanne Stanley Holbrook Patton
'48 and Marian Herr Holbrook Roberson '54.
A 19th century artist's journey
Anna Huntington Stanley
April 3 through May 1, 2006
Eckles Memorial Library | Mount Vernon Campus | 2100 Foxhall Road Nw
Opening Reception: Friday April 7, 4pm
For more onformation: visit www.gwu.edu/gelman/eckles
or contacts eckles(a)gwu.edu or (202)242-6620.
ILLUSTRATION: 'Milkmaid' [=geschilderd te Rijsoord!]
[BRON: http://www.gwu.edu/gelman/images/StanleyFlyer.jpg]

- Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve Vader, Behuwd- en
Grootvader DANIEL CRENA DE IONGH.
Dordrecht, Groenmarkt 17.
S. Crena de Iongh Dzn
A. Crena de Iongh - van Oldenborgh en kleinkinderen
Dordrecht, 17 Januari 1933
- Heden overleed te DORDRECHT onze geliefde broeder en Behuwdbroeder DANIEL
CRENA DE IONGH in den ouderdom van 86 jaar.
Dordrecht: A.C. Blussé van Oud-Alblas-Crena de Iongh
Den Haag: mr. A.C. Crena de Iongh
C.M. Crena de Iongh-van Eck
17 Januari 1933.
[BRON: Het Vaderland 1933_01_18_2_04 ]

* * *
FAMILIEBRICHTEN Het Vaderland:
15-6-1939 Frederika Gerarda van ES VAN DEN ANDEL 87 12-6-1939
's-Gravenhage 16-6-1939 Oud Eik en Duinen, 's-Gravenhage Namens: H. Polvliet
en A. Polvliet-Jkvr. Snoeck (Dordrecht), M. Witteveen-Polvliet en mr. F.S.
Witteveen en kinderen (Haarlem). Soendastraat 11, Huize Irene,
's-Gravenhage
13-3-1938 Johannes Petrus KLOOSTERBOER 57 11-3-1938 Dordrecht
echtgenoot H.C.M. ADAM In leven actuaris en adjunct-directeur van de Eerste
Nederlandsche Verzekering-Maatschappij op het Leven en tegen invaliditeit.
Namens: J.P. Kloosterboer Jr. en M. Kloosterboer-Severing ('s-Gravenhage),
A.Th. Kloosterboer en E. Kloosterboer (Dordrecht), H.P.Th. Kloosterboer
(Utrecht). Singel 164, Dordrecht
29-5-1931 Vrouwe Susanna Wilhelmina van der LINDEN 86 28-5-1931 Dordrecht
weduwe Heer Johan Mari Pieter de JONCHEERE Namens: G.A. de Joncheere en
A.S.J. Keller van Hoorn-de Joncheere (Dordrecht), N.A. de Jocheere
('s-Gravenhage), J.R. de Joncheere en J.P.M. de Joncheere-Teding van
Berkhout (Velp), M.J. de Joncheere (Rhenen), H.O. de Joncheere en J.E.C. de
Joncheere-Sayers (Dordrecht), O.A.A. Koning-de Joncheere en A.H. Koning
(Nijmegen), en kleinkinderen.
29-5-1931 Mevrouw S.W. van der LINDEN 28-5-1931 Dordrecht weduwe deJONCHEERE
Namens: P.W. de Koning-van der Linden en A.A.E.F.M. van de Werk-van der
Linden (Amsterdam), C.H. Dronsberg van der Linden-Dronsberg ('s-Gravenhage).
8-4-1930 Catharina Wilhelmina van der ELST 75 7-4-1930 Dordrecht
10-4-1930 weduwe Jacob Staets Johannes VRIESENDORP Namens: A. Vriesendorp
(Dordrecht), A.D. Janssens-Vriesendorp en W.J. Janssens ('s-Gravenhage) en
kleinkinderen. Adriaan van Bleyenburgstraat 27, Dordrecht.


* * *
23-5-1929 Johannes Cornelis VERHEIJDEN 22-5-1929 Dordrecht (Vriesestraat
54) Namens: Firma J.C. Verheijden, A.J. Verheijden, J.R. Krebs.
12-4-1929 geboorte Maryke WYERS 11-4-1929 Dordrecht Dochter van L.
Wyers-Bongaerrts.
12-4-1929 Cor P.M. BRUNT verloofde J.A. KEEMAN Pzn. (J.A. Keeman, weduwnaar
A.R. van Weg) Van Blijenburgstraat 17 / Groote Spuistraat 17, Dordrecht
12-4-1929 Niek DOUW VAN DER KRAP verloofde L.D. de KROON (L.D. de Kroon,
Luitenant ter Zee) Helder a/b Hr Ms Hertog Hendrik / Vest 28, Dordrecht
12-4-1929 Jo STAM 64 11-4-1929 Namens: Jane Groenenboom-Crippijn, Lena
Krijger-van de Griend, Marie Quispel, Charlotte van der Schraft, Dina van
Schoonneveldt, Helena Vurtheim-Lehmann (Rotterdam)
12-4-1929 volstrekt eenige kennisgeving NRC Josephina W.E. STAM 64 11-4-1929
Rotterdam (Provenierssingel 25b) 15-4-1929 Crooswijk, Rotterdam Namens: H.J.
Stam en M.A. Stam-Bisschop (Dordrecht), M.A.W. Stam en B.W.K. Stam en R.M.
Stam-Bulterman (Rotterdam), D.H. Stam en M. Stam-Semmelink (Kampen), J.B.
STam en T. Stam-Kuil (Deventer), neven en nichten.
28-3-1929 Helena Petronella STAL 60 26-3-1929 Rotterdam (Bergweg 214b)
30-3-1929 Crooswijk, Rotterdam echtgenoot H. de VOOGD VAN DER STRAATEN
28-3-1929 H.P. STAL 60 26-3-1929 Rotterdam (Bergweg 214b) echtgenoot de
VOOGD VAN DER STRAATEN Namens: wed. H.P. Stal-van Driel en kinderen
(Dordrecht), C.L. Stal en A.A. Stal-Bodegom, A.A. Stal, A. Stal-Maaskant,
P.M. Bodegom-Stal, C.A. Bodegom (Rotterdam).
28-3-1929 H.P. STAL 60 26-3-1929 Rotterdam (Plantageweg 45a) echtgenoot de
VOOGD VAN DER STRAATEN Namens: J.C.W.G. Tomeese, J. Tomeese-de Voogd van der
Straaten, J.H. Tomeese.
15-3-1929 Marcus GEEST 81 13-3-1929 Amsterdam (Staringstraat 25) 16-3-1929
Nieuw Eik en Duinen, 's-Gravenhage Oud-Gezagvoerder der K.N.S.M. Namens: dr.
J. Geest, N.G. Geest-Brust, dr. T.J. Geest (Dordrecht; ir. D.C. Geest, J.J.
Geest-van den Berg (Weltevreden), en kleinkinderen.
16-1-1929 Henriette WILKENS 74 15-1-1929 Dordrecht 18-1-1929 Dordrecht
weduwe B. de COURT ONDERWATER-VAN VALKENSWAARD Namens: H.B. Lotsij-de Court
Onderwater en K. Lotsij (Dordrecht), G.C. Chabot-de Court Onderwater en Ad.
Chabot (Haarlem), kleinkinderen en achterkleinkinderen.
12-1-1929 Paul KOLKMAN 71 11-1-1929 Dordrecht 15-1-1929 R.K., Dordrecht
(Sint Bonifaciuskerk) Namens: W. Kolkman van Gouderak en Th. Kolkman van
Gouderak-Fackeldey, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
(Dordrecht), F. Kolkman (Arnhem).
17-9-1928 Louter C. van OLDENBORGH 61 16-9-1928 Dordrecht (Singel 190)
19-9-1928 Crematorium, Driehuis-Westerveld echtgenoot C.E. van den WALL BAKE
Consul van Belgie, Ridder in de orde van de Kroon van Belgie. Namens: A.W.
van Oldenborgh.
17-9-1928 Louter C. van OLDENBORGH 61 16-9-1928 Dordrecht Namens: A.C. van
Oldenborgh-van Wageningen (Dordrecht), F.J. van Oldenborgh, J.A.G. van
Oldenborgh-v.d. Mandele (Amsterdam), J.F. van Oldenborgh en A.C.W. van
Oldenborgh-Engelhard (Dordrecht), C. van Oldenborgh en J.F. van
Oldenborgh-Berg (Amsterdam), A. Crena de Iongh- van Oldenborgh en S. Crena
de Iongh Dzn (Dordrecht), I.W. v.d. Sande-van Oldenborgh en D.W. v.d. Sande
(Haarlem), A.C. van Oldenborgh (Den Haag), J.M. van Oldenborgh (Amsterdam).
10-7-1928 C. GROOTES Az. 67 8-7-1928 Amstelveen (Huize Vredeveld) 11-7-1928
Westzaan Namens: M.H. Grootes (Dordrecht), I. Egmond-Grootes en Jb. Egmond
en Anneke (Meppel).
19-6-1928 Alexander Jacob Jan DIJCKMEESTER 38 19-6-1928 Dordrecht
(Vrieseweg 56) Namens: M. Dijckmeester-Fangman en M. Elderink-Dijckmeester,
K.L. Elderink (Enschedé).
14-6-1928 Gerrit LAKERVELD 66 13-6-1928 Dordrecht (Noordendijk 5rood)
16-6-1928 Dordrecht weduwnaar Elizabeth KOPPE Namens: Jac. Lakerveld, M.J.S.
Lakerveld-Scut, J. Lakerveld, D.A.C.M. Lakerveld-de Kluizenaar, A.
Lakerveld-van der Sijde, C. Lakerveld, J.H. Rackwitsz-Lakerveld, Fred.
Rackwitsz, en kleinkinderen.
28-4-1928 Frans van der STRAATEN 84 26-4-1928 Gouda 30-4-1928 Gouda
weduwnaar T.M. BOER Namens: C. van der Straaten en Ph.B. van der
Straaten-Wapperom en kinderen (Dordrecht), W. van der Straaten en M.M.J. van
der Straaten-Spruijt en kinderen en kleinkind (Gouda), W. van der Leeden-van
der Straaten en A.T. van der Leeden (Ouderkerk a.d. IJssel), J. van der
Straaten en Th. van der Straaten-Smelt en kind (Gouda).
25-4-1928 Pieter de SNOO 77 24-4-1928 Dordrecht (Dubbeldamscheweg 73rood)
echtgenoot A. BOELE Namens: G.P. de Snoo en N. de Snoo-Bakker, G. Munk-de
Snoo en G. Munk (Rotterdam), P. de Snoo en J.M. de Snoo-van Wijnen
(Zwaijndrecht), L. Boele (Zwijndrecht), en kleinkinderen.
27-11-1927 Jeanette van HOFFEN 65 26-11-1927 Dordrecht 29-11-1927
echtgenoot M. van ZANTEN Namens: M.C. van Zanten en S. van Zanten-Cool
(Overveen), I. van Zanten (Buitenzorg), A.B. van Zanten-de Bruïne (Zeist),
P. Bolkestein-van Zanten (Dordrecht), Cornelie van Zanten (Den Haag), en
kleinkinderen.
3-1-1927 J.A. NEBBENS STERLING 69 31-12-1926 Utrecht (Mauritsstraat 74bis)
4-1-1927 Algemeene Begraafplaats, Dordrecht Generaal Majoor der Genie b.d.
Namens: E.H. Nebbens Sterling (Dordrecht), M.H.E. Nebbens Sterling
(Utrecht), Mr. A.H. Nebbens Sterling en M.M. Nebbens Sterling de Kat, P.W.G.
Nebbens Sterling de Kat (Dordrecht).
31-12-1926 J.P. de VISSER 46 30-12-1926 Dir. Coop IJsfabriek 'Rotterdam'.
Namens: P. Meuldijk, E. Meuldijk-van Soest, W. de Visser, C. de
Visser-Teunisse, J. Meuldijk, L. Meuldijk-de Paus, P. Meuldijk, P.
Meuldijk-Buikhuizen, A.W. van Dongen, A. van Dongen-Meuldijk, W. Goethals,
H. Goethals-Meuldijk, W. Meuldijk, A.J. Meuldijk-Muehlhaus, C. Meuldijk
(Dordrecht), H. Roos en H. Roos-Meuldijk (Amsterdam), J.H. Esselink en J.
Esselink-Meuldijk (Oakland Californie).
23-9-1926 Sijnco UDEN MASMAN 53 sept. 1926 Apeldoorn Namens: A.C.H. van
Drooge-Uden Masman en mr. J. van Drooge (Dordrecht), H. Uden Masman en T.
Uden Masman-Tolsma (Den Haag), J.H. Uden Masman (Rotterdam), A.M. Dupper-.
Uden Masman (Den Haag), A. Makkink-Uden Masman en dr H. Makkink (Alkmaar),
E.M. de Koning-Uden Masman en A. de Koning (Soekaboemi), G.C. Uden Masman
(Den Haag).
18-9-1926 Johannes Gijsbertus van der MARK 64 17-9-1926 Dordrecht
(Sumatrastraat 2) 21-9-1926 Algemeene Begraafplaats, Dordrecht echtgenoot
M.C. FELIX Namens: G. van der Mark, J.D. van der Mark-van der Straaten
(Dordrecht), H.E. Aris-van der Mark en J.D. Aris en kind en B.C. van der
Mark (Den Haag).
18-9-1926 kennisneming NRC Johannes Gijsbertus van der MARK Gzn. 18-9-1926
Dordrecht In leven Inspecteur der Brandverzekering Maatschappij Holland van
1859 te Dordrecht. Namens: Inspecteurscorps en Gezamenlijk personeel.
18-9-1926 Johannes Gijsbertus van der MARK Gzn. 18-9-1926 Dordrecht Oudsten
Inspecteur der Maatschappij. Namens: Brandverzekering Maatschappij Holland
van 1859 (K. Lotsy en K.J.J. Lotsy, directeuren / P.J.E. de Kanter, Adj.
Directeur).
18-9-1926 August ROTH echtgenoot A. FOEKEN Dordrecht.
11-11-1925 Nicolaas ROODENBURG 66 8-11-1925 Dordrecht 12-11-1925 Namens: C.
Roodenburg-Duyckink Sander, N. Roodenburg, A.G. Roodenburg-Looman en
kinderen, mr. L. Roodenburg.
15-10-1925 C. ODÉ 88 14-10-1925 Schiedam weduwe BROEKSMIT Namens: G. Odé,
A. Odé (Waspik), Wed. H. Odé-de Klerk (Rijswijk).
15-10-1925 Cornelia ODÉ 88 Schiedam Namens: Wed. F. Broeksmit-van der
Linden en Ka.Ja. Broeksmit (Dordrecht).
15-10-1925 C. ODÉ 14-10-1925 Schiedam weduwe BROEKSMIT Oud-directrice.
Namens: directeuren N.V. Houthandel v.h. F,W, v,d, Ekst en Co (J. Richter Wz
en F. Odé).
15-11-1924 Isabella Hendrika Cornelia Adriana van BEUGE 58 14-11-1924
Dordrecht echtgenoot D. WISBOOM VERSTEGEN Namens: E.P.H.W. Mom-Wisboom
Verstegen, dr. J.C. Mom, D. Wisboom Verstegen Jr., I.H.C.A. Wisboom
Verstegen, Bella Mom, Jeanne Mom, Annie Mom.
25-8-1924 Wilhelmina Adriana BEIJERS 87 24-8-1924 Brielle weduwe Pieter
WUIJSTER Namens: Wed. H. Wuijster-van Gent (Dordrecht), W.A. Zeijlmans van
Emmichoven-Wuijster en H.L. Zeijlmans van Emmichoven (Rotterdam), W.J.
Wuijster en J. Wuijster-Dubel (Brielle), en kleinkinderen.
16-6-1924 Auguste Poppea KOLBE 69 15-6-1924 Dordrecht (Reeweg 20) 18-6-1924
crematorium, Westerveld echtgenoot J.Ph. HAUMERSEN Sr. Namens: J.A.
Haumersen (Enschede), H.J. Haumersen (Rotterdam), ds J.Ph. Haumersen en M.G.
Haumersen-Machielse (Beverwijk), M.M.J. ALers-Haumersen en G.A. Alers
('s-Gravenhage).
12-2-1924 Dirk TROOST 72 9-2-1924 Dordrecht (Willemstraat 1) 13-2-1924
Dordrecht echtgenoot D. VOORDENDAG Namens: M.H. Niemansverdriet-Troost, J.
Niemansverdriet (Dordrecht), H.M. Schelling-Troost, L. Schelling
(Hekelingen), A. Troost en L.N. Troost-Diepenhorst (Simonshaven), J. Troost,
L.M. Troost-Verhoeven (Nieuw-Beijerland), Anth. Troost, M. Troost-Kluifhoofd
(Strijen), en kleinkinderen.
1-11-1923 Betsy van KAMMEN 31 1-11-1923 echtgenoot de KONINGH Namens: Wed.
H. van Kammen-van Dongen (Dordrecht), H. van Kammen Jr en C.C. van
Kammen-Verslagers en kind (Rotterdam).
1-11-1923 Betsy van KAMMEN 31 1-11-1923 's-Gravenhage (Geleinstraat 9)
Crooswijk, Rotterdam echtgenoot L. de KONINGH
31-1-1923 Willem van SON 82 30-1-1923 Dordrecht (Matena'spad 29) 3-2-1923
Dordrecht Namens: A. van Son, H. van Son-Bakker, C. van Son, W. van
Son-Verhoeven.
11-2-1922 Willem van ROOSENDAAL 79 11-2-1922 Dordrecht echtgenoot A.M.
ZWANG Namens: A.F. van Roosendaal (Dordrecht), W. van Rossendaal en C.H. van
Rossendaal-v. Schermbeek (Capelle b/ Antwerpen), A. van Roosendaal en A.W.S.
van Roosendaal-Jorissen (Dordrecht), A.M. van Roosendaal ('s-Gravenhage),
A.M. Krause-van Roosendaal en dr. F.A. Krause, B. van Roosendaal
(Dordrecht), klein- en achterkleinkinderen
12-5-1921 Willemientje KRAUSE Namens: kleindochter van W. van Roosendaal,
A.M. van Roosendaal-Zwang.
12-5-1921 Willemientje KRAUSE Dochter van dr. F.A. Krause en M.A. Krause-van
Roosendaal (Leysin Zwitserland). 12-5-1921 Helena Johanna de REUS 84
11-5-1921 Dordrecht Namens: W. de Reus.
19-8-1919 Neeltje HOGERZEIL 68 18-8-1919 Dordrecht (Voorstraat 165)
echtgenoot M. VERTREGT Jr. Namens: J.E. Gündel-Vertregt en R.G. Gündel
(Tornesch in Holstein), A. Vertregt (1e Off a/b s.s. Tambora), N. Vertregt
(Den Haag), A.C. Vertregt (Dordrecht).
25-3-1919 Adriana Jacoba Alette DIJKMANS 71 24-3-1919 Dordrecht echtgenoot
Hendrik de IONGH Namens: H. de Iongh en J. de Iongh-Wierck en kinderen
('s-Gravenhage), J. de Iongh en W. de Iongh-Warnaars en kinderen (Utrecht),
C. de Iongh en C. de Iongh-Lenshoek van Zwake enkind ('s-Gravenhage), A. de
Iongh (Manggar, Billiton), D. de Iongh (Dordrecht).
25-3-1919 Adriana Jacoba Alette DIJKMANS 71 24-3-1919 Dordrecht de IONGH
Namens: A.W. Koolhaas Revers-de Iongh (Dordrecht), D. de Iongh-Keppel
Hesselink (Velp), J. Bouvy-de Iongh (Nijmegen), J.G. de Conde-de Iongh en
Leon de Condé (Ixellee, Brussel), A.C. de Iongh (Dordrecht), D. de Iongh en
J. de Iongh-Tekker(?)(Soekaboemi), J.L. de Iongh en J.C.M. de Iongh-Mulder
(Dordrecht), S. Keppel Hesselink-de Iongh en J.F. Keppel Hesselink en J. de
Iongh-Swaan (Arnhem).
5-1-1917 W.C. van HEUSDEN 80 4-1-1917 Breda Namens: C.J. van Heusden en J.
van Heusden-'t Hooft (Dordrecht), L.Th. van Heusden, J.M. van Heusden-van
Leeuwen ('s-Gravenhage), W.C. Hoogenboom-van Heusden en A.Th. Hoogenboom
(Maastricht), L.C. Mulder-van Heusden en A. Mulder (Eindhoven), C.L. van
Heusden ('s-Gravenhage) en kleinkinderen.
13-7-1916 Jacoba Johanna Maria van NIFTRIK 70 12-7-1916 Amsterdam
(Prinsengracht 27)) 15-7-1916 Zorgvlied, Amsterdam weduwe R.J.A. RAKEN
Namens: dr. H. Raken Rzn en M.M.H. Raken-Feldbrugge en kleinkinderen
(Dordrecht).
10-6-1916 kennisneming NRC I.S. WILLE 71 juni 1916 Zeist Oud lid van Penn &
Bauduin. Namens: Penn & Bauduin, Dordrecht.
10-6-1916 dankbetuiging NRC Walradine Nicola BAKKER Namens: A.M.C.
Bakker-Pennink (Den Haag), A. Bakker-Bannier (Zuidwolde), Th. Gooszen-Bakker
en A.J. Gooszen (Vlissingen), H.J. Bakker en H. Bakker-Storm van Leeuwen
(Dordrecht), E. Bakker (Zuidwolde).
5-8-1915 Frederika Levina van der LINDEN 84 3-8-1915 echtgenoot J.
BROEKSMIT Namens: wed. F. Broeksmit-van der Linden (Dordrecht), wed. C.
Broeksmit-Odé (Schiedam), wed. dr. Jac. Broeksmit-van Peski (Rotterdam),
wed. L. broeksmit-Vliegenthart (Wassenaar), K.J. Broeksmit (Dordrecht).
8/9-12-1914 Johannes Petrus August WYERS 63 7-12-1914 Dordrecht echtgenoot
S. van DOOREN Vice-consul van Frankrijk, Oud-voorzitter van de Kamer van
Koophandel, RIdder der Orde van Oranje-Nassau, Legioen van Eer enz. Namens:
J.G.M. Wyers en D. Wyers-Povel en kinderen, F.H.M. Wyers, H. Wyers-Rikkers
en kinderen (Amsterdam), Suze Wyers, M. van den Brandeler-Wyers, Jhr. K.J.
van den Brandeler, Karel Wyers (Dordrecht).
9-12-1914 J.P.A. WYERS Namens: firma J.P. Wyers, Amsterdam, Rotterdam,
's-Gravenhage, Utrecht en Leeuwarden.
15-10-1920 Wouterina Gerarda MOL okt. 1920 Dordrecht (Nieuwehaven 33)
Dochter Mol-van Perlen.
27-6-1918 Dieneke MEES juni 1918 Dordrecht (Nieuwe haven 4) Dochter Mees-van
Enter.
28-8-1920 Theodora MEES aug. 1920 Dordrecht (Nieuwe haven 4) Dochter dr.
R.T.A. Mees en H. Mees-van Enter.
27-6-1914 Willem van BAALEN 68 25-6-1914 Rotterdam (Oostzeedijk 168a)
29-6-1914 Oud-Kralingen Namens: Wed. W. den Hartog-van Baalen en kinderen
(Dordrecht), P. van Baalen en A. van Baalen-Boulonois en kinderen (Lobith).
23-6-1914 Willem Huibrecht van MEERKERK 56 21-6-1914 Ginneken Namens:
J.C.M. Mulders-van Meerkerk en F.M. Mulders (Zwijndrecht), Joha. van
Meerkerk (Dordrecht), A.M. Mulders en Ma. Ja. Fe. Dozij-Mulders, dr. F.
Dozij (Zwijndrecht).
22-6-1913 G. NAEFF 68 20-6-1913 Lochem Namens: A. Erzy-Vriesendorp
(Dordrecht), J.J. Naeff en A.M. Naeff-den Ouden (Den Haag), J. Naeff
(Hilversum), N. Naeff en N. Naeff-van Houweninge (Apeldoorn).
22-6-1913 G. NAEFF 68 20-6-1913 Lochem Namens: de directie en het personeel
der Eerste Ned. Kroonlederfabriek (voorh. Gebr. NAEFF), E. Franken, M.Th.
Bello, J. Naeff Mzn.
22-6-1913 B.K. BOKMA 74 21-6-1913 Nijmegen Namens: G.M. de Bruyne-Bokma,
A.N.M. de Bruyne (Nijmegen), K.L. Bokma (Dordrecht), A.H. Loeff-Bokma en
A.H. Loeff (Amsterdam).
11-2-1913 Jan LUIJT 28 10-3-1913 echtgenoot J. KALIS Werktuigkundig
Ingenieur. Namens: Wed. J. Luijt-Kalis (Dordrecht), A.L. Luijt en wed. K.
Kalis-Bos (Sliedrecht), A.J. Luijt en C. Luijt-van der Hoeven (Gorinchem),
J. Kalis (Tjiboeni, Bandoeng).
16-10-1912 Hendrik van HATTEM 62 13-10-1912 Leiden 17-10-1912 Dordrecht
echtgenoot D. van de GRAAF Namens: N.J. Talma-van Hattem en D. Talma
(Buitenzorg), P.C.S. van Hattem en E.C.S. van Hattem-Vermast
(Brunsbüttelkoog), M.C. ten Bokkel Huinink-van Hattem en A. ten Bokkel
Huinink (Leiden), D.J.L. van Lindonk-van Hattem en W.J. van Lindonk, Henny
van Hattem (Dordrecht), en kleinkinderen.
16-10-1912 Hendrik van HATTEM 62 13-10-1912 Leiden Namens: Wed. M.
Luijt-van de Graaf en T. van de Graaf (Dordrecht).
9-2-1912 Maria van LAER 49 6-2-1912 Dordrecht (Singel 184) echtgenoot A.C.
van NIEVERVAART
9-2-1912 Maria van LAER 49 6-2-1912 Dordrecht echtgenoot A.C. van
NIEVERVAART Namens: J.C. van Laer (heemstede), W. Kaars Sypesteyn
(Overveen), C.D. Luden-van Laer, J.J. Luden, C.A.W. Rupe-van Laer, F.M.C.
Rupe (Amsterdam), A.J.H. van Laer (Tebing-Tinggi, O.K. Sumatra).
25-1-1912 Elisabeth Gerardina Johanna KRIM 77 24-1-1912 Dordrecht
(Vrieseplein) weduwe H.R. van ELK Namens: H.J. van Elk, A.A. van Elk en E.
van Elk-van Aken (Breda), E.A.D.M. van Elk, J. van Elk, H.R. van Elk, J.J.
van Elk-Bozuwa, D.L. van Elk en H. van Elk-van der Koogh (Ginneken), H.A.E.
de Waal-van Elk, L. de Waal (Rio de Janeiro), en kleinkinderen.
21-10-1911 W.M. DINAUX 77 18-10-1911 's-Gravenhage weduwnaar Vrouwe F.C.E.
SCHULTZ VAN HAEGEN Oud-Kolonel der Artillerie. Namens: Wed. mr. J.D. Schultz
van Haegen-de Raadt en G.N.H. Schultz van Haegen (Dordrecht), J.P. Schultz
van Haegen, E. Schultz van Haegen-Dorrepaal, mr. T.M. Schultz van Haegen, E.
Schultz van Haegen-Kraemer.
24-1-1911 mr. H.W. de GRAAF 87 23-1-1911 's-Gravenhage (Daendelstraat 37)
26-1-1911 Oud Eik en Duinen Oud-President van het Gerechtshof te
's-Gravenhage, Ridder in de Orde van den Nederl. Leeuw. Namens: heer en
mevr. dr. H.J. de Graaf-Schade van Westrum (Dordrecht), A. van Rhijn, Fokker
(Leiden), mej. H.G. en S.G. van Rhijn (Katwijk aan Zee), H.B. van Rhijn, dr.
J.C. Pool, van Rhijn, H.J. van Rhijn- Schirnböck, L.J. van Rhijn-Wilhelmy
Damste, P.A. Klap-van Rhijn, van Rhijn-Heybroek, Th.W. Bleeker-van Rhijn.
17-1-1911 Arie BISSCHOP Pzn. 62 15-1-1911 Dordrecht echtgenoot A. VOLGRAAF
Namens: L. Bisschop, J. Bisschop-de Jonge en kinderen, P. Bisschop, A.
Bisschop.
16-11-1910 Pieter Marius HUIJSER 81 15-11-1910 Dordrecht (Spuiweg 28)
Namens: A.H. Huijser, Exec-Test.
2-1-1929 Jacoba Antoinette EIJKMAN 43 31-12-1928 Dordrecht (Steegoversloot
16) echtgenoot Teije de JONG
2-1-1929 M.E. PHILIPSE dec. 1928 Dordrecht weduwe Ds. C.L. van den BROEK
Namens: W.G. van den Broek en H.S.C. van den Broek-Zimmerman (Scheveningen),
J.A. van den Broek (Baarn).
2-1-1929 Pieter SILLEVIS 62 1-1-1929 Dordrecht (Bagijnhof 32 rood)
echtgenoot A.G. EEUWIJK

* * *
- Adolph Heinrich VENNEMANN, geb. Damen/Damme in Duitsland 3-1-1822, overl.
Dordrecht 2-5-1860, begr. Dordrecht 5-5-1860 (veld E rij O nr. 20),
winkelier, tr. Carolina Hendrika SCHOTMAN, geb. Dordrecht 20-2-1829, begr.
Dordrecht 10-5-1880; zij tr. (2) Dordrecht 6-2-1864 Bernardus Henricus
Engelbert BOKOP, begr. Dordrecht 5-11-1870 (38 jr.).
Wonende: Dordrecht D Voorstraat 418 (1850-1860 19:465), V51 (1860-1890),
4/131 (1860-1890).
Inwonende (1860-1890): neef Fritz Vennemann, geb. Damme 9-12-1843.
Kinderen:
1. Adolph Heinrich Vincentius Bernhard VENNEMANN, geb. Dordrecht 27-1-1853,
overl. 6-11-1855.
2. Mechelina Maria Josefiena Elisabeth Paulina Catharina VENNEMANN, geb.
Dordrecht 27-1-1855.
3. Agnes Carolina Hendr. VENNEMANN, geb. Dordrecht 3-9-1856, overl. ald.
5-10-1857.
4. Agnes Carolina Hendr. Maria VENNEMANN, geb. Dordrecht 24-9-1858.

- De 13-jarige L. ZOUTEWELLE, wonende Dwarsgang 26, handelt in brandstoffen,
die hij met een handwagentje bij zijn klanten bezorgd. Hedenvoormiddag elf
uur zich met zijn wagen den Vrieseweg hoek Singel bevindend, werd het
vortuig aangereden door den met een hit bespannen groentenwagen van P. VALK,
met gevolg dat de handkar met inhoud in de daar zijnde sloot terecht kwam
... etc.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 6-2-1905 (fiche 3)]

- uitspanning 'Nieuw Dordrecht' aan de Dubbeldamscheweg 48 is herbouwd en
heden geopend (architect Ant. EK A.Jzn; bouwmeester G. de Haas; eigenaar
A.M. de Korver; 4 paardenstallen en 1 koestal)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 7-2-1905 (fiche 3)]

- Het stoomschip 'BIA' vertrok 10 Febr. van de werf der firma Jacob
Vriesendorp en Zoonen na Blyth.
- (advertentie) strijkster bleekerij 'De Schieters', P.J. van Vlimmeren
- terstond te huur een modern ingericht Heerenhuis met Tuin. Te bevr. bij
Joh. Eddes, Nieuwe Haven 69.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 11-2-1905 (fiche 3)]

- schoorsteenbrand Groenmarkt 38 (A.A.J.).
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 13-2-1905 (fiche 4)]

- te Amsterdam overleden Corneille L. Landré, wiskundige.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 14-2-1905 (fiche 4)]

- S. Molenberg, Kasperspad 61c, ongeluk;
- villa Spoorzicht / inbrekers.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 16-2-1905 (fiche 4)]

- Actie voor Zondagsrust. (Melkslijters-Vereeniging Dordrecht en
Omstreken)(1 Oct. invoeren)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 18-8-1917 (fiche 28)]

- 10 uur ochtend RK begraafplaats B.M. Koldeweij.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 22-12-1898 (fiche 24)]

- Gerrit van MAARSEVEEN - De speelbal van bedrog en belangzucht, of De
lotgevallen van Samuel tot den Struik. DORDRECHT, F. BOEKEE, 1829.
8º: [2] 4, 349 [1] pp.
Oorspr. karton, sierpapier beschadigd, vochtvlekken.
F & vd B p.486; Kruseman, Bouwstoffen I, p.74-76
Saalmink II p.1206
Van MAARSEVEEN (Dordrecht 1776 - 1832) publiceerde enkele gedichten en
schreef vervolgens in vier jaar tijd negen zedenkundige romans, alle onder
de dubbele titels die volgens Kruseman bedoeld waren als lokaas, "gelijk bij
voorbeeld: 'Eugenia, of de zedepraal over de liefde' (...)". In 'De speelbal
van bedrog' gaat het om een goedgelovige Gelderse landjonker die door een
oplichter bijna van al zijn geld en goed wordt beroofd. FRANS BOEKÉE, bij
wie de meeste romans van Van Maarseveen zijn verschenen, was van 1806 tot
1851 in Dordrecht werkzaam als uitgever-boekverkoper.
[Bestelnr: L2501;
http://www.vandersteur.nl/boeken/cat25_online.php?letter=m ]

- BARTHÉLEMY - HADOT, MARIE ADÉLE - Peter de Groote en de Strélitsen, of De
vesting der Moskwa. Vertaald uit het Frans. Dordrecht, F. BOEKÉE, 1823. [2
delen]
1823 8°: [vol. 1:] pi1,2 A-T 8 (-T8), gepag.: [4] 301 [1] pp.; [vol. 2:]
pi1,2 A-S 8 T 2 (-T2), gepag.: [4] 290 pp. Twee gegraveerde titelpagina's.
Oorspr. papieren omslagen, beschadigd. Lit.: Saalmink I, p.137 Vertaling van
de Franse historische roman 'Pierre-le-Grand et les Strélitz, ou La
forteresse de la Moskowa' uit 1820. Marie Adèle Barthélemy-Hadot leefde van
1763 tot 1821.
[Antiquariaat A.G. van der Steur - Book number: 6871;
http://www.antiqbook.nl/boox/steu/6871.shtml ]
NB.
===> Frans Boekee, geb. 1779, begr. Dordrecht 7-3-1859 (80 jr.)
op veld a rij g nr 1 (zerk: www.zerken.nl)* * *
- De Heer en Mevrouw Mr. A. OUDEGEEST-STOOP te Schoonhoven geven kennis van
de geboorte van een levenloos Kindje. Dordrecht, 6 October 1910.
[bron: NRC 1910_10_07_1_04
NB.
begr. 8-10-1910 het kind doodgeb. v. Antonie Oudegeest op veld C-R-6
[bron: SA Dordrecht, archief 180, inv. nr. 28 (register begraven overledenen
1910-1917)]

- ...Vitello per pond 45 cent ...
R. Hagenbeek, Ketelstraat 18, Arnhem telef. 963
Rietgrachtstraat 115 telef 1951.
[bron:het Centrum 1915_08_13_0_04 ]
[NB. Rut Hagenbeek, geb. Arnhem op 17 jul 1865, kruidenier, ovl. Soest op 24
feb 1939, tr. Doesburg op 5 mei 1897 (gesch. Arnhem op 14 mei 1925) Johanna
Neeb, dr. van Derk Neeb (bierbrouwer) en Gerharda Berendina Japing, geb.
Doesburg op 14 mrt 1874.
- DRINKT 'Stofthee met een zeefje'
Geurig en waterhoudend. Zeer voordeelig in 't gebruik.
Per pondspak 80 cent.
R. HAGENBEEK
Ketelstraat 18 - Telef. 963
Bij contante betaling 10 pCt korting.
[bron:het Centrum 1912_11_13_0_08 ]

- STROOIGOED Olienootjes 20-25 cent. Tum-tum 35, Kruitnootjes 40,
Suikerpepermuntjes 50, Gem. Biscuits 30, Prijs per pond.
R. HAGENBEEK
Ketelstraat 18, Anthem tel 963
Rietgrachtstr. 115 tel. 1951
op f 10 bons f 1 terug.
[bron: het Centrum 1914_12_04_0_04 ]

- Vraagt Lipton Thee.
in elke verpakking van f 0,80, g 0,90, f 1,10, f 1,30, f 1,50 per half kilo.
bij elken winkelier of bij R. HAGENBEEK
Ketelstraat 18. Engros: Heijdendaalsteeg 4.
[bron: het Centrum 1911_04_26_0_03 ]

- GLOED voor Stoof en Komfoor, per pak 4 1/2 cent.
R. HAGENBEEK, kruidenier, Ketelstraat 18, telef. 963.
[bron: het Centrum 1912_01_10_0_08 ]

- Wilt U een geurige kop THEE? Drinkt dan SALONTHEE, in Groene pakjes van
18-45 ct., in Blauwe pakjes van 20-50 ct., in Rose pakjes van 25-62 1/2 ct.
Alleen bij R. HAGENBEEK, Ketelstraat 18, Arnhem Telef 963.
Rietgrachtstraat 115 telef 1951.
ELST - DOETINCHEM - EDE
[bron: het Centrum 1915_02_16_0_04 ]

- 963 Hagenbeek, R., in kol. waren, Ketelstr. 18
839 Burk, S. v., in kol. waren, Jansstr. 18
[http://home.planet.nl/~hjdewit/bronnen/tel1915/pag/147.htm]

- Solo Vitello Piekfijn ... C.J. de Koning, Lange Viestraat 26, telephoon
2021.
[bron: het Centrum 1915_03_09_0_04 ]

- Vitello-Margarine 4 2cent per 5 ons ... H. Lindeboom Catharijnestraat 16,
b/d Velperpoort Arnhem - Telephoon 1147.
[bron: het Centrum 1911_01_19_0_04 ]

- Blauwdrukken: ontwerp grafkelder van gewapend beton schaal 1:10;
grafkelder f 135; NV Schokbeton Zwijndrecht (4 hoog kisten);
- (3-3-1960) aanvraag voor grafkelder, veld N vak 48 no. 1, door B.K.
Waalboer-van den Heuvel;
[bron: SA Dordrecht archief 8A1960-2011]

- Eenige en algemeene kennisgeving.
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze lieve Vader, Behuwdvader en
Grootvader W.M.J. HOEBEE Weduwnaar van M. Schellenbach in den ouderdom van
ruim 56 jaren.
Lambersart, France, Nord:
A.A.C. Kalis-Hoebée
H.W. Kalis Jr.
en Kleinkinderen
Rotterdam, 11 November 1929
Schiedamscheweg 135a.
Geen bezoek. Geen bloemen.
De teraardebestelling zal plaats vinden op de algemeene begraafplaats te
Dordrecht, op Donderdag 14 November 1929 te 12 uur.
- Heden overleed onze geliefde Broeder, Behuwdbroeder en Oom, de heer W.M.J.
HOEBEE in den ouderdom van ruim 56 jaren.
Uit aller naam: P. Hoebee Sr / Th. Henke
Dordrecht, 11 November 1929
- Heden overleed onze geliefde Zwager en Oom de heer W.M.J. HOEBEE in den
ouderdom van ruim 56 jaren.
Uit aller naam: F. SCHELLENBACH
Dordrecht, 11 November 1929
- met diep leedwezen geef ik kennis van het overlijden van mijn Compagnon en
goeden vriend, den heer W.M.J. HOEBEE.
J. VERHEUL
Rotterdam, 11 November 1929
Schietbaanlaan 8.
[NRC 1929-11-12-2-09 ]

- Heden overleed na een kortstondig lijden onze lieve vrouw en Moeder,
mevrouw MASJE HOEBEE geb SCHELLENBACH in den ouderdom van 49 jaar.
Dordrecht, 14 october 1920.
Vrieseweg 85.
W.M.J. HOEBEE
NITA HOEBEE
Geen bezoek, geen bloemen.
De teraardebestelling zal plaats hebben op Maandag 18 October 1920. Vertrek
van het sterfhuis 12 uur.
[NRC 1920-10-15-2-10 ]

- J.M. ORELIO (Jef), geb. 's-Hertogenbosch 10-4-1854, 1870 examen
kweekschool Middelburg, 1874 examen hulponderwijzer, 1875 hulponderwijzer
bij Jan van Heumen te DORDRECHT, werkend lid bij de liedertafel 'Kunstmin'
(directeur C. van der Linden), zong Thorbeck-cantate van W.G.F. Nicolaï,
1878 examen Maatschappij Toonkunst, 1881 onderwijzer in Dordrecht bij J.P.
GOEDHART.
[zangeres Wilhelmina GIPS, Richard HOL, F. Zambaux]
[De Groene Amsterdammer 1915 11 28 Pagina 12 ]

- VRIJWILLIGE VERKOOPING (J.W. van Bockel te Sliedrecht, vrijdag 19-10-1928
NAB aan de Steegoversloot te Dordrecht)
Den Grintbaggermolen 'Rijnstroom' gebouwd in 1905 met emmerinhoud van 150
L., De Directie-Ark genaamd 'Truus', Een Onderoplosser (baggermolen M.
BLOKLAND, overige C. VAN BALLEGOOIJEN, Stationsweg 30)
[NRC 1928-10-06-2-12 ]

- In plaats van kaarten. Verloofd: M. KELLER en A.L. VERKOUTEREN 1e luit.nt.
der Art.ie. Elberfeld (tijdelijk Soest, Boschstr 5, Holland), Dordrecht,
Steeg over sloot 56. 5 September 1823. Geen ontvangdag.
[NRC 1923-09-06-2-07 ][Vaderland 1923-09-06-2-04 ]

* * *

- Tijdelijk in Dordrecht wonenden [SAD 256:538], o.a.:
09-04-1894 jhr Johan Hendrik Roëll, geb. 's-Gravenhage 24-12-1866, 1e luit
veldart., Hotel PONSEN (wonende Utrecht)
09-12-1895 Henri Koldewijn, geb. Deventer 24-3-1872, mormoon, zendeling,
Voorstraat 273, vestiging 9-12-1895 uit Ogden City (Amerika)
09-12-1895 Willem Jacobus de BRIJ, geb. Rottterdam 5-12-1869, mormoon,
zendeling, Voorstraat 273/Wijnstraat 77, vestiging 9-12-1895 uit Ogden City
(Amerika)
03-03-1896 Jan de VRIES, geb. Tiel 7-3-1870, machinist, Groenendijk 3,
vestiging 3-3-1896 O Indie, 20-5-1896 naar Indië
25-09-1897 Joseph HOGAN, geb. Bountifull 11-1-1876, schoolonderwijzer,
Wijnstraat 27 bij Pelligrim
21-10-1897 Antoni van DAM, geb. Groningen 21-8-1849, zendeling, mormoon,
Wijnstraat 27
18-01-1897 Herman van BRAAK, geb. Varseveld, zendeling, Wijnstraat 27, uit
Amsterdam, naar America 29-3-1899
13-05-1899 Frederik Jan Haver Droeze, geb. Vlaardingen 17-7-1847, consul,
Wijnstraat 77
30-11-1899 Archibald Petterson, geb. Weber, 17-8-1877, zendeling, mormoon,
Lindegracht 3b rd
27-08-1902 Anth. Helene Ornstein geb. Lommerde, geb. 11-12-1862, naar Afrika
13-03-1907 Marinus Silvius, geb. Klundert 10-11-1854, schipper, H.
Nieuwstraat 3, naar S744 [+ gezin]
24-12-1907 Johannes APPEL, geb. Zaandam 17-3-1875, carrousselhouder,
Varkenmarkt 36rd, naar A23 [+ gezin]
17-01-1908 Louis VOLGRAAF, geb. Dordrecht 12-8-1862, Dubbeldamscheweg 205
1908/1909 Jan Cornelis VERMEULEN, geb. Steenbergen 5-5-1865, schipper [+
gezin]
21-07-1909 Jan Boterenbrood, geb. Nieuwe Amstel 4-10-1886, bouwk. opz.,
wonende Amsterdam
04-12-1909 Gerard Alfred Colpaert, geb. Gent 1-2-1877, kermisreiziger [+
gezin]
04-11-1912 Johannes Willem FEIJ, geb. Batavia 25-3-1869
02-09-1914 Jakob Berck Kalwars, geb. Warschau april 1875, diamanter,
woonplaats Antwerpen
09-09-1914 Esther Marie Margoulies geb. Warschtazke, geb. Mlawa (Rusland)
8-8-1875, Steegoversloot 3b, vestiging uit Antwerpen [+ gezin]
09-09-1914 Hildward van der SPURT, geb. St. Niklaas 26-1-1878 [+ gezin]
11-09-1914 Cornelia Peters, geb. Dordrecht 18-8-1876, gescheiden, ventster
25-09-1914 Gustaaf Robert Doeve, geb. mr. Cornelis 4-8-1886, leraar
26-09-1914 Hendrik Kiele, geb. Dordrecht 11-1-1891, schipper
01-10-1914 Carolina Noé geb. Ruts, geb. Deurne, 3-9-1877, uit Antwerpen [+
gezin]
02-02-1915 Alfons Jan Cornelis Maria VERMEIJDEN, geb. Borgerhout 13-7-1883,
RC, kunstschilder, Nieuwe Haven boord 'Clothilde', uit Antwerpen 2-2-1915
[met vrouw]
17-03-1915 Nach HASE, geb. Warschau 16-6-1877, vestiging uit Engeland
(Folkestone)
07-04-1915 Baukje POSTMA, geb. Breda 29-1-1886, Nieuwe Haven 59, uit
Antwerpen
25-05-1915 Gommarus Edward Heijlen, geb. Deurne 4-1-1879 [+ gezin]

* * *

* * *
- Illustrations de reis-Beschryving Door de Zuid-Zee 1727.
* Aan den Wel-Edelen Gestrengen Here, den hare mr. LUCAS TRIP, oud-schepen
der stadt Amsterdam en collonel der burgerye etc etc.
Wel-Edelen Gestrengen Here, Homerus,zulende met lof van Ulyffes spreken,
meende, dat hy niets beter tot deszelfs voordeel kon zeggen, dan dat hy vele
landen gezien hadt,
* Nauwkeurige Beschryvinge van Zuriname
Te Leeuwaarden by Meindert Iniema
[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2300725t/f3.item]

- 305. Georges Chavignaud - The Rain Cloud, Holland, 1911, oil on canvas,
signed
40,5 ins x 51 ins; 101.3 cms x 127,5 cms ($6,000-8,000)
Exhibited: Annual Exhibition, Ontario Society of Artists, 1911.
[www.waddingtons.ca/download.php?file=jwfa_spring_2005]

- JOHN A. HAMMOND OSA RCA 1843 - 1939 Canadian
Drying Fishnets on the Tantramar Marsh, oil on board, signed
34 1/2 x 34 in, 87.6 x 86.3 cm
Provenance: Private Collection, Vancouver Island
HAMMOND was born in Montreal, and spent time painting in DORDRECHT, Holland
with James WHISTLER, as well as with Jean-François MILLET at Barbizon,
France. Recognition came to him in Europe, and he won two painting awards in
the Paris Salon in 1886. The influence of Hammond's European exposure shows
in this work with its atmospheric haze of colour and reflected light. Sold
For: $23,000.00 CDN Estimate: $15,000 ~ $20,000 CDN
[http://www.heffel.com/new/auction/Lots.aspx?Search=0&ID=0&Page=16 ]

- Ontario Society of Artists Exhibition Catalogue 1896
Water colors
25. Miniatures on Ivory .. Louise VAN DER LINDE $ -
[http://www.ontariosocietyofartists.org/archives/arcframe.html (klik op
Chronology [1872-2003])]

- Ontario Society of Artists Exhibition Catalogue 1897
MORRIS, Edmund E., Toronto
150. Twilight .. $ 25
151. Near the Downs, HOLLAND .. $ 20
[http://www.ontariosocietyofartists.org/archives/arcframe.html (klik op
Chronology [1872-2003])]

- Ellis Island Records:
4. Fred. S. Fisher, 33, male, married, artist
5. mrs Katharine -, 24, female, married, none

First Name: Katherine
Last Name: Fisher
Ethnicity: USA
Last Place of Residence:
Date of Arrival: Nov 09, 1904
Age at Arrival: 24y Gender: F Marital Status: M
Ship of Travel: Bremen
Port of Departure: Cherbourg, France
Manifest Line Number: 0005

- On offer is the Sir Ernest GEORGE (1839-1922) etching entitled DORDRECHT.
Architect and also respected etcher and painter Ernest George was a member
of the Royal Academy and knighted in 1912 for services to both. Very good
example with very slight ageing tone, well mounted and framed with no marks
or staines. Image size 20cm x 15cm overall frame size 37cm x 30cm.
- ORIGINAL GREAT MARGINAL COLOR-ENGRAVING printed 1898
sheet inscription in german DORDRECHT by P. WALLAT
SIZE SHEET: 34/27 cm, SIZE RELIEF PLATE: 28/23 cm
- Dordrecht. Nederlandsche briefkaarten "30 dec. 1897 Blote Mädchen, Veel
geluk wordt je in 98 toegewenscht door ..t , Jo" + "aan mejuffrouw A. ter
COCK, Millingen b/ Nijmegen"
[bron: Ebay.com]- I. Jan VEDER, jongeman Rotterdam wonend Leuvehaven (1789), Schots, wonende
in 't Hang D 236 (1808), otr/tr. Rotterdam 14/28-06-1789 Tonia van Duijn,
jongedochter Rotterdam wonend Visserdijk (1789).
Kinderen:
1. Anna Veder, geb/ged. Rotterdam 28-5/3-6-1792 (get. Anna van Ameijden)
wonende in de Pottebakkersteeg.
2. Jan Robert Veder (Vether), geb. Rotterdam 4-3-1796, koopman en reder,
overl. Rotterdam 30-1-1889, tr. Rotterdam 24-9-1823 Johanna Maria de Booy.
3. Willem Robert Veder, geb/ged. Rotterdam 9/28-08-1808 (tweeling broer van
Aert), volgt IIa.
4. Aert Veder, geb. Rotterdam 9-8-1808, bezocht het Erasmiaansch gymnasium
onder rector Terpstra en werd 2 Juni 1824 te Leiden ingeschreven in de
recht, overl. 1861.

IIa. Willem Robert VEDER, geb/ged. Rotterdam 9/28-08-1808, bezocht het
Erasmiaansch gymnasium onder rector Terpstra en werd 2 Juni 1824 te Leiden
ingeschreven in de theologie, overl. Amersfoort 12-6-1882, tr. Johanna Jas.
Wonende: Heilo (-1836), Loenen a/d Vecht, Zutphen (1838-1842), Dordrecht
(1842-1876), Amersfoort (1876-).
Kinderen o.a.:
1. Everdina Cornelia VEDER, geb. Heiloot 1835, overl. Rotterdam 15-06-1836
(7 mnd 15 dgn).
2. Everdina C. VEDER, geb. ca. 1838, begr. Dordrecht 9-1-1843 ('t kind van
de WelEerwaarde Heer William R. Veder; 5 jaar op veld A)
3. J. Clara VEDER, geb. ca. 1848, begr. Dordrecht 6-8-1853 ('t kind van de
WelEerwaarde Heer William Robert Veder; 5 jaar op veld A).

* * *
Erica

* * *
- STADSNIEUWS. De heer J.H. Wijnhoven alhier, slaagde heden te
Rotterdam
voor het akte-examen lager onderwijs.
- Fata Morgana / lezers Gron. Dagbl. / Hoogeveen;
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 12-6-1915 (2de blad)]

- Openbare verkooping Ridderkerk.
Woonn en Winkelhuis C71 C.A. Kraaij (inventaris drukkerij en
boekhandel)
- Dordt is weer een bouwkundige curositeit armer geworden. De moker
heeft ze
vernietigd, maar van vandalisme kunnen we hier moeielijk spreken, want
dit
had een voorgeslacht op zijn geweten.
Het geval betreft nl. den halven 17e eeuwsche TRAPGEVEL van de herberg
aan
de GRAVENSTRAAT bij de Aardappelmarkt welke altijd zonderling tegen de
.=2Ene(?) gevels er naast ....(?) . Het pand moet vroeger tweemaal
zoobreed
zijn geweest, maar toen men de linkerhelft kon verkoopen, heeft men den
gevel eenvoudig verticaal middendoor gesneden en het rechtertrapje van
den
top laconiek op de rechterhelft laten staan...etc.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 14-6-1915]

- 60-jarig huwelijk Johannes BOLTE en Everdina de JONGH, Adriaan van
Altenastraat;
- been afgeklemd (I. Zonruiter, Noordendijk 52h, P. Hoebee)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 14-6-1915 (derde blad)]

- Frans DE VISSER (Noordendijk 77); 25-jarig jubileum bij bleekerij
mej.
A=2EL. Nijsen;
- DUBBELDAM. weide de heer BOOIJ achter de Schoolstraat; openlucht
meeting
Leger des Heils;
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 15-6-1915]

- Afbraak verkoopen: eenige panden st/gel. te Dordrecht in de
WIJNSTRAAT
nos. 96 en 98 zijnde 2 groote woonhuizen, in de Hofstraat no. 3 een
huis
.=2E..etc.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 5-6-1912 (fiche 21)]

- Mevrouw Douw van der Krap, Buitenwalevest 8g, vraagt tegen 1 Aug. een
flink dienstbode, kunnende koken. Spreekuur 's avonds 8-9 uur.
- (advert.) gedurende kermis, humorist David Luza.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 6-6-1912 (fiche 21)]

- (advert.) Jacob Touwen, Wijnstraat 115.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 6-6-1912 tweede blad (fiche 21)]

- Afbraak verkoopen / WIJNSTRAAT nos. 96 en 98 / ingezet P. Hardam f
1000,
verkocht aan G. v.d. Weg alhier f 1070.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 8-6-1912 (fiche 21)]

- (overl.advert.) Johannes 12 1/2, zoon G.R. Tijssen en J.C.
Tijssen-Tabbers, Binnenwalevest 9a.
- [tweede blad] D. van Raalt, Dubbeldam, bovenzaal caf=E9 Eickendonk;
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 11-6-1907 (fiche 17)]

- Gevraagd tegen 1 Augs. een flink keuken- en werkmeid tegen hoog loon.
Adres: Binnenwalevest No. 1.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 16-6-1907 (fiche 17)]

- [3e blad] Openbare Verkooping (Jan de Boer te sGravendeel)
Winkelhuis, Wijnstraat 2 en 2rood uitkomende aan de Mattenkade F799
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 17-6-1907 (fiche 17)]

- twee kapitale Heerenhuizen Wijnstraat 93, 95, 97 (ca. 70 vertrekken
(balzaal, schilderijenzaal etc))
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 18-6-1907 (fiche 17)]

- (2de blad) Een bovenwoning te huur, Buitenwalevest 8b rood. te
bevragen
aldaar.
- te koop aangeboden een trekhond, Voorstraat 87.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 20-6-1907 (fiche 17)]

- Te koop gevraagd een sterke trekhond. Adres: Toul.laan 60.
- Grijze Papegaai. Te koop aangeb. jonge grijze roodstaart of Congo
papegaai
van den Boven Congo. P. Verdoorn Jr., Noordendijk 82.
- Eenige nette Jongens kunnen direct geplaatst worden bij D. en T.
Koldewijn, Papierwarenfabriek, Prinsenstraat 9.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 21-6-1907 (fiche 18)]

- Gevraagd voor direct een derde meisje. Adres: mej. Simon,
Binnenwalevest
No. 1.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 24-6-1907 (fiche 18)]

- Bij J. Elbers, Buitenwalevest 16, ontstond gistermorgen een
schoorsteen
brand, vermoedelijk ontstaan doordat de blikken bekleeding van den
houten
schoorsteenmantel aan den achterkant had losgelaten, waardoor een vonk,
vermoedelijk bij het aanmaken van den kachel, gelegenheid had het
houtwerk
te doen ontbranden. Werklieden van den steenkolenhandel M.J. Masion en
Zoon
doofden het vuur.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 26-6-1907 (fiche 18)]

- Tegen 1 Augustus gevraagd een nette dienstbode voor los of vast.
Adres:
Nieuwe haven 7.
- Gevraagd tegen 1 Augs. a.s. een flinke keuken- of werkmeid tegen hoog
loon. Adres: Binnenwalevest No. 1.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 27-6-1907 (fiche 18)]

- C.M. van DIEMEN, honderdste vaandel (Harmoniever. Het Noorden,
Rotterdam);
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 20-9-1907 (fiche 26)]

- verbouwing magazijn B.J. Koldeweij, Vriesestraat;
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 21-9-1907 (fiche 26)]

- Blindeliedengasthuissteeg, firma T. van Buul, boekbindersaffaire,
huisje
weggebroken, ingang school no. 4;
- Cornelis Birkhof, 16 jaar, firma J. Lips;
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 23-9-1907 (fiche 27)]

- Veststraat 6 aankomend kleermaker;
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 25-9-1907 (fiche 27)]

- J.H. Advocaat, 50 jaar bij Kuyl en Van Gijn;
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 30-9-1907 (fiche 27)]

- Heden overleed tot onze diepe droefheid in den ouderdom van 65 jaren
onze
innig geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd-en Grootvader Henri Johan von
BRUCKEN FOCK, Oud-Officier der Infanterie.
F.E. von Brucken Fock
Vlissingen: H. von Brucken Fock
H.B. von Brucken Fock-B=E4hlen
's-Gravenhage: J. Bijnen-von Brucken Fock
Mr. P.W.J. Bijnen en kinderen
Goes: B.F.S. von Brucken Fock
A.J. von Brucken Fock-Hoeuff
Middelburg, 29 November 1921.
Eenige en algemeene kennisgeving.
Rouwbezoeken kunnen niet worden afgewacht.
[bron: NRC 1921-12-02-2-11]

- Tot berichtgevers voor de afdeeling B. van de Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg zijn benoemd: B.F.S. von Brucken Fock te Goes; G.H. van
Grol...etc.
[bron: NRC 1921-10-20-2-09]

SURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868


© R.Kuijsten 1999-2010

INDEX - HOME


Statistieken