INDEX-HOME       TOEVALSTREFFERS Genealogie - DEEL 34   © R.Kuijsten 1999-2010


Toevalstreffers Genealogie. Opmerkelijke vondsten bij onverwachte bronnen, Bijvangsten etc. Vermeldingen in archieven, almanakken, tijdschriften of adresboeken


Doorzoek het Toevalstreffers Archief       Input: Naam of Plaats    INDEX - HOME


Gebruik voor verder zoeken de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


- VERGETEN SIGARENINDUSTRIE IN BOEK VASTGELEGD.
Oud-Beijerland sigarenindustrie 1880-1954; fabriek van Jilles MAST
(groepfoto ca. 1908); Arie Kruithof fabriek op de Molendijk;
[bron: AD/De Dordtenaar ma 24-7-2006]

- (advert.) Fabriek van Minerale Meststoffen (Scheikundige producten)
VAN SANDELING & Co, Willemsdorp (Dordrecht)
Minerale Guano, Speciale, Mestsoorten voor Beetwortels, Tabak,
Aardappelen,
Vlas enz.
[bron: Weekblad voor Amersfoort en Omstreken 12-7-1873]

- L. REESER en Echtgenoote betuigen bij dezen hunnen hartelijken dank
voor
de vele bewijzen van deelneming, bij 't overlijden van hun Zoontje
ondervonden. DORDRECHT, 9 Januari 1880.
[bron: Nieuwe Amersfoortsche Courant 10-1-1880]

- Voor de vele blijken van belangstelling, bij het overlijden van ons
kind
ondervonden, betuigen wij onzen dank.
J=2EA.J. VAN DE VEN, C.E. VAN DE VEN-VAN BEEK. Dordrecht, 16 juli 1883.
[bron: Nieuwe Amersfoortsche Courant 18-7-1883]

- Toen deze week omstreeks 6 uur des avonds de rijksveldwachter N. bij
J=2EG.
v=2E WELIE in de Prinsenstraat te Dordrecht eene dagvaarding bracht
wegens
eene mishandeling, waarvoor genoemde VAN WELIE betrokken was, werd hij
onverwachts aangevallen en met een pistool door VAN WELIE bedreigd. Op
het
geroep moord ! moord ! kwamen weldra een hoofdagent en eenige burgers
toeschieten, die den veldwachter uit zijn benarden toestand ontzetten,
die
daarop hulp ging halen. Teruggekomen, met het plan VAN WELIE te
arresteeren,
toonde deze zich zeer gewillig mede te gaan, maar vroeg eerst verlof,
om
zijn jas aan te doen. Toen dit hem toegestaan werd, begaf hij zich naar
den
kelder, sprong fluks door een der luiken op straat en zette het op een
loopen, regelrecht naar de Kalkhaven. Zonder zich te bedenken sprong
hij in
het water en verdronk, ten aanschouwe van een groote menigte. Zijn lijk
is
opgehaald.
[bron: Nieuwe Amersfoortsche Courant 7-3-1885 p. 2]

- Uit Dordrecht schrijft men ons dd 27 sept.: Ook hier hebben ernstige
ongeregeldheden plaats gehad. Een vrij groote troep kwajongens trok al
vroeg
zingende en schreeuwende door de verschillende hoofdstraten; van tijd
tot
tijd hoorde men de Hollandsche Marseillaise. Langzamerhand groeide de
bende
aan en er werden meer stillere straten bezocht. In de Gravenstraat,
Nieuwehaven en de Voorstraat werden tal van vensterruiten ingegooid,
waaronder verschillende groote spiegelruiten neringdoenden. De politie
was
intusschen opgetreden en maakte aan de wanordelijkheden een einde. Tot
laat
in den avond achter bewoog zich een onrustige en voor een groot deel
louter
nieuwsgierige menigte door de straten.
[bron: Nieuwe Amersfoortsche Courant 30-9-1885 p. 1]

- Een verschrikkelijke zeeramp wordt van de Amerikaansche kust gemeld.
Het
stoomschip DANIEL STEINMANN van Antwerpen naar New-York, is niet ver
van de
plaats zijner bestemming op een rots gestooten en gezonken. Het schip
had 97
passagiers aan boord, meest landverhuizers, (waaronder 20 menschen uit
BARENDRECHT en RIDDERKERK) de equipage bestond uit 38 man. Het getal
geredden is zeer gering, behalve den kapitein zijn slechts acht
personen den
dood ontkomen.
[bron: Nieuwe Amersfoortsche Courant 09-04-1884 (NAC), p. 1]
[NB. NAC 12-4-1884: '... Vijf lijken zijn gevonden. Onder de geredden
zijn
drie personen uit Antwerpen. Onze landgenooten uit Ridderkerk zijn,
helaas,
allen verongelukt.']

- Heden overleed onze vader en behuwdvader Jacobus Charles Anne van der
MEER
VAN KUFFELER, te Dordrecht, in den ouderdom van 77 jaar.
J.A.F. van der Meer van Kuffeler J.C.Az.
L.P. van der Meer van Kuffeler-van der Schroeff
Amersfoort, 18 Juli 1895.
[bron: Nieuwe Amersfoortsche Courant 24-7-1895 (NAC), p. 3]

- ZWARE BRAND TE DORDRECHT (firma Gebroeders Bisschoff aan de
Voorstraat;
magazijn geuld met schoenen en een met stoffen)(belendende
dameskleedingmagazijn van Gebr. Vinke kreeg waterschade)
[bron: Nieuwe Amersfoortsch Dagblad /De Eemlander ca. 1921]

- Een duikerpak tot redding bij brand (W. NOORLAND, duiker te
Dordrecht,
octrooi)
[bron: Nieuwe Amersfoortsche Courant 15-2-1911 (NAC), p. 1]

- Johannes ROSIERSE "Market Scene By Candlelight"
Painter of genre scenes, light effects mostly by candle light. A Pupil
of M.
Versteeg and J. Boshammer, Rosierse was made an honorary member of the
'Pictura' in Dordrecht.
[http://showcase.goantiques.com/detail,johannes-rosierse-market,300016.html]

- 83 HAMETER, J. G. - DORDRECHT. Portrait of a 'melkmeisje'. Dordrecht,
ca.
1880, carte de visite, albumin print, contemporary coloured, 5,8 x 9,1
cm.
/// J.G.Hameter, Dordrecht, Voorstraat 289. Leiden.
Hoffotograaf; landschapsfotografie; bouwfoto's; visitekaarten,
portretten en
cabinetfoto's; leraar van Hendrik Tollens en Ch. M=F6gle. Lidmaatschap:
A=2EP.V.
(vanaf dec. 1877). Tentoonstellingen: 1876, 1877, 1878, 1879, 1881,
1883.
[http://www.nvva.nl/renekrul/catalogs/hamater.dordrecht.melkmeisje.cdv.jpg]

- Hinrich Gerhard SEELIG (Hendrik Gerard Seelig), geb. Neustadt -
Goedens/G=F6dens (Oost Vriesland) ca. 1786 (32 in 1818),
luitenant-kolonel KMA
(1839), overl. Ginneken okt. 1864 (3-10-186, aktenr. 73), zoon van
Friederich Seelig en Anna Catharina Prass, tr. Delft 20-5-1818 Jacoba
Elisabeth van STIPRIAAN LUISCIUS, geb. Delft ca. 1798 (20 in 1818),
dochter
van Abraham van Stipriaan Luiscius en Geertruida Diodatie.
Wonende: Breda wijk D 328-338 (1839).

- I. Johan(n) Seelig, tr. Hendrika Schuyleman (Henrica Schuileman,
Hendrika
Schuijleman).
Kinderen:
1=2E Timotheus Seelig, geb. ca. 1805, overl. 's-Hertogenbosch 14-10-1832
(akte
2a Amersfoort; ongehuwd, 27 jr.).
2=2E Frederick Seelig, geb. Amersfoort ca. 1804 (20 in 1824), volgt II.
3=2E Johanna Hendrika Seelig, geb. 's-Gravenhage, tr. Ginneken en Bavel
05-10-1866 Johann Lorenz Schreiber, geb. Furth (DEU), zoon van Johann
Christian Schreiber en Sibylla Philipina Seling.

II. Frederick Seelig, geb. Amersfoort ca. 1804 (20 in 1824), tr.
Amersfoort
11-02-1824 Willemina Prinsen, geb. Emmerich ca. 1801 (23 in 1824),
dochter
van Derk Hendrik Prinsen en Barbara de Haan.
Kinderen:
1=2E Dirk Hendrik Johann, geb. Delft 9-4-1824, overl. ald. 26-7-1824 (3
mnd.).
2=2E Carolina Maria Seelig, geb. Amersfoort ca. 1835 (20 in 1855), tr.
Amersfoort 25-04-1855 Willem Antonie van de Gumster, geb. Weltevreden
bij
Batavia ca. 1826 (29 in 1855), kunstschilder (1883), teekenmeester
(1886),
overl. Arnhem 25-09-1883, zoon van Willem van de Gumster en Aartje
Everarda
Schouten.

- Jan ROELOFS, geb. Opijnen ca. 1865 (28 in 1893), schipper, zoon van
Lambertus Roelofs en Geertruida Cornelia Spiering, tr. Est en Opijnen
10-11-1893 Evertje van BERGHEM, geb. Zaltbommel 4-2-1869 (24 in 1893),
overl. 3-2-1955, begr. (algemene begraafplaats) Dordrecht febr. 1955
[www.zerken.nl], dochter van Gozen van Berghem (koopman) en Maria
Kunst.

* * *
Erica


* * *
- Jetse Auke BOUMA, geb. Sneek 13-8-1875, kleermaker, zoon van Nammen
Bouma
en Adriaantje de Jong [tresoar], tr. Dordrecht 22-8-1901 Neeltje de
GRAAF,
geb. Strijen 9-3-1880, overl. Dordrecht 17-6-1940 (aktenr. 453), begr.
Dordrecht [zerken.nl].
Kinderen:
1=2E Cornelia Adriaantje, geb. 29-8-1902.
2=2E Nammen Jan, geb. 1-3-1904.
3=2E Jan Nammen, geb. 11-2-1906.
4=2E Adriaan, geb. 12-12-1907.

- I. Gerrit FRANSEN, geb. 29-8-1869, stuurman, sleepbootkapitein, tr.
Johanna van der WALL, geb. 2-12-1871, overl. Dordrecht 25-4-1936.
Kinderen o.a.:
1=2E Stephanus Franciscus, geb. Dordrecht 3-1-1900, volgt II.

II. Stephanus Franciscus FRANSEN, geb. Dordrecht 3-1-1900, vestigt zich
uit
Borgerhout 17-6-1929 (gezinskaart vader), sleepbootkapitein, tr. (1)
26-1-1920 (gescheiden 1929) Ludovica Virginia CLEYBERGH, geb.
Borgerhout
9-12-1897, tr. (2) Dordrecht 6-2-1930 Maria Charlotte FEHRENBACH, geb.
Furtwangen 22-4-1900.
Kinderen eerste huwelijk:
1=2E Johannes, geb. Dordrecht 9-3-1920.
Kinderen tweede huwelijk:
1=2E Henriette Katharina, geb. 2-2-1931.
2=2E Stephanie Charlotte Johanna, geb. 19-3-1938.

- Leendert Johannes Formenoij, geb. Rotterdam 27-9-1896, (hoef)smid,
vuurwerker, tr. 15-11-1928 Wouterina van Ardenne, geb. Dordrecht
16-8-1899.
(met .. kinderen te Dordrecht)

- Abraham FORTRIE, geb. Cadzand 15-4-1873, tr. Nieuwvliet 27-10-1897
Janneke
VOOGDT, geb. Nieuwvliet 2-10-1869. (met 5 kinderen te Dordrecht)

- Jan WILLEMSEN, geb. Valburg 23-8-1867, broodbakker, winkelier, overl.
Dordrecht 21-2-1940, tr. Pieternella Goverdina MACKENBACH, geb.
Dordrecht
21-6-1867.
Kinderen:
1=2E Abraham, geb. 10-2-1894.
2=2E Jan, geb. 6-9-1895.
3=2E Heiltje, geb. 12-9-1897.
4=2E Janna, geb. 24-8-1899.
5=2E Pieter Govert, geb. 12-9-1901.
6=2E Maria, geb. 23-3-1905.
7=2E Willem, geb. 21-2-1907.
8=2E Catharina, geb. 30-10-1910.

- 10-jarig bestaam bloemenmagazijn FLORA Steegoversloot hoek
Museumstraat;
eigenaar Cornelis Brand;
- FOTO luilak-vieren, Amsterdam;
[bron: Dordrechtsch Nieuwblad vrijdag 29 mei 1925 (fiche 24)]

- FOTO echtpaar A. Andeweg en G. van Dijk te Goudriaan (60 jarige
huwelijk);
- (vierde blad) verloofd: G. Nebbe en J. Busink.
2e Dijkstraat 16 / Matena'spad 13. 30 Mei 1925.
[bron: Dordrechtsch Nieuwblad za/zo 30/31 mei 1925 (fiche 24)]

- Roelof Harmen DIJKSTRA, geb. Groningen 10-3-1881, los werkman, overl.
Dordrecht 11-6-1925 (aktenr. 249 22-6-1925; overleden 11/6 namiddag
half 8
overleden bevonden), zoon van Wieger Dijkstra (overl. voor 1925) en
Rosalina
Janssens (overl. voor 1925), tr. Elizabeth Geertruida van der MATTEN,
geb.
Dordrecht 11-11-1883.
Kinderen:
1=2E Rosalina Jacoba, geb. Dordrecht 21-10-1912.
2=2E Jacoba, geb. Dordrecht 16-12-1914.
3=2E Elizabeth Geertruida, geb. Dordrecht 24-10-1916.
4=2E Elizabeth Geertruida, geb. Dordrecht 3-5-1918.
5=2E Roelof, geb. Dordrecht 5-11-1919.
6=2E Abraham, geb. Dordrecht 11-7-1922.

- Een schatgraver. B. v. R., vond gisteravond, terwijl hij boomaarde
zocht,
in een hollen boom een spaarpot met inhoud. Mocht er iemand zijn, die
zich
herinnert ergens een spaarpot te hebben toevertrouwt, hij leze het
adres,
waar zijn eigendom wordt bewaard: B. van Rijswijk, Maasdwarsstraat 7
(Staart).
[bron: Dordrechtsch Nieuwblad 11-6-1925 tweede blad (fiche 26)]

- Gevischt. Het lijk van den gistermiddag half 2 in het Wantij
verdronken
R=2EH. Dijkstra is gisteravond omstreeks kwart na 7 opgehaald en per
lijkenbrancard van de politie naar de echtelijke woning vervoerd.
- opening Prinsenstraat 26 (smidszaak Hulst) Banado-Radiotoestellen
(eigenaar Bakker);
- Gevraagd: net dagmeisje voor Hulp in de Huishouding, niet beneden 18
jaar.

A=2E KRIJGSMAN, Buiten Walevest 27.
[bron: Dordrechtsch Nieuwblad vrijdag 12-6-1925 derde blad (fiche 26)]

- FOTO Steven Hendrik van Zadelhoff, 90 jaar + biografie.
[bron: Dordrechtsch Nieuwblad 13/14-6-1925 (fiche 26)]

- Hondenbeet. Toen vrouw V., wonende aan de Hellingen, alhier,
Zaterdagavond
half 7 met andere vrouwen rond de groentenkar van M. stond, schoot de
trekhond onder de kar uit, die de vrouw een beet in =E9=E9n der beenen
gaf.
[bron: Dordrechtsch Nieuwblad ma 15-6-1925 tweede blad (fiche 26)]

- Een schatgraver. In aansluiting op een berichtje, enkele dagen
geleden in
ons blad opgenomen, betreffende het vinden van een spaarpot met inhoud
in
een hollen boom, schrijft men ons thans, dat de eigenaars van het
spaarpotje
twee jongens waren, die spaarde voor een groot vacantie-reis. De vinder
B=2E
v=2E R. heeft de knapen hun eigendom teruggeven met de vermaning, hun
opgespaarde schatten voortaan een veilige plaats te geven.
[bron: Dordrechtsch Nieuwblad di 16-6-1925 (fiche 26)]

- Getrouwd: A.H. Buytenhek en B.F. Coomans. Dordrecht, 24 Juni 1925.
[bron: Dordrechtsch Nieuwblad d0 25-6-1925 (fiche 28)]

* * *
Vgr.,
Erica

* * *
- overl. Dordrecht (nr 730) 26-10-1944
overl. 24/10 12.30 uur Cornelia Brand, 23 jaren, zonder beroep, wonende
Dordrecht, echtg. Hendrik Nicolaas Verboom, dochter van Cornelis Brand
en
Maria Meijers (beiden overleden)
NB.
Cornelis Brand, geb. Dubbeldam 28-6-1894, tr. Maria Meijers, geb.
Dordrecht
28-3-1894.
Kinderen: Lena (28-1-1916 Dordrecht), Adrianus (9-3-1917 Dordrecht),
Cornelia (12-10-1921 Dordrecht).

- overleden te Dordrecht (akte 749) 27-10-1944
24/10 12.15 uur Jacobus Smits, 10 jaar, zoon van jacobus Smits
(caf=E9houder)
en Jozephina Vuurboom.

- overleden te Dordrecht (akte 742) 27-10-1944
24/10 Wilhelmina Jorina Cornelia Morks, 21 jaren, geb. Rotterdam,
ongehuwd,
dochter van Johan Coenraad Morks en Annetje Maria Schelling.
NB.
Johan Coenraad Morks, geb. Dordrecht 16-6-1893, boekhandelaar, tr.
Annetje
Maria Schelling, geb. Oud-Beijerland 18-7-1894. Kinderen: Wilhelmina
Jorina
Cornelia (3-5-1923), Cornelis (7-8-1920), Johan Coenraad (23-4-1929).

- overleden te Dordrecht (akte 449) 28-6-1944
26/6 17.00 uur Jan Johannes Ferdinand van Donkelaar, 19 jaar, geb.
Dordrecht, zonder beroep, ongehuwd, zoon van Simon van Donkelaar
(kantoorbediende) en Wilhelmina van den Eijk.
NB.
Simon van Donkelaar, geb. 31-12-1894, beambte Ned.Bank, tr. Wilhelmina
van
den Eijk, geb. Dordrecht 16-2-1895. Zoon: Jan Johannes Ferdinand van
Donkelaar, geb. Dordrecht 4-10-1924.

- overleden te Dordrecht (akte 842) 3-12-1940
2/12 Neeltje Nederveen, 64, geb. Giessendam, echtg. Willem Slee(u)wits,
dochter van Leendert Gijsbert Nederveen en Dirkje ooms.

- Bevolkingsregister Dordrecht :
1=2E Sleeuwits, Willem, 6-9-1879 Gorinchem, koopman in aardappelen, tr.
4-10-1901 Gorinchem
2=2E Nederveen, Neeltje, 25-10-1876 Giessendam, overl. 2-12-1940
3=2E Sleeuwits, Leendert Hendrik Willem 3-9-1902, onderwijzer
4=2E Sleeuwits, Hendrik 20-3-1889 Gorinchem -broer - venter

1=2E Sleeuwits, Leendert Hendrik Willem, 3-9-1902, onderwijzer
gemeenteschool
15 (o.l.o.), tr. Dordrecht 27-1-1926
2=2E van Dijk, Beligje Maria, 8-5-1903 H en L Zwaluwe
3=2E Sleeuwits, Willy Nelly Cornelia, 23-6-1926 Dordrecht
4=2E Sleeuwits, Anny Geetrruida Adriana 12-1-1928 Dordrecht

- overleden te Dordrecht (akte 495) 14-11-1930
12/11 Jan Ravesloot, 21 jaren, kantoorbediende, geb. Sluis, wonende
Dordrecht, zoon van Albert Ravesloot en Geertruida Wilhelmina
Hulsbergen
(beiden overleden).

- overleden te Dordrecht (akte 309) 2-7-1930
1/7 Neeltje Monster, 28 jaar, geb. en wonende te Dordrecht, echtg. Jan
Johannes Zilverschoon, dochter van Cornelis Monster (sigarenmaker) en
Janna
Monster (beiden te Dordrecht)

- Bevolkingsregister Dordrecht 1918-1937 (2e serie):
1=2E ZILVERSCHOON, Jan Johannes 16-4-1899 Dordrecht, machinist groote
vaart,
vertrekt 27-4-1927 naar Portugal, uit Portugal op 7-10-1927, vertrekt
24-9-1932 naar Amsterdam (Javastraat 54 II), tr. 22-3-1923
2=2E MONSTER, Neeltje, 24-10-1901, overl. 1-7-1930
3=2E ZILVERSCHOON, Cornelis Jacobus 7-7-1923, niet vertrokken naar
Amsterdam
24-9-1932, zie gezinskaart C. Monster

- overleden te Dordrecht (akte 108) 27-2-1948
26/2 Antoinetta Pieternella Maria Corpeleijn, 95 jaren, geb. Dordrecht,
wonende Dordrecht, weduwe van David van IJzerloo, dochter van Arnoldus
Johannes Corpeleijn en Geertrui Gink (beiden overleden).

- Bevolkingsregister Dordrecht 1918-1937:
1=2E van IJzerloo, Arnoldus Johannes 20-1-1891 Dordrecht, tr. Dordrecht
25-11-1920
2=2E van den Engh, Aletta Clasina 13-5-1900 Dordrecht
3=2E van IJzerloo, Antoinetta Pieternella Maria 28-5-1921 Dordrecht
4=2E van IJzerloo, Willem 31-3-1926 Dordrecht
5=2E van IJzerloo, Helena Maria 5-9-1931 Dordrecht

- Bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917:
1=2E van IJzerloo, David 21-3-1853 Dordrecht, bierbrouwer (Vrieseweg 19),
overl. 5-9-1894
2=2E Corpeleijn, Antoinetta Pieternella Maria 23-10-1852 D, waschvrouw
3=2E van IJzerloo, Geertruida 3-1-1885
4=2E van IJzerloo, David 28-1-1886, blikslager, tr. Hendrika Dusseldorp,
geb.
5-11-1892 Dubbeldam (dochter: Neeltje 1-10-1914)
5=2E van IJzerloo, Arnoldus Johannes 20-1-1891 rijwielhersteller
6=2E van IJzerloo, Dorothea 5-11-1892, overl. 30-3-1893
7=2E van IJzerloo, Antoinetta Pieternella Maria 29-4-1894

- Bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917:
1=2E XHAFLAIRE, Johannes Hubertus 30-11-1861(?) Roermond,
carrouselhouder,
10-3-1896 naar Breda
2=2E TEWE, Maria Josephina 1-10-1865 Schiedam, overl. 27-2-1893
+ 4 kinderen

- Simon Koekendorp, geb. 23-9-1873, overl. 1-3-1960, begr. Dordrecht,
zoon
van Simon Koekendorp en Adriana Groeneveld, tr. Nieuw Helvoet
06-07-1899
Jannetje van Winden, geb. 24-9-1880, overl. 24-3-1977, begr. Dordrecht,
dochter van Cornelis van Winden en Maria Notenboom.
Kinderen:
1=2E Simon Koekendorp, geb. Nieuw Helvoet nov. 1899 (akte 25-11-1899).

- Dirk Jozius van Leeuwestein, geb. Sliedrecht 23-7-1882, tr.
Geertruida van
Wijngaarden, geb. Sliedrecht 11-12-1885.
Kinderen:
1=2E Adriana Sara van Leeuwestein, geb. Sliedrecht 9-5-1906.
2=2E Adriaantje Marina van Leeuwestein, geb. Sliedrecht 15-3-1908.
3=2E Klaas van Leeuwestein, geb. Dordrecht 17-2-1911.
4=2E Marinus van Leeuwestein, geb. Dordrecht 3-10-1912.

- overl. Dordrecht (nr 140) 13-3-1945
2/2 een ure Petronella Maria Groesbeek, drie mnd., dochter van
Wilhelmina
Everdina Groesbeek.

- overl. Dordrecht (nr 149) 13-3-1945
3/2 Pieternella Margaretha Willemina Groesbeek, 67 jaren, echtg.
Cornelis
Frederik Versteeg, dochter van Frederik Groesbeek en Pieternella Zwang.

* * *
Erica


- Albert Cornelis REINHARDT, geb. Dordrecht 11-6-1892, machinist grote
vaart, naar Singapore 17-4-1926, uit Singapore 12-11-1934, tr.
Dordrecht 2-9-1920 Klaasje van BERGHEM, geb. Rotterdam 2-6-1894.
Kinderen:
1=2E Gerarda, geb. Dordrecht 4-8-1921.
2=2E Klazina, geb. Dordrecht 10-6-1923.
3=2E Albert Cornelis, geb. Dordrecht 19-6-1925.
4=2E Albertina Klazina, geb. Dordrecht 16-1-1927.
5=2E Jan Hendrik, geb. Dordrecht 11-11-1934, overl. Dordrecht mrt 1957,
begr. Dordrecht 16-3-1957 (22 jr., veld N vak 59).

- Frederik Dirk K=D6LLMANN, geb. Dordrecht 3-4-1911, metaalslijper,
transp.arb., tr. Dordrecht 5-7-1934 Willempje van der SLUIS, geb.
Dordrecht 4-5-1914.
Kinderen:
1=2E Johannes, geb. Dordrecht 26-12-1935, overl. ald. 5-11-1940.
2=2E Cornelia Catharina, geb. Dordrecht 2-11-1938.

- bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938 (1e serie)
1=2E STEMPHER, Arend, 14-6-1922 Rheden (ouders te Rheden, Dieren,
Zuthp.str.weg. 73)

- bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917
1=2E ROOIJ, Matthijs de, 13-5-1882 Steenwijkerwold, arbeider, tr.
9-7-1914, zoon van Karel Christiaan de Rooij (geb. Weststellingwerf
4-9-1859) en Johanna Christina Carsten (geb. Norg 17-4-1857)
2=2E PONTE, Elselina 19-5-1891 Dordrecht
3=2E ROOIJ, Johanna Christina 8-9-1914 Dordrecht
4=2E ROOIJ, Adrianus 24-7-1915 Dordrecht
5=2E ROOIJ, Karel Christiaan 4-10-1916 Dordrecht

- bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 R709
1=2E de ROOIJ, Willem Marinus 14-4-1853 Ommen, tr.
2=2E Faasen, Christina Jacoba 5-2-1854 Dubbeldam
3=2E de ROOIJ, Willem Marinus 3-4-1882 Dordrecht, naar R709
4=2E de ROOIJ, Christiaan Jacobus 4-2-1888 Dordrecht, arbeider, naar
R770H

- bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 R770H
1=2E de ROOIJ, Christiaan Jacobus 4-2-1888 Dordrecht stoker, tr. 5-3-1914
2=2E van Sintmaartensdijk Elisabeth 20-12-1893 Dubbeldam
3=2E de ROOIJ, Christina Jacoba 25-6-1914 Dordrecht
4=2E de ROOIJ, Sandrina Elisabeth 4-11-1916 Dordrecht

- bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 R770
1=2E de ROOIJ, Antonius, 8-7-1889 Dordrecht
2=2E Sponselee, Catharina, 1-1-1892 Kruiningen
3=2E de ROOIJ, Ferd. Franc. 7-6-1913 Dordrecht
4=2E de Bliek, Maria
5=2E de ROOIJ, Rozalia Anna Engelina 27-9-1915 Dordrecht

- Mevrouw THEISSING-ZUM GAHR vraagt met 1 Mei of eerder een net Tweede
meisje, v.g.g.v. 75 Oosterpark, Amsterdam. [bron: Het Centrum
1911_04_01_0_06]

- voorl tussenv naam geb.datum [gezinskaarten Amsterdam]
A=2E Theissing 26-8-1904
A=2EF. Theissing 28-2-1873
A=2EW.J.M. Theissing 28-3-1902
E=2EP.B.C. Theissing 21-11-1913
L=2EJ. Theissing 8-11-1900

- Getrouwd: Alice THEISSING en ir. R.A. JAS
Chateau de Maumont, Montmoreau, Charente, France.
12 November 1927.
De Heer en Mevrouw Jas-Theissing betuigen hiermede hun hartelijken
dank, ook namens wederzijdsche familie, voor de bewijzen van deelneming
bij hun huwelijk ondervonden.
[bron: NRC 1927-11-16-2-07]

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Alicia Sophia Roos Theissing Zie Jas, Rudolf Albert

- HUWELIJKSAFKONDIGING 22 October. R.A. Jas en A.S.R. Theissing.
[bron: Het Vaderland 1927-10-22-2-03]

- BEVALLEN: 28 Oct: mevr Jas-Theissing, z[oon], Den Haag. [bron: NRC
1929-10-31-1-18 ]

- De Heer en Mevrouw JAS-Theissing geven hierbij kennis van de geboorte
van hunnen Zoon FERDINAND EDUARD. Schoutenstraat 9, Den Haag. 28
October. [NRC 1929-10-30-1-04]

* * *
Erica


- Dordrecht:
18 25 72 Rooms-Kath, begrafenis verzorg W.A. de Louw
18 18 04 Rooms-Kath, Amstelwijck, amstelwyckweg 4, zusters
franciscanessen
van Heerlen
18 13 33 Rooms-Kath, klooster Kleyn Amstelwijck, Amstelwyckweg 2,
kloosterzrs vd h Jozef
13 39 81 Rooms-Kath, Priesters van het heilig hart, Wijnstraat 92
18 06 90 Rooms-Kath, zusters franciscanessen, Kotterstraat 87
14 36 34 Rooms-Kath, Zusters van o.l. vr. van Amersfoort, Voorstraat
168
[bron: telefoonboek Rotterdam regio Oost 1982/'83]

- bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 B125
1=2E den Bandt, Johannes Carel, 22-10-1832 Dordrecht, zeepzieder
2=2E Boogaert, Reinbrandina Jacqueline Cornelie 17-3-1844 Middelburg
3=2E den Bandt, Jeannette Hubertina Constance Gerardina 10-1-1865
Dordrecht
4=2E den Bandt, Johannes Anthony 22-8-1870 Dordrecht
5=2E van Bochove, Lena Maria, n.v., 14-4-1864 Sommelsdijk, dienstbode, <-
B40, -> 10-5-1890 Utrecht
6=2E Driessen, Adriana, n.v., 18-1-865 Dordrecht, dienstbode, <-W101
7=2E Ruitenberg, Adrianma, n.v, 18-9-1871 Willemstad, dienstbode, <-
9-5-1894
Willemstad, -> 12-12-1896 Amsterdam
8=2E Ruitenberg, Johanna, kind van no. 7, 30-8-1896 Dordrecht, overl. te
Amsterdam 10-10-1896 (ingeschr. Dordt)
9=2E 27/11 1896 Schiphorst, Hendrikje, n.v., 25-3-1872 Deventer, uit
Deventer
23-11-1896, naar Deventer 15-3-1899
10. Flikweert, Lena Willemijntje, n.v., 27-10-1876 Zierikzee,
dienstbode,
uit Zierikzee 21-6-1897, naar Zierikzee 1-5-1899
Wonende: Kuipershaven 56

- bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938 (1e serie)
1=2E PITZ, Heinrich Willebrordus Harior(?), 7-11-1893 Dordrecht,
winkelier,
tr.
2=2E Schiphorst, Maria Francisca Cornelia Ludovica, 29-8-1894 Schiedam
Wonende: Dordrecht Krispijnscheweg 179, naar Heerlen 21-3-1919
(Saroliastraat 66)

- bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938 (2e serie)
1=2E de Brauw, jhr. Robert, 7-4-1890 Haarlem, ingenieur, tr. 3-8-1915
2=2E Schiphorst, Alida Theodora 24-12-1892 Delft
3=2E de Brauw, Robert, 7-2-1917 Emmerik
Wonende: uit Emmerik 6-12-1918 (doorgestreept 's-Gravenhage), naar
Leerdam
2-1-1922 (Lingedijk 53b)

- overlijdensakte Dordrecht 2-2-1938 (no. 69)
Joannes Adrianus van Dooremalen, 45, jaar, aanspreker
31/1 namiddag half 12, Rosalina de Jong, 72 jaren, geb. Strijen, zonder
beroep, wonende Dordrecht, ongehuwd, dochter van Adrianus de Jong en
Rosalina Oomes (beiden overleden)

- Pieter Mattheus van Stiphout, geb. Zierikzee 8-12-1872, metselaar,
tr.
Zieirkzee 8-1-1896 Marina Keuvelaar, geb. Zonnemaire 18-9-1875.
Wonende: Dordrecht (1917-1938 1e serie).
Kinderen:
1=2E Adriana Johanna van Stiphout, geb. Zierikzee 29-10-1906, tr. M.
Kloet.
2=2E Pieter Mattheus van Stiphout, geb. Zierikzee 10-12-1912, tr.
Gerrigje van
Schoonhoven.
3=2E Cornelia van Stiphout, geb. Zierikzee 13-4-1914.
4=2E Anna van Stiphout, geb. Zierikzee 23-6-1918.

- bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 (S1413)
1=2E Stiphout, Henricus Gerardus van, 27-11-1871 Breda,
(scheeps)schilder,
huisschilder, ->B27, tr. 2-5-1894
2=2E van Dalen, Maria Johanna 3-9-1873 Dordrecht, -> D25
3=2E Coolegem, Johannes Gerardus Franciscus, neef, 5-1-1901 Dordrecht
4=2E van Dalen, Petronella Agidia, schoonzuster, 22-7-1884 Dordrecht
5=2E van Dalen, Dilianus Johannes, zwager, 19-12-1886 Dordrecht
Wonende: ... H. Nieuwstraat 36r, Raamstraat 25, Kromhout 156, Burg. de
Raadtsingel 11r.

- bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 (D25)
1=2E van Dalen, Diles, 8-7-1846 Dordrecht, tr.
2=2E Biezen, Johanna 16-7-1853 Arnhem
3 tm 11.
12. Stiphout van geb. van Dalen, Maria Johanna, dochter, 3-9-1873
Dordrecht, -> S1413

- overlijdensakte Dordrecht 30-5-1940 (no. 383)
Wilhelmus Adrianus van Dooremalen, 41, aanspreker
29/5 namiddag 3 uur Maria Johanna van Dalen, 66 jr., geb. Dordrecht,
zonder
beroep, weduwe van Henricus Gerardus van Stiphout, dochter van Diles
van
Dalen en Johanna Biezen (beiden overleden)

- bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 (B27)
1=2E Baars geb. Willemse, Maria, 7-5-1828 Harreveld, weduwe,
bordeelhoudster,
overl. 30-3-1905
2-12 [geen verwanten =3D n.v.]
13. van Stiphout, Henricus Gerardus, 27-11-1871 Breda, huisschilder, <-
S1413, -> S 1413

- otr. Dordrecht 22-9-1669
Anthony Franken, schipper, j.m. van Dordrecht
Cathrina Schuijlers, van Amsterdam wed. van Pieter Hack, beide
woon[ende] 't
scheep
(procl. tot Mulheim)(bescheijt om te trouwen tot Mulheijm 5-2-1669)

- Donderdagavond kwart over acht is, zoo meldt de D.Ct. [Dordrechtsche
Courant], op de rivier de Merwede, nabij den Biesbosch, de 23-jarige
schippersknecht LOUIS VAN L., uit Ingenen, in West-Vlaanderen, als
knecht
dienende aan boord van het te Antwerpen thuis behoorende aakschip
CONNY,
terwijl hij met een roeiboot van boord zou wrikken om voor den schipper
een
boodschap aan wal te doen, vermoedelijk door het uitschieten van zijn
roeispaan, overboord geslagen en verdronken. Gistervoormiidag werd zijn
lijk
door den schipper van een aan de nabijheid liggend vaartuig opgevischt,
waarna het door de zorg der politie naar de Roomsch-Katholieke
begraafplaats
te Dordrecht is gebracht.
[bron: Het Volk 1911_10_07_0_03 / Het Centrum 1911_10_08_0_05 ]

- HET R.K. HERTSELLINGSOORD 'ST. JOSEPH' TE EGMOND AAN ZEE.
Plechtige inwijding en opening door Z.D.H. Mgr. A.J. Callier, Bisschop
van
Haarlem.
Midden in de blonde duinen, waartusschen de koele zeewind speelt, ligt,
op
enkele minuten afstand van het tramstation Alkmaar-Egmond aan Zee, het
nieuwe Koloniehuis der R.K. Vereeniging voor Kinderherstellings- en
Vacantie-oorden, gevestigd te Egmond aan Zee....etc. (Moeder Overste
van de
Congregatie van St. Jozeph, welke Congregatie de zorg voor dit nieuw
Koloniehuis op zich genomen heeft)
[bron: Het Centrum 1927-08-30-02]

- NAAR DE MISSIE. De volgende Eerw. Zusters van de Congregatie der
Kleine
Zusters van den H. Joseph te HEERLEN, zullen op 7 Februari naar de
missie
der Paters Franciscanen in Zuid-Chansi (China) vertrekken; Zuster
Eufrancina
(in de wereld Mej. O. HINSKENS van Schaesberg), SZr. Othmaria (mej. W.
SIMONS van Roggel), Zr. Jeanne (Mej. E. L=DCBLER van Amsterdam), Zr.
Joanilla
(Mej. A. BLAAS van Bussum).
[bron: Het Centrum 1930-02-08-02]

- ZILVEREN PROFESSIEFEEST. De Eerw. Zuster LIDWINE, van de Congregatie
der
Kleine Zusters van den H. Joseph te HEERLEN, herdacht te Rolduc haar
zilveren professie-feest.
[bron: Het Centrum 1924-03-22-02]

- EXAMEN HOOFDONDERWIJZERES BEWAARSCHOOL (Akte B).
's-Gravenhage, 16 October. Geslaagd de dames: P.W.A. van Dooremalen,
B=2EJ.P.
Gaanderse, C. van de Ladesteijn, A.W.J. van Schuppen, C.A. Rittveld,
A=2EJ.
Gijswijk. Afgewezen 2.
[bron: Het Centrum 1929-10-17-02 ]

* * *
Erica

* * VARIA * *
- bevolkingsregister Dordrecht (1860-1890) B 1419
1. Bremer, geb. Bremer Kaatje, geb. Dordrecht 14-6-1830, weduwe, Ned.Isr.,
winkelierster
2. Bremer, Natha, geb. Dordrecht 8-7-1863, 24-7-1895, sorteerder naar
Zwijndrecht
3. Bremer, Hendrik, geb. Dordrecht 13-1-1868, koopman, naar B1394
4. Bremer, Hendrika, geb. Dordrecht 28-4-1871, naar Rotterdam 1891
5. Bremer, Izaak, geb. Dordrecht 8-12-1865, overl. 1-1-1894
6. Bremer, Hendrika, geb. Dordrecht 28-4-1871, naar Zwijndrecht in 1895
Wonende: Bleijenhoek 19, Noordendijk 61, Nieuwkerksplein 27

- bevolkingsregister Dordrecht (1860-1890) B 1394
1. Bremer, Hendrik, geb. Dordrecht 13-1-1868, koopman, winkelier (h), tr.
24-1-1890
2. Hartog, Rozetta, geb. Mijnsheerenland 21-9-1868
[kinderen nrs. 3-14]
Wonende: Bleijenhoek 19, Voorstraat 32

- bevolkingsregister Dordrecht (1918-1937, 2e serie)
1. Bremer, Hendrik, geb. Dordrecht 13-1-1868, winkelier in heerenconfectie
2. Hartog, Rozetta, geb. Mijnsheerenland 21-9-1868
Wonende: Voorstraat 32, Singel 229

- Dordrecht Adresboek 1930:
Breemer H. Singel 229 winkelier
Breemer H. [Kerkeraad; Nederl. IsraŽlitische Gemeente]
Breemer H. Voorstraat 32 [voorzitter; Mis'jenes Zekeiniem (Steun aan Ouden)]
Breemer & Zn. H. Voorstraat 32 [confectie- en kleedingmagazijnen: heeren]
Breemer & Zn. H. Voorstraat 32 [kleermakers]
Breemer & Zn. H. Voorstraat 32 [mode-artikelen, heeren: handel]
Breemer & Zoon H.Voorstraat 32 [kleermakers: heeren]
Breemer & Zoon Firma H. Voorstraat 32-34 Kleedingmagaz. voor alle standen.
Speciale inrichting v. Kleeding n. maat.
Breemer-Hartog Mevr. R. [penningmeesteresse; Tsid-Nosjiem (Deugd der
Vrouwen)]

- Dordrecht Adresboek 1938:
Breemer H. [Nederl. IsraŽlietische Gemeente] Kerkeraad (ťťn vacature)
Breemer H. Singel 229 [Mis'jenes Zekeiniem (Steun aan Ouden)] Voorzitter
Breemer H. Singel 229 winkelier in heerenkleed.
Breemer & Zoon N.V. Kleedingmagazijnen Voorstraat 280 Heeren-,
Jongeheeren-en Kinderkleeding, Speciale Maatafdeeling 1e etage
Breemer en Zoon N.V. Kleedingmagazijnen H. Voorstraat 280 [kleermakers]
Kleedingmagazijnen H. Breemer & Zoon N.V. Voorstraat 280 [heeren- en
kinderkleeding]

- begr. Grotekerk 4-12-1663
den 4 een kint onder de arm van Tuenis Pieterse, e(e)n maeschiper legende
aende Spuijse(?)/Buijten(?).....

- overlijdensakte Dordrecht; akte 726; dd 27-11-1953
Alphons Cornelis van de Voorde, 35 jaar, aanspreker, te Dordrecht
23/11 16.00 uur Johanna Wilhelmina Cop, 53 jaren, zonder beroep, geb.
Djodjakarta in Indonesie, wonende te Dordrecht, echtgenote van Cornelis
Martinus Witterick, dochter van Albertus Cop en Karsina (beiden overleden)
NB.
Telefoonboek 1958:
Begrafenisbedienaar A.C. v.d. Voorde, Aann. v. R.K. begraf., C. v.
Beverenstr. 36 (b.g.g. 3021), Rozenhof 8

- Johannes Antonius Joseph HOOBROECKX, geb. Dordrecht 15-7-1872, expediteur,
scheepsbevrachter, overl. 27-5-1911, tr. Charlotte Carolina GELENS, geb.
Tilburg 21-4-1875.
Wonende: Merwekade 22rd, Wolwevershaven 29.
Kinderen:
1. Johannes Antonius Joseph HOOBROECKX, geb. Dordrecht 11-6-1900, overl.
15-6-1900.
2. Wouter Johannes HOOBROECKX, geb. Dordrecht 14-8-1901.

- ONDERWIJS. Jubileum Handelsschool A.W.V.
Receptie in het schoolgebouw.
De Handelsschool van de Algemeene Winkeliers-Vereeniging in de Ostadestraat
te Amsterdam bestaat dit jaar een kwart eeuw. Al die jaren is de heer A.P.
de Ruiter directeur der school geweest, zoodat hij tegelijk met de school
zijn zilveren jubileum viert. ook de heeren T. bantena en T. Tuin, leeraar
Engelsch en Teekenen, zijn van de oprichting af aan de school verbonden.
Het bestuur ... etc.
[Vaderland 1936_02_06_2_11]

* * *

* * VARIA * *
- RK VOLKSBOND. Inzegening nieuw gebouw. Plechtige intronisatie.
(P. van Schijndel, vice-voorzitter; opgericht in Musis Sacrum, vergaderd in
van de HORST (nu Eisen), daarna gebouw Kuipershaven, toen tegenw. St.
Josephpatronaat; daarna Steegoversloot, Oude Doelstraatschool; laatste
gebouw afgebroken en verniuewd)
[bron: Nieuwe Dordtse Courant za 2-7-1932 [SAD 569:1044]]

- firma M. v.d. SANDT, 40 jaar, Voorstraat 358;
[bron: Nieuwe Dordtse Courant 11-7-1932 [SAD 569:1044]]

- St. Vincentiusvereeniging. Inwijding van 't eigen gebouw (38 jaar in
kerkekamer);
[bron: Nieuwe Dordtse Courant vrij 15-7-1932 [SAD 569:1044]]

- de automatenkwestie; Rijk Evers, Steegoversloot 7;
[bron: Nieuwe Dordtse Courant wo 20-7-1932 [SAD 569:1044]]

- Het oudste echtpaar in Nederland.
(Adrianus Tromp, 92 jaar, geb. 20/6 en Cornelia Bakker, 94 jr, geb. 27/6;
69-jarig huwelijk)
[bron: Nieuwe Dordtse Courant do 28-7-1932 [SAD 569:1044]]

- overlijden Leen Verhoeven;
[bron: Nieuwe Dordtse Courant di 2-8-1932 [SAD 569:1044]]

- boerderij afgebrand (Zwijndrecht, J. Visser aan de Baak);
[bron: Nieuwe Dordtse Courant 3-8-1932 [SAD 569:1044]]

- kermis bij KOFA;
- begrafenis Leen Verhoeven;
[bron: Nieuwe Dordtse Courant do 4-8-1932 [SAD 569:1044]]

- speciaal huis in religieuse artikelen ST SURA, Steegoversloot 72, mevr.
Jansen-Boelrijk (zie ook 17/8);
[bron: Nieuwe Dordtse Courant za 13-8-1932 [SAD 569:1044]]

- [overlijdensadvertentie] Henriette Francisca Laane wed. Franciscus
Goyarts;
[bron: Nieuwe Dordtse Courant 23-8-1932 [SAD 569:1044]]

- Nieuwe Dordtse Courant, bureau Steegoversloot 70 te Dordrecht;
- afscheid D. v.d. ENGH, com. Reg. en Domeinen;
[bron: Nieuwe Dordtse Courant (=kath. dagblad) vrij 1-10-1937 [SAD
569:1065]]

- KERKBERICHTEN.
* Parochie van St. Bonifacius.
* Parochie van de H. Antonius van Padua.
Agenda:
St. Vincentiusvereeniging.
Oude nog te gebruiken onder- en bovenkleeding, schoenen, dekens enz worden
gaarne in ontvangst genomen voor de St. Bonifaciusconferentie M. van
Dooremalen, Gravenstraat 9, Tel. 4003; Th. Drieman, Voorstraat 157, Tel.
5358; voor de St. Anthoniusconferentie, Durenkamp, Kasperspad 91, van Hal,
Steegoversloot 70, Tel. 6121.
[bron: Nieuwe Dordtse Courant (=kath. dagblad) za 2-10-1937 [SAD 569:1065]]

- sedert 1890 winkel P. Paaltjes.
[bron: Nieuwe Dordtse Courant (=kath. dagblad) di 5-10-1937 [SAD 569:1065]]

- DE RK VOLKSBOND. Gisteravond werd het winterprogramma geopend, hetgeen
door de massale opkomst (de zaal was geheel bezet) en het voortreffelijk
optreden van de RK Toneelvereeniging ST SURA een volkomen succesavond
geworden is. De heer H.J. van Dooremalen, voorzitter der afdeeling, vroeg in
zijn openingswoord aller medewerking door opkomst bij de cursusavonden, en
sprak daarbij de hoop uit, dat de gestelde verwacjtingen over de te
behandelen onderwerpen zouden mogen beantwoord worden.
Nadat het strijdlied gezongen was, deelde de voorzitter mede, dat kapelaan
Veerman verhinderd was, ...etc.
- [met foto] 132e verjaardag landbouwer Bachtiar (Veliki, Kozan);
[bron: Nieuwe Dordtse Courant (=kath. dagblad) vrij 15-10-1937 [SAD
569:1065]]

- MODELHUIS. Door de Firma MANSCHOT, Steegoversloot 56 ...etc.
(Floresstraat 102 als model)
[bron: Nieuwe Dordtse Courant (=kath. dagblad) 16-10-1937 [SAD 569:1065]]

- Vierde voortuintjes wedstrijd. (heer A. Berkhout, Stevensweg D139 te
Dubbeldam)
[bron: Nieuwe Dordtse Courant (=kath. dagblad) ma 18-10-1937 [SAD 569:1065]]

- zuster Mechtildes, klooster Voorstraat, trapleer gevallen, drie ribben
gebroken;
[bron: Nieuwe Dordtse Courant (=kath. dagblad) 20-10-1937 [SAD 569:1065]]

- gemoderniseerde pand Voorstraat 165; schoen- en klompenhandel J. LAGARDE;
- Volendam eert zijn missionarissen;
[bron: Nieuwe Dordtse Courant (=kath. dagblad) do 21-10-1937 [SAD 569:1065]]

- [overlijdensadvertentie] Joh. Hendrikus Hofstee, echtg. M.A. Hulsbosch;
[bron: Nieuwe Dordtse Courant (=kath. dagblad) 22-10-1937 [SAD 569:1065]]

- (advert.) Gebrs. v. Dooremalen, bedienaars der begrafenis vereeniging NV
begrafenissen - transporten, Gravenstraat 9, Tel. 4003 Dordrecht
- KERKBERICHTEN.
Parochie van de H. Antonius van Padua.
MEDEDEELINGEN. Onze zieken: Louisa Kuypers-Deger(?).
Onze overledenen: Theodroa Laurentia Knobbe-Willems etc.
AGENDA.
De Katholieke Verkenners. Sint Don Bosco-troep.
Bestuur: aalmoezenier kap. A. Bregten
hopman G. van Boxtel
vaandrig J. Brouwers
wo 6.30-8 uur houtduivenpatrouille
hoofdkwartier Waterbeekstraat 18
[bron: Nieuwe Dordtse Courant (=kath. dagblad) za 23-10-1937 [SAD 569:1065]]

- De Katholieke Verkenners. (troep telt 18 man (staf en twee patrouilles))
- 80-jarige Hendrik SMITS, geb. 2-11-1857 (zangkoor St. Bonifaciuskerk);
[bron: Nieuwe Dordtse Courant (=kath. dagblad) za 30-10-1937 [SAD 569:1065]]

- 60-jarig huwelijk; Johannes Hopstaken en Lusia van Toren, Riedijk 60;
[bron: Nieuwe Dordtse Courant (=kath. dagblad) 1-11-1937 [SAD 569:1065]]

- RK Verkennersbeweging te Dordrecht. (RK padvinders; reeds in 1926 RK
verkennerstroep);
- BEEN GEBROKEN. Gisteren stond op den hoek Nieuwe Haven -
Langeijzerenbrugstraat een vuilnisauto. Uit de Langeijzerenbrugstraat kwam
de 17-jarige wielrijdster P.M.J., wonende alhier, die links de Nieuwe Haven
wilde oprijden. Op datzelfde moment passeerde een vrachtauto, komende van de
Roobrug en gaande in de richting naar de Engelburgerbrug...etc. (dr.
Strucker)
[bron: Nieuwe Dordtse Courant wo 10-11-1937 [SAD 569:1065]]

- RK vrouwenbond;
[bron: Nieuwe Dordtse Courant 11-11-1937 [SAD 569:1065]]

- treffende hulde componist Adr. ROEST;
[bron: Nieuwe Dordtse Courant di 16-11-1937 [SAD 569:1065]]

- Kath. schuilkerk in de 17de eeuw. (1636 vergadering Groeneveld;
Steegoversloot);
[bron: Nieuwe Dordtse Courant di 21-12-1937 [SAD 569:1065]]

- M.A. van Dooremalen +.
In den ouderdom van 73 jaren is gisteren in zijn woning overleden de heer
M.A. van Dooremalen. Geboren te Dordrecht, heeft de ontslapene een werkzaam
aandeel gehad in het Katholieke organisatieleven in onze stad. In 1893
stichtte hij met nog eenige andere personen de afdeeling Dordrecht van den
RK Volksbond. Hij was een groot aantal jaren de afdeelingspenningmeester. Op
allerlei terrein heeft de heer van Dooremalen goed werk verricht. Zoo had
hij zitting in diverse instellingen o.a. de Commissie tot Wering van
Schoolverzuim, in Maatschappelijk Hulpbetoon en in den Armenraad. Langen
jaren was hij lid van de St. Vincentiusvereeniging.
De heer van Dooremalen was ook steeds een ijverig propagandist voor de RK
Staatspartij en een groot vereerder van Dr. Schaepman. Veel heeft hij
gewerkt voor de politieke organisatie der Katholieke kiezers van Dordt.
De volkshuisvesting had zijn groote belangstelling. Mede door zijn
stuwkracht is de RK Woningbouwvereeniging Het Gezin opgericht, die thans
zulke prachige woningcomplexen in beheer heeft.
Meer dan 50 jaar was hij trouw lid van de Congregatie der H. Familie. Moge
hij rusten in vrede.
- [overlijdensadvertentie] O.L. Heer heeft heden tot zich geroepen onzen
innig geliefde en onvergetelijken Man en Vader, Behuwd- en Grootvader-,
Broeder, Behuwdbroeder en Oom Marinus Antonius van Dooremalen, Voorzien van
de H.H. Sacramenten, in volle overgave aan Gods wil, in den ouderdom van 73
jaar...... Rozekrans bidden wo 9 uur, do 7.45 en 8.15 gelezen, 10.00
gezongen H. mis.
[bron: Nieuwe Dordtse Courant (=kath. dagblad) di 28-12-1937 20e jg no. 8816
[SAD 569:1065]]

- Priester en kloosterjubilea in 1938(!) [NB heel Nederland].
[bron: Nieuwe Dordtse Courant do 30-12-1937 [SAD 569:1065]]

- Begrafenis M.A. van Dooremalen. Onder groote belangstelling is
gisterenmorgen het stoffelijk overschot van den heer van Dooremalen ter
aarde besteld. Bij de plechtige H. Mis van Requiem in de St. Bonifaciuskerk
waren afgevaardigden van tal van organisaties aanwezig, o.m. van de RK
Volksbond, van de St. Vincentiusvereeniging, van de Woningbouwvereeniging
Het Gezin, van de St. Barbaravereeniging, van den Vriendenkring ter eere van
het H. Sacrament, van de Gem. Commissie ter Wering van Schoolverzuim en vele
anderen. Op 't RK kerkhof heeft de heer H. van Dooremalen dank gebracht voor
de van allen kant betoonde groote belangstelling.
- Dordrecht in 1937. JUBILEA o.a.
19/7 St. Vincentiusvereeniging bestaat 85 jaar;
25/7 Wilhelminastichting 10 jaar;
11/8 eerw. zr. Secundo (Josephine Klaus) 25 jaar eeuwige gelofte;
24/8 P. Busink, 30 jr. penningmr Ziekenfonds Eendracht;
[bron: Nieuwe Dordtse Courant vrij 31-12-1937 [SAD 569:1065]]

* * *
Vgr., Erica

- DORDT LIET ROTTERDAM PLUNDEREN.
[boek: "Geus gevreesd en Spaans benauwd" (door Kees Brinkman)]
[de Geuzen tussen 1566 en 1600 in de Zwijndrechtse Waard; Staten van Holland
(gemeentearchief Schiedam); piraterij op de Oude Maas, plunderen van de
Dordtse Waard]
[bron: Dordt Nu 13-9-2006]

* * *

- FOTO 10-05-1988 (nr. 9394): In Huize Avondzon te Dordrecht wordt de heer
Reyskens woensdag 110 jaar en is daarmee de oudste inwoner van het land. De
nog vitale heer REYSKENS wordt al 25 jaar terzijde gestaan door Mevr. De
Krey, eveneens bewoonster van Huize Avondzon.
- FOTO 10-05-1989: Als de Dordtse Belg J.M. REYSKENS, die morgen 11 mei, 111
jaar wordt, nog drie weken geduld heeft mag hij zich op 30 mei de oudste
inwoner noemen die Nederland ooit gekend heeft. Hij breekt dan het
leeftijdsrecord van Christina van Druten Hoogaakker uit de Betuwe die in
December 19087 overleed toen zij 111 jaar en 18 dagen oud was. De hr.
Reyskens verzorgt zijn plantjes, waar hij dol op is, nog zelf.
- FOTO 20-06-1984: Ralph Inbar. Winnaar van de Nederlandse
pijprookkampioenschappen te Dordrecht.
- FOTO 07-07-1980: Een gedeelte van de Merwedekadein Dordrecht is
gistermorgen ingestort. Het gat is ongeveer 40 bij 4,5 meter groot. Vrijdag
begonnen zich al kleine verzakkingen voor te doen, zodat de politie de kade
met dranghekken afzette en schippers die er wilden aanmeren door verwees
naar een andere ligplaats
- FOTO 20-06-1946: DORDRECHT - Het invaren van de laatste overspanning van
de spoorbrug naar Dordrecht over de Oude Maas. ANP PHOTO G VD WERFF
[bron: www.anpfotoarchief.nl]

- Adrian Versteeg "Opa" Adrianus Jacobus Hendricus VERSTEEG passed away
peacefully at home on Sunday, September 10, 2006. Opa was born in the Hague,
The Netherlands on September 11, 1921, son of Adrianus Jacobus Hendricus
Versteeg and Frederika Wilhelmina Hagg. He married his English sweetheart,
Gwendoline Diana West October 27, 1956 at St. Paul's Episcopal Church in
Salt lake City, Utah. During World War II Adrian was a member of the Dutch
Resistance, falsifying doctor's reports of victims being forced into labor
camps, hiding people, and providing money and food coupons for them, saving
hundreds of lives. He received the Resistance Cross in Washington D.C. from
Prince Bernard of The Netherlands. Opa survived six concentration camps. He
was liberated, as a skeleton, by Allied Forces on April 29, 1945. Loved to
play and watch soccer. In the 60's he joined the Hollandia Soccer Club and
became a coach for his sons' teams and led them to the championships. He was
the treasurer and then president for 25 years, organizing dances in which 23
different countries were represented-Peace on Earth. Adrian is survived by
his dedicated wife, Gwen; sons: Roger, Noel and Bruce; grandchildren:
Andrew, Matthew, Adrienne, Christian; brother, Leo; nieces and nephews. He
was preceded in death by his parents and younger brother, Fred. He was a
devoted husband, father, Opa and brother. He took great pride in his sons'
accomplishments and his grandchildren knew their Opa watched their every
achievement with unconditional love. Funeral services will be held Friday,
September 15, 2006, 12:00 noon at McDougal Funeral Home, 4330 South Redwood
Road where a viewing for family and friends will be held Thursday, 6-8 p.m.
and Friday one hour prior to services. Interment, Taylorsville Cemetery. In
lieu of flowers, please make a charitable donation the Work Activity Center
for their residential program: 1275 West 2320 South, WVC, Utah 84119.
Published in the Salt Lake Tribune on 9/13/2006.


* * *
http://news.google.com/archivesearch

- TARBOLTON, Scotland Constellation luxury transport plane of the Dutch KLM
Airlines with 40 persons aboard crashed into a power line in thick fog early
today near here. Only two crewmen and one passenger survived, all of them
seriously injured. Woman Nine Americans were among the 37 dead. One of
them, Mrs. Mathllde Katherine of New York, was dragged alive from flaming
wreckage, but died later in a hospital. A Dutch stewardess, Elsa Anna Maria
FEY, also died in the hospital It was the first crash of a KLM plane on the
transatlantic run. The four-engined airliner had left Amsterdam last night,
and was to continue to New York after a stop
[Berkshire Evening Eagle, The Tuesday, April 19, 1949]

DEATH: DANIEL BATO STRAATMAN ... Born September 16, 1916 in DORDRECHT,
Holland. Married Neeltje Sandman September 1, 1938; In Dordrecht, Holland;
solemnized in the Salt Lake LDS Temple June ...
[Deseret News - NewsBank - Feb 11, 1990 ]

- DEATH: ANNA SANDMAN VANDER WAAL .... She was born January 8, 1906 in
DORDRECHT, Netherlands to Albertus Sandman and ... She married Daniel Vander
Waal on February 19, 1931 in Dordrecht, ...
[Deseret News - NewsBank - Jan 22, 1991]

- Nell Vander Kraan, age 83, died February 1, 1992. Born March 18, 1908 in
DORDRECHT, The Netherlands to Arie and Jacomyntje Van Ballegooyen.....
[Salt Lake Tribune, The - NewsBank - Feb 2, 1992]

- John William HART III, born July 22, 1940 in DORDRECHT, Holland to John
William Hart, Jr. and Adriana DeVries Hart, died June 20, 1992 at St. Marks
Hospital ...
[Deseret News - NewsBank - Jun 21, 1992 ]

- DEATH: PIETERNELLA ENGELINA ``NELLIE SIEVERTS''.... Born March 24, 1915 in
DORDRECHT, Holland, to Nelis and Pieternella Dubbeld. Married Abraham
Sieverts, Jr., February 22, 1938 in the Salt Lake LDS Temple. ...
[Deseret News - NewsBank - Dec 27, 1992 ]

- DEATH: ELIZABETH ``BETTE'' LEADEN ... She was born March 13, 1920 in
DORDRECHT, Holland, a daughter of Nels Dubbeld and Pieternella Plazier.
Married Frank W. Leaden December 9, 1940; he died ...
[Deseret News - NewsBank - Jan 8, 1993 ]

- DEATH: NICHOLAS W. DE JEL . He was born December 15, 1903 in DORDRECHT,
Holland to Hendrik W. and ... Janie died June 27, 1967. He married Aletta
Stam Burgess December 5, 1967. ...
[Deseret News - NewsBank - Jan 18, 1993 ]

- Anne Asmus Billingsley, age 86, died Wednesday, February 24, 1993. Born
September 4, 1906 in DORDRECHT, Holland to Cornelius and Jozina Van De
Wetering ...
[$2.95 - Salt Lake Tribune, The - NewsBank - Feb 25, 1993]

- Born March 30, 1907 in DORDRECHT, Holland to Pieternella and Johannes Van
Emmerik. She married Dirk Van de MERWE, May 31, 1928. He preceded her in
death in ...
[Salt Lake Tribune, The - NewsBank - Aug 5, 1993 ]

- DEATH: MINNIE S. FELLOWS ... Born August 25, 1904 in DORDRECHT, Holland to
Hendrik and Catherina Stam. Married Wilford J. Fellows, ... He died 1958.
Active in LDS Church organizations. ...
[Deseret News - NewsBank - Dec 10, 1993 ]

- PETE VAN HULTEN ... On July 1, 1937, he married Christina Van Eijnsbergen
in DORDRECHT, Holland. The marriage was later solemnized in the Salt Lake
Temple. ...
[Salt Lake Tribune, The - NewsBank - Oct 25, 1994 ]

- CORRIE S. NEWMEYER .. She was born on August 21, 1907 in DORDRECHT,
Holland to Adrianus and Maria Van Noordennen Slotboom. Married Peter G. Van
Mondfrans on April 30, .......
[Salt Lake Tribune, The - NewsBank - Nov 29, 1994 ]

- BERTUS VAN DER MEYDEN ... 1905 in DORDRECHT, Holland to Dirk Antonie and
Cecilia STOLK VAN DER MEYDEN. He was so proud to be the oldest van der
Meyden to live out of 16 kids. Married ...
[Salt Lake Tribune, The - NewsBank - Dec 27, 1994 ]

- LENA K. STAM BARNEY ... Born May 20, 1899 in DORDRECHT, The Netherlands to
Arie and Aagje De Klepper Kranendonk. She is the last surviving of 15
children. ...
[Salt Lake Tribune, The - NewsBank - Feb 4, 1995 ]

- She was born August 27, 1908 in DORDRECHT, Holland to Andrew H. and Maria
DRYVER [Drijver] STAM. Married William Rulon Carlisle, April 11, 1925, he
preceded her in ...
[Salt Lake Tribune, The - NewsBank - Nov 19, 1995 ]

- Jo was born March 20, 1919 in the Netherlands, the daughter of Jan and
Dirkje HAECK. She married William Van Horssen on October 31, 1945 in
DORDRECHT, ...
[Salt Lake Tribune, The - NewsBank - Apr 28, 1996 ]

- She was born February 3, 1917 in DORDRECHT, Holland, a daughter of
Christian Cornelius Van Eynsbergen and Willemina Van der Bosch. She married
Jacob Van de Myle, ...
[Salt Lake Tribune, The - NewsBank - May 7, 1996 ]

- He was born May 4, 1922 in DORDRECHT, Holland, son of Jacob and Lena
Vingerling Brand. He married Darlene Strom on May 3, 1947 in Salt Lake City,
Utah. ...
[Salt Lake Tribune, The - NewsBank - Nov 10, 1996 ]

- Dingeman "Dick" van der ELST ... Born November 9, 1906 in Dordrecht,
Holland. Married Clasina KELFKENS, October 31, 1931. Immigrated to America
in 1948 in order to provide a better life for ...
[Salt Lake Tribune, The - NewsBank - Jul 16, 1998 ]

- Obituary: Neeltje (Nellie) Straatman; Born February 28, 1918 in DORDRECHT,
South Holland, Netherlands, to
Albertus Sandman and Pleuntje Kraal. Married Daniel Bato Straatman on
September 1, 1938; ...
[Salt Lake Tribune, The - NewsBank - May 21, 1999 ]
[Deseret News - NewsBank - May 21, 1999]

- Susanna DeVisser Van Der Waal ... She was born June 10, 1916 in DORDRECHT,
Holland, a daughter of Albert and Christina Johanna Van Rooy deVisser.
Survivors include children: Audrey (Richard) ...
[Salt Lake Tribune, The - NewsBank - Jul 5, 1997 ]

- Born May 20, 1914 in Dordrecht, the Netherlands to Auke and Neeltje
DeVries. Married John William Hart June 7, 1939 in DORDRECHT.
[Salt Lake Tribune, The - NewsBank - Jan 22, 1998 ]

- Deseret News, The : Obituary: Adriana NEDERHAND Diamondatos ... She was
born on January 20, 1912 in DORDRECHT, Holland, a daughter of Frank and
Mathilda Nederhand. She was the oldest of seven children. ...
[Deseret News - NewsBank - Feb 5, 1999]

- Born February 16, 1916 in DORDRECHT, Netherlands to Leendert and Maria
Adriana OVERWEEL VISSER. He married Klaasje BREEMAN in Rotterdam, Holland on
October ...
[Salt Lake Tribune, The - NewsBank - Feb 25, 1999 ]

- He was born in DORDRECHT, Holland, a daughter of the late Karel Frans and
Aaltje Talens Van der Vlies. She was a former associate with Brendles
Department ...
[Myrtle Beach Sun News - NewsBank - Feb 27, 2000 ]

- William Hendrik George Van Horssen ... William was born January 23, 1918
in DORDRECHT, Netherlands, the son of Pieter and Cornelius Van Horssen. He
married Johanna Maria Haeck on October 31, ...
[Salt Lake Tribune, The - NewsBank - Aug 6, 2000 ]

- Deseret News, The : Obituary: Stien GAGESTEIN ... Born Sept. 10, 1915 in
Dordrecht, Holland. She married Gerrit Gagestein Nov. 12, 1942 in Dordrecht,
Holland. She immigrated to Salt Lake City, Utah Jan. ...
[Deseret News - NewsBank - Sep 13, 2001 ]

- She was born Jan 5, 1916 in DORDRECHT, Holland to Andrew H. and Maria
DIJVER STAM. Married Alfred C. Magana June 5, 1937, he preceded her in death
in 1986. ...
[Salt Lake Tribune, The - NewsBank - Mar 26, 2001 ]

- Deseret News, The : Obituary: Catherine STAM MAGANA .. She was born Jan 5,
1916 in DORDRECHT, Holland to Andrew H. and Maria Dijver Stam. Married
Alfred C. Magana June 5, 1937, he preceded her in death in 1986. ...
[Deseret News - NewsBank - Mar 26, 2001 ]

- Deseret News, The : Obituary: Leonard BRAND .... He was born in
DORDRECHT, Holland on Oct. 28, 1917. He came to America and Salt Lake City
with his father, mother and two brothers in Nov. 1923. ... He married Marion
Johnson in August 1965. They enjoyed many happy years together
[Deseret News - NewsBank - Jul 10, 2001]

- Born May 18, 1910, in DORDRECHT, Holland, to Hendrik STAM and Cristina IN
'T VELD, the 10th of 13 children. She immigrated with her family to Utah
through ...
[Salt Lake Tribune, The - NewsBank - Nov 15, 2001 ]

- Deseret News, The : Obituary: ANN ASTLE .. Born May 18, 1910, in
DORDRECHT, Holland, to Hendrik Stam and Cristina In't Veld, the 10th of 13
children. She immigrated with her family to Utah through ...
[Deseret News - NewsBank - Nov 15, 2001]

- Deseret News, The : Obituary: Anna Elizabeth DE ZEEUW ... Born Nov. 14,
1924 in DORDRECHT, Netherlands to Mels de Zeeuw and Jacomyna Soeteman. Anna
had a great love for her children and will always be fondly ...
[Deseret News - NewsBank - Jan 22, 2002 ]

- Deseret News, The : Obituary: Lijntje GOBLE ... She was born on July 3,
1934, in DORDRECHT, Holland, to Jan and Cornelia Van de MERWE. After an LDS
mission to Holland, she married her best friend Dahl C. ...
[Deseret News - NewsBank - Feb 27, 2003 ]

- Helena Ingeborg Trujillo - Don't Be So Shy ... Helena was a classic beauty
born Nov 29, 1954 in Dordrecht, Netherlands to Anna and Siegfried Derksen.
Married Robert Gandy; together they had three ...
[Salt Lake Tribune, The - NewsBank - Aug 10, 2003 ]

- Minnie was born in DORDRECHT, Netherlands on November 16, 1927, the
daughter of Margarete H. Van Slooten and Adrianus W. Grobben. She lived
during difficult ...
[Salt Lake Tribune, The - NewsBank - Oct 4, 2003 ]

- Born October 21, 1913 in Dordrecht, Holland, son of Otto and Geerdina
ASMUS Helderop. Married Grace Catherine Constance Chapman February 4, ...
[Salt Lake Tribune, The - NewsBank - Apr 5, 2005 ]

- She was born October 12, 1917 in DORDRECHT, The Netherlands, the daughter
of Jeronimus and Hendrika Vandersteen Stam. She was a member of the LDS
Church. ...
[Salt Lake Tribune, The - NewsBank - Jul 10, 2005]

- Hugh was born July 20, 1916 in Dordrecht, Holland and immigrated to
America with his family in 1923. He married his sweetheart, Beth Eugenia
Cannon, ...
[Salt Lake Tribune, The - NewsBank - Jan 25, 2006 ]

- Pieter Van de Merwe ... Born September 8. 1923 in Dordrecht, Netherlands
to Jan and Cornelia Lucia Wetter Van de MERWE. Married Marie Bakker March
19, 1949 in Salt Lake City, ...
[Salt Lake Tribune, The - NewsBank - Apr 9, 2006 ]

- Immigrant matriarch... When she died, in her 95th year, the family of
seven which arrived in Australia 54 years earlier had grown to 108. Eliza
Maria Krijne was born in DORDRECHT, ...
[Geelong Advertiser - Lexis Nexis - Apr 22, 2006]


* * *

- BOEK KEES VAN DER LEER HAALT KASTEEL DEVENSTEIN UIT HET STOF.
(de 20-jarige Cornelius Tobials Snellen erfde in 1815 het Zwijndrechtse
kasteel Develstein)
[AD/De Dordtenaar 26-9-2006]

- ONBEKENDE BEELDEN VAN DORDRECHT
(boek 'Dordt op de schop, foto's van Dordrecht 1945-1975' van Wim van
Wijk)(collectie Henk Boshoven; 185 zwartwit foto's 1945-1975)
- Zangvereniging Zang Veredelt uit Boven-Hardinxveld; 115 jarige bestaan;
[AD/De Dordtenaar 27-9-2006]

* * *

- Plaats huwelijksvoltrekking: Dordrecht
Aktenummer: 358 Aktedatum: 03-12-1925
Bruidegom: Leendert Willem BRUGMANS
Bruid: Alida Klazina STIP [9-12-1899 - 21-12-1996]
Vader bruidegom: Jacob BRUGMANS
Moeder bruidegom: Anna van HAM
Vader bruid: Anthonie STIP
Moeder bruid: Maria Geertruida GELDERBLOM

- Plaats huwelijksvoltrekking: DUBBELDAM
Aktenummer 2 Aktedatum 19-01-1928
Bruidegom Peter de BOON
Bruid Annigje SLOTBOOM [4-2-'00 - 29-12-'96]
Vader bruidegom Hendrik de Boon
Moeder bruidegom Janneke Reijnen
Vader bruid Korstiaan Slotboom
Moeder bruid Heiltje de Vogel

- Plaats huwelijksvoltrekking Dordrecht
Aktenummer 338 Aktedatum 02-10-1924
Bruidegom Cornelis GERRITSEN
Bruid Johanna Christina Woerdenbach [28-7-'05, 2-2-'97]
Vader bruidegom Leendert Gerritsen
Moeder bruidegom Barbara Valster
Vader bruid Hendrik Woerdenbach
Moeder bruid Wilhelmina Johanna Helmond

- Plaats huwelijksvoltrekking Dordrecht
Aktenummer 259 Aktedatum 18-06-1930
Bruidegom Bastiaan MONSTER
Bruid Adriana Johanna VERWEIJ [14-6-'05, 15-2-'97]
Vader bruidegom Jan Monster
Moeder bruidegom Helena Huisman
Vader bruid Arie Philippus Verweij
Moeder bruid Hendrika Alida van Loon
[BRON: http://www.archieven.nl/pls/m/zkstart.zoek?p1=46 ]

* * *
Erica


* * *

- [pag. 1] GRAFGRAAIERS: 'Wat een tuig!'
'Keihard straffen, die plunderaars van kindergraven'
Beveiligen begraafplaats is moeilijk
pagina 2 & 3
[pag. 2-3] VERSIERSELEN BIJ GRAF LOKKEN DIEVEN
Essenhof: 'Deze mensen zijn ziekelijk bezig geweest'
Op de rechtszaak tegen een Zwijndrechts stel dat tuinkabouters stal van
kindergraven is gisteren met ontsteltenis gereageerd. De verleiding om te
stelen groeit, ondat grafmonumentjes steeds uitbundiger zijn, denkt
bedrijfsleider I. Weidenaar van begraafplaats Essenhof in Dordrecht.
(Ingrid de Groot/Niels Dekker, Dordrecht)
Mensen graaien vaker spullen van graven doordat er bij de monumentjes steeds
meer lantaarntjes, beeldjes, knuffels, plantjes en andere versierselen
staan. Dat zegt bedrijfsleider I. Weidenaar van gemeentelijke begraafplaats
Essenhof in Dordrecht....etc.
[BRON: AD/De Dordtenaar wo 11-10-2006 (Drechtsteden Dichtbij)]
[OF http://www.ad.nl/rotterdam/drechtsteden/article700556.ece]

* * *
- Als je vanaf 1959 tot '64-'65 op Mulo Krispijn zat ..
REUNIE MULO KRISPIJN.
In verband met een te houden reunie van de Mulo Krispijn op zaterdag 18
november zijn wij nog opzoek naar oud-leerlingen.
Verder zoeken wij nog: Sonja BUYTENHEK, Wilma CLAASSEN, Nel van DAM, Ries
DILTHIJN, Tonnie DOORN, Nanny FRANSEN, Joke de GRAAF, Rieka vd GRIEND, Ernie
HAGENAAR, Atie KOOMAN, Marijke KLOOTWIJK, Sjaak KRAAIENBRINK, Nannie MEIER,
Rob OBERG, Els OBBENS, Rosa deb OUDEN, Silvia STEYNFORT, Peter vd STIGCHEL,
Hans TOBEAS, Tineke TUK, Ad UITERLINDEN, T. URI, Arie in 't VELD, Marian
VERMAAT, Jan VERSTRATEN, Henk VISSER, Dankert VOGELAAR, Jacqui WAGENAAR, Ria
vd WERF, Martien KREUNEN, Thea OPHORST en Els ROOS.
Opsporing verzocht! Van bijgevoegde foto van klas 1.5 met mevrouw GROENEVELD
'59-'60 zoeken wij nog: Hans GROENENBERG, Leo DAS, Rans DRAAIER, Wim vd
HOUTEN, Frans SCHLEE, Hans OPHORST, Trees VERMEULEN, Coby vd KOOY, Agaath vd
REYDEN, Ingrid VERMEULEN, WIlly SCHOUTEN, Anneke KOP, TillyVROON, Willy van
PELT, Ronald MULDER, Hein van DIJK, Jan van WAARDHUIZEN, WIm STOK en Alfons
CROESMEYER. Mail voor 1963: anedermeijer(a)chello.nl, voor '64-'65:
truuspoortkool(a)hetnet.nl.
[BRON: Het Nieuwsblad voor Nieuw Krispijn, 14e jg nr 4 okt 2006]

* * *
I. Catharina Rombouts, geb. Putte ca. 1749/1769, wonende Stabroek (1789).
II. Magdalena ROMBOUTS (Helena Klaasen; Helena Klaases), geb. Stabroek in
BelgiŽ 30-5-1789 (47 in 1836), wonende Zijpe (1823), weduwe van Franciscus
Baks (1836), dochter van Catharina Rombouts, tr.(1) Zijpe 23-3-1823 Judocus
Franciscus BACKX (BAKS), wonende Zijpe (1823), overl. voor 1836, tr. (2) Den
Helder 23-06-1836 (erk. 1 kind) Johann Albert JANSEN, geb. Borkeloh
(Hannover) ca. 1803 (33 in 1836), koopman, zoon van Hermann Henri Jansen
(landman) en Maria Konen.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Maria Frederica, geb. Terschelling 2-3-1818 (geŽcht 1823), dochter van
Siedocus Franciescus Backx en Helena Klaases.
2. Angelina, geb. Schoorl 18-12-1821 (geŽcht 1823), dochter van Judocus
Backx en Helena Klaasen (echtelieden te Schoorl (1821)).
Kinderen tweede huwelijk:
1. NN, geb. ?? (erkend 1836).
* * *
- I. Johannes LENTJES, ged. Huissen 4-9-1803, tabaksplanter, overl. Huissen
21-09-1859, zoon van Theodorus LENTJES en Johanna WIENTJES, tr. Huissen
6-10-1826 Hendrina WITJES, ged. Huissen 16-3-1809, overl. Huissen
29-12-1869, dochter van Joannes WITJES en Joanna SLINKMAN.
Kinderen:
1. Agnes Johanna LENTJES, geb. Huissen 14 feb 1827, overl. Huissen
01-02-1888, tr. Huissen 26-11-1856 Johannes van Groningen, geb. Huissen
7-10-1829, arbeider, zoon van Joannes van Groningen en Hendrina Huibers.
2. Theodorus LENTJES, geb. Huissen 6-4-1829, arbeider (1859), tr. Renkum
21-2-1859 Hendrina Bosch, dochter van Hendrik Bosch en Johanna Schepers .
3. Everdina LENTJES, geb. Huissen 1832, overl. 28-02-1915, tr. Adrianus
Melchers.
4. Wilhelmina LENTJES, geb. Huissen 1835, overl. Huissen 08-03-1925 (90 jr),
tr. Huissen 23-01-1867 Gerardus Derksen.
5. Johannes LENTJES, geb. Huissen 1837, steenvormer (1863), tr. Arnhem
08-04-1863 Johanna Peters, dochter van Peter Peters en Theodora Hendriks.
6. Gerardus Fredericus Lentjes, geb. Huissen 7-3-1840, overl. 09-03-1843.
7. Gerardus Lentjes, geb. Huissen ca 1844, overl. Huissen 28-11-1922 (78
jr), tr. Huissen 19-01-1875 Allegonde KELLE, geb. Huissen ca 1840.
8. Hendrikus LENTJES, geb. Huissen ca 1840.
9. Alijda LENTJES, geb. Huissen 1842, volgt II.

II. Alijda/Aleida LENTJES, geb. Huissen 1842 tr. Huissen 16-05-1866 Jacobus
WITJES, geb. Hagestein 1836, schipper, overl. Vreeswijk 28-08-1903 (66 jr.;
aangifte te Huissen), zoon van Aart Witjes en Antonia Goes.
Kinderen:
1. Johanna WITJES, geb. Huissen 7-11-1868, overl. Herwen en Aerdt 6-5-1912
(43 jr.), tr. (1) Huissen 13-11-1893 Gerardus van Dijk
, geb. Westervoort 23-11-1861, tr. (2) Bernardus Dikkers.
2. Arend Witjes, geb. Huissen ca 1870, overl. Huissen 4-1-1871 (7 mnd).
3. Aart Witjes, geb. Huissen ca 1872, overl. Renkum 13-5-1883 (aangifte
Huissen).
4. Aleida Cornelia WITJES, geb. Rheden 1876 (30 in 1906), tr. Vreeswijk
10-5-1906 Bernardus Huiden, geb. Woerden 1879, zoon van Gerrit Huiden en
Geertruy Rietveld.
5. Jansje WITJES, geb. Renkum 1883 (25 in 1908), tr. Vreeswijk 19-8-1908
Adrianus van der Horst, geb. Vinkeveen 1883, zoon van Theodorus van der
Horst en Cornelia Hemelaar.
6. Jacobus WITJES, geb. Weesp 1886 (25 in 1911), tr. Vreeswijk 10-5-1911
Johanna Derksen, geb. Maurik 1886 (25 in 1911), dochter van Andries Derksen
en Catharina Everdina Wennekes.
[BRON: http://www.terbeek.net/terbeek2/3094.htm]
[BRON: www.genlias.nl]


* * EXTRA * *

* (vergadering 5-1-1880) (1) O.M. SNOEK, oprigten bewaarplaats van beenderen
(tot 100 kg), Raamstraat D557/9 (kad. H2222);
* (vergadering 10-2-1880) (1) K. Bogers, oprigten smederij Tolbrugstraatje
B234 (kad. F 568);
* (vergadering 10-2-1880) (2) H. Buijtink, oprigten klopperij van tapijten,
Kromme Elleboog C1481 (kad. H1008);
* (vergadering 26-3-1880) (3) G. van Mierlo-GOFFIN, verkoop petroleum,
Raamstraat D586 (kad. H314);
* (vergadering 10-5-1880) (7) G. van der Sande, MAARTENSGAT A104/5, maken
van een steenen trap van drie treden)(zijde Hooikade);
* (vergadering 2-9-1880) (1) J. van Maarseveen, oprigten LIKEURSTOKERIJ,
Voorstraat C11 (kad. G. 1199);
* (vergadering 2-9-1880) (2) J. SMAK, plaatsen stoomwerktuig 2 pk, blik-en
koperslagerij, Matena'spad E 359 (kad. C 1968);
[BRON: http://d-compu.dyndns.org/gensearch (Dordrecht, notulen fabricage
B&W)]

- Tafel geboorten 's-Gravenhage Periode: 1853-1862
BLERK VAN
Johannes 13 apr 54
Maria 23 febr 56
Dirk Antonie 26 nov 57
Bernardus 30 nov 57 (zie Valk)
Antonia 17 febr 59
Willem Johannes 2 jan 60
Petrus 17 jan 60 (zie Sonius)
Adrianus 20 sept 60
Nicolaas 26 jan 61
Josina 24 oct 61
Hendrika 26 dec 61
Willem 8 nov 62

Tafel geboorten 's-Gravenhage Periode: 1863-1872
BLERK VAN
Maria 19 sept 63
Laurens Franciscus 8 dec 1863
Cornelia 17 april 1864
Marinus 12 oct 1865
Johannes 24 april 1866
Antonie 27 dec 1866 (zn Nicolaas van Blerk en Geertruida Petronella Sonius)
Ingena Wilhelmina Hendrica 1 juni 1867
Elisabeth 24 sept 1867
Adrianus 10 aug 1868
Elizabeth Margaretha 2 jan 1869
Wilhelmus 14 oct 1869
Antonie 22 nov 1869
Geertruida Petronella 8 jan 1870
Maria 24 dec 1870
Nicolaas 10 juni 1871
Johanna Jacoba Wilhelmina 19 oct 1871
Ingena Wilhelmina Hendrica 7 oct 1872

* op een ansichtkaart (1906; gestempeld te Rijsoord) op Ebay staat:
"aan mej. Geertruida van DRUNEN per a/d de Erve van Drunen, Barendrecht".
* 147 originele tekeningen van LIPS-sleutels ,vanaf de jaren 1950 tot +/-
1968. ALLEN IN GOEDE STAAT/ A-formaat;
* envelop 27-3-1914 met: "DEGENS en CO - Dordrecht, Aantekenen, De Heeren P
& A Ruijtenberg Scheepsbouwmeesters Waspik".
* Wilhelmina Douglas HAWLEY (1860-1958) "Rijsoord Woman Attending her
Toilet"; watercolor paper, signed bottom right and dated 1898. conservation
standard, acid free matt, with two french lines. Image size 20" x 13 1/2 ".
Glazed, embossed giltwood frame. The picture depicts a well lit Dutch
interior scene with a traditionally clothed woman standing at a wall mirror
attending to her toilet, whilst her infant charge crawls toward her upon the
floor in an attempt to gain her attention. This genre painting is typical of
the pallet of WD Hawley..................Wilhelmina Douglas HAWLEY was born
in Perth Amboy, New Jersey in July 1860. In 1879 Hawley began her formal
art training at the Cooper Union School for women in New York. Further
details of her American studies may be garnered from the book Dreaming of
Rijsoord by Alexandra GABA-VAN DONGEN who is Wilhelmina's great
granddaughter. A copy of the book signed by Alexandra is offered with the
purchase of this watercolor. Although ...................
[bron: EBAY]* * *
- overlijdensakte (778) 26-7-1945
25/7 Adriaan Korstiaan Jean Hendrikus Heuff, 5 jaar, geb. Zwijndrecht,
zonder beroep, won. Dordrecht, zoon van Adriaan Heuff (landbouwer) en
Adriana Dubbelman (zonder beroep)

- bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938 (1e serie)
1. Cornelis Goud 3-5-1883 Strijen, koetsier, tr.
2. Maria Ritmeester 28-3-1891 's-Gravendeel
Vertrekken 30-8-1917 naar 's-Gravendeel

- otr. Dordrecht 30-12-1708 (tr. 13-1-1709)
Jillis RAMON, j.m. van Dordrecht geass met Neeltje Jans Ramon desselfs
suster en
Anthonia Salomon SCHENCK, j.d. van Gorinchem beijde wonende omtrent de
Vriesepoort geass met Grietie Salomons Schenck haer suster

- otr. Dordrecht 8-4-1708 (tr. 22-4-1708)
Petrus PHILIPS, j.m. van Omath(?) in Irland woont in den Augustijne Camp
geass met Jan Arnel sijn goede kennis en
Ida Tijsvelt, j.d. geboortig van Gorinchem woont in de Nieuwstraet geass.
met Cornelia van Digem desselfs nigt

- Personalia (uit de dagbladen)
Departement van Oorlog. Overgeplaatst:
de 1e luitenant der artillerie J.T. Hallegraeff, van den veld-artillerie te
Tjimahi naar de militie compagnie te Bandoeng;
de eerste luitenant der cavalerie F.D. FOKKEMA [?Folkert Dirk?], van het
commandemant der cavalerie te Salatiga naar het depot eskadron aldaar.
[BRON: NRC 1920-12-29-2-13]

- [ADVERTENTIE] Waarschuwing. Fa. B. Maggetti & Co, Zwitsersche
Schoorsteenvegers en Metselaars is en blijft gevestigd MOLENSTEEG No 33
Telephoon 4880. Opgericht 1835.
[BRON: NRC 1916_05_03_2_14]

- BEKENDMAKING Firma H. & E. INSELMINI, Aannemers en Bouwkundigen,
Schoorsteenvegers en Metselaars, Molensteeg 32b, Alhier, geven bij deze
kennis, dat zij de SCHOORSTEENVEGERS- EN METSELAARSZAAK gedreven onder den
naam Firma Maggetti hebben overgenomen en aan hunne zaak hebben verbonden.
Telefoonnummer blijft 04880. Adres Molensteeg 33. Met beleefde aanbeveling,
Hoogachtend, Firma H & E. INSELMINI. +
Refereerende aan bovenstaande mededeeling, heeft de FIRMA MAGGETTI,
Molensteeg 33, Alhier, de eer U te berichten, dat zij haar
SCHOORSTEENVEGERS- EN METSELAARSZAAK heeft overgedaan aan de Firma H & E.
INSELMINI, Molensteeg 32b, Alhier. Telefoon: 3915 en 43827, welke Firma zij
met het volste vertrouwen kan aanbevelen. Hoogachtend, FIRMA MAGGETTI.
Tevens van beiden het Compliment van den Dag.
[BRON: NRC 1927-12-31-2-11 ]

- EENIGE EN ALGEMEENE KENNISGEVING
Heden overleed onze beste Man, Vader en Behuwdvader, Broeder, Behuwdbroeder
en Oom, de Heer CONSTANT CHARLES ADOLPHE CROIN, oud leraar in de
Geschiedenis a/d. H.B.S. te Dordrecht, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau,
in den ouderdom van 77 jaar.
Mede namens de familie:
Dordrecht: E.L. CROIN-CAUWELS
Den Haag: E.G.E. Croin, C. Croin-Dijkstra, C.C.A. Croin Jr., H.
Croin-Mulder
Geen rouwbeklag.
Dordrecht, 23 October 1935. Oranjepark 14.
De begrafenis is bepaald op Vrijdag 25 October a.s. te 12 1/2 uur van het
sterfhuis af.
[bron: Het Vaderland 1935_10_23_2_04 ]

* * *
Erica

* * *

- INTERVIEW Een stichting met in het bestuur alleen maar mensen met dezelfde
achternaam. Bas Heijstek uit Dordrecht geniet van het achterhalen van al
zijn familieleden.
IK WAS ALTIJD EEN NIEUWSGIERIG VENTJE.
ZEVENDUIZEND HEIJSTEKKEN IN BEELD GEBRACHT.
(familieblad Bij Uitstek)
[BRON: AD de Dordtenaar 22-11-2006]

- [Dordtenaar van de Week]
GIJS VRIESENDORP: ONZE NAAM KOM JE IN HEEL DORDRECHT TEGEN.
[BRON: de Stem van het Weekend 17-11-2006]

- P.A. KUIJK [=?Pieter Anthoon, geb. 1821]; procureur, aflslager der
makelaardij, agent der Belgische Algem. Assurantie-Maatschappij, agent der
Keulsche Stoomscheepvaart Maatschappij, rentmeester [g];
Groenmarkt A39;
- A. MIJNDERS, tapper en VERHUURDER VAN MATROZEN
Vleeschhouwersstraat A216;
- C.W. [Cornelis Wilhelmus, geb. 1805] SNEIDSHEUVEL
arbeider Vleeschhouwersstraat A226;
- LOUIS VAN SON, fabriekant in vernissen, koopman in verwwaren (verfwaren),
woonhuis Nieuwehaven A420, kantoor Zandweg E586;
- wed. A. Verheul geb. van Rosendaal, commissaresse STOOMJAGT 'Merwede',
Rietdijk C228-229;
[BRON: adresboek Dordrecht 1855]

- Wijk E Tweede Singel No. 586 Fabriek en Tuin [=LOUIS VAN SON?];
[BRON: adresboek Dordrecht 1854]

- [1963] HET MUNTGEBOUW TE DORDRECHT EN DE HUIZEN VOOR MUNTMEESTER EN
ESSAYEUR MET RENAISSANCE-POORTJE (DOOR MARG. KOSSMANN)
[Marienburg (huis Wijnstraat; Nieuwbrug naast de Groote Wissel (herberg St
Joris; Maria de Medici (1638)); klerk Jan Wieland; Heyman van Blyenburgh]
- [1963] MONUMENTEN-NIEUWS
MEDEDELINGEN VAN DE RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG
OVERZICHT VAN IN 1962 GEREEDGEKOMEN RESTAURATIES
Dordrecht. Grote Kerksbuurt 34.
Hoge Nieuwstraat 55.
Maartensgat 21.
Vest 125.
Voorstraat 84.
- [1963] IN 1962 AANGEVANGEN RESTAURATIES
Dordrecht. Lutherse kerk.
Groenmarkt 36.
Grote Spuistraat 30.
Korte Engelenburgerkade 2-4.
Voorstraat 331.
Wolwevershaven 30.
Wijnstraat 183.
- [1989] Mr. J. C. Overvoorde archivaris van Dordrecht 1892-1902
- [1899] Te Dordrecht werd 12 Mei 1.1. een beschilderd behang verkocht van
de hand van Aert Schouman, met verschillende tafreelen uit
II Pastor fide van B. Guarini. Kooper werd de firma Gebr. Hamburger te
Amsterdam voor f 1310. Het plijt zeker niet voor den
kunstzin van den kooper van het huis, dat hij voor dit betrekkelijk gering
bedrag de goed geconserveerde zaal geheel laat onttakelen. De
beschildering is wel niet van het allereerste, doch is in goeden staat en
maakte met de omgeving een zeer goed geheel. Van de beschildering
en de deels nog aanwezige fraaie betimmering zijn tijdig fotografieŽn
genomen.
[BRON: cdrom KNOB]

* * *
Name : Dirk Cnnemeyer [CANNEMEIJER]
Arrival Date: 20 Dec 1918
Age: 19 years 8 months
Birth Date: abt 1899
Birthplace: Holland
Gender: Male
Ethnicity: Dutch
Ship Name: Rindjani
Port of Arrival: San Francisco, California
Port of Departure: Batavia, Singapore, Hongkong, Nagasaki And Yokohama
Destination: Dordrecht, Netherlands
Last Residence: Java Dei

Name: Nicolas Theodor Burger
Arrival Date: 5 May 1917
Age: 4 years 11 months
Birth Date: abt 1912
Birthplace: Java
Gender: Male
Ethnicity: Dutch
Ship Name: jikembang
Port of Arrival: San Francisco, California
Port of Departure: Serabaja
Destination: DORDRECHT, Netherlands
Last Residence: Dutch East Indies
+
Anton theodoor Burger / Elmer jentje Burger

Name: Jan ITZ
Arrival Date: 28 Jun 1934
Age: 29
Birth Date: abt 1905
Birthplace: DORDRECHT, Netherlands
Gender: Male
Ethnicity: Dutch
Ship Name: Lurline
Port of Arrival: Los Angeles, California
Port of Departure: Honolulu, Hawaii
Last Residence: Tarahan, Dutch East Indies

Name:Marinus C Schram De Jong
Arrival Date:23 Nov 1940
Age:30
Birth Date:abt 1910
Birthplace:Dordrecht, Netherlands
Gender:Male
Ethnicity:Dutch
Ship Name:Noordam
Port of Arrival:San Pedro, California
Port of Departure:East Indies, Netherlands
Last Residence:N E I
+
vrouw en twee kinderen (op doorreis; transit)

Name:Arie V Son [ARIE VAN SON, 1ste engineer]
Arrival Date:18 Dec 1917
Age:44
Birth Date:1 Aug 1873
Birthplace:Dordrecht
Ethnicity:Dutch
Ship Name:Titania
Port of Arrival:San Francisco, California

Name:Pieter Vandensteenhoven
Arrival Date: 24 Dec 1932
Age: 32
Birth Date:abt 1900
Birthplace: Dordrecht, Netherlands
Gender: Male
Ethnicity: Dutch
Ship Name: Loch Monar
Port of Arrival: Los Angeles, California
Port of Departure: Rotterdam
Last Residence: HOL

Name:Teunis Cornelis Pas
Arrival Date:3 Sep 1946
Age:65
Birth Date:abt 1881
Birthplace:Ridderkerk, Netherlands
Gender:Male
Ethnicity:Dutch
Ship Name:Frans Hals
Port of Arrival:San Pedro, California
Port of Departure:London, England
Last Residence:HOL

Name: Jan Bart Pot
Arrival Date: 6 Apr 1936
Age: 28
Birth Date: abt 1908
Birthplace: Ridderkerk, Netherlands
Gender: Male
Ethnicity: Dutch
Ship Name: Seattle
Port of Arrival: Los Angeles, California
Port of Departure: Cristobal
Last Residence: Dutch West Indies

Name: Cornelia Wepster
Arrival Date: 10 Jan 1947
Age:60
Birth Date: abt 1887
Birthplace: Ridderkerk, Netherlands
Gender:Female
Ethnicity: Dutch
Ship Name: Duivendijk
Port of Arrival:Los Angeles, California
Port of Departure:Antwerp
Last Residence: HOL

Name: Theodora F C Calmers hoynck van papendreckt
Arrival Date: 5 Dec 1917
Age: 34
Birth Date:abt 1883
Birthplace: Holland
Gender: Female
Ethnicity: Dutch
Ship Name:Wilis
Port of Arrival: San Francisco, California
Port of Departure: Batavia Singapore Honghong Yokohama
Last Residence: Java

Name: Jacobus Hendrik Dam van tubergen
Arrival Date: 15 Oct 1917
Age:47
Birth Date: abt 1870
Birthplace: Holland
Gender: Male
Ethnicity: Dutch
Ship Name: Grotius
Port of Arrival: San Francisco, California
Port of Departure: Amsterdam
Destination: Java
Last Residence: Netherlands

- [Amsterdam] ged. Maria
vader/moeder Willem van Vogelsanck + Maria Aletta HERINCX
get Aletta van Kappel, Gijsbertus HERINCX
pastor: Hero Sibersma
13 januari 1706 Hervormd, Noorderkerk 79 p. 352 (folio 176v) nr. 6

[Amsterdam] ged. Gijsbertus
vader/moeder Willem HERINCX / Alida van Kippen
3 maart 1675 Hervormd, Nieuwe kerk 44 p.428
NB.
Willem HERINCX, ged. Dordrecht okt 1633, koopman te Amsterdam (1669), zoon
van Gisbrecht Herincx en Elisabet van Deuren

* * *
Erica
# H.A. van KAMPEN
zaakwaarnemer, verkooper van ZELDZAAMHEDEN, beddenmaker;
Wijk B Wijnstraat No. 216;
# W. DE BRUYN (BRUIJN)
stoomboot-ondernemer op Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk, grofsmid,
ijzerdraaijer, stoomwerktuig-fabriekant, koopman;
Wijk B Kuipershaven No. 299;
# Wed. J. van Straaten geb. Cohen
winkelierster in NEURENBURGER WAREN;
Wijk C Voorstraat No. 43;
# Wed. A.Pennings/van Striemen
winkelierster in NEURENBURGER WAREN;
Wijk C Voorstraat No. 60
# A.M. Isensťe geb. Roozeboom
onderwijzeres in vrouwel. HANDWERKEN:
Wijk C Voorstraat No. 44
# T.J. Purcklie, orgeldraaijer (ORGELDRAAIER)
[=Thomas Jozeph PURKELIE, geb. 1827]
Wijk C Heerhijmanshuisstraat No. 673
# A.J. Kortbeek, VLOERKLEEDEN-UITKLOPPER
Wijk C Augustijnenkamp No. 1140
[?=Anthonie Johannes (van) Kortbeek, geb. 1822]
# Wed. N.F. Faasen geb. van de Ven, STOVENZETSTER
Wijk C Augustijnenkamp No. 1157
# S. Sebes, HONDENSCHEERDER
Wijk C Krommenelleboog No. 1521
# G. de Rot, VOGELAAR
Wijk D Raamstraat No. 563
# C. Kammerman, STADS-KLOKKENIST, horlogiemaker
Wijk D Spuistraat No. 692
[?= Christiaan Kammerman, geb. 1815]
# J. Schillemans, ORGELDRAAIJER
Wijk D Lovertstraatje No. 748
# Wed. G. Davids/Stoffels; borstelmaakster, ROUWMANTELVERHUURDSTER
Wijk D Vriesestraat No. 972
[=? Elisabeth Stoffels, geb. 1805]
# D.P. STRUYS; kunstschilder
Wijk E Lange Kromhout No. 22
# C.J. Kelfkens; opzigter der STOOMBOOTFABRIEK
Wijk E Noordendijk No. 625
[=? Cornelis Johannes KELFKENS, geb. 1793]
# C. Gips Pz.C., verhuurder der stoomsleephelling te Papendrecht
Wijk E Lijnbaan No. 640
[BRON: Dordrecht adresboek 1860]

- Plaats huwelijksvoltrekking Dubbeldam
Aktenummer 3 Aktedatum 17-02-1858
Bruidegom Frederik Wilhelm ISENSEE
Bruid Anna Margaretha ROOZEBOOM
Vader bruidegom Jan Frederik Wilhelm Isensee
Moeder bruidegom Cornelia Barendina Govers
Vader bruid Wiegsman Hendrik Roozeboom
Moeder bruid Anna Margaretha Reineke de Sitter

* [folio 189 no 34] 7-4-1711 scheijding < 1000 guld (huijs en dam schuit)
Mels Janse Croonenburgh, wonende Heerjansdam; Cornelis Janse Croonenburgh,
wonende Cleijn Lind; Stevens Janse Croonenburgh, wonende onder Claeswael;
Frans Theunisse de Bree getr. Sijgie Janse Croonenburgh
* [folio 192, no. 35] 10-4-1711 attestatie
Hilligje Cornelis wed. Huijbert van Aecke, wonende tot Gorkom jegenwoordig
alhier te stede
Johan Burgert Metscher, coopman
Juli 1702 (kermis te Dordrecht); dogter Trijntje van Aecke (dienstmaagt bij
J.B. Metscher wonende); in thuin getuige van een gesprek van zijn moeder
Josina de Carpentier ("ik heb aan dogter Metscher een boot gegeven ..etc.")
[BRON: stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 20:739]

* [no. 54 testament] Andries Vervoorn en Maria Janse Geervliet, op s
Gravendeel
* [nr 119] opening testament Abraham Pompe van Meerdervoort
* [nr 178] Adam Oerlemans wegens betalen van gesmolten suijker
* [nr 90 attestatie] laden van tras molen Jan BOSMAN
* [nr 20 contract] molenaar Maarten BROEKSMITH
* [nr 37 contract] Johannes Balthus, Coenraad Morck, Abraham Selis, Huis en
Erv st/gel. Hoogenieuwstraat (suijkerraffinaderij)
* [nr 138] Johannes Baltus en Comp, Pieter Vonk
* [nr 147] albert van Nievelt, notaris
* [nr 169] Johan van de Burgh
* [nr 78] Theunis van Vale en Anna Rijcke
[BRON: stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 20 (notarieel) : 1006]

* 20.74 Pieter DŲgen (1719-1727)
ONA 911 Govert Denijsse van Roije, coop conditien van een huijs
* Roeland Nolthenius (1719)
ONA 899 Jan Janze Kraaijappel no 13 folio 33
ONA 899 Johan van Cronenburgh (procuratie) 61-155
ONA 899 Jaapije Janz Staaden (inventaris) 64-165
* 20.72 Jacob Beudt (1716-1745)
ONA 883 Corstiaan Esseboom 24 (1719)
ONA 883 (1720) Geertruijd van der Hulck 14/9 no. 58 proc. op Lucas
Schermer
ONA 883 (1720) Govert van Slingeland 30/8 no 44 op Adr. Papegaaij
ONA 883 (1720) inventaris boedel Pieter Logger/Neeltje Pleunen Treckdam
no.
25
ONA 883 (1720) Jan van Thiel 16/5 insinuatie Albertus van Nieveld no. 20
ONA 883 (1720) Johan Kncok 24/8 op Johan Wissel nr. 39
ONA 884 Thomas Herrington, zeeprotest Jonas Roelandson
* 20.71 Barthlomeus van der Star (1715-1762)
ONA 846 (1715-16) Cornelis Cornelis Bravenboer huurcedulle 31 folio 7
ONA 848 (1718) Jan Govertsen van Roij qq coopscond no. 8 folio 35
ONA 848 (1718) Jan Govertsen van Roij acte
[BRON: stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 20 (notarieel)]

- [pag. 122] CRASOORD, geh. in het Eiland van Dordrecht, prov. Zuid-Holland,
arr. kant. en 1/2 u. Z. ten W. van Dordrecht, gem. Myl-Krabbe-en-Nadort.
[Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden Door Abraham Jacob van der Aa,
1839]
[BRON: books.google.com]

- L.E. Faber [Ludwig Ernest Faber (1855 - 1913)]
Etching, Dordrecht 1901, 6 3/4" x 5.5" sheet is c. 10" x 12
[BRON: EBAY]

- WIELRIJDEN
2e rit: C. Blekemolen, Amsterdam; Ps Le Tuteur, Den Haag; J. Huigsloot,
Roelofarendsveen; S. WULFSE, Dordrecht;
1e C. Blekemolen, tijd ..; 2e J. Huigsloot.
[NRC 1912_07_15_0_12]

- FAILLISSEMENTEN
Opgegeven door v.d. Graaf en Co, afd Handelsformaties
UITGESPROKEN
P.H. HUIGSLOOT Gzn, tuinder-bloemist; Roelof Arendsveen, ..n Alkemade; cur.
mej. mr. 't Hooft, Aalsmeer.
[Het Vaderland 1932_03_04_2_11]

- NACHTELIJKE BRAND TE ROELOFSARENDSVEEN
Zes Woningen en een schuur in de asch gelegd.
* ontstaan schuur van den groentenzouter J. HUIGSLOOT, aan den DOrpsweg
* arbeidswoningen achter hotel 'De Vier Heemskinderen', bewoond door de
families G. HUIGSLOOT, B. Hoogenboom, G. van Zanten, J. van Klink, de weduwe
van der Meer, de weduwe T. Boerman en T.H. van GERVEN.
* het huis van heer Huigsloot is gespaard gebleven
* woningen eigendom van W. Hoogenboom, eigenaar hotel 'De Vier
Heemskinderen'
[Het Vaderland 1938_05_04_2_07]

- KUNSTMESTVOORZIENING
3. T.J. v.d. Heden p/a C. Huigsloot, Roelofsarendsveen, B 409, tel. no. 14
[Het Vaderland 1940_02_01_2_07]

- 14-2-1829 's-Hertogenbosch
Joannes PONSIE, uitventer, jongman, 35, geb. te Breda, ged. 3-10-1793,
wonende alhier, zoon van wijlen Petrus Ponsie en van wijle Anna Maria
Hoffenkertner, beide te Breda overleden, resp. 1-2-1800 en 31-8-1827
Wilhelmina WEBER, uitvenster, 31 jaren, geb. te Schiedam, ged. 21-9-1797,
wonende alhier, weduwe van wijlen Jan WILLEMSZEN, dochter van wijlen Laurens
Weber, overleden te Schiedam 30-4-1802, en van Elisabeth FREDRIG,
uitvenster, wonende alhier
Erkennen:
* Johannes Fransciscus Weber, geb. 's-Hertogenbosch 31-5-1822
* Elisabeth Weber, geb. 's-Hertogenbosch 21-8-1824
* Joseph PONSIE, geb. Westerhoven 2-12-1825
* Maria PONSIE, geb. 's-Hertogenbosch 23-5-1828

- Plaats: Breda Bron: GA Breda
Archief: I-3/4 nr.1254 Datum: 1839-00-00
Naam geregistreerde: Wilhelmina WEBER
Geboorteplaats: Schiedam Leeftijd: 43 jaar
Beroep/Functie: kraamster Relatie: weduwe van
NN Pond Wijknummer: B 65
Opmerkingen: Antwerpse Barakken
Bron: Indicering van volkstellingen Breda 1829 en 1839
Archief: I-3/4 inventarisnummer 1249-1256
Secretariearchief Breda 1815-1925

- Aktenummer (documentnumber) : 49
Aktedatum (date) : 03-10-1855
Bruidegom (bridegroom) : Johannes PONSIE
Leeftijd (age) : 24 jaar
Geboortedatum (date of birth) : 23-10-1830
Geboorteplaats (place of birth) : LOON OP ZAND
Beroep (occupation) : Koopman
Bruid (bride) : Maria Reinenberg
Leeftijd (age) : 21 jaar
Geboortedatum (date of birth) : 25-08-1832
Geboorteplaats (place of birth) : Kortgene
Beroep (occupation) : Particuliere
Vader bruidegom (father bridegroom) : Johannes Ponsie
Moeder bruidegom (mother bridegroom) : Willemijna Weber
Beroep (occupation) : Koopvrouw
Vader bruid (father bride) : Johannis Reinenberg
Moeder bruid (mother bride) : Catharina Kaasbergen

* * *
Erica


* *

- ONA 484 (1680) 26/7 Jan Craijappel, coopceel
ONA 484 (1680) 15/9 Pieter Ariense Spruijt cums, attestatie
ONA 484 (1680) 21/10 Jan Laurens van Gent en Jannetje Theunis, testament
ONA 484 (1680) 29/11 Jan van de Grient, attestatie
ONA 484 (1681) 31/1 Jan Jansz Craijappel ende Jannichje Jans, huwel.
Voorwaarden
ONA 485 (1682) 11/1 Pieter Dircxe Verruijt, huijrceel
ONA 485 (1682) 28/10 do. Henricus Francken, acte van indemniteit
ONA 486 (1683) 3/2 Huijbert Melissen Bacx en Adrijaentje Geerits van der
Linden, testament
ONA 486 (1683) 19/11 Johannes van Slingelant, huijrceel
ONA 486 (1683) 19/11 Jan Jansz Craeijappel en Jannetje Jans, testament
ONA 486 (1684) 14/1 Jan en Jacob van Slingelant, codicille
ONA 486 (1684) 3/2 Hubert Boret, procuratie
ONA 486 (1684) 15/2 Margarita van Schalken wed, huijrceel
ONA 486 (1684) 24/5 Jan van Slingelant, attestatie
ONA 486 (1685) 26/5 Gerrit van Straelen, borgtogt
ONA 486 (1685) 1/10 Willem Bosch, procuratie
ONA 486 (1685) 3/10 Catharina Hellincx, attestatie
ONA 486 (1685) 2/11 Jan Janss Craeijappel, procuratie
ONA 486 (1686) 11/1 Pieter van der Hulst, procuratie
ONA 486 (1686) 25/1 Pieter van der Hulst, attestatie
ONA 486 (1686) 15/3 Aert Jansz van der Linde en Lijsbet Cornelisz,
huw.voorwaarden
ONA 486 (1686) 16+17/5 Willem Holaert, testament
ONA 486 (1687) 15/3 Herman Vingerhoet en Elisabeth Heijliger, codicil
ONA 486 (1687) 20/11 Johan en Willem Bosch, protest
ONA 487 (1689) 22/7 en 16/11 Pieter Theuns Schuijten en Jannigje Jans,
testament
ONA 487 (1689) okt. Pieter Schuijten, insinuatie
ONA 488 (1690) 14/4 Johan van Gele en Catarina Vingerhoet, testament
ONA 488 (1690) 13/10 Elisabeth Kievits wede., testament
ONA 488 (1691) 2/2 Jan van Slingelant, huijrceel
ONA 488 (1691) 23/4 Jan Balen cums, coopconditie
ONA 488 (1691) 24/6 Pleun Corns van de Grient en Adriaentje Ariens,
testament
ONA 488 (1691) 13/7 Pleun Cornelisz van de Grient, huijrceel
ONA 488 (1691) 1/9 Pleun Cornelisz van de Grient, testament
ONA 488 (1691) 25/9 Johannes Sandifort, procuratie
ONA 489 (1692) 25/1 Cornelis Spruijt, procuratie
[BRON: stadsarchief Dordrecht, index notaris 20.46 Elias Venloo ona 484-510]

- [BRON: stadsarchief Dordrecht, archief 20-485 ]
* (19-11-1683)
Johannes van Slingelant, coopman voor sijn selve als hem sterck makende voor
sijn meerderj broeder Jacob van Slingelant ende als voocht over sijn
minderj. broeder en suster => VERHUIJRT Hendrick Pieters KOIJMANS, wonende
in Oost-Barendrecht
Den Hoffstede met 18 ½ mergen lants, daervan 16 ½ mergen gelegen in
Oost-Barendrecht daarop de huurder woonachtig is en 2 mergen in
Out-Buijtenland (=? Oud-Beijerland);
* (24-5-1684) adelborsten 6de vaandel .. van Jan van Slingelant, Luijtenant
van 't voors. vaendel..;
* (24-4-1682) .. Leendert Jansse, wonende op de hofstede genaemt
CRAPPESTEIJN in Wieldrecht (zoutgelt);

* no 68 fol. 209 (19-10-1710)
* Jan van Slingelant, coopman gevolm. door Pieter Meeuwsz HOFMAN, arbeijder,
aan de Blaak onder Heijnenoort
* no. 23 folio 78 (9-3-1710)
Philip van Maarle, eigenaar van een wint olijmolen aan de Wieldrechtse Dijk
* no. 29 folio 77 (4-4-1709)(huw.voorwaarden)
Jacobus van Ravesteijn wedn van Catarijna van den Bosch
en Elike Diemasz j.d.
* folio 66 INVENTARIS
Willemijntje Rafels huisvr. Jan Huijbertse van Kalcke, ''t Wapen van Utregt'
op den Boom;
* no. 17 folio 59 (13-3-1710)
Wijntie BOON wed. Abram Marchel .. stomme en doove suster Geertruij en
broeder Frans Boon ....
* no. 13 folio 43 (17-6-1710)
.. naast den bleijcker van Dirck Gerritse Schuijten .
* no. 47 folio 148 (17-6-1710)
Hr. Franchois FRANCKEN, coopman als administrateur over de nalatenschap van
heer Johan VAAM, in sijn leven gewoont hebbende in den Doel ... Hendrick van
Dale getrout met wed. van Cornelis van Duijsse, woonende in den Doel .. in
den dorpe van den Doel. [NB Doel is een deelgemeente van de Belgische
gemeente Beveren (provincie Oost-Vlaanderen) en ligt aan de oever van de
Schelde, in de Scheldepolders van het Waasland. In de Wase dialecten heet
het dorp "Den Doel".]
[BRON: stadsarchief Dordrecht, archief 20-647 (notarieel)]

- Nadere toegang op inventarisnummer 1396 van toegang 110
Akte ontbreekt; gegevens uit repertoire. Zweris Aalbers, ambtenaar bij de
belastingen te Zwijndrecht, nu fourier bij het reservebataljon 12e afd.
infanterie in garnizoen te Hellevoetsluis, en zijn huisvrouw Jacoba
Willemina van Welie machtigen Hendrik Kools, winkelier te DORDRECHT, o.m.
tot verkoop van de helft in een huis te Dordrecht in de VOORSTRAAT.
Aktedatum 10/06/1833
Toegangsnummer 110 Notarissen Inventarisnummer 1396
Aard van de akte procuratie Naam notaris Pieter van Andel
- Clara van Melisdijk weduwe en boedelhoudster van Lucas BILDERBEEK koopman
te DORDRECHT geeft procuratie op haar zoon Matthijs Bilderbeek om namens
haar met en benevens Adriaan op de Camp mede koopman te Dordrecht en
Koenraad Nieuland wonende Amsterdam wegens de compagnie van drie die er
tussen wijlen haar man en op de Camp en Nieuland is geweest alsmede de
aangegane compagnie van 5 te weten de voorsz. 3 en de weduwe Mens en
Kardinaal deze compagnie te liquideren en afrekening te houden. Getuyigen
Arij Klos en Andries Suijkerman.
Aktedatum 23/04/1726
Toegangsnummer 110 Notarissen Inventarisnummer 1038
Aard van de akte procuratie Naam notaris Cornelis van Ysendoorn
- Compareert Kornelis Bastiaans Verhei, rentenier te Brielle. Hij is
gemachtigde van Petronella Josina de GLINDT, wonend op de GROENMARKT te
DORDRECHT, weduwe van Pieter Christiaan Paters en moeder en voogdes van
Lamberdina Johanna Paters, Petronella Josina Paters en Pieter Lambertus
Paters. Hij verklaart uit handen van Katharina Elisabeth Savelkoels,
logementhoudster te Hellevoetsluis, weduwe van Jan Kramers, als universeel
erfgename van Lambertus Paters, in leven laatst president van het
plaatselijk bestuur aldaar, te hebben ontvangen hetgeen zijn
opdrachtgeefster toekwam bij testament van 22-3-1815, te weten: - een
kustingbrief van f 5000 dd 1811 tlv Gerrit Betist, broodbakker te
Hellevoetsluis en oorspronkelijk tbv Jan David Rumph, destijds te
Sommelsdijk, nu ontvanger te Brielle. - een akte ter bevestiging van de
voorgaande akte, in 1811 gepasseerd tov notaris Sebastiaan Hendrik Anemaat
Pieterszoon te Nieuwe Tonge - de akte van verkoop dd 1812 van genoemde
kustingbrief aan de huidige legataris - een onderhandse obligatie van f 500
dd 1810, tlv wijlen Pieter Christiaan Paters vnd. Aangehecht de procuratie
op comparant.
Aktedatum 229/11/1815
Toegangsnummer 110 Notarissen Inventarisnummer 1253
Aard van de akte kwitantie Naam notaris A.R. Kraijenhoff van de Leur
- David van Aken te Brielle als enige erfgenaam van zijn neef Kornelis
Huibert van der Schulp, overleden in Oost IndiŽ, en zo gerechtigd in de
helft van een huis in de VRIESESTRAAT te DORDRECHT, staande tussen die van
Jan Loving en Dirk Westerman, machtigt zijn zoon Jacob van Aken, mede te
Brielle, tot verkoop van dit huis. Het werd al eerder verkocht, maar de
koper was toen onmachtig de koop te presteren.
Aktedatum 31/10/1788
Toegangsnummer 110 Notarissen Inventarisnummer 1168
Aard van de akte procuratie Naam notaris Hugo van Andel
- Huibert Heepner, matroos op 's Rijks schip van oorlog nr. 85 onder
commando van Titus Pieter Roelof Dozij liggende in de haven van
Hellevoetsluis, machtigt Magdalena van DAM, huisvrouw van Jan de Jonge te
DORDRECHT huis nr. D 545, om uit handen van Francois de Roo van Westmaas,
mede te DORDRECHT in de VOORSTRAAT, huis C 1040, f 300 te ontvangen als
termijn van de overeengekomen som voor remplacering van diens lijfknecht
Dirk Krekelenberg door comparant. Volgt Franstalige versie. Gedaan thv
Pieter Brug, winkelier te Hellevoetsluis. NB deze akte wordt gepasseerd tov
Brender a Brandis en diens ambtgenoot Louis Mijnard van Kruine.
Aktedatum 25/02/1813
Toegangsnummer110 Notarissen Inventarisnummer1199
Aard van de akteprocuratie Naam notaris Ch.Ch Brender a Brandis
- Johan Sas van den Bossche, kapitein ter zee in dienst van de Republiek
wonend te Brielle, machtigt de procureur Nicolaas van Aken in zijn zaak voor
het Hof van Holland contra mr. Pieter van Brandwijk en mr. Gerard Franke,
executeurs van het testament van Willem de Haas, in leven brouwer in HET
KRUIS te Dordrecht.
Aktedatum 25/09/1703
Toegangsnummer110 Notarissen Inventarisnummer1029
Aard van de akteprocuratie Naam notarisPaulus van Brakel
- Jean de Rouville te Brielle pp voor de firma VRIESENDORP EN KOUWENS te
DORDRECHT royeert een inschrijving tlv Bernardus Poortman te Brielle.
Aktedatum 24/06/1833
Toegangsnummer110 Notarissen Inventarisnummer1301
Aard van de akteroyement Naam notarisLouis Mijnard van Kruijne
[Bron: database Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg;
www.streekarchiefvpr.nl]

* * *
Erica


NB.
- banketbakkerij Brokking (sinds 1898) : www.hazelnootgebak.nl/

* * *

- SLIEDRECHTS DIALECT / (729) : Naer 't museum; Snijkopper en schroeve.
[www.historie-sliedrecht.nl];
- DIEP IS NIEUWE NAAM VOOR STADSARCHIEF EN MONUMENTENZORG;
Het stadsarchief Dordrecht heet vanaf 1 januari DIEP !! [www.regiodiep.nl]
[BRON: De Stem van het Jaar 28-12-2006]

- RIJKSWATERSTAAT BERGT WRAK VAN NEGENTIENDE-EEUWSE VRACHTVAARDER.
[AD De Dordtenaar 21-12-2006]
- JACOB. Vergane vrachtvaarder begint tweede leven als object voor
wetenschapers. Wrak gezonken binnenvaartschip biedt onderzoekers tal van
aanknopingspunten.
Rijkswaterstaat en archeoloog willen 19e eeuwse hektjalk Jacob
tentoonstellen voor een groot publiek. ONDERZOEK WRAK BEGINT.
[AD De Dordtenaar 22-12-2006]

- Dordrecht adresboek 1865 :
# J. Lindemans, grof- en hoefsmid, fabrikant van NAAIMACHINES
Wijk A Aardappelmarkt No. 385
# J. Koning Jr., LACTONMAKER [NB. een lacton is een chemische verbinding
waarbij de in het molecuul aanwezige zuurgroep een ester gevormd heeft met
een hydroxygroep van zichzelf.]
Wijk C Voorstraat No. 36
# S.M. Cats; PAPIER-FABRIEKANT
Wijk C Voorstraat No. 85
[?= Salomon Marcus Cats, geb. 1835]
# A. Brantenaar; ORGELDRAAIJER
Wijk C Molenpoort No. 769
# Wed. J. Singels geb. de Jong; KINDERMOEDER Vereenigd Armen- Wees- en
Nieuw-Armhuis
Wijk C Voorstraat No. 885
# F. Blom; muzijk- en boekhandelaar, boekbinder, VERHUURDER VAN INSTRUMENTEN
Wijk C Voorstraat No. 908
# D.S.AKAMATSOE; Officier bij de Japansche Marine
[=:Dai Saburos AKAMATJOE; deel 3:84]
+ Forakitsi OEIJDA, Opzigter
Wijk C Munt No. 959
# J.J. Uittenbroek; PORCELEINKRAMER
Wijk C Krommenelleboog No. 1499
[?=Johannes Jacobus Uitenbroek, geb. 1823]
# A.V. HAVARD [Anatol Victor, geb. 1820]; kapper, paruikmaker;
Wijk D Tolbrug No. 14
# P.L. Fuijck (Vuijck) [Pieter Leonardus, geb. 1831]
KUNSTSCHILDER; Wijk D Bagijnhof No. 861
# J.G. Reitzing [Johann Georg, geb. 1807]; ZEEFTENMAKER;
Wijk D Vriezenstraat No. 911
# H.J. Rijmenam; SCHAFTENMAKER [=schoenfabr.];
Wijk D Vriezenstraat No. 914
# [Societeit ORPHEUS] A. (Albert) Berning; kastelein;
Wijk E Tweede Singel No. 327
# J.G. Snudo [=Gerrit Jan, geb. 1823]; GEVANGENBEWAARDER;
Wijk E Lage Bakstraat No. 505

- TENTOONSTELLING VAN WERKEN VAN LEO GESTEL
Het teekengenootschap Pictura te Dordrecht heeft een tentoonstelling geopend
van werken door Leo Gestel den bekenden kunstschilder die vele jaren te
Bergen gewoond heeft. (http://alkmaar.x-cago.com/)
[BRON: ACO, Alkmaarsche Courant 16 januari 1933, pag 10]

- HIDDE NIJLAND +
Te 's-Gravenhage is 77 jaar oud de bekende kende verzamelaar Hidde NIJLAND
overleden. Zijn huis in de Prinsenstraat te Dordrecht was een klein museum
waar kunstminnaars altijd welkom waren. Later verplaatste de heer Nijland
zijn verzameling naar Den Haag en ook daar was hij altijd te vinden voor het
uitleenen van zijn kunstschatten aan tentoonstellingen De regeering erkende
zijn verdiensten door hem te benoemen tot ridder in dw orde van
Oranje-Nassau.
[BRON: ACO 10 maart 1931]

- DOODELIJK ONGELUK TE DORDRECHT.
Op de werf van de machinefabriek der firma Penn en Bauduin is gisteren de
42-jarige arbeider G. FLORUSSE van een in aanbouw zijnde spanning voor de
nieuwe Moerdijksche brug gestort De man was op slag dood Hij laat een vrouw
en een kind aehter
[BRON: ACO, 7, 10 september 1935]

- EEN SLEEPBOOT OMGESLAGEN. De kapitein en zijn vrouw verdronken.
De sleepboot BONA SPES van de firma H. VERMEULEN te Dordrecht was
gistermorgen vroeg met twee sleepschepen van Dordrecht met bestemming naar
Gent vertrokken Aan boord van de sleepboot bevonden zich vier personen,
namelijk de 27-jarige kapitein C. Meijners uit Dordrecht en zijn 20-jarige
vrouw, de 24-jarige machinist D. Bakker ker en de 19-jarige stuurman C. de
Bruin beiden uit Dordrecht. Even beneden Dinteloord is de BIENVENU een der
gesleepte ..etc.
[BRON: ACO, 7, 11 februari 1932]

- BRANDEN. Felle brand bij Vroom & Dreesmann te Dordrecht
In den afgeloopen nacht heeft een felle brand gewoed in de winkelpanden van
de firma Vroom & Dreesmann aan de Voorstraat ..etc.
[BRON: ACO, 2, 19 maart 1932]

- ONTZETTEND DRAMA TE DORDT
Maandagmiddag heeft zich te Dordrecht in de Merwedestraat een ontzettend
drama afgespeeld Toen in den loop van den middag dag een beambte van de
gasfabriek aan de woning van K W in de Merwedestraat aanbelde belde om den
gasmeter op te nemen kreeg hij naar de Telegr meldt geen gehoor en bespeurde
speurde een gaslucht De man waarschuwde
de de buren en gezamenlijk brak men de deur open Men vond het echtpaar dood
in de keuken liggen Vermoedelijk heeft de man daar zijn vrouw ernstig ziek
was in een
vlaag van vertwijfeling de gaskraan opengezet gezet
[BRON: ACO, 9, 11 mei 1932]
NB.
adresboek 1930: K. Wolthekker, Merwedestraat 79, machinist

- Gevraagd, tegen 5 sept., gem. zit- en slaapkamer met pension. Brieven op
te zenden adres: ZEILSTRA, Singel 95rood te Dordrecht
[DHE, 4, 14 augustus 1920]

- Heden overleed te DORDRECHT onze Zuster en Huisgenoote RUURDTJE
ZUIDERBAAN, in den ouderdom van ruim 54 jaren.
Familie Zuiderbaan / M. Jonker
Grouw, 9 Dec. 1923
[DHE, 3, 13 december 1923]

- Sleepboot gezonken. Zondagmorgen heeft aan boord van de sleepboot VIOS
kapitein Eekels van Dordrecht die van Wemeldlnge was .vertrokken trokken op
die Oosterschelde ter hoogte van het Slaak een ernstige ketelontploffing
plaats gehad. De boot is gezonken
en haar bemanning, vader en zoon, is om het leven gekomen
[DHE, 6, 2 december 1924]

- Overvaren. Gistermorgen omstreeks 4 uur heeft te Dordrecht aan het
Papendrechtsche veer een aanvaring plaats gehad tuaschen een sleepboot en
een roeiboot van den veerdienst dienst In die roeiboot zat maar een
passagierr die op de sleepboot wist over te springen. De 89-jarige veerman A
de WAARD verdween met de boot in de diepte. Later is zijn lijk opgevischt
Hij laat een weduwe met vjjf kinderen achter.
[DHE, 2, 27 januari 1925]

- Familie W.B. AUSUM roepen Vrienden en Kennissen een hartelijk vaarwel toe.
Dordrecht, Dubbeldamscheweg 28 rood.
[DHE, 7, 9 januari 1926]

- Door de malaise. De eertijds groote machinefabriek ketelmakerij en
scheepsbouwerij der firma HUISKENS & VAN DIJK te Dordrecht zal Zaterdag a.s.
worden stopgezet Een veertig arbeiders die er nog werkzaam waren is ontslag
aangezegd. Er zijn personen onder die er er ruim 83(33?) jaren hebben
gewerkt.
[DHE, 6, 15 juli 1926]

- Brand te Dordrecht. Een oude man opgekomen
Gistermiddag omstreeks half 4 bemerkte merkte de zoon van den winkelier S
aan de Voorstraat te Dordrecht een brandlucht Naar buitend loopend zag hij
rook komen uit het naastgelegen perceel No 415 bewoond door den 89-jarigen B
H van Zuylichem en zijn huishoudster. Hij snelde het huis binnen en vond de
slaapkamer in brand staan. Den ouden ..etc.
[BRON: DHE, 20, 30 december 1926]

- MOORD Zonder dat daartoe eenige aanleiding bestond heeft gistermiddag de
lompenkoopman A D te Dordrecht den 25-Jarige werklooze W de H in die
Wijngaardstraat aldaar met een mes in den buik gestoken De man is kort
daarop aan de bekomen verwondingen overleden. D is gearresteerd en
opgesloten Het lijk is naar het gem ziekenhuis ter gerechtelijke schouwing
vervoerd.
[BRON: DHE, 6, 31 mei 1928]

- Ontploffing te Dordrecht. Een doode. || Dinsdagavond omstreeks half 5 was
men aan de BOMKADE te Dordrecht bezig een vrachtwagen met cylinders koolzuur
te lossen onder toezicht von den expeditiebaas terwijl zijn knecht de
19-jarige C.B. van de Pottenkade aan de andere ziljde van den wagen
stond...etc.
[BRON: DHE, 2, 13 december 1928]

- .. G. LUGTHART, geboortig van Dordrecht, die vele jaren in Rijswijk werkte
en sonds twee jaar lid is van het genootschap. De heer Lugthart vloet zich
bijzonder aangetroken toot muurschilderingen...etc.
[BRON: ACO, 7, 24 oktober 1932]

- Gasontploffing. Een gasfitter had Donderdag bij de werkzaamheden in een in
verbouwing zijnd huis aan de STEEGOVERSLOOT te Dordrecht de
onvoorzichtigheid met een brandend lucifer naar een lek in de gasleiding te
zoeken met het gevolg dat een geweldige ontploffing plaats had waardoor het
huis van binnen ernstig werd beschadigd en een spiegelruit aan de overzijde
van de straat werd vernield. De gasfitter kreeg brandwonden.
[BRON: DHE, 2, 5 augustus 1922]

- ROEIBOOTJE OMGESLAGEN. Twee dames verdronken.
In de rivier voor Dordrecht vlak bij de ZwÔjndrechtsche veerpont is
gisteravond om 9 uur een roeibootje omgeslagen waarin twee dames en een heer
gezeten waren. De dames mej de BRES en mej van WINGERDEN, de eerste uit
Dordrecht de tweede uit Zwijndrecht konden niet zwemmen en verdronken. De
heer NELEMANS genaamd kon zich aan het bootje vastklemmen. Het water was ter
plaatse niet diep De man kon worden gered.
[BRON: ACO, 6, 26 juni 1931]

- Namen van Alkmaarsche Huizen. [BRON: ACO, 9, 7 november 1936]

- FOTO met onderschrift: Op werf van PENN & BAUDUIN te Dordrecht is de
eerste overspanning voor de nieuwe brug over het Hollandsen Diep gereed
gekomen. [BRON: ACO, 5, 5 december 1934]

- De nieuwe Moerdijkbrug (+ FOTO)
[BRON: ACO, 8, 11 december 1936]

- VAN EEN STEIGER GEVALLEN
Gistermiddag is omstreeks vier uur is op de flesschenfabriek te Zwijndrecht
de autogeenlasscher lasscher SPITS van de firma PENN & BAUDUIN uit Dordrecht
van een 10 meter hooge steiger gevallen vallen Hij is in stervenden toestand
naar het diaconessen-ziekenhuis te DORDRECHT overgebracht bracht, waar hij
later aan de gevolgen is overleden.
[ACO, 11, 20 november 1931]

- Verdronken. Gisterenmorgen is bij het s Gravendeelsche veer bij
Dordrecht, doordat de fok overboord sloeg, de 26-jarige schipper B.C.G.
KEGGE, van de tjalk Maria Jacobina uit ZIERIKZEE, te water gevallen en
verdronken.
[04-02-1916 Amersf dagbl/de Eemlander]

* * *
Erica

* * *

- NIEUWE BEELDEN UIT VERVLOGEN TIJDEN
(za 6 jan 2007; Kunstkerk; filmvoorstelling Stadsarchief Dordrecht/DiEP)
- HONDERD JAAR VAN DER WEES TRANSPORTEN.
(gedenkboek verschenen; [adresboek 1930/1938: Bomkade 13])
[BRON: Stem van Dordt 3 jan 2007]

- LEZING ZOUTKETEN.
400 jaar zoutindustrie Zwijndrecht; P. van Driel, oud-werknemer laatste
zoutketen (gesloten 1957); 10 jan 2007 De Vergulde Saean 14.00 en 19.30 uur.
[BRON: Dordt Centraal 4-1-2007]

- MULLERS EEUWEN THUIS OP 'T WATER.
* boek "Schippers-slepers-reders; 225 jaar scheepvaartgeschiedenis van de
familie Muller";
* Leen MULLER (75); vlootlijsten;
* 350 schepen van het geslacht MULLER;
* auteur Frederik Muller uit Brandwijk (+ najaar 2004);
* Stoffel MULLER (1773-1833), schipper en oprichter Zwijndrechtse
Nieuwlichters;
* 75-jarig bestaan rederij T. MULLER (Dordtse tak, boek); maritiem schilder
Piet GRIEP;
* boek overhandigd aan Antonius Wilhelmus (Toon) ARENDS, oud-kapitein bij
Dordtse tak MULLER, 106 jaar, te Maasbracht;
* kapitein Gijs VERSLUIS, meer dan 40 jaar in dienst
* familie MULLER van oorsprong uit JAHRSFELD (Duitsland), Johan Christoffel
MULLER (1699-1782) via Amsterdam (mr smid) naar Puttershoek (dorpsmid aan
het Schouteneinde); zoon Teunis MULLER, beurtschipper Groote Lindt op
Rotterdam en Dordrecht;
[BRON: AD/De Dordtenaar 4-1-2007]

- Johannes, zoon van Johan Christiaan MULLER + Christina Joel
get. Johan Harmen Muller, Rebekka Vrijmoedt
pastor: Hermanus van Garel
8 december 1730 Evangelisch-Luthers, aan huis (213 p. 87 (folio 47v) nr.
9)
[BRON: DOPEN Amsterdam]

* * *
- Dordrecht adresboek 1868 :
# Wed. J. Schenk/Mijnders; GESLOTEN TAFELHOUDSTER;
uitgeefster van spijs in portiŽn;
Wijk A Groenmarkt No. 16
# M. Beekman/Hoebee; VERHUURSTER VAN DIENSTBODEN;
Wijk A Grootekerksbuurt No. 73
# N.L.A. Vriesendorp; fabriekant van lakken en vernissen, gemagtigde der
brandassurantie-maatschappij SCHIEDAM, agent van het huis Henri GRASWINKEL
in Ruhrkolen te Ruhrort;
Wijk A Maartensgat No. 118
# D.Volker; aannemer, pachter van het ophalen der ASCH EN VUILNIS;
Wijk A Grootekerksplein No. 139
# Particulier Entrepot van Wijnen van J.C. BOONZAAIJER CGz te Gorinchem
Wijk A Knolhaven en Varkenmarkt No. 344.
# H. BOET Sr.; Lid van den Gemeenteraad, architect, metselaar, timmerman,
koopman, directeur der zwem- en badinrigting DE VRIJE MAASSTROOM;
Wijk C Voorstraat No. 82-83.
# Wed. P. Kooyman/'t Hooft; pachtster van vischwaters
Wijk C Boomstraat No. 148.
# Firma Kroes en Co.; Branderij DE HOOP; distillateur;
Wijk C Glasblazersvest No. 182;
# D. Koldewijn; ZAKKENPLAKKER;
Wijk C Riedijk No. 215;
# J. Rademaker; BLAASBALG-MAKER, houtdraaijer;
Wijk C Steegoversloot No. 1017;
# C. Simons; HOORNBLAZER;
Wijk C Steenstraat No. 1317.
# H. van den Bergh; WATTENFABRIEKANT;
Wijk D Prinsenstraat No. 218;
# A.C. Krijnberg; conducteur;
[SPUIPOORT] Wijk D Vest No. 528;
# N. Recourt/Rokker [Neeltje, geb. 1830]; GISTVERKOOPSTER;
Wijk D Raamstraat No. 592;
# S.C. Vos van Rijswijk; BESLOTEN TAFELHOUDSTER, uitgeefster van spijs in
portien; Wijk D Lange Breestraat No. 640;
[Susanna Catharina Vos van Rijswijk, geb. 1789]
# J.G. Reitzung; ZEEFTENMAKER;
Wijk D Vriezenstraat No. 911;
# H.A. Schwartz; zadel- en KOFFERMAKER, winkelier;
Wijk D Vriezenstraat No. 1027;
# [Societeit VEREENIGING] P. Verheul, kastelein;
Wijk E Vriezeweg No. 313-314;

- kunstwerken tentoonstelling te Utrecht;
J.L.H. de Haas (no. 145); H.A. van TRIGT te Dordrecht (no. 434);
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 22-7-1861]

- C. Gips en Zonen, werf DE MERWEDE; clipper-fregat 'Oranje Nassau' te
water;
- Oud-Beijerland, 5 dagen opsluiting, 70-jarige J.W.E. de MAN;
- (advertentie) 2/8 nabij Hardinxveld, schuit met aardappelen gezonken (T.
SLAGMOLEN, P. le FEBRE);
- (advertentie) Victor Havard, Voorstraat D14;
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 12-8-1861]

* De Lustrumfeesten van het Utrechtsche Studentencorps (slot)
Optocht:
- de Sol Justitiae, als hoofdtooi den Utrechtschen Dom;
- de Godgeleerdheid "mag dat of mag dat niet"
- 'n professor (te paard!)
- de arke Noach, 'n kostelijke groep (lange bamboe met duif)
- de Philosophische groep]
- het Recht (fruitweegschaaltjes)
- 't wagentje waarop de Proffen Opsoomer en Diephuis
- de Economie
- een jolige groep is de wagen van de Overtreders, vol borden met verboden
te ditten, of verboden te datten, rechts houden, neus snuiten, met U
aanspreken, niet harder dan n diender in matigen draf enz., geescorteerd
door zwemmers, die niet tew ater mogen ...etc.
- de INBREKERSBOND in auto! Nick Carter, Sherlock Holmes en al die andere
revolverhelden tegen n stuiver de 16 bladzijden, ..etc
- groep Geneeskunde
- groepjes Oud en Nieuwe Wijsheid
.....door Pim Pernel
[Het Vaderland 1921-06-05-1-01 (vorig artikel in 1921-06-04-2-02)]

* * *
Erica


SURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868


© R.Kuijsten 1999-2010

INDEX - HOME


Statistieken