INDEX-HOME       TOEVALSTREFFERS Genealogie - DEEL 37   © R.Kuijsten 1999-2010


Toevalstreffers Genealogie. Opmerkelijke vondsten bij onverwachte bronnen, Bijvangsten etc. Vermeldingen in archieven, almanakken, tijdschriften of adresboeken


Doorzoek het Toevalstreffers Archief       Input: Naam of Plaats    INDEX - HOME


Gebruik voor verder zoeken de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: ! Zandvoortsche Courant 9-7-1881 - badgastenlijst
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 1 Jun 2007 20:13:16 +0200
--------
www.archive.org (zoek naar: badcourant)

[http://ia340941.us.archive.org/0/items/newspaper-zandvoort-holland-1881-07-
09-zandvoortse-badcourant/1881-07-09-zandvoortsche_badcourant.PDF]

Zandvoortsche Courant
za 9 juli 1881 (No. 14)

BADGASTEN
aanwezig te Zandvoort op 6 Juli 1881

*** Groote Badhuis
Stuffken, H.W., Arnhem, Oud-rechter
Dijk, B, Amsterdam, 1 logé
Nesenberend, A.J.S,., Amsterdam, 1 logé
Gaertner, W. von, Hohnscheid, grondbezitter, 1 logé
Schroder, mevr. C.W., Amsterdam, 2 logés
Lugt Scheltema, mevr. Wed, Amsterdam, 1 logé
Lugt, Mej. A.M., Amsterdam, 1 logé
Flinsch, Alex, Berlijn, 1 logé
Mahlstede, H.C, Hazerswoude, 1 logé
Fikkert, Dames, Amsterdam, 2 logés
Vries, C. de, Amsterdam1 logé
Bueno de Mesquita (J.), Amsterdam, 1 logé

*** Hotel Kaufmann
Familie Metelerkamp, Amsterdam, 10 logés, 1 dienstbode
Familie Oudewater, Dordrecht, 8 logés, 2 dienstboden
Van Lijnden en fam., Haarlem, 4 logés, 1 dienstbode
Fam. Haijtsma Mulier, Haarlem, 3 logés, dienstbode
Jhr. Teding van Berkhout, Haarlem, 2 logés, 0 dienstboden
Stemmuster, Bielefeld, 2 loges
van Hees, Amsterdam, 1 loge
Mr. Kettner, Amsterdam, 2 loges
MARLOLL, Nieuwer Amstel, 5 loges, 1 db
F.H. Dalen en fam., Rotterdam, 5 loges, 1 db
Wilh. Kolbing, Zeist (Duitsland), 0 loges, 0 db
A. Laan en familie, Wormerveer, fabriekant, 0 loges, 0 db
Julis WAITE, Berlijn, ingenieur
familie G.J. Verburgt, Zutphen, houthandelaar, 5 loges, 1 db
M. Faure, Berg en Dal, 1 loge
M. Cremer, Berg en DAL, 1 loge
familie de Vries, Amsterdam, 9 loges 1 db

*** Hotel Driehuizen
familie J. Schuurman, Keulen, 4 loges, 2 db
W. Buttger, Emmerik, 1 loge
T. Oberstadt, Tilburg, ingenieur, 1 loge
Goetmakers en Ahout en een kind (Dames), Amsterdam, 3 loges
P. vom Rath, Keulen, 2 loges, 2 dienstboden
C. Scheibler, Kalk, 1 loge
V. Vauten, Amsterdam, 1 loge
R.A. de Monchy en familie, Hengelo, fabrikant, 4 loges, 2 db
O. Luning en familie, Amsterdam, koopman, 1 loge
G.J. v.d. Heyde, Java, koopman, 1 loge
G. van Rossum, Kleef, koopman, 3 loges
A.M. Wiegand, Amsterdam
M. Baum, Elberfeld, koopman, 1 db
G.W. van Neyenhoff Jr, Amsterdam
Mevr. de Wed. Koopman Bokke, Amsterdam, 1 loge
Mevr. de Wed. Cardinaal, Almelo, 2 loges
W. Jalink, Almelo, 1 loge
Mej. J. Jalink, Almelo, 1 loge
Walffter Palthe, W. van, Hengelo, fabrkant, 4 loges, 1 db.
Walffter Palthe, Mej. F. van, Oldenzaal, 1 log
John Chas Oddy, Bradford, fabrikant, 1 loge
Disraeli Butterheld, Benj., Bradford, koopman, 1 loge
E.R. Haython en fam., Amsterdam, koopman, 5 logs, 1 db.
v.d. Hoop Tilanus, 's Gravenhage, 1 loge
Neukirchen gen. Nijvenheim (K.J. van), Amsterdam, 1 loge
Suringar (Mevrouw), Leiden, 2 loges
Hazelhoff Roelofzema (mej. L.), Amsterdam, 1 loge
Croockewit, J.H. en fam., Amsterdam, 3 loges 1 db.
Sahn Jr (H) en fam, Amsterdam, 9 loges, 1 db
Dikhoff Jr (A.J.) Amsterdam, 3 loges
Klonne, Keulen, 2 loges
G.J. v.d. Heijde, Amsterdam, 1 loge
B. Wolf Polak, Amsterdam, fabriekant, 1 loge

*** Villa Maris
mevr. Ledeboer-Nachenius, Loenen a.d Vecht, koopman
Mej. Corn. ledeboer, Loenen a.d Vecht
Mej. A. Witsen, Amsterdam
Mevr. Guepin-de Ruyter de Wildt, Amsterdam
Jongeheer Guepin, Amsterdam
Mej. de Ruyter de Wildt, s Gravenhage
mevr. Uyt den Boogaard-Vorstman, Arnhem
Mej. C. Uyt den Boogaard, Arnhem
Jos. Cramer en Echtgen., Amsterdam, 2 loges
W. Ommen van Gulijk, Amsterdam, 1 loge
E.P. van Marken en familie, Amsterdam, 6 loges, 2 db
Dr. Guije en fam., Amsterdam, 5 loges 1 db
Mej. L.R. Bottenheim, Amsterdam, 2 loges
Aug. Kaupman, Amsterdam, in manufacturen, 6 loges

*** Vila Previniaire
Mevr. J. Hommes v.d. Jagt, Utrecht, 1 loge
J.B. Nachenius en fam., Amsterdam, 7 loges
Mej. L. Quack, Dresden, 1 loge
Mevr. B. Rabenick, Dresden, 3 loges
G. de Vos, Haarlem, wijnhandelaar, 1 db.
Wed. H. Ooster, Hilversum
Christina Pijnacker, Hilversum

*** bij C. Schelvis
J.B. Valleggia, Amsterdam, boekhandelaar, 6 loges, 1 db.

*** bij G.M. Wallach
L.M. de Leeuw, Amsterdam, koopman, 3 loges, 1 db
R. Sweijs, Amsterdam, 3 loges
A. Meijers, s Gravenhage, 2 loges

*** bij M. v.d. Schinkel Czn
Mej. S. Taddel, Zeist, 1 loge

*** bij Wed. A. Daland
J.H. Jansen, Raalte, handelaar, 1 loge
T.W. Jansen, Raalte, 1 loge

*** Plein No. 240
H. Striethorst en familie, Amsterdam, koopman, 6 loges, 2 db

*** Kerkstraat No. 195
Corns. Crok, koog a/d Zaan, fabrikant, 5 loges, 2 db

*** bij Bierenbroodspot
Mevr. de Wed. Uyt den Bogaart, Amsterdam, 1 loge 2 dbn
Jongejuffr C. Uyt den Bogaart, Amsterdam, 1 loge
Mejuffr. C. Hoffman, Amsterdam, 1 loge
Mevr. J.M. Graadt van Roggen, Nijmegen, 1 loge, 1 db
jongejuffr E. Graadt van Roggen, Nijmegen, 1 loge
Jongehr. Graadt van Roggen, Nijmegen, 1 loge

*** bij J.H. Teekman
F. Bohn, Haarlem, uitgever, 4 loges, 1 dienstbode
A.G. Heineken Jr, Amsterdam, koopman, 1 loge
Mevr. van Gulpen-Stuffken, Velp, 1 loge
Mejuffr D.R. van Gulpen, Velp, 1 loge

*** Zeerust
P.N. Engelberts en familie, Vorden, 5 loges, 3 db.

*** J. Groen
R.A. Kerkhoven, Amsterdam, directeur der Amst. Chinine-maatsch., 1 loge
Mevr. A.C. Kerkhoven-van Delden, Amsterdam. 1 loge
D. Crok en familie, Koog a/d Zaan, fabrikant, 4 loges

*** Hotel Pension
J.H. Schorer, Berlijn, 5 loges

*** bij Jacob Hollenberg
mevr., Douair. Janssens de Burbure, Utrecht, 3 loges
G.J. Baggerman en Echtgen., Amsterdam, 2 loges
A. v.d. Berg en familie, Tilburg, fabrikant, 6 loges
G.H. Ziegelaar en Echtgen., Amsterdam
J.H. v.d. Leeuw en echtg., Java, koopman

*** J.Koper
Mej. C. Heemskerk, Amsterdam,
jongej. E. Hooglandt, Amsterdam

*** D. Hollenberg
Mevr. de Wed. E.A. Willink van Bennebroek geb. Rutgers, Bennebroek, 3
dienstb.

*** A.J. Hollenberg
J.H. Tutein Nolthenius, Amsterdam, Offic van gez. 1e klasse

*** S. v.d. Mije
M.L. Wolf, Amsterdam, 2 dienstb.
M.F. van der Goot, Haarlem, 1 db.
A.H. Wiegant, Haarlem, pianohandelaar
E. Saks, en echtgen, Amsterdam, commissionair, 2 loges

*** tegenov. Hotel Driehuizen No. 181
Mevr. G.J. Meijer Boeckhorst en fanilie, Amsterdam, 3 loges, 1 db.

*** bij L. van Duivenbode
P. Reineke en familie, Amsterdam, cargadoor, 3 loges

*** Norodstraat 309
Wed. P. Wennegers Wertz, Amsterdam, 1 loge
M.E. Wennegers, Amsterdam

*** bij H. v.d. Meije
Douairiere Schorer en familie, Haarlem, 7 loges
A.A. v.d. Ley Druijvesteijn en Echtgen., Amsterdam, 2 loges

*** Hoogeweg 78
Ph.J. Waller met familie, DORDRECHT, ingenieur, 9 loges

*** Bazarhuis
Crommelin Wilkes en familie, Amsterdam, koopman, 4 loges, 1 db.
J.G. Schaaf en familie, Amsterdam, makelaar, 4 loges, 1 db
E. van Beek en echtgenoote, Amsterdam, boekhouder, 2 loges
H. Bahlman, Amsterdam, koopman, 8 loges, 3 dienstb.
Mej. J. Kwast, DORDRECHT

*** Badhuis van Minvermogenden
C. Hofman, Amsterdam
F.H. Lundveld, Zutphen
M. Schraa, Zutphen
M. Franken geb. Mackay, Haarlem
G. Brackhuizen, Amsterdam
P.G. Ingenhuis, Amsterdam
M. Eydom, Amsterdam
M. Scholten, Haarlem, 1 loge
Becker, Amsterdam, 1 loge
H. Teijkes, Haarlem, 1 loge
J. v.d. Werf, Haarlem, 1 loge

*** K. Loos
N. Calisch en familie, Amsterdam, Comm in effecten, 1 dienstb.
J.M. Polak en familie, Amsterdam, apotheker, 1 dienstb.

*** A. Draijer
Mevr. de Wed. Fred. Muller, Amsterdam, 2 dienstb.
J.W. Muller, Amsterdam, student
Mej. H.S. Muller, Amsterdam

*** Dorpstraat No. 202
J. Kruytbosch, St. Petersburg, koopman, 1 db

*** Kerkstraat No. 201
J. Frangenheim en echtgen., Keulen, bankier

*** F. Keur
P.A. Dijxhoorn en familie, Rotterdam comm in effecten, 1 db.

*** wed. A. Zwemmer
Mevr. kruysmuller, Amsterdam

*** C. v.d. Werf Cz
mevr. Kesper-Schröder met kind, Haarlem

*** Villa Flora
Mevr. de Wed. de Menthon-Bake, Berg en Dal
D. de Menthon-Bake, Berg en Dal

*** N. v.d. Voet
P.M.F. Troost, Amsterdam

*** D. Draijer
Joh. Figee en echtgen., Haarlem, fabrikant, 2 dienstboden

*** Hoogeweg No.76
J.M. Cramer, Amsterdam, koopman

*** Dorpstraat No. 188
Mevr. de Wed. Soedrow-Koekkoek, Amsterdam
Mej. P.A.C. Koekoek
Charles Boissevain met vrouw en kinderen, Amsterdam, 1 db.

*** Hoogeweg No. 75
J.H. Luden van Hemmen, Driebergen, grondeigenaar
G.M. Luden, Driebergen
J.S. Luden, Driebergen
U.J.P. Tuckerman, Driebergen
Marie Marguerita, Driebergen

*** Kerkstraat No. 201
Mevr. Stroink Warnaars, Enschede, 2 loges
Mej. A. Warnaars, Enschede, 1 loge

*** Kerkstraat No. 203
S. Baszanger en familie, Amsterdam, koopman, 5 loges

*** Kerkstraat No. 193
W. de Clecq, Houtrijk en Polan, 5 loges 1 db

*** Kerkstraat No. 211
Mevr. Jonas Roelants en familie, Amsterdam, 4 loges 2 db

*** Kerkstraat No. 206
Mej. M. Hellweg, Breckerfield, 1 loge


Aantal badgasten aanwezig op 6 Juli : 414 met 58 bedienden.


* * ** * ** * ** * ** * ** * *
NB.
Titel 120 jaar Zandvoortse kranten van 1881 t/m 2000 [DVD-Rom]
Stichting Viering Millennium Zandvoort, 2002
4 DVD-Rom's + 1 handleiding (8 p.)
(de Badcourant, Zandvoortsche Courant, Nieuwe Zandvoortsche Courant, St.
Nicolaas-Courant, De Stand-Revue, Zee en Duin, De Zandvoorter, Zandvoort's
Weekblad, Zandvoortscher Badcourant, De kleine Patriot, De Nieuwe
Zandvoortse Courant, Zandvoortse Courant, Van Deursen's Weekblad, Zandvoorts
Nieuwsblad en Zandvoortse Koerant.)
* * ** * ** * ** * ** * ** * *


Vgr.,
Erica
Subject: ! Zandvoortsche Courant 23-6-1883 - badgastenlijst
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 1 Jun 2007 20:14:15 +0200
--------
www.archive.org (zoek naar: badcourant)

[http://ia340939.us.archive.org/2/items/newspaper-zandvoort-holland-1883-06-
23-zandvoortse-badcourant/1883-06-23-zandvoortsche_badcourant.PDF]

Zandvoortsche Courant
za 23 juni 1883 (No. 2)

LIJST DER BADGASTEN

de hotels in alphabetische orde gesteld

** Hotel Belvedere
Jhr. G.W. van der Does, Didam, 2 pers.
S. Monk, Amsterdam, 3 pers.
Ackermans, Roger, Brussel

** Hotel Driehuizen
Disselwerf en fam., Rotterdam, 3 pers
H.J. Vlug en echtgenoote, Arnhem, 2 pers.
G.H. Wisse, Essen
H.J. Mager en fam., Keulen, 5 pers., 1 dienstb
J. Brantjes, Purmerend, 6 pers, 1 dienstb.
S. Sedelmeijer, Bern, 2 pers.
Kalff, Amsterdam

** Hotel von Kaufmann
Van Beek Calkoen, Den haag
Roesburg, Keulen
Menneke, Parijs, 2 pers.
Voute, Amsterdam
Generaal von Stein, Berlijn

** Kurhotel
Th. Prumm, Berlijn
H. Hirschwald, Berlijn
Dofflein, J.B, koopman, Coln, 3 personen
Wijnpersse, A.W.H. van de, particulier, Bergen op Zoom, 1 pers.;
Hilterman, Th.J, particulier, Amsterdam, 2 pers.;
Beuning, A., particulier, Amsterdam, 1 pers.;
Bayleij, particulier, Calcutta, 3 pers.
von Tettem, Freiheer, officier, Neustrelitz, 2 pers.;
Carstens, B., domine, Oldenburg, 2 personen
Dierssen, G.H., Oeconom., Oldenburg, 2 pers.;
Ephrusse, Maurice particulier, Parijs, 2 pers 2 dienstb

** Hotel de l'Ocean
Baronnesse van Welderen, 's Hage
Rengers en fam., s Hage
Freule Klerck, s Hage
Mad. Hermans s Hage
Velprij, Reims, 2 personen

** Cafe Jacobson
mevr. Jacobson en kind, Amsterdam 2 pers
A. Léon, Amsterdam
L. Jacobson, Amsterdam

** Wed. Koper
H.C. Roeske, Amsterdam, 4 pers

** Poststraat No. 66
Mijnssen en fam., Amsterdam, 5 pers 3 dienstb
Mej. Taddel, Zeist
mevr. Bauten, Dordecht, 3 personen
Juffr. Born, Amsterdam
L.C. Guerin, Brussel, 3 pers.
Mevr. Meijer de lanoy, Haarlem
Dames Halwasse

** Villa Zeerust
J.C. Oijens, Amsterdam
C. Muysken , Amsterdam
N.J. Tiedeman, Amsterdam

** Hoogeweg No. 84
Smit en fam., Haarlem, 5 personen en 2 dienstboden

** Hoogeweg No. 79
Mej. M. Hoog, Haarlem
Mej. J.M.A.E. Gunning, Amsterdam

** Hoogeweg No. 78
Mevr. de wed. Willink van Bennebroek, 3 dienstb.

** Hoogeweg No. 71
A. Latestein en fam., Zaandam, 3 pers en 2 dienstb.

** Hoogeweg No. 71a
Mevr. Plantenga en kind, Haarlem 2 pers
F.M. Baron van Lynden, Haarlem 5 pers. 1 dstb

** Hoogeweg No. 68c
P.J. de Greeuw en fam., Amsterdam, 5 p. 1 dstb.

** Hoogeweg No. 68
J.G. troost en fam., Arnhem, 7 pers, 1 dstb.

** Hoogeweg No. 67c
A. Plemp, Rotterdam

** Kerkstraat No. 188
Den heer L. Sloot, Haarlem
Van Vloten, Haarlem
G.D. Landman en echtgenoote, Amsterdam, 2 pers.

** Kerkstraat No. 201
Mej. Scherer, Eindhoven

** Kerkstraat No. 206
C. Meijer, Munchen
F. Stoltenberg, Cassel
Leopold Graf von Kalckreuth, Mu(n)chen

** Kerkstraat No. 202
Wed. H.J. Boas, Amsterdam, 3 p.

** Kerkstraat No. 182
Fam. Risselade, Sneek, 3 pers. 1 dienstb

** Kerkstraat No. 197
Mej. S. Detmers, Meeden
Mej. W. DETMERS, Winschoten
Mej. E. Bouman, Beerta

** Villa Quisisana
C.G. von Zeppelin, Haarlem, 5 pers, 1 dienstb

** Villa Welgelegen
J.A. Hoffmann, Amsterdam 4 pers

** E. Diependaal
Willeumier en fam., Amsterdam, 3 p. 1 dienstb
Mej. M. Lubbers, Wehe

** [Villa's aan zee] Huis ten Duin
Dames van Gelder, Haarlem, 2 pers.

** [Villa's aan zee] Zeelust
Fam. Nolthenius, Bloemendal, 5 pers.

** [Villa's aan zee] Villa Teekman
Mevr. Rabeneck, Dresden, 3 pers.

** [Villa's aan zee] Villa Rira
van der Vlugt en fam., Haarlem, 2 pers.
Mr. A.W. Thone en fam., Haarlem, 3 p 1 dienstb

** [Villa's aan zee] Duinvliet
Ch. Boissevain en fam., Amsterdam, 13 pers. 3 db.
Mevr. Bange-Cruijs en fam., 5 pers.

** [Villa's aan zee] Villa Paula
Ricard en fam., Amsterdam

** [Villa's aan zee] Villa Ozinga
Hoogvlied en fam., Haarlem, 4 pers 1 dienstb

** [Villa's aan zee] Duinlust
M.J. van der Boon en fam., Haarlem 4 pers 2 dienstb
H.J. de Vries, Zaandam

Aantal badgasten aanwezig den 21 juni :
265, en 25 dienstboden

* * *
Erica
Subject: ! Zandvoortsche Courant 15-6-1889 - badgastenlijst
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 1 Jun 2007 20:14:47 +0200
--------
[http://ia340937.us.archive.org/2/items/newspaper-zandvoort-holland-1889-06-
15-zandvoortse-badcourant/1889-06-15-zandvoortsche_badcourant.PDF]

zaterdag 15 juni 1889 (no. 1)
ZANDVOORTSCHE COURANT
(verschijnt juni en sept elke zaterdag, juli en aug. elke woensdag en
zaterdag)

BADGASTENLIJST

A
Alsteede, en fam., Amsterdam, 4 pers 4 db, Hoogeweg 47;
B
Berg, van den Wed. W., Amsterdam, Dr. Mezgerstraat 17
Biben, Mejuffrouw, Amsterdam, Villa Eveline
Boissevain, M., 5 pers 4 db., Amsterdam, Kurzaal
Bouwmeester, en fam., 4 pers, Haarlem, Hoogeweg 37;
BRAUNS en echtg., Java, 2 pers., Brederodestraat;
Brix, C. en fam., Amsterdam, 7 pers., 4 db, Villa Henri
Broedelet, Mevr., Haarlem, Poststraat D21
Bronswijk-v.d. Leeuw, Java, Hotel Driehuizen;
Brummelen, J.G. van, Amsterdam, Hoogeweg 31
C
Caroli, Mr. J.P.A.N. Amsterdam, Hotel l Ocean;
Clercq, G. de, Amsterdam, pers 1 db, Villa Eveline
Clerq, Mevr. de, en fam., Haarlem, 5 pers., Buitenrust;
CROMMELIN, en fam., Amsterdam, 7 pers 1 db, Villa Zeelust;
D
Denekamp, Mr. B., Rotterdam, 5 pers 2 db, Villa Margaretha;
Doortmont, L. en fam., Amsterdam, 5 pers. 4 db, Kerkstraat 3;
Douws van der Krop [Krap], Java, Hotel Driehuizen
E
Eltsbacher, G. en fam., Amsterdam, 2 pers. 4 db;
Embden, S. van, Amsterdam, 2 pers, Dr. Mezgerstraat 17;
Es. P.J. van, Amsterdam, Hotel L'Ocean;
G
GOEDHART, mevr., Amsterdam, Pauluslootstraat 13;
Graaff, Mej. de, Haarlem, Groot Badhuis;
Grosskamp, C.W. en fam., Amsterdam, 40 pers. 3 db, Villa PAULA;
Gudendag, J. en fam., Amsterdam, 5 pers. 4 db, Hoogeweg 31;
H
HAMBURGER, L., New-York, Von Kaufmann;
Hamel, G.A. van, Amsterdam, 4 pers 3 db, Kekrstraat D3;
Haren Noman, W.J. van, Amsterdam, l Ocean;
Harkema, E Mej., Amsterdam, l Ocean;
Harkema, G., Amsterdam, l Ocean;
Harmens, A., Amsterdam, Hotel l Ocean;
Harmens, H., Amsterdam, Hotel l Ocean;
Harmsen, R.J. en fam., Amsterdam, 3 pers. 2 db VillaPAULINE;
Hertz, M. en fam., Keulen, 3 pers. 4 db, Hotel l Ocean;
HOOGLAND, J.D. en fam., Amsterdam, 3 pers., Groot Badhuis;
Heijmans, en fam., Amsterdam, 3 pers 4 db, Hoogeweg 37;
Hijmans, F., Amsterdam, l Ocean;
Hijmans, G., Leiden, l'Ocean;
J.
Jäger, H. en fam., Amsterdam, 6 pers 4 db, Hoogeweg 29;
K
KLEIN, Mevr. en kind, Haarlem, 2 pers 4 db, Poststraat D21;
Kuinders, E.J.J., Amsterdam, 5 pers., Hotel Driehuizen;
L
Ledeboer, Makkum, Hotel l'Ocean;
Lonkhuizen, G. van, Heeteren, Hotel Driehuizen;
Lopes, M. en fam., Amsterdam, 6 pers. Kerkstraat 8;
LOREY, M Mejuffr., Amsterdam, l'Ocean;
M
Maas, Geesteranus, Arnhem, 2 pers, Villa Lichttoren;
Margry, P.J., Amsterdam, Hotel Driehuizen;
MERTENS, J.H., Amsterdam, Driehuizen;
Müller, C.E. en echtg., Dusseldorf 2 pers. Hotel l'Ocean;
Meijer, Jhr. en fam., 4 pers. Arnhem, Von Kaufman;
N.
Neugass, L. en fam., 4 pers. New-York, Von Kaufman;
Nolthenius, Mevr. E., Tutein en fam, Amsterdam, 5 pers.
O
OLIE, F. en fam., Amsterdam, 6 pers. 2 db Hoogeweg D106;
OS, W.C. van, Sumatra, Spoorwegstraat 38;
P
Peters, N.H. en fam., Overveen, 7 pers 1 db, Dr. Mezgerstraat 9
Pierson, N.G. en Echtg., Amsterdam, 2 pers 1 db, Von Kaufman
Pisthumus, Meiejr en fam., Amsterdam, 5 pers., Kerkstraat D2;
R
Rahn, Dr., Amsterdam,. Buitenrust;
RIPPENS, F. Holder, Dr. Mezgerstraat 16
Rupp, Augs. en fam., Amsterdam, 4 pers 4 db, Badlust
S
Scalongne, D. en fam., Amsterdam, 9 pers 2 db Villa ALEIDA;
Schaap, J. en fam., Amsterdam, 6 pers 2 db Villa Jeanne;
Schwartz, Mevr. en fam., Amsterdam, 3 pers 1 db Hoogeweg 48
Steede Collets, Mevr. C.P.A. van, s Hage, Villa MARIA;
Steinmetz, H. en fam., 5 pers 2 db, Amsterdam, Kekrstraat D2;
Surie en fam., Amsterdam, 5 pers 3 db, Villa Gezina
T
Tex Bondt-Biben, Mevr. den, Amsterdam, 4 pers 1 db,. Villa EVELINE;
Titsingh, G.M. en fam., Amsterdam, 6 pers. 2 db, Villa Adriana;
Tindal, Baron en fam., Amsterdam 3 pers 4 db., Villa EVELINE;
TORRES, D. de en fam., Amsterdam, 4 pers 2 db, Villa Emma;
V
Vermande, Dames, Hoorn, 3 pers 4 db, Hoogeweg 43
Verpooten, Mej. Amsterdam, Villa GOLF EN DUIN;
Vlug, H.J. en fam., Arnhem, 7 pers. 1 db, Hotel Driehuizen
W
Waller en fam., Amsterdam, 5 pers., Villa Buitenrust
Wolfshagen en fam., Amsterdam, 4 pers. Hotel Driehuizen
Subject: ! Zandvoortsche Courant 27-6-1896 - badgastenlijst
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 1 Jun 2007 20:15:27 +0200
--------
[http://ia340933.us.archive.org/0/items/newspaper-zandvoort-holland-1896-06-
27-zandvoortse-badcourant/1896-06-27-zandvoortsche_badcourant.PDF]

zaterdag 27 juni 1896 (14de jaar, no. 3)
ZANDVOORTSCHE COURANT
(verschijnt juni en sept elke zaterdag, juli en aug. elke woensdag en
zaterdag)

BADGASTENLIJST

B
Ballin, mevr. Amsterdam, Hotel Kurzaal, 1 pers.;
Bastiaans, A.F.M. en fam, Amsterdam, Haltestraat, 9 pers.;
Beusekom, Wed. J.A.J. van, Amsterdam, Villa Henri (Peters);
* BERGMAN Karels, mej., Amsetrdam, Villa Buitenrust;
* Berends van [..]
[...]
Broek, van den en fam., Almelo, Villa Maris;
Bruyn Kops , mevr. de, Deventer, Hotel Zeerust;
C
Calkoen, A. en fam., Amsterdam, Villa Ondine, 11 pers;
Chumacher, mej. C.C., Amsterdam, Vila Buitenrust, 1 pers.;
Cleveringa, Mevr. de Wed., Appingedam, Kerkstraat D2, 3 pers.;
Cloeck, Mevr. de Wed. en fam., Amsterdam, Villa Lichttoren, 4 pers.;
Couvee, A. en fam., Zeist, Hoogeweg E21, 5 pers.;
D
* Das, mej. J., Hilversum, Postsstraat D22, 1 pers.;
Dekkers, H.P. en fa., Amsterdam, Poststraat 27a, 4 pers;
Dommering, Mevr., Groningen, Villa Maris, 3 pers;
Donner, J.A., Dresden, Passage no. 4, 2 pers.;
Downes E., Amsterdam, Hotel d'Orange, 1 pers.;
Dudok de Wit, C.A.A. en echtg., Amsterdam, Hoogeweg 47;
E
Eck, J.G. van, Amsterdam, Villa Anna (Hoogeweg);
* Effeij E., Barmen, Kleine Krocht D100, 4 pers;
* Egberts, J., Den Haag, Kerkstraat C8, 1 pers.;
* Enschedé, mr. J., Haarlem, Villa Berthalda, 9 pers.;
Engels, Dr. J.W. en fam., Wijhe, Hotel Zeerust, 4 pers.;
Eyl, Mej. R., Rotterdam, Villa Rosina (Hoogeweg), 1 pers.;
Eyssonius Wichers, Mevr., Groningen, Kostverloren, 1 pers.
F
Faber, P. en fam., Amsterdam, Villa Louise (Peters), 5 pers.;
Faber, mej., Groningen, Villa Maris, 1 pers.;
Frank, S., Johannesburg, Villa Rosina (hoogeweg), 2 pers.;
Feith, jongeh. W., Groningen, Kerkstraat D16, 1 pers.;
Fe[..]ron, H., Amsterdam, Hotel Kurzaal, 1 pers.;
G
GEERLING, Mevr. de Wed. S.W., Amsterdam, Villa Duinlust (Peters);
Geldern, R. von, Amsterdam, Hoogeweg 48, 1 pers.;
Goede, Mej. A., Barneveld, Kinderhuis, 1 pers.;
Gooszen, Mej. L., Leiden, Kinderhuis, 1 pers.;
Gokkes, Mej. H., Doetinchem, Villa Rosina (Hoogeweg), 1 pers.;
Grootes, Dames, Haarlem, Kerkstraat D15, 3 pers.;
Groot, H. de, Hilversum, Poststraat D22, 7 pers.;
Groskamp, Dr., Deventer, Hotel Zeerust, 1 pers.;
H
Haasters, Mej. A., Keulen, Villa Amelia, 3 pers.;
* d'Hangest d'Vooy Freules, Zeist, Groote Badhuis, 2 pers.;
Harf Bruyn, Mevr. de Wed. G.A., Amsterdam, Villa Zoutman, 7 pers.;
Harff, G.A. en fam., Nieuwer-Amstel, Villa Willy (Peters);
* Harsung, H., Rotterdam, Hotel d'Orange, 1 pers.;
Heimpel Manskopf,. fam., Frankfort a/M , Kurzaal, 5 pers.;
* Heinsius, J., Amsterdam, Cafe de Valk, 1 pers.
Helm, O.H. en fan., Amsterdam, Hoogeweg 28, 3 pers.;
Heybroek, F.H. en fam., Amsterdam, Villa Heemskerk, 9 pers.;
Heybroek, Amsterdam, Hotel Zeerust, 1 pers.;
Heijnis, C., Amsterdam, Villa Zomerzorg, 3 pers.;
*Heijde, mevr. von der, Haarlem, Poststraat D21, 3 pers.;
Hoeflake, G.C., Ammeroden, Hoogeweg 23, 3 pers.;
H[..] Welgelegen, 5 pers.
[..]
Ketjen, Joh., Amsterdam, hotel ZEERUST, 1 pers.;
KERKHOVEN, J.en fam., Amsterdam, villa cLAZINA, 5 pers.;
Keuter, K., Blokzijl, Hotel Driehuizen, 1 pers.;
Kinderen, J.G. der, Haarlem, Beau Sejour, 2 pers.;
* Kingma, mevr. Wed. A.J., Leeuwarden, Kerkstraat C7, 4 pers.;
Klein van Willigen, fam., Rotterdam, Beau Sejour, 7 pers.;
* Kleene, fam A., Amsterdam, Kerkstraat C4, 4 pers.;
* Kleene, Wed. B.H., Amsterdam, Villa Casa Cara, 4 pers.;
Klaus, mej. H., Amsterdam, Villa Paul Ernst, 2 pers.;
Kock, Dames de, Hilversum, Villa Zeelust, 3 pers.;
* Koekkoek, dames, Haarlem, Villa Zomerl., 3 pers.;
Koolhoven, J.H., Amsterdam, Villa Paul Ernst, 2 pers.;
Krause, Keulen, Villa Amelia, 1 pers.;
* Kuhlman, mevr., Amsterdam, Hotel Belvedere, 1 pers.;
L
* Leer, J. van, Amsterdam, Hotel d'Orange, 2 pers.;
Lehmans, S., Amsterdam, Hotel d'Orange, 4 pers.;
LENNEP, Dr. J.M. van en fam., Amsterdam, Villa Paulina (Peters), 10 pers.;
Loman, J.B., en fam., Haarlem, Villa Tromp, 10 pers.;
* Looman, W., Amsterdam, Villa Buitenrust, 5 pers.;
Lubbers, A., Amsterdam, Kosterstraat C32, 5 pers.;
M
Maks, H.F. en fam., Haarlem, Villa Hendrika, 5 pers.;
Marle, I. van en fam., Amsterdam, Villa Paul Ernst, 8 pers.;
Massenbach Freih Cour von, Berlijn, Hotel Kurzaal, 1 pers.;
Meier, A. en fam., Amsterdam, Poststraat 27a, 5 pers.;
Merens, L., Amsterdam, Villa Margaretha, 1 pers.;
Mencke, S.H., Amsterdam, Villa Laura (Peters), 12 pers.;
* Muller, G., Coln, Hotel Driehuizen, 2 pers.;
Mirani, Q.J.M., Amsterdam, Schoolstraat 238i, 9 pers.;
Musbach, Mevr. de Wed., Amsterdam, Villa Rosina, 3 pers.;
N
* Nauta Peters, Mevr., Amsterdam, Schoolstraat 238, 2 pers.;
Ninaber, J.L., Amsterdam, Dorpspl. 47, 4 pers.;
O
Oppenheimer, A.K., Munchen, Kerkstraat D5, 1 pers.;
Overhoff, J.F., Amsterdam, Hotel Zeerust, 6 pers.;
P
Panhuys, jonker P. van, Groningen, Kekrstraat D16,
Polak, jongejuffr C., Amsterdam, Kerkstraat D16, 1 pers.;
PRINS, M. en fam., Amsterdam, Villa Prinses Wilhelmina, 12 pers.;
R
Reudler, Mevr., Haarlem, Kerkstraat D12, 1 pers.;
Reurhof, H.E., Amsterdam, Villa Louisa (Peters), 4 pers.;
Roeper, E., Amsterdam, Villa Lelia, 6 pers.;
* Roediger, J., Rotterdam, Hotel d Orange, 2 pers.;
ROLDANUS, Mevr de Wed., Arnhem, Poststraat 22, 2 pers.;
Rouwens, D.J., Bloemendaal, Rozennobelstraat, 1 pers.;
Reijnders, A.J.H. en fam., Haarlem, Villa Lichttoren, 9 pers.;
S
Sande Bakhuizen, R.M.L. van de, Leiden, Kinderhuis, 1 pers.;
Scholten, J.C.A en fam., Amsterdam, Hoogeweg 32, 12 pers.;
Schöffer, Mej. H., Amsterdam, Kinderhui, 1 pers.;
Schöffer, Mej. E., Amsterdam, Kinderhui, 1 pers.;
* Schouwenburg, mej. J., Amsterdam, Cafe de Valk, 1 pers.;
Schuller tot Peursum, Ds, Amsterdam, Villa Zeelust, 9 pers.;
* Schreuder de Neufville, M., Amsterdam, Hotel d'orange, 2 pers.;
* Schweyer, L., Stuttgart, Villa Lichttoren, 2 pers.;
Smits, A.J.W., Haarlem, Villa Dorp en Duinzicht, 3 pers.;
Steur, J.A.G. van der en fam., Haarlem, Hoogeweg 34, 6 pers.;
* Steinmetz, H., Amsterdam, Villa Lichttoren, 8 pers,;
Stadt, jongeh. H. van der, Nijmegen, Kerkstraat D16, 1 pers.;
* Styrum, Jhr. Mr. F.W. van, Haarlem, Villa RIVA, 11 pers.;
Schulman, jongejuffr. H., Amersfoort, Kerkstraat D16, 1 pers.;
T
Tiefenthal, B., Amsterdam, Villa Maritima, 4 pers.;
Till, G.F. Baron van, Utrecht, Villa Aleida (Peters), 3 pers.;
* TOUSSAINT BAKKER, Wed. C.F., Amsterdam, Kerkstraat C19, 1 pers.;
* Troost., J.G., Arnhem, Villa Njenstede, 10 pers.;
* Tutein Nolthenius, Arnhem, Gr. badhuis, 2 pers.;
TIJSSEN, Mej. M.M., Loenen a.v., Kinderhuis, 1 pers.;
V
Veen Touman, kinderen, D., Haarlem, Swaluestraat 25, 3 pers.;
Versteegh, fam., Amsterdam, Villa paula, 8 pers.;
Verkouteren, fam. Epe, Brau Sejour, 3 pers.;
* VISSER, mevr., Amsterdam, Hotel Belvedere, 1 pers.;
Voet, Mej. W.H., Haarlem, Rozennobelstraat, 1 pers.;
* Vries, H. de, Bennekom, Hotel Belvedere, 2 pers.;
Vriesland, A.J. van, Haarlem, Villa Rosina, 7 pers.;
W
Waveren, G.H. van, Heemstede, Casa Cara, 1 pers.;
* Westerveld, fam., Haarlem, Schulpenpl. 91, 6 pers.;
* Westerouen van Meeteren, B.Th.A., Amsterdam, Gr. badhuis, 4 pers.;
WILDE, fam. de, Haarlem, Hoogeweg E47, 4 pers.;
Z
Zadoks, S., Amsterdam, Hoogreweg 48, 1 pers.;
Ziegeler, S.P., Haarlem, Hotel Driehuizen, 1 pers.;
Zijl, Mevr. van der, Amsterdam, Kurzaal, 2 pers.;

Badhuis voor minvermogenenden: 150 verpleegden.
Amsterdamsche vacantiecolonie : 60 kinderen
Haarlemsch Kinderhuis : 32 kinderen

Vertrokken tot 25 juni:
Jonkvr. van Asch van Wijck
cnopius en fam.
E. Englander
S. Kamper
fam. Lorenzen
Dr. Muntendam
mej. J.J.A.C. Sobets

Aantal badgasten aanwezig op 18 juni : 406
vertrokken 12
sedert aangekomen 135
Aanwezig op 25 juni 529

Advertentie:
Villa MARIS Hotel-Pension, prachtig gelegen aan zee
Minzaam aanbevelend E.J. van Schaik, voorheen mej. Wolterbeek

Advertentie:
Groote Badhuis
J.D. Wackwitz
Table d hote 6 uur
Diners a part fl 3 en hooger

Advertentie:
Villa PAUL
prachtig gelegen aan de Zee
Pension
Rijk ingerichte Kamers, billijke
VAN TOOMBE
Subject: ! Zandvoortsche Courant 1-7-1896 - badgastenlijst
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 1 Jun 2007 20:16:16 +0200
--------
[http://ia340932.us.archive.org/1/items/DeZandvoortschebadcourantvanvoor1900
/18960701zandvoortsche_badcourant.PDF]

ZANDVOORTSCHE COURANT
[wo 1 juli 1896 (14de jaar no. 4)]

BADGASTENLIJST

A
A[..] Jhr J.H. van, Utrecht, 1 persoon;
B
[..] Amsterdam, Hotel Kurzaal, 1 pers.;
[..] fam., Amsterdam, Haltestraat, 9 personen;
[..] A.J. van, Amsterdam [..] ers), 5 personen;
[..] Mej., Amsterdam, Villa [..] , 1 pers.
[..] Delft, Hotel d'Orange, 3 pers.;
[..] Haarlem, Haltestraat 13 pers.;
[..]lam, Hotel Driehuizen, 1 pers.;
[..] , Amsterdam, Beau [..] 1 pers.;
[..] lam, Kerkstraat C15, 9 pers;
[..] Utrecht, Kerkstraat C15, 1 pers.;
[..] fam. Almelo, Villa[..] 5 pers.;
[..] de, Deventer, Hotel Zeerust, 1 pers;
* Boas, Mevr. L.S., Amsterdam, Villa Welgelegen, 5 pers;
* Bosisevain, Ch., Amsterdam, Villa Duinvliet, 10 pers.;
* Borringer, A., Duisburg, Hotel d'Orange, 1 pers.;
C
Calkoen, A. en fam., Amsterdam, Villa Ondine, 11 pers;
Chumacher, mej. C.C., Amsterdam, Villa Buitenrust, 1 pers.;
Cleveringa, mevr. de Wed., Appingedam, Kerkstraat D2, 3 pers.;
Cloeck, mevr. de Wed en fam., Amsterdam, Villa Lichttoren, 4 personen;
Couvée, A. en fam., Zeist, Hoogeweg E21, 5 pers.;
* Cnoop Koopmans, Mr., Haarlem, Villa Eveline, 4 personen
D.
Das, Mej. J., Hilversum, Poststraat D22, 1 persoon;
Dekkers, H.P. en fa., Amsterdam, Poststraat 27a, 4 pers;
Dommering, Mevr., Groningen, Villa Maris, 3 pers;
Donner, J.A., Dresden, Passage no. 4, 2 pers.;
Downes E., Amsterdam, Hotel d'Orange, 1 pers.;
Dudok de Wit, C.A.A. en echtg., Amsterdam, Hoogeweg 47;
* Dentz-Cosman, mevr. de Wed., Amsterdam, Adm. de Ruiter, 6 pers.;
* Deen, I., Amsterdam, Huis ten Duin, 7 pers.;
* Dorenlot, Mej. I., Utrecht, Villa Buitenrust, 1 pers.;
* Das, R., Utrecht, Hotel Driehuizen, 1 pers.;
* Diest Loryon van, Groningen, Hotel Driehuizen, 1 pers.;
* Dussen, Ds. A.E. van der, Amsterdam, Hoogeweg E31, 9 pers.;
E
Eck, J.G. van, Amsterdam, Villa Anna (Hoogeweg), 8 personen;
Effeij E., Barmen, Kleine Krocht D100, 4 pers;
Egberts, J., Den Haag, Kerkstraat C8, 1 pers.;
Enschedé, mr. J., Haarlem, Villa Berthalda, 9 pers.;
Engels, Dr. J.W. en fam., Wijhe, Hotel Zeerust, 4 pers.;
Eyl, Mej. R., Rotterdam, Villa Rosina (Hoogeweg), 1 pers.;
Eyssonius Wichers, Mevr., Groningen, Kostverloren, 1 pers.
F
Faber, P. en fam., Amsterdam, Villa Louise (Peters), 5 pers.;
Faber, mej., Groningen, Villa Maris, 1 pers.;
* Feldhusen, Joh. Bremen, Hotel Kurzaal, 1 pers.;
Frank, S., Johannesburg, Villa Rosina (Hoogeweg), 2 pers.;
Feith, jongeh. W., Groningen, Kerkstraat D16, 1 pers.;
Ferron, H., Amsterdam, Hotel Kurzaal, 1 pers.;
G
GEERLING, Mevr. de Wed. S.W., Amsterdam, Villa Duinlust (Peters), 3 pers.;
Geldern, R. von, Amsterdam, Hoogeweg 48, 1 pers.;
Goede, Mej. A., Barneveld, Kinderhuis, 1 pers.;
Gooszen, Mej. L., Leiden, Kinderhuis, 1 pers.;
Gokkes, Mej. H., Doetinchem, Villa Rosina (Hoogeweg), 1 pers.;
Grootes, Dames, Haarlem, Kerkstraat D15, 3 pers.;
Groot, H. de, Hilversum, Poststraat D22, 7 pers.;
Groskamp, Dr., Deventer, Hotel Zeerust, 1 pers.;
H
Haasters, Mej. A., Keulen, Villa Amelia, 3 pers.;
d'Hangest d'Vooy Freules, Zeist, Groote Badhuis, 2 pers.;
Harff Bruyn, Mevr. de Wed. G.A., Amsterdam, Villa Zoutman, 7 pers.;
Harff, G.A. en fam., Nieuwer-Amstel, Villa Willy (Peters), 4 pers.;
Harsung, H., Rotterdam, Hotel d'Orange, 1 pers.;
Heimpel Manskopf,. fam., Frankfort a/M , Kurzaal, 5 pers.;
Heinsius, J., Amsterdam, Cafe de Valk, 1 pers.
Helm, O.H. en fan., Amsterdam, Hoogeweg 28, 3 pers.;
Heybroek, F.H. en fam., Amsterdam, Villa Heemskerk, 9 pers.;
Heybroek, Amsterdam, Hotel Zeerust, 1 pers.;
Heijnis, C., Amsterdam, Villa Zomerzorg, 3 pers.;
Heijde, mevr. von der, Haarlem, Poststraat D21, 3 pers.;
Hoeflake, G.C., Ammerzoden, Hoogeweg 23, 3 pers.;
Holterman, J.W, Haarlem, Cafe Welgelegen, 5 pers.
Hol-Pos, mevr. C., Amsterdam, ?, 2 pers.;
't Hooft, fam., Haarlem, Villa Lichttoren, 3 pers.;
Hussem, mej. S, Utrecht, Villa Aleida, 1 pers.;
Haar, J. ter en fam., Amsterdam, Villa Margaretha, 8 pers.
I.
* Immink, D.A., Utrecht, Kerkstraat D12, 2 pers.
J.
Jager gerlings, fam., Haarlem, Hoogeweg E19, 3 pers.
K.
Ketjen, Joh., Amsterdam, hotel ZEERUST, 1 pers.;
KERKHOVEN, J.en fam., Amsterdam, villa CLAZINA, 5 pers.;
Keuter, K., Blokzijl, Hotel Driehuizen, 1 pers.;
Kinderen, J.G. der, Haarlem, Beau Sejour, 2 pers.;
Kingma, mevr. Wed. A.J., Leeuwarden, Kerkstraat C7, 4 pers.;
Klein van Willigen, fam., Rotterdam, Beau Sejour, 7 pers.;
Kleene, fam A., Amsterdam, Kerkstraat C4, 4 pers.;
Kleene, Wed. B.H., Amsterdam, Villa Casa Cara, 4 pers.;
Klaus, mej. H., Amsterdam, Villa Paul Ernst, 2 pers.;
Kock, Dames de, Hilversum, Villa Zeelust, 3 pers.;
Koolhoven, J.H., Amsterdam, Villa Paul Ernst, 2 pers.;
Krause, Keulen, Villa Amelia, 1 pers.;
Kuhlman, mevr., Amsterdam, Hotel Belvedere, 1 pers.;
* Kijzer, R., Amsterdam, Hotel d Orange, 1 pers.;
* Kijzer, fam, Hanover, Hotel d Orange, 2 pers.;
* Kieviet de Jonge, mevr. Groningen, Hotel Driezhuizen, 3 pers.;
L
Leer, J. van, Amsterdam, Hotel d'Orange, 2 pers.;
Lehmans, S., Amsterdam, Hotel d'Orange, 4 pers.;
LENNEP, Dr. J.M. van en fam., Amsterdam, Villa Paulina (Peters), 10 pers.;
Loman, J.B., en fam., Haarlem, Villa Tromp, 10 pers.;
Looman, W., Amsterdam, Villa Buitenrust, 5 pers.;
Lubbers, A., Amsterdam, Kosterstraat C32, 5 pers.;
* Lessmann, K., Amsterdam, Passage no. 17, 1 pers.;
M
Maks, H.F. en fam., Haarlem, Villa Hendrika, 5 pers.;
Marle, I. van en fam., Amsterdam, Villa Paul Ernst, 8 pers.;
Massenbach Freih Cour von, Berlijn, Hotel Kurzaal, 1 pers.;
Meier, A. en fam., Amsterdam, Poststraat 27a, 5 pers.;
Merens, L., Amsterdam, Villa Margaretha, 1 pers.;
Mencke, S.H., Amsterdam, Villa Laura (Peters), 12 pers.;
Muller, G., Keulen, Hotel Driehuizen, 2 pers.;
* Muller, G. Cöln, Hotel Driehuizen, 1 pers.;
Mirani, Q.J.M., Amsterdam, Schoolstraat 238i, 9 pers.;
Musbach, Mevr. de Wed., Amsterdam, Villa Rosina, 3 pers.;
N
Nauta Peters, Mevr., Amsterdam, Schoolstraat 238, 2 pers.;
Ninaber, J.L., Amsterdam, Dorpspl. 47, 4 pers.;
O
Overhoff, J.F., Amsterdam, Hotel Zeerust, 6 pers.;
P
Panhuys, jonker P. van, Groningen, Kerkstraat D16,
Polak, jongejuffr C., Amsterdam, Kerkstraat D16, 1 pers.;
PRINS, M. en fam., Amsterdam, Villa Prinses Wilhelmina, 12 pers.;
R
Reudler, Mevr., Haarlem, Kerkstraat D12, 1 pers.;
Reurhof, H.E., Amsterdam, Villa Louisa (Peters), 4 pers.;
Roeper, E., Amsterdam, Villa Lelia, 6 pers.;
Roediger, J., Rotterdam, Hotel d Orange, 2 pers.;
ROLDANUS, Mevr de Wed., Arnhem, Poststraat 22, 2 pers.;
Reijnders, A.J.H. en fam., Haarlem, Villa Lichttoren, 9 pers.;
* Rouwens, Th.A, Bloemendaal, Rozennobelstraat 1 pers.
S
Sande Bakhuizen, R.M.L. van de, Leiden, Kinderhuis, 1 pers.;
Scholten, J.C.A en fam., Amsterdam, Hoogeweg 43, 12 pers.;
Schöffer, Mej. H., Amsterdam, Kinderhuis, 1 pers.;
Schöffer, Mej. E., Amsterdam, Kinderhuis, 1 pers.;
Schouwenburg, mej. J., Amsterdam, Bakkerslop, 1 pers.;
* Smink, M., Amsterdam, HOTEL Kurzaal, 3 pers.;
Schuller tot Peursum, Ds, Amsterdam, Villa Zeelust, 9 pers.;
Schreuder de Neufville, M., Amsterdam, Hotel d'Orange, 2 pers.;
Schweyer, L., Stuttgart, Villa Lichttoren, 2 pers.;
Smits, A.J.W., Haarlem, Villa Dorp en Duinzicht, 3 pers.;
Steur, J.A.G. van der en fam., Haarlem, Hoogeweg 34, 6 pers.;
* Steinmetz, H., Amsterdam, Villa Lichttoren, 8 pers,;
Stadt, jongeh. H. van der, Nijmegen, Kerkstraat D16, 1 pers.;
Styrum, Jhr. Mr. F.W. van, Haarlem, Villa RIVA, 11 pers.;
Schulman, jongejuffr. H., Amersfoort, Kerkstraat D16, 1 pers.;
T
Tiefenthal, B., Amsterdam, Villa Maritima, 4 pers.;
Till, G.F. Baron van, Utrecht, Villa Aleida (Peters), 3 pers.;
TOUSSAINT BAKKER, Wed. C.F., Amsterdam, Kerkstraat C19, 1 pers.;
Troost., J.G., Arnhem, Villa Nijenstede, 10 pers.;
Tutein Nolthenius, Arnhem, Gr. badhuis, 2 pers.;
TIJSSEN, Mej. M.M., Loenen a.v., Kinderhuis, 1 pers.;
V
Veen Touman, kinderen D., Haarlem, Swaluestraat 25, 3 pers.;
Versteegh, fam., Amsterdam, Villa Paula, 8 pers.;
Verkouteren, fam., Epe, Beau Sejour, 3 pers.;
VISSER, mevr., Amsterdam, Hotel Belvedere, 1 pers.;
Voet, Mej. W.H., Haarlem, Rozennobelstraat, 1 pers.;
Vries, H. de, Bennekom, Hotel Belvedere, 2 pers.;
Vriesland, A.J. van, Haarlem, Villa Rosina, 7 pers.;
* Vermeulen, G., Amsterda, Hotel Driehuizen, 1 pers.;
W
Waveren, G.H. van, Heemstede, Casa Cara, 1 pers.;
Westerveld, fam., Haarlem, Schulpenpl. 91, 6 pers.;
Westerouen van Meeteren, B.Th.A., Amsterdam, Gr. badhuis, 4 pers.;
WILDE, fam. de, Haarlem, Hoogeweg E47, 4 pers.;
Z
Zadoks, S., Amsterdam, Hoogreweg 48, 1 pers.;
Ziegeler, S.P., Haarlem, Hotel Driehuizen, 1 pers.;
Zijl, Mevr. van der, Amsterdam, Kurzaal, 2 pers.;

Badhuis voor minvermogenenden: 52 verpleegden.
Amsterdamsche vacantiecolonie : 60 kinderen
Haarlemsch Kinderhuis : 32 kinderen

Vertrokken :
Berends van Gorkum fam.
Klein van Willigen, fam
dames Koekoek
Freih Cour von Massenbach
A.K. Oppenheimer
S.J. Rouwens

Aantal badgasten aanwezig op 25 juni 529
vertrokken 16
sedert aangekomen 61
aanwezig op 29 Juni 574
Subject: ! Zandvoortsche Courant 3-8-1895 - badgastenlijst
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 1 Jun 2007 20:17:14 +0200
--------
[http://ia350639.us.archive.org/2/items/newspaper-zandvoort-holland-1895-08-
03-zandvoortse-badcourant/1895-08-03-zandvoortsche_badcourant.PDF]

ZANDVOORTSCHE COURANT
[za 3 aug. 1895 (13de jaar no. 13)]

BADGASTENLIJST
De met * voorziene namen zijn die van nieuw aangekomen badgasten.

A
Aalst, van, Amsterdam, Hotel d'Orange;
* Adèr, fam., Utrecht, 4 pers., Villa Golf en Duin.
Adèr, F., Utrecht, 4 pers, Hotel d'Orange;
Aletrino, D., Amsterdam, 4 pers 3 dstb., Villa MARIA;
Andersen, Miltner dames, Amsterdam, 3 pers, Hoogeweg 32
Ankersmit, J., Amsterdam, 4 pers, 2 dstb., Villa Jacoba;
Ansoul Laning, J., Amsterdam, 5 pers., Kerkstraat D12;
AREL, Mevr., Amsterdam, 2 pers, Hotel Driehuizen;
Arnheim, H., Mannheim, Hotel d'Orange;
Asch van Wijck, Jhr., Maarsen, 6 pers 4 dstb, Villa Eveline
Asch van Wijck, mevr. van, Utrecht, 3 pers., Hotel d'Orange;
Asscher, Mej. E., Amsterdam, Kerkstraat D4;
Attema, J.W., Amsterdam, 6 pers 2 dstb., Villa Duinlust
B
Baanders, Mevrouw, Amsterdam, 8 pers., Burg. Engelbertsstraat B3
Bagag, Mevr., Utrecht, 2 pers., HOTEL DRIEHUIZEN;
Bakker, jongeh. C, Haarlem, Schelpenplein;
Ballin, Mevr., Amsterdam, Hotel Kurzaal
Bastide, G.J.P. la, Haarlem, 8 pers. 1 dstb., Hoogeweg 15;
Baum, Mej., Hillegom, 4 pers., Burg. Engelbertsstraat B3
Beaufort, Jhr. de, Leusden, 4 pers 9 dstb, Hotel d 'Orange;
* Beaufort, Jonkh A.J. de, Amsetrdam, Hotel d 'Orange;
BEELS, C., Haarlem, 5 pers, 4 dstb., Hotel d 'Orange;
Bergman-Karels, Mej., Amsterdam, Villa Buitenrust;
Berlekam, W.B. van, Amsterdam, Hotel Belvedere;
Berg, Jongeh van den, Haarlem, Hoogeweg 26;
Berns, Mr. J.L., Leeuwarden, 3 pers., Hoogeweg E28;
* Bertmans Kranenburg, J., Groningen, 2 pers., Hotel Driehuizen;
Behrens, Mevr. H., Groningen, 2 pers., Kerkstraat C3;
Beurda, Mej. A.M., Schrans, Kerkstraat D12;
Brehm Dames, Amsterdam, 2 pers. Kerkstraat C no. 7;
Bastiaans, A.T.M., Amsterdam, 5 pers 2 dstb., Haltestraat 238a;
BLAAUW, S.J., Amsterdam, 5 pers 2 dstb., Villa 'Paula'.
Blei, Mej., Amsterdam, Hotel L'Ocean;
BOK Corns., Amsterdam, 8 pers 2 dstb., Villa Ida;
Bosisevain, H.Ph., Groningen, 6 pers 4 dstb., Villa Schoonzicht
Boetselaar, Baron van, Maartensdijk, 2 pers., Groote Badhuis
* BOLL, fam., Gorkum, 8 pers., Hotel Kurzaal;
Bolleken, H., Amsterdam, 3 pers., Villa Maris.
Bonnike, A., Amsterdam, 14 pers 1 dstb, Villa Beau Sejour.
Boerrigter, Mej., s Hage, Straatweg 282.
Boissevain, Ch., Amsterdam, 8 pers, 3 dstb., Villa 'Duinvliet'.
Boom, Mej. M., Groningen, 1 pers., Villa Adriana
Borchers, mevr. de Wed. Doornbosch, Haarlem, 2 pers., Villa Paul Ernst;
Bosch, van den, Utrecht, 4 pers., Groote Badhuis;
Boas Rubens, Mevr. de Wed. H.J., Amsterdam, 7pers 2 dstb., Hotel d 'Orange;
Brake, B.G. ter, Haarlem, 3 pers., Hotel Kurzaal.
Brand, Prof., Amsterdam, Hotel Zeerust.
* Brauns, Chr., Haarlem, 6 pers 1 dstb., Kerkplein C21.
Broeke, Mej. F. van den, Amsterdam, Kerkstraat D6
* Bruggen, Mej. F. van, Groningen, Kerkstraat C8.
Bruggen, Mevr. G. van, Groningen, 3 pers., Kerkstraat C3;
BRUIN KOPS, Mej. M. de, s Hage, Kinderhuis
Bruyn, Jos. de, Ubbergen 4 pers 1 dstb., Hotel d Orange;
Buissant, J.A., Amsterdam, 4 pers 4 dstb., Villa Schoonzicht;
Buchthal, S., Witte bij Dordmund, 2 pers., Poststraat D22;
Bücking, R., Alsfeld, 3 pers., Hotel Kurzaal;
BIJLEVELD, fam., Haarlem, 3 pers., Swaluestraat.
C
Calland, Mej. J.I.E.M., Groningen, 3 pers., Villa Adriana
Calkoen, A., Amsterdam, 8 pers 3 dstb., Villa Ondine.
Camphuis, Mevr., Oude Pekela, Kerkstraat C2.
Canters van Dodewaard, fam., s Hage, 3 pers., Hotel d'Orange;
Cate, Mej. E.F. ten, Amsterdam, Kerkstraat C7.
Cerlijn, J., Amsterdam, 6 pers. 2 dstb., Villa Lichttoren
Chrispijn, P.J.A., Amsterdam, 4 pers. 1 dstb., Noordbuurt 86.
Clarenbould, fam., Utrecht, 3 pers., Hotel Kurzaal.
Cloeck, Mevr. de Wed., Amsterdam, 3 pers. 2 dstb., Villa Lichttoren
Coert, N., Amsterdam, Hotel d Orange;
Cohen Tervaert, J., 4 pers. 4 dstb., Hotel l'Ocean
Cnoop Koopmans, Amsterdam, 2 pers., 1 dstb., Villa Zeelust;
Cool, mej., Amsterdam, 2 pers., Villa Maris
Content, Amsterdam, Poststraat D22.
Cooth, Alb. T.C.M. van, Amsterdam, 2 dstb., Beau Sejour.
Couvee, Dr. A., Amsterdam, 4 pers 2 dstb., Villa Zomerzorg.
Couvee,. J.B.J., Haarlem, 3 pers. 4 dstb., Hotel l'Ocean
Crommelin, Mej. Haarlem, 2 dstb., Hoogeweg E24
* Cramer G.A., Amsterdam, Villa Rosine
D
Dahlmann, Rotterdam, Hotel Driehuizen
Dankmeijer, F. kinderen, Amsterdam, 2 pers., Schulpenplein
* Dartelen, D.R. van, Amsterdam, 6 pers 1 dstb., Villa Maritima.
DEEN, J., Amsterdam, 6 pers. 2 dstb., Villa Casa Cara.
Delannoy, E.F., Amsterdam, 4 pers. 1 dstb., Villa Zoutman.
Delden, van, Amsterdam, 7 pers. 4 dstb., Café Nieuw Zandvoort;
Delden, I.M. van, Amsterdam, Huis ten Duin.
Delius, E., Hannover, 4 pers., Hotel Kurzaal
Dentz Cosman, mevr. de Wed., Amsterdam, 3 pers. dstb., Villa Adm. Heemskerk;
Derksema, S., Groningen, Kerkstraat C2.
DETER, F., Rotterdam, 3 pers, Paulus Lootstraat 8.
Doesschate, jongejuffr W. ten, Zwolle, Kerkstraat D16.
Dommering, Mevr. H., Groningen, 2 pers., Villa Berthalda.
Donk, Mevr., Amsterdam, 2 pers., Hotel Driehuizen.
Doorninck Jr., fam., Amsterdam, 8 pers 4 dstb., Poststraat 27.
Druyvensteyn, N.F.C., Amsterdam, 5 pers, Hotel d'Orange.
Dijkstra, R.H., Leeuwarden, 2 pers., Groote Badhuis.
Dijkstra, W.R., Sneek, 3 pers., Kerkstraat C8.
Dudok de Wit Jr, fam., Amsterdam, 5 pers., Villa Beau Sejour.
Dudok de Wit, mevr. C.A.A., Amsterdam, 1 pers., 1 dstb., Hoogeweg 37.
Duhne, Mej. Cor. J., Nieuw Helvoet, Kinderhuis
Dumachie van Voorthuisen, Driebergen, 5 pers., 2 dstb., Villa Welgelegen.
Dussen, Ds. A.E. van der, Amsterdam, 7 pers., Hoogeweg 31.
DIJER [DYER ?], Miss E., Amerika, Hotel L'Ocean.
Dijkstra, R.H., Leeuwarden, 2 personen, Groote badhuis
E
Eeghen, H.M. van, Haarlem, Hotel L'Ocean.
Ebeling, A.F., Rotterdam, 5 pers., Villa Adriana
Egberts, Mej. J., Haarlem, Kerkstraat C8.
Eitje, E.B., Amsterdam, 9 pers. 3 dstb., Haltestraat B238f.
Elhorst, Ds., Arnhem, 4 pers. 4 dstb., Villa 'Welgelegen'.
Eitzbacher Gust., Amsterdam, 2 pers 4 dstb., villa Sophia.
Emerich Ritter von und zu Etsenstein, Kohn, 2 pers, Hotel d'Orange.
Elkan, A., VIERSEN, Hotel Kurzaal.
* Etzbacher, Jul., Amsterdam, 5 pers 5 dstb. (dienstboden), Villa Henriette.
* Eltzbacher, mevr. Louis, Keulen, met 4 dstb., Villa Henriette
Emmerik, H.M.P. van, Haarlem, 2 pers., Kerkplein C19;
Erens, Mej., Schaesberg, Villa Paul Ernst.
Erkelens Cooke, Mevr., Amsterdam, 4 pers 1 dstb., Kerkstraat D2.
Essen, Mej. van, Amsterdam, Hotel 'Zeerust'.
Eysser, G., neurenberg, 5 pers. 1 dstb., Hotel d'Orange.
Everwijn lange, Mr. G.C., Haarlem, 4 pers. 1 dstb., Hoogeweg E21.
F
Fabius Postuma, Wed. A., Steenwijk, Hotel Belvedere
Fabius, mevr., Amsterdam, 3 pers., 1 juffr., Villa Bertha Ida.
FASS, H.C., Amsterdam, 4 pers., Dorpsplein 82.
FELDHUSEN, Mevr. J., Bremen, 2 pers., Hotel Kurzaal.
Feldmann, L., Budapesth., Hotel d'Orange;
Feig, Ida, BERLIJN, 3 pers., Villa Golf en Duin.
Fischek, F., Praag, 2 pers., Hotel d'Orange;
Fiesler, Mevr., Zurich, 4 pers., Villa Maris.
Flaming, mevr. A.P., Amsterdam, Rozennobelstraat B23.
* FOCK, kinderen, Amsterdam, 3 pers., Hotel Belvedere.
Fockens, Ds. N.P., Buren, Hotel Zeerust.
Foerster, J., Bradfort, Hotel Zeerust.
Forscher, F. von, Praag, Hotel d'Orange;
Franzen, M., Wald, 3 pers., Hotel Kurzaal.
Fraissart, Parijs, Hotel l'Ocean.
Fraedwell, C., Hamburg, 2 pers., Villa Maris.
Frietze, mej., Hannover, ?
* Frühwald, Dr., Weenen, 2 pers., Hotel d'Orange;
G
Garvens, fam., Hannover, 8 pers., Hotel Driehuizen
Geelkerken, Mevr., Amsterdam, 4 pers. Kerkstraat D11.
Genderen Stort, Mevr. van, Haarlem, 2 pers 1 dstb., Kerkstraat D15.
Goede, Mej A., Barneveld, Kinderhuis.
Goettsch, J., Utrecht, 6 pers. 2 dstb., Villa WILLY.
Goldberg, Amsterdam, 3 pers., Hotel L'Ocean.
* Goldberg, M., Keulen, 5 pers., Hotel L'Ocean.
Goldschmidt, G., Amsterdam, 3 pers. 1 dstb., Kosterstraat
Goldschmidt, mr. S., Weenen, Hotel L'Ocean.
Greidanus, I.A., Leiden, Villa MARIA.
Groh, D.N., Arnhem, 4 pers., Villa Maris.
Gronemeijer, Ds. G.F., Amsterdam, 7 pers 2 dstb., Hoogeweg 43;
GROOT Azn, H. de, Hilversum, 4 pers. 1 dstb., Poststraat D22.
Gross, J.C., Amsterdam, huis ten Duin.
H
Haan, A.J. de, Amsterdam, 8 pers. 2 dstb., Villa lichttoren.
Haar, J. ter, Amsterdam, 7 pers. 2 dstb., Kerkstraat C15.
Haeften Bar, Weimar, Hotel Driehuizen
Hamel,. jongeh. van, Amsterdam, Kerkstraat D16.
HARMENS, A., Amsterdam, Hotel Kurzaal.
Harnier, Dr., Cassel, 3 pers., Hotel Kurzaal.
Hayes Meyer, Kroonpolder, Kerkstraat C7.
HOEK, Mej. M. van, Enschede, Villa Nijenstede.
Heide, Mevr. Dr. W. van der, Amsterdam, 3 pers 4 dstb., Hoogeweg 48.
Helm, fam., Amsterdam, 3 pers. 1 dstb., Hoogeweg 28.
* Keemskerk, H.J., Amsterdam, 2 pers, Hotel d'Orange.
Heemstra, Baron van, Amsterdam, 6 pers., Hotel d'Orange.
Heilbron, Amsterdam, Poststraat D22.
Hepner, H., Amsterdam, Villa Maria.
Heringa, Dr. H., Leeuwarden, 4 pers., Hotel Driehuizen
Heyenbroek, J.H., Amsterdam, 5 pers. 2 dstb., Haltestraat 238.
Heijbroek, fam., Amsterdam, 6 pers., Hotel Zeerust;
Heijmans, Mevr., Amsterdam, Hotel L'Ocean.
Heinrich, M., Konignsbergen, Villa Golf en Duin
Heukelom, Mevr. van, Utrecht, 2 pers., Hotel d Orange.
Heybroek, T.H., Amsterdam, 7 personen, 3 dienstboden, Villa ALEIDA;
Hinricks, H.E., Amsterdam, Hotel Driehuizen.
Hintzen, Amsterdam, 5 personen, Villa Paula.
Hoevell, Mevr., Haarlem, Hotel Driehuizen.
Hoeven, Mr. F.H.G. van der, Alkmaar, 3 pers., Groot Badhuis.
Hofhuis, R., Amsterdam, 4 personen 1 dienstboden, Paulus Lootstraat 8.
* Hoffman W.J., Rotterdam, 4 pers., 1 dstb., Villa Maria.
Honing, M.C., Haarlem, kerkplein C n. 19.
Hoogendijk, fam., Rotterdam, Hotel Zeerust.
Hooglandt, J.D. Amsterdam, 4 personen, Hotel d Orange.
Hoop Scheffer, kinderen de, Amsterdam, 2 pers., Kerkstraat C15.
Houthakker, J., Amsterdam, Kleine Krocht.
Hupkens v.d. Elst, Mr. F., Heerle, 2 pers., Hotel d Orange.
I
Immink, P.J., Amsterdam, Villa Maria
Immink van Styrum, mevr. de Wed., Utrecht, 6 pers., 2 dstb., Villa Riva.
Ingen Schouten Verploegh, Mevr. van, Oudewater, 2 pers., Paulus Lootstraat
13.
Irain, L.B., Boston, 2 personen, Hotel KURZAAL.
J
Jaffe, Dr., Posen, 2 pers., Hotel d Orange.
Jansen, P.J., Amsterdam, 5 pers 1 dstb., Huis ten Duin.
Jansen, J., Kopenhagen, 2 pers., Hotel L'Ocean.
Jessen, M., Brussel, Hotel Zeerust.
Jeiteles, mevr. E., Weenen, Hotel d Orange.
JONGE, P.J. de, Amsterdam, 4 pers. 1 dstb., Kekrstraat C18.
Jonge van Campens Nieuwland, Jhr. B. de, Haarlem, Villa 'Maria';
Junker, C., Weenen, Hotel Kurzaal.
* Julius, Dr. J., Gouda, 2 personen, Hotel Driehuizen
K
Kaakebeen, Mej. A., Zeist, Kinderhuis
Kalff, H.A.A., Amsterdam, 6 pers., Hotel Kurzaal.
Kamer, J. van de, Middelburg, Kerkstraat D4.
Kan, Mevr., Amsterdam, 5 pers., Hotel Kurzaal.
Kanter, jongeh. B.W. de, Haarlem, Schulpenplein.
KARSSEN, D.J., Amsterdam, 7 pers. 2 dstb., Kerkstraat D6.
Ketjen, Joh., Amsterdam, Villa Maris.
Keuter, K., Blokzijl, 2 pers., Hotel Driehuizen.
Kiewiet de Jonge, Mevr., Groningen, 4 personen, Hotel Driehuizen.
KINDEREN, fam. der, Amsterdam, 5 pers., Villa 'Maris'.
Kirbergen, C.F.L., Amsterdam, Hotel Driehuizen.
Klaassen van Senden, Mevr., Nijmegen, 2 pers., Hoogeweg 23.
* KLAVEREN, J. van, Rotterdam, 3 pers., Villa Maria.
Klene, Mevr. de Wed., Amsterdam, 4 pers., Casa Cara.
Klönne, B.H., Amsterdam, Hotel Belvédere.
Kleyn van Willigen, H.E., Amsterdam, 5 pers., 2 dstb., Hoogeweg 47
KOCH, Mevr., Hilversum, 3 pers. 1 dstb., Kerkstraat D12.
Kohn, A. Weenen, Hotel d'Orange.
KOL, J. en fam., Amsterdam, 4 pers. 3 dstb., Hoogeweg 47.
Koopman, M., Haarlem, Kerkplein C19.
Koopman, Ds., Amsterdam, 5 pers. 1 dstb., Paulus Lootstraat 13.
Koning, Mevr., Groningen, 3 pers., Kerkstraat C2.
Koppius, Mr. W.G., Groningen, 5 pers., Hotel Driehuizen
Köpken, dames, Rostock, 3 personen, Paulus Lootstraat 13.
Köpken, L., Amsterdam, Paulus Lootstraat 13.
Krafft, A., St. Blasien, 7 personen, 1 dienstbode, Villa Maris
* Krah, J., Amsterdam, 6 pers. 2 dstb., Hoogeweg E28
Kruimel Smidt van Gelder, Mevr. de Wed. A.C. en fam., Amsterdam, 7 pers. 2
dsb., Villa ANNA;
Kruimel, Mevr., Amsterdam, Hotel d'Orange
Kruseman, fam., Amsterdam, 2 personen, Villa EVELINE.
Kryn, Mevr. A., Amsetrdam, 5 pers. 1 dstb., Villa Zomerzorg.
Kuhstoks, P., Vogelenzang, 2 pers., Villa Germaine.
Kuinders, kinderen, Amsetrdam, 3 personen, Hotel Driehuizen.
L
Laar, dames van de, Amsterdam, 2 personen, Schelpenplein 43.
Lachman, Dr. Edmund, Berlijn, 6 pers 2 dstb., Villa SOPHIA.
Lachmann, Mevr. J., Hamburg, 6 pers, Villa Clarenwerth.
Lachmann, Mej. C., Hamburg, 2 personen, 3 dstb., Villa Clarenwerth.
Lachmann, Mevr. G., Berlijn, 5 pers., Hotel KURZAAL.
* Landweer, C., Arnhem, 2 pers., Kerkstraat D5.
Lamaison, Mevr. de Wed., Baarn, 2 pers., Hoogeweg 42
Lambrechts Hurrelbrink, Mevr., Amsterdam, 4 pers., Hotel Driehuizen.
Lambrechts Hurrelbrinck, kinderen, Amsterdam, 3 pers., Villa Beau Séjour;
Langen, G., Keulen, 4 pers., 4 dstb., Hotel d'Orange;
Langelaan, van, Princenhage, 2 pers., Hotel Kurzaal.
Langenbach, Mevr., Amsterdam, Burgemeester Engelbertsstraat 50.
Langstein, A., Praag, Hotel d'Orange;
Lanoy, E. de, Haarlem, 9 pers., 2 dstb., Villa Admir. Tromp;
Ledeboer, Mej. N., Loenen a/d Vecht, Kinderhuis.
Leer, Mevr. de Wed. van, Amsterdam, 9 pers. 2 dstb., Villa HENRI.
Lemstra, F.H., Amsterdam, 2 pers 1 dstb., Villa PAUL ERNST.
Lennep, Mr. D.E. van, Heemstede, ..pers 2 dstb., Hoogeweg 22/23.
Lennep, Mej. M. van, Zeist, Villa ZOMERZORG.
Levébure, H.B., Amsterdam, 6 pers. 4 dstb., Hoogeweg 36.
Leijds, Mej. M., Amsterdam, Kerkstraat D4.
LIEBERMAN, Max, Berlijn, 4 pers. Paulus Lootstraat E13.
Liebhold, F., Heideberg, Hotel d'Orange.
Lith de Jeude, Mr. W.A.van, Tiel, 4 pers, Hotel Driehuizen;
Linde, J. van de, Zwolle, 5 pers 1 dstb, Villa Louise.
Lindenhout, Jac. van t, Nijmegen, Hotel d'Orange.
Limburg Stirum, Graaf van, Haarlem, 6 pers 2 dstb., Villa GEZINA.
Lob, J., Dortmund, 2 pers., Hotel Driehuizen
Lohman Janssonius, Jhr. Mr, Onderdendam, 3 pers, Groot Badhuis.
Looman, Amsterdam, 4 pers 1 dstb., Villa BUITENRUST.
Looman, fam., Amsterdam, 4 pers 1 dstb., Villa BUITENRUST.
* Lorrain, Mej. M., Amsterdam, 2 pers, Burgem. Engelb.straat B n. 3.
Louet Feisser, Amsterdam, 5 pers, Hotel ZEERUST.
M
* Maes, Dr., Arnhem, 3 pers., Hotel d'Orange.
Maier, M., Heidelberg, Hotel d'Orange.
Maks, C.J. en fam., Amsterdam, 8 pers 2 dstb., Villa Zeerust.
* Maks, mevr. J.D., Amsterdam, 4 pers., Villa Badlust.
Maks, H.F., Haarlem, 4 pers 1 dstb., Villa HENDRIKA.
Meyer Ott, Mevr. A., Amsterdam, 7 pers 2 dstb., Villa Butienrust.
Mandelbaum, G., Mannheim, Hotel d'Orange.
Marle, I. van, AMsterdam, 5 pers 2 dstb., Hoogeweg 34.
Mees Gorkinga, Mevr., Groningen, 3 pers., Villa ADRIANA.
Meeth, Mevr., Utrecht, 4 pers., Kerkstraat D12.
Merens, M., Amsterdam, 5 pers., Kerkstraat D8.
Meltzer, R., Amsterdam, 6 pers 3 dstb., Villa Austria.
Meursinge, A., Nijmegen, 7 pers. 2 dstb., Villa Bertha.
* Meyer, Jhr, Arnhem, 3 personen, Hotel d'Orange.
Meijer, kinderen, Amsterdam, 4 pers., Poststraat D22.
Michaelis, Mej., Amsterdam, Hotel L'Ocean.
* Michaeles, Dr., Arnhem, 5 pers 2 dstb., Beau Sejour.
Miedema, C.M. Mej., Haarlem, Schulpenplein.
Mill, Mevr. de Wed. van, Amsterdam, 3 personen, Hoogeweg E28.
Mirani, Q.J.M., Amsterdam, 6 pers 2 dstb., Hoogeweg 37.
Moerbeek, Mr., Amsterdam, Hotel L'Ocean.
Mohr, S. fam., Mannheim, 4 pers., Villa EVELINE;
Moolen, J. van der, Amsterdam, 2 pers, Villa Paul Ernst.
Möller, Mevr., Amsterdam, 6 pers., Hotel Kurzaal.
Monceau de Bergendal, Douair. Gravin du, Villa Eveline.
Momma(?), W.F.C., Amsterdam, 3 pers., 2 dstb., Villa CAROLA.
Mulder, fam., Nijmegen, 2 pers., Groote Badhuis.
Muller, J.J.F.F., Amsterdam, Groote Badhuis.
* Morfinges, Mej. C., Groningen, Kerkstraat C8.
N
Nauta Peters, Amsterdam, 3 pers. 1 dstb., Schoolstraat.
Neu, A., Weenen, 3 pers., Hotel d'Orange.
Neuberg, E., Hannover, 3 pers. 1 dstb., Dorpsplein 43.
Nierop, fam. van, Amsterdam, 5 pers. 1 dstb., Hotel ZEERUST
Nieuwenhuizen Kruseman, Jongeh W., Haarlem, Kerkstraat D16.
Noordhoek Hegt, F.J., Zutphen, 5 pers 1 dstb., Villa Sophie.
* Nort, Jac. J., Amsterdam, 6 pers. 1 dstb., Villa badlust.
Nijhoff, Dr., Amsterdam, 3 pers., Hotel d'Orange.
O
Oordt, fam. A.P.M. van, Leiden, 5 pers., 2 dstb., Villa SOMMARRA.
Oostermeyer, Mevr., Amsterdam, 4 pers., Villa Buitenrust.
Ott-Schoen, Mevr., Zurich, Villa Buitenrust.
P
* Pariser, H., Berlijn, Hotel d'Orange.
Praag, fam. van, Amsterdam, 2 pers, 1 dstb., Villa Zeelust.
Pauw, Mr., Amsterdam, 6 pers 1 dstb., Villa MARIS.
Pelinck, Mr., Assen, 4 personen, Villa Buitenrust.
PERK, Mevr. K.J., Hilversum, 6 pers., Hoogeweg 28.
Pestalozzi, Mevr., ?, 5 pers., Villa Maris.
* Pieters, A.L., Rotterdam, 5 pers., Hotel d'Orange.
* Pfefferkorn, Mevr. Dr., Frankfort 1/M., 5 personen, Hotel KURZAAL;
Pollak, H. Mevr., Weenen, Hotel d'Orange
Pompe, D.H., s Hage, Kerkstraat C17.
Portielje, G., Amsterdam, 6 pers 2 dstb., Hoogeweg 32.
Przedecki, Amsterdam, 5 pers 2 dstb., Haltestraat 237.
Prins, Mevr., Antwerpen, 3 pers 2 dstb., Villa ZOMERLUST.
Prins, M., Amsterdam, 9 pers 4 dstb., Villa Prinses Wilhelmina.
R
Rapp Jr, A., Amsterdam, 5 pers 2 dstb., Hoogeweg 39.
Rusch, fam., Haarlem, 5 pers, Villa Eveline.
Rath, vom, Keulen, 3 pers, 1 dstb., Hotel d'Orange;
Rhebock, A., Amsterdam, 2 pers 4 dstb., Villa CLAZINA.
Rieffer, Mr., Parijs, Hotel l'Ocean.
Reviere Verninas Gve. Comte de, Pouilly bij Sur Serre, Hotel ZEERUST.
Reigersberg Versluys, Jhr., Amsterdam, Hotel DRIEHUIZEN
Reudler, Mevr., Haarlem, 2 personen, C100
Riethorst, J., Amsterdam, 7 pers., Dorpsplein 82.
Roodenburch, J.J., Amsterdam, 5 pers 2 dstb., Villa Zomerzorg.
Rogge, Y.H., Amsterdam, Poststraat D21.
Route, Mevr. de Wed,, Amsterdam, 3 pers., Poststraat 27.
Rossem, P.A.H. van, Sittard, 5 pers. 2 dienstboden, Villa WILHELM;
Rose, M., Hamburg, Villa Clarenwerth.
Rupp, A., Frankfort, 4 pers., Villa Maris.
Rutgers van Rozenburg, Jhr., Utrecht, Groote Badhuis
* Rück, Mej. A., Amsterdam, Burgem. Engelb.straat B. no. 3;
S
Salomonson, mevr. de Wed. M., Amsterdam, 3 pers 1 dstb., Hotel d'Orange.
Salomonson, H.V., Amsterdam, Hotel d'Orange.
Sandberg tot Essenburg, JKhr. Mr., Arnhem, 4 pers, Hotel Zeerust.
Sanders, kinderen, Amsterdam, 5 pers., 1 juffr., Swaluestraat 29.
Sanders, Mevr. Dr., Sappemeer, 2 pers., Hotel Driehuizen.
Sanders, jongeh., Amsterdam, Haltestraat 208.
Santen, van, Amsterdam, 4 pers 2 dstb., Villa WELGELEGEN;
Schaafs, H., Amsterdam, Kerkstraat D4.
Schade van Westrum, jongeh. A., Amsterdam, Kerkstraat D16.
Scheltema E., Wed., Haarlem, 5 pers 1 dstb., Villa Rosine
Scheltens, fam., Apeldoorn, 2 pers, Hotel Belvedere.
Schenden, P. van, Amsterdam, 3 pers., HOTEL DRIEHUIZEN.
Schimmelpenninck van der Oye, Freule F., Zeist, Kerkstraat D16.
Schluter, F.A., Dusseldorf, 3 personen, Hotel Zeerust;
Schleicher Forstman, Rotterdam, 2 pers., Groote Badhuis.
* Schneider, Th., Schweidnitz, Villa GOLF EN DUIN;
Schmitz, J.B., Amsterdam, 6 pers 2 dstb., Villa Lolia.
Smit, Mej. F., Akkrum, Kerkstraat D2.
* Schlötter, fam., Leipzig, 3 pers., Hotel l Ocean
Schumacher, Mej., Amsterdam, Villa Buitenrust.
Schültz, B.H., Amsterdam, 9 pers 2 dstb., Villa Buitenrust.
Schultz, Amsterdam, 7 pers 1 dstb., Villa Buitenrust.
Schweyer, L., Stuttgart, 3 pers., Villa Lichttoren
* Sieverdink, fam., Amsterdam, 6 personen, Kerkstraat C no. 2;
Sevenhuijsen, J.C. mevr., Haarlem, 2 pers., Schulpenplein D91.
Sluijs Posthuma, Wed. van der, Hemrik, Hotel Belvedere.
Sluis, van der fam., Hemrik, 3 pers., dstb., Villa LOUISE.
Slyper, S. Amsterdam, 6 pers, 1 dstb., Hoogeweg 42
Smale, Th., Amsterdam, 3 pers 1 dstb., Hoogeweg 48.
Smissaert, G.C.J., Apeldoorn, 6 pers 2 dstb., Villa EMMA
Snoo, jongeh. A. de, Sandpoort, Schulpenplein.
Son tot Gellicum, L. van, Amsterdam, 9 pers 3 dstb., Hoogeweg 39.
Snijder, H., Groningen, 2 pers., Hotel Driehuizen
Snijder, Mej., Harlingen, Kinderhuis.
Spanje, G.A. van, Haarlem, 1 pers 1 dstb., Burg. Engelbertsstraat
Steinmetz, H., Amsterdam, 6 pers 2 dstb., Villa Lichttoren.
Stadt, Jongeh van der, Nijmegen, Kerkstraat D16.
Stavenhagen, J., Frankfort a/M., Hotel d'Orange;
Steenhuyzen, A., Amsterdam, 5 pers 2 dstb., Villa LAURA.
Steenhuizen, D, Vries, Hotel Belvedere.
Sternecker, L., Weissenberg, Hotel Kurzaal
* Stiepel, Wilh., Ruchsenberg, 2 pers, Hotel d'Orange;
Stoffels, fam., Gorredijk, 2 pers., Hotel Belvedere.
Stous Sloot, Utrecht, 2 pers., Groote Badhuis.
Stralen, mr. van, Haarlem, Villa MARIA.
Strauss, S., Karlsruhe, 6 personen 2 dienstboden, Villa Krugsbergen.
Schwätzer, mevr., Amsterdam, 2 pers., Hotel Zeerust.
Swart, W.J., Amsterdam, 10 pers. 2 dstb., Villa Duinlust
Swart, Amsterdam, Hotel Driehuizen
Sweys, fam., DEN HAAG, 3 pers., Hotel Driehuizen
T
Taapken, fam., Arnhem, 6 pers., Hotel Zeerust
Tadema, Haarlem, Villa Zeerust
Tadema, fam., Haarlem, 5 pers., Villa PAULA.
Taddel, Mej. S., Zeist, Poststraat D21
Tannay, mevr., Amsterdam, 3 pers Hoogeweg E48
Teding van Berkhout, Jhr. P., Amsterdam, Hotel DRIEHUIZEN
Teding van Berkhout, kinderen, Haarlem, 2 pers., 1 juffr., Hoogeweg 20.
Terweee, Mej., leeuwarden, Kerkstraat D42.
Tex, den, Amsterdam, Hotel d'Orange
Tex, Bondt den, St. Domingo, 7 personen 4 dienstboden, Villa EVELINE;
Thomassen, jongeh. T., Nijmegen, Kerkstraat D16.
Tijssen, Mej. M., Loenen a/d Vecht, Kinderhuis
Tideman, mevr., Haarlem, 3 personen, Schulpenplein 91
Tienhoven-Junius van Hemert, Mr. en Mevrouw van, Amsterdam, 7 personen 4
dienstboden, Villa AMALIE;
Tishauer, S., Berlijn, Hotel Kurzaal;
Tissot van Patot, Amsetrdam, 6 pers 2 dstb., Villa Jeane.
Tollenaar, D., Amsterdam, 5 pers, 1 juffrouw, Villa Zomerzorg.
Trakanen, ?, Hotel d'Orange;
TROOST, J.G., Arnhem, 7 pers, 2 dstb., Villa Nijenstede.
Trost Brunger, mevr. T., Amsetrdam, 2 pers, Schoolstraat;
Tubalski, Mevr., Gelsenkirchen, Kerkstraat D4.
Tubergen van den Vijzel, MEvr., Hilversum, 3 pers., Hotel ZEERUST.
Tuuk, Mevr. de Wed. van der, Amsterdam, Hotel Driehuizen
Tijen, G.W.H. van, Breukelen, 6 personen 2 dstb., Villa BUITENLUST
V
Valken, dames G. en I., Leiden, 2 pers., Kekrstraat D16.
Vas Visser, G., Amsterdam, 4 pers., Hotel d'Orange
Vas Visser, N., Haarlem, 4 pers 1 dstb., Hotel d'Orange
Veen Valk, W.N., Kampen, Villa Golf en Duin
Veer, C., Mej. A.G. van der Sluis, Alkmaar, Villa LICHTOREN
Veldkamp, J., Groningen, 2 pers., Rozennobelstraat 25
Verheijen, Jhr W.T., Den Bosch, Hotel d'Orange
Verheyen Tilman Jonkvr., H., 2 pers, Hotel d'Orange
Verlaat, W. Amsterdam, Hotel Belvedere
Vettewinkel, H., Amsterdam, 4 pers., Villa Beau Sejour
Vies van der H, dame, Amsterdam, 1 pers., Hotel d'Orange
Vies, C.E. van der, Amsterdam, Hotel d'Orange
Vieweg, Mej. Chr., Nijmegen, Villa Welgelegen
Vigdor, J., Weenen, Hotel d'Orange
Vigeveno, Mevr., Amsterdam, 5 pers., Hotel Kurzaal
* Vino, A.C., Amsterdam, 4 pers 1 dstb., Hotel l'Ocean
Verhoeff, mevr. Hoorn, 3 pers, Poststraat 22
Versteegh, fam., Amsterdam, 6 pers., Villa PAULA;
Vlaskamp, Mej., Leeuwarden, Kerkstraat D7.
Vloten, P.F. van, Amsterdam, 5 pers., Burg. Engelantstraat 50
Vloten, Mevr. van, Amsterdam, 3 pers., Villa Maria
Vogt, F., Mannheim, Groote Badhuis
Voogt, fam. de, Mijdrecht, 3 personen, Hotel Driehuizen
Vogel, Augs., Hannover, 4 personen, ?
Vos, B., Amsterdam, 9 pers 3 dstb., Villa GEERTRUIDA.
Vosmaer, A., Zeist, 2 pers., Groote Badhuis
W
Wagenaar Hummelinck, H., Deventer, Villa Golf en Duin
Wageningen, O.J.G. van, Nijmegen, Hoogeweg 21;
Wageningen, Mevr. van, Nijmegen, 3 personen, Hoogeweg 21;
Wall .. S., Amsterdam, Villa Eveline
Werfel, C., Praag, Hotel d'Orange.
Wertheim, Joh.G., Amsterdam, 8 pers 2 dstb., Hotel d'Orange.
Wessem, jongeh. J. van, Zaandam, Kerkstraat D16.
Westrus, Joh., Amsterdam, 5 pers 1 dstb., Casa Cara
Wiegang, J., Amsterdam, 6 pers., Villa BADLUST;
Wilde, fam. de, Haarlem, 4 pers., Paulus Lootstraat 13.
Willigen van der, heeren, Haarlem, 2 pers., Kerkstraat C4.
Wilfing, A.W., Amsterdam, Joh. Metzgenstraat 17.
Wilk, van der, L., Haarlem, Hotel Zeerust.
Wit, W. de, Utrecht, 7 pers 2 dstb., Villa VREDENHOF.
Witt Hamer, mej. de, Middelburg, 2 pers., Villa Maris.
Wolzak, J.N., Nieuwer Amstel, 10 personen 2 dienstboden, Villa CORNELIA;
Woronick, mevr. E., Amsterdam, 3 pers., Kerkstraat C4
Wueste-Hegner, mevr., Zurich, 5 pers., Villa Maris.
Wurfbain, Mej. H., Arnhem, Villa Nijenstede
Wijsman, J.H., Amsterdam, 7 pers 2 dstb., Villa Margaretha
Wyteveld, Mevr., Amsterdam, Burgem. Engelbertstraat 3;
Z
Zeehuizen, Dr., Amsterdam, 5 pers 1 dstb., Hotel Driehuizen;
Ziegelaar, Brussel, Groot Badhuis
Zimmerman, Mje. B., Rijsenburg, Kinderhuis
Zuidema, Mej. D., Groningen, Swaluestraat B25
Zwart, C.S. de, Amsterdam, 6 pers, Kerkstraat D6.
Zweerts, fam. G.F., Amsterdam, 7 pers., Hotel Belvedere;
Zweerts, Ph.F.C.J., 's Hage, Hotel Belvedere;

Badhuis voor minvermogeneden : 71 verpleegden
Amsterdamsche Vacantie-Kolonie: 60 kinderen (3de ploeg)
Haarlemsch kinderhuis: 36 kinderen (3de ploeg)

Vertrokken tot 1 Aug.:
Mevr. Dr. Cuyrim
A. Kleue
fam. Kroon
F.P. Muysken
E.S. Nourse
J.W. Osborn

Aantal badgasten aanwezig op 29 juli 1376 badgasten en 334 dienstboden

vertrokken 20 badgasten 4 dienstboden
Sedert aangekomen 118 badgasten 11 dienstboden

Aanwezig op 1 Aug. 1474 badgasten 341 dienstboden
Subject: ! schipper Kors Fontijn (Mijdrecht) op pontschip/eiker 'De Drie Gebroeders' (41 ton)
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 1 Jun 2007 20:17:50 +0200
--------
I. Cors Fontein (Koos Fontijn), tr. Aagje Duivenstein.
Kinderen:
1. Maria Fontein, geb. 1761, overl. Mijdrecht 19-04-1836 (75 jr), dochter
van Cors Fontein en Aagje Duivestein, tr. Cornelis Groenhof.
2. Arie Fontijn, geb. 1769, volgt IIa.
3. Jan Fontijn, geb. 1772, volgt IIb.

IIa. Arie Fontijn, geb. 1769, overl. Mijdrecht 26-09-1832 (63 jaar), tr.
Goverina Jonkers, geb. 1778, overl. Mijdrecht 29-05-1838 (60 jaar), dochter
van Hendrik Jonker en Johanna Loore.
Kinderen:
1. Aagje Fontijn, geb. Mijdrecht 1820 (21 in 1841), tr. Mijdrecht 23-07-1841
Willem Koomans, geb. Rotterdam (23 in 1841), zoon van Huibert Koomans en
Adriana Petronella Spanjaart.

IIb. Jan Fontijn, geb. 1772, overl. Mijdrecht 21-09-1847 (75 jr), tr.
Jannetje Schoenmaker.
Kinderen:
1. Aagje Fontijn, geb. Mijdrecht 1808 (18 in 1826), tr. Mijdrecht 06-08-1826
Jacob Wigmoree, geb. Teraar 1802 (24 in 1826), zoon van Willem Wigmoree en
Geertruij Hijzelendoorn.
2. Hendrika Fontijn, geb. 1811, overl. Mijdrecht 1-4-1814 (3 jr).
3. Kors Fontijn, geb. 1813, overl. Mijdrecht 17-3-1814 (1 jr).
4. Hendrikje Fontijn, geb. 1815, overl. Mijdrecht 19-04-1834 (19 jr).
5. Kors Fontijn, geb. Mijdrecht 24-2-1819, volgt III.
6. Pleuntje Fontein, geb. Rozendaal 1822 (31 in 1853), dienstbode, tr.
Rozendaal 13-05-1853 Martines Labots, geb. 1806 (47 in 1853), koopman, zoon
van Gerrit Labots en Johanna Goeding.
7. Pieter Fontijn, geb. 1830, overl. 03-03-1830.

III. Kors Fontijn, geb. Mijdrecht 24-02-1819 (24 in 1843), tr. (1) Mijdrecht
03-09-1843 Heiltje Beenekamp, geb. Mijdrecht 1816 (27 in 1843), dochter van
Hendrik Benekamp en Agneta Kraan, tr. (2) Susanna Kok, geb. Amsterdam
23-06-1818, 17-04-1894 van Rotterdam (Nieuwveen 1885-1900), overl. Nieuwveen
23-06-1900 (Johannes-stichting).
NB.
* bevolkingsregister 1885-1900 Nieuwveen
deel 5
naam Kors Fontijn
partner Susanna Kok
geboren 24-02-1819 te Mijdrecht
adres Nieuwveen, JS
kerk GerK
ingekomen 17-04-1894 van Rotterdam
Kinderen eerste huwelijk:
1. Hendrik Fontijn, geb. ca. 1849, overl. Dordrecht 30-8-1852 (akte
Mijdrecht; 3 jaar);
2. Rijkbertus Fontein, geb. 1855, overl. 's Gravendeel 9-2-1855 (0 jr), zoon
van Koos Fontein en Susanna Kok.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Yzak Dirk Fontijn, geb. 1858, overl. Mijdrecht 14-07-1859 (1 jr.).
2. Suzanna Fontijn, geb. Rotterdam 05-09-1859, overl. Rotterdam 06-09-1859.

******************
- PERIODE 1 t/m 30 april 1847
binnenvaart, K. Fontijn, Drie Gebroeders, 41 Ton, Meidrecht, no. 148 [per
jaar]
f 2,50
[Stadsarchief Dordrecht 68a-8 havengeld 1846-1851 (boek B)]

- PERIODE 1 jan. t/m 31 mrt. 1848
binnenvaart, no. 70 H. Fontijn, pont, Meijderecht, per jaar
f 2,50
[Stadsarchief Dordrecht 68a-8 havengeld 1846-1851 (boek B)]

- PERIODE 1 jan. t/m 31 mrt. 1849
binnenvaart, nr. 41 K. Fontijn, Eijker, Meijnderecht, 40 ton, per jaar
f 2,50
[Stadsarchief Dordrecht 68a-8 havengeld 1846-1851 (boek B)]

- PERIODE 1 jan. t/m 30 apr. 1850
binnenvaart, no. 26 K. Fontijn, 41 ton, per jaar
f 2,50
[Stadsarchief Dordrecht 68a-8 havengeld 1846-1851 (boek B)]

- PERIODE 1 jan. t/m 30 apr. 1851
binnenvaart, No. 41 K. Fontijn, Meijderecht, 40 ton, per jaar
f 2,50
[Stadsarchief Dordrecht 68a-8 havengeld 1846-1851 (boek B)]

- 127 Kors FONTIJN (-)
een overd. pontschip 'De Drie Gebroeders', groot 41 ton, f 24,60;
[Stadsarchief Dordrecht patentrecht 1850-1851]

******************
Erica
Subject: !Toevalstreffer Abraham Rocher/Katrina Huiben
From: "Blauwwitje" <nothingelse_m@hetnet.nl>
Date: Tue, 5 Jun 2007 14:10:40 +0200
--------

Abraham Rocher, jm, wonende Bern trouwt op 10-04-1701 te Breda met Katrina
Huiben, jd, geboren
te Nijmegen, wonende Breda, op de Boschstraat. Bron: DTB Breda Trouwboek
Kleine Kerk 1699-1711

Groet,
Annelies


Subject: !Toevalstreffer Hans Ruijscher/Eijken Blaek
From: "Blauwwitje" <nothingelse_m@hetnet.nl>
Date: Tue, 5 Jun 2007 14:19:00 +0200
--------
Hans Ruijscher,geb. Zwitserland, wed. van Cristina Corbach, trouwt
05-04-1671 te Willemstad, met Eijken Blaek, geb. de Plaet, wonende
Willemstad. Ondertrouw op 20-03-1671. Bron: DTB Willemstad Trouw NG
1664-1679
Subject: !Toevalstreffer Joost Reghart/Christina de Wilt
From: "Blauwwitje" <nothingelse_m@hetnet.nl>
Date: Tue, 5 Jun 2007 14:24:54 +0200
--------
Joost Reghart, geb. Sluis, vlaanderen, trouwt op 27-01-1704 te Willemstad,
met Christina de Wilt, geb. Velp, wonende Willemstad. Ondertrouw 09-01-1704.
Bron: DTB Willemstad Trouw NG 1700-1722.

Groet,
Annelies
SURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868


© R.Kuijsten 1999-2010

INDEX - HOME


Statistieken