http://www.geneaservice.nl
Bossche Schepenzegels
1295-1629    CH. C. V. Verreyt en W. J. F. Rutten in Taxandria, 1895 blz 30 e.v.

Historisch-biografische notaties uit Taxandria (1885-1909) zouden mogelijk aan verbeteringen toe kunnen zijn. Wellicht zijn er later nog correcties geplaatst of heeft men nu andere inzichten. Suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn welkom, onder vermelding van naam, nummer en bron. e-mail Rob Kuijsten

INDEX     ABCDE,  F,  GH,  I,  JKLMNO,  Q,  PRSTUVW,  X,  Y,  Z


396 zegels

Al gaande wint hij krachten


R.Kuijsten 2002   Herpublicatie van afbeeldingen en bewerkingen onder voorwaarden toegestaan email: informatie  e-mail