Terug naar de Startpagina           geneaservice.nl

Bossche Schepenzegels       BA t/m BE

Mogelijk meer details in Taxandria 1895 blz. 324

25. Mr. FRANS VAN BALEN. schepen in 1538, 1539, 1542, 1543, 1546, 1547, 1550, 1553, 1554, 1555, 1558, 1561, 1562, 1565, 1566 en 1567. Na de godsdiensttroebelen binnen de stad in 1566 en 1567, werd hij als oudste schepen met de president-schepen Mr. Hendrik Bloeymans, heer van Helvoirt, in de maand December van laatstgenoemd jaar op bevel van de hertog van Alva in hechtenis genomen, onder beschuldiging het gezag niet gehandhaafd en niet krachtig genoeg tegen de beeldstormers en oproermakers te zijn opgetreden. Van Balen was kerkmeester der St. Janskerk en werd in 1551 provisoir

26. Mr. JACOB VAN BALEN, schepen in 1587, 1590, 1591, 1594, 1597, 1598, 1601, 1604, 1605, 1606, 1609, 1610, 1613, 1614, 1617, 1618 en 1621. Als bekwaam rechtsgeleerde werd hij door zijn medeleden in alle belangrijke commissiŽn voor de stad benoemd. Verscheidene malen was van Balen president-schepen, en van 1595 tot aan zijn dood, 19 Januari 1622, H. Geestmeester. De Lieve-Vrouwe broederschap telde hem onder hare leden

27. PIETER VAN BALEN JANSZN., tot schepen benoemd in 1533, na in 1529/30 als stedelijk rentmeester te zijn opgetreden. Hij bekleedde het ambt van rentmeester der Staten van Brabant in de stad en meyerij van 's- Hertogenbosch. Hij was ook kapitein der Handboogschutterij, lid der Lieve-Vrouwen broederschap en stierf in 1540

28. Mr. FRANS BARDOUL, schepen in 1597, 1600 en 1601. Toen hij in de maand November van laatstgemeld jaar, tijdens het beleg der stad door prins Maurits, met de gouverneur Antoni Schets baron van Grobbendonck de wachten op de vestingwallen inspecteerende werden beiden door een schildwacht, welke hun de verschuldigde krijgseer wilde bewijzen en wiens geweer per ongeluk afging, gekwetst, Grobbendonck licht aan de dij maar Bardoul op twee plaatsen doorschoten, aan welke verwondingen hij eenige dagen later kwam te sterven. Hij was lid der Lieve-Vrouwe broederschap

29. Mr. JAN BARDOUL, schepen in de jaren 1605, 1606, 1607, 1610, 1611, 1616 en 1619. Hij bekleedde vele jaren de rang van luitenant en later van kapitein van de schutterij der Kloveniers en was kerkmeester der St. Catharina- of Kruisbroeders-kerk

30. GERARD BALYAERT, schepen in 1464

31. DIRK BARTHOLOMEUSZOON, ook Berten geheten, schepen in 1379, 1383 en 1384

32. JAN BASIJN, schepen in 1342, 1345 en 1348. Het sterfregister der Lieve-Vrouwe broederschap, waarvan hij lid was, noemt hem "chirurgicus" en vermeldt zijn dood in het jaar 1359

33. GERARD BATHENSOON, ook Batens genoemd, was schepen in 1404

34. DIRK van BEERZE, schepen in 1459

35. WOUTER VAN BEERZE, schepen in 1463

36. HENDERIK BECKER, schepen in 1403, 1408 en 1412. In zijn testamentaire beschikking van de 12e Maart 1442 wenst hij te worden begraven bij zijn echtgenoote, Agnes van Weylhuysen, in de kloosterkerk der Predikheeren, waarvoor hij het klooster enige legaten vermaakt


Terug naar de Startpagina
© R.Kuijsten 2002