Terug naar de Startpagina           geneaservice.nl

Bossche Schepenzegels       BE t/m BE

Mogelijk meer details in Taxandria 1896 blz. 168

37. CHRISTIAAN BECKER, benoemd tot schepen in 1463. Hij bekleedde het ambt van rentmeester van het kapittel der St. Janskerk, was kerkmeester van deze kerk en in 1477/75 tevens rentmeester van stads lijfrenten

38. ANTHONIE BEELAERTS, Hij was de jongste zoon van Rutger Beelaerts, die te Oirschot woonde en voor 1489 overleed. Hij werd tot de schepenstoel geroepen in 1527 en 1528, was kapitein van de schutterij van den Handboog en regent van het Zinnelooshuis of van de stichting van Reinier van Arckel

39. ARNOLD VAN BEECK, schepen in 1374 en 1375. De Illustre Lieve-Vrouwe broederschap telde hem onder hare leden en volgens haar sterfregister, overleed hij in het jaar 1391

40. GERARD VAN BERCK, schepen in de jaren 1413, 1428 en 1432

41. HENDRIK VAN BERCK, schepen in 1480. Hij leefde nog in 1520

42. Mr. GERARD VAN DEN BERGHE, zoon van Dirk van den Berghe Gerardszn. en Anna Beelaerts Anthoniesdr. Hij was schepen in 1584, 1589, 1595, 1598, 1599, 1602, 1605, 1606, 1609 en 1614. Hij was luitenant der schutterij van de Jonge Voetboog en werd in 1599 tot haar kapitein benoemd

43. PIETER VAN DEN BERGHE, schepen in 1627

44. Jonker ALBERT VAN BERCKEL, die in 1512 en nog eens twintig jaar later, in 1532, tot schepen benoemd werd. Hij was een zoon van Jonker Hugo van Berckel en Ida van Suermont Willemsdr. Was gehuwd met Elisabeth Horkens Henderiksdr, stierf 16 Mei 1558 en ligt begraven in de kerk van Veghel. Van de oude en adelijke familie van Berckel hebben van de 13e tot de 18e eeuw vele leden in de Bosschen schepenstoel gezeten. De eerste, die in dit ambt voorkomt is ridder Lodewijk van Berckel, in de jaren 1224, 1226, 1228, 1229, 1230 en 1231

45. Ridder GERARD VAN BERCKEL, schepen in 1371, 1374, 1384, 1388, 1393, 1397, 1408 en 1413. Hij en zijn broeder Henderik worden vermeld onder de edelen vau Brabant, tijdens de regering van hertogin Johanna (1355-1406). Gerard van Berckel was gehuwd met Geertruida van Gerwen

46. GERARD VAN BERCKEL, schepen in 1452, Hij huwde Agniet Dickbier Arnoldsdr. en was een zoon van Jan, die volgt onder 48

47. GERARD VAN BERCKEL, was schepen in in 1482 en in 1502. Hij was een zoon van Gerard voornoemd onder 46 en was gehuwd met Machtiltlus Berwouts Rutgersdr. Hij bekleedde vele jaren het kerkmeesterschap der St. Janskerk en was luitenant van de schutterij van den Ouden Voetboog

48. JAN VAN BERCKEL, benoemd tot schepen in 1422. Hij was een zoon van Gerard onder 45 vermeld en gehuwd met Maria Heym


Terug naar de Startpagina
R.Kuijsten 2002